XML nyelvek és alkalmazások

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "XML nyelvek és alkalmazások"

Transcription

1 THE INTERNET,mapped on the opposite page, is a scalefree network in that XML nyelvek és alkalmazások XML kezelés Javaban dis.'~tj port,from THE INTERNET,mapped on the opposite page, is a scalefree network in that 2 Mi az XML? extensible Markup Language SGML részhalmaz, korlátozásokkal hordozható adatformátum kommunikációs protokoll

2 THE INTERNET,mapped on the opposite page, is a scalefree network in that 3 Az XML mag merev XML szintaxis rögzített karakterkészlet limitált tag delimiterek <, >, </, </ nem definiált konkrét alkalmazás szintaxis kényszerek alkalmazása DTD XML schema névterek használata különböz! alkalmazások elemeinek megkülönböztetése THE INTERNET,mapped on the opposite page, is a scalefree network in that 4 XML dokumentumok XML dokumentumok összetev!i deklarációk elemek, tagek megjegyzések karakter referenciák feldolgozási instrukciók jól formált dokumentum érvényes dokumentum

3 THE INTERNET,mapped on the opposite page, is a scalefree network in that 5 XML példa dokumentum <?xml version="1.0" encoding="utf8"?> <diningroom> <table type="round" wood="maple"> <manufacturer>the Wood Shop</manufacturer> </table> <chair wood="maple"> <quantity>2</quantity> <quality>excellent</quality> <cushion included="true"> <color>blue</color> </cushion> </chair> <chair wood="oak"> <quantity>3</quantity> <quality>average</quality> </chair> </diningroom> THE INTERNET,mapped on the opposite page, is a scalefree network in that 6 Egyéb XML komponensek PI (processing instructions) <?cél utasítások?> DTD contraints hordozhatóság, értelmezhet!ség namespace prefix prefix:tagname URI XSL, XSLT (extensible stylesheet language) FO (formatting object)

4 THE INTERNET,mapped on the opposite page, is a scalefree network in that 7 XSL példa <xsl:template match="page"> <html> <head> <title> <xsl:valueof select="title"></xsl:valueof> </title> </head> <body bgcolor="#ffcc88"> <xsl:applytemplates></xsl:applytemplates> </body> </html> </xsl:template> <xsl:template match="paragraph"> <p align="center"> ;i~e~tu"eg~ye'l"rne(;lb9.$ha redorganili<i> ngprincipies. <xsl:applytemplates></xsl:applytemplates> </i> </p> </xsl:template> </xsl:stylesheet> Egyéb XML komponensek (foly.) <?xml version="1.0" encoding="utf8"?> <xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl=" <?xml version="1.0" encoding="utf8"?> <?xmlstylesheet href="hello.xsl" type="test/xslt"?> <page> <title>test Page</title> <content> <paragraph>what you see is what you get!</paragraph> </content> </page> <html> <head> <meta content="text/html; charset=utf8" httpequiv="contenttype"> <title>test Page </title> </head> <body bgcolor="#ffcc88"> Test Page <p align="center"> <i>what you see is what you get!</i> </p> </body> </html> THE INTERNET,mapped on the opposite page, is a scalefree network in that 8 Egyéb XML komponensek (foly.) XPath XML elemek címzése (XML fa) XML Schema DTDk kiegészítése XMLben hierarchia, névtér ütközések, kapcsolatok

5 THE INTERNET,mapped on the opposite page, is a scalefree network in that 9 XML feldolgozása SAX (Simple API for XML) eseményalapú parser keret Parserek Xerces DOM (Document Object Model) THE INTERNET,mapped on the opposite page, is a scalefree network in that 10 XML DTDk Document Type Definition Szabálykészlet leírása jelöl! elem készlet XML dokumentumban vagy hivatkozva konkrét alkalmazás szintaxis megadása felhasználása az értelmezésnél

6 THE INTERNET,mapped on the opposite page, is a scalefree network in that 11 XML schema DTD hiányosságok kiküszöbölése Korlátozások megadása XML formában Valid és schemavalid XML dokumentumok XML Schema DTD THE INTERNET,mapped on the opposite page, is a scalefree network in that 12 XSL, XSLT XML dok. transzformációja másik XML dokumentummá XML dok. transzformációja megjelenítéshez (html, pdf, PostScript) formatting object

7 THE INTERNET,mapped on the opposite page, is a scalefree network in that XML/XSL 13 Alkalmazások közötti adatcsere Application A XML doc. in form A XSL proc. doc. in form of B doc. in form of A XSL proc. XML doc. in form B Application B THE INTERNET,mapped on the opposite page, is a scalefree network in that 14 XSL Formatting Objects XSLT stylesheet XHTML document XSLT+FO stylesheet XML document PDF document

8 THE INTERNET,mapped on the opposite page, is a scalefree network in that 15 XML alkalmazások Megjelenítés XHTML, WML, SVG Kommunikáció/adatcsere XSL XMLRPC Konfiguráció webservices THE INTERNET,mapped on the opposite page, is a scalefree network in that 16 XML editorok XML dokumentumok szerkesztése szövegként (szintaxis kiemelés) fa nézetben (táblázatok) XML dok. validálás (DTD) XSL/XSLT pl. Xerlin

9 THE INTERNET,mapped on the opposite page, is a scalefree network in that 17 XML parzolás jól formázottság ellen!rzése validálás adatszerkezetekké alakítás pl.: DOM parser fontos jellemz!i sebesség megfelelés az XML specifikációnak pl. Apache Xerces THE INTERNET,mapped on the opposite page, is a scalefree network in that 18 XML átalakítása XSLT komponens sebesség XSL/XSLT spec. megfelel!ség publishing frameworks component builders content management pl. Apache Xalan, Cocoon

10 THE INTERNET,mapped on the opposite page, is a scalefree network in that 19 XML dokumentumok felépítése Fejléc Feldolgozási utasítások (PIk) Dokumentumtípus deklarációk Tartalom gyökérelem XML adatelemek elem attribútumok XML konstansok nem parzolt adatok THE INTERNET,mapped on the opposite page, is a scalefree network in that 20 A fejléc PIk <?target instructions?> instr.: key=value target xml Doctype deklaráció DTD meghat. <! DOCTYPE... gyökérelem DTD: SYSTEM, PUBLIC

