Інформаційний бюлетень

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Інформаційний бюлетень"

Transcription

1 Національний університет харчових технологій Науково-технічна бібліотека Інформаційний бюлетень «Нові надходження 9 (вересень)» 2013

2 Нові надходження 9 (вересень) : інформаційний бюлетень / НТБ НУХТ ; відділ наукового опрацювання документів і організації каталогів. уклад. І. Прокопенко. Київ, На допомогу освітянам представлено перелік документів, які надійшли у фонд науково-технічної бібліотеки у вересні 2013 року. Наша WEB-сторінка : library.nuft.edu.ua Наша електронна адреса :

3 П М Х С М С Я Г М М Є Е45 КОМП ЮТЕРНА НАУКА І ТЕХНОЛОГІЯ Пістунов, І. М. Інформаційні системи в фінансово-кредитних установах : навч. посіб. / І. М. Пістунов, Т. В. Борщ. К. : ЦУЛ, 234 с. УПРАВЛІННЯ. МЕНЕДЖМЕНТ Мальська, М. П. Управління діяльністю підприємств корпоративного типу (АТ і ТзОВ) : підручник / М. П. Мальська, Н. Л. Мандюк, Ю. С. Занько. К. : ЦУЛ, 290 с. Хмурова, В. В. Менеджмент підприємницької діяльності : навч. посіб. / В. В. Хмурова ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. К. : ЦУЛ, 286 с. СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА СТАНДАРТИ Салухіна, Н. Г. Стандартизація та сертифікація товарів і послуг : підручник / Н. Г. Салухіна, О. М. Язвінська. 2-ге вид., перероб. і доп. К. : ЦУЛ, 426 с. ПСИХОЛОГІЯ Москалець, В. П. Психологія особистості : навч. посіб. /В. П. Москалець. К. : ЦУЛ, 262 с. Столяренко, О. Б. Психологія особистості : навч. посіб. / О. Б. Столяренко. К. : ЦУЛ, с. СОЦІОЛОГІЯ КОНФЛІКТІВ Яхно, Т. П. Конфліктологія та теорія переговорів : навч. посіб. /Т. П. Яхно, І. О. Куревіна ; Львів. комерц. акад. К. : ЦУЛ, с. ПІДПРИЄМНИЦТВО Гой, І. В. Підприємництво : навч. посіб. /І. В. Гой, Т. П. Смелянська. К. : ЦУЛ, 368 с. Мельников, А. М. Основи організації бізнесу : навч. посіб. / А. М. Мельников, О. А. Коваленко, Н. Б. Пундяк. К. : ЦУЛ, 200 с. МАРКЕТИНГ Маркетинг у галузях і сферах діяльності : навч. посіб. / І. Буднікевич, О. Баранник, О. Кифяк [та ін.] ; за ред. І. Буднікевича. К. : ЦУЛ, 536 с. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА Євроекономічна інтеграція України : навч. посіб. / Л. І. Михайлова, Н. В. Волченко, Т. О. Зінчук, С. М. Кваша. К. : ЦУЛ, 136 с. ПРАВО Екологічне право України. Особлива частина : навч. посіб. / О. М. Шумило, В. А. Зуєв, І. В. Бригадир, В. В. Шеховцов ; Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. К. : ЦУЛ, 432 с.

4 Б Ц К Г К А А У Б П76 БІОТЕХНОЛОГІЯ Бірта, Г. О. Генно-модифіковані організми : за і проти : навч. посіб. / Г. О. Бірта, Ю. Г. Бургу. К. : ЦУЛ, 128 с. ФАРМАКОЛОГІЯ Цуркан, О. О. Фармацевтична хімія. Аналіз лікарських речовин за функціональними групами : навч. посіб. / О. О. Цуркан, І. В. Ніженковська, О. О. Глушаченко. К. : ВСВ Медицина, с. Кільк. прим. : 5 ЗАГАЛЬНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ Константінов, С. М. Теоретичні основи теплотехніки : підручник / С. М. Константінов, Є. М. Панов ; НТУУ КПІ. К. : Золоті ворота, с. Кільк. прим. : 5 Гідроструминні та гідромеханічні системи керування : монографія / В. Р. Кулінченко, О. Ю. Шевченко, В. А. Піддубний [та ін.] ; НУХТ. К. : Фенікс, 352 с. Кільк. прим. : 8 ПРОДУКТИ ТВАРИННИЦТВА Костенко, В. І. Технологія виробництва молока і яловичини : практикум : навч. посіб. / В. І. Костенко. К. : ЦУЛ, 400 с. РЕСТОРАННА СПРАВА Архіпов, В. В. Організація обслуговування у закладах ресторанного господарства : навч. посіб. / В. В. Архіпов, В. А. Русавська. 2-ге вид. К. : ЦУЛ, с. Архіпов, В. В. Організація ресторанного господарства : навч. посіб. / В. В. Архіпов. 2-ге вид. К. : ЦУЛ, с. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК Удосконалення обліку, аналізу і аудиту в умовах глобалізації світової економіки : кол. моногр. / Л. М. Чернелевський, Н. М. Ткаченко, Н. І. Беренда [та ін.] ; за ред. Л. М. Чернелевського ; НУХТ ; каф. обліку і аудиту. К. : НУХТ, 215 с. дарча. Кільк. прим. : 2 ТОВАРОЗНАВСТВО Бірта, Г. О. Товарознавство сировини, матеріалів і засобів виробництва : навч. посіб. Розділ 1 : Товарознавство рослинної і тваринної сировини / Г. О. Бірта, Ю. Г. Бургу. К. : ЦУЛ, 370 с. РЕКЛАМА Примак, Т. О. PR для менеджерів і маркетологів : навч. посіб. / Т. О. Примак. К. : ЦУЛ, 202 с.

5 П К (477) Ч (477) Б77 ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ Пищевая химия : учебник / А. П. Нечаева, С. Е. Траубенберг, А. А. Кочеткова [и др.] ; под ред. А. П. Нечаева. 5-те изд., испр. и доп. СПб. : ГИОРД, с. МОВА. МОВОЗНАВСТВО Косенко, Н. Сучасне українське ділове мовлення : навч. посіб. для ВНЗ / Н. Косенко, Т. Вакуленко. Х. : ВД "Школа", с. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ Чухліб, Т. В. Гетьмани України Русі /Т. В. Чухліб. Донецьк : ТОВ "ВКФ "БАО", 304 с. Бойко, О. Д. Історія України : підручник / О. Д. Бойко. 4-те вид., доп. К. : Академвидав, с. (Альма-матер). Кільк. прим.: 2 ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ 1. Chemical & engineering news. 30 (29 july), 31 (5 august). Canada, дарчий. 2. Higher education policy : the Quarterly Journal of the International Association of Universitiees. vol дарчий. 3. Instytut ekonomiki rolnictwa i gospodarki zywnosciowej panstwowi instytut badawczy. Situacja na swiatowym rynku wolowiny i jej wplyw na polski sektor wolowiny. nr. 36 / Instytut ekonomiki rolnictwa i gospodarki zywnosciowej panstwowi instytut badawczy. Warszawa, c. дарчий. 4. Instytut ekonomiki rolnictwa i gospodarki zywnosciowej panstwowi instytut badawczy. Situacja na swiatowym rynku wybranych produktow ogrodniczych i jej wplyw na polski rynek ogrodniczy. nr. 39 / Instytut ekonomiki rolnictwa i gospodarki zywnosciowej panstwowi instytut badawczy. Warszawa, c. дарчий. 5. Instytut ekonomiki rolnictwa i gospodarki zywnosciowej panstwowi instytut badawczy. Monitoring i ocena konkurencyjnosci polskich producentow zywnosci (2). nr. 40 / Instytut ekonomiki rolnictwa i gospodarki zywnosciowej panstwowi instytut badawczy. Warszawa, c. дарчий. 6. Instytut ekonomiki rolnictwa i gospodarki zywnosciowej panstwowi instytut badawczy. Kluczowe uwarunkowania wspierania rolnictwa w Unii Europejskiej w okresie nr. 62 / Instytut ekonomiki rolnictwa i gospodarki zywnosciowej panstwowi instytut badawczy. Warszawa, c. дарчий. 7. National university of food technologies. The Second North and East European Congress on Food (NEEFood-2013) = Другий північно- та східно-європейський конгрес з харчової науки (NEEFood-2013) : Book of Abstracts, may 2013 / National university of food technologies. К. : NUFT, 267 p. 8. Ukrainian food journal = Український харчовий журнал : internatinal scientific journal. vol. 1. issue 1 / u. o. National. К. : NUFT, 148 p. 9. Ukrainian journal of food sci = Український науковий журнал про продукти харчування. vol. 1. issue 1 / National university of food technologies. К. : NUFT, 143 p. 10. Академия гостеприимства : журн. для владельцев ресторанного и гостиничного бизнеса. 4(16) / основатель и изд. : ООО Прес-Альянс. К. : Аванпост-прим, 11. Актуальні Проблеми Економіки : наук. екон. журн. 8(146) / засн. i вид. : ВНЗ Нац. акад. упр. К. : Ін-т екон. НАНУ, 12. Безпека життєдіяльності. 8. К. : Основа,

