ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ"

Transcription

1 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ ЗАТВЕРДЖЕНО Рішенням Комітету роздрібного бізнесу АТ Укрексімбанк протокол від ПРАВИЛА ФОНДУ ФІНАНСУВАННЯ БУДІВНИЦТВА ВИДУ А 9-ти поверховий 108-ми квартирний житловий будинок ( 2 на генплані) на вул. Жасминовій, 5, зі знесенням будівель, у м. Львові м. Львів р.

2 1. Загальні положення Ці Правила фонду фінансування будівництва виду А (далі Правила) розроблені у відповідності до вимог Закону України Про фінансово-кредитні механізми і Управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю від IV (далі - Закон) Правила визначають порядок створення фонду фінансування будівництва виду А (надалі - ФФБ), порядок організації взаємовідносин АТ Укрексімбанк, Забудовника та Довірителів, порядок встановлення управління грошовими коштами, особливості та обмеження здійснення управління залученими грошовими коштами, напрями та порядок їх використання, порядок участі у ФФБ та відмови від участі в ньому, типи вимірних одиниць Об`єктів інвестування, порядок та умови закріплення Об`єктів інвестування за Довірителем, умови кредитування Довірителя для участі у ФФБ, розмір комісійної винагороди Управителя та інші умови функціонування ФФБ Правила ФФБ є системою затверджених та оприлюднених Управителем норм, яких мають дотримуватися всі суб єкти системи фінансово-кредитних механізмів при будівництві житла для досягнення мети управління майном отримання Довірителями ФФБ у власність Об єктів інвестування Правила ФФБ є публічною пропозицією (офертою) для вступу до ФФБ осіб, які бажають отримати у власність об'єкт (и) житлового та соціально-побутового призначення за умови визнання цих Правил ФФБ, шляхом підписання Договору про участь у ФФБ. 2. Визначення термінів вимірна одиниця Об`єкту інвестування встановлена цими Правилами одиниця виміру Об`єкта інвестування, яка визначена у метричних одиницях, а саме: - для об єктів житлового та нежитлового будівництва 1,00 кв.м; - для гаражних боксів (машиномісць) гаражний бокс (машиномісце) винагорода Управителя ФФБ - грошові кошти, які відповідно до Закону та розділу 16 цих Правил Довірителі ФФБ сплачують Управителю для відшкодування необхідних витрат, зроблених Управителем у зв'язку з управлінням коштами, переданими йому в Управління за Договорами про участь у ФФБ. Довірителі ФФБ сплачують Управителю таку винагороду у строки, розмірі та в порядку, що визначені Договором про участь у ФФБ відкріплення об'єкта інвестування від Довірителя - припинення правовідносин, встановлених між Управителем ФФБ та Довірителем стосовно закріпленого за Довірителем Об'єкта інвестування, в результаті чого Довіритель втрачає право вимоги на цей Об'єкт інвестування з поверненням йому внесених коштів у порядку, встановленому Законом та розділом 12 цих Правил Довіритель фізична або юридична особа, яка передає грошові кошти Управителю в довірчу власність за умови визнання цих Правил ФФБ та на підставі Договору про участь у ФФБ Договір про будівництво договір, який регулює взаємовідносини Управителя із Забудовником щодо організації, спорудження Об`єкта будівництва з використанням отриманих в управління Управителем коштів та подальшої передачі Забудовником Об`єктів інвестування Довірителям ФФБ Договір про участь у ФФБ договір, за яким Довіритель передає Управителю у довірчу власність майно з метою отримання у власність відповідного Об єкту інвестування Забудовник особа, яка згідно із законодавством має право на виконання

3 функцій замовника будівництва для спорудження Об єкта будівництва та уклала з Управителем Договір про будівництво та інші договори у відповідності до цих Правил ФФБ. За цими Правилами ФФБ функції Забудовника виконує Публічне акціонерне товариство фірма «Галбуд» (далі - ПАТ фірма «Галбуд»), код ЄДРПОУ , від імені Товариства з обмеженою відповідальністю «Київська Інвестиційна Компанія» (далі ТОВ «КІК») на підставі Договору доручення 1 від р. та Довіреності від 10 квітня 2014 р., посвідченої нотаріусом Львівського міського нотаріального округу, і зареєстрованої в реєстрі за закріплення Об'єкта інвестування за Довірителем - встановлення правовідносин між Довірителем та Управителем на підставі Договору про участь у ФФБ, за яких у Довірителя виникає право вимоги на цей Об'єкт інвестування в майбутньому Об`єкт будівництва нерухомість, будівництво якої організовує Забудовник та фінансування будівництва якого здійснює Управитель за рахунок отриманих в Управління грошових коштів. Об єктом будівництва за цими Правилами виступає 9-ти поверховий 108-ми квартирний житловий будинок ( 2 на генплані), будівництво якого організує Забудовник на земельній ділянці з кадастровим номером :05:002:0037 за адресою: вул. Жасминова, 5 у м. Львові, Львівської області Об`єкт інвестування квартира або приміщення соціально-побутового призначення (вбудоване чи прибудоване нежитлове приміщення, гаражний бокс, машиномісце тощо) в Об`єкті будівництва, яке після завершення будівництва стає окремим майном (об`єктом нерухомості) поточна ціна вимірної одиниці Об`єкта інвестування встановлена на момент розрахунків ціна права вимоги на одну вимірну одиницю Об`єкта інвестування Управитель АТ Укрексімбанк, яке здійснює управління грошовими коштами, отриманими від Довірителів за Договорами про участь у ФФБ; ФФБ грошові кошти, передані Управителю в управління, які використані чи будуть використані Управителем у майбутньому на умовах Правил ФФБ та Договорів про участь у ФФБ. 3. Порядок створення ФФБ 3.1. Метою створення цього ФФБ є отримання Довірителями у власність Об єктів інвестування. Для досягнення цієї мети Управитель за власною ініціативою створює ФФБ та здійснює управління залученими від Довірителів грошовими коштами у межах своїх повноважень, визначених цими Правилами ФФБ і Договорами про участь у ФФБ, та фінансує спорудження Об єкта будівництва і Об єктів інвестування в його складі на підставі Договору про будівництво, укладеного із Забудовником Управитель створює ФФБ відповідно до рішення Комітету роздрібного бізнесу АТ Укрексімбанк, протокол від 09 квітня 2014р. N ФФБ не є юридичною особою і здійснює свою діяльність на підставі цих Правил ФФБ. Відповідно до Закону це ФФБ виду А ФФБ вважається створеним після затвердження Управителем цих Правил та погодження їх із Забудовником, укладення Управителем із Забудовником Договору про будівництво з оформленням забезпечення виконання зобов`язань Забудовника за Договором про будівництво та інших договорів, передбачених п цих Правил, та відкриття Управителем в своєму балансі рахунку ФФБ для зберігання і обліку залучених від Довірителів грошових коштів та управління ними на умовах Правил ФФБ та Договорів про участь у ФФБ Після визнання Довірителями цих Правил ФФБ та внесення ними до ФФБ грошових коштів Управитель не має права вносити зміни та доповнення до

4 Правил ФФБ без письмової згоди всіх Довірителів. Згода Довірителя на внесення відповідних змін і доповнень до Правил ФФБ вважається отриманою, якщо протягом 30 календарних днів з дня надходження від Управителя повідомлення на вказану в Договорі про участь у ФФБ адресу Довірителя, Управитель не отримав письмової відповіді Довірителя Відносини між Забудовником, Управителем, Довірителями ФФБ та іншими суб'єктами системи фінансово-кредитних механізмів, а також дія ФФБ, припиняються після виконання всіх зобов'язань перед усіма Довірителями ФФБ ФФБ не відповідає за зобов язаннями Довірителів перед третіми особами. 4. Управління ФФБ 4.1. Управитель на праві довірчої власності здійснює управління ФФБ відповідно до цих Правил та Договорів про участь у ФФБ для досягнення мети отримання Довірителями у власність Об єкту інвестування, визначеного Договором про участь у ФФБ Вигодонабувачами від здійснення Управління є Довірителі ФФБ. Довіритель при укладанні Договору про участь у ФФБ може визначити особу, яка має право набувати вигоди від майна, переданого в управління (вигодонабувача) Управитель, вчиняючи фактичні та/або юридичні дії, пов'язані з управлінням майном ФФБ, зобов'язаний повідомляти осіб, з якими він вчиняє правочини, про те, що він є Управителем, а не власником майна Задля досягнення мети управління грошовими коштами Довірителів Управитель відкрив в своєму балансі рахунок , який є рахунком ФФБ і на який Довірителями вносяться грошові кошти. За рахунок накопичених грошових коштів Управитель здійснює фінансування Об єкту будівництва шляхом перерахування грошових коштів ФФБ Забудовнику згідно з регламентом фінансування будівництва, визначеним Договором про будівництво між Забудовником та Управителем Вільні грошові кошти на рахунку ФФБ, які тимчасово не передані на фінансування будівництва, Управитель має право використовувати при здійсненні банківських операцій. При цьому Управитель несе відповідальність за їх збереження власними грошовими коштами згідно з чинним законодавством України Відповідно до вимог чинного законодавства України Управитель під час здійснення управління ФФБ створює оперативний резерв у розмірі 6 % від залучених в оперативне управління грошових коштів Грошові кошти оперативного резерву, сформованого Управителем за рахунок отриманого в Управління майна, відповідно до обмежень, встановлених у Договорі про участь у ФФБ, Управитель на умовах цих Правил ФФБ використовує для виконання таких операцій: Повного або часткового повернення грошових коштів Довірителям; Перерозподіл отриманих в управління коштів між Об єктами будівництва внаслідок здійснення Довірителями операцій зміни Об єкта інвестування; Проведення із Забудовником повних та остаточних розрахунків після введення Об єкта будівництва в експлуатацію та виконання зобов`язань перед усіма Довірителями ФФБ Управитель при здійсненні управління: Несе відповідальність за дотримання обмежень довірчої власності Управителя, визначених цими Правилами ФФБ та визнаних Довірителями; Несе відповідальність за виконання своїх зобов'язань перед Довірителями у межах Закону та Договору про участь у ФФБ; Не несе відповідальності власним майном за виплату коштів Довірителю у разі

5 його відмови від участі у ФФБ, якщо Управитель дотримався встановлених Правилами ФФБ процедур щодо забезпечення можливості отримання Довірителем коштів з ФФБ на вимогу Довірителя; За дорученням Довірителів виступає в їх інтересах позивачем у разі невиконання Забудовником своїх зобов'язань щодо строків спорудження і якості Об'єкту будівництва та передачі Об'єктів інвестування Довірителям у власність З урахуванням обмеження права довірчої власності, Управитель має здійснювати на свій розсуд, зокрема, у випадках, передбачених Договором про участь у ФФБ, Правилами ФФБ, у рамках чинного законодавства визначені цими Правилами ФФБ заходи для: Передачі Довірителю, який здійснив у повному обсязі фінансування закріпленого за ним Об'єкта інвестування, майнових прав на цей Об'єкт інвестування для подальшого отримання його у власність від Забудовника; Отримання Довірителем, на умовах Правил та Договору про участь у ФФБ, коштів з ФФБ на вимогу Довірителя в разі його відмови від участі у ФФБ Управитель має право одночасно здійснювати управління кількома різними ФФБ Облік Довірителів та належних їм прав вимоги Управитель веде у системі обліку прав вимоги Довірителів відповідного ФФБ Облік коштів, внесених Довірителями до ФФБ, а також облік коштів, спрямованих Управителем з ФФБ на фінансування будівництва, Управитель здійснює відокремлено від іншого майна Управителя, а також від інших ФФБ. Облік спрямованих на фінансування будівництва коштів Управитель веде за об'єктами будівництва. 5. Обмеження щодо окремих дій Управителя з управління майном 5.1. Управитель приймає на себе наступні обмеження права довірчої власності: Управитель не має права доручати здійснення управління коштами, переданими йому в довірчу власність, іншим особам та зобов язаний здійснювати управління такими коштами особисто; Управитель не має права використовувати отримані в управління кошти не за цільовим призначенням, визначеним у цих Правилах та у Договорі про участь у ФФБ Управитель не несе відповідальності перед Довірителями за Забудовника щодо термінів спорудження і якості Об єкту будівництва, передачі Довірителям документів, що підтверджують проведення державної реєстрації прав власності Об єктів інвестування за Довірителями Управитель не може на свій розсуд припиняти Управління майном або в односторонньому порядку розривати Договір про участь у ФФБ Управитель не може вимагати від Довірителя виконання всіх його зобов'язань у разі, коли Управитель не виконує своїх зобов'язань за Договором про участь у ФФБ Управитель не може встановлювати умови, обов'язкові для Довірителя, з якими він не ознайомив Довірителя перед укладенням Договору про участь у ФФБ, за винятком норм, встановлених законодавством Управитель не може відповідати за своїми боргами активами ФФБ. У разі ліквідації Управителя активи ФФБ не включаються до ліквідаційної маси Управитель несе відповідальність за виконання своїх зобов'язань перед Довірителем відповідно до Закону та Договору про участь у ФФБ Управитель не несе відповідальності активами ФФБ за виплату коштів Довірителю в разі його відмови від участі у ФФБ, якщо Управитель дотримався встановлених Правилами ФФБ процедур щодо забезпечення можливості отримання Довірителем коштів з ФФБ на вимогу Довірителя.