11 THE INTERNET,mapped on the opposite page, is a scalefree network in that 21 Fejléc példa <?xml version="1.0"?> <?xmlstylesheet href="xsl\javaxml.html.xsl" type="text/xsl"?> <?xmlstylesheet href="xsl\javaxml.wml.xsl" type="text/xsl" media="wap"?> <?cocoonprocess type="xslt"?> <!DOCTYPE JavaXML:Book SYSTEM "DTD\JavaXML.dtd"> THE INTERNET,mapped on the opposite page, is a scalefree network in that XML adatelemek 22 Gyökérelem csak 1 összes elemet be kell foglalni Névtér azonosítók prefix Elemek nyitó/záró tag elem attribútumok üres elem elem szöveges adattal

12 THE INTERNET,mapped on the opposite page, is a scalefree network in that 23 XML példa <JavaXML:Book xmlns:javaxml=" <JavaXML:Title>Java and XML</JavaXML:Title> <JavaXML:Contents> <JavaXML:Chapter focus="xml"> <JavaXML:Heading>Introduction</JavaXML:Heading> <JavaXML:Topic subsections="7">what Is It?</JavaXML:Topic> <JavaXML:Topic subsections="3">how Do I Use It?</JavaXML:Topic> <JavaXML:Topic subsections="4">why Should I Use It?</JavaXML:Topic> <JavaXML:Topic subsections="0">what's Next?</JavaXML:Topic> </JavaXML:Chapter> <JavaXML:SectionBreak/> THE INTERNET,mapped on the opposite page, is a scalefree network in that XML konstansok 24 escape karakterek, szekvenciák entitás referenciák &[entitásnév]; < > " &apos; &

13 THE INTERNET,mapped on the opposite page, is a scalefree network in that 25 Nem értelmezett szakaszok CDATA szakasz <![CDATA[...]]> <script> <![CDATA[ function matchwo(a,b) { if (a < b && a < 0) then { return 1 else { return 0 ]]> </script> THE INTERNET,mapped on the opposite page, is a scalefree network in that 26 A SAX XML parser csatoló Javahoz parser API értelmez! meghívása értelmezési ciklusban visszahívások (callback) események

14 THE INTERNET,mapped on the opposite page, is a scalefree network in that 27 SAX reader SAX XMLReader interfész megvalósítása példányosítás direkt módon factory wrapperrel parzolás input source kivételek tartalom kezel!k THE INTERNET,mapped on the opposite page, is a scalefree network in that 28 SAX Handlerek ContentHandler Locator startdocument, enddocument processinginstruction startprefixmapping, endprefixmapping startelement, endelement characters ignorablewhitespace skippedentity

15 THE INTERNET,mapped on the opposite page, is a scalefree network in that 29 Hibakezel!k ErrorHandler interfész warning error fatalerror THE INTERNET,mapped on the opposite page, is a scalefree network in that 30 SAX példa SAX org.xml.sax xerces

16 THE INTERNET,mapped on the opposite page, is a scalefree network in that 31 import java.io.ioexception; import org.xml.sax.attributes; import org.xml.sax.contenthandler; import org.xml.sax.errorhandler; import org.xml.sax.locator; import org.xml.sax.saxexception; import org.xml.sax.saxparseexception; import org.xml.sax.xmlreader; import org.xml.sax.helpers.xmlreaderfactory; public class SAXParserDemo { SAX példa public static void main(string[] args) { if (args.length!= 1) { System.out.println("Usage: java SAXParserDemo [XML URI]"); System.exit(0); String uri = args[0]; SAXParserDemo parserdemo = new SAXParserDemo(); parserdemo.performdemo(uri); public void performdemo(string uri) { System.out.println("Parsing XML File: " + uri + "\n\n"); // Parse the document parser.parse(uri); // Get instances of our handlers ContentHandler contenthandler = new MyContentHandler(); ErrorHandler errorhandler = new MyErrorHandler(); try { // Instantiate a parser XMLReader parser = XMLReaderFactory.createXMLReader( "org.apache.xerces.parsers.saxparser"); // Register the content handler parser.setcontenthandler(contenthandler); // Register the error handler parser.seterrorhandler(errorhandler); catch (IOException e) { System.out.println("Error reading URI: " + e.getmessage()); catch (SAXException e) { System.out.println("Error in parsing: " + e.getmessage()); THE INTERNET,mapped on the opposite page, is a scalefree network in that 32 class MyContentHandler implements ContentHandler { /** Hold onto the locator for location information */ private Locator locator; public void setdocumentlocator(locator locator) { System.out.println(" * setdocumentlocator() called"); // We save this for later use if desired. this.locator = locator; public void startdocument() throws SAXException { System.out.println("Parsing begins..."); public void enddocument() throws SAXException { System.out.println("...Parsing ends."); public void processinginstruction(string target, String data) throws SAXException { SAX példa (folyt.) public void startelement(string namespaceuri, String localname, String rawname, Attributes atts) throws SAXException { System.out.print("startElement: " + localname); if (!namespaceuri.equals("")) { System.out.println(" in namespace " + namespaceuri + " (" + rawname + ")"); else { System.out.println(" has no associated namespace"); for (int i=0; i<atts.getlength(); i++) System.out.println(" Attribute: " + atts.getlocalname(i) + "=" + atts.getvalue(i)); public void endelement(string namespaceuri, String localname, String rawname) throws SAXException { System.out.println("endElement: " + localname + "\n"); public void characters(char[] ch, int start, int end) throws SAXException { System.out.println("PI: Target:" + target + " and Data:" + data); ;i~e~tu"eg~ye'l"rne(;lb9.$ha redorganili public ngprincipies. void startprefixmapping(string prefix, String uri) { System.out.println("Mapping starts for prefix " + prefix + " mapped to URI " + uri); public void endprefixmapping(string prefix) { System.out.println("Mapping ends for prefix " + prefix); String s = new String(ch, start, end); System.out.println("characters: " + s); public void ignorablewhitespace(char[] ch, int start, int end) throws SAXException { String s = new String(ch, start, end); System.out.println("ignorableWhitespace: [" + s + "]"); public void skippedentity(string name) throws SAXException { System.out.println("Skipping entity " + name);

