(Online application) Online-application for the Scholarship Programme : Research Grants for Doctoral Candidates and Young Academics and Scientists

Size: px
Start display at page:

Download "(Online application) Online-application for the Scholarship Programme : Research Grants for Doctoral Candidates and Young Academics and Scientists"

Transcription

1 مراحل و جزي يات درخواست بورس (DAAD) صورت ا ن لاين (Online application) دا ا د به Online-application for the Scholarship Programme : Research Grants for Doctoral Candidates and Young Academics and Scientists به اطلاع تمامی محققان و فارغ التحصيلان کارشناسی ارشد و دانشجويان دکترا علاقه مند به شرکت در برنامه بورس تحصيلی (DAAD) برای دوره دکترا (PhD) و تمامی دانشجويان دوره دکترا در دانشگاه های ايران علاقه مند به شرکت در بورس دوره های فرصت مطاتعانی کمتر از 6 ماه در دانشگاه ها و مراکز ا موزش عالی در ا لمان می رساند از امسال علاوه بر درخواست بورس و اراي ه مدارک به بخش فرهنگی سفارت ا لمان در تهران درخواست بورس تحصيلی می بايست به صورت ا ن لاين نيز صورت بگيرد. به همين منظور مو سسه تبادلات ا کادميک ا لمان (DAAD) سيستم درخواست بورس ا ن لاين با نام MOVE-) (Portal طراحی کرده است. درخواست کنندگان برنامه های بورس نام برده شده فرصت دارند از تاريخ 15.ژوي يه برای در خواست ا ن لاين خود به اين سامانه مراجعه کنند. در ادامه سعی می کنيم شمار را با نحوه جزي يات و مراحل درخواست ا ن لاين و اقدامات لازم پس از درخواست ا ن لاين ا شنا کنيم. خواهشمند است اطلاعات زير را به صورت کامل مطالعه و در صورت داشتن هرگونه سو ال با ما تماس بگيريد. خيلی مهم: قابل توجه علاقه مندان و در خواست کنندگان ديگر برنامه های بورس دا ا د برنامه درخواست بورس به صورت ا ن لاين تنها مختص دو برنامه ی نام برده شده در بالا می باشد و مراحل درخواست بورس برای ساير برنامه ها تغييری نکرده و از طريق در خواست کتبی و اري ه مدارک به بخش فرهنگی سفارت ا لمان در زمان های مقرر صورت می گيرد. شماره تلفن: ايميل:

2 Webbrowser و همچنين نکات مهم: 1.برای استفاده از اين پورتال شما نياز به بروزشده همچون ) Explorer Internet يا (Firefox برنامه Adobe Reader خواهيد داشت. 2.پس از اتمام مراحل در خواست ا ن لاين شما می بايست برگه نهايی درخواست خود را پرينت کرده و با ديگر مدارک خود حداکثر تا تاريخ 15.اکتبر به بخش فرهنگی سفارت تحويل دهيد. توجه داشته باشيد که تنها درخواست ا ن لاين کافی نبوده و تمامی مدارک می بايست همچون گذشته به بخش فرهنگی سفارت به صورت حضوری و با از طريق پست ارسال شوند. طبيعی است که درخواست کنندگان برای انجام مراحل درخواست ا ن لاين در اولين زمان ممکن پس از بازگشايی سيستم مورد نظر در 15.ژوي به بهتر است نسبت به درخواست ا ن لاين اقذام کنند. 3. دسترسی به سيستم MOVE از تاريخ 15.ژوي يه و تنها از طريق وب سايت بانک اطلاعاتی بورسيه های دا ا د (www.funding-guide.de) امکان پذير است. پس از ورود به اين وب سايت و طی مراحل انتخاب کشور(ايران) و مقطع تحصيلی PHDs) دکترا) از ليست بورس های اراي ه شده گزينه مورد نظر را انتخاب کنيد تا به صورت اتوماتيک وارد سيتم درخواست ا ن لاين (MOVE) شويد. 4.. پورتال MOVE-Portal به سه زبان ا لمانی انگليسی و اسپانيايی طراحی شده است. پس از ورود به سيستم شما قادر هستيد از طريق راهنمايی هايی که خود سيستم به شما اراي ه می دهد مراحل درخواست ا ن لاين بورس را طی کنيد. لطفا اطلاعات لازم را در خصوص نحوه ا ماده کردن مدارک قبل از ورود به سيستم با دقت مطالعه کنيد. مراحل درخواست بورس به صورت ا ن لاين: توجه: حجم هر يک از فايل های بارگذاری شده در سيستم نميتي اند بيشتر از 5 MB باشد. 1.پس از ورود به پورتال سيستم MOVE از شما خواهد خواست که فرم در خواست بورس را پر کنيد. شما می بايست فرم در خواست بورس را از سيتم دانلود و در

3 سيتم کامپيوتر خود ذخيره کرده و پس از پر کردن ا ن را دوباره در محل مشخص شده قرار دهيد. 2. سپس سيستم از شما خواهد خواست که در مراحل بعدی مدارک لازم ديگر را به ترتيب زير به درخواست ا ن لاين خود اضافه کنيد: CV (حدااکثر 3 صفحه) جدول زمانی plan) (time انجام پروژه مورد نظر.(حدااکثر 3 صفحه) شرح آامل و واضح موضوع پژوهشی (حدااکثر 10 صفحه) و همچنين کارهای علمی صورت گرفته (Proposal) پذيرش از استاد راهنما از ا لمان جهت گذراندن دوره دآترا يا گذراندن دوره دکترا و همچنين مکاتبات شما با استاد راهنما و يا پذيرش از دانشگاه برای دوره دکترا و مکاتبات با دانشگاه ) Invitation (letter/acceptance/admission letter for PhD Letter ترجمه مدارك تحصيلی (تاييد شده توسط سفارت ا لمان در تهران) در سه نسخه اعم از کارشناسی و کارشناسی ارشد و ريزنمرات ا نها و احيانا چنانچه در حال گذراندن دوره دآترا می باشيد واحدهای گذرانده را هم اراي ه دهيد. پس از ا ن سيستم از شما خواهد خواست مدارک ديگر شامل مدارک زير را در قسمتی تحت عنوان Country Specific Documents وارد کنيد. اين مدارک شامل نامه انگيزه ) letter ( motivation ترجمه مدارک و ريزنمرات تحصيلی ديپلم و پيش دانشگاهی و هم چنين مدرک زبان ) از جمله مدرك زبان انگليسی TOEFLE), IELTS )يا زبان ا لمانی List of ) و همچنين ليستی از مقالاتی (TestDaf, DSH) (Publications آه توسط شما نوشته شده و به چاپ رسيده است در مرحله بعدی شما می توانيد هرگونه مدرک ديگر که جزو مدارک اصلی نيستند از جمله ترجمه سابقه کاری مدرك آارا موزی و غيره و را به سيستم وارد کنيد. 3.پس از ا نکه تمام مدارک بالا را در سيستم وارد کرديد پورتال MOVE برای شما "خلاصه ای از درخواست ا ن لاين" و تمامی مدارک وارد شده به ترتيب خاصی را نشان می دهد. شما می بايست اين خلاصه را تاييد و پرينت کنيد قبل از ا نکه درخواست ا ن لاين را به پايان رسانده و از سيستم خارج شويد. 4.سيستم MOVE اين امکان را به شما می دهد تا شما بتوانيد پس از ثبت نام در سيستم تا پايان مهلت درخواست بورس بصورت ا ن لاين درخواست خود را ترميم کنيد

