Inštalácia. Nighthawk Inteligentný smerovač WiFi AC1900 Model R7000. Obsah balenia. Inštalačné video

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Inštalácia. Nighthawk Inteligentný smerovač WiFi AC1900 Model R7000. Obsah balenia. Inštalačné video"

Transcription

1 Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti NETGEAR, Inc. alebo jej dcérskych spoločností v USA a v iných krajinách. Informácie podliehajú zmenám bez upozornenia. NETGEAR, Inc. Všetky práva vyhradené. Inštalácia Obsah balenia Škatuľa obsahuje nasledujúce položky. Súlad Aktuálne znenie vyhlásenia o súlade s normami EÚ nájdete na lokalite Informácie o súlade s normami nájdete na lokalite Pred pripojením k zdroju elektrickej energie si prečítajte dokument o súlade s normami. Len na použitie v interiéri. Platí pre predaj vo všetkých členských štátoch EÚ, štátoch EFTA a Švajčiarsku. Nighthawk Inteligentný smerovač WiFi AC1900 Model R7000 Inteligentný smerovač WiFi AC1900 Antény (3) Ethernetový kábel Sieťový adaptér V niektorých oblastiach je zdrojový disk Resource CD súčasťou balenia. Inštalačné video Ak si chcete pozrieť inštalačné video k zariadeniu Nighthawk, navštívte lokalitu alebo použite nasledujúci kód QR: NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA USA Máj 2014

2 1. Odstráňte kryty na anténach. Odstráňte kryty z kolíkov na antény na smerovači. 2. Pripevnite antény. Pripevnite antény k závitovým kolíkom na antény. Upravte polohu antén, aby bol príjem WiFi čo najlepší. Spoločnosť NETGEAR odporúča, aby bola stredová anténa vo vertikálnej polohe a vonkajšie antény smerovali von pod 45-stupňovým uhlom, ako je to znázornené na obrázku. 3. Pripravte modem. Odpojte napájanie modemu. Ak je vybavený záložnou batériou, vyberte ju. 4. Pripravte modem. Pripojte modem. Opäť doň vložte batériu. Potom spojte modem káblom so žltým internetovým portom na smerovači. 5. Zapnite počítač. Indikátor LED napájania sa rozsvieti nažlto a keď bude smerovač pripravený, začne svietiť nabielo. Na pripojenie vášho smerovača môžete použiť túto schému alebo postupovať podľa podrobných pokynov v tejto brožúrke. Internet DSL alebo káblové pripojenie Modem Kolíky na antény Smerovač Ethernetový kábel Ethernetový kábel Sieťový adaptér 6. Pripojte počítač. Môžete použiť ethernetový kábel alebo sa pripojiť pomocou rozhrania WiFi. Ak sa chcete pripojiť prostredníctvom siete WiFi, použite názov a heslo siete WiFi na produktovom štítku. 7. Prihláste sa do systému smerovača. Spustite webový prehľadávač. Zobrazí sa aplikácia NETGEAR genie. Ak nevidíte aplikáciu genie, zadajte do poľa s adresou webového prehľadávača. Po zobrazení výzvy zadajte ako meno používateľa admin a ako heslo zadajte password. Podľa postupu uvedeného v aplikácii genie sa pripojte k internetu. 8. Prevezmite aplikáciu genie. Prevezmite si bezplatnú aplikáciu genie z lokality Ľahko zdieľajte médiá, súbory a tlačiarne z inteligentného telefónu, tabletu alebo prenosného počítača. 9. Prevezmite používateľskú príručku. Používateľskú príručku môžete získať online na lokalite alebo prostredníctvom prepojenia v používateľskom rozhraní tohto výrobku. Podpora Ďakujeme vám, že ste si kúpili výrobok od spoločnosti NETGEAR. Po inštalácii zariadenia vyhľadajte štítok so sériovým číslom, pomocou ktorého zaregistrujte svoj produkt na lokalite Pred tým, ako budete môcť využívať telefonickú podporu spoločnosti NETGEAR, musíte svoj výrobok zaregistrovať. Spoločnosť NETGEAR odporúča zaregistrovať váš výrobok prostredníctvom webovej stránky spoločnosti NETGEAR. Aktualizácie produktov a webovú podporu nájdete na lokalite Spoločnosť NETGEAR odporúča, aby ste využívali len oficiálne podporné zdroje spoločnosti NETGEAR. Používateľskú príručku môžete získať online na lokalite alebo prostredníctvom prepojenia v používateľskom rozhraní tohto výrobku.

3 Obsah Inštalácia smerovača Odstráňte kryty na anténach Pripevnite antény Pripravte modem Pripojte modem Pripojte napájanie k smerovaču Pripojte počítač Spustite webový prehľadávač...5 Indikátory LED...6 Sieť WiFi a zabezpečenie...7 Pripojenie k sieti WiFi...8 Zobrazenie alebo zmena nastavení smerovača...9 Stanovenie priorít pomocou funkcie Quality of Service...12 Zdieľanie jednotky USB na sieti...15 Zálohovacia aplikácia ReadySHARE Vault...16 Zdieľanie tlačiarne USB...17 Ďalšie prémiové funkcie...18 Aplikácia NETGEAR genie

4 Inštalácia smerovača Pred inštaláciou smerovača sa uistite, že máte aktívnu internetovú službu. ¾ Inštalácia smerovača: 1. Odstráňte kryty na anténach. Odstráňte kryty z kolíkov na antény na smerovači. 2. Pripevnite antény. Kolíky na antény a. Zarovnajte antény s kolíkmi na antény na smerovači. b. Pripevnite antény k závitovým kolíkom na antény. c. Upravte polohu antén, aby bol príjem WiFi čo najlepší. Spoločnosť NETGEAR odporúča, aby bola stredová anténa vo vertikálnej polohe a vonkajšie antény smerovali von pod 45-stupňovým uhlom, ako je to znázornené na obrázku. 2

5 3. Pripravte modem. Internet DSL alebo káblové pripojenie Modem a. Odpojte napájanie modemu. b. Ak je modem vybavený záložnými batériami, vyberte ich. c. Ak je modem už pripojený k inému smerovaču, odpojte kábel medzi modemom a týmto smerovačom. Uistite sa, že je modem vypnutý a pripojený iba ku konektoru zástrčky určenej na internetovú službu. 4. Pripojte modem. Smerovač Modem a. Pripojte napájanie a zapnite modem. (Ak ste predtým z modemu vybrali batérie, opäť ich doň vložte.) b. Pomocou žltého ethernetového kábla, ktorý bol súčasťou balenia smerovača, pripojte modem k internetovému portu smerovača. 3

6 5. Pripojte napájanie k smerovaču. Zapnutie/ vypnutie a. Napájací adaptér pripojte k smerovaču a zapojte napájací adaptér do elektrickej zásuvky. b. Počkajte, kým sa indikátor LED napájania na prednom paneli rozsvieti nažlto a potom nabielo. Ak sa nerozsvieti žiadny indikátor LED, stlačte tlačidlo Power On/Off (Zap./vyp. napájania) na zadnom paneli smerovača. 6. Pripojte počítač. Môžete použiť ethernetový kábel alebo sa pripojiť pomocou rozhrania WiFi: V prípade káblového pripojenia pripojte počítač pomocou ethernetového kábla (nedodáva sa) k čiernemu etehernetovému portu na smerovači. 4

