GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN"

Transcription

1 25908 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD la convention collective de travail du 8 mars 2010, enregistrée sous le numéro 99194/CO/219 (arrêté royal du 21 décembre Moniteur belge du 21 janvier 2011), pour la troisième fois par la convention collective de travail du 21 décembre 2010, enregistrée sous le numéro /CO/219 (arrêté royal du 19 juin 2011 Moniteur belge du 23 août 2011), pour la quatrième fois par la convention collective de travail du 16 novembre 2011, enregistrée sous le numéro /CO/219 (arrêté royal du 20 février Moniteur belge du 28 mai 2013), pour la cinquième fois par la convention collective de travail du 29 janvier 2013, enregistrée sous le numéro /CO/219 (arrêté royal du 22 octobre Moniteur belge du5décembre 2013), et pour la sixième fois par la convention collective de travail du 9 janvier 2014, enregistrée sous le numéro /CO/219, sont prolongées jusqu au 31 décembre 2014 en exécution de l article 8, 3 de cette convention. Le 27 juin 2013, les parties signataires ont accompli les activités par rapport à la nouvelle classification des fonctions en concluant une convention collective de travail relative à la classification sectorielle des fonctions en vue de l application du barème sectoriel minimum, enregistrée sous le numéro /CO/219. Cette prolongation donne aux parties la possibilité de continuer leurs négociations afin d instaurer un nouvel arrangement concernant le barème national des appointements minimums. Art. 3. Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée du1 er juillet 2014 au 31 décembre Vu pour être annexé àl arrêté royal du 10 avril Le Ministre de l Emploi, K. PEETERS tweede maal door de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 maart 2010, geregistreerd onder het nummer 99194/CO/219 (koninklijk besluit van 21 december Belgisch Staatsblad van 21 januari 2011), voor de derde maal door de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2010, geregistreerd onder het nummer /CO/219 (koninklijk besluit van 19 juni Belgisch Staatsblad van 23 augustus 2011), voor de vierde maal door de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 2011, geregistreerd onder het nummer /CO/219 (koninklijk besluit van 20 februari Belgisch Staatsblad van 28 mei 2013), voor de vijfde maal door de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 januari 2013, geregistreerd onder het nummer /CO/219 (koninklijk besluit van 22 oktober Belgisch Staatsblad van 5 december 2013), en voor de zesde maal verlengd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 januari 2014, geregistreerd onder het nummer /CO/219, worden in uitvoering van artikel 8, 3 van deze overeenkomst verlengd tot 31 december De ondertekenende partijen hebben op 27 juni 2013 de werkzaamheden in verband met de nieuwe functieclassificatie beëindigd met het sluiten van een collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de sectorale functieclassificatie met het oog op de toepassing van het sectorale minimumbarema, geregistreerd onder het nummer /CO/219. Deze verlenging biedt partijen de kans om hun onderhandelingen over een andere regeling betreffende de nationale minimum weddeschalen verder te zetten. Art. 3. Duur Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten voor bepaalde duur van 1 juli 2014 tot 31 december Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 10 april De Minister van Werk, K. PEETERS GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE VLAAMSE OVERHEID [C 2015/35561] 3 APRIL Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de lijst van de bachelor- en mastergraden in het academisch onderwijs waaraan de specificatie,,,, of Veterinary Science, of Veterinary Medicine of of Philosophy mag worden toegevoegd De Vlaamse Regering, Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.77; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 21 maart 2014 tot vaststelling van de lijst van de bachelor- en mastergraden in het academisch onderwijs waaraan de specificatie,,,, of Veterinary Science, of Veterinary Medicine of of Philosophy mag worden toegevoegd; Gelet op het advies van de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad, gegeven op 11 februari 2015; Gelet op het advies van de Vlaamse Vereniging van Studenten, gegeven op 12 maart 2015; Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 27 maart 2015; Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs; Na beraadslaging, Besluit : Artikel 1. De bachelor- en mastergraden in het academisch onderwijs waaraan de specificatie, of Science,,, of Veterinary Science, of Veterinary Medicine of of Philosophy mag worden toegevoegd, worden vermeld in de lijst, opgenomen in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd. Art. 2. Het besluit van de Vlaamse Regering van 21 maart 2014 tot vastlegging van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juni 2014, wordt opgeheven.

2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van het academiejaar Art. 4. De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit. Brussel, 3 april De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Onderwijs, H. CREVITS Bijlage : Lijst van bachelor- en mastergraden in het academisch onderwijs waaraan de specificatie, of Science,,, of Veterinary Science, of Veterinary Medicine of of Philosophy mag worden toegevoegd als vermeld in artikel 1 graad - kwalificatie Wijsbegeerte en moraalwetenschappen Bachelor in de wijsbegeerte Bachelor in de moraalwetenschappen Bachelor in de wijsbegeerte en de moraalwetenschappen Bachelor of Philosophy Master in de wijsbegeerte Master in de moraalwetenschappen Master in de wijsbegeerte en de moraalwetenschappen Master of Philosophy Master of Philosophy (MPhil) Taal- en letterkunde Bachelor in de taal- en letterkunde : combinatie van twee talen te kiezen uit de Germaanse talen Bachelor in de taal- en letterkunde : combinatie van twee talen te kiezen uit Latijn, Grieks, de Romaanse talen of de Germaanse talen Bachelor in de taal- en letterkunde : combinatie van twee talen te kiezen uit Latijn, de Romaanse talen of de Germaanse talen Bachelor in de taal-en letterkunde : combinatie van twee talen te kiezen uit de Romaanse talen of de Germaanse talen of een combinatie van één taal uit de Romaanse talen of de Germaanse talen met film-, theater- en literatuurwetenschap Bachelor in de taal- en letterkunde : combinatie van twee talen te kiezen uit de Romaanse talen of de Germaanse talen Master in de taal- en letterkunde : ten minste één taal te kiezen uit Latijn, de Romaanse talen of de Germaanse talen Master in de taal- en letterkunde : ten minste één taal te kiezen uit Latijn, Grieks, de Romaanse talen of de Germaanse talen Master in de taal- en letterkunde : ten minste één taal te kiezen uit de Romaanse talen of de Germaanse talen Master in de taalkunde Master in de westerse literatuur Master of Linguistics and Literature : English Master of Linguistics and Literary Studies Master en langue et littérature françaises Master of Western Literature Master in de meertalige professionele communicatie Master in de vergelijkende moderne letterkunde Master in de historische taal- en letterkunde Master in de literatuur van de moderniteit Master in de theater- en de filmwetenschap Master en Estudios Ibéricos e Iberoamericanos Master in de literatuurwetenschappen Master of Advanced Studies in Linguistics Master in de meertalige bedrijfscommunicatie specificatie

3 25910 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD graad - kwalificatie Geschiedenis Bachelor in de geschiedenis Master in de geschiedenis Master in de geschiedenis van de oudheid Master in de archivistiek : erfgoed- en hedendaags documentbeheer Master of Medieval and Renaissance Studies Master of Europe and the World studies : Expansion, Exchange, Globalization Rechten, notariaat en criminologische wetenschappen Bachelor in de rechten Bachelor in de criminologische wetenschappen Master in de rechten Master in de criminologische wetenschappen Master of Criminology Master of Law Master in het vennootschapsrecht Master in het ondernemingsrecht Master in de intellectuele rechten Master in het notariaat Master in de fiscaliteit Master in het fiscaal recht Master in het internationaal en Europees recht Master in het sociaal recht Master (LLM) Master of European Social Security Master of European Criminology and Criminal Justice Systems Master of European Union Law Master of International Business Law Master of International and European Law European Master in Law and Economics Master in Energy and Environmental Law Master in European and International Taxation Bachelor in International and European Law Economische en Toegepaste economische wetenschappen Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen : handelsingenieur Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen : bedrijfskunde Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen : economisch beleid Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen : handelsingenieur in de beleidsinformatica Bachelor in de economische wetenschappen Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen Master in de economische wetenschappen Master in de toegepaste economische wetenschappen Master in de toegepaste economische wetenschappen : handelsingenieur in de beleidsinformatica Master in de toegepaste economische wetenschappen : handelsingenieur Master in de toegepaste economische wetenschappen : bedrijfskunde Master in de toegepaste economische wetenschappen : economisch beleid Master of Applied Economic Sciences : Business Administration Master in de beleidseconomie Master in de accountancy en het revisoraat Master in het informatiemanagement specificatie

4 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD graad - kwalificatie Master in de verzekeringen Master in het cultuurmanagement Master in de organisatie en het management Master in de bedrijfseconomie Master in de algemene economie Master in de bedrijfskunde Master of Economics Master of Management Science Master of Applied Economic Sciences : Economic Policy Master in de maritieme wetenschappen Master in het management Master in de personeelswetenschappen Master in de computer auditing Master in de e-business Master in het real estate management Master in de personal financial planning Executive Master of Business Administration Master of Financial Economics Master of Business Economics Master of Business Engineering : Business and Technology Master of Advanced Business Studies Master of Advanced Studies in Economics Master of Information Management Master of Finance Master of Business Administration Master of Transport and Maritime Management Master of Management Master of Global Management Master of Human Resource Management Master of Transport and Maritime Economics Master of Computer Auditing Master of e-business Master of Real Estate Management Master of Personal Financial Planning Master of Banking and Finance Master of Marketing Analysis Master of Economics of Globalisation and European Integration Bachelor in Business Studies Master of Enterprise IT Architecture Master of IT Governance and Assurance Master in het Human Resource Management Rechten, notariaat en criminologische wetenschappen + Economische en Toegepaste economische wetenschappen Master in de veiligheidswetenschappen Politieke en sociale wetenschappen Bachelor in de communicatiewetenschappen Bachelor in de politieke wetenschappen en de sociologie Bachelor in de politieke wetenschappen Bachelor in de sociologie Master in de politieke wetenschappen Master in de vergelijkende en internationale politiek specificatie

