Zborník príspevkov Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji / 1 Z B O R N Í K

Size: px
Start display at page:

Download "Zborník príspevkov Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji / 1 Z B O R N Í K"

Transcription

1 Zborník príspevkov Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji / 1 Z B O R N Í K význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji príspevkov z medzinárodného vedeckého seminára Zborník z konferencie Podhájska 2. a 3. december

2 2 / Zborník príspevkov Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji

3 Zborník z konferencie Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji / 3 Programový výbor Odborný garant konferencie: Prof. RNDr. René Matlovič, PhD. Prešovská univerzita v Prešove, Slovenská republika Členovia: Prof. Ing. Alena Kalašová, PhD. Žilinská univerzita v Žiline, Slovenská republika Prof. Dr. Ján Kišgeci Poľnohospodárska univerzita, Nový Sad, Srbsko Prof.dr. Grazina Startiene Kaunas University od Technology, Lithuania Prof. Dr. Valentinas Navickas Kaunas Univesity of Technology, Lithuania Prof. Dr. Miroslaw J. Skibniewski University of Maryland, USA Asocc.prof.dr. Ceslovas Christauskas Kaunas University of Lithuania Assoc.prof. Diana Reklaitiene Lithuanian Academy of Physical Education, Lithuania Doc.PaedDr. Peter Čuka, PhD. m.prof. Prešovská univerzita v Prešove, Slovenská republika Doc. Mgr. Sergej Vojtovič, DrSc. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, Slovenská republika Doc. JUDr. Karel Schelle, CSc. Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno, Česká republika Dr. Akvile Cibinskiene Kaunas University of Technology, Lithuania Ing. Vladimir Sikora, PhD. Inštitút za radstvo i povratarstvo, Bački Petrovec, Srbsko

4 4 / Zborník z konferencie Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji Recenzenti: Prof. RNDr. Peter Spišiak, CSc., Mgr. Marián Kulla, PhD Asocc.prof.dr. Ceslovas Christauskas Prof. Dr. Ján Kišgeci

5 Zborník z konferencie Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji / 5 Obsah Akvilė Čibinskienė Strana 07 Assessment Model of Infrastructure Natural Monopolies Regulated Prices of Goods and Services Impact to Country s Competitiveness Vilija Jančiūtė, Rima Kontautienė, Valentinas Navickas Strana 13 The Features of Lithuanian Tourism s Sector Development: the Case of Ryanair Company PhDr. Peter Kamenec Strana 17 O ľudskej dôstojnosti Mgr. Marianna Babiaková Kapcalová Strana 26 Komunálne voľby krok v ústrety rozvoja obcí Rima Kontautiene, Vilija Janciute, Valentinas Navickas Strana 29 A Strategic Nature of Corporate Social Responsibility Marina Luptáková Strana 36 Teorie sociologie a psychologie konfliktu jako metodologický základ výzkumu problematiky mediace (s důrazem na systém trestní justice) Mgr. Milena Pullmannová Švedová PhD. Strana 53 Vzdelávacie trendy ako nástroj rozvoja organizácie Karel Schelle, Ilona Schelleová Strana 63 Jaké znalosti by měli mít podnikatelé o právních nástrojích krizového řízení v případě hrozby úpadku podniku (vybrané problémy) Prof. RNDr. Peter Spišiak, CSc., Mgr. Marián Kulla, PhD Strana 67 Vidiecke mikroregionálne združenia ako nástroj regionálneho rozvoja (príklad Košický región) Ing. Martina Spišiaková, Ing. Elena Širá Strana 73 Vybrané ekonomické aspekty nezamestnanosti v SR a vývojové tendencie nezamestnanosti v okrese Prešov Mgr. Branislav A. Švorc Strana 80 Demografický potenciál mikroregiónu Dolina Čergova ako jeden z faktorov rozvoja regiónu

6 6 / Zborník z konferencie Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji doc. PhDr. Oľga Bočáková, PhD, JUDr. Zuzana Kubišová, PaedDr. Alena Tomášiková Strana 088 Nurse and patient rights Mgr. Ľuba Tomčíková Strana 094 Vplyv hospodárskej krízy na vývoj nezamestnanosti na Slovensku Ing. Monika Tóthová Strana 099 Vplyv motivácie na ľudský potenciál v regionálnom rozvoji Ing. Martin Vavrek, RNDr. Zuzana Dolná Strana 104 Problém prílišnej centralizácie systému schvaľovania eurofondov na Slovensku Mgr. Ing. Petr Wawrosz Strana 112 Bariéry rozvoje lidského potenciálu nejen v regionálním rozvoji

7 Zborník z konferencie Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji / 7 Assessment Model of Infrastructure Natural Monopolies Regulated Prices of Goods and Services Impact to Country s Competitiveness Akvilė Čibinskienė Kaunas University of Technology, Laisves al. 55 LT Kaunas, Lithuania Abstract: Article s authors examine the relation between infrastructure natural monopolies regulated prices of goods and services and national competitiveness. They suggest a model, which allows to asses infrastructure natural monopolies regulates prices of goods and services impact to countries competitiveness through decisions of companies. Keywords: infrastructure, natural monopoly, competitiveness. Introduction Globalization has weakened traditional trade barriers and integrated virtually separate countries economies into a huge free market. This means that high national competitiveness and it s sustainability becomes more and more important for separate countries. Infrastructure creates the base for the state s economic activity. The economic theory and world experience shows that the activity of infrastructure branches play important role in the economic development. Infrastructure products and services providing enterprises often have natural monopoly features. They used to be state owned or their activity was administered by state. Infrastructure resources in the country s economy is an important factor of competitiveness and the ability of the society to satisfy its economic and social needs. The Economic theory and international practice shows that infrastructure industries activity plays an important role in economic development, competitiveness, creates a background for the survival and development of the country s economic subjects. Seeking to create and assessment model of infrastructure natural monopolies (INM) regulated prices of goods and services impact to country s competitiveness, it is important to define it s structural parts. The object of the paper is relation between infrastructure natural monopolies regulated prices of goods and services and national competitiveness. The aim of the paper is to create an assessment model of infrastructure natural monopolies (INM) regulated prices of goods and services impact to country s competitiveness.

8 8 / Zborník z konferencie Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji Methods of the study: systemic comparative analysis of scientific economic literature, structural analysis and logical analysis. Many scientists (R. Camagni, 2002, J. Reiljan ir kt., 2000, A. Bohlto, 1996, H. P. Fröhlich, 1989, E. H. Fidel, 2005) agree that competitiveness is miscellaneous and controversial concept, but it is not unified and unanimous defined. Opinions differ in if enterprises, or countries compete with each other, what means of economic policy are most suitable to increase competitiveness and how it is related with international trade, firstly with export. (R. Vilpišauskas, 2004). Some economists couple competitiveness with low costs or the level of the currency exchange rate, others with the technological progress of the country and its growth. (A. Boltho, 1996, H. P. Fröhlich, 1989). E. H. Fidel (2005) states, that there is disagreement about its measurement, the indexes to be used in its measurement, ant the interpretation of whatever results that would emerge from such measurements. Lithuanian scientists analyze competitiveness in different aspects. Competitiveness researches and comparisons are made by A. Saboniene (2009), V. Juscius, V. Snieska (2008), J. Ciburiene, G. Zaharieva (2006). Regional competitiveness is analyzed by V. Snieska, J. Bruneckiene (2009), Z. Simanaviciene, J. Bruneckiene, I. Simberova (2007), the importance of the competitiveness forming factors is studied by J. Urbonas, I. Maksvytiene (2003), D. Bernatonyte, A. Normandiene (2007), V. Navickas, A. Malakauskaite (2007). Research of the authors of this article (V. Navickas, A. Malakauskaite, 2007, A. Cibinskiene, 2010, A. Cibinskiene, J. Bruneckiene, A. Guzavicius, 2010) showed that while analyzing countries competitiveness most of the scientists used the framework of M. E. Porter National diamond, leaving the same main groups of factors: factor conditions, demand conditions, related and supporting industries, firm structure, strategy and rivalry. Suggested assessment model of INM regulated prices impact to country s competitiveness is based on groups of these factors and their interaction. The price of goods and services in INM regulated prices of goods and services impact to country s competitiveness model is marked as external factor. This price defines some factor prices, which reflect in factor conditions. However, setting this price is related not only with market conditions but also with the decisions of the government, therefore it is advisable to analyze its impact to factor groups of country s competitiveness separately. The structure of INM regulated prices of goods and services impact to country s competitiveness through M. E. Porter National Diamond groups of factors is shown in figure 1.

9 Zborník z konferencie Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji / 9 Figure 1. Structure of impact of INM regulated prices of goods and services to country s competitiveness through M. E. Porter National diamond factor groups Basics of the model: M. E. Porter (1990) National diamond groups of factors and decisions of industrial companies regarding change of the prices of INM goods and services. Assumptions of the model: y Impact of INM regulated prices of goods and services is evaluated as impact of external factor to particular groups of factors of country s competitiveness, and due to the decisions of industrial companies to general country s competitiveness. y The change of INM regulated prices of goods and services is indicated as external factor (fact), disassociating from the reasons of this change. Primarily, the changes of INM prices affect the companies (manufacturing, services and etc.) working in the country, because these goods and services expenses form their operating costs. Moreover, the changes of these prices are felt by residents (end-users, households) because the expenses of INM goods and services compose their consumption expenditure. Factor conditions. The studies show that most of the scientists highlight not only importance of the factors but their quality and price as well. In this respect, INM regulated prices affect country s competitiveness through factor conditions as the price of the factors directly or as the price of other producing factors, which can be changed depending on the change of the INM regulated prices. Demand conditions. Country s demand to goods and services is proved by customers of those goods and services. According to their nature infrastructure goods and services are essential and in some cases can be defined as necessities, and if there are no close substitutes to those goods and services customers have no opportunity to choose. It can affect the demand of other consuming goods and services. So INM regulated prices impact country s competitiveness through demand conditions as expression of consumer purchasing power.

10 10 / Zborník z konferencie Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji Related and supporting industries (clusters). Change of INM regulated prices affect clusters through factor prices, as clusters use INM goods and services and their price is included in the expenditure for producing factors. Also INM can be considered as supporting industries. Firm strategy, structure and rivalry. Some strategic and other decisions of companies management may be affected by INM regulated prices as prices of production factors or costs. The structure of the model of INM regulated prices of goods and services impact to country s competitiveness through country s rivalry groups of factors and industrial decisions is shown in figure 2. Figure 2. The relation of price change for INM products and services and national competitiveness Analysis of impact of firms decisions on INM prices of goods and services to country s competitiveness: 1. Reduction in consumption of INM goods and services can negatively influence the results of company s activity (production volume, export) and influence it positively if operating volume stay the same while consumption of INM goods and services is reduced. In this way efficiency increases and it can have positive effect to industrial and country s competitiveness. On the other hand, this reduction can impact decrease in operating volume and impact industrial and country s competitiveness negatively. The increase of company s (industrial) rivalry positively affects country s competitiveness, and its decrease affects it negatively. 2. Implementation of new technologies or innovations to reduce the costs of INM in short term (while innovations are being created) can make no impact to company s results and company s (industrial) competitiveness, but whenever they are implemented the results, rivalry of the company, industry and whole country can be affected positively.

