Sisukord. Sissejuhatus: keelelised valikud 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Sisukord. Sissejuhatus: keelelised valikud 7"

Transcription

1 Sisukord Sissejuhatus: keelelised valikud 7 1. Keel suhtlemise ja tunnetuse vahendina Rollid ja stsenaariumid Viisakus Viisakus ja sõbralik toon Viisakusvormelid Register Suulise ja kirjaliku keele ning teksti erinevused Normitud kirjakeel Suuline ja kirjalik suhtlus Suulise suhtluse jooned kirjalikus suhtluses 27 ehk kõnekeelsus Ametlik ja argine suhtlus Võrgusuhtluse eriküsimusi Stiil ja stilistika Stiil ja mustrid Stiil: põhimõisteid Stiil: valikud Mis võib varieeruda? Sõnavara jagunemine kasutussageduse ja -olukorra järgi 2.6. Slängi- ja muude rühmakeelte sõnavara Sõnade tähendussuhted Sõnavara: uued ja vanad sõnad Kõrgstiil, madalstiil ja argikeelsus Kuidas sõnavara suurendada? Stiilivead Keel esineb tekstidena Tekstide tüüpideks jagamise võimalusi Tekstiliigid Tekstide analüüs Tarbestiil: ametlik stiil, publitsistlik stiil, 81 teadusstiil 3.5. Tarbestiili omadused Teksti loetavus Keele kujundlikkus ja loov keelekasutus Teadlik kirjutamine Argumenteeriva teksti kirjutamine Sisuelementide valik Vormi leidmine: struktuurivõimalused. 99 Kuidas teksti üles ehitada? 4.4. Kuidas alustada ja lõpetada? Liigendus: lõigud Pealkirjad Teadustekstid Uurimistöö sisu ja mahu plaanimine Uurimisprobleemi sõnastamine ja 110 tööplaani koostamine 5.3. Töö koostamine ja kirjutamine Teadusest tekstina Teadusteksti stiil Teadustekstid koolis Referaat, refereering ja viitamine. 117 Plagiaadi vältimine 6.2. Lõigu- ja lauseviide Viitamine ja allikate loetelu Oma töö redigeerimine Teiste uurimistööde retsenseerimine Näide, kuidas uurimisprobleemile 123 läheneda ja kirjandusega töötada Kordamiseks keele kohta 125 Kasutatud allikad 131

2 Isegi kui suhtluspartner on vähem tuttav, saate küsiva pilgu või muu reaktsiooni peale öeldut selgitada ja põhjendada. Telefonivestluses saab paluda arusaamatuks jäänud infot korrata või oma väite uuesti sõnastada. Olukordades, kus peate esinema nii-öelda teksti kujul, suulise suhtlemise kontekst ja tagasiside suuresti puuduvad või on hoopis teistsugused. Kirjalikel riigieksamitel jääb kogu teie isiksus enamasti pildilt välja. Otsustab see, mis kirja sai, ja kontekstiks on teiste samasugust ülesannet täitnud inimeste tekstid ning eksamineerija isik, kellest te arvatavasti suurt midagi ei tea. Sama lugu on näiteks motivatsioonikirjaga, mille personalijuht enda ees seisvast kuhilast ette võtab. Kui end suhtluspartneri järgi kohandada ei saa, kuidas siis toimida, kuidas mõju avaldada? Ennekõike sellega, et püüda oma tekst vormistada nii ootustele vastavaks kui võimalik. Igal juhul eeldab lugeja aga, et olete oma eksamineeritava või kandideerija rolli tõsiselt võtnud ja võtate tõsiselt ka tema eksamineerija ja otsustaja rolli. Jah, me ei tea, kas lugeja on noor või vana, mees või naine, tartlane, pärnakas või newyorklane, aga me teame, et ta on ilmselt kõrgema haridusega spetsialist, hõivatud inimene seega ei maksa teda ülearuse ja asjasse puutumatu lobaga ärritada. Võimalik, et ta on õigekeelefanaatik keelelise korrektsuse poole tasub alati püüelda. Igal juhul ei tohi kunagi unustada, et suhtlemises on alati ka teine pool, kuigi ta võib jääda nähtamatuks ja tundmatuks Suulise suhtluse jooned kirjalikus suhtluses ehk kõnekeelsus Netikeel on hakanud väga jõuliselt Spontaanne kirjalik suhtlus on kõne peegeldus mõjutama kirjakeelt tervikuna. Probkirjas, aga ilma mitteverbaalsete vahenditeta. leeme on näiteks arvutislängiga, mis Neid üritatakse korvata graafiliste elementide on omal kohal küll sotsiaalvõrgustikus, toel või oma tundeid sõnastades. Mängu tulevad lühendid, emotikonid ja pause tähistavad kuid mitte igas kirjatöös. Arutlege klassis, kuidas arvutikeel võiks vahemärgid nagu mõttepunktid. Rõhutatud keelekasutust mõjutada ja milliseid sõnu või silpe kirjutatakse suurte tähtedega, spontaansele kirjalikule keelele omaseid intonatsiooni antakse edasi märkide kordamisega: EIOLE???? iiiiiisssaand ku nõme!! Erine- jooni peaks essee, kirjandi või arvamusteksti kirjutamisel kindlasti vältima. valt spontaansest näost näkku suulisest suhtlemisest ei ole vestlejad ka samas füüsilises keskkonnas. Kõneldes saaks objektidele näidata, kirjutades või telefoniga rääkides tuleb neid kirjeldada. 27

3 Kahe tegevuse korraga tegemine tähendab spontaanses kirjutatud tekstis seda, et kõige olulisem on sõnumi esitamise kiirus ja ökonoomsus. Nii kaovad tekstist tavaliselt suured tähed ja kirjavahemärgid, võimalusel sõnu lühendatakse. Kirja saavad esimesena pähe tulevad sõnad, küllalt suvalises järjekorras. Kui vähegi terviklikum mõttearendus kirja saab, saadetakse see Enterit vajutades teele, nii muutub tekst fragmentaarseks. A: sa oled N mõisas käind? kusagil lõuna pool B: ei A: nojah. ma ka mitte, a lubasin neid aidata. B: kas sa ise seal aias pulmas ei käind? A: nagu ma mäletaks A: pildi pealt on gazebo ja tiik küll natuke tuttavad. a need on ju igal pool. B: igatahes seal peaks park olema ja mingi hädine majake säilind B: aga mõisa as such vist enam mitte A: mingeid putkasid nad seal järjest putitavad B: kusagil on vist ka see koht, kus juustu tehakse A: hakkan maanduma B: üsna graafiku järgi, mingeid lehmi polndki teel või midagi? A: mingi veider peatus oli, a see võis tamsalu olla A: läheb lehma kategooriasse küll Kõnekeelel on mõned keeletüübist (nt indoeuroopa keel, soomeugri keel) sõltumatud jooned, mis avalduvad ka kirjas: 1) häälduses mugandused, sulamid ja lühendamine, nt präägu, maitea, tegelt, aint; 2) lauseõpetuse tasemel lühidus ja väljajätud, nt A: tal on uus bf B: kesse A: mingi kalamaja hipster B: okou A: ma ka imestasin et nagu mis; 3) sõnavaliku tasemel argikeelsused, slängiväljendid, laenud, nt oh jeebus kui haigeid inimesi ikka on; relakat on kellelgi laenata?; see risotto oli nii delish! Läänemeresoome keeltes (nt soome ja eesti) on kõnekeeles ka vormiõpetuslikke iseärasusi eelistatakse teatud muutelõppe, liigsena tunduvad tunnused jäetakse ära, nt mõne sõna puhul on nud-vormi asemel sageli nd- (teind, läind) või hoopis ilma tunnuseta variant (ei taht tullagi). 28 ÜLESANDEID 1. Otsi internetist, millega tegeleb Tartu ülikooli suulise kõne uurimisrühm. Mida kujutab endast suulise kõne korpus? 2. Püüa kirjeldada, mille poolest suuline ja kirjalik suhtlus erinevad. 3. Leia järgnevast tekstist suulise kõne jooni. Tee sellest korrektne sissejuhatus arutlusele Kirjakeel ja kõnekeel. Hakatuseks tahaks siis rääkida natuke kõnekeele ja kirjakeele mõistetest. Mis siis neid õige eristab? Ja et kas neil saab, et kas tasub üldse vahet teha. Selle üle võiks nüüd pikalt arutleda, aga lihtsustatud kujul on asi iseenesest lihtne. Kõnekeelt muidugi kõneldakse, kirjakeelt kirjutatakse. Nagu, obviously. Samas, lõustaraamatus või skaibis me kirjutame ka, aga ma ütleks, et see ikka nagu päris kirjakeelena ei tundu teinekord või mis. Nii et see nagu ei päde. Järelikult peame mingi muu määratlemise ka mängu tooma. Ja siin tuleb appi ei keegi muu kui vanad head sõnastikud muidugi. Nii. Sõnastikes siis on ka tegelt kaks võimalikku varianti, kirjakeele kohta seletus ÕSis siuke: keele ühtseim kuju; kirjutatud tekstide keel, kõnekeele kohta kõneldav keel, suulises kõnes kasutatav keel. 4. Kujutle, et oled ajakirjanik ja pead ametniku vastust oma uudises kasutama. Tee paarikolmelauseline kokkuvõte, alustades tähtsaimast. Nt Riigisaladuse hoidmise seisukohalt on tähtis, et Tähendab nüüd seda puudutab ankeedi punkti, siis ma kommenteeriks. Välisriigid on noh kogu maailma on päris palju riike on maailmas selles mõttes ja riigi julgeoleku seisukohalt on ikkagi noh, päris ohtlik, kui inimene on ka välisriigis vangis istund või arreteeritudki kasvõi olnud. Teiseks, ma juhin tähelepanu, et ankeedi lõpus on võimalus anda ka seletusi ühe või teise asjaolu kohta ja siin on võimalik seda kinnitada, lisada sinna kasvõi materjalid juurde ja selles mõttes ja loomulikult see arreteerimise ja vangis olemise, seal on suured vahed, eks ole isik võib olla arreteeritud ka kui kahtlustatavana ja hiljem see kahtlustus on kõrvaldatud. Tähtis on riigisaladuse seisukohalt, et inimene annaks lihtsalt teada, mida ta teinud on, hinnang on siin hoopis teine. See sõltub juba asjaoludest, mis puhul ta seda, ta oli arreteeritud või siis vangis. 5. Loe läbi motivatsioonikirjad ja otsusta, kumma kandidaadi tööle võtaksid. Kirjuta kummagi kirja keelekasutuse, ülesehituse ja sisu kohta üles kolm väidet ning koosta nende põhjal mõlemale kandidaadile korrektne e-kiri oma otsuse kohta. Tere!! Lugesin teie kuulutust lehest mille raamatukogust leidsin ja minu arust olen mina sellele kohale (müügijuht) kõige õigem kanditaat. Küsite miks. Aga sellepärast, et olen pikalt oodanud seda väljakutset, mida teie firma pakub, mul on olemas kõik need potentsiaalid mida otsite. 29

