ZELÓW. Akta Praw - Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Zelowie z 4/16. listopada 1862 roku

Size: px
Start display at page:

Download "ZELÓW. Akta Praw - Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Zelowie z 4/16. listopada 1862 roku"

Transcription

1

2 A KTA PRAW Z ELOWA Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Zelowie z 4/16. listopada 1862 roku Nr rep Działo się we wsi Zelowie, okręgu szadkowskiego, powiecie sieradzkim, guberni warszawskiej w zamieszkaniu Józefa Gąsiorowskiego dnia czwartego /szesnastego/ listopada tysiącznego osiemsetnego sześćdziesiątego drugiego roku ( r.). Przede mną Józefem Zborowskim rejentem kancelarii okręgu Szadku zamieszkałym i urzędującym a w miejsce wyżej wyrażone na żądanie stron zainteresowanych przybyłym, w obecności świadków w końcu tego aktu wymienionych prawem wymagane przymioty mających stawili się osobiście: 1. Karol Libał 2. Karol Hejzrał 3. Fryderyk Rajchert 4. Józef Pośpiech 5. Paweł Słama 6. a. Elżbieta z Smolnych Marek Jana Marek gospodarza żona b. Maria z Smolnych Wesołowska Jana Wesołowskiego gospodarza małżonka obie w asystencji i z upoważnieniem mężów swych osobiście tu obecnych działające, jako sukcesorki po Bogumile Smolnym ojcu swym pozostałe 7. Józef Marek 8. Wilhelm Matejka 9. Jan Hajek 10. Edward Leopold (dwóch imion) Walter 11. Karol Jersak 12. Wilhelm i Anna z Jersaków małżonkowie Andersz 13. Paweł Swoboda 14. Józef Szpringel 15. Elżbieta z Jersaków Gąsiorowska po niegdy Józefie Gąsiorowskim pozostała wdowa 16. Jan Zaunar 17. Wilhelm Andersz stary 18. Karol i Anna małżonkowie Pospiszył 19. Karolina z Szultzów Cejnar, Jana Cejnara gospodarza żona w asystencji i z upoważnienia tegoż męża osobiście tu obecnego działająca 20. Maciej Pośpiech 21. Józef Jersak 22. Karol Swoboda 23. Józef Niewieczerzał 24. Jan Wacek 25. Józef Gąsiorowski 26. Karol Mundił 27. Karol Niewieczerzał 28. Jan Kulawy 29. Ferdynand Fibich 30. Józef Kulawy 31. Paweł i Elżbieta małżonkowie Pośpiech 32. a. Jan Kulhawy

3 b. Maria Kulhawy Marek Pawła Marek gospodarza małżonka w asystencji i za upoważnieniem tegoż męża osobiście tu obecnego działająca a oboje jako sukcesorowie po Janie Kulhawym ojcu pozostali, 33. Jan Pośpiech 34. Józef Kimmel 35. Paweł Kimmel 36. Paweł Jelinek 37. Fryderyk Hart 38. Józef Hart 39. Karol Twardy 40. Jan Matejka 41. Bogumił Fibich 42. Paweł Niewieczerzał 43. Jan Jelinek 44. Marya z Jersaków Jelinek Pawła Jelinka gospodarza żona w asystencji i za upoważnieniem tegoż męża osobiście tu obecnego działająca, 45. Sukcesorowie Fryderyka Jelinka jako to: a. Luiza z Jelinków Dedecjus Karola Dedecjusa gospodarza małżonka, b. Karolina z Jelinków Rajchert Bogumiła Rajchert tkacza małżonka, c. Elżbieta z Jelinków Szpringel Karola Szpringel małżonka, gospodarza, d. Anna z Jelinków Zaunar Karola Zaunar tkacza małżonka, wszystkie w asystencji i za zgodą i upoważnieniem mężów swych osobiście tu obecnych czyniące, e. Józef Jelinek i f. Wilhelm Jelinek 46. Paweł Wondraczek 47. Karol Szpringel 48. Jan Jersak 49. Jan Sejskał 50. Szczepan Wilhelm dwóch imion Jelinek 51. Elżbieta z Jelinków Pech Jana Pech gospodarza małżonka w asystencji i za upoważnieniem tegoż męża osobiście tu działająca 52. Józef Twardy 53. Paweł Matejka 54. Elżbieta z Strzelców pierwszego ślubu Swoboda, a teraz powtórnego Pospiszył Karola Pospiszyła gospodarza małżonka w asystencji i z upoważnienia tegoż męża osobiście tu obecnego działająca 55. Jan Walta 56. Józef Kubik 57. Jan Wesołowski 58. Wilhelm Matys 59. Paweł Wacław dwóch imion Kimmer 60. Paweł Czap 61. Wilhelm Czap 62. Karol Czap 63. Sukcesorowie Pawła Mateuszek jako: a. Jan Mateuszek i b. Maryanna z Mateuszków Hetmanek Jana Hetmanek tkacza małżonka oraz c. Anna z Mateuszków pierwszego ślubu Winter a teraz powtórnego Jersak Karola Jersak

