14 veebruar Uuring perioodi EL vahenditest rahastatavate finantsinstrumentide kasutamise võimalustest Eestis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "14 veebruar Uuring perioodi EL vahenditest rahastatavate finantsinstrumentide kasutamise võimalustest Eestis"

Transcription

1 14 veebruar 2013 Uuring perioodi EL vahenditest rahastatavate finantsinstrumentide kasutamise võimalustest Eestis

2 Euroopa struktuurija investeerimisfondid ~4,569 M Rakendatav läbi finantsintrumendi 100% = 30% (?) toetused valmisolek kasutatavuse määr lisavahendid

3 Sisukord Sissejuhatus uuringusse Rahastamisvahendite taust ja näited Kasutamisvõimalused Eestis Soovitused

4 1. Sissejuhatus uuringusse

5 1 Sissejuhatus uuringusse Uuringu eesmärgid Selgitada välja millistes valdkondades ja sihtgruppides Eestis võiks ja saaks kasutada EL vahenditest rahastatavaid rahastamisvahendeid perioodil , sh: Millised on rahastamisvahendite kasutamise senised parimad praktikad? Millised on rahastamisvahendite disaini ja rakendamist mõjutavad tegurid (nt. väliskeskkonna tegurid, turutõrge, erasektori huvi rahastamisvahendeid kaasrahastada, riskid jm) Ulatus ja metoodika Dokumentatsioonianalüüs Individuaalintervjuud Fookusgrupp Välisriikide parimate praktikate koondamine Ajavahemik oktoober (2012) - jaanuar (2013)

6 2. Rahastamisvahendite taust ja näited

7 2 Finantsinstrumendid ehk rahastamisvahendid (RV) EL-i eelarvest täiendavuse põhimõttel rahastatavad meetmed, mis võivad olla laenu, tagatise, omakapitaliinvesteeringute või mõne muu riskijagamisvahendi vormis.* Tunnus Ing. k. Kirjeldus Finantsvõimendus Ringlusefekt Leverage effect Revolving character RV-d võimaldavad vahendada ja stimuleerida lisainvesteeringuid nii avalikust kui erasektorist. RV-desse tagasi makstud vahendeid saab kasutada edasiste investeeringute tarbeks. Tingimuslikkus Conditionality Turutõrgete (ebaoptimaalsete investeerimisolukordade olemasolu), konkurentsi mitte moonutamine ja EL-i sekkumise vajalikkus ja lisaväärtus. Täiendavus Additionality RV-de eesmärk ei ole asendada liikmesriikide olemasolevaid rahastamisvahendeid, erasektori pakutavat rahastamist ega teisi liidu rahalisi sekkumisi * EP ja EN määrus (EL, EURATOM) nr 966/2012, 25. oktoober 2012

8 2 EL-i taseme struktuurivahendite toetusmehhanismid ja RV-d V-de valdkonnad linnalised piirkonnad 6% energia efektiivsus/ taastuvenergia 2% Tsentraalselt juhitud (EL tasandil) Jagatud juhtimisega (pm liikmesriigi tasandil) TA& I : Horizon 2020 ettevõtted 92% Allikas: Euroopa Komisjon, 2012 Majanduskasv, töökohad, ning sotsiaalne ühtekuuluvus Competitiveness & SME (COSME) Social Change & Innovation Creative Europe Erasmus for all Infrastruktuur: Connecting Europe Facility (CEF) Riiklikul, piirkondlikul, riikidevahelisel või piiriülesel tasandil loodud RV-d, mida juhib korraldusasutus või mida juhitakse tema alluvuses. Liikmesriigil on vaja hinnata, kas töötada välja oma rahastamisvahendid või panustada nendele, mis EL-i tasandil luuakse.

9 2 Näiteid olemasolevatest tagastatavatest toetustest Eestis Stardi- ja mikrolaenu käendusprogramm Ettevõtluslaenude riiklike tagatiste ja kapitalilaenu programm Riiklik ekspordi krediidikindlustuse programm Korterelamu renoveerimislaen Kapitalile ligipääsu parandamine väikese- ja keskmise suurusega ettevõtjale* Investorvõrgustike arendamine ja kaasamine maaettevõtluse edendamiseks* Keskkonnalaen* Riskikapitali investeeringud* * Ei ole rahastatud struktuurivahenditest Eestis on olemas hea kogemus tagastatavate toetuste andmisel poliitikaeesmärkide saavutamiseks. Peamised fintantstooted senini on laenud, tagatised ja omakapitali investeeringud.

10 2 Näiteid: London Green Fund (1/2) Keskkond, linnaliste piirkondade arendamine London Green Fund-i eesmärgiks on oluliselt suurendada prügi taaskasutamist ja sellest rohe-energia tootmist ning laialdaselt investeerida erinevatesse energiasäästu projektidesse. Fondi eesmärgiks on tõsta kokku ligi 200 miljonit naela pensionifondidest ja erainvestoritelt. See on esimene Suurbritannia fond, mis kombineerib avaliku- ja erasektori vahendeid keskkonna infrastruktuuri investeeringuteks. Haldusfondi nimi Eesmärk Seotus EL-iga Maht Struktuur Õiguslik keskkond Finantsvõimendus London Green Fund CO2 õhku paiskamise vähendamine Londonis. Kasutatakse JESSICA finantsinstrumenti 100 M, sh 50 M ERF-st, 32 M London Development Agency-lt ja 18 M London Waste & Recycling Boardilt. 2 linnaarengu fondi (Urban Development Fund), mis eraldiseisvalt investeerivad jäätmealastesse ning energiaefektiivsuse projektidesse. Fonde juhivad sõltumatud, professionaalsed fondivalitsejad. Toetatakse elujõulisi projekte turutingimustel, mistõttu ei ole vajalik alluda riigiabi reeglitele. 1-le eurole avalikule rahale vastab 1 euro erasektori vahendeid

11 2 Näiteid: London Green Fund (2/2) Energiaefektiivsuse fondi struktuur 18m cash 32m cash and land/buildings London Green Fund 100m (EIB fund manager) 50m cash 35m investment 50m investment 35m private sector pari-passu co-financing Waste UDF Energy efficiency UDF Minimum 20m state aid compliant Match Funding Project level repayable investment (dept/equity) Complementary Financing Project Project Project Project Urban Project level public &/or private additional financing Allikas: Euroopa Investeerimispank, 2011

12 2 Näiteid: Wielkopolska, Poola (1/2) Linnaliste piirkondade arendamine Wielkopolska on Poolas suuruselt teine regioon, endine tööstus -ja militaarpiirkond. Suur nõudlus linnaarengu projektide järgi nii suurtes kui ka keskmise suurusega linnades. Ettevõtluse arendamine, endiste tööstuspiirkondade taaskasutusele võtmine, tööstusparkide loomine, korterelamute renoveerimine jne Sihtrgrupp /pot. investorid Struktuur KOV-id ja nende ettevõtted, erainvestorid, avaliku-erasektori koostööprojektid, ülikoolid Haldusfond investeerib Poola pangas asuvasse linnaarengu fondi, mis omakorda investeerib projektidesse Finantstooted Peamiselt laen Kolmetasandiline ärikeskus, T kus on 120 m 2 jaemüügi- ja w seteeninduspinda (kokku ca ab m 2 ). T thinvesteering asub endisel artööstusalal linnakeskuses. th Sotsiaalsed elemendid: vanalinna kuvandi S im parandamine, jalgrattatee, oparkimine, raamatukogu uued thruumid, turistiinfo keskus. an thkogu investeeringu väärtus: bpln 219 miljonit T PLaen: 50 miljonit L Tehnoloogiapark. Pub Kolmeastmeline investeering buil sepa sh ajalooliste hoonete and renoveerimine. InstSotsiaalsed elemendid: busiettevõtlusinkubaator the t inclukogu investeeringu väärtus: hist PLN 30,3 miljonit Soci inculaen: PLN 18,5 miljonit Loa Tota PLN

13 2 Näiteid: Wielkopolska, Poola (2/2) Sotsiaalne mõõde Sotsiaalne indeks töötatud välja fondijuhtide poolt eesmärgiga hinnata projektide mittefinantsilist mõju ning mida kasutatakse läbirääkimistel haldusfondiga muutmaks antavate laenude tingimused turutingimustest soodsamaks. Soodustingimustel väljaantav laen, kus laenuintress sõltub kolmest kriteeriumist: 1) keskkonnamõju + 2) majanduslik mõju + 3) sotsiaalmajanduslik mõju

