NAMA KURSUS : POLISI SOSIAL DAN UNDANG-UNDANG (Social Policy and Law) KOD KURSUS : FEM 3106 KREDIT : 3 (3+0) JUMLAH JAM PEMBELAJARAN :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "NAMA KURSUS : POLISI SOSIAL DAN UNDANG-UNDANG (Social Policy and Law) KOD KURSUS : FEM 3106 KREDIT : 3 (3+0) JUMLAH JAM PEMBELAJARAN :"

Transcription

1 NAMA KURSUS : POLISI SOSIAL DAN UNDANG-UNDANG (Social Policy and Law) KOD KURSUS : FEM 3106 KREDIT : 3 (3+0) JUMLAH JAM PEMBELAJARAN PELAJAR : 120 jam per semester PRASYARAT : Tiada HASIL PEMBELAJARAN : Pelajar dapat: 1. menjelaskan proses pembentukan polisi sosial dan undang-undang serta hubung kait antara keduanya (C2) 2. menghuraikan perlaksanaan dan kesan polisi (C5, A3, EM, LL) 3. menganalisis perlaksanaan dan penguatkuasaan undangundang yang berkait rapat dengan polisi sosial (C4, P2, CTPS) SINOPSIS : Kursus ini meliputi definisi dan pembentukan undang-undang dan polisi dalam konteks pembangunan sosial. Perlaksanaan dan impak polisi sosial serta respons sistem perundangan terhadap isu yang berkait dengan polisi sosial turut dibincangkan. KANDUNGAN (This course covers the definition and formulation of law and policies in the context of social development. Implementation and impact of social policy as well as legal system s responses to social policy will be discussed). 1 Jam Pembelajaran Bersemuka KULIAH : 1. Konsep umum polisi sosial dan undang-undang 3 Maksud dan keperluan Polisi Sosial Maksud dan keperluan undang-undang

2 2. Pembentukan polisi 3 Asas pembentukan/pembinaan polisi Perspektif: konservatif; demokrasi sosial; sosialis; feminis; pasca moden Pembentukan polisi sosial 3. Sumber undang-undang Malaysia 6 Maksud sumber undang-undang Undang-undang Islam Undang-undang Inggeris Undang-undang Adat Keputusan kehakiman Hirarki Mahkamah Doctrine of Judicial Precedent 4. Penguatkuasaan undang-undang 3 Proses kehakiman Proses Sivil Proses Jenayah 5. Dasar Utama Negara 3 Ekonomi, sosial/etika dan antarabangsa Rancangan Lima Tahun : RMK 1- RMK 9 Dasar Ekonomi Dasar Ekonomi Baru/Dasar Pembangunan Kebangsaan Dasar Perindustrian Wawasan Polisi dan perundangan pendidikan 3 Dasar Pendidikan Kebangsaan Dasar Pendidikan Tinggi AUKU 7. Kesejahteraan keluarga dan masyarakat 12 Pembentukan dan perlaksanaan polisi dan undangundang: Dasar Kebajikan Masyrakat Dasar Wanita Negara Dasar Warga Tua Negara Dasar Keluarga Dasar Kanak-kanak Dasar Kependudukan Negara ke arah 70 juta penduduk 2

3 Akta dan perundangan berkaitan Cth: Akta Kanak-kanak 2001; Akta Keganasan Rumahtangga 1994; Akta Undang-undang Keluarga Islam (Wilayah Persekutuan) Polisi dan perundangan pekerjaan 3 Skim Keselamatan Sosial Pekerja Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO) Akta Perkeso Akta KWSP Akta Kerja Akta Pampasan Pekerja 9. Kemiskinan dan perumahan 3 DEB dan Program Basmi Kemiskinan Yayasan Basmi Kemiskinan Amanah Ikhtiar Malaysia Polisi Perumahan Jabatan Perumahan Negara Dasar Perbandaran Negara 10. Kesihatan dan persekitaran 3 Dasar Kesihatan Warga Tua Dasar Kesihatan Akta Perubatan 1971 Akta Hospital Swasta 1971 Akta Pencegahan dan Kawalan Penyakit 1988 Akta Kualiti dan Alam Sekeliling Akta Kesihatan dan Persekitaran Pertanian 3 Dasar Pertanian Negara Pertanian dan bioteknologi Akta Racun Makhluk Perosak 1974 Akta Perikanan 1985 Akta Rumah Penyembelihan (Penswastaan) 1993 Akta Kawalan Padi dan Beras Negara 1994 Jumlah 42 3

4 PENILAIAN : Kerja Kursus 30% (Lampiran Peperiksaan Pertengahan 30% Jenis Soalan : Esei 2 dan objektif Jangkamasa : 2 jam Unit terlibat : Tajuk 1 hingga 6 Peperiksaan Akhir 40% Unit terlibat : Tajuk 7-11 (Esei dan objektif) RUJUKAN : 1. Ahmad Atory Hussain (2002). Politik dan Dasar Awam Malaysia. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd.. 2. Ahmad Atory Hussain (2008). Pembentukan Polisi Awam: ke arah pemahaman yang lebih sistematik dan analisis. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd. 3. Hall, A. L & Midgley, J. (2004). Social Policy for Development. London: Sage Publication. 4. Malike, I. (2008). Dasar Awam di Malaysia : suatu pengenalan. Petaling Jaya : IBS Buku Sdn Bhd. 5. Siti Hajar Abu Bakar (2002). Pengantar Dasar Sosial Malaysia. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya. 6. Wan Arfah Hamzah & Ramy Bulan (2007). An Introduction to the Malaysian Legal System. Kuala Lumpur: Oxford Fajar Sdn. Bhd. 4

5 FEM 3106 POLISI SOSIAL DAN UNDANG-UNDANG SEMESTER KEDUA Pengajar: ROJANAH BINTI KAHAR, Ph.D Jabatan Pembangunan Manusia dan Pengajian Keluarga Fakulti Ekologi Manusia, UPM TAJUK: KAJIAN KES DI AGENSI BERKAITAN YANG MELAKSANAKAN POLISI DAN PERUNDANGAN MAKLUMAT UMUM: 1. Tugasan individu adalah berbentuk kajian kes dan membawa nilaian 30 % daripada keseluruhan penilaian kursus. 2. Pelajar dikehendaki memilih satu tajuk yang tersenarai di bawah dan membuat lawatan ke agensi yang berkaitan dalam melaksanakan polisi dan undang-undang. 3. Pengumpulan maklumat dan temubual perlu dijalankan bagi menyokong penulisan tugasan anda. Bukti surat menyurat semasa menjalankan kajian perlu dilampirkan bersama tugasan. 4. Penulisan tugasan perlu mengandungi maklumat berikut untuk pemberian markah. a. Pengenalan (10 markah) b. Pernyataan Masalah (10 markah) c. Polisi dan undang-undang yang ada di Malaysia dan perlaksanannya. (30 markah) d. Peranan agensi (yang anda pilih) dan cabaran dalam pelaksanaan polisi dan undang-undang. (30 markah) e. Cadangan dan kesimpulan (10 markah) f. Rujukan (10 markah) mengikut APA 5. Tugsan perlu sampai selewat-lewatnya dua minggu sebelum peperiksaan akhir. 5

