E Ã E I P I I O Ã P H T H BEST III 56K PCI BEST MODEM SERIES

Size: px
Start display at page:

Download "E Ã E I P I I O Ã P H T H BEST III 56K PCI BEST MODEM SERIES"

Transcription

1 E Ã E I P I I O Ã P H T H BEST III 56K PCI BEST MODEM SERIES

2 1. Eƒπ à ª À À π BEST II PCI MODEM H Û ÛÎÂ Û ÙÔ modem appleâúèï Ì ÓÂÈ : 1. Crypto Best III 56K PCI modem 2. ËÏÂʈÓÈÎfi Î ÏÒ ÈÔ RJ ÔÁÈÛÌÈÎfi ÂappleÈÎÔÈÓˆÓ Voice/Fax/Data 4. Á ÂÈÚ ÈÔ Ú ÛÙË / ÁÁ ËÛË 5. Drivers ÁÈ WIN 98SE/ME/2000/XP/Vista 2. π à ƒ ƒπ π Eº ƒª ÛÂÈÚ modems BEST ÌÂÙ ÙÚ appleâè ÙÔÓ appleôïôáèûù Û Û ÙfiÌ ÙÔ ÙËÏÂ- ʈÓËÙ, Ù ÚÔÌÂ Ô ÊˆÓ (voice mail system), Û ÛÙËÌ appleôûùôï / Ï Ë fax (fax server), ÂÓÒ È ÙËÚ fiïâ ÙÈ ÎÏ ÛÛÈÎ ÏÂÈÙÔ ÚÁ  ÌÂÙ - ÊÔÚ Â ÔÌ ÓˆÓ ÁÈ ÙÈ ÔappleÔ Â Ù Ó ÁÓˆÛÙ Ù modems Ì ÚÈ Û ÌÂÚ. ÓÔ Â ÔÓÙ È applefi appleúfiáú ÌÌ ÂappleÈÎÔÈÓˆÓ ºˆÓ /Fax/  ÔÌ ÓˆÓ Û appleâúè ÏÏÔÓ Windows appleô ÂappleÈÙÚ appleâè ÙËÓ ÏÔappleÔ ËÛË ÙˆÓ apple Ú apple Óˆ ÂÊ Ú- ÌÔÁÒÓ. 3. BEST III 56K PCI WINDOWS XP ÎÔÏÔ ı ÛÙ ٠apple Ú Î Ùˆ Ì Ù : ÓÙ ÂÍ «ÎÏÈλ ÛÙÔ My Computer Î È ÂappleÈÏ ÍÙ Properties > Hardware > Device Manager. ÙËÓ Î ÙËÁÔÚ modems apple Ú ÂÈ Ë ÂÁÎ Ù ÛÙËÌ ÓÔ ÙÔ modem Û Û Ó: Generic SoftK56. ÓÔÓÙ ÂÍ «ÎÏÈλ apple Óˆ ÛÙÔ modem ÂappleÈÏ ÍÙ Update Driver. ÙÔ ÂapplefiÌÂÓÔ apple Ú ı ÚÔ ÂappleÈÏ ÍÙÂ: Install from a list or specific location Î È apple Ù ÛÙ Next. 2

3 ÙÔ apple Ú ı ÚÔ ÙÔ ÔappleÔ Ô ÂÌÊ Ó ÂÙ È ÂappleÈÏ ÍÙÂ: Don t search, I ll choose the driver to install Î È apple Ù ÛÙÂ Next. ÙÔ apple Ú ı ÚÔ ÙÔ ÔappleÔ Ô ÂÌÊ Ó ÂÙ È ÂappleÈÏ ÍÙÂ Have Disk ÙÔ apple Ú ı ÚÔ ÙÔ ÔappleÔ Ô ÂÌÊ Ó ÂÙ È ÂappleÈÏ ÍÙÂ Browse appleèï ÍÙÂ ÙÔ directory Best III PCI \ DRIVER \ BEST_III_56PCI \ WinXP applefi ÙÔ CD Î È apple Ù ÛÙÂ Open ÙÔ apple Ú ı ÚÔ ÙÔ ÔappleÔ Ô ÂÌÊ Ó ÂÙ È ÂappleÈÏ ÍÙÂ OK 3

