GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

Size: px
Start display at page:

Download "GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN"

Transcription

1 25908 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD la convention collective de travail du 8 mars 2010, enregistrée sous le numéro 99194/CO/219 (arrêté royal du 21 décembre Moniteur belge du 21 janvier 2011), pour la troisième fois par la convention collective de travail du 21 décembre 2010, enregistrée sous le numéro /CO/219 (arrêté royal du 19 juin 2011 Moniteur belge du 23 août 2011), pour la quatrième fois par la convention collective de travail du 16 novembre 2011, enregistrée sous le numéro /CO/219 (arrêté royal du 20 février Moniteur belge du 28 mai 2013), pour la cinquième fois par la convention collective de travail du 29 janvier 2013, enregistrée sous le numéro /CO/219 (arrêté royal du 22 octobre Moniteur belge du5décembre 2013), et pour la sixième fois par la convention collective de travail du 9 janvier 2014, enregistrée sous le numéro /CO/219, sont prolongées jusqu au 31 décembre 2014 en exécution de l article 8, 3 de cette convention. Le 27 juin 2013, les parties signataires ont accompli les activités par rapport à la nouvelle classification des fonctions en concluant une convention collective de travail relative à la classification sectorielle des fonctions en vue de l application du barème sectoriel minimum, enregistrée sous le numéro /CO/219. Cette prolongation donne aux parties la possibilité de continuer leurs négociations afin d instaurer un nouvel arrangement concernant le barème national des appointements minimums. Art. 3. Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée du1 er juillet 2014 au 31 décembre Vu pour être annexé àl arrêté royal du 10 avril Le Ministre de l Emploi, K. PEETERS tweede maal door de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 maart 2010, geregistreerd onder het nummer 99194/CO/219 (koninklijk besluit van 21 december Belgisch Staatsblad van 21 januari 2011), voor de derde maal door de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2010, geregistreerd onder het nummer /CO/219 (koninklijk besluit van 19 juni Belgisch Staatsblad van 23 augustus 2011), voor de vierde maal door de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 2011, geregistreerd onder het nummer /CO/219 (koninklijk besluit van 20 februari Belgisch Staatsblad van 28 mei 2013), voor de vijfde maal door de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 januari 2013, geregistreerd onder het nummer /CO/219 (koninklijk besluit van 22 oktober Belgisch Staatsblad van 5 december 2013), en voor de zesde maal verlengd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 januari 2014, geregistreerd onder het nummer /CO/219, worden in uitvoering van artikel 8, 3 van deze overeenkomst verlengd tot 31 december De ondertekenende partijen hebben op 27 juni 2013 de werkzaamheden in verband met de nieuwe functieclassificatie beëindigd met het sluiten van een collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de sectorale functieclassificatie met het oog op de toepassing van het sectorale minimumbarema, geregistreerd onder het nummer /CO/219. Deze verlenging biedt partijen de kans om hun onderhandelingen over een andere regeling betreffende de nationale minimum weddeschalen verder te zetten. Art. 3. Duur Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten voor bepaalde duur van 1 juli 2014 tot 31 december Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 10 april De Minister van Werk, K. PEETERS GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE VLAAMSE OVERHEID [C 2015/35561] 3 APRIL Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de lijst van de bachelor- en mastergraden in het academisch onderwijs waaraan de specificatie,,,, of Veterinary Science, of Veterinary Medicine of of Philosophy mag worden toegevoegd De Vlaamse Regering, Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.77; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 21 maart 2014 tot vaststelling van de lijst van de bachelor- en mastergraden in het academisch onderwijs waaraan de specificatie,,,, of Veterinary Science, of Veterinary Medicine of of Philosophy mag worden toegevoegd; Gelet op het advies van de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad, gegeven op 11 februari 2015; Gelet op het advies van de Vlaamse Vereniging van Studenten, gegeven op 12 maart 2015; Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 27 maart 2015; Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs; Na beraadslaging, Besluit : Artikel 1. De bachelor- en mastergraden in het academisch onderwijs waaraan de specificatie, of Science,,, of Veterinary Science, of Veterinary Medicine of of Philosophy mag worden toegevoegd, worden vermeld in de lijst, opgenomen in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd. Art. 2. Het besluit van de Vlaamse Regering van 21 maart 2014 tot vastlegging van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juni 2014, wordt opgeheven.

2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van het academiejaar Art. 4. De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit. Brussel, 3 april De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Onderwijs, H. CREVITS Bijlage : Lijst van bachelor- en mastergraden in het academisch onderwijs waaraan de specificatie, of Science,,, of Veterinary Science, of Veterinary Medicine of of Philosophy mag worden toegevoegd als vermeld in artikel 1 graad - kwalificatie Wijsbegeerte en moraalwetenschappen Bachelor in de wijsbegeerte Bachelor in de moraalwetenschappen Bachelor in de wijsbegeerte en de moraalwetenschappen Bachelor of Philosophy Master in de wijsbegeerte Master in de moraalwetenschappen Master in de wijsbegeerte en de moraalwetenschappen Master of Philosophy Master of Philosophy (MPhil) Taal- en letterkunde Bachelor in de taal- en letterkunde : combinatie van twee talen te kiezen uit de Germaanse talen Bachelor in de taal- en letterkunde : combinatie van twee talen te kiezen uit Latijn, Grieks, de Romaanse talen of de Germaanse talen Bachelor in de taal- en letterkunde : combinatie van twee talen te kiezen uit Latijn, de Romaanse talen of de Germaanse talen Bachelor in de taal-en letterkunde : combinatie van twee talen te kiezen uit de Romaanse talen of de Germaanse talen of een combinatie van één taal uit de Romaanse talen of de Germaanse talen met film-, theater- en literatuurwetenschap Bachelor in de taal- en letterkunde : combinatie van twee talen te kiezen uit de Romaanse talen of de Germaanse talen Master in de taal- en letterkunde : ten minste één taal te kiezen uit Latijn, de Romaanse talen of de Germaanse talen Master in de taal- en letterkunde : ten minste één taal te kiezen uit Latijn, Grieks, de Romaanse talen of de Germaanse talen Master in de taal- en letterkunde : ten minste één taal te kiezen uit de Romaanse talen of de Germaanse talen Master in de taalkunde Master in de westerse literatuur Master of Linguistics and Literature : English Master of Linguistics and Literary Studies Master en langue et littérature françaises Master of Western Literature Master in de meertalige professionele communicatie Master in de vergelijkende moderne letterkunde Master in de historische taal- en letterkunde Master in de literatuur van de moderniteit Master in de theater- en de filmwetenschap Master en Estudios Ibéricos e Iberoamericanos Master in de literatuurwetenschappen Master of Advanced Studies in Linguistics Master in de meertalige bedrijfscommunicatie specificatie