6 TAJUK TUGASAN FEM 3106 A. Isu yang melibatkan kanak-kanak / remaja spt pembuangan bayi, penderaan dan pengabaian kanak-kanak B. Kanak-kanak dan internet : C. Isu perkahwinan sama jantina D. Isu pengabaian warga tua E. Isu berbangkit selepas perceraian spt tuntutan hak jagaan anak, tuntutan harta sepencarian, tuntutan nafkah anak F. Isu wanita G. Isu pendidikan bagi kanak-kanak kurang upaya H. Isu keselamatan pekerja I. Isu perumahan dan kemiskinan tegar J. Isu kecuaian di hospital (medical negligence) K. Isu produk halal dan pemakanan L. Lain2 yang bersesuaian dengan skop rangka kursus MAKLUMAT TAMBAHAN Penulisan dalam A4, Times New Roman, font 12, langkau 2 baris muka surat termasuk lampiran (sekiranya ada). Bagi membantu anda menulis, anda perlu membuat rujukan buku, jurnal, prosiding, kertas kerja seminar atau penulisan ilmiah. 6

IEK 215 ENVIRONMENTAL, SAFETY AND HEALTH LEGISLATION [PERUNDANGAN PERSEKITARAN, KESELAMATAN DAN KESIHATAN]

IEK 215 ENVIRONMENTAL, SAFETY AND HEALTH LEGISLATION [PERUNDANGAN PERSEKITARAN, KESELAMATAN DAN KESIHATAN] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2010/2011 Academic Session April/May 2011 IEK 215 ENVIRONMENTAL, SAFETY AND HEALTH LEGISLATION [PERUNDANGAN PERSEKITARAN, KESELAMATAN DAN KESIHATAN]

More information

ISU-ISU SEMASA DAN CABARAN MASA DEPAN TAMADUN

ISU-ISU SEMASA DAN CABARAN MASA DEPAN TAMADUN HJ. AHMAD NASIR MOHD YUSOFF (PhD) Jabatan Pengajian Kenegaraan Dan Ketamadunan, Fakulti Ekologi Manusia UPM, Serdang Selangor No. Bilik: C 14 (Blok C, Bangunan FEM) No. Telefon: 03-8946 7255 Email: ahmadnasir@upm.edu.my

More information

SYARAT KEMASUKAN PROGRAM DIPLOMA DAN ASASI SAINS PERTANIAN LEPASAN SPM/SETARAF SESI 2014/2015

SYARAT KEMASUKAN PROGRAM DIPLOMA DAN ASASI SAINS PERTANIAN LEPASAN SPM/SETARAF SESI 2014/2015 SYARAT KEMASUKAN PROGRAM DIPLOMA DAN ASASI SAINS PERTANIAN LEPASAN SPM/SETARAF SESI 2014/2015 KANDUNGAN PERKARA SENARAI FAKULTI DAN PUSAT YANG MENAWARKAN PROGRAM PENGAJIAN DI PERINGKAT IJAZAH BACELOR,

More information

FAKULTI EKONOMI DAN PENGURUSAN. Pusat Pengajian Ekonomi School of Economics

FAKULTI EKONOMI DAN PENGURUSAN. Pusat Pengajian Ekonomi School of Economics FAKULTI EKONOMI DAN PENGURUSAN PROGRAM DIPLOMA PASCASISWAZAH / SARJANA / DOKTOR FALSAFAH EKONOMI Pusat Pengajian Ekonomi School of Economics EPPE6024 MAKROEKONOMI/MACROECONOMICS SEMESTER I SESI 2013/2014

More information

KURSUS/ COURSE Kr/ Cr K/ L A/ T. Bahasa Melayu Asas/ Basic Malay Language Tamadun Islam dan Tamadun Asia/ Asian and Islamic Civilizations

KURSUS/ COURSE Kr/ Cr K/ L A/ T. Bahasa Melayu Asas/ Basic Malay Language Tamadun Islam dan Tamadun Asia/ Asian and Islamic Civilizations STRUKTUR KURIKULUM/ CURRICULUM STRUCTURE Program/ Programme : Bacelor Pentadbiran Perniagaan/ Bachelor of Business Administration Jumlah Kredit Bergraduat/ Total Credits to Graduate Tempoh Pengajian/ Duration

More information

GARIS PANDUAN PENGENDALIAN DIVIDEN SATU PERINGKAT DALAM LEBIHAN AKTUARI YANG DIPINDAHKAN KEPADA DANA PEMEGANG SAHAM

GARIS PANDUAN PENGENDALIAN DIVIDEN SATU PERINGKAT DALAM LEBIHAN AKTUARI YANG DIPINDAHKAN KEPADA DANA PEMEGANG SAHAM LHDN.01/35/(S)/42/51/84 GARIS PANDUAN PENGENDALIAN DIVIDEN SATU PERINGKAT DALAM LEBIHAN AKTUARI YANG DIPINDAHKAN KEPADA DANA PEMEGANG SAHAM 1. PENDAHULUAN 1.1 Lebihan Aktuari adalah lebihan baki pada akhir

More information

BORANG PENAWARAN KURSUS (BPK) Perancangan dan pembangunan kurikulum. Curriculum planning and development

BORANG PENAWARAN KURSUS (BPK) Perancangan dan pembangunan kurikulum. Curriculum planning and development PUSAT PENGAJIAN : SAINS PERUBATAN BUTIR-BUTIR KURSUS : BORANG PENAWARAN KURSUS (BPK) 1. Kod Kursus : GPM 501/. (a) *Bahasa Malaysia : Perancangan dan pembangunan kurikulum *Bahasa Inggeris : Curriculum

More information

MSG Mathematical Programming [Pengaturcaraan Matematik]

MSG Mathematical Programming [Pengaturcaraan Matematik] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2014/2015 Academic Session June 2015 MSG 356 - Mathematical Programming [Pengaturcaraan Matematik] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam] Please check that

More information

A STUDY ON MOTIVATION TO START UP A BUSINESS AMONG CHINESE ENTREPRENEURS

A STUDY ON MOTIVATION TO START UP A BUSINESS AMONG CHINESE ENTREPRENEURS A STUDY ON MOTIVATION TO START UP A BUSINESS AMONG CHINESE ENTREPRENEURS A master project submitted to the Graduate School in partial fulfillment of the requirements for the degree Master of Business Administration,

More information

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM) SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM LEPASAN STPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM) SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM LEPASAN STPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013 SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM LEPASAN STPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013 Syarat Am Universiti Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/setaraf dengan mendapat Kepujian dalam Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia

More information

INSTRUCTION: This section consists of TWO (2) essay questions. Answer ALL questions.

INSTRUCTION: This section consists of TWO (2) essay questions. Answer ALL questions. SECTION A: 50 MARKS BAHAGIAN A: 50 MARKAH INSTRUCTION: This section consists of TWO (2) essay questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi DUA (2) soalan esei. Jawab SEMUA soalan.

More information

PANDUAN SYARAT KHAS PROGRAM PENGAJIAN DI UNIVERSITI MALAYSIA SABAH

PANDUAN SYARAT KHAS PROGRAM PENGAJIAN DI UNIVERSITI MALAYSIA SABAH PANDUAN PENGAJIAN DI UNIVERSITI MALAYSIA SABAH Carian berdasarkan IPTA IPTA : H - UMS KATEGORI : Kategori STPM ALIRAN : Sastera PENGAJIAN KEMASUKAN KE IPTA PROGRAM PENGAJIAN LEPASAN STPM/SETARAF SESI AKADEMIK

More information

Universiti Kuala Lumpur Kampus Kota MALAYSIAN INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY 1016, Jalan Sultan Ismail 50250 Kuala Lumpur

Universiti Kuala Lumpur Kampus Kota MALAYSIAN INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY 1016, Jalan Sultan Ismail 50250 Kuala Lumpur SYARAT KELAYAKAN MINIMA PROGRAM BACHELOR Universiti Kuala Lumpur Kampus Kota MALAYSIAN INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY 1016, Jalan Sultan Ismail 50250 Kuala Lumpur Nota: i) Syarat kelayakan ini ada

