n 1-00 Susan D. Somach, Editor Hussein Ahmed and Sulekha Omar, Translators (Ioogu lalo galay dadka ka y,ml Soomaallya) (jor people from Somalla)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "n 1-00 Susan D. Somach, Editor Hussein Ahmed and Sulekha Omar, Translators (Ioogu lalo galay dadka ka y,ml Soomaallya) (jor people from Somalla)"

Transcription

1 n 1-00 (Ioogu lalo galay dadka ka y,ml Soomaallya) 00 o t (jor people from Somalla) Susan D. Somach, Editor Hussein Ahmed and Sulekha Omar, Translators Center for Apphed LmgUlstIcs

2 2000 by the Center for Appbed LIngUIstics th Street NW, WashIngton DC , USA Tel Fax www cal org Pnnted In the USA

3 e EO) 0 8 n I- o I 0 ar (loogu tala galay dooka ka ylmz Soomaabya) (for people from S Susan De Somach, Editor Hussein Ahmed and Sulekha Omar, Translators Center for Apphed LmgUlstics

4 Introduction The Enghsh phrases m this book are grouped by subject and have been selected for their duectness, brevity, and relevance to the needs of newly amved residents of the Dmted States They are, for the most part, presented m the foim of short, two-hne dtalogues The phrases and supplementary vocabulary m the 19 umts cover a WIde range of SItuatIOns and serve to mtroduce new residents to the dally activities of Amencan hfe The underhned words and expressions are those which accomphsh the most Important language functions of the umt The two wordhsts provide telil1s which are frequently needed As WIth all phrasebooks, this one IS not mtended as a step-by-step textbook for learnmg Enghsh It IS Intended as a handy reference book for mullediate use when Enghsh words or phrases are needed ThIS phrasebook IS largely an adaptation of the Vtetnamese-Engltsh Phrasebook (Center for Appbed LmguiStiCS, 1975) by Nguyen Hy Quang It IS based on needs which are common to VIrtually all refugee groups ThIS I edition for refugees from Somaha has been adapted and translated by Hussem Ahmed and Sulekha Omar WIth the editonai assistance of Asha Gelle Alt, Abdullahl Sh Mohamud Duale, Manam Osman EgaI, Abduahlm A HaJI, Mohamed IsmaIl Muse, Ah Yusuf Omar and Amoud OmarYusuf Translators' Note For consistency throughout the phrasebook, we have chosen the regional pronunciation of the northern region m most cases For example, the word qumman IS spelled WIth "mm" mstead of "m", and ttgtdhka IS spelled WIth "dh" mstead of "t" (ttgtlka) as It IS pronounced 1D some regions Consldenng the fact that there are regional differences In Somah words and pronunciation, we have also tned to Include as many dlstmctly different words from other regions as possible (e g duwaan and qaamuus, \ bun, kaaji, and qaxwe) 11

5 GogolDhig Weedhaha mgmislda ah ee buuggam waxay u habaysanylhl1n falalloo xushay qummanaantooda, koobnaantooda Iyo ku habboonaantooda baahlda dadka ku cusub dalkan marykanka Sldooda badanna waxaa 100 qoray Sl kooban 00 ku eg sheeko laba sadar ah Weedhaha Iyo ereyada ay ka koobanylhl1n 19 ka xubnood ee buugam waxay saameeyaan xaalado badan waxaanay qofka ku cusub dalka u fududeeyaan fahanka waxqabad maalmeedka nolosha Maraykanka Ereyada Iyo weedhaha hoosta ka xarllqanl waa kuwa luqad ahaan fuhya anmaha muhl1mka ah xubm walba Slda guud ahaan ay wadaagaan buug weedheedyada 00 dharru, buuggan looguma talo gehn m tallaabo-tallaabo looga barto luqada IngmISlda Waxaase loogu talo galay m 100 Istlcmaalo tixraac degdeg ah marka Sl deg-deg ah loogu baahdo ereyada Iyo weedhaha Ingmlslda ah Buug weedheedkan waxaa lagaga dayday buugweedheed Flyadnaamns-IngmISl ah 00 uu qoray, Nguyen Hy Quang Waxaanu ku saabsanyahay baahlda guud ee ka dhaxaysa qaxootiga 00 dhan Buug weedheedkan 00 loogu tala galay qaxootiga Soomaahda ah waxaa tarjumay Xu seen Saleebaan Axmed Iyo Sueekha Cumar Ahmed 00 ay la turxaan tlreen Cabdlraxllm C XaaJI, Abdullahl Sh Moxamud Ducale, Caasha Geelle Cah, Maryam Cuusmaan CIgaal, Call Yuusuf Cumar, Moxamed Ismaaclll Muuse Iyo Camuud Cumar Yuusuf OgeYSllSka Taryumaha SI aan qoraalka buug weedheedkanl ISU khilaafin, waxaanu dooranay mta badan hlggaadda gobolada waqooyi Tusaale ahaan slda qumman hlggaadlyey laba "mm" meesha gobolada qaar looga hlggadlyo "m" kehya, tlgldhka 00 "dh" leh meesha looga hlggaadlyo tlguka 00 "t" leh gobolada qaar Annagoo tixgehneyna khilaaf goboleedka ereyada Iyo dhawaaqoodaba, waxaanu ISku dayney maanu ku darro ereyo badan 00 kala duwan (slda dllwaan Iyo qaamuus, bun, kaafi Iyo qaxwe) III

6 EDITOR'S NOTE: ThIS phrasebook IS designed to serve as a hnguistic bndge for newcomers from Somaha resetthng 10 the UnIted States WhIle developmg this book, we faced difficulties caused by the relative newness of the scnpt10g of the SomalI language and the disruption 10 Somah hnguistic development due to the decade-long CIvIl war 10 Somaha The Somah language was only an oral language until 1972 when a formal scnpt, us10g the Roman alphabet, was adopted The Academy of SCIences and Arts at the Somah NatIOnal UnIVersIty, which was responsible for the standardization of the SomalI language, was closed down m 1990 and has not been operat1og smce that time Two major difficulties arose agree10g upon standard spellmgs and handhng regional differences for many words Although nearly everyone translat10g and reviewmg the book studied at a university level m Somaha, agreement could not always be reached on spelhng Even m Somaha, spelhng errors are common m official documents and news pubhcations Therefore, the translators made the final declslon on spelhng Issues (see IntroductIOn Note) WIth regard to regional differences, we had the phrasebook reviewed by 10dlvlduals representmg vanous regions and ethmc groups of Somaha We pnmanly focused on differences between the north and the south, but also noticed some urban and rural mstmctions In our final edlt1og, we attempted to mclude some alternative word choices when appropnate for understand10g In this way, we hope to make this phrasebook useful to a WIde range of people Whlle measures were taken to be as mclusive as possible, we know that there may be OffilSSIOns or differences of op1oion We ask the readers to remember that the purpose of this project IS to access the Enghsh language and not to cause hngulstic controversy We hope you WIll find It useful as you adjust to your new hfe 10 the Umted States IV

7 OGEYSIIS ISKUDUBBA Buug weedheedkan waxaa loogu tala galay muu caawlyo dadka dhawaan soo-galka ah ee Soomaahyeed ee degaya dalkan Maraykanka Mudadlld buuggan soo saanddusu socotay, waxaa nagala kulmay dhlbaatooym ay u sabab ahayd cusbaanta qoraalka af Soomaallga Iyo carqaladda Iyo kala go'a dagaalka sokeeye ee toban sana ku dhawaadka ka socday Soomaahya u geystey horumannta qoraalka af Soomaahga Af Soomaahgu wuxuu ahaa af lagu hadlo 00 kehya, I1aa lagu qoray xuruufta Roomanka Akadamyada CIlffil Baadhlsta 00 mas'uul ka ahayd Joogtaynta af Soomaahgu waxay xldhantay 1990, wax shaqo ah 00 ku saabsan horumannta qoraalka atka 00 ay qabatayna rna JlrtO Ilaa waagaa Laba ammood 00 adag ayaa ISU raacay suurto galna ka dhlgl waayey Joogtaynta qoraalka af Soomaahga Iyo dhex dhexaadmta ereyo badan 00 Sl kala duwan looga yaqaan gobolada Inkastoo dadka akhnyey buuggan SI 100 turxaan tiro ay Jaamacadda ummadda ka soo wada qalm Jeblyeen, haddana waa la ISku raaci waayey erayo badan hlggaaddooda Xataa waagu dawladdu Jlrtey waxaa dhlcl Jlrtey In lagu arko qoraallo dawladeed Iyo wargesyaba erayo hlggaaddoodu khaldantahay SIdaa awgeed, waxaa go'aanka kama dambaysta ab leh tai)umaha (arag gogoldhlgga) Amnta kala duwanaanta gobolada lafteeda, waxaa qoraalka akhnyey 00 ka fikrad blxlyey dad ka Ylml gobollada kala duwan ee dalka Soomaahya Annagoo gaar ahaan ugu tuuntuunsanay kala duwanaanta koonfurta Iyo waqooylga Soomaahya, waxaanu ogaanay may kale 00 JlrtO kala duwanaan saamaysa nllyiga IyO magaalada Turxaantlrku ugu dambeeyeyna waxaanu ISku daynay maanu ku darro ereyo kala duwan 00 ISku macno ah Sl 100 fahmo Sldaa awyeed, waxaanu ku rayo weynahay m uu buug weedheedkanl faa'udo u yeesho dad badan 00 kala duwan Inkastoo aanu Isku daynay maanu ku darro WIXII suurto gal ab, waxaanu oynahay may Jlraan waxyaabo badan 00 laga tegey Iyo khilaaf ama kala duwanaan fikradeed Waxaanu ka codsanaynaa akhnstayaasha may xusuusnaadaan 10 ujeedada hawlgalkanl yahay mnu waddo ugu furo afka Ingmlslga ee aan looga Jeedm muu sabab u noqdo Iska honmaad luqadeed Waxaanu rajeyneynaa muu qoraalkanl noqdo liud Idlln faa'lldeeya aadna ku xaslshaan noloshllnna cusub ee dalka Maraykanka v

8 Contents Map of the Umted States V11l Una 1 Copmg with the Language Barner 1 2 Useful Forms of Etiquette Glvmg InformatIOn About Yourself Recogmzmg SignS Weights and Measures Usmg Numbers Dealmg With Money Dealmg With TIme Locatmg Thmgs Descnbmg Thmgs and People DomgThmgs Gomg Places Conveymg Infol mati on Health and Hygiene Food Clothmg Housmg Jobs About Schools Useful W ordhst Enghsh-Somall 104 Useful Wordhst Somall-Enghsh 137 VI

9 TUSMA1)A Khamdadda dalka Maraykanka VlI1 Xubm 1 La qabsashada dhlbaatada Iuqadda 1 2 Qaabab wax tar ah 00 hab dhaqameed Ka war blxmta naftaada Garashada calaamadaha Cabblrka lyo mnsaanka Isttcmaalka tlrooymka Lacagta lyo WIXll Ia xldhndha Waqttga lyo WIXll Ia xldhlldha Wax hehtaanka Walax lyo dad ulmaanka l2 Wax qabashada Meelo aad War gudbmta Caafimaadka lyo Nadaafada Cuntada Dharka Guryaha Shaqooym Dugslyada Ereyo wax tar ah IngInlSI-SOomaah Ereyo wax tar ah Soomaah-InglnISa VII

10 the United States: Khariid aa dalka Maraykanka Wushmgton Montana North Dakota Mmnesota New HampsJure Vermont Oregon Idaho Wyoming South Dakota WISCOnsm... MII:Jugan New \brk Rhode ~Island < -- Cahfornla Nevada Utah Colorado Nebruska Kansus Iowa MJS.<Qun IUmolS, Kentucky Oluo New Jersey c-- Delaware Wushmgton, DC Anzona New Mel[Jco Oklahoma Arkansas Tennessee ~ MJsSI sslppi Georgia Tens LOUISIana Alaska,0... Hawaii k"'jl--,'----r. -,,'1,..00,--- ml 400 ~I-----"' ' --,,7,0::.:0,---, ml ALASKA 700

11 Umtl Xubmta laad 1 ","="" "_,0' 'd =,"2"... "i'_'",,',. i,~,,"."'"'_~"' E.,w,' '" j ~".. " CtWpmg with tlhl~ La q21bsasn2ddal IL2ilfil. age RaIrIrnerr fi})tal21 tt2dsl R lul ((jl taldldi~ o.,.." "S'-' - P' '" - What IS your name? Magacaa? -.My name IS Ah -.Magacaygu waa Cah I don't understand Mafahmm I don't speak Enghsh (verv well) IJP11fn~ h::uhn "f,niyu'''<''<ta -.., (S1 - filcan) _ I don't know very much Enghsh Ingmlsl hadan rna Please speak slowly I still don't understand Fadlan aayar u hadal Welt rna fahuun Please say that agam Fadlan mar kale dheh Do you understand? Ma fahantay? -Yes, I understand -Haa, waan fahmay -No, I don't understand -Maya, rna fahmm (Speaker, pomtmg to a fork) (Qofka hadlaya 00 ttlmaamaya fargeeto) m Enghsh? Maxaa tan lagu Yldhaahdaa af mgmlslda? What do you call this? Maxaad tan tldhaahdaan? " It IS a fork -Waa fargeeto I don't understand this Ma fahmm tan \ Can you help me? Ma I caawm kartaa? /