3 25910 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD graad - kwalificatie Geschiedenis Bachelor in de geschiedenis Master in de geschiedenis Master in de geschiedenis van de oudheid Master in de archivistiek : erfgoed- en hedendaags documentbeheer Master of Medieval and Renaissance Studies Master of Europe and the World studies : Expansion, Exchange, Globalization Rechten, notariaat en criminologische wetenschappen Bachelor in de rechten Bachelor in de criminologische wetenschappen Master in de rechten Master in de criminologische wetenschappen Master of Criminology Master of Law Master in het vennootschapsrecht Master in het ondernemingsrecht Master in de intellectuele rechten Master in het notariaat Master in de fiscaliteit Master in het fiscaal recht Master in het internationaal en Europees recht Master in het sociaal recht Master (LLM) Master of European Social Security Master of European Criminology and Criminal Justice Systems Master of European Union Law Master of International Business Law Master of International and European Law European Master in Law and Economics Master in Energy and Environmental Law Master in European and International Taxation Bachelor in International and European Law Economische en Toegepaste economische wetenschappen Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen : handelsingenieur Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen : bedrijfskunde Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen : economisch beleid Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen : handelsingenieur in de beleidsinformatica Bachelor in de economische wetenschappen Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen Master in de economische wetenschappen Master in de toegepaste economische wetenschappen Master in de toegepaste economische wetenschappen : handelsingenieur in de beleidsinformatica Master in de toegepaste economische wetenschappen : handelsingenieur Master in de toegepaste economische wetenschappen : bedrijfskunde Master in de toegepaste economische wetenschappen : economisch beleid Master of Applied Economic Sciences : Business Administration Master in de beleidseconomie Master in de accountancy en het revisoraat Master in het informatiemanagement specificatie

4 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD graad - kwalificatie Master in de verzekeringen Master in het cultuurmanagement Master in de organisatie en het management Master in de bedrijfseconomie Master in de algemene economie Master in de bedrijfskunde Master of Economics Master of Management Science Master of Applied Economic Sciences : Economic Policy Master in de maritieme wetenschappen Master in het management Master in de personeelswetenschappen Master in de computer auditing Master in de e-business Master in het real estate management Master in de personal financial planning Executive Master of Business Administration Master of Financial Economics Master of Business Economics Master of Business Engineering : Business and Technology Master of Advanced Business Studies Master of Advanced Studies in Economics Master of Information Management Master of Finance Master of Business Administration Master of Transport and Maritime Management Master of Management Master of Global Management Master of Human Resource Management Master of Transport and Maritime Economics Master of Computer Auditing Master of e-business Master of Real Estate Management Master of Personal Financial Planning Master of Banking and Finance Master of Marketing Analysis Master of Economics of Globalisation and European Integration Bachelor in Business Studies Master of Enterprise IT Architecture Master of IT Governance and Assurance Master in het Human Resource Management Rechten, notariaat en criminologische wetenschappen + Economische en Toegepaste economische wetenschappen Master in de veiligheidswetenschappen Politieke en sociale wetenschappen Bachelor in de communicatiewetenschappen Bachelor in de politieke wetenschappen en de sociologie Bachelor in de politieke wetenschappen Bachelor in de sociologie Master in de politieke wetenschappen Master in de vergelijkende en internationale politiek specificatie

5 25912 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD graad - kwalificatie Master in de communicatiewetenschappen Master in de sociologie Master in het overheidsmanagement en -beleid Master in de politieke communicatie Master in de EU-studies Master in de filmstudies en de visuele cultuur Master in het sociaal werk Master in het sociaal werk en sociaal beleid Master in de internationale betrekkingen en de diplomatie Master of Conflict and Development Master of European Politics and Policies Master of Social Policy Analysis Master of Communication Studies Master en Médiation interculturelle : identités, mobilités, conflits Master of European Union Policy Godgeleerdheid, godsdienstwetenschappen en kerkelijk recht Bachelor in de godgeleerdheid en de godsdienstwetenschappen Bachelor of Theology and Religious Studies Master in de godgeleerdheid en de godsdienstwetenschappen Master in de wereldgodsdiensten, de interreligieuze dialoog en de religiestudie Master in samenleving, recht en religie Master of Theology and Religious Studies Master of Society, Law and Religion Master in het kerkelijk recht (Iuris Canonici Licentiatus) Master of Canon Law (Iuris Canonici Licentiatus) Master in de gespecialiseerde studies in de godgeleerdheid en de godsdienstwetenschappen Master of Advanced Studies in Theology and Religion Archeologie en kunstwetenschappen Bachelor in de archeologie Bachelor in de kunstwetenschappen Bachelor in de kunstwetenschappen en de archeologie Bachelor in de musicologie Master in de archeologie Master in de kunstwetenschappen Master in de kunstwetenschappen en de archeologie Master in de musicologie Master of Archaeology Psychologie en pedagogische wetenschappen Bachelor in de psychologie Bachelor in de pedagogische wetenschappen Bachelor in de onderwijskunde Bachelor in de agogische wetenschappen Master in de psychologie Master in de pedagogische wetenschappen Master in de sociale en culturele antropologie Master in de educatieve studies Master in de opleidings- en onderwijswetenschappen Master in de agogische wetenschappen Master in de onderwijskunde Master in het sociaal werk Master of Educational Studies specificatie

6 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD graad - kwalificatie Master of Social and Cultural Anthropology Master of Cultures and Development Studies Master of Educational Sciences Master of Psychology : Theory and Research Sociale gezondheidswetenschappen Bachelor in de logopedische en audiologische wetenschappen Master in de logopedische en audiologische wetenschappen Master in het management en het beleid van de gezondheidszorg Master in de gezondheidsvoorlichting en -bevordering Master in het management, zorg en beleid in de gerontologie Master of Gerontological Sciences Master in de seksuologie Bachelor in het milieu- en preventiemanagement Master in het milieu- en preventiemanagement Bewegings- en revalidatiewetenschappen Bachelor in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen Bachelor in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie Master in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen Master in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie Master of Rehabilitation Sciences and Physiotherapy Erasmus Mundus Master in Adapted Physical Activity Master in de ergotherapeutische wetenschap Wetenschappen Bachelor in de geologie Bachelor in de geografie Bachelor in de geografie en de geomatica Bachelor in de fysica Bachelor in de fysica en de sterrenkunde Bachelor in de chemie Bachelor in de biochemie en de biotechnologie Bachelor in de biologie Bachelor in de wiskunde Bachelor in de informatica Bachelor in de computerwetenschappen Master in de geologie Master in de geografie Master of Geography Master of Geology Master in de geomatica en de landmeetkunde Master in de fysica Master of Physics Master in de sterrenkunde Master of Astronomy and Astrophysics Master in de fysica en de sterrenkunde Master in de chemie Master of Chemistry Master in de biochemie en de biotechnologie Master in de biologie Master of Biology Master in de wiskunde Master of Mathematics specificatie

