Department of Mathematics and Applied Mathematics Departement Wiskunde en Toegepaste Wiskunde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Department of Mathematics and Applied Mathematics Departement Wiskunde en Toegepaste Wiskunde"

Transcription

1 Department of Mathematics and Applied Mathematics Departement Wiskunde en Toegepaste Wiskunde MATHEMATICS COMPETITION WISKUNDE KOMPETISIE GRADES 0 AND GRADE 0 EN SEPTEMBER 04 SEPTEMBER 04 TIME: HOURS TYD: URE 0 OUTEURSREG VOORBEHOU, UNIVERSITEIT VAN PRETORIA 0 COPYRIGHT RESERVED, UNIVERSITY OF PRETORIA

2 INSTRUCTIONS INSTRUKSIES No calculators or other calculation Geen sakrekenaars of ander aids are allowed. rekenhulpmiddels word toegelaat nie. Mark allocation Puntetoekenning Every question counts mark. Elke vraag tel punt. Random guessing is not advisable, Raaiery word nie aanbeveel nie, as the mark allocated to a question aangesien die punt toegeken aan die may be deducted for a wrong answer. vraag afgetrek mag word vir n n verkeerde antwoord. Every question has five possible Elke vraag het vyf moontlike answers, (A) to (E). antwoorde, (A) tot (E). Only ONE answer is correct. Slegs EEN antwoord is korrek. Colour in the rectangle of the correct Kleur die reghoek van die korrekte answer on the answer sheet. antwoord op die antwoordvel in. Do not colour outside the rectangle. Moenie buite die reghoek inkleur nie. Use a soft pencil. Gebruik n sagte potlood. Example: Voorbeeld: Suppose Question reads: Gestel Vraag is: The smallest integer larger than is Die kleinste heelgetal groter as is (A) 0 (B) (C) (D) (E) 3 The correct answer is, which is answer (D). On the answer sheet you must colour in the rectangle (D) against Die korrekte antwoord is, en dit is antwoord (D). Op die antwoordvel moet jy die reghoek (D) inkleur teenoor Question. Vraag. Question / Vraag (A) (B) (C) (D) (E)

3 Question Vraag Calculate Bereken (A) (B) (C) 0.35 (D) (E) Question Vraag If x = and y = then (x + )(y ) is 3 equal to? (A) 7 (B) 5 (C) 5 As x = en y = dan is (x + )(y ) 3 gelyk aan? (D) 7 Question 3 Vraag 3 The sum of nine numbers is 46. If one of the nine numbers is changed from 654 to 456, what is the new sum? (E) 9 Die som van nege getalle is 46. As een van die nege getalle verander word van 654 na 456, wat is die nuwe som? (A) 98 (B) 654 (C) 8 (D) 46 (E) 64 Question 4 Vraag 4 Arrange the numbers x, x+, x 4, x+5 and x 3 from biggest to smallest. What is the middle number? Rangskik die getalle x, x+, x 4, x+5 en x 3 van grootste na kleinste. Watter getal is in die middel? (A) x 4 (B) x + (C) x 3 (D) x + 5 (E) x Question 5 Vraag 5 Cindy thinks of a positive number. She squares it and add to it. Then she halves the number and gets 38. What number did Cindy think of? (A) 8 (B) 9 (C) 0 (D) 36 (E) 64 Question 6 Vraag 6 Suppose the operation is given by the rule x y = xy + x + y. Solve for x if x 3 = 6. (A) 3 (B) 7 3 (C) 4 (D) 7 4 Question 7 Vraag 7 Cindy dink aan n positiewe getal. Sy kwadreer dit en tel by. Dan halveer sy die getal en kry 38. Aan watter getal het Cindy gedink? Veronderstel die bewerking word gegee deur die reël x y = xy + x + y. Los op vir x as x 3 = 6. (E) 5 The cube root of 4 3 is Die derdemagswortel van 4 3 is (A) 4 (B) 64 (C) 56 (D) 8 (E) 04

4 Question 8 Vraag 8 The diameter of a circle is 4π. What is the area of the circle? Die middellyn van n sirkel is 4π. Wat is the oppervlak van die sirkel? (A) 4π (B) 4π (C) 8π (D) 4π 3 (E) 8π 3 Question 9 Vraag 9 Solve for x if + x = 5. Los op vir x as + x = 5. (A) 4 5 (B) 5 (C) 5 4 (D) 5 (E) 4 Question 0 Vraag 0 A container has 3 red, 4 blue and 5 green marbles. A marble is drawn from the container, and without putting it back, a second marble is drawn. What is the chance that they are both blue? n Houer het 3 rooi, 4 blou en 5 groen albasters. n Albaster word getrek uit die houer, en sonder om dit terug te plaas, word n tweede albaster getrek. Wat is die kans dat albei blou albasters getrek is? (A) 0 (B) (C) (D) 3 (E) 4 Question Vraag Make x the subject of the formula if Maak x die onderwerp van die formule as z + y = x + y. (A) (B) (C) (D) (E) x = z + 4z y + 4y x = z + z y + 4y x = z + 4z y + 3y x = z + z y + 3y none of these/geen van die

5 Question Vraag Find k if the slope of the line passing through points A(, ) and B(k + k, k + 3k) is. (A) (B) 0 (C) (D) 4 (E) 6 Question 3 Vraag 3 How many numbers in this arithmetic sequence, 8, 5,, 9, 36,... is between 00 and 500? (A) 56 (B) 57 (C) 58 (D) 59 (E) 60 Question 4 Vraag 4 The vertex (turning point) of the parabola y = x +8x+c will be a point on the x-axis if the value c is : (A) 6 (B) 4 (C) 4 (D) 8 (E) 6 Question 5 Vraag 5 The lengths of two adjacent sides of a parallelogram is and 3. The sum of the squares of the diagonals of the parallelogram is : (A) (B) 4 (C) 6 (D) 8 (E) 30 Question 6 Vraag 6 What is a + b + c if a + b + 3c = 6, 3a + b + c = and a + 3b + c = 7? (A) (B) (C) 3 (D) 4 (E) 5 Bepaal k as die helling van die lyn wat deur punte A(, ) en B(k +k, k +3k) gaan is. Hoeveel terme in die rekenkundige ry, 8, 5,, 9, 36,... is tussen 00 en 500? Die draaipunt van die parabool y = x + 8x + c sal op die x-as lê indien c gelyk is aan : Die lengtes van twee aangrensende sye van n parallelogram is en 3. Die som van die kwadrate van die diagonale van die parallelogram is : Wat is a + b + c as a + b + 3c = 6, 3a + b + c = en a + 3b + c = 7?

