Seitse kirja seitsmele kogudusele Efesos

Size: px
Start display at page:

Download "Seitse kirja seitsmele kogudusele Efesos"

Transcription

1 Seitse kirja seitsmele kogudusele Efesos Johannese ilmutus 1: Kui ma teda nägin, langesin ma tema jalge ette nagu surnu. Ning tema pani oma parema käe mu peale ja ütles: "Ära karda! Mina olen Esimene ja Viimne 18 ja Elav. Ma olin surnud, ning ennäe, ma elan igavesest ajast igavesti ning minu käes on surma ja surmavalla võtmed. 19 Kirjuta siis, mida sa oled näinud ja mis on ning mis sünnib pärast seda! 20 Nende seitsme taevatähe saladus, mida sa näed mu paremas käes, ja nende seitsme kuldlambijala saladus on see: seitse tähte on seitsme koguduse inglid ja seitse lambijalga on seitse kogudust. Johannese ilmutus 1 Efesose koguduse inglile kirjuta: Nõnda ütleb see, kes hoiab seitset tähte oma paremas käes, kes kõnnib seitsme kuldlambijala vahel: 2 Ma tean su tegusid ja vaevanägemist ja kannatlikkust ning et sa ei või sallida kurjasid ning et sa oled läbi katsunud need, kes ütlevad end olevat apostlid, kuid ei ole seda, ning leidnud nad olevat valelikud. 3 Sul on kannatlikkust ning sa oled talunud vaeva minu nime pärast ega ole ära väsinud. 4 Kuid mul on sinu vastu, et sa oled oma esimese armastuse maha jätnud. 5 Tuleta siis meelde, kust sa oled langenud, ja paranda meelt ning tee esimese armastuse tegusid! Muidu ma tulen su juurde ning lükkan su lambijala asemelt, kui sa ei paranda meelt. 6 Seda sa teed siiski õigesti, et vihkad nikolaiitide tegusid, mida vihkan minagi. 7 Kellel kõrv on, see kuulgu, mida Vaim ütleb kogudustele: Võitjale ma annan süüa elupuust, mis on Jumala paradiisis. Efesose koguduse ajalugu: Kuigi Perganom oli ametlik Aasia pealinn sellel ajal kui seda kirjutati, tänapäeva Türgi, siis Efesos oli tööstuse, raha ja tõelise võimu pealinn. See oli sadamalinn ja kõige mõjukam linn selle aja Aasias. Oma hiilgeaja tipis Uue Testaendi ajal võis linnas elada umbes inimest ning see oli impordi ja ekspordi kese Aasias. Efesos oli rikas linn ning samuti ka väga patune linn, palju nagu meie suurepärane linn Tallinn. Mõned õpetlased usuvad, et apostel Johannes ja Jeesuse ema Maarja peatusid samuti Efesoses. Kaks ja pool sajandit pärast seda kui Paulus tuli Efesosse, et jagada evangeeliumi, siis raekoda oli muudetud kirikuks ja hiljem oli seda kasutatud ka Efesose nõukojana, kus 431 pkr ametlikult vastu võeti õpetust sellest, et Jeesus oli nii täielikult inimene kui täielikult jumalik. Paulus tuli Efesosse Ap 18:19, kus ta arutles juutidega sünagoogides ning jättis Priskilla ja Akvila sinna, et jätkata seda tööd, mida ta oli alustanud. Ap 19 Paulus tuli tagasi Efesosse, kus ta kohtus mõningate kristlastega ja rääkides nendega Vaimu ristimisest, ei teadnud nad, millest ta räägib. Paul siis kõneles Püha Vaimu ristimisest, mis oli erinev Johannese ristimisest, milleks oli meeleparandus, Paulus pani käed nende uute usklike peale ning nad täideti Jumala Vaimuga, nad kõnelesid keeltes ja prohveteerisid. Paulus jäi Efesosse rohkem kui kaheks aastaks, siis jättis nad, et jätkata jutlustamist ning koguduste rajamist teistes piirkondades. Paulus kirjutas pika kirja Efesose kogudusele ja kirjast (Pauluse kiri efeslastele) võib aru saada, et see kogudus oli küps kogudus. Paulus jättis Timoteusi Efesosse olema pastoriks sealsele kogudusele nagu võime lugeda 1Timoteuse 1:3 Nüüd tagasi Ilmutuste raamatu juurde.. mõned asjad, mida tasub siin tähele panna, sest kõik, mis on Piiblis kirjas, on oluline märgata ja teada.. 1. Jeesus kirjutab seda kirja mitte kogudusele mitte Johannesele. Johannes on rohkem nagu kohtu stenograaf, kes kirjutab üles, et meie saaksime lugeda, mida Jeesus Johannesele kirjutamiseks dikteeris. 2. Need on sõna otseses mõttes kogudused, kellele need kirjad olid adresseeritud, reaalsetl funktsioneerivad kogudused sel ajal. 3. See on Jeesus, kes justkui teeb ülevaate kogudusest, nagu vaimuliku inventuuri, et soovitada kogudusele teatud asju ning noomida seal, kus kogudus on mööda pannud või eksib, et hoiatada kogudust ja tuua siis koguduseni tõotuse. 4. Igas selles kirjas tahame me näha seda, mis Jumalale meeldib ning mis Talle ei meeldi ning hoida nende asjade ligi, mis Talle meeldivad. Seal on hoiatus meie jaoks täna nii kogudusele kui meie isiklikule elule ning samuti tõotus. Johannese ilmutus 2:1 1 Efesose koguduse inglile kirjuta: Nõnda ütleb see, kes hoiab seitset tähte oma paremas

