equal ЪобэШЧ ў уъичшо ў(хфягх)ў Approximately Congruent Is congruent to Modulo Times, cross жбш кяяэ Ё ЬЯЧС x y z + -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "equal 1.99997 2 ЪобэШЧ ў уъичшо ў(хфягх)ў Approximately Congruent Is congruent to Modulo Times, cross жбш кяяэ Ё ЬЯЧС x y z + -"

Transcription

1 Шгу ЧЧссх ЧсбЭуф ЧсбЭэу

2 ЧснЧ Alph ШЪЧ Bt лчуч Gmm ЯсЪЧ Dlt ХШгсцф Epsilo вэъч Уц ЯэлЧуЧ Z Zt ХЪЧ H Et ЪэЪЧ Tht эцъч I Iot ТЧШЧ K Kpp счуяч Уц счушяч Lmbd уэц M Mu фэц N Nu ТгЧэ Xi Ууэпбцф O Omicro ШЧэ Pi бц Rho гэлуч Sigm ЪЧц Tu УцШгсцф Upsilo нчэ Phi ТЧэ Chi ШгЧэ Psi УцуэлЧ Omg

3 3 уычс кбшэ ХфЬсэвэ ЧсксЧуЩ Lss th qul Уелб Уц эгчцэ y y Уелб Уц ЪгЧцэ Grtr th qul УТШб Уц эгчцэ b b УТШб Уц ЪгЧцэ < Lss th >3 Уелб 4 > Grtr th <3 УТШб Approimtly Cogrut ЪобэШЧ ў уъичшо ў(хфягх)ў ABC A B C Proportiol F F k уъфчгш Is cogrut to Modulo ЪпЧнц ) (mod 5 уъичшощ Not qul 3 сч эгчцэ Б Plus-mius вчэя фчое Б Equl c) ( b)&( b эгчцэ c з Tims, cross жбш кяяэ Ё ЬЯЧС жбш уъьхэ з 3 6 A i + y j + k z B bi + by j + bzk i j k A з B y z b b b y z + Plus 3 + Ьук 5 - Mius 3 ибэ Ё фчое

4 4 : Divisio Dividd by Ъогэу Уц Уц / ї 6ї 3 % Prct 50% ЧсфгШЩ ЧсуэцэЩ ЧсфгШЩ нэ ЧсЧсн Pr thousd. Dot жбш ЯЧЮсэ A B A B cos! 5 4з 3з з з 5! кчусэ Уц нчтъцбэс Fctoril 0 T A [ ] Squr root Trspos Brckt m Ьаб ЪбШэк Ьаб ЪпкэШ Ьаб фцфэ фчос Уц эшчяс енцн ц УкуЯЩ нэ уенцнщ Ьаб фчос ЬвС еэээ T B A b ji ij [ ] y [ y ] & Mtri уенцнщ ( ) 5 )) (4 + 3( хсчсчф Ё оцгчф Prthss { } St Brcs Squc уьуцкх уъъчсэх [,] (), clos itrvl op-itrvl ЬвС Тгбэ нъбщ улсощ нъбщ унъцэщ [ 0,0] (, 0)

5 5 [,) (,] clos-op op-clos нъбщ улсощ уф Чсибн ЧсЧэгб нъбщ улсощ уф Чсибн ЧсЧэуф ( 5, ] [ 0,3) Covolutio нэ ЪЭцэсЧЪ нцбээх уснцн { ( )* ( )} { ( )} з { ( )} F g f F g F f ЧсоэуЩ ЧсуисоЩ Absolut vlu, > 0, < 0 Dtrmit Summtio Product Itrsctio уэяящ уьуцк жбш ЪоЧик з з з зз + 3 A A A A 0 0 Uoio ЪЭЧЯХ 0 0 A A A A 0 0

6 6 Itgrl ЪпЧус d 3 (4 ) ЪпЧус ЫфЧээ Doubl itgrl (, ) f y ddy Tripl itgrl Li itgrl Cotour itgrl ЪпЧус ЫсЧЫэ ЪпЧус Юиэ (,, ) g y z ddydz dl C ЪпЧус гиээ Surfc itgrl d A ЪпЧус ЭЬуэ Volum itgrl d V Thrfor Хаф Bcus счф Eist сьуэк ЪцЬЯ b упуу цьцяэ, b / Not ist b сьуэк сч ЪцЬЯ упуу лэб ЬцЯэ, / b For ll b ЪцЬЯ сьуэк Тсэ упуу, b Ќ фоэж Уц фнэ Propositiol Уц ( p) p if th ХгЪфЪЧЬ уф Чсибн ЧсЧэгб p q p r q r ХгЪфЪЧЬ уф Чсибн ЧсЧэуф

7 7 if d oly if iff ХгЪфЪЧЬ уф Чсибнэф ХаЧ ц нои ХаЧ p q p q q p Mmbrship Elmt of Not mmbr Uio эфъуэ кжц уф сч эфъуэ Уц лэбкжц ХЪЭЧЯ A A A { bc,, }, A { bc,, }, d A { bc,, }, B {, d} {,,, } A B b c d Itrsctio } { ЪоЧик A B (propr) Subst Ьвээх ц C { }, C A suprst ХЭЪцЧС ц Not subst / лэб Ьвээх B } { ЧсуЬуцкх ЧсЮЧсэх Empty st уъуу ЧсуЬуцкЩ ЧсЮЧсэЩ эгчцэ ЧсуЬуцкЩ M ЧсдЧусЩ D X ' Drivtio to ХдЪоЧо ШЧсфгШЩ с Уц d d f ( ) f ( ) df d, Pritil drivtio ЪнЧжс Ьвээ f ( ) f, d d Drivtio ordr th, th ЪнЧжс бъшщ f ( ) 3, df d 6

8 8 Prtil drivtio ordr th ЪнЧжс Ьвээ бъшщ f ( ) 3, f 6 Nbl Lplc фчшсч Уц укус счшсчг + + y z oprtor (Nbl) Squr Lp. Op. Lplci убшк ў(ъбшэк)ў укус счшсчг y z + + AB оикщ угъоэу Li sgmt AB AB Ry Ifiity li Trigl дкчк ў(угъоэу)ў угъоэу лэб уфъх ЧсуЫсЫ ABC, ABC уысы Agl ABC вчцэх ў(эчящ)ў ЧсвЧцэх, ABC вчцэх ў(очэущ)ў Right gl Squr убшк уъцчвэ ЧсЧжск Prlllogrm Circl ЯЧэбх Prpdiculr AB куця AC Prlll AB уцчвэ AC Similr ABC ЪдЧШх A B C Cogrut ABC ЪиЧШо A B C Arc оцг оцг ABC

