MASARYKOVA UNIVERZITA. Program a sborník abstraktů

Size: px
Start display at page:

Download "MASARYKOVA UNIVERZITA. Program a sborník abstraktů"

Transcription

1 MASARYKOVA UNIVERZITA X. ČESKÉ A SLOVENSKÉ PARAZITOLOGICKÉ DNY Program a sborník abstraktů BRNO 2012

2 Organizátoři konference: Ústav botaniky a zoologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Česká parazitologická společnost Slovenská parazitologická spoločnosť pri SAV Konání konference: X. české a slovenské parazitologické dny, Brno, hotel Myslivna, 28. května 1. června 2012 Editoři sborníku: Iveta Hodová & Iva Přikrylová 2012 Masarykova univerzita ISBN

3 Program a obsah Pondělí :00 14:00 Registrace účastníků 12:30 13:30 Oběd 14:00 14:15 Slavnostní zahájení konference (L.Mikeš, B. Peťko, J. Leichmann) Sekce: Ptačí schistosomy Předsedající: Libuše Kolářová 14:15 14:45 P. Horák: Cerkáriová dermatitida: současné pohledy na přenos a šíření ptačích schistosom (zvaná přednáška) :45 15:00 * H. Dvořáková, L. Mikeš: Charakterizace rekombinantních cathepsinů b ptačí schistosomy Trichobilharzia regenti :00 15:15 L. Mikeš, J. Chaloupecká: Odvrhování glykokalyxu u cerkárií ptačích schistosom Trichobilharzia spp :15 15:30 M. Chanová: Vliv ptačích schistosom (Trichobilharzia sp.) na myši s modulovaným imunitním systémem :30 15:45 L. Lichtenbergová, P. Horák: Trichobilharzia regenti: patogenní efekt migrace schistosomul :45 16:00 * V. Skála, Z. Jindrová, M. Vostrý, A. J. Walker, P. Horák: Vliv motolice Trichobilharzia regenti na aktivitu hemocytů plžů Radix lagotis :00 16:30 Přestávka Sekce: Paraziti poikilotermních obratlovců Předsedající: Milan Gelnar 16:30 16:45 A. Eichmeier: SPECTROstar nano spolehlivé řešení pro všechny absorbanční aplikace (GeneTica, s.r.o.) 16:45 17:00 T. Tyml, M. Kostka, M. Palíková, I. Dyková: Archamoebae, původci závažných granulomatózních lézí u ryb :00 17:15 K. Francová, M. Ondračková: Vliv parazitární infekce na mortalitu juvenilních ryb během přezimování :15 17:30 M. Mendlová, Y. Desdevises, A. Vetešníková-Šimková, K. Civáňová: Monogenea západoafrických ryb čeledi Cichlidae: evoluční a koevoluční interakce... 24

4 Program a obsah 17:30 17:45 * E. Kašparová, Š. Mašová, O.Ditrich, T.Tyml, M. Tušer, A. Kodádková, V. Baruš: Larvy anisakidních hlístic ryb zálivu Petunia (Svalbard) :45 18:00 * Š. Mašová, V. Baruš, M. Seifertová, M. Jirků: Jak rozlišit krokodýlí škrkavky :00 18:15 * B. Haklová, V. Majláthová, I. Majláth, V. Petrilla, M. Oselský, B. Peťko: Plazy strednej Európy a Afriky hostitelia krvných parazitov :30 19:30 Večeře 19:30 22:30 Uvítací večírek s občerstvením Úterý Sekce: Helmintologie Předsedající: Marta Špakulová 9:00 9:30 L. Kolářová: Tkáňové helmintózy v ČR (zvaná přednáška) :30 9:45 R. Kuchta, B. Wicht, O. Ditrich, P. Kubáčková: Vzácné druhy lidských škulovců (Diphyllobothrium) v Evropě :45 10:00 P. Rudohradská, I. Papajová, P. Juriš: Kontaminácia pôdy zárodkami helmintov v prostredí marginalizovaných osád na východnom Slovensku :00 10:15 * E. Vendeľová, G. Hrčková, S. Velebný: Regulácia imunitnej odpovede v peritoneálnej dutine myší s infekciou cestódom Mesocestoides vogae na bunkovej a molekulárnej úrovni :15 10:30 L. Lukeszová: Představení moderních technologií QIAGEN pyrosekvenování a HRM umožňujících snadnou, rychlou a levnou detekci polymorfismů NK (Bio-Consult Laboratories spol. s r.o.) 10:30 11:00 Přestávka Sekce: Ektoparaziti Předsedající: Gabriela Hrčková 11:00 11:30 I. Kolářová: O užitečnosti krevsajícího hmyzu (zvaná přednáška)... 32

5 Program a obsah 11:30 11:45 A. Sarvašová, A. Kočišová, H. Hlavatá: Sezónna dynamika a abundancia rodu Culicoides vo vybraných chovoch východného Slovensku :45 12:00 * J. Rádrová, Z. Galková, M. Mračková, P. Barták, J. Lamka, J. Votýpka: Monitoring tiplíků, přenašečů BTV, na území ČR :00 12:15 E. Bocková, A. Kočišová: Druhová skladba, sezónna dynamika, distribúcia a denzita lariev komárov v košickej kotline v rokoch 2010 a :15 12:30 J. Vohánka: Sekvenování parazitů pomocí Roche 454 (ROCHE, s.r.o.) 12:30 13:30 Oběd Sekce: Humánní parazitologie v praxi Předsedající: Monika Halánová 14:00 14:30 G. Hrčková: Molekulárna diagnostika a terapia vybraných humánnych helmintóz (zvaná přednáška) :30 14:45 V. Boldiš, F. Ondriska, Ľ. Kováč, E. Nohýnková: Pneumocystis jiroveci v klinických vzorkách pacientov zo Slovenska :45 15:00 F. Ondriska: Prevencia Toxoplazmózy v gravidite. 5. ročné skúsenosti s plnením preventívneho programu :00 15:15 P. Kodym, L. Machala, D. Jilich, O. Beran, M. Malý: Sledování klinických a imunologických parametrů u HIV pozitivních pacientů, kteří se infikovali toxoplasmózou :15 15:30 L. Nováková: Introducing the Newest Member of the Thermo Scientific NanoDrop Family: NanoDrop Lite (M. G. P. spol. s r.o.) 15:30 16:00 Přestávka Sekce: Leishmánie a jejich vektoři Předsedající: Jan Votýpka 16:00 16:30 J. Klieščiková, R. Siddiqui, E. Piriou, L. Shanks: Kala-Azar: zanedbané ochorenie skúsenosti z misie Lekárov bez hraníc v Etiópii (zvaná přednáška) :30 16:45 * J. Hlaváčová, J. Votýpka., P. Volf: Vliv teploty na vývoj leishmanií ve flebotomovi Lutzomyia longipalpis... 41