12 2~ ~U~ru~t~1~~C~op~l~n~g~m~ili~ili~e~L~a~n~gu~a~g~e~B~a~r~ll~e~r I don't understand any of It Waxba kama fahmm I understand all of It DhamrnaanteedlGlddlgeed waan fahmay I don't understand all of It DhamrnaanteedlGlddlgeed rna wada fabunn I want to learn more Engbsh Waxaan rabaa man IngJnlSl sn barto Thank you for helpmg me learn more Enghsh Waad leu mahadsantahay maad 19u caawlso maan InglnIslga Sll barto I am studymg Enghsh m school Ingmlsl baan ku baranayaa dugslga I am studymg EnglIsh at home Ingmlsl baan ku baranayaa gunga I am studymg EnglIsh with an Amencan fnend Ingmlsl baan la baranayaa saaxllb Maraykan ah (Pomtmg to a wntten word) (Iyadoo la ttlmaamayo ereyga qoran ) How do you say this word? Sldee baad u tldhaahdaa kelmmeddan? What does this word mean? KeJrnmeddan macnaheedu muxuu What does this sentence mean? Weedhan Macnaheedu muxuu yabay? Does anyone here speak Somah? Qofknnna maku hadlaa af Soomaall? Is there a SomalI-EnglIsh dictionary here? MaJlraa dnwaan/qaamuus Soomaall-Ingmlsl ahl halkan? Is there an EnglIsh-Somah dictionary here? Ma Jlraa dllwaanlqaamuus Ingmlsl Soomaah lhl halkan? How do you say It? Sidee u ttdhaahdaan? That IS very difficult Taasl way adagtahay -

13 Xubmta laad, La qabsasbada dblbaatada luqadda 3 That IS easy Taasl way fududahay I don't know how to say It m Enghsh Ma aqaanno sldaan Ingmlsl ugu Idhaahdo I am learmng more Enghsh every day Maahn walba Ingmlsl door ah baan sn bartaa DId I say It nght? SI sax ah rna u Idhl? I How do you spell your name? Sldee u hlrgaadlsaa magacaaga? -T-O-M -T-O-M I have brought a fnend along to help me WIth my Enghsh Waxaan keensaday saaxh tga caawlya Ingmlslda ThIs IS Martm Berger, a good fnend ofmme Kanl waa Maartm Berger, saaxnbkay wanaagsan THE ALPHABET: ALIFBEETADA A a (ey) J J (Jay) S s (es) B b (bn) K k (kay) T t (til) C c (sn) L I (el) u u (yuu) D d (dbll) M m (em) V V (fil) E e (n) N n (en) W w (dhabaalyuu) F f (ef) o 0 (ow) x x (ekes) G g (In) P P (bn) Y y (waay) H b (ej) Q q (kuyuu) Z z (sn) I I (ay) R r (aar)

14 4 Umt 2 Xubmta 2aad Useful Forms of Etiquette bah wax tar 00 bah dhaqanleed Hello (or HI ) Iska warran /Weeye (ama Sidee tahay) Good mommg Subax wanaagsan Good afternoon Galab wanaagsan Good evemng Caways wanaagsan Goodbye Nabadgelyo Good mght Habeen wanaagsan How are you? Iska warran? -I am floe, thank you -Waan fiicnahay, mahadsanid -And you? -Adiguna? -I am fine, too Amguna waan fiicnahay Thank you (very much) Waad mahadsantahay (aad lyo aad) -y ou are welcome -Adaamudan -Don't mention It -Ha tilmaannn 1M1cna malaha *Thanks *Mahadsanld *Thanks a lot * Aad baad u mahadsantahay Excuse me Raalh 19a ahow Pardon me II dulqaado

15 Xubmta 2aad Qaabab wax tar ab 00 bab dhaqameed 5 I am sorry Waan ka xumahay That IS very good Taasl aad bay u fiicantahay CongratulatIOns Hambalyo (aw guunyo) My name IS Magacaygu waa ThIs IS Mr Kant waa mudane ThIs IS Mrs Tanl waa marwo ThIs IS MIss Tanl waa gashaantilgabadh (horgale 100 Istlcmaalo gabadha aan la guursan 00 kehya) I am pleased to meet you Waan ku faraxsanahay maan kula kulmo Please, come m Fadlan soo gal Please SIt down Fadlan fadhllso Would you hke somethmg to dnnk? Ma rabtaa cabbltaan Thank you for vlsltmg Waad leu mahadsantahay booqashadaada Thank you for stoppmg by Waad leu mahadsantahay maad na soo marto Thank you for mvltmg me/us I/W e had a good time Waad ku mahadsantahay maad I martlqaaddo/na martlqaaddo Amgul Annagu waxaanu qaadanay waqu fncan *Good luck *Nasnb wanaagsan Have a good trip Safar wanaagsan *Have a good day *Ha kuu noqoto maahn filcan -Thank you You, too -Mahadsanld Adlgana sldoo kale

16 6 Umt 2 Useful Forms of EtIquette *Solong *Is arag dambe *1'11 see you later *Hadhow baynu IS aria. doonnaa *Take care *Is Ilaah Thank you That's very mce of you Mahadsanld Taasl waa filcnaan aadleedahay *May I help you? *Ma ku caawlyaa? Note Phrases marked with an astensk (*) are those you may hear Amencans use when they speak to you To use them correctly yourself, you may need to know more EnglIsh Furo gaar ah Weedhaha xlddlgta lihl (*) waa kuwo aad ka maqli doonto dadka maraykanka Ihl markay kula hadlaan Haddad adlggu damacdo maad Sl sax ah u Istlcmaasho waxaad u baahantahay maad Ingmlsl badan barato

17 Umt3 Xubmta 3xaad 7,,-,.., 'oc'"' " _"""1"",0>, T, r _", &. 5. ""'= Z~.,_~, _~ ="'... _ F'",C "".. """'".. _" _.. ",_. Gnving Inform~dioY1 About Yourself K21 wail" bixinm J!].aft2l3d~, -,, My name IS All Jama Magacaygu waa Cah Jaamac My family name IS Jama Magaca awowgay waa Jaamac (or, My surname IS, (ama rnagaca reerkaygu waa, or also, My last name IS ) ama, magacayga ugu dambeeya waa ) My first name IS Ah Magacayga koowaad waa Cah My fnends call me Ah Dere Saaxubaday waxay llgu yeedhaan CalI Dheere My middle name IS Magacyga dhexe waa I do not have a middle name Magac dhexe rna lihl You can call me Ah or Ah Dere, It IS the same to me Waxaad llgu yeedhl kartaa Cah ama Cah Dheere Waa Isugu kay mid anlga (Speaker mtroducmg wife) (Qofka hadlaya 00 baraya qof kale naagt1lsll!xaaskusn/afadnsn) This IS my WIfe Sulekha Tam waa xaaskaygn Suleekha (Speaker mtroducmg her husband) (Qofka hadlaya 00 baraya qof kale mnkeedll) This IS my husband AbdI Kanl waa nmkaygll CabdI ThIS IS my son Mohamed Kanl waa wnlkaygll Maxamed

18 8 Umt 3 Glvmg Information About Yourself What IS your last name? Maxuu yahay magacaaga ugu dambeeyaa? -My last name IS Jama -.Magacayga ugu dambeeyaa waa Jaamac What IS your first name? Maxuu yahay magacaaga ugu horeeyaa? -My flfst name IS AlI -Magacayga ugu horeeyaa waa CalI ThIs IS my daughter Kaha Tam waa gabadhaydn Kaaha Excuse me What IS your name? Raalii Iga ahow Magacaa? How do you spell your name? Sldee u hlggaadlsaa magacaaga? -A-L-I J-A-M-A -A-L-I J-A-M-A How do you say It? Sldee ugu dhawaaqdaa? Where are you from? Xaggee ka timid? -I am from Somaha -Waxaan ka Imld Soomaahya Where were you born? Xaggeebaad ku dhalatay? -I was born III MogadIshu Waxaan ku dhashay Muqdlsho How do you spell It? Sldee baad u hlggaadlsaa? -M-()-CJ-A-I>-I-S-H-lJ -M-()-CJ-A-I>-I-S-H-lJ When were you bow? CJoOImaad dhalatay? -I was born on May 17, 1949 (May seventeenth, mneteen forty mne) -Waxaan dhashay Maa]o 17, 1949 (Maajo todoba Iyo tobankeedn, kun sagaal boqol afartan Iyo sagaalkn) What IS your date of birth? MaxaytahaytaarILkhda dhalashadaadu?

19 Xubmta 3xaad Ka war blxlota nartaada 9 How many children do you have? Immlsa carruur ah baad Jeedahay? -I have four children -Waxaan Jeeyahay afar carruur ah How many brothers and sisters do 11IlI1lISa walaalo ah baad leedahay? you have? -I have two sisters and one brother WaxaanleeyahaylabagabdhoodlYo hal will 00 walaalo ah Do you have relatives m the US? Ma leedahay qaraabo/ehelo Joogta Maraykaoka? -No, I don't have any relatives m the U S - Maya, qaraabo/ehelo kuma hhl Maraykanka 1 have an Amencan sponsor Waxaan leeyahay qof Maraykan ah 00 I I don't have a sponsor Ma IIhl qof I damrnaanad qaata My daughter mamed an Amencan citizen Gabadhaydu waxay guursatay muwaadm Maraykan ah My daughter has Amencan citizenship Gabadhydu waa muwaadm Maraykan ah I am bemg sponsored by a voluntary agency Waxaa I soo dammaanad qaatay hay' ad dlb. u dejin ah The name of the agency IS Magaca hay'adu waa I have an ImmIgrant RegIstratIOn Card (glee" card} Waxaan leeyahay warqadda dllwaangehnta socdaalka (warqadda cagaaran) The registration number of my card IS Tlrada ama lambarka warqaddayda dllwaangelmtu waa 1 do not have a passport Ma haysto dalkugal All my papers were lost 00 dharru way lumeen

20 10 Urnt 3 GIVIng InformatIon About Yourself I fimshed pnmary school Waxaan dhameeyey dugsiga HooselDhexe I fimshed high school Waxaan dhameeyey dugsiga Sare I fimshed college Waxaan dhameeyey kulhyadl Jaamacadda The FamIly Reerka parents father mother father-tn-law mother-m-iaw grandparents grandfather grandmother grandchildren grandson waahd aabbe hooyo soddog soddoh awow IyO ayeeyo awow, awoowe ayeeyo caruurtaad awowgalayeyda u tahay wulkka aad awow u tahay, wulkaad aawowga u tahay granddaughter children child son daughter step father stepmother stepson gabadhaad aawowga u tahay carruur canug, limo wulkaaga gabadhaada adeer (qaba hoyadaa) aayo, eeddo, naagta abahaa qabo wulka xaaskaaga, mnkaagu dhalay, wlllka nmkaagu ama naagta aad guursataa hore u dhashay stepdaughter son-m-iaw gabadha xaaskaga, mnkaagu dhalay wulka aad sodohda/soddogga u tahay daughter-m-iaw spouse husband gabadha wllikaagu qabo mnkaaga ama naagtaada mnkaaga

21 Xubmta 3xaad Ka war blxlnta nartaada 11 wife slbhngs brother sister older brother younger sister half brother naagta, xaaska, afada walaalo ISku aabe Iyo hooyo ah walaal wa1aasha walaalkaa 00 kaa weyn walaalshaa 00 kaa yar walaalkaa 00 aad kala aabe ama kala hooyo tlhlln half sister walaashaa 00 aad kala aabe ama kala hooyo tlhlln relatives uncle aunt cousm mece qaraabo, ehelo adeer, abtt eeddo, habar yar, aayo ma adeer walaalkaa ama walaashaa gabadhay dhashay nephew walaalkaa ama walaasha wllikay dhashay