9 9 А ' " (, y) Dgr Miut Scod Crtsi Coordit ксчущ ЧсЯбЬх ксчущ ЧсЯоэоЩ ксчущ ЧсЫЧфэЩ ХЭЯЧЫэЧЪ ТЧбЪэвэЩ А ' " нэ ЧсенЭЩ,5.7) ( (, y, z) ( r, ) Spc Coo. Polr Coo. ХЭЯЧЫэЧЪ нжчээщ ХЭЯЧЫэЧЪ оишэщ нэ ЧснжЧС (,.4,0) А (9,5 ) T F Vctor Dirct sum Dirct product d Tru Fls AB V W W цv нжчэчф уъьхэчф X X ЪЭсэс ЧснжЧэЧЪ ЧсуЪЬхэЩ Уц Чсвуб X i i Чсь нжчэчъ уъьхэщ ЬвээЩ Уц Чсь вуб ЬвээЩ ЪЭсэс ЧснжЧэЧЪ ЧсуЪЬхэЩ Уц Чсвуб X i i Чсь нжчэчъ уъьхэщ ЬвээЩ Уц Чсь вуб ЬвээЩ уъьхх уьуцк ушчдб ЬЯЧС ушчдб Ё ЬЯЧС гсјуэ ЫЧШЪ Чсцес ў(чскин)ў Ё ц еэ лси p q p q T T T T F F F T F F F F or p q p q ЫЧШЪ Чснес Ё Уц T T T T F T F T T F F F

10 0 ( ) k Prmuttio ЪШЯэс k дэ уф дэ Уц P k P k ( ) k! ( k )! C k ( k ) Combitio C k ЪШЯэс ЧсЧдэЧС угуцэ ц ЪпбЧбхЧ лэб угуцэ ЪцнэоэЩ k дэ уф дэ Уц k! k!( k )! ЧсЪШЯэс ц ЧсЪпбЧб лэб угуцэ i Imgiry umbr i ЧскЯЯ ЧсЮэЧсэ Npir s costt кяя фчшэб кяя Уцэсб Eulr s umbr Pi Gold rtio ЧсфгШЩ ЧсЫЧШЪЩ ЧсфгШЩ ЧсахШэЩ m уъцги Уц цги lim limit si фхчэщ lim 0 0 Ifiity Nturl umbrs Ntrurl with 0 сч фхчэщ уьуцкщ ЧсЧкЯЧЯ ЧсиШэкэх ЧсЧкЯЧЯ ЧсиШэкэх ук 0 lim + + {,,3,4, } { } 0 0,,,3, 4,

11 уьуцкщ ЧсЧкЯЧЯ Itgr umbrs ЧсеЭэЭх {,,,0,,, } Rtiol umbrs уьуцкщ ЧсЧкЯЧЯ ЧсуѕфиоЩ m : m,, 0 Rl umbrs ХЪЭЧЯ уьуцкщ ЧсЧкЯЧЯ ЧсуѕфиоЩ ц Чслэб уьуцкщ ЧсЧкЯЧЯ уѕфиощёў ў(чсгчсшщ ц ЧсуцЬШЩ ц Чсенб)ў ЧсЭоэоэЩ + Positiv Rl mumbrs уьуцкщ ЧсЧкЯЧЯ ЧсЭоэоэЩ ЧсуцЬШЩ ц Чсенб уьуцкщ ЧсЧкЯЧЯ ЧсЭоэоэЩ ЧсуцЬШЩ. Compl umbrs уьуцкщ кяяэщ Ъпцф нэхч ЧсЧкЯЧЯ ШецбЩ уьуцкщ ЧсЧкЯЧЯ ЧсубТШЩ Уц ЧскоЯэЩ + iy ц хпач Ё гсгсщ лэб d so o уфъхэщ : Lft hd sid Ъкбэн Чсибн y : f ( ) ЧсЧэгб уф ЮсЧс is dfid by Чсибн ЧсЧэуф th right hd m{ } sid Mimum },3, 4, m{ фхчэщ кйуь 4 mi{ } Miimum },3,4, mi{ фхчэщ елбь si Si ЬэШ si30 А cos Cosi ЬэШ ЧсЪуЧу cos60 А t Tgt А t 45 йс

12 cot Cotgt А cot 45 йс ЧсЪуЧу sc Sct очик sc cos csc Cosct очик ЧсЪуЧу csc si Arc si Arc si оцг ЧсЬэШ Arcsi 30 А Arc cos Arc cosi оцг ЧсЬэШ ЪуЧу 45 А ( ) 4 rd Rdi бчяэчф : 45 ( А ) 4 Arccos rd Arc t Arc tgt оцг Чсйс Arc cot оцг Чсйс ЪуЧу Arc cotgt Arc sc Arc sct оцг ЧсоЧик Arc csc оцг ЧсоЧик ЧсЪуЧу Arc cosct sih sh ЬэШ ЧсвЧэЯэ Hyprbolic si ў(чсхасцсэ)ў Уц sih cosh Уц ch Hyprbolic cosi ЬэШ ЧсЪуЧу ЧсвЧэЯэ ў(чсхасцсэ)ў cosh + sch Hyprbolic sct очик ЧсвЧэЯэ ў(чсхасцсэ)ў sch + cs ch Hyprbolic cosvt очик ЧсЪуЧу ЧсвЧэЯэ ў(чсхасцсэ)ў cs h c

13 3 th Уц th Hyprbolic tgt йс ЧсЪуЧу ЧсвЧэЯэ ў(чсхасцсэ)ў th + Hyprbolic cotgt йс ЧсЪуЧу ЧсвЧэЯэ ў(чсхасцсэ)ў cothуц coth coth + Arc sih оцг ЧсЬэШ ЧсвЧэЯэ Arc hyprbolic si ў(чсхасцсэ)ў Arc cosh оцг ЧсЬэШ ЧсЪуЧу Arc hyprbolic cosi ЧсвЧэЯэ ў(чсхасцсэ)ў ЯсЪЧ Тбцфпб Krochr dlt ij, i 0, i j j i T jk T ij Уц Tsor T T + T ij j j ц Ъэфгцб Уц уцъб i, i T jk i Ясэс ксцэ ц j ц k ЯсЧэс гнсэх S Squc уьуцк уъъчсэщ Ё S ( + ) Logb Logrithm Log сцлчбэыу 0 00 Log 00 l Nturl logrithm Log ЧссцлЧбэЫу ЧсиШэкэ l powr Уг 0 00 Probbility ХЭЪуЧс цоцк B A ХаЧ ЭЯЫЪ ХЭЪуЧс P ( AB) Fuctio ЯЧсЩ Уц ЪЧШк нэ фйбэщ ЧсЯцЧс съкбэн оэущ ЧсЯЧсЩ Уц ЧсЧдЪоЧо Уц ЧсЪпЧус нэ фоищ Уц фочи укэфщ f + 0