4 5.. پس از پايان درخواست ا نلاين متقاضيان می بايست سه نسخه پرينت شده (پرينت يک رو سه نسخه بصورت جداگانه) از خلاصه درخواست ا ن لاين با تمامی مدارک نمايش داده شده به ترتيب خاص اراي ه شده تا پايان وقت اداری 15.اکتبر به بخش فرهنگی سفارت اراي ه دهند. درخواست بورس تنها زمانی انجام می شود که متقاضيان پس از درخواست ا ن لاين اين کار را انجام دهند 6.. نکته بسيار مهم: همچون گذشته متقاضيان می بايست دو معرفی نامه به طور جداگانه از دو نفر استاد ايرانی در مورد متقاضی در پاآتهای سربسته ( Recommendation )اراي ه دهند. اين معرفی نامه ها می بايست در پاکت های سربسته باشند. معرفی نامه ها جزو مدارک لازم برای درخواست ا ن لاين در سيستم MOVE نيستند. شما می بايست اين نامه های معرفی را در مرحله درخواست کتبی به همراه خلاصه درخواست ا ن لاين تا تاريخ 15.اکتبر به بخش فرهنگی سفارت ا لمان در تهران تحويل دهيد. توجه کنيد که فرم مربوط به recommendation letter را می توانيد در داخل سيستم دانلود کنيد. 7.. مدارک تاييد شده شما به صورت اصل تنها زمانی مورد نياز خواهد بود که شما توسط دا ا د DAAD) ( به عنوان کانديدای دريافت بورس تعيين شويد. در اين صورت مدارک اصل و ترجمه های اصل تاييد شده را می بايست بنا به در خواست دا ا د ارسال کنيد تا مورد بررسی قرار گيرند. توجه کنيد شما در زمان تحويل مدارک برای در خواست بورس لازم به اراي ه مدارک تاييد شده و اصل مدارک نيستيد و تنها سه نسخه پرينت خلاصه درخواست ا ن لاين شما که تمامی مدارک وارد شده در سيستم ا ن لاين را شامل می شود کافی می باشد. ديگر نکات مهم: فراموش نکنيد فرم درخواست بورس را امضاء کنيد. خلاصه پرينت درخواست ا ن لاين (فرم پر شده و تمامی مدارک وارد شده در سيستم ( MOVE می بايست در 3 سری اراي ه شوند. پرينت بصورت تک رو باشند. اين مسي له کار را برای همکاران ما برای بررسی و ثبت مدارک بسيار ا سان می کند. لطفا حدالامکان از منگنه برای مرتب کردن و الصاق کپی ها به يکديگر خودداری کنيد. برای اين کار می توانيد از گيره کاغذ استفاده کنيد. هر نوع گواهی که به زبان فارسی صادر شده است مورد قبول واقع نمی شود. گواهی ها می بايست ترجمه رسمی شده باشند. در مورد مقالات چاپ شده به زبان فارسی نيز

5 سعی کنيد خلاصه ای از ا ن و يا abstract ا ن را به انگليسی و يا ا لمانی اراي ه دهيد و گواهی معتبر در خصوص چاپ ا ن را ضميمه کنيد. لطفا توجه داشته باشيد در صورت پذيرفته شدن برای اين بورس اين بورس معمولا از تاريخ 1.ا وريل 2014 و معمولا با شروع دوره زبان ا لمانی در ا لمان به شما اراي ه خواهد شد. در پر کردن فرم در خواست و تقاضای خود برای شروع بورس به اين نکته توجه کنيد. مدارک خود را می توانيد در بازه ی زمانی 1.سپتامبر تا 15.اکتبر به بخش فرهنگی سفارت ا لمان تحويل دهيد. پذيرفته شدگان برای بورس نامه بورس را اواخر فوريه يا نهايتا اوايل مارچ 2014 از طريق ايميل (و بعد به صورت پستی) دريافت می کنند. کسانی که بورس به ا نها تعلق نمی گيرند نيز نامه ای از طرف DAAD از طريق پست در ا وريل 2014 دريافت خواهند کرد. فارغ التحصيلان کارشناسی ارشد که بيش از 6 سال از اخذ مدرک تحصيلی ا نها ميگذرد مجاز به درخواست بورس نيستند همچنين دانشجويان دوره دکترا در ايران که بيش از سه سال از شروع دوره دکترای ا نها در ايران می گذرد مجاز به درخواست بورس برای فرصت مطالعاتی نيستند. دانشجويان دکترا مشغول به تحصيل در ا لمان که بيش از 15 ماه از اقامت ا نها در ا لمان می گذرد مجاز به درخواست بورس دا ا د نمی باشند. (DAAD) موفق باشيد بخش فرهنگی سفارت ا لمان و دا ا د 01.ژوي يه. 2013

توضيحات : // ID: your Student ID مثال: // ID: o o

توضيحات : // ID: your Student ID مثال: // ID: o o به نام خدا دانشگاه صنعتی شريف دانشکده مهندسی کامپيوتر درس مبانی برنامهسازی پيک شادی (تمرين سری دوم) سال نو مبارک توضيحات : قبل از شروع موارد زير را به دقت بخوانيد. در خط اول هر يک از برنامهها شماره دانشجويی

More information

برای ا زمون ا ناليز واريانس رگرسيون گزينه را در انتهای اين کادر محاوره انتخاب کنيد. پيش بينی شده و باقيمانده ها را برای هر يک از الگوهای انتخاب شده به

برای ا زمون ا ناليز واريانس رگرسيون گزينه را در انتهای اين کادر محاوره انتخاب کنيد. پيش بينی شده و باقيمانده ها را برای هر يک از الگوهای انتخاب شده به به نام او که ا رام بخش دلهاست رگرسيون غير خطی دو متغيره بررسی و شناخت رفتار بين متغيرها اساس کار رگرسيون است. معمولا دو متغير نسبت به هم رفتارهای متفاوتی دارند. بهتر است پيش از پرداختن به تحليل رفتارهای

More information

Islamic Azad University Science & Research Campus. M. A. Thesis in Translation Studies. Advisor: Dr. Mohammad Khatib. Reader: Dr.

Islamic Azad University Science & Research Campus. M. A. Thesis in Translation Studies. Advisor: Dr. Mohammad Khatib. Reader: Dr. Islamic Azad University Science & Research Campus M. A. Thesis in Translation Studies The Functional Unit of Translation in Practice Advisor: Dr. Mohammad Khatib Reader: Dr. Farzaneh Farahzad Mehri Absari

More information

مقدمه : کند. tar -xvzf squid-*-src.tar.gz cd squid -* ./configure make make install. ./configure --help. cache_dir

مقدمه : کند. tar -xvzf squid-*-src.tar.gz cd squid -* ./configure make make install. ./configure --help. cache_dir مقاله : نصب سريع Accelerator) Squid (Proxy Server and Web نويسنده : حميدرضا معينی به نام خدا مقدمه : امروزه اينترنت به يکی از رسانه های قدرتمند جامعه تبديل شده است. عاملی که باعث شده اينترنت ت ا اي ن ح

More information

THE MARRIAGE REGISTRATION BETWEEN AN IRANIAN WOMAN AND A MAN OF FOREIGN NATIONALITY

THE MARRIAGE REGISTRATION BETWEEN AN IRANIAN WOMAN AND A MAN OF FOREIGN NATIONALITY FORM # 412 بسمه تعالي 1250 23 rd St NW Suite # 200 WASHINGTON, DC 20037 TEL: (202) 965-4990-4, FAX: (202) 965-1073 WWWDAFTARORG, E-MAIL ADDRESS: INFO@DAFTARORG فرم شماره : 214 THE MARRIAGE REGISTRATION

More information

فهرست مقدمه دسترسی به کنسول تحت وب... 5 نصب نرم افزار آنتی ویروس تحت وب پاندا... 7 برگه وضعیت برگه نمایش لیست کامپیوترها TAB)...

