סילבוס -MCITP מנהלי רשתות

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "סילבוס -MCITP מנהלי רשתות"

Transcription

1 סילבוס -MCITP מנהלי רשתות 1.Planning and Maintaining a Microsoft Windows Server 2008 Network Infrastructure Implementing and Configuring a Windows Deployment Infrastructure Deploying Windows in a Windows Server 2008 Environment Windows Deployment Fundamentals Windows Deployment Methods Introducing Windows Deployment Services Understanding WDS Infrastructure Components Installing WDS Configuring WDS Capturing Images with WDS Deploying Images with WDS What Are Virtual Machines? Virtual PC 2007 Virtual Server 2005 R2 SP1 2.Configuring Server Storage and Clusters Understanding Server Storage Technologies Managing Disks, Volumes, and Partitions in Windows Server 2008 Working with Disk Sets Server Cluster Fundamentals Configuring an NLB Cluster Creating a Failover Cluster Configure Storage Configure High Availability 3.Installing and Configuring Terminal Services Deploying a Terminal Server Understanding Terminal Services Enabling Remote Desktop Installing Terminal Services Staging the Terminal Server Introducing the Terminal Services Configuration Console Configuring Connection (RDP-Tcp )Properties Configuring Terminal Services Server Properties Configuring Terminal Services Printer Redirection Deploy a Terminal Server Farm 4. Configuring and Managing a Terminal Services Infrastructure. Configuring and Managing Terminal Services Clients Configuring Terminal Services Client Settings Configuring User Profiles for Terminal Services Managing Terminal Services User Connections Managing Resources in Client Sessions Deploying Terminal Services Gateway Overview of Terminal Services Gateway Installing and Configuring a TS Gateway Server Publishing Applications with TS RemoteApp

2 Configuring a Server to Host RemoteApp Programs Adding Programs for Publication in TS RemoteApp Manager Deploying a RemoteApp Program through TS Web Access Creating an RDP File of a RemoteApp Program for Distribution Creating a Windows Installer Package of a RemoteApp Program for Distribution Deploy a Terminal Services Infrastructure 5.Installing and Configuring Web Applications Installing the Web Server (IIS )Role Understanding Web Server Security Understanding IIS Components and Options Understanding the Application Server Role Understanding IIS 7.0 Role Services Installing the Web Server (IIS )Role Using Windows System Resource Manager Configuring Internet Information Services Working with IIS Management Tools Creating and Configuring Web Sites Understanding Web Applications Working with Application Pools Working with Virtual Directories Using Command-Line Management Managing Web Server Configuration Files Migrating From IIS Managing Web Server Security Understanding IIS 7 Security Accounts Managing File System Permissions Configuring IIS Administration Features Managing Request Handlers Managing IIS Security Settings Managing IIS Authentication Managing URL Authorization Rules Configuring Server Certificates Configuring IP Address and Domain Restrictions Configuring.NET Trust Levels Implementing Web Server Security 7.Configuring FTP and SMTP Services Configuring FTP Installing the FTP Publishing Service Configuring FTP Sites by Using IIS 6.0 Manager Installing and Managing FTP 7 Managing FTP Sites Managing FTP User Security Configuring FTP Network Security Managing FTP Site Settings Using FTP Client Software Configuring and Testing FTP Configuring SMTP

3 Installing the SMTP Server Feature Configuring SMTP Services Monitoring SMTP Virtual Servers Using an SMTP Virtual Server 8.Configuring Windows Media Services Configuring Windows Media Services Understanding Media Services Installing Streaming Media Services Using Windows Media Services Management Tools Managing Publishing Points Configuring Source Settings Creating Announcements Configuring Publishing Point Properties Managing Advertising Settings Configuring Security for Windows Media Services Enabling Cache/Proxy Features Protecting Media by Using DRM 9.Configuring Windows SharePoint Services Configuring and Managing Windows SharePoint Services Understanding Windows SharePoint Services Understanding WSS Deployment Options Verifying the WSS Installation Using the SharePoint Central Administration Web Site Managing SharePoint Operations Settings Understanding Backup and Recovery for WSS Deploying and Configuring SharePoint Sites Managing Web Applications Installing Application Templates 10.Planning, Implementing, and Maintaining a Microsoft Windows Server 2008 Active Directory Infrastructure Installing, Upgrading, and Deploying Windows Server 2008 Planning Windows Server 2008 Installation and Upgrade Selecting the Right Edition of Windows Server 2008 Windows Server 2008 Server Core Installing Windows Server 2008 Upgrading from Windows Server 2003 Windows Server 2008 Answer Files Windows Deployment Services Multicast, Scheduled, and Automatic Deployment Rollback Preparation Deployment Services Role 11.Configuring Network Connectivity Using IPv6 in Windows Server 2008 Addressing Problems Caused by IPv4 Limitations Analyzing the IPv6 Address Structure Planning an IPv4 to IPv6 Transition Strategy Implementing IPv4-to-IPv6 Compatibility Using IPv6 Tools

4 Configuring Clients Through DHCPv6 Planning an IPv6 Network Configuring DNS Using Windows Server 2008 DNS Examining New DNS Features and Enhancements Planning a DNS Infrastructure 12.Active Directory and Group Policy Windows Server 2008 Active Directory Introducing the Windows Server 2008 Directory Server Role Planning Domain and Forest Functionality Planning Forest-Level Trusts Raising Domain and Forest Functional Levels and Configuring Fine - Grained Password Policy Group Policy in Windows Server 2008 Understanding Group Policy Planning and Managing Group Policy Troubleshooting Group Policy 13.Application Servers and Services Application Servers Planning Application Availability Ensuring Application Availability Implementing Application Accessibility Planning Application Resilience Application Deployment Deploying Applications Using System Center Essentials Using System Center Configuration Manager Terminal Services and Application and Server Virtualization Terminal Services Planning Terminal Server Infrastructure Terminal Services Licensing Configuring Terminal Servers Terminal Services Web Access Terminal Server Session Broker Monitoring Terminal Services Terminal Services Gateway Server and Application Virtualization Managing Virtualized Servers Terminal Services RemoteApp Microsoft Application Virtualization 15.File and Print Servers Managing File and Print Servers Planning the File Services Server Role Managing Access Control Using FSRM to Configure Quotas and File Screen Policy Planning the Print Services Server Role Using DFS Namespace to Plan and Implement a Shared Folder Structure and Enhance Data Availability Configuring a DFSR Structure

