Gusht 2012 Universiteti i Prishtinës Lektore e gjuhës shqipe për studentët e huaj, Seminari XXXI

Size: px
Start display at page:

Download "Gusht 2012 Universiteti i Prishtinës Lektore e gjuhës shqipe për studentët e huaj, Seminari XXXI"

Transcription

1 ROZANA RUSHITI Datëlindje: , Tiranë Adresa: Rruga e Dibrës, Pall 10/4, Tiranë Cel: (355) roirushiti@yahoo.com; roirushiti@gmail.com ARSIMI: 2007-Prill 2012 Grada DOKTOR në Gjuhësi Disertacioni Lidhëzat që dhe se në gjuhën shqipe, udhëheqës prof. dr. Seit Mansaku. Vlerësimi 98 pikë ( shumë mirë) Shtator 2009 Titulli DOCENT MASTER në Gjuhësi, drejtimi Sintaksë Mikroteza: Vështrim morfo-sintaksor të parafjalëve nga dhe prej në veprën e Kadaresë. Udhëheqës Prof. dr. Seit Mansaku. Vlerësimi: 95.7 pikë (shumë mirë) Universiteti i Tiranës, Fakulteti Ekonomik në bashkëpunim me Universitetin e Nebraskës, SHBA. MASTER në Administrim Publik (MPA). Mikroteza: Menaxhimi i burimeve njerëzore në administratën publike. Udhëheqës: Prof. Dr. Perlat Lame. Vlerësimi: B Diplomuar në degën Gjuhë-Letërsi, profili Gjuhë, Diploma: Emrat abstraktë te Meshari i Gjon Buzukut. Udhëheqës: Prof. Dr. Enver Hysa. Vlerësimi: 10 ( dhjetë) EKSPERIENCA PROFESIONALE AKADEMIKE: JANAR 2000 VAZHDIM Departamenti i Gjuhës Shqipe PEDAGOGE për lëndën e SINTAKSËS (në Fakultetin e Historisë dhe të Filologjisë, dega gjuhë- letërsi dhe në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja, degët anglisht, italisht, spanjisht. Gusht 2012 Universiteti i Prishtinës Lektore e gjuhës shqipe për studentët e huaj, Seminari XXXI 1

2 Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Tetor vazhdim Universiteti jopublik Kristal, Fakulteti i Shkencave Humane, Departamenti i Shkencave të Komunikimit, departamenti i Marrëdhënieve Ndërkombëtare, departamenti i Mësuesisë Pedagoge (e jashtme) për lëndët: Gjuha shqipe standarde, Morfologji, Sintaksë, Metodikë e gjuhës shqipe Tetor Universiteti Planetar i Tiranës, Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Sociale, Dega: Mësuesi për arsimin fillor Pedagoge (e jashtme) për lëndën Sintaksë e gjuhës shqipe EKSPERIENCA PROFESIONALE GUSHT 1999 SHTATOR 2005 Këshilli i Ministrave, Kabineti i Kryeministrit NDIHMËSE E KRYEMINISTRIT SEKRETARE në Kabinetin e Kryeministrit AFTËSI KOMPJUTERI: GJUHËT: MS Word, Excel, PowerPoint, Outlook, etj Kurs i plotë kompjuteri, zhvilluar nga projekti i GTZ-së dhe Agjensia Rajonale e Zhvillimit, Tiranë Anglisht -shumë mirë; italisht-shumë mirë, gjermanisht-mirë. Korrik 2006 Mbrojtja e gjuhës angleze në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja, Tiranë Kurse gjuhe për gjuhën angleze, zhvilluar nga qendra Abraham Lincoln, si dhe London Center dhe Oxford Center, London Center, Tiranë Mars 2006 Mbrojtja e gjuhës italiane në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja, Tiranë 1995 Kurse intesive gjuhe për gjuhën gjermane, zhvilluar nga Instituti i Gëtes, në Tiranë. PJESËMARRJE NE KONFERENCA/ SEMINARE Nëntor 2013 Konferencë shkencore ndërkombëtare Komunikimi ndëretnik në Ballkan, 2

3 organizuar nga departamenti i Gjuhës, Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë, Tiranë Tetor 2013 Konferencë shkencore Spiro Floqi, personalitet i gjuhësisë shqiptare, organizuar nga Qendra e Studimeve Albanologjike, Tiranë. Shtator 2013 Seminari VII Ndërkombëtar i Albanologjisë Prurjet e kulturës shqiptare gjatë shekullit XX dhe fillimit të shekullit XXI, Universiteti Shtetëror i Tetovës, Tetovë. Shtator 2013 Sesion shkencor përkujtimor kushtuar personalitetit dhe veprës së profesor Menella Totonit, Tiranë. Gusht 2013 Seminari XXXII Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën. Qershor 2013 Tryezë shkencore Kultura e gjuhës në mediet tona arritje dhe probleme aktuale, Instituti Albanologjik, Prishtinë. Dhjetor 2012 Konferencë shkencore Dyzet vjet të shqipes standarde arritje dhe probleme aktuale, Instituti Albanologjik, Prishtinë. Nëntor 2012 Konferencë shkencore Gjuha shqipe në 100 vjet shtet shqiptar, organizuar nga departamenti i Gjuhës, Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë, Tiranë Nëntor 2012 Konferencë shkencore me rastin e 100-vjetorit të Flamurit, Zhvillimet historike, politike- shoqërore, gjuhësore dhe kulturore te shqiptarët gjatë viteve , organizuar nga Universiteti Shtetëror i Tetovës, Tetovë Gusht 2012 Seminari XXXI Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Qershor 2012 Konferencë shkencore për gjuhëtarin, K. Cipo, Elbasan Shtator 2010 Konferencë shkencore Gjuha dhe letërsia në shkollë, Tiranë Korrik 2010 Sesion shkencor Prirje të zhvillimit të kurrikulës së gjuhës shqipe në degët e mësuesisë për arsimin parashkollor dhe për arsimin fillor, Tiranë 3

4 Gusht 2009 Seminari XXVIII Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Korrik 2009 Konferencë shkencore me rastin e 100-vjetorit të prof. S. Riza, Tiranë Gusht 2008 Seminari XXVII Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Korrik 2008 Konferencë shkencore ndërkombëtare me rastin e 100-vjetorit të prof. E. Çabej, Tiranë Gusht 2007 Seminari XXVI Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Gusht 2006 Seminari XXV Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Qershor 2002-Shtator 2005 Seminare dhe konferenca të ndryshme për arsimin, kulturën dhe shërbimet sociale, të organizuara nga Ministria e Arsimit dhe e Shkencës; nga Ministria e Kulturës, e Rinisë dhe të Sportit dhe nga Ministria e Punës dhe e Çështjeve Sociale në bashkëpunim me organizata të ndryshme kombëtare dhe ndërkombëtare. PJESËMARRJE NË PROJEKTE: vazhdim Pjesëmarrëse dhe anëtare e grupit në projektin 3-vjeçar, Tempus Project Developing information literacy for lifelong learning and knowledge economy in Western Balkan countries vazhdim Pjesëmarrëse dhe anëtare e grupit në projektin 3-vjeçar Marrëdhëniet ndëretnike pjesë e Programit për Kërkimin Shkencor e Teknologjik në universitetet dhe shkollat e larta Pjesëmarrje dhe anëtare e grupit në projektin 3-vjeçar Studime etnolinguistike në Shqipërinë e Mesme, organizuar nga Departamenti i Gjuhës Shqipe Pjesëmarrëse dhe anëtare e grupit në projektin Studime etno-sociolinguistike në rrethin e Tiranës, organizuar nga Departamenti i Gjuhës Shqipe. 4