6 6. Порядок взаємодії Управителя, Забудовника та Довірителів 6.1. Управитель укладає із Забудовником Договір про будівництво, відповідно до якого Забудовник бере на себе зобов`язання організувати спорудження Об`єкта будівництва відповідно до затвердженої у встановленому порядку проектнокошторисної документації, ввести його в експлуатацію, передати Об єкти інвестування Довірителям, оформити та передати Довірителям документи, що підтверджують проведення державної реєстрації прав власності на Об єкти інвестування, у встановлені Договором про участь у ФФБ строки та у порядку, передбаченому ним, а Управитель зобов`язується своєчасно здійснити фінансування обсягу підтвердженого замовлення на будівництво за рахунок залучених до ФФБ грошових коштів Довірителів (за винятком коштів оперативного резерву) на умовах, визначених цими Правилами ФФБ та Договором про будівництво Забудовник та його підрядники, субпідрядники та інші суб'єкти підприємницької діяльності, які беруть участь у спорудженні Об'єкта будівництва, мають відкрити в установі Управителя поточні рахунки. Ця умова має бути внесена Забудовником у договори підряду та інші угоди, пов'язані зі спорудженням Об'єкта будівництва Забудовник замовляє розробку проектно-кошторисної документації, самостійно визначає термін введення Об`єкта будівництва в експлуатацію, організує спорудження Об єкту будівництва, для чого укладає з підрядними, субпідрядними організаціями необхідні договори, відповідно до яких надає підрядникам будівельний майданчик та затверджену проектно-кошторисну документацію, здійснює контроль та технічний нагляд за будівництвом, перевіряє хід та якість будівельних робіт, приймає закінчений будівництвом об`єкт та оплачує виконані роботи за рахунок залучених Управителем коштів Перед укладенням Договору про будівництво Забудовник надає Управителю посвідчені копії, затверджених у встановленому чинним законодавством порядку: установчих документів, проектно-кошторисної документації на будівництво нерухомості, виділення земельної ділянки під будівництво, дозволи (сертифікати, ліцензії), які необхідні для будівництва Виконання Забудовником своїх зобов язань за Договором про будівництво забезпечується відповідно до чинного законодавства України встановленням іпотеки майнових прав на Об єкт будівництва, іпотеки земельної ділянки (якщо земельна ділянка є власністю Забудовника) або іпотеки, предметом якої є право оренди на земельну ділянку за договором оренди (крім випадків, коли земельна ділянка знаходиться в державній або комунальній власності), або інше нерухоме майно, яке належить Забудовнику на праві власності. За рахунок Забудовника, відповідний Іпотечний договір нотаріально посвідчується, вносяться відповідні дані до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Іпотечним договором передбачається зобов'язання Забудовника уступити Управителю майнові права на нерухомість, яка є Об'єктом будівництва, у разі виникнення обумовленого цими Правилами ризику невиконання Забудовником своїх зобов'язань перед Управителем За Об'єктом будівництва Забудовник укладає Договір про будівництво тільки з Управителем Відповідно до Договору про будівництво Забудовник передає Управителю перелік Об'єктів інвестування в Об'єкті будівництва, який є попереднім обсягом замовлення на будівництво, та майнові права на ці Об'єкти інвестування для подальшої передачі їх у власність Довірителям ФФБ на умовах цих Правил. Забудовник не має права відчужувати або обтяжувати будь-яким способом Об'єкти інвестування, майнові права на які передані Управителю, без письмової

7 згоди Управителя, а після переходу прав на Об'єкти інвестування від Управителя до Довірителів - без письмової згоди Довірителів Забудовник зобов'язаний виконати свої зобов'язання за Договором про будівництво стосовно організації спорудження Об'єкту будівництва та своєчасного введення його експлуатацію незалежно від обсягу замовлення на будівництво, підтвердженого Управителем Протягом періоду будівництва Управитель відповідно до умов Договору про будівництво підтверджує Забудовнику обсяг замовлення на будівництво шляхом надання даних про Об'єкти інвестування, майнові права на які передані Довірителям ФФБ Одночасно з укладенням Договору про будівництво Забудовник та Управитель укладають наступні Договори: - Іпотечний договір (іпотеки майнових прав на Об єкт будівництва та земельної ділянки (якщо земельна ділянка є власністю Забудовника) або іпотеки, предметом якої є право оренди на земельну ділянку за договором оренди (крім випадків, коли земельна ділянка знаходиться в державній або комунальній власності)); - Договір уступки майнових прав на Об єкт будівництва з відкладальними умовами; - Договір доручення з відкладальними умовами на виконання Управителем функцій Забудовника у разі порушення останнім умов Договору про будівництво; при цьому Забудовник на час дії Договору про будівництво надає Управителю безвідкличну Довіреність (у нотаріальній формі) на право делегування третім особам функцій Забудовника У разі виявлення Управителем визначеного Договором про будівництво ризику порушення Забудовником умов такого Договору про будівництво, договір уступки майнових прав на Об єкт будівництва набирає чинності і Забудовник повинен передати Управителю ФФБ майно та майнові права на нерухомість, яка є Об'єктом будівництва У разі, якщо Забудовник змінює заплановані дату введення Об єкта будівництва в експлуатацію та дату передачі його під заселення, він зобов язаний офіційно повідомити про це Управителя із зазначенням підстав для такої зміни для подальшого повідомлення Довірителів та внесення відповідних змін до Договорів про участь у ФФБ та пов язаних з ними документів Управитель здійснює контроль за дотриманням Забудовником виконання умов та зобов язань за Договором про будівництво з метою своєчасного запобігання виникненню ризикових ситуацій у процесі будівництва внаслідок дій Забудовника, що можуть призвести до: змін основних технічних характеристик Об єктів будівництва та/або Об єктів інвестування; погіршення споживчих властивостей Об єктів будівництва та/або Об єктів інвестування; зростання вартості Об єкта будівництва більше, ніж на 20%; збільшення строків будівництва більше, ніж на 90 днів У разі виявлення Управителем ризику порушень Забудовником умов Договору про будівництво, Управитель має право припинити фінансування будівництва, вимагати розірвання Договору про будівництво, повернення Забудовником спрямованих на фінансування будівництва цього об'єкта коштів, відшкодування заподіяних Забудовником збитків, перерахування на рахунок ФФБ коштів, необхідних для розрахунків з Довірителями відповідно до вимог законодавства України Забудовник зобов'язаний на вимогу Управителя протягом 30 календарних днів з дати отримання такої вимоги, відповідно до строку, визначеного в Договорі про будівництво, повернути грошові кошти на рахунок ФФБ або уступити майнові права на нерухомість, яка є Об'єктом будівництва, або на інші предмети іпотеки

8 Управителю У разі порушення Забудовником строків спорудження Об'єкта будівництва або у разі неналежного виконання Управителем своїх обов'язків, передбачених пунктом 6.14, Довіритель має право вимагати від Управителя дострокового розірвання Договору про участь у ФФБ та виплати йому коштів. Управитель зобов'язаний виплатити Довірителю кошти у сумі, що визначається відповідно до розділу 12 цих Правил при відмові Довірителя від участі у ФФБ і не може бути меншою за суму, внесену Довірителем до ФФБ. Довіритель не сплачує Управителю винагороду за виплату йому коштів у разі, якщо Довіритель відмовляється від участі у ФФБ з підстав, визначених цим пунктом Правил Управитель має право залучати до проведення технічного нагляду за спорудженням Об'єкта будівництва відповідних спеціалістів або юридичних осіб шляхом укладання відповідних договорів з ними В інтересах Довірителів Управитель здійснює контроль цільового використання коштів, спрямованих на фінансування будівництва, шляхом аналізу звітності, яку Забудовник зобов'язаний вести за Об'єктом будівництва, за встановленою законодавством формою, та регулярно надавати її Управителю Перерахування коштів Забудовнику Управитель здійснює відповідно до графіка фінансування, погодженого Управителем і Забудовником, після надання Забудовником звіту Управителю за формою, встановленою законодавством У разі встановлення фактів нецільового використання Забудовником коштів, отриманих від Управителя, спорудження Об'єкта будівництва та/або Об'єктів інвестування з порушенням технічних характеристик, Управитель зобов'язаний звернутися до Забудовника з вимогою вжити всіх необхідних заходів для усунення виявлених порушень У разі зменшення обсягу підтвердженого замовлення на будівництво Забудовник зобов'язаний на вимогу Управителя повернути кошти на рахунок цього ФФБ для розрахунку з Довірителями. За невиконання зобов'язання щодо перерахування коштів на рахунок ФФБ для проведення Управителем розрахунків з Довірителями ФФБ Забудовник несе відповідальність своїм майном Управитель в інтересах Довірителів може, а на письмову вимогу Довірителя - зобов'язаний перевіряти фінансовий стан Забудовника, вимагати від нього надання фінансових та аудиторських звітів та надавати заявникові інформацію про результати проведеної перевірки Після введення Об'єкта будівництва в експлуатацію: - протягом 5(п яти) днів Забудовник письмово повідомляє про це Управителя та надає дані щодо фактичної загальної площі Об'єктів інвестування; - Управитель,отримавши від Забудовника дані БТІ, коригує загальну площу об єктів інвестування в конкретному об єкті будівництва шляхом коригування даних в Переліку об єктів інвестування і повідомляє кожному Довірителю остаточний розрахунок його внеску. - Управитель надає Забудовнику перелік Довірителів, які мають право отримати у власність закріплені за ними Об'єкти інвестування, відповідно до отриманих Довірителями від Управителя майнових прав на ці Об'єкти інвестування, і протягом 10 календарних днів з моменту отримання від Забудовника відповідного повідомлення та даних щодо фактичної загальної площі Об'єктів інвестування повідомляє кожного Довірителя про введення Об'єкта будівництва в експлуатацію. На письмову вимогу Довірителя Управитель надає йому копію відповідного акта Забудовник організує спорудження Об'єкта будівництва та передає Довірителям Об'єкти інвестування з урахуванням комплексу робіт, передбачених проектною та технічною документацією на цей Об'єкт будівництва. Весь комплекс будівельних робіт, які не зазначені в проектній і технічній документації і в тому числі пов'язані з пристосуванням та переобладнанням нежитлових приміщень за їх

