Lekcia 2. Grafické systémy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Lekcia 2. Grafické systémy"

Transcription

1 Grafické a multimediálne lne systémy Ing. Pavol Bezák, PhD. Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky MTF STU Katedra aplikovanej informatiky a automatizácie m. č. S Ak. rok 2011/12, LS

2 Lekcia 2 Grafické systémy 2

3 Obsah 1. Prehľad vývoja a základné pojmy 2. GKS 3. PHIGS 3

4 Prehľad vývoja a základné pojmy

5 Grafický systém dôvod zavedenia Hlavné dôvody / výhody zavedenia grafického systému: HW nezávislosť grafických aplikácií Jazyková nezávislosť Zvýšenie efektívnosti tvorby aplikácií Prenositeľnosť Jednoduchšia údržba 5

6 Grafický systém GS ako hardvér subsystém počítačového systému (grafická karta, adaptér, akcelerátor) GS ako softvér knižnice, API, toolkits, SDK Grafické pracovisko (Workstation, HW+SW) 6

7 Grafický systém ako HW Rastrový systém so samostatným procesorom VGA Card / Grafický adaptér Video RAM Frame Buffer Video Controller Monitor CPU GPU RAM System Bus I/O Devices 7

8 Grafický systém ako SW definícia a cieľ Graficky systém je systém spracovania informácii pre grafický výstup údajov. Základným cieľom grafického systému je oddeliť aplikačný program od vlastnej obsluhy grafického zariadenia a zabezpečiť obsluhu týchto zariadení na logickej úrovni jednotným spôsobom. Fyzické zariadenia nahradzuje triedami logických zariadení. Logické zariadenie potom transformuje požiadavky na vstupnovýstupné operácie z grafického systému na príkazy pre ovládače fyzických zariadení inštalovaných pod daným operačným systémom. 8

9 Hlavný cieľ GS Oddeliť aplikačný program od priamej obsluhy grafických zariadení a zabezpečiť ich obsluhu na logickej úrovni jednotným spôsobom. 9

10 Grafická pracovná stanica (HW) Workstation IBM 6090 with display resolution 1024x1280px and 24 bit color depth (1978) 10

11 Logická grafická pracovná stanica (SW) Označuje abstraktné grafické zariadenie určitého typu reprezentuje v podstate formát vstupu alebo výstupu grafických informácií (grafický protokol). Základné kategórie logických pracovných staníc Vstupné pracovné stanice (INPUT) umožňujú iba vstup (napr. locator) Výstupné pracovné stanice (OUTPUT) umožňujú iba výstup (napr. monitor) Vstupno-výstupné pracovné stanice (OUTIN) umožňujú vstup aj výstup 11

12 Grafické pracovisko možné HW architektúry Grafický terminál (história): jediné grafické periférne zaradenie v minulosti. Grafická pracovná stanica (Workstation) špecializované zariadenie Osobný počítač (Personal Computer) GS Prenosné počítače (Notebook, Laptop, PDA,...) 12

13 Normalizované GS Normalizované grafické systémy (NGS) predstavujú jeden zo smerov vývoja počítačovej grafiky. Sú výsledkom medzinárodného úsilia o normalizáciu v tejto oblasti. Grafický systém si možno predstaviť ako rozhranie medzi aplikačným programom a grafickým zariadením. Aplikačný program pracuje s modelom objektu a grafické zariadenie ho zobrazuje. Normalizované grafické systémy v plnom slova význame sú tie, ktoré boli prijaté medzinárodnou organizáciou pre štandardizáciu - International Organisation for Standardization (ISO). 13

14 Prehľad ISO noriem z oblasti grafických systémov Normalizované grafické systémy / Standard graphics systems 70. roky CORE ACM/SIGGRAPH, USA 1985 GKS ISO 7942 (rev. 1994) 1988 GKS-3D ISO CGM ISO PHIGS ISO CGI ISO IPI ISO CGM (Computer Graphics Metafile) - norma pre ukladanie grafických dát CGI (Computer Graphics Interface) norma pre nízko úrovňové rozhranie medzi AP a zariadením. 14

15 CGM Cieľom CGM je poskytnúť mechanizmus na opis, ukladanie a komunikáciu grafických informácií od zariadenia nezávislým spôsobom. Norma CGM (Computer Graphics Metafile, ISO 8632) definuje funkčnosť a kódovanie metasúboru na ukladanie a prenos grafických 2D informácií. Formát CGM súboru je vhodný na ukladanie a znovu získanie grafických informácií. Formát pozostáva z usporiadanej množiny prvkov, ktorými možno opísať obrázky spôsobom vhodným pre grafické systémy s rôznymi architektúrami a zariadeniami s rôznymi schopnosťami a využitím. Norma definuje sekvenčný a nesekvenčný prístup k dátam. Norma sa skladá z týchto častí : Funkčná špecifikácia Kódovanie znakmi Binárne kódovanie 15

16 GKS a GKS 3D Graphical Kernel System

17 GKS - poslanie Norma Graphical Kernel System (GKS) určuje množinu funkcií pre tvorbu aplikačných programov, využívajúc interaktívnu počítačovú 2D grafiku. GKS je nezávislé od programovacieho jazyka a počítačovej platformy. Poskytuje základnú množinu grafických príkazov, ktoré sú implementované ako základné v každom programovacom jazyku. 17

