Productivity o[ \(/ells*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Productivity o[ \(/ells*"

Transcription

1 {quq Hydrlrc Process lor the QRo. uir i udin.ì N P 30. L"o lncresing Productivity o[ \(/ells* Abrllqct 1h" ntl in,lùnt\ htt l,nt tr-'r- ';.ùt tli ù,ùl iu inlu.'itt '1. t,ll 1r"lu,rt,,t, "'-t th,. t'-l " /,r,",... l,i"-,1.,''l,t l ltt,'l'\ th, '. t.",,ln-rnr t,t"t ttnt rr t,,tt,ilit\ i' ih.,-,.,1 tù hlt, lnll\ i',t'tùt 'l h" 'll,,lntr,ui yr,,, ".. ir i' t,ù l,.in! r"tl., ontt, "l tù " 'ttt',: 't t 1"j,.1ì t t tì",, li1ù,1,o,, t ì,iù: < ùùlù nttqitl. t,l, t' -t d i.'t d t'tot't,tr:! r.t,r.u ttitt l,,,l.n,li,' yr,'.n,. tr tro,t tt tlì t,,r nt',ù: t:) 'bi t tl'r ti-\ t. t,,ytit t, J,ttt tt,"" htih t,' t t,,i.,',it, -' th t it l" r-rhlt,l;. "ht\ "t" -l h", tl', i,ini,u'- ' t,,,lrr, rh. t,t'"r,, h4 t"\1!)l i" t' n,l^, t t i l\ th ; lii,l",r tni,i i, t t"r.i"-t i,,r.q' it t,,'' ir,lioi itl ll rell,. NG d fo' P.ocet3 Ar..rr,,r,.r,.r nl,zi,rr. "'r,1".;.,-. r'l r"rl,"ls lrrr",{, ltrci,,r-,,1 "rh". th.re.tìll.\ins n.rd t,,r 'rilì.iil n,er..f impr"rins tl,r t,r,nlu,li\r' hilitr,'t,,il r,l ::s s,ll.. t,ni.u lrlr n,r rrll. si,h 1,r"l,r" fr,'rr, f,,r',,ru,. sl'i(1,,l', ù,,r r"r, t rn,ìil. ilh,nl.. Thi. prl-r,li-rs'* tl,,',1,\ 1,'ì{,,,,,r,,1 n hr,lrlrln [r'rt,rt in" r'r' r-r "ll\.lr.trr,'.- ì'i,h.t i,".,li.r;,, r lr,'rrrir'"f lrr,.ir,: r,r,,lx,.ti "' '.t,- fr,,,rr *.11. 1'r,"ì,r i,'. fn,u,." ' rr r",,t f,,nn.rti,,r. 'l r,,"rh,"l ì- rl.,,,,rr-ni, r,l rt,tji, rl'1, r,'!:n!.rxl r rt, r inj,ì1i,,n njl:. \,11.,,-rl n,r s,lùti,,, nririrs,,f.h. rrrl. *ìrh iontr n,,,lili,..li"ì,.'r,, rcr reì1. l.quirèmènti of Pro..i3 lrr c,rridtirg.uch n po..il,lr 1r," -,-.. ir rpr*r"l ll,"t,.rliir,!,t,'i,,',,rnr.r ù.r 1,. nn t (,,,n.!,fl'^' r,, \. Tlre llrdrulic ntrnì selc(ti'd!tro.r Le sum.n nllr \is.,ùs tlnl it.irl he injr.r.it i'rlo lht rr.u l r,-' ll t, th, J. 8. CLARK,,' -',-tr,^i,,,,, 1,,,;,1,ir,r,ri,'r,t.," r, "...r,"1.,, rl'.,r,,'r r., lr, r,rr'i. f,,r'nrl. ir \ill h 'tr\.',t l f,.,rì, 1,,.,,,jr,nl. rnl rl,'h!,r,,'., r'rt,"l riil r,rr'in 1,, -r\'.f x lì,,\, l,i,'r" l r,,,,,il L,l!r. 'th. rì,ri,r Jrtl,l ' rrr,,i1.,,r,, rrt.r rl,n,'., \rl"' 1,.,r ll,rnl. l',.rq. rl, l.rrr, r ",,rrl,ì l, lrrrrlfrrl r.,,,,,,,' l,r nrrti.,rr' \ft,r tlx lrr.t,r,, n.,.,1. i r r,-.nli{l lhrl rl!. irr,rrr,ir,: lunì ì,,rlin ù,,,urì,,, l,,r l,jrl,,ur,,1 rl. r"ll rrrl n,,r.r. ir, 1,l", rrr,l r,l! rl,",x,'1,,l 1,,- 1,,,,,,,"1 i,,tt,,.,,,,1 t,,,,,,r, "h,,.,r, ir',,,u.r 1"..'r.,'L,LL r,,,,,, r tl {1,,i,ì tr.t", rln il \ill l.nl x\.\ i,tr., 1ll, ',, r,,, ni '' l l,r,,li,r,. in nr{n\ in.lin....,,,,rrri,{r r.r ìun li. ur"l, ' r., ",'nfnr ll" f!.n, r n.r,, lh.,t,^in.l levt. rr,t t,,,,lnài,, llù r,l\ r,,lr!'*,,f h,,'l O velopmèni of P,o(e$ \..,,n",-.r,\.r, t, i" rl',.1,..1,1',,,,.,,r,,f ll,i- t,,, "-- ir \i.,l-' ^l..1.i-,1j. r,,1, t, L,,,,,,l tl* ll',1,, {,x, ll,,i,ì. r,.".,lrrxll, {r. trrrìrrr t,',,fl,,x1i,,,, "r \h'rhrr rl-' 't''ìjl lì,ri,l. \, r,,,n rl\ l'.1;,,! J\r\ ir', r[".rrrr,,urrlirrg {,,rnrti,,,, 'l',,,1, r,.,,,,i,,. rhì.. n Jrx." ì.-, lr,1," ".11. r.. ",-,lrill,"l i,,1,, r l,.,r,l -r,rì -r,,', (.,-,"! \.,- n'r.lr' 1,l,r.,lrill',1..,,.1 rh. s,'ll,1,.r, r ',1,rr r ",,,r'r',, \ f,,, r'rrr,': rl'rr'ì rr,,rr.rl,,,rr,, '.,tr",t l,riglrr r,"t nr. u-"t r,, l,r.l,1,,n,, x f,,r' ii,',,. Sln,l Ò,i\,,ì \irlr,li.ri,!ri\rl\,,j,'r,!ì.,,lirl. sr' lr, i,.rnl i,,r,, r r \,ll \irh lh, hr,rur' irt! ll,ri,l 1., t,'. r' iit r' 1rr\ r, r rr'',,,..1,.,,, t,. f,,r,',rti,,rr \ -i rulrt,,l,l l,,.rl"r.,,1rri,,,,,l',"1., l,,i!ì,r l,l',,.,. r1,,,, r,uh,!r,l,,,r" tl, \"ll ",r.r,.,,,,i,,, i{ it, l,.t t,,,,t ', ",t r n,ì1,,r th,, lìr'r llirri,,rr 'lhc r,-rrlr' rr'.ll,,"r, ir l"ir.. lt \r. n,ne(l lhnr irl rr, r,:r' f',rr,t.l rl"rrt tr qrll h,n'- rhnr li t',,,1'l,inir.,s, nl ki. lrxr.t,nrr",l l'.r l,,','!1"' l,rrk. rrl rlrr ll,' l,r,,,l, r -,l,rli"rr,1i,1 ir"rll\ l.ll,, tl,, lrn,r,,,,rr i,'r., l!'. fu,lu,r. \\ [ì1,. ir i.,rrliz,"l tlt thi..hrll,,r \,ll,-l i. r)n,l.,l'l\ n,,r, \.,,11ì,"t',;\.'1,,,r r', ',1,"'t, t,.r. rl!' $,',", 1,'rt,,''r',1.'- l. ',-',ll' ','i.,,1'li,"r, i,!ìi' rti,,,,,,1 "1,,r lrr1,1rn.,l,,rrr tìr' li,l,',ìu,;.,;r., llll,.,ftd, i,'ì,. Stepr of th Xydroko. Pro(è.. lir. -1,,,". r.inrl,lilìr,ì,r,^-,.rr,,r,rl rnr,,,i x s,'ll rr'.r*l l^,,r, r, r-i,'rr.,f l,r,,(,-. lx lì'n.r,.t,. f,,r"rr',,'r l,,,rl,l, ",r r-,1,",. i,l, 1 \,-,,',. ll,,,,l,,-r.,ll,,.',.,-'i,,j,,1,,,,,,ì.,"ù r- r rrr,l,,,il,,, r''-,li!. i,, rl'i,h 'n. l+rrr r,l.lr,l l.,lrirr'! n,:.nr. lrù, r,' rrril.rl,ilitr rrl 1,rict..,rr1,l ".,,,- \.,1,.,1r,, l,r. l-, n u'c,l in rh.,,,.,t,,,,t,,j, \r",,,,"rr- l,',ll. \rr,.rlr,, i. rl,,'-,,.,t, rhrl si. ',+l i,' rln kr r,, n, l, 'llr. r,lln"l ir-,linr. ' r!\r.lrt,.,rfìr.,'t l'ùìrr!,1,,\n lh, \i-.'.il!,'f rh. g.l h\ ìn r,,rirf r,l.l,n,l.r -J,rti,,hur.ltìr,r,.,fr"' -^;,.'l h,,,rh. r,,rrinir rh" $'ll l.x,,' r,',"1 xri,', ",i. _,'r', r r :,. r r r,. r r i, rllr. r rr t,i,.rl ti,t,ì h'"' ',,,,.,,,,,1,.' -.r-jr,, n,rrrl,'*1,,1,,;,, rl',. l,r l,l,l r.,,,1.1,,",,,',, rl,, l, fr,,.n,, rì,, r,,xt. lì,i. ì,.-'flunl i' t.,!1."1 ',1, ì' rl,,,',ir,n: 1rrr,,1,,rrì r,,r,,rr",l tl,,,rrl, rln't''r ','i\''r. \h' r' tlx!,.,,,,'1.,, -,.xt, i.,l,l,.l \, 'l it r,-- irr,, r -r,rrll,,,i\i,,! 'r1,. f! {ìt " ',, l, ll, l,irl, t,r,'*,r, l,rr,,rl' r'r'_ -,"!,,', lì,, -,lrri,,r,- tl.,rr rrr,,r",l,',r,' rll \, 1ì. 'lìrr l,r, rl, r ',Juti'r, i' th,, til''r {n'n,.ù.\ltr r.r'l nr rl i',lìn'lr,'11 irrl,, tlìr \.ll i, rì"1lirl,l\ r,,ri,,"i,,!'h,. r, \\hrr r"quir-1.,,1,1,ri,,,,..1 r,,,i n,,\ L,",;,-,r,,1! rlx. \cll -,. r. trn,,tì rh. lìuì,1' nr Plonni.s lhe tièld Job 'lll r'lrlrrir,;:,,f r ll',lr.rfrr, r"l',,.,',,i,,.:,l, r.,il,.l,,,-i,l, rxt,,,n,'f rh, i",i,, i,t,,.,1 ",ll,, r ìrri,"'.. :,ìh'ri, ",,f rh. t,,rrlt*.rr,l,,f thr rr,l rn,l.r,,r,rrlr,'t Lr,lrrrrli, fluin. nrr "r'.,n,s,1,..,1, 1, nd. u1.,r t" tlti, k,e* r,,!rrt'n'f,l,il,t\,,f, rr,"'o,ì 'n'lueit'e i 'rrrìri,,d. ih. ldn,nr h.le.rnrti,n r,rr.-urr. lh, t"ll Jrl,th. lh.!it'..i,' ;",1 1,,',liri,,n. rul u1'on lle *ei1ht. HE PETROLEUM ENGNEER, iérerence ^nnool,

2 rormaron l^clurt (onra NrNO rrroséd for^rron FG Shorlòw wèll 3 ROCX À OJ^C t Nr 'AUR^ D WH fractupé PÀTT AY :trength. n(ì (oùrt,r.tsibilitr!,1 lh. ldiliridùl il.ùìs lhl n,u:l lr.,rr' sirn.red ir lht plnring. rrtl th" nrrth.d {'l!dc.ting lìr( deliltl 1 duire'ùd,r\,, rl; rn, Lurirc,lrri,l Jrrl equinnr. re,lnrrrr-rj'in,1,' til helos. u lrr lh. ci,rrespon(linf helings,,1 r,lruh tìùi,l rcilùin', rls. puùrt, requrr.rnl.j nd l,n''1" Xydroùli. Fluid l.qui..h.nl3 The usul hldruli, flui,l r.,1uir. rn nr i, t,,r r,,il phsct r", tjl irlr rir..sitr l,clseen 50 nd l.-rli..hl; p,,i*s,,r hi;:l.r. rlrltn,lirrg,,rr t[. i,,,ìi\ i,lù.1 j,,1,. lt hr. li-n f0un,l tl,nr \.,,',,1,.,,.'1, r,nl -i",,hr -,rp. t",,,',1, rh,.,1.-i,,"1,.1,"r,r,.'i.rx.. \{ l,lrrr rn h. n(l(1.(ì r,, F',lin.. k.r,".ir,..,,r, tlr.r,,'l;,,,r1 tr trt l.',n', u1. t,, l,r.,lu, ' i:,1. l,r.ir,;.rrr',ì,-ir-l \is.,»it\ trt' r. n{fnl,jrl,l\ (^cr:ìl)(ì l;j,.,,ti, t;,,,, thri.. TL, id"jt llunl rl,,rrll lr {,,,'il\,,n rrhtr thnn Nrl,.r l,nn llùi,1. 1,, {\,';d (ì+, rrf",r llr,,,,,.àl'ilil\,,{ lh. i,,,.,"jli,'n n,,,il,,r Fà. Ti- n"1uin'rnrnt r- rìr'l l'\ lh, \u1,n prl h' rrrl tr-c,1. Wn.r h&< tìui(ls- howerrr. *ouì,ì lrr!,1\rrìtnjrr"u. ìr l,.rlirg trnt, r $.ll-.,ìr trrt, r irjo( li,'r \.1ì- srì ìnritler the,,il ;njurl.\,,, in(l,,n,ir. trh.r' st.r i- u{rl rrr ',luti,r,,r,ir,ir,ir,,l -rh.. rrr,l ir tl,,' lr!{h 'n!..s,,f rririrrs.uì1,hur. lù'n' n 41.,, s,rtt, (dvr l(, iln\, lh!t rrl.r l',{ lìui,l c, ull l- ur"l.ur,-=frrllr irr,,rl,'r g. rrllr. 1,,,nl,.r $,{'ì.. ir i- rrrtirrlr p,^.il,lr tht r. li n(lìli,ì., ir{ì h.n l,\,lrntrln'lly f'.(luri,,! rh. f,ìrnìti(,, rnr\ 1,. grot crr,ugh t,,,{.!,,rtre lh. (l(r.s. in lèrnù bilir\ cu*,1 l,r st,r,nttirr,,f th. oil,,, s {r(ì. t i' 'nr,*r. L,r cxrn1,ì.. rl'àr li,nr.r,'d. n+"noirs r nr r rirl t,t ll J FlG.3. Well hool'up 6ing r.rvi.è <ompon) èqoipm.ni. tlg. 2. Hydrof,oc pro.e$. HE PETROLEUM ENGNEER, Rèlè...e Annoo,' t919 B-7

3 PU'P RATE TO FRACT'RE FOi'AÌOÈ llloiellctll. Éoirli E (o tt!!o.;? J l \ réi AlUlY.llll..rc, l..l (r6lro.rr È.El.r' x lr*rn rr tr.ri.r) FG.4 izr(ì kith!n nri(l i,)luli,,ì rhl ;s s h;sh r' 8r,,,, ',(r l,,,,,r hdl.r' h illr s re!ulli"! iùr n i-e id rrll 1,r,lu.tit il\. l'ulur" h,,rl sill, rl,ir r,ri 1\i,,r\ i;d;cte rh{t is i. nr,rr rr,,rrrrn l to use hrcr l,se f,,r t[c hr,lrruln frrturing llui{l! rhrtr lh, n&rr (\p.ù' n,l.ru,l",,il ';.. l,r- lìuirls. ùsfliìculr "rs"ì;,* in f,,r,"jri,,,,' rur Jlirrr"' i.i,ll',,,.i.,,",",r,"1 b irl' rrill.,.'u' rnt.;iìs. ;ln,t (4rrti! t\,1t' -t",,t h r "l th' ' ft,',',1,-ir.'ì1r rìr.rr r" h\drsulic ìùi(l shull,rrtt ir sus,,;h.i,,', i.ulli.i,r,l n,,,, rr,l,,[!lti'rtt!rrnul,,"4r"' i,,l.,r l, ' '.rr,,i r,' t'' i...1 c- n 1,',,1,1,i,,1. rir''rrr r" k'1'l' l".,.rtrn. fr.{r,,.t,* rr,,tì ft.r rl,- ol ure:.ur.. T" l,irlr \ r- '-it\ "f rh'' NPlm sels mle' rlr' "ll -rite'ì lu lrtr!p,,rl 'u.h nrlrrirl' BrcoAnry ot th 'ùklu'i t flui,l,iscosin. \ftir ttr. h,.r'n i.! rile. rhr frctù.itr! iluij trrùr l* lhirr "*-,h to fl"i l,,k,,,rr.'f tl," "ell. The j\qtlm s"l. hr th",lr nntpt B-8,,i l-ins rrhli,tì\ u,nlrl'lt,!) lhl rhr ri<, il\,'f lhr's,,ìoti(r, ill r\.,1 r., J,',,r,\,"!,1,1\ hrl,'f rl,, 1,.,-,,,1 "lr.i il," r,.rur, '- l.'rr,-,1 tunh,'r rltrrtxr,'l thc \1,ln,!rl is lhrl il. lirtr.,,f r^.si,'n i,, l.,l i..,,r','llrlj" ritl!;n,lclìtrirt li,n ir.. F,'r,.rr,,tJr. rr ì'.f l"r,',,"r l tl,lr- rn,,r l 1,, t.r,,,n,,1\.,r"r -l,l,.l-r:,., \Jr,.l,,,.rrJ-'lrrr, :,1 rill,.,,.. n',r.i.,rr l,r r ''l nrlrrr ii t, 21 l,r. nl,,. qi'n..urrljr trlr t.. r f,,,,,,, rr rlr: l',lrliu, ' ' 1',1' \,r' i,,l'n ro*,lile r.ìc ili o'\"rr ' -'l'. rhi,,.,,, t,,,ùr r.r r",, if rl,.r rr,.ir,",ir- r,,r rtr,tj, $il ",llrrr'ull rrr"r,1,,',nr trr"r,,t, rujr'. lìrlprrr,"r'. ir i, 1.,, t",*il,l, lii u{' i'lurr r'- -hi,l, kill l,n.dl tl'.-!,1. ir' n l,, inun's un,ler quit"rrri r,,rrtct c'ù,l,ti,','.. rr,x.tt,,r,l" r. o 2 l" t "r,t!jù1i,,',,f,rln,l.un' _ullrh,,rlp' itr!rrji,r,,r irul,,'il. Tli' ll'^" "no i,, t,,1t,," rt," \11,lnr ir"l "itl, -".,"J!,1ùli',,, 1,, i'furf irs 'r'r' rl'i'l ft\e,ri,rì t,, lhe!,1 c,,r(liliod. TE PETROTEUM Pump R qsirem.nls rr rn,! rilh h.ll,[dh. flunl \,- ',,-rr\. f'{,',rr,,r' rì'i,l-;*.. u',,1 t*'',,x.{t,iìit\ tr,,,1 ltrnl(»,r lr(,l, prc{re, it i. "*.il,l. 1,, (,r,,t{rl( hilh ni'. ''u'j, \. hr l{,," rrl. rn11\'rrr tu '.x1tr'. r f,,,,',.,r,,,,, ",1 r,, r\ro',t rhp f,rrru,, itl.' it is lìr.l '!,àdr. l'ig. r r,',1 :,.r 1,1",.l,nl,l,lcrìinnti,ù of l' t,'r"u,,.rt,,'ilr,,"1u,'*l r,, fr, r,rr, r f,,r,,rt,,,,r,xl r,,,\rflxl rhc Lr,1u,. i,, lhrf,,r lxli,,n.n(l l2r. the rrr*=rr lìti,ì ti',1,sil\ 1,, r clur' rnil,,.\tt.d tl!. fr..r1irt ì,, thc for- sill, "'J1,,,,1 x iri\,,, ',r,,,tt rtrl,'.'lh'ir.1,.,,r',r 1",-,1, rr r rrunrl,er,, u' q1dìoli,'nr sl,i.ìt r,,ul,ì s*n t,, orer '',',,11,f\ rln (,,,,,r',rljr,,,,f. 1,"1,'cr r' rlrl;-- tì,c\ Lr.: l,"rr f,rrnrl r,, ì, -,nrl,l!..ùr.r, in ttr!(l;r.. " Ficl,l.\l" rr,, " hr..lr,\ n thr rhe -,,"--J,,1 lr,lrrr. lnf,lr rnl r/ ouin.,l, lìnir, fm, rur i,,! "f rh'' {"r,i,,ri,,,, r- in,li. rr,"ì,' r,1," rt- in 'l ', ''ri q irr 1'.','-.," 1i,t,,4'.h'"n 'n sererl ENGNEER, Retèrerce Annuol, 1919