5 2005 Pjesëmarrëse dhe anëtare në projetin e përbashkët për zhvillimin e Shërbimeve Sociale, bashkëpunim i Qeverisë shqiptare dhe Bankës Botërore Posta Shqiptare Sh.a Anëtare e Këshillit Mbikqyrës 2001 Anëtare e grupit të punës për përgatitjen e Mbledhjes së Parë të Nivelit të Lartë Drejtues, BE- Shqipëri, Tiranë BOTIME: Pjesë e grupit të punës për botimin 100 vjet pavarësi e shtetit shqiptar, botuar nga departamenti i gjuhës, Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë, 2012 Elipsa sintaksore në prozën e D. Agollit, në buletinin e Seminarit XXVIII Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare, Prishtinë, 2009 Sintaksa e gjuhës së prof. Rizës, në Studime Albanologjike, buletin i Fakultetit të Historisë dhe të Filologjisë, 2009 Struktura sintaksore e shqipes dhe globalizimi, botuar në buletinin e Seminarit XXVII Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën, 2008 Veçoritë sintaksore të stilit shkencor të prof. Çabejt, botuar në S. Albanologjike, Tiranë, 2008 Funksionet dhe veçoritë e emrave foljorë të veprimit, botuar në buletinin e Seminarit XXVI Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën, 2007 Zhvillime të strukturës sintaksore të shqipes: përdorimet e parafjalëve nga dhe prej në shqipen letrare standarde, botuar në buletinin shkencor te Universitetit të Shkodrës, nr.5, Probleme të përemrave dhe nyjave në shqipen e shkruar, botuar në buletinin e Seminarit XXV Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën,

6 6

Qëndra e Resurseve Gjenetike Universiteti Bujqësor i Tiranës CURRICULUM VITAE

Qëndra e Resurseve Gjenetike Universiteti Bujqësor i Tiranës CURRICULUM VITAE CURRICULUM VITAE TE DHENA PERSONALE : Emri Mbiemri : Destemona SHEHU Datëlindja : 22.05.1959 Vendlindja : Vlorë, Kombësia : Shqiptare Gjendja civile : E martuar Adresa : Rruga Komuna Parisit, Pallatet

More information

CURRICULUM VITAE. Prof. Dr. AURELA ANASTASI

CURRICULUM VITAE. Prof. Dr. AURELA ANASTASI CURRICULUM VITAE Prof. Dr. AURELA ANASTASI Adresa e punës: Universiteti Tiranës Fakulteti i Drejtësisë Rr. Milto Tutulani Tiranë-Shqipëri Tel: 04/222537 Cel: 0682031447 Tiranë, 2009 ARSIMI Prill, 07.1965

More information

2002 The Arts Institute at Bournemouth, Bournemouth, Britani e Madhe Multimedia Specializim në Multimedia

2002 The Arts Institute at Bournemouth, Bournemouth, Britani e Madhe Multimedia Specializim në Multimedia Curriculum Vitae ALBAN NIMANI Profesor i Asocuar Intermedia Performancë, Departamenti i Dizajnit Grafik Fakulteti i Arteve, Universiteti i Prishtinës M + 386 49 209 769 M + 355 69 4059117 E alban.nimani@uni-pr.edu

More information

Curriculum Vitae Aida Dama Ph.D.

Curriculum Vitae Aida Dama Ph.D. Curriculum Vitae Aida Dama Ph.D. Datëlindja: 07.03.1984 Vendbanimi: Tirane Tel: +355 696014673 E-mail: a.dama@albanianuniversity.edu.al Studime Pasuniversitare Shkurt 2009 Fituar të drejtën për Doktoraturë

More information

Get Instant Access to ebook Libra Shqip Pdf PDF at Our Huge Library LIBRA SHQIP PDF PDF. ==> Download: LIBRA SHQIP PDF PDF

Get Instant Access to ebook Libra Shqip Pdf PDF at Our Huge Library LIBRA SHQIP PDF PDF. ==> Download: LIBRA SHQIP PDF PDF LIBRA SHQIP PDF PDF ==> Download: LIBRA SHQIP PDF PDF LIBRA SHQIP PDF PDF - Are you searching for Libra Shqip Pdf Books? Now, you will be happy that at this time Libra Shqip Pdf PDF is available at our

More information

ÜNİVERSİTETİ NİĞDE / TURQIA NIGDE UNIVERSITY / TURKEY

ÜNİVERSİTETİ NİĞDE / TURQIA NIGDE UNIVERSITY / TURKEY ÜNİVERSİTETİ NİĞDE / TURQIA NIGDE UNIVERSITY / TURKEY KOMUNİKİM Nenpunesi i veçantë i Rektoratit Zyra për Çështjet Ndërkombëtare Tel: 0388 225 26 01-02 Tel: 0388 225 21 48 Faks: 0388 225 26 00 Faks: 0388

More information

EU Beautiful Kosovo Programme Renovation of the School Yard 4 dëshmorët in Rahovec/Orahovac

EU Beautiful Kosovo Programme Renovation of the School Yard 4 dëshmorët in Rahovec/Orahovac EU Beautiful Kosovo Programme Renovation of the School Yard 4 dëshmorët in Rahovec/Orahovac The project Renovation of the School Yard 4 dëshmorët in the village Ratkoc/Ratkovac municipality of Rahovec/Orahovac,consists

More information

National Council of Radio and Television, ALBANIA. BROADCASTING TV DIGITALIZATION in Albania

National Council of Radio and Television, ALBANIA. BROADCASTING TV DIGITALIZATION in Albania National Council of Radio and Television, ALBANIA BROADCASTING TV DIGITALIZATION in Albania Albania Audiovisual Landscape (Public audiovisual sector) The public sector is run by the RTSH (Albanian Radio-Television).

