Productivity o[ \(/ells*

Size: px
Start display at page:

Download "Productivity o[ \(/ells*"

Transcription

1 {quq Hydrlrc Process lor the QRo. uir i udin.ì N P 30. L"o lncresing Productivity o[ \(/ells* Abrllqct 1h" ntl in,lùnt\ htt l,nt tr-'r- ';.ùt tli ù,ùl iu inlu.'itt '1. t,ll 1r"lu,rt,,t, "'-t th,. t'-l " /,r,",... l,i"-,1.,''l,t l ltt,'l'\ th, '. t.",,ln-rnr t,t"t ttnt rr t,,tt,ilit\ i' ih.,-,.,1 tù hlt, lnll\ i',t'tùt 'l h" 'll,,lntr,ui yr,,, ".. ir i' t,ù l,.in! r"tl., ontt, "l tù " 'ttt',: 't t 1"j,.1ì t t tì",, li1ù,1,o,, t ì,iù: < ùùlù nttqitl. t,l, t' -t d i.'t d t'tot't,tr:! r.t,r.u ttitt l,,,l.n,li,' yr,'.n,. tr tro,t tt tlì t,,r nt',ù: t:) 'bi t tl'r ti-\ t. t,,ytit t, J,ttt tt,"" htih t,' t t,,i.,',it, -' th t it l" r-rhlt,l;. "ht\ "t" -l h", tl', i,ini,u'- ' t,,,lrr, rh. t,t'"r,, h4 t"\1!)l i" t' n,l^, t t i l\ th ; lii,l",r tni,i i, t t"r.i"-t i,,r.q' it t,,'' ir,lioi itl ll rell,. NG d fo' P.ocet3 Ar..rr,,r,.r,.r nl,zi,rr. "'r,1".;.,-. r'l r"rl,"ls lrrr",{, ltrci,,r-,,1 "rh". th.re.tìll.\ins n.rd t,,r 'rilì.iil n,er..f impr"rins tl,r t,r,nlu,li\r' hilitr,'t,,il r,l ::s s,ll.. t,ni.u lrlr n,r rrll. si,h 1,r"l,r" fr,'rr, f,,r',,ru,. sl'i(1,,l', ù,,r r"r, t rn,ìil. ilh,nl.. Thi. prl-r,li-rs'* tl,,',1,\ 1,'ì{,,,,,r,,1 n hr,lrlrln [r'rt,rt in" r'r' r-r "ll\.lr.trr,'.- ì'i,h.t i,".,li.r;,, r lr,'rrrir'"f lrr,.ir,: r,r,,lx,.ti "' '.t,- fr,,,rr *.11. 1'r,"ì,r i,'. fn,u,." ' rr r",,t f,,nn.rti,,r. 'l r,,"rh,"l ì- rl.,,,,rr-ni, r,l rt,tji, rl'1, r,'!:n!.rxl r rt, r inj,ì1i,,n njl:. \,11.,,-rl n,r s,lùti,,, nririrs,,f.h. rrrl. *ìrh iontr n,,,lili,..li"ì,.'r,, rcr reì1. l.quirèmènti of Pro..i3 lrr c,rridtirg.uch n po..il,lr 1r," -,-.. ir rpr*r"l ll,"t,.rliir,!,t,'i,,',,rnr.r ù.r 1,. nn t (,,,n.!,fl'^' r,, \. Tlre llrdrulic ntrnì selc(ti'd!tro.r Le sum.n nllr \is.,ùs tlnl it.irl he injr.r.it i'rlo lht rr.u l r,-' ll t, th, J. 8. CLARK,,' -',-tr,^i,,,,, 1,,,;,1,ir,r,ri,'r,t.," r, "...r,"1.,, rl'.,r,,'r r., lr, r,rr'i. f,,r'nrl. ir \ill h 'tr\.',t l f,.,rì, 1,,.,,,jr,nl. rnl rl,'h!,r,,'., r'rt,"l riil r,rr'in 1,, -r\'.f x lì,,\, l,i,'r" l r,,,,,il L,l!r. 'th. rì,ri,r Jrtl,l ' rrr,,i1.,,r,, rrt.r rl,n,'., \rl"' 1,.,r ll,rnl. l',.rq. rl, l.rrr, r ",,rrl,ì l, lrrrrlfrrl r.,,,,,,,' l,r nrrti.,rr' \ft,r tlx lrr.t,r,, n.,.,1. i r r,-.nli{l lhrl rl!. irr,rrr,ir,: lunì ì,,rlin ù,,,urì,,, l,,r l,jrl,,ur,,1 rl. r"ll rrrl n,,r.r. ir, 1,l", rrr,l r,l! rl,",x,'1,,l 1,,- 1,,,,,,,"1 i,,tt,,.,,,,1 t,,,,,,r, "h,,.,r, ir',,,u.r 1"..'r.,'L,LL r,,,,,, r tl {1,,i,ì tr.t", rln il \ill l.nl x\.\ i,tr., 1ll, ',, r,,, ni '' l l,r,,li,r,. in nr{n\ in.lin....,,,,rrri,{r r.r ìun li. ur"l, ' r., ",'nfnr ll" f!.n, r n.r,, lh.,t,^in.l levt. rr,t t,,,,lnài,, llù r,l\ r,,lr!'*,,f h,,'l O velopmèni of P,o(e$ \..,,n",-.r,\.r, t, i" rl',.1,..1,1',,,,.,,r,,f ll,i- t,,, "-- ir \i.,l-' ^l..1.i-,1j. r,,1, t, L,,,,,,l tl* ll',1,, {,x, ll,,i,ì. r,.".,lrrxll, {r. trrrìrrr t,',,fl,,x1i,,,, "r \h'rhrr rl-' 't''ìjl lì,ri,l. \, r,,,n rl\ l'.1;,,! J\r\ ir', r[".rrrr,,urrlirrg {,,rnrti,,,, 'l',,,1, r,.,,,,i,,. rhì.. n Jrx." ì.-, lr,1," ".11. r.. ",-,lrill,"l i,,1,, r l,.,r,l -r,rì -r,,', (.,-,"! \.,- n'r.lr' 1,l,r.,lrill',1..,,.1 rh. s,'ll,1,.r, r ',1,rr r ",,,r'r',, \ f,,, r'rrr,': rl'rr'ì rr,,rr.rl,,,rr,, '.,tr",t l,riglrr r,"t nr. u-"t r,, l,r.l,1,,n,, x f,,r' ii,',,. Sln,l Ò,i\,,ì \irlr,li.ri,!ri\rl\,,j,'r,!ì.,,lirl. sr' lr, i,.rnl i,,r,, r r \,ll \irh lh, hr,rur' irt! ll,ri,l 1., t,'. r' iit r' 1rr\ r, r rr'',,,..1,.,,, t,. f,,r,',rti,,rr \ -i rulrt,,l,l l,,.rl"r.,,1rri,,,,,l',"1., l,,i!ì,r l,l',,.,. r1,,,, r,uh,!r,l,,,r" tl, \"ll ",r.r,.,,,,i,,, i{ it, l,.t t,,,,t ', ",t r n,ì1,,r th,, lìr'r llirri,,rr 'lhc r,-rrlr' rr'.ll,,"r, ir l"ir.. lt \r. n,ne(l lhnr irl rr, r,:r' f',rr,t.l rl"rrt tr qrll h,n'- rhnr li t',,,1'l,inir.,s, nl ki. lrxr.t,nrr",l l'.r l,,','!1"' l,rrk. rrl rlrr ll,' l,r,,,l, r -,l,rli"rr,1i,1 ir"rll\ l.ll,, tl,, lrn,r,,,,rr i,'r., l!'. fu,lu,r. \\ [ì1,. ir i.,rrliz,"l tlt thi..hrll,,r \,ll,-l i. r)n,l.,l'l\ n,,r, \.,,11ì,"t',;\.'1,,,r r', ',1,"'t, t,.r. rl!' $,',", 1,'rt,,''r',1.'- l. ',-',ll' ','i.,,1'li,"r, i,!ìi' rti,,,,,,1 "1,,r lrr1,1rn.,l,,rrr tìr' li,l,',ìu,;.,;r., llll,.,ftd, i,'ì,. Stepr of th Xydroko. Pro(è.. lir. -1,,,". r.inrl,lilìr,ì,r,^-,.rr,,r,rl rnr,,,i x s,'ll rr'.r*l l^,,r, r, r-i,'rr.,f l,r,,(,-. lx lì'n.r,.t,. f,,r"rr',,'r l,,,rl,l, ",r r-,1,",. i,l, 1 \,-,,',. ll,,,,l,,-r.,ll,,.',.,-'i,,j,,1,,,,,,ì.,"ù r- r rrr,l,,,il,,, r''-,li!. i,, rl'i,h 'n. l+rrr r,l.lr,l l.,lrirr'! n,:.nr. lrù, r,' rrril.rl,ilitr rrl 1,rict..,rr1,l ".,,,- \.,1,.,1r,, l,r. l-, n u'c,l in rh.,,,.,t,,,,t,,j, \r",,,,"rr- l,',ll. \rr,.rlr,, i. rl,,'-,,.,t, rhrl si. ',+l i,' rln kr r,, n, l, 'llr. r,lln"l ir-,linr. ' r!\r.lrt,.,rfìr.,'t l'ùìrr!,1,,\n lh, \i-.'.il!,'f rh. g.l h\ ìn r,,rirf r,l.l,n,l.r -J,rti,,hur.ltìr,r,.,fr"' -^;,.'l h,,,rh. r,,rrinir rh" $'ll l.x,,' r,',"1 xri,', ",i. _,'r', r r :,. r r r,. r r i, rllr. r rr t,i,.rl ti,t,ì h'"' ',,,,.,,,,,1,.' -.r-jr,, n,rrrl,'*1,,1,,;,, rl',. l,r l,l,l r.,,,1.1,,",,,',, rl,, l, fr,,.n,, rì,, r,,xt. lì,i. ì,.-'flunl i' t.,!1."1 ',1, ì' rl,,,',ir,n: 1rrr,,1,,rrì r,,r,,rr",l tl,,,rrl, rln't''r ','i\''r. \h' r' tlx!,.,,,,'1.,, -,.xt, i.,l,l,.l \, 'l it r,-- irr,, r -r,rrll,,,i\i,,! 'r1,. f! {ìt " ',, l, ll, l,irl, t,r,'*,r, l,rr,,rl' r'r'_ -,"!,,', lì,, -,lrri,,r,- tl.,rr rrr,,r",l,',r,' rll \, 1ì. 'lìrr l,r, rl, r ',Juti'r, i' th,, til''r {n'n,.ù.\ltr r.r'l nr rl i',lìn'lr,'11 irrl,, tlìr \.ll i, rì"1lirl,l\ r,,ri,,"i,,!'h,. r, \\hrr r"quir-1.,,1,1,ri,,,,..1 r,,,i n,,\ L,",;,-,r,,1! rlx. \cll -,. r. trn,,tì rh. lìuì,1' nr Plonni.s lhe tièld Job 'lll r'lrlrrir,;:,,f r ll',lr.rfrr, r"l',,.,',,i,,.:,l, r.,il,.l,,,-i,l, rxt,,,n,'f rh, i",i,, i,t,,.,1 ",ll,, r ìrri,"'.. :,ìh'ri, ",,f rh. t,,rrlt*.rr,l,,f thr rr,l rn,l.r,,r,rrlr,'t Lr,lrrrrli, fluin. nrr "r'.,n,s,1,..,1, 1, nd. u1.,r t" tlti, k,e* r,,!rrt'n'f,l,il,t\,,f, rr,"'o,ì 'n'lueit'e i 'rrrìri,,d. ih. ldn,nr h.le.rnrti,n r,rr.-urr. lh, t"ll Jrl,th. lh.!it'..i,' ;",1 1,,',liri,,n. rul u1'on lle *ei1ht. HE PETROLEUM ENGNEER, iérerence ^nnool,

2 rormaron l^clurt (onra NrNO rrroséd for^rron FG Shorlòw wèll 3 ROCX À OJ^C t Nr 'AUR^ D WH fractupé PÀTT AY :trength. n(ì (oùrt,r.tsibilitr!,1 lh. ldiliridùl il.ùìs lhl n,u:l lr.,rr' sirn.red ir lht plnring. rrtl th" nrrth.d {'l!dc.ting lìr( deliltl 1 duire'ùd,r\,, rl; rn, Lurirc,lrri,l Jrrl equinnr. re,lnrrrr-rj'in,1,' til helos. u lrr lh. ci,rrespon(linf helings,,1 r,lruh tìùi,l rcilùin', rls. puùrt, requrr.rnl.j nd l,n''1" Xydroùli. Fluid l.qui..h.nl3 The usul hldruli, flui,l r.,1uir. rn nr i, t,,r r,,il phsct r", tjl irlr rir..sitr l,clseen 50 nd l.-rli..hl; p,,i*s,,r hi;:l.r. rlrltn,lirrg,,rr t[. i,,,ìi\ i,lù.1 j,,1,. lt hr. li-n f0un,l tl,nr \.,,',,1,.,,.'1, r,nl -i",,hr -,rp. t",,,',1, rh,.,1.-i,,"1,.1,"r,r,.'i.rx.. \{ l,lrrr rn h. n(l(1.(ì r,, F',lin.. k.r,".ir,..,,r, tlr.r,,'l;,,,r1 tr trt l.',n', u1. t,, l,r.,lu, ' i:,1. l,r.ir,;.rrr',ì,-ir-l \is.,»it\ trt' r. n{fnl,jrl,l\ (^cr:ìl)(ì l;j,.,,ti, t;,,,, thri.. TL, id"jt llunl rl,,rrll lr {,,,'il\,,n rrhtr thnn Nrl,.r l,nn llùi,1. 1,, {\,';d (ì+, rrf",r llr,,,,,.àl'ilil\,,{ lh. i,,,.,"jli,'n n,,,il,,r Fà. Ti- n"1uin'rnrnt r- rìr'l l'\ lh, \u1,n prl h' rrrl tr-c,1. Wn.r h&< tìui(ls- howerrr. *ouì,ì lrr!,1\rrìtnjrr"u. ìr l,.rlirg trnt, r $.ll-.,ìr trrt, r irjo( li,'r \.1ì- srì ìnritler the,,il ;njurl.\,,, in(l,,n,ir. trh.r' st.r i- u{rl rrr ',luti,r,,r,ir,ir,ir,,l -rh.. rrr,l ir tl,,' lr!{h 'n!..s,,f rririrrs.uì1,hur. lù'n' n 41.,, s,rtt, (dvr l(, iln\, lh!t rrl.r l',{ lìui,l c, ull l- ur"l.ur,-=frrllr irr,,rl,'r g. rrllr. 1,,,nl,.r $,{'ì.. ir i- rrrtirrlr p,^.il,lr tht r. li n(lìli,ì., ir{ì h.n l,\,lrntrln'lly f'.(luri,,! rh. f,ìrnìti(,, rnr\ 1,. grot crr,ugh t,,,{.!,,rtre lh. (l(r.s. in lèrnù bilir\ cu*,1 l,r st,r,nttirr,,f th. oil,,, s {r(ì. t i' 'nr,*r. L,r cxrn1,ì.. rl'àr li,nr.r,'d. n+"noirs r nr r rirl t,t ll J FlG.3. Well hool'up 6ing r.rvi.è <ompon) èqoipm.ni. tlg. 2. Hydrof,oc pro.e$. HE PETROLEUM ENGNEER, Rèlè...e Annoo,' t919 B-7

3 PU'P RATE TO FRACT'RE FOi'AÌOÈ llloiellctll. Éoirli E (o tt!!o.;? J l \ réi AlUlY.llll..rc, l..l (r6lro.rr È.El.r' x lr*rn rr tr.ri.r) FG.4 izr(ì kith!n nri(l i,)luli,,ì rhl ;s s h;sh r' 8r,,,, ',(r l,,,,,r hdl.r' h illr s re!ulli"! iùr n i-e id rrll 1,r,lu.tit il\. l'ulur" h,,rl sill, rl,ir r,ri 1\i,,r\ i;d;cte rh{t is i. nr,rr rr,,rrrrn l to use hrcr l,se f,,r t[c hr,lrruln frrturing llui{l! rhrtr lh, n&rr (\p.ù' n,l.ru,l",,il ';.. l,r- lìuirls. ùsfliìculr "rs"ì;,* in f,,r,"jri,,,,' rur Jlirrr"' i.i,ll',,,.i.,,",",r,"1 b irl' rrill.,.'u' rnt.;iìs. ;ln,t (4rrti! t\,1t' -t",,t h r "l th' ' ft,',',1,-ir.'ì1r rìr.rr r" h\drsulic ìùi(l shull,rrtt ir sus,,;h.i,,', i.ulli.i,r,l n,,,, rr,l,,[!lti'rtt!rrnul,,"4r"' i,,l.,r l, ' '.rr,,i r,' t'' i...1 c- n 1,',,1,1,i,,1. rir''rrr r" k'1'l' l".,.rtrn. fr.{r,,.t,* rr,,tì ft.r rl,- ol ure:.ur.. T" l,irlr \ r- '-it\ "f rh'' NPlm sels mle' rlr' "ll -rite'ì lu lrtr!p,,rl 'u.h nrlrrirl' BrcoAnry ot th 'ùklu'i t flui,l,iscosin. \ftir ttr. h,.r'n i.! rile. rhr frctù.itr! iluij trrùr l* lhirr "*-,h to fl"i l,,k,,,rr.'f tl," "ell. The j\qtlm s"l. hr th",lr nntpt B-8,,i l-ins rrhli,tì\ u,nlrl'lt,!) lhl rhr ri<, il\,'f lhr's,,ìoti(r, ill r\.,1 r., J,',,r,\,"!,1,1\ hrl,'f rl,, 1,.,-,,,1 "lr.i il," r,.rur, '- l.'rr,-,1 tunh,'r rltrrtxr,'l thc \1,ln,!rl is lhrl il. lirtr.,,f r^.si,'n i,, l.,l i..,,r','llrlj" ritl!;n,lclìtrirt li,n ir.. F,'r,.rr,,tJr. rr ì'.f l"r,',,"r l tl,lr- rn,,r l 1,, t.r,,,n,,1\.,r"r -l,l,.l-r:,., \Jr,.l,,,.rrJ-'lrrr, :,1 rill,.,,.. n',r.i.,rr l,r r ''l nrlrrr ii t, 21 l,r. nl,,. qi'n..urrljr trlr t.. r f,,,,,,, rr rlr: l',lrliu, ' ' 1',1' \,r' i,,l'n ro*,lile r.ìc ili o'\"rr ' -'l'. rhi,,.,,, t,,,ùr r.r r",, if rl,.r rr,.ir,",ir- r,,r rtr,tj, $il ",llrrr'ull rrr"r,1,,',nr trr"r,,t, rujr'. lìrlprrr,"r'. ir i, 1.,, t",*il,l, lii u{' i'lurr r'- -hi,l, kill l,n.dl tl'.-!,1. ir' n l,, inun's un,ler quit"rrri r,,rrtct c'ù,l,ti,','.. rr,x.tt,,r,l" r. o 2 l" t "r,t!jù1i,,',,f,rln,l.un' _ullrh,,rlp' itr!rrji,r,,r irul,,'il. Tli' ll'^" "no i,, t,,1t,," rt," \11,lnr ir"l "itl, -".,"J!,1ùli',,, 1,, i'furf irs 'r'r' rl'i'l ft\e,ri,rì t,, lhe!,1 c,,r(liliod. TE PETROTEUM Pump R qsirem.nls rr rn,! rilh h.ll,[dh. flunl \,- ',,-rr\. f'{,',rr,,r' rì'i,l-;*.. u',,1 t*'',,x.{t,iìit\ tr,,,1 ltrnl(»,r lr(,l, prc{re, it i. "*.il,l. 1,, (,r,,t{rl( hilh ni'. ''u'j, \. hr l{,," rrl. rn11\'rrr tu '.x1tr'. r f,,,,',.,r,,,,, ",1 r,, r\ro',t rhp f,rrru,, itl.' it is lìr.l '!,àdr. l'ig. r r,',1 :,.r 1,1",.l,nl,l,lcrìinnti,ù of l' t,'r"u,,.rt,,'ilr,,"1u,'*l r,, fr, r,rr, r f,,r,,rt,,,,r,xl r,,,\rflxl rhc Lr,1u,. i,, lhrf,,r lxli,,n.n(l l2r. the rrr*=rr lìti,ì ti',1,sil\ 1,, r clur' rnil,,.\tt.d tl!. fr..r1irt ì,, thc for- sill, "'J1,,,,1 x iri\,,, ',r,,,tt rtrl,'.'lh'ir.1,.,,r',r 1",-,1, rr r rrunrl,er,, u' q1dìoli,'nr sl,i.ìt r,,ul,ì s*n t,, orer '',',,11,f\ rln (,,,,,r',rljr,,,,f. 1,"1,'cr r' rlrl;-- tì,c\ Lr.: l,"rr f,rrnrl r,, ì, -,nrl,l!..ùr.r, in ttr!(l;r.. " Ficl,l.\l" rr,, " hr..lr,\ n thr rhe -,,"--J,,1 lr,lrrr. lnf,lr rnl r/ ouin.,l, lìnir, fm, rur i,,! "f rh'' {"r,i,,ri,,,, r- in,li. rr,"ì,' r,1," rt- in 'l ', ''ri q irr 1'.','-.," 1i,t,,4'.h'"n 'n sererl ENGNEER, Retèrerce Annuol, 1919