5 Configuring Offline Data Access Configuring Indexing in the Windows Search Service 16.Windows Server 2008 Management, Monitoring, and Delegation Server Management Strategies Tools for the Administration of Windows Server 2008 Remote Administration Technologies Managing Windows Server 2008 Event Logs Remotely Managing Windows Server 2008 Monitoring and Optimizing Performance Reliability and Performance Optimizing Windows Server 2008 Performance Windows System Resource Manager Data Collector Sets, Reports, and WSRM Policies Delegating Authority Delegation Policies Delegation Procedures Credential Delegation Delegating the Management of Applications Delegating Administrative Permissions 17.Patch Management and Security Windows Server 2008 Patch Management Strategies Deploying Updates with WSUS Replica Mode and Autonomous Mode Using Computer Groups WSUS Client Configuration Updates and Synchronization Strategies Update Management and Compliance Other Patch Management Tools Monitoring Server Security Encrypting File System Windows Firewall with Advanced Security 18.Remote Access and Network Access Protection Managing Remote Access VPN Protocols and Authentication Network Policy Server Remote Access Accounting Terminal Services Gateway Servers Network Access Protection System Health Agents and Validators NAP Enforcement Methods Remediation Servers 19.Certificate Services and Storage Area Networks Configuring Active Directory Certificate Services Types of Certificate Authority Certificate Services Role-Based Administration Configuring Credential Roaming Configuring Auto enrollment Configuring Web Enrollment Support

6 Configuring Certificate Revocation Lists Configuring an Online Responder for Certificate Services Network Device Enrollment Service Using Enterprise PKI to monitor CA Health Planning the Deployment of Storage Area Networks Logical Unit Numbers VDS Storage Manager For SANs Multipath I/O Storage Explorer 20.Clustering and High Availability Understanding DNS Round Robin and Load Balancing Plan Availability Strategies DNS Round Robin Configuring Windows Network Load Balancing Windows Server 2008 Cluster Tools Selecting Redundancy Strategies Understanding Cluster Concepts Configuring Failover Clustering 21.Backup and Recovery Backing Up Data Shadow Copies of Shared Folders Windows Server Backup The wbadmin Command-Line Tool Backing Up Server Roles and Applications Remotely Backing Up Computers Further Considerations for Planning Backups System Center Data Protection Manager Backing Up Windows Server 2008 Disaster Recovery Windows Server Backup Recovery Modes Recovering Active Directory Hyper-V and Disaster Recovery 22.Designing Security for Microsoft Networks Introduction to Designing Security Introduction to Designing Security for Microsoft Networks Contoso Pharmaceuticals :A Case Study 23.Creating a Plan for Network Security Introduction to Security Policies Defining a Process for Designing Security Creating a Security Design Team Planning a Security Framework 24.Identifying Threats to Network Security Introduction to Security Threats Predicting Threats to Security 25.Analyzing Security Risks Introduction to Risk Management

7 Creating a Risk Management Plan 26.Creating a Security Design for Physical Resources Determining Threats and Analyzing Risks to Physical Resources Designing Security for Physical Resources 27.Creating a Security Design for Computers Determining Threats and Analyzing Risks to Computers Designing Security for Computers 28.Creating a Security Design for Accounts Determining Threats and Analyzing Risks to Accounts Designing Security for Accounts 29.Creating a Security Design for Authentication Determining Threats and Analyzing Risks to Authentication Designing Security for Authentication 30.Creating a Security Design for Data Determining Threats and Analyzing Risks to Data Designing Security for Data 31.Creating a Security Design for Data Transmission Determining Threats and Analyzing Risks to Data Transmission Designing Security for Data Transmission 32.Creating a Security Design for Network Perimeters Determining Threats and Analyzing Risks to Network Perimeters Designing Security for Network Perimeters 33.Designing Responses to Security Incidents Introduction to Auditing and Incident Response Designing an Audit Policy Designing an Incident Response Procedure

Updating Your Windows Server 2003 Technology Skills to Windows Server 2008

Updating Your Windows Server 2003 Technology Skills to Windows Server 2008 Skills to 2008 About this Course This five-day instructor-led course teaches the features and technologies of 2008 and 2008 R2 to IT professionals who have specialist skills in working with 2003 technologies.

More information

Updating Your Windows Server 2003 Technology Skills to Windows Server 2008

Updating Your Windows Server 2003 Technology Skills to Windows Server 2008 Updating Your Windows Server 2003 Technology Skills to MS6416: 5 Days Course Overview This five-day instructor-led course teaches the features and technologies of and R2 to IT professionals who have specialist

More information

MS-6416D: Updating Your Windows Server 2003 Technology Skills to Windows Server 2008

MS-6416D: Updating Your Windows Server 2003 Technology Skills to Windows Server 2008 MS-6416D: Updating Your Windows Server 2003 Technology Skills to Windows Server 2008 Description This five-day instructor-led course teaches the features and technologies of Windows Server 2008 and Windows

More information

NE-6416D Updating Your Windows Server 2003 Technology Skills to Windows Server 2008