14 3. Uuringu käigus kaardistatud rahastamisvahendite kasutamisvõimalused Eestis

15 III KOLMAS SEKTOR IV AVALIK SEKTOR laenud - omakapitali investeeringud - tagatised - võlakirjade tagamine - laenud - omakapitali investeeringud - tagatised - projekti võlakirjad - laenud - tagatised Pangad ei ole valmis sektorisse laenu andma (uudse kontseptesiooni tõttu riskantne), riskikapitali jaoks ebapiisav tootlus, veidi ühishüve laadne tegevus. Seniste toetusskeemide eesmärgid ja abikõlbulikkuse põhimõtted ei ühildu SE erpärade ning vajadustega Pangad ei ole valmis sektorisse laenu andma (uudse kontseptesiooni tõttu riskantne), riskikapitali jaoks ebapiisav tootlus, veidi ühishüve laadne tegevus. Seniste toetusskeemide eesmärgid ja abikõlbulikkuse põhimõtted ei ühildu SE erpärade ning vajadust Energiasääst - informatsiooni asümmeetria - üksiktarbijad ei suuda adekvaatselt hinnata energiasäästu tegelikku ulatust ning rahalist mõju ühishüve teenused Laenuraha pikkus ei ole sobilik Näide parimast praktikast: - social impact bonds Näide parimast praktikast: - social impact bonds Toetused: Projektipõhinsed toetused nt Kodanikuühiskonna Sihtkapitalist Toetused: Projektipõhinsed toetused nt Kodanikuühiskonna Sihtkapitalist JESSICA, Näide parimast praktikast: - KfW Senior-friendly rebuilding- Rahastamisvahend: KredEx - /, IBB Seniorfriendly living - korterelamute renoveerimislaen (GER) JESSICA JESSICA JESSICA, Näide parimast praktikast: - London Green Energy Fund (UK) - ondon-green-fund/ JESSICA; Ragusa, Sitsiilia JESSICA - TEN-T, Loan Guarantee Instrument for TEN-T projects, - Marguerite Fund Toetused: Meede "linnaliste piirkondade arendamine" investeeringute kava; KIK toetusmeetmed Toetused: Meede "linnaliste piirkondade arendamine" investeeringute kava; KIK toetusmeetmed Toetused: Meede "linnaliste piirkondade arendamine" investeeringute kava; KIK toetusmeetmed Toetus: Meede "linnaliste piirkondade arendamine" investeeringute kava Toetus: Meede "linnaliste piirkondade arendamine" investeeringute kava Toetus: Transpordi infrastruktuuri arendamise meede 33 Taristu investeeringud - taristu kaasajastamiseks (näiteks uute hoonete ehitamiseks, olemasolevate renoveerimiseks) Laenuraha pikkus ei ole sobilik Risk Sharing Finance Facility Toetused: Investeeringute kavad 1; laenud - tagatised - omakapitali investeeringud ühishüve teenused, erasektori risk ning projekti tootlus kohati mitte atraktiivne erasektorile üksinda Ebapiisav riskikapitali turumaht Eestis - rahastuse kättesaadavus ei ole piisav, laenuraha tagatise puudumise tõttu ei ole kättesaadav, puudub riske piisavalt hajutav vahekeha/fond 3; 8; ; 8; ; 2.3; 2.4; ; 2.3; 2.4; ; ; ; ; 4; 7 Risk Sharing Finance Facility - 1; 3; ; H1 3.1; 3.2; ; 3.2; ; ; 5.2; 5.3; Avaliku sektori poolt kolmandale sektorile delgeeritud teenuste arv Alustavate sotsiaalsete ettevõtete ellujäämismäära kasv Avaliku sektori poolt kolmandale sektorile delgeeritud teenuste arv Sotsiaalsete ettevõtete ellujäämismäära kasv Energia lõpptarbimise taseme vähendamine Piiratud toimetulekuvõimega elanike elukvaliteedi tõus. Taaskasutusse võetud tööstuspiirkondade arvu kasv Ettevõtluse konkurentsivõime kasv. Tööhõive kasv sihtregioonides. Taastuvenergia osakaalu tõus energia lõpptarbimisest Energia lõpptarbimise taseme vähendamine Valminud kultuuripärandi objektide arvu kasv Piirkondade konkurentsivõime kasv Teostatud piiriüleste infrastruktuuriprojektide (transport, energia, IKT) arvu kasv Teadus- ja arendustegevuse investeeringute taseme tõus Ettevõtete innovatsioonivõimekuse kasvatamine Huvi olemas juhul ku rahavood on olemas ja riskid maandatud Huvi olemas juhul ku rahavood on olemas ja riskid maandatud Huvi on jätkuvalt olemas Huvi sõltub projektist. Institutsionaalsete investorite kaasatus oleks võimalik, kui piisavalt suur sarnaste projektide portfell kokku saadaks ning ühe paketina pakutaks Eraisikud Krediidiasutused Pensionifondid Investeerimisfondid Ingelinvestorid Riskikapital Privaatportfellide haldurid Vahefinantseerimisett evõtted/ fondid Inst. globaalsed investorid Ei Ei Ei Ei Jah - Korter-elamu renoveerimislaen Osaliselt olemasolev Social Change and Innovation Social Change and Innovation Ei Ei JESSICA Huvi sõltub projektist. Ei Ei JESSICA Huvi sõltub projektist. Ei Ei JESSICA Huvi sõltub projektist. Ei Ei JESSICA Huvi sõltub projektist. Ei Ei JESSICA Kui avalik sektor osaliselt krediidiriski kannaks, oleksid pangad huvitatud laenu andmisest. Pensionifondid saaks pakkuda pikemat raha, aga nõuavad jällegi krediidiriski katmist vähemalt osaliselt Kui avalik sektor osaliselt krediidiriski kannaks, oleksid pangad huvitatud laenu andmisest. Pensionifondid saaks pakkuda pikemat raha, aga nõuavad jällegi krediidiriski katmist vähemalt osaliselt Kui avalik sektor osaliselt krediidiriski kannaks, oleksid pangad huvitatud laenu andmisest. Riskikapital potentsiaalselt hea äriidee korral huvitatud osalusest Ei Ei - Connecting Europe Facility Ei Ei Horizon 2020 Ei Ei Horizon 2020 Tõenäoliselt vajalik kombineerida toetusega Tõenäoliselt vajalik kombineerida toetusega Tõenäoliselt vajalik toetuse (projektijuhtimiseks), rahastamisvahendi ja nõustamisteenuse kombinatsioon. Hetkel on Eestis renoveeritud ca 600 korterelamut. Renoveerimist vajab veel ca Analüüsida tasub ka struktuuri, kus riik kogub kokku kõik patendid ning müüb neid ise. Eraisikud Ettevõtted Kolmas sektor Avalik sektor 3 Rahastamisvahendid sihtgruppide ja eesmärkide lõikes EL Eesti EESTI EL Eesti eesmärk Võimalikud kaasrahastajad erasektorist Sihtgrupp / rahastamisvahend EL-i Näited Näited temaatiline saavutamisele rv kaasa Eesmärk, mille Kas esineb turutõrge? Milline? rahastamisvahenditest EL rahastamisvahendidtest tasemel liikmesriigi tasemel meetmetest eesmärk aitab Võimalikud finantstooted Selgitus Kas hetkel Väljatöötamisega rahastamis- ( toimunud fookusgrupi arutelu EL taseme Kommentaarid RV eksisteerib alustatud? vahend põhjal) Eestis? Erasektori huvi 3.1 Alustavad ettevõtted Alustavad sotsiaalsed ettevõtted - Sotsiaalsete ettevöttete (MTÜ-d, SA-d) puhul oon tegemist innovatiivse ärimudeliga, mille abil jõutakse sotsiaalsete eesmärkideni ettevõtlustegevuse abil; SEV valdkondadeks on nt: (i) erivajadustega inimeste tööhöive; (ii) haridus; (iii) keskkond; (iv) kodanikuühiskond; (v) kogukondade ja maapiirkondade elukvaliteet; (vi) kultuur ja kultuuripärand; (vii) noorsootöö; pere ja lapsed; (viii) rahvatervis ja sotsiaalteenused - võimalik toetada näiteks põhivarainvesteeringute tegemist. 3.2 Kasvufaasi ettevõtted Kasvufaasi sotsiaalsed ettevõtted - Sotsiaalsete ettevöttete (MTÜ-d, SA-d) puhul on tegemist innovatiivse ärimudeliga, mille abil jõutakse sotsiaalsete eesmärkideni ettevõtlustegevuse abil; SEV valdkondadeks on nt: (i) erivajadustega inimeste tööhöive; (ii) haridus; (iii) keskkond; (iv) kodanikuühiskond; (v) kogukondade ja maapiirkondade elukvaliteet; (vi) kultuur ja kultuuripärand; (vii) noorsootöö; pere ja lapsed; (viii) rahvatervis ja sotsiaalteenused - võimalik toetada näiteks põhivarainvesteeringute tegemist. 3.3 Keskkonna suunitlus (sh elukeskkond) 26 Korterelamud - korteriühistud; - võimalik kasutada näiteks korterelamute renoveerimiseks energiatõhusaks, vanuritele ja invaliididele ligipääsetavamaks. 4.1 Linnaliste piirkondade arendamine Tööstuspiirkondade - KOV-id üksi või koos ettevõtetega; taaskasutusse võtmise - võimalik kasutada näiteks tööstuspiirkondade taaskasutusse võtmise projektide (brownfield projektid investment ) rahastamiseks. 28 Infrastruktuuri projektid 29 Energiaefektiivsuse projektid 30 Kultuuripärandi projektid - KOV-id üksi või koos ettevõtetega; - võimalik kasutada näiteks transpordi, veemajanduse vmt infrastruktuuri projektide rahastamiseks. - KOV-id üksi või koos ettevõtetega; - võimalik kasutada näiteks energiaefektiivsuse tõstmisele suunatud projektides (nt koolimajad, tänavavalgustus). - KOV-id üksi või koos ettevõtetega; - võimalik kasutada näiteks kultuuripärandi projektide rahastamiseks (nt muuseumid). Piirkondlike arengueelduste - KOV-id üksi või koos ettevõtetega; kasutamise projektid - võimalik kasutada näiteks nt teadusparkide, tööstusparkide vmt loomise rahastamiseks. 4.2 Infrastruktuuriprojektid Suured infrastruktuuriprojektid 4.3 Teadus - ja arendusasutused, ülikoolid - riigiasutused, KOV-id üksi või koos ettevõtetega; - võimalik toetada näiteks transpordi-, energia- ja IKT infrastruktuuriprojekte sh nii piiriülesed (Estlink) kui ka riigisisesed (lairiba kaabel) 34 Koostööprojektid - teadus- ja arendusalaste koostööprojektide teostamiseks, projektides osalemiseks Eesti eesmärgid Eesmärk 1 (haridus) Eesmärk 2 (tööelu, tööhõive) Eesmärk 3 (majandus) Eesmärk 4 (keskkond ja ressursid) Eesmärk 5 (infrastruktuur) Uuringu käigus kaardistasime 34 rahastamisvahendit 4 sihtgrupi lõikes, millest 62% olid uued ja 38% osaliselt olemasolevad ja/või väljatöötamisega alustatut.