11 Zborník z konferencie Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji / Decrease in operating volume can influence the decrease in company s (industrial) and country s competitiveness. 4. Transfer of some business activity s processes or their elements to other countries where the prices of INM goods and services required to their business are lower, can positively impact company s results and its (and industrial) rivalry, but the competitiveness of the country from which the processes are moved is affected negatively. 5. Transfer of business to other country increases company s results and its rivalry but the competitiveness of the country from which the business are moved is affected negatively. 6. Termination of business in the country negatively influence the competitiveness of the country where it was terminated. Conclusions y One may conclude, that, due to the lack of close substitutes and for meeting necessity needs, regulation of INM prices is a factor affecting country s competitiveness. y It was determined that it is appropriate to distinguish INM regulated prices impact to country s competitiveness through the enterprises (industries) operating decisions on the price changes of the production factors. y Most of created and widely empirically tested country s competitiveness models were created on the basis of M.E. Porter National Diamond model, keeping the same groups of factors and their inter-connections, that is the reason why in INM regulated prices impact to country s competitiveness model groups of factors of M/E. Porter National Diamond were not applied, and the INM regulated price of goods and services is treated as an external factor, affecting country s competitiveness groups of factors and affecting the whole country s competitiveness through taken decisions of the manufacturing industry. References Bernatonytė, D., Normandienė, A Estimation of Importance of Intraindustry Trade. Inžinerinė Ekonomika Engineering Economics(3) Boltho, A The Assessment: International Competitiveness. Oxford Review of Economic Policy, vol. 12, no. 3, p Camagni, R On the Concept of Territorial Competitiveness: Sound or Misleading? Urban Studies, vol. 39, no. 13, p Ciburiene, J., Zaharieva, G. (2006) International Trade as a factor of competitiveness: comparison of Lithuanian and Bulgarian cases. Inžinerinė Ekonomika Engineering Economics(4) Fidel, E. H. (2005) On the competing notions of International competitiveness. Advance in Competitiveness Research, Thomson Gale, vol. 13, issue 1, 80 p.

12 12 / Zborník z konferencie Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji Fröhlich, H. P. (1989) International Competitiveness: Alternative Macroeconomic Strategies and Changing Perceptions in Recent Years. The Competitiveness of European industry. p Jusčius, V., Snieška, V. (2008) Influence of Corporate Social Responsibility on Competitive Abilities of Corporations. Inžinerinė Ekonomika Engineering Economics(3) Navickas, V., Malakauskaite, A. (2007) Efficiency of Event Usage for the Increase in Competitiveness of Companies. Inžinerinė Ekonomika Engineering Economics(2) Porter, M. E. (1990) The Competitive Advantage of Nations. Reprinted in 1998 by Palgrave, 855 p. Reiljan, J., Henrikus, M., Ivanov, A. (2000) Key issues in defining and analyzing the competitiveness of a country. Tartu Univeristy Press, 59 p. Sabonienė, A. (2009) Lithuanian Export Competitiveness: Comparison with other Baltic States. Inžinerinė Ekonomika Engineering Economics (2) Simanavičienė, Z., Bruneckiene, J., Simberova, I. (2007) Regionų konkurencingumo vertinimo teoriniai aspektai. Ekonomia: Mokslo darbai, T Snieška, V. (2008) Research into International Competitiveness in Inžinerinė Ekonomika Engineering Economics(4) Snieška, V., Bruneckienė, J. (2009) Measurement of Lithuanian Regions by Regional Competitiveness Index. Inžinerinė Ekonomika Engineering Economics No. 1(61) Urbonas, J., Maksvytienė, I. (2003) Forming features and stages of international economic competitiveness. Inžinerinė Ekonomika Engineering Economics(4) Vilpišauskas, R. (2004) Tarptautinis konkurencingumas ir Lietuvos eksporto politika. Pinigų studijos, nr. 1, p Bruneckienė, J., Čibinskienė, A., Guzavičius, A Theoretical and expert assessment of the effect of infrastructure on regional competitiveness (Lithuanian case) // Social Research = Socialiniai tyrimai: mokslo darbai / Šiaulių universitetas. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla. ISSN , nr. 3(20), p Čibinskienė, A Relation of infrastructure natural monopolies and national competitiveness // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [electronic resource] / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN , no. 15, p Čibinskienė, A Empirical study of infrastructure natural monopolies prices impact to country s competitiveness // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [electronic resource] / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN , no. 15.

13 Zborník z konferencie Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji / 13 THE FEATURES OF LITHUANIAN TOURISM S SECTOR DEVELOPMENT: THE CASE OF RYANAIR COMPANY Vilija Jančiūtė 1, Rima Kontautienė 2, Valentinas Navickas 3 1 Kaunas University of Technology. 2 Kaunas University of Technology. 3 Kaunas University of Technology. Abstract: Article s authors examine the features of Lithuanian tourism s sector development that is illustrated by the case of Ryanair Company. Studies have shown that the most successful investments are those which are based on investments projects. Keywords: tourism sector, tourism s sector development, investments, Ryanair Company. Introduction Investments create assumptions for economic development, including tourism sector. The authors of this article show the positive impact of investments in Lithuania tourism sector by using the case of Ryanair Company. The object of the study is: tourism sector of Lithuania. The aim of the study is: to investigate the peculiarities of the Lithuanian tourism sector by using the case of Ryanair Company. The objectives of the study are: 1. To analyze the peculiarities of Lithuanian tourism sector; 2. To examine the impact of Ryanair Company investments in the Lithuanian tourism sector; The methods of research are: systematic, logic and comparative analysis of scientific literature. 1. The peculiarities of Lithuanian tourism sector Tourism as a social and economic phenomenon began to form when the demand for food and other conditions that are necessary for survival were satisfied, at the same time formed another essential need the need of information and travel. The formation of tourism product was resulted by travel s demand and knowledge seeking. National Tourism Development Program figures that the providers of tourism service are local residents and foreigners. Tourism includes all kind of services that are required to meet the needs of tourists, such as travel organization, lodging, meals, provision of information, entertainment, rental, etc.

14 14 / Zborník z konferencie Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji National Tourism Development Program figures that in Lithuania there are following favorable conditions for tourism and the development of this business, such as: a convenient geographical position; abundant of tourism resources; the various ethnic groups are interest in Lithuania and the resurgent relationship between countries; on the upgrade image of Lithuania country and international image of Lithuanian Tourism, there are a great number of tourism markets alongside Lithuania; the interest in Lithuania as a new tourist region. Žilinskas, V. J. and others (2008) claims that currently there are these factors that limit tourism development in Lithuania: the seasonal, low diversity of leisure time activities, the development of housing services are insufficient, lack of qualified workers in the tourism sector. 2. The development of Ryanair Company business in Lithuania As a case of foreign investments we will analyze the development of Ireland airline Company Ryanair business in Lithuania. In May 2010, Ryanair opened its 40 th hub in Kaunas, the second largest city in Lithuania. It is the first airline hub of this company in Eastern Europe. According to the Ryanair, the hub in Kaunas was provided with two planes and there were 18 flight destinations. (Ryanair to open 40 th base in Lithuania RTE news). Jegelevičius, L. (2010) claims that crucial role in attracting the Irish low-cost airline Company Ryanair was made by low level of airport taxes. Ryanair invested to the project 140 million dollars. The CEO of airline Company Michael O Leary, during interview with reporters in Vilnius stressed that Ryanair by introducing 18 new flight destinations, will hire 150 pilots and flight attendants to serve these flights. Ryanair several years was looking for suitable place to establish its new hub in Eastern Europe. O Leary says that the cheap flights company chose Lithuania, because this country has an attractive business environment, good infrastructure and a rapidly growing numbers of passengers. O Leary expects that the numbers of passenger will be double and will reach up to one million passengers this year. This will remain 1,000 jobs in Kaunas (Ryanair to Put $ 140 Million in Lithuanian Hub ABC News). Due to reductions in airport taxes, Lithuania became a country with one of the cheapest airports in Europe, this led many airlines companies to look at it. The president and CEO of Estonian Air Andrus Aljas, consider Lithuania as a great potential. He claims that the aviation market in Lithuania is one of the fastest growing in the Baltic region. Kaunas Airport reported an 11 percent passenger flow increase in 2009, compared to 2008, while the growth in 2010 was even more dramatic, seeing a doubling of passenger numbers year-on-year, amounting to 557,000 passengers over this year s three quarters, a staggering 79 percent hike from last year. Despite the downturn, they maintain steady growth. The growth has been triggered by their low price policy. (Jegelevičius, L. 2010).

15 Zborník z konferencie Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji / 15 Ryanair Sales & Marketing Manager for UK & Ireland Laszlo Tamas says that Ryanair will serve a million customers a year, also they predict that next year Kaunas airport will bit Vilnius airport by number of passengers. During first seven months of this year, Ryanair carried 390,000 passengers to and from Lithuania. This is 67% more than during the same period last year. Currently Ryanair operates 19 flight destinations from Kaunas airport (in July the company began to offer its 19th destination from Kaunas to the Swedish city of Gothenburg) (Ryanair keleivių Lietuvoje padaugėjo 67% Verslo žinios.) According to Hõbemägi, T. (2010), Europe and Lithuania s Nr. 1 carrier is committed to the Lithuanian market and will develop tourism further. Visitors arriving from abroad in Lithuania by Ryanair create new jobs in the economy and significantly contribute to Lithuania s GDP growth. Conclusions Tourism is very important for Lithuanian economy. There are a great number of favorable conditions for tourism development such as: a convenient geographical position; abundant of tourism resources, etc. However, according to some negative factors the potential of Lithuanian tourism is limited and it s use is insufficient. Ireland airline Company Ryanair is an example of foreign investments in Lithuania. Ryanair opened its 40 th hub in Kaunas in 2010 and plans to hire 150 pilots and flight attendants to serve these flights. This will help to remain 1,000 jobs in Kaunas. Company is committed to the Lithuanian market and will develop tourism further; this will allow to significantly contributing to Lithuania s GDP growth. Literature Hõbemägi, T. (2010) Ryanair: our Lithuanian traffic up 74%. Baltic business news. [interaktyvus]. [žiūrėta: ].Prieiga per internetą: <http://www.balticbusinessnews.com/article/2010/09/24/ryanair_our_ Lithuanian_traffic_up_74> Jegelevičius, L. (2010) With successive national airline bankruptcies, low-budget carriers are seen as an escape. The Baltic times. [interaktyvus]. [žiūrėta: ]. Prieiga per internetą: <http://www.baltictimes.com/news/articles/27347/> Ryanair keleivių Lietuvoje padaugėjo 67% Verslo žinios. [interaktyvus]. [žiūrėta: ]. Prieiga per internetą: <http://vz.lt/2/straipsnis/2010/08/18/ryanair_keleiviu_lietuvoje_ padaugejo_672> Ryanair to open 40th base in Lithuania RTE news/business. [interaktyvus]. [žiūrėta: ]. Prieiga per internetą: <http://www.rte.ie/news/2010/0209/ryanair-business.html>

16 16 / Zborník z konferencie Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji Ryanair to Put $140 Million in Lithuanian Hub Abc News. [interaktyvus]. [žiūrėta: ]. Prieiga per internetą: <http://abcnews.go.com/business/wirestory?id= > Žilinskas, V. J.; Skrodenienė, A. (2008) Turizmo plėtros valdymas regione. [žiūrėta: ]. Prieiga per internetą: <http://baitas.lzuu.lt/~mazylis/julram/224.pdf>

