Demografia mesta 8 datasetov zo základnej evidencie občanov ( živé verejne prístupné informácie na webe)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Demografia mesta 8 datasetov zo základnej evidencie občanov ( živé verejne prístupné informácie na webe)"

Transcription

1 Demografia mesta 8 datasetov zo základnej evidencie občanov ( živé verejne prístupné informácie na webe)

2 Základná evidencia občanov na trvalom a prechodnom pobyte Informácie sú čerpané z evidencie občanov Slovenskej republiky, ktorí sú v zmysle Zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky prihlásení k trvalému alebo prechodnému pobytu v meste Prešov. Údaje sa denne automaticky aktualizujú. demografické štúdie, veková štruktúra občanov, rôzne zaujímavé zoznamy počty občanov podľa rokov, prírastky, úbytky, počty občanov podľa krstného mena, priezviska, dátumu narodenia, počty občanov podľa ulíc, počty občanov podľa volebných obvodov, počty občanov podľa veku (najstarší občan má 103 rokov, 4 občania 101 rokov) ULICE a ADRESY Základné informácie sú čerpané z evidencie stavieb a evidencie vydaných súpisných a orientačných čísel v meste Prešov. Údaje sa denne dopĺňajú, spresňujú a automaticky aktualizujú. zoznam ulíc s prepojením do mestskej mapy i Google maps zoznam vyše platných adries s prepojením do mapy i Google maps (popisy stavieb, fotografie, texty)

3 len 3 tabuľky zo základnej evidencie občanov

4 1. počet občanov podľa krstných mien select o.meno, o.pohlavie, count(*) from DB.C_O o, DB.OB_O ob where o.i_o = ob.i_o AND ob.l_tp=1 AND o.zrus = 0 AND ob.zrus = 0 group by o.meno, o.pohlavie order by 3 desc, 1 asc

5 2. počet občanov podľa priezviska select o.pf, o.pohlavie, count(*) from DB.C_O o, DB.OB_O ob where o.i_o = ob.i_o AND ob.l_tp=1 AND o.zrus = 0 AND ob.zrus = 0 group by o.pf, o.pohlavie order by 3 desc, 1 asc

6 3. počet občanov podľa dátumu narodenia select to_char(d_nar,'dd.month'), count(*) from DB.C_O o, DB.OB_O ob where o.i_o = ob.i_o AND ob.l_tp=1 AND o.zrus = 0 AND ob.zrus = 0 group by to_char(d_nar,'dd.month') order by 2 desc, 1 asc

7 4. počet občanov podľa veku

8 5. počty občanov v jednotlivých rokoch

9 6. prírastky a úbytky za jednotlivé roky

10 7. počet občanov podľa ulíc a kategórie veku

11 8. počet občanov podľa lokality, volebného obvodu

12 Demografia - hustota osídlenia podľa trvalých a prechodných pobytov Potrebujeme: 1 evidenciu adries a adresných bodov 1 evidenciu občanov na adrese trvalého alebo prechodného pobytu 1 mapu na vizualizáciu počtov občanov/adresa

13 Informácie užitočné pre verejnosť Evidencie 37 tém Mestská mapa 40 tém Objednávky = 33 organizácií Zmluvy = 33 organizácií Dodávateľské faktúry = 33 organizácií Rozpočet = 33 organizácií Samospráva členovia orgánov Úradná tabuľa, Archív Podnety Záväzné nariadenia, Petície Bezpečnosť a poriadok Školstvo Dotácie Voľby a volebné miestnosti Ulice, Adresy Demografia 8 pohľadov Prevádzky (aj zrušené) Evidencia psov Daňoví dlžníci Katalóg OPEN DATA a iné... Letecké snímky (viac rokov) Hranice katastrov Orientačná mapa Ulice, Adresy a Súpisné čísla Demografia, hustota obývania Psy, Nebezpečné psy, Výbehy pre psov Školské zariadenia Parcely registra C a E Majetok mesta Územný plán, roky 2013 a 2012 Priestupky podľa kategórií Zosuvné územia Povodňová mapa Plochy verejnej zelene Polohopis Ihriská, Športoviská, Cyklotrasy Mestské kamery, Vrstevnice a iné...

14 Katalóg OPEN DATA mesta Prešov

15 Mesto Prešov budúce Smart City... Hodnotenie 28 slovenských miest rebríček otvorenosti publikovaných údajov, rozsah a prístupnosť pre občanov - spracovali nezávislí experti z Českej republiky: Michal Zimmerman Clevermaps, David Bárta šéfredaktor magazínu Smart Cities.

16 Ďakujem za pozornosť Mestský úrad v Prešove, ul. Hlavná 73, Slovensko

Pohlavné choroby v SR 2005

Pohlavné choroby v SR 2005 E D Í C I A Z D R A V O T N Í C K A Š T A T I S T I K A Pohlavné v SR 2005 Venereal Diseases in the Slovak Republic 2005 Ročník 2006 ZŠ-1/2006 Obsah Úvod...5 Vývoj počtu ochorení na pohlavné... 9 Vývoj

More information

CÏESKEÂ A SLOVENSKEÂ FEDERATIVNIÂ REPUBLIKY

CÏESKE A SLOVENSKE FEDERATIVNI REPUBLIKY RocÏnõÂk 199 2 SbõÂrka zaâkonuê CÏESKE A SLOVENSKE FEDERATIVNI REPUBLIKY CÏ ESKE REPUBLIKY / SLOVENSKE REPUBLIKY CÏ aâstka 64 RozeslaÂna dne 26. cïervna 1992 Cena 11,± OBSAH: 317. Za kon Slovenskej

More information

Výkonný výbor Mukačivskej mestskej rady. Jaremče, р. Mukačevo. mesto otvorených sŕdc. Vedúci oddelenia CS a ZEV Adik Bodnár

Výkonný výbor Mukačivskej mestskej rady. Jaremče, р. Mukačevo. mesto otvorených sŕdc. Vedúci oddelenia CS a ZEV Adik Bodnár Jaremče, 25.07.2015 р. Mukačevo mesto otvorených sŕdc Vedúci oddelenia CS a ZEV Adik Bodnár Základné charakteristiky V 14. st. získalo Mukačevo status mesta Územie 2725 ha Počet obyvateľov 84,900 tis.osôb