16 Eraisikud Erasektor Kolmas sektor Avalik sektor 3 Rahastamisvahendid sihtgruppide ja eesmärkide lõikes Eraisikud üliõpilased, õppejõud, teadlased; töötud; välisspetsialistid; pensionärid; taastuvenergia ja energiaefektiivsuse investeeringuid teha soovivad isikud.

17 Eraisikud Erasektor Kolmas sektor Avalik sektor 3 Rahastamisvahendid sihtgruppide ja eesmärkide lõikes Erasektor (1/2) Ettevõtluse alustamine Innovaatiline toote/ teenusettevõte Ettevõtlust alustav ettevõte (va põllumajandus, metsandus, kalandus) Ettevõtlust alustav ettevõte (põllumajandus, metsandus, kalandus) Spin-off ettevõte Ettevõtlus kasvufaasis Kiiresti arenev ettevõte (põllumajandus, metsandus, kalandus) Kiiresti arenev ettevõte (va põllumajandus, metsandus, kalandus) Eksportiv ettevõte Tootmist kolida sooviv ettevõte

18 Eraisikud Erasektor Kolmas sektor Avalik sektor 3 Rahastamisvahendid sihtgruppide ja eesmärkide lõikes Erasektor (2/2) Väljaarenenud ettevõte Innovatsiooninvesteeringuid teostada sooviv ettevõte Alternatiivsete energiaallikate alaseid investeeringuid teha sooviv ettevõte Keskkonda säästva tootmise/ teenuste investeeringuid teha sooviv ettevõte Transpordialal tegutsev ettevõte Energiateenusettevõte Ettevõte, mis soovib investeerida sotsiaalse suunitlusega projektidesse Loomemajanduse ettevõte Linnaliste piirkondade arengu projekte teha sooviv ettevõte Investeerimisfondid Investeerimisfond, mis soovib kaasata täiendavaid vahendeid lisaks olemasolevate fondi osakute omanikele

19 Eraisikud Erasektor Kolmas sektor Avalik sektor 3 Rahastamisvahendid sihtgruppide ja eesmärkide lõikes Kolmas sektor Alustav sotsiaalne ettevõte; Kasvufaasi sotsiaalne ettevõte; Korterelamu.

20 Eraisikud Erasektor Kolmas sektor Avalik sektor 3 Rahastamisvahendid sihtgruppide ja eesmärkide lõikes Avalik sektor Linnaliste piirkondade arendamine Tööstuspiirkondade taaskasutusse võtmise projektid Infrastruktuuri projektid Energiaefektiivsuse projektid Kultuuripärandi projektid Piirkondlike arengueelduste kasutamise projektid Infrastruktuuriprojektid Suured infrastruktuuriprojektid Teadus- ja arendusasutused, ülikoolid Taristu investeeringud Koostööprojektid

21 4. Soovitused

22 4 Soovitused (1/5) 1. Viia läbi rahastamisvahendi eelhindamised (ex-ante assessments), et enne lõplike finantstoodete väljatöötamist kaardistada reaalne sihtgrupi huvi ning tegelik vajadus Olemasolevad turutõrked? Kes on potentsiaalsed kasusaajad? Millised on mahud?. Näide : PwC lahknevuse analüüsi metoodika VKE-de kapitalile ligipääsu eelhindamine (AFMA) MEETODID INDIKAATORID -> Rahastamisvahendite eelhindamine peaks olema keskselt koordineeritud ning need tuleb teostada võimaluse korral juba 2013 aastal. NÕUDLUS KÜSITLUS PAKKUMINE VÕRDLUSGRUPI ANALÜÜS AFMA LAHKNEVUSE ANALÜÜS TULEMID AFMA ANDMED KÜSITLUS BIBLIOGRAAFIA

23 4 Soovitused (2/5) 2. Rahastamisvahendid tuleks disainida võimalikult paindlikud, kooskõlas riigiabi andmise reeglistikuga ning arvestades potentsiaalsete kaasinvestorite huve Millised on EL-i tasandi rahastamisvahendi kasutuselevõtu plussid ja miinused? Eraldatav toetus läbi rahastamisvahendi peaks vajadusel võimaldama kasutada erinevaid finantstooteid. RV-sid võib olla vajalik eluea jooksul muuta ja/ või tagasi kutsuda. Paika panna üheselt mõistetavad reeglid. RV-de rakendamine peaks olema võimalikult efektiivne, vähese ressursikuluga kõikidele osapooltele. 3. Rahastamisvahendite rakendamisel tuleks tagada pädevate kompetentside olemasolu Milline on rakendusüksuse professionaalsus, kompetentsus ning maine? Rakendusüksusi on võimalik disainida (i) sihtgruppide; (ii) valdkonna või (iii) rahastamisvahendi liikide põhiselt. Täiendavalt analüüsida kompetentside koondamise vajalikkust. Arvestada spetsiifiliste kompetentside kaasamise vajalikkusega erasektorist.

24 Mõju Nõrk Keskmine Tugev 4 Soovitused (3/5) 4. Rahastamisvahendite rakendamisel tuleks läbi viia teavituskampaaniaid Kes on huvitatud osapooled ning milline on kommunikatsiooniplaan iga grupi lõikes? Ministeeriumid Korraldusasutus Maavalitsused Kohalikud omavalitsused Kaasrahastajad Avalikud institutsioonid Insenerid, projekteerijad Projekti arendajad Potentsiaalsed kasusaajad 10 Kohalikud kogukonnad Negatiivne (Blokeerijad) Neutraalne (Järgijad) Huvi Positiivne (Vahendajad) 11 MTÜ-d

25 4 Soovitused (4/5) 5. Kaasata rahastamisvahendite kaasfinantseeringute tarbeks süsteemi täiendavaid erasektori vahendeid Luua fondistruktuurid, mis grupeeriks väiksemad investeeringud kokku ning tekitaks pensionifondidel huvi neisse investeerida. Kaaluda võimalusi riskikapitali investeeringutesse osaliselt ka eraisikute või krediidiasutuste kaasamist. Näide: Struktuur, mis võimaldaks kaasata osalist laenuraha investeerimisfondidesse Pank Avalik sektor (Fondi)fond Teised investorid Seenior laen Juunior laen Investeeringud Fond Fond 6. Teadlikult soodustada ja arendada Eesti kapitaliturgu Projekt Projekt Projekt Projekt Projekt Projekt Näiteks: KOV-ide võlakirjade emiteerimine; riigivõlakirjade emiteerimine; riigiettevõtete noteerimine kohalikul börsil; pensionifondidele otseinvesteeringute tegemise võimaldamine kohalikul turul; soodsate tingimuste loomine äriinglitele investeeringute tegemiseks jm.

