White paper: Tieto Cloud Server Svensk version - Tieto Changing the rules of the capacity game

Size: px
Start display at page:

Download "White paper: Tieto Cloud Server Svensk version - Tieto 2013. Changing the rules of the capacity game"

Transcription

1 White paper: Tie Cloud Server Svesk versio - Tie 2013 Chagig rules game

2 White paper: Tie Cloud Server Tie 2013 Jag vill kua fokusera I wat på att göra focus affärer o äve säker på att jag ka itegrera opportuties skala be utifrå sure de behov I som ca uppstår. itegrate scale actively, accordig chages. +4% IT-tredera pekar mot IT treds molet promise more come 40% By 2020 New or emergig types 60% By 2020 Traditioal ferig Cloud ferigs (as-a-service) Stware-aaS Platm-aaS ata-aas Ifrastructure-aaS Complemetig Implemetatio cosultig Itegratio orchestratio Product developmet Curret stard ferigs IT cosultig Systems itegratios Outsourcig Source: various exteral sources Worldwide IT s Idag är IT de främsta drivkrafte bakom produktivitet lösamhet både Tiom oday, företag IT is i samhället major driver i srt. Eligt productivity flera lede pritability aalysföretag both står i de eterprises markade i för society IT-tjäster as a iför whole. ett omfatte Accordig skifte several mella leadig 2010 aalyst globala I compaies sra drag gäller det worldwide ett tydligt IT markadsskifte iom is IT facig outsourcig a major shift e durig preset frå traditioella decade produkter betwee äldre system till molbaserade big picture illustrates tjäster. övergåg Eligt Ties sammaställig treds major av dessa progoser shift i IT kommer outsourcig ugefär 40 procet movig av IT-tjästera from traditioal att utgöras ferigs av ya, modera legacy systems molbaserade wards tjäster, based graf eda.. ecast shows approximately 40 % IT be ew, et iebär att det fis ett behov av att skapa framtidssäkrade iovativa emergig type based ferigs. tjäster. Sabbhet ekelhet är cetrala egeskaper som för molet framåt. T Kosumetapassig av IT är e realitet kommer att baa väge för his meas re s a eed iovate future drive. Speed e y typ av tjäster som bygger på avacerad me ekel självbetjäig. et är simplicity are key features take furr. Cosumerizatio IT is reality it set scee ew type approach viktigt att iovativ att göra det komplexa ekelt att köpa aväda för slutavädara. built o advaced but easy self. It s importat rethik iovate make complex issues easy buy cusmers ärför måste - allt easy ekelt, use ed-users. gära färdigt igår syggt förpackat. et står klart att framti- Sdes o y kapacitetstjäster wat it easy kommer y att drivas wat av it affärsbehov yesterday icely packaged. kosumtiosbaserade. future Utöver detta vill be orgaisatioer clearly få ut det eed drive mesta av befitlig cosumptio mjuk- based. I additio hård, ekelt, kua compaies itegrera wat ya get system best med out gamla, ecosystems samt med fetliga seamless itegratio privata mol. ea legacy uiversella public/private tred är s. sylig på This alla uiversal orgaisatiosivåer tred is visible across täcker alla orgaizatio roller, frå levels IT-ledig coverig till projektledare all roles from IT frå maagemet ägare av affärsprocesser till styrelserummet. project maagers, from process owers board room Tie Corporatio 32

3 White paper: Tie Cloud Server Tie 2013 Att Challegig utmaa äldre kapacitetstjäster old school I wat be O ifferet types o Jag vill Challegig sure I ca lika typer av moltjäster har u fuits på markade i ugefär fem år. säker på att jag some five ow. peetratio project adselar frå de äldre systeme. Me majoritete av trasaktioer, är det Markadspeetratioe har ökat kotiuerligt molet har tagit mark- ka få klart mitt steadily old school take from legacy systems, but still majority actio takes place i traditioal maaged de- applikatiosprojekt fiished på tid o gäller kapacitet, sker tfare iom rame för de traditioella leverasmodelle. Tyvärr har de positiva kudupplevelsera av de gamla modelle sjukit till livery model. Utuately, i old model positive cusmer. I wat be Challegig become ifferet types o sure I ca ästa some oll, då five de ite uppfyller ow. dages is sabbhets peetratio effektivitetskrav. et project har jority kuat leva upp till dages actio takes affärsbehov. place i traditioal maaged de- beror steadily old på att school tjästera ree ite take har utvecklats y from på ett met heltäcke legacy systems, sätt but därför still ite ma- fiished o livery model. value Utuately, i operatios old model positive cusmer a uderstig. I wat be För att ge mervärde åt affärsverksamhet -processer krävs det e förståelse för become ifferet types complex iterdepedecies betwee o sure I ca de komplexa ömsesidiga beroedea mella processer, program tjäster. Challegig some five. Ad meas ow. is peetratio project effektivt jority old school framgågsrikt actio sätt takes ka utmaa place i problematike traditioal iom maaged de äldre Ties reflektio är att markade u efterfrågar iovativt täke som på thikig ett steadily ca effectively ree take successfully y from challege met legacy systems, old but school still ma- problematics. se pai poits below are familiar all users: delivery model. fiished o kapacitetstjästera. value Utuately, i operatios old model positive cusmer a uderstig. become Pai poits complex old school iterdepedecies betwee I wat be Orosmomet Challegig ifferet types. Ad iom meas äldre is kapacitetstjäster o sure I ca thikig some five Orderprocess Orderig ca effectively ree process för komplicerad = o complicated successfully y ow. challege met peetratio old school project vice If orderig orderprocesse problematics. iom se productio produktioe pai poits or eller below testig testige are servers familiar av servrara several all iefattar steps users: steadily old school take from legacy systems, but still majority ser- value actio takes operatios place traditioal maaged a uderstig delivery takes steg majority tar huvudparte IT maager s av IT-chefes tid, it så focuses fokuserar o de på routie rutiera ca fiished o flera model. ka ever Pai aldrig poits complex Utuately, bli effective. effektiv. i old school iterdepedecies i old model betwee positive cusmer. I wat be become ifferet types. Ad meas o thikig sure I ca some five Leveras elivery Orderig ca = effectively process för o lågsam slow= o complicated successfully ow. is challege peetratio old school project jority actio takes place traditioal maaged specificatios, specifikatioer, steps users: de- If orderig serverorderprocesse problematics. steadily ree take se y process productio tar pai from tre takes veckor poits 2 weeks below met legacy testig iefattar are systems, servers familiar but a plety mägd several all still ma- fiished o pappersarbete paperwork takes majority ucertai osäker IT leverastid maager s delivery samt med it focuses sr most saolikhet likely o serious allvarliga routie delays förseigar simply ever Pai poits value ca it livery model. Utuately, ka ca effective. de i helt support old i ekelt school operatios old model ite stödja affärsmåle. targets. positive cusmer a uderstig. become complex iterdepedecies betwee Itegrerig Itegratio elivery Orderig. = o = fattas simply process Ad slow= helt o missig ekelt meas complicated is thikig If orderig de ca ew server ya effectively ree kapacitete process order ca process ite productio successfully be y ka takes itegrated itegreras 2 or weeks challege met i kudes cusmer s testig servers befitliga a old plety existig school several ätverk specificatios, etworks blir steps de it be paperwork takes ebart just problematics. e a friståede st-aloe majority ucertai kapacitet se IT maager s pai delivery som most poits med likely största below causig it saolikhet are focuses most familiar problems likely o skapar serious at all some routie problem delays users: i eed- ca it ågot simply ever separate value skede be ca effective. actios, support kräver moirig operatios separata åtgärder, plety targets. övervakig IT maagemet massor. a uderstig av tid för IT-haterig. Pai poits complex i old school iterdepedecies betwee Care Itegratio elivery. = simply = o = simply Ad slow missig missig meas thikig re s obody assist whe re s a techical problem mea Uderhåll If Orderig ca ew server effectively process fattas order helt ca = process o ekelt complicated successfully be takes itegrated 2 weeks challege cusmer s a old plety existig school specificatios, etworks it be paperwork If orderig det i critical systems a potetial loss who is goig just problematics. ite a st-aloe fis process ågo ucertai se som productio pai hjälper delivery most poits till or är likely below testig det causig uppstår are servers most familiar problems tekiska likely serious at several all problem, some delays steps iebär users: eedig simply takes i affärskritiska it solve problem iside orgaizatio i case? det separate ca majority actios, support system moirig IT potetiella maager s förluster plety targets. av it IT affärer focuses maagemet o vem. routie ska lösa kapacitetsproblemet Maagemet Care = simply iom & missig billig orgaisatioe? ca Itegratio ever Pai poits be effective. i old school = simply missig = o costly maagig re s obody billig assist process whe re s a techical bought from problem several sources mea Ledig If elivery ew = o fakturerig slowca för be itegrated kostsamt cusmer s existig etworks it require Orderig i dedicated process = critical staff o systems complicated maage a potetial it meas uecessary loss who hidde is goig admi be haterige just server a st-aloe order av fakturerigsprocesse takes most 2 likely weeks för causig kapacitet problems a som plety köpts at some i specificatios, frå flera eedig paperwork takes If orderig solve costs process always productio problem deduct iside or IT testig orgaizatio developmet servers i budget. several steps case? olika separate källor, kräver majority actios, särskild ucertai moirig IT persoal maager s delivery medför plety det it oödiga IT focuses maagemet most likely o dolda serious. routie admiistrativa delays ca it kostader Maagemet Care simply ever = be ca simply som effective. alltid & missig support billig dras = frå o budgete costly för targets. IT-utvecklig. If Itegratio maagig re s obody = simply billig assist missig process whe re s a techical bought from problem several sources mea elivery = o slow 4 require i ew dedicated critical ca staff systems be maage itegrated a potetial it meas cusmer s uecessary loss existig who etworks hidde is goig it admi solve be just If server order process takes 2 weeks a plety specificatios, 2013 Tie Corporatio costs a st-aloe always problem deduct iside most likely IT orgaizatio developmet causig problems i budget. paperwork ucertai delivery most likely serious at case? some delays eedig simply separate ca actios, 3 it Maagemet & support billig moirig = o costly plety targets. IT maagemet.

