ERKEN 352*5$0, ANKARA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ERKEN 352*5$0, ANKARA"

Transcription

1 T.C. ERKEN ANKARA 2012

2 T.C. MiLLi EGiTiM BAKANLIGI Talim ve Terbiye Kurulu Ba~kanhgl SAYI:.L SAYI: ITARiH: 21 ",. 2tJ/~ ONCEKi KARARIN ITARiH: KONU: C;ocuklar ic;in ingilizce Erken Dil Ogretimi Kurs Program} Ozel Ogretim Kurumlan Genel Mii~iirliigiintin tari.~i ve 766 saylll teklif yazlsl iizerine Kurulumuzda gorii~iilen C;ocuklar IC;in Ingilizce Erken Dil Ogretimi Kurs Programmm ekli omegine gore kabulii kararla~tmldl....." Orner DINC;ER Milli Egitim Bakam z.~ Prof. D~.~~ lamp Kurul Ba~kam DYE ~i.. S? Ibrabiln BUKEL U~: Dr. Vahap OZPOLAT DYE Fiisun KO~~~ DYE 9 c::::::7~ UYFfJ ~ Ahmet SONMEZ DYE ~UF~ DYE ~i UYE ~h EmineDUMAN DYE Dr. Nihal CO~KUN DYE ('1 irfan CO~KUN DYE -,.,, -f.,",., <,

3 KURUMUN ADI : : KURUCUSUNUN ADI : PROGRAMIN ADI : Erken : 1739 sa, : Bu program PROGRAMIN AMAÇLARI : 3- Bu program ile kursiyerlerin; 1. K 2. getirebilmeleri, Bedenin bölümleri, araçlar, nesneler, hayvanlar, aile üyeleri, giysiler, meslekler, meyveler, sebzeler 5. B 6. Yönergeleri izleyerek grup içinde uyumlu biçimde 4- Bu program ile kursiyerlerin; 1. K, 2. B gereksinim duyulan 3. getirebilmeleri, 4. G kullanabilmeleri, 5. Y 6. B 7. S edebilmeleri, 8. Yönergeleri izleyerek grup içinde uyumlu biçimde 2

4 5-6 Ya Bu program ile kursiyerlerin; 1. K, 2., 3. getirebilmeleri, 4. erinde kullanabilmeleri, 5. Bedenin bölümleri, araçlar, nesneler, hayvanlar, aile üyeleri, giysiler, meslekler, meyveler, sebzeler,, 6., 7. Yönergeleri izleyerek grup içinde uyumlu biçimde beklenmektedir. 5- Bu program ile kursiyerlerin; 1. Okul içinden ilizce olarak söz edebilmeleri, 2. anlatabilmeleri, 3. Araçlar, meslekler, müzik aletleri, spor, giysiler, biçimleri, geç 4. verebilmeleri Yönergeleri izleyerek grup içinde uyumlu biçimde 8- Bu program ile kursiyerlerin; 1. Araçlar, meslekler, müzik aletleri, spor, giysiler, leri 3

5 2., söyleyebilmeleri, 4. bulunarak bas 5. edebilmeleri, 6. Yönergeleri izleyerek grup içinde uyumlu biçimde beklenmektedir. PROGRAMIN UYGULAN 1. e y dili de ana cini vermektir. Dil bilimciler ve belirtmektedirler. Ana dilindeki edinim sürecini de 2. Çocuk Talim ve Terbiye Kurulunun tarih ve 32 Karar özellikleri dikkat edilmesi gerekmektedir. 4

6 3- çocuklar Özellikler Gereksinimler artar, cümleler kurar, çevresindeki olay ve nesneleri sembollerle ifade up göz önünde bulundurularak grup materyallerden iksel 7- Özellikler Gereksinimler Uygulamalar Bu evrede çocuklar örgün Övgü alma, sorumluluk üstlenme, dikkat gerektiren etkinliklere gereksinimleri önünde bulundurularak etkinliklere yer verilmeli, gerektiren uygulamalara yer verilmeli. 3. a 4. P bir sistemidir. Bu sistemde Çocuk, 5 destekle ikinci bir dili edinmesidir. Bu Çocuklar bir hikâyeyi veya CD leri tekrar tekrar dinlemekten 6 5

7 7. : a. nin oyun b. Ol c. Çocuklar dili kendilerine gösterilen resimlerle, kendi y d. e. 8 sal, durumsal, konu,, ve Bu tip için - için -6 için ilk defa - için gilizce, 8- için 6

8 12 gösteri (demonstration), soru-cevap (question - -dilsel yöntem ( audiolingual method), - görsel yöntem (audio- visual method), emi (communicative language teaching method), tüm fiziksel tepki yöntemi (total physical response) -teknikleri uygulanabilir. 13. Bu (storytelling), dinleme aktiviteleri (listening activities), görsel okuma aktiviteleri (visual reading activities), yazma aktiviteleri (okuma-yazma bilenlerle) OYNA prensibi izlenir. Tüm düzeylerde der kullanabilmeleri hedeflenir. Okuma- lerde resimler üzerinden görsel - il 15. Programa 3- nda 3-, 4-, 5- ve 8- Toplam 288 hafta ( =288) 16. Programa 5-5- için 5-8- hafta ( = 256) hafta sonunda program 18. rograma ara veren ve daha sonra yeniden yönerge ver- olan seviyede programa dahil edilir ders saati 4-48 ders saati 5-64 ders saati 7

9 5-96 ders saati 8-96 ders saati da theme, unit, week-lesson, skills, functions, tasks, target vocabulary, structures, Theme: Unit: Ünite ad ion (tekrar) Week-Lesson: Skills: Functions: Tasks: erdir. Okuma yazma bilmeyen gruplarla resimleme, okuma yazma bilen gruplarda okuma ve yazma becerilerini de içeren görevlendirmelere yer Target Vocabulary: Structures: haftalarda tekrarlanabilir. Methods&Techniques&Activities: Sources &Materials: Bunlar dersler içi belirlenen kaynak kitap, CD gerçek nesneler, resimli kar 8

10 1) 3- MI THEME: INTRODUCING YOURSELF 1-Hello! Goodbye! 1-Hello! Goodbye! 2 chant and repeating it. 2. Using basic greeting expressions,. Handling numbers (1-5). 1. Greeting and introducing yourself 2. Counting from 1 to 5 1. Rolling the balls to each other while introducing yourself 1. Rolling the balls to each other while introducing yourself. (to recycle previous lesson) 2. Taking objects out of the box and counting Hello, good morning, look, I, you, what, name One,two, three, four, five, jump, turn around 1. I am 2. You are 3. What s your name? 1. I am.. 2. You are.. 3. One-twothree jump/turn around. 1. Greeting song for and pleasure. introducing yourself 1 2. Using basic greeting expressions,.. 7. Toys 9

11 1) 3- THEME: INTRODUCING YOURSELF 2-My body 2-My body 4 song for pleasure. 2. Saying parts of the body, saying numbers (1-5),.. 1. Identifying body parts 2. Counting from 1 to Colouring body parts in pictures 1. Colouring the body parts of a cartoon character 2. Colouring fingers and toes of hand and foot pictures Head, shoulder, hands, foot, mouth, nose, knees, hands, clap, touch, here Five, six, seven, eight, nine, ten, fingers, toes, count 1. Here is/are my hand/hands. 2. How many hands do you have? I have two hands. 3. Touch your 1. Here are my. 2. How many fingers do you have? I have ten fingers. 3. Count your 10. Art and craft activities 1. Identifying song and body parts it. 2. Saying the 2. Counting 3 parts of the body, from 1 to 5 for correct pronunciation, handling numbers.. 9. Art and craft activities book book 7. Toys 8. Flash cards 10

12 1) 3- THEME: INTRODUCING YOURSELF 3-Transport and me 3-Transport and me 6 song for pleasure 2. Saying transport vehicles, 1. Identifying the transport vehicles and verbs related to transport 1. Colouring transport vehicles in pictures 1. Colouring a truck and the characters of the story Car, bus, truck, train, plane, minibus Drive, stop, driver, sleep, give me 1. What is this? 2. This is a.. 1. What is that? 2. That is a.. 3. Drive, don t stop! 10. Art and craft activities 1. Identifying song according the transport to the unit and vehicles follow repeated 5 commands. 2. Saying some transport vehicles, 9. Art and craft activities book book 7. Toys 8. Flash cards 11

