MASARYKOVA UNIVERZITA Ekonomicko-spravni fakulta. XVII. mezinarodni kolokvium o regionalmch vedach

Size: px
Start display at page:

Download "MASARYKOVA UNIVERZITA Ekonomicko-spravni fakulta. XVII. mezinarodni kolokvium o regionalmch vedach"

Transcription

1 MASARYKOVA UNIVERZITA Ekonomicko-spravni fakulta itedra regional ekonomie a spravy partner kolokvia ***. Regionalni rada regionu soudi znosti Jihovychod MOJE UNIVERZITA ROP Jihov^dwd ^K^^J^H Evropsky 'ond prrj reg o-4l-; ro/vo nvestice do wab Dudoucnosti HUSTOPECE XVII. mezinarodni kolokvium o regionalmch vedach Sbornik prispevku Hustopece, cervna 2014 ISBN mum PRESS

2 Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta Základní informace Katedra regionální ekonomie a správy Vás srdečně zve na XVII. MEZINÁRODNÍ KOLOKVIUM O REGIONÁLNÍCH VĚDÁCH června 2014 Hotel Rustikal, Hustopeče Na hradbách 5, Hustopeče Partnerem kolokvia je Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod (http://www.jihovychod.cz) (http://www.jihovychod.cz) Tematické zaměření Faktory regionálního rozvoje v kontextu politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Role veřejné správy při tvorbě a implementaci veřejných politik ve městech a regionech. Hodnocení inovačního a znalostního potenciálu českých, slovenských a evropských regionů. Atraktivita území, demografické procesy, trh práce, životní prostředí a cestovní ruch. Jednací jazyky

3 čeština, slovenština, angličtina Registrace Přihlásit se (https://www.econ.muni.cz/konference/registration/108/) na kolokvium je možné prostřednictvím konferenčního systému do 15. dubna Při registraci: upravte svůj profil (včetně údajů pro fakturaci), uveďte název příspěvku a zarezervujte si ubytování. Po registraci na kolokvium Vám bude automaticky zaslán potvrzující e mail. Věnujte prosím pozornost správnosti a úplnosti fakturačních údajů uvedených v profilu účastníka. Zde uvedené údaje budou obsaženy také v platebním příkazu a na faktuře. Pro opakové přihlášení do konferenčního systému (https://www.econ.muni.cz/konference/conferences/view 108/) použijte e mailovou adresu, jako login, a heslo, které Vám přišlo e mailem při registraci. Sborník Výstupem kolokvia bude recenzovaný sborník s ISBN, který vyjde v elektronické podobě na CD ROM. Účastníkům bude sborník předán na kolokviu. Sborník bude předložen k posouzení do Conference Proceedings Citation Index (CPCI) společnosti Thomson Reuters. Sborníky z let 2010, 2011 a 2012 byly do této databáze úspěšně zařazeny (sborník z roku 2013 je v hodnotícím procesu). V případě jakýchkoliv dotazů nebo problémů nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím e mailu: E mail: Adresa: Masarykova univerzita, Ekonomicko správní fakulta, Lipová 41a, Brno. Tel.: , Fax: Poslední aktualizace: 16. duben :30 Správce stránky: Permanentní URL: Klímová Viktorie

4 Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta Programový a organizační výbor Programový výbor doc. RNDr. Milan VITURKA, CSc. vedoucí Katedry regionální ekonomie a správy. Ekonomicko správní fakulta Masarykova univerzity prof. RNDr. Viliam LAUKO, CSc. vedoucí Katedry regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského prof. Ing. Karel SKOKAN, Ph.D. Ústav doktorských studií, Obchodně podnikatelská fakulta, Slezská univerzita v Opavě prof. Ing. Jozef TVRDOŇ, CSc. Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja, Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. RNDr. René WOKOUN, CSc. rektor Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Organizační výbor Ing. Viktorie KLÍMOVÁ, Ph.D. Ing. Vladimír ŽÍTEK, Ph.D. Ing. Lucie KOVÁCSOVÁ Ing. Dominika TÓTHOVÁ E mail: Adresa: Masarykova univerzita, Ekonomicko správní fakulta, Lipová 41a, Brno. Tel.: , Fax: Poslední aktualizace: 4. březen :31 Správce stránky: Klímová Viktorie Permanentní URL:

5 Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta Program kolokvia Předběžný program st odpoledne: příjezd účastníků, registrace, neformální setkání čt dopoledne: registrace, plenární zasedání, oběd odpoledne: jednání v sekcích večer: společenský večer ve vinném sklípku pá dopoledne: jednání v sekcích, závěry kolokvia, oběd Průběh jednání Plenární zasedání proběhne ve čtvrtek v dopoledních hodinách. Čtvrteční odpoledne a páteční dopoledne je věnováno jednáním v sekcích. Pro svou prezentaci mají jednotliví účastníci vyhrazeno 15 minut. Společenský večer Společenský večer proběhne v neformální atmosféře za doprovodu živé hudby v hotelovém vinném sklípku ve čtvrtek 19. června. Podrobný program Přes veškerou snahu se nám zřejmě nepodaří zařadit všechny příspěvky do programu konference. Rozhodnutí o zařazení konkrétního příspěvku do programu bude vedeno snahou o co největší pestrost a komplexnost kolokvia a současně tematickou blízkost či kompaktnost jednotlivých sekcí. Program je k dispozici zde (http://is.muni.cz/do/econ/soubory/katedry/kres/ /program2014.pdf). E mail: Adresa: Masarykova univerzita, Ekonomicko správní fakulta, Lipová 41a, Brno. Tel.: , Fax: Poslední aktualizace: 16. červen :29 Správce stránky: Klímová Viktorie Permanentní URL:

6 MASARYKOVA UNIVERZITA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ FAKULTA KATEDRA REGIONÁLNÍ EKONOMIE A SPRÁVY XVII. MEZINÁRODNÍ KOLOKVIUM O REGIONÁLNÍCH VĚDÁCH SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ Hustopeče, června 2014 Brno 2014

7 MASARYK UNIVERSITY FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATION DEPARTMENT OF REGIONAL ECONOMICS AND ADMINISTRATION 17 TH INTERNATIONAL COLLOQUIUM ON REGIONAL SCIENCES CONFERENCE PROCEEDINGS Hustopeče, June 18-20, 2014 Brno 2014

8 Editoři / Edited by: Ing. Viktorie KLÍMOVÁ, Ph.D. Ing. Vladimír ŽÍTEK, Ph.D. (Masarykova univerzita / Masaryk University, Czech Republic) Recenzenti / Reviewed by: prof. RNDr. Viliam LAUKO, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave / Comenius University in Bratislava, Slovak Republic) doc. Ing. Markéta ŠUMPÍKOVÁ, Ph.D. (Vysoká škola ekonomická v Praze / University of Economics, Prague, Czech Republic) Technické zpracování / Technical processing: Ing. Dominika TÓTHOVÁ (Masarykova univerzita / Masaryk University, Czech Republic) Vzor citace / Citation example: AUTOR, A. Název článku. In Klímová, V., Žítek, V. (eds.) XVII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, s ISBN AUTHOR, A. Title of paper. In Klímová, V., Žítek, V. (eds.) 17 th International Colloquium on Regional Sciences. Conference Proceedings. Brno: Masarykova univerzita, pp ISBN Masarykova univerzita ISBN

9 OBSAH OD KONCEPCIÍ LOKALIZÁCIE K ENDOGÉNNEMU REGIONÁLNEMU ROZVOJU 21 prof. Ing. Jozef TVRDOŇ, PhD. NĚKOLIK POZNÁMEK K CHÁPÁNÍ POJMŮ RŮST A ROZVOJ Z POHLEDU EKONOMICKÝCH VĚD 29 doc. RNDr. Milan VITURKA, CSc.; Ing. Dominika TÓTHOVÁ VYUŽITIE ZHLUKOVEJ ANALÝZY PRI SKÚMANÍ MEDZIREGIONÁLNYCH ROZDIELOV 37 doc. Ing. Radoslav KOŽIAK, PhD.; Ing. Michal SUCHÝ; Ing. Alena KAŠČÁKOVÁ, PhD.; RNDr. Gabriela NEDELOVÁ, PhD. NUTS 2 REGIONS CLASSIFICATION: COMPARISON OF CLUSTER ANALYSIS AND DEA METHOD 45 Ing. Lukáš MELECKÝ; Ing. Michaela STANÍČKOVÁ MULTICRITERIA ANALYSIS OF REGIONAL DISPARITIES IN THE CONTEXT OF THE EU COHESION 54 Ing. Eva POLEDNÍKOVÁ VLIV ROZŠIŘOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE NA STUPEŇ DOSAHOVANÉ KONVERGENCE 62 Ing. Petra APPLOVÁ JSOU REGIONY ČR Z HLEDISKA MEZD A PLATŮ HOMOGENNÍ? 69 doc. Ing. Ivana KRAFTOVÁ, CSc.; prof. Ing. Jiří KRAFT, CSc. MEASURING THE EFFICIENCY OF EU13 NUTS 2 REGIONS BASED ON RCI APPROACH 76 Ing. Michaela STANÍČKOVÁ REGIÓN VÝCHODNÉHO SLOVENSKA -SOCIOEKONOMICKÉ POSTAVENIE V SLOVENSKEJ REPUBLIKE A REGIONÁLNY ROZVOJ 85 Mgr. Martin ANGELOVIČ, PhD.; Ing. Vladimír BENČ REGIONÁLNE DISPARITY NA SLOVENSKU VO SVETLE SOCIOEKONOMICKÝCH UKAZOVATEĽOV 95 RNDr. Slavomír BUCHER, PhD. EKONOMICKÁ VÝKONNOSŤ VS. POPULÁCIA V JADRE A HUSTOTA ZAMESTNANOSTI V METROPOLITNÝCH OBLASTIACH KRAJÍN OECD 106 Ing. Stanislav KOLOŠTA, PhD.; Ing. Paula BOLCÁROVÁ; Ing. Filip FLAŠKA, PhD. KEY DRIVERS IN LIFECYCLE OF CZECH MACHINERY CLUSTER 113 prof. Ing. Karel SKOKAN, Ph.D. KLASTER AKO INOVATÍVNY PRVOK PODPORY MIESTNEHO A REGIONÁLNEHO ROZVOJA V OBLASTI OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV ENERGIE 120 doc. Ing. Radoslav KOŽIAK, PhD.; Ing. Michal SUCHÝ APLIKACE METODY VÍCEROZMĚRNÉ HODNOCENÍ KLASTROVÝCH INICIATIV 127 Ing. Mgr. Petra MAREŠOVÁ, Ph.D.; prof. Ing. Kamil KUČA, Ph.D. KREATÍVNE KLASTRE VO VIDIECKYCH OBLASTIACH PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA ZO SLOVENSKEJ REPUBLIKY 134 Ing. Katarína MELICHOVÁ; doc. Ing. Mária FÁZIKOVÁ, CSc. KONKURENCIESCHOPNOSŤ REGIÓNOV A PRIAME ZAHRANIČNÉ INVESTÍCIE 143 Ing. Barbora GONTKOVIČOVÁ, PhD.; Ing. Rastislav RUČINSKÝ, PhD. 4

