New Ukraine. A Journal of History and Politics 11/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "New Ukraine. A Journal of History and Politics 11/2011"

Transcription

1

2 New Ukraine A Journal of History and Politics 11/2011 Kraków Przemyśl Rzeszów 2011

3 New Ukraine /Nowa Ukraina SCHOLARLY BOARD: Andrzej Banach (Kraków), Paul Best (New Haven, CT), Aleksander Bobko (Rzeszów Kraków), Zdzisław Budzyński (Rzeszów Przemyśl), Andrzej Chojnowski (Warszawa), Andrzej Chwalba (Kraków Przemyśl), Jan Draus (Rzeszów Przemyśl), Roman Drozd (Słupsk), Piotr Franaszek (Kraków Przemyśl), Mark von Hagen (Tempe, AZ), John-Paul Himka (Edmonton, AB), Aleksandra Hnatiuk (Warszawa Kijów), Illia Kononov (Luhansk), Anatolii Kruglashov (Chernivtsi Vilnius), Hiroaki Kuromiya (Bloomington, IN), Jacek Lubecki (Little Rock, AR), Andrzej Nowak (Kraków Warszawa), Roman Solchanyk (Los Angeles, CA), Andrzej Leon Sowa (Kraków), Stanisław Sroka (Kraków), Stanisław Stępień (Przemyśl), Frank Sysyn (Toronto, ON), Jerzy Tomaszewski (Warszawa), Vadym Vasiutynsky (Kyiv), Leonid Zashkilniak (Lviv). EDITOR-IN-CHIEF: Jarosław Moklak (Kraków Przemyśl) EDITORIAL BOARD: Tarik Cyril Amar (New York, NY), Piotr Andrusieczko (Poznań), Anna Babiak (Kraków), Piotr Bajor (Kraków), Jan Jacek Bruski (Kraków), Grzegorz Demel (Kraków), Marta Dyczok (London, ON), Dawid Gacek (Kraków), Ola Kich- Masłej (Kraków), Dmytro Kobrynsky (Kyiv), Agnieszka Korniejenko (Kraków Przemyśl), Paweł Krupa (Kraków Przemyśl), Evhen Ladna (Toronto, ON), Torsten Lorenz (Berlin Praha), Marian Mudry (Lviv), Jan Pisuliński (Rzeszów), Diana Reilly (New York, NY). Cover photograph by Pavlo Bublyk The views and opinions expressed in the articles in the Nowa Ukraina are those of the author(s) and do not necessarily reflect the views or opinions of the Editorial Board. This publication was financed in part by funds designated for charter activities of the Faculty of History of Jagiellonian University, Kraków This publication was subsidized by the University of Rzeszów. This publication was subsidized by the East European State School of Higher Education in Przemyśl. PUBLISHER: The East European State Higher School in Przemyśl (Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu) Copyright by New Ukraine. A Journal of History and Politics, Kraków Przemyśl Rzeszów 2011 ISSN Jagiellonian University East European State Higher School Institute of History Institute of International Relations 13, Gołębia Street 2, Tymon Terlecki Street Kraków, PL Przemyśl, PL mailto: skype: nowaukraina

4 New Ukraine. A Journal of History and Politics, 11/2011 Editor s Notes. New Ukraine or old?... 5 HISTORY Moklak, Jaroslaw. The legal basis of the educational system in Galicia: the issue of the Ukrainian language in the debates and laws of the Galician Diet ( )... 9 Bruski, Jacek. In Munich's shadow:the Ukrainian question in Polish foreign policy (October 1938 March 1939) Pisuliński, Jan. Ukrainian diaspora in Polish foreign policy in the interwar period POLITICAL SCIENCE Draus, Jan. Polish-Ukrainian relations after independence Adamovych, Serhii. The Halychyna Assembly. The issue of regional and state unity ( ) Onuch, Olga. Why did they join en masse? Understanding ordinary Ukrainians participation in mass-mobilisation in Kruglashov, Anatolii. Troublesome neighborhood: Romania and Ukraine relationship UKRAINE NATO Hickman, John. Ukraine in NATO? The case against Lubecki, Jacek. Ukraine in NATO? The case for Soskin, Oleh. Ukraine on the way to optimal participation in international models of collective security SOCIOLOGY Kononov, Illia. Cultural determinants of the interaction between Donbas and Halychyna in the regional system of Ukraine REVIEWS, EVENTS Central Slavic Conference. St. Louis, MO, November, 11 13, 2011 Jefferson, Kurt W. The Central Slavic Conference: Yesterday and Today Moklak, Jarosław. Education in the Lemko Region in the 19 th and 20 th Centuries

5 Nowa Ukraina. Zeszyty historyczno-politologiczne, 11/2011 Od redakcji. Nowa czy stara Ukraina... 5 HISTORIA Moklak, Jarosław. Podstawy prawne systemu oświatowego w Galicji: Kwestia języka ukraińskiego w debatach i ustawach sejmowych ( )... 9 Bruski, Jacek. W cieniu Monachium. Kwestia ukraińska w polskiej polityce zagranicznej w okresie październik 1938 marzec 1939 r Pisuliński, Jan. Diaspora ukraińska w polskiej polityce zagranicznej w okresie międzywojennym NAUKI POLITYCZNE Draus, Jan. Stosunki polsko-ukraińskie po ogłoszeniu niepodległości Ukrainy Adamowycz, Serhij. Zgromadzenie Halickie. Kwestia jedności regionu i państwa ( ) Onuch, Olga. Dlaczego przyłączyli się tak masowo? Jak rozumieć udział zwyczajnych Ukraińców w masowej mobilizacji 2004 r...89 Krugłaszow, Anatolii. Niespokojne sąsiedztwo: Stosunki rumuńskoukraińskie UKRAINA NATO Hickman, John. Ukraina w NATO? Głos przeciw Lubecki, Jacek. Ukraina w NATO? Głos za Soskin, Ołeh. Ukraina na drodze do uczestnictwa w międzynarodowym układzie bezpieczeństwa zbiorowego SOCIOLOGIA Kononow, Illja. Kulturowe uwarunkowania wzajemnego oddziaływania Donbasu i Hałyczyny w systemie regionalnym Ukrainy RECENZJE, WYDARZENIA Central Slavic Conference. St. Louis, MO, listopada 2011 Jefferson, Kurt W. Central Slavic Conference: wczoraj i dziś Moklak, Jarosław. Edukacja na Łemkowszczyźnie w XIX i XX w

6 New Ukraine or old? Jarosław Moklak The Orange Revolution opened a new phase in the history of Ukraine, which thereby entered on the path of democratic sociopolitical change. True, there is no shortage of assessments by sociologists and political scientists which question the worth of this transformation, since Ukraine has been very slow to modernize its state structures and its political crisis continues, but unarguable changes are coming to pass in its intellectual sphere, particularly in the humanities and social sciences. This can be seen in various research projects executed by historians, sociologists, political scientists, anthropologists, cultural historians and representatives of other scholarly disciplines. Research institutes and universities scattered throughout the whole of Ukraine are taking part in this process. Centers in Kyiv, Kharkov and Lviv dominate, but scholarly institutions in the Donets Basin (Donbas) and the south of the country are taking on an increasingly important role. There is active involvement on the part of smaller academic communities as well, such as those in Kamianets-Podilskyi, Ostroh and Drohobych. Most of these projects are being accomplished in cooperation with foreign institutions around the world, and the fruits of their research are therefore international by nature. Over the course of the last 20 years, Ukraine has seen MA and PhD recipients educated in a state of national independence. Poland has also played a part in this development (e.g. the Queen Jadwiga Fund and the Józef Mianowski Fund). As a result, Ukrainian learning has to a considerable degree been able to free itself of the paradigms of scholarship which obtained in Soviet times and now has at its disposal substantial assets acquired through using the newest scholarly methodology. These very changes in the Ukrainian education system formed the impetus for the founding in 2005 of New Ukraine, a historical-political magazine whose first two issues appeared in Krakow. The magazine now has two editorial offices, in Krakow and Przemyśl, and undertakes a number of different projects. New Ukraine widens the promise of the Krakow and Przemyśl research school, because it is released under the auspices of the Institute of History of Jagiellonian University and the Institute of International Relations of the East European State Higher School in Przemyśl. Cooperation between these institutions of higher learning is based on the scholarly traditions of Krakow and Przemyśl. Both schools' programs are made complete by their contribution to the development of contemporary Ukrainian Studies in Poland, which demands that they maintain direct contact with Ukraine. Krakow of course has many international relationships,

7 6 Editor s Notes while Przemyśl has a clear advantage thanks to its location in the Polish-Ukrainian borderland. Polish-language publications Up to now six collections have appeared in Polish, each divided into several thematic segments. The first (1/2006) deals with the complicated problem of social mobilization typical for the modern Ukrainian nation. It is concerned with the national consciousness of Ukrainians and the determining factors in the formation of civil society during the Orange Revolution it deals with the presidential elections and the events on the Maidan of Independence in November and December of The book opens with the transcript of a Polish-Ukrainian discussion in which historians, philosophers, sociologists, political scientists, and journalists took part, which our editorial staff organized in Kyiv on 26 February At that time we were still debating what to name our magazine. In view of the revival of European traditions in Ukrainian intellectual circles, proposals involving the inclusion of some form of the noun Europe in the title initially predominated. Finally, after prolonged debates, we reached the decision, in Kyiv philosopher Dmytro Kobrynsky's apartment, that the title would be New Ukraine, in recognition of the fact that the year 2004 set in motion a series of new processes in the sphere of intellectual life. The second issue (2/2006) is in large part devoted to Ukraine's inner borderland i.e., relations between the Donets Basin and the western districts in the region known as Halychyna. We examined this subject in order to make the specific nature of this internal division in Ukraine, which to this day fosters cultural dissimilarities, more accessible to the Polish reader. We did so in the belief that the materials we were publishing, the offspring of scholarly projects in which the partners were scholarly centers located at the geographical antipodes of Ukraine (Donetsk and Lviv, on the one hand, Luhansk and Drohobych on the other), would facilitate an asessment of contemporary Ukrainian elites. At present in Ukraine there is open discussion of the positive and negative features of the country's past and present (nationalist, Communist, patriotic, oligarchical), of linguistic and interdenominational conflicts, etc. Intellectuals perceive divisions in society which complicate the work of local governments and administrative organs, yet one can also see a process of homogenization in the attitudes of citizens to their own history, national traditions, lawmaking procedures, geopolitical position, and so on. The conclusions contained in the materials published in New Ukraine undoubtedly allow a better understanding of the choices Ukrainians are making the residents of the Donets Basin increasingly hold views typical for the western districts, while in the West of the country there is growing interest in the Donets Basin. The third issue (1 2/2007) tackles the challenging problem of the Polish cultural legacy in Ukraine, and the Ukrainian one in Poland. The editors deemed that the magazine's approach to the multicultural border region could not be limited to remembrance of exclusively good or bad things. It demands thorough research, an acceptance of the diversity of the cultural landscape and changes in the thinking about its legacy. The perspective of over sixty years which separates us from the displacements, deportations, and ethnic purges of Ukrainians and Poles became a pretext for publishing this collection, which is an attempt to take a wider look at the cultural and sociopolitical legacy of that era. This legacy was, we may further state, influential for the preservation and engendering of identity among contemporary Poles and Ukrainians, rooted in a sense of owned responsibility for the past, present and future. We focused particular attention in this issue on the pro-