22 12 Umt 4 Xubmta 4aad..' ', ,-.> - -. Si s Garashada Calaalnadaha Entrance EXit Push Pull In Out Step Up Step Down Open Closed No Food or Dnnk m Store Gehd Blxld Rnx Soomx Gudaha Dlbedda Sare u tallabso Hoos u tallabso Fur Xldhan Cunto Iyo cabbltaan looma ogola dukaanka Cash Only Restroom Ladles or Women Gentlemen or Men Danger Warmng High Voltage POison Emergency Exit Emergency Call Box Fire Escape Fire Ala.t1l1 Fire ExtmgUlsher No Llttenng No LOitenng No Smokmg, Smokmg Prohibited NaqadIKaash kelhya Musqul, Bay tal-may, Mahdar Dumarka ama haweenka Ragga Khatar DIgnnn Koronto xoog leh Sun BlXldda degdegga ah Sanduuqa yeedhldda degdegga ah Waddada dab ka cararka Qaylada dlggldda dabka Dab bakhtllye Qashm laguma qubl karo Looma wareegl karo macno la' aan Slgaar laguma cabbl karo, Slgaar cabblddu waa ka mamnuuc

23 Xubmta 4aad Garashada Calaamadaha 13 No AdmissIOn No Trespassmg Pnvate Property Authonzed Personnel Only Restncted Area Do Not Enter Do Not Touch Ped Xmg (Pedestnan Crossmg) Use Crosswalk Lama ogola Laguma xad gudbl karo Hanh gaar ah Shaqaalaha 100 ogolyahay kehya Aag xadaysan Ha gehn Ha taaban Dad lugaynaya ayaa ka gudbaya Isticmaal meesha dadku wadada ka gooyaan Walk Don't Walk Use Other Door Watch Your Step MenWorkmg SWim at Your Own Risk Soco Ha socon Albaabka kale Ishcmaal U fimo tallaabadaada Rag ayaa shaqaynaya Dabaalo khatartn ka tlmaadana adaa ka mas'uul ah Lifeguard on Duty WetPamt Wet Floor For Sale For Rent Beware of Dog Hours 9 00 a m P m Keep Off the Grass Hospital First Aid Pohce Ambulance US Mall Post Office Library Bank Elevator Dabaal Ilaahye ayaa shaqaynaya RmJI qoyan Dhul qoyan La gadayo La klraynayo Iska Ilaah eeyga Saacadaha 9 00 aroomlmo Ilaa 5 00 galabmmo Cawska ka Joog Dhakhtar, Cusbataal Gargaarka degdegga ah Boohs Dhooh, Amblaams Boosta Marykanka Xafilska boosta Buug-kaydlska, Maktabadda Bangl Wllshka la maco

24 14 Umt 4 Recogruzmg Signs Escalator StaIrs Up Down Bus Stop Exact Fare Only TaxI Dehvery m Rear W llshka la dul socdo JaranJarada, Sallaanka Sare Hoose BoosteeJo, meesha basku Istaago KIrada go'an kehya Tags I Waxaa alaabta la keeno lagu rogaa gadaal Out of Order To Lobby Xumaaday Ku socda ama aadaya meesha laga soo galo dhismaha weyn ama huteel Wrutmg Room Lost and Found Use NIckels, DImes, or Quarters Qolka sugitaanka Lumay IyO la helay IstIcmaal mkal, dhaym ama kuwaatar Change North South East West Samf, Sanuud WaqooYI Koonfur Ban Galbeed

25 UmtS XubmtaSaad 15 eights and Cabbirka iyo Measures 1 meter 1 yard i I i 1 meter 1 mltlr 1 yard 1 yaardl 1 Inch 1 IInJ 1 foot (12 In) 1 cag (12 nnj) 1 yard (3 ft ) 1 yaardl (3 cagood) 1 mde (1760 yd) 1 may I (1760 yaardl) 1 millimeter = 0 04 mch 1 miilmltlr=o 04 nnj 1 cenumeter = 040 mch 1 sentlmltlr=o 40 nnj 1 meter = 3 30 feet 1 mltlr=330 1 kilometer = 0 62 mile 1 knlollutir=o 62 mayl MPH I - Xawaaraha maylka ee saacaddll 6080 o KPM Xa 100- ee saacaddll

26 16 Umt 5 Weights and Measures Degrees Fahrenheit DaraJooymka Faarenhaytka Degrees CelsIus DaraJooYlnka Salsiyeska o o , -30 To convert degrees FahrenheIt (F) to degrees CelsIUs (F - 32) x 5/9 Kolkaad u bedeleyso darajeda Faarenhaytka (F) darajeda Selslyeska (F-32)x 5/9 To convert degrees CelsIUs (C) to degrees Fahrenheit (9/5 x C) + 32 Kolkaad u bedeleyso darajada Selslyeska (C) darajeda Faarenhayt (9/5x C) teaspoon 1 malqacad yar 1 tablespoon 1 malqacad weyn 1 fluid ounce 1 wlqlyad dareere ah 1 cup (8 fluid ounces) 1 koob (8 wlqlyadood 00 dareere ah) 1 pmt (2 cups) 1 baynt (2 koob)

27 Xubmta Saad Cabblrka Iyo mnsaanka 17 1 quart (2 pmts) 1 kuwaart (2 baynt) 1 gallon (4 quarts) 1 gajaan (4 quwaart) 1 hter (1 06 quarts) 1 htir (l 06 quwaart) 1 ounce (1 oz ) 1 wlqlyad (1 WI) 1 pound (1 1b ) 1 rodol (1 r1) 1 ton (2,000 Ibs ) 1 hal tan (2000 rl) 1 gram = ounce 1 graam=o 035 wlqlyadood 1 kilogram = pounds 1 kilograam=2 200 rl 1 metnc ton = tons 1 mltink tan= tan

28 18 Umt 6 Xubmta 6aad Using Numbers Isticmaalka Cardmal numbers: Tlrooymka aasaaslga ah o zero eber, waxba 30 thirty soddon 1 one kow 40 forty afartan 2 two laba 50 fifty konton 3 three saddex 60 SIXty hxdan 4 four afar 70 seventy todobaatan 5 five shan 80 eighty sldeetan 6 SIX hx 90 nmety sagaashan 7 seven todoba 100 one hundred boqol 8 eight slddeed 200 two hundred labo boqol 9 mne sagaal 1, ten toban one thousand kun 11 eleven kow lyo toban 2,000 two thousand labo kun 12 twelve laba Iyo toban 10, thirteen saddex Iyo ten thousand toban kun toban 100, fourteen afar Iyo toban one hundred 15 fifteen shan lyo toban thousand boqolkun 16 sixteen hxlyotoban 1,000, seventeen todoba lyo to ban one million hal milyan 18 eighteen slddeed lyo 1,000,000,000 toban one bilhon hal bllyan 19 mneteen sagaallyo toban 1,000,000,000, twenty labaatan one tnlhon hal tnhyan 21 twenty-one kow lyo labaatan 22 twenty-two laba lyo labaatan

29 Xubmta 6aad ISbcmaalka brooymka 19 OrdInai numbers Tiro hllmaai111eed 1st first laad koowaad 2nd second 2aad labaad 3rd third 3aad saddexaad 4th fourth 4aad afraad 5th fifth 5aad shannad 6th sixth 6aad hxaad 7th seventh 7aad todobaad 8th eighth 8aad slddeedaad 9th mnth 9aad sagaalaad 10th tenth IOaad tobnaad 20th twentieth 20aad labaatanaad 30th thirtieth 30aad sodonaad IOOth hundredth looaad boqjaad 1,OOOth thousandth IOOOaad kummaad Fractions: JaJabkao 1/2 one-half 112 hal-badhkn 113 one-third 113 saddex qaybood qayb ahaan 2/3 two-thirds 213 saddex qaybood laba ahaan 114 one-fourth (or one-quarter) 114 afar qaybood qayb ahaan 3/4 three-fourths (or threequarters) 3/4 afar qaybood saddex ahaan 5/8 five-eighths 5/8 slddeed qaybood shan ahaan

30 20 Umt 6 Usmg Numbers What IS your phone number? Maxay tahay ttrada talafoonkaaga? -.My phone number IS (SIX four three, eight seven oh mne) -Tuada talafoonkaygu waa (hx afar saddex, siddeed todoba eber sagaal) What IS the room number? maxay tahay? -The room number IS 532 (five thirty-two) -Tlrada qolkaygu waa 532 (shan soddon IyO laba) What IS the house number? Maxay tahay tlrada gungaagu? -The house number IS 1246 (twelve forty-six) -TIrada gungaygu waa 1246 (laba IyO toban afartan Iyo hx) So you have a SocIal Secunty number? Ma waxaad haysataa tirada bulsho t1aahyaha? -Yes, I do My SocIal Secunty number IS (five SIX four, five four, mne mne oh eight) -Haa, waan haystaa Tlrada bulsho Ilaahyahaygu waa (shan hx afar, shan afar, sagaal sagaal eber slddeed) How many children do you have? Immlsa carruur ah baad leedahay? -.1 have two children -Waxaanleeyahaylabacarruur ah How much time do you need? Immlsa wakhtl ah ayaad u baahantahay? -I. need three days -Waxaan u baahnahay saddex casho How much gas can this hold? Intee In le'eg 00 baatrool ah buu kaniqaada? -It can hold two gallons Wuxuu qaadaa laba galaan How much water should 1 use? Intee In le'g 00 biyo ah baan IstIcmaalaa?

31 Xubmta 6aad Isbcmaalka brooymka 21 -Use about three cups -Waxaad Istlcmaashaa taqmban saadex koob How much money do you have? Intee lacag hayssataa? --I have twenty dollars -Waxaan haystaa labaatan doolar How much IS this? Waa ImmIsa mtani? -It's $2 98 (two nmety-elght) -Waa $298 (laba sagaashan IyO siddeed) How much would It cost? ImmIsa weeye -It would cost about ten dollars -Wuxuu qnmaheedu noqonayaa Ilaa toban doolar How much do you weigh? Waa ImmIsa mnsaankaagu? -I weigh 135 pounds -Mllsaankaygu waa 135 rodol How old are you? ImnlIsa J!I baad tahay? -I am 36 years old -Waxaan ahay 36 jir How tall are you? Intee weeye dhererkaagu? -I am five feet four (mches) Waxaan ahay shan dhudhun Iyo afar (Imj) How long IS this? Intee dherer le'egyahay kanl? -.It IS 64 mches -Waa64 Imj How heavy IS It? Intee le'egyahay kani? -.It IS about 25 pounds -Waa Ilaa 25 rodol What IS the temperature today? Waa Immlsa heer-kulku maanta? -.It IS about 85 degrees -Waa daa 85 darajo Is It very cold outside? Ma aad bay u qabowdahay dibeddu?

32 22 ljrut 6 ljsmg l'iumbers -Yes, It's 24 degrees -Haa, waa 24 darajo Is It very hot outside? Ma aad bay u kulushahay dibeddu? -Yes, It's 96 degrees -Haa, waa 96 darajo What IS the today? Waa maxay taarnkhdu maanta? -It IS Thursday, the 25th (twenty-fifth) -Waa khamlls, 25aad (shan Iyo labaatanaad) Is this the last one? Ma tll ugu damaysaybaa? -Yes, this IS the last one -Haa, waa til ugu dambeysey -.No, this IS the next to last -Maya, waa til ugu dambaysey til ku xigtey -N.o, there are three/many more -Maya, waxaa hadhay saddexl qaarbadan Is this the first time? Ma markll ugu horeyseybaa? -No, this IS the second time -Maya waa markn labaad Who wants to be first? Yaa raba muu ugu horeeyo? -I. want to be first -Amgaa raba maan ugu horeeyo Excuse me Where IS the restroom? Raalh Iga ahow Waa halkee musqushu? -The third door on the left -Waa albaabkka bidlxda ku yaal ee

33 7 Umt7 Xubmta 700d 23 --,""""'"'---"- ----, ""-- -,' Flo", i S.,,'t._.' 2, Dealing with Money Iyo a la _ 2L, L ET ",- 'FS'a- t_._"'~'_l' n a ' dollar ($) ($1 00) Doolar ($) (1 00) half-dollar, fifty cents ($ 50, 50 ) Doolar badhkn, konton santi ($ 50, 50 ) quarter, twenty-five cents ($ 25, 25 ) Kuwaatar, labaatan Iyo shan santi ($ 25, 25 ) dime, ten cents ($ 10, 1O ) Dhaym, toban santi ($ 10, 10 ) nickel, five cents ($ 05, 5 ) Nlkal, shan santi ($ 05, 5 ) penny, one cent ($ 01, 1 ) Bent, hal santi ($ 01, 1 ) Do you have any money? Wax lacag ah rna haysaa? -Yes, 1 have some money -Haa, waxoogaa lacag ah baan hayaa -No, 1 don't have any money -Maya, wax lacag ah rna hayo How much money do you have? Immlsaad Iacag haysaa? -I have 10 dollars -Waxaan hayaa 10 doolar -I (don't) have enough money -Ma hayo Iacag 19u filan Do you have change for a dollar? Samf rna u haysaa hal doolar? Do you have change for a quarter? Samf rna u haysaa hal kuwaatar? Do you have change for a one?/ a five? Samf rna u haysaa hal?/ shan?

