sborník příspěvků XIII. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "sborník příspěvků XIII. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků"

Transcription

1 XIII. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků 13 th Workshop of Physical Chemists and Electrochemists sborník příspěvků Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity Agronomická fakulta Mendelovy univerzitě v Brně a Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně

2 ORGANIZACE POŘÁDAJÍCÍ KONFERENCI Přírodovědecká fakulta MU V Brně Ústav chemie Kotlářská Brno Agronomická fakulta MENDELU v Brně Ústav chemie a biochemie Zemědělská Brno Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně Ústav mikroelektroniky Technická 3058/ , Brno ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KONFERENCE Libuše Trnková (Ústav chemie, PřF, MU) René Kizek (Ústav chemie a biochemie, AF, MENDELU) Jaromír Hubálek (Ústav mikroelektroniky, FEKT, VUT v Brně) Publikace neprošla jazykovou kontrolou. Jednotlivé příspěvky jsou publikovány tak, jak byly dodány autory. Za věcnou a odbornou správnost jsou plně odpovědni autoři příspěvků. Podrobné informace včetně sborníku příspěvků jsou k dispozici na internetové adrese ISBN:

3 Pracovní setkání bylo podpořeno výzkumnými projekty:

4 sponzoři pracovního setkání Organizátoři děkují všem letošním sponzorům za podporu, která umožnila pořádat tuto, již tradiční, akci: METROHM, spol. s. r. o., EPPENDORF Czech & Slovakia, spol. s. r. o., CHROMSPEC, spol. s. r. o., ILABO, spol. s. r. o., MANEKO, spol. s. r. o., MEDESA, spol. s. r. o., PRAGOLAB, spol. s. r. o., SIGMA, spol. s. r. o., TRIGON plus, spol. s. r. o., CLONESTAR Peptide Services, spol. s. r. o., Stargen EU s. r. o., Chromservis s.r.o., Česká společnost chemická, pobočka Brno

5 Úvodem Milí přátelé, pro konání letošního XII. Pracovního setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků (12 th Workshop of Physical Chemists and Electrochemists) byly zvoleny dva dny na konci května ( a ). Místem konání jsou konferenční prostory s atriem v nové budově Q Univerzity MENDELU v Brně. Naše konference může být považována za jednu z významných akcí v rámci dvou oslav. Brno letos slaví 190 let od narození významného vědce a opata augustiniánského kláštera na Starém Brně Gregora Johanna Mendela, který je díky objevu tří základních zákonů dědičnosti považován za otce genetiky. Pod hlavičkou Mendel 190 si tento významný svátek připomíná různými akcemi (výstavy, konference, přednášky Mendel lectures) nejen univerzita MENDELU, která nese jeho jméno, ale i MASARYKOVA UNIVERZITA. V Mendelově odkazu obě univerzity učí principy genetiky, její základy a rozvoj, uplatňující se jak v říši rostlin a živočichů, tak i v medicíně. Dalším milníkem pro oslavný charakter našeho setkání je 90 let objevu polarografie, za kterým stojí náš nositel Nobelovy ceny v oblasti fyzikální chemie a elektrochemie Jaroslav Heyrovský. Tak jako G.J. Mendel je považován za otce genetiky, J. Heyrovský je považován za otce elektroanalytických metod. Když objevil polarografii, bylo mu pouhých 32 let, kdy za sebou měl úspěšná studia chemie, matematiky a fyziky na Karlově universitě v Praze, a studia u slavných chemiků Sira W. Ramsaye, W. C. McC. Lewise, a F. G. Donnana v Londýně. Jeho metoda, většinou prezentovaná jako analýza roztoků pomocí elektrolýzy, se stala základem pro rozvoj dynamických elektrochemických metod. Záštitu nad konferencí převzali primátor statutárního města Brna Bc. Romana Onderka, MBA, rektoři a děkani vysokých škol, které se na organizaci XII. Pracovního setkání podílely: rektor Masarykovy univerzity Doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D. rektor Mendelovy univerzity v Brně Prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc., dr. h. c., děkan Přírodovědecké fakulty MU Doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr., děkan Agronomické fakulty MENDELU Prof. Ing. Ladislav Zeman, CSc., děkanka Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT Prof. Ing. Jarmila Dědková, CSc.. Na účastníky z České a Slovenské republiky čekají dva konferenční dny naplněné blokem plenárních (6) a vyzvaných přednášek (13), přednášek nadaných studentů (18) v Sekce mladých (SM). Enormní nárůst přednášek, především v SM, nás velice potěšil.

6 Aby studenti měli dostatek času pro svoje přednášky a diskusi v jazyce anglickém, rozhodli jsme se založit dva SM paralelní bloky, kde přednášky budou hodnoceny dvěma komisemi. Z každého bloku pak budou odměňováni studenti na prvním, druhém a třetím místě. Všichni se mohou těšit na vědecké diskuse, které budou inicializovány nejen přednáškami, ale i prezentacemi velkého počtu posterů (XX). Hodnocení posterů bude probíhat novým způsobem. Autoři plakátových sdělení budou mít možnost se rozhodnout, zda přihlásit svůj poster do soutěže či nikoliv. Potom soutěžící postery budou hodnoceny určenou komisí. Krátká prezentace autora, popř. autorů se bude vyžadovat 3 minuty, diskuse 2 minuty. Všechna abstrakta ve sborníku jsou v jazyce anglickém, mají rozšířenou podobu a obsahují barevné obrázky či grafy. Abstrakta jsou součástí sborníku s ISBN (sborník příspěvků odpovídá kritériím pro hodnocení VaV v kategorii Článek ve sborníku ). V rámci konference bude vydáno speciální číslo v časopise International Journal of Electrochemical Science s IF (ISSN ). Běžná cena tzv. open access free, která umožňuje volnou dostupnost publikovaného díla, je 500 Euro. Pro účastníky konference bude snížený poplatek na vložné do časopisu 400 Euro. Uzávěrka pro dodání příspěvku je stanovena na Následně proběhnou recenzní řízení. Vydání speciální čísla je plánováno na prosinec Vítáme všechny účastníky XII. Pracovního setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků a přejeme všem úspěšnou prezentaci, která může být spolu s bohatou diskusí velmi užitečným pomocníkem v jejich dalším bádání. Libuše Trnková Organizační a vědecký výbor: doc. RNDr. Libuše Trnková, CSc. doc. Ing. René Kizek, Ph.D. doc. Ing. Jaromír Hubálek, Ph.D. doc. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D. Technické zabezpečení Pracovního setkání: Ing. Jiří Sochor, Ph.D. Mgr. Sylvie Holubová Mgr. Olga Kryštofová Mgr. Michal Horák Kristina Nádeníčková Martina Ryvolová

7 Obsah Electrochemical assay of butyrylcholinesterase in biological samples 13 Detection of the six nucleotides repetitions using character based method 14 The Effect of Aristolochic Acid I on NAD(P)H:Quinone Oxidoreductase Expression in Mice and Rats a Comparative Study 16 Utilization of electrotransfer of proteins (Western blot) for a study of histone acetylation mediated by hypoxia in neuroblastoma cells 19 DNA adduct formation by carcinogenic Aristolochic Acid I is dictated by expression of enzymes catalyzing its activation and detoxication 21 Interaction of the Human Prion protein, metals (Zn, Cu) and metallothionein 24 Bacterial production of PrP C mature full length protein for electrochemical analysis 25 Dicoumarol inhibits rat NAD(P)H:quinone oxidoreductase in vitro and induces its expression in vivo 27 Cytochrome b 5 induction by aryl hydrocarbon receptor ligands results in an increase in benzo[a]pyrene-dna adduct formation 30 Utilization of the electrochemical Method of Western blotting for control of heterologous expression of cytochrome P450 2S1 33 Impedance analysis of synthetic oligodeoxynucleotides at the mercury electrode 36 Liposomes use as model membrane and their characterization 38 Sensitive electrochemical determination of adrenaline in human urine using boron-doped diamond film electrode 39 Purification of tulip bulb cytochrome P-450 into electrophoretical homogeneity 41 Use of boron-doped diamond as a new electrode material for immobilization of DNA 44 Kinetic study of metal complexes of cyclen derivatives 46 The effect of cytochrome b 5 on an electron-transporting system of cytochrome P450 1A1 in oxidation of benzo[a]pyrene 47 Copper coated electrodes for electrochemical determination of carbohydrates 50 DNA molecule from the view of physics 52 GFP-RNA transfection of cells containing defective transmembrane conductance regulator. possible approach for genetic treatment of cystic fibrosis? 54 DNA labelling for electrochemical analysis from ultrasensitive detection to DNA sequences analysis 56 Spectroscopic study of quinolone derivatives 57 The relationship between DNA adduct formation by benzo[a]pyrene and expression of its activation enzyme, cytochrome P450 1A1, in rats 59 Electrochemical preparation of gold nanorods for electrode surface modification 62 Glutathione Modified Gold Nanoelectrodes and Electrochemical Characterization 64 Biophysical study of the interaction of zinc ions with DNA 66 Fully automated system for oligo adenine nucleotide detection 67 In vivo investigation of doxorubicin 69 Modification of QCM gold surface by oligonucleotides 70