6 13. Безпека праці на виробництві : практикум : всеукраїнський профілактично-практичний журнал для керівників підприємств та служб охорони праці. 8(44) / засновник : ТОВ "Редакція журналу "Безпека праці на виробництві". К. : Основа-принт, 14. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : наук. журн. 2 /засн. : Держ. акад. керівн. кадрів і мистецтва. К. : ДАККіМ, 15. Бібліотечний вісник : наук.- теорет. та практ. журн. 4(216) /засн.: НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. К. : НБУВ, 16. Біополімери і клітина : наук. журн. Т / засн. : НАН України, Ін-т молекулярної біології і генетики. К. : МПП Ірина, 17. Бюллетень регистрации НИР и ОКР. 4 /засн. і вид. : Держ. агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України, УкрІНТЕІ. К. : УкрІНТЕІ, 18. Винахiдник i рацiонализатор. Наука і техніка : наук.-попул., наук. журн. 1 / засн. : Укр. Акад. Наук. К. : Блiц-iнформ, 19. Відомості Верховної Ради України : офіц. вид. 32, 33, 34-35, 36 / засн.: Верхов. Рада України. К. : Преса України, 20. Вісник книжкової палати : наук.-практ. журн. 7 / Книжк. палата України. К. : Книжк. палата України, 21. Вісник Національного банку України : наук.-практ. журн. 7(209), 8(210) / Нац. банк України. К. : РПВ НБУ, 22. Вісник Пенсійного фонду України : загальнодерж. інформ.-аналіт. вид. 8(134) / засн. : Пенсійн. фонд України ; вид. : держ. підпр. "Інформ. центр персоніфік. обліку Пенсійн. фонду України. К. : Поліпрінт, 23. Вісник цукровиків України : інформ. бюл. 6(85) червень. К. : Укрцукор, 40 с. дарча. 24. Вопросы питания : науч.-практ. журн. Т / М-во здравоохранения РФ, Департамент сан.- эпидемиол. надзора РФ, Рос. акад. мед. наук, Ин-т питания. М. : ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 25. Всё о мясе : науч.-техн. и произв. журн. 3 / Мясн. союз России, ВНИИМП. М. : ООО Полиграфсервис, 26. Гастрономъ : ежемес. журн. 7 (138), 8 (139), 9(140). М. : ООО Бонниер Пабликейшенз, 27. Гостиница и ресторан : бизнес и управление : журн. для проф. 4(107). М. : ООО Изд-во Хоспитэли, 28. Дiловий вiсник : журн. Торг.-пром. палати України. 8(231). К. : Ф-ка друк. реклами, 29. Джерело : Укр. РЖ. Сер.1 : Природничі науки. Медицина. 4 / НАН України, Ін-т пробл. реєстрації інформації, НБУ ім. Вернадського. К. : ІПРІ НАНУ, 30. Джерело : Укр. РЖ. Сер. 2. : Технiка. Промисловість. Сiльське господарство. 4 / НАН України, Ін-т пробл. реєстрацiї iнформацiї, НБУ iм. В.І.Вернадського. К. : ІПРІ НАНУ, 31. Джерело : Укр. РЖ. Сер. 3 : Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво. 4 / НАН України, Ін-т пробл. реєстрації інформації, НБУ ім. Вернадського. К. : ІПРІ НАНУ, 32. Дистанционное и виртуальное обучение : науч. журн. 7 (73), 8 (74) / учредитель : Соврем. гуманитар. акад. М. : Изд-во СГУ, 33. Довідник кадровика : щоміс. спеціаліз. журн. 7, 8, 9 / М-во соц. політики України. К. : Вид. буд. "Аванпост-Прим, 34. Довідник кадровика : щоміс. спеціаліз. журн. 9 (спеціальний випуск) / М-во соц. політики України. К. : Вид. буд. "Аванпост-Прим, 35. Довідник секретаря та офіс-менеджера : щоміс. проф. журн. 8 / засн. і вид. : ТОВ "Міжнар. центр фін.-екон. розвитру-україна". К. : Аванпост-прим, 36. Доповiдi Нацiональної Академiї наук України : наук.-терет. журн. Президiї НАН України. 8. К. : Наук. думка, 37. Економiка АПК : мiжнар. наук.-вироб. журн. 8(226). К. : Преса України,

7 38. Економiка України : полiтико-екон. журн. М-ва економiки України, М-ва фiнансiв України та НАН України. 6(619). К. : Преса України, 39. Економiка. Фiнанси. Право. : щомiсяч. iнформ.-аналіт. журн. 8 /засн., вид. : АФ Аналiтик, Акад. муніципального упр. К. : АТЗТ Вид-во Право, 40. Економiст : наук. та громадсько-політ. журн. 7 /засн. : Ін-т екон. та прогнозуван. НАН України. К. : Прес-Колегiум, 41. Електротехніка і електромеханіка : наук.-практ. журн. 4 / засн.: Харків. політех. інт. Харків : ТОВ "Друкарня "Мадрід", 42. Журнал микробиологии, эпидемологии и иммунобиологии : двухмес. науч.-практ. журн. 4 / М-во здравохранения РФ, Всерос. о-во эпидемиологов. микробиологов и паразитологов. М. : Изд-во Красная Звезда, 43. Журнал прикладной химии. Т / учредитель : РАН. С.Пб. : Наука, 44. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету : у 3-х ч. вип. 30. Ч. 2 : Економічні науки / Черкаський державний технологічний університет. Черкаси : ЧДТУ, с. дарчий. 45. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету : у 3-х ч. вип. 32. Ч. 3 : Економічні науки / Черкаський державний технологічний університет. Черкаси : ЧДТУ, с. дарчий. 46. Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР. 8 /засн. і вид. : Держ. агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України, УкрІНТЕІ. К. : УкрІНТЕІ, 47. Известия высших учебных заведений. Пищевая технология : науч. техн. журн. 2-3( ) / Гос. ком. РФ по высш. образованию. Краснодар : Краснод. политехн. ин-т, 48. Инновации в образовании. 7 / учредитель : Соврем. гуманит. акад. М. : ГУП МО Колом. тип., 49. Інноваційний розвиток : економіка, управління, інформаційні технології, право, освіта : матеріали I міжнар. наук.-метод. конф листопада 2012 р. : в 2-х т. Т. 2 / ВНАУ. Вінниця : ВНАУ, с. дарчий. 50. Інтегровані технології та енергозбереження : зб. наук. та наук.-практ. ст. : щокв. наук.-практ. журн. 2 / Нац. техн. ун-т "Харків. політех. ін-т". Харків : НТУ "ХПІ", 51. Інтелектуальна власність : наук.-практ. журн. 7 /засн. : Держ. департамент інтелектуальної власності, Укр. ін-т промислової власності. К. : ДП Укрбланквидав, 52. Інформаційний збірник та коментарі Мінiстерства освіти і науки, молоді та спорту України , К. : Пед. преса, до 2012 р. "Інформаційний збірник Мінiстерства освіти України". 53. Кадровик : трудове право і упр. персоналом : щоміс. проф. журн. 8, 9 / засн. і вид. : ТОВ "Міжнар. центр фінасово-екон. розвитку-україна". К. : ТОВ Вид. Дім, 54. Календар знаменити і пам'ятних дат : реком. бібліогр. довід. 4 : ІV квартал / Засн.: Нац. парламент. бібл. Укр., Кн. палата Укр. К. : Нац., парламент. бібл. Укр., Кн. палата Укр., 55. Кодекси України. 8 К. : Укр. iнформ.-прав. центр НВП "Форум", 56. Комбикорма : пр-во и использ. : науч.-техн. и произв. журн.. 7, 8 / учредители : Минсельхозпрод РФ, ОАО ФКК Росхлебпродукт, Ассоц. комбикормовых предпр., Кол. ред. журн. М. : ЗАО "Динамо", 57. Комерціалізація результатів науково-технічної діяльності : стан та перспективи : круглий стіл / держінформнауки України, КНТЕУ, німец. тов-во міжнар. співроб. К. : КНТЕУ, 109 с. 58. Компьютеры, сети, программирование. 7, 8 /учредитель С. Р. Лищук. К., 59. Кондитерсое и хлебопекарное производство : специализир. информ. бюл. 5-6 / изд. : ЗАО Отрасл. ведомости. М. : Прессинфо, 60. Лiтопис журнальних статей : держ. бiблiограф. покажч. України. 13, 14 : Нац. бiблiогр. України. К. : Книжк. палата України,

