Quality Research by Using Performance Evaluation Metrics for Software Systems and Components

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Quality Research by Using Performance Evaluation Metrics for Software Systems and Components"

Transcription

1 8 Revista Inforatica Econoică nr.3(39)/2006 Quality Research by Using Perforance Evaluation Metrics for Software Systes and Coponents Asist. Ion BULIGIU, prof.dr. Georgeta ŞOAVĂ Facultatea de Econoie şi Adinistrarea Afacerilor, Universitatea din Craiova Software perforance and evaluation have four basic needs: () well-defined perforance testing strategy, requireents, and focuses, (2) correct and effective perforance evaluation odels, (3) well-defined perforance etrics, and (4) cost-effective perforance testing and evaluation tools and techniques. This chapter first introduced a perforance test process and discusses the perforance testing objectives and focus areas. Then, it suarized the basic challenges and issues on perforance testing and evaluation of coponent based progras and coponents. Next, this chapter presented different types of perforance etrics for software coponents and systes, including processing speed, utilization, throughput, reliability, availability, and scalability etrics. Most of the perforance etrics covered here can be considered as the application of existing etrics to software coponents. New perforance etrics are needed to support the perforance evaluation of coponent based progras. Keywords: etrics, software perforance, testing, evaluation, reliability, scalability Î n tip, ulte etrici privind perforanţa au fost concepute a ăsura perforanţa coponentelor software sau a sisteelor software, astfel se poate face clasificare a acestora astfel: clasa etricilor de evaluare privind viteza de procesare şi tipul de răspuns; clasa etricilor ce studiază fluxurile de transfer din siste şi între coponentele sale, cu ar fi rata de procesare a esajelor intrate, a cererilor şi a tranzacţiilor; urătoarea clasă se referă la etricile referitoare siguranţa sisteelor, urată de clasa etricilor privind disponibilitatea sisteelor şi în final clasa etricilor de scalabilitate, folosite în analiza şi prognozarea îbunătăţirilor în sensul asigurării perforanţelor privind viteza de procesare. anageentul transferurilor electronice online cu clienţii, siste ale cărui tranzacţii sunt într-un nuăr situat sub În acest caz, etrica utilizării reţelei este definită de raportul dintre traficul reţelei în Kbps şi nuărul de agenţi între care se desfăşoară tranzacţiile, pe parcursul unui interval de tip efectuarea testului de perforanţă, urărindu-se protocoalele folosite tranzacţii. În figura 2. b) este prezentată utilizarea sisteului un server single-threaded în terenii utilizării hard-diskului, procesor, eorie RAM şi cererile de date diferite procese. Utilizarea o staţie de tip client poate fi analizată folosind acelaşi set de etrici. Metrici de utilizare Metricile privind utilizarea sunt concepute să ăsoare utilizarea resurselor hardware de către o coponentă de siste (sau un siste). Aplicaţiile software utilizează o are varietate de tipuri de resurse de siste, de obicei atenţia concentrându-se asupra lăţiii de bandă a reţelei, viteza procesorului, eorie cache sau eoria fizică pe disc. Figura. a) prezintă rezultatele testării perforanţei utilizarea reţelei privind Metrici privind viteza de procesare Pentru a ăsura viteza de procesare a unei coponente sau a unui siste, se pot defini o varietate de etrici legate de viteză. Una din cele ai utilizate etrici este tipul de răspuns al sisteului la coenzile utilizatorului. Această etrică poate fi utilizată în ăsurarea ediei, iniului şi axiului tipului de răspuns diferite grupuri de utilizatori din siste. Figura 2. a) reprezintă tipurile de răspuns patru grupuri de utili-

2 Revista Inforatica Econoică nr.3(39)/ zatori într-un siste de anageent al transferurilor electronice on-line cu clienţii, bazat pe acces concurent al utilizatorilor. Figura 2. b) urăreşte tipul de răspuns la diferite coenzi ale sisteului în corelaţie cu nuărul de utilizatorilor cu acces concurent. Traficul de reţea (Kbps) Utilizare (%) Cereri server Disc Protocolul A Protocolul B Nr.de agenţi RAM CPU Rata coenzilor (nr.ediu/secundă) (a) Fig.. Exeple privind utilizarea sisteelor: a) o reţea cu ai puţin de 7500 tranzacţii; b) un server single-threaded (b) Pentru coponente şi sistee care utilizează funcţii cu esaje de counicaţii, se vor analiza tipii de procesare ale diferitelor tipuri de esaje. Pentru coponente şi sistee cu acces la baze de date, se vor studia tipul de răspuns diferite interogări ale bazelor de date, ţinând cont şi de tipii de conectare la bazele de date. Rezultatele obţinute referitoare la interogarea bazelor de date sunt utile în asigurarea perforanţei a îbunătăţirea vitezei de citire a datelor prin optiizarea interogărilor. Figura 2. d) oferă un exeplu în care tipul de răspuns al interogării este ăsurat în concordanţă cu rata de cererilor efectuate. Medie tip răspuns (sec) Medie tip răspuns (sec) Agent Creare tranz. plată Client Adinistrator Afişarea efectuării plăţii Salvare tranz. plată Afişare detalii tranz. plată Nr. utilizatori Nr. utilizatori a) b) Tip procesare apel (sec) Apel conferinţă Tip de răspuns (sec) Interogare tip 4 Apel transfer Interogare tip 3 Apel între doi ebri Interogare tip 2 Interogare tip Nr. agenţi c) d) Rată coenzi (nr.ediu / sec.) Fig.2. Exeplificări privind viteza unui siste şi a tipului de răspuns: a) tip de răspuns al unui siste utilizator; b) tip de răspuns al unui siste bazat pe coenzi; c) tip de procesare a apelurilor (nr. apeluri 5000/in.) şi d) tipi de răspuns interogări

3 20 Revista Inforatica Econoică nr.3(39)/2006 Măsurarea vitezei un doeniu specific este necesară definirea unor etrici speciale fiecare funcţie a doeniului. De exeplu, un apel de procesare este o funcţie specifică doeniului un apel al serverului într-un siste al anageentului relaţiilor cu clienţii. Pentru a ăsura viteza de procesare diferite tipuri de apeluri, trebuie calculat tipul de procesare fiecare apel pe baza nuărului de agenţi disponibili care priesc un tip apel specific (Figura. 2. c.). Un alt tip de etrici ăsurarea vitezei sunt etricile de latenţă, care ăsoară tipii de aşteptare sau de întârziere un siste sau o coponentă. Metrici de disponibilitate Disponibilitatea coponentelor sau a unui siste este o preocupare generală în cadrul evaluării perforanţelor, iar prin interediul etricilor de disponibilitate a sisteului sau coponentelor, acest lucru poate fi studiat prin raportarea tipului în care sisteul este disponibil la tipul total de evaluare a sisteului, ce cuprinde atât tipii în care sisteul este solicitat, cât şi tipii în care sisteul este disponibil. Bazându-ne pe această etrică, indisponibilitatea sisteului se calculează ca fiind disponibilitate. Disponibilitatea sisteului poate fi calculată prin relaţia: disponibilitatea_sisteului = tip_siste_disponibil / tip_evaluare_siste, unde tip_siste_disponibil se referă la tipii în care sisteul este capabil să furnizeze Disponibilitatea_Coponentei = Disponibilitatea extinsă a coponentelor Pentru a testa coponentele cu cerinţe o disponibilitate are, trebuie înţeles ce reprezintă o coponentă cu disponibilitate extinsă. O coponentă cu disponibilitate extinsă este forată N clustere forate din N coponente de redundanţă. Ele sunt active în acelaşi funcţii şi servicii către utilizatori pe toată perioada evaluării. Ideea de bază poate fi aplicată ăsurarea disponibilităţii sisteului atâta tip coponentele software sunt considerate cutii negre. Metrica de disponibilitate are două neajunsuri: priul, că nu este prezentă nici o relaţie între disponibilitatea coponentelor şi funcţiile suportate de coponente, iar cel deal doilea, nu poate fi aplicată coponentelor care au o disponibilitate foarte are, cu ar fi cele de tratarea erorilor. Disponibilitatea coponentelor bazate pe funcţii Aceste etrici sunt concepute a ăsura disponibilitatea coponentelor care înglobează funcţii. Disponibilitatea bazată pe funcţii a unei coponente C k dintr-un siste S se calculează prin raportarea tipului total de disponibilitate T D (C k, F j ) a funcţiei F j în tipul T P al evaluării perforanţei. T P include tipii în care coponenta C k este disponibilă şi tipii de indisponibilitate apelul funcţiei F j. Foral, disponibilitatea coponentei C k poate fi descrisă prin urătoarea relaţie: Disponibilitate_F _Coponenta (C k, S, T P ) = T D (C k, F j ) / T P Atâta tip cât această etrică prezintă relaţia directă între disponibilitatea coponentei şi funcţiile suportate, ăsurarea disponibilităţii coponentei poate fi ăsurată prin testarea tuturor funcţiilor coponentei pe tipul evaluării perforanţei. Pentru o coponentă care suportă un nuăr de funcţii diferite, atunci disponibilitatea ei poate fi calculată astfel: Disponibilitate _ F _ Coponenta ( Ck, S, TP ) / tip a suporta şi a furniza acelaşi set de caracteristici ca o cutie neagră. Se consideră C DE = {C 0, C,, C N } este un cluster cu N coponente de redundanţă. Disponibilitatea unei N-cluster coponente C DE dintr-un siste S este cunoscută ca fiind disponibilitate extinsă a coponentei. Cuantificarea ei se va face astfel: Disponibilitate_Extinsa_Coponenta = (C DE, S, T P ) = Disp_Ext tip(c DE ) / [Disp_Ext tip(c DE ) + Indisp_Ext tip(c DE )],

