XIII. dni mladých chirurgov prof. MUDr. Stanislava Čárskeho, DrSc.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "XIII. dni mladých chirurgov prof. MUDr. Stanislava Čárskeho, DrSc."

Transcription

1 strana 1 Slovenská chirurgická spoločnosť Česká chirurgická spoločnosť Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek Slovenská zdravotnícka univerzita Univerzitná nemocnica Bratislava XIII. dni mladých chirurgov prof. MUDr. Stanislava Čárskeho, DrSc jún 2013 Hotel Senec Slnečné jazerá sever, Senec

2 2 strana strana 3 Základné informácie: Čestný prezident kongresu: prof. MUDr. Peter Kothaj, PhD. Predseda organizačného výboru: MUDr. Alexander Mayer Hosť kongresu: Mgr. Eva Čárska, manželka prof. MUDr. Stanislava Čárskeho, DrSc. Organizačný výbor: prof. MUDr. Juraj Olejník, PhD. doc. MUDr. Filip Danninger, PhD. MUDr. Ivan Brychta, PhD. MUDr. Marek Vician, PhD. MUDr. Igor Tibenský, PhD. MUDr. Peter Malinovský, PhD. MUDr. Alan Dostál, PhD. MUDr. Michal Gergel MUDr. Martin Hladík MUDr. Veronika Longauerová MUDr. Dušan Matejíčka MUDr. Tomáš Doležal MUDr. Daniel Knapp MUDr. Róbert Duchoň Mgr. Marcela Javorová Bc. Paula Čičkánová Eva Packová Juraja Šalková Vedecký výbor: prof. MUDr. Olejník Juraj, PhD. prof. MUDr. Pechan Juraj, CSc. prof. MUDr. Šimko Peter, CSc. prof. MUDr. Látal Jiří, CSc. prof. MUDr. Pafko Pavol, DrSc. prof. MUDr. Čapov Ivan, CSc. prof. MUDr. Laca Ľudovít, PhD. prof. MUDr. Haruštiak Svetozár, CSc. doc. MUDr. Mištuna Dušan, CSc., mim. prof. doc. MUDr. Danninger Filip, PhD. doc. MUDr. Durdík Štefan doc. MUDr. Prochotský Augustín, CSc. doc. MUDr. Pinďák Daniel, PhD. doc. MUDr. Holéczy Pavol, CSc. doc. MUDr. Marko Ľubomír, PhD. doc. MUDr. Vajcziková Silvia, PhD. MUDr. Mýtnik Miroslav, PhD. MUDr. Drápela Jiří Témy kongresu: Chirurgická a traumatologická sekcia: 1. Urgentné operácie v chirurgických disciplínach 2. Overené postupy v miniinvazívnej chirurgii 3. Varia Sesterská sekcia: 1. Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta po urgentnej operácii 2. Miniinvazívna chirurgia z pohľadu sálovej sestry 3. Varia Kontakt: Chirurgická klinika SZU a UN Bratislava MUDr. Alexander Mayer (predseda organizačného výboru) tel.: Kongresový jazyk: slovenský jazyk, český jazyk, anglický jazyk Registrácia: 7. a 8. júna od 8:00 v priestoroch konania kongresu Registračné poplatky: Aktívna účasť je bez kongresového poplatku. Pri uskutočnenej online registrácii je kongresový poplatok pre pasívnych účastníkov 20 pre lekárov a 10 pre sestry. Pri registrácii na mieste je poplatok pre lekárov 40 a pre sestry 20. Súčasťou registračného poplatku je účasť na spoločenskom večere v cene 5. Prezentácia: Vekový limit prezentujúceho autora je do 35 rokov. Prosíme striktne dodržiavať časový limit prednášky, ktorý je 8 min min. diskusia (pokiaľ nie je na programe uvedené inak). Po prekročení časového limitu bude prednášajúci upozornený. Software na prezentácie: MS Power Point.

3 4 strana Čas 7. jún :30 08:30 09:00 A B C 09:00 10:40 A1 Akútna apendicitída B1 Onkologická chirurgia I C1 Varia 10:40 11:00 11:00 12:30 A2 Náhle brušné príhody B2 Onkologická chirurgia II C2 Hrudníková chirurgia 12:30 14:00 14:00 15:50 A3 Miniinvazívna chrurgia I B3 Sesterská sekcia I C3 Traumatológia I 15:50 16:10 16:10 18:00 A4 Miniinvazívna chirurgia II B4 Sesterská sekcia II C4 Traumatológia II 18:00 8. jún :00 09:00 10:40 A5 Hernie B5 Kazuistiky I C5 Cievna chirurgia I 10:40 11:00 11:00 12:30 12:30 13:00 A6 Chronické rany a experimentálne práce ODBORNÝ PROGRAM PREHĽAD Prednášková miestnosť Zahájenie 1. dňa Otvorenie kongresu prednášková miestnosť A 1. prestávka Obed 2. prestávka Záver 1. dňa Zahájenie 2. dňa Prestávka B6 Kazuistiky II C6 Cievna chirurgia II Záver kongresu Obed OTVORENIE KONGRESU piatok, 7. júna 2013 prednášková miestnosť A prof. MUDr. Juraj Olejník, PhD. Úvodné slovo Príhovory pozvaných hostí prof. MUDr. Pavol Pafko, DrSc. Ako vidím súčasnú chirurgiu doc. MUDr. Pavol Holéczy, CSc. K nedožitým 70. narodeninám profesora Stanislava Čárskeho strana 5

4 6 strana strana 7 Odborný program prednáškové bloky A1 Názov bloku: Akútna apendicitída Predsedníctvo: Huťan M., Černá M., Kothaj P. Počet príspevkov: 8 Miestnosť: A Termín: piatok, 7. júna, 9:00 10:40 Čas: 100 minút 68 Appendectomia per laparoscopiam čo všetko si môžeme dovoliť? Mayer A., Tibenský I., Brychta I., Olejník J. 75 Laparoskopická appendektomie jako zlatý standard nejen pro mladé chirurgy Ostruszka P., Dychus M., Jelínek P., Tulínský L. Chirurgická klinika, Fakultní nemocnice Ostrava, ČR 13 Kazuistika raritně lokalizované akutní apendicitidy Černá M., Šulc R. Chirurgická klinika FN a LFUK v Plzni, ČR 113 Appendicitis perforativa u detí Záhradník, Mýtnik, Barla Chirurgická klinika, FNsP J.A.Reimana Prešov, SR 78 Věčná potměšilost červa: vybrané kazuistiky vzácných apendicitid Paseka T., Jeroušek J., Páral M. I. chirurgická klinika LF MU a FN U sv. Anny v Brně, ČR 107 Laparoskopická apendektómia z jedného portu Tovtyn A., Ferenčík A., Štepienová A., Černý R. Chir. odd. NsP Trebišov, a.s., Svet Zdravia, Trebišov, SR 69 Komplikácie po akútnej apendicitíde riešenej laparoskopicky Mazalán P., Beláček J., Olejník J. I. chirurgická klinika LFSZU a UNB, nemocnica akad. L.Deréra, Bratislava, SR 25 Laparoskopická vs. klasická apendektomie pětiletý soubor Galgóczyová F., Rejholec J., Pospíchal T., Moravík J. Nemocnice Děčín, ČR A2 Názov bloku: Náhle brušné príhody Predsedníctvo: Mayer A., Migrová M., Olejník J. Počet príspevkov: 7 Miestnosť: A Termín: piatok, 7. júna, 11:00 12:30 Čas: 90 minút 85 Biliární ileus Popelka M., Man M. Chirurgické oddělení, Nemocnice TGM Hodonín p.o., ČR 77 Bouveretov syndróm kazuistiky Panyko A., Škubla R., Navrátilová V., Škanderová M. IV. chirurgická klinika LFUK a UNB, Bratislava, SR 49 Perforácia retroperitoneálnej časti duodéna cudzím telesom raritná a zákerná NPB. Kocifaj, Ščesná, Duleba E. Nemocnica Topoľčany a.s. 70 Komplikované intra-abdominálne infekcie analýza výsledkov nášho pracoviska v európskom kontexte Migrová M., Škrovina M. Nemocnice Nový Jičín a.s., ČR 27 Antibiotiká ako súčasť komplexnej liečby vnútrobrušných infekcií včera, dnes a zajtra. Gergel M., Olejník J. I. chirurgická klinika LFSZU, UN Bratislava, Nemocnica akad. L. Dérera 37 Obnova integrity masívneho defektu brušnej steny pri nemožnosti štandardnej rekonštrukcie. Huťan M., Majeský I., Škultéty J., Prochotský A., Bartko Ch., Koudelka P. II. chirurgická klinika LFUK a UNB, Bratislava, SR 61 Břišní katastrofa kazuistika Látrová S., Čáp R., Šubrt Z. Chirurgická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové Katedra válečné chirurgie, Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany

5 8 strana strana 9 A3 Názov bloku: Miniinvazívna chirurgia I Predsedníctvo: Longauerová V., Šmíd D., Holéczy P. Počet príspevkov: 7 Miestnosť: A Termín: piatok, 7. júna, 14:00 15:50 Čas: 110 minút 63 Súčasné možnosti bariatrickej chirurgie Longauerová V., Vician M.,Olejník J. 56 Laparoskopická plikácia žalúdka nová metóda v bariatrickej chirurgii Krištof J., Havrlentová L., Bolek M., Ševčíková,J., Holéczy P. Vítkovická nemocnice a.s., Ostrava, ČR 24 Laparoskopicky asistované operačné riešenie detí s morbus Hirschsprung Fuňáková M., Cingel V., Zábojníková L., Králik R., Duchaj B. Klinika detskej chirurgie LFUK a DFNsP, Limbová 1, Bratislava 86 Laparoskopický prístup k liečbe biliárnej peritonitídy ako komplikácie PTD. Kazuistika Popiková K., Dobrovodský A., Puškárová K., Škuta, Farkas FN Trnava, SR 74 Laparoskopické ošetrenie perforovaného peptického vredu žalúdka Olexa M., Tibenský I.,Olejník J. I. chirurgická klinika LFSZU a UNB, nemocnica akad. L.Deréra, Bratislava, SR 97 Naše skúsenosti s laparoskopickým ošetrením perforovaných gastroduodenálnych vredov vo VšNsP Lučenec Šantová J., Brunčák P, Číčel Š. Chirurgické oddelenie VšNsP Lučenec, SR 100 Endoskopické řešení pseudocyst pankreatu Šmíd D., Geiger J. FN Plzeň, Chirurgická klinika, ČR A4 Názov bloku: Miniinvazívna chirurgia II Predsedníctvo: Kokorák L., Šupová M., Hladík M. Počet príspevkov: 8 Miestnosť: A Termín: piatok, 7. júna, 16:10 18:00 Čas: 110 minút 51 Laparoskopická kolorektalna chirurgia štatistika výkonov na našom pracovisku. Kokorák L., Marko Ľ. OMICHE ( Oddelenie miniinvazívnej chirurgie a endoskopie), FNsP F.D. Roosevelta, Banská Bystrica 103 Laparoskopické resekce tlustého střeva na okresní chirurgii Šupová M., Polednik J., Nemocnice Vyškov, p.o., chirurgické odd., Vyškov, ČR 71 Laparoscopic Surgery For Colorectal Cancer Mirtaghi S. K. Salford Royal Hospital, UK 29 SILS slepá ulička alebo etablovaná metóda miniivazívnej chirurgie? Gyenes J., Mýtnik M., Vrzgula A. Chirurgická klinika, Nemocnica Košice Šaca a.s., Košice, SR 28 Laparoskopické riešenie syndrómu kompresie trunkus coeliacus Grajciar M., Adamík M., Janík J., Šinák I., Patkaňová L. Klinika transplantačnej, viscerálnej a cievnej chirurgie, Martin, SR 87 Laparoskopické řešení lacerace sleziny kazuistika Pospíchal T., Moravík J. Krajská zdravotní a. s. Nemocnice Děčín, ČR 33 Možnosti laparoskopickej chirurgie pri riešení cýst pečene Hošala M., Miklušica J., Palkóci B., Laca L., Bulava J. Klinika transplantačnej a cievnej chirurgie JLF UK, Martin, SR 66 Naše prvé skúsenosti s inštrumentom Harmonic Ace+ Mayer A., Hladik M., Tibensky I., Olejnik J.

6 10 strana strana 11 A5 Názov bloku: Chirurgia hernií Predsedníctvo: Puškárová K., Vyčítal O., Marko Ľ. Počet príspevkov: 6 Miestnosť: A Termín: sobota, 8. júna, 09:00 10:40 Čas: 100 minút 89 Porovnanie TAPP vs. klasická hernioplastika v našom súbore pacientov z hľadiska pooperačného priebehu Puškárová, Popiková, Škuta, Farkas, Fekiač FN Trnava, SR 10 Laparoskopická plastika tříselné kýly: naše zkušenosti Bučo M., Polednik J., Šupová M. Nemocnice Vyškov, p.o., chirurgické odd., Vyškov, ČR 102 Inkarcerovaná inguinálna hernia v ére laparoskopie Šulan P., Benková M., Bizík, Žáček Chirurgické odd. FNsP Žilina, SR 30 Laparoskopická hernioplastika 3D sieťkou bez fixácie Hajdu P., Murcko M., Tutka Š., Jurková A. Chir. odd. NsP Trebišov, a.s., Svet Zdravia, Trebišov, SR 101 De Garengeotova hernie Štruncová D., Meduna J., Kostihová A., Neubauer J. Chirurgické oddělení Nemocnice Jihlava, ČR Oddělení zobrazovacích metod Nemocnice Jihlava, ČR 112 De Garengeotova kýla kazuistika Vyčítal O., Liška V., Šulc R., Třeška V. Chirurgická klinika FN Plzeň, ČR A6 Názov bloku: Chronické rany a experimentálne práce Predsedníctvo: Kalvach J., Hajská M., Mýtnik M. Počet príspevkov: 8 Miestnosť: A Termín: sobota, 8. júna, 11:00 12:30 Čas: 90 minút 47 Experimentální model kalkulozní cholecystitidy vhodný pro nácvik laparoskopie Kalvach J., Ryska O., Šerclová Z., Martínek J., Doležel R., Juhas S., Juhasová J., Bunganic B., Pohnán R., Ryska M. Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN Praha, ČR 31 Účinnosť topickej antimikrobiálnej liečby testovaná v in vitro modeloch popáleninových rán Hajská M., Slobodníková L., Hupková H., Koller J. Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie LFUK, Bratislava, SR 110 Vplyv estrogénovej substitučnej terapie na prežívanie kožného laloka u ovarektomizovaných potkanov Vasilenko T., Slezák M., Novotný M., Kováč I., Ďurkáč J., Vrzgula A., Lenhardt Ľ., Gál P. Chirurgická klinika, Nemocnica Košice Šaca a. s., SR 54 Vplyv vodného extraktu Plantago lanceolata l. na hojenie incíznych a excíznych rán u potkanov plemena Sprague-Dawley Kováč I., Belák J., Kudláč M., Novotný M., Bobrov N., Jakubčová K., Chovan M., Ďurkáč J., Hollý M., Gál P. II. chirurgická klinika UNLP a UPJŠ Košice, SR 32 Využitie mezenchymálnych stromálnych buniek (MSC) pri liečbe diabetes mellitus v experimente Hildebrand T., Kaťuchová J., Farkašová Iannaccone S., Harvanová D., Radoňak J. I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UNLP Košice, SR 80 Ošetrovanie chronických rán Perina B., Olejník J. 95 Terapia trofických defektov dolnej končatiny pomocou medu Manuka Staško P. Klinika cievnej chirurgie VÚSCH a.s. a LF UPJŠ v Košiciach 67 Apiterapia, naše skúsenosti a výsledky Mayer A., Majtán J., Brychta I., Vician M., Olejník J. Chirurgická klinika SZU a UN Bratislava, SAV, Bratislava

