White paper: Tieto Cloud Server Svensk version - Tieto Changing the rules of the capacity game

Size: px
Start display at page:

Download "White paper: Tieto Cloud Server Svensk version - Tieto 2013. Changing the rules of the capacity game"

Transcription

1 White paper: Tie Cloud Server Svesk versio - Tie 2013 Chagig rules game

2 White paper: Tie Cloud Server Tie 2013 Jag vill kua fokusera I wat på att göra focus affärer o äve säker på att jag ka itegrera opportuties skala be utifrå sure de behov I som ca uppstår. itegrate scale actively, accordig chages. +4% IT-tredera pekar mot IT treds molet promise more come 40% By 2020 New or emergig types 60% By 2020 Traditioal ferig Cloud ferigs (as-a-service) Stware-aaS Platm-aaS ata-aas Ifrastructure-aaS Complemetig Implemetatio cosultig Itegratio orchestratio Product developmet Curret stard ferigs IT cosultig Systems itegratios Outsourcig Source: various exteral sources Worldwide IT s Idag är IT de främsta drivkrafte bakom produktivitet lösamhet både Tiom oday, företag IT is i samhället major driver i srt. Eligt productivity flera lede pritability aalysföretag both står i de eterprises markade i för society IT-tjäster as a iför whole. ett omfatte Accordig skifte several mella leadig 2010 aalyst globala I compaies sra drag gäller det worldwide ett tydligt IT markadsskifte iom is IT facig outsourcig a major shift e durig preset frå traditioella decade produkter betwee äldre system till molbaserade big picture illustrates tjäster. övergåg Eligt Ties sammaställig treds major av dessa progoser shift i IT kommer outsourcig ugefär 40 procet movig av IT-tjästera from traditioal att utgöras ferigs av ya, modera legacy systems molbaserade wards tjäster, based graf eda.. ecast shows approximately 40 % IT be ew, et iebär att det fis ett behov av att skapa framtidssäkrade iovativa emergig type based ferigs. tjäster. Sabbhet ekelhet är cetrala egeskaper som för molet framåt. T Kosumetapassig av IT är e realitet kommer att baa väge för his meas re s a eed iovate future drive. Speed e y typ av tjäster som bygger på avacerad me ekel självbetjäig. et är simplicity are key features take furr. Cosumerizatio IT is reality it set scee ew type approach viktigt att iovativ att göra det komplexa ekelt att köpa aväda för slutavädara. built o advaced but easy self. It s importat rethik iovate make complex issues easy buy cusmers ärför måste - allt easy ekelt, use ed-users. gära färdigt igår syggt förpackat. et står klart att framti- Sdes o y kapacitetstjäster wat it easy kommer y att drivas wat av it affärsbehov yesterday icely packaged. kosumtiosbaserade. future Utöver detta vill be orgaisatioer clearly få ut det eed drive mesta av befitlig cosumptio mjuk- based. I additio hård, ekelt, kua compaies itegrera wat ya get system best med out gamla, ecosystems samt med fetliga seamless itegratio privata mol. ea legacy uiversella public/private tred är s. sylig på This alla uiversal orgaisatiosivåer tred is visible across täcker alla orgaizatio roller, frå levels IT-ledig coverig till projektledare all roles from IT frå maagemet ägare av affärsprocesser till styrelserummet. project maagers, from process owers board room Tie Corporatio 32