9 функціональним призначенням, виконується Довірителем за його власний рахунок після введення Об'єкта будівництва в експлуатацію Довіритель ФФБ до введення Об'єкта будівництва в експлуатацію та оформлення права власності на Об'єкт інвестування має право після сплати ним 100% вартості Об'єкта інвестування, за письмовим погодженням із Забудовником, здійснювати індивідуальне переобладнання (перепланування) закріпленого за Довірителем ФФБ Об'єкта інвестування Всі зміни технічних характеристик Об'єкта інвестування (перепланування, зміна інженерних комунікацій та інше) в закріпленому за Довірителем Об'єкті інвестування Довіритель ФФБ погоджує із Забудовником і, за необхідності, з відповідними державними органами та укладає договір на проведення перепланування з Забудовником, з визначенням вартості даних робіт. Для виконання таких робіт до оформлення права власності на Об'єкт інвестування Довіритель ФФБ не має права залучати інші підрядні організації або самостійно виконувати будь-які роботи на Об'єкті інвестування щодо переобладнання (перепланування) закріпленого за Довірителем ФФБ Об'єкта інвестування У разі відмови від участі у ФФБ Довіритель, який самостійно виконав роботи з перепланування закріпленого за ним Об'єкта інвестування, зобов'язаний компенсувати витрати Забудовника, пов'язані з відновленням первісного стану Об'єкта інвестування згідно з проектом. 7. Порядок та умови укладення Договору про участь у ФФБ 7.1. Фізична або юридична особа стає Довірителем ФФБ за умови передачі коштів в управління Управителю та укладення з Управителем Договору про участь у ФФБ Управитель укладає з Довірителем Договір про участь у ФФБ лише після здійснення його ідентифікації Довіритель-фізична особа перед укладенням Договору про участь у ФФБ надає Управителю паспорт або документ, що його замінює. Фізична особа-резидент також надає документ, виданий органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння їй реєстраційного номера облікової картки платника податків. Такий документ не вимагається в осіб, які у власному паспорті мають відмітку про право здійснювати будь-які платежі без реєстраційного номера облікової картки платника податків, що проставлена органом державної податкової служби за місцем проживання фізичної особи. Фізична особа, що на день укладення Договору про участь у ФФБ перебуває у шлюбі, додатково до вказаних документів подає письмову, заяву про згоду іншого з подружжя на укладення Договору про участь у ФФБ Уповноважений працівник Управителя здійснює ідентифікацію фізичної особи і робить у її присутності копії сторінок паспорта або документа, що його замінює, які містять прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), дату народження, серію і номер паспорта або документа, що його замінює, дату видачі та найменування органу, що видав документ, інформацію про громадянство, місце проживання, а також копію документа про присвоєння фізичній особі реєстраційного номера облікової картки платника податків. Ці копії засвідчуються підписами уповноваженого працівника Управителя та фізичної особи, що вступає у ФФБ, як такі, що відповідають оригіналу Довіритель юридична особа при укладенні Договору про участь у ФФБ надає Управителю копії наступних документів, які ідентифікують юридичну особу: - установчі документи юридичної особи (статут / засновницький договір); - виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців; - довідку про внесення підприємства до Єдиного державного реєстру підприємств

10 та організацій України; - довідку про взяття юридичної особи на податковий облік; - копію картки із зразками підписів та відбитка печатки; - паспорт та довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків керівника (або іншої посадової особи, яка представляє юридичну особу); - оригінал рішення вищого органу управління юридичної особи про призначення керівника (оригінал доручення представника юридичної особи, яким представнику надається право на укладання Договору про участь у ФФБ, засвідчений підписом керівника та печаткою юридичної особи); - наказ про призначення керівника (або іншої посадової особи, яка представляє юридичну особу) тощо Ідентифікація Довірителя не проводиться, якщо йому відкрито поточний рахунок в установі Управителя та/або Довіритель був повністю проідентифікований раніше. У цьому разі Довіритель надає відповідну заяву про участь у ФФБ У разі ненадання Довірителем необхідних документів та передбачених законодавством України відомостей або умисного подання неправдивих відомостей про себе Управитель відмовляє йому в укладенні Договору про участь у ФФБ Договір про участь у ФФБ вважається укладеним між сторонами після його підписання, за умови документального письмового підтвердження Довірителем факту особистого ознайомлення з цими Правилами та їх визнання в повному обсязі і діє до повного виконання сторонами своїх зобов язань Надані Довірителем документи формуються в особову справу Довірителя. Особові справи Довірителя, сформовані Управителем, не підлягають поверненню Довірителеві після припинення участі у ФФБ, а також у разі відмови Управителя від укладення Договору з особою, що виявила бажання приймати участь у ФФБ Управитель для обліку переданих йому в Управління коштів відкриває кожному Довірителю рахунок у системі обліку прав вимоги Довірителів ФФБ, яка створюється для кожного ФФБ окремо. 8. Порядок та умови закріплення за Довірителем Об`єкту інвестування 8.1. При укладенні Договору про участь у ФФБ Довіритель обирає конкретний Об`єкт інвестування з переліку не закріплених за іншими Довірителями Об`єктів інвестування, що є у пропозиції Управителя Довірителем за Договором про участь у ФФБ може бути виключно одна особа Закріплення одного Об'єкта інвестування за кількома Довірителями не допускається. Фізична або юридична особа може бути Довірителем в кількох різних ФФБ та/або в окремому ФФБ мати кілька Об єктів інвестування. Закріплення Об єкту інвестування за Довірителем здійснюється на підставі окремо укладених Договорів про участь у ФФБ за кожним Об єктом інвестування. Довіритель не має права вносити кошти до ФФБ для інвестування Об'єкта інвестування, який за ним не закріплений Управитель, після укладення з Довірителем Договору про участь у ФФБ, внесення Довірителем грошових коштів у сумі не менше 30 % вартості Об`єкта інвестування на рахунок ФФБ, а також відкриття поточного рахунку у Управителя або у філії Управителя згідно з Договором банківського рахунку, закріплює за Довірителем відповідну кількість вимірних одиниць Об`єкта інвестування за поточною ціною вимірної одиниці Об єкта інвестування, яка встановлена Забудовником на момент внесення грошових коштів. Закріплена кількість вимірних одиниць Об єкта інвестування зазначається у свідоцтві про участь у ФФБ Довірителя. Одночасно Управитель вносить відповідну інформацію

11 до системи обліку прав вимоги Довірителів ФФБ. Право вимоги на відповідну кількість вимірних одиниць Об'єкта інвестування виникає у Довірителя з моменту передачі коштів в Управління Управителю ФФБ При закріпленні Об'єкта інвестування за Довірителем: Довіритель бере на себе зобов'язання щодо подальшого внесення коштів до ФФБ відповідно до графіка внесення коштів, визначеного у свідоцтві про участь у ФФБ (далі Графік внесення коштів); Управитель вилучає цей об'єкт з переліку Об'єктів інвестування, що є у пропозиції Управителя, для виключення можливості закріплення цього об'єкта за іншим Довірителем та зобов'язується, за умови виконання Довірителем своїх зобов'язань за Договором про участь у ФФБ, включити Довірителя до переліку Довірителів, яким Забудовник у подальшому зобов'язаний передати у власність закріплені за ними Об'єкти інвестування. За недотримання Управителем цієї вимоги, що призвело до закріплення одного Об'єкта інвестування за двома або більше Довірителями, Управитель несе відповідальність власним майном Закріплення Об`єкта інвестування за Довірителем є підтвердженням замовлення Забудовнику на спорудження цього Об`єкта інвестування як складової частини Об`єкта будівництва Розмір вимог Довірителя на Об`єкт інвестування визначається кількістю закріплених за ним (оплачених) вимірних одиниць Об`єкта інвестування. Закріплення решти вимірних одиниць цього Об'єкта інвестування за іншими Довірителями забороняється Поточна ціна вимірної одиниці Об єкта інвестування визначається виходячи з встановленої поточної ціни вимірної одиниці Об`єкта будівництва, коефіцієнтів поверху та комфортності цього Об`єкта інвестування та встановлюється Забудовником. 9. Порядок та умови розрахунків між Довірителями і Управителем 9.1. Довірителі вносять до ФФБ кошти в національній валюті України на рахунок, зазначений у Договорі про участь у ФФБ у готівковій чи безготівковій формі. Сума та строки внесення коштів визначаються у свідоцтві про участь у ФФБ. Внесення коштів на рахунок ФФБ допускається третьою особою Днем внесення Довірителем грошових коштів на рахунок ФФБ вважається: - для безготівкових розрахунків поточний робочий, у разі здійснення розрахунків у межах операційного часу, встановленого Управителем з урахуванням технологічного регламенту роботи системи електронних міжбанківських переказів Національного банку України; - для готівкових розрахунків поточний робочий день, у разі внесення готівки у межах операційного часу, встановленого Управителем. У разі внесення грошових коштів до каси Управителя після операційного часу, днем надходження грошових коштів вважається наступний робочий день Після кожного внесення Довірителем грошових коштів на рахунок ФФБ згідно Графіку внесення коштів, визначеного у свідоцтві про участь у ФФБ, Управитель видає Довірителю нове свідоцтво про участь у ФФБ документ, що підтверджує участь Довірителя у ФФБ та кількість закріплених за Довірителем вимірних одиниць Об єкта інвестування. У разі внесення грошових коштів у сумі, що перевищує суму зазначену у Графіку внесення коштів, Довіритель доручає Управителю повертати надлишково внесену суму на його поточний рахунок відкритий в установі Управителя. При цьому, за Довірителем не закріплюються додаткові вимірні одиниці Об єкта інвестування Управитель повідомляє Довірителю про зміну поточної ціни вимірної одиниці об'єкта інвестування та зменшення або збільшення фактичної загальної площі об'єкта інвестування.

12 9.4. У разі підвищення поточної ціни вимірної одиниці Об`єкта інвестування у Довірителя не виникає зобов`язань щодо внесення до ФФБ додаткових коштів за вже закріплені за ним вимірні одиниці Об`єкта інвестування У разі зниження поточної ціни вимірної одиниці Об'єкта інвестування Довіритель не має права вимагати повернення сплачених коштів за закріплені за ним вимірні одиниці Об'єкта інвестування Довірителям, які повністю проінвестували закріплені за ними Об'єкти інвестування, Управитель передає майнові права на ці об'єкти інвестування за Договором про уступку майнових прав (у випадках, передбачених Договором про участь у ФФБ, Правилами ФФБ). 10. Взаємодія Управителя, Забудовника та Довірителів після введення Об`єкта будівництва в експлуатацію Протягом 5 календарних днів після підписання Державною приймальною комісією декларації про готовність Об єкта будівництва до експлуатації Забудовник письмово повідомляє про це Управителя та передає Управителю дані щодо фактичної загальної площі кожного Об`єкта інвестування в Об`єкті будівництва для проведення з Довірителями остаточних розрахунків Уточнення фактичної загальної площі об'єкта інвестування здійснюється на підставі матеріалів технічної інвентаризації Управитель направляє Довірителю письмове повідомлення про введення Об'єкта будівництва в експлуатацію і протягом 3 (трьох) календарних днів, наступних за днем отримання письмового повідомлення Управителя, Довіритель має здійснити остаточні розрахунки за Об'єкт інвестування згідно з даними щодо фактичної загальної площі Об єкта інвестування, отриманими від Забудовника. За недотримання цієї умови за сумами та/або строками Управитель має право відкріпити від Довірителя відповідний Об єкт інвестування Управитель після введення Об'єкта будівництва в експлуатацію на письмову вимогу Довірителя має надати йому копію відповідного акта Довірителю для отримання у власність відповідного об'єкта інвестування необхідно здійснити остаточні розрахунки з Управителем на таких умовах: У разі, якщо фактична загальна площа Об`єкта інвестування менша загальної площі за проектом, і ця різниця становить більше 0,5 кв.м., що підтверджено даними Забудовника про фактичну загальну площу об'єкта інвестування, Управитель протягом 3 (трьох) банківських днів повертає Довірителю на підставі його письмової заяви суму коштів, визначену виходячи з кількості вимірних одиниць об'єкта інвестування, на яку зменшилася загальна площа об'єкта інвестування, та поточної ціни вимірної одиниці такого об'єкта на день проведення розрахунків У випадках, коли зменшення фактичної загальної площі є наслідком встановлення за рахунок та з ініціативи Довірителя додаткових перегородок або проведення перепланування, будівельних та опоряджувальних робіт, повернення коштів за зменшення площі не здійснюється У разі, якщо фактична загальна площа Об`єкта інвестування більша, ніж загальна площа за проектом, і ця різниця становить більше 0,5 кв.м., що підтверджено даними Забудовника про фактичну загальну площу об'єкта інвестування, Довіритель зобов'язаний протягом 3 (трьох) банківських днів з дня отримання відповідного повідомлення від Управителя здійснити доплату різниці вартості об'єкта інвестування. Сума коштів, яку має додатково внести Довіритель, визначається Управителем виходячи з кількості вимірних одиниць об'єкта інвестування, на яку збільшилася загальна площа об'єкта інвестування, та