7 12 strana strana 13 B1 Názov bloku: Onkologická chirurgia I Predsedníctvo: Tomáš M., Jelínek P., Pechan J. Počet príspevkov: 7 Miestnosť: B Termín: piatok, 7. júna, 09:00 10:40 Čas: 100 minút 53 Onkoplastické operácie zachovávajúce prsník v liečbe karcinómu prsníka + kazuistika Kovácsová A., Saksun L., Vrzgula A., Kačmarčíková M., Krajníková S., Marcinová M. Chirurgická klinika, Mamárne centrum, Košice-Šaca, SR 41 Postavení sentinelové biopsie u neodajuvantní chemoterapie u karcinomu prsu Jelínek P., Ostruszka P., Dychus M., Prokop J., Kubala O. FN Ostrava, ČR 96 GISTom Meckelova divertiklu Studénková E., Podkalská Sommerová K., Man M. Chirurgické oddělení NTGM Hodonín, ČR 45 Leiomyosarkóm retroperitonea vychádzajúci z dolnej dutej žily riešený radikálnou resekciou s cievnou rekonštrukciou: kazuistika Jurík M., Duchoň R., Pinďák D., Šucha R., Dolník J., Pechan J. Klinika chirurgickej onkológie LF SZU a NOÚ Bratislava, SR 106 Raritná komplikácia po cefalickej duodenopankreatektómii Tomáš M., Dolník J., Pinďák D., Šucha R., Duchoň R., Pechan J. Národný onkologický ústav, Bratislava, SR 76 Riešenie pankreatických fistúl po resekcii pankreasu Palkoci B., Laca L., Janík J., Fani M., Miklušica J., Hošala M. Klinika transplantačnej a cievej chirurgie JLF UK, Martin, SR 4 Alkoholová embolizácia gigantického hemangiómu pečene case report Bažík R., Balázs T., Vulev I. Oddelenie diagnostickej a intervenčnej rádiológie, NÚSCH Bratislava, SR B2 Názov bloku: Onkologická chirurgia II Predsedníctvo: Duchoň R., Krsička P., Durdík Š. Počet príspevkov: 7 Miestnosť: B Termín: piatok, 7. júna, 11:00 12:30 Čas: 90 minút 17 Význam lymfadenektómie pri karcinóme žalúdka a jej vplyv na prognózu ochorenia Duchoň R., Pinďák D., Dolník J., Šucha R., Pechan J. Klinika chirurgickej onkológie LF SZU a NOÚ Bratislava, SR 48 Naše skúsenosti a výsledky pri riešení tumorov konečníka metódou TEM Kilík R., Brandebur O., Leško D., Radoňak J. I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UNLP, Košice, SR 62 Kvalita života pacientov po restoratívnej proktokolektómii Leško D., Bober J., Veseliny E., Janičko M., Radoňák J. I. chirurgická klinika, Košice, SR 52 Sexuálne dysfunkcie po nízkych resekciách konečníka Kotoč J., Kotočová K., Gatěk J., Vrzgula A., Krajničák R. Chirurgické oddělení Nemocnice Atlas Zlín, ČR Chirurgická klinika, Nemocnica Košice-Šaca, a.s., SR 57 Operace pro náhlé příhody břišní v onkochirurgii Krsička P., Šefr R., Eber Z., Zapletal O., Sirotek L., Novotný I., Pacal M. Masarykův onkologický ústav, Brno, ČR 72 Laparoskopické řešení náhlé příhody břišní v onkochirurgii kazuistická sdělení Moravík J., Rejholec J. Chirurgické oddělení, Krajská zdravotní, a.s., Děčín, ČR 114 Learning curve roboticky asistovaných operací rekta pro karcinom Zapletal O., Eber Z., Krsička P., Šefr R. Masarykův onkologický ústav, Brno, ČR

8 14 strana strana 15 B3 Názov bloku: Sesterská sekcia I Predsedníctvo: Javorová M., Sulovcová K., Šálková J. + vyzvaný hosť Počet príspevkov: 7 Miestnosť: B Termín: piatok, 7. júna, 14:00 15:50 Čas: 110 minút 117 Akútna pankreatitída komplikácia po ERCP vyšetrení, kazuistika Fajčáková M., Godollová E. IV. chirurgická klinika LFUK a UNB, Bratislava, SR 120 Výživa v perioperačnom období Javorová M., Garová M. 121 Sekundárne hojenie rán Krempaská V., Tóthová A. 127 Pooperačná starostlivosť o pacienta po transplantácii obličky Sulovcová K., Jánošíková M. Klinika transplantácie a cievnej chirurgie JIS, Martin, SR 129 Septické komplikácie pankretitídy Zlejšiová J., Fukasová E. 122 Starostlivosť o pacienta s ochorením štítnej žľazy Letková M., Molnárová B. 124 Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s pankreatitídou Matúšová T. B4 Názov bloku: Sesterská sekcia II Predsedníctvo: Chňapeková D., Stratilová J., Helcmanovská A. + vyzvaný hosť Počet príspevkov: 7 Miestnosť: B Termín: piatok, 7. júna, 16:10 18:00 Čas: 110 minút 116 Poranenia pečene využitie Prolen Mesh sieťky, kazuistika Ďurišová E, Trubačová A. IV. chirurgická klinika LFUK a UNB, Bratislava, SR 118 Dixon-nízka laparoskopická resekcia sigmy. Gabrišová E., Čičkánová P. 126 Laparoskopická resekce žaludku technika Stratilová J., Kosturová J. Nemocnice Nový Jičín a.s., Nový Jičín, ČR 128 Rádiofrekvenčná ablácia v liečbe nádorov pečene Zabáková V., Tekelová D. 123 Chirurgické riešenie gastroezofageálneho refluxu Matejčeková Z., Chňapeková D. 119 Inštrumentovanie pri zlomeninách krčnej chrbtice Gumanová J., Horanská J. Klinika úrazovej chirurgie LFSZU a UNB, nemocnica ak. L. Deréra, Bratislava, SR 125 Využitie externých fixátorov v traumatológii Pattrmanová Z., Dostál A., Mikušková Z. Klinika úrazovej chirurgie SZU a UNB, Bratislava, SR

9 16 strana strana 17 B5 Názov bloku: Kazuistiky I Predsedníctvo: Fichtl J., Dolák S., Čapov I. Počet príspevkov: 8 Miestnosť: B Termín: sobota, 8. júna, 09:00 10:40 Čas: 100 minút 109 Perforácia tenkého čreva ako príčina náhlej brušnej príhody Valičková J., Miklo M., Kothaj P., Šinkovič L., Winter P., Pobeška J. II. chirurgická klinika SZU, FNsP FDR Banská Bystrica, SR 35 Idiopatická segmentálna nekróza veľkého omenta v kombinácii s akútnou appendicitídou ako raritná príčina náhlej príhody brušnej Hudák A., Radoňak J., Brandebur O. I. chirurgická klinika UNLP a UPJŠ Košice, SR 15 Zriedkavá náhla príhoda brušná Gangrena kolonu ako komplikácia systémového lupus erythematosus kazuistika Dolák S., Mifkovič A., Prochotský A., Škultéty J., Ježovít M., Koudelka P. II. chirurgická klinika LFUK a UN Bratislava, SR 98 Kazuistika: pooperačná komplikácia perforovaného žalúdočného vredu Šimo P., Niežňanský S., Orolín A. Chirurgické odd. Nemocnice Poprad a.s., SR 55 Neobvyklá príčina gangrény hrubého čreva Krajčiová A., Ďuranová V., Wágner E., Kothaj P. II. chir. klinika SZU, Banská Bystrica, SR 82 Život ohrozujúce krvácanie pri akútnej pankreatitíde kazuistika Pisár M., Škodáček G., Viola M. Všeobecná nemocnica, FORLIFE n.o., Chirurgické oddelenie, Komárno, SR 88 Volvulus sigmoidea kazuistika Příborská J., Sákra L. Pardubická krajská nemocnice, a.s., Pardubice, ČR 21 Vzácný případ zánětlivé náhlé příhody břišní způsobené rozsáhlou břišní tuberkulózou Fichtl J., Třeška V., Nosek J., Tupý R. Chirurgická klinika FN Plzeň, ČR B6 Názov bloku: Kazuistiky II Predsedníctvo: Kysučan J., Látečková Z., Prochotský A. Počet príspevkov: 8 Miestnosť: B Termín: sobota, 8. júna, 11:00 12:30 Čas: 90 minút 60 Absces pečene pri primárnej biliárnej cirhóze kazuistika Látečková Z., Škubla R., Navrátilová V., Lacko V. IV. chirurgická klinika UNB, Bratislava, SR 1 Carneyho syndróm kazuistika Alexandrová L., Ondrušek M., Hulman M., Hudec V. Kardiochirurgická klinika NUSCH a.s., Bratislava, SR 7 Raritní perineální rezistence Biath P. Chirurgické oddělení, Krajská nemocnice Liberec, ČR 64 Břišní aktinomykóza série kazuistik Majernik J., Bis D., Hanousek P., Ninger V. Chrudimská nemocnice a.s., Chrudim, ČR 73 Chirurgická léčba endoskopicky neřešitelného krvácení ze žaludečního vředu Kazuistika Mrázková L., Vacek R. Chirurgické oddělení, NH Hospital, a.s., Hořovice, ČR 59 Překvapení imitující traumatickou NPB Kysučan J., Malý T, Vomáčková K., Michálková K., Neoral Č. I. chirurgická klinika FN a UP Olomouc, ČR 38 Patologická tekutinová kolekce mezenteria, dif. dg. mezenteriální cysty, kasuistika Chovanec Z., Hnízdil L., M., Čapov I. I. chirurgická klinika LF MU a Fakultní nemocnice Brno, ČR 105 Pozdní perforace kolon jako neobvyklá komplikace po transplantaci ledviny (TxR) Thieme F., Oliverius M., Froněk J. Klinika transplantační chirurgie, IKEM, Praha, ČR

10 18 strana strana 19 C1 Názov bloku: Varia Predsedníctvo: Gergel M., Stašek M., Laca Ľ. Počet príspevkov: 7 Miestnosť: C Termín: piatok, 7. júna, 09:00 10:40 Čas: 100 minút 36 Chirurgické aspekty transplantácie obličkových štepov s komplikovaným cievnym zásobením. Hulík Š., Kalanin R., Tóth E., Závacký P., Radoňak J. I. chirurgická klinika, UNLP Košice, SR 93 Od benígnej diagnózy k ohrozeniu života. Smolár M., Vojtko M., Dzian A., Mikolajčík A., Hamžík J., Mištuna D. Klinika hrudníkovej chirurgie JLF UK, Martin, SR 26 Chirurgia primárnej hyperparatyreózy cesta od klasiky k miniinvazívnosti. Gergel M., Brychta I., Olejník J. 99 Perianálna forma Crohnovej choroby a jej chirurgická liečba Škuta R., Dobrovodský A., Keher I. Chirurgická klinika FN Trnava, SR 34 Komplikácie stómií Hrach M. IV. chirurgická klinika UNB Ružinov, Bratislava, SR 5 Imunosuprese jako příčina komplikací chirurgického výkonu Bébarová L., Stašek M., Řezáč T., Neoral Č. I. chirurgická klinika LF a FN Olomouc, ČR 94 Intraoperační gastroskopie naše zkušenosti Stašek M., Aujeský R., Janda P., Vrba R., Neoral Č. I. chirurgická klinika LF UP a FN Olomouc, ČR C2 Názov bloku: Hrudníková chirurgia Predsedníctvo: Benej M., Juhos P., Haruštiak S. Počet príspevkov: 6 Miestnosť: C Termín: piatok, 7. júna, 11:00 12:30 Čas: 90 minút 6 Videomediastinoskopie (VMSC) zlatý standard v diagnostice (nejen) lymfadenopatie horního mediastina Benej M., Čapov I., Jedlička V., Peštál A., Doležel J., Veselý M., Chovanec Z. I. chirurgická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně, ČR 39 Detekce minimální reziduální choroby u karcinomu plic Chudáček J., Bohanes T., Klein J., Benedíková A., Srovnal J., Szkorupa M., Neoral Č., Škarda J., Hajduch M. I. chirurgická Klinika FN, Chirurgické oddělení KNTB a.s., Laboratoř experimentální medicíny, Ústav molekulární a translační medicíny a Ústav patologie LF UP, FN, Olomouc, ČR 42 Ireverzibilná elektroporácia naše prvé skúsenosti Juhos P., Lučenič M., Haruštiak S., Benej R., Janík M., Zsemlye Zs. Klinika hrudníkovej chirurgie UNB a SZU, Bratislava, SR 16 Urgentní operace inkarcerovaných bráničních kýl na našem pracovišti Dubovec Ľ., Žuffa P., Khalil G., Vereš T., Klein J. Krajská nemocnice T.Bati, Zlín, ČR 90 Spontánní ruptura jícnu raritní náhla příhoda. Řezáč T., Bébarová L., Stašek M. I chirurgická klinika FNOl a LFUP v Olomouci, ČR 43 Minimálne invazívna korekcia (MIRPE) ako metóda voľby pri korekcii pectus excavatum u dospelých pacientov? Juhos P., Lučenič M., Zsemlye Zs., Haruštiak S. Klinika hrudníkovej chirurgie UNB a SZU, Bratislava, SR

11 20 strana strana 21 C3 Názov bloku: Traumatológia I Predsedníctvo: Matejička D., Kocourek T., Šimko P. Počet príspevkov: 8 Miestnosť: C Termín: piatok, 7. júna, 14:00 15:50 Čas: 110 minút 65 Menej invazívna transpedikulárna stabilizácia zlomenín stavcov v oblasti Th-L prechodu Matejička D., Božík M., Baka J., Šimko P., Látal J., Magala M. Klinika úrazovej chirurgie SZU a UNB, Bratislava, SR 111 Pseudoartróza kazuistiky Vojtaššák J. ml., Vojtaššák J. st. Ortopedická ambulancia, Bratislava, SR 46 Pseudoarthrosis ossis scaphoidei Juríková L., Heger T. Klinika úrazovej chirurgie SZU a UNB, Bratislava, SR 58 Poranenie arterie femoralis profunda ulomkom kosti nasledkom redislokácie fragmentu Kuzla O., Mariasi L., Pokchylchuk A., Kozhaykyn O., Kartavtsev R. Všeobecná nemocnica Komárno 50 Fraktura laterální části spina scapulae Kocourek T., Babinec J., Šíma J. Ortopedicko-traumatologické oddělení Nemocnice Přerov, ČR 19 C-NAIL hřeb k osteosyntéze patní kosti Fekete D., Pompach M., Carda M. Pardubická krajská nemocnice, a.s., Pardubice, ČR 44 Manažment zlomenín krčka stehennej kosti pomocou FN Plate Jurík, Ševcech, Vajcziková II. OTK UNB Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava, SR 2 Méně tradiční rentgenové projekce v diagnostice poranění zápěstí Babinec J., Kocourek T., Václavek J. Ortopedicko-traumatologické oddělení Nemocnice Přerov, ČR C4 Názov bloku: Traumatológia II Predsedníctvo: Čečka F., Sádovský A., Vajczikova S. Počet príspevkov: 9 Miestnosť: C Termín: piatok, 7. júna, 16:10 18:00 Čas: 110 minút 23 Damage control laparotomy Frank M., Bútora S., Nechvátal L., Oberreiter M., Dědek T. Chirurgická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové, ČR 104 Polytrauma Šváč J., Lukáč M., Straňák P., Gajdoš R. FNsP. F.D.R., Banská Bystrica, SR 91 Tupé poranenie brucha, pečene u detí v DFN Banská Bystrica Sádovský A., Kokavec M., Brnová Z., Murár E., Novotný J., Vidiščák M. KDCH DFNsP Banská Bystrica, SR 9 Poranění jater kazuistika Brůha J., Liška V., Sutnar A., Skalický T., Třeška V. Chirurgická klinika Fakultní nemocnice Plzeň, ČR 84 Operace pro střelná poranění v civilních a ve válečných podmínkách Pohnán R., Ryska M. Chirurgická klinika 2 LFUK a ÚVN Praha, ČR 12 Střelná poranění zasahující pankreas Čečka F., Jon B., Šubrt Z. Chirurgická klinika FN Hradec Králové, ČR 18 Válečné střepinové poranění krku a hrudníku Dušek T. Chirurgická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové, ČR 92 Rekonstrukce traumatických defektů ruky břišním kožním lalokem Slaninka I., Klein L., Frank M., Čáp R., Hošek F., Hasenöhrlová L., Talábová Z. FNHK CHirurgická klinika, Hradec Králové, ČR 8 Nezvyčajný liečebný postup pri komplexnom poranení ruky komplikovanom mykotickou infekciou. Case report. Boháč M., Čambal M., Lopatková M., Minarovjech V., Brezová B., Križko M., Payer J., Fedeleš J., Labaš P. Klinika plastickej chirurgie LFUK a SZU, Bratislava, SR