6 Program a obsah 16:45 17:00 * M. Vlková, I. Rohoušová, J. Drahota, E. Kruedewagen, D. Stanneck, D. Otranto, P. Volf: Specifická imunitní odpověď psů opakovaně pobodaných Phlebotomus perniciosus :00 17:15 M. Řezka: EPPI Birthday k 10. výročí parazitologických konferencí (Eppendorf Czech & Slovakia, s.r.o.) 17:15 18:15 Posterová sekce 1 P1* A. Ash: Diversity of parasites of freshwater fishes in India: underestimation, exaggeration or both? (Lesson from tapeworms) P2 K. Civáňová, B. Koubková, M. Koyun: Description of new diplozoid species from the gills of Garra rufa (Heckel, 1984) (Cyprinidae) from Turkey P3* C. A. Mendoza-Palmero, T. Scholz, R. Kuchta: Freshwater monogeneans (Dactylogyridae: Ancyrocephalinae) from the neotropical region: summarizing the knowledge and facing challenges P4* V. Michálková, M. Ondračková: Motolice Diplostomum pseudospathaceum ovlivňuje zbarvení oka samců hořavky duhové P5 L. Mikeš, L. Jedličková, H. Dvořáková, M. Kašný: Trávení u krevsajících monogeneí čeledi Diplozoidae P6 E. Řehulková, M. Mendlová, A. Vetešníková-Šimková: Two new species of Cichlidogyrus (Monogenea: Dactylogyridae) of African cichlid fishes (Perciformes) from Senegal: structural and molecular characterisation P7* I. Slováčková, M. Ondračková: Mnohobuněční paraziti nepůvodních druhů Ryb Neogobius melanostomus a Proterorhinus semilunaris na řece Moravě a Dyji P8* Ľ. Šmiga, L. Košuthová, P. Košuth, V. Letková, T. Mihok: Prevalencia parazitóz v chove okrasných druhov ryb P9 I. Vokřál, M. Preslová, L. Skálová, B. Szotáková: Export and its role in defense against anthelmintic drugs in tapeworms P10* V. Šmardová, Š. Mašová, V. Baruš, I. Hodová, K. L. Sánchez, I. Foitová: Tapeworms of slow loris with a new record of family Anoplocephalidae P11 V. Svobodová, K. Huňová, L. Mikeš, V. Hypská, S. Novotný: Metacestodóza psa P12* M. Reblánová, M. Špakulová: Cytogenetic of echinostomatid flukes P13 M. Kašný, K. Kovařčík, M. Slaný, I. Huvarová, J. Dvořák, P. Horák, B. Koudela: Trichinella: novinky v legislativě a inovace v diagnostice P14 V. Baruš, Š. Mašová, B. Koubková, J. Sitko: Hlístice rodu Subulura Molin, 1860 parazitující v Otus scops (Strigiformes) v České republice... 56

7 Program a obsah P15* Š. Mašová, V. Šmardová, I. Foitová: Koprologický výzkum parazitů ploutvonožců ostrova Jamese Rosse (Antarktida) P16 A. Königová, J. Kinčeková, G. Hrčková, S. Velebný, M. Várady, M. Dolinská, L. Molnár, M. Kuchta: Výskyt intestinálnych namatódov detí v neendemickej oblasti P17 Z. Hůzová, V. Tolarová: Střevní parazitózy v ČR nejen v roce Zpráva NRL pro diagnostiku střevních parazitóz P18 S. Bártová, M. Švajdová: Výskyt Enterobius vermicularis v letech ve spádové oblasti mikrobiologické laboratoře P+R lab Nový Jičín P19 Z. Hůzová: Parazitologem v Africe (aspoň na chvíli) P20 B. Voxová, Z. Čermáková, J. Kapla: Vyšetření na malárii ve fakultní nemocnici Hradec Králové P21* L. Stropnická, V. Svobodová, E. Vernerová, T. Husáková: Chorioptový svrab alpak P22* I. Hviščová, B. Haklová, L. Pangrácová, B. Peťko, B. Víchová: Kliešte ako súčast mestkej aglomerácie P23* Z. Liptáková, Ľ. Kulcsár: Trus psov ako možný zdroj parazitárnej kontaminácie mestských aglomerácií :30 19:30 Večeře 20:00 Společné zasedání výborů ČPS a SPS Středa Sekce: Veterinární parazitologie Předsedající: Bohumil Sak 9:00 9:30 K. Reiterová: Epizootologické aspekty neosporózy u hospodárskych zvierat (zvaná přednáška) :30 9:45 * A. Čobádiová, K. Reiterová, Ľ. Turčeková, V. Hisira: Sérologická a molekulárna analýza Neospora caninum a Toxoplasma gondii u diviakov (Sus scrofa) na Slovensku :45 10:00 T. Machačová, E. Bártová, K. Sedlák, U. Mariani, G. Fusco, V. Veneziano: Seroprevalence Toxoplasma gondii u oslů domácích v jižní Itálii... 68