4 rdll. l. ( lrnlrrrd r., u.ttrll forrurntrr b..rldorr Drr.{'16.,,i rlrt n,ll,,rinp rhrt-.'lrlje l. tr l,,r-,,,rrrprrr,,rl,tldr,,l 1,,,r1,1,, n 'rr:.xr\ sirl, ll,,,r. (,l,, Ne,l i lh, r,,,1, i. \,,,,,, r, i -,,,,, f lh",lnr.,,nstnr'.d ir rhi. trl,l, irr,lir rrr.. r l,^, r8rr.rrìrl l.l\'r,r llx, l\,, lrùri r. 'll,l, l illùnr.,lr: l\tìi,.nl hrll.,,i -u(h,nn,tr,lri,nh,ni,l, u.irir,lild fr(,,ì, ii. + r,,,1 :. ll ì.!t)t,dre,,r h,,rn llìir rl'1, lhùr. ir f,,,xri,,,s,,1,,,,r. n'l trr.,rrnl,ilir\. it i. i,,,t",..ì1,1,. 1,,,1,rt'l('\ ù llùi,l,,1 hi"l, rpù.rrrtiri nl'ìlil\. {xl,. lhf tr.,,r1 1,,\ri!rÀir\.ru,l,.,,il. l,r lrù{orirr.'r r\rrrtrlirg rh. fr.,1tr,.. l),ì s'!l:.,. À ii the l.l.r'lìr:s irl,l. ir \,,Ùl,l rirtuik i \l Ll: ::. l'ùn,r,!. r' liìd rr l'.,1r{ùlnnll!., ru,lr,,il inj.(li(,n rr,,,f 2l bl,l tx,r r',in rr t,t,r,,\i,,,ltl! 2rn)() Fi in,,r(lrr l,, fttr, turr tlìr i,'r riù,,. \hi.h i. l*r,ùl lr,rnl lnuit...ir,r thc ltist tì,'rtàlje,'illìrl(ì rrrp. Jrìitr!nl\ h't:ì ì,ì,1 r,o nìir {t lhis tricr' -",",,n"'.r ir i.,,ltrn,ur f,,r,, t'i! :J rhlr l,\ u.i.,f. l,liltr, r i!,^il\ r,rrlt'rirl.r,lì. x lol) r,,il,tr,i., 8rl. tln l'u,,'t,,.(tui,,,,xì:r- rr. rlr,'1,1nd t,, sitin t,r.,1i,!l li,rrr- l",rl, nù f,i.lu,i,ìr nnd t,', r\l,r,li,ir lh' {,r, lur f. Po.ker Require.n nt5 ìn r,.ll. rhtr. t[.tr1'rerl -rrlu ri,,n i. quir,. rhi.l..tx1 i,,l Ì,rr.ruli,,r,. lr rrken,, thl rh. lì\,lrùln 'nu-r trfu ru,ini:,,r[,rri,,n c.,, l" t*;n,r.d ni n',,r. lh.r,,r, dcl,lh. ()r,ìì,,ril\. rh i(,dulìoo sill trirrtrn lùt oncc r,lt. rrltir. irrn + i,,l)ro,lo,ri{r' (1u,, rti lhir!insk, r,tu( rrigìrt ì,t i!rliril,l. i,, rrll l:urirr;l lrgt.uì!,urt of,r, Liu,1i\.,rrrl thn lnrss. 'l',,,,lnnir th. h,,rl;t' "f,ùulti r.!.. luridx. il ;. r.,r.rrr\ t,) set spccil f,,nrti,rr 1'ckos linst the l{ll o, the ho so. r,, r,,hk.:(li,),,s ()f ilw frtt ir ti,lrre.r ltf,,rr lplliog tht lvlrrfrt g,r,xr'.s. Thi. techrnlue ìs lso inìt,(,rlnrt shr,. ;t ij n...isrr tu l),.rrnl ìì. frr, turi,rg lluirìs rrn, flg.5 d.j PU P SATE O EX 'O FRACTUSE veilrclr P rt lllllìy rdrol.of i^ctuie o '=- -:-";[ : 1o '-'-"-.- r.nrt. 06)1 oo _\ rooo NJCÌroN ilre, ot./nli s<ò tlurd held ÈRES UiÉ, r.i 6 tr'ltirs'ury, nrr,...cr.,..i s\ lx.nlol.l rvidllr, x lrr.rù THE PEROLEUTn ENGNEER, rère'e,.e Anilol, t919 g-9

5 PRESSURE CURVE PROÒUCTON CURVE *.*-i fg é. G 7_ rnnri,l!,',,,'.t,,,,lu.li\, 1,'rrlrti,,r,- rhi,h nrrr rlt, r,,t, \,rlì rh, ',,.1u, irrr z,,rrr r1",-"1 ',,lh rrll. l'rl'er. i,,r rl-, r,,tri,r(l i,, -n," i,,.1r,",' r,, krrlì lh. l,irrh t,,,:i,rr.,,r ll! t'r,... fr'»rr iniurit,: 'i1r' l,'llrlrl,l, rln, k,',- 'n\, 1r,,, t,,tr,ùì l*.t f,,r thi- r,rl. l rr,1,,r r,, rl,r in, t lht.u, h t,r, t,',..rt:lill i,) lhr (ìt'\.1,,jr,,,,,1 r{i,' r "t' rrr" hli, 'ì,.rl,ì" rl,lilìi, rrln rlrfn.rt!,ri,',i c,l n ilh lìrrìi'. Horords Thc llr,lrlr, l'ìi{' * r-.i,nn' poie<l l,r r,.,n.i(l',jl,l, lr /i,,1 i,, ycr",rrrl. 'l [.,,,r1 r rl. u.rrìl' u:c,l re ìrllx,,ì,n l,l, rrrl.r1,1,,.ir,. r,l lhìs. t,,s.tl!r rirl lh, ui',,1 i,,lù'!rì,,{,,l,uni,,, orrir,*- ",.,[,. ll,i. tìì," e=,nrli,, hr/r!1,',i. lr i- l.lì,{*ì. h,,".r, r. l,r.\,',(i{,':,lu,',nùti,,', q h r-,,,r, r i,.r uirir,: trrl* r,,,1 f i1' ;,,! (,ll Ù,ti,),,.\ì,.,,,-r- rl,.rr rl,r- lr," r-. r,",1 r,,r 1.,',,,r, 1,ru rr,ì,rr- tlr.rrr rh.l,rù,lli,rr,l r,\,'lh, r i, lln,ì,,,, 1,1, li,luirì.'l')r.trr.,trr: - l,rti, rr. hr, r,,,t irfil,rl.,r, r,l,,,1 rl,,,,1-,1,,,! r,, Wellt Showing Surtoined ln(reosei i. Prods.tion 'll,.\t".'i,'ir, trl rt't'li, rrì,,,,,,f l, ll\,l,ri,x(,',,,(-. r,,,il rrrl r.rrll. r.,,-rh-t rrr.u.trir""l r,,,1,irrr irr', rnr ir'rr'rr': i" t,t,"lrr, li\ rlr,'n!,.11.,,ur.,i th,. l:t i,' (l,i(h ir {. l,r,' lli,.1. \,,,r,1,ilrti,,rr,,f :,ùr',,f rl', 1,\,1,'rr,,ln.t',xÌl,,', l,, $.11.i:.1,,rrL ìr, 'll,l, i :i\,,f th.! ll.u,r..-r t, sr. (,11. in rl,r lltrir,,r,,r l.irl,l: ir,,rr i'frl,,r. r,,,,,l,itrri,,,r l.rlrrfr,. r!l i.l, \..,ì.,,.. n. 1ri,,j: i,, i!.,!, r.i,,i,l{ li\r.rl,ilit\ f,,n'i ):l 1,, l') U( l' r, r,ìr\'-.r' irr n r!. lr,,ù,,irl t,, 122 llcl' 1', r,lr\ \n. thr ì"-ulr,,f rlx ll\,ìrdf,à, lnnllr!rl. \ìll, n lur rh,,, i,i,,{n 1,, lrl'} \l( " t" r dr 1,.,',i rl', ',.,,1. l rlx..',1-,1t'r.',r.n i,l,,,1, l),'., ll',1'.,f,.ù ',."r,.1 "Jl ll. ;l,.li\,,il,,lir' \ ' i,,,r.r{,ì n ì, rr 1,,:l;ll \l(ll tr',irr. rh.r'tìrr r,.r.r;r,.,,1 rl,'. ll. r \,ll-,,,,,,1,1,1,,1 l'\.i L,l',.'r',, Ll',. n].rr, rrr r.r- ìr,,1, lir,,.,l,rlit' L,i,'! ll l,' :lrltr \l(l ìr,lr. lr i. n,,r trf.il,ìi.trt il,i. tir!,r,,,,ìrk. n,.,rt'l,l.h',rrlurti,,rr,,f th" r(l\ n,,rd!.',,,,li'r,l,o,ril.r..,, ll),1fun,, ùì,1 j,,1, r,r,,r lìr,lrfrrc j,,1,.,,,.r,,,i,l j,,1, rì,rr,. hut r 1,r.,;rr,r,,f,,,,,r1rri-,, i. i,, l,t,,r:n rrll -- r,,r. ir,.uth,'i.nt norll*r "h"1,,,1 \.ll! n, rti\r.1. (l.litrile n.\er \,.ù,l, n,,'ry.r.à'e f,,r tlt,:.." n,,rrrr 1,^.rl,iliti,-,, rhe 'r)cess is i,,un(l i,l rh, lirr,,ìl rrìls irr rhiph ll\,lrf,k hx' r'\uìrr(ì in tusr!i,nd tr,rl{,1i,,' irx i, n{.. l lr"t rrr " rntu n. ro»mx. \lrll llll rrr r,.,-,1 flrrr ' r, rt{,,\in'trr'l\ liirl,lj,i,,ìr\ r,r,l rl* \\iìl tìtiir,,rrr r,rr l,, ;'.1 LL t,.r,1.,\ - ll,, n,-ull,,1 ll\(lr.frn, r,,rrh,r: lx,r lhen i,,-, r"*- hr,, l"n, rr.tirr',1 f,,r,t r Lr / i-rlxd n,t,t. (tl,ù" N. \\ rll l \ i rli. lìrl,ì. bhi,ì! h" tt,,,lueirr rr,,,,il lrl "r. t,, h l'r,-,1,,r:rrì. h. l,r,,rlurrrl l,,rrt lttc l,,.ir l,rrrcls 1, r,1u f.,r rrìrr nr,,rt[..irr" l\,lrrlr, lt.xrnr'dr. FG,8, "t : sò t,{- -) PRESSURE, CURVE "t PRODUCTON crlrve PRODUC'TON CURVE l'::r.;'-'"' B-lo THE PERO.EUM ENGNEER, Ref..en.e Annuol, 1919

6 l:t ltrt: id. \\rll (l\ shnh ld 1,r,"1u,.,1,x,,,il f,tr t",' \i'j,-!r,,1,, r,t rr,,n tl,,,r, irr l,l'l!,t,'i, t,.l lrs\ f,,r s.\, ror.," l'- \ r,il,,,,,ì, r -;"., irl r,-l rfl.r! ll\,1'41,., lrrlnrì1. l(.,r. lri,,3 n lun,e(l l(' il: 2lr l,ll l,, r,lrr rll, rhlt rutr.'lhir rlll h.1,,.,, 1,,,'t,.,',1,.,r rh,' 2rr 'l,l t' ',l'\ ',,1, i,,, r,1,.,,n,',rl',,i'tr, rk,l \irl, L' fl.,,1x ',nil'xr,\,1\ r,-r- r.,'r",,,"r',' rl,',,i,,.,,,,u',, t,,r,,,r,.'1,,f rlx' rll 'lli. lrj -ti!,,r r,.j,lrl,,- r\t'i,'.,1,,..r."1.' \,.11," r., r,rl,,t,'l l,lj,,1 t1bl.l: 3. 8.nnb of htdr.rtrc li.ld r.rl.. À.,*t, r, u,,,/,,d,/,, \\, ll t l "l,r sà 1,r,,1r,,ìr; 11't',,,\Ln, i(l\..,lll,'l,,il ù,.r,1.\ l^ 1,,, ' r,,. r r,,, ', 1.,- ',," 1,, "l'i,.,t,t,,,,\',1'.,r''l\ lul ",; lj,l,,t,,,1 '" ',1.,\ - lh, r, {rh. { \,1,r{,r, l,, l rìi rl. l. is.. ('. ; lì. rn,l tr.l!,\ l,,r,,r ('l rll l",\r \,.11!. th, rù,,,10,1i,,,,ur\r 1,.n,,. i,,,1 fl,1 l,rjlntl'1.4,,(l l,r til, --'r'. i'r\,'ruk.r,,l,rrirr. tlr ll',ln,f'.* i,,1, J,,,rilr rl! l"t' '''rr' ' 'llx',ll,rt 1,n lìrp t,1,r[xl,ilil' "l *.1,"1i\.1\ '.r ',n,lrr th,' r,n"ìu' irrr: r,.,,,. r i,,,,,, t \\.ll l.i llrr!,,lt nl,l. (ì,ì('[(1,,. is Jr,»,r, i,i lir,. tlr ì,r,.,nr1urn,,r,,i 1r'!,,.rl,ilitr yr,,lil,* FG- lo. Pè,meobiliry piofiler indi.oring rè3ullt of Hydrofro.lrcorhènk. wgll Er, Ro.gelv fìeld, Colo,odo. BEFOiE HYORAFAAC : 5too -:- ro!o!o o ro 2() 3() o to THE PETROTEUM ENGNEER, nefere.ce Annuol, 1919 B-l

