ERKEN 352*5$0, ANKARA

Size: px
Start display at page:

Download "ERKEN 352*5$0, ANKARA"

Transcription

1 T.C. ERKEN ANKARA 2012

2 T.C. MiLLi EGiTiM BAKANLIGI Talim ve Terbiye Kurulu Ba~kanhgl SAYI:.L SAYI: ITARiH: 21 ",. 2tJ/~ ONCEKi KARARIN ITARiH: KONU: C;ocuklar ic;in ingilizce Erken Dil Ogretimi Kurs Program} Ozel Ogretim Kurumlan Genel Mii~iirliigiintin tari.~i ve 766 saylll teklif yazlsl iizerine Kurulumuzda gorii~iilen C;ocuklar IC;in Ingilizce Erken Dil Ogretimi Kurs Programmm ekli omegine gore kabulii kararla~tmldl....." Orner DINC;ER Milli Egitim Bakam z.~ Prof. D~.~~ lamp Kurul Ba~kam DYE ~i.. S? Ibrabiln BUKEL U~: Dr. Vahap OZPOLAT DYE Fiisun KO~~~ DYE 9 c::::::7~ UYFfJ ~ Ahmet SONMEZ DYE ~UF~ DYE ~i UYE ~h EmineDUMAN DYE Dr. Nihal CO~KUN DYE ('1 irfan CO~KUN DYE -,.,, -f.,",., <,

3 KURUMUN ADI : : KURUCUSUNUN ADI : PROGRAMIN ADI : Erken : 1739 sa, : Bu program PROGRAMIN AMAÇLARI : 3- Bu program ile kursiyerlerin; 1. K 2. getirebilmeleri, Bedenin bölümleri, araçlar, nesneler, hayvanlar, aile üyeleri, giysiler, meslekler, meyveler, sebzeler 5. B 6. Yönergeleri izleyerek grup içinde uyumlu biçimde 4- Bu program ile kursiyerlerin; 1. K, 2. B gereksinim duyulan 3. getirebilmeleri, 4. G kullanabilmeleri, 5. Y 6. B 7. S edebilmeleri, 8. Yönergeleri izleyerek grup içinde uyumlu biçimde 2

4 5-6 Ya Bu program ile kursiyerlerin; 1. K, 2., 3. getirebilmeleri, 4. erinde kullanabilmeleri, 5. Bedenin bölümleri, araçlar, nesneler, hayvanlar, aile üyeleri, giysiler, meslekler, meyveler, sebzeler,, 6., 7. Yönergeleri izleyerek grup içinde uyumlu biçimde beklenmektedir. 5- Bu program ile kursiyerlerin; 1. Okul içinden ilizce olarak söz edebilmeleri, 2. anlatabilmeleri, 3. Araçlar, meslekler, müzik aletleri, spor, giysiler, biçimleri, geç 4. verebilmeleri Yönergeleri izleyerek grup içinde uyumlu biçimde 8- Bu program ile kursiyerlerin; 1. Araçlar, meslekler, müzik aletleri, spor, giysiler, leri 3

5 2., söyleyebilmeleri, 4. bulunarak bas 5. edebilmeleri, 6. Yönergeleri izleyerek grup içinde uyumlu biçimde beklenmektedir. PROGRAMIN UYGULAN 1. e y dili de ana cini vermektir. Dil bilimciler ve belirtmektedirler. Ana dilindeki edinim sürecini de 2. Çocuk Talim ve Terbiye Kurulunun tarih ve 32 Karar özellikleri dikkat edilmesi gerekmektedir. 4

6 3- çocuklar Özellikler Gereksinimler artar, cümleler kurar, çevresindeki olay ve nesneleri sembollerle ifade up göz önünde bulundurularak grup materyallerden iksel 7- Özellikler Gereksinimler Uygulamalar Bu evrede çocuklar örgün Övgü alma, sorumluluk üstlenme, dikkat gerektiren etkinliklere gereksinimleri önünde bulundurularak etkinliklere yer verilmeli, gerektiren uygulamalara yer verilmeli. 3. a 4. P bir sistemidir. Bu sistemde Çocuk, 5 destekle ikinci bir dili edinmesidir. Bu Çocuklar bir hikâyeyi veya CD leri tekrar tekrar dinlemekten 6 5

7 7. : a. nin oyun b. Ol c. Çocuklar dili kendilerine gösterilen resimlerle, kendi y d. e. 8 sal, durumsal, konu,, ve Bu tip için - için -6 için ilk defa - için gilizce, 8- için 6

8 12 gösteri (demonstration), soru-cevap (question - -dilsel yöntem ( audiolingual method), - görsel yöntem (audio- visual method), emi (communicative language teaching method), tüm fiziksel tepki yöntemi (total physical response) -teknikleri uygulanabilir. 13. Bu (storytelling), dinleme aktiviteleri (listening activities), görsel okuma aktiviteleri (visual reading activities), yazma aktiviteleri (okuma-yazma bilenlerle) OYNA prensibi izlenir. Tüm düzeylerde der kullanabilmeleri hedeflenir. Okuma- lerde resimler üzerinden görsel - il 15. Programa 3- nda 3-, 4-, 5- ve 8- Toplam 288 hafta ( =288) 16. Programa 5-5- için 5-8- hafta ( = 256) hafta sonunda program 18. rograma ara veren ve daha sonra yeniden yönerge ver- olan seviyede programa dahil edilir ders saati 4-48 ders saati 5-64 ders saati 7

