רש וטות FINAL ACT OF THE FIRST INTER NATIONAL CONFERENCE ON PRIVATE AIR LAW HELD UNDER THE AUSPICES OF THE INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "רש וטות FINAL ACT OF THE FIRST INTER NATIONAL CONFERENCE ON PRIVATE AIR LAW HELD UNDER THE AUSPICES OF THE INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION"

Transcription

1 רש וטות כתבי אמנה ד 18 כתב סופי של הועידה הבינלאומית הראשונה בדבר חור, האויר הפרטי שנתקיימה בחסותו של ארגון התעופה האזרחית הבינלאומית נחתם ברומא ביום 7 באוקטובר, 1952 ישראל חתמה על הכתב ביום 7 באוקטובר, צירי הועידה הבינלאומית הראשונה בדבר חוק האויר הפרטי, שנתקיימה בחסותו של ארגון התעופה האז דחית הבינלאומית, נתכנסו ברומא לפי הזמנתה של ממשלת איטליה, מיום 9 בספטמבר עד יום 7 באוק טובר, 1952, כדי לעיין בהצעת אמנה בדבר בזק הנגרם על ידי מטוס זר לצד שלישי על פני השטח, שהכינה הועדה המשפטית של ארגון התעופה האז דחית הבינלאומית. PRIVE AERIEN TENUE SOUS LES FERENCE INTERNATIONALE DE DROIT ACTE FINAL DE LA PREMIERE CON- AUSPICES DE L'ORGANISATION DE L'AVIATION CIVÏLE INTERNATIONALE FINAL ACT OF THE FIRST INTER NATIONAL CONFERENCE ON PRIVATE AIR LAW HELD UNDER THE AUSPICES OF THE INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION Les Délégués à la première Conférence internationale de droit privé aérien, tenue sous les auspices de l'organisation de l'aviation civile internationale, se sont réunis à Rome, sur l'invitation du Gouvernement italien, du 9 septembre au 7 octobre 1952, dans le but d'examiner un projet de convention relative aux dommages causés aux tiers à la surface par des aéronefs étrangers, élaboré par le Comité juridique de l'organisation de l'aviation civile internationale. The Delegates at the first international Conference on private air law, held under the auspices of the International Civil Aviation Organization, met in Rome on the invitation of the Italian Government, from 9 September to 7 October 1952, for the purpose of considering a draft convention relating to damage caused by foreign aircraft to third parties on the surface, prepared by the Legal Committee of the International Civil Aviation Organization. כתבי אמנה 187, אפנה בדבר נזקים הנגרמים ע י כלי טיס זר לצר שלישי על פני השטח. 323

2 המשלחות היו מורכבות כלהלן: ארגנטינה ה. מ. ברנבה םמואל גונםלם ריסוס מר בליםריו אנריק לופרי ד ר םטורנינו םאל מר נסטור אדוארדו הרדוי מפקד חוליו אוסקר דוזו. אוסטרליה בלגיה מר הרולד ויליאם פולטון ה. מ. הברון ואן דר אלםט מר רנה גולםטיין מר ז רר ל. תירן ברזיל ד ר חייט ליאוניל ד ר טרחאנו פורטאדו רייס ד ר אנטוניו פאולו מורה קנדה בריגדיר צ. ס. בות מר ג. ו. נדו דניה מצרים פרופ. םטיג א. יול ד ר דיאדין צאלח ספרד ה. מ. חוזה אנטוניו דה םנגרונים אי קאםטרו מד קרלום גומם חארה Les Délégations à la Conférence étaient composées comme suit: The Delegations were composed as follows; ARGENTINE AUSTRALIE BELGIQUE BRESIL CANADA DANEMARK S.E. Bernabé Samuel GONZÁLEZ RISOS Sr. Belisario Enrique LUPERI Dr. Saturnino SAL Sr. Néstor Eduardo HARDOY Com. Julio Oscar Dozo Mr. Harold William POULTON S.E. le Barón VAN DER ELST M. Rene GOLSTEIN M. Gérard L. THIRAN Dr. Jayme LEONEL Dr. Trajano Furtado REÍS Dr. Antonio Paulo MOURA Brig. CS'. BOOTH Mr. G.W. NADEAU Prof. Stig A. IUUL ARGENTINA AUSTRALIA BELGIUM BRAZIL CANADA DENMARK EGYPTE Dr. Diaeddine SALEH EGYPT ESPAGNE S.E. José Antonio de SANGRONIZ Y CASTRO Sr. Carlos GÓMEZ JARA SPAIN 324 כתבי אמנה 187, אמנה בדבר נזקים הנגרמים ע י כלי טיס זר לצד שלישי על פני השטת.

3 ארצות הברית מר אמורי ת. נבלי מר גי. נתן קלקינם גב ה. אלברטה קולקלאםר מר ריצ רד א. אלוול מר נודמן פ. םיגדייב מר אדוורד צ. םוויגי. מר ד. גראבלן מר הנרי בושמ הודו מר דלג יט םינג בהאטי גב גולבאנקו נאנאבהוי קוואםג י צרפת ה. מ. פוק דיפארק מר אנדרה גרנו מרר.טרל מד מ. דיקלו גב, פרנםואז קלוד לפונטיין עיראק מר חוםיין אל גילאני ישראל מד אליעזר הלוי ETATS-UNIS! Mr. Emory T. NTJNNELEY Mr. G. Nathan CALKINS Miss H. Alberta COLCLASER Mr. Richard E. ELWELL Mr. Norman P. SEAGRAVE Mr. Edward C. SWEENEY UNITED STATES FKANCE S.E. M. FOUQUES-DUPARC M. André GARNAULT M.R. M.M. Mlle. Françoise M.R. TERREL DUCLOS CLAUDE-LAFONTAINE GRAVELIN M. Henri BOUCHÉ FRANCE INDE Mr. Daljeet Singh BHATTI Miss Goolbanco Nanabhoy COWASJEE INDIA IRAK Mr. Hussein EL GAILANI IRAQ ISRAEL Mr. Eliezer HALEVI ISRAEL כתבי אמנה 187, אטנה כרכר נזקים הנגרמים ע י כלי טיס זר לצד שלישי על פני השטח. 325

4 איטליה, פדופ תומאםו פראםי פרופ אנטוניו פאפאלדו פרופ אנטוניו אמברוםיני פרופ ריקארדו מונאקו פרופ םלוואטורה קאקופארדו פרופ דייר אלפונםו פירוזי ד ר פדריקו זוקו ד ר פבריזיו פראנקו ד ר אנג לו קארוזו ד ר דנזו פלאםקי פרופ, ד ר ברונו דה מורי עו ד םלוואטורה מרינו ליבריה ד ר קרלום םומארוגה מר ג אני מוטה לובםמבורג ה. מ. ויקטור בודםון מר פייר האמר מכסיקו מר מ. מרטין פרז ד ר אנריק מ. לואזה מר ר. פאז פרדם נורווגיה השופט אדוין אלטן ITALIE Prof. Tomaso PERASSI Prof. Antonino PAPALDO Prof. Antonio AMBROSINI Prof. Riccardo MONACO Prof. Salvatore CACOPARDO Prof. Dr. Alfonso PIROZZI Dr. Federico Zueco Dr. Fabrizio FRANCO Dr. Angelo CARUSO Dr. Renzo FALASCHI Prof. Dr. Bruno DE MORÍ Avv. S'alvatore MARINO ITALY LIBERIA Dr. Carlos SOMMARUGA Mr. Gianni MOTTA LIBERIA LUXEMBOURG S.E. Victor B0DS0N M. Pierre H AMER LUXEMBOURG MEXIQUE Sr. M. MARTIN PEREZ י Dr. Enrique M. LOAEZA Sr. R. PAZ-PAREDES MEXICO NORVEGE Justice Edvin ALTEN NORWAY 326 כחבי אמנה 187, אמנה כרכר נזקים הנגרמים ע י כלי טיס זר לצד שלישי עי פני השטח.

5 הולנד י מר י. א. ואן דר מלן פרופ, ד. גודים פדופ י. ה. בקים מר ו. א. םטנםטרה טוםן הפיליפינים מר מנואל א. אלזאטה מר שמעון ר. רוכםאס גב מ. רמדיום אוסטריה פורטוגל מר מנואל אנטוניו פרננדם מר לואים חורגה מוםינהו דה אלבוקרק ויאנה פדריירה הרפובליקה דודומיניקאנית ה. מ. מר צזר פינה בארינאם הממלכה המאוחדת מר ר. ו. נ. ב. גילינג מר ו. ו. ג/ אוואנם מר ג. ה. קרותרם מייג וד ק. מ. בומון מר ר. א. וילברפורם שוודיה מר קדל סידנבלאד הלווטיה מר לואי קלרק PAYS-BAS Mr. J.E. VAN DER MEÜLEN Mr. W.A. Prof. D. G0EDHU1S Prof. J.H. BEEKHUIS STEENSTRA-TOUSSAINT NETHERLANDS PHILIPPINES Hon. Manuel A. ALZATE Mr. Simeón R. ROXAS Mrs. M. REMEDIOS AUSTRIA PHILIPPINES! PORTUGAL M. Manuel Antonio FERNANDES M. Luiz Jorge Mousinho de Albuquerque Viana PEDREIRA PORTUGAL REPUBLIQUE DOMINICAINE S.E. M. César PINA BARINAS DOMINICAN REPUBLIC ROYAUME-UNI SUEDE SUISSE Mr. R.W.N.B. GILLING Mr. W.V.J. EVANS Mr. G. H. CARRUTHERS Maj. K.M. BEAUMONT Mr. R.O. W1LBERF0RCE Mr. Karl SIDENBLADH M. Louis CLERC UNITED KINGDOM SWEDEN SWITZERLAND כתבי אמנה 187, אמנה בדבר נזקים הנגרמים ע י כלי טיס זר לצד שלישי על פני השטח. 327

6 תאילנד מד ניי קונתי םופאמומגחון ויניצואלה ד ר מנואל ויצ נטה םוםד ד ר פרדי מולד.מר ויקטור חוזה דאלםצ יו יוגוסלביה מד דוםאן ל. יוביץ מד דרגומיר ד. ניקוליץ בועידה השתתפו בתורת משקיפים: צ ילה מר ג/ וילםון קולומביה מר בליםאריו ארסיניגאם גארסיה פרו ד ר חואן מנואל דה לה פיידרה הארגונים הבינלאומיים שלהלן היו מיוצגים אף הס בועידה: המכון הבינלאומי לאיחוד המשפט הפרטי מד מדיו מתיאוצ י מר ו. פאפי ההתאחדות לתובלה אוירית בינלאומית פרופ ג והן צ. קופד מד ה. ג/ פרנדלי מר מ. למואן מר ג/ ג. גאזדיק THAILANDE VENEZUELA YOUGOSLAVIE Mr. Nai Konthi S!UPHAMOMGKHON Dr. Manuel Vicente SOSA Dr. Freddy MULLER Sr. Victor José DELASCIO M. Dusan L. Jovic M. Dragomir D. NIKOLIC Ont participé à la Conférence en qualité d'observateurs : The following observers participated in the Conference : THAILAND VENEZUELA YUGOSLAVIA CHILI Sr. G. WILSON CHILE COLOMBIE Sr. Belisario ARCINIEGAS GARCIA COLOMBIA PEROU PERU Dr. Juan Manuel DE LA PIEDRA Les organisations internationales ci-après ont également été représentées à la Conference: The following international organizations were also represented at the Conference : INSTITUT INTERNATIONAL POUR L'UNIFICATION DU DROIT PRIVÉ Mr. Mario MATTEUCCI Mr. V. PAPI ASSOCIATION DU TRANSPORT AERIEN INTERNATIONAL INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION Prof. John C. COOPER Mr. H.J. FRIENDLY Mr. M. LEMOINE Mr. J.G. GAZDIK 328 כתבי אמנה 187, אמנה בדבר נזקים הנגרמים ע י כ 5 י טימ זר?צד ש 5 ישי ע? פני השטח.