17 Zborník z konferencie Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji / 17 O ĽUDSKEJ DÔSTOJNOSTI PhDr. Peter Kamenec Prešovská univerzita v Prešove Fakulta manažmentu, Katedra manažérskej psychológie / , Abstrakt: Ľudská dôstojnosť je pojem, s ktorým sa môžeme stretnúť vo filozofickej a teologickej literatúre ako aj, hoci zriedkavejšie, v biomedicínskych, právnických alebo politologických prácach. Jedným z najdôležitejších takýchto dokumentov je aj Všeobecná deklarácia ľudských práv, prijatá 10. decembra 1948, v článku 1 ktorej sa predkladá zásadné tvrdenie, že všetci ľudia sa rodia slobodní a rovní v dôstojnosti a právach. Dôstojnosť človeka vyjadruje nie len jeho hodnotu, ale taktiež jeho slobodu, rovnoprávnosť, autonómnosť. V dôstojnosti vyslovujeme bytostnú pravdu o človeku ako jedinečnej a neopakovateľnej osobe. Zdôvodnenie tejto pravdy nachádzame vo filozofii, teológii, v histórii a dejinách, tradíciách a náboženstvách. Uznanie, spochybnenie alebo odmietnutie ľudskej dôstojnosti má nepochybne veľmi vážne osobné, sociálne i politické dôsledky. Abstract: Human dignity is a concept with which we find in philosophical and theological literature as well, although rarely, in the biomedical, legal or political science work. One of the most important of such documents is the Universal Declaration of Human Rights, adopted 10 December 1948, in Article 1, which presents the essential argument that all men are born free and equal in dignity and rights. Human dignity expresses not only its value but also its freedom, equality, autonomy. The dignity of an essentially express the truth about man as a unique and unrepeatable person. Reason this truth found in philosophy, theology, history and the history, traditions and religions. Recognition, challenge or denial of human dignity certainly is a very serious personal, social and political consequences. ÚVOD Ľudská dôstojnosť, ako znie názov tejto práce, je pojem, resp. termín, ktorý je definovateľný pluralitne. Môžeme teda konštatovať, že tento termín je mnohoznačný, aj keď udáva jednu smernicu, ktorá je značná všetkým ľuďom či už si ju plne uvedomujeme alebo neuvedomujeme. Ľudská dôstojnosť, ale tiež dôstojnosť človeka je nie len predstavou a ideou o statuse človeka, jeho postojoch v daných organizáciách ale je to najdôležitejšie právo človeka, ktoré úzko súvisí s právom človeka na jeho život. Práve konkrétne právo je ukotvené vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv, ktorá bola prijatá 10. decembra 1948, v článku 1, kde sa predkladá človeku prvoradé tvrdenie, že všetci ľudia sa rodia slobodní a rovní v dôstojnosti a v právach. Základný medzinárodný dokument deklarujúci ľudské práva a vyzývajúci všetky národy sveta na ich ochranu Všeobecná deklarácia ľudských práv (1948) vychádza pri definovaní ľudských práv z pojmu ľudskej dôstojnosti. Môžeme povedať, že ľudská dôstojnosť je jednou z axióm Všeobecnej deklarácie

18 18 / Zborník z konferencie Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji a ako taká predstavuje základ vrcholných hodnôt euroatlantického kultúrneho spoločenstva. (Seilerová, Seiler, 2000, s. 107) Takto by sme mohli vo vymenovávaní príkladov pokračovať aj ďalej, ale otázka, ktorá sa s týmito formuláciami nevyhnutne vynára, je pre ďalšie chápanie ľudských práv i pre ich výklad rovnako dôležitá, ak nie dôležitejšia: Čo treba pod pojmom ľudská dôstojnosť konkrétne chápať, o dôstojnosť ktorého kultúrneho spoločenstva a kultúrnej tradície sa jedná? Na túto skutočnosť otvorene upozornili členovia Americkej etnografickej spoločnosti už pri formulácii samotného znenia Deklarácie. Kriticky sa postavili hlavne pri vyhlásení hodnôt v Deklarácii za všeľudské a dôvodili tým, že pre niektoré kultúrne spoločenstvá sú slobody a práva Deklarácie irelevantné a preto nie je správne pokladať ich za všeľudské. (Seilerová, Seiler, 2000, s.108) Rovnako je to aj s pojmom ľudskej dôstojnosti. Ten totiž treba v daných súvislostiach chápať v zmysle európskej duchovnej tradície humanizmu. K tej prispeli v prvom rade antickí Gréci, židovsko-kresťanské evanjeliá, renesanční a novovekí myslitelia. V tejto práci sa budeme venovať chápaniu a ponímaniu termínu dôstojnosť vo význame tzv. etiky tretieho typu, respektíve táto práca je akousi úvahou na tému dôstojnosť človeka a jeho právo na dôstojnosť. ČO HOVORÍ KANTOV MRAVNÝ ZÁKON A INÍ? V tejto súvislosti môžeme spomenúť osobnosť Immanuela Kanta a jeho tzv. mravný zákon alebo kategorický imperatív. Človeka chápe Kant na jednej strane ako bytosť prírodnú, zmyslovú, pudovú, na strane druhej ako bytosť rozumnú, mravnú, autonómnu. Človek ako taký má však podľa neho absolútnu hodnotu, a preto sa s ním nikdy nemá zaobchádzať ako s prostriedkom, ale vždy má byť cieľom a účelom každého nášho konania: Jednej tak, abys používal lidství jak ve své osobě, tak i v osobě každého druhého vždy zároveň jako účel a nikdy pouze jako prostředek. (Kant, 1990, s.91) Kantov morálny zákon hovorí, že človek má konať tak, aby maxima jeho vôle (jeho subjektívna zásada) vždy mohla byť zároveň princípom všeobecného zákonodarstva. Možno teda povedať, že takáto formulácia predstavuje univerzalizáciu pojmu ľudská dôstojnosť. (Seilerová, Seiler, 2000, s. 111) Pojem ľudskej dôstojnosti bol predmetom úvah aj mnohých iných, B. Seilerová spomína viacerých filozofov, politológov či biológov. Zaujímavé sú aj názory K.W. Deutscha, ktorý interpretuje ľudskú dôstojnosť cez pojmy pamäť, vedomie, schopnosť učiť sa. Keď obhajujeme svoju integritu, obhajujeme svoje autonómne schopnosti pre učenie, štruktúru osobnosti, ktorú sme získali. Keď bránime ľudskú dôstojnosť niekoho, ochraňujeme jeho možnosť používať svoju osobnosť. Podľa neho je ľudská dôstojnosť porušená vtedy, keď je človek nútený robiť niečo, čo mu odníma autonómnu kontrolu jeho vlastného správania a namiesto toho sa z neho robí objekt iného procesu, prostriedok namiesto cieľa v Kantovej terminológii. Čím rozsiahlejšia je strata sebakontroly, tým hlbšia je strata dôstojnosti.

19 Zborník z konferencie Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji / 19 Môžeme teda povedať, že dôstojnosť človeka ako mravný kultúrno-historický fenomén spočíva v tom, že človek je mravným subjektom určitého kultúrneho spoločenstva, že vo svedomí ľudského indivídua sa zvnútornil mravný systém spoločenstva. Z tohto hľadiska pojem ľudskej dôstojnosti vyjadruje mravnú sebakontrolu ľudského indivídua v sieti spoločenských vzťahov. (Seilerová, Seiler, 2000, s. 116) 1 Mária Nemčeková (2001, s. 306) rozumie pod dôstojnosťou pojem morálneho vedomia, ktorý vyjadruje predstavy o hodnote ľudského jednotlivca ako bytosti rovnocennej, rovnoprávnej, slobodnej a autonómnej. Dôstojný prístup k človeku môžeme nepriamo charakterizovať aj cez nasledujúcich päť bodov, ako ich uvádza M. Nemčeková (2001, s. 306): prejavovať úctu k hodnote ľudskej bytosti; rešpektovať slobodu; spravodlivosť; rovnoprávnosť (spravodlivosť z hľadiska realizácie a ochrany práv i povinností); vytvárať možnosti pre uspokojovanie potrieb a záujmov ľudí. Úcta k druhému a rešpektovanie jeho práv začínajú na tých blízkych a neveľkých miestach, ktoré nie sú zakreslené na žiadnej mape sveta a predsa sú dlho naším vesmírom: náš domov, naša štvrť, sídlisko, škola. Tu začíname hľadať spravodlivosť a rovnaké práva, ako majú ostatní. Ak tu pre nás nie sú ľudské práva dôležité, nebudú ani inde. (Krsková, 1998, s. 27). O ĽUDSKEJ DÔSTOJNOSTI Možno že sa vám táto téma zdá byť odťažitá. Poviete si: akáže dôstojnosť, keď toľkí zápasíme o prežitie, ba možno o holú existenciu! No práve táto hraničná situácia je dôvodom preto, aby sme sa zamysleli nad tým, čo je a čo nie je ľudská dôstojnosť, aký je jej význam, prečo si môžeme ba dokonca musíme na ňu nárokovať. Existenciu dôstojnosti si uvedomíme v tom okamžiku, keď niekto nás nerešpektuje, správa sa k nám neúctivo, alebo nás dokonca ponižuje. Napriek tomu sa pomerne ťažko vymedzenie dôstojnosti. Čo je dôstojnosť? Kde sú jej hranice? Ako vzniká a odkiaľ sa vôbec berie? Dôstojnosť je osobitý jav ľudskej civilizácie, ktorý najčastejšie spájame so životom. To osobité na dôstojnosti je najmä to, že sa objavuje ešte pred narodením človeka a pretrváva medzi nami ešte dlho po jeho smrti. Obvykle hovoríme o dôstojnosti nenarodeného života, ale rovnakú úctu a dôstojnosť požívajú medziľudské vzťahy, ktoré vedú k splodeniu nového života. Je láska, ktorá je dôstojná človeka a sú akty lásky, ktoré od vekov inšpirujú umelcov k hlbokým vyznaniam. A na druhej strane sú formy lásky, ktoré vzďaľujú človeka od ľudstva. 1 Treba zdôrazniť, že takto chápaná ľudská dôstojnosť a na jej základe sformulované ľudské práva a slobody neplatí absolútne. Dôležité pre chápanie ľudskej dôstojnosti je kultúrno-sociálne zázemie, príslušnosť jedinca k istej sociálnej skupine, triede apod. Ako príklad uvádzajú Seilerovci výskumy z kultúrnej antropológie: dôstojnosť člena kmeňa spočívala v jeho príslušnosti ku kmeňu, v tom, že žil podľa jeho morálnych hodnôt a obyčajov; tam, kde jestvuje pravidlo krvnej pomsty, je nedôstojné a hanebné, aby mužskí členovia rodiny nepomstili urážku alebo napr. vraždu; pre isté spoločenské vrstvy je nedôstojné manuálne pracovať, pre niektoré zase naopak nepracovať apod. Cez príslušnosť k istej skupine si človek vytvára obraz o svojej dôstojnosti a teda aj vzťah k ostatnej časti spoločnosti.

20 20 / Zborník z konferencie Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji Urážajú partnera, ba i človečenstvo, pretože približujú človeka k zvieraťu. V našom morálnom vedomí požíva dôstojnosť nielen nenarodený život, ale aj okolnosti, ktoré vedú k jeho vzniku. Podobne, vážime si pamiatku zosnulých dlho potom, čo odišli spomedzi nás a čo z ich telesných pozostatkov neostalo nič iné, iba tých pár biblických zrniek prachu. Človek tu nie je a už požíva dôstojnosť a človek zomrel, neraz dokonca ani nevieme, kde spočíva jeho telo, a k jeho menu sa viaže naša úcta. Dôstojnosť očividne presahuje hranice nášho bytia. Odkiaľ sa berie? Odpoveď nám dáva kniha Genesis kniha pôvodu neba a zeme. Tu sa v opise stvoriteľského aktu dočítame, že Boh sa rozhodol stvoriť človeka na svoj obraz a podľa svojej podoby. Len čo uskutočnil tento svoj zámer, urobil človeka správcom svojho diela zveril mu vládu nad nebom i zemou. Táto príbuznosť a podobnosť človeka a Stvoriteľa je základom osobitného postavenia človeka v prírode, ale aj zdrojom jeho obrovských záväzkov voči všetkému, čo nás obklopuje. Isteže, žiaden človek nemal a nemá stvoriteľský potenciál Všemohúceho, no každý z nás dostal schopnosti a úlohy, ktoré mu umožňujú, aby sa presvedčil o svojej príbuznosti k Stvoriteľom. Sme nielen deťmi jeho lásky, ako sa často obrazne hovorieva, ale aj plodom jeho povinností, ktoré si Boh uložil svojím plánom. Vráťme sa do našich každodenných svetských pomerov. Všimli ste si, ako sa niektorí ľudia zmenia, len čo dostanú do ruky moc? Táto zmena môže byť dvojaká: prvá je veľmi kladná. Uvedomia si svoje povinnosti a svoju zodpovednosť. Nejedného z veľkých i malých vládcov toto vedomie ťaží i blaží. Vítajú, ak im okolie aj povinnosti pripomínajú ich význam, ich schopnosti, ak si v tomto postavení môžu overiť, čo vedia a toto poznanie a svoje schopnosti môžu dať do služieb druhým. Odmenou takto zodpovedného človeka je dôstojnosť a úcta, ktorú požíva. Je to ten typ prirodzenej úcty, prirodzenej autority, ktorá sa viaže na výkonnosť človeka a na jeho mravnú zodpovednosť. A potom je tu ten druhý typ zmien. Človek, ktorého funkčne alebo na základe výsledkov volieb povýšili, sa začne správať povýšenecky. Ťaží z dôstojnosti úradu, ktorá je daná jeho úlohami. Tá však visí vo vzduchoprázdne, pretože robiť nevie, alebo nechce, pretože moc nie je pre neho nástrojom rozhodovania, ale cieľom, ktorý mu umožňuje uplatňovať a presadzovať jeho osobné či skupinové privilégiá, výsady, výhody. Úlohy, ktoré vyplývajú z jeho úradu, sú mu príťažou, zdržujú ho na ceste za uplatnením svojich nárokov a očakávaní. Služba, ku ktorej ho zaväzuje voľba, význam úradu a ktorá mu dodáva toľko dôstojnosti, je len prázdna bublina, ktorej lesk má viesť ostatných k poslušnosti. Tu sa ocitá dôstojnosť v smrteľnom nebezpečí. Takíto ľudia v našom blízkom i vzdialenom okolí majú zásluhu na tom, že dôstojnosť, ktorá bola nerozlučnou sestrou autority, začína pôsobiť ako prázdne gesto, ako nejaká spoločenská pozlátka, ktorá má ľuďom nahovoriť, že tí jedni sú veľmi vzácni a tí druhí, ktorí sa touto pozlátkou nemôžu popýšiť, zase veľmi zanedbateľní. Tak ako mnohí z vás i ja mám k dianiu u nás veľmi kritický postoj. Svojím príhovorom sa však nechcem zaradiť medzi tých, ktorí na vysvetlenie našich ťažkostí majú vždy po ruke veľmi populárnu schému: my, občania, sme tí múdri,