4 Revista Inforatica Econoică nr.3(39)/ unde Disp_Ext tip(c DE ) reprezintă valoarea de tip în care coponenta C DE este disponibilă, Indisp_Ext tip(c DE ) este tipul în care C DE nu este disponibilă, iar T P reprezintă perioada de tip evaluarea perforanţei. Disp_Ext tip(c DE ) se calculează astfel: Disp_Ext tip(c DE ) = T j ( DE), Tip de indisponibilitate C unde T (DE), T 2 (DE), şi T (DE) sunt intervale de tip de disponibilitate din tipul total T p. În tipul fiecărui interval de tip de disponibilitate, cel puţin o coponentă din C DE este activă şi disponibilă a pune la dispoziţie toate funcţiile coponentei. Siilar se calculează şi Indisp_Ext tip(c DE ): n ' Indisp_Ext tip(c DE ) = T j( DE) unde T (DE), T 2 (DE), şi T (DE) sunt intervalele de indisponibilitate din T P. În tipul fiecărui interval de tip, toate eleentele coponentei C DE nu sunt disponibile să ofere toate funcţiile. Figura 3 reprezintă un exeplu de trei clustere a unei coponente cu disponibilitate extinsă. Tip de disponibilitate C Tip de indisponibilitate C DE Tip de disponibilitate C DE Fig.3. Coponentă cu disponibilitate extinsă (C DE ) cu trei coponente şi tipii de disponibilitate şi indisponibilitate Metrici de siguranţă Pentru evaluarea siguranţei în funcţionare a sisteului se studiază siguranţa serviciilor, folosindu-se funcţia R(t) ce returnează probabilitatea ca un serviciu să funcţioneze întrun interval de tip t. Siguranţa serviciilor este des caracterizată prin specificarea tipului ediu de defecţiuni (TMD) sau a tipului ediu între defecţiuni (TMID). În calculul TMD sau TMID se ia în considerare faptul că distribuţia exponenţială descrie cel ai bine posibilele apariţii ale defectelor serviciilor. Siguranţa în funcţionare a unei coponente C k din sisteul S se referă la raportul dintre tipul total de funcţionare al coponentei şi tipul total de evaluare T p, care include atât tipii de funcţionare, cât şi tipii de nefuncţionare. Plecând de la această definiţie, siguranţa în funcţionarea coponentelor poate fi uşor evaluată dacă se aplică o coponentă de urărire şi înregistrarea a tipilor de funcţionare şi de nefuncţionare. Dacă se presupune că C k este o coponentă care nu are o disponibilitate extinsă, atunci siguranţa în funcţionare pe perioada T p poate fi calculată astfel: Sigur_Cop Tp (C k ) = tip_func(c k ) / T p unde T p reprezintă tipul total de evaluare a perforanţei, tip_func(c k ) este tipul de funcţionare a coponentei C k, iar tip_nfunc(c k ) cuulează tipii de nefuncţionare şi reparare a coponentei.

5 22 Revista Inforatica Econoică nr.3(39)/2006 Pentru coponentele cu disponibilitate extinsă, cu ar fi coponentele de tip N-cluster, este nevoie de o altă etrică de evaluarea siguranţei în funcţionare. Se va studia ai întâi cazul în care se ia în considerare criteriul bazat pe apariţia unei singure defecţiuni. Confor acestui criteriu, coponenta C DE este considerată nefuncţională dacă un singur eleent al acestei coponente are o defecţiune în orice interval de tip pe parcursul perioadei de evaluare. Bazându-ne pe această idee, siguranţa în funcţionare a coponente C DE poate fi cuantificată prin interediul relaţiei: Sigur_Cop Tp (C DE ) = tip_func(c DE ) / tip_func(c DE ) + tip_nfunc(c DE ) / T p, unde, tip_func(c DE ) este tipul de funcţionare a coponentei C DE, iar tip_nfunc(c DE ) cuulează tipii de nefuncţionare şi reparare a coponentei. Pentru a ăsura tip_nfunc(c DE ), se va presupune că C DE = {C HA,, C HAn } este o coponentă de tip N-cluster. În conforitate cu acest criteriu al unei singure defecţiuni, tipul de nefuncţionare al C DE poate fi calculat astfel: tip_nfunc (C DE ) = unde T j este un interval de tip din T P şi cel puţin una din coponentele C DE este nefuncţională un tip T j. Tipul de funcţionare al C DE este calculat prin diferenţă din tipul total: tip_func(c DE ) = T p - [tip_nfunc(c DE )]. Celălalt criteriu evaluează siguranţa în funcţionare a coponentei C DE bazată pe disponibilitatea serviciile funcţionale. Prin această abordare, o defecţiune a serviciilor coponentei C DE pe tipul unui interval de tip presupune că toate coponentele redundante ale C DE au eşuat în furnizarea serviciilor lor. Astfel, se utilizează o cale diferită de a calcula tipul de funcţionare al coponentei C DE. Pentru o coponentă de tip N- cluster C DE = {C HA,, C HAn }, tip_func(c DE ) se va calcula astfel: tip_func (C DE ) = T j, unde T j este un interval de tip din T P şi cel puţin una din coponentele C DE este funcţională şi poate furniza servicii funcţionale în tipul T j. T j, nefuncţionare C funcţionare C nefuncţionare C funcţionare C a) b) nefuncţionare funcţionare nefuncţionare funcţionare C DE C DE C DE C DE Fig.4. Coparaţia între cele două criterii privind siguranţa în funcţionare Metrici privind rezultatele Acest tip de etrici este conceput a ăsura rata de succes a unei coponente software în procesarea evenientelor, esajelor şi cererilor de tranzacţii pe parcursul unei perioade de tip în care se face evaluarea. Rezultatul tranzacţiei a unei coponente C k o tranzacţie tip TR se referă la nuărul total al cererilor de tranzacţii procesate cu succes în tipul perioadei de evaluare T p : rez_tranz(c k, T p, TR) =

