Θεραπεία στο ΣΔτ2 και ΧΝΝ

Size: px
Start display at page:

Download "Θεραπεία στο ΣΔτ2 και ΧΝΝ"

Transcription

1 Διαβητολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη, Νοεµβρίου 2013 Θεραπεία στο ΣΔτ2 και ΧΝΝ Παντελής Α. Σαραφίδης, MD, MSc, PhD Λέκτορας Νεφρολογίας Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. Οι παρουσιάσεις στοχεύουν σε εκπαιδευτικούς σκοπούς και µόνο και δεν αντικαθιστούν την ανεξάρτητη επιστηµονική κρίση. Οι τοποθετήσεις ως προς τα δεδοµένα και οι απόψεις που εκφράζονται προέρχονται αποκλειστικά από τον οµιλητή, ο οποίος έχει λάβει Honorarium fees πάνω στο αντικείµενο από τη Novartis Hellas και την Astra-Zeneca Hellas

2 Σακχαρώδης Διαβήτης και Νεφρική Βλάβη Βασικά Επιδηµιολογικά Δεδοµένα

3 Estimates of Diabetes Prevalence in World Regions Estimated prevalence 0 (millions) Africa Americas Eastern Europe Southeast Mediterranean Asia Western Pacific WHO Report World Health Organization. Geneva;1997.

4 Trends in Diabetes Incidence in the U.S., by age National Health Interview Survey, Geiss et al., Am J Prev Med 2005

5 Prevalence of CKD and Estimated Number of Adults with CKD in the US (NHANES 88-94) Stage Description GFR (ml/min/1.73 m2) Prevalence* N (1000s) % 1 2 Kidney Damage with Normal or GFR Kidney Damage with Mild GFR 90 5, , Moderate GFR , Severe GFR Kidney Failure < 15 or Dialysis *Stages 1-4 from NHANES III ( ). Population of 177 million with age 20. Stage 5 from USRDS (1998), includes approximately 230,000 patients treated by dialysis, and assuming 70,000 additional patients not on dialysis. GFR estimated from serum creatinine using MDRD Study equation based on age, gender, race and calibration for serum creatinine. For Stage 1 and 2, kidney damage estimated by spot albumin-to-creatinine ratio 17 mg/g in men or 25 mg/g in women in two measurements.

6 Αριθµός ασθενών µε ΧΝΝ τελικού σταδίου παγκοσµίως 2,500,000 1,490, , Lysaght, J Am Soc Nephrol, 2002

7 Βασική αιτία ΧΝΝ τελικού σταδίου ασθενών που εντάσσονται σε πρόγραµµα υποκατάστασης της νεφρικής λειτουργίας Αριθ µός αιµο καθα ιρόµ ενων (χιλι άδες ) Άλλ α 10 % ΣΔ 50.1% Σπειραµατονεφρίτις 13% 243,524 ΑΥ 27% 281, ,240 No. ασθενών Προέκταση 95% CI United States Renal Data System. Annual data report

8 Incident counts & adjusted rates of ESRD by primary diagnosis Incident ESRD patients; rates adjusted for age, gender, & race. USRDS 2008, Figure 2.8 (Volume 2)

9 Σακχαρώδης Διαβήτης και Νεφρική Βλάβη Φυσική Ιστορία

10 Εξέλιξη της διαβητικής νεφροπάθειας σε ασθενείς µε ΣΔ τύπου 1 Pre- Microalbuminuria Macroproteinuria End-stage renal disease G F R (m L/ mi n) Al b u mi n ur ia (m g/ 24 h) Years Mogensen C, et al. 2003

11 Cumulative risk of proteinuria and renal failure in patients with type 1 and type 2 diabetes Hasslacher C, et al. Nephrol Dial Transplant 1989

12 Feehally J, Floege J, Johnson RJ (eds). Comprehensive Clinical Nephrology, 3rd Edn. Mosby Elsevier, Philadelphia, PA, 2007 Εξέλιξη της XNN σε ασθενείς µε ΣΔ Serum creatinine plot for a 58- year-old man with CKD secondary to diabetic nephropathy. An exponential increase over time is seen between 2000 and However, an abrupt rise occurs in April 2005 when the patient receives contrast medium for coronary angiography without prior hydration. The patient s kidney function never recovered to the previous baseline, and he began hemodialysis in December 2005.

13 Επιδείνωση ΧΝΝ σε ηλικιωµένους Physicians should remember that the most common cause of end-stage renal disease among elderly persons with preexisting CKD is acute kidney injury secondary to radiocontrast procedures, anti-inflammatory drugs, or worsening heart failure, not a gradual decrease consistent with the natural history of CKD itself. Use of RAS blockers in such patients puts them at increased risk for worsening CKD. Sarafidis PA & Bakris GL, Ann Intern Med 2009

14 Σακχαρώδης Διαβήτης και Νεφρική Βλάβη Διαγνωστική Προσπέλαση

15 ΑΔΡΟΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ Ουρία (Blood urea, BU) Φ.Τ.: mg/dl = 0,1-0,5 g/l Κρεατινίνη Ορού (Serum Creatine, Scr) Φ.Τ.: Άνδρες 0,7-1,3 mg/dl = µmol/l Γυναίκες 0,6-1,1 mg/dl = µmol/l

16 GFR vs serum creatinine

17 egfr 22 y.o. bodybuilder Weight 120 kg Plasma creat 1.6 mg/dl..egfr 123 ml/min 85 y.o. elderly woman Weight 46 kg Plasma Creat 1.6 mg/dl.egfr 18.6 ml/min

18 Calculating Creatinine Clearance & egfr Cockcroft-Gault Equation CrCl men = (140 - Age) x LBW (x 0.85 if women) Scr x 72 Modified MDRD Equation egfr men = 186 x (Scr) x (age) egfr women = egfr men x egfr African American = egfr men x CKD-EPI equation men: 141 minimum (cr/0.9, 1) maximum (cr/0.9, 1) Age (if black) women: 141 minimum (cr/0.7, 1) maximum (cre/0.7, 1) Age (if black)

19 Calculating Creatinine Clearance & egfr a) AUC of CKD-EPI (continuous line), MDRD (dashed line) and Tan-C (dotted and dashed line) equations for the diagnosis of moderate CKD (GFR <60 ml/min/1.73 m2). b) AUC of CKD-EPI, MDRD and Tan-C equations for the diagnosis of mild CKD (GFR <90 ml/min/1.73 m2). Iliadis, Didangelos, Demka et al. Diabetologia 2011

20 Σακχαρώδης Διαβήτης και Νεφρική Βλάβη Γλυκαιµικός Έλεγχος

21 DCCT Diabetes Control Complications Trial intensive insulin therapy can delay the development of microalbuminuria HbA1c from 9.0% to 7.0% p < 0.04 T y p e 1 D of microalbuminuria by 39% of macro- 54% * insulin pump or (>3/ D ) insulin injections, 1441 patients were followed for 6.5 years The Diabetes Control and Complications Trial Research Group (DCCT) N Engl J Med. 1993;329;977-86

22 UKPDS 33: relative risk reduction with intensive treatment T y p e 2 D Rel ativ e risk red ucti on for inte nsiv e trea tme nt (%) * A ny di ab et es en dp oi nt * * M icr ov as cu lar en dp oi nt M I * C at ar ac t ex tra cti on * R eti no pa th y (1 2 ye ar s) Al bu mi nu ria (1 2 ye ar s) Intensive treatment reduced HbA1c by 0.9% (7.9% to 7.0%) in 3,867 pts type 2 diabetes for a median of 10 years * p < 0.05 ** p < 0.01 * UKPDS 33. U.K. Prospective Diabetes * Study Lancet 1998;352(9131):

23 Σακχαρώδης Διαβήτης και Νεφρική Βλάβη Ειδικά προβλήµατα του γλυκαιµικού ελέγχου στη ΧΝΝ

24 Gerich JE. Diabet Med 2010;27: Gluconeogenesis 20 25%* Glucose production ~70 g/day Gluconeogenesis 25 30%* Glycogenolysis 45 50%* *post-absorptive state

25 G. Bolli, presented at EASD 7 September 2008

26 G. Bolli, presented at EASD 7 September 2008

27 Several factors, including uremic toxins and pro-inflammatory substances, may increase IR in ESRD, leading to a blunted ability to suppress hepatic gluconeogenesis and regulate peripheral utilization. Compensatory increased insulin secretion may not occur in ESRD because of concomitant metabolic acidosis, deficiency of vitamin D, and secondary hyperparathyroidism. Hemodialysis further alters insulin secretion, clearance, and resistance as the result of periodic improvement in uremia, acidosis, and phosphate handling. Shrishrimal et al. Clev Clin J Med 2009 G. Bolli, presented at EASD 7 September 2008