7 לשכת המסחר הבינלאומית מדם.תומאסינו איגוד בינלאומי של מבטחי התעופה מר א. גודפלו מר ג. א. קלייר מדם.מארינו הפדראציה לטיס בינלאומי מר ה. ר. גילמאן מד מ. פטאל הפדראציה הבינלאומית של מובילי-אויר טיים: מד ה. ר. גילמאן פר ההתאחדות לעניני משפט בינלאומי מייגיור ק. מ. בומון מר ר. א. וילברפודם הצירים בחרו כנשיא את מר תומאסו פראםי, פרו פיםור למשפט בינלאומי באוניברסיטה של רומא ראש המשלחת האיטלקית, וכן בחרו כסגני נשיא את ה ה: י. א. ואן דר מילן (הולנד), ט. פ. רייס (בר זיל) וא. אלטן(נורווגיה). שירותי המזכירות סופקו על ידי: ד ר יוג ין פפין, מנהל הלשכה המשפטית של הארגון לתעופה אזרחית בינלאומית המזכיר הכללי של הועידה ן מר אנטוניו מלינטופי, עוזר למזכיר הכללי! ה ה ג. פ. פיץ ג רלד, ג. בולה, ג. בונילה, ה. ו. מנדפילד, CHAMBRE DE COMMERCE INTERNATIONALE Mr. S. TOMASINO INTERNATIONAL UNION OF AVIATION INSURERS Mr. A. GOODFELLOW Mr. G.E. CLAIR Mr. S. MARINO FEDERATION AERONAUTIQUE INTERNATIONALE Mr. H. R. GILLMAN M. M. FATALE FEDERATION INTERNATIONALE DES! TRANSPORTEURS AÉRIENS PRIVÉS Mr. H.R. GILLMAN INTERNATIONAL LAW ASSOCIATION Maj. K.M. BEAUMONT Mr. R.O. WILBERFORCE Les Délégués ont élu comme Président Monsieur Tomaso PERASSI, Professeur de Droit international à l'université de Rome, Chef de la Délégation italienne, et ont également élu comme Vice-Présidents MM. J.E. VAN DER MEULEN (Pays-Bas), T.F. REIS (Brésil) et E. ALTEN (Norvège). Le Secrétariat a été assuré par: Dr. Eugène PÉPIN, Directeur du Bureau juridique de l'organisation de l'aviation civile internationale, Secrétaire général de la Conférence; M. Antonio MALINTOPPI, Secrétaire général adjoint; MM. G. F. FITZ The Delegates elected as President Mr. Tomaso PERASSI, Professor of International Law at the University of Rome, Chief of the Italian Delegation, and further elected as Vice-Presidents Messrs. J.E. van der MEULEN (Netherlands), T.F. Reis (Brazil) and E. ALTEN (Norway). The Secretariat was supplied by : Dr. Eugene PEPIN, Director of the Legal Bureau of the International Civil Aviation Organization, Secretary-General of the Conference ; Mr. Antonio MALINTOPPI, Assistant Secretary-General; Messrs. G. F. FITZ GERALD, כתבי אטנה 187, אמנה נדבר נזסיט הננרמימ ע י כלי טיס זר לצד שלישי על פני השטח. 329

8 מהארגון לתעופה אזרחית בינלאומית מזכירים. מר ל. בוםאר, פקיד לשכת המודיעין של הארגון, סיפק לועידה שירותי מודיעין צבוריים. הועידה מינתה ועדת ניסוח המורכבת מהאנשים הבאים: ד ר א. מ. לואזה יו ד! ה ה ק. מ. בומון, ג/ נ. קלקינם, מ. דיקלה ר. גולםטיין ק. גומם חרה, ם. יול, ר. מונאקו ומ. ו. סוסה..1 בעקבות דיוניהם הסכימו הצירים הנזכרים לעיל על נוסח של אמנה בדבר נזק הנגרם על ידי כלי טיס זר לצד שלישי על פני השטח, שנחתמה היום הזה ברומא ותעמוד פתוחה לחתימה במשרדו הראשי של ארגון התעופה האזרחית הבינלאומית, כאמור בסעיף 31 לאמנה. טפסי התעודות הנידונות בפרק ג לאמנה הא מורה מצורפים לכתב סופי זה והועידה המליצה עלי הס לפני אותן המדינות אשר אליהן יועבר העתק מאושר של האמנה כאמור בהוראות הסיום שלה..2 כן קבלה הועידה את ההחלטה וההמלצה שלהלן: GERALD, G- BOLLA, G. BONILLA, H.W. MANDE- FIELD, de l'organisation de l'aviation civile internationale, Secrétaires.. M.L BOTJSSARD, Chef des services d'information de l'organisation, a assuré les services d'information de la Conférence. La Conférence a désigné un comité de rédaction composé du Dr. E. M. LOAEZA, Président, et de MM. K. M. BEAUMONT, G. N. CALKINS, M. DUCLOS, R. GOLSTEIN, C. GOMEZ JARA, S. IUUL, R. MONACO et M. V. SOSA. A la suite de leurs délibérations, les Délégués sus-indiqués sont tombés d'accord sur le texte d'une Convention relative aux dommages causés aux tiers à la surface par des aéronefs étrangers qui a été signée ce jour à Rome et restera ouverte à la signature au siège de l'organisation de l'aviation civile internationale dans les conditions prévues à l'article 31 de la Convention. Des modèles des certificats visés au Chapitre III de ladite Convention sont annexés au présent Acte Final et ont été recommandés par la Conférence à l'attention des Etats auxquels, conformément aux dispositions finales de la Convention, sera transmise une copie certifiée conforme de celle-ci. I. G. BOLLA, G. BONILLA, H.W. MANDEFIELD, (of the International Civil Aviation Organization, Secretaries. Mr. L. BOUSSARD, Public Information Officer of the Organization, supplied public information services for the Conference. The Conference appointed a Drafting Committee composed of: Dr. E. M. LOAEZA, Chairman; Messrs. K. M. BEAUMONT, G. N. CALKINS, M. DUCLOS, R. GOLSTEIN, C. GOMEZ JARA, S 1. IUUL, R. MONACO and M. V. SOSA. I Following their deliberations, the abovementioned Delegates agreed on the text of a Convention on damage caused by foreign aircraft to third parties on the surface, which was signed this day in Rome and shall remain open for signature at the headquarters of the International Civil Aviation Organization as provided in Article 31 of the Convention. The forms of certificates referred to in Chapter III of the said Convention are attached to this Final Act and have been recommended by the Conference to the attention of States, to which, in accordance with the final provisions of the Convention, will be transmitted a certified copy of the Convention. II La Conférence a en outre émis les résolution et recommandation suivantes : II The Conference furthermore adopted the following resolution and recommendation: 330 כתבי אמנה 187, אמנה בדבר נזקים הנגרמים ע י כלי טיט זר לצד שלישי על פני השטח.

9 א. מכירה בתו שהיא לאחד הועידה, עלת שיפיקו םובלי נזקים אם יגישו את תביעות הפי צויים שלהם לפי םדרי דיון מיוחדים, אם רצונם בכד סבורה כי אין זה שהיא לאחר הרצוי בכל זאת, להכניס בשעה זו סעיף מן באמנה לענין זה, כי מועצת הארגון לתעופה האז ממליצה דחית הבינלאומית (א) תודה את המזכירות ואת הועדה המשפטית לחקור בדבר שיטה ליישב, לפחות בשלב הער עור םכםוכי משפט בינלאומי פרטי העשויים להתעורר מתור האמנה שנחתמה היום או מתוך כל אמנת תעופה אחרת אם על ידי הרכבת בית דין קבוע מיוחד, או על ידי הרכבת בית דין מיוחד למטרה זו, או על ידי בורדים הפועלים לפי סדרי דין אחידים שיותקנו או על ידי היזקקות לכל מוסד בינ לאומי קיים אחד* (ב) תערוך מיד חקירה בקרב המדינות על מנת לברר את ההתנגדויות האפשריות לשיטות אלה של יישוב סכסוכים המתעוררים בקשר לתעופה אזרחית בינלאומית. LA CONFÉRENCE, A RECONNAISSANT l'intérêt qu'il y aurait pour les personnes ayant subi des dommages de pouvoir soumettre leurs demandes de réparation à une procédure spéciale, mais N'AYANT CEPENDANT PAS JUGE OPPORTUN d'insérer pour le moment dans le texte de la Convention un article à cet effet, RECOMMANDE au Conseil de l'organisation de l'aviation civile internationale (a) de charger le Secrétariat et le Comité juridique d'étudier la possibilité d'instituer, au moins en instance d'appel, un système de règlement des différends internationaux de droit privé pouvant naître soit de la Convention signée ce jour, soit de toute autre convention en matière d'aviation soit par la constitution d'un tribunal permanent spécial, soit par la constitution d'un tribunal spécial ad hoc, soit par des arbitres agissant suivant un règlement uniforme à préparer, soit en utilisant toute autre institution internationale existante ; (b) de demander dès maintenant aux Etats quelles sont les objections qu'ils pourraient avoir à des tels systèmes de règlement de différends pouvant naître du fait de l'aviation civile internationale. THE CONFERENCE, A HAVING RECOGNIZED the advantage, for persons suffering damage, of submitting their claims for compensation to a special procedure, if they so desire, HAVING CONSIDERED IT INADVISABLE, however, to insert an article to this end in the Convention at the present time, RECOMMENDS that the Council of the International Civil Aviation Organization (a) instruct the Secretariat and the Legal Committee to study a system of settlement, at least in appeal proceedings, of international private law disputes that may arise either from the Convention signed this day, or from any other aviation convention, either by the establishment of a special permanent tribunal, or by the establishment of a special ad hoc tribunal, or by arbitrators acting under uniform rules of procedure to be developed, or by resorting to any other existing international institution; (6) make an immediate enquiry from States to ascertain the objections that may exist against such system of settlement of disputes arising in conection with international civil aviation. כתבי אמנה 187, אמנה בדבר נזקים הנגרמים ע י כלי טיס זר לצד שלישי על פני השטח. 331

10 הועידה, ב, ב ה כי ר ה כי הדוח של מועצת הארגון לתעופה אזרחית בינלאומית על טיוטת האמנה סייע לה הרבה בעבודתה מביעה את הערכתה לעבודת הכנה זו. ולראיה חתמו הצירים על כתב סופי זה. נעשה ברומא ביום שבעה באוקטובר שנת אלף ותשע מאות וחמישים ושתים, בטופס אחד שיופ קד בארכיון הארגון לתעופה אזרחית בינלאומית וש העתק מאושר ממנו יימסר לידי כל הצירים, שהש תתפו בועידה. ארגנטינה ב. ם. גונםלם ריסוס םטורנינו םאל חוליו אוסקר דהו אוסטרליה ה. ו. פולטון בלגיה ר. גולםטיין דניה סטיג יול מצרים דיאדין צאלח LA CONFÉRENCE, B AYANT RECONNU combien ses travaux ont été facilités par le rapport du Conseil de l'organisation de l'aviation civile internatio-. nale sur le projet de convention, EN EXPRIME son appréciation. EN FOI DE QUOI les Délégués ont signé le présent acte final. FAIT à Rome, le septième jour d'octobre mil neuf cent cinquante-deux, en un seul exemplaire qui restera déposé dans les archives de l'organisation de l'aviation civile internationale et dont une copie certifiée conforme sera remise à tous les Délégués ayant pris part à la Conférence. THE CONFERENCE, B RECOGNIZING that its work has been materially assisted by the report of the Council of the International Civil Aviation Organization on the draft Convention, RECORDS its appreciation of this preparatory work. IN WITNESS WHEREOF the Delegates signed this Final Act. DONE at Rome on the seventh day of October One Thousand Nine Hundred and Fifty-Two, in one copy which shall be deposited in the archives of the International Civil Aviation Organization, and a certified (!opy of which shall be delivered to all Delegates having participated in the Conference. ARGENTINE AUSTRALIE BELGIQUE DANEMARK EGYPTE B.S. GONZÁLEZ RISOS Saturnino SAL Julio Oscar Dozo H. W. POULTON R. GOLSTEIN Stig IUUL DIAEDDINE Saleh ARGENTINA AUSTRALIA BELGIUM DENMARK EGYPT 332 גחכי אמנה 187, אמנה בדבר נזקים הנגרמים ע י כלי מיס זר לצד שלישי על פני השטח.

11 ספרד ק. גומס חארה צרפת מ. פוק דיפרק אנדרה גרנו הודו ד. ס. בהאטי ישראל אליעזר הלוי איטליה תומאסו פראםי א. אמברוםיני ריקארדו מונאקו תומאסו אניאה אלפונםו פירוזי פדדריקו זוקו אנג לו קארוזו םלוואטורה מרינו ליבריה קרלו םומארוגה ג ובאני מוטה לוכסמבורג ויקטור בודםון פייר האמר ESPAGNE C. GÓMEZ JARA SPAIN FRANCE M. FOUQUES-DUPARC André GARNAULT FRANCE INDE D. S. BHATTI INDIA ISRAEL Eliezer HALEVI ISRAEL ITALIE Tomaso PERASSI A. AMBROSINI Riccardo MONACO Tomaso ENEA Alfonso PIROZZI Federico Zueco Angelo CARUSO Salvatore MARINO ITALY LIBERIA Cario SOMMARUGA Giovanni MOTTA LIBERIA LUXEMBOURG Victor B0DS0N Pierre HAMER LUXEMBOURG כחכי אמנה 187, אשנה ברבר נזקים הננרמים ע י כלי טיס זר לצר שלישי על פני השטח. 333

12 מכסיקו אנריק מ. לואזה הולנד י. א. ואן מילן ו. סטנםטרה טוםן הפיליפינים מנואל א. אלזאטה שמעון ר. רוכסאס פורטוגל מנואל אנטוניו פרננדם ל. חותה מוםינהו דה אלבוקרק ויאנה פדריירה הלווטיה קלרק תאילנד קונתי כזופאמונגחון הממלכה המאוחדת ר. ו. גילינג ארצות הברית נורמן פ. םיגרייב MEXIQUE Enrique M. LOAEZA MEXICO PAYS-BAS J. E. v. MEULEN W. STEENSTKA-TOUSSAINT NETHERLANDS! PHILIPPINES Manuel A. Simeon R. ALZATE ROXAS PHILIPPINES PORTUGAL!Manuel Antonio FERNANDES L. Jorge Mousinho de Albuquerque Viana PEDREIRA PORTUGAL SUISSE CLERO SWITZERLAND THAÏLANDE Konthi SUPHAMONGKHON THAILAND ROYAUME-UNI R.W. G1LLING UNITED KINGDOM ETATS-UNIS Norman P. SEAGRAVE UNITED STATES 334 כחבי אמנה 187, אמנה בדבר נזהים הנגרמים ע י כלי טיס זר לצד שלישי על פני השטח.