13 1) 3- THEME: INTRODUCING YOURSELF 4-What am I doing? 4-What am I doing? 8 song according about the theme for pleasure 2. Saying some actions,, asking some simple questions 1. Asking and giving information about the actions that are happening now 1. Preparing a 3-D road from a card board and driving toy vehicles on it (recycling previous unit) 2. Roleplaying actions 1. Acting using the puppets Sleep, drive, go, sit, stand, look, laugh, cry Eat, dance, he, she, sleep, drive, laugh, cry 1. What am I doing? 2. I am sleeping. 3. What are you doing? 1. What is s/he doing? 2. S/he is dancing. 1. Identifying song and actions and acting it happening out. now 7 2. Saying some 2. Asking and actions,, giving interacting in a information simple way about actions that are happening now 9. Art and craft activities 7. 3-D props 7. Toys 8. Puppets 12

14 1) 3- THEME: INTRODUCING YOURSELF 5-Colours 5-Colours 10 song for pleasure 2. Saying some colours, body parts, 1. Following classroom instruction such as Let s paint the mouth 2. Identifying colours 1. Colouring vehicles according to the teacher s instructions 2. Roleplaying actions 1. Colouring the body parts Red, blue, yellow, black, colour, paint, we, they Brown, pink, green, let s 1. What are you doing? We are driving red cars. 1. What are you doing? 2. Let s paint.. 1. Identifying song for pleasure colours 2. Saying some 2. Identifying 9 colours, actions, actions, identifying what he/she means by pointing it 9. Art and craft activities 7. Toys 13

15 1) 3- THEME: INTRODUCING YOURSELF 6-Revision All the functions covered in the theme: INTRODUCI NG YOURSELF 1. Checking the previous tasks All the skills in the theme: INTRODUCING YOURSELF Recycling Recycling 9. Art and craft activities 6-Revision and Assessment 12 All the skills in the theme: INTRODUCING YOURSELF 1. All the functions covered in the theme: INTRODUCI NG YOURSELF 1. Checking the previous tasks 2. Assessment of Recycling Recycling 7. Toys 14

16 1) 3- THEME: ANIMALS AND ME 7-Pets in my neighbourhood Cat, dog, bird, horse, donkey 1. Where is the cat? 2. It s here/there. 1. Identifying 1. Colouring song about the animals animals theme according to 2. Identifying the teacher s Saying some here/there instructions animals, 9. Art and craft activities 7-Pets in my neighbourhood 14 chant and repeating it 2. Saying some animals, 1. Identifying animals 2. Identifying animal sounds 1. Acting animalssounds 2. Sticking cotton onto a sheep picture Sheep, rabbit, cow, duck, wolf, meow, moo, tut, quack, hee haw, carrot, grass 1. I am a sheep. 2. I eat grass. 3. You are a rabbit. 4. You eat carrot. 7. Toys 15

17 1) 3- THEME: ANIMALS AND ME 8-Parts of animals 8-Parts of animals 16 song for pleasure 2. Saying some animals and for correct pronunciation 1. Identifying the idea of peekaboo 2. Identifying size: big-small 1. Colouring animals according to the teacher s instructions 1. Making peekaboo puppets 2. Sticking wool onto a cat picture Head, tail, feather, fur, ears, beak, have, yes, no Peekaboo, monster, farm, farmer 1. A cat has a tail. 2. Do you have a tail /ears? 3. No, I don t. Yes, I do. 1. The monster has big ears. 2. Does the monster have big ears? 4. Yes, it does. No, it doesn t. 1. Identifying song related to animals the unit 2. Identifying Saying some parts of animals,, animals asking simple questions about animals in interactive dialogues 9. Art and craft activities 7. Toys 16

18 1) 3- THEME: ANIMALS AND ME 9-I love animals 9-I love animals 18 song for pleasure 2. Saying some animals,, asking simple questions about likes 1. Identifying animals 1. Colouring animals according to the teacher s instructions 1. Making animal puppets 2. Sticking cotton onto a rabbit picture Love, bear, teddy bear, mummy bear, daddy bear, baby bear, honey Love, honey, carrot, grass 1. I love animals. 2. Baby bear loves honey. 1. A rabbit loves carrot. 2. I love carrot. 10. Art and craft activities 1. Identifying song according animals to the unit for pleasure Saying some animals, 9. Art and craft activities 7. Puppets 17

19 1) 3- THEME: ANIMALS AND ME 10-The farmer gets up early 10-The farmer gets up early 20 song for pleasure. 2. Saying some actions and simple phrases good morningnight, 1. Identifying actions of daily routine 2. Identifying day and night 1. Colouring a picture of a farm according to the teacher s instructions 1. Making a day and night sky Get up, wash, face, early, farmer, farm, good morning Day, night, good morning, good night, sleep 1. I get up early. 2. The farmer gets up early. 1. I sleep at night. 2. He sleeps at night. 10. Art and craft activities 1. Identifying song according actions of to the unit and daily routine acting it out Saying some actions, 9. Art and craft activities 7. Puppets 18

20 1) 3- THEME: ANIMALS AND ME 11. Where is the cat? 11. Where is the cat? 22 song and repeating it 2. Saying animals, places, 1. Identifying places of animals 1. Drawing pictures of animals according to the teacher s instructions 1. Colouring a choo choo train with animals on it Where s, on, in, tree Choo choo train, near 1. Where s the cat? 2. It s on the tree. 1. Where s the donkey? 2. It s near the farmer. 10. Art and craft activities 1. Identifying song and places of repeating it animals Saying some animals, places, 9. Art and craft activities 7. Puppets 19

21 1) 3- THEME: ANIMALS AND ME 12-Revision All the functions covered in the theme: Animals and me 1. Checking the previous tasks All the skills in the theme: Animals and me Recycling Recycling 9. Art and craft activities 12-Revision and Assessment 24 All the skills in the theme: Animals and me 1. All the functions covered in the theme: Animals and me 1. Checking the previous tasks 2. Assessment of Recycling Recycling 10. Art and craft activities 20

22 1) 3- THEME: MY FAMILY AND ME 13-My family 13-My family 26 song and repeating it 2. Saying family members, producing simple sentences, 1. Identifying family members 2. Identifying moods 1. Drawing a family tree and sticking family photos on it 1. Sticking and colouring happy and sad faces (recycling previous lesson) 2. Drawing family pictures Father, mother, sister, brother, mummy, daddy, happy, sad Grandmother, grandfather, baby, family 1. Who is s/he? 2. She is my mother. 3. How are you today? 4. Are you happy or sad? 1. He is my grandfather. 2. She is my grandmother. 3. This is my family. 10. Art and craft activities 1. Identifying song for pleasure family members 2. Saying some 2. Identifying 25 family members, moods, interacting in a simple way 9. Art and craft activities 21

23 1) 3- THEME: MY FAMILY AND ME 14-My clothes Clothes, dress, socks, shoes, skirts, shirt, trousers, hat, boy, girl 1. What is this? 2. It s a 3. What are these? 4. They are.. 1. Identifying song for pleasure clothes 1. Colouring clothes 2. Saying some 2. Asking and 27 clothes, giving information about clothes 9. Art and craft activities 14-My clothes 28 song and acting it out 2. Saying some clothes and actions about dressing, responding to simple statements, 1. Identifying clothes 2. Identifying colours 3. Describing clothes 1. Choosing a cartoon character and dressing him/her up (draw-colorcut) Put on, take off, jacket, coat 1. Put on your jacket! 10. Art and craft activities 22

24 1) 3- THEME: MY FAMILY AND ME 15-What can you do? 15-What can you do? 30 song according to the unit for pleasure 2. Saying abilities, animals, producing simple sentences, ) 1. Asking and giving information about abilities 2. Identifying animals 1. Using premade family trees and giving information about what family members can do 1. Making a butterfly Can, see, drive, cook, sing, dance Fairy, caterpillar, butterfly, ride, elephant, horse 1. What can you do? 2. I can dance. 3. My father can drive. 1. A fairy can fly. 2. Can you ride an elephant? 10. Art and craft activities 1. Identifying song according family to the unit and members repeating it Asking and 2. Saying giving abilities, information about abilities 9. Art and craft activities 23