9 5-96 ders saati 8-96 ders saati da theme, unit, week-lesson, skills, functions, tasks, target vocabulary, structures, Theme: Unit: Ünite ad ion (tekrar) Week-Lesson: Skills: Functions: Tasks: erdir. Okuma yazma bilmeyen gruplarla resimleme, okuma yazma bilen gruplarda okuma ve yazma becerilerini de içeren görevlendirmelere yer Target Vocabulary: Structures: haftalarda tekrarlanabilir. Methods&Techniques&Activities: Sources &Materials: Bunlar dersler içi belirlenen kaynak kitap, CD gerçek nesneler, resimli kar 8

10 1) 3- MI THEME: INTRODUCING YOURSELF 1-Hello! Goodbye! 1-Hello! Goodbye! 2 chant and repeating it. 2. Using basic greeting expressions,. Handling numbers (1-5). 1. Greeting and introducing yourself 2. Counting from 1 to 5 1. Rolling the balls to each other while introducing yourself 1. Rolling the balls to each other while introducing yourself. (to recycle previous lesson) 2. Taking objects out of the box and counting Hello, good morning, look, I, you, what, name One,two, three, four, five, jump, turn around 1. I am 2. You are 3. What s your name? 1. I am.. 2. You are.. 3. One-twothree jump/turn around. 1. Greeting song for and pleasure. introducing yourself 1 2. Using basic greeting expressions,.. 7. Toys 9

11 1) 3- THEME: INTRODUCING YOURSELF 2-My body 2-My body 4 song for pleasure. 2. Saying parts of the body, saying numbers (1-5),.. 1. Identifying body parts 2. Counting from 1 to Colouring body parts in pictures 1. Colouring the body parts of a cartoon character 2. Colouring fingers and toes of hand and foot pictures Head, shoulder, hands, foot, mouth, nose, knees, hands, clap, touch, here Five, six, seven, eight, nine, ten, fingers, toes, count 1. Here is/are my hand/hands. 2. How many hands do you have? I have two hands. 3. Touch your 1. Here are my. 2. How many fingers do you have? I have ten fingers. 3. Count your 10. Art and craft activities 1. Identifying song and body parts it. 2. Saying the 2. Counting 3 parts of the body, from 1 to 5 for correct pronunciation, handling numbers.. 9. Art and craft activities book book 7. Toys 8. Flash cards 10

12 1) 3- THEME: INTRODUCING YOURSELF 3-Transport and me 3-Transport and me 6 song for pleasure 2. Saying transport vehicles, 1. Identifying the transport vehicles and verbs related to transport 1. Colouring transport vehicles in pictures 1. Colouring a truck and the characters of the story Car, bus, truck, train, plane, minibus Drive, stop, driver, sleep, give me 1. What is this? 2. This is a.. 1. What is that? 2. That is a.. 3. Drive, don t stop! 10. Art and craft activities 1. Identifying song according the transport to the unit and vehicles follow repeated 5 commands. 2. Saying some transport vehicles, 9. Art and craft activities book book 7. Toys 8. Flash cards 11

13 1) 3- THEME: INTRODUCING YOURSELF 4-What am I doing? 4-What am I doing? 8 song according about the theme for pleasure 2. Saying some actions,, asking some simple questions 1. Asking and giving information about the actions that are happening now 1. Preparing a 3-D road from a card board and driving toy vehicles on it (recycling previous unit) 2. Roleplaying actions 1. Acting using the puppets Sleep, drive, go, sit, stand, look, laugh, cry Eat, dance, he, she, sleep, drive, laugh, cry 1. What am I doing? 2. I am sleeping. 3. What are you doing? 1. What is s/he doing? 2. S/he is dancing. 1. Identifying song and actions and acting it happening out. now 7 2. Saying some 2. Asking and actions,, giving interacting in a information simple way about actions that are happening now 9. Art and craft activities 7. 3-D props 7. Toys 8. Puppets 12

14 1) 3- THEME: INTRODUCING YOURSELF 5-Colours 5-Colours 10 song for pleasure 2. Saying some colours, body parts, 1. Following classroom instruction such as Let s paint the mouth 2. Identifying colours 1. Colouring vehicles according to the teacher s instructions 2. Roleplaying actions 1. Colouring the body parts Red, blue, yellow, black, colour, paint, we, they Brown, pink, green, let s 1. What are you doing? We are driving red cars. 1. What are you doing? 2. Let s paint.. 1. Identifying song for pleasure colours 2. Saying some 2. Identifying 9 colours, actions, actions, identifying what he/she means by pointing it 9. Art and craft activities 7. Toys 13

15 1) 3- THEME: INTRODUCING YOURSELF 6-Revision All the functions covered in the theme: INTRODUCI NG YOURSELF 1. Checking the previous tasks All the skills in the theme: INTRODUCING YOURSELF Recycling Recycling 9. Art and craft activities 6-Revision and Assessment 12 All the skills in the theme: INTRODUCING YOURSELF 1. All the functions covered in the theme: INTRODUCI NG YOURSELF 1. Checking the previous tasks 2. Assessment of Recycling Recycling 7. Toys 14

