Opakovanie na písomnú prácu z anglického jazyka 5. ročník

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Opakovanie na písomnú prácu z anglického jazyka 5. ročník"

Transcription

1 Opakovanie na písomnú prácu z anglického jazyka 5. ročník Vyučujúca Mgr. Oľga Kissová Väzba THERE IS / THERE ARE Predložky Can/Can t modálne sloveso vo vetách Prítomný obyčajný čas Väzba THERE IS / THERE ARE sa v angličtine používa na vyjadrenie skutočnosti, že na nejakom známom mieste sa vyskytuje niekto alebo niečo. Ide tu o slovenské vety, ktoré začínajú príslovkovým určením miesta. (Na stole je pero. V meste je divadlo. Na ihrisku je veľa študentov.). Príslovkové určenie miesta je až na konci vety musí sa dodržiavať pevný slovosled. Platí to aj pre vety začínajúce príslovkovým určením času, alebo vety, ktoré proste konštatujú, že niečo existuje. V týchto vetách je obvykle pred podstatným menom v jednotnom čísle neurčitý člen A, AN, neurčité zámeno SOME, alebo výraz určujúci množstvo číslovka, MUCH, MANY, A LOT OF, LITTLE, FEW,... Príslovkové určenie miesta sa zvyčajne uvádza predložkou: Predložky above nad along pozdĺž at - pri, u, v behind za between - medzi dvoma in - v, vo in the middle - v strede near blízko next to - vedľa on - na na ploche on the left naľavo on the top - hore opposite oproti under pod in front of - pred Príklad: There is a book on the table. Preklad: KDE JE/SÚ KTO/ČO Príklad: Na stole je kniha. KONŠTRUKCIA OZNAMOVACEJ VETY THERE + IS/ARE + KTO/ČO + kde Príklady: There is a picture on the wall. Na stene je obraz. There are some apples on the table. Na stole sú nejaké jablká. There is a meeting on Friday. V piatok je schôdza. There aren t any boys in my class. V mojej triede nie sú žiadny chlapci.

2 ZÁPOR Zápor sa tvorí rovnako ako so slovesom to be a to pridaním NOT za sloveso IS alebo ARE, napr.: There is some milk in the fridge. There is not (isn t) any milk in the fridge. There are some problems. There are not (aren t) any problems. OTÁZKA Otázka sa tiež tvorí rovnako ako so slovesom to be a to výmenou slovosledu, napr.: There is an apple in the bag. - Is there an apple in the bag? There are three pens on the desk. Are there three pens on the desk? Odpoveď: Väčšinou sa používajú krátke odpovede, napr: Is there a girl in the park? Yes, there is. / No there isn t. Are there any boxes on the table? Yes, there are. / No there aren t. Použitie there is.. / there are.. väzbu môžeme použiť v ľubovoľnom čase, je ale nutné použiť príslušnú formu slovesa to be There was a letter on the table. There will be a meeting on Friday. príslovkové určenie miesta môže stáť aj na začiatku vety, obzvlášť, ak je väzba there is, there are použitá v rámci dlhšieho súvislého textu (popis), alebo keď vymenovávame určitý počet vecí nachádzajúcich sa na rovnakom mieste. Na slovo THERE ale nesmieme zabudnúť! On the table there are a cup of tea, some apples and a book. okrem vyjadrenia, že niekde niečo bližšie neurčeného existuje, alebo že niekde je niečoho určitý počet alebo množstvo, väzbu THERE IS/ARE ďalej používame: pri prvej zmienke v spojení číslovky alebo iného kvantifikátora s osobným zámenom There are five of them. Je ich päť. There are ten of us. Je nás desať. v spojení s ingovým tvarom alebo minulým príčastím There si somebody waiting for you. Niekto na vás čaká. There is a police car parked outside the house. Pred domom je zaparkované policajné auto Zopakujte si: 1. Kedy používame väzbu there is a there are? 2. Aký je slovosled oznamovacej vety s väzbou there is a there are? 3. Ako tvoríme zápor?

3 Sloveso je najpoužívanejšie modálne sloveso. CAN vyjadruje schopnosť podmetu vykonávať alebo urobiť nejakú činnosť. Používa sa vo význame: viem, dokážem, môžem, ovládam, som schopný. V hovorovej reči sa často používa vo význame smiem. Can vyjadruje: ability (schopnosť): I ride a horse. opportunity (príležitosť): I stay with my brother when we are in Paris. permission (povolenie): I not stay out after 10:00 PM. request (žiadosť): Can you pass me the salt, please? possibility (možnosť): Any child grow up to be the President. VÝSLOVNOSŤ slovesa CAN not t [ka:nt] OZNAMOVACÍ SPÔSOB I He/She/It We They <!--[if!vml]--> <!--[endif]-->pozor!!! K slovesu nikdy nepridávame koncovku s! He swim. NIE He s swim! Examples: I ride a horse. He speak English. We drive a car. I write my name with a pencil in my mouth. ZÁPOR I He/She/It We They not* not* not* not* not* not* * záporný tvar slovesa môžeme používať aj v skrátenej forme t Examples: I not speak French.