12 22 strana strana 23 C5 Názov bloku: Cievna chirurgia I Predsedníctvo: Balázs T., Formelová A., Pafko P. Počet príspevkov: 6 Miestnosť: C Termín: sobota, 8. júna, 09:00 10:40 Čas: 100 minút 115 Ruptúra AAA súčasná situácia na Slovensku Žúdelová L., Necpal R., Zita Z., Vincze O., Dulka T., Tomka J., Šefránek V. Klinika cievnej chirurgie, NUSCH, Bratislava, SR 3 Akútny aortálny syndróm a endovaskulárna liečba Balázs T., Bažík R., Vulev I., Tóth M. Oddelenie diagnostickej a intervenčnej rádiológie, NÚSCCH, Bratislava, SR 108 Endovaskulární léčba urgentních krvácení v aortoilické oblasti Váchalová M., Utíkal P., Köcher M., Černá M. II. chirurgická klinika FN Olomouc, ČR 22 Endovasální řešení Lérichova syndromu aneb TASC D v éře endovasálního boomu (kazuistika) Formelová A., Pirkl M., Daněk T., Hájek J., Černý M. Pardubická krajská nemocnice a.s., Pardubice, ČR 81 Aneuryzmata viscerálních tepen multidisciplinární problematika Pirkl M., Černý M., Formelová A. Oddělení cévní a plastické chirurgie, Pardubice, ČR C6 Názov bloku: Cievna chirurgia II Predsedníctvo: Černý M., Indráková J., Mištuna D. Počet príspevkov: 6 Miestnosť: C Termín: sobota, 8. júna, 11:00 12:30 Čas: 90 minút 11 Naše zkušenosti s řešením aortoduodenálních píštělí Burša P., Říha D., Bulejčík J., Blaha L., Fabián B. Nemocnice Podlesí a.s. Centrum cévní a miniinvazivní chirurgie, Třinec, ČR 83 Pedální bypassy na naší klinice soubor a kazuistiky Pluháčková H., Staffa R., Kříž Z. II. chirurgická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně, ČR 14 Akutní indikace k embolektomii při neischemické dolní končetině kazuistika Černý M., Bunček L., Maixner R., Daněk T., Pirkl M. Oddělení cévní a plastické chirurgie a Oddělení kardiologie, Pardubická krajská nemocnice, a.s. Pardubice, ČR 79 Povrchní tromboflebitída dolních končetin chirurgická léčba Pažin J., Kalný J. Nemocnice Sušice o.p.s., chirurgické oddělení, Sušice, ČR 40 Embolizace do a. pulmonalis se zdrojem z AVF kazuistika Indráková J., Dráč P., Utíkal P., Fialová J. II. chirurgická klinika, FN Olomouc, ČR 20 Aneurysmata ilických arterií po chirurgické léčbě aneurysmatu břišní aorty (AAA). Kazuistika. Fialová J., Utíkal P., Köcher M., Černá M. Fakturní nemocnice Olomouc, II. Chirurgická klinika, Olomouc, ČR

13 24 strana strana 25 Zborník abstraktov lekári 1 Carneyho syndróm kazuistika Alexandrová L., Ondrušek M., Hulman M., Hudec V. Kardiochirurgická klinika NUSCH a.s., Bratislava, SR Carneyho komplex je zriedkavý, geneticky a klinicky heterogénny syndróm mnohonásobných neoplázií charakterizovaný kardiálnymi, endokrinnými, kožnými a neurálnymi tumormi a tiež rôznymi pigmentovanými léziami kože a slizníc.v súčasnosti je známych menej ako 750 prípadov na svete. Témou prednášky je kazuistika 36-ročného pacienta, hospitalizovaného na Klinike kardiochirurgie pre náhodný nález mnohopočetného myxómu lokalizovaného v ľavej aj pravej predsieni. Echokardiograficky bol potvrdený veľký laločnatý útvar 92x32 mm v pravej predsieni prolabujúci do pravej komory a tiež veľký laločnatý útvar 70x31 mm v ľavej predsieni prolabujúci cez mitrálnu chlopňu do ľavej komory. Vzhľadom na anamnézu mnohopočetných benígnych nádorov adenóm hypofýzy, adenóm štítnej žľazy, nádor semenníka, polypy gastroduodena a hrubého čreva vzniklo podozrenie na túto klinickú jednotku. Následné genetické vyšetrenie túto diagnózu potvrdilo.pacient podstúpil operačnú excíziu útvarov z oboch predsiení, ktoré boli následne histologicky potvrdené ako myxómy. Pooperačný priebeh bol bez komplikácií, v 12 mesačnom intervale sledovania je bez obtiaží. Vzhľadom na vysoké riziko recidívy a skrátenej dĺžky života v dôsledku kardiálnych komplikácií, je pacient pravidelne echokardiograficky sledovaný v šesťmesačných intervaloch. 2 Méně tradiční rentgenové projekce v diagnostice poranění zápěstí Babinec J., Kocourek T., Václavek J. Ortopedicko-traumatologické oddělení Nemocnice Přerov, ČR Autoři popisují méně tradiční RTG projekce při diagnostice traumat zápěstí. Přestože u většiny pacientů si vystačíme se standardními dvěma základními projekcemi (případně rozšířenými na tzv. navikulární kvarteto při podezření na zlomeninu kosti člunkové), existují další doplňkové projekce, které se sice využívají zřídka pro dominanci CT či MRI vyšetření při sporných RTG nálezech, ale i ony mohou mít své využití a neměly by zcela upadnout v zapomnění. 3 Akútny aortálny syndróm a endovaskulárna liečba Balázs T., Bažík R., Vulev I., Tóth M. Oddelenie diagnostickej a intervenčnej rádiológie, NÚSCCH, Bratislava, SR Akútny aortálny syndróm (AAS) pomenúva rad ťažkých, bolestivých, potenciálne život ohrozujúcich abnormalít aorty. Sem patria disekcia aorty, intramurálny trombus a penetrujúci aterosklerotický ulkus aorty. AAS môže byť zapríčinený léziou steny aorty, destabilizáciou aneuryzmy hrudnej či brušnej aorty, končiac ruptúrou aorty. AAS je život ohrozujúci najmä v akútnom štádiu a jedine skorá diagnostika a následná chirurgická a endovaskulárna terapia znižuje jej mortalitu a zároveň zvyšuje dlhodobé vyhliadky pacientov po prekonaní tohto ochorenia. Cieľom tejto prezentácie je predstaviť najnovšie technické možnosti diagnostiky a zároveň výhody endovaskulárnej liečby AAS za použitia perkutánnej implantácie stentgraftu. 4 Alkoholová embolizácia gigantického hemangiómu pečene case report Bažík R., Balázs T., Vulev I. Oddelenie diagnostickej a intervenčnej rádiológie, NÚSCH Bratislava, SR 36 ročný muž so symptomatickým gigantickým hemangiómom pečene po početných transarteriálnych embolizáciach. Vzhľadom na opakované recidívy a progresiu nálezu sme zvážili embolizáciu lézie s použitím absolútneho alkoholu. Táto technika potenciálne obnáša pomerne veľa závažných periprocedurálnych komplikácií. Pri správnej indikácii a technickom prevedení však predstavuje vysoko efektívnu, lacnú a bezpečnú metódu endovaskulárnej a perkutánnej liečby vaskulárnych lézií alebo vaskularizovaných tumoróznych expanzií. Cieľom tejto práce je demonštrovať jej praktické využitie pri liečbe hemangiómov pečene. 5 Imunosuprese jako příčina komplikací chirurgického výkonu Bébarová L., Stašek M., Řezáč T., Neoral Č. I. chirurgická klinika LF a FN Olomouc, ČR Jako imunosupresi označujeme stav, kdy je omezena schopnost organismu reagovat na antigenní podnět tvorbou protilátek nebo buněčnou reakcí. Jedná se tedy o stav snížené imunity, který ve svém důsledku může vést ke změnám v mechanismu vzniku a průběhu fyziologické zánětlivé reakce, zvýšené náchylnosti organismu k rozvoji infekce a poruchám hojení. Imunosuprese může být jednak vrozená, jednak navozená celou řadou endogenních a exogenních faktorů. Mezi nejvýznamnější příčiny imunosuprese u chirurgických pacientů patří diabetes mellitus, systémová onemocnění vyžadující léčbu glukokortikoidy a imunomodulancii a také nádorová onemocnění. Nejčastějšími komplikacemi chirurgického výkonu jsou rané infekce a poruchy hojení anastomóz na gastrointestinálním traktu. Prezentujeme případy několika imunosuprimovaných pacientů, kteří byli operováni na I. chirurgické klinice pro různé diagnózy, a u nichž došlo v pooperačním období k rozvoji závažných komplikací, které si vynutily opakované chirurgické intervence. Diskutujeme závažný vliv imunosuprese na proces hojení a možná preventivní opatření u takto znevýhodněných pacientů. 6 Videomediastinoskopie (VMSC) zlatý standard v diagnostice (nejen) lymfadenopatie horního mediastina Benej M., Čapov I., Jedlička V., Peštál A., Doležel J., Veselý M., Chovanec Z. I. chirurgická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně, ČR Videomediastinoskopie představuje miniinvazivní diagnostickou metodiku určenou k histologizaci etiologicky nejasných změn mediastinálních uzlin a expanzivních procesů mezihrudí. Kromě diagnostiky má neocenitelný význam v stanovení tzv. N- stádia plicního karcinomu a následném plánování léčebního postupu. Rozvoj zobrazovacích technik ( PET,CT, NMR, PET/CT) neubral (nejen pro nemožnost histologické biopsie) VMSC na její efektivitě a nadále zůstává metodikou s nejvyšší

14 26 strana strana 27 senzitivitou a specificitou. I přes anatomickou těsnost operačního prostoru a nezanedbatelným rizikem poranění vitálně důležitých struktur zůstává při správné indikaci a opatrnosti operatéra bezpečnou technikou s minimem komplikací. Cílem je prezentovat VMSC jako rutinní miniinvazivní chirurgickou techniku, která je denním chlebem hrudního chirurga s kazuistickými implikacemi. 7 Raritní perineální rezistence Biath P. Chirurgické oddělení, Krajská nemocnice Liberec, ČR Rezistence v oblasti perinea jsou popisované jako málo častý nález. V literatuře nacházime převážně kazuistiky a malé soubory pacientů. Zdělením o raritnímu nálezu chceme přispět k obohacení této oblasti chirurgického písemnictví. 8 Nezvyčajný liečebný postup pri komplexnom poranení ruky komplikovanom mykotickou infekciou. Case report. Boháč M., Čambal M., Lopatková M., Minarovjech V., Brezová B., Križko M., Payer J., Fedeleš J., Labaš P. Klinika plastickej chirurgie LFUK a SZU, Bratislava, SR Komplexné poranenia ruky sú stále veľkou výzvou pre chirurgov. Prognóza postihnutej končatiny zvyčajne závisí od rozsahu poškodenia mäkkých tkanív a prípadnej superinfekcie. Náš tím by rád odprezentoval prípad 21-ročného pacienta, ktorému dopravníkový pás spôsobil devastačné poranenie ľavej hornej končatiny. V prvom týždni po úraze sa u pacienta rozvinula progresívna forma mykotickej infekcie mäkkých tkanív spôsobená hubou Absidia corymbifera. Počiatočný opakovaný debridement s lokálnou a systémovou aplikáciou Itrakonazolu však neviedol k eliminácii postupujúcej mykotickej infekcie. Vzhľadom na postihutie extenzorového aparátu ruky a neostré ohraničenie avitálnych mäkkých tkanív, sme sa rozhodli použiť debridement pomocou lariev s cieľom šetrne odstrániť avitálne tkanivá. Táto metóda s následnou aplikáciou NPT (negative-pressure-therapy) nám umožnila efektívnu eradikáciu mykotickej infekcie a urýchlila hojace procesy. Na definitívne krytie defektu sme použili dermo-epidermálny kožný transplantát v kombinácii s ingvinálnym lalokom. Na základe našej skúsenosti si dovoľujeme tvrdiť, že pri takýchto komplexných poraneniach, použitie larválnej terpie v kombinácii s NPT docieli účinný a zároveň šetrný výsledok vzhľadom na následnú alteráciu funkčnosti. 9 Poranění jater kazuistika Brůha J., Liška V., Sutnar A., Skalický T., Třeška V. Chirurgická klinika Fakultní nemocnice Plzeň, ČR Úvod: Tupé poranění jater bývá součástí sdružených poranění a je přítomno asi u 15% poranění břicha. Vzniklé hemoperitoneum pak může být příčinou hemorhagického šoku. Materiál a metody: Autoři popisují kazuistiku pacienta dopraveného na Emergency ARKFN Plzeň po zavalení kmenem stromu. Na CT popsané hemoperitoneum vzniklé lacerací jater si vyžádalo urgentní operační řešení s tamponádou jater rouškami. Pro hemodynamickou nestabilitu bylo nutné provést revizi dutiny břišní a podání Novoseven. Pooperační období bylo komplikováno biliárním leakem řešeným ERCP se stentáží biliárního stromu, následně provedena i drenáž žlučových cest. Další pooperační průběh se komplikoval vznikem subdiafragmatické kolekce, u které selhala drenáž pod CT. Proto bylo přistoupeno k operačn revizi s evakuací a drenáží abscesu jater. Další průběh bez komplikací s dimisí 80. den hospitalizace. Závěr: Poranění jater lze u hemodynamicky stabilních pacientů řešit konzervativním postupem. Při hemodynamické nestabilitě je nutné provést urgentní laparotomii a odpovídající ošetření jaterního parenchymu s využitím moderních hemostyptických materiálů a substitucí rekombinačními koagulačními faktory. Podpořeno grantem IGAMZČR Laparoskopická plastika tříselné kýly: naše zkušenosti Bučo M., Polednik J., Šupová M. Nemocnice Vyškov, p.o., chirurgické odd., Vyškov, ČR Pracoviště s bohatou laparoskopickou tradicí prezentuje formou krátkého videa laparoskopickou plastiku tříselné kýly. Přednáška je doplněna statistickým zpracováním souboru operovaných pacientů. 11 Naše zkušenosti s řešením aortoduodenálních píštělí Burša P., Říha D., Bulejčík J., Blaha L., Fabián B. Nemocnice Podlesí a.s. Centrum cévní a miniinvazivní chirurgie, Třinec, ČR Aortoduodenální píštěl je obávanou komplikací cévních rekonstrukcí v aortoilickém řečišti, ale i aneuryzmatu abdominální aorty. Jedná se o zřídkavou, ale potenciálně letální komplikaci, která se projevuje akutním krvácením do horního GITu. Proto v rámci diff. dg. je nutné při nejasném zdroji krvácení nutné vyloučit právě aortoduodenální píštěl. Autoři ve svém sdělení na kazuistikách pacientů podají přehled o technických možnostech řešení a výsledky léčby. 12 Střelná poranění zasahující pankreas Čečka F., Jon B., Šubrt Z. Chirurgická klinika FN Hradec Králové, ČR Střelná poranění pankreatu jsou velmi málo častá, ale je možné se s nimi setkat i v zemích střední Evropy. Cílem této práce je sdělit naše zkušenosti s diagnostikou a léčbou střelných poranění dutiny břišní zasahující pankreas. Do souboru jsme zařadili pacienty, kteří byli ošetřeni pro střelná poranění dutiny břišní zasahující pankreas ve FN Hradec Králové. Hodnotili jsme timing operačního řešení, strategii operace, operační čas, krevní ztrátu, pooperační komplikace a dobu hospitalizace. Při ošetřování pacientů s penetrujícím poraněním dutiny břišní postupujeme podle principů ATLS. Při střelném poranění břicha je vždy indikována chirurgická revize a poranění pankreatu je zpravidla zjištěno až peroperačně. Po zjištění poranění pankreatu je nutné jej správně klasifikovat a podle toho určit další terapii. Zásadní otázkou je, zda byl poraněn pankreatický vývod, v které části pankreatu a v jakém rozsahu. Samozřejmě je nutné pátrat po poranění ostatních orgánů, se kterými je poranění pankreatu často spojeno.

