Pohlavné choroby v SR 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Pohlavné choroby v SR 2005"

Transcription

1 E D Í C I A Z D R A V O T N Í C K A Š T A T I S T I K A Pohlavné v SR 2005 Venereal Diseases in the Slovak Republic 2005 Ročník 2006 ZŠ-1/2006

2 Obsah Úvod...5 Vývoj počtu ochorení na pohlavné... 9 Vývoj počtu hlásených ochorení na syfilis a gonokokovú infekciu na obyvateľov (graf) Štruktúra hlásených pohlavných chorôb (graf) Hlásené ochorenia na syfilis a gonokokovú infekciu podľa trvalého bydliska (graf) Hlásené ochorenia na syfilis a gonokokovú infekciu podľa trvalého bydliska v rokoch Hlásené ochorenia na pohlavné podľa veku Hlásené ochorenia na pohlavné podľa diagnóz, pohlavia a druhu ochorenia...15 Hlásené ochorenia na pohlavné podľa diagnóz, pohlavia a druhu liečenia Hlásené ochorenia na pohlavné podľa diagnóz, ekonomickej aktivity a pohlavia...17 Hlásené ochorenia na pohlavné podľa diagnóz, rodinného stavu a pohlavia Hlásené ochorenia na pohlavné podľa vekových skupín, pohlavia a diagnóz (len s trvalým bydliskom v SR) Hlásené ochorenia na pohlavné podľa vekových skupín, pohlavia a druhu ochorenia (len s trvalým bydliskom v SR)...20 Hlásené ochorenia na syfilis a gonokokovú infekciu podľa pohlavia a trvalého bydliska Hlásené ochorenia na pohlavné podľa trvalého bydliska Hlásené ochorenia na pohlavné podľa trvalého bydliska na obyvateľov Hlásené ochorenia na syfilis podľa pohlavia a územia trvalého bydliska Hlásené ochorenia na gonokokovú infekciu podľa pohlavia a územia trvalého bydliska Výskyt ochorení na syfilis podľa krajov (graf) Výskyt ochorení na gonokokovú infekciu podľa krajov (graf) Hlásené ochorenia na syfilis podľa trvalého bydliska na obyvateľov (mapa)...30 Hlásené ochorenia na gonokokovú infekciu podľa trvalého bydliska na obyvateľov (mapa)...30 Slovenská republika okresy (mapa)...31

3 Úvod Publikácia Pohlavné patrí do edície Zdravotnícka štatistika. Obsahuje údaje o pohlavných chorobách prenosných sexuálnym stykom syfilis, gonokoková, chlamýdiový lymfogranulóm, mäkký vred a iné prevažne sexuálne prenosné (dg A56, A59.0, A60.0, A60.1, A63, A64, B16, B20, B25, B37.3, B37.4, B85.3, B86). V publikácii je zaznamenaný ich priebeh, prvý výskyt, recidíva, re, chronicita, členených podľa pohlavia, vekových skupín, rodinného stavu, ekonomickej aktivity, územia trvalého bydliska pacienta a územia zistenia pohlavnej. Podkladom na spracovanie štatistických údajov obsiahnutých v predkladanej publikácii je formulár Hlásenie pohlavnej Z (MZ SR) Hlásenie pohlavnej zasielajú dermatovenerologické oddelenia zdravotníckych zariadení, ktoré poskytujú zdravotnú starostlivosť chorým na pohlavnú chorobu podľa Záväzného opatrenia proti pohlavným chorobám (Smernice MZ SR registrované v Zbierke zákonov, čiastka 51 z 29. decembra 1968). Publikácia obsahuje vývojové rady hlásených pohlavných ochorení za roky v SR a hlásené ochorenia na syfilis a gonokokovú infekciu podľa krajov a okresov za roky Tabuľky č. 1, 2, 8, 9, 10, 11.1, 11.2, 12, 13 poskytujú údaje o pohlavných ochoreniach len za občanov s trvalým pobytom v SR. V tabuľkách č. 3, 4, 5, 6 a 7 sú údaje o pohlavných ochoreniach v SR vrátane cudzincov. V roku 2005 bolo v Slovenskej republike hlásených 772 ochorení na pohlavné vrátane príslušníkov armády, MV a cudzincov, čo je oproti roku 2004 pokles o 7 prípadov, t. j. o 0,99 %. Na tomto počte sa podieľali muži 423 prípadmi, čo činí 54,8 % a ženy 349 prípadmi, čo činí 45,2 %. S diagnózou syfilis bolo diagnostikovaných 177 prípadov vrátane príslušníkov armády, MV a cudzincov. Je to pokles oproti roku 2004 o 13,2 % (o 27 prípadov). Cudzinci sa podieľali 9 prípadmi na tomto ochorení. Najvyšší výskyt syfilisu bol zaznamenaný u mužov s trvalým bydliskom v SR vo vekovej skupine rokov (30 prípadov) a u žien vo vekovej skupine rokov (32 prípadov). Počet hlásených ochorení na gonokokovú infekciu predstavuje v Slovenskej republike 109 prípadov, čo je oproti roku 2004 pokles o 19 prípadov, t. j. o 14,8 %. Gonokoková tvorila 14,1 % zo všetkých hlásených pohlavných ochorení. Výskyt gonokokovej infekcie bol u mužov vyšší o 57 prípadov ako u žien. Najvyšší výskyt gonokokovej infekcie bol zaznamenaný u mužov s trvalým bydliskom vo vekovej skupine rokov (39 prípadov) a u žien vo vekovej skupine rokov (11 prípadov). Iných prevažne sexuálne prenosných chorôb bolo v Slovenskej republike v roku prípadov, ochorenia na chlamýdiový lymfogranulóm neboli hlásené.

4 Vývoj počtu ochorení na pohlavné Development in reported number of venereal Tabuľka 1 1/2 Počet hlásených pohlavných ochorení / Number of reported venereal Rok Year syfilis syphilis gonokoková gonococcal chlamýdiový lymfogranulóm a mäkký vred chlamydia lymphogranuloma and soft sore iné prevažne sexuálne prenosné other mainly sexual na obyvateľov / per population syfilis syphilis gonokoková gonococcal chlamýdiový lymfogranulóm a mäkký vred chlamydia lymphogranuloma and soft sore iné prevažne sexuálne prenosné other mainly sexual ,8 12, ,5 12, ,3 10, ,2 22, ,9 22, ,0 26,5 0, ,8 35,9 0, ,3 49, ,2 62, ,3 75, ,7 74, ,4 70, ,0 64,8 0, ,6 61, ,2 65, ,2 64, ,4 56, ,5 55, ,9 56, ,9 59, ,0 63,6 0, ,5 67, ,7 66, ,4 62, ,0 51, ,3 53,8 0, ,6 49,9 0, ,8 41,1 0, ,7 35,3 0, ,0 30, ,6 37,5 0, ,8 37, ,2 34,5.

