ABIKS VALIKUTEL. Õppima? Tööle? Ettevõtjaks?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ABIKS VALIKUTEL. Õppima? Tööle? Ettevõtjaks?"

Transcription

1 ABIKS VALIKUTEL Õppima? Tööle? Ettevõtjaks?

2 SISUKORD I osa: ENESEANALÜÜS Üldised küsimused Isiksuseomadused Väärtused ja soovid Konkurentsieelis II osa: VALIKUD Õppima Tööle Ettevõtjaks III osa: TÖÖOTSING Tööotsimise allikad Kandideerimisdokumendid Töövestlus Palgaläbirääkimised Äraütlemised kuidas edasi KASULIKUD LEHEKÜLJED

3 Hea lugeja, Sa hoiad käes töövihiku Abiks valikutel teist täiendatud trükki. Töövihiku eesmärk on aidata Sind karjäärialaste valikute tegemisel. Enamik meist seisab mingil ajahetkel valikute ristteel kõige sobivama teeotsa leidmine ei pruugi olla sugugi lihtne. Käesolevas töövihikus oleme täiendanud kandideerimisdokumente ning uuendanud töövihiku lõpus toodud lingikogu. Lisaks oleme muutnud vihiku veelgi arusaadavamaks ja kergemini kasutatavaks. Võta endale aega selleks, et mõelda oma võimaluste üle. Siin toodud harjutused aitavad Sul oma mõtteid korrastada, et saaksid teha läbimõeldud otsuseid. Mõnikord võib aga iseseisvast mõttetööst väheseks jääda. Kui tunned ennast valikute tegemisel ebakindlalt, siis ära karda küsida abi oma perelt, sõpradelt, karjäärinõustajalt või karjääriinfotoas töötavalt spetsialistilt. Vihik on jagatud kolmeks osaks. Esimeses osas leiad harjutused ja mõtlemisülesanded, mis aitavad Sul hetkeolukorda analüüsida ning jõuda selgusele enda isiksuseomadustes, oskustes ja väärtustes. Seejärel saad vaadata, millised on Sinu karjäärialased eelistused. Selgete eelistuste põhjal on lihtsam vastu võtta otsuseid edasiste sammude osas. Olgu selleks siis õppima asumine, uus töökoht või ettevõtlusega alustamine. Teine osa pühendubki valikute tegemisele. Kolmandas osas on tähelepanu all tööotsingu planeerimine, vajalike kandideerimisdokumentide koostamine ning töövestlusel osalemine. Koostaja Kristina Orion 1

4 1. ENESEANALÜÜS Isiksuseomaduste kogum on igal inimesel väga mitmekesine. Siia alla kuuluvad temperament, vaimsed võimed, iseloom ja väärtused, need omakorda jagunevad konkreetsemateks omadusteks. Sageli on raske enda iseloomustamiseks midagi öelda, sest tavaliselt ei ole inimesed harjunud seda tegema. On aga olukordi, kus seda oskust võib väga vaja minna, näiteks töövestlusel. Järgnevad harjutused aitavad Sul endas paremini selgusele jõuda ja teha väike eneseanalüüs ning kokkuvõte enda isiksuseomaduste kohta. 1.1 Üldised küsimused Tee endale sobiv valik, sest kogu maailm astub kõrvale, et lasta mööda see, kes teab, kuhu ta tahab minna Selleks, et saada parem ülevaade, millised tingimused Sa sead oma tulevasele tööle, proovi vastata järgnevatele küsimustele. Kui kaugel oma elukohast oled nõus tööl käima (km või linnaosad)?... Kas Sa oled nõus töö tõttu kolima?... Kas oled nõus perest ajutiselt eemal viibima?... Kas oled nõus töötama välismaal?... Kui jah, siis millises riigis?... Mitu tundi nädalas oled nõus töötama? Tõmba Sulle sobivale variandile ring ümber. kuni 20 tundi tundi tundi üle 45 tunni 2

5 Kas oled nõus töötama vabatahtlikuna?... Kas oled nõus töötama osalise tööajaga?... Kas oled nõus töötama vahetustes?... Kas oled nõus töötama öösiti?... Millise palga eest oled nõus töötama?... Kas oled nõus töötama mitteerialasel tööl? Isiksuseomadused Järgnevas tabelis on esitatud mitmed isiksuseomadused. Mõtle sellele, mis on Sulle iseloomulik ja märgi enda valik tabelisse. Anna hinnang skaalal 1 (ei ole nõus) kuni 7 (täiesti nõus) Omadus Iseloomustav lause Avatus Initsiatiiv Motiveeritus Eneseteadlikkus Kohanemisvõime Tulen toime väga erinevates olukordades ja suheldes erinevate inimestega Õppimisvalmidus Iseseisvus Taiplikkus Meeldib kuulata inimesi, kellel on asjadest hoopis teistsugune arusaam Tean, mida ma suudan ja tahan Valmisolek algatada ettevõtmisi kui näed millegi muutmiseks vajadust või alustamiseks võimalust Tulen igal juhul toime ja annan endast parima Meeldib omandada uusi teadmisi ja oskusi Meeldib töötada pigem iseseisvalt, kui kellegi juhendamise all Saan väga kiiresti aru, kui keegi mulle midagi uut seletab 3

6 Omadus Iseloomustav lause Otsustusvõime Harilikult otsustan kiiresti ja enesekindlalt Suhteloomisvõime Kriitikataluvus Veenmisjõud Tutvun kergesti ja meelsasti võõraste inimestega Mulle võib öelda, kui ma olen midagi valesti teinud Vaidlustes on mul sageli kindlad argumendid, mis veenavad ka teisi Loomingulisus Mul on palju ideid Usaldusväärsus Stressitaluvus Minu peale võib kindel olla Mul on palju erinevaid huvisid Saan raskuste ja probleemidega hästi hakkama Impulsiivsus Tegutsen sageli hetke ajendil Huvide mitmekülgsus Kompromissivalmidus Olen valmis tegutsema/kokku leppima teiste seisukohtade järgi, isegi kui olen teisel arvamusel Abivalmidus Olen enamasti valmis teisi abistama Meeskonnatöö oskus Visadus Meeldib töötada teistega koos Tegutsen järjekindalt, kuni olen saavutanud oma eesmärgi Enesekindlus Usun, et tulen igas olukorras toime Kuulamisoskus Sihikindlus Riskivalmidus Enesedistsipliin Organiseerimisoskus Esinemisoskus Võin end tööd tegema sundida ka siis, kui mul selleks isu ei ole Suudan teiste inimeste muresid kuulata Kui olen endale eesmärgi seadnud, siis püüdlen järjekindlalt selle poole Panen ennast meelsasti proovile uutes ja riskantsetes olukordades Oskan ka keerulistes olukordades oma aega ja vahendeid edukalt planeerida, ja kaasata teisi. Võin erineva suurusega gruppide ees kõnelda ja kuulajaid kaasa haarata 4

7 Kokkuvõte Vali välja 3-4 omadust eelnevast loetelust, mida Sa pead enda tugevusteks. Nimeta oma suurimad tööalased ja isiklikud õnnestumised ning isiklikud omadused, mis mängisid nende õnnestumiste puhul kõige tähtsamat rolli? Palu täita isiksuseomaduste tabel lk 4-5 ka mõnel oma sõbral või pereliikmel.... Milliseid omadusi peavad Sinu lähedased Sulle kõige iseloomulikumaks? Millised on nende meelest Sinu tugevad küljed? 5

8 1.3 Motivatsioon Motivatsioon on seotud sellega, mida väärtustame ehk mida peame oluliseks. Väärtushinnangud on üldised tõekspidamised, mis kujundavad meie eelistusi ning juhivad nii meie tegevust ja otsuseid. Väärtushinnangud kujunevad elu jooksul ja neid on raske muuta. Mida paremini töö sobib kokku inimese väärtushinnangutega, seda pühendunumalt ta seda tööd teeb. Järgnevad ülesanded aitavad Sul enda väärtushinnangutes selgusele jõuda. Hinda oma väärtust, mitte tähtsust, oma kutsumust, mitte positsiooni, oma vastutust, mitte eesõigust Mida Sa töölt ootad? Tabelis on toodud väärtused, mis võivad olla töökohaga seotud. Ülesande paremaks mõistmiseks vaata kõigepealt terve nimekiri läbi. Seejärel hinda, kui oluline on töö juures iga kirjeldatud väärtus Sinu jaoks. 6

9 Kasuta hindamisel järgmist skaalat: 1= ei ole üldse oluline 2 = mingil määral oluline 3 = oluline 4 = väga oluline Väärtus Kirjeldus Ühiskonna aitamine Teiste aitamine Suhtlemine Koostöö Kuuluvus Sõprus Konkurents Otsustamine Pingetaluvus Võim ja autoriteet Mõjutamine Üksinda töötamine Teadmised Intellektuaalne staatus Kunstiline loovus Täpsus Anda oma panus ühiskonna paremasse toimimisse Aidata teisi inimesi Palju igapäevaseid kontakte erinevate inimestega Tegutsemine meeskonnas ühise eesmärgi nimel Olla organisatsiooni liige, omada staatust teiste silmis Arendada isiklikke, lähedasi suhteid kaastöötajatega Võrrelda oma võimeid teiste omadega, võistlusmoment töö tegemisel - olla parim Võimalus määrata tegevussuundi, mõjutada teisi Tähtaegadest rangelt kinnipidamine, kõrged kvaliteedinõuded, kiire otsustamine või tegutsemine, ootamatud olukorrad Kontroll teiste inimeste tegevuse üle, juhtimine Töötada seal, kus saab muuta teiste hoiakuid ja arvamusi Teha ise asju, olla vaba otsustes ja tegutsemises Otsida infot, põhjuseid ja seoseid. Kasutada oma teadmisi Olla tunnustatud ekspert, omada väga häid teadmisi mingis valdkonnas Teha loovat tööd mõnes kunstivaldkonnas Töö, kus tuleb järgida täpseid ettekirjutusi ning on suur vastutus 7

10 Väärtus Kirjeldus Stabiilsus Turvalisus Tööülesanded on konkreetsed ja pikka aega muutumatud Kindlustunne, et ei kaota ootamatult oma tööd ja saan iga kuu kindlat palka Kiire tempo Töötada tuleb kiiresti Tunnustus Saada hea töö eest kiitust või preemiat Töörõõm Risk Teha tööd, mis väga või enamasti meeldib Teha tööd, mis nõuab kiirete otsuste tegemist ja riskimist Kasum, tulu Töö, millega teenib väga hästi Sõltumatus Moraalne panus Asukoht Leidlikkus Esteetilisus Võimalik ise otsustada, kuidas ja millal oma tööd teha Tunda, et töö toetab olulisi eetilisi põhimõtteid Elu- ja töökoht (linn, geograafiline piirkond), mis sobib kokku minu elustiiliga Luua uusi ideid, programme, lahendada keerulisi probleeme Töötada ametis, mis eeldab maitset ja ilutunnetust Juhtimine Juhendada teisi inimesi nende töös Mitmekesisus Keskkonnasõbralikkus Füüsiline pingutus Vabadus aja planeerimisel Tööülesanded on väga erinevad ja muutuvad sageli Teha tööd, mis aitab kaasa keskkonnakaitsele ja keskkonnaprobleemide lahendamisele Töö, mis nõuab head füüsilist vormi Võimalus teha oma tööd vastavalt isiklikule ajakavale, ilma kindlaksmääratud tööajata 8

11 Kokkuvõte Nimeta vähemalt 5 väärtust, mida pead töö juures kõige olulisemaks (need, millele andsid 4 punkti). Kui nimekirjas polnud mõnda Sinu jaoks olulist väärtust, lisa ka see. Nimeta töökohti, mis vastavad Sinu väärtushinnangutele? Võta aluseks eelmises punktis nimetatud väärtused. Millistest endale olulistest väärtustest oleksid nõus loobuma? 9

12 1.3.2 Soovide nimekiri Pane kirja 5 soovi, mida tahaksid tingimata oma elu jooksul saavutada, kogeda, omada. Julge unistada! Usalda ennast - sa suudad rohkem kui arvad, et suudad

13 Mida teed juba praegu, et nende soovide täitumise poole liikuda? Kirjelda, kui tõenäoline on nende soovide täitumine? Millest iga üksiku soovi täitumine sõltub? 11

14 1.3.3 Huvide inventuur Huvi on sisemine jõud, mis innustab inimest midagi teada saama või tegutsema. Paljudel inimestel on huvi ja eriala omavahel seotud, nemad tegelevad tööasjadega meeleldi ka vabal ajal. Huvid võivad areneda ja neid võib juurde tulla kogu elu jooksul. Kirjuta tabelisse vähemalt 5 tegevust, mida Sulle meeldib teha. Nimetada võid mitmesuguseid tegevusi, nagu näiteks kinos käimine, raamatute lugemine, ürituste organiseerimine jne