18 GKS prehľad Prvou medzinárodne prijatou normou sa stal grafický systém GKS (Graphical Kernel System). GKS sa vyvíjal od roku GKS bol v roku 1985 prijatý ako norma ISO Táto norma opisuje funkcie základného grafického systému, ktoré má mat' k dispozícii používateľ', najdôležitejšie údajové štruktúry, súradnicové systémy, transformácie, chybové hlásenie atd'. GKS definuje normalizované rozhranie medzi aplikačným programom a grafickým zariadením. Aplikačný program takto pracuje s grafickým zariadením (vstup, výstup) prostredníctvom funkčného rozhrania základného grafického systému. Väzba medzi aplikačným programom a GS sa uskutočňuje pomocou programovacieho jazyka vyššej úrovne (jazykové rozhranie). Jazykové rozhrania (spojenia, bindings) sú tiež predmetom normalizácie a sú spracované pre jazyky Fortran, Pascal a C. GKS reprezentuje normalizované rozhranie tzv. vysokej úrovne. GKS je orientovaný na aplikácie a nie na technické prostriedky počítačovej grafiky. 18

19 GKS - súčasti výstupné prvky (output primitives) logické vstupné zariadenia a vstupné režimy pracovná stanica prostredie GKS metasúbor zisťovacie funkcie a spracovanie chýb 19

20 PHIGS a PHIGS+ Programmer s Hierarchical Interactive Graphics System

21 PHIGS základné vlastnosti PHIGS (Programmer's Hierarchical Interactive Graphics System, ISO 9592) je štandardom pre rozhranie medzi aplikačným programom a grafickým systémom. Cieľom PHIGS je poskytovať' interaktívny prostriedok pre tvorbu a narábanie s viacúrovňovými modelmi v 2D a 3D priestore. Základným pojmom v PHIGS, podobne ako v GKS, je pojem pracovnej stanice. Pracovné stanice poskytujú logické rozhranie, pomocou ktorého aplikačný program riadi fyzické zariadenia. Pracovná stanica pozostáva z najviac jednej zobrazovacej plochy a žiadneho alebo niekoľkých vstupných zariadení. Grafický výstup, ktorý je generovaný je postavený na dvoch skupinách výstupných prvkov a ich atribútoch. Výstupné prvky sú abstrakciami základných akcií, ktoré môže zariadenie vykonať (napr. kreslenie čiary). Atribúty riadia vlastnosti výstupného prvku na zariadení (napr. typ čiary). Organizované sú jednotným spôsobom. Grafický výstup je postavený na výstupných prvkoch a ich atribútoch. Grafický vstup je prevzatý z GKS a rozšírený na 3D súradnicový priestor a o identifikovanie prvku štruktúry v CSS (Centralized Structure Store) pre vstupné zariadenie výberu. PHIGS, ako aj GKS, abstrahuje pri opise vstupu od fyzických vstupných a výstupných zariadení a opisuje ich len na úrovni logických zariadení. 21

22 Modelovací súradnicový systém (modeling coordinate system) Grafický transformačný reťazec (PHIGS) Graphics Pipeline Zložená modelovacia transformácia (composite modeling transformation) Svetový súradnicový systém (world coordinate system) Zobrazovacia transformácia orientácie (view orientation transformation) Zobrazovací súradnicový systém (view reference coordinate system) Zobrazovacie transformácie (view transformations) Zobrazovacia transformácia mapovania (view mapping transformation) Normalizovaný projekčný súradnicový systém (normalized projection coordinate system) Transformácia pracovnej stanice (workstation transformation) Súradnicový systém výstupného zariadenia (device coordinate system) 22

Sprievodca aktiváciou zariadenia HikVision

Sprievodca aktiváciou zariadenia HikVision Sprievodca aktiváciou zariadenia HikVision Možnosti aktivácie zariadenia HikVision Aktivácia pomocou web prehliadača: Zariadenia HikVision (IP kamery od verzie firmvéru 5.3.0 a DVR + NVR od verzie firmvéru

More information

The concept of web search engines and metacrawlers within the Internet environment

The concept of web search engines and metacrawlers within the Internet environment The concept of web search engines and metacrawlers within the Internet environment Andrej Danko Nowadays, the Internet is rife with data requiring every user to use specialized tools and software engines

More information

ALISON Akadémia ALISON v oblakoch. úvod do Cloud Computing

ALISON Akadémia ALISON v oblakoch. úvod do Cloud Computing ALISON Akadémia 2010 ALISON v oblakoch úvod do Cloud Computing Ivan Masný, CISM 01.10.2010 Vieme o čom hovoríme? Cloud Computing Vieme o čom hovoríme? Výkladový terminologický slovník elektronických komunikácií

More information

Kozmické poasie a energetické astice v kozme

Kozmické poasie a energetické astice v kozme Kozmické poasie a energetické astice v kozme De otvorených dverí, Košice 26.11.2008 Ústav experimentálnej fyziky SAV Košice Oddelenie kozmickej fyziky Karel Kudela kkudela@kosice.upjs.sk o je kozmické

More information

PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV - Podbanské 2012

PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV - Podbanské 2012 PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV Podbanské 2012 CIEĽ A ZAMERANIE KONFERENCIE : Cieľom konferencie je poskytnúť priestor pre prezentovanie nových a aktuálnych výsledkov vedeckej a výskumnej

More information

LV5WDR Wireless Display Receiver Rýchla príručka

LV5WDR Wireless Display Receiver Rýchla príručka LV5WDR Wireless Display Receiver Rýchla príručka 1 1. Predstavenie Wireless display receiver S Wireless display receiver (ďalej len WDR) môžete jednoducho zobrazovať multimediálny obsah (videá, fotografie,

More information

CONTEMPORARY POSSIBILITIES OF MODELING OF THE PROBLEMS OF VEHICLE TRACK INTERACTION

CONTEMPORARY POSSIBILITIES OF MODELING OF THE PROBLEMS OF VEHICLE TRACK INTERACTION ROCZNIKI INŻYNIERII BUDOWLANEJ ZESZYT 8/2008 Komisja Inżynierii Budowlanej Oddział Polskiej Akademii Nauk w Katowicach CONTEMPORARY POSSIBILITIES OF MODELING OF THE PROBLEMS OF VEHICLE TRACK INTERACTION