6 Question 7 Vraag 7 Calculate 4 n+ 36 n 45 n+ 5 if n = 04. Bereken 4n+ 36 n as n = 04. n 45 n+ 5n (A) 4 9 (B) 5 9 (C) 9 5 (D) 9 4 (E) None of these/geen van die Question 8 Vraag 8 If f(x) = x g(f(x)). x + and g(x) = x, find As f(x) = x g(f(x)). x + en g(x) = x, bepaal (A) x (B) x + (C) x + x (D) 3x (E) x x + Question 9 Vraag 9 Solve for x if x + x + Los op vir x as x + x +... = 5. (A) 7 (B) 9 (C) 5 4 (D) 7 4 (E) 5 Question 0 Vraag 0 Inside a circle of radius, three mutually tangent circles are drawn with the same radius. Determine the radius of the smaller three circles if they are all tangent to the big circle. Binne n sirkel met radius, word drie sirkels geteken met dieselfde radius. Bereken die radius van die kleiner sirkels as al die sirkels aan mekaar raak. (A) (B) 3 (C) (D) (E) 3 3 4

Department of Mathematics and Applied Mathematics Departement Wiskunde en Toegepaste Wiskunde

Department of Mathematics and Applied Mathematics Departement Wiskunde en Toegepaste Wiskunde Department of Mathematics and Applied Mathematics Departement Wiskunde en Toegepaste Wiskunde MATHEMATICS COMPETITION WISKUNDE KOMPETISIE GRADES 10 AND 11 GRADE 10 EN 11 AUGUST 2015 AUGUSTUS 2015 TIME:

More information

Department of Mathematics and Applied Mathematics Departement Wiskunde en Toegepaste Wiskunde

Department of Mathematics and Applied Mathematics Departement Wiskunde en Toegepaste Wiskunde Department of Mathematics and Applied Mathematics Departement Wiskunde en Toegepaste Wiskunde MATHEMATICS COMPETITION WISKUNDE KOMPETISIE GRADES 8 AND 9 GRADE 8 EN 9 AUGUST 2015 AUGUSTUS 2015 TIME: 2 HOURS

More information

Department of Mathematics and Applied Mathematics Departement Wiskunde en Toegepaste Wiskunde

Department of Mathematics and Applied Mathematics Departement Wiskunde en Toegepaste Wiskunde Department of Mathematics and Applied Mathematics Departement Wiskunde en Toegepaste Wiskunde MATHEMATICS COMPETITION WISKUNDE KOMPETISIE GRADES 8 AND 9 GRADE 8 EN 9 SEPTEMBER 204 SEPTEMBER 204 TIME: 2

More information

UNIVERSITEIT VAN PRETORIA / UNIVERSITY OF PRETORIA DEPT WISKUNDE EN TOEGEPASTE WISKUNDE DEPT OF MATHEMATICS AND APPLIED MATHEMATICS

UNIVERSITEIT VAN PRETORIA / UNIVERSITY OF PRETORIA DEPT WISKUNDE EN TOEGEPASTE WISKUNDE DEPT OF MATHEMATICS AND APPLIED MATHEMATICS VAN/SURNAME: UNIVERSITEIT VAN PRETORIA / UNIVERSITY OF PRETORIA DEPT WISKUNDE EN TOEGEPASTE WISKUNDE DEPT OF MATHEMATICS AND APPLIED MATHEMATICS VOORNAME / FIRST NAMES: WTW 128 SEMESTERTOETS 2 / SEMESTER

More information

UNIVERSITEIT VAN PRETORIA / UNIVERSITY OF PRETORIA DEPT WISKUNDE EN TOEGEPASTE WISKUNDE DEPT OF MATHEMATICS AND APPLIED MATHEMATICS

UNIVERSITEIT VAN PRETORIA / UNIVERSITY OF PRETORIA DEPT WISKUNDE EN TOEGEPASTE WISKUNDE DEPT OF MATHEMATICS AND APPLIED MATHEMATICS VAN/SURNAME: UNIVERSITEIT VAN PRETORIA / UNIVERSITY OF PRETORIA DEPT WISKUNDE EN TOEGEPASTE WISKUNDE DEPT OF MATHEMATICS AND APPLIED MATHEMATICS VOORNAME/FIRST NAMES: WTW 162 DYNAMICAL PROCESSES EKSAMEN

More information

Vermenigvuldig en Afdeling (Intermediêre fase)

Vermenigvuldig en Afdeling (Intermediêre fase) Vermenigvuldig en Afdeling (Intermediêre fase) My Huiswerk Boek(4) Naam: Jaar: Skool: Declaration This booklet is not sold or used for profit making. It is used solely for educational purposes. You may

More information

Die vrae uit ou vraestelle, toetsvraestelle, en modelvraestelle is individueel gekies en uitgehaal vir

Die vrae uit ou vraestelle, toetsvraestelle, en modelvraestelle is individueel gekies en uitgehaal vir Die vrae uit ou vraestelle, toetsvraestelle, en modelvraestelle is individueel gekies en uitgehaal vir Kategorisering Dieselfde vraag kan by meer as een afdeling van die sillabus voorkom, of meer as een

More information

NATIONAL SENIOR CERTIFICATE GRADE/GRAAD 12

NATIONAL SENIOR CERTIFICATE GRADE/GRAAD 12 NATIONAL SENI CERTIFICATE GRADE/GRAAD MATHEMATICS P/WISKUNDE V EXEMPLAR 0/MODEL 0 MEMANDUM MARKS: 0 PUNTE: 0 This memandum consists of pages. Hierdie memandum bestaan uit bladse. Mathematics P/Wiskunde

More information

NATIONAL SENIOR CERTIFICATE/ NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT GRADE/GRAAD 12 SEPTEMBER 2014 MATHEMATICS P1/WISKUNDE V1 MEMORANDUM

NATIONAL SENIOR CERTIFICATE/ NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT GRADE/GRAAD 12 SEPTEMBER 2014 MATHEMATICS P1/WISKUNDE V1 MEMORANDUM NATIONAL SENIOR CERTIFICATE/ NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT GRADE/GRAAD 12 SEPTEMBER 2014 MATHEMATICS P1/WISKUNDE V1 MEMORANDUM MARKS/PUNTE: 150 Hierdie memorandum bestaan uit 16 bladsye./ This memorandum

More information

Addisionele Behandelings Indien die chirurg besluit dat jy verdere behandeling nodig het, sal jy na 'n onkoloog ('n mediese dokter wat in die behandeling van kanker spesialiseer) verwys word. Onthou, elke

