Feagaiga Fou TUSI LESONA A LE FAIAOGA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Feagaiga Fou TUSI LESONA A LE FAIAOGA"

Transcription

1 Feagaiga Fou TUSI LESONA A LE FAIAOGA

2 Tusi Lesona a le Faiaoga Feagaiga Fou Saunia e le Ofisa o Aoga a le Ekalesia Lomia e le O Le Ekalesia a Iesu Keriso o le Au Paia o Aso e Gata Ai Aai o Sate Leki, Iuta

3 1999 e le Intellectual Reserve, Inc. Ua taofia aia uma Lomia i le Iunaite Setete o Amerika Faamaonia le faa-peretania: 8/97 Faamaonia le faaliliuina: 8/97 Faaliliuina o le New Testament Teacher Resource Manual Samoan

4 FAASINO MATAUPU Faatomuaga i le Tusi Lesona a le Faiaoga Feagaiga Fou Fuafuaina o le Saoasaoa o Lau Aoaoina Atu o le Feagaiga Fou..5 O Se Faatomuaga i le Feagaiga Fou Fesoasoaniga mo le Suesueina o Tusitusiga Paia Vaaiga Lautele i le Ata o le Faaolataga O le Vaitaimi i le va o le Feagaiga Tuai ma le Feagaiga Fou...17 O le Talalelei e Tusa ma le Faamatalaga a Mataio Mataio Mataio Mataio Mataio Mataio Mataio Mataio Mataio Mataio Mataio Mataio O le Talalelei e Tusa ma le Faamatalaga a Mareko Mareko Mareko Mareko O le Talalelei e Tusa ma le Faamatalaga a Luka Luka Luka Luka Luka Luka Luka Luka Luka O le Talalelei e Tusa ai ma le Faamatalaga a Ioane Ioane Ioane Ioane Ioane Ioane Ioane Ioane Ioane Ioane O le Galuega a le Au Aposetolo Galuega Galuega Galuega Galuega Galuega Galuega Galuega Galuega Galuega Galuega Galuega Galuega O le Tusi a le Aposetolo o Paulo i Roma Roma Roma Roma Roma Roma O le Tusi Muamua a le Aposetolo o Paulo i Korinito Korinito Korinito Korinito Korinito Korinito O le Tusi e Lua a le Aposetolo o Paulo i Korinito Korinito Korinito Korinito Korinito O le Tusi a le Aposetolo o Paulo i Kalatia Kalatia Kalatia O le Tusi a le Aposetolo o Paulo i Efeso Efeso Efeso O le Tusi a le Aposetolo o Paulo i Filipi Filipi O le Tusi a le Aposetolo o Paulo i Kolose Kolose O le Tusi Muamua a le Aposetolo o Paulo i Tesalonia Tesalonia O le Tusi e Lua a le Aposetolo o Paulo i Tesalonia Tesalonia O le Tusi Muamua a le Aposetolo o Paulo ia Timoteo Timoteo O le Tusi e Lua a le Aposetolo o Paulo ia Timoteo Timoteo O le Tusi a Paulo ia Tito Tito O le Tusi a Paulo ia Filemoni Filemoni O le Tusi a le Aposetolo o Paulo i Eperu Eperu Eperu Eperu Eperu O le Tusi a Iakopo Iakopo iii

5 O le Tusi Muamua a Peteru Peteru O le Tusi e Lua a Peteru Peteru O le Tusi Muamua a Ioane Ioane O le Tusi e Lua a Ioane Ioane O le Tusi e Tolu a Ioane Ioane O le Tusi a Iuta Iuta O le Faaaliga a Ioane lå Paia Faaaliga Faaaliga Faaaliga Faaaliga Faaaliga Faaaliga Faaaliga Faaaliga Faaopoopoga Lisi o Mau Tauloto O le Fuafuaga Tele o le Fiafia O le Vaitaimi i le va o le Feagaiga Tuai ma le Feagaiga Fou..278 O Se Tagata Tauaso ina o Fanau Mai O le Malaga Faa-Tupu O le Vaiaso Mulimuli o le Soifuaga o le Faaola O le Aso Mulimuli o le Soifuaga o Keriso O le Esoto ma le Ioane O Mea na Tutupu i le Soifuaga o Peteru O le Lalolagi Metitirane i ono po o le Feagaiga Fou O Misiona a le Aposetolo o Paulo O Ekalesia e Fitu i Asia (Faaaliga 2 3) O Mea o Loo I ai le Faamamafa O Pu e Fitu o le Faamaufaailoga lona Fitu Ata iv

