INVESTEERIMISKINDLUSTUSE LEPINGUGA SEOTAVATE VÄÄRTPABERITE NIMEKIRI IVN 16-4 Kehtiv alates

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "INVESTEERIMISKINDLUSTUSE LEPINGUGA SEOTAVATE VÄÄRTPABERITE NIMEKIRI IVN 16-4 Kehtiv alates 28.07.2016"

Transcription

1 INVESTEERIMISKINDLUSTUSE LEPINGUGA SEOTAVATE VÄÄRTPABERITE NIMEKIRI IVN 16-4 Kehtiv alates Mandatum Life Investeeringute haldusteenus* Eestis kasutusel olev nimi 1. Investeeringute haldusteenus Turvaline 2. Investeeringute haldusteenus Konservatiivne 3. Investeeringute haldusteenus Tasakaalustatud 4. Investeeringute haldusteenus Progressiivne 5. Investeeringute haldusteenus Agressiivne Investeerimisportfelli ametlik nimi Hoitopalvelu Turvallinen Hoitopalvelu Varovainen Hoitopalvelu Tasapainoinen Hoitopalvelu Kasvuhakuinen Hoitopalvelu Aggressiivinen Kood QZ QZ QZ QZ QZ Fikseeritud intressiga strateegia, mis investeerib aktiivselt mitmetesse intressiinstrumentidesse. Teistesse varaklassidesse tohib investeerida kuni 10% portfelli varadest. Riskiklassi osakaal on alla 5%; reeglina 0%. Fikseeritud intressiga kombineeritud strateegia, mille eesmärgiks on tavalisest intressitootlusest kõrgem tulu; selle saavutamiseks investeeritakse aktiivselt varaklasside siseselt ja vaheliselt. Kõrgema riskitasemega varakassidesse võib olla investeeritud 0-50% varadest. Keskmine riskiklassi osakaal on pikaajalises perspektiivis umbes 25%. Tasakaalustatud kombineeritud strateegia, mille tootlus on tavalisest intressitootlusest märkimisväärselt kõrgem ning selle saamiseks hallatakse varasid aktiivselt varaklasside siseselt ja vaheliselt. Riskantsetesse varaklassidesse võib olla investeeritud 0-100% portfelli varadest. Keskmine riskiklassi osakaal on pikaajalises perspektiivis umbes 50%. Suure aktsiate osakaaluga kombineeritud strateegia, mille eesmärgiks on aktsiaturgudele omane tootlus; selle saavutamiseks investeeritakse aktiivselt varaklasside siseselt ja vaheliselt. Riskantsetesse varaklassidesse võib olla investeeritud 0-100% portfelli varadest. Keskmine riskiklassi osakaal on pikaajalises perspektiivis umbes 80%. Aktsiastrateegia, mille aktsiaturgudele omase tootluse teenimiseks investeeritakse pisut vähendatud riskiga aktiivselt varaklasside siseselt ja vaheliselt. Riskantsetesse varaklassidesse võib tuletisinstrumentide abil olla investeeritud 0-125% portfelli varadest. Keskmine riskiklassi osakaal on pikaajalises perspektiivis umbes 100%. * Investeeringute haldusteenuse strateegiaid ei saa valida lepingusse samaaegselt teiste väärtpaberite nimekirjas pakutavate lahendustega. Teenusega kaasneb igakuine raport ja jooksvad teavitused lahenduses toimunud suurematest muudatustest, mis saadetakse kliendile vastavalt lühiprospektis kirjeldatud korrale. 2. Mandatum Life Insurance Company Ltd. Poolt hallatavad investeerimisportfellid 2.1. Võlakirjaportfellid Eestis kasutusel olev nimi Investeerimisportfelli ametlik nimi ISIN kood 6. Mandatum Life Money Abs Mandatum Life Raha Abs FI Alla ühe aastase tähtajaga rahaturuinstrumendid. NAV 1 7. Mandatum Life Fixed Income Abs Mandatum Life Korkosalkku Abs FI Deposiidid, rahaturuinstrumendid, võlakirjad, tuletisinstrumendid ja fondide osakud. 1,005 NAV 2 1,005 NAV 1,01 NAV 1,015 NAV 1,02 NAV 1,02 NAV Riskitase** 8. Mandatum Life Nordic High Yield Abs Mandatum Life Nordic High Yield Abs QZ Investeerimisportfelli sihtturg: madala krediidireitinguga või ilma krediidireitinguta Skandinaavia võlakirjad 1,005 NAV 3 9. Mandatum Life Convertible Mandatum Life Vaihtovelkakirja QZ Aktsiaportfellid Varad on investeeritud Euroopa vahetusvõlakirjadesse, mille osakaal investeerimisportfelli koguväärtusest võib olla vahemikus %. 1,015 NAV Mandatum Life Nordic Equity Mandatum Life Pohjoismaat Osake QZ Varad on investeeritud Skandinaavia aktsiatesse ning aktsiatega seotud instrumentidesse. Aktsiate ja. 1