8 Program a obsah 10:00 10:15 * P. Wagnerová, B. Sak, D. Květoňová, Z. Buňatová, H. Civišová, M. Maršálek, M. Kváč: Enterocytozoon bieneusi a Encephalitozoon cuniculi u koní v různých chovech v ČR :15 10:45 Přestávka Předsedající: Katarína Reiterová 10:45 11:00 * M. Kubelová, K. Sedlák, P. Široký: Psí babesióza za dveřmi (?) :00 11:15 A. Iglódyová, M. Miterpáková: Dirofilarióza na Slovensku :15 11:30 * H. Neumayerová, J. Juránková, E. Jeklová, H. Kudláčková, M. Faldyna, K. Kovarčík, B. Koudela: Séroprevalence protilátek proti Toxoplasma gondii a Encephalizoon cuniculi v chovech králíků v České a Slovenské republice :30 11:45 * M. Dolinská, M. Várady: Monitoring výskytu avermektínovej rezinstencie u parazitov oviec na Slovensku :45 12:00 * J. Melicherová, J. Ilgová, M. Kváč, B. Koudela, A. Valigurová: Životný cyklus Cryptosporidium muris v dvoch hostiteľoch s rôznou odpoveďou na parazitáciu :00 12:15 L. Štěpánek: Stereomikroskopy 21. Století Fusion Optic (Mikro, spol. s r.o.) 12:15 13:15 Oběd 13:30 Odjezd na společný výlet 18:30 19:30 Večeře Čtvrtek Sekce: Prostředí, vektoři, rezervoáry Předsedající: Branislav Peťko 9:00 9:30 I. Papajová, Z. Liptáková, Ľ. Kulcsár, P. Juriš: Ochrana životého prostredia před zárodkami parazitov (zvaná přednáška) :30 9:45 A. Žákovská, H. Nejezchlebová, N. Bartoňková, T. Rašovská, H. Kučerová: Borelie v klíšťatech v Brně a prevence nemocí přenášených klíšťaty... 76

9 Program a obsah 9:45 10:00 * L. Pangrácová, M. Stanko, B. Víchová, L. Mošanský, M. Bona, J. Fričová, B. Peťko, M. Derdáková: Cirkulácia kliešťami prenášaných patogénov (Anaplasma phagocytophilum, Neoehrlichia mikurensis) v drobných cicavcoch ako rezervoárových hostiteľoch :00 10:15 E. Kociánová: Sú ektoparazitické mesostigmátne roztoče vektormi pôvodcov rickettsióz? :15 10:30 * R. Leontovyč, K. Huňová, P. Horák: Determinace plžů rodu Radix a jejich význam pro přenos motolic v ČR :30 11:00 Přestávka Sekce: Parazitická protista Předsedající: Andrea Valigurová 11:00 11:15 * V. Rašková, M. Stanko, J. Vávra, B. Sak, D. Květoňová, M. Kváč: Druhová variabilita kryptosporidií infikujících hlodavce čeledi myšovitých v České a Slovenské republice - předběžné výsledky :15 11:30 B. Sak, A. Mynářová, K. Petrželková, D. Květoňová, K. Pomajbíková, D. Modrý, B. Kalousová, M. Kváč: Diverzita Cryptosporidium spp., Encephalitozoon spp. a Enterocytozoon bieneusi u lidoopů v různých stupních habituace :30 11:45 * A. Diakin, T. Simdyanov, G. Paskerova, V. Aleoshin, R. Entzeroth, J. Schrével, A. Valigurová: Phylogenetic study on early emerging apicomplexans with emphasis on genera Eleutheroschizon and Siedleckia :15 12:00 E. Bínová, J. Kliščiková, D. Ashford, J. Thomas-Oates, E. Nohýnková: Úloha trehalózy v ochraně vnitřního prostředí akantaméby během její diferenciace :00 12:15 D. Květoňová, M. Kestřánová, M. Kotková, Y. Ortega, J. McEvoy, B. Sak, M. Kváč: Vnímavost prasat k různým druhům a genotypům kryptosporidií :15 12:30 I. Stejná: Rychlá diagnostika pro parazitologii (MEDIAL spol. s r.o.) 12:30 13:30 Oběd Sekce: Experimentální parazitologie Předsedající: Tomáš Scholz 14:00 14:30 J. Lukeš: Editování RNA a jiné zvláštnosti (zvaná přednáška)... 85

10 Program a obsah 14:30 14:45 M. Kašný, C. Cantascessi, J. Mulvenna, N. D. Young, A. Aziz, R. Leontovyč, P. Horák, R. B. Gasser: Fasciloides magna: analýza sekretomu a transkriptomu :45 15:00 M. Derdáková, V. Tarageľová, J. Koči, E. Ondrisková, L. Pekárik, D. Lenčáková, D. Selyemová, V. Majláthová, B. Peťko: Genetická variabilita Borrelia burgdorferi s.l, aktuálna situácia po desiatich rokoch výskumu na Slovensku :00 15:15 B. Peťko, I. Papajová: Cesty mladých prírodovedcov k parazitológii 88 15:15 15:30 J. Vašák: Klonování za jednu hodinu nebo rychleji (KRD, s.r.o.) 15:30 15:45 T. Pop: Novinky ve fluorescenční mikroskopii (Olympus Czech Group, s.r.o.) 15:45 16:15 Přestávka Sekce: Imunologie, toxikologie, terapie Předsedající: Petr Horák 16:15 16:30 A. Novobilský, H. B. Averpil, J. Höglund: Hodnocení účinnosti albendazolu a triklabendazolu v léčbě motoličnati (Fasciola hepatica) přirozeně infikovaných ovcí pomocí metody Coproantigen-ELISA :30 16:45 * T. Brázová, V. Hanzelová: Morfologické anomálie pásomnic Proteocephalus percae (Cestoda) parazitujúcich u ostrieža z ekotoxikologicky zaťaženej lokality :45 17:00 E. Dvorožňáková, M. Jalčová: Cytokínová odpoveď myší po intoxikácii ťažkými kovmi a infekcii Ascaris suum :00 17:15 Z. Čadková, D. Miholová, P. Válek, I. Langrová, I. Jankovská: Vliv tasemnice Hymenolepis diminuta na subchronickou expozici olovu u laboratorního potkana :15 17:30 M. Garajová, M. Mrva, M. Lukáč, F. Ondriska: Trofocídny efekt katiónových tenzidov na patogénne kmene Acanthamoeba spp :30 18:30 Posterová sekce 2 P1* L. Berthová, E. Špitalská: Rickettsiózy a Q- horúčka voľne žijucich vtákov na Slovensku P2 E. Špitalská, L. Mydlová, V. Tarageľová: Vertikálna distribúcia rickettsií na Slovensku... 95