10 HODNOCENÍ VLIVU PŘÍMÝCH ZAHRANIČNÍCH INVESTIC NA ROZVOJ VYBRANÝCH REGIONŮ 150 Mgr. Monika CHOBOTOVÁ, Ph.D. VÝVOJ PRIAMYCH ZAHRANIČNÝCH INVESTÍCIÍ VO VYBRANÝCH REGIÓNOCH 157 Ing. Elena ŠIRÁ, PhD.; Ing. Mariana DUBRAVSKÁ, PhD. FOREIGN DIRECT INVESTMENT FROM THE INDUSTRY ZONE ALPKA AND ITS IMPACT ON THE REGION LABOUR MARKET 164 Ing. Sylvie KOTÍKOVÁ REGIONAL POLICY OF THE EUROPEAN UNION, INNOVATION AND NEW MODELS OF ENDOGENOUS GROWTH 171 Ing. Petr JIŘÍČEK EKONOMICKÁ VÝKONNOST A VÝZKUMNÁ AKTIVITA JAKO VÝZNAMNÝ FAKTOR EKONOMICKÉ ODOLNOSTI REGIONŮ 179 Ing. Ondřej SVOBODA, Ph.D.; Bc. Tereza KLEMENTOVÁ VÝZKUMNÝ POTENCIÁL KRAJŮ ČR 186 Ing. Lucie KOVÁCSOVÁ ANALÝZA VYBRANÝCH UKAZOVATEĽOV ROZVOJA INOVATÍVNEHO PROSTREDIA V SR A ČR 194 Ing. Mariana DUBRAVSKÁ, PhD.; Ing. Elena ŠIRÁ, PhD. REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ SYSTÉMY A FAKTORY JEJICH ÚSPĚCHU 201 Ing. Viktorie KLÍMOVÁ, Ph.D. VLIV INOVAČNÍHO POTENCIÁLU NA ROZVOJ ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK OBYVATELSTVA ZEMÍ STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPY 209 Ing. Pavel ZDRAŽIL POSTOJ MSP MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE A ŽILINSKO-SPRÁVNÍHO KRAJE KE ZNALOSTEM A INOVACÍM 217 Dr. Ing. Marie GABRYŠOVÁ; prof. Ing. Jozef VODÁK PhD. HODNOCENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ V DEMOGEOGRAFICKÉM KONTEXTU VYBRANÉ VÝSLEDKY SHLUKOVÉ ANALÝZY OKRESŮ ČESKÉ REPUBLIKY 224 PhDr. Dana HÜBELOVÁ, Ph.D. LIDSKÉ ZDROJE JAKO POTENCIÁL REGIONÁLNÍHO ROZVOJE KOMPARACE DLE EKONOMICKÉ AKTIVITY NA ÚROVNI KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY 231 Bc. Monika HAVELKOVÁ; doc. Ing. arch. Vladimíra ŠILHÁNKOVÁ, Ph.D. ANALÝZA PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ 239 Ing. Milena BOTLÍKOVÁ; Ing. Josef BOTLÍK EMPLOYING HIGHLY SKILLED PROFESSIONALS IN MULTINATIONAL CORPORATIONS 247 Ing. Renata ČUHLOVÁ, BA (Hons) VZDELÁVANIE V KREATÍVNYCH ODVETVIACH V NITRIANSKOM KRAJI 254 doc. Ing. Mária FÁZIKOVÁ, CSc.; Ing. Marcela CHRENEKOVÁ, PhD.; Ing. Katarína MELICHOVÁ; Ing. Barbora BABJAKOVÁ, PhD. VPLYV REGIONÁLNYCH ROZDIELNOSTÍ NA MOŽNOSŤ VZDELÁVANIA SA ZAMESTNANCOV V PODNIKU 264 Ing. Marcela KORENKOVÁ, PhD. SELFMANAGEMENT V KREATÍVNOM PRIEMYSLE 270 Ing. Janka BERESECKÁ, PhD. 5

11 REGIONÁLNÍ ROZLOŽENÍ STŘEDOŠKOLSKÝCH TECHNICKÝCH OBORŮ V ČESKÉ REPUBLICE 278 doc. Ing. Ivana KRAFTOVÁ, CSc.; Bc. Adéla LAGUSOVÁ ROLE OF LOCAL GOVERNMENT IN SUPPORTING LOCAL SOCIAL CAPITAL 286 doc. Ing. Dana ŠVIHLOVÁ, PhD.; Mgr. Ľuboslava KUBIŠOVÁ SVAZKOVÉ ŠKOLY: PERSPEKTIVA K ZACHOVÁNÍ VENKOVSKÝCH ŠKOL? 293 Ing. Zuzana KHENDRICHE TRHLÍNOVÁ, Ph.D.; JUDr. Marek STARÝ, Ph.D. SPOLUPRÁCE PODNIKŮ, ŠKOL A VEŘEJNÉ SPRÁVY PŘI PLÁNOVÁNÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI PRO OBDOBÍ Ing. Lukáš KAŇKA; doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D. ZHODNOCENÍ PODPORY VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI OP VZDĚLÁVANÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 306 RNDr. Jana KOUŘILOVÁ, Ph.D.; Ing. Jana FOLKOVÁ POSTAVENÍ OBYVATEL MORAVSKOSLEZSKA A OPOLSKÉHO VOJVODSTVÍ V RÁMCI SKUPINY ČESKÝCH A POLSKÝCH REGIONŮ SOUDRŽNOSTI 319 doc. Ing. Pavel TULEJA, Ph.D.; Ing. Karin GAJDOVÁ SPECIALIZACE, PROSTOROVÁ KONCENTRACE A DIVERZIFIKACE V ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH KRAJÍCH 326 Ing. Vladimír ŽÍTEK, Ph.D. ROZKLAD REGIONÁLNÍ MÍRY NEZAMĚSTNANOSTI NA PŘÍKLADU ČESKÉ REPUBLIKY 332 doc. Mgr. Ing. Michal TVRDOŇ, Ph.D. ANALÝZA TRHU PRÁCE V OBDOBÍ NEFUNKČNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O OBCÍCH ČR (NA PŘÍKLADU OBCÍ OKRESŮ BRUNTÁL A JESENÍK) 339 Mgr. Zdeněk OPRAVIL; doc. RNDr. Václav TOUŠEK, CSc. CHARACTERISTICS OF THE LABOUR MARKET IN THE REGION OF SOUTH BOHEMIA 347 Ing. Jaroslav VRCHOTA, Ph.D.; Ing. Monika BŘEZINOVÁ, Ph.D. DISCRIMINATION IN THE LABOR MARKET IN THE REGION OF SOUTH BOHEMIA 355 Ing. Jaroslav VRCHOTA, Ph.D.; Ing. Monika ŠVÁROVÁ; Bc. Klára KUBEŠOVÁ VYUŽÍVANIE FLEXIBILNÝCH FORIEM PRÁCE NA SLOVENSKU PODĽA ÚDAJOV Z VÝBEROVÉHO ZISŤOVANIA PRACOVNÝCH SÍL 362 Ing. Erika ĽAPINOVÁ, PhD. REGIONÁLNÍ ROZVOJ ČR VE VZTAHU K EU 371 prof. RNDr. René WOKOUN, CSc. THE ROLE OF THE MANAGEMENT OF THE EUROPEAN COMMISSION AT SHAPING THE EU REGIONAL POLICY 378 prof. Ing. Mária URAMOVÁ, PhD.; PhDr. Marian ŠUPLATA, PhD. HODNOCENÍ ÚČELNOSTI ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ: TEORETICKÁ A METODOLOGICKÁ VÝCHODISKA A PRAKTICKÁ APLIKACE 385 doc. RNDr. Milan VITURKA, CSc. THE INFLUENCE OF THE HORIZONTAL REDISTRIBUTION MECHANISM UNDER THE GENERAL SUBSIDY UPON THE FINANCIAL SITUATION OF VOIVODESHIPS IN POLAND STUDY RESULTS 393 Jarosław OLEJNICZAK, Ph.D. 6

12 ZÁVISLOST MEZI ÚČINNOSTÍ A ÚČELNOSTÍ PROJEKTŮ - PŘÍPAD ROP JV 402 Ing. Petr HALÁMEK, Ph.D.; Ing. Richard VESELÝ SIGNIFICANCE OF EU FUNDS IN THE CREATION OF SPORT AND RECREATION INFRASTRUCTURE IN POLAND IN THE CONTEXT OF THE COHESION POLICY 409 Jadwiga BIEGAŃSKA; Stefania ŚRODA-MURAWSKA; Elżbieta GRZELAK-KOSTULSKA REGIONAL DISPARITIES IN USE OF FUNDS FROM OPERATIONAL PROGRAM ENVIRONMENT IN THE CZECH REPUBLIC 417 Ing. Veronika ŠRANKOVÁ VEŘEJNÁ PODPORA MALÁ A LOKÁLNÍ 425 Ing. Radka MICHLOVÁ JIHOMORAVSKÝ A MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ V CELOSTÁTNÍM TELEVIZNÍM ZPRAVODAJSTVÍ: VYBRANÉ ASPEKTY 429 doc. Ing. Jan SUCHÁČEK, Ph.D.; Ing. Václav FRIEDRICH, Ph.D.; Ing. Petr SEĎA, Ph.D.; Ing. Tereza BENÍŠKOVÁ MARKETINGU MIEST A REGIÓNOV NA SLOVENSKU 436 doc. PhDr. Oľga BOČÁKOVÁ, PhD.; PhDr. Marcel LINCÉNYI, PhD. NOVÉ TRENDY ONLINE MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE JAKO PROSTŘEDEK PRO ZVYŠOVÁNÍ ATRAKTIVITY MĚST A OBCÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI 441 Ing. Martin KLEPEK THE CORPORATE ENVIRONMENT OF MUNICIPALITIES 447 Ing. Miroslava VAŠTÍKOVÁ; Ing. Kateřina MATUŠÍNSKÁ, Ph.D. VEŘEJNÉ SLUŽBY Z POHLEDU UŽIVATELE 454 Ing. Svatava NUNVÁŘOVÁ, Ph.D. POSTAVENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V OBCIACH SLOVENSKA 462 Ing. Ivana GECÍKOVÁ, PhD. VNÍMANIE ETIKY VOLENÝCH A VÝKONNÝCH PREDSTAVITEĽOV MIESTNEJ SAMOSPRÁVY Z POHĽADU OBYVATEĽOV 468 doc. Ing. Viera PAPCUNOVÁ, PhD. BONITA OBCE AKO DETERMINANT ROZVOJA 477 prof. Ing. Elena ŽÁRSKA, CSc.; Ing. Veronika FERČÍKOVÁ MOŽNOSTI HODNOCENÍ ZADLUŽENOSTI OBCÍ NA PŘÍKLADU OBCÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 485 Ing. Irena OPLUŠTILOVÁ, Ph.D. FINANČNÁ AUTONÓMIA MIESTNYCH SAMOSPRÁV V REGIÓNOCH SLOVENSKEJ REPUBLIKY 496 Ing. Filip FLAŠKA, PhD.; Ing. Stanislav KOLOŠTA, PhD.; Ing. Paula BOLCÁROVÁ VYBRANÉ OTÁZKY PÔSOBENIA PODNIKOV S MAJETKOVOU ÚČASŤOU MIEST 504 Ing. Monika BUMBALOVÁ, PhD.; Ing. Eva BALÁŽOVÁ, PhD. FINANCOVÁNÍ MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE V ČESKÉM KRUMLOVĚ 511 Ing. Jiří DUŠEK, Ph.D. PODPORA ROZVOJE MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE V ČR 517 Ing. Marek JETMAR, Ph.D. ÚZEMNÍ VYMEZENÍ REGIONŮ V ČESKÉ REPUBLICE VE VZTAHU K REFORMĚ VEŘEJNÉ SPRÁVY 526 doc. JUDr. Ing. Radek JURČÍK, Ph.D. 7