More information

Môže sa to stať aj Vám - sofistikované cielené hrozby Ján Kvasnička

Môže sa to stať aj Vám - sofistikované cielené hrozby Ján Kvasnička Môže sa to stať aj Vám - sofistikované cielené hrozby Ján Kvasnička Territory Account Manager Definícia cielených hrozieb Široký pojem pre charakterizovanie hrozieb, cielených na špecifické entity Často

More information

Index. Registry Report

Index. Registry Report 2013.1-12 Registry Report 01 02 03 06 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 34 35 Index Registry Report 02 Registry Report Registry Report 03 04 Registry Report Registry Report 05 06 Registry Report Registry

More information

PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV - Podbanské 2012

PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV - Podbanské 2012 PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV Podbanské 2012 CIEĽ A ZAMERANIE KONFERENCIE : Cieľom konferencie je poskytnúť priestor pre prezentovanie nových a aktuálnych výsledkov vedeckej a výskumnej

More information

. g .,, . . , Applicability of

More information

Počet lôžok spolu. Number of beds in total

Počet lôžok spolu. Number of beds in total Kapacity a výkony ubytovacích zariadení cestovného ruchu v členení podľa druhu zariadení za rok 2010 Capacity and performances of accommodation establishments of tourism in breakdown by type of establishments

More information

Prehľad patentovej literatúry + Prehľad voľne dostupných zdrojov

Prehľad patentovej literatúry + Prehľad voľne dostupných zdrojov Prehľad patentovej literatúry + Prehľad voľne dostupných zdrojov Literatúra s tematikou duševného vlastníctva a priemyselného práva (zakúpené z prostriedkov projektu do knižničného fondu Akademickej knižnice

More information

Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta

Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta Metodológia a podpora poskytovaná v rámci Dohovoru primátorov a starostov Skúsenosti českých miest Skúsenosti mesta Litoměřice

More information

ambulantná sestra E01 pôrodná asistentka 14 15

ambulantná sestra E01 pôrodná asistentka 14 15 Zdravotníctvo zdravotnícke povolanie kód odborná spôsobilosť výkon pracovných činností ( 27 zákona č. 578/2004 Z.z.) SK ISCO-08 (296/2010 Z.z.) (296/2010 Z.z.) A01 lekár 3 4 lekári - riadiaci pracovníci

More information

Web of Science a ďalšie nástroje na Web of Knowledge

Web of Science a ďalšie nástroje na Web of Knowledge Web of Science a ďalšie nástroje na Web of Knowledge Enikő Tóth Szász, Customer Education Specialist eniko.szasz@thomsonreuters.com http://webofknowledge.com http://wokinfo.com Cyklus výskumu Nápad Objavenie

More information

INFOSTAT INŠTITÚT INFORMATIKY A ŠTATISTIKY Výskumné demografické centrum. Pracovné migrácie v Slovenskej republike

INFOSTAT INŠTITÚT INFORMATIKY A ŠTATISTIKY Výskumné demografické centrum. Pracovné migrácie v Slovenskej republike INFOSTAT INŠTITÚT INFORMATIKY A ŠTATISTIKY Výskumné demografické centrum Pracovné migrácie v Slovenskej republike Edícia: Akty Bratislava, november 2008 Analytická publikácia, ktorá sa zaoberá mapovaním

More information

LV5WDR Wireless Display Receiver Rýchla príručka

LV5WDR Wireless Display Receiver Rýchla príručka LV5WDR Wireless Display Receiver Rýchla príručka 1 1. Predstavenie Wireless display receiver S Wireless display receiver (ďalej len WDR) môžete jednoducho zobrazovať multimediálny obsah (videá, fotografie,

More information

Ako sa dostať do Nitry

Ako sa dostať do Nitry Ako sa dostať do Nitry 1. z Bratislavy, z Autobusovej stanice Mlynské nivy obr.1 Hlavná autobusová stanica v Bratislave sa volá Autobusová stanica Mlynské nivy. Hneď vedľa Autobusovej stanice je výšková

More information

Obsah 1. Úvod Predmet špecifikácie Koncový bod siete Fyzické parametre rozhrania Rozhranie X Rozhranie G.

Obsah 1. Úvod Predmet špecifikácie Koncový bod siete Fyzické parametre rozhrania Rozhranie X Rozhranie G. SWAN, a.s., Borská 6, 811 06 Bratislava DÁTOVÉ SIETE Technická špecifikácia účastníckych rozhraní v účastníckej prípojke Verzia: 1.1 Dátum vydania: 11.12.2006 Účastnícke prípojky dátových sietí a prístupu

More information

Európska komisia stanovuje ambiciózny akčný program na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy

Európska komisia stanovuje ambiciózny akčný program na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy IP/06/48 Brusel 17. januára 2006 Európska komisia stanovuje ambiciózny akčný program na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy Komisia dnes navrhla viacročný akčný program s cieľom podporiť rozvoj prepravy

More information

Annex to Declaration of Conformity Medical Device Directive 93/42/EEC Product Group: Heart-Lung Machine

Annex to Declaration of Conformity Medical Device Directive 93/42/EEC Product Group: Heart-Lung Machine Page 1 of 2 DMS-No./Version Valid from / Valid until See signature / 2015-07-09 Annex to Declaration of Conformity Medical Device Directive 93/42/EEC Product Group: Heart-Lung Machine M AQUET This annex

More information

How to program a MapReduce cluster

How to program a MapReduce cluster How to program a MapReduce cluster TF-IDF step by step Ján Súkeník xsukenik@is.stuba.sk sukenik08@student.fiit.stuba.sk TF-IDF potrebujeme pre každý dokument počet slov frekvenciu každého slova pre každé

More information

Infraštruktúra ako služba na kľúč Michal Sapák, mission-critical ambassador Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.