4 Ù ÛÙ Next ÙÔ apple Ú ı ÚÔ ÙÔ ÔappleÔ Ô ÂÌÊ Ó ÂÙ È ÂappleÈÏ ÍÙÂ: Continue Anyway ªÂÙ ÙÔ Ù ÏÔ ÙË ÌÂÙ ÊÔÚ ÙˆÓ Ú Â ˆÓ ÂÌÊ Ó ÂÙ È ÙÔ ÈappleÏ Ófi apple Ú ı ÚÔ. Ù ÛÙ Finish ÙÔÓ Device Manager ÂÌÊ Ó ÂÙ È ÙÔ modem Û Ó Crypto Best IIπ 56K PCI modem. ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË ÙÒÚ ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆıÂ Î È ÙÔ modem Â Ó È ÙÔÈÌÔ Ó Û Ó Âı ÛÙÔ internet. 4

5 4. CRYPTO BEST III 56K PCI WINDOWS VISTA Ó Ô Ô ËÁfi ÙÔ CD ÂÓ ÓÔ ÍÂÈ ÙfiÌ Ù, appleëá ÓÂÙ ÛÙÔ ªy Computer, Î È Î ÓÙ ÈappleÏfi ÎÏÈÎ ÛÙÔ ÂÈÎÔÓ ÈÔ ÙÔ CD. appleèï ÍÙ Vista Driver, Î È Î ÓÙ ÈappleÏfi ÎÏÈÎ ÛÙÔÓ Ô ËÁfi Vista 32 Vista 64 Û ÌÊˆÓ Ì ÙÔ ÏÂÈÙÔ ÚÁÈÎfi Û ÛÙËÌ ÙÔ appleôïôáèûù Û. ÎÔÏÔ ı ÛÙ ٠apple Ú Î Ùˆ Ì Ù : appleèï ÍÙ ÙËÓ Û ÛΠCrypto Best III 56K PCI modem Î È apple Ù ÛÙ OK. ªÂÙ applefi Ï Á  ÙÂÚfiÏÂappleÙ Ë ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆıÂ. Ù ÛÙ OK. ÙÔÓ Device Manager ÂÌÊ Ó ÂÙ È ÙÔ modem Û Ó Crypto Best IIπ 56K PCI modem. ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË ÙÒÚ ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆıÂ Î È ÙÔ modem Â Ó È ÙÔÈÌÔ Ó Û Ó Âı ÛÙÔ internet 5

