Како да започнам со користење сертификат на Gemalto Java БСЕП? How to start using a certificate with the Gemalto Java SSCD?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Како да започнам со користење сертификат на Gemalto Java БСЕП? How to start using a certificate with the Gemalto Java SSCD?"

Transcription

1 Како да започнам со користење сертификат на Gemalto Java БСЕП? How to start using a certificate with the Gemalto Java SSCD? Упатство Manual Version: 3.0 Date: КИБС АД Скопје 2016 КИБС АД Скопје, сите права задржани

2 УПАТСТВО Како да започнам со користење сертификат на Gemalto Java БСЕП? Version: 3.0 Date: КИБС АД Скопје 2016 КИБС АД Скопје, сите права задржани

3 Како да започнам со користење сертификат на Gemalto Java БСЕП? Содржина 1. Намена Како да инсталирам софтвер за работа со токенот? Како да проверам дали имам сертификат во токенот? Како да инсталирам коренски сертификати? Како да го променам корисничкиот ПИН за пристап до токенот? Како да го деблокирам корисничкиот ПИН? Како да овозможам прелистувачот Mozilla Firefox да го препознае токенот? /17

4 Како да започнам со користење сертификат на Gemalto Java БСЕП? 1. Намена Ова упатство е наменето исклучиво за корисниците на Верба К2 и Верба Про2 сертификати, кои имаат подигнато сертификат со генериран пар на клучеви на безбедно средство за електронско потпишување со Java технологија (Java БСЕП или популарно кажано токен) во локалната регистрациона канцеларијата (ЛРК) на Издавачот на сертификати КИБС (КИБС ИС). Сертификатот се генерира, во присуство на корисникот, со помош на софтвер за безбедно управување со сертификати на токен кој содржи паметна картичка. Овој софтвер гарантира дека приватниот клуч е сместен единствено на токенот кој се предава на корисникот. Корисникот треба да ги следи чекорите од 2 до 5 дадени во продолжение. Во случај корисникот да го блокира корисничкиот ПИН се применува постапката од точката 6. Доколку корисникот сака да го користи сертификатот во интернет прелистувачот Mozilla Firefox потребно е да се направи и постапката од точка Како да инсталирам софтвер за работа со токенот? Софтверот Gemalto Classic Client за Java БСЕП поставен е на веб страница на КИБС ИС и е наменет за оперативните системи: Microsoft Windows XP/Vista/ 7 / 8 / 8.1/10 1. Во зависност од типот на оперативниот систем (32 или 64-битен оперативен систем), потребно е да се инсталира соодветниот софтверски пакет на Gemalto Classic Client. Проверката на типот на оперативен систем се прави на начин опишан во следната постапка: Кликнете Start->Programs->Accessories->System Tools->System Information. Во делот System Type ја има една од следните информации: - x86-based PC, за 32-битен оперативен систем - x64-based PC, за 64-битен оперативен систем За инсталација на софтверот, од локацијата потребно е да се отвори една од следните датотеки, соодветна за оперативниот систем: - Classic_Client_32_User_setup.msi, за 32-битен оперативен систем - Classic_Client_64_User_setup.msi, за 64-битен оперативен систем и на прозорецот што ќе се појави се избира Run(Слика 1). Слика 1 1 За други оперативни системи контактирајте нè преку 3/17

5 Како да започнам со користење сертификат на Gemalto Java БСЕП? (Напомена: Во ова упатство како пример е употребен софтвер Classis Clientv.6.1 за 64-битен Windows 7 оперативен систем) ВАЖНО:За корисниците на Windows XP оперативниот систем, можно е по активирање на инсталацијата да се појави порака дека треба да се инсталира.net Framework 2.0 како предуслов за инсталација на Gemalto софтверот за Java БСЕП. Овој софтвер може да се преземе и инсталира од локацијата За корисниците на Windows 8/8.1 оперативниот систем како предуслов за инсталирање на Gemalto софтверот за Java БСЕП е инсталација на.net Framework 3.5 кој може да се преземе и инсталира од локацијата Инсталацијата на софтверот за Java БСЕП, Gemalto Classic Client, започнува со прозорец како на Слика 2, сo избирање на копчето Next. Слика 2 Доколку се согласувате со лиценцниот договор се избира I accept the terms in the license agreement, а потоа се кликнува на Next (Слика 3): Слика 3 На следниот прозорец (Слика 4) е наведена локацијата каде што ќе биде инсталиран софтверот. Се остава пред дефинираната патека. 4/17

6 Како да започнам со користење сертификат на Gemalto Java БСЕП? ВАЖНО: За корисниците на услугата Е-Даноци кои имаат 64-битен оперативниот систем, препорачана локација за инсталација е C:\Gemalto. Пред инсталација информирајте се во УЈП или погледнете го упатството на следната локација: Слика 4 На следниот прозорец (Слика 5), се оди на Install: Слика 5 Кога ќе заврши инсталацијата, се кликнува на Finish (Слика 6) Слика 6 На прашањето Дали сакате да се рестартира вашиот компјутер? (Слика 7), се избира Yes. 5/17

7 Како да започнам со користење сертификат на Gemalto Java БСЕП? Слика 7 Откако компјутерот ќе се рестартира, постапката за инсталација на софтверот Gemalto Classic Client Toolbox за БСЕП е завршена. ВАЖНО: Постапка за инсталација на софтвер опишана во точка 2 треба да се повтори на секој компјутер на којшто сакате да го користите Java БСЕП на Gemalto. 3. Како да проверам дали имам сертификат во токенот? За проверка на содржината на Java БСЕП, се вметнува токенот во компјутерот на кој е инсталиран софтвер согласно точка 2 од ова упатство. Кликнете Start -> All Programs ->Gemalto, и активирајте ја апликацијата Classic Client Toolbox. Слика 8 Во делот Card Contents, се избира Certificates, и се клика на Gemplus USB Key Smart Card Reader. Во делот PIN Code се внесува ПИН от добиен во електронската порака ( ) која КИБС ИС ја праќа откако ќе го одобри издавањето сертификат. Кликнете Login, по што се добива приказ како на Слика 9, на која се прикажани парот од приватен и јавен клуч, како и сертификатот издаден за нив. Дополнително, на токенот се сместени и коренските сертификати на издавачот КИБС ИС, со следните имиња: KIBS Qualified Certificate Services CA KIBS AD Skopje и KIBS Verba CA VeriSign, Inc. доколку Вашиот сертификат е издаден пред година. KibsTrust Qualified Certificate Services S KibsTrust Certification Authority и KibsTrust Certification Authority S VeriSign Class 2 Public Primary Certification Authority G3 доколку Вашиот сертификат е издаден пo година. 6/17

8 Како да започнам со користење сертификат на Gemalto Java БСЕП? Слика 9 Кликнете во делот Ime Prezime S.,а потоа кликнете на Show details. Треба да го добиете приказот од Слика 10, каде се дадени информации за сертификатот. Слика 10 Кликнете на делот Certification Path. Можни се 2 (два) прикази: 1. Ако е приказот како на Слика 11, тогаш се продолжува со чекор 5. 7/17

9 Како да започнам со користење сертификат на Gemalto Java БСЕП? Слика Ако е приказот како на Слика 12 (прикажано е само име и презиме) тогаш се продолжува на чекор 4. Слика 12 8/17