13 תעודה זו מאשרת כי נספח לכתב הסופי תעודת א. ביטוח מ מבוטח כראוי כמפעיל לגבי כלי הטיס שסימנו הר שום הוא למשך התקופה מ עד בעד טיסותיו של כלי טיס זה מעל לשטחי הארץ המפורטים להלן (או בתוך תחומי שטחי הארץ המ פורטים להלן), היינו בפני סיכוני החבות הנידונה באמנה בדבר נזק הנג רם על ידי כלי טיס זר לצד שלישי על פני השמח, שנחתמה ברומא ביום 7 באוקטובר 1952, בהתאם להוראות, ועד לגבולות, שנקבעו בסעיף 11 לאמנה האמורה והחלים על כלי הטיס האמור. ביטוח זה נעשה על ידי המבטח או קבוצת המבטחים הנזכרים להלן, שהורשו לבצע ביטוח זה בחוקי המדינה (א) שבה רשום כלי הטיס, או (ב) שבה נמצא מקום המושב או מקום העסקים העיקרי של המבטח או קבוצת המבטחים האמו רים ואשר אחריותם הכספית אומתה על ידי ANNEXE A L'ACTE FINAL A ANNEX TO THE FINAL ACT A CERTIFICAT D'ASSURANCE CERTIFICATE OF INSURANCE Nous CERTIFIONS PAR LES PRÉSENTES que de... est dûment assuré en sa qualité d'exploitant en ce qui concerne l'aéronef dont la Marque d'immatriculation est pour la période du au pour les vols effectués par ledit aéronef audessus des territoires ci-après (ou dans les limites territoriales ci-après) IT IS HEREBY CERTIFIED THAT of is duly insured as Operator in respect of the Aircraft with Registered Mark for the period from to for flights by the said Aircraft over the following territories (or within the following territorial limits) namely: contre les risques résultant de la responsabilité prévue par la Convention relative aux dommages causés aux tiers à la surface par des aéronefs étrangers signée à ROME le 7 Octobre 1952, conformément aux dispositions de ladite Convention et jusqu'à concurrence des limites spécifiées à l'article 11 et applicables audit aéronef auprès de l'assureur (ou du groupe d'assureurs) mentionné cidessous autorisé par les lois : (a) de l'etat d'immatriculation de l'aéronef, ou (6) de l'etat où ledit assureur (ou groupe d'assureurs) a son domicile ou son siège principal à assurer de tels dommages et dont la solvabilité a été vérifiée par : against the risks of liability contemplated by the Convention on Damage caused by Foreign Aircraft to Third Parties on the Surface signed at ROME on the 7 OCTOBER, 1952, in accordance with the provisions, and up to the limits specified in Article 11 of the said Convention as applicable to the said Aircraft, by the undermentioned Insurer (or Group of Insurers) authorised to effect such insurance by the laws of the State : (a) where the Aircraft is registered, or (6) where such Insurer (or Group of Insurers) has his residence or principal place of business and whose financial responsibility has been verified by : כתבי אמנה 187, אמנה בדבר נזקים הננרמים ע י כלי טיט זר לצד שלישי על פני השטח. 335

14 (א) המדינה שבד. רשום כלי הטיס, או ב. (ב) המדינה שבה נמצא מקום המושב או מקום העסקים העיקרי של המבטח או קבו צ ת המבטחים האמורים. תעודת אחריות כספית שתירשם על גב תעודת הביטוח או תצורף אליה חתום בשם (המבטח המורשה או קבוצת המבטחים המורשית) תאריך מקום תעודה זו מאשרת כי... מ. הוא מבטח שהורשה (או קבוצת מבטחים שהורשתה) לפי חוקי המדינה (ציין כאן את המדינה שבה מורשה המבטח לבצע Date Lieu (a) l'etat d'immatriculation de l'aéronef, ou (6) l'etat où ledit assureur ou groupe d'assureurs a son domicile ou son principal établissement. Signature au nom de (Assureur ou groupe d'assureurs autorisé) Date Place (a) the State where the Aircraft is registered, or (b) the State where such Insurer (or Group of Insurers) has his residence or principal place of business.! Signed on behalf of (Authorised Insurer or Group of Insurers). B CERTIFICAT DE SOLVABILITE (ENDOS OU ANNEXE AU CER TIFICAT D'ASSURANCE) NOUS CERTIFIONS PAR LES PRESENTES que est un assureur (ou groupe d'assureurs) autorisé par les lois de l'etat B CERTIFICATE OF FINANCIAL RESPONSIBILITY TO BE ENDOR SED ON OR ANNEXED TO THE CERTIFICATE OF INSURANCE IT IE HEREBY CERTIFIED THAT Of is an Insurer (or Group of Insurers) authorised under the laws of the State {insérer le, nom de l'etat qui convient) à souscrire l'assurance visée dans le Certificat (here insert State where Insurer is authorised to effect insurance) and that the 336 כתבי אמנה 187, אמנה בדבר נזקים הננרמים ע י כלי טיט זר לצד שלישי על פני השטח.

15 ביטוח) וכי האחריות הכספית של המבטח (או של קבוצת המבטחים) הנ ל אומתה. פקיד. מוסמך בשם (המדינה המאמתת את האחריות הכספית) מ, בתור מפעיל כלי הטיס שסימנו הרשום הוא בנק שהוד קיבל ערבות מי שה לתכלית זו, וכי ערבות זו מיועדת במיוחד ובראש וראשונה לתשלום תביעות נגד המפעיל לפי הוראות האמנה בדבר נזק הנגרס על ידי כלי טיס זר לצד שלישי על פני השטח, שנחתמה ברומא ביום 7 באוק טובר 1952 ביחס לטיסות כלי הטיס האמור מעל לשטחי הארץ דלהלן (או בתוך תחומי שטחי הארץ דלהלן):... למשך התקופה מיום חתום. תאריך מקום חותמת... תעודה זו מאשרת כי ג. תעודת ערבות d'assurance, et que la solvabilité dudit assureur (ou groupe d'assureurs ) a été vérifiée. Date Lieu Sceau Signature Une autorité qualifiée au nom de (Etat qui vérifie la solvabilité) financial responsibility of the said Insurer (or Group of Insurers) has been verified. Date Place... Stamp Signed An authorised Official on behalf of (State verifying financial responsibility) C CERTIFICAT DE GARANTIE N0US CERTIFIONS PAR LES PRESENTES. que de en sa qualité d'exploitant de l'aéronef dont la Marque l'immatriculation est a obtenu de, Banque autorisée à cet effet, une garantie destinée spécialement et par préférence au paiement des indemnités dues per cet exploitant en vertu des dispositions de la Convention relative aux dommages causés aux tiers à la surface par des aéronefs étrangers signée à ROME le 7 OCTOBRE 1952, pour des vols effectués par ladit aéronef au-dessus des territoires ci-après (ou dans les limites territoriales ci-après) : pour la période du C CERTIFICATE OF GUARANTEE IT IS HEREBY CERTIFIED THAT ^ '.. Z.7 > as Operator of the Aircraft with Registered Mark,,,. has obtained a guarantee from a bank authorised for that purpose, and that the said guarantee has been specifically and preferentially assigned to payment of claims against the Operator under the provisions of the Convention on Damage caused by Foreign Aircraft to Third Parties on the Surface signed at ROME on the 7 OCTOBER, 1952, for flights by the said Aircraft over the following territories (or within the following territorial limits): for the period from כתבי אמנה 187, אמנה בד^ר נזקים הנגרמים ע י כלי טיס זר לצד שלישי על פני השמח. 337

16 ד. תעודת פקדון ; תעודה זו מאשרת כי מ, /,בהתאם. עד יום להוראות, ועד לגבולות, שנקבעו בסעיף 11 לאמנה האמורה החלים על כלי הטיס י האמור, וכי אחריותו הכספית של הבנק האמור אומתה. חתום פקיד מוסמך בשם (המדינה שבה רשום כלי הטיס) תאריך מקום חותמת בתור מפעיל כלי הטיס שסימנו הרשום הוא השליש פקדון במזומנים אצל: :. בית פקדונות המוחזק על (א) ידי המדינה שבה רשום כלי הטיס < י..., בנק שהורשה כראוי (ב) לפעול כבית פקדונות על ידי המדינה שבה רשום כלי הטיס, וכי סכום הפקדון נועד במיוחד ובראש וראשונה לתשלום תביעות נגד המפעיל לפי הוראות האמנה בדבר נזק הנגרם על ידי כלי טיס זר לצד au conformément aux dispositions de ladite Convention et jusqu'à concurrence des limites spécifiées à l'article 11 et applicables audit aéronef et que la solvabilité de cette Banque a été vérifiée. Date Lieu Sceau Signature Une autorité qualifiée au nom de (Etat d'immatriculation de l'aéronef) to. in accordance with the provisions, and up to the limits specified in Article 11, of the said Convention as applicable to the said Aircraft, and that the financial responsibility of the said bank has been verified. Date Place Stamp Signed An authorised Official on behalf of (State of Registry of the Aircraft) D CERTIFICAT DE DEPOT NOUS CERTIFIONS PAR LES PRESENTES que de en sa qualité d'exploitant de l'aéronef dont la Marque d'immatriculation est a effectué un dépôt en espèces : (a) auprès de, Caisse publique de l'etat où l'aéronef est immatriculé ; (b) auprès de, Banque autorisée à cette fin par l'etat d'immatriculation de l'aéronef, affecté spécialement et par préférence au paiement des indemnités D CERTIFICATE OF DEPOSIT IT IS HEREBY CERTIFIED that Of, as Operator of the Aircraft with Registered Mark, has made a cash deposit: (a) with, a depository maintained by the State where the Aircraft is registered; (6) with, a bank duly authorised to act as a depository by the State where the Aircraft is registered, which has been specifically and preferentially assigned to payment of claims 338 כתבי אמנה 187, אמנה בדבר נזקים הנגרמימ ע י כלי טיס זר לצד שלישי על פני השמח.

17 שלישי על פני השטח, שנחתמה ברומא ביום 7 באוקטובר 1952, ביחס לטיסות כלי הטיס האמור מעל לשטחי הארץ דלהלן (או בתוך תחומי שטחי הארץ למשך התקופה דלהלן) מיום עד יום... בהתאם להוראות, ועד לגבולות, שנקבעו בסעיף 11 לאמנה האמורה והחלים על כלי הטיס האמור. ה. תעודת ערבות ממשלתית תעודת זו מאשרת כי בתור מפעיל כלי הטיס שסימנו הרשום הוא תאריך מקום חותמת חתום פקיד מוסמך בשם (המדינה שבה רשום כלי הטיס) קיבל ערבות כראוי על ידי ממשלת לסיכוני החבות הנידונה באמנה בדבר נזק הנגרם על ידי כלי טיס זר לצד שלישי על פני השטח, שנח תמה ברומא ביום 7 באוקטובר 1952, ביחס לטיסות dues par l'exploitant en vertu des dispositions de la Convention relative aux dommages causés par des aéronefs étrangers aux tiers à la surface signée à ROME le 7 OCTOBRE 1952, pour des vols effectués par ledit aéronef au-dessus des territoires ci-après (ou dans les limites territoriales ci-après); against the Operator' under the provisions of the Convention on Damage caused by Foreign Aircraft to Third Parties on the Surface signed at ROME on the 7 OCTOBER, 1952, for flights by the said Aircraft over the following territories (or within the following territorial limits) pour la période du... au conformément aux dispositions de ladite Convention et jusqu'à concurrence des limites spécifiées à l'article 11 et applicables audit aéronef. Date Lieu Sceau Signature Une autorité qualifiée au nom de (Etat d'immatriculation de l'aéronef) for the period from to in accordance with the provisions, and up to the limits specified in Article 11, of the said Convention as applicable to the said aircraft. Date Place Stamp Signed An authorised Official on behalf of (State of Registry of the Aircraft) E CERTIFICAT DE GARANTIE DU GOUVERNEMENT NOUS CERTIFIONS PAR LÉS PRESENTES que en sa qualité d'exploitant de l'aéronef dont la marque d'immatriculation est E CERTIFICATE OF GOVERNMENT GUARANTEE IT IE HEREBY CERTIFIED that as Operator of the aircraft with Registered Mark כתבי אשנה 187, אמנה כרכר נזקים הנגרמים ע י כ?י טיס זר?צד שלישי ע 5 פני השטח. 339