2 käes, kes kõnnib seitsme kuldlambijala vahel: Sõna ingel siin võib tõlgendada erinevat moodi. Üks neist võib tähendada inglit nagu Miikael või Gabriel, taevane olend ja teises mõttes võib sellest aru saada kui sõnumikandjat ning mõned tõlgendavad seda ka kui koguduse pastorit. Probleem pastori ideega on see, et igas muus kohas, kus sõna ingel on kasutatud, siis seal Johannes täpselt peabki silmas ja räägib taevasest olendist.. päris inglist. Jeesus kõneleb ingliga, kes on Efesose koguduse tegevuse ülevaataja. Nüüd mõtle selle peale hetkeks, et kui olid inglid koguduse üle varastel aegadel, kas on siis raske uskuda, et tänapäeval meie kaasaaegses maailmas, on samuti ingel vaatamas üle Vineyard Tallinna tegevuse? Läbi kogu Pühakirja me leiame, kudas inglid suhtlevad inimkonnaga, ja Piibel isegi kõneleb meile, et mõned on olnud inglitega ja nad isegi ei teadnud seda.. Hb 13:2 Kuula uuesti Jeesuse sõnu, Ta hoiab koguduse ingleid oma kätes ning ta kõnnib lambijalgade keskel, mis ongi kogudused. Jeesus just praegu kõnnib läbi meie koguduse vahekäikude, Tema lähedalolu on siinsamas! Mõned on öelnud noh, kogudus lihtsalt ei ole minu jaoks. Sellest on kahju, sest tundub, et see on just Jeesuse asi ja ta on just täna kõndimas läbi koguduste. Johannese ilmutus 2:2-3 2 Ma tean su tegusid ja vaevanägemist ja kannatlikkust ning et sa ei või sallida kurjasid ning et sa oled läbi katsunud need, kes ütlevad end olevat apostlid, kuid ei ole seda, ning leidnud nad olevat valelikud. 3 Sul on kannatlikkust ning sa oled talunud vaeva minu nime pärast ega ole ära väsinud. Efeslaste kogudus oli raskelt tööd tegev kogudus. Sõnad, mida siin kasutatakse, tööd, vaev ning kannatlik vastupidavus räägivad kogudusega, kes ei kartnud olla osa Jumala Kuningriigi üle ehitamisest kuni ülekurnatuseni välja. Kui sa kunagi vaatad edukate inimeste elu, siis märkad, et neil peaaegu alati on midagi ühist, väga kindle tööeetika, nad ärkavad vara ja lähevad hilja magama, nad pidevalt otsivad võimalusi, kuidas parandada ning täiustada seda, mille kallal nad töötavad ning väsimatult teevad tööd kuni vajalik tehtud saab. Metodisti koguduse rajaja John Wesley kohta on öeldud, et ta reisis rohkem kui miili, kirjutas enam kui 400 raamatut, jutlustas rohkem kui jutlust ning 85 aasta vanuselt oli ta öelnud, et ta ei ole rahul sellega, et ta peab nii hilja ärkama, kuna ta on hakanud kergemini väsima, ja ta ärkas kell 5 hommikul Jeesus kiitis Efesose kogudust nende väsimatu töö tõttu evangeeliumi heaks ning kogudus oli kasvamas, seega nad pidid olema seotud paljude erinevate tegevustega oma teenistuses.. me teame, et väikegrupid või kodugrupid olid osa koguduse dünaamikast, sest Paulus rääkis sellest mitmeid kordi, kui ta jutlustas inimeste kodudes. Kogudusena täna Jumal kiidab neid, kes teevad tööd, et ehitada Kuningriiki. Jeesus ei ole rahul hooletu, laisa koguduse ja inimestega. Meie koguduse visioon ja mission on ARMASTADA JUMALAT, ARMASTADA INIMESI ja TEENIDA LINNA. Seda saab teha vaid siis kui kõik me tegutseme teenimises koos. Kogudus kuulub Jeesusele mitte pastorile või vanematele, kogudus saab alati kuuluma Jeesusele kuna Tema ongi koguduse pea. Ma lugesin alles hiljuti uurimust, mis ütles, et 20% kogudusest teeb ja maksab 80% koguduse töö eest, teine 20% kogudusest teeb ja maksab 20% eest, mis jätab 60% kogudusest üle, kes ei tee mitte midagi. See ei saa olla Vineyard Tallinn, et mõned meist teevad suurema osa tööst ning annetustest ja enamus istuvad rahulikult ja naudivad me igatseme luua sellist paika, kus igaüks saab leida oma koha, et olla aktiivne ja tegutseda. Kui sa näed midagi, mis vajab saada tehtud või alustatud või on sul ideid, kuidas paranada meie üldist efektiivsust, siis võta initsiatiivi ja alusta midagi! Jeesus samuti kiitis kogudust selle võime eest läbi katsuda jutlustajaid ning apostleid, et saada teada, kas nad olid Jumalast või mitte ning nad olid võimelised kaitsma kogudust valede doktriinide eest. See on samuti veel oluline ka meie jaoks täna, teada, et mitte igaüks, kes kutsub Jeesust Issandaks, ei ole Jumalast. Paulus hoiatas Efesose kogudust Apostlite tegude raamatus, et olla tähelepanelik inimeste suhtes, kes tulevad ning püüavad õpetada valesid õpetusi. See on samuti tõsi ka tänapäeval, et meie kogudusena peame teadma, mida Piibel räägib ning kuidas käsitleda Tõe Sõna, et olla võimelised kaitsma oma usku ning pöörduda ära valeõpetajatest.

3 Piibel räägib meile, et isegi Jumala valitud võivad saata petetud: Matteuse 24:24 24 sest tõuseb valemessiaid ja valeprohveteid ja need pakuvad suuri tunnustähti ja imesid, et kui võimalik, eksitada ka valituid. Üks kogudusevanemate iseloomu omadusi koguduses on võime kaitsta tõde ja osata kaitsta kogudust valedkotriinide, kogemuste ja õpetuste eest. Jeesus samuti kiitis kogust, et ta pidas vastu kannatlikult ja ei jäänud kurnatuks. Efesoses oli paganate kummardamist kõikjal. Artemise temple oli sel ajal üks seitsmest maailmaimest. Templi juures olid temple prostituudid, kelle töö oli see, et kui inimesed tulid ülistama, siis sel ajal kui inimesed ülistasid ning andsid templile, nendega seksida. See oli kultuuri nii sügavale sisse imbunud, et inimeste jaoks äkki sellest loobuda, loobuda elustiilist, mis oli ekstravagantne ja tääis seksuaalset perverssust ning ülistada vaid üht Jumalat ning nimetada Teda tõeliseks Jumalaks, tõi kaasa tagakiusamist nagu tooks ka täna. Jeesus kiitis kogudust ning selle inimesi, et nad ei kukkunud sellesse kultuurilõksu, tuues seda vabanduseks kõige tegemiseks, mida nad teha tahtsid. Täna Jeesus kiidab neid, kes hoolimata sellest, et ei ole kerge ning kelle üle heidetakse nalja, siis nende põlved ei nõtku suvalise kultuuriga ja nad jäävad tõeliseks Ühe Võimsa Jumala ülistajateks. Johannese ilmutus 2:4-5 4 Kuid mul on sinu vastu, et sa oled oma esimese armastuse maha jätnud. 5 Tuleta siis meelde, kust sa oled langenud, ja paranda meelt ning tee esimese armastuse tegusid! Muidu ma tulen su juurde ning lükkan su lambijala asemelt, kui sa ei paranda meelt. Jeesus nüüd manitseb või tahab korrigeerida kogudust. Kõigi nende õigete asjade seas, mida nad tegid, oli kaduma läinud kõige olulisem asi.. nende esimene armastus! Jumal on armukade Jumal ning Ta ei tolereeri meie eludes seda, et oleme täis muid asju, mis on meile olulisemad kui Tema. Igas koguduses igal ajal ja ükskõik kelle meie eludes, me võime teha kõiki neid õigeid asju ning ikkagi kõndida eemale oma esimesest armastusest. Kuidas saab olla, et õigete asjade tegemisest ning õigete doktriinide omamistest hoolimata võime kaotada oma esimese armastuse? See on lihtne.. mis on kõigi meie õigete doktriinide ja õigete tegude motivatsioon? Kas see tuleb suhtumisest, et meie oleme NEED ÕIGED ja teised ei ole nii head? Kas me tgeelikult võime olla tegemas asju sellise motivatsiooniga, mis baseerub rohkem MINU TEGEVUSES ja selles kui hästi ma Jumalat tunnen? Ära unusta, et see kogudus oli sündinud ärkamisest. See on kogudus, kus on kirjas, et erilised imed sündisid läbi apostel Pauluse. Kui talle toodi vaid taskurätik selleks, et ta võiks oma käed panna sellele ja see viidi tagasi haigete juurde, ning nad said terveks, see on koht, millest kirjutati, et kogu Aasia kuulis evangeeliumi, ja koht, kus maagiliste kunstide ja nõiaraamatud hõbetüki väärtuses põletati päevapalka.. või mitmed miljonid dollarit. Esimese armastuse kaotamine on midagi, millega me kõik peame ettevaatlikud olema. See võib juhtuda kõigiga meist ning see võib juhtuda mitmeid kordi meie elus. Esimese armastuse kaotamine on lihtsalt Jeesuse juurest eemale kõndimine, kes peaks oleme meie peamine põhjus, miks me üldse midagi teeme. Kas sa mäletad, kui sa esimest korda tulid Kristuse juurde, kui kogudus ei olnud lihstalt koorem või kohustus või lihtsalt vaimulik distsipliin? Kas sa mäletad, millal lugesid oma Piiblit ja see polnud mitte ülesanne vaid rõõm! Tuleta meelde, millal sa esimest korda nägid kadunuid ning mõistsid, et just sina olid üks neist ja sa olid nous ükskõik mida tegema, et peatada inimesi põrgusse minemast? Kas sa mäletad kui ülistus oli midagi muud kui muusika ja see oli aeg, kus sa võisid olla intiimses läheduses Jumalaga ning tunda tema ligiolu nii lähedal? Jeesus hoiatab Efesose kogudust ning ta hoiatab ka meid täna, et me võime kukkuda suurelt, kui Tema enam ei ole meie esimene armastus ning ta kutsub meid üles meelt parandama, mis tähendab, et me mitte lihtsalt ei lõpeta millegi tegemist vaid alustame millegi muu tegemist. Mida me peaksime tegema hakkama? Esimesed asjad, mida me varem tegime, kui me alguses armusime Jeesusesse ning mõistsime, et tegelikult Tema armastas meid enne.