2 11. Mandatum Life Europe Equity Mandatum Life Eurooppa Osake FI Mandatum Life Emerging Markets Equity 13. Mandatum Life European Small & Mid Cap Mandatum Life Kasvumarkkinat Osake Mandatum Life European Small & Mid Cap FI QZ Mandatum Life Global Brands Mandatum Life Global Brands QZ aktsiatega seotud instrumentide osakaal investeerimisportfelli koguväärtusest võib olla vahemikus 75% - 125%. Varad on investeeritud Euroopa aktsiatesse ning aktsiatega seotud instrumentidesse. Aktsiate ja aktsiatega seotud instrumentide osakaal investeerimisportfelli koguväärtusest võib olla vahemikus 75% - 125%. Varad on investeeritud arenevate turgude aktsiatesse ning aktsiatega seotud instrumentidesse. Aktsiate ja aktsiatega seotud instrumentide osakaal investeerimisportfelli koguväärtusest võib olla vahemikus 75% - 125%. Varad on investeeritud Euroopa väikese ja keskmise suurusega ettevõtete aktsiatesse ja aktsiatega seotud instrumentidesse. Aktsiate ja aktsiatega seotud instrumentide osakaal investeerimisportfelli koguväärtusest võib olla vahemikus 75% - 125%. Investeerimisportfelli varad on investeeritud kogu maailma aktsiatesse ja aktsiatega seotud instrumentidesse. Aktsiate ja aktsiatega seotud instrumentide osakaal investeerimis-portfelli koguväärtusest võib olla vahemikus 75% - 125% Indeksportfellid, mis põhinevad BlackRock ishares i indeksfondidel 15. Mandatum Life Future Climate Mandatum Life Tulevaisuus Ilmasto QZ Mandatum Life Brazil Index Mandatum Life Brasilia Indeksi FI Investeerimisportfelli vahendid paigutatakse indeksfondi, mis järgib MSCI World Low Carbon Leaders indeksit ja koosneb väikese ökoloogilise jalajäljega ettevõtete aktsiatest. ishares MSCI Brazil Capped Index Fund ETF sisaldab ligikaudu 80% Brasiilia börsil noteeritud ettevõtetest ning esindab seeläbi suurt osa Brasiilia aktsiaturust 17. Mandatum Life Indonesia Index Mandatum Life Indonesia Indeksi FI ishares MSCI Indonesia Investable Market Index ETF investeerib ligikaudu 90 Indoneesia väikese, keskmise suurusega ja suure ettevõtte aktsiatesse, mille turuväärtus on vahemikus 50 miljonit kuni 15 miljardit USA dollarit. 18. Mandatum Life Japan Index Mandatum Life Japani Indeksi FI Mandatum Life Gold Index Mandatum Life Kulta Indeksi FI Mandatum Life Latin America Index Mandatum Life Latinalainen Amerikka Indeksi FI Mandatum Life Finland Index Mandatum Life Suomi Indeksi FI Mandatum Life USA Index Mandatum Life USA Indeksi FI Mandatum Life Russia Index Mandatum Life Venäjä Indeksi FI Mandatum Life China Index Mandatum Life Kiina Indeksi QZ Mandatum Life India Index Mandatum Life Intia Indeksi QZ Mandatum Life Frontier Markets Index 27. Mandatum Life Emerging Markets Bond Index Mandatum Life Frontier Markets Indeksi Mandatum Life Kasvumarkkinat Korko Indeksi QZ QZ Mandatum Life Australia Index Mandatum Life Australia Indeksi QZ ishares MSCI Japan Index Fund ETF investeerib ligikaudu 300 Jaapani börsil noteeritud ettevõtetest ning esindab seeläbi märkimisväärset osa Jaapani aktsiaturust. Varad on peamiselt investeeritud ishares Physical Gold ETC-sse (investeerimisobjekt), mis järgib kulla hinna igapäevast muutust ishares Core MSCI EM Latin America ETF investeerib Lõuna-ja Kesk-Ameerika arenevate riikide aktsiaturgudesse ishares MSCI Finland Capped Investable Market Index Fund ETF investeerib 40 suurimasse Soome ettevõttesse ning esindab seeläbi arvestatavat osa Soome aktsiaturust. ishares Core S&P 500 ETF investeerib 500 suurimasse USA ettevõtetesse ning esindab seeläbi märkimisväärset osa USA aktsiaturust. ishares MSCI Russia Capped Index Fund ETF sisaldab ligikaudu 30 keskmise suurusega ja suurt Vene ettevõtet ning katab seega ligikaudu 85% Vene turgudel vabalt kaubeldavate aktsiate turuväärtusest. ishares MSCI China Index Fund ETF sisaldab ligikaudu 85% Hiina börsil noteeritud ettevõtetest ning esindab seeläbi suurt osa Hiina aktsiaturust. ishares MSCI India Index Fund ETF sisaldab ligikaudu 85% India börsil noteeritud ettevõtetest ning esindab seeläbi suurt osa India aktsiaturust. ishares MSCI Frontier Markets 100 Index Fund ETF investeerib arenevatele piiriturgudele, pakkudes seega investeerimisportfelli head võimalust hajutamiseks ishares Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF investeerib arenevate turgude valitsuse võlakirjadesse, esindades neist head valikut ishares MSCI Australia Index Fund ETF sisaldab ligikaudu 85% Austraalia börsil noteeritud ettevõtetest ning esindab seeläbi suurt osa Austraalia aktsiaturust. 1,01 NAV 3 2

3 29. Mandatum Life United Kingdom Index Mandatum Life Iso-Britannia Indeksi QZ ishares MSCI United Kingdom Index Fund ETF sisaldab ligikaudu 85% Ühendkuningriigi börsil noteeritud ettevõtetest ning esindab seeläbi suurt osa Ühendkuningriigi aktsiaturust. 3. FIM Asset Management Ltd. poolt hallatav investeerimisfond Investeerimisfondi nimi ISIN kood Riskitase ** 30. FIM Sahara FI Lähis-Ida ja Aafrika või Lähis-Ida ja Aafrika majandusest sõltuvate ettevõtete aktsiad või muud samaväärsed õigused 4. Danske Invest Fund Management Ltd ja Danske Capital AS-i poolt hallatavad fondid 4.1. Lahendusfondid: Investeerimisfondi nimi ISIN kood (märkimishind Riskitase ** 31. Danske Invest Compass Liquidity Fund FI Teiste investeerimisfondide osakud. 100% intressiinstrumendid NAV Danske Invest Compass 25 Fund FI Teiste investeerimisfondide osakud. 25% aktsiad; 75% intressiinstrumendid 1,005 NAV Danske Invest Compass 50 Fund FI Teiste investeerimisfondide osakud. 50% aktsiad; 50% intressiinstrumendid 34. Danske Invest Compass 75 Fund FI Teiste investeerimisfondide osakud. 75% aktsiad; 25% intressiinstrumendid 35. Danske Invest Compass Equity Fund FI Teiste investeerimisfondide osakud. 100% aktsiad 36. Danske Invest 2020 Fund FI Muutuva aktsiaosakaaluga fond. Investeerib teiste fondide osakutesse 37. Danske Invest 2030 Fund FI Muutuva aktsiaosakaaluga fond. Investeerib teiste fondide osakutesse 38. Danske Invest 2040 Fund FI Muutuva aktsiaosakaaluga fond. Investeerib teiste fondide osakutesse 4.2. Intressifondid: 39. Danske Invest Money Market Fund FI Danske Invest Euro High Yield FI Investeerimisfondi näol on tegu rahaturufondiga, mille varad on hajutatult investeeritud euros noteeritud lühiajalistesse fikseeritud intressiga väärtpaberitesse, mille emitentideks on pangad, kohalikud omavalitsused ja valitsused. Fikseeritud tulumääraga instrumentide lõpptähtajani võib olla jäänud kõige rohkem kaks aastat. Portfelli varad investeeritakse hajutatult euros noteeritud võlakirjadesse, mille emitendiks on Euroopa ettevõtted, mille pikaajaline krediidireiting ei ole kõrgem kui Ba1 (Moody s) või BB+ (S&P). NAV Danske Invest Bond Fund FI Euro võlakirjad 1,005 NAV Danske Invest Emerging Markets Debt Fund FI Teiste intressifondide osakud. Investeeritakse arenevate riikide intressiturgudele üle maailma 1,005 NAV Danske Invest Government Bond FI Danske Invest Sustainability Bond Fund FI Aktsiafondid: Portfelli varad investeeritakse hajutatult võlakirjadesse ja teistesse intressiinstrumentidesse, mis on noteeritud euros ning mille emitendiks on peamiselt Euroopa Majanduspiirkonna valitsused. Varad on investeeritud peamiselt kõrgema krediidireitinguga riigivõlakirjadesse. Portfelli varad investeeritakse euros noteeritud ettevõtete võlakirjadesse, mille emitendiks on jätkusuutlikkuse põhimõtteid järgivad ettevõtted. Nimetatud ettevõtted peavad kuuluma Dow Jones Sustainability World ex All indeksisse 45. Danske Invest Baltic Equity Fund FI Balti ettevõtete aktsiad 3