4 rdll. l. ( lrnlrrrd r., u.ttrll forrurntrr b..rldorr Drr.{'16.,,i rlrt n,ll,,rinp rhrt-.'lrlje l. tr l,,r-,,,rrrprrr,,rl,tldr,,l 1,,,r1,1,, n 'rr:.xr\ sirl, ll,,,r. (,l,, Ne,l i lh, r,,,1, i. \,,,,,, r, i -,,,,, f lh",lnr.,,nstnr'.d ir rhi. trl,l, irr,lir rrr.. r l,^, r8rr.rrìrl l.l\'r,r llx, l\,, lrùri r. 'll,l, l illùnr.,lr: l\tìi,.nl hrll.,,i -u(h,nn,tr,lri,nh,ni,l, u.irir,lild fr(,,ì, ii. + r,,,1 :. ll ì.!t)t,dre,,r h,,rn llìir rl'1, lhùr. ir f,,,xri,,,s,,1,,,,r. n'l trr.,rrnl,ilir\. it i. i,,,t",..ì1,1,. 1,,,1,rt'l('\ ù llùi,l,,1 hi"l, rpù.rrrtiri nl'ìlil\. {xl,. lhf tr.,,r1 1,,\ri!rÀir\.ru,l,.,,il. l,r lrù{orirr.'r r\rrrtrlirg rh. fr.,1tr,.. l),ì s'!l:.,. À ii the l.l.r'lìr:s irl,l. ir \,,Ùl,l rirtuik i \l Ll: ::. l'ùn,r,!. r' liìd rr l'.,1r{ùlnnll!., ru,lr,,il inj.(li(,n rr,,,f 2l bl,l tx,r r',in rr t,t,r,,\i,,,ltl! 2rn)() Fi in,,r(lrr l,, fttr, turr tlìr i,'r riù,,. \hi.h i. l*r,ùl lr,rnl lnuit...ir,r thc ltist tì,'rtàlje,'illìrl(ì rrrp. Jrìitr!nl\ h't:ì ì,ì,1 r,o nìir {t lhis tricr' -",",,n"'.r ir i.,,ltrn,ur f,,r,, t'i! :J rhlr l,\ u.i.,f. l,liltr, r i!,^il\ r,rrlt'rirl.r,lì. x lol) r,,il,tr,i., 8rl. tln l'u,,'t,,.(tui,,,,xì:r- rr. rlr,'1,1nd t,, sitin t,r.,1i,!l li,rrr- l",rl, nù f,i.lu,i,ìr nnd t,', r\l,r,li,ir lh' {,r, lur f. Po.ker Require.n nt5 ìn r,.ll. rhtr. t[.tr1'rerl -rrlu ri,,n i. quir,. rhi.l..tx1 i,,l Ì,rr.ruli,,r,. lr rrken,, thl rh. lì\,lrùln 'nu-r trfu ru,ini:,,r[,rri,,n c.,, l" t*;n,r.d ni n',,r. lh.r,,r, dcl,lh. ()r,ìì,,ril\. rh i(,dulìoo sill trirrtrn lùt oncc r,lt. rrltir. irrn + i,,l)ro,lo,ri{r' (1u,, rti lhir!insk, r,tu( rrigìrt ì,t i!rliril,l. i,, rrll l:urirr;l lrgt.uì!,urt of,r, Liu,1i\.,rrrl thn lnrss. 'l',,,,lnnir th. h,,rl;t' "f,ùulti r.!.. luridx. il ;. r.,r.rrr\ t,) set spccil f,,nrti,rr 1'ckos linst the l{ll o, the ho so. r,, r,,hk.:(li,),,s ()f ilw frtt ir ti,lrre.r ltf,,rr lplliog tht lvlrrfrt g,r,xr'.s. Thi. techrnlue ìs lso inìt,(,rlnrt shr,. ;t ij n...isrr tu l),.rrnl ìì. frr, turi,rg lluirìs rrn, flg.5 d.j PU P SATE O EX 'O FRACTUSE veilrclr P rt lllllìy rdrol.of i^ctuie o '=- -:-";[ : 1o '-'-"-.- r.nrt. 06)1 oo _\ rooo NJCÌroN ilre, ot./nli s<ò tlurd held ÈRES UiÉ, r.i 6 tr'ltirs'ury, nrr,...cr.,..i s\ lx.nlol.l rvidllr, x lrr.rù THE PEROLEUTn ENGNEER, rère'e,.e Anilol, t919 g-9

5 PRESSURE CURVE PROÒUCTON CURVE *.*-i fg é. G 7_ rnnri,l!,',,,'.t,,,,lu.li\, 1,'rrlrti,,r,- rhi,h nrrr rlt, r,,t, \,rlì rh, ',,.1u, irrr z,,rrr r1",-"1 ',,lh rrll. l'rl'er. i,,r rl-, r,,tri,r(l i,, -n," i,,.1r,",' r,, krrlì lh. l,irrh t,,,:i,rr.,,r ll! t'r,... fr'»rr iniurit,: 'i1r' l,'llrlrl,l, rln, k,',- 'n\, 1r,,, t,,tr,ùì l*.t f,,r thi- r,rl. l rr,1,,r r,, rl,r in, t lht.u, h t,r, t,',..rt:lill i,) lhr (ìt'\.1,,jr,,,,,1 r{i,' r "t' rrr" hli, 'ì,.rl,ì" rl,lilìi, rrln rlrfn.rt!,ri,',i c,l n ilh lìrrìi'. Horords Thc llr,lrlr, l'ìi{' * r-.i,nn' poie<l l,r r,.,n.i(l',jl,l, lr /i,,1 i,, ycr",rrrl. 'l [.,,,r1 r rl. u.rrìl' u:c,l re ìrllx,,ì,n l,l, rrrl.r1,1,,.ir,. r,l lhìs. t,,s.tl!r rirl lh, ui',,1 i,,lù'!rì,,{,,l,uni,,, orrir,*- ",.,[,. ll,i. tìì," e=,nrli,, hr/r!1,',i. lr i- l.lì,{*ì. h,,".r, r. l,r.\,',(i{,':,lu,',nùti,,', q h r-,,,r, r i,.r uirir,: trrl* r,,,1 f i1' ;,,! (,ll Ù,ti,),,.\ì,.,,,-r- rl,.rr rl,r- lr," r-. r,",1 r,,r 1.,',,,r, 1,ru rr,ì,rr- tlr.rrr rh.l,rù,lli,rr,l r,\,'lh, r i, lln,ì,,,, 1,1, li,luirì.'l')r.trr.,trr: - l,rti, rr. hr, r,,,t irfil,rl.,r, r,l,,,1 rl,,,,1-,1,,,! r,, Wellt Showing Surtoined ln(reosei i. Prods.tion 'll,.\t".'i,'ir, trl rt't'li, rrì,,,,,,f l, ll\,l,ri,x(,',,,(-. r,,,il rrrl r.rrll. r.,,-rh-t rrr.u.trir""l r,,,1,irrr irr', rnr ir'rr'rr': i" t,t,"lrr, li\ rlr,'n!,.11.,,ur.,i th,. l:t i,' (l,i(h ir {. l,r,' lli,.1. \,,,r,1,ilrti,,rr,,f :,ùr',,f rl', 1,\,1,'rr,,ln.t',xÌl,,', l,, $.11.i:.1,,rrL ìr, 'll,l, i :i\,,f th.! ll.u,r..-r t, sr. (,11. in rl,r lltrir,,r,,r l.irl,l: ir,,rr i'frl,,r. r,,,,,l,itrri,,,r l.rlrrfr,. r!l i.l, \..,ì.,,.. n. 1ri,,j: i,, i!.,!, r.i,,i,l{ li\r.rl,ilit\ f,,n'i ):l 1,, l') U( l' r, r,ìr\'-.r' irr n r!. lr,,ù,,irl t,, 122 llcl' 1', r,lr\ \n. thr ì"-ulr,,f rlx ll\,ìrdf,à, lnnllr!rl. \ìll, n lur rh,,, i,i,,{n 1,, lrl'} \l( " t" r dr 1,.,',i rl', ',.,,1. l rlx..',1-,1t'r.',r.n i,l,,,1, l),'., ll',1'.,f,.ù ',."r,.1 "Jl ll. ;l,.li\,,il,,lir' \ ' i,,,r.r{,ì n ì, rr 1,,:l;ll \l(ll tr',irr. rh.r'tìrr r,.r.r;r,.,,1 rl,'. ll. r \,ll-,,,,,,1,1,1,,1 l'\.i L,l',.'r',, Ll',. n].rr, rrr r.r- ìr,,1, lir,,.,l,rlit' L,i,'! ll l,' :lrltr \l(l ìr,lr. lr i. n,,r trf.il,ìi.trt il,i. tir!,r,,,,ìrk. n,.,rt'l,l.h',rrlurti,,rr,,f th" r(l\ n,,rd!.',,,,li'r,l,o,ril.r..,, ll),1fun,, ùì,1 j,,1, r,r,,r lìr,lrfrrc j,,1,.,,,.r,,,i,l j,,1, rì,rr,. hut r 1,r.,;rr,r,,f,,,,,r1rri-,, i. i,, l,t,,r:n rrll -- r,,r. ir,.uth,'i.nt norll*r "h"1,,,1 \.ll! n, rti\r.1. (l.litrile n.\er \,.ù,l, n,,'ry.r.à'e f,,r tlt,:.." n,,rrrr 1,^.rl,iliti,-,, rhe 'r)cess is i,,un(l i,l rh, lirr,,ìl rrìls irr rhiph ll\,lrf,k hx' r'\uìrr(ì in tusr!i,nd tr,rl{,1i,,' irx i, n{.. l lr"t rrr " rntu n. ro»mx. \lrll llll rrr r,.,-,1 flrrr ' r, rt{,,\in'trr'l\ liirl,lj,i,,ìr\ r,r,l rl* \\iìl tìtiir,,rrr r,rr l,, ;'.1 LL t,.r,1.,\ - ll,, n,-ull,,1 ll\(lr.frn, r,,rrh,r: lx,r lhen i,,-, r"*- hr,, l"n, rr.tirr',1 f,,r,t r Lr / i-rlxd n,t,t. (tl,ù" N. \\ rll l \ i rli. lìrl,ì. bhi,ì! h" tt,,,lueirr rr,,,,il lrl "r. t,, h l'r,-,1,,r:rrì. h. l,r,,rlurrrl l,,rrt lttc l,,.ir l,rrrcls 1, r,1u f.,r rrìrr nr,,rt[..irr" l\,lrrlr, lt.xrnr'dr. FG,8, "t : sò t,{- -) PRESSURE, CURVE "t PRODUCTON crlrve PRODUC'TON CURVE l'::r.;'-'"' B-lo THE PERO.EUM ENGNEER, Ref..en.e Annuol, 1919

6 l:t ltrt: id. \\rll (l\ shnh ld 1,r,"1u,.,1,x,,,il f,tr t",' \i'j,-!r,,1,, r,t rr,,n tl,,,r, irr l,l'l!,t,'i, t,.l lrs\ f,,r s.\, ror.," l'- \ r,il,,,,,ì, r -;"., irl r,-l rfl.r! ll\,1'41,., lrrlnrì1. l(.,r. lri,,3 n lun,e(l l(' il: 2lr l,ll l,, r,lrr rll, rhlt rutr.'lhir rlll h.1,,.,, 1,,,'t,.,',1,.,r rh,' 2rr 'l,l t' ',l'\ ',,1, i,,, r,1,.,,n,',rl',,i'tr, rk,l \irl, L' fl.,,1x ',nil'xr,\,1\ r,-r- r.,'r",,,"r',' rl,',,i,,.,,,,u',, t,,r,,,r,.'1,,f rlx' rll 'lli. lrj -ti!,,r r,.j,lrl,,- r\t'i,'.,1,,..r."1.' \,.11," r., r,rl,,t,'l l,lj,,1 t1bl.l: 3. 8.nnb of htdr.rtrc li.ld r.rl.. À.,*t, r, u,,,/,,d,/,, \\, ll t l "l,r sà 1,r,,1r,,ìr; 11't',,,\Ln, i(l\..,lll,'l,,il ù,.r,1.\ l^ 1,,, ' r,,. r r,,, ', 1.,- ',," 1,, "l'i,.,t,t,,,,\',1'.,r''l\ lul ",; lj,l,,t,,,1 '" ',1.,\ - lh, r, {rh. { \,1,r{,r, l,, l rìi rl. l. is.. ('. ; lì. rn,l tr.l!,\ l,,r,,r ('l rll l",\r \,.11!. th, rù,,,10,1i,,,,ur\r 1,.n,,. i,,,1 fl,1 l,rjlntl'1.4,,(l l,r til, --'r'. i'r\,'ruk.r,,l,rrirr. tlr ll',ln,f'.* i,,1, J,,,rilr rl! l"t' '''rr' ' 'llx',ll,rt 1,n lìrp t,1,r[xl,ilil' "l *.1,"1i\.1\ '.r ',n,lrr th,' r,n"ìu' irrr: r,.,,,. r i,,,,,, t \\.ll l.i llrr!,,lt nl,l. (ì,ì('[(1,,. is Jr,»,r, i,i lir,. tlr ì,r,.,nr1urn,,r,,i 1r'!,,.rl,ilitr yr,,lil,* FG- lo. Pè,meobiliry piofiler indi.oring rè3ullt of Hydrofro.lrcorhènk. wgll Er, Ro.gelv fìeld, Colo,odo. BEFOiE HYORAFAAC : 5too -:- ro!o!o o ro 2() 3() o to THE PETROTEUM ENGNEER, nefere.ce Annuol, 1919 B-l

7 PRESS,]RE CURVÉ l PROOUCTON CURVE PRODUCÌLON AFTER HYDRAFRAC *. '^l werrs successfully TREATED : flg tr G_ 12_ rurr ll n,,, r,l.,ir,, rlx, ll\(trdlrd.,,1,,riti,,,,. ll,, l,(.,1r,i,,,1,.h tlr.,lfrr, i.,1, i- -1,,'\,, l"{\*r, rh. rr,, frtrx.rl,il;l\ n,,lilts. \,',.11,,,1 \r\ nì!,1, t,, h.,\r rlr.rtrk. i,ri,r1n,n lk-.ùr n,r l",rlì trnù.ùl,ililr pn,lì1. tr.. ',rl lrr!)1,,pr,ih 1,rd.r,t,"l,,l,triùinr!. liph n inj,rri,rr 1,rt-.u,r,,1r,, l.lil,,fu,. sr.,,ln.in.,l 1r1,,,,. :,,n,r,,1 rh" trr(l,le r,rr.s irrlnrt,,l,,r, thr "llf,,rr lltlrfr, l',rrr,l'ilìt' l'r.,tìl,j r h,,r rri,l(dr,rr rlf \fr.r tlvlr..l,n, l', rnr.l'iìir\ 'r,,ll,j rlu. r,; rlr l.'$.r injdli,», t,r.*urr. l,,r,r.r. tll.!r r.!'. ìn th, pernrerl,ilitr,,1 rh,sr $rtiorf t,el.,l r. tlrt r,'rrìt,,{ ì,\,l,ruli(t'lìr r,..rur. iù8 lh. i,n' rri,{''i-,l.rl, ir i,l,lr irr liir,r'. ll.lù \- lhr fr,rlù,1n,' nln r llvirnfrnr f,,r rln i.,,nr,';l (ll. Ù,,-.fùllr r,.rr,rl 1,, thi. t,nrr-.. ll "iìì h r,,td iì!ll i,,rtn,,(t rhrt!.rr.t.rirr,l lf, n..,. ir 1,r,'lrrti,,rL r,,-rn1,li.lr,l l,r llr,ìrrltnr. "r. Well3 Showing No Sutioinèd ln.reòte in Prods(iion \,, irr r... jl t,,,"lu, ri,,ù hr. "1, rri,nìl i,' ì2,,r rh 2.1 \"11. tr.lùl iì, llx t,i, lirrin!'\ r\tr'r,,,x Ì,lrl )r,' rrrrrr. (,, r-i,i, rir; tll r,r,l,'\ \J,ixì,1,-,rr,,,lr,rl. rrrl tì,, i r r r r L 1 1 i, ',,.-/',1.tnrL.'l 1.,1,.r-. t1,,. ;r,,1,,r ', '.,'l r,,{,.,1 n,l',n'-àrth,-.1.,r,',f,1,\,1,,t,,'r'1,t ir ì,,,1,ìi.r,,ur:i ir. lì.nlì rh",,,\ rrr,l!r,l,l.ryrrrrr..l!n' llìl ir i-,,'r,.rù\ 1,,,, "l,r n,l,lìri1, 1,,,,,ìà ri,, l'rjrltl,,\rìr iì,,,frl, r 1,,, ll,r t,,! r.{ 1,, fun( rit'i.rrir{8 1,'riì\. 1"i$. l2.1,,,n' t[c 1,n-rrr, r ur,, n1xì lh.t,n, dù,li,,n (o.,'t \\ìlì l'i{. llrn;"lt tiold. (l,n,,r.rì.,. irr ri,'1, tì:, l,,rnr t!',, n;,ì i,,r 1,r"r1,1,,",, rrrrl.. "r tà1.r1. ù!' irurx* irr ;,r,,r ti,rr s. t rons,rrì',rr,,f ì ll Ul rrl i ll 1..(: rhr lì.rfrl\. tl, l,,rr,l, tirl,l illtr.lr{r,- tlì. rurl {,,r rl! 1r,,1nr is, lnri,,,1,,f rh.,l,-i,,.1 ^,,,,* t,, ì,. rr.rrirl. l \ù: l"^-il,l,.,,,.ll l:1. $itl,.uirrl,l. i,rrnri,rr pr,.ltr. t,,!,{,hìr rhr ll\(l'{rr, llu;rl- 1,, lh( rl...rr.l z,,rè ihù. frr,rùii,,r rh" p \ l,fli!ri,,, ir llx n,r,n,n,lil;. ù- ri,,.. ll,,unrr.,,rr \\i t.tc rh.r,thr llvl,rfr, ('trr.tnrr. \(rr àll.rì,t,1,{l nirl,,,ur lh, l,.rxlìt,,t t,n,kd,. ll'" h',lr,ln trrturinl llui,l rr Ji. rrrnì1,^r' rl!.nrir( {re,,f t1,.,,ìr1, h,,1, \irl,!,r.ulrirf fr;lu'. n, ir-,,,.n.e s.ìl,,,rlru1i,,d. l', ilù, ri,,,, tlrli,,n lhe 2lJ \rlls 1,, t.(l l,\ ll\'ìrrfr.t. re sh0u tn lrl,le rì. lr ',,rr l{. n,,r*l thl tlx' tr.,ln,li'rr\,,{ lhr(,, ihr well. r{1,ìl in rh. lixts.l\ l'-i(.ld s.cnrs l,' hr" l&.,, Ji;htlr,1,-rr-l 1,, lh. llr,lrri+ t,, rtrrrtt. 'l Lir rltcre"e irr rrll g,r,,,lrrti,,n lh.r trrl, rùt is lrl,\'rl r,, h r r.sult ol either rrll,,r1,,\,.r. l, n,ù. tr.l1rnt.,,r rrjr.,rrl 'r,"lurti,,r rìc,lirr rlxrini: t}. \.ll r,\li,,s 1,,.i,(ì. t,,r trcmplr. thc 1,.n 2.,,,. in \\tìl l'l\ r. chrre,l ritl,, ro,i,,,il l^.f.r. lv,lrufr!, rù' rnnùr,lo, i,,rr n, ì,-rù.,ut,,f th" h.,ìr,rhih. u-ir,s, rurl,,il.,lrillins lìui,ì. n,l.l'iì, ir.r,r ri,ìn. \.,,,n rlls"d n,r rlr. \,.11 r,ì,!lu,li,,r t,' lrrrì,,ll l,r,'n lhr \fll l..t u,,, *1,,r. ll\,1,!fr{ lrt!l ",,,1r. 'l h( {lrr!un ir l,r,nlù'rn,,.f \\,ll l..ll àllo lr.!rnì'tn ret)rèsrnt: tl,. r,'rrnl rr,,lurti,n rl li è l',r rhn Mll l'nrr,; rh" 'hnlù,ri,,, (1.(e.n ',f \\rll llt:nr h rtr,ilrt«l r,) ',,,, nrl 1,r,,lur ti,,rr,l"rlirrr,. L()ù1\rr, r«,u. l,lr trrrr*n ri,ù it i" lrlit'red t.,,,urrnì f,', rh.,nni('ritr (,f rhi: Prèdirtobilily of le.ullr l l[. r,,eirxr.ridf l( t,,.s "urn,ùndi,'s prop,^c(l ll\(liàh. job rr $,,. f\ t! ri,rx r l,r. Jì!n\,, tl,rt (,,r.,,f!ri,rr\. r,r iìur, ol k r, ' n1.l l,r.(l;(1i!,1 rhr j(,1, i. x.urll\ t"^.iì,1.. i ùr.tul rt,i"r,,f tl* j,,l^,1,,n" r,, rlit,. l,x,i. r,, rl.rrr.ltr.i,r, rnr.,\rn ritlì,lù.,.irr,,l r,, lh, fr(r rlìrt hin,l.ishl i",l,,rrr thrr f,,«.-isìrt. it s,,ull lrr l*"r p,^ril,l, t,, t,r,li, (r.nìrlr!l l,.rn ;; rn.r.rrl,,1 t[, lilurc.. rrl ()i t,.r,(,ìl,,f llì'.u, (.$rs. h,l trll,'f lh,' pnrrìt li,l(l.\tx'rnrrr. trr! oill,lt ll,,r" trh,n the j,n6 don.. \. ìnrrh.r,, fr.r,",,,,,,f rhe fì1.,'s i,r. l,,lli.l,rl r. {,(1,. rnd dx i,,1" purtd!ll1,,h. i,' th. fn,.,,f uu. fr,,rl,l, rtll,,,rì,liri,,,r' i,',,nler r,,,l,rxi"..n àn lì,l,,rr lr* i,l,,,trì1,,,rr,,f thr rr.àr,,nìrs,1,,,,. u,(l.r sucl', i,r{ùìn!rrt'., rll l",,\ $!t nklss. i,l in.t,ir,,,fl,'.,ln1,rl f.iltrr.. Cott \\ h(n,trl inl,, r,,ùlinr (,,,unr,(inl us.. thr c,,n sh,,ul,l 1,. n,,t rnurh ro,,tr r[nr rh. r,t,,f rrr rirl j,,1,,,f or. r c.lr,rrlirs grll,,rrrrc. trrccrur,,ìl ir»r thc l,r.r.rrr h urrt s the Lst llui,l in th" Hr,lrrir, r,ocei.. it ;.,tuir. tù,,1,1,1,. rlrrl llx (,,sl nill li. l,!- lh{,, tl'dl f,,r r, i,lirirrfll i. -is,,ilì.nrx lht lhe r.lur " lh. «lrliti,,nrl,,il xn,l ss ììrxìu.r{l 1(,,lrte thr,uj:h thr l,.r:,1ìts,,l lhis p«r. r-.. L.,lr {,,x,ù,,1«l n, t)l)r)\i.,,,nrrl\ '); l, r (.,rt,, llìt t,,n)hir!rì,"-r,,f rc- r,l,.,lr\cl,t,ìnììr. n,l ll A.lnowl.dgmetrr5 {, kn,àìrd!nn rn is drt l. l. lr ri.. (1. R. Fn. (;. (ì. l,»rr,l. urrrl,,lhr, trì.,,,1r,.,,f thc.tll,,f tll' :rn,,,'lix(l l)ìl,,{l (;. (1,,ì,t,nn\ ' ft-. rrl, rn,l pr,rlrring deprrlùn,t: [,'. lh.ir r,j,r i,' rln,1, \,161{'n nr,,f ll'i. t,r."r.-. \pr,r.('ili'{r n er1'r,.-d t,, rhr nìàùr.nx.nt of Srn,Jiùd Oil nd (;. (:,,ì,pnr f,tr Drnni.ri.D lo l,ìr1,. B-t2 THE PEROTEUM ENGNEER, R Ànnuol, 1919