7 Ak sa chcete pripojiť prostredníctvom rozhrania WiFi, použite nastavenia siete WiFi uvedené na štítku produktu. 7. Spustite webový prehľadávač. Pri prvom pripojení k smerovaču sa zobrazí obrazovka aplikácie genie. Podľa postupu uvedeného v aplikácii genie sa pripojte k internetu. Ak sa obrazovka aplikácie genie nezobrazí, vyskúšajte nasledujúci postup: Zatvorte a znovu otvorte prehľadávač. Uistite sa, že je počítač pripojený k jednému zo štyroch čiernych ethernetových portov LAN na smerovači alebo že ste pripojení k vašej sieti WiFi. Uistite sa, že je smerovač napájaný maximálnym výkonom a že indikátor LED napájania svieti. Ak je pre počítač nastavená statická alebo fixná adresa IP (ide o zriedkavý jav), zmeňte toto nastavenie na automatické získavanie adresy IP zo smerovača. Ak sa obrazovka aplikácie genie nezobrazuje, prihláste sa do systému smerovača, aby mohla aplikácia genie rozpoznať vaše internetové pripojenie. ¾ Prihlásenie do systému smerovača: 1. Do poľa s adresou vo webovom prehľadávači zadajte alebo Zobrazí sa obrazovka prihlásenia. 2. Ako meno používateľa zadajte admin a ako heslo zadajte password. Zobrazí sa ZÁKLADNÁ domovská obrazovka smerovača. Ak zatiaľ nemáte nastavené internetové pripojenie, aplikácia genie automaticky rozpozná vaše internetové pripojenie. 5

8 Indikátory LED Svietenie indikátorov LED na vrchu smerovača signalizuje činnosť smerovača: Napájanie Internet 2,4 GHz sieť WiFi 5 GHz sieť WiFi USB 1 (Port USB 3.0 na prednom paneli) USB 2 (Port USB 2.0 na zadnom paneli) Ethernetové porty 1 4 Vypínacie tlačidlo WiFi s indikátorom LED Tlačidlo WPS s indikátorom LED 6

9 Sieť WiFi a zabezpečenie Predvolený názov (SSID) a sieťový kľúč (heslo) siete WiFi sú pre každý smerovač jedinečné, ako aj sériové číslo. Smerovač využíva zabezpečenie siete WiFi automaticky, takže ho nemusíte nastavovať. Nastavenia siete WiFi sa nachádzajú na štítku. Spoločnosť NETGEAR odporúča použiť predvolené nastavenia siete WiFi, pretože ak ich zabudnete, vždy ich nájdete na štítku smerovača. Aplikácia NETGEAR genie vám v prípade potreby umožňuje tieto nastavenia zmeniť. Ak ich zmeníte, nové nastavenia siete WiFi si zapíšte a odložte na bezpečné miesto. Pre ľahšiu orientáciu si môžete nastavenia siete WiFi zo štítka smerovača zapísať aj do nasledujúcich riadkov. Názov siete WiFi (SSID): Sieťový kľúč (Heslo): Ak nastavenia siete WiFi zmeníte, z dôvodu jednoduchšej orientácie si sem zapíšte nové nastavenia a túto brožúru odložte na bezpečnom mieste. Názov siete WiFi (SSID): Sieťový kľúč (Heslo): 7

10 Pripojenie k sieti WiFi Môžete použiť funkciu Wi-Fi Protected Setup (WPS) alebo vybrať svoju sieť WiFi a zadať jej heslo. ¾ Pripojenie k sieti pomocou protokolu WPS: 1. Stlačte tlačidlo WPS na smerovači. 2. Na počítači alebo bezdrôtovom zariadení do dvoch minút stlačte tlačidlo WPS alebo kliknite na tlačidlo WPS na obrazovke. Informácie týkajúce sa tlačidla WPS na počítači alebo bezdrôtovom zariadení nájdete v pokynoch alebo pomocníkovi online dodanom s počítačom alebo zariadením. Niektoré staršie zariadenia nemôžu funkciu WPS používať. ¾ Výber siete a zadanie jej hesla: 1. Otvorte softvér určený na správu pripojení WiFi vo vašom počítači alebo bezdrôtovom zariadení. Tento softvér vyhľadá všetky siete WiFi vo vašej oblasti. 2. Vyhľadajte a vyberte svoju sieť WiFi. Názov a heslo siete WiFi sú uvedené na štítku smerovača. 3. Zadajte heslo WiFi a kliknite na tlačidlo Connect (Pripojiť). 8

11 Zobrazenie alebo zmena nastavení smerovača Po použití aplikácie genie na nastavenie smerovača sa môžete prihlásiť do systému smerovača a zobraziť alebo zmeniť jeho nastavenia. Prihlásenie do systému smerovača ¾ Prihlásenie do systému smerovača: 1. Pripojte počítač alebo bezdrôtové zariadenie k smerovaču. Môžete použiť ethernetový kábel alebo sa pripojiť pomocou rozhrania WiFi. V prípade káblového pripojenia pripojte počítač pomocou ethernetového kábla (nedodáva sa) k čiernemu ethernetovému portu LAN na smerovači. Ak sa chcete pripojiť pomocou rozhrania WiFi, vyberte svoju sieť WiFi a pripojte sa k nej. 2. Spustite webový prehľadávač. 3. Do poľa s adresou v prehľadávači zadajte Zobrazí sa obrazovka prihlásenia. 4. Ako meno používateľa zadajte admin a ako heslo zadajte password. Zobrazí sa základná domovská obrazovka smerovača. 9

12 Zmena hesla správcu ¾ Zmena hesla správcu: 1. Prihláste sa do systému smerovača. 2. Kliknite na kartu ADVANCED (ROZŠÍRENÉ). 3. Vyberte položky Administration (Správa) > Set Password (Nastaviť heslo). 4. Zadajte svoje staré heslo a dvakrát zadajte nové heslo. 5. Označte políčko Enable Password Recovery (Povoliť obnovu hesla). 6. Kliknite na tlačidlo Apply (Použiť). 7. Po zobrazení výzvy odpovedzte na bezpečnostné otázky. Odpovede sa uložia. Obnovenie zabudnutého hesla správcu Predvolené heslo pre používateľské meno správcu je password. Ak ste heslo zmenili a použili funkciu obnovenia hesla, toto heslo môžete obnoviť. ¾ Obnovenie zabudnutého hesla správcu: 1. Spustite webový prehľadávač. 2. Do poľa s adresou v prehľadávači zadajte Zobrazí sa obrazovka prihlásenia. 3. Kliknite na tlačidlo Cancel (Zrušiť). 4. Po zobrazení výzvy zadajte uložené odpovede a sériové číslo vášho smerovača. Sériové číslo je uvedené na štítku smerovača. 10

13 Zistenie zabudnutého bezpečnostného hesla siete WiFi Predvolené heslo siete WiFi sa nachádza na štítku smerovača. Ak ste zmenili heslo siete WiFi a zabudli ho, prihlásením sa do smerovača zobrazíte jeho aktuálne heslo siete WiFi. ¾ Pripojenie k smerovaču a zobrazenie jeho hesla siete WiFi: 1. Pomocou ethernetového kábla pripojte počítač k čiernemu portu LAN na smerovači. 2. Spustite webový prehľadávač. 3. Do poľa s adresou zadajte Zobrazí sa obrazovka prihlásenia. 4. Ako meno používateľa zadajte admin a ako heslo zadajte password. Zobrazí sa ZÁKLADNÁ domovská obrazovka smerovača. 5. Vyberte položku Wireless Settings (Nastavenia bezdrôtovej siete). Heslo siete WiFi je zobrazené v časti Security Options (Možnosti zabezpečenia). 11

14 Stanovenie priorít pomocou funkcie Quality of Service Pomocou služby Quality of Service (QoS) môžete udeliť prioritu hraniu alebo prenosu videa cez internet. QoS zo servera ku klientovi (prenos videa) Internet QoS od klienta na server (hry) Ak chcete nastaviť funkciu QoS, prihláste sa do systému smerovača a aktivujte Downstream QoS (QoS zo servera ku klientovi) a Upstream QoS (QoS od klienta na server). Downstream QoS (QoS zo servera ku klientovi) udeľuje prioritu prenosu prúdu údajov z internetu do vašej siete. To poskytuje lepší výkon pri prenose videí z internetu, napríklad pri pozeraní videí prostredníctvom služby YouTube. Upstream QoS (QoS od klienta na server) udeľuje prioritu prenosu prúdu údajov z miestnych zariadení, ako je Xbox, na internet. To zabezpečuje kvalitný zážitok z hrania online bez spomaľovania. 12