14 4 O Compositio )) f g( ) f ( g( ЪбТэШ sg ЪЧШк ЧсксЧуЩ Уц sig fuctio ЧсЧдЧбЩ, > 0 sg 0, 0, < 0 Td to эгкь фэц фэц ЧсЧгнс Roudd dow Roudd up фэц ЧсЧксь grd Grdit ЪЯбЬ F F F i+ j+ k y z grdf з F div Divrgc ЪШЧкЯ divf F F F F + + y z curl Rottio ЯцбЧф i j k curlf з F y z F F F y z эжу хач ЧсШЭЫ укйу ц сэг ЬуэкхЧ. УЮбь УТЪнэЪ ШЧдхбхЧ. Тасп Шкж Чсбуцв схч ХгЪкуЧсЧЪ дъчс 008

15 уцок ЧсШбэЯ ЧсЧспЪбцфэ :

MATH 181-Exponents and Radicals ( 8 )

MATH 181-Exponents and Radicals ( 8 ) Mth 8 S. Numkr MATH 8-Epots d Rdicls ( 8 ) Itgrl Epots & Frctiol Epots Epotil Fuctios Epotil Fuctios d Grphs I. Epotil Fuctios Th fuctio f ( ), whr is rl umr, 0, d, is clld th potil fuctio, s. Rquirig

More information

SOME IMPORTANT MATHEMATICAL FORMULAE

SOME IMPORTANT MATHEMATICAL FORMULAE SOME IMPORTANT MATHEMATICAL FORMULAE Circle : Are = π r ; Circuferece = π r Squre : Are = ; Perieter = 4 Rectgle: Are = y ; Perieter = (+y) Trigle : Are = (bse)(height) ; Perieter = +b+c Are of equilterl

More information

Power Means Calculus Product Calculus, Harmonic Mean Calculus, and Quadratic Mean Calculus

Power Means Calculus Product Calculus, Harmonic Mean Calculus, and Quadratic Mean Calculus Gug Istitut Jourl, Volum 4, No 4, Novmbr 008 H. Vic Do Powr Ms Clculus Product Clculus, Hrmoic M Clculus, d Qudrtic M Clculus H. Vic Do vick@dc.com Mrch, 008 Gug Istitut Jourl, Volum 4, No 4, Novmbr 008

More information

і

і 1 3 0 4 0 9 0 9 і 0 7 0 4 0 4 0 7 б 0 2 0 6 0 2 0 7 0 6 0 9 0 6 0 2 0 1 0 5 0 7 7 0 5 є 0 9 0 9 є 0 6 Є 0 2 0 6 0 8 є 0 4 0 6 0 9 є 0 2 0 5 0 4 0 1 б 0 8 0 2 0 3 0 1 0 2 і 0 9 0 2 0 5 0 6 0 8 0 9 0 9 0

More information

New Advanced Higher Mathematics: Formulae

New Advanced Higher Mathematics: Formulae Advcd High Mthmtics Nw Advcd High Mthmtics: Fomul G (G): Fomul you must mmois i od to pss Advcd High mths s thy ot o th fomul sht. Am (A): Ths fomul giv o th fomul sht. ut it will still usful fo you to

More information

AP CALCULUS FORMULA LIST. f x + x f x f x + h f x. b a

AP CALCULUS FORMULA LIST. f x + x f x f x + h f x. b a AP CALCULUS FORMULA LIST 1 Defiitio of e: e lim 1+ x if x 0 Asolute Vlue: x x if x < 0 Defiitio of the Derivtive: ( ) f x + x f x f x + h f x f '( x) lim f '( x) lim x x h h f ( + h) f ( ) f '( ) lim derivtive

More information

Fundamentals of Tensor Analysis

Fundamentals of Tensor Analysis MCEN 503/ASEN 50 Chptr Fundmntls of Tnsor Anlysis Fll, 006 Fundmntls of Tnsor Anlysis Concpts of Sclr, Vctor, nd Tnsor Sclr α Vctor A physicl quntity tht cn compltly dscrid y rl numr. Exmpl: Tmprtur; Mss;

More information

є 2010

є 2010 1 3 0 1 0 3 0 6 0 4 0 3 0 9 0 6 0 1 0 6 0 6 0 0 0 4 0 1 0 3 0 6 0 5 0 6 0 6 0 1 0 4 XXI 0 9 0 2 0 17 0 5 0 6 0 1 0 2 0 8 0 3 є 0 2 0 5 0 8 є 0 9 0 2 0 5 0 6 0 2 0 4 б 0 2 0 2 0 7 є 0 8 є- 0 0 є............................

More information

б

б 1 3 0 9 0 5 0 0 0 6 0 9 0 6 0 8 0 2 0 5 0 4 0 2 0 9 0 8 0 2 0 9 0 2 0 2 0 8 0 0 0 9 0 2 0 9 0 2 0 1 0 1 0 6 0 3 0 4 0 6 б 0 7 0 0 0 8 0 7 0 7 0 9 0 9 0 6 0 1 0 7 0 7 0 6 0 9 0 9 0 6 0 8 0 5 0 8 0 4 0 7

More information

Recall that the gradient of a differentiable scalar field ϕ on an open set D in R n is given by the formula:

Recall that the gradient of a differentiable scalar field ϕ on an open set D in R n is given by the formula: Chapter 7 Div, grad, and curl 7.1 The operator and the gradient: Recall that the gradient of a differentiable scalar field ϕ on an open set D in R n is given by the formula: ( ϕ ϕ =, ϕ,..., ϕ. (7.1 x 1

More information

Orthogonal Functions. Orthogonal Series Expansion. Orthonormal Functions. Page 1. Orthogonal Functions and Fourier Series. (x)dx = 0.

Orthogonal Functions. Orthogonal Series Expansion. Orthonormal Functions. Page 1. Orthogonal Functions and Fourier Series. (x)dx = 0. Orthogol Fuctios q Th ir roduct of two fuctios f d f o itrvl [, ] is th umr Orthogol Fuctios d Fourir Sris ( f, f ) f f dx. q Two fuctios f d f r sid to orthogol o itrvl [, ] if ( f, f ) f f dx. q A st

More information

(1060) ,

(1060) , 1 3 0 3 0 4 0 3 0 0 0 3 0 5 0 8 а 0 1 0 4 0 7 0 4 0 7 0 4 0 1 0 8 0 9 0 9 0 7 0 2 0 2 0 4 0 3 0 5 0 6 0 0 0 3 0 1 0 1 0 2 0 7 0 9 0 6 0 6 0 3 0 4 0 8 0 6 0 7 0 4 0 4 0 6 0 2 0 9 0 2 0 3 0 5 0 6 0 0 0 3

More information

PROBLEMS 05 - ELLIPSE Page 1

PROBLEMS 05 - ELLIPSE Page 1 PROBLEMS 0 ELLIPSE Pge 1 ( 1 ) The edpoits A d B of AB re o the X d Yis respectivel If AB > 0 > 0 d P divides AB from A i the rtio : the show tht P lies o the ellipse 1 ( ) If the feet of the perpediculrs

More information

1.- L a m e j o r o p c ió n e s c l o na r e l d i s co ( s e e x p li c a r á d es p u é s ).