4 They t read. We t fly. She t spell. t ski. OTÁZKA Can I? Can you? Can he/she/it? Can we? Can you? Can they? Examples: Can you write your name? Can they swim? Can she speak German? Can we play the piano? Can he play football? Short answers (Krátke odpovede): Can you speak English? Yes, I. No, I t. Can she swim? - Yes, she. No, she t. VŠIMNITE SI! Sloveso je jediné anglické sloveso, u ktorého sa plný tvar záporu NOT píše spolu so slovesom (CANNOT). Sloveso sa používa tiež na vyjadrenie schopnosti funkcií ľudských zmyslov. V tejto situácii ho do slovenčiny neprekladáme, napr.: I see. - Vidím. (nie som slepý) I hear him. - Počujem ho. (nie som hluchý) She speak English. - Ona hovorí anglicky. ZOPAKUJME SI! 1. Čo vyjadruje modálne sloveso? 2. Ako ho časujeme? 3. Uveď príklad na otázku, oznamovaciu a zápor so slovesom. Použitá literatúra:

5 Prítomný obyčajný čas Wh- otázky sú otázky, ktoré začínajú opytovacím zámenom. Vyžadujú konkrétnu odpoveď a preto nemôžeme na ne odpovedať áno alebo nie. Poznáme niekoľko druhov opytovacích zámen: where, when, why, how,... (samozrejme, že ich existuje viac, my si zatiaľ predstavíme tieto štyri) Pri pohľade na tieto zámená je nám jasné prečo sa volajú wh- otázky. Všetky začínajú na wh- a v opytovacom zámene how je toto poradie trochu iné. Where - kde, kam - používame, keď sa chceme spýtať na miesto Where is Mike? - He s at home. (Kde je Mike? - Je doma.) When - kedy - používame, keď sa chceme spýtať na čas a dátum When will you phone? - At six o clock. (Kedy zavoláš? - O šiestej.) Why - prečo - používame, keď zisťujeme dôvod niečoho Why is Mary taking a taxi? - Because her car isn t working. (Prečo si Mary berie taxík? - Lebo má pokazené auto.) How - ako - používame, keď zisťujeme, akým spôsobom - ďalej how používame, keď sa pýtame na ľudské zdravie alebo šťastie How are you? - I m fine, thanks. (Ako sa máš, - Fajn, ďakujem.) Tvorba otázky Wh- otázky tvoríme tak, že opytovacie zámeno stojí vždy na začiatku otázky. Potom nasleduje klasický slovosled ako pri yes/no otázkach, teda PRÍSUDOK + PODMET: Sloveso byť byť osoba ostatné vetné členy opytovacie zámeno Why is Paul at school? Where are they? Why is he here?

6 Iné pomocné pomocné osoba plnovýznamové ostatné vetné členy opytovacie zámeno Why are they leaving? How will she get there? When will you phone? Prítomný a minulý čas pomocné osoba plnovýznamové ostatné vetné členy opytovacie zámeno How do you get to school? Where does she live? Why did you phone the police? Where did he live? Zopakujte si: 1. Aké sú to wh- otázky? 2. Ako tvoríme wh- otázky so slovesami byť, a inými pomocnými slovesami?? 3. Ako tvoríme wh- otázky v prítomnom a minulom čase?

Angličtina bez knihy a bez pera

Angličtina bez knihy a bez pera Angličtina bez knihy a bez pera Stupeň 3 Katarína Koržová, 2001 Všetky práva vlastníka autorských práv sú vyhradené. Žiadna časť diela nesmie byť kopírovaná, reprodukovaná, verejne používaná alebo šírená

More information

English Welcome Unit. Mgr. Martin Juchelka. Pracovní listy pro SOU, nematuritní obory Angličtina opakování ze ZŠ

English Welcome Unit. Mgr. Martin Juchelka. Pracovní listy pro SOU, nematuritní obory Angličtina opakování ze ZŠ English Welcome Unit Pracovní listy pro SOU, nematuritní obory Angličtina opakování ze ZŠ Mgr. Martin Juchelka Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických

More information

Otázky a zápory: Pri tvorbe otázok a záporov používame pomocné sloveso do: does pre tretiu osobu jednotného čísla a do pre ostatné osoby.

Otázky a zápory: Pri tvorbe otázok a záporov používame pomocné sloveso do: does pre tretiu osobu jednotného čísla a do pre ostatné osoby. PREHĽAD GRAMATIKY 1 PRÍTOMNÝ JEDNODUCHÝ ČAS (lekcia 1 a 3) Prítomný jednoduchý čas používame keď hovoríme o: Veciach, ktoré robíme pravidelne: I play tennis every weekend. Hrám tenis každý víkend He works

More information

aneb Perfektní minulost.

aneb Perfektní minulost. aneb Perfektní minulost. 2013 se v angličtině nazývá Past Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než minulý děj, o kterém hovoříme. Podívejme se

More information

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Vrbická 632, , Liptovský Mikuláš

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Vrbická 632, , Liptovský Mikuláš Stredná odborná škola obchodu a služieb, Vrbická 632, 032 01, Liptovský Mikuláš OSNOVA OBSAHU UČIVA Externá forma štúdia, diaľková dištančná forma vzdelávania Ročník: druhý Trieda: III.B Vyučujúci: Ing.

More information

Anglický jazyk nie len pre pokročilých 2. (krúžok)

Anglický jazyk nie len pre pokročilých 2. (krúžok) Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: 26130130051 číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH

More information

Môže sa to stať aj Vám - sofistikované cielené hrozby Ján Kvasnička

Môže sa to stať aj Vám - sofistikované cielené hrozby Ján Kvasnička Môže sa to stať aj Vám - sofistikované cielené hrozby Ján Kvasnička Territory Account Manager Definícia cielených hrozieb Široký pojem pre charakterizovanie hrozieb, cielených na špecifické entity Často

More information

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacia skúška z anglického jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2013/2014 PART 1 Reading comprehension Pozorne si prečítaj text a potom rozhodni, či vety

More information

: Architectural Lighting : Interiérové svietidlá

: Architectural Lighting : Interiérové svietidlá SEC Lighting : Architectural Lighting : nteriérové svietidlá : Shape Harmony : Tradition The company SEC accepts with enthusiasm the challenges of continuously changing world. n our opinion, luminaries