More information

Môže sa to stať aj Vám - sofistikované cielené hrozby Ján Kvasnička

Môže sa to stať aj Vám - sofistikované cielené hrozby Ján Kvasnička Môže sa to stať aj Vám - sofistikované cielené hrozby Ján Kvasnička Territory Account Manager Definícia cielených hrozieb Široký pojem pre charakterizovanie hrozieb, cielených na špecifické entity Často

More information

How a Graphics Card Works: Images from Electrical Signals. Matt Kuraska 25 March 2015

How a Graphics Card Works: Images from Electrical Signals. Matt Kuraska 25 March 2015 How a Graphics Card Works: Images from Electrical Signals Matt Kuraska 25 March 2015 Figure 1: Graphics Card (Photo From: www.tomshardware.co) 1 Audience and Scope The purpose of this document is to educate

More information

: Architectural Lighting : Interiérové svietidlá

: Architectural Lighting : Interiérové svietidlá SEC Lighting : Architectural Lighting : nteriérové svietidlá : Shape Harmony : Tradition The company SEC accepts with enthusiasm the challenges of continuously changing world. n our opinion, luminaries

More information

Programming with OpenGL Part 1: Background. Ed Angel Professor Emeritus of Computer Science University of New Mexico

Programming with OpenGL Part 1: Background. Ed Angel Professor Emeritus of Computer Science University of New Mexico Programming with OpenGL Part 1: Background Ed Angel Professor Emeritus of Computer Science University of New Mexico 1 Objectives Development of the OpenGL API OpenGL Architecture - OpenGL as a state machine

More information

Computer Graphics. Preliminary Answer. Example. What is Computer Graphics? Computer graphics deals with all aspects of creating images with a computer

Computer Graphics. Preliminary Answer. Example. What is Computer Graphics? Computer graphics deals with all aspects of creating images with a computer What is Computer Graphics? Computer Graphics Objectives - We explore what computer graphics is about and survey some application areas - We start with a historical introduction Computer graphics deals

More information

Topic 4 OpenGL 1: Background. CITS3003 Graphics & Animation. Slides: E. Angel and D. Shreiner: Interactive Computer Graphics 6E Addison-Wesley 2012

Topic 4 OpenGL 1: Background. CITS3003 Graphics & Animation. Slides: E. Angel and D. Shreiner: Interactive Computer Graphics 6E Addison-Wesley 2012 Programming with OpenGL Part 1: Background CITS3003 Graphics & Animation Slides: E. Angel and D. Shreiner: Interactive Computer Graphics 6E Addison-Wesley 2012 1 Objectives Development of the OpenGL API

More information

Pohlavné choroby v SR 2005

Pohlavné choroby v SR 2005 E D Í C I A Z D R A V O T N Í C K A Š T A T I S T I K A Pohlavné v SR 2005 Venereal Diseases in the Slovak Republic 2005 Ročník 2006 ZŠ-1/2006 Obsah Úvod...5 Vývoj počtu ochorení na pohlavné... 9 Vývoj

More information

Canopus DVStorm DV Editing Technology

Canopus DVStorm DV Editing Technology Canopus Storm Editing Technology Connect i.link Cable to IEEE 1394 connector on Camera & Storm Storm IEEE 1394 connection transfers formatted data to Hard Drive Camera CCD (Charge Coupled Device) Chips

More information

Sledovanie čiary Projekt MRBT

Sledovanie čiary Projekt MRBT VYSOKÉ UČENÍ TECHNIC KÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF T ECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNO LOGIÍ ÚSTAV AUTOMATIZA CE A MĚŘÍCÍ TECHNIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMUNICATION

More information

Programy na podporu vzdelávania a elearning

Programy na podporu vzdelávania a elearning Programy na podporu vzdelávania a elearning Tomáš Vencelík Account Manager Education & Research SUN Microsystems Agenda História Sun Microsystems STAR HW programy SW programy E-learning program SAI Referencie

More information

Computer Graphics Hardware An Overview

Computer Graphics Hardware An Overview Computer Graphics Hardware An Overview Graphics System Monitor Input devices CPU/Memory GPU Raster Graphics System Raster: An array of picture elements Based on raster-scan TV technology The screen (and

More information

IoT: Smart Vision Leads The Way

IoT: Smart Vision Leads The Way IoT: Smart Vision Leads The Way Peter McGuinness Multimedia Technology Marketing www.imgtec.com IoT is changing from amorphous to concrete: Imagination Technologies US Summit May 2015 2 IoT is changing

More information

Low power GPUs a view from the industry. Edvard Sørgård

Low power GPUs a view from the industry. Edvard Sørgård Low power GPUs a view from the industry Edvard Sørgård 1 ARM in Trondheim Graphics technology design centre From 2006 acquisition of Falanx Microsystems AS Origin of the ARM Mali GPUs Main activities today

More information

CONSISTENCY IN THE IDENTITY MANAGEMENT

CONSISTENCY IN THE IDENTITY MANAGEMENT Slovak University of Technology in Bratislava Faculty of Informatics and Information Technologies FIIT-5220-47937 Bc. Katarína Valaliková CONSISTENCY IN THE IDENTITY MANAGEMENT Diploma thesis Supervisor:

More information

Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta

Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta Metodológia a podpora poskytovaná v rámci Dohovoru primátorov a starostov Skúsenosti českých miest Skúsenosti mesta Litoměřice

More information

Lecture Notes, CEng 477

Lecture Notes, CEng 477 Computer Graphics Hardware and Software Lecture Notes, CEng 477 What is Computer Graphics? Different things in different contexts: pictures, scenes that are generated by a computer. tools used to make

More information

Z440 Management Workstation

Z440 Management Workstation Z440 Management Workstation Supported Graphic Cards en Technical Service Note Z440 Management Workstation Table of Contents en 3 Table of contents 1 Introduction 4 2 NVIDIA Quadro K620 2GB Graphics 5