8 61. Літопис авторефератів дисертацій : держ. бібліограф. покаж. України. 2. Ч. 1, 2. Ч. 2 / Кн. палата України. К. : КПУ, 62. Літопис книг : Держ. бібліограф. покаж. України. 13, 14 / Книжк. палата України. К. : Кн. палата України, Логистика : проблемы и решения : междунар. науч.-практ. журн. 4(47) / изд. : НВФ Студцентр. К. : НВФ Студцентр, 64. Людина i праця : щоміс. журн. з питань захисту соц.-екон. ітересів населен. України. 8 / засн. : М-во соц. політики України ; вид. : ДП Вид-во "Соцінформ". К. : Інформ.- консультац. фiрма "Праця", 65. Маркетинг в Україні. 3 /засн. : Укр. Асоц. Маркетингу, Київ.нац. екон. ун-т. К. : НСФ Демос ЛТД, 66. Маркетинг и реклама : укр. науч.-практ. журн. для рекламодат., маркетологов и рекламистов. 7-8( ) / Учредитель: НВФ "Студцентр", при поддержке Союза рекламистов Украины. Х. : Виктория, 67. Маркетинговые исследования в Украине : укр. науч.-практ. журн. 4(59) / изд. : НВФ "Студцентр". Киев-Харьков : СПДФО Дмитриева А.С., 68. Масла и жиры Масложировой комплекс : науч.-практ. журн. 2(41) / учредители : ассоциация "Укролияпром", УкрНИИ масел и жиров НААН, ИА "Эксперт Агро". Запорожье : Печатный мир, 70. Международная экономика : междунар. науч.-практ. журн. 7, 8 / учредитель : ООО Индепендент Масс Медиа. М. : ИД Панорама, 71. Мир здоровья. 7(266) /учредитель и изд. : Балаклейс. центр. больница. Х. : Торнадо, 72. Мир техники и технологий : междунар. промышлен. журн. 7(140) / изд. и учредитель : ред. журн. Чугуев : ПолиАрт, 73. Міжнародна співпраця університетів як невід'ємна складова інноваційного розвитку вищої школи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції травня 2013 року / Чернівецький нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 144 с. дарчий. 74. Мікробіологічний журнал : наук. журн. Т /НАН України, ІМІВ ім. Д. К. Забалотного, НУБІПУ. К. : Наук. думка, 75. Молочная промышленность : науч.-техн. и произв. журн. 6, 7, 8 / учредитель : А/О "Росмясомолпром", ВНИМИ, Ассоц. "КООМПАС". М. : А/О "Росмясомолпром", 76. Молочное дело : ежемес. произв.-практ. журн. 5, 6-7 / учредитель : ЧП "Корсар", ЗАО "Ковчег и Ко". К. : ООО Футари-Принт, 77. Мясная индустрия : произв. науч.-техн. журн. 7 /учредители : ООО "Ред. журн. "Мясн. индустрия", АО "Мясомолпром", ВНИИ мясн. пром-сти им. В.М.Горбатова и др. М. : Мясн. индустрия, 78. Мясное дело : ежемес. произв.-практ. журн. 3-4 /учредитель : ЧП "Корсар". К. : ООО Футари-Принт, 79. Мясные технологии : специализир. журн. 6, 7 / учредитель и изд. : ЗАО Отраслевые ведомости, ООО ЭкспертКоммерц. Москва : ООО Вива-Стар, 80. Надзвичайна ситуацiя. 8(189). К. : Агенство Чорнобильiнтерiнформ, 81. Наука i суспiльство : щомiс. наук.-попул. i лiт.-худож. iлюстр. журн. 3-4 / правлiння т-ва "Знання України". К. : Преса України, 82. Наука и жизнь : ежемес. науч.-попул. журн. 8 / учредитель : Автоном. некоммер. орг. "Ред. журн. "Наука и жизнь". М. : Пресса, 83. Наука и религия : ежемес. науч.-попул. журн. 8 / М-во печати и информ. РФ. М. : ОАО "Пресса-1", 84. Наука та інновації = Science and Innovation : наук.-практ. журн. Т / засн. : НАН України ; вид. : вид. дім. "Академперіодика".

9 85. Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії. вип. 2(19) : Економічні науки / Буковинська державна фінансова академія. Чернівці : Технодрук, с. дарчий. 86. Наукові праці Національного університету харчових технологій. 48 / Національний університет харчових технологій. К. : НУХТ, 248 с. 87. Новини енергетики : щоміс. наук.-техн. аналіт. журн. 8 /засн. та вид. : Всеукр. енергетич. ком. всесвіт. енергетич. ради. Київ : Вид-во "КВІЦ", 88. Освiта України 7(спеціальний випуск) / засн. : М-во освiти i науки України, Акад. пед. наук України, Профспiлка прац. освiти i науки та iн. К. : Пед. преса, 89. Освіта України. Спецвипуск газети Офіцiйний вісник України : щотиж. зб. актів законодавства. 59, 60, 61, 62, 63,. 64, 65, 66, 67, 68 / М-во юстиції України. К. : Право, 91. Охорона праці : наук.-виробн. щоміс. журн. 8(230) /ком. по нагляду за охороною праці України. К. : Преса України, 92. Переработка молока : специализир. журн. 7 / учредитель и изд. : ЗАО Отрасл. ведомости, ООО ЭкспертКомерц. М. : ООО Вива-Стар, 93. Питание и общество : проф. кулинар. журн. 8 / учредитель : труд. кол. ред. журн. М. : Питание и о-во, 94. Пищевая промышленность : ежемес. теорет. и науч.-практ. журн. 7, 8 / учредитель : ВО Агропромиздат, Пищ. пром. М. : РОСПИЩЕПРОМ, 95. Підприємництво, господарство і право : щоміс. наук.- практ. госп.- прав. журн. 7(211) / засн. : Союз ж-стів України, Ін-т держави і права НАН України. К. : Кн. друк. наук. кн, 96. Пожежна безпека : щоміс. наук.-вироб. журн. 8(167) / засн. : ДДПБ МНС України ; вид. : НВП "Спецпожсервіс". К. : ТОВ "БВІ-Прінт", 97. Право України : юридич. журн. 7 / М-во юстиції України. К. : ВАТ "Книжк. друк. наук. кн.", 98. Приборы и системы. Управление, контроль, диагностика : ежемес. науч.-техн. и произв. журн. 7. М. : ООО "Научтехмаш", 99. Прикладная биохимия и микробиология. Т / РАН. М. : Наука, 100. Проблеми науки : міжгалуз. наук.-техн. журн. 8(152) / засн. : Київ. ЦНТЕІ М-ва освіти і науки Укр. К. : ТОВ ДІА, 101. Проблемы машиностроения : междунар. науч.-техн. журн. Т / НАН Украины, Ин-т проблем машиностроения им. А.Н.Подгорного. Харьков : Контраст, 102. Проблемы управления и информатики : междунар. науч.-техн. журн. 4 / НАН Украины, Нац. космич. агенство Украины, Ин-т кибернетики им. В.М.Глушкова и др. К., 103. Продукты Украины. Food UA : специализир. информ.-аналит. журн. 7(48) / издатель : Smart Capital. К. : ООО Рема- Принт, 104. Промислова безпека. 8 /засн. : ТОВ "Промислова безпека". К. : ТОВ "Вістка", 105. Промышленные АСУ и конроллеры : ежемес. науч.-техн. произв. журн. 7. М. : ООО Изд-во "Научтехлитиздат", 106. Рестораторъ : произв.-практ. журн. профессионалов ресторан. бизнеса. 9 / учредитель и изд. : ООО "Ресторатор Украины". К. : ООО "Бизнес-Логика", 107. Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції - основні засади її конкурентоздатності : матеріали II Міжнародної спеціалізованої науково-практичної конференції, 11 вересня 2013 р., м. Київ / М-во освіти і науки України ; НУХТ. К. : НУХТ, 100 с Реферативный журнал : Вып. свод. тома, : Химия / ВИНИТИ. М. : ВИНИТИ, 109. Реферативный журнал : Отдельн. вып., : Оборудование пищевой промышленности : Отдельн. вып. / ВИНИТИ. М. : ВИНИТИ,