NE-6416D Updating Your Windows Server 2003 Technology Skills to Windows Server 2008 NE-6416D Updating Your Windows 2003 Technology Skills to Windows Summary Duration Vendor Audience 5 Days Microsoft IT Professionals Published Level Technology 25 October 2011 200 Delivery Method Instructor-led

More information

70-643: Windows Server 2008 Applications Infrastructure

70-643: Windows Server 2008 Applications Infrastructure 70-643: Windows Server 2008 Applications Infrastructure Course Introduction Module 01 - Deploying Windows in the Enterprise Lesson 1: How to Deploy Windows in the 2008 Server Environment Basics of Windows

More information

Planning and Implementing Windows Server 2008

Planning and Implementing Windows Server 2008 Planning and Implementing Windows Server 2008 Course Number: 6433A Course Length: 5 Days Course Overview This five day course is intended for IT Professionals who are interested in the knowledge and skills

More information

Microsoft Certkey Questions & Answers

Microsoft Certkey Questions & Answers Microsoft Certkey 70-646 Questions & Answers Number: 70-646 Passing Score: 800 Time Limit: 30 min File Version: 24.7 http://www.gratisexam.com/ Microsoft 70-646 Questions & Answers Exam Name: PRO: Windows

More information

MCITP MCITP: Enterprise Administrator on Windows Server 2008 (5 Modules)

MCITP MCITP: Enterprise Administrator on Windows Server 2008 (5 Modules) MCITP Windows 2008 Enterprise Edition is considered as Microsoft s most reliable, scalable and high-performing server operating system. It has been designed to simplify the process of Migration from the

More information

MCSA Instructor-led Live Online Training Program. Course Outline MCSA 70-410. Deploying and Managing Windows Server 2012

MCSA Instructor-led Live Online Training Program. Course Outline MCSA 70-410. Deploying and Managing Windows Server 2012 Course Outline MCSA 70-410 Deploying and Managing Windows Server 2012 Windows Server 2012 Overview Overview of Windows Server 2012 Management Installing Windows Server 2012 Post-Installation Configuration

More information

MS-6416: Updating your Network Infrastructure and Active Directory Technology Skills to Windows Server 2008

MS-6416: Updating your Network Infrastructure and Active Directory Technology Skills to Windows Server 2008 MS-6416: Updating your Network Infrastructure and Active Directory Technology Skills to Windows Server 2008 This five-day instructor-led course teaches the features and technologies of Windows Server 2008

More information

MCSA/MCITP: Enterprise Windows Server 2008 Course 9952; 14 Days, Instructor-led

MCSA/MCITP: Enterprise Windows Server 2008 Course 9952; 14 Days, Instructor-led MCSA/MCITP: Enterprise Windows Server 2008 Course 9952; 14 Days, Instructor-led Course Description Whether you are looking to learn new technology, gain Server 2008 certification, or simply improve your

More information

Training Name Installing and Configuring Windows Server 2012

Training Name Installing and Configuring Windows Server 2012 Training Name Installing and Configuring Windows Server 2012 Exam Code 70 410 At Course Completion After completing this course, students will be able to: Install and configure Windows Server 2012. Describe

More information

Course 6416D: Updating Your Windows Server 2003 Technology Skills to Windows Server 2008

Course 6416D: Updating Your Windows Server 2003 Technology Skills to Windows Server 2008 Course 6416D: Updating Your Windows Server 2003 Technology Skills to Windows Server 2008 Length: Delivery Method: 5 Days Instructor-led (classroom) About this Course This five-day instructor-led course

More information

Windows Server. Introduction to Windows Server 2008 and Windows Server 2008 R2

Windows Server. Introduction to Windows Server 2008 and Windows Server 2008 R2 Copyright 2006-2013 MilliByte SS Windows Server DƏRS Introduction to Windows Server 2008 and Windows Server 2008 R2 Functionality of Windows Server 2008 Windows Server 2008 Editions 1 Microsoft Hyper-V

More information

AV-006: Installing, Administering and Configuring Windows Server 2012

AV-006: Installing, Administering and Configuring Windows Server 2012 AV-006: Installing, Administering and Configuring Windows Server 2012 Career Details Duration 105 hours Prerequisites This course requires that student meet the following prerequisites, including that

More information

MCSA: Windows Server 2008

MCSA: Windows Server 2008 MCSA: Windows Server 2008 Course Description and Overview Overview SecureNinja's MCSA: Windows Server 2008 training and certification boot camp in Washington, DC will prepare Microsoft professionals to

More information

MCITP Syllabus. Duration 1month

MCITP Syllabus. Duration 1month MCITP Syllabus Duration 1month 1. 70-620 -Windows Vista, Configuring: Installing and Upgrading Windows Vista -Identify hardware requirements -Perform a clean installation -Upgrade to Windows Vista from

More information

MCSA: Windows Server 2012 Boot Camp

MCSA: Windows Server 2012 Boot Camp www.etidaho.com (208) 327-0768 MCSA: Windows Server 2012 Boot Camp 9 Days Validate that you have the skills and knowledge necessary to administer a Windows Server 2012 in an enterprise environment. Gain

More information

IT SYSTEMS ADMINISTRATOR PROGRAM

IT SYSTEMS ADMINISTRATOR PROGRAM NH204-1011 Installing, Configuring & Administrating 136 Total Hours Windows Server 2012 COURSE TITLE: Installing, Configuring & Administrating Windows Server 2012 COURSE OVERVIEW: After completing this

More information

NET EXPERT SOLUTIONS PVT LTD

NET EXPERT SOLUTIONS PVT LTD Module 1: Configuring and Troubleshooting Domain Name System This module explains how to configure and troubleshoot DNS, including DNS replication and caching. Configuring the DNS Server Role Configuring

More information

Designing a Windows Server 2008 Applications Infrastructure

Designing a Windows Server 2008 Applications Infrastructure Designing a Windows Server 2008 Applications Infrastructure Course Number: 6437A Course Length: 3 Days Course Overview This three day course will prepare IT professionals for the role of Enterprise Administrator.