4 46. Danske Invest Black Sea Fund FI Peamiselt Musta mere piirkonna riikide (põhiliselt Türgi, Bulgaaria, Rumeenia ja Ukraina) ettevõtete aktsiad 47. Danske Invest China Fund FI Hiina või Hiina majandusest sõltuvate ettevõtete aktsiad või nendega seotud tuletissinstrumendid 48. Danske Invest Eastern Europe Convergence Fund FI Ida-Euroopa ja Ida-Euroopa majandustest sõltuvate ettevõtete aktsiad 1,03 NAV Danske Invest Emerging Asia Fund FI Aasia (va Jaapan) aktsiad 50. Danske Invest Emerging Markets Equity Fund FI Arenevate turgude aktsiafondide osakud 51. Danske Invest European Equity Fund FI Euroopa aktsiad 52. Danske Invest Finnish Equity Fund FI Soome aktsiad 53. Danske Invest India Fund FI India või märkimisväärselt India majandusest sõltuvate ettevõtete aktsiad 54. Danske Invest Japanese Equity Fund FI Jaapani aktsiad 55. Danske Invest Latin America Fund FI Ladina-Ameerika või Ladina-Ameerika majandusest sõltuvate ettevõtete aktsiad või nendega seotud tuletisinstrumendid 56. Danske Invest North American Equity Fund FI Põhja-Ameerika aktsiad 57. Danske Invest Russia Fund FI Venemaa või teiste SRÜ riikide või majandusest tugevalt mõjutatud ettevõtete aktsiad. 58. Danske Invest Russia Small Cap Fund FI Venemaa keskmise suurusega ja väikeste ettevõtete või märkimisväärselt Venemaa majandusest sõltuvate ettevõtete või endise Nõukogude Liidu territooriumil asuvate riikides paiknevate ettevõtete aktsiad 59. Danske Invest Trans-Balkan Fund FI Balkani või Balkani majandusest sõltuvate ettevõtete aktsiad või muud samaväärsed õigused 60. Danske Invest New Europe Fund EE Eelkõige aktsiad. Eesmärk: vara väärtuse kasv keskpikas perspektiivis 61. Danske Invest Sustainability Equity Fund FI Danske Invest Nordic Opportunities FI Danske Invest Arvo Russia Value FI Muud fondid Portfelli varasid investeeritakse kogu maailma börsidel kaubeldavatesse aktsiatesse ning aktsiatega seotud väärtpaberitesse, mille emitendiks on säästva arengu põhimõtteid järgivad ettevõtted. Fond ei investeeri ettevõtetesse, mille peamiseks tegevusvaldkonnaks on alkohol, tubakatooted, hasartmängud, pornograafia või relvad. Varad investeeritakse börsil kaubeldavatesse aktsiatesse ja aktsiatega seotud väärtpaberitesse, mille emitendiks on Skandinaavias tegutsevad, Skandinaavia börsidel noteeritud või Skandinaavia majandusest sõltuvad ettevõtted Varad investeeritakse hajutatult börsil kaubeldavatesse aktsiatesse ja aktsiatega seotud väärtpaberitesse, mille emitendiks on kas Venemaal või mujal endises NSVLs tegutsev ettevõte, seal noteeritud ettevõte või nimetatud majandustest sõltuv ettevõte 64. Danske Invest Commodity Fund FI Fondi varad paigutatakse tooraine derivatiividesse ja likviidsed varad teistesse investeerimisfondidesse 65. Danske Invest Contrarian Fund FI Peamiselt europõhised intressiinstrumendid, kuid ka aktsiaderivatiivid. Aktsiate osakaal 25% kuni 100% Eesmärk: reageerida turule vastupidiselt 66. Danske Invest Gold Fund FI kulla derivatiividesse ja kullaga seotud ettevõtetesse 4

5 67. Danske Invest Real Estate Fund FI Euroopas avalikult kaubeldavate kinnisvarasse investeerivate ettevõtete aktsiad ja aktsiapõhised väärtpaberid Mandatum Life Insurance Baltic SE pakub alusvarana Danske Invest Management Ltd. poolt hallatavaid kasvufondi (G) tüüpi fonde, kus dividendid reinvesteeritakse fondi. 5. Investeerimisfondid, mille märkimisaeg on lõppenud Investeerimisportfelli nimi ISIN kood Märkimisaeg Varahaldaja 68. Mandatum Life If Subordinated Loan 12/2041 QZ Mandatum Life Insurance Company Ltd 1,005 NAV 69. Mandatum Life Europe Booster 5/2017 QZ Mandatum Life Insurance Company Ltd 1,005 NAV 70. Mandatum Life Nordic Potential Plus 7/2017 QZ Mandatum Life Insurance Company Ltd 1,005 NAV 71. Mandatum Life Finland - Sweden 5/2021 Moderate QZ Mandatum Life Insurance Company Ltd 1,005 NAV 72. Mandatum Life Finland - Sweden 5/2021 Aggressive QZ Mandatum Life Insurance Company Ltd 1,005 NAV 73. Mandatum Life Global Equity FI Mandatum Life Insurance Company Ltd 1,02 NAV ** Riskitasemed:1-väga madal, 2- madal, 3- keskmine, 4-üsna kõrge,5- kõrge, 6-väga kõrge. Investori profiilile vastav kliendi riskitase määratrakse investeerimisriski hindamise küsimustiku täitmisega. Investeerimisotsused ja väärtpaberite valikud tehakse kliendi poolt. Kõikide fondide osaku puhasväärtuse (edaspidi NAV net asset value) avalikustab fondi haldaja peale fondi haldustasude mahaarvamist. Fondi haldustasud määrab ja arvestab fondi haldaja. Infot fondi tasude kohta saate fondi haldajalt või Mandatum Life Insurance Baltic SEst (tel ). Investeerimiskindlustuse lepingutes kasutatakse siintoodud ostu- ja müügihindu, mitte fondi haldaja lehel avalikustatud hindu (märkimis- ja lunastamistasusid). Need võivad erineda. Väärtpaberite müügihind (lunastamishind) on NAV. Mandatum Life Insurance Baltic SE-l on õigus käesolevat dokumenti muuta kindlustuslepingu kehtivusaja jooksul. 5

ANNUAL REPORT. Mutual Funds Administered by Danske Invest Fund Management Ltd

ANNUAL REPORT. Mutual Funds Administered by Danske Invest Fund Management Ltd ANNUAL REPORT 2013 Mutual Funds Administered by Danske Invest Fund Management Ltd Danske Invest Fund Management Ltd Registered domicile and address Helsinki Hiililaiturinkuja 2 00075 DANSKE BANK Business

More information

Asset class Name Currency 1 year 3 years 5 years NAV Date. Equities CSI300 Transportation UCITS ETF 1D EUR % 45.18% 19.

Asset class Name Currency 1 year 3 years 5 years NAV Date. Equities CSI300 Transportation UCITS ETF 1D EUR % 45.18% 19. 08/10/2016 Performance Asset class Name Currency 1 year 3 years 5 years NAV Date Equities CSI300 Transportation UCITS ETF 1D EUR -30.24% 45.18% 19.74% 30/09/2016 Equities MSCI Japan Index UCITS ETF (DR)

More information

J.P. Morgan Asset Management

J.P. Morgan Asset Management LU0159059210 LU0117861202 LU0325075579 LU0325075496 LU0289215518 LU0289219007 LU0289215435 LU0572778313 LU0117881226 LU0115097544 LU0278564033 LU0278563068 LU0441853263 LU0441851994 LU0522352607 LU0117867159

More information

News File for db x-trackers MSCI Emerging Markets TRN Index ETF (Text document without data field length limit)

News File for db x-trackers MSCI Emerging Markets TRN Index ETF (Text document without data field length limit) News File for db x-trackers MSCI Emerging Markets TRN Index ETF Daily NAV file for [ 009.HK] Sub-Fund Total Shares in [XX ] NAV per Share in Sub-Fund

More information

7IM CAUTIOUS FUND AS AT 31 JULY 2016

7IM CAUTIOUS FUND AS AT 31 JULY 2016 7IM CAUTIOUS FUND EQUITY TOTAL 22.6% UK EQUITY 5.1% uk equity value strategy* 2.1% Jupiter uk Growth FuNd 1.4% Ftse 100 index Future 1.0% Ftse 100 equal weight index Future 0.7% NORTH AMERICAN EQUITY 9.2%

More information

Verzeichnis der von der Kursliste der eidg. Steuerverwaltung per 31.12.2012 abweichenden Steuerwerte für die Staatssteuerveranlagung 2012