7 25914 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD graad - kwalificatie Master in de informatica Master in de toegepaste informatica Master in de wiskundige informatica Master in de statistiek Master of Statistics Master of Operations Research Master in de biomoleculaire wetenschappen Master of Biophysics, Biochemistry and Biotechnology Master of Nematology Master of Biomolecular Sciences Master of Statistical Data Analysis Master in de actuariële wetenschappen Master of Marine and Lacustrine Science and Management Master in de mariene en lacustriene wetenschappen Master of Computer Science International Master in Marine Biodiversity and Conservation European Master in Nematology Erasmus Mundus Master of Theoretical Chemistry and Computational Modelling Erasmus Mundus Master in Sustainable Territorial Development Master of Plant Biotechnology Toegepaste wetenschappen Bachelor in de ingenieurswetenschappen Bachelor in de ingenieurswetenschappen : bouwkunde Bachelor in de ingenieurswetenschappen : werktuigkunde Bachelor in de ingenieurswetenschappen : elektrotechniek Bachelor in de ingenieurswetenschappen : computerwetenschappen Bachelor in de ingenieurswetenschappen : architectuur Bachelor in de ingenieurswetenschappen : chemische technologie en materiaalkunde Bachelor in de ingenieurswetenschappen : toegepaste natuurkunde Bachelor in de ingenieurswetenschappen : werktuigkunde - elektrotechniek Master in de ingenieurswetenschappen : bouwkunde Master in de ingenieurswetenschappen : werktuigkunde Master in de ingenieurswetenschappen : elektrotechniek Master in de ingenieurswetenschappen : computerwetenschappen Master in de ingenieurswetenschappen : chemische technologie Master in de ingenieurswetenschappen : materiaalkunde Master in de ingenieurswetenschappen : architectuur Master in de ingenieurswetenschappen : werktuigkunde-elektrotechniek Master in de ingenieurswetenschappen : energie Master in de ingenieurswetenschappen : biomedische technologie Master in de ingenieurswetenschappen : wiskundige ingenieurstechnieken Master in de ingenieurswetenschappen : verkeer, logistiek en intelligente transportsystemen Master of Materials Engineering Master of Electrical Engineering Master of Biomedical Engineering Master of Chemical Engineering Master of Engineering : Energy Master of Mechanical Engineering Master in de stedenbouw en de ruimtelijke planning Master in de ingenieurswetenschappen : toegepaste natuurkunde Master in de ingenieurswetenschappen : biomedische ingenieurstechnieken specificatie

8 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD graad - kwalificatie Master in de ingenieurswetenschappen : bedrijfskundige systeemtechnieken en operationeel onderzoek Master in de ingenieurswetenschappen : fotonica Master in de ingenieurswetenschappen : chemie en materialen Master in de ingenieurswetenschappen : elektronica en informatietechnologie Master in de ingenieurswetenschappen : toegepaste computerwetenschappen Master of Applied Sciences and Engineering : Computer Science Master of Applied Sciences and Engineering : Applied Computer Science Master of Chemical and Materials Engineering Master of Electronics and Information Technology Engineering Master of Photonics Engineering Master of Computer Science Engineering Master of Sustainable Materials Engineering Master of Textile Engineering Master of Urbanism and Strategic Planning Master of Conservation of Monuments and Sites Master in de veiligheidstechniek Master of Biomedical Engineering Master of Nuclear Engineering Master of Artificial Intelligence Master of Human Settlements Master of Technology for Decision Makers Master of Safety Engineering European Master in Nuclear Fusion and Engineering Physics European Master in Photonics Master in Chemical Engineering (Engineering Rheology) International Master in Biomedical Engineering International Master in Fire Safety Engineering EIT KIC Master in Energy Erasmus Mundus Joint Master in Economics and Management of Network Industries Master of Architectural Engineering Master of Civil Engineering Master of Electromechanical Engineering Master of Industrial Engineering and Operations Research Master of Engineering Physics Master of Engineering : Computer Science Master of Mathematical Engineering Toegepaste biologische wetenschappen Bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen Master in de bio-ingenieurswetenschappen : biosysteemtechniek Master in de bio-ingenieurswetenschappen : landbouwkunde Master in de bio-ingenieurswetenschappen : cel- en gentechnologie Master in de bio-ingenieurswetenschappen : cel- en genbiotechnologie Master in de bio-ingenieurswetenschappen : katalytische technologie Master in de bio-ingenieurswetenschappen : levensmiddelentechnologie Master in de bio-ingenieurswetenschappen : land- en bosbeheer Master in de bio-ingenieurswetenschappen : milieutechnologie Master in de bio-ingenieurswetenschappen : land- en waterbeheer Master in de bio-ingenieurswetenschappen : bos- en natuurbeheer Master in de bio-ingenieurswetenschappen : chemie en bioprocestechnologie Master in de bio-ingenieurswetenschappen : levensmiddelenwetenschappen en voeding specificatie