13 поточної ціни вимірної одиниці такого об'єкта на день проведення розрахунків Після проведення остаточних розрахунків з Довірителями Управитель надає Забудовнику остаточно підтверджений обсяг замовлення на будівництво за конкретним Об єктом будівництва та передає йому перелік Довірителів, які повністю виконали свої зобов язання за Договором про участь у ФФБ і мають право отримати у власність закріплені за ними Об єкти інвестування відповідно до отриманих Довірителями від Управителя майнових прав на ці Об'єкти інвестування. При цьому після виконання Довірителем у повному обсязі умов Договору про участь у ФФБ, у тому числі сплати комісійної винагороди за управління коштами, Управитель видає Довірителю довідку про право Довірителя на набуття у власність Об єкта інвестування в обмін на свідоцтво про участь у ФФБ Довідка про право Довірителя на набуття у власність Об єкта інвестування є документом, підписаним уповноваженою особою Управителя, що підтверджує право Довірителя на отримання у власність закріпленого за ним Об'єкта інвестування. У такій довідці зазначаються такі дані: номер довідки та дата її видачі; вид ФФБ; дані Управителя ФФБ; дані Довірителя: - для юридичних осіб: найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України; - для фізичних осіб: прізвище, ім'я, по батькові, адреса постійного місця проживання та ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів; дані про закріплений за Довірителем Об'єкт інвестування: вид Об'єкта інвестування (квартира, нежитлове приміщення тощо); номер Об'єкта будівництва та його будівельна або поштова адреса; номер Об'єкта інвестування та його характеристики (поверх, кількість кімнат, загальна площа тощо); сума коштів, внесених Довірителем до ФФБ. 11. Порядок передачі Об'єктів інвестування та оформлення права власності Отриману від Управителя ФФБ довідку про право Довірителя на набуття у власність Об'єкта інвестування квартири Довіритель надає Забудовнику для подальшої державної реєстрації за Довірителем права власності на закріплений за ним Об'єкт інвестування Для проведення державної реєстрації права власності на закріплений за Довірителем Об єкт інвестування Забудовник та Довіритель підписують складений Забудовником акт прийняття-передачі Об'єкта інвестування, в якому зазначаються: - перелік робіт, які Забудовник провів на Об'єкті інвестування; - перелік обладнання, яке було встановлено на Об'єкті інвестування для наступної його передачі Довірителеві; - стислий перелік робіт, які Забудовник провів на Об'єкті будівництва та прибудинковій території; - перелік обладнання, яке було встановлено на Об'єкті будівництва для наступної його передачі експлуатуючим організаціям чи об'єднанню співвласників житлового будинку Разом із актом прийняття-передачі Об'єкта інвестування Забудовник передає Довірителеві паспорти, сертифікати, гарантійні документи на обладнання, встановлене на Об'єкті інвестування, яке переходить у власність Довірителя.

14 11.4. Довіритель має право у п'ятнадцятиденний строк з дня отримання акта прийняття-передачі Об'єкта інвестування підписати підготовлений Забудовником акт прийняття-передачі Об'єкта інвестування із зазначенням інформації про відсутність претензій Довірителя до Забудовника щодо Об'єкта інвестування або подати у письмовій формі свої обґрунтовані зауваження щодо невиконання Забудовником своїх зобов'язань по Об'єкту будівництва і Об'єкту інвестування та щодо виявлених будівельних недоліків У разі наявності у Довірителя зауважень щодо невиконання Забудовником своїх зобов'язань по Об'єкту будівництва та Об'єкту інвестування Забудовник зобов'язаний забезпечити безоплатне усунення недоліків у п'ятнадцятиденний строк з дня подання зауважень або забезпечити безоплатне повторне виконання неналежно виконаної роботи чи виготовлення непоставленої чи пошкодженої речі з такого ж матеріалу і такої ж якості. Перебіг строків виконання зобов'язань Довірителя зупиняється на час усунення недоліків, що виникли з вини Забудовника на Об'єкті будівництва та/або Об'єкті інвестування За наявності поважних обставин, строк підписання акту прийняття-передачі закріпленого за Довірителем Об єкту інвестування може бути подовжено на строк, що не перевищує двох місяців від запланованої дати введення Об єкта будівництва в експлуатацію. В такому випадку Довіритель письмово попереджає Забудовника про подовження терміну оформлення права власності на Об єкт інвестування, з наведенням об єктивних причин У разі отримання Управителем письмового повідомлення від Забудовника про порушення Довірителем умов щодо письмового попередження Забудовника про продовження строку підписання акта прийняття-передачі Об єкта інвестування, Довіритель втрачає право на закріплений за ним Об єкт інвестування. Управитель має право відкріпити від Довірителя закріплений за ним Об єкт інвестування та закріплені за ним вимірні одиниці Об єкта інвестування, про що Управитель інформує Довірителя рекомендованим листом за адресою, вказаною Довірителем при укладанні Договору про участь у ФФБ Забудовник, вилучає даний Об єкт інвестування з Переліку Об єктів інвестування та перераховує до ФФБ кошти у необхідному обсязі для виплати Довірителю. Довіритель перестає бути учасником процесу спорудження Об єкту будівництва. Кошти Довірителя в сумі, що відповідає вартості вимірних одиниць згідно свідоцтва про участь у ФФБ за ціною на день їх відкріплення Управителем, залишаються у ФФБ до моменту їх витребування Державна реєстрація права власності на житло здійснюється Забудовником своїми силами та за свій рахунок Правовстановлюючі та правореєстручі документи на квартири Довірителі отримують від Забудовника, який забезпечив їх оформлення, а саме свідоцтво про право власності та витяг про державну реєстрацію прав власності на нерухоме майно У випадку, якщо Довіритель для виконання своїх зобов язань щодо внесення коштів до ФФБ, отримав у Управителя кредит, Забудовник, на підставі довіреності на право отримання Управителем у Забудовника документів, що підтверджують право власності на Об єкт інвестування, передає такі документи уповноваженій особі Управителя для подальшої передачі їх Довірителю Державна реєстрація права власності на нежитлові приміщення здійснюється Довірителями самостійно та за свій рахунок на підставі необхідних для цього документів, отриманих від Забудовника Забудовник зобов'язаний не пізніше ніж у стодвадцятиденний строк з дня введення Об єкту будівництва в експлуатацію передати його об єднанню співвласників, або Довірителям, або експлуатуючій організації разом з необхідною технічною документацією Умови надання експлуатуючою організацією комунальних послуг мають

15 регулюватись окремим договором, укладеним між експлуатуючою організацією та Довірителем, або між експлуатуючою організацією та новоствореним об єднанням співвласників У випадку дострокового введення Об єкта будівництва в експлуатацію, Забудовник зобов язаний за 60 календарних днів до запланованої нової дати введення Об єкта будівництва в експлуатацію офіційно повідомити про це Управителя для подальшого повідомлення Довірителів та внесення відповідних змін до Договорів про участь у ФФБ, а також пов язаних з ними документів. При цьому, Управителем за згодою Довірителя може бути переглянутий визначений у свідоцтві про участь у ФФБ Графік внесення коштів У випадку відмови Довірителя змінювати визначений у Свідоцтві про участь у ФФБ Графік внесення коштів, Довіритель продовжує вносити грошові кошти згідно діючого Графіку внесення коштів до здійснення Довірителем остаточних розрахунків та виконання у повному обсязі умов Договору про участь у ФФБ. Після цього Управитель надає Довірителю довідку про право Довірителя на набуття у власність Об`єкта інвестування для подальшого оформлення Забудовником правовстовлюючих документів на Об єкт інвестування Після введення Об'єкта будівництва в експлуатацію Управитель може продовжити укладання Договорів про участь у ФФБ із закріпленням Об'єктів інвестування за Довірителями до моменту отримання письмової вимоги Забудовника повернути йому майнові права на Об'єкти інвестування, які не передані Довірителям. Забудовник зобов'язаний прийняти від Управителя такі майнові права. 12. Відкріплення Об'єкта інвестування від Довірителя та умови виплати Довірителю коштів У разі невиконання Довірителем своїх зобов'язань за Договором про участь у ФФБ Управитель має право відкріпити від Довірителя закріплений за ним Об'єкт інвестування. При відкріпленні від Довірителя Об'єкта інвестування Управитель також відкріплює від Довірителя всі закріплені за ним вимірні одиниці цього Об'єкта інвестування Управитель відкріплює від Довірителя закріплений за ним Об єкт інвестування і закріплені за Довірителем вимірні одиниці Об єкта інвестування в таких випадках: відмова Довірителя від участі у ФФБ; недотримання Довірителем графіка внесення коштів до ФФБ, визначеного у свідоцтві про участь у ФФБ, за сумами та/або строками; недотримання Довірителем вимог щодо письмового попередження Забудовника про продовження строку підписання акта приймання-передачі Об єкта інвестування; невиконання Довірителем своїх зобов язань перед Управителем щодо внесення грошових коштів до ФФБ після введення Об єкта будівництва в експлуатацію; дострокового розірвання цього Договору; виникнення інших підстав для цього, передбачених Правилами ФФБ, Договором про участь у ФФБ та/або чинним законодавством України За умови недотримання Довірителем строку щодо внесення початкового авансового платежу, передбаченого Договором про участь у ФФБ, Управитель автоматично без попередження Довірителя здійснює відкріплення Об єкта інвестування, про що Управитель письмово (рекомендованим листом) повідомляє Довірителя З моменту відкріплення Об'єкта інвестування від Довірителя управління майном припиняється, Довіритель втрачає право вимоги на Об'єкт інвестування та вимірні

16 одиниці цього Об'єкта інвестування, Управитель ФФБ зобов'язаний виплатити Довірителю кошти на умовах та у порядку, визначених цими Правилами ФФБ Управитель рекомендованим листом повідомляє Довірителя про розгляд питання щодо відкріплення Об єкта інвестування від Довірителя за Договором про участь у ФФБ Рішення щодо відкріплення Об єкта інвестування від Довірителя за Договором про участь у ФФБ приймається Управителем протягом _10_ днів з дати направлення Довірителю повідомлення Сума грошових коштів, що підлягає виплаті Довірителю визначається Управителем та розраховується: у разі якщо Управитель відкріпив від Довірителя закріплений за ним Об єкт інвестування за недотримання Довірителем графіка внесення коштів до ФФБ, виходячи з кількості закріплених за Довірителем вимірних одиниць Об єкта інвестування та поточної ціни вимірної одиниці цього Об єкта інвестування станом на перший день місяця, наступного за місяцем, коли Довіритель порушив графік внесення коштів до ФФБ; у разі відмови Довірителя від участі у ФФБ, виходячи з кількості закріплених за Довірителем вимірних одиниць Об єкта інвестування та поточної ціни вимірної одиниці цього Об єкта інвестування станом на день передачі коштів в управління Управителю ФФБ; в інших випадках, виходячи з кількості закріплених за Довірителем вимірних одиниць Об єкта інвестування та поточної ціни вимірної одиниці цього Об єкта інвестування станом на день відкріплення від Довірителя Об єкта інвестування Повернення Довірителю (його спадкоємцям (для фізичних осіб) або правонаступникам (для юридичних осіб)) грошових коштів за відкріплений Об єкт інвестування у всіх зазначених у пункті цих Правил випадках здійснюється протягом п яти робочих днів після здійснення Управителем наступної повної реалізації відповідного Об єкта інвестування або після введення Об єкта будівництва в експлуатацію та після сплати всіх визначених Договором про участь у ФФБ / Правилами ФФБ плат, що виникають у зазначених випадках, та лише після повернення Довірителем свідоцтва про участь у ФФБ Повернення Довірителю грошових коштів здійснюється в межах наявних коштів на рахунку оперативного резерву. У випадку недостатності грошових коштів оперативного резерву для виплати Довірителю, Забудовник на вимогу Управителя зобов язаний перерахувати на рахунок ФФБ для виплати Довірителю грошові кошти у необхідному обсязі. Виплата коштів Довірителю не може здійснюватися за рахунок іншого ФФБ або власного майна Управителя Доходи Довірителя, які становлять позитивну різницю між сумою виплачених Довірителю коштів з ФФБ та сумою внесених коштів до такого ФФБ, підлягають оподаткуванню згідно з чинним законодавством України Кошти, які не були повернуті Довірителю з вини самого Довірителя, у тому числі у зв'язку з неможливістю знайти Довірителя за адресою, зазначеною ним у Договорі про участь у ФФБ, неявкою Довірителя без повідомлення причин, обліковуються на рахунку Управителя Щодо Об'єкта інвестування, який був відкріплений від Довірителя, Управитель може укласти Договір про участь у ФФБ з іншим Довірителем відповідно до розділу 7 цих Правил та закріпити за ним цей Об'єкт інвестування або повернути майнові права на цей Об'єкт інвестування Забудовнику. 13. Припинення Управління майном Управління коштами, яке Управитель здійснює за Договором про участь у ФФБ, припиняється у разі:

Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на Ставка іпотечного кредитування, %

Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на Ставка іпотечного кредитування, % Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на 28.03.2013 Банк- партнер Іпотечна програма співпраці з ДІУ (Програма підтримки будівництва/рефін ансування

More information

Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на

Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на 24.12.2012 Банк партнер Іпотечна програма співпраці з ДІУ (Програма підтримки будівництва/рефін ансування

More information

ПОСТІЙНО ДІЮЧА АДМІНІСТРАТИВНА КОЛЕГІЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ СКАРГ ПРО ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

ПОСТІЙНО ДІЮЧА АДМІНІСТРАТИВНА КОЛЕГІЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ СКАРГ ПРО ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ ПОСТІЙНО ДІЮЧА АДМІНІСТРАТИВНА КОЛЕГІЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ СКАРГ ПРО ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ вул. Урицького, 45, м. Київ-35, 03680, тел.: (044) 594-64-12,

More information

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТОГО СКЛИКАННЯ Р І Ш Е Н Н Я

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТОГО СКЛИКАННЯ Р І Ш Е Н Н Я КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТОГО СКЛИКАННЯ Р І Ш Е Н Н Я Про затвердження Програми зайнятості населення Києво-Святошинського району на 2013-2017 роки Відповідно до п.16 ч.1 статті 43 Закону України

More information

Прийняті наступні позначення доріг або їх відрізків: A S GP G Автостради Експрес-дороги Головні дороги прискореного руху Головні дороги Розмір ставок

Прийняті наступні позначення доріг або їх відрізків: A S GP G Автостради Експрес-дороги Головні дороги прискореного руху Головні дороги Розмір ставок Нова електронна система дорожніх оплат у Польщі ЗАПРОШУЄМО ДО ПОПЕРЕДНЬОЇ РЕЄСТРАЦІЇ З 1 липня 2011 року віньєтки дорожніх оплат у Польщі будуть замінені системою електронної оплати зборів viatoll. UTA

More information

Отримання візи з метою навчання у вузі

Отримання візи з метою навчання у вузі Stand/станом на: 08/2016 Beantragung eines Visums zum Studium (für Studenten, Studienkolleg, Doktoranden, PhD-Studenten und studienvorbereitende Sprachkurse bei Vorlage einer Zulassung*) Отримання візи

More information

Beantragung eines Visums für eine Au-pair-Beschäftigung

Beantragung eines Visums für eine Au-pair-Beschäftigung Stand: 06/2016 Beantragung eines Visums für eine Au-pair-Beschäftigung Отримання візи програмі Au-Pair Bitte lesen Sie dieses Merkblatt und das Antragsformular sorgfältig durch. Das Merkblatt muss ausgedruckt

More information

ЗАЯВА ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕНСІЇ (1) WNIOSEK O PRZYZNIANIE EMERYTURY-RENTY (1)

ЗАЯВА ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕНСІЇ (1) WNIOSEK O PRZYZNIANIE EMERYTURY-RENTY (1) УГОДА МІЖ УКРАЇНОЮ ТА РЕСПУБЛІКОЮ ПОЛЬЩОЮ ПРО СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ UMOWA MIĘDZY UKRAINĄ A RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ O ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM ЗАЯВА ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕНСІЇ (1) WNIOSEK O PRZYZNIANIE EMERYTURY-RENTY

More information

СЕРТИФІКАЦІЙНА РОБОТА З НІМЕЦЬКОЇ МОВИ

СЕРТИФІКАЦІЙНА РОБОТА З НІМЕЦЬКОЇ МОВИ Зошит 1 СЕРТИФІКАЦІЙНА РОБОТА З НІМЕЦЬКОЇ МОВИ Час виконання 120 хвилин Робота складається з трьох частин. Частина «Читання» містить 22 завдання. У частині «Використання мови» 20 завдань. Відповіді на

More information

ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ПОЛЬЩІ У СФЕРІ ТУРИЗМУ

ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ПОЛЬЩІ У СФЕРІ ТУРИЗМУ УДК 338.48 ГУТНИК Оксана Володимирівна, аспірант Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ПОЛЬЩІ У СФЕРІ ТУРИЗМУ Висвітлюються особливості державної туристичної політики

More information

Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності банку станом на 01 січня 2016 року ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «ЮНІСОН»

Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності банку станом на 01 січня 2016 року ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «ЮНІСОН» Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності банку станом на 01 січня 2016 року ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «ЮНІСОН» N з/п Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або

More information

ІНВЕСТИЦІЇ ВЕНЧУРНИХ ФОНДІВ (VENTURE CAPITAL ТА PRIVATE EQUITY) В КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ І СХІДНОЇ ЄВРОПИ: ПРИКЛАД ПОЛЬЩІ ТА УКРАЇНИ

ІНВЕСТИЦІЇ ВЕНЧУРНИХ ФОНДІВ (VENTURE CAPITAL ТА PRIVATE EQUITY) В КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ І СХІДНОЇ ЄВРОПИ: ПРИКЛАД ПОЛЬЩІ ТА УКРАЇНИ УДК 330,322,2:658,152 Солома А., др. Вармінсько-Мазурський університет в Ольштині ІНВЕСТИЦІЇ ВЕНЧУРНИХ ФОНДІВ (VENTURE CAPITAL ТА PRIVATE EQUITY) В КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ І СХІДНОЇ ЄВРОПИ: ПРИКЛАД ПОЛЬЩІ

More information

РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАВДАНЬ КОНЦЕПЦІЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ З ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ

РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАВДАНЬ КОНЦЕПЦІЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ З ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ конгресу петлюрівців в Україні. К., 1996. 20. Сідак В. Національні спецслужби в період Української революції 1917 1921 (невідомі сторінки історії). К., 1998. 320 с. 21. Ковальчук М. Невідома війна 1919

More information

ВИКОРИСТАННЯ МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ РНР 5 ДЛЯ СТВОРЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНІВ

ВИКОРИСТАННЯ МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ РНР 5 ДЛЯ СТВОРЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНІВ УДК 004.738.5:338.46 О.I. Грабар, к.т.н., доц. Житомирський державний технологічний університет ВИКОРИСТАННЯ МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ РНР 5 ДЛЯ СТВОРЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНІВ В статті

More information

Міністерство освіти і науки України Сумський державний університет (СумДУ) 40007, м.суми, вул.римського-корсакова, 2; тел

Міністерство освіти і науки України Сумський державний університет (СумДУ) 40007, м.суми, вул.римського-корсакова, 2; тел УДК 332.14 КП держреєстрації 0111U002150 Інв. Міністерство освіти і науки України Сумський державний університет (СумДУ) 40007, м.суми, вул.римського-корсакова, 2; тел.330172 ЗАТВЕРДЖУЮ Проректор з наукової

More information

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ» РОМАНЮК НАТАЛЯ МИКОЛАЇВНА

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ» РОМАНЮК НАТАЛЯ МИКОЛАЇВНА 1 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ» РОМАНЮК НАТАЛЯ МИКОЛАЇВНА УДК 330.3:622.12 ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИХ

More information

Застосування кватерніонів в механіці матеріальної точки

Застосування кватерніонів в механіці матеріальної точки УДК 53383 Ю Ф Лазарєв Застосування кватерніонів в механіці матеріальної точки Вступ Сучасне подання механіки матеріальної точки з врахуванням релятивістського підходу базується на математичному апараті,

More information

Порівняльно-педагогічні студії 2-3 (16-17), 2013

Порівняльно-педагогічні студії 2-3 (16-17), 2013 підтримання фізичного здоров я учнів, у середніх школах і ВНЗ тематичний блок «Санітарна освіта». Санітарна освіта позначена міждисциплінарними зв язками, які є набагато ширшими порівняно з попередніми

More information

Базові засади соціального розвитку як сфери публічного адміністрування

Базові засади соціального розвитку як сфери публічного адміністрування Національна академія державного управління при Президентові України Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Управління організації фундаментальних та прикладних досліджень Базові

More information

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В КРАЇНАХ СКАНДИНАВІЇ ТА БАЛТІЇ ОГЛЯД

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В КРАЇНАХ СКАНДИНАВІЇ ТА БАЛТІЇ ОГЛЯД МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В КРАЇНАХ СКАНДИНАВІЇ ТА БАЛТІЇ ОГЛЯД АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ рукопис Дейвід Янг графічний дизайн та карти Вієра Ларсон, Ordbildarna AB переклад Інна Деркач КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ SKL

More information

Навчання у Німеччині. Інформаційний центр DAAD у Києві. Друге видання 2012

Навчання у Німеччині. Інформаційний центр DAAD у Києві. Друге видання 2012 Навчання у Німеччині Інформаційний центр DAAD у Києві Друге видання 2012 Publisher Information Center Kyiv Peremohy Av. 37, Bldg. 6, 2nd Floor Kyiv 03056 (Ukraine) Tel./Fax +380 44 406-82-69 Tel. +380

More information

Antrag auf Erteilung eines Schengen -Visums Анкета для отримання Шенгенської візи

Antrag auf Erteilung eines Schengen -Visums Анкета для отримання Шенгенської візи Antrag auf Erteilung eines Schengen -Visums Анкета для отримання Шенгенської візи FOTO 3,5 x 4,5 cm ФОТО 3,5 x 4,5 cm Dieses Antragsformular ist unentgeltlich Безкоштовний бланк 1. Name (Familienname)

More information

ПОДАННЯ РЕЛЯЦІЙНИХ ОПЕРАЦІЙ ЗАСОБАМИ РЕЛЯЦІЙНОГО ЧИСЛЕННЯ ДОМЕНІВ ДЛЯ НЕНОРМАЛІЗОВАНИХ ВІДНОШЕНЬ

ПОДАННЯ РЕЛЯЦІЙНИХ ОПЕРАЦІЙ ЗАСОБАМИ РЕЛЯЦІЙНОГО ЧИСЛЕННЯ ДОМЕНІВ ДЛЯ НЕНОРМАЛІЗОВАНИХ ВІДНОШЕНЬ O. Clarisse, S. Chang // Visual Languages. 986. 52 p. 22. Fowler M. ProjectionalEditing [Electronic Resource] // Режим доступу: http://martinfowler.com/bliki/projectionalediting.html. Last access: 2008.

More information

кандидат фізико математичних наук

кандидат фізико математичних наук ДК 004.085 держреєстрації: 0110U002271 Інв. Національна академія наук України Інститут проблем реєстрації інформації (ІПРІ НАН України) 03113, м.київ 113, вул. Шпака, 2 тел. (044) 456 83 89, факс (044)

More information

Album civium Leopoliensium. Rejestry przyjęć do prawa miejskiego we Lwowie, / Wyd.