Verzeichnis der von der Kursliste der eidg. Steuerverwaltung per 31.12.2012 abweichenden Steuerwerte für die Staatssteuerveranlagung 2012 Verzeichnis der von der Kursliste der eidg. Steuerverwaltung per 31.12.2012 abweichenden Steuerwerte für die Staatssteuerveranlagung 2012 gilt nur für natürliche Personen mit Domizil im Kanton Basel-Landschaft

More information

Franklin Templeton Investment Funds

Franklin Templeton Investment Funds Franklin Templeton Investment Funds Online ID Name CRNCY Description L4058R498 FRANK EUROPEAN GRWTH A ACC EUR The Fund's objective is long term capital appreciation. The Fund invests at least two thirds

More information

SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP. ETF Market Making. Marko Taric

SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP. ETF Market Making. Marko Taric SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP ETF Market Making Marko Taric About SIG Established in 1987 in the US. One of the largest privately held financial institutions in the world. A comprehensive trading, technology,

More information

UNIT TRUST Risk Rating

UNIT TRUST Risk Rating 1 * LYXOR ASSET MANAGEMENT ADEQUITY TRUST- LYXOR CHINA A FUND Medium-to-high 2 * LYXOR ASSET MANAGEMENT ADEQUITY TRUST- LYXOR DYNAMIC WATER FUND Medium-to-high 3 * LYXOR ASSET MANAGEMENT ADEQUITY TRUST-

More information

Changes to the Operating & Administration Expenses in JPMorgan Funds & JPMorgan Investment Funds

Changes to the Operating & Administration Expenses in JPMorgan Funds & JPMorgan Investment Funds Changes to the Operating & Administration Expenses in JPMorgan s & JPMorgan Investment s June 2015 The Management Company wishes to inform shareholders of changes that have been made to the Operating &

More information

Survey af adfærd, præferencer og forventninger for private investorer i Danmark, Sverige, Norge og Finland. Investor Compass

Survey af adfærd, præferencer og forventninger for private investorer i Danmark, Sverige, Norge og Finland. Investor Compass EUROPE BONDS STOCKS CHINA JAPAN SELL BUY US Survey af adfærd, præferencer og forventninger for private investorer i Danmark, Sverige, Norge og. Investor Compass Private investors in the Nordic region SECOND

More information

Swedbank Pensionifond V3 (Aktsiastrateegia) Investeeringute aruanne. seisuga 30.09.2015

Swedbank Pensionifond V3 (Aktsiastrateegia) Investeeringute aruanne. seisuga 30.09.2015 Swedbank Pensionifond V3 (Aktsiastrateegia) Investeeringute aruanne seisuga 30.09.2015 Swedbank Pensionifond V3 (Aktsiastrateegia) 2 Fondi investeeringute aruanne seisuga 30.09.2015 (eurodes kui ei ole

More information

LHV aktsiafondid Aprill 2008 Kuuülevaade

LHV aktsiafondid Aprill 2008 Kuuülevaade LHV aktsiafondid Aprill 2008 Kuuülevaade Murdepunkt? Maailma aktsiaturgudel jätkus aprillis juba märtsi keskpaigast alanud tõus. Aktsiate ralli oli võimsaim arenevatel turgudel Aasias ja Ladina-Ameerikas

More information

Verzeichnis der von der Kursliste der eidg. Steuerverwaltung per 31.12.2013 abweichenden Steuerwerte für die Staatssteuerveranlagung 2013

Verzeichnis der von der Kursliste der eidg. Steuerverwaltung per 31.12.2013 abweichenden Steuerwerte für die Staatssteuerveranlagung 2013 Verzeichnis der von der Kursliste der eidg. Steuerverwaltung per 31.12.2013 abweichenden Steuerwerte für die Staatssteuerveranlagung 2013 gilt nur für natürliche Personen mit Domizil im Kanton Basel-Landschaft

More information

Verzeichnis der von der Kursliste der eidg. Steuerverwaltung per 31.12.2014 abweichenden Steuerwerte für die Staatssteuerveranlagung 2014

Verzeichnis der von der Kursliste der eidg. Steuerverwaltung per 31.12.2014 abweichenden Steuerwerte für die Staatssteuerveranlagung 2014 Verzeichnis der von der Kursliste der eidg. Steuerverwaltung per 31.12.2014 abweichenden Steuerwerte für die Staatssteuerveranlagung 2014 gilt nur für natürliche Personen mit Domizil im Kanton Basel-Landschaft

More information

THE RELATIONSHIP BETWEEN MSCI EMERGING MARKETS INDEX, mini MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURES AND THE ishares MSCI EMERGING MARKETS ETF

THE RELATIONSHIP BETWEEN MSCI EMERGING MARKETS INDEX, mini MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURES AND THE ishares MSCI EMERGING MARKETS ETF WHITE PAPER THE RELATIONSHIP BETWEEN MSCI EMERGING MARKETS INDEX, mini MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURES AND THE ishares MSCI EMERGING MARKETS ETF Sponsored by Table of Contents Executive Summary 1 What

More information

DSL Investment-Linked Plan Series Principal Brochure Investment Choice Brochure June 2011

DSL Investment-Linked Plan Series Principal Brochure Investment Choice Brochure June 2011 June 2011 SFC authorization is not a recommendation or endorsement of DSL InvestSmart Plus Investment-Linked Plan / DSL InvestSmart Investment-Linked Plan (collectively known as DSL Investment-Linked Plan

More information

This fund prospectus is valid as of 4 April, 2014.

This fund prospectus is valid as of 4 April, 2014. F U N D PROSPECTUS This fund prospectus is valid as of 4 April, 2014. In accordance with the Act on Common Funds, in addition to the fund regulations and key investor information document, the fund management

More information

ILMARINEN JANUARY MARCH 2015. Press Conference / 24 April 2015

ILMARINEN JANUARY MARCH 2015. Press Conference / 24 April 2015 ILMARINEN JANUARY MARCH 2015 Press Conference / 24 April 2015 1 EXCELLENT INVESTMENT RETURN January March 2015 Investment return 7.1% Return on equity investments 14.9% Return on fixed income investments

More information

Název fondu ISIN Měna

Název fondu ISIN Měna Název fondu ISIN Měna AM SLSP, Euro Plus Fond D084516 EUR AM SLSP, Eurový dlhopisový fond EUR BNP Paribas L1 Bond Europe Plus LU0010000809 EUR BNP Paribas L1 Diversified World Balanced LU0132151118 EUR

More information

ADVISOR PROGRAM PORTFOLIO CONSTRUCTION

ADVISOR PROGRAM PORTFOLIO CONSTRUCTION FUTURE SCHOLAR 529 COLLEGE SAVINGS PLAN ADVISOR PROGRAM PORTFOLIO CONSTRUCTION Age-based option Your financial advisor can help you select an age-based target allocation track, or Aggressive that fits

More information

The Edge-Lipper Singapore Awards 2004 24.02.05

The Edge-Lipper Singapore Awards 2004 24.02.05 The Edge-Lipper Singapore Awards 2004 24.02.05 Lipper A Reuters Company Robin Thurston Vice President Global Director of Research, Media, and Marketing Lipper What we believe in Independence Objectivity

More information

Pensionifond. LHV Maailma Aktsiad. Majandusaasta aruanne 2008

Pensionifond. LHV Maailma Aktsiad. Majandusaasta aruanne 2008 Pensionifond LHV Maailma Aktsiad Majandusaasta aruanne 2008 Pensionifond LHV Maailma Aktsiad Majandusaasta aruanne 01.01.2008 31.12.2008 Fondi nimi Fondi liik Fondijuht Pensionifond LHV Maailma Aktsiad