15 28 strana strana Kazuistika raritně lokalizované akutní apendicitidy Černá M., Šulc R. Chirurgická klinika FN a LFUK v Plzni, ČR Kazuistika: Autoři prezentují případ 79leté nemocné s objemnou kýlou v jizvě a 10denním rozvojem flegmóny stěny břišní. Pacientka je před 10 lety po laparoskopické cholecystektomii, vstupně v laboratorním nálezu dominovaly vysoké zánětlivé markery (leukocytóza 22,70 x 10 9 /l, CRP 219 mg/l), následovala příprava k akutní operaci. Příčinou flegmóny byl objemný vyzrálý absces, jehož zdrojem byla perforovaná gangrenózní apendicitida s apendixem lokalizovaným v kýle v jizvě pod pupkem po předchozí laparoskopii. Po resekci kýlního vaku a lýzi adherovaných tenkých kliček bylo patrné ohraničení nálezu pouze na kýlní vak, bez postižení volné peritoneální dutiny. Provedli jsme apendektomii se zanořením pahýlu do zdravé baze céka a drenáž dutiny břišní. Postižení měkkých tkání si vyžádalo nekrektomii podkoží a částečnou excizi kožníko krytu. Defekt v místě kýlní branky jsme uzavřeli střechovitou plastikou, ránu v úrovni podkoží a kůže jsme ponechali ke zhojení per secundam. Závěr: Jedná se o klinický případ, kterým chceme ukázat možnou, byť raritní lokalizaci apendixu po předchozí břišní operaci a zároveň velice neobvyklou komplikaci kýly v jizvě, a tím přispět k rozšíření diferenciální diagnostiky při nálezu flegmóny stěny břišní. 14 Akutní indikace k embolektomii při neischemické dolní končetině kazuistika Černý M.(1), Bunček L.(2), Maixner R.(1), Daněk T.(1), Pirkl M.(1) 1.) Oddělení cévní a plastické chirurgie 2.) Oddělení kardiologie, Pardubická krajská nemocnice, a.s. Pardubice, ČR Autoři předkládají kazuistiku pacienta léčeného pro hypertenzní krizi a známky kardiální insuficience. Při transtorakální echokardiografii byl zjištěn nejprve hyperechogenní útvar v levé síni, který následující den při transesofageální echokardiografii již v srdci přítomný nebyl. Byla prokázána neobturující embolizace bifurkace levé společné ilické tepny. Akutní končetinová ischemie nebyla vyjádřena. I přesto byla indikována akutně nepřímá embolektomie k zabránění vzniku akutní končetinové ischemie. 80% vmetků do velkého oběhu je kardiálního původu, z toho 2/3 má zdroj v levé síni. Emboly se nejčastěji zachytí v místech fyziologických zúžení, především v oblasti větvení tepen. Embolizace a. ilica communis se vyskytuje v 18 % embolizací. Klinické příznaky při akutním emboligenním uzávěru pánevní tepny jsou dramatické pro absenci kolaterálního oběhu a indikace k embolektomii je neodkladná. Kromě rizika ztráty končetiny je pacient ohrožen reperfúzním syndromem. Pokud je embolektomie provedena do 8 hodin od začátku příznaků, pohybuje se letalita v rozmezí 8 25 %. Je-li interval delší než 24 hodin, je letalita až pětkrát vyšší. 15 Zriedkavá náhla príhoda brušná Gangrena kolonu ako komplikácia systémového lupus erythematosus kazuistika Dolák S., Mifkovič A., Prochotský A., Škultéty J., Ježovít M., Koudelka P. II. chirurgická klinika LFUK a UN Bratislava, SR Autori prezentujú kazuistiku zriedkavej náhlej brušnej príhody jedná sa o 39-ročnú polymorbídnu pacientku so systémovým lupus erythematosus, CHRI na podklade lupus nefritis, v HD programe, stp. transplantácii ľavej obličky v minulosti, prijatej na Ortopedickú Kliniku za účelom TEP ľavej koxy pre bionekrózu hlavice femuru. V pooperačnom priebehu stav komplikovaný nekrózou kolonu, CT i peroperačne verifikovanou. Pacientka operovaná, vykonaná subtotálna kolektómia, terminálna ileostómia, ľavostranná ovarektómia. Pooperačný priebeh komplikovaný perforáciou jejuna, vykonaná sutura jejuna. Pacientka hospitalizovaná na OAIM, potom na II. Chirurgickej klinike, pasáž obnovená. Pre rozvrat vnútorného prostredia doriešená na Internej klinike. Po 60.dňoch prepustená z nemocnice v klinicky dobrom stave s obnovenou pasážou, realimentovaná, mobilná. 16 Urgentní operace inkarcerovaných bráničních kýl na našem pracovišti Dubovec Ľ., Žuffa P., Khalil G., Vereš T., Klein J. Krajská nemocnice T.Bati, Zlín, ČR Cílem přednášky je poukázat na komplikace inkarcerovaných bráničních kýl jako méně časté příčiny náhlých příhod břišních a hrudních. Autoři referují kazuistiky u dvou pacientů urgentně operovaných na našem pracovišti. První sdělení se týká 37-letého pacienta s inkarcerovanou Bochdalekovou brániční kýlou, která se manifestovala příznaky vysokého ileu. Druhá pacientka byla operována pro perforační komplikaci inkarcerované smíšené kýly ezofagealního hiátu. Závěr: Brániční kýly se v případě inkarcerace obvykle manifestují symptomatologii náhlé příhody břišní (resp. hrudní). Důsledky inkarcerace bývají natolik závažné, že včasná revize má vitální důležitost. Laparotomický přístup je vhodný u primárně operovaných nebo traumatických kýl. Torakotomie může být výhodná v případě reoperace. 17 Význam lymfadenektómie pri karcinóme žalúdka a jej vplyv na prognózu ochorenia Duchoň R., Pinďák D., Dolník J., Šucha R., Pechan J. Klinika chirurgickej onkológie LF SZU a NOÚ Bratislava, SR Výsledky chirurgickej liečby karcinómu žalúdka sa zlepšujú častejším zastúpením včasných foriem, nižšou peroperačnou morbiditou a mortalitou, vyšším počtom radikálnych resekcií s lepším prežívaním. Problém radikality, taktiky i techniky disekcie lymfatických uzlín zostáva nevyriešený. V liečbe karcinómu žalúdka existujú dva názory na význam lymfadenektómie. Na ďalekom Východe je považovaná za výkon s liečebným potenciálom, v Európe sa pokladá za výkon ktorý určí staging a prognózu, ale jej vykonanie neovplyvní prognózu. Tiež je rozdiel v stagingových systémoch. Východ zakladá na anatomickej lokalizácii postihnutých uzlín, Európa na počte pozitívnych lymfatických uzlín.

16 30 strana strana Válečné střepinové poranění krku a hrudníku Dušek T. Chirurgická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové, ČR Incidence penetrujících poranění krční krajiny se ve válečných konfliktech vyskytuje asi u 10% pacientů. Jedná se o poranění s vysokou letalitou a častými sdruženými poraněními dalších tělesných krajin. Kazuistika popisuje šrapnelové poranění nadklíčkové krajiny s poraněním velkých žilních kmenů a penetrací střepin do pleurální dutiny, poraněním plíce s masivním hemotoraxem. Pacientovi byla poskytnuta úspěšná neodkladná chirurgická péče 4. polním chirurgickým týmem v nemocnici ROLE 3 na základně KAIA Kábul, Afghánistán. 19 C-NAIL hřeb k osteosyntéze patní kosti Fekete D., Pompach M., Carda M. Pardubická krajská nemocnice, a.s., Pardubice, ČR Zlomeniny patní kosti jsou nejčastějším typem zlomeniny v oblasti nohy vyžadující komplexní terapii. Existuje několik přístupů k léčbě. CRPF je metoda šetrná k měkkým tkáním, ale nezaručuje dostatečnou stabilitu. Naproti tomu ORIF vyžaduje rozsáhlý operační přístup zvyšující riziko infekce. Novou metodou je nitrodřeňový patní hřeb neboli C-Nail. Ten umožňuje miniinvazivní operační přístup a snižuje riziko infekčních komplikací. Má jednoduchou aplikaci a poskytuje stabilní osteosyntézu. Principem je stabilizace fragmentů rozlomené patní kosti hřebem ve spojení se sedmi zajišťovacími šrouby, se kterými vytváří úhlově stabilní fixaci. Je indikován u extraartikulárních a intraartikulárních zlomenin typy I-IV dle Sanderse. Na trhu je od roku 2011 a byl aplikován více jak 100 pacientům. 20 Aneurysmata ilických arterií po chirurgické léčbě aneurysmatu břišní aorty (AAA). Kazuistika. Fialová J., Utíkal P., Köcher M., Černá M. Fakturní nemocnice Olomouc, II. Chirurgická klinika, Olomouc, ČR Úvod: Aneurysma ilických arterií má % pacientů s AAA. Incidence nově vzniklých aneurysmat nepatří k často sledovaným údajům. Kazuistika: 73-letý pacient podstoupil pro symptomatické AAA před 7 lety aortobifemorální náhradu dacronovou protézou. Po 3 letech na MRA zjištěno aneurysma vnitřní ilické arterie (AII) vpravo vel. 3,5 cm plněné retrográdním tokem. Vzhledem k polymorbiditě pacienta a nepříznivému nálezu po předchozí operaci zvažováno intervenční radiologické řešení, které pacient odmítl a dále již na kontrolu nepřišel. Po 7 letech od primární operace byl ve spádové nemocnice pro rupturu aneurysmatu proveden podvaz zevní ilické artérie a opich AII vpravo. Po dvou dnech po výkonu pacient odeslán pro trombózu pravého raménka bifurkační náhrady na naše pracoviště k revizi. Provedena nepřímá trombektomie, opětovný podvaz aneurysmatu vpravo. Dále zjištěno aneurysma společné a vnitřní ilické arterie vlevo velikosti v průměru 6 cm. Toto pro riziko ruptury ošetřeno endovaskulárně embolizací koily. Závěr: Mnohočetná aneurysmata tepen se vyskytují relativně často a při sledování pacientů po chirurgickém řešení AAA nebo EVAR je potřeba myslet i na možnost koexistence a růstu dalších aneurysmat. 21 Vzácný případ zánětlivé náhlé příhody břišní způsobené rozsáhlou břišní tuberkulózou Fichtl J., Třeška V., Nosek J., Tupý R. Chirurgická klinika FN Plzeň, ČR Úvod: Náhlá příhoda břišní je charakterizována jako závažné onemocnění, jež vzniká náhle, z plného zdraví s velice rychlým průběhem. Tuberkulóza je onemocnění šířící se vzduchem, jen asi 10% přechází v aktivní plicní formu. V ČR bylo registrováno v roce případů TBC. Prevence spočívá ve screeningu a očkování. Metodika: Dovolujeme si prezentovat kazuistiku 47-letého pacienta. Původně byl přivezen na Emergency FN pro zhoršení celkového stavu po desetidenní hospitalizaci v jiné nemocnici. Při vyšetření jsou patrné známky peritoneálního dráždění a podezření na specifický plicní proces. Po provedení CT břicha byl indikován k neodkladné revizi. Výsledky: Při operaci byla nalezena difúzní peritonitis, příčinou byly perforace v průběhu již fragilního ilea. Následně byla provedena rozšířená ileocékální resekce se second-look operací za dva dny. Z histologie byl nejprve potvrzen specifický granulomatózní proces, následně i kultivačně mykobakteria. Závěr: Bohužel až pozdní komplikace (perforace) zánětlivého postižení střeva vedly ke stanovení diagnózy.časná diagnóza při plicním nálezu mohla vést ke kurabilní léčbě antituberkulotiky. 22 Endovasální řešení Lérichova syndromu aneb TASC D v éře endovasálního boomu (kazuistika) Formelová A., Pirkl M., Daněk T., Hájek J., Černý M. Pardubická krajská nemocnice a.s., Pardubice, ČR Existuje řada pacientů, kde je nález na tepnách dolních končetin dle obecně akceptovaných guidelines indikován jednoznačně nebo přednostně k chirurgickému řešení(tasc D nebo C), ale riziko operační zátěže je neúměrně vysoké vzhledem k celkovému stavu a komorbiditám pacienta. V takových případech je v současné době možné alespoň se pokusit o endovasální intervenci i při předem předpokládaných horších výsledcích s časnou restenózou, ale s menší zátěží pro pacienta a tím docílit oddálení hrozící amputace končetiny u nemocných s krátkou life expectancy. Autoři ve své práci prezentují případ těžce nemocného pacienta s Lerichovým syndromem a kritickou končetinovou ischémii pravé dolní končetiny, u kterého byl operační výkon kontraindikován. Závěrem nastolují otázku edukace cévních chirurgů v endovasálních/hybridních výkonech.

17 32 strana strana Damage control laparotomy Frank M., Bútora S., Nechvátal L., Oberreiter M., Dědek T. Chirurgická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové, ČR Damage control laparotomie je léčebným postupem používaným v posledních 25 letech u závažných poranění břicha. Cílem tohoto postupu je chirurgická intervence u zraněných se závažnou hypotenzí z důvodu pokračujícího krvácení, při současně probíhající volumové resuscitaci. Časově omezený operační výkon je zaměřen na kontrolu krvácení a zabránění další kontaminace. Práce prezentuje operační techniku a zkušenosti autorů (Traumacentrum I. Typu) s damage control laparotomií. Popisuje rozdíly při jejím provádění u penetrujícího a tupého poranění břicha. Uvádí její indikace a timing s ohledem na celkový stav a patofyziologii závažně poraněného pacienta. Poukazuje na nutnost organizace operačního sálu a časné komunikace před výkonem. Zaměřuje se také na strategii náhrad krevní ztráty, tzv. masivní transfúzní protokol. 24 Laparoskopicky asistované operačné riešenie detí s morbus Hirschsprung. Fuňáková M., Cingel V., Zábojníková L., Králik R., Duchaj B. Klinika detskej chirurgie LFUK a DFNsP, Limbová 1, Bratislava Hirschsprungova choroba je závažné ochorenie, ktoré môžeme zaradiť medzi neurokristopatie, keďže vzniká z dôvodu prerušenia migrácie nervových buniek z neurálnej lišty do črevnej steny počas embryonálneho vývoja. Dôsledkom je permanentný spazmus hladkého svalstva a oslabená až vymiznutá peristaltika postihnutej časti čreva s prechodnou dilatáciou orálneho úseku. Diagnózu potvrdí irigografické vyšetrenie a histologizácia. Riešenie je operačné. Súčasným trendom je definitívne riešenie jednodobým výkonom, ak sa za priaznivých podmienok dá novorodenecké obdobie preklenúť konzervatívnym manažmentom. Autori v práci prezentujú prvotné výsledky u laparoskopicky asistovaných operácií pri Hirschsprungovej chorobe, ktoré sme na Klinike detskej chirurgie LFUK a DFNsP, Bratislava, začali realizovať v decembri Doteraz bolo touto metódou riešených 5 pacientov, 2x sme vykonali primárnu pull-through operáciu, 2x laparoskopický asistovanú transpozíciu podľa Duhamela a 1x laparoskopicky asistovanú pull-through operáciu u pacienta prvotne riešeného sigmoideostómiou. Komplikácia sa vyskytla 1x ischemická kolitída transponovaného úseku, s nutnosťou terminálnej ileostómie na prechodné obdobie. 25 Laparoskopická vs. klasická apendektomie pětiletý soubor Galgóczyová F., Rejholec J., Pospíchal T., Moravík J. Nemocnice Děčín, ČR eventuálně nutnost konverze, délka hospitalizace, peroperační, časné a pozdní komplikace a definitivní histologický nález. Laparoskopické výkony jsou ve zpracovaném souboru zastoupeny v poměru 5:1 ke klasickým, ze získaných údajů nevyplývá signifikantní rozdíl mezi metodami a laparoskopie je tedy metodou volby i u pokročilých nálezů na apendixu. Laparoskopie je pro obecné výhody miniinvazivního výkonu na pracovišti autorů preferovaným přístupem i při léčbě pokročilých akutních apendicitid. Výběr této metody je ovšem závislý na zkušenostech operatéra a personálním a přístrojovém vybavení pracoviště. 26 Chirurgia primárnej hyperparatyreózy cesta od klasiky k miniinvazívnosti. Gergel M., Brychta I., Olejník J. Klasický prístup k liečbe primárnej hyperparatyreózy, teda obojstranná revízia prištítnych teliesok bez pomocnej lokalizačnej diagnostiky, je počas uplynulých 10 rokov postupne nahrádzaný cieleným prístupom, zameraným na jednostrannú alebo cielenú revíziu. Takýto postup vyžaduje predoperačné zacielenie pomocou zobrazovacích techník a perioperačnú lokalizáciu sledovaním dynamiky parathormónu, značením rádioizotopmi, rýchlou histológiou alebo kombináciou metód. Úspešnosť liečby vysoko presahuje 90%. Prednáška podáva prehľad používaných postupov a prezentuje súbor 88 pacientov liečených na autorskom pracovisku v období rokov Antibiotiká ako súčasť komplexnej liečby vnútrobrušných infekcií včera, dnes a zajtra. Gergel M., Olejník J. I. chirurgická klinika LFSZU, UN Bratislava, Nemocnica akad. L. Dérera Komplexná liečebná stratégia u komplikovaných vnútrobrušných infekcií stojí na troch pilieroch chirurgická liečba, efektívna antimikrobiálna liečba a intenzívna adjuvantná liečba (objemová terapia, nutrícia, imunologická podpora a pod.). Vývoj rezistencie u komunitných najmä gramnegatívnych kmeňov je prudký, a tak mnohé tradičné antibiotické režimy strácajú svoju účinnosť. Do prvej línie sa dostávajú antibiotiká, ktoré ešte v nedávnej minulosti predstavovali železnú rezervu. Ďalším trendom je princíp tvrdého a včasného úderu a deeskalácie antibiotického režimu, ktorá má však u vnútrobrušných infekcií svoje úskalia. Prednáška podáva prehľad aktuálnych trendov a odporúčaní pre túto oblasť. Zároveň predstavuje projekt slovenského registra vnútrobrušných infekcií. Autoři statisticky hodnotí soubor pacientů operovaných na chirurgickém oddělení Děčínské nemocnice v pětiletém období , u nichž byla provedena appendektomie jak akutní tak elektivní. Navíc se zabývají otázkou laparoskopie u pokročilé apendicitidy. V retrospektivní studii je zahrnuto 380 pacientů, u nichž byla provedena apendektomie, jak pro akutní appendicitis, tak elektivně pro chronické bolesti břicha. Soubor je rozdělen do dvou skupin podle zvoleného operačního přístupu. Hodnocen je vstupní nález na sonografii, operační nález,