17 THE INTERNET,mapped on the opposite page, is a scalefree network in that 33 SAX példa (folyt.) class MyErrorHandler implements ErrorHandler { public void warning(saxparseexception exception) throws SAXException { System.out.println("**Parsing Warning**\n" + " Line: " + exception.getlinenumber() + "\n" + " URI: " + exception.getsystemid() + "\n" + " Message: " + exception.getmessage()); throw new SAXException("Warning encountered"); public void fatalerror(saxparseexception exception) throws SAXException { System.out.println("**Parsing Fatal Error**\n" + " Line: " + exception.getlinenumber() + "\n" + " URI: " + exception.getsystemid() + "\n" + " Message: " + exception.getmessage()); throw new SAXException("Fatal Error encountered"); public void error(saxparseexception exception) throws SAXException { System.out.println("**Parsing Error**\n" + " Line: " + exception.getlinenumber() + "\n" + " URI: " + exception.getsystemid() + "\n" + " Message: " + exception.getmessage()); throw new SAXException("Error encountered");

An XML file. XML Parsing. Generic XML Parsers. XML Parsing. Event-based Parser. Tree-based XML Parser. Michael Li

An XML file. XML Parsing. Generic XML Parsers. XML Parsing. Event-based Parser. Tree-based XML Parser. Michael Li An XML file XML Parsing Michael Li Email: jwl@cs.nott.ac.uk jerry tom reminder don't forget me this weekend! XML stands for EXtensible

More information

XML & Databases. Tutorial. 2. Parsing XML. Universität Konstanz. Database & Information Systems Group Prof. Marc H. Scholl

XML & Databases. Tutorial. 2. Parsing XML. Universität Konstanz. Database & Information Systems Group Prof. Marc H. Scholl XML & Databases Tutorial Christian Grün, Database & Information Systems Group University of, Winter 2007/08 DOM Document Object Model Idea mapping the whole XML document to main memory The XML Processor

More information

CSE603 Management of Semistructured Data 04. DOM & SAX

CSE603 Management of Semistructured Data 04. DOM & SAX CSE603 Management of Semistructured Data 04. DOM & SAX Scott Lee Hanyang University ERICA Campus 2 nd Semester 2014 Document Object Model DOM DOM : Document Object Model W3C recommandation (3 level) Core

More information

technische universität dortmund Prof. Dr. Ramin Yahyapour

technische universität dortmund Prof. Dr. Ramin Yahyapour technische universität Prof. Dr. Ramin Yahyapour IT & Medien Centrum 20. April 2010 Übungen Betreuung Florian Feldhaus, Peter Chronz Termine Mittwochs 14:15 15:00 Uhr, GB IV R.228 Donnerstags 10:15 11:00

More information

Databases and Information Systems 2

Databases and Information Systems 2 Databases and Information Systems Storage models for XML trees in small main memory devices Long term goals: reduce memory compression (?) still query efficiently small data structures Databases and Information

More information

core Simple API for XML SAX

core Simple API for XML SAX core Web programming Simple API for XML SAX 1 2001-2003 Marty Hall, Larry Brown http:// Agenda Introduction to SAX Installation and setup Steps for SAX parsing Defining a content handler Examples Printing

More information

Java TM API for XML Processing 1.1

Java TM API for XML Processing 1.1 Java TM API for XML Processing 1.1 James Duncan Davidson Jason Hunter Slide 1 JAXP 1.1? Java Community Process initiative JSR-000063? Feature list:? SAX2.0.? SAX 2 extensions.? DOM Level 2 Core interfaces.?

More information

Markup Languages SGML, HTML, XML, XHTML. CS 431 February 11, 2008 Carl Lagoze Cornell University

Markup Languages SGML, HTML, XML, XHTML. CS 431 February 11, 2008 Carl Lagoze Cornell University Markup Languages SGML, HTML, XML, XHTML CS 431 February 11, 2008 Carl Lagoze Cornell University My philosophy on teaching technical tools I present the capabilities and underlying concepts And give you

More information

CHAPTER 2 XML PROCESSING

CHAPTER 2 XML PROCESSING 10 CHAPTER 2 XML PROCESSING This chapter describes the XML syntax, XML schema description languages, validating XML, query processing on XML etc. 2.1 XML SYNTAX XML is a technology for creating markup

More information

Developing XML Solutions with JavaServer Pages Technology

Developing XML Solutions with JavaServer Pages Technology Developing XML Solutions with JavaServer Pages Technology XML (extensible Markup Language) is a set of syntax rules and guidelines for defining text-based markup languages. XML languages have a number

More information

XML Programming. Duration: 5 Days Price: $2595 *California residents and government employees call for pricing.

XML Programming. Duration: 5 Days Price: $2595 *California residents and government employees call for pricing. XML Programming Duration: 5 Days Price: $2595 *California residents and government employees call for pricing. Course Description: The extensible Markup Language (XML) provides a standard, document-based

More information

Semistructured data and XML. Institutt for Informatikk INF3100 09.04.2013 Ahmet Soylu

Semistructured data and XML. Institutt for Informatikk INF3100 09.04.2013 Ahmet Soylu Semistructured data and XML Institutt for Informatikk 1 Unstructured, Structured and Semistructured data Unstructured data e.g., text documents Structured data: data with a rigid and fixed data format

More information

Concrete uses of XML in software development and data analysis.

Concrete uses of XML in software development and data analysis. Concrete uses of XML in software development and data analysis. S. Patton LBNL, Berkeley, CA 94720, USA XML is now becoming an industry standard for data description and exchange. Despite this there are

More information

XML and Java. The Extensible Markup Language. Freitag, 31. Mai 13

XML and Java. The Extensible Markup Language. Freitag, 31. Mai 13 XML and Java The Extensible Markup Language XML makes data portable Anders Møller & Michael I. Schwartzbach 2006 Addison-Wesley Underpinning for Web Related Computing fits well to Java, which makes code

More information

CST6445: Web Services Development with Java and XML Lesson 1 Introduction To Web Services 1995 2008 Skilltop Technology Limited. All rights reserved.