15 Kokkuvõte Milliseid Sinu isiksuseomadusi need huvid arendavad? Kuidas võib töö, mida Sa teha tahad, olla seotud Sinu huvidega? 13

16 1.4 Konkurentsieelis Selleks, et edukalt kandideerida, on hea teada, millised on need omadused, mis annavad Sulle eelise võrreldes teistega. Mõtle oma võimete, oskuste ja teiste omaduste peale ja vali välja need, mida pead oma tugevusteks. Mis on Sinu tugevus tööle kandideerimisel? Mille üle oled eriti uhke?... Miks peaks tööandja eelistama just Sind? Kui Sul on ka selliseid oskusi või omadusi, mis on küllaltki haruldased, siis pane need siia kirja Väikesed kordaminekud annavad julguse suurteks ettevõtmisteks 14

17 2. VALIKUD Valikute tegemine Sinu otsus on Karjäärialaste valikute tegemine ei pruugi olla kõige õigem, kui lihtne. Need otsused avaldavad mõju tervele oled ise selleni Sinu elule ja elustiilile. Seepärast on oluline jõudnud ning oskad leida aeg endas selgusele jõudmiseks, et teha seda iseenda jaoks kaalutletud otsus. Vajadusel saad abi küsida põhjendada. karjäärinõustajalt. Ta ei saa küll Sinu eest otsustada, kuid ta oskab Sind erinevate küsimuste abil suunata mõtlema selle üle, mis ühe või teise otsusega kaasneda võib ning vajadusel juhib Sind teabeni, mida võid otsustamisel vajada. Nõu võid küsida ka oma sõpradelt, pereliikmetelt, koolikaaslastelt või endiste kolleegide käest. Võid nende arvamusest enda kohta palju teada saada, aga ära tee oma otsuseid ainult kellegi teise hinnangu põhjal. Sinu otsus on kõige õigem, kui oled ise selleni jõudnud ning oskad seda iseenda jaoks põhjendada. Pane kirja kõik lahendusvariandid, mis võiksid arvesse minna. Hinda nende positiivseid ja negatiivseid külgi. Arvesta otsustamisel ka oma väärtushinnanguid, soove ja pikemaajalisi eesmärke. Sellega tagad suurema rahulolu ja ka motiveerituse eesmärgini jõuda. 2.1 Õppima Kui oled otsustanud minna õppima või ennast täiendama, aga pole veel päris kindel, milline eriala või õppevorm Sulle võiks kõige rohkem sobida, siis järgnevad küsimused võivad aidata Sul endas selgusele jõuda. 15

18 Mis laadi tööd Sa soovid edaspidi teha? Mida pead õppima selleks, et seda tööd teha? Kus Sa saaksid soovitud eriala(sid) õppida ja millistes õppevormides (päevane, kaugõpe, täiendkoolitus)? Millised on soovitud eriala õppimise tingimused? Kas Sinul on need täidetud? Õppimine on küsimustele vastuste leidmine 16

19 Kuidas Sa saad veelgi suurendada enda võimalusi pääseda soovitud eriala õppima? Millistel ametikohtadel saaksid tööle asuda peale lõpetamist? Mis saab siis, kui Sa mingil põhjusel ei pääse soovitud eriala õppima? Milliseid teisi võimalusi näed? 17

20 Vaata üle enda eelnevad vastused ja tee endale võimalikest erialavalikutest ja koolitusvõimalustest nimekiri? Mille paned esimesele, teisele, kolmandale jne kohale? Enne, kui lõpliku otsuse teed: uuri põhjalikult soovitud eriala, kursuse, kooli või koolitaja tausta. Mõtle veel läbi oma ootused erialale või koolile; tutvu kindlasti selle erialaga seotud võimalike töökohtadega; ära unusta ka seda, millised on Sinu võimalused õpingute rahastamiseks ja kas saaksid vajadusel tööl käia. Ära unusta ka seda, millised on Sinu võimalused õpingute rahastamiseks ja kas saaksid vajadusel ka tööl käia. 18

21 2.2 Tööle Kui soovid tööd leida, on samuti kasulik mitmed küsimused läbi mõelda Kui hakkad otsima töökohta, siis mõtle kõigepealt selle peale, missugused teadmised või oskused Sul on ja pane siia kirja.... Iga sekund võib olla uus algus... Millise töökoha valiksid, arvestades enda teadmiste ja oskustega? Analüüsi tööpakkumisi: millised on Sinu väljavaated soovitud erialal töökohta leida? 19

22 Milles peaksid ennast täiendama, koolitama? Mõtle juba varakult ka selle peale, millised on Sinu nõudmised tulevasele töökohale millise tööajaga töö Sulle sobiks, milline on Sinu palgasoov jne? Pane enda peamised nõudmised siia kirja. Kui soovid minna tööle välismaale, siis mõtle põhjalikult enda plaan läbi. Abi saamiseks võid pöörduda Eesti Töötukassa Eures ( nõustaja poole Kui Sul on varasem töökogemus juba olemas, siis mõtle, kas jätkad samas valdkonnas või võtad uue suuna. Pane siia kirja, kas soovid jätkata samas valdkonnas, sarnaste tööülesannetega või proovida mõnes uues valdkonnas töötamist. Kui soovid jätkata samas valdkonnas, aga soovid uuelt töökohalt mingeid muutusi, siis millised Vaata kriitiliselt need oleksid? üle oma oskused ja teadmised ning nende vastavus töökuulutustele.... Võib-olla vajaksid eelnevalt täienduskoolitust

23 Kui Sa ei ole kindel, kas peaksid valima midagi uut või jätkama samal erialal, märgi järgneval skaalal oma seisukoht mõtle oma endise või praeguse töökoha peale ja märgi kumma väite poole Sa kaldud: Väide Täiesti nõus Pigem nõus Ei tea Pigem nõus Täiesti nõus Väide Minu endise/ praeguse töö sisu rahuldab mind täielikult Mul on tunne, et tahan teha midagi muud. Mulle meeldiks oma endist/praegust tööd veelgi vilunumalt teha Eelistaksin võtta pigem uusi ülesandeid ja proovida midagi uut Minu erialal on veel palju arenguja karjäärivõimalusi Tunnen end oma töös nagu tupikus, kust ei vii ükski tee edasi Mulle makstud palk on olnud piisav Mu palk on olnud liiga väike Mind huvitab mu senine eriala väga Minu töö ei ole mulle valmistanud erilisi raskusi, tekkinud probleemidele olen leidnud lihtsasti lahenduse Minu senine eriala jätab mind täiesti ükskõikseks või tekitab lausa vastumeelsust Olen tundnud, et ei tule oma tööga hästi toime Näen ennast tulevikus just sellel erialal tegutsemas Näen ennast tulevikus hoopis midagi muud tegemas 21

24 Vaata tabelist üle need vastused, millega olid täiesti nõus. Kirjuta siia, millise järelduse Sa nende vastuste põhjal teed? Kui oled otsustanud, et soovid enda jaoks uuel alal alustada, siis vaata üle järgnevad küsimused. Mõtle läbi, millised vajalikud teadmised ja oskused on Sul olemas ning mis osas oleks vaja neid täiendada. Uue valdkonna valimine võib tunduda väga riskantsena, aga see ei pruugi alati tähendada nullist alustamist. Pane kirja, mis valdkonnas ja mis ametikohal sooviksid töötada. 22

25 Millised selleks tööks vajalikud oskused, teadmised ja isiksuse omadused on Sul olemas? Milles peaksid ennast veel täiendama? Kirjelda oma väljavaateid sellist tööd leida? NB! Vaata veel kord üle ka punktis 1.1 toodud üldised küsimused. 23

26 2.3 Ettevõtjaks Otsus hakata ettevõtjaks tuleb kindlasti põhjalikult läbi kaaluda. Esimese sammuna tuleb välja mõelda, millises valdkonnas tahad tegutseda ja milline on Sinu äriidee. Seejärel tuleb välja selgitada oma võimalused ja turu olukord. Tegutsemine ettevõtjana nõuab inimeselt ka väga suurt algatusvõimet ja stressitaluvust. Lisaks tuleb kasuks veel rida omadusi, mille olemasolu saad kontrollida alljärgneva küsimustiku abil. 1= ei ole üldse oluline 2 = mingil määral oluline 3 = oluline 4 = väga oluline Meeskonnas vastutan meeleldi mina Mul on raske olla alluv. Parema meelega otsustan ise enda eest Normaalne annus stressi kuulub minu arust igasse tavalisse päeva Suur pinge sunnib mind veelgi rohkem pingutama Ma olen tugeva enesedistsipliiniga. Mitte keegi ei pea mind tööle sundima Ma oskan meeskonnas hästi tööd korraldada ja võtan meeleldi juhtimise üle Ma talun hästi raskusi ja närvipinget Mulle meeldib otsida probleemidele lahendusi Olen kindel, et võiksin ettevõtlusega saavutada edu Vastutus, teadmatus ja ootamatud olukorrad on tööelu paratamatu osa Minu jaoks ei ole probleem tegelda tööga ka õhtutundidel või nädalavahetustel Olen oma äriidee põhjalikult läbi mõelnud Olen väga hästi kursis turu olukorraga ning oma võimalike konkurentide tugevuste ja nõrkustega Mul on selge konkurentsieelis võrreldes konkurentidega Olen äriideega seotud riskid läbi mõelnud ja tean, kuidas nendega toime tulla Tean, kuidas oma idee elluviimist rahastada On üsna tõenäoline, et suudan teenida piisavalt kasumit Mu lähedased toetavad mind täielikult

27 Mul on olemas säästud, mida häda korral kasutada, või täiendav sissetulekuallikas Olen juba pikemat aega kaalunud võimalust alustada ettevõtjana Mul on vähemalt paariaastane töökogemus valdkonnas, milles tahan ettevõtjana tegutsema hakata Mul on tänu oma senisele tööle väga head sidemed Mul on olemas juhtimiskogemus Mul on olemas müügikogemus Äripartneritega läbirääkimised või suhtlemine klientidega pakuvad mulle meeldivat võimalust ennast proovile panna Mul on majandusalane haridus või sellele vastavad kogemused Tunnen maksunduse, raamatupidamise jmt reegleid Kokkuvõte Milliseid tugevusi märkasid? Mis teeb Sind ettevaatlikuks? Tugevused Mis teeb ettevaatlikuks? 25

28 Milliseid samme pead veel astuma, et oma äriidee ellu viia ja ettevõtjana tegutsema hakata, sh mida pead tegema, et nõrgemaid külgi tugevdada? Selleks, et suuri tegusid teha, pole tarvis olla suurim geenius, pole tarvis olla inimestest kõrgemal, on tarvis olla nendega koos 26

29 3. TÖÖOTSING 3.1 Tööotsimise allikad Tuttavad ja sõbrad Kui oled hakanud otsima uut töökohta, siis esimese sammuna räägi sellest oma perekonnale, sõpradele ja endistele töökaaslastele. Räägi julgelt, millist tööd Sa sooviksid leida ja palu ka sõpradel-tuttavatel silmad lahti hoida. Väga paljud töökohad ei jõua kunagi ajalehekuulutustesse või internetti. Tuttava inimese soovitus võib olla võimaluseks jõuda tööpakkumiseni. Kui Sul on vaja töö otsimisest rääkida telefoni teel, Skype s kõneldes vm taolisel viisil, loe läbi järgnevad soovitused. Mõtle välja kontakteerumise eesmärk. Kui tead ise täpselt, mille pärast ühendust võtad, on Sul endal lihtsam tulemust saavutada. Võid küsimused eelnevalt kirja panna, et need ära ei ununeks. Ole viisakas. Tervita ja küsi, kas tuttaval on aega Sinuga rääkida. Räägi asjast. Liiga pikk sissejuhatus võib mõjuda tüütuna. Töö otsimine on midagi, millega enamus meist varem või hiljem kokku puutub. Anna vestluspartnerile aega mõtlemiseks. Kui tal tekib Sinu pöördumisega seoses küsimusi, siis vasta ja täpsusta oma soovi. Jaga informatsiooni. Anna vestluspartnerile lühike ja konkreetne ülevaade oma senistest kogemustest ja kohtadest, kust oled juba tööd otsinud. 27