More information

Semester Test 1 Semestertoets 1 FSK March 2013 / 15 Maart Time 2½ hours Max. Total 65 Marks Max Tyd 2½ ure Maks. Totaal 65 punte Maks

Semester Test 1 Semestertoets 1 FSK March 2013 / 15 Maart Time 2½ hours Max. Total 65 Marks Max Tyd 2½ ure Maks. Totaal 65 punte Maks Physics Department Fisika Departement Semester Test 1 Semestertoets 1 FSK116 15 March 13 / 15 Maart 13 Surname and initials Van en voorletters Signature Handtekening MEMO Student number Studentenommer

More information

MARK SCHEME for the October/November 2012 series 9679 AFRIKAANS

MARK SCHEME for the October/November 2012 series 9679 AFRIKAANS CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS GCE Advanced Level MARK SCHEME for the October/November 2012 series 9679 AFRIKAANS 9679/02 Paper 2 (Reading and Writing), maximum raw mark 70 This mark scheme is published

More information

CMY 117 SEMESTERTOETS 2 / SEMESTER TEST 2

CMY 117 SEMESTERTOETS 2 / SEMESTER TEST 2 DEPARTEMENT CHEMIE DEPARTMENT OF CHEMISTRY CMY 117 SEMESTERTOETS 2 / SEMESTER TEST 2 DATUM / DATE: 13 May / Mei 2013 PUNTE / MARKS: 100 TYD / TIME: 3 ure / hours Afdeling A / Section A: 40 Afdeling B /

More information

IMPLEMENTING AN EFFECTIVE INFORMATION SECURITY AWARENESS PROGRAM

IMPLEMENTING AN EFFECTIVE INFORMATION SECURITY AWARENESS PROGRAM IMPLEMENTING AN EFFECTIVE INFORMATION SECURITY AWARENESS PROGRAM by AMANDA WOLMARANS DISSERTATION Submitted in fulfilment of the requirements for the degree MASTER OF SCIENCE in COMPUTER SCIENCE in the

More information

MARKETING MANAGEMENT

MARKETING MANAGEMENT Faculty of Management DEPARTMENT OF MARKETING MANAGEMENT National Diploma: Marketing BCom (Marketing Managment) Department of Marketing Management Discover the world of marketing If you re wondering why

More information

Funksies en Grafieke: Inleiding en kernbegrippe

Funksies en Grafieke: Inleiding en kernbegrippe OpenStax-CNX module: m39661 1 Funksies en Grafieke: Inleiding en kernbegrippe Free High School Science Texts Project This work is produced by OpenStax-CNX and licensed under the Creative Commons Attribution

More information

HOEKE EN LYNE ANGLES AND LINES

HOEKE EN LYNE ANGLES AND LINES HOEKE EN LYNE NGLES ND LINES n lyn het geen eindpunte nie line has no endpoints n lynstuk is deel van n lyn met twee eindputne line segment is part of a line n straal is n deel van n lyn met een eindpunt

More information

GETALLE EN GETAL- VERWANTSKAPPE

GETALLE EN GETAL- VERWANTSKAPPE MODULE MODULE-HOOFSTUKKE Getalle en getalpatrone 2 Geldsake SLEUTELVAARDIGHEDE die neerskryf van rasionale getalle as eindige of repeterende desimale getalle die vermoë om te identifiseer tussen watter

More information

THE NGK OFFICIALS PENSION FUND INTERIM RULING IN TERMS OF SECTION 30J OF THE PENSION FUNDS ACT OF 1956

THE NGK OFFICIALS PENSION FUND INTERIM RULING IN TERMS OF SECTION 30J OF THE PENSION FUNDS ACT OF 1956 IN THE TRIBUNAL OF THE PENSION FUNDS ADJUDICATOR In the complaint between: CASE NO: PFA/KZN/398/99/KM A.M.E. STEYN Complainant and THE NGK OFFICIALS PENSION FUND Respondent INTERIM RULING IN TERMS OF SECTION

More information

ANNEXURE TO ASSESSMENT INSTRUCTION 17 OF 2014 CHIEF MARKERS REPORT ON MARKING OF 2013 NATIONAL SENIOR CERTIFICATE EXAMINATION (NSC)

ANNEXURE TO ASSESSMENT INSTRUCTION 17 OF 2014 CHIEF MARKERS REPORT ON MARKING OF 2013 NATIONAL SENIOR CERTIFICATE EXAMINATION (NSC) ANNEXURE TO ASSESSMENT INSTRUCTION 17 OF 2014 CHIEF MARKERS REPORT ON MARKING OF 2013 NATIONAL SENIOR CERTIFICATE EXAMINATION (NSC) SUBJECT PAPER PAGE ACCOUNTING 1 10 AFRIKAANS FIRST ADDITIONAL LANGUAGE

More information

THE SUPREME COURT OF APPEAL REPUBLIC OF SOUTH AFRICA JUDGMENT. SILTEK HOLDINGS (PTY) LTD (in liquidation) t/a WORKGROUP

THE SUPREME COURT OF APPEAL REPUBLIC OF SOUTH AFRICA JUDGMENT. SILTEK HOLDINGS (PTY) LTD (in liquidation) t/a WORKGROUP THE SUPREME COURT OF APPEAL REPUBLIC OF SOUTH AFRICA JUDGMENT In the matter between: Case number: 081/08 No precedential significance SILTEK HOLDINGS (PTY) LTD (in liquidation) t/a WORKGROUP APPELLANT

More information

DEPARTEMENT GENETIKA / DEPARTMENT OF GENETICS

DEPARTEMENT GENETIKA / DEPARTMENT OF GENETICS DEPARTEMENT GENETIKA / DEPARTMENT OF GENETICS Keuringsaansoek: BSc Forensiese Wetenskappe / Selection Application: BSc Forensic Science Applying for BSc Forensic Science (Die Afrikaanse inligtingstuk vir

More information

Policy on Student Leadership Development and Training

Policy on Student Leadership Development and Training Department of Student Affairs (DSA) Policy on Student Leadership Development and Training Document type: Policy Document number: Rt 461/10 1. PURPOSE 1.1.1 Background It is the mission of UP to deliver

More information

IP-NBM. Copyright Capgemini 2012. All Rights Reserved

IP-NBM. Copyright Capgemini 2012. All Rights Reserved IP-NBM 1 De bescheidenheid van een schaker 2 Maar wat betekent dat nu 3 De drie elementen richting onsterfelijkheid Genomics Artifical Intelligence (nano)robotics 4 De impact van automatisering en robotisering

