MASARYKOVA UNIVERZITA. Program a sborník abstraktů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "MASARYKOVA UNIVERZITA. Program a sborník abstraktů"

Transcription

1 MASARYKOVA UNIVERZITA X. ČESKÉ A SLOVENSKÉ PARAZITOLOGICKÉ DNY Program a sborník abstraktů BRNO 2012

2 Organizátoři konference: Ústav botaniky a zoologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Česká parazitologická společnost Slovenská parazitologická spoločnosť pri SAV Konání konference: X. české a slovenské parazitologické dny, Brno, hotel Myslivna, 28. května 1. června 2012 Editoři sborníku: Iveta Hodová & Iva Přikrylová 2012 Masarykova univerzita ISBN

3 Program a obsah Pondělí :00 14:00 Registrace účastníků 12:30 13:30 Oběd 14:00 14:15 Slavnostní zahájení konference (L.Mikeš, B. Peťko, J. Leichmann) Sekce: Ptačí schistosomy Předsedající: Libuše Kolářová 14:15 14:45 P. Horák: Cerkáriová dermatitida: současné pohledy na přenos a šíření ptačích schistosom (zvaná přednáška) :45 15:00 * H. Dvořáková, L. Mikeš: Charakterizace rekombinantních cathepsinů b ptačí schistosomy Trichobilharzia regenti :00 15:15 L. Mikeš, J. Chaloupecká: Odvrhování glykokalyxu u cerkárií ptačích schistosom Trichobilharzia spp :15 15:30 M. Chanová: Vliv ptačích schistosom (Trichobilharzia sp.) na myši s modulovaným imunitním systémem :30 15:45 L. Lichtenbergová, P. Horák: Trichobilharzia regenti: patogenní efekt migrace schistosomul :45 16:00 * V. Skála, Z. Jindrová, M. Vostrý, A. J. Walker, P. Horák: Vliv motolice Trichobilharzia regenti na aktivitu hemocytů plžů Radix lagotis :00 16:30 Přestávka Sekce: Paraziti poikilotermních obratlovců Předsedající: Milan Gelnar 16:30 16:45 A. Eichmeier: SPECTROstar nano spolehlivé řešení pro všechny absorbanční aplikace (GeneTica, s.r.o.) 16:45 17:00 T. Tyml, M. Kostka, M. Palíková, I. Dyková: Archamoebae, původci závažných granulomatózních lézí u ryb :00 17:15 K. Francová, M. Ondračková: Vliv parazitární infekce na mortalitu juvenilních ryb během přezimování :15 17:30 M. Mendlová, Y. Desdevises, A. Vetešníková-Šimková, K. Civáňová: Monogenea západoafrických ryb čeledi Cichlidae: evoluční a koevoluční interakce... 24

4 Program a obsah 17:30 17:45 * E. Kašparová, Š. Mašová, O.Ditrich, T.Tyml, M. Tušer, A. Kodádková, V. Baruš: Larvy anisakidních hlístic ryb zálivu Petunia (Svalbard) :45 18:00 * Š. Mašová, V. Baruš, M. Seifertová, M. Jirků: Jak rozlišit krokodýlí škrkavky :00 18:15 * B. Haklová, V. Majláthová, I. Majláth, V. Petrilla, M. Oselský, B. Peťko: Plazy strednej Európy a Afriky hostitelia krvných parazitov :30 19:30 Večeře 19:30 22:30 Uvítací večírek s občerstvením Úterý Sekce: Helmintologie Předsedající: Marta Špakulová 9:00 9:30 L. Kolářová: Tkáňové helmintózy v ČR (zvaná přednáška) :30 9:45 R. Kuchta, B. Wicht, O. Ditrich, P. Kubáčková: Vzácné druhy lidských škulovců (Diphyllobothrium) v Evropě :45 10:00 P. Rudohradská, I. Papajová, P. Juriš: Kontaminácia pôdy zárodkami helmintov v prostredí marginalizovaných osád na východnom Slovensku :00 10:15 * E. Vendeľová, G. Hrčková, S. Velebný: Regulácia imunitnej odpovede v peritoneálnej dutine myší s infekciou cestódom Mesocestoides vogae na bunkovej a molekulárnej úrovni :15 10:30 L. Lukeszová: Představení moderních technologií QIAGEN pyrosekvenování a HRM umožňujících snadnou, rychlou a levnou detekci polymorfismů NK (Bio-Consult Laboratories spol. s r.o.) 10:30 11:00 Přestávka Sekce: Ektoparaziti Předsedající: Gabriela Hrčková 11:00 11:30 I. Kolářová: O užitečnosti krevsajícího hmyzu (zvaná přednáška)... 32

5 Program a obsah 11:30 11:45 A. Sarvašová, A. Kočišová, H. Hlavatá: Sezónna dynamika a abundancia rodu Culicoides vo vybraných chovoch východného Slovensku :45 12:00 * J. Rádrová, Z. Galková, M. Mračková, P. Barták, J. Lamka, J. Votýpka: Monitoring tiplíků, přenašečů BTV, na území ČR :00 12:15 E. Bocková, A. Kočišová: Druhová skladba, sezónna dynamika, distribúcia a denzita lariev komárov v košickej kotline v rokoch 2010 a :15 12:30 J. Vohánka: Sekvenování parazitů pomocí Roche 454 (ROCHE, s.r.o.) 12:30 13:30 Oběd Sekce: Humánní parazitologie v praxi Předsedající: Monika Halánová 14:00 14:30 G. Hrčková: Molekulárna diagnostika a terapia vybraných humánnych helmintóz (zvaná přednáška) :30 14:45 V. Boldiš, F. Ondriska, Ľ. Kováč, E. Nohýnková: Pneumocystis jiroveci v klinických vzorkách pacientov zo Slovenska :45 15:00 F. Ondriska: Prevencia Toxoplazmózy v gravidite. 5. ročné skúsenosti s plnením preventívneho programu :00 15:15 P. Kodym, L. Machala, D. Jilich, O. Beran, M. Malý: Sledování klinických a imunologických parametrů u HIV pozitivních pacientů, kteří se infikovali toxoplasmózou :15 15:30 L. Nováková: Introducing the Newest Member of the Thermo Scientific NanoDrop Family: NanoDrop Lite (M. G. P. spol. s r.o.) 15:30 16:00 Přestávka Sekce: Leishmánie a jejich vektoři Předsedající: Jan Votýpka 16:00 16:30 J. Klieščiková, R. Siddiqui, E. Piriou, L. Shanks: Kala-Azar: zanedbané ochorenie skúsenosti z misie Lekárov bez hraníc v Etiópii (zvaná přednáška) :30 16:45 * J. Hlaváčová, J. Votýpka., P. Volf: Vliv teploty na vývoj leishmanií ve flebotomovi Lutzomyia longipalpis... 41

6 Program a obsah 16:45 17:00 * M. Vlková, I. Rohoušová, J. Drahota, E. Kruedewagen, D. Stanneck, D. Otranto, P. Volf: Specifická imunitní odpověď psů opakovaně pobodaných Phlebotomus perniciosus :00 17:15 M. Řezka: EPPI Birthday k 10. výročí parazitologických konferencí (Eppendorf Czech & Slovakia, s.r.o.) 17:15 18:15 Posterová sekce 1 P1* A. Ash: Diversity of parasites of freshwater fishes in India: underestimation, exaggeration or both? (Lesson from tapeworms) P2 K. Civáňová, B. Koubková, M. Koyun: Description of new diplozoid species from the gills of Garra rufa (Heckel, 1984) (Cyprinidae) from Turkey P3* C. A. Mendoza-Palmero, T. Scholz, R. Kuchta: Freshwater monogeneans (Dactylogyridae: Ancyrocephalinae) from the neotropical region: summarizing the knowledge and facing challenges P4* V. Michálková, M. Ondračková: Motolice Diplostomum pseudospathaceum ovlivňuje zbarvení oka samců hořavky duhové P5 L. Mikeš, L. Jedličková, H. Dvořáková, M. Kašný: Trávení u krevsajících monogeneí čeledi Diplozoidae P6 E. Řehulková, M. Mendlová, A. Vetešníková-Šimková: Two new species of Cichlidogyrus (Monogenea: Dactylogyridae) of African cichlid fishes (Perciformes) from Senegal: structural and molecular characterisation P7* I. Slováčková, M. Ondračková: Mnohobuněční paraziti nepůvodních druhů Ryb Neogobius melanostomus a Proterorhinus semilunaris na řece Moravě a Dyji P8* Ľ. Šmiga, L. Košuthová, P. Košuth, V. Letková, T. Mihok: Prevalencia parazitóz v chove okrasných druhov ryb P9 I. Vokřál, M. Preslová, L. Skálová, B. Szotáková: Export and its role in defense against anthelmintic drugs in tapeworms P10* V. Šmardová, Š. Mašová, V. Baruš, I. Hodová, K. L. Sánchez, I. Foitová: Tapeworms of slow loris with a new record of family Anoplocephalidae P11 V. Svobodová, K. Huňová, L. Mikeš, V. Hypská, S. Novotný: Metacestodóza psa P12* M. Reblánová, M. Špakulová: Cytogenetic of echinostomatid flukes P13 M. Kašný, K. Kovařčík, M. Slaný, I. Huvarová, J. Dvořák, P. Horák, B. Koudela: Trichinella: novinky v legislativě a inovace v diagnostice P14 V. Baruš, Š. Mašová, B. Koubková, J. Sitko: Hlístice rodu Subulura Molin, 1860 parazitující v Otus scops (Strigiformes) v České republice... 56

