Investeerimisfond Avaroni Privaatportfell aasta poolaastaaruanne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Investeerimisfond Avaroni Privaatportfell. 2010. aasta poolaastaaruanne"

Transcription

1 Investeerimisfond Avaroni Privaatportfell aasta poolaastaaruanne 0

2 Sisukord Fondi faktid...3 Fondivalitseja juhatuse kinnitus a poolaastaaruande kohta...4 Bilanss...5 Tulude ja kulude aruanne...6 Investeeringute aruanne...7 Vara liikumise aruanne...11 Raamatupidamise aastaaruande lisad...12 Lisa 1. Arvestusmeetodid ja hindamise alused...12 Lisa 2. Vahendustasude aruanne...14 Lisa 3. Tuletisinstrumentide aruanne...15 Lisa 4. Puhasväärtuse võrdlusaruanne...15 Juhatuse liige: 2

3 Fondi faktid Investeerimisfond Avaroni Privaatportfell (edaspidi: Fond) on Eesti Vabariigis registreeritud kinnine avalik lepinguline investeerimisfond. Fondi nimi Fondivalitseja Fondivalitseja asukoht ja kontaktandmed Depositoorium Vandeaudiitor Järelevalvaja Fondijuhid Investeerimisfond Avaroni Privaatportfell AS Avaron Asset Management Aadress: Narva mnt 5-58, Tallinn 10117, Eesti Telefon: Faks: E-post: AS Swedbank AS Deloitte Audit Eesti Finantsinspektsioon Valdur Jaht, Peter Priisalm Fondi asutamine 25. november 2008 Fondi tegevuse algus 17. detsember 2008 Aruandeperiood 1. jaanuar juuni 2010 Juhatuse liige: 3

4 Fondivalitseja juhatuse kinnitus a poolaastaaruande kohta Fondivalitseja juhatus on 27. augustil 2010 koostanud Investeerimisfondi Avaroni Privaatportfell poolaastaaruande. Poolaastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse, investeerimisfondide seaduse ja Eesti hea raamatupidamistava nõudeid ning see kajastab õigesti ja õiglaselt Investeerimisfondi Avaroni Privaatportfell vara, kohustusi, puhasväärtust ja majandustegevuse tulemust. Fondivalitseja juhatuse hinnangul on Investeerimisfondi Avaroni Privaatportfell jätkuvalt tegutsev majandusüksus. Investeerimisfondi Avaroni Privaatportfell poolaastaaruanne on kinnitatud fondivalitseja juhatuse ja fondijuhi poolt. Nimi Ametinimetus Allkiri Kuupäev Kristel Kivinurm-Priisalm fondivalitseja juhatuse esimees Valdur Jaht fondivalitseja juhatuse liige, fondijuht Peter Priisalm fondijuht

5 Bilanss Eesti kroonides VARAD 30/06/ /12/2009 Väärtpaberid Aktsiad ja osakud 11,797,652 4,437,357 Rahaturuinstrumendid 2,282,945 0 Võlakirjad 27,447,544 22,198,830 Tuletisinstrumendid -347,424-40,538 Väärtpaberid kokku 41,180,717 26,595,649 Hoiused Raha ja pangakontod 1,384,099 6,254,599 Tähajalised hoiused 2,700,000 2,787,615 Hoiused kokku 4,084,099 9,042,214 Muu vara Viitlaekumised 1,050, ,577 Mitmesugused nõuded 2,336, ,024 Muu vara kokku 3,387, ,600 VARAD KOKKU 48,651,869 36,169,463 KOHUSTUSED JA PUHASVÄÄRTUS Kohustused Võlgnevus fondivalitsejale 173, ,343 Võlgnevus depositooriumile 14,190 12,094 Muud kohustused 12,200 4, , ,037 Kohustused kokku Fondi puhasväärtus 48,451,924 35,959,426 KOHUSTUSED JA PUHASVÄÄRTUS KOKKU 48,651,869 36,169,463 Juhatuse liige: 5

6 Tulude ja kulude aruanne Eesti kroonides TULUD Netotulem investeeringutelt Aktsiatelt ja osakutelt Müügikasum/(kahjum) 1,050,315 0 Realiseerimata kasum/(kahjum) -1,025,741 0 Dividendid 185,941 0 Aktsiatelt ja osakutelt kokku 210,515 0 Rahaturuinstrumentidelt Müügikasum/(kahjum) 55,246 0 Realiseerimata kasum/(kahjum) 20,209 0 Intressitulu 73,947 0 Rahaturuinstrumentidelt kokku 149,403 0 Võlakirjadelt Müügikasum/(kahjum) 2,146,484 50,136 Realiseerimata kasum/(kahjum) -1,332, ,552 Intressitulu 800,129 75,974 Võlakirjadelt kokku 1,613, ,662 Hoiustelt Intressitulu 44, ,525 Hoiustelt kokku 44, ,525 Pöördrepotehingutelt Intressitulu 25,187 0 Pöördrepotehingutelt kokku 25,187 0 Tuletisinstrumentidelt Müügikasum/(kahjum) -100,859 16,103 Realiseerimata kasum/(kahjum) -306,886 0 Tuletisinstrumentidelt kokku -407,745 16,103 Netotulem investeeringutelt kokku 1,635, ,290 Muud tulud Neto kasum/(kahjum) valuutakursi muutusest -181, Neto kasum muudelt instrumentidelt 48,946 0 Muud tulud kokku -132, TULUD KOKKU 1,503, ,635 KULUD Tegevuskulud Valitsemistasud 289, ,934 Depootasud 47,246 15,402 Edukustasud 122,504 0 Muud tegevuskulud 79,539 35,171 Tehingutasud 21,439 4,952 Tegevuskulud kokku 560, ,460 KULUD KOKKU 560, ,460 FONDI TULEM 942, ,175 Juhatuse liige: 6

7 Investeeringute aruanne Eesti kroonides seisuga Nimetus Emitent Riik Lõpptähtaeg Nimiväärtus Keskmine soetusmaksumus Valuuta Kogus Keskmine soetushind ühikule kokku Intress Osakaal fondi aktivate turuväärtusest Aktsiad ja osakud ADVANCE TERRAFUND SHARE ADVANCE TERRAFUND REIT JSC BG 1 BGN 74, , , % AVARON EMERG EUR SMALL CAP FND AVARON ASSET MANAGEMENT AS EE 10 EUR 35, ,947, ,717, % BULGARIA REAL ESTATE FUND BULGARIA REAL ESTATE FUND BG 1 BGN 200, , , % OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP SH OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS EE 10 EEK 40, , , % PREKYBOS AB APRANGA PVA APRANGA AB LT 1,000 LTL 56, , , % ROKISHKIO SHURIS ROKISHKIO SHURIS LT 1 LTL 47, , , % SIF OLTENIA (RON) SIF OLTENIA RO 0.10 RON 106, , , % TELEKOMUNIKACJA POLSKA TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. PL 3 PLN 34, ,150, ,841, % WIENERBERGER AG WIENERBERGER AG AT 1 EUR 1, , , % Aktsiad ja osakud kokku 12,703,099 11,797, % Rahaturuinstrumendid POLAND GOV PLN GOVERNMENT OF POLAND PL ,000 PLN 300, ,093, ,128, % SOCIETE GEN.LVL 13.5% SOCIETE GENERALE FR ,000 LVL 50,000 2, ,119,310 2, ,237, % Rahaturuinstrumendid kokku 2,213,105 2,366, % *Rahaturuinstrumentide väärtusele on lisatud tekkepõhiselt arvestatud intress summas krooni, mis kajastatakse bilansis real "Viitlaekumised". Võlakirjad BIGBANK FRN BIGBANK AS EE ,000 EUR 50,000 1, ,186 1, , % ERSTE GROUP BK RON 7% ERSTE GROUP BANK AG AT ,000 RON 460, ,710, ,670, % GREECE GOV 3.7% EUR GOVERNMENT OF GREECE GR ,000 EUR 21,000 1, ,800 1, , % LATVIAN T-BOND GOVERNMENT OF LATVIA LV LVL 50,000 2, ,039,646 2, ,100, % LATVIAN T-BOND GOVERNMENT OF LATVIA LV LVL 50,000 2, ,072,814 2, ,143, % LATVIAN T-BOND DUE GOVERNMENT OF LATVIA LV LVL 111,000 2, ,474,340 2, ,523, % MNV ZRT 4.4% CONVERT MNV ZRT HU ,000 EUR 200,000 1, ,118,930 1, ,120, % MOL 3.876% MOL MAGYAR OLAJ-ES GAZIPARI HU ,000 EUR 130,000 1, ,692,217 1, ,865, % POLAND GOV PLN GOVERNMENT OF POLAND PL ,000 PLN 1,015, ,690, ,662, % ROMANIA EUR 5 % GOVERNMENT OF ROMANIA RO ,000 EUR 50,000 1, ,408 1, , % ROMANIA EUR 5.75% GOVERNMENT OF ROMANIA RO ,000 EUR 70,000 1, ,110,244 1, ,157, % ROMANIA RON 8% GOVERNMENT OF ROMANIA RO ,000 RON 610, ,203, ,326, % ROMANIA RON 8.25% GOVERNMENT OF ROMANIA RO ,000 RON 500, ,002, ,872, % SWEDBANK RET LTL 4.1% SWEDBANK AB (LT) LT LTL 500, ,284, ,300, % SWEDBANK RETAIL LT8% SWEDBANK AB (LT) LT LTL 337, ,551, ,626, % VIENNA INSURANCE GROUP 8% PERP VIENNA INSURANCE GROUP AT ,000 EUR 68,000 1, ,077,937 1, ,168, % WIENERBERGER 6.5% EUR PERPETUA WIENERBERGER AG AT ,000 EUR 65,000 1, ,719 1, , % Võlakirjad kokku 27,697,602 28,186, % *Võlakirjade väärtusele on lisatud tekkepõhiselt arvestatud intress summas krooni, mis kajastatakse bilansis real "Viitlaekumised". 7