7 PRESS,]RE CURVÉ l PROOUCTON CURVE PRODUCÌLON AFTER HYDRAFRAC *. '^l werrs successfully TREATED : flg tr G_ 12_ rurr ll n,,, r,l.,ir,, rlx, ll\(trdlrd.,,1,,riti,,,,. ll,, l,(.,1r,i,,,1,.h tlr.,lfrr, i.,1, i- -1,,'\,, l"{\*r, rh. rr,, frtrx.rl,il;l\ n,,lilts. \,',.11,,,1 \r\ nì!,1, t,, h.,\r rlr.rtrk. i,ri,r1n,n lk-.ùr n,r l",rlì trnù.ùl,ililr pn,lì1. tr.. ',rl lrr!)1,,pr,ih 1,rd.r,t,"l,,l,triùinr!. liph n inj,rri,rr 1,rt-.u,r,,1r,, l.lil,,fu,. sr.,,ln.in.,l 1r1,,,,. :,,n,r,,1 rh" trr(l,le r,rr.s irrlnrt,,l,,r, thr "llf,,rr lltlrfr, l',rrr,l'ilìt' l'r.,tìl,j r h,,r rri,l(dr,rr rlf \fr.r tlvlr..l,n, l', rnr.l'iìir\ 'r,,ll,j rlu. r,; rlr l.'$.r injdli,», t,r.*urr. l,,r,r.r. tll.!r r.!'. ìn th, pernrerl,ilitr,,1 rh,sr $rtiorf t,el.,l r. tlrt r,'rrìt,,{ ì,\,l,ruli(t'lìr r,..rur. iù8 lh. i,n' rri,{''i-,l.rl, ir i,l,lr irr liir,r'. ll.lù \- lhr fr,rlù,1n,' nln r llvirnfrnr f,,r rln i.,,nr,';l (ll. Ù,,-.fùllr r,.rr,rl 1,, thi. t,nrr-.. ll "iìì h r,,td iì!ll i,,rtn,,(t rhrt!.rr.t.rirr,l lf, n..,. ir 1,r,'lrrti,,rL r,,-rn1,li.lr,l l,r llr,ìrrltnr. "r. Well3 Showing No Sutioinèd ln.reòte in Prods(iion \,, irr r... jl t,,,"lu, ri,,ù hr. "1, rri,nìl i,' ì2,,r rh 2.1 \"11. tr.lùl iì, llx t,i, lirrin!'\ r\tr'r,,,x Ì,lrl )r,' rrrrrr. (,, r-i,i, rir; tll r,r,l,'\ \J,ixì,1,-,rr,,,lr,rl. rrrl tì,, i r r r r L 1 1 i, ',,.-/',1.tnrL.'l 1.,1,.r-. t1,,. ;r,,1,,r ', '.,'l r,,{,.,1 n,l',n'-àrth,-.1.,r,',f,1,\,1,,t,,'r'1,t ir ì,,,1,ìi.r,,ur:i ir. lì.nlì rh",,,\ rrr,l!r,l,l.ryrrrrr..l!n' llìl ir i-,,'r,.rù\ 1,,,, "l,r n,l,lìri1, 1,,,,,ìà ri,, l'rjrltl,,\rìr iì,,,frl, r 1,,, ll,r t,,! r.{ 1,, fun( rit'i.rrir{8 1,'riì\. 1"i$. l2.1,,,n' t[c 1,n-rrr, r ur,, n1xì lh.t,n, dù,li,,n (o.,'t \\ìlì l'i{. llrn;"lt tiold. (l,n,,r.rì.,. irr ri,'1, tì:, l,,rnr t!',, n;,ì i,,r 1,r"r1,1,,",, rrrrl.. "r tà1.r1. ù!' irurx* irr ;,r,,r ti,rr s. t rons,rrì',rr,,f ì ll Ul rrl i ll 1..(: rhr lì.rfrl\. tl, l,,rr,l, tirl,l illtr.lr{r,- tlì. rurl {,,r rl! 1r,,1nr is, lnri,,,1,,f rh.,l,-i,,.1 ^,,,,* t,, ì,. rr.rrirl. l \ù: l"^-il,l,.,,,.ll l:1. $itl,.uirrl,l. i,rrnri,rr pr,.ltr. t,,!,{,hìr rhr ll\(l'{rr, llu;rl- 1,, lh( rl...rr.l z,,rè ihù. frr,rùii,,r rh" p \ l,fli!ri,,, ir llx n,r,n,n,lil;. ù- ri,,.. ll,,unrr.,,rr \\i t.tc rh.r,thr llvl,rfr, ('trr.tnrr. \(rr àll.rì,t,1,{l nirl,,,ur lh, l,.rxlìt,,t t,n,kd,. ll'" h',lr,ln trrturinl llui,l rr Ji. rrrnì1,^r' rl!.nrir( {re,,f t1,.,,ìr1, h,,1, \irl,!,r.ulrirf fr;lu'. n, ir-,,,.n.e s.ìl,,,rlru1i,,d. l', ilù, ri,,,, tlrli,,n lhe 2lJ \rlls 1,, t.(l l,\ ll\'ìrrfr.t. re sh0u tn lrl,le rì. lr ',,rr l{. n,,r*l thl tlx' tr.,ln,li'rr\,,{ lhr(,, ihr well. r{1,ìl in rh. lixts.l\ l'-i(.ld s.cnrs l,' hr" l&.,, Ji;htlr,1,-rr-l 1,, lh. llr,lrri+ t,, rtrrrtt. 'l Lir rltcre"e irr rrll g,r,,,lrrti,,n lh.r trrl, rùt is lrl,\'rl r,, h r r.sult ol either rrll,,r1,,\,.r. l, n,ù. tr.l1rnt.,,r rrjr.,rrl 'r,"lurti,,r rìc,lirr rlxrini: t}. \.ll r,\li,,s 1,,.i,(ì. t,,r trcmplr. thc 1,.n 2.,,,. in \\tìl l'l\ r. chrre,l ritl,, ro,i,,,il l^.f.r. lv,lrufr!, rù' rnnùr,lo, i,,rr n, ì,-rù.,ut,,f th" h.,ìr,rhih. u-ir,s, rurl,,il.,lrillins lìui,ì. n,l.l'iì, ir.r,r ri,ìn. \.,,,n rlls"d n,r rlr. \,.11 r,ì,!lu,li,,r t,' lrrrì,,ll l,r,'n lhr \fll l..t u,,, *1,,r. ll\,1,!fr{ lrt!l ",,,1r. 'l h( {lrr!un ir l,r,nlù'rn,,.f \\,ll l..ll àllo lr.!rnì'tn ret)rèsrnt: tl,. r,'rrnl rr,,lurti,n rl li è l',r rhn Mll l'nrr,; rh" 'hnlù,ri,,, (1.(e.n ',f \\rll llt:nr h rtr,ilrt«l r,) ',,,, nrl 1,r,,lur ti,,rr,l"rlirrr,. L()ù1\rr, r«,u. l,lr trrrr*n ri,ù it i" lrlit'red t.,,,urrnì f,', rh.,nni('ritr (,f rhi: Prèdirtobilily of le.ullr l l[. r,,eirxr.ridf l( t,,.s "urn,ùndi,'s prop,^c(l ll\(liàh. job rr $,,. f\ t! ri,rx r l,r. Jì!n\,, tl,rt (,,r.,,f!ri,rr\. r,r iìur, ol k r, ' n1.l l,r.(l;(1i!,1 rhr j(,1, i. x.urll\ t"^.iì,1.. i ùr.tul rt,i"r,,f tl* j,,l^,1,,n" r,, rlit,. l,x,i. r,, rl.rrr.ltr.i,r, rnr.,\rn ritlì,lù.,.irr,,l r,, lh, fr(r rlìrt hin,l.ishl i",l,,rrr thrr f,,«.-isìrt. it s,,ull lrr l*"r p,^ril,l, t,, t,r,li, (r.nìrlr!l l,.rn ;; rn.r.rrl,,1 t[, lilurc.. rrl ()i t,.r,(,ìl,,f llì'.u, (.$rs. h,l trll,'f lh,' pnrrìt li,l(l.\tx'rnrrr. trr! oill,lt ll,,r" trh,n the j,n6 don.. \. ìnrrh.r,, fr.r,",,,,,,f rhe fì1.,'s i,r. l,,lli.l,rl r. {,(1,. rnd dx i,,1" purtd!ll1,,h. i,' th. fn,.,,f uu. fr,,rl,l, rtll,,,rì,liri,,,r' i,',,nler r,,,l,rxi"..n àn lì,l,,rr lr* i,l,,,trì1,,,rr,,f thr rr.àr,,nìrs,1,,,,. u,(l.r sucl', i,r{ùìn!rrt'., rll l",,\ $!t nklss. i,l in.t,ir,,,fl,'.,ln1,rl f.iltrr.. Cott \\ h(n,trl inl,, r,,ùlinr (,,,unr,(inl us.. thr c,,n sh,,ul,l 1,. n,,t rnurh ro,,tr r[nr rh. r,t,,f rrr rirl j,,1,,,f or. r c.lr,rrlirs grll,,rrrrc. trrccrur,,ìl ir»r thc l,r.r.rrr h urrt s the Lst llui,l in th" Hr,lrrir, r,ocei.. it ;.,tuir. tù,,1,1,1,. rlrrl llx (,,sl nill li. l,!- lh{,, tl'dl f,,r r, i,lirirrfll i. -is,,ilì.nrx lht lhe r.lur " lh. «lrliti,,nrl,,il xn,l ss ììrxìu.r{l 1(,,lrte thr,uj:h thr l,.r:,1ìts,,l lhis p«r. r-.. L.,lr {,,x,ù,,1«l n, t)l)r)\i.,,,nrrl\ '); l, r (.,rt,, llìt t,,n)hir!rì,"-r,,f rc- r,l,.,lr\cl,t,ìnììr. n,l ll A.lnowl.dgmetrr5 {, kn,àìrd!nn rn is drt l. l. lr ri.. (1. R. Fn. (;. (ì. l,»rr,l. urrrl,,lhr, trì.,,,1r,.,,f thc.tll,,f tll' :rn,,,'lix(l l)ìl,,{l (;. (1,,ì,t,nn\ ' ft-. rrl, rn,l pr,rlrring deprrlùn,t: [,'. lh.ir r,j,r i,' rln,1, \,161{'n nr,,f ll'i. t,r."r.-. \pr,r.('ili'{r n er1'r,.-d t,, rhr nìàùr.nx.nt of Srn,Jiùd Oil nd (;. (:,,ì,pnr f,tr Drnni.ri.D lo l,ìr1,. B-t2 THE PEROTEUM ENGNEER, R Ànnuol, 1919

8 3r,1.,o.'r.o oil ofrr.or,.rd r lood cnc, e. H.'t,od!n.h.É o, orl,.rd.o. iur b' l!d! HG r l(.f irp *ith? dtèo&.!d.ri..d dl th.!t!.. t'r olcr r ht ot lmv-bor,..d h.!d roll Bù J h., Ftdcioo. Je'. v.u. ùr dl tiodr: Sorr rrt fbrioti dltt.tt d PseP bu. Lt Sood Foò.tid;.!d DrD. rr..tripfn nli. 6. L. o, & dl our o 6.!.rnloir. Hc'd lilc for tàcn.o rn t oqr È., E hc oo fiodid Ér oil,oc'r b.èo?rt biog oil-fictd rciviri.t ru ortt rb. coutry, d thblo thr hydnulic fr.crurns ir hi! lr*.r. k oi8hr b.lp bn podéiog rtllr rod pcth.f iv hin rcé ploducc"r oirt of tt o.t b.'r &i[ig. "Let.. thi',ròpl" -r. Jc.-F rtutio, dih't.d't ulil to.!d Dv it'. htti{ 5]ll) ù-grt. etù. A.d,... rot{ù d-"r.,..t ù.r.bou 20 F..ot o,.ll!.d*i. tdb lo ò. U!i.d 56 h.vr b..n nctur.d. dr td. bi dfc.r È pl.- rtory rhidlins. Aod r tot of guyr htc t cn.lio! Doocy ffl.turio tb.i?cllr, "Bùi,",c cotiort ".hour 25 F..ot o, if,.t frrtùr! rltoì rtfy ruocrdul All rclb doo'. 6.h.'c.h. re. *.4. to b.!ùré of tù.1 l',r doiog b.fo.. r.rt tf didg Dooct oo &re rrét Eor!.,ùrt ihlt.n tt * frrtul!. llt ùd hor do tbcr rff.ct r rcll iod th. r.-notul" ty. f.lr lik tèltiog Je rc 8 rh..d i.d.trtt ft-rulint hn xlll.!d $rit worryios. Aft..ll, ir do.t t coct roo mrrch for r trcrtmini t qv..ybody'. doiàg it.rd triti.s ptltry Sed rc.ul, tot' cb lo-? But tb.n *c tor.o rhiolio th.t L.oviog.lt th..n8lt ory oot hc 'ou rh. ù.d itc..,ù( lil. i.h othc. phg of rtc bùdét of findiq oil, rhci. Éry hc bcttet nyr of doing tbingr. iàtur,. ù.i t mlù? 5 *. put do*n lot of qudrionr shich v! thoùtht oil Prcductn oight rsk ebour frrturing. ThGn vg rou.gd th. crfrtt.od thc pcoplc *itb cr' p..i.oc.o fiod how rh y would rntx.r thel[. o tb. follovio8 F8!t you'll fiod rhc reruh!. To rom qu6.ioos t[crc my ùc rvrl rrvrl dqcodiry oo hol you lok rr pr.irr ioforòrrid. To ott 4 ib.rc rnry tc oo rcrl.ntcn..,rr. Mryt you f,ill find tb..t?.n to hclp you 6 6.tc or! 606., out o f...turin.

9 ro.. *.u 6 podu(.dditioùl dl.r r.dùl! ol l,mù.i.r n Éd fib h.t. D.odue rnd ù.n b.v..!tli.i.nt ffioir pr..e o Oor rh. oil b tt frtuè Fd ini.il odpl.ix.' rh..d ''doubl. rhu.in prds..' D.S,T. i.. spod r.y to dd..mi.. rh. qf.ity ol th. r.ll.o 6po.d. nr..fd.i). ol th. ir mù(h.ò( rtr s ld buildup.6t on produi.r *.tlt. n old r.u. l.v.l bùildùp rd or Fdù. buildup id. (.n dd..éià. hdf, rh pc- *n.c o r d.ivin3 loft. rhd.h. n.nrc ot rh. p..m..tiliir rd.i.rd..ouòd th. rud<r r.ll drill.d in ri.ht or ^l*.y! diny lolùiionr. Tl4 6.y 60r li(. o. no p.odùdion on D.s.T.t bur tuy b. rood p.odus.rid tndu;n. M.ny rim6 old r.u! Fldu.inr i6 de.liny forùrion! dy yi.ld ùnq G...Òlly.. '.ll rh6ld b. fdu,rd,iil rh. lùtutib.iu L, péur -rtii...o.iv. ùd,rod-iù G lnin rhit. ù. ùl! iù.uoébl Én!..- c" Yo oà'r h.ir!o Ér- {6dl ir6 tlk lie!h. r.ll i H i.l ro d-linc to.!.!or.u.. -3llr And.à. Ji. ciby it id lll, lo h..lkùd.r rlir t.{.. l F-i b Lid. loù oidi h.r. ^tro, - E[.f. tdl rilh?.è. - d..d l u.. rh. h.m{n ol ituin. Afh r r.ll d«lié ro ie.rbr.bl r.r.,.h. lonè, ù *nt ro téd!è rù. lon!.. de tid rill b.. P.-tuiù ir rh. dl, pd of rì. d..lié riu u,r.ll).llof,.h. v.u b dt. m. lq.l oil b.tò.. nè it 2 Alrhoùh yd thoùldnl r.ir ro frùrur. u..il rh rcll h.66! eipf., l.du.i. of rnpfr!.ll dn b. qqn. prcfiobl., ScipF. r.llt à.r. r..f.d.d

10 t,d.l rd,.-r 16ù ò., rri F d.[, U..f.d &.f. &lltl{. t er-t *-. r td,rrhrrt bltéùùlà.-.ù.- to. f F q. ù.rdo nr!.dt c iér Lllt F' dr.d'tr t o Ulrt l.iì.. tt F- Ud'..d.1 t irdl Lm -À&r tr-el. rr idb.-ù-!.oé..rsl tràr rl- U.l 6 rc. Old Frr.t nu., rl..-'o. Fr-n.d di-, Ètqr..dt,q6d h.t- rt.o tl Ot 6...d.t.r.e.ft., Èr.ùrt ùù d6ivi.y.lùr t to loiold to.ìè *.ltr Prr.t.+ tdrgré, rùùlil d t dli.lnd f,rl. Gre ielr l,ù!o.ré,r*rù.,ààt oh.lsu 3!.d D.od.E.tr yoq o Ésdw d! dr ftoo.,.ll tr frxru- Lr -plr t6r Er.l i!...od t o.. Fodtrdo Èr. rié.. ii. G rl Fodrd. ll.ir DLi tdl{ cetcr ir.,tr. ò.. 6rl ddcl t!-, o. ù. l-r l' iclri t6- ù. né!ùr rd &b tr F!Én G 6lrt è t il....fid...t dcr.! rrà r-.-1.é..l &ri-. -io hrù- d 16 ii. o{.n.d ò. rd! -.L. l-...ù... fl. i..r-.t.lù. t ro t D-.- o, 6. Frt lr!.ri.g i.r òor. 6, tf,oqù!.rfo.doo rc tr tleo o?.!+ol És.!n, ò d É. lc.à. ri.i{ie G.. rl o.drdoo rfc ùr Fn o,. DÈ 6tàr lé.nr.. ràt iùt* rà. d.e of ofrià ùf..r EU d Fd.br. Etiooi 5 fo!ùrid!.rd-r{ity.lti.ì.lr iòll-é Fdc.do. rqu É fr6e. l{r t Frt{hr.roo.d ò. r.ll tdt.rc. L.r É-n d'.ito'! i.ldr.t{. r.oàdor t., 6. rrr.rrrt. dll l.tr 6. rdl Ur.!r l..dé o, rg 6-2q) rd. d. d qé rrt irll - lrdrrlt t6r rl oàè drl,. tt../i. b.e dg-t lérr idl i...*o old6ivi.r.dfti.rrly to ie6r. ol,lor 6 6. rdl Eù i,.,-...lilt tld.oc.d ù. *tl L Féù,6. oll É..tid * l LÈt D.odldrLr l.rr. t*r! llt Édt G b.r i. lorr- F Eòir lùùd(d. Th.,o?- lld. rrt-n 6 t.tooi 0.1 lo L od- l. rrr lorr'.rù$lir lo.udd Ìd& (..ùr. rig c{t' dor. grod.dr& ol. t! Ml to.orion podsdri.r r l d. cun..ddl,.{or...ùù..orll Fn ol rù. ffid. t t to io 7t F. 6t o tb. lf t lr'i!?.t r.ll n ùhn ug thould roù pùé,iàt cé ù.fféid t, F dr..d rt6. Alrto{l or. ol oil Fc d8io. lril iù.*.cd.-i.ur, ldé *iu.l- i*r!....d Frour rift cy b. A.i dun. ld Fyoù 1.É GiDp.r rdl n f,ro f.i.ly dir forlmiod1 rmy dd i. f6!d in.t to.'din. F àbl ÉiÉ òy t.ldl..d. hn yoo ùr r.i & dl f,6 of.inr up rt dfu Kn e lofudo.!rpo.d Thd. d., b. hùh i.ùi.l D.odudoÀ bù..oid d-lir. ùdd tààr i. effi.tdt dnid.. ^.d ror.td.b. rrll,oc ùy io* 3 Aboc t L. ol Fy i. ù!.11, odd-...d rt. oinite Eu..r lài.t!é lijc L od,. hy o{ df-l. rédc-.àl oil. llru o Fod*riE h& i6l 're,f, Mily, tr. ù1.i... rey.rt..d Frour ot ò. lqc l,,où c looli.r.r rhi! e..' ù- &Lr pèvios Drodudio..od,.f,ibL t.ry. lor i.r...!,. lo.&.é o. t.f.....d t!r Éc d!.. dt ò.o btr. ot oil duilù ib. 6dc p.iùrr prortu..im. vhge tu.knd ot fod.rih i. èr.lk.h. o.ùtio?.drè our, 6.U ol.!.g.rll.i. 6io!. bèo d.rin d, fn turi, ot..hi.!e ùr,i.ld u.f.r.d diyid.!d.. ( ò..<q{ ir. *ll di.r L.d onlr fr ol bd tùt p.odcld..6l ol bh. ol oil i. GDoc b thè lffir l'6r. 4 W.!l rf.i. 616 iùo b+ oe i. déélné ò..d.. ol dl rt.. tu ù. godcgl b,..y,.dt. Tì..*,rto.. infl6.. rt.t.dr, ol iu,...ruinr r *ll.f.in itr.lr. VtÉÒ ufl G.F.td lllg <lcly,orià, 6.i. d. o ud.nd r.ll ire <L-!. old li.ld, rh r.u. w driu..l.ro. tòu.d, lio6.nd N ù..r.1,.f..d d.'. ttrr, frcui.r dy h...f<i.uy Foduriv. b6ut..ltri..r L!Éd lod rd.rivcly..&.i..d.{ 5 Xo. llltdfd f.ùrùé n-. ào iirti.,.o -q. rul in r tté o,. t r rét. Tt.ic d.d.ùdr bott oo fi. pr.jei.r. of tb.?.ll.r ò. ot f,éùi!. '...d.à. tir ot ù. qro6. LnÉ of F'out dd ùy.d b.. Drid'y ùdd..ùio. lor.lei.r. Fr. d.d.. td.ùo.. Tti. n tdu ò. or ol.t ir udly -.ll rirl EF.r lo.à. iètd FsdrEtih in- C. le tldrf t.-r...r d riu i.o-- tiò -. o, 6. t'..- rill.l& iét,. rsr6.! t'irùd. dl.!d.f,ur poliobl.. Actud ir. iq.6 i. rò. t, &td.. *krin J," f. k, & f