11 Program a obsah P3 M. Derdáková, E. Špitalská, G. Walder, L. Pangrácová, D. Selyemová, K. Štefanidesová, E. Kocianová, B. Peťko: Candidatus Neoehrlichia mikurensis v prírodných ohniskách strednej Európy P4 E. Holasová, K. Saková, I. Vaněčková, J. Linhartová: Výskyt protilátek proti Leptospira spp. v jihočeském regionu v období P5* H. Klepetková, J. Votýpka, J. Lukeš, D. A. Maslov: Leptomonas pyrrhocoris: druh s kosmopolitním rozšířením P6* V. Šnábel, M. Várady, M. Dolinská, A. Wolstenholme: Alozýmová analýza izolátov Haemonchus contortus citlivých a rezistentných voči antihelmintikám P7 E. Dvorožňáková, M. Jalčová: Vplyv ťažkých kovov na infekciu Ascaris suum a aktivitu makrofágov myší P8 M. Jalčová, E. Dvorožňáková: Vplyv kadmia na bunkovú imunitnú odpoveď myší infikovaných Ascaris suum P9 M. Halánová, A. Valenčáková, M. Halán, M. Goldová, Z. Hurníková, P. Jarčuška, Z. Kalinová, P. Juriš, L. Čisláková: Sledovanie výskytu kryptosporídiového antigénu v skupine imunodeficientých pacientov P10 M. Halán, Z. Hurníková, M. Goldová, K. Bayer: Prevalencia Cryptosprodium spp. v chovoch Eublepharis macularius na Slovensku a v Čechách P11* S. Špilovská, K. Reiterová, A. Čobádiová, J. Pošivák: Sérologická a reprodukční analýza Neospora caninum vo vybranom chove hovädzieho dobytka P12 G. Hrčková, S. Velebný, E. Vendeľová: Imunosupresívne účinky metabolických produktov lariev M.vogae na bunky vrodenej imunity počas infekcie cestódom Mesocestoides vogae u myší P13 S. Havlíková, L. Roller, M. Kazimírová, M. Slovák, M. Ličková, B. Klempa: Expression of subolesin in organs of female tick Ixodes ricinus in response to feeding and tick-borne encephalitis virus infection P14 T. Marvanová, L. Šípková: Pohled na krásné a nebezpečné spirochety v transmisní elektronové mikroskopii P15 M. Quevedo-Diaz, P. Vadovic, S. Radulovic: Phenotypical and immunological changes of Rickettsia akari under antibiotic pressure P16 D. Antolová, K. Reiterová, G. Zalesny, M. Stanko, J. Fričová: Ryšavka tmavopása a myš kopčiarka, druhy drobných cicavcov s najväčším významom na šírení toxokarózy P17 Ľ. Turčeková, K. Reiterová, D. Antolová, F. Spišák: Toxoplasma gondii u ošípaných na Slovensku a v niektorých štátoch Európskej únie P18 L. Luptáková, A. Valenčáková, P. Bálent, E. Petrovová, D. Novotná: Séroprevalencia toxoplazmózy u hospodárskych zvierat na Slovensku

12 Program a obsah P19 D. Selyemová, V. Tarageľová, E. Ondrisková, M. Chvostáč, T. Vaculová, M. Derdáková: Sezónna dynamika kliešťov a výskyt patogénov v mestských ohniskách Bratislavy P20* Z. Svitálková, L. Mydlová, M. Derdáková, V. Tarageľová, D. Selyemová, E. Kocianová, M. Slovák, M. Kazimírová: Prevalencia kliešťami prenášaných mikroorganizmov v Ixodes ricinus v urbánnej a sylvatickej oblasti na juhozápadnom Slovensku P21 V. Tarageľová, L. Mydlová, D. Selyemová, E. Špitalská, I. Cíglerová, M. Derdáková: Sumarizácia niekoľkoročného výskumu kliešťami prenášaných patogénov v oblasti Martinských holí P22 A. Valenčáková, M. Halánová, B. Malčeková, L. Luptáková: Porovnanie výsledkov troch diagnostických metód na dôkaz prítomnosti mikrosporídií v klinických vzorkách :00 0:00 Valná hromada ČPS, následuje: Společenský večer a slavnostní ukončení * Hvězdičkou jsou označeny studentské soutěžní příspěvky. INDEX AUTORŮ ADRESY ÚČASTNÍKŮ