7 Program a obsah P15* Š. Mašová, V. Šmardová, I. Foitová: Koprologický výzkum parazitů ploutvonožců ostrova Jamese Rosse (Antarktida) P16 A. Königová, J. Kinčeková, G. Hrčková, S. Velebný, M. Várady, M. Dolinská, L. Molnár, M. Kuchta: Výskyt intestinálnych namatódov detí v neendemickej oblasti P17 Z. Hůzová, V. Tolarová: Střevní parazitózy v ČR nejen v roce Zpráva NRL pro diagnostiku střevních parazitóz P18 S. Bártová, M. Švajdová: Výskyt Enterobius vermicularis v letech ve spádové oblasti mikrobiologické laboratoře P+R lab Nový Jičín P19 Z. Hůzová: Parazitologem v Africe (aspoň na chvíli) P20 B. Voxová, Z. Čermáková, J. Kapla: Vyšetření na malárii ve fakultní nemocnici Hradec Králové P21* L. Stropnická, V. Svobodová, E. Vernerová, T. Husáková: Chorioptový svrab alpak P22* I. Hviščová, B. Haklová, L. Pangrácová, B. Peťko, B. Víchová: Kliešte ako súčast mestkej aglomerácie P23* Z. Liptáková, Ľ. Kulcsár: Trus psov ako možný zdroj parazitárnej kontaminácie mestských aglomerácií :30 19:30 Večeře 20:00 Společné zasedání výborů ČPS a SPS Středa Sekce: Veterinární parazitologie Předsedající: Bohumil Sak 9:00 9:30 K. Reiterová: Epizootologické aspekty neosporózy u hospodárskych zvierat (zvaná přednáška) :30 9:45 * A. Čobádiová, K. Reiterová, Ľ. Turčeková, V. Hisira: Sérologická a molekulárna analýza Neospora caninum a Toxoplasma gondii u diviakov (Sus scrofa) na Slovensku :45 10:00 T. Machačová, E. Bártová, K. Sedlák, U. Mariani, G. Fusco, V. Veneziano: Seroprevalence Toxoplasma gondii u oslů domácích v jižní Itálii... 68

8 Program a obsah 10:00 10:15 * P. Wagnerová, B. Sak, D. Květoňová, Z. Buňatová, H. Civišová, M. Maršálek, M. Kváč: Enterocytozoon bieneusi a Encephalitozoon cuniculi u koní v různých chovech v ČR :15 10:45 Přestávka Předsedající: Katarína Reiterová 10:45 11:00 * M. Kubelová, K. Sedlák, P. Široký: Psí babesióza za dveřmi (?) :00 11:15 A. Iglódyová, M. Miterpáková: Dirofilarióza na Slovensku :15 11:30 * H. Neumayerová, J. Juránková, E. Jeklová, H. Kudláčková, M. Faldyna, K. Kovarčík, B. Koudela: Séroprevalence protilátek proti Toxoplasma gondii a Encephalizoon cuniculi v chovech králíků v České a Slovenské republice :30 11:45 * M. Dolinská, M. Várady: Monitoring výskytu avermektínovej rezinstencie u parazitov oviec na Slovensku :45 12:00 * J. Melicherová, J. Ilgová, M. Kváč, B. Koudela, A. Valigurová: Životný cyklus Cryptosporidium muris v dvoch hostiteľoch s rôznou odpoveďou na parazitáciu :00 12:15 L. Štěpánek: Stereomikroskopy 21. Století Fusion Optic (Mikro, spol. s r.o.) 12:15 13:15 Oběd 13:30 Odjezd na společný výlet 18:30 19:30 Večeře Čtvrtek Sekce: Prostředí, vektoři, rezervoáry Předsedající: Branislav Peťko 9:00 9:30 I. Papajová, Z. Liptáková, Ľ. Kulcsár, P. Juriš: Ochrana životého prostredia před zárodkami parazitov (zvaná přednáška) :30 9:45 A. Žákovská, H. Nejezchlebová, N. Bartoňková, T. Rašovská, H. Kučerová: Borelie v klíšťatech v Brně a prevence nemocí přenášených klíšťaty... 76

9 Program a obsah 9:45 10:00 * L. Pangrácová, M. Stanko, B. Víchová, L. Mošanský, M. Bona, J. Fričová, B. Peťko, M. Derdáková: Cirkulácia kliešťami prenášaných patogénov (Anaplasma phagocytophilum, Neoehrlichia mikurensis) v drobných cicavcoch ako rezervoárových hostiteľoch :00 10:15 E. Kociánová: Sú ektoparazitické mesostigmátne roztoče vektormi pôvodcov rickettsióz? :15 10:30 * R. Leontovyč, K. Huňová, P. Horák: Determinace plžů rodu Radix a jejich význam pro přenos motolic v ČR :30 11:00 Přestávka Sekce: Parazitická protista Předsedající: Andrea Valigurová 11:00 11:15 * V. Rašková, M. Stanko, J. Vávra, B. Sak, D. Květoňová, M. Kváč: Druhová variabilita kryptosporidií infikujících hlodavce čeledi myšovitých v České a Slovenské republice - předběžné výsledky :15 11:30 B. Sak, A. Mynářová, K. Petrželková, D. Květoňová, K. Pomajbíková, D. Modrý, B. Kalousová, M. Kváč: Diverzita Cryptosporidium spp., Encephalitozoon spp. a Enterocytozoon bieneusi u lidoopů v různých stupních habituace :30 11:45 * A. Diakin, T. Simdyanov, G. Paskerova, V. Aleoshin, R. Entzeroth, J. Schrével, A. Valigurová: Phylogenetic study on early emerging apicomplexans with emphasis on genera Eleutheroschizon and Siedleckia :15 12:00 E. Bínová, J. Kliščiková, D. Ashford, J. Thomas-Oates, E. Nohýnková: Úloha trehalózy v ochraně vnitřního prostředí akantaméby během její diferenciace :00 12:15 D. Květoňová, M. Kestřánová, M. Kotková, Y. Ortega, J. McEvoy, B. Sak, M. Kváč: Vnímavost prasat k různým druhům a genotypům kryptosporidií :15 12:30 I. Stejná: Rychlá diagnostika pro parazitologii (MEDIAL spol. s r.o.) 12:30 13:30 Oběd Sekce: Experimentální parazitologie Předsedající: Tomáš Scholz 14:00 14:30 J. Lukeš: Editování RNA a jiné zvláštnosti (zvaná přednáška)... 85

10 Program a obsah 14:30 14:45 M. Kašný, C. Cantascessi, J. Mulvenna, N. D. Young, A. Aziz, R. Leontovyč, P. Horák, R. B. Gasser: Fasciloides magna: analýza sekretomu a transkriptomu :45 15:00 M. Derdáková, V. Tarageľová, J. Koči, E. Ondrisková, L. Pekárik, D. Lenčáková, D. Selyemová, V. Majláthová, B. Peťko: Genetická variabilita Borrelia burgdorferi s.l, aktuálna situácia po desiatich rokoch výskumu na Slovensku :00 15:15 B. Peťko, I. Papajová: Cesty mladých prírodovedcov k parazitológii 88 15:15 15:30 J. Vašák: Klonování za jednu hodinu nebo rychleji (KRD, s.r.o.) 15:30 15:45 T. Pop: Novinky ve fluorescenční mikroskopii (Olympus Czech Group, s.r.o.) 15:45 16:15 Přestávka Sekce: Imunologie, toxikologie, terapie Předsedající: Petr Horák 16:15 16:30 A. Novobilský, H. B. Averpil, J. Höglund: Hodnocení účinnosti albendazolu a triklabendazolu v léčbě motoličnati (Fasciola hepatica) přirozeně infikovaných ovcí pomocí metody Coproantigen-ELISA :30 16:45 * T. Brázová, V. Hanzelová: Morfologické anomálie pásomnic Proteocephalus percae (Cestoda) parazitujúcich u ostrieža z ekotoxikologicky zaťaženej lokality :45 17:00 E. Dvorožňáková, M. Jalčová: Cytokínová odpoveď myší po intoxikácii ťažkými kovmi a infekcii Ascaris suum :00 17:15 Z. Čadková, D. Miholová, P. Válek, I. Langrová, I. Jankovská: Vliv tasemnice Hymenolepis diminuta na subchronickou expozici olovu u laboratorního potkana :15 17:30 M. Garajová, M. Mrva, M. Lukáč, F. Ondriska: Trofocídny efekt katiónových tenzidov na patogénne kmene Acanthamoeba spp :30 18:30 Posterová sekce 2 P1* L. Berthová, E. Špitalská: Rickettsiózy a Q- horúčka voľne žijucich vtákov na Slovensku P2 E. Špitalská, L. Mydlová, V. Tarageľová: Vertikálna distribúcia rickettsií na Slovensku... 95