3 White paper: Tie Cloud Server Tie 2013 Att Challegig utmaa äldre kapacitetstjäster old school I wat be O ifferet types o Jag vill Challegig sure I ca lika typer av moltjäster har u fuits på markade i ugefär fem år. säker på att jag some five ow. peetratio project adselar frå de äldre systeme. Me majoritete av trasaktioer, är det Markadspeetratioe har ökat kotiuerligt molet har tagit mark- ka få klart mitt steadily old school take from legacy systems, but still majority actio takes place i traditioal maaged de- applikatiosprojekt fiished på tid o gäller kapacitet, sker tfare iom rame för de traditioella leverasmodelle. Tyvärr har de positiva kudupplevelsera av de gamla modelle sjukit till livery model. Utuately, i old model positive cusmer. I wat be Challegig become ifferet types o sure I ca ästa some oll, då five de ite uppfyller ow. dages is sabbhets peetratio effektivitetskrav. et project har jority kuat leva upp till dages actio takes affärsbehov. place i traditioal maaged de- beror steadily old på att school tjästera ree ite take har utvecklats y from på ett met heltäcke legacy systems, sätt but därför still ite ma- fiished o livery model. value Utuately, i operatios old model positive cusmer a uderstig. I wat be För att ge mervärde åt affärsverksamhet -processer krävs det e förståelse för become ifferet types complex iterdepedecies betwee o sure I ca de komplexa ömsesidiga beroedea mella processer, program tjäster. Challegig some five. Ad meas ow. is peetratio project effektivt jority old school framgågsrikt actio sätt takes ka utmaa place i problematike traditioal iom maaged de äldre Ties reflektio är att markade u efterfrågar iovativt täke som på thikig ett steadily ca effectively ree take successfully y from challege met legacy systems, old but school still ma- problematics. se pai poits below are familiar all users: delivery model. fiished o kapacitetstjästera. value Utuately, i operatios old model positive cusmer a uderstig. become Pai poits complex old school iterdepedecies betwee I wat be Orosmomet Challegig ifferet types. Ad iom meas äldre is kapacitetstjäster o sure I ca thikig some five Orderprocess Orderig ca effectively ree process för komplicerad = o complicated successfully y ow. challege met peetratio old school project vice If orderig orderprocesse problematics. iom se productio produktioe pai poits or eller below testig testige are servers familiar av servrara several all iefattar steps users: steadily old school take from legacy systems, but still majority ser- value actio takes operatios place traditioal maaged a uderstig delivery takes steg majority tar huvudparte IT maager s av IT-chefes tid, it så focuses fokuserar o de på routie rutiera ca fiished o flera model. ka ever Pai aldrig poits complex Utuately, bli effective. effektiv. i old school iterdepedecies i old model betwee positive cusmer. I wat be become ifferet types. Ad meas o thikig sure I ca some five Leveras elivery Orderig ca = effectively process för o lågsam slow= o complicated successfully ow. is challege peetratio old school project jority actio takes place traditioal maaged specificatios, specifikatioer, steps users: de- If orderig serverorderprocesse problematics. steadily ree take se y process productio tar pai from tre takes veckor poits 2 weeks below met legacy testig iefattar are systems, servers familiar but a plety mägd several all still ma- fiished o pappersarbete paperwork takes majority ucertai osäker IT leverastid maager s delivery samt med it focuses sr most saolikhet likely o serious allvarliga routie delays förseigar simply ever Pai poits value ca it livery model. Utuately, ka ca effective. de i helt support old i ekelt school operatios old model ite stödja affärsmåle. targets. positive cusmer a uderstig. become complex iterdepedecies betwee Itegrerig Itegratio elivery Orderig. = o = fattas simply process Ad slow= helt o missig ekelt meas complicated is thikig If orderig de ca ew server ya effectively ree kapacitete process order ca process ite productio successfully be y ka takes itegrated itegreras 2 or weeks challege met i kudes cusmer s testig servers befitliga a old plety existig school several ätverk specificatios, etworks blir steps de it be paperwork takes ebart just problematics. e a friståede st-aloe majority ucertai kapacitet se IT maager s pai delivery som most poits med likely största below causig it saolikhet are focuses most familiar problems likely o skapar serious at all some routie problem delays users: i eed- ca it ågot simply ever separate value skede be ca effective. actios, support kräver moirig operatios separata åtgärder, plety targets. övervakig IT maagemet massor. a uderstig av tid för IT-haterig. Pai poits complex i old school iterdepedecies betwee Care Itegratio elivery. = simply = o = simply Ad slow missig missig meas thikig re s obody assist whe re s a techical problem mea Uderhåll If Orderig ca ew server effectively process fattas order helt ca = process o ekelt complicated successfully be takes itegrated 2 weeks challege cusmer s a old plety existig school specificatios, etworks it be paperwork If orderig det i critical systems a potetial loss who is goig just problematics. ite a st-aloe fis process ågo ucertai se som productio pai hjälper delivery most poits till or är likely below testig det causig uppstår are servers most familiar problems tekiska likely serious at several all problem, some delays steps iebär users: eedig simply takes i affärskritiska it solve problem iside orgaizatio i case? det separate ca majority actios, support system moirig IT potetiella maager s förluster plety targets. av it IT affärer focuses maagemet o vem. routie ska lösa kapacitetsproblemet Maagemet Care = simply iom & missig billig orgaisatioe? ca Itegratio ever Pai poits be effective. i old school = simply missig = o costly maagig re s obody billig assist process whe re s a techical bought from problem several sources mea Ledig If elivery ew = o fakturerig slowca för be itegrated kostsamt cusmer s existig etworks it require Orderig i dedicated process = critical staff o systems complicated maage a potetial it meas uecessary loss who hidde is goig admi be haterige just server a st-aloe order av fakturerigsprocesse takes most 2 likely weeks för causig kapacitet problems a som plety köpts at some i specificatios, frå flera eedig paperwork takes If orderig solve costs process always productio problem deduct iside or IT testig orgaizatio developmet servers i budget. several steps case? olika separate källor, kräver majority actios, särskild ucertai moirig IT persoal maager s delivery medför plety det it oödiga IT focuses maagemet most likely o dolda serious. routie admiistrativa delays ca it kostader Maagemet Care simply ever = be ca simply som effective. alltid & missig support billig dras = frå o budgete costly för targets. IT-utvecklig. If Itegratio maagig re s obody = simply billig assist missig process whe re s a techical bought from problem several sources mea elivery = o slow 4 require i ew dedicated critical ca staff systems be maage itegrated a potetial it meas cusmer s uecessary loss existig who etworks hidde is goig it admi solve be just If server order process takes 2 weeks a plety specificatios, 2013 Tie Corporatio costs a st-aloe always problem deduct iside most likely IT orgaizatio developmet causig problems i budget. paperwork ucertai delivery most likely serious at case? some delays eedig simply separate ca actios, 3 it Maagemet & support billig moirig = o costly plety targets. IT maagemet.