8 Eesti kroonides seisuga (jätkub) Nimetus Tuletisväärtpaberid Emitent Riik Lõpptähtaeg Nimiväärtus Valuuta Kogus Keskmine soetusmaksumus Keskmine soetushind ühikule kokku Intress Osakaal fondi aktivate turuväärtusest Swap SWEDBANK AS EE , % Forward SWEDBANK AS EE , % Forward SWEDBANK AS EE , % Tuletisväärtpaberid kokku -347, % Pöördrepod Antud repolaen AS Avaron Asset Management klient EE , % Antud repolaen AS Avaron Asset Management klient EE ,411, % Pöördrepod kokku 2,355, % *Pöördrepode väärtusele on lisatud tekkepõhiselt arvestatud intress summas krooni, mis kajastatakse bilansis real "Viitlaekumised". Väärtpaberid kokku 42,613,807 44,358, % Deposiidid* Arvelduskonto 1,384, % DEPOSIIT- BIGPANK (EEK) BIGBANK AS EE EEK 2,700,000 1,219, % DEPOSIIT- BIGPANK (EEK) BIGBANK AS EE EEK 2,700,000 1,514, % Deposiidid kokku 5,400,000 4,117, % *Deposiitide väärtusele on lisatud tekkepõhiselt arvestatud intress summas krooni, mis kajastatakse bilansis real "Viitlaekumised". Investeeringud kokku 48,013,807 48,475, % Muu vara Viitlaekumised (laekumata dividendid) 164, % Viitlaekumised (Avaron Areneva Euroopa Väikeettevõtete Fondi tasude tagasimakse) 12, % Muu vara kokku 176, % FONDI VARA KOKKU 48,651, % 8

9 Eesti kroonides seisuga Nimetus Emitent Riik Lõpptähtaeg Nimiväärtus Keskmine soetusmaksumus Valuuta Kogus Keskmine soetushind ühikule kokku Kupongimäär, % Osakaal fondi aktivate turuväärtusest Aktsiad ja osakud ADVANCE TERRAFUND SHARE ADVANCE TERRAFUND REIT JSC BG 1 BGN 53, , , % ROKISHKIO SHURIS ROKISHKIO SHURIS LT 1 LTL 19, , , % TALLINNA KAUBAMAJA TALLINNA KAUBAMAJA AS EE 10 EEK 4, , , % TALLINNA VESI AS TALLINNA VESI AS EE 10 EEK 5, , , % TEO LT AB TEO LT AB LT 1 LTL 309, ,336, ,561, % Aktsiad ja osakud kokku 4,184,198 4,437, % Võlakirjad* BIGBANK FRN BIGBANK AS EE ,000 EUR 169, ,652, ,651, % BIGBANK FRN BIGBANK AS EE ,000 EUR 50, , , % EESTI ENERG. EUR 4.5% EESTI ENERGIA AS EE ,000 EUR 147, ,398, ,985, % LITHUANIA EEK GOVERNMENT OF LITHUANIA LT ,000,000 EEK 1,000, , , % LITHUANIA EUR GOVERNMENT OF LITHUANIA LT ,000 EUR 74, ,080, ,143, % LITHUANIA EUR 3.75% GOVERNMENT OF LITHUANIA LT ,000 EUR 30, , , % LITHUANIA EUR 9.375% GOVERNMENT OF LITHUANIA LT ,000 EUR 156, ,536, ,881, % LITHUANIA EUR DISCOU GOVERNMENT OF LITHUANIA LT ,100 EUR 16, , , % LITHUANIA USD 6.75% GOVERNMENT OF LITHUANIA LT ,000 USD 100, ,055, ,136, % MNV ZRT 4.4% CONVERT MNV ZRT HU ,000 EUR 100, ,593, ,726, % MOL 3.876% MOL MAGYAR OLAJ-ES GAZIPARI HU ,000 EUR 150, ,696, ,981, % ROMANIA EUR 5.75% GOVERNMENT OF ROMANIA RO ,000 EUR 70, ,110, ,143, % ROMANIA RON 8% GOVERNMENT OF ROMANIA RO ,000 RON 310, ,091, ,123, % DANSKE PANK EEK Danske Bank A/S DK ,000 EEK 2,030, ,974, ,007, % POLAND GOV PLN GOVERNMENT OF POLAND PL ,000 PLN 300, ,093, ,119, % SOCIETE GEN.LVL 13.5% SOCIETE GENERALE FR ,000 LVL 50, ,119,310 2,243 1,131, % Võlakirjad kokku 20,652,275 22,460, % *Võlakirjade turuväärtusele on lisatud tekkepõhiselt arvestatud intress summas krooni, mis kajastatakse bilansis real "Viitlaekumised". Tuletisväärtpaberid Forward ost EUR, müük USD SWEDBANK AS EE , % Tuletisväärtpaberid kokku -40, % Väärtpaberid kokku 24,836,473 26,856, % Eesti kroonides seisuga (jätkub) 9

10 Deposiidid* Nimetus Emitent Riik Lõpptähtaeg Nimiväärtus Keskmine soetusmaksumus Valuuta Kogus Keskmine soetushind ühikule kokku Kupongimäär, % Osakaal fondi aktivate turuväärtusest ARVELDUSKONTO 6,254, % DEPOSIIT-SWEDBANK(EEK) SWEDBANK AS EE EEK 2,700,000 2,723, % DEPOSIIT-SWEDBANK(EUR) SWEDBANK AS EE EUR 34,420 34, % DEPOSIIT-SWEDBANK(EUR) SWEDBANK AS EE EUR 53,195 53, % Deposiidid kokku 9,065, % *Deposiitide turuväärtusele on lisatud tekkepõhiselt arvestatud intress summas krooni, mis kajastatakse bilansis real "Viitlaekumised". Investeeringud kokku 35,922, % Muu vara Mitmesugused nõuded (toimumata tehingud) Muu vara kokku 247, % 247, % FONDI VARA KOKKU 36,169, % 10

11 Vara liikumise aruanne Eesti kroonides Fondi vara puhasväärtus aruandeperioodi alguses 35,959,426 0 Laekunud raha väljalastud osakute eest 11,549,675 27,862,333 Tasutud raha tagasivõetud osakute eest 0 0 Fondivalitsejale tasutud märkimis- ja lunastustasud 0 0 Fondi tulem 942, ,175 Fondi vara puhasväärtus perioodi lõpus 48,451,924 28,274,508 Ringluses olevate A-osakute arv: Ringluses olevate B-osakute arv: 277, A-osaku puhasväärtus (EUR): B-osaku puhasväärtus (EUR):