8 Editor s Notes 7 blem of the disparities between Polish and Ukrainian national memory, which have a significant impact on mutual relations. In 2008 the 75 th anniversary of the Holodomor, or Great Famine, was observed, and the fourth issue (1 2/2008) in large part dealt with related problems and questions. We published a Polish translation of the US House of Representatives Resolution no. 399, submitted 28 May 1934 by Hamilton Fish, Jr. The resolution harkened to the American tradition of branding human rights violations and demanded that the Soviet Union allow the USA to give aid to those starving. Unfortunately the resolution was not passed due to lack of political will, though it was discussed in the Committee on Foreign Policy, was published, and presents a condemnation of Kremlin policy toward the Ukrainian Soviet Socialist Republic. An article by Raphael Lemkin ( ) 1, the main proponent of the UN Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide of 9 December 1948 contains a substantive analysis of the Holodomor. In this thematic segment we also dealt with the issue of the controversy over the estimate of Holodomor casualties and its significance in the process of the formation of Ukrainian identity. The fifth issue of New Ukraine (7 8/2009) does not have a strongly unifying thematic basis but deals in equal measure with historical and political science topics. The historical section opens with articles on the confrontation between Ukraine and Russia. One of these articles examines the 300 th anniversary of the political speech by Ivan Mazepa during the Great Northern War and the attempt to endow Ukraine with agency in the international arena. Both sides in the conflict used the powerful weapon of proclamations to the Ukrainian population. This peculiar propaganda war was lost by Ukraine. Peter I managed to completely discredit the Hetman Mazepa, whom he transformed into an enemy of the Orthodox Church and a traitor. More examples of the enormous power of propaganda and the difficulty of fighting it can be observed in other articles we have printed, addressing the theme of the contemporary Ukrainian electorate. The sixth Polish-language collection (9 10, 2010), like the previous issues, in addition to historical articles also contains discussion of various aspects of contemporary Ukrainian political life. Each of the collections contains a table of contents in English and Polish and Ukrainian and English article summaries. The editors of New Ukraine also run the magazine's website, where the articles from archival collections are available in full. The website also features information on promotional events organized by the editors in Poland and abroad (see English-language publications The current issue was prepared with anglophone readers in mind. We are aware that a great many materials on Ukraine are available in English, but we are undeterred by that fact. Our aim is to present to the world of anglophone scholarship not only contemporary Ukrainian intellectual thought but also Poland's attainments in Ukrainian studies. We particularly wish to show the results of scholar- 1 The identification of 1900 as the year of Lemkin's birth is erroneous. See Catalogue of Law Faculty students in the complex of Jagiellonian (UJ) Senate files (Katalogi studentów Wydziału Prawa w zespole akt Senatu UJ (students completed the forms by hand), ref. # S II 290 b (1919/1920 winter semester) year of birth: 1895; ref. # S II 298 b (1920/1921 winter semester) year of birth: These data are confirmed in the Catalogues of Law Faculty students in the complex of UJ Law Faculty files: ref. #. WP II 294. See. J. Moklak, Editor's note (Od redakcji), in: Nowa Ukraina. Zeszyty historyczno-politologiczne, 2008, no. 1 2, p. 6.

9 8 Editor s Notes ship from learning centers in Krakow, Przemyśl, and Rzeszów. For that exact reason, this issue took form as a consequence of an agreement between Jagiellonian University, the East European State Higher School, and the University of Rzeszów. We naturally invite scholars from outside Poland and Ukraine to engage in scholarly collaboration with us. We hope that further issues will appear in English in the future. For the moment, we present this first issue, in which as in the Polish issues we have assigned separate headings to the historical, political science, and sociological segments, as well as a review segment devoted to discussion of scholarly events. We also intend to maintain a section in which selected issues from the Ukraine-wide debate on contemporary Ukrainian affairs are explored. Any exchange of views on New Ukraine will as is true of the collections published in Polish give rise to the question whether the adjective new in the magazine's title is justified. It is, after all, well known that the course of Ukraine's political mechanisms, social behaviors, and local traditions and the mentality of Ukrainians did not fundamentally change after It is no secret that old habits are returning not only among the ranks of those in power, but also in the lower social strata. There are, nonetheless, visible changes, and our intention is to note new scholarly methodologies in the field of history and the social sciences. In the English edition we have adapted the principle of writing proper nouns and place names according to the rules used by the Journal of Ukrainian Studies. Places currently located within the territory of Poland are given their Polish names, and those within the territory of Ukraine Ukrainian. Names of persons who are known to have self-identified as Polish nationals are written using Polish diacritical marks. We shall be grateful for any and all critical comments.

10 Jarosław Moklak Jagiellonian University, East European State Higher School, Kraków, Przemyśl, PL The legal basis of the educational system in Galicia: the issue of the Ukrainian language in the debates and laws of the Galician Diet ( ) Prior to 1867, the education law of was binding with respect to elementary schools and pedagogical courses in Galicia, while in the gymnasia and Realschulen the 1849 organizational plan for gymnasia was in force. 2 In elementary schools, the national languages, Polish and Ruthenian (Ukrainian), were used, but in the upper classes of secondary schools German predominated. Polish politicians talked of breaking free from Germanization in schooling. Ruthenians (Ukrainians) also strove to eliminate German from schools, but above all they were anxious that in Eastern Galicia it not be replaced by Polish, which they considered to be a greater threat to Ukrainian culture. 3 1 The bill Politische Verfassung der deutschen Volksschulen für die k.k. österreihischen Provinzen mit Ausnahme von Ungarn, Lombardie, Venedig und Dalmatien was confirmed on 11 August 1805 by Emperor Franz I. See B. A. Baranowski, Szkolnictwo ludowe w Galicyi w swym rozwoju liczebnym od roku 1868 do roku 1909 z uwzględnieniem stosunków hygienicznych, Lwów 1910, p. 4; B. A. Baranowski, Zbiór ustaw krajowych obowiązujących w zakresie spraw szkolnictwa ludowego w Królestwie Galicyi i Lodomeryi wraz z Wielkiem Księstwem Krakowskim, Lwów 1895, p. 3; W. Seredyński, Rys dziejów wychowania w biografiach i szkicach ze szczególnym uwzględnieniem szkoły ludowej w Aystryi i Polsce, Tarnów 1891, p Entwurf der Organisation der Gymnasien und Realschulen in Öesterreich, Wien 1849, in: Normalien für die Gymnasien und Realschulen in Österreich. In zwei Theilen, red. E. Marenzeller, Wien 1884, vol. 1, pp. I LXXXVI. See S. Frankfurter, Graf Leo Thun-Hohenstein, Franz Exner und Hermann Bonitz. Beiträge zur Geschichte der österreichischen Unterrichtsreform, Wien 1893, p Lvivska naukova biblioteka im. V. Stefanyka NAN Ukrainy (hereinafter referred to as LNBS), f. 75, case # 4 n 1, Materialy pro vykladannia ukrainskoi movy v shkolakh m. Berezhan, , pp /2011 HISTORY / NEW UKRAINE 9

11 10 Jarosław Moklak In the early 1860s, the Poles offered the Ruthenians concessions in the field of education in exchange for an alliance in the State Council in Vienna. The Ruthenians accepted the proposal, but the agreement concluded on 25 April 1861 which guaranteed one of the Ukrainian leaders, Bishop Spyrydon Lytvynovych, a seat on the State Council from an electoral curia with large land holdings should be seen as a tactical move on the part of the Ukrainians. 4 Tactics were used by the Polish side as well. Jerzy Czartoryski wrote that there were too few proponents of Polish-Ukrainian rapprochement and too many Polish ultras. 5 The agreement was to be confirmed by the Diet resolution of 26 April 1861 on the replacement of the German language in schools and government offices by Polish and Ruthenian, but it was blocked in the Diet commission after the closing of the session. 6 The disappointed Ruthenians, not waiting for the resumption of the deliberations in the Diet, took a centrist political tack; expecting concessions from the government, they positioned themselves closer to the Viennese politicians. Meanwhile, the creation of a legal basis for Galician education depended less on the Ministry of Education and the State Council in Vienna than on the Diet in Lviv, where the Poles had a majority of the votes. It is difficult not to agree with the opinion of one of the top Ukrainian leaders at the time, Anatol Vakhnianyn, who wrote that the Ruthenians' pro-viennese orientation caused dissatisfaction on the Polish side, fundamentally influencing the course of the Diet debates of December 1866, which would decide the shape of educational legislation that would be mandatory during the era of autonomy. 7 The Dispute Over the Provincial School Bard (Rada Szkolna Krajowa RSK) The idea of establishing institutions aimed at restructuring the Galician educational system appeared in a proposal by Józef Dietl that was submitted on 31 January This proposal was not implemented at the time, and the deliberations of the Diet were halted by the declaration of emergency rule. Only subsequent to Adam Potocki's proposal of 16 December 1865 was a commission formed that proposed in its comprehensive report the creation of a provincial educational authority subordinate to the Ministry of Education (Article II of the proposal). The re- 4 M. Mudry, Sproby ukrainsko-polskoho porozuminnia v Halychyni (60 70-i roky XIX st.), in: Ukraina: kulturna spadshchyna, natsionalna svidomist, derzhavnist, Lviv, 1997, vyp. 3 4, pp J. Czartoryski, Uwagi o polityce polskiej w Austryi, Lwow 1871, p S. Starzyński, Uwagi o prawnej stronie równouprawnienia narodowości, Lwów 1883, pp N. Vakhnianyn, Prychynky do istorii rus koi spravy v Halychyni v litakh , Lviv 1901, pp Stenograficzne sprawozdania z posiedzeń Sejmu Krajowego Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem, Lwów (hereinafter Stenogr. spraw.), 9 th meeting, 2nd session, 1st term, 31 January 1863, pp. 4 5; J. Dietl, O reformie szkół krajowych, book 1, Stanowisko szkoły. Rada szkolna krajowa. Język wykładowy, Kraków 1865, pp ; W. Koziebrodzki, Repertorium czynności galicyjskiego Sejmu Krajowego od roku 1861 po rok 1883, Lwów 1885, vol. 1, pp ; Projekty reform szkolnictwa ludowego w Galicji u progu autonomii ( ), ed. C. Majorek, Wrocław 1980, pp. 1 4; R. Dutkowa, Polityka szkolna w Galicji. Między autonomią a centralizmem ( ), Kraków 1995, pp