More information

SAT Subject Math Level 2 Facts & Formulas

SAT Subject Math Level 2 Facts & Formulas Numbers, Sequences, Factors Integers:..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3,... Reals: integers plus fractions, decimals, and irrationals ( 2, 3, π, etc.) Order Of Operations: Arithmetic Sequences: PEMDAS (Parentheses

More information

JAARLIKSE NASIONALE ASSESSERING 2013 GRAAD 6 WISKUNDE MODELVRAE

JAARLIKSE NASIONALE ASSESSERING 2013 GRAAD 6 WISKUNDE MODELVRAE JAARLIKSE NASIONALE ASSESSERING 2013 GRAAD 6 WISKUNDE MODELVRAE Hierdie boekie bestaan uit 20 bladsye, die voorblad uitgesluit. RIGLYNE BY DIE GEBRUIK VAN JAARLIKSE NASIONALE ASSESSERINGSVOORBEELDE (ANA)

More information

Oranje -Vrystaatse Gemeenskaplike Munisipale Pensioenfonds DETERMINATION IN TERMS OF SECTION 30M OF THE PENSION FUNDS ACT OF 1956

Oranje -Vrystaatse Gemeenskaplike Munisipale Pensioenfonds DETERMINATION IN TERMS OF SECTION 30M OF THE PENSION FUNDS ACT OF 1956 IN THE TRIBUNAL OF THE PENSION FUNDS ADJUDICATOR In the complaint between: CASE NO. PFA/GA/628/99/NJ B M Van Der Berg Complainant and Oranje -Vrystaatse Gemeenskaplike Munisipale Pensioenfonds Respondent

More information

Moore Catholic High School Math Department COLLEGE PREP AND MATH CONCEPTS

Moore Catholic High School Math Department COLLEGE PREP AND MATH CONCEPTS Moore Catholic High School Math Department COLLEGE PREP AND MATH CONCEPTS The following is a list of terms and properties which are necessary for success in Math Concepts and College Prep math. You will

More information

2000 Solutions Fermat Contest (Grade 11)

2000 Solutions Fermat Contest (Grade 11) anadian Mathematics ompetition n activity of The entre for Education in Mathematics and omputing, University of Waterloo, Waterloo, Ontario 000 s Fermat ontest (Grade ) for The ENTRE for EDUTION in MTHEMTIS

More information

SAT Subject Math Level 1 Facts & Formulas

SAT Subject Math Level 1 Facts & Formulas Numbers, Sequences, Factors Integers:..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3,... Reals: integers plus fractions, decimals, and irrationals ( 2, 3, π, etc.) Order Of Operations: Aritmetic Sequences: PEMDAS (Parenteses

More information

1. Die vraestel bestaan uit 5 vrae. Beantwoord alle vrae. 3. n Goedgekeurde sakrekenaar mag gebruik word.

1. Die vraestel bestaan uit 5 vrae. Beantwoord alle vrae. 3. n Goedgekeurde sakrekenaar mag gebruik word. CAMI Education (Pty) Ltd Reg. No. 1996/017609/07 CAMI House Fir Drive, Northcliff P.O. Box 1260 CRESTA, 2118 Tel: +27 (11) 476-2020 Fax : 086 601 4400 web: www.camiweb.com e-mail: info@camiweb.com GRAAD

More information

Afstand. Siyavula Uploaders. 1 WISKUNDE 2 Bonnie en Tommie gaan see toe 3 OPVOEDERS AFDELING 4 Memorandum

Afstand. Siyavula Uploaders. 1 WISKUNDE 2 Bonnie en Tommie gaan see toe 3 OPVOEDERS AFDELING 4 Memorandum OpenStax-CNX module: m32005 1 Afstand Siyavula Uploaders This work is produced by OpenStax-CNX and licensed under the Creative Commons Attribution License 3.0 1 WISKUNDE 2 Bonnie en Tommie gaan see toe

More information

Doelgerigte Jeugbediening (www.taniab.co.za)

Doelgerigte Jeugbediening (www.taniab.co.za) YSBREKERS EN SPELETJIES VIR JEUGDIENSTE REëLS OM YSBREKERS VLOT TE LAAT VERLOOP Moenie afkondig ons gaan nou n speletjie speel nie. Begin met iets soos: o.k. dit is wat ons gaan doen of deel gou in soveel

More information

GRADE/GRAAD 12 SEPTEMBER 2014 MATHEMATICS P2/WISKUNDE V2 MEMORANDUM

GRADE/GRAAD 12 SEPTEMBER 2014 MATHEMATICS P2/WISKUNDE V2 MEMORANDUM NATIONAL SENIOR CERTIFICATE/ NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT GRADE/GRAAD 12 SEPTEMBER 2014 MATHEMATICS P2/WISKUNDE V2 MEMORANDUM MARKS/PUNTE: 150 This memorandum consists of 12 pages./ Hierdie memorandum

More information

*X100/12/02* X100/12/02. MATHEMATICS HIGHER Paper 1 (Non-calculator) MONDAY, 21 MAY 1.00 PM 2.30 PM NATIONAL QUALIFICATIONS 2012

*X100/12/02* X100/12/02. MATHEMATICS HIGHER Paper 1 (Non-calculator) MONDAY, 21 MAY 1.00 PM 2.30 PM NATIONAL QUALIFICATIONS 2012 X00//0 NTIONL QULIFITIONS 0 MONY, MY.00 PM.0 PM MTHEMTIS HIGHER Paper (Non-calculator) Read carefully alculators may NOT be used in this paper. Section Questions 0 (40 marks) Instructions for completion

More information

KWARTAAL 2 Week 1. Tema 1: Vervoer. Dag 1. Leermateriaal. Aktiwiteit 1: Getalle tel heelgetalle

KWARTAAL 2 Week 1. Tema 1: Vervoer. Dag 1. Leermateriaal. Aktiwiteit 1: Getalle tel heelgetalle KWARTAAL 2 Week 1 Tema 1: Vervoer Dag 1 85 minute Leermateriaal Telrympie Prente van motors Prent van passasiersboot Getallelyn 0 30 Prentkaart, kolkaart, getal en getalnaam van getal 9 Voorwerpe soos

More information

CSU Fresno Problem Solving Session. Geometry, 17 March 2012

CSU Fresno Problem Solving Session. Geometry, 17 March 2012 CSU Fresno Problem Solving Session Problem Solving Sessions website: http://zimmer.csufresno.edu/ mnogin/mfd-prep.html Math Field Day date: Saturday, April 21, 2012 Math Field Day website: http://www.csufresno.edu/math/news

More information

Examen Software Engineering 2010-2011 05/09/2011

Examen Software Engineering 2010-2011 05/09/2011 Belangrijk: Schrijf je antwoorden kort en bondig in de daartoe voorziene velden. Elke theorie-vraag staat op 2 punten (totaal op 24). De oefening staan in totaal op 16 punten. Het geheel staat op 40 punten.