28 Ricks et al, Diabetes 2012 A1C goal for CKD stage 1-4: <7% A1C goal for CKD stage 5: 7-8%

29 1. elevated concentrations of urea 2. decreased life span of RBC 3. iron deficiency 4. EPO (erythropoietin) 5. hemodialysis 6. peritoneal dialysis Other reasons for inaccuracy not r/t kidney function: 7. recent transfusion 8. metabolic acidosis

30 HbA1C can be falsely high or low in ESRD, but it is still a reasonable measure Glycated albumin may be a reasonable alternative Blood glucose levels can fluctuate widely due to the effects of both ESRD and different types of dialysis Multiple daily blood glucose readings provide the best guide to treatment

31 Σακχαρώδης Διαβήτης και Νεφρική Βλάβη Χρήση των αντι-διαβητικών σκευασµάτων στα προχωρηµένα και το τελικό στάδιο ΧΝΝ

32 Management of CKD in Diabetes (1) GFR (ml/min/ 1.73 m2) Recommended All patients Yearly measurement of creatinine, urinary albumin excretion, potassium Referral to nephrology if possibility for nondiabetic kidney disease exists Consider dose adjustment of medications Monitor egfr every 6 months Monitor electrolytes, bicarbonate, hemoglobin, calcium, phosphorus, parathyroid hormone at least yearly Assure vitamin D sufficiency Consider bone density testing Referral for dietary counselling ADA. VI. Prevention, Management of Complications. Diabetes Care 2012;35(suppl 1):S35. Table 14; Adapted from

33 Management of CKD in Diabetes (2) GFR (ml/min/ 1.73 m2) Recommended Monitor egfr every 3 months Monitor electrolytes, bicarbonate, calcium, phosphorus, parathyroid hormone, hemoglobin, albumin, weight every 3 6 months Consider need for dose adjustment of medications <30 Referral to nephrologists ADA. VI. Prevention, Management of Complications. Diabetes Care 2012;35(suppl 1):S35. Table 14; Adapted from

34 AVAILABLE INSULIN PREPARATIONS Product (Manufacturer) Form Product (Manufacturer) Form Rapid Acting (Onset min, duration hrs 3-4) Insulin Analog Aspart - Novolog (Novo Nordisk) Lispro - Humalog (Lilly) Glulisine Apidra (Aventis) Short Acting (Onset hr, duration hrs 5-7)* Human Insulin Novolin R (Rugular) (Novo Nordisk) Humulin R (Regular) (Lilly) Purified Insulin Regular Iletin II (Lilly) Analog** Analog** Human** Human** Pork Intermediate Acting (Onset 1-4 hrs, duration hrs 18-24)* Human Insulin Novolin N (NPH) (Lilly) Humulin N (NPH) (Lilly) Humulin L (Lente) (Lilly) Purified Insulin NPH Iletin III (Lilly) Long Acting (Onset 4-6 hrs, duration hrs 24-34)* Human Insulin Humulin Ultralente (Lilly) Human** Human** Human** Pork Human** Analog Mix Humalog 75/25 Mix Novolog Mix 70/30 (combination of fast and intermediate acting insulin with action similar to that of Humalog 75/25 mix) Insulin for Special Use Buffered Insulin (for pumps) Humulin BR Refills for Novolin Pen Novolin R PenFill Novolin N PenFill Novolin 70/30 PenFill Novolog Mix 70/30 PenFill Prefilled Pens Novolin R Novolin N Novolin 70/30 Novolog Novolog Mix 70/30 Humalog Humalog Mix 75/25 Humalog Mix 50/50 Humulin N Apidra Analog** Analog** Human** Human** Human** Analog** Human** Human** Human** Analog** Analog** Analog** Analog** Analog** Human** Analog** Basal Peakless Insulin Glargine-Lantus (Aventis) Detemir Levemir (Novo Nordisk) Mixed Insulins 70/30 Insulin Novolin 70/30 (Novo Nordisk) Humulin 70/30 (Lilly) Humulin 50/50 (Lilly) Analog** Analog** Human** Human** Human** * Onset and duration are rough estimates. They can vary greatly within the range listed and from person to person ** Human insulin is made by recombinant DNA technology

35 Προϊόντα ινσουλίνης και ΧΝΝ Novorapid SPC 7/2012 Renal impairment : A single dose pharmacokinetic study of insulin aspart in 18 subjects with renal function ranging from normal to severely impaired was performed. No apparent effect of creatinine clearance values on AUC, Cmax, CL/F and tmax of insulin aspart was found. Data were limited in subjects with moderate and severe renal impairment. Subjects with renal failure necessitating dialysis treatment were not investigated. Levemir SPC 11/2011 Renal and hepatic impairment: There was no clinically relevant difference in pharmacokinetics of Levemir between subjects with renal or hepatic impairment and healthy subjects. As the pharmacokinetics of Levemir has not been studied extensively in these populations, it is advised to monitor plasma glucose closely in these populations.

36 Προϊόντα ινσουλίνης και ΧΝΝ Shrishrimal et al. Clev Clin J Med 2009

37 Major Classes of Medications 1. Drugs that sensitize the body to insulin and/or control hepatic glucose production 2. Drugs that stimulate the pancreas to make more insulin 3. Drugs that slow the absorption of starches Thiazolidinediones Biguanides Sulfonylureas Meglitinides DDP-IV inhibitors Alpha-glucosidase inhibitors

38 Combination Therapy for Type 2 Diabetes Sulfonylureas Biguanide s Alpha-glucosidase Inhibitors Meglitinid e Thiazolidinedione s Insulin

39 Biguanides (Metformin) Biguanides decrease hepatic glucose production and increase insulin-mediated peripheral glucose uptake. Efficacy Decrease fasting plasma glucose mg/dl ( mmol/l) Reduce A1C % Other Effects Diarrhea and abdominal discomfort Lactic acidosis if improperly prescribed Cause small decrease in LDL cholesterol level and triglycerides No specific effect on blood pressure No weight gain, with possible modest weight loss Contraindicated in patients with impaired renal function (Serum Cr > 1.4 mg/dl for women, or 1.5 mg/dl for men) Medications in this Class: metformin (Glucophage), metformin hydrochloride extended release (Glucophage XR)

40 Biguanides (Metformin) Approximately 90% of the drug is eliminated by the kidneys The plasma half-life of Metformin is prolonged in patients with a reduced creatinine clearance (CrCl). The increase in plasma half-life is proportional to the reduction in CrCl. Metformin should be avoided in patients on dialysis Mild (egfr ml/min) Moderate (egfr ml/min) Metformin 50% of dose Contraindicated (25% of dose) Severe/ESRD (egfr <30 ml/min) Avoid

41 Metformin Lactic acidosis is a rare but serious metabolic complication that can occur due to metformin accumulation. Reported cases have occurred primarily in diabetic patients with significant renal impairment As metformin is renally excreted egfr values should be determined before initiating treatment and regularly thereafter: - at least annually in patients with normal renal function - at least 2 4 times a year in patients with an egfr at the lower limit of normal (i.e ml/min) and in elderly subjects Special caution should be exercised in the elderly in situations where renal function may become impaired, e.g. initiating therapy with antihypertensives, diuretics or NSAIDs The Renal Drug Handbook, 3rd Edn, 2009

42 ADA/EASD 2012 Position Statement Current U.S. prescribing guidelines warn against the use of metformin in patients with a serum creatinine >133 mmol/l (>1.5 mg/dl) in men or 124 mmol/l (>1.4 mg/dl) in women. Metformin is eliminated renally, and cases of lactic acidosis have been described in patients with renal failure (123). There is an ongoing debate, however, as to whether these thresholds are too restrictive and that those with mild moderate renal impairment would gain more benefit than harm from using metformin (124,125). In the U.K., the NICE guidelines are less proscriptive and more evidencebased than those in the U.S., generally allowing use down to a GFR of 30 ml/min, with dose reduction advised at 45 ml/min (14). Given the current widespread reporting of estimated GFR, these guidelines appear very reasonable.