More information

Cartographic Computer Programming

Cartographic Computer Programming 15 Cartographic Computer Programming 15.1 LANGUAGES The control necessary for implementing cartographic data structures, for performing cartographic transformations, and for anything other than applied

More information

ViewLinker USB 2.0 Graphics Adapter

ViewLinker USB 2.0 Graphics Adapter ViewLinker USB 2.0 Graphics Adapter with DisplayLink DL-1x5 ASIC Description This adapter solves the problem of adding extra displays to a computer without the need of extra graphics cards. By reducing

More information

QuickSpecs. NVIDIA Quadro K420 1GB Graphics INTRODUCTION PERFORMANCE AND FEATURES COMPATIBILITY. NVIDIA Quadro K420 1GB Graphics

QuickSpecs. NVIDIA Quadro K420 1GB Graphics INTRODUCTION PERFORMANCE AND FEATURES COMPATIBILITY. NVIDIA Quadro K420 1GB Graphics J3G86AA INTRODUCTION The NVIDIA Quadro K420 delivers power-efficient 3D application performance and capability. 1 GB of DDR3 GPU memory with fast bandwidth enables you to create complex 3D models, and

More information

QuickSpecs. NVIDIA Quadro K1200 4GB Graphics INTRODUCTION PERFORMANCE AND FEATURES. Overview

QuickSpecs. NVIDIA Quadro K1200 4GB Graphics INTRODUCTION PERFORMANCE AND FEATURES. Overview Overview L4D16AA INTRODUCTION The NVIDIA Quadro K1200 delivers outstanding professional 3D application performance in a low profile plug-in card form factor. This card is dedicated for small form factor

More information

Principles of I/O Hardware. Chapter 5. Input/Output. Device Controllers. Memory-Mapped I/O (1) Some typical device, network, and data base rates

Principles of I/O Hardware. Chapter 5. Input/Output. Device Controllers. Memory-Mapped I/O (1) Some typical device, network, and data base rates Chapter 5 Principles of I/O Hardware Input/Output 5.1 Principles of I/O hardware 5.2 Principles of I/O software 5.3 I/O software layers 5.4 Disks 5.5 Clocks 5.6 Character-oriented terminals 5.7 Graphical

More information

GPU Architecture. Michael Doggett ATI

GPU Architecture. Michael Doggett ATI GPU Architecture Michael Doggett ATI GPU Architecture RADEON X1800/X1900 Microsoft s XBOX360 Xenos GPU GPU research areas ATI - Driving the Visual Experience Everywhere Products from cell phones to super

More information

QuickSpecs. NVIDIA Quadro K4200 4GB Graphics INTRODUCTION. NVIDIA Quadro K4200 4GB Graphics. Overview

QuickSpecs. NVIDIA Quadro K4200 4GB Graphics INTRODUCTION. NVIDIA Quadro K4200 4GB Graphics. Overview Overview J3G89AA INTRODUCTION The NVIDIA Quadro K4200 delivers incredible 3D application performance and capability, allowing you to take advantage of dual copy-engines for seamless data movement within

More information

KS732 Family. Rev. 1.01 KS732. 1/3 CCD Color USB Camera

KS732 Family. Rev. 1.01 KS732. 1/3 CCD Color USB Camera KS732 Family 1/3 CCD Color USB Camera The KS732 is a product line of 1/3" compact cameras which is available as an USB version. It is designed to be used in a wide variety of professional industrial, security

More information

Data Visualization in Parallel Environment Based on the OpenGL Standard

Data Visualization in Parallel Environment Based on the OpenGL Standard NO HEADER, NO FOOTER 5 th Slovakian-Hungarian Joint Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics January 25-26, 2007 Poprad, Slovakia Data Visualization in Parallel Environment Based on the

More information

Computer Graphics. Computer graphics deals with all aspects of creating images with a computer

Computer Graphics. Computer graphics deals with all aspects of creating images with a computer Computer Graphics Computer graphics deals with all aspects of creating images with a computer Hardware Software Applications Computer graphics is using computers to generate and display images based on

More information

QuickSpecs. NVIDIA Quadro K2200 4GB Graphics INTRODUCTION. NVIDIA Quadro K2200 4GB Graphics. Technical Specifications

QuickSpecs. NVIDIA Quadro K2200 4GB Graphics INTRODUCTION. NVIDIA Quadro K2200 4GB Graphics. Technical Specifications J3G88AA INTRODUCTION The NVIDIA Quadro K2200 delivers outstanding professional 3D application performance in a sub-75 Watt graphics design. Ultra-fast 4GB of GDDR5 GPU memory enables you to create large,

More information

Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003

Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003 Návod na použitie: Boxovací stojan DUVLAN s vrecom a hruškou kód: DVLB1003 Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003 User manual: DUVLAN with a boxing bag and a speed bag

More information

WK29B / WK29W. Bluetooth Wireless Slim Keyboard. User manual ( 2 5 ) Uživatelský manuál ( 6 10) Užívateľský manuál (11 15)

WK29B / WK29W. Bluetooth Wireless Slim Keyboard. User manual ( 2 5 ) Uživatelský manuál ( 6 10) Užívateľský manuál (11 15) WK29B / WK29W Bluetooth Wireless Slim Keyboard User manual ( 2 5 ) Uživatelský manuál ( 6 10) Užívateľský manuál (11 15) 1. Installing the batteries The EVOLVEO WK29B / WK29W keyboard uses two AAA alkaline

More information

Príručka na vyplňovanie

Príručka na vyplňovanie UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., organizačná zložka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky Príručka na vyplňovanie Príkazu na úhradu a Hromadného

More information

Prototyping a Programmable Computing/Networking Switch

Prototyping a Programmable Computing/Networking Switch Heterogenesous Computing Tutorial @ Gwangju, Korea Sep. 20, 2012 Prototyping a Programmable Computing/Networking Switch JongWon Kim, Namgon Kim, and Namgon Lucas Kim, Gwangju Institute of Science and Technology