16 1) 3- THEME: ANIMALS AND ME 7-Pets in my neighbourhood Cat, dog, bird, horse, donkey 1. Where is the cat? 2. It s here/there. 1. Identifying 1. Colouring song about the animals animals theme according to 2. Identifying the teacher s Saying some here/there instructions animals, 9. Art and craft activities 7-Pets in my neighbourhood 14 chant and repeating it 2. Saying some animals, 1. Identifying animals 2. Identifying animal sounds 1. Acting animalssounds 2. Sticking cotton onto a sheep picture Sheep, rabbit, cow, duck, wolf, meow, moo, tut, quack, hee haw, carrot, grass 1. I am a sheep. 2. I eat grass. 3. You are a rabbit. 4. You eat carrot. 7. Toys 15

17 1) 3- THEME: ANIMALS AND ME 8-Parts of animals 8-Parts of animals 16 song for pleasure 2. Saying some animals and for correct pronunciation 1. Identifying the idea of peekaboo 2. Identifying size: big-small 1. Colouring animals according to the teacher s instructions 1. Making peekaboo puppets 2. Sticking wool onto a cat picture Head, tail, feather, fur, ears, beak, have, yes, no Peekaboo, monster, farm, farmer 1. A cat has a tail. 2. Do you have a tail /ears? 3. No, I don t. Yes, I do. 1. The monster has big ears. 2. Does the monster have big ears? 4. Yes, it does. No, it doesn t. 1. Identifying song related to animals the unit 2. Identifying Saying some parts of animals,, animals asking simple questions about animals in interactive dialogues 9. Art and craft activities 7. Toys 16

18 1) 3- THEME: ANIMALS AND ME 9-I love animals 9-I love animals 18 song for pleasure 2. Saying some animals,, asking simple questions about likes 1. Identifying animals 1. Colouring animals according to the teacher s instructions 1. Making animal puppets 2. Sticking cotton onto a rabbit picture Love, bear, teddy bear, mummy bear, daddy bear, baby bear, honey Love, honey, carrot, grass 1. I love animals. 2. Baby bear loves honey. 1. A rabbit loves carrot. 2. I love carrot. 10. Art and craft activities 1. Identifying song according animals to the unit for pleasure Saying some animals, 9. Art and craft activities 7. Puppets 17

19 1) 3- THEME: ANIMALS AND ME 10-The farmer gets up early 10-The farmer gets up early 20 song for pleasure. 2. Saying some actions and simple phrases good morningnight, 1. Identifying actions of daily routine 2. Identifying day and night 1. Colouring a picture of a farm according to the teacher s instructions 1. Making a day and night sky Get up, wash, face, early, farmer, farm, good morning Day, night, good morning, good night, sleep 1. I get up early. 2. The farmer gets up early. 1. I sleep at night. 2. He sleeps at night. 10. Art and craft activities 1. Identifying song according actions of to the unit and daily routine acting it out Saying some actions, 9. Art and craft activities 7. Puppets 18

20 1) 3- THEME: ANIMALS AND ME 11. Where is the cat? 11. Where is the cat? 22 song and repeating it 2. Saying animals, places, 1. Identifying places of animals 1. Drawing pictures of animals according to the teacher s instructions 1. Colouring a choo choo train with animals on it Where s, on, in, tree Choo choo train, near 1. Where s the cat? 2. It s on the tree. 1. Where s the donkey? 2. It s near the farmer. 10. Art and craft activities 1. Identifying song and places of repeating it animals Saying some animals, places, 9. Art and craft activities 7. Puppets 19

21 1) 3- THEME: ANIMALS AND ME 12-Revision All the functions covered in the theme: Animals and me 1. Checking the previous tasks All the skills in the theme: Animals and me Recycling Recycling 9. Art and craft activities 12-Revision and Assessment 24 All the skills in the theme: Animals and me 1. All the functions covered in the theme: Animals and me 1. Checking the previous tasks 2. Assessment of Recycling Recycling 10. Art and craft activities 20

22 1) 3- THEME: MY FAMILY AND ME 13-My family 13-My family 26 song and repeating it 2. Saying family members, producing simple sentences, 1. Identifying family members 2. Identifying moods 1. Drawing a family tree and sticking family photos on it 1. Sticking and colouring happy and sad faces (recycling previous lesson) 2. Drawing family pictures Father, mother, sister, brother, mummy, daddy, happy, sad Grandmother, grandfather, baby, family 1. Who is s/he? 2. She is my mother. 3. How are you today? 4. Are you happy or sad? 1. He is my grandfather. 2. She is my grandmother. 3. This is my family. 10. Art and craft activities 1. Identifying song for pleasure family members 2. Saying some 2. Identifying 25 family members, moods, interacting in a simple way 9. Art and craft activities 21

23 1) 3- THEME: MY FAMILY AND ME 14-My clothes Clothes, dress, socks, shoes, skirts, shirt, trousers, hat, boy, girl 1. What is this? 2. It s a 3. What are these? 4. They are.. 1. Identifying song for pleasure clothes 1. Colouring clothes 2. Saying some 2. Asking and 27 clothes, giving information about clothes 9. Art and craft activities 14-My clothes 28 song and acting it out 2. Saying some clothes and actions about dressing, responding to simple statements, 1. Identifying clothes 2. Identifying colours 3. Describing clothes 1. Choosing a cartoon character and dressing him/her up (draw-colorcut) Put on, take off, jacket, coat 1. Put on your jacket! 10. Art and craft activities 22