6 Revista Inforatica Econoică nr.3(39)/ unde este nuărul total al cererilor de tranzacţii procesate cu succes. Pe parcursul perioadei de testare şi evaluare, se pot aplica o serie de teste deterinarea axiului, iniului şi ediei rezultatele tranzacţiilor la fiecare tip de tranzacţie. Bazându-ne pe etrica de rezultat se poate defini rata rezultatului tranzacţiei a unei coponente C k ca fiind raportul dintre nuărul total de cereri de tranzacţii efectuate cu succes şi nuărul total de cereri de tranzacţii priite pe perioada de evaluare T p : rata_rez (C k, T p, TR) = / n unde este nuărul total al cererilor de tranzacţii TR procesate cu succes în tipul T p, iar n este nuărul total al cererilor de tranzacţii TR priite în aceeaşi perioadă de tip. Cu cât rata de rezultat se apropie de valoarea, coponenta C k dispune de o rată de succes axiă în procesarea cererilor de tranzacţii de categoria TR. Metrici de scalabilitate Un siste sau coponentă se consideră scalabilă dacă poate fi dezvoltată astfel încât să furnizeze eficient funcţii şi servicii într-un doeniul predefinit de şabloane. Validarea scalabilităţii şi evaluarea unui siste şi a coponentelor sale se face studiul: - liitelor coponentelor sau sisteului în procesare prin prisa diensiunii probleelor, voluului de date şi a nuărului de utilizatori cu acces concurent; - creşterii perforanţelor şi degradărilor în cazul diferitelor configuraţii şi setări. Funcţia arginală a unei coponente Pentru a ăsura liitele perforanţei unei coponente (C k ) trebuie observate cantitativ odificările perforanţei în execuţie o funcţie de diensiune fixă în cazul creşterii firelor de execuţie concurente din C k. Aplicând teorea Adahl privind perforanţa coponentelor software şi anue că viteza întregului siste este influenţată de cea ai lentă coponentă, se va defini tipul de execuţie al unei funcţii F J din cadrul unei coponente C k astfel: T(Ck, F J, n) = Tserial + Tconc / n unde tipul de execuţie T(Ck, F J, n) este îpărţit în două: tipul consuat de eleentele seriale din C k, notat cu T serial şi tipul de execuţie al n diferite fire de execuţie concurente, notat cu T conc. Pe ăsură ce nuărul de fire de execuţie concurente creşte, cu atât valoarea tipului total de execuţie de apropie de valoarea T serial. În practică, tipul total de execuţie tinde către valoarea axiă (nuit punct de prag) pe ăsură ce sunt apar fire de execuţie concurente în apelurile coponentei C k. Apariţia de noi fire concurente, va solicita şi ai ult sisteul prin suprasolicitare, ceea ce va influenţa şi tipul de execuţie al coponentelor seriale, în sensul creşterii. Se observă că această etrică poate fi folosită în ăsurarea acceleraţiei tipul de execuţie al funcţiei F j când nuărul firelor de execuţie concurente al coponentei C k creşte de la n la : T accel Fj (n,) = T(Ck, F J, n) - T(Ck, F J, ) Valorile negative ale acceleraţiei, desigur, indică o încetinire a execuţiei, valorile pozitive reprezentând o execuţie ai rapidă. De aseenea, etrica poate fi folosită în deterinarea nuărului opti de fire concurente a obţine o viteză de execuţie axiă, însă cu trei liitări: Liitele rezultatelor unei tranzacţii şi îbunătăţirea clusterelor coponentei Pentru a creşte capacitatea unui siste de aplicaţie, de obicei se utilizează coponente de tip N-cluster (care reprezintă o grupare de coponente identice) care suportă un set specific de funcţii. Astfel evaluarea odificărilor privind rezultatele unei procesări o tranzacţie se face prin deterinarea plajelor de valori între care se situează nivelul rezultatelor şi a punctelor de prag la odificarea nuărului de coponente ale coponentei de tip N-cluster. Se va folosi o etrică siplă observarea odificărilor rezultatelor sisteului tranzacţii de tip TR pe ăsură ce se odifică nuărul coponentelor redundante din coponenta cluster. Astfel se va ăsura rezultatul sisteului în ura unui test fixat T set într-o perioadă dată de tip T p : Rezultat siste (T set, n, TR, T p ) = Nuărul total de cereri tranzacţii TR procesate cu succes

7 24 Revista Inforatica Econoică nr.3(39)/2006 unde n este nuărul coponentelor redundante în coponenta cluster. Se deduce că rezultatele sisteului sunt influenţate de variaţia lui n, astfel se pot cuantifica îbunătăţirile aplicate clusterelor coponentei: Rezultat siste_ib (n, ) = Rezultat siste (T set,, TR, T p ) - Rezultat siste (T set, n, TR, T p ) unde Rezultat siste_ib (n, ) reprezintă îbunătăţirea rezultatelor atunci când nuărul coponentelor identice de tip cluster creşte de la n la. Bibliografie: Cheung, R. C., A User-Oriented Software Reliability Model, IEEE Trans. On Software Engineering, Vol. 6, No. 2, March 980; Everett, W. W., Software Coponent Reliability Analysis, Proc. of IEEE Syposiu on Application-Specific Systes and Software Engineering and Technology, 999; Gao, J., and C. Sun, Perforance Measureent of Software Coponents A Systeatic Approach, Technical Report, San José State University, San José, CA, 2002; Gao, J., Tsao, H. S. Testing and quality assurance for coponent-based software Artech House, Yacoub, S. M., B. Cukic, and H. H. Aar, A Coponent-Based Approach to Reliability Analysis of Distributed Systes, Proc. of IEEE 9th International Syposiu on Software Reliability Engineering, Paderborn, Gerany, 998; Yacoub, S. M., B. Cuki, and H. H. Aar, Scenario-Based Reliability Analysis of Coponent-Based Software, IEEE 0th International Syposiu on Software Reliability Engineering, Boca Raton, FL, 999;

Conexiune telefon - calculator pentru conectarea la internet

Conexiune telefon - calculator pentru conectarea la internet Conexiune telefon - calculator pentru conectarea la internet 1. Primul pas este conectarea telefonului la calculator: - prin cablu de date: pe telefon se selecteaza mod telefon (sau mod implicit) - prin

More information

The Analysis of Currency Exchange Rate Evolution using a Data Mining Technique

The Analysis of Currency Exchange Rate Evolution using a Data Mining Technique Petroleum-Gas University of Ploiesti BULLETIN Vol. LXIII No. 3/2011 105-112 Economic Sciences Series The Analysis of Currency Exchange Rate Evolution using a Data Mining Technique Mădălina Cărbureanu Petroleum-Gas

More information

Road Traffic Information and Monitoring System

Road Traffic Information and Monitoring System Acta Technica Napocensis: Civil Engineering & Architecture Vol. 57, No. 1 (2014) Journal homepage: http://constructii.utcluj.ro/actacivileng Road Traffic Information and Monitoring System Mihai Iliescu

More information

Decline in prolonged hormone replacement therapy in women aged 45 years or more, and impact of a centralised database tool

Decline in prolonged hormone replacement therapy in women aged 45 years or more, and impact of a centralised database tool 5 Review Article Decline in prolonged hormone replacement therapy in women aged 45 years or more, and impact of a centralised database tool MARTINA TEICHERT, FEDOR BAART AND PETER A.G.M. DE SMET REZUMAT

More information

A Decision Tree for Weather Prediction

A Decision Tree for Weather Prediction BULETINUL UniversităŃii Petrol Gaze din Ploieşti Vol. LXI No. 1/2009 77-82 Seria Matematică - Informatică - Fizică A Decision Tree for Weather Prediction Elia Georgiana Petre Universitatea Petrol-Gaze

More information

The Flow of Funds Into and Out of Business

The Flow of Funds Into and Out of Business BULETINUL Universităţii Petrol Gaze din Ploieşti Vol. LX No. 2/2008 69-76 Seria Ştiinţe Economice The Flow of Funds Into and Out of Business Mihail Vincenţiu Ivan Petroleum-Gas University of Ploieşti,

More information

PRICING STRATEGIES ASPECTS, TYPES AND CHARACTERISTICS STRATEGII DE PREŢURI ASPECTE, TIPURI ŞI CARACTERISTICI

PRICING STRATEGIES ASPECTS, TYPES AND CHARACTERISTICS STRATEGII DE PREŢURI ASPECTE, TIPURI ŞI CARACTERISTICI STRATEGII DE PREŢURI ASPECTE, TIPURI ŞI CARACTERISTICI Ec. Căruntu Roxana Corina Doctorand Căruntu Andreea Laura Universitatea Constantin Brâncuşi r_caruntu_28@yahoo.com andreea.caruntu@yahoo.com PRICING

More information

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA FACULTATEA DE SOCIOLOGIE SI PSIHOLOGIE, Cu suportul Institutului Roman de Educatie a Adultilor Bvd. V. Parvan, 4, Timisoara tel/ fax: 0256-592167, 592320 sau 592658

More information

Oferta speciala Orange Romania pentru angajati, familie si apropiati

Oferta speciala Orange Romania pentru angajati, familie si apropiati Oferta speciala Orange Romania pentru angajati, familie si apropiati Noutati in oferta: Oferta speciala de portare a abonamentului din alta retea Cu Orange Me 30 redus la 24 euro si Huawei P9 GRATUIT Cu