More information

LV5WDR Wireless Display Receiver Rýchla príručka

LV5WDR Wireless Display Receiver Rýchla príručka LV5WDR Wireless Display Receiver Rýchla príručka 1 1. Predstavenie Wireless display receiver S Wireless display receiver (ďalej len WDR) môžete jednoducho zobrazovať multimediálny obsah (videá, fotografie,

More information

Súkromná jazyková škola Humboldt OBSAH : STRANA : 1. Úvod Podstatné meno (noun) Rod (gender) 8

Súkromná jazyková škola Humboldt OBSAH : STRANA : 1. Úvod Podstatné meno (noun) Rod (gender) 8 OBSAH : STRANA : 1. Úvod 3 2. Podstatné meno (noun) 7 2.1 Rod (gender) 8 2.2 Číslo (number) 13 2.2.1 Tvorba množného čísla 13 2.2.2 Počítateľnosť 17 2.2.3 Počítateľné podstatné mená 18 2.2.4 Nepočítateľné

More information

Nombre: I am not playing. You are not (you aren t) eating. He is not (He isn t) reading. She is not (She isn t) sleeping.

Nombre: I am not playing. You are not (you aren t) eating. He is not (He isn t) reading. She is not (She isn t) sleeping. PRESENT CONTINUOUS Affirmative Negative Interrogative I am (I m) playing. You are (you re) eating He is (He s) reading. She is (She s) sleeping. It is (It s) running. We are (we re) speaking. You are (you

More information

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacie skúšky z anglického jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2005/2006 PART 1 Reading comprehension Pozorne si prečítaj text a potom sa rozhodni, či

More information

aneb Perfekt perfektně.

aneb Perfekt perfektně. aneb Perfekt perfektně. 2013 se v angličtině nazývá Present Perfect, tedy Přítomný perfekt. Patří k časům přítomným, ačkoliv se jistě nejedná o klasický přítomný čas tak, jak jsme zvykĺı z češtiny. jistým

More information

VY_22_INOVACE_54 Present perfect. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8.,9.

VY_22_INOVACE_54 Present perfect. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8.,9. VY_22_INOVACE_54 Present perfect Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8.,9. G: PRESENT PERFECT (předpřítomný čas) now + HAVE/HAS + past participle (3.

More information

OSOBNOSTNÉ ASPEKTY ZVLÁDANIA ZÁŤAŽE

OSOBNOSTNÉ ASPEKTY ZVLÁDANIA ZÁŤAŽE OSOBNOSTNÉ ASPEKTY ZVLÁDANIA ZÁŤAŽE Katarína Millová, Marek Blatný, Tomáš Kohoutek Abstrakt Cieľom výskumu bola analýza vzťahu medzi osobnostnými štýlmi a zvládaním záťaže. Skúmali sme copingové stratégie

More information

Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003

Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003 Návod na použitie: Boxovací stojan DUVLAN s vrecom a hruškou kód: DVLB1003 Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003 User manual: DUVLAN with a boxing bag and a speed bag

More information

Questions Otázky Pracovní list

Questions Otázky Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_136 Questions Otázky Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 3. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa Předmět: Anglický jazyk Výstižný popis

More information

Angličtina bez knihy a bez pera

Angličtina bez knihy a bez pera Angličtina bez knihy a bez pera Katarína Koržová, 2001 Všetky práva vlastníka autorských práv sú vyhradené. Žiadna časť diela nesmie byť kopírovaná, reprodukovaná, verejne používaná alebo šírená v nijakej

More information

GRAMATIKA ANGLICKÉHO JAZYKA V KOCKE

GRAMATIKA ANGLICKÉHO JAZYKA V KOCKE S t r e d n á o d b o r n á š k ol a, Košická 20, 08001 Prešov Olexová Alexandra GRAMATIKA ANGLICKÉHO JAZYKA V KOCKE pre učiteľov anglického jazyka, pre študentov, ktorých cudzí jazyk je anglický, pre

More information

soap operas. a lot in November. watch soap operas? rain a lot in November?

soap operas. a lot in November. watch soap operas? rain a lot in November? Prehľad gramatiky 1 Prítomný čas jednoduchý a prítomný čas priebehový (strany 8-9) Prítomný čas jednoduchý Prítomný čas jednoduchý používame keď hovoríme o: činnostiach, ktoré sa pravidelne opakujú (zvyky,

More information

Nombre: Today is Monday. Yesterday was. Tomorrow will be. Today is Friday. Yesterday was. Tomorrow will be. Today is Wednesday.

Nombre: Today is Monday. Yesterday was. Tomorrow will be. Today is Friday. Yesterday was. Tomorrow will be. Today is Wednesday. Nombre: Days of the week. Read and write. Today is Monday. Yesterday was Tomorrow will be. Today is Friday. Yesterday was Tomorrow will be. Today is Wednesday. Yesterday was Tomorrow will be. Today is

More information

Positive Negative Question I am working. I am not working. Am I working? You. you We. are not cooking. Are. cooking? They. they He. he She. eating?

Positive Negative Question I am working. I am not working. Am I working? You. you We. are not cooking. Are. cooking? They. they He. he She. eating? Worksheet Present continuous Positive Negative Question I am working. I am not working. Am I working? You You you We are cooking. We are not cooking. Are we cooking? They They they He He he She is eating.

More information

Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta

Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta Metodológia a podpora poskytovaná v rámci Dohovoru primátorov a starostov Skúsenosti českých miest Skúsenosti mesta Litoměřice

More information

Nombre: Today is Monday. Yesterday was. Tomorrow will be. Today is Friday. Yesterday was. Tomorrow will be. Today is Wednesday.

