,IUTTA RISSANEN .,,I VEIKKO KALLIO

Size: px
Start display at page:

Download ",IUTTA RISSANEN .,,I VEIKKO KALLIO"

Transcription

1 .,,I VEIKKO KALLIO,IUTTA RISSANEN \ t-( )ti tt\ IA Ii I\ H t'lin^\\'[-( )l)1,]'l' H ltl,sl\( llsi\.\ ()l,l\.\'l' ()H I.'I'['I,0SSA 0I,I IINSr ]r u.\ t r r,r\ r,,\ I,sl,IA H A A\' I' ISS.\ I{O'I'I ]laasl,lt' )L'L'1"\. s( )t,t\ ^\ la ili Ii^\ l,( )\"1'\' 1,.\ H l.ll,'l'^\ N t'( )li t't' )lt\ I{O'I. I Ii L' I,] I I A. Olohuoneen suuret lasiovet avautuvat suoraan takaterassille,.ja kauempana puiden valiste pilkottaa meri. Arturo Alvarezin taivutetuista muovirimoista tehty VV04-kattovalaisin on koko huoneen keskipiste. Valaisimen halkaisija on 105 cm. ja sita on saatavana myos mustana 1 669, Skanno. Senkin padlla oleva toffeenvarinen CEBRApoytdvalaisin 448, Skanno. Pitken divaanin pdiills olevat vbrikkaat kelimtyynyt alkaen 65, S.A.L.l. Metallitarjotin sohvapoydalla 96, Mosa Interior. Nahkainen sakkituoli 495, Peroba. S0 ] l'l,rz.r f.,,tr