4 Ja siis Jeesus hoiatab meid, et kui me ei tee seda, siis me jõuame kohta, kus Tema kui koguduse pea võtab lambijala ära oma kohalt.. paik, ilma Jumala ligioluta.. iikabod! (au on lahkunud, 1Sa 21) Johannese ilmutus 2:6 7 6 Seda sa teed siiski õigesti, et vihkad nikolaiitide tegusid, mida vihkan minagi. 7 Kellel kõrv on, see kuulgu, mida Vaim ütleb kogudustele: Võitjale ma annan süüa elupuust, mis on Jumala paradiisis. Jeesus siis taas kiidab kogudust, sest nad vihkasid nikolaiitide tegusid, mida Jumal samuti vihkas. Nikolaiidid olid sekt, mis kasvas välja varakoguduse aegadel. Nad olid Nicolase järgijad, kes mõningade spekulatsioonide kohaselt oli üks esimesest seitsemst diakonist, keda mainitakse Apostlite tgeudes 6:5-6. Peamine mõte siin on, et nikolaiidid kasutasid oma vabadust Kristuses, et elada nii nagu nad tahtsid kogu selles seksuaalses perverssuses, üks uskumas oli, et selleks, et olla tõeliselt vaba maailma kiusatustest, siis pidid neile järgi andma. Teine aspekt nikolaiitidest on midagi, mis me leiame nende nime tähendusest. Sõna otseses mõttes see nimi tähendab inimeste vallutajat. Mida nikolaiidid tegid oli see, et nad tahtsid ranget kontrolli inimeste elude üle, millal ja mida nad tegid. Juhid oleksid siis inimeste vallutajad ja võisid prkatiseerida äärmuslikku kontrolli. Tänapäeval millal iganes koguduse juhtimine on pigem juhtide teenimine ja juhtide poolt inimeste teenimine, siis nad on samuti sellesse lõksu langemise ohus. Kus sa leiad okultse või kultuseliku sarnase tegevuse, siis võid alati leda äärmuslikku kontrolli inimeste elude üle ning seksuaalset perverssust. See kiri, mida Jeesus kirjutas Efesose kogudusele ei ole vaid kogudusele sel ajal vaid Sõna ütled, et kõik, kellel kõrvad on, need kuulgu. Tõotus on antud meile, et kui me hoiame tõde ja tuleme läbi, siis me saame süüa elupuust, mis on Jumala paradiisis! Küsimused meile mõtlemiseks ja vastamiseks: 1. Kas ma olen selle 20% seas, mis teeb 80% või 60% sees, kes teeb peaaegu, et midagi? Ja kui nii, siis mida saan ma teha, et olla Kuningriigi teenimises aktiivsem? 2. Kuskohas oma elus olen ma lasknud kultuuril, milles elan, mõjutada seda viisi, kuidas ma elan oma elu Jumalas? Positiivselt või negatiivselt? 3. Kas Kristus on ikka veel minu esimene armatus? Kuidas ma seda kindlaks saan teha? Või kas ma pean meelt parandama ja minema tagasi ja hakkama tegema asju, mida tegin varem, kui olin armunud? 7 Letters to the 7 Churches - Ephesus Revelation 1: When I saw him, I fell at his feet as though dead. But he laid his right hand on me, saying, "Fear not, I am the first and the last, 18and the living one I died, and behold I am alive forevermore, and I have the keys of Death and Hades. 19 Write therefore the things that you have seen, those that are and those that are to take place after this. 20As for the mystery of the seven stars that you saw in my right hand, and the seven golden lampstands, the seven stars are the angels of the seven churches, and the seven lampstands are the seven churches. Revelation 2: "To the angel of the church in Ephesus write: 'The words of him who holds the seven stars in his right hand, who walks among the seven golden lampstands. 2 "'I know your works, your toil and your patient endurance, and how you cannot bear with those who are evil, but have tested those who call themselves apostles and are not, and found them to be false. 3I know you are enduring patiently and bearing up for my name s sake, and you have not grown weary. 4But I have this against you, that you have abandoned the love you had at first. 5Remember therefore from where you have fallen; repent, and do the works you did at first. If not, I will come to you and remove your lampstand from its place, unless you repent. 6Yet this you have: you hate the works of the Nicolaitans, which I also hate. 7 He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. To the one who conquers I will grant to eat of the tree of life, which is in the paradise of God.' History of the church at Ephesus: Although Pergamum was the official capitol of Asia at the time of this writing, present day Turkey, Ephesus was the capitol of industry, money, and true power. It was a port city and the most influential city of its day in Asia.

5 At the height of its importance in NT times the city would have had some 250,000 people living there and was the export and import hub for Asia. Ephesus was a wealthy city and also a very sinful city, much like our great city of Tallinn. Some scholars believe that the Apostle John and Mary the mother of Jesus may have settled in Ephesus. Two and a half centuries after Paul came to Ephesus to preach the gospel the town hall was converted into a church and later used by the counsel of Ephesus in 431 AD formally accepting the teaching that Jesus was both fully human and fully divine. Paul came to Ephesus in Acts 18:19 where he reasoned with the Jews in the Synagogues and left Priscilla and Aquilla there to continue the work he had started. In Acts 19 Paul came back to Ephesus where when meeting with some Christians and talking with them about the baptism of the Spirit they did not know what Paul was talking about. Paul then talked about the Holy Spirits baptism which was separate from the baptism of John s which was repentance, Paul laid hands on these new believers and they were filled with Spirit of God, they spoke in tongues and prophesied. Paul stayed in Ephesus for more than 2 years, then left them to continue preaching and planting in other regions. Paul wrote a long letter to the church at Ephesus and from the letter we read, the book of Ephesus, we understand that this church was a mature church. Paul left Timothy in Ephesus to pastor the church there we read that in 1 Timothy 1:3. Now back to Revelation a few things we want to notice here because everything in the bible is important to notice and is important for us to know 1. Jesus is writing this letter to the church not John. John is more of a court stenographer here writing down for us to read what Jesus was dictating to John to write. 2. These are literal churches that these letters are addressing, actual functioning churches at that time. 3. It is Jesus who is kind of taking an overview of the church a spiritual inventory of sorts to commend the church in certain things and to reprimand where the church is wrong or off the mark, to warn the church and then to bring a promise to the church. 4. In each of these letters we want to see what God likes, what He does not like and stick to the things He likes! There is warning for us today in our church and in our personal life, and a promise as well. Revelation 2:1 "To the angel of the church in Ephesus write: 'The words of him who holds the seven stars in his right hand, who walks among the seven golden lampstands. The word here angel can be interpreted in a few ways. One it can mean Angel, like Michael or Gabriel a heavenly being, and the other can be understood as messenger and some have interpreted it to mean pastor of the church. The problem with the pastor idea is that in every other time the word angel is being used here John is specifically talking about a heavenly being an actual angel. Jesus is speaking to the Angel that is overseeing the activity of the church at Ephesus. Now think about this for a moment that if there were angels over churches back in the early church days, is it hard to believe that today in our modern world that we too have an angel overseeing the activity of Vineyard Tallinn? All across scripture we find angels interacting with mankind, and the bible even tells us that some have been with angels and they did not even know it Hebrews 13:2. Listen again to the words of Jesus, He holds the Angels of the churches in his hands and he walks among the lampstands which are the churches. Jesus right now is walking through the aisles of our church, His presence is here! Some have said, well, church just is not my thing. That is too bad because it seems to be Jesus thing and He is presently walking among the churches today! Revelation 2:2 3 "'I know your works, your toil and your patient endurance, and how you cannot bear with those who are evil, but have tested those who call themselves apostles and are not, and found them to be false. 3 I know you are enduring patiently and bearing up for my name s sake, and you have not grown weary. The Ephesian church was a hard working church. The words being used here, works, toil and patient endurance speak to a church that was not afraid to get involved with building the Kingdom of God to the point of exhaustion.