26 4 Soovitused (5/5) 7. Kaaluda PPP (avaliku-erasektori koostöö) projektide investeerimisfondi loomist Kaaluda PPP projektide investeerimisfondi loomist, mille ülesandeks oleks investeerimine riigi ja kohalike omavalitsuste poolt algatavatesse PPP projektidesse. 8. Täiendada uue perioodi rahastamisvahendeid reguleerivaid õigusakte, et luua järelvalvesüsteem, mis arvestaks riigi kui omaniku huve eeskätt omakapitaliinvesteeringute puhul Kes ning millistel alustel esindab riigi kui kaasomanike huve ettevõttes? Kes ning millistel alustel langetab finantstoodetega kaasas käivaid otsuseid (nt. allutatud laenu võimalik konverteerimine omakapitaliks või omakapitali instrumendist väljumine)? Kuidas tagada esindatuse professionaalsus, objektiivsus ning otsuste langetamisel omaniku huvide eest seismine?

27 Aitäh! Teet Tender ( * Marili Männik ( * Erki Mägi ( * Moonika Olju ( *

Tallinna Ülikoolis õppivate vahetusüliõpilaste arvamused ja ootused ülikooli suhtes

Tallinna Ülikoolis õppivate vahetusüliõpilaste arvamused ja ootused ülikooli suhtes Tallinna Ülikoolis õppivate vahetusüliõpilaste arvamused ja ootused ülikooli suhtes 3.grupp: Barbara Kärtner, Erki Mändmets, Kerli Suder, Kristiina Tiitus, Mari-Liis Algma, Mihkel Künnapas Sissejuhatus

More information

Kodanike Euroopa Kodanike Euroopa kontaktpunkt. SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital Maris Pajula

Kodanike Euroopa Kodanike Euroopa kontaktpunkt. SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital Maris Pajula Kodanike Euroopa 2014-2020 Kodanike Euroopa kontaktpunkt SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital Maris Pajula Eesmärk Tuua Euroopa oma kodanikele lähemale ning aidata kaasa sellele, et kodanikud tunnetaksid Euroopa

More information

CONTEXTUAL FACTORS AND MOTIVATORS OF THE ACCOUNTING DEVELOPMENTS IN ESTONIAN LOCAL GOVERNMENTS 1. Toomas Haldma, Helje Jõgi University of Tartu

CONTEXTUAL FACTORS AND MOTIVATORS OF THE ACCOUNTING DEVELOPMENTS IN ESTONIAN LOCAL GOVERNMENTS 1. Toomas Haldma, Helje Jõgi University of Tartu CONTEXTUAL FACTORS AND MOTIVATORS OF THE ACCOUNTING DEVELOPMENTS IN ESTONIAN LOCAL GOVERNMENTS 1 1. Introduction Toomas Haldma, Helje Jõgi University of Tartu By the end of the last century the initiatives

More information

PERFORMANCE OF SELECTED ESTONIAN FIRMS FINANCED WITH START-UP GRANT: ABILITY TO FOLLOW PLANS AND GRANT USAGE EFFICIENCY

PERFORMANCE OF SELECTED ESTONIAN FIRMS FINANCED WITH START-UP GRANT: ABILITY TO FOLLOW PLANS AND GRANT USAGE EFFICIENCY PERFORMANCE OF SELECTED ESTONIAN FIRMS FINANCED WITH START-UP GRANT: ABILITY TO FOLLOW PLANS AND GRANT USAGE EFFICIENCY Abstract Oliver Lukason, Jaan Masso 1 University of Tartu Whereas start-up firms

More information

Turismi teema-aasta 2013 terviseturism: mis on terviseturism ja mida toob kaasa teemaaasta. Aire Toffer

Turismi teema-aasta 2013 terviseturism: mis on terviseturism ja mida toob kaasa teemaaasta. Aire Toffer Turismi teema-aasta 2013 terviseturism: mis on terviseturism ja mida toob kaasa teemaaasta Aire Toffer 29.11.2012 Estonian Spa Association Kalev Spa & Water Park Viimsi Spa Laulasmaa Spa Aqva Hotel & Spa

More information

Register-based health information systems in the Nordic countries

Register-based health information systems in the Nordic countries Register-based health information systems in the Nordic countries Mika Gissler Research Professor, THL National Institute for Health and Welfare, Helsinki, Finland & Professor, Nordic School of Public

More information

LEADERI KOOSTÖÖ JUHIS KOOSTÖÖTEGEVUSTE RAKENDAMISEKS MAAELU ARENGU PROGRAMMIDES Projekt 11/10/2013 Ajakohastatud: 19/11/2014

LEADERI KOOSTÖÖ JUHIS KOOSTÖÖTEGEVUSTE RAKENDAMISEKS MAAELU ARENGU PROGRAMMIDES Projekt 11/10/2013 Ajakohastatud: 19/11/2014 LEADERI KOOSTÖÖ JUHIS KOOSTÖÖTEGEVUSTE RAKENDAMISEKS MAAELU ARENGU PROGRAMMIDES 2014 2020 Projekt 11/10/2013 Ajakohastatud: 19/11/2014 1 Sisukord 1. Sissejuhatus... 3 1.1. Juhise tutvustus... 3 1.2. EAFRD

More information

Riigi roll ettevõtluse toetamisel. Maria Alajõe

Riigi roll ettevõtluse toetamisel. Maria Alajõe Riigi roll ettevõtluse toetamisel Maria Alajõe Rahvas ja riik Põhiseaduse preambula: Kõikumatus usus ja vankumatus tahtes kindlustada ja arendada riiki, mis on loodud Eesti rahva riikliku enesemääramise

More information

HARMONIZATION OF ESTONIAN ACCOUNTING SYSTEM WITH THE EUROPEAN FRAMEWORK. Toomas Haldma Tartu University

HARMONIZATION OF ESTONIAN ACCOUNTING SYSTEM WITH THE EUROPEAN FRAMEWORK. Toomas Haldma Tartu University HARMONIZATION OF ESTONIAN ACCOUNTING SYSTEM WITH THE EUROPEAN FRAMEWORK 1. Introduction Toomas Haldma Tartu University In July 2002 the European Commission has decided to oblige all EU companies listed

More information

Tööstusliku värvimise spetsialist aastast 1990

Tööstusliku värvimise spetsialist aastast 1990 KES ME OLEME JA MIDA ME EESTISSE UUT TOOME? AINULAADNE VÄRVIMISE TEHNOLOOGIA Moderne ja suure tootlikkusega kõrgtehnoloogiline robotvärvimisliin Suurepärane temperatuuri, niiskuse ja õhupuhtuse kontroll

More information

Eesti konkurentsivõime

Eesti konkurentsivõime Eesti konkurentsivõime Marje Josing Veebruar 2015 Erinevad reitingud 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 IMD 22 21 22 25 24 19 22 23 35 34 33 31 36 30 WEF 29 26 22 20

More information

Euroopa territoriaalse koostöö programmide tutvustus 2 Programmide võrdlev tabel 3

Euroopa territoriaalse koostöö programmide tutvustus 2 Programmide võrdlev tabel 3 Euroopa territoriaalse koostöö programmid Eestis 2007-2013 Trükise on välja andnud Siseministeeriumi regionaalarengu osakonna Euroopa territoriaalse koostöö büroo Tallinn 2009 Sisukord Euroopa territoriaalse

More information

Innovation Staff Recruitment Programme Feasibility Study

Innovation Staff Recruitment Programme Feasibility Study Innovation studies Innovation Staff Recruitment Programme Feasibility Study 9 2007 Innovation Staff Recruitment Programme Feasibility Study Nils Gabrielsson, Tarmo Kalvet, Kimmo Halme Tallinn 2007 Innovation

More information

Pensionifondidest. Tõnno Vähk Andres Urb

Pensionifondidest. Tõnno Vähk Andres Urb Pensionifondidest Tõnno Vähk Andres Urb Fondidesse kogunenud summad 10 000 EEK palga juures Fond I voor II voor III voor IV voor LHV Aktsiapensionifond 27,746 22,866 13,453 5,017 Hansa K3 27,667 22,689

More information

E-ekspordi edendamise kontseptsioon ja tegevuskava

E-ekspordi edendamise kontseptsioon ja tegevuskava E-ekspordi edendamise kontseptsioon ja tegevuskava 2016 Uuringu tellis Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. Autorid: Helena Rozeik Siim Lepisk Katrin Pihor Miko Tammik Mari Rell uuringu projektijuht

More information

Alkoholi turg, tarbimine ja kahjud Eestis

Alkoholi turg, tarbimine ja kahjud Eestis Alkoholi turg, tarbimine ja kahjud Eestis Marje Josing Oktoober 213 Alkoholi tarbimine Eestis (liitrit ühe elaniku kohta aastas 1%-lises alkoholis) 13, 12, 11, 1, 9,8 1,1 9,9 12,6 12,1 11,1 11,4 1,1 1,1

More information

EESTI MAJANDUSTEADUSE SELTSI II AASTAKONVERENTS

EESTI MAJANDUSTEADUSE SELTSI II AASTAKONVERENTS EESTI MAJANDUSTEADUSE SELTSI II AASTAKONVERENTS KONVERENTSI AJAKAVA REEDE, 12. JAANUAR 2007 11:00-12.00 Konverentsil osalejate majutamine ja registreerimine (Scandic Rannahotell Pärnu, Ranna pst 5) 12:00-13:00