30 Kogu informatsiooni. Küsi, kas ta oskaks soovitada mõnda ettevõtet või tunneb mõnda inimest, kelle poole võiksid pöörduda. Küsi arvamust. Tunne huvi, kust ja kuidas tema Sinu asemel veel tööd otsiks. Selgita, millist abi ootad ning kuidas tuttav saaks Sind aidata. Ütle, et võtad peagi uuesti ühendust ehk on tal midagi meelde tulnud. Kontakteeru lubatud ajal uuesti. Kui Sinu tuttavate hulgas on inimesi, tänu kellele võid saada konkreetse töökoha, on hea mõte leppida kokku isiklik kohtumine. Kui lepid kohtumist kokku, teavita teda kohtumise eesmärgist ja ütle, palju tema aega sooviksid ning jäta inimesele võimalus loobuda. Sõltuvalt sellest, kui hästi Sa seda inimest tunned, võib kohtumine olla vähem või rohkem ametlikku laadi. Vajadusel võta kaasa mapp oma eluloo ja senise tööelu kirjeldusega. Jälgi, et kokku pandud mapp haakuks konkreetse töösooviga ega läheks liiga laialivalguvaks lisa ainult tõeliselt olulised dokumendid ja ülevaade oma suurimatest tööalastest saavutustest. Tänapäeval on populaarsed ka erinevad suhtlusvõrgustikud internetis (Facebook, LinkedIn, jne) või meililistid, kus on võimalik korraga teavitada väga paljusid tuttavaid. Kui otsustad seda võimalust kasutada, siis jälgi, et Su sõnum oleks võimalikult konkreetne ja lühike. Kirjelda oma soovitud tööd ja oma oskusi või varasemat kogemust ja palu nendel, kes Sind aidata saaksid, ühendust võtta või saata kiri edasi huvitatud osapooltele. Ära lisa kirjale oma elulookirjeldust (CV) või muid taolisi dokumente, mis on suure mahuga või võivad sisaldada Sinu isiklikke andmeid. Piisab sellest, kui kirjale on lisatud Sinu e-posti aadress, mida regulaarselt vaatad. 28

31 3.1.2 Töökuulutused ajalehtedes ja internetis Ajalehed ja töövahendusportaalid on olulised töökuulutuste leidmise kohad. Kui endal pole ajalehti tellitud või interneti kasutamise võimalust, siis saad ajalehti lugeda ja internetti kasutada lähimas raamatukogus või töötukassa karjääriinfotoas. Kuulutuste lugemine võib teinekord mõjuda ka masendavalt - tööandjate nõudmised tunduvad niivõrd kõrged, et täielikult neile vastata on võimatu. Pea meeles, et isegi siis, kui Sa kõikidele nõudmistele ei vasta, võiksid osaleda konkursil. Peaasi, et põhinõudmised on täidetud ja Sa ise valmis enda täiendamiseks. Kui jääd enda oskuste ja omaduste vastavuse hindamisega jänni, siis küsi abi sõpradelt ja pereliikmetelt, oma töötukassa konsultandilt või pöördu töötukassa karjääriinfotoas töötava spetsialisti poole. Töökuulutustele vastamine ei pruugi kiireid tulemusi anda. Selleks, et kümnete ja sadade teiste hulgast sõelale jääda, peab tööandja nägema Sinus midagi rohkemat, kui lihtsalt inimest, kes vastab kandideerimistingimustele. Seetõttu on oluline jälgida konkreetse ettevõtte profiili ning mõelda, millega Sa võiksid panustada või silma paista ettevõtte huvidest lähtuvalt. Kümnete ühelaadsete CV de saatmine erinevatele tööandjatele torkab dokumentide vormistuses enamasti silma ega mõju hästi. Oluline on tõsta esile just neid omadusi ja oskusi, mida konkreetses tööpakkumises sooviti. Tee endale tööplaan ehk tööotsimise päevik, kus on kirjas, millise ettevõttega oled ühendust võtnud, kellega rääkisid ja mis on tulemas (päeviku näidis Selleks, et kümnete on lk 48). Kasulik on pidada arvestust selle ja sadade teiste hulgast sõelale üle, kuhu oled kandideerinud, millal ja milliseid jääda, peab tööandja vastuseid saanud. See aitab edaspidi muuta nägema Sinus midagi töökuulutustele vastamise tõhusamaks. Kui aga rohkemat. Sind on kutsutud intervjuule, siis aitab töökuulutuse uuesti läbilugemine ennast häälestada konkreetse vestluse jaoks õigele lainele ning paremini välja tuua just oma tugevaid külgi. 29

32 3.1.3 Aktiivne otsing Töökuulutustele vastamist kombineeri kindlasti teiste moodustega. Mõned soovitused aktiivsemaks tööotsinguks: Mõtle, milline valdkond Sind huvitab ja millist töökohta Sa selles valdkonnas sooviksid. Leiab see, kes otsib Uuri internetist või ettevõtete kataloogidest, millised ettevõtted Sinu soovidega haakuvad. Külasta nende ettevõtete kodulehti ja uuri, kas seal on vabu töökohti. Kui vabu töökohti kodulehel ei leidu, aga huvi on suur, siis helista või kirjuta ettevõtte personaliosakonda. Järgi viisakusreegleid, ole konkreetne. Kirjale võid lisada oma CV ja motivatsioonikirja, kus põhjendad, miks Sa võiksid ettevõttele kasulik olla. Kui Sa ei saa kahe nädala jooksul vastust, võid võtta telefoni teel ühendust ja viisakalt uurida, kas kiri jõudis kohale ja millised võiksid olla Sinu võimalused. Hoia telefonikõne lühike ning täna kõne lõpus hoolimata sellest, milline vastus Sulle anti. Ära lasku vaidlustesse või eneseõigustustesse see ei jäta Sinust head muljet. Ära helista mitmeid kordi, välja arvatud juhul, kui nii sai kokku lepitud. Pea kinni kõigist lubadustest, mida annad ja vaata oma e-posti regulaarselt, et saaksid vajadusel kiirelt reageerida. 30

33 3.2 Kandideerimisdokumendid Elulookirjeldus (CV) Praktilisi näpunäiteid CV koostamiseks CV peab olema selge, lihtsalt loetav, loogilise ülesehitusega, ülevaatlik ja korrektne. Eri töökohtadele kandideerides vaata oma CV alati üle ja vajaduse korral kohenda. Väldi kirjavigu, kontrolli õigekiri mitu korda üle või lase kellelgi enne saatmist üle lugeda. Pikkus võiks olla 1-1,5 lk, erandjuhtudel kuni 3 lk. Vormistamisel kasuta kergestiloetavaid kirjastiile, nagu Times New Roman, Arial vms ja stiilile sobivat kirja suurust (nt.10 või 12). Lõppu võid kirjutada koha ja kuupäeva, posti teel saates võid lisada ka allkirja. Ava oma tegevuste sisu - eelnevate töökohtade või hariduse juures kirjelda lühidalt, millega tegelesid. Kirjelda oma saavutusi, kuid ära hakka kiitlema. Jälgi, et kõik, mis kirja paned, on asjakohane. Juhi tähelepanu just nendele oskustele ja omadustele, mida tööandja kuulutuses soovis. CV peab olema selge, lihtsalt loetav, loogilise ülesehitusega, ülevaatlik ja korrektne. Väldi kirjavigu, kontrolli õigekiri mitu korda üle või lase kellelgi enne saatmist üle lugeda. 31

34 Lisa foto juhul, kui seda on töökuulutuses nõutud. Korralikult vormistatud foto võib suurendada Sinu võimalusi. Halvasti valitud foto aga kindlasti vähendab neid. Ära kasuta pere- ja puhkusepilte. Foto peaks näitama Sind korrektse ja sõbralikuna. Kui Sul pole sobivat pilti käepärast, ei ole suvalise foto lisamine hea mõte. Lisatav foto peab toetama Sinu kandideerimist. Kui lisad kontaktandmetesse oma e-posti aadressi, siis jälgi, et see mõjuks korrektselt. Korrektse e-posti aadressi esimene osa võiks olla näiteks Sinu nimi (eesnimi. perekonnanimi). Kindlasti ei jäta Sinust head muljet e-posti aadress, mis on slängis või sisaldab kahtlase väärtusega väljendeid. Vajadusel tee endale kandideerimisteks uus e-posti aadress. Ära unusta kontaktandmetesse kirjutatud e-posti regulaarselt kontrollimas käia. 32

35 CV näidis 1 Curriculum Vitae Nimi: Sünniaeg ja -koht: Aadress: Telefon: E-post: MARI METS , Tallinn Roosikeste tee , Tallinn (kodus), (mobiil) HARIDUSKÄIK Tartu Ülikool, majanduse magistriõpe (kaugõpe) Magistritöö teema: Ühiskonna kihistumine majanduslanguse tingimustes Lõuna-Eesti äärealadel. Loengud läbitud. Eeldatav lõpetamise aeg: kevad Tallinna Ülikool, haldusjuhtimise bakalaureuseõpe Tallinna 69. keskkool, inglise keele klass TÄIENDKOOLITUS sept Juhtimiskoolitus, OÜ Hea Juht, maht 16 tundi sept Raamatupidamise baaskoolitus, SA Bilanss, maht 120 tundi apr Tulemuslik müük, OÜ Ettevõtlik Koolitaja, maht 16 tundi jaan Konfliktisituatsiooni lahendamine, MTÜ Lahendaja, maht 8 tundi jaan Müügitöö koolitus, OÜ Ettevõtlik Koolitaja, maht 16 tundi apr. - juuni 2010 TÖÖKOGEMUS Asjaajaja koolitus, AS Koolitused OÜ Minult Sinule, müügiosakonna juhataja Ettevõtte tegevusala: kaubandus Peamised tööülesanded: 25 töötajaga müügiosakonna töö korraldamine, uue kliendihaldusprotsessi käivitamine. 33

36 OÜ Koolitaja, müügijuht Ettevõtte tegevusala: koolitus ja konsultatsioon Peamised tööülesanded: ettevõtte müügitöö korraldamine, reklaami korraldamine, uute klientide leidmine, müügiosakonna töö (4 töötajat) korraldamine AS Lille Koolitus, müügisekretär MUU INFO Ettevõtte tegevusala: koolitus ja kaubandus Keelteoskus: Eesti keel emakeel Arvutioskus: Autojuhiload: Huvialad: Organisatsioonidesse kuulumine: Peamised tööülesanded: asutuse dokumendihalduse korraldamine, kirjade koostamine, klientide nõustamine. Inglise keel mõistmine - väga hea, rääkimine - väga hea, kirjutamine - hea Vene keel mõistmine - hea, rääkimine - hea, kirjutamine - rahuldav Soome keel mõistmine - hea, rääkimine - hea, kirjutamine - rahuldav Windows 98, 2000, XP (MS Office, Postipoiss, Lotus Notes) tavakasutaja B-kategooria alates 1997, isikliku sõiduauto kasutamise võimalus Fotograafia, reisimine, tervisesport MTÜ Eestimaa Looduse Ühingu liige, K/Ü Roosimaja juhatuse liige Kooskõlastatud soovitajad: 1. Anti Kask, OÜ Koolitaja direktor (otsene juht), tel , Pille Pihlakas, OÜ Minult Sinule tegevjuht (otsene juht), tel ,

37 CV näidis 2 Curriculum Vitae Nimi: Sünniaeg: Aadress: Telefon: E-post: KATRIN KASK , Tallinn Mesilase tee 52-11, Tallinn (kodus), (mobiil) HARIDUSKÄIK Tartu Kutsehariduskeskus, müüja eriala Tallinna 32. keskkool (omandatud põhiharidus) TÄIENDKOOLITUS sept Raamatupidamise baaskoolitus, SA Bilanss, maht 120 tundi apr Tulemuslik müük, OÜ Ettevõtlik Koolitaja, maht 16 tundi sept apr. - juuni 2011 Müügitöö koolitus, OÜ Ettevõtlik Koolitaja, maht 16 tundi Asjaajaja koolitus, AS Koolitused TÖÖKOGEMUS Viljandi Kaubahall OÜ, müüja Ettevõtte tegevusala: kaubandus Peamised tööülesanded: 35 töötajaga müügiosakonnas ostjate teenindamine kassas 35

38 Kellukese Toidukaubad OÜ, müüja Peamised tööülesanded: 26 töötajaga müügiosakonnas ostjate teenindamine kassas ja müügisaalis Tarbijate Ühistu Nurmenuku, müüja Peamised tööülesanded: väikekaupluse töö juhtimine ja müügitöö MUU INFO Keelteoskus: Eesti keel emakeel Inglise keel Vene keel mõistmine - hea, rääkimine - hea, kirjutamine - rahuldav mõistmine - hea, rääkimine - hea, kirjutamine - rahuldav Arvutioskus: Autojuhiload: Huvialad: Windows 2000, XP (MS Word, Excel, PowerPoint, Postipoiss) B-kategooria alates 1997, isikliku sõiduauto kasutamise võimalus Aiandus, tervisesport Kooskõlastatud soovitajad: 1. Kalle Kukk, Viljandi Kaubahall OÜ, klienditeeninduse juht (otsene juht), , Piret Sepp, Kellukese toidukaubad OÜ, kaupluse juhataja (otsene juht) ,