8 Monitoring of the surface modified electrodes by nucleic acids and electrochemical measurements on the scanning electrochemical microscope 71 Encapsulation of nucleic acid into the apoferritin structure, detection, analysis 72 Apoferritin encapsulated doxorubicin behavior in heart muscle tissue 73 Matematické vyhodnocení získaných experimentálních dat, modelování 75 Design and manufacturing of microfluidic chip with electrochemical detection 77 Lead ions encapsulated in nanotechnology structures 82 Electrochemical biosensor for detection of three influenza subtypes by nanoparticels label 84 Peptidy, bílkoviny a nukleové kyseliny. Adsorpce a jámy 86 Heterologous expression and purification of rat cytochrome P450 1A1 and NADPH: cytochrome P450 oxidoreductase to electrophoretically homogenous proteins 87 Interaction of cytochromes P450 with bacterial electron donor flavodoxin: a theoretical study 92 Benzofurazane based DNA redox labeling and voltammetry at silver amalgam electrode 94 Design and synthesis of a new sensor for dna mutation detection based on förster resonance energy transfer 96 Conformational analyses of some fluoroquinolone precursors 97 Ftir spectroscopy characterization of bitumen from south moravian lignite 99 Determination of water-soluble fractions from lignite 100 Effects of different ions onto adsorption and 2d condensation of 5-fluorocytosine 102 Fluorescence Behaviour of doxorubicin 103 Carbon fiber microelectrodes as electroanalytical tools 105 Fast and efficient calculations of binding Affinities for C8-Substituted GTP analogues to the FtsZ Protein 107 Improvement of enzyme stability by medium and protein engineering 109 Interaction of doxorubicin with metallothionein 110 Electrochemical study of ellipticine and ODN complex on the surface HMDE, Adsorptive Transfer Method 112 Magnetic particles usable in sequencing labeling reaction purification 114 Preparation of chitosan complexes with silver, copper and zinc nanoparticles 115 Impedance measuring of microbial biofilms and interactions with chitosan complexes 116 Ions of lead in the environment and aquatic system 117 Heavy metals in patients with malignant tumors 119 Charge transfer in DNA/ DNA and RNA/DNA hybrids 121 Kinetic study of excited state proton transfer probe 1-naphthol in hyaluronan-surfactant system 123 Quantum dots as a tool for influenza viral protein isolation and detection 125 Determination of relationship among bacteria based on polar representation 127 Correlation between mercury content in muscle and body weight of carp from non-contaminated ponds 129

9 Methods used in characterization of model phospholipid membranes 131 Electrochemical behavior of mixture of phosphatidylcholine and cholesterol in model phospholipid membranes using Impedance spectroscopy 132 Synthesis and NMR spectral studies of fluorinated anilinoethylene derivatives 133 possible application of ultrasensitive lectin biosensors in diagnostics 134 Device for controlled nanopillars growth using anodic aluminum oxide film as template 136 compressed DNA signal representation for classification of long sequences 138 Self-ordered quantum dots array for optical biomolecule detection 139 Platinum complexes. From DNA modifications to anticancer chemotherapy 141 Development of a bead-based sarcosine immunosensor 142 Shape-optimization of controlled-release systems using finite element method 144 RNA modification of hanging mercury drop electrode 145 Use of electrochemical methods for evaluation of critical health condition 146 Atomic, ionic and bohr radii linked via the golden ratio for the elements in DNA: C, N, O, P and H 148 Electrochemical characterization of novel two-electrode thin film system 150 Direct glucose detection on the Cu 2 O based screen-printed electrodes 152 Leporidae family and linkage to geographical distribution based on nucleic acid sequence processing 154 sequencing reaction with respect to study of the fragments 156 physicochemical analogies between description of adsorption of thiosulphate and agglomeration of silver nanoparticles at toxic concentrations 158 Onkolytické viry-další možnost léčby nádorů 160 Sarcosine isolation by paramagnetic microparticles using microfluidic device 162 Spectroelectrochemistry of flavonolignans and their DNA-binding copper complexes 164 study of chemical composition and structure of different humic acids 166 The study of DNA heptamers with different trinucleotide sequences in a loop by electrochemical and spectral methods 168 Interaction of DNA and doxorubicin on gold nanostructured electrode 170 Utilization of diffusion techniques for study on reactivity of modified humic acids 172 Detection of adenine in oligonucleotides using Coper nanoparticle modified GC electrode 174 Behaviour of humic acids in aqueous solutions 176 Separation of alanine and cysteine by ce-ms coupled by sheathless and electrodeless interface 178 The effect of a methyl group on the oxidation of xanthine on a pencil graphite electrode 180

10

11

12

13 electrochemical assay of butyrylcholinesterase in biological samples Miroslav Pohanka 1*, Vojtech Adam 2,3, Rene Kizek 2,3 1 Faculty of Military Health Sciences, University of Defence, Trebesska 1575, Hradec Kralove, Czech Republic 2 Department of Chemistry and Biochemistry, Faculty of Agronomy, Mendel University in Brno, Zemedelska 1, Brno, Czech Republic 3 Central European Institute of Technology, Brno University of Technology, Technicka 3058/10, Brno, Czech Republic Abstract In the body, two cholinesterases can be found: acetylcholinesterase and butyrylcholinesterase (BChE). Comparing to acetylcholinesterase, BChE is an enzyme presented in quite high level in the blood plasma where it participates in detoxification reactions but it can be found in organs as well. The BChE presented in plasma comes from liver parenchyma. Lack of BChE plasmatic activity can be used for biochemical diagnosis as a marker of poisoning with some neurotoxins and/or liver damage. In the present work, we gave our attention to construction of an electrochemical method which can be used for a reliable and fast assay of BChE activity in biological samples including plasma. Standard optical, Ellman s, protocol was used for validation of the new method. Screen printed electrodes were used as a platform and butyrylthiocholine as a substrate for BChE. The methods were firstly performed on purified human BChE and the lowest limit of detection, maximal velocity and Michaelis constant were calculated for the both methods. Limit of detection for the electrochemical protocol was less than kat being better than limit of detection for the standard optical protocol. After optimization, the methods were verified on human plasma samples. We can conclude our experiments by a statement that the electrochemical method is suitable for a routine examination of human plasma. ACKNOWLEDGEMENT The Ministry of Education, Youth and Sports (Czech Republic) is gratefully acknowledged for A long-term organization development plan

14 Detection of the six nucleotides repetitions using character based method Jiri Nedved 1*, Vladimira Kubicova 1, Ivo Provaznik 1,2 1 Department of Biomedical Engineering, Faculty of Electrical Engineering and Communication, Brno University of Technology, Technická 3058/10, Brno, Czech Republic 2 International Clinical Research Center Center of Biomedical Engineering, St. Anne s University Hospital Brno, Pekařská 53, Brno, Czech Republic Abstract This research is aimed to detection of the repetition sequences in human genome by a character based method. The detection of these repetitions can help to explain evolution in one species, if the repetitions are shorter, or genetic disorders, if the copies are longer. This work is focused on the detection of the six nucleotides repetitions. INTRODUCTION Nowadays all detections are based on chemical estimation of the copies, which has definitive resolution, need an amount of the time and need somebody working on this in the lab. The estimation using a computer is better for the detection, but now are all methods slow. After improve their codes, they can compute automatically and find regions of interest. [1, 2] Data AND METHODS Data was found in public database NCBI and were chosen two Bioprojects PRNJA1431 (Assembly: WGSA) and PRNJA20837 or PR- NJA19621 (Assembly: HuRef). Both Bioproject have completed human genome divided into chromosomes. [3] Now is used a character based method comparing chosen pattern with a part of the sequence. If the pattern is same as part of the sequence, a counter for this pattern is incremented. After end of the scanning, the pattern is changed and the scanning runs again. Number of the scans is almost equal the length of the scanning sequence. Next program look for tandem repetitions in the results obtained from first program. The tandem repetitions lie closer to each other. RESULTS and discussion The outputs from this detector are written into structure stored information about each pattern, its count of the copies and their positions in the sequence. The results from the second program are figures of the most interesting tandem repetitions. For example, the Figure 1 is shown the beginning of the second chromosome from the Bioproject with assembly HuRef. It is the sequence of the telomere on complementary strand with pattern CCCTAA. The detector has different properties than Tandem Repeat Finder (TRF, [4]) and Spectral Repeat Finder (SRF, [5]). TRF is bit faster than us detector, but finds only tandem repetitions. The other copies are for TRF hidden. SRF chops long sequences into smaller parts and the results are divided for each shorter sequence against us detector, where the results are completed. The results for one sequence length about 300 kbp are computed after few minutes, but it depends on the number of the copies in this sequence. Summed results for first 300 kbp of the chromosome 2 is shown in the next Chart 1 and was competed in seconds. For second program a pattern with maximum number of the copies is used and the output is shown in the Figure 1. Chart 1: The results of the copy detector for first 300 kbp of the human second chromosome. CONCLUSION The detector presented in this paper is good alternative to TRF and SRF, has many preferences, but still is bit slower than TRF in tandem repeats finding. The output from the detector is completed and saved in structure for future work, as the detection longer patterns and the detection with allow mutations. 14