13

14

15 X. české a slovenské parazitologické dny 2012 ABSTRAKTY 15

16 Abstrakty SEKCE: PTAČÍ SCHISTOSOMY CERCARIAL DERMATITIS: AN UPDATE OF TRANSMISSION AND SPREADING OF BIRD SCHISTOSOMES P. HORÁK Department of Parasitology, Faculty of Science, Charles University in Prague, Viničná 7, Prague 2 Cercarial dermatitis is a hypersensitive skin reaction (disease) caused by schistosome larvae - cercariae; it is restricted to aquatic environment. Besides mammalian and human schistosomes (Schistosoma spp. and other genera), avian schistosomes are frequently reported as the causative agent. In some areas of the world cercarial dermatitis is regarded as an (re)emerging disease, because it appeared newly (no reports in the past) or the number of human cases (water reservoirs with schistosomes) increased; this applies to e.g. Chile, the United Kingdom, the United States and Denmark. Global climate changes may contribute to dissemination of schistosomes by birds and snails, accelerated development of parasites, increased contact of people with the causative agent, etc. Bird schistosomes require water snails for their larval development. The prevalence of infections in snails is usually low (below 1%), but in some locations/under certain circumstances it may reach up to 50%. These differences are, at least partly, influenced by the local spectrum of snail species and their susceptibility to infection. Unfortunately, proper identification of some snail species and our knowledge of the mechanisms determining snail susceptibility/resistance may represent limits of understanding transmission modes. Birds as definitive hosts are frequently parasitized by schistosomes, and anseriform birds seem to play a dominant role. In some localities, the prevalence of schistosomiasis in birds may reach up to % (e.g. New Zealand, the United States). The intensity of transmission to birds is poorly studied, but we know from experimental infections that at least two ways of infection exist: percutaneous (penetration of the bird skin) and peroral (penetration of the bird mucosa). Although there is limited data about natural infections, bird schistosomes seem to be pathogenic in some cases, and their development/growth probably depends on host physiological suitability. 16

17 X. české a slovenské parazitologické dny 2012 CHARAKTERIZACE REKOMBINANTNÍCH CATHEPSINŮ B PTAČÍ SCHISTOSOMY TRICHOBILHARZIA REGENTI H. DVOŘÁKOVÁ & L. MIKEŠ Katedra parazitologie PřF UK v Praze, Viničná 7, , Praha 2 U neurotropní ptačí schistosomy Trichobilharzia regenti byly již dříve charakterizovány dva typy cysteinových peptidáz - cathepsinů B: TrCB1 (GenBank: AY ) a TrCB2 (GenBank EF682129). Cathepsin B1 je lokalizován ve střevě schistosomul a dospělců a je velmi pravděpodobné, že se účastní trávení složek nervové tkáně a krve hostitele. Cathepsin B2 byl nalezen v postacetabulárních žlázách cerkárií a zřejmě napomáhá při penetraci do hostitele. V naší práci jsme se zabývali biochemickou charakterizací rekombinantních forem těchto peptidáz. Rekombinantní pro-cathepsiny B (izoformy TrCB1.1 a TrCB1.4 a dále TrCB2) byly získány expresí v systému metylotropních kvasinek Pichia pastoris. TrCB2 byl schopen autoaktivace za podmínek expresního media, zymogeny pro-trcb1.1 a pro-trc1.4 byly efektivně aktivovány experimentálně po inkubaci s ionexovou matricí Macro-Prep-High- S Support (Bio-Rad) či s pepsinem. U aktivovaných rekombinantních cathepsinů B byla potvrzena exopeptidázová aktivita pomocí specifického syntetického substrátu Hippuryl-His- Leu-OH. Dále byla určena ph optima jejich endo- i exopeptidázových aktivit a ověřena schopnost štěpit vybrané přirozené proteinové substráty (složky nervové tkáně, krve a kůže) - myelin basic protein, fibrinogen, albumin, IgG, kolagen a částečně i hemoglobin. Následně byla pomocí MALDI-MS/MS, LC-MS/MS identifikována štěpná místa v substrátech myelin basic proteinu a hemoglobinu vzniklá po působení těchto enzymů. Byly nalezeny drobné rozdíly ve vlastnostech studovaných enzymů, které budou diskutovány v kontextu jejich biologických aktivit. Poděkování: Czech Science Foundation grant no. 206/09/H026 17

18 Abstrakty ODVRHOVÁNÍ GLYKOKALYXU U CERKÁRIÍ PTAČÍCH SCHISTOSOM TRICHOBILHARZIA SPP. L. MIKEŠ & J. CHALOUPECKÁ Katedra parazitologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Viničná 7, Praha 2 Během penetrace do definitivního hostitele se cerkárie schistosom transformují na stádia zvaná schistosomuly. Tento proces je doprovázen odhozením ocásku a vyprazdňováním penetračních žláz. Tělo cerkárie přitom prochází četnými ultrastrukturálními a molekulárními změnami, které se týkají i povrchu tegumentu. Jako příklad lze uvést tvorbu dvojité membrány a ztrátu silné vrstvy vysoce imunogenního glykokalyxu, který pro cerkárie představuje ochrannou bariéru ve vodním prostředí. Glykokalyx schistosom má specifické složení sacharidových molekul, které jsou vázány k lipidům nebo proteinům membrány tegumentu. O mechanismu jeho odvrhování je poměrně málo informací, hypotetická je možnost indukce tohoto procesu proteolytickými enzymy z penetračních žláz. Důležitou součástí našeho projektu je charakterizace změn v glykosylaci povrchu cerkárií při transformaci na schistosomuly pomocí vazby fluorescenčně značených lektinových prób a protilátek proti vybraným sacharidovým epitopům. Hlavním cílem experimentů je odhalit mechanismus a ukázat průběh odvrhování glykokalyxu u cerkárií ptačích schistosom rodu Trichobilharzia a objasnit případný podíl produktů penetračních žláz na tomto procesu. K tomuto účelu jsou mj. využívány rekombinantní formy žlázových enzymů cerkárií. Zároveň probíhá analýza proteomu penetračních žláz Trichobilharzia regenti a testy zapojení exogenních molekul původem z hostitelů na indukci odvrhování glykokalyxu. 18