More information

Implementing and Managing Microsoft Server Virtualization

Implementing and Managing Microsoft Server Virtualization Implementing and Managing Microsoft Server At the end of the course the delegate will be able to complete the following: COMPUTER TRAINING The key to a better future WINDOWS Course No. 10215 5 Days Target

More information

Upgrading Your Skills to Windows Server ; 5 Days; Instructor-led

Upgrading Your Skills to Windows Server ; 5 Days; Instructor-led Upgrading Your Skills to Windows Server 2016 10983; 5 Days; Instructor-led Course Description This 5-day instructor-led course explains how to implement and configure new features and functionality in

More information

Exam 70-411: Administrating Windows Server 2012 R2. Course Overview

Exam 70-411: Administrating Windows Server 2012 R2. Course Overview Exam 70-411: Administrating Windows Server 2012 R2 Course Overview This course teaches students server deployment and image management, managing servers and updates, file and print services, configuring

More information

You need to recommend a monitoring solution to ensure that an administrator can review the availability information of Service1. What should you do?

You need to recommend a monitoring solution to ensure that an administrator can review the availability information of Service1. What should you do? QUESTION 1 Your network contains the following: 20 Hyper-V hosts 100 virtual machines 2,000 client computers You need to recommend an update infrastructure design to meet the following requirements: Deploy

More information

Implementing and Managing Microsoft Desktop Virtualization 10324 en

Implementing and Managing Microsoft Desktop Virtualization 10324 en Implementing and Managing Microsoft Desktop Virtualization 10324 en Course Outline Module 1: Overview of Desktop Virtualization Scenarios Many organizations are exploring the use of virtualization to optimize

More information

MCSA Windows Server Eğitimi İçeriği

MCSA Windows Server Eğitimi İçeriği MCSA Windows Server Eğitimi İçeriği Öngereksinimler: Bilgisayar Kullanımı Kurs Tanımı: Microsoft Windows Server 2012 R2 işletim sistemi konusunda uzmanlık eğitimidir. Eğitimin büyük bir bölümü Windows

More information

What s in Installing and Configuring Windows Server 2012 (70-410):

What s in Installing and Configuring Windows Server 2012 (70-410): Brewster New York 10509 What s in Installing and Configuring Windows Server 2012 (70-410): The course provides skills and knowledge necessary to implement a core Windows Server 2012 infrastructure in an

More information

Course 6425C: Configuring and Troubleshooting Windows Server 2008 Active Directory Domain Services

Course 6425C: Configuring and Troubleshooting Windows Server 2008 Active Directory Domain Services Course 6425C: Configuring and Troubleshooting Windows Server 2008 Active Directory Domain Services Course OutlineModule 1: Introducing Active Directory Domain Services This module provides an overview

More information

P a g e 1. Teknologisk Institut. SysAdmin & DevOps Collection Online kursus k SysAdmin & DevOps Collection

P a g e 1. Teknologisk Institut. SysAdmin & DevOps Collection  Online kursus k SysAdmin & DevOps Collection P a g e 1 Online kursus k72751 SysAdmin & DevOps Collection P a g e 2 Title Estimated Duration (hrs) CompTIA A+ 220-801: Laptops 1 CompTIA A+ 220-801: Printers 1 CompTIA A+ 220-801: Operational Procedures

More information

Implementing and Managing Microsoft Desktop Virtualization

Implementing and Managing Microsoft Desktop Virtualization Implementing and Managing Microsoft Desktop Virtualization Course 10324: 5 days, Instructor-led Course Description This five-day, instructor-led course provides you with the knowledge and skills to implement

More information

Configuring and Troubleshooting Windows Server 2008 Application Infrastructure

Configuring and Troubleshooting Windows Server 2008 Application Infrastructure Configuring and Troubleshooting Windows Application Infrastructure MS6439: 5 Days Course Overview This course introduces students to a series of Windows technologies that are used in common business scenarios,

More information

1. Name of Course: Windows Server 2008 Applications Infrastructure, Configuring

1. Name of Course: Windows Server 2008 Applications Infrastructure, Configuring ITMC 2077 Course Syllabus 1. Name of Course: Windows Server 2008 Applications Infrastructure, Configuring 2. Number of Clock Hours: 48 3. Course Description: This course focuses on Windows Server 2008

More information

1. Name of Course: Windows Server 2008, Enterprise Administrator

1. Name of Course: Windows Server 2008, Enterprise Administrator ITMT 2056 Course Syllabus 1. Name of Course: Windows Server 2008, Enterprise Administrator 2. Number of Clock Hours: 80 3. Course Description: This course focuses on Windows Server 2008 enterprise administration,

More information

The course covers Windows server 2008, Windows Server 2008 R2 and Windows Server 2008 R2 sp1.

