ENGLISH-POLISH HANDBOOK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ENGLISH-POLISH HANDBOOK"

Transcription

1 ENGLISH-POLISH HANDBOOK

2 Spis treści 1. Alphabet and pronunciation Useful phrases Greetings Saying goodbye Expressing gratitude Apologizing Emergency& other expressions Introducing yourself and personal details Asking and showing the way Places in the city At a restaurant Food and drinks Shopping Numbers At the doctor s Illnesses and medical conditions Body parts At a host family s Bedroom Kitchen Bathroom The weather

3 13. Colours Days of the week, months and seasons Basic adjectives Basic verbs Grammar Question words

4 1. Alphabet and pronunciation A Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L Ł M N Ń [a] [ɔ] [b] [t s] [t ɕ] [d] [ɛ] [ɛ] [f] [g] [x] [i] [j] [k] [l] [w] [m] [n] [ɲ] as in smart as in French bon as in boy as in wits as in choice as in day as in red as in French cousin as in fit as in good as in heart as in cheat as in yes as in scared as in lamp as in water as in move as in nut as in canyon 4

5 O [ɔ] Ó [u] P [p] R [r] S [s] Ś [ɕ] T [t] U [u] W [v] Y [ɨ] Z [z] Ź [ʑ] Ż [ʐ] Ch [x] Cz [ʈ ʂ] Dz [d z] Dź [d ʑ] Dż [ɖ ʐ] Rz [ʐ] Sz [ʂ] as in port as in root as in place as in thrilled as in salt as in short as in stop as in root as in vowel as in syllable as in zoo as in miraging as in vision as in heart as in watch as in woods as in Jeep as in jungle as in French journal as in shoes 5

6 2. Useful phrases 2.1 Greetings Good morning/ Dzień dobry! afternoon Dobry Good evening! wieczór! Welcome! Witam! Hi/ Hello! Cześć! How are you? Co słychać? Fine, thank you. Dziękuję dobrze. Dobrze cię Nice to see you, widzieć. Jeyn dob-ry Dob-ry vee-ech-oor vee-tam Che-sheech Tso swy-hach Jenkooyeah, dob-zhe Dob-zhe tsye veejech 6

7 2.2 Saying goodbye Goodbye! Good night! See you! Bye! Take care! Do-vee-dzeDo widzenia! nya Dobranoc! Do-brah nots Do Do zo-bahzobaczenia! che-nya Cześć! Che-shee-ch Tch-may shtrzymaj się! ye 2.3 Expressing gratitude Thank you! Dziękuję! Wielkie Thanks a lot! dzięki! Thank you Dziękuję very much! bardzo! Jenkoo-yeah Vee-elk-ee jenkee Jenkoo-yeah bar-dzoh 7

8 Thank you for your help Thank you for the information You re welcome No problem Dziękuję za pomoc! Jenkoo-yeah zah po-mots Jenkoo-yeah Dziękuję za zah in-forinformacje! ma-ts-yeah Nee ma zah Nie ma za co. tso Nie ma Nee ma proproblemu. ble-moo 2.4 Apologizing pshe-prai m sorry. Przepraszam. sham pshe-praexcuse me. Przepraszam. sham Please Proszę mi Pro-she mee forgive me. wybaczyć. vi-ba-cheech I m sorry I m Przepraszam pshe-pralate. za sham za 8

9 That s all right. spoo-ji-neespóźnienie. e-nye V po-zhouw porządku. dkoo 2.5 Emergency& other expressions Yes. No. Please. Thank you. I don t know. I don t understand. Tak. Nie. Proszę. Dziękuję. Nie wiem. Nie rozumiem. tahk nye Pro-sh-e Jenkoo-yeah Nye vee-em Nye ro-zoomee-em Nye mooi don t speak Nie mówię vee-eu po. po polsku. pol-skoo Help! Pomocy! Po-mo-tsi I got lost. Zgubiłam Zgoo-beesię. / wam shye/ 9

10 Fire! Call the police! Zgubiłem Zgoo-beesię. wem shye Pożar! Po-zhar Policja! Po-lee-ts-yah Ve-zveeyWezwijcie Get a doctor! tsyeah lelekarza! kah-zhah Jestem Yeah-stehm chora./ hoh-ra/ I m ill. Jestem Yeah-stehm chory. hoh-ry I like you. Lubię cię. Loo-bie tsye I love you. Kocham cię. ko-ham tsye 10

11 3. Introducing yourself and personal details What s your Jak się name? nazywasz? Nazywam My name is.. się Nice to meet Miło mi. you. Where do Skąd you come pochodzisz? from? I come from Pochodzę z Turkey Turcji Hungary Węgier Bulgaria Bułgarii Italy Włoch Spain Hiszpanii Yahk sh-ye nah-zi-vash Nah-zi-vam sh-ye Mee-wo mee Sk-ow-d poho-jeesh Po-ho-je z Toor-tsee V-ewgee-er Boo-wgar-ee V-w-o-h 11

12 How old are Ile masz lat? you? I m Where do you live? I live in Mam. lat Gdzie mieszkasz? Mieszkam w Heeshpa-nee ee-le mash lat M-am lat Pee-tnahsh-chye She-snash-chye S-eedem-nash-chye O-sheemna-shchye g- tzieh meeesh-kash Mee-eshkam v 12

13 4. Asking and showing the way How to get to Jak dojść? do? Yahk doy-shch do? Chi mo-zhcan you Czy możesz esh v-skashow me the wskazać mi zach mee way to? drogę do? dro-ge doh g-tzieh yeahwhere is.? Gdzie jest? st Go straight. Idź prosto. Eetz pro-sto Skręć w Sk-rew-ts v Turn left. lewo. le-vo Skręć w Sk-rew-ts v Turn right. prawo. pra-vo It s on the To jest po To yeah-st left. lewej. po le-vey It s on the To jest po To yeah-st 13

14 right. near far prawej. blisko daleko po pra-vey Blee-sko Dah-le-koh 5. Places in the city Railway station dworzec kolejowy Bus station dworzec autobusowy Chemist s Cashpoint Exchange office apteka bankomat Dvo-zhe-ts ko-ley-ovi Dvo-zhe-ts ew-to-boosovi a-pte-kah Bank-o-mat kantor Kan-tour komisariat Police station policji Car park Post office parking poczta Ko-meesaree-at polee-tsee Par-kee-ng Po-ch-ta 14

15 Soo-perSupermarket supermarket mar-ket Shop sklep Sk-le-p Hospital szpital Sh-pee-tal Toilet toaleta To-ah-le-tah Re-sta-ooRestaurant restauracja ra-ts-ya Moo-zeMuseum muzeum oom School szkoła Sh-kow-ah Ka-vya-rCafe kawiarnia nya Pee-ek-arBakery piekarnia nya Confectionary Tsoo-keecukiernia / Pastry shop er-nya Ksee-ewBook store księgarnia gar-nya Hotel hotel Ho-tel 15

16 6. At a restaurant Dish/ course/ danie meal Da-nye Da-nye Main course danie główne gwoo-vneh p-zhi-stastarter przystawka vkah Soup zupa Zoo-pah Sah-wahSalad sałatka dkah Dessert deser De-s-er Drink/ napój Na-pooy beverage V chim momay I help W czym mogę gew poyou? pomóc? moots I would like Poproszę o Po-pro-shthe menu. menu ew o me-nee 16