19 X. české a slovenské parazitologické dny 2012 HOST-PARASITE INTERACTIONS OF BIRD SCHISTOSOMES (TRICHOBILHARZIA SP.) AND IMMUNOMODULATED MICE M. CHANOVÁ Institute of Immunology and Microbiology, 1 st Faculty of Medicine, Charles University in Prague, Studničkova 7, Prague 2, Czech Republic Bird schistosomes of the genus Trichobilharzia are able to penetrate the skin of mammalian host and, in previously uninfected mammals, to migrate, feed on host tissues and partially develop. The routes of migrating larvae (schistosomula) and the pathogenic impact on invaded tissues in abnormal mammalian host (mice) are known for species of T. szidati, visceral species migrating via blood system, and T. regenti, neurotropic nasal species migrating through peripheral and central nervous tissue. The present study extends the knowledge on pathogenic impact on mammalian host with modulated immune system. For experimental infections, BALB/c mice were immunomodulated by complete and incomplete Freund's adjuvant 7 days prior to exposition to cercariae (subcutaneous injection of 100 µl of adjuvant; subsequent infection by immersion of foots into the water containing cercariae). Control mice remained uninfected (BALB/c), or were infected without previous immunomodulation (BALB/c; SCID). Mice were euthanized after desired period (1-15 days) post infection (p.i.). The spinal cord and brain was fixed with 4% paraformaldehyde and embedded in paraffin or JB4 embedding medium. Other organs/tissues were torn and searched for parasite presence under binocular stereomicroscope. The migratory route/parasite location and local immune cell reaction were studied by methods of histology and immunohistochemistry, systemic immune response (T h 1 vs. T h 2 oriented reaction) was characterized by flow cytometry. Acknowledgment: The research was supported by Czech Science Foundation (grant No. P302/12/P548) and Charles University in Prague (research programs PRVOUK No. P25/LF1/2 and UNCE No ). 19

20 Abstrakty TRICHOBILHARZIA REGENTI: PATHOGENIC EFFECT OF SCHISTOSOMULA MIGRATION L. LICHTENBERGOVÁ & P. HORÁK Department of Parasitology, Faculty of Science, Charles University in Prague, Viničná 7, Prague, Czech Republic Trichobilharzia regenti, similarly to other bird schistosomes, represents causative agent of skin inflammatory reaction, cercarial dermatitis. Moreover, T. regenti is known as a parasite with neurotropic mode of behavior. Due to migration through the host nervous tissue, T. regenti infections of specific bird and accidental mammalian hosts could represent a more serious health risk than those by other species of bird schistosomes. The infection of vertebrate host starts in water environment when cercariae (infective stage) penetrate the host skin. Successfully penetrating cercariae undergo cercaria/schistosomulum transformation with reconstruction of the tegumental surface. Shedding of antigen rich glycocalyx increases the resistance to host immune system. Despite surface changes, T. regenti infection of the skin of bird and mammalian hosts leads to the development of inflammatory reaction. Study on primo-infected ducks showed that the tissue in vicinity of schistosomula was infiltrated by heterophils, mast cells, CD3 lymphocytes and macrophages. Nevertheless, the immune reaction was only mild and schistosomula were able to escape from the skin and migrate through/along the peripheral nerves to the CNS. Histological observation revealed that the presence of schistosomula in the duck CNS initiated an influx of immune cells (heterophils, CD3 lymphocytes, macrophages) to the exposure sites, and proliferation and activation of astrocytes. Schistosomulum migration caused a disruption of axons and subsequent degeneration of neurons. Parasites were frequently observed in the subarachnoidal space of the spinal cord and, contrary to the persisting inflammation, schistosomula survived longer in this area than in gray or white matter of the spinal cord. Particular factors/antigens responsible for glial cells activation and parasite destruction are unknown, but their characterization is in focus. Acknowledgement: The experiments were supported by the Czech Science Foundation (Grant No. 502/11/1621). 20

21 X. české a slovenské parazitologické dny 2012 INFLUENCE OF TRICHOBILHARZIA REGENTI ON THE ACTIVITY OF RADIX LAGOTIS HEMOCYTES V. SKÁLA 1, Z. JINDROVÁ 1, M. VOSTRÝ 1,3, A. J. WALKER 2 & P. HORÁK 1 1. Department of Parasitology, Faculty of Science, Charles University in Prague, Viničná 7, 12844, Prague 2, Czech Republic 2. School of Life Sciences, Kingston University, Penrhyn road, KT1 2EE, Kingston upon Thames, United Kingdom 3. Institute of Hematology and Blood Transfusion, U nemocnice 2094/1, 12820, Prague 2, Czech Republic Almost all trematodes use snails as the first intermediate hosts. In the case of schistosomes, freely swimming miracidia recognize different stimuli such as MAGs substances (miracidia attracting glycoproteins) released by snails before they are attacked by schistosomes. Then, snail immunity is one of important factors determining compatibility or incompatibility of snails and trematodes. An incompatible parasite is usually eliminated by immune reactions in which hemocytes represent the main effector cells. On the other hand, a compatible trematode probably modulates activity of immune cells in order to avoid attack. In our experiments, the snails of Radix lagotis were infected experimentally by miracidia of the bird schistosome Trichobilharzia regenti. Histological evaluation of infected individuals showed that hemocytes were attracted by schistosome larvae at intervals 2, 3, 5, 12, 16 and 20 hours post infection (p.i.). Then, the number of hemocytes gradually decreased from 20 to 44 hours p.i., and later (60 and 92 hours p.i.) no hemocytes were observed around the larvae, suggesting that cellular reactions might be supressed by parasites. Some activities of hemocytes derived from infected (patent period) and noninfected snails were compared. Phagocytic activity of hemocytes from infected snails dropped to about 50% if compared to hemocytes from noninfected snails, whereas nitric oxide production increased by 130% in infected snails vs. 100% in nonifected snails after 60 minutes of measurement. It seems that also activities of selected enzymes comprising hemocyte signalling pathways may be affected by schistosome larvae. The data can contribute to a better understanding of trematode-snail compatibility. Acknowledgements: The research was supported by grants of the Czech Science Foundation (No. 206/09/0926 and 206/09/H026) and the Grant Agency of the Charles University in Prague (No ). 21

WHO/FAO/OIE Guidelines for the surveillance, prevention and control of taeniosis/cysticercosis

WHO/FAO/OIE Guidelines for the surveillance, prevention and control of taeniosis/cysticercosis WHO/FAO/OIE Guidelines for the surveillance, prevention and control of taeniosis/cysticercosis Editor: K.D. Murrell Associate Editors: P. Dorny A. Flisser S. Geerts N.C. Kyvsgaard D. McManus T. Nash Z.