12 Raamatupidamise aastaaruande lisad Lisa 1. Arvestusmeetodid ja hindamise alused Investeerimisfondi Avaroni Privaatportfell (edaspidi Fond ) a poolaastaaruanne on koostatud lähtudes kehtivast investeerimisfondide seadusest, mida täiendavad rahandusministri määrused ning Eesti heast raamatupidamise tavast. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seadusega ja mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Poolaastaaruande bilanss, tulude ja kulude aruanne, investeeringute aruanne ja fondi vara liikumise aruanne ning lisad on koostatud vastavalt rahandusministri määrusele nr. 50 "Nõuded investeerimisfondide aasta- ja poolaasta aruannetele". Aruanne on koostatud Eesti kroonides, kui ei ole viidatud mõnele teisele mõõtühikule. Peamised arvestuspõhimõtted, mida kasutati aastaaruande koostamisel, on toodud allpool. Aruandlusperiood Fond alustas tegevust 17. detsembril Sellest tulenevalt on võrdlusandmed esitatud perioodi 17. detsember 2008 kuni 30. juuni 2009 kohta. Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamine Välisvaluutatehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval depositooriumi poolt AS-i Avaron Asset Management poolt valitsetavatele fondidele kehtestatud valuuta ostukurss (edaspidi: depositooriumi ostukurss). Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused on ümber hinnatud Eesti kroonidesse bilansi kuupäeval kehtinud depositooriumi ostukursside alusel. Kursimuutusest tekkinud kasumid ja kahjumid on kajastatud saldeerituna tulude ja kulude aruande real Neto kasum/(-kahjum) valuutakursi muutusest". Finantsvarad ja -kohustused Finantsvaradeks loetakse väärtpabereid, hoiuseid, viitlaekumisi, muid nõudeid ja positiivse turuväärtusega tuletisinstrumente. Finantskohustusteks loetakse tekkepõhiseid kohustusi fondivalitsejale ja depositooriumile ning muid kohustusi ja negatiivse turuväärtusega tuletisinstrumente. Finantsvarad ja -kohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara või kohustuse eest makstud või saadud tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab finantsvara või -kohustusega otseselt seotud kulutusi. Finantsvarad ja -kohustused kajastatakse bilansis hetkel, mil fondile läheb üle omandiõigus vastavalt finantsvara või -kohustuse lepingu tingimustele. Väärtpaberid Väärtpaberitena kajastatakse bilansis aktsiaid, osakuid, võlakirju, tuletisinstrumente, struktureeritud võlakirju ja muid väärtpabereid. Väärtpaberite kajastamisel kasutatakse tehingupäeva meetodit ning need võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara eest makstud tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki antud finantsvaraga otseselt seotud kulutusi. Edasine väärtpaberite kajastamine toimub alljärgnevate põhimõtete alusel: - Reguleeritud väärtpaberiturul kaubeldava aktsia turuväärtus määratakse bilansipäeva ametliku sulgemishinna alusel antud turul. Kui sulgemishind ei ole kättesaadav, kasutatakse ametlikku keskmist hinda. Kui ka keskmine hind pole kättesaadav, kasutatakse viimast ametlikku ostunoteeringut; - Börsil mittekaubeldavate võlakirjade väärtus määratakse kasutuseloleva infotarnija poolt aktsepteeritud noteerijate ostu- ja müüginoteeringute keskmise põhjal. Kui noteeringud puuduvad või need ei vasta fondivalitseja hinnangul võlakirja tegelikule väärtusele, leitakse võlakirja hind tulukõvera meetodil. - Börsil mittekaubeldavate optsioonide väärtus määratakse Black & Scholes mudeli põhjal. Arvutuseks vajalikud sisendid määrab fondivalitseja peale optsiooni vastaspoolega konsulteerimist. Väärtpaberite ümberhindlusest tekkinud realiseerimata kasum/(-kahjum) kajastatakse tulude ja kulude aruandes perioodi tuluna või kuluna ridadel "Realiseerimata kasum/(-kahjum)" vastavalt instrumendilt. Väärtpaberite kajastamine bilansis lõpetatakse, kui fond on kaotanud kontrolli vastavate finantsvarade üle, kas selle müümise või tähtaja möödumise tulemusena. Väärtpaberitehingute müügikasumi/ (-kahjumi) arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit. Tulude ja kulude aruande ridadel "Müügikasum/ (-kahjum)" näidatakse vastava instrumendi müügisumma ja soetusmaksumuse vahe. Väärtpaberite 12

13 müügisummaks on väärtpaberite kogus korda müügihind, millest on maha lahutatud makstud komisjonitasu. Hoiused Sularaha ja hoiuste väärtus määratakse nende bilansilise väärtuse alusel. Hoiuste all kajastatakse fondi arvelduskontol olev raha, üleöödeposiidid ja tähtajalised deposiidid. Hoiuste tekkepõhiselt arvestatud, kuid laekumata intressid kajastatakse viitlaekumisena. Struktureeritud võlakirja ja struktureeritud deposiidi väärtuse määramiseks jagatakse võlakiri või deposiit komponentideks (näiteks deposiit pluss optsioon). Iga komponendi väärtus määratakse vastavalt puhasväärtuse arvutamise reeglitele. Struktureeritud väärtpaberi või deposiidi koguväärtuse määramiseks eri komponendid liidetakse. Muu vara Muu varana kajastatakse tekkepõhiselt arvestatud, kuid veel laekumata tulud, sh. intressid, intressi iseloomuga nõuded, dividendinõuded ja muud viitlaekumised. Mitmesuguste nõuetena kajastatakse nõudeid väärtpaberite müügitehingutest, mille väärtuspäev on peale bilansipäeva ning muid nõudeid. Eraldi real kajastatakse bilansis nõuded märgitud osakute eest. Kohustused Kohustustena kajastatakse valitsemis- ja edukustasu võlgnevust fondivalitsejale ja depoo- ja tehingutasude võlgnevust fondi depositooriumile. Samuti kajastatakse kohustustena tasumata summasid fondi osakuomanikele lunastatud fondiosakute eest. Mitmesuguste kohustuste all kajastatakse võlgnevust väärtpaberite ostutehingutest, mille väärtuspäev on peale bilansipäeva. Tulude ja kulude kajastamine Müügitulusid ja -kulusid kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on ostjale üle läinud ning müügitulu (-kulu) ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Dividenditulu kajastatakse tulude ja kulude aruande real "Dividendid" hetkel, kui määratakse aktsionäri õigus dividendile. Fondi tegevuskuludena kajastatakse valitsemistasu ja edukustasu fondivalitsejale, depootasu Fondi depositooriumile, fondi administreerimise ja osakute registri pidamise kulusid, auditeerimiskulusid, tehingukulusid ning muid Fondi tingimustes ette nähtud tegevuskulusid. Väärtpaberite soetamisega ja müügiga tekkinud tehingutasud kajastatakse tulude ja kulude aruandes real Tehingutasud. Väärtpaberite soetamisel tekkinud ja makstud selgesti mitteidentifitseeritavad komisjonitasud arvestatakse väärtpaberite soetusmaksumuse osana. 13

14 Lisa 2. Vahendustasude aruanne Eesti kroonides Makstud vahendustasud Kaalutud keskmine tasu suurus Tehingute arv Tehingute maht AS SEB Pank 13 16,592, % Erste Group Bank AG 9 9,402, % AS Swedbank 23 8,913, % AB DNB Nord bankas 5 7,913, % AS-i Avaron Asset Management kliendid/fondid 5 7,097, % UBS Investment Bank 1 3,432, % Evli Bank Plc 15 2,935, % UniCredit CAIB AG 5 2,190, % IPOPEMA Securities S.A , % Deutsche Bank AG 1 776, % Sofia International Securities 1 570, % KBC Securities Romania S.A , % Banco Espirito Santo de Investimento Poland 3 309, % Karol AD 1 212, % Kokku 88 61,802, % Tehingute arv Tehingute maht Makstud vahendustasud Kaalutud keskmine tasu suurus AS SEB Pank ,00% Erste Group Bank AG ,00% Swedbank AS ,00% Deutsche Bank AG ,00% AB DNB Nord bankas ,00% AS-i Avaron Asset Management kliendid/fondid ,00% KOKKU ,00% 14