4 I ca o be I ca Maagemet & billig = o costly Care = simply missig If maagig billig process bought from several If re s sources obody assist whe re s a techical probl require dedicated staff maage it meas uecessary i hidde critical ad- systems a potetial loss a o be I ca some five ow. sure peetratio I ca some five ow. peetratio steadily take get from my applicatio i project traditioal maaged jority de- actio takes place i traditioal ma legacy systems, steadily but still majority actio takes place take from legacy system livery model. Utuately, i old fiished model o positive cusmer livery model. Utuately, i old model positive cu. White paper: Tie Cloud Server Tie 2013 become become ef Challegig is is old school ree y met ree y met busi Vad ma täka på är ma Challegig köper value e kapacitetstjäst operatios a value uder- operatios r old school stig ifferet types complex iterdepedecies betwee o stig complex iterdepedecies betwee proce. some five Ad meas ow. peetratio. thikig Ad meas När steadily ma ca köper effectively e y kapacitetstjäst take successfully from challege ma legacy medvete systems, old school om but de ca olika still effectively majority problematics. som äms se eda: actio pai takes poits place below i are traditioal familiar maaged all vice problematics. users: de- se pai poits below are familiar successfully challege old sc I wat be ifferet types aspekter sure I ca some five ow. peetratio livery model. Utuately, i old model positive cusmer Pai Challegig become poits old school project Pai poits i old school steadily take from legacy system jority actio takes place i traditioal ma old school is fiished o Hur Orderig avädarvälig process = är o självbetjäige? complicated livery ree y met Är Orderig model. fakturerige process Utuately, trasparet? = o complicated i old model positive cu. e If orderig seaste lösigara process tillhahåller productio or testig servers För several If orderig ekel become steps process effektiv haterig productio or testig servers ef självbetjäig takes majority med mallbaserade IT maager s it focuses o fakturerige präglas av y typ av avädarväliga ifferet value types aumatiserade operatios traspares o takes routie a majority ca uderstig some five complex för kudera. iterdepedecies ow. e har betwee peetratio kapacitet, ever ivå ekelhet IT maager s is it focuses o t Challegig som bygger på ever be effective. kapacitetstjäster effective. ree y met busi old school samt tilläggstjäster för avädar steadily elivery. = väliga o Ad slow självbetjäigsportaler take meas from för legacy systems, varje but kapacitetslösig. still thikig majority samt ädrigs- elivery value = o slow operatios r kapacitetsbeställig If ca server effectively order process actio successfully takes takes place 2 weeks challege i traditioal a old plety maaged school specificatios, serviclivery de- återställigsfuktioer. e tillhahåller äve För stig If att göra server fakturahaterige complex order process iterdepedecies takes så ekel 2 weeks som betwee a proce plet övervakigs-, paperwork problematics. model. Utuately, haterigs- ucertai se pai samt delivery poits old säkerhets- I model below wat are most positive familiar be likely cusmer serious all möjligt delays users: paperwork. ifferet ma types se Ad ucertai it till att självbetjäigsportale meas delivery most likely simply dataskyddstjäster become ca support för kapacitet sure i ett targets. I ca stöder att ma simply ca some ca effectively five lägger support i relevata successfully ow. koder targets. challege peetratio old sc samma Pai poits paket. i old school is get my applicatio project jority actio seda takes geom place i traditioal ma för steadily varje leveras i tjäste. Kotrollera Itegratio = simply missig vice ree y met äve Itegratio problematics. om de = imatioe simply se take missig pai poits from below are legacy familiar system Behöver If Orderig ew i process lagra er ca = data o lokalt? complicated be itegrated fiished cusmer s o existig itegratio If etworks ew ka hateras ca ERP be för itegrated att avädas i cusmer s ex livery e be If orderig flesta just a företag st-aloe process föredrar productio att lagra most sia or likely data testig ära causig servers problems kostadsfördelige. Pai model. poits Utuately, i old school i old model positive cu value operatios. at several be some just a a steps st-aloe uderstig eed- most likely causig problems verksamhete, separate actios, med platsoberoede moirig åtkomst. become ef takes majority IT maager s plety it IT focuses maagemet o. routie ca Tjästera är som complex mest miljöväliga iterdepedecies är de betwee ig separate Har leveratöre