17 Can I take your order? Czy mogę przyjąć zamówienie? I will have Wezmę, please Poproszę Could you Poproszę bring the bill, rachunek. please? How much Ile płacę? does it cost? We would like to pay separately. Chcemy zapłacić osobno. I am paying Płacę za for wszystkich. everybody. Can I pay by Czy mogę Chee mogew psheeyew-ts zamoo-veeenye Ve-zm-ew Po-pro-shew Po-pro-shew ra-hoonek ee-le pwats-ew h-tse-mi zah-pwatsee-ts o-so-bnoh Pwa-ts-ew zah vshistki-h Chee mo17

18 credit card? zapłacić kartą? gew zahpwa-tsee-ts kar-tew Keep the change. Reszta dla pana. (waiter) Reszta dla pani. (waitress) Re-sh-tah dlah pa-nah/ Re-sh-tah dlah pa-nee 7. Food and drinks galaretka Ga-la-retkah lody Lo-di pączek p-ew-chek sernik Sir-neek szarlotka Shar-lotkah 18

19 czekolada potatoes ziemniaki rice ryż wheat/millet/ kasza barley noodles/pasta makaron chips/ French frytki fries fish ryba veal cielęcina beef wołowina pork wieprzowina chicken turkey kurczak indyk Cheh-kohlah-dah Zye-mneeah-kee rish Ka-shah Mah-kahron Fri-tkee Ri-bah Tsye-lewtsee-nah Voh-wovee-nah Vye-p-shovee-nah Koor-chak Een-dik 19

20 duck bacon kaczka boczek sausage kiełbasa ham szynka Kach-kah Bo-chek Kye-wbasah Shee-n-kah jajko Yay-koh jogurt Yo-goo-rt mleko Mle-koh masło Mas-woh chleb h-leh-b 20

21 rogalik Roh-gal-eek ananas Ah-nah-nas banan Bah-nah-n cytryna Tsee-tri-nah brzoskwinia Bzhoh-skvee-nya gruszka Groo-shkah 21

22 jabłko Yab-wkoh pomarańcza Poh-mahran-chah śliwka Shlee-vkah truskawka Troos-kahvkah wiśnia Vee-sh-nya brokuły Broh-koowi cebula Tse-boo-lah 22

23 czosnek Choh-snehk grzyby g-zhi-bi marchewka Mar-hevkah ogórek Oh-goo-rek pomidor Po-mee-dor papryka Pah-pri-kah sałata Sah-wahtah 23

24 coffee tea juice kawa herbata sok woda mineralna mineral water niegazo Still wana sparkling gazowana Kah-vah Her-bah-tah So-k Voh-dah mee- nehral-nah nye gazohva-nah gazohva-nah 8. Shopping entrance exit wejście wyjście receipt paragon invoice faktura How much is Ile to Vey-sh-chye Viy-sh-chye Pah-rah-gon Fak-too-rah Eele toh 24

25 it? kosztuje? Can I pay Czy mogę with a credit zapłacić card? kartą? Could you Proszę mi show me? pokazać Have you got? Different colour Different flavour Different size Czy dostanę I ll take it. Wezmę to. Could you please wrap Proszę to zapakować. Inny kolor Inny smak Inny rozmiar kosh-tooyeah Chi mohgew zahpwa-tsee-ts kar-tew Pro-sh-e mee pohkah-zats Chi doh-staneh ee-n-ni kohlor ee-n-ni smah-k ee-n-ni rozmyar Veh-zmeh toh Pro-sh-e toh zah-pah-ko25

26 it up? vats 9. Numbers one two three four five six seven eight jeden dwa trzy cztery pięć sześć siedem osiem nine dziewięć 11 jedenaście 12 dwanaście twenty dwadzieścia Yeah-den dvah t-shi Ch-teri Pee-ets Sheh-sh-ch See-eh-dem Oh-see-em d-zye-weeets Yeah-denash-chye Dvah- nashchye Dvah-dzyesh-chya 26

27 thirty trzydzieści forty czterdzieści fifty pięćdziesiat 6-ty -dziesiąt 7-ty One hundred sto Two hundred dwieście hundred trzysta czterysta pięćset -set t-shi-dzyesh-chee Chter-dzyesh-chee Pee-etsdzye-seeew-t dzye-seeew-t s-toh Dvee-eshchye t-shi-stah Ch-teri- stah Pee-ets-set -set 10. At the doctor s What s the Co ci dolega? Tsoh tsee 27

28 matter? I ve got a headache stomach ache toothache I feel sick. I feel dizzy. I ve got a cold. doh-leh-gah Mam Mam Bool ból głowy gwoh-vi ból Bool brzucha bzhoo-hah Ból zęba Bool zewbah Yeah-st mee Jest mi nye-dob-zhniedobrze. eh Krew-tsee Kręci mi się w mee sye v głowie. gwoh-vye Psheh-zyePrzeziębiłem bee-wem się. sye 28

29 10.1 Illnesses and medical conditions allergy angina alergia angina diarrhoea biegunka sore throat ból gardła diabetes cukrzyca fever gorączka flu cough runny nose wound vomiting constipation grypa kaszel katar rana wymioty zaparcie Aler-gya An-gee-nah Bee-goonkah Bool gardwa Tsoo-kshitsa Gor-ewchkah Gri-pah Kash-el Ka-tar Rah-nah vi-myo-ti Zah-par-tsye 29

30 food poisoning Broken leg Broken arm Zah-trooZatrucie tsye pohpokarmowe kar-mo-veh Zwa-ma-nah Złamana noga no-gah Zwa-ma-nah Złamana ręka r-ew-kah 10.2 Body parts face twarz Tva-sh oczy ochi uszy ooshi nos noh-s usta Oos-tah 30

31 ręka Rew-kah noga Noh-gah plecy Pleh-tsi kolano Koh-la-noh serce Se-r-tseh dłoń Dwoh-ni 31

32 11. At a host family s Yes. No. Please. Thank you. I don t know. Enjoy your meal. I don t eat meat. I don t eat pork. I m hungry. I m thirsty. I m sleepy. Tak. Nie. Proszę. Dziękuję. Nie wiem. tahk nye Pro-sh-e Jenkoo-yeah Nye vee-em SmahSmacznego. chneh-goh Nie jem Nye yeah-m mięsa. mye-sah Nye yeah-m Nie jem vye-pshohwieprzowiny. veeni Jestem Yeahs-tem głodny. gwoh-dni Chce mi się H-tseh mee pić. sye peets Jestem senny. Yeahs-tem 32

33 sen-ni Pot-shehboo-yeah I need Potrzebuję Have you got? Czy macie? Chi ma-tsye Czy mogę Can I use? użyć...? Chi mohgew u-zhi-ts Chi mohcan I Czy mogę gew vzeetake? wziąć? ew-ts g-dzye Where is? Gdzie jest? yeah-st I like Lubię Loob-yeah Nye loobi don t like Nie lubię yeah I don t feel Zhi-leh sye Źle się czuję. well. choo-ye 33

34 11.1 Bedroom bed blanket łóżko koc pillow poduszka sheets pościel curtain zasłona too hot za gorąco too cold za zimno stuffy duszno Woo-zh-koh Koh-ts Po-dooshkah Poh-sh-tsyel Zah-swohnah Zah gor-ewtsoh Zah zeemnoh Doosh-noh 34