6 5. E SOFTWARE FAX / VOICE / DATA ( Fax Talk ) Ô modem Best πππ 56 PCI Û ÓÔ Â ÂÙ È applefi Ó CD ÙÔ ÔappleÔ Ô appleâúè ÂÈ ÙÔ Software (Fax Talk ) appleô ÚÂÈ ÂÙ È ÁÈ Ó ÚËÛÈÌÔappleÔÈËı ÙÔ modem Û Ó FAX Î È ÙfiÌ ÙÔ ÙËÏÂʈÓËÙ. ÚÈÓ ÙËÓ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË ÙÔ Fax Talk  Ȉı Ù fiùè ÙÔ modem Â Ó È ÂÁÎ ÙÂÛÙËÌ ÓÔ ÛÙÔÓ appleôïôáèûù. 1. µ ÔÓÙ ÙÔ CD ÛÙÔ drive ÙÔ appleôïôáèûù ÛÙÔ apple Ú ı ÚÔ appleô ı ÓÔ ÍÂÈ ÂappleÈÏ ÍÙ <click HERE to install software utilities>. ªÂÙ ÂappleÈÏ ÍÙ <Fax Talk Communicator> ÁÈ Ó ÍÂÎÈÓ ÛÂÈ Ë ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË. Ó ÛÙÔÓ appleôïôáèûù ÂÓ Â Ó È ÂÓÂÚÁÔappleÔÈËÌ ÓË Ë ÙfiÌ ÙË ÂÎÙ ÏÂÛË ÙÔ cd ÙÔÙ ÂappleÈÏ ÍÙÂ Ó ÚÍË, ÂÎÙ ÏÂÛË Î È ÁÚ Ù < :\software\faxtalk\setup> Î È apple Ù ÌÂ. È ÙËÓ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË ÂappleÈÏ ÍÙÂ È Ô ÈÎ : 1. ENGLISH, <Next>, <Yes>,Û ÌappleÏËÚÒÛÙ ٠appleâ <name>,<company> Î È oú ÛÙ ÙÔ directory appleô ı ÏÂÙÂ Ó ÂÁÎ Ù ÛÙ - ÛÂÙ ÙÔ Fax Talk. 2. Ù ÛÙ <next> Î È Ë ÓÙÈÁÚ Ê Ú Â ˆÓ ı ÍÂÎÈÓ ÛÂÈ. 3. ÙËÓ Û Ó ÂÈ Á ÓÂÙ È Ó Ó ÛË ÙÔ modem Î È ÙÔ Fax Talk ı ÂÌÊ Ó ÛÂÈ ÙÔÓ Ù appleô ÙÔ modem (To modem ı Â Ó È ÙÔ Crypto Best IπI 56k PCI modem ). appleèï ÍÙ <Next> Î È Í Ó <Next>. ÙÔ ÂapplefiÌÂÓÔ apple Ú ı ÚÔ ÂappleÈÏ ÍÙ ÙÔÓ ÙÚfiappleÔ appleô ı ÏÂÙÂ Ó apple ÓÙ ÂÈ ÙÔ modem Û ÂÈÛÂÚ fiìâóâ ÎÏ ÛÂÈ Fax (apple.. ÙfiÌ ÙË apple ÓÙËÛË) Î È apple Ù ÛÙ <next>. ÙÔ ÂapplefiÌÂÓÔ apple Ú ı ÚÔ Û ÌappleÏËÚÒÛÙ ÙÔ ÓÔ ÌÂÚÔ ÙÔ Fax Î È ÙÔ fióôì appleô ı ÏÂÙÂ Ó ÂÌÊ Ó ÂÙ È Î È apple Ù ÛÙ <next>. ªÂÙ Û Ó ÂÙ È Ë ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË. 4. ÏÔ ÙÔ Fax Talk ı ËÙ ÛÂÈ Ó Á ÓÂÈ apple ÓÂÎÎ ÓËÛË ÁÈ Ó ÙÂÏÂÈÒ- ÛÂÈ Ë ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË. 5. ªÂÙ ÙËÓ Âapple ÓÂÎÎ ÓËÛË ÂappleÈÏ ÍÙ Start / Programs / Fax Talk communicator/ Fax Talk communicator. 6

