Senast uppdaterad Svensk-engelsk-persiska arbetsmarknadsordlista

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Senast uppdaterad Svensk-engelsk-persiska arbetsmarknadsordlista"

Transcription

1 Senast uppdaterad Svensk-engelsk-persiska arbetsmarknadsordlista Denna ordlista uppdateras fortlöpande. Listan är uppdelad i ord som är speciella för arbetsmarknaden samt ord som är speciella för etableringsuppdraget.

2 Sida: 1 av 5 ORDLISTA Svenskt ord Engelska Persiska Arbetsmarknadstermer واژگان ويژه ی بازاز کار کمک ھزينه ی فعاليت grant, Aktivitetsstöd activity استخدام Anställning Employment کارورز Arbetsför employable, fit for work Arbetsförberedande aktiviteter employment preparation activities فعاليت ھای ويژه ی آمادگی کار مشاور کاريابی Arbetsförmedlare employment officer کارفرما Arbetsgivare employer گواھی نامه ی کارفرما Arbetsgivarintyg employers certificate تجربه ی کار Arbetslivserfarenhet work experience Arbetslivsinriktad rehabilitering Employability Rehabilitation توان بخشی کاری غرامت بيکاری Arbetslöshetsersättning Unemployment benefit بيمه ی بيکاری Arbetslöshetsförsäkringen unemployment insurance صندوق بيمه ی بيکاری Arbetslöshetskassan unemployment insurance fund برنامه ی سياسی بازار کار Arbetsmarknadspolitiskt program labour market programme کارآموزی Arbetspraktik Work experience کارجو Arbetssökande jobseeker,applicant شرايط کار Arbetsvillkor working conditions باطل Avanmälan cancellation notice حاظرخدمت Avstängning suspension dagpenning (dagersättning) daily benefit, daily unemployment insurance benefit, day-rate مستمری روزانه

3 Sida: 2 av 5 ORDLISTA Svenskt ord Engelska Persiska بازنشستگی زود رس پاره وقت Delpension partial pension کارپاره وقت Deltidsarbete part-time work روزھای قابل Ersättningsdagar Days of compensation Ersättningsperiod Compensation period زمان غرامت Fribelopp (gräns för hur mycket du får tjäna innan ersättning sänks) free amount درآمد موجه (مبلغی که قبل از کسر غرامت فرد می تواند درآمد داشته باشد) مبلغ پايه grundbelopp Basic benefit rate شرايط اوليه grundvillkor Basic conditions برنامه ی اجرايی Handlingsplan action plan غرامت بيکاری Inkomstrelaterad ersättning Income related compensation کارموقت آغاری Instegsjobb Entry recruitment incentive گواھی Intyg certificate زمان بدون غرامت Karensdagar / karenstid qualifying period شناسايی و ثبت Kartläggning Intensive survey کارت صندوق بيکاری Kassakort Unemployment benefit card قرارداد جمعی شرايط کار kollektiv avtal collective agreement kvalifikationer طي qualifications مزايا شرا Wage subsidies Lönebidrag کمک ھزينه ی حقوق (به کارفرما) Practical skills development Praktisk kompetensutveckling پيشرفت عملی مھارت Prova på plats On site test آزمون در محل/امتحان کار در محل Validation Validering ارزشيابی yrkesskadeförsäkring Yrkeskompetensbedömning occupational/work injury insurance Evaluation of professional competence بيمه ی صدمات ناشی از کار تشخيص مھارت کاری خبرگی yrkesvana Work experience

4 Sida: 3 av 5 ORDLISTA Svenskt ord Engelska Persiska زمان قابل انباشتن överhoppningsbar tid Exempt period

5 Sida: 4 av 5 Etableringsreformenspeciella ord Svenska Engelska Persisika Aktör, anordnare Actor دايرکننده فعاليت برقرار کننده ی فعاليت Employment arbetsförberedande insatser preparation activities فعاليت ھای ويژه ی آمادگی کاری Avslag refusal, rejection جواب رد Avslagsbeslut på Decision to reject (etableringsplan) plan) (Introduction تصميم رد به تفاضای برنامه ی جا افتادن در بازار کار گزارش تغيير برنامه اجرايی avvikelserapport Deviation report اقامت Bosättning place of residence مستمری روزانه dagpenning /dagersättning daily benefit Ersättning Benefit غرامت Etablering Introduction جاافتادن Etableringsersättning Introduction benefit مستمری جا افتادن در بازار کار Etableringsinsatser Introduction activity فعاليت در مورد جا افتادن دربازار کار Etableringslots Introduction guide مرکز راھنمايی جستجوی کار Etableringsplan Introduction plan برنامه ی ويژه ی جاافتادن در بازار کار Introduction Etableringssamtal Interview گفتگوی ويژه ی جاافتادن در جامعه و بازار کار etableringsstrategi Introduction strategy استراتژی ويژه ی جاافتادن در جامعه و بازار کار Etableringssökande Applicant for Introduction benefit متقاضی برنامه ی ويژه ی جاافتادن در بازار کار Etableringstillägg Supplementary introduction benefit کمک مالی اضافی برنامه ی ويژه ی جاافتادن در جامعه و بازار کار Icke valsalternativ etableringslots Non optional Introduction guide گرينه ی اجباری مرکز راھنمايی جا افتادن جامعه و بازار کار Intyg Certificate گواھی Communication of Kommunicering av (beslut) decision در تماس بودن (به سبب اعالم تصمبم) کارفرمای مکمل Kompletterande aktör Additional actor راھنمای راھنمايی جا افتادن جامعه و بازار کار Lots Guide کسر Nedsättning ( av ersättning) reduction تصميم کسر غرامت Nedsättningsbeslut Reduction Nyanländ New arrival تازه وارد تازه وارد شده Valfrihetssystem free choice system (for introduction guides) سيستم آزاد انتخاب در راھنمايی جستجوی کار لغو فسخ باطل کردن återkalla, Indragning withdraw / cancel ترميم بازيافت Återkrav Recovery