34 Urnt 7 Dealmg with Money How much do lowe you?? -You owe me three dollars and thirty-five cents -Waxaan kugu 1eeyahay saddex doolar lyo soddon lyo shan santi How much would It cost? Waa urumsa qllmaheedli? -It would cost a lot of money -IQllmaheedu waxuu noqonayaa lacag badan You gave me a dime too much Waxaad 1 sllsay dhaym dheeraad ah I'm afraid you made a mistake Waxaan u malaynayaa maad khald sameeysey How much IS this? Waa lmmlsa kanl? -It's $5 95 (five mnety-five) mcludmg tax -Waa $595 (shan lyo sagaashan lyo shan) marka lagu daro cashuurta Does this mclude tax? Intan rna ku Jlrtaa cashuurtu? WIll you take a check? Ma qaadanaysaa Jeeg? Here IS my IdentificatIOn Waa kan aqoonslgaygll (At the post office) (Xafilska boosta markaad Joogto ) I would like to buy a money order, please WaxaanrabllahaalnaanJeega wareega gatto, fadlan (At the bank) (Markaad banglga Joogto ) I would like to open a checkmg account Waxaan rabllahaa maan koonto furto I would hke to open a savmgs, account Waxaan rabl lahaa maan koonto kayd furto I would hke to deposlt some money 10 my account Waxaan rabl lahaa 10aan lacag dhlgto koontadaya

35 Xubmta 7aad Lacagta Iyo WIXII la X1dhndha 25 I would like to withdraw some money Waxaan rabl lahaa maan lacag la soo baxo I would like to cash this check, please I have an account here Waxaan rabl lahaa maan Jacageeyo Jeegan, fadlan Waxaan haikan ku Jeeyahay koonto Here IS my name and my account number Waa kan magacaygll Iyo koontadayda tiradeedn Please sign the back of the check Fadlan, saxllx Jeega dabadllsa

36 26 Umt8 Xubznta 8aad Dealing with Time aqtiga iyo wixii la a _, '" _._.' _ -'. "T" - ~ """ _",.,.. c-... ~'~ - What time IS It? (or, Do you have the time?) ImmIsadll? (ama, waa gamma xllhgu) -It IS 9 15 (nme fifteen) -Waa 9 15 (sagaalkll IyO shan IyO toban) -It IS ten llllnutes to five (4 50) -Waa shantll 00 tab an la' (450) -It IS three thirty (3 30) -Waa saddexdll IyO badhku (330) -It IS a quarter to seven! SIX forty-five -Waa todobadn 00 rubuc la'/hxdll IyO shan Iyo afartan What time do I have to be there? Immlsadaan halkaa Imaadaa? -At three o'clock -Saddexda saacaddu markay tahay What time will the bus be here? IIrumsaduu basku Imaanayaa halkan? -It WIll be here m about ten mmutes -Wuxuu ku Imaanayaa Ilaa tab an mmdh What hme do you close? Immlsadaad xldhaan? What time do you open m the Inlllllsadaad aroortll furtaan? mommg? Are you open on Saturdays and Sundays? Ma furantihlln sabtjyada Iyo axadaha? We are early Waynu sao hordhacnay We are late Waynu sao dlb

37 Xubmta 8aad WaqtJga Iyo WIXII la XJdhndba 27 What IS the date today? (or, What day of the month IS this?) Waa maxay taamkhdu maanta? (ama blshu waa Immlsa maanta) -It IS Thursday, the 18th Waa Khamns, 18kll (eighteenth) What day of the week IS this? Maanta waa maahntee? -It IS Wednesday -WaaArbaca What day/date did you amve In the United States? Maahnmaltaamkhdee soo gashay Maraykanka? -I amved on Apnl 21st (twentyfirst) -Waxaan soo gajay Abml 21 kll (kow Iyo labaatankll) When did you amve m the United States? Goolmaad soo gashay Maraykanka? -I amved m the UOlted States In Apnl,1980 -Waxaan soo galay Maraykanka Abml,1980 -I amved m the United States recently -Dhawaan baan ImIIlI Maraykanka When wlll It be ready? GOOllnay dlyaaar noqonaysaa? -I.t will be ready Fnday -Waxay dlyaar noqonaysaa JIIIlcaha How long have you been m the US? ImIIllsa ayaad ]oogtay Maraykanka? -I have been In the U S SIX months -Waxaan]oogay Maraykanka hx bilood How long will It take? ImmIsa ayay qaadanaysaa? - It will take three days -Waxay qaadanaysaa saddex casho/maa lmood - It will take a lot of time -Waxay qaadanaysaa waqtt badan

38 28 Urnt 8 Deahng with TIme Have you been here very long? Halkan rna waxaad Joogtay muddo dheer? -.1 have been here a short time -Waxaan halkan Joogey muddo yar He's been 10 the USa long time Wuxuu Joogey Maraykanka muddo dheer WIll It take a long time? Ma waxay qaadanaysaa muddo dheer? Useful tei'lils Ereyo faa'hdo leh day maahn, casho next month blsha dambe mght habeen last month blshll dhaweyd morn1og subax next year sannadka soo socda noon duhur last year sannadkll la soo afternoon casar, galab dhaafay evemng fild Sunday Axad hour saacad Monday Isnlln mmute mtndh, daqllqad Tuesday Talaado second IlbldhlqSl Wednesday Arbaca week Sltlmaan, asbuuc, Thursday KhamllS toddobaad Fnday Jlmce month Saturday Sabtl year sannad January Jannaayo today maanta February Febraayo tomorrow bernto March Maarso day after saadambe Apnl Abml tomorrow May MaaJo yesterday shalay June Juunyo day before dorraad July Luuhyo yesterday August Agoosto next week sltlmaanka soo September Slbtambar socda October Oktoobar last week sltlmaanku la soo dhaafay November Noofambar December Dllsambar

39 Umt 9 Xubmta 9aad 29 Locating Things Wax helitaanka Where IS It? Meeday? -It IS here/there -Waa tan/waa taa -It IS mslde/outslde -Waxay taallaa gudaha/dibedda -It IS m here/out there -Halkan bay ku ]Irtaalhalkaasay taallaa -.It IS up here/down there -Kor bay saarantahaylhoos bay taallaa -It IS down here/up there -Halkan hoose bay taallaal halkaas kore bay taallaa -1 do not know where It IS -Ma aqaanno meel ay taallo Can you show me where It IS? Ma I tusi kartaa meeshay taal? Could you tell me where this place IS? Ma II sheeg! kartaa meeshay halkanl tahay? (At a public place) (Meelaha bulshada ) Excuse me Where IS the restroom? Raalh Iga ahow Musqushu waa halkee? -It IS over there, on the nght/left -Waa halkaa, dhmaca midigtal bldixda -It IS this way Follow me -Waa ]Idkan Amga I soo raac ~Come with me I will show you where It IS -I soo raac anaa ku tusi doona meeshay tahay

40 30 VOlt 9 Locatmg Thmgs (In a pnvate home) (Gun gaar ah ) Excuse me Where IS the restroom? Raalh Iga ahaw musqushu waa halkee? -It IS upstalrs/downstalfs -Waa xagga sare/xagga hoose -It IS this way The second door on the nght/left -Waa dhmacan albaabka Iabaad 00 kaa qabanaya mldlgtalbldlxda Would you hke me to show you where It IS? Marabtaa maan ku tuso meeshay tahay? -Yes, please -Haa, fadlan Would you like me to take you there? Marabtaa maan ku geeyo halkaa? Where do you hve? Xagee baad degantahay? -I hve m Spnngfield, Vlrgmla -Waxaan deganahay Sbnng fllid, Flrjllmya Where are you from? Xagee baad ka tlml? -I am from Somaha -Waxaan ka Iml Soomaahya -I am from Cahforma -Waxaan ka Imml Kallfoomla Where were you bom? Xagge baad ku dhalatay? -I was born m Mogadishu, In Somaha -Waxaan ku dhashay MuqdlSho, Soomaahya (At the supermarket) (Carwada/ ama suuqa ) Excuse me nce? some Raalh Iga ahow Halkee baan ka heh karaa waxoogaa barns ah? -Rice IS In aisle 6 -Banlsku wuxuu yaauaa laynka hxaad Where can I get somethmg to eat! dnnk? Halkaan ka hell karaa wax la cunol la cabbo?

41 Xubmta 9aad Wax hebtaanka 31 Can you buy It 10 a department store/drugstore? Ma laga llbsan/gaddan karaa dukaanlfailllasl ama fallllashl? What IS the address? Waa maxay c1owaaku? -The address IS 4621 (forty-six twenty-one) Jefferson Street ----4C1Owaaku waa 4621 (afartan Iyo hx labaatan lyo kow) waddada Jafarson Where IS this place located? Meeshanl halkee bay ku taallaa? -It IS on the comer of 18th and Frankl10 -Waxay ku taallaa geeska 18aad 1yO Fraankalm -It IS on WIlson Boulevard, between Barclay Street and Camden Street -Wuxuu ku yaallaa waddada Wilson, una dhexeeya wadada Baarkalay Iyo Jldka Kaamden It IS across the street from the post Waxay ka soo horjeeddaa boostada office Excuse me Is there a pubbc telephone around here? Raalh Iga ahow Talafoon dadweyne meelahan rna ku yaallaa? Old you see Mr Martm anywhere? Ma ku aragtay muddane Maartm meelnaba? Where did I p!!! the can opener? Xagee baan dhlgay qasac funhll? -I put It III that drawer -Waxaan dh1gay khaanaddaa -I put It on the kitchen counter -Waxaan dhlgay darka kushllnka -I put It nght here -Waxaan dhlgay halkan -I don't remember where I put It -Ma xasuusto meel aan dhlgay Where do I sign? Halkee baan saxeexaa? -Sign nght here, on this hne -Halkan saxeex Jaynkan dushllsa

42 32 Xubmta 9aad Wax hebtaanka (Before sitting down to dmner ) (lntaadan cashada u fadhnsan ) Where should I Sit? Xagee baan fadhllstaa? -You Sit between Jim and Nancy Waxaad fadhllsataa Jim Iyo Naansl dhexdooda (Gettmg Into a car ) (Gehtaanka gaadhlga) Where should I Sit? Xagee baan fadhllstaa? -.Please SIt In front Fadlan, fadhllso xagga hore -.Please SIt 10 the back Fadlan, fadhllso xagga dambe Where did you find It? Xagee baad ka heshay? -1 found It behind the door Waxaan ka helay albaabka dabadllsa -1 found It among my clothes Waxaan ka dhex helay dharkayga -1 found It In the street Waxaan ka helay waddada.gudaheeda Where do I pnt this? Halkee baan dhlgaa kan? -Put It on the bed Samrta guudkeeda dhlg -Put It under the bed SanIrta hoosteeda dhlg Which way IS northlsouthleastlwest? Waa xagee waqooyt/koonfurlban/ galbeed -Northlsouthleastlwest IS this way Waqooyt/koonfurlban/galbeed waa xaggaa How are you hsted In the phone book? S Idee baad ugu buugga talafoonka? -1 am listed under Cah C-A-L-I -Waxaan ku hoos aallaa Cah C-A-L-l

43 Urut 9 Locabng Thmgs 33 Where should I look? Halkee baan eegaa? -Look In the Yellow Pages -Eeg baalasha Jaallaha ah -Look In the directory -Beg

44 34 UmtlO Xubznta loaad.. ~.,~.~ '._"" ~---' '. '-, -' ~. - " Describing Things aiax iyo dad and People tilmaallka -"."" -.., ,.,_.. - '.- -.~-, -- -.,= ~ "~'."._, -,-. """.' "'.-.'~-.- "'--=-='"""""~- How do you hke It here? Sidee uga heshay halkan? -I like It very much -Aad baan uga helay -It IS very nice -Aad bay u filcantahay -I am not used to the cold/the weather/the traffic yet -Uma baran qabowga/cmuladahyo baabuurta weh How long have you been In the US? Intee baad Jootay Maraykanka? -I have been here SIX months -Waxaan Joogay halkan hx bllood -I left Somaha In May -Waxaan Soomaahya ka Imld MaaJo How old are YOu/IS he? Imnllsa Jlr baad tahay/uu yahay Isagu? -,He IS 36 years old -Waa36JIr -I am almost 21 -Waxaan ahay 21 leu dhawaad -I was 18 last week -Waxaan ahaa 18 Jlr USbUUCll hore Are you hungry/thirsty? Ma gaajaysantahay ama baahantahay/ harraadantahay ama oomantahay? -Yes, I am -Haa, waan ahay -No, I am not -Maya, rna Ihl Are you busy/free/m a hurry? Ma mashquul baad tahay/gacan furanl degdegsantahay?