7 6. π π π FAX 1. È Ó ÛÙÂ ÏÂÙÂ Ó appleïfi fax ÚËÛÈÌÔappleÔÈÒÓÙ ÙÔ Fax Talk ÂappleÈÏ ÍÙÂ send a fax, Î È ÊÔ Û ÌappleÏËÚÒÛÂÙÂ Ù ÛÙÔÈ Â ÙÔ apple Ú Ï appleùë apple Ù ÛÙÂ <next>. appleèï ÍÙÂ ÙÔ <I want to send a Cover Sheet>, fiappleô ÌappleÔÚÂ ÙÂ Ó ÁÚ ÂÙÂ ÙÔ Ì Ó Ì Û ÛÙÔ appleâ Ô memo Î È apple Ù ÛÙÂ <next>. ÙËÓ Û Ó - ÂÈ apple Ù ÛÙÂ apple ÏÈ <next> Î È ÊÔ ÂappleÈÏ ÍÂÙÂ <send this fax immediately> apple Ù ÛÙÂ <finish> ÁÈ Ó ÍÂÎÈÓ ÛÂÈ Ë È ÈÎ ÛÈ appleôûùôï ÙÔ Fax. 2. È Ó ÛÙÂ ÏÂÙÂ Ó ÎÂ ÌÂÓÔ applefi ÏÏË ÂÊ ÚÌÔÁ ÙˆÓ Windows apple.. applefi ÙÔ Word, ÂappleÈÏ ÍÙÂ File / Print Î È ÏÏ ÍÙÂ ÙÔÓ Ù fió ÏÏÔ appleúôâappleèïâáì ÓÔ ÂÎÙ appleˆù ÂappleÈÏ ÁÔÓÙ ÙÔÓ Fax Talk Communicator. appleèï ÁÔÓÙ ı ÂÌÊ ÓÈÛÙÂ ÙÔ apple Ú ı ÚÔ send fax ÙÔ Fax Talk Î È ÙÔ ÛÙ ÏÓÂÙÂ fiappleˆ apple Ú apple Óˆ. È appleâúèûûfiùâúâ ÏÂappleÙÔÌ ÚÂÈÂ ÁÈ ÙËÓ Ú ÛË ÙÔ Fax talk ÚËÛÈÌÔappleÔÈ- ÛÙÂ ÙÔ Help ÙÔ Fax talk. 7

8

9 U S E R S M A N U A L BEST III 56K PCI BEST MODEM SERIES

10 1. PACKAGE CONTENTS The modem package includes: 1. Crypto Best III 56K PCI modem 2. RJ-11 Telephone Cable 3. Voice/Fax/Data Communication Software 4. User s Manual / Warranty 5. Drivers for WIN 98SE/Me/2000/XP/Vista 2. GENERAL FEATURES - APPLICATIONS The BEST πππ modem transforms your computer into an answering machine, voice mail system, fax server, while keeping all the standard data transfer functions, for which modems are known until today. The modem also includes a Voice/Fax/Data communication program, for Windows environment, that is used for implementing all the above applications. 3. INSTALLING CRYPTO BEST III 56K PCI ON WINDOWS XP Follow these steps: Right click on My Computer and select Properties > Hardware > Device Manager. In the modems category, your modem is already installed as: Generic SoftK56. Right click on the modem and select Update Driver. In the next window choose: Install from a list or specific location and press Next. 2

11 Select: Don t search, I ll choose the driver to install and press Next. Select Have Disk Select Browse Select the Best III PCI \ DRIVER \ BEST_III_56PCI \ WinXP directory from the CD and press Open Press OK 3

12 Press Next Press: Continue Anyway After the file transfer is complete, press Finish To verify proper installation of the modem, check to see Crypto Best IIπ 56K PCI Modem in the Device Manager. The installation is complete and the modem is ready to connect to the Internet. 4

13 4. INSTALLING CRYPTO BEST III 56K PCI ON WINDOWS VISTA If the CD Driver does not open automatically, go to My Computer and open the CD manually. Select Vista Driver and double-click Vista 32 or Vista 64 based on your PC s OS. Follow these steps: Select Crypto Best III 56K PCI modem. Press OK. After a few seconds when the installation is completed, press OK. To verify proper installation of the modem, check to see Crypto Best III 56K PCI Modem in the Device Manager. The installation for Vista is complete and the modem is ready to connect to the Internet. 5