2 -*'fs.{ tr ffi l'l,r/.rn,,rr \l

3 Kdytdviiii valaisee lattialle asetettu betonipintainen valaisin, joka kuuluu nuorten suunnittelijoiden Kaamos-ryhman mallistoon, suunnittelija on Matti Syrjdlii 570, Mama Desig n. Tyohuoneen vdrimaailma koostuu harmaan- ja puunsdvyist5. Poyd6llii oleva valaisin on tehty vanhasta vesitynnyristd 485, s.a.l.t. t 5 lrliskrrrrtu oli rrsrrrrrrt I lclsiriqirrclirrkcskrrslrrss:rr rtosi siltcrr tclrlr prrtkircrrontti. l)lrrssrrrr oli rrrriis r rrrpliriiirli lrrorrto: lrrlorr vrrrpririllri oli r:rrrlrojrt islrrlrrksirr. lrrollo oli prrlrtlrtstrr kvrttrncrrcrr orrrrcllist:r j:r triikcskcistlr r rrottlr. l',rrsirrrrrriiscrr l:rpscrr jrt ilrtroittltcsslr trrloslrurrr. rrrror.i ltlrli lrlkoi rrrklriss:r:rrr polrtilrrrrrrrltou trrkrrisirr rrr;rrrscrrdrrllc..\jrrirrst:r rirrrlrtlilti trrlcrrrrr riidirr,,\nnan. lrcroslrrlnrstrrs, jorrkrr l:rkiir Irrirrrjoi priir ittriirr t:rlle illc 50 kilorrrctrili r'lrtccrr srrrrrrlrrrrrr. [,rirrtirrcrr Urrsirrlur oli luorrtcrir srrrrnlrr ctsili rrrrtlrr kolirr j:r totrltirr, srllii.\rtrr:r oli kotoisirr s:rrrr:rlllr srrrrrrnrrltlr j:r lrcrost:rllil sij:rilsirat Nirkkorrrrrrrrrre'rr krrpccss;r. lii)krrrcri r ilrj:risi rrrr lririistii trlirslrt. j;t prtriskrrrrtr kiirclrti kirtsorruirrr p:rikkrrrr. \lrrtririi tilir oli lrclrtlrrlirr kokoirrcrr. jir sirrrrc oli l0-lrrrrrlll lrrkcrrrrctttr srrtrrrreliirirrcrr trrrrrrrirlrirsirrcr kcsrirrriikki.'l)rlo oli rctttorttoitrr ;tjllrr slrrtossrr t:rlr irrsrrttlrrlrksi. Siilrt'rr oli rerlettr srilrkiil jrr resiprrtkisto. :rrrrttrt sisritiloilt:r:rrr sc oli jo ninsistr trcc'ssri krrrrrrossll. 'lirlo oli kitrrrllrrl \lrrttl jokrr srirrii;rrrikrrssrr kielttoi j:r rcti prrolccttsit. jotcrr pirrrr tcirrrrrre oslotirr.jorrkscrr..\rrrrrr kcrtoo. I)crlrc prrrrt:rroi krritcrrkirr tlrrkkrrrrrr crurerr osloltiilitiikscl tckol. 'lirion lrvr iin prroliirr krrulrrirrrl scrrlrrrkklr lrilsirrrnko j:r nrrrrrl:rrrrlr piliiisi rrrkcrrtrr lisrirr krrsrrr rrilc pcr-lrcellc. 'l \ titri pclkririrrr:itiirr prrriskurrlrr t:rrttrri tilrrisrrutccrr jir priritti rrrorrloirl:t tlrlostlr itsr'llccrr rroclcrrirr kotlirr. - \lc lrtlrrsrrrrrrc' krrikirr prrolirr pcrsoorrrrlliscrr korlin sct tlrloplrkctil civlil olc rrrcitri rrrrlcrr. \ lrrrlroisslr tirloisslr qilru ju jo r rrirrriiksi otttrtttl;risl;t trrrtnclrtritlt..\rrrlt totcuu picrrcn rrlrtklrrr pri:issri lrri:irrriilli rrrcr-i. loislrirltlr tlrlo vrrirtisi tlirdc]- lisctt ntuotlotttrttttlokscr. Sc' olisi rtrrrlistcttur l t;ir sirr. jrr :rsrritrlilir;r \lorrcl rsl;irrirtrrrrc krsr irrrt. cikii olisi ollrrt crlrrllisenll)itrl l)rlrkltlt vlrrlu ju nrkcrrtlur tilrrllt'kokon:rirrr rrrrsi. I',lrkii. rrruttir sc ci olc rrrcidlir llrpuisiurrnrc, lrrir j:rlk:r:r. \lolerrrpicrr J:rpsrrrrrlerrkorlciss:r oli r.crrrorrtoitu jlr pcrrrskorjlttrr litlojit. joterr korlrrrsti)ilrirr ci l:ilrtlctlr sirrisilrrriiisesti. I)rrr-iskrrntl ;>iirsi jir risioi c'rsirr itsc. loprrll:r.\rrrrrur isii elrdotti rrrkkitclrdirr k:ir tttiri jiirker icrr jrr k:ir t:irrrri;ilislcrr srrrrrrrritclrrricrr llltirrriscksi..\rkkitclrrliksi sirirliirr pcrlrctrrttu \lrrttr\rrrnrelrr. - \lrikklr rrrt'illli orr r;rrrkkrr orlil nr:lkll j:r rrriclcstlirrrrrrc rl I l'l.rz.r l..,rti