6 FAATOMUAGA I LE TUSI LESONA A LE FAIAOGA FEAGAIGA FOU O le faamoemoega o aoaoga faalelotu i le Ofisa o Aoga a le Ekalesia, o le fesoasoani lea i tagata taitoatasi, o le aiga, ma taitai o le perisitua ina ia faataunuuina le misiona a le Ekalesia (Aoaoina Atu o le Talalelei: O Se Tusitaulima a Faiaoga ma Taitai o le OAE [1994], 3). O le vaega muamua lava e faamamafa ina ia ausia lenei faamoemoega, o le aoao lea o tamaiti o le vasega i le talalelei a Iesu Keriso, e pei ona maua i tusitusiga faavae ma afioga tulei a perofeta. Ua saunia lenei tusi lesona e fesoasoani ai ia te oe ina ia ausia lena tulaga po o le a lava lou tomai faafaiaoga ma pe o le a foi le gagana o loo e aoao atu ai. O le vaega lona lua e faamamafa o le aoao atu lea i mataupu, o faataitaiga, ma le mana o le Agaga. O i latou e aoao atu i mataupu ma faataitaiga, e sili atu ona lelei lo latou aoaoina atu o le talalelei. O le aoao atu i mataupu, e tatau ona e sailia muamua, e ala i le suesue ma le faatuatua (MFF 88:118), ina ia malamalama ai i mataupu faavae o le talalelei a Iesu Keriso. Ina ia aoao atu e ala i faataitaiga e tatau ona e ola i le talalelei i lou lava olaga. Ma e tatau ona e faalagolago i le Agaga mo le taitaiga. Na aoao mai Elder Boyd K. Packer, o se sui o le Korama a Aposetolo e Toasefululua: E oo mai le mana pe a uma ona ia faia mea uma na te mafaia ina ia saunia ai, ae le na o le lesona lava ia, ae ia ogatasi lona olaga ma le Agaga. Afai o le a ia aoao e faalagolago i le Agaga mo musumusuga, e mafai ona ia tulai atu i luma o lana vasega... ua matua i mautu i le iloaina lea e mafai ona ia aoao atu i musumusuga (Teach Ye Diligently [1975], 306). O le mana lea e saunoa i ai Elder Packer e masani ona faaalia atu a o tuuina atu e se faiaoga lana lava molimau i le mataupu po o le aoaoga faavae sa aoaoina atu. O le Auala e Faaaogaina ai Lenei Tusi Lesona O tusitusiga paia e ao lava ona avea ma au puna oa silisili a o e sauniaina au lesona. Ina ia fesoasoani ia te oe i lau suesueina o tusitusiga paia ma le sauniaina o au lesona, e tatau ona ia te oe ia tusi lesona nei: O le tusi lesona lenei Tusi Lesona a le Faiaoga Feagaiga Fou (numera ) O le tusi lesona a le tamaitiiti o le vasega o le seminare e suesue lava ia i le fale Taiala Suesue a le Tamaitiiti o le vasega o le Feagaiga Fou (numera 34188) O mea e lagolagoina ai ia le faasologa o vitio o le Feagaiga Fou Vitio Taiala o le Fegaiga Fou (nu ) O nei tusi lesona e le suia ai lau suesueina o tusitusiga paia, pe suitulaga foi i taitaiga musuia a le Agaga Paia a o sauni e aoaoina au tamaiti o le vasega. Ua na o risosi ma ni fesoasoaniga faaopoopo mo le sauniuniga o au lesona. Aemaise lava, o le Tusi Lesona a le Faiaoga o le Feagaiga Fou o loo tuuina atu ai faamatalaga tomua e faatatau i poloka o mau, otooto atu ai ia mataupu faavae taua o le talalelei e vaavaai i ai, ma fautua atu ai auala e mafai ona aoaoina atu ai le tele o na mataupu faavae ina ia fesoasoani ai i tamaiti o le vasega ia malamalama i ai ma faaaogaina i o latou olaga. 1 Ua mautu le faamoemoe o taitai o le OAE i lana faatulagaga o aso taitasi, o loo tele ai taimi avanoa mo aoaoga, e tatau ona aoaoina tusitusiga paia i se faasologa e talafeagai ai lona sao. O se tasi o auala sili e aoao atu ai le talalelei a Iesu Keriso o le aoao lea o tusitusiga paia i se faasologa sa o. O le faasologa talafeai o le aoaoina o tusitusiga paia o le aoao atu lea ile faasologa o loo faaalia mai i tusitusiga paia (Aoaoina o le Talalelei, 22; tagai i le itulau lena mo nisi faamatalaga i le faasologa o le aoaoina atu o tusitusiga paia). O lenei tusi lesona e mulimuli i le faasologa o tusitusiga paia ae le o tuuina atu ai ni fesoasoaniga mo aoaoga mo fuaiupu uma o loo i le poloka o mau. O fesoasoaniga faaopoopo o loo maua i le tusi lesona a tamaiti o le vasega o aoaoga faalelotu ma le taiala suesue a tamaiti o le seminare. O le Aoaoina Atu o le Talalelei: O le Tusitaulima mo Faiaoga ma Taitai o le Ofisa o Aoga a le Ekalesia (nu ) o loo tuuina mai ai ni fesoasoaniga auiliili i le aoaoina o se vasega a le OAE. E tatau ona e matuai masani lava i ona vaega. O fautuaga faalauaitele nei e mafai ona fesoasoani tele i le saunia o lau lesona. Saunia Lou Tagata Ina ia Suesueina ma Aoaoina Atu le Talalelei Ola i le talalelei. Tatalo mo le Agaga ina ia taitaiina oe a o e suesue, a o e sauniuni, ma a o e aoao atu. Faatinoina le faatuatua i le Alii, i le mana o le Agaga, ma le mana o tusitusiga paia ina ia faafetaiaia ai manaoga o au tamaiti o le vasega. Fuafua Po o le a le Mea o le a e Aoao Atu Fuafua po o le a le vaega o tusitusiga paia e te manao e aofia i lau lesona. O lenei tusi lesona ua vaevaeina i ni poloka o mau lea o loo faailoa mai ai le tala po o le suiga o le mataupu. O le saoasaoa taiala o loo i le itulau 5 6 e mafai ona fesoasoani ia te oe e fuafua po o le a le tele o mea e faaaogaina e aofia ai i aso taitasi o le vaiaso. Suesue mae ae a le poloka o mau. Faitau soo i ai, ma faailoga ia aoaoga faavae, mataupu faavae, mea na tutupu, ma upu po o fuaitau faigata. O le tusi lesona lenei, o le tusi lesona a le tamaitiiti o le vasega o aoaoga faalelotu, ma le taiala suesue a le tamaitiiti o le vasega o le a fesoasoani lea ia te oe ina ia malamalama ai i le poloka o mau ma fuafua ai po o le a le mea e taua i au tamaiti o le vasega. Ole a lelei lau aoao atu pe afai na e mauaina se vaega musuia i le poloka o mau. Atonu o le a e taitaia foi au tamaiti o le vasega ina ia faia foi lea lava sailiiliga. Filifili aoaoga faavae, mataupu faavae, ma mea na e sili atu ona taua mo au tamaiti o le vasega ina ia iloa. Ia tuu atu i uunaiga a le Agaga ma manaoga o lau vasega e taitaiina ai oe a o e fuafuaina po o le a le mea e aoao atu.