12 The legal basis of the educational system in Galicia 11 port was a Polish-Ukrainian compromise fronted by Metropolitan Lytvynovych and Dietl, but it brought together a substantial group of opponents and the vote on the proposal in the Diet was delayed. 9 In early 1866, a proposal for creating an educational institution was submitted by Maurycy Kabat, who advocated the replacement of German in schools by the provincial language. The term provincial language i.e, used in the singular in the text of the proposal, merits our attention because Kabat here deviated from the content of the earlier commission report, which used the term provincial languages. 10 This seemingly unimportant distinction contained the seed of an important nationalities debate that was already visible on the eve of the legislative process that resulted in autonomy. For Kabat, the language criterion was linked to Galicia's status as an administrative-political unit that he felt lay within the sphere of influence of Polish culture. The unity of Galicia was meant to correspond to the unity of the projected educational institution, spanning across the entire province in its operations. The proposal that was submitted envisaged the construction of a new educational system that, above all, established Polish as the language of instruction. 11 An initiative to establish a nationwide educational institution was proposed several times; at the end of 1866 the idea was once again the subject of deliberations in the Diet in the form of the draft law crafted by the Department of Estates for a Provincial School Board (hereinafter RSK); on 27 November the Diet sent this plan to the school commission. 12 Before the commission had submitted its own report, the Ruthenians protested several times against the lack of equal status for the Ukrainian language in the provincial administration and the schools, and expressed their dissatisfaction at not being included in Diet commissions e.g., on education. 13 In early December 1866, the local Ukrainian newspapers and certain periodicals in Russia wrote about the escalation of the problem of officials of Ruthenian nationality being removed from posts in the Galician administration. This issue was reflected in the interpellation of 7 December in the Diet. The interpellators requested that the Galician government explain the reasons for the removal of Yakiv Kulchytsky, a member of the Board and inspector of elementary schools, from his post and his replacement by Stanisław Olszewski, who, as noted in the interpellation, barely [had] beginner-level knowledge of the Ruthenian language and [spoke] no Ruthenian. Kulchytsky s removal was seen as an attack on Ukrainian primary education. 14 The conflict between nationalities became directly linked to the 9 Sprawozdanie komisyi dla załatwienia spraw szkolnych wyznaczonej, in: Czas, 1866, 2 March, no. 49, pp. 2 3; S. Gruiński, Dzieje szkolnictwa ludowego w Galicji, in: Szkoła, 1917, pp In the report we find the following sentence: The languages of instruction shall be the provincial languages; each of them may be a language of instruction, see Czas, 1866, 2 March, no. 49, p Stenogr. spraw., 19 th meeting 3 rd session 1 st term, 11 January 1866, pp Ibid., 7th meeting 4th session 1 st term, 27 November 1866, pp. 61, See Projekty reform szkolnictwa ludowego w Galicji, pp ; S. Gruiński, Dzieje szkolnictwa ludowego w Galicji,, pp Stenogr. spraw., 8 th meeting 4 th session 1 st term, 28 November 1866, p Interpeliatsiia russkikh poslov soimovykh do g. pravitelstvennogo Komisaria po povodu usunenia g. Sov. Kulchitskogo ot posady inspektorskoi,, in: Slovo, no. 96, 3 (15) December 1866, pp. 2 3; Stenogr. spraw., 13 th meeting 4 th session 1 st term, 10 December 1866, p. 168.

13 12 Jarosław Moklak continuing attempts to reform education. Thus, when discussions of the planned RSK statute began, the growing tension in the background between different perceptions of Galician education was already very high. Kraków conservatives were inclined towards making concessions to the Ruthenians on the condition that the Polish-Ruthenian civilizational community be maintained. Most Polish politicians did not as a rule recognize Ruthenian national distinctiveness. 15 This culminated in a confrontation at the meeting of the Diet on 27 December 1866, when the RSK motion was voted down. The Polish deputies' arguments were characterized by substantive criteria: they referred to the need to implement radical reforms of the educational system with the intention of modernizing the didactic process. The task of the RSK was to consist of providing the Diet with material for laws, supervising schools and public education, selecting and appointing teachers, etc. 16 The national question was linked with administrative criteria, equating the nation and the province. The plan was to establish educational authority on national foundations, but Ruthenian culture was treated as a component of Polish culture. 17 Not only M. Kabat's proposal in early 1866, but also the report of the education commission from autumn of that year did not distinguish between different nationalities residing in Galicia. 18 Among the Ukrainian deputies, the first to speak was Hryhorii Hynylevych, who was involved in developing schools on the territory of the Greek Catholic diocese of Przemyśl. 19 In looking for arguments against the scope of the Board's activities as defined by the commission, he referred to article XVIII of the provincial statute and argued convincingly that education laws fell within the (Austrian) state's legislative jurisdiction, 20 whereas the proposal for the establishment of the RSK sought a loosening of ties with the monarchy's educational system and even a break with Western European education. 21 His statement masked a fear of the weakening of the Viennese authorities' influence on Galician education and the increasing significance of local authorities dominated by Polish politicians. For him, the commission's proposal made possible the clearing of a path toward Polish hegemony over the Ruthenian people. 22 Yosyf Lozynsky spoke in a similar spirit. 23 The reason 15 Kraków intellectuals (J. Szujski, S. Tarnowski) supported the Ruthenian language as a language of instruction in lower-level gymnasia classes. Lviv democrats e.g., H. Schmitt and F. Ziemiałkowski, as well as Eastern Galician conservatives (Podolacy), accepted Ruthenian as a language of instruction in elementary schools. See Z. Fras, Polskie ugrupowania polityczne wobec kwestii ruskiej w Galicji w latach , in: Studia Wschodnie. Prace Historyczne, Wrocław 1993, ed. K. Matwijowski, R. Żerelik, pp ; Mudry, Sproby ukrainsko-polskoho porozuminnia v Halychyni, p Stenogr. spraw., 21st meeting 4 th session 1st term, 27 December 1866, p Ibid., p Gazeta Lwowska, 1866, 28 December, no. 297, pp O. Ogonovskii, Istoriia literatury ruskoi, pt. 2, Lvov 1889, p Stenogr. spraw., 21 st meeting 4t session 1 st term, 27 December 1866, p A February patent granted the State Council powers over educational legislation in the Austrian lands. The local statute granted the Diet close control within the bounds of the common laws with respect to [ ] eccelesiastical and educational matters. See Dutkowa, Polityka szkolna w Galicji, p. 19. For the text of the local statute, see S. Grodziski, Sejm Krajowy galicyjski , vol. 2, Warszawa 1993, pp Stenogr. spraw., 21 st meeting 4 th session 1 st term, 27 December 1866, p. 368; S. Gruiński, Dzieje szkolnictwa ludowego w Galicji, in: Szkoła, 1917, p Quoted by Dutkowa, Polityka szkolna w Galicji , in: Galicja i jej dziedzictwo, vol. 3, Nauka i oświata, ed. A. Meissner, J. Wyrozumski, Rzeszów 1995, p Stenogr. spraw., 21 st meeting, 4 th session, 1 st term, 27 December 1866, p. 372.

14 The legal basis of the educational system in Galicia 13 for the Ukrainian deputies' opposition to the commission report was the absence of a national criterion in the proposal calling for a new educational institution. 24 Not aversion to education reform as such, but aversion to a law that did not articulate the need for Ukrainian education was the basis for their objection. First Hynylevych submitted a proposal on behalf of his deputies club to proceed with the agenda on the commission project and then, in the event that the proposal failed, Lozynsky declared that Ruthenians would not take part in the vote. 25 The Polish deputies' speeches were also emotional. A particularly sore point was the Ruthenian accusation of oppression, which Florian Ziemiałkowski called monstrous and the most inaccurate. 26 Defending Polish-Ruthenian unity, he protested against the criterion of dividing the Diet along ethnically divergent representational lines. Ziemiałkowski said: there are no Polish deputies here, there are no Ruthenian deputies [...] there are only provincial deputies and each has the right and the duty to represent all the interests of the province [...], hence I do not grasp just why certain gentlemen consider themselves representatives of the Ruthenian people [...] since I, as a deputy from Stanisław, am a Ruthenian deputy [...] and have the right to speak on behalf of the Ruthenian people. 27 Ziemiałkowski denied that the proposed composition of the RSK limited the rights of Ruthenians: each of us will have the freedom to aspire to become a member of the school council, regardless of whether he is Ruthenian or Polish. 28 Later, as mayor of Lviv and minister for Galician affairs in the Viennese government, his position on the Ruthenian question remained unchanged. 29 The majority of the Polish deputies looked at the Ruthenians through the prism of the existing policy of Galician Governor Agenor Gołuchowski, who opposed developing the Ukrainian language using the Cyrillic alphabet; he considered Cyrillic an instrument of Russian political influence on Ruthenians. In the Diet, Ziemiałkowski repeated the arguments from Euzebiusz Czerkawski's reports in which he wrote that the language used by certain so-called representatives of Ruthenia was not the Ruthenian language, but the language of the ukazy, the language of the greatest enemy of Ruthenia, the language of Moscow. 30 The accusation of sympathizing with Russia played a major role in the broadening of opposition to the Ruthenians, who were distancing themselves from Polish culture. Although, with reference to the first half of the nineteenth century, this accusation was termed fantasy without basis in fact [...] residing in Poles' consciousness rather than 24 Ibid.; I. Chornovol, Ukrainska fraktsiia Halytskoho kraiovoho seimu rr. (narys z istorii ukrainskoho parlamentaryzmu), Lviv 2002, p Stenogr. spraw., 21 st meeting, 4 th session, 1 st term, 27 December 1866, pp ; K. Levytsky, Istoriia politychnoi dumky halytskykh ukraintsiv , Lviv 1926, vol. 1, p. 94; Memorjał galicyjskiego Wydziału krajowego o c. k. Radzie szkolnej galicyjskiej, in: Dodatek do Gazety Narodowej, no. 41, 20 February 1875, p Tsentralnyi Derzhavnyi Istorychnyi Arkhiv u Lvovi (hereinafter CDIAL), f. 93, op. 1, case # 31, Speech by Ziemałkowski F. in the Galician Provincial Diet on the question of representation of Ukrainians in the proposed Provincial school council, pp. 7, Stenogr. spraw., 21 st meeting, 4 th session, 1s term, 27 December 1866, p Ibid. 29 National Library in Warsaw, manuscript, ref. # 2811, Letters to his wife (handwritten by Ziemiałkowski, untitled and undated), p. 121; Z. Fras, Florian Ziemiałkowski ( ). Biografia polityczna, Wrocław 1991, pp ; S. Pijaj, Florian Ziemiałkowski a kwestia ruska in: Przez dwa stulecia, XIX i XX w. Studia historyczne ofiarowane prof. Wacławowi Felczakowi, Kraków 1993, pp Stenogr. spraw., 21 st meeting, 4 th session, 1 st term, 27 December 1866, p. 375; CDIAL, f. 93, op. 1, case # 31, p. 10.