5 25912 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD graad - kwalificatie Master in de communicatiewetenschappen Master in de sociologie Master in het overheidsmanagement en -beleid Master in de politieke communicatie Master in de EU-studies Master in de filmstudies en de visuele cultuur Master in het sociaal werk Master in het sociaal werk en sociaal beleid Master in de internationale betrekkingen en de diplomatie Master of Conflict and Development Master of European Politics and Policies Master of Social Policy Analysis Master of Communication Studies Master en Médiation interculturelle : identités, mobilités, conflits Master of European Union Policy Godgeleerdheid, godsdienstwetenschappen en kerkelijk recht Bachelor in de godgeleerdheid en de godsdienstwetenschappen Bachelor of Theology and Religious Studies Master in de godgeleerdheid en de godsdienstwetenschappen Master in de wereldgodsdiensten, de interreligieuze dialoog en de religiestudie Master in samenleving, recht en religie Master of Theology and Religious Studies Master of Society, Law and Religion Master in het kerkelijk recht (Iuris Canonici Licentiatus) Master of Canon Law (Iuris Canonici Licentiatus) Master in de gespecialiseerde studies in de godgeleerdheid en de godsdienstwetenschappen Master of Advanced Studies in Theology and Religion Archeologie en kunstwetenschappen Bachelor in de archeologie Bachelor in de kunstwetenschappen Bachelor in de kunstwetenschappen en de archeologie Bachelor in de musicologie Master in de archeologie Master in de kunstwetenschappen Master in de kunstwetenschappen en de archeologie Master in de musicologie Master of Archaeology Psychologie en pedagogische wetenschappen Bachelor in de psychologie Bachelor in de pedagogische wetenschappen Bachelor in de onderwijskunde Bachelor in de agogische wetenschappen Master in de psychologie Master in de pedagogische wetenschappen Master in de sociale en culturele antropologie Master in de educatieve studies Master in de opleidings- en onderwijswetenschappen Master in de agogische wetenschappen Master in de onderwijskunde Master in het sociaal werk Master of Educational Studies specificatie

6 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD graad - kwalificatie Master of Social and Cultural Anthropology Master of Cultures and Development Studies Master of Educational Sciences Master of Psychology : Theory and Research Sociale gezondheidswetenschappen Bachelor in de logopedische en audiologische wetenschappen Master in de logopedische en audiologische wetenschappen Master in het management en het beleid van de gezondheidszorg Master in de gezondheidsvoorlichting en -bevordering Master in het management, zorg en beleid in de gerontologie Master of Gerontological Sciences Master in de seksuologie Bachelor in het milieu- en preventiemanagement Master in het milieu- en preventiemanagement Bewegings- en revalidatiewetenschappen Bachelor in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen Bachelor in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie Master in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen Master in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie Master of Rehabilitation Sciences and Physiotherapy Erasmus Mundus Master in Adapted Physical Activity Master in de ergotherapeutische wetenschap Wetenschappen Bachelor in de geologie Bachelor in de geografie Bachelor in de geografie en de geomatica Bachelor in de fysica Bachelor in de fysica en de sterrenkunde Bachelor in de chemie Bachelor in de biochemie en de biotechnologie Bachelor in de biologie Bachelor in de wiskunde Bachelor in de informatica Bachelor in de computerwetenschappen Master in de geologie Master in de geografie Master of Geography Master of Geology Master in de geomatica en de landmeetkunde Master in de fysica Master of Physics Master in de sterrenkunde Master of Astronomy and Astrophysics Master in de fysica en de sterrenkunde Master in de chemie Master of Chemistry Master in de biochemie en de biotechnologie Master in de biologie Master of Biology Master in de wiskunde Master of Mathematics specificatie

7 25914 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD graad - kwalificatie Master in de informatica Master in de toegepaste informatica Master in de wiskundige informatica Master in de statistiek Master of Statistics Master of Operations Research Master in de biomoleculaire wetenschappen Master of Biophysics, Biochemistry and Biotechnology Master of Nematology Master of Biomolecular Sciences Master of Statistical Data Analysis Master in de actuariële wetenschappen Master of Marine and Lacustrine Science and Management Master in de mariene en lacustriene wetenschappen Master of Computer Science International Master in Marine Biodiversity and Conservation European Master in Nematology Erasmus Mundus Master of Theoretical Chemistry and Computational Modelling Erasmus Mundus Master in Sustainable Territorial Development Master of Plant Biotechnology Toegepaste wetenschappen Bachelor in de ingenieurswetenschappen Bachelor in de ingenieurswetenschappen : bouwkunde Bachelor in de ingenieurswetenschappen : werktuigkunde Bachelor in de ingenieurswetenschappen : elektrotechniek Bachelor in de ingenieurswetenschappen : computerwetenschappen Bachelor in de ingenieurswetenschappen : architectuur Bachelor in de ingenieurswetenschappen : chemische technologie en materiaalkunde Bachelor in de ingenieurswetenschappen : toegepaste natuurkunde Bachelor in de ingenieurswetenschappen : werktuigkunde - elektrotechniek Master in de ingenieurswetenschappen : bouwkunde Master in de ingenieurswetenschappen : werktuigkunde Master in de ingenieurswetenschappen : elektrotechniek Master in de ingenieurswetenschappen : computerwetenschappen Master in de ingenieurswetenschappen : chemische technologie Master in de ingenieurswetenschappen : materiaalkunde Master in de ingenieurswetenschappen : architectuur Master in de ingenieurswetenschappen : werktuigkunde-elektrotechniek Master in de ingenieurswetenschappen : energie Master in de ingenieurswetenschappen : biomedische technologie Master in de ingenieurswetenschappen : wiskundige ingenieurstechnieken Master in de ingenieurswetenschappen : verkeer, logistiek en intelligente transportsystemen Master of Materials Engineering Master of Electrical Engineering Master of Biomedical Engineering Master of Chemical Engineering Master of Engineering : Energy Master of Mechanical Engineering Master in de stedenbouw en de ruimtelijke planning Master in de ingenieurswetenschappen : toegepaste natuurkunde Master in de ingenieurswetenschappen : biomedische ingenieurstechnieken specificatie

8 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD graad - kwalificatie Master in de ingenieurswetenschappen : bedrijfskundige systeemtechnieken en operationeel onderzoek Master in de ingenieurswetenschappen : fotonica Master in de ingenieurswetenschappen : chemie en materialen Master in de ingenieurswetenschappen : elektronica en informatietechnologie Master in de ingenieurswetenschappen : toegepaste computerwetenschappen Master of Applied Sciences and Engineering : Computer Science Master of Applied Sciences and Engineering : Applied Computer Science Master of Chemical and Materials Engineering Master of Electronics and Information Technology Engineering Master of Photonics Engineering Master of Computer Science Engineering Master of Sustainable Materials Engineering Master of Textile Engineering Master of Urbanism and Strategic Planning Master of Conservation of Monuments and Sites Master in de veiligheidstechniek Master of Biomedical Engineering Master of Nuclear Engineering Master of Artificial Intelligence Master of Human Settlements Master of Technology for Decision Makers Master of Safety Engineering European Master in Nuclear Fusion and Engineering Physics European Master in Photonics Master in Chemical Engineering (Engineering Rheology) International Master in Biomedical Engineering International Master in Fire Safety Engineering EIT KIC Master in Energy Erasmus Mundus Joint Master in Economics and Management of Network Industries Master of Architectural Engineering Master of Civil Engineering Master of Electromechanical Engineering Master of Industrial Engineering and Operations Research Master of Engineering Physics Master of Engineering : Computer Science Master of Mathematical Engineering Toegepaste biologische wetenschappen Bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen Master in de bio-ingenieurswetenschappen : biosysteemtechniek Master in de bio-ingenieurswetenschappen : landbouwkunde Master in de bio-ingenieurswetenschappen : cel- en gentechnologie Master in de bio-ingenieurswetenschappen : cel- en genbiotechnologie Master in de bio-ingenieurswetenschappen : katalytische technologie Master in de bio-ingenieurswetenschappen : levensmiddelentechnologie Master in de bio-ingenieurswetenschappen : land- en bosbeheer Master in de bio-ingenieurswetenschappen : milieutechnologie Master in de bio-ingenieurswetenschappen : land- en waterbeheer Master in de bio-ingenieurswetenschappen : bos- en natuurbeheer Master in de bio-ingenieurswetenschappen : chemie en bioprocestechnologie Master in de bio-ingenieurswetenschappen : levensmiddelenwetenschappen en voeding specificatie

9 25916 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD graad - kwalificatie Master of Food Technology Master of Tropical Natural Resources Management Master of Molecular Biology Master of Aquaculture Master of Environmental Sanitation Master of Nutrition and Rural Development Master in de milieusanering en het milieubeheer International Master in Rural Development International Master in Environmental Technology and Engineering Master in de bio-ingenieurswetenschappen : landbeheer Master of Agro- and Ecosystems Engineering Master of Bioscience Engineering : Human Health Engineering Toegepaste wetenschappen / Toegepaste biologische wetenschappen Master of Water Resources Engineering Geneeskunde Bachelor in de geneeskunde Master in de geneeskunde Master in de verpleegkunde en de vroedkunde Master in de huisartsgeneeskunde Master in de arbeidsgeneeskunde Master in de jeugdgezondheidszorg Master in de verzekeringsgeneeskunde en de medische expertise Master in de manuele therapie Master in de ziekenhuishygiëne Master in de sportgeneeskunde Master of Disaster Medicine Master in de specialistische geneeskunde Master in de epidemiologie Tandheelkunde Bachelor in de tandheelkunde Master in de tandheelkunde Master of Forensic Odontology Master of Advanced Dentistry Master in de specialistische mondzorg Farmaceutische wetenschappen Bachelor in de farmaceutische wetenschappen Master in de farmaceutische zorg Master in de geneesmiddelenontwikkeling Master in de klinische biologie Master in de industriële farmacie Master in de ziekenhuisfarmacie Biomedische wetenschappen Bachelor in de biomedische wetenschappen Master in de biomedische wetenschappen Master of Biomedical Sciences Master of Comparative Vertebrate Morphology Diergeneeskunde Bachelor in de diergeneeskunde Master in de diergeneeskunde Master in Tropical Animal Health specificatie of Veterinary Medicine