4 I ca o be I ca Maagemet & billig = o costly Care = simply missig If maagig billig process bought from several If re s sources obody assist whe re s a techical probl require dedicated staff maage it meas uecessary i hidde critical ad- systems a potetial loss a o be I ca some five ow. sure peetratio I ca some five ow. peetratio steadily take get from my applicatio i project traditioal maaged jority de- actio takes place i traditioal ma legacy systems, steadily but still majority actio takes place take from legacy system livery model. Utuately, i old fiished model o positive cusmer livery model. Utuately, i old model positive cu. White paper: Tie Cloud Server Tie 2013 become become ef Challegig is is old school ree y met ree y met busi Vad ma täka på är ma Challegig köper value e kapacitetstjäst operatios a value uder- operatios r old school stig ifferet types complex iterdepedecies betwee o stig complex iterdepedecies betwee proce. some five Ad meas ow. peetratio. thikig Ad meas När steadily ma ca köper effectively e y kapacitetstjäst take successfully from challege ma legacy medvete systems, old school om but de ca olika still effectively majority problematics. som äms se eda: actio pai takes poits place below i are traditioal familiar maaged all vice problematics. users: de- se pai poits below are familiar successfully challege old sc I wat be ifferet types aspekter sure I ca some five ow. peetratio livery model. Utuately, i old model positive cusmer Pai Challegig become poits old school project Pai poits i old school steadily take from legacy system jority actio takes place i traditioal ma old school is fiished o Hur Orderig avädarvälig process = är o självbetjäige? complicated livery ree y met Är Orderig model. fakturerige process Utuately, trasparet? = o complicated i old model positive cu. e If orderig seaste lösigara process tillhahåller productio or testig servers För several If orderig ekel become steps process effektiv haterig productio or testig servers ef självbetjäig takes majority med mallbaserade IT maager s it focuses o fakturerige präglas av y typ av avädarväliga ifferet value types aumatiserade operatios traspares o takes routie a majority ca uderstig some five complex för kudera. iterdepedecies ow. e har betwee peetratio kapacitet, ever ivå ekelhet IT maager s is it focuses o t Challegig som bygger på ever be effective. kapacitetstjäster effective. ree y met busi old school samt tilläggstjäster för avädar steadily elivery. = väliga o Ad slow självbetjäigsportaler take meas from för legacy systems, varje but kapacitetslösig. still thikig majority samt ädrigs- elivery value = o slow operatios r kapacitetsbeställig If ca server effectively order process actio successfully takes takes place 2 weeks challege i traditioal a old plety maaged school specificatios, serviclivery de- återställigsfuktioer. e tillhahåller äve För stig If att göra server fakturahaterige complex order process iterdepedecies takes så ekel 2 weeks som betwee a proce plet övervakigs-, paperwork problematics. model. Utuately, haterigs- ucertai se pai samt delivery poits old säkerhets- I model below wat are most positive familiar be likely cusmer serious all möjligt delays users: paperwork. ifferet ma types se Ad ucertai it till att självbetjäigsportale meas delivery most likely simply dataskyddstjäster become ca support för kapacitet sure i ett targets. I ca stöder att ma simply ca some ca effectively five lägger support i relevata successfully ow. koder targets. challege peetratio old sc samma Pai poits paket. i old school is get my applicatio project jority actio seda takes geom place i traditioal ma för steadily varje leveras i tjäste. Kotrollera Itegratio = simply missig vice ree y met äve Itegratio problematics. om de = imatioe simply se take missig pai poits from below are legacy familiar system Behöver If Orderig ew i process lagra er ca = data o lokalt? complicated be itegrated fiished cusmer s o existig itegratio If etworks ew ka hateras ca ERP be för itegrated att avädas i cusmer s ex livery e be If orderig flesta just a företag st-aloe process föredrar productio att lagra most sia or likely data testig ära causig servers problems kostadsfördelige. Pai model. poits Utuately, i old school i old model positive cu value operatios. at several be some just a a steps st-aloe uderstig eed- most likely causig problems verksamhete, separate actios, med platsoberoede moirig åtkomst. become ef takes majority IT maager s plety it IT focuses maagemet o. routie ca Tjästera är som complex mest miljöväliga iterdepedecies är de betwee ig separate Har leveratöre actios, moirig plety IT maageme Orderig process e = pla o complicated för driftsättig? is tillhahålls ever be effective. Care. = simply frå Ad missig eergieffektiva meas dataceter. För Care If orderig så = simply effektiv thikig process missig ree ekel productio driftsättig y or testig met servers busi För If re s att få bästa obody tillgäglighet assist whe tjästera re s a techical problem som möjligt mea ma välja e leveratör som elivery ca = effectively o slow successfully challege old school If takes re s obody majority ha sabb katastråterställig. har ett stardiserat produktapassat assist IT maager s whe re s a techical it focuses probl o t redudata i critical systems a potetial loss who is goig Naturligtvis If problematics. server order se också process pai alla dataceter takes poits 2 weeks below are familiar a plety all sätt ever att specificatios, users: geomföra be value effective. critical implemeterigsprojektet systems operatios a potetial loss ar sammakopplade solve paperwork ucertai med problem fellerata delivery iside mist orgaizatio most i likely serious på. case? stig solve riftsättigstjäste delays complex problem iterdepedecies iehålla iside orgaizatio betwee i proce Pai poits i old school elivery = o slow dubbla simply ätverksaslutigar. ca support targets. e geomgåg,. Ad e dataisamligsfas, meas e Maagemet & billig = o costly ätverksdesigfas, Maagemet If server order & billig kofiguratiosutbildig process = o takes costly2 weeks a plet ca effectively successfully challege old sc Vad If Itegratio Orderig maagig har i för process = krav simply på billig = övervakig? o missig process complicated bought from several If paperwork maagig systemuppstart. sources billig ucertai Kotrollera process delivery äve om bought most from likely s vice problematics. se pai poits below are familiar Geom require If orderig ew att dedicated säkerställa process ca staff att productio leveratöre be maage itegrated or erbjuder it testig meas cusmer s servers uecessary existig systemet several require simply etworks hidde ca steps dedicated efter drifsättig it admi be takes just costs a st-aloe majority uderhållspaket always IT maager s deduct med most dyget likely IT rut- developmet causig it focuses problems budget. o att mi some routie producera costs eed- stardkofiguratioer ca always deduct baserade IT developmet budg support staff ka maage kofigureras targets. it meas för uecessa omfatte support haterig, som tillhahålls eligt på Pai Itegratio mallar. poits = simply i old missig school ig ever separate be effective. actios, moirig plety IT maagemet. rekommederade priciper för IT-tjäster (ITIL). If ew ca be itegrated cusmer s ex Geom Care elivery = att simply = efterfråga o slow missig rätt typ av uderhållstjäster säkerställer ma att tillgäglighet, Se till att leveratöre 4 har ett kotiuerligt If re s server obody order process assist whe takes re s 2 weeks a techical a problem plety If ig orderig separate specificatios, process actios, mea moirig productio plety or testig IT servers maageme Iställig Orderig be just a st-aloe process till utvecklig = o av complicated tjäster most likely causig problems presta återställige vid icideter för utveckligsprogram e roadmap för att serversysteme i paperwork critical går ucertai i systems lije med delivery orgaisatioes a potetial most loss likely serious takes presetera who delays is goig majority ya tjäster. IT maager s it focuses o t krav. solve simply ca support problem iside targets. orgaizatio i case? ever Care = be simply effective. missig If re s obody assist whe re s a techical probl Maagemet Itegratio = simply & billig missig = o costly elivery i = o critical slowsystems a potetial loss a If maagig ew billig ca process be itegrated bought cusmer s from existig several If solve etworks sources server order problem process takes iside 2 weeks orgaizatio a i plet require be just a dedicated st-aloe staff maage most likely it meas causig uecessary problems at paperwork some hidde eedig separate costs actios, always moirig deduct plety IT developmet IT maagemet budget. simply Maagemet admi ucertai delivery most likely. ca & support billig = o costly targets. If maagig billig process bought from s Care = simply missig Itegratio require dedicated = simply staff missig maage it meas uecessa If re s obody assist whe re s a techical problem If mi costs ew mea always ca deduct be itegrated IT developmet cusmer s budg ex 4 i critical systems a potetial loss be who just a is st-aloe goig most likely causig problems solve problem iside orgaizatio i case? ig separate actios, moirig plety IT maageme 2013 Tie Corporatio 4