1.- L a m e j o r o p c ió n e s c l o na r e l d i s co ( s e e x p li c a r á d es p u é s ). PROCEDIMIENTO DE RECUPERACION Y COPIAS DE SEGURIDAD DEL CORTAFUEGOS LINUX P ar a p od e r re c u p e ra r nu e s t r o c o rt a f u e go s an t e un d es a s t r e ( r ot u r a d e l di s c o o d e l a

More information

The Chain Rule. rf dx. t t lim " (x) dt " (0) dx. df dt = df. dt dt. f (r) = rf v (1) df dx

The Chain Rule. rf dx. t t lim  (x) dt  (0) dx. df dt = df. dt dt. f (r) = rf v (1) df dx The Chin Rule The Chin Rule In this section, we generlize the chin rule to functions of more thn one vrible. In prticulr, we will show tht the product in the single-vrible chin rule extends to n inner

More information

Fraternity & Sorority Academic Report Spring 2016

Fraternity & Sorority Academic Report Spring 2016 Fraternity & Sorority Academic Report Organization Overall GPA Triangle 17-17 1 Delta Chi 88 12 100 2 Alpha Epsilon Pi 77 3 80 3 Alpha Delta Chi 28 4 32 4 Alpha Delta Pi 190-190 4 Phi Gamma Delta 85 3

More information

1 3 0 0 0 0 0 3 0 2 0 3 0 1 0 6 0 3 0 6 0 2 0 8 0 8 0 6 0 8 0 9 б 0 2 0 9 0 7 0 0 0 9 0 2 0 8 0 4 0 6 0 8 0 0 0 6 0 9 0 4 0 2 0 2 0 8 0 9 0 1 0 6-0 7 0 6 0 8 0 2 11 0 9 0 2 0 7 0 8 0 7 2001 0 0 0 6 0 1

More information

Contents. 6 Graph Sketching 87. 6.1 Increasing Functions and Decreasing Functions... 87. 6.2 Intervals Monotonically Increasing or Decreasing...

Contents. 6 Graph Sketching 87. 6.1 Increasing Functions and Decreasing Functions... 87. 6.2 Intervals Monotonically Increasing or Decreasing... Contents 6 Graph Sketching 87 6.1 Increasing Functions and Decreasing Functions.......................... 87 6.2 Intervals Monotonically Increasing or Decreasing....................... 88 6.3 Etrema Maima

More information

SAMPLE QUESTIONS FOR FINAL EXAM. (1) (2) (3) (4) Find the following using the definition of the Riemann integral: (2x + 1)dx

SAMPLE QUESTIONS FOR FINAL EXAM. (1) (2) (3) (4) Find the following using the definition of the Riemann integral: (2x + 1)dx SAMPLE QUESTIONS FOR FINAL EXAM REAL ANALYSIS I FALL 006 3 4 Fid the followig usig the defiitio of the Riema itegral: a 0 x + dx 3 Cosider the partitio P x 0 3, x 3 +, x 3 +,......, x 3 3 + 3 of the iterval

More information

Fraternity & Sorority Academic Report Fall 2015

Fraternity & Sorority Academic Report Fall 2015 Fraternity & Sorority Academic Report Organization Lambda Upsilon Lambda 1-1 1 Delta Chi 77 19 96 2 Alpha Delta Chi 30 1 31 3 Alpha Delta Pi 134 62 196 4 Alpha Sigma Phi 37 13 50 5 Sigma Alpha Epsilon

More information

Enumerating labeled trees

Enumerating labeled trees Eumratig labld trs Dfiitio: A labld tr is a tr th vrtics of which ar assigd uiqu umbrs from to. W ca cout such trs for small valus of by had so as to cojctur a gral formula. Eumratig labld trs Dfiitio:

More information

Chapter 5 The Discrete-Time Fourier Transform

Chapter 5 The Discrete-Time Fourier Transform ELG 30 Sigls d Systms Chptr 5 Chptr 5 Th Discrt-Tim ourir Trsform 5.0 Itroductio Thr r my similritis d strog prllls i lyzig cotiuous-tim d discrttim sigls. Thr r lso importt diffrcs. or xmpl, th ourir

More information

Tips for Using MyMathLabs Plus

Tips for Using MyMathLabs Plus Tips for Using MyMathLab Plus Navigating the Text 1. To open you course section plan, select the MTE you are enrolled in. Then click on the section you wish to complete. Click on the section you wish to

More information

Victims Compensation Claim Status of All Pending Claims and Claims Decided Within the Last Three Years

Victims Compensation Claim Status of All Pending Claims and Claims Decided Within the Last Three Years Claim#:021914-174 Initials: J.T. Last4SSN: 6996 DOB: 5/3/1970 Crime Date: 4/30/2013 Status: Claim is currently under review. Decision expected within 7 days Claim#:041715-334 Initials: M.S. Last4SSN: 2957

More information

Harvard College. Math 21a: Multivariable Calculus Formula and Theorem Review

Harvard College. Math 21a: Multivariable Calculus Formula and Theorem Review Hrvrd College Mth 21: Multivrible Clculus Formul nd Theorem Review Tommy McWillim, 13 tmcwillim@college.hrvrd.edu December 15, 2009 1 Contents Tble of Contents 4 9 Vectors nd the Geometry of Spce 5 9.1

More information

MATHEMATICS P1 COMMON TEST JUNE 2014 NATIONAL SENIOR CERTIFICATE GRADE 12

MATHEMATICS P1 COMMON TEST JUNE 2014 NATIONAL SENIOR CERTIFICATE GRADE 12 Mathematics/P1 1 Jue 014 Commo Test MATHEMATICS P1 COMMON TEST JUNE 014 NATIONAL SENIOR CERTIFICATE GRADE 1 Marks: 15 Time: ½ hours N.B: This questio paper cosists of 7 pages ad 1 iformatio sheet. Please

More information

6.1 Basic Right Triangle Trigonometry

6.1 Basic Right Triangle Trigonometry 6.1 Basic Right Triangle Trigonometry MEASURING ANGLES IN RADIANS First, let s introduce the units you will be using to measure angles, radians. A radian is a unit of measurement defined as the angle at

More information

FOURIER SERIES PART I: DEFINITIONS AND EXAMPLES. To a 2π-periodic function f(x) we will associate a trigonometric series. a n cos(nx) + b n sin(nx),

FOURIER SERIES PART I: DEFINITIONS AND EXAMPLES. To a 2π-periodic function f(x) we will associate a trigonometric series. a n cos(nx) + b n sin(nx), FOURIER SERIES PART I: DEFINITIONS AND EXAMPLES To -periodic fuctio f() we will ssocite trigoometric series + cos() + b si(), or i terms of the epoetil e i, series of the form c e i. Z For most of the