24 1) 3- THEME: MY FAMILY AND ME 15-What can you do? 15-What can you do? 30 song according to the unit for pleasure 2. Saying abilities, animals, producing simple sentences, ) 1. Asking and giving information about abilities 2. Identifying animals 1. Using premade family trees and giving information about what family members can do 1. Making a butterfly Can, see, drive, cook, sing, dance Fairy, caterpillar, butterfly, ride, elephant, horse 1. What can you do? 2. I can dance. 3. My father can drive. 1. A fairy can fly. 2. Can you ride an elephant? 10. Art and craft activities 1. Identifying song according family to the unit and members repeating it Asking and 2. Saying giving abilities, information about abilities 9. Art and craft activities 23

25 1) 3- THEME: MY FAMILY AND ME 16-My senses 16-My senses 32 song for pleasure 2. Saying senses,, producing simple sentences 1. Identifying senses 1. Making binoculars and flowers using cartoons 1.Tasting real food 2. Touching some objects according to the teacher s instructions See, hear, smell, song, nice Touch, taste, delicious 1. What can you see? 2. I can see an elephant. 3. What do you hear? 4. I hear a song. 5.It smells nice. 1. It tastes delicious. 2. Can you touch the..? 10. Art and craft activities 1. Identifying song according senses to the unit and acting it out Saying senses, producing simple sentences about abilities, 9. Art and craft activities 24

26 1) 3- THEME: MY FAMILY AND ME 17-I am a doctor 17-I am a doctor 34 song according to the unit and acting it out 2. Saying jobs, 1. Identifying jobs 1. Colouring pictures of different jobs 2. Roleplaying jobs 1. Roleplaying jobs and guessing them Doctor, farmer, teacher, pilot, driver Policeman, firefighter, nurse 1. What s your job? 2. I m a doctor. 1. What s his/her job? 2. She s a nurse. 1. Identifying song according jobs to the unit for pleasure Saying jobs, Speaking) 9. Art and craft activities 25

27 1) 3- THEME: MY FAMILY AND ME 18-Revision All the functions covered in the theme: My family and me 1. Checking the previous tasks All the skills in the theme: My family and me Recycling Recycling 9. Art and craft activities 18-Revision and Assessment 36 All the skills in the theme: My family and me 1. All the functions covered in the theme: My family and me 1. Checking the previous tasks 2. Assessment of Recycling Recycling 26

28 1) 3- THEME: WHAT DO YOU LIKE? 19. Fruits 19. Fruits 38 song according to the unit and repeating 2. Saying fruit names, asking simple questions, Speaking) 1. Identifying fruits 2. Asking and giving information about the taste of food 1. Colouring and sticking activities 2. Tasting fruit Colouring and sticking activities 2. Tasting fruit Banana, apple, eat, taste, delicious, sit, at, table Plums, strawberries 1. What is this? 2. It s a/an.. 3. Is it delicious? 4. Yes, it is. 1. What are these? 2. They are.. 3. Are they delicious? 1. Identifying song according fruits to the unit and 2. Asking and acting it out giving 37 information 2. Saying fruits, about the taste of food ) 9. Art and craft activities 27

29 1) 3- THEME: WHAT DO YOU LIKE? 20. I like bananas 20. I like bananas 40 song according to the unit and repeating 2. Saying likes, Speaking) 1. Asking and giving information about likes 1. Colouring and sticking activities 1. Colouring and sticking activities Like, banana, apple, plums, strawberries, sit, at, table Eat, drink, milk, tea, walk 1. I like bananas. 2. S/he likes bananas. 3. Do you like bananas? 1. I like eating bananas. 2. S/he likes drinking milk. 1. Asking and song while giving showing the fruit information about likes Saying likes, fruit names, Speaking) 9. Art and craft activities 28

30 1) 3- THEME: WHAT DO YOU LIKE? 21. My dragon comes everywhere with me 21. My dragon comes everywhere with me 42 song according to the unit and repeating it 2. Saying likes, vehicles, for correct pronunciation Speaking) 1. Asking and giving information about likes 2. Identifying some vehicles 1. Colouring a dragon, a frog, a catfish, and a dogfish 1. Colouring a helicopter and a plane Like, come, everywhere, frog, dogfish, catfish Pilot, helicopter, fly, plane, above, sky, twirl, propellers 1. My dragon comes everywhere with me. 2. The frog likes swimming. 1. I like flying a helicopter. 2. The pilot likes 10. Art and craft activities 1. Asking and song according giving to the unit for information pleasure about likes Saying likes, 2. Identifying some actions Speaking) ) 9. Art and craft activities 29

31 1) 3- THEME: WHAT DO YOU LIKE? 22. I like vegetables 22. I like vegetables 44 song according to the unit for pleasure 2. Saying likes, food names, 1. Asking and giving information food 2. Identifying some food 1. Colouring vegetables 1. Colouring food pictures according to the instruction of the teacher Tomatoes, potatoes, carrots, spinach Pasta, chicken, egg, chocolate 1. I like tomatoes. 2. She likes spinach. 1. I like eating pasta. 2. Do you like? 3. It s delicious. 10. Art and craft activities 1. Identifying song according vegetables to the unit and repeating it Saying vegetables, for correct pronunciation Speaking) 9. Art and craft activities 30

32 1) 3- THEME: WHAT DO YOU LIKE? 23. Hide and seek 23. Hide and seek 46 song according to the unit and acting it out 2. Saying what you want, 1. Identifying actions 1. Playing hide and seek 1. Roleplaying according to the instructions of the teacher Where, gone, could, hide and seek, here, there Play, dance, run, stop, kiss, fall, shine 1. Where has she gone? 2. Where could she be? 3. Where is it? 4. Here s/he/it is. 1. Let s play. 2. I want to dance. 10. Art and craft activities 1. Identifying song according actions to the unit and acting it out Singing for correct pronunciation 9. Art and craft activities 31