45 Xubmta loaad Walax Iyo dad tdmaanka 35 -Yes, I am -Haa, waan ahay -No, I am not -Maya, rna Ihl Are you ready yet? Dlyaar rna tahay weh? -Yes, I am -.Haa, waan ahay -No, I am not -M.aya, rna Ihl How do you feel?? -I feel fine -Waan fncnahay -I don't feel very well -Aad uma filcm -,So, so -Meeldhexaad (Tastmg an Amencan dish for the first time) (Adlgoo dhadhammaya cunto Maraykan ah markll kuugu horeysey) How do you hke It? SIdee u JecJaatay? -It IS very good -Aad bay u filcantahay -I've never tasted this before -Webgay hore uma dhadharrun -I Will have to learn to hke It -Waa maan barto maan jecjaado -I really don't know yet -Run ahaantn weh garan maayo -I'm sorry, I don't thmk I hke It -Waan ka xunmahay, u malayn maayo maan jecjahay (Descnbmg SomalI food ) (Sharraxaadda ama qeexldda cuntada Soomaahda ) What does It taste hke? -.It IS salty/sweet/splcy/sour -Waa dhanaanlmacaanlbasbaas badanl mayac -.It tastes almost like -Waxay dhadhamaysaa sldn

46 36 Umt 10 DescrlblDg Tlungs and People (At a Job Interview) (Xog warayslga shaqada ) How fast can you type? Sidee ugu dhakhsataa teebgaraynta? -I can type 60 words a lrunute -Waxaan garaaci karaa 60 xaraf daqllqaddllba -Not very fast Only about 40 words a Ilunute -Aad uma dhakhso badm Baa 40 xaraf daqllqaddllba What computer progmll1s do you know? Hawlgehmaha ama bomaamljyada komblyuutarka kuwee taqaan? -I am know WordPerfectIMlcrosoft Word for word processmg and Excel for spreadsheets -Waxaan aqaan WordPerfect! Microsoft Word 00 word processmg lyo Excelloogu talo galay spread sheets Are yon familiar with the Mac (MaCIntosh computer)? === Mac (komblyuutarka Macmtash)? -No, I have only used mm computers -Maya, waxaan kehya 00 Istlcmaalay komblyyutarka mm (At the barber shoplbeauty parlor) (Tlmoxnrkalkoofeerka ) How do you hke your hair cut? slda tlmaha laguugu Jaray -I want It shortlmedlumilonglvery longlover the collar -Waxaan rabaa Sl gaabanl dhedhexaadldheer/aad u dheer/ kalladhka ama kulleetlga korkllsa ah What IS the weather hke today? Sidee bay tahay clmlladu maanta? -It IS warm and sunny/cold and wmdy/cloudy -Way dllrantahay qorraxma way Jlrtaa/qabow dabaylnna lehldaruur leh -It IS rammglsnowmg -Roob baraf baa da'aya What kmd of apartment are you Gun noocee ah baad doonaysaa? looking for?

47 XublDta loaad Walax Iyo dad blmaanka 37-1 am looking for a one-bedroom! two-bedroom apartment -Waxaan rabaa hal qolllaba qol gunah -1 am lookmg for an efficlencyl studio apartment -Waxaan rabaa gun ISku filaansho ah What kind of car are you planmng to buy? Gaadhi noocee ah baad qorshaysanaysaa Inaad llbsato? - 1 am planning to buy a small carl large car/statlon wagon/pickup truck/mini-van -Waxaan ku tala]iraa Inaan nbsado gaadhl yar/gaadhi weyn/ stayshan waagenlbikab tarak ama xaa]lyadlfaan Are you planmng to buy a new car or a used one? Ma waxaad ku tala]irtaa maad llbsato gaadhi cusub mise mid la Isticmaalay? -.1 am planning to buy a used/new one -Waxaan ku talajlfaa Inaan llbsado mid la Isticmaalay/cusub (About a new fnend ) (Ku saabsan saaxllb cusub ) What IS he like? Sldee buu yahay? -!He IS very mce -Aad buu u filcan yahay -He has a good personality -Wuxuu leeyahay shakhsiyad wanaagsan -He IS very funny -Waa shaaclroole/ma]aa]lllo badan -He IS a lot of fun -.Joogitaankllsu wuxuu keenaa waqtl filcan qaadasho -1 can't tell He IS very quiet -Ma garan karo waa mid aamus badan What does he look like? Sidee buu u egyahay? -He IS short/tall -Wuu gaabanyahay/dheeryahay

48 38 Umt 10 Descrlbmg Thmgs and People -He has blacklbrownlblond/red hair -Wuxuu leeyahay tlmo madow/ bunm/caddays/cas -He has a beard/mustache -Wuxuu leeyahay gadhlshaarubo -He IS dark-skinned/hghtskinned -Wuu dub madowyahay/dub mldab furran Is he old or young/heavy or slim? MIYuu da' weynyahay mise yaryahaylbuuranyahay nuse waa caatto? -He IS old/young -Wuu da' weynyahay/yaryahay -He IS about 30 or 35 -Waa Ilaa 30 ama 35 -He IS heavy/shm -Wuu buuranyahaylcaatto -I really don't know -Run ahaantil rna aqaanno What IS the matter WIth him? Maxaa ku dhacay Isaga? -.He IS upset over something -Wax buu ka cadhaysanyahay -.He IS sick -Wuu bukaalxanuunsanayaa -He IS womed about his fanuly -Waxuu ka welwelayaa reerkllsil How long do I have to walt? Intee In le'eg baan sugayaa? -y ou Will have to WaIt about 15 mmutes/two weeks -Waa Inaad sugtaa Ilaa 15 daqnqohlaa laba asbuuc -It won't be long -Ma dheeraanayso -Only a few minutes -Daqllqado kehya How IS his Enghsh? Ingmlslgllsu sldee bay yahay? -It IS very good -Aad bay u filcantahay -It IS fair -Waa dhexdhexaad -It IS not very good -Aad uma filcna

49 Xubmta loaad Wa)ax IYO dad blmaanka 39 How do you hke your coffee?lhow do you hke your eggs? Sldee u Jeceshahay bunkaaga?/ Sldee u Jeceshahay ukuntaada? -I ltke It black/with cream/with sugar/with cream and sugar -Waxaan ku Jeclahay madow/ caano leh/sonkor lehlcaano IyO sonkorleh -I like them scrambledlsoftbotledlhard-botled -Waxaan Jeclahay marka la lashlllo/aayar la kanyo/aad 100 kart yo (Talkmg about a lost SUItcase) (Iyadoo laga hadlayo shandadl boorso luntay ) How big was It? Intee bay weynaan le'ekayd? -It was this big --Intan bay le'ekayd What color was It? MIdabkee ahayd? -It was blue -Waxay ahayd buluug How far IS It from here? Intee bay u Jlrtaa halkan? -It IS three blocks from here -Waxay halkan u JIrtaa saddex sekadood -It IS a lo-mmute walk from here -Waxaa halkan looga socon karaa IO-daqqllqadood -It IS close by/not far -Way dhawdahay/ma foga -It IS a long way from here -Way ka durugsantahay halkan (Trymg on a coat) (Iyadoo la Isku qiyaasayo koodh ) How does It fit? Sldee kuu le'egyahay? -It IS too large/small -.Aad buu u weynyahay/yaryahay -It fits me perfectly -,SI wacan buu nle'egyahay -I don't hke the sty Ie -Ma Jech qaabkllsa

50 40 Urut 10 Descnbmg Thmgs and People -It doesn't look good on me -Iguma qurux badna (About the quality of a watch) (Iyadoo laga hadlayo qaayaha/ tayada saacadeed ) Is this a good one? Tam rna fllcantahay? -Yes, It IS a very good one -Haa, aad bay u fllcantahay tanl -It IS not the best -Ma aha ta ugu wanaagsan -It IS a cheap model -Waa nooc Jabanlraqns ah -It IS cheap, but runs well -Way Jabantahay, laaklln SI filcan bay u shaqaysaa (Refemng to an object) (lyadoo laga hadlayo shay) Is It very expensive? Ma aadbay qaah u tahay? -Yes, It IS very expensive -Haa, aad bay qaah u tahay -No, It IS not very expensive -Maya, aad qaah uma aha -It's cheap -Way Jabantahay/raqlls How IS the weather? Waa SIde cimiladu? -It IS hotlcoldlc1oudy/wmdy -Waa kulayuqabow/daruurl dabayl -It IS rammg/snowmg -Roob baa da'yalbaraf (Refemng to a machme ) (Iyadoo laga hadlayo mash lin ) with It? Maxaa ka XUIl? -It doesn't work -Mashaqaynayo -Somethmg IS wrong with It -Waxbaa ka xun -It needs to be fixed -Wuxuu u baahanyahay 10 la sameeyo

51 Xubmta loaad WaIax Iyo dad blmaanka 41 (Talkmg about a sick fnend ) (Iyadoo laga hadlayo saaxnb bukal JIITan ) How IS he? Sldee bull yahay? -He IS still sick -Weh wuu bukaa -He IS a little/much better -Inyar/aad buu u Jadanyahay -He IS all nght now -Hadda wuu filcanyahay Is It all nght to Sit here/to use this? Ma haboontahay 10 halkan la fadhllsto/la Istlcmaalo kan ama tan? -It IS all nght -Way habboontahay -Don't -Ha yeehn Some colors: Mldabbada qaar red orange pmk yellow blue green purple casaan, gaduud hurdi, hm basalt ]aalle buluug cagaar, doog buluug casaan xigeen ah brown grey black white bunm, kafee dameen madow caddaan

52 42 Umt 10 DescrJbmg Thmgs and People - Some common descriptions. Sharraxaado caadl ah good filcan, wanaagsan fast dheereyn bad xun slow gaabm, qunyar new cusub wide ballaadhan old duug, da', gabow narrow dhuuban, cmm young dhalm yar deep dheer, qodan, hot kuulayl hullan cold qabow shallow gaaban hard adag ugly fool xun soft Jlhcsan beautiful qurux badan clean nadllf thick qaro weyn dirty uskag, wasaq leh thm qaro yar, caato, dhuuban expensive qaah long dheer cheap Jaban, raqns short gaaban high sare large balladhan, wayn low hoos small yar tall dheer strong xooggan short gaaban weak taag daran heavy culus easy fudud hght fudud difficult adag far fog near dhow hght days, nal dark mugdl, gudcur, madow wet qoyan dry qallalan

53 Xubmta loaad Walax Iyo dad blmaanka 43 Some common descriptions of a person Waxyaabo caadl 00 qof lagu tdmaann karo happy faraxsan broke hantl la' sad murugo poor faqur kmd naxarlls wealthy taajlr, maal unkmd naxams lahayn qabeen pohte edeb tall dheer Impolite edeb daran short gaaban careful taxadar fat buuran careless taxadar daran thm caato generous deeqsi patient dulqaad leh selfish naftllsa hor mmya Impatient dulqaad daran cheerful bashaash mce filcan worned murugsan, mean qallafsan, hadal welwelay xun calm deggan angry cadho upset xanaaqsan glad farxad smart xmif shy xlshooda dumb saaqid, aan hadh kann outgomg fair furfuran eexasho labayn mteillgent maskax bad an unfair eexda, cadaalad stupid doqonlnacas abayn smcere daacad thirsty harraad dishonest khaa'm ab, daacad hungry gaajaysan, baahan abayn full dheregsan, buuxa afratd cabsi, baqdm ttred daallan brave geesl sleepy hurdaysan lazy caajis rested nasan hard-workmg shaqo badan hot kulayl pleasant lagu farxo cold qabow unpleasant laga xumaado well fayoqaba lucky nasllb badan SIck buka unlucky nasllb daran hurt dhaawac frank myad xaadhan, dead dhmtay daacad alive nool reserved xir xuan

54 44 Unzt 11 Xubmta 11 aad.~ _ _." -" - -'... Doing Things.".,."" ' "" -~ """,0'" _~ ,... _ " "... ",~. ' ",._~_... ".-"..,-._"', _.--,~'~ ~_.. - ~-- ~"--_".. _.~...,...".'_. Do you work here? Mlyaad ka shaqaysaa hakan? -Yes, I work here -Haa, waan ka shaqeeyaa halkan DId you work here? Mlyaad ka shaqeysey halkan? -Yes, I worked here -Haa, waan ka shaqeeyey halkan Do you eat here? Mlyaad wax ka cuntaa halkan? -Yes, I eat here -Haa, waan ka cunaa halkan DId you eat here? Mlyaad wax ka cuntay halkan? -Yes, I ate here -.Haa, waan ka cunay halkan Do you sleep here? Mlyaad seexataa halkan? -Yes, I sleep here -Haa, waan seexdaa halkan DId you sleep here? Mlyaad seexatay halkan? -Yes, I slept here -Haa, waan seexday halkan What did he want? Maxuu rabay? -He wanted to see you -Wuxuu rabay muu ku arko When did they tell you? Goonnay kuu sheegeen adiga? -They told me yesterday -Waxay 11 sheegeen shalay What did he say? Muxuu Yldhl? -.He said 0 K -Wuxuu YIdhl waayahay