8 3r,1.,o.'r.o oil ofrr.or,.rd r lood cnc, e. H.'t,od!n.h.É o, orl,.rd.o. iur b' l!d! HG r l(.f irp *ith? dtèo&.!d.ri..d dl th.!t!.. t'r olcr r ht ot lmv-bor,..d h.!d roll Bù J h., Ftdcioo. Je'. v.u. ùr dl tiodr: Sorr rrt fbrioti dltt.tt d PseP bu. Lt Sood Foò.tid;.!d DrD. rr..tripfn nli. 6. L. o, & dl our o 6.!.rnloir. Hc'd lilc for tàcn.o rn t oqr È., E hc oo fiodid Ér oil,oc'r b.èo?rt biog oil-fictd rciviri.t ru ortt rb. coutry, d thblo thr hydnulic fr.crurns ir hi! lr*.r. k oi8hr b.lp bn podéiog rtllr rod pcth.f iv hin rcé ploducc"r oirt of tt o.t b.'r &i[ig. "Let.. thi',ròpl" -r. Jc.-F rtutio, dih't.d't ulil to.!d Dv it'. htti{ 5]ll) ù-grt. etù. A.d,... rot{ù d-"r.,..t ù.r.bou 20 F..ot o,.ll!.d*i. tdb lo ò. U!i.d 56 h.vr b..n nctur.d. dr td. bi dfc.r È pl.- rtory rhidlins. Aod r tot of guyr htc t cn.lio! Doocy ffl.turio tb.i?cllr, "Bùi,",c cotiort ".hour 25 F..ot o, if,.t frrtùr! rltoì rtfy ruocrdul All rclb doo'. 6.h.'c.h. re. *.4. to b.!ùré of tù.1 l',r doiog b.fo.. r.rt tf didg Dooct oo &re rrét Eor!.,ùrt ihlt.n tt * frrtul!. llt ùd hor do tbcr rff.ct r rcll iod th. r.-notul" ty. f.lr lik tèltiog Je rc 8 rh..d i.d.trtt ft-rulint hn xlll.!d $rit worryios. Aft..ll, ir do.t t coct roo mrrch for r trcrtmini t qv..ybody'. doiàg it.rd triti.s ptltry Sed rc.ul, tot' cb lo-? But tb.n *c tor.o rhiolio th.t L.oviog.lt th..n8lt ory oot hc 'ou rh. ù.d itc..,ù( lil. i.h othc. phg of rtc bùdét of findiq oil, rhci. Éry hc bcttet nyr of doing tbingr. iàtur,. ù.i t mlù? 5 *. put do*n lot of qudrionr shich v! thoùtht oil Prcductn oight rsk ebour frrturing. ThGn vg rou.gd th. crfrtt.od thc pcoplc *itb cr' p..i.oc.o fiod how rh y would rntx.r thel[. o tb. follovio8 F8!t you'll fiod rhc reruh!. To rom qu6.ioos t[crc my ùc rvrl rrvrl dqcodiry oo hol you lok rr pr.irr ioforòrrid. To ott 4 ib.rc rnry tc oo rcrl.ntcn..,rr. Mryt you f,ill find tb..t?.n to hclp you 6 6.tc or! 606., out o f...turin.

9 ro.. *.u 6 podu(.dditioùl dl.r r.dùl! ol l,mù.i.r n Éd fib h.t. D.odue rnd ù.n b.v..!tli.i.nt ffioir pr..e o Oor rh. oil b tt frtuè Fd ini.il odpl.ix.' rh..d ''doubl. rhu.in prds..' D.S,T. i.. spod r.y to dd..mi.. rh. qf.ity ol th. r.ll.o 6po.d. nr..fd.i). ol th. ir mù(h.ò( rtr s ld buildup.6t on produi.r *.tlt. n old r.u. l.v.l bùildùp rd or Fdù. buildup id. (.n dd..éià. hdf, rh pc- *n.c o r d.ivin3 loft. rhd.h. n.nrc ot rh. p..m..tiliir rd.i.rd..ouòd th. rud<r r.ll drill.d in ri.ht or ^l*.y! diny lolùiionr. Tl4 6.y 60r li(. o. no p.odùdion on D.s.T.t bur tuy b. rood p.odus.rid tndu;n. M.ny rim6 old r.u! Fldu.inr i6 de.liny forùrion! dy yi.ld ùnq G...Òlly.. '.ll rh6ld b. fdu,rd,iil rh. lùtutib.iu L, péur -rtii...o.iv. ùd,rod-iù G lnin rhit. ù. ùl! iù.uoébl Én!..- c" Yo oà'r h.ir!o Ér- {6dl ir6 tlk lie!h. r.ll i H i.l ro d-linc to.!.!or.u.. -3llr And.à. Ji. ciby it id lll, lo h..lkùd.r rlir t.{.. l F-i b Lid. loù oidi h.r. ^tro, - E[.f. tdl rilh?.è. - d..d l u.. rh. h.m{n ol ituin. Afh r r.ll d«lié ro ie.rbr.bl r.r.,.h. lonè, ù *nt ro téd!è rù. lon!.. de tid rill b.. P.-tuiù ir rh. dl, pd of rì. d..lié riu u,r.ll).llof,.h. v.u b dt. m. lq.l oil b.tò.. nè it 2 Alrhoùh yd thoùldnl r.ir ro frùrur. u..il rh rcll h.66! eipf., l.du.i. of rnpfr!.ll dn b. qqn. prcfiobl., ScipF. r.llt à.r. r..f.d.d

10 t,d.l rd,.-r 16ù ò., rri F d.[, U..f.d &.f. &lltl{. t er-t *-. r td,rrhrrt bltéùùlà.-.ù.- to. f F q. ù.rdo nr!.dt c iér Lllt F' dr.d'tr t o Ulrt l.iì.. tt F- Ud'..d.1 t irdl Lm -À&r tr-el. rr idb.-ù-!.oé..rsl tràr rl- U.l 6 rc. Old Frr.t nu., rl..-'o. Fr-n.d di-, Ètqr..dt,q6d h.t- rt.o tl Ot 6...d.t.r.e.ft., Èr.ùrt ùù d6ivi.y.lùr t to loiold to.ìè *.ltr Prr.t.+ tdrgré, rùùlil d t dli.lnd f,rl. Gre ielr l,ù!o.ré,r*rù.,ààt oh.lsu 3!.d D.od.E.tr yoq o Ésdw d! dr ftoo.,.ll tr frxru- Lr -plr t6r Er.l i!...od t o.. Fodtrdo Èr. rié.. ii. G rl Fodrd. ll.ir DLi tdl{ cetcr ir.,tr. ò.. 6rl ddcl t!-, o. ù. l-r l' iclri t6- ù. né!ùr rd &b tr F!Én G 6lrt è t il....fid...t dcr.! rrà r-.-1.é..l &ri-. -io hrù- d 16 ii. o{.n.d ò. rd! -.L. l-...ù... fl. i..r-.t.lù. t ro t D-.- o, 6. Frt lr!.ri.g i.r òor. 6, tf,oqù!.rfo.doo rc tr tleo o?.!+ol És.!n, ò d É. lc.à. ri.i{ie G.. rl o.drdoo rfc ùr Fn o,. DÈ 6tàr lé.nr.. ràt iùt* rà. d.e of ofrià ùf..r EU d Fd.br. Etiooi 5 fo!ùrid!.rd-r{ity.lti.ì.lr iòll-é Fdc.do. rqu É fr6e. l{r t Frt{hr.roo.d ò. r.ll tdt.rc. L.r É-n d'.ito'! i.ldr.t{. r.oàdor t., 6. rrr.rrrt. dll l.tr 6. rdl Ur.!r l..dé o, rg 6-2q) rd. d. d qé rrt irll - lrdrrlt t6r rl oàè drl,. tt../i. b.e dg-t lérr idl i...*o old6ivi.r.dfti.rrly to ie6r. ol,lor 6 6. rdl Eù i,.,-...lilt tld.oc.d ù. *tl L Féù,6. oll É..tid * l LÈt D.odldrLr l.rr. t*r! llt Édt G b.r i. lorr- F Eòir lùùd(d. Th.,o?- lld. rrt-n 6 t.tooi 0.1 lo L od- l. rrr lorr'.rù$lir lo.udd Ìd& (..ùr. rig c{t' dor. grod.dr& ol. t! Ml to.orion podsdri.r r l d. cun..ddl,.{or...ùù..orll Fn ol rù. ffid. t t to io 7t F. 6t o tb. lf t lr'i!?.t r.ll n ùhn ug thould roù pùé,iàt cé ù.fféid t, F dr..d rt6. Alrto{l or. ol oil Fc d8io. lril iù.*.cd.-i.ur, ldé *iu.l- i*r!....d Frour rift cy b. A.i dun. ld Fyoù 1.É GiDp.r rdl n f,ro f.i.ly dir forlmiod1 rmy dd i. f6!d in.t to.'din. F àbl ÉiÉ òy t.ldl..d. hn yoo ùr r.i & dl f,6 of.inr up rt dfu Kn e lofudo.!rpo.d Thd. d., b. hùh i.ùi.l D.odudoÀ bù..oid d-lir. ùdd tààr i. effi.tdt dnid.. ^.d ror.td.b. rrll,oc ùy io* 3 Aboc t L. ol Fy i. ù!.11, odd-...d rt. oinite Eu..r lài.t!é lijc L od,. hy o{ df-l. rédc-.àl oil. llru o Fod*riE h& i6l 're,f, Mily, tr. ù1.i... rey.rt..d Frour ot ò. lqc l,,où c looli.r.r rhi! e..' ù- &Lr pèvios Drodudio..od,.f,ibL t.ry. lor i.r...!,. lo.&.é o. t.f.....d t!r Éc d!.. dt ò.o btr. ot oil duilù ib. 6dc p.iùrr prortu..im. vhge tu.knd ot fod.rih i. èr.lk.h. o.ùtio?.drè our, 6.U ol.!.g.rll.i. 6io!. bèo d.rin d, fn turi, ot..hi.!e ùr,i.ld u.f.r.d diyid.!d.. ( ò..<q{ ir. *ll di.r L.d onlr fr ol bd tùt p.odcld..6l ol bh. ol oil i. GDoc b thè lffir l'6r. 4 W.!l rf.i. 616 iùo b+ oe i. déélné ò..d.. ol dl rt.. tu ù. godcgl b,..y,.dt. Tì..*,rto.. infl6.. rt.t.dr, ol iu,...ruinr r *ll.f.in itr.lr. VtÉÒ ufl G.F.td lllg <lcly,orià, 6.i. d. o ud.nd r.ll ire <L-!. old li.ld, rh r.u. w driu..l.ro. tòu.d, lio6.nd N ù..r.1,.f..d d.'. ttrr, frcui.r dy h...f<i.uy Foduriv. b6ut..ltri..r L!Éd lod rd.rivcly..&.i..d.{ 5 Xo. llltdfd f.ùrùé n-. ào iirti.,.o -q. rul in r tté o,. t r rét. Tt.ic d.d.ùdr bott oo fi. pr.jei.r. of tb.?.ll.r ò. ot f,éùi!. '...d.à. tir ot ù. qro6. LnÉ of F'out dd ùy.d b.. Drid'y ùdd..ùio. lor.lei.r. Fr. d.d.. td.ùo.. Tti. n tdu ò. or ol.t ir udly -.ll rirl EF.r lo.à. iètd FsdrEtih in- C. le tldrf t.-r...r d riu i.o-- tiò -. o, 6. t'..- rill.l& iét,. rsr6.! t'irùd. dl.!d.f,ur poliobl.. Actud ir. iq.6 i. rò. t, &td.. *krin J," f. k, & f

11 nn t t! E E tr --- " " -.El B t71 : -"--- tr - _**- Wl,..r lyt.rl(,r.'.r. (.rx r.ll,t..!t hi? 2 Wd rrr..l l,r.i.- L 3 tlr..t... r.lh L.. d{l Ul.r. rlll. lr.d.r. rl..t l. rt. rrn t $l rslirht,hl& dh ll. w.ll lrdùrint i. rh. ltli.rins ol rùl ùnd.r.cntio.. wh.n ldt n pùr ùndd r.nnon n *ill «r.t.h itr pépddò. ro th..dplid nrdr up ro. F,itrt Thi! ii rh.,i.ld poinr. Orh...loi hreri.l! rqò ù ril, d.m pld..lly er ràn poià(.nd (o.tinuc ro r.d(h. Bur dl(. h.in b.i(., rup!u.6.r rh yi.ld Foi^. rnh lnrl or ro pusi d.o.d.iotr. tlydr.uli. prsr!..ppli.d ro rh Gt ol ù. *.ll hor...c.r.r r.ril. fde!.round rh. hol.. vh.n ih* for.d b.- (oo. sré(.muh,.h.y fin.ll, pull.h..(l.fft..d iui rh. rhnh i! l.rs.h.o.d hy ù.,luid pudfd 'Dln inro.h. Thn dllitrnion, ridly..ppli6 o.ly.o rhol. d[. Dù.i^s lild lédurin rdc n.ob. lorùio^ dl omimd i. nor.dùllly ndù..d b«rué n.lrdy.rhr i6. lffùr{ r.r.. ln rl* or. lluil nùti only rù.g.o dp.n.od dk.d.b..!nri. lll,= /\Y7 -- {tr lll rl * - --*- \# 4.è_ -1N 1++ +ìt+ E _r_ - - Ut.i.dr lrrr F.r.r. 2 L lt. nt.l.r.t.. L. 3 tlt t ir fi. r.l.tir..lh.t. r.d rlr..tti.id...i1.rr.r. D..ol.lrd h.-.. l.t. -r.$..r.. L..t.r 3 lr. Sr.olori,r..!or.r..r. dr.n in. tlr.i lo"rd..l ^rou.d. hol. in t tùtulion, ù. r- ri.r.n6.o frdurin.r..òmfdit. 3r.s ià tlt. iel.nd thc trd8rà ol rh. dl Eorh nro.nd n..n6h h.v. th. rm. unir rs d,o.. p.bur.. Ai rh. rll ol ih. hol.. o.ly iwo prin.ip.l rr!16.ri.r. Tl.t ir ò(.xi.l n.d rnd.!.nt.nri.l «.6. Thc r.di.l nr*.i rh. holc n z.ro bù in('te to lor6..ion ùoriront.l fid rnh drdnc liom rh. lròlt. ^round.n. hol.. rhe Ùh..nri.l ird *ilt ht ùnilo.dly rsk. rh. ho.id.rd «.dr our in ù rò.m.rion ntuvid.d rh. hori4nol ttrd ir ùnifo.m k d«èrkr io horizo.ol.rs lith dn'..n.c.òm rht holc. Vh.n ih. trdrùrc f.(oms rst.eush ro orr.ob..irh.r.h. t.n...ùl.r.'i.l.rrd or.h..mbi..iio. ot horh «.6s in rny di.dion plu..llè t.n!il. nrc.srh i' th di.dion, the to.mrtion 2 Fo. hol6 in r«l fcm.rion! d rh. rù.i..c..e..il. (Ènsrh only mù«b. oddo*d lor p.dlre ro ftd r iidur.. Èor sm.u hol6 in rdl 5F.ih n.. brdt

12 rt t AU fd dont *hi(h hé.r.!.1.ìi( d.r.ri.lt *ill f..ruè. rh.. 'oò1 f..<rù. ù. the.ò....nd lo fl d d.lod pl.ni..ll, *h.n pmù..d. Frcùbt. lddrioù iélùdc o.eliòr.{ Bnd.o..., dolomi..., ruik sùàg1 r.l lrd o. b.i..l $.1.. vùy 5f..h.L o d.y rà611, to.t lrùrùrc. Tl*.r.h. tyf. o{,o.m.- ti6. rhnh flor in o ih. hol dù.i.3 drilii.r. 5nd h.h.ré lofu*h.r lil. pl.(i( m...i.l, Th.r is, rh.. {'...d. tu.loé m. C.n..ril r.ll-ho?. Pr4 66 th. FiduEbl.,o6.rioB.tit... ldr.o 2O,O0O ft. Tlti3 ir cvid.n..d by..8 ot 16. dmldion ol d.illi.r ild i.ro.6' p.d ldm.òn. ù.bò d.plht. Bù..h. dep.r! r.ll te {!i. hih.. it rh. pre.. r.qùin{ ro fd.!ur. n. ^..rn.6. t!i.v..h.r rll lor m.tion' b.h.!. Dbtiou).nd o. b Dt.t.d onl, b, Pr.!.N.redo ov.. S{..dtot,t!.rùi.l.rtG..r tù rh. F Do* ol rcll rieul.tion hv. 5c. p.rfo.m.d i. lo.dtionr.t d-t (x) ft. 4 rtt. É b..in i..h. w.ll.t ihc,oinù?t6. rh. omtin{ r.i...nc. df.ompdron.l né.nd r.nil. nèn.h ol.h. dl i! lo*di- Wh.n.h. p.{{è lém6 to ov.(où..hc ld( ohpr6lion.l i..is rh. {tdùr. rilt terin.r th. Doint rhù hù th. L.r n..n!ih i.. b.h. di6. Lit.ly poinù to. fddù..' to llln... n.tiv. [.rdù.cr ioinq r.d b.ddi.8 pl.n6 lllrin!.o rcnril. nènlrh. dhù trcqù.or Fxirio. n in òthly pcrlbbl. cl *hi.h u!.lly hs ^. ld 5 rd.rvins fhid rill.lf<t rh. Dondon of fi.<iùé in smc o6 [.c.ue n rflét rle dix.trtion o,,r4ù. on ù. fo.drioà..?.llt *hd. (h. Gn.iL..drh o de ùri: r..k i. hitt.rd vcniol tùt.r.c lor,. flùìd 'liè L.ll! od i.lo ù.ddl. C.- d hirh Fm..bilir, E l*lp o rn ho'ironr.l ftr.trs.. ò{ D..o. vh.. rde n iqr.r.ri..,.h. tlsid.hr il. ino ù.o q6rà. F9.ù.. o. n.d r.dtt.lt t *ill of. rtd.r. loi.. r.ll Dr..u!. rlu i, ih.y tft Hl.d.t rh. *.ll bor.. Thir lrdur. oy b. ld th.n th. tàtr.l!g io th..o.t.6pdnn.h.,.ll of ù. bol...{,lùi.l rli.t...r. lhr pl..à tcr- R, For. rxh préu. r..l!. ùd o!6 u.ifor p.*ur. dituibùtioo!é!.d rh. hol.. là thl crr., th. initi.l,,frè po.itioo b..ore.l or nd n rl b tt. dikion ot lé.l t,4 i.. pl.n. vh.r dl(.l'..rrh it lo?d. Su.h frdu..r *iu uùuy bc cni..l,.r.ày d.!.h,.nd?ill Bn i. hirh.f. o..é1i., or w..l srion.. ò*n d crr«ti'. ro<t fthrh dy ù. u.lì hidèr rh.. fo. ùol th. ot mrùl rcll h66. 'ie ^..h. r.ll boé r!6 d..r.r, L?ÈÉ. o{.t rd.. it!*..ur th..116 d ùt..dtrh. Th. oréh{d.. td i f.t. hoth ia ti. vqti.l.nd.b. ho.iéni.l dietion. Th. Foenr o{ rh! ov..b$.ln r,g L de to ri. iéu&y ol rhc no.l b àfàd l.t6-.llr rh.n ond6 lo.d tlm.tor.. t r-ri.r ot.o. fo.utit6. lelly d.ù.. PÉr!È l{ rhrn or.qql lo.h. ovéhùrd.n..'d. r!6 o{..diù6ey l'udhr i.toc. O rr. D.r tr. of d.rrh. tl6i4i.l É idùèd t, ù. d6bud.n?ill rù!è lo6.bor. 0.2 to o. È. sér lt. of d.ptì. M.ny tmùrin! pr*ur6. lé*dd, riu!. rhou 0.7 Fi D.r ft. of &rià bctor ol dt r.érh..d oscolrio ol xé..rcù.d rh. hol.. Tcnnk *...nft..tw h.ddi. PLn.' odv. irnq.nd tlfù.b D.i. S.r.nnh of $drog i.d lincro.d i'.bout ro 6 t.m f.i. dht ld. o..iob h.v. {r.nbh.!p ^.d to 2,m b.).000 É. ln &.Fr r.llt, roilc rr..3h it orùnll, ld of. h.6!t.. i. {r.llot *.1ù b.oe of fihd rr.3' rd vdric.l ltu!'in *.11. Eri..in ùrr..hl rel. wiu b. t'i.. ùoriéoel rt. ù.bou,,lll rri. lq. s.di..t ol 51 ti. p.r h, l( rc.lc re tth i. 71tr D.i. ttc tr;rlidr it in ool,,l!.i. Fr,t. fò. rh.!m. tyd. of Lctulinr i.. l'o0gft. r.ll t..nti.l rilt h. l.ir, É..nd. tgri. 6dlc 'ould eòt outd i'd..h. Fùc trtdi o L2 Fi. Fr ft- At.h. 'o. d.. G ti.iinr r...c *dld b. t.0!d. P.t ti. o. hnoo..l h.ddins,!.n.,.67 p.i. F. ft. d. dcrur. lt' tt6 v..ritl,..d.j,!4. DG. ft. d. vdiol l.*ror.. Th* òcd b. psmbl to b. o?...4 Drth riu cb.nté ù. m& m.!.ttt.c.r ùp t, th. octodo. ln..d *hcrc r.vd loldint ol Édi' d...r 6ur,ndùinr ré.ùe x r siv.n.lpth e $ùdly ltilts lt.o in.te.h.t.t.i'.d t dindlr? vdi6l nttnà o. rodimd ben.. o, r!.lldit i. 'Blt rh. Eittlr of or.rlyinr *dlm..tt h.inr bo.nc by tdti.dioo. Eut ru.h trt b.ilre E Èt tie.ly rql ud *ill m. rf. dir.é ol t*.(ir tt ùnl.- ù..(h ir.boùt s hirh r i. n,id.. 5 lo. siv.n.rn, b.ldo?o 0rfl.6 ol.,or rio. *ill b. Et..!.ihr ùy h. io ti6...o.. rt rc Fti.y.ttd li.di.r rèlué ùy rt, rtd.ln TyF of flùd *iu.ffd thi. P!gù., hor.r... P.c..tid! luiò Till iv..!oc. p.du. of rh.y..i didly.!.ini forù.bo xt.s.t *..r Éc nth.. rho..ir ù. o. c.6b.i.d.16!..d (h. rtrtriò ol ù. t of th. tot holc.