33 1) 3- THEME: WHAT DO YOU LIKE? 24-Revision All the functions covered in the theme: What do you like? 1. Checking the previous tasks All the skills in the theme: What do you like? Recycling Recycling 9. Art and craft activities 24-Revision and Assessment 48 All the skills in the theme: What do you like? 1. All the functions covered in the theme: What do you like? 1. Checking the previous tasks 2. Assessment of Recycling Recycling 10. Art and craft activities 32

34 2) 4- THEME: OUR KITCHEN 1-Good morning! Good morning, good afternoon, good evening, good night, I am, he is, my name 1. I am.. 2. He is.. 3. My name is.. 4. His/her name is.. 1. Identifying chant and parts of the 1. Colouring repeating it day pictures 2. Introducing related to the 1 2. Introducing oneself parts of the yourself, day 2. Rolling balls to each other while introducing yourself 9. Art and craft activities 1-Good morning! 2 chant and repeating it 2. Introducing yourself, 1. Identifying parts of the day 2. Introducing oneself 3. Using greetings 1. Roleplaying with puppets Hi, my, name, nice, meet, you 1. What s your name? 2. My name is.. 3. Nice to meet you. 10. Art and craft activities 7. Puppets 33

35 2) 4- THEME: OUR KITCHEN 2-Hmmm! Yummy! 2-Hmmm! Yummy! 4 song for pleasure 2. Introducing yourself, asking simple questions about food, 1. Identifying food 2. Asking and answering about what you want 1. Colouring a picture of a table with food on it 1. Tasting real food 2. Colouring and sticking activities Egg, milk, food, pasta, bananas, strawberries, orange, tangerine, apricot, pear, yummy Want, let s, eat, drink, yes, no 1. What is this? 2. It s a/an.. 3. It tastes delicious. 1. Do you want to eat/drink..? 2. Yes, I do. No, I don t 3. Let s eat.. 4. I want to eat.. 5. What do you want to..? 10. Art and craft activities 1. Identifying song according food to the unit and 2. Describing acting it out how food 3 tastes 2. Saying food names, 9. Art and craft activities 34

36 2) 4- THEME: OUR KITCHEN 3-Mary at the kitchen door 3-Mary at the kitchen door 6 song according to the unit for pleasure 2. Describing objects, 1. Describing objects 2. Asking and giving information about objects 1. Roleplaying with paper kitchen utensils 1. Colouring and sticking activities. 2. Acting out what the teacher says Knife, fork, kitchen, spoon, plate, cup Walls, soft, hard, give me, smooth, prickly, corner, touch, door, please 1. What is this? 2. It s a. 3. Where is the? 4. Here it is. 5. Is this a.. 6. Yes, it is. 7.No, it isn t. 1. Give me the spoon, please. 2. Touch the walls. 3. The wall is smooth. 10. Art and craft activities 1. Identifying song according kitchen to the unit for utensils pleasure 5 2. Saying names of kitchen utensils, 9. Art and craft activities 35

37 2) 4- THEME: OUR KITCHEN 4-I love blue 4-I love blue 8 song according to the unit for pleasure 2. Saying animals, 1. Identifying size 2. Asking and giving information about size 1. Showing objects when the teachers says a colour 1. Colouring big and small animals Blue, red, yellow, green, white, black, brown, good, boy, girl Big, small, little, bee, snail, ladybird, butterfly, hedgehog 1. Touch the blue walls. 2. Can you touch the yellow..? 3. Show me red. 4. What a good boy/girl I am. 1. Is it big? 2. Yes, it is. No, it isn t. 3. A ladybird is small. 10. Art and craft activities 1. Identifying song according colours of to the unit and objects showing colours 7 while listening 2. Saying colours, while showing the colours 9. Art and craft activities 36

38 2) 4- THEME: OUR KITCHEN 5-Take tiny steps 5-Take tiny steps 10 song according to the unit for pleasure 2. Saying actions, 1. Identifying size 1. Acting out actions fast or slowly according to instructions of the teacher 1. Acting out actions according to instructions of the teacher 2. Colouring a snail and a rabbit (Recycling previous lesson). Fast, slow, slowly, march, tiptoe, snail, slime, run, rabbit Tiny, giant, steps, turn around, jump, the ground, reach up, high, say, goodbye 1. Can you tiptoe fast? 2. Let s march slowly. 3. A rabbit runs fast. 1. Take tiny steps. 2. Say goodbye. 3. Can you? 10. Art and craft activities 1. Identifying song according fast and slow to the unit and actions acting it out 9 2. Saying actions, 37

39 2) 4- THEME: OUR KITCHEN 6-Revision All the functions covered in the theme: Our kitchen 1. Checking the previous tasks All the skills in the theme: Our kitchen Recycling Recycling 6-Revision and Assessment 12 All the skills in the theme: Our kitchen 1. All the functions covered in the theme: Our kitchen 1. Checking the previous tasks 2. Assessment of Recycling Recycling 38