5 Vývoj počtu ochorení na pohlavné Development in reported number of venereal Tabuľka 1 2/2 Rok Year syfilis syphilis gonokoková gonococcal Počet hlásených pohlavných ochorení / Number of reported venereal chlamýdiový lymfogranulóm a mäkký vred chlamydia lymphogranuloma and soft sore iné prevažne sexuálne prenosné other mainly sexual na obyvateľov / per population syfilis syphilis gonokoková gonococcal chlamýdiový lymfogranulóm a mäkký vred chlamydia lymphogranuloma and soft sore iné prevažne sexuálne prenosné other mainly sexual ,1 35, ,7 13,0 0,0 8, ,1 8,9 7, ,9 4,2 6, ,5 3,7 0,0 7, ,2 2,5 0,0 8, ,2 2,0 6, ,0 1,6 5, ,2 2,5 6, ,0 2,2 0,0 6, ,0 1,6 0,0 6, ,4 2,3 0,1 8, ,1 2,0 9,0 Vývoj počtu hlásených ochorení na syfilis a gonokokovú infekciu na obyvateľov Development in number of reported of syphilis and gonococcal per inhabitants Graf 1 40,0 35,0 Na obyvateľov Per population 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0, Rok / Year Syfilis / Syphilis Gonokoková / Gonococcal

6 Štruktúra hlásených pohlavných chorôb Structure of reported venereal Graf 2 Iné prevažne sexuálne prenosné Other mainly sexual 63,0 % Syfilis Syphilis 22,9 % Gonokoková Gonococcal 14,1 % Hlásené ochorenia na syfilis a gonokokovú infekciu podľa trvalého bydliska Reported of syphilis and gonococcal according to permanent address Graf 3 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Bratislavský kraj Trnavský kraj Trenčiansky kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Banskobystrický kraj Prešovský kraj Košický kraj Na obyvateľov Per population Kraj / Region Syfilis / Syphilis Gonokoková / Gonococcal

7 Výskyt ochorení na syfilis podľa krajov Incidence of syphilis according to regions Graf 4 Bratislavský kraj Bratislava region 31,5 % Trnavský kraj Trnava region 10,1 % Trenčiansky kraj Trenčín region 8,9 % Nitriansky kraj Nitra region 7,7 % Košický kraj Košice region 15,5 % Prešovský kraj Prešov region 16,1 % Žilinský kraj Žilina region 6,0 % Banskobystrický kraj Banská Bystrica region 4,2 % Výskyt ochorení na gonokokovú infekciu podľa krajov Incidence of gonococcal according to regions Graf 5 Bratislavský kraj Bratislava region 26,6 % Trnavský kraj Trnava region 16,5 % Trenčiansky kraj Trenčín region 3,7 % Nitriansky kraj Nitra region 17,4 % Košický kraj Košice region 11,0 % Prešovský kraj Prešov region 5,5 % Banskobystrický kraj Banská Bystrica region 7,3 % Žilinský kraj Žilina region 11,9 %

8 Hlásené ochorenia na syfilis podľa trvalého bydliska na obyvateľov Reported of syphilis according to permanent address per inhabitants Mapa 1 0-0,0 0,1-4,9 5,0-9,9 10,0 + Poznámka: Bielou farbou sú označené okresy, kde sa ochorenie nevyskytovalo. Note: Disease has not occurred in white coloured districts. Hlásené ochorenia na gonokokovú infekciu podľa trvalého bydliska na obyvateľov Reported of gonococcal according to permanent address per inhabitants Mapa 2 0-0,0 0,1-4,9 5,0-9,9 10,0 + Poznámka: Bielou farbou sú označené okresy, kde sa ochorenie nevyskytovalo. Note: Disease has not occurred in white coloured districts.

Počet lôžok spolu. Number of beds in total

Počet lôžok spolu. Number of beds in total Kapacity a výkony ubytovacích zariadení cestovného ruchu v členení podľa druhu zariadení za rok 2010 Capacity and performances of accommodation establishments of tourism in breakdown by type of establishments

More information

Drogová závislosť liečba užívateľa drog v SR 2011

Drogová závislosť liečba užívateľa drog v SR 2011 E D Í C I A Z D R A V O T N Í C K A Š T A T I S T I K A Drogová závislosť liečba užívateľa drog v SR 2011 Drug Addiction Drug user treatment in the Slovak Republic in 2011 E D Í C I A Z D R A V O T N Í

More information

UBYTOVACIA ŠTATISTIKA CR NA SLOVENSKU. Kapacity a výkony UZ CR na Slovensku podľa jednotlivých VÚC

UBYTOVACIA ŠTATISTIKA CR NA SLOVENSKU. Kapacity a výkony UZ CR na Slovensku podľa jednotlivých VÚC UBYTOVACIA ŠTATISTIKA CR NA SLOVENSKU Kapacity a výkony UZ CR na Slovensku podľa jednotlivých VÚC 2010 2015 Apríl 2016 Capacity and performances of accommodation of tourism in breakdown by type of in year

More information

POPULATION PROJECTION - BRATISLAVSKÝ KRAJ

POPULATION PROJECTION - BRATISLAVSKÝ KRAJ POPULATION PROJECTION - BRATISLAVSKÝ KRAJ - 2005 0-4 12121 11464 23585 5-9 11827 11311 23138 10-14 15844 15371 31215 15-19 20918 19969 40887 20-24 24816 23855 48671 25-29 27280 26317 53597 30-34 23744

More information

AIRBNB AS AN INCOME SUBSTITUTION IN SLOVAKIA

AIRBNB AS AN INCOME SUBSTITUTION IN SLOVAKIA AIRBNB AS AN INCOME SUBSTITUTION IN SLOVAKIA InGRID WINTER SCHOOL FROM UBER TO AMAZON MECHANICAL TURK: NONTRADITIONAL LABOUR MARKETS DRIVEN BY TECHNOLOGICAL ORGANISATIONAL CHANGE SILVIA HUDÁČKOVÁ Introduction

More information

SLOVAK REPUBLIC (SLOVENSKÁ REPUBLIKA) BACKGROUND AND LEGAL SYSTEM LEGAL SYSTEM POLITICAL SYSTEM HEAD OF STATE HEAD OF GOVERNMENT SUBNATIONAL ENTITIES

SLOVAK REPUBLIC (SLOVENSKÁ REPUBLIKA) BACKGROUND AND LEGAL SYSTEM LEGAL SYSTEM POLITICAL SYSTEM HEAD OF STATE HEAD OF GOVERNMENT SUBNATIONAL ENTITIES SLOVAK REPUBLIC (SLOVENSKÁ REPUBLIKA) BACKGROUND AND LEGAL SYSTEM LEGAL SYSTEM Civil law system. The civil law system is premised on Austro-Hungarian codes. The legal code was altered to comply with the