15 REFERENCES [1] Sunstad, D. P., Simmons, M. J.: Principles of Genetics. Fifth edition (2009), pg [2] Mefford, H.C., Trask, B. J.: The complex structure and dynamic evolution of human subtelomeres. Macmillan Magazines Ltd (2002), vol. 3, pg [3] Genome Project Report: nlm.nih.gov/genome/51 [4] Tandem Repeat Finder: bu.edu/trf/trf.html [5] Spectral Repeat Finder: res.in/raghava/srf/ Figure 1: Human telomere of the second chromosome on complementary strand. 15

16 The Effect of Aristolochic Acid I on NAD(P) H:Quinone Oxidoreductase Expression in Mice and Rats a Comparative Study Frantisek Barta 1, Katerina Levova 1, Eva Frei 2, Heinz H. Schmeiser 3, Volker M. Arlt 4, Marie Stiborova 1* 1 Department of Biochemistry, Faculty of Science, Charles University, Albertov 2030, Prague 2, Czech Republic 2 Division of Preventive Oncology, National Center for Tumor Diseases, German Cancer Research Center (DKFZ), In Neuenheimer Feld 280, Heidelberg, Germany 3 Research Group Genetic Alterations in Carcinogenesis, German Cancer Research Center (DKFZ), In Neuenheimer Feld 280, Heidelberg, Germany 4 Analytical and Environmental Sciences Division, MRC-HPA Centre for Environment and Health, King s College London, London, United Kingdom Abstract Aristolochic acid causes a specific nephropathy, Aristolochic acid nephropathy, Balkan endemic nephropathy, and urothelial malignancies. Using an electrochemical method of Western blotting suitable for determining protein expression, we investigated expression of NAD(P)H:quinone oxidoreductase (NQO1), the most efficient cytosolic enzyme that reductively activates aristolochic acid I (AAI), in mice and rats. The effect of AAI on NQO1 protein expression and its enzymatic activity in these experimental models was also examined. INTRODUCTION The herbal drug aristolochic acid (AA) derived from Aristolochia species has been shown to be the cause of so-called Chinese herbs nephropathy (CHN), now termed Aristolochic acid nephropathy (AAN) and is hypothesized to be responsible for Balkan endemic nephropathy (BEN) [1,2]. The plant extract AA is a mixture of structurally related nitrophenanthrene carboxylic acids, the major components being aristolochic acid I (AAI) and aristolochic acid II (AAII) [2]. Exposure to AA was demonstrated by identification of specific AA-DNA adducts in urothelial tissue of AAN and BEN patients [2-4]. The most abundant DNA adduct detected in patients is 7-(deoxyadenosin-N 6 -yl)-aristolactam I (da-aai), which causes characteristic AT TA transversions. Such AT TA mutations have been observed in the TP53 tumor suppressor gene in tumors from AAN and BEN patients [3,4], indicating a probable molecular mechanism associated with AA-induced carcinogenesis [2]. More recently, AA exposure was discovered to contribute to the high incidence of upper urinary tract urothelial carcinoma (UUC) in Taiwan, where medicinal use of Aristolochia plants is widespread [5]; again, the TP53 mutational signature in patients with UUC was predominant among otherwise rare AT TA transversions. AA has been classified as a Group I carcinogen in humans by the International Agency for Research on Cancer. The activation pathway for AAI leading to formation of AAI-DNA adducts is nitroreduction, catalyzed by both cytosolic and microsomal enzymes; in this process NAD(P)H:quinone oxidoreductase (NQO1) is the most efficient cytosolic nitroreductase [6,7]. Here, using an electrochemical method of Western blotting suitable for determining protein expression, we investigated expression of this enzyme in mice and rats. MATERIAL AND METHODS Immunoquantitation of NQO1 expressed in liver, kidney and lung of Wistar rats and C57BL/6 mice was carried out by sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gel electrophoresis [8,9]. The membranes were then exposed to specific polyclonal antibodies against this enzyme and the antigen-antibody complex visualized as described [10]. Human recombinant NQO1 (Sigma) was used to identify the band of NOO1 in murine cytosols. NQO1 activity was measured essentially as described [10]. DNA adducts were analyzed by 32 P-postlabeling as shown previously [3, 6-7,10]. RESULTS and discussion Utilizing an electrochemical method of Western blotting we found that NQO1 protein levels in cytosolic fractions isolated from liver, kidney and lung of mice differed from those expressed in these organs of rats (Fig. 1). In mice, the highest levels of NQO1 protein and NQO1 activity were found in the kidney, followed by lung and liver. On the contrary, the levels of NQO1 protein and enzyme activity were lowest in the rat kidney cytosol, whereas the highest amounts of NQO1 protein and activity were found in cytosols of lung, followed by liver. The NQO1 protein and enzyme activity were induced in 16

17 liver and kidney of AAI-pretreated mice, compared with those of untreated mice. The NQO1 protein and enzyme activity were also induced in rat kidney. Furthermore, the increase in hepatic and renal NQO1 enzyme activity (Fig. 1) was associated with bio-activation of AAI and elevated AAI-DNA adduct levels in ex vivo incubations of cytosolic fractions with DNA and AAI (data not shown). In conclusion, AAI appears to increase its own metabolic activation by inducing NQO1, thereby enhancing its own genotoxic potential. In addition, our studies and the findings of others [11] that certain NQO1 genotypes appear to be associated with increased risk of urothelial cancer in BEN patients, underscore the clinical importance of NQO1 activity in humans exposed to AAI. Figure 1: NQO1 protein expression (blue columns) and NQO1 enzyme activity (red columns) in cytosols isolated from liver, kidney and lung of either untreated mice or mice pretreated with a single oral dose of 50 mg/kg body weight AAI (A) and in those of either untreated rats or rats pretreated with a single i.p. dose of 20 mg/kg body weight AAI (B). CONCLUSION Utilizing Western blot analysis, NQO1 protein levels were analyzed in liver, kidney and lung of untreated and AAI-pretreated mice and rats. Our results demonstrate that AAI has the potential to induce the cytosolic NQO1 nitroreductase activity in liver and kidney of animal models used in the study. The results of this study also indicate that the electrochemical Western blot method is a suitable tool to evaluate expression of NQO1 enzyme in organisms. ACKNOWLEDGEMENT The work has been supported by GACR (303/09/0472) and Charles University in Prague (UNCE /2012). REFERENCES [1] Debelle FD, Vanherweghem JL, Nortier JL: Kidney International, 74 (2008), [2] Schmeiser HH, Stiborova M, Arlt VM: Current Opinion in Drug Discovery and Development, 12 (2009), [3] Arlt VM, Stiborova M, vom Brocke J, et 17

18 18 al.: Carcinogenesis 28 (2007), [4] Grollman A.P., Shibutani S., Moriya M., et al.: Proceedings of American Chemical Society U.S.A., 104 (2007), [5] Chen CH, Dickman KG, Moriya M, et al.: Proceedings of American Chemical Society U.S.A., 109 (2012), [6] Stiborova M, Frei E, Arlt VM, et al.: Mutation Research, 658 (2008), [7] Stiborová M, Frei E, Schmeiser HH: Kidney International, 73 (2008), [8] Poljaková J, Eckschlager T, Kizek R, et al.: International Journal of Electrochemical Science, 8 (2013), [9] Vranová I, Moserová M, Hodek P, et al.: International Journal of Electrochemical Science, 8 (2013), [10] Levova K, Moserova M, Nebert DW, et al.: Toxicology and Applied Pharmacology, 265 (2012), [11] Toncheva DI: Collegium Antropologicum, 30 (Suppl 1) (2006), 34.