More information

GPGPU Computing. Yong Cao

GPGPU Computing. Yong Cao GPGPU Computing Yong Cao Why Graphics Card? It s powerful! A quiet trend Copyright 2009 by Yong Cao Why Graphics Card? It s powerful! Processor Processing Units FLOPs per Unit Clock Speed Processing Power

More information

Application of new information and communication technologies in marketing

Application of new information and communication technologies in marketing Application of new information and communication technologies in marketing Ladislav Izakovič, Department of Applied Informatics, Faculty of Natural Sciences, University of SS. Cyril and Methodius, J. Herdu

More information

VA (Video Acceleration) API. Jonathan Bian 2009 Linux Plumbers Conference

VA (Video Acceleration) API. Jonathan Bian 2009 Linux Plumbers Conference VA (Video Acceleration) API Jonathan Bian 2009 Linux Plumbers Conference Motivation for creating a new API Lack of a video decode acceleration API for Unixlike OS that fully exposes fixed function video

More information

Radeon HD 2900 and Geometry Generation. Michael Doggett

Radeon HD 2900 and Geometry Generation. Michael Doggett Radeon HD 2900 and Geometry Generation Michael Doggett September 11, 2007 Overview Introduction to 3D Graphics Radeon 2900 Starting Point Requirements Top level Pipeline Blocks from top to bottom Command

More information

MOBILE FOR MEDICAL DISPLAY CALIBRATION CHALLENGES

MOBILE FOR MEDICAL DISPLAY CALIBRATION CHALLENGES MOBILE FOR MEDICAL DISPLAY CALIBRATION CHALLENGES INTRODUCTION Practitioners use mobile devices (tablets, phones) for a wide range of functions including access to patient records ordering procedures viewing

More information

Performance Analysis and Optimization

Performance Analysis and Optimization Performance Analysis and Optimization ARM Mali GPU Performance Counters in ARM DS-5 Streamline Performance Analyzer Lorenzo Dal Col Senior Software Engineer, ARM 1 Agenda Introduction to ARM DS-5 and Streamline

More information

Basler pilot AREA SCAN CAMERAS

Basler pilot AREA SCAN CAMERAS Basler pilot AREA SCAN CAMERAS VGA to 5 megapixels and up to 210 fps Selected high quality CCD sensors Powerful Gigabit Ethernet interface Superb image quality at all Resolutions and frame rates OVERVIEW

More information

NVIDIA GeForce GTX 580 GPU Datasheet

NVIDIA GeForce GTX 580 GPU Datasheet NVIDIA GeForce GTX 580 GPU Datasheet NVIDIA GeForce GTX 580 GPU Datasheet 3D Graphics Full Microsoft DirectX 11 Shader Model 5.0 support: o NVIDIA PolyMorph Engine with distributed HW tessellation engines

More information

Multimedia Systems Hardware & Software THETOPPERSWAY.COM

Multimedia Systems Hardware & Software THETOPPERSWAY.COM Multimedia Systems Hardware & Software THETOPPERSWAY.COM Table of Content 1. Categories of multimedia systems 2. Categories of multimedia devices 3. Evolution of multimedia PC 4. Authoring tools 5. Classification

More information

Medzinárodná Študentská vedecká konferencia v odboroch špeciálna a liečebná pedagogika ŠTUDENT NA CESTE K PRAXI IV, 13. 14.

Medzinárodná Študentská vedecká konferencia v odboroch špeciálna a liečebná pedagogika ŠTUDENT NA CESTE K PRAXI IV, 13. 14. PARENTS' AND PROFESSIONALS' PERCEPTIONS TOWARDS SUPPORT FOR CHILDREN WITH COMMUNICATION DISORDERS IN PRESCHOOL SETTINGS IN THE NORTH WEST BANK IN PALESTINE: PRELIMINARY DATA FROM THE PILOT STUDY Vnímanie

More information

Qualified Apple Mac Workstations for Avid Media Composer v5.0.x

Qualified Apple Mac Workstations for Avid Media Composer v5.0.x Qualified Apple Mac Workstations for Media Composer v5.0.x Qualified Workstation Two 2.66GHz 6-Core Intel Xeon Westmere (12 cores) 6 GB Ram (6x1GB) ATI Radeon HD 5770 1GB ^ Nitris Mojo Mojo Mojo SDI or

More information

OPERAČNÉ SYSTÉMY PREDNÁŠKY

OPERAČNÉ SYSTÉMY PREDNÁŠKY OPERAČNÉ SYSTÉMY PREDNÁŠKY Copyright 2000-2006 by Milan Schmotzer Predslov Používateľ počítača si málokedy uvedomí, ako často operačný systém zasahuje v jeho prospech. Operačný systém sa stará o prideľovanie

More information

Oracle integrované systémy

Oracle integrované systémy Oracle integrované systémy Oracle integrované systémy - vysoký výkon, rýchle nasadenie, nízke náklady Gabriela Hečková, Oracle Slovensko Slabé miesta súčasných systémov Úzke miesto V súčasnosti sú úzkym

More information

Viega Visign Cenník 2014

Viega Visign Cenník 2014 Viega Visign Cenník 2014 Ceny sú uvedené vrátane DPH Viega Eco Plus: Podomietková splachovacia nádržka na zabudovanie do odľahčených stien. Akčný balík Viega Eco Plus: prvok Viega Eco Plus + biela ovládacia

More information

Prestige 660HN-T3A Príručka k rýchlej inštalácii splittra a smerovača (routra)

Prestige 660HN-T3A Príručka k rýchlej inštalácii splittra a smerovača (routra) Prestige 660HN-T3A Príručka k rýchlej inštalácii splittra a smerovača (routra) Volajte na našu zákaznícku linku: 02/208 28 208 Prestige 660HN-T3A Príručka k rýchlej inštalácii splittra a smerovača (routra)

More information

The Quadro K620 is an excellent card for medium sized product development activities and media creation.