More information

NUMERICAL ANALYSIS OF COMPOSITE STEEL CONCRETE STRUCTURAL SHEAR WALLS WITH STEEL ENCASED PROFILES

NUMERICAL ANALYSIS OF COMPOSITE STEEL CONCRETE STRUCTURAL SHEAR WALLS WITH STEEL ENCASED PROFILES BULETINUL INSTITUTULUI POLITEHNIC DIN IAŞI Publicat de Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi Tomul LV (LIX), Fasc. 3, 2009 Secţia CONSTRUCŢII. ĂRHITECTURĂ NUMERICAL ANALYSIS OF COMPOSITE STEEL

More information

DATA STORAGE METHOD FOR SYSTEMS WITH 8 BIT MICROPROCESSORS OR MICROCONTROLLERS

DATA STORAGE METHOD FOR SYSTEMS WITH 8 BIT MICROPROCESSORS OR MICROCONTROLLERS BULETINUL INSTITUTULUI POLITEHNIC DIN IAŞI Publicat de Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi Tomul LIV (LVIII), Fasc. 3-4, 200 Secţia AUTOMATICĂ şi CALCULATOARE DATA STORAGE METHOD FOR SYSTEMS

More information

V2013

V2013 Accesorii amplificatoare de semnal http://www.amplificatorgsm.ro Accesorii Amplificatoare de semnal E-GSM, GSM, 3G, 4G Toate aceste accesorii functioneaza impreuna cu un Repetor de semnal si ajuta la imbunatatirea

More information

Studiu privind influenţa luminilor stroboscopice asupra percepţiei

Studiu privind influenţa luminilor stroboscopice asupra percepţiei Studiu privind influenţa luminilor stroboscopice asupra percepţiei Autori: Cruceanu Victor-Daniel Florea Raluca-Alexandra Matei Andrei-Daniel Mitroi Cristian-Andrei Stefan Madalin-Catalin Ungureanu Vladimir-Teodor

More information

FORMULE ŞI FUNCŢII ÎN EXCEL

FORMULE ŞI FUNCŢII ÎN EXCEL FORMULE ŞI FUNCŢII ÎN EXCEL AGENDA Introducerea şi vizualizarea formulelor Copierea formulelor Referinţe absolute, mixte şi relative Aplicaţie Utilizarea funcţiilor Funcţii de căutare Functii Prelucrare

More information

Preţul de piaţă al carcaselor de porcine Trimestrul III 2013

Preţul de piaţă al carcaselor de porcine Trimestrul III 2013 Preţul de piaţă al carcaselor de porcine Trimestrul III 2013 Prescurtări folosite: TIM n / TIM n-1 = variaţie trimestrială. Variaţiile trimestriale, cele faţă de trimestrul I sau anuale sunt exprimate

More information

Cursul 7 Teste statistice. Intervale de încredere Testul Student Testul ANOVA Testul Fisher pentru dispersii Teste neparametrice

Cursul 7 Teste statistice. Intervale de încredere Testul Student Testul ANOVA Testul Fisher pentru dispersii Teste neparametrice Cursul 7 Teste statistice Intervale de încredere Testul Student Testul ANOVA Testul Fisher pentru dispersii Teste neparametrice Curba Gauss Media=100, Deviaţia standard=15 Eşantion dintr-o populaţie normală

More information

Tax Newsflash. Issue 343. Important changes in the transfer pricing legislation. Schimbări importante în legislația privind prețurile de transfer

Tax Newsflash. Issue 343. Important changes in the transfer pricing legislation. Schimbări importante în legislația privind prețurile de transfer Tax Newsflash Important changes in the transfer pricing legislation Issue 343 Schimbări importante în legislația privind prețurile de transfer Order no. 442/2016 regarding the value of transactions, the

More information

SOFTWARE RELIABILITY PREDICTION MODEL USING RAYLEIGH FUNCTION

SOFTWARE RELIABILITY PREDICTION MODEL USING RAYLEIGH FUNCTION U.P.B. Sci. Bull., Series C, Vol. 73, Iss. 4, 2011 ISSN 1454-234x SOFTWARE RELIABILITY PREDICTION MODEL USING RAYLEIGH FUNCTION Ana Maria VLADU 1 Predicţia fiabilităţii produselor software poate determina

More information

Funds transfer pricing in banking. Transferul intern al fondurilor în mediul bancar

Funds transfer pricing in banking. Transferul intern al fondurilor în mediul bancar 119 Funds transfer pricing in banking Transferul intern al fondurilor în mediul bancar Professor Maria CARACOTA DIMITRIU, Ph.D. The Bucharest Academy of Economic Studies, Romania e-mail: maria.dimitriu@inde.ro

More information

RESEARCHES ON THE ELECTRICAL RESISTANCE OF CERVICAL MUCUS IN COWS CERCETĂRI PRIVIND REZISTENŢA ELECTRICĂ A MUCUSULUI CERVICAL LA VACI

RESEARCHES ON THE ELECTRICAL RESISTANCE OF CERVICAL MUCUS IN COWS CERCETĂRI PRIVIND REZISTENŢA ELECTRICĂ A MUCUSULUI CERVICAL LA VACI Lucrări ştiinţifice Zootehnie şi Biotehnologii, vol. 40(2), (2007), Timişoara RESEARCHES ON THE ELECTRICAL RESISTANCE OF CERVICAL MUCUS IN COWS CERCETĂRI PRIVIND REZISTENŢA ELECTRICĂ A MUCUSULUI CERVICAL

More information

Cutting Systems. Dispozitive de siguranţă pentru gaze tehnice

Cutting Systems. Dispozitive de siguranţă pentru gaze tehnice Dispozitive de siguranţă pentru gaze tehnice Trei variante pentru o siguranţă optimă 2 Contaţi pe siguranţa certificată! Dispozitivele de siguranţă pentru gazele tehnice oferă o protecţie sigură împotriva

More information

Property Management pentru NPL-uri

Property Management pentru NPL-uri Property Management pentru NPL-uri (REO Management) Valentin Ilie Coldwell Banker Affiliates of Romania Agenda 1. REO Overview 2. Statement of understanding and needs 3. Delivery structure 4. Integrated

More information

THE NEED TO USE DATA MINING TECHNIQUES IN E-BUSINESS

THE NEED TO USE DATA MINING TECHNIQUES IN E-BUSINESS NECESITATEA UTILIZĂRII TEHNICILOR DATA MINING ÎN E-BUSINESS Claudia Elena Dinucă Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea din Craiova clauely4u@yahoo.com THE NEED TO USE DATA MINING

More information

CLASA a VI-a. Read carefully each question and think about the answer before choosing your response.

CLASA a VI-a. Read carefully each question and think about the answer before choosing your response. CLASA a VI-a 21 martie 2015 Here are some suggestions to help you do your best: Read carefully each question and think about the answer before choosing your response. RULES Part I has 4 multiple choice

More information

Ghid pentru salvarea mail-urilor folosind un client de mail

Ghid pentru salvarea mail-urilor folosind un client de mail Ghid pentru salvarea mail-urilor folosind un client de mail Tutorialul de fata se adreseaza acelora care utilizeaza posta de mail a Universitatii Tehnice folosind unul din urmatoarii clienti de mail: 1.

More information

Sisteme integrate pentru -business

Sisteme integrate pentru -business Sisteme integrate pentru -business 5 - CRM Răzvan Daniel Zota Catedra de Informatică Economică ASE Bucureşti zota@ase.ro http://zota.ase.ro/eb CRM Customer Relationship Management Definiţie: CRM (Customer

More information

Analele Universităţii Constantin Brâncuşi din Târgu Jiu, Seria Economie, Nr. 4/2010

Analele Universităţii Constantin Brâncuşi din Târgu Jiu, Seria Economie, Nr. 4/2010 UTILIZAREA METODEI COSTURILOR TINTA IN STABILIREA PRETURILOR Prep univ. drd. Aurelian Ionut CEAUSESCU Universitatea Constantin Brancusi din Targu-Jiu,FSEGA Conf.univ.dr. Cecilia VADUVA Universitatea Constantin

More information

privat <office@hotelbeta-cluj.ro> - 0264/450290 Montag, den 01. Februar 2010 um 00:00 Uhr - Aktualisiert Montag, den 05. März 2012 um 10:18 Uhr

privat <office@hotelbeta-cluj.ro> - 0264/450290 Montag, den 01. Februar 2010 um 00:00 Uhr - Aktualisiert Montag, den 05. März 2012 um 10:18 Uhr Hotel Beta 2* Restaurant Hotel Beta Camera Hotel Beta Hostel Beta Type: Hotel Agent Name: privat Address: Str.Giordano-Bruno 1-3 Town: Cluj Postcode: 400243 Phone: 0264/455290 Email and Webadress: office@hotelbeta-cluj.ro,

More information

Seminar 2. Diagrama SIPOC. Harta proceselor. Studiu de caz pentru un ansamblu de procese. Scop. Durată. Obiective CUPRINS. A. Diagrama SIPOC pag.