More information

Sociological survey. Social consequences of drug addiction 16. 5. 2011. (the sociological survey)

Sociological survey. Social consequences of drug addiction 16. 5. 2011. (the sociological survey) Sociological survey Social consequences of drug addiction Ivana Kováčová 1.year- EU 2010/2011 (the sociological survey) Data collected from documents, articles, statistical report Aim of my survey understanding

More information

GEOGRAFICKÉ INFORMÁCIE GEOGRAPHICAL INFORMATION

GEOGRAFICKÉ INFORMÁCIE GEOGRAPHICAL INFORMATION UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE CONSTANTINE THE PHILOSOPHER UNIVERSITY IN NITRA FAKULTA PRÍRODNÝCH VIED FACULTY OF NATURAL SCIENCES GEOGRAFICKÉ INFORMÁCIE GEOGRAPHICAL INFORMATION Ročník / Volume

More information

MONITORING 2 Implementation of the Act 448/2008 Coll. on social services in municipalities and higher territorial units

MONITORING 2 Implementation of the Act 448/2008 Coll. on social services in municipalities and higher territorial units Inštitút pre výskum práce a rodiny Institute for Labour and Family Research MONITORING 2 Implementation of the Act 448/2008 Coll. on social services in municipalities and higher territorial units VÚ č.

More information

Economic and legal aspects of the agricultural land market

Economic and legal aspects of the agricultural land market Economic and legal aspects of the agricultural land market Jarmila Lazíková 1, Ivan Takáč 2, Štefan Buday 3 1 Department of Law, Faculty of European Studies and Regional Development, Slovak University

More information

ANALÝZA POSTAVENIA POĽNOHOSPODÁRSTVA V EKONOMIKE VYBRANÝCH KRAJÍN ANALYSIS OF AGRICULTURAL POSITION IN ECONOMY IN SELECTED COUNTRIES

ANALÝZA POSTAVENIA POĽNOHOSPODÁRSTVA V EKONOMIKE VYBRANÝCH KRAJÍN ANALYSIS OF AGRICULTURAL POSITION IN ECONOMY IN SELECTED COUNTRIES ANALÝZA POSTAVENIA POĽNOHOSPODÁRSTVA V EKONOMIKE VYBRANÝCH KRAJÍN ANALYSIS OF AGRICULTURAL POSITION IN ECONOMY IN SELECTED COUNTRIES Elena Širá ABSTRACT This article deals with the analysis of agricultural

More information

Central European Field Trip. VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. Bratislava,

Central European Field Trip. VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. Bratislava, Central European Field Trip VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. Bratislava, 08.06.2006 VW Group: Aquisitions/New Projects since 1991 VW-Konzern Akquisitionen/Neue Projekte seit 1991 VW koncern Akvizície/Nové projekty

More information

Demografia mesta 8 datasetov zo základnej evidencie občanov ( živé verejne prístupné informácie na webe)

Demografia mesta 8 datasetov zo základnej evidencie občanov ( živé verejne prístupné informácie na webe) Demografia mesta 8 datasetov zo základnej evidencie občanov ( živé verejne prístupné informácie na webe) Základná evidencia občanov na trvalom a prechodnom pobyte Informácie sú čerpané z evidencie občanov

More information

Evaluation of Sustainable Development in the Regions of Slovakia Using Selected Indicators

Evaluation of Sustainable Development in the Regions of Slovakia Using Selected Indicators 5 th Central European Conference in Regional Science CERS, 2014 300 Evaluation of Sustainable Development in the Regions of Slovakia Using Selected Indicators EMÍLIA HUTTMANOVÁ, JANA CHOVANCOVÁ Faculty

More information

Evaluation of the survey: Identification of Labour Market Needs for Vocational Education and Training (VET) in the Slovak Republic

Evaluation of the survey: Identification of Labour Market Needs for Vocational Education and Training (VET) in the Slovak Republic Evaluation of the survey: Identification of Labour Market Needs for Vocational Education and Training (VET) in the Slovak Republic Within the ERASMUS+ program National Authorities for Apprenticeships:

More information

Language Policy of Slovak Republic

Language Policy of Slovak Republic Language Policy of Slovak Republic Zdeněk Škrobák Abstract The study Language Policy of the Slovak Republic deals with the effects of language legislation in the Slovak Republic with the main emphasis

More information

INFOSTAT INŠTITÚT INFORMATIKY A ŠTATISTIKY Výskumné demografické centrum. Pracovné migrácie v Slovenskej republike

INFOSTAT INŠTITÚT INFORMATIKY A ŠTATISTIKY Výskumné demografické centrum. Pracovné migrácie v Slovenskej republike INFOSTAT INŠTITÚT INFORMATIKY A ŠTATISTIKY Výskumné demografické centrum Pracovné migrácie v Slovenskej republike Edícia: Akty Bratislava, november 2008 Analytická publikácia, ktorá sa zaoberá mapovaním

More information

Faculty of Economics. Common study program Economics and Management of Territories. University of Matej Bel Banská Bystrica Slovakia

Faculty of Economics. Common study program Economics and Management of Territories. University of Matej Bel Banská Bystrica Slovakia Faculty of Economics Common study program Economics and Management of Territories University of Matej Bel Banská Bystrica Slovakia Basic facts about the UMB situated in Banská Bystrica, established on

More information

EDUCATION IN MASTER STUDY PROGRAM NURSING IN SLOVAKIA

EDUCATION IN MASTER STUDY PROGRAM NURSING IN SLOVAKIA EDUCATION IN MASTER STUDY PROGRAM NURSING IN SLOVAKIA Iveta Matišáková 1, Katarína Gerlichová 1, Daniela Knápková 2 1 Faculty of Healthcare, Alexander Dubček University of Trenčín, Študentská 2, 911 01

More information

Hungary-Slovakia Cross-border Co-operation Programme 2007-2013

Hungary-Slovakia Cross-border Co-operation Programme 2007-2013 Hungary-Slovakia Cross-border Co-operation Programme 2007-2013 VERSION OF NOVEMBER 14, 2007 HUNGARY-SLOVAKIA Cross-border Co-operation Programme 2007-2013 2 Expert team for OP content: MEGAKOM Development

More information

355/2007 Coll. ACT from 21 June 2007 PART ONE BASIC PROVISIONS

355/2007 Coll. ACT from 21 June 2007 PART ONE BASIC PROVISIONS System ASPI version on 4.1.2008 to the part 268/2007 Coll. Content and text 355/2007 Coll. last version of the text enters into force on 1.1.2010 355/2007 Coll. ACT from 21 June 2007 on Protection, Support

More information

OVERVIEW OF SLOVAK CHEMICAL AND PHARMACEUTICAL INDUSTRIES

OVERVIEW OF SLOVAK CHEMICAL AND PHARMACEUTICAL INDUSTRIES OVERVIEW OF SLOVAK CHEMICAL AND PHARMACEUTICAL INDUSTRIES Content Content... 2 Basic information... Chyba! Záložka nie je definovaná. Chemical industry in Slovakia... Chyba! Záložka nie je definovaná.