6 If you ever look at the life of a successful person you will notice that they almost always have one thing in common, a very diligent work ethic, they get up early and go to bed late, they are constantly looking for ways to improve whatever they are engaged with and will work tirelessly until the job gets done. The founder of the Methodist church John Wesley is said to have traveled more than 250,000 miles, wrote more than 400 books, preached more than 40,000 messages and at the age of 85 it is said that he was not happy that he had to get up so late because of how tired he was, he got up at 5AM Jesus commended the Ephesian church on their tireless work for the gospel as the church grew they must have been engaged in many ministry activities we know that small groups or house groups were part of the churches dynamic because Paul had said many times the he preached in peoples homes. As a church today God commends those who do work to build the Kingdom. Jesus is not happy with sloppy, lazy churches or people. The vision and mission of our church is to LOVE GOD, LOVE PEOPLE and to SERVE THE CITY. This can only be done as each of us engage in ministry together. The church belongs to Jesus not to the pastor or elders, the church will always belong to Jesus as He is the head of the church. I read a survey recently that said, 20% of the church does and pays for 80% of the work of the church, another 20% of the church does and pays for 20% which leaves 60% of the church doing basically nothing. This cannot be with Vineyard Tallinn that a few do most of the work and the giving and the majority sit back and enjoy we desire to create the kind of place where everyone can find their place to be active and take action. If you see something that needs to get done or started or if you have ideas that would improve our overall effectiveness then take initiative and start something! Jesus also commended the church for its ability to test preachers and apostles to find out if they were from God or not and they were able to defend the church, protect the church from false doctrine. This is still important for us today, to know that not everyone who calls Jesus Lord comes from God. Paul had warned the church at Ephesus in the book Acts to beware of people who would come in and try to teach false doctrine. This is still true today that we as a church need to know what the bible says, and how to handle the Word of Truth to be able to defend the faith and turn away false teachers. The bible tells us that even the very elect of God can be deceived: Matthew 24:24 For false christs and false prophets will arise and perform great signs and wonders, so as to lead astray, if possible, even the elect. One of the characteristics of an elder in the church is to be able to defend the truth and to be able to protect the church from false doctrines, experiences and teachings. Jesus also commended the church for enduring patiently and not growing weary. In Ephesus pagan worship was everywhere. The Temple to Artemis was at that time one of the 7 wonders of the world. Within the temple were temple prostitutes whose job it was as people came to worship to have sex with people as they worshiped and gave at the temple. This was so engrained in the culture that for people to all of a sudden give that up, give up a lifestyle that was extravagant and full of sexual perversion and to worship only 1 God and call Him the true God brought on persecution as it would today. Jesus commended the church and its people for not falling into the trap of culture as an excuse for doing whatever you want to do. Today Jesus commends those who although its not easy and can and will be made fun of will not bow our knee to the culture of whatever, to stay true to the worship of the One Great God! Revelation 2:4-5 But I have this against you, that you have abandoned the love you had at first. 5 Remember

7 therefore from where you have fallen; repent, and do the works you did at first. If not, I will come to you and remove your lampstand from its place, unless you repent. Jesus now rebukes or brings correction to the church. For all the right things that they were doing that had lost the most important thing their first love! God is a jealous God and He will not tolerate our lives that are full of other things that are more important that He. In any church and at any time and in any of our lives we can be doing all the right things and still walk away from our first love. How can that be that from doing all the right things and having all the right doctrine we could lose our first love? Its simple what is the motivation for all of our right doctrine and right deeds? Is it from the attitude that we are THE RIGHT ONES and the rest are no good? Can we actually be doing things from a motivation that is based more on MY PERFORMANCE and on the outflow of my knowing God? Remember this is a church that was born out of revival. This is a church where it is written that special miracles were done by the apostle Paul where handkerchiefs were brought to him to simply lay his hands on them and being brought back to the sick people were healed, this is the place where from here its written that all of Asia heard the gospel, and the place where books on witchcraft and magic arts were burned to the cost of 50,000 pieces of silver 50,000 days wages or several million dollars. Losing our first love is something we all have to be careful for. It can happen to any of us and can happen even several times in our lives. Losing your first love is simply walking away from Jesus as our primary reason for doing anything. Do you remember when you first came to Christ, when church was not a drag or a chore or just a spiritual discipline? Do you remember when reading your bible was not a task but a joy! Remember when you first saw the lost and realized that you were one of them and you were willing to do anything do stop people from going to hell? Do you remember when worship was more than music and it was the time when you could be intimate with God and just feel His presence close? Jesus warns that church in Ephesus and He warns us today that we can fall a long way from Him being our first love and He calls us to repent which means not to just stop doing something but to start doing something too. What are we to start doing? The first things we used to do when we first fell in love with Jesus and realized that He actually first loved us. And then Jesus warns us that if we do not do this that we are in a place where He the head of the church would remove the lampstand from its place a place without the presence of God Ichabod! Revelation 1:6-7 Yet this you have: you hate the works of the Nicolaitans, which I also hate. 7 He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. To the one who conquers I will grant to eat of the tree of life, which is in the paradise of God.' Jesus then commends the church again because they hated the works of the Nicolaitans which God also hated. The Nicolaitans were a sect that grew up out during the time of the early church. They were followers of Nicolas which some speculate was one of the first 7 deacons mentioned in Acts 6:5&6. The main thought here is that the Nicolaitans used their freedom in Christ to live as they wanted in all sexual perversion, one belief was held that in order to truly be free from all the temptation of the world you had to indulge in it. Another aspect of Nicolaitans was something we find in the meaning of the name. Literally the name means conqueror of the people. What the Nicolaitans did was to have strict controls over peoples lives, what they did, when they did it. The leaders would be conquerors of the people and would exercise extreme control. In our day whenever leadership in a church is more about serving the leader and the leader serving the people they are in jeopardy of falling into this trap. Where you find occult or cult like practices you will always find extreme control over peoples lives and sexual perversion. This letter that Jesus wrote to the church at Ephesus was not only for the church at that time but as the scripture says to anyone who has an ear to hear.

8 The promise is given to us that if we hold on to the truth and overcome we get to eat of the tree of life which is in the paradise of God! Questions for us to think about and Answer: 1. Am I among the 20% doing 80% or among the 60% doing close to nothing? And if so what can I do to be more active in ministry for the Kingdom? 2. Where in my life have I let the culture I live in to influence the way I live my life for Christ? Positive or negative? 3. Is Christ really still my first love? How do I qualify that? Or do I need to repent and go back to doing the first things I used to do when I was in love?

REVELATION OBSERVATION STUDY SERIES Revelation 2:1-7 Jesus Writes to the Church in Ephesus

REVELATION OBSERVATION STUDY SERIES Revelation 2:1-7 Jesus Writes to the Church in Ephesus REVELATION OBSERVATION STUDY SERIES Revelation 2:1-7 Jesus Writes to the Church in Ephesus Revelation 2-3 records Jesus, Himself, talking directly to the churches, telling us what He is pleased with and

More information

Importance of Christian Teaching

Importance of Christian Teaching 26 LESSON 2 Importance of Christian Teaching In Lesson 1 we studied about Christian teaching as a ministry. We discussed the difference between teaching, preaching, and testifying. We also learned that

More information

Love Letters to a Bride

Love Letters to a Bride John 20:30 31 Jesus performed many other signs in the presence of his disciples, which are not recorded in this book. But these are written that you may believe that Jesus is the Messiah, the Son of God,

More information

The Church of Jesus Christ in Former Times

The Church of Jesus Christ in Former Times The Church of Jesus Christ in Former Times Chapter 16 Some Features That Identify the Church of Jesus Christ We believe in the same organization that existed in the Primitive Church, namely, apostles,

More information

Are You a Member of the Church You Can Read About in the Bible?

Are You a Member of the Church You Can Read About in the Bible? CHURCH Are you a Member of the Church You Can Read About in the Bible 1 Are You a Member of the Church You Can Read About in the Bible? A RE YOU A MEMBER OF THE CHURCH YOU CAN READ ABOUT IN THE BIBLE?