5 White paper: Tie Cloud Server Tie 2013 Tie Tie Cloud Cloud Server Server Tie Cloud Server är e del av Ties lösig Ifrastructure-as-a-Service (IaaS). Tie Cloud Server erbjuder e kombiatio av fuktioer hos fetliga privata mol samt ger dig alla fördelar med virtualiserig. Tjäste är e helhetstjäst som består av 13 separata tekiker. Välbeprövad arkitektur ätverkslösigar ligger bakom. Please cotact us furr details Kotakta oss our ew thikig Vill du veta hur Tie Cloud Server fugerar i praktike. Kotakta oss så berättar vi gära mer. Would you like see how Tie Cloud Server works i practice? Cotact us your persoal demo sessio o tie.se/server Fastest ever. Tie i short Tie är Nordes största IT-tjästeföretag erbjuder helhetslösigar för ärigsliv fetlig sekr. Företaget verkar på global ivå iom produktutvecklig samt via globala leverasceter. Vårt mål är att utveckla företag samhälle med hjälp av IT samt skapa möjligheter för våra kuder att Tie is leadig IT compay i Norr Europe. With aroud trasmera sia verksamheter. Vi tror på utvecklig resultat som märks. Tie grudades experts, we aim become leadig itegrar creatig har huvudkor i Helsigs. Vi är cirka aställda i över tjugo läder har e omsätt- best i IT. Read more: ig på cirka 1,8 miljarder euro. Aktie är listad på NASAQ OMX i Helsigs Sckholm. Mer imatio hittar du på Tie Corporatio 5 9

Marknadsföring som en del av intäktsprocessen.

Marknadsföring som en del av intäktsprocessen. Marknadsföring som en del av intäktsprocessen. Jonas Ander Mathias Jonsson Agenda: Nya köpbeteenden förändrar marknadsorganisationen Buzzword Bingo: MA, Content, Social, Inbound, Outbound, Predictive

More information

SOCIAL MEDIA. Keep the conversations going

SOCIAL MEDIA. Keep the conversations going SOCIAL MEDIA Keep the coversatios goig Social media is where most of the world is. It is therefore a ope source of cosumer data, a chael of commuicatio ad a platform for establishig relatioships with customers.