More information

ITALIA, ARSYET E KRIZËS DHE E ARDHMJA

ITALIA, ARSYET E KRIZËS DHE E ARDHMJA ITALIA, ARSYET E KRIZËS DHE E ARDHMJA (Analizë) Agron Loci Analist, Qendra Kombëtare e Sigurisë dhe Mbrojtjes Tiranë, 2013 QENDRA KOMBETARE E SIGURISE DHE MBROJTJES (QKSM) Page 2 of 9 E drejta e autorit

More information

Online Guide to. Educational Systems. Around the World Albania

Online Guide to. Educational Systems. Around the World Albania Online Guide to Educational Systems Around the World Albania Submitted by Barbara B. Glave and Agron Matoshi February 2013 About NAFSA NAFSA: Association of International Educators is a member organization

More information

Formular për SYLLABUS të Lëndës

Formular për SYLLABUS të Lëndës Formular për SYLLABUS të Lëndës Të dhëna bazike të lëndës Njësia akademike: Fakulteti Ekonomik Titulli i lëndës: Matematikë Niveli: Bechelor Statusi lëndës: Obligative Viti i studimeve: I parë Numri i

More information

Gjuha shqipe. Rrahman Paçarizi * Përmbledhje

Gjuha shqipe. Rrahman Paçarizi * Përmbledhje Gjuha shqipe 93 Gjuha shqipe Rrahman Paçarizi * Përmbledhje Gjuha shqipe është gjuhë indoevropiane, e cila konsiderohet, nga shumica e përfaqësuese të gjuhësisë krahasimtare, pasardhëse e drejtpërdrejtë

More information

Lënda: E drejta penale ndërkombëtare (International criminal law)

Lënda: E drejta penale ndërkombëtare (International criminal law) U N I V E R S I T E T I I PRISHTINËS FAKULTETI JURIDIK Lënda: E drejta penale ndërkombëtare (International criminal law) Studime Themelore Lëndë e detyrueshme Semestri i dytë - veror Kodi dhe shifra e

More information

Ligj për universitetet e hapura qytetare për mësim të përjetshëm

Ligj për universitetet e hapura qytetare për mësim të përjetshëm Ligj për universitetet e hapura qytetare për mësim të përjetshëm Ligj për universitetet e hapura qytetare për mësim të përjetshëm ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 36/2011 dhe 41/2014).

More information

6. ARSIMI A. REZULTATET ARSIMORE. Gjendja dhe Lëvizjet

6. ARSIMI A. REZULTATET ARSIMORE. Gjendja dhe Lëvizjet 6. ARSIMI Gjendja, lëvizja dhe cilësia e kapitalit njerëzor në Shqipëri, si pasqyrim i rezultateve të shpenzimeve në sektorin e arsimit, janë thuajse të pamjaftueshme për të mbështetur kalimin e Shqiperisë

More information

Pyetësori i Studentëve. Pyetësor. http://www.che-survey.de/uc/albania_student/ Than you have to enter this individual password

Pyetësori i Studentëve. Pyetësor. http://www.che-survey.de/uc/albania_student/ Than you have to enter this individual password Pyetësor 2011 You can answer this questionnaire paper pencil based or rectly online. If you decided to answer online, please visit: Ju mund t i përgjigjeni këtij pyetësori duke e plotësuar atë në letër

More information

NJOFTIMI PËR KONTRATË FURNIZIM Konform nenit 38 të Ligjit nr.02/l-99, Ligji për Prokurimin Publik në Kosovë, të shpallur me Rregulloren Nr.

NJOFTIMI PËR KONTRATË FURNIZIM Konform nenit 38 të Ligjit nr.02/l-99, Ligji për Prokurimin Publik në Kosovë, të shpallur me Rregulloren Nr. MINISTRIA E KULTURËS, RINISË DHE SPORTIT MINISTARSTVO KULTURE, OMLADINE I SPORTA MINISTRY OF CULTURE, YOUTH ANS SPORTS REPUBLIKA E KOSOVËS REPUBLIKA KOSOVA-REPUBLIC OF KOSOVE QEVERIA-VLADA-GOVERNMENT KOMISIONI

More information

IZHA UDHËZUES PËR SHKOLLAT QENDRA KOMUNITARE

IZHA UDHËZUES PËR SHKOLLAT QENDRA KOMUNITARE IZHA UDHËZUES PËR SHKOLLAT QENDRA KOMUNITARE Tetor, 2014 1 Ky botim publikohet në kuadër të projektit Promovimi i të drejtës së fëmijëve për edukim dhe zhvillim tërësor të organizatës Save the Children,

More information

Employment and Skills Strategy 2014-2020

Employment and Skills Strategy 2014-2020 Republic of Albania Ministry of Social Welfare and Youth Employment and Skills Strategy 2014-2020 Higher skills and better jobs for all women and men February 2014 (working draft) TABLE OF CONTENTS INTRODUCTION...

More information

A brief overview on illustrating phraseological syntagma used in the Italian Arbëresh dictionary of Emanuele Giordano

A brief overview on illustrating phraseological syntagma used in the Italian Arbëresh dictionary of Emanuele Giordano EUROPEAN ACADEMIC RESEARCH Vol. II, Issue 12/ March 2015 ISSN 2286-4822 www.euacademic.org Impact Factor: 3.1 (UIF) DRJI Value: 5.9 (B+) A brief overview on illustrating phraseological syntagma used in

More information

ALBANIA. Gert Peshkatari General Manager Albanian Factoring Services (AFS) SH.A INTRODUCTION

ALBANIA. Gert Peshkatari General Manager Albanian Factoring Services (AFS) SH.A INTRODUCTION INTRODUCTION The factoring of accounts receivables in Albania is regulated by law No 9630, dated 30 October 2006 regarding factoring. The Bank of Albania is the supervisory authority that includes factoring

More information

DECENTRALIZIMI FISKAL DHE SFIDAT E ZHVILLIMIT EKONOMIK LOKAL

DECENTRALIZIMI FISKAL DHE SFIDAT E ZHVILLIMIT EKONOMIK LOKAL Shkruan: Prof. Dr. Abdulmenaf Bexheti DECENTRALIZIMI FISKAL DHE SFIDAT E ZHVILLIMIT EKONOMIK LOKAL 1. Hyrje Numri më i madhë i analistëve politik janë dakord se para dhe gjat luftës së vitit 2001 egzistonte

More information

Udhëzuesi i Praktikave më të Mira për një Klimë Pozitive për Biznesin dhe Investimet

Udhëzuesi i Praktikave më të Mira për një Klimë Pozitive për Biznesin dhe Investimet Udhëzuesi i Praktikave më të Mira për një Klimë Pozitive për Biznesin dhe Investimet Organizata për Sigurim dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE) është një organizëm mbarevropian i sigurisë dhe 55 shtetet anëtare

More information

DREJTORIA E QEVERISJES PUBLIKE E ZHVILLIMIT TE TERRITORIT. SIGMA-NJë NISMë E PëRBASHKëT E OECD DHE BASHKIMIT EUROPIAN, KRYESISHT E FINANCUAR NGA BE.