43 Salpeter et al, Cochrane Database Syst Rev Ο θόρυβος «υπέρ» της µετφορµίνης Prospective trials and observational cohort studies in patients with type 2 diabetes of least 1 month duration were included if they evaluated metformin, alone or in combination with other treatments, compared to placebo or other glucose-lowering drugs Πόσες µελέτες είχαν προκαθορισµένο κύριο Pooled data from 347 comparative trials and cohort studies revealed τελικό no cases σηµείο of fatal τη or nonfatal γαλακτική lactic οξέωση; acidosis in 70,490 patient-years of metformin use or in 55,451 patients-years in the non-metformin group. There is no evidence that metformin is associated with an increased risk of lactic acidosis, or with increased levels of lactate, compared to other anti-hyperglycemic treatments

44 Ο θόρυβος «υπέρ» της µετφορµίνης Ekstrom et al, BMJ 2012

45 Ο θόρυβος «υπέρ» της µετφορµίνης Retrospective analysis of men and women with type 2 diabetes, registered in the Swedish NDR Physicians and nurses in hospital outpatient clinics and primary healthcare clinics report to the NDR at least annually via the internet or via direct transfer of data from medical record databases. Only 8 cases of diagnosed lactic acidosis were reported during the follow-up (4 cases in metformin only, 2 cases in metformin + insulin and 2 cases in insulin only) Patients with egfr<45 ml/min/1.73m2 were 1.6%-3.3% among those receiving metformin in all groups Ekstrom et al, BMJ 2012

46 Sulfonylureas Sulfonylureas increase endogenous insulin secretion Efficacy Decrease fasting plasma glucose mg/dl ( mmol/l) Reduce A1C by % Other Effects Hypoglycemia Weight gain No specific effect on plasma lipids or blood pressure Generally the least expensive class of medication Medications in this Class: First generation sulfonylureas: chlorpropamide (Diabinese), tolazamide, acetohexamide (Dymelor), tolbutamide Second generation sulfonylureas: glyburide (Micronase, Glynase, and DiaBeta), glimepiride (Amaryl), glipizide (Glucotrol, Glucotrol XL)

47 Sulfonylureas Many sulfonylureas are excreted by the kidney leading to accumulation of the drug and metabolites with increased risk of hypoglycemia. Glyburide, glimepiride, and the first generation sulfonylureas should be avoided in CKD. The preferred sulfonylureas in dialysis patients are the short-acting glipizide (Glipizide) and gliclazide (Diamicron). The major metabolites of glipizide do not cause hypoglycemia and is primarily metabolized by the liver.

48 ADA/EASD 2012 Position Statement Most insulin secretagogues undergo significant renal clearance (exceptions include repaglinide and nateglinide) and the risk of hypoglycemia is therefore higher in patients with chronic kidney disease (CKD). For most of these agents, extreme caution is imperative at more severe degrees of renal dysfunction. Glyburide (known as glibenclamide in Europe), which has a prolonged duration of action and active metabolites, should be specifically avoided in this group.

49 Meglitinides Meglitinides stimulate insulin secretion (rapidly and for a short duration) in the presence of glucose. Efficacy Decreases peak postprandial glucose Decreases plasma glucose mg/dl ( mmol/l) Reduce A1C % Other Effects Hypoglycemia (although may be less than with sulfonylureas if patient has a variable eating schedule) Weight gain No significant effect on plasma lipid levels Safe at higher levels of serum Cr than sulfonylureas Medications in this Class: repaglinide (Novonorm), nateglinide (Starlix)

50 Meglitinides Repaglinide can be safely used in CKD and dialysis patients because it is completely metabolized by the liver (less than 8% of the drug is excreted unchanged in the urine) Nateglinide may be less safe in dialysis because the metabolites have hypoglycemic effects. Mild (egfr ml/min) Moderate (egfr ml/min) Severe/ESRD (egfr <30 ml/min) Repaglinide 100% of dose 100% of dose % of dose Nateglinide 100% of dose 100% of dose % of dose

51 Thiazolidinediones Thiazolidinediones decrease insulin resistance by making muscle and adipose cells more sensitive to insulin. They also suppress hepatic glucose production. Efficacy Decrease fasting plasma glucose ~35-40 mg/dl ( mmol/l) Reduce A1C ~ % 6 weeks for maximum effect Other Effects Weight gain, edema Hypoglycemia (if taken with insulin or agents that stimulate insulin release) Contraindicated in patients with abnormal liver function or CHF Improves HDL cholesterol and plasma triglycerides; usually LDL neutral Medications in this Class: pioglitazone (Actos), rosiglitazone (Avandia), [troglitazone (Rezulin) - taken off market due to liver toxicity]

52 Thiazolidinediones TZDs are extensively metabolized by the liver (less than 1% of rosiglitazone appears unchanged in the urine) Metabolites of pioglitazone are more active than metabolites of rosiglitazone; however they do not accumulate in CKD. TZDs possibly improve uremia-associated insulin resistance. Mild (egfr ml/min) Moderate (egfr ml/min) Severe/ESRD (egfr <30 ml/min) Pioglitazone 100% of dose 100% of dose % of dose Rosiglitazone 100% of dose 100% of dose % of dose

53 Alpha-glucosidase Inhibitors Alpha-glucosidase inhibitors block the enzymes that digest starches in the small intestine Efficacy Decrease peak postprandial glucose mg/dl ( mmol/l) Decrease fasting plasma glucose mg/dl ( mmol/l) Decrease A1C % Other Effects Flatulence or abdominal discomfort No specific effect on lipids or blood pressure No weight gain Contraindicated in patients with inflammatory bowel disease or cirrhosis Medications in this Class: acarbose, miglitol

54 Alpha-glucosidase Inhibitors The dose of these agents does not need to be adjusted in the dialysis population because they rarely cause hypoglycemia. The NKF-K/DOQI guidelines, however, recommend avoiding use of alpha-glucosidase inhibitors in the dialysis population due to the lack of clinical trials Mild (egfr ml/min) Moderate (egfr ml/min) Severe/ESRD (egfr <30 ml/min) Acarbose % % Not studied

55 GLP-1 receptor agonists (incretin mimetics) Compound Exenatide Liraglutide Mechanism Activates GLP-1 receptors (β-cells/endocrine pancreas; brain/autonomous nervous system) Action(s) Insulin secretion (glucose-dependent) Glucagon secretion (glucose-dependent) Slows gastric emptying Satiety Advantages Weight reduction Potential for improved β-cell mass/function Disadvantages Gastrointestinal side effects (nausea, vomiting, diarrhea) Cases of acute pancreatitis observed C-cell hyperplasia/medullary thyroid tumors in animals (liraglutide) Injectable Long-term safety unknown Cost High

56 GLP-1 receptor agonists (incretin mimetics) Exanetide is primarily eliminated by the kidney. In hemodialysis, exanetide levels increased by 3.4 fold, thus it is not recommended for use in patients with CrCl<30 ml/min. Liraglutide is not largely eliminated by the kidney and the pharmacokinetics are independent of renal function. Mild (egfr ml/min) Moderate (egfr ml/min) Severe/ESRD (egfr <30 ml/min) Exenatide BD No dose adjustment Proceed from 5 to 10 mcg conservatively Not recommended Liraglutide No dose adjustment No dose adjustment No clinical experience

57 DPP-4 inhibitors (incretin enhancers) Compound Sitagliptin (Januvia) Vildagliptin (Galvus) Saxagliptin (Onglyza) Linagliptin (Trajenta) Mechanism Inhibits DPP-4 activity, prolongs survival of endogenously released incretin hormones Action(s) Active GLP-1 concentration Active GIP concentration Insulin secretion Glucagon secretion Advantages No hypoglycemia Weight neutrality Disadvantages Occasional reports of urticaria/angioedema Cases of pancreatitis observed Long-term safety unknown Cost High

58 DPP-IV inhibitors: sitagliptin Sitagliptin is 80% renally eliminated, and subjects with decreased egfr had higher plasma sitaglipitin levels. The normal dose is 100 mg once daily Many authors suggest not to be used in egfr<60 ml/min. Saxagliptin Mild (egfr ml/min) No dose adjustment Moderate (egfr ml/min) Severe/ESRD (egfr <30 ml/min) 50% of dose 25% of dose

59 DPP-IV inhibitors: saxagliptin The dose of saxagliptin is mg once daily No dosage adjustment is recommended for patients with CrCl >50 ml/min. The dose of saxagliptin is 2.5 mg once daily for CrCl <50 ml/min or hemodialysis (it should be given after dialysis). Saxagliptin has not been studied in patients on peritoneal dialysis. Saxagliptin Mild (egfr ml/min) No dose adjustment Moderate (egfr ml/min) Severe/ESRD (egfr <30 ml/min) 50% of dose 50% of dose

60 DPP-IV inhibitors: vildagliptin Vildagliptin is eliminated by metabolism (69%), kidneys (13%) and faeces In patients with varying degrees of CKD (mild: 50 to <80 ml/min, moderate: 30 to <50 ml/min and severe: <30 ml/min) vildagliptin AUC after oral dosing of vildagliptin 50 mg increased on average 1.4, 1.7 and 2-fold AUC of the metabolites LAY151 and BQS867 increased on average about 1.5, 3 and 7-fold in patients with mild, moderate and severe renal impairment, respectively. In ESRD LAY151 concentrations were approximately 2-3-fold higher than in patients with severe renal impairment. Vildagliptin was removed by haemodialysis to a limited extent (3% over a 3-4 hour haemodialysis session starting 4 hours post dose). Mild (egfr ml/min) Moderate (egfr ml/min) Severe/ESRD (egfr <30 ml/min) Vildagliptin No dose adjustment (50 mg bd) 50% of dose (50 mg od) 50% of dose (50 mg od)