Infraštruktúra ako služba na kľúč Michal Sapák, mission-critical ambassador Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. Infraštruktúra ako služba na kľúč Michal Sapák, mission-critical ambassador Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. Konvergovaná infraštuktúra Storage Servers HP Converged Infrastructure Power and cooling Network

More information

Trnavská cesta 74/B, Bratislava 38K/40/2013 S1704

Trnavská cesta 74/B, Bratislava 38K/40/2013 S1704 K005068 Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 00 200 115 Obchodné meno správcu: KRIVANKON, k. s. Sídlo správcu: Spisová

More information

Towards the optimization of IT service delivery processes in governmental environment

Towards the optimization of IT service delivery processes in governmental environment Towards the optimization of IT service delivery processes in governmental environment Jana DUCHOVÁ, Karol FURDÍK Department of Cybernetics and Artificial Intelligence, Faculty of Electrical Engineering

More information

Sledovanie čiary Projekt MRBT

Sledovanie čiary Projekt MRBT VYSOKÉ UČENÍ TECHNIC KÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF T ECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNO LOGIÍ ÚSTAV AUTOMATIZA CE A MĚŘÍCÍ TECHNIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMUNICATION

More information

IBM Security Framework: Identity & Access management, potreby a riešenia.

IBM Security Framework: Identity & Access management, potreby a riešenia. Juraj Polak IBM Security Framework: Identity & Access management, potreby a riešenia. Nová doba inteligentná infraštruktúra Globalizácia a globálne dostupné zdroje Miliardy mobilných zariadení s prístupom

More information

CENOVÁ NABÍDKA. jednatc~ Krmivo pro laboratorní zvířata" k veřejné soutěži. Krnov, 17.09.2014. Ing. Jiří Bauer. Předmět zakázky:

CENOVÁ NABÍDKA. jednatc~ Krmivo pro laboratorní zvířata k veřejné soutěži. Krnov, 17.09.2014. Ing. Jiří Bauer. Předmět zakázky: CENOVÁ NABÍDKA k veřejné soutěži Předmět zakázky: Krmivo pro laboratorní zvířata" Krnov, 17.09.2014 Ing. Jiří Bauer jednatc~ Obsah cenové nabídky:!.identifikace uchazeče výběrového řízení str.2 2.Cenová

More information

Pripojenie k internetu v pevnej sieti

Pripojenie k internetu v pevnej sieti Pripojenie k internetu v pevnej sieti Názov programu/služby užívateľovi (Mbit/s) užívateľa (Mbit/s) (MB) Smerom k/od užívateľa Magio Internet M ADSL 2 0,5 300 000 0,25/0,13 Magio Internet L ADSL 5 0,5

More information

Príručka na vyplňovanie

Príručka na vyplňovanie UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., organizačná zložka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky Príručka na vyplňovanie Príkazu na úhradu a Hromadného

More information

Sprievodca aktiváciou zariadenia HikVision

Sprievodca aktiváciou zariadenia HikVision Sprievodca aktiváciou zariadenia HikVision Možnosti aktivácie zariadenia HikVision Aktivácia pomocou web prehliadača: Zariadenia HikVision (IP kamery od verzie firmvéru 5.3.0 a DVR + NVR od verzie firmvéru

More information

Doprava a spoje elektronický časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline, ISSN 1336-7676

Doprava a spoje elektronický časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline, ISSN 1336-7676 SCHEDULING OF WORKING TIME OF DRIVERS IN REGULAR BUS TRANSPORT Miloš Poliak 1, Linda Forrest 2 and Štefánia Semanová 3 Introduction In terms of regular bus transport in the Slovak Republic (SR), the work

More information

Timetable MSR+CEZ CIRCUIT TROPHY & FIA GT SERIES 2014

Timetable MSR+CEZ CIRCUIT TROPHY & FIA GT SERIES 2014 FIA CENTRAL EUROPEAN ZONE CIRCUIT TROPHY 2014 (CEZ) SLOVAKIA RING 21. 24.8.2014 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE GENERAL INFORMATION CONTACT INFORMATION SLOVAKIA RING AGENCY, s.r.o. Orechová Potôň 800 930 02 Slovakia

More information

ALISON Akadémia ALISON v oblakoch. úvod do Cloud Computing

ALISON Akadémia ALISON v oblakoch. úvod do Cloud Computing ALISON Akadémia 2010 ALISON v oblakoch úvod do Cloud Computing Ivan Masný, CISM 01.10.2010 Vieme o čom hovoríme? Cloud Computing Vieme o čom hovoríme? Výkladový terminologický slovník elektronických komunikácií

More information

VÝVOJ NÁKLADOV NA OPRAVY STROJOV POUŽÍVANÝCH V RASTLINNEJ VÝROBE TRENDS IN REPAIR COSTS OF MACHINES USED IN PLANT PRODUCTION

VÝVOJ NÁKLADOV NA OPRAVY STROJOV POUŽÍVANÝCH V RASTLINNEJ VÝROBE TRENDS IN REPAIR COSTS OF MACHINES USED IN PLANT PRODUCTION 35 VÝVOJ NÁKLADOV NA OPRAVY STROJOV POUŽÍVANÝCH V RASTLINNEJ VÝROBE TRENDS IN REPAIR COSTS OF MACHINES USED IN PLANT PRODUCTION Róbert Drlička Rastislav Mikuš SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA NITRA

More information

EU Beautiful Kosovo Programme Renovation of the School Yard 4 dëshmorët in Rahovec/Orahovac

EU Beautiful Kosovo Programme Renovation of the School Yard 4 dëshmorët in Rahovec/Orahovac EU Beautiful Kosovo Programme Renovation of the School Yard 4 dëshmorët in Rahovec/Orahovac The project Renovation of the School Yard 4 dëshmorët in the village Ratkoc/Ratkovac municipality of Rahovec/Orahovac,consists

More information

ARP,TCP,IP utility -zjednodusene a rychle Jiri Kubina jiri.kubina@osu.cz Ver. 1.0 leden 2006

ARP,TCP,IP utility -zjednodusene a rychle Jiri Kubina jiri.kubina@osu.cz Ver. 1.0 leden 2006 ARP,TCP,IP utility -zjednodusene a rychle Jiri Kubina Ver. 1.0 leden 2006 Obsah 1.ip 2.ifconfig 3.route 4.arp 5.arping 6.netstat 7.ethtool Upozorneni: U popisovanych prikazu nejsou uvedeny vsechny parametry

More information

Speaker s Corner English Language Competition in public speaking Speaker s Corner súťaž v rečníckych prejavoch v anglickom