18 כלי הטיס האמור מעל לשטחי הארץ שלהלן(או בתוך תחומי שטחי הארץ דלהלן)... למשך התקופה מיום עד יום בהתאם להוראות, ועד לגבולות, שנקבעו בסעיף 11 לאמנה האמורה והחלים על כלי הטיס האמור. תאריך. מקום... חותמת. חתום. פקיד מוסמך בשם (המדינה שבה רשום כלי הטיס) אמנה כדכר נזקיפ הנגרמיפ על ידי כלי טיפ זר לצד שלישי על פני השטח רומא 7 באוקטובר, 1952 יש ראה חתמה ביום 7 באוקטובר, המדינות החתומות על אמנה זו, בהיותן חדורות רצון להבטיח פיצוי הולם לםובלי נזק שנגרם על פני השטח על ידי כלי טיס זר, עם שברצונן לצמצם במידה סבירה את מידת est dûment garanti par le Gouvernement de contre les risques résultant de la responsabilité prévus par la Convention sur les dommages causés par des aéronefs étrangers aux tiers à la surface signée à ROME le 7 OCTOBRE 1952, pour les vols dudit aéronef au-dessus des territoires suivants (ou à l'intérieur des limites territoriales suivantes) is duly guaranteed by the Government of... against the risks of liability contemplated by the Convention on Damage caused by Foreign Aircraft to Third Parties on the Surface signed at ROME on the 7 OCTOBER 1952, for flights by the said aircraft over the following territories (or within the following territorial limits) au cours de la période allant du à conformément aux dispositions et jusqu'à concurrence des limites spécifiées à l'article 11 de ladite Convention et applicables audit aéronef. Signature Une autorité qualifiée au nom de (Etat d'immatriculation Date Lieu Sceau de l'aéronef) CONVENTION RELATIVE AUX DOMMAGES CAUSÉS AUX TIERS À LA SURFACE PAR DES AÉRONEFS ÉTRANGERS. Rome, 7 Octobre LES ETATS SIGNATAIRES de la présente Convention, ANIMES DU DÉSIR d'assurer une indemnisation équitable aux personnes ayant for the period from to in accordance with the provisions, and up to the limits specified in Article 11 of the said Convention as applicable to the said aircraft. Signed An authorised Official on behalf of (State of Registry of the Aircraft) Date Place Stamp CONVENTION ON DAMAGE CAUSED BY FOREIGN AIRCRAFT TO THIRD PARTIES ON THE SURFACE Rome, 7 October 1952 THE STATES SINGATORY to this Convention, MOVED by a desire to ensure adequate compensation for persons who suffer damage כחכי אמנה 187, אטנה נדבר נזקים הנגרמים ע י כלי טיס זר לצד שלישי על פני השטח.

19 פרק א עקרונות החבות םעיף 1 החבות הנובעת מנזק זה, כדי שלא לעכב את התפת חותה של התובלה האוירית האזרחית הבינלאומית, בהיותן משוכנעות בדבר הצורך לאחד במלוא המידה האפשרית, באמצעות אמנה בינ לאומית, את הדינים הנוהגים בארצות תבל השונות לגבי החבות הנובעת מנזק זה, מינו למטרה זו את ציריהן המוסמכים החתו מים מטה, והללו, לאחר שהוסמכו כהלכה, הסכימו לאמור: 1. כל הסובל נזק על פני השטח יהא זכאי בפיצוי כפי שנקבע באמנה זו אך רק משיוכיח כי הנזק נגרם על ידי כלי טיס בטיםתו או על ידי אדם או דבר שנפל מתוכו. אולם לא תהיה לו זכות לפיצוי אם אין הנזק תוצאה ישירה מהתקרית שגרמה לכה או אם הנזק בא כתוצאה מהעובדה בלבד שכלי הטיס עבר את הלל האויד בהתאם לתקנות הקיימות בדבר תחבורה אוירית. 2. לענין אמנה זו ייחשב כלי טיס שהוא'בטיםתו החל מן הרגע שבו מופעל כוח לשם המראה ממשית subi des dommages causés à la surface par des aéronefs étrangers, tout en limitant d'une manière raisonnable l'étendue des responsabilités encourues pour de tels dommages afin de ne pas entraver le développement du transport aérien international, et également CONVAINCUS de la nécessité d'unifier dans la plus large mesure possible, au moyen d'une convention internationale, les règles applicables dans les divers pays du monde aux responsabilités encourues pour de tels dommages, ONT DÉSIGNE à cet effet les Plénipotentiaires soussignés qui, dûment autorisés, SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES : 2. Aux fins de la présente Convention, un aéronef est considéré comme en vol decaused on the surface by foreign aircraft, while limiting in a reasonable manner the extent of the liabilities incurred for such damage in order not to hinder the development of' international civil air transport, and also CONVINCED of the need for unifying to the greatest extent possible, through an international convention, the rules applying in the various countries of the world to the liabilities incurred for such damage, HAVE APPOINTED to such effect the undersigned Plenipotentiaries who, duly authorised, HAVE AGREED AS FOLLOAVS : Chapitre I Chapter I PRINCIPES DE RESPONSABILITÉ ARTICLE PREMIER 1. Toute personne qui subit un dommage à la surface a droit à réparation dans les conditions fixées par la présente Convention, par cela seul qu'il est établi que le dommage provient d'un aéronef en vol ou d'une personne ou d'une chose tombant de celui-ci. Toutefois, il n'y a pas lieu à réparation, si le dommage n'est pas la conséquence directe du fait qui l'a produit, ou s'il résulte du seul fait du passage de l'aéronef à travers l'espace aérien conformément aux règles de circulation aérienne applicables. PRINCIPLES OF LIABILITY ARTICLE 1 1. Any person who suffers damage on the surface shall, upon proof only that the damage was caused by an aircraft in flight or by any person or thing falling therefrom, be entitled to compensation as provided by this Convention. Nevertheless there shall be no right to compensation if the damage is not a direct consequence of the incident giving rise thereto, or if the damage results from the mere fact of passage of the aircraft through the airspace in conformity with existing air traffic regulations. 2. For the purpose of this Convention, an aircraft is considered to be in flight from יס זר?צר שלישי ע? פני השטח,

20 1 ד שמסתיימת ריצת הנחיתה. בכלי טיס שהוא קל צהאויר מתייחם הביטוי בטיסתו לזמן שמן הרגע בו הוא מתנתק מפני השטח עד לרגע שבו הוא חוזר ומתחבר אליו. סעיף 2 1. חובת הפיצוי שנקבעה בסעיף 1 לאמנה זו תחול על מפעיל כלי הטיס (א) לענין אמנה זו, מפעיל פירושו האדם המשתמש בכלי הטיס בשעת גרימת הנזק, אלא שאם השליטה על ניווטו של כלי הטיס נשארת שמורה בידי האדם שממנו הושגה, במישרין או בעקיפין, זכות השימוש בכלי הטיס, יהיו רואים אותו אדם בחזקת מפעיל. (ב) רואים אדם כמשתמש בכלי טיס, אם הוא בעצמו משתמש בו או אם משרתיו או סוכניו משתמשים בו תוך כדי מילוי תפקידם, בין שה שימוש בו הוא בתחום סמכותם ובין שאיננו בתחום סמכותם. 3. בעליו הרשום של כלי הטיס יהא מוחזק כמפעיל, והוא יהא חב בתור כזה, חוץ ממקום שהד כיח, בהליך המשפטי לקביעת חבותו, כי איזה אדם אחר הוא המפעיל ונקט, במידה שסדרי הדין מרשים, puis le moment où la force motrice est employée pour décoller jusqu'au moment où l'atterrissage a pris fin. Lorsqu'il s'agit d'un aérostat, l'expression "en vol" s'applique à la période comprise entre le moment où cet aérostat est détaché du sol et celui où il y est à nouveau fixé. ARTICLE 2 1. L'obligation de réparer le dommage visé à l'article premier de la présente Convention incombe à l'exploitant de l'aéronef. 2. (a.) Aux fins de la présente Convention, l'exploitant est celui qui utilise l'aéronef au moment où le dommage est survenu. Toutefois, est réputé être l'exploitant celui qui, ayant conféré directement ou indirectement le droit d'utiliser l'aéronef, s'est réservé la direction de sa navigation. (b) Est réputé utiliser un aéronef celui qui en fait usage personnellement ou par l'intermédiaire de ses préposés agissant au cours de l'exercice de leurs fonctions, que ce soit ou non dans les limites de leurs attributions. 3. Le propriétaire inscrit au registre d'immatriculation est présumé être l'exploitant et est responsable comme tel, à moins qu'il ne prouve, au cours de la procédure tendant à apprécier sa responsabilité, qu'une autre personne est l'exploitant, et qu'il ne prenne the moment when power is applied for the purpose of actual take-off until the moment when the landing run ends. In the case of an aircraft lighter than air, the expression "in flight" relates to the period from the moment when it becomes detached from the surface until it becomes again attached thereto. ARTICLE 2 1. The liability for compensation contemplated by Article 1 of this Convention shall attach to the operator of the aircraft. 2. (a) For the purposes of this Convention the term "operator" shall mean the person who was making use of the aircraft at the time the damage was caused, provided that if control of the navigation of the aircraft was retained by the person from whom the right to make use of the aircraft was derived, whether directly or indirectly, that person shall be considered the operator. (b) A person shall be considered to be making use of an aircraft when he is using it personally or when his servants or agents are using the aircraft in the course of their employment, whether or not within the scope of their authority. 3. The registered owner of the aircraft shall be presumed to be the operator and shall be liable as such unless, in the proceedings for the determination of his liability, he proves that some other person was the operator and, in so far as legal procedures 342 כחבי אמנה 187, אמנה כדבר נזקים הנגרמים ע י כלי טיס זר לצד שלישי על פני השטח.

21 פעולות נאותות לעשות אותו אדם אחר צד בהליך המשפטי. סעיף 3 אם מי שהיה המפעיל בשעת גרימת הנזק לא היתד. לו זכות יחודית להשתמש בכלי הטיס למשך תקופה של יותר מארבעה עשר יום, למן הרגע שבו התחילה זכות השימוש, יהא האדם שממנו הושגה אותה זכות חב עם המפעיל יחד ולחוד, וכל אחד מהם יהא חייב לפי הוראות אמנה זו ובגבולות החבות שנקבעו בה. סעיף 4 השתמש אדם בכלי טיס בלא הסכמת האדם הזכאי לשליטה על ניווטו של כלי הטיס, הרי, אם לא הוכימ זה האחרון כי נקט בפעולות הדרושות למניעת שי מוש זה יהיו הוא והמשתמש שלא כדין חבים יחד ולחוד לנזק המקנה זכות פיצוי לפי סעיף 1 וכל אחד מהם יהא חייב לפי הודאות אמנה זו ובגבולות הדד בות שנקבעו בה. סעיף 5 כל אדם שבנסיבות אחרות היה נחשב כחב לפי הו ראות אמנה זו, לא יהא חב אם הנזק הוא תוצאה ישירה מסכסוך מזויין או ממהומה אזרחית, או אם alors, pour autant que la procédure le permette, les mesures appropriées pour mettre en cause cette personne. permit, takes appropriate measures to make that other person a party in the proceedings. ARTICLE 3 Lorsque la personne qui était l'exploitant au moment où le dommage est survenu n'avait pas le droit exclusif d'utiliser l'aéronef pour une période de plus de quatorze jours calculés à partir du moment où le droit d'utiliser l'aéronef a pris naissance, celui qui l'ai conféré edt solidairement responsable avec elle, chacun d'eux étant tenu dans lés conditions et limites de responsabilité prévues par la présente Convention. ARTICLE 3 If the person who was the operator at the time the damage was caused had not the exclusive right to use the aircraft for a period of more than fourteen days, dating from the moment when the right to use commenced, the person from whom such right was derived shall be liable jointly and severally with the operator, each of them being bound under the provisions and within the limits of liability of this Convention. ARTICLE 4 Si une. personne utilise un aéronef sans le consentement de celui qui a le droit de diriger sa navigation, ce dernier, à moins qu'il ne prouve qu'il a apporté les soins requis pour éviter cet usage, est solidairement responsable avec l'usager illégitime du dommage donnant lieu à réparation aux termes de l'article premier, chacun d'eux étant tenu dans les conditions et limites de responsabilité prévues par la présente Convention. ARTICLE 5 La personne dont la responsabilité serait engagée aux termes de la présente Convention n'aura : pas l'obligation de réparer le dommage si celui-ci est la conséquence directe d'un conflit armé ou de troubles civils ARTICLE 4 If a person makes use of an aircraft without the consent of the person entitled to its navigational control, the latter, unless he proves that he has exercised due care to prevent such use, shall be jointly and severally liable with the unlawful user for damage giving a right to compensation under Article 1, each of them being bound under the provisions and within the limits of this Convention. ARTICLE 5 Any person who would otherwise be liable under the provisions of this Convention shall not be liable if the damage is the direct consequence of armed conflict or civil disturbance, or if such person has been de- כתבי אמנה 187, אמנה בדבר נזקים הנגרמים ע י כלי טים זר לצד שלישי על פני השטח. 343