9 25916 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD graad - kwalificatie Master of Food Technology Master of Tropical Natural Resources Management Master of Molecular Biology Master of Aquaculture Master of Environmental Sanitation Master of Nutrition and Rural Development Master in de milieusanering en het milieubeheer International Master in Rural Development International Master in Environmental Technology and Engineering Master in de bio-ingenieurswetenschappen : landbeheer Master of Agro- and Ecosystems Engineering Master of Bioscience Engineering : Human Health Engineering Toegepaste wetenschappen / Toegepaste biologische wetenschappen Master of Water Resources Engineering Geneeskunde Bachelor in de geneeskunde Master in de geneeskunde Master in de verpleegkunde en de vroedkunde Master in de huisartsgeneeskunde Master in de arbeidsgeneeskunde Master in de jeugdgezondheidszorg Master in de verzekeringsgeneeskunde en de medische expertise Master in de manuele therapie Master in de ziekenhuishygiëne Master in de sportgeneeskunde Master of Disaster Medicine Master in de specialistische geneeskunde Master in de epidemiologie Tandheelkunde Bachelor in de tandheelkunde Master in de tandheelkunde Master of Forensic Odontology Master of Advanced Dentistry Master in de specialistische mondzorg Farmaceutische wetenschappen Bachelor in de farmaceutische wetenschappen Master in de farmaceutische zorg Master in de geneesmiddelenontwikkeling Master in de klinische biologie Master in de industriële farmacie Master in de ziekenhuisfarmacie Biomedische wetenschappen Bachelor in de biomedische wetenschappen Master in de biomedische wetenschappen Master of Biomedical Sciences Master of Comparative Vertebrate Morphology Diergeneeskunde Bachelor in de diergeneeskunde Master in de diergeneeskunde Master in Tropical Animal Health specificatie of Veterinary Medicine

10 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD graad - kwalificatie specificatie Master en Santé Animale Tropicale Verkeerskunde Bachelor in de mobiliteitswetenschappen Master in de mobiliteitswetenschappen Master of Transportation Sciences Taal- en letterkunde + Geschiedenis Bachelor in de taal- en regiostudies : Oude Nabije Oosten Bachelor in de taal- en regiostudies : arabistiek en islamkunde Bachelor in de taal- en regiostudies : sinologie Bachelor in de taal- en regiostudies : japanologie Bachelor in de taal- en regiostudies : slavistiek en Oost-Europakunde Bachelor in de Oosterse talen en culturen Bachelor in de Oost-Europese talen en culturen Bachelor in de Afrikaanse talen en culturen Master in de taal- en regiostudies : Oude Nabije Oosten Master in de taal- en regiostudies : arabistiek en islamkunde Master in de taal- en regiostudies : sinologie Master in de taal- en regiostudies : japanologie Master in de taal- en regiostudies : slavistiek en Oost-Europakunde Master in de Oosterse talen en culturen Master in de Oost-Europese talen en culturen Master in de Afrikaanse talen en culturen Taal- en letterkunde + Geschiedenis + Politieke en sociale wetenschappen Master in de Europese studies : transnationale en mondiale perspectieven Master of European Studies : Transnational and Global Perspectives Taal- en letterkunde + Archeologie en kunstwetenschappen Master in de culturele studies Master of Cultural Studies Taal- en letterkunde + Politieke en sociale wetenschappen Master in de bedrijfscommunicatie Master of American Studies Rechten, notariaat en criminologische wetenschappen + Economische en toegepaste economische wetenschappen Master in de economie, het recht en de bedrijfskunde Master in de maritieme wetenschappen Master in het zee- en vervoerrecht Rechten, notariaat en criminologische wetenschappen + Economische en toegepaste economische wetenschappen + Politieke en sociale wetenschappen Master of Governance and Development Master of Globalisation and Development Master of Development Evaluation and Management Master of Public Administration Master in het publiek management Rechten, notariaat en criminologische wetenschappen + Economische en toegepaste economische wetenschappen + Toegepaste wetenschappen Master in de maritieme wetenschappen Rechten, notariaat en criminologische wetenschappen + Economische en toegepaste economische wetenschappen + Toegepaste wetenschappen + Wetenschappen + Toegepaste biologische wetenschappen + Geneeskunde Master of Space Studies Economische en toegepaste economische wetenschappen + Wetenschappen Master in het toerisme

11 25918 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD graad - kwalificatie specificatie Master of Financial and Actuarial Engineering Economische en toegepaste economische wetenschappen + Politieke en sociale wetenschappen Bachelor in de sociaal-economische wetenschappen Master in de sociaal-economische wetenschappen Master of European Integration and Development Bachelor in Communication Studies Bachelor in International Affairs Wetenschappen + Toegepaste wetenschappen + Toegepaste biologische wetenschappen Master in de nanowetenschappen en de nanotechnologie Master of Nanoscience and Nanotechnology Master in de bio-ingenieurswetenschappen : milieutechnologie Master in de aardobservatie Master of Earth Observation Erasmus Mundus Master of Nanoscience and Nanotechnology Master of Technology for Integrated Water Management Wetenschappen + Toegepaste biologische wetenschappen Master of Physical Land Resources Bachelor of Environmental Technology Bachelor of Food Technology Bachelor of Molecular Biotechnology Wetenschappen + Politieke en sociale wetenschappen Master in de milieuwetenschap Taal- en letterkunde, Geschiedenis, Archeologie en kunstwetenschappen, Rechten, notariaat en criminologische wetenschappen, Psychologie en pedagogische wetenschappen, Economische en toegepaste economische wetenschappen, Politieke en sociale wetenschappen en Wetenschappen Master of Urban Studies Bewegings- en revalidatiewetenschappen + Geneeskunde Master in de sportgeneeskunde Wetenschappen + Toegepaste wetenschappen + Geneeskunde Master in de medische stralingsfysica Master of Public Health Master en Santé Publique Wijsbegeerte en moraalwetenschappen + Godgeleerdheid, godsdienstwetenschappen en kerkelijk recht + Geneeskunde Master of Bioethics Erasmus Mundus Master of Bioethics Wetenschappen + Toegepaste wetenschappen + Toegepaste biologische wetenschappen + Geneeskunde Master in de bio-informatica Master of Bioinformatics Wetenschappen + Psychologie en pedagogische wetenschappen + Politieke en sociale wetenschappen Master of European Urban Cultures Wijsbegeerte en moraalwetenschappen + Taal- en letterkunde + Geschiedenis + Economische en toegepaste economische wetenschappen + Politieke en sociale wetenschappen Master in gender en diversiteit Architectuur Bachelor in de architectuur Master in de architectuur Master of Architecture Bachelor in de interieurarchitectuur Master in de interieurarchitectuur Architectuur en Industriële wetenschappen en technologie Master in de monumenten- en landschapszorg