Speaker s Corner English Language Competition in public speaking Speaker s Corner súťaž v rečníckych prejavoch v anglickom Speaker s Corner English Language Competition in public speaking Speaker s Corner súťaž v rečníckych prejavoch v anglickom Súťaž v rečníckych prejavoch v anglickom jazyku organizujeme z dôvodu, že čoraz

More information

GEODETICKÝ. a KARTOGRAFICKÝ. Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 12/2009

GEODETICKÝ. a KARTOGRAFICKÝ. Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 12/2009 GEODETICKÝ a KARTOGRAFICKÝ Č e s k ý ú ř a d z e m ě m ě ř i c k ý a k a t a s t r á l n í Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 12/2009 Praha, prosinec 2009 Roč. 55 ( 97) Číslo 12

More information

PLATNOSŤ POBYTU DO/validity of the residence permit. VLASTNORUČNÝ PODPIS/signature

PLATNOSŤ POBYTU DO/validity of the residence permit. VLASTNORUČNÝ PODPIS/signature ČÍSLO ŽIADOSTI/application number PLATNOSŤ POBYTU DO/validity of the residence permit Žiadosť o udelenie prechodného pobytu 1) / Application for the temporary residence 1) Žiadosť o udelenie trvalého pobytu

More information

ZIMA 2015 /2016 WINTER 2015 / 2016. www.regiontatry.sk. www.regiontatry.sk

ZIMA 2015 /2016 WINTER 2015 / 2016. www.regiontatry.sk. www.regiontatry.sk ČO JE TATRY CARD? Regionálna karta TATRY Card je kľúčom k Vašim novým zážitkom v Regióne Vysoké Tatry. Horské poistenie priamo v karte, výhodné vstupy do akvaparku a SKI & AQUA BUS, ktorý Vás dopraví priamo

More information

ANALÝZA POSTAVENIA POĽNOHOSPODÁRSTVA V EKONOMIKE VYBRANÝCH KRAJÍN ANALYSIS OF AGRICULTURAL POSITION IN ECONOMY IN SELECTED COUNTRIES

ANALÝZA POSTAVENIA POĽNOHOSPODÁRSTVA V EKONOMIKE VYBRANÝCH KRAJÍN ANALYSIS OF AGRICULTURAL POSITION IN ECONOMY IN SELECTED COUNTRIES ANALÝZA POSTAVENIA POĽNOHOSPODÁRSTVA V EKONOMIKE VYBRANÝCH KRAJÍN ANALYSIS OF AGRICULTURAL POSITION IN ECONOMY IN SELECTED COUNTRIES Elena Širá ABSTRACT This article deals with the analysis of agricultural

More information

Register priestorových informácií

Register priestorových informácií Slovenský národný metaúdajový profil Informatívne podujatie 5. 8. 2015 Konzorcium dodávateľov: Národný metaúdajový profil Obsah témy Koncepční a organizační diskuze úvod do problematiky metadat důvody

More information

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES PRIESTOROVÝ

More information

CHALUPA, B., 1981: Pozornosť a jej úloha v psychickej regulácii činnosti. Bratislava: SPN.

CHALUPA, B., 1981: Pozornosť a jej úloha v psychickej regulácii činnosti. Bratislava: SPN. ZOZNAM LITERATÚRY ATKINSONOVÁ, L., R., a kol., 2003: Psychologie. Praha: Portál, 752 s., ISBN 80-7178-640-3. BALCAR, K., 1983: Úvod do studia psychologie osobnosti. Praha, SPN. BOROŠ, J., 1982: Základy

More information

Ekonomické spektrum. Economic Spectrum. National economy. Banking. Insurance. Finances. Business Economics. Marketing. Management.

Ekonomické spektrum. Economic Spectrum. National economy. Banking. Insurance. Finances. Business Economics. Marketing. Management. National economy Banking Ekonomické spektrum Economic Spectrum Insurance Finances Business Economics Marketing Management Scientific on-line journal about Economy and Economics Vedecký on-line časopis

More information

Školstvo na Slovensku

Školstvo na Slovensku Školstvo na Slovensku 4.2.216 Školstvo Jedným z hlavných dôvodov príchodu investorov na Slovensko minulosti boli investičné stimuly a kvalifikovaná pracovná sila. Súčasný stav: nevhodná štruktúra študijných

More information

SLOVAK REPUBLIC (SLOVENSKÁ REPUBLIKA) BACKGROUND AND LEGAL SYSTEM LEGAL SYSTEM POLITICAL SYSTEM HEAD OF STATE HEAD OF GOVERNMENT SUBNATIONAL ENTITIES

SLOVAK REPUBLIC (SLOVENSKÁ REPUBLIKA) BACKGROUND AND LEGAL SYSTEM LEGAL SYSTEM POLITICAL SYSTEM HEAD OF STATE HEAD OF GOVERNMENT SUBNATIONAL ENTITIES SLOVAK REPUBLIC (SLOVENSKÁ REPUBLIKA) BACKGROUND AND LEGAL SYSTEM LEGAL SYSTEM Civil law system. The civil law system is premised on Austro-Hungarian codes. The legal code was altered to comply with the

More information

I. UČEŇ: Vývinové tendencie a hodnotenie spoločného vzdelávania zdravých a postihnutých žiakov druhého stupňa základnej školy 240

I. UČEŇ: Vývinové tendencie a hodnotenie spoločného vzdelávania zdravých a postihnutých žiakov druhého stupňa základnej školy 240 OBSAH 3/2001 L. RUŽOVÁ: Smiech a humor v období detstva a mladosti 195 J. MAREŠ: Nevyužívání či odmítání sociální opory 214 J. DŽUKA: Viera slovenskej mládeže v spravodlivý svet 225 PSYCHOLÓGIA A VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ

More information

Kľúčové porovnateľné ukazovatele Poľsko (PL) Slovensko (SK)

Kľúčové porovnateľné ukazovatele Poľsko (PL) Slovensko (SK) VYSOKÉ ŠKOLY V POĽSKU Alena ŠTURMOVÁ Kľúčové porovnateľné ukazovatele Poľsko (PL) Slovensko (SK) Počet obyvateľov (2014) 38,0 mil. 5,4 mil. Počet vysokoškolských (VŠ) študentov (2012) > 2 mil. 221 tis.