Album civium Leopoliensium. Rejestry przyjęć do prawa miejskiego we Lwowie, / Wyd. Мирон Капраль (Львів) Album civium Leopoliensium. Rejestry przyjęć do prawa miejskiego we Lwowie, 1388 1783 / Wyd. Andrzej Janeczek. Poznań; Warszawa, 2005. t. I. LXIII + 450 s.; t. II. 291 s. (edycja

More information

Selbständig in Deutschland Fachbegriffe in zwei Sprachen

Selbständig in Deutschland Fachbegriffe in zwei Sprachen Foto: fotolia.com Förderprogramm Integration durch Qualifizierung (IQ) Selbständig in Deutschland Fachbegriffe in zwei Sprachen Deutsch Український Begriffe aus der Gründungsunterstützung in Einfacher

More information

Кафедра сільськогосподарських машин та системотехніки ім. акад. П.М.Василенка

Кафедра сільськогосподарських машин та системотехніки ім. акад. П.М.Василенка Форма Н - 3.04 Національний університет біоресурсів і природокористування України Кафедра сільськогосподарських машин та системотехніки ім. акад. П.М.Василенка ЗАТВЕРДЖУЮ Декан механіко-технологічного

More information

Титульний аркуш. Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік. I. Загальні відомості

Титульний аркуш. Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік. I. Загальні відомості Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних

More information

П Р О Г Р А М А фахового іспиту «ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА (НІМЕЦЬКА)» для вступу у магістратуру

П Р О Г Р А М А фахового іспиту «ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА (НІМЕЦЬКА)» для вступу у магістратуру Міністерство освіти і науки України Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства Кафедра германської філології Затверджено

More information

засновників наукових шкіл (у галузі високовольтної прискорювальної техніки А.К. Вальтера; у галузі техніки високих напруг В.М.

засновників наукових шкіл (у галузі високовольтної прискорювальної техніки А.К. Вальтера; у галузі техніки високих напруг В.М. ВІДГУК офіційного опонента на дисертацію Веселової Надії Вікторівни «Становлення і розвиток харківських наукових шкіл у галузі техніки та електрофізики високих напруг (1930-2010 рр.)», представлену на

More information

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Сучасний розвиток індустрії ІТ-технологій та програмної інженерії пов язаний з розробкою програмного забезпечення (ПЗ), що базується на використанні

More information

КООПЕРАТИВНЕ ОБ ЄДНАННЯ ГОСПОДАР РІЧНИЙ ЗВІТ Дніпропетровське обласне об єднання сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів

КООПЕРАТИВНЕ ОБ ЄДНАННЯ ГОСПОДАР РІЧНИЙ ЗВІТ Дніпропетровське обласне об єднання сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів КООПЕРАТИВНЕ ОБ ЄДНАННЯ ГОСПОДАР РІЧНИЙ ЗВІТ 2013 Дніпропетровське обласне об єднання сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів Звіт за 2013 рік ДОО СОК «Господар» 2 РІЧНИЙ ЗВІТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ

More information

ЕФЕКТИВНІСТЬ ФРАНЧАЙЗИНГУ ЯК ФОРМИ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ

ЕФЕКТИВНІСТЬ ФРАНЧАЙЗИНГУ ЯК ФОРМИ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ 2. Еволюція закупівельної функції відбувалась у напрямку від трансакційних операцій до повної інтеграції функцій у логістичнй системі, утворюючи при цьому постійні комунікаційні канали між функцією закупівель

More information

aktuell MAXIMO Економічна рамна опалубка з технологією анкеровки PERI MX Опалубка Риштування Інженерний супровід Випуск UA

aktuell MAXIMO Економічна рамна опалубка з технологією анкеровки PERI MX Опалубка Риштування Інженерний супровід Випуск UA MAXIMO Економічна рамна опалубка з технологією анкеровки PERI MX Самостійна система опалубки MAXIMO (що є сумісною з системою TRIO) відповідає найвищим вимогам економності та якості робіт. При використанні

More information

Екліптика Табл. 4. перебування Сонця в ній. α = 0 h ; δ=0º ІІІ.

Екліптика Табл. 4. перебування Сонця в ній. α = 0 h ; δ=0º ІІІ. Екліптика Табл.. Екліптикою називаєтья велике коло небеної фери лінія якого зображуєтья укупнітю точок положень Сонця еред зірок на небеній фері протягом року і є результатом річного орбітального руху

More information

СТРАТЕГІЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ ВАНТАЖІВ

СТРАТЕГІЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ ВАНТАЖІВ постачальником є тривалою роботою необхідними є вдала комунікація, досконала координація дій, а також вміння поділу ризику. Форма співпраці може бути обґрунтованою тільки тоді, коли результати, що досягаються

More information

ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ

ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ Мацко Л. А., Прищак М. Д., Первушина Т. В. ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ ПСИХОЛОГІЯ 0 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет Мацко Л. А.,

More information

Міністерство освіти і науки України. Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства. Кафедра германської філології ПРОГРАМА

Міністерство освіти і науки України. Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства. Кафедра германської філології ПРОГРАМА Міністерство освіти і науки України Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства Кафедра германської філології «Затверджено»

More information

Hallo! Guten Tag! Привіт! Добрий день!

Hallo! Guten Tag! Привіт! Добрий день! Ziel Мета Stunde 1 Навчати вітатися залежно від часу доби і статусу співрозмовників та прощатися німецькою мовою. Lehr- und Hilfsmittel: Підручник, робочий зошит, програвач компактдис ків, компакт-диск

More information

Copyright Љ 2006 Nokia. All rights reserved.

Copyright Љ 2006 Nokia. All rights reserved. ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ NOKIA CORPORATION заявляє, що цей продукт RM-43 відповідає важливим вимогам та іншим відповідним умовам Директиви 1999/5/EC. Сертифікат відповідності знаходиться на сайті http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

More information

Відгук Актуальність теми дослідження та її зв язок з науковими програмами

Відгук Актуальність теми дослідження та її зв язок з науковими програмами Відгук офіційного опонента на кандидатську дисертацію Лісовського Андрія Сергійовича «Чорноземи типові Придністерського Поділля», подану у спецраду Д 35.051.08 на здобуття наукового ступеня кандидата географічних

More information

LC-32DH77E LC-32DH77S LC-42DH77E LC-42DH77S LC-46DH77E LC-46DH77S

LC-32DH77E LC-32DH77S LC-42DH77E LC-42DH77S LC-46DH77E LC-46DH77S LC-3DH77E LC-3DH77S LC-4DH77E LC-4DH77S LC-46DH77E LC-46DH77S POLSKI MAGYAR ČESKY TELEWIZOR KOLOROWY LCD LCD SZÍNESTELEVÍZIÓ TELEVIZOR S BAREVNOU LCD OBRAZOVKOU TELEVÍZOR S FAREBNOU LCD OBRAZOVKOU КОЛЬОРОВИЙ

More information

СК ЮПІТЕР VIENNA INSURANCE GROUP : ПІДСУМКИ 2013 РО К У

СК ЮПІТЕР VIENNA INSURANCE GROUP : ПІДСУМКИ 2013 РО К У Випуск 1 (032) 03 березня 2014 року Дорогі жінки! Шановні Леді! ЗІ СВЯТОМ З ледь відчутним весняним подихом приходить до нас чудове жіноче свято 8 Березня! Все найдорожче, що є у нашому житті щастя, радість,

More information

Prawa i obowiązki obywateli państw trzecich w Polsce. Права та обов язки громадян третіх держав у Польщі

Prawa i obowiązki obywateli państw trzecich w Polsce. Права та обов язки громадян третіх держав у Польщі Prawa i obowiązki obywateli państw trzecich w Polsce Informator Права та обов язки громадян третіх держав у Польщі Інформатор Monika Gwiazda, Dagmara Jachacz, Joanna Oleszkowicz Tomasz Sieniow (red.) Fundacja

More information

Malofiy L.S. Peculiarity of immunocompetent cells allocation in segmental bronchus for patients with chronic obstructive

Malofiy L.S. Peculiarity of immunocompetent cells allocation in segmental bronchus for patients with chronic obstructive Л.С.Малофій Івано-Франківський національний медичний університет УДК 616-071+616.233+616.24 ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОДІЛУ ІМУНО- КОМПЕТЕНТНИХ КЛІТИН В СЕГМЕН- ТАРНИХ БРОНХАХ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНЕ ОБСТРУКТИВНЕ ЗАХВОРЮ-

More information

ПРОЕКТ УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ПЕРВИННОЇ, ВТОРИННОЇ (СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ) БРОНХІАЛЬНА АСТМА У ДОРОСЛИХ

ПРОЕКТ УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ПЕРВИННОЇ, ВТОРИННОЇ (СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ) БРОНХІАЛЬНА АСТМА У ДОРОСЛИХ ПРОЕКТ УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ПЕРВИННОЇ, ВТОРИННОЇ (СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ) БРОНХІАЛЬНА АСТМА У ДОРОСЛИХ 2012 1 ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ СО 2 DPI MDI NZGG РаO 2 РаСО 2 SaO 2 SIGN ГКС GINA БА ДДБА ІКС ІМТ КДБА

More information

ПОЛІТИЧНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

ПОЛІТИЧНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН 4 Actual problems of international relations. Release 124 (part ІI). 2015 ПОЛІТИЧНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН РОЛЬ УКРАЇНИ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ (ГАЗОПОСТАЧАННЯ

More information

УДК : П. Воробець, аспірант Прикарпатський нац. у-т ім. В. Стефаника, Івано-Франківськ

УДК : П. Воробець, аспірант Прикарпатський нац. у-т ім. В. Стефаника, Івано-Франківськ 8. Machek V. Etymologický slovník jazyka českého a slovenského. Praha : Nakl-ví Českosl. Akad. Věd, 1957. 627 s. Стаття надійшла до редакції 16.07.13 В. Пономаренко, д. филол. наук, Институт языкознания

More information

МОРФОЛОГІЗОВАНА СУБСТАНТИВАЦІЯ В ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНІЙ СИСТЕМІ ТУРЕЦЬКОЇ МОВИ

МОРФОЛОГІЗОВАНА СУБСТАНТИВАЦІЯ В ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНІЙ СИСТЕМІ ТУРЕЦЬКОЇ МОВИ Наявність таких семантичних схем і структурних моделей безособових речень у чеській мові засвідчує спільні характеристики слов янських односкладних реченнєвих конструкцій і виявляє структурну і семантичну

More information

УГОРСЬКЕ ІСТОРИЧНЕ ТОВАРИСТВО ТА ЖУРНАЛ «SZÁZADOK» У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ ст.

УГОРСЬКЕ ІСТОРИЧНЕ ТОВАРИСТВО ТА ЖУРНАЛ «SZÁZADOK» У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ ст. Рис. 11 Герб комітату Гайду [24] УДК 930.1(439) «18» УГОРСЬКЕ ІСТОРИЧНЕ ТОВАРИСТВО ТА ЖУРНАЛ «SZÁZADOK» У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ ст. Ферков О. В. (Ужгород) Діяльність Угорського історичного товариства значно

More information

УДК ББК 92 Д66. Marzena Kowalska Польська мова за 4 тижні ББК 92

УДК ББК 92 Д66. Marzena Kowalska Польська мова за 4 тижні ББК 92 УДК 81 374 ББК 92 Д66 Marzena Kowalska Польська мова за 4 тижні Інтенсивний курс польської мови з компакт-диском Tłumaczenie: Bożena Antoniak Ilustracje: Adam Olchowik Copyright by Wydawnictwo REA s.j.,

More information

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Rapid Аксесуари

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Rapid Аксесуари SIMPLY CLEVER ŠKODA Rapid Аксесуари ŠKODA Rapid є практичним сімейним автомобілем, котрий виправдовує себе в різних ситуаціях кожного дня. Проте, якщо Ви хочете адаптувати своє авто до специфічних бажань

More information

Сухомлинов О.М., доктор філологічних наук, доцент, Бердянський університет менеджменту і бізнесу

Сухомлинов О.М., доктор філологічних наук, доцент, Бердянський університет менеджменту і бізнесу Сухомлинов О. М. Світ «тутешній» провінції у прозі Марії Шофер // Київські полоністичні студії : зб. наук. праць / Відп. ред. Р. Радишевський. Т. XХIV. К., 2014. С. 582 587. Сухомлинов О.М., доктор філологічних

More information

ПРОЦЕС УКРАЇНІЗАЦІЇ АРМІЇ ТА ТИЛОВИХ ГАРНІЗОНІВ ПІВДЕННО-ЗАХІДНОГО ТА РУМУНСЬКОГО ФРОНТІВ У БЕРЕЗНІ ЛИСТОПАДІ 1917 р.

