Size: px
Start display at page:

Download ""

Transcription

1 Hedef; asla vazgeçmemek en iyi olmak Aim; never give up, be the best ÝSTANBUL KÝLÝT LTD.ÞTÝ 2000 Yýlýnda kurulan ÝSTANBUL KÝLÝT LTD.ÞTÝ. kýsa zamanda göstermiþ olduðu baþarýlarla kendisini kanýtlayýp OSKAR markasý ile endüstriyel kilit,menteþe ve aksesuarlar üreterek sektöründe üst sýralarda yerini hak ederek almýþtýr. Almýþ olduðumuz ISO 9001, TSEK ve GOST-R kalite belgeleri ile sürekli yeni projeler üreterek müþteri memnuniyetini üst derecede tutan firmamýz ürün ve hizmet kalitesini artýrarak yeni ürün tasarýmlarý ile sürekli ürün yelpazesini geniþletmektedir. Hedefimiz sürekli ve yenilikçi olmaktýr. Bu anlayýþla üretim alanýný 2000 m² çýkartan firmamýz daha geniþ bir alanda çalýþmalarýna devam etmektedir. 20 yi aþkýn ülkeye ihracat gerçekleþtiren firmamýz yurt içinde ve yurt dýþýnda sektörü ile ilgili katýldýðý fuarlar sayesinde OSKAR markasýnýn dünyada tanýnmasýný saðlamýþtýr. Her zaman müþteri istekleri doðrultusunda sürekli yeni ürün çalýþmalarý yapan firmamýz zamanýnda ürün teslim konusunda da sürekli kendini yenilemekte olup her alanda kaliteli hizmet etmek için çalýþmaktadýr. HÝZMET ETTÝÐÝMÝZ SEKTÖRLER: Elektrik pano imalatçýlarý Makine imalatçýlarý Kompresör, soðutma, jeneratör ve klima santrali imalatçýlarý Bilgisayar kabin imalatçýlarý Ofis mobilya imalatçýlarý ISTANBUL LOCK LIMITED COMPANY Established in 2000, Istanbul Kilit Ltd. Sti. proved itself with several success stories, in a short time. The company, with the industrial locks, hinges and accessories, manufactured under the trademark OSKAR, got itself an earned pole position in its sector. Our Company has been expanding the product range with new desings while maintaining high customer satisfaction which is proven by ISO 9001, TSEK and GOST-R quality managements system certifications. Our target is to be pioneer and continual. As a result of this mentality, our production plant has widen to 2000 m². Exporting over 20 countries and participating both national and international exhibitions, OSKAR brand has become widely known brand for in the sector. Our company always keeps updating itself interms of on time product delivery while renewing the product range with customer demands and keeping the customer satisfaction in all aspects. OUR SERVICE ARE AS: Electrical panel manufacturers Machinery Manufacturers Comperessor, cooler, generator and air condition manufacturers Computer Cabinet Manufacturers Office furniture Manufacturers

2 Bölüm 1 Part 1 Kollu Pano Kilitleri, Ýspanyolet Lama Çubuk ve Aksesuarlar Swing Handles, Espagnolette Round, Flat Rods and Accessories 3-20 Bölüm 2 Part 2 Yaylý Pano Kilitleri, Plastik Pano Kilitleri ve Anahtarlar Panel Lock With Spring, Plastic Panel Lock and Keys Bölüm 3 Part 3 Çekmece Kilitleri, Dosya Dolap Kilitleri, Cam Kilitleri Drawer Locks, Document Cabinet Locks, Glass Locks Bölüm 4 Part 4 Menteþeler Hinges Bölüm 5 Part 5 Pano Aksesuarlarý Panel Accessories Bölüm 6 Part 6 Mesnet Ýzalatörleri ve Sertifikalarýmýz Insulator and Certificates