35 11.2 Kitchen breakfast śniadanie lunch dinner obiad kolacja cup filiżanka mug glass kubek szklanka teaspoon łyżeczka spoon fork knife napkin plate salt sugar łyżka widelec nóż serwetka talerz sól cukier Shnya-dahnye o-byad Koh-la-tsya Fee-leezhan-kah Koo-bek Sh-klan-kah Wi-zhehchkah Wi-zh-kah Wee-del-ets noosh Ser-vet-kah Tah-lezh sool Tsoo-kyer 35

36 oil vinegar olej ocet oven piekarnik fridge kettle dishwasher pot lodówka czajnik zmywarka garnek oley otset Pye-karneek Lo-doov-ka Tsay-neek Zmi-var-kah Gar-nek 11.3 Bathroom shower bathtub water towel soap shower gel shampoo toothpaste prysznic wanna woda ręcznik mydło żel pod prysznic szampon Pasta do Pri-shneets Van-nah Voh-dah Rew-chneek mi-dwoh Zhel pod pri-shneets Sham-pon Pas-tah doh 36

37 zębów toothbrush Szczoteczka do zębów cream krem pianka do shaving foam golenia sanitary towels tampons toilet paper zew-boov Sh-chohtech-kah doh zewboov krem Pya-nkah doh goh-lehnya podpaski Pod-pas-kee tampony papier toaletowy Tam-poh-ni Pah-pyer toh-al-et-ovi 12. The weather What s the Jaka jest weather like? pogoda? Yahkah yeah-st pohgoh-dah 37

38 It s sunny. It s cloudy. It s windy. It s foggy. It s cold. It s warm. It s hot. Yeah-st Jest swoh-nechsłonecznie. nye Jest Yeah-st pohpochmurno. hmoor-noh Yeah-st vyejest wietrznie. t-shnye Yeah-st Jest mglisto. mglee-stoh Yeah-st zeejest zimno. mnoh Yeah-st Jest ciepło. tsye-pwoh Yeah-st Jest gorąco. gorew-tsoh 38

39 13. Colours biały Bee-ya-wi żółty Zhoow-ti Pomarpomarańczowy anch-ovi czerwony Cher-voh-ni różowy Roo-zhovi niebieski Nye-beeeskee zielony Zye-loni 39

40 brązowy Br-ew-zovi czarny Char-ni fioletowy Fyo-letovi 40

41 14. Days of the week, months and seasons Monday Poniedziałek Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Sunday Niedziela January February March April May June July Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Ponye-dzyawek Vtoh-rek Shee-rodah Chvar-tek Pyo-tek Soh-bota Nye-dzyelah Sti-chen Looti Mah-zhets Kwye-tsyen may Cher-vyets Lee-pyets 41

42 August September Sierpień Wrzesień October Październik November Listopad December Spring Summer Autumn Winter Grudzień Wiosna Lato Jesień Zima Syer-pyen Vzheh-syen Pah-zheedzyer-neek Lees-tohpad Groo-dzyen Vyo-snah Lah-toh Yeah-syen Zee-mah 15. Basic adjectives Beautiful ugly Piękny brzydki Pye-kni Bzhi-dkee Dwoo-gee Long short Długi krótki Kroo-tkee Doozhi Big small Duży mały mawi 42

43 Cheap expensive Tanee Tani drogi Droh-gee Doh-bri Good bad Dobry zły zwi Easy Łatwy Wat-vi difficult trudny Troo-dni Sh-chewSzczęśliwy Happy sad shlee-vi smutny Smoo-tni Interesting Ciekawy Tsye-kavi boring nudny noodni Vee-sokee Tall short Wysoki niski Nee-ski Hoo-di Thin fat Chudy gruby Groo-bi Clever m-ew-dri Mądry głupi stupid gwoo-pee Delicious Pyszny Pish-ni tasteless niedobry Nye-dob-ri Hardworking Pracowity Prah-tsoh lazy leniwy vee-ti 43

44 Lenee-vi Wczesny Vcheh-sni Early late późny Poozh-ni Czysty Chee-sti Clean dirty brudny Brood-ni Gorący Goh-rew-tsi Hot cold zimny Zee-mni Swod-kee Sweet salty Słodki słony Swoh-ni Zdeh-nerZdenerwowan voh-vani Upset calm y spokojny Spoh-koyni 16. Basic verbs go be iść (on foot) jechać (by car) być ee-sh-ch yeah-hats bits 44

45 drink eat read write listen see want like love pić jeść czytać pisać słuchać widzieć chcieć lubić kochać hate nienawidzić live żyć work pracować study start finish uczyć się zaczynać kończyć buy kupować sell sprzedawać peets yeah-sh-ch Chee-tats Pee-sats Swoo-hats Wee-dzyets Htsye-ts Loo-beets Koh-h-ats Nye-nahvee-deets zhits Prah-tsohvats oo-chits sye Zah-chi-nats Kon-chits Koo-pohvats Spzheh-dahvats 45

46 play grać sing śpiewać laugh Śmiać się cry płakać Grah-ts Shi-pee-evats Shmya-ts sye Pwa-kah-ts 17. Grammar Question words Why? Dlaczego? Who? When? Where? Which? How much?/many? What time? Kto? Kiedy? Gdzie? Który? Dlah-chehgoh ktoh Kye-di Gdzye Ktoo-ri Ile? ee-leh O której? Oh ktoo-rey 46

47 Time expressions today now yesterday tomorrow This week This month This year Next week month year dziś teraz wczoraj jutro W tym tygodniu W tym miesiącu dzeesh Teh-raz Wchoh-ray Yoo-troh V tim tigoh-dnyoo V tim myesyo-tsoo V tim rohw tym roku kooh V pshishwim W przyszłym ti-goh tygodniu dnyoo miesiącu mye-syo roku tsu roh-kooh 47

48 Last week month year W zeszłym tygodniu miesiącu roku V zesh-wim ti-gohdnyoo mye-syotsu roh-kooh Subject pronouns I you he she it we you they ja ty on ona ono my wy oni ya ti on oh-nah oh-noh mi wi Oh-nee 48

49 Possessive adjectives/ pronouns My/ mine Your/ yours His Her/ hers Our/ ours Your/ yours Their/ theirs mój twój jego jej nasz wasz ich mooy tvooy yegoh yey nash vash ee-h Adverbs of frequency always often zawsze często sometimes czasami rarely never rzadko nigdy Zah-vsheh Che-stoh Chah-sahmee Zhah-dkoh Nee-gdi 49

50 Prepositions in on under above next to opposite for w na pod nad obok v nah pod nad Oh-bok Nah pshehna przeciwko tsee-vkoh dla dlah Negations Negations can be created by putting "nie" (no) before the verb. For example: Ja chcę iść. I want to go. Ja nie chcę iść. I don t want to go. 50

PolishPod101 Learn Polish with FREE Podcasts

PolishPod101 Learn Polish with FREE Podcasts Basic Bootcamp S1 Self Introduction: Basic Greetings in 1 English Vocabulary Phrase Usage Grammar Points Cultural Insight 3 4 6 Dzień dobry. Nazywam się Nowak. Dzień dobry. Kot. Miło mi panią poznać. Bardzo

More information

SUMMER COURSE, GLIWICE 2015. How to train your Comau robot? Smarter, faster, easier - Racer Challenge SURVIVAL GUIDE

SUMMER COURSE, GLIWICE 2015. How to train your Comau robot? Smarter, faster, easier - Racer Challenge SURVIVAL GUIDE SUMMER COURSE, GLIWICE 2015 How to train your Comau robot? Smarter, faster, easier - Racer Challenge SURVIVAL GUIDE 1. Things that you need in order to survive: Yourself - it s necessary! Passport/ID Personal

More information

Guidelines for use. RDNS' clients originate from 145 countries and speak 74 languages.