More information

Living and Working in Slovakia

Living and Working in Slovakia Living and Working in Slovakia Central Office of Labour, Social Affairs and Family Living and European Employment Services Working in Slovakia SLOVAKIA SLOVAKIA Basic data Official name: Slovak Republic

More information

Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta

Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta Metodológia a podpora poskytovaná v rámci Dohovoru primátorov a starostov Skúsenosti českých miest Skúsenosti mesta Litoměřice

More information

Original scientific paper UDC: 911.3(437) DOI: /IJGI M ELECTORAL SYSTEM OF SLOVAKIA - PERSPECTIVE OF POLITICAL GEOGRAPHY

Original scientific paper UDC: 911.3(437) DOI: /IJGI M ELECTORAL SYSTEM OF SLOVAKIA - PERSPECTIVE OF POLITICAL GEOGRAPHY www.gi.sanu.ac.rs www.doiserbia.nb.rs, www.scindeks.ceon.rs J. Geogr. Inst. Cvijic. 64(1) (79-92) Original scientific paper UDC: 911.3(437) DOI: 10.2298/IJGI1401079M ELECTORAL SYSTEM OF SLOVAKIA - PERSPECTIVE

More information

GEOGRAFICKÉ INFORMÁCIE 13

GEOGRAFICKÉ INFORMÁCIE 13 UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE FAKULTA PRÍRODNÝCH VIED KATEDRA GEOGRAFIE A REGIONÁLNEHO ROZVOJA GEOGRAFICKÉ INFORMÁCIE 13 TRENDY REGIONÁLNEHO ROZVOJA V EURÓPSKEJ ÚNII NITRA 2009 GEOGRAFICKÉ INFORMÁCIE

More information

UCLG COUNTRY PROFILES

UCLG COUNTRY PROFILES UCLG COUNTRY PROFILES Slovak Republic (Slovenská republika) Capital: Bratislava Inhabitants: 5400.998 (2007) Area: 49.034 km² 1. Introduction democracy with a standard democratic division of powers between

More information

CULTURE IMPORTANT FACTOR FOR TOURISM DEVELOPMENT TOWARDS ECONOMIC GROWTH OF THE COUNTRY

CULTURE IMPORTANT FACTOR FOR TOURISM DEVELOPMENT TOWARDS ECONOMIC GROWTH OF THE COUNTRY CENTRAL EUROPEAN REVIEW OF ECONOMICS & FINANCE Vol. 6, No. 3 (2014), pp. 65-72 Eva Hvizdová 1 CULTURE IMPORTANT FACTOR FOR TOURISM DEVELOPMENT TOWARDS ECONOMIC GROWTH OF THE COUNTRY Abstract Cultural potential

More information

EVALUATION OF BMI IN THE SELECTED SAMPLE OF TRNAVA UNIVERSITY STUDENTS

EVALUATION OF BMI IN THE SELECTED SAMPLE OF TRNAVA UNIVERSITY STUDENTS School and Health 21, 2010, Health Education: Contexts and Inspiration EVALUATION OF BMI IN THE SELECTED SAMPLE OF TRNAVA UNIVERSITY STUDENTS Viera PETERKOVÁ, Ivona PAVELEKOVÁ Abstract: The study results

More information

NIETZSCHEHO NADČLOVEK

NIETZSCHEHO NADČLOVEK TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE FILOZOFICKÁ FAKULTA NIETZSCHEHO NADČLOVEK BAKALÁRSKA PRÁCA RASTISLAV HRUŠOVSKÝ TRNAVA 2008 TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE FILOZOFICKÁ FAKULTA katedra filozofie NIETZSCHEHO NADČLOVEK

More information

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES PRIESTOROVÝ

More information

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Presentation to Covered Bond Investors - update

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Presentation to Covered Bond Investors - update UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Presentation to Covered Bond Investors - update Version March 2016 Content Executive Summary 3 Introduction 5 Financial Figures 11 Cover Pool & Rating 19

More information

CURRENT TRENDS AND DEVELOPMENT OF THE AUTOMOTIVE INDUSTRY IN THE SLOVAK REPUBLIC

CURRENT TRENDS AND DEVELOPMENT OF THE AUTOMOTIVE INDUSTRY IN THE SLOVAK REPUBLIC CURRENT TRENDS AND DEVELOPMENT OF THE AUTOMOTIVE INDUSTRY IN THE SLOVAK REPUBLIC Martin Jurkovič 1, Tomáš Kalina 2 Summary: Automakers often use the services of logistics operators who provide comprehensive

More information

THE DEVELOPMENT AND STATE OF THE ART OF ADULT LEARNING AND EDUCATION. National Report of the Slovak Republic

THE DEVELOPMENT AND STATE OF THE ART OF ADULT LEARNING AND EDUCATION. National Report of the Slovak Republic THE DEVELOPMENT AND STATE OF THE ART OF ADULT LEARNING AND EDUCATION National Report of the Slovak Republic by The Ministry of Education of the Slovak Republic March 2008 THE NATIONAL REPORT ON THE DEVELOPMENT

More information

. g .,, . . , Applicability of

More information

R e g i o n á l n y ú r a d v e r e j n é h o z d r a v o t n í c t v a. so sídlom v B a n s k e j B y s t r i c i

R e g i o n á l n y ú r a d v e r e j n é h o z d r a v o t n í c t v a. so sídlom v B a n s k e j B y s t r i c i R e g i o n á l n y ú r a d v e r e j n é h o z d r a v o t n í c t v a so sídlom v B a n s k e j B y s t r i c i Analýza epidemiologickej situácie v Slovenskej republike za AUGUST 201 MUDr. Mária Avdičová,

More information

M E A S U R E. of the Telecommunications Regulatory Authority of the Slovak Republic of 8 December 2011 no. O-26/2011 on the numbering plan

M E A S U R E. of the Telecommunications Regulatory Authority of the Slovak Republic of 8 December 2011 no. O-26/2011 on the numbering plan M E A S U R E of the Telecommunications Regulatory Authority of the Slovak Republic of 8 December 2011 no. O-26/2011 on the numbering plan The Telecommunications Regulatory Authority of the Slovak Republic