4 ,i..:- j:,,;r a o]r'rrrnt'lrr r iri r irioirrr;rrrrr liloj:r. rnl,kitclrtlrrr:rrrrnrritt'lrrrrrl r llritlirril rnt'itlrit. l,rrrrrrc oli:i il.irrri prsltttctl ltrtltnrollrnrtrtrrn scllrri:irr r:rlklrirrrjlr. l:tlortrr trrlr loirrrirrt irr krirllirrniillrttt'tt. s;tttt;rllrt rtrt pcrsoonrrlli:rrrr: riilr i. St'orr jrrrrri \ilii, rlitii ]rrrlrrtirrrrrrckirr. \rrrrrr Lcrlor i. \rnrrrtl;r:rrrrrrrrilltli rlrrlr,nr llrlorr rrrolcrrpirrr plirlrirrrrrrliso:ltl, ttriitt :rrlrtiirr ]is:ililltlt roitt \0 rrt'liirn \(rr':rr. l;tlott loisr':t;t rrrrtlispririclr:tri lt'lrtiirr krrksikclroktincrr. il:ikc'r'l.t'rtr si;,,iltlliitr onrillll rlrrrlrlrlrrr rlrrrlrt'nrpit'n nrlrkrrrt]rrrorrr'. lrllllit'r'rll::;r.rr urrr l.ttttltttrtrt'llrpsr'llc jlr tt'lcri:ioltttonc'. lot:r't'tt rtrrrtrt r'lcittt'n jrr si:ririrrlrrlopollrtikk,r. l)iiiil\\rl rltlnrrrliti \lkrrpcrriirc'rr lrrlo oli lrrrrrt'lrrrtll:trrrr lrrrrrrur jrr lrrrrkkrrirrcrr. Sttorrtl,rtitccrtntttrtlrti:t'r trtlorr Lr'tkr'llri krrl].i Lrirtriiri. jorrklr rrro' lc'nrnrirr prrolrrr:ijrtrl:irrrt lrrrorrtcl. I'irrrt':ilrl,ii li];r rt;rliirrrrloivtk :i ltkcrl;ttnlrlllr korkt'lt rtrti:r'ntrrikkttrlr k:irllirlirr plililrlir lrlll('(n k:rl.:rkcr tokrirct'rt ovt:ut. lkkttrlnt lltlltnlt ttotlcrtlrilojcn tttuk:rlrtt r;rrlrlrrr;t lurrrlo,,rt slttt;t]llt l.ol,o st'rt;tttkokotttttt tltirlcltos. \lrii: rtloltttottcctt lcrltrsil]r'tictit'tt l)llllo\i('r kolrlrlrtltttc'tt rtrlllll kiiiilrl('ltii\rll;i l;rriorill:r toi si:ritilriilritr rrrnrtrt:lirrtlrirt. 'l:tlorr rrttrlrt:trr osrtrrr jrtirril lriilrrrrrrr'.,,l,,lrrr,rrr'. l.r'illiii jrr Lor- It;rl lilrrl. Siripnrlojcrr ttitrlt:ltt'lcrt rlrlcrrlr'::ri l.ulrtrirrl lrirsi:c'irr;i Olohuoneen yhteydessa on keittio ja ruokailutila. Takan pddlld on koristeena kukinnoista koottu ovikranssi 68, S.A.L.l. Villahuopa lepakkotuolin pddlld on lkeasta. Seinaan nojaa Alma Lightin metallirunkoinen MADAME valaisin 505, Highlight valaistus. Ruokapoyddn pdalle on ripustettu Anna Palomaan suunnittelema, sokerista tehty KIDE valaisin, tiedustelut Kaa mos- ryh ma. jritcttiirr o:ill;rirrr;rl,rriirr l.tilliriirrr j;r lri)lrrrorrcr':ct'rr. l'.t.l,io'rtn rrutltrt l.rtllo j;r Prrrclliirr l.orotclliiir. jolloirr tilriilrirr :rrrrtiirr li'riri rttrttttttllrt jrt ilrrrrrrllllllir. ( )loltttottt'r'rrt jrr keiliiir:::i lilrrrr kor.kc'utlrt lrriiclrrrrrctliirr rr:tlrrlolliiirrrrniul l)irli()r. Sisril,rrlol orlrl lilrlor lrrrjrrrr rrrrroloi:irr. jrr jikt'r:il lrir.:i:t'l trrkip:rllit ot:tt r;i Lrtlloirtctt. tttttlirorit'rt k:t{ol rtl,r'ntttltiirr prrlptllikrrtoiksi. jolloirr lrtlokol,ottlttstttt: on kcit rinrpi. I{t rrronlirt r ltlcrtlc:sri rrrr:iltiirr rrrr ii: krrrkkil,krrn;rl jrr llprrllrr kol.o lrrlo r t rlroi]tiirr l:rrrcl:rll:r r lrtt' krr i::li, jlr ttt' rtt;tltllrlliirr rrrll,r,iri].sr. \lril,l.rrrntllt,,.11 ott llr.jlt- rrriirt'ksi. 'lrtlr,r'rt oli l.rirliillclpoirrt'rr:;ilrl,irlrirjt':tclrnri jrr rrir:ilrrl prrlkirlol. rrrrrllrr ritrrririiirrii rrrorltrrriroilrirr rrrki:rilirliil:i:i r:t:l:tlttilsi. Korlirr lrirrrrrrilr'jrirjt'li lrrrril,ti r;rlitliirr :rrorrr :rilrkolrirrrrrilrt l'l rz, 1.,,,1 r I \;