CST6445: Web Services Development with Java and XML Lesson 1 Introduction To Web Services 1995 2008 Skilltop Technology Limited. All rights reserved. CST6445: Web Services Development with Java and XML Lesson 1 Introduction To Web Services 1995 2008 Skilltop Technology Limited. All rights reserved. Opening Night Course Overview Perspective Business

More information

XML: extensible Markup Language. Anabel Fraga

XML: extensible Markup Language. Anabel Fraga XML: extensible Markup Language Anabel Fraga Table of Contents Historic Introduction XML vs. HTML XML Characteristics HTML Document XML Document XML General Rules Well Formed and Valid Documents Elements

More information

T-110.5140 Network Application Frameworks and XML Web Services and WSDL 15.2.2010 Tancred Lindholm

T-110.5140 Network Application Frameworks and XML Web Services and WSDL 15.2.2010 Tancred Lindholm T-110.5140 Network Application Frameworks and XML Web Services and WSDL 15.2.2010 Tancred Lindholm Based on slides by Sasu Tarkoma and Pekka Nikander 1 of 20 Contents Short review of XML & related specs

More information

5 &2 ( )" " & 6 7 83-4 6& )9 2) " *

5 &2 ( )  & 6 7 83-4 6& )9 2)  * ! " #$%& 0 ) ( )" %+ %*,( )" -" ".. /+% ()( )" ' &2 34%* 5 &2 ( )" " & 6 7 83-4 6& )9 2) " * 1 6 5 75 6 5 75 %* %* 32 %,6,) 5 " )& 8 * 2-4;< 7)&%*2 : = 75 75 75 %* 32,) 5, 37 %,2-4;< 7)&%*2 ?7 7 (? A%

More information

XML module 4. Working with XML. Hans C. Arents. senior IT market analyst. I.T. Works. Guiding the IT Professional

XML module 4. Working with XML. Hans C. Arents. senior IT market analyst. I.T. Works. Guiding the IT Professional XML module 4 Working with XML Hans C. Arents senior IT market analyst I.T. Works Guiding the IT Professional Innovation Center, Technologiepark 3, B-9052 Gent (Belgium), Tel: +32 (0)9 241 56 21 - Fax:

More information

Introduction to XML Applications

Introduction to XML Applications EMC White Paper Introduction to XML Applications Umair Nauman Abstract: This document provides an overview of XML Applications. This is not a comprehensive guide to XML Applications and is intended for

More information

An XML Based Data Exchange Model for Power System Studies

An XML Based Data Exchange Model for Power System Studies ARI The Bulletin of the Istanbul Technical University VOLUME 54, NUMBER 2 Communicated by Sondan Durukanoğlu Feyiz An XML Based Data Exchange Model for Power System Studies Hasan Dağ Department of Electrical

More information

BASI DI DATI II 2 modulo Parte II: XML e namespaces. Prof. Riccardo Torlone Università Roma Tre

BASI DI DATI II 2 modulo Parte II: XML e namespaces. Prof. Riccardo Torlone Università Roma Tre BASI DI DATI II 2 modulo Parte II: XML e namespaces Prof. Riccardo Torlone Università Roma Tre Outline What is XML, in particular in relation to HTML The XML data model and its textual representation The

More information

Content of this lecture. Some Tools for Handling XML Documents XML. Schema and XML

Content of this lecture. Some Tools for Handling XML Documents XML. Schema and XML Content of this lecture Some Tools for Handling XML Documents 2010-10-08 Birgit Grohe A convenient Java-tool: (Java Architecture for XML Binding) A more advanced Java tool: A simple tool for small projects:

More information

Java API for XML Parsing

Java API for XML Parsing Java API for XML Parsing Version 1.0 Final Release James Duncan Davidson (et al) Sun Microsystems, Inc. 901 San Antonio Road Palo Alto CA 94303 USA 650 960-1300 March 2, 2000 JavaTM API for XML Parsing

More information

Java 2 Platform, Enterprise Edition (J2EE): Enabling Technologies for EAI

Java 2 Platform, Enterprise Edition (J2EE): Enabling Technologies for EAI Java 2 Platform, Enterprise Edition (J2EE): Enabling Technologies for EAI Tony Ng, Staff Engineer Rahul Sharma, Senior Staff Engineer Sun Microsystems Inc. 1 J2EE Overview Tony Ng, Staff Engineer Sun Microsystems

More information

Java and XSLT. Java and XSLT. By GiantDino. Eric M. Burke Publisher: O'Reilly First Edition September 2001 ISBN: 0-596-00143-6, 528 pages

Java and XSLT. Java and XSLT. By GiantDino. Eric M. Burke Publisher: O'Reilly First Edition September 2001 ISBN: 0-596-00143-6, 528 pages Java and XSLT Eric M. Burke Publisher: O'Reilly First Edition September 2001 ISBN: 0-596-00143-6, 528 pages By GiantDino Copyright Table of Contents Index Full Description About the Author Reviews Reader

More information

Agenda Summary of Previous Session

Agenda Summary of Previous Session XML for Java Developers G22.3033-002 Session 2 - Main Theme Markup Language Technologies (Part II) Dr. Jean-Claude Franchitti New York University Computer Science Department Courant Institute of Mathematical

More information

Page: 1. Merging XML files: a new approach providing intelligent merge of XML data sets

Page: 1. Merging XML files: a new approach providing intelligent merge of XML data sets Page: 1 Merging XML files: a new approach providing intelligent merge of XML data sets Robin La Fontaine, Monsell EDM Ltd robin.lafontaine@deltaxml.com http://www.deltaxml.com Abstract As XML becomes ubiquitous

More information

TagSoup: A SAX parser in Java for nasty, ugly HTML. John Cowan (cowan@ccil.org)

TagSoup: A SAX parser in Java for nasty, ugly HTML. John Cowan (cowan@ccil.org) TagSoup: A SAX parser in Java for nasty, ugly HTML John Cowan (cowan@ccil.org) Copyright This presentation is: Copyright 2004 John Cowan Licensed under the GNU General Public License ABSOLUTELY WITHOUT

More information

T XML in 2 lessons! %! " #$& $ "#& ) ' */,: -.,0+(. ". "'- (. 1

T XML in 2 lessons! %!  #$& $ #& ) ' */,: -.,0+(. . '- (. 1 XML in 2 lessons! :.. 1 Lets start This presentation will answer the fundamental questions: What is XML? How do I use XML? How does it work? What can I use it for, anyway? 2 World Wide Web Consortium (W3C)