15 Udelenie priority prenosu videa cez internet Ak chcete nastaviť funkciu QoS na udelenie priority prenosu videa cez internet, prihláste sa do systému smerovača a aktivujte Downstream QoS (QoS zo servera ku klientovi). ¾ Aktivovanie funkcie QoS zo servera ku klientovi: 1. Kliknite na kartu ADVANCED (ROZŠÍRENÉ). 2. Vyberte položky Setup (Nastavenie) > QoS Setup (Nastavenie QoS) > Downstream QoS (QoS zo servera ku klientovi). 3. Označte políčko Enable Downstream QoS (Improved Video Streaming) (Povoliť QoS zo servera ku klientovi (zlepšený prenos videa)). 4. (Voliteľné) Začiarknite políčko Streaming Database Auto Upgrade (Automatická aktualizácia databázy prenosu prúdu údajov). Smerovač bude automaticky vyhľadávať aktualizácie databázy prenosu prúdu údajov a inštalovať ich. 5. Kliknite na tlačidlo Apply (Použiť). 13

16 Udelenie priority hraniu hier na internete Ak chcete nastaviť funkciu QoS na udelenie priority prenosu prúdu údajov cez internet z vášho herného systému, prihláste sa do systému smerovača a aktivujte QoS od klienta na server. ¾ Aktivovanie funkcie QoS od klienta na server: 1. Kliknite na kartu ADVANCED (ROZŠÍRENÉ). 2. Vyberte položky Setup (Nastavenie) > QoS Setup (Nastavenie QoS) > Upstream QoS (QoS od klienta na server). 3. Označte začiarkavacie pole Enable Upstream QoS (Optimized for Gaming) (Povoliť QoS od klienta na server (optimalizované pre hry)). 4. Špecifikujte maximálnu šírku pásma prepojenia pre internetové pripojenie: Ak poznáte maximálnu šírku pásma prepojenia, zadajte ju do poľa Uplink bandwidth Maximum (Maximálna šírka pásma prepojenia). Ak máte pochybnosti, kliknite na tlačidlo Speedtest (Test rýchlosti). Testom rýchlosti overíte rýchlosť internetového pripojenia od klienta na server. Výsledok testu sa zobrazí v poli Uplink bandwidth Maximum (Maximálna šírka pásma prepojenia). 14

17 5. Kliknite na tlačidlo Apply (Použiť). Smerovač udelí vysokú prioritu prenosu údajov z vášho herného zariadenia na internet. Zdieľanie jednotky USB na sieti Funkcia ReadySHARE vám umožňuje otvoriť a zdieľať jednotku USB pripojenú k portu USB smerovača. (Ak má vaša jednotka USB špeciálne ovládače, nie je kompatibilná.) Port USB 3.0 ¾ Pripojenie jednotky USB: 1. Vložte úložnú jednotku USB do modrého portu USB 3.0 na prednej strane smerovača. 2. Ak má vaša jednotka USB zdroj napájania, pri pripojení jednotky USB k smerovaču ho musíte použiť. Keď pripojíte jednotku USB k portu USB smerovača, môže trvať až dve minúty, kým bude pripravená na zdieľanie. Predvolene je jednotka USB dostupná pre všetky počítače v miestnej sieti (LAN). ¾ Otvorenie jednotky USB z počítača Mac: 1. Zvoľte Go (Prejsť) > Connect to Server (Pripojiť k serveru). 2. Ako adresu servera zadajte smb://readyshare. 3. Kliknite na tlačidlo Connect (Pripojiť). 15

18 ¾ Otvorenie jednotky USB v počítači so systémom Windows: 1. Vyberte položky Start (Štart) > Run (Spustiť). 2. Do dialógového okna zadajte \\readyshare. 3. Kliknite na tlačidlo OK. Zálohovacia aplikácia ReadySHARE Vault Smerovač sa dodáva s bezplatným zálohovacím softvérom určeným pre všetky počítače so systémom Windows vo vašej domácnosti. Na zabezpečenie centralizovaného, nepretržitého a automatického zálohovania pripojte pevný disk USB (HDD) k portu USB na smerovači. ¾ Zálohovanie počítača so systémom Windows: 1. Pripojte pevný disk USB k portu USB na smerovači. Na dosiahnutie najlepšieho výkonu pripojte pevný disk s rozhraním USB 3.0 k modrému portu USB 3.0 na prednej strane smerovača. 2. Na každý počítač so systémom Windows nainštalujte aplikáciu genie. 3. Prevezmite si aplikáciu ReadySHARE Vault z lokality a nainštalujte ju na každý počítač so systémom Windows. 16

19 4. Spustite aplikáciu ReadySHARE Vault. 5. Pomocou karty Dashboard (Tabuľa) alebo Backup (Zálohovanie) nastavte a spusťte zálohovanie. Zdieľanie tlačiarne USB K portu USB smerovača môžete pripojiť tlačiareň USB a môžete bezdrôtovo tlačiť. ¾ Nastavenie aplikácie ReadySHARE Printer: 1. Pripojte USB tlačiareň k USB portu smerovača pomocou kábla USB tlačiarne. 2. V každom počítači, ktorý bude používať danú tlačiareň: a. Nainštalujte aktuálny softvér ovládača USB tlačiarne (k dispozícii od výrobcu tlačiarne). b. Z lokality prevezmite aplikáciu NETGEAR USB Control Center. c. Zvoľte jazyk. 3. Ak sa zobrazí výzva, zvoľte príslušnú tlačiareň a kliknite na tlačidlo Connect (Pripojiť) pre každý počítač. Po pripojení prvého počítača sa stav zmení na Manually connected by xxx (Manuálne pripojená používateľom xxx.). Na každom počítači sa po dokončení kroku 3 zobrazí stav tlačiarne Available (Dostupná). 17

20 Ďalšie prémiové funkcie Váš smerovač vám umožňuje robiť nasledujúce a ďalšie veci: zdieľať médiá zo servera DLNA a itunes, vytvoriť bezpečné pripojenie služby VPN k domácej sieti, vytvoriť osobný sever FTP s vlastnou adresou URL. Server itunes Server itunes vám umožňuje prehrávať hudbu pomocou aplikácie itunes v systéme Windows alebo Mac z jednotky USB pripojenej k portu USB smerovača. Tiež môžete pomocou diaľkového ovládania Apple Remote z iphonu a ipadu prehrávať hudbu na všetkých zariadeniach využívajúcich technológiu AirPlay, ako je Apple TV alebo prijímače podporujúce technológiu AirPlay. ¾ Nastavenie servera itunes: Na karte ADVANCED (ROZŠÍRENÉ) vyberte položky Advanced (Rozšírené) > USB Storage (Úložné zariadenie USB) > Media Server (Mediálny server). Služba VPN Služba VPN vám umožňuje pomocou zabezpečeného pripojenia získať vzdialený prístup k domácej sieti. ¾ Nastavenie služby VPN: Na karte ADVANCED (ROZŠÍRENÉ) vyberte položky Advanced Setup (Rozšírené nastavenie) > VPN Service (Služba VPN) a nastavte pripojenie služby VPN. 18

21 Osobný server FTP Prostredníctvom svojej bezplatnej adresy URL môžete jednoducho získať vzdialený prístup k vlastnému serveru FTP nastavenému na vašej domácej sieti. ¾ Nastavenie servera FTP a bezplatnej adresy URL pre smerovač: 1. Na karte ADVANCED (ROZŠÍRENÉ) vyberte položky USB Storage (Úložné zariadenie USB) > Advanced Settings (Rozšírené nastavenia). 2. Nastavte funkciu FTP (via Internet) (FTP (cez internet)). 3. Na karte ADVANCED (ROZŠÍRENÉ) vyberte položky Advanced Settings (Rozšírené nastavenia) > Dynamic DNS a ako poskytovateľa služby vyberte NETGEAR. Viac informácií o týchto a ďalších funkciách nájdete v používateľskej príručke dostupnej online na lokalite alebo prostredníctvom prepojenia, ktoré získate po prihlásení sa do systému smerovača. 19