DREJTORIA E QEVERISJES PUBLIKE E ZHVILLIMIT TE TERRITORIT. SIGMA-NJë NISMë E PëRBASHKëT E OECD DHE BASHKIMIT EUROPIAN, KRYESISHT E FINANCUAR NGA BE. Për përdorim të gjërë Organisation de cooperation et de Developpement ekonomiques Organisation for Economic Co-peration and Development Organizata për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik 28mars2007 DREJTORIA

More information

Turkish Economic Review www.kspjournals.org Volume 2 September 2015 Issue 3

Turkish Economic Review www.kspjournals.org Volume 2 September 2015 Issue 3 www.kspjournals.org Volume 2 September 2015 Issue 3 Analysis of Development of Accounting System in Kosovo By Mustafa ÜÇ a & Artir MALIQI b Abstract. This research aims to describe the Kosovo s accounting

More information

Workflow Administration of Windchill 10.2

Workflow Administration of Windchill 10.2 Workflow Administration of Windchill 10.2 Overview Course Code Course Length TRN-4339-T 2 Days In this course, you will learn about Windchill workflow features and how to design, configure, and test workflow

More information

Why archeological tourism does not work?: Evidence from two discoveries in Kosovo

Why archeological tourism does not work?: Evidence from two discoveries in Kosovo MPRA Munich Personal RePEc Archive Why archeological tourism does not work?: Evidence from two discoveries in Kosovo Isa Mulaj Institute for Policy Research and Analyses (INEPRA) 10. May 2014 Online at

More information

Kurs zgjedhor, Semestri III, BA Departamenti i SHKENCAVE POLITIKE Fakulteti Filozofik, UP

Kurs zgjedhor, Semestri III, BA Departamenti i SHKENCAVE POLITIKE Fakulteti Filozofik, UP Syllabusi i lëndës HYRJE NË SOCIOLOGJI Kurs zgjedhor, Semestri III, BA Departamenti i SHKENCAVE POLITIKE Fakulteti Filozofik, UP Ardian Gola, PhD Candidate ardiangola@gmail.com 038 224 783 ext. 177 Përshkrimi

More information

Business Administration of Windchill PDMLink 10.0

Business Administration of Windchill PDMLink 10.0 Business Administration of Windchill PDMLink 10.0 Overview Course Code Course Length TRN-3160-T 3 Days After completing this course, you will be well prepared to set up and manage a basic Windchill PDMLink

More information

MATH GLOSSARY Grades 3-5 ALBANIAN

MATH GLOSSARY Grades 3-5 ALBANIAN A about above asolute value accurate accurately label work act it out acute angle acute triangle add addend addition addition fact addition sentence addition sign additive inverses after afternoon algebra

More information

Automation in Banking, Volume 1-2014

Automation in Banking, Volume 1-2014 Brochure More information from http://www.researchandmarkets.com/reports/3045720/ Automation in Banking, Volume 1-2014 Description: This year's edition of the Automation in Banking report marks the 29th

More information

Mid Willamette Valley: Community Systems Background Document Marion, Polk, Yamhill, Linn, and Benton counties

Mid Willamette Valley: Community Systems Background Document Marion, Polk, Yamhill, Linn, and Benton counties Mid WillametteValley:CommunitySystemsBackgroundDocument Marion,Polk,Yamhill,Linn,andBentoncounties PreparedbytheClimateLeadershipInitiative April2010 OVERVIEW SurroundingtheWillametteRiverandborderedbytheCoastRangeandCascades,theMid

More information

Contents. iii. ix xi xi xi xiii xiii xiii xiv xv xvi xvii xix

Contents. iii. ix xi xi xi xiii xiii xiii xiv xv xvi xvii xix What s New in Microsoft Office Project 2003 Getting Help Getting Help with This Book and Its CD-ROM Getting Help with Microsoft Office Project 2003 Using the Book s CD-ROM What s on the CD-ROM System Requirements

More information

Curriculum vitae. Horison 2020, Istanbul, Turkey Date 12-14, September, 2012 Degree(s) or Diploma(s) obtained

Curriculum vitae. Horison 2020, Istanbul, Turkey Date 12-14, September, 2012 Degree(s) or Diploma(s) obtained Curriculum vitae 1. Family name Dollma 2. First name Merita 3. Title Prof.asc.Dr.Doc. 4. Nationality Albanian Email: meritadollma@yahoo.com www.trevatshqiptare.com Tel: 00355 682120103 5.Education Degree

More information

KLIMA E BIZNESIT NË KOSOVË

KLIMA E BIZNESIT NË KOSOVË An ZYRA EU E funded project BASHKIMIT managed by the European EVROPIAN Union NË KOSOVË Office in Kosovo INSTITUTI PËR Implemented HULUMTIME by: * RIINVEST ZHVILLIMORE INSTITUTE RIINVEST * * KLIMA E BIZNESIT

More information

Music Business Lecturers Oxford, UK Seeking Part-time and casual appointments

Music Business Lecturers Oxford, UK Seeking Part-time and casual appointments Music Business Lecturers Oxford, UK Seeking Part-time and casual appointments SAE Institute is a leading global provider of education for creative media industries with a current network of over 50 Colleges

More information

Introduction to Windchill PDMLink 10.0 for Heavy Users

Introduction to Windchill PDMLink 10.0 for Heavy Users Introduction to Windchill PDMLink 10.0 for Heavy Users Overview Course Code Course Length TRN-3146-T 2 Days In this course, you will learn how to complete the day-to-day functions that enable you to create

More information

BSM 9.0 ESSENTIALS. Instructor-Led Training

BSM 9.0 ESSENTIALS. Instructor-Led Training BSM 9.0 ESSENTIALS Instructor-Led Training INTENDED AUDIENCE New users of Business Service Management (BSM) 9.0, including: Database Administrators System Administrators Network Administrators Operations

More information

I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË Buletini i Njoftimeve Zyrtare I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË www.legjislacioni.gov.al Botim i Qendrës së Botimeve Zyrtare Viti: 2016 Numri: 17 Tiranë E hënë, 30 maj 2016 Vendim i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor

More information

ORGANIZIMI DHE STRUKTURA E QEVERISË VENDORE NË SHQIPËRI

ORGANIZIMI DHE STRUKTURA E QEVERISË VENDORE NË SHQIPËRI ORGANIZIMI DHE STRUKTURA E QEVERISË VENDORE NË SHQIPËRI 0 ORGANIZIMI DHE STRUKTURA E QEVERISË VENDORE NË SHQIPËRI Përgatitur nga: Programi KOMPAS Nëntor 2001, Tiranë, SHQIPËRI. KOMUNITET, PUSHTET, ADMINISTRATË

More information

Formati MARC: të kuptuarit e njësive bibliografike

Formati MARC: të kuptuarit e njësive bibliografike : Titulli i origjinalit: Understanding MARC Bibliographic Written by Betty Furrie in conjunction with the Data Base Development Department of The Follett Software Company Published by the Cataloging Distribution