More information

XML Processing in Java

XML Processing in Java XML Processing in Java Sebastian Kreinecker 20.Mai 2015 Sebastian Kreinecker XML Processing in Java 20.Mai 2015 1 / 20 Outline 1 XML What is XML? Short Example 2 XML in Java Why Java? Examples Sebastian

More information

Mul$media im Netz (Online Mul$media) Wintersemester 2014/15. Übung 06 (Nebenfach)

Mul$media im Netz (Online Mul$media) Wintersemester 2014/15. Übung 06 (Nebenfach) Mul$media im Netz (Online Mul$media) Wintersemester 2014/15 Übung 06 (Nebenfach) Online Mul?media WS 2014/15 - Übung 05-1 Today s Agenda Flashback! 5 th tutorial Introduc?on to JavaScript Assignment 5

More information

XML Strengths. XML Extensible Markup Language. XML Example. XML Form

XML Strengths. XML Extensible Markup Language. XML Example. XML Form Extensible Markup Language Strengths Generic format for structured representation of data. No predefined tags, but a syntax similar to HTML. Applications: Web services, business transactions XHTML HTML

More information

XML. Working with XML in POCO.

XML. Working with XML in POCO. XML Working with XML in POCO. Overview > XML > Simple API for XML (SAX) > Document Object Model (DOM) > Creating XML documents XML > extensible Markup Language, free, open standard > is a general-purpose

More information

Continuous Integration Part 2

Continuous Integration Part 2 1 Continuous Integration Part 2 This blog post is a follow up to my blog post Continuous Integration (CI), in which I described how to execute test cases in Code Tester (CT) in a CI environment. What I

More information

Computer Science E-259

Computer Science E-259 XML with Java, Java Servlet, and JSP Lecture 1: Introduction 17 September 2007 David J. Malan malan@post.harvard.edu 1 The Hype In the Press "XML, as a context-rich, data-neutral file format, is probably

More information

Organisation for Economic Co-operation and Development - OECD

Organisation for Economic Co-operation and Development - OECD Organisation for Economic Co-operation and Development - Version 0.40 Status working document internal version subject to acceptance approved X LISTE OF MODIFICATIONS Date Author Version Nature 20 March

More information

Java Appletek II. Applet GUI

Java Appletek II. Applet GUI THE INTERNET,mapped on the opposite page, is a scalefree network in that Java Appletek II. dis.'~tj port,from BYALBERTU\SZLOBARABASI ANDERICBONABEAU THE INTERNET,mapped on the opposite page, is a scalefree

More information

Java 2 Micro Edition XML. F. Ricci 2010/2011

Java 2 Micro Edition XML. F. Ricci 2010/2011 Java 2 Micro Edition XML F. Ricci 2010/2011 J2Me XML overview XML, REST Parsing XML: JSR 172: defines an XML parsing (JAXP) API and a JAX- RPC API (mostly used for Web Services, and currently not available

More information

XML Processing. Homework #1 Programming Web Services ID2208. Mihhail Matskin and Hooman Peiro Sajjad KTH ICT School VT 2015

XML Processing. Homework #1 Programming Web Services ID2208. Mihhail Matskin and Hooman Peiro Sajjad KTH ICT School VT 2015 Homework #1 Programming Web Services ID2208 XML Processing Mihhail Matskin and Hooman Peiro Sajjad (shps@kth.se) KTH ICT School VT 2015 * Original lab content prepared by Dr. Shahab Mokarizadeh. 1 Administrative

More information

Last Week. XML (extensible Markup Language) HTML Deficiencies. XML Advantages. Syntax of XML DHTML. Applets. Modifying DOM Event bubbling

Last Week. XML (extensible Markup Language) HTML Deficiencies. XML Advantages. Syntax of XML DHTML. Applets. Modifying DOM Event bubbling XML (extensible Markup Language) Nan Niu (nn@cs.toronto.edu) CSC309 -- Fall 2008 DHTML Modifying DOM Event bubbling Applets Last Week 2 HTML Deficiencies Fixed set of tags No standard way to create new

More information

Extensible Markup Language (XML): Essentials for Climatologists

Extensible Markup Language (XML): Essentials for Climatologists Extensible Markup Language (XML): Essentials for Climatologists Alexander V. Besprozvannykh CCl OPAG 1 Implementation/Coordination Team The purpose of this material is to give basic knowledge about XML

More information

Data Integration through XML/XSLT. Presenter: Xin Gu

Data Integration through XML/XSLT. Presenter: Xin Gu Data Integration through XML/XSLT Presenter: Xin Gu q7.jar op.xsl goalmodel.q7 goalmodel.xml q7.xsl help, hurt GUI +, -, ++, -- goalmodel.op.xml merge.xsl goalmodel.input.xml profile.xml Goal model configurator

More information

.NET @ apache.org. ApacheCon NA - Vancouver BC November 2011 2:30p. husted@apache.org http://www.slideshare.net/ted.husted

.NET @ apache.org. ApacheCon NA - Vancouver BC November 2011 2:30p. husted@apache.org http://www.slideshare.net/ted.husted .NET @ apache.org ApacheCon NA - Vancouver BC November 2011 2:30p husted@apache.org http://www.slideshare.net/ted.husted .NET @ apache.org Like it or not, many open source developers are moving to the

More information

LAB MANUAL CS-322364(22): Web Technology

LAB MANUAL CS-322364(22): Web Technology RUNGTA COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY (Approved by AICTE, New Delhi & Affiliated to CSVTU, Bhilai) Kohka Kurud Road Bhilai [C.G.] LAB MANUAL CS-322364(22): Web Technology Department of COMPUTER SCIENCE

More information

N CYCLES software solutions. XML White Paper. Where XML Fits in Enterprise Applications. May 2001

N CYCLES software solutions. XML White Paper. Where XML Fits in Enterprise Applications. May 2001 N CYCLES software solutions White Paper Where Fits in Enterprise Applications May 2001 65 Germantown Court 1616 West Gate Circle Suite 205 Nashville, TN 37027 Cordova, TN 38125 Phone 901-756-2705 Phone

More information

Chapter 1 Programming Languages for Web Applications

Chapter 1 Programming Languages for Web Applications Chapter 1 Programming Languages for Web Applications Introduction Web-related programming tasks include HTML page authoring, CGI programming, generating and parsing HTML/XHTML and XML (extensible Markup