13 VYBRANÉ SOCIOEKONOMICKÉ CHARAKTERISTIKY MIKROREGIONU RAJHRADSKO 532 Bc. Iva DVOŘÁKOVÁ PODMÍNKY A ŠANCE SOCIÁLNÍ KOHEZE V MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINĚ 539 Mgr. Eliška NOVOTNÁ, Ph.D.; Ing. Jiří VOPÁTEK, Ph.D. VLIV INSTITUCIONÁLNÍHO PROSTŘEDÍ NA IMPLEMENTACI MÍSTNÍ AGENDY Ing. Zuzana KHENDRICHE TRHLÍNOVÁ, Ph.D.; Ing. Jacqueline VOCHOZKOVÁ DLUHOVÁ PROBLEMATIKA JAKO PŘEDMĚT PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍ POLITIKY NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI A ROLE VEŘEJNÉ SPRÁVY V TOMTO PROCESU 553 Mgr. Jan MANDYS, Ph.D.; Mgr. Michaela NOSKOVÁ HODNOTOTVORNÉ PROCESY V ODVETVÍ KULTÚRY 561 doc. Ing. Mária FÁZIKOVÁ, CSc.; Ing. Martin MARIŠ, PhD.; Ing. Ľubica MAJSTRÍKOVÁ THE ROLE OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS IN A REGIONAL DEVELOPMENT IN A CONTEXT OF SOCIAL COHESION: THE CASE OF ICELAND 567 Ing. Mária SVIDROŇOVÁ, PhD. ZÁHRADNÁ A KRAJINNÁ ARCHITEKTÚRA ŠPECIFICKÉ ODVETVIE KREATÍVNEJ EKONOMIKY 574 doc. Ing. Jana JARÁBKOVÁ, Ph.D.; Ing. Katarína MELICHOVÁ; Ing. Ľubica MAJSTRÍKOVÁ HODNOTOVÝ REŤAZEC ZÁHRADNEJ ARCHITEKTÚRY V REGIÓNE 583 doc. Ing. Viera PETRÁŠOVÁ, CSc.; prof. Ing. Ľubica FERIANCOVÁ, PhD. HODNOCENÍ HROZEB SPOJENÝCH S DOPADY KLIMATICKÉ ZMĚNY NA MĚSTA A REGIONY 589 doc. Ing. arch. Vladimíra ŠILHÁNKOVÁ, Ph.D.; Mgr. Michael PONDĚLÍČEK, Ph.D. HODNOCENÍ DOPADŮ DÁLNIC A RYCHLOSTNÍCH SILNIC Z HLEDISKA NÁROKŮ NA ZÁBOR LESA 596 Ing. Vilém PAŘIL FAKTORY REVITALIZACE BROWNFIELDŮ V ČESKÉ REPUBLICE 605 RNDr. Robert OSMAN; RNDr. Bohumil FRANTÁL; RNDr. Josef KUNC, Ph.D.; Mgr. Petr KLUSÁČEK, Ph.D.; Mgr. Stanislav MARTINÁT ANALÝZA MOŽNOSTÍ REGENERACE BROWNFIELDS: PŘÍKLAD LIBERECKÉHO KRAJE 613 Ing. Jakub ČERNÍK; RNDr. Josef KUNC, Ph.D. BROWNFIELDY V KARVINÉ: PŘÍLEŽITOST NEBO HROZBA? 621 Mgr. Stanislav MARTINÁT; Bc. Kateřina CYROŇOVÁ; Mgr. Petr DVOŘÁK, Ph.D.; Mgr. Petr KLUSÁČEK, Ph.D. ROLE OF BROWNFIELDS REGENERATION IN CONTEMPORARY REGIONAL POLICY 632 prof. PhDr. Karel LACINA, DrSc. DISKUZE O ENERGETICKÝCH ÚSPORÁCH A POTENCIÁLNÍ OHROŽENÍ ENERGETICKOU CHUDOBOU NA ÚROVNI BYTOVÉHO DOMU (PŘÍPADOVÁ STUDIE LIDICKÁ, BRNO, ČESKÁ REPUBLIKA) 637 Mgr. Petr KLUSÁČEK, Ph.D.; Mgr. Tomáš KREJČÍ; Mgr. Stanislav MARTINÁT OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE A ZAMĚSTNANOST V ČESKÉ REPUBLICE 645 Mgr. Petr DVOŘÁK, Ph.D.; Mgr. Stanislav MARTINÁT 8

14 NOVÁ ENERGETICKÁ KRAJINA: VYMEZENÍ NA ZÁKLADĚ LOKALIZACE VYBRANÝCH OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ (PŘÍPADOVÁ STUDIE ČESKÁ REPUBLIKA) 651 Mgr. Eva NOVÁKOVÁ NOVÉ DOBÝVACÍ PROSTORY V REGIONÁLNÍ STRUKTUŘE ČR 660 doc. RNDr. Irena SMOLOVÁ, Ph.D.; Mgr. Milada DUŠKOVÁ RŮST POČTU OBYVATEL V ZÁZEMÍ KRAJSKÝCH MĚST V ČR V LETECH Mgr. Lukáš NEVĚDĚL, Ph.D.; Bc. Jakub PAŘIL NĚKOLIK ÚVODNÍCH POZNÁMEK K PROBLEMATICE INSTITUCIONALIZACE METROPOLITNÍCH OBLASTÍ V KONTEXTU VÝVOJE URBANIZACE V ČESKÉ REPUBLICE 677 Ing. Petr ŠAŠINKA SOUVISLOSTI SUBURBANIZAČNÍCH TENDENCÍ OBCÍ V ZÁZEMÍ MĚSTA PARDUBICE 683 Ing. Martin MAŠTÁLKA, Ph.D.; Bc. Nikola VALÍKOVÁ PROSTOROVÁ DIFERENCIACE DEMOGRAFICKÉHO VÝVOJE: PŘÍKLAD OKRESŮ BRUNTÁL, TRUTNOV A HODONÍN 690 Ing. Ondřej PETR TRANSFORMAČNÍ PROCESY POST-SOCIALISTICKÝCH MĚST A PANELOVÝCH SÍDLIŠŤ VE STŘEDNÍ EVROPĚ Z POHLEDU MÍSTNÍCH OBYVATEL 701 Ing. Petr HLAVÁČEK, Ph.D. PŘÍČINY VZNIKU MIGRACE A REFLEXE SOUVISEJÍCÍCH TEORIÍ 708 Ing. Milan PALÁT, Ph.D. A CONTRIBUTION TO HUMAN GEOGRAPHICAL REGIONALISATION OF THE CZECH REPUBLIC AT THE MEZZO LEVEL 715 doc. RNDr. Marián HALÁS, Ph.D.; Mgr. Pavel KLAPKA, Ph.D.; Mgr. Petr TONEV, Ph.D. INNER STRUCTURE OF FUNCTIONAL REGION: THEORETICAL ASPECTS 722 Mgr. Martin ERLEBACH; Mgr. Pavel KLAPKA, Ph.D.; doc. RNDr. Marián HALÁS, Ph.D.; Mgr. Petr TONEV, Ph.D. COST-OF-ILLNESS STUDIE PŘEHLED LITERATURY 728 Ing. Dominika TÓTHOVÁ ZMĚNY VE SPÁDOVOSTI DO ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V BRNĚNSKÉ AGLOMERACI 735 RNDR. Jaroslav MARYÁŠ, CSc. VÝVOJ VELKOPLOŠNÉHO MALOOBCHODU OLOMOUCE A VÝZKUM NÁKUPNÍHO CHOVÁNÍ 740 doc. RNDr. Zdeněk SZCZYRBA, Ph.D.; Mgr. David FIEDOR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AS A TOOL FOR SUSTAINABLE REGIONAL DEVELOPMENT: A CASE STUDY IN MORAVIAN-SILESIAN AND ZLÍN REGION 749 Ing. Pavel ADÁMEK, Ph.D. REGIONAL DISPARITIES IN PRODUCTIVITY OF SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES IN THE FOOD INDUSTRY 757 Ing. Martina NOVOTNÁ, Ph.D.; Ing. Tomáš VOLEK, Ph.D.; Ing. Jiří ALINA, Ph.D. INTERNATIONAL MARKETING IN BUSINESS PRACTICE OF SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES 764 Ing. Zdeněk BEDNARČÍK, Ph.D., MBA. 9

15 THE STAKEHOLDER APPROACH TO IMPLEMENTATION OF TOURISM DEVELOPMENT STRATEGY 770 Mgr. Ing. Martin LUŠTICKÝ; Ing. Michal NOVÁK; Ing. Pavel ŠVANDA POLITIKA CESTOVNÍHO RUCHU V ČR V LETECH A JEJÍ OČEKÁVANÉ MOŽNOSTI V LETECH doc. RNDr. Jiří VYSTOUPIL, CSc.; Ing. Martin ŠAUER, Ph.D. GOALS OF TOURISM DEVELOPMENT IN SLOVAKIA IN THE CONTEXT OF REGIONAL DEVELOPMENT AND SELECTED TOURISM MARKETS 787 doc. Ing. Andrej MALACHOVSKÝ, PhD. TOURISM DESTINATION GOVERNANCE V KONTEXTU TEORETICKÝCH POZNATKŮ 796 Ing. Andrea HOLEŠINSKÁ, Ph.D.; Bc. Markéta NOVOTNÁ REGIONÁLNÍ DISPARITY NUTS III DÍLČÍ ANALÝZA NÁVŠTĚVNOSTI 802 Ing. Josef BOTLÍK VÝVOJ CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE 811 Ing. Libuše MĚRTLOVÁ, Ph.D.; Veronika SMITH VYBRANÉ NÁSTROJE PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOČESKÉM KRAJI 817 Ing. Pavla BRŮŽKOVÁ EKONOMICKÉ DOPADY VINAŘSKÉHO CESTOVNÍHO RUCHU V TURISTICKÉ OBLASTI LEDNICKO-VALTICKÝ AREÁL 824 Ing. Martin ŠAUER, Ph.D.; Ing. Ondřej REPÍK CYKLOTURISTIKA V REGIONÁLNOM ROZVOJI CESTOVNÉHO RUCHU NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA 835 RNDr. Hilda KRAMÁREKOVÁ, PhD.; doc. RNDr. Alena DUBCOVÁ, CSc.; RNDr. Jana NÉMETHOVÁ, PhD.; RNDr. Gabriela REPASKÁ, PhD. JIHLAVA TŘEBÍČ RAABS CYCLE PATH: THE CHALLENGE OF REGION DEVELOPMENT 842 RNDr. Aleš RUDA, Ph.D.; RNDr. Hana SVOBODOVÁ, Ph.D. TOURISM IN THE CONDITION OF SMALL FAMILY FIRMS OF A SELECTED REGION IN SLOVAKIA 849 prof. Ing. Bohuslava MIHALČOVÁ, PhD.; doc. PhDr. Mária ANTOŠOVÁ, PhD.; prof. Ing. Adriana CSIKÓSOVÁ, CSc. BROWNFIELDS A ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU NÁVŠTĚVNICKÉ PREFERENCE NA PŘÍKLADU MĚSTA BRNA 857 Mgr. Tomáš KREJČÍ; Mgr. Stanislav MARTINÁT; Mgr. Petr KLUSÁČEK, Ph.D.; Klára TOCHÁČKOVÁ PODMÍNKY PRO ROZVOJ KONGRESOVÉHO TURISMU V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI 866 Ing. Miroslava KOSTKOVÁ Ph.D.; Ing. Milena BOTLÍKOVÁ VLIV KONÁNÍ VELETRHŮ NA SEKTOR UBYTOVACÍCH SLUŽEB V BRNĚ 874 Bc. Šárka FRÁNKOVÁ KNOWLEDGE OF REGIONAL BRANDS IN MORAVIAN-SILESIAN REGION 880 Ing. Michal STOKLASA; doc. Ing. Halina STARZYCZNÁ, Ph.D.; Ing. Kateřina MATUŠÍNSKÁ, Ph.D. REGIONÁLNÍ GASTRONOMIE V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI JAKO PROSTŘEDEK PRO PODPORU CESTOVNÍHO RUCHU 887 doc. PaedDr. Peter ČUKA, PhD.; Mgr. Klára VÁCLAVÍNKOVÁ 10