25 1) 3- THEME: MY FAMILY AND ME 16-My senses 16-My senses 32 song for pleasure 2. Saying senses,, producing simple sentences 1. Identifying senses 1. Making binoculars and flowers using cartoons 1.Tasting real food 2. Touching some objects according to the teacher s instructions See, hear, smell, song, nice Touch, taste, delicious 1. What can you see? 2. I can see an elephant. 3. What do you hear? 4. I hear a song. 5.It smells nice. 1. It tastes delicious. 2. Can you touch the..? 10. Art and craft activities 1. Identifying song according senses to the unit and acting it out Saying senses, producing simple sentences about abilities, 9. Art and craft activities 24

26 1) 3- THEME: MY FAMILY AND ME 17-I am a doctor 17-I am a doctor 34 song according to the unit and acting it out 2. Saying jobs, 1. Identifying jobs 1. Colouring pictures of different jobs 2. Roleplaying jobs 1. Roleplaying jobs and guessing them Doctor, farmer, teacher, pilot, driver Policeman, firefighter, nurse 1. What s your job? 2. I m a doctor. 1. What s his/her job? 2. She s a nurse. 1. Identifying song according jobs to the unit for pleasure Saying jobs, Speaking) 9. Art and craft activities 25

27 1) 3- THEME: MY FAMILY AND ME 18-Revision All the functions covered in the theme: My family and me 1. Checking the previous tasks All the skills in the theme: My family and me Recycling Recycling 9. Art and craft activities 18-Revision and Assessment 36 All the skills in the theme: My family and me 1. All the functions covered in the theme: My family and me 1. Checking the previous tasks 2. Assessment of Recycling Recycling 26

28 1) 3- THEME: WHAT DO YOU LIKE? 19. Fruits 19. Fruits 38 song according to the unit and repeating 2. Saying fruit names, asking simple questions, Speaking) 1. Identifying fruits 2. Asking and giving information about the taste of food 1. Colouring and sticking activities 2. Tasting fruit Colouring and sticking activities 2. Tasting fruit Banana, apple, eat, taste, delicious, sit, at, table Plums, strawberries 1. What is this? 2. It s a/an.. 3. Is it delicious? 4. Yes, it is. 1. What are these? 2. They are.. 3. Are they delicious? 1. Identifying song according fruits to the unit and 2. Asking and acting it out giving 37 information 2. Saying fruits, about the taste of food ) 9. Art and craft activities 27

29 1) 3- THEME: WHAT DO YOU LIKE? 20. I like bananas 20. I like bananas 40 song according to the unit and repeating 2. Saying likes, Speaking) 1. Asking and giving information about likes 1. Colouring and sticking activities 1. Colouring and sticking activities Like, banana, apple, plums, strawberries, sit, at, table Eat, drink, milk, tea, walk 1. I like bananas. 2. S/he likes bananas. 3. Do you like bananas? 1. I like eating bananas. 2. S/he likes drinking milk. 1. Asking and song while giving showing the fruit information about likes Saying likes, fruit names, Speaking) 9. Art and craft activities 28

30 1) 3- THEME: WHAT DO YOU LIKE? 21. My dragon comes everywhere with me 21. My dragon comes everywhere with me 42 song according to the unit and repeating it 2. Saying likes, vehicles, for correct pronunciation Speaking) 1. Asking and giving information about likes 2. Identifying some vehicles 1. Colouring a dragon, a frog, a catfish, and a dogfish 1. Colouring a helicopter and a plane Like, come, everywhere, frog, dogfish, catfish Pilot, helicopter, fly, plane, above, sky, twirl, propellers 1. My dragon comes everywhere with me. 2. The frog likes swimming. 1. I like flying a helicopter. 2. The pilot likes 10. Art and craft activities 1. Asking and song according giving to the unit for information pleasure about likes Saying likes, 2. Identifying some actions Speaking) ) 9. Art and craft activities 29

31 1) 3- THEME: WHAT DO YOU LIKE? 22. I like vegetables 22. I like vegetables 44 song according to the unit for pleasure 2. Saying likes, food names, 1. Asking and giving information food 2. Identifying some food 1. Colouring vegetables 1. Colouring food pictures according to the instruction of the teacher Tomatoes, potatoes, carrots, spinach Pasta, chicken, egg, chocolate 1. I like tomatoes. 2. She likes spinach. 1. I like eating pasta. 2. Do you like? 3. It s delicious. 10. Art and craft activities 1. Identifying song according vegetables to the unit and repeating it Saying vegetables, for correct pronunciation Speaking) 9. Art and craft activities 30

32 1) 3- THEME: WHAT DO YOU LIKE? 23. Hide and seek 23. Hide and seek 46 song according to the unit and acting it out 2. Saying what you want, 1. Identifying actions 1. Playing hide and seek 1. Roleplaying according to the instructions of the teacher Where, gone, could, hide and seek, here, there Play, dance, run, stop, kiss, fall, shine 1. Where has she gone? 2. Where could she be? 3. Where is it? 4. Here s/he/it is. 1. Let s play. 2. I want to dance. 10. Art and craft activities 1. Identifying song according actions to the unit and acting it out Singing for correct pronunciation 9. Art and craft activities 31

33 1) 3- THEME: WHAT DO YOU LIKE? 24-Revision All the functions covered in the theme: What do you like? 1. Checking the previous tasks All the skills in the theme: What do you like? Recycling Recycling 9. Art and craft activities 24-Revision and Assessment 48 All the skills in the theme: What do you like? 1. All the functions covered in the theme: What do you like? 1. Checking the previous tasks 2. Assessment of Recycling Recycling 10. Art and craft activities 32

34 2) 4- THEME: OUR KITCHEN 1-Good morning! Good morning, good afternoon, good evening, good night, I am, he is, my name 1. I am.. 2. He is.. 3. My name is.. 4. His/her name is.. 1. Identifying chant and parts of the 1. Colouring repeating it day pictures 2. Introducing related to the 1 2. Introducing oneself parts of the yourself, day 2. Rolling balls to each other while introducing yourself 9. Art and craft activities 1-Good morning! 2 chant and repeating it 2. Introducing yourself, 1. Identifying parts of the day 2. Introducing oneself 3. Using greetings 1. Roleplaying with puppets Hi, my, name, nice, meet, you 1. What s your name? 2. My name is.. 3. Nice to meet you. 10. Art and craft activities 7. Puppets 33

35 2) 4- THEME: OUR KITCHEN 2-Hmmm! Yummy! 2-Hmmm! Yummy! 4 song for pleasure 2. Introducing yourself, asking simple questions about food, 1. Identifying food 2. Asking and answering about what you want 1. Colouring a picture of a table with food on it 1. Tasting real food 2. Colouring and sticking activities Egg, milk, food, pasta, bananas, strawberries, orange, tangerine, apricot, pear, yummy Want, let s, eat, drink, yes, no 1. What is this? 2. It s a/an.. 3. It tastes delicious. 1. Do you want to eat/drink..? 2. Yes, I do. No, I don t 3. Let s eat.. 4. I want to eat.. 5. What do you want to..? 10. Art and craft activities 1. Identifying song according food to the unit and 2. Describing acting it out how food 3 tastes 2. Saying food names, 9. Art and craft activities 34

36 2) 4- THEME: OUR KITCHEN 3-Mary at the kitchen door 3-Mary at the kitchen door 6 song according to the unit for pleasure 2. Describing objects, 1. Describing objects 2. Asking and giving information about objects 1. Roleplaying with paper kitchen utensils 1. Colouring and sticking activities. 2. Acting out what the teacher says Knife, fork, kitchen, spoon, plate, cup Walls, soft, hard, give me, smooth, prickly, corner, touch, door, please 1. What is this? 2. It s a. 3. Where is the? 4. Here it is. 5. Is this a.. 6. Yes, it is. 7.No, it isn t. 1. Give me the spoon, please. 2. Touch the walls. 3. The wall is smooth. 10. Art and craft activities 1. Identifying song according kitchen to the unit for utensils pleasure 5 2. Saying names of kitchen utensils, 9. Art and craft activities 35

37 2) 4- THEME: OUR KITCHEN 4-I love blue 4-I love blue 8 song according to the unit for pleasure 2. Saying animals, 1. Identifying size 2. Asking and giving information about size 1. Showing objects when the teachers says a colour 1. Colouring big and small animals Blue, red, yellow, green, white, black, brown, good, boy, girl Big, small, little, bee, snail, ladybird, butterfly, hedgehog 1. Touch the blue walls. 2. Can you touch the yellow..? 3. Show me red. 4. What a good boy/girl I am. 1. Is it big? 2. Yes, it is. No, it isn t. 3. A ladybird is small. 10. Art and craft activities 1. Identifying song according colours of to the unit and objects showing colours 7 while listening 2. Saying colours, while showing the colours 9. Art and craft activities 36