The course covers Windows server 2008, Windows Server 2008 R2 and Windows Server 2008 R2 sp1. Course 6433A: Planning and Implementing Windows Server 2008 OVERVIEW About this Course This five day course is intended for IT Professionals who are interested in the knowledge and skills necessary to

More information

Planning for Windows Server 2008 Servers

Planning for Windows Server 2008 Servers Planning for Windows Server 2008 Servers Course Number: 6430B Course Length: 3 Days Course Overview This 3-day course is intended for IT pros who are interested in the knowledge and skills necessary to

More information

Microsoft Private Cloud

Microsoft Private Cloud Software Development & Education Center Microsoft Private Cloud Exam 70-410, Course 20410B Installing and Configuring Windows Server 2012 About this Course This course is part one of a three-part series

More information

SSM6437 DESIGNING A WINDOWS SERVER 2008 APPLICATIONS INFRASTRUCTURE

SSM6437 DESIGNING A WINDOWS SERVER 2008 APPLICATIONS INFRASTRUCTURE SSM6437 DESIGNING A WINDOWS SERVER 2008 APPLICATIONS INFRASTRUCTURE Duration 5 Days Course Outline Module 1: Designing IIS Web Farms The students will learn the process of designing IIS Web Farms with

More information

Microsoft MCSE Exam

Microsoft MCSE Exam Microsoft MCSE 70-414 Exam Vendor:Microsoft Exam Code: 70-414 Exam Name: Implementing an Advanced Server Infrastructure QUESTION 1 Your network contains an Active Directory domain named contoso.com. The

More information

6437A: Designing a Windows Server 2008 Applications Infrastructure (3 Days)

6437A: Designing a Windows Server 2008 Applications Infrastructure (3 Days) www.peaksolutions.com 6437A: Designing a Windows Server 2008 Applications Infrastructure (3 Days) Introduction This course will prepare IT professionals for the role of Enterprise Administrator. Students

More information

Configuring Advanced Windows Server 2012 Services

Configuring Advanced Windows Server 2012 Services Course Code: M20412 Vendor: Microsoft Course Overview Duration: 5 RRP: 2,025 Configuring Advanced Windows Server 2012 Services Overview Get hands-on instruction and practice configuring advanced Windows

More information

Course Outline: 6433 _ Planning and Implementing Windows Server 2008 Clustering

Course Outline: 6433 _ Planning and Implementing Windows Server 2008 Clustering Course Outline: 6433 _ Planning and Implementing Windows Server 2008 Clustering Learning Method: Instructor-led Classroom Learning Duration: 5.00 Day(s)/ 40 hrs Overview: This five day course is intended

More information

MCSA. 1. 70 640 -Windows Server 2008 Active Directory, Configuring:

MCSA. 1. 70 640 -Windows Server 2008 Active Directory, Configuring: MCSA 1. 70 640 -Windows Server 2008 Active Directory, Configuring: Configuring DNS for Active Directory -Configuring zones -Configuring DNS server settings -Configuring zone transfer and Replication -Configuring

More information

6445A - Implementing and Administering Windows Small Business Server 2008

6445A - Implementing and Administering Windows Small Business Server 2008 6445A - Implementing and Administering Windows Small Business Server 2008 Course Number: 6445A Course Length: 5 Days Course Overview This 5 day course provides students with the necessary knowledge to

More information

70-411: Administering Windows Server 2012

70-411: Administering Windows Server 2012 70-411: Administering Windows Server 2012 The following tables itemize changes to exam 70-411. These changes will be made in January to include updates that relate to Windows Server 2012 R2 tasks. 1. Deploy,

More information

MCSA / MCSE: Windows 2012 Server Infrastructure

MCSA / MCSE: Windows 2012 Server Infrastructure MCSA / MCSE: Windows 2012 Server Infrastructure SecureNinja's MCSA / MCSE: Windows 2012 Server Infrastructure (15) fifteen day dual certification boot camp in Washington, DC and San Diego, CA will provide

More information

Delivery Method Instructor-led (Classroom)

Delivery Method Instructor-led (Classroom) NE-10983 Upgrading Your Skills to Windows Server 2016 Summary Duration 5 Days Technology Windows Server 2016 Audience IT Professionals Delivery Method Instructor-led (Classroom) Level 300 Training Credits

More information

Rand Morimoto, Ph.D., MCITP. Michael Noel, MVF? MCITP. Omar Droubi, MCSE. Ross Mistry, MVF? MCITP

Rand Morimoto, Ph.D., MCITP. Michael Noel, MVF? MCITP. Omar Droubi, MCSE. Ross Mistry, MVF? MCITP Rand Morimoto, Ph.D., MCITP Michael Noel, MVF? MCITP Omar Droubi, MCSE Ross Mistry, MVF? MCITP Chris Amaris, MCSE, CISSP Technical Edit by Guy Yardeni Windows Server 2008 R2 U 800 East 96th Street, Indianapolis,

More information

MS_6439 Configuring and Troubleshooting Windows Server 2008 Application Infrastructure

MS_6439 Configuring and Troubleshooting Windows Server 2008 Application Infrastructure Configuring and Troubleshooting Windows Server 2008 Application Infrastructure www.ked.com.mx Av. Revolución No. 374 Col. San Pedro de los Pinos, C.P. 03800, México, D.F. Tel/Fax: 52785560 About this Course

More information

Designing a Windows Server 2008 Network Infrastructure

Designing a Windows Server 2008 Network Infrastructure Designing a Windows Server 2008 Network Infrastructure MOC6435 About this Course This five-day course will provide students with an understanding of how to design a Windows Server 2008 Network Infrastructure

More information

SINGLE COURSE. 136 Total Hours. After completing this course, students will be able to:

SINGLE COURSE. 136 Total Hours. After completing this course, students will be able to: NH204-1314 Designing and Implementing Server Infrastructure 136 Total Hours COURSE TITLE: Designing and Implementing Server Infrastructure COURSE OVERVIEW: After completing this course, students will be

More information

Configuring, Managing, and Maintaining Server 2008 R2

Configuring, Managing, and Maintaining Server 2008 R2 Configuring, Managing, and Maintaining Server 2008 R2 Eğitim Tipi ve Süresi: 5 Days VILT 5 Day VILT Configuring, Managing, and Maintaining Server 2008 R2 (M6419) Perform exclusive, hands-on lab exercises

More information

Microsoft Implementing an Advanced Server Infrastructure

Microsoft Implementing an Advanced Server Infrastructure 1800 ULEARN (853 276) www.ddls.com.au Microsoft 20414 - Implementing an Advanced Server Infrastructure Length 5 days Price $4169.00 (inc GST) Version C Overview Course 20413 is a prerequisite course for

More information

Module 1: Overview of Network Infrastructure Design This module describes the key components of network infrastructure design.