12 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD graad - kwalificatie Master in de stedenbouw en de ruimtelijke planning Audiovisuele en beeldende kunst Bachelor in de audiovisuele kunsten Master in de audiovisuele kunsten Master of Audiovisual Arts Bachelor in de beeldende kunsten Master in de beeldende kunsten Master of Fine Arts Bachelor in het productdesign Master in het productdesign Master in het beeldend onderzoek Master of Transmedia Master of Documentary Film Directing Biotechniek Bachelor in de biowetenschappen Master in de biowetenschappen : land- en tuinbouwkunde Master in de biowetenschappen : voedingsindustrie Conservatie-restauratie Bachelor in de conservatie en de restauratie Master in de conservatie en de restauratie Handelswetenschappen en bedrijfskunde Bachelor handelsingenieur Master handelsingenieur Bachelor in de bestuurskunde en het publiek management Master in de bestuurskunde en het publiek management Bachelor in de handelswetenschappen Bachelor of Business Administration Master in de handelswetenschappen Master in de internationale bedrijfseconomie en het bedrijfsbeleid Master of International Business Economics and Management Master of Business Administration Industriële wetenschappen en technologie Bachelor in de industriële wetenschappen Bachelor of Industrial Sciences Bachelor in de industriële wetenschappen : informatica Master in de industriële wetenschappen : informatica Bachelor in de industriële wetenschappen : textieltechnologie Master in de industriële wetenschappen : textieltechnologie Bachelor in de industriële wetenschappen : bouwkunde Master in de industriële wetenschappen : bouwkunde Master in de industriële wetenschappen : landmeten Bachelor in de industriële wetenschappen : chemie Bachelor of Industrial Sciences : Chemical Engineering Master in de industriële wetenschappen : chemie Master in de industriële wetenschappen : biochemie Master of Industrial Sciences : Chemical Engineering Master of Industrial Sciences : Biochemical Engineering Bachelor in de industriële wetenschappen : elektromechanica Bachelor of Industrial Sciences : Electromechanical Engineering Master in de industriële wetenschappen : elektromechanica Master in de industriële wetenschappen : elektrotechniek specificatie

13 25920 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD graad - kwalificatie Master of Industrial Sciences : Electromechanical Engineering Bachelor in de industriële wetenschappen : elektronica-ict Bachelor of Industrial Sciences : Electronic Engineering Master in de industriële wetenschappen : elektronica-ict Master of Industrial Sciences : Electronic Engineering Bachelor in de industriële wetenschappen : industrieel ontwerpen Master in de industriële wetenschappen : industrieel ontwerpen Master in de industriële wetenschappen : kunststofverwerking Bachelor in de industriële wetenschappen : milieukunde Master in de industriële wetenschappen : milieukunde Bachelor in de industriële wetenschappen : nucleaire technologie Master in de industriële wetenschappen : nucleaire technologie Bachelor in de industriële wetenschappen : verpakkingstechnologie Master in de industriële wetenschappen : verpakkingstechnologie Master in de stedenbouw en de ruimtelijke planning Master in de industriële wetenschappen : industriële kunststofverwerking Master in de welding engineering Master in de industriële wetenschappen : energie Master in Food Science, Technology and Nutrition Muziek en podiumkunsten Bachelor in het drama Master in het drama Bachelor in de muziek Master in de muziek Master of Music Master in de voortgezette studies muziek Master in de hedendaagse muziek Nautische wetenschappen Bachelor in de nautische wetenschappen Master in de nautische wetenschappen Productontwikkeling Bachelor in de productontwikkeling Master in de productontwikkeling Toegepaste taalkunde Bachelor in de toegepaste taalkunde Master in de meertalige communicatie Master in het tolken Master in het vertalen Master in de journalistiek specificatie Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2015 tot vaststelling van de lijst van de bachelor- en mastergraden in het academisch onderwijs waaraan de specificatie,, of Laws,, of Veterinary Science, of Veterinary Medicine of of Philosophy mag worden toegevoegd. Brussel, 3 april De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Onderwijs, H. CREVITS

14 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD TRADUCTION AUTORITE FLAMANDE [C 2015/35561] 3 AVRIL Arrêté du Gouvernement flamand établissant la liste des grades de bachelor et de master dans l enseignement académique auxquels peut être ajoutée la,,,, «of Veterinary Science», «of Veterinary Medicine» ou «of Philosophy» Le Gouvernement flamand, Vu le Code de l Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, sanctionné par le décret du 20 décembre 2013, notamment l article II.77 ; Vu l arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2014 établissant la liste des grades de bachelor et de master dans l enseignement académique auxquels peut être ajoutée la,,, «of Medicine», «of Veterinary Science», «of Veterinary Medicine» ou «of Philosophy» ; Vu l avis du «Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad» (Conseil flamand des universités et instituts supérieurs), rendu le 11 février 2015 ; Vu l avis de la «Vlaamse Vereniging van Studenten» (Association flamande des Etudiants), rendu le 12 mars 2015 ; Vu l avis de l Inspection des Finances, donné le 27 mars 2015 ; Sur la proposition de la Ministre flamande de l Enseignement ; Après délibération, Arrête : Article 1 er. Les grades de bachelor et de master dans l enseignement académique auxquels peut être ajoutée la,,,, «of Veterinary Science», «of Veterinary Medicine» ou «of Philosophy» sont repris dans la liste jointe en annexe au présent arrêté. Art. 2. L arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2014 établissant la liste des formations de bachelor et de master dispensées par institution d enseignement supérieur en Flandre, modifié par l arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 2014, est abrogé. Art. 3. Le présent arrêté produit ses effets à partir de l année académique Art. 4. La Ministre flamande qui a l enseignement dans ses attributions est chargée del exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 3 avril Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l Enseignement, H. CREVITS Annexe : Liste des grades de bachelor et de master dans l enseignement académique auxquels peut être ajoutée la,,,, «of Veterinary Science», «of Veterinary Medicine» ou «of Philosophy», telle que visée à l article 1er. Wijsbegeerte en moraalwetenschappen (Philosophie et sciences morales) Bachelor in de wijsbegeerte Bachelor in de moraalwetenschappen Bachelor in de wijsbegeerte en de moraalwetenschappen Bachelor of Philosophy Master in de wijsbegeerte Master in de moraalwetenschappen Bachelor in de wijsbegeerte en de moraalwetenschappen Master of Philosophy Master of Philosophy (MPhil) Taal- en letterkunde (Langue et littérature) Bachelor in de taal- en letterkunde : combinatie van twee talen te kiezen uit de Germaanse talen Bachelor in de taal- en letterkunde : combinatie van twee talen te kiezen uit Latijn, Grieks, de Romaanse talen of de Germaanse talen