4 Kuulutuses oli, et on vajalik eelnev tulemuslik töökogemus müügivaldkonnas, hea eesti keele oskus kõnes ja kirjas, vene keel suhtluskeelena, hea arvutikasutamise oskus, väga hea suhtlemisoskus ja positiivne ellusuhtumine, tugev initsiatiiv ja tulemustele orienteeritus, B-kategooria juhilubade olemasolu. Keeleoskus on täitsa olemas. Arvutit kasutan. Ma olen ka väga hea suhtleja. Mind on nimetatud autoriteediks, see oli muidugi natuke liialdatud, aga ma leian, et minus on ikka neid juhiomadusi piisavalt. Positiivne ellusuhtumine. Elu on mind, ütleme nii, iga natukse aja tagant sundinud uue koha elus leidma. Ja olen toime tulnud! Initsiatiiv on tugev. Tulemustele orienteeritus. No kuidas teisiti. B-kategooria juhiload olemas. Eelnev müügikogemus, mis seal salata, puudub. Aga ma õpin kiiresti! Nii et minu arust mul on enamus omadusi olemas mida ootate. Keegi pole ju üli inimene. Tommi Kakk Lugupeetud Kaia Koo! Leidsin portaalist CV-Online Teie ettevõtte kuulutuse, kus otsite kinnitustoodete müügijuhti. Otsustasin kandideerida, sest abikaasa uue töökoha tõttu peame kolima Harjumaale. Olen seni töötanud ehitustarvete keti poes müüjana ja mul on kogunenud üle kümne aasta müügitöö kogemust. Viimase aasta olin tööriistade ja tehnika tootegrupi vanemmüüja-konsultant, tuli lahendada igasuguseid olukordi. Initsiatiivikuse ja tulemustele orienteerituse all mõistan seda, et müüa tuleb inimestele just seda, mida neil ka tegelikult vaja on. Selleks on oluline küsida tagasisidet. Seadsime oma osakonnas sisse meiliaadressi, kuhu saab saata müüdavate toodete kohta küsimusi, vastame neile küsimustele tööpäeva jooksul. Loomulikult oli ka kogu müügi- ja aruandesüsteem arvutis, nii et tulen töö selle poolega hästi toime. Kuulutuses mainite, et kasuks tuleb inglise ja soome keele oskus. Kuna olen kooli ajal käinud Soomes praktikal, saan soome keeles suhtlemisega hästi hakkama. Teie ettevõtte kuulutusest saan aru, et kliendisuhete hoidmine on üks selle töö tähtsamaid külgi. Loodan, et olen just ülaltoodu põhjal selleks sobiv isik. Juhtimiskogemuse vähesuse loodan korvata positiivse ellusuhtumise ja kestva sooviga üha uut õppida ja areneda. Minu CV on kirjale lisatud. Kui soovite veel midagi täpsustada, saab minuga kontakti seal äratoodud meiliaadressil. Lisan ka mobiiltelefoni numbri, aga kui mul on tööpäev, siis ma erakõnesid vastu ei võta, nii et palun jätke teade kõneposti, helistan kindlasti tagasi. Lugupidamisega Katri-Helena Turu Ametlik ja argine suhtlus Kirjakeelsus või vähemalt selle poole püüdlemine ja neutraalstiilis väljendus peaks kaasas käima ametliku suhtlusega, olgu see suuline või kirjalik. Raskusi on olnud ametliku ja argise vahele piiri tõmbamisega. Enesest lugupidavad ajakirjandusväljaanded pole küll sugugi ametlikud, aga peavad siiski kinni teatud vorminõuetest. Vaidlus eri poliitiliste mõtteviiside vahel võib nii mõnigi kord muutuda emotsionaalseks sõnasõjaks. Kuna poliitikud on alati rahva erilise tähelepanu all, siis pälvivad nende väljaütlemised enamasti suurt vastukaja. Vaata uudist (ja/või videot) kahe poliitiku avalikust sõnavahetusest ja püüa mõelda, kuidas kajastaksid seda olukorda a) ajakirjanikuna, b) peaministri pressiesindajana. Parlamendidebatis, mis võib minna üpris tuliseks ja isiklikuks, tuleb siiski säilitada lugupidav käitumine vastaspoole suhtes. Briti rahandusminister sattus kriitikatule alla, kui teatas leiboristide naissaadikule patroneerivalt: Rahune maha, kullake! Eri riikides on parlamendid koostanud lausa loetelusid sõnadest, mis saadikute suhtlusse ei passi. Neist on aga alati püütud loovalt mööda hiilida. Näiteks on Uus-Meremaa parlamendis sobimatuks peetud oponendi iseloomustamist kellenagi, kellel on matuselt tuleva väsinud teo energia ; brittidelt, kel on keelatud kaassaadikuid valetamises otsesõnu süüdistada, pärinevad väljendid ebatäpsused terminoloogias ja tõe kokkuhoidlik pruukimine. Saatest Foorum jäi vaatajatele kindlasti meelde repliik Ära kaaguta!, millega minister püüdis korrale kutsuda teist saatekülalist. Kirjaliku ametisuhtluse keel on / peaks olema / võiks olla rangelt normipärane, st seadus, väitekiri, ajaleheuudis või analüüsiv artikkel peab olema kirjutatud kirjakeeles. Iga kõrvalekalle normist tekitab küsimuse: miks nii, miks selline valik? Lisaks paneb kõnekeelsustest või kirjavigadest kubisev tekst meid kahtlema autori üldises pädevuses. Ilukirjanduses ja mõnes ajakirjandusžanris võib väljendus olla normingutest üsna vaba. Ilukirjandus kajastab oma nimele vaatamata ka elu vähem kauneid külgi. Asendada roppused retsi suus peenutseva ümberütlemisega ei mõjuks loomulikult. Suulises ametisuhtluses eeldame samuti normipärasust. Oleksime ilmselt üsna üllatunud, kui Aktuaalse kaamera uudistelugeja lõpetaks saate, teatades rõõmsalt: Tšau, olge siis mõnusad, homme jälle! Riigijuhtide uusaasta või vabariigi aastapäeva pöördumises riivaks kõrva, kui kuuleksime variante ei ole vabandand või on veel siukseid probleeme. 31

5 Suuline argivestluse keel on normingutest kõige vabam, spontaanses suhtlemises anname ülaltoodud näited andeks, õigemini, laseme kõrvust mööda. Omaette vahevorm on spontaanne kirjalik suhtlus võrgus, näiteks internetiportaalide kommentaariumis. Sealt leiab tugevalt argise keelekasutuse jälgi (lühenenud sõnad, sulamid, kirjavahemärkide kadu), seal kõrval on aga igati korrektselt vormistatud sõnumeid. Meelespidamist väärib taas põhitõde: mida rohkem tundmatuid ja erineva taustaga lugejaid, seda rohkem tuleb hoida neutraalse, võimalikult üheselt mõistetava keelekasutuse poole. Sageli on kommentaarid aga rohkem füsioloogilised reaktsioonid ( Öäk kui nõme!, Jess, suppper! ) kui argumenteeritud mõtteavaldused. Neid esimesi on aga üsna võimatu Robert Randma esikromaan Sigaret oli aastal Betti Alveri kirjanduskuidagipidi redigeerida. auhinna nominent. Ilukirjanduses on keel vahend, millega autoril on võimalik mängida ja oma maailma luua. Kirjelda selle katkendi põhjal, milline tegelaskuju võiks niimoodi rääkida. Nii on Robert Randma loonud tegelaskuju, kes Püüa sama teksti kirjakeeles edasi omandab võime sigaretisuitsuna ühest kehast anda. Arutlege klassis, miks ilu- teise imbuda. kirjanduses on argine keelekasutus loomulik, ametlikus suhtluses mitte. Pöial-Liisi läheb rohkem elevile. Su näo värv on praegu sama, mis tal siis kui me ta garaaži tagant leidsime. Mida halb statement nagu tegelt! Oled mõelnud selle peale vä? Tüüp arvas, et on hullult diip lihtsalt sellepärast, et end Versace särgis üles poos. Ta ei saanud esikaantelegi. Mingid suvakad väikesed pildid ajalehes tulid, aga need olid ka vapsee eluvanad fotod. Läks nagu veits kaduma või nii. Mis ta arvas, et teda ei võeta puu otsast enne maha, kui fotograafid on ta ära pildistanud vä? Veits ma ei tea läbimõtlemata või nii. Vot see on parandamatu tähelepanuvajadus. Nagu parandamatu. A pohh, igaljuhul sa oled nagu näost sama valge praegu või nii. Robert Randma Sigaret 1. Otsi riigikogu stenogrammidest mõni arutelu ja uuri, missuguseid kõnekeele jooni leiad vastustest. Samuti jälgi, missugune on dialoogis kahe kõneleja otsesuhtlus, st kuidas nad kommenteerivad üksteise juttu ja isikut, mitte teemat. 32 ÜLESANDEID 2. Jälgi kolm päeva Aktuaalse kaamera ja kahe erakanali uudistesaate lõpusõnu. Vormista need tabelina. Kas leiad erinevusi? Kui, siis milliseid? Kirjuta tabeli alla sõnaline järeldus tervikliku lõiguna. 3. Tee kaebekirjast asjalik ja irooniavaba versioon. Härra Seljanka! Tellisime Teie firmalt täisteenusena meie firma 5. sünnipäeva vastuvõtu korralduse, eile saime kätte arve, mille siinkohal vaidlustame. Teie firma kohustus: a) kaunistama ruumid; b) valmistama, tooma ja serveerima söögid ja joogid; c) külalisi vastu võtma ja neile majas teed juhatama; d) koristama pärast üritust koosviibimise koha ja abiruumid. Esiteks: palun, mis kaunistus on teie meelest kuivanud vahtralehtedest vanikud ukse kohal ja värvilisest paberist lapsekäega väljalõigatud tähtedest loosung Õnne sünnipäevalapsele? Teiseks: esimese asjana valati välja vahuvein, mis liisus ja soojenes klaasides joodamatuks. Kohv oli õnneks seevastu juba termoses sedavõrd jahtunud, et vähemalt suu kõrvetamise ohtu ei olnud karta. Küsimusele, millest koosneb salat, jäi kaks teenindajat vastuse täiesti võlgu, üks pakkus, et kartul ja veel midagi. Soovitusele maitsta võttis ta kliendi kahvli ja proovis. Järgnev vastus jäi ebaselgeks, sest alla neelata ta suutäit ei tahtnud. Tellitud tordist ei jätkunud kõigile, lisaks oli firma nimi valesti kirjutatud. Kolmandaks: laualt puudusid noad, küll aga oli mitmes suuruses (plastmassist!!!) lusikaid, mille otstarve jäi pisut arusaamatuks, sest suppi ei serveeritud. Laudlina plekke ja kortse püüdsid lauakatjad taldrikutega varjata. Mitte kuigi õnnestunult. Laudlina oli tõenäoliselt ka ainus, kes oli viibinud rohkem kui paaril vastuvõtul, erinevalt teie saadetud teenindajatest. Neljandaks: kui nimetada vastuvõtmiseks ja tee juhatamiseks õlakehitust ja mokaotsast öeldud: Tähendab, sinna üles kuhugi!, siis jah, selle punktiga saite hakkama, kui välja arvata meie partnerid Saksamaalt, kes sellest midagi aru ei saanud ja inkassofirmasse jõudsid. Viiendaks: kas teie ettekujutus koristamisest on tõesti see, kui kõik toiduülejäägid ja nõud prügikottidesse valatakse ja ukse kõrvale asetatakse, kust salatikaste vaikselt vaipa imbuma hakkab? Kokkuvõttes: hea sooritus, tõesti, braavo. Kes teid kasvatas, Mõhk ja Tölpa või? Ettemaksu võite endale jätta, aga rohkem te meie käest küll raha ei saa. 33