فهرست مقدمه دسترسی به کنسول تحت وب... 5 نصب نرم افزار آنتی ویروس تحت وب پاندا... 7 برگه وضعیت برگه نمایش لیست کامپیوترها TAB)... فهرست مقدمه... 3 5... PANDA CLOUD OFFICE PROTECTION دسترسی به کنسول تحت وب... 5 نصب نرم افزار آنتی ویروس تحت وب پاندا... 7 نصب بر روی یک سیستم از طریق فایل 9... WAAgent Agent نصب بر روی سیستم ه یا موجود

More information

ﺎﺘ ﻨ ﻤ ھ تﺎ ر ﻦ ﻓ MCSE 2003: Course Group Course name Exam # Duration(hrs) Salary(Rials) Network+:

ﺎﺘ ﻨ ﻤ ھ تﺎ ر ﻦ ﻓ   MCSE 2003: Course Group Course name Exam # Duration(hrs) Salary(Rials) Network+: آموزشگاه آزاد فن آوری اطلاعات رھنما فردای خوزست نا MCSE 2003: Course Group Course name Exam # Duration(hrs) Salary(Rials) Pre-MCSE Network+( prerequisite) - 24 1,400,000 Client Windows XP Professional

More information

آزمایش نیوتن در سال 1666

آزمایش نیوتن در سال 1666 آزمایش نیوتن در سال 1666 شش رنگ تولید شده پس از شکست Violet, Blue, Green, Yellow, Orange, Red دو نوع مشخصه برای نور Achromatic light آنچه بیننده در تصاویر خاکستری می بیند..1 Gray level تنها شدت نور )Intensity(

More information

A Comparative study on organizational positions of health management and information technology department of hospitals and proposing a model for Iran

A Comparative study on organizational positions of health management and information technology department of hospitals and proposing a model for Iran A Comparative study on organizational positions of health management and information technology department of hospitals and proposing a model for Iran F. Sadoughi, PhD 1 N. Davaridolatabadi, PhD 2 A. Sheikhtaheri,

More information

Strategies Applied in Translating Proverbs in. Bilingual English-Persian Dictionaries

Strategies Applied in Translating Proverbs in. Bilingual English-Persian Dictionaries Allameh Tabataba'i University Faculty of Persian Literature and Foreign Languages Department of English Translation Studies Strategies Applied in Translating Proverbs in Bilingual English-Persian Dictionaries

More information

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2013 All rights reserved. Based on the Composite International

More information

*Corresponding Author. (Received: January 27, 2010 Accepted in Revised Form: October 20, 2011)

*Corresponding Author. (Received: January 27, 2010 Accepted in Revised Form: October 20, 2011) VIBRATION MECHANISM OF 13 TH CENTURY HISTORICAL MENAR-JONBAN MONUMENT IN IRAN N. Hosseinzadeh* Structural Engineering Research Center, International Institute of Earthquake Engineering and Seismology (IIEES),

More information

WHY EXERCISE IS IMPORTANT

WHY EXERCISE IS IMPORTANT 1 2 3 (97) دوره پیش دانشگاهی LESSON ONE WHY EXERCISE IS IMPORTANT Conjunctions (ربط دهندهها) ربط دهندهها به چهار گروه تقسیم می شوند که عبارتند از: الف) ربط دهندههای هم پایه coordinate conjunction ب) ربط

More information

سال ورودي : مقدمه د : ICU كودكان ه : درمانگاهها:

سال ورودي : مقدمه د : ICU كودكان ه : درمانگاهها: برنامه درسي آموزش دستياري اطفال 3 سال نام دوره : دستياري كودكان طول دوره : سال ورودي : مسي ول برنامه : معاون آموزش تخصصي دانشكده پزشكي مقدمه تعريف : برنامه آموزشي رشته تخصصي كودكان شامل آموزش بهداشت تشخيص

More information

ISMS etom COBIT ITIL Val ...

ISMS etom COBIT ITIL Val  ... بررسي و تحليل چارچوبهاي ISMS,eTOM,COBIT,ITIL و Valبراي IT مديريت اطالعات و رابطه انها با همسوي ي کسب و کار و فناوري اطالعات تهيه و تنظيم: الهام خسروي استاد سمينار: دكتر مهدي شجري استاد مشاور : دكتر محمدرضا

More information

CONFIGURING CLIENT ACCESS SERVERS

CONFIGURING CLIENT ACCESS SERVERS 1 CONFIGURING CLIENT ACCESS SERVERS 2 How Client Access Works Domain Controller Client Access Server 3 Mailbox Server 4 RPC/MAPI 1 2 RPC/MAPI HTTPS IMAP4 POP3 MAPI (Messaging Application Program Interface)

More information

Nursing Care Theories / Models for prevention of renal diseases

Nursing Care Theories / Models for prevention of renal diseases Nursing Care Theories / Models for prevention of renal diseases / عيسي محمدي / دانشكده علوم پزشكي دانشگاه تربيت مدرس Theories / Models تعريف اهميت و نقش ** شكل نظام يافته منسجم فرموله شده دانش ** شاخص

More information

ACNE VULGARIS. DR.Anahita Diniyaryan Pharm.D

ACNE VULGARIS. DR.Anahita Diniyaryan Pharm.D ACNE VULGARIS DR.Anahita Diniyaryan Pharm.D آکنه یک بیماری خوش خیم و غیر مهاجم است که اثرات منفی آن بر روی سیستم روانی فرد مورد توجه می باشد. اضطراب کاهش اعتماد به نفس افسردگی درسال 2001 بر اساس آمار 2

More information

3. Geburtstag Date ofbinh / Date de naissance / Data di nascita. 4. Geburtsort Place ofbifih I Lieu de naissance / Luogo di nascita

3. Geburtstag Date ofbinh / Date de naissance / Data di nascita. 4. Geburtsort Place ofbifih I Lieu de naissance / Luogo di nascita 1. Familienname Family name / Nom de famille / Cognome Antrag auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis Application for a Residence Permit - Demande d'attribution d'un permis des6jour Domanda di rilascio

More information

Solving Fully Fuzzy Linear Programming Problems with Zero-one Variables by Ranking Function

Solving Fully Fuzzy Linear Programming Problems with Zero-one Variables by Ranking Function Payame Noor University Journal of Control and Optimization in Applied Mathematics (JCOAM Vol. 1, No. 1, Spring-Summer 2015(69-78, 2015 Payame Noor University, Iran Solving Fully Fuzzy Linear Programming

More information

Grammar Book to Accompany Units 1-8

Grammar Book to Accompany Units 1-8 Grammar Book to Accompany Units 1-8 1 Introduction This grammar section is a limited, simple, contrastive grammar for beginning students of Persian. It is written to accompany Persian in Context online.