22 האלה. עט כל זאת, לא יזזז* מקום לזיכוי זו* או להפ חתה זו אם הוכיח הניזוק, במקרה רשלנות או מעשה או מחדל בלתי נכונים אחרים מצד משרת או סוכן, כי משרתו או סוכנו פעל מחוץ לגדר סמכותו. 2. הגיש אדם תובענה לגביית דמי נזק הנובעים ממותו או מחבלתו של אדם אחר, יהא נוהג גם לגבי הרשלנות או המעשה או המחדל הבלתי נכונים הא חדים מצד אותו אדם אחר או מצד משרתיו או םוכ ניו אותו דין שנקבע להם בפסקה הקודמת. סעיף 7 נשלל מאותו אדם השימוש בכלי הטיס על ידי פעו לת רשות ציבורית. סעיף 6 1. כל אדם שבנסיבות אחדות היה נחשב כחב לפי הוראות אמנה זו לא יהא חב בנזק אם הוכיח שהנזק נגרם אך ורק בגלל רשלנות או בגלל מעשה או מחדל בלתי נכונים אחרים מצד הניזוק או מצד משרתיו או סוכניו. הוכיח האדם החב כי הנזק נגרם בחלקו על ידי רשלנות או מעשה או מחדל בלתי נכונים אחרים מצד הניזוק או מצד משרתיו או סוכניו, יופ חת הפיצוי כדי המידה שבה נגרם הנזק על ידי רש לנות זו או על ידי המעשה או המחדל הבלתי נכונים אם שני כלי טיס או יותר משנים התנגשו זה בזה או הפריעו זה לזה בטיםתם ונגדם נזק המקנה זכות ou si cette personne a été privée de l'usage de l'aéronef par un acte de l'autorité publique. ARTICLE 6 1. La personne dont la responsabilité serait engagée aux termes de la présente Convention n'aura pas l'obligation de réparer le dommage si elle prouve que ce dommage est dû exclusivement à la faute de la personne ayant subi le dommage ou de ses préposés. Si la personne responsable prouve que le dommage a été causé en partie par la faute de la personne ayant subi le dommage ou de ses préposés, la réparation doit être réduite dans la me suie où cette faute a contribué au dommage. Toutefois, il n'y a pas lieu à exonération ou réduction si, en cas de faute de ses préposés, la personne ayant subi le dommage prouve que ceux-ci ont agi en dehors des limites de leurs attributions. 2. En cas d'action intentée par une personne, en réparation d'un préjudice résultant de la mort d'une autre personne ou des lésions qu'elle a subies, la faute de celle-ci ou de ses préposés a aussi' les effets prévus au paragraphe précédent.. ARTICLE 7 Lorsque deux ou plusieurs aéronefs en vol sont entrés en collision ou se sont gênés prived of the use of the aircraft by act of public authority. ARTICLE 6 1. Any person who would otherwise be liable under the provisions of this Convention shall not be liable for damage if he proves that the damage was caused solely through the negligence or other wrongful act or omission of the person who suffers the damage or of the latter's servants or agents. If the person liable proves that the damage was contributed to by the negligence or other wrongful act or omission of the person who suffers the damage, or of his servants or agents, the compensation shall be reduced to the extent to which such negligence or wrongful act or omission contributed to the damage. Nevertheless there shall be no such exoneration or reduction if, in the case of the negligence or other wrongful act or omission of a servant or agent, the person who suffers the damage proves that his servant or agent was acting outside the scope of his authority. 2. When an action is brought by one person to recover damages arising from the death or injury of another person, the negligence ov other wrongful act or omission of such other person, or of his servants or agents, shall also have the effect provided in the preceding paragraph. ARTICLE 7 When two or more aircraft have collided or interfered with each other in flight and 344 פתני אטנה 187, אטנה בדבר נזקים הנגדמיט ע י כלי טיס זר לצד שלישי על פני השטח.

23 מעיף $ המפעיל, הבעל, וכל אדם החב לפי סעיף 3 או 4 וכן משרתיהם או םוכניהם לא יהיו חבים בנזק שנגדם על הקרקע על ידי כלי טים בטיםתו או על ידי אדם או דבר שנפל מתוכו אלא כמפורש באמנה זו. דץ זה לא יהא נוהג לגבי כל אדם כזה אם הוא אשם במעשה או במחדל מחושבים שכוונתם היתה לגו ום נזק. סעיף 10 האמור באמנה זו לא יפגע בשאלה אם יש לאדם החב בנזק לפי הוראותיה זכות חזרה על אדם אחר. פיצויים כאמור בסעיף 1, &ו אנו שני כלי טיס או; יותר משנים גרמו יחדיו נזק כזה, רואים את כל אחד מכלי הטיס הללו כאילו גרם את הנזק ומפעילו של כל אחד מכלי הטיס האלה יהא חב לפי הוראות אמנה זו ובגבולות החבות שנקבעו בה. סעיף 8 האנשים הנזכרים בפסקה 3 לסעיף 2 ובסעיפים 3 ו 4 יהיו זכאים לכל אמצעי ההגנה העומדים.לרשותו של מפעיל לפי הוראות אמנה זו. dans leurs évolutions et que des dommages donnant lieu à réparation aux termes de l'article premier en sont résultés, ou lorsque deux ou plusieurs aéronefs ont causé de tels dommages conjointement, chacun des aéronefs est considéré comme ayant causé le dommage et l'exploitant de chacun d'eux est responsable dans les conditions et limites de responsabilité prévues par la présente Convention. ARTICLE 8 Les personnes visées au paragraphe 3 de l'article 2 et aux Articles 3 et 4 peuvent opposer tous les moyens de défense qui appartiennent à l'exploitant aux termes de la présente Convention. ARTICLE 9 L'exploitant, le propriétaire, toute personne responsable en vertu des Articles 3 ou 4 ou leurs préposés n'encourent d'autre responsabilité, en ce qui concerne les dommages provenant d'un aéronef en vol ou d'une personne ou d'une chose tombant de celui-ci, que celle expressément prévue par la présente,convention. Cette disposition ne s'applique pas à Ja personne qui a eu l'intention délibérée de provoquer un dommage. ARTICLE 10 La présente Convention ne préjuge en aucune manière la question de savoir si la personne tenue pour responsable en vertu de ses dispositions a ou non un recours contre toute autre personne. damage for which a right to compensation as contemplated in Article 1 results, or when two or more aircraft have jointly caused such damage, each of the aircraft concerned shall be considered to have caused the damage, and the operator of each aircraft shall be liable, each of them being bound under the provisions and within the limits of liability of this Convention. ARTICLE 8 The persons referred to in paragraph 3 of Article 2 and in Articles 3 and 4 shall be entitled to all defences which are available to an operator under the provisions of this Convention. ARTICLE 9 Neither the operator, the owner, any person liable under Article 3 or Article 4, nor their respective servants or agents, shall be liable for damage on the surface caused by an aircraft in flight or any person or thing falling therefrom otherwise than as expressly provided in this Convention. This rule shall not apply to any such person who is guilty of a deliberate act or omission done with intent to cause damage. ARTICLE 10 Nothing in this Convention shall prejudice the question whether a person liable for damage in accordance with its provisions has a right of recourse against any other person. כתבי אמנה 187, אמנה בדבר נזקים הנגרמים ע י כלי טיס זר לצד שלישי על פני השטח. 345

24 מידת החבות סעיף בכפוף להוראות סעיף 12, לא תהא החבות בנזק המזכה בפיצוי לפי סעיף 1, לגבי כל כלי טיס וכל תקרית ולגבי כל האנשים החבים לפי אמנה זו, עולה על:- (א) פראנק, לגבי כלי טיס שמשקלו 1000 ק ג או פחות מכן ן (ב) פראנק, ועוד 400 פראנק לכל ק ג שמעל ל 1000 ק ג לגבי כלי טיס שמשקלו עולה על 1000 ק ג אך אינו עולה על 6000 ק ג ז (ג) פראנק ועוד 250 פראנק לכל ק ג שמעל ל 6000 ק ג לגבי כלי טיס שמשקלו עולה על 6000 ק ג אך אינו עולה על ק גז (ד) פראנק ועוד 150 פראנק לכל ק ג שמעל ל ק ג לגבי כלי טיס שמשקלו עולה על ק ג אך אינו עולה על ק ג; (ה) פראנק ועוד 100 פראנק לכל ק ג שמעל ל ק ג לגבי כלי טיס שמשקלו עולה על ק ג. Chapitre I I Chapter I I ETENDUE DE LA RESPONSABILITÉ ARTICLE Sous réserve des dispositions de l'article 12, le montant de la réparation due par dommage donnant lieu à réparation aux termes de la présente Convention pour un dommage donnant lieu à réparation aux termes de l'article premier, ne pourra excéder, par aéronef et par événement: (a) francs pour les aéronefs dont le poids est inférieur ou égal à 1000 kilogrammes ; (6) francs plus 400 francs par kilogramme excédant 1000 kilogrammes pour les aéronefs dont le poids est supérieur à 1000 kilogrammes et inférieur ou égal à 6000 kilogrammes; (c) francs plus 250 francs par kilogramme excédant 6000 kilogrammes pour les aéronefs dont le poids est supérieur à 1000 kilogrammes et inférieur ou égal à kilogrammes ; (d) de francs plus 150 francs par kilogramme excédant kilogrammes pour les aéronefs dont le poids est supérieur à kilogrammes et inférieur ou égal à kilogrammes ; (e) francs plus l'oo francs par kilogi amme excédant kilogrammes pour les aéronefs dont le poids est supérieur à kilogrammes et inférieur ou égal à kilogrammes. EXTENT OF LIABILITY ARTICLE 11 1 Subject to the provisions of Article 12, the liability for damage giving a right to compensation under Article 1, for each aircraft and incident, in respect of all persons liable under this Convention, shall not, exceed: (a) francs for aircraft weighing 1000 kilogrammes or less; (b) francs plus 400 francs per kilogramme over 1000 kilogrammes for aircraft weighing more than 1000 but not exceeding 6000 kilogrammes; (c) francs plus 250 francs per kilogramme over 6000 kilogrammes for aircraft weighing more than 6000 but not exceeding kilogrammes; (d) francs plus 150 francs per kilogramme over kilogrammes for aircraft weighing more than but not exceeding kilogrammes; (e) francs plus 100 francs per kilogramme over kilogrammes for aircraft weighing more than kilogrammes. 346 כתבי אמנה 187, אמנה בדבר נזקים הנגרמים ע י כלי טיס זר לצד שלישי על פני השטח.

International merchandise trade Commerce international

International merchandise trade Commerce international Argentina Argentine Imports: Volume 230 214 220 194 245 215 187 202 208 179 175... Importations : volume Imports: Unit Value 127 125 131 132 130 129 132 135 130 130 119 122 Importations : valeur unitaire

More information

CONVENTION ON COMPENSATION FOR DAMAGE CAUSED BY AIRCRAFT TO THIRD PARTIES

CONVENTION ON COMPENSATION FOR DAMAGE CAUSED BY AIRCRAFT TO THIRD PARTIES DCCD Doc No. 42 1/5/09 INTERNATIONAL CONFERENCE ON AIR LAW (Montréal, 20 April to 2 May 2009) CONVENTION ON COMPENSATION FOR DAMAGE CAUSED BY AIRCRAFT TO THIRD PARTIES CONVENTION ON COMPENSATION FOR DAMAGE

More information

Certificat de fusion. Certificate of Amalgamation. Canada Business Corporations Act. Loi canadienne sur les sociétés par actions

Certificat de fusion. Certificate of Amalgamation. Canada Business Corporations Act. Loi canadienne sur les sociétés par actions Industry Canada Industrie Canada Certificate of Amalgamation Canada Business Corporations Act Certificat de fusion Loi canadienne sur les sociétés par actions Franco-Nevada Corporation 445771-4 Name of

More information

TIMISKAMING FIRST NATION

TIMISKAMING FIRST NATION Post-Secondary Financial Assistance Forms TFN EDUCATION 2014-05-01 TIMISKAMING FIRST NATION 0 Education Dept. Application Check List Please enclose the following when applying: Form: Statement of Intent

More information

REVOCABILITY. Contact: Lars MEINHARDT, Telephone:(32-2) 298.45.87, lars.meinhardt@cec.eu.int

REVOCABILITY. Contact: Lars MEINHARDT, Telephone:(32-2) 298.45.87, lars.meinhardt@cec.eu.int EUROPEAN COMMISSION Internal Market DG FINANCIAL INSTITUTIONS Retail issues and payment systems Brussels, 24 September 2003 MARKT/4010/2003 Final Draft A POSSIBLE LEGAL FRAMEWORK FOR THE SINGLE PAYMENT

More information

Third Supplement dated 8 September 2015 to the Euro Medium Term Note Programme Base Prospectus dated 12 December 2014

Third Supplement dated 8 September 2015 to the Euro Medium Term Note Programme Base Prospectus dated 12 December 2014 Third Supplement dated 8 September 2015 to the Euro Medium Term Note Programme Base Prospectus dated 12 December 2014 HSBC France 20,000,000,000 Euro Medium Term Note Programme This third supplement (the

More information

Note concernant votre accord de souscription au service «Trusted Certificate Service» (TCS)

Note concernant votre accord de souscription au service «Trusted Certificate Service» (TCS) Note concernant votre accord de souscription au service «Trusted Certificate Service» (TCS) Veuillez vérifier les éléments suivants avant de nous soumettre votre accord : 1. Vous avez bien lu et paraphé

More information

Sun Management Center Change Manager 1.0.1 Release Notes

Sun Management Center Change Manager 1.0.1 Release Notes Sun Management Center Change Manager 1.0.1 Release Notes Sun Microsystems, Inc. 4150 Network Circle Santa Clara, CA 95054 U.S.A. Part No: 817 0891 10 May 2003 Copyright 2003 Sun Microsystems, Inc. 4150

More information

DIRECTIVE ON ACCOUNTABILITY IN CONTRACT MANAGEMENT FOR PUBLIC BODIES. An Act respecting contracting by public bodies (chapter C-65.1, a.