15 14 Jarosław Moklak in reality by Jan Kozik, an expert on the period, 31 it is nonetheless true that in 1866 some of the most politically engaged Ruthenians, in an atmosphere of rising hostility toward Polishness, showed sympathy for Tsarism. Furthermore, the Ruthenian intelligentsia in Galicia was influenced by Russian emissaries, but it should be emphasized that the primary factor encouraging Muscophile tendencies was the defeats that Ruthenians suffered in the Galician Diet in their conflicts with the Polish majority. They expected support from the monarchy in dealing in this situation, but in measure with their increasing disappointment in Viennese policy they became ever more bold in taking advantage of support from Russian Slavophile societies who were conducting energetic propagandistic activities on the territory of the Habsburg monarchy. 32 Pro-Russian sympathies did not, however, constitute a dominant trend. A dozen odd years later, the unkown author of a letter to Florian Ziemiałkowski (written on 22 May 1887), then minister for Galician affairs, informed him of the increasing ideological stratification among Ruthenians. Designating the boundary between national populists [narodovtsi] sincerely working for the Ruthenian idea and Muscophiles, he sought to convince Ziemiałkowski of the existence among Ruthenians of a party that opposed the orientation toward Russia. Ziemiałkowski became well-informed about the activities of such national populist actors as Stepan Kachala, Mykola Sichynsky, and Yulian Romanchuk, and the letter made the following particularly important comment: Strange! Moscow puts out its propaganda across all of Slavdom and the whole of Austria, and Austria fears the halfbrotherhood of Galician Ruthenians and Ukrainians [in Russia], whose joining together could be harmful only to Muscovite Pan-Slavism, which threatens Austria as well. 33 The letter was a kind of expert's report, analyzing as it did the complicated relationships within the Ukrainian milieu. It was written with the aim of convincing the minister for Galician affairs of the growing tendency of Ruthenians to identify with Russian Ukraine rather than with Russia. In fact, in the late 1880s the Ukrainian movement was perceived with increasing frequency as different from the Polish one, but in the 1860s the dominant view still focused on the pro-russian orientation of the Ruthenians, who had rejected an ethnic union with the Poles. This notion impeded acceptance of Ukraine as a separate nationality and had a considerable influence on legislative work in the Diet on the eve of the era of autonomy. Teofil Pavlykiv spoke against the RSK bill drafted by the Diet commission, defending the existing Austrian educational system with the support of statistical data. Prior to 1863, 2,547 schools had been established in Galicia, as compared to just over a hundred in the period before For the Ruthenians, he maintained, it was a good system. 34 He polemicized with Ziemiałkowski, who questioned the division of deputies into Poles and Ruthenians: of course neither we Ruthenians nor you Poles can produce a majority, it is true that we are provincial deputies, but our national feeling cannot be denied [ ] I will not renounce my Ruthenian natio- 31 J. Kozik, Między reakcją a rewolucją: studia z dziejów ukraińskiego ruchu narodowego w latach , Kraków 1975, p See also Moskalofilstwo w Galicji w latach , na tle odrodzenia narodowego Rusinów, typescript of MA thesis, Jagiellonian University, Kraków 1958, passim. 33 CDIAL, f. 93, op. 1, case # 23, Letters to Ziemiałkowski F. from political supporters, acquaintances, and petitioners, , pp. 44, Stenogr. spraw., 21 st meeting, 4 th session, 1 st term, 27 December 1866, p

16 The legal basis of the educational system in Galicia 15 nality, as you gentlemen will not renounce your Polish nationality. 35 He protested against the statement that Ukrainian deputies were using the Russian language. 36 This accusation was one of the most frequent in the growing debate, but was grounded much more on a political than on a linguistic basis. Many members of the Ukrainian elite using the vernacular as a literary language peppered their writings with Old Church Slavonicisms, a tribute to the high culture and language of the salons. 37 Ukrainian, it was believed, should maintain its medieval literary tradition, preserved mainly in the Eastern liturgy, regardless of the fact that its outward appearance brought it closer to Russian. The conservatism of these circles in fact led to a deceleration of the development of a Ukrainian language based on the vocabulary of the vernacular, but this does not provide any grounds for the statement that in the 1860s the Ruthenians intended to introduce the Russian language in schools. 38 The relationship between the Church Slavonic, Russian and Ukrainian languages was the subject of a speech in the Diet by Ivan Naumovych. He underscored the existing similarities between the language of the Galician Ruthenians and that used in Moscow, but stated that we are not at fault in this [ ]. The convergence of our language with Russian is an obvious fact, since they are based on the same sources [ ]. We had education in Rus first, in Kyiv, and later [ ] the monuments of our old book literature [were taken JM] from Kyiv to the north [...]. Well, what is so wrong, gentlemen, with taking what was and is our tradition from there. 39 In his interpretation, he followed in the footsetps of Ukrainian intellectuals of the first half of the 19 th century, who had stressed the qualities that differentiated the language spoken by Ruthenians from other Slavic languages. 40 Naumovych s statement shows that he made a distinction between Ruthenian (Little Ruthenian) culture and Russian culture and indicates his identification with Kyiv. In his commentary on the statement, the Old Ruthenian teacher and journalist (later a Muscophile) Pylyp Svystun wrote: we did not know the language [nor] the people of Moscow. 41 More often, however, Polish politicians did not delve into the historical development of languages written in Cyrillic, but unambiguously categorized any similarity to Russian culture as a threat to Galicia. Stepan Kachala wrote ironically of the Poles' tendency to call everything Ruthenian [that is, not pro-polish JM] Muscovite. 42 Hynylevych s proposal was voted down, and before its details were discussed Pavlykiv declared that the Ruthenians had resolved to abstain from the vote on individual sections of the commission proposal Ibid., p Ibid. 37 D. Wieczorek, Ukrainskii iazyk. Slavia Romana Slavia Byzantia. Ocherki po glagolnosti, Wrocław 1997, p. 31; N. I. Tolstoi, Istoriia i struktura slavianskikh literaturnykh iazykov, Moscow 1988, p LNBS, f. 103, case # 779/IV c, Letter of Leon Sapieha to Maurycy Kraiński, Pest, 14 February 1870, p Stenogr. spraw., 21 st meeting, 4 th session, 2 nd term, 27 December 1866, p Cited in B. Kalicki, Kwestia ruska, Lwów 1871, p. 77, and I. Chornovol, Ukrainska fraktsiia, p Rozprawa o języku ruskim przez Jana Mogilnickiego, Kanonika Kustosza Kated. Przemyśl ob. gr. radcy Kons. I.T.D., Lwów 1848, pp F. I. S., Prikarpatskaia Rus pod vladeniem Avstrii. Chast vtoraia ( ), Lvov 1897, p S. Kaczała, Polityka Polaków względem Rusi, Lwów 1879, pp. 298, A. Sirka, The Nationality Question in Austrian Education. The Case of Ukrainians in Galicia , Frankfurt/Main 1980, p. 56. Deputy M. Landesberger submitted

17 16 Jarosław Moklak Ukrainian commentaries stress repeatedly that the RSK statute minimalized the participation of Ruthenians in the development of Galician education because article IV not only failed to grant equal Ruthenian representation, but in fact cemented its minority status. 44 The government and the Department of Estates secured considerable influence over the election of Council members. The Ruthenians were counting on a permanent place reserved for two members of the clergy appointed by the emperor; prevous experience indicated that one place might be occupied by a representative of the Greek Catholic Church, although the relevant article did not stipulate this. 45 The Council included: Agenor Gołuchowski as Chairman, Edward Gniewosz, Vasyl Ilnytsky, Antoni Małecki, Łukasz Solecki, Oktaw Pietruski, Zygmunt Sawczyński, Hipolit Seredyński, Juliusz Starkel and two inspectors: Amvrosii Yanovsky and Stanisław Olszewski, invited to take part by the Governor. 46 Only Ilnytsky and Yanovsky, who had ties with Ukrainian institutions, could represent the national interests of the Ruthenians in the Council. 47 After the petition to the emperor was approved in the lower house of the State Council, the bill received the emperor's approval on 25 June The premier of the Viennese government, Ferdinand Beust, wanted a unanimous vote on the petition. 48 In one of the behind the scenes discussions, he is believed to have declared that this exa proposal to add an eighth point to Article IV on the composition of the RSK concerning a Jewish member: 8. an expert from the nation of Israel selected as an alternate from Lviv and Kraków Israelite society for three years. This amendment was supported by deputy M. Koczyński, but his support was outweighed by the speeches of A. Potocki, L. Wężyk and particularly Dietl, who argued that the bill did not rule out the participation of Jewish members in the RSK. Landesberger's amendment was rejected. See Stenogr. spraw., 21 st meeting, 4 th session, 1 st term, 27 December 1866, pp. 389, 391, The text of article IV: The Provincial School Board is consists of: 1. the Governor or a Subsititute appointed on his behalf; 2. each referendary for the Government concerning educational affairs; 3. two inspectors, for meetings of the Board called by the governor; 4. two representatives of the clergy appointed by His Imperial Majesty. 5. a member of the Department of Estates, delegated by the Department; 6. two delegates elected by the city councils of the main cities, Lviv and Kraków; 7. two respected scholars, nominated by the Department of Estates and appointed by His Imperial Majesty.// The member of the Department of Estates will hold office for the duration of his mandate from the Department; the city delegates and scholars will hold office for a period of three years, after which they may be appointed to another term. Quoted from Dziennik ustaw i rozporządzeń krajowych dla Królestwa Galicyi i Lodomeryi wraz w Wielkiem Księstwem Krakowskiem, 22 July 1867, part IV, no. 12, p. 19. See Teksty źródłowe do dziejów wychowania, part 6, Wiek XIX i pocz. XX, selected and prepared by S. Możdżeń, Kielce 1994, pp Polonizatsiia Rusinov a pravitelstvo, in: Dilo, no. 117, 16 (28) October 1886, p. 1. Gazeta Narodowa wrote that three Ruthenians were on the Board: A. Yanovsky, Z. Sawczyński and V. Ilnytsky. See S. Piiai, Polityka Agenora Golukhovs koho shchodo halytskykh ukraintsiv u rokakh ta ii naslidky, in: Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia istorychna, vyp. 37, chastyna 1, Lviv 2002, p Galizische Provinzial-Handbuch für das Jahr 1868, Lemberg (Szematyzm), p. 7, A. Artymiak, Lwowianin Henryk Schmitt. (Spiskowiec, powstaniec, bibliotekarz, publicysta, historyk, organizator szkolnictwa), Jędrzejów 1939, p Schmitt joined the RSK after two years, see Henryka Schmitta listy do żony ( ), ed. S. Kieniewicz, Wrocław Warszawa Kraków 1961, p The Ruthenians' secular representative on the Board beginning in 1893 was O. Barvinsky, see Dutkowa, Polityka szkolna w Galicji, , in: Galicja i jej dziedzictwo, p Dutkowa, Polityka szkolna w Galicji, pp ; Polonizatsiia Rusinov a pravitelstvo, in: Dilo, no. 117, 16 (28) October 1886, p. 1.

18 The legal basis of the educational system in Galicia 17 ceptional law received approval at the highest level only for the purpose of rewarding the Poles for having sent deputies to the State Council. 49 The RSK began its work on 24 January 1868, with administrative control over about 2,500 schools and about 100,000 school-aged children (aged 6 12). 50 It was given wide powers in administration and oversight of elementary and secondary schools. It prepared didactic materials, teaching programs, approved and certified school textbooks, drew up annual school budget plans, submitted candidates for inspector posts to be appointed by the emperor, itself appointed and transferred school directors and teachers. The Galician RSK had broader authorization than school authorities in other crown lands and became a de facto Polish educational institution. 51 After the opening ceremonies in the Lviv cathedral, the Council passed its Proclamation to the Land [Kraj] which included the words people, fatherland, and mother tongue in the singular. 52 The biographer of a long-standing Council member, Henryk Schitt, proudly wrote that he staked out a fitting place for the Polish element in Galician education. The position he achieved was effectively defended by the Polish majority in the RSK. 53 The initiatives of Ukrainian education activists, if they led to the strengthening of Ukrainian language in education, were sometimes viewed negatively e.g., the Council withdrew support for the Ruthenian educational newspaper Szkolna Czasopys (School Journal), which was one factor in the paper's increased burden of financial debt. 54 In 1875, the RSK statute was amended consequent to the imperial decree of 23 October and the Minister of Education s decree of 25 October. 55 The appointment of directors of government secondary schools had hitherto fallen within the emperor's purview, while teachers had been appointed by the Minister of Church Denominations and Education. 56 Because of persistent criticism of the RSK over the years by the Ruthenians, the limitations put on its prerogatives was viewed po- 49 Dziennik ustaw i rozporządzeń krajowych, 22 July 1867, part IV, no 12, pp ; A. Dziadzio, Austria wobec Galicji i Czech w dobie przemian ustrojowych monarchii habsburskiej ( ), in: Czasopismo Prawno-Historyczne, vol. 1, issue 1, Poznań 1998, p B. A. Baranowski, Zbiór ustaw krajowych, p. 7; C. Majorek, Haupttendenzen in der Entwicklung des Bildungswesens in Galizien zur Zeit der Autonomie, in: Galizien um die Jahrhundertwende. Politische, soziale und kulturelle Verbindungen mit Österreich, ed. K. Mack, E. Rusek, R. G. Plaschka, Wien 1990, p S. Hryniuk, Polish Lord and Ukrainian Peasants: Conflict, Deference, and Accommodation in Eastern Galicia in the Late Nineteenth Century, in: Austrian History Yearbook, vol. 24, 1993, p Odezwa Rady Szkolnej, in: Szkoła, 1868, pp A. Artymiak, Lwowianin Henryk Schmitt, p Ibid. 55 Rozporządzenie c.k. Ministra Wyznań i Oświecenia z dnia 25. października 1875 L (M.W. i O.) w sprawie mianowania i załatwiania służbowych spraw dyrektorów i nauczycieli przy państwowych szkołach średnich w Galicyi, in: Dziennik ustaw i rozporządzeń krajowych, 20 November 1875, part XXX, no 81, p See Polonizatsiia Rusinov a pravitelstvo, in: Dilo, no. 117, 16 (28) October 1886, p. 1; RSK jurisdiction was again regulated in 1905 and 1907, see Dziennik ustaw i rozporządzeń krajowych, 1905, part VI, pp i 1907, part VIII, pp Rozporządzenie c.k. Ministra Wyznań i Oświecenia z dnia 25. października 1875 w sprawie mianowania i załatwiania służbowych spraw dyrektorów i nauczycieli przy państwowych szkołach średnich w Galicyi, in: Dziennik ustaw i rozporządzeń krajowych, 20 November 1875, part XXX, no 81, p. 241.