More information

On the Evaluation of Master of Arts Program in Teaching English as a Foreign Language (TEFL) at Ilam University

On the Evaluation of Master of Arts Program in Teaching English as a Foreign Language (TEFL) at Ilam University European Online Journal of Natural and Social Sciences 2013; www.european-science.com Vol.2, No.2 Special Issue on Teaching and Learning. ISSN 1805-3602 On the Evaluation of Master of Arts Program in Teaching

More information

INVITATION TO BID FOR SUPPLY AND INSTALATION OF 4 WATER PUMPS SOLAR SYSTEMS & 4 SPARE SOLAR WATER PUMPS

INVITATION TO BID FOR SUPPLY AND INSTALATION OF 4 WATER PUMPS SOLAR SYSTEMS & 4 SPARE SOLAR WATER PUMPS INVITATION TO BID FOR SUPPLY AND INSTALATION OF 4 WATER PUMPS SOLAR SYSTEMS & 4 SPARE SOLAR WATER PUMPS درخواست آفر برای تھيه و نصب چھار سيت واتر پمپ با سيستم انرژی آفتابی و چھار سيستم اضافه Date: September

More information

استاد : آقاي دكتر آبادي

استاد : آقاي دكتر آبادي اراي ه درس پروتكل هاي امنيتي استاد : آقاي دكتر آبادي مهرداد تاج بخش دانشجوي رشته كارشناسي ارشد مهندسي فن آوري اطلاعات امنيت اطلاعات دانشگاه تربيت مدرس نيمسال دوم سال تحصيلي - 94 1393 آشنايي با زبان برنامه

More information

A NEWLY DEVELOPED LABORATORY SLAB ROLLER COMPACTOR (TURAMESIN): AN OVERVIEW

A NEWLY DEVELOPED LABORATORY SLAB ROLLER COMPACTOR (TURAMESIN): AN OVERVIEW A NEWLY DEVELOPED LABORATORY SLAB ROLLER COMPACTOR (TURAMESIN): AN OVERVIEW R. Muniandy, F. M. Jakarni*, S. Hassim and A. R. Mahmud Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Universiti Putra

More information

نام دوره 07-214: Configuring Advanced Windows Server 4714 Services

نام دوره 07-214: Configuring Advanced Windows Server 4714 Services پانيذ نماینده برتر سرفصل آموزشی کد: PTR-PR-0000 مرکز آموزش پانيذ برند برتر آموزش IT در استان خوزستان انستيتو ایزایران از شرکتهای وابسته به وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح انستيتو ایزایران دارای رتبه

More information

Earthing. PRESENTATION BY: Farid Momminzadah Droni Guha

Earthing. PRESENTATION BY: Farid Momminzadah Droni Guha Earthing PRESENTATION BY: Farid Momminzadah Droni Guha آرتی چیست What Is Earthing The process of connecting metallic bodies of all the electrical apparatus and equipment to huge mass of earth by a wire

More information

SERVICES FOR ATATURK AIRPORT: FROM 01.10.2016-30.11.2016 RT TRASNFER = SERVICES FOR SABIHA GOKCEN AIRPORT: FROM 01.10.2016-30.11.2016 RT TRASNFER = ASK خدمات ترانسفر )VIP( خدمات ترانسفر تک )بدون رزرو اتاق

More information

Ectrodactyly in a Mix Breed Dog

Ectrodactyly in a Mix Breed Dog IRANIAN JOURNAL OF VETERINARY SURGERY (IJVS) WWW.IVSA.IR Clinical Report Ectrodactyly in a Mix Breed Dog Hossein Kazemi Mehrjerdi *, DVSc Farzad Hayati 2, DVM Kamran Sardari, DVSc Ali Mirshahi, DVSc Sara

More information

MERITS / PRIFIS Technical issues

MERITS / PRIFIS Technical issues MERITS / PRIFIS Technical issues مسائل فني Tehran, 1 st September 2014 Fabrizio Setta, UIC Senior Advisor on Information Technology (IT) اصول MERITS Principles > MERITS aims at giving the possibility to

More information

Archive of SID. محمدي ابراهيم جعفرزادهپور چكيده

Archive of SID.  محمدي ابراهيم جعفرزادهپور چكيده كودكان مبتلا به اختلال خواندن عليرضا * 1 محمدي ابراهيم جعفرزادهپور مقاله پژوهشي چكيده مقدمه: اگرچه توافق جامعي در مورد اهميت ادراك بينايي در فرآيند خواندن وجود دارد نقش آن در ايجاد ديسلكسي شديدا مورد بحث

More information

چکیده: کلمات کلیدی: پیچ خوردگی مکرر مچ پا پروپریوسپشن کینزیوتیپ بریس نئوپرن. Abstract

چکیده: کلمات کلیدی: پیچ خوردگی مکرر مچ پا پروپریوسپشن کینزیوتیپ بریس نئوپرن. Abstract چکیده: مقدمه: پیچ خوردگی ها ی مچ پا از شایعترین آسیب های حیطه ی پزشکی ورزشی هستند. پیچ خوردگی ها ی اینورژن یا خارجی همان آسیب ها ی وارده به لیگامان های سمت خارج مفصل گفته می شود که شایعترین نوع پیچ خوردگی

More information

Important safeguards:

Important safeguards: EN Thank you for having selected the Oberon branded tea urn. This product is also one of the products which we have provided for you in order to make life easier. Please read carefully this user s manual

More information

TECHNICAL NOTE EFFECT OF DIRECT INJECTION DIESEL ENGINE CONVERT TO SEQUENTIAL INJECTION CNG ENGINE IN INTAKE PORT GAS FLOW PRESSURE PROFILE

TECHNICAL NOTE EFFECT OF DIRECT INJECTION DIESEL ENGINE CONVERT TO SEQUENTIAL INJECTION CNG ENGINE IN INTAKE PORT GAS FLOW PRESSURE PROFILE TECHNICAL NOTE EFFECT OF DIRECT INJECTION DIESEL ENGINE CONVERT TO SEQUENTIAL INJECTION CNG ENGINE IN INTAKE PORT GAS FLOW PRESSURE PROFILE S. Semin*, A.R. Ismail, R.A. Bakar and I. Ali Automotive Excellent

More information

بررسی تاثیر سس گوجه و نوشابه بر بیشتر حال دادن پیتزا و نقش خوشبختی کردن خانواده های شهر تهران

بررسی تاثیر سس گوجه و نوشابه بر بیشتر حال دادن پیتزا و نقش خوشبختی کردن خانواده های شهر تهران از آنجا که تولید علم بر هر دانشجوی آزاده ای فرض است و در راستای افزودن یه دانش بشری و از آنجا که نوشتن مقاله برای آینده هر دانشجویی بسیار مفید است و از آنجا که هدف اول و اخر از تحصیل همانا نوشتن مقاله

More information

Clinical Evaluation of 32 Patients with Juvenile Myoclonic Epilepsy in Southern Khorasan

Clinical Evaluation of 32 Patients with Juvenile Myoclonic Epilepsy in Southern Khorasan Clinical Evaluation of 32 Patients with Juvenile Myoclonic Epilepsy in Southern Khorasan Hamid Reza Ryasi 1, Mohammad Mehdi Hassanzadeh Taheri 2, Mohammad Reza Rezvani 3, Fariba Nakhaei 4, Forood Salehi