40 2) 4- THEME: MUSIC AND ENVIRONMENT 7-Can you play the drums? 7-Can you play the drums? 14 song for pleasure 2. Saying musical instruments, 1. Identifying musical instruments 1. Colouring and sticking activities 1. Acting our as if playing musical instruments in an orchestra Drum, guitar, piano, play Xylophone, tambourine, conductor, clap 1. Is this..? 2. Oh, yes. This is 3. Can you play the? 4. Let s play the. 1. Is this..? 2. Oh, yes. This is 3. Can you play the? 4. Let s play the. 1. Listening to 1. Identifying recorded musical instrument instruments sounds to 13 identify them 2. Saying musical instruments, 39

41 2) 4- THEME: MUSIC AND ENVIRONMENT 8-My classroom 8-My classroom 16 song according to the unit for pleasure 2. Saying numbers of objects, 1. Identifying classroom objects 2. Asking and giving information about the number of the objects 1. Colouring and sticking classroom pictures 2. Singing and showing objects 1. Counting objects in the classroom 2. Group game Table, chair, door, floor Pen, pencils, desk, window, how many, one.ten 1. Is this..? 2. Oh, yes. This is 3. Can you show..? 1. Is this..? 2. Oh, yes. This is 3. Can you show..? 4. How many desks are there? 5. There are 1. Identifying song according classroom to the unit for objects pleasure Saying classroom objects, 40

42 2) 4- THEME: MUSIC AND ENVIRONMENT 9-Do what I do 9-Do what I do 18 song according to the unit and acting it out 2. Saying abilities, 1. Identifying some actions 2. Asking and giving information about abilities 1. Singing songs in an interactive game 1. Group games 2. Acting out the lyrics of the song Shout, talk, whisper, sing Jump, clap, sit, stand, stop, reach up 1. Can you? 2. I can.. 3. She can 1. Can you? 2. I can.. 3. She can 1. Identifying song according some actions to the unit and 2. Asking and acting it out giving 17 information 2. Saying about abilities actions, 41

43 2) 4- THEME: MUSIC AND ENVIRONMENT 10. My house 10. My house 20 song according to the unit for pleasure 2. Saying house objects, asking simple questions about house objects, 1. Identifying some house objects 2. Asking and giving information about house objects 1. Imagining a room, drawing and colouring it 1. Colouring pictures of house objects Sofa, table, armchairs, television Bed, fridge, cooker, lamp, plant 1. Is this a? 2. Yes, it is a /No, it isn t a 1. Is this a? 2. Yes, it is a /No, it isn t a 1. Identifying song according some objects to the unit for in a house pleasure 2. Asking and 19 giving 2. Saying house information objects, asking about house simple questions objects about house objects, 42

44 2) 4- THEME: MUSIC AND ENVIRONMENT 11-Are you happy? 11-Are you happy? 22 song according to the unit for pleasure 2. Saying moods, size, 1. Identifying size of the objects 2. Asking and giving information about moods 1. Miming happy, sad, angry faces 1. Colouring big, little, small, happy, sad, frightened cartoon characters See, happy, ducklings, sad, angry Big, little, small, frightened 1. Are you happy? 2. Is she angry? 2. I am angry. 1. Is it big or small? 2. It is big. 2. I am frightened. 1. Identifying song according some moods to the unit and 2. Asking and repeating it giving 21 information 2. Saying moods, about moods producing simple phrases about their moods, 43

45 2) 4- THEME: MUSIC AND ENVIRONMENT 12-Revision All the functions covered in the theme: Music and environment 1. Checking the previous tasks All the skills in the theme: Music and environment Recycling Recycling 12-Revision and Assessment 24 All the skills in the theme: Music and environment 1. All the functions covered in the theme: Music and environment 1. Checking the previous tasks 2. Assessment of Recycling Recycling 44

46 2) 4- THEME: SEA 13-A whale is big 13-A whale is big 26 song according to the theme for correct pronunciation 2. Saying size, 1. Identifying size of sea creatures 1. Colouring sea pictures with a whale and a ship 1. Colouring different fish types in different sizes Whale, sea, ocean, taking people on a trip, ship, lake Big, small, little, tiny, giant, black, gray, baby bird, very big 1. What is this? 2. It s a 3. What can you see? 4. I can see a.. 1. What is this? 2. It s a tiny 3. What can you see? 4. I can see a very big.. 1. Identifying song according names related to the theme for to sea pleasure Saying words related to sea, 45

47 2) 4- THEME: SEA 14-see sea? 14-see sea? 28 song according to the theme for correct pronunciation 2. Saying words related to sea, 1. Identifying the difference between ship and sheep 1. Colouring sea pictures to recycle previous lesson 1. Colouring ship and sheep pictures Sea, see, sail, sailor, across the sea Ship, sheep, white, bottle, jump, lake, candy, wave 1. What can you see? 2. I can see the blue sea. 1. What can you see? 2. It s a ship/sheep. 1. Identifying song according the difference to the theme for between see correct and sea 27 pronunciation 2. Saying words related to sea, 46

48 2) 4- THEME: SEA 15-What is the fish doing? Swim, sleep, clap, spin, together 1. What is the fish doing? 2. It s swimming. 1. Identifying song according actions 1. Colouring to the theme for happening fish pictures pleasure now 2. Acting out Asking and according to 2. Saying what s giving the happening now, information instructions of about the the teacher actions happening now 15-What is the fish doing? 30 song according to the theme and acting it out 2. Saying what s happening now, 1. Identifying actions happening now 2. Asking and giving information about the actions happening now 1. Listening to the teacher s descriptions and showing pictures accordingly 2. Performing the actions Hips, shoulders, shrug, spin, slap, swing, merry, go-round, nod 1. What are we doing? 2. We are. 47

What to expect, when?