10 Како да започнам со користење сертификат на Gemalto Java БСЕП? 4. Како да инсталирам коренски сертификати? За функционирање на дигиталниот сертификат, потребно е да се инсталираат коренските сертификати на Издавачот КИБС. За таа цел потребно е да се извршат следните чекори: 1. Се активира софтверот Start->Programs->Gemalto->Classic Client-> Classic Client Toolbox 2. Од менито на левата страна се избира Certificates 3. Од десната страна се избира коренски сертификат и се избира Show details (Слика 13) Слика Во новиот отворен прозорец се клика на Install certificate (Слика 14) Слика 14 9/17

11 Како да започнам со користење сертификат на Gemalto Java БСЕП? 5. Се започнува постапката за инсталација на сертификатот. Во наредните два прозорци се оставаат предефинираните поставувања и се кликнува на Next. (Слика 15 и Слика 16) Слика 15 Слика Во последниот прозорец се оди на Finish за завршување на постапката (Слика 17). По неколку секунди се појавува информативен прозорец за успешна инсталација на сертификатот (Слика 18). 10/17

12 Како да започнам со користење сертификат на Gemalto Java БСЕП? Слика 17 Слика За инсталација на вториот коренски сертификат, потребно е да се повторат чекорите од 3 до 6. Забелешка: Коренските сертификати може да се преземат и од веб страната, во делот Коренски сертификати на издавачот. 5. Како да го променам корисничкиот ПИН за пристап до токенот? Токенот се добива со поставен кориснички ПИН. ПИН-от се доставува со електронска порака испратена од КИБС ИС по одобрување на издавање на сертификатот. Заради ваша заштита, се препорачува овој ПИН да го промените и запаметите. Промената се прави на следниот начин: 1. Се активира Start->Programs->Gemalto->Classic Client-> Classic Client Toolbox. 2. Од менито на левата страна се избира Card Administration, односно PIN Management (Слика 19). 11/17

13 Како да започнам со користење сертификат на Gemalto Java БСЕП? Слика Се избира Gemplus USB Key Smart Card Reader, а потоа Change PIN и се кликнува на Next (Слика 20) Слика Во полето Current PIN, се внесува важечкиот ПИН (ПИН-от добиен од КИБС ИС или ПИНот кој со истава постапка сами сте го дефинирале), а во полињата New PIN и Confirm New PIN се внесува новиот ПИН (Слика 21). ВАЖНО: Новиот ПИН треба да има минимум 6, а максимум 8 цифри. 12/17

14 Како да започнам со користење сертификат на Gemalto Java БСЕП? Слика Се кликнува на копчето Change PIN, по што се јавува порака дека PIN-от е променет (Слика 22) Слика Како да го деблокирам корисничкиот ПИН? Доколку 3 пати последователно се внесе погрешен ПИН, Вашиот Java БСЕП (токен) ќе се блокира (locked). За проверка дали е блокиран ПИН-от на Java БСЕП (токенот), отворете го Gemalto Classic Client софтверот, внесете го ПИН-от и кликнете Login. Доколку може да се логирате, тогаш сè е во ред, ПИН-от не е блокиран. Но, доколку се појави порака "PIN is Locked",тогаш ПИН-от е блокиран. За деблокада на ПИН-от потребно е да се направи уплата согласно важечкиот ценовник ( на сметката на КИБС ИС ( /NacinNaPlakanje.aspx) при што во Цел на дознака се внесува: Деблокада на токен за <Име Презиме>. Потоа носителот на сертификатот треба ЛИЧНО да го донесе токенот во Регистрационата канцеларија на Издавачот на сертификати КИБС за да биде направена деблокада. Доколку носителот на сертификатот не е во можност лично да дојде, тогаш може: 1. Да даде писмено овластување ( со своерачен потпис, 13/17

15 Како да започнам со користење сертификат на Gemalto Java БСЕП? на друго лице кое ќе го донесе токенот за деблокада, заедно со потврдата за уплата во КИБС ИС, или 2. Да го испрати токенот и потврдата за уплата по пошта до КИБС ИС на адреса или 3. Да го остави токенот заедно со уплатата кај некој од застапниците на КИБС ИС ( ). 7. Како да овозможам прелистувачот Mozilla Firefox да го препознае токенот? Оваа точка е наменета за корисниците на дигитални сертификати кои користат прелистувач Mozilla Firefox. За токенот со дигитален сертификат, кој го поседувате, да стане препознатлив и може да се користи од страна на интернет прелистувачот Mozilla Firefox, извршете ги следните чекори: 1. Од главното мени на прелистувачот кликнете на Tools и изберете Options (Слика 23). Слика Во новиот прозорец од менито на левата страна изберете ја опцијата Advanced. Во рамката Certificates, притиснете на копчето Security Devices (Слика 24) Слика 24 14/17

16 Како да започнам со користење сертификат на Gemalto Java БСЕП? 3. Ќе се појави прозорче како Слика 25. Кликнете Load Слика Во новиот прозорец кликнете Browse (Слика 26) за да ја најдете потребната датотека. Датотеката се наоѓа на патека C:\Program Files\Gemalto\Classic Client\BIN. Селектирајте ја датотеката gclib.dll. Слика 26 Кликнете Open (Слика 27), а потоа кликнете OK (Слика 28). Слика 27 15/17

17 Како да започнам со користење сертификат на Gemalto Java БСЕП? Слика По додавање на вашиот токен, тој се појавува во листата од левата страна (Слика 29). На ова прозорче кликнете ОК. Слика За да го прегледате Вашиот сертификат, изберете View Certificates(Слика 30). Слика Во прозорчето за внесување лозинка (Слика 31) НЕ ВНЕСУВАЈТЕ НИШТО, само кликнете ОК или Cancel. 16/17

18 Како да започнам со користење сертификат на Gemalto Java БСЕП? Слика Вашиот сертификат се наоѓа во делот Your Certificates (Слика 32). ВАЖНО ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Слика 32 При прегледување на Вашиот сертификат во Mozilla Firefox (Слика32), ВО НИКОЈ СЛУЧАЈ НЕ СМЕЕТЕ да го изберете копчето DELETE. Со избирање на ова копче, се иницира бришење на Вашиот сертификат директно од Вашиот БСЕП (токен)! Ако сепак кликнете Delete, ќе добиете предупредување како на слика 33. Во ова прозорче задолжително изберете CANCEL! Бришењето на Вашиот сертификат преку Mozilla Firefox е целосно Ваша одговорност! Во ваков случај НЕ постои начин да се поврати сертификатот, поради што Вие ќе треба да ја започнете постапката за добивање нов сертификат и да ги покриете трошоците за негово издавање! Слика 33 * * * 17/17

19 User Manual How to start using a certificate with the Gemalto Java SSCD? Version: 3.0 Date: KIBS AD Skopje 2016 KIBS AD Skopje, all rights reserved

20 How to start using a certificate with the Gemalto Java SSCD? Table of Contents 1. Purpose of use How to install the software for working with the token? How to check if there is a certificate on the Java SSCD? How to install root certificates? How to change the user PIN for accessing the Java SSCD? How to unblock the user PIN? How to enable the Mozilla Firefox web browser to recognize the Java SSCD? /17