More information

ﻢﻫد ﺰﻴﺳ هرﺎﻤ ﺷ ﻢﺘﻔ ﻫ لﺎﺳ تﻼﻀﻋ ﻲﻓﺮﺼﻣ ﺰﻛﻮﻠﮔ و ﺎﻤﺳﻼﭘ دازآ بﺮ

ﻢﻫد ﺰﻴﺳ هرﺎﻤ ﺷ ﻢﺘﻔ ﻫ لﺎﺳ تﻼﻀﻋ ﻲﻓﺮﺼﻣ ﺰﻛﻮﻠﮔ و ﺎﻤﺳﻼﭘ دازآ بﺮ رابطه بين اسيد چرب آزاد پلاسما و گلوكز مصرفي عضلات مصطفي جانجان دانشجو تربيتبدني و علوم ورزشي دانشگاه غيرانتفاعي شمال آمل سيده ندا علوي دانشجو تربيتبدني و علوم ورزشي دانشگاه غيرانتفاعي شمال آمل چكيده با

More information

Assessing the Competencies and Training Needs of Agricultural Extension Workers in Saudi Arabia

Assessing the Competencies and Training Needs of Agricultural Extension Workers in Saudi Arabia J. Agr. Sci. Tech. (2017) Vol. 19: 33-46 Assessing the Competencies and Training Needs of Agricultural Extension Workers in Saudi Arabia K. H. Al-Zahrani 1, F. O. Aldosari 1, M. B. Baig 1*, M. Y. Shalaby

More information

مشخصات فردي: اطلاعات تحصیلی:(مدرك تحصیلی) رزومه (CV) عنوان پایان نامه سال اخذ مدرك مطالعه اي در زمینه رفتار لرزه اي گنبدهاي تک لایه فضا کار

مشخصات فردي: اطلاعات تحصیلی:(مدرك تحصیلی) رزومه (CV) عنوان پایان نامه سال اخذ مدرك مطالعه اي در زمینه رفتار لرزه اي گنبدهاي تک لایه فضا کار رزومه (CV) مشخصات فردي: نام: امین نام خانوادگی: تاریخ تولد: 57 نام و نشانی محل کار: تلفن محل کار: 6596 شغل(سمت یا مسي ولیت): هیات علمی مرتبه علمی: (استاد دانشیار استادیار مربی ( پست الکترونیکی :(E-mail)

More information

Pressurized Fluid Extraction of Pistachio Oil Using a Modified Supercritical Fluid Extractor and Factorial Design for Optimization

Pressurized Fluid Extraction of Pistachio Oil Using a Modified Supercritical Fluid Extractor and Factorial Design for Optimization Pressurized Fluid Extraction of Pistachio Oil Using a Modified Supercritical Fluid Extractor and Factorial Design for Optimization Hassan S. Ghaziaskar 1, Ali Sheibani 2 (Received: July. 2-2007; Accepted:

More information

"With computer crimes law called Web access is not possible."

With computer crimes law called Web access is not possible. "With computer crimes law called Web access is not possible." When searching the Internet, when the term closes in on the screen, indicating that the desired site "filter" has been. What would follow,

More information

Raschig Rings Versus PVC as a Packed Tower Media in Scrubbing Ammonia from Air

Raschig Rings Versus PVC as a Packed Tower Media in Scrubbing Ammonia from Air Iranica Journal of Energy & Environment 5 (3): 270-276, 2014 ISSN 2079-2115 IJEE an Official Peer Reviewed Journal of Babol Noshirvani University of Technology DOI: 10.5829/idosi.ijee.2014.05.03.06 BUT

More information

Evaluation and Seepage Analysis of Rock-Fill Dam Subjected to Water Level with Seep and Flac in Gotvand-Olya Dam

Evaluation and Seepage Analysis of Rock-Fill Dam Subjected to Water Level with Seep and Flac in Gotvand-Olya Dam Iranica Journal of Energy & Environment 5 (4): 387-392, 2014 ISSN 2079-2115 IJEE an Official Peer Reviewed Journal of Babol Noshirvani University of Technology DOI: 10.5829/idosi.ijee.2014.05.04.06 BUT

More information

میدهد.

میدهد. بررسی اثر محلول کلوي یدي نانو سیلیس بر خواص ملات -3-3 2 علیاکبر رمضانیانپور شبنم فیروزمکان تقی عبادي استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر و ري یس مرکز تحقیقات تکنولوژي و دوام بتن 2- دانشجوي کارشناسی ارشد دانشکدة

More information

Financial Development as a Key Determinant of FDI Inflow to Developing Countries

Financial Development as a Key Determinant of FDI Inflow to Developing Countries Intl. J. Humanities (2014) Vol. 21 (3): (17-43) Financial Development as a Key Determinant of FDI Inflow to Developing Countries Jafar Ghasemi Varnamkhasti 1, Nader Mehregan 23 Received: 5/12/2012 Accepted:

More information

TREATMENT OF WASTEWATERCONTAINING CARBOHYDRATES USINGPICHIA SAITOI CULTURE

TREATMENT OF WASTEWATERCONTAINING CARBOHYDRATES USINGPICHIA SAITOI CULTURE TREATMENT OF WASTEWATERCONTAINING CARBOHYDRATES USINGPICHIA SAITOI CULTURE T. Aani Biocheical and Bioenvironental Engineering Research Center, Sharif University of Technology Tehran, Iran S. Yaghaei and

More information

In the Name of God, Most Gracious, Most Merciful

In the Name of God, Most Gracious, Most Merciful In the Name of God, Most Gracious, Most Merciful Ahmad Sharbatoghlie, M.S., M.C.P., PhD. Graduate School of Management and Economics Sharif University of Technology Azadi Avenue, Tehran, Iran Tel: +98-(21)-602-2755

More information

American. English File 4 جلد چهارم

American. English File 4 جلد چهارم راهنماي گرامر و نكات كاربردي American English File 4 جلد چهارم چاپ دوم : بهار 1393 گرد آوري و تاليف : عليرضا معتمد ج 4 سم. 21 ر 2 سرشناسه عنوان و نام پديدآور مشخصات نشر مشخصات ظاهري شابك فهرست نويسي يادداشت

More information

Causes of blindness and low vision among visually impaired population supported by welfare organization in Ardabil province

Causes of blindness and low vision among visually impaired population supported by welfare organization in Ardabil province The Scientific Journal Of Rehabilitation Medicine Causes of blindness and low vision among visually impaired population supported by welfare organization in Ardabil province Mohammad Ghassemi Broumand,

More information

Optimal Timing of Mental Practice Learning the Volleyball Service Skill

Optimal Timing of Mental Practice Learning the Volleyball Service Skill Annals of Applied Sport Science, vol. 1, no. 3, pp. 29-38, Autumn 2013 Original Article w w w. a a s s j o u r n a l. c o m ISSN (Online): 2322 4479 Received: 16/07/2013 Accepted: 03/10/2013 Optimal Timing

More information

HIV در بيماران تاالسمي و هموفيلي استان مركزي در سال 3131

HIV در بيماران تاالسمي و هموفيلي استان مركزي در سال 3131 7 وC دوره 4 شماره 5 زمستان 68 ويژهنامه )1-33( شيوع هپاتيت B HIV در بيماران تاالسمي و هموفيلي استان مركزي در سال 1 3 1 دكتر فاطمه سادات مهدوياني دكتر سعيد صارمي دكتر محمد رفيعي چكيده سابقه و هدف بيماران