10 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD graad - kwalificatie specificatie Master en Santé Animale Tropicale Verkeerskunde Bachelor in de mobiliteitswetenschappen Master in de mobiliteitswetenschappen Master of Transportation Sciences Taal- en letterkunde + Geschiedenis Bachelor in de taal- en regiostudies : Oude Nabije Oosten Bachelor in de taal- en regiostudies : arabistiek en islamkunde Bachelor in de taal- en regiostudies : sinologie Bachelor in de taal- en regiostudies : japanologie Bachelor in de taal- en regiostudies : slavistiek en Oost-Europakunde Bachelor in de Oosterse talen en culturen Bachelor in de Oost-Europese talen en culturen Bachelor in de Afrikaanse talen en culturen Master in de taal- en regiostudies : Oude Nabije Oosten Master in de taal- en regiostudies : arabistiek en islamkunde Master in de taal- en regiostudies : sinologie Master in de taal- en regiostudies : japanologie Master in de taal- en regiostudies : slavistiek en Oost-Europakunde Master in de Oosterse talen en culturen Master in de Oost-Europese talen en culturen Master in de Afrikaanse talen en culturen Taal- en letterkunde + Geschiedenis + Politieke en sociale wetenschappen Master in de Europese studies : transnationale en mondiale perspectieven Master of European Studies : Transnational and Global Perspectives Taal- en letterkunde + Archeologie en kunstwetenschappen Master in de culturele studies Master of Cultural Studies Taal- en letterkunde + Politieke en sociale wetenschappen Master in de bedrijfscommunicatie Master of American Studies Rechten, notariaat en criminologische wetenschappen + Economische en toegepaste economische wetenschappen Master in de economie, het recht en de bedrijfskunde Master in de maritieme wetenschappen Master in het zee- en vervoerrecht Rechten, notariaat en criminologische wetenschappen + Economische en toegepaste economische wetenschappen + Politieke en sociale wetenschappen Master of Governance and Development Master of Globalisation and Development Master of Development Evaluation and Management Master of Public Administration Master in het publiek management Rechten, notariaat en criminologische wetenschappen + Economische en toegepaste economische wetenschappen + Toegepaste wetenschappen Master in de maritieme wetenschappen Rechten, notariaat en criminologische wetenschappen + Economische en toegepaste economische wetenschappen + Toegepaste wetenschappen + Wetenschappen + Toegepaste biologische wetenschappen + Geneeskunde Master of Space Studies Economische en toegepaste economische wetenschappen + Wetenschappen Master in het toerisme

11 25918 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD graad - kwalificatie specificatie Master of Financial and Actuarial Engineering Economische en toegepaste economische wetenschappen + Politieke en sociale wetenschappen Bachelor in de sociaal-economische wetenschappen Master in de sociaal-economische wetenschappen Master of European Integration and Development Bachelor in Communication Studies Bachelor in International Affairs Wetenschappen + Toegepaste wetenschappen + Toegepaste biologische wetenschappen Master in de nanowetenschappen en de nanotechnologie Master of Nanoscience and Nanotechnology Master in de bio-ingenieurswetenschappen : milieutechnologie Master in de aardobservatie Master of Earth Observation Erasmus Mundus Master of Nanoscience and Nanotechnology Master of Technology for Integrated Water Management Wetenschappen + Toegepaste biologische wetenschappen Master of Physical Land Resources Bachelor of Environmental Technology Bachelor of Food Technology Bachelor of Molecular Biotechnology Wetenschappen + Politieke en sociale wetenschappen Master in de milieuwetenschap Taal- en letterkunde, Geschiedenis, Archeologie en kunstwetenschappen, Rechten, notariaat en criminologische wetenschappen, Psychologie en pedagogische wetenschappen, Economische en toegepaste economische wetenschappen, Politieke en sociale wetenschappen en Wetenschappen Master of Urban Studies Bewegings- en revalidatiewetenschappen + Geneeskunde Master in de sportgeneeskunde Wetenschappen + Toegepaste wetenschappen + Geneeskunde Master in de medische stralingsfysica Master of Public Health Master en Santé Publique Wijsbegeerte en moraalwetenschappen + Godgeleerdheid, godsdienstwetenschappen en kerkelijk recht + Geneeskunde Master of Bioethics Erasmus Mundus Master of Bioethics Wetenschappen + Toegepaste wetenschappen + Toegepaste biologische wetenschappen + Geneeskunde Master in de bio-informatica Master of Bioinformatics Wetenschappen + Psychologie en pedagogische wetenschappen + Politieke en sociale wetenschappen Master of European Urban Cultures Wijsbegeerte en moraalwetenschappen + Taal- en letterkunde + Geschiedenis + Economische en toegepaste economische wetenschappen + Politieke en sociale wetenschappen Master in gender en diversiteit Architectuur Bachelor in de architectuur Master in de architectuur Master of Architecture Bachelor in de interieurarchitectuur Master in de interieurarchitectuur Architectuur en Industriële wetenschappen en technologie Master in de monumenten- en landschapszorg

12 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD graad - kwalificatie Master in de stedenbouw en de ruimtelijke planning Audiovisuele en beeldende kunst Bachelor in de audiovisuele kunsten Master in de audiovisuele kunsten Master of Audiovisual Arts Bachelor in de beeldende kunsten Master in de beeldende kunsten Master of Fine Arts Bachelor in het productdesign Master in het productdesign Master in het beeldend onderzoek Master of Transmedia Master of Documentary Film Directing Biotechniek Bachelor in de biowetenschappen Master in de biowetenschappen : land- en tuinbouwkunde Master in de biowetenschappen : voedingsindustrie Conservatie-restauratie Bachelor in de conservatie en de restauratie Master in de conservatie en de restauratie Handelswetenschappen en bedrijfskunde Bachelor handelsingenieur Master handelsingenieur Bachelor in de bestuurskunde en het publiek management Master in de bestuurskunde en het publiek management Bachelor in de handelswetenschappen Bachelor of Business Administration Master in de handelswetenschappen Master in de internationale bedrijfseconomie en het bedrijfsbeleid Master of International Business Economics and Management Master of Business Administration Industriële wetenschappen en technologie Bachelor in de industriële wetenschappen Bachelor of Industrial Sciences Bachelor in de industriële wetenschappen : informatica Master in de industriële wetenschappen : informatica Bachelor in de industriële wetenschappen : textieltechnologie Master in de industriële wetenschappen : textieltechnologie Bachelor in de industriële wetenschappen : bouwkunde Master in de industriële wetenschappen : bouwkunde Master in de industriële wetenschappen : landmeten Bachelor in de industriële wetenschappen : chemie Bachelor of Industrial Sciences : Chemical Engineering Master in de industriële wetenschappen : chemie Master in de industriële wetenschappen : biochemie Master of Industrial Sciences : Chemical Engineering Master of Industrial Sciences : Biochemical Engineering Bachelor in de industriële wetenschappen : elektromechanica Bachelor of Industrial Sciences : Electromechanical Engineering Master in de industriële wetenschappen : elektromechanica Master in de industriële wetenschappen : elektrotechniek specificatie

13 25920 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD graad - kwalificatie Master of Industrial Sciences : Electromechanical Engineering Bachelor in de industriële wetenschappen : elektronica-ict Bachelor of Industrial Sciences : Electronic Engineering Master in de industriële wetenschappen : elektronica-ict Master of Industrial Sciences : Electronic Engineering Bachelor in de industriële wetenschappen : industrieel ontwerpen Master in de industriële wetenschappen : industrieel ontwerpen Master in de industriële wetenschappen : kunststofverwerking Bachelor in de industriële wetenschappen : milieukunde Master in de industriële wetenschappen : milieukunde Bachelor in de industriële wetenschappen : nucleaire technologie Master in de industriële wetenschappen : nucleaire technologie Bachelor in de industriële wetenschappen : verpakkingstechnologie Master in de industriële wetenschappen : verpakkingstechnologie Master in de stedenbouw en de ruimtelijke planning Master in de industriële wetenschappen : industriële kunststofverwerking Master in de welding engineering Master in de industriële wetenschappen : energie Master in Food Science, Technology and Nutrition Muziek en podiumkunsten Bachelor in het drama Master in het drama Bachelor in de muziek Master in de muziek Master of Music Master in de voortgezette studies muziek Master in de hedendaagse muziek Nautische wetenschappen Bachelor in de nautische wetenschappen Master in de nautische wetenschappen Productontwikkeling Bachelor in de productontwikkeling Master in de productontwikkeling Toegepaste taalkunde Bachelor in de toegepaste taalkunde Master in de meertalige communicatie Master in het tolken Master in het vertalen Master in de journalistiek specificatie Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2015 tot vaststelling van de lijst van de bachelor- en mastergraden in het academisch onderwijs waaraan de specificatie,, of Laws,, of Veterinary Science, of Veterinary Medicine of of Philosophy mag worden toegevoegd. Brussel, 3 april De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Onderwijs, H. CREVITS