21 Zborník z konferencie Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji / 21 pracovití, statoční, ktorí sa nevedia dočkať, ako by sa čestne vyrovnali so svojimi životnými úlohami, a tí hore, rozumej miestni i ústrední mocipáni sú tí neschopní, ktorí sa v ničom nevyznajú, ktorí všetko pokazia a už dávno by mali od svojho politického remesla odísť. Vieme dobre, že v každej slovenskej krčme nájdeme dostatok ministrov ba i náhradného prezidenta či premiéra a keď je nejaká dedinská oslava mohli by sme pri pive zostaviť niekoľko tieňových kabinetov. Už menej dobre vieme, že aj ten najmúdrejší z najmúdrejších a najmocnejší z najmocnejších z najmocnejších nič nedokáže sám. Môže mať tie najlepšie úmysly, plány a nápady čo z nich, keď široko ďaleko vidí len mnohých ľudí s natrčenými dlaňami a málokto s vysúkanými rukávmi. Vráťme sa k nášmu pôvodnému problému k ľudskej dôstojnosti. Myslíte si, že natŕčať ruku je primerané gesto človeka, stvoreného na obraz boží? Nie je stvoriteľskému príbehu primeranejší obraz človeka, ktorý drží v ruke krompáč, lopatu či sekeru, či iný pracovný nástroj a usiluje sa obrobiť zem, postaviť dom, opraviť cestu, čí vykopať studu? Toto činorodé hľadisko nášho bytia najlepšie zodpovedá pojmu ľudskej dôstojnosti. Na to, aby človek nestratil úctu pred samým sebou, aby si našiel miesto v spoločnosti, aby naplnil poslanie, ktoré dostal do vienka v prvých dňoch Stvorenia, potrebuje prácu. A tej niet. Keď toto konštatujeme, ako keby sme zvonili umieračikom nad dôstojnosťou. Pravda, práca sama osebe ešte nezabezpečí pocit dôstojnosti a uspokojenia. Tejto práci musí byť aj primeraná pláca. Keď zoberieme do úvahy toto hľadisko, zistíme, že počet ľudí, ktorí musia mať a majú pocit urazenej dôstojnosti, je omnoho väčší, ako je počet nezamestnaných. Lekári a zdravotníci, od ktorých závisí naše zdravie, učitelia, od ktorých závisí budúcnosť našich detí a výkonnosť budúcich generácií, kultúrni pracovníci, ktorí by mali kultivovať nášho ducha tí všetci majú pocit nedocenenia ich úsilia a námahy, ktorý ich existenčne posúva do takej polohy, v akej si strácajú pocit dôstojnosti. Tu je namieste zdôrazniť, že význam peňazí sa nevyčerpáva len tým, čo si môžeme za ne kúpiť. Peniaze majú v ľudskej spoločnosti aj veľký morálny význam. Sú nástrojom, ktorým sa udržuje súťažné prostredie, ktoré by malo podnecovať ľudí k vyšším výkonom, k zodpovednejšiemu plneniu úloh, k mimoriadnej obetavosti, vynaliezavosti a podobnému správaniu, od ktorého závisí efektívnosť podnikov, inštitúcií, národného hospodárstva. Politika odmeňovania, veľkosť sociálnych dávok, dotácií a subvencií vytvárajú isté hodnotové rebríčky, z ktorých si odvodzujeme, ako si spoločnosť váži našu prácu, naše bytie a náš pocit života, ktorý stojí za to žiť. Pri tomto spôsobe uvažovania sa nám stále núka ako riešenie našich ťažkostí vznik nejakého direktória osvietených vládcov, ktorí spravodlivo a nezištne skonštruujú poriadok, v ktorom si každý bude môcť nájsť svoje miesto a naplniť svoju mieru osobného šťastia. Blížiace sa voľby v kdekom môžu vyvolávať nádej na zmenu, ktorá by konečne privodila stabilizáciu našich vnútropolitických podmienok. Ak si uvedomíme počet strán, ktoré sa budú uchádzať o priazeň voliča a počet nových strán, ktorých predstavitelia a programy sú a zrejme

22 22 / Zborník z konferencie Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji ostanú hlbokou neznámou, potom musíme vidieť v nadchádzajúcich voľbách ruletu, kde pravdepodobnosť, že vyhrá občan, je menšia ako v nejakom v kasíne. Klasická ruleta má len 36 čísiel, zatiaľ čo slovenská volebná ruleta ich bude mať vyše stovky! Pravdepodobnosť, že guľka prikryje to správne číslo, je omnoho menšia. Znamená to, že sa musíme definitívne zrieknuť nádeje na dôstojný život, na primeranú prácu a plácu, či na sociálnu podporu, ktorá by umožnila okrem holého prežitia aj také aktivity, ktoré podmieňujú duchovnú a spoločenskú kvalitu života? Nie, nemusíme. Závisí to len od toho, či si konečne uvedomíme, že nie všetko v našom živote určuje politika, nie o všetkom rozhodujú zákony, dane, či hospodárske výsledky. Dokazujú to príklady mocných a boháčov, ktorí majú očividne smútok v očiach, a prípady ľudí so skromnými príjmami, ktorí napriek tomu majú na tvári úsmev a naporúdzi dobré slovo. Pravda, takýto úsmev by nemal mať povahu škrabošky, ktorú sme si nasadili, len aby sme zakryli našu zlosť na svet i seba samých. Mal by to byť úsmev, ktorý vyjadruje náš životný postoj, náš rebríček hodnôt, teda to, na čom nám naozaj a prednostne záleží. A to by mali byť naše vzťahy k blízkym i vzdialenejším ľuďom teda ten vesmír vzťahov, v ktorom sa pohybujeme ako kométa, ukazujúca cestu ľuďom dobrej vôle... Ľuďom dobre vôle... sú ešte takí? Koľko dobrej vôle je v kolegovi, ktorý hovorí o chybách spolupracovníka pravda, za jeho neprítomnosti? Koľko dobrej vôle je v konaní školáka, ktorý straší mladšieho bitkou, len aby z neho vymámil nejaký peniaz? Koľko dobrej vôle je v manželke, ktorá podmieňuje svoju náruč kúpou luxusnej dovolenky? Koľko dobrej vôle je v kolegoch, ktorí strúhajú za vaším chrbtom posmešné grimasy, mnohovýznamne dvíhajú obočie, keď prednášate svoj návrh na pracovnej schôdzi? Koľko dobrej vôle je v manželovi, ktorý okríkne svoju manželku zakaždým, keď chce predniesť svoj názor? Koľko dobrej vôle je v mužovi, ktorý trúsi štipľavé poznámky o morálke svojej kolegyne, ktorá práve včera odmietla jeho intímne návrhy? Pravda, nedostatkom dobrej vôle sa nevyznačujú len vzťahy drobného človeka s ešte drobnejšími. Dobrý príklad dobrej vôle neposkytuje ani naša vysoká politika. Koľko dobrej vôle je v politických vyhláseniach alebo v mediálnych reportážach, ktoré spochybňujú kredit toho či onoho politika, strany alebo inštitúcie? Ktoré rôznymi narážkami a inotajmi bičujú fantáziu verejnosti, čo za bohatstvo si ten ktorý politik či vysoký štátny úradník nakradol? Tieto javy sa stupňujú s narastajúcim napätím pred dôležitými rozhodnutiami či v politike, na pracovisku, alebo v súkromnom živote. Stále menší privatizačný koláč, rastúca kríza na trhu práce, hrozba znižovania stavov či dokonca konkurzov alebo dokonca hroziace rušenie štátnych a verejnoprávnych podnikov a inštitúcií, vysychanie rozpočtových zdrojov a klesajúca ochota sponzorov pomáhať zdravotníctvu, školstvu a kultúre navádza ľudí k tomu, aby svoje záujmy presadzovali všetkými možnými prostriedkami. Vítané sú tie prostriedky, ktoré nenesú so sebou žiadne právne riziko.

23 Zborník z konferencie Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji / 23 Právo na dôstojnosť je jedným zo základných práv garantovaných ústavou. Nie je to náhodou. Význam dôstojnosti pre vznik a existenciu štátneho spoločenstva je zásadný a kľúčový. Spoločenskú zmluvu, na základe ktorej vzniká štát, môžu uzatvárať len dôstojní ľudia. Dôstojnosť totiž dáva záruku, že ten, kto takúto zmluvu uzavrel, ju bude aj dodržiavať. Tieto väzby platia aj opačne: ak aktéri takejto spoločenskej zmluvy nemajú v štáte, ktorý sa ich rozhodnutím zrodil, primerané podmienky pre život, ak im toto spoločenstvo negarantuje dôstojné podmienky pre život, ak nie je schopné garantovať ich sociálne práva, istoty, bezpečnosť, právo na zdravotnícku starostlivosť a vzdelanie, potom sa oslabuje ich pocit zviazanosti s týmto útvarom. Toto oslabenie môže mať rôzne podoby od občianskej neposlušnosti, vedomý odpor až po odchod do inej krajiny no každá z nich znamená ohrozenie základov štátu. Dôstojnosť je výrazom uvedomenia si všetkých vrstiev ľudského bytia v tej zložitosti, ktorá robí život takým bohatým, zaujímavým i ťažkým. Zdanlivo prostá otázka ľudskej dôstojnosti sa nám javí ako veľmi zložitý jav, od ktorého závisí existencia nášho štátu, ale aj celistvosť našej osobnosti, vedomie našej dôležitosti a nášho miesta v spoločnosti. Napriek tomu, že dôstojnosť sa nedá vyčarovať ani nadekrétovať, jej uznávanie je vecou všetkých spoločnosti i jednotlivca, politiky aj súkromného života. Isteže sa jednotlivcovi ľahšie rešpektuje dôstojnosť v celospoločenskej klíme, ktorá sa vyznačuje úctou k občanovi, ku každému človeku, ktorý je príslušníkom spoločenstva bez ohľadu na to, či ide o dieťa, pracujúceho alebo dôchodcu. No aj vtedy, ak rodinné, pracovné či štátne spoločenstvo zabúda na dôstojnosť človeka, ba dokonca ho, nebodaj, oberá o dôstojnosť, nemal by jednotlivec odplácať rovnakou mincou. Nesmieme zabúdať, že násilie má vždy charakter špirály a preto nikdy nemôže zabezpečiť víťazstvo jednej či druhej strane. Správanie podľa rovnice oko za oko a zub za zub plodí vždy dve vyklaté oči a dva vybité zuby po jednom u protivníka aj u útočníka. Skutočné víťazstvo možno získať len preťatím tejto špirály, zoskokom z toho kolotoča, zadržaním ruky, napriahnutej na úder. Možno si niekto v tomto ringu nevyhlásenej, ale o to vytrvalejšej občianskej vojny nahovára, že ak sa mu podarilo oslabiť či vyradiť z boja niektorého protivníka, stal sa silnejším, mocnejším, vplyvnejším a tým získal na dôstojnosti. Naša dôstojnosť sa nezakladá iba na našom osobnom postavení, ale je podmienená aj na úspechmi či neúspechmi celého spoločenstva. Predstavme si len také dokonalé víťazstvo jedného občana, ktorý by na seba strhol všetku moc a všetky materiálne statky a bol by obklopený samými bedármi, žobrákmi a sociálnymi kalikami. Mohli by ho blažiť jeho peniaze a jeho moc uprostred takého mora biedy, núdze, zúfalstva a strádania? O čo by sa mohlo oprieť jeho sebavedomie, odkiaľ by pramenila jeho dôstojnosť? Dôstojnosť je základom aj dôsledkom našej solidarity s ostatnými ľuďmi. Jedinou cestou k uchovaniu našej dôstojnosti je rešpektovanie dôstojnosti iných. Len vtedy, ak budeme spoločnosťou dôstojných ľudí, ktorí žijú za dôstojných spoločenských, kultúrnych a hospodárskych podmienok, môžu nás potešiť pre-