Module 1: Overview of Network Infrastructure Design This module describes the key components of network infrastructure design. SSM6435 - Course 6435A: Designing a Windows Server 2008 Network Infrastructure Overview About this Course This five-day course will provide students with an understanding of how to design a Windows Server

More information

Table Of Contents. - Microsoft Windows - WINDOWS XP - IMPLEMENTING & SUPPORTING MICROSOFT WINDOWS XP PROFESSIONAL...10

Table Of Contents. - Microsoft Windows - WINDOWS XP - IMPLEMENTING & SUPPORTING MICROSOFT WINDOWS XP PROFESSIONAL...10 Table Of Contents - - WINDOWS SERVER 2003 MAINTAINING AND MANAGING ENVIRONMENT...1 WINDOWS SERVER 2003 IMPLEMENTING, MANAGING & MAINTAINING...6 WINDOWS XP - IMPLEMENTING & SUPPORTING MICROSOFT WINDOWS

More information

Configuring Advanced Windows Server 2012 Services

Configuring Advanced Windows Server 2012 Services Course 20412D: Configuring Advanced Windows Server 2012 Services Course Details Course Outline Module 1: Implementing Advanced Network Services In this module students will be able to configure advanced

More information

Designing a Windows Server 2008 Applications Infrastructure

Designing a Windows Server 2008 Applications Infrastructure Designing a Windows Server 2008 Applications Infrastructure Course 6437A : Three days; Instructor-Led Introduction This three day course will prepare IT professionals for the role of Enterprise Administrator.

More information

70-647: Windows Server Enterprise Administration

70-647: Windows Server Enterprise Administration 70-647: Windows Server Enterprise Administration Course Introduction Course Introduction Chapter 01 - Planning for Active Directory Lesson 1: Logical Design The Forest How Will AD DS be Used? Requirements

More information

LEARNING SOLUTIONS website milner.com/learning email training@milner.com phone 800 875 5042

LEARNING SOLUTIONS website milner.com/learning email training@milner.com phone 800 875 5042 Course 6433A: Planning and Implementing Windows Server 2008 Length: 5 Days Published: September 07, 2011 Language(s): English Audience(s): IT Professionals Overview About this Course Level: 300 Technology:

More information

Planning and Implementing Windows Server 2008

Planning and Implementing Windows Server 2008 About this Course Planning and Implementing Windows This five day course is intended for IT Professionals who are interested in the knowledge and skills necessary to plan and implement a Windows and Windows

More information

70-414: Implementing a Cloud Based Infrastructure. Course Overview

70-414: Implementing a Cloud Based Infrastructure. Course Overview 70-414: Implementing a Cloud Based Infrastructure Course Overview This course covers will prepare the student for Exam 70-414: Implementing a Cloud Based Infrastructure. Students will learn how to create

More information

"Charting the Course... MOC 20412 D Configuring Advanced Windows Server 2012 Services Course Summary

Charting the Course... MOC 20412 D Configuring Advanced Windows Server 2012 Services Course Summary Course Summary Description Get hands-on instruction and practice configuring advanced Windows Server 2012, including Windows Server 2012 R2, services in this five-day Microsoft Official Course. This course

More information

Microsoft Configuring and Troubleshooting Windows Server 2008 Application Infrastructure

Microsoft Configuring and Troubleshooting Windows Server 2008 Application Infrastructure 1800 ULEARN (853 276) www.ddls.com.au Microsoft 6439 - Configuring and Troubleshooting Windows Server 2008 Application Infrastructure Length 5 days Price $4290.00 (inc GST) Overview This course introduces

More information

MCSA: Windows 2012 Server

MCSA: Windows 2012 Server MCSA: Windows 2012 Server SecureNinja's MCSA: Windows 2012 Server (9) nine day training and certification boot camp in Washington, DC and San Diego, CA will provide students a primary set of Windows Server

More information

Updating your Network Infrastructure and Active Directory Technology Skills to Windows Server 2008

Updating your Network Infrastructure and Active Directory Technology Skills to Windows Server 2008 Updating your Network Infrastructure and Active Directory Technology Skills to Windows Server 2008 Overview About this Course This five-day instructor-led course provides students with the knowledge and

More information

Course 6437A: Designing a Windows Server 2008 Applications Infrastructure

Course 6437A: Designing a Windows Server 2008 Applications Infrastructure Course 6437A: Designing a Windows Server 2008 Applications Infrastructure Length: 3 Days Audience(s): IT Professionals Level: 400 Technology: Windows Server 2008 Type: Course Delivery Method: Instructor-led

More information

Course Outline. Implementing and Managing Microsoft Server Virtualization Course 10215A: 5 days Instructor Led

Course Outline. Implementing and Managing Microsoft Server Virtualization Course 10215A: 5 days Instructor Led Implementing and Managing Microsoft Server Virtualization Course 10215A: 5 days Instructor Led About this Course This five-day, instructor-led course will provide you with the knowledge and skills to deploy

More information

Introduction: Using Windows Server 2008 How-To p. 1 How to Educate Yourself About Windows Server 2008 p. 2 How to Benefit from This Book p.