18 34 strana strana Laparoskopické riešenie syndrómu kompresie trunkus coeliacus Grajciar M., Adamík M., Janík J., Šinák I., Patkaňová L. Klinika transplantačnej, viscerálnej a cievnej chirurgie, Martin, SR Syndróm kompresie coeliakálneho trunku (syndróm ligamentum arcuatum mediale, Dunbarov syndróm) prvýkrát popísal Harjola v roku Ide o zriedkavý syndróm kontroverznej povahy. Anatomickou predispozíciou je útlak coeliackého trunku ligamentum arcuatum medianum. Chirurgický manažment syndrómu je kontroverzný ale u selektovanej skupiny symptomatických pacientov dochádza k zlepšeniu stavu po chirurgickej dekompresii. V práci interpretujeme výsledky troch rôznych liečebných modalít, transluminálnej dilatácie, klasickej a laparoskopickej discízie ligamentum arcuatum. Od r do roku 2013 sme na našom pracovisku operovali 8 pacientov s uvedeným syndrómom. Prví 4 pacienti boli operovaní otvoreným prístupom a následní 4 konzekutívni pacienti boli operovaní laparoskopickým prístupom. Autori v práci demonštrujú anatomickú príčinu syndrómu, diagnostický algoritmus a laparoskopický postup operácie, ktorý v súčasnosti považujú na ich pracovisku za štandardný operačný postup. 29 SILS slepá ulička alebo etablovaná metóda miniivazívnej chirurgie? Gyenes J., Mýtnik M., Vrzgula A. Chirurgická klinika, Nemocnica Košice Šaca a.s., Košice, SR Posledných dvadsať rokov v chirurgii patrí jednoznačne miniinvazívnej chirurgii. Početnými randomizovanými klinickými štúdiami sa potvrdili jej výhody a preto má v súčasnosti skalopevnú pozíciu v chirurgii a predstavuje štandardný chirurgický postup u väčšiny vnútrobrušných operačných výkonov. SILS (single incision laparoscopic surgery) je v súčasnej dobe rýchlo sa rozvíjajúcou metódou miniinvazívnej chirurgie, ktorej cieľom je minimalizácia traumy brušnej steny, zmenšenie bolestivosti a zlepšenie kozmetického efektu operácie. Početné štúdie popisujú široké spektrum SILS operačných výkonov (cholecystektómia, apendektómia, TEP hernioplastika, bandáž žalúdka, sleeve gastrektómia, operácie hrubého čreva). Cieľom prednášky je poskytnúť ucelený obraz o súčasných znalostiach a skúsenostiach so SILS a poukázať na výhody a nevýhody tejto novej operačnej metódy. SILS operácie vykonávame na našom pracovisku od októbra Ako prvú sme začali vykonávať SILS cholecystektómiu. V súčasnosti paleta SILS výkonov na našej klinike zahŕňa okrem cholecystektómií aj apendektómie, črevné resekcie pre benígne a malígne ochorenia a SILS splenektómie. 30 Laparoskopická hernioplastika 3D sieťkou bez fixácie Hajdu P., Murcko M., Tutka Š., Jurková A. Chir. odd. NsP Trebišov, a.s., Svet Zdravia, Trebišov, SR Autori na svojom pracovisku operujú laparoskopicky hernie od roku Od roku 2010 využívajú pri laparoskopických operáciách slabinových prietrží 2 typy 3D sieťok. Používajú jednak 3D sieťky tvarované pre pravú a ľavú stranu a 3D sieťky pre obojstranné použitie. Pacienti po operáciách s použitím 3D sieťok bez fixácie sa dobre zhojili. 31 Účinnosť topickej antimikrobiálnej liečby testovaná v in vitro modeloch popáleninových rán Hajská M., Slobodníková L., Hupková H., Koller J. Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie LFUK, Bratislava, SR Cieľ: Zistiť a porovnať účinnosť rôznych topických antimikrobiálnych prostriedkov na multirezistentné bakteriálne kmene izolované z popáleninových rán pacientov. Metódy: Modifikovaním postupu testovania topických prostriedkov podľa Hammond AA. et al. (2011) boli pripravené 4 modely popáleninových rán (čerstvo kontaminovaná rana, rana 4hod od kontaminácie, rana 6hod od kontaminácie, rana 24hod od kontaminácie). V každom modeli sa testovala účinnosť 13 rôznych topických antimikrobiálnych prostriedkov na 7 multirezistentných baktérií P. aeruginosa (2 kmene), S. aureus (MRSA), S. haemolyticus, Acinetobacter sp., E. coli a E. faecalis. Výsledky sa hodnotili kvantitatívne počtom kolónie formujúcich jednotiek (CFU), ktoré prežili 24hod pôsobenie daného liečiva. Výsledky: V modeli čerstvo kontaminovanej rany sme zistili u väčšiny testovaných antimikrobiálnych prostriedkov baktericídne pôsobenie. Čím dlhší bol časový interval medzi ranovou kontamináciou a aplikáciou testovaných prostriedkov, tým nižšia bola ich účinnosť. Záver: Účinnosť topických antimikrobiálnych prostriedkov a ich možnosť pôsobiť proti rozvoju infekcie popáleninovej rany závisí nielen od druhu mikroorganizmu kontaminujúceho ranu, ale hlavne od časového intervalu, ktorý uplynie medzi kontamináciou a prvou aplikáciou liečiv. 32 Využitie mezenchymálnych stromálnych buniek (MSC) pri liečbe diabetes mellitus v experimente Hildebrand T., Kaťuchová J., Farkašová Iannaccone S., Harvanová D., Radoňak J. I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UNLP Košice, SR Diabetes mellitus patrí ku najväčším socioekonomickým a zdravotníckym problémom súčasnosti. V dnešnej dobe sa využívajú viaceré terapeutické možnosti, ktoré však majú svoje limitácie. Ako veľmi sľubné sa ukazuje použitie kmeňových buniek. Existuje niekoľko typov kmeňových buniek, ktoré pri presne definovanom postupe dediferenciacie, transdiferenciacie alebo diferenciacie sú schopné vytvárať tzv. inzulín produkujúce bunky (IPC) alebo iniciovať regeneráciu buniek samotných Langerhansových ostrovčekov (LI). V našej práci sa zameriavame na mezenchymálne stromálne bunky (MSC) kostnej drene potkanov, ktorých aplikácia do tkaniva pankreasu, podľa rôznej lokalizácie, v sledovaných skupinách diabetických potkanov indukuje vznik IPC, čo bolo v našom experimente potvrdené imunohistochemickými a histologickými metódami. Naše výsledky ďalej potvrdzujú že

19 36 strana strana 37 aplikácia MSC do mikroprostredia diabetického pankreasu potkana, vyvolaného streptozotocínom (STZ), môže redukovať hyperglykémiu a pozitívne ovplyvňujú váhovú bilanciu u týchto zvierat. MSC sa považujú taktiež za tzv. imunologicky privilegované, produkujú množstvo cytokínov, chemokínov, inhibičných a rastových faktorov, a týmto pozitívne ovplyvňujú aj imunitnú reakciu. 33 Možnosti laparoskopickej chirurgie pri riešení cýst pečene Hošala M., Miklušica J., Palkóci B., Laca L., Bulava J. Klinika transplantačnej a cievnej chirurgie JLF UK, Martin, SR Autori prezentujú svoj súbor pacientov so symptomatickými pečeňovými cystami, ktoré boli ošetrené laparoskopickou fenestráciou cysty. V rokoch sa na našom pracovisku realizovalo 15 laparoskopických fenestrácii cýst pečene. V 11 prípadoch bola touto operačnou technikou ošetrená jednoduchá cysta pečene a v 4 prípadoch mnohopočetné cysty pečene. U 3 pacientov došlo k recidíve cysty pečene. Pričom u 2 z nich, bola úspešne realizovaná laparoskopická refenestrácia cysty. U 1 pacientky bola prvá recidíva cysty ošetrená laparoskopickou refenestráciou. Pri druhej recidíve cysty bola realizovaná otvorená ľavostranná hemihepatektómia. Záver: Laparoskopická fenestrácia solitárnych alebo mnohopočetných pečeňových cýst je v súčasnosti štandardnou liečebnou modalitou tohto ochorenia. Jej výhodou je minimálna invazívita, nižšia pooperačná morbidita a kratší pobyt v nemocnici. Taktiež znížený výskyt pooperačných zrastov zaisťuje jednoduchší operačný prístup v prípade recidív. 34 Komplikácie stómií Hrach M. IV. chirurgická klinika UNB Ružinov, Bratislava, SR V práci ponúkame prehľad najčastejších komplikácii vzniknutých v súvislosti s vyvedením enterostómie a štatistický súbor pacientov so stómiou a výskytom komplikácii stomii na IV. chirurgickej klinike počas sledovaného obdobia. Stómia, znamená pre pacienta fyziologickú a psychosociálnu záťaž nakoľko dochádza k zmene základných fyziologických funkcii. Vzhľadom k tomu, že indikácií k vyvedeniu stómie je veľa(karcinóm hrubého čreva a konečníka, ileus, úrazy, divertikulóza a polypóza hrubého čreva, zápalové ochorenia GIT-u či vrodené vývojové chyby), je potrebné sa tejto téme venovať. V súvislosti s vyvedením čreva vznikajú rôzne komplikácie na úrovni fyziologickej, funkčnej, psychickej i sociálnej. Z hľadiska príčin vzniku komplikácii zohrávajú úlohu faktory ako chirurgická technika, umiestnenie stómie, edukácia a emocionálna podpora pacienta. Z časového hľadiska môžeme komplikácie rozdeliť na včasné a neskoré. Medzi včasné komplikácie stómií patria nekróza, absces, krvácanie, akútna retrakcia, ileus, vnútorná herniácia, eviscerácia alebo prolaps kľučiek tenkého čreva vedľa stómie. Akútne komplikácie sa vyskytujú častejšie a sú podmienené väčšinou zlou operačnou technikou. K neskorým komplikáciám patria stenóza, retrakcia, prolaps, hernia, fistula, krvácanie, kožné zmeny, recidíva ochorenia v stómii, zlé umiestnenie stómie, perforácia stómie. 35 Idiopatická segmentálna nekróza veľkého omenta v kombinácii s akútnou appendicitídou ako raritná príčina náhlej príhody brušnej Hudák A., Radoňak J., Brandebur O. I. chirurgická klinika UNLP a UPJŠ Košice, SR Úvod: Idiopatická segmentálna nekróza veľkého omenta je ojedinelá príčina náhlej príhody brušnej. Jej etiológia doposiaľ nie je jednoznačne vysvetlená a klinický obraz je často podobný akútnej apendicitíde. Zriedkavo sú popísané prípady výskytu spoločne s akútnou apendicitídou. Kazuistika: 45 ročný pacient prijatý na I. chirurgickú kliniku UNLP s podozrením na apedicitídu. Vykonané usg vyšetrenie, ktoré apendikálnu oblasť nezobrazilo, no pre vzostup zápalových parametrov a klinický obraz svedčiaci pre túto diagnózu bol pacient operovaný s nálezom infarzovanej časti omentum majus veľkosti 10 x 6 cm. Histologický nález dokázal nekrotické zmeny veľkého omenta a katarálnu apendicitídu. Záver: Koincidencia segmentálnej nekrózy veľkého omenta s katarálnou apendicitídou je veľmi raritná príčina náhlej príhody brušnej. 36 Chirurgické aspekty transplantácie obličkových štepov s komplikovaným cievnym zásobením. Hulík Š., Kalanin R., Tóth E., Závacký P., Radoňak J. I. chirurgická klinika, UNLP Košice, SR Transplantácia obličky sa v posledných desaťročiach stala zlatým štandardom liečby pacientov s chronickým zlyhaním obličiek. Potreba transplantácii sa neustále zvyšuje čo vedie k využívaniu orgánov v minulosti považovaných za nevhodné. Do tejto skupiny potencionálne využiteľných orgánov patria aj obličkové štepy s mnohopočetným cievnym zásobením a/alebo poškodením cievneho zásobenia pri odbere. Ich výskyt sa v literatúre uvádza v rozmedzí od 15% do 30% a sú vo všeobecnosti považované za rizikové, vzhľadom k vyššej predispozícii ku vzniku chirurgických komplikácií cievnej trombózy, stenózy či krvácania. Dodržiavaním zásad mikrochirurgickej techniky a využitím preventívnych opatrení je možné tieto štepy s komplikovaným cievnym zásobením bezpečne transplantovať. Mnohí autori uvádzajú, že výsledky sú porovnateľné s výsledkami transplantovaných štepov bez komplikovaného cievneho zásobenia. V závere analyzujeme súbor transplantovaných pacientov v rokoch na transplantačnom oddelení pri 1.chirurgickej klinike UNLP v Košiciach. 37 Obnova integrity masívneho defektu brušnej steny pri nemožnosti štandardnej rekonštrukcie. Huťan M., Majeský I., Škultéty J., Prochotský A., Bartko Ch., Koudelka P. II. chirurgická klinika LFUK a UNB, Bratislava, SR Defekty brušnej steny vznikajú následkom traumy, tumorov brušnej steny, nekrotizujúcich infekcií alebo ako komplikácie predošlých brušných operácii. Takéto defekty majú mimo kozmetického najmä negatívny funkčný vplyv.