61 Lukashevich et al. Diab Obes Metab 2011 Vildagliptin in CKD double-blind RCT of 24-weeks 515 patients with T2DM and moderate or severe RI (GFR 30 to <50 or <30 ml/min/1.73 m2) untreated (no therapy in previous 8 weeks) or treated with an SU, AGI, TZD, insulin, meglitinide or a combination of agents A1C between 6.5 and 10% and BMI between 18 and 42 kg/m2. vildagliptin (50 mg od) versus placebo added to current therapy

62 Vildagliptin in CKD Lukashevich et al. Diab Obes Metab 2011

63 Kothny et al. Diab Obes Metab 2012 Vildagliptin in CKD Double-blind extension of previous RCT to 52-weeks 369 patients with T2DM and moderate or severe RI (GFR 30 to <50 or <30 ml/min/1.73 m2) untreated (no therapy in previous 8 weeks) or treated with an SU, AGI, TZD, insulin, meglitinide or a combination of agents vildagliptin (50 mg od) versus placebo added to current therapy

64 Vildagliptin in CKD Kothny et al. Diab Obes Metab

65 Vildagliptin in CKD Kothny et al. Diab Obes Metab

66 Vildagliptin in CKD Ito et al. Endocrine Journal 2011

67 Vildagliptin in CKD Ito et al. Endocrine Journal 2011

68 DPP-IV inhibitors: linagliptin Linaglipitin is different from the other DDP-IV inhibitors as it is extensively protein bound. The renal elimination of linaglipitin is very low, and dose adjustment is not needed (5 mg od).. In patients with varying degrees of CKD (mild: 50 to <80 ml/min, moderate: 30 to <50 ml/min and severe: <30 ml/min) linagliptin exposure after oral dosing increased by 1, 1.7 and 1.4-fold AUC of linagliptin in patients with ESRD was similar to moderate/severe renal impairment. Linagliptin is not removed by hemodialysis or peritoneal dialysis. Mild (egfr ml/min) Moderate (egfr ml/min) Severe/ESRD (egfr <30 ml/min) Vildagliptin No dose adjustment No dose adjustment No dose adjustment

69 Συµπερασµατικά Ο γλυκαιµικός έλεγχος στους ασθενείς µε ΣΔ τ2 είναι συχνά ιδιαίτερα δύσκολος Με τη µείωση της νεφρικής λειτουργίας εµφανίζονται παράγοντες που «ευνοούν» και άλλοι που «δυσχεραίνουν» τον γλυκαιµικό έλεγχο Υπάρχουν λίγα στοιχεία για τη φαρµακοκινητική των ινσουλινών σε προχωρηµένη ΧΝΝ Η µετφορµίνη και οι περισσότερες σουλφονυλουρίες αντενδείκνυνται σε egfr<50 ml/min/1.73 m2 Οι θειαζολιδινεδιόνες, οι µεγλιτινίδες και ορισµένοι DDP-IV αναστολείς δεν εµφανίζουν νεφρικό µεταβολισµό και µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε όλα τα στάδια ΧΝΝ

70 Ευχαριστώ!

Comparing Medications for Adults With Type 2 Diabetes Focus of Research for Clinicians

Comparing Medications for Adults With Type 2 Diabetes Focus of Research for Clinicians Clinician Research Summary Diabetes Type 2 Diabetes Comparing Medications for Adults With Type 2 Diabetes Focus of Research for Clinicians A systematic review of 166 clinical studies published between

More information

10/30/2012. Anita King, DNP, RN, FNP, CDE, FAADE Clinical Associate Professor University of South Alabama Mobile, Alabama

10/30/2012. Anita King, DNP, RN, FNP, CDE, FAADE Clinical Associate Professor University of South Alabama Mobile, Alabama Faculty Medications for Diabetes Satellite Conference and Live Webcast Wednesday, November 7, 2012 2:00 4:00 p.m. Central Time Anita King, DNP, RN, FNP, CDE, FAADE Clinical Associate Professor University

More information

Overview of Diabetes Medications

Overview of Diabetes Medications Overview of Diabetes Medications Marie Frazzitta DNP, FNP c, CDE, MBA Senior Director of Disease Management North Shore LIJ Health Systems Normal Glucose Metabolism Insulin is produced by beta cells in

More information

Management of Diabetes in the CKD Patient

Management of Diabetes in the CKD Patient Management of Diabetes in the CKD Patient Heather Naylor, BScPharm, ACPR Clinical Pharmacy Practice Leader, Nephrology Saint John Regional Hospital Horizon Health Network, Zone 2 May 26, 2012 Learning

More information

DIABETES MEDICATION-ORAL AGENTS AND OTHER HYPOGLYCEMIC AGENTS

DIABETES MEDICATION-ORAL AGENTS AND OTHER HYPOGLYCEMIC AGENTS Section Two DIABETES MEDICATION-ORAL AGENTS AND OTHER HYPOGLYCEMIC AGENTS This section will: Describe oral agents (pills) are specific for treating type 2 diabetes. Describe other hypoglycemic agents used

More information

Type 2 Diabetes Medicines: What You Need to Know

Type 2 Diabetes Medicines: What You Need to Know Type 2 Diabetes Medicines: What You Need to Know Managing diabetes is complex because many hormones and body processes are at work controlling blood sugar (glucose). Medicines for diabetes include oral

More information

Diabetes: Medications

Diabetes: Medications Diabetes: Medications Presented by: APS Healthcare Southwestern PA Health Care Quality Unit (APS HCQU) May 2008 sh Disclaimer Information or education provided by the HCQU is not intended to replace medical

More information

Antidiabetic Drugs. Mosby items and derived items 2011, 2007, 2004 by Mosby, Inc., an affiliate of Elsevier Inc.

Antidiabetic Drugs. Mosby items and derived items 2011, 2007, 2004 by Mosby, Inc., an affiliate of Elsevier Inc. Antidiabetic Drugs Mosby items and derived items 2011, 2007, 2004 by Mosby, Inc., an affiliate of Elsevier Inc. Diabetes Mellitus Two types Type 1 Type 2 Type 1 Diabetes Mellitus Lack of insulin production

More information

Pharmaceutical Management of Diabetes Mellitus

Pharmaceutical Management of Diabetes Mellitus 1 Pharmaceutical Management of Diabetes Mellitus Diabetes Mellitus (cont d) Signs and symptoms 2 Elevated fasting blood glucose (higher than 126 mg/dl) or a hemoglobin A1C (A1C) level greater than or equal

More information

Antihyperglycemic Agents Comparison Chart

Antihyperglycemic Agents Comparison Chart Parameter Metformin Sulfonylureas Meglitinides Glitazones (TZD s) Mechanism of Action Efficacy (A1c Reduction) Hepatic glucose output Peripheral glucose uptake by enhancing insulin action insulin secretion

More information

Noninsulin Diabetes Medications Summary Chart Medications marked with an asterisk (*) can cause hypoglycemia MED GROUP DESCRIPTOR

Noninsulin Diabetes Medications Summary Chart Medications marked with an asterisk (*) can cause hypoglycemia MED GROUP DESCRIPTOR Noninsulin Diabetes Medications Summary Chart Medications marked with an asterisk (*) can cause MED GROUP DESCRIPTOR INSULIN SECRETAGOGUES Sulfonylureas* GLYBURIDE* (Diabeta) (Micronase) MICRONIZED GLYBURIDE*

More information

WORKING TOGETHER TO MANAGE DIABETES

WORKING TOGETHER TO MANAGE DIABETES WORKING TOGETHER TO MANAGE DIABETES DIABETES MEDICATIONS SUPPLEMENT SECTION A DIABETES MEDICATIONS Agent Class Primary Action Typical Dosage Side Effects Tolbutamide (Ornase TM ) Tolazamide (Tolinase TM

More information

Approximate Cost Reference List i for Antihyperglycemic Agents

Approximate Cost Reference List i for Antihyperglycemic Agents Alpha Glucosidase Inhibitor Acarbose (Glucobay ) Biguanides Metformin (Glucophage, generic) Metformin ER (Glumetza ) Approximate Cost Reference List i for Antihyperglycemic Agents Incretin Agents - DPP-4

More information

FYI: (Acceptable range for blood glucose usually 70-110 mg/dl. know your institutions policy.)