38 2) 4- THEME: OUR KITCHEN 5-Take tiny steps 5-Take tiny steps 10 song according to the unit for pleasure 2. Saying actions, 1. Identifying size 1. Acting out actions fast or slowly according to instructions of the teacher 1. Acting out actions according to instructions of the teacher 2. Colouring a snail and a rabbit (Recycling previous lesson). Fast, slow, slowly, march, tiptoe, snail, slime, run, rabbit Tiny, giant, steps, turn around, jump, the ground, reach up, high, say, goodbye 1. Can you tiptoe fast? 2. Let s march slowly. 3. A rabbit runs fast. 1. Take tiny steps. 2. Say goodbye. 3. Can you? 10. Art and craft activities 1. Identifying song according fast and slow to the unit and actions acting it out 9 2. Saying actions, 37

39 2) 4- THEME: OUR KITCHEN 6-Revision All the functions covered in the theme: Our kitchen 1. Checking the previous tasks All the skills in the theme: Our kitchen Recycling Recycling 6-Revision and Assessment 12 All the skills in the theme: Our kitchen 1. All the functions covered in the theme: Our kitchen 1. Checking the previous tasks 2. Assessment of Recycling Recycling 38

40 2) 4- THEME: MUSIC AND ENVIRONMENT 7-Can you play the drums? 7-Can you play the drums? 14 song for pleasure 2. Saying musical instruments, 1. Identifying musical instruments 1. Colouring and sticking activities 1. Acting our as if playing musical instruments in an orchestra Drum, guitar, piano, play Xylophone, tambourine, conductor, clap 1. Is this..? 2. Oh, yes. This is 3. Can you play the? 4. Let s play the. 1. Is this..? 2. Oh, yes. This is 3. Can you play the? 4. Let s play the. 1. Listening to 1. Identifying recorded musical instrument instruments sounds to 13 identify them 2. Saying musical instruments, 39

41 2) 4- THEME: MUSIC AND ENVIRONMENT 8-My classroom 8-My classroom 16 song according to the unit for pleasure 2. Saying numbers of objects, 1. Identifying classroom objects 2. Asking and giving information about the number of the objects 1. Colouring and sticking classroom pictures 2. Singing and showing objects 1. Counting objects in the classroom 2. Group game Table, chair, door, floor Pen, pencils, desk, window, how many, one.ten 1. Is this..? 2. Oh, yes. This is 3. Can you show..? 1. Is this..? 2. Oh, yes. This is 3. Can you show..? 4. How many desks are there? 5. There are 1. Identifying song according classroom to the unit for objects pleasure Saying classroom objects, 40

42 2) 4- THEME: MUSIC AND ENVIRONMENT 9-Do what I do 9-Do what I do 18 song according to the unit and acting it out 2. Saying abilities, 1. Identifying some actions 2. Asking and giving information about abilities 1. Singing songs in an interactive game 1. Group games 2. Acting out the lyrics of the song Shout, talk, whisper, sing Jump, clap, sit, stand, stop, reach up 1. Can you? 2. I can.. 3. She can 1. Can you? 2. I can.. 3. She can 1. Identifying song according some actions to the unit and 2. Asking and acting it out giving 17 information 2. Saying about abilities actions, 41

43 2) 4- THEME: MUSIC AND ENVIRONMENT 10. My house 10. My house 20 song according to the unit for pleasure 2. Saying house objects, asking simple questions about house objects, 1. Identifying some house objects 2. Asking and giving information about house objects 1. Imagining a room, drawing and colouring it 1. Colouring pictures of house objects Sofa, table, armchairs, television Bed, fridge, cooker, lamp, plant 1. Is this a? 2. Yes, it is a /No, it isn t a 1. Is this a? 2. Yes, it is a /No, it isn t a 1. Identifying song according some objects to the unit for in a house pleasure 2. Asking and 19 giving 2. Saying house information objects, asking about house simple questions objects about house objects, 42

44 2) 4- THEME: MUSIC AND ENVIRONMENT 11-Are you happy? 11-Are you happy? 22 song according to the unit for pleasure 2. Saying moods, size, 1. Identifying size of the objects 2. Asking and giving information about moods 1. Miming happy, sad, angry faces 1. Colouring big, little, small, happy, sad, frightened cartoon characters See, happy, ducklings, sad, angry Big, little, small, frightened 1. Are you happy? 2. Is she angry? 2. I am angry. 1. Is it big or small? 2. It is big. 2. I am frightened. 1. Identifying song according some moods to the unit and 2. Asking and repeating it giving 21 information 2. Saying moods, about moods producing simple phrases about their moods, 43

45 2) 4- THEME: MUSIC AND ENVIRONMENT 12-Revision All the functions covered in the theme: Music and environment 1. Checking the previous tasks All the skills in the theme: Music and environment Recycling Recycling 12-Revision and Assessment 24 All the skills in the theme: Music and environment 1. All the functions covered in the theme: Music and environment 1. Checking the previous tasks 2. Assessment of Recycling Recycling 44

46 2) 4- THEME: SEA 13-A whale is big 13-A whale is big 26 song according to the theme for correct pronunciation 2. Saying size, 1. Identifying size of sea creatures 1. Colouring sea pictures with a whale and a ship 1. Colouring different fish types in different sizes Whale, sea, ocean, taking people on a trip, ship, lake Big, small, little, tiny, giant, black, gray, baby bird, very big 1. What is this? 2. It s a 3. What can you see? 4. I can see a.. 1. What is this? 2. It s a tiny 3. What can you see? 4. I can see a very big.. 1. Identifying song according names related to the theme for to sea pleasure Saying words related to sea, 45

47 2) 4- THEME: SEA 14-see sea? 14-see sea? 28 song according to the theme for correct pronunciation 2. Saying words related to sea, 1. Identifying the difference between ship and sheep 1. Colouring sea pictures to recycle previous lesson 1. Colouring ship and sheep pictures Sea, see, sail, sailor, across the sea Ship, sheep, white, bottle, jump, lake, candy, wave 1. What can you see? 2. I can see the blue sea. 1. What can you see? 2. It s a ship/sheep. 1. Identifying song according the difference to the theme for between see correct and sea 27 pronunciation 2. Saying words related to sea, 46

48 2) 4- THEME: SEA 15-What is the fish doing? Swim, sleep, clap, spin, together 1. What is the fish doing? 2. It s swimming. 1. Identifying song according actions 1. Colouring to the theme for happening fish pictures pleasure now 2. Acting out Asking and according to 2. Saying what s giving the happening now, information instructions of about the the teacher actions happening now 15-What is the fish doing? 30 song according to the theme and acting it out 2. Saying what s happening now, 1. Identifying actions happening now 2. Asking and giving information about the actions happening now 1. Listening to the teacher s descriptions and showing pictures accordingly 2. Performing the actions Hips, shoulders, shrug, spin, slap, swing, merry, go-round, nod 1. What are we doing? 2. We are. 47

How many monkeys?: How many monkeys? One, one! How many monkeys? One monkey! Hello song: Hello, hello, hello *3

How many monkeys?: How many monkeys? One, one! How many monkeys? One monkey! Hello song: Hello, hello, hello *3 Hello song: Hello, hello, hello *3 I am Sue Hello, hello, hello *3 I am Jack Goodbye song: Goodbye Jack and Sue. Goodbye Jack. Goodbye Sue. Goodbye Jack and Sue. Elephants and fishes: How many elephants/fishes?