19 18 Jarosław Moklak sitively by the Ukrainians. In Polish circles, however, there was talk of rights being violated. 57 The Law on the Language of Instruction in Elementary and Secondary Shools of 22 June 1867 Poles and Ruthenians both considered the presence of the German language in secondary schools in Eastern Galicia a temporary situation. The imperial resolution of 20 July 1859 and the ministerial decree of 8 August stated that in schools located on the territories inhabited by populations speaking languages other than German one must proceed from the principle of instruction in both local languages. Higher-level regulations opened the door for both Polish and Ukrainian to be taught in secondary schools. Józef Dietl touched broadly on the problem of the language of instruction in his study On Provincial School Reform: in all schools in Galicia, without exception, beginning with elementary schools, up to the highest institutions of learning, the mother tongue i.e., Polish and Ruthenian, should be the language of instruction. 59 Dietl took part in the work on drafting the language law of 17 April 1866 prepared by the Diet commission that was proposed by Adam Potocki. Articles I and II of that draft referred to both languages as languages of instruction. 60 In this, they corresponded to the decision of the Viennese government, which decided that classes be taught in Ukrainian in the four lower classes of the academic gymnasium. The remaining articles established the creation of new classes and even schools. 61 The draft did, it is true, give priority to the Polish language, but expressed a general rule of equal rights, opening the way for Ukrainian to be used in lectures at secondary schools. Impeding the passage of this draft evoked negative commentaries not only in the Ukrainian but also in the Polish press, where, however, the context of the nationality question was often lacking. 62 In the meantime, other propositions became part of the draft law of 18 November 1866 on languages of instruction, prepared by the Department of Estates 57 S. Tarnowski, Michał Bobrzyński w Radzie szkolnej krajowej, Kraków 1901, p Verordnung des Ministers für Cultus und Unterricht vom 8. August 1859, in: Reichs- Gesetz-Blatt für das Kaiserthum Österreich, 1859, part XLIV, no. 150, Wien 1859, pp J. Dietl, O reformie szkół krajowych, book 1, p. 83; Projekty reform szkolnictwa ludowego w Galicji, pp ; C. Majorek, Ustrój galicyjskiego szkolnictwa ludowego w czasie walki o autonomię i w okresie kampanii rezolucyjnej ( ) in: Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie. Prace Historyczne, IV, book 32, 1968, p Article II of the draft law: The Polish and Ruthenian languages are equal. Each can be a language of instruction. Quoted in Sprawozdanie komisyi dla załatwienia spraw szkolnych wyznaczonej, in: Czas, 1866, 2 March, no. 49, p. 3; S. Gruiński, Dzieje szkolnictwa ludowego w Galicji, in: Szkoła, 1917, pp. 185, Article IV of the draft law: With the development of Ruthenian literature, lectures in individual subjects in the Ruthenian language will continue to be introduced and to this purpose separate schools or departments shall be established [ ]. Quoted in Czas, 1866, 2 March, no. 49, p See Article III of the draft law: German language used in lectures shall be replaced by Polish, or, to the extent that didactic purposes allow for it, the Ruthenian language. Quoted in Czas, no. 49, 2 March 1866, p. 3; S. Gruiński, Dzieje szkolnictwa ludowego w Galicji, in: Szkoła, 1916, p. 429 and Szkoła, 1917, p. 361.

20 The legal basis of the educational system in Galicia 19 and signed by Leon Sapieha and Oktaw Pietruski. 63 The Department referred to the position of the Ruthenians as gravitating toward Polish culture, indicating the doubtful utility of the Ukrainian language for meeting teaching needs: As for the Ruthenian language, there are divergent opinions. While some hold that this language is appropriate for lectures in all branches of learning, others, including Ruthenians of different political stripes, have rather the opposite view. 64 The Department critically evaluated the Diet resolution of 26 April 1861 and the draft language law of spring 1866, the latter of which spoke of equality between the two languages. It seems that the Department of Estates's position manifested the need for dissemination throughout Galician circles of the belief that the Ukrainian language was at too low a level of development for it to be capable of becoming a language of instruction in public schools. The idea of equality between languages was looked on by the Department with some aloofness, suggesting a division between fully-developed and developing languages: the first, useful for school lectures, would be Polish, and the second, underdeveloped language, Ukrainian, would fulfill the function of a language of instruction above all in elementary schools. The Department's decision was heavily influenced by a discussion which was taking place in the sociopolitical journals. Antoni Z. Helcel wrote about the low level of the Little Ruthenian language's development, but allowed for it to be used in teaching at elementary schools and lower-level gymnasium classes in Eastern Galicia; in higher-level classes he recommended the use of Polish. 65 He justified this position in terms of the distinctiveness of the Ruthenian culture. A similar view was taken by Józef Szujski, who in the spring 1866 published his remarks in the form of his letters from Lviv. He began with the assertion that Ruthenians possessed a rich historical and theological literature and that in the entire Polish Commonwealth no one would dream of denying the existence of the Ruthenian language. 66 With this statement he came out against the arguments of Ukrainian deputies, who in the past had sought support for their national demands. Not denying the historical greatness of the Ruthenian language, Szujski noted its considerable backwardness in relation to the development of the Polish language. He understood the determination of the Ruthenians aiming to introduce it in schools, but at the same time demonstrated the artificiality of attempts to infuse it with scientific terminology. He put in question the validity of improvising a language using a mixture of foreign borrowings. He accused Ukrainian education activists of patching up gaps [ ] with church language. 67 Szujski did not support Polonization of the Ruthenians, but clearly indicated his anxiety about their potential Russification. He favored the continuing deve- 63 Alegata do sprawozdań stenograficznych Sejmu Krajowego Królestwa Galicyi i Lodomeryi, (hereinafter Aleg.), 4, Sprawozdanie Wydziału krajowego w przedmiocie wychowania publicznego, s. 6. Projekt do ustawy o języku wykładowym w szkołach ludowych i średnich Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem, Quoted in Projekty reform szkolnictwa ludowego w Galicji, p. 77; Aleg. 4, 1866, p A. Z. Helcel, Uwagi nad kwestyą językową w szkołach i uniwersytetach Galicyi i Krakowa osnowane na liście odręcznym Jego c.k. Apostolskiej Mości z d. 29 Października 1860, Kraków 1860, pp ; S. Możdżeń, Ustrój szkoły średniej w Galicji i próby jego modernizacji w latach , Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace pedagogiczne, 1974, no. 230, p J. Szujski, Z wycieczki do Lwowa. Pięć listów, in: Dzieła, seria III, vol. 1, Pisma polityczne, Kraków 1885, p Ibid., p. 260.

A CHARTER OF EUROPEAN IDENTITY. Foreword

A CHARTER OF EUROPEAN IDENTITY. Foreword A CHARTER OF EUROPEAN IDENTITY 28 October 1995 Foreword In a speech to the European Parliament on March 8th, 1994, the poet Václav Havel, President of the Czech Republic, indicated the need for a Charter

More information

The Foreign Policy of Ukraine

The Foreign Policy of Ukraine The Foreign Policy of Ukraine One Year After the Orange Revolution PONARS Policy Memo No. 372 Volodymyr Dubovyk Odessa National University December 2005 It has been a year since the Orange Revolution in

More information

Training journalists. The development of journalism education in Sweden, 1944-1970

Training journalists. The development of journalism education in Sweden, 1944-1970 Training journalists. The development of journalism education in Sweden, 1944-1970 Elin Gardeström The thesis Training journalists analyses the interaction between various interests in Swedish society

More information

Regulations of the Graduate School of Communication Science of the Department 06 of the Westfälische Wilhelms University Muenster

Regulations of the Graduate School of Communication Science of the Department 06 of the Westfälische Wilhelms University Muenster Regulations of the Graduate School of Communication Science of the Department 06 of the Westfälische Wilhelms University Muenster 1 Tasks and objectives 2 About the regulations 3 Structure of the Graduate

More information

FINAL ACT OF THE VIENNESE MINISTERIAL CONFERENCES (MAY 15, 1820)

FINAL ACT OF THE VIENNESE MINISTERIAL CONFERENCES (MAY 15, 1820) FINAL ACT OF THE VIENNESE MINISTERIAL CONFERENCES (MAY 15, 1820) The sovereign princes and free cities of Germany, mindful of the obligation they assumed upon founding the German Confederation to safeguard,

More information

ACT of 6 January 2005 on national and ethnic minorities and on the regional languages

ACT of 6 January 2005 on national and ethnic minorities and on the regional languages ACT of 6 January 2005 on national and ethnic minorities and on the regional languages Chapter 1 General provisions Article 1 This Act shall regulate the issues connected with the maintenance and development

More information

Full list of mistakes and omissions of the English Version of the Hungarian draft- Constitution

Full list of mistakes and omissions of the English Version of the Hungarian draft- Constitution Full list of mistakes and omissions of the English Version of the Hungarian draft- Constitution This document contains the full list of mistakes and omissions of the draft-constitution English version.