FYI: (Acceptable range for blood glucose usually 70-110 mg/dl. know your institutions policy.) How Insulin Works: Each type of insulin has an onset, a peak, and a duration time. Onset is the length of time before insulin reaches the bloodstream and begins lowering blood Peak is the time during which

More information

Renal Disease in Type 2 Diabetes Mellitus

Renal Disease in Type 2 Diabetes Mellitus Renal Disease in Type 2 Diabetes Mellitus 6th Collaborative DiGP/HSE/UCC Conference 25 th September 2013 Dr. Eoin O Sullivan Consultant Endocrinologist Bon Secours Hospital Cork Case 69 year old woman

More information

A NEW TAKE ON DIABETES MEDICATIONS: RISKS AND BENEFITS, OLD MEDICATIONS VERSUS NEW, AND NEW INFORMATION ON OLD MEDICATIONS

A NEW TAKE ON DIABETES MEDICATIONS: RISKS AND BENEFITS, OLD MEDICATIONS VERSUS NEW, AND NEW INFORMATION ON OLD MEDICATIONS A NEW TAKE ON DIABETES MEDICATIONS: RISKS AND BENEFITS, OLD MEDICATIONS VERSUS NEW, AND NEW INFORMATION ON OLD MEDICATIONS JESSICA CONKLIN, PHARMD, PHC, BCACP, CDE VISITING ASSISTANT PROFESSOR UNM COLLEGE

More information

Medicines Used to Treat Type 2 Diabetes

Medicines Used to Treat Type 2 Diabetes Goodman Diabetes Service Medicines Used to Treat Type 2 Diabetes People who have type 2 diabetes may need to take medicine to help lower their blood glucose, in addition to being active & choosing healthy

More information

Medicines for Type 2 Diabetes A Review of the Research for Adults

Medicines for Type 2 Diabetes A Review of the Research for Adults Medicines for Type 2 Diabetes A Review of the Research for Adults Is This Information Right for Me? Yes, if: Your doctor or health care provider has told you that you have type 2 diabetes and have high

More information

Medications for Diabetes

Medications for Diabetes AGS Diab Med Brochure 4/18/03 3:43 PM Page 1 Medications for Diabetes An Older Adult s Guide to Safe Use of Diabetes Medications THE AGS FOUNDATION FOR HEALTH IN AGING AGS Diab Med Brochure 4/18/03 3:43

More information

Treatment of Type 2 Diabetes

Treatment of Type 2 Diabetes Improving Patient Care through Evidence Treatment of Type 2 Diabetes This information is based on a comprehensive review of the evidence for best practices in the treatment of type 2 diabetes and is sponsored

More information

Anti-Diabetic Agents. Chapter. Charles Ruchalski, PharmD, BCPS. Drug Class: Biguanides. Introduction. Metformin

Anti-Diabetic Agents. Chapter. Charles Ruchalski, PharmD, BCPS. Drug Class: Biguanides. Introduction. Metformin Chapter Anti-Diabetic Agents 2 Charles Ruchalski, PharmD, BCPS Drug Class: Biguanides The biguanide metformin is the drug of choice as initial therapy for a newly diagnosed patient with type 2 diabetes

More information

Mary Bruskewitz APN, MS, RN, BC-ADM Clinical Nurse Specialist Diabetes

Mary Bruskewitz APN, MS, RN, BC-ADM Clinical Nurse Specialist Diabetes Mary Bruskewitz APN, MS, RN, BC-ADM Clinical Nurse Specialist Diabetes Objectives Pathophysiology of Diabetes Acute & Chronic Complications Managing acute emergencies Case examples 11/24/2014 UWHealth

More information

Diabetes Treatments: Options for Insulin Delivery. Bonnie Pepon, RN, BSN, CDE Certified Diabetes Educator Conemaugh Diabetes Institute

Diabetes Treatments: Options for Insulin Delivery. Bonnie Pepon, RN, BSN, CDE Certified Diabetes Educator Conemaugh Diabetes Institute Diabetes Treatments: Options for Insulin Delivery Bonnie Pepon, RN, BSN, CDE Certified Diabetes Educator Conemaugh Diabetes Institute Diabetes 21 million people in the U.S. have diabetes $132 billion each

More information

25 mg QD-TID @ meals w/1st bite of. food, titrate Q 4 8 weeks; adjust based on 1 postprandial glucose; 100 mg TID max

25 mg QD-TID @ meals w/1st bite of. food, titrate Q 4 8 weeks; adjust based on 1 postprandial glucose; 100 mg TID max Table Selected Non-Insulin Antihyperglycemic Agents Class Drug (Brand) Dosing Comments -Glucosidase inhibitors Acarbose a (Precose) 25 mg QD-TID @ meals w/1st bite of MOA: Enzyme inhibitor, delays hydrolysis

More information

Add: 2 nd generation sulfonylurea or glinide or Add DPP-4 inhibitor Start or intensify insulin therapy if HbA1c goals not achieved with the above

Add: 2 nd generation sulfonylurea or glinide or Add DPP-4 inhibitor Start or intensify insulin therapy if HbA1c goals not achieved with the above Guidelines for Type Diabetes - Diagnosis Fasting Plasma Glucose (confirm results if borderline) HbAIC Normal FPG < 00 < 5.5 Impaired Fasting Glucose (IFG) 00 to < 5.7%-.5% Diabetes Mellitus (or random

More information

Diabetes Medications. Minal Patel, PharmD, BCPS

Diabetes Medications. Minal Patel, PharmD, BCPS Diabetes Medications Minal Patel, PharmD, BCPS Objectives Examine advantages and disadvantages of oral anti-hyperglycemic medications Describe the differences between different classes of insulin Explore

More information

Diabetes Mellitus: Pharmacology and Disease Management

Diabetes Mellitus: Pharmacology and Disease Management Diabetes Mellitus: Pharmacology and Disease Management Michael King, MD Assistant Professor Residency Program Director University of Kentucky Dept. of Family & Community Medicine Objectives 1. Compare

More information

CME Test for AMDA Clinical Practice Guideline. Diabetes Mellitus

CME Test for AMDA Clinical Practice Guideline. Diabetes Mellitus CME Test for AMDA Clinical Practice Guideline Diabetes Mellitus Part I: 1. Which one of the following statements about type 2 diabetes is not accurate? a. Diabetics are at increased risk of experiencing

More information

Update on the management of Type 2 Diabetes

Update on the management of Type 2 Diabetes Update on the management of Type 2 Diabetes Mona Nasrallah M.D Assistant Professor, Endocrinology American University of Beirut 10 th Annual Family Medicine Conference October 14,2011 Global Prevalence

More information

Pills for Type 2 Diabetes. A Guide for Adults

Pills for Type 2 Diabetes. A Guide for Adults Pills for Type 2 Diabetes A Guide for Adults December 2007 Fast Facts on Diabetes Pills n Different kinds of diabetes pills work in different ways to control blood sugar (blood glucose). n All the diabetes

More information

INSULIN INTENSIFICATION: Taking Care to the Next Level

INSULIN INTENSIFICATION: Taking Care to the Next Level INSULIN INTENSIFICATION: Taking Care to the Next Level By J. Robin Conway M.D., Diabetes Clinic, Smiths Falls, ON www.diabetesclinic.ca Type 2 Diabetes is an increasing problem in our society, due largely

More information

Harmony Clinical Trial Medical Media Factsheet

Harmony Clinical Trial Medical Media Factsheet Overview Harmony is the global Phase III clinical trial program for Tanzeum (albiglutide), a product developed by GSK for the treatment of type 2 diabetes. The comprehensive program comprised eight individual

More information

INSULIN AND INCRETIN THERAPIES: WHAT COMBINATIONS ARE RIGHT FOR YOUR PATIENT?