7 Faatomuaga i le Tusi Lesona a le Faiaoga Feagaiga Fou Fuafua Pe o le a Faapefea Ona e Aoao Atu Filifili se auala faafaiaoga se tasi pe sili atu mo mea taitasi na tutupu, mataupu faavae, po o se aoaoga faavae e te manao e aoao atu. Faaaoga au auala po o auala na o loo fautuaina atu i mea e faaaogaina mo aoaoga. Filifili auala na e uunaia ai le sauniuni, auai, ma le faaaogaina e tamaiti o le vasega. 1. O le Saunia o lona uiga o le saunia o tamaiti o le vasega i le faaleagaga ma le faalemafaufau, mataala, taula i, ma naunautai e faataunuuina le aoaoga. O le saunia o uiga ia o le loto ma le mafaufau (Aoaoina o le Talalelei, 14). E le o se fuafuaga e faaaoga e amata ai se lesona; ae o se iloiloga faifaipea o le naunautai o au tamaiti o le vasega. 2. O le Auai o lona uiga o loo aafia tamaiti o le vasega i le aoaoga. O lo latou auai e mafai ona faaletino, faalelagona, faalemafaufau, ma faaleagaga. O le tele lava o le auai o tamaiti o le vasega i le aoaoga, o le tele foi lena o lo latou malamalama, manatuaina, ma le faaaogaina. 3. O le Faaaogaina o lona uiga ua taliaina e tamaiti o le vasega ia manatu na aoaoina, malamalama i le auala e faaaogaina ai i o latou olaga, ma saili e ola e tusa ai ma na mataupu faavae. O le Auala o Loo Faatulagaina ai Lenei Tusi Lesona O poloka taitasi o mau i Talalelei e fa o loo amataina i se faasologa o taimi tonu o mea na tutupu o loo aofia ai i lena poloka. O taimi o loo fuafua i le siata o le Lotogatasi o Talalelei o loo i le Taiala i Tusitusiga Paia. O mea na tutupu i nei mataupu e foliga mai na tutupu lava i lenei vaitaimi Soifua mai o Keriso O faatomuaga i Tusi taitasi a Paulo o loo aofia ai se faasologa faapea o taimi e faatulaga ai ia Tusi e faatatau i le tusi o Galuega. O lenei faamatalaga e faavae lea i le Tusi a Paulo i le Taiala i Tusitusiga Paia. Pe tusa o le T.A. Malaga muamua faaletalaiga (Galuega 13 14) O le Soifuaga o Iesu Keriso Tausaga muamua o le galuega a le Alii Paseka Muamua O le Tusi lenei na tusia i le taimi lenei Malaga lona lua faaletalaiga (Galuega 15:36 18:22) Paseka Lona Lua Tausaga lona lua Malaga lona tolu faaletalaiga (Galuega 18:23 21:15) Paseka Lona Tolu Faafalepuipuiina i Kaisareia ma Roma (Galuega 21:16 28:31) Tausaga lona tolu Paseka Mulimuli ma le vaiaso faai u Faafalepuipuiina lona lua i Roma Faatomuaga o Mea e Faaaogaina O le vaega lenei e tuuina atu ai se talaaga o mea e faaaogaina ma isi faamatalaga e fesoasoani ai ia te oe ina ia e malamalama ai i le poloka o mau i lona talafaasolopito ma lona faatulagaga faaletusipaia. O le faatomuaga o mea e faaaogaina ua sauniaina foi mo tusi uma o tusitusiga paia. O nei faamatalaga, faatasi ai ma faamatalaga o le talaaga i totonu o le tusi taiala a le tamaitiiti o le vasega ma le tusi lesona a le tamaitiiti o le vasega o aoaoga faalelotu, e mafai ona faalauteleina ai lau lava suesuega ma le malamalama i tusitusiga paia. E mafai foi ona e faaaogaina le faatomuaga o mea e faaaogaina e saunia ai: Fesili faatupu manatu e tuuina atu i tamaiti o le vasega ma siitia ai le saunia o tagata e aoaoina. Faamatalaga o le talaaga, o mea mo tamaiti o le vasega e sailia a o latou faitau, ma isi fesoaosaniga ae le i faitauina. Upusii e faaali atu pe tusia i luga o le laupapa, po o ni faaaliga e tusia e tamaiti o le vasega i totonu o a latou tusitusiga paia. O Nisi Mataupu Faavae Taua o le Talalelei e Saili Iai Atonu e mafai ona e mauaina ni aoaoga faavae ma ni mataupu faavae taua i se poloka o mau. O le vaega lenei o loo lisiina atu ai nisi o na mataupu faavae na atonu e te manao e aoaoina atu i au tamaiti o le vasega. O auala nei e faaaogaina ai i lau aoao atu: Ia faaaogaina e avea o se faatulagaga ina ia mautinoa ai o loo aoaoina atu aoaoga faavae sa o. Faaaogaina e fesoasoani ai ina ia fuafuaina po o le a le mea e manaomia ona aoao atu i au tamaiti o le vasega. Tusi i luga o le laupapa ina ia tuu atu ai i tamaiti o le vasega ia ni mataupu faavae latou te sailia a o latou suesueina le poloka o mau. Ia valaaulia tamaiti o le vasega ina ia sueina nisi faamatalaga faaopoopo o mau lea e lagolagoina ai pe faamalamalamaina ai le aoaoga faavae. Risosi Faaopoopo O le faamatalaga o loo i totonu o le tusi lesona a tamaiti o le vasega o aoaoga faalelotu The Life and Teachings of Jesus and His Apostles ua faatulagaina o se tusi e ogatasi ma le Feagaiga Fou (o fuaiupu o mau o loo faatulagaina i le faatulagaga o mea na tutupu na manatu na tutupu). O le tusi lesona lenei o le Tusi Lesona a le Faiaoga Feagaiga Fou o loo mulimuli i se faasologa taulalata atu i le Feagaiga Fou (o fuaiupu o mau o loo talanoaina i le faasologa o loo i ai i totonu o le Tusi Paia). O le vaega lenei o loo tuuina atu ai numera o itulau o loo i totonu o le tusi lesona a tamaiti o le vasega o aoaoga faalelotu ina ia fesoasoani ai ia te oe e sailia le faamatalaga o le risosi fesoasoani. O loo maua ai foi ia faamatalaga i lea e faaaogaina i le vaega faaopoopo. O risosi e faaaogaina mo poloka o mau o loo maua i vaega e fa. 2