14 5. E SOFTWARE FAX / VOICE / DATA ( Fax Talk ) The Best πππ 56 PCI modem comes with a CD that contains the Fax Talk Software. Before installing Fax Talk make sure that the modem is installed in your computer. 1. Insert the CD in the computer s drive and select <click HERE to install software utilities> from the window that will appear. Select <Fax Talk Communicator> to start the installation procedure. If autorun is disabled in your computer, go to Start, select run, type < :\software\faxtalk\setup> and press. During the installation, select the following: 1. ENGLISH, <Next>, <Yes>, fill in the fields <name>,<company> and set the directory you wish to install the Fax Talk in. 2. Select <next> to start copying files. 3. The modem will be detected and the Fax Talk will provide the modem type (The modem is Crypto Best IπI 56K PCI modem ). Select <Next> and select <Next> again. In the next screen, choose the way you want your modem to reply to incoming calls or incoming fax transmissions (e.g. auto reply) and press <next>. In the next screen, fill in your fax number and the name you want to appear on your fax transmission and press <next>. The installation procedure continues. 4. Finally, the Fax Talk will ask you to restart your system in order to finalise the installation procedure. 5. After restarting, go to Start / Programs / Fax Talk communicator/ Fax Talk communicator to launch the software. 6

15 6. SENDING A FAX 1. To send a simple fax message using Fax Talk, choose send a fax, complete the recipients information and press <next>. Choose <I want to send a Cover Sheet> and you can write your message in the memo field and press <next>. Press <next> again and select <send this fax immediately>. Press <finish> to start the fax transmission. 2. To send text from a file or Windows application e.g. Word, choose File / Print and set Fax Talk Communicator to be the default printer. Press and the send fax window will appear. Then follow the procedure described above. For more details on how to use Fax Talk please refer to the software s Help feature. 7

16

GSM Ready 56K FAX/MODEM PC Card

GSM Ready 56K FAX/MODEM PC Card GSM Ready 56K FAX/MODEM PC Card Quick Installation Guide M73-APO02-110 INTRODUCTIONS The GSM-Ready 56K Fax/Modem PC Card provides you both fax and data connection via GSM cellular networks. With this combo

More information

ISSN 1106-9066 ÙÈÌË: 10 Ú. π ƒ πa ª KAINOTOMIA. http://www.hirc.gr. E NIKO KENTPO TEKMHPIø H. DOCUMENTATION http://www.ekt.gr

ISSN 1106-9066 ÙÈÌË: 10 Ú. π ƒ πa ª KAINOTOMIA. http://www.hirc.gr. E NIKO KENTPO TEKMHPIø H. DOCUMENTATION http://www.ekt.gr ÙÈÌË: 10 Ú. ISSN 1106-9066 I M H N I A I A À Ã 2 8 π À ƒ π - º µ ƒ À ƒ π 2 0 0 2 π ƒ πa ª KAINOTOMIA http://www.hirc.gr E NIKO KENTPO TEKMHPIø H N A T I O N A L DOCUMENTATION C E N T R E http://www.ekt.gr

More information

KAINOTOMIA ÊÈ ÚˆÌ : ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ ÂÚ ÓËÙÈÎÒÓ appleôïèùèîòó. IMHNIAIA O / ÀÃO 34 / π OÀ ƒπo - º µƒoà ƒπo 2003 TÈÌ : 0.1 I ISSN 1106-9066.

KAINOTOMIA ÊÈ ÚˆÌ : ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ ÂÚ ÓËÙÈÎÒÓ appleôïèùèîòó. IMHNIAIA O / ÀÃO 34 / π OÀ ƒπo - º µƒoà ƒπo 2003 TÈÌ : 0.1 I ISSN 1106-9066. KAINOTOMIA ƒ À π à π TÈÌ : 0.1 I ISSN 1106-9066 IMHNIAIA O / ÀÃO 34 / π OÀ ƒπo - º µƒoà ƒπo 2003 ÊÈ ÚˆÌ : ÁÎÚÈÙÈÎ ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ ÂÚ ÓËÙÈÎÒÓ appleôïèùèîòó E NIKO KENTPO TEKMHPIø H N A T I O N A

More information

USB TO SERIAL CONVERTER

USB TO SERIAL CONVERTER USB TO SERIAL CONVERTER User Manual (DA-70155-1) Index: A. Windows Driver B. MAC Driver C. Linux Driver A. Windows Driver 1. Product Features 2. System Requirements 3. Driver Installation (Win2000) 4.