15 25922 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Bachelor in de taal- en letterkunde : combinatie van twee talen te kiezen uit Latijn, de Romaanse talen of de Germaanse talen Bachelor in de taal-en letterkunde : combinatie van twee talen te kiezen uit de Romaanse talen of de Germaanse talen of een combinatie van één taal uit de Romaanse talen of de Germaanse talen met film-, theater- en literatuurwetenschap Bachelor in de taal- en letterkunde : combinatie van twee talen te kiezen uit de Romaanse talen of de Germaanse talen Master in de taal- en letterkunde : ten minste één taal te kiezen uit Latijn, de Romaanse talen of de Germaanse talen Master in de taal- en letterkunde : ten minste één taal te kiezen uit Latijn, Grieks, de Romaanse talen of de Germaanse talen Master in de taal- en letterkunde : ten minste één taal te kiezen uit de Romaanse talen of de Germaanse talen Master in de taalkunde Master in de westerse literatuur Master of Linguistics and Literature : English Master of Linguistics and Literary Studies Master en langue et littérature françaises Master of Western Literature Master in de meertalige professionele communicatie Master in de vergelijkende moderne letterkunde Master in de historische taal- en letterkunde Master in de literatuur van de moderniteit Master in de theater- en de filmwetenschap Master en Estudios Ibéricos e Iberoamericanos Master in de literatuurwetenschappen Master of Advanced Studies in Linguistics Master in de meertalige bedrijfscommunicatie Geschiedenis (Histoire) Bachelor in de geschiedenis Master in de geschiedenis Master in de geschiedenis van de oudheid Master in de archivistiek : erfgoed- en hedendaags documentbeheer Master of Medieval and Renaissance Studies Master of Europe and the World studies : Expansion, Exchange, Globalization Rechten, notariaat en criminologische wetenschappen (Droit, notariat et criminologie) Bachelor in de rechten Bachelor in de criminologische wetenschappen Master in de rechten Master in de criminologische wetenschappen

16 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Master of Criminology Master of Law Master in het vennootschapsrecht Master in het ondernemingsrecht Master in de intellectuele rechten Master in het notariaat Master in de fiscaliteit Master in het fiscaal recht Master in het internationaal en Europees recht Master in het sociaal recht Master (LLM) Master of European Social Security Master of European Criminology and Criminal Justice Systems Master of European Union Law Master of International Business Law Master of International and European Law European Master in Law and Economics Master in Energy and Environmental Law Master in European and International Taxation Bachelor in International and European Law Economische en Toegepaste economische wetenschappen (Sciences économiques et Sciences économiques appliquées) Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen : handelsingenieur Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen : bedrijfskunde Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen : economisch beleid Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen : handelsingenieur in de beleidsinformatica Bachelor in de economische wetenschappen Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen Master in de economische wetenschappen Master in de toegepaste economische wetenschappen Master in de toegepaste economische wetenschappen : handelsingenieur in de beleidsinformatica Master in de toegepaste economische wetenschappen : handelsingenieur Master in de toegepaste economische wetenschappen : bedrijfskunde Master in de toegepaste economische wetenschappen : economisch beleid Master of Applied Economic Sciences : Business Administration Master in de beleidseconomie

17 25924 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Master in de accountancy en het revisoraat Master in het informatiemanagement Master in de verzekeringen Master in het cultuurmanagement Master in de organisatie en het management Master in de bedrijfseconomie Master in de algemene economie Master in de bedrijfskunde Master of Economics Master of Management Science Master of Applied Economic Sciences : Economic Policy Master in de maritieme wetenschappen Master in het management Master in de personeelswetenschappen Master in de computer auditing Master in de e-business Master in het real estate management Master in de personal financial planning Executive Master of Business Administration Master of Financial Economics Master of Business Economics Master of Business Engineering : Business and Technology Master of Advanced Business Studies Master of Advanced Studies in Economics Master of Information Management Master of Finance Master of Business Administration Master of Transport and Maritime Management Master of Management Master of Global Management Master of Human Resource Management Master of Transport and Maritime Economics Master of Computer Auditing Master of e-business Master of Real Estate Management Master of Personal Financial Planning Master of Banking and Finance

18 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Master of Marketing Analysis Master of Economics of Globalisation and European Integration Bachelor in Business Studies Master of Enterprise IT Architecture Master of IT Governance and Assurance Master in het Human Resource Management Rechten, notariaat en criminologische wetenschappen + Economische en toegepaste economische wetenschappen (Droit, notariat et criminologie + Sciences économiques et sciences économiques appliquées) Master in de veiligheidswetenschappen Politieke en sociale wetenschappen (Sciences politiques et sociales) Bachelor in de communicatiewetenschappen Bachelor in de politieke wetenschappen en de sociologie Bachelor in de politieke wetenschappen Bachelor in de sociologie Master in de politieke wetenschappen Master in de vergelijkende en internationale politiek Master in de communicatiewetenschappen Master in de sociologie Master in het overheidsmanagement en -beleid Master in de politieke communicatie Master in de EU-studies Master in de filmstudies en de visuele cultuur Master in het sociaal werk Master in het sociaal werk en sociaal beleid Master in de internationale betrekkingen en de diplomatie Master of Conflict and Development Master of European Politics and Policies Master of Social Policy Analysis Master of Communication Studies Master en Médiation interculturelle : identités, mobilités, conflits Master of European Union Policy Godgeleerdheid, godsdienstwetenschappen en kerkelijk recht (Théologie, sciences religieuses et droit canon) Bachelor in de godgeleerdheid en de godsdienstwetenschappen Bachelor of Theology and Religious Studies Master in de godgeleerdheid en de godsdienstwetenschappen Master in de wereldgodsdiensten, de interreligieuze dialoog en de religiestudie Master in samenleving, recht en religie

19 25926 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Master of Theology and Religious Studies Master of Society, Law and Religion Master in het kerkelijk recht (Iuris Canonici Licentiatus) Master of Canon Law (Iuris Canonici Licentiatus) Master in de gespecialiseerde studies in de godgeleerdheid en de godsdienstwetenschappen Master of Advanced Studies in Theology and Religion Archeologie en kunstwetenschappen (Archéologie et sciences de l art) Bachelor in de archeologie Bachelor in de kunstwetenschappen Bachelor in de kunstwetenschappen en de archeologie Bachelor in de musicologie Master in de archeologie Master in de kunstwetenschappen Master in de kunstwetenschappen en de archeologie Master in de musicologie Master of Archaeology Psychologie en pedagogische wetenschappen (Psychologie et sciences de l éducation) Bachelor in de psychologie Bachelor in de pedagogische wetenschappen Bachelor in de onderwijskunde Bachelor in de agogische wetenschappen Master in de psychologie Master in de pedagogische wetenschappen Master in de sociale en culturele antropologie Master in de educatieve studies Master in de opleidings- en onderwijswetenschappen Master in de agogische wetenschappen Master in de onderwijskunde Master in het sociaal werk Master of Educational Studies Master of Social and Cultural Anthropology Master of Cultures and Development Studies Master of Educational Sciences Master of Psychology : Theory and Research Sociale gezondheidswetenschappen (Hygiène sociale) Bachelor in de logopedische en audiologische wetenschappen Master in de logopedische en audiologische wetenschappen