8 Faatomuaga i le Tusi Lesona a le Faiaoga Feagaiga Fou Fautuaga mo le Aoao Atu O le vaega lenei o loo aofia ai manatu e aoao atu ai atonu e te manao e mafaufau i ai a o e fuafua pe faapefea ona aoaoina atu ia mea na tutupu, mataupu faavae, ma aoaoga faavae na e filifilia mai le poloka o mau. E le tau manaomia ona e faaaogaina ia nei fautuaga mo aoaoga. Ua sauniaina e avea o se risosi mo oe a o e mafaufau i manaoga o au tamaiti o le vasega faatasi ai ma le taitaiga a le Agaga. O le a e mauaina ai foi ni fautuaga aoga tele i totonu o le taiala suesue a le tamaitiiti o le vasega lea a mafai ona fetuunaia mo le faaaogaina i totonu o le potuaoga (tagai O Se Faatomuaga mo Faiaoga i le Taiala Suesue a le Tamaitiiti o le vasega o le Feagaiga Fou, i. 4). O ulutala mo fautuaga mo aoaoga o loo aofia ai vaega nei: Faamatalaga e Tulimatai i ai. O le faailoaina atu o fautuaga taitasi o se vaega lea o loo faamatamata tetele atu lona lolomiina o loo ta u atu po o le a le poloka o mau ma le mataupu faavae o loo taulai atu i ai lena fautuaga e aoaoina ai. E masani ona faatatau i mataupu faavae o loo maua i le O Nisi o Mataupu Faavae Taua o le Talalelei e Saili Iai i le poloka o mau. Mau Tauloto. O Fautuaga mo le Aoao Atu lea e aofia ai ia fuaitau mai mau tauloto o loo faailoaina atu i le faailoga o loo faailoa atu iinei. Na saunoa mai ia Peresitene Howard W. Hunter, a o avea ma Peresitene o le Korama a Aposetolo e Toasefululua, Matou te faamoemoe o le a leai se tasi o au tamaiti o le vasega o le a tuua le potu aoga ma le fefe po o le faalumaina po o le matamuli e le mafai ona latou mauaina le fesoasoani o loo latou manaomia ona latou le iloa lelei ia tusitusiga paia ina ia sue ai ia fuaiupu sa o (Eternal Investments [lauga na tuuina atu i taitai o aooaga faalelotu, 10 Fep. 1989], 2). Mau Tauloto o se auala lea mo le aoaoina o tamaiti o le vasega ia iloa ai ona sailia ia fuaiupu o mau, maua ai se malamalama i o latou uiga, ma faaaogaina i o latou olaga. E selau ia fuaitau faatusitusiga paia e ta i luasefululima mo vasega taitasi ua filifilia ina ia tuuina atu i ai se faamamafa faapitoa i le seminare. O nei mau ua faaigoaina o Mau Tauloto i fautuaga mo le aoaoina atu i mea o loo mauaina ai. E tatau ona e fesoasoani i tamaiti o le vasega ina ia atamamai i le taulotoina o mau e ala lea i le iloiloina i totonu o le vasega ma le uunaia o tamaiti o le vasega ina ia latou aoaoina e i latou lava, Mo fautuaga i le auala e uunaia ai le taulotoina o mau i au vasega, tagai Teaching the Gospel: A Handbook for OAE Teachers and Leaders, itulau Faailoga Faalevaiaso. O nisi fautuaga e aoaoina atu ai o loo faailoa atu ai foi le faailoga lea iinei. O lenei faailoga e iloa ai ia fautuaga mo le aoaoina atu ua fautuaina mo se faiaoga i totonu o se polokalama o suesuega i le fale po o se tasi o loo manao e fesoasoani e aoaoina atu ia poloka lapopoa o mau. S M T W TH F S Taimi Faatulagaina. I le faaiuga o le ulutala o loo i ai se aofaiga taulalata ane ai o le taimi o le a faaaluina e aoao atu ai lena fautuaga. O loo aofia atu