More information

PROGRAM A SBORNÍK ABSTRAKT

PROGRAM A SBORNÍK ABSTRAKT PROGRAM A SBORNÍK ABSTRAKT 60. SPOLEČNÝ SJEZD ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PRO KLINICKOU NEUROFYZIOLOGII 1. - 2. listopadu 2013 Afi Palace, Pardubice Záštitu nad akcí převzal: JUDr. Martin Netolický,

More information

NOVÉ POZNATKY Z GENETIKY A ŠĽACHTENIA POĽNOHOSPODÁRSKYCH RASTLÍN

NOVÉ POZNATKY Z GENETIKY A ŠĽACHTENIA POĽNOHOSPODÁRSKYCH RASTLÍN Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov ES. NOVÉ POZNATKY Z GENETIKY A ŠĽACHTENIA POĽNOHOSPODÁRSKYCH RASTLÍN Piešťany, 2011 CENTRUM VÝSKUMU RASTLINNEJ VÝROBY

More information

Slovak Agricultural University in Nitra. Faculty of Biotechnology and Food Sciences

Slovak Agricultural University in Nitra. Faculty of Biotechnology and Food Sciences Slovak Agricultural University in Nitra Faculty of Biotechnology and Food Sciences Department of Animal Physiology Department of Hygiene and Food Safety Slovak Society for Agricultural, Forestry, Food

More information

ŽIVOTNÉ PODMIENKY A ZDRAVIE

ŽIVOTNÉ PODMIENKY A ZDRAVIE Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Slovenská spoločnosť hygienikov SLS Ústav hygieny Lekárskej fakulty UK Bratislava ŽIVOTNÉ PODMIENKY A ZDRAVIE Zborník vedeckých prác Jana Jurkovičová Zuzana

More information

NOVÉ POZNATKY Z GENETIKY A ŠĽACHTENIA POĽNOHOSPODÁRSKYCH RASTLÍN

NOVÉ POZNATKY Z GENETIKY A ŠĽACHTENIA POĽNOHOSPODÁRSKYCH RASTLÍN SLOVENSKÉ CENTRUM POĽNOHOSPODÁRSKEHO VÝSKUMU - Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany SEKCIA GENETIKY, ŠĽACHTENIA A SEMENÁRSTVA ODBORU RASTLINNEJ VÝROBY SLOVENSKEJ AKADÉMIE PÔDOHOSPODÁRSKYCH VIED NOVÉ

More information

Position Statement Part one: Immune function and exercise

Position Statement Part one: Immune function and exercise 6 Immune function and exercise Position Statement Part one: Immune function and exercise Neil P. Walsh 1, Michael Gleeson 2, Roy J. Shephard 3, Maree Gleeson 4 Jeffrey A. Woods 5, Nicolette C. Bishop 2,

More information

XIII - CELOSTÁTNÍ IOCHEMICKÉ

XIII - CELOSTÁTNÍ IOCHEMICKÉ XIII - CELOSTÁTNÍ IOCHEMICKÉ INIS-mf 13702 A B S T R A K T A České Budějovice 7- XX. 9. X992 ČESKOSLOVENSKÁ SPOLEČNOST X OGHEMICKÄ ČSAV A ÚSTAV MOLEKULÄRNX BIOLOGIE ROSTLIN ČSAV SCHOELLER PHARMA, WIEN,

More information

Hepatitis A. World Health Organization Department of Communicable Disease Surveillance and Response

Hepatitis A. World Health Organization Department of Communicable Disease Surveillance and Response WHO/CDS/CSR/EDC/2000.7 Hepatitis A World Health Organization Department of Communicable Disease Surveillance and Response This document has been downloaded from the WHO/CSR Web site. See http://www.who.int/emc

More information

Oddelenie patológie UNLP Košice, Cytopathos, s.r.o. Bratislava, Cytolab, s.r.o.košice a Klinická patológia s.r.o. Prešov.

Oddelenie patológie UNLP Košice, Cytopathos, s.r.o. Bratislava, Cytolab, s.r.o.košice a Klinická patológia s.r.o. Prešov. Oddelenie patológie UNLP Košice, Cytopathos, s.r.o. Bratislava, Cytolab, s.r.o.košice a Klinická patológia s.r.o. Prešov pod záštitou Slovenskej spoločnosti patológov a Slovenskej divízie IAP Slovenskej

More information

Zborník zo 7. ročníka

Zborník zo 7. ročníka Zborník zo 7. ročníka súťaže o najlepšiu bakalársku alebo diplomovú prácu a dizertačnú prácu na tému filantropia, dobrovoľníctvo a tretí sektor 2013 Zobrazovanie troch grácií, nazývaných aj charitky, má

More information

Conference Proceedings. Entrepreneurial spirit. Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti

Conference Proceedings. Entrepreneurial spirit. Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti Conference Proceedings Entrepreneurial spirit (Trends in Economics Marketing Management) Lenka Cestická Mila Kateva Scarlett Kutilová Pavel Macura Marek Nepožitek Jan Ryšánek Vítězslav Šavel Aneta Štefková

More information

Clostridium difficile infection in Europe A CDI Europe Report

Clostridium difficile infection in Europe A CDI Europe Report Clostridium difficile infection in Europe A CDI Europe Report CONTENTS FOREWORD 5 1. INTRODUCTION: CDI WHAT IS THE PROBLEM? 6 1.1 How does CDI occur? 6 1.2 How common is CDI? 8 1.3 Who is at risk of CDI?