INSULIN AND INCRETIN THERAPIES: WHAT COMBINATIONS ARE RIGHT FOR YOUR PATIENT? INSULIN AND INCRETIN THERAPIES: WHAT COMBINATIONS ARE RIGHT FOR YOUR PATIENT? MARTHA M. BRINSKO, MSN, ANP-BC CHARLOTTE COMMUNITY HEALTH CLINIC CHARLOTTE, NC Diagnosed and undiagnosed diabetes in the United

More information

Chapter 41. Pancreatic Hormones & Antidiabetic Drugs

Chapter 41. Pancreatic Hormones & Antidiabetic Drugs Chapter 41 Pancreatic Hormones & Antidiabetic Drugs Contents Pancreatic Hormones & Antidiabetic Drugs The endocrine pancreas Antidiabetic Drugs The Pancreas An organ that makes insulin and enzymes for

More information

David Shu, MD, FRCPC Endocrinology, Royal Columbian Hospital October 8 th, 2010

David Shu, MD, FRCPC Endocrinology, Royal Columbian Hospital October 8 th, 2010 David Shu, MD, FRCPC Endocrinology, Royal Columbian Hospital October 8 th, 2010 Objectives At the end of the talk, the participants will be able to: 1. Identify the increasing prevalence of type 2 diabetes

More information

Fundamentals of Diabetes Care Module 5, Lesson 1

Fundamentals of Diabetes Care Module 5, Lesson 1 Module 5, Lesson 1 Fundamentals of Diabetes Care Module 5: Taking Medications Healthy Eating Being Active Monitoring Taking Medication Problem Solving Healthy Coping Reducing Risks Foundations For Control

More information

Britni Hebert, MD PGY-1

Britni Hebert, MD PGY-1 Britni Hebert, MD PGY-1 Importance of Diabetes treatment Types of treatment Comparison of treatment/article Review Summary Example cases 1 out of 13 Americans have diabetes Complications include blindness,

More information

MANAGEMENT OF HYPERGLYCEMIA IN THE NONCRITICAL CARE SETTING

MANAGEMENT OF HYPERGLYCEMIA IN THE NONCRITICAL CARE SETTING MANAGEMENT OF HYPERGLYCEMIA IN THE NONCRITICAL CARE SETTING 1 RECOGNITION AND DIAGNOSIS OF HYPERGLYCEMIA IN NONCRITICALLY ILL PATIENTS 2 RECOGNITION AND DIAGNOSIS OF HYPERGLYCEMIA AND DIABETES IN THE HOSPITAL

More information

Endocrine Disorders. Diabetes Meds Objectives. Diabetes Type 1 and Type 2. Insulin Dynamics. Insulin is all about timing! Rapid acting insulin O P D

Endocrine Disorders. Diabetes Meds Objectives. Diabetes Type 1 and Type 2. Insulin Dynamics. Insulin is all about timing! Rapid acting insulin O P D Endocrine Disorders Diabetes Meds Objectives Explain the action of the various types of insulin currently available Identify the relationship between insulin peak and risk for hypoglycemia Discuss rationale

More information

Medications for Type 2 Diabetes

Medications for Type 2 Diabetes Main Page Risk Factors Symptoms Diagnosis Treatment Screening Complications Reducing Your Risk Talking to Your Doctor Living With Type 2 Diabetes Resource Guide Medications for Type 2 Diabetes by Karen

More information

New Non-Insulin Therapies for Type 2 Diabetes Mellitus

New Non-Insulin Therapies for Type 2 Diabetes Mellitus New Non-Insulin Therapies for Type 2 Diabetes Mellitus Ally P.H. Prebtani Associate Professor of Medicine Internal Medicine, Endocrinology & Metabolism McMaster University Canada Disclosure Relationships

More information

Treatment Approaches to Diabetes

Treatment Approaches to Diabetes Treatment Approaches to Diabetes Dr. Sarah Swofford, MD, MSPH & Marilee Bomar, GCNS, CDE Quick Overview Lifestyle Oral meds Injectables not insulin Insulin Summary 1 Lifestyle & DM Getting to the point

More information

SHORT CLINICAL GUIDELINE SCOPE

SHORT CLINICAL GUIDELINE SCOPE NATIONAL INSTITUTE FOR HEALTH AND CLINICAL EXCELLENCE SHORT CLINICAL GUIDELINE SCOPE 1 Guideline title Type 2 diabetes: newer agents for blood glucose control in type 2 diabetes 1.1 Short title Type 2

More information

Diabetes Medications at the End of Life. Goals and Objectives. Diabetes. Type 2 Diabetes Mellitus. Types of Diabetes

Diabetes Medications at the End of Life. Goals and Objectives. Diabetes. Type 2 Diabetes Mellitus. Types of Diabetes Diabetes Medications at the End of Life Paul J. Schmidt Jr., R.Ph., M.S. Clinical Supervisor HospiScript Services pschmidt@hospiscript.com Goals and Objectives Describe the Current Impact of Diabetes Mellitus

More information

Review of Diabetes Therapies: Key Drivers of Disease Progression

Review of Diabetes Therapies: Key Drivers of Disease Progression Review of Diabetes Therapies: Key Drivers of Disease Progression David M. Kendall, MD Medical Director and Chief of Clinical and Professional Services Associate Professor of Medicine University of Minnesota

More information

Diabetic nephropathy is detected clinically by the presence of persistent microalbuminuria or proteinuria.

Diabetic nephropathy is detected clinically by the presence of persistent microalbuminuria or proteinuria. Kidney Complications Diabetic Nephropathy Diabetic nephropathy is detected clinically by the presence of persistent microalbuminuria or proteinuria. The peak incidence of nephropathy is usually 15-25 years

More information

Diabetes DIABETES MELLITUS. Types of Diabetes. Classification of Diabetes 6. 10. 2013. Prediabetes: IFG, IGT, Increased A1C

Diabetes DIABETES MELLITUS. Types of Diabetes. Classification of Diabetes 6. 10. 2013. Prediabetes: IFG, IGT, Increased A1C Diabetes Diabetes mellitus is a chronic disease characterized by high levels of blood glucose resulting from defects in insulin production, insulin action, or both. A state of raised blood glucose (hyperglycaemia)

More information

Diabetes: In the United States and in Your Dialysis Unit

Diabetes: In the United States and in Your Dialysis Unit Diabetes: In the United States and in Your Dialysis Unit Douglas Shemin, MD Divison of Kidney Diseases and Hypertension Rhode Island Hospital, Alpert Medical School of Brown University Objectives 1. Definition

More information

A Personalized Approach for A1C Goals

A Personalized Approach for A1C Goals PL Detail-Document #280708 This PL Detail-Document gives subscribers additional insight related to the Recommendations published in PHARMACIST S LETTER / PRESCRIBER S LETTER July 2012 A Personalized Approach

More information

trends in the treatment of Diabetes type 2 - New classes of antidiabetic drugs. IAIM, 2015; 2(4): 223-

trends in the treatment of Diabetes type 2 - New classes of antidiabetic drugs. IAIM, 2015; 2(4): 223- Review Article Pharmacological trends in the treatment of Diabetes type 2 - New classes of antidiabetic Silvia Mihailova 1*, Antoaneta Tsvetkova 1, Anna Todorova 2 1 Assistant Pharmacist, Education and

More information

TREATMENT STRATEGIES FOR MANAGING TYPE 2 DIABETES MELLITUS. Friday, August 16, 13

TREATMENT STRATEGIES FOR MANAGING TYPE 2 DIABETES MELLITUS. Friday, August 16, 13 TREATMENT STRATEGIES FOR MANAGING TYPE 2 DIABETES MELLITUS 1 Heather Healy, FNP-BC Martha Shelver, CS, ACNP-BC Saint Alphonsus Regional Medical Center 2 OBJECTIVES 3 Review the current management algorithms

More information

Antidiabetic Agents. Chapter. Biguanides

Antidiabetic Agents. Chapter. Biguanides ajt/shutterstock, Inc. Chapter 2 Antidiabetic Agents Charles Ruchalski, PharmD, BCPS Biguanides Introduction For newly diagnosed patients with type 2 diabetes, the biguanide metformin is the drug of choice

More information

Diabetes Update Lanita S. Shaverd, Pharm.D. Director, UAMS 12 th Street Health and Wellness Center Assistant Professor, UAMS College of Pharmacy

Diabetes Update Lanita S. Shaverd, Pharm.D. Director, UAMS 12 th Street Health and Wellness Center Assistant Professor, UAMS College of Pharmacy Objectives Review oral medications used for the treatment of diabetes Explain how to effectively combine oral diabetes medications for optimal results Discuss insulins and non-insulin injectable diabetes

More information

Insulin and Other Glucose-Lowering Drugs

Insulin and Other Glucose-Lowering Drugs Insulin and Other Glucose-Lowering Drugs I. OVERVIEW The pancreas is both an endocrine gland that produces the peptide hormones insulin, glucagon, and somatostatin and an exocrine gland that produces digestive

More information

EFFIMET 1000 XR Metformin Hydrochloride extended release tablet

EFFIMET 1000 XR Metformin Hydrochloride extended release tablet BRAND NAME: Effimet XR. THERAPEUTIC CATEGORY: Anti-Diabetic PHARMACOLOGIC CLASS: Biguanides EFFIMET 1000 XR Metformin Hydrochloride extended release tablet COMPOSITION AND PRESENTATION Composition Each

More information

Making Clinical Sense of Diabetes Medications. Types of Diabetes. Pathophysiology. Beta Cell Function & Glucagon