More information

Changing multilingual situation in Narva: transition to teaching in Estonian

Changing multilingual situation in Narva: transition to teaching in Estonian Changing multilingual situation in Narva: transition to teaching in Estonian Ekaterina Protassova University of Helsinki & University of Tartu, Narva college 1 Russian: A brief overview of Russian in Europe

More information

Board of Commissioners

Board of Commissioners Board of Commissioners SELF-STUDY HANDBOOK CHAPTER ONE An Introduction to Accreditation by the Commission on Accrediting TABLE OF CONTENTS Introduction 1 The Meaning of Commission Accreditation 1 The Purposes

More information

EDUCATION ON DOCTORAL STUDIES IN TECHNICAL SPECIALIZATIONS IN RELATION TO THE EXISTING LEGAL REGULATIONS

EDUCATION ON DOCTORAL STUDIES IN TECHNICAL SPECIALIZATIONS IN RELATION TO THE EXISTING LEGAL REGULATIONS Marcin Matuszak, Paweł Waszczuk General and Professional Education 3/2014 pp. 51-56 ISSN 2084-1469 EDUCATION ON DOCTORAL STUDIES IN TECHNICAL SPECIALIZATIONS IN RELATION TO THE EXISTING LEGAL REGULATIONS

More information

COMMITTEE FOR LEGISLATION OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVES OF THE CROATIAN STATE PARLIAMENT

COMMITTEE FOR LEGISLATION OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVES OF THE CROATIAN STATE PARLIAMENT Constitutional Law of Human Rights and Freedoms and the Rights of National and Ethnic Communities or Minorities in the Croatia (as amended in May 2000) COMMITTEE FOR LEGISLATION OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVES

More information

Undergraduate Catalog

Undergraduate Catalog Department Head: Professor John T. Rourke Department Office: Room 137, Monteith Building Undergraduate Catalog 1998-1999 POLITICAL SCIENCE (POLS) For major requirements, see the College of Liberal Arts

More information

Markiyan Filevych EDUCATION

Markiyan Filevych EDUCATION CURRICULUM VITAE Markiyan Filevych Lector of of Sacred Arts, Department of, Ukrainian Catholic University EDUCATION Doctor of Master of Bachelour of (Eastern Christian Studies) 2005-2009 Institute for

More information

Act on Public Higher Education Institutions

Act on Public Higher Education Institutions Act no. 85/2008 Draft Translation Revised December 2008 Act on Public Higher Education Institutions CHAPTER I Scope, etc. Article 1 Scope This Act applies to the University of Iceland and the University

More information

Higher Education Institution Act No. 63/2006

Higher Education Institution Act No. 63/2006 Higher Education Institution Act No. 63/2006 (Draft translation) Chapter I Scope of the Act Role of Higher Education Institutions. Article 1 This Act applies to educational institutions providing higher

More information

Emergence of a new discipline: media and social communication studies

Emergence of a new discipline: media and social communication studies TOMASZ GOBAN-KLAS Emergence of a new discipline: media and social communication studies Media and social communication studies have become one of the fastest growing fields of study in social sciences

More information

Note Taking Study Guide THE BYZANTINE EMPIRE

Note Taking Study Guide THE BYZANTINE EMPIRE SECTION 1 Note Taking Study Guide THE BYZANTINE EMPIRE Focus Question: What made the Byzantine empire rich and successful for so long, and why did it finally crumble? As you read this section in your textbook,

More information

NATO-Enlargement After the Riga Summit

NATO-Enlargement After the Riga Summit Nr. 32/2006 November 2006 NATO-Enlargement After the Riga Summit Karl-Heinz Kamp Although the subject of NATO enlargement will not take central stage at the NATO Riga summit, the membership question remains

More information

CURRICULUM VITAE. 8. Language skills: Indicate competence on a scale of 1 to 5 (1 - excellent; 5 - basic)

CURRICULUM VITAE. 8. Language skills: Indicate competence on a scale of 1 to 5 (1 - excellent; 5 - basic) CURRICULUM VITAE 1. Family name: SHAKHBAZIAN 2. First names: Karyna 3. Date of birth: 1977 4. Nationality: Ukrainian 5. Civil status: Single 6. Contact info: Address: ap.29, 7, Ostrovskogo street., Kyiv,

More information

NCSS Themes. Executive Summary

NCSS Themes. Executive Summary NCSS Themes Executive Summary Thomas Jefferson, among others, emphasized that the vitality of a democracy depends upon the education and participation of its citizens. While such active civic participation

More information

Italy: toward a federal state? Recent constitutional developments in Italy

Italy: toward a federal state? Recent constitutional developments in Italy BENIAMINO CARAVITA Italy: toward a federal state? Recent constitutional developments in Italy 1. The federal idea in Italian history Italy became a unitary State between 1861 and 1870, assembling under

More information

ORGANIZATIONAL RULES

ORGANIZATIONAL RULES ORGANIZATIONAL RULES National Library of the Czech Republic Article I Preliminary Provisions 1. Internal organization of the National Library of the Czech Republic (here-in-after only the NL) is laid down

More information

Chapter 6: Provinces CHAPTER 6

Chapter 6: Provinces CHAPTER 6 CHAPTER 6 PROVINCES Provinces 103. (1) The Republic has the following provinces: (a) Eastern Cape; (b) Free State; (c) Gauteng; (d) KwaZulu-Natal; (e) Limpopo; (f) Mpumalanga; (g) Northern Cape; (h) North

More information

Law of Georgia On Normative Acts

Law of Georgia On Normative Acts Published in the Gazette of the Parliament of Georgia (November 19, 1996) Law of Georgia On Normative Acts Chapter I General Provisions Article 1 This Law shall define the types and hierarchy of normative

More information

Social Informatics Today and Tomorrow: Status, Problems and Prospects of Development of Complex Lines in the Field of Science and Education

Social Informatics Today and Tomorrow: Status, Problems and Prospects of Development of Complex Lines in the Field of Science and Education triplec 9(2): 460-465, 2011 ISSN 1726-670X http://www.triple-c.at Social Informatics Today and Tomorrow: Status, Problems and Prospects of Development of Complex Lines in the Field of Science and Education

More information

PhD in Theology - Course Descriptions

PhD in Theology - Course Descriptions PhD in Theology - Course Descriptions Interdisciplinary Core Courses DS9010 Research Methods & Design A doctoral seminar that deals with the essential elements of academic research and writing, including

More information

THE LAW ON NATIONAL COUNCILS OF NATIONAL MINORITIES I. GENERAL PROVISIONS. Article 1

THE LAW ON NATIONAL COUNCILS OF NATIONAL MINORITIES I. GENERAL PROVISIONS. Article 1 THE LAW ON NATIONAL COUNCILS OF NATIONAL MINORITIES I. GENERAL PROVISIONS Article 1 This law governs the competences of the national minority councils (hereinafter referred to as the national councils)

More information

Chapter 4: Parliament CHAPTER 4

Chapter 4: Parliament CHAPTER 4 CHAPTER 4 PARLIAMENT Composition of Parliament 42. (1) Parliament consists of (a) the National Assembly; and (b) the National Council of Provinces. (2) The National Assembly and the National Council of

More information

Private Television in Poland & Slovakia

Private Television in Poland & Slovakia Private Television in Poland & Slovakia, March 2003 Matúš Minárik CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS The present policy paper and recommendations result from the policy research done in the framework of the

More information

Regulations for the PhD programme in Teaching and Teacher Education

Regulations for the PhD programme in Teaching and Teacher Education Regulations for the PhD programme in Teaching and Teacher Education This English translation is for information only. For all legal purposes the original document in Norwegian is the authoritative version.

More information

On the 25th of April of 1974, it began, in Lisbon, what years later Samuel

On the 25th of April of 1974, it began, in Lisbon, what years later Samuel Honorary doctorate for Radoslaw Sikorsky Nova University of Lisbon 25th of March of 2015 Nuno Severiano Teixeira On the 25th of April of 1974, it began, in Lisbon, what years later Samuel Huntington would

More information

Provincial life. Past, present and future

Provincial life. Past, present and future Provincial life Past, present and future Contents History of the Province of Gelderland 1 Once upon a time there was... 2 Central, provincial and municipal government 2 Democracy 4 Provincial Parliament

More information

LAW OF THE REPUBLIC OF GEORGIA ON CITIZENSHIP OF GEORGIA

LAW OF THE REPUBLIC OF GEORGIA ON CITIZENSHIP OF GEORGIA /unofficial translation/ LAW OF THE REPUBLIC OF GEORGIA ON CITIZENSHIP OF GEORGIA Citizenship is the stable legal relationship of a person with the state which is expressed in the totality of their mutual

More information

International Relations / International Studies / European Studies

International Relations / International Studies / European Studies International Relations / International Studies / European Studies Degree Courses BA International Relations and Politics 166 BA International Relations and Modern History 167 BA International Studies

More information

Ohio s State Tests ITEM RELEASE SPRING 2016 AMERICAN GOVERNMENT

Ohio s State Tests ITEM RELEASE SPRING 2016 AMERICAN GOVERNMENT Ohio s State Tests ITEM RELEASE SPRING 2016 AMERICAN GOVERNMENT Table of Contents Questions 1 17: Content Summary and Answer Key.... iii Question 1: Question and Scoring Guidelines...1 Question 1: Sample

More information

Nursing s Social Policy Statement

Nursing s Social Policy Statement CHAPTER 1 Nursing s Social Policy Statement Catherine E. Neuman, MSN, RN, NEA-BC Overview Nursing is a part of the society from which it grew and continues to evolve. As a profession, nursing is valued

More information

COMMITTEE ON CULTURE, SCIENCE AND EDUCATION

COMMITTEE ON CULTURE, SCIENCE AND EDUCATION Updated 24 June 2009 COMMITTEE ON CULTURE, SCIENCE AND EDUCATION Hearing on Islam, Islamism and Islamophobia in Europe Rapporteur: Mr Mogens Jensen, Denmark, Socialist Group Copenhagen, Tuesday, 8 September

More information

- CHECK AGAINST DELIVERY -

- CHECK AGAINST DELIVERY - Opening statement by Frans Timmermans, First Vice-President designate, in charge of Better Regulation, Inter-Institutional Relations, the Rule of Law and the Charter of Fundamental Rights 7 October 2014

More information

ANOTHER GENERATION OF GENERAL EDUCATION

ANOTHER GENERATION OF GENERAL EDUCATION ANOTHER GENERATION OF GENERAL EDUCATION Peter K. Bol Charles H. Carswell Professor of East Asian Languages and Civilizations I was asked to set forth some personal reflections rather than to summarize

More information

LEGISLATION COMMITTEE OF THE CROATIAN PARLIAMENT

LEGISLATION COMMITTEE OF THE CROATIAN PARLIAMENT LEGISLATION COMMITTEE OF THE CROATIAN PARLIAMENT 2300 Pursuant to its authority from Article 59 of the Rules of Procedure of the Croatian Parliament, the Legislation Committee determined the revised text

More information

Panel discussion on Intellectual Property and Human Rights

Panel discussion on Intellectual Property and Human Rights E WIPO-UNHCHR/IP/PNL/98/INF/4 ORIGINAL: ENGLISH DATE: NOVEMBER 6, 1998 Panel discussion on Intellectual Property and Human Rights Geneva, November 9, 1998 OPENING STATEMENT BY MR. BRIAN BURDEKIN ON BEHALF

More information

United States Government Unit 3 Suggested Dates

United States Government Unit 3 Suggested Dates Title Political Parties and Voting, Elections, Civics, Media Big Idea/Enduring Understanding Voluntary individual participation is essential for the U.S. constitutional republic to thrive.. Political parties

More information

GLOBAL EDUCATION AS A CHALLENGE IN THE PROCESS OF TEACHER TRAINING

GLOBAL EDUCATION AS A CHALLENGE IN THE PROCESS OF TEACHER TRAINING 161 GLOBAL EDUCATION AS A CHALLENGE IN THE PROCESS OF TEACHER TRAINING Iwona Ocetkiewicz Pedagogical University of Cracow, Faculty of Education Abstract: In the contemporary world, which is more and more