14 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD TRADUCTION AUTORITE FLAMANDE [C 2015/35561] 3 AVRIL Arrêté du Gouvernement flamand établissant la liste des grades de bachelor et de master dans l enseignement académique auxquels peut être ajoutée la,,,, «of Veterinary Science», «of Veterinary Medicine» ou «of Philosophy» Le Gouvernement flamand, Vu le Code de l Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, sanctionné par le décret du 20 décembre 2013, notamment l article II.77 ; Vu l arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2014 établissant la liste des grades de bachelor et de master dans l enseignement académique auxquels peut être ajoutée la,,, «of Medicine», «of Veterinary Science», «of Veterinary Medicine» ou «of Philosophy» ; Vu l avis du «Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad» (Conseil flamand des universités et instituts supérieurs), rendu le 11 février 2015 ; Vu l avis de la «Vlaamse Vereniging van Studenten» (Association flamande des Etudiants), rendu le 12 mars 2015 ; Vu l avis de l Inspection des Finances, donné le 27 mars 2015 ; Sur la proposition de la Ministre flamande de l Enseignement ; Après délibération, Arrête : Article 1 er. Les grades de bachelor et de master dans l enseignement académique auxquels peut être ajoutée la,,,, «of Veterinary Science», «of Veterinary Medicine» ou «of Philosophy» sont repris dans la liste jointe en annexe au présent arrêté. Art. 2. L arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2014 établissant la liste des formations de bachelor et de master dispensées par institution d enseignement supérieur en Flandre, modifié par l arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 2014, est abrogé. Art. 3. Le présent arrêté produit ses effets à partir de l année académique Art. 4. La Ministre flamande qui a l enseignement dans ses attributions est chargée del exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 3 avril Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l Enseignement, H. CREVITS Annexe : Liste des grades de bachelor et de master dans l enseignement académique auxquels peut être ajoutée la,,,, «of Veterinary Science», «of Veterinary Medicine» ou «of Philosophy», telle que visée à l article 1er. Wijsbegeerte en moraalwetenschappen (Philosophie et sciences morales) Bachelor in de wijsbegeerte Bachelor in de moraalwetenschappen Bachelor in de wijsbegeerte en de moraalwetenschappen Bachelor of Philosophy Master in de wijsbegeerte Master in de moraalwetenschappen Bachelor in de wijsbegeerte en de moraalwetenschappen Master of Philosophy Master of Philosophy (MPhil) Taal- en letterkunde (Langue et littérature) Bachelor in de taal- en letterkunde : combinatie van twee talen te kiezen uit de Germaanse talen Bachelor in de taal- en letterkunde : combinatie van twee talen te kiezen uit Latijn, Grieks, de Romaanse talen of de Germaanse talen

15 25922 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Bachelor in de taal- en letterkunde : combinatie van twee talen te kiezen uit Latijn, de Romaanse talen of de Germaanse talen Bachelor in de taal-en letterkunde : combinatie van twee talen te kiezen uit de Romaanse talen of de Germaanse talen of een combinatie van één taal uit de Romaanse talen of de Germaanse talen met film-, theater- en literatuurwetenschap Bachelor in de taal- en letterkunde : combinatie van twee talen te kiezen uit de Romaanse talen of de Germaanse talen Master in de taal- en letterkunde : ten minste één taal te kiezen uit Latijn, de Romaanse talen of de Germaanse talen Master in de taal- en letterkunde : ten minste één taal te kiezen uit Latijn, Grieks, de Romaanse talen of de Germaanse talen Master in de taal- en letterkunde : ten minste één taal te kiezen uit de Romaanse talen of de Germaanse talen Master in de taalkunde Master in de westerse literatuur Master of Linguistics and Literature : English Master of Linguistics and Literary Studies Master en langue et littérature françaises Master of Western Literature Master in de meertalige professionele communicatie Master in de vergelijkende moderne letterkunde Master in de historische taal- en letterkunde Master in de literatuur van de moderniteit Master in de theater- en de filmwetenschap Master en Estudios Ibéricos e Iberoamericanos Master in de literatuurwetenschappen Master of Advanced Studies in Linguistics Master in de meertalige bedrijfscommunicatie Geschiedenis (Histoire) Bachelor in de geschiedenis Master in de geschiedenis Master in de geschiedenis van de oudheid Master in de archivistiek : erfgoed- en hedendaags documentbeheer Master of Medieval and Renaissance Studies Master of Europe and the World studies : Expansion, Exchange, Globalization Rechten, notariaat en criminologische wetenschappen (Droit, notariat et criminologie) Bachelor in de rechten Bachelor in de criminologische wetenschappen Master in de rechten Master in de criminologische wetenschappen

16 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Master of Criminology Master of Law Master in het vennootschapsrecht Master in het ondernemingsrecht Master in de intellectuele rechten Master in het notariaat Master in de fiscaliteit Master in het fiscaal recht Master in het internationaal en Europees recht Master in het sociaal recht Master (LLM) Master of European Social Security Master of European Criminology and Criminal Justice Systems Master of European Union Law Master of International Business Law Master of International and European Law European Master in Law and Economics Master in Energy and Environmental Law Master in European and International Taxation Bachelor in International and European Law Economische en Toegepaste economische wetenschappen (Sciences économiques et Sciences économiques appliquées) Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen : handelsingenieur Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen : bedrijfskunde Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen : economisch beleid Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen : handelsingenieur in de beleidsinformatica Bachelor in de economische wetenschappen Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen Master in de economische wetenschappen Master in de toegepaste economische wetenschappen Master in de toegepaste economische wetenschappen : handelsingenieur in de beleidsinformatica Master in de toegepaste economische wetenschappen : handelsingenieur Master in de toegepaste economische wetenschappen : bedrijfskunde Master in de toegepaste economische wetenschappen : economisch beleid Master of Applied Economic Sciences : Business Administration Master in de beleidseconomie

17 25924 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Master in de accountancy en het revisoraat Master in het informatiemanagement Master in de verzekeringen Master in het cultuurmanagement Master in de organisatie en het management Master in de bedrijfseconomie Master in de algemene economie Master in de bedrijfskunde Master of Economics Master of Management Science Master of Applied Economic Sciences : Economic Policy Master in de maritieme wetenschappen Master in het management Master in de personeelswetenschappen Master in de computer auditing Master in de e-business Master in het real estate management Master in de personal financial planning Executive Master of Business Administration Master of Financial Economics Master of Business Economics Master of Business Engineering : Business and Technology Master of Advanced Business Studies Master of Advanced Studies in Economics Master of Information Management Master of Finance Master of Business Administration Master of Transport and Maritime Management Master of Management Master of Global Management Master of Human Resource Management Master of Transport and Maritime Economics Master of Computer Auditing Master of e-business Master of Real Estate Management Master of Personal Financial Planning Master of Banking and Finance

18 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Master of Marketing Analysis Master of Economics of Globalisation and European Integration Bachelor in Business Studies Master of Enterprise IT Architecture Master of IT Governance and Assurance Master in het Human Resource Management Rechten, notariaat en criminologische wetenschappen + Economische en toegepaste economische wetenschappen (Droit, notariat et criminologie + Sciences économiques et sciences économiques appliquées) Master in de veiligheidswetenschappen Politieke en sociale wetenschappen (Sciences politiques et sociales) Bachelor in de communicatiewetenschappen Bachelor in de politieke wetenschappen en de sociologie Bachelor in de politieke wetenschappen Bachelor in de sociologie Master in de politieke wetenschappen Master in de vergelijkende en internationale politiek Master in de communicatiewetenschappen Master in de sociologie Master in het overheidsmanagement en -beleid Master in de politieke communicatie Master in de EU-studies Master in de filmstudies en de visuele cultuur Master in het sociaal werk Master in het sociaal werk en sociaal beleid Master in de internationale betrekkingen en de diplomatie Master of Conflict and Development Master of European Politics and Policies Master of Social Policy Analysis Master of Communication Studies Master en Médiation interculturelle : identités, mobilités, conflits Master of European Union Policy Godgeleerdheid, godsdienstwetenschappen en kerkelijk recht (Théologie, sciences religieuses et droit canon) Bachelor in de godgeleerdheid en de godsdienstwetenschappen Bachelor of Theology and Religious Studies Master in de godgeleerdheid en de godsdienstwetenschappen Master in de wereldgodsdiensten, de interreligieuze dialoog en de religiestudie Master in samenleving, recht en religie

19 25926 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Master of Theology and Religious Studies Master of Society, Law and Religion Master in het kerkelijk recht (Iuris Canonici Licentiatus) Master of Canon Law (Iuris Canonici Licentiatus) Master in de gespecialiseerde studies in de godgeleerdheid en de godsdienstwetenschappen Master of Advanced Studies in Theology and Religion Archeologie en kunstwetenschappen (Archéologie et sciences de l art) Bachelor in de archeologie Bachelor in de kunstwetenschappen Bachelor in de kunstwetenschappen en de archeologie Bachelor in de musicologie Master in de archeologie Master in de kunstwetenschappen Master in de kunstwetenschappen en de archeologie Master in de musicologie Master of Archaeology Psychologie en pedagogische wetenschappen (Psychologie et sciences de l éducation) Bachelor in de psychologie Bachelor in de pedagogische wetenschappen Bachelor in de onderwijskunde Bachelor in de agogische wetenschappen Master in de psychologie Master in de pedagogische wetenschappen Master in de sociale en culturele antropologie Master in de educatieve studies Master in de opleidings- en onderwijswetenschappen Master in de agogische wetenschappen Master in de onderwijskunde Master in het sociaal werk Master of Educational Studies Master of Social and Cultural Anthropology Master of Cultures and Development Studies Master of Educational Sciences Master of Psychology : Theory and Research Sociale gezondheidswetenschappen (Hygiène sociale) Bachelor in de logopedische en audiologische wetenschappen Master in de logopedische en audiologische wetenschappen

20 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Master in het management en het beleid van de gezondheidszorg Master in de gezondheidsvoorlichting en -bevordering Master in het management, zorg en beleid in de gerontologie Master of Gerontological Sciences Master in de seksuologie Bachelor in het milieu- en preventiemanagement Master in het milieu- en preventiemanagement Bewegings- en revalidatiewetenschappen (Sciences du mouvement et de réadaptation motrice) Bachelor in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen Bachelor in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie Master in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen Master in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie Master of Rehabilitation Sciences and Physiotherapy Erasmus Mundus Master in Adapted Physical Activity Master in de ergotherapeutische wetenschap Wetenschappen (Sciences) Bachelor in de geologie Bachelor in de geografie Bachelor in de geografie en de geomatica Bachelor in de fysica Bachelor in de fysica en de sterrenkunde Bachelor in de chemie Bachelor in de biochemie en de biotechnologie Bachelor in de biologie Bachelor in de wiskunde Bachelor in de informatica Bachelor in de computerwetenschappen Master in de geologie Master in de geografie Master of Geography Master of Geology Master in de geomatica en de landmeetkunde Master in de fysica Master of Physics Master in de sterrenkunde Master of Astronomy and Astrophysics