More information

TRIGON BALTI FOND a. I POOLAASTA ARUANNE

TRIGON BALTI FOND a. I POOLAASTA ARUANNE TRIGON BALTI FOND 2015.a. I POOLAASTA ARUANNE Sisukord Investeerimisfondi Trigon Balti Fond lühiiseloomustus ja kontaktandmed... 3 Fondivalitseja juhatuse allkirjad Trigon Balti Fondi 2015. I poolaasta

More information

Sotsiaalministeerium ja JPId

Sotsiaalministeerium ja JPId Sotsiaalministeerium ja JPId Teaduse ühisprogrammeerimise algatuste (JPI) alane seminar 02. aprill 2015 Kerstin Mahlapuu teaduskoordinaator Sotsiaalministeerium Valdkonna JPId A Healthy Diet for a Healthy

More information

Cost optimal and nearly zero energy performance requirements for buildings in Estonia

Cost optimal and nearly zero energy performance requirements for buildings in Estonia Estonian Journal of Engineering, 2013, 19, 3, 183 202 doi: 10.3176/eng.2013.3.02 Cost optimal and nearly zero energy performance requirements for buildings in Estonia Jarek Kurnitski a, Arto Saari b, Targo

More information

helikopterite ostmise vastu, et vältida raha kaotsiminekut haldussuutmatuse tõttu; selline vangerdus tekitas pahameelt küll Leedu ajakirjanduses, aga

helikopterite ostmise vastu, et vältida raha kaotsiminekut haldussuutmatuse tõttu; selline vangerdus tekitas pahameelt küll Leedu ajakirjanduses, aga Kümme aastat Euroopa Kontrollikoja liikmena on õpetanud paremini nägema Euroopa Liidu eelarvega seotud riske. Sellepärast on siin loos vähe juttu uue, 2014 2020 ühtekuuluvuspoliitika positiivsetest külgedest

More information

Remote Desktop Connection käsiraamat. Brad Hards Urs Wolfer Tõlge eesti keelde: Marek Laane

Remote Desktop Connection käsiraamat. Brad Hards Urs Wolfer Tõlge eesti keelde: Marek Laane Remote Desktop Connection käsiraamat Brad Hards Urs Wolfer Tõlge eesti keelde: Marek Laane 2 Sisukord 1 Sissejuhatus 5 2 Kaugekraani puhvri (Remote Frame Buffer, RFB) protokoll 6 3 Remote Desktop Connection

More information

MICROSOFT LYNC LITSENTSIMINE

MICROSOFT LYNC LITSENTSIMINE MICROSOFT LYNC LITSENTSIMINE Katrin Pink, MCTS Volume Licensing, Large Organisations ATEA hommikuseminar - 04.02.2014 Lync Server Enterprise Lync Server Standard Lync Server Ent / Std / Plus ECs (3 SKUs)

More information

Tallinn Visitor Survey

Tallinn Visitor Survey 1. Ankeedi number (täidetakse Emoris): Tallinn Visitor Survey 2011 2. Are you spending at least one night away from your normal place of residence? küs. 4 3. Which of the following statements best describes

More information

Tallinna Ülikool. Informaatika Instituut. Piiriülese e-teenuse kavandamine digiretsepti näitel. Magistritöö. Autor: Juhendaja:..

Tallinna Ülikool. Informaatika Instituut. Piiriülese e-teenuse kavandamine digiretsepti näitel. Magistritöö. Autor: Juhendaja:.. Tallinna Ülikool Informaatika Instituut Piiriülese e-teenuse kavandamine digiretsepti näitel Magistritöö Autor: Helen Hoyer Juhendaja: Peeter Normak Autor: 2014 Juhendaja:..2014 Instituudi direktor:.2014

More information

Nutikas spetsialiseerumine - Kvalitatiivne analüüs. Eesti Arengufond, veeburar 2013

Nutikas spetsialiseerumine - Kvalitatiivne analüüs. Eesti Arengufond, veeburar 2013 Nutikas spetsialiseerumine - Kvalitatiivne analüüs Eesti Arengufond, veeburar 2013 Tööversioon 20.02.2013 S Sisukord Kaassõna Lühikokkuvõte 1. Nutika spetsialiseerumise protsess Euroopas 2. Nutikas spetsialiseerumine

More information

ISBN >

ISBN > ISBN 9949-15-357-2 9 789949 153572 > IDEEST EDUKA ETTEVÕTTENI ÕPPEMATERJAL Koostajad: Rein Sirkel, Kaire Uiboleht, Juhan Teder, Monika Nikitina-Kalamäe Õppematerjali Ideest eduka ettevõtteni (ettevõtlusmoodul

More information

Estonian Personalised Medicine Pilot Project evaluation methodology

Estonian Personalised Medicine Pilot Project evaluation methodology Estonian Personalised Medicine Pilot Project evaluation methodology 2015 This paper is an extraction from the Feasibility study for the development of business cooperation, management organisation and

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-ISO KVALITEEDIJUHTIMISSÜSTEEMID Juhised konfiguratsiooni juhtimiseks Quality management systems Guidelines for configuration management EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD Käesolev

More information

TASi liikmete ja koostööpartnerite õppereis Rootsi, Dalarna piirkonda

TASi liikmete ja koostööpartnerite õppereis Rootsi, Dalarna piirkonda TASi liikmete ja koostööpartnerite õppereis Rootsi, Dalarna piirkonda 29.05 4.06. 2016 30.05, esmaspäev Kokkuvõte: Natalia, Piia, Kristel Saabume hommikul laevaga Stockholmi ja asume pikemalt viivitamata

More information

Mida peab laenu taotlemisel arvestama?

Mida peab laenu taotlemisel arvestama? Mida peab laenu taotlemisel arvestama? Ettevõtluslaenu puhul ei paku pank reeglina täisstandardset toodet, vaid alati töötatakse välja spetsiifilistele nõudmistele vastav lahendus. Seetõttu tuleb ettevõtjal

More information

Audiovisuaalvaldkond...32 Kosmos...33 Teadus- ja arendustegevus ning innovatsioon...34 Majandus- ja rahandusküsimused...38 Majandus- ja rahaliit...

Audiovisuaalvaldkond...32 Kosmos...33 Teadus- ja arendustegevus ning innovatsioon...34 Majandus- ja rahandusküsimused...38 Majandus- ja rahaliit... EESSÕNA Eesti Euroopa Liidu poliitika 2015 2019 (ELPOL) on järjekorras juba neljas raamdokument, mida on koostatud alates liitumisest 2004. aastal. Nii nagu ka kõikidel eelkäijatel on selle peamine eesmärk

More information

DEVELOPMENT OF THE ESTONIAN ACCOUNTING POLICY WITHIN THE EUROPEAN FRAMEWORK. Toomas Haldma University of Tartu

DEVELOPMENT OF THE ESTONIAN ACCOUNTING POLICY WITHIN THE EUROPEAN FRAMEWORK. Toomas Haldma University of Tartu DEVELOPMENT OF THE ESTONIAN ACCOUNTING POLICY WITHIN THE EUROPEAN FRAMEWORK 1. Introduction Toomas Haldma University of Tartu The transformation of Estonia s economic system since the 1990s as a result

More information

Heategevus Eestis südame või mõistusega? Heategevuskultuuri jätkusuutlikkusest heategevusorganisatsioonide näitel

Heategevus Eestis südame või mõistusega? Heategevuskultuuri jätkusuutlikkusest heategevusorganisatsioonide näitel Tartu Ülikool Sotsiaal- ja haridusteaduskond Ühiskonnateaduste instituut Sotsioloogia eriala Liina Kaldmäe Heategevus Eestis südame või mõistusega? Heategevuskultuuri jätkusuutlikkusest heategevusorganisatsioonide

More information

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 8. detsember 2015 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopa Liidu Nõukogu peasekretär

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 8. detsember 2015 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopa Liidu Nõukogu peasekretär Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 8. detsember 2015 (OR. en) 14992/15 AVIATION 153 CODEC 1668 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni dok nr: Teema: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

More information

Programme, 24th of October. The Art of Teaching

Programme, 24th of October. The Art of Teaching This time around, Eksperimenta! as an art education research platform will be focusing on one of the most complicated and contraversial topics in creative subjects namely, assessment. On what basis and

More information

E-BANKING IN ESTONIA: REASONS AND BENEFITS OF THE RAPID GROWTH

E-BANKING IN ESTONIA: REASONS AND BENEFITS OF THE RAPID GROWTH University of Tartu Faculty of Economics and Business Administration E-BANKING IN ESTONIA: REASONS AND BENEFITS OF THE RAPID GROWTH Olga Luštšik Tartu 2003 ISSN 1406 5967 ISBN 9985 4 0359 2 Tartu University