More information

English for Spanish Speakers. Second Edition. Caroline Nixon & Michael Tomlinson

English for Spanish Speakers. Second Edition. Caroline Nixon & Michael Tomlinson English for Spanish Speakers Second Edition s 2 Caroline Nixon & Michael Tomlinson 1 2 There are pencils in the classroom, yes there are. There s a cupboard on the pencils, yes there is. There s a ruler

More information

BIEDRONKI (LADYBIRDS)

BIEDRONKI (LADYBIRDS) BIEDRONKI (LADYBIRDS) In March in our kindergarten appeared new group Ladybirds. There are the youngest children who begin learning English. In March we started to accustom children to this language. Teacher

More information

Roczny plan zajęć dydaktycznych język angielski rok 2015/2016

Roczny plan zajęć dydaktycznych język angielski rok 2015/2016 Roczny plan zajęć dydaktycznych język angielski rok 2015/2016 Miesiąc Temat tygodnia Słówka WRZESIEŃ Hello! My friends Body parts Hello, Bye-bye,What's your name?i'm... Girl, boy, teacher. Head, feet,

More information

Fry s Picture Nouns. Unique Teaching Resources All Rights Reserved Page 1

Fry s Picture Nouns. Unique Teaching Resources All Rights Reserved Page 1 Fry s Picture Nouns 1. boy 21. cat 41. bread 61. bush 81. farmer 2. girl 22. dog 42. meat 62. flower 82. policeman 3. man 23. bird 43. soup 63. grass 83. cook 4. woman 24. fish 44. apple 64. plant 84.

More information

Signing to Support Children s Language Development

Signing to Support Children s Language Development Signing to Support Children s Language Development Why Sign? Builds on natural ability to gesture Improves attention and listening Pressure for speech is removed Language is simplified and slowed down

More information

2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS ANAOKULU İNGİLİZCE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS ANAOKULU İNGİLİZCE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI EKİM EYLÜL AND STUDY SKILLS/ METHODS and STRUCTURES 1 Ss. like English lesson. -identify greetings -identify leave-taking expressions Greetings 1. Act out with puppets 2.. Hello! Hi! Good morning Bye,

More information

POZIOM 2 TEKSTY PIOSENEK I RYMOWANEK

POZIOM 2 TEKSTY PIOSENEK I RYMOWANEK POZIOM 2 TEKSTY PIOSENEK I RYMOWANEK Welcome Piosenka Hello Hello. I m Lindy. Hello. I m Lindy. What s your name? Hello. I m Joe. Hello. I m Joe. It s time to play! Hello. I m Emily. Hello. I m Emily.

More information

1. Hallo, hallo. 2. Good morning. Good morning, good morning. How are you? Fine, thank you.

1. Hallo, hallo. 2. Good morning. Good morning, good morning. How are you? Fine, thank you. 1. Hallo, hallo Hallo, hallo it's english time, hallo, hallo it's english time. clap your hands, clap your hands it's english time, clap your hands, clap your hands it's english time. 2. Good morning Good

More information

Shake, Rattle, and Roll! Songs for 0-3 years CD companion lyrics, activities, and felt patterns

Shake, Rattle, and Roll! Songs for 0-3 years CD companion lyrics, activities, and felt patterns Shake, Rattle, and Roll! Songs for 0-3 years CD companion lyrics, activities, and felt patterns When you see this little chick, look for tips and more ideas on using these songs! SIMPLE ASL SONGS (AMERICAN

More information

English for Spanish Speakers. Second Edition. Caroline Nixon & Michael Tomlinson

English for Spanish Speakers. Second Edition. Caroline Nixon & Michael Tomlinson English for Spanish Speakers Second Edition s 1 Caroline Nixon & Michael Tomlinson 1 Red and yellow and pink and green, Orange and purple and blue. I can sing a rainbow, Sing a rainbow, Sing a rainbow

More information

Main receptive language

Main receptive language Unit 1 Look at me! Key language Focus language fingers nose tummy toes eyes ears one three blue Concept: big/small Recycled language Hello Bye-bye Main receptive language We love you! A kiss for you What

More information

English Syllabus Grade 1. Desktop/ Files Returned by Experts August 2008 / English Grade1 comp1 CV2

English Syllabus Grade 1. Desktop/ Files Returned by Experts August 2008 / English Grade1 comp1 CV2 English Syllabus Grade 1 Desktop/ Files Returned by Experts August 2008 / English Grade1 comp1 CV2 Introduction In grade 1 the students have 5 periods of English a week. The syllabus contains 15 units

More information

FAMILY. MUM, DAD Mum, mum, dad, dad, sister, sister, brother, brother, Shhh, shhh, baby, baby.

FAMILY. MUM, DAD Mum, mum, dad, dad, sister, sister, brother, brother, Shhh, shhh, baby, baby. FAMILY MUM, DAD Mum, mum, dad, dad, sister, sister, brother, brother, Shhh, shhh, baby, baby. FATHER, MOTHER Father, mother, father, mother, what about me? Sisters, brothers, sisters, brothers, I can t

More information

My first English book

My first English book My first English book My name is My school 2005 (rev.2006) Integrate Ireland Language and Training The copyright of all materials in this publication remains the right of Integrate Ireland Language and

More information

Doonfoot Primary School. Helping your child with. Spelling at Home

Doonfoot Primary School. Helping your child with. Spelling at Home Doonfoot Primary School Helping your child with Spelling at Home Information for Parents Introduction Being able to spell words correctly is one of the most important writing skills that your child can

More information

Starters classroom activities

Starters classroom activities Young Learners Starters classroom activities These activities are based on topics from the Cambridge English: Starters Word List Picture Book. UCLES 2015 CE/3552/6Y01 Cambridge English: Starters Worksheet

More information

Learning English with Bobby 1 Agricola-kustannus

Learning English with Bobby 1 Agricola-kustannus An Apple Story A red apple is for the mouse. A green apple is for the bird. l like green apples. Thank you Hedgehog! A yellow and green apple is for the cat. l like yellow and green apples. Thank you Hedgehog!

More information

A Note to Parents. 1. As you study the list, vary the order of the words.

A Note to Parents. 1. As you study the list, vary the order of the words. A Note to Parents This Wordbook contains all the sight words we will be studying throughout the year plus some additional enrichment words. Your child should spend some time each week studying this Wordbook

More information

Fry Phrases Set 1. TeacherHelpForParents.com help for all areas of your child s education

Fry Phrases Set 1. TeacherHelpForParents.com help for all areas of your child s education Set 1 The people Write it down By the water Who will make it? You and I What will they do? He called me. We had their dog. What did they say? When would you go? No way A number of people One or two How

More information

My Family FREE SAMPLE. This unit focuses on sequencing. These extension

My Family FREE SAMPLE. This unit focuses on sequencing. These extension Unit 5 This unit focuses on sequencing. These extension Unit Objectives activities give the children practice with sequencing beginning, middle, and end. As the learn to name family members and rooms children

More information

Fry Instant Phrases. Give them to me. Then we will go.

Fry Instant Phrases. Give them to me. Then we will go. Fry Instant Phrases The words in these phrases come from Dr. Edward Fry s Instant Word List (High Frequency Words). According to Fry, the first 300 words in the list represent about 67% of all the words

More information

Starter A and B Reading and Writing Activities

Starter A and B Reading and Writing Activities Starter A and B Reading and Writing Activities Marlene Sánchez Magdalena 978-1-4058-4367-6_EA-R&W.indd 1 26/10/06 14:44:43 Pearson Education Limited Edinburgh Gate Harlow Essex CM20 2JE England and Associated

More information

Teddy s Big Day. Teddy s Big Day. The cover

Teddy s Big Day. Teddy s Big Day. The cover Teddy s Big Day The story The two stories in this book are about Teddy. He always makes a mess and today is no exception! Teddy at school It is Teddy s first day at school. He has lots of things in his

More information

Fry Instant Words High Frequency Words

Fry Instant Words High Frequency Words Fry Instant Words High Frequency Words The Fry list of 600 words are the most frequently used words for reading and writing. The words are listed in rank order. First Hundred Group 1 Group 2 Group 3 Group

More information

DIAGNOSTIC EVALUATION

DIAGNOSTIC EVALUATION Servicio de Inspección Educativa Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzua 2 0 1 1 / 1 2 DIAGNOSTIC EVALUATION 4th YEAR of PRIMARY EDUCATION ENGLISH LITERACY Name / surname(s):... School:... Group:... City / Town:.