The Quadro K620 is an excellent card for medium sized product development activities and media creation. J3G87AA INTRODUCTION The NVIDIA Quadro K620 offers impressive power-efficient 3D application performance and capability in a low profile design. 2 GB of DDR3 GPU memory with fast bandwidth enables you

More information

My Passport Ultra Metal Edition

My Passport Ultra Metal Edition My Passport Ultra Metal Edition Prvotriedne úložisko Príručka používateľa Externý pevný disk Príručka používateľa My Passport Ultra Metal Edition Servis a technická podpora spoločnosti WD Ak narazíte na

More information

Chromium Embedded Framework Integration

Chromium Embedded Framework Integration Chromium Embedded Framework Integration Presented by Zoltan Kuscsik, PhD Contact: zoltan.kuscsik@linaro.org Date July 2015 Linaro is #3 company contributor Kernel. maintainers from Linaro Coresight framework

More information

picasso TM LS series Datasheet picasso TM LS models Key features

picasso TM LS series Datasheet picasso TM LS models Key features Key features digital LVDS (RS-644) interface (optional RS-422) available in 3 form factors: standard PCI Compact PCI PC/104 plus support 8 to 16 bits data input formats sampling rates up to 40 MHz image

More information

Realtime 3D Computer Graphics Virtual Reality. Graphics

Realtime 3D Computer Graphics Virtual Reality. Graphics Realtime 3D Computer Graphics Virtual Reality Graphics Computer graphics 3D-Computer graphics (3D-CG) currently used for Simulators, VR, Games (real-time) Design (CAD) Entertainment (Movies), Art Education

More information

PSPP ako nová alternatíva spracovania dát

PSPP ako nová alternatíva spracovania dát 1 Sociálne a politické analýzy 2012, 6, 1, s. 1-16 http://sapa.ff.upjs.sk ISSN 1337 5555 PSPP ako nová alternatíva spracovania dát Alojz Ritomský 1 Univerzita Komenského v Bratislave Fakulta sociálnych

More information

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES PRIESTOROVÝ

More information

Názov kvalifikácie: Technik počítačových sietí a systémov

Názov kvalifikácie: Technik počítačových sietí a systémov Názov kvalifikácie: Technik počítačových sietí a systémov Kód kvalifikácie U3513000-01571 Úroveň SKKR 6 Sektorová rada IT a telekomunikácie SK ISCO-08 3513000 Technik počítačových sietí a systémov SK NACE

More information

Using modern hardware for effective large data visualization. Martin Florek

Using modern hardware for effective large data visualization. Martin Florek Using modern hardware for effective large data visualization Martin Florek 2006 Using modern hardware for effective large data visualization diploma thesis Martin Florek Univerzita Komenského v Bratislave

More information

ambulantná sestra E01 pôrodná asistentka 14 15

ambulantná sestra E01 pôrodná asistentka 14 15 Zdravotníctvo zdravotnícke povolanie kód odborná spôsobilosť výkon pracovných činností ( 27 zákona č. 578/2004 Z.z.) SK ISCO-08 (296/2010 Z.z.) (296/2010 Z.z.) A01 lekár 3 4 lekári - riadiaci pracovníci

More information

Introduction to Multimedia What is Multimedia?

Introduction to Multimedia What is Multimedia? Introduction to Multimedia What is Multimedia? 22 What is Multimedia? Multimedia can have many definitions these include: (A computer system perspective) 23 Multimedia means that computer information can

More information

Xbox 360 GPU and Radeon HD Michael Doggett Principal Member of Technical Staff Marlborough, Massachusetts October 29, 2007

Xbox 360 GPU and Radeon HD Michael Doggett Principal Member of Technical Staff Marlborough, Massachusetts October 29, 2007 Xbox 360 GPU and Radeon HD 2900 Michael Doggett Principal Member of Technical Staff Marlborough, Massachusetts October 29, 2007 Overview Introduction to 3D Graphics Xbox 360 GPU Radeon 2900 Pipeline Blocks

More information

Interface Cables For RGB 202 Rxi and Other Universal Interfaces with 9-pin D Inputs

Interface Cables For RGB 202 Rxi and Other Universal Interfaces with 9-pin D Inputs Interface Cables MBC - Monitor Breakout Cables Monitor Breakout Cables for RGB 202 Rxi Universal Interface Extron MBC - Monitor Breakout Cables are used with the Extron RGB 202 Rxi universal interface.

More information

Getting Started with Tizen SDK : How to develop a Web app. Hong Gyungpyo 洪 競 杓 Samsung Electronics Co., Ltd

Getting Started with Tizen SDK : How to develop a Web app. Hong Gyungpyo 洪 競 杓 Samsung Electronics Co., Ltd Getting Started with Tizen SDK : How to develop a Web app Hong Gyungpyo 洪 競 杓 Samsung Electronics Co., Ltd Introduction to Tizen SDK Tizen Platform (1/2) Application Web Applications Native Applications

More information

Basler. Area Scan Cameras

Basler. Area Scan Cameras Basler Area Scan Cameras VGA to 5 megapixels and up to 210 fps Selected high quality Sony and Kodak CCD sensors Powerful Gigabit Ethernet interface Superb image quality at all resolutions and frame rates

More information

M591 Dual Head Graphics PMC

M591 Dual Head Graphics PMC M591 Dual Head Graphics PMC ATI M9 Graphics Processor High Performance 2D and 3D Processing Capabilities Dual Independent Heads On-Chip 64 MB DDR Frame Buffer Dual Outputs Capable of up to 1600x1200 @

More information

Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium

Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium Študijný odbor: 3.3.15 Manažment, Študijný program: Znalostný manažment Akademický rok 2010/2011 1. Školiteľ: doc. Ing. Vladimír Bureš, PhD.