6 Sida: 5 av 5 Etableringsreformenspeciella ord Svenska Engelska Persisika Special termer Etableringsersättning för medverkan (EEM) Etableringsersättning för deltagande(eep) Introduction Benefit for contribution Introduction Benefit for participation واژگان ويژه مستمری جا افتادن در جامعه و بازار کار به سبب ھمکاری(ا ا ام) مستمری جا افتادن درجامعه و بازار کار به سبب شرکت (ا ا پ) Övriga ord för nyanlända واژگان ويژه جھت تازه واردين به سوئد Samhällsorientering civic orientation اطالعات ويژه ی مفبد اجتماعی Svenska för invandrare Swedish for immigrants ربان سوئدی برای مھاجرين Bostadsersättning Supplementary compensation for housing کمک مالی جھت مسکن گفتگوی ويژه ی ثبت نام تماس جھت اعالم تصميم Inskrivningssamtal Kommunicering av beslut Introduction interview Communication of decision Samverkanspart Cooperation partner طرف ھمکاری Occupational Tjänstedeklaration Declaration مشخصات شغلی Uppgiftskyldighet Obligation to report مسئوليت گزارش وظيفه ی گزارش Employment Yrkesförberedande utbildning preparation training آموزش حرفه ای آموزش بزرگساالن Vuxen utbildning Education for adults

Senast uppdaterad Svenska-engelska-dari arbetsmarknadsordlista

Senast uppdaterad Svenska-engelska-dari arbetsmarknadsordlista Senast uppdaterad 2010-12-16 Svenska-engelska-dari arbetsmarknadsordlista Denna ordlista uppdateras fortlöpande. Listan är uppdelad i ord som är speciella för arbetsmarknaden samt ord som är speciella

More information

Senast uppdaterad 2010-12-16 Svensk-engelsk-arabisk arbetsmarknadsordlista

Senast uppdaterad 2010-12-16 Svensk-engelsk-arabisk arbetsmarknadsordlista Senast uppdaterad 2010-12-16 Svensk-engelsk-arabisk arbetsmarknadsordlista Denna ordlista uppdateras fortlöpande. Listan är uppdelad i ord som är speciella för arbetsmarknaden samt ord som är speciella

More information

Välkommen till Arbetsförmedlingen! Information till dig som är arbetssökande Engelska

Välkommen till Arbetsförmedlingen! Information till dig som är arbetssökande Engelska Välkommen till Arbetsförmedlingen! Information till dig som är arbetssökande Engelska In Platsbanken (the Job Bank) vacancy database you can seek work and subscribe to job ads. Here you can find a large

More information

(Online application) Online-application for the Scholarship Programme : Research Grants for Doctoral Candidates and Young Academics and Scientists

(Online application) Online-application for the Scholarship Programme : Research Grants for Doctoral Candidates and Young Academics and Scientists مراحل و جزي يات درخواست بورس (DAAD) صورت ا ن لاين (Online application) دا ا د به Online-application for the Scholarship Programme : Research Grants for Doctoral Candidates and Young Academics and Scientists

More information

Sickness benefit [Sjukpenning]

Sickness benefit [Sjukpenning] Sickness benefit [Sjukpenning] You are entitled to sickness benefits from Försäkringskassan [the Swedish Social Insurance Agency] when you cannot work due to illness. You can receive sickness benefits

More information

INVITATION TO BID FOR SUPPLY AND INSTALATION OF 4 WATER PUMPS SOLAR SYSTEMS & 4 SPARE SOLAR WATER PUMPS

INVITATION TO BID FOR SUPPLY AND INSTALATION OF 4 WATER PUMPS SOLAR SYSTEMS & 4 SPARE SOLAR WATER PUMPS INVITATION TO BID FOR SUPPLY AND INSTALATION OF 4 WATER PUMPS SOLAR SYSTEMS & 4 SPARE SOLAR WATER PUMPS درخواست آفر برای تھيه و نصب چھار سيت واتر پمپ با سيستم انرژی آفتابی و چھار سيستم اضافه Date: September

More information

Development allowance and activity grant [Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning]

Development allowance and activity grant [Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning] Development allowance and activity grant [Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning] If you are participating in a labour market programme, you are eligible for development allowance or an activity grant.

More information

Housing supplement [Bostadstillägg]

Housing supplement [Bostadstillägg] Information from Försäkringskassan, 01.01.2010 Housing supplement [Bostadstillägg] if you have activity compensation [aktivitetsersättning] or sickness compensation [sjukersättning] [till dig som har aktivitetsersättning

More information

توضيحات : // ID: your Student ID مثال: // ID: o o

توضيحات : // ID: your Student ID مثال: // ID: o o به نام خدا دانشگاه صنعتی شريف دانشکده مهندسی کامپيوتر درس مبانی برنامهسازی پيک شادی (تمرين سری دوم) سال نو مبارک توضيحات : قبل از شروع موارد زير را به دقت بخوانيد. در خط اول هر يک از برنامهها شماره دانشجويی

More information

THE MARRIAGE REGISTRATION BETWEEN AN IRANIAN WOMAN AND A MAN OF FOREIGN NATIONALITY

THE MARRIAGE REGISTRATION BETWEEN AN IRANIAN WOMAN AND A MAN OF FOREIGN NATIONALITY FORM # 412 بسمه تعالي 1250 23 rd St NW Suite # 200 WASHINGTON, DC 20037 TEL: (202) 965-4990-4, FAX: (202) 965-1073 WWWDAFTARORG, E-MAIL ADDRESS: INFO@DAFTARORG فرم شماره : 214 THE MARRIAGE REGISTRATION

More information

Benefits while you are unemployed

Benefits while you are unemployed Page: 1 of 11 Ersättning vid arbetslöshet Information om arbetslöshetsförsäkringen 2013-09 Engelska Benefits while you are unemployed Information about unemployment insurance. What is unemployment benefit?