19 Utilization of electrotransfer of proteins (Western blot) for a study of histone acetylation mediated by hypoxia in neuroblastoma cells Jitka Poljakova 1, Tomas Groh 1, Zaneta Omana Gudino 1, Jan Hrabeta 2, Rene Kizek 3, Tomas Eckschlager 2, Marie Stiborova 1* 1 Department of Biochemistry, Faculty of Science, Charles University, Albertov 2030, Prague 2, Czech Republic 2 Department of Pediatric Hematology and Oncology, 2 nd Medical School, Charles University, V Uvalu, Prague 5, Czech Republic 3 Department of Chemistry and Biochemistry, Faculty of Agronomy, Mendel University in Brno, Zemedelska 1, Brno, and Central European Institute of Technology, Brno University of Technology, Technicka 3058/10, Brno, Czech Republic Abstract Changes in expression levels of acetylated histones H3 and H4 as well as of hypoxia-inducible factor (HIF-1) in human neuroblastoma cell lines cultivated under standard or hypoxic conditions (1% O 2 ) were investigated. The electrochemical method based on protein-electro-transport (Western blot) was utilized for this study. Hypoxic stress increased levels of acetylated histones H3 and H4 in UKF-NB-3 and UKF-NB-4 neuroblastoma cell lines whereas, almost no changes in acetylation of these histones were found in an SK-N-AS neuroblastoma line. INTRODUCTION Neuroblastoma, a tumor of the peripheral sympathetic nervous system, is the most frequent solid extra cranial tumor in children and is a major cause of death from neoplasia in infancy [1]. Treatment of older children with widely disseminated high-risk neuroblastomas remains one of the greatest challenges for pediatric oncologists. Rapidly growing tumors are supplied by oxygen insufficiently, which refers to development of hypoxic regions. Malignant cells adapt to these conditions through angiogenesis, enhanced glycolysis and decreased mitochondrial respiration via up- or down-regulation of gene expression. Of note, hypoxic conditions influence the efficiencies of several drugs that are active to cause death of neuroblastoma cells such as ellipticine and, to a lower extent, doxorubicin, resulting in lowering their cytotoxicities [2-4]. Considerable function in up-regulation of gene expression during hypoxia possess hypoxia-inducible factor (HIF) [5]. Entire lack of oxygen also decreases the expression of cellular adhesion proteins and DNA repair proteins that lead to genetic instability and metastasis of tumor cells. However, the mechanism by which low levels of oxygen repress gene expression is still unknown. Since acetylation of histones is an important epigenetic mark that might be influenced by hypoxia, changes in expression levels of acetylated histones H3 and H4 and hypoxia-inducible factor (HIF-1) in human neuroblastoma cell lines by hypoxia were investigated. MATERIAL AND METHODS Immunoquantitation of H3 and H4 histones, and HIF-alfa in UKF-NB-3, UKF-NB-4 and SK-N-AS neuroblastoma cell lines was done by sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gel electrophoresis. The membranes were then exposed to specific polyclonal antibodies against these proteins and the antigen-antibody complex visualized as described [2,6,7]. RESULTS and discussion Changes in levels of acetylated histones H3 and H4 and those of HIF-1 alpha in human neuroblastoma cell lines cultivated under standard or hypoxic conditions (1% O 2 ) were investigated. Using an electrochemical method of Western blotting, we found that hypoxic stress for 6, 12, 24 or 48 h induces acetylation of these histones. Levels of acetylated histones H3 and H4 were increased by hypoxia, particularly in a UKF-NB-4 neuroblastoma cell line derived from high-risk neuroblastoma, whereas essentially no changes in acetylation of these histones were observed in an SK-N-AS neuroblastoma cell line (Fig. 1). Almost no changes in histone deacetylase activity were produced by hypoxia in neuroblastoma cells (data not shown). Likewise, essentially no differences in HIF-1 alpha expression were observed in tested neuroblastoma cells depending on cultivation conditions (Fig. 1). 19

20 Figure 1: Expression of HIF-1 alfa and acetylated histones H3 and H4 by Western blot in human neuroblastoma cell lines. Actin was used as loading control. CONCLUSION Using the electrochemical method (Western blot), we found that hypoxic stress increased levels of acetylated histones H3 and H4, especially in a UKF-NB-4 neuroblastoma cell line derived from high-risk neuroblastoma. In contrast, almost no changes in acetylation of these histones were found in an SK-N-AS line. Insight into changes in levels of acetylated histones H3 and H4 after hypoxic stress among studied neuroblastoma cell lines might be important for partial explanation of tumor aggressive properties. ACKNOWLEDGEMENT The work has been supported by GACR (P301/10/0356) and Charles University in Prague (635712/2012 and UNCE /2012). REFERENCES [1] Maris JMN: England Journal of Medicine, 362 (2010), [2] Poljaková J, Eckschlager T, Hrabeta J, et al.: Biochemical Pharmacology, 77 (2009), (2009). [3] Stiborová M, Rupertová M, Frei E: Biochimica et Biophysica Acta, 1814 (2011), [4] Kizek R, Adam V, Hrabeta J, et al.: Pharmacology & Therapy, 133 (2012), [5] Denko NC: Nature reviews cancer, 8 (2008), [6] Poljaková J, Eckschlager T, Kizek R, et al.: International Journal of Electrochemical Science, 8 (2013), [7] Vranová I, Moserová M, Hodek P, et al.: International Journal of Electrochemical Science, 8 (2013),

CHAPTER 6: RECOMBINANT DNA TECHNOLOGY YEAR III PHARM.D DR. V. CHITRA

CHAPTER 6: RECOMBINANT DNA TECHNOLOGY YEAR III PHARM.D DR. V. CHITRA CHAPTER 6: RECOMBINANT DNA TECHNOLOGY YEAR III PHARM.D DR. V. CHITRA INTRODUCTION DNA : DNA is deoxyribose nucleic acid. It is made up of a base consisting of sugar, phosphate and one nitrogen base.the

More information

COURSE TITLE COURSE DESCRIPTION

COURSE TITLE COURSE DESCRIPTION COURSE TITLE COURSE DESCRIPTION CH-00X CHEMISTRY EXIT INTERVIEW All graduating students are required to meet with their department chairperson/program director to finalize requirements for degree completion.

More information

Structure and Function of DNA

Structure and Function of DNA Structure and Function of DNA DNA and RNA Structure DNA and RNA are nucleic acids. They consist of chemical units called nucleotides. The nucleotides are joined by a sugar-phosphate backbone. The four

More information

Chapter 8: Recombinant DNA 2002 by W. H. Freeman and Company Chapter 8: Recombinant DNA 2002 by W. H. Freeman and Company

Chapter 8: Recombinant DNA 2002 by W. H. Freeman and Company Chapter 8: Recombinant DNA 2002 by W. H. Freeman and Company Biotechnology and reporter genes Here, a lentivirus is used to carry foreign DNA into chickens. A reporter gene (GFP)indicates that foreign DNA has been successfully transferred. Recombinant DNA continued

More information

Recombinant DNA technology (genetic engineering) involves combining genes from different sources into new cells that can express the genes.

Recombinant DNA technology (genetic engineering) involves combining genes from different sources into new cells that can express the genes. Recombinant DNA technology (genetic engineering) involves combining genes from different sources into new cells that can express the genes. Recombinant DNA technology has had-and will havemany important

More information

KMS-Specialist & Customized Biosimilar Service

KMS-Specialist & Customized Biosimilar Service KMS-Specialist & Customized Biosimilar Service 1. Polyclonal Antibody Development Service KMS offering a variety of Polyclonal Antibody Services to fit your research and production needs. we develop polyclonal

More information

Course Curriculum for Master Degree in Medical Laboratory Sciences/Clinical Biochemistry

Course Curriculum for Master Degree in Medical Laboratory Sciences/Clinical Biochemistry Course Curriculum for Master Degree in Medical Laboratory Sciences/Clinical Biochemistry The Master Degree in Medical Laboratory Sciences /Clinical Biochemistry, is awarded by the Faculty of Graduate Studies

More information

Life. In nature, we find living things and non living things. Living things can move, reproduce, as opposed to non living things.