16 APPLICATION OF REVISED BLOOM S TAXONOMY IN THE BRANCH OF TOURISM 895 Mgr. Taťána KARÁSKOVÁ, M. A. CULTURAL TOURISM AND WORLD HERITAGE 901 Ing. Patrik KAJZAR, Ph.D. GLOBAL POLITICS: DEMOCRATIC PRACTICE AND THE THREAT LOGIC WITHIN AND BEYOND THE TRANSATLANTIC REGION 907 Mgr. Getnet TAMENE, PhD.; doc. PhDr. Oľga BOČÁKOVÁ, PhD. JIHOAMERICKÝ REGION A JEHO INTEGRAČNÍ PROCES: PŘÍPADOVÁ STUDIE UNASUR A MOŽNOSTI VYUŽITÍ POZNATKŮ Z EVROPSKÉ INTEGRACE 913 Mgr. Martin HRABÁLEK, Ph.D. VLIV DOPADŮ OZBROJENÝCH KONFLIKTŮ NA REGIONÁLNÍ ROZVOJ: PŘÍPADOVÁ STUDIE DOPADŮ OZBROJENÉHO KONFLIKTU V SÝRII NA LIBANON 919 Mgr. Eva TATEROVÁ, M.A. ZMĚNA REGIONÁLNÍCH DISPARIT V JIHOAFRICKÉ REPUBLICE SE ZAVEDENÍM NOVÉ ÚSTAVY 925 Bc. Ivo VÁLKA 11

17 CONTENT SINCE THE CONCEPTS OF LOCALIZATION TO THE ENDOGENOUS REGIONAL DEVELOPMENT 21 prof. Ing. Jozef TVRDOŇ, PhD. A FEW REMARKS ON UNDERSTANDING OF THE TERMS OF GROWTH AND DEVELOPMENT FROM THE PERSPECTIVES OF ECONOMIC SCIENCES 29 doc. RNDr. Milan VITURKA, CSc.; Ing. Dominika TÓTHOVÁ USE OF CLUSTER ANALYSIS IN THE INVESTIGATION OF REGIONAL DISPARITIES 37 doc. Ing. Radoslav KOŽIAK, PhD.; Ing. Michal SUCHÝ; Ing. Alena KAŠČÁKOVÁ, PhD.; RNDr. Gabriela NEDELOVÁ, PhD. NUTS 2 REGIONS CLASSIFICATION: COMPARISON OF CLUSTER ANALYSIS AND DEA METHOD 45 Ing. Lukáš MELECKÝ; Ing. Michaela STANÍČKOVÁ MULTICRITERIA ANALYSIS OF REGIONAL DISPARITIES IN THE CONTEXT OF THE EU COHESION 54 Ing. Eva POLEDNÍKOVÁ EFFECT OF EU ENLARGEMENT ON THE LEVEL OF ACHIEVED CONVERGENCE 62 Ing. Petra APPLOVÁ ARE THE CZECH REGIONS IN TERMS OF WAGES AND SALARIES HOMOGENEOUS? 69 doc. Ing. Ivana KRAFTOVÁ, CSc.; prof. Ing. Jiří KRAFT, CSc. MEASURING THE EFFICIENCY OF EU13 NUTS 2 REGIONS BASED ON RCI APPROACH 76 Ing. Michaela STANÍČKOVÁ REGION OF EASTERN SLOVAKIA - SOCIOECONOMIC STATUS IN THE SLOVAK REPUBLIC AND REGIONAL DEVELOPMENT 85 Mgr. Martin ANGELOVIČ, PhD.; Ing. Vladimír BENČ REGIONAL DISPARITIES OF SLOVAKIA BASED ON SOCIOECONOMIC INDICATORS 95 RNDr. Slavomír BUCHER, PhD. ECONOMIC PERFORMANCE VS. THE CORE POPULATION AND THE EMPLOYMENT DENSITY IN METROPOLITAN AREAS OF THE OECD COUNTRIES 106 Ing. Stanislav KOLOŠTA, PhD.; Ing. Paula BOLCÁROVÁ; Ing. Filip FLAŠKA, PhD. KEY DRIVERS IN LIFECYCLE OF CZECH MACHINERY CLUSTER 113 prof. Ing. Karel SKOKAN, Ph.D. CLUSTER AS AN INNOVATIVE ELEMENT OF LOCAL AND REGIONAL DEVELOPMENT IN THE FIELD OF RENEWABLE ENERGY SOURCES 120 doc. Ing. Radoslav KOŽIAK, PhD.; Ing. Michal SUCHÝ APPLICATION OF MULTIDIMENSIONAL EVALUATION METHOD OF CLUSTER INITIATIVES 127 Ing. Mgr. Petra MAREŠOVÁ, Ph.D.; prof. Ing. Kamil KUČA, Ph.D. CREATIVE CLUSTERS IN RURAL AREAS A CASE STUDY FROM SLOVAKIA 134 Ing. Katarína MELICHOVÁ; doc. Ing. Mária FÁZIKOVÁ, CSc. 12

18 REGIONAL COMPETITIVENESS AND FOREIGN DIRECT INVESTMENT 143 Ing. Barbora GONTKOVIČOVÁ, PhD.; Ing. Rastislav RUČINSKÝ, PhD. EVALUATION OF THE EFFECT OF FDI ON DEVELOPMENT OF SELECTED REGIONS 150 Mgr. Monika CHOBOTOVÁ, Ph.D. DEVELOPMENT OF FOREIGN DIRECT INVESTMENTS IN SELECTED COUNTRIES 157 Ing. Elena ŠIRÁ, PhD.; Ing. Mariana DUBRAVSKÁ, PhD. FOREIGN DIRECT INVESTMENT FROM THE INDUSTRY ZONE ALPKA AND ITS IMPACT ON THE REGION LABOUR MARKET 164 Ing. Sylvie KOTÍKOVÁ REGIONAL POLICY OF THE EUROPEAN UNION, INNOVATION AND NEW MODELS OF ENDOGENOUS GROWTH 171 Ing. Petr JIŘÍČEK ECONOMIC PERFORMANCE AND RESEARCH ACTIVITY AS AN IMPORTANT FACTOR OF ECONOMIC RESILIENCE OF REGION 179 Ing. Ondřej SVOBODA, Ph.D.; Bc. Tereza KLEMENTOVÁ RESEARCH POTENTIAL OF THE CZECH REGIONS 186 Ing. Lucie KOVÁCSOVÁ THE ANALYSIS OF THE CHOSEN INDICATORS OF THE INNOVATIOVE ENVIRONMENT DEVELOPMENT IN THE SLOVAK REPUBLIC AND IN THE CZECH REPUBLIC 194 Ing. Mariana DUBRAVSKÁ, PhD.; Ing. Elena ŠIRÁ, PhD. REGIONAL INNOVATION SYSTEMS AND FACTORS OF THEIR SUCCESS 201 Ing. Viktorie KLÍMOVÁ, Ph.D. THE INFLUENCE OF INNOVATION POTENTIAL ON LIVING CONDITIONS DEVELOPMENT OF CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN COUNTRIES POPULATION 209 Ing. Pavel ZDRAŽIL THE APPROACH TO KNOWLEDGE AND INNOVATION OF SMES OF MORAVSKOSLEZSKÝ REGION AND OF ŽILINA-ADMINISTRATIVE REGION 217 Dr. Ing. Marie GABRYŠOVÁ; prof. Ing. Jozef VODÁK PhD. EVALUATION OF HUMAN RESOURCES IN DEMO-GEOGRAPHICAL CONTEXT CLUSTER ANALYSIS OF THE DISTRICTS OF THE CZECH REPUBLIC 224 PhDr. Dana HÜBELOVÁ, Ph.D. HUMAN RESOURCES AS A POTENTIAL REGIONAL DEVELOPMENT COMPARISON ACCORDING ECONOMIC ACTIVITY AT THE LEVEL OF REGIONS OF THE CZECH REPUBLIC 231 Bc. Monika HAVELKOVÁ; doc. Ing. arch. Vladimíra ŠILHÁNKOVÁ, Ph.D. ANALYSIS OF THE BUSINESS ENVIRONMENT 239 Ing. Milena BOTLÍKOVÁ; Ing. Josef BOTLÍK EMPLOYING HIGHLY SKILLED PROFESSIONALS IN MULTINATIONAL CORPORATIONS 247 Ing. Renata ČUHLOVÁ, BA (Hons) EDUCATION IN CREATIVE INDUSTRIES IN THE NITRA REGION 254 doc. Ing. Mária FÁZIKOVÁ, CSc.; Ing. Marcela CHRENEKOVÁ, PhD.; Ing. Katarína MELICHOVÁ; Ing. Barbora BABJAKOVÁ, PhD. 13

19 INFLUENCE OF THE REGIONAL DIFFERENCES ON THE POSSIBILITIES OF EDUCATION OF EMPLOYEES IN THE COMPANY 264 Ing. Marcela KORENKOVÁ, PhD. SELF MANAGEMENT IN THE CREATIVE INDUSTRIES 270 Ing. Janka BERESECKÁ, PhD. REGIONAL DISTRIBUTION OF SECONDARY TECHNICAL FIELDS IN THE CZECH REPUBLIC 278 doc. Ing. Ivana KRAFTOVÁ, CSc.; Bc. Adéla LAGUSOVÁ ROLE OF LOCAL GOVERNMENT IN SUPPORTING LOCAL SOCIAL CAPITAL 286 doc. Ing. Dana ŠVIHLOVÁ, PhD.; Mgr. Ľuboslava KUBIŠOVÁ ASSOCIATED SCHOOLS: THE PERSPECTIVE OF THE PRESERVATION OF THE SCHOOLS IN SMALL RURAL COMMUNITIES? 293 Ing. Zuzana KHENDRICHE TRHLÍNOVÁ, Ph.D.; JUDr. Marek STARÝ, Ph.D. THE COOPERATION BETWEEN ENTERPRISES, EDUCATIONAL INSTITUTIONS AND PUBLIC ADMINISTRATION IN HUMAN RESOURCE PLANNING IN THE PILSEN REGION FOR THE PERIOD Ing. Lukáš KAŇKA; doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D. EVALUATION OF THE HIGHER EDUCATION SUPPORT WITHIN THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION FOR COMPETITIVENESS 306 RNDr. Jana KOUŘILOVÁ, Ph.D.; Ing. Jana FOLKOVÁ POSITION OF THE POPULATION OF REGION MORAVSKOSLEZSKO AND OPOLSKIE VOIVODESHIP WITHIN GROUPS OF CZECH AND POLISH COHESION REGIONS 319 doc. Ing. Pavel TULEJA, Ph.D.; Ing. Karin GAJDOVÁ SPECIALISATION, SPATIAL CONCENTRATION AND DIVERSIFICATION IN CZECH AND SLOVAK REGIONS 326 Ing. Vladimír ŽÍTEK, Ph.D. DECOMPOSITION OF THE REGIONAL UNEMPLOYMENT RATE: THE CASE OF THE CZECH REPUBLIC 332 doc. Mgr. Ing. Michal TVRDOŇ, Ph.D. ANALYSIS OF LABOUR MARKET DURING THE PERIOD OF NON-FUNCTIONAL INFORMATION SYSTEM COMMUNITIES CZECH REPUBLIC (THE EXAMPLE OF THE BRUNTÁL AND JESENÍK DISTRICTS) 339 Mgr. Zdeněk OPRAVIL; doc. RNDr. Václav TOUŠEK, CSc. CHARACTERISTICS OF THE LABOUR MARKET IN THE REGION OF SOUTH BOHEMIA 347 Ing. Jaroslav VRCHOTA, Ph.D.; Ing. Monika BŘEZINOVÁ, Ph.D. DISCRIMINATION IN THE LABOR MARKET IN THE REGION OF SOUTH BOHEMIA 355 Ing. Jaroslav VRCHOTA, Ph.D.; Ing. Monika ŠVÁROVÁ; Bc. Klára KUBEŠOVÁ THE USE OF FLEXIBLE FORMS OF WORK IN SLOVAKIA ACCORDING TO THE LABOUR FORCE SURVEY 362 Ing. Erika ĽAPINOVÁ, PhD. REGIONAL DEVELOPMENT OF THE CZECH REPUBLIC IN RELATION TO THE EUROPEAN UNION 371 prof. RNDr. René WOKOUN, CSc. 14