More information

14TH ASIA SECURITY SUMMIT THE IISS SHANGRI-LA DIALOGUE FOURTH PLENARY SESSION

14TH ASIA SECURITY SUMMIT THE IISS SHANGRI-LA DIALOGUE FOURTH PLENARY SESSION 14TH ASIA SECURITY SUMMIT THE IISS SHANGRI-LA DIALOGUE FOURTH PLENARY SESSION STRENGTHENING REGIONAL ORDER IN THE ASIA-PACIFIC: TOWARDS MORE ACTIVE CONFLICT RESOLUTION AND COOPERATION SUNDAY 31 MAY 2015

More information

SOCIAL STUDIES GRADE 9. Curriculum Map and Standards MODERN WORLD HISTORY. Office of Teaching and Learning Curriculum Division

SOCIAL STUDIES GRADE 9. Curriculum Map and Standards MODERN WORLD HISTORY. Office of Teaching and Learning Curriculum Division SOCIAL STUDIES MODERN WORLD HISTORY GRADE 9 Curriculum Map and Standards 2015-2016 Aligned with Ohio s Learning Standards for Social Studies and the Common Core State Standards for Literacy in History/Social

More information

ACT. on Statutory Auditors, Their Self-Governing Organisation, Entities Authorised to Audit Financial Statements and on Public Oversight 1)

ACT. on Statutory Auditors, Their Self-Governing Organisation, Entities Authorised to Audit Financial Statements and on Public Oversight 1) Dz.U.09.77.649 ACT on Statutory Auditors, Their Self-Governing Organisation, Entities Authorised to Audit Financial Statements and on Public Oversight 1) of May 7, 2009 (Dz.U. of May 22, 2009) Chapter

More information

DEBRECEN REFORMED THEOLOGICAL UNIVERSITY REGULATIONS

DEBRECEN REFORMED THEOLOGICAL UNIVERSITY REGULATIONS DEBRECEN REFORMED THEOLOGICAL UNIVERSITY REGULATIONS OF HABILITATION 1 CONTENTS 1 GENERAL PROVISIONS... 2 2 REQUEST FOR HABILITATION... 3 3 DISSERTATION STANDARDS ON CONTENT AND FORM... 4 REQUIREMENTS

More information

Not an Official Translation On Procedure of Coming into Effect of the Law of Ukraine On State Regulation of the Securities Market in Ukraine

Not an Official Translation On Procedure of Coming into Effect of the Law of Ukraine On State Regulation of the Securities Market in Ukraine Not an Official Translation Translation by Financial Markets International, Inc., with funding by USAID. Consult the original text before relying on this translation. Translation as of July 1999. RESOLUTION

More information

Copyright 2014 Edmentum - All rights reserved. World History Turmoil between the World Wars Blizzard Bag

Copyright 2014 Edmentum - All rights reserved. World History Turmoil between the World Wars Blizzard Bag Copyright 2014 Edmentum - All rights reserved. World History Turmoil between the World Wars Blizzard Bag 2014-2015 1. Referring to the maps above, which of the following statements best describes the result

More information

Law Society of Saskatchewan Queen s Bench Rules of Court webinars Part 1: Overview

Law Society of Saskatchewan Queen s Bench Rules of Court webinars Part 1: Overview Law Society of Saskatchewan Queen s Bench Rules of Court webinars Part 1: Overview Reché McKeague Director of Research, Law Reform Commission of Saskatchewan January 28, 2013 Table of Contents 1. Introduction...

More information

AP EUROPEAN HISTORY 2009 SCORING GUIDELINES

AP EUROPEAN HISTORY 2009 SCORING GUIDELINES AP EUROPEAN HISTORY 2009 SCORING GUIDELINES Question 2 Analyze the long-term and short-term factors responsible for the disintegration of communist rule in TWO of the following states: Czechoslovakia East

More information

ORIGINAL: ENGLISH 11th May, 1967 DOCUMENT DPC/D(67)23. DEFENCE PLANNING COMMITTEE Decisions of Defence Planning Committee in Ministerial Session

ORIGINAL: ENGLISH 11th May, 1967 DOCUMENT DPC/D(67)23. DEFENCE PLANNING COMMITTEE Decisions of Defence Planning Committee in Ministerial Session ORIGINAL: ENGLISH 11th May, 1967 DOCUMENT DEFENCE PLANNING COMMITTEE Decisions of Defence Planning Committee in Ministerial Session Note by the Chairman I attach for your information a list of the decisions

More information

POLITECNICO DI MILANO

POLITECNICO DI MILANO Rep. n. 2072 Prot. n. 20818 Date 30 July 2012 Title I Class 3 UOR AG POLITECNICO DI MILANO THE RECTOR GIVEN articles 33 and 34, paragraphs two and three, of the Constitution of the Italian Republic; GIVEN

More information

Human Rights Education Resource Package for Secondary Schools. Name of organisation: National Center on Human Rights Information and Documentation

Human Rights Education Resource Package for Secondary Schools. Name of organisation: National Center on Human Rights Information and Documentation Human Rights Education Resource Package for Secondary Schools Name of organisation: National Center on Human Rights Information and Documentation 8. CLASSIFICATION OF HUMAN RIGHTS 1. DIFFERENT CRITERIA

More information

Cultural Studies in Language Teaching Anna Ritlyová

Cultural Studies in Language Teaching Anna Ritlyová Cultural Studies in Language Teaching Anna Ritlyová Abstract The process of effective teaching a foreign language includes also cultural studies. In learning another language students are exposed to, and

More information

Information on the Activities of the Slovak Republic in the Area of Improving the Status of the Roma National Minority in the SR (2009)

Information on the Activities of the Slovak Republic in the Area of Improving the Status of the Roma National Minority in the SR (2009) Information on the Activities of the Slovak Republic in the Area of Improving the Status of the Roma National Minority in the SR (2009) Content: 1. Introduction; 2. Social Area and Employment; 3. Housing;

More information

The codification of criminal law and current questions of prison matters

The codification of criminal law and current questions of prison matters The codification of criminal law and current questions of prison matters Kondorosi Ferenc Under Secretary of State Ministry of Justice Hungary Criminal law is the branch of law, in which society s expectations

More information

UNIVERSITY-LEVEL ENTREPRENEURSHIP EDUCATION IN POLAND. Prof. Jerzy Cieslik, Leon Kozminski Academy of Entrepreneurship and Management, Warsaw, Poland

UNIVERSITY-LEVEL ENTREPRENEURSHIP EDUCATION IN POLAND. Prof. Jerzy Cieslik, Leon Kozminski Academy of Entrepreneurship and Management, Warsaw, Poland UNIVERSITY-LEVEL ENTREPRENEURSHIP EDUCATION IN POLAND Prof. Jerzy Cieslik, Leon Kozminski Academy of Entrepreneurship and Management, Warsaw, Poland ABSTRACT This paper outlines Polish experiences in fostering

More information

Student Handout #1: A Brief History of Canadian Citizenship

Student Handout #1: A Brief History of Canadian Citizenship Student Handout #1: A Brief History of Canadian Citizenship Section One: Citizenship The concept of citizenship goes all the way back to ancient Greece. In the Greek city states, citizens were people who

More information

APPROVED VERSION. Centro de Estudios Estratégicos de la Defensa Consejo de Defensa Suramericano Unión de Naciones Suramericanas.

APPROVED VERSION. Centro de Estudios Estratégicos de la Defensa Consejo de Defensa Suramericano Unión de Naciones Suramericanas. CEED S PRELIMINARY REPORT TO THE SOUTH AMERICAN DEFENSE COUNCIL ON THE TERMS OF REFERENCE FOR THE CONCEPTS OF SECURITY AND DEFENSE IN THE SOUTH AMERICAN REGION The Centre for Strategic Defense Studies

More information

HEARING QUESTIONS CONGRESSIONAL DISTRICT LEVEL

HEARING QUESTIONS CONGRESSIONAL DISTRICT LEVEL Unit One: What Are the Philosophical and Historical Foundations of the American Political System? 1. How did both classical republicans and the natural rights philosophers influence the Founders views

More information

PRINCIPLES OF CORPORATE GOVERNANCE FOR SUPERVISED INSTITUTIONS

PRINCIPLES OF CORPORATE GOVERNANCE FOR SUPERVISED INSTITUTIONS PRINCIPLES OF CORPORATE GOVERNANCE FOR SUPERVISED INSTITUTIONS Content of principles I. ORGANISATION AND ORGANISATIONAL STRUCTURE 1. 1 The organisation of a supervised institution should enable meeting

More information

Declaration and Statutes of the Community of Portuguese-Speaking Countries, of July 17, 1996 (CPLP)

Declaration and Statutes of the Community of Portuguese-Speaking Countries, of July 17, 1996 (CPLP) Declaration and Statutes of the Community of Portuguese-Speaking Countries, of July 17, 1996 (CPLP) The Heads of State and Government of Angola, Brazil, Cape Verde, Guinea-Bissau, Mozambique, Portugal

More information

World History Unit 6/Part4

World History Unit 6/Part4 Title World War I Suggested Dates 5 th Six Weeks World History Unit 6/Part4 Big Idea/Enduring Understanding World War I was an important turning point in World History and still has geo-political impact

More information

History. Programme of study for key stage 3 and attainment target (This is an extract from The National Curriculum 2007)

History. Programme of study for key stage 3 and attainment target (This is an extract from The National Curriculum 2007) History Programme of study for key stage 3 and attainment target (This is an extract from The National Curriculum 2007) Crown copyright 2007 Qualifications and Curriculum Authority 2007 Curriculum aims

More information

BARRIERS TO THE DEVELOPMENT OF INDEPENDENT FOREIGN POLICY THINK-TANKS IN RUSSIA

BARRIERS TO THE DEVELOPMENT OF INDEPENDENT FOREIGN POLICY THINK-TANKS IN RUSSIA Training Program for Russian Policy and Opinion Makers Policy Papers 2/11 BARRIERS TO THE DEVELOPMENT OF INDEPENDENT FOREIGN POLICY THINK-TANKS IN RUSSIA Author: Igor Okunev Supervisor: Jacek Kucharczyk,

More information

ADMINISTRATIVE REFORM IN THE MEDITERRANEAN REGION

ADMINISTRATIVE REFORM IN THE MEDITERRANEAN REGION ADMINISTRATIVE REFORM IN THE MEDITERRANEAN REGION Summary of Israel *Lello Esposito, an important contemporary Neapolitan artist, created and donated the cover artwork, which revolves around the colours

More information

The Rights of Parents to Home-school Their Children in Europe. Written by Mr J. Sperling, LL.M and Drs. P.J. van Zuidam

The Rights of Parents to Home-school Their Children in Europe. Written by Mr J. Sperling, LL.M and Drs. P.J. van Zuidam The Rights of Parents to Home-school Their Children in Europe Written by Mr J. Sperling, LL.M and Drs. P.J. van Zuidam Spoken by Drs. P.J. van Zuidam at the World Congress of Families V, Forum 2 10 August,

More information

LAW OF UKRAINE ON ENSURING EQUAL RIGHTS AND OPPORTUNITIES OF WOMEN AND MEN

LAW OF UKRAINE ON ENSURING EQUAL RIGHTS AND OPPORTUNITIES OF WOMEN AND MEN LAW OF UKRAINE ON ENSURING EQUAL RIGHTS AND OPPORTUNITIES OF WOMEN AND MEN (The Official Journal of the Verkhovna Rada of Ukraine (OJVR), 2005, No.52, p.561) The objective of this Law is to achieve the

More information

Education and Early Childhood Development Legislation Reform

Education and Early Childhood Development Legislation Reform Education and Early Childhood Development Legislation Reform Discussion Paper No 3 General Provisions for Education and Early Childhood Development Discussion Paper No 3 State of South Australia, 2008.