6 1.11. Võrgusuhtluse eriküsimusi Ei saa tegelikult väita, et on olemas eriline ja kindlate joontega netikeel, mida kasutavad kõik. Juba netisuhtluse erinevad versioonid tingivad üht- või teistmoodi keelekasutuse. Presidendi ja ministrite oma nime all esitatud säutsud Twitteris erinevad nii tooni kui ka keeleliste vahendite poolest anonüümse internetikommentaatori enamasti vinguvas toonis esitatud seisukohtadest. Kui olete vähegi teadlik internetikasutaja, siis peaksite teadma, et kõigest jääb kusagile jälg. Kustunud sõpradest tehtud peopiltide ülesriputamise kõrval võiksite tulevase elu peale mõeldes vältida ka verbaalseid mälestusmärke, mis võivad guugeldades välja tulla ja saada takistuseks näiteks tööotsingutel. Võrgusuhtluses kasutatud keelevariantidel on teatud ühisomadusi, mis kattuvad ennekõike suulise suhtluse omadustega. Paljugi sõltub aga osaliste isikust, rollist ja üldisest taustast. President Toomas Hendrik Ilves on oma Võõra inimesega e-kirju vahetades on keele- Twitteri-postitustega pälvinud väliskasutus pigem kirjakeelelähedane, sõbraga meedia tähelepanu aastal nimetati ta koguni Twitteri presidendiks kui tšättides peaaegu kõneldava keele kirjalik versioon. Enamasti peamegi vahendeid valides üks aktiivsemaid ja sõnakamaid riigipäid. mõtlema järgmistele asjaoludele (vt lk 35). Kuulsust on kogunud Ilvese ja majandusteadlase Paul Krugmani vaheline sõnasõda Twitteris, millest aastal tehti koguni 16minutiline ooper. Twitter on eesti keeles andnud uue tähenduse sõnale säutsuma. Vikerraadiost saab igal nädalal kuulata Keelesäutsu, mida veavad Eesti Keeletoimetajate Liidu esimees Egle Pullerits ja Postimehe keeletoimetaja Maris Jõks. Keelesäutse saab järelkuulata ka ERRi arhiivist aadressil Kuulake klassis paari Keelesäutsu ja arutlege, kuidas selles tõstatatud teema teie igapäevast keelekasutust puudutab. 1. Kas see on dialoog või monoloog? Blogipidajad võivad jätta internetti pikki esseelaadseid kirjutisi, millele nad reaktsiooni ei ootagi. Need on ehk enim kirjaliku suhtluse malli järgivad võrgutekstid. Sotsiaalvõrgustikes võib aga juba tekkida dialoog postitaja ja kommentaatori vahel, millega teksti lisandub vestluse jooni, nagu väljajätud, partiklid ehk jms. Spontaanne kirjalik dialoog erineb suulisest suhtlusest praegu veel selle poolest, et me ei saa kirjutajale poole sõna pealt vahele rääkida info liigub ikka portsjonitena. Nii ei saa me reaktsiooni puudumise tõttu pooleli jätta lauset, mille vestleja nägu nähes alla neelaksime. Seal see siis on, must valgel, ja kulub palju energiat, et asju siluda: ma ju ei mõelnud seda nii! Samal ajal kirjutamine ja sõnumi formuleerimine võib selliseid arusaamatusi aga sageli kaasa tuua. 2. Kas tegu on argi- või avaliku suhtlusega? Kas nt e-kirja saaja on protsessis ametiisiku või sõbra rollis? Isegi sõbraks saanud kolleegide puhul tuleb meeles pidada, et ametikiri on dokument, nii ka ametlik e-kiri. 3. Kas see suhtlus toimub privaatselt või avalikult? Kas seda e-kirja loeb veel keegi? Kas Facebooki sein, kuhu kommentaari jätsite, on kõigile nähtav ja tuleb päringutes välja? Kas Twitteri säutsud on avalikud või nähtavad vaid valitud lugejatele? 4. Kas oleme anonüümsed või tuvastatavad? Väärikas inimene ei ole muidugi vulgaarne ega õhuta vaenu ka siis, kui ta nimetuks jääb. Oma nime alt säutsu Olen teel Aafrikasse. Loodan, et aidsi ei saa. Nali! Ma olen valge lähetanud suhtekorraldaja muutus ingliskeelses netimaailmas üleüldise põlguse objektiks, firma vallandas ta skandaali tõttu. 5. Kas saame redigeerida või peame kohe pikemalt mõtlemata reageerima? E-kiri, eriti asjaliku sisuga, tuleb enne saatmist kindlasti üle lugeda, võib-olla isegi mitu korda. Mida teravamaks ka mõni võrguvestlus sisu poolest läheb, seda enam peaks oma panuse hoolikalt üle lugema

7 ÜLESANDEID 1. Jälgi mõne riigikoguliikme postitusi Facebookis. Missugune on nende keelekasutus? Kas paistab erinevusi selles, kuidas nad Riigikogus või tavameedias esinevad? 2. Loe ülevaadet Emori uuringust, missugune on pilt võrguväljaannetes kommenteerijatest ja kommentaaridest. Ülevaate sellest leiab Avatud Eesti Fondi veebileheküljelt, seal on ka link, kust saab alla laadida kogu tabeli. Kas loed uudiste kommentaare? Kas oled neid ise kirjutanud? Kui, siis mis põhjusel? 3. Kirjuta kolm Twitteri säutsu pikkust reaktsiooni sellele, et said kehvema hinde või muu tulemuse, kui lootsid: esimene kõigile nähtavalt ja korrektses kirjakeeles, teine vabamalt ja sõpradele, kolmas nii emotsionaalselt ja kõnekeelselt kui võimalik. Võrdle oma versioone pinginaabri omadega. 4. Otsi võrgusuhtlusest kolm näidet, milles autori keelekasutusest saab tema kohta midagi järeldada. Mida nimelt? 5. Loe töövahenduskeskkonnast Rajaleidja ( sotsiaalmeediat käsitlevat peatükki. Arutlege klassis, millise mulje võib sotsiaalmeedia inimesest luua. Kui palju te ise internetis inimese tausta kontrollite? 6. Väga huvitavalt on analüüsinud ja kirjeldanud internetikeelt Facebooki keskkonnas Pärnu Koidula gümnaasiumi õpilane Grit Arro. Tutvu uurimistööga Keelekasutus Facebooki keskkonnas õpilaste teadusajakirjast Akadeemiake ( Tee selle põhjal lühike kokkuvõte, mis on omane võrgusuhtlusele. Mille poolest erineb internetikeel kirjakeelest? Kas internetikeel võib ohustada kirjakeelt? Põhjenda oma seisukohti. Sõnumi ühemõttelisus on äärmiselt oluline kõikvõimalikel keelusiltidel. Kui seda sõnumit eiratakse, võivad tagajärjed olla ebameeldivad päädivad need siis parkimistrahvi või vigastusega. Samas võidakse keelusilti kasutada hoopis loomingulisematel eesmärkidel. Kuigi tekst on lakooniline ja tarbekeelne, võib sõnum olla mitmetähenduslikum ja seda võib mitmeti tõlgendada. Seega pakub isegi kõige lakoonilisem tekst mitut tõlgendamisvõimalust. Kuigi keelekasutus ja stiil on samasugused, loob kontekst hoopis teistsuguseid tähendusi Tekstide tüüpideks jagamise võimalusi 36 Tekstide tüpoloogiaid on olnud nii palju, kui on olnud tekstiuurijaid, aga teatud universaalid on olemas. Kas või see, kas tekst on rääkijakeskne, kõnetatukeskne või teemakeskne. Mida see tähendab? Siin näib seos suhtluseesmärgiga kõige selgem olevat. Kõnetatukesksete tekstide otsene eesmärk on mõjutada kõnetatu käitumist, alates toiduretseptist ja lõpetades valimispropagandaga, sinna vahele jäävad nt õpikud ja reklaam. Rääkijakesksed on, nagu nimigi ütleb, põhiliselt kõneleja sisemisest esinemissoovist tingitud. Teemakesksus tähendab eelkõige seda, et oluline on anda edasi kogu info ja võimalikult otstarbekalt, vt nt tabeleid, entsüklopeediaid, kus organiseeritus välistab igasuguse juhusliku elemendi. Ajakirjanduses on eelistatud teema- ja sisukeskne lähenemine sellistes žanrides nagu uudis ja reportaaž. Kõnetatukesksus eeldab tekstiväliseid eesmärke: soovitakse mõjutada kedagi midagi ostma, kuhugi minema, kellegagi ühinema millegi vastu või poolt. Ajakirjanduses täidavad seda rolli arvamuslood. 71