More information

Sharemind - the Oracle of secure computing systems. Dan Bogdanov, PhD Sharemind product manager dan@cyber.ee

Sharemind - the Oracle of secure computing systems. Dan Bogdanov, PhD Sharemind product manager dan@cyber.ee Sharemind - the Oracle of secure computing systems Dan Bogdanov, PhD Sharemind product manager dan@cyber.ee About Sharemind Sharemind helps you analyse data you could not access before. Sharemind resolves

More information

Cassa depositi e prestiti. Cassa depositi e prestiti Supporting the Country

Cassa depositi e prestiti. Cassa depositi e prestiti Supporting the Country Cassa depositi e prestiti Cassa depositi e prestiti Supporting the Country Cassa Depositi e Prestiti is a key partner for public entities, the development of infrastructure projects and the growth and

More information

suures testis uut telefoni! Kitarr vs kitarr: [digi] pani vastamisi uue Guitar Hero ja Rock Bandi 2! Imeväike Asus lauaarvutina Uus on parem

suures testis uut telefoni! Kitarr vs kitarr: [digi] pani vastamisi uue Guitar Hero ja Rock Bandi 2! Imeväike Asus lauaarvutina Uus on parem Tõsine asi Uputa Sonim või veeklaasi Karu ei maga Sven Začek ja uus Nikon D3x Odav!!! Imeväike Asus lauaarvutina Teine katse Uus on parem Creative i kõlarid saavad kiita Kitarr vs kitarr: [digi] pani vastamisi

More information

Framework agreement communication services.

Framework agreement communication services. Framework agreement communication services. Info Versioon 3 URL http://com.mercell.com/permalink/38726335.aspx Väline hanke ID 287873-2013 Hanke liik Hanke aruanne Dokumendi liik Lepingu sõlmimine Hankemenetlus

More information

Juhend projektide ettevalmistamiseks ja rakendamiseks struktuuritoetusest toetuse taotlejale ja saajale

Juhend projektide ettevalmistamiseks ja rakendamiseks struktuuritoetusest toetuse taotlejale ja saajale Juhend projektide ettevalmistamiseks ja rakendamiseks struktuuritoetusest toetuse taotlejale ja saajale nd projekt Aprill 2015 Aprill 2015 Sisukord Kasutatud lühendid ja selgitused... 4 Viidatud õigusaktid...

More information

HOTELLI TURUNDUSMEETMESTIKU KOHANDAMINE VÄLISTURUL SWISSOTEL ESTONIA OÜ NÄITEL

HOTELLI TURUNDUSMEETMESTIKU KOHANDAMINE VÄLISTURUL SWISSOTEL ESTONIA OÜ NÄITEL TARTU ÜLIKOOL Majandusteaduskond Ettevõttemajanduse instituut Karin Luik HOTELLI TURUNDUSMEETMESTIKU KOHANDAMINE VÄLISTURUL SWISSOTEL ESTONIA OÜ NÄITEL Magistritöö ärijuhtimise magistrikraadi taotlemiseks

More information

Kasum, rentaablus ja ettevõtte väärtus

Kasum, rentaablus ja ettevõtte väärtus Kasum, rentaablus ja ettevõtte väärtus Armin Laidre www.netekspert.com Tallinn 2004 Mis on kasum? Selle artikli lehekülgedel me eeldame, et äriühingu peamiseks eesmärgiks on kasumi teenimine ja firma väärtuse

More information

ÜLDTEAVE VÄÄRTPABERITE KOHTA Väärtpaberitesse investeerimine

ÜLDTEAVE VÄÄRTPABERITE KOHTA Väärtpaberitesse investeerimine ÜLDTEAVE VÄÄRTPABERITE KOHTA 1 1. Väärtpaberitesse investeerimine Tänapäevased väärtpaberiturud võimaldavad isikul, kes soovib paigutada oma raha väärtpaberitesse, s.t investoril, valida paljude investeerimisvõimaluste

More information

Genetic Algorithms in Test Pattern Generation

Genetic Algorithms in Test Pattern Generation Genetic Algorithms in Test Pattern Generation A Master Thesis Submitted to the Computer Engineering Department In fulfilment of the requirements for the Degree of Master of Science of Computer engineering

More information

KVALITEEDIJUHTIMISE ANALÜÜS HOTELLIS TELEGRAAF

KVALITEEDIJUHTIMISE ANALÜÜS HOTELLIS TELEGRAAF EESTI ETTEVÕTLUSKÕRGKOOL MAINOR Hotellimajanduse õppekava Mari-Liis Lumi KVALITEEDIJUHTIMISE ANALÜÜS HOTELLIS TELEGRAAF Lõputöö Juhendaja: Katrin Kreegimäe, MSc Tallinn 2016 RESÜMEE Käesoleva lõputöö teemaks

More information

INNOVATIVE USER INTERFACE DESIGN SOLUTION FOR ONLINE STORE CONTENT MANAGEMENT SYSTEM

INNOVATIVE USER INTERFACE DESIGN SOLUTION FOR ONLINE STORE CONTENT MANAGEMENT SYSTEM TALLINN UNIVERSITY Haapsalu College Department of Information Technology INNOVATIVE USER INTERFACE DESIGN SOLUTION FOR ONLINE STORE CONTENT MANAGEMENT SYSTEM Diploma thesis Academical advisor: Ville Tinnilä

More information

Perioodi struktuuritoetuse meetme 2.5 tegevuse Erihoolekandeasutuste reorganiseerimine investeeringute kava taotluste hindamise juhend

Perioodi struktuuritoetuse meetme 2.5 tegevuse Erihoolekandeasutuste reorganiseerimine investeeringute kava taotluste hindamise juhend KINNITATUD sotsiaalkaitseministri.04.2016 käskkirjaga nr Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse meetme 2.5 tegevuse 2.5.1 Erihoolekandeasutuste reorganiseerimine investeeringute kava taotluste hindamise

More information

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. aprill 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopa Liidu Nõukogu peasekretär

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. aprill 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopa Liidu Nõukogu peasekretär Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. aprill 2016 (OR. en) 8097/16 TELECOM 50 COMPET 169 MI 245 IND 73 SOC 189 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni dok nr: Teema: Euroopa Komisjoni

More information

Eesti avaliku teenistuse tippjuhtide järelkasvuprogramm NEWTON III

Eesti avaliku teenistuse tippjuhtide järelkasvuprogramm NEWTON III Eesti avaliku teenistuse tippjuhtide järelkasvuprogramm NEWTON III 1 Programmi tellija: EV Riigikantselei Tippjuhtide kompetentsikeskus Koolituse korraldaja: SA Poliitikauuringute Keskus Praxis Koolitust

More information

Energia põllumajanduses

Energia põllumajanduses Energia põllumajanduses Energia põllumajanduses toimetaja Jukka Ahokas Tartu 2012 Esikaas: viljapõld Tartumaal (foto: Väino Poikalainen) Tagakaas: Helsingi Ülikooli Viikki katselaudas (foto: Väino Poikalainen)

More information

JUHTIMINE. Maga hästi pea. igas maailma nurgas

JUHTIMINE. Maga hästi pea. igas maailma nurgas JUHTIMINE märts 2008 nr 2 (51) nr 1 (51) Maga hästi pea igas maailma nurgas Eelistad professionaalset teenindust ja suurepärast teenust: Radisson SAS hotellide 100% külastaja rahulolu garantii tagab selle

More information

OECD 2013 annual meeting of senior PPP officials

OECD 2013 annual meeting of senior PPP officials PricewaterhouseCoopers OECD 2013 annual meeting of senior PPP officials Overview of global PPP markets 15 April 2013 Contents 1. Trends in the global PPP market 2. Trends in global project finance 3. Policy

More information

LHV aktsiafondid Aprill 2008 Kuuülevaade

LHV aktsiafondid Aprill 2008 Kuuülevaade LHV aktsiafondid Aprill 2008 Kuuülevaade Murdepunkt? Maailma aktsiaturgudel jätkus aprillis juba märtsi keskpaigast alanud tõus. Aktsiate ralli oli võimsaim arenevatel turgudel Aasias ja Ladina-Ameerikas

More information

2015. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne

2015. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne 2015. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne Ärinimi Nordecon AS Äriregistri kood 10099962 Aadress Pärnu mnt 158/1, 11317 Tallinn Asukohamaa Eesti Vabariik Telefon +372 615 4400 Elektronpost nordecon@nordecon.com

More information

Juhendmaterjal Annetamine ja ebamõistlikud rahastamispraktikad üldhariduskoolides

Juhendmaterjal Annetamine ja ebamõistlikud rahastamispraktikad üldhariduskoolides Juhendmaterjal Annetamine ja ebamõistlikud rahastamispraktikad üldhariduskoolides Sisukord Olulisemad põhimõtted, millest tuleb lähtuda lapsevanemate raha kaasamisel ja õpilasele tasuliste tegevuste kavandamisel