More information

Overview of DatadiagramML

Overview of DatadiagramML Overview of DatadiagramML Microsoft Corporation March 2004 Applies to: Microsoft Office Visio 2003 Summary: This document describes the elements in the DatadiagramML Schema that are important to document

More information

EPL660: Information Retrieval and Search Engines Lab 7

EPL660: Information Retrieval and Search Engines Lab 7 EPL660: Information Retrieval and Search Engines Lab 7 Παύλος Αντωνίου Γραφείο: B109, ΘΕΕ01 University of Cyprus Department of Computer Science Apache Tika What is Apache Tika? Content Analysis Toolkit

More information

XML and Data Management

XML and Data Management XML and Data Management XML standards XML DTD, XML Schema DOM, SAX, XPath XSL XQuery,... Databases and Information Systems 1 - WS 2005 / 06 - Prof. Dr. Stefan Böttcher XML / 1 Overview of internet technologies

More information

Structured Data and Visualization. Structured Data. Programming Language Support. Programming Language Support. Programming Language Support

Structured Data and Visualization. Structured Data. Programming Language Support. Programming Language Support. Programming Language Support Structured Data and Visualization Structured Data Programming Language Support Schemas become Types Xml docs become Values parsers and validators A language to describe the structure of documents A language

More information

Chapter 2 HTML Basics Key Concepts. Copyright 2013 Terry Ann Morris, Ed.D

Chapter 2 HTML Basics Key Concepts. Copyright 2013 Terry Ann Morris, Ed.D Chapter 2 HTML Basics Key Concepts Copyright 2013 Terry Ann Morris, Ed.D 1 First Web Page an opening tag... page info goes here a closing tag Head & Body Sections Head Section

More information

Java and XML parsing. EH2745 Lecture #8 Spring 2015. larsno@kth.se

Java and XML parsing. EH2745 Lecture #8 Spring 2015. larsno@kth.se Java and XML parsing EH2745 Lecture #8 Spring 2015 larsno@kth.se Lecture Outline Quick Review The XML language Parsing Files in Java Quick Review We have in the first set of Lectures covered the basics

More information

W3C Validation. Overview

W3C Validation. Overview W3C Validation Overview The W3C Validation check identifies any W3C compliance issues with a page. This can assist in determining the validity of web documents. Most web documents are written using markup

More information

Web Services Technologies

Web Services Technologies Web Services Technologies XML and SOAP WSDL and UDDI Version 16 1 Web Services Technologies WSTech-2 A collection of XML technology standards that work together to provide Web Services capabilities We

More information

WWW. World Wide Web Aka The Internet. dr. C. P. J. Koymans. Informatics Institute Universiteit van Amsterdam. November 30, 2007

WWW. World Wide Web Aka The Internet. dr. C. P. J. Koymans. Informatics Institute Universiteit van Amsterdam. November 30, 2007 WWW World Wide Web Aka The Internet dr. C. P. J. Koymans Informatics Institute Universiteit van Amsterdam November 30, 2007 dr. C. P. J. Koymans (UvA) WWW November 30, 2007 1 / 36 WWW history (1) 1968

More information

Lecture 5 DTD & Schema. References: XML How to Program, Ch 6 & 7

Lecture 5 DTD & Schema. References: XML How to Program, Ch 6 & 7 Lecture 5 DTD & Schema References: XML How to Program, Ch 6 & 7 Review of XML syntax XML document declaration Elements Attributes Entities (general entity &, parameter entity %) Character

More information

Session Topic. Session Objectives. Extreme Java G22.3033-007. XML Data Processing for Java MOM and POP Applications

Session Topic. Session Objectives. Extreme Java G22.3033-007. XML Data Processing for Java MOM and POP Applications Extreme Java G22.3033-007 Session 3 - Sub-Topic 4 XML Data Processing for Java MOM & POP Applications Dr. Jean-Claude Franchitti New York University Computer Science Department Courant Institute of Mathematical

More information

WWW World Wide Web. Aka The Internet

WWW World Wide Web. Aka The Internet WWW World Wide Web Aka The Internet WWW history (1) 1968 Doug Engelbart Earlier than ARPANET or UNIX Inventor of the mouse... and of hypermedia... and of videoconferencing 1989 Tim Berners Lee WWW history

More information

The Forger s Art Exploiting XML Digital Signature Implementations HITB 2013

The Forger s Art Exploiting XML Digital Signature Implementations HITB 2013 The Forger s Art Exploiting XML Digital Signature Implementations HITB 2013 James Forshaw (@tiraniddo) Research. Response. Assurance. @CTXIS What am I going to talk about? XML Digital Signature Implementations

More information

Application Development XML - XSL

Application Development XML - XSL ITEC 2336 Internet Application Development XML - XSL XML A style sheet is linked to an XML document to format the document. XML processor combines style sheet with XML document to display a formatted document.

More information

JavaScript: Control Statements I

JavaScript: Control Statements I 1 7 JavaScript: Control Statements I 7.1 Introduction 2 The techniques you will learn here are applicable to most high-level languages, including JavaScript 1 7.2 Algorithms 3 Any computable problem can

More information

Languages for Data Integration of Semi- Structured Data II XML Schema, Dom/SAX. Recuperación de Información 2007 Lecture 3.

Languages for Data Integration of Semi- Structured Data II XML Schema, Dom/SAX. Recuperación de Información 2007 Lecture 3. Languages for Data Integration of Semi- Structured Data II XML Schema, Dom/SAX Recuperación de Información 2007 Lecture 3. Overview XML-schema, a powerful alternative to DTDs XML APIs: DOM, a data-object

More information

SEMESTER VIII IT1451 XML AND WEB SERVICES UNIT I XML TECHNOLOGY FAMILY 9

SEMESTER VIII IT1451 XML AND WEB SERVICES UNIT I XML TECHNOLOGY FAMILY 9 SEMESTER VIII IT1451 XML AND WEB SERVICES L T P C 3 1 0 4 UNIT I XML TECHNOLOGY FAMILY 9 XML Benefits Advantages of XML over HTML EDI Databases XML based standards Structuring with schemas DTD XML schemas

More information

XML in programming. Patryk Czarnik. XML and Modern Techniques of Content Management 2012/13