More information

Cisco Small Business NAS Storage

Cisco Small Business NAS Storage Cisco Small Business NAS Storage Stanislav.Hrda@alefnula.sk Session number:208 070 400 Bezplatné číslo (volanie cez Skype): +1 866 432 9903 Lokálny tel. pre Česko: +420 221 435 100 Lokálny tel. pre Slovensko:

More information

Acta Iuridica Olomucensia

Acta Iuridica Olomucensia Acta Iuridica Olomucensia Vědecký časopis právnický Journal for Legal Research 2014 Vol. 9 Supplementum 1: Zahraniční vlivy na vnitrostátní právo Supplementum 1: Foreign impacts on national law Univerzita

More information

UBYTOVACIA ŠTATISTIKA CR NA SLOVENSKU. Kapacity a výkony UZ CR na Slovensku podľa jednotlivých VÚC

UBYTOVACIA ŠTATISTIKA CR NA SLOVENSKU. Kapacity a výkony UZ CR na Slovensku podľa jednotlivých VÚC UBYTOVACIA ŠTATISTIKA CR NA SLOVENSKU Kapacity a výkony UZ CR na Slovensku podľa jednotlivých VÚC 2010 2015 Apríl 2016 Capacity and performances of accommodation of tourism in breakdown by type of in year

More information

FINANCIAL LAW NEWS. Risk Management System in Pension Funds

FINANCIAL LAW NEWS. Risk Management System in Pension Funds MAY 2012 MEASURES OF NATIONAL BANK OF SLOVAKIA page: 1 AMOUNT OF COMPENSATION FOR PAIN AND OBSTRUCTION OF SOCIAL VERSATILITY FOR 2012 page: 1 OTHER SIGNIFICANT LEGAL REGULATIONS JUDICIAL DECISIONS UNJUST

More information

Canta, canta, canta. "Do" - Female Voice Level II. œ Œ. œ J œ œ. j œ œ œ # # j œ. . j œ. œ. > œ. œ. œ. œ. > j œ. j > œ. œ. > Û Û J.

Canta, canta, canta. Do - Female Voice Level II. œ Œ. œ J œ œ. j œ œ œ # # j œ. . j œ. œ. > œ. œ. œ. œ. > j œ. j > œ. œ. > Û Û J. for Southwestern ollege Mariachis anta, canta, canta "Do" - emale Voice ose lfredo imenez arr eff Nevin Vln 1 Ranchera Polkeada q» º pizz arco Vln pizz arco Tpt 1 Tpt rm ao eff Nevin, 001 Vln 1 1 Vln Tpt

More information

Komentá r k novele zá koná o BOZP

Komentá r k novele zá koná o BOZP Komentá r k novele zá koná o BOZP účinného od 1. 7. 2013 Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (júl 2013) Copyright (c) 2013 by Dashöfer Holding, Ltd.& Verlag Dashöfer, vydavateľstvo s.r.o. Všetky

More information

DOPRAVA V REGIÓNE VÝCHODNÉ SLOVENSKO ISBN Košice, júna 2015

DOPRAVA V REGIÓNE VÝCHODNÉ SLOVENSKO ISBN Košice, júna 2015 DOPRAVA V REGIÓNE VÝCHODNÉ SLOVENSKO 2014 2020 ISBN 978-80-971246-4-9 Košice, 24. - 25. júna 2015 Postup spracovania prepravného poriadku pre IDS v regióne Východného Slovenska Procedure for transport

More information

Mapové aplikácie registrov na ŠGÚDŠ

Mapové aplikácie registrov na ŠGÚDŠ Mapové aplikácie registrov na ŠGÚDŠ Ing. Jozef Mižák 1 Abstrakt. Odbor Geofondu ŠGÚDŠ predstavuje moderné archívne pracovisko pre oblasť geológie. Súčasťou realizácie geologickej úlohy Geologický informačný

More information

Uznesenie č. 38/4/2015

Uznesenie č. 38/4/2015 Obecné zastupiteľstvo, 094 15 Zámutov Uznesenie č. 38/4/2015 Obecné zastupiteľstvo A. Schvaľuje: - členov návrhovej komisie: p. Bajus Ján, p. Virostko Peter - overovateľov zápisnice: Ing. Olejár Peter,

More information

Bezpečnostná smernica na ochranu osobných údajov. S c h v a ľ u j e m : prof. Marian LAPŠANSKÝ generálny riaditeľ

Bezpečnostná smernica na ochranu osobných údajov. S c h v a ľ u j e m : prof. Marian LAPŠANSKÝ generálny riaditeľ Bezpečnostný projekt Časť 3/3: Bezpečnostná smernica na ochranu osobných údajov v pôsobnosti Slovenskej filharmónie (aktualizácia k 31. 3. 2014) Zhrnutie : Bezpečnostná smernica na ochranu osobných údajov

More information

Oracle integrované systémy

Oracle integrované systémy Oracle integrované systémy Oracle integrované systémy - vysoký výkon, rýchle nasadenie, nízke náklady Gabriela Hečková, Oracle Slovensko Slabé miesta súčasných systémov Úzke miesto V súčasnosti sú úzkym

More information

Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003

Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003 Návod na použitie: Boxovací stojan DUVLAN s vrecom a hruškou kód: DVLB1003 Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003 User manual: DUVLAN with a boxing bag and a speed bag

More information

Slovenská pošta, a.s.

Slovenská pošta, a.s. Slovenská pošta, a.s. Celoštátna finančná konferencia, Praha, 9.12. 2015 Slávka Šikurová 1. Obsah 1. Trendy 2. Základné informácie o spoločnosti, výsledky 3. Služby štátu 4. Program zmien 5. Komerčné služby

More information

Systém štatistík cestovného ruchu Slovenskej republiky

Systém štatistík cestovného ruchu Slovenskej republiky Systém štatistík cestovného ruchu Slovenskej republiky Ing. Eliška Romanová sekcia cestovného ruchu Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 29. 4. 2015, Praha, Česká republika Obsah 1.