More information

POLICE WOMEN COUNCILS IN AFGANISTAN News for IAWP Members from President Townsley November 2014

POLICE WOMEN COUNCILS IN AFGANISTAN News for IAWP Members from President Townsley November 2014 POLICE WOMEN COUNCILS IN AFGANISTAN News for IAWP Members from President Townsley November 2014 In October 2014, a workshop was held to guide and advise on creating Police Women Councils (PWC) in Afghanistan.

More information

Find your new job through us

Find your new job through us Sida: 1 av 7 Engelska New at the Employment Office (text version of the film on ny.arbetsformedlingen.se) Find your new job through us Welcome to the Employment Service Here you will find information about

More information

آزمایش نیوتن در سال 1666

آزمایش نیوتن در سال 1666 آزمایش نیوتن در سال 1666 شش رنگ تولید شده پس از شکست Violet, Blue, Green, Yellow, Orange, Red دو نوع مشخصه برای نور Achromatic light آنچه بیننده در تصاویر خاکستری می بیند..1 Gray level تنها شدت نور )Intensity(

More information

Introduction benefit- for you who are newly arrived in Sweden

Introduction benefit- for you who are newly arrived in Sweden Sida: 1 av 5 Etableringsersättning - för dig som är ny i Sverige Engelska Introduction benefit- for you who are newly arrived in Sweden This information is for you who are covered by the act on establishment

More information

CONFIGURING CLIENT ACCESS SERVERS

CONFIGURING CLIENT ACCESS SERVERS 1 CONFIGURING CLIENT ACCESS SERVERS 2 How Client Access Works Domain Controller Client Access Server 3 Mailbox Server 4 RPC/MAPI 1 2 RPC/MAPI HTTPS IMAP4 POP3 MAPI (Messaging Application Program Interface)

More information

*Corresponding Author. (Received: January 27, 2010 Accepted in Revised Form: October 20, 2011)

*Corresponding Author. (Received: January 27, 2010 Accepted in Revised Form: October 20, 2011) VIBRATION MECHANISM OF 13 TH CENTURY HISTORICAL MENAR-JONBAN MONUMENT IN IRAN N. Hosseinzadeh* Structural Engineering Research Center, International Institute of Earthquake Engineering and Seismology (IIEES),

More information

مقدمه : کند. tar -xvzf squid-*-src.tar.gz cd squid -* ./configure make make install. ./configure --help. cache_dir

مقدمه : کند. tar -xvzf squid-*-src.tar.gz cd squid -* ./configure make make install. ./configure --help. cache_dir مقاله : نصب سريع Accelerator) Squid (Proxy Server and Web نويسنده : حميدرضا معينی به نام خدا مقدمه : امروزه اينترنت به يکی از رسانه های قدرتمند جامعه تبديل شده است. عاملی که باعث شده اينترنت ت ا اي ن ح

More information

Nursing Care Theories / Models for prevention of renal diseases

Nursing Care Theories / Models for prevention of renal diseases Nursing Care Theories / Models for prevention of renal diseases / عيسي محمدي / دانشكده علوم پزشكي دانشگاه تربيت مدرس Theories / Models تعريف اهميت و نقش ** شكل نظام يافته منسجم فرموله شده دانش ** شاخص

More information

Unemployment. Benefits for the unemployed

Unemployment. Benefits for the unemployed Unemployment Benefits for the unemployed Contents Unemployment 1 Benefits for the unemployed 2 When you become unemployed 2 Unemployment allowance 2 Labour market subsidy 4 Integration assistance for immigrants

More information

UNDERSTAND THE RULES AND FOCUS ON finding a JOB

UNDERSTAND THE RULES AND FOCUS ON finding a JOB UNDERSTAND THE RULES AND FOCUS ON finding a JOB UNDERSTAND THE RULES In this folder we have collected the rules you need to know about in order to obtain unemployment benefit. When you have read the folder

More information

نام دوره 07-214: Configuring Advanced Windows Server 4714 Services

نام دوره 07-214: Configuring Advanced Windows Server 4714 Services پانيذ نماینده برتر سرفصل آموزشی کد: PTR-PR-0000 مرکز آموزش پانيذ برند برتر آموزش IT در استان خوزستان انستيتو ایزایران از شرکتهای وابسته به وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح انستيتو ایزایران دارای رتبه

More information

BASED ON FIVE CATEGORIES OF SOCIAL WELFARE MODELS IN EUROPE. Main legislative frameworks on chronic diseases, mental health and employment

BASED ON FIVE CATEGORIES OF SOCIAL WELFARE MODELS IN EUROPE. Main legislative frameworks on chronic diseases, mental health and employment REPORT ON THE COMPARISON OF THE AVAILABLE STRATEGIES FOR PROFESSIONAL INTEGRATION AND REINTEGRATION OF PERSONS WITH CHRONIC DISEASES AND MENTAL HEALTH ISSUES BASED ON FIVE CATEGORIES OF SOCIAL WELFARE

More information

Introduction to an English-language version of ArbetSam materials

Introduction to an English-language version of ArbetSam materials Written by Kerstin Sjösvärd, Projekt manager English translation by Alexander Braddell Introduction to an English-language version of ArbetSam materials Introduction to an English language version of ArbetSam

More information

برای ا زمون ا ناليز واريانس رگرسيون گزينه را در انتهای اين کادر محاوره انتخاب کنيد. پيش بينی شده و باقيمانده ها را برای هر يک از الگوهای انتخاب شده به