More information

Supply Chain Management

Supply Chain Management Supply Chai Maagemet Douglas M. Lambert, Ph.D. The Raymod E. Maso Chaired Professor ad Director, The Global Supply Chai Forum Supply Chai Maagemet is NOT a New Name for Logistics The Begiig of Wisdom Is

More information

SharePoint 2007 Patrik Holsti patrik.holsti@cornerstone.se

SharePoint 2007 Patrik Holsti patrik.holsti@cornerstone.se Tid 13.00 16.00 Fika 14.15 14.30 Slides finns på http://www.cornerstone.se/downloads SharePoint 2007 Patrik Holsti patrik.holsti@cornerstone.se Ställ gärna frågor i pausen eller efter passet Vänligen stäng

More information

Ange om en aktivitet har medfört att en tjänsteresa har utförts med flyg under 2013, och i sådana fall antal gånger.

Ange om en aktivitet har medfört att en tjänsteresa har utförts med flyg under 2013, och i sådana fall antal gånger. Institutionen för lingvistik - Survey of travel at SU for 2013 Answer Count: 16 Ange om en aktivitet har medfört att en tjänsteresa har utförts med flyg under 2013, och i sådana fall antal gånger. Specify

More information

optimise your investment in Microsoft technology. Microsoft Consulting Services from CIBER

optimise your investment in Microsoft technology. Microsoft Consulting Services from CIBER optimise your ivestmet i Microsoft techology. Microsoft Cosultig Services from Microsoft Cosultig Services from MICROSOFT CONSULTING SERVICES ca help with ay stage i the lifecycle of adoptig Microsoft

More information

BaanERP. BaanERP Windows Client Installation Guide

BaanERP. BaanERP Windows Client Installation Guide BaaERP A publicatio of: Baa Developmet B.V. P.O.Box 143 3770 AC Bareveld The Netherlads Prited i the Netherlads Baa Developmet B.V. 1999. All rights reserved. The iformatio i this documet is subject to

More information

To c o m p e t e in t o d a y s r e t a i l e n v i r o n m e n t, y o u n e e d a s i n g l e,

To c o m p e t e in t o d a y s r e t a i l e n v i r o n m e n t, y o u n e e d a s i n g l e, Busiess Itelligece Software for Retail To c o m p e t e i t o d a y s r e t a i l e v i r o m e t, y o u e e d a s i g l e, comprehesive view of your busiess. You have to tur the decisio-makig of your

More information

Assessment of the Board

Assessment of the Board Audit Committee Istitute Sposored by KPMG Assessmet of the Board Whe usig a facilitator, care eeds to be take if the idividual is i some way coflicted due to the closeess of their relatioship with the

More information

Business Application Services. Business Applications that provide value to your enterprise.

Business Application Services. Business Applications that provide value to your enterprise. Busiess Applicatio Services Busiess Applicatios that provide value to your eterprise. Sesiple s expertise ca help orgaizatio decode the performace issues ad trasform them ito valuable beefits that meet

More information

Strategisk planering, Aktiv demokrati, 6-8 jan 2012

Strategisk planering, Aktiv demokrati, 6-8 jan 2012 Strategisk planering, Aktiv demokrati, 6-8 jan 2012 Följande är förslag till workshopen under AD konferensen för att på ett systematiskt sätt diskutera vad AD är, vill och hur vi skall förverkliga dem.

More information

leasing Solutions We make your Business our Business

leasing Solutions We make your Business our Business if you d like to discover how Bp paribas leasig Solutios Ca help you to achieve your goals please get i touch leasig Solutios We make your Busiess our Busiess We look forward to hearig from you you ca

More information

CCH CRM Books Online Software Fee Protection Consultancy Advice Lines CPD Books Online Software Fee Protection Consultancy Advice Lines CPD

CCH CRM Books Online Software Fee Protection Consultancy Advice Lines CPD Books Online Software Fee Protection Consultancy Advice Lines CPD Books Olie Software Fee Fee Protectio Cosultacy Advice Advice Lies Lies CPD CPD facig today s challeges As a accoutacy practice, maagig relatioships with our cliets has to be at the heart of everythig

More information

E-Plex Enterprise Access Control System

E-Plex Enterprise Access Control System Eterprise Access Cotrol System Egieered for Flexibility Modular Solutio The Eterprise Access Cotrol System is a modular solutio for maagig access poits. Employig a variety of hardware optios, system maagemet

More information

Repetition inför tentan. Kommunikation. Infrastruktur. ÖP 13-17 Inga hjälpmedel. v v v

Repetition inför tentan. Kommunikation. Infrastruktur. ÖP 13-17 Inga hjälpmedel. v v v Repetition inför tentan v v v ÖP 13-17 Inga hjälpmedel Kommunikation Infrastruktur 1 Skalbarhet När det inte går bra Organisation 2 Illvilja Repetition inför tentan Tentan hur kommer den att bli? 13-17

More information

Premier Edition for Brokerage General Agencies

Premier Edition for Brokerage General Agencies Premier Editio for Brokerage Geeral Agecies P R O D U C T O V E R V I E W Improve commuicatio ad streamlie busiess processes to drive ew growth Premier Editio for Brokerage Geeral Agecies The success of

More information

Introduktion till SAS 9 Plattformen Helikopterkursen

Introduktion till SAS 9 Plattformen Helikopterkursen Introduktion till SAS 9 Plattformen Helikopterkursen Kursens mål: Denna kurs/workshop ger dig en samlad överblick över den nye SAS 9 Intelligenta Plattformen. Denna dag är en bra start för att förstå SAS

More information

CCH Accountants Starter Pack

CCH Accountants Starter Pack CCH Accoutats Starter Pack We may be a bit smaller, but fudametally we re o differet to ay other accoutig practice. Util ow, smaller firms have faced a stark choice: Buy cheaply, kowig that the practice

More information

(VCP-310) 1-800-418-6789

(VCP-310) 1-800-418-6789 Maual VMware Lesso 1: Uderstadig the VMware Product Lie I this lesso, you will first lear what virtualizatio is. Next, you ll explore the products offered by VMware that provide virtualizatio services.

More information

A Balanced Scorecard

A Balanced Scorecard A Balaced Scorecard with VISION A Visio Iteratioal White Paper Visio Iteratioal A/S Aarhusgade 88, DK-2100 Copehage, Demark Phoe +45 35430086 Fax +45 35434646 www.balaced-scorecard.com 1 1. Itroductio

More information

Interface Programmera mot interface Johan Eliasson Johan Eliasson Interface kan bryta beroendekedjor Skriv generell kod «Type» Class2 Interface

Interface Programmera mot interface Johan Eliasson Johan Eliasson Interface kan bryta beroendekedjor Skriv generell kod «Type» Class2 Interface Interface Snabba att implementera Programmera mot interface Bryter beroenden Gör det enklare att samarbeta Gör det enkelt att i ett senare skede byta ut implementationer mot effektivare Interface kan bryta