3 KATALOG REHBERÝ / CATALOGUE GUIDE Bu yeni katalogla birlikte sipariþlerde kodlama sistemine geçilmiþtir. Sistemle ilgili örnekler aþaðýda belirtilmiþtir. Sipariþlerinizi bu sisteme uygun bir þekilde verdiðiniz takdirde sizlere daha iyi hizmet sunacaðýz. New code system is going to be used with our new techýnýcal catalogue. Below you will find the example how to use the new code system. We will be highly appreciate for using new code system. BÖLÜM 1 / PART 1 ÖRNEK / EXAMPLE ÜRÜN KODU PRODUCT YÜZEY FINISH ÜRÜN KODU PRODUCT YÜZEY FINISH BAREL NO CYLINDER DÝL / CAM BAREL NO CYLINDER 001 CP C1 M1 07 DÝL / CAM MEKANÝZMA MECHANISM MEKANÝZMA MECHANISM FÝÞELÝ BAREL / CYLINDER TYPE Ayný þifreli (Birbirini açar) Keyed alike Farklý þifre (Birbirini açmayan) Keyed differ MEKANÝZMA / MECHANISM ZAMAK DIN-EN 1774 ZnAI4Cu1 POLYAMIDE PA6 GFR 30 C1 C2 M1 M2 YÜZEY / FINISH Krom Kaplama / Chrome Plated C P Siyah Boyalý / Black Painted BP DÝLLER / CAMS H L BÖLÜM 2 / PART 2 ÖRNEK / EXAMPLE ÜRÜN KODU PRODUCT YÜZEY FINISH ÜRÜN KODU PRODUCT YÜZEY FINISH GÖBEK INSERT DÝL / CAM GÖBEK INSERT 201 BP C11 09 DÝL / CAM YÜZEY / FINISH Krom Kaplama / Chrome Plated Siyah Boyalý / Black Painted CP BP C10 3 mm DB 3 mm DB GÖBEK / INSERT C11 5 mm DB 5 mm DB DÝLLER / CAMS H H 0 8 L L KISALTMALAR ABBREVITIONS BÖLÜM 3 / PART 3 ÖRNEK / EXAMPLE CP BP SP ZP NP EP MCP KROM KAPLAMA CHROME PLATED SÝYAH BOYA BLACK PAINTED STATÝK BOYA (RAL 7035) STATIC PAINTED (RAL 7035) ÇÝNKO KAPLAMA ZINC PLATED NÝKEL KAPLAMA NICKEL PLATED ELOKSAL KAPLAMA ELOXAL PLATED MAT KROM BOYALI MAT CHROME PAINTED ÜRÜN KODU PRODUCT BAREL NO CYLINDER YÜZEY FINISH 000 DÝL / CAM FÝÞELÝ BAREL / CYLINDER TYPE Ayný þifreli (Birbirini açar) Keyed alike C1 Farklý þifre (Birbirini açmayan) Keyed differ C2 DÝLLER / CAMS ÜRÜN KODU PRODUCT BAREL NO CYLINDER YÜZEY FINISH 101 CP C2 024 YÜZEY / FINISH Krom Kaplama Chrome Plated DÝL / CAM CP C K GÖBEK-BAREL INSERT-CYLINDER Verildiði sayfadaki göbekleri iþaret eder. Indicate inserts at the given pages. ANAHTAR / KEY Anahtar göbeklerini iþaret eder. Indicate inserts of keys. BÖLÜM 4 / PART 4 ÜRÜN KODU PRODUCT YÜZEY FINISH H L , , ,3 ÜRÜN KODU PRODUCT 317 CP ÖRNEK / EXAMPLE YÜZEY FINISH - Ýstanbul Kilit önceden haber vermeksizin ürünlerde deðiþiklik yapma hakkýný saklý tutar. - Ürün resimleri ve çizimler ölçekli deðildir. - Kaplamalar TS EN standartlarýna uygundur. - Ýstanbul Kilit in izni olmadan katalogdan herhangi bir görüntü kullanýlamaz. YÜZEY / FINISH Krom Kaplama / Chrome Plated Siyah Boyalý / Black Painted CP BP - Istanbul Kilit reserves the right to modify its products without prior notification. - The product images and drawings are not scaled. - Cotings conform to TS EN standard. - No image from this catalogue can be used without the prior permission of Ýstanbul Kilit. BÖLÜM 5 / PART 5 ÜRÜN KODU PRODUCT RENK COLOR ÜRÜN KODU PRODUCT ÖRNEK / EXAMPLE RENK COLOR Bu katalogda kullanýlan tüm çizimler, fotoðraflar ve yazýlý bilgiler ÝSTANBUL KÝLÝT LTD. ÞTÝ ne aittir. Ýzinsiz olarak tamamen veya kýsmen alýntý yapýlamaz her hakký saklýdýr RENK / COLOR RAL Ürün Tanýtým Kataloðu RAL

4 Kollu Pano Kilitleri Ýspanyolet Lama Çubuk ve Aksesuarlarý Swing Handles Espagnolette Round, Flat Rods and Accessories Bölüm 1 Part 1

5 4 KOLLU PANO KÝLÝTLERÝ KOLLU PANO KÝLÝDÝ SWING HANDLE KOLLU PANO KÝLÝDÝ SWING HANDLE GÖVDE : POLYAMIDE PA6 GFR 30 KOL : ZAMAK DIN-EN 1774 ZnAI4Cu1 MEKANÝZMA : ZAMAK DIN-EN 1774 ZnAI4Cu1 veya: POLYAMIDE PA6 GFR 30 LAMA : ÇELÝK O RÝNG : KAUÇUK BODY : POLYAMIDE PA6 GFR 30 HANDLE : ZAMAK DIN-EN 1774 ZnAI4Cu1 MECHANISM: ZAMAK DIN-EN 1774 ZnAI4Cu1 or: POLYAMIDE PA6 GFR 30 FLAT ROD : STEEL O RING : RUBBER ZAMAK & POLYAMIDE PA6 GFR 30 FÝÞELÝ BAREL / CYLINDER TYPE Ayný þifreli (Birbirini açar) Keyed alike Farklý þifre (Birbirini açmayan) Keyed differ MEKANÝZMA / MECHANISM ZAMAK DIN-EN 1774 ZnAI4Cu1 POLYAMIDE PA6 GFR 30 C1 C2 M1 M2 YÜZEY / FINISH Krom Kaplama / Chrome Plated C P Siyah Boyalý / Black Painted BP TIRNAKSIZ DÝLLER / CAMS WITHOUT STOPPER H L

6 SWING HANDLES KOLLU PANO KÝLÝDÝ SWING HANDLE ZAMAK POLYAMIDE SÝYAH BOYALI BLACK PAINTED ZAMAK POLYAMIDE GÖVDE : POLYAMIDE PA6 GFR 30 KOL : ZAMAK DIN-EN 1774 ZnAI4Cu1 O RÝNG : KAUÇUK BODY : POLYAMIDE PA6 GFR 30 HANDLE : ZAMAK DIN-EN 1774 ZnAI4Cu1 O RING : RUBBER SÝYAH BOYALI BLACK PAINTED FÝÞELÝ BAREL / CYLINDER TYPE YÜZEY / FINISH Krom Kaplama / Chrome Plated C P Siyah Boyalý / Black Painted TIRNAKLI DÝLLER / CAMS WITH STOPPER BP C1 C2 Ayný þifreli (Birbirini açar) Keyed alike Farklý þifre (Birbirini açmayan) Keyed differ H L H L KOLLU PANO KÝLÝDÝ SWING HANDLE

7 6 KOLLU PANO KÝLÝTLERÝ KOLLU PANO KÝLÝDÝ SWING HANDLE 002 GÖVDE : POLYAMIDE PA6 GFR 30 SÝLÝNDÝR : ZAMAK DIN-EN 1774 ZnAI4Cu1 MEKANÝZMA : ZAMAK DIN-EN 1774 ZnAI4Cu1 veya : POLYAMIDE PA6 GFR 30 LAMA : ÇELÝK O RÝNG : KAUÇUK BODY : POLYAMIDE PA6 GFR 30 CYLINDER : ZAMAK DIN-EN 1774 ZnAI4Cu1 MECHANISM : ZAMAK DIN-EN 1774 ZnAI4Cu1 or : POLYAMIDE PA6 GFR 30 FLAT ROD : STEEL O RING : RUBBER FÝÞELÝ BAREL / CYLINDER TYPE Ayný þifreli (Birbirini açar) Keyed alike Farklý þifre (Birbirini açmayan) Keyed differ C1 C2 C4 5 mm DB 5 mm DB BAREL / CYLINDER TYPE C5 C6 8 mm Kare 8 mm Square 9 mm Üçgen 9 mm Triangular Euro Key (1333) C3 TIRNAKSIZ DÝLLER / CAMS WITHOUT STOPPER KOLLU PANO KÝLÝDÝ (ASMA HAMÝLLÝ) SWING HANDLE (FOR PAD LOCK) 002A MEKANÝZMA / MECHANISM ZAMAK DIN-EN 1774 ZnAI4Cu1 POLYAMIDE PA6 GFR 30 M1 M2 H L