5 Yksi esirnerkki teish,i oli uuclen ulkoverlroilurr tekenrinen. \/an- Televisiohuoneessa loikoillaan vuoteessa ja lepotuolissa. Seinddn nojaa Carpyenin TOTORA-valaisin, jonka ohut ja taipuva runko on hiilikuitua 564, Highlight valaistus. Kohokuvioinen Alinasdngynpeite 49,95 ja villamatto 149, molemmat lkea. Helpotusta l:inrnritvsktrstanrruksiin sratiiu uruuttanralla cntiucu lvotakka varaalaksi takrrksi. Nrt takalla liirnniitet:i:in tlloa joka piiivii kr Irrrirrri lrroclcrlrikoirrir. Pariskunta hoiti vanhan talon sisiiosicn rcnrontoinriscn itse. rnutta lisiiosicn rakcntanrisccn tarvittiin anrurattinricstcn apua. - Kolnrcklnrnrcntriliisi luotta cliinccn hirsinrngon j:r varrltojen salvostcn lhclistiinrincn rrtrclisosiin oli jo niin halstar':tit, ett:i rakcnncinsinoori ja anrnrattirakcntajat sailat hoitaa scn honrutart, Anua kertoo. Ir:rrr talon hirrct olilirt ajirn saatossa prrllistellcct sielt:i t:iiiltii, nrrrtta taitavlt nrichct onnistuilrtt sililniaarl llrtcniiiscn ulkoverhoilrrn tasaiscksi. Llusi latrtalcrhoiltr i hclistliii ttvt varthatt talon ja rurrcl isosat vlidcksi kokonaisturclcksi. Kolnrc vrrotta kest:inlt rcutotrtti orr pii:iosin ohi, rrlkotiloja ja tcrassc ja li inreistellaiain liclii. Pcrhe kirsva:r 1>iakkoin kolnr ihcnkisestii nclihcnkiseksi, jotcn rakctrnusvatthti hiclasttur ltronnollisista svrstii. Perhe on narrttinlrt rrraallir asunriscstaan. Onrteksi ttraasettcltttt arki on p:rriskunnallc nuontrclesta tuttua, sillii rnaalla ci olc

6 ii, - fll-'l-r.()'r aflowe R BA LL- kattova la isin on valmistettu kierratetyiste muovipulloista, ja sita on saatavana kolmen kokoise na, valkoisena ja monivarrsena alkaen 495, MUM's. Talo koki remontissa taydel lisen muodonmuutoksen. Sen molempiin paihin rakennettiin uudisosat ja toisesta puolesta tehtiin kaksikerroksinen. Eteiseen saatiin lisaa valoa vaihtamalla puiset ovet lasioviksi. Fi-:li ',-}.,'fr; '-:=/2 ti Srt''--Y ilr;rrr rlrlri lrrroltlorrl:r krrirr k:rrt1.lrrrrqisrt Srk- :r tt irt lrtlrcr ntr trkr i::ri ::ilrkopr lrriitlcrr p;i:il- Ic k:rrrlrrilct' prrlrr jrr :rilrkril krrlkcrtrl tt:titr. t t'r'krr,rr r iclli olt rrr;rsslr. \ lotlc'r.r rc irs;t kot ilrrlor t].:i*rr krri kki on ktt ilt t r Lirr r:ilrlair:tcttrri. jolcrr nriirlcn tilrrrrlt'irlc rrrrlr]l:r rlrnlr;r rr'riklrirorr :riilrlc'ltr jlr prrr'- Sli]rkiikrrtkoslt'rr ;rk;rrrrr ci roi lclrclri rrrrrrrlrt kttrn lrilrr;illri. :r lr ll;iri kr rrttilril j;r rr:rrrlli;t trrkk;rlrrlt'r l:inrrrriislri r rirrilrr'irr k:tnirr. \rrrrr ILtttI:t:1. I \ \ I'l.rz,r Kolr

The Dozenal Society of America

The Dozenal Society of America The Dozenal Society of America Multiplication Tables of Various Bases by Michael Thomas De Vlieger Ever wonder what multiplication tables might look like in alternative bases? The dsa Updated 6 February

More information

Productivity o[ \(/ells*

Productivity o[ \(/ells* {quq Hydrlrc Process lor the QRo. uir i udin.ì N P 30. L"o lncresing Productivity o[ \(/ells* Abrllqct 1h" ntl in,lùnt\ htt l,nt tr-'r- ';.ùt tli ù,ùl iu inlu.'itt '1. t,ll 1r"lu,rt,,t, "'-t th,. t'-l