برای ا زمون ا ناليز واريانس رگرسيون گزينه را در انتهای اين کادر محاوره انتخاب کنيد. پيش بينی شده و باقيمانده ها را برای هر يک از الگوهای انتخاب شده به به نام او که ا رام بخش دلهاست رگرسيون غير خطی دو متغيره بررسی و شناخت رفتار بين متغيرها اساس کار رگرسيون است. معمولا دو متغير نسبت به هم رفتارهای متفاوتی دارند. بهتر است پيش از پرداختن به تحليل رفتارهای

More information

Financial support for jobseekers A LL YO U N EED TO KNOW A BOUT U N EMPLOYMENT I N SUR A N CE

Financial support for jobseekers A LL YO U N EED TO KNOW A BOUT U N EMPLOYMENT I N SUR A N CE Financial support for jobseekers A LL YO U N EED TO KNOW A BOUT U N EMPLOYMENT I N SUR A N CE 1 What is unemployment insurance? 3 Who does what? 3 When are you entitled to unemployment benefit? 4 What

More information

Sickness compensation [Sjukersättning]

Sickness compensation [Sjukersättning] Information from Försäkringskassan, 29.03.2016 Sickness compensation [Sjukersättning] You can receive sickness compensation if your work capacity is permanently reduced by at least a quarter. How much

More information

Assessing the Competencies and Training Needs of Agricultural Extension Workers in Saudi Arabia

Assessing the Competencies and Training Needs of Agricultural Extension Workers in Saudi Arabia J. Agr. Sci. Tech. (2017) Vol. 19: 33-46 Assessing the Competencies and Training Needs of Agricultural Extension Workers in Saudi Arabia K. H. Al-Zahrani 1, F. O. Aldosari 1, M. B. Baig 1*, M. Y. Shalaby

More information

UNDERSTAND THE RULES AND FOCUS ON finding a JOB

UNDERSTAND THE RULES AND FOCUS ON finding a JOB UNDERSTAND THE RULES AND FOCUS ON finding a JOB UNDERSTAND THE RULES In this folder we have collected the rules you need to know about in order to obtain unemployment benefit. When you have read the folder

More information

Studying. Financial support for students and military conscripts

Studying. Financial support for students and military conscripts Studying Financial support for students and military conscripts Contents Studying 1 Kela s benefits for students 2 Financial aid for secondary school and vocational students 3 Financial aid for higher

More information

MERITS / PRIFIS Technical issues

MERITS / PRIFIS Technical issues MERITS / PRIFIS Technical issues مسائل فني Tehran, 1 st September 2014 Fabrizio Setta, UIC Senior Advisor on Information Technology (IT) اصول MERITS Principles > MERITS aims at giving the possibility to

More information

Discrimination Act. Table of Contents

Discrimination Act. Table of Contents Sida 1 (27) Discrimination Act Table of Contents Chapter 1. Introductory provisions... 2 The purpose of the Act... 2 The contents of the Act... 2 Discrimination... 2 Sex, transgender identity or expression,

More information

WHY EXERCISE IS IMPORTANT

WHY EXERCISE IS IMPORTANT 1 2 3 (97) دوره پیش دانشگاهی LESSON ONE WHY EXERCISE IS IMPORTANT Conjunctions (ربط دهندهها) ربط دهندهها به چهار گروه تقسیم می شوند که عبارتند از: الف) ربط دهندههای هم پایه coordinate conjunction ب) ربط

More information

New syllabus for Swedish for Immigrants (sfi)

New syllabus for Swedish for Immigrants (sfi) New syllabus for Swedish for Immigrants (sfi) The purpose of the education Language opens windows on the world. Language reflects differences and similarities between people, their personalities, their

More information

About Social Insurance [Om socialförsäkringen]

About Social Insurance [Om socialförsäkringen] About Social Insurance [Om socialförsäkringen] The social insurance system is an integral part of Sweden's welfare. The system covers essentially everyone who lives or works in Sweden. It provides financial

More information

25 هتل برتر ترکیه. سایت TripAdvisor که از بزرگترین سایتهای اجتماعی در حوزه گردشگری و توریسم می باشد لیست ۲۵ هتل برتر سال ۲۰۱۲ ترکیه را منتشر ساخت.

25 هتل برتر ترکیه. سایت TripAdvisor که از بزرگترین سایتهای اجتماعی در حوزه گردشگری و توریسم می باشد لیست ۲۵ هتل برتر سال ۲۰۱۲ ترکیه را منتشر ساخت. 25 هتل برتر ترکیه سایت TripAdvisor که از بزرگترین سایتهای اجتماعی در حوزه گردشگری و توریسم می باشد لیست ۲۵ هتل برتر سال ۲۰۱۲ ترکیه را منتشر ساخت. لیست فوق تماما بر اساس رای های توریست ها و گردشگران دنیا

More information

COMPENSATION PLAN. One Time Payment Fee Paid Commission Sales Agent $5,500 $1,000.00. Partial Payment Fee Paid Commission Sales Agent $1,000 $181.

COMPENSATION PLAN. One Time Payment Fee Paid Commission Sales Agent $5,500 $1,000.00. Partial Payment Fee Paid Commission Sales Agent $1,000 $181. COMPENSATION PLAN Enrollment Fee: $6,500 Full Payment: $5,500 ($1,000 discount) Partial Payment: $1,000 initial fee Partial Payment Fee: $500 (11 months) Admin Fee: $148 month, starting 13 th month Personal

More information

Ali Vahedi Diz, MSc, PMP, RMP از موسسه BSC ا مريکا. Ali Vahedi, MSc, PMP ١

Ali Vahedi Diz, MSc, PMP, RMP از موسسه BSC ا مريکا. Ali Vahedi, MSc, PMP ١ ١ Effective Project Management Ali Vahedi Diz, MSc, PMP, RMP ٢ Ali Vahedi داراي مدرک آارشناسي ارشد مهندسي صنايع از دانشگاه تربيت مدرس اا داراي مدرککا شا کارشناسي مهندسي صنايع از دانشگاه علم و صنعت ا ايران

