Publikácie dostupné v študovni Úradu priemyselného vlastníctva SR na prezenčné štúdium.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Publikácie dostupné v študovni Úradu priemyselného vlastníctva SR na prezenčné štúdium."

Transcription

1 rokov Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky. - Banská Bystrica: ÚPV SR, otázek a odpovědí pro zlepšovatele a vynálezce. PITRA, V. Praha: Práce, ABC průmyslových práv. BORSKÝ,E.-FÁBORSKÝ,V.-KOPLÍK,O. Praha: ČSOK, Abecední seznam pojmů podle zákona č. 84/1972 Sb. PÍTRA,Vladimír Praha: ÚVO, Akademický slovník cizích slov. 1díl. A-K. PETRÁČKOVÁ,V. - KRAUS,J. Praha: Academia, Akademický slovník cizích slov. 2díl. L - Ž. - Praha: Academia, Analýza efektivity priemyselnoprávnej ochrany pre malých a stredných podnikateľov v ĽUPTÁK, SR. Závere Ján Banská Bystrica: ÚPV SR, Analýza efektivity priemyselnoprávnej ochrany pre malých a stredných podnikateľov v ĽUPTÁK, SR. Závere Ján Banská Bystrica: ÚPV SR, Analýza stavu priemyselnoprávnej ochrany v SR a jej porovnanie so susednými štátmi. BOCKO, Závere Ján Banská Bystrica: ÚPV SR, Anglické patentové triedenie. KREJBICH, J. Bratislava: SLTK, Anglicko-český architektonický a stavební slovník. HANÁK,Milan Plzeň: Fraus, Anglicko-český ekonomický slovník. 1díl. A-L. ELMAN, Jiří - ŠEMBEROVÁ, Kamila Praha: Victoria Publishing, Anglicko-český ekonomický slovník.díl 2 M-Z. ELMAN, Jiří - ŠEMBEROVÁ,Kamila Praha: Victoria Publishing, Anglicko-slovenský a slovensko-anglický technický slovník. VÉHNER, Ladislav Bratislava: Remedium, Anglicko-slovenský právny slovník. 2. zväzok. MAGULA, Jozef Ružomberok: Epos, Arrangement de La Haye concernant l enregistrement international des dessins et modèles - industriels du 6 novembre Acte Geneva de La : WIPO, Haye Acte additionnel de Mona 9276 Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d origine et leur enregistrement - international du 31 octobre Geneva 1958, révisé : WIPO, a Stockholm 2011 le 14 juillet 1967, et mo 9304 Arrangement de Madrid concernant l enregistrement international des marques du 14 avril , révisé à Bruxelles le 14 décembre Geneva 1900, : WIPO, à Washington 2012 le 2 juin 1911, à La Haye 9286 Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services - aux fins de l enregistrement des marques Geneva du : WIPO, 15 juin revisé á Stockholm le 14 ju 9298 Arrangement de Strasbourg concernant la classification internationale des brevets du 24 - mars 1971, modifié le 28 septembre Geneva : WIPO, Arrangement de Vienne instituant une classification internationale des éléments figuratifs - des marques fait á Vienne le 12 juin Geneva 1973 et : modifié WIPO, le er octobre Automatizované rešeršní systémy patentových informací. PIČMAN, Dobroslav Praha: ÚPV, Autorské a obdobné práva. - Bratislava: Epos, Autorské a priemyselné práva. Aktualizované predpisy. - Bratislava: Epos, Autorské osvědčení jako forma právní ochrany vynálezů. MAKSAREV,J.E. Praha: ÚVO, Autorské právo 2. Komentár k novému autorskému zákonu. MURÍŇ, Peter Bratislava: Epos, Autorské právo. FORDINÁLOVÁ, Š. Bratislava: SLTK, Autorský zákon : komentár. LAZÍKOVÁ, Jarmila Bratislava : Iura Edition, Autorský zákon a předpisy souvisící. Komentář. - Praha: Linde, Autorský zákon. Komentář a předpisy souvisící. - Praha: Linde,

2 9257 Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for - the Purposes of Patent Procedure done Geneva at Budapest : WIPO, on April , 1977, and amended on Se 1924 Co je třeba vědět o významu průmyslových práv ve výrobě a zahraničním obchodě. EFFENBERGER,K. Praha: Čs. průmyslová komora, l Convention concernant la distribution de signaux porteurs de programmes transmis par -satellite faite á Bruxelles le 21 mai Geneva : WIPO, Convention de Berne pour la protection des ceuvres littéraires et artistiques. Acte de Paris - du 24 juillet 1971 modifié le 28 septembre Geneva : WIPO, Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, révisée - a Bruxelles le 14 décembre 1900, a Geneva Washington : WIPO, le 2 (bez juin roku 1911, vyd.) a La Haye le 6 novemb 9307 Convention de Rome, Convention internationale sur la protection des artistes interprètes - ou exécutants, des producteurs de Geneva phonogrammes : WIPO, 1997 et des organismes de radiodiffus 9265 Convention Relating to the Distribution of Programme-Carrying Signals Transmitted by - Satellite done at Brussels on May 21, Geneva : WIPO, Česko - portugalský slovník. HAMPLOVÁ, Sylva - JINDROVÁ, Jaroslava Praha: Leda, Česko - španělský slovník. DUBSKÝ, Josef - REJZEK, Vladimír Praha: Leda, Česko-latinský slovník starověké a současné latiny. QUITT, Zdeněk - KUCHARSKÝ, PavelPraha: Státní pedagogické naklad, Česko-německý hospodářský slovník. BURGER, Josef Plzeň: Fraus, Česko-ruský technický slovník. - Praha: SNTL, Česko-slovenský a slovensko-český slovník. BALCOVÁ, Táňa - GREŇA, Štefan Bratislava: KNIHA-SPOLOČNÍK, Dějiny evropských objevů a vynálezů. Od Homéra k Einsteinovi. KRAUS, Ivo Praha: Academia, Dodatková ochranná osvědčení pro léčiva a přípravky na ochranu rostlin. BISKUPOVÁ, Eva - BLAŽKOVÁ, Michaela Praha: ÚPV, Dodatky k německé patentové soustavě. RINGL,Anton Praha Dohovor o udeľovaní európskych patentov (Európsky patentový dohovor). - Banská Bystrica: ÚPV SR, Doménové mená. Záverečná práca. KOKAVCOVÁ, Eva Banská Bystrica: ÚPV SR, Druhovosť označení. Záverečná práca. ŠIPOŠ, Georg Banská Bystrica: ÚPV SR, Duševné vlastníctvo - prostriedok rozvoja malého a stredného podnikania. - Banská Bystrica: ÚPV SR, Duševné vlastníctvo - prostriedok rozvoja malého a stredného podnikania. WIPO - doplnený - preklad. Banská Bystrica: ÚPV SR, Duševné vlastníctvo a clá. - Banská Bystrica: ÚPV SR, Duševné vlastníctvo podnikateľa. VYPARINA, S. Bratislava: Firma & Trh, Duševní vlastnictví jako zdroj kvalitativního rozvoje. Obecná orientace a nejdůležitejší - webové stránky pro malé a st Praha: ÚPV, Ekonomický slovník v 11 jazycích. - Praha: Václav Svojtka & Co., Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia v dvanástich zväzkoch. 1 zväzok - A - Belk. Bratislava: Encyklop. ústav SAV, Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia v dvanástich zväzkoch. 2 zväzok - Bell - Czy. Bratislava: Encyklop. ústav SAV, Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia v dvanástich zväzkoch. 3 zväzok - Bratislava: Encyklop. ústav SAV, Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia v dvanástich zväzkoch. 4 zväzok - Eh - Gala. Bratislava: Encyklop. ústav SAV, Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia v dvanástich zväzkoch. 5 zväzok - Galb - Hir. Bratislava: Encyklop. ústav SAV,

3 9137 Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia v dvanástich zväzkoch. 6 zväzok. - His - Im. Bratislava: Encyklop. ústav SAV, Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia v dvanástich zväzkoch. 7. -zväzok. In - Kalg. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, Encyclopedia of United Kingdom and European patent Law. Vol. 1 - London: Sweet & Maxwell, Encyclopedia of United Kingdom and European Patent Law. Vol. 1 - London: Sweet & Maxwell, Encyklopedický atlas sveta. - Bratislava: Ikar, Eurasijský patentový systém. JENERÁL,Emil Praha: ÚPV, Evropská unie a ochrana průmyslového vlastnictví. KOPECKÁ, Světlana Praha: ÚPV, Evropský patentový systém. JENERÁL,E. Praha: ÚPV, Evropský patentový systém. JENERÁL,Emil Praha: ÚPV, Evropský systém ochrany průmyslového vlastnictví a jeho vliv na vývoj v České republice. JAKL, Ladislav Praha: ÚPV, Evropský systém ochrany průmyslového vlastnictví a jeho vliv na vývoj v České republice.vybrané JAKL, Ladislav otázky spojené s evropskou Praha: harmonizací ÚPV, 2003 a integrací. 617 Francouzská patentová soustava. ŠMOLKA,H. Praha: ÚKPL ÚVO, Francúzsko-slovenský slovník. LIŠČÁKOVÁ,I. - GRUNDLEROVÁ,V.Bratislava: SPN, Franchising. Záverečná práca. CHYNORADSKÝ, Ivan Banská Bystrica: ÚPV SR, Franchising: podnikání pod cizím jménem. ŘEZNÍČKOVÁ, Martina Praha: C. H. Beck, Guide to the International Registration of Marks under the Madrid Agreement and the -Madrid Protocol. Geneva: WIPO, Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial Designs of November - 6, Hague Act 1960, Additional Geneva Act : WIPO, of Monaco , Complementary Act o 4856 Handbuch der Datenbanken für Naturwissenschaft, Technik, Patente Köln: Infoware, Historická genéza metód tvorivosti. Záverečná práca. ŠTULLER, Pavel Banská Bystrica: ÚPV SR, Hodnota značky a jej podiel na nehmotnom majetku podniku. KYLIÁNOVÁ, Darina - LALÍKOVÁ, Lucia Banská Bystrica: ÚPV SR, Chránené vzory, ochranné známky, označování původu zboží,firemní jména ochrana proti ŠPUNDA,M. nekalé sout - BRANDÝS,J. Praha: ÚVO, Industrial property glossary. English - French - Spanish. - Geneva: WIPO, Industrial property glossary. German - English - French. - Geneva: WIPO, Industrial property glossary. Russian - English - French. - Geneva: WIPO, Industrial Property Protection in the Czech Republic. - Praha: ÚPV, Informace o vynálezech. MALÁK, Česlav Praha: ÚVO, Informace z oblasti průmyslově- právní ochrany - zejména z patentové literatúry. Mikešová,L. Praha: UVTEI, Informácie z oblasti priemyselných práv v podniku. (Patentové prieskumy a rešerše). Závere GUZEJ, Róbert Košice: Inštitút pre duš. vlast., Inovácie pre podnikateľov. (Vynálezy, priemyselné vzory, úžitkové vzory, know-how, VYPARINA, zlepšovacie návrhy Stanislav a pod.) Bratislava: Epos, Instrukce k průzkumu technických objektů na patentovou čistotu /překlad z materiálu SSSR/ - Praha: ÚVO,