24 24 / Zborník z konferencie Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji javy úcty nášho okolia. Vytvoriť takéto podmienky možno len vtedy, keď budeme mať na mysli dôstojnosť druhého človeka a prestaneme sa hrabať k nášmu šťastiu po ohnutom chrbte bezmocných chudákov. Zdôrazňujem, týmito bedármi nie sú len ľudia, ktorí sa nedokážu ubrániť existenčným problémom. Na rozširovaní tejto masy chudákov sa podieľame aj my, ak niekoho oberáme o jeho česť, dobré meno, ak v zákulisí kabinetov a temných kútov spochybňujeme jeho schopnosti alebo charakter, skrátka ak mu upierame dôstojnosť, ktorú má či chceme alebo nie, či to na ňom vidieť alebo nie vďaka svojej podobnosti so Stvoriteľom. Šikana, mobing, mediálna smrť to je len malé priehrštie pojmov, ktoré sa viažu na dnešné spoločenské vzťahy. Tie moderné názvy týchto diabolských zábav a hier by nás nemali viesť k úsudku, že poruchy správania a vzťahov sú len novšieho dáta. Spomeňme si len na klasické ohováračky, na jedovaté jazyky klebetníkov, na výrobu planých chýrov a rečí, ktoré odjakživa dokázali skomplikovať, ba pokaziť nejeden život. Ibaže dnes sú častejšie, premyslenejšie, vynachádzavejšie a masovejšie. No dnes rovnako ako vtedy sa vyznačovali ignorovaním ľudskej dôstojnosti, krutosťou a nespravodlivosťou a najmä a nadovšetko zákernosťou. Niet proti nim inej zbrane, ako je úcta voči dôstojnosti, sebakontrola, láska k pravde, zmysel pre spravodlivosť a nadovšetko dobrá vôľa. Ak nie sme si v niečom istí, ak o nejakej správe o niekom pochybujeme, nemali by sme ju šíriť. Ak sa niečí priestupok nevyšetril, ak nebol právoplatne odsúdený, mali by sme v ňom vidieť človeka, ktorý podstupuje svoj ťažký zápas o pravdu a spravodlivosť a nie ho zatracovať spôsobom, ktorý sa nedá napraviť a odčiniť. Ak sa nám niekto nevidí ako človek na svojom mieste, nemali by sme sa mu odplácať posmeškom, ale skôr hľadať cesty, ako mu pomôcť pri odstraňovaní jeho nedostatkov. A ak s niekým súperíme o miesto na pracovisku, nemali by sme tratiť čas odhaľovaním slabín súpera, či dokonca ich vymýšľaním, ale mali by sme vynaložiť čo najviac úsilia na svoje osobné zdokonalenie a na to, aby tí, čo o nás rozhodujú, vedeli čo vieme, čo dokážeme a čo chcem dokázať. Kdesi na začiatku takého správania je japonské príslovie: Nezabudni, že srdce tvojho priateľa je z toho istého zamatu, ako tvoje. Pravda, slovo zamat dostalo v priebehu posledných desať rokov trochu iný význam. Preto si radšej pripomeňme známu zásadu: Nerob druhým to, čo nechceš, aby druhí robili tebe! A na dôvažok pripomeňme ešte raz ten božský rozmer dôstojnosti. Známy je Kristov výrok, ktorým sa stotožnil s chudobnými, biednymi a bezvládnymi. Čokoľvek ste im urobili, mne ste urobili. A čokoľvek ste im neurobili, mne ste neurobili. Ak si vážime človeka, ak rešpektujeme jeho dôstojnosť a táto úcta riadi naše správanie, uctíme si v ňom aj Boha, ktorý ho stvoril na svoj obraz. A všetky naše previnenia voči druhým ľuďom, ktorými sme ich ponížili, sú aj previneniami voči Bohu, ktorý je v nich prítomní. Môže prísť chvíľa, keď sa nám to všetko zráta. Nikomu nemôžem vziať jeho pochybnosti vo viere. Možno niekto verí v Boha a neverí v apokalypsu a v posledný súd. Možno naozaj nebude. Ten veľký problém je otázka: Čo ak bude predsa?

OSOBNOSTNÉ ASPEKTY ZVLÁDANIA ZÁŤAŽE

OSOBNOSTNÉ ASPEKTY ZVLÁDANIA ZÁŤAŽE OSOBNOSTNÉ ASPEKTY ZVLÁDANIA ZÁŤAŽE Katarína Millová, Marek Blatný, Tomáš Kohoutek Abstrakt Cieľom výskumu bola analýza vzťahu medzi osobnostnými štýlmi a zvládaním záťaže. Skúmali sme copingové stratégie

More information

Kozmické poasie a energetické astice v kozme

Kozmické poasie a energetické astice v kozme Kozmické poasie a energetické astice v kozme De otvorených dverí, Košice 26.11.2008 Ústav experimentálnej fyziky SAV Košice Oddelenie kozmickej fyziky Karel Kudela kkudela@kosice.upjs.sk o je kozmické

More information

Trestná politika štátu a zodpovednosť právnických osôb. Penal Policy of the State and Liability of Legal Entities

Trestná politika štátu a zodpovednosť právnických osôb. Penal Policy of the State and Liability of Legal Entities Trestná politika štátu a zodpovednosť právnických osôb Penal Policy of the State and Liability of Legal Entities Sekcia trestného práva Session of Criminal Law Garanti sekcie/ Scholastic Referees: doc.

More information

: Architectural Lighting : Interiérové svietidlá

: Architectural Lighting : Interiérové svietidlá SEC Lighting : Architectural Lighting : nteriérové svietidlá : Shape Harmony : Tradition The company SEC accepts with enthusiasm the challenges of continuously changing world. n our opinion, luminaries

More information

BISLA Liberal Arts College

BISLA Liberal Arts College Sloboda je absolutne nevyhnutná pre pokrok a liberálne umenia. Freedom is absolutely necessary for the progress in science and the liberal arts. Spinoza Bisla Board of Directors: prof. PhDr. František

More information

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES PRIESTOROVÝ

More information

Sledovanie čiary Projekt MRBT

Sledovanie čiary Projekt MRBT VYSOKÉ UČENÍ TECHNIC KÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF T ECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNO LOGIÍ ÚSTAV AUTOMATIZA CE A MĚŘÍCÍ TECHNIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMUNICATION

More information

IBM Security Framework: Identity & Access management, potreby a riešenia.

IBM Security Framework: Identity & Access management, potreby a riešenia. Juraj Polak IBM Security Framework: Identity & Access management, potreby a riešenia. Nová doba inteligentná infraštruktúra Globalizácia a globálne dostupné zdroje Miliardy mobilných zariadení s prístupom

More information

Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium

Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium Študijný odbor: 3.3.15 Manažment, Študijný program: Znalostný manažment Akademický rok 2010/2011 1. Školiteľ: doc. Ing. Vladimír Bureš, PhD.

More information

CONCEPT OF CORPORATE RESTRUCTURING AND REENGINEERING

CONCEPT OF CORPORATE RESTRUCTURING AND REENGINEERING CONCEPT OF CORPORATE RESTRUCTURING AND REENGINEERING Liběna Tetřevová Institute of Economics, Faculty of Economics and Administration, University of Pardubice Abstract: The article deals with main concepts

More information

NEZIŠTNÉ KOPÍROVÁNÍ, ROZMNOŽOVÁNÍ A VEŘEJNÉ PROVOZOVÁNÍ JE POVOLENO HELENOU GABÁNKOVOU VDOVOU PO AUTOROVI V DUBNU ROKU 2007.

NEZIŠTNÉ KOPÍROVÁNÍ, ROZMNOŽOVÁNÍ A VEŘEJNÉ PROVOZOVÁNÍ JE POVOLENO HELENOU GABÁNKOVOU VDOVOU PO AUTOROVI V DUBNU ROKU 2007. THIS BOOK IS FREE TO SHARE FOR NONPROFIT PURPOSES WITH THE PERMISSION OF HELENA GABANKOVA WIDOW OF PAUL GABANEK GIVEN ON APRIL 2007. NEZIŠTNÉ KOPÍROVÁNÍ, ROZMNOŽOVÁNÍ A VEŘEJNÉ PROVOZOVÁNÍ JE POVOLENO

More information

Európska komisia stanovuje ambiciózny akčný program na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy

Európska komisia stanovuje ambiciózny akčný program na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy IP/06/48 Brusel 17. januára 2006 Európska komisia stanovuje ambiciózny akčný program na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy Komisia dnes navrhla viacročný akčný program s cieľom podporiť rozvoj prepravy

More information

Môže sa to stať aj Vám - sofistikované cielené hrozby Ján Kvasnička

Môže sa to stať aj Vám - sofistikované cielené hrozby Ján Kvasnička Môže sa to stať aj Vám - sofistikované cielené hrozby Ján Kvasnička Territory Account Manager Definícia cielených hrozieb Široký pojem pre charakterizovanie hrozieb, cielených na špecifické entity Často

More information

THE STATE S DEBT ACCEPTANCE CRITERIA IDENTIFICATION AND EVALUATION OF THEIR ACCEPTABILITY IN LITHUANIA

THE STATE S DEBT ACCEPTANCE CRITERIA IDENTIFICATION AND EVALUATION OF THEIR ACCEPTABILITY IN LITHUANIA ISSN 2029-8234 (online) VERSLO SISTEMOS ir EKONOMIKA BUSINESS SYSTEMS and ECONOMICS THE STATE S DEBT ACCEPTANCE CRITERIA IDENTIFICATION AND EVALUATION OF THEIR ACCEPTABILITY IN LITHUANIA Žaneta KARAZIJIENĖ

More information

Developing competitive advantages through e-business of Lithuania s SMEs

Developing competitive advantages through e-business of Lithuania s SMEs Developing competitive advantages through e-business of Lithuania s SMEs R. Gatautis Marketing department, Economics and Management Faculty, Kaunas University of Technology, Laisves av. 55, Kaunas LT-3000,

More information

Obnovu zálohy spravíte pomocou modulu C-Image, ktorý spustíte cez Tray menu C-Monitor ikonky ako je znázornené na nasledujúcom obrázku.