10 110. Реферативный журнал : Вып. свод. тома, 20. 8: Экономика промышленности. Экономика отраслей пищевой промышленности / ВИНИТИ. М. : ВИНИТИ, 111. Сад, виноград i вино України : всеукр. щомiс. наук.-попул. журн. 5 / засн. : М-во АПК України, Укрсадвинпром, Укр. акад. аграр. наук та iн. К. : Преса України, 112. Стандарты и качество : междунар. журн. для профессионалов стандартизации и управления качеством. 8(914) / учредители и изд. : Всерос. организация качества, ООО "РИА "Стандарты и качество". М. : Вива-Стар, 113. Сучасний ринок товарів та проблеми здорового харчування : тези доповідей Міжнар. наук.-практ. інтернет- конференції, жовтня 2011 р. / Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. Х. : ХДУХТ, с. дарчий Турбизнес : для профессионалов. 8, 9, 10, 11 М. : ООО Турбизнес, 115. Удосконалення процесів і обладнання - запорука інноваційного розвитку харчової промисловості : матеріали міжнародн. наук.-практ. конф., квітня 2012 р., Київ : матеріали доповідей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НУХТ. К. : НУХТ, с Україна: аспекти працi : наук.-екон. суспiл.-полiт. журн. 5 / засн. : Фiрма "Праця". К. : Праця, 117. Управление инновациями 2012 : материалы междунар. науч.-практ. конф ноября 2012 г. М. : ЛЕНАНД, с. дарчий Управление качеством : ежемес. произв.- техн. журн. 7, 8 /учредитель : региональн. благотворит. обществ. организация инвалидов и пенсионеров "Просвещение". М., 119. Управление персоналом : практ. журн. 8(239), 9(240) /изд. : Н.Осейко. К., 120. Управляющие системы и машины (УСиМ) : междунар. науч. журн. 3 / НАН Украины, Междунар. науч.-учеб. центр ИТИС, Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова. К. : Ин-т кибернетики НАН Украины, 121. Фiлософська думка : укр. наук.-теорет. часопис. 4 /НАН України, Ін-т фiлософiї, Київ. ун-т iм. Т. Шевченка, Фiлософ. ф-т. К. : Друк. ФПУ, 122. Фінанси України : наук.-теорет. та iнформ.-практ. журн. М-ва фiнансiв України. 12. К. : Україна, Фінанси України : наук.-теорет. та iнформ.-практ. журн. М-ва фiнансiв України. 1. К. : Україна, 124. Фінансовий контроль : всеукр. наук.-практ. журн. 8 (91) / засн. : ГКР України, НАДПС України, КНТЕУ та ін. К. : ТОВ Параміда, 125. Харчові добавки. Харчування здорової та хворої людини : матер. VI міжнар. наук.- практ. конф березня 2013 р. / Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. Донецьк : ДонНУЕТ, 293 с. дарчий Химия и технология воды : междунар. науч.-техн. журн. Т , 4 /НАН Украины, Ин-т коллоидной химии и химии воды им. А.В.Думанского,Отд-ние химии. К, 127. ХІІ Міжнародна студентська науково-практична конференція з проблем пакувальної індустрії : тези доповідей, 15 листопада 2011 р. / НУХТ. К. : ІАЦ "Упаковка", с. Дод. до журн. "Упаковка" Хлеболекарское и кондитерское дело : произв.-практ., рекламн. журн. 3 / Учред. и изд.: ЧП Корсар. К. : ЧП Корсар, 129. Хлібопекарська і кондитерська промисловість України : щоміс. наук.-вироб. і практ. журн. 7-8( ) / співвид. та заснов. : НУХТ, Держ. департ. з прод. України, Укрхлібпром та ін. К. : ПП Авокадо, 130. Хлебопродукты : ежемес. теорет. и науч.-практ. журн. 8 /учредитель : АО "Росхлебпродукт", Труд. кол. ред. М. : ГП "Журн. Хлебопродукты", 131. Холодильная техника : ежемес. науч.-техн. и информ. журн. 7 / учредитель: ООО "Инфохолодтех". М. : Домино,

11 132. Хранение и переработка зерна : ежемес. науч.-практ. журн. 7(172) / учредитель : ООО "АПК-Зерно". Д. : Арт-Пресс, 133. Электрик : практ. электротехника. 7-8, 9 / учредитель : ДП "Изд-во Радіоаматор". К. : Преса України, 134. Электрические сети и системы. 2 /НЭК "Укэнерго", Ин-т "Укрэнергосетьпроект", Ин-т Укрсельэнергопроект" и др. К. : ТОВ Гнозіс, 135. Электронные компоненты и системы : массовый ежемес. науч.-техн. журн. 7(191), 8(192) / учредитель и изд. : науч.-произв. фирма VD MAIS. К. : ДП ВПЦ "Такі справи", 136. Энергосбережение : все об энергоэффективности и ресурсосбережении. 8 (165) / учредитель : ГП Юго-восточное региональное объединение по энергоснабжению. Донецк : Астро, 137. Энергосбережение. Энегетика. Энергоаудит : общегос. науч. произв. и инф. журн. 6(112) / учредитель : ООО СВЭКО. Харьков : БЭТ,

12 Пропонуємо переглянути віртуальну книжкову виставку «Нові надходження» на WEB-сторінці науково-технічної бібліотеки

РИНОК МОЛОКА. 1. Рынок молока и молочных продуктов Украины // Молочное дело

РИНОК МОЛОКА. 1. Рынок молока и молочных продуктов Украины // Молочное дело РИНОК МОЛОКА 1. Рынок молока и молочных продуктов Украины // Молочное дело. - 2005. - 8. - С. 5-13. 2. Топіха В. І. Ринок молока та молокопродуктів в Україні / В. І. Топіха // Вісник аграрної науки. -

More information

Україна: віхи історії. Політика, влада, громадянське суспільство. Економічні аспекти розвитку держави Духовні скарби нашого народу.

Україна: віхи історії. Політика, влада, громадянське суспільство. Економічні аспекти розвитку держави Духовні скарби нашого народу. К. 205 Україна: віхи історії Політика, влада, громадянське суспільство Економічні аспекти розвитку держави Духовні скарби нашого народу. Україна: віхи історії Відейко М. Ю. Україна: від Антів до Русі /

More information

Нові надходження за лютий 2012 року

Нові надходження за лютий 2012 року Нові надходження за лютий 2012 року Загальний відділ Філософія. Психологія Релігієзнавство Суспільні науки Соціологія, демографія, статистика Політика Економічні науки в цілому. Політична економія Застосування

More information

ПРОГРАМА. УЗГОДЖЕНО: Проректор з науково-педзгопйної роооти проф. Чернецький С. О. ЗАТВЕРДЖУЮ: Ректор. 2 0 # р. У 20 р. ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

ПРОГРАМА. УЗГОДЖЕНО: Проректор з науково-педзгопйної роооти проф. Чернецький С. О. ЗАТВЕРДЖУЮ: Ректор. 2 0 # р. У 20 р. ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ Міністерство освіти і науки України Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара Факультет міжнародної економіки Кафедра менеджменту та туристичного бізнесу ЗАТВЕРДЖУЮ: Ректор УЗГОДЖЕНО:

More information

Правління Національного банку України П О С Т А Н О В А

Правління Національного банку України П О С Т А Н О В А Офіційно опубліковано 30.11.2015 Правління П О С Т А Н О В А 26 листопада 2015 року м. Київ 826 Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Відповідно до статей 7, 41, 56 Закону України Про

More information

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА:

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА: КИЇВСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ МНЕДЖМЕНТУ (ЕКОМЕН) А.П. РУМЯНЦЕВ, Ю.О. КОВАЛЕНКО МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА: Практикум Киів 2007 УДК 339.9(075.8) ББК 65.5я73 М 58 Рецензенти: Вергун В. А. доктор економічних

More information

«ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Кафедра Менеджменту організацій і логістики. Контролінг

«ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Кафедра Менеджменту організацій і логістики. Контролінг «ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Кафедра Менеджменту організацій і логістики «ЗАТВЕРДЖУЮ» Перший Проректор О.Г.Бондар (підпис) (прізвище, ініціали) 200 р. Контролінг

More information

Нові надходження за червень 2012 року

Нові надходження за червень 2012 року Нові надходження за червень 2012 року Загальний відділ Філософія. Психологія Суспільні науки Соціологія, демографія, статистика Політика Економічні науки в цілому. Політична економія Облік. Аналіз. Аудит

More information

ФОРМА 1. Повідомлення про подання інформації про структуру власності

ФОРМА 1. Повідомлення про подання інформації про структуру власності ЗАТВЕРДЖЕНО ФОРМА 1 Повідомлення про подання інформації про структуру власності На виконання вимог Закону України Про телебачення і радіомовлення та Порядку подання телерадіоорганізаціями та провайдерами

More information

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА дисципліни ЕКОНОМІКА ТУРИЗМУ (для спеціалістів спеціальності Фізичне виховання спеціалізації Менеджмент туристичної діяльності )

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА дисципліни ЕКОНОМІКА ТУРИЗМУ (для спеціалістів спеціальності Фізичне виховання спеціалізації Менеджмент туристичної діяльності ) МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА дисципліни ЕКОНОМІКА ТУРИЗМУ (для спеціалістів спеціальності Фізичне виховання спеціалізації Менеджмент туристичної діяльності ) Київ 2005

More information

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Кафедра менеджменту організації та логістики «ЗАТВЕРДЖУЮ» Перший Проректор О.Г.Бондар (підпис)