11 Program a obsah P3 M. Derdáková, E. Špitalská, G. Walder, L. Pangrácová, D. Selyemová, K. Štefanidesová, E. Kocianová, B. Peťko: Candidatus Neoehrlichia mikurensis v prírodných ohniskách strednej Európy P4 E. Holasová, K. Saková, I. Vaněčková, J. Linhartová: Výskyt protilátek proti Leptospira spp. v jihočeském regionu v období P5* H. Klepetková, J. Votýpka, J. Lukeš, D. A. Maslov: Leptomonas pyrrhocoris: druh s kosmopolitním rozšířením P6* V. Šnábel, M. Várady, M. Dolinská, A. Wolstenholme: Alozýmová analýza izolátov Haemonchus contortus citlivých a rezistentných voči antihelmintikám P7 E. Dvorožňáková, M. Jalčová: Vplyv ťažkých kovov na infekciu Ascaris suum a aktivitu makrofágov myší P8 M. Jalčová, E. Dvorožňáková: Vplyv kadmia na bunkovú imunitnú odpoveď myší infikovaných Ascaris suum P9 M. Halánová, A. Valenčáková, M. Halán, M. Goldová, Z. Hurníková, P. Jarčuška, Z. Kalinová, P. Juriš, L. Čisláková: Sledovanie výskytu kryptosporídiového antigénu v skupine imunodeficientých pacientov P10 M. Halán, Z. Hurníková, M. Goldová, K. Bayer: Prevalencia Cryptosprodium spp. v chovoch Eublepharis macularius na Slovensku a v Čechách P11* S. Špilovská, K. Reiterová, A. Čobádiová, J. Pošivák: Sérologická a reprodukční analýza Neospora caninum vo vybranom chove hovädzieho dobytka P12 G. Hrčková, S. Velebný, E. Vendeľová: Imunosupresívne účinky metabolických produktov lariev M.vogae na bunky vrodenej imunity počas infekcie cestódom Mesocestoides vogae u myší P13 S. Havlíková, L. Roller, M. Kazimírová, M. Slovák, M. Ličková, B. Klempa: Expression of subolesin in organs of female tick Ixodes ricinus in response to feeding and tick-borne encephalitis virus infection P14 T. Marvanová, L. Šípková: Pohled na krásné a nebezpečné spirochety v transmisní elektronové mikroskopii P15 M. Quevedo-Diaz, P. Vadovic, S. Radulovic: Phenotypical and immunological changes of Rickettsia akari under antibiotic pressure P16 D. Antolová, K. Reiterová, G. Zalesny, M. Stanko, J. Fričová: Ryšavka tmavopása a myš kopčiarka, druhy drobných cicavcov s najväčším významom na šírení toxokarózy P17 Ľ. Turčeková, K. Reiterová, D. Antolová, F. Spišák: Toxoplasma gondii u ošípaných na Slovensku a v niektorých štátoch Európskej únie P18 L. Luptáková, A. Valenčáková, P. Bálent, E. Petrovová, D. Novotná: Séroprevalencia toxoplazmózy u hospodárskych zvierat na Slovensku

12 Program a obsah P19 D. Selyemová, V. Tarageľová, E. Ondrisková, M. Chvostáč, T. Vaculová, M. Derdáková: Sezónna dynamika kliešťov a výskyt patogénov v mestských ohniskách Bratislavy P20* Z. Svitálková, L. Mydlová, M. Derdáková, V. Tarageľová, D. Selyemová, E. Kocianová, M. Slovák, M. Kazimírová: Prevalencia kliešťami prenášaných mikroorganizmov v Ixodes ricinus v urbánnej a sylvatickej oblasti na juhozápadnom Slovensku P21 V. Tarageľová, L. Mydlová, D. Selyemová, E. Špitalská, I. Cíglerová, M. Derdáková: Sumarizácia niekoľkoročného výskumu kliešťami prenášaných patogénov v oblasti Martinských holí P22 A. Valenčáková, M. Halánová, B. Malčeková, L. Luptáková: Porovnanie výsledkov troch diagnostických metód na dôkaz prítomnosti mikrosporídií v klinických vzorkách :00 0:00 Valná hromada ČPS, následuje: Společenský večer a slavnostní ukončení * Hvězdičkou jsou označeny studentské soutěžní příspěvky. INDEX AUTORŮ ADRESY ÚČASTNÍKŮ

13

14

15 X. české a slovenské parazitologické dny 2012 ABSTRAKTY 15

16 Abstrakty SEKCE: PTAČÍ SCHISTOSOMY CERCARIAL DERMATITIS: AN UPDATE OF TRANSMISSION AND SPREADING OF BIRD SCHISTOSOMES P. HORÁK Department of Parasitology, Faculty of Science, Charles University in Prague, Viničná 7, Prague 2 Cercarial dermatitis is a hypersensitive skin reaction (disease) caused by schistosome larvae - cercariae; it is restricted to aquatic environment. Besides mammalian and human schistosomes (Schistosoma spp. and other genera), avian schistosomes are frequently reported as the causative agent. In some areas of the world cercarial dermatitis is regarded as an (re)emerging disease, because it appeared newly (no reports in the past) or the number of human cases (water reservoirs with schistosomes) increased; this applies to e.g. Chile, the United Kingdom, the United States and Denmark. Global climate changes may contribute to dissemination of schistosomes by birds and snails, accelerated development of parasites, increased contact of people with the causative agent, etc. Bird schistosomes require water snails for their larval development. The prevalence of infections in snails is usually low (below 1%), but in some locations/under certain circumstances it may reach up to 50%. These differences are, at least partly, influenced by the local spectrum of snail species and their susceptibility to infection. Unfortunately, proper identification of some snail species and our knowledge of the mechanisms determining snail susceptibility/resistance may represent limits of understanding transmission modes. Birds as definitive hosts are frequently parasitized by schistosomes, and anseriform birds seem to play a dominant role. In some localities, the prevalence of schistosomiasis in birds may reach up to % (e.g. New Zealand, the United States). The intensity of transmission to birds is poorly studied, but we know from experimental infections that at least two ways of infection exist: percutaneous (penetration of the bird skin) and peroral (penetration of the bird mucosa). Although there is limited data about natural infections, bird schistosomes seem to be pathogenic in some cases, and their development/growth probably depends on host physiological suitability. 16

17 X. české a slovenské parazitologické dny 2012 CHARAKTERIZACE REKOMBINANTNÍCH CATHEPSINŮ B PTAČÍ SCHISTOSOMY TRICHOBILHARZIA REGENTI H. DVOŘÁKOVÁ & L. MIKEŠ Katedra parazitologie PřF UK v Praze, Viničná 7, , Praha 2 U neurotropní ptačí schistosomy Trichobilharzia regenti byly již dříve charakterizovány dva typy cysteinových peptidáz - cathepsinů B: TrCB1 (GenBank: AY ) a TrCB2 (GenBank EF682129). Cathepsin B1 je lokalizován ve střevě schistosomul a dospělců a je velmi pravděpodobné, že se účastní trávení složek nervové tkáně a krve hostitele. Cathepsin B2 byl nalezen v postacetabulárních žlázách cerkárií a zřejmě napomáhá při penetraci do hostitele. V naší práci jsme se zabývali biochemickou charakterizací rekombinantních forem těchto peptidáz. Rekombinantní pro-cathepsiny B (izoformy TrCB1.1 a TrCB1.4 a dále TrCB2) byly získány expresí v systému metylotropních kvasinek Pichia pastoris. TrCB2 byl schopen autoaktivace za podmínek expresního media, zymogeny pro-trcb1.1 a pro-trc1.4 byly efektivně aktivovány experimentálně po inkubaci s ionexovou matricí Macro-Prep-High- S Support (Bio-Rad) či s pepsinem. U aktivovaných rekombinantních cathepsinů B byla potvrzena exopeptidázová aktivita pomocí specifického syntetického substrátu Hippuryl-His- Leu-OH. Dále byla určena ph optima jejich endo- i exopeptidázových aktivit a ověřena schopnost štěpit vybrané přirozené proteinové substráty (složky nervové tkáně, krve a kůže) - myelin basic protein, fibrinogen, albumin, IgG, kolagen a částečně i hemoglobin. Následně byla pomocí MALDI-MS/MS, LC-MS/MS identifikována štěpná místa v substrátech myelin basic proteinu a hemoglobinu vzniklá po působení těchto enzymů. Byly nalezeny drobné rozdíly ve vlastnostech studovaných enzymů, které budou diskutovány v kontextu jejich biologických aktivit. Poděkování: Czech Science Foundation grant no. 206/09/H026 17