39 3.2.2 Avaldus ja kaaskiri Praktilisi näpunäiteid avalduse ja kaaskirja koostamiseks Avalduses ja kaaskirjas anna tööandjale teada, millisele ametikohale kandideerid ning juhi tähelepanu oma tugevatele külgedele, sh põhjenda, miks just Sina oled parim kandidaat. Mõnikord paluvad tööandjad saata kaaskirja asemel avalduse tegelikult on tegemist sarnaste dokumentidega. Kaaskirja koostamisel jälgi, et see oleks lühike ja konkreetne - mitte üle 1 lk. Jälgi ka seda, et kaaskiri haakuks kujunduse ja stiili poolest elulookirjeldusega. Väldi kirja- ja loogikavigu - lase kellelgi see enne saatmist läbi lugeda. Too välja, millisele ametikohale kandideerid, kust Sa töökuulutuse leidsid ja miks just Sina oled sobiv. Põhjenda, miks Sa soovid seda tööd teha millised väljakutseid või arenguvõimalusi see töö sulle pakuks? Juhi tähelepanu oma tugevustele, eriti kui need ei pruugi elulookirjelduses selgelt väljenduda. Lähtu tööandja soovidest tugevaid külgi võib inimesel olla mitmesuguseid. Jälgi, et Sinu kaaskiri vastaks töökuulutusele. Kontrolli, et kaaskiri sisaldab Sinu ja tööandja kontaktandmeid. Kui tööandja on küsinud Sinu palgasoovi, siis lisa see kaaskirja. Enne aga proovi uurida, millist palka makstakse samalaadse töö eest teistes samas piirkonnas ja valdkonnas tegutsevates ettevõtetes. Võid viidata sellele, et oled palga osas valmis läbirääkimisteks. Ka siis, kui tööandja ei ole eraldi palunud lisada elulookirjeldusele avaldust või kaaskirja, on viisakas kaaskiri siiski CV-le lisada. Vastasel juhul võib jääda ebaselgeks, millisele ametikohale kandideerid. 37

40 Kaaskirja näidis MARI METS Roosikeste tee TALLINN Telefon Pr Tiiu Tammepuu OÜ Müügimeister Tiigi TALLINN 15. veebruar 2013 Austatud juhataja 11. veebruari Eesti Ekspressis ilmus OÜ Müügimeister tööpakkumine müügidirektorile. Kandideerin Teie pakutavale ametikohale, kuna kõik minu varasemad töökohad on olnud müügivaldkonnas ja müügidirektori ametikoht oleks järgmine samm minu töö- ja erialases arengus. Viimati töötasin OÜ-s Minult Sinule, kus juhtisin 25 inimesest koosnevat müügipersonali ja ettevõtte müügitegevust. Olen tutvunud Teie ettevõtte tegevusega ning veendunud, et müügidirektori töö Teie ettevõttes on väga mitmekülgne ja huvitav, sest ettevõtte toote valik ja koostööpartnerite võrgustik on väga lai. Kuna olen pikaajalise müügitöö kogemusega, väga hea õpivõimega ega karda probleemide lahendamist, usun, et suudan müügidirektori ülesandeid hästi täita ning soovitud väärtust luua. Olen meeleldi nõus vastama täiendavatele küsimustele Teile sobival ajal. Lugupidamisega allkiri Mari Mets Lisa: CV 2 lehel 38

41 Avalduse näidis KATRIN KASK Roosikeste tee TALLINN Telefon Pr Tiiu Tammepuu OÜ Müügimeister Tiigi TALLINN 15. veebruar 2013 AVALDUS Austatud juhataja 11. veebruari Postimehes ilmus OÜ Mardi Kaubad tööpakkumine müüjale. Soovin pakutavale ametikohale kandideerida, kuna mul on pikaajaline töökogemus müüjana. Alates aastast olen töötanud müüjana erinevates ettevõtetes, viimati töötasin OÜ-s Viljandi Kaubahall. Usun, et minu erialane ettevalmistus ja senine töökogemus kinnitavad minu sobivust konkursil osalemiseks. Lugupidamisega allkiri Katrin Kask Lisa: CV 2 lehel 39

42 3.2.3 Motivatsioonikiri Praktilisi näpunäiteid motivatsioonikirja koostamiseks Motivatsioonikiri on vastus tööandja küsimusele miks see inimene peaks meie ettevõttesse sobima? See on suurepärane võimalus juhtida tähelepanu enda tugevatele külgedel ja nagu kirja nimigi ütleb motiveeritusele hakata tööle konkreetsel töökohal. Motivatsioonikiri peab olema adresseeritud konkreetsele inimesele või ettevõttele. Motivatsioonikirja pikkus on 1-1,5 lk. Välja võid tuua, kust leidsid andmed tööpakkumise kohta ja millisele ametikohale kandideerida soovid. Too välja oma sobivus kandideerijana viita oma haridusele, töökogemustele ja muudele tegevustele, mis võiksid Sind tööandja silmis atraktiivsemaks teha. Hoia kirja ülesehitus konkreetne milliseid omadusi ja oskusi tööandja Sinult ootab ning kuidas Sina neid talle pakkuda saad. Põhjenda seda, miks Sina oled konkreetsest töökohast huvitatud (millised on Sinu eesmärgid) mida see Sulle annab ja mida ootad? Mõtle iga motivatsioonikiri hoolega läbi ja ära kopeeri näidiseid! Motivatsioonikiri on suurepärane võimalus juhtida tähelepanu enda tugevatele külgedele ja nagu kirja nimigi ütleb motiveeritusele hakata tööle konkreetsel töökohal. 40

43 Motivatsioonikirja näidis Mari Mets Roosikeste tee TALLINN Telefon , Hr Kalle Karu OÜ Töö ja Koolitus Lillede pst TALLINN 23. jaanuar 2013 Lugupeetud juhataja Soovin kandideerida Teie poolt välja kuulutatud konkursil OÜ Töö&Koolitus müügijuhi leidmiseks. Informatsiooni Teie pakkumuse kohta leidsin 20. jaanuari Eesti Päevalehe töökuulutuste rubriigist. Leian, et minu hariduskäik ja senine töökogemus toetavad täielikult minu kandidatuuri. Hetkel omandan majandusteaduse magistrikraadi, lisaks olen läbinud erinevaid täiendkoolitusi müügitöö alal ning mul on rohkem kui 10-aastane kogemus müügitöö valdkonnas erinevatel positsioonidel. Majandusteaduse magistriõppesse astusin just eesmärgiga mõista veelgi paremini turgude toimimist ja saada teadmisi juhtimise alal. Õpe toimub kaugõppe vormis ega takista minu pühendumist tööle. Olen erinevate müügitehnikatega väga hästi kursis ja oskan neid tulemuslikult kasutada tänu oma pikaajalisele töökogemusele. Samuti suudan edukalt juhtida müügipersonali. Seda kinnitavad eelnevad töö tulemused - kahel viimasel töökohal õnnestus müügitöö arendamise abil võita juurde palju uusi kliente ning oluliselt suurendada ettevõtte käivet. Teie pakutav ametikoht oleks mulle hea väljakutse just seetõttu, et tegemist on minu jaoks uute toodetega ning senisest pisut erineva kliendiprofiiliga. Tänu heale kohanemis- ja õpivõimele usun, et suudaksin edukalt rakendada oma seniseid teadmisi ja kogemusi, luua Teie ettevõttele olulist lisaväärtust ning seeläbi ka ise õppida ja areneda. Kirjale on lisatud minu CV. Olen meeleldi nõus vastama täiendavatele küsimustele Teile sobival ajal. Lugupidamisega Mari Mets Lisa: CV 2 lehel 41

44 3.3 Töövestlus Töövestlust võib nimetada tööotsija ja tööandja vahelisteks läbirääkimisteks. See tähendab, et tegelikult hindavad mõlemad pooled omavahelist kokkusobivust. Intervjuu käigus tuleb Sul tõestada tööandjale oma sobivust. Selleks pead Sa esile tooma oma tugevamad küljed ja suutlikkuse pakutaval töökohal edukalt toime tulla. Tööandja omaltpoolt tutvustab Sulle pakutavaid tingimusi ning oma ootusi. Kindel veendumus ja väsimatu edasipüüd ületavad kõik raskused ning teevad ka näiliselt võimatu võimalikuks Intervjuuks valmistumise ajal vaata kindlasti läbi töökuulutus, millele kandideerisid. Millised nõudmised seal kirjas olid ning kuidas Sina nendele vastasid. Loe veel kord läbi ka oma elulookirjeldus ja motivatsioonikiri milliseid põhjendusi Sa seal tõid? Tutvu interneti abil ettevõtte taustaga. Mõned üldised näpunäited Valmista ennast korralikult ette. Kogu taustinformatsiooni ettevõtte kohta, kuhu kandideerid, mõtle küsimuste peale, mida tahaksid intervjueerijalt küsida jms. Ole puhas ja hoolitsetud. Ka riided peavad olema sobivad ja puhtad. Võta kaasa koopiad tööandjale saadetud dokumentidest. Tee eelnevalt kindlaks, kui kaua läheb Sul aega intervjuu toimumise kohta jõudmiseks. Mine kohale piisavalt vara. 42

45 Ole viisakas, naerata, hoia silmsidet. Ära istu enne, kui Sulle selleks ettepanek tehakse. Ära näri närimiskummi. Näita välja, et oled rahulik, positiivse suhtumisega ning töökohast huvitatud. Vastates ole aus, liigne lipitsemine või keerutamine torkab silma ega mõju usaldusväärselt. Jälgi keelekasutust ära kasuta slängi, väldi parasiitsõnu. Kasuta kindlat kõneviisi oskan, saan hakkama, tulen toime. Kuula Sulle esitatud küsimusi tähelepanelikult. Vastates ära kaldu teemast kõrvale. Põhilised küsimused ja kuidas neile vastata Milliseid oskusi on Sul pakkuda? Selleks küsimuseks valmistu juba kodus millised oskused ja omadused Sul on, mis on vajalikud selle töö tegemiseks. Kuidas ennast mõne arusaadava ja lühida lausega väljendada? Ära karda rääkida oma tugevatest külgedest. Katsu mõjuda enesekindlana. Töövestlust võib nimetada töötsija ja tööandja vahelisteks läbirääkimisteks.see tähendab, et tegelikult hindavad mõlemad osapooled omavahelist kokkusobivust. 43

46 Miks Sa soovid teha just seda tööd? Mõtle, miks valisid just selle tööpakkumise, mis Sulle selle töö juures meeldiks? Kindlasti ei ole soovitav vastata siin, et põhiline kandideerimise põhjus on hea palk või et lihtsalt oli tööd vaja. Oma vastus ehita üles nii, et tuleks välja Sinu motiveeritus. Miks Sa valisid just selle ettevõtte? Siin tulevad kasuks taustateadmised vii ennast ettevõtte tegemistega kurssi ja Sul on lihtsam vastata. Millega Sa tegeled vabal ajal? Räägi siin oma huvialadest. Rõhuta eriti neid huvisid, mis on arendanud Sinu oskusi, teadmisi ja omadusi, mis tulevad kasuks tööelus. Millised on Sinu tugevad ja nõrgad küljed? Räägi oma saavutustest. Kuidas Sinu tugevused võiksid ettevõttele kasulikud olla? Puudustest rääkides too välja sellised puudused, mida tegelikult võib ka tugevusena võtta (näiteks põhjalikkus, järjekindlus vms). Too mõni näide, kus puudus on osutunud tugevuseks. Miks lahkusid eelmisest töökohast? Ära musta oma endist tööandjat. Katsu anda lühike motiveeritud ülevaade lahkumise põhjustest. Isiklikud küsimused laste, perekonnaseisu, tervise, usu jmt kohta. Nendele küsimustele ei pea vastama, kui see tekitab ebamugavust või ei tundu asjakohane. Kas Teil on küsimusi? Ka selleks küsimuseks on võimalik eelnevalt valmistuda. Küsi neid küsimusi, mis on Sinu jaoks töövalikul olulised. Näiteks võid küsida oma tulevase töökoha, arenguvõimaluste või võimalike töökaaslaste kohta. Lõpuks küsi ka seda, millal ja kuidas teatatakse Sulle konkursi tulemustest. 44