13 È- qi'; ri" ;l:f i::'...r. lr..lt r.rl.l lt.. dtrllt lr.d..l 2 fl.l,r.tttt.t......ò l. 3 D..r d..il.. rrl. l.r..r,.lk - lr.drr. r.dil..t D. rkl. l.. l.r...t.fi..i t l.r il. lrr.x. 6 [.r dd.!.. lr.dt' trl. ì Ori.nr.iion o, it rh. i{ll is on.ov...t. Md i.r.4è.riont... rl.. horibni.! lrtrùrd p..dominrie. Bùr prenr m.rhodi' rhil. indioùlt ri. Erni o, t.() ol ric lrrdùr...lo no. r.ll rh.r..ht ii.dur.!6, Simil.r *.!bott tutvtys ould te ot.inéd,roo v.rri(.,r.dur.. ol lidn'.d h.ihr or fd.rù...lilhd, inclicd fod ihc v.rriol ù,.oé ho.id.bl li..rùd. F in Lre. f?6utd t' tnd lo. 116 v.diol i.. 9n tbl. i..dk tt!. hol. or.r i.t.tv.lt of o.lv Fr6ù6 wiu hl totniont no.mrl io th. dirdion in rhich ihe sum ol.h.,orm.tio6 xré6.nd t.ntilc r..rrh ol ih. dl i. té( li thi. dirdion.h.r8.! r.h. ftrdur. 1..y6 rh. bo.. hol. ù. r..rur dirdion will (h..t For th.l' lo' r.llt, dò*n ro.hout ro l!.. ho.iro.r.l t..d pllr ho.ib...l (rrnsrh ir.hur., mù<h.\ rh.,tniol {rrs Horironbl l,.d!r6, rhcn, ett mo lilcty to,s.ur ln dc.pcr stlls. rht diil..rn.r in.hc rcri..l.nd horizont.l nrts' ir $ nu.h s...r.r thln rt.llc Qil,r-.',1r.'. A A'::E 2 FwE%Ì ll.r..i t.r òl.lnir. lh. r...l.rr..r.l tl. lr..lu.r? 2 Wt.l.r. rt. f..rrr. (t..i.. tl. dt.r ll. n.r...r? 3 (.. yor l..rr. ll. k..lrr., l.r....{l...j*rirnr? (.. r.ll rrn.tr.r.'r.n.ly l tlt. p.rltl.i.l lr..lur.!? 5 ll.r lil.l,.r. h.d...r t..r. 6 Will lr..rù...flui4 Proridd )ou.sumr.c{ulrr om.- rii.sl rh.pti o r..,ru.r. \u.h r tir.lc. n.llip*, or. lò.3 h.nd. yoù t.n.l( rr.m'nè rht rrd'. rtùnr hr ldlòlf..d rnùn( éiimri6. Ldlo r:.. r.ì poinr d«rkr *ih rnnr or.onr.(r. rc rh.r rh. gr...òi..r. ol t..!oli d(!rt.. rh. frsh.urlr.e!.t.h..nd dl.h. As. r.'uk, z n«rllr ol xn.l lc.loll riìn8 rhc r.dùfu *,ll ti rou*hl), quidr.ni ol.n rllipq rnd rr.rrt r".l olf p.r unn.r.lont rh( rrdiur D th. ir.(rlre mry tl.$un.d b bc.h.ut r*orh'.d! rh.l(.k.,f on., ù hor rh. *.ll bor. \sidrh ol li..rur6 m.ì i,t.!!umtd on h.!it of rh«,ry fo. "c..i.. ri.rures..bo!.. or rl'our ii ro l11 in Anorhrr md.r oi sùm.in,n É i.o{r p.(!\u.t huiljup.urrq rnd Pl..cnt 'l h(\( mtrhods d.rdminr r*.ron lxr' nn:h,l't) tilo.,l h. rn(ru.. r..l.o,ì' h,n(d,r.(rut nd rdt^or t.n.h,ln, Rrdiul (n 't din.t only b, th. lsompron oi :n r!.trs. p.tmtrbiln) ol ih. n.(utc<i r(8n,.

14 o D rtnt.t ùr rcdol!*ird.rl tè...!d Éoidd,.iL6l-., Tfdi6 o, lrdùè -r!.16 in ib ropi(. imfrlebl,.ldk r.di. indn o.. rh.t rh. nè.gt p.dùr. Àould b..ri.t th. Mfi n rd plu ri. i...l. rnntl. u! i.ld.vit ne ld qùril Ef lotù.iod dg d rteà! lr.6i.4 rùi. For i.h!re, p.ùré rwi(. rh. m.tri(od. o ih. orc.òs.j.r lo..(.ndi, ho.ien6l tffiùré -ldoé n.ù. lor vcnirl.rtùr dènion ob.y tb. rù1., *hi.h ìr.to.! lyoihk& of ov..hordm rd. foi.eh b.hivòr my b. thrr *h.r r.nil. mrh i. pncti..lly nit o.. Dl.k i. Fmébl. tu. diu6,,luid.dv.riàr.ì..d ol.h. is. rurc.lidin.rà th. oncn.rdio. ot dr.*r.r,h. Ghd o,!h. h..tu... 3 Pl.n6 ol lor qrnh ilt [..qu.nrly b.6l in!r.l..m. ro *holt rdl i.h. indu.ina tluid c.n D.nd[...h6.nd rpply D. sù. ro th.,.<.r. Thù no* pumpin! drd.llor flùid rh* t1..6 rùrti.it..ly fd lor.h. rdù...o lolbr n. Thn chniqù. hù bc. lrd in r.r.é 6 otòin l.r.rùr- rhicl do.o...r.nd in. rrd..l.lir..é. r. o.d.. b pr.nr fftrérlnr b r.i-. sod. rhrl. b.dr rh{ E t i.rb G h.rd eill nd É.rid lrdus.tl. tn f.d. in È6.,r..r th* ù.l m.y re..ù.. in pkt.r..(. ro F.rbL ct. Ho*.vrr,.l.yr or oftd rh.là rltl r.rd.o d.form phr(iduy my, *hg dl er ihi.[, nop f..crur6.!yh.^ rle.dt( of. n<rù.è pehd.kh h.dr rù. r.d.!ù6 plni..y,cld,n!...her rh... <lv.!.. ^nd.hr lrr.rù.. o.r no t.nh{ in!h.. 5 Err.niion l.nr.h o{.r«{.d d.trnd! oà th. rolud. ol,,ùid r{.,n.d i. rhe lr.dùe,.nd.i. Ònry o th...dùr.. Aeù. o ldlotl d.fndt on Yirditr. p.rèbli.y...d dm., o. ihcr sd tim. volum. ol hdùr. d.p.nd. o, ò..omd..$ibilny ol.d i...( lortu iotr. rnd rht dif4.n(r 'n,rdr bdrèn ih.,..(u.. rll :nd,h(.di.c.nr Thr r.lfirr (,1d. ot ià* dqr d tib.l, lnorn.t p.e.t. l. b6....r ftlc s. léro ro h.r..r!.od..d ft. i! o.ly oe digrio.. &É if rrùh. orerri..l rà.f cù, ish b.n.r drif,.tdrf ditl(.nc.,.nd.omprdnbikid rh.n 'rr.s pénrly.vrìl.bl. ùr t tno*n ro,i. dor6 (u.l {r.c 6 lvhtr ù.. n*h.ni.d oh.yt rhdr, rndre ridth. mry b. dtid..d. Fc v.diol,ù.d in homos.néu orm..iooi. rh. dilt.r.n. È.rrÉn rrr. iùr. prduk.nd formrion rrd it.boù ll Fi. Fr lt. o{ d.fh. For r.donà rnd lin.rood, olcul.t.d l.rdu.. *idrhr.! il'...d ol o.di. v.ry 'irf l''e Y. b Y4 in..t dcptts o.bòu. 1,000 lr..nd l.t rò lh in..! 10,000 1., Hor.v.., ri.lth ir p.oponion.l ro l.nbh.rd rl. ftuiue *idrh will b. mu.h l{.r rh. s.r ol. t...im..r. ib dilfd.n.d..d o prdribilind.è not trc*n rù, r.u for n rlg io diè didion!. Bu( fild.vid.n ot p.nicl. inisioo indiorb rid.àr ol up b % in. ùy b..!fd.d du.in f.xnr. t 2 ^r.h...d ol rht lr.(.ùr. rd.m.nr, rhc rr..rurtr rrc f,lld Bnh r nùrry ol!.nd io r,lùid F,ud h.r.ontinù.uy lol(.d off inio rhr.di..rtrr *.Ur dù.i.b ùr.rmni..d *ill d,nr,nù( ro ldt olt un.il rh. r.ll.lòk doen ùn rhc qnd. or r t..«ù.. ih.r ir r,,j in. widt dùrint ini(iio...d rhi.h.oor.in!.n.r.r.. rd rlo..y o r.t lb. ptr lrl. rh. (LEd w,dth rill lx.k,ur o.oi '., o. 2 t.rdr Ò ond. Aur tir.ù* o lslofl dù.i.[ thc ùr.rm(nr. rh..on.rnk.rioò m.y funs. rrom ràie!.lur ntrr rtu rtll bor. ro t Àrrh!i 10 lb Dr. x.l odr rh. (hd oi.hr ri..rùr.. Srnd-rr.L.d ridrh rr rhn,einr woùld h( qurl to widrh dùr. J tor l(}tlm(h snd Dd uiù.,..(-.r.ru.r.ondu..rni6 ncr rhr wcu t.c *ill r..s flom r&rur tm ro l,(x» md. fi. 'hn n uru.lly rh. k,s6r.ondu(ot(r,d {,n o rh( r.(iurr, nn(r lr.toll.on(rnrrstd rh. und lurrhd our. For lo.m4iunr o, rtx,ur lunrd. pdmohiliry. thn r.nrc ol (on- Ju(!rnr ir prol'.hly rd6ru.r.. l. morr rirnrdhl..rmr.ions ni8h.r.o.d!..iri-!;ri rhoul.l orodu(( bdrd...ukr. 'm( ordrrofi d rh. hih.. cond!..rniù nctdcd rrou.d.h. *.ll bor. $r ' (.c!in rtu {.d.o.e.iètion c s..d rh( end Òl rh(..d.o.ot. Ho*r!d,, rh( rày or \àin!.(1,.x i.!.rti(. l.c.tu.(.,, *hrr. \.d À *rrh.d.!.y 6, oroflurh,nr. n..r rh. *rll bor{.ould h. lor lor 4 P.rknr sell ^ry m ihodr r. 6Uy rm in!.n!r't( n, r(ll vr.y muh rbour rh. rb{rn). ol n.iùré Th.r.rn d.. re.mi'r..h( rtn,r.l e.. ol f..dùrins, ho*.!c.. rkzur( o, rhr hi8[ lùid in. i(irir) r ih. infur*«ion 6i ii..rùr.r inh rht s(ll trr. Mo.. i.idirny sur v.y!.oq ukd krtù,rt. hish.rre o{ floid n,r ht( rt\ukt t! or rdor.ri\. end or lluid ro m.rl rh( trr!ru,. Fxnòn h.s b en only p.i,.llr n,.rr1nul Prchl.m É (onr.n. 'nirn,r ol.o.lè(rur.d zonrr whi.h rrv.s l.lé.ridi.xr. Als rh. «bl *ill ridc Ònt!d. ol rh. hol. rnd rrvr mn. ldd,.* nkrpreiroont oi!h. r.ii.c h.l. 5 wh.. ù. 20 io l0 t!. ol.hr p.rforn.d inrcrv.l rn.rr n. lqd.hr.(. o th. f..du..t.rt.ndinx ro r.r.r. Thit h.! h.pp<n.d i. bft r..rt d6pik.ll.ffon. ù, pr.v..t n. ln orhrr rr..! ii..ru.ins h.r not brouchr i. *rrù,nd m6. p.oplc?r pl.i. rhn b) prnul.r'ns f... rue. B«.uk ol lr.durin pr.sur ho*.rt., ir kd. ih.r v.rriol l!.c.ur6 o limn.d h.iht 6.y in rheè c.*r. Soddimr. hn ini(ion r.. t b.in honom y.r rh.r. ilor..ré i. rh.!m. rnu.don Bit. rood. rulr! 6 Vhtr. unilò.m, round sfld rn r co.. c.nùlrion o,.r 6n lb p.. s.l. n u*d in fhdùrins, lr..ru.t.o.dùdirniy wiu ulurll, nor (h.nr. *rrh rim. l nò -nd o. r.nd in. v.ry loy con(gn![rbn i, ur.d,.hc rn«urrr È.d to hl *hh.if,.. Nùrm.ll! rhe *.lk ot rh.,..dùré.r. prdfd bgtrht. by hith {16.nd. f.w r(4d *hini or qnd di(ribùr.d ov r rh! rù.is.. rill,. durlly b...1 or b. lo.cd in(o tht mruir. V.ry npid produ..ion d«lin. rh.n.6ul$.

15 HE:tkk x,e rf,-: EE rf, 4... i5à FoLi r..rr 2 ff.r (.t..t. r.t -.r...ir,..ldi.. Jrr rl'. ldtlj kl? 3 (!..rt,.rd.tht i.lt d.l lr..lrrt h r. rl'lh,..- Ul, rtl. rr(...l{ h..lr. lr..li..t.r..r.. ihù.r,..- &Èr..r. ù- fi. fd. t ll. r.t r...dr. t.l..tt rll L fi.r..i.dl, È«.nfu? Un{.ul,luth podùdion.ft(r rh. t66dr ir in Fd dù. ro ih. in..lrd ol rh. ldd oil lo(.{ '.ro.h. lorn.ùon.nd in Fn dù( io rh. ol rr*rvor,*$ùr. r- Tho.6i.rlly. llòr op..ir, ol,.ut mrm.lly le inft'.éd.boùr b Fr.mr by hrd..oliluy indq.d u.é to 6 llp 1.. lonr. Tr...6..ù t,om b lo.ù» r.l. ritl ftu- B of.bùt thn ldtth. Fo. horilo.ul.nirlly limnd ii.d!6. rhit in- n d.p..dcni on tù. rhi([.6. o{ ion. 'rh. Fl..itt dp.rny *ill.lcrcu rkh in.bn.r rhi.l,l«. Afid rhr lod oil r.iurnr.!re.ùe inr dd.à!i!* rnrourlbur.h( r.6- oir. Ar fid. rhc r... or pr6.ur. d,òt n (Ù ùrn ihu r.rc ol Fn'du«Òn Tli, n (!ltd!h. ùn3!..d) ik,r pc.iod Th. du.in *hi.h pk<ror. dclind.. -m. r.!..t p.òd{.rion it rh. rnld sin(. rht le«ùrd srntm *ill r.du.ì. nlch lùber,{,rn)n o rhc r.i,von «r kron.hòlc prdrur th.n. inlc *ll hò.r. mo.. oil n 0nìl!.d durins rh.. ùn,.dy llo*,rciod. ^i. rdclr. u.ùru.l flù.h prcdudio. G.uÉ. 2 Prod(id d<lin..hd. r-dur. r!..mm. i5 ùtully only rhc norm.l rr lsh o dcpldins.h. Ervoi.. i..( th. ndùrd d«.6* llo* 6i*,n ,. = tre."".';xii //ll\ EE-*iiffi VERCAL Lr id l. rt i.r,td.l-.. d lt n rr.l, ò$;l 2 L..lt.à.r t t fi. fuh..l ù. lr.lr.ll? t L lt-. -,,..r,.r-. r.tf,.t.lll.r r.rti.l.' lrl.r l, rt..l..f. t n r dl..t l,,r.drrht? r ll. l''tt L -rl.r. -l irr. o h..lr.. ll.. i '.rl l. l,nr.. llùù6,r..to i.c.s in ÒF.i.y Fovld.d lr.«ufu o.dudirny is.àr cnourh. ElRrrk{nrlor nudis o rll ryrs ol lndùrd hrv(!hor. thr. flor <.p..ny homrcn(.ur to.n.rione c.n b. i.. rc.r{.r 1..s. l0 rin6 b} r.dùà..ttm.hinà rhc rh..dic.l..dib ol li k *(lt ro rc rcmh.r.h.t.h.. v.lù6..( n,. u.ifo.o p.rmohili.y. lr rlo* r6i*niy &f{rrc {..lrurin is.ord!- nunit rh *rll rh.n in.hc reioir. {lo*..rè.ny in(.ér6 o, mu(h.rdrer mn*.nudr\ will h(.hkrv.{