8 SWING HANDLES KOLLU PANO KÝLÝDÝ SWING HANDLE GÖVDE : POLYAMIDE PA6 GFR 30 SÝLÝNDÝR : ZAMAK DIN-EN 1774 ZnAI4Cu1 O RÝNG : KAUÇUK BODY : POLYAMIDE PA6 GFR 30 CYLINDER : ZAMAK DIN-EN 1774 ZnAI4Cu1 O RING : RUBBER FÝÞELÝ BAREL / CYLINDER TYPE C4 5 mm DB 5 mm DB BAREL / CYLINDER TYPE C5 C6 8 mm Kare 8 mm Square 9 mm Üçgen 9 mm Triangular C1 C2 C3 Ayný þifreli (Birbirini açar) Keyed alike Farklý þifre (Birbirini açmayan) Keyed differ Euro Key (1333) H L TIRNAKLI DÝLLER / CAMS WITH STOPPER H L A-2 KOLLU PANO KÝLÝDÝ (ASMA HAMÝLLÝ) SWING HANDLE (FOR PAD LOCK)

9 8 KOLLU PANO KÝLÝTLERÝ KOLLU PANO KÝLÝDÝ SWING HANDLE KOLLU PANO KÝLÝDÝ (ASMA HAMÝLLÝ) SWING HANDLE (FOR PAD LOCK) 004A 004 GÖVDE : POLYAMIDE PA6 GFR 30 SÝLÝNDÝR : ZAMAK DIN-EN 1774 ZnAI4Cu1 BODY : POLYAMIDE PA6 GFR 30 CYLINDER : ZAMAK DIN-EN 1774 ZnAI4Cu1 FÝÞELÝ BAREL / CYLINDER TYPE C1 C2 C3 Ayný þifreli (Birbirini açar) Keyed alike Farklý þifre (Birbirini açmayan) Keyed differ Euro Key (1333) C4 5 mm DB 5 mm DB BAREL / CYLINDER TYPE C5 C6 8 mm Kare 8 mm Square 9 mm Üçgen 9 mm Triangular TIRNAKLI DÝLLER / CAMS WITH STOPPER H L H L

10 SWING HANDLES KOLLU PANO KÝLÝDÝ SWING HANDLE GÖVDE : POLYAMIDE PA6 GFR 30 SÝLÝNDÝR : ZAMAK DIN-EN 1774 ZnAI4Cu1 MEKANÝZMA : ZAMAK DIN-EN 1774 ZnAI4Cu1 veya: POLYAMIDE PA6 GFR 30 LAMA : ÇELÝK O RÝNG : KAUÇUK BODY : POLYAMIDE PA6 GFR 30 CYLINDER : ZAMAK DIN-EN 1774 ZnAI4Cu1 MECHANISM: ZAMAK DIN-EN 1774 ZnAI4Cu1 or: POLYAMIDE PA6 GFR 30 FLAT ROD : STEEL O RING : RUBBER FÝÞELÝ BAREL / CYLINDER TYPE Ayný þifreli (Birbirini açar) Keyed alike Farklý þifre (Birbirini açmayan) Keyed differ C1 C2 C4 5 mm DB 5 mm DB BAREL / CYLINDER TYPE C5 C6 8 mm Kare 8 mm Square 9 mm Üçgen 9 mm Triangular Euro Key (1333) C3 TIRNAKSIZ DÝLLER / CAMS WITHOUT STOPPER MEKANÝZMA / MECHANISM ZAMAK DIN-EN 1774 ZnAI4Cu1 M1 H POLYAMIDE PA6 GFR 30 M2 L

11 10 KOLLU PANO KÝLÝTLERÝ KOLLU PANO KÝLÝDÝ SWING HANDLE GÖVDE : POLYAMIDE PA6 GFR 30 SÝLÝNDÝR : ZAMAK DIN-EN 1774 ZnAI4Cu1 BODY : POLYAMIDE PA6 GFR 30 CYLINDER : ZAMAK DIN-EN 1774 ZnAI4Cu1 FÝÞELÝ BAREL / CYLINDER TYPE C4 5 mm DB 5 mm DB BAREL / CYLINDER TYPE C5 C6 8 mm Kare 8 mm Square 9 mm Üçgen 9 mm Triangular C1 C2 Ayný þifreli (Birbirini açar) Keyed alike Farklý þifre (Birbirini açmayan) Keyed differ H TIRNAKLI DÝLLER / CAMS WITH STOPPER H C3 Euro Key (1333) L L 51 49