More information

Vyhodnotenie dotazníka Uplatnenie absolventov FMK UCM v Trnave

Vyhodnotenie dotazníka Uplatnenie absolventov FMK UCM v Trnave Vyhodnotenie dotazníka Uplatnenie absolventov FMK UCM v Trnave Prieskum prebiehal od 19.marca 2013 do 13.júna 2013 a vyplnením online dotazníka sa do prieskumu zapojilo 379 respondentov. 76% respondentov

More information

Open Communication Supports Innovation

Open Communication Supports Innovation Open Communication Supports Innovation Stachová Katarína, Hudáková Monika, Stacho, Zdenko Abstract Systematic creation and usage of human potential is a precondition of building and developing of strengths

More information

MARKETING & MANAGEMENT OF BUSINESS (MMB)

MARKETING & MANAGEMENT OF BUSINESS (MMB) MARKETING & MANAGEMENT OF BUSINESS (MMB) Since September 2011 The last accreditation ranked the Faculty of Economics Matej Bel University (FE MBU) with a high degree A. The first full English program in

More information

THE TEACHER OF SLOVAK LANGUAGE AND LITERATURE IN THE CONDITIONS OF SLOVAK PRE-GRADUAL PREPARATION

THE TEACHER OF SLOVAK LANGUAGE AND LITERATURE IN THE CONDITIONS OF SLOVAK PRE-GRADUAL PREPARATION THE TEACHER OF SLOVAK LANGUAGE AND LITERATURE IN THE CONDITIONS OF SLOVAK PRE-GRADUAL PREPARATION Mariana SIROTOVA 1, Zdenka KUMOROVA 2 1,2 Faculty of Arts, University of St. Cyril and Methodius, Slovakia

More information

THE ANALYSIS OF CHOSEN BUSINESS OBSTACLES AND PROBLEMS WITH THE FINANCING OF YOUNG ENTREPRENEURS IN SLOVAKIA

THE ANALYSIS OF CHOSEN BUSINESS OBSTACLES AND PROBLEMS WITH THE FINANCING OF YOUNG ENTREPRENEURS IN SLOVAKIA 90 Sobeková Majková, M., Solík, J., Sipko, J. (2014), The Analysis of Chosen Business Obstacles and Problems with the Financing of Young Entrepreneurs in Slovakia, Economics and Sociology, Vol. 7, No 3,

More information

Annex to Declaration of Conformity Medical Device Directive 93/42/EEC Product Group: Heart-Lung Machine

Annex to Declaration of Conformity Medical Device Directive 93/42/EEC Product Group: Heart-Lung Machine Page 1 of 2 DMS-No./Version Valid from / Valid until See signature / 2015-07-09 Annex to Declaration of Conformity Medical Device Directive 93/42/EEC Product Group: Heart-Lung Machine M AQUET This annex

More information

who we are M to 500 m2 to 800 m2 up 800 m2 S to 300 m2

who we are M to 500 m2 to 800 m2 up 800 m2 S to 300 m2 who we are The goal of EXIsport is to become a leader in sporting retail in Central-Eastern Europe. We want to bring a real value to our customer. Our customer is a person with active lifestyle who enjoys

More information

Slovakia. Why is Slovakia such an Attractive Location for Foreign Investors? Presented by Slovak Investment & Trade Development Agency

Slovakia. Why is Slovakia such an Attractive Location for Foreign Investors? Presented by Slovak Investment & Trade Development Agency Slovakia Why is Slovakia such an Attractive Location for Foreign Investors? Presented by Slovak Investment & Trade Development Agency Slovakia In the Center of Europe Area (km 2 ): 49,035 Population: 5,380,000

More information

Zdravotnícka ročenka Slovenskej republiky 2014

Zdravotnícka ročenka Slovenskej republiky 2014 Zdravotnícka ročenka Slovenskej republiky 2014 Health Statistics Yearbook of the Slovak Republic 2014 národné centrum zdravotníckych informácií Pokiaľ nie je uvedené inak, prezentované údaje sa týkajú

More information

Slovakia 1 LIVING. and Working. in SLOVAKIA. www.eures.sk www.eures.europa.eu

Slovakia 1 LIVING. and Working. in SLOVAKIA. www.eures.sk www.eures.europa.eu LIVING and Working Slovakia 1 in SLOVAKIA www.eures.sk www.eures.europa.eu 2 Slovakia Slovakia Basic data Slovakia 3 Official name: Slovak Republic Date of inception of the Republic: 1. 1. 1993 Form of

More information

Entrepreneurship in small and medium-sized enterprises: Comparative study between Slovakia and Poland for the years 2001 2007

Entrepreneurship in small and medium-sized enterprises: Comparative study between Slovakia and Poland for the years 2001 2007 Entrepreneurship in small and medium-sized enterprises: Comparative study between Slovakia and Poland for the years 2001 2007 Podnikanie malých a stredných podnikov: komparatívna štúdia medzi Slovenskom

More information

Geographical aspects of settlement structure consolidation in the context of local government reform in Slovakia. (example of the Prešov nodal region)

Geographical aspects of settlement structure consolidation in the context of local government reform in Slovakia. (example of the Prešov nodal region) 2 nd Central European Conference in Regional Science CERS, 2007 614 Geographical aspects of settlement structure consolidation in the context of local government reform in Slovakia. (example of the Prešov

More information

Martin Mačanga 1, Martin Plešivčák 2

Martin Mačanga 1, Martin Plešivčák 2 Martin Mačanga 1, Martin Plešivčák 2 Political and economic aspects of energy prices and their regional context in the Slovak Republic after joining the European Union INTRODUCTION Functioning energy market

More information

Foreign trade of the Slovak Republic with selected agrarian commodities of animal origin

Foreign trade of the Slovak Republic with selected agrarian commodities of animal origin 5 (54) 2011 Dušan Šimo Foreign trade of the Slovak Republic with selected agrarian commodities of animal origin Paper points at research of import and export of beef, pork, poultry, cow's milk, cheese

More information

MEASUREMENT OF HOT WATER CONSUMPTION IN APARTMENT BUILDING

MEASUREMENT OF HOT WATER CONSUMPTION IN APARTMENT BUILDING Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym 1(13) 2014, s. 49-54 Zuzana KRIPPELOVÁ, Jana PERÁČKOVÁ Slovak University of Technology in Bratislava, Slovakia MEASUREMENT OF HOT WATER CONSUMPTION

More information

Zdravotnícka ročenka Slovenskej republiky 2014

Zdravotnícka ročenka Slovenskej republiky 2014 Zdravotnícka ročenka Slovenskej republiky 2014 Health Statistics Yearbook of the Slovak Republic 2014 národné centrum zdravotníckych informácií Pokiaľ nie je uvedené inak, prezentované údaje sa týkajú

More information

SARIO Slovak Investment and Trade Development Agency. Regional Analysis Trnava Region.