Life. In nature, we find living things and non living things. Living things can move, reproduce, as opposed to non living things. Computat onal Biology Lecture 1 Life In nature, we find living things and non living things. Living things can move, reproduce, as opposed to non living things. Both are composed of the same atoms and

More information

Tools and Techniques. Chapter 10. Genetic Engineering. Restriction endonuclease. 1. Enzymes

Tools and Techniques. Chapter 10. Genetic Engineering. Restriction endonuclease. 1. Enzymes Chapter 10. Genetic Engineering Tools and Techniques 1. Enzymes 2. 3. Nucleic acid hybridization 4. Synthesizing DNA 5. Polymerase Chain Reaction 1 2 1. Enzymes Restriction endonuclease Ligase Reverse

More information

Gene mutation and molecular medicine Chapter 15

Gene mutation and molecular medicine Chapter 15 Gene mutation and molecular medicine Chapter 15 Lecture Objectives What Are Mutations? How Are DNA Molecules and Mutations Analyzed? How Do Defective Proteins Lead to Diseases? What DNA Changes Lead to

More information

Biochemistry. Entrance Requirements. Requirements for Honours Programs. 148 Bishop s University 2015/2016

Biochemistry. Entrance Requirements. Requirements for Honours Programs. 148 Bishop s University 2015/2016 148 Bishop s University 2015/2016 Biochemistry The Biochemistry program at Bishop s is coordinated through an interdisciplinary committee of chemists, biochemists and biologists, providing students with

More information

Chapter 8. Summary and Perspectives

Chapter 8. Summary and Perspectives Chapter 8 Summary and Perspectives 131 Chapter 8 Summary Overexpression of the multidrug resistance protein MRP1 confer multidrug resistance (MDR) to cancer cells. The contents of this thesis describe

More information

Chapter 12 - DNA Technology

Chapter 12 - DNA Technology Bio 100 DNA Technology 1 Chapter 12 - DNA Technology Among bacteria, there are 3 mechanisms for transferring genes from one cell to another cell: transformation, transduction, and conjugation 1. Transformation

More information

Recombinant DNA Technology

Recombinant DNA Technology PowerPoint Lecture Presentations prepared by Mindy Miller-Kittrell, North Carolina State University C H A P T E R 8 Recombinant DNA Technology The Role of Recombinant DNA Technology in Biotechnology Biotechnology

More information

Compound extracted from plant Aristolochia. Nephrotoxin and carcinogen. Page 2

Compound extracted from plant Aristolochia. Nephrotoxin and carcinogen. Page 2 Mariana Babayeva MD, PhD Touro College of Pharmacy, New York, NY, USA Page 1 Compound extracted from plant Aristolochia Nephrotoxin and carcinogen Page 2 AA-I is an organic anion eliminated by the kidney

More information

Metabolic Studies of Drug Candidates for Neurological Disorders and Asthma Based on GABA A Receptor Subtype Selective Ligands using Mass Spectrometry

Metabolic Studies of Drug Candidates for Neurological Disorders and Asthma Based on GABA A Receptor Subtype Selective Ligands using Mass Spectrometry Metabolic Studies of Drug Candidates for eurological Disorders and Asthma Based on GABA A Receptor Subtype Selective Ligands using Mass Spectrometry Revathi Kodali 1, Margaret L. Guthrie 1, Michael M.

More information

Course Curriculum for Master Degree in Medical Laboratory Sciences/Clinical Microbiology, Immunology and Serology

Course Curriculum for Master Degree in Medical Laboratory Sciences/Clinical Microbiology, Immunology and Serology Course Curriculum for Master Degree in Medical Laboratory Sciences/Clinical Microbiology, Immunology and Serology The Master Degree in Medical Laboratory Sciences / Clinical Microbiology, Immunology or

More information

The correct answer is c B. Answer b is incorrect. Type II enzymes recognize and cut a specific site, not at random sites.

The correct answer is c B. Answer b is incorrect. Type II enzymes recognize and cut a specific site, not at random sites. 1. A recombinant DNA molecules is one that is a. produced through the process of crossing over that occurs in meiosis b. constructed from DNA from different sources c. constructed from novel combinations

More information

ELITE Custom Antibody Services

ELITE Custom Antibody Services ELITE Custom Antibody Services ELITE Custom Antibody Services Experience, confidence, and understanding As a manufacturer and service provider, we have the experience, confidence, and understanding to

More information

Your partner in immunology

Your partner in immunology Your partner in immunology Expertise Expertise Reactivity Reactivity Quality Quality Advice Advice Who are we? Specialist of antibody engineering Covalab is a French biotechnology company, specialised

More information

CUSTOM ANTIBODIES. Fully customised services: rat and murine monoclonals, rat and rabbit polyclonals, antibody characterisation, antigen preparation

CUSTOM ANTIBODIES. Fully customised services: rat and murine monoclonals, rat and rabbit polyclonals, antibody characterisation, antigen preparation CUSTOM ANTIBODIES Highly competitive pricing without compromising quality. Rat monoclonal antibodies for the study of gene expression and proteomics in mice and in mouse models of human diseases available.

More information

Quality and Safety Evaluation of Gene Therapy Products in Japan

Quality and Safety Evaluation of Gene Therapy Products in Japan Quality and Safety Evaluation of Gene Therapy Products in Japan Review Mechanism for Gene Therapy in Japan The review mechanism for gene therapy in Japan was partially amended to simplify the necessary

More information

BIOMARKERS AND TOXICITY MECHANISMS 06 Mechanisms Metabolism & Detoxification. Luděk Bláha, PřF MU, RECETOX www.recetox.cz

BIOMARKERS AND TOXICITY MECHANISMS 06 Mechanisms Metabolism & Detoxification. Luděk Bláha, PřF MU, RECETOX www.recetox.cz BIOMARKERS AND TOXICITY MECHANISMS 06 Mechanisms Metabolism & Detoxification Luděk Bláha, PřF MU, RECETOX www.recetox.cz Metabolism and detoxification Chemicals enter body... mostly via food Pass directly

More information

2.1.2 Characterization of antiviral effect of cytokine expression on HBV replication in transduced mouse hepatocytes line

2.1.2 Characterization of antiviral effect of cytokine expression on HBV replication in transduced mouse hepatocytes line i 1 INTRODUCTION 1.1 Human Hepatitis B virus (HBV) 1 1.1.1 Pathogenesis of Hepatitis B 1 1.1.2 Genome organization of HBV 3 1.1.3 Structure of HBV virion 5 1.1.4 HBV life cycle 5 1.1.5 Experimental models

More information

Keystone Review Practice Test Module A Cells and Cell Processes. 1. Which characteristic is shared by all prokaryotes and eukaryotes?

Keystone Review Practice Test Module A Cells and Cell Processes. 1. Which characteristic is shared by all prokaryotes and eukaryotes? Keystone Review Practice Test Module A Cells and Cell Processes 1. Which characteristic is shared by all prokaryotes and eukaryotes? a. Ability to store hereditary information b. Use of organelles to control

More information

RECOMBINANT DNA TECHNOLOGY

RECOMBINANT DNA TECHNOLOGY RECOMBINANT DNA TECHNOLOGY By; Dr. Adeel Chaudhary 2 nd yr Molecular Genetics Medical Technology College of Applied Medical Sciences Recombinant DNA is a form of artificial DNA that is made through the

More information

Protein Purification and Analysis

Protein Purification and Analysis Protein Purification and Analysis Numbers of genes: Humans ~40,000 genes Yeast ~6000 genes Bacteria ~3000 genes Solubility of proteins important for purification: 60-80% soluble, 20-40% membrane Some proteins

More information

Research and Development in the Czech Republic. Mr. Jiri Krechl Head of R&D Support Department

Research and Development in the Czech Republic. Mr. Jiri Krechl Head of R&D Support Department Research and Development in the Czech Republic Mr. Jiri Krechl Head of R&D Support Department CZECHINVEST Investment and Business Development Agency Ministry of Industry and Trade CzechInvest Investment

More information

Summary of Discussion on Non-clinical Pharmacology Studies on Anticancer Drugs

Summary of Discussion on Non-clinical Pharmacology Studies on Anticancer Drugs Provisional Translation (as of January 27, 2014)* November 15, 2013 Pharmaceuticals and Bio-products Subcommittees, Science Board Summary of Discussion on Non-clinical Pharmacology Studies on Anticancer

More information

Chapter 10 Manipulating Genes

Chapter 10 Manipulating Genes How DNA Molecules Are Analyzed Chapter 10 Manipulating Genes Until the development of recombinant DNA techniques, crucial clues for understanding how cell works remained lock in the genome. Important advances

More information

Expression and Purification of Recombinant Protein in bacteria and Yeast. Presented By: Puspa pandey, Mohit sachdeva & Ming yu

Expression and Purification of Recombinant Protein in bacteria and Yeast. Presented By: Puspa pandey, Mohit sachdeva & Ming yu Expression and Purification of Recombinant Protein in bacteria and Yeast Presented By: Puspa pandey, Mohit sachdeva & Ming yu DNA Vectors Molecular carriers which carry fragments of DNA into host cell.