12 SWING HANDLES KOLLU PANO KÝLÝDÝ SWING HANDLE GÖVDE : ZAMAK DIN-EN 1774 ZnAI4Cu1 KOL : ZAMAK DIN-EN 1774 ZnAI4Cu1 MEKANÝZMA : ZAMAK DIN-EN 1774 ZnAI4Cu1 veya: POLYAMIDE PA6 GFR 30 LAMA : ÇELÝK O RÝNG : KAUÇUK BODY : ZAMAK DIN-EN 1774 ZnAI4Cu1 HANDLE : ZAMAK DIN-EN 1774 ZnAI4Cu1 MECHANISM: ZAMAK DIN-EN 1774 ZnAI4Cu1 or: POLYAMIDE PA6 GFR 30 FLAT ROD : STEEL O RING : RUBBER Farklý Boya Seçeneklerini Belirtiniz. Pleace Specify The Colour That You Want FÝÞELÝ BAREL / CYLINDER TYPE C1 C2 Ayný þifreli (Birbirini açar) Keyed alike Farklý þifre (Birbirini açmayan) Keyed differ Krom Kaplama / Chrome Plated YÜZEY / FINISH CP Mat Krom Boyalý / Mat Chrome Painted TIRNAKLI DÝLLER / CAMS WITH STOPPER H L H L MCP GÖVDE : ZAMAK DIN-EN 1774 ZnAI4Cu1 KOL : ZAMAK DIN-EN 1774 ZnAI4Cu1 O RÝNG : KAUÇUK BODY : ZAMAK DIN-EN 1774 ZnAI4Cu1 HANDLE : ZAMAK DIN-EN 1774 ZnAI4Cu1 O RING : RUBBER KOLLU PANO KÝLÝDÝ SWING HANDLE

13 12 KOLLU PANO KÝLÝTLERÝ KOLLU PANO KÝLÝDÝ (ASMA KÝLÝTLÝ) SWING HANDLE (FOR PAD LOCK) KOLLU PANO KÝLÝDÝ (ASMA KÝLÝTLÝ) SWING HANDLE (FOR PAD LOCK) 007B 007A GÖVDE : ZAMAK DIN-EN 1774 ZnAI4Cu1 SÝLÝNDÝR : ZAMAK DIN-EN 1774 ZnAI4Cu1 MEKANÝZMA : ZAMAK DIN-EN 1774 ZnAI4Cu1 veya : POLYAMIDE PA6 GFR 30 ASMA HAMÝL : ZAMAK DIN-EN 1774 ZnAI4Cu1 DÝL LAMA O RÝNG : ÇELÝK : ÇELÝK : KAUÇUK BODY : ZAMAK DIN-EN 1774 ZnAI4Cu1 CYLINDER : ZAMAK DIN-EN 1774 ZnAI4Cu1 MECHANISM : ZAMAK DIN-EN 1774 ZnAI4Cu1 or : POLYAMIDE PA6 GFR 30 PAD LOCK : ZAMAK DIN-EN 1774 ZnAI4Cu1 FLAT ROD : STEEL O RING : RUBBER FÝÞELÝ BAREL / CYLINDER TYPE Ayný þifreli (Birbirini açar) Keyed alike Farklý þifre (Birbirini açmayan) Keyed differ MEKANÝZMA / MECHANISM ZAMAK DIN-EN 1774 ZnAI4Cu1 POLYAMIDE PA6 GFR 30 Farklý Boya Seçeneklerini Belirtiniz. Pleace Specify The Colour That You Want YÜZEY / FINISH C1 Krom Kaplama / Chrome Plated C P Mat Krom Boyalý / Mat Chrome Painted BP C2 TIRNAKSIZ DÝLLER / CAMS WITHOUT STOPPER M1 H M2 L

14 SWING HANDLES B KOLLU PANO KÝLÝDÝ (ASMA KÝLÝTLÝ) SWING HANDLE (FOR PAD LOCK) GÖVDE : ZAMAK DIN-EN 1774 ZnAI4Cu1 SÝLÝNDÝR : ZAMAK DIN-EN 1774 ZnAI4Cu1 O RÝNG : KAUÇUK BODY : ZAMAK DIN-EN 1774 ZnAI4Cu1 CYLINDER : ZAMAK DIN-EN 1774 ZnAI4Cu1 O RING : RUBBER Farklý Boya Seçeneklerini Belirtiniz. Pleace Specify The Colour That You Want FÝÞELÝ BAREL / CYLINDER TYPE YÜZEY / FINISH Krom Kaplama / Chrome Plated CP Mat Krom Boyalý / Mat Chrome Painted TIRNAKLI DÝLLER / CAMS WITH STOPPER MCP C1 C2 Ayný þifreli (Birbirini açar) Keyed alike Farklý þifre (Birbirini açmayan) Keyed differ H L H L

15 14 KOLLU PANO KÝLÝTLERÝ KOLLU PANO KÝLÝDÝ SWING HANDLE GÖVDE : POLYAMIDE PA6 GFR 30 SÝLÝNDÝR : ZAMAK DIN-EN 1774 ZnAI4Cu1 BODY : POLYAMIDE PA6 GFR 30 CYLINDER : ZAMAK DIN-EN 1774 ZnAI4Cu1 KOLLU PANO KÝLÝDÝ (ASMA KÝLÝTLÝ) SWING HANDLE (FOR PAD LOCK) 206A 206-DB 206 FÝÞELÝ BAREL / CYLINDER TYPE C1 C2 C3 Ayný þifreli (Birbirini açar) Keyed alike Farklý þifre (Birbirini açmayan) Keyed differ Euro Key (1333) C11 5 mm DB 5 mm DB GÖBEK / INSERT C18 9 mm Üçgen 9 mm Triangular C23 8 mm Kare 8 mm Square TIRNAKSIZ DÝLLER / CAMS WITHOUT STOPPER H L H L

16 SWING HANDLES 15 FÝÞELÝ BAREL / CYLINDER TYPE Ayný þifreli (Birbirini açar) Keyed alike Farklý þifre (Birbirini açmayan) Keyed differ Euro Key (1333) MEKANÝZMA / MECHANISM ZAMAK DIN-EN 1774 ZnAI4Cu1 POLYAMIDE PA6 GFR 30 C1 C2 C3 M1 M2 C11 5 mm DB 5 mm DB GÖBEK / INSERT C18 9 mm Üçgen 9 mm Triangular ZAMAK & POLYAMIDE PA6 GFR 30 TIRNAKSIZ DÝLLER / CAMS WITHOUT STOPPER H L C23 8 mm Kare 8 mm Square A 208DB 208 KOLLU PANO KÝLÝDÝ SWING HANDLE GÖVDE : POLYAMIDE PA6 GFR 30 SÝLÝNDÝR : ZAMAK DIN-EN 1774 ZnAI4Cu1 MEKANÝZMA : ZAMAK DIN-EN 1774 ZnAI4Cu1 veya: POLYAMIDE PA6 GFR 30 LAMA : ÇELÝK O RÝNG : KAUÇUK BODY : POLYAMIDE PA6 GFR 30 CYLINDER : ZAMAK DIN-EN 1774 ZnAI4Cu1 MECHANISM: ZAMAK DIN-EN 1774 ZnAI4Cu1 or: POLYAMIDE PA6 GFR 30 FLAT ROD : STEEL O RING : RUBBER KOLLU PANO KÝLÝDÝ (ASMA KÝLÝTLÝ) SWING HANDLE (FOR PAD LOCK)