15 Lisa 3. Tuletisinstrumentide aruanne Instrumendi liik Instrumendi väljaandja Alusvara nimetus ja kogus FX forward AS Swedbank müük USD; ost EUR FX forward AS Swedbank ost USD; müük EUR Tehingu Instrumendi Täitmishind Tuletisinstrumendi täitmise hind / preemia aeg Ühikule Kokku Ühikule Kokku väljaandja omakapital 10/08/ müük USD; N/A -512,184 EEK 21 mlrd EEK ost EUR 10/08/ ost USD; N/A 164,760 EEK 21 mlrd EEK müük EUR Kokku X X X X X X X -347,424 EEK X Instrumendi liik Forward müük 100,000 USD; ost 67, EUR Instrumendi väljaandja AS Swedbank Alusvara nimetus Tehingu täitmise aeg Instrumendi hind / preemia Täitmishind Tuletisinstrumendi väljaandja omakapital ja kogus Ühikule Kokku Ühikule Kokku Forward müük 100,000 USD; ost 67, EUR 27/01/ ,538 EEK 21 mlrd EEK Kokku X X X X X X X -40,538 EEK X Lisa 4. Puhasväärtuse võrdlusaruanne Eesti kroonides 30/06/ /12/ /06/2009 Fondi puhasväärtus 48,451,924 35,959,426 28,274,508 A-osaku puhasväärtus (EUR) B-osaku puhasväärtus (EUR)

TRIGON BALTI FOND a. I POOLAASTA ARUANNE

TRIGON BALTI FOND a. I POOLAASTA ARUANNE TRIGON BALTI FOND 2015.a. I POOLAASTA ARUANNE Sisukord Investeerimisfondi Trigon Balti Fond lühiiseloomustus ja kontaktandmed... 3 Fondivalitseja juhatuse allkirjad Trigon Balti Fondi 2015. I poolaasta

More information

LHV Täiendav Pensionifond. Majandusaasta aruanne 2008

LHV Täiendav Pensionifond. Majandusaasta aruanne 2008 LHV Täiendav Pensionifond Majandusaasta aruanne 2008 LHV Täiendav Pensionifond Majandusaasta aruanne 01.01.2008 31.12.2008 Fondi nimi Fondi liik Fondijuht LHV Täiendav Pensionifond Lepinguline fond Andres

More information

Pensionifond. LHV Maailma Aktsiad. Majandusaasta aruanne 2008

Pensionifond. LHV Maailma Aktsiad. Majandusaasta aruanne 2008 Pensionifond LHV Maailma Aktsiad Majandusaasta aruanne 2008 Pensionifond LHV Maailma Aktsiad Majandusaasta aruanne 01.01.2008 31.12.2008 Fondi nimi Fondi liik Fondijuht Pensionifond LHV Maailma Aktsiad

More information

Avaron Areneva Euroopa Fond 2014. AASTA MAJANDUSAASTA ARUANNE

Avaron Areneva Euroopa Fond 2014. AASTA MAJANDUSAASTA ARUANNE 2014. AASTA MAJANDUSAASTA ARUANNE SISUKORD TEGEVUSARUANNE... 4 FONDIVALITSEJA JUHATUSE KINNITUS 2014. A AASTAARUANDE KOHTA... 5 BILANSS... 6 TULUDE JA KULUDE ARUANNE... 7 FONDI PUHASVÄÄRTUSE MUUTUMISE

More information

LHV Pärsia Lahe Fond. Majandusaasta aruanne 2008

LHV Pärsia Lahe Fond. Majandusaasta aruanne 2008 LHV Pärsia Lahe Fond Majandusaasta aruanne 2008 LHV Pärsia Lahe Fond Majandusaasta aruanne 23.01.2008 31.12.2008 Fondi nimi Fondi liik Fondijuht LHV Pärsia Lahe Fond Lepinguline fond Oliver Ait Põhitegevusala

More information

LHV Pärsia Lahe Fond. Majandusaasta aruanne 2010

LHV Pärsia Lahe Fond. Majandusaasta aruanne 2010 LHV Pärsia Lahe Fond Majandusaasta aruanne 2010 LHV Pärsia Lahe Fond Majandusaasta aruanne 01.01.2010 31.12.2010 Fondi nimi Fondi liik Fondijuhid LHV Pärsia Lahe Fond Lepinguline fond Mikael Kvibäck, Joel

More information

LHV Pensionifond L. Majandusaasta aruanne 2010

LHV Pensionifond L. Majandusaasta aruanne 2010 LHV Pensionifond L Majandusaasta aruanne 2010 LHV Pensionifond L Majandusaasta aruanne 01.01.2010 31.12.2010 Fondi nimi Fondi liik Fondijuht LHV Pensionifond L Lepinguline fond Andres Viisemann Põhitegevusala

More information

TRIGON ARENEVATE TURGUDE FINANTSSEKTORI FOND. 2013.a. AASTAARUANNE

TRIGON ARENEVATE TURGUDE FINANTSSEKTORI FOND. 2013.a. AASTAARUANNE TRIGON ARENEVATE TURGUDE FINANTSSEKTORI FOND 2013.a. AASTAARUANNE Sisukord Investeerimisfondi Trigon Arenevate Turgude Finantssektori Fondi lühiiseloomustus ja kontaktandmed... 3 Tegevusaruanne... 4 Fondivalitseja

More information

Swedbank Pensionifond V1 (Tasakaalustatud strateegia) Majandusaasta aruanne 2014

Swedbank Pensionifond V1 (Tasakaalustatud strateegia) Majandusaasta aruanne 2014 Swedbank Pensionifond V1 (Tasakaalustatud strateegia) Majandusaasta aruanne 2014 Swedbank Pensionifond V1 (Tasakaalustatud strateegia) 2 Majandusaasta algus 1. jaanuar 2014 Majandusaasta lõpp 31. detsember

More information

Swedbank Pensionifond V3 (Aktsiastrateegia) Investeeringute aruanne. seisuga 30.09.2015

Swedbank Pensionifond V3 (Aktsiastrateegia) Investeeringute aruanne. seisuga 30.09.2015 Swedbank Pensionifond V3 (Aktsiastrateegia) Investeeringute aruanne seisuga 30.09.2015 Swedbank Pensionifond V3 (Aktsiastrateegia) 2 Fondi investeeringute aruanne seisuga 30.09.2015 (eurodes kui ei ole

More information

Swedbank Pensionifond K2 (Tasakaalustatud strateegia) Majandusaasta aruanne 2014

Swedbank Pensionifond K2 (Tasakaalustatud strateegia) Majandusaasta aruanne 2014 Swedbank Pensionifond K2 (Tasakaalustatud strateegia) Majandusaasta aruanne 2014 Swedbank Pensionifond K2 (Tasakaalustatud strateegia) 2 Majandusaasta algus 1. jaanuar 2014 Majandusaasta lõpp 31. detsember

More information

Swedbank Pensionifond K3 (Kasvustrateegia) Majandusaasta aruanne 2015

Swedbank Pensionifond K3 (Kasvustrateegia) Majandusaasta aruanne 2015 Swedbank Pensionifond K3 (Kasvustrateegia) Majandusaasta aruanne 2015 Swedbank Pensionifond K3 (Kasvustrateegia) 2 Majandusaasta algus 1. jaanuar 2015 Majandusaasta lõpp 31. detsember 2015 Fondivalitseja

More information

LHV Maailma Aktsiad Fond. Majandusaasta aruanne 2015

LHV Maailma Aktsiad Fond. Majandusaasta aruanne 2015 LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 2015 LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 01.01.2015 31.12.2015 Fondi nimi Fondi liik Fondijuht LHV Maailma Aktsiad Fond Lepinguline fond Mikk Taras

More information

Käesolevad Tingimused on registreeritud Finantsinspektsioonis -- ja jõustuvad --. Avaron Areneva Euroopa Fondi tingimused (Edaspidi: Tingimused )

Käesolevad Tingimused on registreeritud Finantsinspektsioonis -- ja jõustuvad --. Avaron Areneva Euroopa Fondi tingimused (Edaspidi: Tingimused ) Käesolevad Tingimused on registreeritud Finantsinspektsioonis -- ja jõustuvad --. Avaron Areneva Euroopa Fondi tingimused (Edaspidi: Tingimused ) 1. Üldsätted 1.1 Käesolevad Tingimused sätestavad lepingulise

More information

MAJANDUSAASTA ARUANNE

MAJANDUSAASTA ARUANNE MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2010 aruandeaasta lõpp: 31.12.2010 ärinimi või sihtasutuse nimi: Sihtasutus Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus registrikood: 90008123 tänava/talu

More information

AS If Eesti Kindlustus

AS If Eesti Kindlustus Konsolideeritud vahearuanne Kontaktandmed ja allkirjad AS If Eesti Kindlustus põhitegevus on kahjukindlustusteenuste osutamine. Ärinimi: AS If Eesti Kindlustus Äriregistri kood: 10100168 Aadress: Pronksi

More information

LHV Pärsia Lahe Fond. Prospekt. Kehtib alates 23. detsembrist 2011. a.