4 gospodarza małżonka obie w asystencji i za upoważnieniem mężów swych osobiście tu obecnych działające 64. Karol Zyguszka 65. Wacław Stuchlik 66. Jan Szara 67. Karol Petrak 68. Jan Swoboda 69. Anna z Anderszów Czap Jan Czap gospodarza małżonka w asystencji i za upoważnieniem tegoż męża osobiście tu obecnego czyniąca 70. Sukcesorowie Karola Smetany, jako to: a. Józef Smetana b. Elżnieta z Smetanów Appel Jana Appel tkacza małżonka w asystencji i z a zgodą i upoważnieniem męża osobiście tu obecnego działająca 71. Jan Słama 72. Paweł Słama 73. Karo Kontecki 74. Wilhelm Prausz 75. Maciej Szwejdar 76. Fryderyk Jan dwóch imion Lelek 77. Samuel Prajn 78. Fryderyk Swoboda 79. Karol Taraba 80. Jan Pospiech vel Pospiszył 81. Józef Pospiech 82. Maciej Miller 83. Jan Wesołowski 84. Józef Jelinek 85. Paweł Howorka 86. Jan Faflak 87. Jan Nowak 88. Karol Jersak 89. Karol Dedecjus 90. Karolina z Howorków Marek Fryderyka Marek gospodarza małżonka w asystencji i za upoważnieniem tegoż męża osobiście tu obecnego działająca jako córka i sukcesorka niegdy Karola Horak 91. Karol Pospiech 92. Anna z Kumpoltów Kupec Jana Kupca gospodarza małżonka 93. Karolina z Kumpoltów Duszek, Fryderyka Duszka Tkacza małżonka obie w asystencji i z upoważnieniem mężów swych osobiście tu obecnych działające 94. Fryderyk i Anna z Szpringlów małżonkowie Swoboda 95. Elżbieta i Jan Małżonkowie Kokot 96. Paweł Hafnar 97. Samuel Pospiech 98. Maciej Pospiech syn 99. Paweł I Elżbieta małżonkowie Strzelec 100. Wilhelm Wesołowski 101. Józef Wesołowski 102. Karol Jelen 103. Major Rozenblum

5 104. Boruch Rozenblum 105. Jan Stehlik 106. Józef i Marianna z Anderszów małżonkowie Jersak 107. Major Getzel Tusk 107a. Paweł Swoboda 108. Ferdynand Hart 109. Franciszek Wolski 110. Józef Tomasz 111. Jerzy Pośpiech 112. Paweł Tomasz 113. Ignacy Andersz 114. Jan Pośpiech 115. Fryderyk Matejka 116. Sukcesorowie Karola Kedaj, jako to: a. Karol Kidaj b. Maria Anna dwóch imion z Kedajów Matejka Fryderyka Matejki małżonka, c. Anna Maria dwóch imion z Kedajów Duszek Józefa Duszek gospodarza małżonka d. Zofia z Kedajów Mozes Pawła Mozes tkacza małżonka wszystkie w asystencji i za upoważnieniem tychże mężów swych osobiście tu obecnych działające i e. Paweł Kidaj 117. Józef Matejka 118. Samuel Matejka 119. Karol Matejka 120. Anna z Waltów Hart po Samuelu Hart pozostała wdowa 121. Jan Leopold Hajek 122. Karol Gąsiorowski 123. Paweł Wacław dwóch imion Mundił 124. Karol Jersak 125. Maria z Jersaków Muszył Pawła Muszył gospodarza małżonka w asystencji i za upoważnieniem tegoż męża osobiście tu obecnego działająca 126. Karol Pośpiech 127. Wilhelm Swoboda 128. Sukcesorowie Jana Walty jako to: a. Anna z Waltów Taraba Karla Taraby gospodarza żona b. Elżbieta z Waltów Engel Wilhelma Engel tkacza małżonka i c. Zofia z Waltów Taraba Józefa Wacława dwóch imion Taraby tkacza małżonka wszystkie w asystencji i za upoważnieniem mężów swych osobiście tu obecnych działające 129. Maciej Jersak 130. Sukcesorowie po Wacławie Hejskał bezpotomnie zmarłym jako to: a. Karol Gąsiorowski z nabycia od Marii Hejskał żony po Wacławie Hejskał i od Marii z Hejskałów Konteckiej siostry Wacława Hejskała i b. Jan Hejskał brat Wacława 131. Paweł Stuchlik 132. Jan Hulka wszyscy właściciele dóbr Zelowa z stawiających Karolina i Fryderyk Marek we wsi Pożdżenicach, Anna i Jan małżonkowie Kupetz i Karolina i Fryderyk małżonkowie Duszek na kolonii Ignaców w dobrach Pożdżenicach jako najmniej Anna Maria z Kedajów i Józef małżonkowie Duszek we wsi Pożdżenicach a wszyscy inni tu we wsi Zelowie w okręgu Szadkowskim zamieszkali i mieszkanie