What to expect, when? What to expect, when? Guidance to your child s learning and development in the early years foundation stage Supported by 1 What to expect, when? - Guidance to your child s learning and development in the

More information

Every Day I Learn Through Play!

Every Day I Learn Through Play! Every Day I Learn Through Play! ACTIVITIES TO DO WITH YOUR INFANT OR TODDLER 1ST EDITION welcome Best wishes on your new baby! Your new arrival is ready to learn. No need to buy fancy programs or expensive

More information

GET MOVING TODAY! ACTIVITY CALENDAR

GET MOVING TODAY! ACTIVITY CALENDAR GET MOVING TODAY! ACTIVITY CALENDAR JANUARY Start the New Year off with a family walk. As you walk, share the ways that your family can stay healthy this year. Recycle the paper Practice rolling your plates

More information

Activities to Develop Expressive Language Skills Primary 7 years+

Activities to Develop Expressive Language Skills Primary 7 years+ Activities to Develop Expressive Language Skills Primary 7 years+ This NEPS Good Practice Guide was developed by educational psychologists. It is based on current knowledge in this area. It is intended

More information

EXERCICIS DE PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINU. Preparat per: Maria Tarragó. 3 ESO... : pàgines 1 a 4 1 BATX... : pàgines 5 a 8

EXERCICIS DE PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINU. Preparat per: Maria Tarragó. 3 ESO... : pàgines 1 a 4 1 BATX... : pàgines 5 a 8 EXERCICIS DE PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINU Preparat per: Maria Tarragó 3 ESO... : pàgines 1 a 4 1 BATX... : pàgines 5 a 8 EXERCISES ON THE PRESENT TENSES. Name Group: A) PRESENT SIMPLE A. Write the

More information

Make the Most of Playtime

Make the Most of Playtime Make the Most of Playtime Does This Sound Familiar? Eight-month-old Jamia loves the game of peek-a- boo she and her father play. Jamia s father, Tomas, hides his face behind the couch then pops up and

More information

Babytime! (0-24 months old) Compiled by: The Children s Department of Perry Public Library 3753 Main Street Perry, Ohio 44081 440-259-3300

Babytime! (0-24 months old) Compiled by: The Children s Department of Perry Public Library 3753 Main Street Perry, Ohio 44081 440-259-3300 Babytime! Games, Rhymes, Songs, and Lullabies for Babies (0-24 months old) Compiled by: The Children s Department of Perry Public Library 3753 Main Street Perry, Ohio 44081 440-259-3300 www.perrypubliclibrary.org/children.htm

More information

Helping. Your Child. Learn Mathematics

Helping. Your Child. Learn Mathematics Helping Your Child Learn Mathematics U.S. Department of Education Margaret Spellings Secretary First published in December 1994. Revised in 1999, 2004 and 2005. This booklet is in the public domain. Authorization

More information

Longman Communication 3000

Longman Communication 3000 LONGMAN COMMUNICATION 3000 1 Longman Communication 3000 The Longman Communication 3000 is a list of the 3000 most frequent words in both spoken and written English, based on statistical analysis of the

More information

ENGLISH IN ELEMENTARY SCHOOL

ENGLISH IN ELEMENTARY SCHOOL THE JET PROGRAMME ENGLISH IN ELEMENTARY SCHOOL TEACHING MATERIALS COLLECTION 2013 Introduction 7 Introduction An increasing number of ALTs are being asked to visit elementary schools. In 2011, MEXT introduced

More information

SOME COMMON ACTIVITIES

SOME COMMON ACTIVITIES THE JET PROGRAMME SOME COMMON ACTIVITIES TEACHING MATERIALS COLLECTION 2013 Introduction 176 INTRODUCTION The most important thing that you can do is to engage with the students. To be successful you will

More information

After-School Energizers

After-School Energizers After-School Energizers Classroom-based Physical Activities Integrating physical activity with academic concepts energizers were Developed by Activity Promotion Laboratory School of Health And Human Performance

More information

Cozy Corner Online Resources Chants and Fingerplays

Cozy Corner Online Resources Chants and Fingerplays Cozy Corner Online Resources Chants and Fingerplays These traditional rhymes will enhance children and families enjoyment and support learning within each Cozy Corner Storytime theme. Pages may be reproduced

More information

Grade 3 Reading Portfolio Sample Set 2014 15

Grade 3 Reading Portfolio Sample Set 2014 15 RELESE ITEMS Grade 3 Reading Portfolio Sample Set 2014 15 PULI SHOOLS OF NORTH ROLIN epartment of Public Instruction Office of the eputy State Superintendent 6368 Mail Service enter Raleigh, N 27699 6368

More information

Aistear: the Early Childhood Curriculum Framework. The theme of Well-being is about children being confident, happy and healthy.