Guidelines for use. RDNS' clients originate from 145 countries and speak 74 languages. Guidelines for use RDNS is committed to the Multicultural Victoria Act 2004, which informs RDNS' policies to ensure people from culturally and linguistically diverse (CALD) backgrounds can enjoy access

More information

In this unit you will learn: 1) to say your name 2) names of family members (mum, dad etc.)

In this unit you will learn: 1) to say your name 2) names of family members (mum, dad etc.) BOOK 1 HELLO! UNIT 1 In this unit you will learn: 1) to say your name 2) names of family members (mum, dad etc.) WARM UP Read and write. Rozszyfruj ukryte słowa. M A D G N R P U book 1 unit 1 3 1 unit

More information

Warsaw University of Technology Guidebook 2012/2013 EWENT

Warsaw University of Technology Guidebook 2012/2013 EWENT Warsaw University of Technology Guidebook 2012/2013 EWENT 1. Information about Warsaw. Warsaw (in Polish Warszawa) is the capital of Poland. It is located on the Vistula River, roughly 260 kilometres (160

More information

Communication Cards. Polish/English. Version 3: up

Communication Cards. Polish/English. Version 3: up /English Communication Cards Version 3: 2011 4up This information was compiled by the Centre for Cultural Diversity in Ageing 2011. This publication was funded by the Australian Government Department of

More information

- ENGLISH TEST - ELEMENTARY 100 QUESTIONS

- ENGLISH TEST - ELEMENTARY 100 QUESTIONS Exercise 1: Tick (P) the suitable answer. - ENGLISH TEST - 1. My brother... a flat in London. A have B has C haves 2.... you live with your boyfriend? A Do B Does C Is 3. Elizabeth is.... A Philip's wife

More information

Collins. easy learning. Polish HANIA FORSS. SERIES EDITOR ROSI McNAB

Collins. easy learning. Polish HANIA FORSS. SERIES EDITOR ROSI McNAB Collins easy learning Polish HANIA FORSS SERIES EDITOR ROSI McNAB Collins Easy Learning Polish HarperCollins Publishers 77-85 Fulham Palace Road Hammersmith London W6 8JB www.collinslanguage.com First

More information

Polish Alphabet. Aa ah as in father Ananas(pineapple) (nasalized vowel) as in the French word bon

Polish Alphabet. Aa ah as in father Ananas(pineapple) (nasalized vowel) as in the French word bon Poland is the largest of the East European countries which joined the EU in May 2004. Poland is comparable in size to Italy or Germany (in USA larger than New Mexico) and with a population of approximately

More information

Each of the 10 Lessons consists of four double pages that systematically cover four language skills listening, reading, writing and speaking.

Each of the 10 Lessons consists of four double pages that systematically cover four language skills listening, reading, writing and speaking. INTRODUCTION WELCOME Are you interested in learning Polish and developing your language skills listening, speaking, reading and writing? Would you like to gain language confidence in everyday situations?

More information

COLUMBIA COLLEGE HOMESTAY PROGRAM STUDENT HANDBOOK

COLUMBIA COLLEGE HOMESTAY PROGRAM STUDENT HANDBOOK COLUMBIA COLLEGE HOMESTAY PROGRAM STUDENT HANDBOOK HOMESTAY: LIVING WITH A CANADIAN FAMILY Homestay lets you live with Canadian families that have been carefully screened by Columbia College. Our hosts

More information

www inglesemilano.it IngleseMilano.it Example ESL English Test - Level A1 Elementary Test 1 - Page 1 A1 MOCK EXAMINATION

www inglesemilano.it IngleseMilano.it Example ESL English Test - Level A1 Elementary Test 1 - Page 1 A1 MOCK EXAMINATION A1 MOCK EXAMINATION Choose the correct alternative to complete the sentences. 1. Tony.. up early on Sunday mornings. a) is get sometimes b) sometimes get c) sometimes gets 2. At the moment he.. a) is sleeping

More information

ERASMUS STUDENTS GUIDE

ERASMUS STUDENTS GUIDE STATE HIGHER VOCATIONAL SCHOOL IN NOWY SACZ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu ERASMUS STUDENTS GUIDE Welcome to the State Higher Vocational School in Nowy Sacz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

More information

1 Time. 5 Answer the questions about yourself. Lesson 1: Time in your life. Listening 1

1 Time. 5 Answer the questions about yourself. Lesson 1: Time in your life. Listening 1 Time Listening Lesson : Time in your life. Listen to the information about Linda and Huseyin. Are the sentences true or false? True False Linda likes the early morning. She usually checks her emails when

More information

poland The Witelon University o f A p p l i e d S c i e n c e s i n L e g n i c a

poland The Witelon University o f A p p l i e d S c i e n c e s i n L e g n i c a PAÑSTWOWA WY SZA SZKO A ZAWODOWA im. WITELONA w LEGNICY A Guide for International Students poland The Witelon University o f A p p l i e d S c i e n c e s i n L e g n i c a the witelon university of applied

More information

December in Karkonosze means a full winter. Please bring warm clothes, huts, gloves and comfortable, warm shoes.

December in Karkonosze means a full winter. Please bring warm clothes, huts, gloves and comfortable, warm shoes. GENERAL INFORMATION The winter school will take place in the national park of the Karkonosze Mountains in two hotels: Samotnia and Strzecha Akademicka (pronunciation: Stcheha academitska), which are around

More information

Young Learners English

Young Learners English University of Cambridge ESOL Examinations Young Learners English Movers Information for Candidates Information for candidates YLE Movers Dear Parent Thank you for encouraging your child to learn English

More information

Know Before You Go ECLF 2009

Know Before You Go ECLF 2009 Dear Chapter Leaders, Hosted by MPI Poland Club and Radisson BLU Krakow Know Before You Go ECLF 2009 As you start preparing for the European Chapter Leaders Forum 2009 and your trip to Krakow this week,

More information

English Nexus ESOL Offender Learning. Eating in prison. Workbook 2. Eating to be healthy. Eating in prison workbook: Eating to be healthy

English Nexus ESOL Offender Learning. Eating in prison. Workbook 2. Eating to be healthy. Eating in prison workbook: Eating to be healthy Eating in prison Workbook 2 Eating to be healthy 1 Contents page How to use the workbook 3 Unit 1 What do you know about food? Do a quiz 5 Unit 2 Trying new food in prison 8 Unit 3 A prisoner talks How

More information

Kangourou Italia - British Institutes Gara del 2 marzo 2010 Categoria Wallaby Per studenti della classe terza della Scuola Secondaria di Primo Grado

Kangourou Italia - British Institutes Gara del 2 marzo 2010 Categoria Wallaby Per studenti della classe terza della Scuola Secondaria di Primo Grado Testi_Kang_10ENG.qxp 8-01-2010 22:38 Pagina 10 Kangourou Italia - British Institutes Gara del 2 marzo 2010 Categoria Per studenti della classe terza della Scuola Secondaria di Primo Grado Choose the correct

More information

Lesson Overview. Learning Goals BASIC NUTRITION: GUIDELINES FOR BALANCED MEALS AND SPECIAL DIETS LESSON PLAN