55 Xubmta llaad Wax qabasbada 45 -He said NO -Wuxuu Yldhl maya -He did not say anythmg -Waxba maanu odhan Where did Bill vo? Xagee buu Bul aaday? -He went to eat -Wuxuu doontay cunto Old you like It? Ma ka heshay? -I hked It very much -Aad baan ugu helay Old she come here alone? Ma kallgeed bay halkan tlmld? -No, she came with a fnend -Maya, waxay la tlml saaxub What did she give you? Maxay ku sllsay? -She gave me a present -Waxay I sllsay hadlyad Old you It yet? Mlyaad dhamaysay weh? -Yes, 1 fimshed It a long time ago -Haa, waxaan dhameeyay goor hore -I Just fimshed It -.Hadeer baan dhameeyey -I did not fimsh It yet -M.a aanan dhamaymn well Where did you find this? Xagee baad ka heshay tan arna kan? -I found It nght here -Waxaan ka helay halkan Old your watch stop? Saacadaadu rruyay Joogsatay? -Yes, It stopped -Haa, way Joogsatay -.No, It IS stlll workmg -Maya, weh way shaqaynaysaa Old you take the pencll from here? Mlyaad ka qaaday qahn qon halkan? -No, John took It -.Maya, waxaa qaatay Joon

Waxaa Suurogal Ah In Lagu siiyo Macaashka kabitaanka ah ee Lambarka Bulshada (SSI)

Waxaa Suurogal Ah In Lagu siiyo Macaashka kabitaanka ah ee Lambarka Bulshada (SSI) Waxaa Suurogal Ah In Lagu siiyo Macaashka kabitaanka ah ee Lambarka Bulshada (SSI) 2013 Waxaa Suurogal Ah In Lagu siiyo Macaashka kabitaanka ah ee Lambarka Bulshada (SSI) Waa maxay SSI? Macaashka Kabitaanka

More information

Ask Remote Assistance Windowsxp iyo Windows7

Ask Remote Assistance Windowsxp iyo Windows7 Ask Remote Assistance Windowsxp iyo Windows7 waa barnaamish kuu saamaxaayo ama kuu ogolaanaayo adoo qaarad kale joogo uu ku caawiyo qof xirfad uleh oo lagu magacaabo expert adigoo adeegsanaayo internet.

More information

Ammaanka Kursiga Baabuurka iyo Kuraasta Buustarka

Ammaanka Kursiga Baabuurka iyo Kuraasta Buustarka Ammaanka Kursiga Baabuurka iyo Kuraasta Buustarka Safety with Car Seats and Booster Seats Car crashes are the main cause of accidental death and serious injury of children. Correctly using a car or booster

More information

Conversation Practice Scripts. from Imagine Learning English

Conversation Practice Scripts. from Imagine Learning English Conversation Practice Scripts from Imagine Learning English Conversation Practice Scripts from Imagine Learning English Copyright 2005 2010 Imagine Learning, Inc. All rights reserved. No part of this

More information

LESSON 1: ENGLISH SENTENCES. Listen to the example.

LESSON 1: ENGLISH SENTENCES. Listen to the example. LESSON 1: ENGLISH SENTENCES Lesson 1 Vocabulary Listen to the example. X ls1a.mp3 Hello. (Hello.) How are you? (How are you?) Fine. (Fine.) Fine, thank you. (Fine, thank you.) Okay, thanks. (Okay, thanks.)

More information

Substance Abuse or Dependence

Substance Abuse or Dependence Substance Abuse or Dependence Substance abuse is a pattern of using alcohol or drugs that leads to problems in a person s life. These problems can: Put others at risk, such as when driving, working with

More information

Fry Instant Word List

Fry Instant Word List First 100 Instant Words the had out than of by many first and words then water a but them been to not these called in what so who is all some oil you were her sit that we would now it when make find he

More information

Fry Instant Words High Frequency Words

Fry Instant Words High Frequency Words Fry Instant Words High Frequency Words The Fry list of 600 words are the most frequently used words for reading and writing. The words are listed in rank order. First Hundred Group 1 Group 2 Group 3 Group

More information

Fry Instant Phrases. Give them to me. Then we will go.

Fry Instant Phrases. Give them to me. Then we will go. Fry Instant Phrases The words in these phrases come from Dr. Edward Fry s Instant Word List (High Frequency Words). According to Fry, the first 300 words in the list represent about 67% of all the words

More information

Mathematics words in English and Somali. Emaths.co.uk. Sharing best practice in mathematics education

Mathematics words in English and Somali. Emaths.co.uk. Sharing best practice in mathematics education Mathematics words in English and Somali Emaths.co.uk Sharing best practice in mathematics education Numbers Nambarrada 0 zero eber 1 one kow 2 two labo 3 three saddex 4 four afar 5 five shan 6 six lix

More information

Fry Phrases Set 1. TeacherHelpForParents.com help for all areas of your child s education

Fry Phrases Set 1. TeacherHelpForParents.com help for all areas of your child s education Set 1 The people Write it down By the water Who will make it? You and I What will they do? He called me. We had their dog. What did they say? When would you go? No way A number of people One or two How

More information

NAFTAADA ILAALI! Aqoon aasaasi ah oo ku saabsan cudurada galmada lagu kala qaado NAFTAADA ILAALI! - Aqoon aasaasi ah oo ku saabsan cudurada galmada lagu kala qaado Qoraalkan dadka akhristaa waxay ka helayaan

More information

Doonfoot Primary School. Helping your child with. Spelling at Home

Doonfoot Primary School. Helping your child with. Spelling at Home Doonfoot Primary School Helping your child with Spelling at Home Information for Parents Introduction Being able to spell words correctly is one of the most important writing skills that your child can

More information

Outreach. Newsletter SOMALICAN SOMALI. Inside this Issue: ENGLISH. Tusmada Caddadkan: Volume 2, Issue 4 APRIL, 2010

Outreach. Newsletter SOMALICAN SOMALI. Inside this Issue: ENGLISH. Tusmada Caddadkan: Volume 2, Issue 4 APRIL, 2010 SOMALICAN Outreach Volume 2, Issue 4 APRIL, 2010 Newsletter SOMALI COMMUNITY ACCESS NETWORK SomaliCAN 700 Morse Rd Columbus, OH 43214 614-781-1414 info@somalican.org Inside this Issue: ENGLISH DD Council

More information

OVERACTIVE BLADDER AND URGENCY KAADI-HAYSTA KACSAN IYO DEGDEGGA

OVERACTIVE BLADDER AND URGENCY KAADI-HAYSTA KACSAN IYO DEGDEGGA WHAT IS? The bladder is a muscle which contracts to empty the bladder when it is full and you are ready to empty. An overactive bladder means the bladder contracts before it is full. It can sometimes contract

More information

The Municipal Report By O Henry

The Municipal Report By O Henry The Municipal Report By O Henry It was raining as I got off the train in Nashville, Tennessee -- a slow, gray rain. I was tired so I went straight to my hotel. A big, heavy man was walking up and down

More information

Superstars Building Fry List Fluency

Superstars Building Fry List Fluency Sight Word Superstars Building Fry List Fluency By Jennifer Bates http://finallyinfirst.blogspot.com/ How I use this program I developed this program because I noticed many of my students were still trying

More information

Unit 1: Greetings and Introductions. Level 2 ESL

Unit 1: Greetings and Introductions. Level 2 ESL Unit 1: Greetings and Introductions Level 2 ESL Revision 3.5 Instructor: Robert Ferrier ferrierr@durhamtech.edu 1 Please bring the following to every class: Your binder and all unit packages Pencil or

More information

Sida Cuntooyinku u Saameeyaan Sonkorta Dhiiga: Hage loogu talogalay Bukaanada Soomaalida ee Sonkorowga qaba

Sida Cuntooyinku u Saameeyaan Sonkorta Dhiiga: Hage loogu talogalay Bukaanada Soomaalida ee Sonkorowga qaba Sida Cuntooyinku u Saameeyaan Sonkorta Dhiiga: Hage loogu talogalay Bukaanada Soomaalida ee Sonkorowga qaba How Foods Affect Blood Sugar: A Guide for Somali Patients with Diabetes Authors: Jocelyn James,

More information

Fry s Sight Word Phrases

Fry s Sight Word Phrases The people Write it down By the water Who will make it? You and I What will they do? He called me. We had their dog. What did they say? When would you go? No way A number of people One or two How long

More information

Math in Focus Vocabulary. First Grade

Math in Focus Vocabulary. First Grade Math in Focus Vocabulary First Grade Chapter Word Definition 1 zero 0 1 one 1 1 two 2 1 three 3 1 four 4 1 five 5 1 six 6 1 seven 7 1 eight 8 1 nine 9 1 ten 10 1 same equal to 1 more 4 eggs is more than

More information

Can you spell these words?

Can you spell these words? a an as at am man if in is it sit tip pips on off of men peg pen can dad had back and big him his not got dot up mum but put us run I the to do into no go so 1 the this that then them will with went win

More information

Jessica's English Sentences Dolch K-3 Sentences 1-218 Vocabulary and Grammar By Jessica E. Riggs

Jessica's English Sentences Dolch K-3 Sentences 1-218 Vocabulary and Grammar By Jessica E. Riggs Jessica's English Sentences Dolch K-3 Sentences 1-218 Vocabulary and Grammar By Jessica E. Riggs Students should master at least ten of the sentences per day, ideally, and be able to write them at once

More information

Fast Phrases. - Timed - PHRASES WITH FRY INSTANT WORDS

Fast Phrases. - Timed - PHRASES WITH FRY INSTANT WORDS Fast Phrases - Timed - PHRASES WITH FRY INSTANT WORDS Fry Instant Words are high-frequency words that occur in reading. By practicing reading these phrases containing these words, students can improve

More information

IngleseMilano.it Example ESL English Test - Level A1 Elementary. Test 3 - Page 1

IngleseMilano.it Example ESL English Test - Level A1 Elementary. Test 3 - Page 1 A1 MOCK EXAMINATION SECTION I Choose the correct alternatives to complete the sentences. 1. Where for a holiday next summer? a) do you like going b) would you to go c) would you like to go 2. Look at that

More information

LESSON 1 A,a, ai, ay

LESSON 1 A,a, ai, ay CONTENT. Lesson 1. A,a, ai, ay. Lesson 2. B, b, K, k. Lesson 3. E, e, ee, ea. Lesson 4. V, v, F, f, -er, - or. Lesson 5. I, i, Y, y. Lesson 6. L, l, M, m, N, n. Lesson 7. U, u, ew. Lesson 8. S, s. Lesson

More information

California Treasures High-Frequency Words Scope and Sequence K-3

California Treasures High-Frequency Words Scope and Sequence K-3 California Treasures High-Frequency Words Scope and Sequence K-3 Words were selected using the following established frequency lists: (1) Dolch 220 (2) Fry 100 (3) American Heritage Top 150 Words in English

More information

MM 6-1 MM What is the largest number you can make using 8, 4, 6 and 2? (8,642) 1. Divide 810 by 9. (90) 2. What is ?

MM 6-1 MM What is the largest number you can make using 8, 4, 6 and 2? (8,642) 1. Divide 810 by 9. (90) 2. What is ? MM 6-1 1. What is the largest number you can make using 8, 4, 6 and 2? (8,642) 2. What is 500 20? (480) 3. 6,000 2,000 400 = (3,600). 4. Start with 6 and follow me; add 7, add 2, add 4, add 3. (22) 5.

More information

Dolch Sight Words, Phrases & Sentences. Student Presentation Forms

Dolch Sight Words, Phrases & Sentences. Student Presentation Forms Dolch Sight Words, Phrases & Sentences Student Presentation Forms Dolch 220 Sight Words List 1 List 2 List 3 List 4 1. the 1. at 1. do 1. big 2. to 2. him 2. can 2. went 3. and 3. with 3. could 3. are

More information

Story 3 The Cat and the Mouse. A long time ago there was a cat and a mouse that. agreed to travel together. As they walked along, the cat s

Story 3 The Cat and the Mouse. A long time ago there was a cat and a mouse that. agreed to travel together. As they walked along, the cat s A long time ago there was a cat and a mouse that agreed to travel together. As they walked along, the cat s mouth began to water because she was so hungry. The cat began to yawn and to stare at the mouse.