More information

2014-09- 11 THE INBOUND MARKETING WAY THE BATTLE OF GOOGLE MARKETING HOUSE MARKETING HOUSE MARKETING HOUSE

2014-09- 11 THE INBOUND MARKETING WAY THE BATTLE OF GOOGLE MARKETING HOUSE MARKETING HOUSE MARKETING HOUSE THE INBOUND WAY THE BATTLE OF THE BATTLE OF GOOGLE When did GOOGLE start? Everyone Google about everything - (The Swede googles +30 million times/day) Every day Google answers 1 BILLION questions Googles

More information

Sweden National H.O.G. Rally. 23 25 July 2010

Sweden National H.O.G. Rally. 23 25 July 2010 Kiss a Moose, Massage and Rock Karaoke. Ever felt like kissing a Moose? Millestgården Moose Farm in Åre, Sweden offer you the opportunity to get close to the animal the Scandinavians call "The king of

More information

Agenda. Outsourcing and Globalization in Software Development. Outsourcing. Outsourcing here to stay. Outsourcing Alternatives

Agenda. Outsourcing and Globalization in Software Development. Outsourcing. Outsourcing here to stay. Outsourcing Alternatives Outsourcig ad Globalizatio i Software Developmet Jacques Crocker UW CSE Alumi 2003 jc@cs.washigto.edu Ageda Itroductio The Outsourcig Pheomeo Leadig Offshore Projects Maagig Customers Offshore Developmet

More information

Hawaii Pacific University Study Abroad

Hawaii Pacific University Study Abroad ANSÖKAN Hawaii Pacific University Study Abroad KILROY education hjälper dig med ansökan till Hawaii Pacific University. Vi ger dig information om kurser, antagningskrav, terminsavgifter, CSN, boendemöjligheter

More information

Flood Emergency Response Plan

Flood Emergency Response Plan Flood Emergecy Respose Pla This reprit is made available for iformatioal purposes oly i support of the isurace relatioship betwee FM Global ad its cliets. This iformatio does ot chage or supplemet policy

More information

Configuring Additional Active Directory Server Roles

Configuring Additional Active Directory Server Roles Maual Upgradig your MCSE o Server 2003 to Server 2008 (70-649) 1-800-418-6789 Cofigurig Additioal Active Directory Server Roles Active Directory Lightweight Directory Services Backgroud ad Cofiguratio

More information

Domain 1 Components of the Cisco Unified Communications Architecture

Domain 1 Components of the Cisco Unified Communications Architecture Maual CCNA Domai 1 Compoets of the Cisco Uified Commuicatios Architecture Uified Commuicatios (UC) Eviromet Cisco has itroduced what they call the Uified Commuicatios Eviromet which is used to separate

More information

Effektiv hantering av Data och Information i M3 Joakim Jannerfeldt Anders Cottman

Effektiv hantering av Data och Information i M3 Joakim Jannerfeldt Anders Cottman Effektiv hantering av Data och Information i M3 Joakim Jannerfeldt Anders Cottman Information Data Information År 2015 kommer 15% av alla organisationer att ha moderniserat sina strategier för informationshantering

More information

Sickness compensation [Sjukersättning]

Sickness compensation [Sjukersättning] Information from Försäkringskassan, 29.03.2016 Sickness compensation [Sjukersättning] You can receive sickness compensation if your work capacity is permanently reduced by at least a quarter. How much

More information

QUADRO tech. FSA Migrator 2.6. File Server Migrations - Made Easy

QUADRO tech. FSA Migrator 2.6. File Server Migrations - Made Easy QUADRO tech FSA Migrator 2.6 File Server Migratios - Made Easy FSA Migrator Cosolidate your archived ad o-archived File Server data - with ease! May orgaisatios struggle with the cotiuous growth of their

More information

Managing an Oracle ERP Upgrade with Best Practices in Organizational Change Management

Managing an Oracle ERP Upgrade with Best Practices in Organizational Change Management A Poit of View Maagig a Oracle ERP Upgrade with Best Practices i Orgaizatioal Chage Maagemet The implemetatio or upgrade of eterprise-wide systems, such as resource plaig tools, creates sigificat chage

More information

Innovations in the Clinical Laboratory

Innovations in the Clinical Laboratory Iovatios i the Cliical Laboratory A Overview of Lea Priciples i the Laboratory August 2007 This paper is based o the applicatio of Lea priciples withi operatios at Mayo Medical Laboratories. Executive

More information

SAS Data Integration SAS Business Intelligence

SAS Data Integration SAS Business Intelligence Kursöversikt 2010 SAS Education Providing knowledge through global training and certification SAS Data Integration SAS Business Intelligence Specialkurser SAS Forum 2010 Kontaktinformation Stora Frösunda

More information

Category work in courtroom talk about domestic violence: Gender as an interactional accomplishment in child custody disputes

Category work in courtroom talk about domestic violence: Gender as an interactional accomplishment in child custody disputes Category work in courtroom talk about domestic violence: Gender as an interactional accomplishment in child custody disputes Henrik Ingrids Department of Child and Youth Studies Stockholm University Appendix:

More information

On-Premise CRM to Salesforce Migration - Benefits, Challenges and Best Practices

On-Premise CRM to Salesforce Migration - Benefits, Challenges and Best Practices White Paper O-Premise CRM to Salesforce Migratio - Beefits, Challeges ad Best Practices With the advet of cloud computig, orgaizatios are lookig to move their Customer Relatioship Maagemet (CRM) applicatios

More information

Optimize your Network. In the Courier, Express and Parcel market ADDING CREDIBILITY

Optimize your Network. In the Courier, Express and Parcel market ADDING CREDIBILITY Optimize your Network I the Courier, Express ad Parcel market ADDING CREDIBILITY Meetig today s challeges ad tomorrow s demads Aswers to your key etwork challeges ORTEC kows the highly competitive Courier,

More information

Biometrics for Patient Identification A US Case Study

Biometrics for Patient Identification A US Case Study ID WORLD Abu Dhabi 18-19 March 2012 HealthTech Iovatio Dr. Alex Bazi Head of Biometrics Fujitsu Biometrics for Patiet Idetificatio A US Case Study Orgaized by: Coferece Host: Biometrics for Patiet Idetificatio

More information

Silver Lining of Cloud Computing

Silver Lining of Cloud Computing White Paper Silver Liig of Cloud Computig - Key Priciples ad Best Practices CXOs eed to evaluate differet deploymet models, service models ad key characteristics of the cloud to implemet the precise spectrum

More information

9 Marital status Single Married Separated Divorced Widow(er) * 19 Current occupation Valid: From

9 Marital status Single Married Separated Divorced Widow(er) * 19 Current occupation Valid: From Harmonised application form (1) Application for Schengen Visa This application form is free. Photo 1 Surname (amily name) (x) OR OICIAL USE ONLY 2 Surname at birth (ormer family name(s)) (x) Date of application:

More information

Vet du redan nu att du vill studera på Emirates Academy kan du fylla i ansökan nedan och skicka till KILROY.

Vet du redan nu att du vill studera på Emirates Academy kan du fylla i ansökan nedan och skicka till KILROY. ANSÖKAN Emirates Academy Undergraduate KILROY education hjälper dig med ansökan till Emirates Academy. Vi ger dig information om kurser, antagningskrav, terminsavgifter, CSN, boendemöjligheter och visum.