20 THE ROLE OF THE MANAGEMENT OF THE EUROPEAN COMMISSION AT SHAPING THE EU REGIONAL POLICY 378 prof. Ing. Mária URAMOVÁ, PhD.; PhDr. Marian ŠUPLATA, PhD. ASSESSMENT OF EFFECTIVENESS OF DEVELOPMENT PROJECTS: THE THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FRAMEWORK AND PRACTICAL APPLICATION 385 doc. RNDr. Milan VITURKA, CSc. THE INFLUENCE OF THE HORIZONTAL REDISTRIBUTION MECHANISM UNDER THE GENERAL SUBSIDY UPON THE FINANCIAL SITUATION OF VOIVODESHIPS IN POLAND STUDY RESULTS 393 Jarosław OLEJNICZAK, Ph.D. DEPENDENCY OF EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS IN THE REGIONAL DEVELOPMENT PROJECTS - CASE ROP SE 402 Ing. Petr HALÁMEK, Ph.D.; Ing. Richard VESELÝ SIGNIFICANCE OF EU FUNDS IN THE CREATION OF SPORT AND RECREATION INFRASTRUCTURE IN POLAND IN THE CONTEXT OF THE COHESION POLICY 409 Jadwiga BIEGAŃSKA; Stefania ŚRODA-MURAWSKA; Elżbieta GRZELAK-KOSTULSKA REGIONAL DISPARITIES IN USE OF FUNDS FROM OPERATIONAL PROGRAM ENVIRONMENT IN THE CZECH REPUBLIC 417 Ing. Veronika ŠRANKOVÁ STATE AID LOCAL AND SMALL 425 Ing. Radka MICHLOVÁ SOUTH MORAVIAN AND MORAVIAN-SILESIAN REGION IN NATIONAL TV REPORTING: SELECTED ASPECTS 429 doc. Ing. Jan SUCHÁČEK, Ph.D.; Ing. Václav FRIEDRICH, Ph.D.; Ing. Petr SEĎA, Ph.D.; Ing. Tereza BENÍŠKOVÁ MARKETING OF CITIES AND REGIONS IN THE SLOVAK REPUBLIC 436 doc. PhDr. Oľga BOČÁKOVÁ, PhD.; PhDr. Marcel LINCÉNYI, PhD. NEW TRENDS IN ONLINE MARKETING COMMUNICATION AS A TOOL FOR INCREASING ATTRACTIVENESS OF MUNICIPALITIES IN MORAVIAN-SILESIAN REGION 441 Ing. Martin KLEPEK THE CORPORATE ENVIRONMENT OF MUNICIPALITIES 447 Ing. Miroslava VAŠTÍKOVÁ; Ing. Kateřina MATUŠÍNSKÁ, Ph.D. PUBLIC SERVICES USER VIEW 454 Ing. Svatava NUNVÁŘOVÁ, Ph.D. THE POSITION OF MUNICIPAL COUNCIL IN MUNICIPALITIES IN SLOVAKIA 462 Ing. Ivana GECÍKOVÁ, PhD. PERCEPTIONS OF ETHICS OF ELECTED AND EXECUTIVE REPRESENTATIVES OF LOCAL SELF - GOVERNMENT FROM THE VIEWPOINT OF INHABITANTS 468 doc. Ing. Viera PAPCUNOVÁ, PhD. MUNICIPAL CREDITWORTHINESS AS A DETERMINANT OF DEVELOPMENT 477 prof. Ing. Elena ŽÁRSKA, CSc.; Ing. Veronika FERČÍKOVÁ MUNICIPAL INDEBTEDNESS ASSESSMENT IN THE SOUTHERN-MORAVIAN REGION 485 Ing. Irena OPLUŠTILOVÁ, Ph.D. 15

21 FINANCIAL AUTONOMY OF LOCAL GOVERNMENTS IN THE SLOVAK REPUBLIC BY REGIONS 496 Ing. Filip FLAŠKA, PhD.; Ing. Stanislav KOLOŠTA, PhD.; Ing. Paula BOLCÁROVÁ SELECTED ISSUES OF ENTERPRISES WITH THE MUNICIPAL PROPERTY SHARE 504 Ing. Monika BUMBALOVÁ, PhD.; Ing. Eva BALÁŽOVÁ, PhD. FINANCING OF INTERMUNICIPAL COOPERATION IN CESKY KRUMLOV 511 Ing. Jiří DUŠEK, Ph.D. SUPPORT FOR THE DEVELOPMENT OF INTER-MUNICIPAL COOPERATION IN THE CZECH REPUBLIC 517 Ing. Marek JETMAR, Ph.D. DEFINITION OF REGIONS IN THE CZECH REPUBLIC IN RELATION TO PUBLIC ADMINISTRATIVE REFORM 526 doc. JUDr. Ing. Radek JURČÍK, Ph.D. SELECTED SOCIO-ECONOMIC CHARACTERISTICS OF THE MICROREGION OF RAJHRADSKO 532 Bc. Iva DVOŘÁKOVÁ THE CONDITIONS AND OPPORTUNITY FOR SOCIAL COHESION IN LOCAL ACTION GROUPS 539 Mgr. Eliška NOVOTNÁ, Ph.D.; Ing. Jiří VOPÁTEK, Ph.D. THE IMPACT OF INSTITUTIONAL ENVIRONMENT TO THE LOCAL AGENDA 21 IMPLEMENTATION 546 Ing. Zuzana KHENDRICHE TRHLÍNOVÁ, Ph.D.; Ing. Jacqueline VOCHOZKOVÁ THE DEBT ISSUE AS THE SUBJECT OF SOCIAL POLICY PLANNING AT THE REGIONAL LEVEL AND ROLE OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THIS PROCESS 553 Mgr. Jan MANDYS, Ph.D.; Mgr. Michaela NOSKOVÁ VALUE GENERATING PROCESSES IN THE CULTURAL SECTOR 561 doc. Ing. Mária FÁZIKOVÁ, CSc.; Ing. Martin MARIŠ, PhD.; Ing. Ľubica MAJSTRÍKOVÁ THE ROLE OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS IN A REGIONAL DEVELOPMENT IN A CONTEXT OF SOCIAL COHESION: THE CASE OF ICELAND 567 Ing. Mária SVIDROŇOVÁ, PhD. GARDEN AND LANDSCAPE ARCHITECTURE - SPECIFIC SECTOR OF CREATIVE ECONOMY 574 doc. Ing. Jana JARÁBKOVÁ, Ph.D.; Ing. Katarína MELICHOVÁ; Ing. Ľubica MAJSTRÍKOVÁ VALUE CHAIN OF GARDEN ARCHITECTURE IN THE REGION 583 doc. Ing. Viera PETRÁŠOVÁ, CSc.; prof. Ing. Ľubica FERIANCOVÁ, PhD. THREATS ASSESSMENT OF CLIME CHANGE IMPACT INTO CITIES AND REGIONS 589 doc. Ing. arch. Vladimíra ŠILHÁNKOVÁ, Ph.D.; Mgr. Michael PONDĚLÍČEK, Ph.D. ENVIRONMENTAL IMPACT EVALUATION OF HIGHWAYS AND EXPRESSWAYS IN VIEW OF FOREST APPROPRIATION 596 Ing. Vilém PAŘIL FACTORS REVITALIZATION OF BROWNFIELDS IN THE CZECH REPUBLIC 605 RNDr. Robert OSMAN; RNDr. Bohumil FRANTÁL; RNDr. Josef KUNC, Ph.D.; Mgr. Petr KLUSÁČEK, Ph.D.; Mgr. Stanislav MARTINÁT 16

22 ANALYSIS OF BROWNFIELDS REGENERATION OCCASIONS: LIBERECKÝ REGION EXAMPLE 613 Ing. Jakub ČERNÍK; RNDr. Josef KUNC, Ph.D. BROWNFIELDS IN KARVINÁ: OPPORTUNITY OR THREAT? 621 Mgr. Stanislav MARTINÁT; Bc. Kateřina CYROŇOVÁ; Mgr. Petr DVOŘÁK, Ph.D.; Mgr. Petr KLUSÁČEK, Ph.D. ROLE OF BROWNFIELDS REGENERATION IN CONTEMPORARY REGIONAL POLICY 632 prof. PhDr. Karel LACINA, DrSc. DISCUSSION ABOUT ENERGY SAVINGS AND POTENTIAL THREATS OF ENERGY POVERTY AT THE LEVEL OF THE RESIDENTIAL HOUSE (CASE STUDY LIDICKÁ, BRNO, CZECH REPUBLIC) 637 Mgr. Petr KLUSÁČEK, Ph.D.; Mgr. Tomáš KREJČÍ; Mgr. Stanislav MARTINÁT RENEWABLE ENERGY AND EMPLOYMENT IN THE CZECH REPUBLIC 645 Mgr. Petr DVOŘÁK, Ph.D.; Mgr. Stanislav MARTINÁT NEW ENERGY LANDSCAPE: SPATIAL DELIMITATION BASED ON THE LOCATION OF SELECTED RENEWABLE SOURCES (CASE STUDY AREA CZECH REPUBLIC) 651 Mgr. Eva NOVÁKOVÁ NEW MINING AREAS IN THE REGIONAL STRUCTURE OF THE CZECH REPUBLIC 660 doc. RNDr. Irena SMOLOVÁ, Ph.D.; Mgr. Milada DUŠKOVÁ POPULATION GROWTH IN THE HINTERLAND REGIONAL CITIES IN THE CZECH REPUBLIC IN Mgr. Lukáš NEVĚDĚL, Ph.D.; Bc. Jakub PAŘIL SOME INTRODUCTORY REMARKS ON INSTITUTIONALIZATION OF METROPOLITAN AREAS IN THE CONTEXT OF URBANIZATION DEVELOPMENT IN THE CZECH REPUBLIC 677 Ing. Petr ŠAŠINKA CONTEXTS OF SUBURBAN TRENDS IN THE PARDUBICE REGION 683 Ing. Martin MAŠTÁLKA, Ph.D.; Bc. Nikola VALÍKOVÁ SPATIAL DIFFERENTIATION OF DEMOGRAPHIC DEVELOPMENT: THE CASE OF BRUNTÁL, TRUTNOV AND HODONÍN DISTRICTS 690 Ing. Ondřej PETR TRANSFORMATION PROCESSES OF POST-SOCIALIST CITIES AND HOUSING ESTATES IN CENTRAL EUROPE FROM THE PERSPECTIVE OF LOCAL PEOPLE 701 Ing. Petr HLAVÁČEK, Ph.D. THE CAUSES OF MIGRATION INITIATION AND REFLECTIONS ON RELATED THEORIES 708 Ing. Milan PALÁT, Ph.D. A CONTRIBUTION TO HUMAN GEOGRAPHICAL REGIONALISATION OF THE CZECH REPUBLIC AT THE MEZZO LEVEL 715 doc. RNDr. Marián HALÁS, Ph.D.; Mgr. Pavel KLAPKA, Ph.D.; Mgr. Petr TONEV, Ph.D. INNER STRUCTURE OF FUNCTIONAL REGION: THEORETICAL ASPECTS 721 Mgr. Martin ERLEBACH; Mgr. Pavel KLAPKA, Ph.D.; doc. RNDr. Marián HALÁS, Ph.D.; Mgr. Petr TONEV, Ph.D. COST-OF-ILLNESS STUDY LITERATURE OVERVIEW 728 Ing. Dominika TÓTHOVÁ 17