More information

The Maastricht Doctor of Business Administration

The Maastricht Doctor of Business Administration The Maastricht Doctor of Business Administration The pinnacle of global management scholarship Working together for better global management Doctor of Business Administration This brochure provides an

More information

Deal or Appeal. Thursday, November 16, 2006 4:30 PM to 5:45 PM Room # B405

Deal or Appeal. Thursday, November 16, 2006 4:30 PM to 5:45 PM Room # B405 Deal or Appeal Thursday, November 16, 2006 4:30 PM to 5:45 PM Room # B405 TM adventurelaw APPEAL OR DEAL: DEFENDING AN ACCIDENT AT YOUR FACILITY Prepared By R. Wayne Pierce, Esquire The Pierce Law Firm,

More information

John Allan November 5, 1884 Dunphaile Castle IV December 12, 1884 Laurel II January 17, 1885 Umvoti XV January 29, 1885 Dunphaile Castle V March 16,

John Allan November 5, 1884 Dunphaile Castle IV December 12, 1884 Laurel II January 17, 1885 Umvoti XV January 29, 1885 Dunphaile Castle V March 16, SHIPS FROM MADRAS NAME OF SHIP DATE OF ARRIVAL Truro November 16, 1860 Lord George Bentinck December 24, 1860 Tyburnia March 20, 1861 Earl of Hardwick September 21, 1863 Scindian October 29, 1863 Rajasthana

More information

Book of Needs of the Holy Orthodox Church

Book of Needs of the Holy Orthodox Church by Christian Classics Ethereal Library About Book of Needs of the Holy Orthodox Church by Title: URL: Author(s): Publisher: Print Basis: Rights: Date Created: Status: CCEL Subjects: Book of Needs of the

More information

R162-2f-206c. Certification of Continuing Education Course. (1) (a) The division may not award continuing education credit for a course that is

R162-2f-206c. Certification of Continuing Education Course. (1) (a) The division may not award continuing education credit for a course that is R162-2f-206c. Certification of Continuing Education Course. (1) (a) The division may not award continuing education credit for a course that is advertised in Utah to real estate licensees unless the course

More information

Case Study. The economic benefits of vocational education and training in South Africa

Case Study. The economic benefits of vocational education and training in South Africa Case Study The economic benefits of vocational education and training in South Africa Introduction As a developing economy, South Africa recognises the importance of a skilled workforce to enable economic

More information

B A S I C S C I E N C E S

B A S I C S C I E N C E S B A S I C S C I E N C E S 10 B A S I C S C I E N C E S F I R S T S E M E S T E R C O U R S E S : H U M A N S T R U C T U R E A N D F U N C T I O N [ H S F I ] M O L E C U L A R B A S I S O F M E D I C

More information

List of approved Universities and Programmes by Yayasan Peneraju

List of approved Universities and Programmes by Yayasan Peneraju 1 ASIA PACIFIC UNIVERSITY OF BACHELOR DEGREE i. Bachelor of Arts (Hons.) in Accounting and Finance: TECHNOLOGY AND INNOVATION Forensic Accounting A6227 Taxation Forex and Investments ii. Bachelor of Science

More information

Forensic Accounting Taxation

Forensic Accounting Taxation NO UNIVERSITY LEVEL PROGRAMME PROGRAMME CODE 1 ASIA PACIFIC UNIVERSITY OF i. Bachelor of Arts (Hons.) in Accounting and Finance: TECHNOLOGY AND INNOVATION Forensic Accounting Taxation A6227 Forex and Investments

More information

THE WHITE HOUSE. Office of the Press Secretary. For Immediate Release June 26, 2013 EXECUTIVE ORDER - - - - - - -

THE WHITE HOUSE. Office of the Press Secretary. For Immediate Release June 26, 2013 EXECUTIVE ORDER - - - - - - - THE WHITE HOUSE Office of the Press Secretary For Immediate Release June 26, 2013 EXECUTIVE ORDER - - - - - - - ESTABLISHING THE WHITE HOUSE COUNCIL ON NATIVE AMERICAN AFFAIRS By the authority vested in

More information

IP Adresimi dhe Subnetimi

IP Adresimi dhe Subnetimi Rrjetat Kompjuterike IP Adresimi dhe Subnetimi Ligjerues Selman Haxhijaha Objektivat Adresimi me IPv4 Klasat e IP adresave IP adresat publike dhe private Procesi i subnetimit Procesi i konveritimit të

More information

KOSOVA DHE INTEGRIMI I SAJ NË BASHKIMIN EVROPIAN: Sfida e themelimit të shtetit funksional të bazuar në sundimin e ligjit

KOSOVA DHE INTEGRIMI I SAJ NË BASHKIMIN EVROPIAN: Sfida e themelimit të shtetit funksional të bazuar në sundimin e ligjit KOSOVA DHE INTEGRIMI I SAJ NË BASHKIMIN EVROPIAN: Sfida e themelimit të shtetit funksional të bazuar në sundimin e ligjit Përgatitur nga Dr.jur. Robert Muharremi Universiteti Amerikan në Kosovë (AUK) 13

More information

PATRICIA HLADSCHIK GUIDELINES ON HOW TO IDENTIFY DISCRIMINATION IN TEXTBOOKS, FOCUSING ON GENDER AND SEXUAL ORIENTATION.

PATRICIA HLADSCHIK GUIDELINES ON HOW TO IDENTIFY DISCRIMINATION IN TEXTBOOKS, FOCUSING ON GENDER AND SEXUAL ORIENTATION. PATRICIA HLADSCHIK GUIDELINES ON HOW TO IDENTIFY DISCRIMINATION IN TEXTBOOKS, FOCUSING ON GENDER AND SEXUAL ORIENTATION. UDHËZIME SE SI TË IDENTIFIKOHET DISKRIMINIMI NË TEKSTET MËSIMORE, ME THEKS TË VEÇANTË

More information

Kultura e mosndëshkueshmërisë në Kosovë

Kultura e mosndëshkueshmërisë në Kosovë Projekt i Fondacionit të Kosovës për Shoqëri të Hapur Projekat Kosovske Fondacije za Otvoreno Društvo Project of the Kosovo Foundation of Open Society Seria e analizave Çka shkoi ters? Kultura e mosndëshkueshmërisë

More information

MANAGEMENT ROLE IN DEVELOPMENT OF TOURISM, KOSOVO CASE

MANAGEMENT ROLE IN DEVELOPMENT OF TOURISM, KOSOVO CASE Socio economic geography; Teachnig & Education in Geography MANAGEMENT ROLE IN DEVELOPMENT OF TOURISM, KOSOVO CASE Halil Halili MEDITERAN University, Kosovo DOI: http://dx.doi.org/10.18509/gbp.2015.45

More information

1952-1953 (Academic year)

1952-1953 (Academic year) Group 63 Seminar on Magnetism Massachusetts Institute of Technology Digital Computer Laboratory Archives Collection No. 12 Donor: Division VI Document Room Restriction: MITRE Personnel Contract a19( 122)

More information

Audit Committee Charter

Audit Committee Charter Audit Committee Charter 1. Members. The Audit Committee (the "Committee") shall be composed entirely of independent directors, including an independent chair and at least two other independent directors.