actios, moirig plety IT maageme Orderig process e = pla o complicated för driftsättig? is tillhahålls ever be effective. Care. = simply frå Ad missig eergieffektiva meas dataceter. För Care If orderig så = simply effektiv thikig process missig ree ekel productio driftsättig y or testig met servers busi För If re s att få bästa obody tillgäglighet assist whe tjästera re s a techical problem som möjligt mea ma välja e leveratör som elivery ca = effectively o slow successfully challege old school If takes re s obody majority ha sabb katastråterställig. har ett stardiserat produktapassat assist IT maager s whe re s a techical it focuses probl o t redudata i critical systems a potetial loss who is goig Naturligtvis If problematics. server order se också process pai alla dataceter takes poits 2 weeks below are familiar a plety all sätt ever att specificatios, users: geomföra be value effective. critical implemeterigsprojektet systems operatios a potetial loss ar sammakopplade solve paperwork ucertai med problem fellerata delivery iside mist orgaizatio most i likely serious på. case? stig solve riftsättigstjäste delays complex problem iterdepedecies iehålla iside orgaizatio betwee i proce Pai poits i old school elivery = o slow dubbla simply ätverksaslutigar. ca support targets. e geomgåg,. Ad e dataisamligsfas, meas e Maagemet & billig = o costly ätverksdesigfas, Maagemet If server order & billig kofiguratiosutbildig process = o takes costly2 weeks a plet ca effectively successfully challege old sc Vad If Itegratio Orderig maagig har i för process = krav simply på billig = övervakig? o missig process complicated bought from several If paperwork maagig systemuppstart. sources billig ucertai Kotrollera process delivery äve om bought most from likely s vice problematics. se pai poits below are familiar Geom require If orderig ew att dedicated säkerställa process ca staff att productio leveratöre be maage itegrated or erbjuder it testig meas cusmer s servers uecessary existig systemet several require simply etworks hidde ca steps dedicated efter drifsättig it admi be takes just costs a st-aloe majority uderhållspaket always IT maager s deduct med most dyget likely IT rut- developmet causig it focuses problems budget. o att mi some routie producera costs eed- stardkofiguratioer ca always deduct baserade IT developmet budg support staff ka maage kofigureras targets. it meas för uecessa omfatte support haterig, som tillhahålls eligt på Pai Itegratio mallar. poits = simply i old missig school ig ever separate be effective. actios, moirig plety IT maagemet. rekommederade priciper för IT-tjäster (ITIL). If ew ca be itegrated cusmer s ex Geom Care elivery = att simply = efterfråga o slow missig rätt typ av uderhållstjäster säkerställer ma att tillgäglighet, Se till att leveratöre 4 har ett kotiuerligt If re s server obody order process assist whe takes re s 2 weeks a techical a problem plety If ig orderig separate specificatios, process actios, mea moirig productio plety or testig IT servers maageme Iställig Orderig be just a st-aloe process till utvecklig = o av complicated tjäster most likely causig problems presta återställige vid icideter för utveckligsprogram e roadmap för att serversysteme i paperwork critical går ucertai i systems lije med delivery orgaisatioes a potetial most loss likely serious takes presetera who delays is goig majority ya tjäster. IT maager s it focuses o t krav. solve simply ca support problem iside targets. orgaizatio i case? ever Care = be simply effective. missig If re s obody assist whe re s a techical probl Maagemet Itegratio = simply & billig missig = o costly elivery i = o critical slowsystems a potetial loss a If maagig ew billig ca process be itegrated bought cusmer s from existig several If solve etworks sources server order problem process takes iside 2 weeks orgaizatio a i plet require be just a dedicated st-aloe staff maage most likely it meas causig uecessary problems at paperwork some hidde eedig separate costs actios, always moirig deduct plety IT developmet IT maagemet budget. simply Maagemet admi ucertai delivery most likely. ca & support billig = o costly targets. If maagig billig process bought from s Care = simply missig Itegratio require dedicated = simply staff missig maage it meas uecessa If re s obody assist whe re s a techical problem If mi costs ew mea always ca deduct be itegrated IT developmet cusmer s budg ex 4 i critical systems a potetial loss be who just a is st-aloe goig most likely causig problems solve problem iside orgaizatio i case? ig separate actios, moirig plety IT maageme 2013 Tie Corporatio 4