More information

КНИГА ЗАПИСІВ НАСЛІДКІВ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ

КНИГА ЗАПИСІВ НАСЛІДКІВ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ КНИГА ЗАПИСІВ НАСЛІДКІВ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ (П. І. Б. адміністратора) (назва навчального закладу) (навчальний рік) Харків Видавнича група «Основа» 2015 Автор: В. В. Григораш Урок це дзеркало загальної

More information

Валова продукція сільського господарства України

Валова продукція сільського господарства України Державна служба статистики України Статистичний бюлетень Валова продукція сільського господарства України (у постійних цінах 2010р.) за рік Остаточні дані м. Київ Державна служба статистики України адреса:

More information

СТРУКТУРА МЕХАНІЗМУ ФІНАНСОВО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АВІАБУДУВАННЯ

СТРУКТУРА МЕХАНІЗМУ ФІНАНСОВО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АВІАБУДУВАННЯ ISSN 2072-294X. Економіка та управління підприємствами 49 УДК 338.12.658 Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеца СТРУКТУРА МЕХАНІЗМУ ФІНАНСОВО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

More information

НАЦІОНАЛЬНА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ СФЕРИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ НА ПЕРІОД ДО 2020 РОКУ

НАЦІОНАЛЬНА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ СФЕРИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ НА ПЕРІОД ДО 2020 РОКУ 1 НАЦІОНАЛЬНА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ СФЕРИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ НА ПЕРІОД ДО 2020 РОКУ І. Загальні положення Національна стратегія розвитку сфери інтелектуальної власності в Україні на період

More information

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ІНФОРМАЦІЙНІ

More information

ЛІТОПИС КНИГ BOOK CHRONICLE ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА "КНИЖКОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ IVAN FEDOROV BOOK CHAMBER OF UKRAINE, STATE RESEARCH INSTITUTION

ЛІТОПИС КНИГ BOOK CHRONICLE ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА КНИЖКОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ IVAN FEDOROV BOOK CHAMBER OF UKRAINE, STATE RESEARCH INSTITUTION ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА "КНИЖКОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ імені ІВАНА ФЕДОРОВА" IVAN FEDOROV BOOK CHAMBER OF UKRAINE, STATE RESEARCH INSTITUTION Національна бібліографія України National bibliography of Ukraine

More information

ФОРМА 1. повідомлення про подання інформації про структуру власності

ФОРМА 1. повідомлення про подання інформації про структуру власності ФОРМА 1 повідомлення про подання інформації про структуру власності На виконання вимог Закону України Про телебачення і радіомовлення та Порядку подання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної

More information

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ СТВОРЕННЯ СЛУЖБИ ФІНАНСОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ СТВОРЕННЯ СЛУЖБИ ФІНАНСОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ ПРЕЗЕНТАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ СТВОРЕННЯ СЛУЖБИ ФІНАНСОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ Розподіл функцій з профілактики та розслідування економічних економічних правопорушень між декількома органами державної державної влади влади

More information

ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ТА ЙОГО РОЛЬ У ПІДВИЩЕННІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ТА ЙОГО РОЛЬ У ПІДВИЩЕННІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ISSN 2072-294X. Економіка та управління підприємствами 57 УДК 331.001 Т. Ю. ПАВЛЕНКО Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського ХАІ ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ТА ЙОГО РОЛЬ

More information

До ухваленої Концепції інформатизації сфери охорони здоров я України на роки

До ухваленої Концепції інформатизації сфери охорони здоров я України на роки 148 До ухваленої Концепції інформатизації сфери охорони здоров я України на 2013 2018 роки Стрімкий розвиток інформаційних технологій у сфері охорони здоров я, рух України до євроінтеграції обумовили потребу

More information

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА дисципліни ТЕХНОЛОГІЯ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ (для спеціалістів і магістрів спеціальності Фізичне виховання )

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА дисципліни ТЕХНОЛОГІЯ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ (для спеціалістів і магістрів спеціальності Фізичне виховання ) МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА дисципліни ТЕХНОЛОГІЯ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ (для спеціалістів і магістрів спеціальності Фізичне виховання ) Київ 2005 1 Підготовлено викладачем

More information

ЛІТОПИС КНИГ BOOK CHRONICLE. ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА "КНИЖКОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ імені ІВАНА ФЕДОРОВА"

ЛІТОПИС КНИГ BOOK CHRONICLE. ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА КНИЖКОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ імені ІВАНА ФЕДОРОВА ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА "КНИЖКОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ імені ІВАНА ФЕДОРОВА" IVAN FEDOROV BOOK CHAMBER OF UKRAINE, STATE RESEARCH INSTITUTION Національна бібліографія України National bibliography of Ukraine

More information

1. Зв'язок роботи з державними чи галузевими науковими програмами, планами, темами, пріоритетними напрямками розвитку науки й техніки

1. Зв'язок роботи з державними чи галузевими науковими програмами, планами, темами, пріоритетними напрямками розвитку науки й техніки 2 готельних мереж за контрактним управлінням приділено недостатньо уваги, переваги контрактного управління готельними мережами не висвітленні в повній мірі, оскільки є відносно новим явищем для національного

More information

МОНІТОРИНГ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ ЗА 2015 РІК

МОНІТОРИНГ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ ЗА 2015 РІК МОНІТОРИНГ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ ЗА 2015 РІК за переліком показників оцінки, наведених у додатку 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 856 «Про затвердження Порядку

More information

ЛІТОПИС КНИГ BOOK CHRONICLE ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА "КНИЖКОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ IVAN FEDOROV BOOK CHAMBER OF UKRAINE, STATE RESEARCH INSTITUTION

ЛІТОПИС КНИГ BOOK CHRONICLE ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА КНИЖКОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ IVAN FEDOROV BOOK CHAMBER OF UKRAINE, STATE RESEARCH INSTITUTION ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА "КНИЖКОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ імені ІВАНА ФЕДОРОВА" IVAN FEDOROV BOOK CHAMBER OF UKRAINE, STATE RESEARCH INSTITUTION Національна бібліографія України National bibliography of Ukraine

More information

1. Поетика Петровська Т.

1. Поетика Петровська Т. Перелік навчальних програм для реалізації варіативної складової навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів І ступеня, рекомендованих МОН України Укладач: А.О. Седеревічене Авторські права на

More information

Законодавче майбутнє пенсійної реформи: очами нового Парламенту. Нечай Анна Анатоліївна, д.ю.н,

Законодавче майбутнє пенсійної реформи: очами нового Парламенту. Нечай Анна Анатоліївна, д.ю.н, Законодавче майбутнє пенсійної реформи: очами нового Парламенту Нечай Анна Анатоліївна, д.ю.н, Anna_nechai@yahoo.com Партії, які формують позицію Верховної Ради України: Партія Народний Фронт" Партія "Блок

More information

НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ Державне регулювання процесів економічного і соціального розвитку УДК 351.82:330.341.1 Т. М. ВІТРЕНКО-ХРУСТАЛЬОВА НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

More information

ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис, бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання» Методичні рекомендації з впровадження

ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис, бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання» Методичні рекомендації з впровадження Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис, бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила

More information

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В ОБЛІКУ НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА. дисципліни

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В ОБЛІКУ НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА. дисципліни МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА дисципліни ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В ОБЛІКУ (ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В ОБЛІКУ І АУДИТІ) (для бакалаврів) Київ ДП «Видавничий

More information

ЛІТОПИС КНИГ BOOK CHRONICLE ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА "КНИЖКОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ IVAN FEDOROV BOOK CHAMBER OF UKRAINE, STATE RESEARCH INSTITUTION

ЛІТОПИС КНИГ BOOK CHRONICLE ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА КНИЖКОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ IVAN FEDOROV BOOK CHAMBER OF UKRAINE, STATE RESEARCH INSTITUTION ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА "КНИЖКОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ імені ІВАНА ФЕДОРОВА" IVAN FEDOROV BOOK CHAMBER OF UKRAINE, STATE RESEARCH INSTITUTION Національна бібліографія України National bibliography of Ukraine

More information

Звіт про виконання Державного бюджету за 2015 рік

Звіт про виконання Державного бюджету за 2015 рік Звіт про виконання Державного бюджету за 2015 рік 23 березня 2016 КЛЮЧОВІ ВИКЛИКИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ - 2015 Низька бюджетна дисципліна Рекордні потреби на оборону та безпеку, обслуговування держборгу

More information

СХЕМАТИЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ СТРУКТУРИ ВЛАСНОСТІ СУБ ЄКТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

СХЕМАТИЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ СТРУКТУРИ ВЛАСНОСТІ СУБ ЄКТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СХЕМАТИЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ СТРУКТУРИ ВЛАСНОСТІ СУБ ЄКТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Товариства з обмеженою "112-ТВ" (код ЄДРПОУ 3890676) 99% станом на 31 грудня 201 року "112-ТВ" (Україна) 10% «МЕДІА ГРУПА 112»