4 7669 International Table to Patents 1/03, International Table to Trademarks 1/03, Table of National - PCT Regulations 1/03, Table of Hurth: National Hans Regulations Scheer Fachverlag, to the European 2003 Patent 1/03, 8345 International Table to Patents 1/05, International Table to Trademarks 1/05, Table of National - PCT Regulations 1/05, Table of Hurth: National Hans Regulations Scheer Fachverlag, to the European 2005 Patent 1/05, 6748 Internet a autorské právo. ČERMÁK, Jiří Praha: Linde, Italsko - český slovník. - Olomouc: Fin Publishing, Italsko-český právnický slovník. TOMAŠČÍNOVÁ, Jana - DAMOHORSKÝ, Praha: Milan Leda, Japonské patentové právo. EFFENBERGER, Karel Praha: IPPO, Jednotnosť vynálezu v chemických patentových prihláškach. Záverečná práca. KYSELICOVÁ, Lukrécia Banská Bystrica: ÚPV SR, Jednotnosť vynálezu v chemických patentových prihláškach. Záverečná práca. KYSELICOVÁ, Lukrécia Banská Bystrica: ÚPV SR, Judikáty sťažnostných senátov Európskeho patentového úradu. 1 diel. Preklad textovej -č Banská Bystrica: ÚPV SR, Judikáty stížnostních senátů Evropského patentového úřadu. 2 díl. Překlad textové části - vydání z roku 1998 Praha: ÚPV ČR, Katalóg veľtrhov a výstav v Slovenskej republike Bratislava: SOPK, Know-how a obchodní tajemství. ČADA, Karel Praha: ÚPV, Komentár k zákonu o ochranných známkach : zákon č. 506/2009 Z.z. o ochranných známkach, MARUNIAKOVÁ, vyhláška Úradu Ingrid priemyselného et al. Banská vlastníctva Bystrica Slovenskej : ÚPV republiky SR, Komentár k zákonu o ochranných známkach : zákon č. 506/2009 Z.z. o ochranných známkach, MARUNIAKOVÁ, vyhláška Úradu Ingrid priemyselného et al. Banská vlastníctva Bystrica Slovenskej : ÚPV republiky SR, Komparácia ochrany patentom a úžitkovým vzorom. Záverečná práca. MEŠKO, Jozef Banská Bystrica: ÚPV SR, Komunikácia v činnosti Úradu priemyselného vlastníctva SR. Záverečná práca. GAŠPERANOVÁ, Danka Banská Bystrica: ÚPV SR, Komunitární předpisy v oblasti ochrany průmyslového vlastnictví. - Praha: ÚPV, Komunitární předpisy v oblasti ochrany průmyslového vlastnictví. - Praha: ÚPV, Konanie pred Úradom pre harmonizáciu vnútorného trhu (OHIM). Záverečná práca. SUJA, Jozef Banská Bystrica: ÚPV SR, Konštituovanie vedy práva duševného vlastníctva v podmienkach Slovenskej republiky. ŠVIDROŇ, Inaugura Ján Bratislava: Veda, Krátky slovník slovenského jazyka. - Bratislava: Veda, Kriminalistické problémy vyšetřování trestných činů proti duševnímu vlastnictví. KONRÁD, Zdeněk Praha: Policejní akademie ČR, Kronika ľudstva. - Bratislava: Fortuna Print, Kronika techniky. PATURI, Felix R. Bratislava: Fortuna Print, Kurs obchodního práva. Obecná část. Soutěžní právo. - Praha: C. H. Beck, Kurz Duševné vlastníctvo Záverečné práce absolventov. (CD ROM) - Banská Bystrica: ÚPV SR, Kurz Duševné vlastníctvo Záverečné práce absolventov. CD-ROM. - Banská Bystrica: ÚPV SR, L Arrangement de Madrid concernant l enregistrement international des marques et le -Protocole relatif a cet Arrangement : objectifs, Geneva principales : WIPO, 2006 carctéristiques,avantages Latinsko - český slovník - Praha: Leda, Lékařské repetitorium. HORKÝ, Karel Praha: Galén,

5 7055 Licenčné zmluvy. Záverečná práca. REŠUTÍKOVÁ, Jana Banská Bystrica: ÚPV SR, Locarno Agreement Establishing an International Classification for Industrial Designs -signed at Locarno on October 8, 1968, as Geneva amended : WIPO, on September , Logické postupy při práci s vynálezy, vzory a označeními. JAKL, Ladislav Praha: VŠ mezin. a veř. vztahů, Ľudia, ktorí zmenili svet. 50 slávnych osobností, ich stručné životopisy a obrazové dokumenty. - Bratislava: Mladé letá, Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks. Protocol Relating - to the Madrid Agreement Concerning Geneva the International : WIPO, 2012 Registration of Marks. Regulatio 9261 Madrid Agreement for the Repression of False or Deceptive Indications of Source on Goods - of April 14, Act revised at Washington Geneva : WIPO, on June , 1911, at The Hague on Nove 1378 Malá slovenská encyklopédia. - Bratislava: Encyklop. ústav SAV, Marketing myšlienok. TUMA, Miroslav Banská Bystrica: ÚPV SR, Medicína a farmacie v 11 jazycích: čeština, němčina, angličtina, francouzština, italština, - špan Praha: Grada Publishing, Medzinárodná prihláška podľa PCT. Inštrukcia pre prihlasovateľov, ako vyplniť formulár - (PCT/RO/101) medzinárodnej prihlášky Banská podanej Bystrica: pod ÚPV SR, Medzinárodná prihláška podľa PCT. Inštrukcia pre prihlasovateľov, ako vyplniť formulár - (PCT/RO/101) medzinárodnej prihlášky Banská podanej Bystrica: pod ÚPV SR, Medzinárodné ochranné známky podľa Madridského systému : Madridská dohoda o medzinárodnom DIBDIAK, Ľubomír zápise továrenských alebo Banská obchodných Bystrica známok, : ÚPV SR, Protokol 2013 k Madridskej do 7974 Medzinárodné ochranné známky podľa Madridského systému. DIBDIAK, Ľubomír Banská Bystrica: ÚPV SR, Medzinárodné patentové triedenie. 8 vydanie (2006). Základná úroveň. Zväzok 1 Sekcia - A - B. Banská Bystrica: ÚPV SR, Medzinárodné patentové triedenie. 8 vydanie (2006). Základná úroveň. Zväzok 2 Sekcia - C - D. Banská Bystrica: ÚPV SR, Medzinárodné patentové triedenie. 8 vydanie (2006). Základná úroveň. Zväzok 3 Sekcie - E - F. Banská Bystrica: ÚPV SR, Medzinárodné patentové triedenie. 8 vydanie (2006). Základná úroveň. Zväzok 4 Sekcie - G - H. Banská Bystrica: ÚPV SR, Medzinárodné patentové triedenie. 8 vydanie (2006). Základná úroveň. Zväzok 5 Návod. - Banská Bystrica: ÚPV SR, Medzinárodné patentové triedenie. Návod. Siedme vydanie. - Banská Bystrica: ÚPV SR, Medzinárodné patentové triedenie. Návod. Siedme vydanie. - Banská Bystrica: ÚPV SR, Medzinárodné patentové triedenie. Sekcia A. Siedme vydanie. - Banská Bystrica: ÚPV SR, Medzinárodné patentové triedenie. Sekcia A. Siedme vydanie. - Banská Bystrica: ÚPV SR, Medzinárodné patentové triedenie. Sekcia B. Siedme vydanie. - Banská Bystrica: ÚPV SR, Medzinárodné patentové triedenie. Sekcia B. Siedme vydanie. - Banská Bystrica: ÚPV SR, Medzinárodné patentové triedenie. Sekcia C. Siedme vydanie. - Banská Bystrica: ÚPV SR, Medzinárodné patentové triedenie. Sekcia C. Siedme vydanie. - Banská Bystrica: ÚPV SR, Medzinárodné patentové triedenie. Sekcia D. Siedme vydanie. - Banská Bystrica: ÚPV SR, Medzinárodné patentové triedenie. Sekcia D. Siedme vydanie. - Banská Bystrica: ÚPV SR, Medzinárodné patentové triedenie. Sekcia E. Siedme vydanie. - Banská Bystrica: ÚPV SR, Medzinárodné patentové triedenie. Sekcia E. Siedme vydanie. - Banská Bystrica: ÚPV SR,