16 e c ior Lrrd produdòn.(6r rh. sivcn volùtu ol oil n rh..ffvoir it d.pld.d qùil....d rl'. p.odù«ion r.. d(l'es Tllt (orr6tedin 9l) ion o, th. d('.lin. (u.r for rh( u.nimù...d rèu n mu(h flrtrrr 'drùt ol n!.hilny ro prd.lùr( l(s oil io. r sircn..k"on prdro... tor...n w(ll rr!.r i! unninr_ ull«t. ihr hih-re txriql ol pròduc' 'ho* ur tr.u o, [x.l 3,n.rimq Jnlr.r.. typ.: ol {.r.rurr rrr rnrn. frrglu.( dilfqcnr r $ Òi Pro. du.rn,n nrtlin( in *dll n rh( sh. rx l hr!rl,(r\ ol l(,rd<nl prrsu ns.nd unn(di, rlo* re.j t) ohiur. rhit duritrs ln,.cn.rd. x6.tu '.n'.1 r.16.rc.èr qm., r ecll wnh i rhoàù rr..ru.. rkjrur Y'll d(l,rl «, n,*rr F(ld D(xlu(rio,,. /tnorhrr (rùr( ol frn d(l'.r n rhc..c.rion o, f..dur6 i! n.rrcs ibl.r.l nrnrns ol.h( pr/. The Dty l,e '1i..ùn.,6 rh.r h.v. ire. tr{ tue r.ncd prixlu(inìn ht6.r. rnok hr\int t ; iliòn rrr$ rnd k,* luid l.rhol,. (omhrnrd $nh hirh rluid 'olumd 'lh«rrr nrlr(l) nnr!!,,1 A.nins mur( lh(. 4 S!(..*ne lrr.rur. ucrrnì.nti licqur.! l, ir. nr$ 'n,nrg in oil. rrrurlly rhr.r r i pln(rl ol flush pnxlu.rion rlr( cd.h r.rrmrnr ihnh hrxsly.(. tutr h ro. rh.,n(r'. rd oil ln. homc rhr (rl.ì1..r( rfi.r.i(h ioh niy h. rll,ur rh enrr Bur ià r rrr o'r Urh lim,.dons Òr Ar N.!b'ln, irr 'Lii,rn. \,,csrilt r.r nrcnr mr inùu\! \drl.'d Pn,Ju..n,h ln nìn\ ({, rh'\ n(s oil n du( ro lcnxrhrninx ol rn. or,sin.l 1..(c.6. ìuù n«xlu.rir,n ùrua bc(.ù! ol tnrk re,li{ hurntr, l,\.n rhuush ll)w rei\'in.. A ll$ rhrn 'l(cr rh. ininrl n,té. (hc n.frroir ir lùnher d.pld.d.nd knl.d r...,n.y tro( b. in.r.-d. ln orh.r.rrt th. ntr oil ròulr,6m.re,rio. o, ii...urts inro n.* 2ont1 of nro.lù.ri(,. v'her. v.(i(il P.rÒt.bilnv lsrrieà (rtr...11 rhc to.e! mry.or ti rr.tur(i h\.hc init'.1 ioht vh(n in.e zon6 r«ontr,rl, k{rltd p«xlùdion r(c ny ttr («su'i ihr r.t. rir(. rh.,n't'àl 5 Sù.(c$ oi,ddnioorl {r.(rur( (ror me.6 d(li.nd\ oiì rhc rb,lit) r.rlyxc n.*,oré.rio.r on.h lr..rù.t r-i m.nr llnl-r rù(6tiv fàrm..rt u! r.(òni.lu$ Jcixnrd ro pu.h lr.dùrcr fùrh(r ou( 'n rnr lormr.iò., thty nr.! no(,npro\( rl,c innil tc!i,(nt. rvh.rr!n,,'.1.r6rm.ns usn o.ly r,, end. d,lu h... te. \ù.(r$tù1, lr.àcr ù.rrm.nc vnl usu.t\ rl$ tl nn.6rrul tn t n(* e.. Dùrrx,ell n riòrm r \m2ll r..rrdrnr on *.ll(,n'ùrllv, thfn.ii.r d6nrv' B rh. r...rio ol th. relt. irnlor n ud * h. l..r.rc.rm... A3 mnf.t rhi(i (dh.nb h.!r l*to ru..5rul o' n'm. q.lk. :,. t t i 2 lh. l'{{ m(rn\ ùl Ù.lu.io! rhr... 6 p.qlu.r,rn) rndtr..d pr($urr.hu'ldup t.5ù lxrorr.nj ltrr llì )nrp,irc. ol rh...r(ì ol Frhr.hilir'r\ i.on, (hc,,.odu(riviry.nrder.6{.nd.h( tr.$ù.r t'uilduo r({ rhc rc[.ir ll.'{..p.(n,$ n(* rh( Nrll hort.nj in rh! rc*^or mr' tr otxrindi. 11.hr.c i! v.flnrl rr'.mr.bihy *rt-!$.nn.nd.he {rrru. in...<r only o..r ol ihr l{,.mrrio.. th. r..io ot p.r' muhìlnn\ r«,m tht P.l..nd bùildùp k{g nr.} nì.k thr ih(ùr..rc.rd.^ù.pf.r rd emd. SiùG onl, P.i of rh. lorm.ùon,r.fr<.d, pcrmdbilni.!..1.ulrd,rom bo.h.tn.,,1! lo*. ln rhir nturtion, ini<ìtn) i6ts thould te run io dd.rninr i lu.rhd idurin woùlil ofn mre..6ròir rnd in.ràè 3ln thi. lo.m.tio.t p..mc.hl(y, r horietrol..(!r. ill in..6* rh tlor c.p..i(y ot r *.ll m.t rh.. wiu: \mn.l h.(turr. Au. ih(.dv.nr.xr d«r erh in.rdrine ior,rinm rhrlnl\ t!'ond.tnur ir) li rhrto61 th( v.«ìc.l r..ttuh' rrll xr\. h.((.fà. rn d(j ir errcnd\ up trrfui J\ i' 1,, (1,,c\ ou( r'd v'hcr.!r '..1 ticrnr'h,l(ì i\ los. (ht!(r(dl rr2.rur. will Eiìc h.{..rulr ù.[.r enoush holi,on[l fr.ctut.t.rt pr«,n( r,.1,mtl«(lf r.p rht fo.n..on. M.n) pofl( l,l\( o.hink o r!r(.s nì.rtlr,.(r..nnr rnr..dil ol rh( well Htr.. Fo. r ho zont.l lrt(.urc id!.h,. r*rloir rhit É tui lcr «'ne But ù v.irn.l {rr«urcs. the prorurt dir.ibuik,n (h.n8é 11 llòw È divrrt<l otùd.h. irt('ù.c int..d of tht r.u o. hori,ontrl lr.du..r of t.i(ùl.t rh.f.,..nr h:!. rhorn th.r..drl i$' ritrenii.l: lrro.d rh. nrd!é.e.h..t' cd lirl. by rh.,rru.6. Ho*..r. vc.'.iòl llow e.u irom.he {dm.rn,n.lert r.d hrl',q rh( tr..lurd Arcund t..riczl lrdu( hon(t r. rhe.. n (m' ridèèl (.trl'rnhur'on of i$fn(nti.l) tlo* n 'n(-rr ih( f..(uk. rho "'nì sr.dlll' trn'.,ur Ù rht d r..(. irofl! rh( l.r u.r, (r.rf!. di{rn(tt.ou8hl).qu.l rò rh. )enarh ^,rt. di r[. lrr.' (ur.. rh. il(,* rt(crn.trpmt(h.\ -r'hr r.d'.1 non.itcul,r ^.."nd lrr..ù.d *ell5 h$ he. rucxcqcd r!. me.ns ol d.r.rminins th. th.f\.nd.i,r...oni ot ih. rrdurs Th. rrdun' p.(.rn mr) t(.nid.d {.om oì,*à._ rionr o, trodudns or6!u.d $tlk rur.ourj,n. tr.c.u.cd x ll 'n 5Àr rh( prcnt r'mt. th. ruhitt ol,lr]n'ns norc u'l,rom r lrxiure 'h.n rrom. *ru no.r n em.*h.r.lln tu thc tubj( ot rh.rh.. (ler tpei.r ol *.ll!?ilt bdr.r dr.i.. É.voir' ln. f,.t uornon{yp. t*rvoir. i,.nr.ifi.i.nc, ù dnio{i. d<.g.6 riih dilrinc. of dùin.s.. lrlcrur.! thoùtd i._..e.r rht.lid.n., oi r(*rvor d.le.ion. Ttu m.tonud. ol rhn.ll<. 5 noi tno*. bu! h( b<.n drim.(.d ro h.!! hixh.r t tu t,tr c.nr ol P.im.rr '"t:

17 Yo..n urùlly ùr mrm.l hih.pé rc r.tlhd.6n<don...d rùli.r lo, ltuun.!. povid.d i.i6iu rt6.e lox. Th. rill prcvid..h..(!$r, pifnt ro.o..«r.h. pump..!.lr b.lt Ell. Bùr yoù lhoùld (b<l.lt fn.insr o b. rùc th.r 6.h n r...d.hovr rh..rp.«.d tlù,int p.*g... Tùi. m.y hc r. mu.h r, Lu)o ro 2,000 pri..v.. lo. rh.llov *.1h. SÒm..om' p.nid rrquir onndònr!o rnd.! mrh ù D.i..tDv( e!p<r.d p..' Fo. lis ioht.mflorins hià r.rd Òl ini<io6, rhr.lhins m.y h. pùlld - rhn iluid n pùmt'ed di.«ib dorn rh. (.v.s. L.. lh..d.rrc.it,pl. rnd. rhd. ^ n:.d.d, r hlordur nfuvrniù conner rhe pom! l;n6 ro rht ù.in! Ho*.v.r, vh.fu!àtrt i nò pr.ld, vìmt ofer..o.r lov. rubinx ;n, punrp dr B.àtdorn p.dù.c dcp.6dr hdh on rh..biliiy o,.hc fluil ro.6.i * for m.rih.àd o..ò.,o.o.tb6 {..nstà.n.l rk. Ttlt ro ok.i. rht lòrd h.tdorn p..sù.t. rou mu{ mrl. ru.. rhri rh. ormtion i.ldn lnd rh.r Fr. lùr.rio.r.r. unplùrqj. ln m6r..rd eh..r form.tio.r donl brc.l wni.d?li.[io. o mnimùm.llor.hl. pumt 'h.,,6ù6, rh( rllid ir m. tei.s rppli(d to rh. fo.mrtio.. trtù.lly.li(r. r:ll. *' h. b.trl.lo*. drù.r Ù. mù{h lo*.r Whrn.,orm io. n,ulh rir6èd ro.h.l.u.inr flsid. mi.mnm brdldo.. prr«ùr. *ll c(u. shc. ih( tluid..n l(r[ of, n(o.hr lo.b4n,n B«.uB ol (hr minosotn no.homo,.(nrn) or r.. sroir.(l, lhe enrr..(. o rluid i.ro!à(,nr6 on rh. lurfr( rill dkrflr.hc ((nnl( {.rnsrir. rht llu..n...rk,r.s wtilsrr on ^nd Dlend o n.tuhl rmlnrs,nd rcmrhiliry. t.r{ oil i.om th.,lnmiion b(inr lh.rurcd i prob.hly.h. t\.r rl{ij *i.h whi.h to oh.,. minidum brldorn 2 A.idr rnd rurld.ns hrc p«ngd hrlnful n' f.rnurin,. in ( l.'!n,.x nrud trom p.-rft)r.tn,.3 r.d,,p.n, r rh. F)r.r ol rn( lo.m.rion On. (tp. or r.id m'r

18 o r<.lt intò rh..ttinhuhi,r rn.ulù!.! drd ùp ro 20 bti. p.r Bi.ut. uùns bo.h lidd ol rh..!r'.r 6d- Sqicrin.! tdh rùhinr rnd rnhulu. llo* tr ù*d S..d cuxin opforn. rh...rins.h.d op.oinr h.s rpp.rrndy b... no probl.m A. ru4 rh rle luopins li..i o. m..ilold.r. od dof,n su.elr. orh.rris pumpio! ribr..ion! o.y..ùr *tllhh.kquipm.nr hilur..nd F$ihl..ctùluni l,rr h.tùd!. 2 ìì.r.inr rhtoush th.ubrrr n pe. dm.d rht....tin! sill d ùnd.h. lh..ù.in pr ué or *1.r nur h( ibl.rcd. Tubi.s prler.r( lri ro i-h. th. inr.^rl.o b. p..$ur.d., Cc holld te òl.n rh...h. oinr i..urrond?ith ood.ftnt ù.tid.h.,-l?{.nin Fi.c où..rv. di.r' hc.d F.sr..r.ll ^t-.i.é d!.inr rh. tt.tmrnt ro dd«r r possible p..[.. l..l.r. rh(h (Òùld drm...ht.r.ins. Tùbi.F yi.ld prr$ù.. *ill r.r': rhòùr l.(xn pri. or f.2r. t.0o0 pti. l, H-,{0, 7,mo pri. or J.rt, ll.fid pri. lo. N 30. lvh.ft hfurldo*n p.6lufu i3 hibh. in iedion Èr5 musr hr lcrr lo* ttou. l.i.rion pbùr. Pill ià.rdk hpidly 3 fn.rurins dovn..rinr R d...our in mrny..k. }'..!ù* rh...rinx n li8hrvrilr rnd dl r lo* nr.ns.h sr.d (ìrin co..osiòo, bo.h rnt.rn.l.nd.r' i.rn.l, m.y fudu(. {r.nsih k\{.ly R.n.mb.r rh.r in mot...*r, rh. pr6. tu.t on rh...!inr *iu b. from 0.6 ro 0 pri. p.r,r. o d.fh. ofls by rh.td.r rlùid olùd., i.òr,.ni o!ùid. thc Urin. hth.r{ènrrt..io.lur ndgd fo..t!. t.ll Fdr ir-lf d, k.dvihhle for rell.ompl.iion sh.rc.r.ruri.r n.nti(ip.r.d. Yi.ld r.etturd ol th.nd r.in. orinr rilt nns. lrco.bour l.0oo rò ìl.oo pl populs.ùin3 lù l.r.rù.i.r (ompl.tiont ^ u ltt. lb. th.in. )-rt c..iòs *hi(h h.r t yi.ld pr5ru.. o, P.i. 4 You +'ould nor rkmf ro r.dur. mr. rh.o.bòur '10 fi. oi p.y inr..r.l dunn..y on. q..!l rin8l. horiron..l fndu..! lorm«. trt dr.inr..f l{tncnc$ p,ll drtr..st,pprdirbl) fd r...rr ih(l.tr*t Anorh.r probl.6 ir.h. ffrion o, o.. \.r.i., lrblr. o.. numbtr oi,...ru.d o.u rh..nùé inr.^.l.r o.. rio. fluid r.ùv or! b. redù(èd or..) rir(n l..dur.,o(.rvrl ro th. Finr rh.r rh. i.rnu6... M.r' r..dcd v..y frr trom rhr r.u boft. Rrpid,.odudiviry d<linr.,16 ù. t.ue o.rnrr hydelluoric..id *hi.lr dihlvd.nd dii 4nB mud F.d.ld.nd oud ot. rl.o.td rrf h& hydrè òl.k ril b dirfg ùè mùd FRkld..d r rùrd..r t, r.dù.e (l.y r,tlli.s..d.mv. bldljn r.r.r. S!rl{..Éi!. ònéi.. dil'lvàl in.il h.r. rls h. n.lldi'< in.tmovins mrd hldl.r.. O.. rrp..pp.r.nrly.ru6 rr. l..k of hou.d witr from mu.l.nd.lry..d ditpr..* rà* ends É rh.r rh.y.n b...m.d 1.6 rh. ldturion lh. o.ly o.rhod in ur for confdllin lr.crùé o.ic...iion n io b.g.l do*n rhr lo.mrion *nh. flùid rhrr *ill krl ihr ru.tt.. o rhr f(,nrrio *nh,,ur n' flùid lo.1 All rh.r rhn sill tlo &, in (.(.k rh. (hro.( ot lo.mrn,n ol 'r \t i.l fr..rur r. No wdl n.\.il.blr «) in.ùrr ho.i/ont.l iri.tur!r thoublt u\( or. luid rhrr rill l(rt oll eill,n(iu{ rà. v(ni.rl lfu.iur(.,r. d(!r(d p m,,nr! nr or*hi.3 nrmrrr'n\ rhlr r lrm'.àrd $irh (hrl. or rh hrt ll)$ t(rrrl l1{ flìt!hilny li'*rv.r, rhc us. oi r \lr..,rl liì* rlu'd-los FnulJosn rru'j ù,\ nrr h. ned«l r,,nn.'n \.nx.r lè,ru«\ ln mn\..(rr h(li,e dr,'rhr ('l l.rxx) r, r.rxx) k. t( kjl!r ur \(rir.l là.rùns.t nìorr l,ttlt rhrn hùdr)nr.l lrìrrùr!r H....h. dù. pr. ur. n..d.d,o. ùr o ù. if.ill b.àl do,o lloid my d b. TÒ dd.rm,n. tlk ù.n.. ol.o.o.l,rkùrinr. brdl dorn rnh. fluid ruc,,.t Ùùdt oil. OÙ..ir..ion o, th. p..sur...tqui.d rnd.n in,t.rirtry.ur.y of rh. $rll rhould ku,òu ìl rh. rx.r..rfns. ol..pr.irl lluid ii ht.d.d. 4 V/h.n \ou!t. low llu'il lò.r llud «r br..l ih. lorm.non..h. pr6!u!. m.r n tr:.k tl» ro Fi, oy.r tl. prbru.. r.quired vnh rh. ùé of ùud. oil. rh. mrtònudc o{.hir pr.$ur. i..r* it,liìui rh( smr r\ rh( r6rilr nrc.rih ol rhr nxl On(.rnLn:ion {)l rhn p..$ur. d'rrrrin.t,r rh.. rht lni.l n p.(v.nrrd lrcm eflkrins BrmsÀle pl.nd ol k){ nfunxrh hrh.rt,n.lined.*r, fiom rr nrl h.* D[.r\ *ould irr(u.c *nh r h'xh rlù,il k»s rlu,n prtl.ftn(r b. Ì! ril r)lin(,n hi,(h nrcnxrh. Af,orht. n.^nhilnr n rh{ fluid *h(h,mprdr p(1.r t,.hr n!.mrodi. Do..r <ru6 l(ì.r.rn{r'!r k, rtis. 5 \hrr( rh( {r\\ dnr.ihutbn.roùnd,hr!(ll fj\o.r h.nronrrl r.dur.t. lor l)(nruhrl,o sr(rn s,ll h. hrp.s«l in pn.l((.n.( n).ht hrxhrr p..f,krb'lx\ '.. '!nr1 F!rn shrn,!.nn2l r1,ur.\ rre form.d,!.,n«ur5 m.) dknd ùu. f,..d in rh. er. p.rm..bl. 'd,ò.t i.. {.rd of upv.rd dr doenr d i. lor F.m..bilìry dl. ]-hù ròuld b. du. 6 rh. lor.r r.n.il. r.nù ol rh. hdr. P.oti.bly.f. mo(.ldire try ro orh!h.* iishi k.rn,nr ir ro t.o..r. rnj lr.durc rh.m kr'r[r.lr. Su{ii(i..r dn..o.. mu«h. ltir l'.rscn...h ki of p..òr..on5. hor.!.r, ro intuft r'rof. 6 \Yb.r r p.rlo.rkd inr.re.l <o6lno Ò.i8ht.nd p..ò..ble k rioà.!h:. <.. r ht!rpr..!rd by. p.<td. 11* uè of ùd riph, (rs. lr...ur. G.riÉ.nc eddimd htlt,l ot*n rhr rianr zon6. n rh.r 16r m.n6, h( l...runn end.f,d iluid il di'd«l mon8 thr *.re5 th. r.nd n inre«è,1 fù.r.h s.s., ^..r rht ir.c!ùr. n plus.d hy. l.r..r!n.d m.r.ri.l ru.h.! nrpthrl.n. qhi.lì r,ll dimlv. norlt,n oil Th.n, prrnu.. n in.ràkd unril rh. o.m..ioo bélr rnd rh. dr. o.. o.rnd i. ih;..r.d. Alr...tl ùrb..h..ll lhùr in tor. numb.r ol hour! o rhd ric o,l d6el!6 rhe plugsi.g r.n!. ^. in(.k rn,r6sur.,ò!.&h iu...c'!v( br.kdor. n u!ùlly.\4.n. ràr, n.q l nurà rr.ràr.j :.*. i:.,'.i!qdùè

19 fl-=ffi.j.ll r) _Ll_ -T" [d..t.&.ffi.-l - L ld.ll.r. lr.dl..? 2 m'. i!.t i.?.d-r, rt t.ler..l id.'.d o. dt..r.l.t 3 tt.l ll. i&.4 rt.r..rr rrt 'ilt l.rn.ri...ri.r}lliy? Ul. *tl ht '.b.. ir. 3 t..-ttr.'lt,-. t l-.n rlq. L.r.r.t?.rdrE ràtnco. r.d.y ill ù. ^n tùt ro o fluid ol foro.lio..o hc,r..ru.«l qùr..i.y df'e.d rill r.rr tir*(n.bout tm to 2,Om lb. re. fi. of fùmr-.ion. Mor of rh. ltrtc.volùmt f...rù1 ioh! ol uy. 5O.0oO ro loojxx) x.,..t. on formrrons to Òr mor. ft.hi.l. 'l rdi..r ti.cr h.\. hèn ih.rt.$n.oniihùourl, rin(..te.drc.r ol hldr.u l'. lr.d{flnx. \vhsrc.rr.r(!t llon.er voùld b( thoùr 1.ùlO ro l.irn. tycrà.,.o. c.st 'dutu à i.(rt.{.j.o 7.5(xJ ro li5m 'k,ù 8.l P.r tàr. mor. Thr Hen or hi8( ùc'rmcrù ii rhrr rhry..n p.odù(. l.r$ p.odu. iér(.s. lmdd ròt.r, ht qun( s.ll 6rD.r.d.o.h. crb oil lrdu.gd. rvh.n. ormrtion i. lù?n ro.6tdnd tb.k-p. hth.-hrilt, [.r h t. tf. h.iù{. id L lrl..r.t! f,-r r.rbr rt db ir.. E r.ò-t ln lh( nrly?o.! itr hy.lnsli [.*ru& i.iirr.,.i- r..t ld t6.r r.'6.6r.nfli'.ddoh s..r. ò.t tie, ri. ùtnd ù.' n ror.rd iminr i.i. ih Èr.. - h- Eiot d t.ùr in. lo..i ti d(tbo lc...d tà. E o t5y F{. ttrd.. F.r.r pmpi.r it. d.nr ol oiti-iri. rh. ld of fi{il '. it t de L dui. ù:ir. Tll -.t rorlr. i F..nr L-.J l- ftu L. io lét orf.o ù..-ir F.it... ùlt llyn tloil i, oùii.d ^r i6 rbrt.dd-t rrll.,.r.r L.t l ltld.... ù.r ndrj t hdrt 2 l..r ò,...r.rir tl. rr.r.t.l,..ti.t,.r.r r..? 3 Xt r l, rt.,.r.r r.i. rl.r.lll,..ér rjr? l. n..y do?n-nhn ttriùrc r É.i mo, o.le ob..r(d.ù.f.c in. isio. D...R i! dk ro l.idir. iù. Fo.! Érc ol t b. p.t ni.u. of. lq!.p (.rdùè oit..h. ié f,ill f..tour o-l pn. p.r n, ot 2!t-in. rùbint.nd ox t. Dr! ft, lo. 2.ih. tubi.r, ln<!di. the n.c b O hbl. F minùe riu imé.h. 16 io 1.0.Òd 2,. F. fr. fd.hc r'ò ei6r. Ho*tr, ò( lé in tr'r.in...d 7.i.. oi..r O. tò. p.i dinu( will h ontr 0.{.nd o.l D.i p.r (. A!...rmpL ol lcr,-rt. dr to i.idio., l.lr. 5.o0o{r. w.ll hù.s 1..(-.ù..{ rhrclh 2-i.. r{lin. ooitd-hol!