BELGISCH STAATSBLAD 20.05.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 20.05.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 20.05.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE 40107 Sur la proposition de la Ministre flamande de l Innovation, des Investissements publics, des Médias et de la Lutte contre la Pauvreté ; Après délibération,

More information

39368 BELGISCH STAATSBLAD 19.07.2012 MONITEUR BELGE

39368 BELGISCH STAATSBLAD 19.07.2012 MONITEUR BELGE 39368 BELGISCH STAATSBLAD 19.07.2012 MONITEUR BELGE Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2012. Art. 3. De Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen is belast met

More information

MONITEUR BELGE 16.08.2011 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 16.08.2011 BELGISCH STAATSBLAD 47299 2. «Kind en Gezin» octroie un montant de subvention fixe à chaque boutique éducation à titre d intervention dans : 1 o les frais de personnel : 39.484 euros pour les boutiques éducation dans les

More information

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 40107 Sur la proposition de la Ministre flamande de l Innovation, des Investissements publics, des Médias et de la Lutte contre la Pauvreté ; Après délibération, Arrête : Article 1 er. Les crédits, inscrits

More information

WO-Master - studentenaantal Economie en Recht

WO-Master - studentenaantal Economie en Recht Economie en Recht Bedrijfskunde Bedrijfskunde Radboud Universiteit Nijmegen 367 Bedrijfskunde Business Administration Erasmus Universiteit Rotterdam 1.406 Bedrijfskunde Business Administration Rijksuniversiteit

More information

Leids universitair register opleidingen 2008-2009

Leids universitair register opleidingen 2008-2009 Type O-naam van de opleiding graad vertaling /Nederlands instructietaal Faculteit der Archeologie B Archeologie Bachelor of Arts (BA) Archaeology 180 56703 vt 31-12-2013 M Archaeology Master of Arts (MA)

More information

Admission Requirements to the Master Study Programmes

Admission Requirements to the Master Study Programmes Admission Requirements to the Master Study Programmes Only Dutch Bachelor degrees are mentioned below. Foreign Bachelor degrees give possible admission. The responsible Admission Board has to decide 1.

More information

Admission Requirements to the Master Study Programmes

Admission Requirements to the Master Study Programmes Admission Requirements to the Master Study Programmes Only Dutch Bachelor degrees are mentioned below. Foreign Bachelor degrees give possible admission. The responsible Admission Board has to decide 1.

More information

Ingeschrevenen per opleiding Wetenschappelijk Onderwijs 2015 2016

Ingeschrevenen per opleiding Wetenschappelijk Onderwijs 2015 2016 Ingeschrevenen per opleiding Wetenschappelijk Onderwijs 2015 2016 Opleiding (actueel) M V Totaal %V B Aarde en Economie 151 60 211 28.4 B Aard 484 271 755 35.9 B Advanced Technology 207 39 246 15.9 B Algemene

More information

Admission Requirements to the Master Study Programmes

Admission Requirements to the Master Study Programmes Admission Requirements to the Master Study Programmes Only Dutch Bachelor degrees are mentioned below. Foreign Bachelor degrees give possible admission. The responsible Admission Board has to decide 1.

More information

Ingeschrevenen per opleiding Wetenschappelijk Onderwijs - WO (Platform Bèta Techniek) 2014-2015

Ingeschrevenen per opleiding Wetenschappelijk Onderwijs - WO (Platform Bèta Techniek) 2014-2015 Ingeschrevenen per opleiding Wetenschappelijk Onderwijs - WO (Platform Bèta Techniek) 2014-2015 Man Vrouw Totaal %V 42642 16851 59493 28,3% b aarde en economie 144 59 203 29,1% b aardwetenschappen 504

More information

Instellingstarieven Masters, Institutional Fees Masters,

Instellingstarieven Masters, Institutional Fees Masters, Actuele Sociale vraagstukken Contemporary Social Problems American Studies Ancient, Medieval and Renaissance Studies (research) Applied Ethics Applied Ethics Arbeid, zorg en participatie Social Policy

More information

Leids universitair register van opleidingen 2006-2007

Leids universitair register van opleidingen 2006-2007 Type -naam van de opleiding graad Vertaling /Nederlands instructietaal Faculteit der Archeologie B Archeologie Bachelor of Arts Archaeology 180 56703 M Archaeology Master of Arts (MA) Archaeology Nederlands

More information

Evaluation of research impact: the Dutch experience

Evaluation of research impact: the Dutch experience Evaluation of research impact: the Dutch experience Robert Tijssen Center for Science and Technology Studies (CWTS) Leiden University The Netherlands Presentation at UQ/UWA/TR Conference National and international

More information

www.studyinflanders.be

www.studyinflanders.be B E L G I U M www.studyinflanders.be 2013 a publication of Flamenco vzw edition 12.29 1 The website of Study in Flanders (www.studyinflanders. be) was launched in July 2007. The site provides information

More information

Doorstroommogelijkheden in 3TU-verband in 2008 en 2009

Doorstroommogelijkheden in 3TU-verband in 2008 en 2009 Doorstroommogelijkheden in 3TU-verband in 2008 en 2009 Toelichting: In het onderstaande overzicht is per technische bacheloropleiding aangegeven welke masteropleidingen een drempelloze toelating, dan wel

More information

CATALOGI / MAART 2006

CATALOGI / MAART 2006 CATALOGI / MAART 2006 1 ENGINEERING / Insight Media Construction engineering / Engineering design / Engineering failures / Engineering profession / Environmental engineering / Geotechnical engineering

More information

Faculty of Arts and Social sciences/ Faculty of Public Affairs/Sprott School of Business

Faculty of Arts and Social sciences/ Faculty of Public Affairs/Sprott School of Business UNIVERSITIES FACULITIES OPEN PARIS I PARIS IV PARIS VI PROGRAMS OFFERED / RESTRICTED COURSES Accords ouverts - Accords ouverts "sous-réserves" - Accords fermés Carleton Social sciences/ Faculty of Public

More information

MONITEUR BELGE 09.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 09.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD 76457 MINISTERE DE LA DEFENSE F. 2009 3957 [C 2009/07258] 2 JUILLET 2009. Arrêté ministériel fixant les matières qui peuvent être enseignées en anglais au sein des Forces armées Le Ministre de la Défense,

More information

PRIORITY LIST OF STUDIES FOR STUDY FINANCING YEAR 2015

PRIORITY LIST OF STUDIES FOR STUDY FINANCING YEAR 2015 PRIORITY LIST OF STUDIES FOR STUDY FINANCING YEAR 2015 # MBO/Associates Study Bachelor/HBO Study Post HBO Study WO (BA Degree) Study WO/Masters Study or Postgraduate Career Approximate Study Length 1 -HVAC

More information

jaar Wetenschapsgebied Programma quality productivity relevance viability 2014 Sociale Geografie en Planologie Urban Geography 5 5 4 5 2014 Sociale

jaar Wetenschapsgebied Programma quality productivity relevance viability 2014 Sociale Geografie en Planologie Urban Geography 5 5 4 5 2014 Sociale jaar Wetenschapsgebied Programma quality productivity relevance viability 2014 Sociale Geografie en Planologie Urban Geography 5 5 4 5 2014 Sociale Geografie en Planologie Spatial Planning 3 3 4 2 2014

More information

Erasmus Subject Code --> ISCED Code (EN)

Erasmus Subject Code --> ISCED Code (EN) Erasmus Subject Code --> ISCED Code (EN) Subj Code SC Text Isced Description 01.0 Agricultural Sciences 62 Agriculture, forestry and fishery ERA-01.0 01.1 Agriculture 620 Agriculture, forestry and fishery

More information

COURSES FOR THE FACULTY ECONOMIC AND SOCIAL PLEASE CHOOSE THE RELEVANT PROGRAM:

COURSES FOR THE FACULTY ECONOMIC AND SOCIAL PLEASE CHOOSE THE RELEVANT PROGRAM: COURSES FOR THE FACULTY ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES AND SOLVAY BUSINESS SCHOOL AS GUEST STUDENT PLEASE CHOOSE THE RELEVANT PROGRAM: BACHELOR OF SCIENCE IN POLITIEKE WETENSCHAPPEN BACHELIER EN SCIENCES

More information

Further demands of qualification for degree programmes with lottery-based admission in higher vocational education 2015-2016

Further demands of qualification for degree programmes with lottery-based admission in higher vocational education 2015-2016 Further demands of qualification for degree programmes with lottery-based admission in higher vocational education 2015-2016 Is one of the following programs the program for which you are registered? You

More information

Equivalente ISCED. Ex Aree disciplinari ERASMUS. Descrizione aree disciplinari ERASMUS. Descrizione ISCED97

Equivalente ISCED. Ex Aree disciplinari ERASMUS. Descrizione aree disciplinari ERASMUS. Descrizione ISCED97 Ex Aree disciplinari Descrizione 97 01.0 Agricultural Sciences 62 Agriculture, forestry and fishery 01.1 Agriculture 620 Agriculture, forestry and fishery (broad programmes) 01.2 Agricultural Economics

More information

Subject Erasmus Description Subject codes Isced Code Subject ISCED Description

Subject Erasmus Description Subject codes Isced Code Subject ISCED Description Subject Erasmus Description Subject codes Isced Code Subject ISCED Description Agricultural Sciences 01.0 62 Agriculture, forestry and fishery Agriculture 01.1 620 Agriculture, forestry and fishery (broad

More information

CROHOnr Opleidingsnaam CROHO Vertaling in Engels Bekostiging Varianten AfstudeerrichtingEC Graad Afkorting

CROHOnr Opleidingsnaam CROHO Vertaling in Engels Bekostiging Varianten AfstudeerrichtingEC Graad Afkorting BACHELORS FE CROHOnr Opleidingsnaam CROHO Vertaling in Engels Bekostiging Varianten AfstudeerrichtingEC Graad Afkorting 34104 B Opleiding tot Leraar Nederlandse Gebarentaal (NGT) / Bacheloropleiding tot