More information

JESSICA Holding Fund Handbook

JESSICA Holding Fund Handbook JESSICA Holding Fund Handbook J o i n t E u r o p e a n S u p p o r t f o r S u s t a i n a b l e I n v e s t m e n t i n C i t y A r e a s JESSICA Holding Fund Handbook J o i n t E u r o p e a n S u

More information

PROJEKTI NIMETUS : Emakakaelavähi ennetamise projekt

PROJEKTI NIMETUS : Emakakaelavähi ennetamise projekt Auditi aruanne PROJEKTI NIMETUS : Emakakaelavähi ennetamise projekt 2003-2008 VASTUTAV ASUTUS : SA Vähi Sõeluuringud Viru 5-5, Tallinn Tel/Fax: 6311730 E-post: info@cancer.ee Auditi läbiviija: SA Estonia

More information

INVESTEERIMISKINDLUSTUSE LEPINGUGA SEOTAVATE VÄÄRTPABERITE NIMEKIRI IVN 16-4 Kehtiv alates 28.07.2016

INVESTEERIMISKINDLUSTUSE LEPINGUGA SEOTAVATE VÄÄRTPABERITE NIMEKIRI IVN 16-4 Kehtiv alates 28.07.2016 INVESTEERIMISKINDLUSTUSE LEPINGUGA SEOTAVATE VÄÄRTPABERITE NIMEKIRI IVN 16-4 Kehtiv alates 28.07.2016 1. Mandatum Life Investeeringute haldusteenus* Eestis kasutusel olev nimi 1. Investeeringute haldusteenus

More information

Tallinn City Council 19.10.2013 Regulation no. 50 Tallinn Enterprise and Innovation Strategy 2014-2018 ANNEX

Tallinn City Council 19.10.2013 Regulation no. 50 Tallinn Enterprise and Innovation Strategy 2014-2018 ANNEX Tallinn City Council 19.10.2013 Regulation no. 50 Tallinn Enterprise and Innovation Strategy 2014-2018 ANNEX Tallinn Enterprise and Innovation Strategy 2014-2018 Table of Contents INTRODUCTION... 2 1.

More information

1.- L a m e j o r o p c ió n e s c l o na r e l d i s co ( s e e x p li c a r á d es p u é s ).

1.- L a m e j o r o p c ió n e s c l o na r e l d i s co ( s e e x p li c a r á d es p u é s ). PROCEDIMIENTO DE RECUPERACION Y COPIAS DE SEGURIDAD DEL CORTAFUEGOS LINUX P ar a p od e r re c u p e ra r nu e s t r o c o rt a f u e go s an t e un d es a s t r e ( r ot u r a d e l di s c o o d e l a

More information

ELENA. A new KfW-Facility in favour of sustainable investments of small and medium sized municipalities. Dr. Johannes Feist Berlin

ELENA. A new KfW-Facility in favour of sustainable investments of small and medium sized municipalities. Dr. Johannes Feist Berlin A new KfW-Facility in favour of sustainable investments of small and medium sized municipalities Dr. Johannes Feist Berlin Objective of the Facility ELENA: a IEE (Intelligent Energy Europe II) technical

More information

Ettevõtete jaotamata kasumi mittemaksustamise mõju investeeringutele ja majandusarengule

Ettevõtete jaotamata kasumi mittemaksustamise mõju investeeringutele ja majandusarengule Eevõee jaoamaa asumi miemasusamise mõju inveseeringuele ja majandusarengule Lõpprapor Teosajad: Taru Üliool Sosiaaleaduslie raendusuuringue esus RAE Lossi 3, Taru ec.u.ee/rae Poliiiauuringue esus Praxis

More information

CURRICULUM VITAE. Language Reading Speaking Writing Estonian Native Native Native English 5 5 5 Russian 4 4 3 Finnish 4 4 3

CURRICULUM VITAE. Language Reading Speaking Writing Estonian Native Native Native English 5 5 5 Russian 4 4 3 Finnish 4 4 3 CURRICULUM VITAE 1. Name: Marikai Karilaid 2. Date of birth: 4. November 1976 3. Phone: +372 56 461 333 4. E-mail: marikai@bda.ee 5. Education: Institution Tallinn Technical University - (month/year) September

More information

SUUR RAHA SÜNNIB RASKEL AJAL

SUUR RAHA SÜNNIB RASKEL AJAL Ajakiri juhile ja omanikule Kevad 2008 (12) SUUR RAHA SÜNNIB RASKEL AJAL } Õige aeg hakata ettevõtjaks } Pöörased muutused = uued võimalused } Kõrvalehüpped moekatesse investeeringutesse } Kellega minna

More information

TALLINNA TÄHETORN TALLINN OBSERVATORY

TALLINNA TÄHETORN TALLINN OBSERVATORY Tallinna Tehnikaülikooli Füüsikainstituut TALLINNA TÄHETORN TALLINN OBSERVATORY V Number 1 28 Tallinna Tähetorn Tallinn Observatory TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL FÜÜSIKAINSTITUUT TALLINNA TÄHETORN TALLINN

More information

EESTI STANDARD EVS-EN 62684:2011. Interoperability specifications of common external power supply (EPS) for use with data-enabled mobile telephones

EESTI STANDARD EVS-EN 62684:2011. Interoperability specifications of common external power supply (EPS) for use with data-enabled mobile telephones EESTI STANDARD EVS-EN 62684:2011 Interoperability specifications of common external power supply (EPS) for use with data-enabled mobile telephones EESTI STANDARDI EESSÕNA Käesolev Eesti standard EVS-EN

More information

Prospekt Nordea 1, SICAV

Prospekt Nordea 1, SICAV Prospekt Nordea 1, SICAV Luksemburgi seaduste tegutsev avatud investeerimisfond Oktoober 2014 Investment Funds Oluline teave Enne mis tahes aktsiatega seotud avalduste tegemist tuleks see prospekt (edaspidi

More information

EESTI STANDARD EVS-EN 27786:1999

EESTI STANDARD EVS-EN 27786:1999 EESTI STANDARD EVS-EN 27786:1999 Pöörlevad hambaraviinstrumendid. Laboris kasutatavad abrasiivinstrumendid Dental rotary instruments - Laboratory abrasive instruments EESTI STANDARDI EESSÕNA Käesolev Eesti

More information

Volunteers and Cyber Security: Options for Georgia

Volunteers and Cyber Security: Options for Georgia TALLINN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Faculty of Information Technology Department of Computer Science Chair of Network Software ITI70LT Volunteers and Cyber Security: Options for Georgia Master Thesis Student:

More information

MINIMUM WAGE IN ESTONIA WHEN JOINING THE EUROPEAN UNION. Marit Hinnosaar Bank of Estonia

MINIMUM WAGE IN ESTONIA WHEN JOINING THE EUROPEAN UNION. Marit Hinnosaar Bank of Estonia MINIMUM WAGE IN ESTONIA WHEN JOINING THE EUROPEAN UNION Marit Hinnosaar Bank of Estonia Introduction In Estonia the minimum wage, which was set in the beginning of transition period at a similar proportion

More information

Foreign Language Teaching Policy in Estonian Schools

Foreign Language Teaching Policy in Estonian Schools Foreign Language Teaching Policy in Estonian Schools Tõnu Tender Jyväskylä, 06.10.2006 Legend about disputation between Cicero and Zenon: about inborn features Few people are tasteful > copycats > so came

More information

SUMMARIA SOCIALIA. Välisajakirjades ilmunud sotsioloogia-, majandus- ja poliitikaalaste kirjutiste tutvustusi

SUMMARIA SOCIALIA. Välisajakirjades ilmunud sotsioloogia-, majandus- ja poliitikaalaste kirjutiste tutvustusi SUMMARIA SOCIALIA Välisajakirjades ilmunud sotsioloogia-, majandus- ja poliitikaalaste kirjutiste tutvustusi 2014 : 3 http://www.nlib.ee/summaria-socialia/ E-post: Mai.Voormann@nlib.ee SISUKORD EUROOPA

More information

Tartu Kutsehariduskeskus

Tartu Kutsehariduskeskus Tartu Kutsehariduskeskus Turismiosakond Laura Suik SÜNDMUSTURUNDUSE MÕJU RALLY ESTONIA ELVA LINNAETAPI NÄITEL Lõputöö Juhendaja Merili Aasma Tartu 2016 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. SÜNDMUSTURUNDUS...