Nombre: Today is Monday. Yesterday was. Tomorrow will be. Today is Friday. Yesterday was. Tomorrow will be. Today is Wednesday. Nombre: Days of the week. Read and complete. Today is Monday. Yesterday was Tomorrow will be. Today is Friday. Yesterday was Tomorrow will be. Today is Wednesday. Yesterday was Tomorrow will be. Today

More information

Postup pre zistenie adries MAC a vytvorenie pripojenia. v OS Windows

Postup pre zistenie adries MAC a vytvorenie pripojenia. v OS Windows 1 Postup pre zistenie adries MAC a vytvorenie pripojenia v OS Windows Obsah: a) Zistenie hardwarovych adries MAC Windows 10 str. 2 Windows 8.1 str. 4 Windows 7 str. 6 Windows Vista str. 8 Windows XP str.

More information

Príručka na vyplňovanie

Príručka na vyplňovanie UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., organizačná zložka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky Príručka na vyplňovanie Príkazu na úhradu a Hromadného

More information

IBM Security Framework: Identity & Access management, potreby a riešenia.

IBM Security Framework: Identity & Access management, potreby a riešenia. Juraj Polak IBM Security Framework: Identity & Access management, potreby a riešenia. Nová doba inteligentná infraštruktúra Globalizácia a globálne dostupné zdroje Miliardy mobilných zariadení s prístupom

More information

Passive exercise 2 4C Complete with the PRESENT SIMPLE PASSIVE: a) Those books (use) by our intermediate students.

Passive exercise 2 4C Complete with the PRESENT SIMPLE PASSIVE: a) Those books (use) by our intermediate students. Passive exercise 2 4C Complete with the PRESENT SIMPLE PASSIVE: a) Those books (use) by our intermediate students. b) The exams (correct) in the teacher's room. c) That car (drive) by a professional driver.

More information

IngleseMilano.it Example ESL English Test - Level A1 Elementary. Test 3 - Page 1

IngleseMilano.it Example ESL English Test - Level A1 Elementary. Test 3 - Page 1 A1 MOCK EXAMINATION SECTION I Choose the correct alternatives to complete the sentences. 1. Where for a holiday next summer? a) do you like going b) would you to go c) would you like to go 2. Look at that

More information

Past Simple (regular verbs)

Past Simple (regular verbs) Past Simple (regular verbs) Write the Past Simple form of the verbs below in the correct column. repeat worry finish start phone call miss enjoy visit marry listen cry play hate wash climb live arrive

More information

Fun! FFun! y words. My Picture Dictionary. Free time activities. 1 Complete the words. s i ng in a b a n d. pl b d mes. d cart. m jewe. oll rds.

Fun! FFun! y words. My Picture Dictionary. Free time activities. 1 Complete the words. s i ng in a b a n d. pl b d mes. d cart. m jewe. oll rds. FFun! Fun! My Picture Dictionary Free time activities 1 Complete the words. 1 s i ng in a b a n d m jewe d cart pl b d mes 6 7 8 t fr r b d s oll rds m mo planes 9 10 li to g roll bladi r What is your

More information

SSOS_AJ_2.18_ Budoucí čas (Future)

SSOS_AJ_2.18_ Budoucí čas (Future) Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_2.18_

More information

Expressing Future Vyjadřování budoucnosti Pracovní list

Expressing Future Vyjadřování budoucnosti Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_134 Expressing Future Vyjadřování budoucnosti Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: : Gramatika slovesa Předmět:

More information

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pomocn a slovesa

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pomocn a slovesa Pomocná slovesa Přehled funkcí Leden 2013 Přehled funkcí 1 děje probíhající právě ted 2 děje probíhající, ale ne nutně právě ted 3 děje probíhající dočasně 4 budoucí použití (pevná dohoda) Děje probíhající

More information

VY_32_INOVACE_5 Anglický jazyk Vypracovala: Mgr. Marcela Minaříková Téma: 5.43 Test 4 - Opakování Theme 7 Vznik: duben 2013 Číslo projektu:

VY_32_INOVACE_5 Anglický jazyk Vypracovala: Mgr. Marcela Minaříková Téma: 5.43 Test 4 - Opakování Theme 7 Vznik: duben 2013 Číslo projektu: VY_32_INOVACE_5 Anglický jazyk Vypracovala: Mgr. Marcela Minaříková Téma: 5.43 Test 4 - Opakování Theme 7 Vznik: duben 2013 Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2787 ANOTACE: test pro ověření znalosti učiva

More information

Sledovanie čiary Projekt MRBT

Sledovanie čiary Projekt MRBT VYSOKÉ UČENÍ TECHNIC KÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF T ECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNO LOGIÍ ÚSTAV AUTOMATIZA CE A MĚŘÍCÍ TECHNIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMUNICATION

More information

PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV - Podbanské 2012

PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV - Podbanské 2012 PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV Podbanské 2012 CIEĽ A ZAMERANIE KONFERENCIE : Cieľom konferencie je poskytnúť priestor pre prezentovanie nových a aktuálnych výsledkov vedeckej a výskumnej

More information

Kozmické poasie a energetické astice v kozme

Kozmické poasie a energetické astice v kozme Kozmické poasie a energetické astice v kozme De otvorených dverí, Košice 26.11.2008 Ústav experimentálnej fyziky SAV Košice Oddelenie kozmickej fyziky Karel Kudela kkudela@kosice.upjs.sk o je kozmické

More information

Present continuous tense

Present continuous tense Present continuous tense For actions happening now. When we want to talk about an action that is happening now or at this time (and is unfinished), we use the present continuous tense. We also use this