More information

CROHOnr Opleidingsnaam CROHO Vertaling in Engels Bekostiging Varianten Afstudeerrichting Totaal EC Graad Afkorting

CROHOnr Opleidingsnaam CROHO Vertaling in Engels Bekostiging Varianten Afstudeerrichting Totaal EC Graad Afkorting BACHELORS FE, versie 18-2-2-2013 O&S/JM CROHOnr Opleidingsnaam CROHO Vertaling in Engels Bekostiging Varianten Afstudeerrichting Totaal EC Graad Afkorting 34104 B Opleiding tot Leraar Nederlandse Gebarentaal

More information

2009-2010 Changes to the American Community Survey Field of Degree Data The American Community Survey s (ACS) field of degree coding system assigned

2009-2010 Changes to the American Community Survey Field of Degree Data The American Community Survey s (ACS) field of degree coding system assigned 2009-2010 Changes to the American Community Survey Field of Degree Data The American Community Survey s (ACS) field of degree coding system assigned is based on the coding system used in the National Center

More information

PERIODIC PROGRAM REVIEW

PERIODIC PROGRAM REVIEW PERIODIC PROGRAM REVIEW Review Cycle 2013-2019 Program & Curriculum Office June 11, 2015 1 Academic Year: 2013 2014 Philosophy Bachelor of Arts in Philosophy Sociology Bachelor of Arts in Sociology History

More information

School of Engineering (ETSE) Burjassot Campus Avda. de la Universitat s/n. Faculty of Biological Sciences Burjassot Campus C. Dr.

School of Engineering (ETSE) Burjassot Campus Avda. de la Universitat s/n. Faculty of Biological Sciences Burjassot Campus C. Dr. CODE MASTER DEGREE MANAGEMENT CENTRE 2116 Master's Degree in Bioinformatics 2172 Master's Degree in Environmental Engineering 2182 Master s Degree in Services and Web Applications Engineering 2174 Master's

More information

2399: Miscellaneous Education 401,993 1.4% 0.3% 2400: General Engineering 735,038 3.0% 1.2% 2401: Aerospace Engineering 122,317 3.5% 0.

2399: Miscellaneous Education 401,993 1.4% 0.3% 2400: General Engineering 735,038 3.0% 1.2% 2401: Aerospace Engineering 122,317 3.5% 0. Total Degree Field % Who Are One-Percenters Share of All One-Percenters 1100: General Agriculture 164,511 2.3% 0.2% 1101: Agriculture Production and Management 109,130 1.9% 0.1% 1102: Agricultural Economics

More information

Co-op Programs: Undergraduate and Graduate

Co-op Programs: Undergraduate and Graduate Faculty of Applied Health Sciences Co-op Programs: Undergraduate and Graduate Health Studies Kinesiology Recreation and Leisure Studies o Recreation and Leisure Studies o Recreation and Sport Business

More information

Programma LLP/ERASMUS - codici ISCED (ex Aree Disciplinari ERASMUS)

Programma LLP/ERASMUS - codici ISCED (ex Aree Disciplinari ERASMUS) 0 General Programmes 01 Basic/broad, general programmes 010 Basic/broad, general programmes 1010 Basic programmes 1011 Broad, general programmes 1012 Arts and Crafts 1013 Music 1014 History 1015 Religion/Ethics

More information

Anthropology. Faculty of Social Sciences. KU Leuven. Inspiring the outstanding.

Anthropology. Faculty of Social Sciences. KU Leuven. Inspiring the outstanding. Anthropology Master of Social and Cultural Anthropology Master en schakelprogramma in de sociale en culturele antropologie Master of Cultures and Development Studies (CADES) Master en médiation interculturelle:

More information

Student Loan Game Plan Your Choices. Your Success.

Student Loan Game Plan Your Choices. Your Success. Student Loan Game Plan Your Choices. Your Success. All About Your Success Student s Guide to Borrowing Levels by Major When you re reviewing your financial aid award letter and applying for a loan, think

More information

Swiss Universities Matrix

Swiss Universities Matrix Swiss Universities Matrix MKG, ver. 2-18.03.2015 EPFL ETHZ UNIBAS UNIBE UNIFR UNIGE UNIL Lucern UZH USI HSG UniNE Acronyms and their meanings Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne ETH Zurich University

More information

Student Loan Game Plan Your Choices. Your Success.

Student Loan Game Plan Your Choices. Your Success. Student Loan Game Plan Your Choices. Your Success. Student s Guide to Borrowing Levels by Major When you re reviewing your financial aid award letter and applying for a loan, it s easy to focus only on

More information

Université de Nice. Each Faculté will have a different website and courses will be located in different places.

Université de Nice. Each Faculté will have a different website and courses will be located in different places. Université de Nice 1. Go to the home page of the university: http://unice.fr/ 2. If there is an option to set a language, click on the French flag. If you find that some of the pages do not work, make

More information

Food and Agricultural Business General Option (no concentration) Agricultural Equipment Systems CONCENTRATION:

Food and Agricultural Business General Option (no concentration) Agricultural Equipment Systems CONCENTRATION: Undergraduate Majors, s, Concentrations and Degrees Department/Unit Major Concentration Degree Available COLLEGE OF AGRICULTURAL SCIENCES AND NATURAL RESOURCES Agriculture and Natural Resources (Interdepartmental)

More information

Food and Agricultural Business General Option (no concentration) Agricultural Equipment Systems CONCENTRATION:

Food and Agricultural Business General Option (no concentration) Agricultural Equipment Systems CONCENTRATION: Undergraduate Majors, s, Concentrations, and Degrees Department/Unit Major Concentration Degree Available COLLEGE OF AGRICULTURAL SCIENCES AND NATURAL RESOURCES Agriculture and Natural Resources (Interdepartmental)

More information

Scholarship opportunities for Peruvian students and researchers

Scholarship opportunities for Peruvian students and researchers Scholarship opportunities for Peruvian students and researchers http://www.studyinbelgium.be/en/financing-your-studies Postdoctoral Research Wallonia-Brussels International Excellence Grants The Wallonia-Brussels

More information

Architecture & Urban Planning Architectural History. Architecture & Urban Planning, General Area Studies Area & Regional Studies, Canadian

Architecture & Urban Planning Architectural History. Architecture & Urban Planning, General Area Studies Area & Regional Studies, Canadian Specialization(s) Agriculture Agricultural Business Agricultural Development Agricultural Economics Agricultural Engineering Agricultural Resources Agricultural Technology Agriculture, General Agronomy

More information

Annual Fee ( ) Overseas 2015 16. Home and EU 2015 16. Old Regime New Regime A B C H/EU students who commenced before 2012-13 (except Overseas students

Annual Fee ( ) Overseas 2015 16. Home and EU 2015 16. Old Regime New Regime A B C H/EU students who commenced before 2012-13 (except Overseas students Table 1 [1] TABLE OF FEES Home and EU 2015 16 2015 16 Qualification B.A. Degree: [2] Old Regime New Regime A B C H/EU commenced before 2012-13 (except students those to whom the H/EU students commenced

More information

Environmental Technology for Sustainable Development: IMETE and ETECOS 3

Environmental Technology for Sustainable Development: IMETE and ETECOS 3 Environmental Technology for Sustainable Development: IMETE and ETECOS 3 Prof. Piet Lens Pollution Prevention and Resource Recovery Chair Group UNESCO-IHE Good practices and lessons learned 1. Study area

More information

Master's degree programme (120 ECTS) Faculty Annual tuition fees (60 ECTS) Aesthetics and Culture Arts EURO 9,100 Agrobiology (Animal Health and

Master's degree programme (120 ECTS) Faculty Annual tuition fees (60 ECTS) Aesthetics and Culture Arts EURO 9,100 Agrobiology (Animal Health and Master's degree programme (120 ECTS) Faculty Annual tuition fees (60 ECTS) Aesthetics and Culture Arts EURO 9,100 Agrobiology (Animal Health and Welfare) Science and Technology Euro 15,300 Agrobiology

More information

OVERZICHT MASTEROPLEIDINGEN VAN HU

OVERZICHT MASTEROPLEIDINGEN VAN HU OVERZICHT MASTEROPLEIDINGEN VAN HU Masters FE CROHOnr Opleidingsnaam CROHO Vertaling in Engels Bekostiging Varianten Specialisatie EC Graad Afkorting 44101 M Special Educational Needs: Auditief Gehandicapten

More information

2013-2014 UW-Madison All Degrees Awarded (Source: https://registrar.wisc.edu/documents/stats_degcntsbydeglvlandgenderwndegmjrandfy.