DIRECTIVE ON ACCOUNTABILITY IN CONTRACT MANAGEMENT FOR PUBLIC BODIES. An Act respecting contracting by public bodies (chapter C-65.1, a. DIRECTIVE ON ACCOUNTABILITY IN CONTRACT MANAGEMENT FOR PUBLIC BODIES An Act respecting contracting by public bodies (chapter C-65.1, a. 26) SUBJECT 1. The purpose of this directive is to establish the

More information

רשיומות CONVENTION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS D ATLANTIC CITY (19^7) INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION CONVENTION ATLANTIC CITY (1947)

רשיומות CONVENTION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS D ATLANTIC CITY (19^7) INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION CONVENTION ATLANTIC CITY (1947) רשיומות כתבי 81 אמנה בינלאומית לעניני טלקומוניקציה מבוא תוך הכרה מלאה בזכותה הריבונית של כל ארץ וארץ להסדיר את עניני הטלקומוניקציה שלה, הסכימו מיופי כוחן של הממשלות המתקשרות לכרות את האמנה הבאה במטרה להבטיח

More information

BILL C-665 PROJET DE LOI C-665 C-665 C-665 HOUSE OF COMMONS OF CANADA CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-665 PROJET DE LOI C-665 C-665 C-665 HOUSE OF COMMONS OF CANADA CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA C-665 C-665 Second Session, Forty-first Parliament, Deuxième session, quarante et unième législature, HOUSE OF COMMONS OF CANADA CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA BILL C-665 PROJET DE LOI C-665 An Act to

More information

HEALTH CARE DIRECTIVES ACT

HEALTH CARE DIRECTIVES ACT A11 HEALTH CARE DIRECTIVES ACT Advances in medical research and treatments have, in many cases, enabled health care professionals to extend lives. Most of these advancements are welcomed, but some people

More information

Altiris Patch Management Solution for Windows 7.6 from Symantec Third-Party Legal Notices

Altiris Patch Management Solution for Windows 7.6 from Symantec Third-Party Legal Notices Appendix A Altiris Patch Management Solution for Windows 7.6 from Symantec Third-Party Legal Notices This appendix includes the following topics: Third-Party Legal Attributions CabDotNet MICROSOFT PLATFORM

More information

FRANCE. Emmanuèle LUTFALLA Pierre-Paul SAULOU. SCP Soulié & Coste-Floret 20, Boulevard Masséna 75013 PARIS FRANCE

FRANCE. Emmanuèle LUTFALLA Pierre-Paul SAULOU. SCP Soulié & Coste-Floret 20, Boulevard Masséna 75013 PARIS FRANCE FRANCE Emmanuèle LUTFALLA Pierre-Paul SAULOU SCP Soulié & Coste-Floret 20, Boulevard Masséna 75013 PARIS FRANCE Phone : 00.33(1) 44 23 53 00 Fax : 00.33 (1) 44 23 17 17 / 00.33 (1) 44 23 17 18 Email :

More information

FINAL DRAFT INTERNATIONAL STANDARD

FINAL DRAFT INTERNATIONAL STANDARD PROJECT IEC 61975 Edition 1.0 2010-05 FINAL DRAFT INTERNATIONAL STANDARD High-voltage direct current (HVDC) installations System tests INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION ICS 29.130.01; 31.080.01

More information

Open call for tenders n SCIC C4 2014/01

Open call for tenders n SCIC C4 2014/01 EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE GENERAL FOR INTERPRETATION RESOURCES AND SUPPORT DIRECTORATE Open call for tenders n SCIC C4 2014/01 Accident and sickness insurance for Conference Interpreting Agents Questions

More information

Altiris Patch Management Solution for Windows 7.5 SP1 from Symantec Third-Party Legal Notices

Altiris Patch Management Solution for Windows 7.5 SP1 from Symantec Third-Party Legal Notices Appendix A Altiris Patch Management Solution for Windows 7.5 SP1 from Symantec Third-Party Legal Notices This appendix includes the following topics: Third-Party Legal Attributions CabDotNet XML-RPC.NET

More information

Solaris 10 Documentation README

Solaris 10 Documentation README Solaris 10 Documentation README Sun Microsystems, Inc. 4150 Network Circle Santa Clara, CA 95054 U.S.A. Part No: 817 0550 10 January 2005 Copyright 2005 Sun Microsystems, Inc. 4150 Network Circle, Santa

More information

76,000. Administrative Monetary Penalty / Sanction administrative pécuniaire NOTICE OF VIOLATION / AVIS D'INFRACTION. Plains Midstream Canada ULC

76,000. Administrative Monetary Penalty / Sanction administrative pécuniaire NOTICE OF VIOLATION / AVIS D'INFRACTION. Plains Midstream Canada ULC Administrative Monetary Penalty / Sanction administrative pécuniaire NOTICE OF VIOLATION / AVIS D'INFRACTION REFERENCE NUMBER / N o DE REFERENCE: AMP-003-2015 Information for Pipeline Company / Third Party

More information

2 RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L ASSURÉ SI CELUI-CI N EST PAS LE REQUÉRANT INFORMATION CONCERNING THE INSURED PERSON IF OTHER THAN THE APPLICANT

2 RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L ASSURÉ SI CELUI-CI N EST PAS LE REQUÉRANT INFORMATION CONCERNING THE INSURED PERSON IF OTHER THAN THE APPLICANT SÉCURITÉ SOCIALE SOCIAL SECURITY ACCORD DU 9 FÉVRIER 1979 ENTRE LA FRANCE ET LE CANADA AGREEMENT OF FEBRUARY 9, 1979 BETWEEN FRANCE AND CANADA Formulaire FORM SE 401-06 INSTRUCTION D UNE DEMANDE DE PENSION

More information

Cameroon Visitor visa Application for citizens of Canada living in Alberta

Cameroon Visitor visa Application for citizens of Canada living in Alberta Cameroon Visitor visa Application for citizens of Canada living in Alberta Please enter your contact information Name: Email: Tel: Mobile: The latest date you need your passport returned in time for your

More information

No. 5664. BELGIUM, CANADA, DENMARK, FRANCE, FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY, etc.

No. 5664. BELGIUM, CANADA, DENMARK, FRANCE, FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY, etc. No. 5664 BELGIUM, CANADA, DENMARK, FRANCE, FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY, etc. Agreement for the mutual safeguarding of secrecy of inven tions relating to defence and for which applications for patents have

More information

Numéro de projet CISPR 16-1-4 Amd 2 Ed. 3.0. IEC/TC or SC: CISPR/A CEI/CE ou SC: Date of circulation Date de diffusion 2015-10-30

Numéro de projet CISPR 16-1-4 Amd 2 Ed. 3.0. IEC/TC or SC: CISPR/A CEI/CE ou SC: Date of circulation Date de diffusion 2015-10-30 PRIVATE CIRCULATION GEL/210/11_15_0275 For comment/vote - Action Due Date: 2016/01/08 Submitted for parallel voting in CENELEC Soumis au vote parallèle au CENELEC Also of interest to the following committees

More information

Short Form Description / Sommaire: Carrying on a prescribed activity without or contrary to a licence

Short Form Description / Sommaire: Carrying on a prescribed activity without or contrary to a licence NOTICE OF VIOLATION (Corporation) AVIS DE VIOLATION (Société) Date of Notice / Date de l avis: August 29, 214 AMP Number / Numéro de SAP: 214-AMP-6 Violation committed by / Violation commise par : Canadian

More information

Cameroon Tourist visa Application for citizens of Maldives living in Alberta

Cameroon Tourist visa Application for citizens of Maldives living in Alberta Cameroon Tourist visa Application for citizens of Maldives living in Alberta Please enter your contact information Name: Email: Tel: Mobile: The latest date you need your passport returned in time for

More information

Solaris Resource Manager

Solaris Resource Manager Solaris Resource Manager By Richard McDougall - Enterprise Engineering Sun BluePrints OnLine - April 1999 http://www.sun.com/blueprints Sun Microsystems, Inc. 901 San Antonio Road Palo Alto, CA 94303 USA

More information

רעווסות EUROPEAN CONVENTION EE LATIN G TO THE FORMALITIES BE QUIRED FOR PATENT APPLICATIONS CONVENTION EUROPEENNE RELATIVE AUX FORMALITES PRESCRITES

רעווסות EUROPEAN CONVENTION EE LATIN G TO THE FORMALITIES BE QUIRED FOR PATENT APPLICATIONS CONVENTION EUROPEENNE RELATIVE AUX FORMALITES PRESCRITES רעווסות האמנה האירופאית ברבר םדרי הנוהל לצורך בקשות פטנטים (תרגום) נעשתה בפאריס, ביום 11 בדצמבר, 1953. ישראל הצטרפה ביום 29 באפריל, 1966. האמנה נכנסה לתוקפה לגבי ישראל ביומ 1 במאי, 1966. הממשלות החתומות,

More information

Cameroon Tourist visa Application for citizens of Tahiti living in Alberta

Cameroon Tourist visa Application for citizens of Tahiti living in Alberta Cameroon Tourist visa Application for citizens of Tahiti living in Alberta Please enter your contact information Name: Email: Tel: Mobile: The latest date you need your passport returned in time for your

More information

Archived Content. Contenu archivé

Archived Content. Contenu archivé ARCHIVED - Archiving Content ARCHIVÉE - Contenu archivé Archived Content Contenu archivé Information identified as archived is provided for reference, research or recordkeeping purposes. It is not subject

More information

SunFDDI 6.0 on the Sun Enterprise 10000 Server

SunFDDI 6.0 on the Sun Enterprise 10000 Server SunFDDI 6.0 on the Sun Enterprise 10000 Server Sun Microsystems, Inc. 901 San Antonio Road Palo Alto, CA 94303-4900 USA 650 960-1300 Fax 650 969-9131 Part No.: 806-3610-11 November 1999, Revision A Send

More information

PLEIAD CANADA INC. Risks and Benefits of Proposed Firearms Legislation. Prepared for: RCMP/Canadian Firearms Program (CFP)

PLEIAD CANADA INC. Risks and Benefits of Proposed Firearms Legislation. Prepared for: RCMP/Canadian Firearms Program (CFP) PLEIAD CANADA INC. FINAL Risks and Benefits of Proposed Firearms Legislation Prepared for: RCMP/Canadian Firearms Program (CFP) Prepared by: Peter Hall Senior Consultant Final Table of Contents Page RISK

More information

CONVENTION ON CERTAIN QUESTIONS RELATING TO THE CONFLICT OF NATIONALITY LAWS THE HAGUE - 12 APRIL 1930

CONVENTION ON CERTAIN QUESTIONS RELATING TO THE CONFLICT OF NATIONALITY LAWS THE HAGUE - 12 APRIL 1930 CONVENTION ON CERTAIN QUESTIONS RELATING TO THE CONFLICT OF NATIONALITY LAWS THE HAGUE - 12 APRIL 1930 CONSIDERING that it is of importance to settle by international agreement questions relating to the

More information

Sun StorEdge A5000 Installation Guide

Sun StorEdge A5000 Installation Guide Sun StorEdge A5000 Installation Guide for Windows NT Server 4.0 Sun Microsystems, Inc. 901 San Antonio Road Palo Alto, CA 94303-4900 USA 650 960-1300 Fax 650 969-9131 Part No. 805-7273-11 October 1998,

More information

No of EU lawyers registered under their home-country professional title (Art. 2 of Directive 98/5/EC) and their origins

No of EU lawyers registered under their home-country professional title (Art. 2 of Directive 98/5/EC) and their origins Austria 31/12/2013 5.805 (without EU s that have gained admission to profession of in host Member State under Article 10 of Directive 98/5) 1.143 (without EU s that have gained admission to profession

More information

Proposal from the Philippines for amendments to the Kyoto Protocol

Proposal from the Philippines for amendments to the Kyoto Protocol UNITED NATIONS Distr. GENERAL FCCC/KP/CMP/2009/5 12 June 2009 Original: ENGLISH CONFERENCE OF THE PARTIES SERVING AS THE MEETING OF THE PARTIES TO THE KYOTO PROTOCOL Fifth session Copenhagen, 7 18 December

More information

ARBITRATION TRIBUNAL ESTABLISHED PURSUANT THE HAGUE ON 20 JANUARY 1930

ARBITRATION TRIBUNAL ESTABLISHED PURSUANT THE HAGUE ON 20 JANUARY 1930 ARBITRATION TRIBUNAL ESTABLISHED PURSUANT TO ARTICLE XV OF THE AGREEMENT SIGNED AT THE HAGUE ON 20 JANUARY 1930 Prof. W. Michael Reisman Prof. Dr. Jochen A. Frowein Prof. Dr. Mathias Krafft Prof. Dr. Paul

More information

Sun Cobalt Control Station. Using the LCD Console

Sun Cobalt Control Station. Using the LCD Console Sun Cobalt Control Station Using the LCD Console Copyright 1997-2001 Sun Microsystems, Inc., 901 San Antonio Road, Palo Alto, California 94303-4900 U.S.A. All rights reserved. Sun Microsystems, Inc. has

More information

SUBJECT CANADA CUSTOMS INVOICE REQUIREMENTS. This Memorandum explains the customs invoice requirements for commercial goods imported into Canada.