21 How to start using a certificate with the Gemalto Java SSCD? 1. Purpose of use This user manual is strictly intended for the users of Verba K2 and Verba Pro 2 certificates, who have obtained a Secure Signature Creating Device (SSCD or token) with a generated key pair and a certificate in a Local Registration Authority (LRA) of Certificate Authority KIBS (CA KIBS). The certificate is generated using a software for secure management of certificates on SSCD, in the presence of the user. This software guarantees the private key is solely stored on the SSCD which is handed to the user. The user has to follow parts 2-5, which are outlined below. In case the user locks the user PIN, he needs to follow the steps described in part 6. If the user wishes to use the certificate in the Mozilla Firefox web browser, it is necessary to follow the steps in part 7 of this document. 2. How to install the software for working with the token? The Gemalto Classic Client software for the Java SSCD, is published on the CA KIBS web site and is intended for use on the following operating systems: Microsoft Windows XP/Vista/ 7 / 8 / 8.1/10 2. Depending on the type of the operating system (whether 32-bit or 64-bit), it is necessary to install the appropriate software package of Gemalto Classic Client. To check the operating system type follow this procedure: Click Start->Programs->Accessories->System Tools->System Information. In the part System Type, there is one of the following information: - x86-based PC, for a32-bit operating system - x64-based PC, for a 64-bit operating system For installing the software, it is necessary to open one of the following files from the location depending on the operating system: - Classic_Client_32_User_setup.msi, for a 32-bit operating system - Classic_Client_64_User_setup.msi, for a64-bit operating system and click Run on the window (Figure 1). Figure 1 2 For other operating systems, contact us at 3/17

22 How to start using a certificate with the Gemalto Java SSCD? (Notice: The Classic Client v.6.1 for a 64-bit operating system is used as an example in this document) IMPORTANT: The users which use Windows XP, might receive a message after the installation that they have to install the.net Framework 2.0 as a prerequisite to install the Gemalto software for the Java SSCD. This software can be downloaded and installed from the location The installation of the Java SSCD software, Gemalto Classic Client, begins with a window like in Figure 2, by clicking the Next button. Figure 2 If you agree with the license agreement, select I accept the terms in the license agreement, and then click Next (Figure 3): Figure 3 The installation path is shown on the next window (Figure4). The default path is used. IMPORTANT: For the users of the e-tax service who use a 64-bit operating system, the recommended installation path is C:\Gemalto. Before installing, contact the Public Revenues Office or read their user manual at the following location: 4/17

23 How to start using a certificate with the Gemalto Java SSCD? On the next window (Figure5), click Install: Figure4 Figure5 When the installation completes, click Finish (Figure6) Figure6 5/17

24 How to start using a certificate with the Gemalto Java SSCD? When prompted Do you want to restart your system (Figure7), click Yes. Figure7 After the system restarts, the installation process for the Gemalto Classic Client Toolbox for SSCD is complete. IMPORTANT: The process of installing the software described in part 2 has to be repeated on every PC which you intend to use the Gemalto Java SSCD. 3. How to check if there is a certificate on the Java SSCD? To check the content of the Java SSCD, it is inserted in the PC which has the software installed, like explained in part 2 of this user manual. Click Start -> All Programs ->Gemalto and activate the Classic Client Toolbox application. Figure 8 In the Card Contents part, choose Certificates and click Gemplus USB Key Smart Card Reader. In the PIN Code field insert the PIN you receive in an electronic message ( ) which CA KIBS sends after they approve the issuing of the certificate. Click Login, after which you get a preview like on Figure 9, where the pair of private and public keys are shown, as is the certificate issued for them. Furthermore, on the Java SSCD are the root certificates of CA KIBS, with the following names: KIBS Qualified Certificate Services CA KIBS AD Skopje and KIBS Verba CA VeriSign, Inc. in case your certificate is issued before KibsTrust Qualified Certificate Services S KibsTrust Certification Authority и KibsTrust Certification Authority S VeriSign Class 2 Public Primary Certification Authority G3 in case your certificate is issued after /17

25 How to start using a certificate with the Gemalto Java SSCD? Figure 9 Click on Ime Prezime KIBS AD Skopje and then click Show details. You should get a preview like in Figure10, which shows the information about the certificate. Figure10 Click on the Certification Path tab. There are two possible previews: 3. If the preview is like Figure 11, then continue to part 5. 7/17

26 How to start using a certificate with the Gemalto Java SSCD? Figure11 4. If the preview is like Figure 12 (only the name and surname are shown), continue to part 4. Figure12 8/17

27 How to start using a certificate with the Gemalto Java SSCD? 4. How to install root certificates? For the digital certificate to function properly, it is necessary to install the root certificates of CA KIBS. For that you need to complete the following steps: 8. Activate the software Start->Programs->Gemalto->Classic Client-> Classic Client Toolbox 9. From the menu on the left side choose Certificates 10. From the right side choose one root certificate and click on Show details (Figure 13) Figure In the new window click on Install certificate (Figure 14) Figure The install process begins. In the next two windows continue with the default settings and click Next (Figure 15 and Figure 16). 9/17

28 How to start using a certificate with the Gemalto Java SSCD? Figure 15 Figure In the next window click Finish for completing the installation process (Figure 17). After a few seconds, an informative window is shown for the successful certificate installation (Figure 18). 10/17

29 How to start using a certificate with the Gemalto Java SSCD? Figure 17 Figure For the installation of the root KIBS Verba CA certificate, repeat steps 3 to 6. Note: The root certificates can also be downloaded from the web page from the CA root certificates section. 5. How to change the user PIN for accessing the Java SSCD? The Java SSCD is issued with a user defined PIN. The PIN is sent via an electronic message from CA KIBS after issuing the certificate and is only known to the owner of the Java SSCD. For your protection, it is recommended to change and remember this PIN. The change is done with the following steps: 1. Click Start->Programs->Gemalto->Classic Client-> Classic Client Toolbox. 2. From the menu on the left side choose Card Administration and then PIN Management (Figure19). 11/17

30 How to start using a certificate with the Gemalto Java SSCD? Figure Choose Gemplus USB Key Smart Card Reader and then Change PIN and click Next (Figure 20) Figure In the field Current PIN, insert the current PIN (the PIN obtained from CA KIBS or the PIN that you defined following these steps) and in the fields New PIN and Confirm New PIN insert the new PIN (Figure 21). IMPORTANT: The new PIN must have a minimum of 6 and a maximum of 8 digits. 12/17

31 How to start using a certificate with the Gemalto Java SSCD? Figure Click on the Change PIN button, after which a message is shown informing that the PIN is changed (Figure 22) Figure How to unblock the user PIN? If you insert a wrong PIN 3 times in a row, the Java SSCD will block itself. To check whether the PIN of Java SSCD (token) is blocked, open Gemalto Classic Client software, enter the PIN and click Login. If you are able to log in, then your PIN is not blocked. But if a message "PIN is Locked" shows up, then the PIN of the token is blocked. To unblock the PIN, the certificate holder has to make a payment according to the valid pricelist ( on the KIBS CA account ( ) with specified aim of payment: Unblocking the token of <name Last Name>. Then the certificate holder must PERSONALLY bring the token in the registration office of the Certificate Authority KIBS for unblocking. If the certificate holder is unable to come in person, they can: 1. Give written authorization ( Authorization_letter.pdf ) with manual sign, to other person that will bring the token for unblocking, along with the payment receipt, in the registration office of the Certificate Authority KIBS, or 2. Send the token and payment receipt by mail to KIBS CA on the following address: or 3. Submit the token and the payment receipt to one of the representatives of KIBS CA listed on the following link ( ). 13/17

32 How to start using a certificate with the Gemalto Java SSCD? 7. How to enable the Mozilla Firefox web browser to recognize the Java SSCD? This part is intended for the users of digital certificates who use the Mozilla Firefox web browser. For the Java SSCD with a digital certificate be recognizable and be ready to be used in the Mozilla Firefox web browser, do the following steps: 1. From the main menu choose Tools and select Options (Figure 23). Figure In the new tab choose Advanced from the menu on the left side. In the Certificates frame, click on the Security Devices button (Figure 24) Figure A window like Figure25 will be shown. Click Load Figure 25 14/17