6 prawne w rzeczywistych swych mieszkaniach sobie obierający, którzy będąc mnie rejentowi i światkom z osób swych znani, do działań prawnych zdolni, jawie i dobrowolnie zeznali: że oni jako właściciele dóbr Zelowa w okręgu szadkowskim położonych składają gminę Zelów i są w obowiązku zabezpieczyć prawa Kościoła Ewangelicko-Reformowanego tu w wsi Zelowie dla tego też przez akt niniejszy obowiązują się z swymi następcami zawsze i wieczyście płacić a mianowicie: na utrzymanie księdza-pastora, organisty i nauczyciela oraz zakrystiana po rubli srebrem sto dziewięćdziesiąt dziewięć kopiejek osiemdziesiąt rocznie jako niemniej na drzewo dla tegoż księdza-pastora w Zelowie płacić po rubli srebrem czterdzieści pięć również corocznie a pierwszą jako i druga sumę monetą stały kurs w kraju mającą tudzież obowiązują się dla organisty i nauczyciela dawać corocznie w naturze drzewa opałowego sążni półkubicznych szczapowych miary warszawskiej piętnaście i żyta w czystym ziarnie po korcy dziesięć na miarę warszawską oraz piwa po dwadzieścia garcy - wszystko to regularnie i poegzekucją sądową lub administracyjną wprost której się poddają. Że zaś dla księdzapastora i organisty a zarazem nauczyciela tu we wsi Zelowie oznaczony jest grunt tak przez nich jako i przez ich poprzedników to jest dla księdza pastora pola, łąki i ogród razem mórg jedenaście prętów kwadratowych dwieście trzydzieści jeden pręcików dwadzieścia cztery miary chełmińskiej z domem mieszkalnym masiv murowanym z zabudowaniami plebanią zwanym a dla organisty i nauczyciela ogród obejmujący mórg około czterech miary chełmińskiej przy którym jest dom z zabudowaniami zwany szkołą. Grunta to i budynki są od dawna użytkowane tak przez księdza pastora jako i organisty z zarazem nauczyciela zatem też stawiający grunta te łąkę, ogrody, budynki i zabudowania jako własności i uposażenia kościoła Ewangelicko-Reformowanego tu w wsi Zelowie niniejszym aktem na wieczne czasy przyznają, obowiązują się reparacją budynków tych i zabudowań dopełniać takowe w dobrym stanie i zdatne do użytku utrzymywać swoim kosztem i staraniem. Bezpieczeństwo dla tych jak wyżej wyrażonych opłat i praw Kościoła Ewangelicko-Reformowanego tu we wsi Zelowie zapewniają i zapisują stawiającym na dobrach swych Zelów w okręgu szadkowskim położonych. Zezwalając ażeby takowe opłaty, obowiązki i prawa z wszelkimi szczegółami aktem tym opisanemi w dziale trzecim wykazu hipotecznego tychże dóbr Zelowa zabezpieczone były a do dopełnienia tego i uczynienia stosownych wniosków oraz zaprojektowania odpowiednich treści do wykazu hipotecznego powołanych dóbr Antoniego Strzałkowskiego obywatela w mieście Kaliszu zamieszkałego i możnością substytucji upoważniają dając zupełną moc i władzę jaka do tego przez umiejących pisać, świadków i mnie rejenta własnoręcznie podpisany został. Stempel szacunkowy od aktu tego za rubli srebrem piętnaście kopiejek czterdzieści pięć pobrany. Karol Heyzlar, Fryderyk Rajchert, Paweł Słama, Wilhelm Matejka, Jan Hasek, Edward Leopold Walter, Paweł Swoboda, Jan Zaunar, Jan Cejnar, Józef Jersak, Józef Gąsiorowski, Karol Niewieczerzał, Józef Kimmer, Ferdynad Fibich, Paweł Kimmer, Jan Matejka, Bogumił Rajchert, Józef Jelinek, Paweł Matejka, Paweł Czap, Paweł Wacław Kimmer, Jan Czap, Paweł Słama, Frydrych Swoboda, Karol Pospiszył, Jan Kupec, Maciej Pospiszył, Mayer Rozemblum, Maciej Jersak, Józef Tomesz, Paweł Hoffman, Ignacy Andersz, Samuel Matejka, Jan Pospiszył, Karol Gąsiorowski, Jan Leopold Hajek, Wilhelm Engel, Karol Zygmański, Marya Pospiszył, Jan /nazwisko nieczytelne/, Paweł Mundził. Inni stawiający oświadczyli, iż pisać nie umieją. Józef Jerke świadek, Adolf Tomicki świadek, Józef Zborowski rejent. Powiatowe Archiwum Państwowe w Sieradzu, pl. 15 Grudnia 5, tel Nr Odpis zawiera dosłowną zgodność z oryginałem przechowywanym w księdze z 1862 r. za nr rep. 399 notariusza Józefa Zborowskiego z Szadku Powiatowe Archiwum Państwowe w Sieradzu wydaje go Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Zelowie na skutek pisma z dnia 27 maja 1968r. Sieradz, dnia r. Kierownik /-/ Mgr Jan Mielczarek