More information

- DEMONSTRATIVE ADJECTIVES (WHAT S THIS / WHO S THAT)

- DEMONSTRATIVE ADJECTIVES (WHAT S THIS / WHO S THAT) 9 TH GRADE ENGLISH DOSSIER EJE 1: HI, I M PETER - TO BE VERB (PERSONAL INFORMATION) - DEMONSTRATIVE ADJECTIVES (WHAT S THIS / WHO S THAT) - POSSESSIVE ADJECTIVES (MY, YOUR, HIS, HER ) I. VERB TO BE I m

More information

Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou

Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou CZ SK Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou Intuos5 Poznámka: chraňte svůj tablet. Vyměňujte včas hroty pera. Bližší informace najdete v Uživatelském manuálu. Poznámka: chráňte svoj

More information

JEDNODUCHÝ GRAMATICKÝ KOREKTOR

JEDNODUCHÝ GRAMATICKÝ KOREKTOR VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV POČÍTAČOVÉ GRAFIKY A MULTIMÉDIÍ FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT OF COMPUTER GRAPHICS AND

More information

More Multi Step Problems. Miscellaneous Themes

More Multi Step Problems. Miscellaneous Themes More Multi Step Problems Miscellaneous Themes Jelly beans cost $2.00 for 4 packages. There were 25 students. How much money will be needed so that each student can get an equal amount of jellybeans? How

More information

prit_prosty 1 D) I often read English books. B) I often read English book. C) I often reades English books. D) Where do you buy fruit and vegetable?

prit_prosty 1 D) I often read English books. B) I often read English book. C) I often reades English books. D) Where do you buy fruit and vegetable? prit_prosty 1 Otázka: 1 33774 Otázka: 9 33771 Přeložte: Vždy hraje v sobotu tenis. A) He always plays tenis on Saturdays. B) He always play tennis on Saturdays. C) He always plays tennis in Saturday. D)

More information

Učebné osnovy ANGLICKÝ JAZYK

Učebné osnovy ANGLICKÝ JAZYK ŠkVP POJEM ZŠ s MŠ Podolie 804 Učebné osnovy ANGLICKÝ JAZYK Názov predmetu Anglický jazyk Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia Stupeň vzdelania ISCED 2 Dátum poslednej úpravy 2. 9. 2015 UO vypracovali

More information

Unit 2 Exchanging Personal Information

Unit 2 Exchanging Personal Information Unit 2 Exchanging Personal Information 1 Unit 2 Glosses 2 Grammar Notes: Forming Questions 3 Culture/Language Notes: Which Hand Do I Use? 4 Culture Review Unit 2 Reading Questions 5 Which Hand Do I Use?

More information

Understanding the Simple Present and Present Progressive Tenses

Understanding the Simple Present and Present Progressive Tenses Success Center Directed Learning Activity (DLA) Understanding the Simple Present and Present Progressive Tenses G015.1 Directed Learning Activity Understanding the Simple Present and Present Progressive

More information

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Metodicko pedagogické centrum.

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Metodicko pedagogické centrum. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: 26130130051 číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH

More information

Young Learners. Starters. Sample papers. Young Learners English Tests (YLE) Volume Two. UCLES 2013 CE/2051a/3Y11

Young Learners. Starters. Sample papers. Young Learners English Tests (YLE) Volume Two. UCLES 2013 CE/2051a/3Y11 Young Learners Young Learners English Tests (YLE) Sample papers Starters 2 Volume Two UCLES 2013 CE/2051a/3Y11 Introduction Cambridge English: Young Learners is a series of fun, motivating English language

More information

Krok za krokom k maturite Angličtina gramatika

Krok za krokom k maturite Angličtina gramatika Krok za krokom k maturite Angličtina gramatika Aj v tlačenej verzii. Objednať si môžete na stránke www.fragment.sk Ďalšie e-knihy v edícii: Krok za krokom k maturite Matematika Krok za krokom k maturite

More information

www inglesemilano.it IngleseMilano.it Example ESL English Test - Level A1 Elementary Test 1 - Page 1 A1 MOCK EXAMINATION

www inglesemilano.it IngleseMilano.it Example ESL English Test - Level A1 Elementary Test 1 - Page 1 A1 MOCK EXAMINATION A1 MOCK EXAMINATION Choose the correct alternative to complete the sentences. 1. Tony.. up early on Sunday mornings. a) is get sometimes b) sometimes get c) sometimes gets 2. At the moment he.. a) is sleeping

More information

Nombre: RED GREEN BLUE YELLOW PINK ORANGE. Color according to the instructions. Count and write the number. Celia Rodríguez Ruiz

Nombre: RED GREEN BLUE YELLOW PINK ORANGE. Color according to the instructions. Count and write the number. Celia Rodríguez Ruiz Color according to the instructions. RED BLUE ORANGE GREEN YELLOW PINK Count and write the number Read the sentences and color the picture The car is red. The cloud is blue. The dog is brown. The bird

More information

Sprievodca aktiváciou zariadenia HikVision

Sprievodca aktiváciou zariadenia HikVision Sprievodca aktiváciou zariadenia HikVision Možnosti aktivácie zariadenia HikVision Aktivácia pomocou web prehliadača: Zariadenia HikVision (IP kamery od verzie firmvéru 5.3.0 a DVR + NVR od verzie firmvéru

More information

CLE CIPI INGLÉS - Ejemplos de Ítems y Tareas Texto 1 Comprensión Lectora

CLE CIPI INGLÉS - Ejemplos de Ítems y Tareas Texto 1 Comprensión Lectora CLE CIPI INGLÉS - Ejemplos de Ítems y Tareas Texto 1 Comprensión Lectora 1 2 TAREA 1: Choose the best option (A, B or C). Write a tick () next to it. Example: This text is about... A. a circus. B. a zoo.