2013-2014 UW-Madison All Degrees Awarded (Source: https://registrar.wisc.edu/documents/stats_degcntsbydeglvlandgenderwndegmjrandfy. 2013-2014 UW-Madison All Degrees Awarded (Source: https://registrar.wisc.edu/documents/stats_degcntsbydeglvlandgenderwndegmjrandfy.pdf) Program Baccalaureate Masters Doctorate Professional Total Consumer

More information

Academic Programmes. Architecture

Academic Programmes. Architecture Project Management in Building Construction Design Architectural Sciences Landscape architecture (Conservation) Graphic e Multimedia Design Academic Programmes Sapienza University of Rome International

More information

www.usc.es/en/centros/cptf/ Biomedical Sciences and Health Technologies Social and Legal Science and Humanities Experimental and Technical Science

www.usc.es/en/centros/cptf/ Biomedical Sciences and Health Technologies Social and Legal Science and Humanities Experimental and Technical Science 53 Biomedical PhD PROGRAMS Sciences and Health Technologies Advances and New Strategies in Forensic Sciences Advances in Microbial an Parasitic Biology Basic and Applied Research in Veterinary Science

More information

Known Enrollments by Graduate Field of Study

Known Enrollments by Graduate Field of Study Alumni Graduate Enrollments in Graduate Degree Programs, by Graduate Field of Study All reported enrollments, since Class of 1960, by Descending count by field of study Source: Graduate fields of study

More information

Saint Mary s University

Saint Mary s University Saint Mary s University - Located in downtown Halifax, Saint Mary s University (SMU) is within walking distance or a short bus ride away from ALCC - SMU offers a wide range of graduate, undergraduate and

More information

www.nona-jewels.com G O L D C O L L E C T I O N

www.nona-jewels.com G O L D C O L L E C T I O N GOLD COLLECTION www.nona-jewels.com 14-13 Let s party! www.nona-jewels.com Goud: de perfecte feesttint Or: la couleur festive par excellence Gold: the ideal party color G oud collect ie 2013 De juwelen

More information

KNB MASTER SCHOOLARSHIP PROGRAM

KNB MASTER SCHOOLARSHIP PROGRAM KNB MASTER SCHOOLARSHIP PROGRAM AGRICULTURAL TECHNOLOGY AGRICULTURE ANIMAL SCIENCE ECONOMIC AND MANAGEMENT FISHERIES AND MARINE SCIENCE FORESTRY Bogor Agricultural University (IPB) Agicultural engineering

More information

Food and Agricultural Business General Option (no concentration) Agricultural Equipment Systems

Food and Agricultural Business General Option (no concentration) Agricultural Equipment Systems Undergraduate Majors, s, Concentrations and Degrees Department/Unit Major Concentration Degree Available COLLEGE OF AGRICULTURAL SCIENCES AND NATURAL RESOURCES Agriculture and Natural Resources (Interdepartmental)

More information

Food and Agricultural Business General Option (no concentration) Agricultural Equipment Systems

Food and Agricultural Business General Option (no concentration) Agricultural Equipment Systems Undergraduate Majors, s, Concentrations and Degrees Department/Unit Major Concentration Degree Available COLLEGE OF AGRICULTURAL SCIENCES AND NATURAL RESOURCES Agriculture and Natural Resources (Interdepartmental)

More information

EXISTING DEGREES, CERTIFICATES, AND AREAS OF STUDY

EXISTING DEGREES, CERTIFICATES, AND AREAS OF STUDY EXISTING DEGREES, CERTIFICATES, AND AREAS OF STUDY EXISTING DEGREES Associate of Applied Science (available only at the Agricultural Technical Institute) Associate of Arts (available only at the Lima,

More information

2015 INTERNATIONAL Research Higher Degree Indicative Fees

2015 INTERNATIONAL Research Higher Degree Indicative Fees 2015 INTERNATIONAL Research Higher Degree Indicative Fees CRICOS CODE PROGRAM NAME 039721A Doctor of Philosophy (Aboriginal Health Studies) $30,240.00 045938M Doctor of Philosophy (Aboriginal Studies)

More information

Academic Programmes 2011 2012 Code Faculty Denomination Class 12348 GIURISPRUDENZA law LMG/01 13624 SCIENZE POLITICHE, SOCIOLOGIA, COMUNICAZIONE

Academic Programmes 2011 2012 Code Faculty Denomination Class 12348 GIURISPRUDENZA law LMG/01 13624 SCIENZE POLITICHE, SOCIOLOGIA, COMUNICAZIONE Academic Programmes 2011 2012 Code Faculty Denomination Class 12348 GIURISPRUDENZA law LMG/01 13624 SCIENZE POLITICHE, SOCIOLOGIA, COMUNICAZIONE Administration and Organisation Sciences L 16 13628 ECONOMIA

More information

Food and Agricultural Business General Option (no concentration) Agricultural Production & Technology

Food and Agricultural Business General Option (no concentration) Agricultural Production & Technology Undergraduate Majors, s, Concentrations and Degrees Department/Unit Major Concentration Degree Available COLLEGE OF AGRICULTURAL SCIENCES AND NATURAL RESOURCES Agriculture and Natural Resources (Interdepartmental)

More information

TABLE OF CONTENTS. Limited Enrolment Programs with Admission Requirements CHOICE OF PROGRAM... 2 CUMULATIVE GRADE POINT AVERAGE REQUIRED...

TABLE OF CONTENTS. Limited Enrolment Programs with Admission Requirements CHOICE OF PROGRAM... 2 CUMULATIVE GRADE POINT AVERAGE REQUIRED... Limited Enrolment Programs with Admission Requirements TABLE OF CONTENTS CHOICE OF PROGRAM... 2 CUMULATIVE GRADE POINT AVERAGE REQUIRED... 2 PROGRAMS REQUIRING A CUMULATIVE GPA OF 2.0... 3 PROGRAMS REQUIRING

More information

University Of Malaya The Institute of Graduate Studies (IGS) and Academic Division The Institute of Graduate Studies (IGS) or in Malay, Institut

University Of Malaya The Institute of Graduate Studies (IGS) and Academic Division The Institute of Graduate Studies (IGS) or in Malay, Institut University Of Malaya The Institute of Graduate Studies (IGS) and Academic Division The Institute of Graduate Studies (IGS) or in Malay, Institut Pengajian Siswazah (IPS) is the postgraduate centre for

More information

A0201 Arts Management Cultural Policy & Arts Management, Arts. Design and Other Creative Industries. Fine Arts and Visual Arts. Finance and Investment

A0201 Arts Management Cultural Policy & Arts Management, Arts. Design and Other Creative Industries. Fine Arts and Visual Arts. Finance and Investment and For the Qualifications Register of the Qualifications Framework (with ) (As at 9 May 2016) Area A01 A02 A03 Architecture and Town Planning Arts, Design and Performing Arts Business and A0101 Architecture,

More information

PhD PROGRAMS. www.usc.es/doutoramentos/en

PhD PROGRAMS. www.usc.es/doutoramentos/en 54 ARTS PhD PROGRAMS www.usc.es/doutoramentos/en AND HUMANITIES Advanced English Studies: Linguistic, Literature and Culture Contemporary History Cultural Studies: Memory, Identity, Territory and Language

More information

Orange Tulip Scholarship Russia

Orange Tulip Scholarship Russia Orange Tulip Scholarship Russia For more information visit the Nuffic Neso Russia website: https://www.nesorussia.org/stipiendii/ots Participating universities of applied sciences University of applied

More information

Courses and fees. Postgraduate Coursework Degrees. 14 www.jcu.edu.au. 2015 Tuition Fee (per year) English Band Level. Mid-Year Intake.

Courses and fees. Postgraduate Coursework Degrees. 14 www.jcu.edu.au. 2015 Tuition Fee (per year) English Band Level. Mid-Year Intake. s and fees Postgraduate Coursework Degrees Course DOCTORATES BY COURSEwork Doctor of Clinical Dentistry [see p.32] $42,000 3 C,E Yes 3c Bachelor of Dental Surgery or equivalent registrable dental qualification

More information

Market Update 08 2011

Market Update 08 2011 Market Update 8 211 Le travail intérimaire en Belgique Uitzendarbeid in België Temporary Agency Work in Belgium TAW activity slightly slows down in August Monthly Evolution 8/211 7/211.52%.26%.9% [Note

More information

UCLA s WASC Exhibit 7.1 Inventory of Educational Effectiveness Indicators for Graduate Programs

UCLA s WASC Exhibit 7.1 Inventory of Educational Effectiveness Indicators for Graduate Programs Aerospace Engineering (Mechanical & Aerospace Engineering) Yes 2007-08 Engineering Yes Coursework and Oral Preliminary Exam African Studies Yes 2004-05 Afro-American Studies Yes 2001-02 American Indian

More information

University Campus (Location) College Unit Department Remarks

University Campus (Location) College Unit Department Remarks Kangwon National University Chuncheon Business Administration Department of Business Administration Business Administration Kangwon National University Chuncheon Business Administration Department of Tourism

More information

MASTER A DISTANCE «CLE/ CLS EN MILIEU SCOLAIRE»

MASTER A DISTANCE «CLE/ CLS EN MILIEU SCOLAIRE» Université d Artois U.F.R. de Langues Etrangères MASTER A DISTANCE Master Arts, Lettres et Langues Spécialité «CLE/ CLS en milieu scolaire» Voie Professionnelle ou Voie Recherche University of Artois Faculty

More information

FACULTIES UNDERGRADUATE GRADUATE DOCTORATE

FACULTIES UNDERGRADUATE GRADUATE DOCTORATE Program Friday, 03 August 2012 FACULTIES UNDERGRADUATE GRADUATE DOCTORATE Agriculture Agriculture Food Science & AGRICULTURAL TECHNOLOGY Food & Agricultural Product Agro-Industrial Plant Product Food Agriculture

More information

280 educational programs offered: 1

280 educational programs offered: 1 Academic Offer 280 educational programs offered: 1 176 undergraduate programs 94% of our programs are recognized for their quality, which makes us the public university with the highest number of quality

More information

ATAR and IB comparative scores

ATAR and IB comparative scores Bachelor of Arts (Psychology) - Bachelor of Laws 751200 92 35 Bachelor of Arts - Bachelor of Laws 751201 92 35 Bachelor of Commerce - Bachelor of Laws 751202 92 35 Bachelor of Computer Science - Bachelor

More information

MONITEUR BELGE 21.05.2013 Ed. 4 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 21.05.2013 Ed. 4 BELGISCH STAATSBLAD 28747 MINISTERE DE LA DEFENSE [C 2013/07120] 15 AVRIL 2013. Arrêté ministériel modifiant l arrêté ministériel du 20 avril 2010 fixant les matières qui peuvent être enseignées en anglais au sein des forces

More information

Degrees Offered with Enrollment and Degrees Awarded - 2012-13 All plans, programs, and degrees 2012-13

Degrees Offered with Enrollment and Degrees Awarded - 2012-13 All plans, programs, and degrees 2012-13 Offered with and - 2012-13 All plans, programs, and degrees 2012-13 2012-13 AAS Agribusiness Management Associate of Applied Science 20 166 64 AAS Field Crops Technology Associate of Applied Science 9

More information

ONTARIO, CANADA. Les universités

ONTARIO, CANADA. Les universités ONTARIO, CANADA Les universités BROCK UNIVERSITY St. Catharines Brock University Is located in St.Catharines, Ontario Environ 15 000 étudiants CARLETON UNIVERSITY Ottawa CARLETON UNIVERSITY Faculties-