Seminar 2. Diagrama SIPOC. Harta proceselor. Studiu de caz pentru un ansamblu de procese. Scop. Durată. Obiective CUPRINS. A. Diagrama SIPOC pag. Seminar 2 Diagrama SIPOC. Harta proceselor. Studiu de caz pentru un ansamblu de procese Scop - Realizarea de către studenți a diagramei SIPOC și a hărții proceselor (HP) pentru o companie Durată Obiective

More information

Using Principal Component Analysis in Loan Granting

Using Principal Component Analysis in Loan Granting BULETINUL Universităţii Petrol Gaze din Ploieşti Vol. LXII No. 1/2010 88-96 Seria Matematică - Informatică - Fizică Using Principal Component Analysis in Loan Granting Irina Ioniţă, Daniela Şchiopu Petroleum

More information

RESEARCH ON SOIL CONSOLIDATION USING CONSOLIDATION CELL UNDER CONSTANT RATE OF STRAIN

RESEARCH ON SOIL CONSOLIDATION USING CONSOLIDATION CELL UNDER CONSTANT RATE OF STRAIN BULETINUL INSTITUTULUI POLITEHNIC DIN IAŞI Publicat de Uniersitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi Tomul LX (LXIV), Fasc. 4, 014 Secţia CONSTRUCŢII. ARHITECTURĂ RESEARCH ON SOIL CONSOLIDATION USING CONSOLIDATION

More information

Quality Assurance Review for Higher Education

Quality Assurance Review for Higher Education for Higher Education The quality of the Romanian International Master s Programs. Liliana Donath Quality Assurance Review, Vol. 3, Nr. 2, Septembrie 2011, p. 147 154 Publicat de: Consiliul Agenþiei Române

More information

ACOUSTICAL PROPERTIES OF SOME MODERN PARTITION GLASS WALLS SYSTEMS CASE STUDY

ACOUSTICAL PROPERTIES OF SOME MODERN PARTITION GLASS WALLS SYSTEMS CASE STUDY Case Report / Technical Paper ACOUSTICAL PROPERTIES OF SOME MODERN PARTITION GLASS WALLS SYSTEMS CASE STUDY Ioana Mihaela ALEXE 1, Marta Cristina ZAHARIA 2 1 Dipl. Eng., NRDI URBAN-INCERC, INCERC Bucharest

More information

RESEARCH OF POSSIBILITIES TO ENSURE THE QUALITY OF DERMATO-COSMETIC AND COSMETIC PRODUCTS THROUGH APPLICATION OF MODERN QUALITY MANAGEMENT TOOLS

RESEARCH OF POSSIBILITIES TO ENSURE THE QUALITY OF DERMATO-COSMETIC AND COSMETIC PRODUCTS THROUGH APPLICATION OF MODERN QUALITY MANAGEMENT TOOLS 246 RESEARCH OF POSSIBILITIES TO ENSURE THE QUALITY OF DERMATO-COSMETIC AND COSMETIC PRODUCTS THROUGH APPLICATION OF MODERN QUALITY MANAGEMENT TOOLS MONICA VUŞCAN 1, MARIUS BOJIŢĂ 2 1 - S.C. Farmec S.A.,

More information

Association Rule Mining as a Data Mining Technique

Association Rule Mining as a Data Mining Technique BULETINUL Universităţii Petrol Gaze din Ploieşti Vol. LX No. 1/2008 49-56 Seria Matematică - Informatică - Fizică Association Rule Mining as a Data Mining Technique Irina Tudor Universitatea Petrol-Gaze

More information

Oferta speciala Vodafone de sarbatori. Valabila pana la 31 decembrie 2016

Oferta speciala Vodafone de sarbatori. Valabila pana la 31 decembrie 2016 Oferta speciala Vodafone de sarbatori Valabila pana la 31 decembrie 2016 2 Noutati valabile pana la 31 decembrie 2016: Oferta noastra include: Abonamente de noi de voce si date Telefoane si tablete promotionale

More information

II. Elemente de bază ale limbajului C++

II. Elemente de bază ale limbajului C++ II. Elemente de bază ale limbajului C++ 1. Structura unui program In general, un program este un sir de instructiuni. Programul este memorat într-o entitate numită fişier sursă (este un fişier text cu

More information

A Practical Implementation of a Data Mining Technique

A Practical Implementation of a Data Mining Technique BULETINUL Universităţii Petrol Gaze din Ploieşti Vol. LIX No. 1/2007 51-56 Seria Matematică - Informatică - Fizică A Practical Implementation of a Data Mining Technique Elia Petre Universitatea Petrol-Gaze

More information

SEMANTIC CLASSIFICATION OF VERY HIGH RESOLUTION EARTH OBSERVATION IMAGE CONTENT BASED ON TOPOLOGICAL INFORMATION

SEMANTIC CLASSIFICATION OF VERY HIGH RESOLUTION EARTH OBSERVATION IMAGE CONTENT BASED ON TOPOLOGICAL INFORMATION U.P.B. Sci. Bull., Series C, Vol. 74, Iss. 3, 2012. ISSN 1454-234x SEMANTIC CLASSIFICATION OF VERY HIGH RESOLUTION EARTH OBSERVATION IMAGE CONTENT BASED ON TOPOLOGICAL INFORMATION Corina VĂDUVA 1, Inge

More information

Analele Universităţii Constantin Brâncuşi din Târgu Jiu, Seria Economie, Nr. 1/2009

Analele Universităţii Constantin Brâncuşi din Târgu Jiu, Seria Economie, Nr. 1/2009 UTILIZAREA PRODUSULUI SOFTWARE MICROSOFT OFFICE EXCEL ÎN MODELAREA DECIZIEI FINANCIARE USING THE SOFTWARE MICROSOFT OFFICE EXCEL FOR FINANCIAL MODELING DECISION Lect. univ. dr. Bălăcescu Aniela Universitatea

More information

Conditions of practice in Romania

Conditions of practice in Romania Conditions of practice in Romania In order to practice in Romania, a physician must meet the following conditions: - Citizenship *; - Hold a formal qualification in medicine **; - Not to be found in any

More information

5. LIMBAJUL SQL 5.1 Prezentare generală neprocedural declarativ extensii dialect implementarea limbajului SQL apelare directă modulară încapsulată

5. LIMBAJUL SQL 5.1 Prezentare generală neprocedural declarativ extensii dialect implementarea limbajului SQL apelare directă modulară încapsulată 5. LIMBAJUL SQL 5.1 Prezentare generală SQL (Structured Query Language) este în prezent, unul din cele mai puternice limbaje structurate pentru interogarea bazelor de date relaţionale. Pronunţia oficială:

More information

Controlul aplicaţiilor ce funcţionează pe sisteme Windows prin intermediul dispozitivelor Android

Controlul aplicaţiilor ce funcţionează pe sisteme Windows prin intermediul dispozitivelor Android Revista Română de Interacţiune Om-Calculator 5 (3) 2012, 81-96 MatrixRom Controlul aplicaţiilor ce funcţionează pe sisteme Windows prin intermediul dispozitivelor Android Cristina Şerban, Irina Grosu,

More information

CORRELATIVE STUDY OF PMA SCORING IN A GROUP OF ROMANIAN PATIENTS SUBMITTED TO TOTAL HIP REPLACEMENT

CORRELATIVE STUDY OF PMA SCORING IN A GROUP OF ROMANIAN PATIENTS SUBMITTED TO TOTAL HIP REPLACEMENT Rev. Med. Chir. Soc. Med. Nat., Iaşi 2012 vol. 116, no. 3 SURGERY ORIGINAL PAPERS CORRELATIVE STUDY OF PMA SCORING IN A GROUP OF ROMANIAN PATIENTS SUBMITTED TO TOTAL HIP REPLACEMENT Carmen Grierosu 1,