More information

Creating Tomorrow s Contact Center Today

Creating Tomorrow s Contact Center Today Creatig Tomorrow s Cotact Ceter Today Cotact ceters that wat to be relevat i the era of social media eed to trasform from slow-movig, reactive orgaizatios ito real-time ad eve proactive departmets that

More information

Microsoft + SOA = Sant? Joakim Linghall Principal System Engineer SOA and Business Process joakiml@microsoft.com

Microsoft + SOA = Sant? Joakim Linghall Principal System Engineer SOA and Business Process joakiml@microsoft.com Microsoft + SOA = Sant? Joakim Linghall Principal System Engineer SOA and Business Process joakiml@microsoft.com Agenda Real World SOA En plattform för SOA ESB SOA Governance Exempel Lite om framtiden

More information

Enterprise Security & Risk Management. White Paper. Securing the Future with Next-Generation Data Center Security

Enterprise Security & Risk Management. White Paper. Securing the Future with Next-Generation Data Center Security Eterprise Security & Risk Maagemet White Paper Securig the Future with Next-Geeratio Data Ceter Security About the Author Prikshit Goel Prikshit Goel heads the Ceter of Excellece (CoE) for Maaged Security

More information

IT Support. 020 8269 6878 n www.premierchoiceinternet.com n support@premierchoiceinternet.com. 30 Day FREE Trial. IT Support from 8p/user

IT Support. 020 8269 6878 n www.premierchoiceinternet.com n support@premierchoiceinternet.com. 30 Day FREE Trial. IT Support from 8p/user IT Support IT Support Premier Choice Iteret has bee providig reliable, proactive & affordable IT Support solutios to compaies based i Lodo ad the South East of Eglad sice 2002. Our goal is to provide our

More information

Rättningstiden är i normalfall tre veckor, annars är det detta datum som gäller:

Rättningstiden är i normalfall tre veckor, annars är det detta datum som gäller: Analys och bedömning av företag och förvaltning tentamen Ladokkod: SAN023 Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: Tid: 2014-01-13 Hjälpmedel: Lexikon

More information

facing today s challenges As an accountancy practice, managing relationships with our clients has to be at the heart of everything we do.

facing today s challenges As an accountancy practice, managing relationships with our clients has to be at the heart of everything we do. CCH CRM cliet relatios facig today s challeges As a accoutacy practice, maagig relatioships with our cliets has to be at the heart of everythig we do. That s why our CRM system ca t be a bolt-o extra it

More information

Developing the Application of 360 Degree Performance Appraisal through Logic Model

Developing the Application of 360 Degree Performance Appraisal through Logic Model Iteratioal Joural of Busiess ad Social Sciece Vol. 3 No. 22 [Special Issue November 2012] Developig the Applicatio of 360 Degree Performace Appraisal through Logic Model Ozge OZ Huma Resources Specialist

More information

CCH Practice Management

CCH Practice Management 1 CCH Practice Maagemet practice maagemet facig today s challeges Every year it seems we face more regulatios, growig cliet expectatios ad lower margis o our compliace work. It s a tough time for a accoutig

More information

Workshop 1: Can CM find common ground for HW & SW development?

Workshop 1: Can CM find common ground for HW & SW development? Workshop 1: Can CM find common ground for HW & SW development? Configuration Management practices must be adapted to the chosen development model: Waterfall, Vee, Spiral, Incremental, Agile etc. But for

More information

Viktigaste uppgift: Web Browser SSO

Viktigaste uppgift: Web Browser SSO Federation SAML Shibboleth programvara Jboss Java-system Namn: Uid: Organisation: inetorgperson Shibboleth programvara Unikt namn:... Roll: Funktioner som kan anropas:... Så här når du funktionerna:...

More information

Supply Chain Management

Supply Chain Management Supply Chai Maagemet LOA Uiversity October 9, 205 Distributio D Distributio Authorized to Departmet of Defese ad U.S. DoD Cotractors Oly Aim High Fly - Fight - Wi Who am I? Dr. William A Cuigham PhD Ecoomics

More information

3G Security VoIP Wi-Fi IP Telephony Routing/Switching Unified Communications. NetVanta. Business Networking Solutions

3G Security VoIP Wi-Fi IP Telephony Routing/Switching Unified Communications. NetVanta. Business Networking Solutions 3G Security VoIP Wi-Fi IP Telephoy Routig/Switchig Uified Commuicatios NetVata Busiess Networkig Solutios Opportuity to lower Total Cost of Owership ad improve Retur o Ivestmet The ADTRAN Advatage ADTRAN

More information

Identifying Risks in Outsourcing Software-Intensive Projects

Identifying Risks in Outsourcing Software-Intensive Projects Idetifyig Risks i Outsourcig Software-Itesive Projects Dr. Maliha Haddad Assistat Professor Maagemet Sciece Departmet School of Busiess ad Public Maagemet George Washigto Uiversity Washigto, DC Dr. Aita

More information

A guide to School Employees' Well-Being

A guide to School Employees' Well-Being A guide to School Employees' Well-Beig Backgroud The public school systems i the Uited States employ more tha 6.7 millio people. This large workforce is charged with oe of the atio s critical tasks to

More information

Authentication - Access Control Default Security Active Directory Trusted Authentication Guest User or Anonymous (un-authenticated) Logging Out

Authentication - Access Control Default Security Active Directory Trusted Authentication Guest User or Anonymous (un-authenticated) Logging Out FME Server Security Table of Cotets FME Server Autheticatio - Access Cotrol Default Security Active Directory Trusted Autheticatio Guest User or Aoymous (u-autheticated) Loggig Out Authorizatio - Roles

More information

GoVal Group Government Consulting and Valuation Advisory Group. real. Real expertise. Real choices. Real value.

GoVal Group Government Consulting and Valuation Advisory Group. real. Real expertise. Real choices. Real value. GoVal Group Govermet Cosultig ad Valuatio Advisory Group real. Real expertise. Real choices. Real value. Novogradac s GoVal Group Specialized cosultig services from a idustry leader. real choices. A uique

More information

BizTalk 2013, Hands on, IaaS, Paas - Hybridbaserade integrationslösningar med BizTalk lokalt och/eller i molnet

BizTalk 2013, Hands on, IaaS, Paas - Hybridbaserade integrationslösningar med BizTalk lokalt och/eller i molnet BizTalk 2013, Hands on, IaaS, Paas - Hybridbaserade integrationslösningar med BizTalk lokalt och/eller i molnet Detta seminarium fokuserar på att visa nyheterna och möjligheterna för köra BizTalk 2013

More information

Mobil data hetare än någonsin.