XML in programming. Patryk Czarnik. XML and Modern Techniques of Content Management 2012/13 XML in programming Patryk Czarnik Institute of Informatics University of Warsaw XML and Modern Techniques of Content Management 2012/13 Introduction XML in programming XML in programming what for? To

More information

Practical 4: XML input to Fortran i. Practical 4: XML input to Fortran

Practical 4: XML input to Fortran i. Practical 4: XML input to Fortran i Practical 4: XML input to Fortran 1 / 6 The first two practical sessions dealt with how to produce XML from Fortran code. The third session showed you how to use XPath to write scripts to analyse that

More information

XML WEB TECHNOLOGIES

XML WEB TECHNOLOGIES XML WEB TECHNOLOGIES Chakib Chraibi, Barry University, cchraibi@mail.barry.edu ABSTRACT The Extensible Markup Language (XML) provides a simple, extendable, well-structured, platform independent and easily

More information

HTML, CSS, XML, and XSL

HTML, CSS, XML, and XSL APPENDIX C HTML, CSS, XML, and XSL T his appendix is a very brief introduction to two markup languages and their style counterparts. The appendix is intended to give a high-level introduction to these

More information

Web Development CSE2WD Final Examination June 2012. (a) Which organisation is primarily responsible for HTML, CSS and DOM standards?

Web Development CSE2WD Final Examination June 2012. (a) Which organisation is primarily responsible for HTML, CSS and DOM standards? Question 1. (a) Which organisation is primarily responsible for HTML, CSS and DOM standards? (b) Briefly identify the primary purpose of the flowing inside the body section of an HTML document: (i) HTML

More information

Adatgy!jtés Webr"l. Webtechnológia 1

Adatgy!jtés Webrl. Webtechnológia 1 Adatgy!jtés Webr"l 2 Adatgy!jtés adatok kinyerése weben publikált adatbázisokból betöltés adatbázisba web scraping információ vizualizálás technika web crawler (oldalak letöltése) html feldolgozás (adat

More information

Hello World RESTful web service tutorial

Hello World RESTful web service tutorial Hello World RESTful web service tutorial Balázs Simon (sbalazs@iit.bme.hu), BME IIT, 2015 1 Introduction This document describes how to create a Hello World RESTful web service in Eclipse using JAX-RS

More information

Keywords: XML, Web-based Editor

Keywords: XML, Web-based Editor A WEB-BASED XML EDITOR Rahul Shrivastava, Sherif Elfayoumy, and Sanjay Ahuja rshrivas@unf.edu, selfayou@unf.edu, sahuja@unf.edu Department of Computer and Information Sciences University of North Florida

More information

XML An Introduction. Eric Scharff. Center for LifeLong Learning and Design (L3D) scharffe@cs.colorado.edu. http://rtt.colorado.

XML An Introduction. Eric Scharff. Center for LifeLong Learning and Design (L3D) scharffe@cs.colorado.edu. http://rtt.colorado. XML A Itroductio Eric Scharff Ceter for LifeLog Learig ad Desig (L3D) scharffe@cs.colorado.edu http://rtt.colorado.edu/~scharffe What is XML? XML is the extesible Markup Laguage XML is a stadard format

More information

Managing XML Documents Versions and Upgrades with XSLT

Managing XML Documents Versions and Upgrades with XSLT Managing XML Documents Versions and Upgrades with XSLT Vadim Zaliva, lord@crocodile.org 2001 Abstract This paper describes mechanism for versioning and upgrding XML configuration files used in FWBuilder

More information

Building XML-Based Web Applications

Building XML-Based Web Applications Building XML-Based Web Applications 1905: Building XML-Based Web Applications (5 Days) About this Course This five-day instructor-led course provides students with the skills to build a Web application

More information

XML Parsing and Web Services Seminar Enterprise Computing

XML Parsing and Web Services Seminar Enterprise Computing Seminar Enterprise Computing Winter Term 2004/05 University of Applied Sciences, Aargau Faculty of Engineering and Technology Author: Siarhei Sirotkin Scientic Adviser: Prof. Dr. Dominik Gruntz Windisch,

More information

Instructor: Phone: Fax Office Hours: Bio: Table of Contents

Instructor:   Phone: Fax Office Hours: Bio: Table of Contents Department of Information Technology WEBD341: Enterprise Data Exchange using XML 3 Credit Hours 8 Weeks Prerequisite(s): WEBD121: Web Development Fundamentals Instructor Information Course Description

More information

XML and Lexical Resources. Shakil Nasir

XML and Lexical Resources. Shakil Nasir XML and Lexical Resources Shakil Nasir Content Introduction to XML XML Basics Validation of XML Documents DTD Basics Lexical Resources Repository of Online Urdu Dictionary Introduction to XML XML (Extensible

More information

REDUCING THE COST OF GROUND SYSTEM DEVELOPMENT AND MISSION OPERATIONS USING AUTOMATED XML TECHNOLOGIES. Jesse Wright Jet Propulsion Laboratory,

REDUCING THE COST OF GROUND SYSTEM DEVELOPMENT AND MISSION OPERATIONS USING AUTOMATED XML TECHNOLOGIES. Jesse Wright Jet Propulsion Laboratory, REDUCING THE COST OF GROUND SYSTEM DEVELOPMENT AND MISSION OPERATIONS USING AUTOMATED XML TECHNOLOGIES Colette Wilklow MS 301-240, Pasadena, CA phone + 1 818 354-4674 fax + 1 818 393-4100 email: colette.wilklow@jpl.nasa.gov

More information

Extending XSLT with Java and C#

Extending XSLT with Java and C# Extending XSLT with Java and C# The world is not perfect. If it were, all data you have to process would be in XML and the only transformation language you would have to learn would XSLT. Because the world

More information

IT5404: Internet Application Development (Optional)

IT5404: Internet Application Development (Optional) : Internet Application Development (Optional) INTRODUCTION This is one of the optional courses designed for Semester 5 of the Bachelor of Information Technology Degree program. This course on Internet

More information

From HTML to XML (extensible Markup Language) XML, DTD, and XPath. Other nice features of XML. XML terminology. Well-formed XML documents

From HTML to XML (extensible Markup Language) XML, DTD, and XPath. Other nice features of XML. XML terminology. Well-formed XML documents From HTML to XML (extensible Markup Language) 2 XML, DTD, and XPath CPS 216 Advanced Database Systems HTML describes the presentation of the content bibliography foundations of Databases

More information

Cocoon 2 Programming: Web Publishing with XML and Java"

Cocoon 2 Programming: Web Publishing with XML and Java Cocoon 2 Programming: Web Publishing with XML and Java" Bill Brogden Conrad D'Cruz Mark Gaither StfBEX San Francisco London Introduction xv Chapter 1 The Cocoon 2 Architecture 1 The Challenges of Web Publishing

More information

Proposed changes. Java API for XML Processing Maintenance Release 1.5. Description: Maintenance review of the JAXP 1.