More information

CURRICULUM VITAE. Shkelzen Cakaj. Informatat themelore

CURRICULUM VITAE. Shkelzen Cakaj. Informatat themelore 1 CURRICULUM VITAE Shkelzen Cakaj Universiteti i Prishtinës Informatat themelore Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike Kosovë, Prishtinë, Rr. Dardania, 1/1 H-1, nr.18 Mobile: +37744 118 608

More information

Usage of Information Technology in the Programs of Music Teaching, Example of Uludag University Turkey

Usage of Information Technology in the Programs of Music Teaching, Example of Uludag University Turkey International Conference on Educational Research and Sports Education (ERSE 013) Usage of Information Technology in the Programs of Music Teaching, Example of Uludag University Turkey Sirin Akbulut Demirci,

More information

Faces of the Future Fall 2006

Faces of the Future Fall 2006 Faces of the Future Fall 2006 Published August 6, 2007 By the Office of Institutional Research Table of Contents page no. Summary 1 Section A: Student Demographics Item I: Ethnicity 4 Item II: Gender 5

More information

NATO STANDARD AMedP-8.1 DOCUMENTATION RELATIVE TO INITIAL MEDICAL TREATMENT AND EVACUATION

NATO STANDARD AMedP-8.1 DOCUMENTATION RELATIVE TO INITIAL MEDICAL TREATMENT AND EVACUATION NATO STANDARD AMedP-8.1 DOCUMENTATION RELATIVE TO INITIAL MEDICAL TREATMENT AND EVACUATION Edition A Version 1 JUNE 2013 NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION ALLIED MEDICAL PUBLICATION Published by the NATO

More information

Komuna e Gjakovës në Vitin 2016

Komuna e Gjakovës në Vitin 2016 REPUBLIKA E KOSOVËS/REPUBLIKA KOSOVA/REPUBLIC OF KOSOVO KOMUNA E GJAKOVËS OPŠTINA DJAKOVICA/MUNICIPALITY OF GJAKOVA Komuna e Gjakovës në Vitin 2016 Gjakovë, 29 Janar, 2016 Mimoza Kusari-Lila Komuna e Gjakovës

More information

INTERNET USAGE ON MOBILE DEVICES AND THEIR IMPACT ON EVOLUTION OF INFORMATIVE WEBSITES IN ALBANIA ABSTRACT

INTERNET USAGE ON MOBILE DEVICES AND THEIR IMPACT ON EVOLUTION OF INFORMATIVE WEBSITES IN ALBANIA ABSTRACT INTERNET USAGE ON MOBILE DEVICES AND THEIR IMPACT ON EVOLUTION OF INFORMATIVE WEBSITES IN ALBANIA Idaver Sherifi Epoka University, Department of Business Administration ALBANIA Emirjon Senja Beder University,

More information

(Master) Ligjerata 4. Metodologjia hulumtuese. Anketimi. Prof.asc. Avdullah Hoti 2013/14

(Master) Ligjerata 4. Metodologjia hulumtuese. Anketimi. Prof.asc. Avdullah Hoti 2013/14 (Master) Ligjerata 4 Metodologjia hulumtuese Anketimi Prof.asc. Avdullah Hoti 2013/14 1 1 Literatura për këtë ligjëratë Research methods for Business Students, Saunder, M., Lewis, P. And Thornill, A.,

More information

LIGJI PËR MBROJTJEN E MJEDISIT

LIGJI PËR MBROJTJEN E MJEDISIT UNITED NATIONS United Nations Interim Administration Mission in Kosovo UNMIK NATIONS UNIES Mission d Administration Intérimaire des Nations Unies au Kosovo PROVISIONAL INSTITUTIONS OF SELF GOVERNMENT LIGJI

More information

ANALYSIS. Vendor Performance: A Shared Responsibility OTTAWA JANUARY 2014 PROMOTING FAIRNESS, OPENNESS AND TRANSPARENCY IN PUBLIC PROCUREMENT

ANALYSIS. Vendor Performance: A Shared Responsibility OTTAWA JANUARY 2014 PROMOTING FAIRNESS, OPENNESS AND TRANSPARENCY IN PUBLIC PROCUREMENT ANALYSIS Vendor Performance: A Shared Responsibility OTTAWA JANUARY 2014 PROMOTING FAIRNESS, OPENNESS AND TRANSPARENCY IN PUBLIC PROCUREMENT Table of contents INTRODUCTION... 1 BACKGROUND... 1 METHODOLOGY...

More information

INTERNET MARKETING AND ONLINE CONSUMER BEHAVIOR IN THE CASE OF KOSOVO MARKET

INTERNET MARKETING AND ONLINE CONSUMER BEHAVIOR IN THE CASE OF KOSOVO MARKET INTERNET MARKETING AND ONLINE CONSUMER BEHAVIOR IN THE CASE OF KOSOVO MARKET Fatos Ukaj, Prof.Asoc. University Hasan Prishtina, Faculty of Economics, Prishtina, Kosovo Abstract Enterprises are constantly

More information

Arkitektura e Internetit... 3 IP Adresimi... 4 Konvertimi decimal dhe binar... 4 Shndërrimi decimal/binar... 5 Shndërrimi binar/decimal...

Arkitektura e Internetit... 3 IP Adresimi... 4 Konvertimi decimal dhe binar... 4 Shndërrimi decimal/binar... 5 Shndërrimi binar/decimal... 1 Arkitektura e Internetit... 3 IP Adresimi... 4 Konvertimi decimal dhe binar... 4 Shndërrimi decimal/binar... 5 Shndërrimi binar/decimal... 6 Klasët e IP-ve... 7 Klasa A e IP-ve... 8 Klasa B e IP-ve...

More information

AARP Experience Corps: A Case Study By Lincoln Caplan. History

AARP Experience Corps: A Case Study By Lincoln Caplan. History AARP Experience Corps: A Case Study By Lincoln Caplan History In 1988, when John W. Gardner, Jr. was 75 years old, i he completed a concept paper about the idea for what he called The Experience Corps.