More information

Kronika mesta Liptovský Mikuláš

Kronika mesta Liptovský Mikuláš Kronika mesta Liptovský Mikuláš 2002 1 Tento zväzok Kroniky mesta Liptovský Mikuláš obsahuje 92 strán, slovom deväťdesiatdva strán. MUDr. Alexander Slafkovský primátor Iveta Blažeková kronikárka Príloha:

More information

Vstup, pobyt a zamestnávanie cudzincov na Slovensku - praktická navigácia administratívnymi postupmi

Vstup, pobyt a zamestnávanie cudzincov na Slovensku - praktická navigácia administratívnymi postupmi Vstup, pobyt a zamestnávanie cudzincov na Slovensku - praktická navigácia administratívnymi postupmi súvisiacimi s cudzincami, ktorí prichádzajú na Slovensko študovať, vyučovať na vysokej škole alebo vykonávať

More information

Central European Field Trip. VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. Bratislava,

Central European Field Trip. VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. Bratislava, Central European Field Trip VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. Bratislava, 08.06.2006 VW Group: Aquisitions/New Projects since 1991 VW-Konzern Akquisitionen/Neue Projekte seit 1991 VW koncern Akvizície/Nové projekty

More information

spectrum Tvoj zdroj svetla Žiarovky LED

spectrum Tvoj zdroj svetla Žiarovky LED Žiarovky LED 2013 V W napájacie napätie príkon pätica typ LED farba svetla lm svetelný tok vyžarovací uhol svetla počet LED diod T(h) životnosť DxL cd rozmery intenzita osvetlenia obrázok č. objednávací

More information

EDUCATION IN MASTER STUDY PROGRAM NURSING IN SLOVAKIA

EDUCATION IN MASTER STUDY PROGRAM NURSING IN SLOVAKIA EDUCATION IN MASTER STUDY PROGRAM NURSING IN SLOVAKIA Iveta Matišáková 1, Katarína Gerlichová 1, Daniela Knápková 2 1 Faculty of Healthcare, Alexander Dubček University of Trenčín, Študentská 2, 911 01

More information

ROČNÍK 43 ČÍSLO 4. psychológia a patopsychológia

ROČNÍK 43 ČÍSLO 4. psychológia a patopsychológia ROČNÍK 43 ČÍSLO 4 psychológia a patopsychológia VÝSKUMNÝ ÚSTAV DETSKEJ PSYCHOLÓGIE A PATOPSYCHOLÓGIE BRATISLAVA 2008 Redakčná rada: F. Baumgartner, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice J. Dan, Pedagogická

More information

IDENTIFIKÁCIA A EVALUÁCIA MIGRAČNÝCH PRÚDOV OBYVATEĽSTVA V ZÁZEMÍ ČESKÝCH BUDĚJOVÍC

IDENTIFIKÁCIA A EVALUÁCIA MIGRAČNÝCH PRÚDOV OBYVATEĽSTVA V ZÁZEMÍ ČESKÝCH BUDĚJOVÍC IDENTIFIKÁCIA A EVALUÁCIA MIGRAČNÝCH PRÚDOV OBYVATEĽSTVA V ZÁZEMÍ ČESKÝCH BUDĚJOVÍC Dagmar Popjaková Katedra geografie, Pedagogická fakulta JCU v Českých Budějovicích Jeronýmova 200/10, České Budějovice

More information

Štandardizácia BI na platforme Oracle. Gabriela Heč ková, Oracle Slovensko

Štandardizácia BI na platforme Oracle. Gabriela Heč ková, Oracle Slovensko Štandardizácia BI na platforme Oracle Gabriela Heč ková, Oracle Slovensko Oracle Business Intelligence Continued Investment & Innovation Embedded Business Intelligence Oracle Business Intelligence 11g

More information

PES INSTITUTE OF TECHNOLOGY B.E 5TH SEMESTER (AUTONOMOUS) - PROVISIONAL RESULTS JANUARY 2015 COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING BRANCH

PES INSTITUTE OF TECHNOLOGY B.E 5TH SEMESTER (AUTONOMOUS) - PROVISIONAL RESULTS JANUARY 2015 COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING BRANCH 1 1PI12CS002 A A A A A B A A NA S NA NA NA NA NA NA NA 25.0 25.0 9.04 2 1PI12CS004 B I B C B A A A NA NA NA S NA NA NA NA NA 21.0 21.0 8.14 3 1PI12CS005 B B C B B B A B A NA NA NA NA NA NA NA NA 25.0 25.0

More information

K otázke počiatkov doby neslobody v slovenských dejinách 20. storočia

K otázke počiatkov doby neslobody v slovenských dejinách 20. storočia Fórum K otázke počiatkov doby neslobody v slovenských dejinách 20. storočia Dušan Čaplovič Príspevok bol prednesený počas pracovného seminára Ústavu pamäti národa v Častej - Papierničke dňa 21. 6. 2004.

More information

Executive Training Course on Population and Development

Executive Training Course on Population and Development Charles University in Prague, Faculty of Science Department of Demography and Geodemography United Nations Population Fund Eastern Europe and Central Asia Regional Office Venue: Charles University in Prague,

More information

JEDNOFÁZOVÝ STATICKÝ ELEKTROMER NA VIACSADZBOVÉ MERANIE ČINNEJ ENERGIE

JEDNOFÁZOVÝ STATICKÝ ELEKTROMER NA VIACSADZBOVÉ MERANIE ČINNEJ ENERGIE JEDNOFÁZOVÝ STATICKÝ ELEKTROMER NA VIACSADZBOVÉ MERANIE ČINNEJ ENERGIE AMS B1x-xAx Applied Meters, a. s. Budovateľská 50, 080 01 Prešov Tel.: +421-51-758 11 69, Fax: +421-51-758 11 68 Web: www.appliedmeters.com,

More information

ComCraft s.r.o. je platcom DPH. Všetky ceny sú bez DPH.

ComCraft s.r.o. je platcom DPH. Všetky ceny sú bez DPH. Cenník služieb platný od 1.7.2013 Housing... 2 Dedikovaný server... 3 Virtualizácia... 4 Licencie... 5 Kerio... 6 Webhosting... 7 Monitoring... 8 Zálohovanie... 9 Support... 10 Ďalšie služby... 11 Kontakt...