17 16 KOLLU PANO KÝLÝTLERÝ KOLLU PANO KÝLÝDÝ SWING HANDLE PANO KÝLÝDÝ (DB) SWING HANDLE (DB) GÖVDE : POLYAMIDE PA6 GFR 30 SÝLÝNDÝR : ZAMAK DIN-EN 1774 ZnAI4Cu1 O RÝNG : KAUÇUK BODY : POLYAMIDE PA6 GFR 30 CYLINDER : ZAMAK DIN-EN 1774 ZnAI4Cu1 O RING : RUBBER FÝÞELÝ BAREL / CYLINDER TYPE C1 C2 C3 Ayný þifreli (Birbirini açar) Keyed alike Farklý þifre (Birbirini açmayan) Keyed differ Euro Key (1333) C11 5 mm DB 5 mm DB GÖBEK / INSERT C18 9 mm Üçgen 9 mm Triangular C23 8 mm Kare 8 mm Square TIRNAKLI DÝLLER / CAMS WITH STOPPER H L H L

18 SWING HANDLES 17 MEKANÝZMA / MECHANISM ZAMAK DIN-EN 1774 ZnAI4Cu1 POLYAMIDE PA6 GFR 30 DÝLLER / CAMS H L M1 M GÖBEK / INSERT C11 5 mm DB 5 mm DB H L ÝSPANYOLET PANO KÝLÝDÝ ESPAGNOLETTE PANEL LOCK GÖVDE : POLYAMIDE PA6 GFR 30 GÖBEK : ZAMAK DIN-EN 1774 ZnAI4Cu1 MEKANÝZMA : ZAMAK DIN-EN 1774 ZnAI4Cu1 veya: POLYAMIDE PA6 GFR 30 LAMA : ÇELÝK O RÝNG : KAUÇUK BODY : POLYAMIDE PA6 GFR 30 INSERT : ZAMAK DIN-EN 1774 ZnAI4Cu1 MECHANISM: ZAMAK DIN-EN 1774 ZnAI4Cu1 or: POLYAMIDE PA6 GFR 30 FLAT ROD : STEEL O RING : RUBBER GÖVDE : POLYAMIDE PA6 GFR 30 GÖBEK : ZAMAK DIN-EN 1774 ZnAI4Cu1 O RÝNG : KAUÇUK BODY : POLYAMIDE PA6 GFR 30 INSERT : ZAMAK DIN-EN 1774 ZnAI4Cu1 O RING : RUBBER T3 PANO KÝLÝDÝ T3 PANEL LOCK

19 18 KOLLU PANO KÝLÝTLERÝ T KOLLU PANO KÝLÝDÝ T HANDLE GÖVDE : ZAMAK DIN-EN 1774 ZnAI4Cu1 SOMUN : ZAMAK DIN-EN 1774 ZnAI4Cu1 YÜZEY : KROM KAPLAMA-SÝYAH BOYALI ANAHTAR DÖNME AÇISI: 90 BODY : ZAMAK DIN-EN 1774 ZnAI4Cu1 NUT : ZAMAK DIN-EN 1774 ZnAI4Cu1 FINISH : CHROME PLATED-BLACK PAINTED KEY ROTATION ANGLE: 90 L KOLLU PANO KÝLÝDÝ L HANDLE FÝÞELÝ BAREL / CYLINDER TYPE C1 C2 Ayný þifreli (Birbirini açar) Keyed alike Farklý þifre (Birbirini açmayan) Keyed differ YÜZEY / FINISH Krom Kaplama / Chrome Plated C P Siyah Boyalý / Black Painted BP TIRNAKSIZ DÝLLER / CAMS WITHOUT STOPPER H H 0 8 L L 51 49

20 SWING HANDLES KABÝN KÝLÝDÝ CABINET LOCK GÖVDE : ÇELÝK DÝL : ZAMAK DIN-EN 1774 ZnAI4Cu1 CONTA : ELASTOMER YÜZEY : SÝYAH BOYALI BODY : STEEL CAM : ZAMAK DIN-EN 1774 ZnAI4Cu1 GASKET : ELASTOMER FINISH : BLACK PAINTED 253 KABÝN KÝLÝDÝ (PASLANMAZ) CABINET LOCK (STAINLESS STEEL) GÖVDE : PASLANMAZ ÇELÝK DÝL : ZAMAK DIN-EN 1774 ZnAI4Cu1 CONTA : ELASTOMER BODY : STAINLESS STEEL CAM : ZAMAK DIN-EN 1774 ZnAI4Cu1 GASKET : ELASTOMER GÖVDE : ÇELÝK DÝL : ZAMAK DIN-EN 1774 ZnAI4Cu1 CONTA : ELASTOMER ASMA HAMÝL : ÇELÝK YÜZEY : SÝYAH BOYALI BODY : STEEL CAM : ZAMAK DIN-EN 1774 ZnAI4Cu1 GASKET : ELASTOMER PAD LOCK : STEEL FINISH : BLACK PAINTED 254 KABÝN KÝLÝDÝ (ASMA HAMÝLLÝ) CABINET LOCK (FOR PADLOCK)