More information

Welcome. to the Unemployment Benefits Services Tutorial

Welcome. to the Unemployment Benefits Services Tutorial Welcome to the Unemployment Benefits Services Tutorial Tutorial Content This tutorial includes instructions for completing, submitting, and certifying your payment request made over the Internet. You may

More information

WORTH KNOWING when you are unemployed

WORTH KNOWING when you are unemployed WORTH KNOWING when you are unemployed WORTH KNOWING when you are unemployed Who will I meet? What are my options? What does the law say? Here you will find answers to many of your questions. Introduction

More information

SICKNESS, DISABILITY AND WORK Improving opportunities in Norway, Poland and Switzerland

SICKNESS, DISABILITY AND WORK Improving opportunities in Norway, Poland and Switzerland Seminar, 7 June 6, Warszawa SICKNESS, DISABILITY AND WORK Improving opportunities in Norway, Poland and Switzerland P. Andersson, M. Förster, M. Pearson, Ch. Prinz OECD Directorate for Employment, Labour

More information

Formal documents regulating validation in Sweden 2008 2010 (updated information in red)

Formal documents regulating validation in Sweden 2008 2010 (updated information in red) Formal documents regulating validation in Sweden 2008 2010 (updated information in red) Departementsskrivelse 2003:23 Validering m.m. fortsatt utveckling av vuxnas lärande, innehållande officiell definition

More information

ﺎﺘ ﻨ ﻤ ھ تﺎ ر ﻦ ﻓ MCSE 2003: Course Group Course name Exam # Duration(hrs) Salary(Rials) Network+:

ﺎﺘ ﻨ ﻤ ھ تﺎ ر ﻦ ﻓ   MCSE 2003: Course Group Course name Exam # Duration(hrs) Salary(Rials) Network+: آموزشگاه آزاد فن آوری اطلاعات رھنما فردای خوزست نا MCSE 2003: Course Group Course name Exam # Duration(hrs) Salary(Rials) Pre-MCSE Network+( prerequisite) - 24 1,400,000 Client Windows XP Professional

More information

Curriculum for postgraduate studies in Micro-data Analysis

Curriculum for postgraduate studies in Micro-data Analysis Curriculum for postgraduate studies in Micro-data Analysis Beslut: FuN 2012-10-01 Revidering: FuN 2012-12-04 Dnr: DUC 2012/1533/90 Gäller fr.o.m.: 2012-10-01 Ansvarig för uppdatering: Studierektor för

More information

Unemployment. Benefits for the unemployed. In Easy English

Unemployment. Benefits for the unemployed. In Easy English Unemployment Benefits for the unemployed In Easy English Contents Unemployment benefits 1 Kela s benefits for the unemployed 2 When you become unemployed 2 Unemployment daily allowance 2 Labour market

More information

The Act on an introduction programme and Norwegian language training for newly arrived immigrants (the Introduction Act) CONTENTS

The Act on an introduction programme and Norwegian language training for newly arrived immigrants (the Introduction Act) CONTENTS The Act on an introduction programme and Norwegian language training for newly arrived immigrants (the Introduction Act) CONTENTS The Act on an introduction programme and Norwegian language training for

More information

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2013 All rights reserved. Based on the Composite International

More information

TB2 Series کاربرد: مشخصات فنی: مشخصات هیدر ولیکی تأسیسات هتل- آبیار ی- تأسیسات خانگی- حمامهای گرمایی- تأسیسات آتش نشانی و تأسیسات صنعتی و...

TB2 Series کاربرد: مشخصات فنی: مشخصات هیدر ولیکی تأسیسات هتل- آبیار ی- تأسیسات خانگی- حمامهای گرمایی- تأسیسات آتش نشانی و تأسیسات صنعتی و... سر ی : بوسترپمپ ها تشکیل شده از دو یا چند پمپ به صورت سر ی می باشند که برای تأمین دبی باال به کار می روند. کاربرد: تأسیسات هتل- آبیار ی- تأسیسات خانگی- حمامهای گرمایی- تأسیسات آتش نشانی و تأسیسات صنعتی

More information

Age Discrimination in Employment Act of 1967

Age Discrimination in Employment Act of 1967 A. Document Retention Policy 1. Objective The Objective of this policy is to establish a records retention program for SOME. Under this program, SOME s records will be retained for at least the minimum

More information

Insurance for SULF members

Insurance for SULF members Insurance for SULF members valid from 1 January 2014 Take out insurance at Fast help when you need it most Life is unpredictable. If anything should happen to you, you may need a financial safety net.

More information

Information for asylum seekers in Sweden

Information for asylum seekers in Sweden Senast uppdaterad: 2015-09-28 Swedish Migration Agency Information for asylum seekers in Sweden Till dig som söker asyl i Sverige Engelska www.migrationsverket.se 1 Information for asylum seekers in Sweden

More information

Disability TABLE OF CONTENTS

Disability TABLE OF CONTENTS Disability TABLE OF CONTENTS INCOME PROTECTION... 2 SICK LEAVE PLAN... 2 Eligibility... 2 Sick Leave Accumulation... 2 Sick Leave Benefits... 2 SHORT AND LONG TERM DISABILITY PLANS... 2 Eligibility...