More information

GAP CLOSING. 2D Measurement GAP CLOSING. Intermeditate / Senior Facilitator s Guide. 2D Measurement

GAP CLOSING. 2D Measurement GAP CLOSING. Intermeditate / Senior Facilitator s Guide. 2D Measurement GAP CLOSING 2D Measurement GAP CLOSING 2D Measurement Intermeditate / Senior Facilitator s Guide 2-D Measurement Diagnostic...4 Administer the diagnostic...4 Using diagnostic results to personalize interventions...4

More information

Mathematics Pre-Test Sample Questions A. { 11, 7} B. { 7,0,7} C. { 7, 7} D. { 11, 11}

Mathematics Pre-Test Sample Questions A. { 11, 7} B. { 7,0,7} C. { 7, 7} D. { 11, 11} Mathematics Pre-Test Sample Questions 1. Which of the following sets is closed under division? I. {½, 1,, 4} II. {-1, 1} III. {-1, 0, 1} A. I only B. II only C. III only D. I and II. Which of the following

More information

NKABV. Afrikaans. sonder grense. Eerste Addisionele Taal. Hersienings- boek. Naam:

NKABV. Afrikaans. sonder grense. Eerste Addisionele Taal. Hersienings- boek. Naam: NKABV Afrikaans sonder grense Eerste Addisionele Taal Graad 2 Hersienings- enin ings ngs- n ng boek Naam: Tema 1 Ek en my familie Teken jou stamboom Gebruik die woorde in die blokkies om jou familie se

More information

2014 Chapter Competition Solutions

2014 Chapter Competition Solutions 2014 Chapter Competition Solutions Are you wondering how we could have possibly thought that a Mathlete would be able to answer a particular Sprint Round problem without a calculator? Are you wondering

More information

1. By how much does 1 3 of 5 2 exceed 1 2 of 1 3? 2. What fraction of the area of a circle of radius 5 lies between radius 3 and radius 4? 3.

1. By how much does 1 3 of 5 2 exceed 1 2 of 1 3? 2. What fraction of the area of a circle of radius 5 lies between radius 3 and radius 4? 3. 1 By how much does 1 3 of 5 exceed 1 of 1 3? What fraction of the area of a circle of radius 5 lies between radius 3 and radius 4? 3 A ticket fee was $10, but then it was reduced The number of customers

More information

PRELIMINARY DETERMINATION IN TERMS OF SECTION 30J OF THE PENSION FUNDS ACT OF 1956

PRELIMINARY DETERMINATION IN TERMS OF SECTION 30J OF THE PENSION FUNDS ACT OF 1956 IN THE TRIBUNAL OF THE PENSION FUNDS ADJUDICATOR In the complaint between: CASE NO: PFA/FS/92/99 STEPHANUS JOHANNES ROOS Complainant and OVS NYWERHEDE PENSIOEN FONDS BETHLEHEM MOTORS (PTY) LTD First Respondent

More information

AREA. AREA is the amount of surface inside a flat shape. (flat means 2 dimensional)

AREA. AREA is the amount of surface inside a flat shape. (flat means 2 dimensional) AREA AREA is the amount of surface inside a flat shape. (flat means 2 dimensional) Area is always measured in units 2 The most basic questions that you will see will involve calculating the area of a square

More information

ACT Math Facts & Formulas

ACT Math Facts & Formulas Numbers, Sequences, Factors Integers:..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3,... Rationals: fractions, tat is, anyting expressable as a ratio of integers Reals: integers plus rationals plus special numbers suc as

More information

FAMILY PLAY THERAPY IN THE CONTEXT OF CHILD SEXUAL ABUSE: AN ECOLOGICAL AND GESTALT FIELD APPROACH MODEL

FAMILY PLAY THERAPY IN THE CONTEXT OF CHILD SEXUAL ABUSE: AN ECOLOGICAL AND GESTALT FIELD APPROACH MODEL FAMILY PLAY THERAPY IN THE CONTEXT OF CHILD SEXUAL ABUSE: AN ECOLOGICAL AND GESTALT FIELD APPROACH MODEL A FOURIE 23277920 Previous qualification (MSD Play therapy) Thesis submitted in fulfillment of the

More information

NATIONAL SENIOR CERTIFICATE NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT GRADE/GRAAD 12

NATIONAL SENIOR CERTIFICATE NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT GRADE/GRAAD 12 NATIONAL SENI CERTIFICATE NASIONALE SENI SERTIFIKAAT GRADE/GRAAD MATHEMATICS P/WISKUNDE V NOVEMBER 0 MEMANDUM MARKS/PUNTE: 50 This memorandum consists of 3 pages. Hierdie memorandum bestaan uit 3 bladsye.

More information

1 Discuss with brief notes and diagrams, the radiological management of

1 Discuss with brief notes and diagrams, the radiological management of FC Rad Diag(SA) Part II THE COLLEGES OF MEDICINE OF SOUTH AFRICA Incorporated Association not for gain Examination for the Fellowship of the College of Diagnostic Radiologists of South Africa 29 August

More information

Mathematics 1. Lecture 5. Pattarawit Polpinit

Mathematics 1. Lecture 5. Pattarawit Polpinit Mathematics 1 Lecture 5 Pattarawit Polpinit Lecture Objective At the end of the lesson, the student is expected to be able to: familiarize with the use of Cartesian Coordinate System. determine the distance

More information

CO-BRANDING RICHTLIJNEN

CO-BRANDING RICHTLIJNEN A minimum margin surrounding the logo keeps CO-BRANDING RICHTLIJNEN 22 Last mei revised, 2013 30 April 2013 The preferred version of the co-branding logo is white on a Magenta background. Depending on

More information

BC Exam Solutions Texas A&M High School Math Contest November 8, 2014

BC Exam Solutions Texas A&M High School Math Contest November 8, 2014 Exam Solutions Texas &M High School Math ontest November 8, 014 If units are involved, include them in your answer, which needs to be simplified. 1. If an arc of 60 on circle I has the same length as an

More information

Chapter 8 Geometry We will discuss following concepts in this chapter.