6 6139 Medzinárodné patentové triedenie. Sekcia F. Siedme vydanie. - Banská Bystrica: ÚPV SR, Medzinárodné patentové triedenie. Sekcia F. Siedme vydanie. - Banská Bystrica: ÚPV SR, Medzinárodné patentové triedenie. Sekcia G. Siedme vydanie. - Banská Bystrica: ÚPV SR, Medzinárodné patentové triedenie. Sekcia G. Siedme vydanie. - Banská Bystrica: ÚPV SR, Medzinárodné patentové triedenie. Sekcia H. Siedme vydanie. - Banská Bystrica: ÚPV SR, Medzinárodné patentové triedenie. Sekcia H. Siedme vydanie. - Banská Bystrica: ÚPV SR, Medzinárodné predpisy priemyselnoprávnej ochrany. - Banská Bystrica: ÚPV SR, Medzinárodné triedenie výrobkov a služieb na účely zápisu ochranných známok podľa -Niceskej dohody zo d Banská Bystrica: ÚPV SR, Medzinárodné triedenie výrobkov a služieb na účely zápisu ochranných známok podľa -Niceskej dohody zo d Banská Bystrica: ÚPV SR, Medzinárodné triedenie výrobkov a služieb na účely zápisu ochranných známok podľa -Niceskej dohody zo d Banská Bystrica: ÚPV SR, Medzinárodné triedenie výrobkov a služieb na účely zápisu ochranných známok podľa -Niceskej dohody zo d Banská Bystrica: ÚPV SR, Medzinárodné triedenie výrobkov a služieb na zápis ochranných známok (Niceské triedenie). - Deviate vydanie. 1 diel. Abecedný Banská zoznam Bystrica: výrobkov ÚPV a služieb. SR, Medzinárodné triedenie výrobkov a služieb na zápis ochranných známok (Niceské triedenie). - Deviate vydanie. 1 diel. Abecedný Banská zoznam Bystrica: výrobkov ÚPV a služieb. SR, Medzinárodné triedenie výrobkov a služieb na zápis ochranných známok. (Niceské triedenie). - 8 vydanie. 1 diel. Abecedný zoznam. Banská výrobkov Bystrica: a služieb. ÚPV SR, Medzinárodné triedenie výrobkov a služieb na zápis ochranných známok. (Niceské triedenie). - 8 vydanie. 1 diel. Abecedný zoznam. Banská výrobkov Bystrica: a služieb. ÚPV SR, Medzinárodné triedenie výrobkov a služieb na zápis ochranných známok. (Niceské triedenie). - 8 vydanie. 2 diel. Zoznam výrobkov Banská a služieb Bystrica: podúpv SR, Medzinárodné triedenie výrobkov a služieb na zápis ochranných známok. (Niceské triedenie). - 8 vydanie. 2 diel. Zoznam výrobkov Banská a služieb Bystrica: podúpv SR, Medzinárodné triedenie výrobkov a služieb na zápis ochranných známok. (Niceské triedenie). - Deviate vydanie. 2 diel. Zoznam Banská výrobkov Bystrica: a služieb ÚPV podsr, Medzinárodné triedenie výrobkov a služieb na zápis ochranných známok. (Niceské triedenie). - Deviate vydanie. 2 diel. Zoznam Banská výrobkov Bystrica: a služieb ÚPV podsr, Medzinárodné triedenie výrobkov a služieb. Aktualizácia - marec Banská Bystrica: ÚPV SR, Medzinárodné triedenie výrobkov a služieb. Aktualizácia - marec Banská Bystrica: ÚPV SR, Metodické pokyny k provádění předběžného průzkumu novosti a průzkumu technického - a ekonomického ú Praha: IPPO, Metodika expertizy přihlášek vynálezů. - Praha: ÚVO, Metodika hodnocení a formulace popisu vynálezů v SSSR. ŠEPELEV,N.P.- KIČKIN,I.I. - SKORŇPraha: IV ÚVO, Metodika patentových rešerší. PIČMAN,Dobroslav Praha: ÚPV, Metodika patentových rešerší. KREJBICH, J. Praha: ÚVO, Metodika provádění vynálezeckých průzkumu a rešerší. PIČMAN, D. Praha: ÚVO, Metodika rešerší v patentové literatúre. - Praha: ÚVO, Mezinárodní dohody z oboru průmyslových práv a příbuzných oborů. ŠPUNDA, M. - BRANDÝS, J. Praha: Institut UVO, Mezinárodní ochrana průmyslového vlastníctví. KUNZ,O. - BORSKÝ,E. Praha: Česká obchodná komora,

7 3191 Mezinárodní patentové třídění. Návod. Přehled tříd. Přehled potříd. - Praha: ÚPV, Mezinárodní patentové třídení. Sekce A. - Praha: ÚPV, Mezinárodní patentové třídení. Sekce A. - Praha: ÚPV, Mezinárodní patentové třídění. Sekce B. - Praha: ÚPV, Mezinárodní patentové třídění. Sekce B. - Praha: ÚPV, Mezinárodní patentové třídění. Sekce C. - Praha: ÚPV, Mezinárodní patentové třídění. Sekce C. - Praha: ÚPV, Mezinárodní patentové třídění. Sekce D. - Praha: ÚPV, Mezinárodní patentové třídění. Sekce D. - Praha: ÚPV, Mezinárodní patentové třídění. Sekce E. - Praha: ÚPV, Mezinárodní patentové třídění. Sekce E. - Praha: ÚPV, Mezinárodní patentové třídění. Sekce F. - Praha: ÚPV, Mezinárodní patentové třídění. Sekce F. - Praha: ÚPV, Mezinárodní patentové třídění. Sekce G. - Praha: ÚPV, Mezinárodní patentové třídění. Sekce G. - Praha: ÚPV, Mezinárodní patentové třídění. Sekce H. - Praha: ÚPV, Mezinárodní patentové třídění. Sekce H. - Praha: ÚPV, Mezinárodní smlouvy na ochranu průmyslového vlastnictví. - Praha: ÚPV, Mezinárodní smlouvy na ochranu průmyslového vlastnictví. - Praha: ÚPV, Mezinárodní smlouvy na ochranu průmyslového vlastnictví. 1díl. - Praha: ÚPV, Mezinárodní smlouvy na ochranu průmyslového vlastnictví. 2díl. - Praha: ÚPV, Mezinárodní spolupráce - licence. EFFMERT,J. Praha: FÚV, l Mezinárodní třídění obrazových prvků ochranných známek (Vídeňské třídění). 5vydání. - Praha: ÚPV, Mezinárodní třídění obrazových prvků ochranných známek. (Víděnské třídění). 4 vydání. - Praha: ÚPV, Mezinárodní třídění pro průmyslové vzory (Lokarnské třídění), Sedmé vydání. - Praha: ÚPV, Mezinárodní třídění pro průmyslové vzory (Lokarnské třídění). 8 vydání. - Praha: ÚPV, Mezinárodní třídění pro průmyslové vzory podle Locarnské dohody z 8října Praha: ÚPV, Mezinárodní třídění výrobků a služeb pro účely zápisu ochranných známek podle Niceské - dohody ze dne 15 Praha: ÚPV, Mezinárodní třídění výrobků a služeb pro účely zápisu ochranných známek podle Niceské - dohody ze dne 15 Praha: ÚPV, Mezinárodní třídení výrobků a služeb pro účely zápisu ochranných známek podle Niceské - dohody ze dne 15 Praha: ÚPV,

8 2129 Mezinárodní třídění výrobků a služeb pro účely zápisu ochranných známek podle Niceské - dohody ze dne 15 Praha: ÚPV, Mezinárodní třídění výrobků a služeb pro účely zápisu ochranných známek podle Niceské - dohody ze dne 15 Praha: ÚPV, Mezinárodní třídění výrobků a služeb pro účely zápisu ochranných známek podle Niceské - dohody ze dne 15 Praha: ÚPV, Mezinárodní úmluvy v patentovém právu. JENERÁL, Emil Praha: ÚPV, Mezinárodní úmluvy v patentovém právu. JENERÁL, Emil Praha: ÚPV, Mezinárodní úmluvy v patentovém právu. JENERÁL, Emil Praha: ÚPV, Miroslav Tuma. Personálna bibliografia - 75 rokov života jubilanta. TUMA, Miroslav Martin: SNK, Model Law for Developing Countries on Appelations of Origin and Indications of Source. - Geneva: WIPO, Model Law for Developing Countries on Marks, Trade Names and Acts of Unfair Compotition. - Geneva: BIRPI, Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví v kontextu evropského práva, dohody TRIPS DOBŘICHOVSKÝ, a Tomáš Praha: Linde, Multilingual Dictionary of Copyright, Rights and Contracts. - London: Blueprint, Nairobi Treaty on the Protection of the Olympic Symbol Adopted at Nairobi on September - 26, Geneva, WIPO, National law relating to the EPC. European patent aplplications and patents: law and practice - of the EPC contracting states. Extension Munich: of European Patent patents. Office, Návrh predpisu "Zabezpečenie nehmotného duševného vlastníctva a priemyselno-právnej BÁTOVSKÝ, ochrany v SE Milan a. s. EMO o. z. Závere Košice: Inštitút pre duš. vlastníctvo, Nekalá soutěž BORSKÝ,Emil Praha: ÚVO, Nekalá soutěž. BORSKÝ, E. Praha: ÚVO, Některé problémy z politické ekonomie související s průmyslověprávní ochranou. HUPCEJ, Štefan Praha: IPPO, Nemecké patentové triedenie KONEČNÝ,E. Bratislava: SLTK, Nemecko - slovenský technický slovník. A - L. - Bratislava: Alfa, Nemecko - slovenský technický slovník. M-Z. - Bratislava: Alfa, Německo-český hospodářský slovník. BURGER,Josef Plzeň: Fraus, Německo-český právnický slovník. ALEŠ,Martin Praha: Linde, Německo-český vědeckotechnický slovník. - Brno: Littera, Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for -the Purposes of the Registration of Marks Geneva of June : WIPO, 15, 1957, 1995 as revised at Stockholm on Jul 6740 Nizozemsko - český slovník. ČERMÁK, František - HRNČÍŘOVÁ, Zdenka Praha: Leda, Normatívní materiály WIPO. - Praha: CIV, Normy a doporučení v oblasti patentových informací. PIČMANOVÁ, Marie Praha: ÚPV ČR, Norwegian small and medium-sized enterprises and the intellectual property rights system: EVERSEN, exploration Eric and analysis. Geneva: WIPO, Novelizovaný zákon o ochranných známkach s dôvodovou správou v úplnom znení. - Bratislava: Epos, Nový zákon o patentoch, dodatkových osvedčeniach (patentový zákon) s dôvodovou správou. - Bratislava: Epos,