ai ina ia fesoasoani atu ai ia te oe i le fuafuaina o au lesona i aso taitasi ae le o se faailoga o le aofaiga o le taimi e tatau ona faaaluina e aoao atu ai ia fautuaga. Isi Fesoasoaniga mo le Aoao Atu Ata Vitio o le Feagaiga Fou (nu ). O lenei afifi o le vitio o loo aofia ai ni ata e fesoasoani ai ia te oe e aoaoina le Feagaiga Fou. O fautauga mo le aoao atu mo le Ata Vitio o le Feagaiga Fou o loo maua i le Vitio Taiala mo le Feagaiga Fou (nu ). O Poloka o mau mo vaega o loo i ai se ata vitio ua fuafuaina faatasi ma le faailoga lea o loo faaali atu iinei faapea ma se faaaliga i le amataga o le vaega mo fautuaga mo le aoaoina atu. Faaopoopoga. E seãseã lava ona faatatau se fautuaga e aoao atu ai i se siata, se isi tala faatusipaia, po o se pepa e tufaina atu i le faaopoopoga lea e mafai ona fesoasoani ai ia te oe e aoao atu lena lesona. O nei mea o loo faatatau i le ulutala ma le numera o le itulau mo le fesoasoani ia te oe. Faitauina e Tamaiti o le vasega o le Feagaiga Fou. Ia uunai tamaiti o le vasega e faitauina le Feagaiga Fou atoa. Na saunoa mai Peresitene Spencer W. Kimball i se tasi taimi e faapea: Ua ou iloa pe a ou le maua se fesootaiga ma mea paia, ma pe a foliga mai foi ua leai se taliga paia e faafofoga mai ma se leo paia e fetalai mai, o lona uiga ua ou matua mamao ese lava. Ae pe a ou faitauina ia tusitusiga paia, ona toe latalata mai ai lea o le lagi ma toe foi mai le faaleagaga (The Teachings of Spencer W. Kimball, ed. Edward L. Kimball [1982], 135). Ia uunaia au tamaiti aoga ina ia mulimuli i tofiga o loo i le Siata Faitau o le Feagaiga Fou i totonu o le Taiala Suesue a le Tamaitiiti o le vasega o le Feagaiga Fou. (Atonu e moomia ona fetuunai lenei siata i lau tausaga faaleaoaoga.) O le a fesoasoani lea ia te oe e fuafuaina le saoasaoa o le latou faitau ia ogatasi ma gaoioiga a le vasega. O tamaiti o le vasega e mananao e muamua le latou faitau e mafai lava ona fai, ae ia uunaia i latou ina ia iloiloina le poloka o mau o le a suesueina e le vasega i le vaiaso a sau. O le faaaogaina o le siata faitau o le a luitauina ai oe ina ia fuafua le saoasaoa o lau aoao atu i le gasologa o le tausaga ina ia mafai ona e aoaoina uma atu le Feagaiga Fou. Tamaiti o le vasega e i ai ni Manaoga Faapitoa. O manaoga faapitoa o se faaupuga faalauaitele lea e faaaogaina e iloa ai tamaiti o le vasega e ese ni o latou tulaga. E mafai ona aofia ai i latou e faafaigata ona faitau, amioga faaletonu, ma ni le atoatoa i le mafaufau. E mafai foi ona aofia ai i latou o loo saisaitia, auai i nisi aoga, feoai i nofoa faataavalevale, nofo i le fale ona o le ma i, le atoatoa le faalogo po o le vaai, ma isi. Na saunoa mai le Perofeta o Iosefa Samita, O mafaufau ma agaga uma na auina mai e le Atua i le lalolagi e avanoa mo le faalauteleina (Teachings of the Prophet Joseph Smith, sel. Joseph Fielding Smith [1976], 354). E tatau ona e faia taumafaiga aoga uma ina ia faafetaiaia ai manaoga mo aoaoga a tamaiti o le vasega uma. Atonu e le mafai ona faafetaiaia ia manaoga uma o tamaiti uma i le taimi e tasi. 3