5 White paper: Tie Cloud Server Tie 2013 Tie Tie Cloud Cloud Server Server Tie Cloud Server är e del av Ties lösig Ifrastructure-as-a-Service (IaaS). Tie Cloud Server erbjuder e kombiatio av fuktioer hos fetliga privata mol samt ger dig alla fördelar med virtualiserig. Tjäste är e helhetstjäst som består av 13 separata tekiker. Välbeprövad arkitektur ätverkslösigar ligger bakom. Please cotact us furr details Kotakta oss our ew thikig Vill du veta hur Tie Cloud Server fugerar i praktike. Kotakta oss så berättar vi gära mer. Would you like see how Tie Cloud Server works i practice? Cotact us your persoal demo sessio o tie.se/server Fastest ever. Tie i short Tie är Nordes största IT-tjästeföretag erbjuder helhetslösigar för ärigsliv fetlig sekr. Företaget verkar på global ivå iom produktutvecklig samt via globala leverasceter. Vårt mål är att utveckla företag samhälle med hjälp av IT samt skapa möjligheter för våra kuder att Tie is leadig IT compay i Norr Europe. With aroud trasmera sia verksamheter. Vi tror på utvecklig resultat som märks. Tie grudades experts, we aim become leadig itegrar creatig har huvudkor i Helsigs. Vi är cirka aställda i över tjugo läder har e omsätt- best i IT. Read more: ig på cirka 1,8 miljarder euro. Aktie är listad på NASAQ OMX i Helsigs Sckholm. Mer imatio hittar du på Tie Corporatio 5 9