20 b b. r.-r'hr i. El -Ùdi., tt. F...1 r.cie st ll 2 l d lùùti-. trond. ^pfo.t! cc.id -.4 ffi-ìh rill È. b tà...lo!t lb. F,t. Ò É.,.È.* 1., ll F, Fl. i Nffii. iéin o rnd f.. r6r,dt o, òé. f..ùri i.hor id. ft.ir. rl.il Elu,t. i... rll D.!d6ivi.y. 'ill itùi.,.h. -.d o*éhtid ù.y ^nd ùiully.l. o.ù ò. pr.ddilit, 6r.c lo,nc-!ùiòr i, n o.é Fù.ù $.d t ldin D rhtt.u 6. n.a n.o. ini.rr.d.,on ù.r3...d o..g.tnri.h i. ^, 6i.i.i!.d...boùt lh. F.!tl...d slfi.ilr.dd i. t.ft eond rh. r.ll tò.., idernn de rohr o llùid rilt ii.,... r.ll D.odEtivig. Thit d.p..t. o. th. ibé..d tld.l.rkndi. d. ]ru. ré. tr làolr htà.ll rh..rh floid. no h.n.ttu rill É!h. t l l(ù..ion Frmtliry i. i...! of rùour 20o nd. l.r. triu.. leg Ed.! rill prcb.bly do.o mr. ood rh.n.m.ll on. Tr..hG.6 ol 100.o,OO Fl. Fr,r, o torm.don ill ptob.l lr ti..l rltdh.ny,.tùulity blct..td yi.ld D.rimum lelo 4 là. fo.n.rio.?ith l.r.t F.ddbil,q e..i.!bn., yoù rhould u*. l.rx..no{h irdrè.nr 6 io6 lrdùrd i. rll ion!. Orh.tri&. only Fn ol rh r.i.rwir m.y yi.ld incr..èd produ.don. ln, hoé ldddon,. hdi&.l.t 'inrlc, f,-rg rill t.v..,dsè -diù.od th.j in.d- Ftdùdi'ny mo..h... nù6b.. ol ho.i.ol trdu6 ro.o.d *irh.h. rft ol flùil. Thi. i. n* ForiLd o.m.io. rhi.lod i! ld Vlde y..iiòl D..mdbilny b..ri.6.r' ir., ho'.y.r, th. u* of t it.. volum. ol noid lo loo.!ub.,., lrxru!.. in difhr.n. sio.. rill si'. b.tt r ttodùr{ vdid,n«urè lo.m,! tind. httg c6.d h,. tiv.à fluil rolùe. riu rivc t tt r Èulù!h.o. nùùh.t of r.r.tùr.r, provid.d.ll,ndù.!.rt nd to rhe h.irht. ll rh. r.dùe dc d.r' t.nd y fù v..d..uy. *.hl,.&rù.é i. ò{r.èd i.ftl su L t<è.. rre l.dùr.t,.h. fr&iù.d.è lohrd...d htn r.u ptldr&tiry Éulù. Thir.il. '5.. i ù.i.. ùr É o L--tù&lo flcid. rhé.lo Ltp ro F lo.re hreé i.ll,- AdlE.dnù.E ol i. ini<ih ot flùl ir thr. n rill ùv. th. Dnd,..!lld teor. n Of ùi. dr d b. ndpotu.. 'h.r. Ftl.d tlùh c.-d, but i.!.do!b..dl, l.*rui.!8(é 'ilh tè fikd.nd <.ùd. dl.. n vdiòl,ddu.c', b.gr ld(cnb rft sur.d h...ù*.nd ir l.l. ori' Àd o th. r.nnd h.irht. l. léri&n..1 l.xr.r, hth llùid d. l.it.h. lhd mri.! rh.é n i!h. bd. Ld.d rod..or r rndor t PrÉ &ù.rid ot lutti.t..t *l rà..là o d! it..tr l0 bòl F ninrt. ol l..d{riot lluil «n d t in- Èt d in rhi3?.y. ùnld rh.,.ll i. Utu.lly, db dorr tùhn,iu tì. tt6r to t bu. F iine. P6rù.. d'op dùg ro llor n n*h lé i. orinr hor.r.r,.nd r.rd d hilh ù 7t bbl. F. mi.ur. dorn Ònn hrt b... o(tfull, ùrd i. ro 10.(D ft. d..p. Eo. dù tyf of ùdm..,.bon tlo bùl Fr ùi'ùr. ir.vcn.. t. É. tlli É ofn.od Lr..tt ndl, bc..b. tù. diririo. o f.se nèdo. by v..tinl l.i..rbo t... n rh*..8 ng ol t bbl. F rinùt luv. ÉÈd {t{tìg rli.ft'd dom*.rd to rl. obl..,c(.triù ò. '&. -r. o bbl.!.r!i.ùr. ho.lidio..d f.&run.t.o w.6 Cill.d fhidt. *ttirl, ho'.g,!o p..v.'r rnd *ttli...d b.iùinr dù. i.idion Drw{È *ill b..bou. l,too r.ibu rte tlu h6d rill h..hoùt 2.(m p.i,, tèvin! l.too Fi....ò. tùrle.. ff. ìoo<p. l..d!r. oit n puhfd.! ù....( of, bhl. p.r Éinu!..!h. P.{ut. lo$ Bill b. {.(m D.i. lor.l i.i.(ion pr6ùé *ill h. t.50o Fi. For 211-in. ruhin.. inidion pr*ùrc *ill b. r,m Yoù.u : rh.r ov r h.lf.hr D.dur..nd.h. hoèpòrd i.!o{ ro iri«ion i. ll t'!..ftd id..lo'n tl'l.in. orin.h. ld b. only 20 bbl. Fr di.!l..nd 2,mO Fi... {o bu, F. minu... fd rle..rq i.' idrior rrdr... té 'ould 2 'ìo dncloin. hrdr.sli. Fr.....d.d fo. pùmpin, muhiply th..ù{... Fè rùr. in poù.ò F..qi. idh tt ll. pumpi. ÈÈ io lùt.l. p.. 6i.ù...nd divid. by o. for.r.opl., ro Duop tloid.! 5 bbl. F. mi.u...s.inx. F.srt of oi.?odd r.quir..bou 170 hydr.uli< ho*por.t. Tr..ty b.t..lr Fr nihuè ir lm td. nl.,m ho. /O tòl. xr EiÀrÈ.. p.i. ^.d t L. l,too hyd!.uli. hotèto*c.. 'osld 3 Th. òr! o po*.r of prn.l,.r.ir.bl. uois i. ltu.tbut 2OO!o 7m hy<lr.dic ho.épo*d. Actul.ni.. po*., *ill b..hoùr,o F. (cni Uh.r ò.. rt. hrdttdl Ftù. Soo. of rh. rò.1t6 ù.itr Lv.. D.t.r lo*plt..e ntiàg..d.è ù!.d lor hih.!olùm., lor-fdu. kd.trno. Th. ti d unib on ro up to 10.0(P Fi. Hor.Y..,!mh.r tln. rh.it ho.g Doro i. *nddlr Mùnt. Th!*.t pn. ù.y 6 r r.nth ot.h. -c g.. l.m Fi.

21 +tr'-'4,fiffi rtrd w rolt TLUro Lot l.ow ÀulD rr3! l.'.l.fl l. rt, *. hdr H Lt, ll- Ò t-...4 r ffiti? oòd.t fi. }. Ltr...5.,i.rl ll.r r{ -.. L- cr-.. lr.d tr? t f,l. b lt.lld.l L.. i.ll 6 S-.r..r lrl. Li.,. l. tr.*tt vidir td,. to lo e4-d..d.!d l*n L. ol lloil 160.h. (.r.rùr.., hn ii àé ro by idtio Doopi. t...e. Ttlr i. rùrt Ltly l., É ti..{ f...rtn olt..d 6ud. dl rtiò t ò.n, \k'doi..r fiùl. Ho'-à, i dé.o....-r t rddly to if.-l ll.iò.uù! rflr.nd dùldod. Tl* LG lt.i6 Bt à.r.. - t'.o.lr hil.!4.èor vi.c,&t 6sqf tr. Ll Ed i. flo' ttoù DiF, dfn vi-ldtr riu d-l* nrritlt?nh lto' nt..otul nt r ol (D $ri.r rt c{t.iiè ^r vibiry D, ù. d lo'! d l-.t o.l sr!.1 vibi.y.r ù. b. flud. Bu rill là.t riu ltt i. ù.ir -.drtyin! Dror.tli... sll.(qtu1,n re joh. h.v. b..o F - tdo.d *nh vi-o.itic. nnlnt trcé r (p... hi.à i.hsioo!16 io to.o tto cf.r lor i!èrio. tt4 wrù...'n'!ool. tlr{..,r {..d, ùd x} F.i6..d ll.ld-ld in. F.r..r tt.. tlt!.&y lidrs,r. r. 2 Al.toùà d!i.t...d ldri.. e di*l h! b... in ù. fon ò. t.inninr ol ffil.^*, l--^*l,- r+ -d' ogos 'G cooo O OOOOO +L +'t; t +t-!f!!9 overturx. D. bord r- -of.. lh. Lr.-.,t. tl,,.4x. ftlrrt 2 rf l'f. f,fr - th f.d lt.*rt t Lr.-. t lth rh.. b i.f?. H..-r.dL,..t.rl r.. r '.n l. rrlt 3 L *-.q -r, L li t-+ln tl r ll..j lb ri- l 6 f,rd b tf. Fr.fr.l lr. r- ri- Llr t i..rr. Ovd ò. Li.l hinory or...rùiog.r.r.e.nd oftdlnrio. tg popli, hd rrdrdl, inoàéd. Cdr.i.ly F..r of rài. i'm te.m rbòùr fdùé ir hù FsdùJ t-g ùér!néu. Bùr ù. i*rr Dy b. Fr.ly dù. 6.h. f-! d.i..d b.r-t..d rrdor, i, ù., o b. i!kè4.o.. ro lld. òr É.r rt r..ò l,rh. b E -:, r.,,l....d F.!-.!tc tftr.rd-.r t-rtr ll!r- ù,i..c.éoriieuo.dh' tio. ùy t ù htà s lb. F. J. ol flùl td.ù. rrrw. f,hil.on' llrtg ò...4 tr 6{.ò to ò.f,n tùiri6. L...r ù...d en.tr.i.o.-. tle r.u to..,l'. on..lnivity ir.d o..d.d i 0..ò.U, ùdi6 6.n i.ià. tlk.v.r.r. t!n', S.!d inèdo. ld Fo?pi. f,su6.leùld in.ie..d e'&. Pdly o.r.d s.lnt l..d ro lot6 DcHUr,..d Do..ibly dutài.t rkcr *lll ndw,.tmliliit 6ùhd. o.d{ni!.d -.d tol. td b.c.e

22 , tòdr.in, rh. o.isin.l (yp. h , t.. dirpt.c.d by hitth.vi(osity ftlin.d oilr.d.mul.iùt b<.u. ol (6.- Nor, ddi.iyà ù. b.iàr qéd tl rt,ill trcn..ud. oil or t..6in..r «Ù tu Mrd rh.. vifut or th..c rhdcn.d olr ù. ^dr.r.rd b.nd rrd ruf.rò. rh.. rlxù. d!,.rd lon péuè ld dùint lc thc, *h.n trrd. *irh, dit...!d. 6 Ldrin.,.lÈ.dulr.nt 6kr.n.i ndd?ix L rir ò. jùédo. dl à.i.r t- L-.ù.6., ùei. nrldnj. HcrÈ, ù...d rfd.l blddinr.quipd..r....d.d to oh.rin. Éd s.l. 3 l.d*iq rlè ilc ld o, tò. titù. inr flua péttd... 16r. - tép llte flùa in.h. {r..iré.nd ù ù (èr. lond.nd iorc p.odùiv. tnùd. rill i6dù. Fodu<..ivi.r iqlù rhdh.r i.è1i'. d. n b? o. 'it'. k riu impot. 6ùltt?i.h tdh hisà.hd los-ri{ority llùidt Co$ ol r.du.inr,luid ry. l0 c.. on ih. r.nd.rd A P. lii..rion r.!r,?ill hn!. {iom rboùt 2 rò 4 (.ns Fr!dlo! of tluid. Thn it ùùllt r r6.u D.d ol.h. ro,rl c, ol..6.trn. rid.v.n..* p....nt in..6. in Fodù(-.ivny *ill p.y oot rh..on. rl -& oil.lon. h.t hèn ù..d 6 inrd..d ror dùrc rld.no..d m., h. rùtlici.nr i hish irj<io! n.é ot.hout {O bbl- p.. mirur. ù..mploy.d. Hor.rcr, bdlue o nr bw vieriry, it rttl n. 0pro.r r..d iont..d ù. c El. hoh..d!f...1 rfrr. ÉÉe G Èq6.. Hiù l-toll i..à. frd{r. h.lp! prcmo.. $<nout1.lb. for.n. Ò, rbout t cnù F. ldlon, th. l.* o'l..n b..ll.d b.u- Fnd r.d rnd ro imp6v. ic.rdrnù. Thn xill lor.. l!ùid fl sè bùr fudh-....dudion mty hc hld lo. Ge.nl tur..eno D.r A.llÒn.nd vill inctu trdr 5 Th. Drim..y ur ih.r h.! b..n 6.d. o{!ùrt.«..ù in th. lr.d.ins oil n.o pé v.ni.dutrionr *irt' orm{ion *.!... Sur f.ft t6! riu utu.lly sho* ir.hn i Th,. n. &1i., by bd. ihrt!u,]ton6 rill.l- inc* r.ll p.odùdir ry.r.n i..h..h. n.. ol trulsion,. 6 c.ll.d ri.l..d tid.il.mù h.v. h.d sòod iu(lg in Ée lorùoùt ol d.diù6 $lubilly n o.mùion! th. &id q ro ofo po.à o th. r.«ùe 1...t thil. ùolò,h. tlmu6 oe... How.E, fl.id, xg r.r.dv.ly dd.n.iv..nd Ey b. iun r ro.d th. oilùd.éi,e.b 'i.h òn ù.d e i[. rm rd. 'tkt F.dui. rnh v...r n chdpc. *nh òil rnd rork r.ll ldr $tr.nd,. ln mrny 5.. lu. lr.i. rù r.... d6 noi h.rm Frmbility..d *e.end slury i.j. io..r hih h.' beei r..y,u.cdtùl. &..,.r.r wn oo n.d lu. pi.du..d o.d p.odù. v dùlù inn!.uy bu. m.y.d hold ùp ov.r! lont Friod. ir h l* rtnd.nq to lodr. in lr.d!..r Mon ofnidrs pftl.r to «rnd.ldizr on on..i!. o, in.l, 2O{0 mtù. Fin.r r.d,.*h ù O{{ mrh, hù oùnd.pplic.rion i. -n. *.Ur vh.ft l.siur. *idrh it e rùll s.o..ué..d h.id&.r ot hrr.r rod..r1, in rhe rd(m.n.. 3 s.nd hridrins ir ùinioit d by lnd sùrd..rion..nd ùih inidio. nè. l. (.n tr ou*d by..nd *nlin! q end co.c.nrr..ion in(s du..o 16r of flùid. l, v.tiol f.r(ur.' lorm, rnd É«lins 'ilt..u. llur of thc q.d to (cumulr. n.ù.h. honom o.h. lh(rue. Al.holsh rhi m.y ou* È.d b.idsinr, n n nor lil.ly ro c.ur.ompl..r ÈÀd renoùt. Ho*.v... r.pid ld of lluid ùy ince om.ntbn ro.rt. t<i.t 'À.c.L rnd -iu n.i.id 61. <lo*nùrd lu flor. rn horidnol {.Éq.1 th. rnd n kpt mvi. ouù.!d f6o th. r.u in toic o de.irli. òt. be.u- o{.h. y.lo.iq.nd r.rài..<rlh ol rh. flùid. Aftd. dièéq lw.y6. {lùd r.ldi., d..'è h.oué of rl'. i..r..!in5 rt6.nd h..r& ol lluid los. S.nd ndr to nrl..nd b.<om $ co... rl.d n *onl tlo*. l,r fluid ld., rrn indrion, rnd s l or hish tiron,.ll h.tp pr.v.nr brid!' 4 Afier ru rh. s.òd inie.ln'n. rh. rubin or (riin. n.1.ù«l ot t.nd by pùmpin8 rznd lrk. oil do*n rh. *.ll io p.d..r b.(kllox o e..1, otd ol.hi!.nd fé o,l tr pùrhcd on in«, ihr k.durd. This volum. vdi6 inh rhe.yp. o oil..d iri i.r nd.rl purpòk. ror (h.'i.s rhi.l.nd (rud. o. vi-où3 Èin.d dl. h.nr op.r.(o6 lil. h ù* r flulh ol Errr.l huh.l..d b.rèlt o{..ùd. oil. Thn no( only.lrrt rnd l.om in. srll bor. t'ur h.lpr thin th. ù6.itr Òil.o d<... clànup dg. For ù. Èb+ ho*.!.r, rn oy..lluth o,.hou. lo r. {O hhl. ol..ùd. n ued. A^o.h.r impod... dhod ol.limi..! i. {od dù.. i. ro.llo*.h. Fdù. du. io k6té.nr io.ldio. ù dirid.t.6drly. Sàud. rlè r.u i...f.d!hè ù..llo'..hg tèrin! dl to Ll.nd ràr Grdur. q.lk ro (lc òf,n on.h. Pnd rnd hold n i. p Thr lr,r.hr Nry rrom rh(.ll hor. indiò.6 ri.r n.y ddrce prodùdioo Fr.tud rh. mr ondudivny riràr n.n ro wcll bo.., lo. rhn Doinr p..diùlly of,h. Drod!.don É. p... S.ndf!Éù6 uu.c ihrt thn o.dbivity 'bt m'ini.in.d lor lon! rif. inidq frdurd nor filld *nh t.nd tu) h. hish inni.l (ondùdivny bur mly.lok h6l io r.ho Friod o{.id.. 6 P.rm..hiht ot p.(l.d 2c{Gddh rill.v.r...hou. lm d.dé. ]{ lo. lo{0 ùgrh ir rhoùt l0o drrcid.. Òr tg2o m.rh i..hour òri6. ldi if o.ly o Ly.t o{ ^ ir.fr E ò. fté!r*.le DdlÉuu tuy b. ù hith.r d.(id. Hor.v.r.hn d.<l!é ;irl.t DDin. ind, il ih. iàd r d&ù.ru.io ù.?.!h.fr., dy dé!r. 6 ptr.iì

23 Ìxr.rr,,..ùr. tr. è ;{ r. t rl*..1 t-r- No b...l...l yoù on p..sr. ùd ih. yell ro pr.iur.i er.édin Pli. D.r ft. o, d.r.ù 'droùi. brr. th. D..fodrio6..r. p.oh.bly plssld iàd th. r.ll n..ò.loin o* M6. 16ori6. Yill,rlÉle b.le.àn p!ff lnlé tù.t c drnbé.l!n ràor 2.Ùo,r. Vhd. fùdio. i!.6rlidr à- por.d b tt fllid ù i! o!.o rd l-j.1,...llù (id.c tl tù hr ld.,.d. t.6 iièrd6. Ho''.É, i. ù, d b. ò. F Éc. rìd ò. f-dè fln d ih. o.tn Vu it..6.r 'ù.., ié.ùf.nt i' ò. Ftù.Ed iok- Jr? l yoil!d rh. Lcr. ql in ofd olc yq Òo ré.. i.idi'i.r r.. b dddd*,hg n,d..t Eh hùd.r ro t.ll.à. filid.h.nn.l.d th.ourh.h..6.nt n.,l ro. p.rfmèd intd{. 8. N. th.. Yo! h.t. r lood.dmr job.od Òn k!,.r'r. th. D.y b.fm yd fn<r1*. t.t. Fy dl6 ih. frtu. lluid *nh oc. il.inr it, you thould b. c.urioùt.t o. t..dù.in orh.. *eut in rhe 6. pool, P.oh.bly!i. r*rloit Drdur. n d.pldd rod sr.ìi9 L dr.ioin! oil.w.v rom lhc e.ll Do*ndip v.!lt m.t rt' 3po.d to fnduilr i. ilti. Ò*. ho'.".r w.u ti.' n rhn tnù..ion tl. r*.foi. my h..e.rly dcpld.d b{r h! ruili.i.nr sr.vny dhinrse ov..d th. q.ll 16..rurn ih fr.dur. Òil.!.n

24 .wrong ond moy hslp iou..1 to locsto in moy nol b if it occurr, you who/s io hclp your well' :,1,r'.. hote or rh.. p.rlonrion5 r" clern' voù sholld L.uùou' rboul rr"'ur? r"" t l.r.r\duin 'nx trc$uk Ù tn6y\'ìv h'rh Pù$rbl\ r\ {,!.x(h r! Ju' ro rà' rordiru. &L,r \c ('3hr ln th't 'r*' rh. torm.ùon mly rot ir( ùp 'nough o,l ro P.f lor rhe 'retidcnt ' Vh.r' m"'h P!ì ^ 'r' tù<d ìo,h. kr.ru'r rluid or p"dehili' n hrsh, ht lluid n) l"k ofl '! ii«rl, n sh..!ou i,,llds * h rr"d 1"u 'r rnj tr 'l Ùn thc qrll lhd nrt.l{ tu,rr q h li'(h'trril'13 iù. ford.rioàr whr.h rùlu" flurd \n.ositv rnd incé.'. Ì.Àtoti!i(' lr it h'n «) l,m( r(3(mcn(l ro rb'ut -<(r fr ot t,,rnì.ùoo ùr o urc.l.n rlurd l.$ tlurd im.i'n,ei rhe sndup mrv 6'Ùr ri'er r frs.ìùr. it obrrin.d n rh' c'r'!ou h jun 'e drortd ddtrnìrl surl" 'f rhr llul,l r. lerl rnro tlurd f ioll n,r{, (h. ir.ru.c,l.,.s nor 'r'n'ì, inj rs vidth r nàrro{. (of,requrnrlv rhc nd l,r.ls ul,,,j rhr..ll!àf'l' u!!l'éh i' rd,o. r.. l.)è rlulrl Lr)* rcd i ''ijl riinc,l in.l wlll h.lp th ' rhourh ', rni nn^lu'< ''l lluq'\'r rhe tr rrtl m' 'rrr ' À'd f,,bhr bl hrln"l F\ i ìrr'r r! n ènr -É,.h $'ll sl. - mi r. ll"s n"t dnù r.du.r h! prtnùrt d!'rr rh're '5 'le,hr chr... (.Àr lou lorm'd s' cmulio' whi.h r Llo(kins flo* ^ su'rd"t rr.1r6( nt so!lj L.rr th$ up ^nòrh.r Pri\,ihr '' t"r i *r J in! i'!\ <nr'r'j d'nlt'ql vr tt ihe \(ll lìr\ ''tcr h.d!l.l \h1e lrrm'rh'lirl L'i lr!é i.d l'ludrn irr kl l (u'( rrlh '1"' -".1 ", r.rf rir! Plu,'t'n rno ':dr then rti durlnr nrr olxn up thc r'ro!lù(. kdjo.' lr 1'r ' J h' r'runrtl n rllj '"r'mpr d trh'r ri( ìrj,,\n utrh.' l"q ilurj los iluld o ob(.i. \!r((l rrr'( rtu lln )nl'n? l.r '(* *'ll (ni"r),nd,cr. rh: rh( lél L( vr'll nj nor *o h ' comll.rn)n lk'veycr' (hr"es r( yòu Jidnr xol ih' trndure rr" fr!^,,' rh.!.\ or 'rr. tr!rurt\ lr'\' in \ult,."n', du.,'' ntàr rh? qlll r're,, xd Lt)n8er.r mon lr'«r(t ]où.h.,ulj ùn 1 Lirtcr \'lur k!r"''nt' 'dl,ns /J\rnrrt. nr!ni'n ' 'di 'nd lus.tlu,j ll n lluli { "l 'tml"{tn l,l.^1, r.ll"n'\.,r l"tirrip id )' d "'r\ hrit. /\ rll,,,,,r,,,, [,h. ] Ì" "!r'lu'l ' 'r'trr 'ne rrtr\ur hl.cd ol{ h'lrtr( o ( n' ìx ull lt'dtr drt!l' lh'' '' nr Lt L\ 't,urt'( i!hert ) rl h1 " ' r?di(j 'ur'trrl rrl,r,,r!\!\rendrns r' nr' boitom s(" r)' rl 1nu h3\( À Pt'r iobl 'tm'ir \,,r,, r rri,rrr s ll L'rhrr,,,r'JÙ. rl\ r, N rh lrl rnll \r''r '.òùi ul,j.' rr( Lnrl ' '1 t"! " ',",, q,ll rl,, o'r' rr '1,. '!\ l*j l rhr,urh,h. irl r' \l qrr'r rj!h's l- ",r,.,*,,,cnj,' ir r1'' L rnj "ì$,bb où lirodu!r!) 'ìr lx d',nr\!j.trl,r ii' r"r r "s nr "l'' 'o' ì r '3\ hrr l'.r ei"ìr rir'i l" i ''r.tur!\ *!urcz! Ll r.lurr\ 'l Lli'!l {L Jnl J",...,'r..-, i \' n''ter,,,n. n(i hlùl( *dr( l.dì Lir,-! r1l fr,jn, ', 'h", L z rl' lhi! 'r' 'L! r' l,r l'! ',lr l',rr Li \L!''' hò' ' l. LÒ'( ) (1,.!rirt..,,,, \.u.lrl,unì ilo.i rlr( h'rl' ' f!r r,..,n.r, tun riì r,r 10 1r it*it i lrr "'.. L\ u 'l

B y R us se ll E ri c Wr ig ht, DV M. M as te r of S ci en ce I n V et er in ar y Me di ca l Sc ie nc es. A pp ro ve d:

B y R us se ll E ri c Wr ig ht, DV M. M as te r of S ci en ce I n V et er in ar y Me di ca l Sc ie nc es. A pp ro ve d: E ff ec ts o f El ec tr ic al ly -S ti mu la te d Si lv er -C oa te d Im pl an ts a nd B ac te ri al C on ta mi na ti on i n a Ca ni ne R ad iu s Fr ac tu re G ap M od el B y R us se ll E ri c Wr ig ht,

More information

1.- L a m e j o r o p c ió n e s c l o na r e l d i s co ( s e e x p li c a r á d es p u é s ).