21 20 ÝSPANYOLET LAMA ÇUBUK VE AKSESUARLARI ESPAGNOLETTE ROUND FLAT RODS AND ACCESSORIES T1 ISPANYOLET ÇUBUK T1 ESPAGNOLETTE ROD ÇUBUK : Ø 8 mm ÇELÝK MAKARA : POLYAMIDE PA6 GFR 30 PÝM : ÇELÝK YÜZEY : ÇÝNKO KAPLAMA RAUND ROD : Ø 8 mm STEEL ROLLER : POLYAMIDE PA6 GFR 30 PIN : STEEL FINISH : ZINC PLATED ÝSTENÝLDÝÐÝNDE FARKLI ÖLÇÜLERDE ÜRETÝM YAPILABÝLMEKTEDÝR. DIMENCION NEGOTIABILITY PLASTÝK ÇUBUK YATAÐI ROUND ROD GUIDE 207A ÇUBUK TUTUCU ROD HOLDER 207RB POLYAMIDE PA6 GFR 30 ZAMAK DIN-EN 1774 ZnAI4Cu T2 ISPANYOLET ÇUBUK T2 ESPAGNOLETTE ROD ÇUBUK : ÇELÝK LAMA MAKARA : POLYAMIDE PA6 GFR 30 PÝM : ÇELÝK YÜZEY : ÇÝNKO KAPLAMA FLAT ROD : STEEL ROLLER : POLYAMIDE PA6 GFR 30 PIN : STEEL FINISH : ZINC PLATED ÝSTENÝLDÝÐÝNDE FARKLI ÖLÇÜLERDE ÜRETÝM YAPILABÝLMEKTEDÝR. DIMENCION NEGOTIABILITY ÇOK KÝLÝTLEMELÝ ÝSPANYOLET ÇUBUK MULTIPLE LOCKING FLAT ROD 209ÇKS 209A LAMA YATAÐI FLAT ROD GUIDE LAMA KÝLÝTLEME YATAÐI DUAL ROLLER CATCHER 209LKY POLYAMIDE PA6 GFR 30 ZAMAK

22 Yaylý Pano Kilitleri Plastik Pano Kilitleri ve Anahtarlar Quarter Turn With Spring Plastic Panel Locks and Keys Bölüm 2 Part 2

23 22 YAYLI PANO KÝLÝTLERÝ YAYLI PANO KÝLÝDÝ (DB) QUARTER TURN WÝTH SPRING (DB) YAYLI PANO KÝLÝDÝ (ISP) QUARTER TURN WITH SPRING ESPAGNOLETTE CAM SB GÖVDE : ZAMAK DIN-EN 1774 ZnAI4Cu1 GÖBEK : ZAMAK DIN-EN 1774 ZnAI4Cu1 SOMUN : ZAMAK DIN-EN 1774 ZnAI4Cu1 CONTA : PVC VEYA KAUÇUK YÜZEY : KROM KAPLAMA VEYA SÝYAH BOYALI ANAHTAR DÖNME AÇISI : 90 BODY : ZAMAK DIN-EN 1774 ZnAI4Cu1 INSERT : ZAMAK DIN-EN 1774 ZnAI4Cu1 NUT : ZAMAK DIN-EN 1774 ZnAI4Cu1 GASKET : PVC OR RUBBER FINISH : CHROME PLATED OR BLACK PAINTED KEY ROTATION ANGLE: 90 YAYLI PANO KÝLÝDÝ (STATÝK BOYALI - DB) QUARTER TURN WÝTH SPRING (STATIC PAINTED - DB) KÝLÝT TUTAMAÐI HANDLE FOR LOCK IP 65 (OPS) IP 65 - ÝSTEDÝÐÝNÝZDE LÜTFEN BELÝRTÝNÝZ IP 65 - OPTIONAL GÖBEK / INSERT CP C10 C H L YÜZEY / FINISH Krom Kaplama / Chrome Plated Siyah Boyalý / Black Painted BP 3 mm DB 3 mm DB TIRNAKLI DÝLLER / CAMS WITH STOPPER mm DB 5 mm DB H L

24 QUARTER TURN WITH SPRING P PLS YAYLI PANO KÝLÝDÝ (ZAMAK DB GÖBEKLÝ) PLS QUARTER TURN WÝTH SPRING (ZAMAK INSERT-DB) GÖVDE : POLYAMIDE PA6 GFR 30 GÖBEK : ZAMAK DIN-EN 1774 ZnAI4Cu1 SOMUN : ZAMAK DIN-EN 1774 ZnAI4Cu1 CONTA : PVC VEYA KAUÇUK ANAHTAR DÖNME AÇISI : 90 BODY : POLYAMIDE PA6 GFR 30 INSERT : ZAMAK DIN-EN 1774 ZnAI4Cu1 NUT : ZAMAK DIN-EN 1774 ZnAI4Cu1 GASKET : PVC OR RUBBER KEY ROTATION ANGLE: 90 GÖVDE : POLYAMIDE PA6 GFR 30 GÖBEK : POLYAMIDE PA6 GFR 30 SOMUN : ZAMAK DIN-EN 1774 ZnAI4Cu1 CONTA : PVC VEYA KAUÇUK ANAHTAR DÖNME AÇISI: 90 IP 65 - ÝSTEDÝÐÝNÝZDE LÜTFEN BELÝRTÝNÝZ IP 65 - OPTIONAL BODY : POLYAMIDE PA6 GFR 30 INSERT : POLYAMIDE PA6 GFR 30 NUT : ZAMAK DIN-EN 1774 ZnAI4Cu1 GASKET : PVC OR RUBBER KEY ROTATION ANGLE: 90 C10 3 mm DB 3 mm DB GÖBEK / INSERT C11 5 mm DB 5 mm DB H L TIRNAKLI DÝLLER / CAMS WITH STOPPER H L PG PLS YAYLI PANO KÝLÝDÝ (PLS GÖBEKLÝ-DB) PLS QUARTER TURN WITH SPRING (INSERT-DB)