More information

Journal of Applied Chemistry

Journal of Applied Chemistry Journal of Applied Chemistry Vol. 7, No. 23, 2012 Journal of Applied Chemistry Determination of Nitrite and Nitrate by Forming Two 8- Hydroxyquinoline Based Azo Dyes Habibollah Eskandari 1, and Simin Isazadeh

More information

Strategic Planning. Dr. Mehran Sepehri Dr. Ali Kermanshah Graduate School of Management. Spring 1385-86

Strategic Planning. Dr. Mehran Sepehri Dr. Ali Kermanshah Graduate School of Management. Spring 1385-86 Strategic Planning Dr. Mehran Sepehri Dr. Ali Kermanshah Graduate School of Management Spring 1385-86 1 Session 1 Saturday 14 th Bahman 85 Strategic Planning Fundamentals Definitions, Terms, and Terminology

More information

The Role of Mass Media in the Development of Private Sector Participation in Sports

The Role of Mass Media in the Development of Private Sector Participation in Sports Annals of Applied Sport Science, vol. 3, no. 3, pp. 25-34, Autumn 2015 Original Article www.aassjournal.com e-issn: 2322 4479 p-issn: 2476 4981 Received: 22/10/2014 Accepted: 28/01/2015 The Role of Mass

More information

Iranica Journal of Energy & Environment. Palm Oil Mill Effluent Tertiary Treatment By Physicochemical Treatment Using Ferrous Sulphate

Iranica Journal of Energy & Environment. Palm Oil Mill Effluent Tertiary Treatment By Physicochemical Treatment Using Ferrous Sulphate Iranica Journal of Energy and Environment 7(2): 163-168, 216 Iranica Journal of Energy & Environment Journal Homepage: www.ijee.net IJEE an official peer review journal of Babol Noshirvani University of

More information

Investigation on Host Finding Behavior of the Two Parasitoids of Potato Tuber Moth in a Flight Tunnel

Investigation on Host Finding Behavior of the Two Parasitoids of Potato Tuber Moth in a Flight Tunnel J. Agric. Sci. Technol. (2) Vol. 4: 95-2 Investigation on Host Finding Behavior of the Two Parasitoids of Potato Tuber Moth in a Flight Tunnel L. Salehi 1 and M. A. Keller 2 ABSTRACT Laboratory experiments

More information

A NEW HYBRID BRUSHLESS DC MOTOR/GENERATOR WITHOUT PERMANENT MAGNET

A NEW HYBRID BRUSHLESS DC MOTOR/GENERATOR WITHOUT PERMANENT MAGNET A NEW HYBRID BRUSHLESS DC MOTOR/GENERATOR WITHOUT PERMANENT MAGNET E. Afjei*, O. Hashemipour, M. A. Saati and M. M. Nezamabadi Department of Electrical and Computer Engineering, Shahid Beheshti University

More information

Radiographic Measurement of Vertebral Heart Scale (VHS) in New Zealand White Rabbits

Radiographic Measurement of Vertebral Heart Scale (VHS) in New Zealand White Rabbits IRANIAN JOURNAL OF VETERINARY SURGERY (IJVS) WWW.IVSA.IR Radiographic Measurement of Vertebral Heart Scale (VHS) in New Zealand White Rabbits Abdolvahed Moarabi, Bahman Mosallanejad *, Alireza Ghadiri,

More information

Siamak Afshinmajd. 1 Reza Afshar 1. Iranian Journal of Neurology, Vol.7, No.23, Autumn 2008,

Siamak Afshinmajd. 1 Reza Afshar 1. Iranian Journal of Neurology, Vol.7, No.23, Autumn 2008, Comparison the effects of Gabapentin and Propranolol in Patients with essential tremor Siamak Afshinmajd. 1 Reza Afshar 1 Iranian Journal of Neurology, Vol.7, No.23, Autumn 2008, 284-299 Abstract Introduction:

More information

Ali Vahedi Diz, MSc, PMP, RMP از موسسه BSC ا مريکا. Ali Vahedi, MSc, PMP ١

Ali Vahedi Diz, MSc, PMP, RMP از موسسه BSC ا مريکا. Ali Vahedi, MSc, PMP ١ ١ Effective Project Management Ali Vahedi Diz, MSc, PMP, RMP ٢ Ali Vahedi داراي مدرک آارشناسي ارشد مهندسي صنايع از دانشگاه تربيت مدرس اا داراي مدرککا شا کارشناسي مهندسي صنايع از دانشگاه علم و صنعت ا ايران

More information

Front: English AP 1500 NU

Front: English AP 1500 NU English AP 1500 NU Please read this Instruction manual thoroughly before use and keep for future reference. Please remove the Filter s packaging before use. PRODUCT INTRODUCTION Understanding each part

More information

طراحی به نام خدا و پیادهسازی یک خطایاب فارسی محسن صبوریان مهندسی نرمافزار گروه برق و کامپیوتر دانشکده فنی دانشگاه تهران m.saboorian@ece.ut.ac.ir صادق د ر ی نوگورانی مهندسی نرمافزار گروه برق و کامپیوتر

More information

IJE TRANSACTIONS B: Applications Vol. 26, No. 11, (November 2013) International Journal of Engineering

IJE TRANSACTIONS B: Applications Vol. 26, No. 11, (November 2013) International Journal of Engineering IJE TRANSATIONS B: Applications Vol. 6, No. 11, (November 013 1331-1336 International Journal o Engineering Journal Homepage: www.ije.ir Modeling o apacitance and Sensitivity o a MEMS Pressure Sensor with

More information

غربالگری ژنتیکی انتخاب با شماست بیشتر بدانید.

غربالگری ژنتیکی انتخاب با شماست بیشتر بدانید. غربالگری ژنتیکی انتخاب با شماست در مورد گزینههای موجود بیشتر بدانید www.bcprenatalscreening.ca چیست ژنتیکی غربالگری است خون آزمایش نوعی ژنتیکی غربالگری قرار کلمبیا بریتیش باردار زنان همه دسترس در که به

More information

معرفی چند منبع در زمینه آموزش برنامه نویسی MATLAB یا متلب

معرفی چند منبع در زمینه آموزش برنامه نویسی MATLAB یا متلب معرفی چند منبع در زمینه آموزش برنامه نویسی MATLAB یا متلب کتاب های به زبان فارسی کتاب های به زبان انگلیسی عنوان: Matlab, Third Edition: A Practical Introduction to Programming and Problem Solving ترجمه

More information

Iranica Journal of Energy & Environment. Cattle urine increases lipid content in Chlorella pyrenoidosa: A low cost medium for bioenergy application

Iranica Journal of Energy & Environment. Cattle urine increases lipid content in Chlorella pyrenoidosa: A low cost medium for bioenergy application Iranica Journal of Energy and Environment 6(4): 334-339, 2015 Iranica Journal of Energy & Environment Journal Homepage: www.ijee.net IJEE an official peer review journal of Babol Noshirvani University

More information

اخالق پزشكي براي همه رشته ها كتب:

اخالق پزشكي براي همه رشته ها كتب: اخالق پزشكي براي همه رشته ها كتب: - 1 رشته فوق تخصصي : نوزادان 1. Fanaroff AA, Martin RJ, Walsh MC. Neonatal-perinatal medicine: diseases of the fetus and infant. /Philadelphia: Mosby Elsevier, 0211. 2.