18 Abstrakty ODVRHOVÁNÍ GLYKOKALYXU U CERKÁRIÍ PTAČÍCH SCHISTOSOM TRICHOBILHARZIA SPP. L. MIKEŠ & J. CHALOUPECKÁ Katedra parazitologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Viničná 7, Praha 2 Během penetrace do definitivního hostitele se cerkárie schistosom transformují na stádia zvaná schistosomuly. Tento proces je doprovázen odhozením ocásku a vyprazdňováním penetračních žláz. Tělo cerkárie přitom prochází četnými ultrastrukturálními a molekulárními změnami, které se týkají i povrchu tegumentu. Jako příklad lze uvést tvorbu dvojité membrány a ztrátu silné vrstvy vysoce imunogenního glykokalyxu, který pro cerkárie představuje ochrannou bariéru ve vodním prostředí. Glykokalyx schistosom má specifické složení sacharidových molekul, které jsou vázány k lipidům nebo proteinům membrány tegumentu. O mechanismu jeho odvrhování je poměrně málo informací, hypotetická je možnost indukce tohoto procesu proteolytickými enzymy z penetračních žláz. Důležitou součástí našeho projektu je charakterizace změn v glykosylaci povrchu cerkárií při transformaci na schistosomuly pomocí vazby fluorescenčně značených lektinových prób a protilátek proti vybraným sacharidovým epitopům. Hlavním cílem experimentů je odhalit mechanismus a ukázat průběh odvrhování glykokalyxu u cerkárií ptačích schistosom rodu Trichobilharzia a objasnit případný podíl produktů penetračních žláz na tomto procesu. K tomuto účelu jsou mj. využívány rekombinantní formy žlázových enzymů cerkárií. Zároveň probíhá analýza proteomu penetračních žláz Trichobilharzia regenti a testy zapojení exogenních molekul původem z hostitelů na indukci odvrhování glykokalyxu. 18

19 X. české a slovenské parazitologické dny 2012 HOST-PARASITE INTERACTIONS OF BIRD SCHISTOSOMES (TRICHOBILHARZIA SP.) AND IMMUNOMODULATED MICE M. CHANOVÁ Institute of Immunology and Microbiology, 1 st Faculty of Medicine, Charles University in Prague, Studničkova 7, Prague 2, Czech Republic Bird schistosomes of the genus Trichobilharzia are able to penetrate the skin of mammalian host and, in previously uninfected mammals, to migrate, feed on host tissues and partially develop. The routes of migrating larvae (schistosomula) and the pathogenic impact on invaded tissues in abnormal mammalian host (mice) are known for species of T. szidati, visceral species migrating via blood system, and T. regenti, neurotropic nasal species migrating through peripheral and central nervous tissue. The present study extends the knowledge on pathogenic impact on mammalian host with modulated immune system. For experimental infections, BALB/c mice were immunomodulated by complete and incomplete Freund's adjuvant 7 days prior to exposition to cercariae (subcutaneous injection of 100 µl of adjuvant; subsequent infection by immersion of foots into the water containing cercariae). Control mice remained uninfected (BALB/c), or were infected without previous immunomodulation (BALB/c; SCID). Mice were euthanized after desired period (1-15 days) post infection (p.i.). The spinal cord and brain was fixed with 4% paraformaldehyde and embedded in paraffin or JB4 embedding medium. Other organs/tissues were torn and searched for parasite presence under binocular stereomicroscope. The migratory route/parasite location and local immune cell reaction were studied by methods of histology and immunohistochemistry, systemic immune response (T h 1 vs. T h 2 oriented reaction) was characterized by flow cytometry. Acknowledgment: The research was supported by Czech Science Foundation (grant No. P302/12/P548) and Charles University in Prague (research programs PRVOUK No. P25/LF1/2 and UNCE No ). 19

20 Abstrakty TRICHOBILHARZIA REGENTI: PATHOGENIC EFFECT OF SCHISTOSOMULA MIGRATION L. LICHTENBERGOVÁ & P. HORÁK Department of Parasitology, Faculty of Science, Charles University in Prague, Viničná 7, Prague, Czech Republic Trichobilharzia regenti, similarly to other bird schistosomes, represents causative agent of skin inflammatory reaction, cercarial dermatitis. Moreover, T. regenti is known as a parasite with neurotropic mode of behavior. Due to migration through the host nervous tissue, T. regenti infections of specific bird and accidental mammalian hosts could represent a more serious health risk than those by other species of bird schistosomes. The infection of vertebrate host starts in water environment when cercariae (infective stage) penetrate the host skin. Successfully penetrating cercariae undergo cercaria/schistosomulum transformation with reconstruction of the tegumental surface. Shedding of antigen rich glycocalyx increases the resistance to host immune system. Despite surface changes, T. regenti infection of the skin of bird and mammalian hosts leads to the development of inflammatory reaction. Study on primo-infected ducks showed that the tissue in vicinity of schistosomula was infiltrated by heterophils, mast cells, CD3 lymphocytes and macrophages. Nevertheless, the immune reaction was only mild and schistosomula were able to escape from the skin and migrate through/along the peripheral nerves to the CNS. Histological observation revealed that the presence of schistosomula in the duck CNS initiated an influx of immune cells (heterophils, CD3 lymphocytes, macrophages) to the exposure sites, and proliferation and activation of astrocytes. Schistosomulum migration caused a disruption of axons and subsequent degeneration of neurons. Parasites were frequently observed in the subarachnoidal space of the spinal cord and, contrary to the persisting inflammation, schistosomula survived longer in this area than in gray or white matter of the spinal cord. Particular factors/antigens responsible for glial cells activation and parasite destruction are unknown, but their characterization is in focus. Acknowledgement: The experiments were supported by the Czech Science Foundation (Grant No. 502/11/1621). 20

21 X. české a slovenské parazitologické dny 2012 INFLUENCE OF TRICHOBILHARZIA REGENTI ON THE ACTIVITY OF RADIX LAGOTIS HEMOCYTES V. SKÁLA 1, Z. JINDROVÁ 1, M. VOSTRÝ 1,3, A. J. WALKER 2 & P. HORÁK 1 1. Department of Parasitology, Faculty of Science, Charles University in Prague, Viničná 7, 12844, Prague 2, Czech Republic 2. School of Life Sciences, Kingston University, Penrhyn road, KT1 2EE, Kingston upon Thames, United Kingdom 3. Institute of Hematology and Blood Transfusion, U nemocnice 2094/1, 12820, Prague 2, Czech Republic Almost all trematodes use snails as the first intermediate hosts. In the case of schistosomes, freely swimming miracidia recognize different stimuli such as MAGs substances (miracidia attracting glycoproteins) released by snails before they are attacked by schistosomes. Then, snail immunity is one of important factors determining compatibility or incompatibility of snails and trematodes. An incompatible parasite is usually eliminated by immune reactions in which hemocytes represent the main effector cells. On the other hand, a compatible trematode probably modulates activity of immune cells in order to avoid attack. In our experiments, the snails of Radix lagotis were infected experimentally by miracidia of the bird schistosome Trichobilharzia regenti. Histological evaluation of infected individuals showed that hemocytes were attracted by schistosome larvae at intervals 2, 3, 5, 12, 16 and 20 hours post infection (p.i.). Then, the number of hemocytes gradually decreased from 20 to 44 hours p.i., and later (60 and 92 hours p.i.) no hemocytes were observed around the larvae, suggesting that cellular reactions might be supressed by parasites. Some activities of hemocytes derived from infected (patent period) and noninfected snails were compared. Phagocytic activity of hemocytes from infected snails dropped to about 50% if compared to hemocytes from noninfected snails, whereas nitric oxide production increased by 130% in infected snails vs. 100% in nonifected snails after 60 minutes of measurement. It seems that also activities of selected enzymes comprising hemocyte signalling pathways may be affected by schistosome larvae. The data can contribute to a better understanding of trematode-snail compatibility. Acknowledgements: The research was supported by grants of the Czech Science Foundation (No. 206/09/0926 and 206/09/H026) and the Grant Agency of the Charles University in Prague (No ). 21

Course Descriptions. I. Professional Courses: MSEG 7216: Introduction to Infectious Diseases (Medical Students)

Course Descriptions. I. Professional Courses: MSEG 7216: Introduction to Infectious Diseases (Medical Students) Course Descriptions I. Professional Courses: MSEG 7216: Introduction to Infectious Diseases (Medical Students) This course is offered during the first semester of the second year of the MD Program. It

More information

PROGRAM ZBORNÍK ABSTRAKTOV. Slovenská parazitologická spoločnosť pri SAV. Česká parazitologická spoločnosť

PROGRAM ZBORNÍK ABSTRAKTOV. Slovenská parazitologická spoločnosť pri SAV. Česká parazitologická spoločnosť Slovenská parazitologická spoločnosť pri SAV Česká parazitologická spoločnosť PROGRAM & ZBORNÍK ABSTRAKTOV 24. 28. mája 2010 Hotel SOREA Máj*** Liptovský Ján, Slovenská republika Pokyny autorom referátov

More information

Characteristics of the Phylum. 4 principal types of flatworms divided into 4 taxonomic Classes