More information

Tematický výchovno-vzdelávací plán z anglického jazyka pre 2.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Anglický jazyk ISCED 1 príloha)

Tematický výchovno-vzdelávací plán z anglického jazyka pre 2.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Anglický jazyk ISCED 1 príloha) Tematický výchovno-vzdelávací plán z anglického jazyka pre 2ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Anglický jazyk ISCED 1 príloha) Spracovaný v rámci projektu: E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese

More information

MAY 1. Possibility (50%): He may win (Puede que él gane) 2. Permission May I go out? (Tendría permiso?) You may go out.

MAY 1. Possibility (50%): He may win (Puede que él gane) 2. Permission May I go out? (Tendría permiso?) You may go out. MODAL VERBS Autor: Enrique Hinojosa CAN 1. Ability: I can swim 2. Permission: Can I go out? / You can go out 3. Prohibition: You can t stay here 4. Request: Can you close the door, please? 5. Offers: Can

More information

LEG BANDAGE Bandáž dolných končatín

LEG BANDAGE Bandáž dolných končatín LEG BANDAGE Bandáž dolných končat atín AIM OF THE LESSON Being able to manage the communication with the patient while applying leg bandage. Zvládnu dnuť komunikáciu s pacientom pri prikladaní bandáže

More information

CHAPTER 1. Present Time

CHAPTER 1. Present Time CHAPTER 1 Present Time CONTENTS Preview 1-1 The simple present and the present progressive (CG-17.1) 1-2 Forms of the simple present and the present (CG-17.2) 1-3 Frequency adverbs(cg-17.3) 1-4 Singular

More information

SOME SUGAR, PLEASE! TEACHER S NOTES INTRODUCTION

SOME SUGAR, PLEASE! TEACHER S NOTES INTRODUCTION 1 SOME SUGAR, PLEASE! INTRODUCTION The unit Some sugar, please! has been designed for students of English studying in the third cycle of primary education. The linguistic contents are mainly related to

More information

Codebook for Child Restraint Systems. Prepared by Lindsay Foster, JD

Codebook for Child Restraint Systems. Prepared by Lindsay Foster, JD Codebook for Child Restraint Systems Prepared by Lindsay Foster, JD 1 Codebook for Child Restraint Systems Created February 7, 2014 This codebook describes the variables in a dataset that examines variation

More information

Past Simple & Past Continuous. Exercises

Past Simple & Past Continuous. Exercises Past Simple & Past Continuous Exercises The following document is a brief description and a series of exercises for practicing the past simple and the past continuous in order to improve your knowledge

More information

Modal verbs are a special group of auxiliary verbs. They don t express facts, we use them before other verbs to

Modal verbs are a special group of auxiliary verbs. They don t express facts, we use them before other verbs to MODAL VERBS 1º Bachillerato Modal verbs are a special group of auxiliary verbs. They don t express facts, we use them before other verbs to express attitudes, opinions and judgements of events: permission,

More information

ENGLISH FILE Elementary

ENGLISH FILE Elementary 2 Grammar, Vocabulary, and Pronunciation A GRAMMAR 1 Tick ( ) the correct sentence. Example: A Roald Dahl is a author. B Roald Dahl is an author. 1 A It s a house. B It s an house. 2 A These is our classroom.

More information

NIETZSCHEHO NADČLOVEK

NIETZSCHEHO NADČLOVEK TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE FILOZOFICKÁ FAKULTA NIETZSCHEHO NADČLOVEK BAKALÁRSKA PRÁCA RASTISLAV HRUŠOVSKÝ TRNAVA 2008 TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE FILOZOFICKÁ FAKULTA katedra filozofie NIETZSCHEHO NADČLOVEK

More information

Starters classroom activities

Starters classroom activities Young Learners Starters classroom activities These activities are based on topics from the Cambridge English: Starters Word List Picture Book. UCLES 2015 CE/3552/6Y01 Cambridge English: Starters Worksheet

More information

UNIT TOPIC. Look at the pictures in the unit. Tick ( ) three things this unit is about.

UNIT TOPIC. Look at the pictures in the unit. Tick ( ) three things this unit is about. UNIT 5 ON THE JOB IN THIS UNIT YOU learn language to talk about jobs, workplaces and schedules, and to tell the time read an article about different people s jobs learn to get someone s attention, for

More information

What do these words mean? Use it can or it can t (and a dictionary if necessary)!

What do these words mean? Use it can or it can t (and a dictionary if necessary)! What do these words mean? Use it can or it can t (and a dictionary if necessary)! If something is. 1. washable, it can be washed. 2. unbreakable, it can t... 3. edible, it... 4. unusable, it... 5. invisible,

More information

ENGLESKI U TURIZMU B1 additional grammar exercises PRESENT SIMPLE / PRESENT CONTINUOUS

ENGLESKI U TURIZMU B1 additional grammar exercises PRESENT SIMPLE / PRESENT CONTINUOUS ENGLESKI U TURIZMU B1 additional grammar exercises PRESENT SIMPLE / PRESENT CONTINUOUS 1. Write DON T, DOESN T, ISN T, AREN T or AM NOT in the blank space in each sentence: a. He isn t listening to the

More information

ANGLICKÝ JAZYK 2. ročník. 3 hodiny týždenne/ 99 hodín ročne

ANGLICKÝ JAZYK 2. ročník. 3 hodiny týždenne/ 99 hodín ročne ANGLICKÝ JAZYK 2. ročník 1 hodina týždenne 33 vyučovacích hodín ročne 1. Charakteristika učebného predmetu a jeho význam v obsahu vzdelávania Záujem o štúdium anglického jazyka v posledných rokoch stále

More information

KONTAKT CHEMIE Kontakt PCC

KONTAKT CHEMIE Kontakt PCC Cleaner and flux remover for printed circuit boards KONTAKT CHEMIE Kontakt PCC Technical Data Sheet KONTAKT CHEMIE Kontakt PCC Page 1/2 Description: Mixture of organic solvents. General properties and

More information

Fill each of the numbered blanks in the following passage. Use only one word in each space.