More information

The Journal of Engine Research

The Journal of Engine Research The Journal of Engine Research, Vol. 41 (Winter 2016), pp. 13-19 The Journal of Engine Research Journal Homepage: www.engineresearch.ir Investigation of combustion and emissions of natural gas-diesel dual-fuel

More information

Study of Nida s (formal and dynamic equivalence) and Newmark s (semantic and communicative translation) translating theories on two short stories

Study of Nida s (formal and dynamic equivalence) and Newmark s (semantic and communicative translation) translating theories on two short stories Merit Research Journal of Education and Review (ISSN: 2350-2282) Vol. 2(1) pp. 001-007, January, 2013 Available online http://www.meritresearchjournals.org/er/index.htm Copyright 2014 Merit Research Journals

More information

Effect of Agricultural Research on Productivity and Rural Poverty: Evidence from Iran

Effect of Agricultural Research on Productivity and Rural Poverty: Evidence from Iran J. Agr. Sci. Tech. (2017) Vol. 19: 21-32 Effect of Agricultural Research on Productivity and Rural Poverty: Evidence from Iran A. Esmaeeli 1 *, and H. Sadighi 2 ABSTRACT Most developing countries have

More information

جلس حض ری ورا با WorkShop رسیذ.ایي د ر ب د بخص 10 جلس ای تقسین ب ذی گردیذ.بخص ا ل ضاهل را ا ذازی سایت ساخت لیست Infopad ارتباط با SharePoint ب د

جلس حض ری ورا با WorkShop رسیذ.ایي د ر ب د بخص 10 جلس ای تقسین ب ذی گردیذ.بخص ا ل ضاهل را ا ذازی سایت ساخت لیست Infopad ارتباط با SharePoint ب د گسارش برگساری دوره "SharePoint" گر آه زش ت ا و ذسازی کارک اى با ت ج ب هجو ع درخ است ا یاز ادارت هختلف با ر یکرد " ارتقا سغح ه ارت ت ا و ذی کارض اساى اقذام ب برگساری د ر تخصصی ت ا و ذسازی "SharePoint2013

More information

Swedish Chemical Agency

Swedish Chemical Agency 1 فصل پنجم سرمايه داری و پخش و نشر سموم در طبيعت در تھيه اين فصل مسلما قصد وقايع نگاری ندارم. مثل ھمه فصول ديگر نقد راديکال نظام سرمايه داری در عرصه محيط زيست و کار انسان ھا را دنبال می کنم. بازکاوی نقادانه

More information

History as a Tool to Identify Stray Coins: Case Study of Reza Abbasi Museum

History as a Tool to Identify Stray Coins: Case Study of Reza Abbasi Museum Intl. J. Humanities (2010) Vol. 17 (2): (13-21) History as a Tool to Identify Stray Coins: Case Study of Reza Abbasi Museum Bita Sodaei 1, Farhang Khademi Nadooshan 2 *, Mohammad Naebpor 3, Javad Neyestani

More information

ScienceDirect TOP25 Hottest Articles in ATC subject

ScienceDirect TOP25 Hottest Articles in ATC subject ScienceDirect TOP25 Hottest Articles in ATC subject Mostafa Eidiani Abstract: What are Hot Papers? Hot Papers are papers that receive citations soon after publication, relative to other papers of the same

More information

ABSTRACT. Keywords: Greenhouse, Growth response, Natural ventilation, Optimal Temperature, Tomato.

ABSTRACT. Keywords: Greenhouse, Growth response, Natural ventilation, Optimal Temperature, Tomato. J. Agr. Sci. Tech. (207) Vol. 9: 59-72 Dynamic Assessment of Air Temperature for Tomato (Lycopersicon esculentum Mill) Cultivation in a Naturally Ventilated Net-Screen Greenhouse under Tropical Lowlands

More information

Iranica Journal of Energy & Environment. Sythesis of Biodiesel from Coconut Waste via In-situ Transesterification

Iranica Journal of Energy & Environment. Sythesis of Biodiesel from Coconut Waste via In-situ Transesterification Iranica Journal of Energy & Environment Journal Homepage: www.ijee.net IJEE an official peer review journal of Babol Noshirvani University of Technology, ISSN:2079-2115 Sythesis of Biodiesel from Coconut

More information

2 nd Edition Hassan Rashidi(PhD)

2 nd Edition Hassan Rashidi(PhD) س م اه لل ا ن ا م Computers and Information Technology Special English for Students of Computer and IT 2 nd Edition- 2012 Hassan Rashidi(PhD) رشيدي حسن - 1344 سرشناسه عنوان و نام پديدآور وضعيت ويراست زبان

More information

The Relationship between Communication Skills with Aggression and Perfectionism of Lifeguards

The Relationship between Communication Skills with Aggression and Perfectionism of Lifeguards Annals of Applied Sport Science, vol. 3, no. 3, pp. 35-42, Autumn 2015 Short Communication www.aassjournal.com e-issn: 2322 4479 p-issn: 2476 4981 Received: 10/01/2015 Accepted: 08/07/2015 The Relationship

More information

ACKNOWLEDGEMENTS First and above all, I praise God, the almighty for providing me this opportunity and granting me the capability to proceed

ACKNOWLEDGEMENTS First and above all, I praise God, the almighty for providing me this opportunity and granting me the capability to proceed ACKNOWLEDGEMENTS First and above all, I praise God, the almighty for providing me this opportunity and granting me the capability to proceed successfully. This thesis appears in its current form due to

More information

Lesson 4 Traveling the World

Lesson 4 Traveling the World Lesson 4 Traveling the World General Objectives of this lesson - Familiarizing students with the theme Traveling the World - Giving students some information about traveling and national and international

More information

Materials All chemicals except those otherwise indicated were purchased from Sigma-Aldrich Company (St. Louis, MO, USA).

Materials All chemicals except those otherwise indicated were purchased from Sigma-Aldrich Company (St. Louis, MO, USA). IRANIAN JOURNAL OF VETERINARY SURGERY (IJVS) WWW.IVSA.IR Assess The Pluripotency of Caprine Umbilical Cord Wharton s Jelly Mesenchymal Cells By RT-PCR Analysis of Early Transcription Factor Nanog Homayoon

More information

Investigation of Sand Drift Potential (Case Study: Yazd Ardakan Plain) T. Mesbahzadeh 1, and H. Ahmadi 1 ABSTRACT

Investigation of Sand Drift Potential (Case Study: Yazd Ardakan Plain) T. Mesbahzadeh 1, and H. Ahmadi 1 ABSTRACT J. Agr. Sci. Tech. (2012) Vol. 14: 919-928 Investigation of Sand Drift Potential (Case Study: Yazd Ardakan Plain) T. Mesbahzadeh 1, and H. Ahmadi 1 ABSTRACT Erosion by wind is one of the most important

More information

به نام یگانه هستی بخش

به نام یگانه هستی بخش به نام یگانه هستی بخش عضو بورد تخصصی Kaveh Khabiri B.S., Human Nutrition M.Sc., Physical Education Ph.D., Exercise Physiology NCDFS,, MPEA,, Cl. Vita کانادا سرپرست دپارتمان طب ورزشی PIRC مدرس دوره های

More information

Epidural Analgesia with Bupivacaine, Ketamine, and the Combination of Bupivacaine and Ketamine in Sheep

Epidural Analgesia with Bupivacaine, Ketamine, and the Combination of Bupivacaine and Ketamine in Sheep IRANIAN JOURNAL OF VETERINARY SURGERY (IJVS) WWW.IVSA.IR Epidural Analgesia with Bupivacaine, Ketamine, and the Combination of Bupivacaine and Ketamine in Sheep Hadi Dadafarid 1, DVM Alireza Najafpour

More information

IJE TRANSACTIONS B: Applications Vol. 27, No. 11, (November 2014) International Journal of Engineering

IJE TRANSACTIONS B: Applications Vol. 27, No. 11, (November 2014) International Journal of Engineering IJE TRANSACTIONS B: Applications Vol. 27, No. 11, (November 2014) 1723-1730 International Journal of Engineering Journal Homepage: www.ije.ir Experimental Detection of Composite Delamination Damage based

More information

Annual Notice of Changes for 2015

Annual Notice of Changes for 2015 H8677_15_15107_0002_MMPCALAMbrHbk Accepted Molina Dual Options Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan) offered by Molina Healthcare Annual Notice of Changes for 2015 You are currently enrolled as

More information

Atkins, Hilary et al ( 2001). Learning Style Theory and Computer MediatedComunication. Retrived from Educational Resources Information(ERIC).