22 Aplikácia NETGEAR genie Bezplatná aplikácia NETGEAR genie vám umožňuje jednoducho monitorovať, pripájať a ovládať vašu domácu sieť z počítača Mac alebo počítača so systémom Windows, tabletu alebo inteligentného telefónu. Môžete zdieľať a prenášať hudbu alebo videá, diagnostikovať a opravovať problémy so sieťou, nastavovať rodičovské kontroly a robiť ďalšie veci: Získavať prístup k smerovaču a meniť jeho nastavenia alebo diagnostikovať a opravovať problémy so sieťou. Zabezpečiť kompatibilitu tlačiarne s technológiou AirPrint, aby ste mohli tlačiť z ipadu alebo iphonu. Pomocou aplikácie MyMedia vyhľadávať a prehrávať mediálne súbory vo vašej sieti. Pomocou technológie Turbo Transfer rýchlo odosielať súbory z vášho počítača alebo inteligentného telefónu na iné zariadenie v sieti. Nastavovať rodičovské kontroly. Pripájať inteligentné telefóny a tablety k domácej sieti WiFi naskenovaním kódu QR siete WiFi z aplikácie genie. Prevezmite si bezplatnú aplikáciu genie z lokality 20

LV5WDR Wireless Display Receiver Rýchla príručka

LV5WDR Wireless Display Receiver Rýchla príručka LV5WDR Wireless Display Receiver Rýchla príručka 1 1. Predstavenie Wireless display receiver S Wireless display receiver (ďalej len WDR) môžete jednoducho zobrazovať multimediálny obsah (videá, fotografie,

More information

Installation. Nighthawk AC1900 Smart WiFi Router Model R7000. Package Contents. Installation Video

Installation. Nighthawk AC1900 Smart WiFi Router Model R7000. Package Contents. Installation Video Trademarks NETGEAR, the NETGEAR logo, and Connect with Innovation are trademarks and/or registered trademarks of NETGEAR, Inc. and/or its subsidiaries in the United States and/or other countries. Information

More information

Postup pre zistenie adries MAC a vytvorenie pripojenia. v OS Windows

Postup pre zistenie adries MAC a vytvorenie pripojenia. v OS Windows 1 Postup pre zistenie adries MAC a vytvorenie pripojenia v OS Windows Obsah: a) Zistenie hardwarovych adries MAC Windows 10 str. 2 Windows 8.1 str. 4 Windows 7 str. 6 Windows Vista str. 8 Windows XP str.

More information

Quick Start. Nighthawk X6 AC3200 Tri-Band WiFi Router Model R8000. Package Contents. Installation Video

Quick Start. Nighthawk X6 AC3200 Tri-Band WiFi Router Model R8000. Package Contents. Installation Video Support Thank you for purchasing this NETGEAR product. After installing your device, locate the serial number on the label of your product and use it to register your product at https://my.netgear.com.

More information

Príručka k rýchlej inštalácii splittra a smerovača (routera) ADB VV3212. Volajte na našu zákaznícku linku: 02/

Príručka k rýchlej inštalácii splittra a smerovača (routera) ADB VV3212. Volajte na našu zákaznícku linku: 02/ Príručka k rýchlej inštalácii splittra a smerovača (routera) ADB VV3212 Volajte na našu zákaznícku linku: 02/208 28 208 Obsah 2 Obsah balenia 1x počítačový LAN kábel RJ-45 žltá farba 1x telefónny kábel

More information

Quick Start. AC1750 Smart WiFi Router Model R6400

Quick Start. AC1750 Smart WiFi Router Model R6400 Support Thank you for purchasing this NETGEAR product. After installing your device, locate the serial number on the label of your product and use it to register your product at https://my.netgear.com.

More information

D-Link DIR-600 inštalačná príručka 1

D-Link DIR-600 inštalačná príručka 1 D-Link DIR-600 inštalačná príručka 1 Revízia Dátum Popis 1.0 November 11, 2011 DIR-600 B5 Užívateľská príručka Ochranná známka D-Link a logo D-Link sú ochranné známky alebo registrované známky D-Link Corporation

More information

AC1600 Smart WiFi Router

AC1600 Smart WiFi Router Trademarks NETGEAR, the NETGEAR logo, and Connect with Innovation are trademarks and/or registered trademarks of NETGEAR, Inc. and/or its subsidiaries in the United States and/or other countries. Information

More information

Inštalačná príručka k hudobnému rozširovaču Powerline (XAUB2511)

Inštalačná príručka k hudobnému rozširovaču Powerline (XAUB2511) Inštalačná príručka k hudobnému rozširovaču Powerline (XAUB2511) 2012 NETGEAR, Inc. Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tejto publikácie sa nesmie reprodukovať, prenášať, prepisovať, uchovávať v zbernom

More information

Sprievodca aktiváciou zariadenia HikVision

Sprievodca aktiváciou zariadenia HikVision Sprievodca aktiváciou zariadenia HikVision Možnosti aktivácie zariadenia HikVision Aktivácia pomocou web prehliadača: Zariadenia HikVision (IP kamery od verzie firmvéru 5.3.0 a DVR + NVR od verzie firmvéru

More information

Prestige 660HN-T3A Príručka k rýchlej inštalácii splittra a smerovača (routra)

Prestige 660HN-T3A Príručka k rýchlej inštalácii splittra a smerovača (routra) Prestige 660HN-T3A Príručka k rýchlej inštalácii splittra a smerovača (routra) Volajte na našu zákaznícku linku: 02/208 28 208 Prestige 660HN-T3A Príručka k rýchlej inštalácii splittra a smerovača (routra)

More information

DI-524UP AirPlus G g/2,4GHz bezdrôtový smerovač. CD-ROM (obsahujúce návod a informácie o záruke) Ethernetový kábel (CAT5 UTP/neprekrížený)

DI-524UP AirPlus G g/2,4GHz bezdrôtový smerovač. CD-ROM (obsahujúce návod a informácie o záruke) Ethernetový kábel (CAT5 UTP/neprekrížený) Toto zariadenie je možné nastaviť pomocou aktuálnej verzie webového prehliadača, napr. Internet Explorer alebo Mozilla Firefox. Skôr než začnete DI-524UP AirPlus G bezdrôtový smerovač a USB tlačový server

More information

Quick Start. Package Contents. Nighthawk AC1900 WiFi VDSL/ADSL Modem Router Model D7000. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA USA

Quick Start. Package Contents. Nighthawk AC1900 WiFi VDSL/ADSL Modem Router Model D7000. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA USA Support Thank you for purchasing this NETGEAR product. After installing your device, locate the serial number on the label of your product and use it to register your product at https://my.netgear.com.

More information

Quick Start. Package Contents. Nighthawk AC1900 WiFi VDSL/ADSL Modem Router Model D7000. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA USA

Quick Start. Package Contents. Nighthawk AC1900 WiFi VDSL/ADSL Modem Router Model D7000. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA USA Support Thank you for purchasing this NETGEAR product. You can visit www.netgear.com/support to register your product, get help, access the latest downloads and user manuals, and join our community. We

More information

Support Package Contents AC1600 WiFi VDSL/ADSL Ethernet cable Trademarks Modem Router Compliance Phone cable Modem router

Support Package Contents AC1600 WiFi VDSL/ADSL Ethernet cable Trademarks Modem Router Compliance Phone cable Modem router Support Thank you for purchasing this NETGEAR product. After installing your device, locate the serial number on the label of your product and use it to register your product at https://my.netgear.com.