Proposed changes. Java API for XML Processing Maintenance Release 1.5. Description: Maintenance review of the JAXP 1. Java API for XML Processing Maintenance Release 1.5 Description: Maintenance review of the JAXP 1.4 Specification Maintenance Lead: Joe Wang, Oracle Corporation Feedback: Please send comments to eg@jaxp.java.net

More information

The Google Web Toolkit (GWT): Declarative Layout with UiBinder Basics

The Google Web Toolkit (GWT): Declarative Layout with UiBinder Basics 2013 Marty Hall & Yaakov Chaikin The Google Web Toolkit (GWT): Declarative Layout with UiBinder Basics (GWT 2.5 Version) Originals of Slides and Source Code for Examples: http://courses.coreservlets.com/course-materials/gwt.html

More information

XML Support on iseries

XML Support on iseries Session: 7 XML Support on 8 Copyright Corporation, 2004. All Rights Reserved. This publication may refer to products that are not currently available in your country. makes no commitment to make available

More information

JDOM Overview. Application development with XML and Java. Application Development with XML and Java. JDOM Philosophy. JDOM and Sun

JDOM Overview. Application development with XML and Java. Application Development with XML and Java. JDOM Philosophy. JDOM and Sun JDOM Overview Application Development with XML and Java Lecture 7 XML Parsing JDOM JDOM: Java Package for easily reading and building XML documents. Created by two programmers: Brett McLaughlin and Jason

More information

XSLT Mapping in SAP PI 7.1

XSLT Mapping in SAP PI 7.1 Applies to: SAP NetWeaver Process Integration 7.1 (SAP PI 7.1) Summary This document explains about using XSLT mapping in SAP Process Integration for converting a simple input to a relatively complex output.

More information

Internationalization Tag Set 1.0 A New Standard for Internationalization and Localization of XML

Internationalization Tag Set 1.0 A New Standard for Internationalization and Localization of XML A New Standard for Internationalization and Localization of XML Felix Sasaki World Wide Web Consortium 1 San Jose, This presentation describes a new W3C Recommendation, the Internationalization Tag Set

More information

Network Programming. CS 282 Principles of Operating Systems II Systems Programming for Android

Network Programming. CS 282 Principles of Operating Systems II Systems Programming for Android Network Programming CS 282 Principles of Operating Systems II Systems Programming for Android Android provides various mechanisms for local IPC between processes e.g., Messengers, AIDL, Binder, etc. Many

More information

2009 Martin v. Löwis. Data-centric XML. Other Schema Languages

2009 Martin v. Löwis. Data-centric XML. Other Schema Languages Data-centric XML Other Schema Languages Problems of XML Schema According to Schematron docs: No support for entities idiomatic or localized data types (date, time) not supported limited support for element

More information

CIS 467/602-01: Data Visualization

CIS 467/602-01: Data Visualization CIS 467/602-01: Data Visualization HTML, CSS, SVG, (& JavaScript) Dr. David Koop Assignment 1 Posted on the course web site Due Friday, Feb. 13 Get started soon! Submission information will be posted Useful

More information

10CS73:Web Programming

10CS73:Web Programming 10CS73:Web Programming Question Bank Fundamentals of Web: 1.What is WWW? 2. What are domain names? Explain domain name conversion with diagram 3.What are the difference between web browser and web server

More information

Announcements (October 18) XML, DTD, and XPath. Other nice features of XML. From HTML to XML (extensible Markup Language) Well-formed XML documents

Announcements (October 18) XML, DTD, and XPath. Other nice features of XML. From HTML to XML (extensible Markup Language) Well-formed XML documents Announcements (October 18) 2 XML, DTD, and XPath Homework #3 will be assigned Thursday No news is good news CPS 116 Introduction to Database Systems From HTML to XML (extensible Markup Language) HTML describes

More information

Ambientes de Desenvolvimento Avançados

Ambientes de Desenvolvimento Avançados Ambientes de Desenvolvimento Avançados http://www.dei.isep.ipp.pt/~jtavares/adav/adav.htm Aula 18 Engenharia Informática 2006/2007 José António Tavares jrt@isep.ipp.pt 1 Web services standards 2 1 Antes

More information

CSET 3100 Advanced Website Design (3 semester credit hours) IT Required

CSET 3100 Advanced Website Design (3 semester credit hours) IT Required CSET 3100 Advanced Website Design (3 semester credit hours) CSET Elective IT Required Current Catalog Description: This course covers the creation of HTML forms, creation of static and animated web graphics,

More information

ETL Systems; XML Processing in PHP

ETL Systems; XML Processing in PHP ETL Systems; XML Processing in PHP May 11, 2013 1 ETL - principles, applications, tools 1.1 ETL: Extract-Transform-Load Extract-Transform-Load (ETL) are data integration practices and tools: Extract data-mining

More information

Google Web Toolkit GWT

Google Web Toolkit GWT THE INTERNET,mapped on the opposite page, is a scalefree network in that Google Web Toolkit dis.'~tj port,from BYALBERTU\SZLOBARABASI ANDERICBONABEAU THE INTERNET,mapped on the opposite page, is a scalefree

More information

Java technológiák 7. előadás A Struts keretrendszer

Java technológiák 7. előadás A Struts keretrendszer Java technológiák 7. előadás A Struts keretrendszer Sapientia - EMTE 2010 Struts keretrendszer Bevezető Struts és az MVC tervezési minta Struts Action osztály fejlesztése Struts Action konfigurálása Miért

More information

Client-side Web Engineering From HTML to AJAX

Client-side Web Engineering From HTML to AJAX Client-side Web Engineering From HTML to AJAX SWE 642, Spring 2008 Nick Duan 1 What is Client-side Engineering? The concepts, tools and techniques for creating standard web browser and browser extensions

More information