Characteristics of the Phylum. 4 principal types of flatworms divided into 4 taxonomic Classes Flatworms are one of 14 worm phyla. Worm grouping has no phylogenetic significance (15) (15) (50) (12) (1,050) (20) (50) (6) (9) (7) Peanut worms Horsehair worms Round worms Proboscis worms Spaghetti worms

More information

Sand fly saliva & host immune response

Sand fly saliva & host immune response CHARLES UNIVERSITY IN PRAGUE Faculty of Science Sand fly saliva & host immune response Iva Rohoušová Supervisor Prof. RNDr. Petr Volf, CSc. Advisor Doc. Marie Lipoldová, CSc. Institute of Molecular Genetic

More information

Laboratory Exercise # 10: Parasitology

Laboratory Exercise # 10: Parasitology Laboratory Exercise # 10: Parasitology Purpose: The purpose of this laboratory exercise is to expose the students to a sampling of different parasitic infections. Introduction: What is parasitology? The

More information

Course Curriculum for Master Degree in Medical Laboratory Sciences/Clinical Microbiology, Immunology and Serology

Course Curriculum for Master Degree in Medical Laboratory Sciences/Clinical Microbiology, Immunology and Serology Course Curriculum for Master Degree in Medical Laboratory Sciences/Clinical Microbiology, Immunology and Serology The Master Degree in Medical Laboratory Sciences / Clinical Microbiology, Immunology or

More information

Copyright 2004 Pearson Education, Inc., publishing as Benjamin Cummings. The Helminths

Copyright 2004 Pearson Education, Inc., publishing as Benjamin Cummings. The Helminths The Helminths Helminths (parasitic worms) Eukaryotic Multicellular animals Chemoheterotrophic Kingdom: Animalia Phylum: Platyhelminthes (flatworms) Class: Trematodes (flukes) Class: Cestodes (tapeworms)

More information

Lyme Disease/ Lyme Borreliosis By Simone Swanepoel

Lyme Disease/ Lyme Borreliosis By Simone Swanepoel Lyme Disease/ Lyme Borreliosis By Simone Swanepoel Outline Taxonomy/ History / Life cycle Morphology of agents involved/ Epidemiology & Distribution Ecology / Evolution / Genetics / Physiology/Immunology

More information

Pathogens and the immune system

Pathogens and the immune system Review of lecture 7 Pathogens and the immune system Veronica Leautaud, Ph.D. vl2@ rice.edu BRC 511 / 530-lab Lecture 8 BIOE 301-Bioengineering and World Health Science Science is the human activity of

More information

Medical Laboratory Technology Program. Student Learning Outcomes & Course Descriptions with Learning Objectives

Medical Laboratory Technology Program. Student Learning Outcomes & Course Descriptions with Learning Objectives Medical Laboratory Technology Program Student Learning Outcomes & Course Descriptions with Learning Objectives Medical Laboratory Technology Student Learning Outcomes All Colorado Mesa University associate

More information

Human resources development in rural areas of the Czech Republic

Human resources development in rural areas of the Czech Republic Human resources development in rural areas of the Czech Republic Vývoj lidských zdrojů ve venkovském prostoru ČR L. Svatošová Czech University of Life Sciences, Prague Czech Republic Abstract: al development

More information

Vedecko odborná konferencia. 23.- 24. apríla 2009

Vedecko odborná konferencia. 23.- 24. apríla 2009 Vedecko odborná konferencia LABUDOVE DNI 2009 23.- 24. apríla 2009 PREDNÁŠKY 23. apríl 2009 8.00 9.00 REGISTRÁCIA 9.00 9.10 OTVORENIE KONFERENCIE POZVANÉ PREDNÁŠKY O ŽIVOTE A DIELE M. LABUDU (PREDSEDAJÚCI:

More information

Welcome to Parasitic Diseases. Fall 2006

Welcome to Parasitic Diseases. Fall 2006 Welcome to Parasitic Diseases Fall 2006 Parasite Any organism that takes metabolic advantage of another organism Viruses Rickettsiae bacteria Fungi Protozoa* Helminths* Nematodes - round worms Cestodes

More information

Helminths (Worms) Nematodes - non-segmented round worms. Welcome to Parasitic Diseases

Helminths (Worms) Nematodes - non-segmented round worms. Welcome to Parasitic Diseases Welcome to Parasitic Diseases Fall 2009 Dickson Despommier, Ph.D. Charles Knirsch, MPH, MD Josh Stillman, MD Helminths (Worms) Nematodes - non-segmented round worms Cestodes - segmented flat worms Trematodes

More information

Course Curriculum for Master Degree in Food Hygiene /Faculty of Veterinary Medicine

Course Curriculum for Master Degree in Food Hygiene /Faculty of Veterinary Medicine Course Curriculum for Master Degree in Food Hygiene /Faculty of Veterinary Medicine The Master Degree Food Hygiene /Veterinary Medicine is awarded by the Faculty of Graduate Studies at Jordan University

More information

Parasitic Helminths. Objectives After completing this exercise, you should be able to: 1. Differentiate nematode, cestode, and trematode.

Parasitic Helminths. Objectives After completing this exercise, you should be able to: 1. Differentiate nematode, cestode, and trematode. Parasitic helminths-1 Parasitic Helminths Objectives After completing this exercise, you should be able to: 1. Differentiate nematode, cestode, and trematode. 2. Explain how helminth infections are diagnosed.

More information

Organisms of Concern. Roundworms (nematodes) Anisakis spp., Pseudoterranova spp., Eustrongylides spp. and Gnathostoma spp.

Organisms of Concern. Roundworms (nematodes) Anisakis spp., Pseudoterranova spp., Eustrongylides spp. and Gnathostoma spp. Parasites in Fish Parasites are a natural occurrence The parasites do not make the fish sick Thorough cooking of fish will make parasites harmless to humans Organisms of Concern Roundworms (nematodes)

More information

Course Curriculum for Master Degree in Veterinary Epidemiology/Faculty of Veterinary Medicine

Course Curriculum for Master Degree in Veterinary Epidemiology/Faculty of Veterinary Medicine Course Curriculum for Master Degree in Veterinary Epidemiology/Faculty of Veterinary Medicine The Master Degree Veterinary Epidemiology/ Faculty of Veterinary Medicine is awarded by the Faculty of Graduate

More information

Helminthes Blood Flukes Schistosimiasis

Helminthes Blood Flukes Schistosimiasis Diyala University Collage of Medicine Department of Microbiology Practical Parasitology 3 nd stage Lab 12: Schistosomiasis Helminthes Blood Flukes Schistosimiasis Kingdom : Anemalia Sub Kingdom :Metazoan

More information

Helminths (Parasitic worms)

Helminths (Parasitic worms) Helminths (Parasitic worms) Kingdom Animalia Phylum Platyhelminths Phylum Nematoda Tubellarians Monogenea Trematodes Cestodes Free-living worms Monogenetic Flukes Digenetic Flukes Tapeworms Monogeneans!

More information

BIOMEDICAL SCIENCE: A COURSE THAT COUNTS

BIOMEDICAL SCIENCE: A COURSE THAT COUNTS BIOMEDICAL SCIENCE: A COURSE THAT COUNTS Department of Pharmacy, Health and Well-being Why study Biomedical at Sunderland? By studying Biomedical at Sunderland, you are choosing to put your future career

More information

School of Biology. Biology (BL) modules. Biology & 2000 Level /7 - August BL1101 Biology 1

School of Biology. Biology (BL) modules. Biology & 2000 Level /7 - August BL1101 Biology 1 School of Biology Biology (BL) modules BL1101 Biology 1 SCOTCAT Credits: 20 SCQF Level 7 Semester: 1 10.00 am; Practical classes one per week 2.00-5.00 pm Mon, Tue, or Wed This module is an introduction

More information

IIID 14. Biotechnology in Fish Disease Diagnostics: Application of the Polymerase Chain Reaction (PCR)

IIID 14. Biotechnology in Fish Disease Diagnostics: Application of the Polymerase Chain Reaction (PCR) IIID 14. Biotechnology in Fish Disease Diagnostics: Application of the Polymerase Chain Reaction (PCR) Background Infectious diseases caused by pathogenic organisms such as bacteria, viruses, protozoa,

More information

ST. VINCENT'S. MEDICAL CENTER St. Vincent's Healthcare

ST. VINCENT'S. MEDICAL CENTER St. Vincent's Healthcare ST. VINCENT'S MEDICAL CENTER St. Vincent's Healthcare Medical Technology St. Vincent s Schools of Medical Science Throughout Northeast Florida and Southern Georgia, St. Vincent s HealthCare is well known

More information

Veterinary Testing. Classes of Test

Veterinary Testing. Classes of Test Veterinary Testing Classes of Test July 2014 Copyright National Association of Testing Authorities, Australia 2014 This publication is protected by copyright under the Commonwealth of Australia Copyright

More information

GUIDELINES FOR THE REGISTRATION OF BIOLOGICAL PEST CONTROL AGENTS FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS

GUIDELINES FOR THE REGISTRATION OF BIOLOGICAL PEST CONTROL AGENTS FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS GUIDELINES FOR THE REGISTRATION OF BIOLOGICAL PEST CONTROL AGENTS FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS -ii- GUIDELINES ON THE REGISTRATION OF BIOLOGICAL PEST CONTROL AGENTS FOOD AND

More information

Page 1. Name: 1) The diagram below represents one possible immune response that can occur in the human body.