Lesson Overview. Learning Goals BASIC NUTRITION: GUIDELINES FOR BALANCED MEALS AND SPECIAL DIETS LESSON PLAN BASIC NUTRITION: GUIDELINES FOR BALANCED MEALS AND SPECIAL DIETS LESSON PLAN Lesson Overview Time: One Hour This lesson covers the basics of good nutrition, recommendations for a balanced diet, and special

More information

SOME SUGAR, PLEASE! TEACHER S NOTES INTRODUCTION

SOME SUGAR, PLEASE! TEACHER S NOTES INTRODUCTION 1 SOME SUGAR, PLEASE! INTRODUCTION The unit Some sugar, please! has been designed for students of English studying in the third cycle of primary education. The linguistic contents are mainly related to

More information

Roczny plan zajęć dydaktycznych język angielski rok 2015/2016

Roczny plan zajęć dydaktycznych język angielski rok 2015/2016 Roczny plan zajęć dydaktycznych język angielski rok 2015/2016 Miesiąc Temat tygodnia Słówka WRZESIEŃ Hello! My friends Body parts Hello, Bye-bye,What's your name?i'm... Girl, boy, teacher. Head, feet,

More information

NIT 5: Food I like. Debbie: Do you want some chocolate, Leo?

NIT 5: Food I like. Debbie: Do you want some chocolate, Leo? NIT 5: Food I like UNIT L e s s o n 1 1.vv vvlisten and read Debbie: Do you want some chocolate, Leo? Leo: No, thank you. I love chocolate but I can t eat it. I want to be a football player and sport men

More information

How to prepare for your colonoscopy using bowel preparation Type 1 and type 2 diabetes / insulin treated diabetes management. (Morning appointment)

How to prepare for your colonoscopy using bowel preparation Type 1 and type 2 diabetes / insulin treated diabetes management. (Morning appointment) South of Tyne Bowel Cancer Screening Programme How to prepare for your colonoscopy using bowel preparation Type 1 and type 2 diabetes / insulin treated diabetes management. (Morning appointment) June 2012

More information

How to prepare for your colonoscopy using bowel preparation Type 1 and type 2 diabetes - insulin treated diabetes management (Evening appointment)

How to prepare for your colonoscopy using bowel preparation Type 1 and type 2 diabetes - insulin treated diabetes management (Evening appointment) South of Tyne Bowel Cancer Screening Programme How to prepare for your colonoscopy using bowel preparation Type 1 and type 2 diabetes - insulin treated diabetes management (Evening appointment) December

More information

Healthy lunch ideas. Sample ISE I Controlled Written examination tasks Candidate answers, assessments and rationale

Healthy lunch ideas. Sample ISE I Controlled Written examination tasks Candidate answers, assessments and rationale Sample ISE I Controlled Written examination tasks Candidate answers, assessments and rationale ISE I Task 1 Reading into writing task Read the text below about some healthy lunch ideas for children. Then,

More information

Cut Out the Pictures. Handout #1 Foods for Soup

Cut Out the Pictures. Handout #1 Foods for Soup Cut Out the Pictures Handout #1 Foods for Soup Handout 2 Food Words carrot onion rice peppers chicken lamb potato mushrooms tomato noodles beans celery SAMPLE RECIPE Transparency TORTILLA SOUP 2 cans onion

More information

銘 傳 大 學 九 十 一 學 年 度 轉 學 生 招 生 考 試 八 月 四 日 第 四 節 應 英 轉 三 英 文 聽 力 試 題

銘 傳 大 學 九 十 一 學 年 度 轉 學 生 招 生 考 試 八 月 四 日 第 四 節 應 英 轉 三 英 文 聽 力 試 題 銘 傳 大 學 九 十 一 學 年 度 轉 學 生 招 生 考 試 八 月 四 日 第 四 節 應 英 轉 三 英 文 聽 力 試 題 Part A Medium Dialogue Dialogue 1. 1. a. in the night market b. in a supermarket c. in a 7-11 d. in an electronics store 2. a. She is

More information

coolf et.org

coolf et.org g olf or w. coo n lf o o d p l a et. g or co w w et. ww w.efa d.o.eufic.org w ww rg Do you remember when you learned to ride a bike? The most important part was getting the balance right. Once you could

More information

Distillation and Fermentation. Feel the Polish BEST Spirit!

Distillation and Fermentation. Feel the Polish BEST Spirit! Distillation and Fermentation. Feel the Polish BEST Spirit! If you ask yourself What do I know about how alcohol, dairy and bread are made?, are you totally sure you d answer? We don t think so. After

More information

Grocery Shopping Within a Budget

Grocery Shopping Within a Budget Grocery Shopping Within a Budget Lesson Plan Grade Level 10-12 Take Charge of Your Finances National Content Standards Family and Consumer Science Standards: 1.1.6, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.5.1, 2.6.1, 2.6.2,

More information

Provider Guide Many families may find it difficult to pay for or get

Provider Guide Many families may find it difficult to pay for or get introduction Hello! Provider Guide Many families may find it difficult to pay for or get access to nutritious foods. In such situations, they may find it especially hard to make healthy choices. As a provider

More information

Just Married. PART 1 - Meet Neil and Julia. PART 2 - A tour around the kitchen

Just Married. PART 1 - Meet Neil and Julia. PART 2 - A tour around the kitchen Just Married Level: 1º E.S.O. Grammar: Demonstratives: this, that, these, those. Use of the definite and indefinite article "a", "the". Some and any, countable uncountable nouns. Irregular plurals Functions:

More information

SELF-STUDY ENGLISH GUIDE FOR B2 5 th SEMESTER PRIMER EXAMEN DEPARTAMENTAL. Student s name: 5 th Semester, Group: GRAMMAR

SELF-STUDY ENGLISH GUIDE FOR B2 5 th SEMESTER PRIMER EXAMEN DEPARTAMENTAL. Student s name: 5 th Semester, Group: GRAMMAR SELF-STUDY ENGLISH GUIDE FOR B2 5 th SEMESTER PRIMER EXAMEN DEPARTAMENTAL Student s name: 5 th Semester, Group: GRAMMAR Instructions: Complete the sentences with the correct form of the verb in brackets.

More information

Nuts, Oils, Dressings, and Spreads

Nuts, Oils, Dressings, and Spreads Nuts, Oils, Session 1 Background Information Tips Goals Background Information Nuts, Oils, Eating Fats There are three types of fat we ll focus on in this program: Healthy fats (polyunsaturated fats),

More information

Partitives Count/Non-Count Nouns Imperatives

Partitives Count/Non-Count Nouns Imperatives Partitives Count/Non-Count Nouns Imperatives Buying Food Describing Food Eating in a Restaurant Recipes VOCABULARY PREVIEW 1. a can of soup 2. a jar of jam 3. a bottle of ketchup 4. a box of cereal 5.

More information

DIAGNOSTIC EVALUATION

DIAGNOSTIC EVALUATION Servicio de Inspección Educativa Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzua 2 0 1 1 / 1 2 DIAGNOSTIC EVALUATION 4th YEAR of PRIMARY EDUCATION ENGLISH LITERACY Name / surname(s):... School:... Group:... City / Town:.