Big Data. Better prognoses and quicker decisions.

Big Data. Better prognoses and quicker decisions. Big Data. Better progoses ad quicker decisios. With Big Data, you make decisios o the basis of mass data. Everyoe is curretly talkig about the aalysis of large amouts of data, the Big Data. It gives compaies

More information

Smarter MRO 5 strategies for increasing speed, improving reliability, and reducing costs all at the same time

Smarter MRO 5 strategies for increasing speed, improving reliability, and reducing costs all at the same time Smarter MRO 5 strategies for icreasig speed, improvig reliability, ad reducig costs all at the same time Cotets Itroductio 3 The ed state: A itegrated approach to MRO 4 Achieve short ad cosistet turaroud

More information

Tieto Cloud Server. Fast and agile cloud capacity to meet new business demands. Tieto Cloud - Enterprise cloud made simple

Tieto Cloud Server. Fast and agile cloud capacity to meet new business demands. Tieto Cloud - Enterprise cloud made simple Tieto Cloud Server Fast and agile cloud capacity to meet new business demands Tieto Cloud - Enterprise cloud made simple Table of Contents 03 IT trends promise more cloud to come 05 Challenging the old-school

More information

Scan More, Print Less - save your small business a small fortune

Scan More, Print Less - save your small business a small fortune Sca More, Prit Less - save your small busiess a small fortue Sposored by: About the As the o-profit associatio dedicated to urturig, growig ad supportig the user ad supplier commuities of ECM (Eterprise

More information

Outsourcing Toolkit. a special advertising supplement. published by asae & the center for association leadership

Outsourcing Toolkit. a special advertising supplement. published by asae & the center for association leadership Outsourcig Toolkit a special advertisig supplemet to the SEPTEMBER 2009 issue of Associatios ow published by asae & the ceter for associatio leadership 2009 Outsourcig Toolkit What s the best way to maage

More information

Securing your business

Securing your business Iteratioal Chamber of Commerce The world busiess orgaizatio Securig your busiess A compaio for small or etrepreeurial compaies to the 2002 OECD Guidelies for the security of etworks ad iformatio systems:

More information

Putting Cloud security in perspective

Putting Cloud security in perspective Capgemii Immediate Istat. Flexible. Revolutioary. the way we see it Puttig Cloud security i perspective The move towards Cloud Computig will be see as oe of the defiig treds of 2010. There is growig acceptace

More information

Optus Partners for Mobility Solutions.

Optus Partners for Mobility Solutions. PARTNER SOLUTIONS GUIDE Optus Parters for Mobility Solutios. Your essetial guide to improvig productivity ad growig your busiess with cost-effective, comprehesive mobility solutios o the Optus Mobile etwork.

More information

Business Intelligence and Logistics

Business Intelligence and Logistics Busiess Itelligece ad Logistics WHITE PAPER Authors: Sriivasa Rao P, Techical Maager, BI / DW Practice. Saurabh Swarup, Cosultat, BI / DW Practice. Over the last few decades the role of logistics maagemet

More information

SIP TRUNKING 101: A Primer

SIP TRUNKING 101: A Primer SIP TRUNKING 101: A Primer AUGUST 2012 KEY BENEFITS Cost reductio i the order of 30-50% Icreased flexibility, as umbers are o loger tied to locatios. Cost effective disaster recovery capability Support

More information

Child: Family: Place: Radical efficiency to improve outcomes for young children. Croydon