SARIO Slovak Investment and Trade Development Agency. Regional Analysis Trnava Region. SARIO Slovak Investment and Trade Development Agency Regional Analysis Region region General Information Foreign Direct Investment Žilina Prešov Population Population density 557 608 134 per km 2 5 410

More information

Regional Aspects of Business Environment Creation in the SME Segment in Slovakia

Regional Aspects of Business Environment Creation in the SME Segment in Slovakia Regional Aspects of Business Environment Creation in the SME Segment in Slovakia Doi:10.5901/mjss.2015.v6n3p637 Abstract Jaroslav Belás Tomas Bata University in Zlín, Faculty of Management and Economics,

More information

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Program odpadového hospodárstva SR na roky

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Program odpadového hospodárstva SR na roky MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Program odpadového hospodárstva SR na roky 2016 2020 OKTÓBER 2015 Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2016-2020 schválený

More information

EVERY TUESDAY, FRIDAY AND SUNDAY! EVERY TUESDAY, FRIDAY AND SUNDAY! EVERY TUESDAY, FRIDAY AND SUNDAY! EVERY TUESDAY, FRIDAY AND SUNDAY!

EVERY TUESDAY, FRIDAY AND SUNDAY! EVERY TUESDAY, FRIDAY AND SUNDAY! EVERY TUESDAY, FRIDAY AND SUNDAY! EVERY TUESDAY, FRIDAY AND SUNDAY! Budapest Weekly 14:00 Plzeň, CAN Weekly 06:30 Olomouc Weekly 09:33 Praha, ÚAN Florenc Weekly 06:30, 07:30 Praha, Vaclav Havel Weekly 08:00 Airport Prague e 1 / 10 Ostrava, Svinov Weekly 10:28 Plzeň, CAN

More information

Coordination practice MINIMUM NETWORK OF PROVIDING IN-PATIENT HEALTH CARE IN SLOVAKIA

Coordination practice MINIMUM NETWORK OF PROVIDING IN-PATIENT HEALTH CARE IN SLOVAKIA Coordination practice MINIMUM NETWORK OF PROVIDING IN-PATIENT HEALTH CARE IN SLOVAKIA Juraj Nemec Matej Bel University The coordination practice deals with the issue of the physical access of patients

More information

COMMON SPATIAL DEVELOPMENT DOCUMENT OF THE V4+2 COUNTRIES

COMMON SPATIAL DEVELOPMENT DOCUMENT OF THE V4+2 COUNTRIES COMMON SPATIAL DEVELOPMENT DOCUMENT OF THE V4+2 COUNTRIES Robert Veselý Institute for Spatial Development, Brno (CZ) Transnational Conference Potentials for Territorial Co-operation with Western Balkans

More information

Health at a Glance: Europe 2010

Health at a Glance: Europe 2010 Health at a Glance: Europe 2010 Summary in Slovak Zhrnutie v slovenčine HEALTH AT GLANCE: EUROPE 2010 ISBN 978-92-64-090309 OECD 2010 1 Zhrnutie Európske krajiny v uplynulých desaťročiach dosiahli veľký

More information

VÝSKYT NADHMOTNOSTI A OBEZITY U DETÍ V ŠKOLSKOM VEKU A ADOLESCENCII V OBLASTI STREDNÉHO SLOVENSKA

VÝSKYT NADHMOTNOSTI A OBEZITY U DETÍ V ŠKOLSKOM VEKU A ADOLESCENCII V OBLASTI STREDNÉHO SLOVENSKA VÝSKYT NADHMOTNOSTI A OBEZITY U DETÍ V ŠKOLSKOM VEKU A ADOLESCENCII V OBLASTI STREDNÉHO SLOVENSKA INCIDENCE OF OVERWEIGHT AND OBESITY AMONG SCHOOL-AGE CHILDREN AND ADOLESCENTS IN CENTRAL SLOVAKIA MÁRIA

More information

L. TIMUĽÁK: Využitie grounded theory method vo výskume psychologického poradenstva a psychoterapie 156

L. TIMUĽÁK: Využitie grounded theory method vo výskume psychologického poradenstva a psychoterapie 156 OBSAH 2/2000 P. MALIŠOVÁ - B. MESÁROŠOVÁ: Pohled dětí na svět zvířátek: vývojové aspekty 99 B. MIHINOVÁ: Špecifiká osobnostnej štruktúry adolescentov s delikventnými poruchami správania 110 A. GECKOVÁ

More information

Retail Stores. Investment Opportunity Prospectus

Retail Stores. Investment Opportunity Prospectus Retail Stores Investment Opportunity Prospectus Be Part of Our Business Venture in Europe Invest in DolarPlus and Earn 1,000 s of Percent on Your Investment Dear Investor, Ravena International LLC is poised

More information

Towards the optimization of IT service delivery processes in governmental environment

Towards the optimization of IT service delivery processes in governmental environment Towards the optimization of IT service delivery processes in governmental environment Jana DUCHOVÁ, Karol FURDÍK Department of Cybernetics and Artificial Intelligence, Faculty of Electrical Engineering

More information

IMPLEMENTATION AND CERTIFICATION OF THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM AT THE UNIVERSITY

IMPLEMENTATION AND CERTIFICATION OF THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM AT THE UNIVERSITY 136 PROCEEDINGS OF THE SCIENTIFIC CONFERENCE QUALITY AND LEADING INNOVATION 2014 IMPLEMENTATION AND CERTIFICATION OF THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM AT THE UNIVERSITY DOI: 10.12776/QALI.V1.#11 JOZEF HABÁNIK,

More information

Analýza a prognóza reprodukčného správania populácie Slovenska časť Úmrtnosť

Analýza a prognóza reprodukčného správania populácie Slovenska časť Úmrtnosť 121 Analýza a prognóza reprodukčného správania populácie Slovenska. 1 2. časť Úmrtnosť Analysis and projection of the reproductive behaviour in Slovakia. 2. part Mortality Branislav Šprocha 2 Boris Vaňo

More information

THE TOULMIN MODEL OF LEGAL ARGUMENTATION IN THE CASE C-388/01 OF THE EUROPEAN COURT OF JUSTICE

THE TOULMIN MODEL OF LEGAL ARGUMENTATION IN THE CASE C-388/01 OF THE EUROPEAN COURT OF JUSTICE THE TOULMIN MODEL OF LEGAL ARGUMENTATION IN THE CASE C-388/01 OF THE EUROPEAN COURT OF JUSTICE PAVOL DRLIČKA Právnická fakulta, Trnavská univerzita, Slovenská Republika Abstrakt v rodném jazyce Aby sa