LHV Pärsia Lahe Fond. Prospekt. Kehtib alates 23. detsembrist 2011. a. LHV Pärsia Lahe Fond Prospekt Kehtib alates 23. detsembrist 2011. a. SISUKORD ÜLDANDMED... 3 FONDI TEGEVUSE ALUSED JA EESMÄRK NING INVESTEERIMISPOLIITIKA... 4 FONDI TEGEVUSE ALUSED... 4 FONDI TEGEVUSE

More information

Avaron Eastern Europe Fixed Income Fund SEMI-ANNUAL REPORT FOR THE FINANCIAL YEAR 2015 (UNAUDITED)

Avaron Eastern Europe Fixed Income Fund SEMI-ANNUAL REPORT FOR THE FINANCIAL YEAR 2015 (UNAUDITED) Avaron Eastern Europe Fixed Income Fund SEMI-ANNUAL REPORT FOR THE FINANCIAL YEAR 2015 (UNAUDITED) TABLE OF CONTENTS FUND FACTS... 3 INVESTMENT MANAGERS REPORT... 4 CONFIRMATION OF SEMI-ANNUAL FINANCIAL

More information

9 Kaupade kirjeldus. Bezeichnung des Gutes Nature of goods. Brutokaal / Gewicht(kg) Weight(kg) 19 Erikokkulepped. 20 Maksja

9 Kaupade kirjeldus. Bezeichnung des Gutes Nature of goods. Brutokaal / Gewicht(kg) Weight(kg) 19 Erikokkulepped. 20 Maksja Koopia saatjale Exemplar für Absender Copy for Sender (nimi, aadress, riik) Kõik veod teostatakse konventsiooni alusel. Straßengüteverkehr () This carriage is subject, notwithstanding any clause to the

More information

Seesam Rahvusvaheline Kindlustuse AS. Majandusaasta Aruanne 2007 / PDF versioon

Seesam Rahvusvaheline Kindlustuse AS. Majandusaasta Aruanne 2007 / PDF versioon Seesam Rahvusvaheline Kindlustuse AS Majandusaasta Aruanne 2007 / PDF versioon Äriregistri nr. 10055752 Aruandeaasta algus ja lõpp: 01.01.2007-31.12.2007 Juriidiline aadress: Vambola 6 10114 Tallinn Eesti

More information

I poolaasta auditeerimata vahearuanne

I poolaasta auditeerimata vahearuanne AS TALLINK GRUPP I poolaasta 01. september 2005 28. veebruar 2006 Majandusaasta algus 1. september 2005 Majandusaasta lõpp 31. august 2006 Registrikood 10238429 Aadress Tartu mnt. 13 10145, Tallinn Eesti

More information

TRANSLATION FROM ESTONIAN TRIGON CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN FUND TRIGON KESK- JA IDA-EUROOPA FOND. INTERIM REPORT 6 months 2008

TRANSLATION FROM ESTONIAN TRIGON CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN FUND TRIGON KESK- JA IDA-EUROOPA FOND. INTERIM REPORT 6 months 2008 TRANSLATION FROM ESTONIAN TRIGON CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN FUND TRIGON KESK- JA IDA-EUROOPA FOND INTERIM REPORT 6 months 2008 Table of contents Short Description and Contact Details of Trigon Central

More information

EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE-GENERAL TAXATION AND CUSTOMS UNION Indirect Taxation and Tax administration Indirect taxes other than VAT

EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE-GENERAL TAXATION AND CUSTOMS UNION Indirect Taxation and Tax administration Indirect taxes other than VAT OPEAN COMMISSION DIRECTORATE-GENERAL TAXATION AND CUSTOMS UNION Indirect Taxation and Tax administration Indirect taxes other than VAT REF 146 July 216 EXCISE DUTY TABLES (Tax receipts Alcoholic beverages)

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN ISO 22005:2008 Traceability in the feed and food chain - General principles and basic requirements for system design and implementation Traceability in the feed and food chain - General

More information

Üheksa kuu auditeerimata vahearuanne

Üheksa kuu auditeerimata vahearuanne AS TALLINK GRUPP Üheksa kuu auditeerimata vahearuanne 01. september 2006 31. mai 2007 Majandusaasta algus 1. september 2006 Majandusaasta lõpp 31. august 2007 Registrikood 10238429 Aadress Tartu mnt. 13

More information

SECURITIES SERVICES FEES AND COMMISSIONS (for natural and legal persons)

SECURITIES SERVICES FEES AND COMMISSIONS (for natural and legal persons) SECURITIES SERVICES FEES AND COMMISSIONS (for natural and legal persons) AUSTRALIA FOP (Free-of- AUSTRIA FOP (Free-of- BELGIUM e FOP (Free-of- BULGARIA FOP (Free-of- CANADA e (if the value of a single

More information

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 2811-3:2011. Paints and varnishes - Determination of density - Part 3: Oscillation method (ISO 2811-3:2011)

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 2811-3:2011. Paints and varnishes - Determination of density - Part 3: Oscillation method (ISO 2811-3:2011) EESTI STANDARD EVS-EN ISO 2811-3:2011 Paints and varnishes - Determination of density - Part 3: Oscillation method (ISO 2811-3:2011) EESTI STANDARDI EESSÕNA Käesolev Eesti standard EVS-EN ISO 2811-3:2011

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 3475-417:2009 Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Testmethods - Part 417: Fire resistance of cables confined inside aharness EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD

More information

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 877-3:2011

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 877-3:2011 EESTI STANDARD EVS-EN ISO 877-3:2011 Plastics - Methods of exposure to solar radiation - Part 3: Intensified weathering using concentrated solar radiation (ISO 877-3:2009) EESTI STANDARDI EESSÕNA Käesolev

More information

CORRESPONDENT BANKS 1 st of August 2011. This edition cancels and supersedes any previous editions. Processing Centres:

CORRESPONDENT BANKS 1 st of August 2011. This edition cancels and supersedes any previous editions. Processing Centres: TERMS AND CONDITIONS CORRESPONDENT BANKS 1 st of August 2011 This edition cancels and supersedes any previous editions. Crédit Industriel et Commercial 6, avenue de Provence 75009 PARIS France Bank Relations

More information

STANDARD SETTLEMENT INSTRUCTIONS

STANDARD SETTLEMENT INSTRUCTIONS Owning : Polska SA Location of SSIs: Poland, Warsaw, Head Office Last updated on: 2016 For settlement through: RCBW PL PW (, FX, MM) Please inform us if your settlement SWIFT has changed = Commercial Payments

More information

TALLINNA AUTOBUSSIKOONDISE AS 2009.a. majandusaasta aruanne

TALLINNA AUTOBUSSIKOONDISE AS 2009.a. majandusaasta aruanne TALLINNA AUTOBUSSIKOONDISE AS 2009.a. majandusaasta aruanne Majandusaasta algus: 01.01.2009 Majandusaasta lõpp: 31.12.2009 Äriregistri kood: 10312960 Aadress: Kadaka tee 62a 12618 Tallinn Telefon: +372

More information

EESTI STANDARD EVS-EN 50525-2-72:2011

EESTI STANDARD EVS-EN 50525-2-72:2011 EESTI STANDARD EVS-EN 50525-2-72:2011 Kaablid ja juhtmed. Madalpingelised tugevvoolujuhtmed nimipingega kuni 450/750 V (U0/U). Osa 2-72: Üldtarbejuhtmed. Termoplastilise polüvinüülkloriidisolatsiooniga

More information

Dublin, March 2013. EPSO Network of Experts in the field of Personnel Selection 14th March 2013