ПРОЦЕС УКРАЇНІЗАЦІЇ АРМІЇ ТА ТИЛОВИХ ГАРНІЗОНІВ ПІВДЕННО-ЗАХІДНОГО ТА РУМУНСЬКОГО ФРОНТІВ У БЕРЕЗНІ ЛИСТОПАДІ 1917 р. поміщицьких керівних кіл і ставала відправною точкою для практичної діяльності тієї їх частини, яка відверто орієнтувалася на російський царизм, і насамперед націонал-демократів і реалістів, які спрямували

More information

СЕМАНТИЧНИЙ АНАЛІЗ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ-СОМАТИЗМІВ (на матеріалі румейської, української та новогрецької мов) *

СЕМАНТИЧНИЙ АНАЛІЗ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ-СОМАТИЗМІВ (на матеріалі румейської, української та новогрецької мов) * УДК 811.1'373.7-115(045) СЕМАНТИЧНИЙ АНАЛІЗ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ-СОМАТИЗМІВ (на матеріалі румейської, української та новогрецької мов) * Жарікова Юлія Валентинівна, асист. Маріупольський державний гуманітарний

More information

RT0700C. GB Trimmer INSTRUCTION MANUAL. UA Фрезер ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ. PL Frezarka INSTRUKCJA OBSŁUGI

RT0700C. GB Trimmer INSTRUCTION MANUAL. UA Фрезер ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ. PL Frezarka INSTRUKCJA OBSŁUGI GB Trier INSTRUCTION MANUAL UA Фрезер ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ PL Frezarka INSTRUKCJA OBSŁUGI RO Maşină de frezat unimanuală MANUAL DE INSTRUCŢIUNI DE Einhandfräse BEDIENUNGSANLEITUNG HU Szélezőgép HASZNÁLATI

More information

ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ КОЛОРАТИВІВ НІМЕЦЬКОЮ МОВОЮ (на матеріалі перекладу роману Василя Барки "Жовтий князь")

ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ КОЛОРАТИВІВ НІМЕЦЬКОЮ МОВОЮ (на матеріалі перекладу роману Василя Барки Жовтий князь) огородження" складні безсполучникові конструкції з предикативними частинами, у яких констатується наявність, перебування магічної істоти в певному місці щодо мовця [Остроушко 2002, 79]. Отже, космонімічна

More information

MODERN PROBLEMS OF MANAGEMENT: ECONOMICS, EDUCATION, HEALTH CARE AND PHARMACY

MODERN PROBLEMS OF MANAGEMENT: ECONOMICS, EDUCATION, HEALTH CARE AND PHARMACY MODERN PROBLEMS OF MANAGEMENT: ECONOMICS, EDUCATION, HEALTH CARE AND PHARMACY WSPÓŁCZESNE PROBLEMY ZARZĄDZANIA: EKONOMIA, EDUKACJA, OPIEKA ZDROWOTNA I FARMACJA Publishing House WSZiA Opole, Poland The

More information

Perspektywy współpracy Polski z Ukrainą

Perspektywy współpracy Polski z Ukrainą WROCŁAWSKO-LWOWSKIE ZESZYTY PRAWNICZE 5 ВРОЦЛАВСЬКО-ЛЬВІВСЬКИЙ ЮРИДИЧНИЙ ЗБІРНИК 5 Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Wrocław 2014 Daniel Butyter Uniwersytet Wrocławski danielbutyter@prawo.uni.wroc.pl

More information

Українська преса в Італії: від історії до сучасності. Гінда О.М. Львівський національний університет імені Івана Франка, м.

Українська преса в Італії: від історії до сучасності. Гінда О.М. Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского Серия «Филология. Социальные коммуникации» Том 25 (64) 1. Часть 1. С.55-60. УДК 808.81:[002(450=161.2)](091) Українська преса

More information

CERTYFIKAT JĘZYKOWY UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO EGZAMIN Z JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO NA POZIOMIE B1 TEST PRZYKŁADOWY

CERTYFIKAT JĘZYKOWY UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO EGZAMIN Z JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO NA POZIOMIE B1 TEST PRZYKŁADOWY CERTYFIKAT JĘZYKOWY UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO EGZAMIN Z JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO NA POZIOMIE B1 TEST PRZYKŁADOWY odpowiedzi na pytania do testów 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1 wpisuj na kartę odpowiedzi numer

More information

ЛИТОВСЬКО-УКРАЇНСЬКІ ЛЕКСИЧНІ ПАРАЛЕЛІ: ДО ПРОБЛЕМИ БАЛТО-СЛОВ ЯНСЬКИХ МОВНИХ ВЗАЄМОЗВ ЯЗКІВ

ЛИТОВСЬКО-УКРАЇНСЬКІ ЛЕКСИЧНІ ПАРАЛЕЛІ: ДО ПРОБЛЕМИ БАЛТО-СЛОВ ЯНСЬКИХ МОВНИХ ВЗАЄМОЗВ ЯЗКІВ Вакулич М.І., студ. ЛИТОВСЬКО-УКРАЇНСЬКІ ЛЕКСИЧНІ ПАРАЛЕЛІ: ДО ПРОБЛЕМИ БАЛТО-СЛОВ ЯНСЬКИХ МОВНИХ ВЗАЄМОЗВ ЯЗКІВ В індоєвропеїстиці серед питань, що залишаються відкритими або ж їхні розв язання мають

More information

ФОРМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУЛЬТУРНИХ ПОТРЕБ ТА ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ КУЛЬТУР ЕТНОСІВ УКРАЇНИ: ТЕНДЕНЦІЇ Х РОКІВ

ФОРМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУЛЬТУРНИХ ПОТРЕБ ТА ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ КУЛЬТУР ЕТНОСІВ УКРАЇНИ: ТЕНДЕНЦІЇ Х РОКІВ 52 СУМСЬКА СТАРОВИНА. XLIII-XLIV. 2014 ПЕКАРЧУК В. М. ФОРМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУЛЬТУРНИХ ПОТРЕБ ТА ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ КУЛЬТУР ЕТНОСІВ УКРАЇНИ: ТЕНДЕНЦІЇ 1990-2000-Х РОКІВ У статті на основі архівних, статистичних

More information

НАУКОВІ ТА ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ В РОЗРОБЦІ ТА ВПРО-ВАДЖЕНІ РЕАКТОРІВ КОНТАКТНОГО ОКИСНЕННЯ АМІАКУ

НАУКОВІ ТА ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ В РОЗРОБЦІ ТА ВПРО-ВАДЖЕНІ РЕАКТОРІВ КОНТАКТНОГО ОКИСНЕННЯ АМІАКУ НАУКОВІ ТА ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ В РОЗРОБЦІ ТА ВПРО-ВАДЖЕНІ РЕАКТОРІВ КОНТАКТНОГО ОКИСНЕННЯ АМІАКУ ГРИНЬ Г. І., доктор технічних наук, професор кафедри хімічної технології неорганічних речовин, каталіза та

More information

СПОГАДИ ПОЛЬСЬКИХ ЕМІГРАНТІВ ПРО МІЖВОЄННИЙ ЛЬВІВ. Ніна ТЕЙЛОР-ТЕРЛЕЦЬКА

СПОГАДИ ПОЛЬСЬКИХ ЕМІГРАНТІВ ПРО МІЖВОЄННИЙ ЛЬВІВ. Ніна ТЕЙЛОР-ТЕРЛЕЦЬКА ISSN 0203-9494. ПРОБЛЕМИ СЛОВ ЯНОЗНАВСТВА. 2013. Випуск 62. С.181 191 PROBLEMS OF SLAVONIC STUDIES. Issue 62. Р.181 191 УДК 821.161.2(1-87)-94:(477.83-25) СПОГАДИ ПОЛЬСЬКИХ ЕМІГРАНТІВ ПРО МІЖВОЄННИЙ ЛЬВІВ

More information

Jednostka Strzelecka 4018 Gdańsk Telefony komórkowe w strefie objętej Operacją Antyterrorystyczną.

Jednostka Strzelecka 4018 Gdańsk Telefony komórkowe w strefie objętej Operacją Antyterrorystyczną. Jednostka Strzelecka 4018 Gdańsk Telefony komórkowe w strefie objętej Operacją Jak utrzymywać kontakt z rodziną i nie dać szansy rosyjskiemu wywiadowi elektronicznemu. link: https://www.facebook.com/js4018/posts/738573566190079

More information

ІМЕННИКОВІ КОМПОЗИТИ НОВОГРЕЦЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ (ЗІСТАВНИЙ АСПЕКТ)

ІМЕННИКОВІ КОМПОЗИТИ НОВОГРЕЦЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ (ЗІСТАВНИЙ АСПЕКТ) Король О.А., студ., Институт филологии КНУ имени Тараса Шевченко СЕНСОРНАЯ ЛЕКСИКА С ПОЗИТИВНОЙ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ОЦЕНКОЙ В РОМАНЕ SUSAN ELIZABETH PHILIPHS GLITTER BABY В статье рассматриваются особенности

More information

Надійність. Турбота. Увага.

Надійність. Турбота. Увага. Каталог продукції Весна 2010 Надійність. Турбота. Увага. Сучасна офісна техніка призначена не тільки для простого виконання низки фіксованих функцій. Вона повинна виконувати їх бездоганно, швидко, ефективно

More information

Лінгвістичні спостереження над інтернаціональною лексикою, які. почали проводитися на початку минулого століття, переросли на

Лінгвістичні спостереження над інтернаціональною лексикою, які. почали проводитися на початку минулого століття, переросли на Юрченко Н., Вакулик І.І., НУБіП України ДЖЕРЕЛА ПОХОДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ТЕРМІНІВ ТА ЛІНГВІСТИЧНІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ НАД НИМИ В статье представлена эволюция семантики некоторых современных терминов в европейских

More information

Мовні і концептуальні картини світу

Мовні і концептуальні картини світу КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА Мовні і концептуальні картини світу Випуск 35 Видання здійснюється за фінансової підтримки Японської фундації The proceedings are published under

More information

Ідентифікація фразеологізмів, зокрема, паремій китайського походження, у сучасній японській мові

Ідентифікація фразеологізмів, зокрема, паремій китайського походження, у сучасній японській мові Ідентифікація фразеологізмів, зокрема, паремій китайського походження, у сучасній японській мові В.Л.Пирогов Мета цього дослідження полягає у виявленні способу ідентифікації японських паремій китайського

More information

2013. Вип С Issue 125. P

2013. Вип С Issue 125. P ІНОЗЕМНА ФІЛОЛОГІЯ INOZEMNA PHILOLOGIA 2013. Вип. 125. С. 205 210 2013. Issue 125. P. 205 210 УДК 81 373.46 02:615.2 ГЕНЕЗА БОТАНІЧНОЇ ЛЕКСИКИ НА ПОЗНАЧЕННЯ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН (на основі трактатів Катона,

More information

УДК :39 Непоп-Айдачич Л.В. (Київ, Україна)

УДК :39 Непоп-Айдачич Л.В. (Київ, Україна) НАЦІОНАЛЬНІ МОВИ І КУЛЬТУРИ В ЇХ СПЕЦИФІЦІ ТА ВЗАЄМОДІЇ УДК 811.162.1 37:39 Непоп-Айдачич Л.В. (Київ, Україна) 94 РЕКОНСТРУКЦІЯ РИС ПОЛЬСЬКОГО МОВНОГО ОБРАЗУ КВІТІВ НА МАТЕРІАЛІ АНКЕТНИХ ДАНИХ У статті

More information

Chladnička s mrazničkou Холодильник-морозильник

Chladnička s mrazničkou Холодильник-морозильник CS UK Návod k použití 2 Інструкція 13 Chladnička s mrazničkou Холодильник-морозильник ZBB24431SA Obsah Bezpečnostní informace 2 Bezpečnostní pokyny 3 Provoz 4 Při prvním použití 5 Denní používání 5 Tipy

More information

Іспанська мова. Пояснювальна записка. В.Г. Редько, І.С. Шмігельський

Іспанська мова. Пояснювальна записка. В.Г. Редько, І.С. Шмігельський Пояснювальна записка Матеріали тесту для оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з іспанської мови в класі загальноосвітніх навчальних закладів підготовлено відповідно до вимог чинної навчальної програми

More information

АЛКОГОЛЬ, ТЮТЮН ТА ІНШІ 4 НАРКОТИКИ. УСВІДОМЛЕННЯ РИЗИКІВ ОБУМОВЛЮЄ ПОВОДЖЕННЯ

АЛКОГОЛЬ, ТЮТЮН ТА ІНШІ 4 НАРКОТИКИ. УСВІДОМЛЕННЯ РИЗИКІВ ОБУМОВЛЮЄ ПОВОДЖЕННЯ МЕДИЧНИЙ ДОВІДНИК Медична грамотність найкраща профілактика хвороб АЛКОГОЛЬ, ТЮТЮН ТА ІНШІ 4 НАРКОТИКИ. УСВІДОМЛЕННЯ РИЗИКІВ ОБУМОВЛЮЄ ПОВОДЖЕННЯ Алкоголь, тютюн і наркотики дають відчуття насолоди, яке,

More information

Vyzbrojení se skládalo z jednoho pevně umístěného kulometu a kg bomb [5, 32]. Letadla

Vyzbrojení se skládalo z jednoho pevně umístěného kulometu a kg bomb [5, 32]. Letadla Firma Anatra (Анатра ) a její letadla Z historie ukrajinského leteckého průmyslu Přeloženo z ukrajinštiny. Originální text: http://www.refine.org.ua/pageid-126-1.html Začátek 20. st. byl charakteristický

More information

This copy is for personal use only - distribution prohibited.