33 How to start using a certificate with the Gemalto Java SSCD? 4. In the new window click Browse (Figure 26) to find the appropriate file. The file is located on the C:\Program Files\Gemalto\Classic Client\BIN path. Select the gclib.dll file. Figure 26 Click Open (Figure 27), and then click OK (Figure 28). Слика Figure Figure After adding the Java SSCD, it is shown on the list on the left side (Figure 29). Click OK to close the window. 15/17

34 How to start using a certificate with the Gemalto Java SSCD? Figure To view your certificate, choose View Certificates (Figure 30). Figure In the new window that requires the master password (Figure 31), DO NOT ENTER ANYTHING, just choose OK or Cancel. Figure The personal certificate is located in the Your Certificates tab (Figure 32): 16/17

35 How to start using a certificate with the Gemalto Java SSCD? Figure 32 IMPORTANT WARNING: In the window where you view your certificate in Mozilla Firefox (Error! Reference source not found.2), YOU MUST NOT choose the button DELETE. If you choose this button, your certificate will be deleted directly of your SSCD (token)! In case you do choose Delete, you will receive a warning window like in Figure33. In this window you MUST choose Cancel! Deleting your certificate from Mozilla Firefox is totally your responsibility! If you delete your certificate, there is NO way to recover it, so you will have to start over the procedure for obtaining new certificate and pay the amount needed for its issuing! Figure 33 * * * 17/17

КОРИСНИЧКО УПАТСТВО ЗА ИНТЕРНЕТ БАНКАТА ЗА ФИЗИЧКИ ЛИЦА НА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ

КОРИСНИЧКО УПАТСТВО ЗА ИНТЕРНЕТ БАНКАТА ЗА ФИЗИЧКИ ЛИЦА НА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ КОРИСНИЧКО УПАТСТВО ЗА ИНТЕРНЕТ БАНКАТА ЗА ФИЗИЧКИ ЛИЦА НА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ Јули, 2015 година Содржина 1. ОПШТИ НАПОМЕНИ... 4 1.1 Потребна конфигурација... 4 1.2 Користење на Интернет банката

More information

EID/ERESIDENCE CARD MIDDLEWARE

EID/ERESIDENCE CARD MIDDLEWARE EID/ERESIDENCE CARD MIDDLEWARE Quick Installation Guide This quick installation guide aims to help out users to set up the eid/eresidene Card Middleware software and prepare the computer to use and read

More information

Guide to add https://bbmy.ocbc.com as trusted site in Java 7 Update 55. Version of 21 OCBC Bank. All Rights Reserved

Guide to add https://bbmy.ocbc.com as trusted site in Java 7 Update 55. Version of 21 OCBC Bank. All Rights Reserved Velocity@ocbc Guide to add https://bbmy.ocbc.com as trusted site in Java 7 Update 55 Version 1.0 160414 1 of 21 Contents Java 7 Update 55 (difficulty logging into Velocity@ocbc)... 3 Uninstall Java Prior

More information

Guide to add https://bbmy.ocbc.com as trusted site in Java 7 Update 71. Version of 23 OCBC Bank. All Rights Reserved

Guide to add https://bbmy.ocbc.com as trusted site in Java 7 Update 71. Version of 23 OCBC Bank. All Rights Reserved Velocity@ocbc Guide to add https://bbmy.ocbc.com as trusted site in Java 7 Update 71 Version 1.0 141014 1 of 23 Contents Java 7 Update 71 (difficulty logging into Velocity@ocbc)... 3 Uninstall Java Prior

More information

или деца- деца- жртви сведоци на кривични дела Упатства за правосудните предмети со постапување на органи во Проектот е финансиран од Европската Унија

или деца- деца- жртви сведоци на кривични дела Упатства за правосудните предмети со постапување на органи во Проектот е финансиран од Европската Унија Упатства за постапување на правосудните органи во предмети со деца- жртви или деца- сведоци на кривични дела Проектот е финансиран од Европската Унија Оваа брошура е направена како дел од проектот Правда

More information

ШПАНИЈА (КОСТА БРАВА) - 7 ДЕНА

ШПАНИЈА (КОСТА БРАВА) - 7 ДЕНА ШПАНИЈА (КОСТА БРАВА) - 7 ДЕНА ДИРЕКТНИ ЛЕТОВИ ОД СКОПЈЕ ЛИСТА НА ХОТЕЛИ И ЦЕНИ ЗА РАН БУКИНГ (РЕЗЕРВАЦИИ ДО 30.АПР) ХОТЕЛ КАТЕГ. УСЛУГА ЛОКАЦИЈА ЦЕНА ПО ЛИЦЕ СПОРЕД ТЕРМИН НА ПОАЃАЊЕ (7 НОЌИ) HOSTAL SANTA

More information

Steps have to be followed for accessing DSC service facility:

Steps have to be followed for accessing DSC service facility: Browser Settings: Directorate of Commercial Tax Department recommends that you use the following browser specifications for the best view of the website. You may still be able to use the return filing

More information

A. I do not have my own personal certificate I am a new client or want to download a new certificate

A. I do not have my own personal certificate I am a new client or want to download a new certificate This user guide will help you to create your personal certificate in file/browser or smart card certificate. If you already own a personal certificate in file that you have saved on your computer, you

More information

PC Troubleshooting Steps

PC Troubleshooting Steps PC Troubleshooting Steps This FAQ is designed to help PC users to go through various troubleshooting steps to allow them to view the FerrisConnect Learn/Vista sites appropriately. Compatible Browsers Check

More information

Procedure for How to Enroll for Digital Signature

Procedure for How to Enroll for Digital Signature Procedure for How to Enroll for Digital Signature In Online Processing System getting to implement Digital Signature and Electronic Token for security and Authentication Purpose. For that bidder must have

More information

VeriSign Branded etoken PKI Client Installation Guide

VeriSign Branded etoken PKI Client Installation Guide VeriSign Branded etoken PKI Client Installation Guide VeriSign Branded etoken PKI Client, version 5.1 SP1 Revision Control Version Date Notes 1.0 2010 05 24 Initial version 1.1 2010 06 28 Updates to wording,

More information

Digital Signature Certificate Online Enrollment Guide using etoken

Digital Signature Certificate Online Enrollment Guide using etoken Digital Signature Certificate Online Enrollment Guide using etoken C O N T A C T U S helpdesk@tcs-ca.tcs.com http://www.tcs-ca.tcs.com 1. A B O U T T H E D O C U M E N T This document describes the procedure

More information

1. Installing SC-SED Driver

1. Installing SC-SED Driver 1. Installing SC-SED Driver How to install the SC-SED Driver: To install the SC-SED driver application please follow the step-by-step instructions provided here. Firstly,download the setup file of SC-SED

More information

E-CERT C ONTROL M ANAGER

E-CERT C ONTROL M ANAGER E-CERT C ONTROL M ANAGER for e-cert on Smart ID Card I NSTALLATION G UIDE Version v1.7 Copyright 2003 Hongkong Post CONTENTS Introduction About e-cert Control Manager... 3 Features... 3 System requirements...

More information

PROCEDURE FOR DSC CONFIGURATION. A. Installation of the driver has to be done for the first time and only once.