More information

Report on African trypanosomiasis (sleeping sickness)

Report on African trypanosomiasis (sleeping sickness) Scientific Working Group Report on African trypanosomiasis (sleeping sickness) 4-8 June 2001 Geneva, Switzerland www.who.int/tdr TDR/SWG/01 Original: English Report of the Scientific Working Group meeting

More information

Veterinary aspects of aquatic animal health and welfare, aquaculture and ornamental fish trade

Veterinary aspects of aquatic animal health and welfare, aquaculture and ornamental fish trade FEDERATION OF VETERINARIANS OF EUROPE Veterinary aspects of aquatic animal health and welfare, aquaculture and ornamental fish trade Report of FVE working group on Aquatic Animal Health and Aquaculture

More information

Scientific Opinion on infectious salmon anaemia (ISA) 1

Scientific Opinion on infectious salmon anaemia (ISA) 1 EFSA Journal 2012;10(11):2971 ABSTRACT SCIENTIFIC OPINION Scientific Opinion on infectious salmon anaemia (ISA) 1 EFSA Panel on Animal Health and Welfare (AHAW) 2,3 European Food Safety Authority (EFSA),

More information

DART 2020. Fighting antibiotic resistance for the good of both humans and animals

DART 2020. Fighting antibiotic resistance for the good of both humans and animals DART 2020 Fighting antibiotic resistance for the good of both humans and animals DART 2020 Fighting antibiotic resistance for the good of both humans and animals 3 DART 2020 With many infectious diseases,

More information

WHO global action plan for laboratory containment of wild polioviruses

WHO global action plan for laboratory containment of wild polioviruses WHO/V&B/03.11 ORIGINAL: ENGLISH WHO global action plan for laboratory containment of wild polioviruses Second edition Vaccines and Biologicals World Health Organization WHO WHO/V&B/03.11 ORIGINAL: ENGLISH

More information

The present state of foodborne disease in OECD countries

The present state of foodborne disease in OECD countries The present state of foodborne disease in OECD countries J. Rocourt, G. Moy, K. Vierk and J. Schlundt Food Safety Department WHO, Geneva WHO Library Cataloguing-in-Publication Data The present state of

More information

Tracing of food items in connection to the multinational hepatitis A virus outbreak in Europe 1

Tracing of food items in connection to the multinational hepatitis A virus outbreak in Europe 1 EFSA Journal 2014;12(9):3821 SCIENTIFIC REPORT OF EFSA Tracing of food items in connection to the multinational hepatitis A virus outbreak in Europe 1 European Food Safety Authority 2,3 European Food Safety

More information

WEST NILE VIRUS AND BLOOD SAFETY INTRODUCTION TO A PREPAREDNESS PLAN IN EUROPE

WEST NILE VIRUS AND BLOOD SAFETY INTRODUCTION TO A PREPAREDNESS PLAN IN EUROPE WEST NILE VIRUS AND BLOOD SAFETY INTRODUCTION TO A PREPAREDNESS PLAN IN EUROPE Based on the EU Satellite Meeting of the Working Group on Blood Safety and WNV, Thessaloniki, 25-26 January 2012 FINAL WORKING

More information

Atlantic salmon at sea: Findings from recent research and their implications for management

Atlantic salmon at sea: Findings from recent research and their implications for management Atlantic salmon at sea: Findings from recent research and their implications for management Malcolm L. Windsor, Peter Hutchinson, Lars Petter Hansen and David G. Reddin. 2012. Atlantic salmon at sea: Findings

More information

FORUM STATISTICUM SLOVACUM

FORUM STATISTICUM SLOVACUM 5/006 FORUM STATISTICUM SLOVACUM I SSN 1336-740 6 5 9 771336 74001 Slovenská štatistická a demografická spoločnosť Miletičova 3, 84 67 Bratislava www.ssds.sk Naše najbližšie akcie: (pozri tiež www.ssds.sk,

More information

Animal welfare. No. 2008 2. Leopoldo Stuardo

Animal welfare. No. 2008 2. Leopoldo Stuardo Leopoldo Stuardo No. 2008 2 Animal welfare Organisation Mondiale de la Santé Animale World Organisation for Animal Health Organización Mundial de Sanidad Animal content Leopoldo Stuardo editorial Animal

More information

OBJEDNÁVKA. na časopis Zdravotnictví a sociální práce / Zdravotníctvo a sociálna práca

OBJEDNÁVKA. na časopis Zdravotnictví a sociální práce / Zdravotníctvo a sociálna práca OBJEDNÁVKA na časopis Zdravotnictví a sociální práce / Zdravotníctvo a sociálna práca Vychází 4 - krát ročně. Cena za kus 1,60 EUR/50 Kč. Celoročné předplatné: 6 EUR/200 Kč. Pro studenty zdravotnických

More information

AAEP Parasite Control Guidelines

AAEP Parasite Control Guidelines AAEP Parasite Control Guidelines Developed by the AAEP Parasite Control Subcommittee of the AAEP Infectious Disease Committee Subcommittee members: Martin K. Nielsen, DVM, Ph.D., Dipl. EVPC (chair), Linda

More information

Measurement of exposures and outcomes

Measurement of exposures and outcomes Chapter 2 Measurement of exposures and outcomes 2.1 Introduction Most epidemiological research involves the study of the relationship of one type of event or characteristic to another. Consider the following

More information

Tick Management Handbook

Tick Management Handbook Tick Management Handbook A integrated guide for homeowners, pest control operators, and public health officials for the prevention of tick-associated disease Prepared by: Kirby C. Stafford III Chief Scientist

More information

Newcastle disease and other avian paramyxoviruses

Newcastle disease and other avian paramyxoviruses Rev. sci. tech. Off. int. Epiz., 2000,19 (2), 443-462 Newcastle disease and other avian paramyxoviruses D.J. Alexander Central Veterinary Laboratory, Weybridge, New Haw, Addlestone, Surrey KT15 3NB, United

More information

ŠPECIÁLNY PEDAGÓG. Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax. 2 2014 Ročník 3 ISSN 1338-6670

ŠPECIÁLNY PEDAGÓG. Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax. 2 2014 Ročník 3 ISSN 1338-6670 ŠPECIÁLNY PEDAGÓG Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax ISSN 1338-6670 2 2014 Ročník 3 ŠPECIÁLNY PEDAGÓG Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax 3. ročník, 2014, č. 2 Vedecký recenzovaný

More information