More information

Being Part of the Church Lesson 2: Scripture

Being Part of the Church Lesson 2: Scripture Being Part of the Church Lesson 2: Scripture Notes for the leader: This is the second in a series of lessons about "Being Part of the Church." Everyone involved in prison ministry understands that the

More information

Course Name: [ Christianity 101 ] Lesson Seven: [ Filled Up for Service ]

Course Name: [ Christianity 101 ] Lesson Seven: [ Filled Up for Service ] Course Name: [ Christianity 101 ] Lesson Seven: [ Filled Up for Service ] Back in the day when most gas stations served customers personally, there was an expression commonly heard around the pump: Fill

More information

UNITED METHODIST CHURCH UPPER ARLINGTON, OHIO

UNITED METHODIST CHURCH UPPER ARLINGTON, OHIO FreeChristianWritings.com TOPIC A9 PROMISES OF JESUS BY RON FOSTER Lay Member RIVERSIDE UNITED METHODIST CHURCH UPPER ARLINGTON, OHIO PROMISES OF JESUS All Scripture quotations are taken from The Life

More information

International Bible Lessons Commentary Acts 8:9-25

International Bible Lessons Commentary Acts 8:9-25 International Bible Lessons Commentary Acts 8:9-25 New Revised Standard Version International Bible Lessons Sunday, October 4, 2015 L.G. Parkhurst, Jr. The International Bible Lesson (Uniform Sunday School

More information

Series 1986, SE Edition 2011 Lesson 10 The Doctrine Of The New Birth

Series 1986, SE Edition 2011 Lesson 10 The Doctrine Of The New Birth GREAT DOCTRINES OF THE BIBLE (Special English Edition) Prepared by William S.H. Piper, D.D. For Rogma International Inc. (All Scripture quotations from the KJV of the Bible) Copyright 1989 by Rogma International,

More information

REVELATION 2:1 7 (NASB95) 1 TO THE ANGEL OF THE CHURCH IN EPHESUS WRITE: THE ONE WHO HOLDS THE SEVEN STARS IN HIS RIGHT HAND, THE ONE WHO WALKS AMONG

REVELATION 2:1 7 (NASB95) 1 TO THE ANGEL OF THE CHURCH IN EPHESUS WRITE: THE ONE WHO HOLDS THE SEVEN STARS IN HIS RIGHT HAND, THE ONE WHO WALKS AMONG EPHESUS Rev 2:1-7 REVELATION 2:1 7 (NASB95) 1 TO THE ANGEL OF THE CHURCH IN EPHESUS WRITE: THE ONE WHO HOLDS THE SEVEN STARS IN HIS RIGHT HAND, THE ONE WHO WALKS AMONG THE SEVEN GOLDEN LAMPSTANDS, SAYS

More information

Just for Starters in Simple English. Six Studies

Just for Starters in Simple English. Six Studies A free resource from Friends International 1 Just for Starters in Simple English Six Studies Contents: Trusting in God Living God s Way Listening to God Guided by God Meeting with God s family Meeting

More information

THE LETTER TO THE CHURCH IN EPHESUS (Rev. 2:1-7)

THE LETTER TO THE CHURCH IN EPHESUS (Rev. 2:1-7) Read Revelation 2:1-7 (NIV) THE LETTER TO THE CHURCH IN EPHESUS (Rev. 2:1-7) Just as Paul's epistles, although addressed to individual churches, are intended for the entire church, so these seven messages

More information

1 Way. to Freedom. Bible Studies on Paul s letter to the Galatians

1 Way. to Freedom. Bible Studies on Paul s letter to the Galatians 1 Way to Freedom Bible Studies on Paul s letter to the Galatians Contents Introduction page 2 Study 1: A Clear And Present Danger page 3 Study 2 Defending The Faith page 5 Study 3 Faith + Anything = Nothing

More information

KNOW WHAT YOU BELIEVE

KNOW WHAT YOU BELIEVE The Holy Spirit is NOT a Ghost He is God 1 Now a man named Ananias, together with his wife Sapphira, also sold a piece of property. 2 With his wife s full knowledge he kept back part of the money for himself,

More information

Churches Preach the Word

Churches Preach the Word LESSON 3 Churches Preach the Word The Word of God is given a place of preeminence or honor in churches that recognize its authority. Pastors of these churches faithfully preach the message of God s Word

More information

Foundations for Christian Growth The Baptism of the Holy Spirit Ken Birks, Teacher

Foundations for Christian Growth The Baptism of the Holy Spirit Ken Birks, Teacher I. Introductory Remarks. Foundations for Christian Growth The Baptism of the Holy Spirit Ken Birks, Teacher The Baptism of the Holy Spirit is one of more fascinating subjects in the New Testament. It was

More information

Luke 4:14-44 Jesus Taught and Healed

Luke 4:14-44 Jesus Taught and Healed Luke 4:14-44 Jesus Taught and Healed Have you ever gone back to your hometown and it was not the same. Maybe you went to college and then got a job in the big city Nazareth was Jesus hometown. A short

More information

Chapters 52 - Gifts of the Holy Spirit (General Questions)

Chapters 52 - Gifts of the Holy Spirit (General Questions) Chapters 52 - Gifts of the Holy Spirit (General Questions) 1. Introduction. A. Study today Chapters 52 of Wayne Grudem's Systematic Theology Gifts of the Holy Spirit 1. (1). Context: The Doctrine of the

More information

Overcome the Barriers

Overcome the Barriers Lesson 6 Overcome the Barriers The apostle Paul was in prison. He could no longer preach the good news of Christ. He was no longer free to minister to people s needs. He, whose desire was to speak about

More information

Kingdom Authority. Seated with Christ Jesus in Heavenly Places

Kingdom Authority. Seated with Christ Jesus in Heavenly Places Kingdom Authority Seated with Christ Jesus in Heavenly Places The Fall and Spiritual Hierarchy The Fall Genesis 3 Prince of the Power of the Air Satan Ephesians 2:2 in which you once walked according to

More information

Introduction. My Verdict Walk Through. Getting a glimpse of Jesus.

Introduction. My Verdict Walk Through. Getting a glimpse of Jesus. Introduction. My Verdict Walk Through. Getting a glimpse of Jesus. Need:! What we re going to talk about tonight is God giving the churches a glimpse of Jesus so that they will stay faithful to Him through

More information

WELCOME TO GOD S FAMILY

WELCOME TO GOD S FAMILY WELCOME TO GOD S FAMILY To all who received him, to those who believed in his name, he gave the right to become children of God children born not of natural descent, nor of human decision or a husband

More information

Jesus, the Healer and Baptizer

Jesus, the Healer and Baptizer 92 Who Jesus Is LESSON 7 Jesus, the Healer and Baptizer You have studied many things about Jesus already! You have learned that He is the promised Messiah, the Son of God, the Son of Man, the Word of God,

More information

Small Group Leaders Notes Revelation 2:1-7 - Ephesus

Small Group Leaders Notes Revelation 2:1-7 - Ephesus Small Group Leaders Notes Revelation 2:1-7 - Ephesus Context Revelation Chapter 1 - The letters to the churches are linked to chapter 1 because each letter starts with a brief description of Jesus which

More information

Do the Works You Did At First!!! Allan L. Nemer From the Blog A Servant s View

Do the Works You Did At First!!! Allan L. Nemer From the Blog A Servant s View Do the Works You Did At First!!! Allan L. Nemer From the Blog A Servant s View http://allannemer.wordpress.com Do the Works You Did At First!-Part 1 1 A multi-part teaching on the letter to the congregation

More information

THE CHURCH OF EPHESUS REVELATION 2

THE CHURCH OF EPHESUS REVELATION 2 THE CHURCH OF EPHESUS REVELATION 2 Text: Introduction: Ephesus was a large important city on the west coast of Asia Minor where the apostle Paul founded a church. A number of factors contributed to the

More information

2. JESUS IS YOUR ELDER BROTHER COMMENTS ON THE LESSON EXPLANATION OF TERMS USED IN THIS LESSON

2. JESUS IS YOUR ELDER BROTHER COMMENTS ON THE LESSON EXPLANATION OF TERMS USED IN THIS LESSON Lesson Number Two Jesus is Your elder Brother. Page 1 2. JESUS IS YOUR ELDER BROTHER COMMENTS ON THE LESSON The purpose of this lesson is to point out that Jesus is loved and respected by many people.