Chapter 8 Geometry We will discuss following concepts in this chapter. Mat College Mathematics Updated on Nov 5, 009 Chapter 8 Geometry We will discuss following concepts in this chapter. Two Dimensional Geometry: Straight lines (parallel and perpendicular), Rays, Angles

More information

THE LABOUR COURT OF SOUTH AFRICA, CAPE TOWN JUDGMENT

THE LABOUR COURT OF SOUTH AFRICA, CAPE TOWN JUDGMENT REPUBLIC OF SOUTH AFRICA Reportable Of interest to other judges THE LABOUR COURT OF SOUTH AFRICA, CAPE TOWN JUDGMENT Case no: C 489/12 In the matter between: NUM obo Johan SMITH Applicant and CCMA ELVISO

More information

The composition g f of the functions f and g is the function (g f)(x) = g(f(x)). This means, "do the function f to x, then do g to the result.

The composition g f of the functions f and g is the function (g f)(x) = g(f(x)). This means, do the function f to x, then do g to the result. 30 5.6 The chain rule The composition g f of the functions f and g is the function (g f)(x) = g(f(x)). This means, "do the function f to x, then do g to the result." Example. g(x) = x 2 and f(x) = (3x+1).

More information

Section 2.1 Rectangular Coordinate Systems

Section 2.1 Rectangular Coordinate Systems P a g e 1 Section 2.1 Rectangular Coordinate Systems 1. Pythagorean Theorem In a right triangle, the lengths of the sides are related by the equation where a and b are the lengths of the legs and c is

More information

Paper Reference. Edexcel GCSE Mathematics (Linear) 1380 Paper 3 (Non-Calculator) Thursday 5 November 2009 Morning Time: 1 hour 45 minutes

Paper Reference. Edexcel GCSE Mathematics (Linear) 1380 Paper 3 (Non-Calculator) Thursday 5 November 2009 Morning Time: 1 hour 45 minutes Centre No. Candidate No. Paper Reference 1 3 8 0 3 H Surname Signature Paper Reference(s) 1380/3H Edexcel GCSE Mathematics (Linear) 1380 Paper 3 (Non-Calculator) Higher Tier Thursday 5 November 2009 Morning

More information

GAP CLOSING. 2D Measurement. Intermediate / Senior Student Book

GAP CLOSING. 2D Measurement. Intermediate / Senior Student Book GAP CLOSING 2D Measurement Intermediate / Senior Student Book 2-D Measurement Diagnostic...3 Areas of Parallelograms, Triangles, and Trapezoids...6 Areas of Composite Shapes...14 Circumferences and Areas

More information

Mathematics (Project Maths Phase 3)

Mathematics (Project Maths Phase 3) 2014. M329 Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission Leaving Certificate Examination 2014 Mathematics (Project Maths Phase 3) Paper 1 Higher Level Friday 6 June Afternoon 2:00 4:30 300

More information

Contents /Inhoud. Compiled by / Saamgestel deur: Dr Gerrit Stols

Contents /Inhoud. Compiled by / Saamgestel deur: Dr Gerrit Stols Contents /Inhoud Number System / Getallestelsel... 2 Exponents / Eksponente... 6 Ratio, rate and proportion / Verhoudings, tempo s en eweredighede... 8 Finance / Finansies... 10 Products / Produkte...

More information

Discrete Mathematics: Solutions to Homework (12%) For each of the following sets, determine whether {2} is an element of that set.

Discrete Mathematics: Solutions to Homework (12%) For each of the following sets, determine whether {2} is an element of that set. Discrete Mathematics: Solutions to Homework 2 1. (12%) For each of the following sets, determine whether {2} is an element of that set. (a) {x R x is an integer greater than 1} (b) {x R x is the square

More information

BCom (International Business)

BCom (International Business) BCom (International Business) A degree in international business is one of the new programmes that will be launched in 20 by the Faculty of Economic and Management Sciences. The four-year BCom (International

More information

MATHS ACTIVITIES FOR REGISTRATION TIME

MATHS ACTIVITIES FOR REGISTRATION TIME MATHS ACTIVITIES FOR REGISTRATION TIME At the beginning of the year, pair children as partners. You could match different ability children for support. Target Number Write a target number on the board.

More information

Advertising and attorneys: some anxiety -reducing empirical findings

Advertising and attorneys: some anxiety -reducing empirical findings ARTIKELS Advertising and attorneys: some anxiety -reducing empirical findings C Boshoff, Departnlent of Business Econonlics, Vista University, Port Elizabeth ------ The issue of advertising by professional

More information

HANDBOEKE WAT DEUR LEERDER SELF AANGEKOOP MOET WORD

HANDBOEKE WAT DEUR LEERDER SELF AANGEKOOP MOET WORD Graad 8: 2016 1. Suurlemoen! (roman)(isbn:9780799342352) bestel nuut by boekwinkel of koop tweedehands in boekestoor English Home Language 1.Mrs Frisby and the Rats of NIMH (ISBN: 0 435 121 979 ) - bestel

More information

100 Math Facts 6 th Grade

100 Math Facts 6 th Grade 100 Math Facts 6 th Grade Name 1. SUM: What is the answer to an addition problem called? (N. 2.1) 2. DIFFERENCE: What is the answer to a subtraction problem called? (N. 2.1) 3. PRODUCT: What is the answer

More information

Test Bank Exercises in. 7. Find the intercepts, the vertical asymptote, and the slant asymptote of the graph of

Test Bank Exercises in. 7. Find the intercepts, the vertical asymptote, and the slant asymptote of the graph of Test Bank Exercises in CHAPTER 5 Exercise Set 5.1 1. Find the intercepts, the vertical asymptote, and the horizontal asymptote of the graph of 2x 1 x 1. 2. Find the intercepts, the vertical asymptote,

More information

GRAAD 3. Geletterdheid OFENINGE

GRAAD 3. Geletterdheid OFENINGE GRAAD 3 Geletterdheid OFENINGE Graad 1: VRAAG 1.? Lees van enkel woorde (Vaardigheid)? Gebruik visuele leidrade om sin te maak sowel as kennis of fonetiek en sigwoorde (Assesseringstandaard).? LU3? Kies

More information

Grade 7/8 Math Circles March 28, 2012 Gauss Contest Preparation

Grade 7/8 Math Circles March 28, 2012 Gauss Contest Preparation 1 University of Waterloo Faculty of Mathematics Centre for Education in Mathematics and Computing Grade 7/8 Math Circles March 28, 2012 Gauss Contest Preparation Solutions: 1. Evaluate each of the following:

More information

STEPS TO APPLY FOR ADMISSION: MBChB; BSc Radiation Sciences; BSc Physiotherapy; B Optometry; BSc Dietetics; B Occupational Therapy