8 Õige mitmeti saab stiili järgi jaotada sõnavara. Mõnele kindlale stiilile omase keelendi puhul räägitakse selle stiilivärvingust. Ühe ja sama seitsmeaastase kohta võib tema vanem õde öelda tüütu pätakas, Lõuna-Eesti vanavanaema latsõkõnõ, kasvatusteadlane kainik ja pärimisõiguse spetsialist alaneja sugulane. Heldinud vanemad vaatavad aga teda ja ta õde ning õhkavad: Ah neid elu õisi küll! Sõnavaras on mitmesuguseid kihistusi ja jaotusvõimalusi nii palju, et sellele on siin õpikus pühendatud eraldi peatükk. Lause Ah neid elu õisi küll! on näide piltlikust keelekasutusest. Kujundlik keel arvatakse olevat ilukirjanduse iseärasus, tegelikult leiab seda mujaltki. Kõnekujundid on tuntud retooriline võte, millega sisule tähelepanu tõmmata soovides tavaline vorm asendatakse eripärasema, originaalsemaga. Eelkõige ilukirjanduses ja meedias võetakse abiks võrdlused ja metafoorid, et sündmusi ilmekamalt edasi anda. Meedias kulutatakse algselt värsked kujundid ülekasutusega teinekord stampideks miski on ikka ja jälle kirsiks tordil, hurmuritest bänd hullutab publikut ja erakonnal on kandidaatide pink lühike. Ülekantud tähendusega sõnad on üsna tavalised ka sõprade-tuttavate vahelises argivestluses, sest enamasti tahame selle käigus lisaks infovahetusele ka suhteid hoida Võrdle kujundlikku keelt tarbekeelega. ja tundeid jagada. Milliseid erinevusi märkad? (1) Isikutunnistuse esikülg on kujundatud helesinise, halli ja kollase värvi kombinatsioonis ning ultraviolettvalguses kollase ja sinisena fluorestseerivas trükis. (2) Ultraviolettvalguses nähtavas trükis on Eesti Vabariigi suure riigivapi stiliseeritud kujutis, põimikornament ning tekst EESTI VABARIIK. (3) Vasaku serva ülaossa on kantud Eesti Vabariigi lipu värviline kujutis. (4) Parema serva ülaossa on optiliselt muutuva trükivärviga trükitud Eesti riigivapi lõvi kujutis, mille värvus muutub kuldsest roheliseks. (5) Parema serva keskossa on iriodiinvärviga trükitud Eesti riigivapi lõvi kujutis (Riigi Teataja 2010 nr 169) 44 (1) Passi lehekülgedel esinevad koos helesinine, tumesinine, pruun ja roheline värv. (2) Alates kolmandast leheküljest on passi iga lehekülje ülaserva augustatud passi number. (3) Passi leheküljed on nummerdatud alates neljandast leheküljest. Number on valget värvi ja teisendatult korratud lehekülje välisserval. (4) Passi neljanda kuni kolmekümne esimese lehekülje alaserva keskosas on sõnad Pass / Passport / Passeport. (5) Paaritu numbriga lehekülje, välja arvatud kolmas lehekülg, keskosas on helesinine suure riigivapi kujutis ning lehekülje alaosas vasakus nurgas rukkilille kujutis. (6) Alates neljandast leheküljest on kõrvuti asetsevatel lehekülgedel Eesti Vabariigi maa-ala kujutis (Riigi Teataja 2007 nr 52) Kahe nädala pärast oli mees raskeks muutunud vanast Passist prii. Nüüd oli tal uus punaste põskedega Pass nii noor nagu mehe süda, mis oli äkitselt otsekui koorma alt vabanenud. Ja mis veel toredam mehel oli ka Isikutunnistus, see väike ja mugav, magneetiline ja delikaatne, mõjuvõimas, kergesti kaasaskantav, rahakotti ehtiv, küüspeenike plastikkaart Kristiina Ehin Mees Passiga Minul on alles Eesti Vabariigi pass! Eesti Ekspressi arhiivfoto taasiseseisvumise tähistamisest aastal Vabaduse väljakul. Lausestuse näitena saab tuua paari Mõlemapoolse tegutsemise läbi realiseeritakse meie poolt vastavad ühiseesmärgid ja Koos saab see teoks!. Sisu poolest sama ettepanek on esimesel juhul kontsentreeritud kantseliidi näide, teisel juhul on ühesilbilistest sõnadest kokku pandud loosung, mida on hõlpus meelde jätta ja üheskoos ekstaatiliselt skandeerida. Teksti liigendus tähendab teksti esitusvormi. Tekst võib jaguneda näiteks lõikudeks, peatükkideks ja alapeatükkideks. Enamasti eeldame, et ühes lõigus keskendutakse ühe mõtte arendusele. Uurimistöös võib probleemile pühendada näiteks kaks peatükki, esimene annab teoreetilise käsitluse, teine pakub ülevaate selle probleemi esinemisvormidest. Sisu järgi lõikudeks jagunemise tavalisemaid näiteid on uudis, mis algab kohustusliku juhtlõiguga, millele järgnevad põhiteemat sügavamalt avavad ja seejärel taustteavet pakkuvad lõigud. Arutlevas kirjandis eeldatakse olevat selge sissejuhatus, teemaarenduse lõigud ja kokkuvõte. 45

9 ÜLESANDED Kui Hamleti monoloogi esitaks rahvalaulik 1. Loe läbi Euroopa Komisjoni selge keele juhis. Tee enda jaoks kokkuvõte selle kõige olulisematest punktidest. NB! Ära kopeeri lihtsalt peatükkide pealkirju, vaid kirjuta need teesid mõne lausega lahti. 2. Kuula Vikerraadiost Tiit Hennoste nõuandeid, kuidas kirjutada kokkuvõtet ( Keelesaade ). Tee saatest kuni 150-sõnaline kokkuvõte, milles arvestad kuuldud nõuandeid. Lugege kokkuvõtted rühmades ette, valige üks neist järgmisesse vooru ja selgitage välja klassi parim. 3. Vaata naljanurgast eesti vanasõnade bürokraatlikke variante ja koosta ise mõne seal kasutamata vanasõna kantseliitlik versioon. Lase kaasõpilastel arvata, millega on tegu. olla nüüd või mitte olla, küsis Hamlet küsimuse, päris pärimisekese, mis siis oleks õige õilsaim, õilsaim õkva, üllaim üldse vaimult: võtta vastu nooled kannatada kiviheited, mida paiskab sõge saatus, viskab vihane fortuuna, või ehk hoopis tõsta tapper musta muremere vastu, vaevavetele vaenuksi, nõnda nemad alla heita? 3.7. Keele kujundlikkus ja loov keelekasutus Kujundlikku keelt kasutatakse selle nimel, et lugejal säiliks tähelepanu ja huvi, et ta teid mõistaks, et ta veenduks teie jutu õigsuses ja mäletaks seda. Retoorika kui õpetus tegeleb sellega, mida öelda ja kuidas öelda õigel ajal, õigetele inimestele, õiges vormis. Kujundlikus keeles kohtame tavapärase Regilaulude puhul on imetlusväärne väljendusviisi asemel kordamist, muutmist see, kuidas laulikud suudavad pikki laule (pööramist, lõhkumist) ja asendamist. peast ette kanda. Soome folklorist Lauri Korrata saab kõike, häälikutest lõikudeni, sõnu muidugi ennekõike. Mõned näited. Honko on näiteks aastal salvestanud Indias suuliselt esitatud Siri eepose. Algriim ehk samade häälikute kordumine Laulik Gopala Naikal kulus eepose laulmiseks kuus päeva. sõna algul on endiselt kõigi loosungikoostajate lemmikvõtteid. Hämmastaval kombel tuli ligi sajand pärast Lenini kuulsat sõnakordust Õppida, õppida, õppida oma versioo- Suulises kultuuris aitavad laulikul pikki lugusid esitada just kordused ja regilaulu niga välja Tony Blair: Education, education, vormelid. Seetõttu on Eesti regilauludes education. Struktuurikordused on tavalised tavaline parallelism ehk mõttekordus suulises rahvaloomingus, seal aitasid nad ja ka algriim ehk sõna algushäälikute kuulajatel kujutluspilti selgemaks saada ja kordus. jutustajal ehk natuke järgmise teema juurde üleminekut kaaluda: Seal siis kuked kulda söövad, kuked kulda, kanad karda, haned haljasta hõbedat. 90 Kordamine ja pööramine on koos John F. Kennedy kuulsas lauses Ära küsi, mida riik võiks teha sinu heaks, küsi, mida sina võid teha riigi heaks. Lausekujundid hõlmavad sõnajärje pööramist, mõne elemendi väljajättu või lisamist (nt kiillause), lause ootamatut katkestust jms võtteid, mis töötavad ainult meistri kindlakäeliselt kujundatud tekstides. Nt kui avada Jaan Krossi Kolme katku vahel ükskõik mis leheküljelt, võib sealt kindlasti mõne näite leida, nt aastal ilmunud I köites lk-l 200 seisab: Ja mingi harituse hõng mis teda küll nagu veelgi kõrgimaks tegi, vastupidi nii mõnelegi, kes haridusest nagu lahedamaks muutusid, mingi harituse keeleteravuse ja ladina sententside hõng jäi talle ka siis külge, kui tema Nissi kiriku torn juba kenakesti kumendas. Enamasti mõeldakse kujundliku keelekasutuse all aga siiski troope ehk kõnekujundeid ehk sõna või väljendi kasutamist ülekantud tähenduses. On ka selliseid võtteid, kus väljapaistvat joont või omadust võimendatakse või leevendatakse, iroonias aga pööratakse see joon vastupidiseks. Järgnevas loetelus on mõned levinumad troobid, millest enim kohtab võrdlust ja metafoori. Kõnekujundite käsitlusega saab põhjalikumalt tutvuda raamatus Poeetika ; Arne Merilai, Anneli Saro, Epp Annus; Tartu Ülikooli Kirjastus (2003).

10 ÜLESANDEID Kui aga teksti loojal on kavas mingit teemat põhjalikumalt käsitleda, võib lähtuda näiteks järgmisest skeemist. Nähtuse käsitlemist alustatakse näiteks definitsiooni andmisega, siis esitatakse selle nähtuse esinemise põhjused ja keskkond; süvendatakse definitsioonis esitatut; tuuakse näiteid erinevatest avaldumisvormidest, võrreldakse ja analüüsitakse. Kui ainese areng lubab teha mingeid prognoose, esitatakse needki põhjendatult. Selline on sobiv struktuur, kui plaanis on õpetliku sisuga kirjatükk või lühiuurimus. Arvamusteksti ja kõne puhul on samuti mõned klassikalised skeemid. Kõigepealt tuleb Vaata Mari-Liis Lille kõnet loomeliitude ühispleenumi 25. aastapäevalt ERRi äratada lugeja või kuulaja tähelepanu, st esimene lõik on rohkem uudishimu tekitamiseks. arhiivist või loe kõne teksti Postimehest Mis on sellel pildil valesti?, Teises lõigus sõnastatakse käsitletav probleem, ). Arutlege, miks see edaspidistes lõikudes tuuakse argumendid oma kõne avalikkuses nii palju tähelepanu seisukoha toetuseks, lõpus esitatakse kokkuäratas. Kas see kõne vastab klassivõtlikult seisukoht või kutsutakse lugejat üles tegutsema. Kõnes kasutatakse klassikalist kolmik- kalisele kõne skeemile? jaotust: kõigepealt teatatakse, et juttu tuleb Xist, siis räägitaksegi Xist ja lõpuks öeldakse, et nii, nüüd rääkisime siis Xist. Lühemad käsitlused võib üles ehitada küsimuse ja vastuse vormis, tagajärje ja põhjuse esitamisena, võrdlusena (meil ja mujal, enne ja nüüd); kui materjal lubab, siis ka tabelina. 1. Võrdle koolitekstide (nt essee, referaat, uurimus vm) ja kooliväliste tekstide (nt aruanne, reklaam, esitlus, ettekanne, artikkel vm) eesmärke ja lugejaskonda vähemalt kolmest erinevast aspektist (kirjutaja motiveeritus, vastuvõtja huvi, vastuvõtja eelteadmised, teksti valmimisaeg, tagasiside võimalus, allikate kasutamise vajadus, olulisus kirjutajale jms). Vormista võrdlus tabelina. Koosta tabelile toetudes lühike kirjalik kokkuvõte Vormi leidmine: struktuurivõimalused. Kuidas teksti üles ehitada? 2. Kas koostad erinevaid tekste meelsasti või on see sulle raske? Millistel teemadel oleksid ise võimeline esinema, kui teksti ettevalmistuseks on suhteliselt vähe aega? Põhjenda, miks on need teemad sulle südamelähedased. Milline esineja oled, mis sind esinemise või kirjutamise juures häirib, mis aitab? Millise teksti viimati koostasid? Kirjelda selle valmimist. Tee klassikaaslastele lühiettekanne teemal Mina tekstiloojana. Sageli määrab teksti ülesehituse aines ise. Näiteks on reisimuljeid kõige mõistlikum esitada kronoloogilises järjekorras, nõuandeid aga lihtsalt loeteluna. Mõne tekstiliigi puhul on aga ajaloolistel põhjustel oma nõudmised. Uudis ja pressiteade on sageli üles ehitatud nn pööratud püramiidina. See komme pärineb ajast, kui teateid anti edasi telegraafi ja telefoni teel ning kui sideliinid olid kehvad, tuli kohe alguses kõige tähtsam ära öelda. Siiani on uudise pealkirja ja juhtlõigu najal üsna hästi võimalik loo põhisisu aimata. Uuemal ajal ja tabloidajakirjanduses eriti on pealkirjast saanud pigem reklaami- Vali välja üks uudis ja vaata, kas selle võte, nii et sealt võib leida küsimusi, tsitaate ja kohta võiks teha samasuguse skeemi värvikaid detaile, aga see, kellest-millest jutt, (st uudist alustatakse kõige olulisemast ja võibki ähmaseks jääda. liigutakse edasi järjest ebaolulisemale). Näitleja Mari-Liis Lill loomeliitude ühispleenumi 25. aastapäeval kõnet pidamas. Ettekande pealkiri Tom Stoppardi näidendist võetud kujund äratas tähelepanu. Lähinädalatel kasutasid seda ilmselt peaaegu kõik vestlussaadete juhid. JUHTLÕIK Oluline lisainfo Muud faktid Taust 99