More information

LHV Täiendav Pensionifond. Majandusaasta aruanne 2008

LHV Täiendav Pensionifond. Majandusaasta aruanne 2008 LHV Täiendav Pensionifond Majandusaasta aruanne 2008 LHV Täiendav Pensionifond Majandusaasta aruanne 01.01.2008 31.12.2008 Fondi nimi Fondi liik Fondijuht LHV Täiendav Pensionifond Lepinguline fond Andres

More information

Premier Liberation multi-asset risk-targeted solutions

Premier Liberation multi-asset risk-targeted solutions multi-asset risk-targeted solutions Fund update - fourth quarter 2014 For professional adviser use only and not for distribution to retail investors multi-asset risk-targeted solutions Need to know To

More information

Global Investment Centre Fund List

Global Investment Centre Fund List Global Investment Centre Fund List The share classes available on Global Investment Centre are either legacy or clean share classes. Clean share classes will replace legacy share classes on the Global

More information

GIPS List of Composite Descriptions. Perkins Composites...11. Fixed Income Composites... 14. Global Macro Composites...19. Alternative Composites...

GIPS List of Composite Descriptions. Perkins Composites...11. Fixed Income Composites... 14. Global Macro Composites...19. Alternative Composites... GIPS List of Composite Descriptions Updated 6/4/2015 Janus Equity Composites...2 Perkins Composites....11 Fixed Income Composites... 14 Global Macro Composites...19 Alternative Composites.....19 Allocation

More information

Mashreq s Mutual Fund Performances As of 2 nd March 2015

Mashreq s Mutual Fund Performances As of 2 nd March 2015 Mashreq s Mutual Fund Performances As of 2 nd March 2015 CONTENTS Page INCOME FUNDS ON OUR PLATFORM 3 MULTI ASSET INCOME FUNDS ON OUR PLATFORM 4 EQUITY FUNDS ON OUR PLATFORM 5-7 SYSTEMATIC INVESTMENT PLAN

More information

distributie ISIN No. Provider Fundnaam in basispunten in basispunten

distributie ISIN No. Provider Fundnaam in basispunten in basispunten ISIN No. Provider Fundnaam distributie basispunten Managementfee vergoeding in basispunten in LU0119174026 ABERDEEN Aberdeen European High Yield Bond Fund A Inc 125,000 62,500 LU0094547139 ABERDEEN Aberdeen

More information

Inizio Applicazione. Data Ultimo Rendiconto

Inizio Applicazione. Data Ultimo Rendiconto Lussemburgo, 22 giugno 2016 Gentile Cliente, A seguito delle disposizioni fiscali previste dal Decreto Legge numero 138 del 13 agosto 2011, comunichiamo di seguito la percentuale media delle posizioni

More information

Investimenti collettivi di capitale esteri Mutazioni - Marzo 2015

Investimenti collettivi di capitale esteri Mutazioni - Marzo 2015 Investimenti collettivi di capitale esteri Mutazioni - Marzo 2015 Approvato alla distribuzione in o partire della Svizzera: Allianz Volatility Strategy (F01062281) Alma Capital Investment Funds Alma Eikoh

More information

ADVISOR PROGRAM PORTFOLIO CONSTRUCTION

ADVISOR PROGRAM PORTFOLIO CONSTRUCTION FUTURE SCHOLAR 29 COLLEGE SAVINGS PLAN ADVISOR PROGRAM Age-based option Your financial advisor can help you select an age-based target allocation track, or Aggressive that fits your college-planning needs.

More information

Category Definitions

Category Definitions Category Definitions Thailand Morningstar Methodology Paper October 2014 Introduction The Morningstar Categories for funds in the Thailand universe were first established in the year 2009 to help investors

More information

Investeerimisfond Avaroni Privaatportfell. 2010. aasta poolaastaaruanne

Investeerimisfond Avaroni Privaatportfell. 2010. aasta poolaastaaruanne Investeerimisfond Avaroni Privaatportfell 2010. aasta poolaastaaruanne 0 Sisukord Fondi faktid...3 Fondivalitseja juhatuse kinnitus 2010. a poolaastaaruande kohta...4 Bilanss...5 Tulude ja kulude aruanne...6

More information

Building a better bond portfolio

Building a better bond portfolio Global diversification Risk reduction, portfolio completion, and opportunity for return Catherine LeGraw, Director BlackRock Multi Asset Client Solutions (BMACS) April 7, 2011 Outline 1 2 3 Trends in asset

More information

Registered country information Vanguard Investment Series plc and Vanguard Funds plc

Registered country information Vanguard Investment Series plc and Vanguard Funds plc Registered country information Vanguard Investment Series plc and Vanguard Funds plc The value of investments, and the income from them, may fall or rise and investors may get back less than they invested.

More information

IS Název fondu (DON) ISIN Měna

IS Název fondu (DON) ISIN Měna IS Název fondu (DON) ISIN Měna NN NN (L) Asia ex Japan LU0051129079 USD NN NN (L) Latin America Equity LU0051128774 USD NN NN (L) International Czech Equity LU0082087353 CZK NN NN (L) European Equity LU0082087510

More information

List of Funds not for Subscription via Hang Seng e-banking (as of 23 Dec 2015)

List of Funds not for Subscription via Hang Seng e-banking (as of 23 Dec 2015) IMPORTANT RISK WARNINGS / NOTES Investors should note that investment involves risks (including the possibility of loss of the capital invested), prices of fund units may go up as well as down and past

More information

1. Global Money Market Fund

1. Global Money Market Fund 1. Global Money Market Fund Conservative investment approach Higher return than overseas bank account - minimal risk, lower entry levels Focus is on retention of capital Invests in short-term interest

More information

Introducing Fund Manager Rebates

Introducing Fund Manager Rebates www.davyselect.ie Introducing Fund Manager s (Excluding Exchange Traded Funds) 1ST JULY 2015 In the case of all pension and certain trading accounts, Davy will refund to you 100 of any rebates we receive

More information

Investment-linked Fund Prices

Investment-linked Fund Prices Investment-linked Fund Prices June 2011 Investment-linked fund prices as at the last price available on 31 May 2011. This document is to be used in Hong Kong only. Key features and risk Friends Provident

More information

IOOF QuantPlus. International Equities Portfolio NZD. Quarterly update

IOOF QuantPlus. International Equities Portfolio NZD. Quarterly update IOOF QuantPlus NZD Quarterly update For the period ended 31 March 2016 Contents Overview 2 Portfolio at glance 3 Performance 4 Asset allocation 6 Overview At IOOF, we have been helping Australians secure

More information

LHV Pärsia Lahe Fond. Prospekt. Kehtib alates 23. detsembrist 2011. a.