More information

Podpora dištančného vzdelávania na regionálnej Cisco akadémii

Podpora dištančného vzdelávania na regionálnej Cisco akadémii Slovenská technická univerzita v Bratislave FAKULTA INFORMATIKY A INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ Študijný program: Počítačové systémy a siete Bc. Juraj Brosz Podpora dištančného vzdelávania na regionálnej Cisco

More information

APPLICATION OF THE CUSTOMER SATISFACTION INDEX (CSI) TO TRANSPORT SERVICES APLIKÁCIA INDEXU ZÁKAZNÍCKEJ SPOKOJNOSTI (CSI) NA DOPRAVNÉ SLUŽBY

APPLICATION OF THE CUSTOMER SATISFACTION INDEX (CSI) TO TRANSPORT SERVICES APLIKÁCIA INDEXU ZÁKAZNÍCKEJ SPOKOJNOSTI (CSI) NA DOPRAVNÉ SLUŽBY APPLICATION OF THE CUSTOMER SATISFACTION INDEX (CSI) TO TRANSPORT SERVICES APLIKÁCIA INDEXU ZÁKAZNÍCKEJ SPOKOJNOSTI (CSI) NA DOPRAVNÉ SLUŽBY Adela Poliaková 1 Anotace: Predložený príspevok sa zaoberá možnosťou

More information

Jos Verhulst & Arjen Nijeboer. Priama demokracia. fakty a argumenty k zavedeniu občianskej iniciatívy a referenda

Jos Verhulst & Arjen Nijeboer. Priama demokracia. fakty a argumenty k zavedeniu občianskej iniciatívy a referenda Jos Verhulst & Arjen Nijeboer Priama demokracia fakty a argumenty k zavedeniu občianskej iniciatívy a referenda Jos Verhulst & Arjen Nijeboer Priama demokracia fakty a argumenty k zavedeniu občianskej

More information

Technické údaje Passat Variant

Technické údaje Passat Variant Technické údaje 1.4 TSI BlueMotion Technology 6st. 1.4 TSI BlueMotion Technology ACT 1.4 TSI BlueMotion Technology ACT 1.8 TSI BlueMotion Technology 6st. 1.8 TSI BlueMotion Technology 7st. 92kW / 125k

More information

VZDELÁVANIE ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV V OBLASTI PALIATÍVNEJ STAROSTLIVOSTI Education of healthcare professionals in the field of palliative care

VZDELÁVANIE ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV V OBLASTI PALIATÍVNEJ STAROSTLIVOSTI Education of healthcare professionals in the field of palliative care OŠETŘOVATELSTVÍ VZDELÁVANIE ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV V OBLASTI PALIATÍVNEJ STAROSTLIVOSTI Education of healthcare professionals in the field of palliative care Jana Slováková 10: 247 482, 2008 ISSN 1212-4117

More information

MIGRANTI NA SLOVENSKOM TRHU PRÁCE: PROBLÉMY A PERSPEKTÍVY. Ekonomické aspekty migrácie a integrácie migrantov. Jarmila Filadelfiová,

MIGRANTI NA SLOVENSKOM TRHU PRÁCE: PROBLÉMY A PERSPEKTÍVY. Ekonomické aspekty migrácie a integrácie migrantov. Jarmila Filadelfiová, edícia pracovné zošity Jarmila Filadelfiová, Oľga Gyárfášová, Martina Sekulová, Miroslava Hlinčíková MIGRANTI NA SLOVENSKOM TRHU PRÁCE: PROBLÉMY A PERSPEKTÍVY Ekonomické aspekty migrácie a integrácie migrantov

More information

VV Základný výskum APVV-16-NNNN. Základné informácie o projekte Basic information on the project VV A1. Evidenčné číslo projektu Project ID

VV Základný výskum APVV-16-NNNN. Základné informácie o projekte Basic information on the project VV A1. Evidenčné číslo projektu Project ID VV A1 Evidenčné číslo projektu Project ID 02 Dátum podania Date of submission 03 Názov projektu 04 Project title in English 05 Akronym projektu 06 Acronym of the project 07 Odbor vedy a techniky 08 R&D

More information

Ekonomická univerzita v Bratislave REVUE SOCIÁLNO-EKONOMICKÉHO ROZVOJA

Ekonomická univerzita v Bratislave REVUE SOCIÁLNO-EKONOMICKÉHO ROZVOJA Ekonomická univerzita v Bratislave Národohospodárska fakulta Katedra sociálneho rozvoja a práce REVUE SOCIÁLNO-EKONOMICKÉHO ROZVOJA Vedecký recenzovaný on-line časopis Ročník I číslo 2/2015 ISSN 2453 6148

More information

SLOVAK ACADEMIC PRESS,

SLOVAK ACADEMIC PRESS, 66 I 2001 I 1 I časopis pre výskum slovenského jazyka Z OBSAHU Namiesto úvodu ŠTÚDIE A ČLÁNKY M. Dudok, K dvojstému výročiu narodenia jazykovedca Michala Godru (24. 1. 1801 1. 3. 1874) J. Krško, Frekvencia

More information

OSOBNOSTNÉ ASPEKTY ZVLÁDANIA ZÁŤAŽE

OSOBNOSTNÉ ASPEKTY ZVLÁDANIA ZÁŤAŽE OSOBNOSTNÉ ASPEKTY ZVLÁDANIA ZÁŤAŽE Katarína Millová, Marek Blatný, Tomáš Kohoutek Abstrakt Cieľom výskumu bola analýza vzťahu medzi osobnostnými štýlmi a zvládaním záťaže. Skúmali sme copingové stratégie

More information

SPÔSOB CITOVANIA, resp. PÍSANIA BIBLIOGRAFICKÝCH ÚDAJOV V POZNÁMKACH POD ČIAROU. Katedra filozofie a dejín filozofie, FF UPJŠ v Košiciach

SPÔSOB CITOVANIA, resp. PÍSANIA BIBLIOGRAFICKÝCH ÚDAJOV V POZNÁMKACH POD ČIAROU. Katedra filozofie a dejín filozofie, FF UPJŠ v Košiciach SPÔSOB CITOVANIA, PÍSANIA BIBLIOGRAFICKÝCH ÚDAJOV V POZNÁMKACH POD ČIAROU Katedra filozofie a dejín filozofie, FF UPJŠ v Košiciach 1. a) monografie (slovenských a českých autorov, samostatné vydania) PATOČKA,