Tallinna Ülikoolis õppivate vahetusüliõpilaste arvamused ja ootused ülikooli suhtes

Tallinna Ülikoolis õppivate vahetusüliõpilaste arvamused ja ootused ülikooli suhtes Tallinna Ülikoolis õppivate vahetusüliõpilaste arvamused ja ootused ülikooli suhtes 3.grupp: Barbara Kärtner, Erki Mändmets, Kerli Suder, Kristiina Tiitus, Mari-Liis Algma, Mihkel Künnapas Sissejuhatus

More information

suures testis uut telefoni! Kitarr vs kitarr: [digi] pani vastamisi uue Guitar Hero ja Rock Bandi 2! Imeväike Asus lauaarvutina Uus on parem

suures testis uut telefoni! Kitarr vs kitarr: [digi] pani vastamisi uue Guitar Hero ja Rock Bandi 2! Imeväike Asus lauaarvutina Uus on parem Tõsine asi Uputa Sonim või veeklaasi Karu ei maga Sven Začek ja uus Nikon D3x Odav!!! Imeväike Asus lauaarvutina Teine katse Uus on parem Creative i kõlarid saavad kiita Kitarr vs kitarr: [digi] pani vastamisi

More information

Sound Art? kunst.ee magazine special section Estonian Quarterly of Art and Visual Culture June 2006 edition

Sound Art? kunst.ee magazine special section Estonian Quarterly of Art and Visual Culture June 2006 edition kunst.ee magazine special section Estonian Quarterly of Art and Visual Culture June 2006 edition Sound Art? Part 1: Historical context with perspectives on sound Part 2: Sound Art at MoKS Part 3: Sound

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 25020:2015 TARKVARATEHNIKA Tarkvara kvaliteedinõuded ja kvaliteedi hindamine (SQuaRE) Mõõtmise etalonmudel ja juhend Software engineering Software product Quality Requirements

More information

Tallinn Visitor Survey

Tallinn Visitor Survey 1. Ankeedi number (täidetakse Emoris): Tallinn Visitor Survey 2011 2. Are you spending at least one night away from your normal place of residence? küs. 4 3. Which of the following statements best describes

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-ISO KVALITEEDIJUHTIMISSÜSTEEMID Juhised konfiguratsiooni juhtimiseks Quality management systems Guidelines for configuration management EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD Käesolev

More information

KIILI RIKKUS JA ELOJOUD KEELTE PALJUSUS JA ELUJÕUD

KIILI RIKKUS JA ELOJOUD KEELTE PALJUSUS JA ELUJÕUD KIILI RIKKUS JA ELOJOUD KEELTE PALJUSUS JA ELUJÕUD 2 VÕRO INSTITUUDI TOIMÕNDUSÕQ PUBLICATIONS OF VÕRO INSTITUTE 27 KIILI RIKKUS JA ELOJOUD KEELTE PALJUSUS JA ELUJÕUD DIVERSITY AND VITALITY OF LANGUAGES

More information

Remote Desktop Connection käsiraamat. Brad Hards Urs Wolfer Tõlge eesti keelde: Marek Laane

Remote Desktop Connection käsiraamat. Brad Hards Urs Wolfer Tõlge eesti keelde: Marek Laane Remote Desktop Connection käsiraamat Brad Hards Urs Wolfer Tõlge eesti keelde: Marek Laane 2 Sisukord 1 Sissejuhatus 5 2 Kaugekraani puhvri (Remote Frame Buffer, RFB) protokoll 6 3 Remote Desktop Connection

More information

EESTI EKSPRESS. Kerttu Rakke: www.ekspress.ee. Laulu- ja tantsupeo lapsed. Igapäevane naps annab energia ja töövõime!

EESTI EKSPRESS. Kerttu Rakke: www.ekspress.ee. Laulu- ja tantsupeo lapsed. Igapäevane naps annab energia ja töövõime! S Õ LT U M AT U NÄ D A L A L E H T Hind 1.30 20.34 kr Laulu- ja tantsupeo lapsed Kerttu Rakke: Igapäevane naps annab energia ja töövõime! Intervjuu Afganistanis haavata saanud Eesti sõduriga 50 Eesti majanduse

More information

Richard Viidalepp rahvaluule koguja ja kolleegina

Richard Viidalepp rahvaluule koguja ja kolleegina Richard Viidalepp rahvaluule koguja ja kolleegina Pille Kippar Suulise ettekande litereering, mõnevõrra kärbitud ja minimaalselt toimetatud. Ettekande pidas Pille Kippar 30. oktoobril 2015 Akadeemilise

More information

Byron Katie Töö. Tutvustus

Byron Katie Töö. Tutvustus Byron Katie Töö Tutvustus Keegi teine peale sinu enda ei saa anda sulle vabadust. See väike raamat näitab sulle, kuidas seda teha. Byron Katie Käesolev raamatuke esitleb Byron Katie Töö (The Work) olemust.

More information

Programme, 24th of October. The Art of Teaching

Programme, 24th of October. The Art of Teaching This time around, Eksperimenta! as an art education research platform will be focusing on one of the most complicated and contraversial topics in creative subjects namely, assessment. On what basis and

More information

VÄHIABI SISUKORD. Teavet ja praktilisi nõuandeid haigele ja tema lähedastele Marion Stroud. Tallinn 1999

VÄHIABI SISUKORD. Teavet ja praktilisi nõuandeid haigele ja tema lähedastele Marion Stroud. Tallinn 1999 SISUKORD Eessõna Esimene osa. Algjärk 1. Tavalised küsimused 2. Märgid ja põhjused 3. Kontroll, kontroll 4. Silmitsi diagnoosiga 5. Mured ja nende jagamine 6. Iseendast arusaamine 7. Patsiendid on inimesed

More information

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 18028-2:2007

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 18028-2:2007 EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 18028-2:2007 INFOTEHNOLOOGIA Turbemeetodid Infotehnoloogiavõrkude turve Osa 2: Võrguturbe arhitektuur Information technology Security techniques IT network security Part 2: Network

More information

JUHUSLIK MEELELAHUTUSRAKENDUSE PROTOTÜÜP

JUHUSLIK MEELELAHUTUSRAKENDUSE PROTOTÜÜP Tallinna Ülikool Digitehnoloogiate Instituut JUHUSLIK MEELELAHUTUSRAKENDUSE PROTOTÜÜP Bakalaureusetöö Autor: Kevin Rull Juhendaja: Jaagup Kippar Autor:...,,,, 2016 Juhendaja:...,,.,, 2016 Instituudi direktor:..,,.,,

More information

PERFORMANCE OF SELECTED ESTONIAN FIRMS FINANCED WITH START-UP GRANT: ABILITY TO FOLLOW PLANS AND GRANT USAGE EFFICIENCY

PERFORMANCE OF SELECTED ESTONIAN FIRMS FINANCED WITH START-UP GRANT: ABILITY TO FOLLOW PLANS AND GRANT USAGE EFFICIENCY PERFORMANCE OF SELECTED ESTONIAN FIRMS FINANCED WITH START-UP GRANT: ABILITY TO FOLLOW PLANS AND GRANT USAGE EFFICIENCY Abstract Oliver Lukason, Jaan Masso 1 University of Tartu Whereas start-up firms

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 16602-40-12:2014 Space product assurance - Fault tree analysis - Adoption notice ECSS/IEC 61025 EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD See Eesti standard EVS-EN 16602-40-12:2014

More information

Roheline islam. Ramadaan Marokos. Peale ramadaani tuleb šawaal... Iga päev on Maa päev! Kus halba näed laita, seal tule ja aita...

Roheline islam. Ramadaan Marokos. Peale ramadaani tuleb šawaal... Iga päev on Maa päev! Kus halba näed laita, seal tule ja aita... EESTI MOSLEMITE KUUKIRI NR 14. september 2010 / RAMADAAN-ŠAWAAL 1431 uued Rubriigid duaanurk arvamuskülg Kus halba näed laita, seal tule ja aita... Peale ramadaani tuleb šawaal... Ramadaan Marokos Iga

More information

Lühike paigaldusjuhend TU2-HDMI 1.01

Lühike paigaldusjuhend TU2-HDMI 1.01 Lühike paigaldusjuhend TU2-HDMI 1.01 Sisukord Eesti 1 1. Enne alustamist 1 2. Riistvara paigaldus 2 3. Ekraani sätete konfigureerimine 4 Tõrkeotsing 6 Version 02.14.2011 1. Enne alustamist Eesti Pakendi

More information

kauapüsiv elu. püsivad väärtushinnangud. prioriteedid, mis ei maksa midagi

kauapüsiv elu. püsivad väärtushinnangud. prioriteedid, mis ei maksa midagi kauapüsiv elu. püsivad väärtushinnangud. prioriteedid, mis ei maksa midagi ei midagi uut linnateatrist astus välja kohus. nende frivoolne joviaalsus tundus veelgi võikam ees kõmpiva aheldatud neegri taustal

More information

CONTEXTUAL FACTORS AND MOTIVATORS OF THE ACCOUNTING DEVELOPMENTS IN ESTONIAN LOCAL GOVERNMENTS 1. Toomas Haldma, Helje Jõgi University of Tartu