More information

Exponential Generating Functions

Exponential Generating Functions Epotl Grtg Fuctos COS 3 Dscrt Mthmtcs Epotl Grtg Fuctos (,,, ) : squc of rl umbrs Epotl Grtg fucto of ths squc s th powr srs ( )! 3 Ordry Grtg Fuctos (,,, ) : squc of rl umbrs Ordry Grtg Fucto of ths squc

More information

ASCII CODES WITH GREEK CHARACTERS

ASCII CODES WITH GREEK CHARACTERS ASCII CODES WITH GREEK CHARACTERS Dec Hex Char Description 0 0 NUL (Null) 1 1 SOH (Start of Header) 2 2 STX (Start of Text) 3 3 ETX (End of Text) 4 4 EOT (End of Transmission) 5 5 ENQ (Enquiry) 6 6 ACK

More information

Some Useful Integrals of Exponential Functions

Some Useful Integrals of Exponential Functions prvious indx nxt Som Usful Intgrls of Exponntil Functions Michl Fowlr W v shown tht diffrntiting th xponntil function just multiplis it by th constnt in th xponnt, tht is to sy, d x x Intgrting th xponntil

More information

Differentiation of vectors

Differentiation of vectors Chapter 4 Differentiation of vectors 4.1 Vector-valued functions In the previous chapters we have considered real functions of several (usually two) variables f : D R, where D is a subset of R n, where

More information

Harold s Calculus Notes Cheat Sheet 26 April 2016

Harold s Calculus Notes Cheat Sheet 26 April 2016 Hrol s Clculus Notes Chet Sheet 26 April 206 AP Clculus Limits Defiitio of Limit Let f e fuctio efie o ope itervl cotiig c let L e rel umer. The sttemet: lim x f(x) = L mes tht for ech ε > 0 there exists

More information

Right Angle Trigonometry

Right Angle Trigonometry Righ gl Trigoomry I. si Fs d Dfiiios. Righ gl gl msurig 90. Srigh gl gl msurig 80. u gl gl msurig w 0 d 90 4. omplmry gls wo gls whos sum is 90 5. Supplmry gls wo gls whos sum is 80 6. Righ rigl rigl wih

More information

Algebra. Exponents. Absolute Value. Simplify each of the following as much as possible. 2x y x + y y. xxx 3. x x x xx x. 1. Evaluate 5 and 123

Algebra. Exponents. Absolute Value. Simplify each of the following as much as possible. 2x y x + y y. xxx 3. x x x xx x. 1. Evaluate 5 and 123 Algebra Eponents Simplify each of the following as much as possible. 1 4 9 4 y + y y. 1 5. 1 5 4. y + y 4 5 6 5. + 1 4 9 10 1 7 9 0 Absolute Value Evaluate 5 and 1. Eliminate the absolute value bars from

More information

Assignment 3. Solutions. Problems. February 22.

Assignment 3. Solutions. Problems. February 22. Assignment. Solutions. Problems. February.. Find a vector of magnitude in the direction opposite to the direction of v = i j k. The vector we are looking for is v v. We have Therefore, v = 4 + 4 + 4 =.

More information

M5A42 APPLIED STOCHASTIC PROCESSES PROBLEM SHEET 1 SOLUTIONS Term 1 2010-2011

M5A42 APPLIED STOCHASTIC PROCESSES PROBLEM SHEET 1 SOLUTIONS Term 1 2010-2011 M5A42 APPLIED STOCHASTIC PROCESSES PROBLEM SHEET 1 SOLUTIONS Term 1 21-211 1. Clculte the men, vrince nd chrcteristic function of the following probbility density functions. ) The exponentil distribution

More information

1. MATHEMATICAL INDUCTION

1. MATHEMATICAL INDUCTION 1. MATHEMATICAL INDUCTION EXAMPLE 1: Prove that for ay iteger 1. Proof: 1 + 2 + 3 +... + ( + 1 2 (1.1 STEP 1: For 1 (1.1 is true, sice 1 1(1 + 1. 2 STEP 2: Suppose (1.1 is true for some k 1, that is 1

More information

4. How many integers between 2004 and 4002 are perfect squares?

4. How many integers between 2004 and 4002 are perfect squares? 5 is 0% of what number? What is the value of + 3 4 + 99 00? (alternating signs) 3 A frog is at the bottom of a well 0 feet deep It climbs up 3 feet every day, but slides back feet each night If it started

More information

(a) (b) (c) (d) (e) Cannot be determined from the information given.

(a) (b) (c) (d) (e) Cannot be determined from the information given. 1. The geometric mean of six numbers is approximately 14.508. (The geometric mean of n numbers is the nth root of the product.) If three of the numbers are doubled and the other three are tripled, what

More information

Algebra 2 with Trigonometry. Sample Test #1

Algebra 2 with Trigonometry. Sample Test #1 Algebra with Trigonometry Sample Test # Answer all 9 questions in this eamination. Write your answers to the Part I multiple-choice questions on the separate answer sheet. No partial credit will be allowed

More information

Useful Mathematical Symbols

Useful Mathematical Symbols 32 Useful Mathematical Symbols Symbol What it is How it is read How it is used Sample expression + * ddition sign OR Multiplication sign ND plus or times and x Multiplication sign times Sum of a few disjunction

More information

SCO TT G LEA SO N D EM O Z G EB R E-

SCO TT G LEA SO N D EM O Z G EB R E- SCO TT G LEA SO N D EM O Z G EB R E- EG Z IA B H ER e d it o r s N ) LICA TIO N S A N D M ETH O D S t DVD N CLUDED C o n t e n Ls Pr e fa c e x v G l o b a l N a v i g a t i o n Sa t e llit e S y s t e

More information

5 VECTOR GEOMETRY. 5.0 Introduction. Objectives. Activity 1

5 VECTOR GEOMETRY. 5.0 Introduction. Objectives. Activity 1 5 VECTOR GEOMETRY Chapter 5 Vector Geometry Objectives After studying this chapter you should be able to find and use the vector equation of a straight line; be able to find the equation of a plane in

More information

S. Tanny MAT 344 Spring 1999. be the minimum number of moves required.

S. Tanny MAT 344 Spring 1999. be the minimum number of moves required. S. Tay MAT 344 Sprig 999 Recurrece Relatios Tower of Haoi Let T be the miimum umber of moves required. T 0 = 0, T = 7 Iitial Coditios * T = T + $ T is a sequece (f. o itegers). Solve for T? * is a recurrece,

More information

2005-06 Second Term MAT2060B 1. Supplementary Notes 3 Interchange of Differentiation and Integration

2005-06 Second Term MAT2060B 1. Supplementary Notes 3 Interchange of Differentiation and Integration Source: http://www.mth.cuhk.edu.hk/~mt26/mt26b/notes/notes3.pdf 25-6 Second Term MAT26B 1 Supplementry Notes 3 Interchnge of Differentition nd Integrtion The theme of this course is bout vrious limiting