More information

FUTURE INTERNET AND ITIL FOR INTELLIGENT MANAGEMENT IN INDUSTRIAL ROBOTICS SYSTEMS

FUTURE INTERNET AND ITIL FOR INTELLIGENT MANAGEMENT IN INDUSTRIAL ROBOTICS SYSTEMS BULETINUL INSTITUTULUI POLITEHNIC DIN IAŞI Publicat de Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi Tomul LVIII (LXII), Fasc. 1, 2012 SecŃia AUTOMATICĂ şi CALCULATOARE FUTURE INTERNET AND ITIL FOR INTELLIGENT

More information

Marin Vlada, Universitatea din Bucureşti, Aprilie T U T O R I A L

Marin Vlada, Universitatea din Bucureşti, Aprilie T U T O R I A L T U T O R I A L Google Drive 1 crearea formularelor şi chestionarelor Nimic nu costă mai scump decăt neştiinţa Grigore C. Moisil Produsul software (serviciul) Google Drive este destinat pentru crearea,

More information

Applying TwoStep Cluster Analysis for Identifying Bank Customers Profile

Applying TwoStep Cluster Analysis for Identifying Bank Customers Profile BULETINUL UniversităŃii Petrol Gaze din Ploieşti Vol. LXII No. 3/00 66-75 Seria ŞtiinŃe Economice Applying TwoStep Cluster Analysis for Identifying Bank Customers Profile Daniela Şchiopu Petroleum-Gas

More information

Website for Human Resources Management in a Public Institution Using Caché Object-Oriented Model

Website for Human Resources Management in a Public Institution Using Caché Object-Oriented Model Petroleum-Gas University of Ploiesti BULLETIN Vol. LXII No. 3/2010 85-94 Economic Sciences Series Website for Human Resources Management in a Public Institution Using Caché Object-Oriented Model Aurelia

More information

PRINCIPII DE BAZĂ PRIVIND METODOLOGIA COSTURILOR PE CICLUL

PRINCIPII DE BAZĂ PRIVIND METODOLOGIA COSTURILOR PE CICLUL PRINCIPII DE BAZĂ PRIVIND METODOLOGIA COSTURILOR PE CICLUL DE VIAŢĂ AL CONSTRUCŢIILOR LA NIVEL EUROPEAN Silviu LAMBRACHE ACS inginer, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism

More information

Money and the Key Aspects of Financial Management

Money and the Key Aspects of Financial Management BULETINUL Universităţii Petrol Gaze din Ploieşti Vol. LX No. 4/2008 15-20 Seria Ştiinţe Economice Money and the Key Aspects of Financial Management Mihail Vincenţiu Ivan*, Ferenc Farkas** * Petroleum-Gas

More information

I. Rolul ratelor de dobândă în determinarea cursului de schimb. Paritatea ratelor de dobândă

I. Rolul ratelor de dobândă în determinarea cursului de schimb. Paritatea ratelor de dobândă I. Rolul ratelor de dobândă în determinarea cursului de schimb. Paritatea ratelor de dobândă A. Considerăm că rata dobânzii aferentă unor titluri de stat emise în U.K. este 10% anual. Cursul spot în prezent

More information

Project manager s pocket guide. Ghidul de buzunar al managerului de proiect

Project manager s pocket guide. Ghidul de buzunar al managerului de proiect The Ninth International Conference 159 Project manager s pocket guide Ghidul de buzunar al managerului de proiect Codin CARAGEA OTP Bank, Bucharest, Romania e-mail: codin.caragea@otpbank.ro Gabriela POPA,

More information

The Annual Inflation Rate Analysis Using Data Mining Techniques

The Annual Inflation Rate Analysis Using Data Mining Techniques Economic Insights Trends and Challenges Vol. I (LXIV) No. 4/2012 121-128 The Annual Inflation Rate Analysis Using Data Mining Techniques Mădălina Cărbureanu Petroleum-Gas University of Ploiesti, Bd. Bucuresti

More information

Bulletin of the Petroleum Gas University of Ploieşti Description of the Website and the Content Management Application

Bulletin of the Petroleum Gas University of Ploieşti Description of the Website and the Content Management Application BULETINUL Universităţii Petrol Gaze din Ploieşti Vol. LIX No. 1/2007 67-72 Seria Matematică - Informatică - Fizică Bulletin of the Petroleum Gas University of Ploieşti Description of the Website and the

More information

Electroencephalography (EEG) alteration in Autism Spectum Disorder (ASD)

Electroencephalography (EEG) alteration in Autism Spectum Disorder (ASD) Electroencephalography (EEG) alteration in Autism Spectum Disorder (ASD) FLORINA RAD 1, CAMELIA CIOBANU 2, GIANINA ANGHEL 3, IULIANA DOBRESCU 4 ABSTRACT There is a controversial relationship between Autism

More information

Catedra Automatică și Tehnologii Informaționale. Introducere in.net si C#

Catedra Automatică și Tehnologii Informaționale. Introducere in.net si C# Catedra Automatică și Tehnologii Informaționale Disciplina MIDPS l.u. Boleac Ruslan Introducere in.net si C# Structura unei aplicatii C#. O aplicatie C# (.Net in general) este formata din una sau mai multe

More information

Online stock trading platform

Online stock trading platform Revista Informatica Economică, nr.4 (40)/2006 77 Online stock trading platform Prof.dr. Ion LUNGU, prep. Vlad DIACONIŢA, asist. Adela BÂRA Catedra de Informatică Economică, A.S.E. Bucureşti The Internet

More information

THE UNCERTAINTY ANALYSIS OF THE PIPELINE SYSTEM

THE UNCERTAINTY ANALYSIS OF THE PIPELINE SYSTEM U.P.B. Sci. Bull. Series D Vol. 73 Iss. 3 ISSN 5-358 THE UNCERTAINTY ANALYSIS OF THE PIPELINE SYSTEM László POKORÁDI Pe parcursul studierii modelelor matematice a unor sisteme tehnice reale ne putem întâlni

More information

ASSURING QUALITY IN IT SERVICE MANAGEMENT

ASSURING QUALITY IN IT SERVICE MANAGEMENT U.P.B. Sci. Bull., Series D, Vol. 70, No. 1,2008 ISSN 1454-2358 ASSURING QUALITY IN IT SERVICE MANAGEMENT Dan DUMITRIU 1 Adoptarea unui system informational este astazi crucial in mediul competitional

More information

Regresia liniară simplă

Regresia liniară simplă Regresia liniară simplă Introducere Să presupunem că suntem interesaţi să facem un studiu cu privire la relaţia dintre nivelul cunoştinţelor de matematică al studenţilor la psihologie şi rezultatele la

More information

SELECTING THE APPROPRIATE PROJECT MANAGEMENT PROCESS FOR R&D PROJECTS IN MICROELECTRONICS

SELECTING THE APPROPRIATE PROJECT MANAGEMENT PROCESS FOR R&D PROJECTS IN MICROELECTRONICS U.P.B. Sci. Bull., Series C, Vol. 73, Iss. 1, 2011 ISSN 1454-234x SELECTING THE APPROPRIATE PROJECT MANAGEMENT PROCESS FOR R&D PROJECTS IN MICROELECTRONICS Mariana Eugenia ILAŞ 1, Sorin IONESCU 2, Constantin

More information

ELECTRONIC EQUIPMENT TO MONITORIZE SOME BIOLOGICAL PROCESS OF ECONOMIC IMPORTANCE IN HONEYBEE COLONY AND ITS ENVIRONMENT

ELECTRONIC EQUIPMENT TO MONITORIZE SOME BIOLOGICAL PROCESS OF ECONOMIC IMPORTANCE IN HONEYBEE COLONY AND ITS ENVIRONMENT Lucrări ştiinţifice Zootehnie şi Biotehnologii, vol. 40(2), (2007), Timişoara ELECTRONIC EQUIPMENT TO MONITORIZE SOME BIOLOGICAL PROCESS OF ECONOMIC IMPORTANCE IN HONEYBEE COLONY AND ITS ENVIRONMENT ECHIPAMENT

More information

Construirea şi studiul unor probleme duale prin intermediul funcţiei de scalarizare

Construirea şi studiul unor probleme duale prin intermediul funcţiei de scalarizare Sinteza rezultatelor obţinute în cadrul contractului Funcţii de scalarizare şi multiplicatori Lagrange în probleme de optimizare ID 379-13/28.09.2007 -Raport 2009- Obiectivele contractului pe anul 2009