9 Faatomuaga i le Tusi Lesona a le Faiaoga Feagaiga Fou Ae peitai, e mafai ona e malamalama i manaoga faapitoa o au tamaiti o le vasega ma fetuunai ai ia mea e faaaogaina mo lesona aoaoina ina ia mafai e tamaiti o le vasega uma ona maua mai se mea mai se vaega o lesona taitasi. O isi tamaiti o le vasega e mafai foi ona tuuina atu i ai le avanoa e fesoasoani ai i tamaiti o le vasega e i ai ni manaoga faapitoa. O lea auaunaga lå manatu faapito o se faamanuiaga lea i lå na te foai ma lå na te talia. I le faaopoopo atu i mea masani e faaaogaina mo aoaoga, o loo maua foi isi mea e faaaogaina ina ia fesoasoani ai e aoaoina i latou e i ai ni manaoga faapitoa.o mekasini a le Ekalesia o ni puna oa lelei ia mo tala, ata, ma manatu ia e mafai ona fetaui i manaoga faapitoa o au tamaiti o le vasega. O le Pusa Ata o le Talalelei (nu ) ma le Faaopoopoga (nu ) o se aofaiga o ni ata lanu se 160 o loo faaalia mai ai tusitusiga paia ma tala o le talafaasolopito o le Ekalesia po o ni mataupu faavae o le talalelei ua valiina i ni ata. O Se Faatomuaga mo Faiaoga i le Taiala Suesue a le Tamaitiiti o le Vasega o le Feagaiga Fou O le Taiala Suesue a le Tamaitiiti o le Vasega o le Feagaiga Fou e fesoasoani i tamaiti o le vasega ia faitauina le Feagaiga Fou ona mafaufau loloto lea i ona aoaoga. E moomia ai le polokalama o le suesue i le fale, ae o le toatele lava o faiaoga i aso taitasi o le a iloaina le aoga tele i a latou sauniuniga ma aoaoga. Faaaogaina i le Polokalama a le Seminare e Suesue i le Fale O le seminare o se polokalama e lima aso o le vaiaso (po o se vaega e tai faapena) i le tausaga atoa faaleaoaoaoga. Talu ai ona o vasega seminare e suesueina i le fale e na o le faatasi i le vaiaso ona feiloai, o lea e tatau ai i tamaiti o le vasega o loo suesue lava i le fale ona faaaogaina le taiala suesue a tamaiti o le vasega i isi aso e fa. E ui lava o loo fautuaina tamaiti o le vasega e faitauina ia tusitusiga paia i aso taitasi, e tatau i tamaiti o le vasega o loo suesue lava i le fale ona malamalama o loo faamoemoeina i latou e faaalu le minute i aso taitasi mo aso aoga e fa i vaiaso taitasi e galulue ai i gaoioiga ma mea e faataunuuina o loo i totonu o le taiala suesue. E le tusitusi tamaiti o le vasega i totonu o a latou taiala suesue. Faaaoga se tasi o vaega nei mo tusitusiga: Tuu atu i tamaiti o le vasega taitoatasi e faia le galuega tusitusi i luga o itulau o se api e sasae gofie ona laupepa ma tuu atu itulau ua mae a i vaiaso taitasi. A toe faafoi le galuega i le tamaitiiti o le vasega, ona mafai lea ona latou toe tuuina ia itulau i totonu o a latou api. Ia tuu atu i tamaiti e faaaoga ni api se lua ma feauauai ona faaaoga. O le vaiaso muamua, e galulue ai tamaiti i totonu o le isi api ma tuu atu ia te oe pe a faia le vasega. O le isi vaiaso e tusitusi ai tamaiti i le isi api ona faafesuiai lea i totonu o le vasega mo le isi api lea na tuuina atu muamua ia te oe, ma faasolo ai pea faapena. 4 A maea ona e aoina mai galuega a tamaiti o le vasega i vaiaso taitasi, faitau i ai ma tusi atu ni faamatalaga i tamaiti. O se auala lelei lenei mo oe e te iloa ai au tamaiti taitoatasi ma fuafuaina ai po o le a le lelei o lo latou malamalamaaga i a latou suesuega. E mafai ona e fesoasoani e faagaua i au tamaiti o le vasega e ala lea i le valaaulia o soo se tasi o loo naunau e fetufaai atu se mea na latou tusia i totonu o a latou api e avea o se vaega o lesona faalevaiaso a le vasega. Togiina o Api a Tamaiti o le vasega E leai se pepa o tali mo le siakiina ai o gaoioiga i totonu o le taiala suesue a tamaiti o le vasega. O nisi o tali o loo maua i totonu o tusitusiga paia ma e tatau ona e iloagofieina a o e faamasani ai i gaoioiga taitasi. O isi tali o loo faavae i auala a tamaiti o le vasega, mea na oo i ai, manatu, ma molimau. O tulaga faapea e le mafai ai ona tasi se tali e sa o. Ia iloilo ma togi tamaiti o le vasega i le maualuga o le taumafaiga e fuafua i o latou malosiaga. A o e tusia au faamatalaga, ia e faasa oina soo se le malamalama po o ni tali e le o manino lelei ma ia viia tamaiti mo a latou taumafaiga. Ia nofouta mo tamaiti o le vasega e i ai ni manaoga faapitoa ma fetuunai le taiala suesue a le tamaitiiti o le vasega e fuafua i ai. Mo se faataitaiga, afai e i ai se le atoatoa o se tamaitiiti o le vasega e faigata ai ona tusitusi, e mafai ona e faatagaina le tamaitiiti e faaaoga se laau pu eleo e pu e ai ana galuega pe tuu atu foi i se uo po o se tagata o le aiga e na te tusia ia galuega mo le tamaitiiti. Atonu e moomia ona e fetuunaia le aofaiga o gaoioiga suesue e tuuina atu i nisi tamaiti ona o ni manaoga faapitoa. O isi tamaiti o le vasega atonu e sili atu le alualu i luma ma e mafai ona uunaia e galulue ia sili atu nai lo tulaga o loo manaomia. Faaaoga i le Polokalama o le Seminare i Aso Uma O le Taiala Suesue a le Tamaitiiti o le vasega o le Feagaiga Fou e le manaomiaina mo tamaiti o le vasega o loo auai i polokalama a le seminare i aso uma, ae tatau ona e tuuina se kopi i totonu o le potu ia avanoa mo tamaiti uma. E mafai ona e tuu atu i tamaiti e faatatau i le vaega o le Malamalama i Tusitusiga Paia mo le fesoasoani ia malamalama i upu ma fuaitau faigata ma upusii ma faamalamalamaga. A o saunia ia lesona, ia vaai i faatomuaga o poloka taitasi o mau ma vaega o le Suesueina o Tusitusiga Paia mo le fesoasoani e fuafua ai pe faapefea ae o le a foi le auala e aoao atu ai. Mo se faataitaiga, o nisi o faatomuaga o loo tuuina atu ai ni fesili mo talanoaga lea e fesoasoani ai e faatupuina le mataala i tagata o loo aoaoina. Atonu e te manao mai lea taimi i lea taimi ia tuu atu i tamaiti o le vasega e faia se isi gaoioiga o le Suesueina o Tusitusiga Paia i le taimi o le vasega ona tuu atu lea ia i latou e fetufaai mai mea na latou tusia pe fai vaega po o le vasega atoa foi. E tusa lava pe le mulimulitai ia gaoioiga i le faatulagaga o loo faatulagaina mai ai i le taiala suesue, e mafai lava ona latou saunia ni manatu lelei lea e mafai ona fetuunaia mo le faaaogaina i totonu o se potuaoga.