20 38 strana strana 39 Existuje množstvo techník na obnovenie integrity. Najdôležitejšie z nich sú tzv. component separation techniky, s podporou vstrebateľného/nevstrebateľného prostetického materiálu, použitie bioprostetického materiálu, acelulárnej dermálnej matrix, použitie lokálnych alebo vzdialených posuvných lalokov. Autori prednášky prezentujú troch pacientov, u ktorých bolo jedinou možnosťou obnovenia integrity brušnej dutiny použitie polypropylénovej sieťky s resorbovateľným antiadhezívnym hydrofilmom, následné vytvorenie granulačného tkaniva ponad prostetický materiál za použitia negatívneho tlaku, a následné prekrytie kožným štepom. Všetci pacienti boli úspešne manažovaní touto technikou s dobrým kozmetický a funkčným efektom, pričom všetci z nich majú dobrú kvalitu života. 38 Patologická tekutinová kolekce mezenteria, dif. dg. mezenteriální cysty, kasuistika Chovanec Z., Hnízdil L., M., Čapov I. I. chirurgická klinika LF MU a Fakultní nemocnice Brno, ČR Mezenteriální cysta je patologická tekutinová kolekce nacházející se mezi listy mezenteria tenkého a tlustého střeva. Většinou se jedná o velmi vzácné tenkostěnné útvary s incidencí 1 na hospitalizovaných dospělých a 1 na hospitalizovaných dětí. Etiologie je různorodá, přes nádorový, infekční, lymfatický, embryonální až po posttraumatický či pooperační původ. Symptomy onemocnění jsou nespecifické, většinou vyvolané útlakem gastrointestinálního traktu. Terapie je výhradně operační. V prezentaci bude uvedena kasuistika padesátiletého pacienta po oboustranné nefrektomii pro polycystózu ledvin, sledovaného pro polycystózu jater a s náhodně diagnostikovanou meseneteriální cystou velikosti cca 13 cm pravého mezo a hypogastria s nutností její histologické verifikace před plánovanou ledvinnou transplantací. 39 Detekce minimální reziduální choroby u karcinomu plic Chudáček J.(1), Bohanes T.(1), Klein J.(2), Benedíková A.(3), Srovnal J.(3), Szkorupa M.(1), Neoral Č.(1), Škarda J.(4), Hajduch M.(3) 1.) I.chirurgická Klinika FN Olomouc; 2.) Chirurgické oddělení KNTB a.s.; 3.) Laboratoř experimentální medicíny, Ústav molekulární a translační medicíny LF UP; 4.) Ústav patologie LF UP a FN Olomouc, ČR Studie z poslední doby, zaměřující se na jiné malignity, prokázaly nesporný význam detekce minimální reziduální choroby (MRD) pro stanovení progrese onemocnění. Také u plicního karcinomu se ukazuje její přínos na základě detekce specifických onkomarkerů. Z nich se jako nejspecifičtější jeví být protein LunX, jakkoliv jednotlivé práce ukázaly přínos i dalších markerů. Nejlepší možnou metodou k jeho stanovení se jeví být RT- PCR. Další studie by měly ještě rozšířit poznání v této oblasti, jednak za účelem zpřesnění poznatků ohledně významu jednotlivých onkomarkerů pro prognózu nemocných. Závěr: Z výsledků analýz je možno usuzovat, že LUNX je vhodným kandidátem na pozici markeru MRD u pacientů s karcinomem plic. Stanovení MRD u karcinomu plic je potencionálním prognostickým markerem. 40 Embolizace do a. pulmonalis se zdrojem z AVF kazuistika Indráková J., Dráč P., Utíkal P., Fialová J. II. chirurgická klinika, FN Olomouc, ČR Plicní embolie je ucpání krevního řečiště plic vmetkem (embolus), jehož nejčastějším zdrojem jsou žíly dolních končetin, respektive jejich trombóza. Ojedinělé jsou však i jiné zdroje možné embolizace. Kazuistika popisuje případ 53 letého muže po 2. transplantaci kadaverozní ledviny pro chronickou renální insuficienci po akutní glomerulonefritidě. Tři týdny po zrušení (podvazu) radiocefalické AVF l. sin. došlo k embolizaci do plicnice z této spojky po předchozím zánětu - flebitidě v místě aneurysmatické dilatace. Masivní bilaterální plicní embolizace vznikla ihned po masáži parciálně ztrombotizavané AVF samotným pacientem. Zdroj embolizace byl potvrzen sonograficky s nálezem parciální trombózy shuntu. Nemocný byl úspěšně zaléčen trombolýzou, v další době do zrušení spojky byl na antikoagulační terapii. V březnu 2013 byla spojka znovu zrušena, tentokrát podvazem v kubitě, po předchozí fistulografii. Jiný zdroj možné embolizace byl vyloučen. 41 Postavení sentinelové biopsie u neodajuvantní chemoterapie u karcinomu prsu Jelínek P., Ostruszka P., Dychus M., Prokop J., Kubala O. FN Ostrava, ČR Biopsie sentinelové uzliny je dnes standardní metodou při určení stagingu nádoru prsu (predikuje uzlinové postižení). Chrání pacientky před komplikacemi, které jsou spojovány s radikální disekcí axily. Neoadjuvantní chemoterapie (NAC) je standardním postupem léčby u inflamatorního karcinomu, dále má za cíl zlepšit podmínky operační léčby u pacientek s pokročilým, primárně problematicky operabilním karcinomem prsu (snížení technické náročnosti a operačního rizika disekce axily při masivním postižení uzlin nebo zlepšení možnosti krytí defektu u lokálně značně pokročilých nádorů). Současně je stále častěji indikována (zvláště u mladších pacientek) jako postup umožňující zmenšení nádoru a zlepšení možnosti provádění prs záchovných operací. V současné době je diskutována otázka indikace k provádění a případně načasování biopsie sentinelové uzliny před, po nebo před i po neoadjuvanci. 42 Ireverzibilná elektroporácia naše prvé skúsenosti Juhos P., Lučenič M., Haruštiak S., Benej R., Janík M., Zsemlye Zs. Klinika hrudníkovej chirurgie UNB a SZU, Bratislava, SR Cieľ práce: V našej práci prezentujeme naše prvé skúsenosti s aplikáciou novej netermálnej ablačnej metódy, využívajúcou efekt elektrického pola tzv. Ireverzibilnú elektroporáciu (IRE), na nádorové bunky v blízkosti kritických štruktúr. Cieľom je ozrejmiť mechanizmus účinku, jeho výhody oproti iným ablačným a terapeutickým metódam a prezentácia našich skúseností a výsledkov na kazuistikách. Záver: Naše skúsenosti nás nútia zamyslieť sa nad možným potencujúcim účinkom IRE na onkoterapiu. Podarilo sa nám potvrdiť zachovanie cievnych štruktúr v zóne ablácie. Pre jednoznačný

X. SLOVENSKÝ KONGRES CHIRURGIE RUKY. 2. 3. 10. 2014, Tále. Vedecký program

X. SLOVENSKÝ KONGRES CHIRURGIE RUKY. 2. 3. 10. 2014, Tále. Vedecký program Slovenská spoločnosť chirurgie ruky II. Ortopedicko-traumatologická klinika, UN, Bratislava OZ HIPPOKRATES X. SLOVENSKÝ KONGRES CHIRURGIE RUKY 2. 3. 10. 2014, Tále Vedecký program Vážené dámy, vážení páni!

More information

10.3. 2011 Štvrtok / Thursday Varia 1 9 00-12 00 Slávnostné otvorenie

10.3. 2011 Štvrtok / Thursday Varia 1 9 00-12 00 Slávnostné otvorenie 10.3. 2011 Štvrtok / Thursday Varia 1 9 00-12 00 Slávnostné otvorenie Opening ceremony 14 00-14 20 SEKCIA 1 Prematúrny novorodenec Session 1 Premature newborn 14 20-15 35 Šnajdauf J., Bauer J., Trnka J.,

More information

Vaskulárna medicína XVI. SLOVENSKÝ KONGRES CIEVNEJ CHIRURGIE. s medzinárodnou účasťou ABSTRAKTY. 29. marec 1. apríl 2012, Jasná. www.solen.

Vaskulárna medicína XVI. SLOVENSKÝ KONGRES CIEVNEJ CHIRURGIE. s medzinárodnou účasťou ABSTRAKTY. 29. marec 1. apríl 2012, Jasná. www.solen. Vaskulárna medicína S1 2012 www.solen.sk ISSN 1338-0214 ABSTRAKTY XVI. SLOVENSKÝ KONGRES CIEVNEJ CHIRURGIE s medzinárodnou účasťou 29. marec 1. apríl 2012, Jasná HydroTac Jedinečné riešenie pre granulačnú

More information

Divadlo Národný dom. ! Streda!7.!11.!2012!!! 19.00!BUDOVA!DIVADLA!!SLÁVNOSTNÉ! OTVORENIE!ZJAZDU!!

Divadlo Národný dom. ! Streda!7.!11.!2012!!! 19.00!BUDOVA!DIVADLA!!SLÁVNOSTNÉ! OTVORENIE!ZJAZDU!! PROGRAM Strana:1 Streda7.11.2012 19.00BUDOVADIVADLA SLÁVNOSTNÉ OTVORENIEZJAZDU Divadlo Národný dom Štvrtok8.11.2012 8.30 10.00 DEGENERATÍVNEOCHORENIA BLOK1 Predsedníctvo:BrožováH,CibulčíkF SkúsenostisliečbouParkinsonovejchoroby

More information

VIII. slovenský kongres chirurgie ruky

VIII. slovenský kongres chirurgie ruky VIII. slovenský kongres chirurgie ruky s medzinárodnou účasťou Spoločný kongres slovenských a českých sestier, rehabilitačných pracovníkov a chirurgov Pod záštitou Ministra zdravotníctva Slovenskej Republiky

More information

X. SLOVENSKÝ KONGRES CHIRURGIE RUKY. 02. 03. 10. 2014, Tále. [Trauma 2015;Ročník 7; Číslo 1] Strana 14

X. SLOVENSKÝ KONGRES CHIRURGIE RUKY. 02. 03. 10. 2014, Tále. [Trauma 2015;Ročník 7; Číslo 1] Strana 14 X. SLOVENSKÝ KONGRES CHIRURGIE RUKY 02. 03. 10. 2014, Tále [Trauma 2015;Ročník 7; Číslo 1] Strana 14 01 TÉMA VYHRADENÁ LÁTAL J. (Klinika úrazovej chirurgie, SZU, Bratislava) 02 Indikácie a limity dlahovej

More information

Vaskulárna medicína XV. SLOVENSKÝ KONGRES CIEVNEJ CHIRURGIE. s medzinárodnou účasťou ABSTRAKTY. 31. marec 3. apríl 2011, Jasná. www.solen.

Vaskulárna medicína XV. SLOVENSKÝ KONGRES CIEVNEJ CHIRURGIE. s medzinárodnou účasťou ABSTRAKTY. 31. marec 3. apríl 2011, Jasná. www.solen. Vaskulárna medicína S2 2011 www.solen.sk ISSN 1338-0214 ABSTRAKTY XV. SLOVENSKÝ KONGRES CIEVNEJ CHIRURGIE s medzinárodnou účasťou 31. marec 3. apríl 2011, Jasná Slovenská spoločnosť cievnej chirurgie/slovak

More information

XX. SLOVENSKÝ KONGRES CIEVNEJ CHIRURGIE s medzinárodnou účasťou 20 th SLOVAK CONGRESS OF VASCULAR SURGERY with international participation

XX. SLOVENSKÝ KONGRES CIEVNEJ CHIRURGIE s medzinárodnou účasťou 20 th SLOVAK CONGRESS OF VASCULAR SURGERY with international participation PROGRAM A ABSTRAKTY SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ CIEVNEJ CHIRURGIE, o.z. SLOVENSKEJ LEKÁRSKEJ SPOLOČNOSTI SLOVAK SOCIETY FOR VASCULAR SURGERY OF THE SLOVAK MEDICAL ASSOCIATION organizuje/organises XX. SLOVENSKÝ

More information

Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium

Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium Študijný odbor: 3.3.15 Manažment, Študijný program: Znalostný manažment Akademický rok 2010/2011 1. Školiteľ: doc. Ing. Vladimír Bureš, PhD.

More information

THE FUTURE OF FIXATION

THE FUTURE OF FIXATION Ročník XVIII 2014 1 02_reklama Marko 01-2014 22.04.14 17:38 Page 1 THE FUTURE OF FIXATION IN LAPAROSCOPIC INGUINAL REPAIR New Innovation that matters ProGrip rip Laparoscopic aros pic Self-Fixating Mesh

More information

Pohlavné choroby v SR 2005

Pohlavné choroby v SR 2005 E D Í C I A Z D R A V O T N Í C K A Š T A T I S T I K A Pohlavné v SR 2005 Venereal Diseases in the Slovak Republic 2005 Ročník 2006 ZŠ-1/2006 Obsah Úvod...5 Vývoj počtu ochorení na pohlavné... 9 Vývoj

More information

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pomocn a slovesa

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pomocn a slovesa Pomocná slovesa Přehled funkcí Leden 2013 Přehled funkcí 1 děje probíhající právě ted 2 děje probíhající, ale ne nutně právě ted 3 děje probíhající dočasně 4 budoucí použití (pevná dohoda) Děje probíhající

More information

aneb Co bylo, bylo, co zbylo, zbylo.

aneb Co bylo, bylo, co zbylo, zbylo. aneb Co bylo, bylo, co zbylo, zbylo. 2013 Minulé časy Minulý čas se vyznačuje především tím, že jím popisované děje jsou již ukončeny a dále neprobíhají. Často jsou tyto skutečnosti naznačeny signálním

More information

TROMBÓZA ARTÉRIA MEZENTERICA SUPERIOR SPÔSOBENÁ DISEKCIOU AORTY TYPU STANFORD B KAZUISTIKA

TROMBÓZA ARTÉRIA MEZENTERICA SUPERIOR SPÔSOBENÁ DISEKCIOU AORTY TYPU STANFORD B KAZUISTIKA TROMBÓZA ARTÉRIA MEZENTERICA SUPERIOR SPÔSOBENÁ DISEKCIOU AORTY TYPU STANFORD B KAZUISTIKA Kilík R., Radoňak J., Vrzgula A., Kubíková M. I. Chirurgická klinika LF UPJŠ a UN LP v Košiciach Disekcia aorty

More information

aneb Perfekt perfektně.

aneb Perfekt perfektně. aneb Perfekt perfektně. 2013 se v angličtině nazývá Present Perfect, tedy Přítomný perfekt. Patří k časům přítomným, ačkoliv se jistě nejedná o klasický přítomný čas tak, jak jsme zvykĺı z češtiny. jistým

More information

Sledovanie čiary Projekt MRBT

Sledovanie čiary Projekt MRBT VYSOKÉ UČENÍ TECHNIC KÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF T ECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNO LOGIÍ ÚSTAV AUTOMATIZA CE A MĚŘÍCÍ TECHNIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMUNICATION

More information

Human resources development in rural areas of the Czech Republic

Human resources development in rural areas of the Czech Republic Human resources development in rural areas of the Czech Republic Vývoj lidských zdrojů ve venkovském prostoru ČR L. Svatošová Czech University of Life Sciences, Prague Czech Republic Abstract: al development

More information

Týždeň 1. Úvodné stretnutie informácie o obsahu kurzu, spôsobe hodnotenia, úvod do problematiky demokracie

Týždeň 1. Úvodné stretnutie informácie o obsahu kurzu, spôsobe hodnotenia, úvod do problematiky demokracie Teórie demokracie Výberový predmet Vyučujúci: JUDr. Mgr. Michal Mrva Charakteristika kurzu Kurz má za cieľ oboznámiť študentov s problematikou demokracie v jej historickej perspektíve s dôrazom na vývoj

More information

04_reklama Marko 01-2013 18.03.13 9:21:11 Page 1 PREDSTAVUJEME ETHICON PHYSIOMESH ETHICON SECURESTRAP. ETHICON PHYSIOMESH a

04_reklama Marko 01-2013 18.03.13 9:21:11 Page 1 PREDSTAVUJEME ETHICON PHYSIOMESH ETHICON SECURESTRAP. ETHICON PHYSIOMESH a Ročník XVII 2013 1 PREDSTAVUJEME ETHICON PHYSIOMESH ETHICON SECURESTRAP ETHICON PHYSIOMESH a ETHICON SECURESTRAP Fixačné zariadenie Fixačné zariadenie TM 04_reklama Marko 01-2013 18.03.13 9:21:11 Page

More information

Miniinvazívna chirurgia

Miniinvazívna chirurgia Obalka Marko 1_2008 3/6/08 9:36 AM Page 1 Miniinvazívna chirurgia a endoskopia chirurgia súčasnosti ISSN : 1336-6572 EAN - 9771336657008 Ročník XII 1 Roèník 2008X 2006 Miniinvazívna chirurgia a endoskopia

More information

PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV - Podbanské 2012

PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV - Podbanské 2012 PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV Podbanské 2012 CIEĽ A ZAMERANIE KONFERENCIE : Cieľom konferencie je poskytnúť priestor pre prezentovanie nových a aktuálnych výsledkov vedeckej a výskumnej

More information

ZhodnocenõÂ uâ stnõâ hygieny ortodontickyâ ch pacientuê Evaluation of oral hygiene in orthodontic patients

ZhodnocenõÂ uâ stnõâ hygieny ortodontickyâ ch pacientuê Evaluation of oral hygiene in orthodontic patients ORTODONCIE rocïnõâk19 ZhodnocenõÂ uâ stnõâ hygieny ortodontickyâ ch pacientuê Evaluation of oral hygiene in orthodontic patients *MUC. Martina RÏ õâmskaâ, **MUDr. Dagmar MalotovaÂ, ***doc. MUDr. KveÏ toslava

More information

Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003

Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003 Návod na použitie: Boxovací stojan DUVLAN s vrecom a hruškou kód: DVLB1003 Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003 User manual: DUVLAN with a boxing bag and a speed bag

More information

C)< c2 c,) rn. (no. -< 0rn. zrn 1%) Ö Z (1)

C)< c2 c,) rn. (no. -< 0rn. zrn 1%) Ö Z (1) - W li Ö Z C)< c2 c,) rn 1 (no -< 0rn 0w zrn 0c- (1) 1%) called zistená, SLOVENSKÁ CHIRURGIA SK Chir. 2007 4 Chirurgická Iiečba hernii vjazve Schnorrer M. Víchová B., Oravský M III. Chirurgická klinika

More information

aneb Perfektní minulost.

aneb Perfektní minulost. aneb Perfektní minulost. 2013 se v angličtině nazývá Past Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než minulý děj, o kterém hovoříme. Podívejme se

More information

Force Energy Platform. Generator

Force Energy Platform. Generator Ročník XIX 2015 2 02 obalka_reklama Marko 02-2015 02.07.15 10:07 Page 1 Hardware Generators and Smoke Evacuation System For cetriad 1 each each Force each ForceTriad Force Energy Platform E Generator Electrosurgical