More information

Basic Bible Doctrine Study Series Session 1 Salvation and Eternal Security

Basic Bible Doctrine Study Series Session 1 Salvation and Eternal Security Basic Bible Doctrine Study Series Session 1 Salvation and Eternal Security The idea for this study began a long time ago. Regardless of denomination, many, if not most Christians base what they believe

More information

The Gifts of the Spirit

The Gifts of the Spirit Easy Reading Edition Date 8 The Gifts of the Spirit February 18 24 SABBATH FEBRUARY 18 READ FOR THIS WEEK S LESSON: 1 Corinthians 12:4 7, 11; Ephesians 4:7; 1 Corinthians 12:14 31; Romans 12:3 8; 1 John

More information

Laying On of Hands. Table of Contents

Laying On of Hands. Table of Contents Table of Contents Introduction 1 Scriptures For the Laying On of Hands 1 Introduction The Lord s Children Fellowship church has instituted the laying on of hands as a rite of the church along with baptism

More information

The Lecture Hall of Tyrannus

The Lecture Hall of Tyrannus The Lecture Hall of Tyrannus Text: Acts 19: 1 10 (ESV) And it happened that while Apollos was at Corinth, Paul passed through the inland 1 country and came to Ephesus. There he found some disciples. 2

More information

Ten Days of Prayer before Pentecost

Ten Days of Prayer before Pentecost Ten Days of Prayer before Pentecost The Story of Pentecost After Jesus rose from the dead, he was seen by many people and he proved that he was alive! He stayed with his followers for 40 days and talked

More information

Christadelphian Bible Mission The Acts of the Apostles

Christadelphian Bible Mission The Acts of the Apostles Christadelphian Bible Mission The Acts of the Apostles Please begin by reading - Acts Chapter 5 Questions - Acts Chapter 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 Ananias and Sapphira gave money to the Apostles. They

More information

RIGHTLY DIVIDING THE WORD By Pastor Larry Smith

RIGHTLY DIVIDING THE WORD By Pastor Larry Smith 1 John 17:17 I. The WORD is truth RIGHTLY DIVIDING THE WORD By Pastor Larry Smith The WORD of God (The Authority of The WORD) John 4:23-24 I. Must worship in Spirit and in Truth II. Must have both to be

More information

INTERNATIONAL TRAINING AND EQUIPPING MINISTRIES Institute in the Foundations of Church Leadership Dr. Steve Van Horn

INTERNATIONAL TRAINING AND EQUIPPING MINISTRIES Institute in the Foundations of Church Leadership Dr. Steve Van Horn INTERNATIONAL TRAINING AND EQUIPPING MINISTRIES Institute in the Foundations of Church Leadership Dr. Steve Van Horn REVIEW OF THE BASIC AND ADVANCED SEMINARS Church Growth Lecture 1 INTRODUCTION International

More information

Gifts Of The Holy Spirit 2 New Testament Study

Gifts Of The Holy Spirit 2 New Testament Study Gifts Of The Holy Spirit 2 New Testament Study In this study we will examine the Holy Spirit in the New Testament. PART I Miraculous Gifts I Corinthians 12:8-10 The types of miraculous gifts are specifically

More information

THEME: We need to come to Jesus with hearts of wonder and worship.

THEME: We need to come to Jesus with hearts of wonder and worship. Devotion NT226 CHILDREN S DEVOTIONS FOR THE WEEK OF: LESSON TITLE: Rejection at Nazareth THEME: We need to come to Jesus with hearts of wonder and worship. SCRIPTURE: Mark 6:1-6 Dear Parents Welcome to

More information

7. THE HOLY SPIRIT IS YOUR CONSTANT COMPANION COMMENTS ON THE LESSON

7. THE HOLY SPIRIT IS YOUR CONSTANT COMPANION COMMENTS ON THE LESSON Lesson Number Seven The Holy Spirit is your constant Companion Page 1. 7. THE HOLY SPIRIT IS YOUR CONSTANT COMPANION COMMENTS ON THE LESSON This lesson is designed (1) to point out that the Holy Spirit

More information

1 2014, Reverend Steve Carlson Tabernacle Baptist Church West National Avenue West Allis, Wisconsin

1 2014, Reverend Steve Carlson Tabernacle Baptist Church West National Avenue West Allis, Wisconsin The Spirit of Truth March 23, 2014 John 16:5-15 I. Introduction For 3 years Jesus had been with the men He had personally called to be His disciples. During those years He had taught them about God and

More information

Paul's Work in Ephesus

Paul's Work in Ephesus GOSPEL STORY CURRICULUM LESSON 55 Paul's Work in Ephesus ACTS 19:1 12 BIBLE TRUTH THE MESSAGE OF THE GOSPEL MUST BE PROCLAIMED AND PRESERVED l e s s o n snapshot 1. OPENING ACTIVITY AND INTRODUCTION....

More information

5Salvation. 50 W e B e l i e v e LESSON

5Salvation. 50 W e B e l i e v e LESSON 50 W e B e l i e v e LESSON 5Salvation I was sitting in her little house when 95-year-old Amelia told me how she came to accept Jesus as her Savior. Many years before she had stood at the doorway of a

More information

THEME: Jesus is in control of every situation.

THEME: Jesus is in control of every situation. Devotion NT247 CHILDREN S DEVOTIONS FOR THE WEEK OF: LESSON TITLE: Jesus Raises Lazarus THEME: Jesus is in control of every situation. SCRIPTURE: John 11:1-44 Dear Parents Welcome to Bible Time for Kids!

More information

Little Churches All Around (Missions)

Little Churches All Around (Missions) Little Churches All Around (Missions) Teacher Pep Talk: So, the church grew. The Great Commission was a BIG job, and God had provided the power to do this big job by sending the Holy Spirit at Pentecost.

More information

ROM. 1:11 For I long to see you, that I may impart unto you some spiritual gift, to the end ye may be established;

ROM. 1:11 For I long to see you, that I may impart unto you some spiritual gift, to the end ye may be established; IMPARTATION - RECEIVING FROM THE LORD ROM. 1:11 For I long to see you, that I may impart unto you some spiritual gift, to the end ye may be established; I remember the first time I really gave attention

More information

THEME: We need to come to Jesus with hearts of wonder and worship.

THEME: We need to come to Jesus with hearts of wonder and worship. Devotion NT226 CHILDREN S DEVOTIONS FOR THE WEEK OF: LESSON TITLE: Rejection at Nazareth THEME: We need to come to Jesus with hearts of wonder and worship. SCRIPTURE: Mark 6:1-6 Dear Parents Welcome to

More information

THEME: Jesus sent the Holy Spirit to indwell and empower us.

THEME: Jesus sent the Holy Spirit to indwell and empower us. Devotion NT285 CHILDREN S DEVOTIONS FOR THE WEEK OF: LESSON TITLE: The Day of Pentecost THEME: Jesus sent the Holy Spirit to indwell and empower us. Dear Parents SCRIPTURE: Acts 2:1-41 Dear Parents, Welcome

More information

Baptism and the Holy Spirit

Baptism and the Holy Spirit Love Lifted Me Recovery Ministries Baptism and the Holy Spirit http://www.loveliftedmerecovery.com QUESTION: Some groups teach that you receive the Holy Spirit when you are baptized in water. When does

More information

BECOMING A CHRISTIAN UNDERSTANDING THE BASICS

BECOMING A CHRISTIAN UNDERSTANDING THE BASICS BECOMING A CHRISTIAN UNDERSTANDING THE BASICS 1 BECOMING A CHRISTIAN UNDERSTANDING THE BASICS God created us and loves us so much He wants to have a personal relationship with us. But, HOW? one might well

More information

Ephesus: A Case Study in Salvation

Ephesus: A Case Study in Salvation Ephesus: A Case Study in Salvation ACTS 18:24-19:20; EPHESIANS 1-6 Baxter T. Exum (#1247) Four Lakes Church of Christ Madison, Wisconsin January 12, 2013 If you were with us way back on December 15, then

More information

Scripture quotations are from The Holy Bible, English Standard Version (ESV ), copyright 2001 by Crossway, a publishing ministry of Good News

Scripture quotations are from The Holy Bible, English Standard Version (ESV ), copyright 2001 by Crossway, a publishing ministry of Good News Scripture quotations are from The Holy Bible, English Standard Version (ESV ), copyright 2001 by Crossway, a publishing ministry of Good News Publishers. Used by permission. All rights reserved. All Called

More information

Shepherds of God s Flock. Why the Church Needs Pastors

Shepherds of God s Flock. Why the Church Needs Pastors Shepherds of God s Flock Why the Church Needs Pastors Shepherd s of God s Flock In Ezekiel 34 we read a rebuke from God against the selfish, slothful shepherds of Israel those who should have been leading

More information

Gifts & Ministries of the Spirit

Gifts & Ministries of the Spirit Gifts & Ministries of the Spirit Introduction 1 Introduction The purpose of this series is to: Understand how to receive and discern gifts of the Spirit. Better understand the gifts God has already given

More information

THE CHURCH IS: The Bride of Jesus Ephesians 5:22-32

THE CHURCH IS: The Bride of Jesus Ephesians 5:22-32 THE CHURCH IS: The Bride of Jesus Ephesians 5:22-32 INTRODUCTION: In his book, When Christ Comes, Max Lucado tells a story from ages past about a stately prince and a peasant girl who fall in love. This

More information

What are the levels of biblical learning? How do I read this document for my child? Why are there no specific ages listed?