STEPS TO APPLY FOR ADMISSION: MBChB; BSc Radiation Sciences; BSc Physiotherapy; B Optometry; BSc Dietetics; B Occupational Therapy FACULTY OF HEALTH SCIENCES SCHOOL OF MEDICINE / SCHOOL FOR ALLIED HEALTH PROFESSIONS STEPS TO APPLY FOR ADMISSION: MBChB; BSc Radiation Sciences; BSc Physiotherapy; B Optometry; BSc Dietetics; B Occupational

More information

IN THE HIGH COURT OF SOUTH AFRICA (ORANGE FREE STATE PROVINCIAL DIVISION) Application No.: 3260/2001. In the matter between: and THE MAIZE BOARD

IN THE HIGH COURT OF SOUTH AFRICA (ORANGE FREE STATE PROVINCIAL DIVISION) Application No.: 3260/2001. In the matter between: and THE MAIZE BOARD IN THE HIGH COURT OF SOUTH AFRICA (ORANGE FREE STATE PROVINCIAL DIVISION) Application No.: 3260/2001 In the matter between: THE MAIZE BOARD Applicant and F.H. BADENHORST & 18 OTHERS Respondents CORAM:

More information

San Jose Math Circle October 17, 2009 ARITHMETIC AND GEOMETRIC PROGRESSIONS

San Jose Math Circle October 17, 2009 ARITHMETIC AND GEOMETRIC PROGRESSIONS San Jose Math Circle October 17, 2009 ARITHMETIC AND GEOMETRIC PROGRESSIONS DEFINITION. An arithmetic progression is a (finite or infinite) sequence of numbers with the property that the difference between

More information

ALGEBRA 2/TRIGONOMETRY

ALGEBRA 2/TRIGONOMETRY ALGEBRA /TRIGONOMETRY The University of the State of New York REGENTS HIGH SCHOOL EXAMINATION ALGEBRA /TRIGONOMETRY Tuesday, January 8, 014 1:15 to 4:15 p.m., only Student Name: School Name: The possession

More information

Growing Vegetables in Compost Trenchbeds Page 6 of 17

Growing Vegetables in Compost Trenchbeds Page 6 of 17 The Layout of the Vegetable Beds If you put the layout of your vegetable beds on paper, it will help you to get a good idea of what your garden will look like in the end. The first consideration is whether

More information

Letters to the Editor. PO Box 36626, Menlo Park 0102 Docex 82, Pretoria Fax (012)

Letters to the Editor. PO Box 36626, Menlo Park 0102 Docex 82, Pretoria   Fax (012) Letters to the Editor PO Box 36626, Menlo Park 0102 Docex 82, Pretoria E-mail: derebus@derebus.org.za Fax (012) 362 0969 Letters are not published under noms de plume. However, letters from practising

More information

Answer: = π cm. Solution:

Answer: = π cm. Solution: Round #1, Problem A: (4 points/10 minutes) The perimeter of a semicircular region in centimeters is numerically equal to its area in square centimeters. What is the radius of the semicircle in centimeters?

More information

MATH LEVEL 1 ARITHMETIC (ACCUPLACER)

MATH LEVEL 1 ARITHMETIC (ACCUPLACER) MATH LEVEL ARITHMETIC (ACCUPLACER) 7 Questions This test measures your ability to perform basic arithmetic operations and to solve problems that involve fundamental arithmetic concepts. There are 7 questions

More information

24HourAnswers.com. Online Homework. Focused Exercises for Math SAT. Skill Set 12: Geometry - 2D Figures and 3D Solids

24HourAnswers.com. Online Homework. Focused Exercises for Math SAT. Skill Set 12: Geometry - 2D Figures and 3D Solids 24HourAnsers.com Online Homeork Focused Exercises for Math SAT Skill Set 12: Geometry - 2D Figures and 3D Solids Many of the problems in this exercise set came from The College Board, riters of the SAT

More information

Functions and Equations

Functions and Equations Centre for Education in Mathematics and Computing Euclid eworkshop # Functions and Equations c 014 UNIVERSITY OF WATERLOO Euclid eworkshop # TOOLKIT Parabolas The quadratic f(x) = ax + bx + c (with a,b,c

More information

Cadet Name: Date: A) 2 B) 5 C) 7 D) 14 E) 28. 2. (ACTMTPT:Q4) Find the value of x. A) 40 B) 50 C) 60 D) 75 E) 90

Cadet Name: Date: A) 2 B) 5 C) 7 D) 14 E) 28. 2. (ACTMTPT:Q4) Find the value of x. A) 40 B) 50 C) 60 D) 75 E) 90 Cadet Name: Date: 1. (ACTMTPT:Q1) The average (arithmetic mean) of x and y is 5, the average of x and z is 8, and the average of y and z is 11. What is the value of z? A) 2 B) 5 C) 7 D) 14 E) 28 2. (ACTMTPT:Q4)

More information

4. An isosceles triangle has two sides of length 10 and one of length 12. What is its area?

4. An isosceles triangle has two sides of length 10 and one of length 12. What is its area? 1 1 2 + 1 3 + 1 5 = 2 The sum of three numbers is 17 The first is 2 times the second The third is 5 more than the second What is the value of the largest of the three numbers? 3 A chemist has 100 cc of

More information

NKABV. Afrikaans. sonder grense. Eerste Addisionele Taal. Hersienings- boek. Naam:

NKABV. Afrikaans. sonder grense. Eerste Addisionele Taal. Hersienings- boek. Naam: NKABV Afrikaans sonder grense Eerste Addisionele Taal Graad 1 Hersienings- enin ings ngs- n ng boek Naam: Tema 1 Lekker verjaar! Teken jou eie verjaardagpartytjie 1. Teken jou verjaardagtafel. 2. Trek

More information

Centroid: The point of intersection of the three medians of a triangle. Centroid

Centroid: The point of intersection of the three medians of a triangle. Centroid Vocabulary Words Acute Triangles: A triangle with all acute angles. Examples 80 50 50 Angle: A figure formed by two noncollinear rays that have a common endpoint and are not opposite rays. Angle Bisector:

More information

2. The fees appearing in the Schedule are applicable in respect of services rendered on or after 1 Apri12012 and Exclude VAT.

2. The fees appearing in the Schedule are applicable in respect of services rendered on or after 1 Apri12012 and Exclude VAT. 90 No.35212 GOVERNMENT GAZETTE, 5 APRIL 2012 No. 279 5 April 2012 COMPENSATION FOR OCCUPATIONAL INJURIES AND DISEASES ACT, 1993 (ACT NO. 130 OF 1993), AS AMENDED ANNUAL INCREASE IN MEDICAL TARIFFS FOR

More information

Creating a GIS data model for IT infrastructure management - A pilot project at the Potchefstroom campus of the North-West University.