23 CHANGES IN THE CATCHMENT AREAS OF MEDICAL FACILITIES IN BRNO AGGLOMERATION 735 RNDR. Jaroslav MARYÁŠ, CSc. DEVELOPMENT OF LARGE-SCALE RETAIL IN OLOMOUC AND SHOPPING BEHAVIOUR RESEARCH 740 doc. RNDr. Zdeněk SZCZYRBA, Ph.D.; Mgr. David FIEDOR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AS A TOOL FOR SUSTAINABLE REGIONAL DEVELOPMENT: A CASE STUDY IN MORAVIAN-SILESIAN AND ZLÍN REGION 749 Ing. Pavel ADÁMEK, Ph.D. REGIONAL DISPARITIES IN PRODUCTIVITY OF SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES IN THE FOOD INDUSTRY 757 Ing. Martina NOVOTNÁ, Ph.D.; Ing. Tomáš VOLEK, Ph.D.; Ing. Jiří ALINA, Ph.D. INTERNATIONAL MARKETING IN BUSINESS PRACTICE OF SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES 764 Ing. Zdeněk BEDNARČÍK, Ph.D., MBA. THE STAKEHOLDER APPROACH TO IMPLEMENTATION OF TOURISM DEVELOPMENT STRATEGY 770 Mgr. Ing. Martin LUŠTICKÝ; Ing. Michal NOVÁK; Ing. Pavel ŠVANDA TOURISM POLICY IN THE CZECH REPUBLIC IN AND THE PROSPECTIVE OPPORTUNITIES IN THE YEARS doc. RNDr. Jiří VYSTOUPIL, CSc.; Ing. Martin ŠAUER, Ph.D. GOALS OF TOURISM DEVELOPMENT IN SLOVAKIA IN THE CONTEXT OF REGIONAL DEVELOPMENT AND SELECTED TOURISM MARKETS 787 doc. Ing. Andrej MALACHOVSKÝ, PhD. TOURISM DESTINATION GOVERNANCE IN THE THEORETICAL CONTEXT 796 Ing. Andrea HOLEŠINSKÁ, Ph.D.; Bc. Markéta NOVOTNÁ REGIONAL DISPARITIES NUTS III - PARTIAL ANALYSIS OF TURNOUT 802 Ing. Josef BOTLÍK DEVELOPMENT OF TOURISM IN THE CZECH REPUBLIC 811 Ing. Libuše MĚRTLOVÁ, Ph.D.; Veronika SMITH SELECTED INSTRUMENTS OF SUPPORT FOR TOURISM IN THE SOUTH BOHEMIA REGION 817 Ing. Pavla BRŮŽKOVÁ ECONOMIC IMPACTS OF WINE TOURISM IN THE TOURIST AREA OF LEDNICE- VALTICE AREA 824 Ing. Martin ŠAUER, Ph.D.; Ing. Ondřej REPÍK BICYCLE TOURING IN REGIONAL DEVELOPMENT OF THE NITRA SELF- GOVERNING REGION 835 RNDr. Hilda KRAMÁREKOVÁ, PhD.; doc. RNDr. Alena DUBCOVÁ, CSc.; RNDr. Jana NÉMETHOVÁ, PhD.; RNDr. Gabriela REPASKÁ, PhD. JIHLAVA TŘEBÍČ RAABS CYCLE PATH: THE CHALLENGE OF REGION DEVELOPMENT 842 RNDr. Aleš RUDA, Ph.D.; RNDr. Hana SVOBODOVÁ, Ph.D. 18

24 TOURISM IN THE CONDITION OF SMALL FAMILY FIRMS OF A SELECTED REGION IN SLOVAKIA 849 prof. Ing. Bohuslava MIHALČOVÁ, PhD.; doc. PhDr. Mária ANTOŠOVÁ, PhD.; prof. Ing. Adriana CSIKÓSOVÁ, CSc. BROWNFIELDS AND TOURISM DEVELOPMENT VISITORS PREFERENCES EXAMPLED ON BRNO CITY 857 Mgr. Tomáš KREJČÍ; Mgr. Stanislav MARTINÁT; Mgr. Petr KLUSÁČEK, Ph.D.; Klára TOCHÁČKOVÁ OPTIONS FOR DEVELOPMENT OF CONGRESS TOURISM IN THE MORAVIAN SILESIAN REGION 866 Ing. Miroslava KOSTKOVÁ Ph.D.; Ing. Milena BOTLÍKOVÁ THE IMPACT OF TRADE FAIRS ON THE ACCOMODATION SECTOR IN BRNO 874 Bc. Šárka FRÁNKOVÁ KNOWLEDGE OF REGIONAL BRANDS IN MORAVIAN-SILESIAN REGION 880 Ing. Michal STOKLASA; doc. Ing. Halina STARZYCZNÁ, Ph.D.; Ing. Kateřina MATUŠÍNSKÁ, Ph.D. REGIONAL GASTRONOMY AS A MEANS TO PROMOTE TOURISM IN THE MORAVIAN-SILESIAN REGION 887 doc. PaedDr. Peter ČUKA, PhD.; Mgr. Klára VÁCLAVÍNKOVÁ APPLICATION OF REVISED BLOOM S TAXONOMY IN THE BRANCH OF TOURISM 895 Mgr. Taťána KARÁSKOVÁ, M. A. CULTURAL TOURISM AND WORLD HERITAGE 901 Ing. Patrik KAJZAR, Ph.D. GLOBAL POLITICS: DEMOCRATIC PRACTICE AND THE THREAT LOGIC WITHIN AND BEYOND THE TRANSATLANTIC REGION 907 Mgr. Getnet TAMENE, PhD.; doc. PhDr. Oľga BOČÁKOVÁ, PhD. SOUTH AMERICAN REGION AS AN INTEGRATION PROCESS: CASE STUDY OF UNASUR AND THE POSSIBILITY OF APPLICATION OF THE THEORIES OF EUROPEAN INTEGRATION 913 Mgr. Martin HRABÁLEK, Ph.D. THE IMPACTS OF ARMED CONFLICTS ON REGIONAL DEVELOPMENT: A CASE STUDY OF IMPACTS OF ARMED CONFLICT IN SYRIA ON LEBANON 919 Mgr. Eva TATEROVÁ, M.A. THE CHANGE OF REGIONAL DISPARITIES IN SOUTH AFRICA AFTER IMPLEMENTATION OF NEW CONSTITUTION 925 Bc. Ivo VÁLKA 19

25 Sborník příspěvků XVII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách Hustopeče ÚVOD INTRODUCTION Vážená kolegyně, vážený kolego, před sebou máte sborník příspěvků z XVII. mezinárodního kolokvia o regionálních vědách. Letošní kolokvium se uskutečnilo června v malém městečku Hustopeče na jižní Moravě. Místo našeho setkání je dáno nejen blízkostí Brna, kde sídlí Masarykova univerzita, ale rovněž svou strategickou polohou na pomezí České republiky a Slovenska. Právě problematika rozvoje českých a slovenských regionů je stěžejním tématem diskutovaným na kolokviu. Ve sborníku tak naleznete 121 článků od 179 autorů, které se zabývají úrovní a možnostmi zvyšování socio-ekonomické vyspělosti regionů, podporou regionálního rozvoje, významem lidského potenciálu, ekologickým aspektům rozvoje a problematikou hospodaření a řízení obcí a krajů. Pozornost je věnována také evropské integraci a regionální politice Evropské unie, která významně ovlivňuje rozvoj českých a slovenských regionů. Doufáme, že jak osobní diskuse na kolokviu, tak tento sborník příspěvků Vás obohatí o nové a cenné poznatky a přinese Vám inspiraci a motivaci pro další práci a výzkum. Je nám ctí, že i v letošním roce je partnerem kolokvia Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod. Prostřednictvím Regionálního operačního programu Jihovýchod přispívá Rada za pomoci evropských dotací k účelnému rozvoji Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina. Podpora je směrována do oblasti dopravy, cestovního ruchu a rozvoje měst a obcí regionu a činnost Rady je v této souvislosti hodnocena odbornou veřejností jako velmi úspěšná. Regionální rada je pro nás také důležitým partnerem, se kterým spolupracujeme i v oblasti vzdělávání a odborné přípravy studentů. Tímto sborníkem bychom Vás současně rádi pozvali na XVIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách, které je plánované na červen 2015 a opět se uskuteční v Jihomoravském kraji. Dear colleagues, You are holding the proceedings of the 17th International Colloquium on Regional Sciences. This year the colloquium was held in a small town called Hustopeče in South Moravia in June This place has been chosen for its vicinity of Brno, where the Masaryk University is settled, as well as its strategic location between the Czech Republic and Slovakia. The issue of Czech and Slovak regional development is the crucial topic of the colloquium. The proceedings present 121 papers by 179 authors; the papers deal with the level and the possible enhancement of the social and economic development of the regions, support for regional development, the significance of human potential, ecological aspects of the development, and the issue of municipal and regional management and economy. Attention is also devoted to European integration and European Union regional policy, which significantly affect the development of Czech and Slovak regions. We hope that the personal discussions at the colloquium and these proceedings will provide you with new valuable knowledge as well as inspiration and motivation for your further work and research. We are honoured that even in this year the Regional Council of the South-East Cohesion Region has agreed to partner the colloquium. The Regional Council uses European subsidies to support the development of the South Moravian and the Vysočina Regions through the Regional Operation Program South-East. The support is mainly directed to transport, tourism and development of towns and villages in regions; the activities of the Regional Council have been evaluated by the professional public as very successful. The Regional Council is an important partner, who we cooperate with also in the fields of education and professional preparation of students. We would also like to invite you to the 18th International Colloquium on Regional Sciences, which is planned for June 2015 and will take place in the South Moravian Region again. Viktorie Klímová Vladimír Žítek (editoři/editors) 20