11 nn t t! E E tr --- " " -.El B t71 : -"--- tr - _**- Wl,..r lyt.rl(,r.'.r. (.rx r.ll,t..!t hi? 2 Wd rrr..l l,r.i.- L 3 tlr..t... r.lh L.. d{l Ul.r. rlll. lr.d.r. rl..t l. rt. rrn t $l rslirht,hl& dh ll. w.ll lrdùrint i. rh. ltli.rins ol rùl ùnd.r.cntio.. wh.n ldt n pùr ùndd r.nnon n *ill «r.t.h itr pépddò. ro th..dplid nrdr up ro. F,itrt Thi! ii rh.,i.ld poinr. Orh...loi hreri.l! rqò ù ril, d.m pld..lly er ràn poià(.nd (o.tinuc ro r.d(h. Bur dl(. h.in b.i(., rup!u.6.r rh yi.ld Foi^. rnh lnrl or ro pusi d.o.d.iotr. tlydr.uli. prsr!..ppli.d ro rh Gt ol ù. *.ll hor...c.r.r r.ril. fde!.round rh. hol.. vh.n ih* for.d b.- (oo. sré(.muh,.h.y fin.ll, pull.h..(l.fft..d iui rh. rhnh i! l.rs.h.o.d hy ù.,luid pudfd 'Dln inro.h. Thn dllitrnion, ridly..ppli6 o.ly.o rhol. d[. Dù.i^s lild lédurin rdc n.ob. lorùio^ dl omimd i. nor.dùllly ndù..d b«rué n.lrdy.rhr i6. lffùr{ r.r.. ln rl* or. lluil nùti only rù.g.o dp.n.od dk.d.b..!nri. lll,= /\Y7 -- {tr lll rl * - --*- \# 4.è_ -1N 1++ +ìt+ E _r_ - - Ut.i.dr lrrr F.r.r. 2 L lt. nt.l.r.t.. L. 3 tlt t ir fi. r.l.tir..lh.t. r.d rlr..tti.id...i1.rr.r. D..ol.lrd h.-.. l.t. -r.$..r.. L..t.r 3 lr. Sr.olori,r..!or.r..r. dr.n in. tlr.i lo"rd..l ^rou.d. hol. in t tùtulion, ù. r- ri.r.n6.o frdurin.r..òmfdit. 3r.s ià tlt. iel.nd thc trd8rà ol rh. dl Eorh nro.nd n..n6h h.v. th. rm. unir rs d,o.. p.bur.. Ai rh. rll ol ih. hol.. o.ly iwo prin.ip.l rr!16.ri.r. Tl.t ir ò(.xi.l n.d rnd.!.nt.nri.l «.6. Thc r.di.l nr*.i rh. holc n z.ro bù in('te to lor6..ion ùoriront.l fid rnh drdnc liom rh. lròlt. ^round.n. hol.. rhe Ùh..nri.l ird *ilt ht ùnilo.dly rsk. rh. ho.id.rd «.dr our in ù rò.m.rion ntuvid.d rh. hori4nol ttrd ir ùnifo.m k d«èrkr io horizo.ol.rs lith dn'..n.c.òm rht holc. Vh.n ih. trdrùrc f.(oms rst.eush ro orr.ob..irh.r.h. t.n...ùl.r.'i.l.rrd or.h..mbi..iio. ot horh «.6s in rny di.dion plu..llè t.n!il. nrc.srh i' th di.dion, the to.mrtion 2 Fo. hol6 in r«l fcm.rion! d rh. rù.i..c..e..il. (Ènsrh only mù«b. oddo*d lor p.dlre ro ftd r iidur.. Èor sm.u hol6 in rdl 5F.ih n.. brdt

12 rt t AU fd dont *hi(h hé.r.!.1.ìi( d.r.ri.lt *ill f..ruè. rh.. 'oò1 f..<rù. ù. the.ò....nd lo fl d d.lod pl.ni..ll, *h.n pmù..d. Frcùbt. lddrioù iélùdc o.eliòr.{ Bnd.o..., dolomi..., ruik sùàg1 r.l lrd o. b.i..l $.1.. vùy 5f..h.L o d.y rà611, to.t lrùrùrc. Tl*.r.h. tyf. o{,o.m.- ti6. rhnh flor in o ih. hol dù.i.3 drilii.r. 5nd h.h.ré lofu*h.r lil. pl.(i( m...i.l, Th.r is, rh.. {'...d. tu.loé m. C.n..ril r.ll-ho?. Pr4 66 th. FiduEbl.,o6.rioB.tit... ldr.o 2O,O0O ft. Tlti3 ir cvid.n..d by..8 ot 16. dmldion ol d.illi.r ild i.ro.6' p.d ldm.òn. ù.bò d.plht. Bù..h. dep.r! r.ll te {!i. hih.. it rh. pre.. r.qùin{ ro fd.!ur. n. ^..rn.6. t!i.v..h.r rll lor m.tion' b.h.!. Dbtiou).nd o. b Dt.t.d onl, b, Pr.!.N.redo ov.. S{..dtot,t!.rùi.l.rtG..r tù rh. F Do* ol rcll rieul.tion hv. 5c. p.rfo.m.d i. lo.dtionr.t d-t (x) ft. 4 rtt. É b..in i..h. w.ll.t ihc,oinù?t6. rh. omtin{ r.i...nc. df.ompdron.l né.nd r.nil. nèn.h ol.h. dl i! lo*di- Wh.n.h. p.{{è lém6 to ov.(où..hc ld( ohpr6lion.l i..is rh. {tdùr. rilt terin.r th. Doint rhù hù th. L.r n..n!ih i.. b.h. di6. Lit.ly poinù to. fddù..' to llln... n.tiv. [.rdù.cr ioinq r.d b.ddi.8 pl.n6 lllrin!.o rcnril. nènlrh. dhù trcqù.or Fxirio. n in òthly pcrlbbl. cl *hi.h u!.lly hs ^. ld 5 rd.rvins fhid rill.lf<t rh. Dondon of fi.<iùé in smc o6 [.c.ue n rflét rle dix.trtion o,,r4ù. on ù. fo.drioà..?.llt *hd. (h. Gn.iL..drh o de ùri: r..k i. hitt.rd vcniol tùt.r.c lor,. flùìd 'liè L.ll! od i.lo ù.ddl. C.- d hirh Fm..bilir, E l*lp o rn ho'ironr.l ftr.trs.. ò{ D..o. vh.. rde n iqr.r.ri..,.h. tlsid.hr il. ino ù.o q6rà. F9.ù.. o. n.d r.dtt.lt t *ill of. rtd.r. loi.. r.ll Dr..u!. rlu i, ih.y tft Hl.d.t rh. *.ll bor.. Thir lrdur. oy b. ld th.n th. tàtr.l!g io th..o.t.6pdnn.h.,.ll of ù. bol...{,lùi.l rli.t...r. lhr pl..à tcr- R, For. rxh préu. r..l!. ùd o!6 u.ifor p.*ur. dituibùtioo!é!.d rh. hol.. là thl crr., th. initi.l,,frè po.itioo b..ore.l or nd n rl b tt. dikion ot lé.l t,4 i.. pl.n. vh.r dl(.l'..rrh it lo?d. Su.h frdu..r *iu uùuy bc cni..l,.r.ày d.!.h,.nd?ill Bn i. hirh.f. o..é1i., or w..l srion.. ò*n d crr«ti'. ro<t fthrh dy ù. u.lì hidèr rh.. fo. ùol th. ot mrùl rcll h66. 'ie ^..h. r.ll boé r!6 d..r.r, L?ÈÉ. o{.t rd.. it!*..ur th..116 d ùt..dtrh. Th. oréh{d.. td i f.t. hoth ia ti. vqti.l.nd.b. ho.iéni.l dietion. Th. Foenr o{ rh! ov..b$.ln r,g L de to ri. iéu&y ol rhc no.l b àfàd l.t6-.llr rh.n ond6 lo.d tlm.tor.. t r-ri.r ot.o. fo.utit6. lelly d.ù.. PÉr!È l{ rhrn or.qql lo.h. ovéhùrd.n..'d. r!6 o{..diù6ey l'udhr i.toc. O rr. D.r tr. of d.rrh. tl6i4i.l É idùèd t, ù. d6bud.n?ill rù!è lo6.bor. 0.2 to o. È. sér lt. of d.ptì. M.ny tmùrin! pr*ur6. lé*dd, riu!. rhou 0.7 Fi D.r ft. of &rià bctor ol dt r.érh..d oscolrio ol xé..rcù.d rh. hol.. Tcnnk *...nft..tw h.ddi. PLn.' odv. irnq.nd tlfù.b D.i. S.r.nnh of $drog i.d lincro.d i'.bout ro 6 t.m f.i. dht ld. o..iob h.v. {r.nbh.!p ^.d to 2,m b.).000 É. ln &.Fr r.llt, roilc rr..3h it orùnll, ld of. h.6!t.. i. {r.llot *.1ù b.oe of fihd rr.3' rd vdric.l ltu!'in *.11. Eri..in ùrr..hl rel. wiu b. t'i.. ùoriéoel rt. ù.bou,,lll rri. lq. s.di..t ol 51 ti. p.r h, l( rc.lc re tth i. 71tr D.i. ttc tr;rlidr it in ool,,l!.i. Fr,t. fò. rh.!m. tyd. of Lctulinr i.. l'o0gft. r.ll t..nti.l rilt h. l.ir, É..nd. tgri. 6dlc 'ould eòt outd i'd..h. Fùc trtdi o L2 Fi. Fr ft- At.h. 'o. d.. G ti.iinr r...c *dld b. t.0!d. P.t ti. o. hnoo..l h.ddins,!.n.,.67 p.i. F. ft. d. dcrur. lt' tt6 v..ritl,..d.j,!4. DG. ft. d. vdiol l.*ror.. Th* òcd b. psmbl to b. o?...4 Drth riu cb.nté ù. m& m.!.ttt.c.r ùp t, th. octodo. ln..d *hcrc r.vd loldint ol Édi' d...r 6ur,ndùinr ré.ùe x r siv.n.lpth e $ùdly ltilts lt.o in.te.h.t.t.i'.d t dindlr? vdi6l nttnà o. rodimd ben.. o, r!.lldit i. 'Blt rh. Eittlr of or.rlyinr *dlm..tt h.inr bo.nc by tdti.dioo. Eut ru.h trt b.ilre E Èt tie.ly rql ud *ill m. rf. dir.é ol t*.(ir tt ùnl.- ù..(h ir.boùt s hirh r i. n,id.. 5 lo. siv.n.rn, b.ldo?o 0rfl.6 ol.,or rio. *ill b. Et..!.ihr ùy h. io ti6...o.. rt rc Fti.y.ttd li.di.r rèlué ùy rt, rtd.ln TyF of flùd *iu.ffd thi. P!gù., hor.r... P.c..tid! luiò Till iv..!oc. p.du. of rh.y..i didly.!.ini forù.bo xt.s.t *..r Éc nth.. rho..ir ù. o. c.6b.i.d.16!..d (h. rtrtriò ol ù. t of th. tot holc.

13 È- qi'; ri" ;l:f i::'...r. lr..lt r.rl.l lt.. dtrllt lr.d..l 2 fl.l,r.tttt.t......ò l. 3 D..r d..il.. rrl. l.r..r,.lk - lr.drr. r.dil..t D. rkl. l.. l.r...t.fi..i t l.r il. lrr.x. 6 [.r dd.!.. lr.dt' trl. ì Ori.nr.iion o, it rh. i{ll is on.ov...t. Md i.r.4è.riont... rl.. horibni.! lrtrùrd p..dominrie. Bùr prenr m.rhodi' rhil. indioùlt ri. Erni o, t.() ol ric lrrdùr...lo no. r.ll rh.r..ht ii.dur.!6, Simil.r *.!bott tutvtys ould te ot.inéd,roo v.rri(.,r.dur.. ol lidn'.d h.ihr or fd.rù...lilhd, inclicd fod ihc v.rriol ù,.oé ho.id.bl li..rùd. F in Lre. f?6utd t' tnd lo. 116 v.diol i.. 9n tbl. i..dk tt!. hol. or.r i.t.tv.lt of o.lv Fr6ù6 wiu hl totniont no.mrl io th. dirdion in rhich ihe sum ol.h.,orm.tio6 xré6.nd t.ntilc r..rrh ol ih. dl i. té( li thi. dirdion.h.r8.! r.h. ftrdur. 1..y6 rh. bo.. hol. ù. r..rur dirdion will (h..t For th.l' lo' r.llt, dò*n ro.hout ro l!.. ho.iro.r.l t..d pllr ho.ib...l (rrnsrh ir.hur., mù<h.\ rh.,tniol {rrs Horironbl l,.d!r6, rhcn, ett mo lilcty to,s.ur ln dc.pcr stlls. rht diil..rn.r in.hc rcri..l.nd horizont.l nrts' ir $ nu.h s...r.r thln rt.llc Qil,r-.',1r.'. A A'::E 2 FwE%Ì ll.r..i t.r òl.lnir. lh. r...l.rr..r.l tl. lr..lu.r? 2 Wt.l.r. rt. f..rrr. (t..i.. tl. dt.r ll. n.r...r? 3 (.. yor l..rr. ll. k..lrr., l.r....{l...j*rirnr? (.. r.ll rrn.tr.r.'r.n.ly l tlt. p.rltl.i.l lr..lur.!? 5 ll.r lil.l,.r. h.d...r t..r. 6 Will lr..rù...flui4 Proridd )ou.sumr.c{ulrr om.- rii.sl rh.pti o r..,ru.r. \u.h r tir.lc. n.llip*, or. lò.3 h.nd. yoù t.n.l( rr.m'nè rht rrd'. rtùnr hr ldlòlf..d rnùn( éiimri6. Ldlo r:.. r.ì poinr d«rkr *ih rnnr or.onr.(r. rc rh.r rh. gr...òi..r. ol t..!oli d(!rt.. rh. frsh.urlr.e!.t.h..nd dl.h. As. r.'uk, z n«rllr ol xn.l lc.loll riìn8 rhc r.dùfu *,ll ti rou*hl), quidr.ni ol.n rllipq rnd rr.rrt r".l olf p.r unn.r.lont rh( rrdiur D th. ir.(rlre mry tl.$un.d b bc.h.ut r*orh'.d! rh.l(.k.,f on., ù hor rh. *.ll bor. \sidrh ol li..rur6 m.ì i,t.!!umtd on h.!it of rh«,ry fo. "c..i.. ri.rures..bo!.. or rl'our ii ro l11 in Anorhrr md.r oi sùm.in,n É i.o{r p.(!\u.t huiljup.urrq rnd Pl..cnt 'l h(\( mtrhods d.rdminr r*.ron lxr' nn:h,l't) tilo.,l h. rn(ru.. r..l.o,ì' h,n(d,r.(rut nd rdt^or t.n.h,ln, Rrdiul (n 't din.t only b, th. lsompron oi :n r!.trs. p.tmtrbiln) ol ih. n.(utc<i r(8n,.