CONTEXTUAL FACTORS AND MOTIVATORS OF THE ACCOUNTING DEVELOPMENTS IN ESTONIAN LOCAL GOVERNMENTS 1. Toomas Haldma, Helje Jõgi University of Tartu CONTEXTUAL FACTORS AND MOTIVATORS OF THE ACCOUNTING DEVELOPMENTS IN ESTONIAN LOCAL GOVERNMENTS 1 1. Introduction Toomas Haldma, Helje Jõgi University of Tartu By the end of the last century the initiatives

More information

TALLINNA TÄHETORN TALLINN OBSERVATORY

TALLINNA TÄHETORN TALLINN OBSERVATORY Tallinna Tehnikaülikooli Füüsikainstituut TALLINNA TÄHETORN TALLINN OBSERVATORY V Number 1 28 Tallinna Tähetorn Tallinn Observatory TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL FÜÜSIKAINSTITUUT TALLINNA TÄHETORN TALLINN

More information

VANEMLIKKUS JA LAPSEVANEMAKS KASVAMINE. VANEMATE ROLL JA VASTUTUS. Kadri Järv-Mändoja

VANEMLIKKUS JA LAPSEVANEMAKS KASVAMINE. VANEMATE ROLL JA VASTUTUS. Kadri Järv-Mändoja VANEMLIKKUS JA LAPSEVANEMAKS KASVAMINE. VANEMATE ROLL JA VASTUTUS Kadri Järv-Mändoja Sissejuhatus Lapse sünd ja kasvatamine võib esmapilgul tunduda loomuliku ja iseenesest mõistetava asjana. Üsna levinud

More information

Keywords: language contact, linguistic attitudes, linguistic revitalization, matched-guise, Catalan, Valencian, Castilian

Keywords: language contact, linguistic attitudes, linguistic revitalization, matched-guise, Catalan, Valencian, Castilian ESUKA JEFUL 2011, 2 1: 57 74 THE EFFECT OF PRESTIGE IN LANGUAGE MAINTENANCE: THE CASE OF CATALAN IN VALENCIA 1 Raquel Casesnoves Ferrer Universitat Pompeu Fabra Abstract. The fact of speaking a language

More information

Register-based health information systems in the Nordic countries

Register-based health information systems in the Nordic countries Register-based health information systems in the Nordic countries Mika Gissler Research Professor, THL National Institute for Health and Welfare, Helsinki, Finland & Professor, Nordic School of Public

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 4199-003:2014 Aerospace series - Bonding straps for aircraft - Part 003: Bonding strap assemblies with flat braided conductor copper, tin plated - 65 C up to 150 C and copper, nickel

More information

E-BANKING IN ESTONIA: REASONS AND BENEFITS OF THE RAPID GROWTH

E-BANKING IN ESTONIA: REASONS AND BENEFITS OF THE RAPID GROWTH University of Tartu Faculty of Economics and Business Administration E-BANKING IN ESTONIA: REASONS AND BENEFITS OF THE RAPID GROWTH Olga Luštšik Tartu 2003 ISSN 1406 5967 ISBN 9985 4 0359 2 Tartu University

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 16101:2012 Water quality - Guidance standard on interlaboratory comparison studies for ecological assessment EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD See Eesti standard EVS-EN 16101:2012

More information

Tööstusliku värvimise spetsialist aastast 1990

Tööstusliku värvimise spetsialist aastast 1990 KES ME OLEME JA MIDA ME EESTISSE UUT TOOME? AINULAADNE VÄRVIMISE TEHNOLOOGIA Moderne ja suure tootlikkusega kõrgtehnoloogiline robotvärvimisliin Suurepärane temperatuuri, niiskuse ja õhupuhtuse kontroll

More information

Eessõna-anõsseE. Tehke järele ja tehke paremini! (Pigem siis juba paremini ) Toimetus: Mann Lintrop Kristina Treiman Neeme Näripä, vil.

Eessõna-anõsseE. Tehke järele ja tehke paremini! (Pigem siis juba paremini ) Toimetus: Mann Lintrop Kristina Treiman Neeme Näripä, vil. Eessõna-anõsseE "Tühisuste tühisus, ütles Koguja, tühisuste tühisus, kõik on tühine. Mis kasu on inimesel kõigest tema vaevast, millega ta vaeva näeb siin päikese all?" Koguja 1, 2-3 Kui 11. klassi alguses

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN ISO 13734:2013 Natural gas - Organic components used as odorants - Requirements and test methods (ISO 13734:2013) EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD See Eesti standard EVS-EN

More information

TÜRGI 85 - EESTI 90 SÕPRUS LÄBI AEGADE TURKEY 85 - ESTONIA 90 FRIENDSHIP THROUGH TIME

TÜRGI 85 - EESTI 90 SÕPRUS LÄBI AEGADE TURKEY 85 - ESTONIA 90 FRIENDSHIP THROUGH TIME TÜRGI 85 - EESTI 90 SÕPRUS LÄBI AEGADE TURKEY 85 - ESTONIA 90 FRIENDSHIP THROUGH TIME SISUKORD CONTENTS Türgi Vabariigi suursaadiku eessõna 3 Introduction by Ambassador of Turkey Kronoloogia 5 Timeline

More information

PÕHIFAKTE SOOME KOHTA

PÕHIFAKTE SOOME KOHTA PÕHIFAKTE SOOME KOHTA 1. TERE TULEMAST SOOME EESSÕNA 5 KUIDAS ALUSTADA? 6 1. Eluase 6 2. Magistraat 6 3. Telefon 6 4. Pangakonto 6 5. Selgitage välja õigus sotsiaalkindlustusele 6 6. Maksukaart 6 7. Tööotsimine

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 1809:2014 Sukeldumisvarustus. Ujuvuse kompensaatorid. Talitluslikud nõuded ja ohutusnõuded, katsemeetodid Diving equipment - Buoyancy compensators - Functional and safety requirements,

More information

Mobiilse tehnoloogia rakendamine õuesõppes: interaktiivsed õppematerjalid ja virtuaalne koostöökeskkond õpetajatele

Mobiilse tehnoloogia rakendamine õuesõppes: interaktiivsed õppematerjalid ja virtuaalne koostöökeskkond õpetajatele Tallinna Ülikool Informaatika Instituut Merlin Liiva Mobiilse tehnoloogia rakendamine õuesõppes: interaktiivsed õppematerjalid ja virtuaalne koostöökeskkond õpetajatele Magistritöö Juhendaja: M.Sc. Mart

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 1047-2:2009+A1:2013 Secure storage units - Classification and methods of test for resistance to fire - Part 2: Data rooms and data container EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD

More information

Pilk Tomi kaljutaidele ja petroglüüfide statistikale*

Pilk Tomi kaljutaidele ja petroglüüfide statistikale* Pilk Tomi kaljutaidele ja petroglüüfide statistikale* Enn Ernits Võtame ette maakaardi ja reisime mõttes Lääne-Siberi lõunaossa Kemerovo oblastisse. Kuznetski Alatau mäestiku läänenõlvalt saab alguse 840

More information

helikopterite ostmise vastu, et vältida raha kaotsiminekut haldussuutmatuse tõttu; selline vangerdus tekitas pahameelt küll Leedu ajakirjanduses, aga

helikopterite ostmise vastu, et vältida raha kaotsiminekut haldussuutmatuse tõttu; selline vangerdus tekitas pahameelt küll Leedu ajakirjanduses, aga Kümme aastat Euroopa Kontrollikoja liikmena on õpetanud paremini nägema Euroopa Liidu eelarvega seotud riske. Sellepärast on siin loos vähe juttu uue, 2014 2020 ühtekuuluvuspoliitika positiivsetest külgedest

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 60404-15:2012 Magnetic materials - Part 15: Methods for the determination of the relative magnetic permeability of feebly magnetic materials (IEC 60404-15:2012) EESTI STANDARDI EESSÕNA

More information

AINULT MEIL: GOOGLE NEXUS ONE

AINULT MEIL: GOOGLE NEXUS ONE Uus miniarvuti Meie esimene Windows 7-ga miniarvuti Canon saab kiita G11 meeldib meile väga Katsume Arvot Rahu, ainult rahu. Arvo on klaviatuur Star Trek Juhi mängu mõtte jõul! Suures testis netipoed Valida

More information

Sharemind - the Oracle of secure computing systems. Dan Bogdanov, PhD Sharemind product manager dan@cyber.ee

Sharemind - the Oracle of secure computing systems. Dan Bogdanov, PhD Sharemind product manager dan@cyber.ee Sharemind - the Oracle of secure computing systems Dan Bogdanov, PhD Sharemind product manager dan@cyber.ee About Sharemind Sharemind helps you analyse data you could not access before. Sharemind resolves

More information

Sugupuu uurijaid on väga

Sugupuu uurijaid on väga 30. jaanuar 2007 (1) Igal asjal on algus Sugupuu uurimisega alustasin rohkem kui veerand sajandit tagasi. Esimene tõsisem katse sugulasi kirja panna toimus kusagil kõrgkooli ajal, kui isapoolsed sugulased

More information

Vene ombudsman Eestis: Õigusest saada haridust emakeeles - Prof. Rannut i eksiarvamuse näite põhjal. Autor: Sergei Seredenko (Vene ombudsman)

Vene ombudsman Eestis: Õigusest saada haridust emakeeles - Prof. Rannut i eksiarvamuse näite põhjal. Autor: Sergei Seredenko (Vene ombudsman) : Vene ombudsman Eestis: Õigusest saada haridust emakeeles - Prof. Rannut i eksiarvamuse näite põhjal : ( ) Autor: Sergei Seredenko (Vene ombudsman) / Tallinn 2011 / Sisukord :... 1 Vene ombudsman Eestis:

More information

JUHTIMINE. Maga hästi pea. igas maailma nurgas

JUHTIMINE. Maga hästi pea. igas maailma nurgas JUHTIMINE märts 2008 nr 2 (51) nr 1 (51) Maga hästi pea igas maailma nurgas Eelistad professionaalset teenindust ja suurepärast teenust: Radisson SAS hotellide 100% külastaja rahulolu garantii tagab selle

More information

EESTI STANDARD EVS-EN 27786:1999

EESTI STANDARD EVS-EN 27786:1999 EESTI STANDARD EVS-EN 27786:1999 Pöörlevad hambaraviinstrumendid. Laboris kasutatavad abrasiivinstrumendid Dental rotary instruments - Laboratory abrasive instruments EESTI STANDARDI EESSÕNA Käesolev Eesti

More information

Minu väitekiri käsitleb vastureformatsiooni

Minu väitekiri käsitleb vastureformatsiooni M Ä L E S T U S E D Pagulastudengist Taani arhivaariks VI Vello Helk Rooma vahemäng Minu väitekiri käsitleb vastureformatsiooni kuni 1622. aastani, mil suri selle juhtisik Laurentius Nicolai Norvegus,

More information

E-raamat vs paberraamat KUIDAS MÕÕTA KASUTAJA POOLT TELLITUD E-RAAMATU KASUTUS- JA KULUEFEKTIIVSUST

E-raamat vs paberraamat KUIDAS MÕÕTA KASUTAJA POOLT TELLITUD E-RAAMATU KASUTUS- JA KULUEFEKTIIVSUST E-raamat vs paberraamat KUIDAS MÕÕTA KASUTAJA POOLT TELLITUD E-RAAMATU KASUTUS- JA KULUEFEKTIIVSUST Miks kasutaja-põhine komplekteerimine? Paberraamatu kasutamine ja kulud vs e-raamatute kasutamine ja

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 30-1-2:2012 Kodused gaaskuumutusega toiduvalmistusseadmed. Osa 1-2: Ohutus. Võimendatud konvektsiooniga ahjud ja/või grillid Domestic cooking appliances burning gas - Safety - Part

More information

Mida tehakse leerikoolis?