Fill each of the numbered blanks in the following passage. Use only one word in each space. Page 1/5 A. LISTENING COMPREHENSION You will hear a woman talking about what happened on the night a serious storm struck Britain. For questions 1-5 fill in the missing information. Only one word is necessary

More information

Unit 16. FUTURE TIME CLAUSES (podraďovacie súvetia s vedľajšou vetou príslovkového určenia času, budúci čas)

Unit 16. FUTURE TIME CLAUSES (podraďovacie súvetia s vedľajšou vetou príslovkového určenia času, budúci čas) Unit 16 FUTURE TIME CLAUSES (podraďovacie súvetia s vedľajšou vetou príslovkového určenia času, budúci čas) Conjunction + subordinate clause, + main clause. (spojka) (vedľajšia veta) (hlavná veta) When

More information

I was scared when I heard the loud thunder. Because scared and afraid are synonyms, I can say, I was afraid when I heard the loud thunder.

I was scared when I heard the loud thunder. Because scared and afraid are synonyms, I can say, I was afraid when I heard the loud thunder. LA.2.1.6.7 Vocabulary Instructional Routine: Synonyms Preparation/Materials: Word Cards (swift, fast, unhappy, sad, scared, afraid). 2 Italicized type is what the teacher does Bold type is what the teacher

More information

ESL 3 8 8 + 1 62 QUESTION 62 ANSWER 8 LUCKY CARDS

ESL 3 8 8 + 1 62 QUESTION 62 ANSWER 8 LUCKY CARDS Speaking Cards ESL Card Game For 3 8 players Age: 8 + Level of English: High Beginners or False Beginners (at least 1 year of learning English) 62 QUESTION cards, 62 ANSWER cards, 8 LUCKY CARDS (together:

More information

Fry s Picture Nouns. Unique Teaching Resources All Rights Reserved Page 1

Fry s Picture Nouns. Unique Teaching Resources All Rights Reserved Page 1 Fry s Picture Nouns 1. boy 21. cat 41. bread 61. bush 81. farmer 2. girl 22. dog 42. meat 62. flower 82. policeman 3. man 23. bird 43. soup 63. grass 83. cook 4. woman 24. fish 44. apple 64. plant 84.

More information

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTIAGO APÓSTOL

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTIAGO APÓSTOL Resolución de Aprobación No 04344 del 18 de Noviembre 20 Present Perfect exercises - regular verbs The Present Perfect: have/has + Past Participle I have listened to the song. (Present Perfect, 1. person

More information

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola. Přijímací test na střední školu. Anglický jazyk

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola. Přijímací test na střední školu. Anglický jazyk Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola varianta A Přijímací test na střední školu Anglický jazyk I. ČTENÍ Pozorně si přečti text a úkoly k textu 1-5. Rozhodni, která z daných možností je

More information

Timetable MSR+CEZ CIRCUIT TROPHY & FIA GT SERIES 2014

Timetable MSR+CEZ CIRCUIT TROPHY & FIA GT SERIES 2014 FIA CENTRAL EUROPEAN ZONE CIRCUIT TROPHY 2014 (CEZ) SLOVAKIA RING 21. 24.8.2014 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE GENERAL INFORMATION CONTACT INFORMATION SLOVAKIA RING AGENCY, s.r.o. Orechová Potôň 800 930 02 Slovakia

More information

A Pretty Face. 1 Zoe is angry

A Pretty Face. 1 Zoe is angry A Pretty Face 1 Zoe is angry Zoe is seventeen years old. She works in a bookstore, in the little town of Newport. Zoe likes books and she likes her work. But after work she likes to act in plays with the

More information

1) To take a picture is fun. It is fun to take a picture. it To master English grammar is difficult. It is difficult to master English grammar.

1) To take a picture is fun. It is fun to take a picture. it To master English grammar is difficult. It is difficult to master English grammar. 3 1) To take a picture is fun. It is fun to take a picture. it To master English grammar is difficult. It is difficult to master English grammar. English grammar is diffcult to master. 2) My dream is to

More information

Talking about the past Past Simple

Talking about the past Past Simple Talking about the past Past Simple We use the Past Simple to talk about something that happened and finished in the past, a completed action. We usually say or know when the action happened. The moment

More information

Scuola Primaria Statale Don Milani. Classe IV A. (Anno Scolastico 2013/2014)

Scuola Primaria Statale Don Milani. Classe IV A. (Anno Scolastico 2013/2014) Scuola Primaria Statale Don Milani Classe IV A (Anno Scolastico 2013/2014) PRESENT CONTINUOUS: USE and FORM PRESENT CONTINUOUS: USE -Read. Hi! I'm the Present continuous guy. I'm here to tell you what

More information

What do these modals express in each sentence?