More information

FACULTY OF MEDICINE medicine.um.edu.my

FACULTY OF MEDICINE medicine.um.edu.my FACULTY OF MEDICINE medicine.um.edu.my Closing Date: 31 October 2016 Applications that are incomplete will not be entertained. Applications that are received after the closing date will be entertained

More information

PANDUAN PENGGUNAAN ISTILAH PEMERIKSA LUAR (EXTERNAL EXAMINER), PENASIHAT LUAR (EXTERNAL ADVISOR) DAN LEMBAGA PENASIHAT (ADVISORY BOARD)

PANDUAN PENGGUNAAN ISTILAH PEMERIKSA LUAR (EXTERNAL EXAMINER), PENASIHAT LUAR (EXTERNAL ADVISOR) DAN LEMBAGA PENASIHAT (ADVISORY BOARD) PANDUAN PENGGUNAAN ISTILAH PEMERIKSA LUAR (EXTERNAL EXAMINER), (EXTERNAL ADVISOR) DAN LEMBAGA PENASIHAT (ADVISORY BOARD) 1.0 PENDAHULUAN 1.1 Kod Amalan Akreditasi Program (Code of Practice for Programme

More information

OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH LEGISLATION

OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH LEGISLATION OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH LEGISLATION -Understand OSH legislation -Understand OSHA 1994 For more understanding, this notes is prepared with Bahasa Melayu version. OSHA Philosophy & Objective philosophy

More information

KALENDAR KURSUS WAJIB UTMSPACE TAHUN 2014 Senarai Kursus adalah berdasarkan TNA yang telah diedarkan pada September Cadangan Tarikh kursus

KALENDAR KURSUS WAJIB UTMSPACE TAHUN 2014 Senarai Kursus adalah berdasarkan TNA yang telah diedarkan pada September Cadangan Tarikh kursus KALENDAR KURSUS WAJIB UTMSPACE TAHUN Senarai Kursus adalah berdasarkan TNA yang telah diedarkan pada September 2013 Bil Bulan Kursus Cadangan Tarikh kursus Ringkasan/ Objektif Kursus Sasaran peserta 1

More information

TEKNOLOGI VIDEO DIGITAL PENGENALAN KEPADA VIDEO ANALOG

TEKNOLOGI VIDEO DIGITAL PENGENALAN KEPADA VIDEO ANALOG TEKNOLOGI VIDEO DIGITAL PENGENALAN KEPADA VIDEO ANALOG Jabatan Multimedia Pendidikan Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia VIDEO ANALOG & VIDEO DIGITAL Video Analog merujuk kepada hasil dari

More information

PENYELIDIKAN KUALITATIF DALAM SAINS SOSIAL. Kamarul Azmi Jasmi

PENYELIDIKAN KUALITATIF DALAM SAINS SOSIAL. Kamarul Azmi Jasmi PENYELIDIKAN KUALITATIF DALAM SAINS SOSIAL Kamarul Azmi Jasmi Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia Suggested Citation: Jasmi, K. A. (2012). Penyelidikan Kualitatif dalam Sains

More information

Hubungan Etnik MPU 3113 (3 kredit) Semester Pendek / /2017. Panduan Module

Hubungan Etnik MPU 3113 (3 kredit) Semester Pendek / /2017. Panduan Module UNIVERSITI PERUBATAN ANTARABANGSA INTERNATIONAL MEDICAL UNIVERSITY MALAYSIA Bachelor of Medicine & Surgery,Dental Surgery, Pharmacy, Nursing, Biomedical Sciences, Medical Biotechnology, Pharmaceutical

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA PANDUAN MENYEDIAKAN LAPORAN LATIHAN INDUSTRI KOD KURSUS : DCE4955B NAMA KURSUS : LATIHAN INDUSTRI DI SEDIAKAN OLEH DR. ZOHARAH OMAR JABATAN PEMAJUAN PROFESIONAL DAN PENDIDIKAN

More information

PURPOSE AND SATISFACTION OF FOREIGN PARTICIPANTS IN MALAYSIA MY SECOND HOME PROGRAMME SIOW GYEN WIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

PURPOSE AND SATISFACTION OF FOREIGN PARTICIPANTS IN MALAYSIA MY SECOND HOME PROGRAMME SIOW GYEN WIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PURPOSE AND SATISFACTION OF FOREIGN PARTICIPANTS IN MALAYSIA MY SECOND HOME PROGRAMME SIOW GYEN WIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PURPOSE AND SATISFACTION OF FOREIGN PARTICIPANTS IN MALAYSIA MY SECOND

More information

UNIVERSITI MALAYSIA SABAH UMS/PU/01

UNIVERSITI MALAYSIA SABAH UMS/PU/01 1/6 1. OBJEKTIF 2. SKOP Memastikan bahan perpustakaan (Buku, Bahan Multimedia dan Terbitan Bersiri) diurus dan dipelihara dengan baik. Diterimapakai oleh Jabatan Universiti Malaysia Sabah. 3. DEFINISI

More information

SENARAI KANDUNGAN BAB PERKARA MUKA SURAT. i ii iii iv v vi xi xii xiii

SENARAI KANDUNGAN BAB PERKARA MUKA SURAT. i ii iii iv v vi xi xii xiii vi SENARAI KANDUNGAN BAB PERKARA MUKA SURAT TAJUK PENGAKUAN PENGHARGAAN ABTRAK ABSTRACT SENARAI KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI LAMPIRAN i ii iii iv v vi xi xii xiii BAB 1 PENDAHULUAN 1.1

More information

Yuran pengajian hendaklah dijelaskan sebelum pelajar membuat proses pendaftaran Universiti melaui e-daftar secara online.

Yuran pengajian hendaklah dijelaskan sebelum pelajar membuat proses pendaftaran Universiti melaui e-daftar secara online. 4.2 Adalalah dimaklumkan bahawa para pelajar baharu diwajibkan menjelaskan pembayaran yuran sebelum hari pendaftaran bagi melicinkan proses pra pendaftaran di atas talian. PROSES PEMBAYARAN YURAN PENGAJIAN

More information

SYARAT KEMASUKAN PROGRAM PENGAJIAN JARAK JAUH UNIVERSITI SAINS MALAYSIA SIDANG AKADEMIK 2016/2017

SYARAT KEMASUKAN PROGRAM PENGAJIAN JARAK JAUH UNIVERSITI SAINS MALAYSIA SIDANG AKADEMIK 2016/2017 SYARAT KEMASUKAN PROGRAM PENGAJIAN JARAK JAUH UNIVERSITI SAINS MALAYSIA SIDANG AKADEMIK 2016/2017 BIL PROGRAM PENGAJIAN [Tempoh Pengajian Minimum] SYARAT KELAYAKAN MINIMUM 1. IJAZAH SARJANA MUDA SAINS

More information

Aktiviti Activities. Kuliah Lectures Tutorial / Praktikal Tutorial / Practical

Aktiviti Activities. Kuliah Lectures Tutorial / Praktikal Tutorial / Practical UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM DAN ALAM SEKITAR PERANCANGAN KURSUS COURSE PLAN MAKLUMAT KURSUS (COURSE INFORMATION) SEMESTER / SESI (SEMESTER / SESSION) : SEMESTER II / 2015/2016

More information

Integrated Financial Accounting System

Integrated Financial Accounting System PANDUAN PENGGUNA [USER MANUAL] SISTEM : INTEGRATED FINANCIAL ACCOUNTING SYSTEM (IFAS) MODUL/APLIKASI : MODUL KEWANGAN PELAJAR KEMUDAHAN ONLINE PAYMENT TARIKH : 5 OGOS 2014 DISEDIAKAN OLEH : ABDUL RAHMAN