More information

User Manual (DA-70155)

User Manual (DA-70155) USB TO SERIAL CONVERTER User Manual (DA-70155) Index: A. USB-Serial Cable B. USB-Serial Converter C. How driver works with Modem on Linux RedHat 7.3 A. USB-Serial Cable 1. Product Features 2. System Requirements

More information

KAINOTOMIA. ÊÈ ÚˆÌ : Βιοµηχανία-Έρευνα-Καινοτοµία: η Πρόκληση EÏÏËÓÈÎfi K ÓÙÚÔ AÓ È ÓÔÌ K ÈÓÔÙÔÌ KÔÈÓÔ Ú Í Ì ÓÙÔÓÈÛÙ ÙÔ EKT Î È EÙ ÚÔ :

KAINOTOMIA. ÊÈ ÚˆÌ : Βιοµηχανία-Έρευνα-Καινοτοµία: η Πρόκληση EÏÏËÓÈÎfi K ÓÙÚÔ AÓ È ÓÔÌ K ÈÓÔÙÔÌ KÔÈÓÔ Ú Í Ì ÓÙÔÓÈÛÙ ÙÔ EKT Î È EÙ ÚÔ : 39 EKT 7/1 KAIN 18-02-04 11:12 Æ40 KAINOTOMIA EÏÏËÓÈÎfi K ÓÙÚÔ AÓ È ÓÔÌ K ÈÓÔÙÔÌ KÔÈÓÔ Ú Í Ì ÓÙÔÓÈÛÙ ÙÔ EKT Î È EÙ ÚÔ : À ƒ HMOKPITEIO AN/ªπ PAKH 67100 ÓıË, TËÏ.: 2541 0 79114, fax: 2541 0 26471, e-mail:

More information

Installation Manual. Table of Contents. System Requirements. PC Console Software. Model no. KX-TDA0300

Installation Manual. Table of Contents. System Requirements. PC Console Software. Model no. KX-TDA0300 PC Console Software Installation Manual Model no. KX-TDA0300 Thank you for purchasing the Panasonic PC Console Software, KX-TDA0300. Please read this manual before using this product and save for future

More information

USB DATA Link Cable USER MANUAL. (Model: DA-70010-1) GO! Suite Quick Start Guide

USB DATA Link Cable USER MANUAL. (Model: DA-70010-1) GO! Suite Quick Start Guide USB DATA Link Cable USER MANUAL (Model: DA-70010-1) GO! Suite Quick Start Guide - GO! Suite Introduction - GO! Bridge Introduction - Remote Share Introduction - Folder Sync - Outlook Sync GO! Suite Quick

More information

DPH-50U VoIP USB Phone Adapter Quick User Guide

DPH-50U VoIP USB Phone Adapter Quick User Guide DPH-50U VoIP USB Phone Adapter Quick User Guide Version 1.0 TABLE OF CONTENTS 1. INTRODUCTION...3 2. PACKAGE CONTENTS...4 3. REQUIREMENTS...5 4. DPH-50U INSTALLATION...6 5. ENABLING DPH-50U...16 6. DPH-50U

More information

KAINOTOMIA. για την κινητικότητα των ερευνητών. ÊÈ ÚˆÌ : Ευρωπαϊκές δράσεις. IMHNIAIA O / ÀÃO 38 / ªµƒπ - øµƒπ 2003 TÈÌ : 0.