More information

For young adults Adult education

For young adults Adult education Swedish school for new arrivals Engelska For young adults Adult education This is the Swedish school Adult education From 16, 18, or 20 years (optional) Upper secondary school Ages 16-20 years (optional)

More information

The National Council of the Slovak Republic has adopted the following Act: Article I. 1 Scope of the act

The National Council of the Slovak Republic has adopted the following Act: Article I. 1 Scope of the act Slovak Investment and Trade Development Agency Address: Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava, Slovak Republic Tel.: +421 2 58 260 100, Fax: +421 2 58 260 109, E-mail: invest@sario.sk, www.sario.sk Act

More information

CONSTRUCTION HEALTH AND SAFETY, AND INJURY PREVENTION Research and develop accident and incident investigation procedures on construction sites

CONSTRUCTION HEALTH AND SAFETY, AND INJURY PREVENTION Research and develop accident and incident investigation procedures on construction sites 1 of 7 level: 4 credit: 4 planned review date: December 2003 sub-field: purpose: Construction People credited with this unit standard are able to: research accident and/or incident investigation and reporting

More information

فهرست مقدمه دسترسی به کنسول تحت وب... 5 نصب نرم افزار آنتی ویروس تحت وب پاندا... 7 برگه وضعیت برگه نمایش لیست کامپیوترها TAB)...

فهرست مقدمه دسترسی به کنسول تحت وب... 5 نصب نرم افزار آنتی ویروس تحت وب پاندا... 7 برگه وضعیت برگه نمایش لیست کامپیوترها TAB)... فهرست مقدمه... 3 5... PANDA CLOUD OFFICE PROTECTION دسترسی به کنسول تحت وب... 5 نصب نرم افزار آنتی ویروس تحت وب پاندا... 7 نصب بر روی یک سیستم از طریق فایل 9... WAAgent Agent نصب بر روی سیستم ه یا موجود

More information

Islamic Azad University Science & Research Campus. M. A. Thesis in Translation Studies. Advisor: Dr. Mohammad Khatib. Reader: Dr.

Islamic Azad University Science & Research Campus. M. A. Thesis in Translation Studies. Advisor: Dr. Mohammad Khatib. Reader: Dr. Islamic Azad University Science & Research Campus M. A. Thesis in Translation Studies The Functional Unit of Translation in Practice Advisor: Dr. Mohammad Khatib Reader: Dr. Farzaneh Farahzad Mehri Absari

More information

B408 Human Resource Management MTCU code - 70223 Program Learning Outcomes

B408 Human Resource Management MTCU code - 70223 Program Learning Outcomes B408 Human Resource Management MTCU code - 70223 Program Learning Outcomes Synopsis of the Vocational Learning Outcomes* The graduate has reliably demonstrated the ability to 1. contribute to the development,

More information

Illness when living abroad [Sjuk vid bosättning utomlands]

Illness when living abroad [Sjuk vid bosättning utomlands] Illness when living abroad [Sjuk vid bosättning utomlands] Information for those living abroad without working, working as an au pair, stationed abroad by a Swedish employer or working in Sweden with family

More information

THE INSURANCE REHABILITATION ASSOCIATION OF FINLAND (VKK): FINLAND

THE INSURANCE REHABILITATION ASSOCIATION OF FINLAND (VKK): FINLAND THE INSURANCE REHABILITATION ASSOCIATION OF FINLAND (VKK): FINLAND 1. Organisations involved Insurance Rehabilitation Association of Finland (VKK) Finnish Motor Insurers Centre Federation of Accident Insurance

More information

(1997:238) Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

(1997:238) Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring Supervision, following-up, administration tasks and clarification of the system of rules are the four components of the Swedish Unemployment Insurance Board's duties. The definition of these duties is

More information

A NEWLY DEVELOPED LABORATORY SLAB ROLLER COMPACTOR (TURAMESIN): AN OVERVIEW

A NEWLY DEVELOPED LABORATORY SLAB ROLLER COMPACTOR (TURAMESIN): AN OVERVIEW A NEWLY DEVELOPED LABORATORY SLAB ROLLER COMPACTOR (TURAMESIN): AN OVERVIEW R. Muniandy, F. M. Jakarni*, S. Hassim and A. R. Mahmud Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Universiti Putra

More information

Q+A Unemployment insurance

Q+A Unemployment insurance Q+A Unemployment insurance When are you entitled to a WW benefit? If, as an employee, you become fully or partly unemployed, you may be entitled to a WW benefit, a benefit under the Unemployment Insurance

More information

SERVICES FOR ATATURK AIRPORT: FROM 01.10.2016-30.11.2016 RT TRASNFER = SERVICES FOR SABIHA GOKCEN AIRPORT: FROM 01.10.2016-30.11.2016 RT TRASNFER = ASK خدمات ترانسفر )VIP( خدمات ترانسفر تک )بدون رزرو اتاق

More information

Earthing. PRESENTATION BY: Farid Momminzadah Droni Guha

Earthing. PRESENTATION BY: Farid Momminzadah Droni Guha Earthing PRESENTATION BY: Farid Momminzadah Droni Guha آرتی چیست What Is Earthing The process of connecting metallic bodies of all the electrical apparatus and equipment to huge mass of earth by a wire

More information

Name Title. Datum. Date

Name Title. Datum. Date Name Title Datum Date Healthcare Insurance Preventive care Occupational health care Our comprehensive approach to all facets of insurance and health helps to create profitable companies by fostering healthy

More information

ISMS etom COBIT ITIL Val ...