More information

USEFUL RELATIONSHIPS

USEFUL RELATIONSHIPS Use the chart below for the homework problems in this section. USEFUL RELATIONSHIPS U.S. Customary 12 in. = 1 ft 3 ft = 1 yd 280 ft = 1 mi 16 oz = 1 lb 2000 lbs = 1 T 8 fl oz = 1 c 2 c = 1 pt 2 pts = 1

More information

FORM 5 ENGLISH TIME: 15 minutes Listening Comprehension. Instructions for the conduct of the Listening Comprehension Examination

FORM 5 ENGLISH TIME: 15 minutes Listening Comprehension. Instructions for the conduct of the Listening Comprehension Examination DIRECTORATE FOR QUALITY AND STANDARDS IN EDUCATION Department for Curriculum Management and elearning Educational Assessment Unit Annual Examinations for Secondary Schools 2011 Track 1 FORM 5 ENGLISH TIME:

More information

Romeo and Juliet. Stage 2. Young Adult Eli Readers A2 KET. William Shakespeare

Romeo and Juliet. Stage 2. Young Adult Eli Readers A2 KET. William Shakespeare Stage 2 Young Adult Eli Readers A2 KET William Shakespeare Romeo and Juliet Answers to pages 8 and 9 1 Irregular verbs. Find the past tense of the verbs in the wordsearch and complete the sentences. 1

More information

PUSD High Frequency Word List

PUSD High Frequency Word List PUSD High Frequency Word List For Reading and Spelling Grades K-5 High Frequency or instant words are important because: 1. You can t read a sentence or a paragraph without knowing at least the most common.

More information

Fry High Frequency Words and Dolch 220 Comparison List

Fry High Frequency Words and Dolch 220 Comparison List Fry High Frequency Words and Dolch 220 Comparison List The Dolch List has not been revised for decades, while the Fry list is more current. The Fry list also is more comprehensive in that it includes 1,000

More information

That spring, the sun shone every day. I was lonely at first in

That spring, the sun shone every day. I was lonely at first in 1 Tom and Daisy That spring, the sun shone every day. I was lonely at first in the East. But I felt that this was the real beginning of my life. I walked in the fresh air. I bought books. I worked hard.

More information

Money: Week 1 of 2. Beginning Level (CASAS reading scores of 181-200)

Money: Week 1 of 2. Beginning Level (CASAS reading scores of 181-200) The Minnesota Literacy Council created this curriculum with funding from the MN Department of Education. We invite you to adapt it for your own classrooms. Beginning Level (CASAS reading scores of 181-200)

More information

Produce legible text. Use a capital letter for proper nouns. Order and compare numbers up to 10, including zero

Produce legible text. Use a capital letter for proper nouns. Order and compare numbers up to 10, including zero Teacher s notes Skills and curriculum references Wt/E1.1 & Wt/E2.1 Use written words and phrases to record or present information Ws/E1.2 Punctuate a simple sentence with a capital letter and a full stop

More information

Today, it is spoken in some offices. He's going to study English hard. and talk with a lot of people in the future.

Today, it is spoken in some offices. He's going to study English hard. and talk with a lot of people in the future. Good. How are you? You re welcome. How are you? Oh, no. You mustn t help him. OK. I ll ask him. Why did you finish the report? You can t buy a dictionary. No, thank you. How are you? It s cloudy. How are

More information

ENGLISH FILE Elementary

ENGLISH FILE Elementary 2 Grammar, Vocabulary, and Pronunciation A GRAMMAR 1 Tick ( ) the correct sentence. Example: A Roald Dahl is a author. B Roald Dahl is an author. 1 A It s a house. B It s an house. 2 A These is our classroom.

More information

She goes into a small room and comes back with a camera in her hand. This was my son s first camera. Take it, she says.

She goes into a small room and comes back with a camera in her hand. This was my son s first camera. Take it, she says. Ali and his camera Ali lives in Istanbul, a big city in Turkey. He lives in an old building near the famous Blue Mosque. After school, Ali comes home and sits at the window. He looks at the boats. They

More information

SPOKEN ENGLISH LEARNED QUICKLY

SPOKEN ENGLISH LEARNED QUICKLY SPOKEN ENGLISH LEARNED QUICKLY Student Workbook A downloadable self-study English course used by professionals and university students. Spoken English Learned Quickly A downloadable self-study English

More information

Mammon and the Archer

Mammon and the Archer O. H e n r y p Mammon and the Archer OLD ANTHONY ROCKWALL, WHO HAD MADE millions of dollars by making and selling Rockwall s soap, stood at a window of his large Fifth Avenue house. He was looking out

More information

IN ENGLISH Workbook. Volume 1, Unit 3. Contents

IN ENGLISH Workbook. Volume 1, Unit 3. Contents IN ENGLISH Workbook Volume 1, Unit 3 Contents UNIT THREE: SCENE: Downtown (S).........................................31 VOCABULARY (V & P)......................................... 33 QUESTIONS...................................................

More information

ENGELSKA NIVÅTEST (1) Medel Sid 1(7)

ENGELSKA NIVÅTEST (1) Medel Sid 1(7) Medel Sid 1(7) Namn: Poäng: Nivå : Adress: Tel: Complete each sentence with one item from those given below. Use each item once only. Note: Each question has One mark. You must have all words in the correct

More information

LTTC English Grammar Proficiency Test Grade 2

LTTC English Grammar Proficiency Test Grade 2 LTTC English Grammar Proficiency Test Grade 2 A. Short Comprehension The candidate is expected to demonstrate the ability to understand the passage (around 50 words) and answer the questions. B. Usage

More information

Flyers Listening. Cambridge Young Learners English Tests. Flyers Page 39

Flyers Listening. Cambridge Young Learners English Tests. Flyers Page 39 lyers Listening lyers Page 39 lyers Listening Part 1 5 questions Listen and draw lines. There is one example. Katy Harry William Sarah ichard ichael Helen 2 Page 40 lyers lyers Listening Part 3 5 questions

More information

First Stop, Ellis Island! by Michael Peros reprinted by permission

First Stop, Ellis Island! by Michael Peros reprinted by permission Info Sheet First Stop, Ellis Island! First Stop, Ellis Island! by Michael Peros reprinted by permission Characters (in order of appearance) Narrators 1 and 2 Paulina Spigos: a Greek immigrant Ivan Erdman:

More information

Sidee loo isticmaalaa halkeese laga helaa alaabta afka iyo ilkaha u roon How to use and where to buy recommended dental products (Somali)

Sidee loo isticmaalaa halkeese laga helaa alaabta afka iyo ilkaha u roon How to use and where to buy recommended dental products (Somali) Sidee loo isticmaalaa halkeese laga helaa alaabta afka iyo ilkaha u roon How to use and where to buy recommended dental products (Somali) Luqluqa falooraydhka Markii maalin walba la isticmaalo, waxay sababtaa

More information

A Note to Parents. 1. As you study the list, vary the order of the words.

A Note to Parents. 1. As you study the list, vary the order of the words. A Note to Parents This Wordbook contains all the sight words we will be studying throughout the year plus some additional enrichment words. Your child should spend some time each week studying this Wordbook

More information

Hundreds Chart. Vocabulary. Place Value

Hundreds Chart. Vocabulary. Place Value Addition plus, sum, addend Subtraction minus, difference Multiplication times, product, factor Division quotient, divisor, dividend Hundreds Chart SYMBOLS Addition: + Subtraction: Multiplication: x * Division:

More information

118 One hundred Eighteen

118 One hundred Eighteen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ten 11 Eleven 12 Twelve 13 Thirteen 14 Fourteen 15 Fifteen 16 Sixteen 17 Seventeen 18 Eighteen 19 Nineteen 20 Twenty 21 Twenty 22 Twenty 23 Twenty 24 Twenty 25 Twenty 26 Twenty 27

More information

IN A SMALL PART OF THE CITY WEST OF

IN A SMALL PART OF THE CITY WEST OF p T h e L a s t L e a f IN A SMALL PART OF THE CITY WEST OF Washington Square, the streets have gone wild. They turn in different directions. They are broken into small pieces called places. One street

More information

LEVEL PRE-A1 LAAS LANGUAGE ATTAINMENT ASSESSMENT SYSTEM. English English Language Language Examinations Examinations. December 2005 May 2015

LEVEL PRE-A1 LAAS LANGUAGE ATTAINMENT ASSESSMENT SYSTEM. English English Language Language Examinations Examinations. December 2005 May 2015 NAME.. LAAS LANGUAGE ATTAINMENT ASSESSMENT SYSTEM LEVEL PRE-A1 Certificate Recognised by ICC English English Language Language Examinations Examinations HERE ARE YOUR INSTRUCTIONS: Do not open this booklet

More information

Math 98 Supplement 2 LEARNING OBJECTIVE

Math 98 Supplement 2 LEARNING OBJECTIVE Dimensional Analysis 1. Convert one unit of measure to another. Math 98 Supplement 2 LEARNING OBJECTIVE Often measurements are taken using different units. In order for one measurement to be compared to

More information

THERE IS ONE DAY THAT IS OURS. THERE IS ONE

THERE IS ONE DAY THAT IS OURS. THERE IS ONE p T w o T h a n k s g i v i n g D a y G e n t l e m e n THERE IS ONE DAY THAT IS OURS. THERE IS ONE day when all Americans go back to the old home and eat a big dinner. Bless the day. The President gives

More information

18) 6 3 4 21) 1 1 2 22) 7 1 2 23) 19 1 2 25) 1 1 4. 27) 6 3 qt to cups 30) 5 1 2. 32) 3 5 gal to pints. 33) 24 1 qt to cups

18) 6 3 4 21) 1 1 2 22) 7 1 2 23) 19 1 2 25) 1 1 4. 27) 6 3 qt to cups 30) 5 1 2. 32) 3 5 gal to pints. 33) 24 1 qt to cups Math 081 Chapter 07 Practice Name SHORT ANSWER. Write the word or phrase that best completes each statement or answers the question. 18) 6 3 4 gal to quarts Convert as indicated. 1) 72 in. to feet 19)

More information

ENGLISH ENGLISH. Level 2. Tests AMERICAN. Student Workbook ENGLISH. Level 2. Rosetta Stone Classroom. RosettaStone.com AMERICAN

ENGLISH ENGLISH. Level 2. Tests AMERICAN. Student Workbook ENGLISH. Level 2. Rosetta Stone Classroom. RosettaStone.com AMERICAN Student Workbook ENGLISH ENGLISH AMERICAN Level 2 RosettaStone.com Level 2 ENGLISH AMERICAN 2008 Rosetta Stone Ltd. All rights reserved. xxxxxxx Tests Rosetta Stone Classroom WKT-ENG-L2-2.0 ISBN 978-1-60391-433-8

More information

ILTEA English Tests for Careers Tourism, Hotel and Catering. Reading Test. (30 minutes)

ILTEA English Tests for Careers Tourism, Hotel and Catering. Reading Test. (30 minutes) ILTEA English Tests for Careers Tourism, Hotel and Catering A2 Reading Test (30 minutes) 2 PART 1 QUESTIONS 1-5 Please look at the flight information below and answer the questions. For questions 1-5,

More information

CD Our Own Way Lyrics

CD Our Own Way Lyrics CD Our Own Way Lyrics Beverly Granoff 2012 1. All The Things We See 2. Remember the Rules 3. You and Me 4. This Too Shall Pass 5. My Best Try 6. Our Own Way 7. A Little Help From You 8. My La La Melody

More information

to happen Light one candle This first week of Advent, we begin to prepare our hearts and souls for Jesus by working on different things each day.

to happen Light one candle This first week of Advent, we begin to prepare our hearts and souls for Jesus by working on different things each day. Prayers Around The Advent Wreath That time of year is here again. Advent is the season when we should take time to think about the why of Christmas. It should be a time to look within our hearts to see

More information

www inglesemilano.it IngleseMilano.it Example ESL English Test - Level A1 Elementary Test 1 - Page 1 A1 MOCK EXAMINATION

www inglesemilano.it IngleseMilano.it Example ESL English Test - Level A1 Elementary Test 1 - Page 1 A1 MOCK EXAMINATION A1 MOCK EXAMINATION Choose the correct alternative to complete the sentences. 1. Tony.. up early on Sunday mornings. a) is get sometimes b) sometimes get c) sometimes gets 2. At the moment he.. a) is sleeping

More information

1. Count: 5, 4,,,, 2. Tell one more. 8,

1. Count: 5, 4,,,, 2. Tell one more. 8, 1. Count the. 2. Which is greater? How many? 25 1 1. Find five. 4.What time is it? 4 5 o clock 4 o clock 12 o clock 11 10 9 7 12 1 5 2 4 5. red balls 5 yellow balls How many in all? 2 1. Count: 5, 4,,,,

More information

Signing Time Theme Song

Signing Time Theme Song Signing Time Theme Song There s singing time and dancing time And laughing time and playing time And now it is our favorite time SIGNING TIME! Come visit our big tree house You can visit everyday There

More information

What numbers could you use to describe a building or infrastructure project?

What numbers could you use to describe a building or infrastructure project? Worksheet 1 Questions about numbers What numbers could you use to describe a building or infrastructure project? What numbers could you use to describe the job of architect? What questions would you ask

More information

MENTAL TEST 1 MENTAL TEST 2

MENTAL TEST 1 MENTAL TEST 2 MENTAL TEST 1 1. Add eight and six. 2. Multiply seven by nine. 3. Add six, four, eight and five. 4. Take twenty six from forty three. 5. Add thirty five and twenty four. 6. What change would you get from

More information

Install WordPress locally computer Talaaboyinkaan Qaad step by step

Install WordPress locally computer Talaaboyinkaan Qaad step by step Install WordPress locally computer Talaaboyinkaan Qaad step by step Every time when I start a new blog or a Website using WordPress, I like to have a local copy of it in my computer for easy access and

More information

Phonics. High Frequency Words P.008. Objective The student will read high frequency words.