KAINOTOMIA. για την κινητικότητα των ερευνητών. ÊÈ ÚˆÌ : Ευρωπαϊκές δράσεις. IMHNIAIA O / ÀÃO 38 / ªµƒπ - øµƒπ 2003 TÈÌ : 0. KAINOTOMIA ƒ À π à π TÈÌ : 0.1 I ISSN 1106-9066 IMHNIAIA O / ÀÃO 38 / ªµƒπ - øµƒπ 2003 ÊÈ ÚˆÌ : Ευρωπαϊκές δράσεις για την κινητικότητα των ερευνητών E NIKO KENTPO TEKMHPIø H N A T I O N A L DOCUMENTATION

More information

Install USB drivers on Windows

Install USB drivers on Windows Install USB drivers on Windows Any information contained in these operating instructions may be changed without prior notice. OKM does not make any warranty for this document. This also applies without

More information

ODYSSEuS BAY VILLAGE PISSOURI

ODYSSEuS BAY VILLAGE PISSOURI ODYSSEuS BAY VILLAGE PISSOURI Pissouri BAY VILLAGE KOUKLIA VILLAGE AYIOS THOMAS PAFOS - LIMASSOL MOTORWAY APHRODITE S ROCK GOLF COURSES TO PAFOS - 30Km PISSOURI VILLAGE COLUMBIA BEACH HOTEL AVDIMOU ODYSSEuS

More information

F.A.Q. Mustek A3 scanners 600-1200-2400

F.A.Q. Mustek A3 scanners 600-1200-2400 F.A.Q. Mustek A3 scanners 600-1200-2400 Q- When I connect the scanner there is no light on the scanner, is the scanner working? A- There is no LED on the scanner that indicates if the scanner is switched

More information

USB DATA Link Cable USER MANUAL. (Model: DA-70011-1) GO! Suite Quick Start Guide

USB DATA Link Cable USER MANUAL. (Model: DA-70011-1) GO! Suite Quick Start Guide USB DATA Link Cable USER MANUAL (Model: DA-70011-1) GO! Suite Quick Start Guide - GO! Suite Introduction - GO! Bridge Introduction - Remote Share Introduction - Folder Sync - Outlook Sync GO! Bridge for

More information

SATA II 4 Port PCI RAID Card RC217 User Manual

SATA II 4 Port PCI RAID Card RC217 User Manual SATA II 4 Port PCI RAID Card RC217 SATA II 4 Port PCI RAID Card This Manual is for many Models of SATAII RAID5 HBA that uses Silicon Image SATA II SiI3124 chipset: 1) 32bit PCI bus host card 2) 64bit PCI-X

More information

emic-xm Quick Installation & Basic Operation Guide Step 1: Locate Components

emic-xm Quick Installation & Basic Operation Guide Step 1: Locate Components emic-xm Quick Installation & Basic Operation Guide Step 1: Locate Components 1.1- Installation CD, supporting both Windows & Mac OS (EHS Monitor V.2.1) 1.2- Registration Card, with 16 digit registration

More information

Disaster Recovery Guide

Disaster Recovery Guide Disaster Recovery Guide BounceBack Disaster Recovery User Guide Table of Contents Introduction Starting the Instant PC Recovery Drive Troubleshooting the Instant PC Recovery Drive Using the Rescue Disk

More information

Virtual Serial Port over USB For PD & PC Series Printers

Virtual Serial Port over USB For PD & PC Series Printers Technology Brief Virtual Serial Port over USB For PD & PC Series Printers Introduction Physical serial ports are becoming less common on new PCs and laptops. Most computers are equipped only with USB or

More information

Boot Camp Installation & Setup Guide

Boot Camp Installation & Setup Guide Boot Camp Installation & Setup Guide Contents 3 Introduction 3 What You Need 4 Installation Overview 4 Step 1: Check for updates 4 Step 2: Prepare your Mac for Windows 4 Step 3: Install Windows 4 Step

More information

BT Business Total Broadband User Guide

BT Business Total Broadband User Guide BT Business Total Broadband User Guide Contents To install your BT Business Hub, follow your handy Quick Start guide. This User Guide contains more detailed set-up and service information, including troubleshooting.