More information

Introducere prevederi legislative cu privire la costul produselor

Introducere prevederi legislative cu privire la costul produselor AUDITAREA PRODUCŢIEI ŞI A VARIAŢIEI STOCURILOR ÎNTRE RAŢIONAMENT ŞI CREATIVITATE expert contabil DELIA Deliu Universitatea de Vest din Timişoara Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor Master

More information

Kituri Standard de Amplificatoare de semnal Repeater. SEA11-Neckloop SEA12-Waist Loop SEA13- A Imagine COD Repeater Antene Cablu Size Observații Pret

Kituri Standard de Amplificatoare de semnal Repeater. SEA11-Neckloop SEA12-Waist Loop SEA13- A Imagine COD Repeater Antene Cablu Size Observații Pret POWER MAX SERIES POWER PRO MINI POWER SERIES CAALOG [KI] http://www.amplificatorgsm.ro Kituri Standard de Repetoare de semnal Below are the combinations for personal end users. Each kit are including mobile

More information

Lecţia 1. Introducere

Lecţia 1. Introducere Lecţia 1. Introducere 1. Noţiunea de subprogram Definiţie. Un subprogram (funcţie) reprezintă un ansamblu de instrucţiuni (de declarare, executabile) scrise în vederea executării unei anumite prelucrări,

More information

Project Portfolio Management Software

Project Portfolio Management Software Revista Informatica Economică, nr. 2 (38)/2006 115 Project Portfolio Management Software Lect. dr. Paul POCATILU Catedra de Informatică Economică Academia de Studii Economice, Bucureşti In order to design

More information

THE ARCHITECTURE DESIGN FOR CONTENT-AWARE NETWORK SECURITY SERVICES

THE ARCHITECTURE DESIGN FOR CONTENT-AWARE NETWORK SECURITY SERVICES U.P.B. Sci. Bull., Series C, Vol. 73, Iss. 3, 2011 ISSN 1454-234x THE ARCHITECTURE DESIGN FOR CONTENT-AWARE NETWORK SECURITY SERVICES Radu LUPU 1, Eugen BORCOCI 2, Mihai STANCIU 3, Antonio PINTO 4 Odată

More information

Structura sistemelor de operare Windows şi Linux

Structura sistemelor de operare Windows şi Linux Structura sistemelor de operare Windows şi Linux Structurile de bază ale fiecărui sistem de operare în parte: concepte generale, structura nucleului Mironică Ionuț, 442A Nivelul de abstractizare al hardware

More information

OPERATORI, EXPRESII ŞI FUNCŢII UTILIZATE ÎN INTEROGĂRI

OPERATORI, EXPRESII ŞI FUNCŢII UTILIZATE ÎN INTEROGĂRI OPERATORI, EXPRESII ŞI FUNCŢII UTILIZATE ÎN INTEROGĂRI Expresiile sunt elemente utilizate pentru definirea criteriilor de selecţie, regulilor de validare sau câmpurilor calculate, formate dintr-o combinaţie

More information

Queuing Theory and Patient Satisfaction: An Overview of Terminology and Application in Ante- Natal Care Unit

Queuing Theory and Patient Satisfaction: An Overview of Terminology and Application in Ante- Natal Care Unit Petroleum-Gas University of Ploiesti BULLETIN Vol. LXII No. 1/2010 1-11 Economic Sciences Series Queuing Theory and Patient Satisfaction: An Overview of Terminology and Application in Ante- Natal Care

More information

STUDY CONCERNING THE DESIGN, THE EXECUTION OF DEMOLITION WORKS AND THE RECOVERY OF MATERIALS FROM THE RESULTING WASTES

STUDY CONCERNING THE DESIGN, THE EXECUTION OF DEMOLITION WORKS AND THE RECOVERY OF MATERIALS FROM THE RESULTING WASTES BULETINUL INSTITUTULUI POLITEHNIC DIN IAŞI Publicat de Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi Tomul LIX (LXIII), Fasc. 1, 2013 Secţia CONSTRUCŢII. ARHITECTURĂ STUDY CONCERNING THE DESIGN, THE EXECUTION

More information

1. Extraoptiune Țara Favorită... p. 27

1. Extraoptiune Țara Favorită... p. 27 INDEX ABONAMENTE RETRASE 1. Abonament Simplu...p. 2 2. Abonament Avantaj...p. 3 3. Abonamente Familia...p. 3 4. Abonamente Complet...p. 4 5. Abonament Complet Internațional...p. 5 6. Abonament MEGA 90...p.

More information

Risk Management Aspects Related to the Current International Financial Crisis

Risk Management Aspects Related to the Current International Financial Crisis BULETINUL Universităţii Petrol Gaze din Ploieşti Vol. LXI No. 2/2009 76-81 Seria Ştiinţe Economice Risk Management Aspects Related to the Current International Financial Crisis Silviu-Marius Şeitan Centre

More information

ULTRA HIGH PERFORMANCE FIBER REINFORCED CONCRETE I BEAMS SUBJECTED TO SHEAR ACTION

ULTRA HIGH PERFORMANCE FIBER REINFORCED CONCRETE I BEAMS SUBJECTED TO SHEAR ACTION Acta Technica Napocensis: Civil Engineering & Architecture Vol. 55 No. 2 (2011) Journal homepage: http://constructii.utcluj.ro/actacivileng ULTRA HIGH PERFORMANCE FIBER REINFORCED CONCRETE I BEAMS SUBJECTED

More information

MODULUL 1 - Conceptele de bază ale Tehnologiei Informaţiei (IT)

MODULUL 1 - Conceptele de bază ale Tehnologiei Informaţiei (IT) MODULUL 1 - Conceptele de bază ale Tehnologiei Informaţiei (IT) Cap. 1 - Concepte generale Astăzi toată lumea foloseşte, direct sau indirect un calculator. Existenţa fiecărui individ în parte, ca şi a

More information

CORRELATED COLOR TEMPERATURE DETERMINATION FOR LED MODULESUSING A DIGITAL COLOR SENSOR

CORRELATED COLOR TEMPERATURE DETERMINATION FOR LED MODULESUSING A DIGITAL COLOR SENSOR U.P.B. Sci. Bull., Series A, Vol. 75, Iss. 1, 2013 ISSN 1223-7027 CORRELATED COLOR TEMPERATURE DETERMINATION FOR LED MODULESUSING A DIGITAL COLOR SENSOR Cos TATU 1 Parametrii modulelor LED de putere sunt

More information

2012 Global Cloud Computing Survey Results

2012 Global Cloud Computing Survey Results In partnership with the TechSoup Global Network 2012 Global Cloud Computing Survey Results The Significance of Cloud Computing in the Social Benefit Sector: A Survey of 10,500 Nonprofits, Charities, and

More information

Capitolul 2 Reţele de calculatoare

Capitolul 2 Reţele de calculatoare Capitolul 2 Reţele de calculatoare Modulul 1 Scopul declarat al acestui modul este să ofere o privire de ansamblu asupra principiilor, standardelor şi scopurilor unei reńele. Pentru a putea administra

More information

Securitatea sistemelor distribuite. Securitatea in sisteme distribuite

Securitatea sistemelor distribuite. Securitatea in sisteme distribuite Securitatea sistemelor distribuite Securitatea in sisteme distribuite Securitatea aspecte tratate in acest curs comunicatiei intre utilizatori si/sau procese situate in calculatoare diferite accesului

More information

The general chart of accounts a work and normalization instrument of accountancy

The general chart of accounts a work and normalization instrument of accountancy The general chart of accounts a work and normalization instrument of accountancy Alexandru SĂLCEANU Ploiesti Oil- Petroleum University, 39 Bucureşti Avenue, 100680 Ploieşti, România, Phone: 0244 573171,

More information

A Decomposed Model of Consumers Intention to Continue Buying Online

A Decomposed Model of Consumers Intention to Continue Buying Online Economic Insights Trends and Challenges Vol. I (LXIV) No. 4/2012 58-69 A Decomposed Model of Consumers Intention to Continue Buying Online Iconaru Claudia The Bucharest University of Economic Studies,