More information

PROGRAM SARJANA MUDA PENGAJIAN SEPARUH MASA PENGAMBILAN FEBRUARI 2016

PROGRAM SARJANA MUDA PENGAJIAN SEPARUH MASA PENGAMBILAN FEBRUARI 2016 PROGRAM SARJANA MUDA PENGAJIAN SEPARUH MASA PENGAMBILAN FEBRUARI 2016 Permohonan dibuka : 1 November 31 Disember 2015 Penghantaran dokumen sokongan : 1 November 2015 5 Januari 2016 Permohonan secara atas

More information

EFFECTS OF ENVIRONMENTAL EDUCATION THROUGH CAMPING EXPERIENCE ON STUDENTS KNOWLEDGE AND ATTITUDE REGARDING WETLANDS

EFFECTS OF ENVIRONMENTAL EDUCATION THROUGH CAMPING EXPERIENCE ON STUDENTS KNOWLEDGE AND ATTITUDE REGARDING WETLANDS EFFECTS OF ENVIRONMENTAL EDUCATION THROUGH CAMPING EXPERIENCE ON STUDENTS KNOWLEDGE AND ATTITUDE REGARDING WETLANDS JAYA MARY ASIRVATHAM DISSERTATION SUBMITTED IN FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE

More information

BUKU PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK ILMIAH TAHUN AKHIR

BUKU PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK ILMIAH TAHUN AKHIR 0 1.0 PENGENALAN Pengurusan dan penyelarasan Projek Ilmiah Tahun Akhir melibatkan kerjasama penyelaras, penyelia, penilai dan pelajar. Sehubungan dengan itu, aktiviti pengurusan dan penyelarasan Projek

More information

EFFECTS OF COMMUNICATION AND CONFLICT RESOLUTION SKILLS TRAINING ON MARITAL SATISFACTION AND MENTAL HEALTH AMONG IRANIAN COUPLES

EFFECTS OF COMMUNICATION AND CONFLICT RESOLUTION SKILLS TRAINING ON MARITAL SATISFACTION AND MENTAL HEALTH AMONG IRANIAN COUPLES EFFECTS OF COMMUNICATION AND CONFLICT RESOLUTION SKILLS TRAINING ON MARITAL SATISFACTION AND MENTAL HEALTH AMONG IRANIAN COUPLES By MAHIN ASKARI Thesis Submitted to the School of Graduate Studies, Universiti

More information

CONTRACTOR S APPLICATION FOR AN EXTENSION OF TIME NORHANA BINTI DANIAL

CONTRACTOR S APPLICATION FOR AN EXTENSION OF TIME NORHANA BINTI DANIAL CONTRACTOR S APPLICATION FOR AN EXTENSION OF TIME NORHANA BINTI DANIAL A project report submitted in partial fulfilment of the requirements for the award of the degree of Master of Science (Construction

More information

FAKULTI EKOLOGI MANUSIA. Maklumat Am

FAKULTI EKOLOGI MANUSIA. Maklumat Am FAKULTI EKOLOGI MANUSIA Maklumat Am Fakulti Ekologi Manusia (FEM) ditubuhkan dengan rasminya pada 1 April 1992 melalui percantuman Jabatan Pengajian Pembangunan Manusia, Fakulti Pertanian dengan Jabatan

More information

Kursus ini bertujuan untuk mendedahkan kepada pelajar mengenai: Pada akhir kursus ini pelajar dapat:

Kursus ini bertujuan untuk mendedahkan kepada pelajar mengenai: Pada akhir kursus ini pelajar dapat: Nama Mata Pelajaran/Kursus Pengantar Sains Sosial Kod TM 1813 Status Mata Pelajaran/Kursus Wajib Fakulti Peringkat 2000 Nilai Kredit 3 (2+1) Pra-syarat Tiada Penilaian Pembentangan 10% Tugasan - 20% Peperiksaan

More information

Answer all questions. Jawab semua soalan.

Answer all questions. Jawab semua soalan. 1 Answer all questions. Jawab semua soalan. 1 When plant cells are immersed in different concentration of solution, there will be changes in the mass, length or the texture due to a process named osmosis.

More information

THE ACTUALIZATION OF THE NATIONAL PHILOSOPHY OF EDUCATION IN SECONDARY SCHOOLS IN KUCHING, SARAWAK: STUDENT AND TEACHER PERSPECTIVES

THE ACTUALIZATION OF THE NATIONAL PHILOSOPHY OF EDUCATION IN SECONDARY SCHOOLS IN KUCHING, SARAWAK: STUDENT AND TEACHER PERSPECTIVES THE ACTUALIZATION OF THE NATIONAL PHILOSOPHY OF EDUCATION IN SECONDARY SCHOOLS IN KUCHING, SARAWAK: STUDENT AND TEACHER PERSPECTIVES ROSY LAI SU FONG UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA THE ACTUALIZATION OF

More information

Lulus Matrikulasi KPM/Asasi Sains UM/Asasi Sains UiTM/Asasi Undang-Undang UiTM dengan mendapat sekurangkurangnya

Lulus Matrikulasi KPM/Asasi Sains UM/Asasi Sains UiTM/Asasi Undang-Undang UiTM dengan mendapat sekurangkurangnya SYARAT KEMASUKAN PROGRAM IJAZAH PERTAMA UKM SESI AKADEMIK 2016-2017 (FAKULTI PENDIDIKAN) (CALON LEPASAN STPM, MATRIKULASI, ASASI, DIPLOMA/SETARAF) SYARAT AM UNIVERSITI Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf

More information

SPAM FILTERING USING BAYESIAN TECHNIQUE BASED ON INDEPENDENT FEATURE SELECTION MASURAH BINTI MOHAMAD

SPAM FILTERING USING BAYESIAN TECHNIQUE BASED ON INDEPENDENT FEATURE SELECTION MASURAH BINTI MOHAMAD SPAM FILTERING USING BAYESIAN TECHNIQUE BASED ON INDEPENDENT FEATURE SELECTION MASURAH BINTI MOHAMAD A project report submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of

More information

LAPORAN KEMAJUAN [PROGRESS REPORT]

LAPORAN KEMAJUAN [PROGRESS REPORT] UTM(PS)-03/93 (Pind. 1/04) Sekolah Pengajian Siswazah [School of Graduate Studies] UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA LAPORAN KEMAJUAN [PROGRESS REPORT] SEMESTER SESI NOTA : [NOTES] Bahagian A, B dan C hendaklah

More information

TRANSFORMATIONAL PROJECT MANAGER: AN ENABLER OF AN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) IMPLEMENTATION SUCCESS JOHN ONYEKACHI OKUGO

TRANSFORMATIONAL PROJECT MANAGER: AN ENABLER OF AN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) IMPLEMENTATION SUCCESS JOHN ONYEKACHI OKUGO i TRANSFORMATIONAL PROJECT MANAGER: AN ENABLER OF AN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) IMPLEMENTATION SUCCESS JOHN ONYEKACHI OKUGO A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for

More information

JOB AGENT MANAGEMENT SYSTEM LU CHUN LING. A thesis submitted in partial fulfillment of. the requirements for the award of the degree of

JOB AGENT MANAGEMENT SYSTEM LU CHUN LING. A thesis submitted in partial fulfillment of. the requirements for the award of the degree of JOB AGENT MANAGEMENT SYSTEM LU CHUN LING A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of Bachelor of Computer Sciences (Software Engineering) FACULTY OF COMPUTER

More information

Penyelaras Kursus/Pensyarah: Jafri Mohd. Rohani, C ( ext. 4568)