More information

Contemporary Craft Sector Profile and Analysis

Contemporary Craft Sector Profile and Analysis Contemporary Craft Sector Profile and Analysis This briefing note distils information from several sources, to summarise the craft sector s current economic impact and business profile. Key documents are:

More information

THE PROPERTY TAX PROTEST PROCESS

THE PROPERTY TAX PROTEST PROCESS THE PROPERTY TAX PROTEST PROCESS A summary of the appeal procedures under the Texas Property Tax Code Presented by: Jason C. Marshall THE MARSHALL FIRM PC 302 N. Market Suite 510 Dallas TX 75202 214.742.4800

More information

Program Learning Objectives

Program Learning Objectives Geographic Information Science, M.S. Majors in Computational Geosciences. 2012-201. Awase Khirni Syed 1 *, Bisheng Yang 2, Eliseo Climentini * 1 s.awasekhirni@tu.edu.sa, Assitant Professor, Taif University,

More information

AN APPLICATION BASED SOLUTION FOR MANAGING WEB SERVERS. Elton DEMIRXHIU. June 2012

AN APPLICATION BASED SOLUTION FOR MANAGING WEB SERVERS. Elton DEMIRXHIU. June 2012 AN APPLICATION BASED SOLUTION FOR MANAGING WEB SERVERS by Elton DEMIRXHIU June 2012 An Application Based Solution for Managing Web Servers Copyright 2012 Elton Demirxhiu ii To my parents iii ABSTRACT An

More information

Regulation On Attainment of Doctor of Sciences Degree at SEEU (PhD)

Regulation On Attainment of Doctor of Sciences Degree at SEEU (PhD) According to article 118 of the Law on Higher Education of Republic of Macedonia; articles 60, 68 and 69 of SEEU statute ; based on decision of Council of Teaching and Science of SEEU of date April 12th

More information

TOP 25 ABORTION STATISTICS IN AMERICA

TOP 25 ABORTION STATISTICS IN AMERICA TOP 25 ABORTION STATISTICS IN AMERICA 2015 Care Net. All rights reserved. 2015 Care Net. Facts On Abortion. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system,

More information

PËRSHTATSHMËRIA E POLITIKAVE KREDITORE TË BANKAVE KOMERCIALE NË RAPORT ME PERFORMANCEN E NVM-VE NË KOSOVË

PËRSHTATSHMËRIA E POLITIKAVE KREDITORE TË BANKAVE KOMERCIALE NË RAPORT ME PERFORMANCEN E NVM-VE NË KOSOVË 336.77.02:334.72.012.63/.64(497.115) Fisnik Morina, MSc 1 PËRSHTATSHMËRIA E POLITIKAVE KREDITORE TË BANKAVE KOMERCIALE NË RAPORT ME PERFORMANCEN E NVM-VE NË KOSOVË ПРИЛАГОДЕНОСТА НА КРЕДИТОРНИТЕ ПОЛИТИКИ

More information

Revista Vizion Strategjik - Studime të Sigurisë dhe Mbrojtjes

Revista Vizion Strategjik - Studime të Sigurisë dhe Mbrojtjes Revista Vizion Strategjik - Studime të Sigurisë dhe Mbrojtjes Këshilli Botues Gjen. Maj. (Rez) Maksim Malaj Kryetar Kolonel (Rez) Thimi Hudhra Anëtar Z. Igli Hasani Anëtar Z. Hristian Naumov Anëtar Redaktor

More information

INVESTMENTS AND FINANCING SOURCES OF BUSINESSES: * EVIDENCE FROM POLLOG REGION UDC 330.322(497.7) Fitim Deari

INVESTMENTS AND FINANCING SOURCES OF BUSINESSES: * EVIDENCE FROM POLLOG REGION UDC 330.322(497.7) Fitim Deari FACTA UNIVERSITATIS Series: Economics and Organization Vol. 7, N o 2, 2010, pp. 245-251 INVESTMENTS AND FINANCING SOURCES OF BUSINESSES: * EVIDENCE FROM POLLOG REGION UDC 330.322(497.7) Fitim Deari South

More information

Mikaela Minga EDUCATION. PhD Student University of Milan Dipartimento di Beni Culturali e Ambientali Via Noto, 6 20141 Milano

Mikaela Minga EDUCATION. PhD Student University of Milan Dipartimento di Beni Culturali e Ambientali Via Noto, 6 20141 Milano Mikaela Minga PhD Student University of Milan Dipartimento di Beni Culturali e Ambientali Via Noto, 6 20141 Milano E-mail: mikaela_minga@yahoo.it Native language Albanian Foreign Languages Italian, English,

More information

REGULATIONS FOR BACHELOR OF TECHNOLOGY / BACHELOR OF ENGINEERING COURSES

REGULATIONS FOR BACHELOR OF TECHNOLOGY / BACHELOR OF ENGINEERING COURSES REGULATIONS FOR BACHELOR OF TECHNOLOGY / BACHELOR OF ENGINEERING COURSES General The University shall undertake and supervise the instructions and award of Bachelor's Degree in the following disciplines

More information

ALEXANDER ALEC R. ROTHROCK Born Evanston, Illinois 1959

ALEXANDER ALEC R. ROTHROCK Born Evanston, Illinois 1959 CURRICULUM VITAE ALEXANDER ALEC R. ROTHROCK Born Evanston, Illinois 1959 Burns, Figa & Will, P.C. Plaza Tower One, Suite 1000 6400 South Fiddler s Green Circle Greenwood Village, CO 80111 Telephone: (303)

More information

TUITION & MISCELLANEOUS FEES ACADEMIC YEAR 2013/14. Students on placement year of sandwich courses/intercalary year abroad 1,780

TUITION & MISCELLANEOUS FEES ACADEMIC YEAR 2013/14. Students on placement year of sandwich courses/intercalary year abroad 1,780 1 FULL-TIME COURSES (b) Home and EU excluding GB Students Undergraduate and Integrated Master's awards and equivalent courses (except as detailed below) 3,575 Students on placement year of sandwich courses/intercalary

More information

Reg. IV.18.(i). Special Rules: Telecommunications and ancillary service providers. [Adopted July 31, 2008]

Reg. IV.18.(i). Special Rules: Telecommunications and ancillary service providers. [Adopted July 31, 2008] Reg. IV.18.(i). Special Rules: Telecommunications and ancillary service providers. [Adopted July 31, 2008] The following special rules are established with respect to the apportionment of income from the

More information

TUITION & MISCELLANEOUS FEES ACADEMIC YEAR 2014/15. Students on placement year of sandwich courses/intercalary year abroad 1,835

TUITION & MISCELLANEOUS FEES ACADEMIC YEAR 2014/15. Students on placement year of sandwich courses/intercalary year abroad 1,835 1 FULL-TIME COURSES (b) Home and EU excluding GB Students Undergraduate and Integrated Master's awards and equivalent courses (except as detailed below) 3,685 Students on placement year of sandwich courses/intercalary

More information

Schedule of Bank Charges Schedule of Charges (Excluding FED)