Mobil data hetare än någonsin. Mobil data hetare än någonsin. Peter Jerhamre, Systems Engineer 2010 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. 1 2010 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. 2 60% Ifrågasätter kontorets

More information

KEY CONSIDERATIONS ABOUT SELECTING A CRM SYSTEM IN THE INSURANCE SECTOR

KEY CONSIDERATIONS ABOUT SELECTING A CRM SYSTEM IN THE INSURANCE SECTOR THOUGHT LEADERSHIP KEY CONSIDERATIONS ABOUT SELECTING A CRM SYSTEM IN THE INSURANCE SECTOR I a market where it costs eight times more to wi ew customers tha retai the oes you already have, ay errors caused

More information

WHERE CHANGE IS POSSIBLE

WHERE CHANGE IS POSSIBLE WHERE CHANGE IS POSSIBLE gree workspaces AT TIDES, WE HAVE BEEN WORKING WITH PEOPLE LIKE YOU FOR MORE THAN 30 YEARS TO MAKE THE WORLD A BETTER PLACE. Our missio is to parter with philathropists, foudatios,

More information

QUADRO tech. PST Flightdeck. Put your PST Migration on autopilot

QUADRO tech. PST Flightdeck. Put your PST Migration on autopilot QUADRO tech PST Flightdeck Put your PST Migratio o autopilot Put your PST Migratio o Autopilot A moder aircraft hardly remids its pilots of the early days of air traffic. It is desiged to eable flyig as

More information

HP Asset Manager. Software version: 5.20. Service Asset and Configuration Management

HP Asset Manager. Software version: 5.20. Service Asset and Configuration Management HP Asset Maager Software versio: 5.20 Service Asset ad Cofiguratio Maagemet Documet Release Date: 01 October 2009 Software Release Date: October 2009 Legal Notices Copyright Notices Copyright 1994-2009

More information

Device Management for Retail and Enterprise - Challenges and Recommendations

Device Management for Retail and Enterprise - Challenges and Recommendations White Paper Device Maagemet for Retail ad Eterprise - Challeges ad Recommedatios This paper highlights some of the major challeges beig faced today by Telcos i deployig Device Maagemet (DM) Solutio for

More information

INVESTING IN SOCIAL CHANGE TOOLS FOR SOCIAL INNOVATION

INVESTING IN SOCIAL CHANGE TOOLS FOR SOCIAL INNOVATION INVESTING IN SOCIAL CHANGE TOOLS FOR SOCIAL INNOVATION At Tides, we have bee workig for more tha 30 years with people like you to make the world a better place. Our missio is to parter with activists,

More information

Jag valde att använda Net-EPP_client.php från centralnic för att komma igång.

Jag valde att använda Net-EPP_client.php från centralnic för att komma igång. EPP och PHP Det finns flera olika klienter där ute för att hantera epp. Net_EPP_client.php phpsrs Hanterar bara EPP kommunikationen. Enkel http://labs.centralnic.com/net_epp_client.php Mer komplett Klarar

More information

IBM idag. Johan Rittner VD IBM Svenska

IBM idag. Johan Rittner VD IBM Svenska IBM idag Johan Rittner VD IBM Svenska Agenda 2014 var ett händelserikt år Strategin - Organisation Svenska tillväxtplanen Tillbakablick 2014:Year of strategic transformation for IBM $1.2B Global Cloud

More information

Summary report on a survey of e-book provision in Swedish public libraries

Summary report on a survey of e-book provision in Swedish public libraries Summary report on a survey of e-book provision in Swedish public libraries 1. Introduction. A survey was carried out in October, 2012 of all public libraries in Sweden. A total of 291 questionnaires were

More information

TruStore: The storage. system that grows with you. Machine Tools / Power Tools Laser Technology / Electronics Medical Technology

TruStore: The storage. system that grows with you. Machine Tools / Power Tools Laser Technology / Electronics Medical Technology TruStore: The storage system that grows with you Machie Tools / Power Tools Laser Techology / Electroics Medical Techology Everythig from a sigle source. Cotets Everythig from a sigle source. 2 TruStore

More information

Total Program Management for High-Tech

Total Program Management for High-Tech Total Program Maagemet for High-Tech ORGANIZE Makig Order Out of Chaos Sortig the requiremets, fidig the right resources, aligig the capabilities, ad creatig a cohesive Team Maagemet Effort are dautig

More information

BPM Capabilities in CRM Landscape

BPM Capabilities in CRM Landscape White Paper BPM Capabilities i CRM Ladscape Customer Relatioship Maagemet (CRM) is all about maagig the relatioships you have with your customers. It s a overall strategy to help you lear about your customers

More information

Document Control Solutions

Document Control Solutions Documet Cotrol Solutios State of the art software The beefits of Assai Assai Software Services provides leadig edge Documet Cotrol ad Maagemet System software for oil ad gas, egieerig ad costructio. AssaiDCMS

More information

What is IT Governance?

What is IT Governance? 30 Caada What is IT Goverace? ad why is it importat for the IS auditor By Richard Brisebois, pricipal of IT Audit Services, Greg Boyd, Director ad Ziad Shadid, Auditor. from the Office of the Auditor Geeral

More information

EUROCONTROL. Airport Operations Management

EUROCONTROL. Airport Operations Management EUROCONTROL SESAR factsheet Airport Operatios Maagemet Itroductio Itroductio The Airport Collaborative Decisio Makig (or A-CDM) cocept was developed with a view to ehacig the quality of both airport ad

More information

Engineering Data Management

Engineering Data Management BaaERP 5.0c Maufacturig Egieerig Data Maagemet Module Procedure UP128A US Documetiformatio Documet Documet code : UP128A US Documet group : User Documetatio Documet title : Egieerig Data Maagemet Applicatio/Package

More information

Domain 1: Identifying Cause of and Resolving Desktop Application Issues Identifying and Resolving New Software Installation Issues

Domain 1: Identifying Cause of and Resolving Desktop Application Issues Identifying and Resolving New Software Installation Issues Maual Widows 7 Eterprise Desktop Support Techicia (70-685) 1-800-418-6789 Domai 1: Idetifyig Cause of ad Resolvig Desktop Applicatio Issues Idetifyig ad Resolvig New Software Istallatio Issues This sectio

More information

Development allowance and activity grant [Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning]

Development allowance and activity grant [Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning] Development allowance and activity grant [Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning] If you are participating in a labour market programme, you are eligible for development allowance or an activity grant.