Mida tehakse leerikoolis? Pakkumised kehtivad 23.03. - 25.03. Wõro Grillsibulavorstike, kg 39 90 Viinamari Red Globe, kg Serla tualettpaber, 6 rulli/pk (2.82/rull) 16 90 29 90 Järve Selver - Pärnu mnt 238; Tondi Selver - Tammsaare

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 62150-3:2015 Fibre optic active components and devices - Test and measurement procedures - Part 3: Optical power variation induced by mechanical disturbance in optical receptacles

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 16601-10-01:2014 Space project management - Part 10-01: Organization and conduct of reviews EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD See Eesti standard EVS-EN 16601-10-01:2014 sisaldab

More information

MINIMUM WAGE IN ESTONIA WHEN JOINING THE EUROPEAN UNION. Marit Hinnosaar Bank of Estonia

MINIMUM WAGE IN ESTONIA WHEN JOINING THE EUROPEAN UNION. Marit Hinnosaar Bank of Estonia MINIMUM WAGE IN ESTONIA WHEN JOINING THE EUROPEAN UNION Marit Hinnosaar Bank of Estonia Introduction In Estonia the minimum wage, which was set in the beginning of transition period at a similar proportion

More information

GRAMMATIKA ORDA KUUL SISUKORD

GRAMMATIKA ORDA KUUL SISUKORD 58 GRAMMATKA SSUKORD Lk. ARTKKEL Umbmäärane artikkel A/AN 60 Määrav artikkel THE 60 ASESÕNA sikulised asesõ 62 Ostavad asesõ 62 SOME, ANY ja NO ning nende livormid 62 MANY ja MUCH; FEW ja LTTLE 64 NMSÕNA

More information

Villakäsitöö Läänemere saartel

Villakäsitöö Läänemere saartel Villakäsitöö Läänemere saartel Käsitööraamat ja DVD film Projekti KnowSheep väljaanne Tallinn 2013 MTÜ Hiiu Veis ja Lammas S K Ä R G Å R D S S T A D E N S A A R I S T O K A U P U N K I Projekti KnowSheep

More information

Genetic Algorithms in Test Pattern Generation

Genetic Algorithms in Test Pattern Generation Genetic Algorithms in Test Pattern Generation A Master Thesis Submitted to the Computer Engineering Department In fulfilment of the requirements for the Degree of Master of Science of Computer engineering

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 40-3-3:2013 Lighting columns - Design and verification - Part 3-3: Verification by calculation EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD See Eesti standard EVS-EN 40-3-3:2013 sisaldab

More information

ANSAMBLILE ARS APTA MUUSIKAVIDEO LOOMINE

ANSAMBLILE ARS APTA MUUSIKAVIDEO LOOMINE TARTU ÜLIKOOLI VILJANDI KULTUURIAKADEEMIA Etenduskunstide osakond Teatrikunsti visuaaltehnoloogia õppekava Etenduskunstide multimeedia spetsialisti eriala Maritta Anton ANSAMBLILE ARS APTA MUUSIKAVIDEO

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN ISO 4014:2001 Kuuskantpeapoldid. Tooteklassid A ja B Hexagon head bolts - Product grades A and B EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD Käesolev Eesti standard

More information

Alkoholi turg, tarbimine ja kahjud Eestis

Alkoholi turg, tarbimine ja kahjud Eestis Alkoholi turg, tarbimine ja kahjud Eestis Marje Josing Oktoober 213 Alkoholi tarbimine Eestis (liitrit ühe elaniku kohta aastas 1%-lises alkoholis) 13, 12, 11, 1, 9,8 1,1 9,9 12,6 12,1 11,1 11,4 1,1 1,1

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 14052:2012 Suure vastupidavusega tööstuslikud kiivrid High performance industrial helmets EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD See Eesti standard EVS-EN 14052:2012 sisaldab Euroopa

More information

1001 ELAMUSREISI MIDA ELU JOOKSUL ETTE VÕTTA PEATOIMETAJA HELEN ARNOLD EESSÕNA AUTOR CATHERINE FAIRWEATHER AJAKIRJA HARPER'S BAZAAR REISITOIMETAJA

1001 ELAMUSREISI MIDA ELU JOOKSUL ETTE VÕTTA PEATOIMETAJA HELEN ARNOLD EESSÕNA AUTOR CATHERINE FAIRWEATHER AJAKIRJA HARPER'S BAZAAR REISITOIMETAJA 1001 ELAMUSREISI MIDA ELU JOOKSUL ETTE VÕTTA PEATOIMETAJA HELEN ARNOLD EESSÕNA AUTOR CATHERINE FAIRWEATHER AJAKIRJA HARPER'S BAZAAR REISITOIMETAJA Inglise keelest tõlkinud Andrus Maran, Kaja Riikoja, Kai

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN ISO 15197:2015 IN VITRO DIAGNOSTIKASÜSTEEMID. NÕUDED DIABEETIKUTE ENESEKONTROLLI VERESUHKRU JÄLGIMISSÜSTEEMIDELE In vitro diagnostic test systems - Requirements for blood-glucose

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 16031:2012 Adjustable telescopic aluminium props - Product specifications, design and assessment by calculation and tests EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD See Eesti standard

More information

Seitse kirja seitsmele kogudusele Efesos

Seitse kirja seitsmele kogudusele Efesos Seitse kirja seitsmele kogudusele Efesos Johannese ilmutus 1:17 20 17 Kui ma teda nägin, langesin ma tema jalge ette nagu surnu. Ning tema pani oma parema käe mu peale ja ütles: "Ära karda! Mina olen Esimene

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 13201-5:2015 Road lighting - Energy performance indicators EVS-EN 13201-5:2015 EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD See Eesti standard EVS-EN 13201-5:2015 sisaldab Euroopa standardi

More information

nr 2 (60) kevad 2014 EMSLi ajakiri kodanikuühiskonnast Kingitus kõige nõrgemale Räägime rahast

nr 2 (60) kevad 2014 EMSLi ajakiri kodanikuühiskonnast Kingitus kõige nõrgemale Räägime rahast nr 2 (60) kevad 2014 EMSLi ajakiri kodanikuühiskonnast Kingitus kõige nõrgemale Räägime rahast ARUTLUS ANDRES ARRAK majandusteadlane, Eesti Rahva Muuseumi turundusjuht Raha pärast või mitte? Üks on kindel

More information

Comparison of allocation trackers in JVM

Comparison of allocation trackers in JVM University of Tartu Faculty of Mathematics and Computer Science Institute of Computer Science Viktor Karabut Comparison of allocation trackers in JVM Bachelor s thesis Supervisor: Vladimir Šor Author:..

More information

Õppeelemendi teema: raadio kui üks meediakanal, koostööoskused, suhtlemine

Õppeelemendi teema: raadio kui üks meediakanal, koostööoskused, suhtlemine Õppeelemendi teema: raadio kui üks meediakanal, koostööoskused, suhtlemine Sihtgrupp: 11. klass Tundide arv: 5 Eesmärgid: Õppeelemendi tegevuste planeerimisel ja läbiviimisel arvestatakse järgmiste siinse

More information

Detecting User Reading Behaviour Using Smartphone Sensors

Detecting User Reading Behaviour Using Smartphone Sensors UNIVERSITY OF TARTU FACULTY OF MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE Institute of Computer Science Taavi Ilmjärv Detecting User Reading Behaviour Using Smartphone Sensors Bachelor Thesis (12 EAP) Supervisors:

More information

Eesti programm Helsingi raamatumessil oktoober 2011

Eesti programm Helsingi raamatumessil oktoober 2011 Tiit Aleksejevi Palveränd sai järje 4 (57) 26. mai 2011 Ajaloolase haridusega Tiit Aleksejevi uus raamat Kindel linn on teine osa Esimese ristisõja ainelisest triloogiast, mille avaraamatut Palveränd tunnustati

More information

INNOVATIVE USER INTERFACE DESIGN SOLUTION FOR ONLINE STORE CONTENT MANAGEMENT SYSTEM

INNOVATIVE USER INTERFACE DESIGN SOLUTION FOR ONLINE STORE CONTENT MANAGEMENT SYSTEM TALLINN UNIVERSITY Haapsalu College Department of Information Technology INNOVATIVE USER INTERFACE DESIGN SOLUTION FOR ONLINE STORE CONTENT MANAGEMENT SYSTEM Diploma thesis Academical advisor: Ville Tinnilä

More information

Uued tuuled raamatupoodides Selle-aastane suvi oli ilma poolest

Uued tuuled raamatupoodides Selle-aastane suvi oli ilma poolest Söödav ja tervisele kasulik Mall Värva on oma taskuformaadis raamatusse Meie ravimtaimed. Teejuht 312 Eestis kasvava ravimtaime juurde kogunud 207 looduslikult ja 105 aias kasvavat taime. Lisaks praegu

More information

This document is a preview generated by EVS. Helmets for pedal cyclists and for users of skateboards and roller skates

This document is a preview generated by EVS. Helmets for pedal cyclists and for users of skateboards and roller skates EESTI STANDARD EVS-EN 1078:2012+A1:2013 Helmets for pedal cyclists and for users of skateboards and roller skates EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD See Eesti standard EVS-EN 1078:2012+A1:2013 sisaldab

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 61010-2-040:2015 Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use - Part 2-040 Particular requirements for sterilizers and washer-disinfectors

More information

TK8 Backup Kasutusjuhend

TK8 Backup Kasutusjuhend TK8 Backup Kasutusjuhend TK8 Backup User's Manual Sisukord Part I TK8 Backup 3 1 Programmi... kirjeldus 3 2 Programmi... võimalused 4 3 Kuidas alustada... 6 4 Peaaken... 7 Part II Backup profiilid 8 1

More information

MICROSOFT LYNC LITSENTSIMINE

MICROSOFT LYNC LITSENTSIMINE MICROSOFT LYNC LITSENTSIMINE Katrin Pink, MCTS Volume Licensing, Large Organisations ATEA hommikuseminar - 04.02.2014 Lync Server Enterprise Lync Server Standard Lync Server Ent / Std / Plus ECs (3 SKUs)

More information

Me elame ajal, mil inim- ja ühiskonna uurimise

Me elame ajal, mil inim- ja ühiskonna uurimise A J A L O O T E O O R I A Kultuuriajaloo ühtsus ja mitmekesisus Peter Burke Me elame ajal, mil inim- ja ühiskonna uurimise vallas on käimas nn. kultuuriline pööre. Kultuuriuuringud [cultural studies] lokkavad