Imeli feso ota i: evaleon@xtra.co.nz; saili.puletini.aoga.ola@gmail.com. Faamamaluina ma alofaina e le Tupu Tamaitai

Imeli feso ota i: evaleon@xtra.co.nz; saili.puletini.aoga.ola@gmail.com. Faamamaluina ma alofaina e le Tupu Tamaitai e fa asoa fa amatalaga mo a oga i le gagana Samoa Tala o le Vaiaso Tala faasolopito Laufatu a Samoa PULETINI A OGA Sao o alii Toga Solo i le gagana 09 IUNI 2014 Vol 4 Issue 16 Imeli feso ota i: evaleon@xtra.co.nz;

More information

Uiga o le Tau i le taimi nei ma le lumana i i Samoa

Uiga o le Tau i le taimi nei ma le lumana i i Samoa Savai i Vasa Pasefika i Saute Vainu u o Apolima Manono Apolima APIA Upolu Vasa Pasefika i Saute Namu a Nu utele Nu ulua Uiga o le Tau i le taimi nei ma le lumana i i Samoa > Ofisa ole Tau, Matagaluega

More information

O suiga i le saofa iga a matai o le itūmālō o Āleipata

O suiga i le saofa iga a matai o le itūmālō o Āleipata O suiga i le saofa iga a matai o le itūmālō o Āleipata Matiu Matāvai Tautunu O le soifua mai i totonu o le itūmālō o Āleipata ma pu epu e maua le fa atinoga o ana tu ma aga ifanua, aemaise o le tala fa

More information

SUPPORTING THE WAR ECONOMY IN THE DRC: EUROPEAN COMPANIES AND THE COLTAN TRADE FIVE CASE STUDIES

SUPPORTING THE WAR ECONOMY IN THE DRC: EUROPEAN COMPANIES AND THE COLTAN TRADE FIVE CASE STUDIES SUPPORTING THE WAR ECONOMY IN THE DRC: EUROPEAN COMPANIES AND THE COLTAN TRADE FIVE CASE STUDIES AN IPIS REPORT January 2002 1 Research: Jeroen Cuvelier and Tim Raeymaekers, IPIS Editors: Marc-Olivier

More information

1. Oblast rozvoj spolků a SU UK 1.1. Zvyšování kvalifikace Školení Zapojení do projektů Poradenství 1.2. Financování 1.2.1.

1. Oblast rozvoj spolků a SU UK 1.1. Zvyšování kvalifikace Školení Zapojení do projektů Poradenství 1.2. Financování 1.2.1. 1. O b l a s t r o z v o j s p o l k a S U U K 1. 1. Z v y š o v á n í k v a l i f i k a c e Š k o l e n í o S t u d e n t s k á u n i e U n i v e r z i t y K a r l o v y ( d á l e j e n S U U K ) z í

More information

The Dozenal Society of America

The Dozenal Society of America The Dozenal Society of America Multiplication Tables of Various Bases by Michael Thomas De Vlieger Ever wonder what multiplication tables might look like in alternative bases? The dsa Updated 6 February

More information

TEAching, No greater call. A Resource Guide for Gospel Teaching

TEAching, No greater call. A Resource Guide for Gospel Teaching TEAching, No greater call A Resource Guide for Gospel Teaching TEAching, No greater call A Resource Guide for Gospel Teaching Published by The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints Salt Lake City,

More information

lize r i nde ara 9tlrmalar Summar y Tur key 'rid s study h as been car r i ed out on t he coz.nro L r:et

lize r i nde ara 9tlrmalar Summar y Tur key 'rid s study h as been car r i ed out on t he coz.nro L r:et Ttirkiye I. Eht omo1o j i Kongr es i, 13-16 li m 1987, t zmir l zoi r iii ~ e vre s i nd e kestane yet i 9ti r we alanla r ~ nd a meyvelerde ku r t l anmaya neden o Lar: z.ar-ar-lalar- ile s a v a~ ~ m

More information

What we have LEARNED

What we have LEARNED What we have LEARNED He Oranga Poutama: What we have learned A report on the developmental evaluation of He Oranga Poutama A Developmental Evaluation partnership between Sport New Zealand and Research

More information

Ottoman Contributions to Science and Technology: Some Examples from Medicine, Astronomy and Geography

Ottoman Contributions to Science and Technology: Some Examples from Medicine, Astronomy and Geography Ottoman Contributions to Science and Technology: Some Examples from Medicine, Astronomy and Geography Salim AYDÜZ, PhD a a Senior Researcher at the Foundation for Science, Technology and Civilisation (FSTC)

More information

N ON AVRÀ MA PIETÀ/QUANDO CON GRAN TEMPESTA/NON VIVAM ULTRA

N ON AVRÀ MA PIETÀ/QUANDO CON GRAN TEMPESTA/NON VIVAM ULTRA N ON ARÀ MA PIETÀ/QUANDO CON GRAN TEMPESTA/NON IAM ULTRA T.T.B.B. voices LANSING MCLOSKEY Lansing McLoskey SATTBB Duration: approximately 4 minutes Scored for a six part chamber choir (solo voices to no

More information

Varas tok irjas to, vas taus k irjas tove rk on ja tie toyh te is k unnan h aas te is iin Mus iik k iaine is ton k ans a lis e s ta varas toinnis ta

Varas tok irjas to, vas taus k irjas tove rk on ja tie toyh te is k unnan h aas te is iin Mus iik k iaine is ton k ans a lis e s ta varas toinnis ta Varas tok irjas to, vas taus k irjas tove rk on ja tie toyh te is k unnan h aas te is iin Mus iik k iaine is ton k ans a lis e s ta varas toinnis ta Varas tok irjas ton uus i joh tok unta Varas tok irjas

More information

Muškarci su kao čokolada. Vesna Radusinović

Muškarci su kao čokolada. Vesna Radusinović Muškarci su kao čokolada Vesna Radusinović 4 5 Naslov originala Vesna Radusinović Muškarci su kao čokolada Copyright 2004 Vesna Radusinović Copyright 2009 ovog izdanja, LAGUNA Vedranu i Maretu 6 7 Sadržaj

More information

K Country Names and Two-Letter Codes K

K Country Names and Two-Letter Codes K PCT Applicant s Guide International Phase Annex K Page 1 K K Annex K includes a list of short names and two-letter codes accepted for use in indicating States, other entities and intergovernmental organizations

More information

When Are the Writings and Sermons of Church Leaders Entitled to the Claim of Scripture?

When Are the Writings and Sermons of Church Leaders Entitled to the Claim of Scripture? When Are the Writings and Sermons of Church Leaders Entitled to the Claim of Scripture? By President J. Reuben Clark, Jr., of the First Presidency Address to Seminary and Institute Personnel, BYU, 7 July

More information

Progression in each phase for Letters & Sounds:

Progression in each phase for Letters & Sounds: Burford School Marlow Bottom Marlow Buckinghamshire SL7 3PQ T: 01628 486655 F: 01628 898103 E: office@burfordschool.co.uk W: www.burfordschool.co.uk Headteacher: Karol Whittington M.A., B.Ed. Hons Progression

More information

Father Lawrence M. Purcell, Pastor lmpurcell@nativitycatholic.org; 858-756-1911, ext. 4. Deacon Jim Walsh jwalsh@nativitycatholic.