More information

Quick Start Guide 0514US

Quick Start Guide 0514US Quick Start Guide Copyright Wasp Barcode Technologies 2014 No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means without the written permission of Wasp Barcode Technologies.

More information

RAID installation guide for ITE8212F

RAID installation guide for ITE8212F RAID installation guide for ITE8212F Contents Contents 2 1 Introduction 3 1.1 About this Guide 3 1.2 The Basics 3 1.2.1 What is RAID? 3 1.2.2 Advantages of RAID 3 1.2.3 Disadvantages of RAID 3 1.3 Different

More information

Promise FastTrak 100-Lite RAID Controller

Promise FastTrak 100-Lite RAID Controller Promise FastTrak 100-Lite RAID Controller User s Manual Version 1.3, November 9, 2001 Copyright Copyright by Promise Technology, Inc. ( Promise ), XP. No part of this manual may be reproduced or transmitted

More information

CONTENTS. Contents > 3

CONTENTS. Contents > 3 PREFACE Every effort has been made to ensure that the information in this document is complete, accurate, and up-to-date. The manufacturer assumes no responsibility for the results of errors beyond its

More information

NOVASTOR CORPORATION NovaBACKUP Disaster Recovery Walkthrough

NOVASTOR CORPORATION NovaBACKUP Disaster Recovery Walkthrough NOVASTOR CORPORATION NovaBACKUP Disaster Recovery Walkthrough 2009 NovaStor, all rights reserved. All trademarks are the property of their respective owners. Features and specifications are subject to

More information

Driver s License Camera Scanner Installation Guide

Driver s License Camera Scanner Installation Guide Driver s License Camera Scanner Installation Guide Copyright 2008 Evelyn Manufacturing, All Rights Reserved. Distributed under license by COMPanion Corporation. Under the copyright laws, this document

More information

Cox Business Premium Online Backup USER'S GUIDE. Cox Business VERSION 1.0

Cox Business Premium Online Backup USER'S GUIDE. Cox Business VERSION 1.0 Cox Business Premium Online Backup USER'S GUIDE Cox Business VERSION 1.0 Table of Contents ABOUT THIS GUIDE... 4 DOWNLOADING COX BUSINESS PREMIUM ONLINE BACKUP... 5 INSTALLING COX BUSINESS PREMIUM ONLINE

More information

CBH Provider EDI Browser Manual

CBH Provider EDI Browser Manual CBH Provider EDI Browser Manual Table of Contents PGP Software Installation Windows XP 2 PGP Software Installation Windows 7 9 Main Screen 16 Log In Screen 19 Report: Authorizations 21 Decryption Instructions

More information

WhatsUp Gold v16.1 Installation and Configuration Guide

WhatsUp Gold v16.1 Installation and Configuration Guide WhatsUp Gold v16.1 Installation and Configuration Guide Contents Installing and Configuring Ipswitch WhatsUp Gold v16.1 using WhatsUp Setup Installing WhatsUp Gold using WhatsUp Setup... 1 Security guidelines

More information

Ê È Ú ˆ Ì : A N A A P A ø H THN AN PIKH Y O O N I M O T H T A (2Æ Ì ÚÔ ) ñ Y O T H P I Z O M E N H

Ê È Ú ˆ Ì : A N A A P A ø H THN AN PIKH Y O O N I M O T H T A (2Æ Ì ÚÔ ) ñ Y O T H P I Z O M E N H EK O H TH E HNIKH AN PO O IKH ETAIPEIA OFFICIAL JOURNAL OF THE HELLENIC SOCIETY OF ANHPE I HMH ANDROLOGY TOMO 3o ñ TEYXO 1Ô ñ MAPTIO 2001 Ê È Ú ˆ Ì : ñ Y O T H P I Z O M E N H A N A A P A ø H THN AN PIKH

More information