More information

Fry Instant Word List

Fry Instant Word List First 100 Instant Words the had out than of by many first and words then water a but them been to not these called in what so who is all some oil you were her sit that we would now it when make find he

More information

www.eslkidstuff.com Lesson Plans for ESL Kids Teachers

www.eslkidstuff.com Lesson Plans for ESL Kids Teachers You will need: Resources: CD / Tape player cushions (if you have enough floor space) name tags for each student glove puppet (for kids under 7) ball (for kids over 7) resources for whatever you are going

More information

POZIOM 1 TEKSTY PIOSENEK I RYMOWANEK

POZIOM 1 TEKSTY PIOSENEK I RYMOWANEK POZIOM 1 TEKSTY PIOSENEK I RYMOWANEK Welcome Piosenka Hello Hello, I m Zak. Hello Zak. Hello, I m Rita. Hello Rita. Hello, I m Millie. Hello Millie. Hello, I m Oscar. Hello Oscar. Rymowanka 1, 2, 3, 4,

More information

diagnostic Test Key 2. Correctly drawn face with eyes, nose, mouth, ears and hair (example). 1 point for each item correctly drawn

diagnostic Test Key 2. Correctly drawn face with eyes, nose, mouth, ears and hair (example). 1 point for each item correctly drawn Test Key diagnostic 1. Road: post box (example), traffic lights, bus Beach: umbrella, jellyfish Countryside: grass, cow 1 point for each item correctly matched 2. Correctly drawn face with eyes, nose,

More information

Sight Word Poems. Contents

Sight Word Poems. Contents Sight Word Poems Contents up................................... 2 a................................... 3 said.................................. 4 the.................................. 5 can..................................

More information

A. Dentist s office B. Eye Doctor s office C. Doctor s office

A. Dentist s office B. Eye Doctor s office C. Doctor s office Alex hurt his leg. He and his mom went into an office. There were chairs around the walls. There were things to read on the table. Where were Alex and his Mom? A. Dentist s office B. Eye Doctor s office

More information

Nombre: RED GREEN BLUE YELLOW PINK ORANGE. Color according to the instructions. Count and write the number. Celia Rodríguez Ruiz

Nombre: RED GREEN BLUE YELLOW PINK ORANGE. Color according to the instructions. Count and write the number. Celia Rodríguez Ruiz Color according to the instructions. RED BLUE ORANGE GREEN YELLOW PINK Count and write the number Read the sentences and color the picture The car is red. The cloud is blue. The dog is brown. The bird

More information

Pupil s Book 1 Class audio script with TPR actions

Pupil s Book 1 Class audio script with TPR actions 1.2 Pupil s Book 1 Class audio script with TPR actions CD1. 3 Rhyme: Hello! [Chant] Hello, hello, hello. [Smile and nod. Shake hands with neighbours.] How are you? [Hold hand out and look at neighbour

More information

Young Learners. Starters. Sample papers. Young Learners English Tests (YLE) Volume Two. UCLES 2013 CE/2051a/3Y11

Young Learners. Starters. Sample papers. Young Learners English Tests (YLE) Volume Two. UCLES 2013 CE/2051a/3Y11 Young Learners Young Learners English Tests (YLE) Sample papers Starters 2 Volume Two UCLES 2013 CE/2051a/3Y11 Introduction Cambridge English: Young Learners is a series of fun, motivating English language

More information

Letters Home: 1 Welcome

Letters Home: 1 Welcome Letters Home: 1 Welcome Welcome to the first unit of My Little Island. This unit introduces your child to the second book in the course. In this first Welcome unit, children meet the book s main characters,

More information

RHYMES for Class UKG

RHYMES for Class UKG RHYMES for Class UKG Rhymes for UKG 1 Rabbits, Rabbits (1, 2, 3) Will you come and play with me? Camels, Camels 4, 5, 6 Why do you have a hump like this? Monkeys, Monkeys 7, 8, 9 Will you teach me how

More information

Young Learners English

Young Learners English University of Cambridge ESOL Examinations Young Learners English Starters Information for Candidates Information for candidates YLE Starters Dear Parent Thank you for encouraging your child to learn English

More information

Preschool March Lessons. Dr. Seuss Day. One Day Free Sample

Preschool March Lessons. Dr. Seuss Day. One Day Free Sample Preschool March Lessons Dr. Seuss Day One Day Free Sample Kids R Learning Preschool Lesson Plans Letter R - Number 9 Dr. Seuss Day Circle Time: Left & Right Feet Read the story the Foot Book Explain to

More information

SAMPLE. Unit 6 Let s Eat Overview. Theme Food and preferences

SAMPLE. Unit 6 Let s Eat Overview. Theme Food and preferences Unit 6 Let s Eat Overview Theme Food and preferences Developmental Focus Social Studies and Personal Development In this unit, children learn to express their feelings by talking about foods that they

More information

SONG IDEAS FOR THE CLASSROOM

SONG IDEAS FOR THE CLASSROOM SONG IDEAS FOR THE CLASSROOM There is a common perception that all learning should be serious and solemn in nature, and that if one is having fun and there is hilarity and laughter, then it is not really

More information

Unit 2 The snowman. Key language. Key language learning aims

Unit 2 The snowman. Key language. Key language learning aims 46 Unit 2 The snowman Key language Focus language coat* hat* scarf* boots T-shirt trainers pink Concept: weather It s raining. It s snowing. It s windy. It s sunny. Recycled language Hello* Bye-bye* red*

More information

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Sayı 37 Tarih 22/06/2016 Kurulda Gör. Tarihi 16/06/2016 Önceki Kararın Tarih ve Sayısı Konu: Özel Okul Öncesi İngilizce Öğretim Programı Özel

More information

A Party for Teddy. A Party for Teddy. The cover

A Party for Teddy. A Party for Teddy. The cover A Party for Teddy The story The two stories in this book are about Teddy. The children read about Teddy in Little Explorers A. Shopping The first story is about Teddy and Mum going to the shop. Mum has

More information

Audition WEEK 5. Activities. Domain and goal. Theme: In the water

Audition WEEK 5. Activities. Domain and goal. Theme: In the water Audition Auditory discrimination, identification and memory for noun + verbing where the noun is a different word at the beginning of the phrase Auditory discrimination, identification and memory for noun

More information

Superstars Building Fry List Fluency

Superstars Building Fry List Fluency Sight Word Superstars Building Fry List Fluency By Jennifer Bates http://finallyinfirst.blogspot.com/ How I use this program I developed this program because I noticed many of my students were still trying

More information

Songs and Chants. Starter

Songs and Chants. Starter Songs and Chants Starter Contents Welcome... 3 Hello song... 3 1, 2, 3, 4, 5 chant... 3 Quest song... 3 1 My birthday... 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 chant... 4 Quest song... 4 Happy Birthday... 4 2

More information

Eat & Drink. It s time to eat, eat, eat What a treat Eat, eat, EAT I m all done now I wash it down with my favorite drink DRINK!

Eat & Drink. It s time to eat, eat, eat What a treat Eat, eat, EAT I m all done now I wash it down with my favorite drink DRINK! Eat & Drink It s time to eat, eat, eat What a treat Eat, eat, EAT I m all done now I wash it down with my favorite drink DRINK! It s time to eat, eat, eat What a treat Eat, eat CRACKERS I m all done now

More information

Baby Bible Class. Clock SONG: Tick, tock, says the clock; We re glad that you are here. Tick, tock says the clock We know that God is near

Baby Bible Class. Clock SONG: Tick, tock, says the clock; We re glad that you are here. Tick, tock says the clock We know that God is near Creation boxes SONG: Oh, who can make an orange I m sure I can t, can you? Oh, who can make an orange? No one but God, tis true. Also: flower, tree, etc. Baby Bible Class Clock SONG: Tick, tock, says the

More information

The New Baby. The New Baby. The cover

The New Baby. The New Baby. The cover The New Baby The story The two stories in this book are about Holly and Tom and their family. Mum is expecting a new baby and these stories show us how the family prepares for the new baby and then what

More information

FIRST TERM ENGLISH WORKSHEET 2016-2017

FIRST TERM ENGLISH WORKSHEET 2016-2017 FIRST TERM ENGLISH WORKSHEET 2016-2017 Class -1 1& 11 GIRLS SECTION 1.Make sentences. Flower - Mother - Water - Butterfly - Lovely - Big - 1 2. Circle the correct word. a. It is [Mother s / Father s] birthday.