Child: Family: Place: Radical efficiency to improve outcomes for young children. Croydon Child: Family: Place: Radical efficiecy to improve outcomes for youg childre Croydo 2 cotets Foreword...5 Executive summary...7 1 Cotext...13 The public sector eeds ew models to improve public services...14

More information

Verifying Fire Safety Design in Sprinklered Buildings

Verifying Fire Safety Design in Sprinklered Buildings Verifying Fire Safety Design in Sprinklered Buildings Fredrik Nystedt Department of Fire Safety Engineering and Systems Safety Lund University, Sweden Brandteknik och riskhantering Lunds tekniska högskola

More information

The Masters Certificate in. Business Analysis

The Masters Certificate in. Business Analysis Busiess Aalysis Over 1800 Graduates Caada-wide! Fid out more at a upcomig olie iformatio sessio. See iside for details. Professioal Developmet Programs The Masters Certificate i Busiess Aalysis OTTAWA

More information

Managing Your Money. UNIT 4D Loan Payments, Credit Cards, and Mortgages: We calculate monthly payments and explore loan issues.

Managing Your Money. UNIT 4D Loan Payments, Credit Cards, and Mortgages: We calculate monthly payments and explore loan issues. A fool ad his moey are soo parted. Eglish proverb Maagig Your Moey Maagig your persoal fiaces is a complex task i the moder world. If you are like most Americas, you already have a bak accout ad at least

More information

What is IT Governance?

What is IT Governance? 30 Caada What is IT Goverace? ad why is it importat for the IS auditor By Richard Brisebois, pricipal of IT Audit Services, Greg Boyd, Director ad Ziad Shadid, Auditor. from the Office of the Auditor Geeral

More information

Managing deliverability. Technical Documentation Adobe Campaign v6.1

Managing deliverability. Technical Documentation Adobe Campaign v6.1 Maagig deliverability Techical Documetatio Adobe Campaig v6.1 2014, Adobe All rights reserved. Published by Adobe Systems Ic. Terms of use Privacy Ceter A trademark symbol (,, etc.) deotes a Adobe trademark.

More information

ASSET MANAGEMENT SoLUTioNS www.eagle.org

ASSET MANAGEMENT SoLUTioNS www.eagle.org ASSET Maagemet Solutios www.eagle.org A Trusted Service Provider ABS Nautical Systems, the software developmet divisio of ABS, desigs applicatios to meet the eeds of the maritime commuity. ABS Nautical

More information

Mobile TV Service Design Strategy J O H A N E N G L U N D

Mobile TV Service Design Strategy J O H A N E N G L U N D Mobile TV Service Design Strategy J O H A N E N G L U N D Master of Science Thesis Stockholm, Sweden 2007 Mobile TV Service Design Strategy J O H A N E N G L U N D Master s Thesis in Media Technology (30

More information

By Deloitte & Touche LLP Dr. Patchin Curtis Mark Carey

By Deloitte & Touche LLP Dr. Patchin Curtis Mark Carey C o m m i t t e e o f S p o s o r i g O r g a i z a t i o s o f t h e T r e a d w a y C o m m i s s i o T h o u g h t L e a d e r s h i p i E R M R I S K A S S E S S M E N T I N P R A C T I C E By Deloitte

More information

Corporate Social Responsibility Report 2008 Schenker AB and Group companies in Sweden

Corporate Social Responsibility Report 2008 Schenker AB and Group companies in Sweden Corporate Social Responsibility Report 2008 Schenker AB and Group companies in Sweden Report according to the GRI standards Environmental core indicators Financial core indicators Social core indicators

More information

Spin-out Companies. A Researcher s Guide

Spin-out Companies. A Researcher s Guide Spi-out Compaies A Researcher s Guide Cotets Itroductio 2 Sectio 1 Why create a spi-out compay? 4 Sectio 2 Itellectual Property 10 Sectio 3 Compay Structure 15 Sectio 4 Shareholders ad Directors 19 Sectio

More information

Handling clinical negligence claims in England. REPORT BY THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL HC 403 Session 2000-2001: 3 May 2001