47 3.4 Palgaläbirääkimised Palgaküsimus on kindlasti tööläbirääkimiste üks keerulisemaid teemasid. Liiga palju küsides on kerge konkurentsist välja langeda. Liiga vähe küsida ei taha ka keegi. Kuidas leida kuldne kesktee? Palgaläbirääkimisteks ettevalmistumine Proovi vastata järgnevatele küsimustele: Kui palju Sa teenisid seni (arvesta ka kõiki lisatasusid)?... Kui kõrget palka teenitakse sellel erialal või valdkonnas keskmiselt? Selle kohta võid saada infot statistikaameti andmebaasist ( ajalehtedest-ajakirjadest, internetist jmt allikatest. Kui palju tahaksid teenida edaspidi? Siin ära paku konkreetset numbrit, vaid pigem vahemikku. Soovitud palgavahemiku alumine piir peaks katma Sinu igapäevased vajadused (elamiskulud, toit, pere esmased vajadused, laenud, liisingud). Kui palgasoovi ülemine piir on tunduvalt suurem eriala keskmisest, pead olema kindel, et oled sel alal teistest märgatavalt parem ning suutma selgitada, millist lisaväärtust on Sul tööandjale pakkuda? Elu on naljakas - kui sa keeldud vastu võtmast muud peale parima, siis saadki sa väga tihti kätte parima 45

48 Arvesta sellega, et palk ei koosne sageli ainult rahast. Mõtle ka võimalike lisatasude peale mõnel erialal töötades võivad mitterahalised lisatasud olla väga olulised, nt ametiauto, kütusekompensatsioon, töötelefon või täienduskoolitused jne. Kui tegemist on mitmenda kandideerimisega, siis saad teha väikese analüüsi, millist palka Sulle siiani pakutud on. Kas kandideerimine on ebaõnnestunud põhiliselt seetõttu, et oled liiga suurt palka küsinud? Või oled ise loobunud, kuna tööandja pakkumised ei vasta Sinu ootustele? Kuidas on tööandja reageerinud Sinu palgasoovile? Hinda kriitiliselt ja vajadusel muuda oma palgasoovi. Läbirääkimiste strateegia Palgaküsimus võta üles võimalikult hilja. Kujunda läbirääkimisteks oma strateegia. Allpool mõned näited: Sa tead, mida tahad, ning ütled konkreetse summa. See summa määra kindlasti enne läbirääkimisi nii, et jääks mänguruumi. Mõttes pane paika ka palga alampiir, millega veel nõus oleksid. Kui küsitakse kui palju palka soovid saada, siis nimeta palgasoovi vahemik (x kuni y), mille oled eelnevalt läbi mõelnud. Selleks oleks hea enne vestlusele minekut uurida, milline on selle valdkonna ja ametikoha palgatase. Võta lähtepunktiks oma viimane palk ja anna märku, et soovid olukorra paranemist või et olukord ei muutuks halvemaks. Tööandjale põhjenda enda palgasoovi ennekõike oma panusega, mitte oma vajadustega. Vajadusel, kui tööandja küsib, võib välja tuua ka oma kohustused. Võid oodata ära ka tööandja pakkumise ja otsustada siis, kas see on Sulle vastuvõetav. Reeglina peaksid olema siiski valmis vastama küsimusele, millisena ise oma tulevast palka näed. 46

49 3.5 Äraütlemised - kuidas edasi? Äraütlemised on tööotsingu paratamatu osa ja selleks tuleb valmis olla. Äraütlemise põhjus ei pruugi olla seotud isiklikult Sinuga. Vahel saavad otsustamisel määravaks intervjueerija subjektiivsed eelistused või teise kandideerija mõni isikuomadus, oskus või taust. Subjektiivsed eelistused võivad teinekord üles kaaluda ka väga tasemel oskused. Seda ei tasu isiklikult võtta. Mõtle positiivselt - iga intervjuu on kasulik kogemus, millest õppida. Kui Sulle jäi äraütlemine arusaamatuks ning soovid põhjuseid täpsustada, võid intervjueerijaga telefonitsi ühendust võtta. Mõnikord aga ei pruugigi olla konkreetset põhjust, miks teise kandideerija kasuks otsustati. Hoia telefonikõne lühike ja konkreetne ning ära katsu tööandjat hakata ümber veenma. Kui oled tõsiselt selles ettevõttes töötamisest huvitatud, siis anna sellest kõne lõpus märku. Olenevalt olukorrast võid pärast äraütlemist saata ettevõtjale veel ühe lühikese kirja, milles väljendad oma kahetsust, et Sind sellele kohale ei valitud. Rõhuta, et Sulle meeldiks nende ettevõttes töötada ja oled endiselt huvitatud, kui peaks uusi tööpakkumisi tekkima. Mitte püstijäämine pole tähtis, vaid see, et suudad pärast iga kukkumist üles tõusta 47

50 Tööotsimise päevik Asutus/ettevõte Metsmaasikas OÜ Kontaktisik ja tema kontaktandmed Piret Ülane, , Kontaktivõtmise kuupäev Ametikoht, kuhu kandideerisid Pakendaja Tulemus Saatsin CV kutsuti intervjuule. Intervjuu toimub

51 Kasulikud leheküljed Töötukassa Töötukassa iseteenindusportaal iseteenindus.tootukassa.ee Eures (Töövahendus Euroopa Liidus) Karjääriplaneerimist toetav veebileht Mine nii kaugele kui näed, ja kui sa oled kohale jõudnud, näed kaugemale 49

52 Tööotsingu 12 reeglit 1. Tööotsing võib võtta kaua aega, aga ma tean, et saavutan oma eesmärgi. 2. Sobiva töökoha leidmine on vaid aja küsimus. 3. Ma ei lase ebaõnnestumistel pikalt oma tuju rikkuda - pigem õpin nendest, et veelgi edukamalt toime tulla. 4. Annan endast parima ning võtan tööotsingut väljakutsena. 5. Olen teadlik oma tugevatest külgedest ja oskustest. 6. Tean, et mul on tulevasele tööandjale palju pakkuda. 7. Ma jõuan ja suudan minna tööotsingutega eduka lõpuni. 8. Vajadusel küsin nõu oma konsultandilt, pöördun karjääriinfotuppa või avaldan soovi karjäärinõustamiseks. 9. Kaasan töö otsimisse pereliikmed, sõbrad ja tuttavad. 10. Leian aega lõõgastumiseks ning energiavarude taastamiseks. 11. Usun iseendasse. 12. Teen endale tegevusplaani ja järgin seda Töötukassa infotelefon E-R Välja antud: oktoober 2014 ISBN

Tallinna Ülikoolis õppivate vahetusüliõpilaste arvamused ja ootused ülikooli suhtes

Tallinna Ülikoolis õppivate vahetusüliõpilaste arvamused ja ootused ülikooli suhtes Tallinna Ülikoolis õppivate vahetusüliõpilaste arvamused ja ootused ülikooli suhtes 3.grupp: Barbara Kärtner, Erki Mändmets, Kerli Suder, Kristiina Tiitus, Mari-Liis Algma, Mihkel Künnapas Sissejuhatus

More information

MINIMUM WAGE IN ESTONIA WHEN JOINING THE EUROPEAN UNION. Marit Hinnosaar Bank of Estonia

MINIMUM WAGE IN ESTONIA WHEN JOINING THE EUROPEAN UNION. Marit Hinnosaar Bank of Estonia MINIMUM WAGE IN ESTONIA WHEN JOINING THE EUROPEAN UNION Marit Hinnosaar Bank of Estonia Introduction In Estonia the minimum wage, which was set in the beginning of transition period at a similar proportion

More information

Humanistlikud pedagoogilised süsteemid III: Steiner pedagoogika, Steiner-koolid, Waldorf-koolid

Humanistlikud pedagoogilised süsteemid III: Steiner pedagoogika, Steiner-koolid, Waldorf-koolid Humanistlikud pedagoogilised süsteemid III: Steiner pedagoogika, Steiner-koolid, Waldorf-koolid Ene-Silvia Sarv Kursus Kasvatusteadus ja kasvatusfilosoofia Kasvatusteaduste Instituut 2009 Steiner- e Waldorfkool

More information

Seitse kirja seitsmele kogudusele Efesos

Seitse kirja seitsmele kogudusele Efesos Seitse kirja seitsmele kogudusele Efesos Johannese ilmutus 1:17 20 17 Kui ma teda nägin, langesin ma tema jalge ette nagu surnu. Ning tema pani oma parema käe mu peale ja ütles: "Ära karda! Mina olen Esimene

More information

Sound Art? kunst.ee magazine special section Estonian Quarterly of Art and Visual Culture June 2006 edition

Sound Art? kunst.ee magazine special section Estonian Quarterly of Art and Visual Culture June 2006 edition kunst.ee magazine special section Estonian Quarterly of Art and Visual Culture June 2006 edition Sound Art? Part 1: Historical context with perspectives on sound Part 2: Sound Art at MoKS Part 3: Sound

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 25020:2015 TARKVARATEHNIKA Tarkvara kvaliteedinõuded ja kvaliteedi hindamine (SQuaRE) Mõõtmise etalonmudel ja juhend Software engineering Software product Quality Requirements

More information

Tallinn Visitor Survey

Tallinn Visitor Survey 1. Ankeedi number (täidetakse Emoris): Tallinn Visitor Survey 2011 2. Are you spending at least one night away from your normal place of residence? küs. 4 3. Which of the following statements best describes

More information

LISA BLACKBERRY LAHENDUSE BLACKBERRY ÄRI PILVETEENUS MICROSOFT OFFICE 365 JAOKS LITSENTSILEPINGULE ( LISA )

LISA BLACKBERRY LAHENDUSE BLACKBERRY ÄRI PILVETEENUS MICROSOFT OFFICE 365 JAOKS LITSENTSILEPINGULE ( LISA ) LISA BLACKBERRY LAHENDUSE BLACKBERRY ÄRI PILVETEENUS MICROSOFT OFFICE 365 JAOKS LITSENTSILEPINGULE ( LISA ) OLULISED MÄRKUSED: Selleks, et ligi pääseda ja/või kasutada seda Pilveteenust (nagu allpool defineeritud),

More information

KIILI RIKKUS JA ELOJOUD KEELTE PALJUSUS JA ELUJÕUD

KIILI RIKKUS JA ELOJOUD KEELTE PALJUSUS JA ELUJÕUD KIILI RIKKUS JA ELOJOUD KEELTE PALJUSUS JA ELUJÕUD 2 VÕRO INSTITUUDI TOIMÕNDUSÕQ PUBLICATIONS OF VÕRO INSTITUTE 27 KIILI RIKKUS JA ELOJOUD KEELTE PALJUSUS JA ELUJÕUD DIVERSITY AND VITALITY OF LANGUAGES

More information

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 18028-2:2007

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 18028-2:2007 EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 18028-2:2007 INFOTEHNOLOOGIA Turbemeetodid Infotehnoloogiavõrkude turve Osa 2: Võrguturbe arhitektuur Information technology Security techniques IT network security Part 2: Network

More information

KÄSIRAAMAT. KIRJUTAS Alari Rammo

KÄSIRAAMAT. KIRJUTAS Alari Rammo V A B A Ü H E N D U S T E L E KÄSIRAAMAT? KIRJUTAS Alari Rammo ? EMSL & PRAXIS 2011 Kirjutas: Alari Rammo Nõu andsid: Kristina Mänd, Urmo Kübar ja fookusgruppides osalenud Keel: Katrin Kern Kujundus:

More information

TALLINNA TÄHETORN TALLINN OBSERVATORY

TALLINNA TÄHETORN TALLINN OBSERVATORY Tallinna Tehnikaülikooli Füüsikainstituut TALLINNA TÄHETORN TALLINN OBSERVATORY V Number 1 28 Tallinna Tähetorn Tallinn Observatory TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL FÜÜSIKAINSTITUUT TALLINNA TÄHETORN TALLINN

More information

TELERI JA KODUKINO OSTJA ABC. Lugemist neile, kes soovivad enamat kui telerit toanurgas MIDA VÕIKS TEADA ENNE OSTMA MINEKUT

TELERI JA KODUKINO OSTJA ABC. Lugemist neile, kes soovivad enamat kui telerit toanurgas MIDA VÕIKS TEADA ENNE OSTMA MINEKUT TELERI JA KODUKINO OSTJA ABC Lugemist neile, kes soovivad enamat kui telerit toanurgas EHK MIDA VÕIKS TEADA ENNE OSTMA MINEKUT 2 Eessõna Kõik sai alguse sellest, et erinevates foorumites küsivad inimesed

More information

Intervjuu. Hannes Sarvega. kriips Merlin Lõiv Rasmus Miller. Janis Kokk Urmas Nimetu Nirti

Intervjuu. Hannes Sarvega. kriips Merlin Lõiv Rasmus Miller. Janis Kokk Urmas Nimetu Nirti kirjandusajakiri nr. 9 / veebruar 2007 kriips Merlin Lõiv Rasmus Miller Janis Kokk Urmas Nimetu Nirti Intervjuu Hannes Sarvega Paavo Piik fs-st Karin Kiisk Miibist Brita Melts Carolina Pihelgast VÄRSKE

More information

MestimisRuumi juhised. Sissejuhatus teie Mestimisruumi

MestimisRuumi juhised. Sissejuhatus teie Mestimisruumi MestimisRuumi juhised Sissejuhatus teie Mestimisruumi ENNE ALUSTAMIST... Error! Bookmark not defined. 1. TEHKE ALGUST: Lehitsege oma uut Mestimisruumi... 5 Koduleht... Error! Bookmark not defined. Teised

More information

MINU ELU KUNSTIS TARTU ÜLIKOOLI VILJANDI KULTUURIAKADEEMIA. Etenduskunstide osakond. Teatrikunsti õppekava. Karl Edgar Tammi. Praktiline lõputöö

MINU ELU KUNSTIS TARTU ÜLIKOOLI VILJANDI KULTUURIAKADEEMIA. Etenduskunstide osakond. Teatrikunsti õppekava. Karl Edgar Tammi. Praktiline lõputöö TARTU ÜLIKOOLI VILJANDI KULTUURIAKADEEMIA Etenduskunstide osakond Teatrikunsti õppekava Karl Edgar Tammi MINU ELU KUNSTIS Praktiline lõputöö Juhendaja: Kalju Komissarov Viljandi 2015 Sisukord Sissejuhatus...