Penyelaras Kursus/Pensyarah: Jafri Mohd. Rohani, C ( ext. 4568) SMI 4863 Kejuruteraan Kualiti Lanjutan Sillabus, Unit Kejuruteraan Kualiti dan Statistikal, Jabatan Kejuruteraan Pengeluaran dan Industri, Universiti Teknologi Malaysia Penyelaras Kursus/Pensyarah: Jafri

More information

BANK SIMPANAN NASIONAL SPD SARA1M

BANK SIMPANAN NASIONAL SPD SARA1M Borang Penzahiran Maklumat Sila baca borang ini sebelum anda membuat keputusan untuk menerima tawaran Bank Simpanan Nasional SPD SARA1M Sila pastikan anda juga membaca terma dan syarat Pinjaman BANK SIMPANAN

More information

SURAT AKU JANJI PELAJAR

SURAT AKU JANJI PELAJAR SURAT AKU JANJI PELAJAR Saya :... No. Kad Pengenalan : Tahun/Program :..... No. Matrik:... dengan sesungguhnya dan sebenarnya berjanji bahawa saya akan berusaha sedaya upaya untuk mencapai kecemerlangan

More information

THE ROLE OF PROJECT MANAGERS IN SUSTAINABLE BUILDING PROCESS: A STUDY ON MALAYSIAN CONSTRUCTION INDUSTRY SURIANI BINTI MAT NOOR

THE ROLE OF PROJECT MANAGERS IN SUSTAINABLE BUILDING PROCESS: A STUDY ON MALAYSIAN CONSTRUCTION INDUSTRY SURIANI BINTI MAT NOOR THE ROLE OF PROJECT MANAGERS IN SUSTAINABLE BUILDING PROCESS: A STUDY ON MALAYSIAN CONSTRUCTION INDUSTRY SURIANI BINTI MAT NOOR Thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the award

More information

Penggunaan Perisian Komputer dan LCD sebagai Bahan Bantu Mengajar dan Pemudahcara. Oleh En. Abdul Razak Mat Wahie SMK Sultan Azlan Shah, Lenggong

Penggunaan Perisian Komputer dan LCD sebagai Bahan Bantu Mengajar dan Pemudahcara. Oleh En. Abdul Razak Mat Wahie SMK Sultan Azlan Shah, Lenggong Penggunaan Perisian Komputer dan LCD sebagai Bahan Bantu Mengajar dan Pemudahcara Oleh En. Abdul Razak Mat Wahie SMK Sultan Azlan Shah, Lenggong ABSTRAK Tujuan kajian ini adalah untuk mengkaji penggunaan

More information

GARIS PANDUAN PENULISAN KERTAS KERJA LAWATAN AKADEMIK VERSI 1.2

GARIS PANDUAN PENULISAN KERTAS KERJA LAWATAN AKADEMIK VERSI 1.2 GARIS PANDUAN PENULISAN KERTAS KERJA LAWATAN AKADEMIK VERSI 1.2 5.0 FORMAT LAPORAN PASCA LAWATAN AKADEMIK Format Laporan lawatan akademik hendaklah merangkumi perkara-perkara berikut: 5.1 Pendahuluan Pensyarah

More information

Sekolah Pengajian Siswazah UTM Johor Bahru Johor Darul Ta zim

Sekolah Pengajian Siswazah UTM Johor Bahru Johor Darul Ta zim Cetakan Pertama 2009 (KAPS 01 KAPS 08) Cetakan Pertama 2012 (KAPS 09 KAPS 14) Cetakan Kedua 2012 (Semakan Pertama) Sekolah Pengajian Siswazah, 1992 Kod Amalan Pengajian Siswazah (KAPS 01-14) Diluluskan

More information

KANDUNGAN. 1.0 Nama Dan Tarikh Berkuatkuasa Tujuan Tafsiran Skop Objektif Penilaian Kerja Kursus 3

KANDUNGAN. 1.0 Nama Dan Tarikh Berkuatkuasa Tujuan Tafsiran Skop Objektif Penilaian Kerja Kursus 3 KANDUNGAN Mukasurat BAHAGIAN 1 : PENGENALAN 1.0 Nama Dan Tarikh Berkuatkuasa 2 2.0 Tujuan 2 3.0 Tafsiran 2 4.0 Skop 3 5.0 Objektif Penilaian Kerja Kursus 3 BAHAGIAN 2 : BENTUK DAN KAEDAH PENILAIAN KERJA

More information

DEVELOPMENT PROCESS WITH SCHEDULABILITY ANALYSIS (DePSA) INTEGRATED APPROACH FOR REAL-TIME SYSTEMS YAVUZ SELIM SENGOZ

DEVELOPMENT PROCESS WITH SCHEDULABILITY ANALYSIS (DePSA) INTEGRATED APPROACH FOR REAL-TIME SYSTEMS YAVUZ SELIM SENGOZ DEVELOPMENT PROCESS WITH SCHEDULABILITY ANALYSIS (DePSA) INTEGRATED APPROACH FOR REAL-TIME SYSTEMS YAVUZ SELIM SENGOZ A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree of

More information

BAHAN AJAR TATA BUSANA

BAHAN AJAR TATA BUSANA BAHAN AJAR TATA BUSANA Teknik mengukur badan anak Tujuan Pembelajaran Umum (kompetensi): Mahasiswa dapat menjelaskan mengukur badan dan dapat menggambar pola dasar badan anak Tujuan Pembelajaran Khusus

More information

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM E-TRAINING BERASASKAN NOSS FORMAT BAHARU BAGI PUSAT BERTAULIAH DI BAWAH SISTEM PERSIJILAN KEMAHIRAN MALAYSIA

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM E-TRAINING BERASASKAN NOSS FORMAT BAHARU BAGI PUSAT BERTAULIAH DI BAWAH SISTEM PERSIJILAN KEMAHIRAN MALAYSIA JPK/4/7/2 Jld.3 (17) PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM E-TRAINING BERASASKAN NOSS FORMAT BAHARU BAGI PUSAT BERTAULIAH DI BAWAH SISTEM PERSIJILAN KEMAHIRAN MALAYSIA JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN KEMENTERIAN SUMBER

More information

DEVELOPING AN ISP FOR HOTEL INDUSTRY: A CASE STUDY ON PUTRA PALACE HOTEL

DEVELOPING AN ISP FOR HOTEL INDUSTRY: A CASE STUDY ON PUTRA PALACE HOTEL DEVELOPING AN ISP FOR HOTEL INDUSTRY: A CASE STUDY ON PUTRA PALACE HOTEL A report submitted to the Graduate School in partial fulfillment of the requirement for the Degree Master of Science (Information

More information

KRITERIA BORANG NYATA CUKAI PENDAPATAN (BNCP) TIDAK LENGKAP CRITERIA ON INCOMPLETE INCOME TAX RETURN FORM (ITRF) PEMBERITAHUAN

KRITERIA BORANG NYATA CUKAI PENDAPATAN (BNCP) TIDAK LENGKAP CRITERIA ON INCOMPLETE INCOME TAX RETURN FORM (ITRF) PEMBERITAHUAN KRITERIA BORANG NYATA CUKAI PENDAPATAN (BNCP) TIDAK LENGKAP CRITERIA ON INCOMPLETE INCOME TAX RETURN FORM (ITRF) PEMBERITAHUAN (Pin. 1/2014) MULAI 1 JANUARI 2012, BNCP YANG TIDAK LENGKAP AKAN DIPULANGKAN