Page 1. Name: 1) The diagram below represents one possible immune response that can occur in the human body. Name: 8931-1 - Page 1 1) The diagram below represents one possible immune response that can occur in the human body. 5) One similarity between cell receptors and antibodies is that both A) are involved

More information

Name (print) Name (signature) Period. (Total 30 points)

Name (print) Name (signature) Period. (Total 30 points) AP Biology Worksheet Chapter 43 The Immune System Lambdin April 4, 2011 Due Date: Thurs. April 7, 2011 You may use the following: Text Notes Power point Internet One other person in class "On my honor,

More information

Course Curriculum for Master Degree in Medical Laboratory Sciences/Clinical Biochemistry

Course Curriculum for Master Degree in Medical Laboratory Sciences/Clinical Biochemistry Course Curriculum for Master Degree in Medical Laboratory Sciences/Clinical Biochemistry The Master Degree in Medical Laboratory Sciences /Clinical Biochemistry, is awarded by the Faculty of Graduate Studies

More information

Introduction to Helminthology

Introduction to Helminthology Introduction to Helminthology HELMINTHES (WORMS) - Characteristics Eukaryotic, multicellular animals that usually have digestive, circulatory, nervous, excretory, and reproductive systems. Worms with bilateral

More information

WHO Regional Office for Europe update on avian influenza A (H7N9) virus

WHO Regional Office for Europe update on avian influenza A (H7N9) virus WHO Regional Office for Europe update on avian influenza A (H7N9) virus Situation update 2: 30 April 2013 Address requests about publications of the WHO Regional Office for Europe to: Publications WHO

More information

Understanding How Existing and Emerging MS Therapies Work

Understanding How Existing and Emerging MS Therapies Work Understanding How Existing and Emerging MS Therapies Work This is a promising and hopeful time in the field of multiple sclerosis (MS). Many new and different therapies are nearing the final stages of

More information

7- Master s Degree in Public Health and Public Health Sciences (Majoring Microbiology)

7- Master s Degree in Public Health and Public Health Sciences (Majoring Microbiology) 7- Master s Degree in Public Health and Public Health Sciences (Majoring Microbiology) Students should fulfill a total of 38 credit hours: 1- Basic requirements: 10 credit hours. 150701, 150702, 150703,

More information

Biopharmaceutical Process Evaluated for Viral Clearance

Biopharmaceutical Process Evaluated for Viral Clearance Authored by S. Steve Zhou, Ph.D. Microbac Laboratories, Inc., Microbiotest Division The purpose of Viral Clearance evaluation is to assess the capability of a manufacturing production process to inactivate

More information

DIAGNOSIS OF PARASITES IN HUMAN TISSUES

DIAGNOSIS OF PARASITES IN HUMAN TISSUES DIAGNOSIS OF PARASITES IN HUMAN TISSUES 11-13 settembre 2006 Negrar Verona ITALY Professor Emeritus of Infectious and Tropical Diseases, Department of Epidemiology, UCLA School of Public Health University

More information

Overview of the Cattle Immune System 1

Overview of the Cattle Immune System 1 Oregon State University BEEF043 Beef Cattle Library Beef Cattle Sciences Overview of the Cattle Immune System 1 Reinaldo F. Cooke 2 Introduction On average, the U.S. cattle industry loses more than $1

More information

FACULTY OF MEDICAL SCIENCE

FACULTY OF MEDICAL SCIENCE Doctor of Philosophy Program in Microbiology FACULTY OF MEDICAL SCIENCE Naresuan University 171 Doctor of Philosophy Program in Microbiology The time is critical now for graduate education and research

More information

2. část - pátek 25.10.2013

2. část - pátek 25.10.2013 PROGRAM: čtvrtek 24.10.2013 09:00-09:15 Ondrej Držík, BARIA s.r.o. Úvodní slovo 09:15-09:45 Tomáš Soukup, Department of Histology and Embryology, Faculty of Medicine in Hradec Králové, Charles University

More information

TURIN. Historical capital of Italy. City of Art, Nature, Food and Sport. Turin is crossed by the Po river, the Italy s longest river

TURIN. Historical capital of Italy. City of Art, Nature, Food and Sport. Turin is crossed by the Po river, the Italy s longest river TURIN Historical capital of Italy City of Art, Nature, Food and Sport Turin is crossed by the Po river, the Italy s longest river The Mole Antonelliana (1863-1889), 167.5 Meters tall is the symbol of the

More information

CHAPTER 14 CELL SURFACE MARKERS OF T-CELLS, B-CELLS AND MACROPHAGES

CHAPTER 14 CELL SURFACE MARKERS OF T-CELLS, B-CELLS AND MACROPHAGES CHAPTER 14 CELL SURFACE MARKERS OF T-CELLS, B-CELLS AND MACROPHAGES An understanding of the distinct families of molecules present on different cells of the immune system provides the tools for distinguishing

More information

1) Siderophores are bacterial proteins that compete with animal A) Antibodies. B) Red blood cells. C) Transferrin. D) White blood cells. E) Receptors.

1) Siderophores are bacterial proteins that compete with animal A) Antibodies. B) Red blood cells. C) Transferrin. D) White blood cells. E) Receptors. Prof. Lester s BIOL 210 Practice Exam 4 (There is no answer key. Please do not email or ask me for answers.) Chapters 15, 16, 17, 19, HIV/AIDS, TB, Quorum Sensing 1) Siderophores are bacterial proteins

More information

Graduate Certificate Pre-Med Program Course Descriptions For Year 2015-2016 FALL

Graduate Certificate Pre-Med Program Course Descriptions For Year 2015-2016 FALL Graduate Certificate Pre-Med Program Course Descriptions For Year 2015-2016 FALL COURSE TITLE: BIOCHEMISTRY COURSE NUMBER: 5104 This course emphasizes biochemical compounds, processes and systems, designed

More information

MEDICAL HELMINTHOLOGY

MEDICAL HELMINTHOLOGY MEDICAL HELMINTHOLOGY Bushehr University of Medical Sciences Department: Microbiology and Parasitology Module: Medical Parasitology (Introduction) Instructor: Mohammad Rayani, Ph.D HELMINTH - a multicellular

More information

CEBO: organizational position in Masaryk Univerzity

CEBO: organizational position in Masaryk Univerzity CENTRE OF BIOSTATISTICS AND ANALYSES www.cba.muni.cz Faculty of Medicine & Faculty of Science Masaryk University, Brno, Czech Republic CEBO: organizational position in Masaryk Univerzity Kamenice 126/3,

More information

Biology Institute: 7 PhD programs Expertise in all areas of biological sciences

Biology Institute: 7 PhD programs Expertise in all areas of biological sciences Biology Institute: 7 PhD programs Expertise in all areas of biological sciences!" #$%&'()*" '+**$,%' Biology Institute: PhD programs Programs Website: http://www.ib.unicamp.br/pos About the Biology Institute

More information

Ecological and Environmental Physiology of Amphibians

Ecological and Environmental Physiology of Amphibians Oxford Scholarship Online You are looking at 1-10 of 22 items for: keywords : Manilius bioaqa bioani Ecological and Environmental Physiology of Amphibians Item type: book acprof:oso/9780198570325.001.0001

More information

MASTER OF SCIENCE IN BIOLOGY

MASTER OF SCIENCE IN BIOLOGY MASTER OF SCIENCE IN BIOLOGY The Master of Science in Biology program is designed to provide a strong foundation in concepts and principles of the life sciences, to develop appropriate skills and to inculcate

More information

Curriculum Vitae Prof. Dr. Bruno Gottstein

Curriculum Vitae Prof. Dr. Bruno Gottstein Curriculum Vitae Prof. Dr. Bruno Gottstein Name: Bruno Gottstein Born: 22 March 1954 Academic and Professional Career since 1992 Ordinarius in Veterinary and Medical Parasitology, University of Berne,

More information

Master of Science in Biology Department of Biology College of Arts & Sciences

Master of Science in Biology Department of Biology College of Arts & Sciences Master of Science in Biology Department of Biology College of Arts & Sciences BIOLOGY 69 Steven W. Seagle, Chair and Professor Ph.D., University of Tennessee at Knoxville SeagleSW@appstate.edu Gary L.