Introduction: Using Windows Server 2008 How-To p. 1 How to Educate Yourself About Windows Server 2008 p. 2 How to Benefit from This Book p. Introduction: Using Windows Server 2008 How-To p. 1 How to Educate Yourself About Windows Server 2008 p. 2 How to Benefit from This Book p. 2 How to Continue Expanding Your Knowledge p. 4 Perform the Installation

More information

Configuring and Troubleshooting Windows Server 2008 Application Infrastructure

Configuring and Troubleshooting Windows Server 2008 Application Infrastructure Course 6439A: Configuring and Troubleshooting Windows Server 2008 Application Infrastructure Course Details Course Outline Module 1: Configuring Storage for Windows Server 2008 Applications This module

More information

Configuring Advanced Windows Server 2012 Services 5 Days

Configuring Advanced Windows Server 2012 Services 5 Days www.etidaho.com (208) 327-0768 Course 20412D: Configuring Advanced Windows Server 2012 Services 5 Days About this Course Get hands on instruction and practice configuring advanced Windows Server 2012,

More information

המרכז ללימודי חוץ המכללה האקדמית ספיר. ד.נ חוף אשקלון 79165 טל'- 08-6801535 פקס- 08-6801543 בשיתוף עם מכללת הנגב ע"ש ספיר

המרכז ללימודי חוץ המכללה האקדמית ספיר. ד.נ חוף אשקלון 79165 טל'- 08-6801535 פקס- 08-6801543 בשיתוף עם מכללת הנגב עש ספיר מודולות הלימוד של מייקרוסופט הקורס מחולק ל 4 מודולות כמפורט:.1Configuring Microsoft Windows Vista Client 70-620 Installing and upgrading Windows Vista Identify hardware requirements. Perform a clean installation.

More information

MS_10324 Implementing and Managing Microsoft Desktop Virtualization

MS_10324 Implementing and Managing Microsoft Desktop Virtualization Implementing and Managing Microsoft Desktop Virtualization www.ked.com.mx Av. Revolución No. 374 Col. San Pedro de los Pinos, C.P. 03800, México, D.F. Tel/Fax: 52785560 About this Course This course provides

More information

Updating your Network Infrastructure and Active Directory Technology Skills to Windows Server 2008 (MS6416)

Updating your Network Infrastructure and Active Directory Technology Skills to Windows Server 2008 (MS6416) Duration: 5 days About this Course This five-day instructor-led course provides students with the knowledge and skills to work with Network Infrastructure and Active Directory technologies in Windows Server

More information

ตารางหล กส ตรฝ กอบรม Windows Server 2012 MCSA Bootcamp

ตารางหล กส ตรฝ กอบรม Windows Server 2012 MCSA Bootcamp ตารางหล กส ตรฝ กอบรม Windows Server 2012 MCSA Bootcamp 18 ม นาคม 2556 เน อหา 8.30-10.30 1. Deploying and Managing Windows Sever 2012 Windows Sever 2012 Overview Overview Windows Sever 2012 Managing Installing

More information

ITKwebcollege.ADMIN-Basics Fundamentals of Microsoft Windows Server

ITKwebcollege.ADMIN-Basics Fundamentals of Microsoft Windows Server ITKwebcollege.ADMIN-Basics Fundamentals of Microsoft Windows Server Inhalte Teil 01 Network Architecture Standards Network Components and Terminology Network Architecture Network Media Access Control Methods

More information

Course Description. Course Audience. Course Outline. Course Page - Page 1 of 6

Course Description. Course Audience. Course Outline. Course Page - Page 1 of 6 Course Page - Page 1 of 6 Upgrading Your Skills to Windows Server 2016 M-10983 Length: 5 days Price: $ 2,895.00 Course Description This 5-day instructor-led course explains how to implement and configure

More information

MS 70-412 Exam Objectives Configuring Advanced Windows Server 2012 Services

MS 70-412 Exam Objectives Configuring Advanced Windows Server 2012 Services MS 70-412 Exam Objectives Configuring Advanced Windows Server 2012 Services Below are the exam objectives for Configuring Advanced Windows Server 2012 Services R2 Exam 70-412 Tasks measured as per latest

More information

Active Directory Services with Windows Server

Active Directory Services with Windows Server About this Course Active Directory Services with Windows Server Get Hands on instruction and practice administering Active Directory technologies in Windows Server 2012 and Windows Server 2012 R2 in this

More information

Course Outline: Course 10165: Updating Your Skills from Microsoft Exchange Server 2003 or Exchange

Course Outline: Course 10165: Updating Your Skills from Microsoft Exchange Server 2003 or Exchange Course Outline: Course 10165: Updating Your Skills from Microsoft Exchange Server 2003 or Exchange Server 2007 to Exchange Server 2010 Learning Method: Instructor-led Classroom Learning Duration: 5.00

More information

Lesson Plans Windows Server 2008 Server Administrator

Lesson Plans Windows Server 2008 Server Administrator Lesson Plans Windows Server 2008 Server Administrator (Exam 70-646) Version 2.1 Table of Contents Course Overview... 2 Section 1.1: Windows Server 2008... 4 Section 1.2: Deployment... 5 Section 1.3: Windows

More information

Windows 7 MCITP (MCSA) Bootcamp

Windows 7 MCITP (MCSA) Bootcamp Windows 7 MCITP (MCSA) Bootcamp Duration: 5 days Course Price: $3,395 Software Assurance Eligible Course Description Windows 7 Bootcamp Overview This accelerated, instructor-led bootcamp will prepare qualified

More information

MCSE Objectives. Exam 70-236: TS:Exchange Server 2007, Configuring

MCSE Objectives. Exam 70-236: TS:Exchange Server 2007, Configuring MCSE Objectives Exam 70-236: TS:Exchange Server 2007, Configuring Installing and Configuring Microsoft Exchange Servers Prepare the infrastructure for Exchange installation. Prepare the servers for Exchange

More information

Upgrading Your Skills to MCSA Windows Server 2012

Upgrading Your Skills to MCSA Windows Server 2012 20417 - Upgrading Your Skills to MCSA Windows Server 2012 Duration: 5 days Course Price: $2,975 Software Assurance Eligible Course Description Course Overview Get hands-on instruction and practice configuring