More information

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE Geografické informačné systémy vo vyučovaní geografie na všeobecnovzdelávacích školách DIPLOMOVÁ PRÁCA L uboš Balážovič UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE PRÍRODOVEDECKÁ FAKULTA Katedra kartografie, geoinformatiky

More information

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacia skúška z anglického jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2013/2014 PART 1 Reading comprehension Pozorne si prečítaj text a potom rozhodni, či vety

More information

Cisco Small Business

Cisco Small Business Cisco Small Business Stanislav.Hrda@alefnula.sk Session number:208 070 400 Bezplatné číslo (volanie cez Skype): +1 866 432 9903 Lokálny tel. pre Česko: +420 221 435 100 Lokálny tel. pre Slovensko: +421

More information

LEGAL PROBLEMS IN THE NATIONAL AND INTERNATIONAL ADMINISTRATION OF DOMAIN NAMES UDC 004.738.5:347.772. Mirjana Arsić, Saša Markota

LEGAL PROBLEMS IN THE NATIONAL AND INTERNATIONAL ADMINISTRATION OF DOMAIN NAMES UDC 004.738.5:347.772. Mirjana Arsić, Saša Markota FACTA UNIVERSITATIS Series: Law and Politics Vol. 9, N o 2, 2011, pp. 159-165 Review Article LEGAL PROBLEMS IN THE NATIONAL AND INTERNATIONAL ADMINISTRATION OF DOMAIN NAMES UDC 004.738.5:347.772 Mirjana

More information

TRIEDA: IV. A TRIEDA: IV. B. Názov školy Fakulta Počet. Technická univerzita Košice Fakulta elektrotechniky a 2

TRIEDA: IV. A TRIEDA: IV. B. Názov školy Fakulta Počet. Technická univerzita Košice Fakulta elektrotechniky a 2 TRIEDA: IV. A Technická univerzita Košice Fakulta elektrotechniky a 5 informatiky Ekonomická 4 Letecká Univerzita Pavla Jozefa Ústav telesnej výchovy a Šafárika v Košiciach športu Lekárska 2 Filozofická

More information

Transformation of Central European Cities in Historical Development (Košice, Kraków, Miskolc, Opava)

Transformation of Central European Cities in Historical Development (Košice, Kraków, Miskolc, Opava) Transformation of Central European Cities in Historical Development (Košice, Kraków, Miskolc, Opava) From the Middle Ages to the End of the 18 th Century Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie

More information

AJ MY SME TU DOMA INŠTRUKTÁŽNY MATERIÁL

AJ MY SME TU DOMA INŠTRUKTÁŽNY MATERIÁL AJ MY SME TU DOMA Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) Bratislava 2013 AJ MY SME TU DOMA Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) Bratislava 2013 Zostavili: Lucia Oriešková a Michal Milla Názory

More information

Geographical aspects of settlement structure consolidation in the context of local government reform in Slovakia. (example of the Prešov nodal region)

Geographical aspects of settlement structure consolidation in the context of local government reform in Slovakia. (example of the Prešov nodal region) 2 nd Central European Conference in Regional Science CERS, 2007 614 Geographical aspects of settlement structure consolidation in the context of local government reform in Slovakia. (example of the Prešov

More information

Course Duration. Int Home Thurs/Fri. NB: Courses are subject to cancellation. The dates provided are for guidance only and are subject to change.

Course Duration. Int Home Thurs/Fri. NB: Courses are subject to cancellation. The dates provided are for guidance only and are subject to change. June / July 2016 Intake - Pre-Sessional English s PRE-SESSIONAL ENGLISH 12 weeks pre sessional for students with IELTS 5.5 3,000 N/a 12 Weeks 06/06/16 09/06/16 30/09/17 30/05/16 6 weeks pre sessional for

More information

Základné číselníky - Princípy a štruktúry

Základné číselníky - Princípy a štruktúry Sprostredkovateľský orgán OPIS Riadiaci orgán OPIS Európska únia TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ Európsky fond regionálneho rozvoja Metodický rámec pre projekty prioritnej osi 1 Elektronizácia verejnej správy

More information

Drogová závislosť liečba užívateľa drog v SR 2011

Drogová závislosť liečba užívateľa drog v SR 2011 E D Í C I A Z D R A V O T N Í C K A Š T A T I S T I K A Drogová závislosť liečba užívateľa drog v SR 2011 Drug Addiction Drug user treatment in the Slovak Republic in 2011 E D Í C I A Z D R A V O T N Í

More information

Entrepreneurship in small and medium-sized enterprises: Comparative study between Slovakia and Poland for the years 2001 2007

Entrepreneurship in small and medium-sized enterprises: Comparative study between Slovakia and Poland for the years 2001 2007 Entrepreneurship in small and medium-sized enterprises: Comparative study between Slovakia and Poland for the years 2001 2007 Podnikanie malých a stredných podnikov: komparatívna štúdia medzi Slovenskom

More information

Zoznam vyradených knižničných jednotiek

Zoznam vyradených knižničných jednotiek Základná škola, Bidovce 209, 044 45 Košice - okolie 1 Zoznam vyradených knižničných jednotiek Poradové číslo Prírastkové číslo Signatúra Autor Názov diela Vydavateľské údaje Cena SKK Cena EUR 1 1 ŽK Šikula,

More information

SLOVENSKÁ REPUBLIKA - SLOVAKIA VYSOKÉ TATRY - THE HIGH TATRAS HORNÝ SMOKOVEC - HOTEL BELLEVUE 2. 3. 10. 2014

SLOVENSKÁ REPUBLIKA - SLOVAKIA VYSOKÉ TATRY - THE HIGH TATRAS HORNÝ SMOKOVEC - HOTEL BELLEVUE 2. 3. 10. 2014 POZVÁNKA A ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA NA 14. ROČNÍK MEDZINÁRODNEJ KONFERENCIE FINAL INVITATION AND REGISTRATION FORM TO THE 14 th INTERNATIONAL CONFERENCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA - SLOVAKIA VYSOKÉ TATRY - THE HIGH

More information