Obnovu zálohy spravíte pomocou modulu C-Image, ktorý spustíte cez Tray menu C-Monitor ikonky ako je znázornené na nasledujúcom obrázku. Obnova celých partícií, diskov z C-Image zálohy je popísaná v texte nižšie. Upozornenie: Pre obnovu systémovej partície priamo na PC s poškodeným diskom napr. zo zálohy na USB disku je nutné použiť spôsob,

More information

Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta

Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta Metodológia a podpora poskytovaná v rámci Dohovoru primátorov a starostov Skúsenosti českých miest Skúsenosti mesta Litoměřice

More information

RESEARCH PAPERS FACULTY OF MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY IN TRNAVA SLOVAK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN BRATISLAVA

RESEARCH PAPERS FACULTY OF MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY IN TRNAVA SLOVAK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN BRATISLAVA RESEARCH PAPERS FACULTY OF MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY IN TRNAVA SLOVAK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN BRATISLAVA 2012 Special Number FINANCIAL AND TAX MANAGEMENT IN SMALL AND MEDIUM SIZED INDUSTRIAL

More information

PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV - Podbanské 2012

PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV - Podbanské 2012 PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV Podbanské 2012 CIEĽ A ZAMERANIE KONFERENCIE : Cieľom konferencie je poskytnúť priestor pre prezentovanie nových a aktuálnych výsledkov vedeckej a výskumnej

More information

POKUS O ENERGETICKO-INFORMAÈNÚ INTERPRETÁCIU NIEKTORÝCH MAGICKÝCH LIEÈEBNÝCH PRAKTÍK V TRADIÈNEJ ¼UDOVEJ KULTÚRE SLOVENSKA

POKUS O ENERGETICKO-INFORMAÈNÚ INTERPRETÁCIU NIEKTORÝCH MAGICKÝCH LIEÈEBNÝCH PRAKTÍK V TRADIÈNEJ ¼UDOVEJ KULTÚRE SLOVENSKA Sn ROÈNÍK 45 1/1997 ŠTÚDIE POKUS O ENERGETICKO-INFORMAÈNÚ INTERPRETÁCIU NIEKTORÝCH MAGICKÝCH LIEÈEBNÝCH PRAKTÍK V TRADIÈNEJ ¼UDOVEJ KULTÚRE SLOVENSKA DUŠAN BELKO Mgr. Dušan Belko, Ústav etnológie SAV,

More information

LV5WDR Wireless Display Receiver Rýchla príručka

LV5WDR Wireless Display Receiver Rýchla príručka LV5WDR Wireless Display Receiver Rýchla príručka 1 1. Predstavenie Wireless display receiver S Wireless display receiver (ďalej len WDR) môžete jednoducho zobrazovať multimediálny obsah (videá, fotografie,

More information

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S.: Luxembourg B č. 44.873 (ďalej ako spoločnosť )

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S.: Luxembourg B č. 44.873 (ďalej ako spoločnosť ) ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S.: Luxembourg B č. 44.873 (ďalej ako spoločnosť ) Oznam pre akcionárov 1) Správna rada spoločnosti rozhodla

More information

Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou

Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou CZ SK Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou Intuos5 Poznámka: chraňte svůj tablet. Vyměňujte včas hroty pera. Bližší informace najdete v Uživatelském manuálu. Poznámka: chráňte svoj

More information

MATURITNÁ SKÚŠKA 2005 NEMECKÝ JAZYK

MATURITNÁ SKÚŠKA 2005 NEMECKÝ JAZYK POROVAIE VÝSLEDKOV EXTEREJ A ITEREJ ČASTI MATURITÁ SKÚŠKA 25 EMECKÝ JAZYK Vypracoval: Mgr. Miroslav Kubiš 1 POROVAIE VÝSLEDKOV EXTEREJ A ITEREJ ČASTI MATURITEJ SKÚŠKY 25 Z EMECKÉHO JAZYKA Pre porovnanie

More information

EKONOMICKÉ ROZH ADY / ECONOMIC REVIEW RO NÍK 44., 2/2015 EKONOMICKÉ ROZH ADY 2/2015 RO NÍK 44. EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE

EKONOMICKÉ ROZH ADY / ECONOMIC REVIEW RO NÍK 44., 2/2015 EKONOMICKÉ ROZH ADY 2/2015 RO NÍK 44. EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE EKONOMICKÉ ROZH ADY EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE 2/2015 RO NÍK 44. Autori príspevkov Keith Bamwesigye, University of Westminster, 35 Marylebone Road, London, NW1 5LS Alexandra Dolgošová, University

More information

KONTAKT CHEMIE Kontakt PCC

KONTAKT CHEMIE Kontakt PCC Cleaner and flux remover for printed circuit boards KONTAKT CHEMIE Kontakt PCC Technical Data Sheet KONTAKT CHEMIE Kontakt PCC Page 1/2 Description: Mixture of organic solvents. General properties and

More information

ECONOMIC BENEFITS FROM AIR TRANSPORT IN MEXICO

ECONOMIC BENEFITS FROM AIR TRANSPORT IN MEXICO ECONOMIC BENEFITS FROM AIR TRANSPORT IN MEXICO EXECUTIVE SUMMARY The transport and communications sector, of which aviation is a key part, performed better than the overall Mexican economy over the last

More information

TRAINING PROBLEMS OF TOURISM AND HOTEL ADMINISTRATION SPECIALISTS AT VILNIUS COLLEGE DURING THE PERIOD OF INTERGRATION INTO THE EU

TRAINING PROBLEMS OF TOURISM AND HOTEL ADMINISTRATION SPECIALISTS AT VILNIUS COLLEGE DURING THE PERIOD OF INTERGRATION INTO THE EU TRAINING PROBLEMS OF TOURISM AND HOTEL ADMINISTRATION SPECIALISTS AT VILNIUS COLLEGE DURING THE PERIOD OF INTERGRATION INTO THE EU Aldona Skerstonienė, Tatjana Stepankevičienė Vilnius College, Business

More information

SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ Sociální procesy a osobnost 2009 Člověk na cestě životem: rizika, výzvy, příležitosti

SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ Sociální procesy a osobnost 2009 Člověk na cestě životem: rizika, výzvy, příležitosti SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ Sociální procesy a osobnost 2009 Člověk na cestě životem: rizika, výzvy, příležitosti Marek Blatný, Dalibor Vobořil, Petr Květon, Martin Jelínek, Veronika Sobotková, Sylvie Kouřilová

More information

Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003

Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003 Návod na použitie: Boxovací stojan DUVLAN s vrecom a hruškou kód: DVLB1003 Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003 User manual: DUVLAN with a boxing bag and a speed bag

More information

Introduction to Transport Economics

Introduction to Transport Economics UNIT 1 Introduction to Transport Economics Transport economics [TEC411S] By: Immanuel Nashivela Outline In the course of this unit, you will learn about: The economic problem and its relevance to transport

More information

The importance of marketing activities in terms of Internet search engines

The importance of marketing activities in terms of Internet search engines The importance of marketing activities in terms of Internet search engines JUDr. Pavel Hagyari MBA, PhDr. Radovan Bačík, PhD. MBA, Mgr. Richard Fedorko, PhD. Faculty of management - Department of Marketing

More information

S T A T I S T I C S A U S T R I A

S T A T I S T I C S A U S T R I A We are moving information Data Sources on Tourism Expenditure. The Austrian experiences taking into account the TBoP requirements Peter Laimer, Jürgen Weiß Statistics Austria www.statistik.at Figure 1

More information

Ingerencia súdov do súkromnoprávnych zmlúv: Zásahy súdov do obsahu súkromnoprávnych zmlúv

Ingerencia súdov do súkromnoprávnych zmlúv: Zásahy súdov do obsahu súkromnoprávnych zmlúv Justičná akadémia Slovenskej republiky Ingerencia súdov do súkromnoprávnych zmlúv: Zásahy súdov do obsahu súkromnoprávnych zmlúv Kol. autorov Pezinok 2014 Ingerencia súdov do súkromnoprávnych zmlúv: Zásahy

More information

airbaltic the leading airline in the Baltic s September, 2010

airbaltic the leading airline in the Baltic s September, 2010 airbaltic the leading airline in the Baltic s September, 2010 Bertolt Flick Contents airbaltic Story Baltic Markets Our present and future 2 Contents airbaltic Story Baltic Markets Our present and future

More information

MARKET ANALYSIS. Miami, Florida Economic Overview. DEA LABORATORY BEACON LAKES BUSINESS PARK Miami, Florida

MARKET ANALYSIS. Miami, Florida Economic Overview. DEA LABORATORY BEACON LAKES BUSINESS PARK Miami, Florida Economic Overview Introduction to Metropolitan Region The Subject Development Site resides within the Miami-Fort Lauderdale-Pompano Beach MSA, which is located on the southeastern coast of Florida. The

More information

Spoznávame potenciál digitálnych technológií v predprimárnom vzdelávaní

Spoznávame potenciál digitálnych technológií v predprimárnom vzdelávaní Spoznávame potenciál digitálnych technológií v predprimárnom vzdelávaní Ivan Kalaš Spoznávame potenciál digitálnych technológií v predprimárnom vzdelávaní Analytická štúdia Inštitút UNESCO pre informačné

More information

Medzinárodná Študentská vedecká konferencia v odboroch špeciálna a liečebná pedagogika ŠTUDENT NA CESTE K PRAXI IV, 13. 14.

Medzinárodná Študentská vedecká konferencia v odboroch špeciálna a liečebná pedagogika ŠTUDENT NA CESTE K PRAXI IV, 13. 14. PARENTS' AND PROFESSIONALS' PERCEPTIONS TOWARDS SUPPORT FOR CHILDREN WITH COMMUNICATION DISORDERS IN PRESCHOOL SETTINGS IN THE NORTH WEST BANK IN PALESTINE: PRELIMINARY DATA FROM THE PILOT STUDY Vnímanie

More information

THE POPULARITY OF STUDY PROGRAMMES IN AVIATION AREA AMONG THE APPLICANTS TO LITHUANIAN HIGHER SCHOOLS

THE POPULARITY OF STUDY PROGRAMMES IN AVIATION AREA AMONG THE APPLICANTS TO LITHUANIAN HIGHER SCHOOLS Session 5. Innovations in Education and Research Proceedings of the 9th International Conference Reliability and Statistics in Transportation and Communication (RelStat 09), 2124 October 2009, Riga, Latvia,

More information

Aktuální otázky přípravy budoucích učitelů VÝZNAM TEORIE, EMPIRIE A PEDAGOGICKÉ přírodovědných, PŘÍBUZNÝCH OBORŮ

Aktuální otázky přípravy budoucích učitelů VÝZNAM TEORIE, EMPIRIE A PEDAGOGICKÉ přírodovědných, PŘÍBUZNÝCH OBORŮ VI. Mezinárodní konference k problematice přípravy učitelů pro přírodovědné a zemědělské předměty na téma: Aktuální otázky přípravy budoucích učitelů VÝZNAM TEORIE, EMPIRIE A PEDAGOGICKÉ PRAXE přírodovědných,

More information

Politológia a politická analýza. Syllabus kurzu

Politológia a politická analýza. Syllabus kurzu Politológia a politická analýza Syllabus kurzu Prednáška: streda 11.30 13.00 streda 9.45 11.15 Lucia Klapáčová 13.30 15.00 - Andrea Figulová 15.15 16.45 - Teodor Gyelnik (ENG) Prednášajúci Andrea Figulová

More information

CURRENT TRENDS AND DEVELOPMENT OF THE AUTOMOTIVE INDUSTRY IN THE SLOVAK REPUBLIC

CURRENT TRENDS AND DEVELOPMENT OF THE AUTOMOTIVE INDUSTRY IN THE SLOVAK REPUBLIC CURRENT TRENDS AND DEVELOPMENT OF THE AUTOMOTIVE INDUSTRY IN THE SLOVAK REPUBLIC Martin Jurkovič 1, Tomáš Kalina 2 Summary: Automakers often use the services of logistics operators who provide comprehensive