Creating a GIS data model for IT infrastructure management - A pilot project at the Potchefstroom campus of the North-West University. Creating a GIS data model for IT infrastructure management - A pilot project at the Potchefstroom campus of the North-West University. C.B. Bester 20232144 Dissertation submitted in fulfilment of the requirements

More information

MATHEMATICS Compulsory Part PAPER 2

MATHEMATICS Compulsory Part PAPER 2 015-DSE MATH CP PAPER LONGMAN MATHEMATICS SERIES HONG KONG DIPLOMA OF SECONDARY EDUCATION EXAMINATION 015 MOCK PAPER MATHEMATICS Compulsory Part PAPER Time allowed: 1 hour 15 minutes INSTRUCTIONS 1 Read

More information

Mathematics Chapter 8 and 10 Test Summary 10M2

Mathematics Chapter 8 and 10 Test Summary 10M2 Quadratic expressions and equations Expressions such as x 2 + 3x, a 2 7 and 4t 2 9t + 5 are called quadratic expressions because the highest power of the variable is 2. The word comes from the Latin quadratus

More information

IN THE HIGH COURT OF SOUTH AFRICA (NORTH WEST DIVISION, MAHIKENG) JACOBUS WILLEM ADRIAAN NELL FRANZALL INSURANCE BROKERS CC JUDGMENT

IN THE HIGH COURT OF SOUTH AFRICA (NORTH WEST DIVISION, MAHIKENG) JACOBUS WILLEM ADRIAAN NELL FRANZALL INSURANCE BROKERS CC JUDGMENT IN THE HIGH COURT OF SOUTH AFRICA (NORTH WEST DIVISION, MAHIKENG) CASE NO.: 821/11 In the matter between: JACOBUS WILLEM ADRIAAN NELL PLAINTIFF and FRANZALL INSURANCE BROKERS CC DEFENDANT JUDGMENT 1 Landman

More information

SUID-AFRIKAANSE INKOMSTEDIENS INKOMSTEBELASTINGWET, 1962

SUID-AFRIKAANSE INKOMSTEDIENS INKOMSTEBELASTINGWET, 1962 1194 Inkomstebelastingwet (58/1962), saamgelees met die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika (108/1996): Protokol tot wysiging van die konvensie tussen die regering van die Republiek van Suid-Afrika

More information

MATH 100 PRACTICE FINAL EXAM

MATH 100 PRACTICE FINAL EXAM MATH 100 PRACTICE FINAL EXAM Lecture Version Name: ID Number: Instructor: Section: Do not open this booklet until told to do so! On the separate answer sheet, fill in your name and identification number

More information

THE ANDREW MURRAY DUTCH REFORMED CHURCH DETERMINATION IN TERMS OF SECTION 30M OF THE PENSION FUNDS ACT OF 1956

THE ANDREW MURRAY DUTCH REFORMED CHURCH DETERMINATION IN TERMS OF SECTION 30M OF THE PENSION FUNDS ACT OF 1956 IN THE TRIBUNAL OF THE PENSION FUNDS ADJUDICATOR In the complaint between: CASE NO: PFA/GA/53/98/NJ Ds B H S CROSS Complainant and DIE SINODALE FONDS VAN DIE NEDERDUITSE GEREFORMEERDE KERK VAN TRANSVAAL

More information

Opstel Assesseringsrubriek 50. 16 tot 19. 19½ tot 22. 6 tot 7. 7½ tot 8 4½ 4 3 2½ 2

Opstel Assesseringsrubriek 50. 16 tot 19. 19½ tot 22. 6 tot 7. 7½ tot 8 4½ 4 3 2½ 2 Opstel Assesseringsrubriek 1% INHOUD EN BEPLANNING 32 PUNTE 2 32 KODE 9% 22½ 2 9% 19½ 22 9% 1 19 9% 13 1 3 39% 1 12½ 29% 9½ TAAL STYL EN 12 PUNTE 1 12 ½ 9½ 3½ STRUKTUUR PUNTE ½ 3 2½ 2 1½ 32 PUNTE TAAL

More information

MATHEMATICS. Y5 Multiplication and Division 5330 Square numbers, prime numbers, factors and multiples. Equipment. MathSphere

MATHEMATICS. Y5 Multiplication and Division 5330 Square numbers, prime numbers, factors and multiples. Equipment. MathSphere MATHEMATICS Y5 Multiplication and Division 5330 Square numbers, prime numbers, factors and multiples Paper, pencil, ruler. Equipment MathSphere 5330 Square numbers, prime numbers, factors and multiples

More information

Advanced GMAT Math Questions

Advanced GMAT Math Questions Advanced GMAT Math Questions Version Quantitative Fractions and Ratios 1. The current ratio of boys to girls at a certain school is to 5. If 1 additional boys were added to the school, the new ratio of

More information

Sample test Secretaries/administrative. Secretarial Staff Administrative Staff

Sample test Secretaries/administrative. Secretarial Staff Administrative Staff English Language Assessment Paper 3: Writing Time: 1¼ hour Secretarial Staff Administrative Staff Questions 1 17 Text 1 (questions 1 8) Assessment Paper 3 Writing Part 1 For questions 1-8, read the text

More information

" Angles ABCand DEFare congruent

 Angles ABCand DEFare congruent Collinear points a) determine a plane d) are vertices of a triangle b) are points of a circle c) are coplanar 2. Different angles that share a common vertex point cannot a) share a common angle side! b)

More information

Algebra Geometry Glossary. 90 angle

Algebra Geometry Glossary. 90 angle lgebra Geometry Glossary 1) acute angle an angle less than 90 acute angle 90 angle 2) acute triangle a triangle where all angles are less than 90 3) adjacent angles angles that share a common leg Example:

More information

Cork Institute of Technology. CIT Mathematics Examination, Paper 1 Sample Paper A

Cork Institute of Technology. CIT Mathematics Examination, Paper 1 Sample Paper A Cork Institute of Technology CIT Mathematics Examination, 2015 Paper 1 Sample Paper A Answer ALL FIVE questions. Each question is worth 20 marks. Total marks available: 100 marks. The standard Formulae

More information

YOU MUST BE ABLE TO DO THE FOLLOWING PROBLEMS WITHOUT A CALCULATOR!

YOU MUST BE ABLE TO DO THE FOLLOWING PROBLEMS WITHOUT A CALCULATOR! DETAILED SOLUTIONS AND CONCEPTS - SIMPLE GEOMETRIC FIGURES Prepared by Ingrid Stewart, Ph.D., College of Southern Nevada Please Send Questions and Comments to ingrid.stewart@csn.edu. Thank you! YOU MUST

More information