Making Clinical Sense of Diabetes Medications. Types of Diabetes. Pathophysiology. Beta Cell Function & Glucagon Making Clinical Sense of Diabetes Medications Kathy Reily, RD, CDE Prince William Hospital Diabetes Program Coordinator Virginia Dietetic Association April 4, 2011 Types of Diabetes Type 1 DM = Beta Cell

More information

Diabetes Mellitus 1. Chapter 43. Diabetes Mellitus, Self-Assessment Questions

Diabetes Mellitus 1. Chapter 43. Diabetes Mellitus, Self-Assessment Questions Diabetes Mellitus 1 Chapter 43. Diabetes Mellitus, Self-Assessment Questions 1. A 46-year-old man presents for his annual physical. He states that he has been going to the bathroom more frequently than

More information

Management of Clients with Diabetes Mellitus

Management of Clients with Diabetes Mellitus Management of Clients with Diabetes Mellitus Black, J.M. & Hawks, J.H. (2005) Chapters 47, (pp 1243-1288) 1288) Baptist Health School of Nursing NSG 4037: Adult Nursing III Carole Mackey, MNSc,, RN, PNP

More information

Chronic Kidney Disease: Proposed Revisions to the ICD-9-CM Classification

Chronic Kidney Disease: Proposed Revisions to the ICD-9-CM Classification Chronic Kidney Disease: Proposed Revisions to the ICD-9-CM Classification Lesley Stevens MD Tufts-New England Medical Center National Kidney Foundation Objectives Kidney Failure Stages of Chronic Kidney

More information

DRUGS FOR GLUCOSE MANAGEMENT AND DIABETES

DRUGS FOR GLUCOSE MANAGEMENT AND DIABETES Page 1 DRUGS FOR GLUCOSE MANAGEMENT AND DIABETES Drugs to know are: Actrapid HM Humulin R, L, U Penmix SUNALI MEHTA The three principal hormones produced by the pancreas are: Insulin: nutrient metabolism:

More information

嘉 義 長 庚 醫 院 藥 劑 科 Speaker : 翁 玟 雯

嘉 義 長 庚 醫 院 藥 劑 科 Speaker : 翁 玟 雯 The Clinical Efficacy and Safety of Sodium Glucose Cotransporter-2 (SGLT2) Inhibitors in Adults with Type 2 Diabetes Mellitus 嘉 義 長 庚 醫 院 藥 劑 科 Speaker : 翁 玟 雯 Diabetes Mellitus : A group of diseases characterized

More information

PANCREATIC HORMONES, ANTIDIABETIC AGENTS: INSULIN AND ORAL ANTIDIABETICS- handout Iwona Zaporowska-Stachowiak

PANCREATIC HORMONES, ANTIDIABETIC AGENTS: INSULIN AND ORAL ANTIDIABETICS- handout Iwona Zaporowska-Stachowiak PANCREATIC HORMONES, ANTIDIABETIC AGENTS: INSULIN AND ORAL ANTIDIABETICS- handout Iwona Zaporowska-Stachowiak The endocrine pancreas (the islets of Langerhans) consists of four types of endocrine cells:

More information

Diabetes Medications: Insulin Therapy

Diabetes Medications: Insulin Therapy Diabetes Medications: Insulin Therapy Courtesy Univ Texas San Antonio Eric L. Johnson, M.D. Department of Family and Community Medicine Diabetes and Insulin Type 1 Diabetes Autoimmune destruction of beta

More information

Effective pharmacological treatment regimens for diabetes usually require

Effective pharmacological treatment regimens for diabetes usually require Medications Used in Diabetes in Patients Presenting for Anesthesia By Gabrielle O Connor, M.D., M.Sc., CCD, MRCP, FACP Dr. Gabrielle O Connor, a board certified endocrinologist who graduated from University

More information

There seem to be inconsistencies regarding diabetic management in

There seem to be inconsistencies regarding diabetic management in Society of Ambulatory Anesthesia (SAMBA) Consensus Statement on Perioperative Blood Glucose Management in Diabetic Patients Undergoing Ambulatory Surgery Review of the consensus statement and additional

More information

DIABETES EDUCATION. *Read package insert each time you refill your medications in case there is new information SULFONYLUREAS

DIABETES EDUCATION. *Read package insert each time you refill your medications in case there is new information SULFONYLUREAS DIABETES EDUCATION *Read package insert each time you refill your medications in case there is new information SULFONYLUREAS ACTION: Sulfonylureas stimulate the pancreas to make more insulin (pancreas

More information

Diabetes, Type 2. RelayClinical Patient Education Sample Topic Diabetes, Type 2. What is type 2 diabetes? How does it occur?

Diabetes, Type 2. RelayClinical Patient Education Sample Topic Diabetes, Type 2. What is type 2 diabetes? How does it occur? What is type 2 diabetes? Type 2 diabetes is a disorder that happens when your body does not make enough insulin or is unable to use its own insulin properly. The inability to use insulin is called insulin

More information

Oral Drugs For Type2. Diabetes. Getting the Most Value for Your Healthcare Dollar

Oral Drugs For Type2. Diabetes. Getting the Most Value for Your Healthcare Dollar 1 Oral Drugs For Type2 Diabetes Getting the Most Value for Your Healthcare Dollar 2 Contents What is Type 2 Diabetes? Page 2 Diagnosing Diabetes Page 4 Treating Type 2 Diabetes Page 6 Oral Drugs for Diabetes

More information

Type 2 diabetes Definition

Type 2 diabetes Definition Type 2 diabetes Definition Type 2 diabetes is a lifelong (chronic) disease in which there are high levels of sugar (glucose) in the blood. Type 2 diabetes is the most common form of diabetes. Causes Diabetes

More information

Type II diabetes: How to use the new oral medications

Type II diabetes: How to use the new oral medications Type II diabetes: How to use the new oral medications A TWO-PART INTERVIEW WITH NANCY J.V. BOHANNON, MD, BY DAVID B. JACK, MD Several new oral drugs have been approved for the management of type II diabetes.

More information

New Treatments for Type 2 Diabetes

New Treatments for Type 2 Diabetes New Treatments for Type 2 Diabetes Dr David Hopkins Clinical Director, Division of Ambulatory Care King s College Hospital NHS Foundation Trust Treatments for type 2 diabetes - old & new insulin sulphonylureas

More information

medications for type 2 diabetes

medications for type 2 diabetes Talking diabetes No.25 Revised August 2010 medications for type 2 diabetes People with type 2 diabetes are often given medications including insulin to help control their blood glucose levels. Most of

More information

Type 2 Diabetes. Aims and Objectives. What did you consider? Case Study One: Miss S. Which to choose?!?! Modes of Action

Type 2 Diabetes. Aims and Objectives. What did you consider? Case Study One: Miss S. Which to choose?!?! Modes of Action Aims and Objectives This session will outline the increasing complexities of diabetes care, and the factors that differentiate the combinations of therapy, allowing individualisation of diabetes treatment.

More information

Comparative Review of Oral Hypoglycemic Agents in Adults

Comparative Review of Oral Hypoglycemic Agents in Adults SECTION 18.5 Comparative Review of Oral Hypoglycemic Agents in Adults Harinder Chahal For WHO Secretariat Table of Contents Acronyms:... 3 I. Background and Rationale for the review:... 4 II. Medications

More information

What I need to know about. Diabetes Medicines. National Diabetes Information Clearinghouse

What I need to know about. Diabetes Medicines. National Diabetes Information Clearinghouse What I need to know about Diabetes Medicines National Diabetes Information Clearinghouse What I need to know about Diabetes Medicines Contents What do diabetes medicines do?... 1 What targets are recommended

More information

medications for type 2 diabetes

medications for type 2 diabetes Talking diabetes No.25 Revised 2012 medications for type 2 diabetes People with type 2 diabetes are often given medications including insulin to help manage their blood glucose levels. Most of these medications

More information

The prevalence of diabetes in the United States in

The prevalence of diabetes in the United States in Medical Management of Type 2 Diabetes Celia Levesque, CNS-BC ABSTRACT More than 20 million Americans have type 2 diabetes. Managing blood glucose is an important component in delaying, slowing, or preventing

More information

CASE A1 Hypoglycemia in an Elderly T2DM Patient with Heart Failure

CASE A1 Hypoglycemia in an Elderly T2DM Patient with Heart Failure Hypoglycemia in an Elderly T2DM Patient with Heart Failure 1 I would like to introduce you to Sophie, an elderly patient with long-standing type 2 diabetes, who has a history of heart failure, a common

More information

Which drugs should be used to treat diabetes in cirrhotic patients?