More information

Miniinvazívna chirurgia

Miniinvazívna chirurgia Obalka Marko 02_2010 16/7/10 7:44 Page 1 Miniinvazívna chirurgia a endoskopia chirurgia súčasnosti ISSN : 1336-6572 EAN - 9771336657008 Ročník XIV 2 Roèník 2010X 2006 Access. Visibility. Consistency. Delivered

More information

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES PRIESTOROVÝ

More information

CEBO: organizational position in Masaryk Univerzity

CEBO: organizational position in Masaryk Univerzity CENTRE OF BIOSTATISTICS AND ANALYSES www.cba.muni.cz Faculty of Medicine & Faculty of Science Masaryk University, Brno, Czech Republic CEBO: organizational position in Masaryk Univerzity Kamenice 126/3,

More information

Aktuální otázky přípravy budoucích učitelů VÝZNAM TEORIE, EMPIRIE A PEDAGOGICKÉ přírodovědných, PŘÍBUZNÝCH OBORŮ

Aktuální otázky přípravy budoucích učitelů VÝZNAM TEORIE, EMPIRIE A PEDAGOGICKÉ přírodovědných, PŘÍBUZNÝCH OBORŮ VI. Mezinárodní konference k problematice přípravy učitelů pro přírodovědné a zemědělské předměty na téma: Aktuální otázky přípravy budoucích učitelů VÝZNAM TEORIE, EMPIRIE A PEDAGOGICKÉ PRAXE přírodovědných,

More information

Economic efficiency of agricultural enterprises and its evaluation

Economic efficiency of agricultural enterprises and its evaluation Economic efficiency of agricultural enterprises and its evaluation Ekonomická efektivnost zemìdìlských podnikù a její hodnocení E. ROSOCHATECKÁ Czech University of Agriculture, Prague, Czech Republic Abstract:

More information

Miniinvazívna chirurgia

Miniinvazívna chirurgia Obalka Marko 2_2009 6/7/09 8:52 Page 1 Miniinvazívna chirurgia a endoskopia chirurgia súčasnosti ISSN : 1336-6572 EAN - 9771336657008 Ročník XIII 2 Roèník 2009X 2006 Glivec inz A4 OK:Sestava 1 1.7.2009

More information

Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou

Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou CZ SK Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou Intuos5 Poznámka: chraňte svůj tablet. Vyměňujte včas hroty pera. Bližší informace najdete v Uživatelském manuálu. Poznámka: chráňte svoj

More information

BILATERAL CLAVICULAR AND SCAPULAR NECK FRACTURES. CASE REPORT

BILATERAL CLAVICULAR AND SCAPULAR NECK FRACTURES. CASE REPORT SCRIPTA MEDICA (BRNO) 77 (1): 3 10, February 2004 BILATERAL CLAVICULAR AND SCAPULAR NECK FRACTURES. CASE REPORT HART R., JANEČEK M., BUČEK P., CHAKER A. Traumatological Hospital, Brno Received after revision

More information

M. GREGUSSOVÁ: Integrácia sluchovo postihnutých študentov v stredných školách očami učiteľov 120

M. GREGUSSOVÁ: Integrácia sluchovo postihnutých študentov v stredných školách očami učiteľov 120 OBSAH 2/2005 T. RODNÝ - V. KOMÁREK - B. PETRÁK - K. RODNÁ: Perzistentní vegetativní stav u dětí: charakteristické znaky a předpokládaný význam interakce matka - dítě 99 L. GOLECKÁ - O. ÁROCHOVÁ: Jazyk

More information

Miniinvazívna chirurgia

Miniinvazívna chirurgia Obalka Marko 04_2007 4/3/07 10:19 AM Page 1 Miniinvazívna chirurgia ISSN : 1336-6572 EAN - 9771336657008 a endoskopia chirurgia súčasnosti Ročník XI 2007X Roèník 2006 1 NEROBTE KOMPROMISY, JE TU PROMOGRAN

More information

ročník 3 SUPLEmENTUm 1/2011 Trendy v hepatológii

ročník 3 SUPLEmENTUm 1/2011 Trendy v hepatológii ročník 3 SUPLEmENTUm Suplementum TIrÁŽ PrEDSLoV 3. ročník, Suplementum REGISTRÁCIA MK SR pod číslom EV3591/09 ISSN: 1337-9836 Šéfredaktor: doc. MUDr. Peter Jarčuška, PhD. redakčná rada: prof. MUDr. Viera

More information

Miniinvazívna chirurgia

Miniinvazívna chirurgia Obalka Marko 11_2007 11/27/07 8:55 AM Page 1 Miniinvazívna chirurgia a endoskopia chirurgia súčasnosti ISSN : 1336-6572 EAN - 9771336657008 Ročník XI 3+4 Roèník 2007X 2006 02-JJ 11/27/07 12:52 PM Page

More information

CONTEMPORARY POSSIBILITIES OF MODELING OF THE PROBLEMS OF VEHICLE TRACK INTERACTION

CONTEMPORARY POSSIBILITIES OF MODELING OF THE PROBLEMS OF VEHICLE TRACK INTERACTION ROCZNIKI INŻYNIERII BUDOWLANEJ ZESZYT 8/2008 Komisja Inżynierii Budowlanej Oddział Polskiej Akademii Nauk w Katowicach CONTEMPORARY POSSIBILITIES OF MODELING OF THE PROBLEMS OF VEHICLE TRACK INTERACTION

More information

PROGRAM 2. ÈESKOSLOVENSKÝ TRANSPLANTAÈNÝ KONGRES. GRAND HOTEL BELLEVUE Starý Smokovec 10. 12.9.2008

PROGRAM 2. ÈESKOSLOVENSKÝ TRANSPLANTAÈNÝ KONGRES. GRAND HOTEL BELLEVUE Starý Smokovec 10. 12.9.2008 Slovenská transplantologická spoloènosś organizaèná zložka Slovenskej lekárskej spoloènosti Èeská transplantaèní spoleènost Slovenská spoloènosś sestier a pôrodných asistentiek Slovenská lekárska spoloènosś

More information

WK29B / WK29W. Bluetooth Wireless Slim Keyboard. User manual ( 2 5 ) Uživatelský manuál ( 6 10) Užívateľský manuál (11 15)

WK29B / WK29W. Bluetooth Wireless Slim Keyboard. User manual ( 2 5 ) Uživatelský manuál ( 6 10) Užívateľský manuál (11 15) WK29B / WK29W Bluetooth Wireless Slim Keyboard User manual ( 2 5 ) Uživatelský manuál ( 6 10) Užívateľský manuál (11 15) 1. Installing the batteries The EVOLVEO WK29B / WK29W keyboard uses two AAA alkaline

More information

Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta

Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta Metodológia a podpora poskytovaná v rámci Dohovoru primátorov a starostov Skúsenosti českých miest Skúsenosti mesta Litoměřice

More information

Miniinvazívna chirurgia a endoskopia chirurgia súčasnosti II / 2005

Miniinvazívna chirurgia a endoskopia chirurgia súčasnosti II / 2005 Miniinvazívna chirurgia a endoskopia chirurgia súčasnosti II / 2005 Šéfredaktor : Výkonný redaktor : Doc. MUDr. Čestmír Neoral, CSc MUDr. Ľubomír Marko Redakčná rada : Doc. MUDr. Ivan Čapov, CSc - Brno,

More information

Kedy je neresekabilný a generalizovaný malignóm pankreasu indikovaný na chirurgickú liečbu? kazuistika

Kedy je neresekabilný a generalizovaný malignóm pankreasu indikovaný na chirurgickú liečbu? kazuistika Strana 4 Slovenský chirurg III / 2004 ONKOCHIRURGIA Kedy je neresekabilný a generalizovaný malignóm pankreasu indikovaný na chirurgickú liečbu? kazuistika Kothaj 1, P., Pobeška 1, J.,Ablorsu 1, E., Ďuriš

More information

Program. 13. VEDECKÁ KONFERENCIA 13 th Annual Research Meeting

Program. 13. VEDECKÁ KONFERENCIA 13 th Annual Research Meeting Program 13. VEDECKÁ KONFERENCIA 13 th Annual Research Meeting 6. mája 2016 May 6, 2016 na Zámku Chateau v Topoľčiankách Topoľčianky Vážení priatelia, kolegyne, kolegovia, v mene výboru Slovenskej diabetologickej

More information

MICROSOFT WORD 2010. Mgr. Krejčí Jan (ZSJP) MICROSOFT WORD 2010 21. září 2012 1 / 21

MICROSOFT WORD 2010. Mgr. Krejčí Jan (ZSJP) MICROSOFT WORD 2010 21. září 2012 1 / 21 MICROSOFT WORD 2010 Mgr. Krejčí Jan Základní škola Jaroslava Pešaty, Duchcov 21. září 2012 Mgr. Krejčí Jan (ZSJP) MICROSOFT WORD 2010 21. září 2012 1 / 21 Microsoft Word 2010 Anotace V souboru typu pdf

More information

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2006, ročník LII, řada strojní článek č.

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2006, ročník LII, řada strojní článek č. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2006, ročník LII, řada strojní článek č. 1555 Abstract Jaromír ŠKUTA *, Radim FARANA ** APPLICATION OF STEPPING ENGINE

More information

ALARA principle and safety problems of diagnostic ultrasound

ALARA principle and safety problems of diagnostic ultrasound SCRIPTA MEDICA (BRNO) 78 (6): 341 346, December 2005 ALARA principle and safety problems of diagnostic ultrasound Hlinomazová Z. 1, Hrazdira I. 2 1 Department of Ophthalmology, University Hospital Brno-Bohunice,

More information

Nákup software od SciTech Praha 6, Nad Šárkou 75, Praha 6. Ceny bez DPH a poštovného. ORIGINLAB

Nákup software od SciTech Praha 6, Nad Šárkou 75, Praha 6. Ceny bez DPH a poštovného. ORIGINLAB Nákup software od SciTech Praha 6, Nad Šárkou 75, 160 00 Praha 6. Ceny bez DPH a poštovného. ORIGINLAB Origin 8.0 ORI-00156 Origin 8.0 1 Individual License WNT/2K/XP/VS 17 960 ORI-00157 Origin 8.0 1 Individual

More information

TESTING AND CALIBRATION OF IR PROXIMITY SENSORS

TESTING AND CALIBRATION OF IR PROXIMITY SENSORS Acta Mechanica Slovaca, 3/2008 1 TESTING AND CALIBRATION OF IR PROXIMITY SENSORS Václav KRYS, Tomáš KOT, Ján BABJAK, Vladimír MOSTÝN Testování a kalibrace IR snímačů vzdálenosti Na katedře robototechniky

More information

Meeting of Young Dermatologists from Visegrad Countries

Meeting of Young Dermatologists from Visegrad Countries 36 Meeting of Young Dermatologists from Visegrad Countries 20.3. 22.3.2009, Hotel Senec, Senec Vážené kolegyne, vážení kolegovia, v januári 2008 sme skonštituovali pracovnú skupinu mladých dermatovenerológov

More information

BANK SERVICES WITH THE OFF-BALANCE SHEET CHARACTER OF THE CZECH BANKING SECTOR

BANK SERVICES WITH THE OFF-BALANCE SHEET CHARACTER OF THE CZECH BANKING SECTOR BANK SERVICES WITH THE OFF-BALANCE SHEET CHARACTER OF THE CZECH BANKING SECTOR ABSTRACT Ing. Veronika Bučková, Ph.D. Katedra ekonomických, právních a společenských disciplín Vysoká škola logistiky, o.p.s.

More information

OSOBNOSTNÉ ASPEKTY ZVLÁDANIA ZÁŤAŽE

OSOBNOSTNÉ ASPEKTY ZVLÁDANIA ZÁŤAŽE OSOBNOSTNÉ ASPEKTY ZVLÁDANIA ZÁŤAŽE Katarína Millová, Marek Blatný, Tomáš Kohoutek Abstrakt Cieľom výskumu bola analýza vzťahu medzi osobnostnými štýlmi a zvládaním záťaže. Skúmali sme copingové stratégie

More information

Celoštátne sympózium plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie s medzinárodnou účasťou

Celoštátne sympózium plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie s medzinárodnou účasťou Klinika plastickej chirugie SZU NsP FDR B.Bystrica Nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta B.Bystrica Slovenská spoločnosť plastickej a estetickej chirurgie SLS Vás pozývajú na Celoštátne sympózium plastickej,

More information

STAKEHOLDER MAPPING IN SELECTED CZECH REGIONS

STAKEHOLDER MAPPING IN SELECTED CZECH REGIONS DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210 6257 2013 73 STAKEHOLDER MAPPING IN SELECTED CZECH REGIONS MAPOVÁNÍ STAKEHOLDERS VE VYBRANÝCH REGIONECH ČESKÉ REPUBLIKY ING. MARTIN LUŠTICKÝ 1 BC. PAVLA ZAUNMÜLLEROVÁ 1 ING. LUCIE

More information

BIRD Internet Routing Daemon

BIRD Internet Routing Daemon BIRD Internet Routing Daemon Ondřej Zajíček CZ.NIC z.s.p.o. IT 13 Úvod I Úvod do dynamického routování I Představení démona BIRD I OSPF a BIRD I BGP a BIRD Dynamické routování I Sestavení routovacích tabulek

More information

NEW TRENDS IN MEDICAL SCIENCES III

NEW TRENDS IN MEDICAL SCIENCES III Faculty of Health Studies UJEP (FZS) organizes in cooperation with the Krajská zdravotní, a.s. and the Zdravotní ústav in Ústí nad Labem III. International scientific conference NEW TRENDS IN MEDICAL SCIENCES

More information

XI. SLOVENSKÉ A ČESKÉ SYMPÓZIUM O ARYTMIÁCH A KARDIOSTIMULÁCII XI TH TH SLOVAK AND CZECH SYMPOSIUM ON ARRHYTHMIAS AND CARDIAC PACING

XI. SLOVENSKÉ A ČESKÉ SYMPÓZIUM O ARYTMIÁCH A KARDIOSTIMULÁCII XI TH TH SLOVAK AND CZECH SYMPOSIUM ON ARRHYTHMIAS AND CARDIAC PACING XI TH TH SLOVAK AND CZECH SYMPOSIUM ON ARRHYTHMIAS AND CARDIAC PACING XV. SLOVENSKÉ ARYTMOLOGICKÉ A KARDIOSTIMULAČNÉ DNI XV TH TH SLOVAK DAYS ON ARRHYTHMIAS AND CARDIAC PACING XIX. ČESKÉ SYMPÓZIUM O ARYTMIÍCH

More information

Minimally invasive video assisted thyreoidectomy and parathyreoidectomy

Minimally invasive video assisted thyreoidectomy and parathyreoidectomy Miniinvazívna chirurgia a endoskopia III / 2005 Strana 5 MINIINVAZÍVNA CHIRURGIA Minimally invasive video assisted thyreoidectomy and parathyreoidectomy Paolo Miccoli, Piero Berti, Gabriele Materazzi Department

More information

Upozorňujeme,že můžete formáty pro čtečky převádět ON-LINE na internetu do formátu PDF apod.

Upozorňujeme,že můžete formáty pro čtečky převádět ON-LINE na internetu do formátu PDF apod. Dobrý den, děkujeme za Nákup,níže máte odkazy pro bezplatné stažení.knihy jsou v archivech PDF(nepotřebujete čtečku e-knih),txt(nepotřebujete čtečku e-knih), a dále pro čtečky : soubory typu: PDB,MOBI,APNX

More information

Miniinvazívna chirurgia

Miniinvazívna chirurgia Obalka Marko 4_2009 11/12/09 10:42 Page 1 Miniinvazívna chirurgia a endoskopia chirurgia súčasnosti ISSN : 1336-6572 EAN - 9771336657008 Ročník XIII 4 Roèník 2009X 2006 Jeden prístup do brušnej dutiny

More information

VI. NEUROMUSKULÁRNY KONGRES S MeDZINÁroDNoU ÚČASŤoU

VI. NEUROMUSKULÁRNY KONGRES S MeDZINÁroDNoU ÚČASŤoU SEKCIA PRE NEUROMUSKULÁRNE OCHORENIA SNS Slovenská neurologická spoločnosť, Sekcia pre neuromuskulárne ochorenia Česká neurologická společnost, Neuromuskulární sekce Centrum pre neuromuskulárne ochorenia,

More information

Vaskulárna medicína XXI. SLOVENSKO-ČESKÁ KONFERENCIA O HEMOSTÁZE A TROMBÓZE ABSTRAKTY S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU. 22. 24. máj 2014, Martin. www.solen.