More information

Types of Computers & Computer Hardware

Types of Computers & Computer Hardware Types of Computers & Computer Hardware Computer Technology Day 1 Pleasant Grove High Basic Terminology Computer A device that accepts input, processes data, stores data, and produces output, all according

More information

Príprava štúdia matematiky a informatiky na FMFI UK v anglickom jazyku

Príprava štúdia matematiky a informatiky na FMFI UK v anglickom jazyku Univerzita Komenského v Bratislave Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Príprava štúdia matematiky a informatiky na FMFI UK v anglickom jazyku ITMS: 26140230008 dopytovo orientovaný projekt Moderné

More information

EUCIP - IT Administrator. Module 1 - PC Hardware. Version 2.0

EUCIP - IT Administrator. Module 1 - PC Hardware. Version 2.0 EUCIP - IT Administrator Module 1 - PC Hardware Version 2.0 Module 1 Goals Module 1 The PC Hardware module requires the candidate to know and recognise the basic physical make-up of a personal computer

More information

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií Vedúci DP : prof. Ing. Stanislav Marchevský, CSc. Konzultant : Ing. Lukáš Sendrei

More information

Operator Touch Panel PC OTP/57V esom2586 / x86

Operator Touch Panel PC OTP/57V esom2586 / x86 Operator Touch Panel PC OTP/57V esom2586 / x86 3U Operator Touch Panel Device with 5.7 VGA LCD, Touch Screen, Embedded PC and Java 6 Product Information Description The OTP/57V is a compact PC-based open

More information

USB 3.0 to HDMI and DVI Dual Monitor External Video Card Adapter. StarTech ID: USB32HDDVII

USB 3.0 to HDMI and DVI Dual Monitor External Video Card Adapter. StarTech ID: USB32HDDVII USB 3.0 to HDMI and DVI Dual Monitor External Video Card Adapter StarTech ID: USB32HDDVII The USB32HDDVII USB 3.0 to HDMI and DVI-I Dual Head Adapter turns an available USB 3.0 port into one DVI-I or VGA

More information

AXIS 211A Network Camera

AXIS 211A Network Camera PRODUCT REVIEW GUIDE TABLE OF CONTENTS 1 PRODUCT BRIEF... 3 2 REQUIREMENTS FOR TEST... 4 3 INSTALLATION... 5 3.1 Installing the AXIS 211A... 5 3.2 Set the IP address with AXIS IP Utility... 5 3.2.1 Automatic

More information

USB 3.0 to HDMI and DVI Dual Monitor External Video Card Adapter StarTech ID: USB32HDDVII

USB 3.0 to HDMI and DVI Dual Monitor External Video Card Adapter StarTech ID: USB32HDDVII USB 3.0 to HDMI and DVI Dual Monitor External Video Card Adapter StarTech ID: USB32HDDVII The USB32HDDVII USB 3.0 to HDMI and DVI-I Dual Head Adapter turns an available USB 3.0 port into one DVI-I or VGA

More information

Chapter 2 GRAPHICAL PROCESSING UNITS. 2.1 Overview

Chapter 2 GRAPHICAL PROCESSING UNITS. 2.1 Overview Chapter 2 GRAPHICAL PROCESSING UNITS 2.1 Overview Knowledge of the operations supported by GPUs and how data is processed in GPUs is necessary in order to understand how GPUs can be leveraged for cryptographic

More information

APLIKÁCIA PREVODNÍKOV USB RS-232 PRE OPERAČNÝ SYSTÉM MS WINDOWS XP APPLICATION OF THE USB RS-232 CONVERTERS FOR MS WINDOWS XP OPERATING SYSTEM

APLIKÁCIA PREVODNÍKOV USB RS-232 PRE OPERAČNÝ SYSTÉM MS WINDOWS XP APPLICATION OF THE USB RS-232 CONVERTERS FOR MS WINDOWS XP OPERATING SYSTEM 112 APLIKÁCIA PREVODNÍKOV USB RS-232 PRE OPERAČNÝ SYSTÉM MS WINDOWS XP APPLICATION OF THE USB RS-232 CONVERTERS FOR MS WINDOWS XP OPERATING SYSTEM RÓBERT KOLLÁR - MIROSLAV PAP Abstract The goal of this

More information

COMP system bus and I/O devices Mar. 21, 2016

COMP system bus and I/O devices Mar. 21, 2016 Up to now in the course, we have concentrated on the and memory. In the final few lectures, we will briefly consider some of the basic ideas of how the and memory interact with the I/O devices. The I/O

More information

Supercomputers. Mainframe Computers

Supercomputers. Mainframe Computers Supercomputers Supercomputers are the most powerful computers made and are physically the largest. The systems are built to process huge amounts of data and the fastest ones process more than one trillion

More information

LCD Displays Supported by the Digi NS9750/NS9360 Processors

LCD Displays Supported by the Digi NS9750/NS9360 Processors LCD Displays Supported by the Digi NS9750/NS9360 Processors May 2006 2006 Digi International Inc. Printed in the United States of America. All rights reserved. Digi, Digi International, the Digi logo,

More information

Intel Media Server Studio - Metrics Monitor (v1.1.0) Reference Manual

Intel Media Server Studio - Metrics Monitor (v1.1.0) Reference Manual Intel Media Server Studio - Metrics Monitor (v1.1.0) Reference Manual Overview Metrics Monitor is part of Intel Media Server Studio 2015 for Linux Server. Metrics Monitor is a user space shared library

More information

Faculty of Informatics and Information Technologies

Faculty of Informatics and Information Technologies Slovak University of Technology in Bratislava Faculty of Informatics and Information Technologies FIIT-5212-5770 Erik Šuta PERFORMANCE MONITORING OF JAVA APPLICATIONS Bachelor thesis Degree course: Informatics