9 6719 Nový zákonník práce. Personálny a mzdový poradca podnikateľa 12-13/ Žilina: Inf. centrum podnikateľov, Občiansky zákonník. 1diel. Komentár. SVOBODA, Jaromír Bratislava: Eurounion, Občiansky zákonník. 2diel. SVOBODA, Jaromír Bratislava: Eurounion, Obchod nehmotnými statky. Patenty, vynálezy, know-how, ochranné známky. MALÝ, Josef Praha: C.H.Beck, Obchodní tajemství a know-how. ČADA,Karel Praha: ÚPV, Obchodný zákonník a súvisiace predpisy. Komentár. SUCHOŽA,Jozef Bratislava: Eurounion, Obchodný zákonník a známkové právo (nekalá súťaž). Záverečná práca. MURČEK, Elemír Banská Bystrica: ÚPV SR, Objevy a vynálezy tisíciletí. HOUDEK, František - TŮMA, Jan Praha: naklad. Lidové noviny, Objevy, vynálezy, zlepšovací návrhy a průmyslové vzory. - Praha: SNTL, Oceňování značky a jeho význam. HAIGH, David Praha: Management Press, Odborná literatúra a informácie. OLŠOVSKÝ, Milan Púchov: Vydav. TU A. Dubčeka, Ohodnocovanie nehmotného majetku podniku. Záverečná práca. ŠEFČÍKOVÁ, Miriam Banská Bystrica: ÚPV SR, Ochrana autorských práv v informační společnosti. KŘÍŽ, Jan Praha: Linde, Ochrana dobré pověsti a názvu právnických osob. DEVÁTÝ, Stanislav - TOMAN, Petr Praha: Linde, Ochrana duševného vlastníctva v podmienkach WUSAM, a. s., Zvolen. Záverečná práca. SPIROVÁ, Marína Košice: Inštitút pre duš. vlastníctvo, Ochrana duševného vlastníctva. Zv. 6 Zborník z celoštátneho seminára. VYPARINA, Stanislav Košice: Patent Management, Ochrana farmaceutických produktov. Záverečná práca. ŠTIEFELOVÁ, Mária Banská Bystrica: ÚPV SR, Ochrana informácií. Záverečná práca. SEDLIAKOVÁ, Eva Košice: Inštitút pre duš. vlastníctvo, Ochrana názvů, postav a příběhů uměleckých děl. ŠALOMOUN, Michal Praha: C. H. Beck, Ochrana označení pôvodu výrobkov a zemepisných označení výrobkov podľa národného ORAVCOVÁ, práva, práva Jana Európskej únie a Lisabonskej Banská dohody Bystrica: o ochrane ÚPV SR, ozna Ochrana počítačových programov. Záverečná práca. SLOBODNÍK, Marián Banská Bystrica: ÚPV SR, Ochrana práv a zmluvné vzťahy v oblasti priemyselného designu. (fotokópia) MRÁZOVÁ, Margita Bratislava: Slov. design centrum, Ochrana práv duševného vlastníctva a internet. Záverečná práca. KRIŽKOVÁ, Alica Banská Bystrica: ÚPV SR, Ochrana práv vynálezců a zlepšovatelů v evropských socialistických zemích. SKRIPKO,V.R. Praha: ÚVO, Ochrana proti nekalé soutěži. - Praha: ÚPV, Ochrana průmyslového vlastnictví 1 Patentový zákon, ochrana průmyslových vzorů, zákon PÍTRA, o ochrane V. topografií, polovodi Praha: SEVT, Ochrana průmyslového vlastnictví v Evropské unii /texty právních předpisů./ KOPECKÁ, Světlana Praha: ÚPV, Ochrana průmyslového vlastnictví v Evropské unii. KOPECKÁ, Světlana Praha: ÚPV, Ochrana topografií polovodičových výrobků. JENERÁL,E. Praha: FÚV, Ochranná známka ako predmet zmluvných vzťahov. FEDURCOVÁ, Jana Košice: Inštitút pre duš. vlastníctvo,

10 7474 Ochranná známka Společenství. KOPECKÁ, Světlana Praha: ÚPV, Ochranná známka Spoločenstva (CTM). HAJNALOVÁ, Zdenka - SUJA, Jozef Banská Bystrica: ÚPV SR, Ochranné známky a označení původu. JAKL,Ladislav Praha: ÚPV, Ochranné známky a označení původu. JAKL, Ladislav Praha: ÚPV, Ochranné známky, další práva na označení a hospodářská soutěž. MUNKOVÁ, Jindřiška Praha: ÚPV SR, Ochranné známky. Zákon, vyhláška, dôvodová správa, komentár, spoločné odporúčanie BACHRATÝ, o všeobecne známej Ján - ZÁTHURECKÝ, známke. Eugen Banská Bystrica: ÚPV SR, Označenia pôvodu a zemepisné označenia výrobkov. VYPARINA, Stanislav Banská Bystrica: ÚPV SR, Paris Convention for the Protection of Industrial Property of March 20, 1883, as revised - at Brussels on December 14, 1900, at Washington Geneva : WIPO, on June , 1911, at The Hague on Nov 2854 Pařížská únijní úmluva na ochranu průmyslového vlastníctví zo dňa 20března díl KUNZ Praha: ÚVO, Patent Cooperation Treaty (PCT) done at Washigton on June 19, 1970, amemded on September - 28, 1979, modified on February Geneva 3, 1984, : WIPO, and on 2012 October 3, 2001 and Regulations 9245 Patent Law Treaty (PLT) Done at Geneva on June 1, Regulations under the Patent - Law Treaty (as in force from January Geneva 1, 2006) : and WIPO, Explanatory (bez roku Notes vyd.) on the Patent Law 9169 Patent Litigation in Europe: An Overview of the National Patent Litigation Systems in -Europe. Munich: Európsky patentový úrad, Patent Spoločenstva. Záverečná práca. ČECHVALOVÁ, Anna Banská Bystrica: ÚPV SR, Patentová soustava Spojených států amerických. HEŘMAN, L. Praha: ÚPV ČR, Patentovateľnosť v oblasti farmaceutík. Záverečná práca. BHUTANIOVÁ, Zuzana Banská Bystrica: ÚPV SR, Patentovateľnosť vynálezov. Záverečná práca. RISKOVÁ, Jana Banská Bystrica: ÚPV SR, Patentové databázy na CD-ROM a na Internete. Záverečná práca. MAKOVNÍK, Karol Banská Bystrica: ÚPV SR, Patentové dokumenty Európskeho patentového úradu a Svetovej organizácie duševného LACO, vlastníctva. Ján Závere Banská Bystrica: ÚPV SR, Patentové dokumenty vydávané vybranými úradmi členských krajín Európskeho patentového HANČUĽÁKOVÁ, dohovoru. Závere Zuzana Banská Bystrica: ÚPV SR, Patentové informace na Internetu. PIČMAN, Dobroslav Praha: ÚPV, Patentové informace na Internetu. PIČMAN, Dobroslav Praha: ÚPV, Patentové informace na Internetu. PIČMAN, Dobroslav Praha: ÚPV, Patentové informace na Internetu. PIČMAN, Dobroslav Praha: ÚPV, Patentové informace. Přehled pojmů. PIČMANOVÁ, M. Praha: ÚPV, Patentové nároky a kategórie vynálezov. Záverečná práca. GAZDÍK, Slavomír Banská Bystrica: ÚPV SR, Patentové právo ČSFR. ZÁBRŠ, A. Praha: FÚV, Patentové právo ČSFR. ZÁBRŠ, A. Praha: FÚV, Patentové právo rozvojových zemí. - Praha: FÚV, Patentové statistiky jako ukazatele vědy a techniky. VLACHÁ, Eva Praha: UVTEI, Patentové vestníky Európskeho patentového úradu a Svetovej organizácie duševného vlastníctva. RIŠOVÁ, Viera Závere Banská Bystrica: ÚPV SR,

Prehľad patentovej literatúry + Prehľad voľne dostupných zdrojov

Prehľad patentovej literatúry + Prehľad voľne dostupných zdrojov Prehľad patentovej literatúry + Prehľad voľne dostupných zdrojov Literatúra s tematikou duševného vlastníctva a priemyselného práva (zakúpené z prostriedkov projektu do knižničného fondu Akademickej knižnice

More information

Publikácie dostupné v študovni Úradu priemyselného vlastníctva SR na prezenčné štúdium.

Publikácie dostupné v študovni Úradu priemyselného vlastníctva SR na prezenčné štúdium. 7514 10 rokov Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky. - Banská Bystrica: ÚPV SR, 2003 618 500 otázek a odpovědí pro zlepšovatele a vynálezce. PITRA, V. Praha: Práce, 1983 2396 ABC průmyslových

More information

2012/2013. Publishing Activities. Report on the Activities in. A) Publications released by the Center. B) Publications of the Center s members

2012/2013. Publishing Activities. Report on the Activities in. A) Publications released by the Center. B) Publications of the Center s members Report on the Activities in 2012/2013 The Center for Human Rights and Democratization was founded in September 2009 as an independent nonprofit institution that concentrates on multi-discipline research

More information

ANNEX V PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY

ANNEX V PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY ANNEX V PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY ANNEX V REFERRED TO IN ARTICLE 24 PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY Article 1 Intellectual property Intellectual property comprises in particular copyright,

More information

7. TICHÝ, Luboš a kol.: Evropské právo.- 4. vyd.- Praha: C.H. Beck, 2011.- 953 s.- ISBN 978-80-7400-333-2.- Signatúra B021-130 (3058)

7. TICHÝ, Luboš a kol.: Evropské právo.- 4. vyd.- Praha: C.H. Beck, 2011.- 953 s.- ISBN 978-80-7400-333-2.- Signatúra B021-130 (3058) VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Európsky platobný rozkaz, Európske konanie s nízkou hodnotou sporu Miesto konania: Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky

More information

Aktuální otázky přípravy budoucích učitelů VÝZNAM TEORIE, EMPIRIE A PEDAGOGICKÉ přírodovědných, PŘÍBUZNÝCH OBORŮ

Aktuální otázky přípravy budoucích učitelů VÝZNAM TEORIE, EMPIRIE A PEDAGOGICKÉ přírodovědných, PŘÍBUZNÝCH OBORŮ VI. Mezinárodní konference k problematice přípravy učitelů pro přírodovědné a zemědělské předměty na téma: Aktuální otázky přípravy budoucích učitelů VÝZNAM TEORIE, EMPIRIE A PEDAGOGICKÉ PRAXE přírodovědných,

More information

THE PARIS CONVENTION FOR THE PROTECTION OF INDUSTRIAL PROPERTY. A Commentary SAM RICKETSOIS> OXFORD UNIVERSITY PRESS

THE PARIS CONVENTION FOR THE PROTECTION OF INDUSTRIAL PROPERTY. A Commentary SAM RICKETSOIS> OXFORD UNIVERSITY PRESS THE PARIS CONVENTION FOR THE PROTECTION OF INDUSTRIAL PROPERTY A Commentary SAM RICKETSOIS> OXFORD UNIVERSITY PRESS DETAILED CONTENTS Table ofcases Table of Legislation Table ofabbreviations Used in this

More information

NOVINKY Z AKADEMICKEJ KNIŽNICE MTF

NOVINKY Z AKADEMICKEJ KNIŽNICE MTF NOVINKY Z AKADEMICKEJ KNIŽNICE MTF V/2014 Nové tituly vo fonde Prehľad periodík dostupných v študovni oblasť Strojárstvo NOVÉ TITULY VO FONDE AK MTF ZA PREDCHÁDZAJÚCI MESIAC (apríl) Titul: Methodology,

More information

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY TRESTNÉ ČINY PROTI ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU 1. Knihy 1.1. Knižná literatúra vo fonde Knižnice Justičnej akadémie SR 1.2. Knižná literatúra vo fonde iných knižníc 2. Časopisecké

More information

ENFORCEMENT OF ECONOMIC AND SOCIAL RIGHTS CONCERNING EMPLOYMENT AND OCCUPATION

ENFORCEMENT OF ECONOMIC AND SOCIAL RIGHTS CONCERNING EMPLOYMENT AND OCCUPATION ENFORCEMENT OF ECONOMIC AND SOCIAL RIGHTS CONCERNING EMPLOYMENT AND OCCUPATION JANA KOMENDOVÁ Masarykova univerzita, Právnická fakulta Abstract in original language Příspěvek se zabývá vymahatelností hospodářských

More information

Bartl David University of Ostrava Czech Republic. Bartl Ondřej University of Žilina Slovakia

Bartl David University of Ostrava Czech Republic. Bartl Ondřej University of Žilina Slovakia Bartl David University of Ostrava Czech Republic Bartl Ondřej University of Žilina Slovakia Benčík Michal National Bank of Slovakia, Bratislava Slovakia Beránek Ladislav University of South Bohemia, České

More information

Asertivita v práci s klientom banky

Asertivita v práci s klientom banky Bankovní institut vysoká škola Praha zahraničná vysoká škola Banská Bystrica Katedra ekonomie a financií Asertivita v práci s klientom banky Diplomová práca Autor: Viera Košteková Finance Vedúci práce:

More information

Návrh na vyradenie knižničných jednotiek Por Prír.č. Autor (i) Názov Vydavateľ Rok Cena

Návrh na vyradenie knižničných jednotiek Por Prír.č. Autor (i) Názov Vydavateľ Rok Cena Návrh na vyradenie knižničných jednotiek Por Prír.č. Autor (i) Názov Vydavateľ Rok Cena 1 021433 Cunningham Lawrence S.: Culture and Values. Volume 1 : A 2 021430 Cunningham Lawrence S.: Culture and Values.

More information

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY K PROBLEMATIKE APLIKÁCIA PRÁVA EÚ V PRAXI VŠEOBECNÝCH SÚDOV

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY K PROBLEMATIKE APLIKÁCIA PRÁVA EÚ V PRAXI VŠEOBECNÝCH SÚDOV VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY K PROBLEMATIKE APLIKÁCIA PRÁVA EÚ V PRAXI VŠEOBECNÝCH SÚDOV 1. Knihy 1.1. Knižná literatúra vo fonde Knižnice Justičnej akadémie SR 1.2. Knižná literatúra vo fonde iných

More information

WIPO INTELLECTUAL PROPERTY HANDBOOK

WIPO INTELLECTUAL PROPERTY HANDBOOK WIPO INTELLECTUAL PROPERTY HANDBOOK WIPO PUBLICATION No. 489 (E) ISBN 978-92-805-1291-5 WIPO 2004 Second Edition Reprinted 2008 Detailed Table of Contents Chapter 1 Introduction The Concept of Intellectual

More information

1.1. KNIŽNÁ LITERATÚRA VO FONDE KNIŽNICE JUSTIČNEJ AKADÉMIE SR

1.1. KNIŽNÁ LITERATÚRA VO FONDE KNIŽNICE JUSTIČNEJ AKADÉMIE SR VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Interpretácia právnych princípov a zásad práva Miesto konania: Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Omšení Termín

More information

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Aktuálna aplikačná prax v oblasti spotrebiteľského práva

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Aktuálna aplikačná prax v oblasti spotrebiteľského práva VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Aktuálna aplikačná prax v oblasti spotrebiteľského práva Miesto konania: Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Omšení

More information

PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV - Podbanské 2012

PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV - Podbanské 2012 PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV Podbanské 2012 CIEĽ A ZAMERANIE KONFERENCIE : Cieľom konferencie je poskytnúť priestor pre prezentovanie nových a aktuálnych výsledkov vedeckej a výskumnej

More information

IS FAIR VALUE CURRENTLY IN COMPLIANCE WITH THE PRINCIPLE OF TRUE AND REAL REFLECTION IN THE CZECH ACCOUNTING?

IS FAIR VALUE CURRENTLY IN COMPLIANCE WITH THE PRINCIPLE OF TRUE AND REAL REFLECTION IN THE CZECH ACCOUNTING? ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS Volume LX 10 Number 4, 2012 IS FAIR VALUE CURRENTLY IN COMPLIANCE WITH THE PRINCIPLE OF TRUE AND REAL REFLECTION IN THE CZECH ACCOUNTING?

More information

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY Európske rodinné právo 1. KNIHY 1.1. KNIŽNÁ LITERATÚRA VO FONDE KNIŽNICE JUSTIČNEJ AKADÉMIE SR 1. ARNULL, Anthony - DASHWOOD, Alan - DOUGAN, Michael - ROSS, Malcolm - SPAVENTA,

More information

Appellations of Origin / Geographical Indications / Indications of Source: Geographical Indications Act No. 4 of 2000.

Appellations of Origin / Geographical Indications / Indications of Source: Geographical Indications Act No. 4 of 2000. ST. LUCIA (LC) 1 ST. LUCIA (LC) I. LEGISLATIVE PROFILE 1. National Legislation a. Industrial Property Capital: Population: 158,000 Patents: Commercial Code, Chapter 244, Title 10, Patents, Designs and

More information

Article Legal Consequences of the Determination of Corporate Income Tax Base Referring to IFRS

Article Legal Consequences of the Determination of Corporate Income Tax Base Referring to IFRS econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Molín,

More information

CHALUPA, B., 1981: Pozornosť a jej úloha v psychickej regulácii činnosti. Bratislava: SPN.

CHALUPA, B., 1981: Pozornosť a jej úloha v psychickej regulácii činnosti. Bratislava: SPN. ZOZNAM LITERATÚRY ATKINSONOVÁ, L., R., a kol., 2003: Psychologie. Praha: Portál, 752 s., ISBN 80-7178-640-3. BALCAR, K., 1983: Úvod do studia psychologie osobnosti. Praha, SPN. BOROŠ, J., 1982: Základy

More information

Course Name: Financing and economics management

Course Name: Financing and economics management Course Name: Financing and economics management Author: mjr. Ing. Blanka Adámková, Ph.D. Topic: T21 Place and task of economic management Course Objectives: The aim of the lecture is to establish a system

More information

HOW TO ACCELERATE A CANADIAN PATENT APPLICATION?

HOW TO ACCELERATE A CANADIAN PATENT APPLICATION? HOW TO ACCELERATE A CANADIAN PATENT APPLICATION? GABRIELLE MOISAN ET KARINA LAFLAMME * LAWYERS, PATENT AND TRADE-MARK AGENTS The Canadian Intellectual Property Office (CIPO) will not begin examination

More information

VICTOR NABHAN. Short CV. Victor Nabhan holds LLM law degrees from the University of Lyon, University of Paris, and New York University Law Schools.

VICTOR NABHAN. Short CV. Victor Nabhan holds LLM law degrees from the University of Lyon, University of Paris, and New York University Law Schools. VICTOR NABHAN Short CV Victor Nabhan holds LLM law degrees from the University of Lyon, University of Paris, and New York University Law Schools. From 1971 until 1999 a) He was a professor of law (tenured)

More information

Článková bibliografia z vybraných periodík AK

Článková bibliografia z vybraných periodík AK Článková bibliografia z vybraných periodík AK APRÍL 2011 1. EE časopis pre elektrotechniku a energetiku č.1 (2011) 15 2.Obrana č. 3 (2011) 20 3. Zbraně & náboje č. 4 (2011) 17 4. Science & Military č.