Vaskulárna medicína XXI. SLOVENSKO-ČESKÁ KONFERENCIA O HEMOSTÁZE A TROMBÓZE ABSTRAKTY S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU. 22. 24. máj 2014, Martin. www.solen. Vaskulárna medicína s 04 www.solen.sk ISSN 338-04 ABSTRAKTY XXI. SLOVENSKO-ČESKÁ KONFERENCIA O HEMOSTÁZE A TROMBÓZE S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU. 4. máj 04, Martin Informácie 3 Univerzita Komenského v Bratislave,

More information

Jazyk C# (seminář 8)

Jazyk C# (seminář 8) Jazyk C# (seminář 8) Pavel Procházka KMI 12. listopadu 2014 Na co je dobré XML? Deklarativní jazyk reprezentující čitelně data Snadná práce s konfiguračními soubory a ukládání do souboru Human readeble

More information

Application of new information and communication technologies in marketing

Application of new information and communication technologies in marketing Application of new information and communication technologies in marketing Ladislav Izakovič, Department of Applied Informatics, Faculty of Natural Sciences, University of SS. Cyril and Methodius, J. Herdu

More information

Mužík J., Dušek L., Blaha M., Klika P. Institute of Biostatistics and Analyses, Masaryk University, Brno, Czech republic

Mužík J., Dušek L., Blaha M., Klika P. Institute of Biostatistics and Analyses, Masaryk University, Brno, Czech republic Hospital-based data in regional and local strategies optimizing CRC control and management: real-world outcomes of the Czech National Cancer Control Programme Mužík J., Dušek L., Blaha M., Klika P. Institute

More information

Neural networks in data mining

Neural networks in data mining Neural networks in data mining Neuronové sítì v data mining A.VESELÝ Czech University of Agriculture, Prague, Czech Republic Abstract: To posses relevant information is an inevitable condition for successful

More information

Neurológia II. NEUROMUSKULÁRNY KONGRES PRE PRAX ABSTRAKTY

Neurológia II. NEUROMUSKULÁRNY KONGRES PRE PRAX ABSTRAKTY Neurológia PRE PRAX S1 2009 www.solen.sk ISSN 1337-4451 Ročník 10. ABSTRAKTY II. NEUROMUSKULÁRNY KONGRES s medzinárodnou účasťou x. konferencia o neuromuskulárnych ochoreniach sekcie pre neuromuskulárne

More information

J. S. NOVOTNÝ: Resilience dětí a možnosti její podpory a rozvoje 324. K. DANIŠKOVÁ: Možné kritériá hodnotenia pohybovej tvorivosti 332

J. S. NOVOTNÝ: Resilience dětí a možnosti její podpory a rozvoje 324. K. DANIŠKOVÁ: Možné kritériá hodnotenia pohybovej tvorivosti 332 OBSAH 4/2008 L. MEDVEĎOVÁ: Rodové odlišnosti a vývinová dynamika školských stresorov v ranej adolescencii 287 Š. PORTEŠOVÁ - V. KONEČNÁ - M. BUDÍKOVÁ - H. KOUTKOVÁ: Strachy rozumově nadaných dětí jako

More information

Possibilities and limits for capital structure optimalising model design of Czech dairy industry

Possibilities and limits for capital structure optimalising model design of Czech dairy industry Possibilities and limits for capital structure optimalising model design of Czech dairy industry Konstrukce modelu pro optimalizaci kapitálové struktury podnikù èeského mlékárenského prùmyslu G. CHMELÍKOVÁ

More information

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S.: Luxembourg B č. 44.873 (ďalej ako spoločnosť )

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S.: Luxembourg B č. 44.873 (ďalej ako spoločnosť ) ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S.: Luxembourg B č. 44.873 (ďalej ako spoločnosť ) Oznam pre akcionárov 1) Správna rada spoločnosti rozhodla

More information

NÁVRH Příklady hlášení obchodů

NÁVRH Příklady hlášení obchodů NÁVRH Příklady hlášení obchodů Příklady HLOB říjen 2007 verze DRAFT 1 Číslo změny Účinnost změny 1. 22.10.2007 Označení změněné části První zveřejnění příkladů hlášení obchodů Číslo verze po změně Změnu

More information

Automatizovaná formální verifikace

Automatizovaná formální verifikace Automatizovaná formální verifikace v operačních systémech Kamil Dudka 11. března 2010 Téma práce efektivní techniky pro verifikaci programů, které pracují s dynamickými datovými strukturami na vstupu bude

More information

Manažerské transakce

Manažerské transakce Manažerské transakce Josef Kotásek 1 Čl. 6 odst. 4 MAD Persons discharging managerial responsibilities within an issuer of financial instruments and, where applicable, persons closely associated with them,

More information

Môže sa to stať aj Vám - sofistikované cielené hrozby Ján Kvasnička

Môže sa to stať aj Vám - sofistikované cielené hrozby Ján Kvasnička Môže sa to stať aj Vám - sofistikované cielené hrozby Ján Kvasnička Territory Account Manager Definícia cielených hrozieb Široký pojem pre charakterizovanie hrozieb, cielených na špecifické entity Často

More information

Kozmické poasie a energetické astice v kozme

Kozmické poasie a energetické astice v kozme Kozmické poasie a energetické astice v kozme De otvorených dverí, Košice 26.11.2008 Ústav experimentálnej fyziky SAV Košice Oddelenie kozmickej fyziky Karel Kudela kkudela@kosice.upjs.sk o je kozmické

More information

Edičná séria: OŠETROVATEĽSTVO FYZIOTERAPIA LABORATÓRNA MEDICÍNA VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Edičná séria: OŠETROVATEĽSTVO FYZIOTERAPIA LABORATÓRNA MEDICÍNA VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Edičná séria: OŠETROVATEĽSTVO FYZIOTERAPIA LABORATÓRNA MEDICÍNA VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta zdravotníctva Zdravotnícke Listy Vedecký recenzovaný časopis,

More information

s medzinárodnou úèas ou zborník abstraktov 30.-31. októbra 2003 Martin

s medzinárodnou úèas ou zborník abstraktov 30.-31. októbra 2003 Martin Slovenská lekárska spoloènos Slovenská pneumologická a ftizeologická spoloènos Univerzita Komenského Jesseniova LF v Martine Martinská fakultná nemocnica Spolok lekárov v Martine Klinika tuberkulózy a

More information

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT THEORY AND PRINCIPLES

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT THEORY AND PRINCIPLES CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT THEORY AND PRINCIPLES Miroslava Heczková, Michal Stoklasa Klíčová slova: řízení vztahů se zákazníky, relační marketing, analytické CRM, operativní CRM, kolaborativní CRM,

More information

Management Development Practices in the Czech Reality

Management Development Practices in the Czech Reality Management Development Practices in the Czech Reality Zuzana Dvořáková Introduction Personnel management in the Czech business environment started to be internationalised by multinational enterprises from

More information

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2006, ročník LII, řada strojní článek č.

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2006, ročník LII, řada strojní článek č. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2006, ročník LII, řada strojní článek č. 1530 Radim FARANA *, Jaromír ŠKUTA **, Lačezar LIČEV ***, Josef SCHREIBER

More information

Institute of Biostatistics and Analyses, Masaryk University, Brno, Czech Republic

Institute of Biostatistics and Analyses, Masaryk University, Brno, Czech Republic Hospital-based data in regional and local strategies optimizing CRC control and management: real-world outcomes of the Czech National Cancer Control Programme Mužík J., Dušek L., Blaha M., Klika P. Institute

More information

Operational risk in current assets investment decisions: Portfolio management approach in accounts receivable

Operational risk in current assets investment decisions: Portfolio management approach in accounts receivable Operational risk in current assets investment decisions: Portfolio management approach in accounts receivable Operační risk v rozhodování o běžných aktivech: management portfolia pohledávek G. MICHALSKI

More information

NEURAL NETWORKS IN INTRUSION DETECTION SYSTEMS NEURONOVÉ SÍTĚ V SYSTÉMECH PRO DETEKCI NAPADENÍ

NEURAL NETWORKS IN INTRUSION DETECTION SYSTEMS NEURONOVÉ SÍTĚ V SYSTÉMECH PRO DETEKCI NAPADENÍ NEURAL NETWORKS IN INTRUSION DETECTION SYSTEMS NEURONOVÉ SÍTĚ V SYSTÉMECH PRO DETEKCI NAPADENÍ Arnošt Veselý, Dagmar Brechlerová Abstract: Security of an information system is its very important property,

More information

SLOVENSKÁ LEKÁRSKA SPOLOČNOSŤ SLOVENSKÁ REUMATOLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ ČESKÁ REUMATOLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ. poriadajú

SLOVENSKÁ LEKÁRSKA SPOLOČNOSŤ SLOVENSKÁ REUMATOLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ ČESKÁ REUMATOLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ. poriadajú SLOVENSKÁ LEKÁRSKA SPOLOČNOSŤ SLOVENSKÁ REUMATOLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ ČESKÁ REUMATOLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ poriadajú 53. ZJAZD SLOVENSKÝCH A ČESKÝCH REUMATOLÓGOV PROGRAM Grand Hotel Bellevue, Starý Smokovec, Vysoké

More information

SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a. s.

SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a. s. SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a. s. a Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o. Bratislava detašované pracovisko bl. Sáry Salkaháziovej v Rožňave Ústav sv. Jana N. Neumanna,

More information

Czech Society for Experimental and Clinical Pharmacology and Toxicology, Czech Medical Association J. Ev.Purkyne Slovak Toxicology Society (SETOX)

Czech Society for Experimental and Clinical Pharmacology and Toxicology, Czech Medical Association J. Ev.Purkyne Slovak Toxicology Society (SETOX) Czech Society for Experimental and Clinical Pharmacology and Toxicology, Czech Medical Association J. Ev.Purkyne Slovak Toxicology Society (SETOX) University Hospital Hradec Králové in cooperation with

More information

XIX. SLOVENSKÝ KONGRES CIEVNEJ CHIRURGIE

XIX. SLOVENSKÝ KONGRES CIEVNEJ CHIRURGIE Vaskulárna medicína S1 2015 www.solen.sk ISSN 1338-0214 Program kongresu a abstrakty XIX. SLOVENSKÝ KONGRES CIEVNEJ CHIRURGIE s medzinárodnou účasťou 26. 28. marec 2015, Jasná 3 Slovenská spoločnosť cievnej

More information

Vaskulárna medicína XIX. SLOVENSKO-ČESKÁ KONFERENCIA O HEMOSTÁZE A TROMBÓZE ABSTRAKTY S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU. 24. 26. máj 2012, Martin. www.solen.

Vaskulárna medicína XIX. SLOVENSKO-ČESKÁ KONFERENCIA O HEMOSTÁZE A TROMBÓZE ABSTRAKTY S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU. 24. 26. máj 2012, Martin. www.solen. Vaskulárna medicína S 0 www.solen.sk ISSN 338-04 ABSTRAKTY XIX. SLOVENSKO-ČESKÁ KONFERENCIA O HEMOSTÁZE A TROMBÓZE S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU 4. 6. máj 0, Martin Odborný Informácie program 3 Univerzita Komenského

More information

Programy na podporu vzdelávania a elearning

Programy na podporu vzdelávania a elearning Programy na podporu vzdelávania a elearning Tomáš Vencelík Account Manager Education & Research SUN Microsystems Agenda História Sun Microsystems STAR HW programy SW programy E-learning program SAI Referencie

More information

CENNÍK CMO 3/ 2015, platný od Kód Názov výkonu/operácie Samoplatca Úhrada pacienta VšZP

CENNÍK CMO 3/ 2015, platný od Kód Názov výkonu/operácie Samoplatca Úhrada pacienta VšZP CENNÍK CMO 3/ 2015, platný od 1.9. 2015 Kód Názov výkonu/operácie Samoplatca Úhrada pacienta VšZP 1390 Operácia sivého zákalu s implantáciou VOŠ: VOŠ: Tecnis ZCB00,Acrysof nat. AcrySof IQ AcrySof IQ Toric

More information

LV5WDR Wireless Display Receiver Rýchla príručka

LV5WDR Wireless Display Receiver Rýchla príručka LV5WDR Wireless Display Receiver Rýchla príručka 1 1. Predstavenie Wireless display receiver S Wireless display receiver (ďalej len WDR) môžete jednoducho zobrazovať multimediálny obsah (videá, fotografie,

More information

CURRICULUM. Academic year 2012 / 2013 GENERAL MEDICINE. Medizin-Studium-Ausland.de - Eine Unternehmung der cegom GmbH. medizin-studium-ausland.

CURRICULUM. Academic year 2012 / 2013 GENERAL MEDICINE. Medizin-Studium-Ausland.de - Eine Unternehmung der cegom GmbH. medizin-studium-ausland. CURRICULUM Academic year 2012 / 2013 Seite 1 von 11 1 st YEAR Extent Credits Prerequisites Biology 1 prof. RNDr. Ján Šalagovič, PhD. Anatomy 1 prof. MUDr. Darina Kluchová, PhD. Histology and Embryology

More information

CZECH-ASIAN FORUM business, cultural and educational exchange

CZECH-ASIAN FORUM business, cultural and educational exchange ČESKO-ASIJSKÉ FÓRUM obchodní, kulturní a vzdělávací výměna CZECH-ASIAN FORUM business, cultural and educational exchange 2. ROČNÍK/2 nd EDITION Březen / March 2008 CZECH-ASIAN FORUM business, cultural

More information

THE COMPARISON OF THE SIMPLE AND DETAILED APPROACH TO THE STRESS ANALYSIS OF THE STEEL BEAM SUPPORT

THE COMPARISON OF THE SIMPLE AND DETAILED APPROACH TO THE STRESS ANALYSIS OF THE STEEL BEAM SUPPORT XXI RUSSIAN - SLOVAK - РОLISH SEMINAR, MOSCOW - ARKHANGELSK 0.07-06.07.01 ТHEORETICAL FOUNDATION OF CIVIL ENGINEERING MOSCOW STATE UNIVERSITY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CIVIL ENGINEERING AND ARCHITECTURE,

More information

PROGRAM 2. ÈESKOSLOVENSKÝ TRANSPLANTAÈNÝ KONGRES. GRAND HOTEL BELLEVUE Starý Smokovec 10. 12.9.2008

PROGRAM 2. ÈESKOSLOVENSKÝ TRANSPLANTAÈNÝ KONGRES. GRAND HOTEL BELLEVUE Starý Smokovec 10. 12.9.2008 Slovenská transplantologická spoloènosś organizaèná zložka Slovenskej lekárskej spoloènosti Èeská transplantaèní spoleènost Slovenská spoloènosś sestier a pôrodných asistentiek Vás pozývajú na 2. ÈESKOSLOVENSKÝ

More information

REPORTED TIME-MANAGEMENT OF WORK AND MANAGERIAL ACTIVITIES: HEAD AND DEPARTMENT NURSES

REPORTED TIME-MANAGEMENT OF WORK AND MANAGERIAL ACTIVITIES: HEAD AND DEPARTMENT NURSES ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS Volume LVIII 23 Number 6, 2010 REPORTED TIME-MANAGEMENT OF WORK AND MANAGERIAL ACTIVITIES: HEAD AND DEPARTMENT NURSES T. Kotrba Received:

More information

NOVINKY Z AKADEMICKEJ KNIŽNICE MTF

NOVINKY Z AKADEMICKEJ KNIŽNICE MTF NOVINKY Z AKADEMICKEJ KNIŽNICE MTF V/2014 Nové tituly vo fonde Prehľad periodík dostupných v študovni oblasť Strojárstvo NOVÉ TITULY VO FONDE AK MTF ZA PREDCHÁDZAJÚCI MESIAC (apríl) Titul: Methodology,

More information

VZDELÁVANIE ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV V OBLASTI PALIATÍVNEJ STAROSTLIVOSTI Education of healthcare professionals in the field of palliative care

VZDELÁVANIE ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV V OBLASTI PALIATÍVNEJ STAROSTLIVOSTI Education of healthcare professionals in the field of palliative care OŠETŘOVATELSTVÍ VZDELÁVANIE ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV V OBLASTI PALIATÍVNEJ STAROSTLIVOSTI Education of healthcare professionals in the field of palliative care Jana Slováková 10: 247 482, 2008 ISSN 1212-4117

More information

PROGRAM XVII. SLOVENSKO-ČESKÝ HEMATOLOGICKÝ A TRANSFUZIOLOGICKÝ ZJAZD

PROGRAM XVII. SLOVENSKO-ČESKÝ HEMATOLOGICKÝ A TRANSFUZIOLOGICKÝ ZJAZD XVII. SLOVENSKO-ČESKÝ HEMATOLOGICKÝ A TRANSFUZIOLOGICKÝ ZJAZD PROGRAM SLOVENSKÁ HEMATOLOGICKÁ A TRANSFUZIOLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ SLS ČESKÁ HEMATOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP SPOLEČNOST PRO TRANSFUZNÍ LÉKAŘSTVÍ

More information