More information

The Role of Small and Medium Size Enterprises in Economic Development

The Role of Small and Medium Size Enterprises in Economic Development The Role of Small and Medium Size Enterprises in Economic Development Selcuk Caner HSE Conference, Moscow 1. Introduction Improvements in the cost reducing industries, changes in the industrial structure

More information

Competitive Advantage of Libyan Business Environment

Competitive Advantage of Libyan Business Environment Economics World, ISSN 23287144 May 2014, Vol. 2, No. 5, 325332 D DAVID PUBLISHING Competitive Advantage of Libyan Business Environment Salem Abdulla Azzaytuna University, Tripoli, Libya The economic development

More information

SOCIAL ACCOUNTING MATRIX AS A TOOL OF EQUILIBRIUM ANALYSIS JAROSLAV HUSÁR EU BRATISLAVA, SLOVAKIA

SOCIAL ACCOUNTING MATRIX AS A TOOL OF EQUILIBRIUM ANALYSIS JAROSLAV HUSÁR EU BRATISLAVA, SLOVAKIA SOCIAL ACCOUNTING MATRIX AS A TOOL OF EQUILIBRIUM ANALYSIS JAROSLAV HUSÁR EU BRATISLAVA, SLOVAKIA 1. Introduction It is clear that a method of obtaining an overall picture of economic activity in an economy

More information

The contribution of Athens International Airport to the Greek economy

The contribution of Athens International Airport to the Greek economy The contribution of Athens International Airport to the Greek economy AN ECONOMIC IMPACT STUDY 2013 Contents 01 Address by the CEO of Athens International Airport Dr. Yiannis N. Paraschis and Professor

More information

KATALOG JARO LÉTO 2008

KATALOG JARO LÉTO 2008 KATALOG JARO LÉTO 2008 Šperky jsou artiklem, vymykajícím se z většiny ostatního zboží. Nejde o nic, co bychom potřebovali k životu, a přesto po nich touží naprostá většina žen. S muži už to pravda není

More information

South Carolina Competitiveness Initiative Hospitality and Tourism Analysis

South Carolina Competitiveness Initiative Hospitality and Tourism Analysis South Carolina Competitiveness Initiative Hospitality and Tourism Analysis INNOVATION ECONOMIC PERFORMANCE BUSINESS ENVIRONMENT CLUSTERS COLLABORATION PRODUCTIVITY ECONOMIC COMPOSITION SPECIALIZATION STRATEGY

More information

Working Party on International Trade in Goods and Trade in Services Statistics

Working Party on International Trade in Goods and Trade in Services Statistics Unclassified STD/TBS/WPTGS(2011)24 Organisation de Coopération et de Développement Économiques Organisation for Economic Co-operation and Development 03-Nov-2011 English - Or. English STATISTICS DIRECTORATE

More information

6/08. a KARTOGRAFICKÝ GEODETICKÝ. Český úřad zeměměřický a katastrální Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

6/08. a KARTOGRAFICKÝ GEODETICKÝ. Český úřad zeměměřický a katastrální Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky GEODETICKÝ a KARTOGRAFICKÝ Český úřad zeměměřický a katastrální Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 6/08 Praha, červen 2008 Roč. 54 (96) Číslo 6 str. 101 120 Cena Kč 24, Sk 27, GEODETICKÝ

More information

Recording perceptions on air traveling, airline companies and their services

Recording perceptions on air traveling, airline companies and their services Recording perceptions on air traveling, airline companies and their services Among Greek travelers and VIP passengers Prepared by What we did We spent 126 hours discussing with air travelers and VIP passengers

More information

Commissioned by: Regional development department under the Ministry of Interior of the Republic of Lithuania Nijmegen, May 2014, Executive summary

Commissioned by: Regional development department under the Ministry of Interior of the Republic of Lithuania Nijmegen, May 2014, Executive summary Commissioned by: Regional development department under the Ministry of Interior of the Republic of Lithuania Nijmegen, May 2014, Executive summary Introduction The Regional Development Department, under

More information

ADVERTISING AS A TOOL OF MARKETING COMMUNICATION AND ITS CONSEQUENT IMPACT ON CONSUMERS

ADVERTISING AS A TOOL OF MARKETING COMMUNICATION AND ITS CONSEQUENT IMPACT ON CONSUMERS ADVERTISING AS A TOOL OF MARKETING COMMUNICATION AND ITS CONSEQUENT IMPACT ON CONSUMERS Radovan Bačík, Richard Fedorko, Silvia Šimová * Abstract The article pays attention to marketing communication issue,

More information

Management of agricultural production in the conditions of information society

Management of agricultural production in the conditions of information society Management of agricultural production in the conditions of information society Riadenie poľnohospodárskej výroby v podmienkach informačnej spoločnosti A. LÁTEČKOVÁ, M. KUČERA Slovak University of Agriculture,

More information

Analysis of the relation between safety perception and the degree of civil participation as a tool of sustainable development

Analysis of the relation between safety perception and the degree of civil participation as a tool of sustainable development Safety and Security Engineering VI 275 Analysis of the relation between safety perception and the degree of civil participation as a tool of sustainable development J. Betáková 1, M. Lorko 1, J. Dvorský

More information

CASE STUDY: RYANAIR 1

CASE STUDY: RYANAIR 1 CASE STUDY: RYANAIR 1 A) INTRODUCTION i. History & Background of The Company A brief history of Ryanair is set out to provide a background of submissions. Ryanair started in year 1985 with only 57 staff

More information

NATIONAL INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES STRATEGY FOR THE DEVELOPMENT OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN (2003-2012)

NATIONAL INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES STRATEGY FOR THE DEVELOPMENT OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN (2003-2012) NATIONAL INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES STRATEGY FOR THE DEVELOPMENT OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN (2003-2012) Science and technologies are developing very fast. That s why we in Azerbaijan

More information

The Economic Impact of Commercial Airports in 2010

The Economic Impact of Commercial Airports in 2010 The Economic Impact of Commercial Airports in 2010 January 2012 Prepared for: Airports Council International North America Prepared by: CDM Smith 8805 Governor s Hill Drive Cincinnati, Ohio 45249 Table

More information

ADVANCED SUBSIDIARY (AS) General Certificate of Education January GCE Applied Business Assessment AS 3. assessing

ADVANCED SUBSIDIARY (AS) General Certificate of Education January GCE Applied Business Assessment AS 3. assessing ADVANCED SUBSIDIARY (AS) General Certificate of Education January 2011 GCE Applied Business Assessment AS 3 assessing External Influences on the Business Enterprise [A3B31] TUESDAY 11 JANUARY, MORNING

More information

Estonian Air. Estonian Air. Business-Level Strategic Analysis: October 15, Take 2 Consulting Group

Estonian Air. Estonian Air. Business-Level Strategic Analysis: October 15, Take 2 Consulting Group Estonian Air Business-Level Strategic Analysis: Estonian Air October 15, 2012 Take 2 Consulting Group Agenda 1 2 3 Problem Statement Summary of Analysis Presentation of Alternatives 4 5 6 Recommended Action

More information

Amsterdam, 20 th January 2016

Amsterdam, 20 th January 2016 Amsterdam, 20 th January 2016 Rue du Luxembourg 3 1050 Brussels - Belgium Tel +49 172 424 0381 aage.duenhaupt@a4e.eu www.a4e.eu A4E: New European airline association takes off - Launch event with EU Commissioner

More information

Nový libertariánsky manifest. Samuel Edward Konkin III

Nový libertariánsky manifest. Samuel Edward Konkin III Nový libertariánsky manifest Samuel Edward Konkin III Koman Publishing, 1983 Venované Chrisovi R. Tameovi, ktorý mi povedal: Nemusí to byť ideálne, musí to byť napísané! Poďakovanie patrí predovšetkým

More information

Economic Impact Study of Mexico Air Services at John Wayne Airport FINAL REPORT. Prepared for John Wayne Airport, Orange County

Economic Impact Study of Mexico Air Services at John Wayne Airport FINAL REPORT. Prepared for John Wayne Airport, Orange County Economic Impact Study of Mexico Air Services at John Wayne Airport FINAL REPORT Prepared for John Wayne Airport, Orange County Prepared by InterVISTAS Consulting LLC i Executive Summary Every arrival and

More information

MARKETING A OBCHOD 2006

MARKETING A OBCHOD 2006 EDUCA MaO a Katedra marketingu, obchodu a svetového lesníctva zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie MARKETING A OBCHOD 2006 TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ PREDPOKLAD HOSPODÁRSKEHO RASTU MARKETING AND

More information

Planning and conducting focus group discussions in marketing research

Planning and conducting focus group discussions in marketing research 304 Planning and conducting focus group discussions in marketing research Abstract Linas Turauskas 1, Živile Vaitk nien 2 This paper presents the investigation of focus group method, its advantages and

More information

Objektovo-orientované programovanie

Objektovo-orientované programovanie Valentino Vranić Objektovo-orientované programovanie Objekty, Java a aspekty Erráta 20. február 2009 Slovenská technická univerzita v Bratislave 2008 c Ing. Valentino Vranić, PhD. Lektori: doc. Ing. Pavol

More information

April, Mr. Toms Nāburgs Member of the Board

April, Mr. Toms Nāburgs Member of the Board April, 2010 Mr. Toms Nāburgs Member of the Board Few Facts about RIGA Airport RIGA Airport was built in 1974, it was used for domestic flights within USSR After Latvia regained its independence in 1991,

More information

NET PROFITABILITY ANALYSIS OF TRAVEL ORGANIZERS AND TRAVEL AGENCIES

NET PROFITABILITY ANALYSIS OF TRAVEL ORGANIZERS AND TRAVEL AGENCIES ISSN 1392-1258. EKONOMIKA 2013 Vol. 92(1) NET PROFITABILITY ANALYSIS OF TRAVEL ORGANIZERS AND TRAVEL AGENCIES Rasa Subačienė*, Kastytis Senkus Vilnius University, Lithuania Abstract. Evaluation of financial

More information

Univerzita J. Selyeho Selye János Egyetem Ekonomická fakulta Gazdaságtudományi Kar

Univerzita J. Selyeho Selye János Egyetem Ekonomická fakulta Gazdaságtudományi Kar Univerzita J. Selyeho Selye János Egyetem Ekonomická fakulta Gazdaságtudományi Kar Gazdaságtudományi Kar Ekonomická Fakulta Inovačný potenciál, inovačné podnikanie a podnikateľské siete Monografický zborník

More information

MOTIVES OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT OUTSOURCING: A CASE STUDY FROM LITHUANIA

MOTIVES OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT OUTSOURCING: A CASE STUDY FROM LITHUANIA Ernesta Stasiulytė 116 Ernesta Stasiulytė, Motives of Human Resource Management Outsourcing: a Case Study from Lithuania,, pp. 116-125. Ernesta Stasiulytė Master of Business and Administration Faculty

More information

LOGISTICAL CAPITAL MANAGEMENT SOLUTIONS, USING THE DRAFT SOLVENCY II

LOGISTICAL CAPITAL MANAGEMENT SOLUTIONS, USING THE DRAFT SOLVENCY II Edita Jurkonytė 77 Edita Jurkonytė, Logistical Capital Management Solutions, Using the Draft Solvency II,, pp. 77-84. Edita Jurkonytė Department of Business Economics and Management, Kaunas Faculty of

More information

ISSN Socialiniai tyrimai / Social Research Nr. 1 (30), 64 70

ISSN Socialiniai tyrimai / Social Research Nr. 1 (30), 64 70 ISSN 1392-3110 Socialiniai tyrimai / Social Research. 2013. Nr. 1 (30), 64 70 1 Siauliai University, Vilniaus st. 88, Siauliai. E-mai: erika.svedaite@gmail.com, teodoras@cr.su.lt The paper examines the

More information

PROJECT BASED UNIVERSITY: THEORETICAL INSIGHTS

PROJECT BASED UNIVERSITY: THEORETICAL INSIGHTS PROJECT BASED UNIVERSITY: THEORETICAL INSIGHTS Viktorija Stokaitė Mykolas Romeris University, Lithuania Abstract Purpose: To provide a review of projects as a social force for the optimization of universities