PROCEDURE FOR DSC CONFIGURATION. A. Installation of the driver has to be done for the first time and only once. PROCEDURE FOR DSC CONFIGURATION 1. INSTALL GEMALTO TOKEN DRIVER A. Installation of the driver has to be done for the first time and only once. B. Open the Browser and go to http://nicca.nic.in C. Click

More information

Macedonian Stock Exchange Inc. INSTRUCTIONS MODULE TEHNICAL ANALYSIS

Macedonian Stock Exchange Inc.   INSTRUCTIONS MODULE TEHNICAL ANALYSIS Macedonian Stock Exchange Inc. www.mse.com.mk www.bestnet.com.mk INSTRUCTIONS MODULE TEHNICAL ANALYSIS March 2010 1 Instructions of module Technical analysis Technical Analysis module is a separate part

More information

Instructions for installing and using the qualified digital certificate issued by DigiSign

Instructions for installing and using the qualified digital certificate issued by DigiSign Instructions for installing and using the qualified digital certificate issued by DigiSign Version 1.3 In order to use the digital certificate properly, please follow the instructions presented in this

More information

Solving Java Related Issues with. Advanced Label Printing

Solving Java Related Issues with. Advanced Label Printing Solving Java Related Issues with Advanced Label Printing Advanced Printing (using Java) is not available using these web browsers Google Chrome v45 onwards Microsoft Edge (default browser shipped with

More information

Trusting the DoD and ECA PKIs: an explanation

Trusting the DoD and ECA PKIs: an explanation Trusting the DoD and ECA PKIs: an explanation In order for Internet Explorer (and many other applications) to properly use certificates from the DoD s ECA PKI, you need to tell your computer to Trust the

More information

CITRIX REMOTE ACCESS CITRIX DESKTOP

CITRIX REMOTE ACCESS CITRIX DESKTOP QUICK REFERENCE GUIDE July 2014 CITRIX REMOTE ACCESS CITRIX DESKTOP OVERVIEW Citrix remote access software enables you to establish a connection to the servers at Goodmans from outside the Firm. Once the

More information

Shakambaree Technologies Pvt. Ltd.

Shakambaree Technologies Pvt. Ltd. Welcome to Support Express by Shakambaree Technologies Pvt. Ltd. Introduction: This document is our sincere effort to put in some regular issues faced by a Digital Signature and USB Token user doing on

More information

Configure the Adobe XI under Windows to sign with a LuxTrust Product

Configure the Adobe XI under Windows to sign with a LuxTrust Product UG-0608 Configure the Adobe XI under Windows to sign with a LuxTrust Product V 1.0 24/03/2015 English Disclaimer This document may not be reproduced as a whole or parts of it without the prior written

More information

VeriSign PKI Client Government Edition v 1.5. VeriSign PKI Client Government. VeriSign PKI Client VeriSign, Inc. Government.

VeriSign PKI Client Government Edition v 1.5. VeriSign PKI Client Government. VeriSign PKI Client VeriSign, Inc. Government. END USER S GUIDE VeriSign PKI Client Government Edition v 1.5 End User s Guide VeriSign PKI Client Government Version 1.5 Administrator s Guide VeriSign PKI Client VeriSign, Inc. Government Copyright 2010

More information

Frequently Asked Questions - Smart cards

Frequently Asked Questions - Smart cards Frequently Asked Questions - Smart cards Smart Cards - general information 1. Why did the EPO decide to use smart cards and how secure are they? Smart cards are credit card-sized plastic cards that contain

More information

INFORMATION TECHNOLOGY CERES DEPARTMENT

INFORMATION TECHNOLOGY CERES DEPARTMENT INFORMATION TECHNOLOGY CERES DEPARTMENT LRA APPLICATION MANUAL Name Date Written by: Technical support 18/10/2010 Revised by: Approved by: DOCUMENT TRACEABILITY Version Date Description Author 1.0 18/10/2010

More information

U S E R G U I D E. Certificate Export/Import to E-token Pro (72K) Java FOR USERS OF E-TOKENS [VERSION 1.0]

U S E R G U I D E. Certificate Export/Import to E-token Pro (72K) Java FOR USERS OF E-TOKENS [VERSION 1.0] U S E R G U I D E Certificate Export/Import to E-token Pro (72K) Java FOR USERS OF E-TOKENS [VERSION 1.0] C E R T I F I C A T E G E N E R A T I O N M O D U L E U S E R G U I D E C O N T E N T S 1 DIGITAL

More information

Using the Office 365 Web Interface

Using the Office 365 Web Interface Using the Web Interface Logging in to your account ) Open a web browser (Internet Explorer, Safari, Firefox, or Chrome) 2) Go to houndmail.assumption.edu ) You will then be asked to choose which log in

More information

Entrust Managed Services PKI Administrator Guide

Entrust Managed Services PKI Administrator Guide Entrust Managed Services PKI Entrust Managed Services PKI Administrator Guide Document issue: 3.0 Date of issue: May 2009 Copyright 2009 Entrust. All rights reserved. Entrust is a trademark or a registered

More information

SQL Server Setup for Assistant/Pro applications Compliance Information Systems

SQL Server Setup for Assistant/Pro applications Compliance Information Systems SQL Server Setup for Assistant/Pro applications Compliance Information Systems The following document covers the process of setting up the SQL Server databases for the Assistant/PRO software products form

More information

Setting up a Passport York & Central Account. Setting a Password for a Central Account Step by Step Instructions.

Setting up a Passport York & Central  Account. Setting a Password for a Central  Account Step by Step Instructions. Before you begin, please ensure you have: Your 9 digit employee ID number Last four digits of your Social Insurance Number Setting up a Passport York 1. Go to Manage My Services by entering in the address

More information

e-mudhra DIM e-mudhra DOWNLOAD INSTRUCTION MANUAL HARD TOKEN VERSION (emcsl/e-mudhra/doc/dims/3.2) Date of Publication: 04th JULY 2012

e-mudhra DIM e-mudhra DOWNLOAD INSTRUCTION MANUAL HARD TOKEN VERSION (emcsl/e-mudhra/doc/dims/3.2) Date of Publication: 04th JULY 2012 e-mudhra DIM e-mudhra DOWNLOAD INSTRUCTION MANUAL HARD TOKEN VERSION () Date of Publication: 04th JULY 2012 e-mudhra Consumer Services Ltd 3rd Floor, Sai Arcade Outer Ring Road Devarabeesanahalli Bangalore

More information

ШПАНИЈА (КОСТА БРАВА) - 7 ДЕНА

ШПАНИЈА (КОСТА БРАВА) - 7 ДЕНА ШПАНИЈА (КОСТА БРАВА) - 7 ДЕНА ДИРЕКТНИ ЛЕТОВИ ОД СКОПЈЕ ЛИСТА НА ХОТЕЛИ И ЦЕНИ ЗА РАН БУКИНГ (РЕЗЕРВАЦИИ ДО 30 АПРИЛ) ХОТЕЛ КАТЕГ. УСЛУГА ЛОКАЦИЈА ЦЕНА ПО ЛИЦЕ СПОРЕД ТЕРМИН НА ПОАЃАЊЕ (7 НОЌИ) 20 јун

More information

Pentagon Message Exchange Setup Guide: All Devices

Pentagon Message Exchange Setup Guide: All Devices Pentagon Message Exchange Setup Guide: All Devices This guide has been sent to you to help you set up Pentagon Message Exchange on your equipment. In this guide, you will find the details required for