More information

THE DEVELOPMENT OF EDUCATION

THE DEVELOPMENT OF EDUCATION International Bureau of Education THE DEVELOPMENT OF EDUCATION National Report of the Slovak Republic by Ministry of Education of the SR Institute of Information and Prognoses of Education Bratislava July

More information

Programy na podporu vzdelávania a elearning

Programy na podporu vzdelávania a elearning Programy na podporu vzdelávania a elearning Tomáš Vencelík Account Manager Education & Research SUN Microsystems Agenda História Sun Microsystems STAR HW programy SW programy E-learning program SAI Referencie

More information

Original scientific paper UDC: :314.8(437) DOI: /IJGI H

Original scientific paper UDC: :314.8(437) DOI: /IJGI H www.gi.sanu.ac.rs www.doiserbia.nb.rs, www.scindeks.ceon.rs J. Geogr. Inst. Cvijic. 64(1) (65-78) Original scientific paper UDC: 911.375:314.8(437) DOI: 10.2298/IJGI1401065H POPULATION DENSITY GRADIENT

More information

Disparity územného rozvoja regiónov SR Spatial disparities of regional development in Slovak Republic

Disparity územného rozvoja regiónov SR Spatial disparities of regional development in Slovak Republic Disparity územného rozvoja regiónov SR Spatial disparities of regional development in Slovak Republic Martin MARIŠ Abstract Development of regional disparities in Slovakia have its historical origin. At

More information

CÏESKEÂ A SLOVENSKEÂ FEDERATIVNIÂ REPUBLIKY

CÏESKE A SLOVENSKE FEDERATIVNI REPUBLIKY RocÏnõÂk 199 2 SbõÂrka zaâkonuê CÏESKE A SLOVENSKE FEDERATIVNI REPUBLIKY CÏ ESKE REPUBLIKY / SLOVENSKE REPUBLIKY CÏ aâstka 64 RozeslaÂna dne 26. cïervna 1992 Cena 11,± OBSAH: 317. Za kon Slovenskej

More information

THE NATIONAL PLAN FOR PANDEMIC OF INFLUENZA IN THE SLOVAK REPUBLIC

THE NATIONAL PLAN FOR PANDEMIC OF INFLUENZA IN THE SLOVAK REPUBLIC THE NATIONAL PLAN FOR PANDEMIC OF INFLUENZA IN THE SLOVAK REPUBLIC ADOPTED BY THE GOVERNMENT OF THE SLOVAK REPUBLIC ON AUGUST 22, 2001 1 THE NATIONAL PLAN FOR PANDEMIC OF INFLUENZA IN THE SLOVAK REPUBLIC

More information

VZDELÁVANIE ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV V OBLASTI PALIATÍVNEJ STAROSTLIVOSTI Education of healthcare professionals in the field of palliative care

VZDELÁVANIE ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV V OBLASTI PALIATÍVNEJ STAROSTLIVOSTI Education of healthcare professionals in the field of palliative care OŠETŘOVATELSTVÍ VZDELÁVANIE ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV V OBLASTI PALIATÍVNEJ STAROSTLIVOSTI Education of healthcare professionals in the field of palliative care Jana Slováková 10: 247 482, 2008 ISSN 1212-4117

More information

JOINT EUROPEAN RESOURCES FOR MICRO TO MEDIUM ENTERPRISES. SME Access to Finance in Slovakia

JOINT EUROPEAN RESOURCES FOR MICRO TO MEDIUM ENTERPRISES. SME Access to Finance in Slovakia JEREMIE JOINT EUROPEAN RESOURCES FOR MICRO TO MEDIUM ENTERPRISES SME Access to Finance in Slovakia GAP ANALYSIS January 2007 Table of Contents 1. Executive Summary 1.1. Statement of Position 1.2. Major

More information

Kozmické poasie a energetické astice v kozme

Kozmické poasie a energetické astice v kozme Kozmické poasie a energetické astice v kozme De otvorených dverí, Košice 26.11.2008 Ústav experimentálnej fyziky SAV Košice Oddelenie kozmickej fyziky Karel Kudela kkudela@kosice.upjs.sk o je kozmické

More information

Tourism, Hospitality and Commerce

Tourism, Hospitality and Commerce Ročník III, číslo 2, 2012 Volume III, Number 2, 2012 Journal of Tourism, Hospitality and Commerce Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. College of Business and Hotel Management Ltd. ISSN 1804-3836 Journal

More information

Možnosti prevencie v onkológii. Stanislav Špánik, Onkologický ústav sv. Alžbety

Možnosti prevencie v onkológii. Stanislav Špánik, Onkologický ústav sv. Alžbety Možnosti prevencie v onkológii Stanislav Špánik, Onkologický ústav sv. Alžbety Úvod Epidemiológia nádorov v SR Najčastejšie nádory Možnosti prevencie Primárna prevencia Sekundárna prevencia vs skríning

More information

Republic of Poland Slovak Republic Cross-border Co-operation Operational Programme

Republic of Poland Slovak Republic Cross-border Co-operation Operational Programme Republic of Poland Slovak Republic Cross-border Co-operation Operational Programme 2007 2013 Approved on 20 December 2007 CONTENT 1. GENERAL INFORMATION ABOUT THE PROGRAMME... 4 1.1. JOINT PROGRAMMING

More information

Study programmes. offered in foreign languages. Study in Slovakia

Study programmes. offered in foreign languages. Study in Slovakia Study programmes offered in foreign languages Study in Slovakia This publication was produced in the framework of the National Scholarship Programme of the Slovak Republic funded by the Ministry of Education,

More information

genetika technológie zvyky individuálne správanie vo vzťahu k zdraviu

genetika technológie zvyky individuálne správanie vo vzťahu k zdraviu 3.2 DETERMINANTY ZDRAVIA Rozdiely v dĺžke života a vo včasnej úmrtnosti na kardiovaskulárne a onkologické ochorenia medzi SR a Európskou úniou nemožno vysvetľovať iba rozdielnou kvalitou zdravotníckej

More information

NÁRODNÝ PROGRAM AKTÍVNEHO STARNUTIA NA ROKY

NÁRODNÝ PROGRAM AKTÍVNEHO STARNUTIA NA ROKY NÁRODNÝ PROGRAM AKTÍVNEHO STARNUTIA NA ROKY 2014 2020 SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁRODNÝ PROGRAM AKTÍVNEHO STARNUTIA NA ROKY 2014 2020 SLOVENSKÁ REPUBLIKA 2014 Národný program aktívneho starnutia na roky 2014

More information

1. Current leave and other employment-related policies to support parents

1. Current leave and other employment-related policies to support parents Slovak Republic 1 Daniel Gerbery (Comenius University/ Institute for Labour and Family Research) April 2013 For comparisons with other countries in this review on demographic, economic, employment and