More information

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ З ОРГАНІЗАЦІЇ СУДОВИХ ТА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ І МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ДО ЇХ ВИКОНАННЯ

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ З ОРГАНІЗАЦІЇ СУДОВИХ ТА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ І МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ДО ЇХ ВИКОНАННЯ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ З ОРГАНІЗАЦІЇ СУДОВИХ ТА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ І

More information

ЛІТОПИС КНИГ BOOK CHRONICLE ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА "КНИЖКОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ IVAN FEDOROV BOOK CHAMBER OF UKRAINE, STATE RESEARCH INSTITUTION

ЛІТОПИС КНИГ BOOK CHRONICLE ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА КНИЖКОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ IVAN FEDOROV BOOK CHAMBER OF UKRAINE, STATE RESEARCH INSTITUTION ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА "КНИЖКОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ імені ІВАНА ФЕДОРОВА" IVAN FEDOROV BOOK CHAMBER OF UKRAINE, STATE RESEARCH INSTITUTION Національна бібліографія України National bibliography of Ukraine

More information

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ. Ніколаєнко Наталія Миколаївна

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ. Ніколаєнко Наталія Миколаївна МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ На правах рукопису Ніколаєнко Наталія Миколаївна УДК 025.1.001.76(043.5) ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ БІБЛІОТЕКОЮ ЯК СОЦІОКОМУНІКАЦІЙНОЮ

More information

від р. 1-05/3 від р. 1-05/4 від р. 1-05/5 від р. 3-05/6

від р. 1-05/3 від р. 1-05/4 від р. 1-05/5 від р. 3-05/6 ПЕРЕЛІК НАУКОВИХ ФАХОВИХ ВИДАНЬ УКРАЇНИ, В ЯКИХ МОЖУТЬ ПУБЛІКУВАТИСЯ РЕЗУЛЬТАТИ ДИСЕРТАЦІЙНИХ РОБІТ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВИХ СТУПЕНІВ ДОКТОРА І КАНДИДАТА НАУК Назва видання Засновник (співзасновники) Галузі

More information

Комплексні платні послуги Державної автомобільної інспекції МВС України. Код послуги Послуга Назва Сума в т.ч. ПДВ

Комплексні платні послуги Державної автомобільної інспекції МВС України. Код послуги Послуга Назва Сума в т.ч. ПДВ Комплексні платні послуги Державної автомобільної інспекції МВС України Код послуги Послуга Назва Сума в т.ч. ПДВ Видача посвідчення водія на право керування транспортними засобами після закінчення навчального

More information

Інформаційно-бібліографічний список

Інформаційно-бібліографічний список БІБЛІОТЕКА ЖИТОМИРСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА Інформаційно-бібліографічний список Дата відбору матеріалу: 19. 03.12 Кількість відібраних джерел: 29 Укладач: бібліотекар читального

More information

Марцин В.С., Міценко Н.Г., Даниленко О.А. та ін. Основи наукових досліджень Навчальний посібник / Л.: Ромус-Поліграф, c.

Марцин В.С., Міценко Н.Г., Даниленко О.А. та ін. Основи наукових досліджень Навчальний посібник / Л.: Ромус-Поліграф, c. Марцин В.С., Міценко Н.Г., Даниленко О.А. та ін. Основи наукових досліджень Навчальний посібник / Л.: Ромус-Поліграф, 2002.- 128 c. У підручнику викладено основні відомості про організацію науки в Україні,

More information

КиТ. Цели и задачи. Редакторы. Редколлегия. Редакция. Заказ журнала. Авторские права. Издатели. Печать КЛИНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАТИКА И ТЕЛЕМЕДИЦИНА

КиТ. Цели и задачи. Редакторы. Редколлегия. Редакция. Заказ журнала. Авторские права. Издатели. Печать КЛИНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАТИКА И ТЕЛЕМЕДИЦИНА КиТ КЛИНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАТИКА И ТЕЛЕМЕДИЦИНА Цели и задачи Междисциплинарный научно-методический журнал «Клиническая информатика и Телемедицина» публикует работы по всем разделам медицинской информатики,

More information

за двома бюджетними програмами по яким ф нансусться яко зд Йснюеться експлуатац я державного водогссподарського комплексу та

за двома бюджетними програмами по яким ф нансусться яко зд Йснюеться експлуатац я державного водогссподарського комплексу та рурми мт пя т ук увя вп рк кмпку ткж мт пя ктив упрв я вими вм жтими пррмми п яким утя упрв я ви у р пр ви ити у кшти у М З ти рив витки в ти пр ки ти р тт В ДО ЗПЛв Н прв ррук ви пр т в кик ржв ж п к

More information

ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПАСАЖИРІВ НА АВТОБУСНИХ СТАНЦІЯХ

ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПАСАЖИРІВ НА АВТОБУСНИХ СТАНЦІЯХ 110 Економіка транспортного комплексу, вип. 18, 2011 методів управління та господарювання на транспорті : збірник наукових праць. Одеса : ОНМУ. 2008. Вип. 29. С. 193 202. 6. Федорова В.А. Оценка уровня

More information

4. Анонімне письмове тестування складається із 120 запитань.

4. Анонімне письмове тестування складається із 120 запитань. Таксономічна характеристика анонімного письмового тестування під час кваліфікаційного оцінювання суддів та кандидатів на посаду судді Касаційного цивільного суду 1. У цьому документі визначено вимоги до

More information

З А К О Н У К Р А Ї Н И. Про професійних творчих працівників та творчі спілки. ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 52, ст.

З А К О Н У К Р А Ї Н И. Про професійних творчих працівників та творчі спілки. ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 52, ст. З А К О Н У К Р А Ї Н И Про професійних творчих працівників та творчі спілки ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 52, ст.312 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законами N 1537-III ( 1537-14

More information

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДОНЕЦЬКИЙ ІНЖЕНЕРНО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДОНЕЦЬКИЙ ІНЖЕНЕРНО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДОНЕЦЬКИЙ НАВЧАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДОНЕЦЬКИЙ ІНЖЕНЕРНО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИВЧЕННЯ

More information

Научно-технический сборник 87

Научно-технический сборник 87 7.Сапожников Е. Особенности бюджетирования в российских организациях // Финансовый менеджмент. 2003. 6. С.42-51. 8.Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб єктів господарювання. К.: КНЕУ, 2003. 554 с.

More information

і

і 1 3 0 4 0 9 0 9 і 0 7 0 4 0 4 0 7 б 0 2 0 6 0 2 0 7 0 6 0 9 0 6 0 2 0 1 0 5 0 7 7 0 5 є 0 9 0 9 є 0 6 Є 0 2 0 6 0 8 є 0 4 0 6 0 9 є 0 2 0 5 0 4 0 1 б 0 8 0 2 0 3 0 1 0 2 і 0 9 0 2 0 5 0 6 0 8 0 9 0 9 0

More information

ДЕКЛАРАЦІЯ про майно, доходи, витрати І зобов язання фінансового характеру за 20

ДЕКЛАРАЦІЯ про майно, доходи, витрати І зобов язання фінансового характеру за 20 Додаток до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" від 7 квітня 2011 року 3206-VI ДЕКЛАРАЦІЯ про майно, доходи, витрати І зобов язання фінансового характеру за 20 І рік Розділ 1. Загальні

More information

Шифр Галузь науки, група спеціальностей, спеціальність Галузь науки, за якою присуджується науковий ступінь 1 2 3

Шифр Галузь науки, група спеціальностей, спеціальність Галузь науки, за якою присуджується науковий ступінь 1 2 3 ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Вищої атестаційної комісії України 23.06.2005 377 зі змінами і доповненнями, внесеними наказами ВАК України від 14.02.2006 73, від 29.05.2006 263, від 19.09.2006 407, від 12.02.2007 70,

More information

ВЕТЕРИНАРНІ НАУКИ ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ

ВЕТЕРИНАРНІ НАУКИ ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ Перечень научных профессиональных изданий Украины, в которых могут публиковаться результаты диссертационных работ на соискание научных степеней доктора и кандидата наук Витяг з Переліку наукових фахових

More information

ОБМІННИЙ ФОНД бібліотеки Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки МОНОГРАФІЇ 2015

ОБМІННИЙ ФОНД бібліотеки Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки МОНОГРАФІЇ 2015 ОБМІННИЙ ФОНД бібліотеки Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки МОНОГРАФІЇ 2015 Андрійчук О. Я. Фізична реабілітація хворих на гонартроз : монографія / О. Я. Андрійчук ; Волин.