Father Lawrence M. Purcell, Pastor lmpurcell@nativitycatholic.org; 858-756-1911, ext. 4. Deacon Jim Walsh jwalsh@nativitycatholic. June 28, 2015 Thirteenth Sunday in Ordinary Time CURC OF TE NATIVITY A praying, learning and caring Catholic community MISSION STATEMENT We are a praying, learning and caring community fulfilling the mission

More information

VI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO FRANCESCO

VI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO FRANCESCO CAPPELLA PAPALE VI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO SANTA MESSA CELEBRATA DAL SANTO PADRE FRANCESCO BASILICA VATICANA, 15 FEBBRAIO 2015 Santa Messa con i nuovi Cardinali e il Collegio Cardinalizio THE INTRODUCTORY

More information

Para-Transit Pick Up Zones 2

Para-Transit Pick Up Zones 2 Para-Transit Pick Up Zones 2 Para-Transit Pick Up Locations Academic House (AH) Bowman-Oddy/Wolfe Hall (BO/WO) Carlson Library (CL) Carter Hall East/West (CE/CW) Center for Performing Arts (PA) Center

More information

WORDS, WORDS. Ruby Meadows (all names are pseudonyms) DO WE TEACH? WHICH ONES EVERYWHERE, BUT

WORDS, WORDS. Ruby Meadows (all names are pseudonyms) DO WE TEACH? WHICH ONES EVERYWHERE, BUT 333 WORDS, WORDS EVERYWHERE, BUT WHICH ONES DO WE TEACH? Michael F. Graves James F. Baumann Camille L. Z. Blachowicz Patrick Manyak Ann Bates Char Cieply Jeni R. Davis Heather Von Gunten The CCSS emphasize

More information

BUT A FEW DAYS. Elder Neal A. Maxwell Of the Quorum of the Twelve Apostles

BUT A FEW DAYS. Elder Neal A. Maxwell Of the Quorum of the Twelve Apostles BUT A FEW DAYS Elder Neal A. Maxwell Of the Quorum of the Twelve Apostles Address to CES Religious Educators 10 September 1982 Salt Palace Assembly Room As the Search Committee consisting of President

More information

ni - do_in che la mia fe - ni - ce

ni - do_in che la mia fe - ni - ce anto = h É questo l ni in che la mia fenice Oratio igrini 792, no. 8 É que - sto_ l ni - _in che la mia fe - ni - ce Mi - se l au - ra - te_et Sesto lto Quinto In che la mia fe - ni - ce Mi - se l au -

More information

Five Reasons You Need to Develop Your Spiritual Gift:

Five Reasons You Need to Develop Your Spiritual Gift: Five Reasons You Need to Develop Your Spiritual Gift: 1. and purpose for your life. 2. to embrace and enjoy who you are. 3. that results from impacting lives. 4. of your victory with Christ. 5. as you

More information

THE US E. of the MEANS of GRAC E. A Statement o n the Practice of Word and Sacramen t. Adopted for Guidance and Practic e

THE US E. of the MEANS of GRAC E. A Statement o n the Practice of Word and Sacramen t. Adopted for Guidance and Practic e THE US E of the MEANS of GRAC E A Statement o n the Practice of Word and Sacramen t Adopted for Guidance and Practic e EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA THE USE OF THE MEANS OF GRAC E A Statement

More information

4010A1 5010 Min. Max.

4010A1 5010 Min. Max. IA INTERCHANGE CONTROL HEADER 1 R 1 IA Authorization Information Qualifier ID 2-2 R 00, 03 IA01 INTERCHANGE CONTROL HEADER 1 R 1 Authorization Information Qualifier ID 2-2 R 00, 03 IA01 IA02 Authorization

More information

TATAIAKO - CULTURAL COMPETENCIES FOR TEACHERS OF MAORI LEARNERS

TATAIAKO - CULTURAL COMPETENCIES FOR TEACHERS OF MAORI LEARNERS TATAIAKO - CULTURAL COMPETENCIES FOR TEACHERS OF MAORI LEARNERS KA HIKITIA Managing for Success MANAGING FOR SUCCESS KA HIKITIA - MAORI ACHIEVING EDUCATION SUCCESS - AS MAORI 2 FOREWORD E ngä iwi, tënä

More information

Come stà. Domenico Maria Ferrabosco (Bologna 1513-1574) Cantus. - ta, _e vo - lon - tie - ri M'al -le-gro _e can -to _en. Io mi son gio vi.

Come stà. Domenico Maria Ferrabosco (Bologna 1513-1574) Cantus. - ta, _e vo - lon - tie - ri M'al -le-gro _e can -to _en. Io mi son gio vi. Cantus Altus Io mi son giovinetta Come stà Domenico Maria Ferrabosco (Bologna 1513-1574) Io mi son gio - vi -net - ta, _e vo - lon - tie - ri M'al -le-gro _e can -to _en Io mi son gio - vi - net - ta,

More information

KANDUNGAN LAGU-LAGU & MUKASURAT 2. Pengakap Malaysia 3. Undang-undang Pengakap

KANDUNGAN LAGU-LAGU & MUKASURAT 2. Pengakap Malaysia 3. Undang-undang Pengakap KOPI SUSU KURANG MANIS TAMBAH GULA Kopi susu kurang manis tambah gula Badan lesu kerana hati tergoda Satu dua tiga empat kucing berlari Tidak sama kucing belang larinya kencang Puas dah ku cari di sana

More information