More information

6 YAŞ İNGİLİZCE EĞİTİM PROGRAMI EKİM - KASIM AYLARINDA NELER GÖRDÜK

6 YAŞ İNGİLİZCE EĞİTİM PROGRAMI EKİM - KASIM AYLARINDA NELER GÖRDÜK 6 YAŞ İNGİLİZCE EĞİTİM PROGRAMI EKİM - KASIM AYLARINDA NELER GÖRDÜK FIRST WEEK ( BİRİNCİ HAFTA) RED, PINK, YELLOW, PURPLE, GREEN, BLUE SECOND WEEK (İKİNCİ HAFTA) BİRİNCİ HAFTA PROGRAMININ TEKRARI THIRD

More information

Junior Oral Language Screening Tool

Junior Oral Language Screening Tool Junior Oral Language Screening Tool J.O.S.T. is a screening tool that has been compiled for teachers who require more information on children s oral language. Communicate to participate: ISBN 0-478-13023-6

More information

Fry s Sight Word Phrases

Fry s Sight Word Phrases The people Write it down By the water Who will make it? You and I What will they do? He called me. We had their dog. What did they say? When would you go? No way A number of people One or two How long

More information

Signing Time Theme Song

Signing Time Theme Song Signing Time Theme Song There s singing time and dancing time And laughing time and playing time And now it is our favorite time SIGNING TIME! Come visit our big tree house You can visit everyday There

More information

MODULE 4: Communication

MODULE 4: Communication MODULE 4: Communication Materials Flipchart paper, pens, toffees (or other chewy sweets), empty crisp packets, other items with different textures or sounds such as rattles, squeaky toys, ball, doll, cell

More information

Bus Rider Activities

Bus Rider Activities 1. To easily divide campers into two teams or groups, split down the middle of the bus, so that the campers on one side of the aisle are one team, and those on the other side are the second team. But if

More information

Clothing/Colors. Objective: Students will learn the ten basic colors and major pieces of clothing.

Clothing/Colors. Objective: Students will learn the ten basic colors and major pieces of clothing. Clothing/Colors Objective: Students will learn the ten basic colors and major pieces of clothing. Materials: vocabulary cards (go to www.mes-english.com for flashcards of various sizes), several sets of

More information

Primary Literacy Programme Reading & Writing (Key Stage 1) NET Section, CDI, EDB, HKSAR 1

Primary Literacy Programme Reading & Writing (Key Stage 1) NET Section, CDI, EDB, HKSAR 1 Primary Literacy Programme Reading & Writing (Key Stage 1) NET Section, CDI, EDB, HKSAR 2 NET Section, CDI, EDB, HKSAR 1 Contents 1. The Good Afternoon Song 2. The Good Morning Song 3. The Good-bye Song

More information

Curriculum Text. Texto del curso Texte du cours Kursinhalt Testo del corso. Inglés english UK Level 1. Inglese Britannico.

Curriculum Text. Texto del curso Texte du cours Kursinhalt Testo del corso. Inglés english UK Level 1. Inglese Britannico. English Curriculum Text Level 1 English UK Inglés english UK Level 1 UK Anglais Britannique Englisch UK Inglese Britannico Curriculum Text Texto del curso Texte du cours Kursinhalt Testo del corso RosettaStone.com

More information

Parts of the body. Activity. OBJECTIVE to know that there are different external parts of the human body. Bodies have parts. Name your body parts.

Parts of the body. Activity. OBJECTIVE to know that there are different external parts of the human body. Bodies have parts. Name your body parts. Parts of the body OBJECTIVE to know that there are different external parts of the human body Bodies have parts. 1 2 1 2 3 3 7 4 4 6 6 5 5 Name your body parts. Name these body parts. 1 2 3 4 5 2 3 1 Play

More information

Kangourou Italia - British Institutes Gara del 2 marzo 2010 Categoria Joey Per studenti della classe quinta della Scuola Primaria

Kangourou Italia - British Institutes Gara del 2 marzo 2010 Categoria Joey Per studenti della classe quinta della Scuola Primaria Testi_Kang_10ENG.qxp 8-01-2010 22:38 Pagina 5 Kangourou Italia - British Institutes Gara del 2 marzo 2010 Categoria Per studenti della classe quinta della Scuola Primaria Choose the correct alternative

More information

BODY PARTS. Activities

BODY PARTS. Activities BODY PARTS Activities 1.- Let s Make a Face - Warm up activity - Face with plasticine - Drawing faces - Dictation - Asking Questions - Consolidation Activity - Writing - Reading and Writing 2.- Games and

More information

October. Good Morning Song. Transition/Management. Twinkle Friends (Tune: Twinkle Little Star Kiss Your Brain CD)

October. Good Morning Song. Transition/Management. Twinkle Friends (Tune: Twinkle Little Star Kiss Your Brain CD) Dr. Jean Feldman October Good Morning Song Twinkle Friends (Tune: Twinkle Little Star Kiss Your Brain CD) Twinkle, twinkle, little star. (Children face partner and gently touch and wiggle fingertips.)

More information

Word recall intervention Recording sheet Span 1-7

Word recall intervention Recording sheet Span 1-7 Word recall intervention Recording sheet Span 1-7 Name:.. Class. 1(practice) The pudding is made of chocolate. 2 The girl is frightened of the dog. 3 The cow is eating the grass. 1 4 He is looking at the

More information

WORKSHEET. LESSON: - 1 UNIT -1 TOPIC:-My house is red. Q: - Read the poem and fill in the blanks with correct describing word:-

WORKSHEET. LESSON: - 1 UNIT -1 TOPIC:-My house is red. Q: - Read the poem and fill in the blanks with correct describing word:- LESSON: - 1 UNIT -1 TOPIC:-My house is red Q: - Read the poem and fill in the blanks with correct describing word:- My house is red- a little house, A happy child am I. I laugh and play, the whole day

More information

Fast Phrases. - Timed - PHRASES WITH FRY INSTANT WORDS

Fast Phrases. - Timed - PHRASES WITH FRY INSTANT WORDS Fast Phrases - Timed - PHRASES WITH FRY INSTANT WORDS Fry Instant Words are high-frequency words that occur in reading. By practicing reading these phrases containing these words, students can improve

More information

Counting Piggy Tails. Better Than Counting Sheep

Counting Piggy Tails. Better Than Counting Sheep Better Than Counting Sheep by Jack Hartmann Soothing songs for rest time and quiet time 1. Humpty Dumpty Humpty Dumpty sat on a wall Humpty Dumpty had a great fall All the king s horses All the king s

More information

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Gloucester Township Public Schools Get ready for kindergarten! Parents & Guardians: Use this calendar as a guide to help prepare your child for kindergarten. May 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

More information

On the Farm. Unit 60. Preparation for the Unit. Key Language Grammar Extra Language Review cow, horse, pig, sheep,

On the Farm. Unit 60. Preparation for the Unit. Key Language Grammar Extra Language Review cow, horse, pig, sheep, 0 On the Farm Unit Objectives: To understand and practice farm vocabulary (animals/baby animals) To develop the concept of helping others To review counting (1 10) Lesson 1 Lesson 2 Key Language Grammar

More information

Getting Your Child Ready For Kindergarten

Getting Your Child Ready For Kindergarten Getting Your Child Ready For Kindergarten All Souls Catholic School Mrs. Vogt & Mrs. Kazukietas Created by L. Kazukietas. Clipart www.scrappindoodles.com and www.letteringdelights.com What Should your

More information

Young Learners English

Young Learners English University of Cambridge ESOL Examinations Young Learners English Movers Information for Candidates Information for candidates YLE Movers Dear Parent Thank you for encouraging your child to learn English

More information

BABIES FEBRUARY 2015. Basic Truth: Hold or rock a baby and sing the following song to the tune of Are You Sleeping.

BABIES FEBRUARY 2015. Basic Truth: Hold or rock a baby and sing the following song to the tune of Are You Sleeping. BABIES FEBRUARY 2015 Basic Truth: Jesus wants to be my friend forever. Hold or rock a baby and sing the following song to the tune of Are You Sleeping. Jesus loves you. Jesus loves you. Yes, He does. Yes,

More information

Songs & Rhymes. Monroe Public Library monroepubliclibrary.org (608) 328-7010

Songs & Rhymes. Monroe Public Library monroepubliclibrary.org (608) 328-7010 Row, row, row your boat Gently down the stream. Merrily, merrily, merrily, merrily, Life is but a dream Twinkle, twinkle, little star, How I wonder what you are. Up above the world so high. Like a diamond

More information

Cognitive Development Screening Tool

Cognitive Development Screening Tool Cognitive Development Screening Tool Record form Student name Adult name Date of assessment D.O.B Current Age Age at Previous Assessment Level 1 2.0 to 2.5 years Matching pictures of common objects Score

More information

DOMAIN Ill: Cognitive Development

DOMAIN Ill: Cognitive Development Purpose: To develop new skills, knowledge and the ability to acquire and process new information through play and interaction with others and the environment. The cognitive development domain includes

More information

Early Interventions Speech, Language and Communication

Early Interventions Speech, Language and Communication Click the title to go to the activity: 1, 2, 3 Go! Box / Junk Modelling Can you do? (Easy Simple Simon) Talk about a familiar photograph Helping to set the table Helping with the washing Home learning

More information

Tapescript. B Listen and write the words. C Help the baby spider. Draw a red line. D Help the baby frog. Listen and draw a green line.