20 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Master in het management en het beleid van de gezondheidszorg Master in de gezondheidsvoorlichting en -bevordering Master in het management, zorg en beleid in de gerontologie Master of Gerontological Sciences Master in de seksuologie Bachelor in het milieu- en preventiemanagement Master in het milieu- en preventiemanagement Bewegings- en revalidatiewetenschappen (Sciences du mouvement et de réadaptation motrice) Bachelor in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen Bachelor in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie Master in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen Master in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie Master of Rehabilitation Sciences and Physiotherapy Erasmus Mundus Master in Adapted Physical Activity Master in de ergotherapeutische wetenschap Wetenschappen (Sciences) Bachelor in de geologie Bachelor in de geografie Bachelor in de geografie en de geomatica Bachelor in de fysica Bachelor in de fysica en de sterrenkunde Bachelor in de chemie Bachelor in de biochemie en de biotechnologie Bachelor in de biologie Bachelor in de wiskunde Bachelor in de informatica Bachelor in de computerwetenschappen Master in de geologie Master in de geografie Master of Geography Master of Geology Master in de geomatica en de landmeetkunde Master in de fysica Master of Physics Master in de sterrenkunde Master of Astronomy and Astrophysics

WO-Master - studentenaantal Economie en Recht

WO-Master - studentenaantal Economie en Recht Economie en Recht Bedrijfskunde Bedrijfskunde Radboud Universiteit Nijmegen 367 Bedrijfskunde Business Administration Erasmus Universiteit Rotterdam 1.406 Bedrijfskunde Business Administration Rijksuniversiteit

More information

Admission Requirements to the Master Study Programmes

Admission Requirements to the Master Study Programmes Admission Requirements to the Master Study Programmes Only Dutch Bachelor degrees are mentioned below. Foreign Bachelor degrees give possible admission. The responsible Admission Board has to decide 1.

More information

MONITEUR BELGE 21.05.2013 Ed. 4 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 21.05.2013 Ed. 4 BELGISCH STAATSBLAD 28747 MINISTERE DE LA DEFENSE [C 2013/07120] 15 AVRIL 2013. Arrêté ministériel modifiant l arrêté ministériel du 20 avril 2010 fixant les matières qui peuvent être enseignées en anglais au sein des forces

More information

Admission Requirements to the Master Study Programmes

Admission Requirements to the Master Study Programmes Admission Requirements to the Master Study Programmes Only Dutch Bachelor degrees are mentioned below. Foreign Bachelor degrees give possible admission. The responsible Admission Board has to decide 1.

More information

PRIORITY LIST OF STUDIES FOR STUDY FINANCING YEAR 2015

PRIORITY LIST OF STUDIES FOR STUDY FINANCING YEAR 2015 PRIORITY LIST OF STUDIES FOR STUDY FINANCING YEAR 2015 # MBO/Associates Study Bachelor/HBO Study Post HBO Study WO (BA Degree) Study WO/Masters Study or Postgraduate Career Approximate Study Length 1 -HVAC

More information

Universities and Programs in Ontario By University

Universities and Programs in Ontario By University Universities and Programs in Ontario By UNIVERSITY PROGRAM DEGREE DISCIPLINE/TYPE Brock Accountancy MAcc Mathematics and Statistics Brock International Master of IMAcc Mathematics and Statistics Accountancy

More information

Immigration New Zealand Operational Manual. Appendices. Issue Date: 30 March 2015

Immigration New Zealand Operational Manual. Appendices. Issue Date: 30 March 2015 Immigration New Zealand Operational Manual Issue Date: 30 March 2015 CONTENTS Appendix 1 - List of countries using panel physicians... 3 Appendix 2 Receiving and processing offices... 5 Appendix 3 - List

More information

Academic Programmes. Architecture

Academic Programmes. Architecture Project Management in Building Construction Design Architectural Sciences Landscape architecture (Conservation) Graphic e Multimedia Design Academic Programmes Sapienza University of Rome International

More information

Direction de la Recherche Classement EMLYON des Revues Académiques.

Direction de la Recherche Classement EMLYON des Revues Académiques. Direction de la Recherche Classement EMLYON des Revues Académiques. Classification par ordre alphabétique (Liste entrant en vigueur au 1 er septembre 2009) Avant-propos Le classement des revues académiques

More information

Graduate Degree Granting Units and Programs at Michigan State University Accounting - Master of Science Advertising - Master of Arts African American

Graduate Degree Granting Units and Programs at Michigan State University Accounting - Master of Science Advertising - Master of Arts African American Accounting - Master of Science Advertising - Master of Arts African American and African Studies - Doctor of Philosophy African American and African Studies - Master of Arts Agricultural, Food and Resource

More information

Programma LLP/ERASMUS - codici ISCED (ex Aree Disciplinari ERASMUS)

Programma LLP/ERASMUS - codici ISCED (ex Aree Disciplinari ERASMUS) 0 General Programmes 01 Basic/broad, general programmes 010 Basic/broad, general programmes 1010 Basic programmes 1011 Broad, general programmes 1012 Arts and Crafts 1013 Music 1014 History 1015 Religion/Ethics

More information

EXISTING DEGREES, CERTIFICATES, AND AREAS OF STUDY

EXISTING DEGREES, CERTIFICATES, AND AREAS OF STUDY EXISTING DEGREES, CERTIFICATES, AND AREAS OF STUDY EXISTING DEGREES Associate of Applied Science (available only at the Agricultural Technical Institute) Associate of Arts (available only at the Lima,

More information

Listing of Degrees Awarded by Colleges, Institutes, Polytechnics and Universities with a College Mandate

Listing of Degrees Awarded by Colleges, Institutes, Polytechnics and Universities with a College Mandate Listing of Degrees Awarded by Colleges, Institutes, Polytechnics and Universities with a College Mandate Colleges and Institutes Canada represents 44 degree-granting institutions: 34 colleges, institutes

More information

Student Awards Agency for Scotland

Student Awards Agency for Scotland Student Awards Agency for Scotland List of courses eligible for Postgraduate Funding 2015-2016 Click on the relevant link below to find out which courses we support at each institution. Aberdeen University