Dublin, March 2013. EPSO Network of Experts in the field of Personnel Selection 14th March 2013 Dublin, March 2013 EPSO Network of Experts in the field of Personnel Selection 14th March 2013 On-going and upcoming competitions AD2012 by Citizenship AD2012 Citizenship %EU Population validated application

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 15603:2008 Energy performance of buildings - Overall energy use and definition of energy ratings Energy performance of buildings - Overall energy use and definition of energy ratings

More information

EESTI STANDARD EVS-EN 62507-1:2011

EESTI STANDARD EVS-EN 62507-1:2011 EESTI STANDARD EVS-EN 62507-1:2011 Identification systems enabling unambiguous information interchange - Requirements - Part 1: Principles and methods EESTI STANDARDI EESSÕNA Käesolev Eesti standard EVS-EN

More information

SEB ÜHISPANGA FONDIFONDI OSAKUTE AVALIKU PAKKUMISE PROSPEKT ( Prospekt )

SEB ÜHISPANGA FONDIFONDI OSAKUTE AVALIKU PAKKUMISE PROSPEKT ( Prospekt ) SEB ÜHISPANGA FONDIFONDI OSAKUTE AVALIKU PAKKUMISE PROSPEKT ( Prospekt ) Käesolev prospekt on SEB Ühispanga Fondifondi osakute avaliku pakkumise prospekt Eesti Vabariigi investeerimisfondide seaduse tähenduses.

More information

RTJ 5 MATERIAALNE JA IMMATERIAALNE PÕHIVARA (muudetud 2011)

RTJ 5 MATERIAALNE JA IMMATERIAALNE PÕHIVARA (muudetud 2011) RTJ 5 MATERIAALNE JA IMMATERIAALNE PÕHIVARA (muudetud 2011) SISUKORD paragrahvid EESMÄRK JA KOOSTAMISE ALUSED 1-3 RAKENDUSALA 4-6 MÕISTED 7-12 MATERIAALSE PÕHIVARA ARVESTUSPÕHIMÕTTED 13-32 Esmane arvele

More information

Securities services fees and commissions

Securities services fees and commissions Securities services fees and commissions EQUITIES TRADING LITHUANIA, LATVIA, ESTONIA, trading shares on-line AB Nasdaq OMX Vilnius, AB Nasdaq OMX Riga, AB Nasdaq OMX Tallinn stock exchanges http://www.omxgroup.com

More information

Sisukord. Visioon, missioon ja väärtused... 5 Bigbanki strateegia... 7 Tegevusriigid... 9 Uus nägu, uus tegu, uus hingamine...13 Tegevusaruanne...

Sisukord. Visioon, missioon ja väärtused... 5 Bigbanki strateegia... 7 Tegevusriigid... 9 Uus nägu, uus tegu, uus hingamine...13 Tegevusaruanne... Konsolideeritud aastaaruanne 2015 Sisukord Visioon, missioon ja väärtused... 5 Bigbanki strateegia... 7 Tegevusriigid... 9 Uus nägu, uus tegu, uus hingamine...13 Tegevusaruanne...15 2015. aasta ülevaade...15

More information

MAJANDUSAASTA ARUANNE

MAJANDUSAASTA ARUANNE MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2013 aruandeaasta lõpp: 31.12.2013 sihtasutuse nimi: SIHTASUTUS PÕLVAMAA ARENDUSKESKUS registrikood: 90007508 tänava/talu nimi, Kesk 20 maja ja korteri number:

More information

Finance Office. Place of supply of rules

Finance Office. Place of supply of rules Finance Office Place of supply of rules Contents 1. Introduction 2. Sales - Supply of services 2.1 Business or Consumer 2.2 Place of belonging 2.3 General rules 2.4 Exceptions applying to the general rules

More information

SURVEY ON THE TRAINING OF GENERAL CARE NURSES IN THE EUROPEAN UNION. The current minimum training requirements for general care nurses

SURVEY ON THE TRAINING OF GENERAL CARE NURSES IN THE EUROPEAN UNION. The current minimum training requirements for general care nurses SURVEY ON THE TRAINING OF GENERAL CARE NURSES IN THE EUROPEAN UNION This survey serves as a background document for the discussion of the Commission's legislative proposal to modernize the minimum requirements

More information

Private Sector Debt Dívida do Sector Privado. dossiers. Economic Outlook Conjuntura Económica. Conjuntura Económica.

Private Sector Debt Dívida do Sector Privado. dossiers. Economic Outlook Conjuntura Económica. Conjuntura Económica. dossiers Economic Outlook Private Sector Debt Dívida do Sector Privado Last Update Última Actualização:12/08/2015 Portugal Economy Probe (PE Probe) Prepared by PE Probe Preparado por PE Probe Copyright

More information

Joint Research Centre (JRC) Economic Analysis of Electronic Identification (EID) of Small Ruminants in Member States

Joint Research Centre (JRC) Economic Analysis of Electronic Identification (EID) of Small Ruminants in Member States 1 Joint Research Centre (JRC) Economic Analysis of Electronic Identification (EID) of Small Ruminants in Member States IPSC - Institute for the Protection and Security of the Citizen Ispra - Italy http://ipsc.jrc.ec.europa.eu/

More information

72/2015-21 April 2015

72/2015-21 April 2015 72/2015-21 April 2015 Provision of deficit and debt data for 2014 - first notification Euro area and EU28 government deficit at 2.4% and 2.9% of GDP respectively Government debt at 91.9% and 86.8% In 2014,

More information

CO2 BASED MOTOR VEHICLE TAXES IN THE EU IN 2015

CO2 BASED MOTOR VEHICLE TAXES IN THE EU IN 2015 CO2 BASED MOTOR VEHICLE TAXES IN THE EU IN 2015 COUNTRY AT (AUSTRIA) BE (BELGIUM) BG (BULGARIA) CO2/FUEL CONSUMPTION TAXES A fuel consumption tax (Normverbrauchsabgabe or NoVA) is levied upon the first

More information

MAJANDUSAASTA ARUANNE

MAJANDUSAASTA ARUANNE MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2011 aruandeaasta lõpp: 31.12.2011 Säästva Renoveerimise Infokeskuse Paide nimi: Ühendus registrikood: 80249274 tänava/talu nimi, Tallinna 11 maja ja korteri

More information

64/2014-23 April 2014

64/2014-23 April 2014 64/2014-23 April 2014 Provision of deficit and debt data for 2013 - first notification Euro area and EU28 government deficit at 3.0% and 3.3% of GDP respectively Government debt at 92.6% and 87.1% In 2013,

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN ISO 140-3:1999 Akustika. Heliisolatsiooni mõõtmine hoonetes ja hooneosadel. Osa 3: Hooneosade õhuheli isolatsiooni laborimõõtmised Acoustics - Measurement of sound insulation in buildings

More information

Finnish foreign trade 2014 Figures and diagrams. 27.2.2015 FINNISH CUSTOMS Statistics 1

Finnish foreign trade 2014 Figures and diagrams. 27.2.2015 FINNISH CUSTOMS Statistics 1 Finnish foreign trade 214 Figures and diagrams 27.2.215 FINNISH CUSTOMS Statistics 1 IMPORTS, EXPORTS AND TRADE BALANCE 199-214 7 billion e 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9

More information

Finnish foreign trade 2015 Figures and diagrams FINNISH CUSTOMS Statistics 1

Finnish foreign trade 2015 Figures and diagrams FINNISH CUSTOMS Statistics 1 Finnish foreign trade 215 Figures and diagrams 29.2.216 FINNISH CUSTOMS Statistics 1 IMPORTS, EXPORTS AND TRADE BALANCE 199-215 7 billion e 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9

More information

TALLINNA KAUBAMAJA AS aasta II kvartali ja 6 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata)

TALLINNA KAUBAMAJA AS aasta II kvartali ja 6 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) TALLINNA KAUBAMAJA AS 2014. aasta i ja 6 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Sisukord TEGEVUSARUANNE... 4 RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE...11 JUHATAJA DEKLARATSIOON...11 KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI

More information

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 18028-2:2007

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 18028-2:2007 EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 18028-2:2007 INFOTEHNOLOOGIA Turbemeetodid Infotehnoloogiavõrkude turve Osa 2: Võrguturbe arhitektuur Information technology Security techniques IT network security Part 2: Network