More information

Faculty of Business and Economics Mendel University in Brno

Faculty of Business and Economics Mendel University in Brno Faculty of Business and Economics Mendel University in Brno PEFnet 2013 21 st November 2013 PROGRAMME PLENARY AND TOPICAL SESSIONS OF THE CONFERENCE Plenary: PEFnet 2013 (Q 16) Session 1: Economics and

More information

The Role of Specific University Research in Development of Social Work in the Czech Republic

The Role of Specific University Research in Development of Social Work in the Czech Republic ERIS Web Journal 2/2014 The Role of Specific University Research in Development of Social Work in the Czech Republic Lenka Krhutová Abstract Based on the current legislation of the Czech Republic, specific

More information

EUROPEAN FLAVORS AND SAVEURS D EUROPE ARE NOT CLEARLY DESCRIPTIVE TRADE-MARKS

EUROPEAN FLAVORS AND SAVEURS D EUROPE ARE NOT CLEARLY DESCRIPTIVE TRADE-MARKS EUROPEAN FLAVORS AND SAVEURS D EUROPE ARE NOT CLEARLY DESCRIPTIVE TRADE-MARKS STELLA SYRIANOS * LAWYERS, PATENT & TRADEMARK AGENTS In a case addressing the issue of descriptive trademarks, the Canadian

More information

WELCOME TO EQUITY CROWDFUNDING!

WELCOME TO EQUITY CROWDFUNDING! WELCOME TO EQUITY CROWDFUNDING! VINCENT BERGERON AND MARTIN GAUTHIER * LAWYERS, PATENT AND TRADE-MARK AGENTS Equity crowdfunding is now allowed in Canada and adapted to start-up companies in Quebec, British

More information

How to Make Money on Investments into Residential Real Estate? No Quick n Easy Solutions

How to Make Money on Investments into Residential Real Estate? No Quick n Easy Solutions How to Make Money on Investments into Residential Real Estate? No Quick n Easy Solutions AmCham October 14, 2015 Contents Czech residential market in European context Prague and other cities Asking price

More information

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Kapitálové obchodné spoločnosti

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Kapitálové obchodné spoločnosti VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Kapitálové obchodné spoločnosti Miesto konania: Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Omšení Termín konania: 06.10.2014

More information

Management Development Practices in the Czech Reality

Management Development Practices in the Czech Reality Management Development Practices in the Czech Reality Zuzana Dvořáková Introduction Personnel management in the Czech business environment started to be internationalised by multinational enterprises from

More information

Training teacher at pedagogical practice of students the partner of academic teacher

Training teacher at pedagogical practice of students the partner of academic teacher Training teacher at pedagogical practice of students the partner of academic teacher Emil Kříž Ing., Ph.D. Czech University of Life Sciences Prague, Institute of Education and Communication, Czech Republic

More information

Nové tituly vo fonde AK MTF Marec 2013

Nové tituly vo fonde AK MTF Marec 2013 Nové tituly vo fonde AK MTF Marec 2013 Jangl, Štefan - Kavický, Vladimír : Ochrana pred účinkami výbuchov výbušnín a nástražných výbušných systémov. - Žilina (Slovenská republika) : Jana Kavická-KAVICKÝ,

More information

CESKÁ REPUBLIKA (CZECH REPUBLIC) : Trusted List

CESKÁ REPUBLIKA (CZECH REPUBLIC) : Trusted List ETSI 2014 - TSL HR - PDF/A-1b generator Ing. Rado mír Šimek Digitálně podepsal Ing. Radomír Šimek DN: c=, cn=ing. Radomír Šimek, o=ministry of the Interior of the Czech Republic, serialnumber=ica 1044821

More information

Politológia a politická analýza. Syllabus kurzu

Politológia a politická analýza. Syllabus kurzu Politológia a politická analýza Syllabus kurzu Prednáška: streda 11.30 13.00 streda 9.45 11.15 Lucia Klapáčová 13.30 15.00 - Andrea Figulová 15.15 16.45 - Teodor Gyelnik (ENG) Prednášajúci Andrea Figulová

More information

PURCHASE ORDER PLACED DURING RELEVANT PERIOD AND PROCESS OF SAMPLING AS MARKET TESTING CONSTITUTE USE, FEDERAL COURT RULES

PURCHASE ORDER PLACED DURING RELEVANT PERIOD AND PROCESS OF SAMPLING AS MARKET TESTING CONSTITUTE USE, FEDERAL COURT RULES PURCHASE ORDER PLACED DURING RELEVANT PERIOD AND PROCESS OF SAMPLING AS MARKET TESTING CONSTITUTE USE, FEDERAL COURT RULES By Stella Syrianos LEGER ROBIC RICHARD, Lawyers ROBIC, Patent & Trademark Agents

More information

INSUFFICIENT EVIDENCE OF GOODWILL LEADS TO DISMISSAL OF A PASSING OFF ACTION

INSUFFICIENT EVIDENCE OF GOODWILL LEADS TO DISMISSAL OF A PASSING OFF ACTION INSUFFICIENT EVIDENCE OF GOODWILL LEADS TO DISMISSAL OF A PASSING OFF ACTION Alexandra Steele LEGER ROBIC RICHARD, Lawyers ROBIC, Patent & Trademark Agents Centre CDP Capital 1001 Square-Victoria - Bloc

More information

IMPACT OF LUMP SUM EXPENSE RATES ON PUBLIC REVENUE

IMPACT OF LUMP SUM EXPENSE RATES ON PUBLIC REVENUE ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS Volume 63 113 Number 3, 2015 http://dx.doi.org/10.11118/actaun201563031023 IMPACT OF LUMP SUM EXPENSE RATES ON PUBLIC REVENUE Jana

More information

Printed červenec 16, 2016 at 20:58

Printed červenec 16, 2016 at 20:58 OPEN -- Overall Stage Results Stage 1 -- 1 1 28 3,86 7,2539 30,0000 100,00 10 Marik, Milan-Kaja 2 26 6,48 4,0123 16,5939 55,31 11 Cerny, Vaclav 3 26 16,34 1,5912 6,5807 21,94 12 Cerny, Marek STANDARD --

More information

2. Supposed process of implementation QMS by ISO 9001

2. Supposed process of implementation QMS by ISO 9001 SUPPOSED PROCESS IMPLEMENTATION OF THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM BY ISO 9001 AT JAN PERNER TRANSPORT FACULTY UNIVERSITY OF PARDUBICE Libor Švadlenka - Eva Cempírková 1. Introduction Czech high school went

More information

Innovative environment of the Zlínský Region

Innovative environment of the Zlínský Region P r a c e Ko m i s j i Ge o g r a f i i Pr z e m y s ł u Nr 16 Wa r s z a w a Kr a k ó w 2010 Ta t i a n a Mi n t á l o v á, Mi c h a l Va n č u r a, Václav Toušek, Martin Blažek Palacky University in

More information

THE TWO-FACTOR THEORY AND WORKING TIME ARRANGEMENT

THE TWO-FACTOR THEORY AND WORKING TIME ARRANGEMENT Lucia MURÍNOVÁ Jan ŠINOVSKÝ THE TWO-FACTOR THEORY AND WORKING TIME ARRANGEMENT Rudolf HORÁK (recenzent) Abstract: This paper presents main principles of The two-factor theory also known as Herzberg's motivation-hygiene

More information

Catalogue of Products

Catalogue of Products Catalogue of Products September 2014 Contents About WIPO 1 About Intellectual Property 2 Statistics 4 Economics of IP 4 Arbitration and Mediation 5 Traditional Knowledge 5 Intellectual Property Issues

More information

NOT ALL ALCOHOLIC BEVERAGES ARE CREATED EQUAL, REVEALS CANADA S TRADEMARK OPPOSITON BOARD

NOT ALL ALCOHOLIC BEVERAGES ARE CREATED EQUAL, REVEALS CANADA S TRADEMARK OPPOSITON BOARD NOT ALL ALCOHOLIC BEVERAGES ARE CREATED EQUAL, REVEALS CANADA S TRADEMARK OPPOSITON BOARD In wine there is wisdom, in beer there is Freedom, in water there is bacteria. Benjamin Franklin STELLA SYRIANOS

More information

CANADIAN TRADE-MARK ACT ANNOTATED. Hugues G. Richard * Editor-in Chief

CANADIAN TRADE-MARK ACT ANNOTATED. Hugues G. Richard * Editor-in Chief CANADIAN TRADE-MARK ACT ANNOTATED Hugues G. Richard * Editor-in Chief Laurent Carrière, François M. Grenier, Jacques A. Léger, Garabed Nahabedian Thierry Orlhac and Georges T. Robic General Editors LEGER

More information

Týždeň 1. Úvodné stretnutie informácie o obsahu kurzu, spôsobe hodnotenia, úvod do problematiky demokracie

Týždeň 1. Úvodné stretnutie informácie o obsahu kurzu, spôsobe hodnotenia, úvod do problematiky demokracie Teórie demokracie Výberový predmet Vyučujúci: JUDr. Mgr. Michal Mrva Charakteristika kurzu Kurz má za cieľ oboznámiť študentov s problematikou demokracie v jej historickej perspektíve s dôrazom na vývoj

More information

PREHĽAD PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI Paneurópska vysoká škola Fakulta práva Rok 2010

PREHĽAD PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI Paneurópska vysoká škola Fakulta práva Rok 2010 PREHĽAD PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI Paneurópska vysoká škola Fakulta práva Rok 2010 AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách AAA1 AAA2 AAA3 Kriminalistické, forenzní a právní souvislosti identifikace

More information

FEDERAL COURT OF APPEAL CONFIRMS ABSENCE OF INFRINGEMENT IN WOOD CONSERVATOR CASE

FEDERAL COURT OF APPEAL CONFIRMS ABSENCE OF INFRINGEMENT IN WOOD CONSERVATOR CASE FEDERAL COURT OF APPEAL CONFIRMS ABSENCE OF INFRINGEMENT IN WOOD CONSERVATOR CASE BARRY GAMACHE * LAWYERS, PATENT & TRADEMARK AGENTS A recent decision by Canada s Federal Court of Appeal has confirmed

More information

WIPO LIST OF NEUTRALS BIOGRAPHICAL DATA. Telephone: +33 1 53 30 78 90 Facsimile: +33 1 53 30 78 99 Email: info@cabinetbertrand.com

WIPO LIST OF NEUTRALS BIOGRAPHICAL DATA. Telephone: +33 1 53 30 78 90 Facsimile: +33 1 53 30 78 99 Email: info@cabinetbertrand.com ARBITRATION AND MEDIATION CENTER WIPO LIST OF NEUTRALS BIOGRAPHICAL DATA André R. BERTRAND André R. Bertrand et Associés Société d'avocats 154 Boulevard Malesherbes 75017 Paris France Telephone: +33 1

More information

REGISTRATION OF TRADE-MARK BASED ON FOREIGN USE AND REGISTRATION, VALIDLY OBTAINED IN CANADA

REGISTRATION OF TRADE-MARK BASED ON FOREIGN USE AND REGISTRATION, VALIDLY OBTAINED IN CANADA REGISTRATION OF TRADE-MARK BASED ON FOREIGN USE AND REGISTRATION, VALIDLY OBTAINED IN CANADA STELLA SYRINAOS * LAWYERS, PATENT & TRADEMARK AGENTS The beer wars in Canada have been brewing for years although

More information

Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium

Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium Študijný odbor: 3.3.15 Manažment, Študijný program: Znalostný manažment Akademický rok 2010/2011 1. Školiteľ: doc. Ing. Vladimír Bureš, PhD.