More information

FAKULTI EKONOMI DAN PENGURUSAN/ FACULTY OF ECONOMICS AND MANAGEMENT

FAKULTI EKONOMI DAN PENGURUSAN/ FACULTY OF ECONOMICS AND MANAGEMENT FAKULTI EKONOMI DAN PENGURUSAN/ FACULTY OF ECONOMICS AND MANAGEMENT Maklumat Am Fakulti Ekonomi dan Pengurusan, Universiti Putra Malaysia (UPM) adalah institusi terunggul yang menawarkan pengajian terkedepan

More information

M2-2: Rancangan dan Cadangan Penyelidikan Tindakan MTE3113: PENYELIDIKAN TINDAKAN

M2-2: Rancangan dan Cadangan Penyelidikan Tindakan MTE3113: PENYELIDIKAN TINDAKAN M2-2: Rancangan dan Cadangan Penyelidikan Tindakan MTE3113: PENYELIDIKAN TINDAKAN Kandungan Kuliah Rancangan dan cadangan PT Refleksi pengajaran Fokus / aspek amalan bagi penambahbaikan Soalan kajian Sumber

More information

Technology Oriented Business Driven Sustainable Development Environmental Friendly KURSUS PEMANTAPAN AUDIT MS ISO 9001:2008 UPM

Technology Oriented Business Driven Sustainable Development Environmental Friendly KURSUS PEMANTAPAN AUDIT MS ISO 9001:2008 UPM KURSUS PEMANTAPAN AUDIT MS ISO 9001:2008 UPM MAKLUM BALAS PELAKSANAAN AUDIT DALAMAN UPM Oleh: Laila Hassan Bahagian Jaminan Kualiti UPM Pejabat Pendaftar 25 Mei 2011 Klausa 8.2.2 MS ISO 9001:2008 Kaedah

More information

ANNEX 15-A: SCHEDULE OF MALAYSIA SECTION A. Central Government Entities

ANNEX 15-A: SCHEDULE OF MALAYSIA SECTION A. Central Government Entities ANNEX 15-A: SCHEDULE OF MALAYSIA SECTION A Central Government Entities This Chapter applies to the entities of Central Government listed in this Section where the value of the procurement is estimated

More information

UNIVERSITY OF MALAYA PENYERAHAN AKHIR TESIS/DISERTASI FINAL SUBMISSION OF THESIS/DISSERTATION

UNIVERSITY OF MALAYA PENYERAHAN AKHIR TESIS/DISERTASI FINAL SUBMISSION OF THESIS/DISSERTATION UNIVERSITY OF MALAYA PENYERAHAN AKHIR TESIS/DISERTASI FINAL SUBMISSION OF THESIS/DISSERTATION BAHAGIAN A BUTIR-BUTIR CALON (UNTUK DIISI OLEH CALON) SECTION A CANDIDATE S DETAILS (TO BE COMPLETED BY THE

More information

ANNEX 15-A SCHEDULE OF MALAYSIA. SECTION A: Central Government Entities

ANNEX 15-A SCHEDULE OF MALAYSIA. SECTION A: Central Government Entities ANNEX 15-A SCHEDULE OF MALAYSIA SECTION A: Central Government Entities Thresholds: Chapter 15 (Government Procurement) shall apply to the entities of Central Government listed in this Section where the

More information

KURIKULUM KURSUS TAHAP KECEKAPAN 4 JURU X-RAY U36 ( DIAGNOSTIK )

KURIKULUM KURSUS TAHAP KECEKAPAN 4 JURU X-RAY U36 ( DIAGNOSTIK ) KURIKULUM KURSUS TAHAP KECEKAPAN 4 JURU X-RAY U36 ( DIAGNOSTIK ) MATLAMAT Menilai kemahiran pegawai membuat analisa, mengawal, mengurus dan merancang sumber-sumber di bawah kawalan. TUJUAN Untuk menilai

More information

KURSUS TERAS Pro-Forma dan Maklumat Kursus

KURSUS TERAS Pro-Forma dan Maklumat Kursus KURSUS TERAS Pro-Forma dan Maklumat Kursus PRO FORMA KURSUS PENTING: Kandungan Pro Forma ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan Senat bagi perkara-perkara yang telah ditandakan*. Pindaan kepada perkara

More information

SUKATAN PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN 1 (TK 1) BAGI PENOLONG PEGAWAI PERIKANAN G27

SUKATAN PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN 1 (TK 1) BAGI PENOLONG PEGAWAI PERIKANAN G27 SUKATAN PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN 1 (TK 1) BAGI PENOLONG PEGAWAI PERIKANAN G27 1. Matlamat Sukatan Peperiksaan Pada TK 1; pegawai i. Berkebolehan dan berpengetahuan dalam prinsip-prinsip pentadbiran

More information

UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA MALAYSIA (UIAM) PUSAT ASASI UIAM (PROGRAM ASASI)

UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA MALAYSIA (UIAM) PUSAT ASASI UIAM (PROGRAM ASASI) UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA MALAYSIA (UIAM) PUSAT ASASI UIAM (PROGRAM ASASI) SESI 2011/2012 UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA MALAYSIA (UIAM) PUSAT ASASI UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA MALAYSIA (CENTRE FOR

More information

GARIS PANDUAN UNTUK PAPERLESS BAGI PERMIT DAN VALIDASI K1/K2 KE ATAS PERMIT GUIDELINES FOR PAPERLESS PERMIT AND K1/K2 VALIDATION ON PERMIT

GARIS PANDUAN UNTUK PAPERLESS BAGI PERMIT DAN VALIDASI K1/K2 KE ATAS PERMIT GUIDELINES FOR PAPERLESS PERMIT AND K1/K2 VALIDATION ON PERMIT GARIS PANDUAN UNTUK PAPERLESS BAGI PERMIT DAN VALIDASI K1/K2 KE ATAS PERMIT GUIDELINES FOR PAPERLESS PERMIT AND K1/K2 VALIDATION ON PERMIT Page 1 of 1 PERLAKSANAAN PAPERLESS BAGI PERMIT DAN VALIDASI K1/K2

More information

KEMAHIRAN INSANIAH DALAM PEMBELAJARAN KURSUS TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA:

KEMAHIRAN INSANIAH DALAM PEMBELAJARAN KURSUS TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA: Occasional Paper No. 8 / Kertas KadangkaIa BiI. 8 KEMAHIRAN INSANIAH DALAM PEMBELAJARAN KURSUS TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA: PERSPEKTIF PELAJAR UNIVERSITI MALAYSIA SABAH ROS AIZA MOHD MOKHTAR et al.

More information

PELAKSANAAN KERTAS PROJEK EDU5988 DAN DCE5988

PELAKSANAAN KERTAS PROJEK EDU5988 DAN DCE5988 PANDUAN PELAKSANAAN KERTAS PROJEK EDU5988 DAN DCE5988 SESI 2014/2015 DISEDIAKAN OLEH: PEJABAT TIMBALAN DEKAN (PENYELIDIKAN DAN PENGAJIAN SISWAZAH) FAKULTI PENGAJIAN PENDIDIKAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

More information

FM HELP DESK : USER COMPLAINT SYSTEM AS AN FM APPROACH FOR FACILITIES MANAGEMENT SERVICES IN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM)

FM HELP DESK : USER COMPLAINT SYSTEM AS AN FM APPROACH FOR FACILITIES MANAGEMENT SERVICES IN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM) FM HELP DESK : USER COMPLAINT SYSTEM AS AN FM APPROACH FOR FACILITIES MANAGEMENT SERVICES IN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM) FAZIRA BINTI SHAFIE A thesis submitted in fulfillment of the requirement

More information

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PENYELIDIKAN PERNIAGAAN -PB605-

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PENYELIDIKAN PERNIAGAAN -PB605- GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PENYELIDIKAN PERNIAGAAN -PB605- Hanizah Farhani binti Jaafar Editor: Norleza binti Lehat Jabatan Perdagangan Politeknik Muadzam Shah PRAKATA KETUA JABATAN Assalamualaikum w.b.t