26 Sborník příspěvků XVII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách Hustopeče DOI: /CZ.MUNI.P REGIONÁLNE DISPARITY NA SLOVENSKU VO SVETLE SOCIOEKONOMICKÝCH UKAZOVATEĽOV REGIONAL DISPARITIES OF SLOVAKIA BASED ON SOCIOECONOMIC INDICATORS RNDR. SLAVOMÍR BUCHER, PHD. Katedra geografie a aplikovanej geoinformatiky Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovská univerzita v Prešove Depar.t of Geography and Applied Geoinformatics Faculty of Humanities and Natural Sciences University of Presov Studentská Ul. 17. Novembra 1, Prešov, Slovak Republic Anotácia V príspevku sa venujeme hodnotením vývoja vybraných socioekonomických ukazovateľov na území Slovenska v období rokov Medzi socioekonomické indikátory regionálnych nerovností, ktoré sa snažíme v našom článku analyzovať patria miera evidovanej nezamestnanosti, miera evidovanej nezamestnanosti žien, priemerná mesačná mzda, počet uchádzačov o zamestnanie na 1000 ekonomicky aktívnych obyvateľov a počet dlhodobo evidovaných uchádzačov o zamestnanie na 1000 ekonomicky aktívnych obyvateľov. Na vyjadrenie vývoja socioekonomických disparít sme použili jednoduché miery variability ako je variačný koeficient. Kľúčové slová socioekonomické ukazovatele, miera nezamestnanosti, NUTS III, regionálne disparity, variačný koeficient Annotation The aim of this paper is to define of selected socio-economic indicators in Slovakia during the period Contribution focuses on changes of socio-economic indicators like unemployment rate, unemployment rate of women population, average gross nominal wage, number of disposable job applicants (graduates) per economically active population and number of long-term unemployment applicants per economically active population. To express of the development of socio-economic disparities, we used a simple measure of variability such as coefficient of variation. Key words socio-economic indicators, unemployment rate, NUTS III, regional disparities, the coefficient of variation JEL classification: R120, R110 Úvod K významným problémom súčasnej Európy patrí nezamestnanosť, ktorá je spojená s nerovnomerným rozložením produkčných síl a hospodárskou krízou. S rastom nezamestnanosti dochádza aj k sociálnemu vylúčeniu, chudobe a degradácii kvality života jedinca, prípadne skupiny osôb (Angelovič, 2012). Rast nezamestnanosti závisí od fázy ekonomického cyklu, ale zároveň je ovplyvnený nedostatočnou ponukou a dopytom medzi školským systémom a trhom práce, demografickými, sociálnymi, psychologickými činiteľmi. Na Slovensku sa od nástupu krízy nedarí efektívne zmierňovať dopady nezamestnanosti nakoľko sú nedostatočne využívané nástroje aktívnej politiky štátu, čo má za 95

27 Sborník příspěvků XVII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách Hustopeče následok prehĺbenie regionálnych rozdielov socioekonomického rozvoja regiónov. Rozdielna úroveň nezamestnanosti v jednotlivých regiónoch Slovenska má diferencovaný dosah na kvalitu života, s ktorou sú spojené psychologické riziká dlhodobej nezamestnanosti, sociálna izolácia a pokles životnej úrovne obyvateľstva. V práci hodnotíme skupinu vybraných socioekonomických ukazovateľov, medzi ktoré zaraďujeme aj nezamestnanosť. Socioekonomické ukazovatele a najmä ich kvantitatívne vyjadrenia prostredníctvom štatistiky sledovaných hodnôt približujú sociálnu situáciu obyvateľstva sledovaných priestorových jednotiek (obec, okres, kraj a pod.) a naznačujú trendy jej vývoja (Michaeli, Matlovič, Ištok a kol., 2010). Problematika socioekonomickej vyspelosti regiónov je úzko spätá s nastavením a hodnotením nástrojov regionálnej politiky. Spôsob, akým je táto tematika ponímaná determinuje proces regionálnej analýzy a teda aj jej výsledky, ktoré sú kľúčové pre regionálnu politiku (Horká, 2013). K problematike regionálnej konkurencieschopnosti, regionálnym disparitám prispeli autori ako Wokoun (2010), Huggins (2003), Skokan (2004), Turok (2003) a Angelovič (2009). 1. Cieľ a metodika práce Cieľom tohto článku je zhodnotiť a identifikovať príčiny nezamestnanosti v samosprávnych krajoch na Slovensku podľa vybraných faktorov, ktoré sa na jej tvorbe podieľajú. Vplyvom pôsobenia krízy sa regionálne rozdiely v nezamestnanosti ešte viac prehĺbili. Úroveň nezamestnanosti je výrazne podmienená ekonomickými, demografickými a sociálnymi činiteľmi. Snahou tejto analýzy bližšie špecifikovať vybrané ukazovatele, ktoré svojou povahou pôsobia na kvalitu života a životnú úroveň obyvateľov v jednotlivých regiónoch. Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam sme si zvolili pre našu analýzu nasledovný súbor ukazovateľov, ktoré výraznou mierou ovplyvňujú ekonomické a sociálne podmienky a konkurencieschopnosť slovenských regiónov: Miera nezamestnanosti reprezentuje základný ekonomický indikátor, ktorý názorne zobrazuje aktuálnu ekonomickú situáciu v regióne z dôvodu intenzity s akou reaguje na zmeny v ekonomike Miera nezamestnanosti žien reprezentuje gender kategóriu, ženy sú všeobecne vnímané na trhu práce ako rizikový faktor pri hľadaní zamestnania (tehotenstvo, výchova detí) v porovnaní s mužmi. Predpokladáme, že aj vplyvom krízy sa rozdiely medzi pohlaviami v miere nezamestnanosti budú líšiť v neprospech nežného pohlavia Priemerná mesačná mzda primárny ukazovateľ sociálnej úrovne regiónu reflektujúci disponibilné zdroje pre uspokojovanie základných životných potrieb a zaobstaranie spotrebiteľských štandardov Počet uchádzačov (absolventov) o zamestnanie na 1000 ekonomicky aktívnych obyvateľov významný ukazovateľ pojednávajúci o prepojenosti školstva na trh práce. Vplyvom krízy sa výrazne prehlbuje z dôvodu pretrvávajúcej vysokej diferencovanosti požiadavkami trhu a ponukou zručností a schopností absolventov škôl Počet dlhodobo evidovaných uchádzačov o zamestnanie na 1000 ekonomicky aktívnych obyvateľov Jedná sa o uchádzačov, ktorí sú v evidencii ÚPSVaR SR viac ako 12 mesiacov. Dlhodobo nezamestnané osoby strácajú návyky, nemôžu sa adaptovať na nové technológie a podmienky trhu práce. Dlhodobá nezamestnanosť prispieva k sociálnemu vylúčeniu a zvýšenej kriminalite Cieľom práce je taktiež poukázať na priestorovú polarizáciu krajov komparáciou vybraných ukazovateľov, zberom sekundárnych informácií v jednotlivých regiónoch na Slovensku. Jednotlivé údaje sme spracovali za časový horizont z databáz Slovenského štatistického úradu (RegData). 96

28 Sborník příspěvků XVII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách Hustopeče Hodnotenie jednotlivých indikátorov z pohľadu priestorovej analýzy dát Vďaka rôznorodosti prírodných podmienok a následne diferencovanému vývoju hustoty zaľudnenia došlo k nerovnomernému rozloženiu výrobných kapacít v jednotlivých regiónoch, čo malo za následok rozdielny vývoj socioekonomických aktivít v geografickom priestore Slovenska. Významný vplyv na konkurencieschopnosť územia mala aj exponovanosť jednotlivých regiónov v okrajových horských a podhorských oblastiach, ktorá počas masívnej industrializácie v 60. a 70. rokoch 20. storočia znemožňovala výraznejšiu urbanizáciu priestoru. Faktor južnej hranice ako potenciálnej konfliktnej zóny zohrával v časoch prvej Československej republiky dominantnú úlohu v procese plánovania urbanizácie a industrializácie územia. Počas relatívne krátkeho obdobia stability v národnej ekonomike, ktoré nastalo po tzv. kríze v 90. rokoch 20. storočia a prechode z plánovaného na trhové hospodárstvo sa Slovensko v r opäť ocitlo pred novou výzvou v podobe globálnej hospodárskej krízy (Obr. 1). Vývoj miery nezamestnanosti v sledovanom období v jednotlivých krajoch bol problémový. Charakteristickou črtou je priestorová diferenciácia miery nezamestnanosti na krajskej a okresnej úrovni, ktorá sa počas krízy výraznejšie prehĺbila. Vo všetkých krajoch na Slovensku počet nezamestnaných medziročne stúpol. V roku 2013 najviac uchádzačov o zamestnanie a zároveň najvyššie hodnoty miery nezamestnanosti evidujeme v Prešovskom (19,4 %), Banskobystrickom (18,3 %) a Košickom kraji (17,2 %). Na druhej strane najnižšie hodnoty zaznamenali Bratislavský (6,2 %) a Trnavský (9,2 %) kraj (ŠU SR, 2014). Obr. 1: Miera evidovanej nezamestnanosti za jednotlivé kraje v rokoch Zdroj: ŠÚ SR, 2014 Diverzitu miery nezamestnanosti v sledovanom období reflektuje aj variačný koeficient, ktorý na úrovni krajov klesol v roku 2007 z 58,5 % na 39,6 % v roku Pokles hodnôt variačného koeficientu symbolizuje zníženie medzi krajských rozdielov miery nezamestnanosti, na druhej strane jeho hodnoty výrazne vzrástli v porovnaní s predkrízovou situáciou (Graf 1). 97

XVII. MEZINÁRODNÍ KOLOKVIUM O REGIONÁLNÍCH VĚDÁCH

XVII. MEZINÁRODNÍ KOLOKVIUM O REGIONÁLNÍCH VĚDÁCH MASARYKOVA UNIVERZITA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ FAKULTA KATEDRA REGIONÁLNÍ EKONOMIE A SPRÁVY XVII. MEZINÁRODNÍ KOLOKVIUM O REGIONÁLNÍCH VĚDÁCH SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ Hustopeče, 18. 20. června 2014 Brno 2014 MASARYK

More information

Ekonomické a riadiace procesy v stavebníctve a v investiných projektoch

Ekonomické a riadiace procesy v stavebníctve a v investiných projektoch Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta Katedra ekonomiky a riadenia stavebníctva 7. medzinárodné vedecké sympózium Ekonomické a riadiace procesy v stavebníctve a v investiných projektoch

More information

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej internetovej konferencie

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej internetovej konferencie Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej internetovej konferencie Mladá veda VŠEMVS 2012 Bratislava, 14. 25. 5. 2012 School of Economics

More information

Nerovnosť a chudoba v Európskej únii a na Slovensku Zborník statí

Nerovnosť a chudoba v Európskej únii a na Slovensku Zborník statí Nerovnosť a chudoba v Európskej únii a na Slovensku Zborník statí Iveta Pauhofová Tomáš Želinský (editori) Editori doc. Ing. Iveta PAUHOFOVÁ, CSc. Ekonomický ústav, Slovenská akadémia vied Ing. Tomáš ŽELINSKÝ,

More information

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Ekonomická fakulta. Folia Turistica 5

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Ekonomická fakulta. Folia Turistica 5 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Ekonomická fakulta Folia Turistica 5 2015 Folia Turistica 5 Zborník vedeckých prác Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Ekonomická fakulta 2015 Folia Tursitica

More information

Zoznam tém dizertačných prác v doktorandskom štúdiu na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy pre akademický rok 2013/2014

Zoznam tém dizertačných prác v doktorandskom štúdiu na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy pre akademický rok 2013/2014 - v študijnom odbore: 3.3.18 Medzinárodné podnikanie - v študijnom programe: Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania - každá téma je vypísaná pre denné alebo externé štúdium doc. Ing. Jaroslav