More information

ROC Online Filing Services Guide. Users Guide

ROC Online Filing Services Guide. Users Guide ROC Online Filing Services Guide Users Guide MFSA, 16/03/2015 Contents ROC Online Filing Services Guide - Users Guide SECTION 1.0 SYSTEM REQUIREMENTS AND SETTINGS... 1 SECTION 1.1 JAVA RUNTIME ENVIRONMENT

More information

Installing the Panini Universal Scanner Driver

Installing the Panini Universal Scanner Driver Installing the Panini Universal Scanner Driver The following steps should be followed for installation of a Panini scanner. The user installing the scanner on his/her PC should have local administrative

More information

Digital Signature Certificate Online Enrollment Guide using etoken Pro 72K (Java)

Digital Signature Certificate Online Enrollment Guide using etoken Pro 72K (Java) Digital Signature Certificate Online Enrollment Guide using etoken Pro 72K (Java) C O N T A C T U S helpdesk@tcs-ca.tcs.com http://www.tcs-ca.tcs.com ABOUT THE DOCUMENT This document describes the procedure

More information

Guide Installing Digital Certificates in Outlook 2000

Guide Installing Digital Certificates in Outlook 2000 Guide Installing Digital Certificates in Outlook 2000 Document SIGNE_PAPET. Ver. 1.0 Date of application 06/08/2012 Seguridad documental 2 Introduction This document describes the steps for configuring

More information

6. Is it mandatory to have the digital certificate issued from NICCA?...3. 7. Is it mandatory for the sender and receiver to have a NIC email id?...

6. Is it mandatory to have the digital certificate issued from NICCA?...3. 7. Is it mandatory for the sender and receiver to have a NIC email id?... FAQ FOR S/MIME 1. What is S/MIME?...2 2. What is digital certificate?...2 3. What is an encrypted email?...2 4. Is it mandatory to use this service?...2 5. What I need to do to start using S/MIME service?...2

More information

Passport Installation. Windows XP + Internet Explorer 8

Passport Installation. Windows XP + Internet Explorer 8 Passport Installation Windows XP + Internet Explorer 8 OS Version Windows XP System Type 32bit or 64bit Browser & version Internet Explorer 8 Before you begin.. Make sure you have Anti Virus software installed

More information

Manual for configuring NIC VPN in Windows OS

Manual for configuring NIC VPN in Windows OS Manual for configuring NIC VPN in Windows OS NIC is introducing a new web based VPN interface to allow s to connect to NICNET through VPN. Apart from existing Client based VPN service, this new interface

More information

Employee Express - PIV Card Registration Instructions

Employee Express - PIV Card Registration Instructions Employee Express - PIV Card Registration Instructions Steps for Registering your GSA Access/PIV Card 1. Navigate to https://www.employeeexpress.gov/defaultlogin.aspx. 2. Insert your GSA Access Card* into

More information

These instructions will allow you to configure your computer to install necessary software to access mystanwell.com.

These instructions will allow you to configure your computer to install necessary software to access mystanwell.com. HOW TO: ACCESS MYSTANWELL.COM USING WINDOWS WITH MOZILLA FIREFOX What is mystanwell.com? The remote access web site called mystanwell.com allows staff to access Stanwell applications via the Internet using

More information

IMPORTANT: These instructions are written step-by-step; do not perform an action before the instructions tell you to do so.

IMPORTANT: These instructions are written step-by-step; do not perform an action before the instructions tell you to do so. Making Mozilla Firefox work with ActivClient IMPORTANT: These instructions are written step-by-step; do not perform an action before the instructions tell you to do so. Sometimes, the automatic processes

More information

Installing CSU s Recommended Version of Java On Windows PC s For Use With RamCT Summer 2010

Installing CSU s Recommended Version of Java On Windows PC s For Use With RamCT Summer 2010 Installing CSU s Recommended Version of Java On Windows PC s For Use With RamCT Summer 2010 I. Common Issues When Using An Incorrect Version of Java With RamCT II. Checking the version of Java installed

More information

WA2102 Web Application Programming with Java EE 6 - WebSphere 8.5 - RAD 8.5. Classroom Setup Guide. Web Age Solutions Inc. Web Age Solutions Inc.

WA2102 Web Application Programming with Java EE 6 - WebSphere 8.5 - RAD 8.5. Classroom Setup Guide. Web Age Solutions Inc. Web Age Solutions Inc. WA2102 Web Application Programming with Java EE 6 - WebSphere 8.5 - RAD 8.5 Classroom Setup Guide Web Age Solutions Inc. Web Age Solutions Inc. 1 Table of Contents Part 1 - Minimum Hardware Requirements...3

More information

Using Internet or Windows Explorer to Upload Your Site

Using Internet or Windows Explorer to Upload Your Site Using Internet or Windows Explorer to Upload Your Site This article briefly describes what an FTP client is and how to use Internet Explorer or Windows Explorer to upload your Web site to your hosting

More information

ECA IIS Instructions. January 2005

ECA IIS Instructions. January 2005 ECA IIS Instructions January 2005 THIS PAGE INTENTIONALLY BLANK ECA IIS Instructions ii July 22, 2005 Table of Contents 1. Install Certificate in IIS 5.0... 1 2. Obtain and Install the ECA Root Certificate

More information

UHC-iEnroll Offline Software Frequently Asked Questions

UHC-iEnroll Offline Software Frequently Asked Questions UHC-iEnroll Offline Software Frequently Asked Questions Q. How do I know if I am picking the right application from the drop down my paper form doesn t look like this? Please contact the Producer Help

More information

MY NSE Login problem

MY NSE Login problem MY NSE Login problem If you are facing problems logging into MYNSE please follow the following steps: 1) Enable cookies If you're seeing a message that your browser's cookie functionality is turned off,

More information

Installing a Browser Security Certificate for PowerChute Business Edition Agent

Installing a Browser Security Certificate for PowerChute Business Edition Agent Installing a Browser Security Certificate for PowerChute Business Edition Agent The Agent component of PowerChute Business Edition has a "self-signed" security certificate. This means that when you access

More information

FedLine Web Certificate Retrieval Procedures

FedLine Web Certificate Retrieval Procedures Version 2.0 Contents Federal Reserve Bank Certificate Retrieval Overview and Preparation Procedures... 2 Certificate Creation Procedures... 3 Installing the Federal Reserve Banks Certificate Authority

More information

ING Online. 1Instruction Manual!

ING Online. 1Instruction Manual! ING Online 1Instruction Manual! Contents Introduction 3 1. Installation of drivers for the Smart Card Reader 3 2. Internet Explorer Settings 4 3. Registration of capicom.dll file 7 4. Installation of ING

More information

emudhra DIM emudhra DOWNLOAD INSTRUCTION MANUAL HARD TOKEN VERSION (eml/e-mudhra/doc/dims/4.1) Date of Publication: 13th JUNE 2016

emudhra DIM emudhra DOWNLOAD INSTRUCTION MANUAL HARD TOKEN VERSION (eml/e-mudhra/doc/dims/4.1) Date of Publication: 13th JUNE 2016 emudhra DIM emudhra DOWNLOAD INSTRUCTION MANUAL HARD TOKEN VERSION () Date of Publication: 13th JUNE 2016 emudhra Limited 3rd Floor, Sai Arcade Outer Ring Road Devarabeesanahalli Bangalore 560103 Karnataka

More information

Using the enclosed installation diagram, drill three holes in the wall with the lower hole 1150mm from the floor.