Atkins, Hilary et al ( 2001). Learning Style Theory and Computer MediatedComunication. Retrived from Educational Resources Information(ERIC). فهرست ماخذ اخوتی مریم (1383). مفهوم ربط در نظام هاي بازیابی اطلاعات: مروري بر نظریه ها و ادبیات موجود. اطلاع شناسی 2(1).45-24 آبام زویا (1389). بررسی رفتار جستجوي مروري و عوامل موثر بر قضاوت ربط در مرور

More information

EB-5 PROJECTS PORTFOLIO

EB-5 PROJECTS PORTFOLIO 2014 EB-5 PROJECTS PORTFOLIO ASSISTED LIVING & MEMORY CARE FACILITIES CHICAGOLAND FOREIGN INVESTMENT GROUP, LLC. A U.S. GOVERNMENT DESIGNATED REGIONAL CENTER \ Regional Center Overview 1. Chicagoland Foreign

More information

POLICE WOMEN COUNCILS IN AFGANISTAN News for IAWP Members from President Townsley November 2014

POLICE WOMEN COUNCILS IN AFGANISTAN News for IAWP Members from President Townsley November 2014 POLICE WOMEN COUNCILS IN AFGANISTAN News for IAWP Members from President Townsley November 2014 In October 2014, a workshop was held to guide and advise on creating Police Women Councils (PWC) in Afghanistan.

More information

BENZENE SPECIFICATION

BENZENE SPECIFICATION BENZENE SPECIFICATION No Typical Test Unit Specification Test Method Purity WT% 99.9 Min. ASTM D4492 2 Toluene WT% 0.05Max. ASTM D4492 3 Non Aromatics WT% 0.07 Max. ASTM D4492 4 Density @5.6ºC Gr/cm3 0.882-0.886

More information

Determination of Optimal Pattern of Conventional Agrarian Activities of Forest Fringe Villagers in Hezarjarib Area, Iran

Determination of Optimal Pattern of Conventional Agrarian Activities of Forest Fringe Villagers in Hezarjarib Area, Iran J. Agr. Sci. Tech. (2017) Vol. 19: 11-20 Determination of Optimal Pattern of Conventional Agrarian Activities of Forest Fringe Villagers in Hezarjarib Area, Iran N. Heidari 1, H. Amirnejad 1 *, and S.

More information

The Effects of Backpack Weight on the Static and Dynamic Balances of Female Students

The Effects of Backpack Weight on the Static and Dynamic Balances of Female Students Annals of Applied Sport Science, vol. 3, no. 3, pp. 57-66, Autumn 2015 Original Article www.aassjournal.com e-issn: 2322 4479 p-issn: 2476 4981 Received: 28/11/2014 Accepted: 11/07/2015 The Effects of

More information

Ureteric stent. Department of Urology. Patient Information

Ureteric stent. Department of Urology. Patient Information Ureteric stent Department of Urology Patient Information What What is a is ureteric a ureteric stent? stent? A ureteric stent is a specially designed hollow tube, made of a flexible plastic material that

More information

43 ASTM Basic principle and calculations in chemical engineering

43 ASTM Basic principle and calculations in chemical engineering رديف شماره ثبت عنوان 1.Net; a complete development cycle 23504 2 1001 microsoft visual C++ programming tips+cd 6.00 21956 (A,B) 3 3D graphics and animation: from starting up to standing out 20281 4 3D

More information

Teachers and students amount and purpose of L1 use: English as foreign language (EFL) classrooms in Iran

Teachers and students amount and purpose of L1 use: English as foreign language (EFL) classrooms in Iran Iranian Journal of Language Teaching Research 3(2), (July, 2015) 67-81 67 Content list available at www.urmia.ac.ir/ijltr Iranian Journal of Language Teaching Research Urmia University Teachers and students

More information

A Comparative Study of Persian Rugs of 14 th - 17 th Centuries as Reflected in Italian Paintings

A Comparative Study of Persian Rugs of 14 th - 17 th Centuries as Reflected in Italian Paintings Intl. J. Humanities (2010) Vol. 17 (2): (93-109) A Comparative Study of Persian Rugs of 14 th - 17 th Centuries as Reflected in Italian Paintings Mahnaz Shayestehfar 1 Received: 10/10/2009 Accepted: 23/5/2010

More information

Functional Endoscopic Sinus Surgery (FESS)

Functional Endoscopic Sinus Surgery (FESS) Functional Endoscopic Sinus Surgery (FESS) Department of Otolaryngology Patient Information What What are are sinuses? sinuses? Sinuses are air-filled spaces in the bones of the face and head. They are

More information

Advertisement Techniques: A Contrastive Study between Single-Gender and Coeducational Institutes

Advertisement Techniques: A Contrastive Study between Single-Gender and Coeducational Institutes Journal of Applied Linguistics and Language Research Volume 3, Issue 2, 2016, pp. 28-38 Available online at www.jallr.com ISSN: 2376-760X Advertisement Techniques: A Contrastive Study between Single-Gender

More information

25 هتل برتر ترکیه. سایت TripAdvisor که از بزرگترین سایتهای اجتماعی در حوزه گردشگری و توریسم می باشد لیست ۲۵ هتل برتر سال ۲۰۱۲ ترکیه را منتشر ساخت.

25 هتل برتر ترکیه. سایت TripAdvisor که از بزرگترین سایتهای اجتماعی در حوزه گردشگری و توریسم می باشد لیست ۲۵ هتل برتر سال ۲۰۱۲ ترکیه را منتشر ساخت. 25 هتل برتر ترکیه سایت TripAdvisor که از بزرگترین سایتهای اجتماعی در حوزه گردشگری و توریسم می باشد لیست ۲۵ هتل برتر سال ۲۰۱۲ ترکیه را منتشر ساخت. لیست فوق تماما بر اساس رای های توریست ها و گردشگران دنیا

More information

Received 2015.09.06; accepted for publication 2015. 12. 12

Received 2015.09.06; accepted for publication 2015. 12. 12 PHYLOGENETIC ANALYSIS AMONG FOUR SECTIONS OF THE GENUS DENDROBIUM SW. (ORCHIDACEAE) BASED ON LOW COPY NUCLEAR GENE (XDH) SEQUENCES IN PENINSULAR MALAYSIA M. Moudi & R. Go Received 2015.09.06; accepted

More information