More information

Food and Agricultural Business General Option (no concentration) Agricultural Equipment Systems CONCENTRATION:

Food and Agricultural Business General Option (no concentration) Agricultural Equipment Systems CONCENTRATION: Undergraduate Majors, s, Concentrations, and Degrees Department/Unit Major Concentration Degree Available COLLEGE OF AGRICULTURAL SCIENCES AND NATURAL RESOURCES Agriculture and Natural Resources (Interdepartmental)

More information

National Research Council (NRC) Assessment of Doctoral Programs

National Research Council (NRC) Assessment of Doctoral Programs National Research Council (NRC) Assessment of Doctoral Programs NRC Assessment What Is It? A study of the quality and characteristics of doctoral programs in the U.S. o Only programs in the Arts and Sciences

More information

Students Statistics by Faculty/Course & Route

Students Statistics by Faculty/Course & Route L-UNIVERSITA' TA' MALTA UFFIĊĊJU TAR-REĠISTRATUR UNIVERSITY OF MALTA OFFICE OF THE REGISTRAR Students Statistics by Faculty/Course & Route Academic Year: 2012/13 Faculty / Institute Course Route Female

More information

Graduate Degree Granting Units and Programs at Michigan State University Accounting - Master of Science Advertising - Master of Arts African American

Graduate Degree Granting Units and Programs at Michigan State University Accounting - Master of Science Advertising - Master of Arts African American Accounting - Master of Science Advertising - Master of Arts African American and African Studies - Doctor of Philosophy African American and African Studies - Master of Arts Agricultural, Food and Resource

More information

01 Mathematical Sciences. 02 Physical Sciences. 03 Chemical Sciences. 04 Earth Sciences. 05 Environmental Sciences. 06 Biological Sciences

01 Mathematical Sciences. 02 Physical Sciences. 03 Chemical Sciences. 04 Earth Sciences. 05 Environmental Sciences. 06 Biological Sciences STATE OF AUSTRALIAN UNIVERSITY RESEARCH 2015 16 01 Mathematical Sciences 364 02 Physical Sciences 366 03 Chemical Sciences 368 04 Earth Sciences 370 05 Environmental Sciences 372 06 Biological Sciences

More information

UNITED ARAB EMIRATES UNIVERSITY ACADEMIC DEGREES

UNITED ARAB EMIRATES UNIVERSITY ACADEMIC DEGREES UNITED ARAB EMIRATES UNIVERSITY ACADEMIC DEGREES College of Humanities & Social Sciences 1. Bachelor of Arts in Arabic Language and Literature 2. Bachelor of Arts in English Literature 3. Bachelor of Arts

More information

Bachelor Programs. Bachelor of Social Work. Bachelor of Arts, (Major: Psychology) Bachelor of Arts, (Major: Linguistics)

Bachelor Programs. Bachelor of Social Work. Bachelor of Arts, (Major: Psychology) Bachelor of Arts, (Major: Linguistics) Humanities & Social Bachelor Programs College Program Name Program Language Stream Study period (Credit Hours) Bachelor of Social Work Bachelor of Arts, (Major: Sociology) Bachelor of Arts, (Major: Arabic

More information

Project based learning in Bioinformatics. Vera van Noort 18 May 2016

Project based learning in Bioinformatics. Vera van Noort 18 May 2016 Project based learning in Bioinformatics Vera van Noort 18 May 2016 Courses in Bioinformatics Programming Mathematics/ Statistics Bioinformatics Molecular Biology Semester 1 Vooropleiding: Bachelor in

More information

Graduate Majors, Degrees and Certificates Programs The University of Tennessee, Knoxville 2015-2016 Academic Year/Listed by College and Department

Graduate Majors, Degrees and Certificates Programs The University of Tennessee, Knoxville 2015-2016 Academic Year/Listed by College and Department Majors, Degrees and Programs The University of Tennessee, Knoxville 2015-2016 Academic Year/Listed by College and Department Below is a list of all graduate degree programs offered at the University of

More information

BC Degree Approval 1996-2003. British Columbia Institute of Technology. Capilano College see Capilano University

BC Degree Approval 1996-2003. British Columbia Institute of Technology. Capilano College see Capilano University BC Degree Degrees approved between 1996 and 2003 are listed below by institution. Please visit the institution's website for information or refer to the Education Planner for degree programs prior to 1996.

More information

CAREER OPTIONS IN INDIA

CAREER OPTIONS IN INDIA CAREER OPTIONS IN INDIA Entertainment and Media Careers Advertising Career Audio Engineering Career Animation Career Dance Career Desktop Publishing Career Film Making Career Fine Arts Career Graphic Designing

More information

Dalhousie University 2009-2013 Degrees Awarded by Faculty, Level and Major

Dalhousie University 2009-2013 Degrees Awarded by Faculty, Level and Major Dalhousie University 2009-2013 Degrees Awarded by Faculty, Level and Major Faculty Level Major 2009 2010 2011 2012 2013 Fac of Architecture & Planning Undergraduate Architecture 52 60 59 56 59 Community

More information

Global pathways progression degrees

Global pathways progression degrees Global pathways progression degrees 2 Global Pathways Progression degrees Global Pathways Find the right degree for you Our impressive selection of bachelor s and master s degrees ensures there is a Global

More information

58086 MONITEUR BELGE 09.09.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

58086 MONITEUR BELGE 09.09.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 58086 MONITEUR BELGE 09.09.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD MINISTERE DE LA DEFENSE F. 2011 2414 (2011 1652) [C 2011/07168] 28 AVRIL 2011. Arrêté ministériel modifiant l arrêté ministériel du 20 avril 2010

More information

Course and Assessment Regulations 2015-2016. MASTER s Programs of the School of Humanities

Course and Assessment Regulations 2015-2016. MASTER s Programs of the School of Humanities MASTER s Programs of the School of Humanities TALE OF CONTENTS PART 1 - GENERAL... 3 Section 1 General Terms... 3 Article 1.1 Applicability of the regulations... 3 Article 1.2 Definitions... 4 Article

More information

Apparel Design and Merchandising (bulletin.sfsu.edu/colleges/health-social-sciences/consumer-family-studies-dietetics): Bachelor s Degree

Apparel Design and Merchandising (bulletin.sfsu.edu/colleges/health-social-sciences/consumer-family-studies-dietetics): Bachelor s Degree 1 Academic Programs A (p. 1) B (p. 1) C (p. 2) D (p. 3) E (p. 3) F (p. 4) G (p. 4) H (p. 5) I (p. 5) J (p. 5) K (p. 5) L (p. 5) M (p. 6) N (p. 6) O (p. 6) P (p. 6) R (p. 7) S (p. 7) T (p. 8) U (p. 8) V

More information

COMMENCING MUFY IN 2016 UNDERGRADUATE DESTINATION DEGREE ENTRY REQUIREMENTS

COMMENCING MUFY IN 2016 UNDERGRADUATE DESTINATION DEGREE ENTRY REQUIREMENTS COMMENCING MUFY IN 2016 UNDERGRADUATE DESTINATION DEGREE ENTRY REQUIREMENTS The destination degree entry requirements listed apply to Monash University Foundation Year students who commence their Monash

More information

DIPLOMA SUPPLEMENT. Information identifying the holder of the qualification

DIPLOMA SUPPLEMENT. Information identifying the holder of the qualification DIPLOMA SUPPLEMT This Diploma Supplement follows the model developed by the European Commission, the Council of Europe and UNESCO/CEPES The Diploma Supplement provides independent data in order to improve

More information

Saint Mary s University

Saint Mary s University Saint Mary s University - Located in downtown Halifax, Saint Mary s University (SMU) is within walking distance or a short bus ride away from ALCC - SMU offers a wide range of graduate, undergraduate and

More information

UNDERGRADUATE DEGREE & CERTIFICATE PROGRAMS

UNDERGRADUATE DEGREE & CERTIFICATE PROGRAMS DEGREES 87 Degrees UNDERGRADUATE DEGREE & CERTIFICATE PROGRAMS BUSINESS Bachelor of Arts Bachelor of Science in Business Administration Accounting Economics Entrepreneurship Finance Human Resources Management

More information

Master of Science in Biophysics, Biochemistry and Biotechnology

Master of Science in Biophysics, Biochemistry and Biotechnology Master of Science in Biophysics, Biochemistry and Biotechnology Tracks: Biophysics Biochemistry and Biotechnology Faculty of Science Faculty of Medicine KU Leuven. Inspiring the outstanding. Discover KU

More information

Programma Mastervoorlichtingsavond 7 april 2016 Program Master s information evening 7 April 2016

Programma Mastervoorlichtingsavond 7 april 2016 Program Master s information evening 7 April 2016 Bachelor Global Law Fast Track (for students with a University's Bachelor's degree) Master Accountancy Master Business Analytics and Operations Research Sciences, track: Business Communication and Digital

More information

BACCALAUREATE DEGREE PROGRAMS AND CONCENTRATIONS 2015 16 ACADEMIC YEAR

BACCALAUREATE DEGREE PROGRAMS AND CONCENTRATIONS 2015 16 ACADEMIC YEAR COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES BACCALAUREATE DEGREE PROGRAMS AND S 2015 16 ACADEMIC YEAR ART 500701 1087 2007 BA ART 500701 PAINTING & DRAWING 3090 3197 BFA ART 500701 GRAPHIC DESIGN 3091 3198 BFA ART 500701

More information

School of Architecture Architecture Bachelor of Architecture Interior Design (Program) Interior Design BS in Interior Design

School of Architecture Architecture Bachelor of Architecture Interior Design (Program) Interior Design BS in Interior Design Undergraduate Majors, Minors, Concentrations, and Degrees The University of Tennessee, Knoxville 2006-2007 Academic Year/Listed by College and Department DEPARTMENT (UNIT) MAJOR MINOR MINOR ONLY DEGREE

More information