1.- L a m e j o r o p c ió n e s c l o na r e l d i s co ( s e e x p li c a r á d es p u é s ). PROCEDIMIENTO DE RECUPERACION Y COPIAS DE SEGURIDAD DEL CORTAFUEGOS LINUX P ar a p od e r re c u p e ra r nu e s t r o c o rt a f u e go s an t e un d es a s t r e ( r ot u r a d e l di s c o o d e l a

More information

ta tio n a l s c ie n c e b y s u p p o rtin g th e e m e rg in g G rid p ro to c o ls o n W in d o w s a n d

ta tio n a l s c ie n c e b y s u p p o rtin g th e e m e rg in g G rid p ro to c o ls o n W in d o w s a n d A p p e a rs in th e P ro c e e d in g s o f th e 2 0 0 5 In te rn a tio n a l C o n fe re n c e o n C o m p u ta tio n a l S c ie n c e (IC C S 2 0 0 5 ), E m o ry U n iv e rs ity, A tla n ta, G A, M

More information

B a rn e y W a r f. U r b a n S tu d ie s, V o l. 3 2, N o. 2, 1 9 9 5 3 6 1 ±3 7 8

B a rn e y W a r f. U r b a n S tu d ie s, V o l. 3 2, N o. 2, 1 9 9 5 3 6 1 ±3 7 8 U r b a n S tu d ie s, V o l. 3 2, N o. 2, 1 9 9 5 3 6 1 ±3 7 8 T e le c o m m u n ic a t io n s a n d th e C h a n g in g G e o g r a p h ie s o f K n o w le d g e T r a n s m is s io n in th e L a te

More information

/* ------------------------------------------------------------------------------------

/* ------------------------------------------------------------------------------------ Pr o g r a m v a r e fo r tr a fik k b e r e g n in g e r b a s e r t p å b a s is k u r v e m e to d e n n M a tr ix * x M a tr ix E s ta lp h a B e ta ; n M a tr ix * z M a tr ix ; g e n M a tr ix X

More information

«С e n tra l- A s ia n E le c tric - P o w e r C o rp o ra tio n», JS C

«С e n tra l- A s ia n E le c tric - P o w e r C o rp o ra tio n», JS C J o in t - s t o c k c o m p C E N T R A L - A S IA N E L E C T R IC P O W a n y E R C O R P O R A T IO N I n t e r n a l A u d i t P O L IC Y o f J o in t - S t o c k C o m p a n y C E N T R A L - A S

More information

B rn m e d s rlig e b e h o v... 3 k o n o m i... 6. S s k e n d e tils k u d o g k o n o m is k frip la d s... 7 F o r ld re b e ta lin g...

B rn m e d s rlig e b e h o v... 3 k o n o m i... 6. S s k e n d e tils k u d o g k o n o m is k frip la d s... 7 F o r ld re b e ta lin g... V e lf rd s s e k re ta ria te t S a g s n r. 1 4 3 4 1 5 B re v id. 9 9 3 9 7 4 R e f. S O T H D ir. tlf. 4 6 3 1 4 0 0 9 s o fie t@ ro s k ild e.d k G o d k e n d e ls e s k rite rie r fo r p riv a tin

More information

i n g S e c u r it y 3 1B# ; u r w e b a p p li c a tio n s f r o m ha c ke r s w ith t his å ] í d : L : g u id e Scanned by CamScanner

i n g S e c u r it y 3 1B# ; u r w e b a p p li c a tio n s f r o m ha c ke r s w ith t his å ] í d : L : g u id e Scanned by CamScanner í d : r ' " B o m m 1 E x p e r i e n c e L : i i n g S e c u r it y. 1-1B# ; u r w e b a p p li c a tio n s f r o m ha c ke r s w ith t his g u id e å ] - ew i c h P e t e r M u la e n PACKT ' TAÞ$Æo

More information

SCO TT G LEA SO N D EM O Z G EB R E-

SCO TT G LEA SO N D EM O Z G EB R E- SCO TT G LEA SO N D EM O Z G EB R E- EG Z IA B H ER e d it o r s N ) LICA TIO N S A N D M ETH O D S t DVD N CLUDED C o n t e n Ls Pr e fa c e x v G l o b a l N a v i g a t i o n Sa t e llit e S y s t e

More information

C o a t i a n P u b l i c D e b tm a n a g e m e n t a n d C h a l l e n g e s o f M a k e t D e v e l o p m e n t Z a g e bo 8 t h A p i l 2 0 1 1 h t t pdd w w wp i j fp h D p u b l i c2 d e b td S t

More information

STEEL PIPE NIPPLE BLACK AND GALVANIZED

STEEL PIPE NIPPLE BLACK AND GALVANIZED Price Sheet CWN-616 Effective June 06, 2016 Supersedes CWN-414 A Member of The Phoenix Forge Group CapProducts LTD. Phone: 519-482-5000 Fax: 519-482-7728 Toll Free: 800-265-5586 www.capproducts.com www.capitolcamco.com

More information

H ig h L e v e l O v e r v iew. S te p h a n M a rt in. S e n io r S y s te m A rc h i te ct

H ig h L e v e l O v e r v iew. S te p h a n M a rt in. S e n io r S y s te m A rc h i te ct H ig h L e v e l O v e r v iew S te p h a n M a rt in S e n io r S y s te m A rc h i te ct OPEN XCHANGE Architecture Overview A ge nda D es ig n G o als A rc h i te ct u re O ve rv i ew S c a l a b ili

More information

EM EA. D is trib u te d D e n ia l O f S e rv ic e

EM EA. D is trib u te d D e n ia l O f S e rv ic e EM EA S e c u rity D e p lo y m e n t F o ru m D e n ia l o f S e rv ic e U p d a te P e te r P ro v a rt C o n s u ltin g S E p p ro v a rt@ c is c o.c o m 1 A g e n d a T h re a t U p d a te IO S Es

More information

Tim o th y H ig h le y. tjh ig h le c s.v irg in ia.e d u. U n iv e rs ity o f V irg in ia

Tim o th y H ig h le y. tjh ig h le c s.v irg in ia.e d u. U n iv e rs ity o f V irg in ia Ma rg in a l C o s t-b e n e fit A n a ly s is fo r P re d ic tiv e F ile P re fe tc h in g Tim o th y H ig h le y D e p a rtm e n t o f C o m p u te r S c ie n c e U n iv e rs ity o f V irg in ia tjh

More information

Erfa rin g fra b y g g in g a v

Erfa rin g fra b y g g in g a v Erfa rin g fra b y g g in g a v m u ltim e d ia s y s te m e r Eirik M a u s e irik.m a u s @ n r.n o N R o g Im e d ia N o rs k R e g n e s e n tra l fo rs k n in g s in s titu tt in n e n a n v e n d

More information

W h a t is m e tro e th e rn e t

W h a t is m e tro e th e rn e t 110 tv c h a n n e ls to 10 0 0 0 0 u s e rs U lf V in n e ra s C is c o S y s te m s 2 0 0 2, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. 1 W h a t is m e tro e th e rn e t O b je c tiv

More information

20th century copyright system meets 21st century artist. Henrik Ingo

20th century copyright system meets 21st century artist. Henrik Ingo 20th century copyright system meets 21st century artist Henrik Ingo Kohtaamispaikka@Lasipalatsi 2006-04-03 Who am I? H a p p ily m a rrie d m a n, e n g in e e r, b it n e rd y S o ftw a re D e v e lo

More information

Victims Compensation Claim Status of All Pending Claims and Claims Decided Within the Last Three Years

Victims Compensation Claim Status of All Pending Claims and Claims Decided Within the Last Three Years Claim#:021914-174 Initials: J.T. Last4SSN: 6996 DOB: 5/3/1970 Crime Date: 4/30/2013 Status: Claim is currently under review. Decision expected within 7 days Claim#:041715-334 Initials: M.S. Last4SSN: 2957

More information

Morningstar Document Research

Morningstar Document Research Morningstar Document Research FORM8-K EMC INSURANCE GROUP INC - EMCI Filed: May 11, 2016 (period: May 11, 2016) Report of unscheduled material events or corporate changes. The information contained herein

More information

B I N G O B I N G O. Hf Cd Na Nb Lr. I Fl Fr Mo Si. Ho Bi Ce Eu Ac. Md Co P Pa Tc. Uut Rh K N. Sb At Md H. Bh Cm H Bi Es. Mo Uus Lu P F.

B I N G O B I N G O. Hf Cd Na Nb Lr. I Fl Fr Mo Si. Ho Bi Ce Eu Ac. Md Co P Pa Tc. Uut Rh K N. Sb At Md H. Bh Cm H Bi Es. Mo Uus Lu P F. Hf Cd Na Nb Lr Ho Bi Ce u Ac I Fl Fr Mo i Md Co P Pa Tc Uut Rh K N Dy Cl N Am b At Md H Y Bh Cm H Bi s Mo Uus Lu P F Cu Ar Ag Mg K Thomas Jefferson National Accelerator Facility - Office of cience ducation

More information

J a re k G a w o r, J o e B e s te r, M a th e m a tic s & C o m p u te r. C o m p u ta tio n In s titu te,

J a re k G a w o r, J o e B e s te r, M a th e m a tic s & C o m p u te r. C o m p u ta tio n In s titu te, 1 4 th IE E E In te r n a tio n a l S y m p o s iu m o n H ig h P e r fo r m a n c e D is tr ib u te d C o m p u tin g (H P D C -1 4 ), R e s e a rc h T ria n g le P a rk, N C, 2 4-2 7 J u ly 2 0 0 5.

More information

w ith In fla m m a to r y B o w e l D ise a se. G a s tro in te s tin a l C lin ic, 2-8 -2, K a s h iw a z a, A g e o C ity, S a ita m a 3 6 2 -

w ith In fla m m a to r y B o w e l D ise a se. G a s tro in te s tin a l C lin ic, 2-8 -2, K a s h iw a z a, A g e o C ity, S a ita m a 3 6 2 - E ffic a c y o f S e le c tiv e M y e lo id L in e a g e L e u c o c y te D e p le tio n in P y o d e r m a G a n g re n o su m a n d P so r ia sis A sso c ia te d w ith In fla m m a to r y B o w e l D

More information

Campus Sustainability Assessment and Related Literature

Campus Sustainability Assessment and Related Literature Campus Sustainability Assessment and Related Literature An Annotated Bibliography and Resource Guide Andrew Nixon February 2002 Campus Sustainability Assessment Review Project Telephone: (616) 387-5626

More information

ň Ú Ú Č

ň Ú Ú Č Ú Ú ň Ú Ú Č Ú ň Ú Ž Č Ú Ž Ó Č ň Ž ň Ě Ý Ú Č Ú Č .{ +l ; l i.,i.t :i... (),i{ i,'...,.l l!,!. }, ii,)., i.a t-l.- C,..-'H -Ý':: 4,.J: C'É].,-t";g 5; i l'.i:.l) > t{ > P)O,.J 0" 3i an.ý u- ll c O },:, ll

More information

Jesus Performed Miracles

Jesus Performed Miracles F Jonl P Ju Pr Mircl ch f lo Al n fri r b f Li blo n of ick li on Po k r u yi li br o n o y o on y r v y o r b f ch rfriror n -ll cr r p r o y k li Tor n of o ll y r u o kn on r ch n L ch p Ju Hl Officil

More information

Are We There Yet? IPv6 as Related to GDP per Capita Alain Durand, October 26 th 2016

Are We There Yet? IPv6 as Related to GDP per Capita Alain Durand, October 26 th 2016 Are We There Yet? as Related to Alain Durand, October 26 th 2016 Quesons for this Study: I. Where are we across the globe with adoption? a. Is deployed uniformly? b. Is there a rich country/poor country

More information

PERSONAL TRAVEL INSURANCE

PERSONAL TRAVEL INSURANCE ER RVE INURNE Yr li I IMORN NOIE IMORN NOIE Yr ttti i r t irtt ftr f r trl ir li ili: Yr ttti i r t irtt ftr f r trl ir li ili: INURNE OIY: i ti fll IMORN til f t r NOIE ri l t iti xli i l INURNE t it.

More information

C + + a G iriş 2. K o n tro l y a p ıla rı if/e ls e b re a k co n tin u e g o to sw itc h D ö n g ü le r w h ile d o -w h ile fo r

C + + a G iriş 2. K o n tro l y a p ıla rı if/e ls e b re a k co n tin u e g o to sw itc h D ö n g ü le r w h ile d o -w h ile fo r C + + a G iriş 2 K o n tro l y a p ıla rı if/e ls e b re a k co n tin u e g o to sw itc h D ö n g ü le r w h ile d o -w h ile fo r F o n k s iy o n la r N e d ir? N a s ıl k u lla n ılır? P ro to tip v

More information

I n la n d N a v ig a t io n a co n t r ib u t io n t o eco n o m y su st a i n a b i l i t y

I n la n d N a v ig a t io n a co n t r ib u t io n t o eco n o m y su st a i n a b i l i t y I n la n d N a v ig a t io n a co n t r ib u t io n t o eco n o m y su st a i n a b i l i t y and KB rl iak s iol mi a, hme t a ro cp hm a5 a 2k p0r0o 9f i,e ls hv oa nr t ds eu rmv oedye l o nf dae cr

More information

A n d r e w S P o m e r a n tz, M D

A n d r e w S P o m e r a n tz, M D T e le h e a lth in V A : B r in g in g h e a lth c a r e to th e u n d e r s e r v e d in c lin ic a n d h o m e A n d r e w S P o m e r a n tz, M D N a tio n a l M e n ta l H e a lth D ir e c to r f

More information

T c k D E GR EN S. R a p p o r t M o d u le Aa n g e m a a k t o p 19 /09 /2007 o m 09 :29 u u r BJB 06 013-0009 0 M /V. ja a r.

T c k D E GR EN S. R a p p o r t M o d u le Aa n g e m a a k t o p 19 /09 /2007 o m 09 :29 u u r BJB 06 013-0009 0 M /V. ja a r. D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M Aa n g e m a a k t o p 19 /09 /2007 o m 09 :29 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06 013-0009 0 V o o r z ie n in g N ie u w la

More information

Form: Parental Consent for Blood Donation

Form: Parental Consent for Blood Donation A R C Wt, C 20006 Ptl Ct f B i Ifi T f t y t ll f i y tl t q y t l A R C ly. Pl ll 1-800-RE-CROSS (1-800-733-2767) v. if y v q r t t i I iv t f yr,, t, y v t t: 1. Y y t t l i ly, 2. Y y t t t l i ( k

More information

PERIODIC TABLES: I. Directory, II. Traditional, III. Vertical, IV. Toxicity (LD 50 values), V. Native (elemental form)

PERIODIC TABLES: I. Directory, II. Traditional, III. Vertical, IV. Toxicity (LD 50 values), V. Native (elemental form) PERIODIC TABLES: I. Directory, II. Traditional, III. Vertical, IV. Toxicity (LD 50 values), V. Native (elemental form) Site developed by Steve Murov, Professor Emeritus of Chemistry, Modesto Junior College,

More information

CIS CO S Y S T E M S. G u ille rm o A g u irre, Cis c o Ch ile. 2 0 0 1, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d.

CIS CO S Y S T E M S. G u ille rm o A g u irre, Cis c o Ch ile. 2 0 0 1, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. CIS CO S Y S T E M S A c c e s s T e c h n o lo g y T e le c o m /IT Co n n e c tiv ity W o rk s h o p G u ille rm o A g u irre, Cis c o Ch ile g m o.a g u irre @ c is c o.c o m S e s s io n N u m b e

More information

d e f i n i c j i p o s t a w y, z w i z a n e j e s t t o m. i n. z t y m, i p o jі c i e t o

d e f i n i c j i p o s t a w y, z w i z a n e j e s t t o m. i n. z t y m, i p o jі c i e t o P o s t a w y s p o і e c z e t s t w a w o b e c o s у b n i e p e і n o s p r a w n y c h z e s z c z e g у l n y m u w z g lb d n i e n i e m o s у b z z e s p o і e m D o w n a T h e a t t i t uodf

More information

CREATE SHAPE VISUALIZE

CREATE SHAPE VISUALIZE SHAPE VISUALIZE B I M E q u i t y BIM Workflow Guide SHAPE VISUALIZE Introduction We o e to t e r t ook i t e BIM Workflow erie I t e o owi ter we wi o er e eryt i eeded or you to ter t e i o re ti i d

More information

M P L S /V P N S e c u rity. 2 0 0 1, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d.

M P L S /V P N S e c u rity. 2 0 0 1, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. M P L S /V P N S e c u rity M ic h a e l B e h rin g e r < m b e h rin g @ c is c o.c o m > M b e h rin g - M P L S S e c u rity 2 0 0 1, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. 1 W h

More information

int Ron t Marc ier rise e la Impasse du u Liv oue re M lin Berthel ry roix Fleu m Clos inot s int V urg S Faub Rue Rue du C rc de l ' Etuv e Stuart

int Ron t Marc ier rise e la Impasse du u Liv oue re M lin Berthel ry roix Fleu m Clos inot s int V urg S Faub Rue Rue du C rc de l ' Etuv e Stuart . Big i N éi N Cil l l Néi l N i C lli C i é Néi i i I. N -D z Ei if ig Vll Bl ig Vig l'o l S Bg i i g l Ci Qi i Blf Si ig l i i 1945 g li gg ég Ni l Bl l i H Si J iz Eg S i Villi I l Bl i i i H Bliz Dli

More information

T ra d in g A c tiv ity o f F o re ig n In s titu tio n a l In v e s to rs a n d V o la tility

T ra d in g A c tiv ity o f F o re ig n In s titu tio n a l In v e s to rs a n d V o la tility T ra d in g A c tiv ity o f F o re ig n In s titu tio n a l In v e s to rs a n d V o la tility V. Ravi Ans human Indian Ins titute of Manag ement B ang alore Rajes h Chakrabarti Indian S chool of Bus ines

More information

1. Oblast rozvoj spolků a SU UK 1.1. Zvyšování kvalifikace Školení Zapojení do projektů Poradenství 1.2. Financování 1.2.1.

1. Oblast rozvoj spolků a SU UK 1.1. Zvyšování kvalifikace Školení Zapojení do projektů Poradenství 1.2. Financování 1.2.1. 1. O b l a s t r o z v o j s p o l k a S U U K 1. 1. Z v y š o v á n í k v a l i f i k a c e Š k o l e n í o S t u d e n t s k á u n i e U n i v e r z i t y K a r l o v y ( d á l e j e n S U U K ) z í

More information

Electron Configuration Activity

Electron Configuration Activity Electron Configuration Activity Purpose To find the relationship between electron configuration and organization of the periodic table. Materials Paper copy of the periodic table colored pencils or markers

More information

YRRTC Business Plan

YRRTC Business Plan 2015 2025 YRRTC Business Plan 2015 annual update updated 2015 edocs #5677831 mission Our mission is to design and deliver an exceptional rapid transit system attracting, moving and connecting people to

More information

Scholarship Help for Technology Students

Scholarship Help for Technology Students i NOVEMBER 2014 Sli Hl f Tl S S i il ili l j i il i v f $150000 i li VN l f li Pl Tl N f xl i ii f v Pi Oli i N fi f i f vl i v f f li f i v f Viii Sli f vill f flli j: Pl Tl Mi Alli Hl li A Ifi Tl li

More information

T h is do c u m e nt r e f e r s to F a st E th e r C h a nne l, G ig a b it E th e r C h a nne l, p o r t c h a nne l a nd p o r t g r o u p w ith a

T h is do c u m e nt r e f e r s to F a st E th e r C h a nne l, G ig a b it E th e r C h a nne l, p o r t c h a nne l a nd p o r t g r o u p w ith a Understanding L ay er 3 Eth erch annel S u p p o rt o n th e Cisc o I ntegrated S erv ic es R o u ter T h e p u r p o se o f th is do c u m e nt is to e x p l a in C isc o Inte g r a te d S e r v ic e

More information

Electronic Stability & Periodic Table

Electronic Stability & Periodic Table Electronic Stability & Periodic Table Things at higher energy are less stable!! All living things are dependent on their ability to acquire energy from unstable things! The compounds in the food you eat

More information

ACE-1/onearm #show service-policy client-vips

ACE-1/onearm #show service-policy client-vips M A C E E x a m Basic Load Balancing Using O ne A r m M ode w it h S ou r ce N A T on t h e C isco A p p licat ion C ont r ol E ngine Goal Configure b a s ic l oa d b a l a nc ing (L a y er 3 ) w h ere

More information

First A S E M R e c to rs C o n f e re n c e : A sia E u ro p e H ig h e r E d u c a tio n L e a d e rsh ip D ia l o g u e Fre ie U n iv e rsitä t, B e rl in O c to b e r 2 7-2 9 2 0 0 8 G p A G e e a

More information

AN EVALUATION OF SHORT TERM TREATMENT PROGRAM FOR PERSONS DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL 1978-1981. P. A. V a le s, Ph.D.