More information

2014 AASTA II KVARTALI JA 6 KUU KONSOLIDEERITUD VAHEARUANNE. Silvano Fashion Group

2014 AASTA II KVARTALI JA 6 KUU KONSOLIDEERITUD VAHEARUANNE. Silvano Fashion Group 2014 AASTA II KVARTALI JA 6 KUU KONSOLIDEERITUD VAHEARUANNE Silvano Fashion Group AS Silvano Fashion Group 2014. aasta II kvartali ja 6 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus

More information

ERMInE Database. Presentation by Nils Flatabø SINTEF Energy Research. ERMInE Workshop 2 - Northern Europe Oslo, 1. November 2006

ERMInE Database. Presentation by Nils Flatabø SINTEF Energy Research. ERMInE Workshop 2 - Northern Europe Oslo, 1. November 2006 ERMInE Database Presentation by Nils Flatabø SINTEF Energy Research ERMInE Workshop 2 - Northern Europe Oslo, 1. November 26 Overview Content of the Ermine Database Electronic Questionnaire RTD&D Data

More information

OVERVIEW OF PURCHASE AND TAX INCENTIVES FOR ELECTRIC VEHICLES IN THE EU

OVERVIEW OF PURCHASE AND TAX INCENTIVES FOR ELECTRIC VEHICLES IN THE EU 01.04.2014 OVERVIEW OF PURCHASE AND TAX INCENTIVES FOR ELECTRIC VEHICLES IN THE EU This table provides an overview of the incentives that are granted in the Member States of the European Union for the

More information

Update of trade weights data underlying the EERs and HCIs: extending the group of 20 trading partners to include Croatia from 1 July 2013

Update of trade weights data underlying the EERs and HCIs: extending the group of 20 trading partners to include Croatia from 1 July 2013 1 Update of trade weights data underlying the EERs and HCIs: extending the group of 20 trading partners to include Croatia from 1 July 2013 The trade weights underlying the calculation of the effective

More information

Guidelines compliance table

Guidelines compliance table Guidelines compliance table EBA/GL/2015/19 Appendix 1 04 August 2016 Guidelines on passport notifications for credit intermediaries under the Mortgage Credit Directive (EBA/GL/2015/10) The following competent

More information

Compliance Table - Guidelines

Compliance Table - Guidelines EBA/GL/2014/12 Appendix 1 21 May 2015 Updated 31 July 2015 EBA/GL/2014/12 Appendix 1 Compliance Table - Guidelines Based on information supplied by them, the following competent authorities or intend to

More information

Implementing the cooperation mechanisms of the RES directive current status and open questions

Implementing the cooperation mechanisms of the RES directive current status and open questions Implementing the cooperation mechanisms of the RES directive current status and open questions Corinna Klessmann, Ecofys Germany RE-SHAPING Workshop, Vilnius, 16.05.2011 Supported by Intelligent Energy

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 16601-10-01:2014 Space project management - Part 10-01: Organization and conduct of reviews EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD See Eesti standard EVS-EN 16601-10-01:2014 sisaldab

More information

INVESTEERIMISKINDLUSTUSE LEPINGUGA SEOTAVATE VÄÄRTPABERITE NIMEKIRI IVN 16-4 Kehtiv alates 28.07.2016

INVESTEERIMISKINDLUSTUSE LEPINGUGA SEOTAVATE VÄÄRTPABERITE NIMEKIRI IVN 16-4 Kehtiv alates 28.07.2016 INVESTEERIMISKINDLUSTUSE LEPINGUGA SEOTAVATE VÄÄRTPABERITE NIMEKIRI IVN 16-4 Kehtiv alates 28.07.2016 1. Mandatum Life Investeeringute haldusteenus* Eestis kasutusel olev nimi 1. Investeeringute haldusteenus

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 13201-5:2015 Road lighting - Energy performance indicators EVS-EN 13201-5:2015 EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD See Eesti standard EVS-EN 13201-5:2015 sisaldab Euroopa standardi

More information

ECC-Net Jointproject 2011: Prepaid Credit Cards

ECC-Net Jointproject 2011: Prepaid Credit Cards s AT + + 12 BE BG + No 10 Not available exchange rate 1,99 1,80 18 Moneybookers, Master: http://g.moneybookers.com/master/de/?rid=19548564 #fees-tab 39 Not available exchange: 2,75% VexCard Prepaid MasterCard:

More information

The summary table below shows how the composition of the trading partner groups changes on 1 January 2015 as a result of the enlargement.

The summary table below shows how the composition of the trading partner groups changes on 1 January 2015 as a result of the enlargement. 1 Update of trade weights underlying effective exchange rates and harmonised competitiveness indicators as Lithuania joins the euro area on 1 January 2015 The trade weights underlying the calculation of

More information

ECCE Standing Committee Education & Training

ECCE Standing Committee Education & Training ECCE Standing Committee Education & Training Impact of the Bologna Process on Civil engineering education in Europe Prof. Iacint Manoliu 45 th ECCE meeting Bucharest, 11 May 2007 SCD Civil Engineering

More information

EUROPEAN UNION. Chapter prepared by. Marc Greven (mg@acea.be)

EUROPEAN UNION. Chapter prepared by. Marc Greven (mg@acea.be) EUROPEAN UNION Chapter prepared by Marc Greven (mg@acea.be) ACEA Avenue des Nerviens 85 B 1040 Brussels Tel : + 32.2.732.55.50 Fax : + 32.2.738.73.10 www.acea.be TAX GUIDE 14 EU 1 MOTOR VEHICLE TAXATION:

More information

Third quarter of 2014 Annual growth in labour costs down to 1.3% in euro area Stable at 1.4% in EU28

Third quarter of 2014 Annual growth in labour costs down to 1.3% in euro area Stable at 1.4% in EU28 198/2014-17 December 2014 Third quarter of 2014 Annual growth in labour costs down to 1.3% in euro area Stable at 1.4% in EU28 Hourly labour costs 1 rose by 1.3% in the euro area 2 (EA18) and by 1.4% in

More information

ENTERING THE EU BORDERS & VISAS THE SCHENGEN AREA OF FREE MOVEMENT. EU Schengen States. Non-Schengen EU States. Non-EU Schengen States.

ENTERING THE EU BORDERS & VISAS THE SCHENGEN AREA OF FREE MOVEMENT. EU Schengen States. Non-Schengen EU States. Non-EU Schengen States. ENTERING THE EU BORDERS & VISAS THE SCHENGEN AREA OF FREE MOVEMENT An area without internal borders where EU citizens and non-eu nationals may move freely EU Schengen States Non-Schengen EU States IS Azores

More information

Estonia. Latvia. No Corporate News. Attention: Please note important background and customer information at the end of this report

Estonia. Latvia. No Corporate News. Attention: Please note important background and customer information at the end of this report Equity Weekly Equity Research - Monday, February 8, 2010 Baltic Indices 480 440 400 360 320 280 5-Nov 19-Nov 3-Dec 17-Dec 31-Dec 14-Jan 28-Jan Baltic Benchmark OMX Riga* * Relative to Baltic Benchmark

More information

Kõvasulamid. Mikrostruktuuri metallograafiline määramine Hardmetals - Metallographic determination of microstructure

Kõvasulamid. Mikrostruktuuri metallograafiline määramine Hardmetals - Metallographic determination of microstructure EESTI STANDARD EVS-EN 24499:2000 Kõvasulamid. Mikrostruktuuri metallograafiline määramine Hardmetals - Metallographic determination of microstructure EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA Käesolev

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-ISO KVALITEEDIJUHTIMISSÜSTEEMID Juhised konfiguratsiooni juhtimiseks Quality management systems Guidelines for configuration management EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD Käesolev

More information

Our patent and trade mark attorneys are here to help you protect and profit from your ideas, making sure they re working every bit as hard as you do.