25 24 YAYLI PANO KÝLÝTLERÝ YAYLI PANO KÝLÝDÝ (ÜÇGEN) QUARTER TURN WITH SPRING (TRIANGLE) STATÝK BOYALI (ÜÇGEN) (STATIC PAINTED TRIANGLE) GÖVDE : ZAMAK DIN-EN 1774 ZnAI4Cu1 GÖBEK : ZAMAK DIN-EN 1774 ZnAI4Cu1 GÖVDE : POLYAMIDE PA6 GFR 30 GÖBEK : ZAMAK DIN-EN 1774 ZnAI4Cu1 SOMUN : ZAMAK DIN-EN 1774 ZnAI4Cu1 CONTA : PVC VEYA KAUÇUK ANAHTAR DÖNME AÇISI : 90 BODY : POLYAMIDE PA6 GFR 30 INSERT : ZAMAK DIN-EN 1774 ZnAI4Cu1 NUT : ZAMAK DIN-EN 1774 ZnAI4Cu1 GASKET : PVC OR RUBBER KEY ROTATION ANGLE: 90 PLS YAYLI PANO KÝLÝDÝ (ZAMAK ÜÇGEN GÖBEKLÝ) PLS QUARTER TURN WITH SPRING (ZAMAK TRIANGLE INSERT) 201PÜ 201A-1 201A SOMUN: ZAMAK DIN-EN 1774 ZnAI4Cu1 CONTA : PVC VEYA KAUÇUK YÜZEY : KROM KAPLAMA VEYA SÝYAH BOYALI ANAHTAR DÖNME AÇISI : 90 BODY : ZAMAK DIN-EN 1774 ZnAI4Cu1 INSERT : ZAMAK DIN-EN 1774 ZnAI4Cu1 NUT : ZAMAK DIN-EN 1774 ZnAI4Cu1 GASKET: PVC OR RUBBER FINISH : CHROME PLATED OR BLACK PAINTED KEY ROTATION ANGLE: 90 C15 6,5 mm Üçgen 6,5 mm Triangular YÜZEY / FINISH Krom Kaplama Chrome Plated Siyah Boyalý Black Painted CP BP C16 8 mm Üçgen 8 mm Triangular IP 65 - ÝSTEDÝÐÝNÝZDE LÜTFEN BELÝRTÝNÝZ IP 65 - OPTIONAL H L GÖBEK / INSERT C17 8,5 mm Üçgen 8,5 mm Triangular TIRNAKLI DÝLLER / CAMS WITH STOPPER C18 9 mm Üçgen 9 mm Triangular H L

26 QUARTER TURN WITH SPRING B YAYLI PANO KÝLÝDÝ (ZAMAK KARE GÖBEKLÝ) QUARTER TURN WITH SPRING (ZAMAK SQUARE INSERT) IP 65 - ÝSTEDÝÐÝNÝZDE LÜTFEN BELÝRTÝNÝZ IP 65 - OPTIONAL C21 6 mm Kare 6 mm Square YÜZEY / FINISH Krom Kaplama Chrome Plated Siyah Boyalý Black Painted Anahtar Key CP BP H L Göbek Insert GÖBEK / INSERT C22 7 mm Kare 7 mm Square Yay Spring C23 8 mm Kare 8 mm Square Kovan Body TIRNAKLI DÝLLER / CAMS WITH STOPPER Conta Gasket H L Somun Nut Dil Cam Vida Screw 201PK 201B-1 STATÝK BOYALI (SÝYAH) STATIC PAINTED (BLACK) GÖVDE : ZAMAK DIN-EN 1774 ZnAI4Cu1 GÖBEK : ZAMAK DIN-EN 1774 ZnAI4Cu1 SOMUN : ZAMAK DIN-EN 1774 ZnAI4Cu1 CONTA : PVC VEYA KAUÇUK YÜZEY : KROM KAPLAMA-SÝYAH BOYALI ANAHTAR DÖNME AÇISI : 90 BODY : ZAMAK DIN-EN 1774 ZnAI4Cu1 INSERT : ZAMAK DIN-EN 1774 ZnAI4Cu1 NUT : ZAMAK DIN-EN 1774 ZnAI4Cu1 GASKET : PVC OR RUBBER FINISH : CHROME PLATED-BLACK PAINTED KEY ROTATION ANGLE: 90 GÖVDE : POLYAMIDE PA6 GFR 30 GÖBEK : ZAMAK DIN-EN 1774 ZnAI4Cu1 SOMUN : ZAMAK DIN-EN 1774 ZnAI4Cu1 CONTA : PVC VEYA KAUÇUK ANAHTAR DÖNME AÇISI : 90 BODY : POLYAMIDE PA6 GFR 30 INSERT : ZAMAK DIN-EN 1774 ZnAI4Cu1 NUT : ZAMAK DIN-EN 1774 ZnAI4Cu1 GASKET : PVC OR RUBBER KEY ROTATION ANGLE: 90 PLS YAYLI PANO KÝLÝDÝ (ZAMAK KARE GÖBEKLÝ) PLS QUARTER TURN WITH SPRING (ZAMAK SQUARE INSERT)

27 26 YAYLI PANO KÝLÝTLERÝ YAYLI PANO KÝLÝDÝ (METAL KELEBEK) QUARTER TURN WITH WING KNOB (BUTTERFLY KEY) STATÝK BOYALI (SÝYAH) STATIC PAINTED (BLACK) GÖVDE : ZAMAK DIN-EN 1774 ZnAI4Cu1 SOMUN : ZAMAK DIN-EN 1774 ZnAI4Cu1 CONTA : PVC VEYA KAUÇUK YÜZEY : KROM KAPLAMA-SÝYAH BOYALI ANAHTAR DÖNME AÇISI: 90 YAYLI PANO KÝLÝDÝ (PLS KELEBEK) QUARTER TURN WITH SPRING (PLS BUTTERFLY KEY) SB 204 BODY : ZAMAK DIN-EN 1774 ZnAI4Cu1 NUT : ZAMAK DIN-EN 1774 ZnAI4Cu1 GASKET : PVC OR RUBBER FINISH : CHROME PLATED-BLACK PAINTED KEY ROTATION ANGLE: 90 GÖVDE : POLYAMIDE PA6 GFR 30 SOMUN : ZAMAK DIN-EN 1774 ZnAI4Cu1 CONTA : PVC VEYA KAUÇUK ANAHTAR DÖNME AÇISI: 90 BODY : POLYAMIDE PA6 GFR 30 NUT : ZAMAK DIN-EN 1774 ZnAI4Cu1 GASKET : PVC OR RUBBER KEY ROTATION ANGLE: 90 YÜZEY / FINISH Krom Kaplama Chrome Plated Siyah Boyalý Black Painted CP BP H L TIRNAKLI DÝLLER / CAMS WITH STOPPER H L