More information

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY ORGANIZOVANÝ ZLOČIN 1. Knihy 1.1. Knižná literatúra vo fonde Knižnice Justičnej akadémie SR 1.2. Knižná literatúra vo fonde iných knižníc 2. Časopisecké články 2.1. Časopisecké

More information

CHEAP TICKETS TRADE-MARKS RULED DESCRIPTIVE BY FEDERAL COURT OF CANADA

CHEAP TICKETS TRADE-MARKS RULED DESCRIPTIVE BY FEDERAL COURT OF CANADA 1 CHEAP TICKETS TRADE-MARKS RULED DESCRIPTIVE BY FEDERAL COURT OF CANADA Stella Syrianos * LEGER ROBIC RICHARD, L.L.P. Lawyers, Patent and Trademark Agents Centre CDP Capital 1001 Square-Victoria Bloc

More information

WIPO LIST OF NEUTRALS BIOGRAPHICAL DATA. Telephone: +41 22 318 3000 Fax: +41 22 318 3010 E-mail: pierre.kobel@hirsch-law.ch www.hirsch-law.

WIPO LIST OF NEUTRALS BIOGRAPHICAL DATA. Telephone: +41 22 318 3000 Fax: +41 22 318 3010 E-mail: pierre.kobel@hirsch-law.ch www.hirsch-law. ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE Centre d arbitrage et de médiation de l OMPI WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION WIPO Arbitration and Mediation Center WIPO LIST OF NEUTRALS BIOGRAPHICAL

More information

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2006, ročník LII, řada strojní článek č.

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2006, ročník LII, řada strojní článek č. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2006, ročník LII, řada strojní článek č. 1530 Radim FARANA *, Jaromír ŠKUTA **, Lačezar LIČEV ***, Josef SCHREIBER

More information

National Seniors Championships

National Seniors Championships National Seniors Championships ITF Seniors Circuit SINGLES MAIN DRAW Week of City, Country Grade/Age Category Referee 13.-15.7.2007 Olomouc CZE 3 M-40+ FINAL POSITION 1 NEHASIL Libor CZE 2 KADLEC Jiri

More information

Intellectual Property Attorneys Barcelona Madrid Alicante

Intellectual Property Attorneys Barcelona Madrid Alicante Intellectual Property Attorneys Barcelona Madrid Alicante CURELL SUÑOL is a professional limited liability partnership of Industrial and Intellectual Property Attorneys. For more than half a century,

More information

BANK SERVICES WITH THE OFF-BALANCE SHEET CHARACTER OF THE CZECH BANKING SECTOR

BANK SERVICES WITH THE OFF-BALANCE SHEET CHARACTER OF THE CZECH BANKING SECTOR BANK SERVICES WITH THE OFF-BALANCE SHEET CHARACTER OF THE CZECH BANKING SECTOR ABSTRACT Ing. Veronika Bučková, Ph.D. Katedra ekonomických, právních a společenských disciplín Vysoká škola logistiky, o.p.s.

More information

BANKRUPTCY MODELS ENUNTIATION FOR CZECH GLASS MAKING FIRMS

BANKRUPTCY MODELS ENUNTIATION FOR CZECH GLASS MAKING FIRMS BANKRUPTCY MODELS ENUNTIATION FOR CZECH GLASS MAKING FIRMS Jiri Klecka 1, Hana Scholleova 2 1 University of Economics, Prague, Czech Republic, jiri.klecka@vse.cz 2 University of Economics, Prague, Czech

More information

XVI INTERNATIONAL SYMPOSIUM INNOVATION 2009

XVI INTERNATIONAL SYMPOSIUM INNOVATION 2009 INNOVATION 2009 PLENARY SECTION REFORM OF THE RESEARCH, DEVELOPMENT AND INNOVATION SYSTEM IN THE CR, INTERNATIONAL CO-OPERATION Plenary Session Hall of Wallenstein Palace, Senate of the Parliament CR,

More information

DIPLOMA IN INTELLECTUAL PROPERTY LAWS

DIPLOMA IN INTELLECTUAL PROPERTY LAWS DIPLOMA IN INTELLECTUAL PROPERTY LAWS 1. Duration : The duration of the course will be one academic year. (As per University rules four attempts are allowed for Diploma examination) 2. Pattern : Yearly

More information

THE BATTLE FOR THE RIGHT TO USE THE TRADE-MARK FUCK CANCER IN CANADA

THE BATTLE FOR THE RIGHT TO USE THE TRADE-MARK FUCK CANCER IN CANADA THE BATTLE FOR THE RIGHT TO USE THE TRADE-MARK FUCK CANCER IN CANADA STELLA SYRIANOS * LAWYERS, PATENT & TRADEMARK AGENTS In a recent case involving a dispute between cancer fundraising organisations,

More information

n.d. Propositions préliminaires pour la Constitution de la Fédération Internationale des Architectes Paysagistes 5-6

n.d. Propositions préliminaires pour la Constitution de la Fédération Internationale des Architectes Paysagistes 5-6 BIBLIOTHEQUE RENE PECHERE - RENE PECHERE LIBRARY Fonds IFLA - IFLA Archives Livres d or reliés - Bound Golden Books INVENTAIRE INVENTORY Livre I - Book I «I.F.L.A. 1948-1968» Création de l IFLA - IFLA

More information

ENGLISH EQUIVALENTS OF CZECH NAMES OF INSTITUTIONS: A SYNCHRONIC/DIACHRONIC STUDY

ENGLISH EQUIVALENTS OF CZECH NAMES OF INSTITUTIONS: A SYNCHRONIC/DIACHRONIC STUDY ENGLISH EQUIVALENTS OF CZECH NAMES OF INSTITUTIONS: A SYNCHRONIC/DIACHRONIC STUDY Radek Vogel Department of English Language and Literature, Faculty of Education, Masaryk University Brno, Czech Republic

More information

6:00 p.m. - Wine Tasting organised by Znovín Znojmo (at the Congress Centre)

6:00 p.m. - Wine Tasting organised by Znovín Znojmo (at the Congress Centre) The Ministry of the Environment Masaryk University in Brno Pardubice University J. E. Purkyně University in Ústí nad Labem University of Economics in Prague University of Economics and Management in Prague

More information

13 th CZECH DAYS FOR EUROPEAN RESEARCH CZEDER 2015

13 th CZECH DAYS FOR EUROPEAN RESEARCH CZEDER 2015 Technology Centre ASCR, the Ministry of Education, Youth and Sports and the team of the FP7 MIRRIS project would like to invite you to the conference 13 th CZECH DAYS FOR EUROPEAN RESEARCH CZEDER 2015

More information

Economic and legal aspects of the agricultural land market

Economic and legal aspects of the agricultural land market Economic and legal aspects of the agricultural land market Jarmila Lazíková 1, Ivan Takáč 2, Štefan Buday 3 1 Department of Law, Faculty of European Studies and Regional Development, Slovak University

More information

Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou

Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou CZ SK Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou Intuos5 Poznámka: chraňte svůj tablet. Vyměňujte včas hroty pera. Bližší informace najdete v Uživatelském manuálu. Poznámka: chráňte svoj

More information

Agris on-line Papers in Economics and Informatics

Agris on-line Papers in Economics and Informatics Agris on-line Papers in Economics and Informatics Volume II Number 1, 2010 Quality Evaluation of Electronic Data Exchange System between Business and State Authorities M. Ulman, Z. Havlíček Czech University

More information

Management of agricultural production in the conditions of information society

Management of agricultural production in the conditions of information society Management of agricultural production in the conditions of information society Riadenie poľnohospodárskej výroby v podmienkach informačnej spoločnosti A. LÁTEČKOVÁ, M. KUČERA Slovak University of Agriculture,

More information

Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta

Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta Metodológia a podpora poskytovaná v rámci Dohovoru primátorov a starostov Skúsenosti českých miest Skúsenosti mesta Litoměřice

More information

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, ČR PROGRAM. 11. medzinárodnej vedeckej konferencie SCHOLA 2015

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, ČR PROGRAM. 11. medzinárodnej vedeckej konferencie SCHOLA 2015 Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom, SR Pädagogische Hochschule Niederösterreich International Society for Engineering Pedagogy IGIP Informačná spoločnosť pre výchovu a vzdelávanie Člen

More information

The Czech Republic has made a considerable progress with respect to intermodal transport in the last years:

The Czech Republic has made a considerable progress with respect to intermodal transport in the last years: Addressed to See Invitation List KombiConsult GmbH Zum Laurenburger Hof 76 60594 Frankfurt am Main Tel +49 69 24 43 29 31 72 Fax +49 69 24 43 29 31 79 usondermann@kombiconsult.com Development of Intermodal

More information

The role of employment in the development of Czech rural areas

The role of employment in the development of Czech rural areas The role of employment in the development of Czech rural areas Úloha zaměstnanosti v rozvoji českého venkovského prostoru G. PAVLÍKOVÁ, P. MAŘÍKOVÁ Czech University of Agriculture, Prague, Czech Republic