More information

Chapter Eighteen. Stokes. Here also the so-called del operator = i + j + k x y z. i j k. x y z p q r

Chapter Eighteen. Stokes. Here also the so-called del operator = i + j + k x y z. i j k. x y z p q r hapter Eighteen tokes 181 tokes's Theorem Let F:D R be a nice vector function If the curl of F is defined by F( x, = p( x, i + q( x, j + r( x, k, r q p r q p curlf = i + j + k y z z x x y Here also the

More information

Function Name Algebra. Parent Function. Characteristics. Harold s Parent Functions Cheat Sheet 28 December 2015

Function Name Algebra. Parent Function. Characteristics. Harold s Parent Functions Cheat Sheet 28 December 2015 Harold s s Cheat Sheet 8 December 05 Algebra Constant Linear Identity f(x) c f(x) x Range: [c, c] Undefined (asymptote) Restrictions: c is a real number Ay + B 0 g(x) x Restrictions: m 0 General Fms: Ax

More information

Test1. Due Friday, March 13, 2015.

Test1. Due Friday, March 13, 2015. 1 Abstract Algebra Professor M. Zuker Test1. Due Friday, March 13, 2015. 1. Euclidean algorithm and related. (a) Suppose that a and b are two positive integers and that gcd(a, b) = d. Find all solutions

More information

Integers and division

Integers and division CS 441 Discrete Mathematics for CS Lecture 12 Integers and division Milos Hauskrecht milos@cs.pitt.edu 5329 Sennott Square Symmetric matrix Definition: A square matrix A is called symmetric if A = A T.

More information

D.3. Angles and Degree Measure. Review of Trigonometric Functions

D.3. Angles and Degree Measure. Review of Trigonometric Functions APPENDIX D Precalculus Review D7 SECTION D. Review of Trigonometric Functions Angles and Degree Measure Radian Measure The Trigonometric Functions Evaluating Trigonometric Functions Solving Trigonometric

More information

Mathematics Placement Examination (MPE)

Mathematics Placement Examination (MPE) Practice Problems for Mathematics Placement Eamination (MPE) Revised August, 04 When you come to New Meico State University, you may be asked to take the Mathematics Placement Eamination (MPE) Your inital

More information

University of Maryland Fraternity & Sorority Life Spring 2015 Academic Report

University of Maryland Fraternity & Sorority Life Spring 2015 Academic Report University of Maryland Fraternity & Sorority Life Academic Report Academic and Population Statistics Population: # of Students: # of New Members: Avg. Size: Avg. GPA: % of the Undergraduate Population

More information

Math Review 1. , where α (alpha) is a constant between 0 and 1, is one specific functional form for the general production function.

Math Review 1. , where α (alpha) is a constant between 0 and 1, is one specific functional form for the general production function. Mth Review Vribles, Constnts nd Functions A vrible is mthemticl bbrevition for concept For emple in economics, the vrible Y usully represents the level of output of firm or the GDP of n economy, while

More information

MATHEMATICS FOR ENGINEERING BASIC ALGEBRA

MATHEMATICS FOR ENGINEERING BASIC ALGEBRA MATHEMATICS FOR ENGINEERING BASIC ALGEBRA TUTORIAL - INDICES, LOGARITHMS AND FUNCTION This is the oe of series of bsic tutorils i mthemtics imed t begiers or yoe wtig to refresh themselves o fudmetls.

More information

Two special Right-triangles 1. The

Two special Right-triangles 1. The Mth Right Tringle Trigonometry Hndout B (length of ) - c - (length of side ) (Length of side to ) Pythgoren s Theorem: for tringles with right ngle ( side + side = ) + = c Two specil Right-tringles. The

More information

Mathematics. Vectors. hsn.uk.net. Higher. Contents. Vectors 128 HSN23100

Mathematics. Vectors. hsn.uk.net. Higher. Contents. Vectors 128 HSN23100 hsn.uk.net Higher Mthemtics UNIT 3 OUTCOME 1 Vectors Contents Vectors 18 1 Vectors nd Sclrs 18 Components 18 3 Mgnitude 130 4 Equl Vectors 131 5 Addition nd Subtrction of Vectors 13 6 Multipliction by

More information

Scholarship Help for Technology Students

Scholarship Help for Technology Students i NOVEMBER 2014 Sli Hl f Tl S S i il ili l j i il i v f $150000 i li VN l f li Pl Tl N f xl i ii f v Pi Oli i N fi f i f vl i v f f li f i v f Viii Sli f vill f flli j: Pl Tl Mi Alli Hl li A Ifi Tl li

More information

CALCULUS 2. 0 Repetition. tutorials 2015/ Find limits of the following sequences or prove that they are divergent.

CALCULUS 2. 0 Repetition. tutorials 2015/ Find limits of the following sequences or prove that they are divergent. CALCULUS tutorials 5/6 Repetition. Find limits of the following sequences or prove that they are divergent. a n = n( ) n, a n = n 3 7 n 5 n +, a n = ( n n 4n + 7 ), a n = n3 5n + 3 4n 7 3n, 3 ( ) 3n 6n

More information

Friday, January 29, 2016 9:15 a.m. to 12:15 p.m., only

Friday, January 29, 2016 9:15 a.m. to 12:15 p.m., only ALGEBRA /TRIGONOMETRY The University of the State of New York REGENTS HIGH SCHOOL EXAMINATION ALGEBRA /TRIGONOMETRY Friday, January 9, 016 9:15 a.m. to 1:15 p.m., only Student Name: School Name: The possession

More information

MS-Word File with Mathematical Symbols

MS-Word File with Mathematical Symbols MS-Word File with Mathematical Symbols First I give a list of symbols for both MS-Word and Powerpoint. Then I explain how to get summation and integration, how to put one thing above another, and, finally,

More information

Section 5.3. Section 5.3. u m ] l jj. = l jj u j + + l mj u m. v j = [ u 1 u j. l mj

Section 5.3. Section 5.3. u m ] l jj. = l jj u j + + l mj u m. v j = [ u 1 u j. l mj Section 5. l j v j = [ u u j u m ] l jj = l jj u j + + l mj u m. l mj Section 5. 5.. Not orthogonal, the column vectors fail to be perpendicular to each other. 5..2 his matrix is orthogonal. Check that

More information

Math 105: Review for Final Exam, Part II - SOLUTIONS

Math 105: Review for Final Exam, Part II - SOLUTIONS Math 5: Review for Fial Exam, Part II - SOLUTIONS. Cosider the fuctio fx) =x 3 l x o the iterval [/e, e ]. a) Fid the x- ad y-coordiates of ay ad all local extrema ad classify each as a local maximum or

More information

ALGEBRA 2/TRIGONOMETRY

ALGEBRA 2/TRIGONOMETRY ALGEBRA /TRIGONOMETRY The University of the State of New York REGENTS HIGH SCHOOL EXAMINATION ALGEBRA /TRIGONOMETRY Tuesday, January 8, 014 1:15 to 4:15 p.m., only Student Name: School Name: The possession