More information

lize r i nde ara 9tlrmalar Summar y Tur key 'rid s study h as been car r i ed out on t he coz.nro L r:et

lize r i nde ara 9tlrmalar Summar y Tur key 'rid s study h as been car r i ed out on t he coz.nro L r:et Ttirkiye I. Eht omo1o j i Kongr es i, 13-16 li m 1987, t zmir l zoi r iii ~ e vre s i nd e kestane yet i 9ti r we alanla r ~ nd a meyvelerde ku r t l anmaya neden o Lar: z.ar-ar-lalar- ile s a v a~ ~ m

More information

1. Oblast rozvoj spolků a SU UK 1.1. Zvyšování kvalifikace Školení Zapojení do projektů Poradenství 1.2. Financování 1.2.1.

1. Oblast rozvoj spolků a SU UK 1.1. Zvyšování kvalifikace Školení Zapojení do projektů Poradenství 1.2. Financování 1.2.1. 1. O b l a s t r o z v o j s p o l k a S U U K 1. 1. Z v y š o v á n í k v a l i f i k a c e Š k o l e n í o S t u d e n t s k á u n i e U n i v e r z i t y K a r l o v y ( d á l e j e n S U U K ) z í

More information

= ~ 2 = S =en Jørgensen, Præst 1 Sj e11e-s- L. ca. 1505

= ~ 2 = S =en Jørgensen, Præst 1 Sj e11e-s- L. ca. 1505 :.. tth1as Franolecl touby..m.ds ~ran sen Bruun ( K. ~. -.!:.. 3. n. 1 ~9? 151 HeJU"lc us (..!. ) 1" JlCctaaa.? :tniu. mm. l" 7 PIt s ii Ho, omm. 1597 (~. ", ) SeveriL s Je r 1i Arhus1ens1s, Komm. 1597

More information

SUPPORTING THE WAR ECONOMY IN THE DRC: EUROPEAN COMPANIES AND THE COLTAN TRADE FIVE CASE STUDIES

SUPPORTING THE WAR ECONOMY IN THE DRC: EUROPEAN COMPANIES AND THE COLTAN TRADE FIVE CASE STUDIES SUPPORTING THE WAR ECONOMY IN THE DRC: EUROPEAN COMPANIES AND THE COLTAN TRADE FIVE CASE STUDIES AN IPIS REPORT January 2002 1 Research: Jeroen Cuvelier and Tim Raeymaekers, IPIS Editors: Marc-Olivier

More information

K Country Names and Two-Letter Codes K

K Country Names and Two-Letter Codes K PCT Applicant s Guide International Phase Annex K Page 1 K K Annex K includes a list of short names and two-letter codes accepted for use in indicating States, other entities and intergovernmental organizations

More information

ON THE EVOLUTION OF RANDOM GRAPHS by P. ERDŐS and A. RÉNYI. Introduction

ON THE EVOLUTION OF RANDOM GRAPHS by P. ERDŐS and A. RÉNYI. Introduction ON THE EVOLUTION OF RANDOM GRAPHS by P. ERDŐS ad A. RÉNYI Itroductio Dedicated to Professor P. Turá at his 50th birthday. Our aim is to study the probable structure of a radom graph r N which has give

More information

SOME PROBLEMS OF 'PARTITI0 NUMERORUM'; III: ON THE EXPRESSION OF h NUMBER AS h SUM OF PRIMES.

SOME PROBLEMS OF 'PARTITI0 NUMERORUM'; III: ON THE EXPRESSION OF h NUMBER AS h SUM OF PRIMES. SOME PROBLEMS OF 'PARTITI0 NUMERORUM'; III: ON THE EXPRESSION OF h NUMBER AS h SUM OF PRIMES. BY G. H. HARDY and J. E. LITTLEWOOD. New College, Trinity College, OXFORD. CAMBRIDGE. z.i. ~. Introduction.