More information

Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat BANTUAN KEBAJIKAN MASYARAKAT KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT

Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat BANTUAN KEBAJIKAN MASYARAKAT KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat BANTUAN KEBAJIKAN MASYARAKAT KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT 1 JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT o Menyediakan khidmat kebajikan

More information

PENDIDIKAN BERASASKAN HASIL [Outcome-Based Education -OBE]

PENDIDIKAN BERASASKAN HASIL [Outcome-Based Education -OBE] PENDIDIKAN BERASASKAN HASIL [Outcome-Based Education -OBE] Dibentang oleh : KANG HWA CHOO Ketua Sekretariat MQF IPGK Kent 17 OKT 2014 DEWAN TUN MUSTAPHA IPGK KENT Why OBE? About 44,000 graduates are without

More information

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM) SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM LEPASAN SPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM) SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM LEPASAN SPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013 SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM LEPASAN SPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013 SYARAT-SYARAT MINIMUM KEMASUKAN PROGRAM DIPLOMA SYARAT AM UNIVERSITI 1. Warganegara Malaysia 2. Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia

More information

Perbandingan Umur dan Pencapaian Akademik Professor Di Malaysia Oleh: Nasruddin Faisol, Loughborough University, England

Perbandingan Umur dan Pencapaian Akademik Professor Di Malaysia Oleh: Nasruddin Faisol, Loughborough University, England Perbandingan Umur dan Pencapaian Akademik Professor Di Malaysia Oleh: Nasruddin Faisol, Loughborough University, England Abstrak Kertas ini bertujuan membandingkan pencapaian akademik empat orang professor

More information

MANUAL PENYELIDIKAN Program Persediaan Universiti

MANUAL PENYELIDIKAN Program Persediaan Universiti KERTAS PROJEK DAN PENULISAN ILMIAH MANUAL PENYELIDIKAN Program Persediaan Universiti SMK SERI TANJONG, MELAKA 2010 MANUAL PENYELIDIKAN Kaedah pelaksanaan kerja-kerja penyelidikan : Kaedah pelaksanaan penyelidikan

More information

NOOR HANIRA BINTI MAHIDIN

NOOR HANIRA BINTI MAHIDIN A STUDY OF THE IMPLEMENTATION OF PROCUREMENT MANAGEMENT SYSTEM TO A PROJECT SUCCESS IN MEGA PROJECT CONSTRUCTION IN MALAYSIA: A CASE STUDY OF KUALA LUMPUR INTERNATIONAL AIRPORT 2(KLIA2) NOOR HANIRA BINTI

More information

1.1.1 Pergi ke mana-mana mesin ATM Maybank atau Mayban Finance

1.1.1 Pergi ke mana-mana mesin ATM Maybank atau Mayban Finance PANDUAN MENGGUNA SISTEM PUNGUTAN AGENSI LUAR (SPAL) 1. MAYBANK BERHAD INTERNET 1.1 Mendaftar di dalam Maybank2u.com 1.1.1 Pergi ke mana-mana mesin ATM Maybank atau Mayban Finance 1.1.2 Pilih Maybank2u

More information

PROGRESS MONITORING SYSTEM FOR STUDENT FINAL YEAR PROJECT SITI NURHIDAYAH BT MOHAMAD KHAZALI

PROGRESS MONITORING SYSTEM FOR STUDENT FINAL YEAR PROJECT SITI NURHIDAYAH BT MOHAMAD KHAZALI PROGRESS MONITORING SYSTEM FOR STUDENT FINAL YEAR PROJECT SITI NURHIDAYAH BT MOHAMAD KHAZALI THESIS SUBMITTED TO IN FULLFILLMENT OF THE DEGREE OF COMPUTER SCIENCE IN SOFTWARE ENGINEERING FACULTY OF COMPUTER

More information

FACTORS INFLUENCING GENDER GAP IN HIGHER EDUCATION OF MALAYSIA: A UNIVERSITY OF MALAYA SAMPLE

FACTORS INFLUENCING GENDER GAP IN HIGHER EDUCATION OF MALAYSIA: A UNIVERSITY OF MALAYA SAMPLE FACTORS INFLUENCING GENDER GAP IN HIGHER EDUCATION OF MALAYSIA: A UNIVERSITY OF MALAYA SAMPLE Latifah Ismail Faculty of Education, University of Malaya, 50603 Kuala Lumpur Abstract: latifahismail@yahoo.co.uk

More information

TEKNOLOGI VIDEO DIGITAL PENYUNTINGAN VIDEO

TEKNOLOGI VIDEO DIGITAL PENYUNTINGAN VIDEO TEKNOLOGI VIDEO DIGITAL PENYUNTINGAN VIDEO Jabatan Multimedia Pendidikan Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia PENGENALAN Penyuntingan video merujuk kepada proses menambah, memadam, meminda,

More information

KURSUS PENGURUSAN LATIHAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

KURSUS PENGURUSAN LATIHAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KURSUS PENGURUSAN LATIHAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA 17 18 Oktober 2012 Dewan OSH, UPM Anjuran: Bahagian Pembangunan Sumber Manusia Pejabat Pendaftar Getting Started OBJEKTIF/HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir

More information

SOALAN ULANGKAJI BAB 1. Tingkatan 5

SOALAN ULANGKAJI BAB 1. Tingkatan 5 SOALAN ULANGKAJI BAB 1 Tingkatan 5 1(a) Diagram 1.1 shows formation of fluid S and fluid T from blood circulatory system. Rajah 1.1 menunjukkan pembentukan bendalir S dan bendalir T dalam sistem peredaran

More information

DEPARTMENT OF ESTATE -MANAGEMENT FACULTY OF ARCHITECTURE, PLANNING AND SURVEYING UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

DEPARTMENT OF ESTATE -MANAGEMENT FACULTY OF ARCHITECTURE, PLANNING AND SURVEYING UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA DEPARTMENT OF ESTATE -MANAGEMENT FACULTY OF ARCHITECTURE, PLANNING AND SURVEYING UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA FACILITY MANAGEMENT AT HOSPITAL SULTANAH BAHIYAH, ALOR STAR This dissertation is submitted in

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA CURRENT TRENDS AND PRACTICES IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT: A CASE STUDY IN YTL POWER SERVICES SDN. BHD.

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA CURRENT TRENDS AND PRACTICES IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT: A CASE STUDY IN YTL POWER SERVICES SDN. BHD. UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA CURRENT TRENDS AND PRACTICES IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT: A CASE STUDY IN YTL POWER SERVICES SDN. BHD. SANTHANA KRISHNAN FEP 1998 9 CURRENT TRENDS AND PRACTICES IN HUMAN RESOURCE

More information

Masuk ke LOGIN PENGEDAR:

Masuk ke LOGIN PENGEDAR: Masuk ke LOGIN PENGEDAR: www.onexox.my Login ke LOGIN PENGEDAR: www.onexox.my Sub Dealer Registration *Hanya pengedar yang mempunyai 20 orang user dengan jumlah topup terkumpul RM200 sahaja yang layak

More information

UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA FAKULTI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA FAKULTI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA FAKULTI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI SEMESTER 2 2013/2014 PROJEK SARJANA MUDA 1 (BITU ) BITD REPORT PROJECT TITLE: UTeM SPORT CARNIVAL EVENT MANAGEMENT SYSTEM PREPARED