More information

International Engineering Journal For Research & Development

International Engineering Journal For Research & Development Evolution Of Operating System And Open Source Android Application Nilesh T.Gole 1, Amit Manikrao 2, Niraj Kanot 3,Mohan Pande 4 1,M.tech(CSE)JNTU, 2 M.tech(CSE)SGBAU, 3 M.tech(CSE),JNTU, Hyderabad 1 sheyanilu@gmail.com,

More information

Rastergraf. ArgusPMC. Dual Channel High Resolution Graphics Controllers with Video Digitizers, USB 2.0, and Audio for PMC

Rastergraf. ArgusPMC. Dual Channel High Resolution Graphics Controllers with Video Digitizers, USB 2.0, and Audio for PMC Rastergraf ArgusPMC Dual Channel High Resolution Graphics Controllers with Video Digitizers, USB 2.0, and Audio for PMC Solaris Windows Real-Time Operating Systems Linux Features Functions as a dual-channel

More information

2: Introducing image synthesis. Some orientation how did we get here? Graphics system architecture Overview of OpenGL / GLU / GLUT

2: Introducing image synthesis. Some orientation how did we get here? Graphics system architecture Overview of OpenGL / GLU / GLUT COMP27112 Computer Graphics and Image Processing 2: Introducing image synthesis Toby.Howard@manchester.ac.uk 1 Introduction In these notes we ll cover: Some orientation how did we get here? Graphics system

More information

BENESTRA-DATALINE Špecifikácia účastníckeho rozhrania v účastníckej prípojke

BENESTRA-DATALINE Špecifikácia účastníckeho rozhrania v účastníckej prípojke BENESTRA, s. r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava BENESTRA-DATALINE Špecifikácia účastníckeho rozhrania v účastníckej prípojke Účastnícka prípojka pre služby prenájmu pevných digitálnych okruhov a

More information

Editorial Workflow -Digital Camera to Digital Deliverables If it s digital why do we call it film Brad Stoddard

Editorial Workflow -Digital Camera to Digital Deliverables If it s digital why do we call it film Brad Stoddard Editorial Workflow -Digital Camera to Digital Deliverables If it s digital why do we call it film Brad Stoddard 2016 Non-Linear Edit System Hardware Mac Pro, imac, Macbook Pro, Windows PC, Laptop, Linux

More information

Immersive experiences The experiences worth having, remembering, and reliving Draw you in Take you to another place Keep you present in the moment 2

Immersive experiences The experiences worth having, remembering, and reliving Draw you in Take you to another place Keep you present in the moment 2 Qualcomm Technologies, Inc. August 2015 1 Immersive experiences The experiences worth having, remembering, and reliving Draw you in Take you to another place Keep you present in the moment 2 Immersion

More information

Web of Science a ďalšie nástroje na Web of Knowledge

Web of Science a ďalšie nástroje na Web of Knowledge Web of Science a ďalšie nástroje na Web of Knowledge Enikő Tóth Szász, Customer Education Specialist eniko.szasz@thomsonreuters.com http://webofknowledge.com http://wokinfo.com Cyklus výskumu Nápad Objavenie

More information

3D CONTENT DEVELOPER TRAINING SERVICES. The industries leading no-glasses 3D developer training program.

3D CONTENT DEVELOPER TRAINING SERVICES. The industries leading no-glasses 3D developer training program. 3D CONTENT DEVELOPER TRAINING SERVICES The industries leading no-glasses 3D developer training program. ABOUT OUR 3D CONTENT DEVELOPER TRAINING With the Exceptional 3D Content Developer Training Program,

More information

USB 3.0 Display Adapter User Guide MODEL : HSD350DV, HSD350DP, HSD350HD

USB 3.0 Display Adapter User Guide MODEL : HSD350DV, HSD350DP, HSD350HD USB 3.0 Display Adapter User Guide MODEL : HSD350DV, HSD350DP, HSD350HD 1 Contents 1. Packaging Contents 3 2. System Requirements 3 3. Locating the controls 4 4. Installing the Display Adapter 5 4.1 Installing

More information

Recent Advances and Future Trends in Graphics Hardware. Michael Doggett Architect November 23, 2005

Recent Advances and Future Trends in Graphics Hardware. Michael Doggett Architect November 23, 2005 Recent Advances and Future Trends in Graphics Hardware Michael Doggett Architect November 23, 2005 Overview XBOX360 GPU : Xenos Rendering performance GPU architecture Unified shader Memory Export Texture/Vertex

More information

Nové nástroje pro kvalifikaci Ethernet/IP služeb

Nové nástroje pro kvalifikaci Ethernet/IP služeb Nové nástroje pro kvalifikaci Ethernet/IP služeb Ing. Peter Potrok, Ing. Ladislav Stach peter.potrok@profiber.sk www.profiber.eu Predstavenie spoločnosti Expert v telekomunikáciach od 1983 Sídlo v Barcelone,

More information

Assembly Language LAB

Assembly Language LAB Assembly Language LAB Islamic University Gaza Engineering Faculty Department of Computer Engineering 2013 ECOM 2125: Assembly Language LAB Eng. Ahmed M. Ayash Lab # 12 VIDEO Programming with INT 10h &

More information

Voice over IP. Sieťové architektúry 2013 Matúš Pleva

Voice over IP. Sieťové architektúry 2013 Matúš Pleva Voice over IP Sieťové architektúry 2013 Matúš Pleva Definícia VoIP Voice over Internet Protocol, tiež nazývané VoIP, IP Telefónia, Internetová telefónia, je duplexný prenos komunikácie uskutočňovanej ľudským

More information

Comp 410/510. Computer Graphics Spring 2016. Introduction to Graphics Systems

Comp 410/510. Computer Graphics Spring 2016. Introduction to Graphics Systems Comp 410/510 Computer Graphics Spring 2016 Introduction to Graphics Systems Computer Graphics Computer graphics deals with all aspects of creating images with a computer Hardware (PC with graphics card)

More information