LHV Pärsia Lahe Fond. Prospekt. Kehtib alates 23. detsembrist 2011. a. LHV Pärsia Lahe Fond Prospekt Kehtib alates 23. detsembrist 2011. a. SISUKORD ÜLDANDMED... 3 FONDI TEGEVUSE ALUSED JA EESMÄRK NING INVESTEERIMISPOLIITIKA... 4 FONDI TEGEVUSE ALUSED... 4 FONDI TEGEVUSE

More information

LHV aktsiafondid Juuni 2008 Kuuülevaade

LHV aktsiafondid Juuni 2008 Kuuülevaade LHV aktsiafondid Juuni 2008 Kuuülevaade Majanduses kardetakse stagflatsiooni Juunis pöördusid aktsiaturud pärast paari kuu pikkust tõusuperioodi uuesti langusesse. Vahepealsed ootused, et majanduses on

More information

TABELLA DELLE VARIAZIONI DI PORTAFOGLIO I 20 MAGGIORI ACQUISTI E VENDITE PER COMPARTO (NON SOTTOPOSTI A REVISIONE CONTABILE) (valori espressi in EUR)

TABELLA DELLE VARIAZIONI DI PORTAFOGLIO I 20 MAGGIORI ACQUISTI E VENDITE PER COMPARTO (NON SOTTOPOSTI A REVISIONE CONTABILE) (valori espressi in EUR) US COLLECTION 03-ott-14 Health Care Select Sector SPDR Fund 4.986.027 27-mar-14 Legg Mason Global Funds PLC - ClearBridge U.S. Aggressive Growth Fund 4.831.202 27-mar-14 Legg Mason Global Funds PLC - Royce

More information

International Statistical Release

International Statistical Release International Statistical Release This release and additional tables of international statistics are available on efama s website (www.efama.org). Worldwide Regulated Open-ended Fund Assets and Flows Trends

More information

TD Ameritrade Trust Company Collective Investment Funds for Employee Benefit Plans Inceptus Funds. Financial Reports May 31, 2015

TD Ameritrade Trust Company Collective Investment Funds for Employee Benefit Plans Inceptus Funds. Financial Reports May 31, 2015 TD Ameritrade Trust Company Collective Investment s for Employee Benefit Plans s Financial Reports May 31, 2015 Contents Independent Auditor s Report 1-2 Financial Statements Statements of Financial Condition

More information

SIMPLE PRODUCTS, SOPHISTICATED STRATEGIES. ETF Exchange Traded Funds

SIMPLE PRODUCTS, SOPHISTICATED STRATEGIES. ETF Exchange Traded Funds SIMPLE PRODUCTS, SOPHISTICATED STRATEGIES ETF Exchange Traded Funds Index Introduction 1 Exchange Traded Funds: 3 - What they are - Main features - Investment modalities Structured ETFs: 6 - What they

More information

International Statistical Release

International Statistical Release International Statistical Release This release and additional tables of international statistics are available on efama s website (www.efama.org). Worldwide Regulated Open-ended Fund Assets and Flows Trends

More information

ETF. Exchange Traded Funds: simple products, sophisticated strategies

ETF. Exchange Traded Funds: simple products, sophisticated strategies ETF Exchange Traded Funds: simple products, sophisticated strategies ETF Exchange Traded Funds ETFs have become successful for Italian investors because of their fundamental characteristics simplicity,

More information

Global Index Briefing: MSCI Forward P/Es

Global Index Briefing: MSCI Forward P/Es Global Index Briefing: MSCI Forward P/Es October, Dr. Ed Yardeni -972-73 eyardeni@ Joe Abbott 732-497- jabbott@ Mali Quintana 4-4-1333 aquintana@ Please visit our sites at www. blog. thinking outside the

More information

Monthly Review of ABLV Mutual Funds (December, 2015)

Monthly Review of ABLV Mutual Funds (December, 2015) Monthly Review of ABLV Mutual Funds (December, 2015) Management company comment The last month of the year 2015 was a big disappointment to almost all asset investors. Contrary to the traditional Santa

More information

HANSA TRUST Annual General Meeting 21 st July 2014

HANSA TRUST Annual General Meeting 21 st July 2014 Annual General Meeting 21 st July 2014 Agenda Transition update/ New funds bought Performance review Market outlook 2 Transition Update/ New Funds Bought 3 Performance Review 4 Key Market Highlights (YTD

More information

CHICAGO STOCK EXCHANGE, INC. MARKET REGULATION DEPARTMENT INFORMATION CIRCULAR

CHICAGO STOCK EXCHANGE, INC. MARKET REGULATION DEPARTMENT INFORMATION CIRCULAR June 12, 2014 ETF-014-053 CHICAGO STOCK EXCHANGE, INC. MARKET REGULATION DEPARTMENT INFORMATION CIRCULAR RE: ishares TRUST ETFS TO BEGIN TRADING ON CHX Pursuant to Information Circular MR 08-16, the Chicago

More information

FUTURE SCHOLAR 529 COLLEGE SAVINGS PLAN

FUTURE SCHOLAR 529 COLLEGE SAVINGS PLAN FUTURE SCHOLAR 529 COLLEGE SAVINGS PLAN PROGRAM DESCRIPTION FINANCIAL ADVISOR PROGRAM, NOVEMBER 2014 The Future Scholar 529 Plan Individuals with questions concerning the Future Scholar 529 Plan (the Program

More information

What s Ahead for the Markets and the Economy? Prof. Jeremy J. Siegel ~ The Wharton School CoBank Executive Forum ~ August 23, 2012

What s Ahead for the Markets and the Economy? Prof. Jeremy J. Siegel ~ The Wharton School CoBank Executive Forum ~ August 23, 2012 What s Ahead for the Markets and the Economy? Prof. Jeremy J. Siegel ~ The Wharton School CoBank Executive Forum ~ August 23, 2012 Important Information This presentation represents the opinion of Jeremy

More information

Investimenti collettivi di capitale esteri Mutazioni - Gennaio 2015

Investimenti collettivi di capitale esteri Mutazioni - Gennaio 2015 Investimenti collettivi di capitale esteri Mutazioni - Gennaio 2015 Approvato alla distribuzione in o partire della Svizzera: 20UGS (UCITS) FUNDS EQUITY OPPORTUNITY (F01053198) Rappresentanti: Société

More information

Investimenti collettivi di capitale esteri Mutazioni - Novembre 2014

Investimenti collettivi di capitale esteri Mutazioni - Novembre 2014 Investimenti collettivi di capitale esteri Mutazioni - Novembre 2014 Approvato alla distribuzione in o partire della Svizzera: Alger SICAV Alger Dynamic Opportunities Fund (F01044335) ASTELLON UCITS FUND

More information

CUMULATIVE. 3 Months. 6 Months

CUMULATIVE. 3 Months. 6 Months All currencies (,,, ) All percentage growth calculated to /0/20 Performance % over one year to end March 20 April 20 Year Years 5 Years 20 205 204 20 202 AMC SFC Managed Solutions available in different

More information

CHICAGO STOCK EXCHANGE, INC. MARKET REGULATION DEPARTMENT INFORMATION CIRCULAR. RE: ishares CURRENCY HEDGED MSCI ETFS TO BEGIN TRADING ON CHX

CHICAGO STOCK EXCHANGE, INC. MARKET REGULATION DEPARTMENT INFORMATION CIRCULAR. RE: ishares CURRENCY HEDGED MSCI ETFS TO BEGIN TRADING ON CHX July 2, 2015 ETF-015-073 CHICAGO STOCK EXCHANGE, INC. MARKET REGULATION DEPARTMENT INFORMATION CIRCULAR RE: ishares CURRENCY HEDGED MSCI ETFS TO BEGIN TRADING ON CHX Pursuant to Information Circular MR

More information

Module 5 International ETFs

Module 5 International ETFs Module 5 International ETFs Course #: Title Topic 1: What are international ETFs?... 3 Exposure to international markets... 3 Why would I want exposure to overseas markets?... 3 Index-tracking... 3 Buying

More information

Käesolevad Tingimused on registreeritud Finantsinspektsioonis -- ja jõustuvad --. Avaron Areneva Euroopa Fondi tingimused (Edaspidi: Tingimused )