Using the enclosed installation diagram, drill three holes in the wall with the lower hole 1150mm from the floor. Terminal Installation When choosing the location of the terminal, care should be taken to select an area with consistent light levels throughout the day and avoid areas where the unit may be subjected

More information

Citrix Introduction and FAQs

Citrix Introduction and FAQs Citrix Introduction and FAQs Introduction to Citrix... 2 Why should I use this?... 2 What about Support?... 2 What browser should I use?... 2 Known Issues... 2 System Requirements for Windows-based computers...

More information

2) Remove all the certificates listed by following steps 3-5.

2) Remove all the certificates listed by following steps 3-5. HOW TO SETUP THE NEW DIGITAL SIGNATURE COMPONENT (Version 3.0) Updated on: 8 April 2014 STEP 1: Uninstall the Java Certificate 1) Select the Security tab as shown in the diagram below and Click on 2) Remove

More information

K.Sign Office for Windows Installation and User Guide

K.Sign Office for Windows Installation and User Guide Installation and User Guide K.Sign Office for Windows Installation and User Guide CertID Integration Note Ref: CertID.IN.2014.01 Version: 3.0 Date: October 2014 K.SIGN OFFICE FOR WINDOWS INSTALLATION AND

More information

Online Statements. About this guide. Important information

Online Statements. About this guide. Important information Online Statements About this guide This guide shows you how to: View online statements, including CommBiz Activity Statements (Billing summaries) and online statements for Transaction Accounts, Credit

More information

Evergreen Public Schools. Staff Development Catalog & Registration Site GoSignMeUp. https://eps.gosignmeup.com

Evergreen Public Schools. Staff Development Catalog & Registration Site GoSignMeUp. https://eps.gosignmeup.com Evergreen Public Schools Staff Development Catalog & Registration Site GoSignMeUp Please ensure you are using a modern web browser: IE 11, Google Chrome, or Mozilla Firefox. How Do I Register for a Course?

More information

BitLocker To Go User Guide

BitLocker To Go User Guide BitLocker To Go User Guide 1. Introduction BitLocker To Go a new feature of Windows 7 is a full-disk encryption protection technology for removable storage devices that are connected to one of the USB

More information

GoldKey Software. User s Manual. Revision 7.12. WideBand Corporation www.goldkey.com. Copyright 2007-2014 WideBand Corporation. All Rights Reserved.

GoldKey Software. User s Manual. Revision 7.12. WideBand Corporation www.goldkey.com. Copyright 2007-2014 WideBand Corporation. All Rights Reserved. GoldKey Software User s Manual Revision 7.12 WideBand Corporation www.goldkey.com 1 Table of Contents GoldKey Installation and Quick Start... 5 Initial Personalization... 5 Creating a Primary Secure Drive...

More information

PKI Contacts PKI for Fraunhofer Contacts

PKI Contacts PKI for Fraunhofer Contacts Fraunhofer Competence Center PKI PKI Contacts PKI for Fraunhofer Contacts User manual for communication partners of the Fraunhofer-Gesellschaft Author[s]: Uwe Bendisch, Maximilian Gottwald As at: 15.10.2013

More information

Accessing the Curriculum Management System Off-campus Process for obtaining a CMS certificate

Accessing the Curriculum Management System Off-campus Process for obtaining a CMS certificate INFORMATION SERVICES ICT Service Delivery Accessing the Curriculum Management System Off-campus Process for obtaining a CMS certificate Introduction This service enables staff to access the Curriculum

More information

Internet Explorer 7 for Windows XP: Obtaining MIT Certificates

Internet Explorer 7 for Windows XP: Obtaining MIT Certificates Internet Explorer 7 for Windows XP: Obtaining MIT Certificates Overview In order to use secure web services at MIT, you will need to obtain two types of MIT web certificates: MIT Certificate Authority

More information

Guide to Obtaining Your Free WISeKey CertifyID Personal Digital Certificate on Aladdin etoken (Personal eid)

Guide to Obtaining Your Free WISeKey CertifyID Personal Digital Certificate on Aladdin etoken (Personal eid) The World Internet Security Company Solutions for Security Guide to Obtaining Your Free WISeKey CertifyID Personal Digital Certificate on Aladdin etoken (Personal eid) Wherever Security relies on Identity,

More information

TrustKey Tool User Manual

TrustKey Tool User Manual TrustKey Tool User Manual 1 Table of Contents 1 Introduction... 5 2 TrustKey Product...6 2.1 TrustKey Tool... 6 2.2 TrustKey function modules...7 2.3 TrustKey using environment...7 3 TrustKey Tool Installation...

More information

BankLink Books Clients

BankLink Books Clients BankLink Books Clients This document is for those practices installing BankLink Books. The BankLink Service Agreement permits licensed BankLink practices to install the software in as many locations as

More information

Melbourne 21st - 30th September. Perth 6th October. Newcastle 6th October. Auckland 13th - 14th October. Sydney 24th - 25th November

Melbourne 21st - 30th September. Perth 6th October. Newcastle 6th October. Auckland 13th - 14th October. Sydney 24th - 25th November MFF2012_A2_poster.indd 2 9/16/2012 9:54:24 PM Australasian premiere of Milcho Manchevski s award winning masterpiece Mothers Melbourne 21st - 30th September Perth 6th October Newcastle 6th October Auckland

More information

educ Office 365 email: Remove & create new Outlook profile

educ Office 365 email: Remove & create new Outlook profile Published: 29/01/2015 If you have previously used Outlook the with the SCC/SWO service then once you have been moved into Office 365 your Outlook will need to contact the SCC/SWO servers one last time

More information

Outlook Web Access Tipsheets

Outlook Web Access Tipsheets You can use a Web browser to access your Outlook mailbox from any computer with an Internet connection. You can use Outlook Web Access with Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox and many other browsers.

More information

Terminal Four. Content Management System. Moderator Access

Terminal Four. Content Management System. Moderator Access Terminal Four Content Management System Moderator Access Terminal Four is a content management system that will easily allow users to manage their college web pages at anytime, anywhere. The system is

More information

Accessing your Staff (N and O drive) files from off campus

Accessing your Staff (N and O drive) files from off campus Accessing your Staff (N and O drive) files from off campus It is possible to access your N and O drive files while you are off campus, for example whilst working from home or travelling. This document

More information

Sync Tool for Clarion NX700/NX509/NP509 Series

Sync Tool for Clarion NX700/NX509/NP509 Series 1 Introduction Sync Tool for Clarion NX700/NX509/NP509 Series User Guide The Sync Tool is a downloadable application that enables you to update the navigation software, maps and other content included

More information

Technology Business Solutions. Online Backup Manager INSTALLATION

Technology Business Solutions. Online Backup Manager INSTALLATION Technology Business Solutions Online Backup Manager 1. Go to the TBS OBM Software Registration Page Click the TBS Logo Under the select an account type choose the PRO version. Page1 of7 2.) Create a new

More information

eadvantage Certificate Enrollment Procedures

eadvantage Certificate Enrollment Procedures eadvantage Certificate Enrollment Procedures Purpose: Instructions for members to obtain a digital certificate which is a requirement to conduct financial transactions with the Federal Home Loan Bank of

More information

Outlook Web Access 2003 Remote User Guide

Outlook Web Access 2003 Remote User Guide UNITED STATES COAST GUARD Outlook Web Access 2003 Remote User Guide Using Common Access Card Access TISCOM TIS-42 07/29/2008 Version 1.0 CAC Enabled Outlook Web Access CAC Enabled OWA is a way to view

More information

Instructions for Acquiring a Digital Signature

Instructions for Acquiring a Digital Signature Applying for a Digital Signature Instructions for Acquiring a Digital Signature Any person may obtain a qualified digital certificate and secure signature creation device (SSCD) with his presence at the