More information

Management of agricultural production in the conditions of information society

Management of agricultural production in the conditions of information society Management of agricultural production in the conditions of information society Riadenie poľnohospodárskej výroby v podmienkach informačnej spoločnosti A. LÁTEČKOVÁ, M. KUČERA Slovak University of Agriculture,

More information

7. Prílohy. 7. The Enclosures

7. Prílohy. 7. The Enclosures 7. Prílohy 7. The Enclosures Obsah Content 7. Prílohy 1 Slovné vyjadrenie diagnóz (MKCH-10) Zoznam chorôb z povolania a ohrození chorobou z povolania použitých v tabuľke 2.9 Definície Označenie krajov

More information

I Automotive industry AUTOMOTIVE INDUSTRY THE AEROSPACE INDUSTRY. I www.sario.sk 1

I Automotive industry AUTOMOTIVE INDUSTRY THE AEROSPACE INDUSTRY. I www.sario.sk 1 AUTOMOTIVE INDUSTRY THE AEROSPACE INDUSTRY I www.sario.sk 1 Automotive industry in Slovakia Automobile industry is a key industrial and economic sector in many of the Central and Eastern European countries.

More information

DIRECT INTERNATIONAL PUBLIC TRANSPORT CONNECTIONS OF REGIONAL CENTRES IN SLOVAKIA

DIRECT INTERNATIONAL PUBLIC TRANSPORT CONNECTIONS OF REGIONAL CENTRES IN SLOVAKIA EUROPA XXI 2007, 16: 87-100 DIRECT INTERNATIONAL PUBLIC TRANSPORT CONNECTIONS OF REGIONAL CENTRES IN SLOVAKIA DANIEL MICHNIAK Institute of Geography, Slovak Academy of Sciences Štefánikova 49, 814 73 Bratislava

More information

FORUM STATISTICUM SLOVACUM

FORUM STATISTICUM SLOVACUM 3/2007 FORUM STATISTICUM SLOVACUM I SSN 1336-7420 7 3 9 771336 742001 Slovenská štatistická a demografická spoločnosť Miletičova 3, 824 67 Bratislava www.ssds.sk Naše najbližšie akcie: (pozri tiež www.ssds.sk,

More information

FORUM STATISTICUM SLOVACUM

FORUM STATISTICUM SLOVACUM 6/008 FORUM STATISTICUM SLOVACUM I S SN 1 3 3 6-7 4 0 8 6 9 7 7 1 3 3 6 7 4 0 0 1 Slovenská štatistická a demografická spoločnosť Miletičova 3, 84 67 Bratislava www.ssds.sk Naše najbližšie akcie: (pozri

More information

HRACÍ PLÁN - PÁTEK 30.8.2013

HRACÍ PLÁN - PÁTEK 30.8.2013 HRACÍ PLÁN - PÁTEK 30.8.2013 ČAS sk. A číslo zápasu 1 ( number of match 1 číslo zápasu 2 ( number of match 2 číslo zápasu 3 ( number of match 3 9:00-9:20 AC Sparta - FK Slavia FC Vsetín - FC Baník Ostrava

More information

Zhodnotenie vývoja vzťahov slovenskej ekonomiky so zahraničím v roku

Zhodnotenie vývoja vzťahov slovenskej ekonomiky so zahraničím v roku 570 Ekonomický časopis, 55, 2007, č. 6, s. 570 581 Zhodnotenie vývoja vzťahov slovenskej ekonomiky so zahraničím v roku 2006 1 Ivana ŠIKULOVÁ* 1 The Assessment of Slovakia s Foreign Economic Relations

More information

THE COMPETITIVENESS OF THE LONG-DISTANCE PUBLIC TRANSPORTATION SYSTEM IN SLOVAKIA

THE COMPETITIVENESS OF THE LONG-DISTANCE PUBLIC TRANSPORTATION SYSTEM IN SLOVAKIA MORAVIAN GEOGRAPHICAL REPORTS 4/2013, Vol. 21 THE COMPETITIVENESS OF THE LONG-DISTANCE PUBLIC TRANSPORTATION SYSTEM IN SLOVAKIA Abstract Marcel HORŇÁK, Tomáš PŠENKA, František KRIŽAN The long-distance

More information

Analysis of the Current State of Online Reputation of Public Institutions and the Possibilities of Its Improvement

Analysis of the Current State of Online Reputation of Public Institutions and the Possibilities of Its Improvement Journal of Social Sciences (COES&RJ-JSS) ISSN (E): 2305-9249 ISSN (P): 2305-9494 Publisher: Centre of Excellence for Scientific & Research Journalism, COES&RJ LLC Online Publication Date: 1 st January

More information

Outsourcing: Decision making in the case of outsourcing the company activity and the management of outsourcing project

Outsourcing: Decision making in the case of outsourcing the company activity and the management of outsourcing project Outsourcing: Decision making in the case of outsourcing the company activity and the management of outsourcing project Outsourcing: rozhodovanie o vyčlenení podnikovej aktivity a riadenie outsourcingového

More information

Study programmes. offered in foreign languages. Study in Slovakia

Study programmes. offered in foreign languages. Study in Slovakia Study programmes offered in foreign languages Study in Slovakia This publication was produced in the framework of the National Scholarship Programme of the Slovak Republic funded by the Ministry of Education,

More information

THE ROLE OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS IN A REGIONAL DEVELOPMENT IN A CONTEXT OF SOCIAL COHESION: THE CASE OF ICELAND

THE ROLE OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS IN A REGIONAL DEVELOPMENT IN A CONTEXT OF SOCIAL COHESION: THE CASE OF ICELAND DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-6840-2014-73 THE ROLE OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS IN A REGIONAL DEVELOPMENT IN A CONTEXT OF SOCIAL COHESION: THE CASE OF ICELAND ROLA NEZISKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ V ROZVOJI REGIÓNOV

More information

Evaluation of the radiation load of children in neonatal departments of Slovak hospitals Maruniaková A. 1), Nikodemová D. 2), Greschner J.

Evaluation of the radiation load of children in neonatal departments of Slovak hospitals Maruniaková A. 1), Nikodemová D. 2), Greschner J. Evaluation of the radiation load of children in neonatal departments of Slovak hospitals Maruniaková A. 1), Nikodemová D. 2), Greschner J. 3) 1) Regional Authority of Public Health in Banská Bystrica,

More information

PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV - Podbanské 2012

PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV - Podbanské 2012 PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV Podbanské 2012 CIEĽ A ZAMERANIE KONFERENCIE : Cieľom konferencie je poskytnúť priestor pre prezentovanie nových a aktuálnych výsledkov vedeckej a výskumnej

More information