More information

BY-LAWS OF THE EDWARD J. BLOUSTEIN SCHOOL OF PLANNING AND PUBLIC POLICY. Rutgers, The State University of New Jersey

BY-LAWS OF THE EDWARD J. BLOUSTEIN SCHOOL OF PLANNING AND PUBLIC POLICY. Rutgers, The State University of New Jersey 1 By-Laws BY-LAWS OF THE EDWARD J. BLOUSTEIN SCHOOL OF PLANNING AND PUBLIC POLICY Rutgers, The State University of New Jersey Article I. PREAMBLE These by-laws, prepared and adopted by the faculty of the

More information

2008/12/09 - PL. ÚS 48/06: STATE AS BANKRUPTCY CREDITOR

2008/12/09 - PL. ÚS 48/06: STATE AS BANKRUPTCY CREDITOR 2008/12/09 - PL. ÚS 48/06: STATE AS BANKRUPTCY CREDITOR HEADNOTES The right to property, as a fundamental right, is protected by Art. 11 of the Charter of Fundamental Rights and Freedoms. Under the first

More information

JAPAN. Date of Elections: December 27, 1969. Characteristics of Parliament

JAPAN. Date of Elections: December 27, 1969. Characteristics of Parliament Date of Elections: December 27, 1969 Characteristics of Parliament JAPAN The Japanese Parliament (The Diet) is bicameral, consisting of two Houses: The House of Representatives, composed of members, elected

More information

Kansas Board of Regents Precollege Curriculum Courses Approved for University Admissions

Kansas Board of Regents Precollege Curriculum Courses Approved for University Admissions Kansas Board of Regents Precollege Curriculum Courses Approved for University Admissions Original Publication April 6, 2011 Revision Dates June 13, 2011 May 23, 2012 Kansas Board of Regents Precollege

More information

I. GENERAL PROVISIONS

I. GENERAL PROVISIONS LAW OF UKRAINE On Elections of Members of the Verkhovna Rada of the Autonomous Republic of Crimea, Local Councils and Village, Settlement, city Mayors { as amended pursuant to the Law N 2491-VI ( 2491-17

More information

CLE On-Demand. View and record the Secret Words. Print this form and write down all the secret Words during the program:

CLE On-Demand. View and record the Secret Words. Print this form and write down all the secret Words during the program: 21 Winthrop Road Lawrenceville, N.J. 08648 (609) 895-0046 (609) 895-1899 Fax www.gardenstatecle.com atty2starz@aol.com CLE On-Demand View and record the Secret Words Print this form and write down all

More information

The Structure and Function of the Legislative Branch Notes. Section 1: The Senate and the House of Representatives

The Structure and Function of the Legislative Branch Notes. Section 1: The Senate and the House of Representatives Attachment A The Structure and Function of the Legislative Branch Notes Section 1: The Senate and the House of Representatives The Role of Congress Congress is the lawmaking or legislative body of our

More information

Political Science. 222 2014-2016 Haigazian University

Political Science. 222 2014-2016 Haigazian University Political Science Coordinator: Maximilian Felsch, Ph.D. The Faculty of Social and Behavioral Sciences offers the Bachelor of Arts (B.A.) degree in Political Science. On completion of the degree in Political

More information

History of the Anglican Church. Discovery Class 2015 Calvary Episcopal Church

History of the Anglican Church. Discovery Class 2015 Calvary Episcopal Church History of the Anglican Church Discovery Class 2015 Calvary Episcopal Church Conversion of Britain The conversion of the Anglo- Saxons (Britain) was undertaken by St. Augustine, a monk in Rome chosen by

More information

Learning about ethical judgment

Learning about ethical judgment Grades 6-8 Learning about ethical judgment Overview This lesson is one of a series that introduces six historical thinking concepts developed by Peter Seixas of the University of British Columbia. Each

More information

Hungarian Government Decree No. 71/1998. (IV. 8.)

Hungarian Government Decree No. 71/1998. (IV. 8.) Hungarian Government Decree No. 71/1998. (IV. 8.) on the rules of the certified examination of foreign language attainment and on language exam certificates Based on the pre-eminent interest of society

More information

CHAPTER 7 LOCAL GOVERNMENT

CHAPTER 7 LOCAL GOVERNMENT CHAPTER 7 LOCAL GOVERNMENT Status of municipalities 151. (1) The local sphere of government consists of municipalities, which must be established for the whole of the territory of the Republic. (2) The

More information

2. The Rules of Procedure are issued in accordance with Article 11 of the NSC Statutes.

2. The Rules of Procedure are issued in accordance with Article 11 of the NSC Statutes. Rules of procedure The National Security Council, under Resolution No 63 of 27 May 2003 concerning its 2002 Activity Report, inter alia approved the Rules of Procedure of the National Security Council

More information

AN INSIGHT TO CYBER WORLD WITH PROF. MICHAEL E.SMITH

AN INSIGHT TO CYBER WORLD WITH PROF. MICHAEL E.SMITH AN INSIGHT TO CYBER WORLD WITH PROF. MICHAEL E.SMITH by Veronika Macková and Viktória Sučáková As we kick of spring of 2014, GNC Team is starting quarterly insight to cyber world from the point of view

More information

Yonsei University Courses Political Science & International Studies

Yonsei University Courses Political Science & International Studies Yonsei University Courses Political Science & International Studies POL2101 Ancient and Medieval Western Political Thought The course examines the political ideologies and the backgrounds of principal

More information

Professional Autonomy: Discretion and Responsibility in K-12 Public Education

Professional Autonomy: Discretion and Responsibility in K-12 Public Education Professional Autonomy: Discretion and Responsibility in K-12 Public Education Perspectives in Practice is a series of briefing notes to promote discussion on select employment matters at issue in the K-12

More information

THE EXECUTIVE AND LEGISLATIVE BRANCHES OF GOVERNMENT

THE EXECUTIVE AND LEGISLATIVE BRANCHES OF GOVERNMENT THE EXECUTIVE AND LEGISLATIVE BRANCHES OF GOVERNMENT The political institutions of the United Kingdom are divided into the legislative, the executive and the judiciary. The last of these will be developed

More information

TENTATIVE SUGGESTIONS FOR THE CERTIFICATION OF PRACTICING PSYCHOLOGISTS

TENTATIVE SUGGESTIONS FOR THE CERTIFICATION OF PRACTICING PSYCHOLOGISTS FURTHER COMMUNICATIONS REGARDING "A PLAN FOR THE TECHNICAL TRAINING OF CONSULTING PSYCHOLOGISTS " Dr. Leta S. Hollmgworth, Teachers College, Columbia University, sends the following: TENTATIVE SUGGESTIONS

More information

THE LAW ON POLITICAL PARTIES I. GENERAL PROVISIONS SUBJECT OF THE LAW. Article 1

THE LAW ON POLITICAL PARTIES I. GENERAL PROVISIONS SUBJECT OF THE LAW. Article 1 THE LAW ON POLITICAL PARTIES I. GENERAL PROVISIONS SUBJECT OF THE LAW Article 1 This Law governs the establishment and the legal position of political parties, their entry and deletion from the Registry,

More information

UNIVERSITY OF NAMIBIA

UNIVERSITY OF NAMIBIA UNIVERSITY OF NAMIBIA SCHOLARLY COMMUNICATIONS POLICY FOR THE UNIVERSITY OF NAMIBIA Custodian /Responsible Executive Responsible Division Status Recommended by Pro Vice-Chancellor: Academic Affairs and

More information

The Human Right to Peace

The Human Right to Peace The Human Right to Peace By Senator Douglas Roche, O.C. Address to Liu Institute for Global Issues Host: The Simons Centre for Peace & Disarmament Studies Vancouver, April 2, 2003 This text is adapted

More information

A SHORT NOTE ON THE DEVELOPMENT OF THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM AFTER THE ACCESSION OF CRIMEA AND SEVASTOPOL TO THE RUSSIAN FEDERATION

A SHORT NOTE ON THE DEVELOPMENT OF THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM AFTER THE ACCESSION OF CRIMEA AND SEVASTOPOL TO THE RUSSIAN FEDERATION A SHORT NOTE ON THE DEVELOPMENT OF THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM AFTER THE ACCESSION OF CRIMEA AND SEVASTOPOL TO THE RUSSIAN FEDERATION Elena A. Kremyanskaya* ABSTRACT In March 2014, when Crimea and Sevastopol

More information

The Role of the Attorney- General: an Australian Perspective

The Role of the Attorney- General: an Australian Perspective The Role of the Attorney- General: an Australian Perspective Speech given by Ross Ray QC, President, Law Council of Australia at the International Bar Association Conference, Buenos Aires Monday 13 October

More information

CURRICULUM VITAE. Visiting Assistant Professor Indiana University, Bloomington, School of Public and Environmental Affairs

CURRICULUM VITAE. Visiting Assistant Professor Indiana University, Bloomington, School of Public and Environmental Affairs CURRICULUM VITAE JOHN R. KARAAGAC Visiting Assistant Professor School of Public and Environmental Affairs Bloomington, IN 47405 jkaraaga@indiana.edu CURRENT POSITIONS Visiting Assistant Professor, Bloomington,

More information

Join the European Parliament

Join the European Parliament Join the European Parliament Opportunities for young graduates This brochure has been edited by the Internal Organisation and Human Resources Planning Unit, Directorate-General for Personnel, European

More information

BYLAWS TABLE OF CONTENTS. Organization, Duties and Powers. Nominations, Appointments and Elections. Rutgers University Libraries Councils

BYLAWS TABLE OF CONTENTS. Organization, Duties and Powers. Nominations, Appointments and Elections. Rutgers University Libraries Councils BYLAWS TABLE OF CONTENTS PREAMBLE SECTION I Membership SECTION II Organization, Duties and Powers SECTION III Officers SECTION IV Meetings SECTION V Nominations, Appointments and Elections SECTION VI Rutgers

More information

Although the dominant military confrontations of the 20 th century were centered on the

Although the dominant military confrontations of the 20 th century were centered on the To what extent were the policies of the United States responsible for the outbreak and development of the Cold War between 1945 and 1949? Although the dominant military confrontations of the 20 th century

More information

First Section General Provisions (Articles 1 to 8)

First Section General Provisions (Articles 1 to 8) National University Corporation Law ---------------------------------------------------------------------- Also proposed are Law of Independent Administrative Corporation for Technology Colleges Organization

More information

REGULATION ON WORKING PRINCIPLES AND PROCEDURES OF THE ASSOCIATION OF THE INSURANCE AND REINSURANCE COMPANIES OF TURKEY

REGULATION ON WORKING PRINCIPLES AND PROCEDURES OF THE ASSOCIATION OF THE INSURANCE AND REINSURANCE COMPANIES OF TURKEY REGULATION ON WORKING PRINCIPLES AND PROCEDURES OF THE ASSOCIATION OF THE INSURANCE AND REINSURANCE COMPANIES OF TURKEY Official Gazette of Publication: 01.07.2008 26923 Issued By: Prime Ministry (Undersecretariat

More information

B U L G A R I A N G E O L O G I C A L S O C I E T Y

B U L G A R I A N G E O L O G I C A L S O C I E T Y B U L G A R I A N G E O L O G I C A L S O C I E T Y Acad. G. Bonchev Str., bl. 24, Sofia 1113 BULGARIA www.bgd.bg The Bulgarian Geological Society (BGS) was founded on 26 February 1925 at a constituent

More information