This copy is for personal use only - distribution prohibited. 92 IAPGOŚ 4/2015 p-issn 2083-0157, e-issn 2391-6761 - - - - - DOI: 10.5604/20830157.1176582 Współfinansowane ze środów Unii Europesie MODEL PROCESU SORTOWANIA OBIEKTÓW PRZY WYKORZYSTANIU PODEJŚCIA NEURONOWEGO

More information

УДК / : Ващенко О.О. (Київ, Україна) Старо- та новогрецизми

УДК / : Ващенко О.О. (Київ, Україна) Старо- та новогрецизми 9. Самойлова М. Н. Языковая ситуация и языковая политика в современном обществе // Вестн. Волгогр.гос.ун-та. Сер. 2:Языкознание. 2009. 1. 10. Richards J. C., Platt J., Platt H. Longman Dictionary of Language

More information

lublin.today #1 numer 1/2016 The first magazine from Lublin published in three languages! Student? Студент? Student? Tourist? Турист? Turysta?

lublin.today #1 numer 1/2016 The first magazine from Lublin published in three languages! Student? Студент? Student? Tourist? Турист? Turysta? lublin.today The first magazine from Lublin published in three languages! #1 numer 1/2016 Student? Студент? Student? Tourist? Турист? Turysta? Employee? Працівник? Pracownik? Guest? Гість? Gość? Enjoy

More information

13 (834) ÀÏÒÅÊÀ online: 2 àïðåëÿ 2012 ÃÀÇÅÒÀ ÂÛÕÎÄÈÒ Ñ 1995 ÃÎÄÀ KNOW-HOW

13 (834) ÀÏÒÅÊÀ online:  2 àïðåëÿ 2012 ÃÀÇÅÒÀ ÂÛÕÎÄÈÒ Ñ 1995 ÃÎÄÀ KNOW-HOW ÀÏÒÅÊÀ online: www.apteka.ua 13 (834) 2 àïðåëÿ 2012 ÃÀÇÅÒÀ ÂÛÕÎÄÈÒ Ñ 1995 ÃÎÄÀ ФАРМЗАКАЗ НА CD «Ëåêõèì»: ñòàâêà íà ñåìåéíûå öåííîñòè ñ.4-5 ÀÌÊÓ: ïîïåðåäí³ ðåçóëüòàòè êîìïëåêñíîãî äîñë³äæåííÿ ôàðìàöåâòè

More information

( Key words: 379

( Key words: 379 ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО Антония Сурожского», QUO VADIS, 2010. 348 с.; 4. Бидерманн Г. Энциклопедия символов. М.: Республика, 1996. 336 с.; 5. Бобринский Б., протопресвитер Сострадание Отчее. Дух і Літера, 2010.

More information

CONCERNING THE ISSUE OF ADEQUATE UNDERSTANDING OF THE MEANING OF LEGAL TERMS. спостереження

CONCERNING THE ISSUE OF ADEQUATE UNDERSTANDING OF THE MEANING OF LEGAL TERMS. спостереження 38 НАУКОВІ ЗАПИСКИ. Т. 144-145. Юридичні науки 27. Wörterbuch, VEB Verlag Enzyklopädie Leipzig, 1962. 720 s. 28. Wörterbuch der Rechts- und Wirtschaftssprache, Dr. Gvula Décsi, Dr. Sándor Karcsay (Словарь

More information

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут філології Кафедра полоністики

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут філології Кафедра полоністики Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут філології Кафедра полоністики ПРОГРАМА Вступних випробувань до аспірантури зі спеціальності 035 філологія (предметний напрямок польська

More information

ЗАХВОРЮВАННЯ, ЩО 7 ПЕРЕДАЮТЬСЯ СТАТЕВИМ ШЛЯХОМ

ЗАХВОРЮВАННЯ, ЩО 7 ПЕРЕДАЮТЬСЯ СТАТЕВИМ ШЛЯХОМ МЕДИЧНИЙ ДОВІДНИК Медична грамотність найкраща профілактика хвороб ЗАХВОРЮВАННЯ, ЩО 7 ПЕРЕДАЮТЬСЯ СТАТЕВИМ ШЛЯХОМ Захворювання, що передаються статевим шляхом (ЗПСШ), спричинені різними мікроорганізмами,

More information

СЕМАНТИЧНИЙ РОЗВИТОК ПРАСЛОВ ЯНСЬКОЇ ЛЕКСЕМИ *ŠАТY В СУЧАСНИХ СЛОВ ЯНСЬКИХ МОВАХ

СЕМАНТИЧНИЙ РОЗВИТОК ПРАСЛОВ ЯНСЬКОЇ ЛЕКСЕМИ *ŠАТY В СУЧАСНИХ СЛОВ ЯНСЬКИХ МОВАХ УДК 811.16 37 І. М. Шпітько Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара СЕМАНТИЧНИЙ РОЗВИТОК ПРАСЛОВ ЯНСЬКОЇ ЛЕКСЕМИ *ŠАТY В СУЧАСНИХ СЛОВ ЯНСЬКИХ МОВАХ Комплексно проаналізовано семантичний

More information

06 (18) Двотижневик Dwutygodnik. str.

06 (18) Двотижневик Dwutygodnik. str. www.monitor-press.com Ціна 1,50 грн Двотижневик Dwutygodnik 06 (18) 01.04.2010 str. 11 Благодать земного Воскресіння Łaska ziemskiego Zmartwychwstania або чому Великдень неможливий без Чистого четверга

More information

Használati útmutató 2 Інструкція 16 HU UK. preciz.hu. Fagyasztó Морозильник ZFU27401WA

Használati útmutató 2 Інструкція 16 HU UK. preciz.hu. Fagyasztó Морозильник ZFU27401WA HU UK Használati útmutató 2 Інструкція 16 Fagyasztó Морозильник ZFU27401WA Tartalom Biztonsági információk 2 Biztonsági utasítások 3 Termékleírás 5 Működés 5 Napi használat 6 Biztonsági információk Ápolás

More information

Használati útmutató SÜTÕ Tartalomjegyzék

Használati útmutató SÜTÕ Tartalomjegyzék FT 850. /HA S FT 85. /HA Magyar Használati útmutató SÜTÕ Tartalomjegyzék Használati útmutató, Figyelmeztetések, Szerviz, A készülék leírása,5 A készülék leírása,6 Üzembe helyezés, Bekapcsolás és használat,6

More information

ЗВIТ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ

ЗВIТ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ УДК 58/88 58/44 : 68.5 держреєстрації U96 Інв. 6U46 Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка ЛНУ ім. Івана Франка 79 м. Львів вул. Університетська ; тел.

More information

Компаративні дослідження слов янських мов і літератур Випуск 21

Компаративні дослідження слов янських мов і літератур Випуск 21 ЛІТЕРАТУРА: 1. Бодрийяр Ж. Злой демон образов / Жан Бодрийяр // Искусство кино. 1992. 10. С. 64-70; 2. Гегель Г.В.Ф. Работы разных лет: в 2-х томах / Г.В.Ф. Гегель : т. 1. М. : Институт философии АН СССР,

More information

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ. Кафедра іноземних мов. ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА (німецька)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ. Кафедра іноземних мов. ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА (німецька) МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТУ Кафедра іноземних мов ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА (німецька) Методичні рекомендації щодо проведення

More information

Передові технології в гармонії з природою

Передові технології в гармонії з природою Передові технології в гармонії з природою www.agrosem.kiev.ua Починаючи з 2000-го року ТОВ «Агросем» займається на ринку України впровадженням передового світового досвіду в галузі аграрних технологій,

More information

Norpeth. 9 weights 5 variations of numerals opentype features

Norpeth. 9 weights 5 variations of numerals opentype features Norpeth 9 weights 5 variations of numerals opentype features Norpeth 26 pt modern humanist sans serif typeface. The proportions of each character have a strong lateral dynamic that makes it ideal for on-screen

More information

ІСТОРІОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ СИМЕТРИЧНОСТІ ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКИХ СТОСУНКІВ У «ЗАСИПЛЕ ВС ЗАМЕТЕ» ВЛОДЗІМЄЖА ОДОЄВСЬКОГО

ІСТОРІОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ СИМЕТРИЧНОСТІ ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКИХ СТОСУНКІВ У «ЗАСИПЛЕ ВС ЗАМЕТЕ» ВЛОДЗІМЄЖА ОДОЄВСЬКОГО Сухомлинов О. Історіософський аспект симетричності польсько-українських стосунків у «Засипле все замете» Влодзімєжа Одоєвського / О. Сухомлинов // Київські полоністичні студії : зб. наук. праць / Відп.

More information

150 lat temu wybuchło Powstanie Styczniowe

150 lat temu wybuchło Powstanie Styczniowe Ціна 1,50 грн www.monitor-press.com Двотижневик Dwutygodnik 1 (81) 17.01.2013 Микола Головань: Свій будинок я ніколи не завершу Mykoła Gołowań: Swój dom nigdy nie zakończę Не люблю, коли його називають

More information

LC1230. GB Metal Cutting Saw INSTRUCTION MANUAL. UA Торцева пила по металу ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ. PL Przecinarka do metalu INSTRUKCJA OBSŁUGI

LC1230. GB Metal Cutting Saw INSTRUCTION MANUAL. UA Торцева пила по металу ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ. PL Przecinarka do metalu INSTRUKCJA OBSŁUGI GB Metal Cutting Saw INSTRUCTION MNUL U Торцева пила по металу ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ PL Przecinarka do metalu INSTRUKCJ OBSŁUGI RO Debitor pentru metale MNUL DE INSTRUCŢIUNI DE Metaiikreissäge BEDIENUNGSNLEITUNG

More information

Базій Л. А. Б17 Цікава німецька. Х.: Вид. група Ос нова, c. ISBN ISBN УДК ББК

Базій Л. А. Б17 Цікава німецька. Х.: Вид. група Ос нова, c. ISBN ISBN УДК ББК УДК 37.016 ББК 74.268.1Нім Б17 Базій Л. А. Б17 Цікава німецька. Х.: Вид. група Ос нова, 2013. 176 c. ISBN 978 617 00 1815 1 Наведені в посібнику цікаві матеріали з німецької мови стануть у нагоді вчителям

More information

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK UKRAIŃSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK UKRAIŃSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK UKRAIŃSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2012 2 Egzamin maturalny z języka ukraińskiego Część I Odpowiedzi maturzysty mogą

More information

Слово від Редакції РОЗПАЛКИ

Слово від Редакції РОЗПАЛКИ - Сучасна молодь жахливо вдягається! Наприклад, от цей хлопець - Це моя дочка - Пробачте, я не знав, що ви її батько - Я не батько, я мати. Reporter pyta boksera: - Czy czytał pan Mickiewicza? -A kto to

More information