Phonics. High Frequency Words P.008. Objective The student will read high frequency words. P.008 Jumping Words Objective The student will read high frequency words. Materials High frequency words (P.HFW.005 - P.HFW.064) Choose target words. Checkerboard and checkers (Activity Master P.008.AM1a

More information

Basic communication skills

Basic communication skills 33 Chapter 4 Basic communication skills People usually communicate by using words or signs. But children begin to communicate long before they learn these skills. Communication happens when: one person

More information

Nombre: Friday Tuesday - Sunday- Wednesday. My face. Write the missing days of the week in the correct place. Thursday. Monday.

Nombre: Friday Tuesday - Sunday- Wednesday. My face. Write the missing days of the week in the correct place. Thursday. Monday. My face. Write the missing days of the week in the correct place. Friday Tuesday - Sunday- Wednesday Monday Thursday Saturday Read the sentences and color the picture The motorbike is red. The umbrella

More information

Whole Number and Decimal Place Values

Whole Number and Decimal Place Values Whole Number and Decimal Place Values We will begin our review of place values with a look at whole numbers. When writing large numbers it is common practice to separate them into groups of three using

More information

Find Hidden Words (Decoding Strategy)

Find Hidden Words (Decoding Strategy) Find Hidden Words (Decoding Strategy) Ask your child: Finding smaller words in larger ones. 1. Do you see a little word inside the big word? (e.g. Saturday, reading, snowman) Comment trouver de petits

More information

Middle Ear Infection in Children

Middle Ear Infection in Children Middle Ear Infection in Children Middle ear infection, also called otitis media, can be painful for children. This infection is caused when the fluid draining from your child s ear gets blocked. This may

More information

Proficiency Evaluation Test Intermediate to Advanced

Proficiency Evaluation Test Intermediate to Advanced Proficiency Evaluation Test Intermediate to Advanced Name I. Grammar / Vocabulary II. Reading Comprehension III. Writing Sample IV. Conversation / Interview Directions for the Tutor: Allow the participant

More information

Place Value. Key Skills. Complete the daily exercises to focus on improving this skill.

Place Value. Key Skills. Complete the daily exercises to focus on improving this skill. Day 1 1 Write Four Million, Four Hundred and Twelve Thousand, Eight Hundred and Seventy One in digits 2 Write 6330148 in words 3 Write 12630 in words 4 Write 71643 in words 5 Write 28009 in words 6 Write

More information

SALE TODAY All toys half price

SALE TODAY All toys half price Name: Class: Date: KET Practice PET TestPractice Reading Test and Reading Writing KET PET Part 1 Questions 1 5 Which notice (A H) says this (1 5)? For Questions 1 5 mark the correct letter A H on your

More information

BBC LEARNING ENGLISH The Importance of Being Earnest 4: A visit from Ernest

BBC LEARNING ENGLISH The Importance of Being Earnest 4: A visit from Ernest BBC LEARNING ENGLISH The Importance of Being Earnest 4: A visit from Ernest NB: This is not a word-for-word transcript LANGUAGE FOCUS: Past perfect continuous secretly managed to find out the address of

More information

head sweater death weather wealth spread

head sweater death weather wealth spread Skill: ea Introduce Concept 1. Display the flash card for the following vowel team: ea 2. Say the sound aloud. Note that the ea vowel team can make the short e sound in some words. The a remains silent.

More information

MEASUREMENTS. U.S Distance. inch is in. foot is ft. yard is yd. mile is mi ft. = 12 in yd. = 36 in./3 ft mi. = 5,280 ft.

MEASUREMENTS. U.S Distance. inch is in. foot is ft. yard is yd. mile is mi ft. = 12 in yd. = 36 in./3 ft mi. = 5,280 ft. MEASUREMENTS U.S Distance inch is in. foot is ft. yard is yd. mile is mi. 1. 1 ft. = 12 in. 2. 1 yd. = 36 in./3 ft. 3. 1 mi. = 5,280 ft. Metric Distance millimeter is mm. centimeter is cm. meter is m.

More information

Experiment 2 Measurements

Experiment 2 Measurements Experiment 2 Measurements It is necessary in science to quantify any hypothesis or theory, that is, anyone should be able to reproduce anywhere and at anytime an experiment which supports that theory.

More information

Unit 7: Childhood memories

Unit 7: Childhood memories Unit 7 Childhood memories KEY READING SKILL INFERRING MEANING KEY VOCABULARY SKILL WORDS WITH DIFFERENT MEANINGS Focus 1 Look at these pictures and read the information. childhood noun the time of your

More information

Math Questions & Answers

Math Questions & Answers What five coins add up to a nickel? five pennies (1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 5) Which is longest: a foot, a yard or an inch? a yard (3 feet = 1 yard; 12 inches = 1 foot) What do you call the answer to a multiplication

More information

SAFE ENVIRONMENT LESSON PLAN

SAFE ENVIRONMENT LESSON PLAN SAFE ENVIRONMENT LESSON PLAN Grade: First Grade All portions of this lesson plan can be completed in one session. OBJECTIVES The First Grade student will 1. Illustrate 3 ways that their bodies are good

More information

INDICADOR DE DESEMPEÑO Identifica puntos a favor y en contra, a través de un texto argumentativo, sobre temas con los que está familiarizado.

INDICADOR DE DESEMPEÑO Identifica puntos a favor y en contra, a través de un texto argumentativo, sobre temas con los que está familiarizado. INSTITUCION EDUCATIVA LA PRESENTACION NOMBRE ALUMNA: AREA : HUMANIDADES ASIGNATURA: INGLÉS DOCENTE: DIEGO ANDRÉS AGUIRRE Y ANA LUCIA TIPO DE GUIA: CONCEPTUAL Y EJERCITACIÓN PERIODO GRADO FECHA DURACION

More information

Somali CANCER AWARENESS IN THE MUSLIM COMMUNITY INFORMATION SHEET KA WACYI-GELINTA KANSARKA BULSHADA MUSLIMKA AH WARQADDA MACLUUMAADKA

Somali CANCER AWARENESS IN THE MUSLIM COMMUNITY INFORMATION SHEET KA WACYI-GELINTA KANSARKA BULSHADA MUSLIMKA AH WARQADDA MACLUUMAADKA Somali CANCER AWARENESS IN THE MUSLIM COMMUNITY INFORMATION SHEET WHAT IS THE AIM OF THIS LEAFLET? The aim of this leaflet is to improve cancer awareness amongst the Muslim families settled in UK. The

More information

Fractions. 1/ 2 a / one half 1/ 3 a / one third 1/ 4 a / one quarter (AmE also. 2 use over over

Fractions. 1/ 2 a / one half 1/ 3 a / one third 1/ 4 a / one quarter (AmE also. 2 use over over 2070 Appendix 3 3 Numbers Writing and saying numbers Numbers over 20 20 2 are written with a hyphen 35 thirty-five 67 sixty-seven 2 When writing a cheque we often use words for the pounds or dollars and

More information

Home Safety with Rover

Home Safety with Rover Home Safety with Rover Kids Activity Book Made possible by Hello! My name is Rover, the Home Safety Hound. I work to sniff out things that are not safe in the home and I fix them. Complete all of the activities

More information

Small Business Health Options Program - SHOP (Barnaamijka Fursadaha Caafimaadka Shirkadaha Yar-yar)

Small Business Health Options Program - SHOP (Barnaamijka Fursadaha Caafimaadka Shirkadaha Yar-yar) DHS-6740A-SOM 10-13 Small Business Health Options Program - SHOP (Barnaamijka Fursadaha Caafimaadka Shirkadaha Yar-yar) Halka aad ka dooraneyso caymiska caafimaadka Arjiga caymiska caafimaadka ee shaqaalaha

More information

Grade 1 National Reading Vocabulary Developed by TampaReads - ReadingKey.com/TampaReads.com

Grade 1 National Reading Vocabulary Developed by TampaReads - ReadingKey.com/TampaReads.com Grade 1 National Reading Vocabulary Developed by TampaReads - ReadingKey.com/TampaReads.com The 340 reading vocabulary words in this 1st Grade reading list have been carefully selected as words which Grade

More information

MATH COMPUTATION. Part 1. TIME : 15 Minutes

MATH COMPUTATION. Part 1. TIME : 15 Minutes MATH COMPUTATION Part 1 TIME : 15 Minutes This is a practice test - the results are not valid for certificate requirements. A calculator may not be used for this test. MATH COMPUTATION 1. 182 7 = A. 20

More information

Mental Math Grade 2 MM 2-1 MM 2-4. I ll start counting, you keep going when I stop. 1. What is 3 more than 5? (8) Continue with numbers less than 10.

Mental Math Grade 2 MM 2-1 MM 2-4. I ll start counting, you keep going when I stop. 1. What is 3 more than 5? (8) Continue with numbers less than 10. MM 2-1 I ll start counting, you keep going when I stop. 1. 1, 2, 3,... (4, 5, 6) MM 2-4 1. What is 3 more than 5? (8) Continue with numbers less than 10. 2. 5, 6, 7,... (8, 9, 10) 3. 7, 8, 9,... (10, 11,

More information

ENGLISH CONVERSATION FOR YOUR LIFE NARONGRITH MINGJAREON, PORNTIP WIRIYAPOTIKARN

ENGLISH CONVERSATION FOR YOUR LIFE NARONGRITH MINGJAREON, PORNTIP WIRIYAPOTIKARN ENGLISH CONVERSATION FOR YOUR LIFE BY NARONGRITH MINGJAREON, PORNTIP WIRIYAPOTIKARN 1 SAMPLE WAYS TO INTRODUCE YOURSELF Introducing yourself to Stanley can be tricky because what you say depends entirely

More information

S OAPY MOVED RESTLESSLY ON HIS SEAT

S OAPY MOVED RESTLESSLY ON HIS SEAT T h e C o p a n d t h e A n t h e m p The Cop and the Anthem S OAPY MOVED RESTLESSLY ON HIS SEAT in Madison Square. There are certain signs to show that winter is coming. Birds begin to fly south. Women

More information

English Language Arts Book 1

English Language Arts Book 1 English Language Arts Grade 3 Sample Test 2005 Name TIPS FOR TAKING THE SAMPLE TEST Here are some suggestions to help you do your best: Be sure to read carefully all the directions in the test book. Plan

More information

EPISODE 22: FINANCE REPORT

EPISODE 22: FINANCE REPORT STUDY NOTES EPISODE 22: FINANCE REPORT NUMBERS, NUMERALS AND DIGITS Understanding numbers, numerals and digits is an important part of the IELTS test, and may be assessed in any section of the test. In

More information

Customary Units of Length

Customary Units of Length Customary Units of Length R 9-1 Customary Units of Length 12 inches (in.) 1 foot (ft) 36 in. 3 ft 1 yard (yd) 5,280 ft 1,760 yd 1 mile (mi) How to change between one customary unit of length and another:

More information

2. YL6 MOCK EXAMINATION

2. YL6 MOCK EXAMINATION 2. YL6 MOCK EXAMINATION YL6 MOCK EXAMINATION Young Learner Diploma TIME ALLOWED 60 MINUTES DATE: NAME:.. PLACE AND DATE OF BIRTH:... BRITISH INSTITUTES YL6 Mock Examination: Written Paper 2006 Section

More information

Wonders 2nd Grade Sight Word Sticker Book Correlated to 2nd Grade CCSS McGraw-Hill High Frequency Words

Wonders 2nd Grade Sight Word Sticker Book Correlated to 2nd Grade CCSS McGraw-Hill High Frequency Words Wonders 2nd Grade Sight Word Sticker Book Correlated to 2nd Grade CCSS McGraw-Hill High Frequency Words Copyright Glyph Girls All rights reserved by author. Permission to copy for one classroom only. Electronic

More information

Unit 5 Recount: Police Report

Unit 5 Recount: Police Report Summary and context This unit looks at a recount text in a form that is not often used in schools a police report. It enables pupils to consolidate skills previously covered in recount work and apply them

More information

ROUND TOSSUP: What is the cost of five cans of soup at 98 per can? 6. TOSSUP: What is the formula for the volume of a right circular cylinder?

ROUND TOSSUP: What is the cost of five cans of soup at 98 per can? 6. TOSSUP: What is the formula for the volume of a right circular cylinder? ROUND 1 1. TOSSUP: The fraction 3 is equivalent to what percent? 4 BONUS: (a) How much money is 10,000% of one penny? (b) What is your weekly salary if you get a 5% increase, and your previous wages were

More information