More information

Quick Start. Nighthawk X8 AC5300 Tri-Band WiFi Router Model R8500. Package Contents. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA

Quick Start. Nighthawk X8 AC5300 Tri-Band WiFi Router Model R8500. Package Contents. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Support Thank you for purchasing this NETGEAR product. You can visit www.netgear.com/support to register your product, get help, access the latest downloads and user manuals, and join our community. We

More information

Package Contents. R6250 Smart WiFi Router Installation Guide

Package Contents. R6250 Smart WiFi Router Installation Guide Trademarks NETGEAR, the NETGEAR logo, and Connect with Innovation are trademarks and/or registered trademarks of NETGEAR, Inc. and/or its subsidiaries in the United States and/or other countries. Information

More information

!T =!Mobile=== Nastavenia dátových a multimediálnych služieb pre multifunkčné zariadenia s operačným systémom Windows Mobile 5.0 NASTAVENIE MMS 1 /18

!T =!Mobile=== Nastavenia dátových a multimediálnych služieb pre multifunkčné zariadenia s operačným systémom Windows Mobile 5.0 NASTAVENIE MMS 1 /18 Nastavenia dátových a multimediálnych služieb pre multifunkčné zariadenia s operačným systémom Windows Mobile 5.0 Nastavenie je možné vykonať manuálnym resetom zariadenia, pričom všetky nastavenie sa vrátia

More information

P-661HNU-Fx. Príručka pre rýchlu inštaláciu. Bezdrôtový router N /modem ADSL2+ s funkciou 3G-backup

P-661HNU-Fx. Príručka pre rýchlu inštaláciu. Bezdrôtový router N /modem ADSL2+ s funkciou 3G-backup Bezdrôtový router N /modem ADSL2+ s funkciou 3G-backup Východiskové nastavenie: IP adresa: http://10.0.0.138 Uživatelské meno: admin Heslo: admin Príručka pre rýchlu inštaláciu Vydanie 2, 1/2012 Copyright

More information

Do More. Nighthawk X4S AC2600 Smart WiFi Router Model R7800

Do More. Nighthawk X4S AC2600 Smart WiFi Router Model R7800 Do More Nighthawk X4S AC2600 Smart WiFi Router Model R7800 WiFi Network Name and Password The preassigned WiFi network name (SSID) and password (network key) are unique to your router, like a serial number.

More information

AC1200 Smart WiFi Router

AC1200 Smart WiFi Router Trademarks NETGEAR, the NETGEAR logo, and Connect with Innovation are trademarks and/or registered trademarks of NETGEAR, Inc. and/or its subsidiaries in the United States and/or other countries. Information

More information

Riadiaci orgán OPIS Tvoríme vedomostnú spoločnosť Európska únia Sprostredkovateľský orgán OPIS

Riadiaci orgán OPIS Tvoríme vedomostnú spoločnosť Európska únia Sprostredkovateľský orgán OPIS Čítačka kariet eid návod na riešenie problémov s inštaláciou Karta eid je čipovou kartou, ktorú je možné používať spolu s počítačom prostredníctvom čítačky čipových kariet. Obsah: Postup pri inštalácii

More information

WLA-5000AP. Quick Setup Guide. English. Slovensky. Česky. 802.11a/b/g Multi-function Wireless Access Point

WLA-5000AP. Quick Setup Guide. English. Slovensky. Česky. 802.11a/b/g Multi-function Wireless Access Point 802.11a/b/g Multi-function Wireless Access Point Quick Setup Guide 1 5 Česky 9 Important Information The AP+WDS mode s default IP address is 192.168.1.1 The Client mode s default IP is 192.168.1.2 The

More information

Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou

Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou CZ SK Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou Intuos5 Poznámka: chraňte svůj tablet. Vyměňujte včas hroty pera. Bližší informace najdete v Uživatelském manuálu. Poznámka: chráňte svoj

More information

My Passport Ultra Metal Edition

My Passport Ultra Metal Edition My Passport Ultra Metal Edition Prvotriedne úložisko Príručka používateľa Externý pevný disk Príručka používateľa My Passport Ultra Metal Edition Servis a technická podpora spoločnosti WD Ak narazíte na

More information

Smerovač Wifi Smart R6200v2 Inštalačná príručka

Smerovač Wifi Smart R6200v2 Inštalačná príručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti NETGEAR, Inc. alebo jej dcérskych spoločností v USA a v iných krajinách.

More information

1GHz Dual Core Processor Extreme Speed & Range

1GHz Dual Core Processor Extreme Speed & Range Performance & Use AC1900 Extreme combined WiFi speed Up to 1900 Mbps 1GHz dual-core processor 1900 DUAL BAND 600+1300 RANGE Fast VDSL/ADSL modem for fibre broadband Compatible with VDSL, VDSL2, ADSL, ADSL2,

More information

WiFi DSL Modem Router

WiFi DSL Modem Router Support Thank you for purchasing this NETGEAR product. After installing your device, locate the serial number on the label of your product and use it to register your product at https://my.netgear.com.

More information

Nighthawk AC1900 Smart WiFi Router Dual Band Gigabit

Nighthawk AC1900 Smart WiFi Router Dual Band Gigabit Performance & Use AC1900 1900 DUAL BAND 600+1300 RANGE AC1900 WiFi 600+1300 Mbps speeds 1GHz dual core processor Advanced features for lag-free gaming Prioritized bandwidth for streaming videos or music

More information

1GHz Dual Core Processor

1GHz Dual Core Processor Performance & Use AC1900 AC1900 WiFi 600+1300 Mbps speeds 1GHz Dual Core Processor 1900 DUAL BAND 600+1300 RANGE Advanced features for lag-free gaming Prioritized bandwidth for streaming videos or music

More information

Inštalačný Manuál Magio Wi-fi Router ADB VV3212

Inštalačný Manuál Magio Wi-fi Router ADB VV3212 ČÍTAJ TENTO MANUÁL AKO PRVÝ! Inštalačný Manuál Magio Wi-fi Router ADB VV3212 OBSAH postup inštalácie A.) Pripojenie Magio Wi-Fi routra cez telefónnu zásuvku 3 B.) Pripojenie Magio Wi-Fi routra do optickej

More information

BR-6228nS V2 BR-6228nC V2 Rýchla užívateľská príručka

BR-6228nS V2 BR-6228nC V2 Rýchla užívateľská príručka BR-6228nS V2 BR-6228nC V2 Rýchla užívateľská príručka 09-2013 / v1.1 Obsah balenia Než začnete používať tento smerovač, skontrolujte prosím, či niečo v balení nechýba. Ak niečo chýba, obráťte sa na svojho

More information

Support. Package Contents. D6200 WiFi DSL Modem Router Installation Guide

Support. Package Contents. D6200 WiFi DSL Modem Router Installation Guide Support Thank you for selecting NETGEAR products. After installing your device, locate the serial number on the label of your product and use it to register your product at https://my.netgear.com. You

More information

N750 WiFi DSL Modem Router Premium Edition

N750 WiFi DSL Modem Router Premium Edition Support Thank you for purchasing this NETGEAR product. After installing your device, locate the serial number on the label of your product and use it to register your product at https://my.netgear.com.

More information

BR-6258nL Quick Installation Guide

BR-6258nL Quick Installation Guide BR-6258nL Quick Installation Guide 07-2012 / v1.0 COPYRIGHT Copyright Edimax Technology Co., Ltd. all rights reserved. No part of this publication may be reproduced, transmitted, transcribed, stored in

More information

Nighthawk X4S AC2600 WiFi VDSL/ADSL Modem Router

Nighthawk X4S AC2600 WiFi VDSL/ADSL Modem Router Newest Generation of WiFi WAVE2 WiFi Quad Stream & MU-MIMO The Newest Generation of WiFi Nighthawk X4S AC2600 WiFi VDSL/ADSL Modem Router with MU-MIMO and Quad Stream technology delivers WiFi to multiple

More information

NEW! CLOUD APPS ReadyCLOUD & genie remote access

NEW! CLOUD APPS ReadyCLOUD & genie remote access Performance & Use AC1900 1900 DUAL BAND 600+1300 RANGE AC1900 WiFi 600+1300 Mbps speeds 1GHz Dual Core Processor Advanced features for lag-free gaming Prioritized bandwidth for streaming videos or music

More information

1GHz Dual Core Processor Extreme Speed & Range

1GHz Dual Core Processor Extreme Speed & Range Performance & Use AC1900 1900 DUAL BAND 600+1300 RANGE 4G LTE modem router for optimum performance AC1900 WiFi 600+1300 Mbps speeds 1GHz dual core processor Advanced features for lag-free gaming Prioritized

More information

Príručka k rýchlej inštalácii splittra a smerovača (routra) Prestige 660HW-T3

Príručka k rýchlej inštalácii splittra a smerovača (routra) Prestige 660HW-T3 Príručka k rýchlej inštalácii splittra a smerovača (routra) Prestige 660HW-T3 Obsah 1 Obsah balenia 3 2 Postup inštalácie ADSL splittra 4 2.1 Kontrola zásuvky klasickej telefónnej linky 4 2.2 Inštalácia