More information

Реслер М.В. ВПЛИВ ОПЕРАЦІЙНОЇ КОМПОНЕНТИ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ІНТЕГРАЦІЮ ГОСПОДАРСЬКОГО ОБЛІКУ

Реслер М.В. ВПЛИВ ОПЕРАЦІЙНОЇ КОМПОНЕНТИ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ІНТЕГРАЦІЮ ГОСПОДАРСЬКОГО ОБЛІКУ УДК 657:471 Реслер М.В. ВПЛИВ ОПЕРАЦІЙНОЇ КОМПОНЕНТИ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ІНТЕГРАЦІЮ ГОСПОДАРСЬКОГО ОБЛІКУ У статті досліджено вплив операційної компоненти фінансового менеджменту на інтеграцію господарського

More information

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄС ПРОДАКШЕН ГРУП» (зазначається повне найменування суб єкта інформаційної діяльності)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄС ПРОДАКШЕН ГРУП» (зазначається повне найменування суб єкта інформаційної діяльності) ЗАТВЕРДЖЕНО ФОРМА 1 повідомлення про подання інформації про структуру власності На виконання вимог Закону України Про телебачення і радіомовлення та Порядку подання телерадіоорганізаціями та провайдерами

More information

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА УДК 658.15.01:005.21 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА Наталія Вікторівна ЗАМЯТІНА викладач кафедри менеджменту і туризму Чернівецького торговельно-економічного

More information

Практикум з курсу загальна географ я 6 клас гдз

Практикум з курсу загальна географ я 6 клас гдз Практикум з курсу загальна географ я 6 клас гдз Деталі: Категорія: Гдз географія: Опубліковано: Вівторок. 7 клас О. Г. Я і украна 4 клас зошит відповіді громадянська освіта природознавство. найдено 1149.

More information

Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності банку станом на 01 січня 2016 року ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «ЮНІСОН»

Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності банку станом на 01 січня 2016 року ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «ЮНІСОН» Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності банку станом на 01 січня 2016 року ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «ЮНІСОН» N з/п Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або

More information

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на роки

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на роки Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012 2021 роки 1 Вступ Національна стратегія визначає основні напрями, пріоритети, завдання і механізми реалізації державної політики в галузі освіти,

More information

Контактна інформація: Тел.: дом.: роб.: моб

Контактна інформація: Тел.: дом.: роб.: моб Ткаченко Федір Петрович 10 квітня 1949 р.н. доктор біологічних наук професор каф. ботаніки, доцент Контактна інформація: Тел.: дом.: 726-53-84 роб.: 68-76-42 моб. 80978847390 E-mail: tvf@ukr.net Державні

More information

Експортний потенціал України: методологія оцінки та аналіз

Експортний потенціал України: методологія оцінки та аналіз УДК 339.564 Експортний потенціал України: методологія оцінки та аналіз ТЕТЯНА МЕЛЬНИК АНОТАЦІЯ. У статnі на основі узагальнення результатів дослідження, висвітлених у фахових виданнях, розглянуто поняття

More information

Чернігівська обласна універсальна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка. Зведений каталог

Чернігівська обласна універсальна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка. Зведений каталог Чернігівська обласна універсальна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка Зведений каталог періодичних видань, передплачених бібліотеками м. Чернігова на 2016 рік Чернігів, 2016 ББК 91.18 УДК 025.4 З-4

More information

Раціональні рівняння, нерівності та їхні системи. Параметри в раціональних рівняннях, нерівностях та їхніх системах

Раціональні рівняння, нерівності та їхні системи. Параметри в раціональних рівняннях, нерівностях та їхніх системах бібліотечка фізико-математичної школи Т.Ю. Демець, С.В. Кметюк Раціональні рівняння, нерівності та їхні системи. Параметри в раціональних рівняннях, нерівностях та їхніх системах ТЕРНОПІЛЬ НАВЧАЛЬНА КНИГА

More information

Disarmament: Statement by the Delegate of Kazakhstan...68

Disarmament: Statement by the Delegate of Kazakhstan...68 Со дер жа ние От со ста ви те ля........................................3 Текст 1. «Цве ты«......................................8 Текст 2. О не са мо управ ля ю щих ся тер ри то ри ях.............12 On

More information

Joint-Stock Company GIDROPRIVOD. Axial-Piston pumps of variable displacement Type НА

Joint-Stock Company GIDROPRIVOD. Axial-Piston pumps of variable displacement Type НА Joint-Stock Company GIDROPRIVOD Axial-Piston pumps of variable displacement Type НА Purpose of the item. Axial-piston pumps (type НА) of variable displacement and constant direction of operational liquid

More information

ПРОТОКОЛ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ

ПРОТОКОЛ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ Стор. 1 ПОЗАЧЕРГОВІ ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 25 травня 2014 року ПРОТОКОЛ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ Примірник 1 ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Відповідно до частини дванадцятої статті 73,

More information

"Український культурологічний Центр": 12 років діяльності у Донецьку

Український культурологічний Центр: 12 років діяльності у Донецьку Володимир Білецький "Український культурологічний Центр": 12 років діяльності у Донецьку Вже стала аксіоматичною думка про те, що створити, реалізувати щось на практиці, особливо втілити в життя велику

More information

ТЕМА 11 ЗМІСТ МІЖНАРОДНОЇ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ЯК ОСНОВНОЇ ФУНКЦІЇ МІЖНАРОДНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

ТЕМА 11 ЗМІСТ МІЖНАРОДНОЇ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ЯК ОСНОВНОЇ ФУНКЦІЇ МІЖНАРОДНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ТЕМА 11 ЗМІСТ МІЖНАРОДНОЇ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ЯК ОСНОВНОЇ ФУНКЦІЇ МІЖНАРОДНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 1. Поняття та сутність міжнародного маркетингу і маркетингової стратегії. 2. Структура маркетингових

More information

ВИКОРИСТАННЯ СМАРТФОНІВ В УКРАЇНІ. Київський міжнародний інститут соціології Червень 2016 року

ВИКОРИСТАННЯ СМАРТФОНІВ В УКРАЇНІ. Київський міжнародний інститут соціології Червень 2016 року Київський міжнародний інститут соціології Червень 2016 року МЕТОДОЛОГІЯ ОПИТУВАННЯ oопитування було проведене на замовлення LEAD9 Mobile Marketing Київським міжнародним інститутом соціології протягом травня

More information

Література для самопідготовки до тестування 2009 року

Література для самопідготовки до тестування 2009 року Література для самопідготовки до тестування 2009 року Основну інформацію щодо підготовки до зовнішнього оцінювання з усіх предметів тестування розміщено в інформаційному збірнику «Зовнішнє незалежне оцінювання

More information

ПОДАТКОВА РЕФОРМА Міністерство фінансів України

ПОДАТКОВА РЕФОРМА Міністерство фінансів України НАЦІОНАЛЬНА РАДА РЕФОРМ ПОДАТКОВА РЕФОРМА Міністерство фінансів України ВЕРЕСЕНЬ 2015 РОКУ ПОДАТКОВА РЕФОРМА Податкова реформа Відповідальний за реформу / Керівник Цільової команди реформи Наталія Яресько

More information

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДОВГОСТРОКОВОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДОВГОСТРОКОВОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ References 1. Borkowska St., Motywacja i motywowanie. [W] Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, (red.) H. Król, A. Ludwiczyński, PWN, Warszawa 2006. 2. Janowska Z., Zarządzanie

More information

1. Поняття творчої діяльності та інтелектуальної власності

1. Поняття творчої діяльності та інтелектуальної власності 1. Поняття творчої діяльності та інтелектуальної власності Тенденція соціально-економічного розвитку будь-якої країни на сучасному етапі спрямована передусім на розвиток науки, техніки і культури. Рівень

More information

Майстро С. В., д.держ.упр., проф., НУЦЗУ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

Майстро С. В., д.держ.упр., проф., НУЦЗУ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ 24. Региональное развитие: опыт России и ЕС / Рук. авт. колл. и отв. ред. А. Г. Гранберг. М.: ЗАО "Изд-во "Экономика", 2000. 435 с. 25. Регіональна політика в країнах Європи. Уроки для України: Проект

More information

ПРОГРАМНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНА ПЛАТФОРМА ДИДАКТИЧНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА СИСТЕМИ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

ПРОГРАМНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНА ПЛАТФОРМА ДИДАКТИЧНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА СИСТЕМИ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ УДК 681.3.06(075.8) Програмно-інструментальна Інформаційні технології платформа в освіті дидактичного проектування... ПРОГРАМНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНА ПЛАТФОРМА ДИДАКТИЧНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО НАВЧАЛЬНОГО

More information

І. Наукові публікації Монографії, книги Довідники Словники Статті у журналах: 1.5. Статті в наукових збірниках, вісниках:

І. Наукові публікації Монографії, книги Довідники Словники Статті у журналах: 1.5. Статті в наукових збірниках, вісниках: 1.1. Монографії, книги. 1.2. Довідники. 1.3. Словники. 1.4. Статті у журналах: Список наукових і навчально-методичних праць, патентів та авторських свідоцтв на винаходи, публікацій з питань виховання студентів