Käesolevad Tingimused on registreeritud Finantsinspektsioonis -- ja jõustuvad --. Avaron Areneva Euroopa Fondi tingimused (Edaspidi: Tingimused ) Käesolevad Tingimused on registreeritud Finantsinspektsioonis -- ja jõustuvad --. Avaron Areneva Euroopa Fondi tingimused (Edaspidi: Tingimused ) 1. Üldsätted 1.1 Käesolevad Tingimused sätestavad lepingulise

More information

Broad is the New Narrow: How Passive Investing Creates Concentrated Portfolios

Broad is the New Narrow: How Passive Investing Creates Concentrated Portfolios Original Research for Inquisitive Investors Broad is the New Narrow: How Passive Investing Creates Concentrated Portfolios December 2013 WWW.BRANDES.COM/INSTITUTE BRANDESINSTITUTE@BRANDES.COM Broad is

More information

Enhancements to the BlackRock Canada LifePath and Balanced Index funds September 30, 2013

Enhancements to the BlackRock Canada LifePath and Balanced Index funds September 30, 2013 Enhancements to the BlackRock Canada LifePath and Balanced Index funds September 30, 2013 Plan sponsors may wish to consider whether this investment update has any implications for the investment options

More information

ishares MSCI ACWI ex US Consumer Discretionary Sector Index Fund ishares MSCI ACWI ex US Energy Sector Index Fund

ishares MSCI ACWI ex US Consumer Discretionary Sector Index Fund ishares MSCI ACWI ex US Energy Sector Index Fund Date: July 19, 2010 BZX Information Circular 10-075 Re: ishares MSCI ACWI ex US Sector Index Funds ETFs (Nine Funds) Pursuant to Rule 14.1(c)(2) of the Rules of BATS Exchange, Inc. ( BATS or the Exchange

More information

Global ex U.S. Private Equity & Venture Capital Index and Selected Benchmark Statistics. December 31, 2014

Global ex U.S. Private Equity & Venture Capital Index and Selected Benchmark Statistics. December 31, 2014 Global ex U.S. Private Equity & Venture Capital Index and Selected Benchmark Statistics Disclaimer Global ex U.S. Developed Markets & Emerging Markets Our goal is to provide you with the most accurate

More information

BASKET A collection of securities. The underlying securities within an ETF are often collectively referred to as a basket

BASKET A collection of securities. The underlying securities within an ETF are often collectively referred to as a basket Glossary: The ETF Portfolio Challenge Glossary is designed to help familiarize our participants with concepts and terminology closely associated with Exchange- Traded Products. For more educational offerings,

More information

Schroders Fund ranges

Schroders Fund ranges Schroders Fund ranges For professional investors or advisers only December 2016 1 Table of Contents: Schroders Team... 2 Schroder International Selection Fund...3-6 Schroder Alternative Solutions... 7

More information

MERCER PORTFOLIO SERVICE MONTHLY REPORT

MERCER PORTFOLIO SERVICE MONTHLY REPORT MERCER PORTFOLIO SERVICE MONTHLY REPORT MAY 206 Mercer Superannuation (Australia) Limited ABN 79 004 77 533 Australian Financial Services Licence # 235906 is the trustee of the Mercer Portfolio Service

More information

Seznam podílových fondů, u kterých lze uplatnit snížené vstupní poplatky (platný ke dni 1. 11. 2011)

Seznam podílových fondů, u kterých lze uplatnit snížené vstupní poplatky (platný ke dni 1. 11. 2011) Seznam podílových fondů, u kterých lze uplatnit snížené vstupní poplatky (platný ke dni 1. 11. 2011) FRANKLIN TEMPLETON Franklin Asian Flex Cap LU0260852503 USD Franklin World Perspectives Fund (EUR) LU0390134954

More information

Category Definitions. Korea Morningstar Methodology Paper October 2015. Ver1.0

Category Definitions. Korea Morningstar Methodology Paper October 2015. Ver1.0 Category Definitions Korea Morningstar Methodology Paper October 2015 Ver1.0 Equity Africa & Middle East Equity Africa & Middle East Equity funds invest primarily in African & Middle Eastern companies.

More information

Morningstar Open Indexes Project Correlation

Morningstar Open Indexes Project Correlation Learn More indexes.morningstar.com Contact Us indexes@morningstar.com Americas +1 312 384-3735 Europe/Middle East/Africa +44 20 3194 1082 Asia Pacific +61 2 9276 446 Morningstar Open Indexes Project capture

More information

2016 Fund holidays for Vanguard Investment Series plc

2016 Fund holidays for Vanguard Investment Series plc 2016 Fund holidays for Vanguard Investment Series plc Vanguard Investment Series Plc (Irish-domiciled) Jan Feb March Apr May June Jul Aug Sept Oct Nov Dec 1 11 18 26 8 9 10 11 15 21 25 28 4 25 29 2 3 4

More information

RBC Dominion Securities Income Trust Issuers - 2011 Tax Reporting

RBC Dominion Securities Income Trust Issuers - 2011 Tax Reporting Issuer RBC Dominion Securities Income Trust Issuers - 2011 Tax Reporting Mail Date A& W REVENUE ROYALTIES INCOME FUND 3/12/2012 ACUITY GROWTH& INCOME TRUST 3/12/2012 ACUTIY FOCUSED TOTAL RETURN TRUST 3/12/2012

More information

Demographics and Capital Flows

Demographics and Capital Flows Global Aging And Financial Markets Demographics and Capital Flows Prof. Jeremy J. Siegel The Wharton School September 7, 2006 1 Long Term Demographic Trends Past marked by (1) rising life expectancy and

More information

ICICI PRUDENTIAL MUTUAL FUND Current Expense Ratio Scheme Wise (Effective11-Jul-2016) Sr.No Scheme Name Annual Expense Ratio (%) $

ICICI PRUDENTIAL MUTUAL FUND Current Expense Ratio Scheme Wise (Effective11-Jul-2016) Sr.No Scheme Name Annual Expense Ratio (%) $ ICICI PRUDENTIAL MUTUAL FUND Current Expense Ratio Scheme Wise (Effective11-Jul-2016) Sr.No Scheme Name Annual Expense Ratio (%) $ 1 ICICI Prudential Advisor Series - Long Term Savings Plan* 0.53 2 ICICI

More information

Unaudited Semi-Annual Report

Unaudited Semi-Annual Report AMREGO I SICAV Société d Investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg B 165541 Unaudited Semi-Annual Report For the period ended 30 June 2015 Subscriptions cannot be received on the basis of financial

More information

2015 Final capital gains distributions as of 1/6/2016

2015 Final capital gains distributions as of 1/6/2016 2015 Final capital gains distributions as of 1/6/2016 The following pages list final capital gain payments for the Deutsche funds, payable to shareholders as of the dates indicated. With the final capital

More information

March 31, 2014 Cambridge Associates LLC Global ex U.S. Developed Markets and Emerging Markets Private Equity & Venture Capital Index and Selected

March 31, 2014 Cambridge Associates LLC Global ex U.S. Developed Markets and Emerging Markets Private Equity & Venture Capital Index and Selected Cambridge Associates LLC Global ex U.S. Developed Markets and Emerging Markets Private Equity & Venture Capital and Selected Benchmark Statistics Note on Currency: The Global ex U.S. benchmarks are calculated

More information

HSBC World Selection Funds April 30, 2016. Monthly Factsheets Class A and C Shares. Investment products: ARE NOT A BANK ARE NOT DEPOSIT OR