Our patent and trade mark attorneys are here to help you protect and profit from your ideas, making sure they re working every bit as hard as you do. Our patent and trade mark attorneys are here to help you protect and profit from your ideas, making sure they re working every bit as hard as you do. Our people work with everyone from multi-nationals

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 14052:2012 Suure vastupidavusega tööstuslikud kiivrid High performance industrial helmets EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD See Eesti standard EVS-EN 14052:2012 sisaldab Euroopa

More information

AS TALLINK GRUPP KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE 2015

AS TALLINK GRUPP KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE 2015 AS TALLINK GRUPP KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE 2015 Majandusaasta algus 1. jaanuar 2015 Majandusaasta lõpp 31. detsember 2015 Registrikood 10238429 Aadress Sadama 5/7 10111, Tallinn Eesti Vabariik

More information

Taxation of tobacco products in the European Union. Frank Van Driessche DG Taxation and Customs Union May 2006

Taxation of tobacco products in the European Union. Frank Van Driessche DG Taxation and Customs Union May 2006 1 Taxation of tobacco products in the European Union Frank Van Driessche DG Taxation and Customs Union May 2006 2 Legislation on taxation Directive 92/79/EEC (Approximation of taxes on cigarettes) Directive

More information

Broadband Coverage in Europe Final Report 2009 Survey Data as of 31 December 2008. DG INFSO 80106 December 2009 IDATE 1

Broadband Coverage in Europe Final Report 2009 Survey Data as of 31 December 2008. DG INFSO 80106 December 2009 IDATE 1 Broadband Coverage in Europe Final Report 2009 Survey Data as of 31 December 2008 DG INFSO 80106 December 2009 IDATE 1 Table of contents 1. Methodological notes...5 2. Executive summary...7 3. European

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 40-3-3:2013 Lighting columns - Design and verification - Part 3-3: Verification by calculation EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD See Eesti standard EVS-EN 40-3-3:2013 sisaldab

More information

European Research Council

European Research Council ERC Advanced Grants 2011 Outcome: Indicative Statistics Reproduction is authorised provided that the source ERC is acknowledged NB: In these graphs grantee refers to a candidate selected for ERC funding

More information

Correction in Baltic equities. Investor Calendar: Attention: Please note important background and customer information at the end of this report

Correction in Baltic equities. Investor Calendar: Attention: Please note important background and customer information at the end of this report Equity Equity Research - Monday, March 14, 2011 Baltic Indices 610 580 550 520 490 11-Dec 11-Jan 11-Feb 11-Mar Baltic Benchmark OMX Tallinn* OMX Riga* OMX Vilnius* * Relative to Baltic Benchmark Source:

More information

European Research Council

European Research Council ERC Starting Grant Outcome: Indicative statistics Reproduction is authorised provided the source ERC is acknowledged ERCEA/JH. ERC Starting Grant: call Submitted and selected proposals by domain Submitted

More information

Baltic Capital Markets Bond Issues: Opportunities for Baltic Companies. Aare Tammemäe, Senior Partner

Baltic Capital Markets Bond Issues: Opportunities for Baltic Companies. Aare Tammemäe, Senior Partner Baltic Capital Markets Bond Issues: Opportunities for Baltic Companies Aare Tammemäe, Senior Partner Vilnius, M&A Market in Lithuania: Expectation for 2014 January 29, 2014 Content SME sector as the growth

More information

Broadband Coverage in Europe Final Report 2011 Survey Data as of 31 December 2010. DG INFSO 80106 C December 2011 IDATE 1

Broadband Coverage in Europe Final Report 2011 Survey Data as of 31 December 2010. DG INFSO 80106 C December 2011 IDATE 1 Broadband Coverage in Europe Final Report 2011 Survey Data as of 31 December 2010 DG INFSO 80106 C December 2011 IDATE 1 Table of contents 1. Methodological notes...6 2. Executive summary...8 3. European

More information

Study on comparison tools and third-party verification schemes

Study on comparison tools and third-party verification schemes Justice and Consumers Study on comparison tools and third-party verification schemes ECCG 25/03/2015 Julien Brugerolle JUST E6 Introduction Study objectives Explore consumer behavioural patterns in the

More information

Number of resident patent applications to the European Patent Office per 1 million population

Number of resident patent applications to the European Patent Office per 1 million population CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. National module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

More information

EESTI STANDARD EVS-EN 27786:1999

EESTI STANDARD EVS-EN 27786:1999 EESTI STANDARD EVS-EN 27786:1999 Pöörlevad hambaraviinstrumendid. Laboris kasutatavad abrasiivinstrumendid Dental rotary instruments - Laboratory abrasive instruments EESTI STANDARDI EESSÕNA Käesolev Eesti

More information

HARMONIZATION OF ESTONIAN ACCOUNTING SYSTEM WITH THE EUROPEAN FRAMEWORK. Toomas Haldma Tartu University

HARMONIZATION OF ESTONIAN ACCOUNTING SYSTEM WITH THE EUROPEAN FRAMEWORK. Toomas Haldma Tartu University HARMONIZATION OF ESTONIAN ACCOUNTING SYSTEM WITH THE EUROPEAN FRAMEWORK 1. Introduction Toomas Haldma Tartu University In July 2002 the European Commission has decided to oblige all EU companies listed

More information

Labor Market Policies and Outcomes: Cross Country Evidence for the EU-27

Labor Market Policies and Outcomes: Cross Country Evidence for the EU-27 DISCUSSION PAPER SERIES IZA DP No. 3161 Labor Market Policies and Outcomes: Cross Country Evidence for the EU-27 Riccardo Rovelli Randolph Bruno November 2007 Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit

More information

Avaldamise kp 14.08.2014 5:19. Muutmisaeg 14.08.2014 5:19

Avaldamise kp 14.08.2014 5:19. Muutmisaeg 14.08.2014 5:19 Modular Data Center. Info Versioon 2 URL http://com.mercell.com/permalink/43563450.aspx Väline hanke ID 278495-2014 Hanke liik Hanke aruanne Dokumendi liik Lepingu sõlmimine Hankemenetlus Ei ole määratletud

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 13718-2:2008 Meditsiinis kasutatavad liiklusvahendid ja nende varustus. Kiirabilennukid/helikopterid. Osa 2: Kiirabilennukite/helikopterite tootmis- ja tehnilised nõuded Medical vehicles

More information

EESTI STANDARD EVS-EN 13606-4:2007. Health informatics - Electronic health record communication - Part 4: Security

EESTI STANDARD EVS-EN 13606-4:2007. Health informatics - Electronic health record communication - Part 4: Security EESTI STANDARD EVS-EN 13606-4:2007 Health informatics - Electronic health record communication - Part 4: Security EESTI STANDARDI EESSÕNA Käesolev Eesti standard EVS-EN 13606-4:2007 sisaldab Euroopa standardi

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 16031:2012 Adjustable telescopic aluminium props - Product specifications, design and assessment by calculation and tests EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD See Eesti standard

More information

Monthly Factsheets October 2015. UCITS-compliant mutual funds. The 5 Investment Pillars of Karoll Capital Management: Crisp focus on Eastern Europe

Monthly Factsheets October 2015. UCITS-compliant mutual funds. The 5 Investment Pillars of Karoll Capital Management: Crisp focus on Eastern Europe Monthly Factsheets October 2015 UCITS-compliant mutual funds Karoll Capital Management is a licensed asset manager established in Sofia in 2003. With a clear focus on investing in Emerging Europe, the

More information

INTERNATIONAL BANK TRANSFERS

INTERNATIONAL BANK TRANSFERS Markets.com customers can fund their account via Wire Transfer through numerous banks around the world. Review the below list for Wire Transfer details: INTERNATIONAL BANK TRANSFERS ROYAL BANK OF SCOTLAND

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN ISO 21809-5:2010 Petroleum and natural gas industries - External coatings for buried or submerged pipelines used in pipeline transportation systems - Part 5: External concrete coatings

More information

Fidor pricing and conditions

Fidor pricing and conditions Fidor pricing and conditions Retail customer overview Community Bonus Programme Price list * Bonus Program conditions for retail customers O nline a c t iv it ie s Ma x im um pe r m o nt h Bo nus pe r

More information

Regional differentiation of GDP per capita in PPP at NUTS 3 level

Regional differentiation of GDP per capita in PPP at NUTS 3 level CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. National module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

More information

EXCISE DUTY RATES FOR BEER IN EUROPE

EXCISE DUTY RATES FOR BEER IN EUROPE EXCISE DUTY RATES FOR BEER IN EUROPE Rates as at: 1 October 2012 The Brewers of Europe, 2012 Reproduction is authorised, provided the source is mentioned. While The Brewers of Europe endeavours to ensure

More information

Voluntary health insurance and health care reforms

Voluntary health insurance and health care reforms Voluntary health insurance and health care reforms Sarah Thomson Senior Research Fellow, European Observatory Deputy Director, LSE Health IMF conference, Paris, 21 st June 2011 Health financing policy

More information