More information

Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 9 місяців 2007 року

Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 9 місяців 2007 року Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 9 місяців 2007 року 1. Протягом 9 місяців 2007 року кількість страхових компаній (СК) зросла на 31 СК та станом станом на 30.09.2007 р. cтановила

More information

ІНСТРУКЦІЇ З НАЛАШТУВАННЯ VLC MEDIA PLAYER (WINDOWS)

ІНСТРУКЦІЇ З НАЛАШТУВАННЯ VLC MEDIA PLAYER (WINDOWS) ІНСТРУКЦІЇ З НАЛАШТУВАННЯ VLC MEDIA PLAYER (WINDOWS) - 1 - Зміст 1. Загальний опис... 3 2. Встановлення VLC програвача для Windows 95, 98,Me та Windows 2000/XP/Vista/7.. 4 3. Додавання списку відтворення

More information

Глуха Г. Я. У свою чергу, серед дослідників, які детально ви- Економіка та управління національним господарством

Глуха Г. Я. У свою чергу, серед дослідників, які детально ви- Економіка та управління національним господарством УДК 339.543 Глуха Г. Я. Митна політика як фактор економічного зростання країни Стаття присвячена дослідженню впливу митної політики держави на економічне зростання. Визначено сутність економічного зростання

More information

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНУ

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНУ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНУ СТАН ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНУ 60 000 50 000 40 000 ПІІ (акціонерний капітал) в економіку України Джерело: Держстат 30 000 20 000 10 000 $ 43,4 млрд 0 2001 2002 2003

More information

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття

More information

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК КНИГ, НАДІЙШОВШИХ ДО БІБЛІОТЕКИ в вересні 2016 р.

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК КНИГ, НАДІЙШОВШИХ ДО БІБЛІОТЕКИ в вересні 2016 р. БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК КНИГ, НАДІЙШОВШИХ ДО БІБЛІОТЕКИ в вересні 2016 р. Суспільно-політична література 1. 66.4(0)я73 Л 84 Лукашевич, Віталій Матвійович. Глобалістика : навч. посіб. / В. М. Лукашевич.

More information

1.1. Соціальне партнерство в Україні

1.1. Соціальне партнерство в Україні ЛЕКЦІЯ 1 I. МІЖНАРОДНІ НОРМИ ТА ОСНОВНІ ЗАКОНОДАВЧІ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ В СОЦІАЛЬНО ЕКОНОМІЧНІЙ ТА КУЛЬТУРНІЙ СФЕРІ Тема 1 Міжнародні норми в галузі охорони праці План 1.1. Соціальне

More information

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА Метою вступного випробування є в комплексна перевірка знань вступників, які вони отримали в результаті вивчення циклу дисциплін, передбачених освітньо-професійною програмами та навчальними

More information

СТРАТЕГІЯ розвитку національної системи крові

СТРАТЕГІЯ розвитку національної системи крові 1 ЗАТВЕРДЖЕНО розпорядженням Кабінету Міністрів України від 2016 р. СТРАТЕГІЯ розвитку національної системи крові 1. Загальна частина Для забезпечення рівноправного та своєчасного доступу громадян до якісної

More information

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Наукова бібліотека ім. М. Максимовича Інформаційно-бібліографічний відділ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Наукова бібліотека ім. М. Максимовича Інформаційно-бібліографічний відділ Київський національний університет імені Тараса Шевченка Наукова бібліотека ім. М. Максимовича Інформаційно-бібліографічний відділ КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ на шпальтах періодичних видань щоквартальний науково-аналітичний

More information

Професії керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців

Професії керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ Н А К А З 29.12.2004 N 336 Про затвердження Випуску 1 "Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності" Довідника кваліфікаційних

More information

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА НОРМУВАННЯ ПРАЦІ НА ВИРОБНИЦТВІ

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА НОРМУВАННЯ ПРАЦІ НА ВИРОБНИЦТВІ Висвітлено історичні аспекти формування і розвитку організації та нормування праці. Розглянуто об єкт, предмет та завдання організації праці, значення і сутність нормування праці. Проаналізовано стан та

More information

СУТНІСТЬ, ФУНКЦІЇ ТА ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ

СУТНІСТЬ, ФУНКЦІЇ ТА ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ СУТНІСТЬ, ФУНКЦІЇ ТА ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ Рибакіна Анастасія Володимирівна, наук.кер.- Пономаренко Н.В. Криворізький державний комерційно - економічний технікум Ринкову економіку неможливо уявити без

More information

Україна: ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КОНСЕНСУС-ПРОГНОЗ МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

Україна: ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КОНСЕНСУС-ПРОГНОЗ МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ Україна: ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КОНСЕНСУС-ПРОГНОЗ ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМІЧНОЇ СТРАТЕГІЇ ТА МАКРОЕКОНОМІЧНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ 38 2015 МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО

More information

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОСВІТИ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОСВІТИ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ ПЛІШ Ірина Валеріївна УДК 37.018.593+37.014.6:004.9 ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

More information

Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки Географічний факультет Кафедра геодезії, землевпорядкування і кадастру Бібліотека

Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки Географічний факультет Кафедра геодезії, землевпорядкування і кадастру Бібліотека Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки Географічний факультет Кафедра геодезії, землевпорядкування і кадастру Бібліотека Вища геодезія Науково-допоміжний бібліографічний покажчик

More information

1. РОЛЬ І МІСЦЕ ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ У СУЧАСНОМУ СВІТІ.

1. РОЛЬ І МІСЦЕ ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ У СУЧАСНОМУ СВІТІ. Лекція 1. Тема. Цивільна оборона України на сучасному етапі Питання для розгляду: 1. Роль і місце цивільної оборони у сучасному світі. 2. Визначення цивільної оборони. Принципи і завдання ЦО. 3. Організаційна

More information

ДЕКЛАРАЦІЯ про майно, доходи, витрат, і зобов'язання фінансового характеру к

ДЕКЛАРАЦІЯ про майно, доходи, витрат, і зобов'язання фінансового характеру к Додаток до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" від 7 квітня 2011 року 32 0б-УІ ДЕКЛАРАЦІЯ про майно, доходи, витрат, і зобов'язання фінансового характеру к за 20 7.1 рік Розділ

More information

ВІСНИК ЛЬВІВСЬКОЇ КОМЕРЦІЙНОЇ АКАДЕМІЇ

ВІСНИК ЛЬВІВСЬКОЇ КОМЕРЦІЙНОЇ АКАДЕМІЇ ВІСНИК ЛЬВІВСЬКОЇ КОМЕРЦІЙНОЇ АКАДЕМІЇ Збірник наукових праць СЕРІЯ ЕКОНОМІЧНА ВИПУСК 45 ЛЬВІВ ЛЬВІВСЬКА КОМЕРЦІЙНА АКАДЕМІЯ 2014 1 Вісник Львівської комерційної академії / [ред. кол.: Башнянин Г. І.,

More information

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА. Деякі питання використання коштів у сфері енергоефективності та енергозбереження

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА. Деякі питання використання коштів у сфері енергоефективності та енергозбереження КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 17 жовтня 2011 р. N 1056 Київ Деякі питання використання коштів у сфері енергоефективності та енергозбереження Кабінет Міністрів України постановляє: Із змінами

More information

ЗНИЖЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ СТАБІЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

ЗНИЖЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ СТАБІЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 7. Овчарук О. В. Розвиток компетентнісного підходу: стратегічні орієнтири міжнародної спільноти / О. В. Овчарук // Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи. К.

More information

засновників наукових шкіл (у галузі високовольтної прискорювальної техніки А.К. Вальтера; у галузі техніки високих напруг В.М.

засновників наукових шкіл (у галузі високовольтної прискорювальної техніки А.К. Вальтера; у галузі техніки високих напруг В.М. ВІДГУК офіційного опонента на дисертацію Веселової Надії Вікторівни «Становлення і розвиток харківських наукових шкіл у галузі техніки та електрофізики високих напруг (1930-2010 рр.)», представлену на

More information

Додаток 1 до Наказу 372-П від р.

Додаток 1 до Наказу 372-П від р. Додаток 1 до Наказу 372-П від 14.03.2016 р. Затверджую: Уповноважена особа ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» в м. Тернопіль / А.П. Чуба/ І. ПАКЕТ «СОЦІАЛЬНИЙ» з використанням аналогової технології** 1. К1 00:00 24:00

More information

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ (НА ПРИКЛАДІ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ)

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ (НА ПРИКЛАДІ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ) 9. Голян В. А. Еколого-економічні проблеми землекористування в Україні / Голян В. А., Крисак А. І. // Актуальні проблеми економіки. 2007. 1. С. 117 124. 10. Хвесик М.А. Інституціональне забезпечення землекористування

More information