More information

Technical Support. Package Contents. CENTRIA WNDR4700/WNDR4720 Installation Guide

Technical Support. Package Contents. CENTRIA WNDR4700/WNDR4720 Installation Guide Technical Support After installing your device, locate the serial number on the label of your product and use it to register your product at https://my.netgear.com. You must register your product before

More information

Externý prenosný. My Passport. for Mac Prenosný pevný disk Príručka používateľa. Príručka používateľa My Passport for Mac

Externý prenosný. My Passport. for Mac Prenosný pevný disk Príručka používateľa. Príručka používateľa My Passport for Mac My Passport for Mac Prenosný pevný disk Príručka používateľa Externý prenosný Príručka používateľa My Passport for Mac Servis a technická podpora spoločnosti WD Ak sa stretnete s akýmkoľvek problémom,

More information

Play Max Bezdrôtový smerovač

Play Max Bezdrôtový smerovač Play Max Bezdrôtový smerovač Polski ČeSky Magyar Slovensky Limba Română български Slovenski Návod na používanie Hrvatski 8820aa00378_F7D4301_v1 obsah Začíname... 3 Obsah balenia... 3 Úvodná inštalácia...

More information

Vyhlásenie FCC UPOZORNENIE: UPOZORNENIE: Varovanie pred vyžarovaním rádiových vĺn:

Vyhlásenie FCC UPOZORNENIE: UPOZORNENIE: Varovanie pred vyžarovaním rádiových vĺn: Vyhlásenie FCC Toto zariadenie spĺňa časť 15 noriem FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam: (1) zariadenie nesmie spôsobovať rušenie a (2) zariadenie musí odolať akémukoľvek rušeniu vrátane

More information

Návod na inštaláciu a obsluhu

Návod na inštaláciu a obsluhu Návod na inštaláciu a obsluhu Modem/router ADSL 2/2+ Glitel GT-318RI Samoinštalačný balík Obsah 1. Špecifikácia zariadenia... 3 1.1 Vlastnosti... 3 1.2 Obsah balenia... 4 1.3 Systémové požiadavky... 4

More information

WK29B / WK29W. Bluetooth Wireless Slim Keyboard. User manual ( 2 5 ) Uživatelský manuál ( 6 10) Užívateľský manuál (11 15)

WK29B / WK29W. Bluetooth Wireless Slim Keyboard. User manual ( 2 5 ) Uživatelský manuál ( 6 10) Užívateľský manuál (11 15) WK29B / WK29W Bluetooth Wireless Slim Keyboard User manual ( 2 5 ) Uživatelský manuál ( 6 10) Užívateľský manuál (11 15) 1. Installing the batteries The EVOLVEO WK29B / WK29W keyboard uses two AAA alkaline

More information

ČÍTAJ TENTO MANUÁL AKO PRVÝ! INŠTALAČNÝ MANUÁL MAGIO WI-FI ROUTER VIGOR 2700

ČÍTAJ TENTO MANUÁL AKO PRVÝ! INŠTALAČNÝ MANUÁL MAGIO WI-FI ROUTER VIGOR 2700 ČÍTAJ TENTO MANUÁL AKO PRVÝ! INŠTALAČNÝ MANUÁL MAGIO WI-FI ROUTER VIGOR 700 Manual Vigor 700 HAg 08_14.indd 1.8.014 13:58 OBSAH A.) Pripojenie Magio Wi-Fi routra cez telefónnu zásuvku 3 B.) Pripojenie

More information

Technical Support. Package Contents. D6300 WiFi ADSL Modem Router Installation Guide

Technical Support. Package Contents. D6300 WiFi ADSL Modem Router Installation Guide Technical Support Thank you for selecting NETGEAR products. After installing your device, locate the serial number on the label of your product and use it to register your product at NETGEAR.com/register.

More information

ALISON Akadémia ALISON v oblakoch. úvod do Cloud Computing

ALISON Akadémia ALISON v oblakoch. úvod do Cloud Computing ALISON Akadémia 2010 ALISON v oblakoch úvod do Cloud Computing Ivan Masný, CISM 01.10.2010 Vieme o čom hovoríme? Cloud Computing Vieme o čom hovoríme? Výkladový terminologický slovník elektronických komunikácií

More information

Bezdrôtový smerovač N+ Užívateľská príručka. PM00736sk F5D8235-4

Bezdrôtový smerovač N+ Užívateľská príručka. PM00736sk F5D8235-4 Užívateľská príručka PM00736sk F5D8235-4 Obsah Obsah sections 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Úvod........................................................ 1 Výhody bezdrôtovej siete........................................

More information

Nighthawk X4S AC2600 WiFi VDSL/ADSL Modem Router

Nighthawk X4S AC2600 WiFi VDSL/ADSL Modem Router Nighthawk 4S AC2600 WiFi VDSL/ADSL Modem Router Newest Generation of WiFi WAVE2 WiFi Quad Stream & MU-MIMO The Newest Generation of WiFi Nighthawk 4S AC2600 WiFi VDSL/ADSL Modem Router with MU-MIMO and

More information

Rýchle spustenie. Nighthawk X8 Trojpásmový smerovač WiFi AC5300 Model R8500. Obsah balenia

Rýchle spustenie. Nighthawk X8 Trojpásmový smerovač WiFi AC5300 Model R8500. Obsah balenia Podpora Ďakujeme vám, že ste si kúpili výrobok od spoločnosti NETGEAR. Po inštalácii zariadenia vyhľadajte na zariadení štítok so sériovým číslom a použite ho na registráciu produktu na lokalite https://my.netgear.com.

More information

Príručka k rýchlej inštalácii splittra a smerovača (routra) Prestige 660RU-T3

Príručka k rýchlej inštalácii splittra a smerovača (routra) Prestige 660RU-T3 Príručka k rýchlej inštalácii splittra a smerovača (routra) Prestige 660RU-T3 Obsah 1 Obsah balenia 3 2 Postup inštalácie ADSL splittra 4 2.1 Kontrola zásuvky klasickej telefónnej linky 4 2.2 Inštalácia

More information

WNDR4500 User Guide. A Guide for Using ReadySHARE Printer ReadySHARE Access Desktop NETGEAR Genie Time Machine with your WNDR4500 Router

WNDR4500 User Guide. A Guide for Using ReadySHARE Printer ReadySHARE Access Desktop NETGEAR Genie Time Machine with your WNDR4500 Router WNDR4500 User Guide A Guide for Using ReadySHARE Printer ReadySHARE Access Desktop NETGEAR Genie Time Machine with your WNDR4500 Router 2012 NETGEAR, Inc. All rights reserved. Technical Support Thank you

More information

AC750 WiFi Router ac Dual Band Gigabit

AC750 WiFi Router ac Dual Band Gigabit Performance & Use AC750 AC750 WiFi 300+450 Mbps speeds Simultaneous dual band reduces interference 750 DUAL BAND 300+450 RANGE AC WiFi compatible with current & future WiFi devices Hardware NAT to maximize

More information

Nighthawk X4S AC2600 Smart WiFi Router

Nighthawk X4S AC2600 Smart WiFi Router Nighthawk 4S AC2600 Smart WiFi Router Advanced Gaming & Streaming 1.7GHz Dual Core Processor 160MHz, MU-MIMO, & Quad Stream Wave2 WiFi Nighthawk 4S AC2600 Smart WiFi Router with 160MHz, MU-MIMO, and Quad

More information

Nighthawk X4 AC2350 Smart WiFi Dual Band Gigabit Router

Nighthawk X4 AC2350 Smart WiFi Dual Band Gigabit Router Performance & Use 1.4GHz Dual Core Processor Network Storage Ready Twin USB 3.0 + esata AC2350 WiFi up to 2.33Gbps (600 + 1733 Mbps ) Next generation Quad-Stream Wave 2 WiFi Fastest available 1.4GHz dual