ISMS etom COBIT ITIL Val  ... بررسي و تحليل چارچوبهاي ISMS,eTOM,COBIT,ITIL و Valبراي IT مديريت اطالعات و رابطه انها با همسوي ي کسب و کار و فناوري اطالعات تهيه و تنظيم: الهام خسروي استاد سمينار: دكتر مهدي شجري استاد مشاور : دكتر محمدرضا

More information

DEPARTMENT OF SOCIAL PROTECTION

DEPARTMENT OF SOCIAL PROTECTION DEPARTMENT OF SOCIAL PROTECTION Presentation on Employment Support Services to West Wicklow Business Network David O Hora Employment Services, Newbridge/Baltinglass Introduction Background Overview of

More information

ACNE VULGARIS. DR.Anahita Diniyaryan Pharm.D

ACNE VULGARIS. DR.Anahita Diniyaryan Pharm.D ACNE VULGARIS DR.Anahita Diniyaryan Pharm.D آکنه یک بیماری خوش خیم و غیر مهاجم است که اثرات منفی آن بر روی سیستم روانی فرد مورد توجه می باشد. اضطراب کاهش اعتماد به نفس افسردگی درسال 2001 بر اساس آمار 2

More information

Member Handbook. Regina Civic Employees Long Term Disability Plan

Member Handbook. Regina Civic Employees Long Term Disability Plan Member Handbook Regina Civic Employees Long Term Disability Plan Table of Contents About the Plan.. Eligibility and Enrollment.... Contributions Definition of Disability.. Applying for Benefits... Qualifying

More information

ORDER No. GR.03/05/2011

ORDER No. GR.03/05/2011 ORDER No. GR.03/05/2011 Regulation governing the Student Worker Statute -University of Porto In exercise of the powers conferred to me by article 400(1)(a) of the Statutes of the University of Porto, I

More information

Chapter 9. Labour Relations and Social Security. 62 PwC

Chapter 9. Labour Relations and Social Security. 62 PwC Chapter 9 Labour Relations and Social Security 62 PwC Labour relations Availability of labour Malta s labour force is about 164,347, the majority of which are male. Malta s long-standing educational system

More information

DECENT WORK Ministry of Social Development ACTIVITIES DESCRIPTION LEAD CSF 1 ALLOCATION

DECENT WORK Ministry of Social Development ACTIVITIES DESCRIPTION LEAD CSF 1 ALLOCATION DECENT WORK Ministry of Social Development ACTIVITIES DESCRIPTION LEAD CSF 1 ALLOCATION Monitoring reports to A series of monitoring reports produced to analyse Ministry of Social Development 17, 18 estimate

More information

SECTION III DISABILITY. A. Short-Term Disability 6 Months B. Long-Term Disability Benefits 18 Months

SECTION III DISABILITY. A. Short-Term Disability 6 Months B. Long-Term Disability Benefits 18 Months SECTION III DISABILITY A. Short-Term Disability 6 Months B. Long-Term Disability Benefits 18 Months 39 DISABILITY BENEFITS RESOURCE GUIDE Where To Call For Short-Term Disability Benefits (646) 473-9200

More information

Comment on Lena Schröder: From problematic objects to resourceful subjects Eskil Wadensjö * 1. Migration history

Comment on Lena Schröder: From problematic objects to resourceful subjects Eskil Wadensjö * 1. Migration history SWEDISH ECONOMIC POLICY REVIEW 14 (2007) 33-39 Comment on Lena Schröder: From problematic objects to resourceful subjects Eskil Wadensjö * Lena Schröder has written an interesting survey of the Swedish

More information

Answer Book Supervision

Answer Book Supervision Answer Book Supervision This booklet includes the answers to the review questions for each module. 2013 Answers to the review questions in Module 1 True or false? 1. The Public Libraries Act (1997) is

More information

Federal EEO Record-Keeping Requirements

Federal EEO Record-Keeping Requirements Federal EEO Record-Keeping Requirements Record-keeping requirements are imposed on employers under several federal laws. The following table summarizes the requirements of Title VII, Executive Order 11246,

More information

BASIC PROVISIONS OF GREEK LABOUR LAW

BASIC PROVISIONS OF GREEK LABOUR LAW BASIC PROVISIONS OF GREEK LABOUR LAW The purpose of this text is to provide the reader with direct and brief awareness on the basic provisions of the Law. As a result it is mentioned that this text can

More information

Work injury insurance [Arbetsskadeförsäkring]

Work injury insurance [Arbetsskadeförsäkring] Work injury insurance [Arbetsskadeförsäkring] Information for employers [Information till dig som är arbetsgivare] An employee who is injured at the workplace or on the way to or from work can obtain compensation

More information

If You Get Sick during a Temporary Stay Abroad [Sjuk vid tillfällig vistelse utomlands]

If You Get Sick during a Temporary Stay Abroad [Sjuk vid tillfällig vistelse utomlands] If You Get Sick during a Temporary Stay Abroad [Sjuk vid tillfällig vistelse utomlands] If you are temporarily staying in another EU/EEA country or Switzerland, you are entitled to necessary health care

More information

Iranica Journal of Energy & Environment. Sythesis of Biodiesel from Coconut Waste via In-situ Transesterification

Iranica Journal of Energy & Environment. Sythesis of Biodiesel from Coconut Waste via In-situ Transesterification Iranica Journal of Energy & Environment Journal Homepage: www.ijee.net IJEE an official peer review journal of Babol Noshirvani University of Technology, ISSN:2079-2115 Sythesis of Biodiesel from Coconut

More information

Strategic HR Alignment

Strategic HR Alignment Strategic HR Alignment Company Overview The Phillips Group (TPG) provides a full range of human resources services to help our clients to grow, manage and maintain their businesses. Our certified HR consultants

More information

RECORD RETENTION REQUIREMENTS SUMMARY GUIDE

RECORD RETENTION REQUIREMENTS SUMMARY GUIDE RECORD RETENTION REQUIREMENTS SUMMARY GUIDE Jennifer L. Suich Lindquist & Vennum P.L.L.P. (612) 371-2435 jsuich@lindquist.com I. Documents Related to Recruitment Type of Record Retention Period Statute

More information

OECD THEMATIC FOLLOW-UP REVIEW OF POLICIES TO IMPROVE LABOUR MARKET PROSPECTS FOR OLDER WORKERS. SWITZERLAND (situation mid-2012)