What are the levels of biblical learning? How do I read this document for my child? Why are there no specific ages listed? LEVELS of BIBLICAL LEARNING What are the levels of biblical learning? Levels of Biblical Learning covers 10 biblical concept areas that children can learn as they study God s Word. The concept areas are

More information

Seven Promises To Seven Churches Revelation 2 & 3 December 1, 2013

Seven Promises To Seven Churches Revelation 2 & 3 December 1, 2013 Seven Promises To Seven Churches Revelation 2 & 3 December 1, 2013 Introduction: God keeps all His promises according to His truthful, faithful character. Five of the seven churches in Revelation have

More information

ILMUTUSRAAMAT. Jack Van Impe 1.PEATÜKK

ILMUTUSRAAMAT. Jack Van Impe 1.PEATÜKK ILMUTUSRAAMAT 1.PEATÜKK Ilmutuse 1:1-6 Ilmutuse Raamat on Piibli prohveteeringute kulminatsioon koht, kus kõik ajastute prohveteeringud lähenevad ja leiavad täitumise. Ilmutus avalikustab juutide, paganate

More information

The Book of Second Peter Introduction

The Book of Second Peter Introduction The Book of Second Peter Introduction Background: Second Peter was written by the apostle Peter according his opening greetings in Second Peter 1: 1. Most likely Peter was writing this letter from a Roman

More information

EPHESIANS STUDY GUIDE WEEK ONE

EPHESIANS STUDY GUIDE WEEK ONE 4. How does Paul s long description of Christ in 1:21-23 relate to our practice of prayer? APPLY Based on Paul s example of prayer, how would like your own prayer life to change? Are you currently praying

More information

THEME: We should take every opportunity to tell others about Jesus.

THEME: We should take every opportunity to tell others about Jesus. Devotion NT307 CHILDREN S DEVOTIONS FOR THE WEEK OF: LESSON TITLE: Paul Goes Before Agrippa THEME: We should take every opportunity to tell others about Jesus. SCRIPTURE: Acts 25:13 26:32 Dear Parents

More information

Being Part of the Church Lesson 4: Members of the Body of Christ

Being Part of the Church Lesson 4: Members of the Body of Christ Being Part of the Church Lesson 4: Members of the Body of Christ Notes for the leader: This is the fourth in a series of lessons about "Being Part of the Church." Everyone involved in prison ministry realizes

More information

Study Two -- Revelation 1:9-20

Study Two -- Revelation 1:9-20 Study Two -- Revelation 1:9-20 9 I, John, your brother and companion in the suffering and kingdom and patient endurance that are ours in Jesus, was on the island of Patmos because of the word of God and

More information

Ascension Day. Thursday, May 14, Service times: 1:00 pm and 6:30 pm

Ascension Day. Thursday, May 14, Service times: 1:00 pm and 6:30 pm Ascension Day Thursday, May 14, 2015 Service times: 1:00 pm and 6:30 pm Messiah Lutheran Church & School 2015 N Hastings Way, Eau Claire, WI 54703 ~ 715-834-2865 Affiliated with the Church of the Lutheran

More information

LESSON TITLE: Peter and John Heal a Lame Man

LESSON TITLE: Peter and John Heal a Lame Man Devotion NT287 CHILDREN S DEVOTIONS FOR THE WEEK OF: LESSON TITLE: Peter and John Heal a Lame Man THEME: With God all things are possible! SCRIPTURE: Acts 3:1-26 Dear Parents Welcome to Bible Time for

More information

Subject: The Armour of God Pt 3 The Gospel of Peace

Subject: The Armour of God Pt 3 The Gospel of Peace Subject: The Armour of God Pt 3 The Gospel of Peace Scripture Introduction Commentary The next piece of the armour of God that Paul writes about in Ephesians 6:15 is: having shod your feet with the equipment

More information

Gospel Publishing House Springfield, Missouri Item #

Gospel Publishing House Springfield, Missouri Item # Kevin Dawson Gospel Publishing House Springfield, Missouri Item # You re Alive Now with the Book of Hope Taken from Alive in Christ. 2009 by Gospel Publishing House, 1445 N Boonville Ave., Springfield,

More information

Unlearning Ministry Mistakes The Art of Unlearning Part 7 Matthew 28:18 20; John 7:37 38; 4:4 42; Acts 2:41 42

Unlearning Ministry Mistakes The Art of Unlearning Part 7 Matthew 28:18 20; John 7:37 38; 4:4 42; Acts 2:41 42 New Life Lessons February 16 th & 17 th, 2008 Pastor Ron Salsbury Without weakening in his faith, Abraham faced the fact that his body was as good as dead. [20] Yet with respect to the promise of God,

More information

Easter Everyday - Week 4

Easter Everyday - Week 4 Easter Everyday - Week 4 Day 1 - God Is Greater 1 John 3:19-24 (NLV) 19 This is how we know we are Christians. It will give our heart comfort for sure when we stand before Him. 20 Our heart may say that

More information

INTRO: EVERY GENERATION HAS A MISSION

INTRO: EVERY GENERATION HAS A MISSION Turning Point Church 8/21/16 INTRO: EVERY GENERATION HAS A MISSION Matthew 28:16-20 (NIV) 16 Then the eleven disciples went to Galilee, to the mountain where Jesus had told them to go. 17 When they saw

More information

THE DISCIPLES 25 2 THE DISCIPLES 25

THE DISCIPLES 25 2 THE DISCIPLES 25 THE DISCIPLES 25 What is your plan for discipling a friend or family member that you or someone else has led to Christ? That s a tough question--if you don t have a plan, you ve either not thought through

More information

This present dispensation is much different from the previous dispensation:

This present dispensation is much different from the previous dispensation: Lesson 23 The Dispensation of Grace As we concluded lesson 22, we saw that Israel had committed the unpardonable sin in Acts 7. The Gentiles had rebelled against God way back in Genesis 11. The time was

More information

The fast is the instrument used to seek God so we can hear from Him

The fast is the instrument used to seek God so we can hear from Him LESSON 13: SATAN REVIEW: Some of the reasons that the Bible shows we should fast over are: 1. Anointing of elders 2. To seek God 3. In the middle of a national crisis 4. In the middle of Grief 5. Need

More information

BIBLE KNOWLEDGE QUIZ

BIBLE KNOWLEDGE QUIZ BIBLE KNOWLEDGE QUIZ Do not put your name on this quiz. Just fill it out without using a Bible or any other source of help. I want to know what you know on your own. 1. Is there any being in the universe

More information

Why Should We Baptize?

Why Should We Baptize? Water Baptism in the Name of Jesus Then Peter said unto them, Repent, and be baptized, every one of you, in the name of JESUS CHRIST for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy

More information

We Believe Miraculous Gifts

We Believe Miraculous Gifts 8899 cascade road se ada, mi 49301 868.7005 adabible.org We Believe Miraculous Gifts Hi, my name is Janette Felder. On behalf of the elders and the staff at Ada Bible, thanks for taking a few moments of

More information

c. A key to understanding Mormons is that they have absolutely unshakeable faith in Joseph Smith.

c. A key to understanding Mormons is that they have absolutely unshakeable faith in Joseph Smith. Mormonism You might be asking why would we want to consider Mormonism or the Church of Jesus Christ of Latter Day Saints as part of this series. There are a couple of aspects to my answer. The fastest

More information

WE WERE CREATED FOR GOD

WE WERE CREATED FOR GOD Most people live their entire lives without ever knowing "WHY?" The most basic question a person can ask is, "What is the meaning life? The ancient truth of scripture speaks clearly today: WE WERE CREATED

More information

THE FORERUNNER SCHOOL OF MINISTRY MIKE BICKLE THE SEVEN CHURCHES OF REVELATION (REV. 2-3) EPHESUS: Returning to Our First Love (Rev.