More information

TAHAP KEPUASAN KERJA DAN KEPERLUAN PERKHIDMATAN KAUNSELING DI JABATAN AGAMA JOHOR

TAHAP KEPUASAN KERJA DAN KEPERLUAN PERKHIDMATAN KAUNSELING DI JABATAN AGAMA JOHOR TAHAP KEPUASAN KERJA DAN KEPERLUAN PERKHIDMATAN KAUNSELING DI JABATAN AGAMA JOHOR Mohd Zaini B. Mohd Salleh Mejar (B) Kamarul Azman Jamaluddin Meriam Yusoff Puspa A/P Suppiah Zubaidah Begam Binti Mohd

More information

UNIVERSITI PERUBATAN ANTARABANGSA INTERNATIONAL MEDICAL UNIVERSITY MALAYSIA

UNIVERSITI PERUBATAN ANTARABANGSA INTERNATIONAL MEDICAL UNIVERSITY MALAYSIA UNIVERSITI PERUBATAN ANTARABANGSA INTERNATIONAL MEDICAL UNIVERSITY MALAYSIA Bachelor of Medicine & Surgery, Dental Surgery, Pharmacy, Nursing, Biomedical Sciences, Medical Biotechnology, Pharmaceutical

More information

TAKLIMAT ANUGERAH FELLOWSHIP NAIB CANSELOR (KATEGORI PENGAJARAN) AFNC-KP & ANUGERAH AKADEMIK NEGARA KATEGORI PENGAJARAN

TAKLIMAT ANUGERAH FELLOWSHIP NAIB CANSELOR (KATEGORI PENGAJARAN) AFNC-KP & ANUGERAH AKADEMIK NEGARA KATEGORI PENGAJARAN TAKLIMAT ANUGERAH FELLOWSHIP NAIB CANSELOR (KATEGORI PENGAJARAN) AFNC-KP & ANUGERAH AKADEMIK NEGARA KATEGORI PENGAJARAN Pusat Pembangunan Akademik (CADe), UPM 13 Jun 2016 (Isnin) 1 ANUGERAH FELLOWSHIP

More information

GARIS PANDUAN SKIM PASCA DOKTORAL UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

GARIS PANDUAN SKIM PASCA DOKTORAL UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA LAMPIRAN 1 GARIS PANDUAN SKIM PASCA DOKTORAL UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (PENYELIDIKAN DAN INOVASI) UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA 43400 UPM SERDANG, SELANGOR DARUL EHSAN, MALAYSIA

More information

FREE SCHOOL BUS SERVICE FOR NEEDY CHILDREN IN SURABAYA: FINDING THE OPTIMAL ROUTE USING GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM DANIEL HARY PRASETYO

FREE SCHOOL BUS SERVICE FOR NEEDY CHILDREN IN SURABAYA: FINDING THE OPTIMAL ROUTE USING GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM DANIEL HARY PRASETYO FREE SCHOOL BUS SERVICE FOR NEEDY CHILDREN IN SURABAYA: FINDING THE OPTIMAL ROUTE USING GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM DANIEL HARY PRASETYO DISSERTATION SUBMITTED IN FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR

More information

HOME AUTOMATION SYSTEM USING POWER LINE COMMUNICATION DARLENE BINTI MOHAMAD DOUGLAS

HOME AUTOMATION SYSTEM USING POWER LINE COMMUNICATION DARLENE BINTI MOHAMAD DOUGLAS HOME AUTOMATION SYSTEM USING POWER LINE COMMUNICATION DARLENE BINTI MOHAMAD DOUGLAS A report submitted as partial fulfillment of the requirements for the award of the Degree of Bachelor of Electrical Engineering

More information

INPUT OUTPUT PROSES STORAN

INPUT OUTPUT PROSES STORAN KONSEP SISTEM Definisi sistem komputer: Peranti elektronik yang berupaya menerima data(input) menerusi peranti tertentu, memproses (proses) data tersebut menjadi maklumat yang berguna dan dipaparkan (output)

More information

GARIS PANDUAN PENULISAN LAPORAN PROJEK ILMIAH TAHUN AKHIR BACELOR PENTADBIRAN PERNIAGAAN FAKULTI EKONOMI DAN PENGURUSAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

GARIS PANDUAN PENULISAN LAPORAN PROJEK ILMIAH TAHUN AKHIR BACELOR PENTADBIRAN PERNIAGAAN FAKULTI EKONOMI DAN PENGURUSAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA GARIS PANDUAN PENULISAN LAPORAN PROJEK ILMIAH TAHUN AKHIR BACELOR PENTADBIRAN PERNIAGAAN FAKULTI EKONOMI DAN PENGURUSAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA PRAKATA Dokumen ini dikeluarkan sebagai garis panduan mengenai

More information

Sekolah Pengajian Siswazah UTM Johor Bahru Johor Darul Ta zim

Sekolah Pengajian Siswazah UTM Johor Bahru Johor Darul Ta zim Cetakan Pertama 2009 (KAPS 01 KAPS 08) Cetakan Pertama 2012 (KAPS 09 KAPS 14) Cetakan Kedua 2012 (Semakan Pertama) Sekolah Pengajian Siswazah, 1992 Kod Amalan Pengajian Siswazah (KAPS 01-14) Diluluskan

More information

RIYANTI BINTI SAARI BAHAGIAN PERANGKAAN TENAGA MANUSIA DAN SOSIAL JABATAN PERANGKAAN MALAYSIA 29 JULAI 2016 DOSM

RIYANTI BINTI SAARI BAHAGIAN PERANGKAAN TENAGA MANUSIA DAN SOSIAL JABATAN PERANGKAAN MALAYSIA 29 JULAI 2016 DOSM RIYANTI BINTI SAARI BAHAGIAN PERANGKAAN TENAGA MANUSIA DAN SOSIAL JABATAN PERANGKAAN MALAYSIA 29 JULAI 2016 Kandungan 1 PENGENALAN 2 MAKLUMAT PASARAN BURUH 3 MAKLUMAT PASARAN BURUH DI 4 STATISTIK PASARAN

More information

KEBERKESANAN PENGURUSAN SUKAN DI SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH NEGERT PERLIS

KEBERKESANAN PENGURUSAN SUKAN DI SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH NEGERT PERLIS KEBERKESANAN PENGURUSAN SUKAN DI SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH NEGERT PERLIS Kertas Projek Ini Dikemukakan Kepada Sekolah Siswazah Sebagai Memenuhi Sebahagian Keperluan Bagi Ijazah Sarjana Sains (Pengurusan),

More information

Application for Stamp Duty Remission under the Stamp Duty (Remission) Order 2014 and Stamp Duty (Remission) (No 2) Order 2014

Application for Stamp Duty Remission under the Stamp Duty (Remission) Order 2014 and Stamp Duty (Remission) (No 2) Order 2014 Circular No 043/2015 Dated 5 Mar 2015 To Members of the Malaysian Bar Application for Stamp Duty Remission under the Stamp Duty (Remission) Order 2014 and Stamp Duty (Remission) (No 2) Order 2014 We refer

More information

Signature :... : Azrinda Binti Hassan Mohamad

Signature :... : Azrinda Binti Hassan Mohamad I declare that this thesis entitled Indirect Corrective Feedback: A Tool to Students Self-Editing of ESL Writing is the result of my own research except as cited in the references. The thesis has not been

More information

ABSTRACT. Kata Kunci: Pelibatan, kaum cina, sektor awam, Dasar Ekonomi Baru

ABSTRACT. Kata Kunci: Pelibatan, kaum cina, sektor awam, Dasar Ekonomi Baru Pelibatan Kaum Cina dalam Sektor Awam di Malaysia ========================================================== Oleh: Muhamad Ali bin Embi dan Abdul Hadi bin Rasimin ABSTRACT The Chinese involvement in Malaysia

More information