SUBJECT CANADA CUSTOMS INVOICE REQUIREMENTS. This Memorandum explains the customs invoice requirements for commercial goods imported into Canada. MEMORANDUM D1-4-1 Ottawa, July 10, 2000 SUBJECT CANADA CUSTOMS INVOICE REQUIREMENTS This Memorandum explains the customs invoice requirements for commercial goods imported into Canada. Legislation For

More information

Archived Content. Contenu archivé

Archived Content. Contenu archivé ARCHIVED - Archiving Content ARCHIVÉE - Contenu archivé Archived Content Contenu archivé Information identified as archived is provided for reference, research or recordkeeping purposes. It is not subject

More information

n.d. Propositions préliminaires pour la Constitution de la Fédération Internationale des Architectes Paysagistes 5-6

n.d. Propositions préliminaires pour la Constitution de la Fédération Internationale des Architectes Paysagistes 5-6 BIBLIOTHEQUE RENE PECHERE - RENE PECHERE LIBRARY Fonds IFLA - IFLA Archives Livres d or reliés - Bound Golden Books INVENTAIRE INVENTORY Livre I - Book I «I.F.L.A. 1948-1968» Création de l IFLA - IFLA

More information

*( s In fem (תרגום) (מקור) TION CONVENTION TELECOMMUNICATIONS

*( s In fem (תרגום) (מקור) TION CONVENTION TELECOMMUNICATIONS 459 כתב *( s In fem אמנה בץ לאומית לעניגי קשר רחק (טלסומוניקצידז) פרוטונןול סופי לאמנה פרוטוסולים נוספים לאמנה החלטות, המלצות וחוות רעת נחתמה בג ניבה ביום 21 בדצמבר 1959 ישראל אישררה ביום 21 באוגוסט 1960

More information

The Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction

The Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction The Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction The States signatory to the present Convention, Firmly convinced that the interests of children are of paramount importance in

More information

Appendix R Canadian Regulatory Review

Appendix R Canadian Regulatory Review Appendix R Canadian Regulatory Review Draft EIS Keystone XL Pipeline Project Canadian Environmental Assessment Act CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Canadian Environmental Assessment Act Loi canadienne

More information

Archived Content. Contenu archivé

Archived Content. Contenu archivé ARCHIVED - Archiving Content ARCHIVÉE - Contenu archivé Archived Content Contenu archivé Information identified as archived is provided for reference, research or recordkeeping purposes. It is not subject

More information

SUN SEEBEYOND egate INTEGRATOR RELEASE NOTES. Release 5.1.1

SUN SEEBEYOND egate INTEGRATOR RELEASE NOTES. Release 5.1.1 SUN SEEBEYOND egate INTEGRATOR RELEASE NOTES Release 5.1.1 Copyright 2006 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, U.S.A. All rights reserved. Sun Microsystems, Inc.

More information

RÉPONSE DE ÉNERGIE LA LIÈVRE S.E.C. ET D ÉNERGIE BROOKFIELD MARKETING INC. À LA DEMANDE DE RENSEIGNEMENT N o 1 DE LA RÉGIE DE L ÉNERGIE («RÉGIE»)

RÉPONSE DE ÉNERGIE LA LIÈVRE S.E.C. ET D ÉNERGIE BROOKFIELD MARKETING INC. À LA DEMANDE DE RENSEIGNEMENT N o 1 DE LA RÉGIE DE L ÉNERGIE («RÉGIE») RÉGIE DE L ÉNERGIE DOSSIER : R-3625-2007 RÉPONSE DE ÉNERGIE LA LIÈVRE S.E.C. ET D ÉNERGIE BROOKFIELD MARKETING INC. À LA DEMANDE DE RENSEIGNEMENT N o 1 DE LA RÉGIE DE L ÉNERGIE («RÉGIE») Page 2 de 7 Question

More information

We are pleased to present you with detailed instructions on processing your visa application with us. Within this information pack you will find:

We are pleased to present you with detailed instructions on processing your visa application with us. Within this information pack you will find: Dear Client, We are pleased to present you with detailed instructions on processing your visa application with us. Within this information pack you will find: A list of the required documents for your

More information

No. 487 BOLIVIA, BRAZIL, COLOMBIA, EL SALVADOR, NICARAGUA, PANAMA, UNITED STATES OF AMERICA, VENEZUELA

No. 487 BOLIVIA, BRAZIL, COLOMBIA, EL SALVADOR, NICARAGUA, PANAMA, UNITED STATES OF AMERICA, VENEZUELA BOLIVIA, BRAZIL, COLOMBIA, EL SALVADOR, NICARAGUA, PANAMA, UNITED STATES OF AMERICA, VENEZUELA Protocol on uniformity of powers of attorney which are to be utilized abroad. Opened for signature at the

More information

N1 Grid Service Provisioning System 5.0 User s Guide for the Linux Plug-In

N1 Grid Service Provisioning System 5.0 User s Guide for the Linux Plug-In N1 Grid Service Provisioning System 5.0 User s Guide for the Linux Plug-In Sun Microsystems, Inc. 4150 Network Circle Santa Clara, CA 95054 U.S.A. Part No: 819 0735 December 2004 Copyright 2004 Sun Microsystems,

More information

Archived Content. Contenu archivé

Archived Content. Contenu archivé ARCHIVED - Archiving Content ARCHIVÉE - Contenu archivé Archived Content Contenu archivé Information identified as archived is provided for reference, research or recordkeeping purposes. It is not subject

More information

Sun StorEdge RAID Manager 6.2.21 Release Notes

Sun StorEdge RAID Manager 6.2.21 Release Notes Sun StorEdge RAID Manager 6.2.21 Release Notes formicrosoftwindowsnt Sun Microsystems, Inc. 901 San Antonio Road Palo Alto, CA 94303-4900 USA 650 960-1300 Fax 650 969-9131 Part No. 805-6890-11 November

More information

IMMIGRATION Canada. Table of Contents. Family Class

IMMIGRATION Canada. Table of Contents. Family Class Citizenship and Immigration Canada Citoyenneté et Immigration Canada IMMIGRATION Canada Table of Contents Appendix A - Document Checklist - Immigrant Appendix B - Photo Specifications Appendix C - Medical

More information

AGREEMENT ON GERMAN EXTERNAL DEBTS ACCORD SUR LES DETTES EXTERIEURES ALLEMANDES רשיוטות ויוגוסלביה.

AGREEMENT ON GERMAN EXTERNAL DEBTS ACCORD SUR LES DETTES EXTERIEURES ALLEMANDES רשיוטות ויוגוסלביה. רשיוטות כתבי אמנה 267 הסכם בדבר חובותיה החיצוניים של גרמניה נעשה בלונדון ביום 27 בפברואר 1953. ישראל הצטרפה ביוס 23 באוקטובר 1956. נכנס לתוקף מבי ישראל ביום 23 באוקטובר 1956. (תרגום) וממשלת הרפובליקה הפדראלית

More information

REFERRAL FEES. CBA Code (Newfoundland, Northwest Territories, Nunavut, Prince Edward Island)

REFERRAL FEES. CBA Code (Newfoundland, Northwest Territories, Nunavut, Prince Edward Island) SCHEDULE H REFERRAL FEES CBA Code (Newfoundland, Northwest Territories, Nunavut, Prince Edward Island) CHAPTER XI FEES Commentary Sharing Fees with Non-lawyers 8. Any arrangement whereby the lawyer directly

More information

Thailand Business visa Application for citizens of Hong Kong living in Manitoba

Thailand Business visa Application for citizens of Hong Kong living in Manitoba Thailand Business visa Application for citizens of Hong Kong living in Manitoba Please enter your contact information Name: Email: Tel: Mobile: The latest date you need your passport returned in time for

More information

Appendix B Catalonia Prepared by the Agencia per a la Qualitat del Sistema Universitari

Appendix B Catalonia Prepared by the Agencia per a la Qualitat del Sistema Universitari Appendix B Catalonia Prepared by the Agencia per a la Qualitat del Sistema Universitari En Europe coexiste une diversité de modèles d'institutions responsables de la promotion et de la gestion de l'évaluation

More information

FINAL DRAFT INTERNATIONAL STANDARD

FINAL DRAFT INTERNATIONAL STANDARD IEC 62047-15 Edition 1.0 2014-12 FINAL DRAFT INTERNATIONAL STANDARD colour inside Semiconductor devices Micro-electromechanical devices Part 15: Test method of bonding strength between PDMS and glass INTERNATIONAL

More information

ACP-EU Cooperation Programme in Science and Technology (S&T II) / Programme de Coopération ACP-UE pour la Science et la Technologie

ACP-EU Cooperation Programme in Science and Technology (S&T II) / Programme de Coopération ACP-UE pour la Science et la Technologie ACP Science and Technologie Programme Programme Management Unit ACP-EU Cooperation Programme in Science and Technology (S&T II) / Programme de Coopération ACP-UE pour la Science et la Technologie EuropeAid/133437/D/ACT/ACPTPS

More information

Avons ordonné et ordonnons:

Avons ordonné et ordonnons: Convention de sécurité sociale - Luxembourg/Inde Loi du 18 avril 2010 portant approbation de la Convention de sécurité sociale entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République de l'inde, signée à Luxembourg,

More information

GSAC CONSIGNE DE NAVIGABILITE définie par la DIRECTION GENERALE DE L AVIATION CIVILE Les examens ou modifications décrits ci-dessous sont impératifs. La non application des exigences contenues dans cette

More information

Sun Enterprise Optional Power Sequencer Installation Guide

Sun Enterprise Optional Power Sequencer Installation Guide Sun Enterprise Optional Power Sequencer Installation Guide For the Sun Enterprise 6500/5500 System Cabinet and the Sun Enterprise 68-inch Expansion Cabinet Sun Microsystems, Inc. 901 San Antonio Road Palo

More information

Archived Content. Contenu archivé

Archived Content. Contenu archivé ARCHIVED - Archiving Content ARCHIVÉE - Contenu archivé Archived Content Contenu archivé Information identified as archived is provided for reference, research or recordkeeping purposes. It is not subject

More information

PRESENTATION OF LUXEMBOURG SPECIALISED INVESTMENT FUND (SIF)

PRESENTATION OF LUXEMBOURG SPECIALISED INVESTMENT FUND (SIF) PRESENTATION OF LUXEMBOURG SPECIALISED INVESTMENT FUND (SIF) Disclaimer This presentation is only meant to highlight some of the aspects of Luxembourg laws in relations to the SIF. The present document

More information

Benin Tourist visa Application

Benin Tourist visa Application Benin Tourist visa Application Please enter your contact information Name: Email: Tel: Mobile: The latest date you need your passport returned in time for your travel: Benin tourist visa checklist Filled

More information

Canada. ... Canadian Nuclear Commission canadienne. Violation. Relevant Facts I Faits pertinents

Canada. ... Canadian Nuclear Commission canadienne. Violation. Relevant Facts I Faits pertinents I... ""I"'. ADMINISTRATIVE MONETARY PENALTY (AMP) NOTICE OF VIOLATION {Corporation) AVIS DE VIOLATION {Societe) Date of Notice I Date de l'avis: January 28, 2015 AMP Number I Numero de SAP: 2015-AMP- 04

More information

In-Home Caregivers Teleconference with Canadian Bar Association September 17, 2015

In-Home Caregivers Teleconference with Canadian Bar Association September 17, 2015 In-Home Caregivers Teleconference with Canadian Bar Association September 17, 2015 QUESTIONS FOR ESDC Temporary Foreign Worker Program -- Mr. Steve WEST *Answers have been updated following the conference

More information

Upgrading the Solaris PC NetLink Software

Upgrading the Solaris PC NetLink Software Upgrading the Solaris PC NetLink Software By Don DeVitt - Enterprise Engineering Sun BluePrints OnLine - January 2000 http://www.sun.com/blueprints Sun Microsystems, Inc. 901 San Antonio Road Palo Alto,

More information

Ivory Coast (Côte d Ivoire) Tourist visa Application for citizens of Tahiti living in Alberta

Ivory Coast (Côte d Ivoire) Tourist visa Application for citizens of Tahiti living in Alberta Ivory Coast (Côte d Ivoire) Tourist visa Application for citizens of Tahiti living in Alberta Please enter your contact information Name: Email: Tel: Mobile: The latest date you need your passport returned

More information

Athens Convention relating to the Carriage of Passengers and their Luggage by Sea

Athens Convention relating to the Carriage of Passengers and their Luggage by Sea TREATY SERIES 2007 Nº 116 Athens Convention relating to the Carriage of Passengers and their Luggage by Sea Done at Athens on 13 December 1974 Ireland s instrument of accession deposited with the International