More information

Maksesüsteemide seadistamine

Maksesüsteemide seadistamine Maksesüsteemide seadistamine Üldist Pipfrog pakub kaupmehele erinevaid viise kauba eest raha vastuvõtmiseks. Kaupmees võib võimaldada kliendile valida, kas ta maksab pangalingiga, krediitkaardiga, PayPali

More information

TALLINNA IDEE THE "IDEAS" OF TALLINN. Eesti Kunstiakadeemia Arhitektuuri ja linnaplaneerimise osakond 2010

TALLINNA IDEE THE IDEAS OF TALLINN. Eesti Kunstiakadeemia Arhitektuuri ja linnaplaneerimise osakond 2010 INNA IDEE TALLINNA IDEE THE "IDEAS" OF TALLINN Eesti Kunstiakadeemia Arhitektuuri ja linnaplaneerimise osakond 2010 Estonian Academy of Arts Department of Architecture and Urban Design 2010 TALLINNA PIIR

More information

Seletuskiri haridus- ja teadusministri määruse Riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri toetamine teekaardi alusel eelnõu juurde

Seletuskiri haridus- ja teadusministri määruse Riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri toetamine teekaardi alusel eelnõu juurde Seletuskiri haridus- ja teadusministri määruse Riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri toetamine teekaardi alusel eelnõu juurde I SISSEJUHATUS Määrusega reguleeritakse Ühtekuuluvuspoliitika fondide

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 13201-2:2007 Teevalgustus. Osa 2: Teostusnõuded Road lighting - Part 2: Performance requirements EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD Käesolev Eesti standard EVS-EN 13201-2:2007

More information

OSKUSTE PARANDAMISEKS ÕPPIDA?

OSKUSTE PARANDAMISEKS ÕPPIDA? Eestis ei ole koolituses osalemise põhjustes silmatorkavaid erisusi vanusegrupiti, samas on meeste ja naiste osalemise põhjused erinevad (vt lisa, joonis.1). Eesti naised nimetasid koolituses osalemise

More information

Analysis of the effects of family benefits and financing of early childhood education and care on poverty and work incentives

Analysis of the effects of family benefits and financing of early childhood education and care on poverty and work incentives Analysis of the effects of family benefits and financing of early childhood education and care on poverty and work incentives A summary of the study s results Full version (in Estonian) accessible at:

More information

FINAL REPORT. Procurement reference number: Contract number 2-2.2/6772

FINAL REPORT. Procurement reference number: Contract number 2-2.2/6772 FINAL REPORT Feasibility study for the development of business cooperation, management organisation and evaluation methodology for personalised medicine pilot project Procurement reference number: 160149

More information

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 18028-2:2007

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 18028-2:2007 EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 18028-2:2007 INFOTEHNOLOOGIA Turbemeetodid Infotehnoloogiavõrkude turve Osa 2: Võrguturbe arhitektuur Information technology Security techniques IT network security Part 2: Network

More information

Schneps, Leila; Colmez, Coralie. Math on Trial : How Numbers Get Used and Abused in the Courtroom. New York, NY, USA: Basic Books, 2013. p i.

Schneps, Leila; Colmez, Coralie. Math on Trial : How Numbers Get Used and Abused in the Courtroom. New York, NY, USA: Basic Books, 2013. p i. New York, NY, USA: Basic Books, 2013. p i. http://site.ebrary.com/lib/mcgill/doc?id=10665296&ppg=2 New York, NY, USA: Basic Books, 2013. p ii. http://site.ebrary.com/lib/mcgill/doc?id=10665296&ppg=3 New

More information

Seletuskiri haridus- ja teadusministri määruse Rakendusuuringute toetamine nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades eelnõu juurde

Seletuskiri haridus- ja teadusministri määruse Rakendusuuringute toetamine nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades eelnõu juurde Seletuskiri haridus- ja teadusministri määruse Rakendusuuringute toetamine nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades eelnõu juurde 1. SISSEJUHATUS Käesoleva määruse eelnõu (edaspidi eelnõu) abil viiakse

More information

Geoloogiateadused ühiskonna vajaduste rahuldamiseks

Geoloogiateadused ühiskonna vajaduste rahuldamiseks Geoloogiateadused ühiskonna vajaduste rahuldamiseks Alvar Soesoo Tallinna Tehnikaülikooli Geoloogia Instituut 27.11.2007 Ettekanne peetud TTÜ Avatud Ülikoolis loodsteaduste õpetajate õppepäeval. Slaididele

More information

BRÄNDIARHITEKTUURI ARENDAMINE AS PÕLTSAMAA FELIX NÄITEL

BRÄNDIARHITEKTUURI ARENDAMINE AS PÕLTSAMAA FELIX NÄITEL Tartu Ülikool Majandusteaduskond Ermo Tikk BRÄNDIARHITEKTUURI ARENDAMINE AS PÕLTSAMAA FELIX NÄITEL Bakalaureusetöö Juhendaja: dotsent Tõnu Roolaht Tartu 2015 Soovitan suunata kaitsmisele... (juhendaja

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN ISO 4014:2001 Kuuskantpeapoldid. Tooteklassid A ja B Hexagon head bolts - Product grades A and B EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD Käesolev Eesti standard

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN ISO 140-:1 Akustika. Heliisolatsiooni mõõtmine hoonetes ja hooneteosadel. Osa : Kaalult raske standardpõranda katete löögimüra alandava mõju laborimõõtmised Acoustics - Measurement

More information

Cassa depositi e prestiti. Cassa depositi e prestiti Supporting the Country

Cassa depositi e prestiti. Cassa depositi e prestiti Supporting the Country Cassa depositi e prestiti Cassa depositi e prestiti Supporting the Country Cassa Depositi e Prestiti is a key partner for public entities, the development of infrastructure projects and the growth and

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 13201-4:2007 Teevalgustus. Osa 4: Valgustuse mõõtemeetodid Road lighting - Part 4: Methods of measuring lighting performance EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD Käesolev Eesti

More information

Swedbank Pensionifond V3 (Aktsiastrateegia) Investeeringute aruanne. seisuga 30.09.2015

Swedbank Pensionifond V3 (Aktsiastrateegia) Investeeringute aruanne. seisuga 30.09.2015 Swedbank Pensionifond V3 (Aktsiastrateegia) Investeeringute aruanne seisuga 30.09.2015 Swedbank Pensionifond V3 (Aktsiastrateegia) 2 Fondi investeeringute aruanne seisuga 30.09.2015 (eurodes kui ei ole

More information

Practicalities of designing, structuring and implementing Financial Instruments

Practicalities of designing, structuring and implementing Financial Instruments Practicalities of designing, structuring and implementing Financial Instruments 1 Key success factors in designing financial instruments Design it from the ground up 2 Key success factors in designing

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN ISO 13769:2009 Gas cylinders - Stamp marking EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD Käesolev Eesti standard EVS-EN ISO 13769:2009 sisaldab Euroopa standardi EN ISO 13769:2009 ingliskeelset

More information

Polish Road Projects Financing. August,

Polish Road Projects Financing. August, Polish Road Projects Financing August, 2014 1 The framework for roads projects National Transport Policy for 2006 2025, approved by the Council of Ministers in June 2005 Programme for National Roads Construction

More information

on Helicobacter pylori infektsiooni diagnoosimise taktika ja meetodid: mitteinvasiivsete meetodite kasutamine kliinilises praktikas

on Helicobacter pylori infektsiooni diagnoosimise taktika ja meetodid: mitteinvasiivsete meetodite kasutamine kliinilises praktikas Helicobacter pylori infektsiooni diagnoosimise taktika ja meetodid: mitteinvasiivsete meetodite kasutamine kliinilises praktikas Heidi-Ingrid Maaroos TÜ arstiteaduskond Võtmesõnad: Helicobacter pylori,

More information

KVALITEETSE JA JÄTKUSUUTLIKU EHITISE ELUTSÜKKEL. PROTSESS JA KVALITEEDINÕUDED

KVALITEETSE JA JÄTKUSUUTLIKU EHITISE ELUTSÜKKEL. PROTSESS JA KVALITEEDINÕUDED KVALITEETSE JA JÄTKUSUUTLIKU EHITISE ELUTSÜKKEL. PROTSESS JA KVALITEEDINÕUDED Quality and Sustainable Real Estate Lifecycle. Process and Quality Requirements EESTI STANDARDI EESSÕNA See standard on koostatud

More information

Roheline islam. Ramadaan Marokos. Peale ramadaani tuleb šawaal... Iga päev on Maa päev! Kus halba näed laita, seal tule ja aita...

Roheline islam. Ramadaan Marokos. Peale ramadaani tuleb šawaal... Iga päev on Maa päev! Kus halba näed laita, seal tule ja aita... EESTI MOSLEMITE KUUKIRI NR 14. september 2010 / RAMADAAN-ŠAWAAL 1431 uued Rubriigid duaanurk arvamuskülg Kus halba näed laita, seal tule ja aita... Peale ramadaani tuleb šawaal... Ramadaan Marokos Iga

More information

MOBIILSE VEEBI ARENDAMINE

MOBIILSE VEEBI ARENDAMINE Tallinna Ülikool Informaatika Instituut MOBIILSE VEEBI ARENDAMINE Bakalaureusetöö Autor: Taavi Larionov Juhendaja: Jaagup Kippar M.Sc. Autor:...... 2012 Juhendaja:...... 2012 Instituudi direktor:......

More information