OECD THEMATIC FOLLOW-UP REVIEW OF POLICIES TO IMPROVE LABOUR MARKET PROSPECTS FOR OLDER WORKERS. SWITZERLAND (situation mid-2012) OECD THEMATIC FOLLOW-UP REVIEW OF POLICIES TO IMPROVE LABOUR MARKET PROSPECTS FOR OLDER WORKERS SWITZERLAND (situation mid-2012) In 2011, the employment rate for the population aged 50-64 in Switzerland

More information

The Role of Mass Media in the Development of Private Sector Participation in Sports

The Role of Mass Media in the Development of Private Sector Participation in Sports Annals of Applied Sport Science, vol. 3, no. 3, pp. 25-34, Autumn 2015 Original Article www.aassjournal.com e-issn: 2322 4479 p-issn: 2476 4981 Received: 22/10/2014 Accepted: 28/01/2015 The Role of Mass

More information

Steiner, Segal, Muller & Donan

Steiner, Segal, Muller & Donan The Law Firm of Steiner, Segal, Muller & Donan What You Need To Know About Pennsylvania Worker s Compensation Benefits Representing Injured Workers in Pennsylvania for over 25 years! 2401 Pennsylvania

More information

Swedish Fiscal Policy. Annual report Swedish Fiscal Policy Council 2009

Swedish Fiscal Policy. Annual report Swedish Fiscal Policy Council 2009 Swedish Fiscal Policy Annual report Swedish Fiscal Policy Council 2009 The Swedish Fiscal Policy Council Ex post evaluation of the government s fiscal policy and economic policy - fiscal sustainability

More information

Swedish Fiscal Policy. Meeting with IMF Country Mission

Swedish Fiscal Policy. Meeting with IMF Country Mission Swedish Fiscal Policy Meeting with IMF Country Mission The Swedish Fiscal Policy Council Ex post evaluation of the government s fiscal policy and economic policy - fiscal sustainability - cyclical conditions

More information

Solving Fully Fuzzy Linear Programming Problems with Zero-one Variables by Ranking Function

Solving Fully Fuzzy Linear Programming Problems with Zero-one Variables by Ranking Function Payame Noor University Journal of Control and Optimization in Applied Mathematics (JCOAM Vol. 1, No. 1, Spring-Summer 2015(69-78, 2015 Payame Noor University, Iran Solving Fully Fuzzy Linear Programming

More information

WORKERS' COMPENSATION BENEFITS Claims Between January 1, 1990 and December 31, 1997

WORKERS' COMPENSATION BENEFITS Claims Between January 1, 1990 and December 31, 1997 WORKERS' COMPENSATION BENEFITS Claims Between January 1, 1990 and December 31, 1997 The following information relates to workers injured on the job between January 1, 1990 and December 31, 1997. Accidents

More information

CANADA SUMMER JOBS 2016. Creating Jobs, Strengthening Communities. Applicant Guide

CANADA SUMMER JOBS 2016. Creating Jobs, Strengthening Communities. Applicant Guide CANADA SUMMER JOBS 2016 Creating Jobs, Strengthening Communities Applicant Guide Table of Contents 1.0 Purpose... 3 2.0 Introduction... 3 2.1 Objectives... 3 2.2 Assessment Criteria... 3 2.3 Application

More information

REHABILITATION PROVIDERS AND WORKCOVER. WorkCover. Watching out for you. WHAT TO EXPECT FROM YOUR REHABILITATION PROVIDER. New South Wales Government

REHABILITATION PROVIDERS AND WORKCOVER. WorkCover. Watching out for you. WHAT TO EXPECT FROM YOUR REHABILITATION PROVIDER. New South Wales Government REHABILITATION PROVIDERS AND WORKCOVER WHAT TO EXPECT FROM YOUR REHABILITATION PROVIDER WorkCover. Watching out for you. New South Wales Government REHABILITATION PROVIDERS Accredited rehabilitation providers

More information

Unemployment security

Unemployment security - - - Unemployment security te-services.fi Unemployed jobseeker rights and obligations Persons registering as an unemployed jobseeker are entitled to: ffemployment and Economic Development Office (TE Office)

More information

Working as a government employee in Sweden benefits and terms

Working as a government employee in Sweden benefits and terms Working as a government employee in Sweden benefits and terms ÄÄÅÅ of employment In the service of citizens Pay Working hours Holiday Work leave Pay and other benefits during sick leave Work environment

More information

LIFE CARE PLANS. 2014 Judicial Conference Panel Discussion November 17, 2014

LIFE CARE PLANS. 2014 Judicial Conference Panel Discussion November 17, 2014 LIFE CARE PLANS 2014 Judicial Conference Panel Discussion November 17, 2014 LIFE CARE PLANNER At the beginning of the damages phase, the parties should discuss whether they can agree to use a single life

More information

THE SWEDISH UNEMPLOYMENT INSURANCE SCHEME

THE SWEDISH UNEMPLOYMENT INSURANCE SCHEME THE SWEDISH UNEMPLOYMENT INSURANCE SCHEME INTRODUCTION The Swedish Unemployment Insurance Scheme is an important and integrated part of the Swedish labour market policy. The Swedish labour market policy

More information

REGULATIONS FOR THE PHILOSOPHIAE DOCTOR DEGREE (PHD) AT THE NORWEGIAN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (NTNU) 1

REGULATIONS FOR THE PHILOSOPHIAE DOCTOR DEGREE (PHD) AT THE NORWEGIAN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (NTNU) 1 REGULATIONS FOR THE PHILOSOPHIAE DOCTOR DEGREE (PHD) AT THE NORWEGIAN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (NTNU) 1 Passed by the Board of NTNU on 23 January 2012 under the provisions of the Act of 1 April

More information

Retirement Security in Germany: Living Standard Security or Basic Security?

Retirement Security in Germany: Living Standard Security or Basic Security? Retirement Security in Germany: Living Standard Security or Basic Security? Sophie Jänicke, Managing Labour s Capital Conference, April 18th, 2008 Structures of the German retirement system Lifetime security

More information