14 o D rtnt.t ùr rcdol!*ird.rl tè...!d Éoidd,.iL6l-., Tfdi6 o, lrdùè -r!.16 in ib ropi(. imfrlebl,.ldk r.di. indn o.. rh.t rh. nè.gt p.dùr. Àould b..ri.t th. Mfi n rd plu ri. i...l. rnntl. u! i.ld.vit ne ld qùril Ef lotù.iod dg d rteà! lr.6i.4 rùi. For i.h!re, p.ùré rwi(. rh. m.tri(od. o ih. orc.òs.j.r lo..(.ndi, ho.ien6l tffiùré -ldoé n.ù. lor vcnirl.rtùr dènion ob.y tb. rù1., *hi.h ìr.to.! lyoihk& of ov..hordm rd. foi.eh b.hivòr my b. thrr *h.r r.nil. mrh i. pncti..lly nit o.. Dl.k i. Fmébl. tu. diu6,,luid.dv.riàr.ì..d ol.h. is. rurc.lidin.rà th. oncn.rdio. ot dr.*r.r,h. Ghd o,!h. h..tu... 3 Pl.n6 ol lor qrnh ilt [..qu.nrly b.6l in!r.l..m. ro *holt rdl i.h. indu.ina tluid c.n D.nd[...h6.nd rpply D. sù. ro th.,.<.r. Thù no* pumpin! drd.llor flùid rh* t1..6 rùrti.it..ly fd lor.h. rdù...o lolbr n. Thn chniqù. hù bc. lrd in r.r.é 6 otòin l.r.rùr- rhicl do.o...r.nd in. rrd..l.lir..é. r. o.d.. b pr.nr fftrérlnr b r.i-. sod. rhrl. b.dr rh{ E t i.rb G h.rd eill nd É.rid lrdus.tl. tn f.d. in È6.,r..r th* ù.l m.y re..ù.. in pkt.r..(. ro F.rbL ct. Ho*.vrr,.l.yr or oftd rh.là rltl r.rd.o d.form phr(iduy my, *hg dl er ihi.[, nop f..crur6.!yh.^ rle.dt( of. n<rù.è pehd.kh h.dr rù. r.d.!ù6 plni..y,cld,n!...her rh... <lv.!.. ^nd.hr lrr.rù.. o.r no t.nh{ in!h.. 5 Err.niion l.nr.h o{.r«{.d d.trnd! oà th. rolud. ol,,ùid r{.,n.d i. rhe lr.dùe,.nd.i. Ònry o th...dùr.. Aeù. o ldlotl d.fndt on Yirditr. p.rèbli.y...d dm., o. ihcr sd tim. volum. ol hdùr. d.p.nd. o, ò..omd..$ibilny ol.d i...( lortu iotr. rnd rht dif4.n(r 'n,rdr bdrèn ih.,..(u.. rll :nd,h(.di.c.nr Thr r.lfirr (,1d. ot ià* dqr d tib.l, lnorn.t p.e.t. l. b6....r ftlc s. léro ro h.r..r!.od..d ft. i! o.ly oe digrio.. &É if rrùh. orerri..l rà.f cù, ish b.n.r drif,.tdrf ditl(.nc.,.nd.omprdnbikid rh.n 'rr.s pénrly.vrìl.bl. ùr t tno*n ro,i. dor6 (u.l {r.c 6 lvhtr ù.. n*h.ni.d oh.yt rhdr, rndre ridth. mry b. dtid..d. Fc v.diol,ù.d in homos.néu orm..iooi. rh. dilt.r.n. È.rrÉn rrr. iùr. prduk.nd formrion rrd it.boù ll Fi. Fr lt. o{ d.fh. For r.donà rnd lin.rood, olcul.t.d l.rdu.. *idrhr.! il'...d ol o.di. v.ry 'irf l''e Y. b Y4 in..t dcptts o.bòu. 1,000 lr..nd l.t rò lh in..! 10,000 1., Hor.v.., ri.lth ir p.oponion.l ro l.nbh.rd rl. ftuiue *idrh will b. mu.h l{.r rh. s.r ol. t...im..r. ib dilfd.n.d..d o prdribilind.è not trc*n rù, r.u for n rlg io diè didion!. Bu( fild.vid.n ot p.nicl. inisioo indiorb rid.àr ol up b % in. ùy b..!fd.d du.in f.xnr. t 2 ^r.h...d ol rht lr.(.ùr. rd.m.nr, rhc rr..rurtr rrc f,lld Bnh r nùrry ol!.nd io r,lùid F,ud h.r.ontinù.uy lol(.d off inio rhr.di..rtrr *.Ur dù.i.b ùr.rmni..d *ill d,nr,nù( ro ldt olt un.il rh. r.ll.lòk doen ùn rhc qnd. or r t..«ù.. ih.r ir r,,j in. widt dùrint ini(iio...d rhi.h.oor.in!.n.r.r.. rd rlo..y o r.t lb. ptr lrl. rh. (LEd w,dth rill lx.k,ur o.oi '., o. 2 t.rdr Ò ond. Aur tir.ù* o lslofl dù.i.[ thc ùr.rm(nr. rh..on.rnk.rioò m.y funs. rrom ràie!.lur ntrr rtu rtll bor. ro t Àrrh!i 10 lb Dr. x.l odr rh. (hd oi.hr ri..rùr.. Srnd-rr.L.d ridrh rr rhn,einr woùld h( qurl to widrh dùr. J tor l(}tlm(h snd Dd uiù.,..(-.r.ru.r.ondu..rni6 ncr rhr wcu t.c *ill r..s flom r&rur tm ro l,(x» md. fi. 'hn n uru.lly rh. k,s6r.ondu(ot(r,d {,n o rh( r.(iurr, nn(r lr.toll.on(rnrrstd rh. und lurrhd our. For lo.m4iunr o, rtx,ur lunrd. pdmohiliry. thn r.nrc ol (on- Ju(!rnr ir prol'.hly rd6ru.r.. l. morr rirnrdhl..rmr.ions ni8h.r.o.d!..iri-!;ri rhoul.l orodu(( bdrd...ukr. 'm( ordrrofi d rh. hih.. cond!..rniù nctdcd rrou.d.h. *.ll bor. $r ' (.c!in rtu {.d.o.e.iètion c s..d rh( end Òl rh(..d.o.ot. Ho*r!d,, rh( rày or \àin!.(1,.x i.!.rti(. l.c.tu.(.,, *hrr. \.d À *rrh.d.!.y 6, oroflurh,nr. n..r rh. *rll bor{.ould h. lor lor 4 P.rknr sell ^ry m ihodr r. 6Uy rm in!.n!r't( n, r(ll vr.y muh rbour rh. rb{rn). ol n.iùré Th.r.rn d.. re.mi'r..h( rtn,r.l e.. ol f..dùrins, ho*.!c.. rkzur( o, rhr hi8[ lùid in. i(irir) r ih. infur*«ion 6i ii..rùr.r inh rht s(ll trr. Mo.. i.idirny sur v.y!.oq ukd krtù,rt. hish.rre o{ floid n,r ht( rt\ukt t! or rdor.ri\. end or lluid ro m.rl rh( trr!ru,. Fxnòn h.s b en only p.i,.llr n,.rr1nul Prchl.m É (onr.n. 'nirn,r ol.o.lè(rur.d zonrr whi.h rrv.s l.lé.ridi.xr. Als rh. «bl *ill ridc Ònt!d. ol rh. hol. rnd rrvr mn. ldd,.* nkrpreiroont oi!h. r.ii.c h.l. 5 wh.. ù. 20 io l0 t!. ol.hr p.rforn.d inrcrv.l rn.rr n. lqd.hr.(. o th. f..du..t.rt.ndinx ro r.r.r. Thit h.! h.pp<n.d i. bft r..rt d6pik.ll.ffon. ù, pr.v..t n. ln orhrr rr..! ii..ru.ins h.r not brouchr i. *rrù,nd m6. p.oplc?r pl.i. rhn b) prnul.r'ns f... rue. B«.uk ol lr.durin pr.sur ho*.rt., ir kd. ih.r v.rriol l!.c.ur6 o limn.d h.iht 6.y in rheè c.*r. Soddimr. hn ini(ion r.. t b.in honom y.r rh.r. ilor..ré i. rh.!m. rnu.don Bit. rood. rulr! 6 Vhtr. unilò.m, round sfld rn r co.. c.nùlrion o,.r 6n lb p.. s.l. n u*d in fhdùrins, lr..ru.t.o.dùdirniy wiu ulurll, nor (h.nr. *rrh rim. l nò -nd o. r.nd in. v.ry loy con(gn![rbn i, ur.d,.hc rn«urrr È.d to hl *hh.if,.. Nùrm.ll! rhe *.lk ot rh.,..dùré.r. prdfd bgtrht. by hith {16.nd. f.w r(4d *hini or qnd di(ribùr.d ov r rh! rù.is.. rill,. durlly b...1 or b. lo.cd in(o tht mruir. V.ry npid produ..ion d«lin. rh.n.6ul$.

15 HE:tkk x,e rf,-: EE rf, 4... i5à FoLi r..rr 2 ff.r (.t..t. r.t -.r...ir,..ldi.. Jrr rl'. ldtlj kl? 3 (!..rt,.rd.tht i.lt d.l lr..lrrt h r. rl'lh,..- Ul, rtl. rr(...l{ h..lr. lr..li..t.r..r.. ihù.r,..- &Èr..r. ù- fi. fd. t ll. r.t r...dr. t.l..tt rll L fi.r..i.dl, È«.nfu? Un{.ul,luth podùdion.ft(r rh. t66dr ir in Fd dù. ro ih. in..lrd ol rh. ldd oil lo(.{ '.ro.h. lorn.ùon.nd in Fn dù( io rh. ol rr*rvor,*$ùr. r- Tho.6i.rlly. llòr op..ir, ol,.ut mrm.lly le inft'.éd.boùr b Fr.mr by hrd..oliluy indq.d u.é to 6 llp 1.. lonr. Tr...6..ù t,om b lo.ù» r.l. ritl ftu- B of.bùt thn ldtth. Fo. horilo.ul.nirlly limnd ii.d!6. rhit in- n d.p..dcni on tù. rhi([.6. o{ ion. 'rh. Fl..itt dp.rny *ill.lcrcu rkh in.bn.r rhi.l,l«. Afid rhr lod oil r.iurnr.!re.ùe inr dd.à!i!* rnrourlbur.h( r.6- oir. Ar fid. rhc r... or pr6.ur. d,òt n (Ù ùrn ihu r.rc ol Fn'du«Òn Tli, n (!ltd!h. ùn3!..d) ik,r pc.iod Th. du.in *hi.h pk<ror. dclind.. -m. r.!..t p.òd{.rion it rh. rnld sin(. rht le«ùrd srntm *ill r.du.ì. nlch lùber,{,rn)n o rhc r.i,von «r kron.hòlc prdrur th.n. inlc *ll hò.r. mo.. oil n 0nìl!.d durins rh.. ùn,.dy llo*,rciod. ^i. rdclr. u.ùru.l flù.h prcdudio. G.uÉ. 2 Prod(id d<lin..hd. r-dur. r!..mm. i5 ùtully only rhc norm.l rr lsh o dcpldins.h. Ervoi.. i..( th. ndùrd d«.6* llo* 6i*,n ,. = tre."".';xii //ll\ EE-*iiffi VERCAL Lr id l. rt i.r,td.l-.. d lt n rr.l, ò$;l 2 L..lt.à.r t t fi. fuh..l ù. lr.lr.ll? t L lt-. -,,..r,.r-. r.tf,.t.lll.r r.rti.l.' lrl.r l, rt..l..f. t n r dl..t l,,r.drrht? r ll. l''tt L -rl.r. -l irr. o h..lr.. ll.. i '.rl l. l,nr.. llùù6,r..to i.c.s in ÒF.i.y Fovld.d lr.«ufu o.dudirny is.àr cnourh. ElRrrk{nrlor nudis o rll ryrs ol lndùrd hrv(!hor. thr. flor <.p..ny homrcn(.ur to.n.rione c.n b. i.. rc.r{.r 1..s. l0 rin6 b} r.dùà..ttm.hinà rhc rh..dic.l..dib ol li k *(lt ro rc rcmh.r.h.t.h.. v.lù6..( n,. u.ifo.o p.rmohili.y. lr rlo* r6i*niy &f{rrc {..lrurin is.ord!- nunit rh *rll rh.n in.hc reioir. {lo*..rè.ny in(.ér6 o, mu(h.rdrer mn*.nudr\ will h(.hkrv.{

16 e c ior Lrrd produdòn.(6r rh. sivcn volùtu ol oil n rh..ffvoir it d.pld.d qùil....d rl'. p.odù«ion r.. d(l'es Tllt (orr6tedin 9l) ion o, th. d('.lin. (u.r for rh( u.nimù...d rèu n mu(h flrtrrr 'drùt ol n!.hilny ro prd.lùr( l(s oil io. r sircn..k"on prdro... tor...n w(ll rr!.r i! unninr_ ull«t. ihr hih-re txriql ol pròduc' 'ho* ur tr.u o, [x.l 3,n.rimq Jnlr.r.. typ.: ol {.r.rurr rrr rnrn. frrglu.( dilfqcnr r $ Òi Pro. du.rn,n nrtlin( in *dll n rh( sh. rx l hr!rl,(r\ ol l(,rd<nl prrsu ns.nd unn(di, rlo* re.j t) ohiur. rhit duritrs ln,.cn.rd. x6.tu '.n'.1 r.16.rc.èr qm., r ecll wnh i rhoàù rr..ru.. rkjrur Y'll d(l,rl «, n,*rr F(ld D(xlu(rio,,. /tnorhrr (rùr( ol frn d(l'.r n rhc..c.rion o, f..dur6 i! n.rrcs ibl.r.l nrnrns ol.h( pr/. The Dty l,e '1i..ùn.,6 rh.r h.v. ire. tr{ tue r.ncd prixlu(inìn ht6.r. rnok hr\int t ; iliòn rrr$ rnd k,* luid l.rhol,. (omhrnrd $nh hirh rluid 'olumd 'lh«rrr nrlr(l) nnr!!,,1 A.nins mur( lh(. 4 S!(..*ne lrr.rur. ucrrnì.nti licqur.! l, ir. nr$ 'n,nrg in oil. rrrurlly rhr.r r i pln(rl ol flush pnxlu.rion rlr( cd.h r.rrmrnr ihnh hrxsly.(. tutr h ro. rh.,n(r'. rd oil ln. homc rhr (rl.ì1..r( rfi.r.i(h ioh niy h. rll,ur rh enrr Bur ià r rrr o'r Urh lim,.dons Òr Ar N.!b'ln, irr 'Lii,rn. \,,csrilt r.r nrcnr mr inùu\! \drl.'d Pn,Ju..n,h ln nìn\ ({, rh'\ n(s oil n du( ro lcnxrhrninx ol rn. or,sin.l 1..(c.6. ìuù n«xlu.rir,n ùrua bc(.ù! ol tnrk re,li{ hurntr, l,\.n rhuush ll)w rei\'in.. A ll$ rhrn 'l(cr rh. ininrl n,té. (hc n.frroir ir lùnher d.pld.d.nd knl.d r...,n.y tro( b. in.r.-d. ln orh.r.rrt th. ntr oil ròulr,6m.re,rio. o, ii...urts inro n.* 2ont1 of nro.lù.ri(,. v'her. v.(i(il P.rÒt.bilnv lsrrieà (rtr...11 rhc to.e! mry.or ti rr.tur(i h\.hc init'.1 ioht vh(n in.e zon6 r«ontr,rl, k{rltd p«xlùdion r(c ny ttr («su'i ihr r.t. rir(. rh.,n't'àl 5 Sù.(c$ oi,ddnioorl {r.(rur( (ror me.6 d(li.nd\ oiì rhc rb,lit) r.rlyxc n.*,oré.rio.r on.h lr..rù.t r-i m.nr llnl-r rù(6tiv fàrm..rt u! r.(òni.lu$ Jcixnrd ro pu.h lr.dùrcr fùrh(r ou( 'n rnr lormr.iò., thty nr.! no(,npro\( rl,c innil tc!i,(nt. rvh.rr!n,,'.1.r6rm.ns usn o.ly r,, end. d,lu h... te. \ù.(r$tù1, lr.àcr ù.rrm.nc vnl usu.t\ rl$ tl nn.6rrul tn t n(* e.. Dùrrx,ell n riòrm r \m2ll r..rrdrnr on *.ll(,n'ùrllv, thfn.ii.r d6nrv' B rh. r...rio ol th. relt. irnlor n ud * h. l..r.rc.rm... A3 mnf.t rhi(i (dh.nb h.!r l*to ru..5rul o' n'm. q.lk. :,. t t i 2 lh. l'{{ m(rn\ ùl Ù.lu.io! rhr... 6 p.qlu.r,rn) rndtr..d pr($urr.hu'ldup t.5ù lxrorr.nj ltrr llì )nrp,irc. ol rh...r(ì ol Frhr.hilir'r\ i.on, (hc,,.odu(riviry.nrder.6{.nd.h( tr.$ù.r t'uilduo r({ rhc rc[.ir ll.'{..p.(n,$ n(* rh( Nrll hort.nj in rh! rc*^or mr' tr otxrindi. 11.hr.c i! v.flnrl rr'.mr.bihy *rt-!$.nn.nd.he {rrru. in...<r only o..r ol ihr l{,.mrrio.. th. r..io ot p.r' muhìlnn\ r«,m tht P.l..nd bùildùp k{g nr.} nì.k thr ih(ùr..rc.rd.^ù.pf.r rd emd. SiùG onl, P.i of rh. lorm.ùon,r.fr<.d, pcrmdbilni.!..1.ulrd,rom bo.h.tn.,,1! lo*. ln rhir nturtion, ini<ìtn) i6ts thould te run io dd.rninr i lu.rhd idurin woùlil ofn mre..6ròir rnd in.ràè 3ln thi. lo.m.tio.t p..mc.hl(y, r horietrol..(!r. ill in..6* rh tlor c.p..i(y ot r *.ll m.t rh.. wiu: \mn.l h.(turr. Au. ih(.dv.nr.xr d«r erh in.rdrine ior,rinm rhrlnl\ t!'ond.tnur ir) li rhrto61 th( v.«ìc.l r..ttuh' rrll xr\. h.((.fà. rn d(j ir errcnd\ up trrfui J\ i' 1,, (1,,c\ ou( r'd v'hcr.!r '..1 ticrnr'h,l(ì i\ los. (ht!(r(dl rr2.rur. will Eiìc h.{..rulr ù.[.r enoush holi,on[l fr.ctut.t.rt pr«,n( r,.1,mtl«(lf r.p rht fo.n..on. M.n) pofl( l,l\( o.hink o r!r(.s nì.rtlr,.(r..nnr rnr..dil ol rh( well Htr.. Fo. r ho zont.l lrt(.urc id!.h,. r*rloir rhit É tui lcr «'ne But ù v.irn.l {rr«urcs. the prorurt dir.ibuik,n (h.n8é 11 llòw È divrrt<l otùd.h. irt('ù.c int..d of tht r.u o. hori,ontrl lr.du..r of t.i(ùl.t rh.f.,..nr h:!. rhorn th.r..drl i$' ritrenii.l: lrro.d rh. nrd!é.e.h..t' cd lirl. by rh.,rru.6. Ho*..r. vc.'.iòl llow e.u irom.he {dm.rn,n.lert r.d hrl',q rh( tr..lurd Arcund t..riczl lrdu( hon(t r. rhe.. n (m' ridèèl (.trl'rnhur'on of i$fn(nti.l) tlo* n 'n(-rr ih( f..(uk. rho "'nì sr.dlll' trn'.,ur Ù rht d r..(. irofl! rh( l.r u.r, (r.rf!. di{rn(tt.ou8hl).qu.l rò rh. )enarh ^,rt. di r[. lrr.' (ur.. rh. il(,* rt(crn.trpmt(h.\ -r'hr r.d'.1 non.itcul,r ^.."nd lrr..ù.d *ell5 h$ he. rucxcqcd r!. me.ns ol d.r.rminins th. th.f\.nd.i,r...oni ot ih. rrdurs Th. rrdun' p.(.rn mr) t(.nid.d {.om oì,*à._ rionr o, trodudns or6!u.d $tlk rur.ourj,n. tr.c.u.cd x ll 'n 5Àr rh( prcnt r'mt. th. ruhitt ol,lr]n'ns norc u'l,rom r lrxiure 'h.n rrom. *ru no.r n em.*h.r.lln tu thc tubj( ot rh.rh.. (ler tpei.r ol *.ll!?ilt bdr.r dr.i.. É.voir' ln. f,.t uornon{yp. t*rvoir. i,.nr.ifi.i.nc, ù dnio{i. d<.g.6 riih dilrinc. of dùin.s.. lrlcrur.! thoùtd i._..e.r rht.lid.n., oi r(*rvor d.le.ion. Ttu m.tonud. ol rhn.ll<. 5 noi tno*. bu! h( b<.n drim.(.d ro h.!! hixh.r t tu t,tr c.nr ol P.im.rr '"t:

17 Yo..n urùlly ùr mrm.l hih.pé rc r.tlhd.6n<don...d rùli.r lo, ltuun.!. povid.d i.i6iu rt6.e lox. Th. rill prcvid..h..(!$r, pifnt ro.o..«r.h. pump..!.lr b.lt Ell. Bùr yoù lhoùld (b<l.lt fn.insr o b. rùc th.r 6.h n r...d.hovr rh..rp.«.d tlù,int p.*g... Tùi. m.y hc r. mu.h r, Lu)o ro 2,000 pri..v.. lo. rh.llov *.1h. SÒm..om' p.nid rrquir onndònr!o rnd.! mrh ù D.i..tDv( e!p<r.d p..' Fo. lis ioht.mflorins hià r.rd Òl ini<io6, rhr.lhins m.y h. pùlld - rhn iluid n pùmt'ed di.«ib dorn rh. (.v.s. L.. lh..d.rrc.it,pl. rnd. rhd. ^ n:.d.d, r hlordur nfuvrniù conner rhe pom! l;n6 ro rht ù.in! Ho*.v.r, vh.fu!àtrt i nò pr.ld, vìmt ofer..o.r lov. rubinx ;n, punrp dr B.àtdorn p.dù.c dcp.6dr hdh on rh..biliiy o,.hc fluil ro.6.i * for m.rih.àd o..ò.,o.o.tb6 {..nstà.n.l rk. Ttlt ro ok.i. rht lòrd h.tdorn p..sù.t. rou mu{ mrl. ru.. rhri rh. ormtion i.ldn lnd rh.r Fr. lùr.rio.r.r. unplùrqj. ln m6r..rd eh..r form.tio.r donl brc.l wni.d?li.[io. o mnimùm.llor.hl. pumt 'h.,,6ù6, rh( rllid ir m. tei.s rppli(d to rh. fo.mrtio.. trtù.lly.li(r. r:ll. *' h. b.trl.lo*. drù.r Ù. mù{h lo*.r Whrn.,orm io. n,ulh rir6èd ro.h.l.u.inr flsid. mi.mnm brdldo.. prr«ùr. *ll c(u. shc. ih( tluid..n l(r[ of, n(o.hr lo.b4n,n B«.uB ol (hr minosotn no.homo,.(nrn) or r.. sroir.(l, lhe enrr..(. o rluid i.ro!à(,nr6 on rh. lurfr( rill dkrflr.hc ((nnl( {.rnsrir. rht llu..n...rk,r.s wtilsrr on ^nd Dlend o n.tuhl rmlnrs,nd rcmrhiliry. t.r{ oil i.om th.,lnmiion b(inr lh.rurcd i prob.hly.h. t\.r rl{ij *i.h whi.h to oh.,. minidum brldorn 2 A.idr rnd rurld.ns hrc p«ngd hrlnful n' f.rnurin,. in ( l.'!n,.x nrud trom p.-rft)r.tn,.3 r.d,,p.n, r rh. F)r.r ol rn( lo.m.rion On. (tp. or r.id m'r

18 o r<.lt intò rh..ttinhuhi,r rn.ulù!.! drd ùp ro 20 bti. p.r Bi.ut. uùns bo.h lidd ol rh..!r'.r 6d- Sqicrin.! tdh rùhinr rnd rnhulu. llo* tr ù*d S..d cuxin opforn. rh...rins.h.d op.oinr h.s rpp.rrndy b... no probl.m A. ru4 rh rle luopins li..i o. m..ilold.r. od dof,n su.elr. orh.rris pumpio! ribr..ion! o.y..ùr *tllhh.kquipm.nr hilur..nd F$ihl..ctùluni l,rr h.tùd!. 2 ìì.r.inr rhtoush th.ubrrr n pe. dm.d rht....tin! sill d ùnd.h. lh..ù.in pr ué or *1.r nur h( ibl.rcd. Tubi.s prler.r( lri ro i-h. th. inr.^rl.o b. p..$ur.d., Cc holld te òl.n rh...h. oinr i..urrond?ith ood.ftnt ù.tid.h.,-l?{.nin Fi.c où..rv. di.r' hc.d F.sr..r.ll ^t-.i.é d!.inr rh. tt.tmrnt ro dd«r r possible p..[.. l..l.r. rh(h (Òùld drm...ht.r.ins. Tùbi.F yi.ld prr$ù.. *ill r.r': rhòùr l.(xn pri. or f.2r. t.0o0 pti. l, H-,{0, 7,mo pri. or J.rt, ll.fid pri. lo. N 30. lvh.ft hfurldo*n p.6lufu i3 hibh. in iedion Èr5 musr hr lcrr lo* ttou. l.i.rion pbùr. Pill ià.rdk hpidly 3 fn.rurins dovn..rinr R d...our in mrny..k. }'..!ù* rh...rinx n li8hrvrilr rnd dl r lo* nr.ns.h sr.d (ìrin co..osiòo, bo.h rnt.rn.l.nd.r' i.rn.l, m.y fudu(. {r.nsih k\{.ly R.n.mb.r rh.r in mot...*r, rh. pr6. tu.t on rh...!inr *iu b. from 0.6 ro 0 pri. p.r,r. o d.fh. ofls by rh.td.r rlùid olùd., i.òr,.ni o!ùid. thc Urin. hth.r{ènrrt..io.lur ndgd fo..t!. t.ll Fdr ir-lf d, k.dvihhle for rell.ompl.iion sh.rc.r.ruri.r n.nti(ip.r.d. Yi.ld r.etturd ol th.nd r.in. orinr rilt nns. lrco.bour l.0oo rò ìl.oo pl populs.ùin3 lù l.r.rù.i.r (ompl.tiont ^ u ltt. lb. th.in. )-rt c..iòs *hi(h h.r t yi.ld pr5ru.. o, P.i. 4 You +'ould nor rkmf ro r.dur. mr. rh.o.bòur '10 fi. oi p.y inr..r.l dunn..y on. q..!l rin8l. horiron..l fndu..! lorm«. trt dr.inr..f l{tncnc$ p,ll drtr..st,pprdirbl) fd r...rr ih(l.tr*t Anorh.r probl.6 ir.h. ffrion o, o.. \.r.i., lrblr. o.. numbtr oi,...ru.d o.u rh..nùé inr.^.l.r o.. rio. fluid r.ùv or! b. redù(èd or..) rir(n l..dur.,o(.rvrl ro th. Finr rh.r rh. i.rnu6... M.r' r..dcd v..y frr trom rhr r.u boft. Rrpid,.odudiviry d<linr.,16 ù. t.ue o.rnrr hydelluoric..id *hi.lr dihlvd.nd dii 4nB mud F.d.ld.nd oud ot. rl.o.td rrf h& hydrè òl.k ril b dirfg ùè mùd FRkld..d r rùrd..r t, r.dù.e (l.y r,tlli.s..d.mv. bldljn r.r.r. S!rl{..Éi!. ònéi.. dil'lvàl in.il h.r. rls h. n.lldi'< in.tmovins mrd hldl.r.. O.. rrp..pp.r.nrly.ru6 rr. l..k of hou.d witr from mu.l.nd.lry..d ditpr..* rà* ends É rh.r rh.y.n b...m.d 1.6 rh. ldturion lh. o.ly o.rhod in ur for confdllin lr.crùé o.ic...iion n io b.g.l do*n rhr lo.mrion *nh. flùid rhrr *ill krl ihr ru.tt.. o rhr f(,nrrio *nh,,ur n' flùid lo.1 All rh.r rhn sill tlo &, in (.(.k rh. (hro.( ot lo.mrn,n ol 'r \t i.l fr..rur r. No wdl n.\.il.blr «) in.ùrr ho.i/ont.l iri.tur!r thoublt u\( or. luid rhrr rill l(rt oll eill,n(iu{ rà. v(ni.rl lfu.iur(.,r. d(!r(d p m,,nr! nr or*hi.3 nrmrrr'n\ rhlr r lrm'.àrd $irh (hrl. or rh hrt ll)$ t(rrrl l1{ flìt!hilny li'*rv.r, rhc us. oi r \lr..,rl liì* rlu'd-los FnulJosn rru'j ù,\ nrr h. ned«l r,,nn.'n \.nx.r lè,ru«\ ln mn\..(rr h(li,e dr,'rhr ('l l.rxx) r, r.rxx) k. t( kjl!r ur \(rir.l là.rùns.t nìorr l,ttlt rhrn hùdr)nr.l lrìrrùr!r H....h. dù. pr. ur. n..d.d,o. ùr o ù. if.ill b.àl do,o lloid my d b. TÒ dd.rm,n. tlk ù.n.. ol.o.o.l,rkùrinr. brdl dorn rnh. fluid ruc,,.t Ùùdt oil. OÙ..ir..ion o, th. p..sur...tqui.d rnd.n in,t.rirtry.ur.y of rh. $rll rhould ku,òu ìl rh. rx.r..rfns. ol..pr.irl lluid ii ht.d.d. 4 V/h.n \ou!t. low llu'il lò.r llud «r br..l ih. lorm.non..h. pr6!u!. m.r n tr:.k tl» ro Fi, oy.r tl. prbru.. r.quired vnh rh. ùé of ùud. oil. rh. mrtònudc o{.hir pr.$ur. i..r* it,liìui rh( smr r\ rh( r6rilr nrc.rih ol rhr nxl On(.rnLn:ion {)l rhn p..$ur. d'rrrrin.t,r rh.. rht lni.l n p.(v.nrrd lrcm eflkrins BrmsÀle pl.nd ol k){ nfunxrh hrh.rt,n.lined.*r, fiom rr nrl h.* D[.r\ *ould irr(u.c *nh r h'xh rlù,il k»s rlu,n prtl.ftn(r b. Ì! ril r)lin(,n hi,(h nrcnxrh. Af,orht. n.^nhilnr n rh{ fluid *h(h,mprdr p(1.r t,.hr n!.mrodi. Do..r <ru6 l(ì.r.rn{r'!r k, rtis. 5 \hrr( rh( {r\\ dnr.ihutbn.roùnd,hr!(ll fj\o.r h.nronrrl r.dur.t. lor l)(nruhrl,o sr(rn s,ll h. hrp.s«l in pn.l((.n.( n).ht hrxhrr p..f,krb'lx\ '.. '!nr1 F!rn shrn,!.nn2l r1,ur.\ rre form.d,!.,n«ur5 m.) dknd ùu. f,..d in rh. er. p.rm..bl. 'd,ò.t i.. {.rd of upv.rd dr doenr d i. lor F.m..bilìry dl. ]-hù ròuld b. du. 6 rh. lor.r r.n.il. r.nù ol rh. hdr. P.oti.bly.f. mo(.ldire try ro orh!h.* iishi k.rn,nr ir ro t.o..r. rnj lr.durc rh.m kr'r[r.lr. Su{ii(i..r dn..o.. mu«h. ltir l'.rscn...h ki of p..òr..on5. hor.!.r, ro intuft r'rof. 6 \Yb.r r p.rlo.rkd inr.re.l <o6lno Ò.i8ht.nd p..ò..ble k rioà.!h:. <.. r ht!rpr..!rd by. p.<td. 11* uè of ùd riph, (rs. lr...ur. G.riÉ.nc eddimd htlt,l ot*n rhr rianr zon6. n rh.r 16r m.n6, h( l...runn end.f,d iluid il di'd«l mon8 thr *.re5 th. r.nd n inre«è,1 fù.r.h s.s., ^..r rht ir.c!ùr. n plus.d hy. l.r..r!n.d m.r.ri.l ru.h.! nrpthrl.n. qhi.lì r,ll dimlv. norlt,n oil Th.n, prrnu.. n in.ràkd unril rh. o.m..ioo bélr rnd rh. dr. o.. o.rnd i. ih;..r.d. Alr...tl ùrb..h..ll lhùr in tor. numb.r ol hour! o rhd ric o,l d6el!6 rhe plugsi.g r.n!. ^. in(.k rn,r6sur.,ò!.&h iu...c'!v( br.kdor. n u!ùlly.\4.n. ràr, n.q l nurà rr.ràr.j :.*. i:.,'.i!qdùè

19 fl-=ffi.j.ll r) _Ll_ -T" [d..t.&.ffi.-l - L ld.ll.r. lr.dl..? 2 m'. i!.t i.?.d-r, rt t.ler..l id.'.d o. dt..r.l.t 3 tt.l ll. i&.4 rt.r..rr rrt 'ilt l.rn.ri...ri.r}lliy? Ul. *tl ht '.b.. ir. 3 t..-ttr.'lt,-. t l-.n rlq. L.r.r.t?.rdrE ràtnco. r.d.y ill ù. ^n tùt ro o fluid ol foro.lio..o hc,r..ru.«l qùr..i.y df'e.d rill r.rr tir*(n.bout tm to 2,Om lb. re. fi. of fùmr-.ion. Mor of rh. ltrtc.volùmt f...rù1 ioh! ol uy. 5O.0oO ro loojxx) x.,..t. on formrrons to Òr mor. ft.hi.l. 'l rdi..r ti.cr h.\. hèn ih.rt.$n.oniihùourl, rin(..te.drc.r ol hldr.u l'. lr.d{flnx. \vhsrc.rr.r(!t llon.er voùld b( thoùr 1.ùlO ro l.irn. tycrà.,.o. c.st 'dutu à i.(rt.{.j.o 7.5(xJ ro li5m 'k,ù 8.l P.r tàr. mor. Thr Hen or hi8( ùc'rmcrù ii rhrr rhry..n p.odù(. l.r$ p.odu. iér(.s. lmdd ròt.r, ht qun( s.ll 6rD.r.d.o.h. crb oil lrdu.gd. rvh.n. ormrtion i. lù?n ro.6tdnd tb.k-p. hth.-hrilt, [.r h t. tf. h.iù{. id L lrl..r.t! f,-r r.rbr rt db ir.. E r.ò-t ln lh( nrly?o.! itr hy.lnsli [.*ru& i.iirr.,.i- r..t ld t6.r r.'6.6r.nfli'.ddoh s..r. ò.t tie, ri. ùtnd ù.' n ror.rd iminr i.i. ih Èr.. - h- Eiot d t.ùr in. lo..i ti d(tbo lc...d tà. E o t5y F{. ttrd.. F.r.r pmpi.r it. d.nr ol oiti-iri. rh. ld of fi{il '. it t de L dui. ù:ir. Tll -.t rorlr. i F..nr L-.J l- ftu L. io lét orf.o ù..-ir F.it... ùlt llyn tloil i, oùii.d ^r i6 rbrt.dd-t rrll.,.r.r L.t l ltld.... ù.r ndrj t hdrt 2 l..r ò,...r.rir tl. rr.r.t.l,..ti.t,.r.r r..? 3 Xt r l, rt.,.r.r r.i. rl.r.lll,..ér rjr? l. n..y do?n-nhn ttriùrc r É.i mo, o.le ob..r(d.ù.f.c in. isio. D...R i! dk ro l.idir. iù. Fo.! Érc ol t b. p.t ni.u. of. lq!.p (.rdùè oit..h. ié f,ill f..tour o-l pn. p.r n, ot 2!t-in. rùbint.nd ox t. Dr! ft, lo. 2.ih. tubi.r, ln<!di. the n.c b O hbl. F minùe riu imé.h. 16 io 1.0.Òd 2,. F. fr. fd.hc r'ò ei6r. Ho*tr, ò( lé in tr'r.in...d 7.i.. oi..r O. tò. p.i dinu( will h ontr 0.{.nd o.l D.i p.r (. A!...rmpL ol lcr,-rt. dr to i.idio., l.lr. 5.o0o{r. w.ll hù.s 1..(-.ù..{ rhrclh 2-i.. r{lin. ooitd-hol!