More information

Le juhtkiri. Toimkond

Le juhtkiri. Toimkond Le juhtkiri Värske tuulehoona keset kontrolltööde ja hinnete parandamise sumbunud lehka ilmub teie ette talvine koolileht. Sel aastal on lehes palju uut: peatoimetus on vahetunud (loodetevasti mitte samasuguste

More information

Genetic Algorithms in Test Pattern Generation

Genetic Algorithms in Test Pattern Generation Genetic Algorithms in Test Pattern Generation A Master Thesis Submitted to the Computer Engineering Department In fulfilment of the requirements for the Degree of Master of Science of Computer engineering

More information

Programme, 24th of October. The Art of Teaching

Programme, 24th of October. The Art of Teaching This time around, Eksperimenta! as an art education research platform will be focusing on one of the most complicated and contraversial topics in creative subjects namely, assessment. On what basis and

More information

JUHTIMINE PERSONAALSED LAHENDUSED KÕIKJAL MAAILMAS. mai 2010 juhtimisoskus turundus pere- ja töötajasõbralikkuse TOP. www.bdo.ee

JUHTIMINE PERSONAALSED LAHENDUSED KÕIKJAL MAAILMAS. mai 2010 juhtimisoskus turundus pere- ja töötajasõbralikkuse TOP. www.bdo.ee JUHTIMINE nr mai 2010 juhtimisoskus turundus pere- ja töötajasõbralikkuse TOP 4 (70) PERSONAALSED LAHENDUSED KÕIKJAL MAAILMAS Enam kui 45 000 töötajaga 110 riigis oleme maailmas suuruselt viies auditi-

More information

Analüüs. Vabatahtlike tajutud kohustused Eesti Kaitseliidus. Aprill 2015. Silva Kiili ISSN 2228-2076

Analüüs. Vabatahtlike tajutud kohustused Eesti Kaitseliidus. Aprill 2015. Silva Kiili ISSN 2228-2076 Analüüs Vabatahtlike tajutud kohustused Eesti Kaitseliidus Aprill 2015 Silva Kiili ISSN 2228-2076 Vabatahtlike tajutud kohustused Eesti Kaitseliidus 2 Sissejuhatus Viimastel aastatel on vabatahtliku sektori

More information

ENESEVÄLJENDUS, IDENTITEET JA GRUPITUNNE KÜBERRUUMIS

ENESEVÄLJENDUS, IDENTITEET JA GRUPITUNNE KÜBERRUUMIS Tartu Ülikool Sotsiaalteaduskond Ajakirjanduse ja kommunikatsiooni osakond ENESEVÄLJENDUS, IDENTITEET JA GRUPITUNNE KÜBERRUUMIS Bakalaureusetöö Autor: Piret Reiljan Juhendajad: Pille Pruulmann-Vengerfeldt,

More information

UNIVERSITY OF TARTU FACULTY OF MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE Institute of Computer Science Computer Science speciality.

UNIVERSITY OF TARTU FACULTY OF MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE Institute of Computer Science Computer Science speciality. UNIVERSITY OF TARTU FACULTY OF MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE Institute of Computer Science Computer Science speciality Madis Raud Comparison of email browsers and their search capabilities Bachelor

More information

14. juunil mälestati Sydneys küüditatuid

14. juunil mälestati Sydneys küüditatuid 14. juunil mälestati Sydneys küüditatuid Lippude auvalve Senaator Concetta Fierravanti-Wells MESSAGE TO BALTIC AUSTRALIANS Baltic Commemoration Concert President Ilves kohtus Ameerika Ühendriikide presidendi

More information

TALLINNA ÜLIKOOLI PEDAGOOGILINE SEMINAR. Alushariduse osakond

TALLINNA ÜLIKOOLI PEDAGOOGILINE SEMINAR. Alushariduse osakond TALLINNA ÜLIKOOLI PEDAGOOGILINE SEMINAR Alushariduse osakond Liis Kommer EKRAANIMEEDIA ROLL 6-7AASTASTE LASTE PERESUHETELE Lõputöö Juhendaja: Elyna Nevski, MSc Tallinn 2014 ANNOTATSIOON Tallinna Ülikooli

More information

TARTU ÜLIKOOLI VILJANDI KULTUURIAKADEEMIA Kultuurhariduse osakond Kultuurikorralduse õppekava

TARTU ÜLIKOOLI VILJANDI KULTUURIAKADEEMIA Kultuurhariduse osakond Kultuurikorralduse õppekava TARTU ÜLIKOOLI VILJANDI KULTUURIAKADEEMIA Kultuurhariduse osakond Kultuurikorralduse õppekava Heli Anni TÜ VILJANDI KULTUURIAKADEEMIA TEATRIKUNSTI 10. LENNU DIPLOMILAVASTUSE NERO VÄLJATOOMINE Loov-praktiline

More information

suures testis uut telefoni! Kitarr vs kitarr: [digi] pani vastamisi uue Guitar Hero ja Rock Bandi 2! Imeväike Asus lauaarvutina Uus on parem

suures testis uut telefoni! Kitarr vs kitarr: [digi] pani vastamisi uue Guitar Hero ja Rock Bandi 2! Imeväike Asus lauaarvutina Uus on parem Tõsine asi Uputa Sonim või veeklaasi Karu ei maga Sven Začek ja uus Nikon D3x Odav!!! Imeväike Asus lauaarvutina Teine katse Uus on parem Creative i kõlarid saavad kiita Kitarr vs kitarr: [digi] pani vastamisi

More information

Remote Desktop Connection käsiraamat. Brad Hards Urs Wolfer Tõlge eesti keelde: Marek Laane

Remote Desktop Connection käsiraamat. Brad Hards Urs Wolfer Tõlge eesti keelde: Marek Laane Remote Desktop Connection käsiraamat Brad Hards Urs Wolfer Tõlge eesti keelde: Marek Laane 2 Sisukord 1 Sissejuhatus 5 2 Kaugekraani puhvri (Remote Frame Buffer, RFB) protokoll 6 3 Remote Desktop Connection

More information

E-BANKING IN ESTONIA: REASONS AND BENEFITS OF THE RAPID GROWTH

E-BANKING IN ESTONIA: REASONS AND BENEFITS OF THE RAPID GROWTH University of Tartu Faculty of Economics and Business Administration E-BANKING IN ESTONIA: REASONS AND BENEFITS OF THE RAPID GROWTH Olga Luštšik Tartu 2003 ISSN 1406 5967 ISBN 9985 4 0359 2 Tartu University

More information

EESTI STANDARD EVS-EN 27786:1999

EESTI STANDARD EVS-EN 27786:1999 EESTI STANDARD EVS-EN 27786:1999 Pöörlevad hambaraviinstrumendid. Laboris kasutatavad abrasiivinstrumendid Dental rotary instruments - Laboratory abrasive instruments EESTI STANDARDI EESSÕNA Käesolev Eesti

More information

ÜRITUSTE KORRALDAMISE JUHTNÖÖRID

ÜRITUSTE KORRALDAMISE JUHTNÖÖRID ÜRITUSTE KORRALDAMISE JUHTNÖÖRID Koostanud SA Innove karjääriteenuste arenduskeskus koostöös Jõgeva, Põlva, Tallinna, Tartu ja Viljandi teavitamis- ja nõustamiskeskuste karjäärispetsialistidega. Juhtnöörid

More information

M I N A O L I N S I I N 1

M I N A O L I N S I I N 1 MINA OLIN SIIN 1 SASS HENNO Mina olin siin 1 ESIMENE AREST Toimetaja: Andres Aule Keeletoimetaja: Maris Makko Illustratsioonid: Jüri Saks Kujundaja: Villu Koskaru Sass Henno ja Eesti Päevaleht ISBN 9985-9565-2-4

More information

TARTU ÜLIKOOLI NARVA KOLLEDŽ ÜHISKONNATEADUSTE LEKTORAAT

TARTU ÜLIKOOLI NARVA KOLLEDŽ ÜHISKONNATEADUSTE LEKTORAAT TARTU ÜLIKOOLI NARVA KOLLEDŽ ÜHISKONNATEADUSTE LEKTORAAT Veronika Berzin INTERNETITURUNDUSE VAJALIKKUS MÖÖBLIPOE TEGEVUSE EDENDAMISEL Lõputöö Juhendaja lektor Elen Elbra NARVA 2014 Olen koostanud töö iseseisvalt.

More information

MICROSOFT LYNC LITSENTSIMINE

MICROSOFT LYNC LITSENTSIMINE MICROSOFT LYNC LITSENTSIMINE Katrin Pink, MCTS Volume Licensing, Large Organisations ATEA hommikuseminar - 04.02.2014 Lync Server Enterprise Lync Server Standard Lync Server Ent / Std / Plus ECs (3 SKUs)

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 16601-10-01:2014 Space project management - Part 10-01: Organization and conduct of reviews EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD See Eesti standard EVS-EN 16601-10-01:2014 sisaldab

More information

EESTI STANDARD EVS-EN 50525-2-72:2011

EESTI STANDARD EVS-EN 50525-2-72:2011 EESTI STANDARD EVS-EN 50525-2-72:2011 Kaablid ja juhtmed. Madalpingelised tugevvoolujuhtmed nimipingega kuni 450/750 V (U0/U). Osa 2-72: Üldtarbejuhtmed. Termoplastilise polüvinüülkloriidisolatsiooniga

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN ISO 22005:2008 Traceability in the feed and food chain - General principles and basic requirements for system design and implementation Traceability in the feed and food chain - General

More information

Halloo-halloo! [digi] otsis head telefoni kuni 3000 krooni eest. Asenda piraattarkvara tasuta programmidega 53 Picasa saladused ja nipid 60

Halloo-halloo! [digi] otsis head telefoni kuni 3000 krooni eest. Asenda piraattarkvara tasuta programmidega 53 Picasa saladused ja nipid 60 sisukord > oktoober 2005 Halloo-halloo! [digi] otsis head telefoni kuni 3000 krooni eest 48 VÄRSKE KRAAM Nintendo kontrollerpult 11 Sony uus kaameraseeria 12 Motorola muusikatelefon ROKR 14 Üks-null 17

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 16031:2012 Adjustable telescopic aluminium props - Product specifications, design and assessment by calculation and tests EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD See Eesti standard

More information

Turunduse alused I Baasteooria, juhtumikirjelduste (näited) ja ülesannete kogu

Turunduse alused I Baasteooria, juhtumikirjelduste (näited) ja ülesannete kogu Turunduse alused I Baasteooria, juhtumikirjelduste (näited) ja ülesannete kogu Autor Annika Jaansoo Mai 2012 Käesolev õppematerjal on valminud Riikliku struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007-2013

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-ISO KVALITEEDIJUHTIMISSÜSTEEMID Juhised konfiguratsiooni juhtimiseks Quality management systems Guidelines for configuration management EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD Käesolev

More information

Comparison of allocation trackers in JVM

Comparison of allocation trackers in JVM University of Tartu Faculty of Mathematics and Computer Science Institute of Computer Science Viktor Karabut Comparison of allocation trackers in JVM Bachelor s thesis Supervisor: Vladimir Šor Author:..