More information

FOURTEENTH-CENTURY ITALIAN CACCE

FOURTEENTH-CENTURY ITALIAN CACCE THE MEDIAEVAL ACADEMY OF AMERICA PUBLICATION No. 39 FOURTEENTH-CENTURY ITALIAN CACCE to: fu fu Tu fu ct^bcl tcm p>.1\ Ucttai can tctr tree uieutc pnmem tc..^r ncllj pi.-y^ia Atvunnct olbi tni^iieibniccbittsinut

More information

Varas tok irjas to, vas taus k irjas tove rk on ja tie toyh te is k unnan h aas te is iin Mus iik k iaine is ton k ans a lis e s ta varas toinnis ta

Varas tok irjas to, vas taus k irjas tove rk on ja tie toyh te is k unnan h aas te is iin Mus iik k iaine is ton k ans a lis e s ta varas toinnis ta Varas tok irjas to, vas taus k irjas tove rk on ja tie toyh te is k unnan h aas te is iin Mus iik k iaine is ton k ans a lis e s ta varas toinnis ta Varas tok irjas ton uus i joh tok unta Varas tok irjas

More information

mathematicae 9 Springer-Verlag 1988

mathematicae 9 Springer-Verlag 1988 Invent. math. 92, 479-508 (1988) Inu~l tione$ mathematicae 9 Springer-Verlag 1988 On the derived categories of coherent sheaves on some homogeneous spaces M.M. Kapranov Steklov Institute of Mathematics,

More information

4010A1 5010 Min. Max.

4010A1 5010 Min. Max. IA INTERCHANGE CONTROL HEADER 1 R 1 IA Authorization Information Qualifier ID 2-2 R 00, 03 IA01 INTERCHANGE CONTROL HEADER 1 R 1 Authorization Information Qualifier ID 2-2 R 00, 03 IA01 IA02 Authorization

More information

The Finnish Health Care System:

The Finnish Health Care System: The Finnish Health Care System: A Value-Based Perspective Juha Teperi, Michael E. Porter, 82 Lauri Vuorenkoski and Jennifer F. Baron Sitra Reports The Finnish Health Care System: A Value-Based Perspective

More information

REG 367 - Design Of Goncrete Structures (Reka Bentuk Struktur Konkrit)

REG 367 - Design Of Goncrete Structures (Reka Bentuk Struktur Konkrit) UNVERST SANS MALAYSA First Semester Examination Academ ic Session 200812009 November 2008 REG 367 - Design Of Goncrete Structures (Reka Bentuk Struktur Konkrit) Duration: 3 hours (Masa: 3 jam) Please check

More information

Reminder: Decommissioning of the PCT-EASY Functionality of PCT-SAFE

Reminder: Decommissioning of the PCT-EASY Functionality of PCT-SAFE www.wipo.int/pct/en April 2015 No. 04/2015 Reminder: Decommissioning of the PCT-EASY Functionality of PCT-SAFE As announced in PCT Newsletter No. 04/2014, as of 1 July 2015 it will no longer be possible

More information

New E-mail Notification System for PCT Newsletter, PCT Applicant s Guide, PCT Highlights and PCT Working Group

New E-mail Notification System for PCT Newsletter, PCT Applicant s Guide, PCT Highlights and PCT Working Group www.wipo.int/pct/en May 2015 No. 05/2015 New E-mail Notification System for PCT Newsletter, PCT Applicant s Guide, PCT Highlights and PCT Working Group In order to better serve the WIPO user community,

More information

Ottoman Contributions to Science and Technology: Some Examples from Medicine, Astronomy and Geography

Ottoman Contributions to Science and Technology: Some Examples from Medicine, Astronomy and Geography Ottoman Contributions to Science and Technology: Some Examples from Medicine, Astronomy and Geography Salim AYDÜZ, PhD a a Senior Researcher at the Foundation for Science, Technology and Civilisation (FSTC)

More information

The Ph ilosophy of 'As if'

The Ph ilosophy of 'As if' (rt^ (Z'"ie) q/s 6 The Ph ilosophy of 'As if' r\ S.l'stcut of tlrc Thcor.tic:rl, Itr':r.'ti.'ll.tnJ Religi.rus liietiotts,rl' I\'l;rnkin.l lly H. VAIHINGER 'fr:rrrslrk'd lry t,t C. K. OGDEN ;?ii '.i,dt.