20 b b. r.-r'hr i. El -Ùdi., tt. F...1 r.cie st ll 2 l d lùùti-. trond. ^pfo.t! cc.id -.4 ffi-ìh rill È. b tà...lo!t lb. F,t. Ò É.,.È.* 1., ll F, Fl. i Nffii. iéin o rnd f.. r6r,dt o, òé. f..ùri i.hor id. ft.ir. rl.il Elu,t. i... rll D.!d6ivi.y. 'ill itùi.,.h. -.d o*éhtid ù.y ^nd ùiully.l. o.ù ò. pr.ddilit, 6r.c lo,nc-!ùiòr i, n o.é Fù.ù $.d t ldin D rhtt.u 6. n.a n.o. ini.rr.d.,on ù.r3...d o..g.tnri.h i. ^, 6i.i.i!.d...boùt lh. F.!tl...d slfi.ilr.dd i. t.ft eond rh. r.ll tò.., idernn de rohr o llùid rilt ii.,... r.ll D.odEtivig. Thit d.p..t. o. th. ibé..d tld.l.rkndi. d. ]ru. ré. tr làolr htà.ll rh..rh floid. no h.n.ttu rill É!h. t l l(ù..ion Frmtliry i. i...! of rùour 20o nd. l.r. triu.. leg Ed.! rill prcb.bly do.o mr. ood rh.n.m.ll on. Tr..hG.6 ol 100.o,OO Fl. Fr,r, o torm.don ill ptob.l lr ti..l rltdh.ny,.tùulity blct..td yi.ld D.rimum lelo 4 là. fo.n.rio.?ith l.r.t F.ddbil,q e..i.!bn., yoù rhould u*. l.rx..no{h irdrè.nr 6 io6 lrdùrd i. rll ion!. Orh.tri&. only Fn ol rh r.i.rwir m.y yi.ld incr..èd produ.don. ln, hoé ldddon,. hdi&.l.t 'inrlc, f,-rg rill t.v..,dsè -diù.od th.j in.d- Ftdùdi'ny mo..h... nù6b.. ol ho.i.ol trdu6 ro.o.d *irh.h. rft ol flùil. Thi. i. n* ForiLd o.m.io. rhi.lod i! ld Vlde y..iiòl D..mdbilny b..ri.6.r' ir., ho'.y.r, th. u* of t it.. volum. ol noid lo loo.!ub.,., lrxru!.. in difhr.n. sio.. rill si'. b.tt r ttodùr{ vdid,n«urè lo.m,! tind. httg c6.d h,. tiv.à fluil rolùe. riu rivc t tt r Èulù!h.o. nùùh.t of r.r.tùr.r, provid.d.ll,ndù.!.rt nd to rhe h.irht. ll rh. r.dùe dc d.r' t.nd y fù v..d..uy. *.hl,.&rù.é i. ò{r.èd i.ftl su L t<è.. rre l.dùr.t,.h. fr&iù.d.è lohrd...d htn r.u ptldr&tiry Éulù. Thir.il. '5.. i ù.i.. ùr É o L--tù&lo flcid. rhé.lo Ltp ro F lo.re hreé i.ll,- AdlE.dnù.E ol i. ini<ih ot flùl ir thr. n rill ùv. th. Dnd,..!lld teor. n Of ùi. dr d b. ndpotu.. 'h.r. Ftl.d tlùh c.-d, but i.!.do!b..dl, l.*rui.!8(é 'ilh tè fikd.nd <.ùd. dl.. n vdiòl,ddu.c', b.gr ld(cnb rft sur.d h...ù*.nd ir l.l. ori' Àd o th. r.nnd h.irht. l. léri&n..1 l.xr.r, hth llùid d. l.it.h. lhd mri.! rh.é n i!h. bd. Ld.d rod..or r rndor t PrÉ &ù.rid ot lutti.t..t *l rà..là o d! it..tr l0 bòl F ninrt. ol l..d{riot lluil «n d t in- Èt d in rhi3?.y. ùnld rh.,.ll i. Utu.lly, db dorr tùhn,iu tì. tt6r to t bu. F iine. P6rù.. d'op dùg ro llor n n*h lé i. orinr hor.r.r,.nd r.rd d hilh ù 7t bbl. F. mi.ur. dorn Ònn hrt b... o(tfull, ùrd i. ro 10.(D ft. d..p. Eo. dù tyf of ùdm..,.bon tlo bùl Fr ùi'ùr. ir.vcn.. t. É. tlli É ofn.od Lr..tt ndl, bc..b. tù. diririo. o f.se nèdo. by v..tinl l.i..rbo t... n rh*..8 ng ol t bbl. F rinùt luv. ÉÈd {t{tìg rli.ft'd dom*.rd to rl. obl..,c(.triù ò. '&. -r. o bbl.!.r!i.ùr. ho.lidio..d f.&run.t.o w.6 Cill.d fhidt. *ttirl, ho'.g,!o p..v.'r rnd *ttli...d b.iùinr dù. i.idion Drw{È *ill b..bou. l,too r.ibu rte tlu h6d rill h..hoùt 2.(m p.i,, tèvin! l.too Fi....ò. tùrle.. ff. ìoo<p. l..d!r. oit n puhfd.! ù....( of, bhl. p.r Éinu!..!h. P.{ut. lo$ Bill b. {.(m D.i. lor.l i.i.(ion pr6ùé *ill h. t.50o Fi. For 211-in. ruhin.. inidion pr*ùrc *ill b. r,m Yoù.u : rh.r ov r h.lf.hr D.dur..nd.h. hoèpòrd i.!o{ ro iri«ion i. ll t'!..ftd id..lo'n tl'l.in. orin.h. ld b. only 20 bbl. Fr di.!l..nd 2,mO Fi... {o bu, F. minu... fd rle..rq i.' idrior rrdr... té 'ould 2 'ìo dncloin. hrdr.sli. Fr.....d.d fo. pùmpin, muhiply th..ù{... Fè rùr. in poù.ò F..qi. idh tt ll. pumpi. ÈÈ io lùt.l. p.. 6i.ù...nd divid. by o. for.r.opl., ro Duop tloid.! 5 bbl. F. mi.u...s.inx. F.srt of oi.?odd r.quir..bou 170 hydr.uli< ho*por.t. Tr..ty b.t..lr Fr nihuè ir lm td. nl.,m ho. /O tòl. xr EiÀrÈ.. p.i. ^.d t L. l,too hyd!.uli. hotèto*c.. 'osld 3 Th. òr! o po*.r of prn.l,.r.ir.bl. uois i. ltu.tbut 2OO!o 7m hy<lr.dic ho.épo*d. Actul.ni.. po*., *ill b..hoùr,o F. (cni Uh.r ò.. rt. hrdttdl Ftù. Soo. of rh. rò.1t6 ù.itr Lv.. D.t.r lo*plt..e ntiàg..d.è ù!.d lor hih.!olùm., lor-fdu. kd.trno. Th. ti d unib on ro up to 10.0(P Fi. Hor.Y..,!mh.r tln. rh.it ho.g Doro i. *nddlr Mùnt. Th!*.t pn. ù.y 6 r r.nth ot.h. -c g.. l.m Fi.

21 +tr'-'4,fiffi rtrd w rolt TLUro Lot l.ow ÀulD rr3! l.'.l.fl l. rt, *. hdr H Lt, ll- Ò t-...4 r ffiti? oòd.t fi. }. Ltr...5.,i.rl ll.r r{ -.. L- cr-.. lr.d tr? t f,l. b lt.lld.l L.. i.ll 6 S-.r..r lrl. Li.,. l. tr.*tt vidir td,. to lo e4-d..d.!d l*n L. ol lloil 160.h. (.r.rùr.., hn ii àé ro by idtio Doopi. t...e. Ttlr i. rùrt Ltly l., É ti..{ f...rtn olt..d 6ud. dl rtiò t ò.n, \k'doi..r fiùl. Ho'-à, i dé.o....-r t rddly to if.-l ll.iò.uù! rflr.nd dùldod. Tl* LG lt.i6 Bt à.r.. - t'.o.lr hil.!4.èor vi.c,&t 6sqf tr. Ll Ed i. flo' ttoù DiF, dfn vi-ldtr riu d-l* nrritlt?nh lto' nt..otul nt r ol (D $ri.r rt c{t.iiè ^r vibiry D, ù. d lo'! d l-.t o.l sr!.1 vibi.y.r ù. b. flud. Bu rill là.t riu ltt i. ù.ir -.drtyin! Dror.tli... sll.(qtu1,n re joh. h.v. b..o F - tdo.d *nh vi-o.itic. nnlnt trcé r (p... hi.à i.hsioo!16 io to.o tto cf.r lor i!èrio. tt4 wrù...'n'!ool. tlr{..,r {..d, ùd x} F.i6..d ll.ld-ld in. F.r..r tt.. tlt!.&y lidrs,r. r. 2 Al.toùà d!i.t...d ldri.. e di*l h! b... in ù. fon ò. t.inninr ol ffil.^*, l--^*l,- r+ -d' ogos 'G cooo O OOOOO +L +'t; t +t-!f!!9 overturx. D. bord r- -of.. lh. Lr.-.,t. tl,,.4x. ftlrrt 2 rf l'f. f,fr - th f.d lt.*rt t Lr.-. t lth rh.. b i.f?. H..-r.dL,..t.rl r.. r '.n l. rrlt 3 L *-.q -r, L li t-+ln tl r ll..j lb ri- l 6 f,rd b tf. Fr.fr.l lr. r- ri- Llr t i..rr. Ovd ò. Li.l hinory or...rùiog.r.r.e.nd oftdlnrio. tg popli, hd rrdrdl, inoàéd. Cdr.i.ly F..r of rài. i'm te.m rbòùr fdùé ir hù FsdùJ t-g ùér!néu. Bùr ù. i*rr Dy b. Fr.ly dù. 6.h. f-! d.i..d b.r-t..d rrdor, i, ù., o b. i!kè4.o.. ro lld. òr É.r rt r..ò l,rh. b E -:, r.,,l....d F.!-.!tc tftr.rd-.r t-rtr ll!r- ù,i..c.éoriieuo.dh' tio. ùy t ù htà s lb. F. J. ol flùl td.ù. rrrw. f,hil.on' llrtg ò...4 tr 6{.ò to ò.f,n tùiri6. L...r ù...d en.tr.i.o.-. tle r.u to..,l'. on..lnivity ir.d o..d.d i 0..ò.U, ùdi6 6.n i.ià. tlk.v.r.r. t!n', S.!d inèdo. ld Fo?pi. f,su6.leùld in.ie..d e'&. Pdly o.r.d s.lnt l..d ro lot6 DcHUr,..d Do..ibly dutài.t rkcr *lll ndw,.tmliliit 6ùhd. o.d{ni!.d -.d tol. td b.c.e

22 , tòdr.in, rh. o.isin.l (yp. h , t.. dirpt.c.d by hitth.vi(osity ftlin.d oilr.d.mul.iùt b<.u. ol (6.- Nor, ddi.iyà ù. b.iàr qéd tl rt,ill trcn..ud. oil or t..6in..r «Ù tu Mrd rh.. vifut or th..c rhdcn.d olr ù. ^dr.r.rd b.nd rrd ruf.rò. rh.. rlxù. d!,.rd lon péuè ld dùint lc thc, *h.n trrd. *irh, dit...!d. 6 Ldrin.,.lÈ.dulr.nt 6kr.n.i ndd?ix L rir ò. jùédo. dl à.i.r t- L-.ù.6., ùei. nrldnj. HcrÈ, ù...d rfd.l blddinr.quipd..r....d.d to oh.rin. Éd s.l. 3 l.d*iq rlè ilc ld o, tò. titù. inr flua péttd... 16r. - tép llte flùa in.h. {r..iré.nd ù ù (èr. lond.nd iorc p.odùiv. tnùd. rill i6dù. Fodu<..ivi.r iqlù rhdh.r i.è1i'. d. n b? o. 'it'. k riu impot. 6ùltt?i.h tdh hisà.hd los-ri{ority llùidt Co$ ol r.du.inr,luid ry. l0 c.. on ih. r.nd.rd A P. lii..rion r.!r,?ill hn!. {iom rboùt 2 rò 4 (.ns Fr!dlo! of tluid. Thn it ùùllt r r6.u D.d ol.h. ro,rl c, ol..6.trn. rid.v.n..* p....nt in..6. in Fodù(-.ivny *ill p.y oot rh..on. rl -& oil.lon. h.t hèn ù..d 6 inrd..d ror dùrc rld.no..d m., h. rùtlici.nr i hish irj<io! n.é ot.hout {O bbl- p.. mirur. ù..mploy.d. Hor.rcr, bdlue o nr bw vieriry, it rttl n. 0pro.r r..d iont..d ù. c El. hoh..d!f...1 rfrr. ÉÉe G Èq6.. Hiù l-toll i..à. frd{r. h.lp! prcmo.. $<nout1.lb. for.n. Ò, rbout t cnù F. ldlon, th. l.* o'l..n b..ll.d b.u- Fnd r.d rnd ro imp6v. ic.rdrnù. Thn xill lor.. l!ùid fl sè bùr fudh-....dudion mty hc hld lo. Ge.nl tur..eno D.r A.llÒn.nd vill inctu trdr 5 Th. Drim..y ur ih.r h.! b..n 6.d. o{!ùrt.«..ù in th. lr.d.ins oil n.o pé v.ni.dutrionr *irt' orm{ion *.!... Sur f.ft t6! riu utu.lly sho* ir.hn i Th,. n. &1i., by bd. ihrt!u,]ton6 rill.l- inc* r.ll p.odùdir ry.r.n i..h..h. n.. ol trulsion,. 6 c.ll.d ri.l..d tid.il.mù h.v. h.d sòod iu(lg in Ée lorùoùt ol d.diù6 $lubilly n o.mùion! th. &id q ro ofo po.à o th. r.«ùe 1...t thil. ùolò,h. tlmu6 oe... How.E, fl.id, xg r.r.dv.ly dd.n.iv..nd Ey b. iun r ro.d th. oilùd.éi,e.b 'i.h òn ù.d e i[. rm rd. 'tkt F.dui. rnh v...r n chdpc. *nh òil rnd rork r.ll ldr $tr.nd,. ln mrny 5.. lu. lr.i. rù r.... d6 noi h.rm Frmbility..d *e.end slury i.j. io..r hih h.' beei r..y,u.cdtùl. &..,.r.r wn oo n.d lu. pi.du..d o.d p.odù. v dùlù inn!.uy bu. m.y.d hold ùp ov.r! lont Friod. ir h l* rtnd.nq to lodr. in lr.d!..r Mon ofnidrs pftl.r to «rnd.ldizr on on..i!. o, in.l, 2O{0 mtù. Fin.r r.d,.*h ù O{{ mrh, hù oùnd.pplic.rion i. -n. *.Ur vh.ft l.siur. *idrh it e rùll s.o..ué..d h.id&.r ot hrr.r rod..r1, in rhe rd(m.n.. 3 s.nd hridrins ir ùinioit d by lnd sùrd..rion..nd ùih inidio. nè. l. (.n tr ou*d by..nd *nlin! q end co.c.nrr..ion in(s du..o 16r of flùid. l, v.tiol f.r(ur.' lorm, rnd É«lins 'ilt..u. llur of thc q.d to (cumulr. n.ù.h. honom o.h. lh(rue. Al.holsh rhi m.y ou* È.d b.idsinr, n n nor lil.ly ro c.ur.ompl..r ÈÀd renoùt. Ho*.v... r.pid ld of lluid ùy ince om.ntbn ro.rt. t<i.t 'À.c.L rnd -iu n.i.id 61. <lo*nùrd lu flor. rn horidnol {.Éq.1 th. rnd n kpt mvi. ouù.!d f6o th. r.u in toic o de.irli. òt. be.u- o{.h. y.lo.iq.nd r.rài..<rlh ol rh. flùid. Aftd. dièéq lw.y6. {lùd r.ldi., d..'è h.oué of rl'. i..r..!in5 rt6.nd h..r& ol lluid los. S.nd ndr to nrl..nd b.<om $ co... rl.d n *onl tlo*. l,r fluid ld., rrn indrion, rnd s l or hish tiron,.ll h.tp pr.v.nr brid!' 4 Afier ru rh. s.òd inie.ln'n. rh. rubin or (riin. n.1.ù«l ot t.nd by pùmpin8 rznd lrk. oil do*n rh. *.ll io p.d..r b.(kllox o e..1, otd ol.hi!.nd fé o,l tr pùrhcd on in«, ihr k.durd. This volum. vdi6 inh rhe.yp. o oil..d iri i.r nd.rl purpòk. ror (h.'i.s rhi.l.nd (rud. o. vi-où3 Èin.d dl. h.nr op.r.(o6 lil. h ù* r flulh ol Errr.l huh.l..d b.rèlt o{..ùd. oil. Thn no( only.lrrt rnd l.om in. srll bor. t'ur h.lpr thin th. ù6.itr Òil.o d<... clànup dg. For ù. Èb+ ho*.!.r, rn oy..lluth o,.hou. lo r. {O hhl. ol..ùd. n ued. A^o.h.r impod... dhod ol.limi..! i. {od dù.. i. ro.llo*.h. Fdù. du. io k6té.nr io.ldio. ù dirid.t.6drly. Sàud. rlè r.u i...f.d!hè ù..llo'..hg tèrin! dl to Ll.nd ràr Grdur. q.lk ro (lc òf,n on.h. Pnd rnd hold n i. p Thr lr,r.hr Nry rrom rh(.ll hor. indiò.6 ri.r n.y ddrce prodùdioo Fr.tud rh. mr ondudivny riràr n.n ro wcll bo.., lo. rhn Doinr p..diùlly of,h. Drod!.don É. p... S.ndf!Éù6 uu.c ihrt thn o.dbivity 'bt m'ini.in.d lor lon! rif. inidq frdurd nor filld *nh t.nd tu) h. hish inni.l (ondùdivny bur mly.lok h6l io r.ho Friod o{.id.. 6 P.rm..hiht ot p.(l.d 2c{Gddh rill.v.r...hou. lm d.dé. ]{ lo. lo{0 ùgrh ir rhoùt l0o drrcid.. Òr tg2o m.rh i..hour òri6. ldi if o.ly o Ly.t o{ ^ ir.fr E ò. fté!r*.le DdlÉuu tuy b. ù hith.r d.(id. Hor.v.r.hn d.<l!é ;irl.t DDin. ind, il ih. iàd r d&ù.ru.io ù.?.!h.fr., dy dé!r. 6 ptr.iì

23 Ìxr.rr,,..ùr. tr. è ;{ r. t rl*..1 t-r- No b...l...l yoù on p..sr. ùd ih. yell ro pr.iur.i er.édin Pli. D.r ft. o, d.r.ù 'droùi. brr. th. D..fodrio6..r. p.oh.bly plssld iàd th. r.ll n..ò.loin o* M6. 16ori6. Yill,rlÉle b.le.àn p!ff lnlé tù.t c drnbé.l!n ràor 2.Ùo,r. Vhd. fùdio. i!.6rlidr à- por.d b tt fllid ù i! o!.o rd l-j.1,...llù (id.c tl tù hr ld.,.d. t.6 iièrd6. Ho''.É, i. ù, d b. ò. F Éc. rìd ò. f-dè fln d ih. o.tn Vu it..6.r 'ù.., ié.ùf.nt i' ò. Ftù.Ed iok- Jr? l yoil!d rh. Lcr. ql in ofd olc yq Òo ré.. i.idi'i.r r.. b dddd*,hg n,d..t Eh hùd.r ro t.ll.à. filid.h.nn.l.d th.ourh.h..6.nt n.,l ro. p.rfmèd intd{. 8. N. th.. Yo! h.t. r lood.dmr job.od Òn k!,.r'r. th. D.y b.fm yd fn<r1*. t.t. Fy dl6 ih. frtu. lluid *nh oc. il.inr it, you thould b. c.urioùt.t o. t..dù.in orh.. *eut in rhe 6. pool, P.oh.bly!i. r*rloit Drdur. n d.pldd rod sr.ìi9 L dr.ioin! oil.w.v rom lhc e.ll Do*ndip v.!lt m.t rt' 3po.d to fnduilr i. ilti. Ò*. ho'.".r w.u ti.' n rhn tnù..ion tl. r*.foi. my h..e.rly dcpld.d b{r h! ruili.i.nr sr.vny dhinrse ov..d th. q.ll 16..rurn ih fr.dur. Òil.!.n