More information

VÄHIABI SISUKORD. Teavet ja praktilisi nõuandeid haigele ja tema lähedastele Marion Stroud. Tallinn 1999

VÄHIABI SISUKORD. Teavet ja praktilisi nõuandeid haigele ja tema lähedastele Marion Stroud. Tallinn 1999 SISUKORD Eessõna Esimene osa. Algjärk 1. Tavalised küsimused 2. Märgid ja põhjused 3. Kontroll, kontroll 4. Silmitsi diagnoosiga 5. Mured ja nende jagamine 6. Iseendast arusaamine 7. Patsiendid on inimesed

More information

Keywords: language contact, linguistic attitudes, linguistic revitalization, matched-guise, Catalan, Valencian, Castilian

Keywords: language contact, linguistic attitudes, linguistic revitalization, matched-guise, Catalan, Valencian, Castilian ESUKA JEFUL 2011, 2 1: 57 74 THE EFFECT OF PRESTIGE IN LANGUAGE MAINTENANCE: THE CASE OF CATALAN IN VALENCIA 1 Raquel Casesnoves Ferrer Universitat Pompeu Fabra Abstract. The fact of speaking a language

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 14052:2012 Suure vastupidavusega tööstuslikud kiivrid High performance industrial helmets EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD See Eesti standard EVS-EN 14052:2012 sisaldab Euroopa

More information

Tallinna Ülikool. Psühholoogia instituut. Psühholoogia ja organisatsioonikäitumise osakond. Aleksei Gaidajenko

Tallinna Ülikool. Psühholoogia instituut. Psühholoogia ja organisatsioonikäitumise osakond. Aleksei Gaidajenko 1 Tallinna Ülikool Psühholoogia instituut Psühholoogia ja organisatsioonikäitumise osakond Aleksei Gaidajenko PSÜHHOSOTSIAALSE TÖÖKESKKONNA ANALÜÜS SA PÕHJA EESTI REGIONAALHAIGLA KLIINIKUTE ÕDEDE JA LABORANTIDE

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 3475-417:2009 Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Testmethods - Part 417: Fire resistance of cables confined inside aharness EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD

More information

kes oli see mees, kes lapsepõlves meeleldi mängis oksüüdirohelise riistapuuga, ÖÖGA ÜKS Keel ja Kirjandus 5/2011 Nimevõtt

kes oli see mees, kes lapsepõlves meeleldi mängis oksüüdirohelise riistapuuga, ÖÖGA ÜKS Keel ja Kirjandus 5/2011 Nimevõtt Andres Ehin, avaartikkel_layout 1 29.04.11 13:45 Page 321 Keel ja Kirjandus 5/2011 LIV aastakäik EEstI teaduste akadeemia ja EEstI kirjanike LIIdu ajakiri ÖÖGA ÜKS andres EHIn Nimevõtt kes oli see mees,

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 40-3-3:2013 Lighting columns - Design and verification - Part 3-3: Verification by calculation EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD See Eesti standard EVS-EN 40-3-3:2013 sisaldab

More information

FOTOTÖÖTLUSVAHENDITE VÕRDLUS ANDROID NUTISEADMETE NÄITEL

FOTOTÖÖTLUSVAHENDITE VÕRDLUS ANDROID NUTISEADMETE NÄITEL Tallinna Ülikool Informaatika Instituut FOTOTÖÖTLUSVAHENDITE VÕRDLUS ANDROID NUTISEADMETE NÄITEL Seminaritöö Autor: Dea Taur Juhendaja: Andrus Rinde Tallinn 2013 Autorideklaratsioon Deklareerin, et käesolev

More information

EECL Tallinn/City Hall

EECL Tallinn/City Hall AD.EECL- 0 ~~~eaip-amdt~~~ver-date-0-0-t0---0 APR AD KOPTERIVÄLJAKUD AD HELIPORTS EECL Tallinn/City Hall Märkus : Järgnevad lõigud selles peatükis on tahtlikult tühjaks jäetud: Note: The following sections

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 13201-5:2015 Road lighting - Energy performance indicators EVS-EN 13201-5:2015 EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD See Eesti standard EVS-EN 13201-5:2015 sisaldab Euroopa standardi

More information

Sharemind - the Oracle of secure computing systems. Dan Bogdanov, PhD Sharemind product manager dan@cyber.ee

Sharemind - the Oracle of secure computing systems. Dan Bogdanov, PhD Sharemind product manager dan@cyber.ee Sharemind - the Oracle of secure computing systems Dan Bogdanov, PhD Sharemind product manager dan@cyber.ee About Sharemind Sharemind helps you analyse data you could not access before. Sharemind resolves

More information

CITYSCAPES Canadian Urban Space as Portrayed in Selected Fiction and Non-Fiction

CITYSCAPES Canadian Urban Space as Portrayed in Selected Fiction and Non-Fiction CITYSCAPES Canadian Urban Space as Portrayed in Selected Fiction and Non-Fiction Nancy Burke e city was rarely a setting of choice for Canadian writers until the last half of the 20th century. is is very

More information

CURRICULUM VITAE. Language Reading Speaking Writing Estonian Native Native Native English 5 5 5 Russian 4 4 3 Finnish 4 4 3

CURRICULUM VITAE. Language Reading Speaking Writing Estonian Native Native Native English 5 5 5 Russian 4 4 3 Finnish 4 4 3 CURRICULUM VITAE 1. Name: Marikai Karilaid 2. Date of birth: 4. November 1976 3. Phone: +372 56 461 333 4. E-mail: marikai@bda.ee 5. Education: Institution Tallinn Technical University - (month/year) September

More information

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 877-3:2011

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 877-3:2011 EESTI STANDARD EVS-EN ISO 877-3:2011 Plastics - Methods of exposure to solar radiation - Part 3: Intensified weathering using concentrated solar radiation (ISO 877-3:2009) EESTI STANDARDI EESSÕNA Käesolev

More information

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 2811-3:2011. Paints and varnishes - Determination of density - Part 3: Oscillation method (ISO 2811-3:2011)

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 2811-3:2011. Paints and varnishes - Determination of density - Part 3: Oscillation method (ISO 2811-3:2011) EESTI STANDARD EVS-EN ISO 2811-3:2011 Paints and varnishes - Determination of density - Part 3: Oscillation method (ISO 2811-3:2011) EESTI STANDARDI EESSÕNA Käesolev Eesti standard EVS-EN ISO 2811-3:2011

More information

EECL Tallinn/City Hall

EECL Tallinn/City Hall EESTI AIP Estonia AD.EECL- NOV 0 AD KOPTERIVÄLJAKUD AD HELIPORTS EECL Tallinn/City Hall Märkus : Järgnevad lõigud selles peatükis on tahtlikult tühjaks jäetud: Note: The following sections in this chapter

More information

Rahvaraamatukogude turundustegevus Pärnu maakonnas

Rahvaraamatukogude turundustegevus Pärnu maakonnas TARTU ÜLIKOOL Sotsiaal- ja haridusteaduskond Ühiskonnateaduste instituut Raamatukogunduse ja infokeskkondade õppekava Rahvaraamatukogude turundustegevus Pärnu maakonnas Lõputöö Anne Koppel Juhendaja: Mai

More information

tarkvarasüsteemidele Projekti töötulemid Tellija: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Harju 11, Tallinn 15072 E-post info@mkm.

tarkvarasüsteemidele Projekti töötulemid Tellija: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Harju 11, Tallinn 15072 E-post info@mkm. Trinidad Consulting OÜ 22.09.2014 1 (69) Kasutatavuse mõõdikute süsteem avaliku sektori Tellija: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Harju 11, Tallinn 15072 E-post info@mkm.ee Täitja: Trinidad Consulting

More information

Tartu Ülikool Filosoofiateaduskond Eesti keele osakond. Direktiivid eesti keele argivestlustes. Magistritöö. Helena Teemets

Tartu Ülikool Filosoofiateaduskond Eesti keele osakond. Direktiivid eesti keele argivestlustes. Magistritöö. Helena Teemets Tartu Ülikool Filosoofiateaduskond Eesti keele osakond Direktiivid eesti keele argivestlustes Magistritöö Helena Teemets Juhendaja Tiit Hennoste, MA Tartu 2012 Sisukord Sissejuhatus... 3 1. Direktiivide

More information

Pre-school teacher education and research in Tallinn University. Marika Veisson,Tallinn University Eurochild 30.09.2010

Pre-school teacher education and research in Tallinn University. Marika Veisson,Tallinn University Eurochild 30.09.2010 Pre-school teacher education and research in Tallinn University Marika Veisson,Tallinn University Eurochild 30.09.2010 Teacher education On 1 September 1967 Tallinn Pedagogical Institute opened the speciality

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN ISO 140-3:1999 Akustika. Heliisolatsiooni mõõtmine hoonetes ja hooneosadel. Osa 3: Hooneosade õhuheli isolatsiooni laborimõõtmised Acoustics - Measurement of sound insulation in buildings

More information

This document is a preview generated by EVS. Helmets for pedal cyclists and for users of skateboards and roller skates

This document is a preview generated by EVS. Helmets for pedal cyclists and for users of skateboards and roller skates EESTI STANDARD EVS-EN 1078:2012+A1:2013 Helmets for pedal cyclists and for users of skateboards and roller skates EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD See Eesti standard EVS-EN 1078:2012+A1:2013 sisaldab

More information

Prostitutsiooni varjatum pool: räägivad seksi ostjad. Sotsiaalministeeriumi toimetised nr 5/2007

Prostitutsiooni varjatum pool: räägivad seksi ostjad. Sotsiaalministeeriumi toimetised nr 5/2007 Prostitutsiooni varjatum pool: räägivad seksi ostjad Sotsiaalministeeriumi toimetised nr 5/2007 Sotsiaalministeeriumi toimetised nr 5/2007 Prostitutsiooni varjatum pool: räägivad seksi ostjad Katri Eespere

More information

A concept for performance measurement and evaluation in network industries

A concept for performance measurement and evaluation in network industries 536 Proceedings of the Estonian Academy of Sciences, 2015, 64, 4S, 536 542 doi: 10.3176/proc.2015.4S.01 Available online at www.eap.ee/proceedings A concept for performance measurement and evaluation in

More information

TÖÖTAJATE TÖÖRAHULOLU - JA MOTIVATSIOONIUURINGUTE ANALÜÜS AS PRISMA PEREMARKETI ÜKSUSE SÕBRA PRISMA NÄITEL

TÖÖTAJATE TÖÖRAHULOLU - JA MOTIVATSIOONIUURINGUTE ANALÜÜS AS PRISMA PEREMARKETI ÜKSUSE SÕBRA PRISMA NÄITEL EESTI MAAÜLIKOOL Majandus- ja sotsiaalinstituut Mari-Liis Kosemets TÖÖTAJATE TÖÖRAHULOLU - JA MOTIVATSIOONIUURINGUTE ANALÜÜS AS PRISMA PEREMARKETI ÜKSUSE SÕBRA PRISMA NÄITEL Bakalaureusetöö maamajandusliku

More information

JUHTIMINE. Maga hästi pea. igas maailma nurgas

JUHTIMINE. Maga hästi pea. igas maailma nurgas JUHTIMINE märts 2008 nr 2 (51) nr 1 (51) Maga hästi pea igas maailma nurgas Eelistad professionaalset teenindust ja suurepärast teenust: Radisson SAS hotellide 100% külastaja rahulolu garantii tagab selle

More information

Implementing in-browser screen sharing library for robust, high-performance co-browsing

Implementing in-browser screen sharing library for robust, high-performance co-browsing UNIVERSITY OF TARTU FACULTY OF MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE Institute of computer science Software engineering curriculum Madis Nõmme Implementing in-browser screen sharing library for robust, high-performance

More information

EESTI EKSPRESS. Kerttu Rakke: www.ekspress.ee. Laulu- ja tantsupeo lapsed. Igapäevane naps annab energia ja töövõime!