HSBC World Selection Funds April 30, 2016. Monthly Factsheets Class A and C Shares. Investment products: ARE NOT A BANK ARE NOT DEPOSIT OR HSBC World Selection Funds April 30, 2016 Monthly Factsheets Class A and C Shares Aggressive Strategy Fund Balanced Strategy Fund Moderate Strategy Fund Conservative Strategy Fund Income Strategy Fund

More information

General Investment-Related Terms

General Investment-Related Terms General Investment-Related Terms 12b-1 Fee: A fee assessed on certain mutual funds or share classes permitted under an SEC rule to help cover the costs associated with marketing and selling the fund. 12b-1

More information

The Key to Mobility. Creating Value with Financial Services. Fixed Income Investor Update - December 2010. Volkswagen Financial Services AG

The Key to Mobility. Creating Value with Financial Services. Fixed Income Investor Update - December 2010. Volkswagen Financial Services AG The Key to Mobility Creating Value with Financial Services Fixed Income Investor Update - December 2010 Bernd Bode Head of Group Treasury and Investor Relations Volkswagen Financial Services Nils Allnoch

More information

db x-trackers IMPORTANT NOTICE TO SHAREHOLDERS OF THE FOLLOWING SUB-FUNDS:

db x-trackers IMPORTANT NOTICE TO SHAREHOLDERS OF THE FOLLOWING SUB-FUNDS: db x-trackers Investment company with variable capital Registered office: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B-119.899 (the Company ) IMPORTANT NOTICE TO SHAREHOLDERS OF THE FOLLOWING

More information

Investment-Linked Funds Summary of Invest-Select Life Insurance Plan

Investment-Linked Funds Summary of Invest-Select Life Insurance Plan s Summary of Invest-Select Life Insurance Plan The plan is not available to new investors and no longer offered to the public in Hong Kong. Information shown is purely for existing policyholder only. Important

More information

Weekly Update Week Commencing 23/06/2014

Weekly Update Week Commencing 23/06/2014 Weekly Update Week Commencing 23/06/2014 Important Information N/A Covered Warrants N/A Market Rumours N/A Scrip Dividends Stock Event Type Event Details MEDICX FUND LTD Sedol : B1DVQL9 Scrip Dividend

More information

NEW CENTURY CAPITAL PORTFOLIO SCHEDULE OF INVESTMENTS January 31, 2014 (Unaudited)

NEW CENTURY CAPITAL PORTFOLIO SCHEDULE OF INVESTMENTS January 31, 2014 (Unaudited) NEW CENTURY CAPITAL PORTFOLIO SCHEDULE OF INVESTMENTS January 31, 2014 (Unaudited) INVESTMENT COMPANIES - 99.2% Shares Value Large-Cap Funds - 62.3% American Funds AMCAP Fund - Class A 150,931 $ 4,070,619

More information

Performance 2013: Global Stock Markets

Performance 2013: Global Stock Markets Performance 213: Global Stock Markets January 4, 214 Dr. Edward Yardeni 16-972-7683 eyardeni@ Mali Quintana 48-664-1333 aquintana@ Please visit our sites at www. blog. thinking outside the box Table Of

More information

THE EQUITABLE LIFE INSURANCE COMPANY OF CANADA

THE EQUITABLE LIFE INSURANCE COMPANY OF CANADA universal life savings & Investment opportunities THE EQUITABLE LIFE INSURANCE COMPANY OF CANADA Universal Life Savings & Investment Opportunities Universal Life plans offer the benefits of two distinct

More information

Investment-linked Funds Leaflet

Investment-linked Funds Leaflet Investment choices Investment-linked s Leaflet Hong Kong October 2016 1 This document is applicable to Premier*, Premier II, Premier Ultra*, Summit*, Summit II and Zenith* (each a Scheme and, collectively,

More information

FI360 TOOLKIT. fi360 Fiduciary Score methodology Updated August 13, 2014. Table of Contents

FI360 TOOLKIT. fi360 Fiduciary Score methodology Updated August 13, 2014. Table of Contents FI360 TOOLKIT fi360 Fiduciary Score methodology Updated August 13, 2014 Table of Contents 2 2 3 3 4 5 7 8 What is the fi360 Fiduciary Score? Calculating the fi360 Fiduciary Score Calculation timeline Calculating

More information

2012-20 CS Awards in Americas

2012-20 CS Awards in Americas 2012-20 CS Awards in Americas Brazil Excellence in Contact Center Bronze -The Art of Customer Relations Canada Customer Service Leader of the Year Customer Service Trainer of the Year Colombia Portafolio

More information

How Gold Improves Alternative Asset

How Gold Improves Alternative Asset How Gold Improves Alternative Asset Performance Alternative investments began gaining traction during the inflationary times of the late 1970s and early 1980s. Modern Portfolio Theory (MPT), as outlined

More information

Single-Funds which are licensed for distribution in the Principality of Liechtenstein

Single-Funds which are licensed for distribution in the Principality of Liechtenstein Single-s which are licensed for distribution in the Principality of Liechtenstein Last update: 20.11.2015 Investment Management Company Credit Suisse Real Estate Interswiss Credit Suisse s AG Schweiz Credit

More information

Investment funds. Annual Review 2014

Investment funds. Annual Review 2014 Investment funds Annual Review 14 Finnish investment funds' assets in BRICS countries in 9 14 5 4 3 1 South Africa China India Russia Brazil Proportion of BRICS countries of all assets (right scale) EUR

More information

ETP LANDSCAPE MONTHLY SNAPSHOT JUNE 30, 2013. The opinions expressed are as of June 30th, 2013 and may change as subsequent conditions vary.

ETP LANDSCAPE MONTHLY SNAPSHOT JUNE 30, 2013. The opinions expressed are as of June 30th, 2013 and may change as subsequent conditions vary. ETP LANDSCAPE MONTHLY SNAPSHOT JUNE 30, 2013 The opinions expressed are as of June 30th, 2013 and may change as subsequent conditions vary. What s Inside BlackRock ETP Research Global Overview 3 Dodd Kittsley

More information

fi360 Fiduciary Score Methodology

fi360 Fiduciary Score Methodology fi360 Fiduciary Score Methodology fi360 Fiduciary Score Methodology Updated: June 6, 2016 Table Contents What is the fi360 Fiduciary Score... 3 Calculating the fi360 Fiduciary Score... 3 Calculation Timeline...

More information

Investing in frontier markets with a high dividend strategy: the best of both worlds

Investing in frontier markets with a high dividend strategy: the best of both worlds Investing in frontier markets with a high dividend strategy: the best of both worlds In 1996 the World Bank-related International Finance Corporation introduced the term Frontier Markets. tend to be low-income

More information

In developing appropriate investment strategies, one of the most important considerations is risk tolerance.

In developing appropriate investment strategies, one of the most important considerations is risk tolerance. Investment Risk Explained Introduction In developing appropriate investment strategies, one of the most important considerations is risk tolerance. Risk is an unavoidable part of the investment process.

More information

ROOSEVELT UNIVERSITY DEFINED CONTRIBUTION PLAN-CLERICAL UNION

ROOSEVELT UNIVERSITY DEFINED CONTRIBUTION PLAN-CLERICAL UNION ROOSEVELT UNIVERSITY DEFINED CONTRIBUTION PLAN-CLERICAL UNION Summary of Plan Services and Costs This summary provides important information to assist you in making decisions related to your participation

More information

Emerging Markets Equity Rules of the investment basket, valid as of 2 May 2013

Emerging Markets Equity Rules of the investment basket, valid as of 2 May 2013 Emerging Markets Equity Rules of, valid as of 2 May 2013 Main terms and conditions of the investment Name of : Mandatum Life Emerging Markets Equity Target market of : Equities and equity-related securities

More information