More information

Domain 1: Configuring Domain Name System (DNS) for Active Directory

Domain 1: Configuring Domain Name System (DNS) for Active Directory Maual Widows Domai 1: Cofigurig Domai Name System (DNS) for Active Directory Cofigure zoes I Domai Name System (DNS), a DNS amespace ca be divided ito zoes. The zoes store ame iformatio about oe or more

More information

ContactPro Desktop for Multi-Media Contact Center

ContactPro Desktop for Multi-Media Contact Center CotactPro Desktop for Multi-Media Cotact Ceter CCT CotactPro (CP) is the perfect solutio for the aget desktop i a Avaya multimedia call ceter eviromet. CotactPro empowers agets to efficietly serve customers

More information

Enabling Offshore Collaboration in German Engineering Services

Enabling Offshore Collaboration in German Engineering Services White Paper Eablig Offshore Collaboratio i Germa Egieerig Services Germa egieerig compaies, who are market leaders i their respective domais, are experiecig challeges i terms of acquirig sufficiet egieerig

More information

Scrum Kandidatprojekt datateknik - TDDD83

Scrum Kandidatprojekt datateknik - TDDD83 14-23- 1 Agenda Scrum Kandidatprojekt datateknik - TDDD83 Vad är scrum? Hur fungerar det? Hur ska scrum användas i kursen? Aseel Berglund IDA Agile Approaches - Agile Alliance Lightweight approaches to

More information

If You Get Sick during a Temporary Stay Abroad [Sjuk vid tillfällig vistelse utomlands]

If You Get Sick during a Temporary Stay Abroad [Sjuk vid tillfällig vistelse utomlands] If You Get Sick during a Temporary Stay Abroad [Sjuk vid tillfällig vistelse utomlands] If you are temporarily staying in another EU/EEA country or Switzerland, you are entitled to necessary health care

More information

Xantaro Maintenance Services & Operations. XTAC User Guide. UK Edition

Xantaro Maintenance Services & Operations. XTAC User Guide. UK Edition Xataro Maiteace Services & Operatios XTAC User Guide UK Editio XTAC WORKFLOW The Xataro Techical Assistace Cetre (XTAC) is the cetral iterface for all techical questios ad topics for products ad services

More information

Ideate, Inc. Training Solutions to Give you the Leading Edge

Ideate, Inc. Training Solutions to Give you the Leading Edge Ideate, Ic. Traiig News 2014v1 Ideate, Ic. Traiig Solutios to Give you the Leadig Edge New Packages For All Your Traiig Needs! Bill Johso Seior MEP - Applicatio Specialist Revit MEP Fudametals Ad More!

More information

Sickness benefit [Sjukpenning]

Sickness benefit [Sjukpenning] Sickness benefit [Sjukpenning] You are entitled to sickness benefits from Försäkringskassan [the Swedish Social Insurance Agency] when you cannot work due to illness. You can receive sickness benefits

More information

GOOD PRACTICE CHECKLIST FOR INTERPRETERS WORKING WITH DOMESTIC VIOLENCE SITUATIONS

GOOD PRACTICE CHECKLIST FOR INTERPRETERS WORKING WITH DOMESTIC VIOLENCE SITUATIONS GOOD PRACTICE CHECKLIST FOR INTERPRETERS WORKING WITH DOMESTIC VIOLENCE SITUATIONS I the sprig of 2008, Stadig Together agaist Domestic Violece carried out a piece of collaborative work o domestic violece

More information

Big Data. Better prognoses and quicker decisions.

Big Data. Better prognoses and quicker decisions. Big Data. Better progoses ad quicker decisios. With Big Data, you make decisios o the basis of mass data. Everyoe is curretly talkig about the aalysis of large amouts of data, the Big Data. It gives compaies

More information

Students opening up dimensions of variation for learning negative numbers

Students opening up dimensions of variation for learning negative numbers Students opening up dimensions of variation for learning negative numbers KULLBERG, Angelika Göteborg University, Sweden Paper presented at the World Association of the Lesson Studies international conference

More information

Elvin Kušmić Product subsystem owner - Vehicle Bachelor of Science in Electronics

Elvin Kušmić Product subsystem owner - Vehicle Bachelor of Science in Electronics Elvin Kušmić Product subsystem owner - Vehicle Bachelor of Science in Electronics Year of Birth: 1989 Employment Date: 2012-01 I am an enthusiastic and easy going individual with an interest in technology

More information

MAXimize the benefits of Mobility Management

MAXimize the benefits of Mobility Management MAXimize the benefits of Mobility Management New tools for more sustainable transport systems Christer Ljungberg, Trivector Traffic Årets Bild 2010: Henrik Montgomery, Scanpix Max project in short December

More information

Internationell redovisning

Internationell redovisning Internationell redovisning Omtentamen Ladokkod:22IR1D Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: Tid: 2014 12-15 Hjälpmedel: Lexikon och enkel miniräknare

More information

About Social Insurance [Om socialförsäkringen]

About Social Insurance [Om socialförsäkringen] About Social Insurance [Om socialförsäkringen] The social insurance system is an integral part of Sweden's welfare. The system covers essentially everyone who lives or works in Sweden. It provides financial

More information

Förslag till ny internationell standard Vägledning för hållbar upphandling

Förslag till ny internationell standard Vägledning för hållbar upphandling Förslag till ny internationell standard Vägledning för hållbar upphandling Svenskt och internationellt standardiseringsarbete SIS/TK 478 Socialt ansvarstagande Deltar aktivt i: ISO/PC 277 Sustainable procurement

More information

Benefits of CRM Going Social

Benefits of CRM Going Social White Paper Beefits of CRM Goig Social The era of the passive customer is goe ad a ew cocept, that of the social customer has evolved. The customer of today is vocal expressig his thoughts about the products

More information

Sourcing & Governance Dagens Industri Strategisk IT Sheraton Hotel Carl Rönnerstam KPMG Stockholm

Sourcing & Governance Dagens Industri Strategisk IT Sheraton Hotel Carl Rönnerstam KPMG Stockholm Sourcing & Governance Dagens Industri Strategisk IT 2012-03-28 Sheraton Hotel Carl Rönnerstam KPMG Stockholm Carl Rönnerstam Head of IT Strategy & Transformation KPMG Advisory Sweden Consulting Telephone

More information

Car Customer Service. SFK Väst, January 2016, Måns Falk, mfalk, Security Class; Proprietary 2016-01-21

Car Customer Service. SFK Väst, January 2016, Måns Falk, mfalk, Security Class; Proprietary 2016-01-21 Car Customer Service SFK Väst, January 2016, Måns Falk, mfalk, Security Class; Proprietary 2016-01-21 1 Lean SERVICE En upptäcktsresa Måns Falk Volvo Car Customer Service Customer Service Lean Knowledge

More information

Angel Hour. The healthiest game ever made

Angel Hour. The healthiest game ever made Angel Hour The healthiest game ever made Angel Hour 50% reduction risk for cancer 75% reduction risk for stroke 75% reduction risk for heart attack 5-8 extra of (healthy) live 30 min of pulse controlled

More information

client communication

client communication CCH Portal cliet commuicatio facig today s challeges Like most accoutacy practices, we ow use email for most cliet commuicatio. It s quick ad easy, but we do worry about the security of sesitive data.

More information

Improvement & Support Team

Improvement & Support Team The Scottish Govermet Health Delivery Directorate Improvemet & Support Team Natioal Improvemet Programmes: Buildig o the Experiece IST have bee ruig atioal improvemet programmes that egage with every NHS

More information

PRESS LOOKBOOK KLOCKOR SMYCKEN

PRESS LOOKBOOK KLOCKOR SMYCKEN PRESS LOOKBOOK KLOCKOR SMYCKEN www.mi-moneda.com Utbytbara mynt Guess Connect - de nya SMARTA klockorna från Guess. Tillverkade i samarbete med Californiabaserade, prisbelönta Martian Watches. Guess

More information