More information

DEVELOPING METACOGNITIVE SKILLS AS A FOUNDATION OF LEARNING A FOREIGN LANGUAGE

DEVELOPING METACOGNITIVE SKILLS AS A FOUNDATION OF LEARNING A FOREIGN LANGUAGE DEVELOPING METACOGNITIVE SKILLS AS A FOUNDATION OF LEARNING A FOREIGN LANGUAGE RAMONA HENTER a a University of Bucharest, Faculty of Psychology and Educational Sciences Department of Doctoral School Abstract

More information

Furnizarea de servicii hosting la limita dintre content şi comunicaţii electronice

Furnizarea de servicii hosting la limita dintre content şi comunicaţii electronice Furnizarea de servicii hosting la limita dintre content şi comunicaţii electronice Monica Adriana Banu Consilier Juridic Octombrie 2007 La întrebarea ce înseamnă hosting se răspunde de cele mai multe ori

More information

DESIGN OF AN EXPERT SYSTEM FOR EFFICIENT SELECTION OF DATA MINING METHOD

DESIGN OF AN EXPERT SYSTEM FOR EFFICIENT SELECTION OF DATA MINING METHOD BULETINUL INSTITUTULUI POLITEHNIC DIN IAŞI Publicat de Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi Tomul LIV (LVIII), Fasc. 2, 2008 Secţia AUTOMATICĂ şi CALCULATOARE DESIGN OF AN EXPERT SYSTEM FOR EFFICIENT

More information

Dr. Luminita Buga. National Institute for Marine Research and Development Grigore Antipa Romanian National Oceanographic and Environmental Data Center

Dr. Luminita Buga. National Institute for Marine Research and Development Grigore Antipa Romanian National Oceanographic and Environmental Data Center Dr. Luminita Buga National Institute for Marine Research and Development Grigore Antipa Romanian National Oceanographic and Environmental Data Center Blvd. Mamaia 300, RO 900581 Constanta, ROMANIA Tel:

More information

Nivelul Aplicaţie. DNS The Domain Name System

Nivelul Aplicaţie. DNS The Domain Name System Nivelul Aplicaţie DNS 04.05.2009 Protocoale de comunicaţie - Curs 10,11 1 DNS The Domain Name System Face traducerea intre nume simbolice si adrese IP Spatiul de nume DNS structura logica arborescenta

More information

Chat (Chat Room) Setarea modului de vizualizare a mesajelor în camera de chat

Chat (Chat Room) Setarea modului de vizualizare a mesajelor în camera de chat Chat (Chat Room) Această unealtă poate fi utilizată pe orice site pentru a crea și utiliza camere de chat. Una dintre camere este cea implicită, dar deținătorul site-ului mai poate crea și altele. Rolul

More information

Concepte de bază ale programării orientate pe obiecte

Concepte de bază ale programării orientate pe obiecte Lucrarea 1 Concepte de bază ale programării orientate pe obiecte Cuprins Concepte fundamentale în programarea orientată pe obiecte... 1 Primul program Java... 2 De la sursă la execuţie... 3 Temă... 5 Un

More information

Effective and Efficient Tools in Human Resources Management Control

Effective and Efficient Tools in Human Resources Management Control Petroleum-Gas University of Ploiesti BULLETIN Vol. LXIII No. 3/2011 59 66 Economic Sciences Series Effective and Efficient Tools in Human Resources Management Control Mihaela Dumitrana, Gabriel Radu, Mariana

More information

Instalarea MetaTrader Data Center

Instalarea MetaTrader Data Center Instalarea MetaTrader Data Center Introducere Una dintre tehnologiile inovative ale MetaQuotes Software Corp. este un server-proxy special pentru terminalele client denumit MetaTrader Data Center. Acest

More information

Efficient Financial Management for Local Governments: The Nigerian Experience

Efficient Financial Management for Local Governments: The Nigerian Experience BULETINUL Universităţii Petrol Gaze din Ploieşti Vol. LXI No. 2/2009 36-44 Seria Ştiinţe Economice Efficient Financial Management for Local Governments: The Nigerian Experience Olu Ojo Department of Business

More information

APPLICATIONS OF MADE TO MEASURE MODULE FOR DESIGNING BLOUSES PATTERNS

APPLICATIONS OF MADE TO MEASURE MODULE FOR DESIGNING BLOUSES PATTERNS BULETINUL INSTITUTULUI POLITEHNIC DIN IAŞI Publicat de Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi Tomul LVI (LX), Fasc. 3, 2010 SecŃia TEXTILE. PIELĂRIE APPLICATIONS OF MADE TO MEASURE MODULE FOR DESIGNING

More information

DESIGNING A DRIP IRRIGATION SYSTEM USING HYDROCALC IRRIGATION PLANNING PROIECTAREA UNUI SISTEM DE IRIGAŢII PRIN PICURARE UTILIZÂND PROGRAMUL HYDROCALC

DESIGNING A DRIP IRRIGATION SYSTEM USING HYDROCALC IRRIGATION PLANNING PROIECTAREA UNUI SISTEM DE IRIGAŢII PRIN PICURARE UTILIZÂND PROGRAMUL HYDROCALC DESIGNING A DRIP IRRIGATION SYSTEM USING HYDROCALC IRRIGATION PLANNING PROIECTAREA UNUI SISTEM DE IRIGAŢII PRIN PICURARE UTILIZÂND PROGRAMUL HYDROCALC Abstract: The competitive demand of available water

More information

BAZE DE DATE LECTOR DR. ADRIAN RUNCEANU

BAZE DE DATE LECTOR DR. ADRIAN RUNCEANU Universitatea Constantin Brâncuşi din Târgu-Jiu Facultatea de Inginerie Departamentul de Automatică, Energie şi Mediu BAZE DE DATE LECTOR DR. ADRIAN RUNCEANU 03.03.2013 Curs 2 - BAZE DE DATE 2 Curs 2 Sistemul

More information

DETERMINATION OF ENERGY ABSORPTION CAPACITY OF FIBER REINFORCED SPRAYED CONCRETE

DETERMINATION OF ENERGY ABSORPTION CAPACITY OF FIBER REINFORCED SPRAYED CONCRETE DETERMINATION OF ENERGY ABSORPTION CAPACITY OF FIBER REINFORCED SPRAYED CONCRETE Oana E. CAZAN 1, Horia CONSTANTINESCU 2, Ioan ŞOSA 3, Marius Călin GHERMAN 4 1 PhD Engineer INCD URBAN-INCERC Cluj-Napoca

More information

CONSILIER DE SIGURANŢĂ PENTRU TRANSPORTUL MĂRFURILOR PERICULOASE PE CĂILE NAVIGABILE INTERIOARE

CONSILIER DE SIGURANŢĂ PENTRU TRANSPORTUL MĂRFURILOR PERICULOASE PE CĂILE NAVIGABILE INTERIOARE CONSILIER DE SIGURANŢĂ PENTRU TRANSPORTUL MĂRFURILOR PERICULOASE INTERNATIONAL SAFETY GUIDE FOR INLAND NAVIGATION TANK-BARGES AND TERMINALS 2011 Dr.ing.Doina MUNTEANU 1 INTERNATIONAL SAFETY GUIDE FOR INLAND

More information

COMPARATIVE ANALYSIS OF TWO TRIGENERATION SYSTEMS FOR A REZIDENTIAL BUILDING

COMPARATIVE ANALYSIS OF TWO TRIGENERATION SYSTEMS FOR A REZIDENTIAL BUILDING BULETINUL INSTITUTULUI POLITEHNIC DIN IAŞI Publicat de Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi Tomul LX (LXIV), Fasc. 4, 2014 Secţia CONSTRUCŢII. ARHITECTURĂ COMPARATIVE ANALYSIS OF TWO TRIGENERATION

More information

2013 Preliminary Financial Results Presentation. February 11 th, 2014

2013 Preliminary Financial Results Presentation. February 11 th, 2014 2013 Preliminary Financial Results Presentation February 11 th, 2014 1 Table of contents Activity in 4Q.2013 3 Main events 4 Public offers 5 Trading activity 6 Financial results 7 Financial highlights

More information

TERMENI SI CONDITII DE UTILIZARE A SERVICIULUI MyAccount

TERMENI SI CONDITII DE UTILIZARE A SERVICIULUI MyAccount TERMENI SI CONDITII DE UTILIZARE A SERVICIULUI MyAccount Pentru scopul acestor termeni si conditii de utilizare a Serviciului MyAccount ( TCU ): Telekom Romania este Telekom Romania Communications S.A.,

More information