Aistear: the Early Childhood Curriculum Framework. The theme of Well-being is about children being confident, happy and healthy. Theme: The theme of is about children being confident, happy and healthy. focuses on developing as a person. It has two main elements: psychological well-being (including feeling and thinking) and physical

More information

Dipartimento di Inglese Lingua e cultura straniera 1

Dipartimento di Inglese Lingua e cultura straniera 1 Dipartimento di Inglese Lingua e cultura straniera 1 QUADERNO DI RIPASSO PER L ESTATE per studenti iscritti alla classe prima LICEO LINGUISTICO LICEO SCIENTIFICO opz. scienze applicate LICEO DELLE SCIENZE

More information

moves! we have the Physical Activity Resource Healthy Habits for Life FUN MOVEMENT ACTIVITIES for small spaces, large spaces, and transitions

moves! we have the Physical Activity Resource Healthy Habits for Life FUN MOVEMENT ACTIVITIES for small spaces, large spaces, and transitions Healthy Habits for Life moves! we have the Physical Activity Resource FUN MOVEMENT ACTIVITIES for small spaces, large spaces, and transitions HEALTHY HABITS AT HOME connect with families LEARNING LINKS

More information

Early Childhood: Where Learning Begins. Geography

Early Childhood: Where Learning Begins. Geography Early Childhood: Where Learning Begins Geography with activities for children ages 2 to 5 years of age By Carol Sue Fromboluti Carol Seefeldt Edited by Linda Darby Illustrations by Barbara Leonard Gibson

More information

Free or Inexpensive Rewards for Students and Staff. Compiled by. Laura A. Riffel, Ph.D. from schools implementing School-wide PBIS

Free or Inexpensive Rewards for Students and Staff. Compiled by. Laura A. Riffel, Ph.D. from schools implementing School-wide PBIS Free or Inexpensive Rewards for Students and Staff Compiled by Laura A. Riffel, Ph.D. from schools implementing School-wide PBIS www.behaviordoctor.org caughtyoubeinggood@gmail.com ISBN: 978-1-257-03459-8

More information

CEFR Level A1 Level A1 Global Listening Reading Spoken Interaction Spoken Production Writing

CEFR Level A1 Level A1 Global Listening Reading Spoken Interaction Spoken Production Writing CEFR Level A1 Level A1 is the lowest level of generative language use - the point at which the learner can interact in a simple way, ask and answer simple questions about themselves, where they live, people

More information

Base Words and Endings -er and -est

Base Words and Endings -er and -est Practice Master ES 1 1 Akiak Name Base Words and Endings -er and -est Write a sentence using each of the numbered words. 1. loud 2. louder 3. loudest 1. strong 2. stronger 3. strongest 1. silly 2. sillier

More information

Problem solving with EYFS, Key Stage 1 and Key Stage 2 children. Logic problems and puzzles

Problem solving with EYFS, Key Stage 1 and Key Stage 2 children. Logic problems and puzzles Problem solving with EYFS, Key Stage 1 and Key Stage 2 children Problem solving with EYFS, Key Stage 1 and Key Stage 2 children First published in 2010 Ref: 00433-2010PDF-EN-01 Disclaimer The Department

More information

Easy Ways for Families To Help Children Learn

Easy Ways for Families To Help Children Learn Easy Ways for Families To Help Children Learn Activities and Suggestions for Families to Enhance Learning for Children Preschool - Grade 6 Deborah Davis NWREL s Comprehensive Center Edited and Revised

More information

Vocabulary Building Exercises. Absurdities. David Newman Speech Language Pathologist

Vocabulary Building Exercises. Absurdities. David Newman Speech Language Pathologist Vocabulary Building Exercises Absurdities David Newman Speech Language Pathologist Vocabulary Builders (Entry Level) Absurdities: Language Ac Language Activities and Vocabulary Builder A Friendly Reminder

More information

This page intentionally left blank

This page intentionally left blank This page intentionally left blank 101 Pep-Up Games for Children It is energy the central element of which is will that produces the miracle that is enthusiasm in all ages. Everywhere it is what is called

More information

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ICEBREAKERS STUDENT S BOOK A 1.1. Aysun KOLCUOĞLU Mahmut ÖZLÜ

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ICEBREAKERS STUDENT S BOOK A 1.1. Aysun KOLCUOĞLU Mahmut ÖZLÜ ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ICEBREAKERS STUDENT S BOOK A 1.1 Aysun KOLCUOĞLU Mahmut ÖZLÜ Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 31.05.2013 tarih ve 31 sayılı Kurul Kararı ile 2014-2015 öğretim yılından itibaren

More information

www.eslkidstuff.com Lesson Plans for ESL Kids Teachers

www.eslkidstuff.com Lesson Plans for ESL Kids Teachers You will need: Resources: CD / Tape player cushions (if you have enough floor space) name tags for each student glove puppet (for kids under 7) ball (for kids over 7) resources for whatever you are going

More information

Dan Tries to Help. Dan Tries to Help

Dan Tries to Help. Dan Tries to Help Dan Tries to Help The story It is the school holiday and Dan is bored. His dad, a hotel manager, agrees to take him to his hotel for the day to help. The chef allows Dan to help tidy up his store cupboard.

More information

Phonetique : Contenu des documents audio

Phonetique : Contenu des documents audio Phonetique : Contenu des s 1. Le son h Son h doc 1 : Hello, hi, happy, hungry, have, how, he, his, her Son h doc 2 : house, hamburger, horrible, honey, hear, head, horse, I hate, I have, hat, behind, hand,

More information

5 politician 6 manager 7 interpreter 8 electrician 9 photographer 10 policeman/policewoman 11 postman/postwoman 12 receptionist

5 politician 6 manager 7 interpreter 8 electrician 9 photographer 10 policeman/policewoman 11 postman/postwoman 12 receptionist HW+PreIntWB(F) Key 22/08/06 17:51 Page 89 UNIT 1 1 1 1 lives 2 s studying 3 wants 4 doesn t have 5 teaches 6 loves 7 can make 2 1 come 2 live 3 has 4 doesn t work 5 m going to study 6 like 7 m sitting

More information