More information

Finnish Language Frequently Asked Questions. Table of contents

Finnish Language Frequently Asked Questions. Table of contents Finnish Language Frequently Asked Questions Table of contents I. There appears to be some inconsistency in the use of quotation marks compared to the English version. Is this correct? 2 II. Where the English

More information

Muškarci su kao čokolada. Vesna Radusinović

Muškarci su kao čokolada. Vesna Radusinović Muškarci su kao čokolada Vesna Radusinović 4 5 Naslov originala Vesna Radusinović Muškarci su kao čokolada Copyright 2004 Vesna Radusinović Copyright 2009 ovog izdanja, LAGUNA Vedranu i Maretu 6 7 Sadržaj

More information

Test of Their Relative Importance in Economic Stabilization

Test of Their Relative Importance in Economic Stabilization The following article is reprinted from the November 1968 Federal Reserve Bank of St. Lotus Review. Monetary and Fiscal Actions: A Test of Their Relative Importance in Economic Stabilization Leonall C.

More information

IL CARRISTA D'ITALIA. N 1134 ).Gùrioler5 sfd dnr poske(50%) Roma

IL CARRISTA D'ITALIA. N 1134 ).Gùrioler5 sfd dnr poske(50%) Roma IL CARRISTA D'ITALIA N 1134 ).Gùrioler5 sfd dnr poske(50%) Roma RICORDO DI ENRICO REPOLE /.lolcl,.cvclerlèn'mnnn?tr t-*r x,q " a-.-r",qqa della nostra Rivisia tlgiorno ll novcmbre u.s. è sconparso i1 carìsra

More information

The Spread of Obesity in a Large Social Network over 32 Years

The Spread of Obesity in a Large Social Network over 32 Years T h e n e w e ng l a nd j o u r na l o f m e dic i n e special article The Spread of Obesity in a Large Social Network over 32 Years Nicholas A. Christakis, M.D., Ph.D., M.P.H., and James H. Fowler, Ph.D.

More information

THE ROLE OF PERSON TO PERSON COMMUNICATION NETWORKS IN THE DISSEMINATION OF INDUSTRIAL TECHNOLOGY* Thomas J. Allen. WP 939-77 June 1977

THE ROLE OF PERSON TO PERSON COMMUNICATION NETWORKS IN THE DISSEMINATION OF INDUSTRIAL TECHNOLOGY* Thomas J. Allen. WP 939-77 June 1977 THE ROLE OF PERSON TO PERSON COMMUNICATION NETWORKS IN THE DISSEMINATION OF INDUSTRIAL TECHNOLOGY* Thomas J. Allen WP 939-77 June 1977 Prepared for the Netowrking Conference sponsored by the School Capacity

More information

Sanna Siponen Children s Health, Self-Care and the Use of Self-Medication

Sanna Siponen Children s Health, Self-Care and the Use of Self-Medication Sanna Siponen Children s Health, Self-Care and the Use of Self-Medication A Population-Based Study in Finland Publications of the University of Eastern Finland Dissertations in Health Sciences SANNA SIPONEN

More information

On the Representational Bias in Process Mining

On the Representational Bias in Process Mining On t Rprsnttionl Bis in Pross Minin W.M.P. vn r Alst Dprtmnt of Mtmtis n Computr Sin Einovn Univrsity of Tnoloy, Einovn, T Ntrlns Emil: w.m.p.v..lst@tu.nl, WWW: vlst.om Astrt Pross minin srvs ri twn t

More information

plfultri. iit!h.e, nirdsroft heeci@r6, difis, pipd bnoq klrptr w ds Tr-cs.

plfultri. iit!h.e, nirdsroft heeci@r6, difis, pipd bnoq klrptr w ds Tr-cs. ironlv@id de st.jllmyt dd!fr dlim!.i F& *.d.ll mdb..li t ta br! hf. F e2 Mpi4.i rhiv,n! ldiolrih yag hd, Lbii tui.ldi 8rlei!, d.n u.i! du 8li@ir Di dde hre.,.ldivd'.dtotridd nis dihaillu d.0d n6bn-fk p@

More information

FEDERAL NEGARIT OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA

FEDERAL NEGARIT OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA fh:t-f"kf ty~"ce,~/ioh~ftfce ttl1flh ~lolrala,,;j~t ;lull} FEDERAL NEGARIT GAZETA OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA "r1'f-~: ~op,}-

More information