More information

Introduction to Animals

Introduction to Animals Introduction to Animals Unity and Diversity of Life Q: What characteristics and traits define animals? 25.1 What is an animal? WHAT I KNOW SAMPLE ANSWER: Animals are different from other living things

More information

AP Biology Learning Objective Cards

AP Biology Learning Objective Cards 1.1 The student is able to convert a data set from a table of numbers that reflect a change in the genetic makeup of a population over time and to apply mathematical methods and conceptual understandings

More information

NEW DIRECTION IN THE IMPROVEMENT OF CLINICAL CONDITIONS IN MULTIPLE SCLEROSIS PATIENTS By F. De Silvestri, E. Romani, A. Grasso

NEW DIRECTION IN THE IMPROVEMENT OF CLINICAL CONDITIONS IN MULTIPLE SCLEROSIS PATIENTS By F. De Silvestri, E. Romani, A. Grasso NEW DIRECTION IN THE IMPROVEMENT OF CLINICAL CONDITIONS IN MULTIPLE SCLEROSIS PATIENTS By F. De Silvestri, E. Romani, A. Grasso Introduction Multiple sclerosis (MS), in its many and varied clinical forms,

More information

Nieuws? 24 people who had been in close contact with infected family members but had never become ill. In 11 people, the researchers found antibodies to the Ebola virus, indicating they had been infected.

More information

Diagnostic Detectives: Medical Laboratory Professionals. A Closer Look at Careers in Clinical Laboratory Science (Medical Technology)

Diagnostic Detectives: Medical Laboratory Professionals. A Closer Look at Careers in Clinical Laboratory Science (Medical Technology) Diagnostic Detectives: Medical Laboratory Professionals A Closer Look at Careers in Clinical Laboratory Science (Medical Technology) Medical Laboratory Facts A behind-the the-scenes, highly skilled team

More information

MICROBIO, IMMUN, PATHOLOGY-MIP (MIP)

MICROBIO, IMMUN, PATHOLOGY-MIP (MIP) Microbio, Immun, Pathology-MIP (MIP) 1 MICROBIO, IMMUN, PATHOLOGY-MIP (MIP) Courses MIP 101 Introduction to Human Disease (GT-SC2) Credits: 3 (3-0-0) Survey of human systems and diseases. Additional Information:

More information

The Body s Defenses CHAPTER 24

The Body s Defenses CHAPTER 24 CHAPTER 24 The Body s Defenses PowerPoint Lectures for Essential Biology, Third Edition Neil Campbell, Jane Reece, and Eric Simon Essential Biology with Physiology, Second Edition Neil Campbell, Jane Reece,

More information

Pohlavné choroby v SR 2005

Pohlavné choroby v SR 2005 E D Í C I A Z D R A V O T N Í C K A Š T A T I S T I K A Pohlavné v SR 2005 Venereal Diseases in the Slovak Republic 2005 Ročník 2006 ZŠ-1/2006 Obsah Úvod...5 Vývoj počtu ochorení na pohlavné... 9 Vývoj

More information

DEPARTMENT OF MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY

DEPARTMENT OF MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY DEPARTMENT OF MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY Seminar The purpose of this course is to train students the skills of oral presentation about how to deliver seminar in an efficient way. For each talk, a professor

More information

Purpose: To observe the different structures of a male and female Ascaris lumbricoides.

Purpose: To observe the different structures of a male and female Ascaris lumbricoides. Biology 1 Instructors Guide Pre-lab Discussion: There are over 15,000 species in the Phylum Nematoda. They are round, unsegmented worms. Members of this phylum are free-living or parasitic. The parasitic

More information

Department of Tropical Parasitology

Department of Tropical Parasitology Department of Tropical Parasitology Institute of Maritime and Tropical Medicine Head: Dr. Przemysław Myjak Staff members Halina Pietkiewicz Beata Biernat Beata Szostakowska Alicja Rost Przemysław Myjak

More information

Autoimmunity and immunemediated. FOCiS. Lecture outline

Autoimmunity and immunemediated. FOCiS. Lecture outline 1 Autoimmunity and immunemediated inflammatory diseases Abul K. Abbas, MD UCSF FOCiS 2 Lecture outline Pathogenesis of autoimmunity: why selftolerance fails Genetics of autoimmune diseases Therapeutic

More information

Connie Austin June 2012

Connie Austin June 2012 Rabies Exposures: When is Prophylaxis Recommended and Update on Communicable Disease Rule Changes Connie Austin June 2012 Rabies Transmission Bite from infected mammal (not birds, amphibians, reptiles)

More information

Immune R esponse R to Infectious Diseases Zhong yiwe yiw i e

Immune R esponse R to Infectious Diseases Zhong yiwe yiw i e Immune Response to Infectious Diseases Zhong yiwei 20110430 Immune defense VS pathogen infection Infectious Diseases Viral Infections Bacterial Infections Protozoan Diseases Diseases Caused by Parasitic

More information

Immunity Unit Test Z

Immunity Unit Test Z Immunity Unit Test Z Name MB Multiple Choice Identify the choice that best completes the statement or answers the question. 1. Which of the pathogens in Figure 31.1 cause disease by taking over healthy

More information

CHAPTER 35 HUMAN IMMUNE SYSTEM STANDARDS:SC.912.L.14.52 & SC.912.L.14.6

CHAPTER 35 HUMAN IMMUNE SYSTEM STANDARDS:SC.912.L.14.52 & SC.912.L.14.6 CHAPTER 35 HUMAN IMMUNE SYSTEM STANDARDS:SC.912.L.14.52 & SC.912.L.14.6 SECTION 1 - Infectious Disease 1.Identify the causes of infectious disease. 2.Explain how infectious diseases are spread. Causes

More information

What Causes Infectious Diseases. Chapter 28 Lesson 1

What Causes Infectious Diseases. Chapter 28 Lesson 1 What Causes Infectious Diseases Chapter 28 Lesson 1 Causes of Infectious Diseases Every infectious disease is caused by one of several types of small, microscopic organisms called pathogens. Most pathogens

More information

Supplemental Material CBE Life Sciences Education. Su et al.

Supplemental Material CBE Life Sciences Education. Su et al. Supplemental Material CBE Life Sciences Education Su et al. APPENDIX Human Body's Immune System Test This test consists of 31 questions, with only 1 answer to be selected for each question. Please select

More information

Welcome to the Austin Community College s online Medical Laboratory Technician Program Information Session.

Welcome to the Austin Community College s online Medical Laboratory Technician Program Information Session. Welcome to the Austin Community College s online Medical Laboratory Technician Program Information Session. This presentation will cover basic information about Medical Laboratory Technology and the role

More information

Infectious Diseases. Infectious Diseases

Infectious Diseases. Infectious Diseases Lesson 5.1 Infectious Diseases By Carone Fitness You have probably been in a situation similar to Corry's. The common cold is a type of infectious disease. Infectious diseases are caused by organisms that

More information

PYRANTEL AND CANINE DEWORMING PROGRAM. Alain Villeneuve, D.V.M., Ph.D., Professor of Parasitology

PYRANTEL AND CANINE DEWORMING PROGRAM. Alain Villeneuve, D.V.M., Ph.D., Professor of Parasitology PYRANTEL AND CANINE DEWORMING PROGRAM Alain Villeneuve, D.V.M., Ph.D., Professor of Parasitology Pyrantel was launched onto the market in the 1970s and was very popular all those years, and it still is

More information

AP Biology 2015 Free-Response Questions

AP Biology 2015 Free-Response Questions AP Biology 2015 Free-Response Questions College Board, Advanced Placement Program, AP, AP Central, and the acorn logo are registered trademarks of the College Board. AP Central is the official online home

More information

Mad Cow Disease: Bovine Spongiform Encephalopathy

Mad Cow Disease: Bovine Spongiform Encephalopathy Joy Carerra Luba Mad Cow Disease: Bovine Spongiform Encephalopathy Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE), otherwise known as Mad Cow, is a fatal disease that affects the central nervous system of cattle.

More information

ANIMALS FORM & FUNCTION BODY DEFENSES NONSPECIFIC DEFENSES PHYSICAL BARRIERS PHAGOCYTES. Animals Form & Function Activity #4 page 1

ANIMALS FORM & FUNCTION BODY DEFENSES NONSPECIFIC DEFENSES PHYSICAL BARRIERS PHAGOCYTES. Animals Form & Function Activity #4 page 1 AP BIOLOGY ANIMALS FORM & FUNCTION ACTIVITY #4 NAME DATE HOUR BODY DEFENSES NONSPECIFIC DEFENSES PHYSICAL BARRIERS PHAGOCYTES Animals Form & Function Activity #4 page 1 INFLAMMATORY RESPONSE ANTIMICROBIAL

More information

Connecticut Veterinary Medical Diagnostic Laboratory

Connecticut Veterinary Medical Diagnostic Laboratory Connecticut Veterinary Medical Diagnostic Laboratory Department of Pathobiology and Veterinary Science College of Agriculture and Natural Resources University of Connecticut SL Bushmich, MS, DVM CVMDL:

More information

Microbiology. Standards Keys

Microbiology. Standards Keys Microbiology s Keys Nevada State Science s High School 12 Nature of Science N Earth and Space E Physical Science P Life Science L National Science s High School Unifying Concepts Science as Inquiry Physical

More information

ESCMID Online Lecture Library. Laboratory Diagnosis of Human Parasitic Infections. Department of Parasitology Leiden University Medical Centre