More information

Návod na použitie 43PUS PUS PUS6101

Návod na použitie 43PUS PUS PUS6101 Register your product and get support at 6101 series www.philips.com/welcome Návod na použitie 43PUS6101 49PUS6101 55PUS6101 Obsah 1 Prehliadka televízora 1.1 Smart TV 4 1.2 App gallery (Galéria aplikácií)

More information

N900 WiFi Dual Band Gigabit Router Premium Edition

N900 WiFi Dual Band Gigabit Router Premium Edition Performance & Use N900 900 DUAL BAND 450+450 RANGE Faster WiFi speed 450+450 Up to 900 Mbps Improves WiFi range for large homes Wirelessly access & share USB hard drive & printer IPv6 Compatible Future-proof

More information

Začnite tu. Stručná príručka

Začnite tu. Stručná príručka Začnite tu Stručná príručka Oboznámenie sa s tabletom 1 Konektor pre slúchadlá 2 Interný mikrofón 3 Čítač kariet MicroSD 4 Tlačidlo napájania 5 Anténa siete WLAN 6 Predný fotoaparát 7 Zadný fotoaparát

More information

AC750 Dual Band WiFi Gigabit Router

AC750 Dual Band WiFi Gigabit Router Performance & Use AC750 AC750 WiFi 300+450 Mbps speeds Simultaneous dual band reduces interference 750 DUAL BAND 300+450 RANGE External 5dBi antenna for better range and throughput AC WiFi compatible with

More information

Technical Support. Package Contents. N300 Wireless ADSL2+ Modem Router DGN2200v3 Installation Guide

Technical Support. Package Contents. N300 Wireless ADSL2+ Modem Router DGN2200v3 Installation Guide Technical Support Thank you for selecting NETGEAR products. After installing your device, locate the serial number on the label of your product and use it to register your product at NETGEAR.com/register.

More information

Príručka používateľa QL-710W/720NW. Tlačiareň štítkov

Príručka používateľa QL-710W/720NW. Tlačiareň štítkov Príručka používateľa Tlačiareň štítkov QL-710W/720NW Pred používaním zariadenia je potrebné dôkladne si prečítat túto príručku a pochopit jej obsah. Odporúčame uschovat túto príručku pre prípad potreby

More information

NETGEAR genie Apps. User Manual. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. August 2012 202-10933-04 v1.0

NETGEAR genie Apps. User Manual. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. August 2012 202-10933-04 v1.0 User Manual 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA August 2012 202-10933-04 v1.0 Support Thank you for choosing NETGEAR. To register your product, get the latest product updates, get support online,

More information

Register your product and get support at Návod na použitie

Register your product and get support at  Návod na použitie Register your product and get support at www.philips.com/welcome Návod na použitie Obsah 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 1 Môj nový televízor 4 1.1 Smart TV 4 1.2 App gallery (Galéria aplikácií) 4 1.3 Požičané

More information

Nighthawk AC1900 Smart WiFi Router Model R7000

Nighthawk AC1900 Smart WiFi Router Model R7000 Nighthawk AC1900 Smart WiFi Router Model R7000 User Manual October 2013 202-11301-02 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Support Thank you for selecting NETGEAR products. After installing your

More information

N750 WiFi DSL Modem Router Premium Edition

N750 WiFi DSL Modem Router Premium Edition Performance & Use N750 Built-in ADSL2+ Modem Faster WiFi speed 300+450 Up to 750 Mbps 750 DUAL BAND 300+450 RANGE Wirelessly access & share USB hard drive & printer Ethernet WAN Future-proof your network

More information

AC1200 Smart WiFi Router with External Antennas

AC1200 Smart WiFi Router with External Antennas Performance & Use AC1200 AC1200 WiFi 300+867 Mbps speeds External antennas for improved WiFi coverage 1200 DUAL BAND 300+900 RANGE Ideal for homes with 8 or more WiFi devices NETGEAR genie App Enjoy more

More information

WNDR4500 User Guide. A Guide for Using ReadySHARE Printer ReadySHARE Access Desktop NETGEAR Genie with your WNDR4500 Router

WNDR4500 User Guide. A Guide for Using ReadySHARE Printer ReadySHARE Access Desktop NETGEAR Genie with your WNDR4500 Router WNDR4500 User Guide A Guide for Using ReadySHARE Printer ReadySHARE Access Desktop NETGEAR Genie with your WNDR4500 Router 2011 NETGEAR, Inc. All rights reserved. Technical Support Thank you for selecting

More information

AC750 WiFi Modem Router - 802.11ac Dual Band Gigabit

AC750 WiFi Modem Router - 802.11ac Dual Band Gigabit Performance & Use AC750 750 DUAL BAND 300+450 RANGE Built-in ADSL2+ Modem Upgrade your WiFi to support AC devices ReadySHARE USB Wirelessly access and share USB hard drive Gigabit WAN NBN & UFB ready NETGEAR

More information

AC1750 Smart WiFi Router

AC1750 Smart WiFi Router Model R6400 User Manual June 2015 202-11508-01 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Support Thank you for selecting NETGEAR products. After installing your device, locate the serial number on

More information

Premium Features. A Guide for Using the Premium Features of your WNDR3800 Router

Premium Features. A Guide for Using the Premium Features of your WNDR3800 Router Premium Features A Guide for Using the Premium Features of your WNDR3800 Router 2011 NETGEAR, Inc. All rights reserved. Technical Support Thank you for selecting NETGEAR products. Locate the serial number

More information

HYUNDAI Phablet HP503Q

HYUNDAI Phablet HP503Q HYUNDAI Phablet HP503Q Stručný návod k obsluze Quick start guide Príručka stručným návodom V1.0.0/10/2015/CZ/EN/SK 1 Základní informace Před prvním použitím Vašeho nového přístroje si pozorně přečtěte

More information

Quick start guide Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou

Quick start guide Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou EN CZ SK Quick start guide Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou Microsoft Windows 8, Windows 7 SP1 or later, Windows Vista SP2, Windows XP SP3; Mac OS X v10.6.8 or later Microsoft Windows

More information

Skvelá komunikácia, mobilný život.

Skvelá komunikácia, mobilný život. Skvelá komunikácia, mobilný život. 3G Wi-Fi router Huawei Flybox B260 Užívateľská príručka Vyhlásenie Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2009. Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tohto dokumentu sa

More information

Používateľská príručka

Používateľská príručka Používateľská príručka Xperia Z3 Compact D5803/D5833 Obsah Začíname...6 O tejto používateľskej príručke...6 Prehľad...6 Zostavenie...7 Prvé spustenie zariadenia...9 Prečo potrebujete účet Google?...9 Nabíjanie

More information

Experience Next-Generation WiFi

Experience Next-Generation WiFi Do More Experience Next-Generation WiFi Your new WiFi extender supports the 802.11ac networking standard. This new standard offers better speed, improved reliability, and more range than older WiFi networking

More information

Nighthawk AC1900 WiFi Cable Modem Router

Nighthawk AC1900 WiFi Cable Modem Router Performance & Use Fastest Cable Speed Up to 960 Mbps 24x8 CHANNEL BONDING AC1900 WiFi up to 1.9 Gbps 1.6GHz combined processor speed boosts performance for streaming & gaming Two-in-One Cable Modem + WiFi

More information

N600 Wireless Dual Band Gigabit DSL Modem Router

N600 Wireless Dual Band Gigabit DSL Modem Router Performance & Use Built-in ADSL2+ Modem Faster WiFi speed 300+300 Up to 600 Mbps Wirelessly access & share USB hard drive & printer NETGEAR genie App for computers & smartphones Ethernet WAN Future-proof

More information

N450 Wireless Router. Data Sheet WNR2500. Performance & Use. The NETGEAR Difference - WNR2500. Overview. NETGEAR genie Home Networking Simplified

N450 Wireless Router. Data Sheet WNR2500. Performance & Use. The NETGEAR Difference - WNR2500. Overview. NETGEAR genie Home Networking Simplified Performance & Use N450 450 SPEED N450 WiFi speed 3x faster than competing N450 routers Faster streaming & Internet gaming NETGEAR genie App Home networking simplified RANGE The NETGEAR Difference - Power