Schedule of Bank Charges Schedule of Charges (Excluding FED) Schedule of Bank Charges Schedule of Charges (Excluding FED) CONSUMER BANKING A VISA / Master Card 1 Credit Card Operations (i) Service Fee 3.33% Per month (40% APR) on Cash Advance 3.33% per month (40%

More information

Establishment of nature conservation CSOs in Montenegro and Kosovo as a contribution to the preservation of the Balkan Green Belt

Establishment of nature conservation CSOs in Montenegro and Kosovo as a contribution to the preservation of the Balkan Green Belt Establishment of nature conservation CSOs in Montenegro and Kosovo as a contribution to the preservation of the Balkan Green Belt Themelimi i OSHC-ve për mbrojtjen e natyrës në Mal të Zi dhe në Kosovë

More information

Internet, broadband, and cell phone statistics

Internet, broadband, and cell phone statistics Internet, broadband, and cell phone statistics By: Lee Rainie, Director January 5, 2010 Overview In a national survey between November 30 and December 27, 2009, we find: 74% of American adults (ages 18

More information

GUIDELINES FOR ONLINE SUBMISSION OF APPLICATIONS

GUIDELINES FOR ONLINE SUBMISSION OF APPLICATIONS GUIDELINES FOR ONLINE SUBMISSION OF APPLICATIONS Important Note/Information for the applicants: It is in the interest of the applicants to study in detail and thoroughly observe the guidelines given in

More information

SYLLABUS I PROGRAMIT MËSIMOR INFERMIERI CIKLI AKADEMIK. Prishtinë, 2013 HYRJE

SYLLABUS I PROGRAMIT MËSIMOR INFERMIERI CIKLI AKADEMIK. Prishtinë, 2013 HYRJE UNI VERSI TETI I P R ISHTINËS FAKULTETI MJ EKËSISË Degët I NFERMIERI D HE MAMI SYLLABUS I PROGRAMIT MËSIMOR INFERMIERI CIKLI AKADEMIK 2013 2016 Prishtinë, 2013 HYRJE Infermierët e diplomuar në profesionin

More information

FREQUENTLY!ASKED!LEGAL! QUESTIONS!!!! A!MANUAL!FOR!OREGON S!! DOMESTIC!AND!SEXUAL!VIOLENCE!! ADVOCATES!!!!

FREQUENTLY!ASKED!LEGAL! QUESTIONS!!!! A!MANUAL!FOR!OREGON S!! DOMESTIC!AND!SEXUAL!VIOLENCE!! ADVOCATES!!!! FREQUENTLYASKEDLEGAL QUESTIONS AMANUALFOROREGON S DOMESTICANDSEXUALVIOLENCE ADVOCATES OREGONCOALITIONAGAINSTDOMESTICANDSEXUALVIOLENCE 1737NEALBERTASTREET,SUITE205 PORTLAND,OREGON97211 503"230"1951 WWW.OCADSV.COM

More information

Konventa Aarhus Kuptimi, rëndësia dhe aspekte të zbatimit të saj në praktikë

Konventa Aarhus Kuptimi, rëndësia dhe aspekte të zbatimit të saj në praktikë Doracak për zyrtarët komunal të mjedisit Konventa Aarhus Kuptimi, rëndësia dhe aspekte të zbatimit të saj në praktikë Përgatiti: Visar Morina Prishtinë, Shtator 2006 Projekti i financuar nga Ministria

More information

งานท าทายท ล มแม น ำโขง

งานท าทายท ล มแม น ำโขง งานท าทายท ล มแม น ำโขง การจ างแรงงานข ามชาต ในประเทศไทย: งานหน ก จ ายน อย และไม ได ร บการค มครอง เล ม หน ง โดย อ เลน เพ ยร ส น โครงการอน ภ ม ภาคล มน ำโขงเพ อต อต านการค าเด กและหญ ง ส ร ย พร พ นพ ง อาร

More information

How To Lower Premium Tax In Georgia

How To Lower Premium Tax In Georgia OPPORTUNITIES TO REDUCE EFFECTIVE TAX RATE OF GEORGIA PREMIUM TAX (FORC Journal: Vol. 25 Edition 1 - Spring 2014) Tony Roehl, Esq. (404) 495-8477 The insurance industry views premium taxes as an inevitable

More information

Banka Ekonomike Sh.a. Pasqyrat financiare dhe raporti i auditorit Për vitin që përfundon më 31 Dhjetor të vitit 2011 (sipas BQK-së)

Banka Ekonomike Sh.a. Pasqyrat financiare dhe raporti i auditorit Për vitin që përfundon më 31 Dhjetor të vitit 2011 (sipas BQK-së) Banka Ekonomike Sh.a. Pasqyrat financiare dhe raporti i auditorit Për vitin që përfundon më 31 Dhjetor të vitit 2011 (sipas BQK-së) PËRMBAJTJA FAQE RAPORTI I AUDITORIT TË PAVARUR PASQYRA E POZITËS FINANCIARE

More information

C&A MM Inventory Relieve & Post to Job Cost Installation and Setup Instructions with Process Flow

C&A MM Inventory Relieve & Post to Job Cost Installation and Setup Instructions with Process Flow 4820 8 TH STREET SALEM, OREGON 97301 C&A MM Inventory Relieve & Post to Job Cost Installation and Setup Instructions with Process Flow The general purpose of this program is to relieve parts from inventory

More information

Teaching Spanish in Albania Before and After the 90

Teaching Spanish in Albania Before and After the 90 Teaching Spanish in Albania Before and After the 90 PRODANI Anastasi University of Tirana, Albania nastaprodani@yahoo.com GJINALI Aida University of Tirana, Albania aidagjinali@yahoo.it GJOKA Sandra University

More information

Closing the Gender Pay Gap Would Improve Women s Social Security Protections and Strengthen Social Security s Financing

Closing the Gender Pay Gap Would Improve Women s Social Security Protections and Strengthen Social Security s Financing Closing the Gender Pay Gap Would Improve Women s Social Security Protections and Strengthen Social Security s Financing More than 51 years after the enactment of the Equal Pay Act, i women still do not

More information

Windchill PDMLink 10.2. Curriculum Guide

Windchill PDMLink 10.2. Curriculum Guide Windchill PDMLink 10.2 Curriculum Guide Live Classroom Curriculum Guide Update to Windchill PDMLink 10.2 from Windchill PDMLink 9.0/9.1 for the End User Introduction to Windchill PDMLink 10.2 for Light

More information

4-476-545-11(1) (AL) Fotoaparat dixhital. Udhëzues DSC-H300

4-476-545-11(1) (AL) Fotoaparat dixhital. Udhëzues DSC-H300 4-476-545-11(1) (AL) Fotoaparat dixhital Udhëzues DSC-H300 AL Udhëzues Më tepër rreth kamerës ( Udhëzuesi i Cyber-shot ) Udhëzuesi i Cyber-shot është manual në internet. Drejtojuni për udhëzime të hollësishme

More information