More information

NIETZSCHEHO NADČLOVEK

NIETZSCHEHO NADČLOVEK TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE FILOZOFICKÁ FAKULTA NIETZSCHEHO NADČLOVEK BAKALÁRSKA PRÁCA RASTISLAV HRUŠOVSKÝ TRNAVA 2008 TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE FILOZOFICKÁ FAKULTA katedra filozofie NIETZSCHEHO NADČLOVEK

More information

ORIGINÁL. KRYCÍ LIST NABÍDKY na verejnou zakázku: Tovary - Laboratórna technika pre Výskumné centrum Žilinskej univerzity

ORIGINÁL. KRYCÍ LIST NABÍDKY na verejnou zakázku: Tovary - Laboratórna technika pre Výskumné centrum Žilinskej univerzity ORIGINÁL KRYCÍ LIST NABÍDKY na verejnou zakázku: Tovary - Laboratórna technika pre Výskumné centrum Žilinskej univerzity UCHAZEČ (obchodní firma nebo název) Sídlo (v prípade fyzické osoby místo podnikání)

More information

PEDAGOGICKÉ ROZH¼ADY Èasopis pre školy a školské zariadenia

PEDAGOGICKÉ ROZH¼ADY Èasopis pre školy a školské zariadenia 1 2010 OBSAH VÝCHOVA A VZDELÁVANIE ŽIAKA Štefan Porubský: Edukaèné doktríny a kríza súèasnej školy Eva Sihelská, Boris Sihelsky: Ako poznáva (skúma) gramotnos žiakov (2. èas) Mária Èížová: Možnosti integrácie

More information

PERSONNEL OUTSOURCING PROCESSES

PERSONNEL OUTSOURCING PROCESSES PERSONNEL OUTSOURCING PROCESSES Marek Potkány EKONOMIKA A MANAGEMENT 1. Introduction The success of every company depends on fast and precise market orientation and the ability to react to future changes

More information

The Economic Impacts of the Pullman Moscow Airport and Realignment Project

The Economic Impacts of the Pullman Moscow Airport and Realignment Project The Economic Impacts of the Pullman Moscow Airport and Realignment Project And Contribution to the Regional Economy Sponsored by Pullman Moscow Regional Airport DATE March 3, 2016 PRODUCED BY Steven Peterson

More information

JAZYKOVÉ A METAJAZYKOVÉ SCHOPNOSTI DIEŤAŤA

JAZYKOVÉ A METAJAZYKOVÉ SCHOPNOSTI DIEŤAŤA Prešovská univerzita v Prešove Pedagogická fakulta JAZYKOVÉ A METAJAZYKOVÉ SCHOPNOSTI DIEŤAŤA Program vedeckého seminára organizovaného v rámci riešenia grantového projektu KEGA 023PU-4/2012 Encyklopédia

More information

THE TOULMIN MODEL OF LEGAL ARGUMENTATION IN THE CASE C-388/01 OF THE EUROPEAN COURT OF JUSTICE

THE TOULMIN MODEL OF LEGAL ARGUMENTATION IN THE CASE C-388/01 OF THE EUROPEAN COURT OF JUSTICE THE TOULMIN MODEL OF LEGAL ARGUMENTATION IN THE CASE C-388/01 OF THE EUROPEAN COURT OF JUSTICE PAVOL DRLIČKA Právnická fakulta, Trnavská univerzita, Slovenská Republika Abstrakt v rodném jazyce Aby sa

More information

Gatwick Diamond Initiative Business Barometer Survey Findings Spring 2013

Gatwick Diamond Initiative Business Barometer Survey Findings Spring 2013 Gatwick Diamond Initiative Business Barometer Survey Findings Spring 2013 Background: This Business Barometer research study is commissioned by The Gatwick Diamond Initiative (GDI) to help monitor local

More information

TVORBA KOMUNIKAČNEJ KAMPANE S VYUŢITÍM DIGITÁLNYCH MÉDIÍ

TVORBA KOMUNIKAČNEJ KAMPANE S VYUŢITÍM DIGITÁLNYCH MÉDIÍ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Študijný odbor: Podnikové hospodárstvo TVORBA KOMUNIKAČNEJ KAMPANE S VYUŢITÍM DIGITÁLNYCH MÉDIÍ Development of Communication Campaign (Utilisation of Digital

More information

APPLICATION OF THE CUSTOMER SATISFACTION INDEX (CSI) TO TRANSPORT SERVICES APLIKÁCIA INDEXU ZÁKAZNÍCKEJ SPOKOJNOSTI (CSI) NA DOPRAVNÉ SLUŽBY

APPLICATION OF THE CUSTOMER SATISFACTION INDEX (CSI) TO TRANSPORT SERVICES APLIKÁCIA INDEXU ZÁKAZNÍCKEJ SPOKOJNOSTI (CSI) NA DOPRAVNÉ SLUŽBY APPLICATION OF THE CUSTOMER SATISFACTION INDEX (CSI) TO TRANSPORT SERVICES APLIKÁCIA INDEXU ZÁKAZNÍCKEJ SPOKOJNOSTI (CSI) NA DOPRAVNÉ SLUŽBY Adela Poliaková 1 Anotace: Predložený príspevok sa zaoberá možnosťou

More information

THE INTERACTION BETWEEN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND COMPETITIVENESS DURING THE ECONOMIC DOWNTURN

THE INTERACTION BETWEEN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND COMPETITIVENESS DURING THE ECONOMIC DOWNTURN ECONOMICS AND MANAGEMENT: 2013. 18 (1) ISSN 2029-9338 (ONLINE) THE INTERACTION BETWEEN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND COMPETITIVENESS DURING THE ECONOMIC DOWNTURN Valentinas Navickas 1, Rima Kontautiene

More information

Case study 2: Travel services. 1. Results of the questionnaire. 2. Coverage of travel services according to EBOPS

Case study 2: Travel services. 1. Results of the questionnaire. 2. Coverage of travel services according to EBOPS Case study 2: Travel services 1. Results of the questionnaire out of 20 countries 16 sent questionnaires a total of 18 questionnaires were received 2. Coverage of travel services according to EBOPS Workshop

More information

IMPLEMENTATION OF THE TOURISM SATELLITE ACCOUNT (TSA) IN THE DOMINICAN REPUBLIC. By Olga Diaz Mora Central Bank of the Dominican Republic

IMPLEMENTATION OF THE TOURISM SATELLITE ACCOUNT (TSA) IN THE DOMINICAN REPUBLIC. By Olga Diaz Mora Central Bank of the Dominican Republic IMPLEMENTATION OF THE TOURISM SATELLITE ACCOUNT (TSA) IN THE DOMINICAN REPUBLIC By Olga Diaz Mora Central Bank of the Dominican Republic Experience of the Dom. Rep. in the elaboration of the TSA Elaboration

More information

MARKET RESEARCH AND TARGET MARKET SEGMENTATION IN PLACE MARKETING PROCEDURE: A STRUCTURAL ANALYSIS

MARKET RESEARCH AND TARGET MARKET SEGMENTATION IN PLACE MARKETING PROCEDURE: A STRUCTURAL ANALYSIS MARKET RESEARCH AND TARGET MARKET SEGMENTATION IN PLACE MARKETING PROCEDURE: A STRUCTURAL ANALYSIS Prof. Arvind D Jahagirdar Department of Commerce MES Garware College of Commerce Savitribai Phule Pune

More information

The UK Tourism Satellite Account (UK- TSA) for 2012. Tourism Direct Gross Value Added (GVA) was 57.3 billion in 2012.

The UK Tourism Satellite Account (UK- TSA) for 2012. Tourism Direct Gross Value Added (GVA) was 57.3 billion in 2012. Statistical Bulletin The UK Tourism Satellite Account (UK- TSA) for 2012 Coverage: UK Date: 26 June 2015 Geographical Area: UK Theme: People and Places Theme: Economy Main Figures Tourism Direct Gross

More information

Recommendations of the Board of Trade of Metropolitan Montreal to the Government of Canada for the 2016 federal budget

Recommendations of the Board of Trade of Metropolitan Montreal to the Government of Canada for the 2016 federal budget Recommendations of the Board of Trade of Metropolitan Montreal to the Government of Canada for the 2016 federal budget July 2015 1 Preamble The Board of Trade of Metropolitan Montreal (the Board of Trade)

More information

aneb Perfekt perfektně.

aneb Perfekt perfektně. aneb Perfekt perfektně. 2013 se v angličtině nazývá Present Perfect, tedy Přítomný perfekt. Patří k časům přítomným, ačkoliv se jistě nejedná o klasický přítomný čas tak, jak jsme zvykĺı z češtiny. jistým

More information

ISSN 1392-1258. ekonomika 2011 Vol. 90(3)

ISSN 1392-1258. ekonomika 2011 Vol. 90(3) ISSN 1392-1258. ekonomika 2011 Vol. 90(3) Vytautas Kindurys. Life insurance business and its development tendencies and manifestations in Lithuania: theoretical and practical aspects. The monograph. Vilnius:

More information

TOURISM IN ESTONIA IN 2008

TOURISM IN ESTONIA IN 2008 Tourism in Estonia in 28 (as of June 29) 1 TOURISM IN ESTONIA IN 28 Inbound tourism In terms of inbound tourism, 28 showed better results than 27. Several markets that decreased in 27 showed a recovery

More information

TRAVEL POLICY PURPOSE

TRAVEL POLICY PURPOSE TRAVEL POLICY PURPOSE Travel is one of Particle Measuring Systems largest expense items. This travel policy is intended to aid PMS in managing travel expenses and to bring uniformity to PMS travel practices.

More information

B312 Hospitality and Tourism Management. Module Synopsis

B312 Hospitality and Tourism Management. Module Synopsis B312 Hospitality and Tourism Management Module Synopsis According to United Nation World Tourism Organization (UNWTO) report, Tourism Highlights (2008), tourism has been experiencing positive growth over

More information

SEARCH ENGINE MARKETING (SEM) - CURRENT STATUS

SEARCH ENGINE MARKETING (SEM) - CURRENT STATUS SEARCH ENGINE MARKETING (SEM) - CURRENT STATUS Robert Štefko - Radovan Bačík - Richard Fedorko Faculty of management - Department of Marketing and International Trade -University of Presov in Presov; Konštantínova

More information

C. Clipping Report Media: Al Bayan Date: 05 June 2015 Genre: Circulation: 88,800 Page : 27 cc

C. Clipping Report Media: Al Bayan Date: 05 June 2015 Genre: Circulation: 88,800 Page : 27 cc C. Clipping Report Media: Al Bayan Date: 05 June 2015 Genre: Daily Arabic Newspaper Circulation: 88,800 Page : 27 cc PR Value: US $2,469.6 Title: Orange County, California Supports For Open Skies Summary:

More information

The Economic Benefits of Aviation and Performance in the Travel & Tourism Competitiveness Index

The Economic Benefits of Aviation and Performance in the Travel & Tourism Competitiveness Index CHAPTER 1.4 The Economic Benefits of Aviation and Performance in the Travel & Tourism Competitiveness Index JULIE PEROVIC International Air Transport Association (IATA) The aviation industry supports tourism

More information

Projekt KEGA Vyučovanie fyziky programovaním modelov fyzikálnych javov a pomocou interaktívneho softvéru

Projekt KEGA Vyučovanie fyziky programovaním modelov fyzikálnych javov a pomocou interaktívneho softvéru Projekt KEGA Vyučovanie fyziky programovaním modelov fyzikálnych javov a pomocou interaktívneho softvéru Teória relativity s príkladmi Učebný text Jozef Hanč Slavomír Tuleja Košice 2008 Autori: RNDr. Jozef

More information

The Model of Human Resource Development System s Evaluation

The Model of Human Resource Development System s Evaluation 2011 International Conference on E-business, Management and Economics IPEDR Vol.25 (2011) (2011) IACSIT Press, Singapore The Model of Human Resource Development System s Evaluation Vilmante Kumpikaite

More information