THE FORERUNNER SCHOOL OF MINISTRY MIKE BICKLE THE SEVEN CHURCHES OF REVELATION (REV. 2-3) EPHESUS: Returning to Our First Love (Rev. THE FORERUNNER SCHOOL OF MINISTRY MIKE BICKLE THE SEVEN CHURCHES OF REVELATION (REV. 2-3) EPHESUS: Returning to Our First Love (Rev. 2:1-7) 1 To the angel of the church of Ephesus write, 'These things

More information

Pentecost. John 14: Ari Savuoja Sermon at St. Luke s Chapel, 15 May 2016 Translation into English by Bastian Fähnrich. Gospel: John 14:23-29

Pentecost. John 14: Ari Savuoja Sermon at St. Luke s Chapel, 15 May 2016 Translation into English by Bastian Fähnrich. Gospel: John 14:23-29 Pentecost John 14: 23-29 Ari Savuoja Sermon at St. Luke s Chapel, 15 May 2016 Translation into English by Bastian Fähnrich Gospel: John 14:23-29 Jesus replied, Anyone who loves me will keep my word [obey

More information

International Bible Lessons Commentary 1 Corinthians 14:12-26

International Bible Lessons Commentary 1 Corinthians 14:12-26 International Bible Lessons Commentary 1 Corinthians 14:12-26 International Bible Lessons Sunday, July 27, 2014 L.G. Parkhurst, Jr. The International Bible Lesson (Uniform Sunday School Lessons Series)

More information

December January February Unit 1 Jesus... God s Good News

December January February Unit 1 Jesus... God s Good News 1 December January February 2016-17 Unit 1 Jesus... God s Good News Unit Bible Truth: God loves us and sent His Son, Jesus, to be our Savior. Unit Know the stories of how God sent Baby Jesus into the world

More information

Disciples 1 and Scripture (the Bible)

Disciples 1 and Scripture (the Bible) 1 Easy Reading Edition December 28 January 3 Disciples 1 and Scripture (the Bible) SABBATH DECEMBER 28 READ FOR THIS WEEK S LESSON: Luke 4:1 12; Matthew 12:3 8; Matthew 5:17 39; Luke 24:13 32; Acts 1:16

More information

ROMANS Discussion Questions

ROMANS Discussion Questions ROMANS Discussion Questions Romans 1 Q.1 In what ways is God made plain to us (v 19)? Q.2 Their foolish hearts were darkened. What does this mean (v 21)? Is there any difference between darkened and hardened?

More information

People Builder s Network Firm Foundations Series Lesson Five: THE GIFTS OF THE HOLY SPIRIT

People Builder s Network Firm Foundations Series Lesson Five: THE GIFTS OF THE HOLY SPIRIT People Builder s Network Firm Foundations Series Lesson Five: THE GIFTS OF THE HOLY SPIRIT There are three groups of gifts that The Holy Spirit gives to The Church. They are sometimes called Motivational,

More information

Lessons 1 Think About God When You Pray 2 Come to God the Right Way 3 Listen to God When You Pray

Lessons 1 Think About God When You Pray 2 Come to God the Right Way 3 Listen to God When You Pray 1 Unit Lessons 1 Think About God When You Pray 2 Come to God the Right Way 3 Listen to God When You Pray 18 W h e n Yo u P r a y LESSON 1 Think About God When You Pray Do you ever wonder why some people

More information

Elders - Faithful Children - 1. Introduction:

Elders - Faithful Children - 1. Introduction: Elders - Faithful Children - 1 Introduction: 1. Among all the qualifications for elders, the one whose meaning is perhaps most disputed is having faithful children. a. Different interpretations place the

More information

The Steps to Salvation in Acts 2-1. Introduction:

The Steps to Salvation in Acts 2-1. Introduction: The Steps to Salvation in Acts 2-1 Introduction: 1. Many people who call themselves Christians chastise us for teaching the plan of salvation as laid out in the Bible. a. In times past, true Christians

More information

The Baptism of the Holy Spirit

The Baptism of the Holy Spirit 16 Easy Reading Edition April 29 May Date5 The Baptism of the Holy Spirit SABBATH APRIL SABBATH DATE29 READ FOR THIS WEEK S STUDY: Acts 2:37, 38; Acts 9:5; 1 Corinthians 12:1-13; 2 Corinthians 7:9-11;

More information

The Gospel of the Kingdom The End Time Message

The Gospel of the Kingdom The End Time Message Introduction The Gospel of the Kingdom The End Time Message According to Jesus, one of the signs of the end, that is, the close of this age, is the completion of the preaching of the gospel of the Kingdom

More information

Let's Name this Church

Let's Name this Church Let's Name this Church Bible Reading: Matthew 16:13-18 Introduction 1. Here is a picture of a church building without a name on it. 2. As most of you already know, the church is the "called out". Therefore

More information

Two Gates and Ways, Two Trees and Fruits, Two Builders and Foundations

Two Gates and Ways, Two Trees and Fruits, Two Builders and Foundations TALKS FOR GROWING CHRISTIANS TRANSCRIPT Matthew 7:13-29 Two Gates and Ways, Two Trees and Fruits, Two Builders and Foundations Matthew 7:13-29 - Enter by the narrow gate; for wide is the gate and broad

More information

The heavens declare the glory of God without words (see Psalm 19). Most importantly beyond that fact God has spoken with words in the Bible in a

The heavens declare the glory of God without words (see Psalm 19). Most importantly beyond that fact God has spoken with words in the Bible in a International Bible Lessons Commentary Hebrews 1:1-14 English Standard Version International Bible Lessons Sunday, December 7, 2014 L.G. Parkhurst, Jr. The International Bible Lesson (Uniform Sunday School

More information

Have You Received The Holy Spirit Since You Believed? Pastor Ken Birks

Have You Received The Holy Spirit Since You Believed? Pastor Ken Birks I. Introductory Remarks. Have You Received The Holy Spirit Since You Believed? Pastor Ken Birks Acts 19:1-2 And it happened, while Apollos was at Corinth, that Paul, having passed through the upper regions,

More information

What is truth? TRUTH IS ABSOLUTE whenever they agree with it! TRUTH AS ABSOLUTE- What Is Truth?

What is truth? TRUTH IS ABSOLUTE whenever they agree with it! TRUTH AS ABSOLUTE- What Is Truth? TRUTH IS ABSOLUTE In John 18:37,38 we find Pilate asking Jesus, (NKJV)"Are You a king then?" Jesus answered, "You say {rightly} that I am a king. For this cause I was born, and for this cause I have come

More information

The Process of Making Disciples Matthew 28:19-20

The Process of Making Disciples Matthew 28:19-20 The Mission TEACHING This fall we are reviewing the mission of Hope Christian Church. Our mission is printed on the front page of your bulletin each week. Let s read it together. Our mission is to glorify

More information

International Bible Lessons Commentary Hebrews 1:1-14

International Bible Lessons Commentary Hebrews 1:1-14 International Bible Lessons Commentary Hebrews 1:1-14 New American Standard Bible International Bible Lessons Sunday, December 7, 2014 L.G. Parkhurst, Jr. The International Bible Lesson (Uniform Sunday

More information

The Light - Junior Series Lesson 2. Spiritual Gifts Bring Unity to the Local Church and Reflect the Trinity s Work

The Light - Junior Series Lesson 2. Spiritual Gifts Bring Unity to the Local Church and Reflect the Trinity s Work 1 The Light - Junior Series Lesson 2 Spiritual Gifts Bring Unity to the Local Church and Reflect the Trinity s Work October 31, 2010 1 Cor 12:4 Now there are varieties of gifts, but the same Spirit. BEFORE

More information

The Authority of the Elders - 1

The Authority of the Elders - 1 The Authority of the Elders - 1 Introduction: 1. We have spent the past couple weeks dealing with the topic of elders in the church. a. We have determined that elders are members of the local congregation

More information

Power Evangelism. Tim Attaway. Page i

Power Evangelism. Tim Attaway. Page i Tim Attaway Page i Copyright 1998 by Tim Attaway, Unless otherwise stated, the Bible translation used in this commentary is taken from the HOLY BIBLE: NEW INTERNATIONAL VERSION copyright @ 1978 by the

More information

*PERSEVERING UNDER PERSECUTION Matthew 5:10 & 11

*PERSEVERING UNDER PERSECUTION Matthew 5:10 & 11 *PERSEVERING UNDER PERSECUTION Matthew 5:10 & 11 Page 1 of 9 One of the major causes of unhappiness is trying to please everyone. It only leads to disappointment and frustration. You just can't please

More information