24 .wrong ond moy hslp iou..1 to locsto in moy nol b if it occurr, you who/s io hclp your well' :,1,r'.. hote or rh.. p.rlonrion5 r" clern' voù sholld L.uùou' rboul rr"'ur? r"" t l.r.r\duin 'nx trc$uk Ù tn6y\'ìv h'rh Pù$rbl\ r\ {,!.x(h r! Ju' ro rà' rordiru. &L,r \c ('3hr ln th't 'r*' rh. torm.ùon mly rot ir( ùp 'nough o,l ro P.f lor rhe 'retidcnt ' Vh.r' m"'h P!ì ^ 'r' tù<d ìo,h. kr.ru'r rluid or p"dehili' n hrsh, ht lluid n) l"k ofl '! ii«rl, n sh..!ou i,,llds * h rr"d 1"u 'r rnj tr 'l Ùn thc qrll lhd nrt.l{ tu,rr q h li'(h'trril'13 iù. ford.rioàr whr.h rùlu" flurd \n.ositv rnd incé.'. Ì.Àtoti!i(' lr it h'n «) l,m( r(3(mcn(l ro rb'ut -<(r fr ot t,,rnì.ùoo ùr o urc.l.n rlurd l.$ tlurd im.i'n,ei rhe sndup mrv 6'Ùr ri'er r frs.ìùr. it obrrin.d n rh' c'r'!ou h jun 'e drortd ddtrnìrl surl" 'f rhr llul,l r. lerl rnro tlurd f ioll n,r{, (h. ir.ru.c,l.,.s nor 'r'n'ì, inj rs vidth r nàrro{. (of,requrnrlv rhc nd l,r.ls ul,,,j rhr..ll!àf'l' u!!l'éh i' rd,o. r.. l.)è rlulrl Lr)* rcd i ''ijl riinc,l in.l wlll h.lp th ' rhourh ', rni nn^lu'< ''l lluq'\'r rhe tr rrtl m' 'rrr ' À'd f,,bhr bl hrln"l F\ i ìrr'r r! n ènr -É,.h $'ll sl. - mi r. ll"s n"t dnù r.du.r h! prtnùrt d!'rr rh're '5 'le,hr chr... (.Àr lou lorm'd s' cmulio' whi.h r Llo(kins flo* ^ su'rd"t rr.1r6( nt so!lj L.rr th$ up ^nòrh.r Pri\,ihr '' t"r i *r J in! i'!\ <nr'r'j d'nlt'ql vr tt ihe \(ll lìr\ ''tcr h.d!l.l \h1e lrrm'rh'lirl L'i lr!é i.d l'ludrn irr kl l (u'( rrlh '1"' -".1 ", r.rf rir! Plu,'t'n rno ':dr then rti durlnr nrr olxn up thc r'ro!lù(. kdjo.' lr 1'r ' J h' r'runrtl n rllj '"r'mpr d trh'r ri( ìrj,,\n utrh.' l"q ilurj los iluld o ob(.i. \!r((l rrr'( rtu lln )nl'n? l.r '(* *'ll (ni"r),nd,cr. rh: rh( lél L( vr'll nj nor *o h ' comll.rn)n lk'veycr' (hr"es r( yòu Jidnr xol ih' trndure rr" fr!^,,' rh.!.\ or 'rr. tr!rurt\ lr'\' in \ult,."n', du.,'' ntàr rh? qlll r're,, xd Lt)n8er.r mon lr'«r(t ]où.h.,ulj ùn 1 Lirtcr \'lur k!r"''nt' 'dl,ns /J\rnrrt. nr!ni'n ' 'di 'nd lus.tlu,j ll n lluli { "l 'tml"{tn l,l.^1, r.ll"n'\.,r l"tirrip id )' d "'r\ hrit. /\ rll,,,,,r,,,, [,h. ] Ì" "!r'lu'l ' 'r'trr 'ne rrtr\ur hl.cd ol{ h'lrtr( o ( n' ìx ull lt'dtr drt!l' lh'' '' nr Lt L\ 't,urt'( i!hert ) rl h1 " ' r?di(j 'ur'trrl rrl,r,,r!\!\rendrns r' nr' boitom s(" r)' rl 1nu h3\( À Pt'r iobl 'tm'ir \,,r,, r rri,rrr s ll L'rhrr,,,r'JÙ. rl\ r, N rh lrl rnll \r''r '.òùi ul,j.' rr( Lnrl ' '1 t"! " ',",, q,ll rl,, o'r' rr '1,. '!\ l*j l rhr,urh,h. irl r' \l qrr'r rj!h's l- ",r,.,*,,,cnj,' ir r1'' L rnj "ì$,bb où lirodu!r!) 'ìr lx d',nr\!j.trl,r ii' r"r r "s nr "l'' 'o' ì r '3\ hrr l'.r ei"ìr rir'i l" i ''r.tur!\ *!urcz! Ll r.lurr\ 'l Lli'!l {L Jnl J",...,'r..-, i \' n''ter,,,n. n(i hlùl( *dr( l.dì Lir,-! r1l fr,jn, ', 'h", L z rl' lhi! 'r' 'L! r' l,r l'! ',lr l',rr Li \L!''' hò' ' l. LÒ'( ) (1,.!rirt..,,,, \.u.lrl,unì ilo.i rlr( h'rl' ' f!r r,..,n.r, tun riì r,r 10 1r it*it i lrr "'.. L\ u 'l

The Dozenal Society of America

The Dozenal Society of America The Dozenal Society of America Multiplication Tables of Various Bases by Michael Thomas De Vlieger Ever wonder what multiplication tables might look like in alternative bases? The dsa Updated 6 February

More information

SUPPORTING THE WAR ECONOMY IN THE DRC: EUROPEAN COMPANIES AND THE COLTAN TRADE FIVE CASE STUDIES

SUPPORTING THE WAR ECONOMY IN THE DRC: EUROPEAN COMPANIES AND THE COLTAN TRADE FIVE CASE STUDIES SUPPORTING THE WAR ECONOMY IN THE DRC: EUROPEAN COMPANIES AND THE COLTAN TRADE FIVE CASE STUDIES AN IPIS REPORT January 2002 1 Research: Jeroen Cuvelier and Tim Raeymaekers, IPIS Editors: Marc-Olivier

More information

lize r i nde ara 9tlrmalar Summar y Tur key 'rid s study h as been car r i ed out on t he coz.nro L r:et

lize r i nde ara 9tlrmalar Summar y Tur key 'rid s study h as been car r i ed out on t he coz.nro L r:et Ttirkiye I. Eht omo1o j i Kongr es i, 13-16 li m 1987, t zmir l zoi r iii ~ e vre s i nd e kestane yet i 9ti r we alanla r ~ nd a meyvelerde ku r t l anmaya neden o Lar: z.ar-ar-lalar- ile s a v a~ ~ m

More information

IL CARRISTA D'ITALIA. N 1134 ).Gùrioler5 sfd dnr poske(50%) Roma

IL CARRISTA D'ITALIA. N 1134 ).Gùrioler5 sfd dnr poske(50%) Roma IL CARRISTA D'ITALIA N 1134 ).Gùrioler5 sfd dnr poske(50%) Roma RICORDO DI ENRICO REPOLE /.lolcl,.cvclerlèn'mnnn?tr t-*r x,q " a-.-r",qqa della nostra Rivisia tlgiorno ll novcmbre u.s. è sconparso i1 carìsra

More information

Ottoman Contributions to Science and Technology: Some Examples from Medicine, Astronomy and Geography

Ottoman Contributions to Science and Technology: Some Examples from Medicine, Astronomy and Geography Ottoman Contributions to Science and Technology: Some Examples from Medicine, Astronomy and Geography Salim AYDÜZ, PhD a a Senior Researcher at the Foundation for Science, Technology and Civilisation (FSTC)

More information

FEDERAL NEGARIT OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA

FEDERAL NEGARIT OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA fh:t-f"kf ty~"ce,~/ioh~ftfce ttl1flh ~lolrala,,;j~t ;lull} FEDERAL NEGARIT GAZETA OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA "r1'f-~: ~op,}-

More information

SOME PROBLEMS OF 'PARTITI0 NUMERORUM'; III: ON THE EXPRESSION OF h NUMBER AS h SUM OF PRIMES.

SOME PROBLEMS OF 'PARTITI0 NUMERORUM'; III: ON THE EXPRESSION OF h NUMBER AS h SUM OF PRIMES. SOME PROBLEMS OF 'PARTITI0 NUMERORUM'; III: ON THE EXPRESSION OF h NUMBER AS h SUM OF PRIMES. BY G. H. HARDY and J. E. LITTLEWOOD. New College, Trinity College, OXFORD. CAMBRIDGE. z.i. ~. Introduction.

More information

K Country Names and Two-Letter Codes K

K Country Names and Two-Letter Codes K PCT Applicant s Guide International Phase Annex K Page 1 K K Annex K includes a list of short names and two-letter codes accepted for use in indicating States, other entities and intergovernmental organizations

More information

1. Oblast rozvoj spolků a SU UK 1.1. Zvyšování kvalifikace Školení Zapojení do projektů Poradenství 1.2. Financování 1.2.1.

1. Oblast rozvoj spolků a SU UK 1.1. Zvyšování kvalifikace Školení Zapojení do projektů Poradenství 1.2. Financování 1.2.1. 1. O b l a s t r o z v o j s p o l k a S U U K 1. 1. Z v y š o v á n í k v a l i f i k a c e Š k o l e n í o S t u d e n t s k á u n i e U n i v e r z i t y K a r l o v y ( d á l e j e n S U U K ) z í

More information

plfultri. iit!h.e, nirdsroft heeci@r6, difis, pipd bnoq klrptr w ds Tr-cs.

plfultri. iit!h.e, nirdsroft heeci@r6, difis, pipd bnoq klrptr w ds Tr-cs. ironlv@id de st.jllmyt dd!fr dlim!.i F& *.d.ll mdb..li t ta br! hf. F e2 Mpi4.i rhiv,n! ldiolrih yag hd, Lbii tui.ldi 8rlei!, d.n u.i! du 8li@ir Di dde hre.,.ldivd'.dtotridd nis dihaillu d.0d n6bn-fk p@

More information

8n+ _I- SINGLE CHIP 4-BIT. ft DATA- . LIVI"~J "" - 1M. ~ - ~i~~~~:~ IT. i LIVtLNO' "" '..GISTI.. -. PROGR- C_TIR ~J ;;;;;.;

8n+ _I- SINGLE CHIP 4-BIT. ft DATA- . LIVI~J  - 1M. ~ - ~i~~~~:~ IT. i LIVtLNO'  '..GISTI.. -. PROGR- C_TIR ~J ;;;;;.; LENAHCP MICROPROCESOR Paralel CPU With 6 CPU Directly Compatible oitcurti With MC5 ROMs and Instruction Set Includes RAMs lanoitidnoc Branching, Easy Expansion One CPU pmuj to Subroutine and can Directly

More information

Systems of First Order Linear Differential Equations

Systems of First Order Linear Differential Equations Sysms of Firs Ordr Linr Diffrnil Equions W will now urn our nion o solving sysms of simulnous homognous firs ordr linr diffrnil quions Th soluions of such sysms rquir much linr lgbr (Mh Bu sinc i is no

More information

mathematicae 9 Springer-Verlag 1988

mathematicae 9 Springer-Verlag 1988 Invent. math. 92, 479-508 (1988) Inu~l tione$ mathematicae 9 Springer-Verlag 1988 On the derived categories of coherent sheaves on some homogeneous spaces M.M. Kapranov Steklov Institute of Mathematics,

More information

Territorial Disputes and Their Resolution

Territorial Disputes and Their Resolution Territorial Disputes and Their Resolution The Case of Ecuador and Pe r u Beth A. Simmons United States Institute of Pe a c e Peaceworks No. 27. First published April 19 9 9. The views expressed in this

More information

the im pac t of the arts on l earning

the im pac t of the arts on l earning C H A M P I O N S O F C H A N G E the im pac t of the arts on l earning ARTS EDUCATION PA R T N E R S H I P The Arts Edu c a ti on Pa rtn ership (form erly known as the Goals 2000 Art s E du c a ti on

More information

QUANTUM GROUPS AT ROOTS OF 1" Dedicated to Jacques Tits on his sixtieth birthday

QUANTUM GROUPS AT ROOTS OF 1 Dedicated to Jacques Tits on his sixtieth birthday GEORGE LUSZTIG QUANTUM GROUPS AT ROOTS OF 1" Dedicated to Jacques Tits on his sixtieth birthday ABSTRACT. We extend to the not necessarily simply laced case the study [8] of quantum groups whose parameter

More information

ON THE EVOLUTION OF RANDOM GRAPHS by P. ERDŐS and A. RÉNYI. Introduction

ON THE EVOLUTION OF RANDOM GRAPHS by P. ERDŐS and A. RÉNYI. Introduction ON THE EVOLUTION OF RANDOM GRAPHS by P. ERDŐS ad A. RÉNYI Itroductio Dedicated to Professor P. Turá at his 50th birthday. Our aim is to study the probable structure of a radom graph r N which has give

More information

Muškarci su kao čokolada. Vesna Radusinović

Muškarci su kao čokolada. Vesna Radusinović Muškarci su kao čokolada Vesna Radusinović 4 5 Naslov originala Vesna Radusinović Muškarci su kao čokolada Copyright 2004 Vesna Radusinović Copyright 2009 ovog izdanja, LAGUNA Vedranu i Maretu 6 7 Sadržaj

More information

Test of Their Relative Importance in Economic Stabilization

Test of Their Relative Importance in Economic Stabilization The following article is reprinted from the November 1968 Federal Reserve Bank of St. Lotus Review. Monetary and Fiscal Actions: A Test of Their Relative Importance in Economic Stabilization Leonall C.

More information

Bounds for Binary Codes of Length Less Than 25

Bounds for Binary Codes of Length Less Than 25 IEEE TRANSACTIONS ON INFORMATION THEORY, VOL. IT-24, NO. 1, JANUARY 1974 81 Bounds for Binary Codes of Length Less Than 25 M. R. BEST, A. E. BROUWER, F. JESSIE MAcWILLIAMS, ANDREW M. ODLYZKO, MEMBER, IEEE,

More information

Two Concepts of Causation Ned Hall

Two Concepts of Causation Ned Hall Two Conpts of Custion N Hll 1 Introution Custion, unrstoo s rltion btwn vnts, oms in t lst two bsi n funmntlly iffrnt vritis. On of ths, whih I ll pnn, is simply tht: ountrftul pnn btwn wholly istint vnts.

More information

4010A1 5010 Min. Max.

4010A1 5010 Min. Max. IA INTERCHANGE CONTROL HEADER 1 R 1 IA Authorization Information Qualifier ID 2-2 R 00, 03 IA01 INTERCHANGE CONTROL HEADER 1 R 1 Authorization Information Qualifier ID 2-2 R 00, 03 IA01 IA02 Authorization

More information

CAN I DIE? DERRIDA ON HEIDEGGER ON DEATH. Iain Thomson PHILO SOPHY TODAY SPRING 1999 29

CAN I DIE? DERRIDA ON HEIDEGGER ON DEATH. Iain Thomson PHILO SOPHY TODAY SPRING 1999 29 CAN I DIE? DERRIDA ON HEIDEGGER ON DEATH Iain Thomson No one believes in his own death. Or, to put the same thing in another way, in the un con - scious every one of us is convinced of his own immortality.

More information

The Voynich Manuscript: An. Elegant. Enigma

The Voynich Manuscript: An. Elegant. Enigma The Voynich Manuscript: An. Elegant. Enigma Contents Page l Tbt Knorm Foe&... 1.1 The bnuseript As Fwnd... 1.2 'rhcibmnhutwyoftbempndpt... 2 Awnusl of Atuck m-the fmbkm: ASwy... 2.1 Conjaetm Concarning

More information

Expertise Networks in Online Communities: Structure and Algorithms

Expertise Networks in Online Communities: Structure and Algorithms WWW / Tck: E*-Applictions Sssion: E-Communitis Exptis Ntwoks in Onlin Communitis: Stuctu nd Aloithms Jun Zhn School of Infomtion Univsity of Michin junzh@umich.du Mk S. Ackmn Dpt. of EECS nd School of

More information

FOURTEENTH-CENTURY ITALIAN CACCE

FOURTEENTH-CENTURY ITALIAN CACCE THE MEDIAEVAL ACADEMY OF AMERICA PUBLICATION No. 39 FOURTEENTH-CENTURY ITALIAN CACCE to: fu fu Tu fu ct^bcl tcm p>.1\ Ucttai can tctr tree uieutc pnmem tc..^r ncllj pi.-y^ia Atvunnct olbi tni^iieibniccbittsinut

More information

FRE,E, WILL DISCOURSE ON. Erasmus - Luther MILESTONES OF THOUGHT ERNST F. WINTER -:- Translated and edited by. Iona College

FRE,E, WILL DISCOURSE ON. Erasmus - Luther MILESTONES OF THOUGHT ERNST F. WINTER -:- Translated and edited by. Iona College MILESTONES OF THOUGHT Erasmus - Luther DISCOURSE ON FRE,E, WILL Translated and edited by ERNST F. WINTER Iona College FREDERICK UNGAR PUBLISHING CO., INC. NDW YORK.'i.ri-, jij,-ir..iijil.r\i i iltjf-1,.:1!\/.

More information

Recall from Last Time: Disjoint Set ADT

Recall from Last Time: Disjoint Set ADT Ltur 21: Unon n Fn twn Up-Trs Toy s An: Plntn n rown orst o Up-Trs Unon-n n Fn-n Extn xmpl Implmntn Unon/Fn Smrt Unon n Fn Unon-y-sz/t n Pt Comprsson Run Tm Anlyss s tou s t ts! Covr n Cptr 8 o t txtook

More information

Annals of Mathematics

Annals of Mathematics Annals of Mathematics On the Non-Existence of Elements of Hopf Invariant One Author(s): J. F. Adams Reviewed work(s): Source: The Annals of Mathematics, Second Series, Vol. 72, No. 1 (Jul., 1960), pp.

More information

The University of Melbourne. ISEG, Lisbon. Heriot- Watt University. Edinburgh

The University of Melbourne. ISEG, Lisbon. Heriot- Watt University. Edinburgh SOME STABLE ALGORITHMS IN RUIN THEORY AND THEIR APPLICATIONS BY DAVID C.M. DICKSON The University of Melbourne ALFREDO D. EGfDIO DOS REIS ISEG, Lisbon HOWARD R. WATERS Heriot- Watt University. Edinburgh

More information