More information

Configuring Advanced Windows Server 2012 Services Course# 20412D

Configuring Advanced Windows Server 2012 Services Course# 20412D Configuring Advanced Windows Server 2012 Services Course# 20412D Overview About this Course Get hands-on instruction and practice configuring advanced Windows Server 2012, including Windows Server 2012

More information

COURSE OUTLINE MOC 20413: DESIGNING AND IMPLEMENTING A SERVER INFRASTRUCTURE

COURSE OUTLINE MOC 20413: DESIGNING AND IMPLEMENTING A SERVER INFRASTRUCTURE COURSE OUTLINE MOC 20413: DESIGNING AND IMPLEMENTING A SERVER INFRASTRUCTURE MODULE 1: PLANNING SERVER UPGRADE AND MIGRATION This module explains how to plan a server upgrade and migration strategy. Considerations

More information

70-417: Upgrading Your Skills to MCSA Windows Server 2012

70-417: Upgrading Your Skills to MCSA Windows Server 2012 70-417: Upgrading Your Skills to MCSA Windows Server 2012 Course Overview This course prepares students to demonstrate your real-world knowledge of Windows Server 2012 core infrastructure services. Exam

More information

Windows Server 2008 Essentials. Installation, Deployment and Management

Windows Server 2008 Essentials. Installation, Deployment and Management Windows Server 2008 Essentials Installation, Deployment and Management Windows Server 2008 Essentials First Edition. This ebook is provided for personal use only. Unauthorized use, reproduction and/or

More information

Course Syllabus. Fundamentals of Windows Server 2008 Network and Applications Infrastructure. Key Data. Audience. Prerequisites. At Course Completion

Course Syllabus. Fundamentals of Windows Server 2008 Network and Applications Infrastructure. Key Data. Audience. Prerequisites. At Course Completion Key Data Product #: 3380 Course #: 6420A Number of Days: 5 Format: Certification Exams: Instructor-Led None This course syllabus should be used to determine whether the course is appropriate for the students,

More information

Updating your Network Infrastructure and Active Directory Technology Skills to Windows Server 2008

Updating your Network Infrastructure and Active Directory Technology Skills to Windows Server 2008 Updating your Network Infrastructure and Active Directory Technology Skills to Windows Introduction This five day instructor led course provides students with the knowledge and skills to work with Network

More information

Designing a Windows Server 2008 Applications Infrastructure

Designing a Windows Server 2008 Applications Infrastructure Designing a Windows Server 2008 Applications Infrastructure MOC6437 About this Course This three-day course will prepare IT professionals for the role of Enterprise Administrator. Students will learn how

More information

Microsoft SharePoint 2007: for End Users and Site Owner

Microsoft SharePoint 2007: for End Users and Site Owner coursemonster.com/au Microsoft SharePoint 2007: for End Users and Site Owner View training dates» Overview This two day instructor led course is designed for the Site Owner / "power user" of a SharePoint

More information

COURSE 20410C: INSTALLING AND CONFIGURING WINDOWS SERVER 2012

COURSE 20410C: INSTALLING AND CONFIGURING WINDOWS SERVER 2012 ABOUT THIS COURSE Get hands-on instruction and practice installing and configuring Windows Server 2012, including Windows Server 2012 R2, in this 5-day Microsoft Official Course. This course is part one

More information

Deploying Remote Desktop Connection Broker with High Availability Step-by-Step Guide

Deploying Remote Desktop Connection Broker with High Availability Step-by-Step Guide Deploying Remote Desktop Connection Broker with High Availability Step-by-Step Guide Microsoft Corporation Published: May 2010 Abstract This guide describes the steps for configuring Remote Desktop Connection

More information

MCSE: server infrastructure Syllabus

MCSE: server infrastructure Syllabus MCSE: server infrastructure Syllabus General Information Description The Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE): Server Infrastructure course trains you to acquire the skills needed to run a highly

More information

Administering Windows Server 2012

Administering Windows Server 2012 Administering Windows Server 2012 Course Summary Configuring and Troubleshooting Domain Name System Maintaining Active Directory Domain Services Managing User and Service Accounts Implementing a Group

More information

Course 6292A: Installing and Configuring Windows 7 Client. About this Course. Audience Profile

Course 6292A: Installing and Configuring Windows 7 Client. About this Course. Audience Profile Course 6292A: Installing and Configuring Windows 7 Client Length: 3 Days Language(s): English Audience(s): IT Professionals Level: 200 Technology: Windows 7 Type: Course Delivery Method: Instructor-led

More information

Designing and Implementing a Server Infrastructure MOC 20413

Designing and Implementing a Server Infrastructure MOC 20413 Designing and Implementing a Server Infrastructure MOC 20413 Course Outline Module 1: Planning a Server Upgrade and Migration This module explains how to plan a server upgrade and migration strategy. Upgrade

More information

M6419 Configuring, Managing and Maintaining Windows Server 2008 Servers

M6419 Configuring, Managing and Maintaining Windows Server 2008 Servers M6419 Configuring, Managing and Maintaining Windows Server 2008 Servers Looking at Training Differently... Course 6419A: Configuring, Managing and Maintaining Windows Server 2008 Servers Length: Published:

More information

Managing and Maintaining Windows Server 2008 Servers

Managing and Maintaining Windows Server 2008 Servers Managing and Maintaining Windows Server 2008 Servers Course Number: 6430A Length: 5 Day(s) Certification Exam There are no exams associated with this course. Course Overview This five day instructor led

More information

Administering the Web Server (IIS) Role of Windows Server

Administering the Web Server (IIS) Role of Windows Server M10972 Administering the Web Server (IIS) Role of Windows Server Description: This course provides students with the fundamental knowledge and skills to configure and manage Internet Information Services.

More information