AN EVALUATION OF SHORT TERM TREATMENT PROGRAM FOR PERSONS DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL 1978-1981. P. A. V a le s, Ph.D. AN EVALUATION OF SHORT TERM TREATMENT PROGRAM FOR PERSONS DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL 1978-1981 P. A. V a le s, Ph.D. SYNOPSIS Two in d ep en d en t tre a tm e n t g ro u p s, p a r t ic ip

More information

Collaboration in Public H e alth be tw e e n U niv e rs ity of H e id e lbe rg and U niv e rs ity of D ar e s S alaam How t h e c oop e r a t i on e m e r g e d Informal c ont ac t s from e arly 1 9

More information

T e s t e xp re s s i o n B o d y o f i f E xi t F i g u re 1 - F l o w c h art o f th e i f s tate m M u l ti S tate m s i n th e i f B o d y : L ik

T e s t e xp re s s i o n B o d y o f i f E xi t F i g u re 1 - F l o w c h art o f th e i f s tate m M u l ti S tate m s i n th e i f B o d y : L ik MQL4 COURSE By Coders guru w w w. f orex -t sd. c om -6- Loops & Decisions Part 2 ---------------------------- We l c o m e t o t h e s ix t h l e s s o n in m y c o u r s e a b o u t M Q L 4. I h o pe

More information

FedEx Ground Rates. Effective January 7, 2013

FedEx Ground Rates. Effective January 7, 2013 FedEx Ground Rates Effective January 7, 2013 Introduction FedEx Ground shipping services provide you with dependable, cost-effective, day-definite delivery for packages that don t require the speed of

More information

7' RICOCHET SHUFFLEBOARD TABLE

7' RICOCHET SHUFFLEBOARD TABLE 7' RICOCHET SHUFFLEBOARD TABLE ASSEM BLYL INSTRUCTIONS NG1201 THANK Y OU! Th a n k yo u f o r p u r ch a si n g t h i s p r o d u ct. We w o r k a r o u n d t h e cl o ck a n d a r o u n d t h e g l o

More information

fun www.sausalitos.de

fun www.sausalitos.de O ily i f www.lit. Ctt. Cy... 4 5 Rtt... 6 7 B... 8 11 Tt... 12 13 Pt... 14 15. 2 Ctt. Cy. Rtt. B. Tt. Pt Ctt. Cy. Rtt. B. Tt. Pt. 3 Ti t f vyy lif, ity viti. AUALITO i l t t fi, t ty, t t, jy ktil jt

More information

tis, cis cunc - cunc - tis, cis tis, cis cunc - tis, func - def - def - tis, U func - def - func - tis, pa - tri pa - tri pa - tri tu - per - tu -

tis, cis cunc - cunc - tis, cis tis, cis cunc - tis, func - def - def - tis, U func - def - func - tis, pa - tri pa - tri pa - tri tu - per - tu - 1 B Ihsu dulcs cuncts [Supr 1] [Supr 2] Tnr B B B B - B - B - Ih - Ih - Ih - su su su cs cs cs cunc - cunc - cunc - Amns, Bblthèqu Cntl L Agn, ms 162 D, ff 2v-10 ts, ts, ts, E-tr - E-tr - E-tr - n p n

More information

Put the human back in Human Resources.

Put the human back in Human Resources. Put the human back in Human Resources A Co m p l et e Hu m a n Ca p i t a l Ma n a g em en t So l u t i o n t h a t em p o w er s HR p r o f essi o n a l s t o m eet t h ei r co r p o r a t e o b j ect

More information

Transient Voltage Suppressor SMBJ5.0 - SMBJ440CA

Transient Voltage Suppressor SMBJ5.0 - SMBJ440CA Features: Glass passivated junction Low incremental surge resistance, excellent clamping capability 600W peak pulse power capability with a 10/1,000μs waveform, repetition rate (duty cycle): 0.01% Very

More information

W Cisco Kompetanse eek end 2 0 0 8 SMB = Store Mu ll ii gg hh eter! Nina Gullerud ng ulleru@ c is c o. c o m 1 Vår E n t e r p r i s e e r f a r i n g... 2 S m å o g M e llo m s t o r e B e d r i f t e

More information

With Rejoicing Hearts/ Con Amor Jovial. A Fm7 B sus 4 B Cm Cm7/B

With Rejoicing Hearts/ Con Amor Jovial. A Fm7 B sus 4 B Cm Cm7/B for uli With Rejoic Herts/ on mor ol dition # 10745-Z1 ime ortez Keyord ccompniment y effy Honoré INTRO With energy ( = c 88) Keyord * m7 B sus 4 B 7/B mj 9 /B SMPL B 7 *Without percussion, egin he 1995,

More information

Application Note: Cisco A S A - Ce r t if ica t e T o S S L V P N Con n e ct ion P r of il e Overview: T h i s a p p l i ca ti o n n o te e x p l a i n s h o w to co n f i g u r e th e A S A to a cco m

More information

Present. and. RFA No79/2OO5

Present. and. RFA No79/2OO5 IN TE IG OURT OF KARNATAKA IRUIT BEN AT DARWAD Dted this the Q7th Dy of Mch 211 Pesent TE BLE MRJUSTIE KLMANJUNAT nd TE BLE MRJUSTIE NNAGAMOAN DAS BETWEEN: RFA No7/2OO5 Shi Adiveppgoud S/o MllngoudRyngoud,

More information

FORT WAYNE COMMUNITY SCHOOLS 12 00 SOUTH CLINTON STREET FORT WAYNE, IN 468 02 6:02 p.m. Ma r c h 2 3, 2 015 OFFICIAL P ROCEED ING S Ro l l Ca l l e a r d o f h o o l u e e o f t h e r t y m m u t y h o

More information

Combinación de bandas óptima para la discriminación de sabanas colombianas, usando imagen Landsat ETM+ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCB

Combinación de bandas óptima para la discriminación de sabanas colombianas, usando imagen Landsat ETM+ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCB Combinación de bandas óptima para la discriminación de sabanas colombianas, usando imagen Landsat ETM+ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCB O p t i m a l L a n d s a t E T M + b a n d 's c o m b i n a t i o n f o

More information

Using Predictive Modeling to Reduce Claims Losses in Auto Physical Damage

Using Predictive Modeling to Reduce Claims Losses in Auto Physical Damage Using Predictive Modeling to Reduce Claims Losses in Auto Physical Damage CAS Loss Reserve Seminar 23 Session 3 Private Passenger Automobile Insurance Frank Cacchione Carlos Ariza September 8, 23 Today

More information

az 1995. évi L X V. tv. 28. -á ra figyelem m el 20. sz á m ú UTASÍTÁSA B u d a p e s t, 1 9 6 7. é v i jú liu s hó 2 8 -á n.

az 1995. évi L X V. tv. 28. -á ra figyelem m el 20. sz á m ú UTASÍTÁSA B u d a p e s t, 1 9 6 7. é v i jú liu s hó 2 8 -á n. BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 1 0-2 4 /2 0 /1 9 6 7. A M I N Ő S Í T É S M E G S Z Ű N T az 1995. évi L X V. tv. 28. -á ra figyelem m el A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK

More information

E S T A D O D O C E A R Á P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E C R U Z C Â M A R A M U N I C I P A L D E C R U Z

E S T A D O D O C E A R Á P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E C R U Z C Â M A R A M U N I C I P A L D E C R U Z C O N C U R S O P Ú B L I C O E D I T A L N º 0 0 1 / 2 0 1 2 D i s p õ e s o b r e C o n c u r s o P ú b l i c o p a r a p r o v i m e n t o c a r g o s e v a g a s d a P r e f e i t u r a M u n i c i

More information

The document is for study only,if tort to your rights,please inform us,we will delete

The document is for study only,if tort to your rights,please inform us,we will delete ! "#$% &!" # $ % &' (" ) *#+",",*! &"-*.*/ -** 0$ " '"+! * $"# &'"( '* " ), 1 2 "( + ",*! 3*'+ &'"(& 1 " 4 *,. '+ -*! &'"( ",,! "0 5 % &2$ */ -**!!"! 4, %6 (, /," &'*,*+ ", "$!,*/ / % " ",, * # * & )#,*"

More information

Chem 115 POGIL Worksheet - Week 4 Moles & Stoichiometry Answers

Chem 115 POGIL Worksheet - Week 4 Moles & Stoichiometry Answers Key Questions & Exercises Chem 115 POGIL Worksheet - Week 4 Moles & Stoichiometry Answers 1. The atomic weight of carbon is 12.0107 u, so a mole of carbon has a mass of 12.0107 g. Why doesn t a mole of

More information

CATARACTS AND POVERTY HOW ARE CATARACTS TREATED?

CATARACTS AND POVERTY HOW ARE CATARACTS TREATED? CATARACTS AND POVERTY HOW ARE CATARACTS TREATED? C uy i f CBM fu. I ul il, CBM u l ill v ffl qu l y vii mil u vi i il. Si uy iu i 1966, CBM Iil fm m 12 milli i li. Wi yu u fm u 600,000 i ully l l li vii

More information

Unit 16 : Software Development Standards O b jec t ive T o p r o v id e a gu ide on ho w t o ac h iev e so f t wa r e p r o cess improvement through the use of software and systems engineering standards.

More information

Topic 3 Periodic Trends

Topic 3 Periodic Trends Topic 3 Periodic Trends Chapter 06 Trends on the Periodic Table Chapter 07 Relationships between the elements CHEM 10 T03D01 How are elements arranged Prior to 1735, only 12 elements were known to man

More information

Frederikshavn kommunale skolevæsen

Frederikshavn kommunale skolevæsen Frederikshavn kommunale skolevæsen Skoleåret 1969-70 V e d K: Hillers-Andersen k. s k o l e d i r e k t ø r o g Aage Christensen f u l d m æ g t i g ( Fr e d e rik sh av n E k sp r e s- T ry k k e rie

More information

N C P S E N. y p e W A SV C. Maximum Salary. Minimum Salary. Class Code

N C P S E N. y p e W A SV C. Maximum Salary. Minimum Salary. Class Code lass od lass itl V F om Grad 1563 /D I LR 06 D 0014 M $38,880.00 $61,691.00 Y 6815 /D I LR 06 X D 0014 M $38,880.00 $61,691.00 Y 1562 $ /D I LR RVIIL 06 D 0012 M $34,390.00 $54,186.00 6814 $ /D I LR RVIIL

More information

Neighborhood Evaluation in Acquiring Stock Trading Strategy Using Genetic Algorithms

Neighborhood Evaluation in Acquiring Stock Trading Strategy Using Genetic Algorithms Il Jul Cpu I S Iul M Appl. ISSN 215-7988 Vlu 4 (212) pp. 366 373 MIR Lb, www.lb./j/x.hl Nhbh Elu Aqu Sk S U G Alh Kzuh Mu Hu S p Cpu S, Cll E, Nh U, 1 Nkw, ku, u-h, K, 963-8642, Jp u@..h-u..jp Ab: W pp

More information

Lewis dot structures for molecules

Lewis dot structures for molecules 1 Lewis dot structures for molecules In the dot structure of a molecule, - SHARED valence electrons are shown with dashes - one per pair. - UNSHARED valence electrons ("lone pairs") are represented by

More information

CHEM 10113, Quiz 7 December 7, 2011

CHEM 10113, Quiz 7 December 7, 2011 CHEM 10113, Quiz 7 December 7, 2011 Name (please print) All equations must be balanced and show phases for full credit. Significant figures count, show charges as appropriate, and please box your answers!

More information

The Periodic Table of the Elements. The Periodic Table of the Elements QUIZ THURSDAY Oct 20

The Periodic Table of the Elements. The Periodic Table of the Elements QUIZ THURSDAY Oct 20 The Periodic Table of the Elements 1 18 1 2 H 2 13 14 15 16 17 He 1.0079 4.0026 3 4 5 6 7 8 9 10 Li Be B C N O F Ne 6.941 9.01218 10.811 12.011 14.0067 15.9994 18.9984 20.1797 11 12 13 14 15 16 17 18 Na

More information

Secondary Support Pack. be introduced to some of the different elements within the periodic table;

Secondary Support Pack. be introduced to some of the different elements within the periodic table; Secondary Support Pack INTRODUCTION The periodic table of the elements is central to chemistry as we know it today and the study of it is a key part of every student s chemical education. By playing the

More information

AUS-e-TUTE. Periodic Table Lessons and Activities. ausetute.com.au. Definition of Terms used in this publication: Crossword: Drill: Exam:

AUS-e-TUTE. Periodic Table Lessons and Activities. ausetute.com.au. Definition of Terms used in this publication: Crossword: Drill: Exam: 2012 AUS-e-TUTE Periodic Table Lessons and Activities Definition of Terms used in this publication: requires students to find and enter information, Interactive Learning Activity: then guides them through

More information

Tulsa County Assessor's Monthly Revolving Fund Report

Tulsa County Assessor's Monthly Revolving Fund Report Tulsa County Assessors Monthly Revolving Fund Report Board of County Commissioners: In compliance with the provisions of Title 19 O.S. 684, this report is submitted for the Assessors Revolving Fund. A

More information

G d y n i a U s ł u g a r e j e s t r a c j i i p o m i a r u c z a s u u c z e s t n i k ó w i m p r e z s p o r t o w y c h G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e k r e a c j i w r o k u 2 0

More information

Cruisin with Carina Motorcycle and Car Tour Guide

Cruisin with Carina Motorcycle and Car Tour Guide Ifi Tchlgy Slui Wh Swdih hpiliy V, ully. Cuii wih Ci Mcycl d C Tu Guid Ikp: Ci Th 290 Ru 100 W Dv, V 05356 800-745-3615 802-464-2474 L h g ll! Th d i ck, c, i d l x. My 17h, 18h, & 19h W ivi yu c cui h

More information

G ri d m on i tori n g w i th N A G I O S (*) (*) Work in collaboration with P. Lo Re, G. S av a and G. T ortone WP3-I CHEP 2000, N F N 10.02.2000 M e e t i n g, N a p l e s, 29.1 1.20 0 2 R o b e r 1

More information

Chem 115 POGIL Worksheet - Week 4 Moles & Stoichiometry

Chem 115 POGIL Worksheet - Week 4 Moles & Stoichiometry Chem 115 POGIL Worksheet - Week 4 Moles & Stoichiometry Why? Chemists are concerned with mass relationships in chemical reactions, usually run on a macroscopic scale (grams, kilograms, etc.). To deal with

More information

An E mpir ical Analysis of Stock and B ond M ar ket Liquidity

An E mpir ical Analysis of Stock and B ond M ar ket Liquidity A p r il 2 2, 2 0 0 2 An E mpir ical Analysis of Stock and B ond M ar ket Liquidity Ta r u n Ch o r d ia, A s a n i S a r ka r, a n d A va n id h a r S u b r a h m a n ya m Go iz u e t a B u s in e s s

More information

Models of Natural Language In modeling English (or another natural language) we ignore meaning and even grammar. That is, we ignore semantics.

Models of Natural Language In modeling English (or another natural language) we ignore meaning and even grammar. That is, we ignore semantics. Models of Natural Language In modeling English (or another natural language) we ignore meaning and even grammar. That is, we ignore semantics. Instead, we treat English as being the result of some random

More information

Second Grade Phonics Scope and Sequence With Concepts of Print and Phonemic Awareness

Second Grade Phonics Scope and Sequence With Concepts of Print and Phonemic Awareness Second Grade Phonics Scope and Sequence With Concepts of Print and Phonemic Awareness Revised 8/22/13 CCSS CCSS.ELA-Literacy.RF.2.3 Know and apply grade-level phonics and word analysis skills in decoding

More information

M Mobile Based Clinical Decision Support System Bhudeb Chakravarti & Dr. Suman Bhusan Bhattacharyya Provider & Public Health Group, VBU-HL P S aty am C om puter S ervices L im ited Bhudeb_ C hak ravarti@

More information

HIGH CREDIT OR LIMIT BALANCE $230000 MTG $120000 360 $975 $28626 069 $533 $31206 AUTO $4000 REV $228 MIN $10

HIGH CREDIT OR LIMIT BALANCE $230000 MTG $120000 360 $975 $28626 069 $533 $31206 AUTO $4000 REV $228 MIN $10 32065 TL URT UIT 300, VRGRN, 80439 Phone: 3036707993 Fax: 3036708067 MRGD INFIL RDIT RPRT Reporting ureau certifies compliance contractual requirements governing check of public records with these results.

More information

2015 NEW EQUIPMENT PRICE LIST PALLET RACKING, LONGSPAN, SHELVING, RACK PROTECTION & ACCESSORIES.

2015 NEW EQUIPMENT PRICE LIST PALLET RACKING, LONGSPAN, SHELVING, RACK PROTECTION & ACCESSORIES. www.jmstorage.co.uk 2015 NEW EQUIPMENT LIST PALLET RACKING, LONGSPAN, SHELVING, RACK PROTECTION & ACCESSORIES ISSUE 02/15 CLIP TOGETHER SHELVING HEAVY DUTY LONGSPAN PALLET RACKING OFFICIALLY THE UK S LARGEST

More information

Up c om i n g Events

Up c om i n g Events BCASA NEWSLETTER B o s to n C h a p te r o f th e A m e ric a n Sta tis tic a l A s s o c ia tio n Serving Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island, and Vermont Vo lu m e 2 9, N o. 3, J a n u

More information

UFPA Brazil. d e R e d e s Ó p tic a s e s e u s Im p a c to s n o F u tu r o d a In te r n e t

UFPA Brazil. d e R e d e s Ó p tic a s e s e u s Im p a c to s n o F u tu r o d a In te r n e t A v a n ç o s n o P la n o d e C o n tr o le d e R e d e s Ó p tic a s e s e u s Im p a c to s n o F u tu r o d a In te r n e t A n to n io A b e lé m a b e le m @ u fp a.b r Agenda In tr o d u ç ã o C

More information

SIV for VoiceXM 3.0: a n g u a g e a n d A p p l ica t ion D es ig n C on s id era t ion s Ken Rehor C i s c o S y s t em s, I nc. krehor@cisco.com March 05, 2009 G VoiceXM Application Architecture PSTN

More information

8. Relax and do well.

8. Relax and do well. CHEM 1314 3;30 pm Theory Exam III John III. Gelder November 13, 2002 Name TA's Name Lab Section INSTRUCTIONS: 1. This examination consists of a total of 8 different pages. The last page include a periodic

More information

IronPort Gateway Security Products The Leader in Communication Security Reiner Baumann IronPort Systems The Principles of Industry Leadership A n a l y s t L e a d e r s h i p R e c o g n i z e d a s t

More information

4-H 500 OHIO STATE UNIVERSITY EXTENSION. Science Fun with PHYSICS. Name: Age (as of January 1 of the current year): Club name: Advisor name: County: _

4-H 500 OHIO STATE UNIVERSITY EXTENSION. Science Fun with PHYSICS. Name: Age (as of January 1 of the current year): Club name: Advisor name: County: _ OHIO STATE UNIVERSITY EXTENSION 4-H 500 S F PHYSICS Nm: A ( f Jy 1 f y): Clb m: Av m: Cy: _ A Ky Blkf, Ex E, 4-H Cy D, T O S Uvy, Al Cy Sy S. C, fl Ozl Av f Gl Exl 4-H Clb, W, O Rv Ml F, PD, R L, Bll Rb

More information

The. Great British. Lunch Revival. Recipe Book. brought to y H CH EES E IT IS % BR

The. Great British. Lunch Revival. Recipe Book. brought to y H CH EES E IT IS % BR G B Lu Rvvl R B u by bug y H CH EES E H CH EES E ud b 100% B, w wd wg d lly f dlv flvu, v d fm. W g f dlu fm mld mu, lud, bl, ld, gd d v 30% l f, u vy qum! W ud v wd w M Mll, w f Bugudy & Bl fé, F By,

More information

P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E J A R D I M

P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E J A R D I M D E P A R T A M E N T O D E C O M P R A S E L I C I T A O A U T O R I Z A O P A R A R E A L I Z A O D E C E R T A M E L I C I T A T с R I O M O D A L I D A D E P R E G O P R E S E N C I A L N 034/ 2 0

More information

South Salem Stop MBTA Commuter Rail Station Salem, MA

South Salem Stop MBTA Commuter Rail Station Salem, MA South Salem Stop MBTA Commuter Rail Station Salem, MA Conceptual Design Presentation Public Meeting March 22, 2016 New MBTA Commuter Rail Stop in South Salem Study Area M OF F A TT RD MON R O E GR I S

More information

The Periodic Table and Periodic Law

The Periodic Table and Periodic Law The Periodic Table and Periodic Law Section 6.1 Development of the Modern Periodic Table In your textbook, reads about the history of the periodic table s development. Use each of the terms below just

More information

Cl1'15 Charlotte-Mecklenburg Schools

Cl1'15 Charlotte-Mecklenburg Schools ~ Cl1'15 Charlotte-Mecklenburg Schools Starmount e Elementary -- Streets (proposed reopening 2015-2016) Schools ~ Ra ilroad -- water Bodies Home School Areas D NATIONS FORD D MONTCLAIRE D HUNTINGTOWNE

More information