More information

VYSOKÁ ŠKOLA JAKO FACILITÁTOR ROZVOJE SPOLEČNOSTI A REGIONU

VYSOKÁ ŠKOLA JAKO FACILITÁTOR ROZVOJE SPOLEČNOSTI A REGIONU EVROPSKÝ POLYTECHNICKÝ INSTITUT, S.R.O., KUNOVICE SBORNÍK VYSOKÁ ŠKOLA JAKO FACILITÁTOR ROZVOJE SPOLEČNOSTI A REGIONU VI. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE 2010 22. leden, Hodonín, Česká republika Kolektiv autorů

More information

Zoznam tém dizertačných prác v doktorandskom štúdiu na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy pre akademický rok 2015/16

Zoznam tém dizertačných prác v doktorandskom štúdiu na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy pre akademický rok 2015/16 - v študijnom odbore: 3.3.18 Medzinárodné podnikanie - v študijnom programe: Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania - každá téma je vypísaná pre denné alebo externé štúdium doc. Ing. Jaroslav

More information

Nové trendy v marketingovej komunikácii

Nové trendy v marketingovej komunikácii Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Nové trendy v marketingovej komunikácii doc. Ing. Jozef Matúš, CSc. a PhDr. Dana Petranová, PhD. Zborník z medzinárodnej vedeckej

More information

PŘÍLEŽITOSTI MLADÉ GENERACE V OBLASTI VĚDY, VÝZKUMU A INOVACÍ

PŘÍLEŽITOSTI MLADÉ GENERACE V OBLASTI VĚDY, VÝZKUMU A INOVACÍ EVROPSKÝ POLYTECHNICKÝ INSTITUT, S.R.O. KUNOVICE SBORNÍK PŘÍLEŽITOSTI MLADÉ GENERACE V OBLASTI VĚDY, VÝZKUMU A INOVACÍ III. MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ STUDENTSKÁ 4. února, 2009 Kroměříž, Česká Republika Kolektiv

More information

AKTUÁLNE POHĽADY NA KONKURENCIESCHOPNOSŤ A PODNIKANIE

AKTUÁLNE POHĽADY NA KONKURENCIESCHOPNOSŤ A PODNIKANIE EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE FAKULTA PODNIKOVÉHO MANAŽMENTU KATEDRA PODNIKOVOHOSPODÁRSKA Štefan Majtán a kolektív AKTUÁLNE POHĽADY NA KONKURENCIESCHOPNOSŤ A PODNIKANIE Vydavateľstvo EKONÓM Bratislava

More information

VYSOKÁ ŠKOLA JAKO FACILITÁTOR ROZVOJE SPOLEČNOSTI A REGIONU

VYSOKÁ ŠKOLA JAKO FACILITÁTOR ROZVOJE SPOLEČNOSTI A REGIONU EVROPSKÝ POLYTECHNICKÝ INSTITUT, S.R.O., KUNOVICE SBORNÍK VYSOKÁ ŠKOLA JAKO FACILITÁTOR ROZVOJE SPOLEČNOSTI A REGIONU IV. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE 2008 25. leden, Kunovice, Česká republika Kolektiv autorů

More information

Zoznam tém dizertačných prác v doktorandskom štúdiu na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy pre akademický rok 2014/2015

Zoznam tém dizertačných prác v doktorandskom štúdiu na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy pre akademický rok 2014/2015 - v študijnom odbore: 3.3.18 Medzinárodné podnikanie - v študijnom programe: Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania - každá téma je vypísaná pre denné alebo externé štúdium doc. Ing. Jaroslav

More information

JAK ÚSPĚŠNĚ PODNIKAT V PŘÍHRANIČNÍCH REGIONECH JIHOVÝCHODNÍ MORAVY

JAK ÚSPĚŠNĚ PODNIKAT V PŘÍHRANIČNÍCH REGIONECH JIHOVÝCHODNÍ MORAVY EVROPSKÝ POLYTECHNICKÝ INSTITUT, s.r.o. KUNOVICE 1. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA NA MORAVĚ SBORNÍK JAK ÚSPĚŠNĚ PODNIKAT V PŘÍHRANIČNÍCH REGIONECH JIHOVÝCHODNÍ MORAVY V. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE 2009 15. květen

More information

Ekonomické spektrum. Economic Spectrum. National economy. Banking. Insurance. Finances. Business Economics. Marketing. Management.

Ekonomické spektrum. Economic Spectrum. National economy. Banking. Insurance. Finances. Business Economics. Marketing. Management. National economy Banking Ekonomické spektrum Economic Spectrum Insurance Finances Business Economics Marketing Management Scientific on-line journal about Economy and Economics Vedecký on-line časopis

More information

ZBORNÍK PRÍSPEVKOV Z MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ KONFERENCIE CD NOSIČ

ZBORNÍK PRÍSPEVKOV Z MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ KONFERENCIE CD NOSIČ ZBORNÍK PRÍSPEVKOV Z MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ KONFERENCIE CD NOSIČ Liptovský Ján, 26. 27. október 2011 Riziká a príleţitosti agrosektora v podmienkach finančnej a hospodárskej krízy Zborník príspevkov z

More information

doc. Ing. Ivana Butoracová Šindleryová, PhD.

doc. Ing. Ivana Butoracová Šindleryová, PhD. Strana 1 z 10 doc. Ing. Ivana Butoracová Šindleryová, PhD. Manažment verejnej a súkromnej vzdelávacej organizácie v kontexte Slovenského trhového prostredia Autor identifikuje všeobecné predpoklady ako

More information

- 1 - Eruditio. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie VZDELÁVANIE A ROZVOJ ĽUDSKÝCH ZDROJOV - DETERMINANTY KONKURENCIESCHOPNOSTI

- 1 - Eruditio. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie VZDELÁVANIE A ROZVOJ ĽUDSKÝCH ZDROJOV - DETERMINANTY KONKURENCIESCHOPNOSTI - 1 - Eruditio Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie VZDELÁVANIE A ROZVOJ ĽUDSKÝCH ZDROJOV - DETERMINANTY KONKURENCIESCHOPNOSTI Bratislava 21. 11. 2006 - 2 - Vzdelávanie a rozvoj ľudských

More information

Ekonómia a podnikanie Vedecký časopis Fakulty ekonómie a podnikania BVŠP

Ekonómia a podnikanie Vedecký časopis Fakulty ekonómie a podnikania BVŠP Ekonómia a podnikanie Vedecký časopis Fakulty ekonómie a podnikania BVŠP Economics and Business Scientific Journal of the Faculty of Economy and Business The Bratislava School of Law Ekonómia a podnikanie

More information

Economics and Management

Economics and Management UNIVERSITY OF DEFENCE / CZECH REPUBLIC UNIVERZITA OBRANY / ČESKÁ REPUBLIKA Economics and Management EKONOMIKA A MANAGEMENT 2010 1 UNIVERSITY OF DEFENCE / CZECH REPUBLIC UNIVERZITA OBRANY / ČESKÁ REPUBLIKA

More information

Modelování, simulace a optimalizace podnikových procesů v praxi Sborník z konference konané dne 29. března 2011

Modelování, simulace a optimalizace podnikových procesů v praxi Sborník z konference konané dne 29. března 2011 Modelování, simulace a optimalizace podnikových procesů v praxi Sborník z konference konané dne 29. března 2011 Sborník byl vytvořen v rámci projektu: Consulting point pro rozvoj spolupráce v oblasti řízení

More information

OBJEDNÁVKA. na časopis Zdravotnictví a sociální práce / Zdravotníctvo a sociálna práca

OBJEDNÁVKA. na časopis Zdravotnictví a sociální práce / Zdravotníctvo a sociálna práca OBJEDNÁVKA na časopis Zdravotnictví a sociální práce / Zdravotníctvo a sociálna práca Vychází 4 - krát ročně. Cena za kus 1,60 EUR/50 Kč. Celoročné předplatné: 6 EUR/200 Kč. Pro studenty zdravotnických

More information

1. - 2. december 2009, Podhájska

1. - 2. december 2009, Podhájska ZBORNÍK PRÍSPEVKOV Z MEDZINÁRODNEJ KONFERENCIE VÝZNAM ĽUDSKÉHO POTENCIÁLU V REGIONÁLNOM ROZVOJI organizovanej pod záštitou starostu obce Podhájska a vedenia termálneho kúpaliska 1. - 2. december 2009,

More information

Ekonomické listy. Odborný vědecký časopis Vysoké školy ekonomie a managementu. 3 Financing of tertiary education: the Czech Republic and Europe

Ekonomické listy. Odborný vědecký časopis Vysoké školy ekonomie a managementu. 3 Financing of tertiary education: the Czech Republic and Europe Odborný vědecký časopis Vysoké školy ekonomie a managementu el Ekonomické listy 1 2014 3 Financing of tertiary education: the Czech Republic and Europe 16 Možnosti ovplyvňovania organizačnej kultúry rozmiestňovaním

More information

O časopise: Sociálno-ekonomický obzor ISSN 1339-2387. Recenzovaný odborný on-line časopis. Časopis vychádza ńtvrťročne.

O časopise: Sociálno-ekonomický obzor ISSN 1339-2387. Recenzovaný odborný on-line časopis. Časopis vychádza ńtvrťročne. O časopise: Sociálno-ekonomický obzor ISSN 1339-2387 Recenzovaný odborný on-line časopis Časopis vychádza ńtvrťročne. Zameranie časopisu: teoretické a praktické otázky sociálno-ekonomického rozvoja, aktuálne

More information

MARKETING A OBCHOD 2007 MARKETING AND TRADE 2007

MARKETING A OBCHOD 2007 MARKETING AND TRADE 2007 EDUCA MaO a Katedra marketingu, obchodu a svetového lesníctva zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie MARKETING A OBCHOD 2007 VPLYV GLOBALIZÁCIE NA ZAHRANIČNOOBCHODNÚ POLITIKU MARKETING AND TRADE

More information

MARKETING A OBCHOD 2004

MARKETING A OBCHOD 2004 Katedra marketingu, obchodu a svetového lesníctva Drevárska fakulta Technická univerzita vo Zvolene zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie MARKETING A OBCHOD 2004 ROK EURÓPSKEJ INTEGRÁCIE MARKETING

More information

GEOGRAFICKÉ ASPEKTY STŘEDOEVROPSKÉHO PROSTORU 1. díl

GEOGRAFICKÉ ASPEKTY STŘEDOEVROPSKÉHO PROSTORU 1. díl MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA GEOGRAFICKÉ ASPEKTY STŘEDOEVROPSKÉHO PROSTORU 1. díl PhDr. Dana Hübelová (ed.) Brno 2009 Redakční rada: Doc. PhDr. RNDr. Martin Boltižiar, PhD. Doc. RNDr. Alena

More information

Innovative environment of the Zlínský Region

Innovative environment of the Zlínský Region P r a c e Ko m i s j i Ge o g r a f i i Pr z e m y s ł u Nr 16 Wa r s z a w a Kr a k ó w 2010 Ta t i a n a Mi n t á l o v á, Mi c h a l Va n č u r a, Václav Toušek, Martin Blažek Palacky University in

More information

EKONOMICKÁ FAKULTA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TU OSTRAVA. Regionální disparity ve finanční dostupnosti nájemního bydlení

EKONOMICKÁ FAKULTA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TU OSTRAVA. Regionální disparity ve finanční dostupnosti nájemního bydlení DISPARITY EKONOMICKÁ FAKULTA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TU OSTRAVA OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ REGIONÁLNÍ DISPARITY ELEKTRONICKÝ ČASOPIS KVĚTEN 2009 Obsah čísla: Regionální

More information