Which drugs should be used to treat diabetes in cirrhotic patients? Which drugs should be used to treat diabetes in cirrhotic patients? Frankfurt am Main 10-12 September 2015 Jörg Bojunga Medizinische Klinik I Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main Significance

More information

Diabetes Mellitus Pharmacology Review

Diabetes Mellitus Pharmacology Review Diabetes Mellitus Pharmacology Review Hien T. Nguyen, Pharm.D., BCPS Clinical Pharmacist Specialist AtlantiCare Regional Medical Center E-Mail: HienT.Nguyen@atlanticare.org Objectives 1. Review the epidemiology

More information

DM Management in Elderly- What are the glucose targets?

DM Management in Elderly- What are the glucose targets? DM Management in Elderly- What are the glucose targets? AFSHAN ZAHEDI, BASC, MD, FRCP(C) ENDOCRINOLOGY WOMEN S COLLEGE HOSPITAL ASSISTANT PROFESSOR OF MEDICINE UNIVERSITY OF TORONTO NOVEMBER 2, 2011 Disclosures

More information

Diabetes may be classified as. i) Type - I Diabetes mellitus. Type - II Diabetes mellitus. Type - 1.5 Diabetes mellitus. Gestational Diabetes INSULIN

Diabetes may be classified as. i) Type - I Diabetes mellitus. Type - II Diabetes mellitus. Type - 1.5 Diabetes mellitus. Gestational Diabetes INSULIN HYPOGLYCEMIC AGENT Diabetes mellitus is a chronic metabolic disorder of multiple aetiology characterized by chronic hyperglycaemia with disturbances of carbohydrate, fat and protein metabolism resulting

More information

Volume 01, No. 08 November 2013

Volume 01, No. 08 November 2013 State of New Jersey Department of Human Services Division of Medical Assistance & Health Services New Jersey Drug Utilization Review Board Volume 01, No. 08 November 2013 TO: SUBJECT: PURPOSE: Physicians,

More information

Diabetes Management. Lisa Pezik RN, BScN Clinical Educator

Diabetes Management. Lisa Pezik RN, BScN Clinical Educator Diabetes Management Lisa Pezik RN, BScN Clinical Educator Objectives Review the physiology of diabetes. Compare the difference between hypoglycemia and hyperglycemia. Learn how to best monitor diabetes.

More information

Acarbose INITIAL: 25 mg PO TID ($45) Miglitol INITIAL: 25 mg PO TID ($145)

Acarbose INITIAL: 25 mg PO TID ($45) Miglitol INITIAL: 25 mg PO TID ($145) PL Detail-Document #310601 This PL Detail-Document gives subscribers additional insight related to the Recommendations published in PHARMACIST S LETTER / PRESCRIBER S LETTER June 2015 Drugs for Type 2

More information

Diabetes Fundamentals

Diabetes Fundamentals Diabetes Fundamentals Prevalence of Diabetes in the U.S. Undiagnosed 10.7% of all people 20+ 23.1% of all people 60+ (12.2 million) Slide provided by Roche Diagnostics Sources: ADA, WHO statistics Prevalence

More information

Management of Diabetes in the Elderly. Sylvia Shamanna Internal Medicine (R1)

Management of Diabetes in the Elderly. Sylvia Shamanna Internal Medicine (R1) Management of Diabetes in the Elderly Sylvia Shamanna Internal Medicine (R1) Case 74 year old female with frontal temporal lobe dementia admitted for prolonged delirium and frequent falls (usually in the

More information

Medication Review. What is Diabetes? Medications. Michelle Weddell. Business Development Executive Clinical Specialist Podiatrist

Medication Review. What is Diabetes? Medications. Michelle Weddell. Business Development Executive Clinical Specialist Podiatrist Medication Review Michelle Weddell Business Development Executive Clinical Specialist Podiatrist What is Diabetes? What is a type 1 diabetic? What is type 2 diabetic? Is there other forms of diabetes?

More information

Understanding diabetes Do the recent trials help?

Understanding diabetes Do the recent trials help? Understanding diabetes Do the recent trials help? Dr Geoffrey Robb Consultant Physician and Diabetologist CMO RGA UK Services and Partnership Assurance AMUS 25 th March 2010 The security of experience.

More information

U p d at e. Key Advisor: Professor Rob Walker. keyword: Renal Impairment. 18 I BPJ I Issue 6

U p d at e. Key Advisor: Professor Rob Walker.  keyword: Renal Impairment. 18 I BPJ I Issue 6 U p d at e Key Advisor: Professor Rob Walker 18 I BPJ I Issue 6 www.bpac.org.nz keyword: Renal Impairment Action plan for Chronic Kidney Disease (Based on egfr) egfr ml/min/1.73 m 2 Description Clinical

More information

E-mail: david.bruyette@vcahospitals.com www.veterinarydiagnosticinvestigation.com

E-mail: david.bruyette@vcahospitals.com www.veterinarydiagnosticinvestigation.com David Bruyette, DVM, DACVIM VCA West Los Angeles Animal Hospital 1818 South Sepulveda Blvd Los Angeles, CA 90025 310-473-2951 (ext 226) E-mail: david.bruyette@vcahospitals.com www.veterinarydiagnosticinvestigation.com

More information

Insulin or GLP1 How to make this choice in Practice. Tara Kadis Lead Nurse - Diabetes & Endocrinology Mid Yorkshire Hospitals NHS Trust

Insulin or GLP1 How to make this choice in Practice. Tara Kadis Lead Nurse - Diabetes & Endocrinology Mid Yorkshire Hospitals NHS Trust Insulin or GLP1 How to make this choice in Practice Tara Kadis Lead Nurse - Diabetes & Endocrinology Mid Yorkshire Hospitals NHS Trust Workshop Over View Considerations/barriers to treatments in type 2

More information

INSULIN TREATMENT FOR TYPE 2 DIABETES MANAGEMENT

INSULIN TREATMENT FOR TYPE 2 DIABETES MANAGEMENT INSULIN TREATMENT FOR TYPE 2 DIABETES MANAGEMENT APIRADEE SRIWIJITKAMOL DIVISION OF ENDOCRINOLOGY AND METABOLISM DEPARTMENT OF MEDICINE FACULTY OF MEDICINE SIRIRAJ HOSPITOL QUESTION 1 1. ท านเคยเป นแพทย

More information

Chronic Kidney Disease and the Electronic Health Record. Duaine Murphree, MD Sarah M. Thelen, MD

Chronic Kidney Disease and the Electronic Health Record. Duaine Murphree, MD Sarah M. Thelen, MD Chronic Kidney Disease and the Electronic Health Record Duaine Murphree, MD Sarah M. Thelen, MD Definition of Chronic Kidney Disease (CKD) Defined by the National Kidney Foundation Either a decline in

More information

Medication Policy Manual

Medication Policy Manual Medication Policy Manual Topic: Branded SGLT2-Inhibitor-Containing Medications: - canagliflozin (Invokana, Invokamet ); - dapagliflozin (Farxiga, Xigduo XR); - empagliflozin (Jardiance, Glyxambi, Synjardy

More information

Chapter 4 Type 2 Diabetes

Chapter 4 Type 2 Diabetes Chapter 4 Type 2 Diabetes (previously referred to as adult onset diabetes or non-insulin dependent diabetes) H. Peter Chase, MD Cindy Cain, RN, CDE Philip Zeitler, MD This is the most common type of diabetes

More information

Guidelines for Type 2 Diabetes Diagnosis

Guidelines for Type 2 Diabetes Diagnosis Guidelines for Type 2 Diabetes Diagnosis Fasting Plasma Glucose (in asymptomatic individuals, repeat measurement to confirm the test) Normal FPG < 100 2-hr OGTT < 140 HbA1C < 5.5% Impaired Fasting Glucose

More information

New and Standard Treatment Options for Patients With

New and Standard Treatment Options for Patients With New and Standard Treatment Options for Patients With Type 2 Diabetes Jointly sponsored by The Dulaney Foundation and DIABETIC MICROVASCULAR COMPLICATIONS TODAY. Release Date: October 2006. Expiration Date:

More information

TYPE 2 DIABETES ADA-EASD TREATMENT GUIDELINES AND 2015 NEW UPDATES 1,2

TYPE 2 DIABETES ADA-EASD TREATMENT GUIDELINES AND 2015 NEW UPDATES 1,2 TYPE 2 DIABETES ADA-EASD TREATMENT GUIDELINES AND 2015 NEW UPDATES 1,2 The American Diabetes Association (ADA) and the European Association for the Study of Diabetes (EASD) released a position statement

More information

SUBJECT: DIABETES MEDICATION MANAGEMENT PROTOCOLS

SUBJECT: DIABETES MEDICATION MANAGEMENT PROTOCOLS SUBJECT: DIABETES MEDICATION MANAGEMENT PROTOCOLS PURPOSE To establish a process that will enable Certified Diabetes Educators (CDE) and/or staff with Board Certification in Advanced Diabetes Management

More information