More information

Frederikshavn kommunale skolevæsen

Frederikshavn kommunale skolevæsen Frederikshavn kommunale skolevæsen Skoleåret 1969-70 V e d K: Hillers-Andersen k. s k o l e d i r e k t ø r o g Aage Christensen f u l d m æ g t i g ( Fr e d e rik sh av n E k sp r e s- T ry k k e rie

More information

Complex Numbers. w = f(z) z. Examples

Complex Numbers. w = f(z) z. Examples omple Numbers Geometrical Transformations in the omple Plane For functions of a real variable such as f( sin, g( 2 +2 etc ou are used to illustrating these geometricall, usuall on a cartesian graph. If

More information

Chapter One. Points, Lines, Planes, and Angles

Chapter One. Points, Lines, Planes, and Angles Chapter One Points, Lines, Planes, and Angles Objectives A. Use the terms defined in the chapter correctly. B. Properly use and interpret the symbols for the terms and concepts in this chapter. C. Appropriately

More information

Finite dimensional C -algebras

Finite dimensional C -algebras Finite dimensional C -algebras S. Sundar September 14, 2012 Throughout H, K stand for finite dimensional Hilbert spaces. 1 Spectral theorem for self-adjoint opertors Let A B(H) and let {ξ 1, ξ 2,, ξ n

More information

Chapter 9 Partial Differential Equations

Chapter 9 Partial Differential Equations 363 One must learn by doing the thing; though you think you know it, you have no certainty until you try. Sophocles (495-406)BCE Chapter 9 Partial Differential Equations A linear second order partial differential

More information

Analysis of Algorithms I: Optimal Binary Search Trees

Analysis of Algorithms I: Optimal Binary Search Trees Analysis of Algorithms I: Optimal Binary Search Trees Xi Chen Columbia University Given a set of n keys K = {k 1,..., k n } in sorted order: k 1 < k 2 < < k n we wish to build an optimal binary search

More information

( ) ( ) 1. Let F = ( 1yz)i + ( 3xz) j + ( 9xy)k. Compute the following: A. div F. F = 1yz x. B. curl F. i j k. = 6xi 8yj+ 2zk F = z 1yz 3xz 9xy

( ) ( ) 1. Let F = ( 1yz)i + ( 3xz) j + ( 9xy)k. Compute the following: A. div F. F = 1yz x. B. curl F. i j k. = 6xi 8yj+ 2zk F = z 1yz 3xz 9xy . Let F = ( yz)i + ( 3xz) j + ( 9xy)k. Compute the following: A. div F F = yz x B. curl F + ( 3xz) y + ( 9xy) = 0 + 0 + 0 = 0 z F = i j k x y z yz 3xz 9xy = 6xi 8yj+ 2zk C. div curl F F = 6x x + ( 8y)

More information

Math Placement Test Practice Problems

Math Placement Test Practice Problems Math Placement Test Practice Problems The following problems cover material that is used on the math placement test to place students into Math 1111 College Algebra, Math 1113 Precalculus, and Math 2211

More information

THREE DIMENSIONAL GEOMETRY

THREE DIMENSIONAL GEOMETRY Chapter 8 THREE DIMENSIONAL GEOMETRY 8.1 Introduction In this chapter we present a vector algebra approach to three dimensional geometry. The aim is to present standard properties of lines and planes,

More information

Mocks.ie Maths LC HL Further Calculus mocks.ie Page 1

Mocks.ie Maths LC HL Further Calculus mocks.ie Page 1 Maths Leavig Cert Higher Level Further Calculus Questio Paper By Cillia Fahy ad Darro Higgis Mocks.ie Maths LC HL Further Calculus mocks.ie Page Further Calculus ad Series, Paper II Q8 Table of Cotets:.

More information

SOLVING TRIGONOMETRIC INEQUALITIES (CONCEPT, METHODS, AND STEPS) By Nghi H. Nguyen

SOLVING TRIGONOMETRIC INEQUALITIES (CONCEPT, METHODS, AND STEPS) By Nghi H. Nguyen SOLVING TRIGONOMETRIC INEQUALITIES (CONCEPT, METHODS, AND STEPS) By Nghi H. Nguyen DEFINITION. A trig inequality is an inequality in standard form: R(x) > 0 (or < 0) that contains one or a few trig functions

More information

Basic Geometry Review For Trigonometry Students. 16 June 2010 Ventura College Mathematics Department 1

Basic Geometry Review For Trigonometry Students. 16 June 2010 Ventura College Mathematics Department 1 Basic Geometry Review For Trigonometry Students 16 June 2010 Ventura College Mathematics Department 1 Undefined Geometric Terms Point A Line AB Plane ABC 16 June 2010 Ventura College Mathematics Department

More information

є

є 1 3 0 7 0 2 0 8 550.361: 553.982 їєїаї їіїґїґїі 1є7ї їіїіїєї : 1є7ї ї ї їґї їєї ї їіїёї ї ї 1є7ї ї ї ї ї ї ї ї ї ї ї ї їії ї ї їёїєїії 1є7ї ї ї їёїєї ї ї їёїєїёїії ї їґїї 1є7 ї 1є7їёї їії їії ї їґїї 1є7ї

More information

I = 0 1. 1 ad bc. be the set of A in GL(2, C) with real entries and with determinant equal to 1, 1, respectively. Note that A = T A : S S

I = 0 1. 1 ad bc. be the set of A in GL(2, C) with real entries and with determinant equal to 1, 1, respectively. Note that A = T A : S S Fractional linear transformations. Definition. GL(, C) be the set of invertible matrices [ ] a b c d with complex entries. Note that (i) The identity matrix is in GL(, C). [ ] 1 0 I 0 1 (ii) If A and B

More information

5 Indefinite integral

5 Indefinite integral 5 Indefinite integral The most of the mathematical operations have inverse operations: the inverse operation of addition is subtraction, the inverse operation of multiplication is division, the inverse

More information

Foot Speed & Quickness Workouts

Foot Speed & Quickness Workouts Foot Speed & Quickness Workouts Week 1-4 Line rills (perform LL drills) Quarter agle 1x15 seconds 2 foot hops forward and backward 1x15 seconds 2 foot hops side to side (facing right) 1x15 seconds 2 foot

More information

B y R us se ll E ri c Wr ig ht, DV M. M as te r of S ci en ce I n V et er in ar y Me di ca l Sc ie nc es. A pp ro ve d:

B y R us se ll E ri c Wr ig ht, DV M. M as te r of S ci en ce I n V et er in ar y Me di ca l Sc ie nc es. A pp ro ve d: E ff ec ts o f El ec tr ic al ly -S ti mu la te d Si lv er -C oa te d Im pl an ts a nd B ac te ri al C on ta mi na ti on i n a Ca ni ne R ad iu s Fr ac tu re G ap M od el B y R us se ll E ri c Wr ig ht,

More information

Worked examples Multiple Random Variables

Worked examples Multiple Random Variables Worked eamples Multiple Random Variables Eample Let X and Y be random variables that take on values from the set,, } (a) Find a joint probability mass assignment for which X and Y are independent, and

More information

DETERMINANTS. ] of order n, we can associate a number (real or complex) called determinant of the matrix A, written as det A, where a ij. = ad bc.