More information

POSTGRADUATE COURSES

POSTGRADUATE COURSES POSTGRADUATE COURSES Courses Eligible for Tax Relief In the 2013/2014 Academic Year Under Section 473A, Taxes Consolidation Act 1997 2013/2014 Postgraduate List INDEX OF APPROVED COLLEGES COLLEGE PAGE

More information

Eligible master programmes for the Swedish Institute Study Scholarships for the academic year 2014/2015 University Programme Application code Credits

Eligible master programmes for the Swedish Institute Study Scholarships for the academic year 2014/2015 University Programme Application code Credits Eligible master programmes for the Swedish Institute Study Scholarships for the academic year 2014/2015 University Programme Application code Credits Blekinge Institute of Technology Computer Science BTH-90431

More information

Food and Agricultural Business General Option (no concentration) Agricultural Equipment Systems CONCENTRATION:

Food and Agricultural Business General Option (no concentration) Agricultural Equipment Systems CONCENTRATION: Undergraduate Majors, s, Concentrations, and Degrees Department/Unit Major Concentration Degree Available COLLEGE OF AGRICULTURAL SCIENCES AND NATURAL RESOURCES Agriculture and Natural Resources (Interdepartmental)

More information

FACULTY OF SCIENCE AND NATURAL RESOURCES

FACULTY OF SCIENCE AND NATURAL RESOURCES NOTES : 1.Postgraduate Programme is offered for Semester 1 (September Intake) and Semester 2(February Intake). 2.Postgraduate Programme is offered for Semester 1 (September Intake) only. FACULTY OF SCIENCE

More information

Bachelor Programs. Bachelor of Social Work. Bachelor of Arts, (Major: Psychology) Bachelor of Arts, (Major: Linguistics)

Bachelor Programs. Bachelor of Social Work. Bachelor of Arts, (Major: Psychology) Bachelor of Arts, (Major: Linguistics) Humanities & Social Bachelor Programs College Program Name Program Language Stream Study period (Credit Hours) Bachelor of Social Work Bachelor of Arts, (Major: Sociology) Bachelor of Arts, (Major: Arabic

More information

POSTGRADUATE COURSES

POSTGRADUATE COURSES POSTGRADUATE COURSES Courses Eligible for Tax Relief in the 2012/2013 Academic Year Under Section 473A, Taxes Consolidation Act 1997 2012/2013 Postgraduate List INDEX OF APPROVED COLLEGES COLLEGE PAGE

More information

BELGIAN NATIONAL REPORT ON DRUGS 2004

BELGIAN NATIONAL REPORT ON DRUGS 2004 Scientific Institute of Public Health Unit of Epidemiology BELGIAN NATIONAL REPORT ON DRUGS 2004 Commissioned by the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction Lisbon Edited by Sandrine SLEIMAN

More information

Canada Glendon College Business Economics Economie d'entreprise. Washington D.C American University Arts and Sciences Art et Sciences

Canada Glendon College Business Economics Economie d'entreprise. Washington D.C American University Arts and Sciences Art et Sciences STATES UNIVERSITIES SPECIALTIES SPECIALITES Canada Glendon College d'entreprise Canadian Studies Etudes canadiennes Drama Studies Théâtre French studies Etudes françaises International Studies Etudes internationales

More information

2015 INTERNATIONAL Research Higher Degree Indicative Fees

2015 INTERNATIONAL Research Higher Degree Indicative Fees 2015 INTERNATIONAL Research Higher Degree Indicative Fees CRICOS CODE PROGRAM NAME 039721A Doctor of Philosophy (Aboriginal Health Studies) $30,240.00 045938M Doctor of Philosophy (Aboriginal Studies)

More information

Degree Program U G S D Campus. Architecture Marietta. Construction Management Marietta. Degree Program U G S D Campus.

Degree Program U G S D Campus. Architecture Marietta. Construction Management Marietta. Degree Program U G S D Campus. College of Architecture & Construction Management Architecture Marietta Construction Management Marietta College of the Arts Art Kennesaw Art Education Kennesaw Art History Kennesaw Dance Kennesaw Music

More information

Food and Agricultural Business General Option (no concentration) Agricultural Equipment Systems

Food and Agricultural Business General Option (no concentration) Agricultural Equipment Systems Undergraduate Majors, s, Concentrations and Degrees Department/Unit Major Concentration Degree Available COLLEGE OF AGRICULTURAL SCIENCES AND NATURAL RESOURCES Agriculture and Natural Resources (Interdepartmental)

More information

Graduate Degrees, Majors and Certificate Programs The University of Tennessee, Knoxville 2013-2014 Academic Year/Listed by College and Department

Graduate Degrees, Majors and Certificate Programs The University of Tennessee, Knoxville 2013-2014 Academic Year/Listed by College and Department Degrees, Majors and Programs The University of Tennessee, Knoxville 2013-2014 Academic Year/Listed by College and Department Below is a list of all graduate degree programs offered at the University of

More information

University of the Philippines Courses in the University of the Philippines are all generally taught in English Agricultural Sciences

University of the Philippines Courses in the University of the Philippines are all generally taught in English Agricultural Sciences University of the Philippines National University of the Philippines The University of the Philippines has eight constituent units-, UP Los Baños, UP Manila, UP Baguio, UP Visayas (with campuses in Iloilo/Miagao

More information

Graduate Degrees, Majors and Certificate Programs The University of Tennessee, Knoxville 2014-2015 Academic Year/Listed by College and Department

Graduate Degrees, Majors and Certificate Programs The University of Tennessee, Knoxville 2014-2015 Academic Year/Listed by College and Department Degrees, Majors and Programs The University of Tennessee, Knoxville 2014-2015 Academic Year/Listed by College and Department Below is a list of all graduate degree programs offered at the University of

More information

Law / Economics / Management

Law / Economics / Management Law / Economics / D i s c i p l i n e s M a j o r s / S p e c i a l i z a t i o n s L e v e l s I n s t i t u t i o n s L o c a t i o n s Accounting-Cost Control -IAE Law/Economics/ p.3 Accounting- Cost

More information

University of Canberra Courses and Awards (Degrees, Diplomas and Certificates) Rules 2013

University of Canberra Courses and Awards (Degrees, Diplomas and Certificates) Rules 2013 University of Canberra University of Canberra Courses and Awards (Degrees, Diplomas and Certificates) Rules 2013 Table of Provisions Citation Commencement Revocation and Determinations Degrees Degrees

More information