More information

A) COMPLETE THE SENTENCES WITH THE VERBS BELOW IN THE CORRECT FORM. (10x1)

A) COMPLETE THE SENTENCES WITH THE VERBS BELOW IN THE CORRECT FORM. (10x1) NAME: CLASS: DATE:../12/2010 NUMBER: A) COMPLETE THE SENTENCES WITH THE VERBS BELOW IN THE CORRECT FORM. (10x1) arrive - finish - go - have - leave - start - watch - work Mr Parker (1)... breakfast at

More information

Lesson 6 SHOWING THE WAY WSKAZYWANIE DROGI PLACES IN THE CITY OBIEKTY W MIEŚCIE

Lesson 6 SHOWING THE WAY WSKAZYWANIE DROGI PLACES IN THE CITY OBIEKTY W MIEŚCIE Lesson 6 SHOWING THE WAY WSKAZYWANIE DROGI PLACES IN THE CITY OBIEKTY W MIEŚCIE vocabulary słownictwo cinema - kino hospital - szpital police station - komisariat policji school - szkoła library - biblioteka

More information

Grocery Shopping Within a Budget Grade Level 10-12

Grocery Shopping Within a Budget Grade Level 10-12 1.8.2 Grocery Shopping Within a Budget Grade Level 10-12 Take Charge of Your Finances Materials provided by: Heide Mankin, Billings Senior High School, Billings, Montana Janice Denson, Twin Bridges High

More information

DECODE. Decoding Conflicts Through Dialogue INFOPACK. International Training Course for Youth Workers

DECODE. Decoding Conflicts Through Dialogue INFOPACK. International Training Course for Youth Workers DECODE Decoding Conflicts Through Dialogue International Training Course for Youth Workers 28 th November 6 th December 2014, Krakow, Poland INFOPACK by Agnieszka Kasztalska Karolina Borgosz Paulina Opiełka

More information

Describing Pain and Symptoms

Describing Pain and Symptoms ESL Health Unit Unit One The Doctor s Office Lesson Two Describing Pain and Symptoms Reading and Writing Practice Advanced Beginning Goals for this lesson: Below are some of the goals of this module. Which

More information

Up! Wake. unit. Monday 13 May. Listen, look and say. Play a game. Listen, find and say. 4 Unit 1 vocabulary (routines)

Up! Wake. unit. Monday 13 May. Listen, look and say. Play a game. Listen, find and say. 4 Unit 1 vocabulary (routines) unit 1 Wake 1:02 1 Up! Listen, look and say. th Monday 13 May 2 eat bre ak fast 1 wake up 3 get dressed 7 play football 6 go to the park 8 do my homework 4 go to school 9 play video games 10 watch TV 5

More information

UNIT TOPIC. Look at the pictures in the unit. Tick ( ) three things this unit is about.

UNIT TOPIC. Look at the pictures in the unit. Tick ( ) three things this unit is about. UNIT 5 ON THE JOB IN THIS UNIT YOU learn language to talk about jobs, workplaces and schedules, and to tell the time read an article about different people s jobs learn to get someone s attention, for

More information

Never eat more than you can lift. (Miss Piggy, Muppet character)

Never eat more than you can lift. (Miss Piggy, Muppet character) 9 Meals Étkezés Never eat more than you can lift. (Miss Piggy, Muppet character) What s your favourite food? How many times do you eat a day? What is the difference between a Continental and an English

More information

How many monkeys?: How many monkeys? One, one! How many monkeys? One monkey! Hello song: Hello, hello, hello *3

How many monkeys?: How many monkeys? One, one! How many monkeys? One monkey! Hello song: Hello, hello, hello *3 Hello song: Hello, hello, hello *3 I am Sue Hello, hello, hello *3 I am Jack Goodbye song: Goodbye Jack and Sue. Goodbye Jack. Goodbye Sue. Goodbye Jack and Sue. Elephants and fishes: How many elephants/fishes?

More information

LTTC English Grammar Proficiency Test Grade 2

LTTC English Grammar Proficiency Test Grade 2 LTTC English Grammar Proficiency Test Grade 2 A. Short Comprehension The candidate is expected to demonstrate the ability to understand the passage (around 50 words) and answer the questions. B. Usage

More information

Kangourou Italia - British Institutes Gara del 2 marzo 2010 Categoria Joey Per studenti della classe quinta della Scuola Primaria

Kangourou Italia - British Institutes Gara del 2 marzo 2010 Categoria Joey Per studenti della classe quinta della Scuola Primaria Testi_Kang_10ENG.qxp 8-01-2010 22:38 Pagina 5 Kangourou Italia - British Institutes Gara del 2 marzo 2010 Categoria Per studenti della classe quinta della Scuola Primaria Choose the correct alternative

More information

END OF YEAR TEST EYT LISTENING. 1 Listen and complete the fact card in full sentences. 2 Listen and answer the questions. Name: Age: Date: Presents:

END OF YEAR TEST EYT LISTENING. 1 Listen and complete the fact card in full sentences. 2 Listen and answer the questions. Name: Age: Date: Presents: Result: / 100 points LISTENING Result: / 20 points / 10 points 17 1 Listen and complete the fact card in full sentences. Name: Age: Date: Presents: Friends: Place to celebrate: Time of day: Food: Dessert:

More information

THERE IS ONE DAY THAT IS OURS. THERE IS ONE

THERE IS ONE DAY THAT IS OURS. THERE IS ONE p T w o T h a n k s g i v i n g D a y G e n t l e m e n THERE IS ONE DAY THAT IS OURS. THERE IS ONE day when all Americans go back to the old home and eat a big dinner. Bless the day. The President gives

More information

ANCONA SPLIT TIMETABLE 2014. m/b Dalmatia

ANCONA SPLIT TIMETABLE 2014. m/b Dalmatia TIMETABLE 2014 m/b Regina della pace m/b Dalmatia Blue Line weekend APRIL DEPARTURE ARRIVAL TU WE TH FR SA SU MO TU WE TH FR SA SU MO TU WE TH FR SA SU MO TU WE TH FR SA SU MO UT TU 20:00 07:00 W W 20:00

More information

EXTRA in English Episode 2: Hector goes shopping Script

EXTRA in English Episode 2: Hector goes shopping Script EXTRA in English Episode 2: Hector goes shopping Script COMMENTARY [voice over] This is the story of two girls who share a flat in London. They have a neighbour, Nick, who likes Bridget. But Annie likes

More information

Hi-tech. Language focus. First conditional. Second conditional. eat. 'd give / wouldn t

Hi-tech. Language focus. First conditional. Second conditional. eat. 'd give / wouldn t 9 Hi-tech Language focus First conditional 1a Complete the sentences with the correct form of the verb in brackets. Use the Present Simple or will + infinitive. eat 1 If you (eat) cheese late at night,

More information

Simple Present Tense. Simple Present Tense in the Negative. Grammar Practice Worksheets

Simple Present Tense. Simple Present Tense in the Negative. Grammar Practice Worksheets Simple Present Tense Choose the correct verb from the list below to complete the following sentences. Use the correct form of the simple present tense. fix stand speak drink eat do wear have wash make

More information

What Is There for Lunch?