More information

HARMONIZATION OF ESTONIAN ACCOUNTING SYSTEM WITH THE EUROPEAN FRAMEWORK. Toomas Haldma Tartu University

HARMONIZATION OF ESTONIAN ACCOUNTING SYSTEM WITH THE EUROPEAN FRAMEWORK. Toomas Haldma Tartu University HARMONIZATION OF ESTONIAN ACCOUNTING SYSTEM WITH THE EUROPEAN FRAMEWORK 1. Introduction Toomas Haldma Tartu University In July 2002 the European Commission has decided to oblige all EU companies listed

More information

Analysis of Node.js platform web application security

Analysis of Node.js platform web application security TALLINN UNIVERSITY O F TECHONO LGY Faculty of Information Technology Department of Computer Science Analysis of Node.js platform web application security Master s thesis Student: Student code: Supervisor:

More information

Tartu Ülikool Sotsiaal- ja haridusteaduskond Haridusteaduste instituut Klassiõpetaja eriala. Merike Näkk

Tartu Ülikool Sotsiaal- ja haridusteaduskond Haridusteaduste instituut Klassiõpetaja eriala. Merike Näkk Tartu Ülikool Sotsiaal- ja haridusteaduskond Haridusteaduste instituut Klassiõpetaja eriala Merike Näkk TEISE KOOLIASTME KLASSIÕPETAJATE ARVAMUSED TAHVELARVUTI KASUTAMISEGA SEOTUD EELISTEST JA PUUDUSTEST

More information

Tartu Kutsehariduskeskus

Tartu Kutsehariduskeskus Tartu Kutsehariduskeskus Turismiosakond Laura Suik SÜNDMUSTURUNDUSE MÕJU RALLY ESTONIA ELVA LINNAETAPI NÄITEL Lõputöö Juhendaja Merili Aasma Tartu 2016 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. SÜNDMUSTURUNDUS...

More information

DEVELOPMENT OF THE ESTONIAN ACCOUNTING POLICY WITHIN THE EUROPEAN FRAMEWORK. Toomas Haldma University of Tartu

DEVELOPMENT OF THE ESTONIAN ACCOUNTING POLICY WITHIN THE EUROPEAN FRAMEWORK. Toomas Haldma University of Tartu DEVELOPMENT OF THE ESTONIAN ACCOUNTING POLICY WITHIN THE EUROPEAN FRAMEWORK 1. Introduction Toomas Haldma University of Tartu The transformation of Estonia s economic system since the 1990s as a result

More information

KÄSIRAAMAT. KIRJUTAS Alari Rammo

KÄSIRAAMAT. KIRJUTAS Alari Rammo V A B A Ü H E N D U S T E L E KÄSIRAAMAT? KIRJUTAS Alari Rammo ? EMSL & PRAXIS 2011 Kirjutas: Alari Rammo Nõu andsid: Kristina Mänd, Urmo Kübar ja fookusgruppides osalenud Keel: Katrin Kern Kujundus:

More information

KONTSERT-LAVASTUS HINGED RÄNDAVAD KEVADETI

KONTSERT-LAVASTUS HINGED RÄNDAVAD KEVADETI TARTU ÜLIKOOLI VILJANDI KULTUURIAKADEEMIA Muusikaosakond Pärimusmuusika õppekava Kulno Malva KONTSERT-LAVASTUS HINGED RÄNDAVAD KEVADETI Loov-praktilise lõputöö kirjalik osa Juhendajad: Tiia Parmo Viljandi

More information

TALLINNA IDEE THE "IDEAS" OF TALLINN. Eesti Kunstiakadeemia Arhitektuuri ja linnaplaneerimise osakond 2010

TALLINNA IDEE THE IDEAS OF TALLINN. Eesti Kunstiakadeemia Arhitektuuri ja linnaplaneerimise osakond 2010 INNA IDEE TALLINNA IDEE THE "IDEAS" OF TALLINN Eesti Kunstiakadeemia Arhitektuuri ja linnaplaneerimise osakond 2010 Estonian Academy of Arts Department of Architecture and Urban Design 2010 TALLINNA PIIR

More information

Kodanike Euroopa Kodanike Euroopa kontaktpunkt. SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital Maris Pajula

Kodanike Euroopa Kodanike Euroopa kontaktpunkt. SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital Maris Pajula Kodanike Euroopa 2014-2020 Kodanike Euroopa kontaktpunkt SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital Maris Pajula Eesmärk Tuua Euroopa oma kodanikele lähemale ning aidata kaasa sellele, et kodanikud tunnetaksid Euroopa

More information

TESTING OF VOLTAGE CONVERTERS FOR THE ELECTRICAL POWER SYSTEM OF ESTCUBE-2

TESTING OF VOLTAGE CONVERTERS FOR THE ELECTRICAL POWER SYSTEM OF ESTCUBE-2 UNIVERSITY OF TARTU Faculty of Science and Technology Institute of Technology Karl-Indrek Raudheiding TESTING OF VOLTAGE CONVERTERS FOR THE ELECTRICAL POWER SYSTEM OF ESTCUBE-2 Bachelor s Thesis (12 ECTS)

More information

Heategevus Eestis südame või mõistusega? Heategevuskultuuri jätkusuutlikkusest heategevusorganisatsioonide näitel

Heategevus Eestis südame või mõistusega? Heategevuskultuuri jätkusuutlikkusest heategevusorganisatsioonide näitel Tartu Ülikool Sotsiaal- ja haridusteaduskond Ühiskonnateaduste instituut Sotsioloogia eriala Liina Kaldmäe Heategevus Eestis südame või mõistusega? Heategevuskultuuri jätkusuutlikkusest heategevusorganisatsioonide

More information

ESTONIAN: TYPOLOGICAL STUDIES II

ESTONIAN: TYPOLOGICAL STUDIES II TARTU ÜLIKOOLI EESTI KEELE ÕPPETOOLI TOIM ETISED 8 PUBLICATIONS OF THE DEPARTMENT OF ESTONIAN OF THE UNIVERSITY OF TARTU 8 ' V 4 i : ESTONIAN: TYPOLOGICAL STUDIES II edited by Mati Erelt TARTU 1997 ESTONIAN:

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 13201-4:2007 Teevalgustus. Osa 4: Valgustuse mõõtemeetodid Road lighting - Part 4: Methods of measuring lighting performance EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD Käesolev Eesti

More information

Toimetajalt. isa Sakarias Leppik. Mullust aastat jäävad õigeusumaailmas meenutama peamiselt rõõmsad uudised ja sündmused.

Toimetajalt. isa Sakarias Leppik. Mullust aastat jäävad õigeusumaailmas meenutama peamiselt rõõmsad uudised ja sündmused. 9 1 Sisukord 5 Toimetajalt preester Sakarias Leppik 7 Kristuse ülestõusmine, meie lootus! Tallinna ja kogu Eesti metropoliit Stefanus tõlkinud Margus Ott 17 Püha Johannes Kuldsuu tagandamine ja kirjad,

More information

7. Pange kirja 3 erinevat viisi, kuidas oma vihaga toime tulete.

7. Pange kirja 3 erinevat viisi, kuidas oma vihaga toime tulete. 1 Lõpetage laused 1. Viha on... 2. Agressiivsus on 3. Vägivald on 4. Mida õppisite viha kohta lapsena? 5. Kuidas lapsena oma viha väljendasite? 6. Kuidas täiskasvanuna oma viha väljendate? 7. Pange kirja

More information

Interplay of Misuse Case and Fault Tree Analysis for Security and Safety Analysis

Interplay of Misuse Case and Fault Tree Analysis for Security and Safety Analysis UNIVERSITY OF TARTU FACULTY OF MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE Institute of Computer Science Software Engineering Curriculum Servet Kurt Interplay of Misuse Case and Fault Tree Analysis for Security and

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN ISO 13769:2009 Gas cylinders - Stamp marking EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD Käesolev Eesti standard EVS-EN ISO 13769:2009 sisaldab Euroopa standardi EN ISO 13769:2009 ingliskeelset

More information

TARTU ÜLIKOOL Sotsiaal- ja haridusteaduskond Sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika instituut

TARTU ÜLIKOOL Sotsiaal- ja haridusteaduskond Sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika instituut TARTU ÜLIKOOL Sotsiaal- ja haridusteaduskond Sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika instituut Kristel Petermann EKSPERTIDE JA TAVAINIMESTE SOTSIAALSED REPRESENTATSIOONID RAHAST JA KESKPANGAST Magistritöö Juhendaja:

More information

TARTU ÜLIKOOLI VILJANDI KULTUURIAKADEEMIA Etenduskunstide osakond Teatrikunsti õppekava. Märt Koik MINU ELU KUNSTIS. Praktiline lõputöö

TARTU ÜLIKOOLI VILJANDI KULTUURIAKADEEMIA Etenduskunstide osakond Teatrikunsti õppekava. Märt Koik MINU ELU KUNSTIS. Praktiline lõputöö TARTU ÜLIKOOLI VILJANDI KULTUURIAKADEEMIA Etenduskunstide osakond Teatrikunsti õppekava Märt Koik MINU ELU KUNSTIS Praktiline lõputöö Lõputöö juhendaja: TaagoTubin, MA Kaitsmisele lubatud... Viljandi 2015

More information

Luts - nii kaua kui ma mäletan

Luts - nii kaua kui ma mäletan Eesti Draamateatri ajaleht nr 6, september 2011 100 aastat tagasi, 5. novembril 1912 jõudis Tartus Postimehe raamatukaupluses müügile Kevade esimene osa. 11. novembril 2012 esietendub Eesti Draamateatris

More information

kuhu lähed, eesti keel? nõnda küsiti korduvalt aastatel ja sama Kuhu lähed, eesti Keel? sõnavara muutumine jätkub * Keel ja Kirjandus 4/2009

kuhu lähed, eesti keel? nõnda küsiti korduvalt aastatel ja sama Kuhu lähed, eesti Keel? sõnavara muutumine jätkub * Keel ja Kirjandus 4/2009 Hausenberg, algus:layout 1 31.03.09 17:33 Page 249 Keel ja Kirjandus 4/2009 LII aastakäik EEstI teaduste akadeemia ja EEstI kirjanike LIIdu ajakiri Kuhu lähed, eesti Keel? sõnavara muutumine jätkub * anu-reet

More information

Humanistlikud pedagoogilised süsteemid III: Steiner pedagoogika, Steiner-koolid, Waldorf-koolid

Humanistlikud pedagoogilised süsteemid III: Steiner pedagoogika, Steiner-koolid, Waldorf-koolid Humanistlikud pedagoogilised süsteemid III: Steiner pedagoogika, Steiner-koolid, Waldorf-koolid Ene-Silvia Sarv Kursus Kasvatusteadus ja kasvatusfilosoofia Kasvatusteaduste Instituut 2009 Steiner- e Waldorfkool

More information