Handling clinical negligence claims in England. REPORT BY THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL HC 403 Session 2000-2001: 3 May 2001 Hadlig cliical egligece claims i Eglad REPORT BY THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL HC 403 Sessio 2000-2001: 3 May 2001 Hadlig cliical egligece claims i Eglad REPORT BY THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL

More information

Work Placement in Third-Level Programmes. Edited by Irene Sheridan and Dr Margaret Linehan

Work Placement in Third-Level Programmes. Edited by Irene Sheridan and Dr Margaret Linehan Work Placemet i Third-Level Programmes Edited by Iree Sherida ad Dr Margaret Lieha Work Placemet i Third-Level Programmes Edited by Iree Sherida ad Dr Margaret Lieha The REAP Project is a Strategic Iovatio

More information

TraineeReport 2005. Chalmers Engineering Trainee Appointment Committee. 38th Annual Issue

TraineeReport 2005. Chalmers Engineering Trainee Appointment Committee. 38th Annual Issue TraineeReport 2005 Chalmers Engineering Trainee Appointment Committee 38th Annual Issue The CETAC 2005 Map Peiman Khorramshahi ROTHENBUHLER ENGINEERING Daniel Roth VMWARE INC. Christian Wiklund VMWARE

More information

Cognizant s Core Values and Standards of Business Conduct

Cognizant s Core Values and Standards of Business Conduct Cogizat s Core Values ad Stadards of Busiess Coduct Table of Cotets Itroductio 2 Our Reputatio is i Your Hads 3 The Right Way at Cogizat 4 Our Core Values ad Stadards i Actio 4 To Whom these Stadards Apply

More information

Things Your Next Firewall Must Do

Things Your Next Firewall Must Do 10 Thigs Your Next Firewall Must Do Itroductio: 10 Thigs Your Next Firewall Must Do Much has bee made about brigig applicatio visibility ad cotrol ito etwork security. The reaso is obvious: applicatios

More information

Implementing an Effective ESI Legal Hold Minimizing Risk While Ensuring Compliance

Implementing an Effective ESI Legal Hold Minimizing Risk While Ensuring Compliance Kow Whe to Hold Em By Kelly E. Joes ad Ala M. Wichester Implemetig a Effective ESI Legal Hold Miimizig Risk While Esurig Compliace I today s digital world, carefully ad defesibly preservig electroically

More information

Strid i IT-domänen. Strid i IT-domänen MARTIN KARRESAND, MATS PERSSON. FOI-R--2192--SE Användarrapport Ledningssystem FOI-R--2192--SE

Strid i IT-domänen. Strid i IT-domänen MARTIN KARRESAND, MATS PERSSON. FOI-R--2192--SE Användarrapport Ledningssystem FOI-R--2192--SE Strid i IT-domänen Strid i IT-domänen MARTIN KARRESAND, MATS PERSSON MARTIN KARRESAND, MATS PERSSON FOI är en huvudsakligen uppdragsfinansierad myndighet under Försvarsdepartementet. Kärnverksamheten är

More information

BRUSSEL t. Bachelor of Science in Business Administration. Faculty of Economics and Business Campus Brussels. KU Leuven. Inspiring the outstanding.

BRUSSEL t. Bachelor of Science in Business Administration. Faculty of Economics and Business Campus Brussels. KU Leuven. Inspiring the outstanding. 2015-2016 BRUSSEL t Bachelor of Sciece i Busiess Admiistratio Faculty of Ecoomics ad Busiess Campus Brussels KU Leuve. Ispirig the outstadig. Friday 20 February 2015 Wedesday 18 March 2015 Saturday 25

More information

Leadership Can Be Learned, But How Is It Measured?

Leadership Can Be Learned, But How Is It Measured? Maagemet Scieces for Health NO. 8 (2008) O C C A S I O N A L PA P E R S Leadership Ca Be Leared, But How Is It Measured? How does leadership developmet cotribute to measurable chages i orgaizatioal performace,

More information