What do these modals express in each sentence? What do these modals express in each sentence? 1. How many people can be seated in this hall? 2. Can I help you? 3. I can ski quite well. 4. You can t park your car here. 5. She can be very nice if she

More information

WLA-5000AP. Quick Setup Guide. English. Slovensky. Česky. 802.11a/b/g Multi-function Wireless Access Point

WLA-5000AP. Quick Setup Guide. English. Slovensky. Česky. 802.11a/b/g Multi-function Wireless Access Point 802.11a/b/g Multi-function Wireless Access Point Quick Setup Guide 1 5 Česky 9 Important Information The AP+WDS mode s default IP address is 192.168.1.1 The Client mode s default IP is 192.168.1.2 The

More information

Gold Reading & Writing Sample Test

Gold Reading & Writing Sample Test Center Number Candidate Number Gold Reading & Writing Sample Test There are 50 questions. You have 40 minutes. You will need a pen or pencil. My name is:... DC (LEG/AR) 68239/3 CaMLA 2012 Blank Page 2

More information

DISTANCE TIME GRAPHS. Edexcel GCSE Mathematics (Linear) 1MA0

DISTANCE TIME GRAPHS. Edexcel GCSE Mathematics (Linear) 1MA0 Edexcel GCSE Mathematics (Linear) 1MA0 DISTANCE TIME GRAPHS Materials required for examination Ruler graduated in centimetres and millimetres, protractor, compasses, pen, HB pencil, eraser. Tracing paper

More information

Tom had 5 toy cars. His dad gave him 3 more toy cars. How many toy cars did Tom have in all?

Tom had 5 toy cars. His dad gave him 3 more toy cars. How many toy cars did Tom have in all? How many and in all? How many more than? How many are left? Tom had 5 toy cars. His dad gave him 3 more toy cars. How many toy cars did Tom have in all? 7 birds were in a tree. 2 more birds flew to the

More information

ALISON Akadémia ALISON v oblakoch. úvod do Cloud Computing

ALISON Akadémia ALISON v oblakoch. úvod do Cloud Computing ALISON Akadémia 2010 ALISON v oblakoch úvod do Cloud Computing Ivan Masný, CISM 01.10.2010 Vieme o čom hovoríme? Cloud Computing Vieme o čom hovoríme? Výkladový terminologický slovník elektronických komunikácií

More information

Defining and Non-defining Relative Clauses

Defining and Non-defining Relative Clauses LING LIANG CHURCH M H LAU SECONDARY SCHOOL S4 Bridging Course English Grammar Exercise 4 Defining and Non-defining Relative Clauses We use relative clauses to give additional information. A Defining relative

More information

Review 1. Review 2. Countable/Uncountable Nouns 6. How Many/Much and Quantifiers 10. Sentence Structures 14

Review 1. Review 2. Countable/Uncountable Nouns 6. How Many/Much and Quantifiers 10. Sentence Structures 14 Contents 1 2 3 4 Countable/Uncountable Nouns 6 How Many/Much and Quantifiers 10 Sentence Structures 14 Coordinating Conjunctions---And, But, and Or 18 Review 1 22 5 6 7 8 Advice Modals 24 Necessity Modals

More information

DIDAKIS- ENGLISH ASSESSMENT TEST

DIDAKIS- ENGLISH ASSESSMENT TEST 1. Where you from? a) is b) are c) am d) have 2. This is my friend. name is Peter. a) Her b) Our c) Yours d) His 3. Mike is. a) A friend of mine b) A my friend c) Friend my d) Mine friend 4. My brother

More information

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES PRIESTOROVÝ

More information

Female Child s date of birth: Last name: State/ Province: Home telephone number:

Female Child s date of birth: Last name: State/ Province: Home telephone number: 27 Ages & Stages Questionnaires 25 months 16 days through 28 months 15 days Month Questionnaire Please provide the following information. Use black or blue ink only and print legibly when completing this

More information

Active and Passive Voice Exercise

Active and Passive Voice Exercise Active and Passive Voice Exercise. 1. Ms Sullivan teaches us grammar. 2. The teacher praised him. 3. The firemen took the injured to the hospital. 4. An earthquake destroyed the town. 5. The boy s work

More information

BUSEL 2015-2016 ACADEMIC YEAR ELEMENTARY EXAM TASK TYPES

BUSEL 2015-2016 ACADEMIC YEAR ELEMENTARY EXAM TASK TYPES The Elementary exams will have all or some the following task types. READING SECTION TIPS FOR THE READING SECTION DO practise reading English as much as possible. revise the topics, grammar and vocabulary

More information

1 We were very happy there. 2 He was right. 3 She was at the party. 4 You were at home last night.

1 We were very happy there. 2 He was right. 3 She was at the party. 4 You were at home last night. Cviení Pítomný as prostý sloveso to be Utvote otázky k následujícím vtám a použijte krátkou kladnou nebo zápornou odpov. 1 It s raining. 2 They re at school. 3 She is in Paris now. 4 You are tired. 5 I

More information

ENGELSKA NIVÅTEST (1) Medel Sid 1(7)

ENGELSKA NIVÅTEST (1) Medel Sid 1(7) Medel Sid 1(7) Namn: Poäng: Nivå : Adress: Tel: Complete each sentence with one item from those given below. Use each item once only. Note: Each question has One mark. You must have all words in the correct

More information

Učebné osnovy z anglického jazyka pre 4.ročník ZŠ

Učebné osnovy z anglického jazyka pre 4.ročník ZŠ Názov projektu E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Kód ITMS projektu 26110130184 Kód výzvy Číslo Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľ OPV-2008/1.1/03-SORO 142/2009/1.1/OPV Základná škola Námestovo

More information

Football is the most exciting sport in the world. Contents. Language Analysis

Football is the most exciting sport in the world. Contents. Language Analysis Year 5 Lesson 23 Football is the most exciting sport in the world. Grammar & Functions Aims Making comparisons Contents Grammar The superlative form of longer adjectives (the most + adjective) Vocabulary

More information