More information

Analytical Testing Methods

Analytical Testing Methods Analytical Testing Methods Updated: February 2005 Background The Mandatory Guidelines for Federal Workplace Drug Testing Programs require a laboratory to conduct two analytical tests before a urine specimen

More information

Pharmaceutical Biotechnology. Recombinant DNA technology Western blotting and SDS-PAGE

Pharmaceutical Biotechnology. Recombinant DNA technology Western blotting and SDS-PAGE Pharmaceutical Biotechnology Recombinant DNA technology Western blotting and SDS-PAGE Recombinant DNA Technology Protein Synthesis Western Blot Western blots allow investigators to determine the molecular

More information

Genetics Faculty of Agriculture and Veterinary Medicine

Genetics Faculty of Agriculture and Veterinary Medicine Genetics 10201232 Faculty of Agriculture and Veterinary Medicine Instructor: Dr. Jihad Abdallah Topic 15:Recombinant DNA Technology 1 Recombinant DNA Technology Recombinant DNA Technology is the use of

More information

11/19/2008. Gene analysis. Sequencing PCR. Northern-blot RT PCR. Western-blot Sequencing. in situ hybridization. Southern-blot

11/19/2008. Gene analysis. Sequencing PCR. Northern-blot RT PCR. Western-blot Sequencing. in situ hybridization. Southern-blot Recombinant technology Gene analysis Sequencing PCR RNA Northern-blot RT PCR Protein Western-blot Sequencing Southern-blot in situ hybridization in situ hybridization Function analysis Histochemical analysis

More information

CNAS ASSESSMENT COMMITTEE CHEMISTRY (CH) DEGREE PROGRAM CURRICULAR MAPPINGS AND COURSE EXPECTED STUDENT LEARNING OUTCOMES (SLOs)

CNAS ASSESSMENT COMMITTEE CHEMISTRY (CH) DEGREE PROGRAM CURRICULAR MAPPINGS AND COURSE EXPECTED STUDENT LEARNING OUTCOMES (SLOs) CNAS ASSESSMENT COMMITTEE CHEMISTRY (CH) DEGREE PROGRAM CURRICULAR MAPPINGS AND COURSE EXPECTED STUDENT LEARNING OUTCOMES (SLOs) DEGREE PROGRAM CURRICULAR MAPPING DEFINED PROGRAM SLOs Course No. 11 12

More information

Common Course Topics Biology 1406: Cell and Molecular Biology

Common Course Topics Biology 1406: Cell and Molecular Biology Common Course Topics Biology 1406: Cell and Molecular Biology 1. Introduction to biology --the scientific study of organisms --properties of life --assumptions, methods and limitations of science --underlying

More information

CCR Biology - Chapter 9 Practice Test - Summer 2012

CCR Biology - Chapter 9 Practice Test - Summer 2012 Name: Class: Date: CCR Biology - Chapter 9 Practice Test - Summer 2012 Multiple Choice Identify the choice that best completes the statement or answers the question. 1. Genetic engineering is possible

More information

William Shaw, Ph.D. The Great Plains Laboratory, Inc., Lenexa, Kansas, USA

William Shaw, Ph.D. The Great Plains Laboratory, Inc., Lenexa, Kansas, USA Inhibition of dopamine conversion to norepinephrine by Clostridia metabolites appears to be a (the) major cause of autism, schizophrenia, and other neuropsychiatric disorders. All these factors can now

More information

Lecture 13: DNA Technology. DNA Sequencing. DNA Sequencing Genetic Markers - RFLPs polymerase chain reaction (PCR) products of biotechnology

Lecture 13: DNA Technology. DNA Sequencing. DNA Sequencing Genetic Markers - RFLPs polymerase chain reaction (PCR) products of biotechnology Lecture 13: DNA Technology DNA Sequencing Genetic Markers - RFLPs polymerase chain reaction (PCR) products of biotechnology DNA Sequencing determine order of nucleotides in a strand of DNA > bases = A,

More information

Chapter 3 Contd. Western blotting & SDS PAGE

Chapter 3 Contd. Western blotting & SDS PAGE Chapter 3 Contd. Western blotting & SDS PAGE Western Blot Western blots allow investigators to determine the molecular weight of a protein and to measure relative amounts of the protein present in different

More information

Biochemistry 1 Course Specifications. First year of M.B.B.Ch. Program

Biochemistry 1 Course Specifications. First year of M.B.B.Ch. Program Faculty of Medicine Quality Assurance Unit Al-Azhar University Assuit Faculty of Medicine Biochemistry 1 Course Specifications First year of M.B.B.Ch. Program A- Professional information: Title: Biochemistry1

More information

Molecular Biology Techniques: A Classroom Laboratory Manual THIRD EDITION

Molecular Biology Techniques: A Classroom Laboratory Manual THIRD EDITION Molecular Biology Techniques: A Classroom Laboratory Manual THIRD EDITION Susan Carson Heather B. Miller D.Scott Witherow ELSEVIER AMSTERDAM BOSTON HEIDELBERG LONDON NEW YORK OXFORD PARIS SAN DIEGO SAN

More information

Chapter 29. DNA as the Genetic Material. Recombination of DNA. BCH 4054 Chapter 29 Lecture Notes. Slide 1. Slide 2. Slide 3. Chapter 29, Page 1

Chapter 29. DNA as the Genetic Material. Recombination of DNA. BCH 4054 Chapter 29 Lecture Notes. Slide 1. Slide 2. Slide 3. Chapter 29, Page 1 BCH 4054 Chapter 29 Lecture Notes 1 Chapter 29 DNA: Genetic Information, Recombination, and Mutation 2 DNA as the Genetic Material Griffith Experiment on pneumococcal transformation (Fig 29.1) Avery, MacLeod

More information

Molecular mechanisms of carcinogenesis. Nik Hodges School of Biosciences

Molecular mechanisms of carcinogenesis. Nik Hodges School of Biosciences Molecular mechanisms of carcinogenesis Nik Hodges School of Biosciences N.Hodges@bham.ac.uk Aims What is cancer at the cellular level? How do chemical and physical agents cause cancer? How do we test for

More information

MAB Solut. MABSolys Génopole Campus 1 5 rue Henri Desbruères 91030 Evry Cedex. www.mabsolut.com. is involved at each stage of your project

MAB Solut. MABSolys Génopole Campus 1 5 rue Henri Desbruères 91030 Evry Cedex. www.mabsolut.com. is involved at each stage of your project Mabsolus-2015-UK:Mise en page 1 03/07/15 14:13 Page1 Services provider Department of MABSolys from conception to validation MAB Solut is involved at each stage of your project Creation of antibodies Production

More information

Student name ID # 2. (4 pts) What is the terminal electron acceptor in respiration? In photosynthesis? O2, NADP+

Student name ID # 2. (4 pts) What is the terminal electron acceptor in respiration? In photosynthesis? O2, NADP+ 1. Membrane transport. A. (4 pts) What ion couples primary and secondary active transport in animal cells? What ion serves the same function in plant cells? Na+, H+ 2. (4 pts) What is the terminal electron

More information

Biotechnology and Recombinant DNA

Biotechnology and Recombinant DNA Biotechnology and Recombinant DNA Recombinant DNA procedures - an overview Biotechnology: The use of microorganisms, cells, or cell components to make a product. Foods, antibiotics, vitamins, enzymes Recombinant

More information

STANDARD 2 Students will demonstrate appropriate safety procedures and equipment use in the laboratory.

STANDARD 2 Students will demonstrate appropriate safety procedures and equipment use in the laboratory. BIOTECHNOLOGY Levels: 11-12 Units of Credit: 1.0 CIP Code: 51.1201 Prerequisite: Biology or Chemistry Skill Certificates: #708 COURSE DESCRIPTION is an exploratory course designed to create an awareness

More information

FACULTY OF MEDICAL SCIENCE

FACULTY OF MEDICAL SCIENCE Doctor of Philosophy in Biochemistry FACULTY OF MEDICAL SCIENCE Naresuan University 73 Doctor of Philosophy in Biochemistry The Biochemistry Department at Naresuan University is a leader in lower northern

More information

Methods of Grading S/N Style of grading Percentage Score 1 Attendance, class work and assignment 10 2 Test 20 3 Examination 70 Total 100

Methods of Grading S/N Style of grading Percentage Score 1 Attendance, class work and assignment 10 2 Test 20 3 Examination 70 Total 100 COURSE: MIB 303 Microbial Physiology and Metabolism (3 Units- Compulsory) Course Duration: Three hours per week for 15 weeks (45 hours). Lecturer: Jimoh, S.O. B.Sc., M.Sc, Ph.D Microbiology (ABU, Zaria)

More information

BL 424 Chapter 11: Bioenergetics and Metabolism: Mitochondria, Chloroplasts, Peroxisomes

BL 424 Chapter 11: Bioenergetics and Metabolism: Mitochondria, Chloroplasts, Peroxisomes BL 424 Chapter 11: Bioenergetics and Metabolism: Mitochondria, Chloroplasts, Peroxisomes In addition to involvement in protein sorting and transport, organelles are specialized compartments for metabolism:

More information

Rodent Hepatic Carcinogens:

Rodent Hepatic Carcinogens: Rodent Hepatic Carcinogens: Mode of Action: Framework (IPCS/ILSI) 1. Is the Weight of Evidence Sufficient to Establish a MoA in Animals? 2. Is the Animal MoA Plausible in Humans? 3. Taking Into Account

More information

Basic Overview of Preclinical Toxicology Animal Models

Basic Overview of Preclinical Toxicology Animal Models Basic Overview of Preclinical Toxicology Animal Models Charles D. Hebert, Ph.D., D.A.B.T. December 5, 2013 Outline Background In Vitro Toxicology In Vivo Toxicology Animal Models What is Toxicology? Background

More information

Microarray Technology

Microarray Technology Microarrays And Functional Genomics CPSC265 Matt Hudson Microarray Technology Relatively young technology Usually used like a Northern blot can determine the amount of mrna for a particular gene Except

More information

Study Partner/Essential Study Partner (ESP): http://highered.mcgraw-hill.com/sites/0073211877/student_view0/study_partner.html

Study Partner/Essential Study Partner (ESP): http://highered.mcgraw-hill.com/sites/0073211877/student_view0/study_partner.html Course: Anatomy and Physiology Honors Course Number: 2000360 Title: Hole s Human Anatomy and Physiology, 10 th Edition Authors: Shier, Butler, Lewis Publisher: Glencoe/McGraw-Hill Copyright: 2004 Online

More information

3. comparison with proteins of known function

3. comparison with proteins of known function Lectures 26 and 27 recombinant DNA technology I. oal of genetics A. historically - easy to isolate total DNA - difficult to isolate individual gene B. recombinant DNA technology C. why get the gene? 1.

More information

Article 53(c) EPC - therapy

Article 53(c) EPC - therapy Article 53(c) EPC - therapy Compound X is not new, but no medical use (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) compound X for use as a medicament compound X for use in treating disease Y composition

More information

Molecular Spectroscopy

Molecular Spectroscopy Molecular Spectroscopy UV-Vis Spectroscopy Absorption Characteristics of Some Common Chromophores UV-Vis Spectroscopy Absorption Characteristics of Aromatic Compounds UV-Vis Spectroscopy Effect of extended

More information

Curriculum Overview:

Curriculum Overview: Curriculum Overview: The following courses must be completed by all Certified Nutrition Specialist candidates. Courses cannot fulfill multiple curriculum requirements, however, excess nutrition science

More information

4. Which carbohydrate would you find as part of a molecule of RNA? a. Galactose b. Deoxyribose c. Ribose d. Glucose

4. Which carbohydrate would you find as part of a molecule of RNA? a. Galactose b. Deoxyribose c. Ribose d. Glucose 1. How is a polymer formed from multiple monomers? a. From the growth of the chain of carbon atoms b. By the removal of an OH group and a hydrogen atom c. By the addition of an OH group and a hydrogen

More information

GENETICS OF BACTERIA AND VIRUSES

GENETICS OF BACTERIA AND VIRUSES GENETICS OF BACTERIA AND VIRUSES 1 Genes of bacteria are found in bacterial chromosomes Usually a single type of chromosome May have more than one copy of that chromosome Number of copies depends on the

More information

Understanding the immune response to bacterial infections

Understanding the immune response to bacterial infections Understanding the immune response to bacterial infections A Ph.D. (SCIENCE) DISSERTATION SUBMITTED TO JADAVPUR UNIVERSITY SUSHIL KUMAR PATHAK DEPARTMENT OF CHEMISTRY BOSE INSTITUTE 2008 CONTENTS Page SUMMARY

More information

博 士 論 文 ( 要 約 ) A study on enzymatic synthesis of. stable cyclized peptides which. inhibit protein-protein interactions

博 士 論 文 ( 要 約 ) A study on enzymatic synthesis of. stable cyclized peptides which. inhibit protein-protein interactions 博 士 論 文 ( 要 約 ) 論 文 題 目 A study on enzymatic synthesis of stable cyclized peptides which inhibit protein-protein interactions ( 蛋 白 質 間 相 互 作 用 を 阻 害 する 安 定 な 環 状 化 ペプチドの 酵 素 合 成 に 関 する 研 究 ) 氏 名 張 静 1

More information

CRIME LAB FORENSICS. Course Overview

CRIME LAB FORENSICS. Course Overview CRIME LAB FORENSICS Description Crime Lab Forensics, which is a laboratory-based course, will promote and cultivate the development of student s scientific inquiry and scientific method skills, which are

More information

TECHNOLOGY PATENTS IN THE (CONTINUED)... 16

TECHNOLOGY PATENTS IN THE (CONTINUED)... 16 CHAPTER ONE: INTRODUCTION... 1 STUDY GOALS AND OBJECTIVES... 1 REASONS FOR DOING THIS STUDY... 1 SCOPE AND FORMAT... 1 METHODOLOGY AND INFORMATION SOURCES... 2 INTENDED AUDIENCE... 2 ANALYST CREDENTIALS...

More information

Graduate and Postdoctoral Affairs School of Biomedical Sciences College of Medicine. Graduate Certificate. Metabolic & Nutritional Medicine

Graduate and Postdoctoral Affairs School of Biomedical Sciences College of Medicine. Graduate Certificate. Metabolic & Nutritional Medicine Graduate and Postdoctoral Affairs School of Biomedical Sciences College of Medicine Graduate Certificate in Metabolic & Nutritional Medicine Graduate Certificate Metabolic & Nutritional Medicine Purpose

More information

How many of you have checked out the web site on protein-dna interactions?

How many of you have checked out the web site on protein-dna interactions? How many of you have checked out the web site on protein-dna interactions? Example of an approximately 40,000 probe spotted oligo microarray with enlarged inset to show detail. Find and be ready to discuss

More information

Forensic DNA Testing Terminology

Forensic DNA Testing Terminology Forensic DNA Testing Terminology ABI 310 Genetic Analyzer a capillary electrophoresis instrument used by forensic DNA laboratories to separate short tandem repeat (STR) loci on the basis of their size.

More information

Biological Sciences Initiative. Human Genome

Biological Sciences Initiative. Human Genome Biological Sciences Initiative HHMI Human Genome Introduction In 2000, researchers from around the world published a draft sequence of the entire genome. 20 labs from 6 countries worked on the sequence.

More information

VLLM0421c Medical Microbiology I, practical sessions. Protocol to topic J10

VLLM0421c Medical Microbiology I, practical sessions. Protocol to topic J10 Topic J10+11: Molecular-biological methods + Clinical virology I (hepatitis A, B & C, HIV) To study: PCR, ELISA, your own notes from serology reactions Task J10/1: DNA isolation of the etiological agent

More information

Viruses and Other Acellular Infectious Agents

Viruses and Other Acellular Infectious Agents 6 Viruses and Other Acellular Infectious Agents 1 6.1 Viruses 1. Defines the terms virology, bacteriophages, and phages. 2. List organisms that are hosts to viruses. 2 Acellular Agents Viruses protein

More information

Chapter 9 Mitochondrial Structure and Function

Chapter 9 Mitochondrial Structure and Function Chapter 9 Mitochondrial Structure and Function 1 2 3 Structure and function Oxidative phosphorylation and ATP Synthesis Peroxisome Overview 2 Mitochondria have characteristic morphologies despite variable

More information

Unit I: Introduction To Scientific Processes

Unit I: Introduction To Scientific Processes Unit I: Introduction To Scientific Processes This unit is an introduction to the scientific process. This unit consists of a laboratory exercise where students go through the QPOE2 process step by step

More information

OPTIMIZING OF THERMAL EVAPORATION PROCESS COMPARED TO MAGNETRON SPUTTERING FOR FABRICATION OF TITANIA QUANTUM DOTS

OPTIMIZING OF THERMAL EVAPORATION PROCESS COMPARED TO MAGNETRON SPUTTERING FOR FABRICATION OF TITANIA QUANTUM DOTS OPTIMIZING OF THERMAL EVAPORATION PROCESS COMPARED TO MAGNETRON SPUTTERING FOR FABRICATION OF TITANIA QUANTUM DOTS Vojtěch SVATOŠ 1, Jana DRBOHLAVOVÁ 1, Marian MÁRIK 1, Jan PEKÁREK 1, Jana CHOMOCKÁ 1,

More information

Note: See beginning of Section F for abbreviations, course numbers and coding.

Note: See beginning of Section F for abbreviations, course numbers and coding. CHEM CHEMISTRY Note: See beginning of Section F for abbreviations, course numbers and coding. CHEM 1041 General Chemistry I 3 ch (3C 1T) Introductory course designed primarily for B.Sc. students. Topics

More information

Hormones & Chemical Signaling

Hormones & Chemical Signaling Hormones & Chemical Signaling Part 2 modulation of signal pathways and hormone classification & function How are these pathways controlled? Receptors are proteins! Subject to Specificity of binding Competition

More information

What Do We Learn about Hepatotoxicity Using Coumarin-Treated Rat Model?