DETERMINANTS. ] of order n, we can associate a number (real or complex) called determinant of the matrix A, written as det A, where a ij. = ad bc. Chpter 4 DETERMINANTS 4 Overview To every squre mtrix A = [ ij ] of order n, we cn ssocite number (rel or complex) clled determinnt of the mtrix A, written s det A, where ij is the (i, j)th element of

More information

Arithmetic Sequences

Arithmetic Sequences Arithmetic equeces A simple wy to geerte sequece is to strt with umber, d dd to it fixed costt d, over d over gi. This type of sequece is clled rithmetic sequece. Defiitio: A rithmetic sequece is sequece

More information

(21)

(21) 1 3 0 8 0 8 0 6 0 7 0 8 0 9 0 5 0 1 0 2............ 2 3 0 0 0 1 0 3 0 1 0 6 0 8............... 4 5 0 4 0 3 0 1 0 6 0 2 0 1 0 4.................6 0 2 0 3 0 9 0 2 0 6 0 2 0 3 0 1 0 5 0 1 0 6........... 7

More information

crossed, 0. + plus. - minus * crossed, dot. ./ decimal point, simple fraction indicator divided by./ +- plus, minus.k equals /.

crossed, 0. + plus. - minus * crossed, dot. ./ decimal point, simple fraction indicator divided by./ +- plus, minus.k equals /. Nemeth Reference Sheet Symbol Nemeth Description ASCII plus or positive + plus + - minus * dot @* crossed, dot minus or negative - times dot * times cross./ decimal point, simple fraction indicator divided

More information

(x) = lim. x 0 x. (2.1)

(x) = lim. x 0 x. (2.1) Differentiation. Derivative of function Let us fi an arbitrarily chosen point in the domain of the function y = f(). Increasing this fied value by we obtain the value of independent variable +. The value

More information

Problem Set 6 Solutions

Problem Set 6 Solutions 6.04/18.06J Mathmatics for Computr Scic March 15, 005 Srii Dvadas ad Eric Lhma Problm St 6 Solutios Du: Moday, March 8 at 9 PM Problm 1. Sammy th Shar is a fiacial srvic providr who offrs loas o th followig

More information

A function f whose domain is the set of positive integers is called a sequence. The values

A function f whose domain is the set of positive integers is called a sequence. The values EQUENCE: A fuctio f whose domi is the set of positive itegers is clled sequece The vlues f ( ), f (), f (),, f (), re clled the terms of the sequece; f() is the first term, f() is the secod term, f() is

More information

Trigonometric Functions and Triangles

Trigonometric Functions and Triangles Trigonometric Functions and Triangles Dr. Philippe B. Laval Kennesaw STate University August 27, 2010 Abstract This handout defines the trigonometric function of angles and discusses the relationship between

More information

ALGEBRA 2/TRIGONOMETRY

ALGEBRA 2/TRIGONOMETRY ALGEBRA /TRIGONOMETRY The University of the State of New York REGENTS HIGH SCHOOL EXAMINATION ALGEBRA /TRIGONOMETRY Friday, June 14, 013 1:15 to 4:15 p.m., only Student Name: School Name: The possession

More information

WEDNESDAY, 2 MAY 1.30 PM 2.25 PM. 3 Full credit will be given only where the solution contains appropriate working.

WEDNESDAY, 2 MAY 1.30 PM 2.25 PM. 3 Full credit will be given only where the solution contains appropriate working. C 500/1/01 NATIONAL QUALIFICATIONS 01 WEDNESDAY, MAY 1.0 PM.5 PM MATHEMATICS STANDARD GRADE Credit Level Paper 1 (Non-calculator) 1 You may NOT use a calculator. Answer as many questions as you can. Full

More information

Geometric description of the cross product of the vectors u and v. The cross product of two vectors is a vector! u x v is perpendicular to u and v

Geometric description of the cross product of the vectors u and v. The cross product of two vectors is a vector! u x v is perpendicular to u and v 12.4 Cross Product Geometric description of the cross product of the vectors u and v The cross product of two vectors is a vector! u x v is perpendicular to u and v The length of u x v is uv u v sin The

More information

Excel Invoice Format. SupplierWebsite - Excel Invoice Upload. Data Element Definition UCLA Supplier website (Rev. July 9, 2013)

Excel Invoice Format. SupplierWebsite - Excel Invoice Upload. Data Element Definition UCLA Supplier website (Rev. July 9, 2013) Excel Invoice Format Excel Column Name Cell Format Notes Campus* Supplier Number* Invoice Number* Order Number* Invoice Date* Total Invoice Amount* Total Sales Tax Amount* Discount Amount Discount Percent

More information

3. Right Triangle Trigonometry

3. Right Triangle Trigonometry . Right Triangle Trigonometry. Reference Angle. Radians and Degrees. Definition III: Circular Functions.4 Arc Length and Area of a Sector.5 Velocities . Reference Angle Reference Angle Reference angle

More information

Section 2.6 Cylindrical and Spherical Coordinates A) Review on the Polar Coordinates

Section 2.6 Cylindrical and Spherical Coordinates A) Review on the Polar Coordinates Section.6 Cylindrical and Spherical Coordinates A) Review on the Polar Coordinates The polar coordinate system consists of the origin O,the rotating ray or half line from O with unit tick. A point P in

More information

а

а 0 8 0 1 0 2 0 1 0 5 а 0 2 0 9 0 1 0 9 0 2 0 1 0 2 0 6 0 6 0 2 0 8 0 2 0 0 0 5 0 8 0 2 0 3 0 4 0 1 0 4 0 7 0 9 0 6 0 3 0 5 0 1 0 5 0 9 0 2 0 5 0 4 0 8 0 2 0 6 0 9 0 6 ( 0 5 0 8 0 6 0 9), 0 7 0 8 0 7 0 3

More information

s = 1 2 at2 + v 0 t + s 0

s = 1 2 at2 + v 0 t + s 0 Mth A UCB, Sprig A. Ogus Solutios for Problem Set 4.9 # 5 The grph of the velocity fuctio of prticle is show i the figure. Sketch the grph of the positio fuctio. Assume s) =. A sketch is give below. Note

More information

Collinear Points in Permutations

Collinear Points in Permutations Collinear Points in Permutations Joshua N. Cooper Courant Institute of Mathematics New York University, New York, NY József Solymosi Department of Mathematics University of British Columbia, Vancouver,

More information