EESTI EKSPRESS. Kerttu Rakke: www.ekspress.ee. Laulu- ja tantsupeo lapsed. Igapäevane naps annab energia ja töövõime! S Õ LT U M AT U NÄ D A L A L E H T Hind 1.30 20.34 kr Laulu- ja tantsupeo lapsed Kerttu Rakke: Igapäevane naps annab energia ja töövõime! Intervjuu Afganistanis haavata saanud Eesti sõduriga 50 Eesti majanduse

More information

Sotsiaalministeerium ja JPId

Sotsiaalministeerium ja JPId Sotsiaalministeerium ja JPId Teaduse ühisprogrammeerimise algatuste (JPI) alane seminar 02. aprill 2015 Kerstin Mahlapuu teaduskoordinaator Sotsiaalministeerium Valdkonna JPId A Healthy Diet for a Healthy

More information

Tartu Ülikool Sotsiaal- ja haridusteaduskond Ühiskonnateaduste instituut Ajakirjanduse ja kommunikatsiooni õppekava

Tartu Ülikool Sotsiaal- ja haridusteaduskond Ühiskonnateaduste instituut Ajakirjanduse ja kommunikatsiooni õppekava Tartu Ülikool Sotsiaal- ja haridusteaduskond Ühiskonnateaduste instituut Ajakirjanduse ja kommunikatsiooni õppekava Britta Sepp Meedia roll väljarännanud eestlaste kohanemisel Soome ühiskonnas Bakalaureusetöö

More information

End user guide: Automatic Product import from Acme Warehouse for Magento

End user guide: Automatic Product import from Acme Warehouse for Magento End user guide: Automatic Product import from Acme Warehouse for Magento Introduction Current end user guide is about the module for Magento, which adds the following functionality to Magento e- store:

More information

Corelli Music tänab oma head publikut, toetajaid, metseene ja koostööpartnereid! UUS HOOAEG 2009-2010. kontserdisari

Corelli Music tänab oma head publikut, toetajaid, metseene ja koostööpartnereid! UUS HOOAEG 2009-2010. kontserdisari TURUNDUSE TOP 16. september 2009 Corelli Music tänab oma head publikut, toetajaid, metseene ja koostööpartnereid! UUS HOOAEG 2009-2010 kontserdisari 10.-11.10.2009 Hooaja avakontserdid ROOSIKRANTS 28.11.-13.12.2009

More information

3. Specifying the week, month, or year Nädala, kuu või aasta täpsustamine

3. Specifying the week, month, or year Nädala, kuu või aasta täpsustamine 1. KELLAAJAD JA KUUPÄEVAD, KUUD, AASTAAJAD, ILMA TÄPSUSTAMINE (15-16 tund/ lessons) 1. Specifying the day Päeva täpsustamine the day before yesterday yesterday today tomorrow the day after tomorrow üleeile

More information

EESTI STANDARD EVS-EN 62507-1:2011

EESTI STANDARD EVS-EN 62507-1:2011 EESTI STANDARD EVS-EN 62507-1:2011 Identification systems enabling unambiguous information interchange - Requirements - Part 1: Principles and methods EESTI STANDARDI EESSÕNA Käesolev Eesti standard EVS-EN

More information

VENE KODANIKU PASS, ELAMISLUBA EESTIS

VENE KODANIKU PASS, ELAMISLUBA EESTIS EGIPTUSE VIISAINFO OLULINE LISAINFO - Viisa maksumus Eesti, Vene ja halli passi omanikele 26,00 EUR (ostes viisa Novatoursi kaudu). - Tšarterlennuga Egiptusesse reisija peab naasma samamoodi sama vedaja

More information

Lühike paigaldusjuhend TU2-HDMI 1.01

Lühike paigaldusjuhend TU2-HDMI 1.01 Lühike paigaldusjuhend TU2-HDMI 1.01 Sisukord Eesti 1 1. Enne alustamist 1 2. Riistvara paigaldus 2 3. Ekraani sätete konfigureerimine 4 Tõrkeotsing 6 Version 02.14.2011 1. Enne alustamist Eesti Pakendi

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 15603:2008 Energy performance of buildings - Overall energy use and definition of energy ratings Energy performance of buildings - Overall energy use and definition of energy ratings

More information

Soome keelest tõlkinud JAN KAUS

Soome keelest tõlkinud JAN KAUS Soome keelest tõlkinud JAN KAUS 1 Tõlkija tänab abi eest Piret Salurit, Ivo Juurveed ja Jaakko Hallast Originaali tiitel: Sofi Oksanen Kun kyyhkyset katosivat 2012 Toimetanud Piret Pääsuke Copyright Sofi

More information

Kõvasulamid. Mikrostruktuuri metallograafiline määramine Hardmetals - Metallographic determination of microstructure

Kõvasulamid. Mikrostruktuuri metallograafiline määramine Hardmetals - Metallographic determination of microstructure EESTI STANDARD EVS-EN 24499:2000 Kõvasulamid. Mikrostruktuuri metallograafiline määramine Hardmetals - Metallographic determination of microstructure EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA Käesolev

More information

Tere tulemast! Sa vaatad Apple TV-d. Sellest juhendist leiad kogu teabe, mida vajad alates seadistamisest kuni mugava koha sissevõtmiseni diivanil.

Tere tulemast! Sa vaatad Apple TV-d. Sellest juhendist leiad kogu teabe, mida vajad alates seadistamisest kuni mugava koha sissevõtmiseni diivanil. Tere tulemast! Sa vaatad Apple TV-d. Sellest juhendist leiad kogu teabe, mida vajad alates seadistamisest kuni mugava koha sissevõtmiseni diivanil. Sisukord Peatükk 1: Ühendumine 7 Mida võid pakendist

More information

Evaluation of the ACR MRI phantom for quality assurance tests of 1.5 T MRI scanners in Estonian hospitals

Evaluation of the ACR MRI phantom for quality assurance tests of 1.5 T MRI scanners in Estonian hospitals 328 Proceedings of the Estonian Academy of Sciences, 2014, 63, 3, 328 334 doi: 10.3176/proc.2014.3.06 Available online at www.eap.ee/proceedings Evaluation of the ACR MRI phantom for quality assurance

More information

Jutlusta minu evangeeliumi

Jutlusta minu evangeeliumi 36617_124_Cover.qxd 04-09-2009 10:09 Page 1 Misjonitöö juhis Jutlusta minu evangeeliumi (vt ÕL 50:14) Parandage meelt, kõik te maailma ääred ja tulge minu juurde ja saage ristitud minu nimesse, et te võiksite

More information

Viimsetest sõnadest meediaajastul

Viimsetest sõnadest meediaajastul Viimsetest sõnadest meediaajastul Karl Siegfried Guthke Teesid Meie ajal on viimsete sõnade institutsioon (Dennis Joseph Enrighti termin), mille kohaselt avaldavad inimese viimsed surmaeelsed sõnad kõige

More information

TESTING OF VOLTAGE CONVERTERS FOR THE ELECTRICAL POWER SYSTEM OF ESTCUBE-2

TESTING OF VOLTAGE CONVERTERS FOR THE ELECTRICAL POWER SYSTEM OF ESTCUBE-2 UNIVERSITY OF TARTU Faculty of Science and Technology Institute of Technology Karl-Indrek Raudheiding TESTING OF VOLTAGE CONVERTERS FOR THE ELECTRICAL POWER SYSTEM OF ESTCUBE-2 Bachelor s Thesis (12 ECTS)

More information

Lisa 2. Lõputöö nõuded

Lisa 2. Lõputöö nõuded Kinnitatud Haridusteaduste instituudi nõukogus 09.10.2013.a Lisa 2. Lõputöö nõuded (dokumendile Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi lõputöö nõuded ja kaitsmise kord ) I Lõputöö maht, eesmärgid ja

More information

HARMONIZATION OF ESTONIAN ACCOUNTING SYSTEM WITH THE EUROPEAN FRAMEWORK. Toomas Haldma Tartu University

HARMONIZATION OF ESTONIAN ACCOUNTING SYSTEM WITH THE EUROPEAN FRAMEWORK. Toomas Haldma Tartu University HARMONIZATION OF ESTONIAN ACCOUNTING SYSTEM WITH THE EUROPEAN FRAMEWORK 1. Introduction Toomas Haldma Tartu University In July 2002 the European Commission has decided to oblige all EU companies listed

More information

Detecting User Reading Behaviour Using Smartphone Sensors

Detecting User Reading Behaviour Using Smartphone Sensors UNIVERSITY OF TARTU FACULTY OF MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE Institute of Computer Science Taavi Ilmjärv Detecting User Reading Behaviour Using Smartphone Sensors Bachelor Thesis (12 EAP) Supervisors:

More information

Lisamaterjal kitarri hooldamisest Kristo Käo

Lisamaterjal kitarri hooldamisest Kristo Käo Lisamaterjal kitarri hooldamisest Kristo Käo Koolikitarr.ee 4. Peatükk. Kitarrikeeled Häälestamise osa viimases peatükis tuleb juttu häälestuse olulisest osast, nimelt kitarrikeeltest: nende valimisest

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN ISO 1133-2:2011 Plastics - Determination of the melt mass-flow rate (MFR) and melt volume-flow rate (MVR) of thermoplastics - Part 2: Method for materials sensitive to time-temperature

More information

http://arhiiv.err.ee/vaata/44057 14.07.2016 11:50

http://arhiiv.err.ee/vaata/44057 14.07.2016 11:50 http://arhiiv.err.ee/vaata/44057 14.07.2016 11:50 R2 Aastahitt 2011: 1 Mäluasutus ERR Videoarhiiv Peakategooria Alamkategooria Muusika levimuusika Üldinfo Sarja pealkiri R2 Aastahitt 2011 Osa nr. 1 Indeks

More information

CRM-I SÜSTEEMI JA DIGITAALSE TURUNDUSKOMMUNIKATSIOONI INTEGREERIMINE: KVALITATIIVNE ANALÜÜS

CRM-I SÜSTEEMI JA DIGITAALSE TURUNDUSKOMMUNIKATSIOONI INTEGREERIMINE: KVALITATIIVNE ANALÜÜS Estonian Business School Turunduse ja kommunikatsiooni õppetool CRM-I SÜSTEEMI JA DIGITAALSE TURUNDUSKOMMUNIKATSIOONI INTEGREERIMINE: KVALITATIIVNE ANALÜÜS Magistritöö Jaanika Kivilo Juhendaja professor

More information

Contemporary understanding of Gregorian chant conceptualisation and practice

Contemporary understanding of Gregorian chant conceptualisation and practice Contemporary understanding of Gregorian chant conceptualisation and practice Volume two of three: Appendices I Eerik Joks Submitted for the Degree of Doctor of Philosophy University of York Department

More information

KUJUNDAV HINDAMINE KUI ÕPPIMIST TOETAV HINDAMINE

KUJUNDAV HINDAMINE KUI ÕPPIMIST TOETAV HINDAMINE KUJUNDAV HINDAMINE KUI ÕPPIMIST TOETAV HINDAMINE Õpetajakoolituse õppematerjal Maria Jürimäe Anita Kärner Leelo Tiisvelt KUJUNDAV HINDAMINE KUI ÕPPIMIST TOETAV HINDAMINE KUJUNDAV HINDAMINE KUI ÕPPIMIST

More information

Eesti konkurentsivõime

Eesti konkurentsivõime Eesti konkurentsivõime Marje Josing Veebruar 2015 Erinevad reitingud 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 IMD 22 21 22 25 24 19 22 23 35 34 33 31 36 30 WEF 29 26 22 20

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 82079-1:2012 Preparation of instructions for use - Structuring, content and presentation - Part 1: General principles and detailed requirements EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD

More information

EESTI STANDARD EVS-EN 62300:2005. Consumer audio/video equipment digital interface with plastic optical fibre

EESTI STANDARD EVS-EN 62300:2005. Consumer audio/video equipment digital interface with plastic optical fibre EESTI STANDARD EVS-EN 62300:2005 Consumer audio/video equipment digital interface with plastic optical fibre EESTI STANDARDI EESSÕNA Käesolev Eesti standard EVS-EN 62300:2005 sisaldab Euroopa standardi

More information

IMIKU TOIT JA TOITUMINE. Juhised lapsevanematele

IMIKU TOIT JA TOITUMINE. Juhised lapsevanematele IMIKU TOIT JA TOITUMINE Juhised lapsevanematele Eesti Lastearstide Selts 2012 Autorid: Oivi Uibo 1,2, Heli Grünberg 1,2, Reet Raukas 3, Tiia Voor 1,2 1 Tartu Ülikooli lastekliinik, 2 SA Tartu Ülikooli

More information

Tartu Ülikool Sotsiaal- ja haridusteaduskond Haridusteaduste instituut Klassiõpetaja eriala. Merike Näkk

Tartu Ülikool Sotsiaal- ja haridusteaduskond Haridusteaduste instituut Klassiõpetaja eriala. Merike Näkk Tartu Ülikool Sotsiaal- ja haridusteaduskond Haridusteaduste instituut Klassiõpetaja eriala Merike Näkk TEISE KOOLIASTME KLASSIÕPETAJATE ARVAMUSED TAHVELARVUTI KASUTAMISEGA SEOTUD EELISTEST JA PUUDUSTEST

More information