What Do We Learn about Hepatotoxicity Using Coumarin-Treated Rat Model? What Do We Learn about Hepatotoxicity Using Coumarin-Treated Rat Model? authors M. David Ho 1, Bob Xiong 1, S. Stellar 2, J. Proctor 2, J. Silva 2, H.K. Lim 2, Patrick Bennett 1, and Lily Li 1 Tandem Labs,

More information

Chapter 9. Biotechnology and Recombinant DNA Biotechnology and Recombinant DNA

Chapter 9. Biotechnology and Recombinant DNA Biotechnology and Recombinant DNA Chapter 9 Biotechnology and Recombinant DNA Biotechnology and Recombinant DNA Q&A Interferons are species specific, so that interferons to be used in humans must be produced in human cells. Can you think

More information

12/6/12. Dr. Sanjeeva Srivastava. IIT Bombay 2. Genomics Transcriptomics Why proteomics? Proteomics Course NPTEL

12/6/12. Dr. Sanjeeva Srivastava. IIT Bombay 2. Genomics Transcriptomics Why proteomics? Proteomics Course NPTEL Dr. Sanjeeva Srivastava IIT Bombay Genomics Transcriptomics Why proteomics? IIT Bombay 2 1 IIT Bombay 3 Genome: The entire sequence of an organism s hereditary information, including both coding and non-coding

More information

DNA Fingerprinting. Unless they are identical twins, individuals have unique DNA

DNA Fingerprinting. Unless they are identical twins, individuals have unique DNA DNA Fingerprinting Unless they are identical twins, individuals have unique DNA DNA fingerprinting The name used for the unambiguous identifying technique that takes advantage of differences in DNA sequence

More information

Control of Gene Expression

Control of Gene Expression Control of Gene Expression What is Gene Expression? Gene expression is the process by which informa9on from a gene is used in the synthesis of a func9onal gene product. What is Gene Expression? Figure

More information

Custom Antibodies & Recombinant Proteins

Custom Antibodies & Recombinant Proteins Custom Antibodies & Recombinant Proteins INTRODUCTION Custom services to meet your research and development requirements Improvements in health, medicine and diagnostics over the past century can be largely

More information

METALLOTHIONEIN. William J. Walsh, Ph.D. Walsh Research Institute Naperville, IL

METALLOTHIONEIN. William J. Walsh, Ph.D. Walsh Research Institute Naperville, IL METALLOTHIONEIN William J. Walsh, Ph.D. Walsh Research Institute Naperville, IL Walsh Research Institute Nonprofit public charity Experimental research Expertise in biochemical therapy International physician

More information

MULTIPLE CHOICE. Choose the one alternative that best completes the statement or answers the question.

MULTIPLE CHOICE. Choose the one alternative that best completes the statement or answers the question. Ch19_PT MULTIPLE CHOICE. Choose the one alternative that best completes the statement or answers the question. 1) Enzymes are members of which class of biomolecules? A) carbohydrates B) nucleic acids C)

More information

Carbon Hydrogen Oxygen Nitrogen

Carbon Hydrogen Oxygen Nitrogen Concept 1 - Thinking Practice 1. If the following molecules were to undergo a dehydration synthesis reaction, what molecules would result? Circle the parts of each amino acid that will interact and draw

More information

Department of Food and Nutrition

Department of Food and Nutrition Department of Food and Nutrition Faculties Professors Lee-Kim, Yang Cha, Ph.D. (M.I.T., 1973) Nutritional biochemistry, Antioxidant vitamins, Fatty acid metabolism, Brain development, and Hyperlipidemia

More information

Frequently Asked Questions (FAQs): Antibodies General

Frequently Asked Questions (FAQs): Antibodies General Frequently Asked Questions (FAQs): Antibodies General Should I choose mab or pab? The production of antibodies involves the immunisation of one or more animals with an antigen in order to elicit an immune

More information

Diabetes and Drug Development

Diabetes and Drug Development Diabetes and Drug Development Metabolic Disfunction Leads to Multiple Diseases Hypertension ( blood pressure) Metabolic Syndrome (Syndrome X) LDL HDL Lipoproteins Triglycerides FFA Hyperinsulinemia Insulin

More information

Diagnostic Detectives: Medical Laboratory Professionals. A Closer Look at Careers in Clinical Laboratory Science (Medical Technology)

Diagnostic Detectives: Medical Laboratory Professionals. A Closer Look at Careers in Clinical Laboratory Science (Medical Technology) Diagnostic Detectives: Medical Laboratory Professionals A Closer Look at Careers in Clinical Laboratory Science (Medical Technology) Medical Laboratory Facts A behind-the the-scenes, highly skilled team

More information

Table of Contents GENERAL QUESTIONS. 1. What is the SNAP-tag? 2. How does it work?

Table of Contents GENERAL QUESTIONS. 1. What is the SNAP-tag? 2. How does it work? Table of Contents GENERAL QUESTIONS 1. What is the SNAP-tag? 2. How does it work? 3. How does SNAP-tag labeling differ from using GFP fusion proteins? CLONING AND EXPRESSION 4. What linker type and length

More information

Biological importance of metabolites. Safety and efficacy aspects

Biological importance of metabolites. Safety and efficacy aspects Biological importance of metabolites Safety and efficacy aspects Bernard Walther Technologie Servier Biological importance of metabolites Safety testing of drug metabolites Bioanalytical strategy Structural

More information

Genetics. Chapter 9. Chromosome. Genes Three categories. Flow of Genetics/Information The Central Dogma. DNA RNA Protein

Genetics. Chapter 9. Chromosome. Genes Three categories. Flow of Genetics/Information The Central Dogma. DNA RNA Protein Chapter 9 Topics - Genetics - Flow of Genetics/Information - Regulation - Mutation - Recombination gene transfer Genetics Genome - the sum total of genetic information in a organism Genotype - the A's,

More information

Aim #29: NYS Biodiversity Lab Review

Aim #29: NYS Biodiversity Lab Review Name: Aim #29: NYS Biodiversity Lab Review Date: 1. Which chemicals are used to cut DNA into fragments for a gel electrophoresis procedure? A) enzymes B) molecular bases C) hormones D) ATP molecules 2.

More information

Benefits in oncology. Mechanism of action

Benefits in oncology. Mechanism of action Mechanism of action The word cancer refers to a number of different diseases that share a common trait: the rapid, unrestrained growth and spread of cells that can invade and destroy surrounding tissues,

More information

the nature and importance of biomacromolecules in the chemistry of the cell: synthesis of biomacromolecules through the condensation reaction lipids

the nature and importance of biomacromolecules in the chemistry of the cell: synthesis of biomacromolecules through the condensation reaction lipids the nature and importance of biomacromolecules in the chemistry of the cell: synthesis of biomacromolecules through the condensation reaction lipids and their sub-units; the role of lipids in the plasma

More information

CHAPTER 11. JACOB/MESELSON/BRENNER: DISCOVERY OF MESSENGER RNA (mrna) HOW IS INFORMATION IN DNA EXPRESSED? IS THE CHROMOSOME A PROTEIN TEMPLATE?

CHAPTER 11. JACOB/MESELSON/BRENNER: DISCOVERY OF MESSENGER RNA (mrna) HOW IS INFORMATION IN DNA EXPRESSED? IS THE CHROMOSOME A PROTEIN TEMPLATE? CHAPTER 11 JACOB/MESELSON/BRENNER: DISCOVERY OF MESSENGER RNA (mrna) François Jacob and Matthew Meselson, working together in 1960, determined that proteins are assembled on ribosomes in the cytoplasm

More information

Unit 2 Metabolism and Survival Summary

Unit 2 Metabolism and Survival Summary Unit 2 Metabolism and Survival Summary 1 Metabolism pathways and their control (a) Introduction to metabolic pathways This involves integrated and controlled pathways of enzymecatalysed reactions within

More information

Department of Biology Sample

Department of Biology Sample Syllabus BIOTECHNOLOGY Spring 2013 Instructor: Atanu Duttaroy, Professor Tel: 202-806-5362 Email: aduttaroy@howard.edu Office: Room 336, Just Hall Teaching Assistant: Mr. Subhas Mukherjee Lecture: Room

More information

FACULTY OF MEDICAL SCIENCE

FACULTY OF MEDICAL SCIENCE Doctor of Philosophy Program in Microbiology FACULTY OF MEDICAL SCIENCE Naresuan University 171 Doctor of Philosophy Program in Microbiology The time is critical now for graduate education and research

More information