More information

Bezdrôtový mikroadaptér USB Surf. Návod na používanie. 8820aa00561_F7D1102. Polski. ČeSky. Magyar. Slovenski. български. Hrvatski

Bezdrôtový mikroadaptér USB Surf. Návod na používanie. 8820aa00561_F7D1102. Polski. ČeSky. Magyar. Slovenski. български. Hrvatski Bezdrôtový mikroadaptér USB Surf Polski ČeSky Magyar Slovensky Limba Română български Slovenski Návod na používanie Hrvatski 8820aa00561_F7D1102 obsah Úvod... 1 Výhody domácej siete... 1 Výhody bezdrôtovej

More information

N600 Wireless Dual Band Gigabit Router

N600 Wireless Dual Band Gigabit Router Performance & Use Faster WiFi speed 300+300 Up to 600 Mbps WiFi range for medium to large homes Wirelessly access & share USB hard drive NETGEAR genie App for computers, tablets, & smartphones The NETGEAR

More information

AC1200 WiFi High-Speed DSL Modem Router Simultaneous Dual Band Gigabit

AC1200 WiFi High-Speed DSL Modem Router Simultaneous Dual Band Gigabit Performance & Use ADSL ADSL 2/2+ DSL SPEEDOMETER VDSL2 300+900 Mbps WiFi speed High-speed VDSL2/ADSL2+ modem built-in Works with all N150, N300, N600 and AC devices 4 Gigabit Ethernet ports The NETGEAR

More information

N300 WiFi Router with External Antennas

N300 WiFi Router with External Antennas Performance & Use N300 300 SPEED N300 WiFi speed Faster downloads & Internet gaming 5dBi antennas for improved WiFi coverage WiFi range for medium-sized homes RANGE The NETGEAR Difference - Push N Connect

More information

The Next Wave in WiFi. 5.3Gbps WiFi Speeds. Industry s First Active Antennas. Fastest Tri-Band WiFi VDSL/ADSL Modem Router

The Next Wave in WiFi. 5.3Gbps WiFi Speeds. Industry s First Active Antennas. Fastest Tri-Band WiFi VDSL/ADSL Modem Router Nighthawk 8 AC5300 WiFi VDSL/ADSL Modem Router The Next Wave in WiFi 5.3Gbps WiFi Speeds Industry s First Active Antennas The Nighthawk 8 AC5300 WiFi VDSL/ADSL Modem Router is the next wave in WiFi. Tri-Band

More information

IBM Security Framework: Identity & Access management, potreby a riešenia.

IBM Security Framework: Identity & Access management, potreby a riešenia. Juraj Polak IBM Security Framework: Identity & Access management, potreby a riešenia. Nová doba inteligentná infraštruktúra Globalizácia a globálne dostupné zdroje Miliardy mobilných zariadení s prístupom

More information

genie app and genie mobile app

genie app and genie mobile app genie app and genie mobile app User Manual 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA June 2012 202-10933-02 v1.0 2012 NETGEAR, Inc. All rights reserved No part of this publication may be reproduced,

More information

Time Machine Setup for Routers

Time Machine Setup for Routers User Manual August 2015 202-11590-02 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Support Thank you for selecting NETGEAR products. After installing your device, locate the serial number on the label

More information

Nighthawk AC1900 Smart WiFi Router

Nighthawk AC1900 Smart WiFi Router Nighthawk AC1900 Smart WiFi Router Model R7000 User Manual March 2014 202-11301-05 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Support Thank you for selecting NETGEAR products. After installing your

More information

N300 WiFi Router. Model WNR2000v5 User Manual. August 2014 202-11381-01. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA

N300 WiFi Router. Model WNR2000v5 User Manual. August 2014 202-11381-01. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Model WNR2000v5 User Manual August 2014 202-11381-01 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Support Thank you for selecting NETGEAR products. After installing your device, locate the serial number

More information

Príručka k inštalácii CMS

Príručka k inštalácii CMS Príručka k inštalácii CMS EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. Garbiarska 3 Stará Ľubovňa 064 01 IČO: 36 485 161 IČ DPH: SK2020004503 support@exohosting.sk www.exohosting.sk Úvod Content Management System (CMS)

More information

Nighthawk X10 AD7200 Smart WiFi Router

Nighthawk X10 AD7200 Smart WiFi Router Ultimate 4K Streaming & VR Gaming 802.11ac/ad 1.7GHz Quad Core Processor Plex Media Server Nighthawk X10 AD7200 Smart WiFi Router is industry s fastest router for media streaming with Plex media server.

More information

N300 Wireless DSL Modem Router

N300 Wireless DSL Modem Router Performance & Use Built-in ADSL2+ Modem N300 WiFi speed Faster downloads & Internet gaming ReadySHARE USB Wirelessly access & share USB storage NETGEAR genie App Home networking simplified Ethernet WAN

More information

1 Disk CD pre systém Windows 2 Disk CD pro systém Macintosh

1 Disk CD pre systém Windows 2 Disk CD pro systém Macintosh HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one User Guide Začínáme Začíname 1 Uživatelé kabelu USB: Kabel USB byste m li zapojit až v okamžiku, kdy k tomu budete vyzváni, jinak se m že stát, že software nebude

More information

R6100 WiFi Router AC1200 Dual Band

R6100 WiFi Router AC1200 Dual Band WiFi Router AC1200 Dual Band Performance & Use AC1200 1200 DUAL BAND 300+900 RANGE AC1200 WiFi 300+867 Mbps speeds Wireless coverage for your entire home Ideal for homes with more WiFi devices NETGEAR

More information

Tablet MID Android M001, M002, M003 Užívateľská príručka

Tablet MID Android M001, M002, M003 Užívateľská príručka Tablet MID Android M001, M002, M003 Užívateľská príručka 1 Užívateľská príručka... 1 1. Obrázky zariadení... 2 2. Základné informácie... 3 2.1 Nabíjanie batérie... 3 2.2 Použitie SD karty... 3 2.3 Vypnutie

More information

N750 Wireless Dual Band Gigabit DSL Modem Router Premium Edition

N750 Wireless Dual Band Gigabit DSL Modem Router Premium Edition Performance & Use N750 Built-in ADSL2+ Modem Faster WiFi speed 300+450 Up to 750 Mbps 750 DUAL BAND 300+450 RANGE Wirelessly access & share USB hard drive & printer ReadySHARE Cloud Remote access to USB

More information

Nighthawk X6 AC3200 Tri-Band WiFi Gigabit Router

Nighthawk X6 AC3200 Tri-Band WiFi Gigabit Router Performance & Use GAMING 3.2Gbps The fastest combined WiFi speed for uninterrupted streaming Tri Band WiFi delivers more WiFi for more devices Dynamic QoS bandwidth prioritization by application and device

More information

AC1600 WiFi VDSL/ADSL Modem Router 802.11ac Dual Band Gigabit

AC1600 WiFi VDSL/ADSL Modem Router 802.11ac Dual Band Gigabit Performance & Use AC WiFi The World s Fastest WiFi 1600 DUAL BAND 300+1300 RANGE 300+1300 Mbps WiFi speed Fast VDSL modem for fibre broadband VDSL/ADSL Auto Detection for Universal DSL Support The NETGEAR

More information

HP-6002AC Rýchla inštalačná príručka / v1.0

HP-6002AC Rýchla inštalačná príručka / v1.0 HP-6002AC Rýchla inštalačná príručka 03-2014 / v1.0 PREDSTAVENIE PRODUKTU Ďakujeme za kúpu nano adaptéru AV600 PowerLine so zabudovanou elektrickou zásuvkou. Tento adaptér vám umožňuje rýchle a jednoduché

More information

N750 Wireless Dual Band Gigabit Router Premium Edition

N750 Wireless Dual Band Gigabit Router Premium Edition Performance & Use N750 750 DUAL BAND 300+450 RANGE Faster WiFi speed 300+450 Up to 750 Mbps WiFi range for medium to large homes Wirelessly access & share USB hard drive & printer ReadySHARE Cloud** Access

More information