More information

ONTARIO LABOUR RELATIONS BOARD. Colleges Collective Bargaining Act, 2008

ONTARIO LABOUR RELATIONS BOARD. Colleges Collective Bargaining Act, 2008 ONTARIO LABOUR RELATIONS BOARD Colleges Collective Bargaining Act, 2008 OLRB Case No: 3189-15-R Certification (Industrial) Ontario Public Service Employees Union ("OPSEU"), Applicant v College Employer

More information

Financial Audit of Indian Economic Development Fund, Loan Guarantee Program Year Ended March 31, 1998

Financial Audit of Indian Economic Development Fund, Loan Guarantee Program Year Ended March 31, 1998 Departmental Audit and Evaluation Branch orporate Services Department of Indian Affairs and Northern Development Prepared by: Guy Tousignant, Audit and Review Officer and André ôté, Senior Evaluation Manager

More information

Report to Rapport au: Council Conseil 9 December 2015 / 9 décembre 2015. Submitted on October 26, 2015 Soumis le 26 octobre 2015

Report to Rapport au: Council Conseil 9 December 2015 / 9 décembre 2015. Submitted on October 26, 2015 Soumis le 26 octobre 2015 1 Report to Rapport au: Council Conseil 9 December 2015 / 9 décembre 2015 Submitted on October 26, 2015 Soumis le 26 octobre 2015 Submitted by Soumis par: Susan Jones, Acting Deputy City Manager, City

More information

MD. ALI KHAN. and THE MINISTER OF CITIZENSHIP AND IMMIGRATION REASONS FOR ORDER AND ORDER

MD. ALI KHAN. and THE MINISTER OF CITIZENSHIP AND IMMIGRATION REASONS FOR ORDER AND ORDER Federal Court Cour fédérale Date: 20101001 Docket: IMM-1196-10 Citation: 2010 FC 983 St. John s, Newfoundland and Labrador, October 1, 2010 PRESENT: The Honourable Madam Justice Heneghan BETWEEN: MD. ALI

More information

VETERINARY HEALTH CERTIFICATE EXPORT OF MAMMALS (except Rodents and Lagomorpha) TO JAPAN

VETERINARY HEALTH CERTIFICATE EXPORT OF MAMMALS (except Rodents and Lagomorpha) TO JAPAN NAME OF GOVERNMENT AUTHORITIES: I. ORIGIN OF ANIMALS II. III. IV. Name of consignor: DESTINATION OF ANIMALS Name of Consignee : VETERINARY HEALTH CERTIFICATE EXPORT OF MAMMALS (except Rodents and Lagomorpha)

More information

Rio de Janeiro. Tout simplement, HISTORIQUE! RESULTATS SPORTIFS Christophe PINNA NICE ELITE SPORT 21, bd Carnot 06300 Nice Tél. : +33 (0)6 08 45 80 07 Fax : +33 (0)4 93 56 78 77 Email : c.pinna@wanadoo.fr

More information

Tax and Legal Seminar

Tax and Legal Seminar Denis-Emmanuel Philippe Associate Professor at the University of Liège (Tax Institute) denis-emmanuel.philippe@dlapiper.com Notional interest deduction (NID) Deduction of a deemed interest calculated on

More information

In force as of 15 March 2005 based on decision by the President of NIB ARBITRATION REGULATIONS

In force as of 15 March 2005 based on decision by the President of NIB ARBITRATION REGULATIONS In force as of 15 March 2005 based on decision by the President of NIB ARBITRATION REGULATIONS Contents I. SCOPE OF APPLICATION... 4 1 Purpose of these Regulations... 4 2 Applicability to different staff

More information

Germany Allemagne Deutschland. Report Q189. in the name of the German Group by Jochen EHLERS, Thorsten BAUSCH and Martin KÖHLER

Germany Allemagne Deutschland. Report Q189. in the name of the German Group by Jochen EHLERS, Thorsten BAUSCH and Martin KÖHLER Germany Allemagne Deutschland Report Q189 in the name of the German Group by Jochen EHLERS, Thorsten BAUSCH and Martin KÖHLER Amendment of patent claims after grant (in court and administrative proceedings,

More information

The new French regulation on gaming: Anything new in terms of payment?

The new French regulation on gaming: Anything new in terms of payment? [Prénom Nwww.ulys.net The new French regulation on gaming: Anything new in terms of payment? Etienne Wery Attorney at law at Brussels and Paris Bars Senior lecturer at university etienne.wery@ulys.net

More information

Service Level Definitions and Interactions

Service Level Definitions and Interactions Service Level Definitions and Interactions By Adrian Cockcroft - Enterprise Engineering Sun BluePrints OnLine - April 1999 http://www.sun.com/blueprints Sun Microsystems, Inc. 901 San Antonio Road Palo

More information

Cour d'appel. Le 29 avril 1987. (500 01 008150 846) CORAM : MM. les juges Kaufman, Jacques et Rothman DARLENE VAUGHAN HER MAJESTY THE QUEEN

Cour d'appel. Le 29 avril 1987. (500 01 008150 846) CORAM : MM. les juges Kaufman, Jacques et Rothman DARLENE VAUGHAN HER MAJESTY THE QUEEN C A N A D A Province de Québec Greffe de Montréal Cour d'appel No: 500 10 000320 844 Le 29 avril 1987 (500 01 008150 846) CORAM : MM. les juges Kaufman, Jacques et Rothman DARLENE VAUGHAN c. HER MAJESTY

More information

SCC ARBITRATION RULES OF THE ARBITRATION INSTITUTE OF THE STOCKHOLM CHAMBER OF COMMERCE

SCC ARBITRATION RULES OF THE ARBITRATION INSTITUTE OF THE STOCKHOLM CHAMBER OF COMMERCE APPENDIX 3.13 SCC ARBITRATION RULES OF THE ARBITRATION INSTITUTE OF THE STOCKHOLM CHAMBER OF COMMERCE (as from 1 January 2010) Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce Article 1 About

More information

SUPPLEMENT N 4 DATED 12 May 2014 TO THE BASE PROSPECTUS DATED 22 NOVEMBER 2013. BPCE Euro 40,000,000,000 Euro Medium Term Note Programme

SUPPLEMENT N 4 DATED 12 May 2014 TO THE BASE PROSPECTUS DATED 22 NOVEMBER 2013. BPCE Euro 40,000,000,000 Euro Medium Term Note Programme SUPPLEMENT N 4 DATED 12 May 2014 TO THE BASE PROSPECTUS DATED 22 NOVEMBER 2013 BPCE Euro 40,000,000,000 Euro Medium Term Note Programme BPCE (the Issuer ) may, subject to compliance with all relevant laws,

More information

NOTICE WITH RESPECT TO SIGNING PROGRESS NOTES WRITTEN BY STUDENTS, NURSING EXTERNS AND CANDIDATES

NOTICE WITH RESPECT TO SIGNING PROGRESS NOTES WRITTEN BY STUDENTS, NURSING EXTERNS AND CANDIDATES NOTICE WITH RESPECT TO SIGNING PROGRESS NOTES WRITTEN BY STUDENTS, NURSING EXTERNS AND CANDIDATES A legal opinion Hélène d Anjou Lawyer Department of Legal Services, OIIQ in collaboration with Jacinthe

More information

Scrubbing Disks Using the Solaris Operating Environment Format Program

Scrubbing Disks Using the Solaris Operating Environment Format Program Scrubbing Disks Using the Solaris Operating Environment Format Program By Rob Snevely - Enterprise Technology Center Sun BluePrints OnLine - June 2000 http://www.sun.com/blueprints Sun Microsystems, Inc.

More information

Archived Content. Contenu archivé

Archived Content. Contenu archivé ARCHIVED - Archiving Content ARCHIVÉE - Contenu archivé Archived Content Contenu archivé Information identified as archived is provided for reference, research or recordkeeping purposes. It is not subject

More information

INTERNATIONAL CONVENTION ON THE HARMONIZATION OF FRONTIER CONTROLS OF GOODS

INTERNATIONAL CONVENTION ON THE HARMONIZATION OF FRONTIER CONTROLS OF GOODS ECE/TRANS/55 ECONOMIC COMMISSION FOR EUROPE INLAND TRANSPORT COMMITTEE INTERNATIONAL CONVENTION ON THE HARMONIZATION OF FRONTIER CONTROLS OF GOODS Done at Geneva on 21 October 1982 UNITED NATIONS INTERNATIONAL

More information

Optimizing Solaris Resources Through Load Balancing

Optimizing Solaris Resources Through Load Balancing Optimizing Solaris Resources Through Load Balancing By Tom Bialaski - Enterprise Engineering Sun BluePrints Online - June 1999 http://www.sun.com/blueprints Sun Microsystems, Inc. 901 San Antonio Road

More information

TREATIES AND OTHER INTERNATIONAL ACTS SERIES 12859. Agreement Between the UNITED STATES OF AMERICA and CONGO

TREATIES AND OTHER INTERNATIONAL ACTS SERIES 12859. Agreement Between the UNITED STATES OF AMERICA and CONGO 1 TREATIES AND OTHER INTERNATIONAL ACTS SERIES 12859 EMPLOYMENT Agreement Between the UNITED STATES OF AMERICA and CONGO Effected by Exchange of Notes Dated at Washington April 11 and May 23, 1997 2 NOTE

More information

Archived Content. Contenu archivé

Archived Content. Contenu archivé ARCHIVED - Archiving Content ARCHIVÉE - Contenu archivé Archived Content Contenu archivé Information identified as archived is provided for reference, research or recordkeeping purposes. It is not subject

More information

ONTARIO LABOUR RELATIONS BOARD. Colleges Collective Bargaining Act, 2008

ONTARIO LABOUR RELATIONS BOARD. Colleges Collective Bargaining Act, 2008 ONTARIO LABOUR RELATIONS BOARD Colleges Collective Bargaining Act, 2008 OLRB Case No: 0625-16-R Certification (Industrial) Ontario Public Service Employees Union ("OPSEU"), Applicant v College Employer

More information

ALL YOU NEED INCLUDED IN THE INFINITY PACKAGE

ALL YOU NEED INCLUDED IN THE INFINITY PACKAGE Call us free call: 0805 10 2000 From the UK 0033 130 611 772 Fax: 01 39 73 44 85 PHONEXPAT by Stragex 11 Rue d Ourches - Bat i 78100 ST GERMAIN EN LAYE Stragex sarl capital 8000 RCS Versailles B439166

More information

Archived Content. Contenu archivé

Archived Content. Contenu archivé ARCHIVED - Archiving Content ARCHIVÉE - Contenu archivé Archived Content Contenu archivé Information identified as archived is provided for reference, research or recordkeeping purposes. It is not subject

More information

Archived Content. Contenu archivé

Archived Content. Contenu archivé ARCHIVED - Archiving Content ARCHIVÉE - Contenu archivé Archived Content Contenu archivé Information identified as archived is provided for reference, research or recordkeeping purposes. It is not subject

More information

AD511 Active Iridium Antenna User Manual Mar 12 V4.0

AD511 Active Iridium Antenna User Manual Mar 12 V4.0 AD511 Active Iridium Antenna User Manual Mar 12 V4.0 AD511 Active Iridium Transmitter/Receiver Antenna with up to 160 metres of coaxial down-lead and DC Power Break-In Box for Iridium Satellite Systems

More information

Rapid Recovery Techniques: Auditing Custom Software Configuration

Rapid Recovery Techniques: Auditing Custom Software Configuration Rapid Recovery Techniques: Auditing Custom Software Configuration By Richard Elling - Enterprise Engineering Sun BluePrints OnLine - February 2000 http://www.sun.com/blueprints Sun Microsystems, Inc. 901

More information

Certificate of Incorporation Certificat de constitution

Certificate of Incorporation Certificat de constitution Request ID: 014752622 Province of Ontario Date Report Produced: 2012/10/30 Demande n : Province de ('Ontario Document produit le: Transaction ID: 0491 1 1 718 Ministry of Government Services Time Report

More information

EXFO INC. FORM 6-K. (Report of Foreign Issuer) Filed 03/03/10 for the Period Ending 03/03/10

EXFO INC. FORM 6-K. (Report of Foreign Issuer) Filed 03/03/10 for the Period Ending 03/03/10 EXFO INC. FORM 6-K (Report of Foreign Issuer) Filed 03/03/10 for the Period Ending 03/03/10 Telephone 418-683-0211 CIK 0001116284 Symbol EXFO SIC Code 3825 - Instruments for Measuring and Testing of Electricity

More information

Sun Ray, Smart Cards, and Citrix

Sun Ray, Smart Cards, and Citrix Sun Ray, Smart Cards, and Citrix Enabling Sun Ray Smart Card Pass-through to Citrix Sun Microsystems, Inc. 4150 Network Circle Santa Clara, CA 95054 U.S.A. 650-960-1300 May 2004, Version 1.0 Copyright

More information

AIRBUS VHT Framework - Mascot-NuM presentation - Emmanuelle Garcia

AIRBUS VHT Framework - Mascot-NuM presentation - Emmanuelle Garcia AIRBUS Virtual Hybrid Testing Framework: focus on V&V concerns Dr. Emmanuelle Garcia, Airbus Toulouse, EZMM, strategy, process, methods and tools, simulation projects GdR Mascot-NuM workshop on Model V&V,

More information