ESCMID Online Lecture Library. Laboratory Diagnosis of Human Parasitic Infections. Department of Parasitology Leiden University Medical Centre Eric Brienen Department of Parasitology Leiden University Medical Centre Laboratory Diagnosis of Human Parasitic Infections Annelies van Goor Lisette van Lieshout & guest lectures LvanLieshout@Lumc.nl

More information

11/20/2011. Outline. Immune System Function. Terminology. Two Types of Immune Defense. Innate Immunity = Non Specific

11/20/2011. Outline. Immune System Function. Terminology. Two Types of Immune Defense. Innate Immunity = Non Specific Chapter 43 Immune System Outline I. Nonspecific Defenses A. Barrier B. Protective proteins C. Phagocytes D. Natural killer cells E. Inflammatory reaction II. Specific Defenses A. B cells Antibody mediated

More information

PUBLIC HEALTH PARASITOLOGY PHC 6513 Syllabus, Spring Semester 2014

PUBLIC HEALTH PARASITOLOGY PHC 6513 Syllabus, Spring Semester 2014 PUBLIC HEALTH PARASITOLOGY PHC 6513 Syllabus, Spring Semester 2014 Location: Conference Room and the Don Price Lab, William G. Doc Myers Building, 3602 Spectrum Blvd (see map below) Course Director: Professor

More information

j. Are (have male and female reproductive parts) k. Can reproduce asexually by l. Are free living

j. Are (have male and female reproductive parts) k. Can reproduce asexually by l. Are free living Unsegmented Worms I. 3 Types a. Phylum i. Flatworms ii. Roundworms b. Phylum i. Rotifers II. Flatworms a. Belong to Phylum (plat=flat) b. There are 3 classes i. Class (planarians) ii. Class (parasitic

More information

Immune System and Disease

Immune System and Disease Immune System and Disease Homeostasis Q: How does the body fight against invading organisms that may disrupt homeostasis? WHAT I KNOW WHAT I LEARNED 35.1 How do people catch infectious diseases? SAMPLE

More information

Microbiology AN INTRODUCTION EIGHTH EDITION

Microbiology AN INTRODUCTION EIGHTH EDITION TORTORA FUNKE CASE Microbiology AN INTRODUCTION EIGHTH EDITION Differentiate between innate and acquired immunity. Chapter 17 Specific Defenses of the Host: The Immune Response B.E Pruitt & Jane J. Stein

More information

Economic efficiency of agricultural enterprises and its evaluation

Economic efficiency of agricultural enterprises and its evaluation Economic efficiency of agricultural enterprises and its evaluation Ekonomická efektivnost zemìdìlských podnikù a její hodnocení E. ROSOCHATECKÁ Czech University of Agriculture, Prague, Czech Republic Abstract:

More information

Bacteria vs. Virus: What s the Difference? Grade 11-12

Bacteria vs. Virus: What s the Difference? Grade 11-12 Bacteria vs. Virus: What s the Difference? Grade 11-12 Subject: Biology Topic: Bacteria, viruses, and the differences between them. The role that water plays in spreading bacteria and viruses, and the

More information

Parasitic diseases of molluscs

Parasitic diseases of molluscs Aquatic Animal Diseases Significant to Australia: Identification Field Guide 4th Edition Parasitic diseases of molluscs Infection with Bonamia exitiosa New Zealand flat oyster infected with Bonamia exitiosa;

More information

Viral load testing. medical monitoring: viral load testing: 1

Viral load testing. medical monitoring: viral load testing: 1 medical monitoring: viral load testing: 1 medical monitoring: viral load testing Viral load testing medical monitoring: viral load testing: 2 Slide 1 Viral load The viral load test measures HIV in the

More information

Opening Activity # 1: Opening Activity # 2: Latin Root Word #1: Latin Root Word #2: Review of Old Information: N/A New Information:

Opening Activity # 1: Opening Activity # 2: Latin Root Word #1: Latin Root Word #2: Review of Old Information: N/A New Information: Section: 1.4 Opening Activity # 1: Name: Opening Activity # 2: Latin Root Word #1: Latin Root Word #2: Review of Old Information: N/A New Information: Emerging Viruses: 1)West Nile Virus 2)HIV 3)Ebola

More information

Chapter 9. Biotechnology and Recombinant DNA Biotechnology and Recombinant DNA

Chapter 9. Biotechnology and Recombinant DNA Biotechnology and Recombinant DNA Chapter 9 Biotechnology and Recombinant DNA Biotechnology and Recombinant DNA Q&A Interferons are species specific, so that interferons to be used in humans must be produced in human cells. Can you think

More information

Host specificity and the probability of discovering species of helminth parasites

Host specificity and the probability of discovering species of helminth parasites Host specificity and the probability of discovering species of helminth parasites 79 R. POULIN * and D. MOUILLOT Department of Zoology, University of Otago, P.O. Box 6, Dunedin, New Zealand UMR CNRS-UMII

More information

To the problems of agricultural brownfields in the Czech Republic Case study of the Vysocina region

To the problems of agricultural brownfields in the Czech Republic Case study of the Vysocina region To the problems of agricultural brownfields in the Czech Republic Case study of the Vysocina region K problematice zemědělských brownfields v České republice případová studie kraje Vysočina H. Svobodová,

More information

COMPARISON OF DEVELOPMENT TENDENCIES OF UNEMPLOYMENT RATE IN CR REGIONS

COMPARISON OF DEVELOPMENT TENDENCIES OF UNEMPLOYMENT RATE IN CR REGIONS ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS Volume LIX 40 Number 4, 2011 COMPARISON OF DEVELOPMENT TENDENCIES OF UNEMPLOYMENT RATE IN CR REGIONS L. Svatošová Received: March

More information

Acute Disseminated Encephalomyelitis (ADEM)

Acute Disseminated Encephalomyelitis (ADEM) Acute Disseminated Encephalomyelitis (ADEM) By Professor Clive Hawkins, Professor of Clinical Neurology, Consultant Neurologist, University Hospital of North Staffordshire and reviewed by Dr Sarosh Irani,

More information

Basics of Immunology

Basics of Immunology Basics of Immunology 2 Basics of Immunology What is the immune system? Biological mechanism for identifying and destroying pathogens within a larger organism. Pathogens: agents that cause disease Bacteria,

More information

Figure 14.2 Overview of Innate and Adaptive Immunity

Figure 14.2 Overview of Innate and Adaptive Immunity I M M U N I T Y Innate (inborn) Immunity does not distinguish one pathogen from another Figure 14.2 Overview of Innate and Adaptive Immunity Our first line of defense includes physical and chemical barriers

More information

CAP Accreditation Checklists 2015 Edition

CAP Accreditation Checklists 2015 Edition CAP Accreditation Checklists 2015 Edition The College of American Pathologists (CAP) accreditation checklists contain the CAP accreditation program requirements, developed on more than 50 years of insight

More information

Annex to the Accreditation Certificate D-PL-14139-01-00 according to DIN EN ISO/IEC 17025:2005

Annex to the Accreditation Certificate D-PL-14139-01-00 according to DIN EN ISO/IEC 17025:2005 Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH Annex to the Accreditation Certificate D-PL-14139-01-00 according to DIN EN ISO/IEC 17025:2005 Period of validity: 26.10.2015 to 25.10.2020 Date of issue: 26.10.2015

More information

BIOLOGICAL SCIENCES. Real. Amazing. Department Overview. Program Level Objectives for Biological Sciences

BIOLOGICAL SCIENCES. Real. Amazing. Department Overview. Program Level Objectives for Biological Sciences BIOLOGICAL SCIENCES UW-PARKSIDE 2015-17 CATALOG Greenquist 344 262-595-2744 College: Natural and Health Sciences Degrees and Programs Offered: Bachelor of Science and Master of Science Majors - Biological

More information

Severe Combined Immune Deficiency (SCID)

Severe Combined Immune Deficiency (SCID) Severe Combined Immune Deficiency (SCID) ASCIA EDUCATION RESOURCES (AER) PATIENT INFORMATION Severe combined immune deficiency (SCID) is the most serious form of primary immune deficiency and is usually

More information

Frequently asked questions for malaria

Frequently asked questions for malaria Frequently asked questions for malaria 1. What is malaria? Malaria is an infectious disease caused by a parasite that is transmitted through bite of an infected mosquito at night. There are two main types

More information

Understanding West Nile Virus Infection

Understanding West Nile Virus Infection Understanding West Nile Virus Infection The QIAGEN Bioinformatics Solution: Biomedical Genomics Workbench (BXWB) + Ingenuity Pathway Analysis (IPA) Functional Genomics & Predictive Medicine, May 21-22,

More information

Page 260 Courses: Biology (BIOL) Sonoma State University Catalog

Page 260 Courses: Biology (BIOL) Sonoma State University Catalog Biology (BIOL) BIOL 110 Biological Inquiry (4) Lecture, 3 hours. Laboratory, 3 hours. A factual and conceptual exploration of the living world through presentataion, student inquiry and laboratory exercises.

More information