Tapescript. B Listen and write the words. C Help the baby spider. Draw a red line. D Help the baby frog. Listen and draw a green line. Unit 1 Hello! Topics animals, colours, numbers Functions following instructions, spelling and writing Grammar questions (What s? What are? What colour?), demonstratives (this/these), imperatives Vocabulary

More information

We can clean sh, sh, so yeah! We can wash swish, swish, oh yeah! We can pour milk gulp, gulp, oh yeah! Work together as a family

We can clean sh, sh, so yeah! We can wash swish, swish, oh yeah! We can pour milk gulp, gulp, oh yeah! Work together as a family Nursery Rhymes 41 Nursery Rhymes A really great way of practising pronunciation and exercising memory. There was an old woman who lived in a shoe There was an old woman who lived in a shoe She had so many

More information

h Yes h No UNIT 1 My Backpack Look at each list of items. Circle the one that would not be in a backpack.

h Yes h No UNIT 1 My Backpack Look at each list of items. Circle the one that would not be in a backpack. UNIT 1 My Backpack Look at each list of items. Circle the one that would not be in a backpack. 1. six red pens one blue book two red cats three green crayons 2. one blue pen six green bikes white paper

More information

At Home Activities for Families

At Home Activities for Families At Home Activities for Families The following activities are focused on cognitive development (math sorting and sequencing; counting; measuring; and subtraction) and language and literacy development (songs

More information

Fun with Phonemic Awareness

Fun with Phonemic Awareness Fun with Phonemic Awareness Darcie Frohardt Co-author of Introduction to Letter Sounds Butterfly Park Educational Materials, Inc., www.alphabetworkout.com What is Phonemic Awareness? Phonemic Awareness

More information

Flyers Reading & Writing

Flyers Reading & Writing Page 48 Flyers Cambridge Young Learners English Tests Blank Page 2 Part 1 10 questions Look and read. Choose the correct words and write them on the lines. There is one example. a fridge an apartment cupboards

More information

Parent Handouts: Language Intervention Activities

Parent Handouts: Language Intervention Activities Parent Handouts: Language Intervention Activities 12 Preverbal-Preintentional General Language Strategies Learning to Talk Children learn to talk by hearing others talk to them. You can help your child

More information

ESL 3 8 8 + 1 62 QUESTION 62 ANSWER 8 LUCKY CARDS

ESL 3 8 8 + 1 62 QUESTION 62 ANSWER 8 LUCKY CARDS Speaking Cards ESL Card Game For 3 8 players Age: 8 + Level of English: High Beginners or False Beginners (at least 1 year of learning English) 62 QUESTION cards, 62 ANSWER cards, 8 LUCKY CARDS (together:

More information

ball bike doll scooter book rope skipping rope ter kite board skipping skateboard Match and draw. Reinforcement worksheet 1

ball bike doll scooter book rope skipping rope ter kite board skipping skateboard Match and draw. Reinforcement worksheet 1 Reinforcement worksheet Match and draw Trace 7 8 bi do skate scoo ba ki skipping bo ll ll ke ok rope ter board te ball bike doll scooter book skipping rope kite skateboard Oxford Rooftops Unit PHOTOCOPIABLE

More information

FOOTPRINTS Primary, Level 1

FOOTPRINTS Primary, Level 1 FOOTPRINTS Primary, Level 1 1 Introduction OBJECTIVES To meet the course characters To identify key items in the classroom To identify fairytale characters in the story To review colours To review numbers

More information

Baby Signing Time Theme Song

Baby Signing Time Theme Song Baby Signing Time Theme Song Baby, Baby Baby Signing Time Baby, Baby Baby Signing Time Together you and I will find You can share what s on your mind Baby, Baby Baby Signing Time Baby, Baby Baby Signing

More information

Noun Poem. Simile Poem

Noun Poem. Simile Poem Simile Poem A simile compares two things. For example: The kitten s fur is as soft a baby. The kitten s fur is being compared to a baby s skin. The writer uses the word as to help compare the two things.

More information

January. If You re Happy and You Know It (Tune: If You re Happy and You Know It Is Everybody Happy CD)

January. If You re Happy and You Know It (Tune: If You re Happy and You Know It Is Everybody Happy CD) Dr. Jean Feldman January Good Morning Song If You re Happy and You Know It (Tune: If You re Happy and You Know It Is Everybody Happy CD) If you re happy and you know it, clap your hands. (clap-clap) If

More information

Play is the most powerful way toddlers learn.

Play is the most powerful way toddlers learn. Hattie and the Fox 12-24 Play is the most powerful way toddlers learn. Every time you play, sing or read to toddlers they are learning about language. By sharing this book and play activities with them

More information

STORIES AND SONGS BUGS WORLD 1

STORIES AND SONGS BUGS WORLD 1 STORIES AND SONGS BUGS WORLD 1 1-Title/Copyright line 2-Welcome to Bugs World Bugs World song Welcome to Bugs World! Welcome to Bugs World! Here comet he bugs. Let s begin! 3- Unit 1 Hello Colin song Hello,

More information

Potty Time. Two Little Hands Productions For more great potty training resources, visit www.pottytime.com

Potty Time. Two Little Hands Productions For more great potty training resources, visit www.pottytime.com Potty Time Listen to your body When it s time to go potty Every day you re growing And all the signs are showing It s Potty time You can do it Just stick to it You re gonna get through it just fine Come

More information

Language Group Activities Primary (4-10 years)

Language Group Activities Primary (4-10 years) Language Group Activities Primary (4-10 years) This NEPS Good Practice Guide was developed by educational psychologists. It is based on current knowledge in this area. It is intended as a guide only. Not

More information

Cognitive Abilities Test Practice Activities. Te ach e r G u i d e. Form 7. Verbal Tests. Level5/6. Cog

Cognitive Abilities Test Practice Activities. Te ach e r G u i d e. Form 7. Verbal Tests. Level5/6. Cog Cognitive Abilities Test Practice Activities Te ach e r G u i d e Form 7 Verbal Tests Level5/6 Cog Test 1: Picture Analogies, Levels 5/6 7 Part 1: Overview of Picture Analogies An analogy draws parallels

More information

A set of exercises developing congnitive functions

A set of exercises developing congnitive functions A set of exercises developing congnitive functions Milorzab Foundation Lodz 2014 A set of exercises developed: Iwona Bus Aleksandra Jarczewska Robert Chmielecki Editors: Halina Cywińska - Fedzin Beata

More information

Little Present Open Education Project OKFN, India Little Present 1

Little Present Open Education Project OKFN, India Little Present 1 1 Open Knowledge Foundation Network, India : Open Education Project Help spreading the light of education. Use and share our books. It is FREE. Educate a child. Educate the economically challenged. Share

More information

Dr. Seuss s ABC: An Amazing Alphabet Book!

Dr. Seuss s ABC: An Amazing Alphabet Book! Lesson 2: Dr. Seuss s ABC: An Amazing Alphabet Book! By Dr. Seuss / ISBN: 0-679-88281-2 Lesson Author Mary C. Suiter, Ph.D., Federal Reserve Bank of St. Louis Lesson Description In this lesson, students

More information

Childrenʼs Farmyard and Animal Nursery. Teacher Resource Pack

Childrenʼs Farmyard and Animal Nursery. Teacher Resource Pack Childrenʼs Farmyard and Animal Nursery Teacher Resource Pack Curriculum linked worksheets and activities SACSA Band: Early Years Learning Area: Science Strand: Life systems Key Idea Children investigate

More information

Baby Bounce Rhyme Book

Baby Bounce Rhyme Book Baby Bounce Rhyme Book Miss Polly Had a Dolly Miss Polly had a dolly who was sick, sick, sick So she phoned for the doctor to be quick, quick, quick The doctor came along with his bag and his hat And he

More information