What Is There for Lunch? 5 What Is There for Lunch? New Language 5.30 Soup Which foods do you like? Which foods don t you like? Appetizers bean soup seafood (shrimp) dip Main Dishes meat (steak) chicken pasta fish (salmon) Salad

More information

1. What do they do? Write the sentences from the box into the correct columns.

1. What do they do? Write the sentences from the box into the correct columns. Present simple positive 1. What do they do? Write the sentences from the box into the correct columns. He wears a uniform. She works in a clothes shop. He gets up very early and goes to the market. She

More information

HOW TO PREPARE FOR YOUR COLONOSCOPY USING BOWEL PREPARATION. (Afternoon Appointment)

HOW TO PREPARE FOR YOUR COLONOSCOPY USING BOWEL PREPARATION. (Afternoon Appointment) HOW TO PREPARE FOR YOUR COLONOSCOPY USING BOWEL PREPARATION (Afternoon Appointment) Page 1 of 5 Introduction A colonoscopy examination is now needed to investigate your large bowel further. Colonoscopy

More information

Young Learners English

Young Learners English University of Cambridge ESOL Examinations Young Learners English Flyers Information for Candidates Information for candidates YLE Flyers Dear Parent Thank you for encouraging your child to learn English

More information

How to Take Care of a Sick Person

How to Take Care of a Sick Person 39 How to Take Care of a Sick Person Sickness weakens the body. To gain strength and get well quickly, special care is needed. Medicines are often not necessary. But good care is always important. The

More information

e-learning English, Grammar Review, Level 1, A-Z

e-learning English, Grammar Review, Level 1, A-Z e-learning English, Grammar Review, Level 1, A-Z 00000 0 It s important to understand these grammatical concepts: A verb describes an action or state. It usually goes after the subject: Jack works on the

More information

IN A SMALL PART OF THE CITY WEST OF

IN A SMALL PART OF THE CITY WEST OF p T h e L a s t L e a f IN A SMALL PART OF THE CITY WEST OF Washington Square, the streets have gone wild. They turn in different directions. They are broken into small pieces called places. One street

More information

Getting together. Present simple 1. New Year in Vietnam. Reading: Everybody s birthday. Word focus: Special occasions

Getting together. Present simple 1. New Year in Vietnam. Reading: Everybody s birthday. Word focus: Special occasions 2 A Present simple 1 B Present simple: questions C Communication strategies Showing interest D Interaction Are you a people person? Getting together Present simple 1 Word focus: Special occasions 1 Work

More information

Talking Time: Toddler Set 1 of 2

Talking Time: Toddler Set 1 of 2 Set 1 of 2 These cards have been designed to help you support your child s learning. You can do this any time and most of the activities will only take a short amount of time. Quality time Meal Times Children

More information

Classroom Language Companion

Classroom Language Companion Classroom Language Companion Real life language for every day macmillan advantage A new pupil at school A - Hello, I m Nick, what s your name? B - My name s Silvia. A - How old are you Silvia? B - I m

More information

1. Deciding on the Food Budget and Which Foods to Spend Most Money on.

1. Deciding on the Food Budget and Which Foods to Spend Most Money on. Ideas Meal and planning tips for to fit eating your budget together Here is a plan to help you make the most of your food budget to promote health and well being for you and your family. Try working through

More information

S OAPY MOVED RESTLESSLY ON HIS SEAT

S OAPY MOVED RESTLESSLY ON HIS SEAT T h e C o p a n d t h e A n t h e m p The Cop and the Anthem S OAPY MOVED RESTLESSLY ON HIS SEAT in Madison Square. There are certain signs to show that winter is coming. Birds begin to fly south. Women

More information

Silesian University of Technology

Silesian University of Technology Silesian University of Technology HANDBOOK FOR INTERNATIONAL STUDENTS HANDBOOK FOR INTERNATIONAL STUDENTS 1 The guide has been produced with the financial assistance of the European Commission within the

More information

Fry Instant Words High Frequency Words

Fry Instant Words High Frequency Words Fry Instant Words High Frequency Words The Fry list of 600 words are the most frequently used words for reading and writing. The words are listed in rank order. First Hundred Group 1 Group 2 Group 3 Group

More information

4-H Table Setting Contest Procedures and Guidelines

4-H Table Setting Contest Procedures and Guidelines 4-H Table Setting Contest Procedures and Guidelines The Table Setting Contest is open to all 4-H members ages 5 18 participants need not be enrolled in a specific project. It will be held prior to the

More information

ACCOMMODATION STUDIO KITCHEN BATHROOM

ACCOMMODATION STUDIO KITCHEN BATHROOM 106 private apartments located in the heart of Eindhoven for (international) students! At only 1.5 km from the central station of Eindhoven! At only 2.0 km from TU/e, 1.3 km from Design Academy and 2.5

More information

2014-2015 SUPPLEMENTARY MATERIAL (New Language Leader Elementary Unit 2) B / C LEVEL TEACHERS COPY

2014-2015 SUPPLEMENTARY MATERIAL (New Language Leader Elementary Unit 2) B / C LEVEL TEACHERS COPY GRAMMAR A. Complete the sentences with the correct form of the verbs in brackets. 1. My mother LIVES in Paris because she LIKES cities. (live, like) 2. Rudy DOESN T E-MAIL me but he PHONES me every week.

More information

The Angelus Silesius State School of Higher Vocational Education in Wałbrzych GUIDE FOR FOREIGN STUDENTS

The Angelus Silesius State School of Higher Vocational Education in Wałbrzych GUIDE FOR FOREIGN STUDENTS The Angelus Silesius State School of Higher Vocational Education in Wałbrzych GUIDE FOR FOREIGN STUDENTS POLAND About Poland Total area: 312,700 km 2 Location: Central Europe Land boundaries: 3,321 km

More information

Contents. Our pupils life (general events and festivals)... General events... Festivals... Wordgames... Drawings...

Contents. Our pupils life (general events and festivals)... General events... Festivals... Wordgames... Drawings... Contents Our pupils life (general events and festivals)... General events... Festivals... Wordgames... Drawings... The map of Sátoraljaújhely General events My Fridays I get up at six o clock every morning,

More information

POZIOM 2 TEKSTY PIOSENEK I RYMOWANEK

POZIOM 2 TEKSTY PIOSENEK I RYMOWANEK POZIOM 2 TEKSTY PIOSENEK I RYMOWANEK Welcome Piosenka Hello Hello. I m Lindy. Hello. I m Lindy. What s your name? Hello. I m Joe. Hello. I m Joe. It s time to play! Hello. I m Emily. Hello. I m Emily.

More information

Fry Phrases Set 1. TeacherHelpForParents.com help for all areas of your child s education

Fry Phrases Set 1. TeacherHelpForParents.com help for all areas of your child s education Set 1 The people Write it down By the water Who will make it? You and I What will they do? He called me. We had their dog. What did they say? When would you go? No way A number of people One or two How

More information

Learning English with Bobby 1 Agricola-kustannus

Learning English with Bobby 1 Agricola-kustannus An Apple Story A red apple is for the mouse. A green apple is for the bird. l like green apples. Thank you Hedgehog! A yellow and green apple is for the cat. l like yellow and green apples. Thank you Hedgehog!

More information

9 sets de dúas fichas 1 set de tres fichas

9 sets de dúas fichas 1 set de tres fichas EXPRESIÓN ORAL 9 sets de dúas fichas 1 set de tres fichas 1 SPEAKING SET 1 CANDIDATE A TASK 1 (MONOLOGUE): FILMS You are a Spanish student living in London and you meet a Polish friend for coffee. You

More information

total polish speak Polish instantly no books no writing absolute confidence

total polish speak Polish instantly no books no writing absolute confidence total polish speak Polish instantly no books no writing absolute confidence 172768_Total_Polish.indd 1 To find out more, please get in touch with us. For general enquiries and for information on Michel

More information

Student Control Journal Parents keep away

Student Control Journal Parents keep away Student Control Journal Parents keep away C 2006 FlyLady & Co. Inc Copyright 2006 All rights reserved; FlyLady and Company Inc. For Students only; Parents Stay Away! This little Control Journal is our

More information

Lifelong Learning and Review

Lifelong Learning and Review U n i t 8 Lifelong Learning and Review Divers examine the remains of a skeleton found in an underwater cave. Unit Out c omes Organize study materials Make purchases Give and follow directions Make goals

More information

How to prepare for your colonoscopy using bowel preparation Type 2 diabetes management, oral diabetes medication (Morning appointment)

How to prepare for your colonoscopy using bowel preparation Type 2 diabetes management, oral diabetes medication (Morning appointment) South of Tyne Bowel Cancer Screening Programme How to prepare for your colonoscopy using bowel preparation Type 2 diabetes management, oral diabetes medication (Morning appointment) December 2012 1 Introduction

More information

Proloquo2Go 4.0 How do I find the words?