More information

THE INSTITUTE OF DEFERRED TAX 1

THE INSTITUTE OF DEFERRED TAX 1 THE INSTITUTE OF DEFERRED TAX 1 Jana Janoušková Silesian University in Opava School of Business Administration in Karvina Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná Czech Republic phone: +420 596 398 304

More information

AN OVERVIEW OF THE TRADE-MARKS REGULATIONS (1996)

AN OVERVIEW OF THE TRADE-MARKS REGULATIONS (1996) 1 AN OVERVIEW OF THE TRADE-MARKS REGULATIONS (1996) by Laurent Carrière and Hugues G. Richard * LEGER ROBIC RICHARD, Lawyers, ROBIC, Patent & Trademark Agents Centre CDP Capital 1001 Square-Victoria- Bloc

More information

WIPO Inter-Regional TTO Meeting Working Together on Academic IP Commercialization in the Region

WIPO Inter-Regional TTO Meeting Working Together on Academic IP Commercialization in the Region E INDUSTRIAL PROPERTY OFFICE OF THE CZECH REPUBLIC METROPOLITAN UNIVERSITY PRAGUE WIPO REGIONAL TTO MEETING WIPO/TTOS/PRG/16/INF,1 PROV. ORIGINAL: ENGLISH DATE: JUNE 2016 WIPO Inter-Regional TTO Meeting

More information

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY Co-funded by the Criminal Justice Názov podujatia: Druh podujatia: Miesto konania: Vymáhanie náhrady majetkovej a nemajetkovej škody spôsobenej trestným činom v adhéznom

More information

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Počítačová kriminalita (7. Kolo hodnotenia SR)

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Počítačová kriminalita (7. Kolo hodnotenia SR) VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Počítačová kriminalita (7. Kolo hodnotenia SR) Miesto konania: Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Omšení Termín

More information

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES PRIESTOROVÝ

More information

EVERY TUESDAY, FRIDAY AND SUNDAY! EVERY TUESDAY, FRIDAY AND SUNDAY! EVERY TUESDAY, FRIDAY AND SUNDAY! EVERY TUESDAY, FRIDAY AND SUNDAY!

EVERY TUESDAY, FRIDAY AND SUNDAY! EVERY TUESDAY, FRIDAY AND SUNDAY! EVERY TUESDAY, FRIDAY AND SUNDAY! EVERY TUESDAY, FRIDAY AND SUNDAY! Budapest Weekly 14:00 Plzeň, CAN Weekly 06:30 Olomouc Weekly 09:33 Praha, ÚAN Florenc Weekly 06:30, 07:30 Praha, Vaclav Havel Weekly 08:00 Airport Prague e 1 / 10 Ostrava, Svinov Weekly 10:28 Plzeň, CAN

More information

DISTANCE LEARNING, SIMULATION AND COMMUNICATION DLSC 2011

DISTANCE LEARNING, SIMULATION AND COMMUNICATION DLSC 2011 University of Defence www.unob.cz Centre of Simulation and Training Technologies Veletrhy Brno, a. s. www.bvv.cz Invitation to the International Conference DISTANCE LEARNING, SIMULATION AND COMMUNICATION

More information

UNIFORM LAW REVIEW REVUE DE DROIT UNIFORME

UNIFORM LAW REVIEW REVUE DE DROIT UNIFORME UNIFORM LAW REVIEW REVUE DE DROIT UNIFORME NS Vol. XV 2010-3/4 Table of Contents Table des matières In memoriam: Berardino LIBONATI, President of UNIDROIT / Président d UNIDROIT (1934-2010) 634 FOCUS ON

More information

Prediction of Mortgage Market Development through Factors Obtained in a Scoring Model. Ing. David Mareš 1

Prediction of Mortgage Market Development through Factors Obtained in a Scoring Model. Ing. David Mareš 1 Journal of Finance and Bank Management June 2015, Vol. 3, No. 1, pp. 134-138 ISSN: 2333-6064 (Print), 2333-6072 (Online) Copyright The Author(s). All Rights Reserved. Published by American Research Institute

More information

Country Portal France Print Page

Country Portal France Print Page Categories Items Back to Global Trademark Research Country Portal France Print Page Select country Expand all Collapse all Submit suggestions or changes INTA Member Resources Members in France Job Listings

More information

Martin Ouředníček, Jiří Nemeškal 8.1 COMMUTING TO WORK IN PRAGUE

Martin Ouředníček, Jiří Nemeškal 8.1 COMMUTING TO WORK IN PRAGUE 8.1 COMMUTING TO WORK IN PRAGUE Martin Ouředníček, Jiří Nemeškal Commuting to work is a traditional topic of geographical analysis. A historical survey of commuting relations is described in detail in

More information

CURRENT QUESTIONS OF THE EFFICIENCY OF PUBLIC FINANCE, FINANCIAL LAW AND TAX LAW IN THE COUNTRIES OF CENTRAL AND EASTERN EUROPE

CURRENT QUESTIONS OF THE EFFICIENCY OF PUBLIC FINANCE, FINANCIAL LAW AND TAX LAW IN THE COUNTRIES OF CENTRAL AND EASTERN EUROPE Pavol Jozef Šafárik University in Košice Faculty of Law Department of Financial Law and Tax Law CURRENT QUESTIONS OF THE EFFICIENCY OF PUBLIC FINANCE, FINANCIAL LAW AND TAX LAW IN THE COUNTRIES OF CENTRAL

More information

Annual Report of the Accreditation Commission for the Year 2000 February - March 2001 Compiled by Jan Lachman

Annual Report of the Accreditation Commission for the Year 2000 February - March 2001 Compiled by Jan Lachman Annual Report of the Accreditation Commission for the Year 2000 February - March 2001 Compiled by Jan Lachman 1. Introduction The activity of the Accreditation Commission (hereinafter referred to as the

More information

Department of Historical Sciences Faculty of Philosophy and Arts University of West Bohemia in Pilsen Tylova 18 301 25 Pilsen

Department of Historical Sciences Faculty of Philosophy and Arts University of West Bohemia in Pilsen Tylova 18 301 25 Pilsen Department of Historical Sciences Faculty of Philosophy and Arts University of West Bohemia in Pilsen Tylova 18 301 25 Pilsen Department of History Faculty of Humanities University of Hamburg Von-Melle-Park

More information

Curriculum Vitae. Doc. Ing. Lubomír L Í Z A L, PhD. Education: Employment Career: Publications in Refereed Journals or Invited Papers:

Curriculum Vitae. Doc. Ing. Lubomír L Í Z A L, PhD. Education: Employment Career: Publications in Refereed Journals or Invited Papers: Curriculum Vitae Web Name: Doc. Ing. Lubomír L Í Z A L, PhD. Work phone/fax: (+420) 224 005 114 / 224 227 143 Email: Lubomir.Lizal@cerge-ei.cz Education: Ph.D., 1998 M.Sc.1992 Center for Economic Research

More information

CAPITAL DOCTRINE IN THE EUROPEAN UNION A LESSON TO LEARN FROM FINLAND?

CAPITAL DOCTRINE IN THE EUROPEAN UNION A LESSON TO LEARN FROM FINLAND? 137 155 CAPITAL DOCTRINE IN THE EUROPEAN UNION A LESSON TO LEARN FROM FINLAND? Mária Patakyová*, Barbora Grambličková** Abstract: The aim of this article is to analyse the legal capital doctrine in the

More information

COMMUNICATING AIR QUALITY TO THE PUBLIC AS A TOOL TO RAISE AWARENESS OF AIR POLLUTION ISSUES

COMMUNICATING AIR QUALITY TO THE PUBLIC AS A TOOL TO RAISE AWARENESS OF AIR POLLUTION ISSUES Geographica 39, 2006 31 COMMUNICATING AIR QUALITY TO THE PUBLIC AS A TOOL TO RAISE AWARENESS OF AIR POLLUTION ISSUES M. Jurek 1 1 Department of Geography, Faculty of Natural Sciences, Palacký University

More information

TÉZY NA ŠTÁTNE SKÚŠKY. Magisterské štúdium. Akademický rok 2015/2016

TÉZY NA ŠTÁTNE SKÚŠKY. Magisterské štúdium. Akademický rok 2015/2016 TÉZY NA ŠTÁTNE SKÚŠKY Magisterské štúdium Akademický rok 2015/2016 Štátna skúška z didaktiky výtvarnej výchovy Výtvarný prejav dieťaťa a dospievajúcej mládeže z ontogenetického hľadiska. Tvorivosť vo výtvarnej

More information

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Správne súdnictvo

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Správne súdnictvo VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Správne súdnictvo Miesto konania: Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Omšení Termín konania: 19.01.2015 20.01.2015

More information

CACHING TECHNIQUES OF INTERNET SERVICE PROVIDERS CONSIDERED TO BE ACTIVITIES INFRINGING ON COPYRIGHTS

CACHING TECHNIQUES OF INTERNET SERVICE PROVIDERS CONSIDERED TO BE ACTIVITIES INFRINGING ON COPYRIGHTS CACHING TECHNIQUES OF INTERNET SERVICE PROVIDERS CONSIDERED TO BE ACTIVITIES INFRINGING ON COPYRIGHTS Marcel Naud * LEGER ROBIC RICHARD, Lawyers, ROBIC, Patent & Trademark Agents Centre CDP Capital 1001

More information

RESEARCH PAPERS FACULTY OF MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY IN TRNAVA SLOVAK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN BRATISLAVA

RESEARCH PAPERS FACULTY OF MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY IN TRNAVA SLOVAK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN BRATISLAVA RESEARCH PAPERS FACULTY OF MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY IN TRNAVA SLOVAK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN BRATISLAVA 2012 Special Number FINANCIAL AND TAX MANAGEMENT IN SMALL AND MEDIUM SIZED INDUSTRIAL

More information

NEW TRENDS IN MEDICAL SCIENCES III

NEW TRENDS IN MEDICAL SCIENCES III Faculty of Health Studies UJEP (FZS) organizes in cooperation with the Krajská zdravotní, a.s. and the Zdravotní ústav in Ústí nad Labem III. International scientific conference NEW TRENDS IN MEDICAL SCIENCES

More information