More information

SMS for Outlook. Installation, Configuration and Usage Guide

SMS for Outlook. Installation, Configuration and Usage Guide SMS for Outlook Installation, Configuration and Usage Guide INTRODUCTION Installing TxTStream s SMS for Outlook is easy and will only take a minute or two. We will be using screen shots from a Windows

More information

MS Word Web Time Entry. Tutorial

MS Word Web Time Entry. Tutorial MS Word 2007 Web Time Entry Tutorial (Intentionally left blank) Table of Contents Introduction: 1 Section I: Web Time Entry Log-on 1 Logging on 1 To Log into MyPage: 1 Section II: Web Time Entry Page Explained

More information

MSGCU SECURE MESSAGE CENTER

MSGCU SECURE MESSAGE CENTER MSGCU SECURE MESSAGE CENTER Welcome to the MSGCU Secure Message Center. Email is convenient, but is it secure? Before reaching the intended recipient, email travels across a variety of public servers and

More information

Verizon Internet Security Suite Powered by McAfee. Installation Guide for Business Users

Verizon Internet Security Suite Powered by McAfee. Installation Guide for Business Users Verizon Internet Security Suite Powered by McAfee Installation Guide for Business Users ii Contents Introduction 3 System requirements 5 Installing Verizon Internet Security Suite 7 Signing in to your

More information

Installation of the CryptoKit application and adding of certificates

Installation of the CryptoKit application and adding of certificates Installation of the CryptoKit application and adding of certificates Version 2.0 December 2013 Sberbank d.d. Stranica 1 CONTENT 1 INSTALLATION PROCEDURE AND ADDING CERTIFICATES (WINDOWS 7 32BIT,WINDOWS

More information

Océ Direct Print Pro Installation Guide

Océ Direct Print Pro Installation Guide Océ Direct Print Pro Installation Guide Table of Contents INSTALLATION GUIDE FOR OCÉ DIRECT PRINT PRO... 3 Prerequisites... 4 SECTION 1: SERVER INSTALLATION... 5 Océ Direct Print Pro Installation... 5

More information

AIM SOFTWARE AND USB DRIVER INSTALLATION PROCEDURE

AIM SOFTWARE AND USB DRIVER INSTALLATION PROCEDURE AIM SOFTWARE AND USB DRIVER INSTALLATION PROCEDURE CONTENTS AIM software and USB Driver installation Chapter 1 Installing AIM software and AIM USB driver... 2 Chapter 2 Installation under Microsoft Windows

More information

PekaoBIZNES 24 QUICK Start. User Guide First steps in the system

PekaoBIZNES 24 QUICK Start. User Guide First steps in the system PekaoBIZNES 24 QUICK Start User Guide First steps in the system INTRODUCTION Managing your finances may be really convenient. After completing the steps outlined in this document, you will join a big group

More information

User Guide Remote PIV to VDI Using a PIV Card

User Guide Remote PIV to VDI Using a PIV Card User Guide Remote PIV to VDI Using a PIV Card Energy IT Services (IM-64) March 2015 Authors Prepared By Matthew Cummings Senior Systems Engineer IM-64 Version Control Date Version Document Revision Description

More information

Guide to Installing BBL Crystal MIND on Windows 7

Guide to Installing BBL Crystal MIND on Windows 7 Guide to Installing BBL Crystal MIND on Windows 7 Introduction The BBL Crystal MIND software can not be directly installed on the Microsoft Windows 7 platform, however it can be installed and run via XP

More information

Accessing files and folders from outside school

Accessing files and folders from outside school Information sheet P015 The new managed service allows school users to access files and folders stored on the school network from any Internet connection outside school. This service is called Easylink.

More information

Upgrading from Windows XP to Windows 7

Upgrading from Windows XP to Windows 7 Overview Note: We highly recommend printing out this tutorial. The Windows 7 installation process will restart your computer. If you don't return to this webpage, the printed instructions will help you

More information

DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEM

DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEM DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEM USER S MANUAL By: MIS Department Software Division Page 1 of 14 1. Overview Document Management System is a powerful web based file manager and storage utility. It was developed

More information

Verizon Internet Security Suite Powered by McAfee. Installation Guide for Business Users

Verizon Internet Security Suite Powered by McAfee. Installation Guide for Business Users Verizon Internet Security Suite Powered by McAfee Installation Guide for Business Users ii Contents Introduction 3 System requirements 5 Installing Verizon Internet Security Suite 7 Signing in to your

More information

1. Open the preferences screen by opening the Mail menu and selecting Preferences...

1. Open the preferences screen by opening the Mail menu and selecting Preferences... Using TLS encryption with OS X Mail This guide assumes that you have already created an account in Mail. If you have not, you can use the new account wizard. The new account wizard is in the Accounts window

More information

Industrial Security Facilities Database (ISFD) Troubleshooting Tips

Industrial Security Facilities Database (ISFD) Troubleshooting Tips Industrial Security Facilities Database (ISFD) Troubleshooting Tips ATTENTION: ALL ISFD Users The Industrial Security Facilities Database (ISFD) was developed to Internet Explorer (IE) 7 operating standards.

More information

Primavera P6 Professional R8.4 Windows 7 Installation Instructions. Primavera P6 R8.4. Installation Instructions. For Windows 7 Users

Primavera P6 Professional R8.4 Windows 7 Installation Instructions. Primavera P6 R8.4. Installation Instructions. For Windows 7 Users Primavera P6 R8.4 Installation Instructions For Windows 7 Users Revision 3.0 2014 Edition 1 IMPORTANT: READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY AND FOLLOW THEM EXACTLY. The following is provided for your convenience

More information

How do I use Citrix Staff Remote Desktop

How do I use Citrix Staff Remote Desktop How do I use Citrix Staff Remote Desktop September 2014 Initial Log On In order to login into the new Citrix system, you need to go to the following web address. https://remotets.tees.ac.uk/ Be sure to

More information

Citrix Client Install Instructions

Citrix Client Install Instructions Citrix Client Install Instructions If you are using Citrix remotely, Information Technology Services recommends updating Citrix client to the newest version available online. You must be an administrator

More information

Manual of UPClink VPN.UPC.EDU (For Windows 7)

Manual of UPClink VPN.UPC.EDU (For Windows 7) Manual of UPClink VPN.UPC.EDU (For Windows 7) SYSTEM REQUIREMENTS Required software: - Windows operating Systems Windows Vista Service Pack 1 or 2 for 32/64 bits Windows 7 for 32/64 bits Windows XP Professional

More information

Transferring Scans from your Dolphin into Destiny

Transferring Scans from your Dolphin into Destiny Transferring Scans from your Dolphin into Destiny Summary: This article is intended to provide Destiny users with an overview of the following tasks 1. Downloading the Dolphin Transfer Utility to their

More information

Massey University Wireless Network Client Configuration Mac OS X 10.6 10.9

Massey University Wireless Network Client Configuration Mac OS X 10.6 10.9 Massey University Wireless Network Client Configuration Mac OS X 10.6 10.9 MAC wireless network Requirements Information Technology Services You must have an active Massey username and password (i.e. you

More information

Ubuntu 11.04 To install the required card reader software:

Ubuntu 11.04 To install the required card reader software: My previous attempts to get the DoD CAC/PKI system to work on Fedora and Ubuntu have been extremely painful and only occasionally successful. However, the process with Ubuntu 11.04 was very straightforward.

More information