Proloquo2Go 4.0 How do I find the words? Proloquo2Go 4.0 How do I find the words? Introduction Proloquo2Go 4.0 s Crescendo vocabulary gives you easy access to core words those words that account for about 80% of what we say or write every day.

More information

2 Food and nutrients. Obesity and malnutrition

2 Food and nutrients. Obesity and malnutrition 2 Food and nutrients 2.1 Obesity and malnutrition An unhealthy diet and lifestyle can cause serious health problems. For example, eating too much and doing too little exercise can cause obesity. This is

More information

Healthy foods and drinks for children aged 1 4 years

Healthy foods and drinks for children aged 1 4 years Department of Health Healthy foods and drinks for children aged 1 4 years 13 Growing Strong Feeding you and your baby Great state. Great opportunity. 1 By the time your child is one year old, they should

More information

Elementary Course (A2) Learning Objectives

Elementary Course (A2) Learning Objectives Elementary Course (A2) Learning Objectives Lesson Lesson Name Learning Objective 1 Welcome back to Velawoods 2 Are you a student? 3 Bob's business class 4 Help people in Velawoods 5 What's important? 6

More information

TASK 1 INTERACTION CARD 1

TASK 1 INTERACTION CARD 1 TASK 1 INTERACTION CARD 1 Preparation time: 1 minute Interaction time: 4 minutes min. 5 minutes max. CANDIDATE A HOLIDAY JOB You and your friend want to get a holiday job to help you pay for your studies.

More information

Wash Your Hands.. Tell them that it has the same tune as Row, Row, Row Your Boat. Similarly introduce other piggy back songs if you know any.

Wash Your Hands.. Tell them that it has the same tune as Row, Row, Row Your Boat. Similarly introduce other piggy back songs if you know any. II 35 ACTIVITIES FOR CHILDREN g Wash Your Hands.. Tell them that it has the same tune as Row, Row, Row Your Boat. Similarly introduce other piggy back songs if you know any. Procedure Have the children

More information

- ENGLISH TEST - BEGINNER 100 QUESTIONS

- ENGLISH TEST - BEGINNER 100 QUESTIONS Exercise 1: Tick (P) the suitable answer. - ENGLISH TEST - 1. Do you work on Saturdays? A Yes, I work B Yes, I do C Yes, I am 2. How old are you? A No, I'm not B I'm 35 C I'm a waiter 3. Do you have a

More information

Date Problem Goal Interventions Discipline Review 12/30/ Worried and scared since readmission Crying more frequently

Date Problem Goal Interventions Discipline Review 12/30/ Worried and scared since readmission Crying more frequently Mrs. M. Care Plan (Post Significant Change) Mrs. Cynthia M is a 90-year-old, Caucasian female, born June 22, 1920 in Germany and immigrated to the United States when she was seven years old. Mrs. M speaks

More information

LEAVING HOME & ARRIVING IN THE UK DON T LEAVE HOME WITHOUT:

LEAVING HOME & ARRIVING IN THE UK DON T LEAVE HOME WITHOUT: CHECKLISTS: THE ESSENTIALS LEAVING HOME & ARRIVING IN THE UK DON T LEAVE HOME WITHOUT: Your passport or national identity card & your travel tickets Your medical certificate Your SAWS work card (if you

More information

ESL Health Unit Unit Four Healthy Aging Lesson One Nutrition

ESL Health Unit Unit Four Healthy Aging Lesson One Nutrition ESL Health Unit Unit Four Healthy Aging Lesson One Nutrition Source: http://www.clipartheaven.com/clipart/health_&_medical/cartoons/hospital_meal_3.gif Reading and Writing Practice Advanced Beginning Goals

More information

Directions. 4. Match: Students listen to different items regarding a city and drag the sound icons under the matching pictures.

Directions. 4. Match: Students listen to different items regarding a city and drag the sound icons under the matching pictures. Directions Level: 1º/ 2º E.S.O. Grammar: Revision of present simple. There is /there are. Prepositions with means of transport. Functions: Describing places. Asking for and giving directions. Asking for

More information

THE STORY OF TRACY BEAKER BACK AND BAD by Mary Morris

THE STORY OF TRACY BEAKER BACK AND BAD by Mary Morris THE STORY OF TRACY BEAKER BACK AND BAD by Mary Morris Where s the butter? Right under your nose. Not in the puddle! Hey, hey, hey! That s not for lunch! Fine time to be defrosting the freezer! You told

More information

Name ID number: Date:

Name ID number: Date: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN Escuela Industrial y Prepa Técnica Pablo Livas Laboratorio de 3ra y 5ta op. de Inglés 2 Academia de inglés centro Semestre agosto-diciembre 2016 Name ID number: Date:

More information

HOMESTAY GUIDE FOR INTERNATIONAL STUDENTS

HOMESTAY GUIDE FOR INTERNATIONAL STUDENTS HOMESTAY GUIDE FOR INTERNATIONAL STUDENTS Questions? Call us TOLL FREE: 1 877 441 4443 www.canadahomestayinternational.com Homestay Guide for Intl Students 2008 10.1 Page 2 STUDENT EVALUATION FORM Please

More information

UNIt 9 our PlANEt. LIFe SKILLS. WoRK & CAReeR. reading. speaking interrupting When is it OK to interrupt people? How could you do it politely?

UNIt 9 our PlANEt. LIFe SKILLS. WoRK & CAReeR. reading. speaking interrupting When is it OK to interrupt people? How could you do it politely? UNIt 9 our PlANEt IN THIS UNIT YoU learn language to talk about the weather, climate change and the natural world read an article about climate change reading learn how to interrupt politely understanding

More information

Living With Congestive Heart Failure

Living With Congestive Heart Failure Living With Congestive Heart Failure Information for patients and their families Patient information developed by EPICORE Centre, Division of Cardiology, University of Alberta The REACT study: supported

More information

POZIOM 1 TEKSTY PIOSENEK I RYMOWANEK

POZIOM 1 TEKSTY PIOSENEK I RYMOWANEK POZIOM 1 TEKSTY PIOSENEK I RYMOWANEK Welcome Piosenka Hello Hello, I m Zak. Hello Zak. Hello, I m Rita. Hello Rita. Hello, I m Millie. Hello Millie. Hello, I m Oscar. Hello Oscar. Rymowanka 1, 2, 3, 4,

More information

Lesson 1 Pronunciation and Intonation

Lesson 1 Pronunciation and Intonation Lesson 1 Pronunciation and Dialog 1 (A guest walks towards the Front Desk.) Pronouncing a Guest s Name Receptionist: Good evening, Ms. May I help you? Guest: Yes. I ve made a reservation for tonight. Receptionist:

More information