28 QUARTER TURN WITH SPRING 27 FÝÞELÝ BAREL / CYLINDER TYPE Ayný þifreli (Birbirini açar) Keyed alike Farklý þifre (Birbirini açmayan) Keyed differ Euro Key (1333) C1 C2 C3 YÜZEY / FINISH Krom Kaplama CP Chrome Plated TIRNAKSIZ DÝLLER CAMS WITHOUT STOPPER H L SÝLÝNDÝRLÝ YAYLI PANO KÝLÝDÝ CAM LOCK GÖVDE : ZAMAK DIN-EN 1774 ZnAI4Cu1 SOMUN : ZAMAK DIN-EN 1774 ZnAI4Cu1 CONTA : PVC VEYA KAUÇUK YÜZEY : KROM KAPLAMA ANAHTAR DÖNME AÇISI: BODY : ZAMAK DIN-EN 1774 ZnAI4Cu1 NUT : ZAMAK DIN-EN 1774 ZnAI4Cu1 GASKET : PVC OR RUBBER FINISH : CHROME PLATED KEY ROTATION ANGLE: KARE GÖVDE BODY SQUARE GÖVDE : POLYAMIDE PA6 GFR 30 SOMUN : ZAMAK DIN-EN 1774 ZnAI4Cu1 CONTA : PVC VEYA KAUÇUK ANAHTAR DÖNME AÇISI: BODY : POLYAMIDE PA6 GFR 30 NUT : ZAMAK DIN-EN 1774 ZnAI4Cu1 GASKET : PVC OR RUBBER KEY ROTATION ANGLE: SÝLÝNDÝRLÝ YAYLI PANO KÝLÝDÝ CAM LOCK

29 28 YAYLI PANO KÝLÝTLERÝ SÝLÝNDÝRLÝ YAYLI PANO KÝLÝDÝ CAM LOCK WITH WING KNOB KROM KAPLAMA CHROME PLATED GÖVDE : ZAMAK DIN-EN 1774 ZnAI4Cu1 SOMUN : ZAMAK DIN-EN 1774 ZnAI4Cu1 CONTA : PVC VEYA KAUÇUK YÜZEY : KROM KAPLAMA-SÝYAH BOYALI ANAHTAR DÖNME AÇISI: 90 BODY : ZAMAK DIN-EN 1774 ZnAI4Cu1 NUT : ZAMAK DIN-EN 1774 ZnAI4Cu1 GASKET : PVC OR RUBBER FINISH : CHROME PLATED-BLACK PAINTED KEY ROTATION ANGLE: 90 ASMA HAMÝLLÝ WITH HANGING SÝYAH BOYALI BLACK PAINTED SAÐ-SOL RIGHT-LEFT GÖVDE : ZAMAK DIN-EN 1774 ZnAI4Cu1 SOMUN : ZAMAK DIN-EN 1774 ZnAI4Cu1 YÜZEY : KROM KAPLAMA ANAHTAR DÖNME AÇISI: 90 BODY : ZAMAK DIN-EN 1774 ZnAI4Cu1 NUT : ZAMAK DIN-EN 1774 ZnAI4Cu1 FINISH : CHROME PLATED KEY ROTATION ANGLE: 90 ASMALI MANDALLI KÝLÝT (KELEBEK ANAHTARLI) PADLOCKABLE WING KNOB SAÐ VEYA SOL TALEPLERÝNÝZÝ BELÝRTÝNÝZ. PLEASE SPECIFY RIGHT and LEFT APPLICATION. FÝÞELÝ BAREL / CYLINDER TYPE YÜZEY / FINISH Ayný þifreli (Birbirini açar) Keyed alike C1 Krom Kaplama / Chrome Plated Farklý þifre (Birbirini açmayan) Keyed differ C2 Siyah Boyalý / Black Painted 245 KODLU ÜRÜNDE 245 PRODUCT TIRNAKLI DÝLLER / CAMS WITH STOPPER H L , , H L H L CP BP

30 QUARTER TURN WITH SPRING 29 C11 5 mm DB 5 mm DB YÜZEY / FINISH Krom Kaplama Chrome Plated Siyah Boyalý Black Painted CP BP GÖBEK / INSERT C18 9 mm Üçgen 9 mm Triangular H L h C23 8 mm Kare 8 mm Square H: 30 H: 40 TIRNAKLI DÝLLER / CAMS WITH STOPPER H L YAYLI PANO KÝLÝDÝ (30mm) QUARTER TURN WITH SPRING (30mm) YAYLI PANO KÝLÝDÝ (40mm) QUARTER TURN WITH SPRING (40mm) GÖVDE : ZAMAK DIN-EN 1774 ZnAI4Cu1 GÖBEK : ZAMAK DIN-EN 1774 ZnAI4Cu1 SOMUN : ZAMAK DIN-EN 1774 ZnAI4Cu1 CONTA : PVC VEYA KAUÇUK YÜZEY : KROM KAPLAMA ANAHTAR DÖNME AÇISI: 90 BODY : ZAMAK DIN-EN 1774 ZnAI4Cu1 INSERT : ZAMAK DIN-EN 1774 ZnAI4Cu1 NUT : ZAMAK DIN-EN 1774 ZnAI4Cu1 GASKET : PVC OR RUBBER FINISH : CHROME PLATED KEY ROTATION ANGLE: 90 YAYLI PANO KÝLÝDÝ (60mm) QUARTER TURN WITH SPRING (60mm)

31 30 YAYLI PANO KÝLÝTLERÝ YAYLI PANO KÝLÝDÝ (DÖRTGEN) QUADRANGLE QUARTER TURN WITH SPRING 231 SÝYAH BLACK RAL 7032 GÖVDE : POLYAMIDE PA6 GFR 30 GÖBEK : POLYAMIDE PA6 GFR 30 DÝL : POLYAMIDE PA6 GFR 30 SOMUN : POLYAMIDE PA6 GFR 30 CONTA : PVC VEYA KAUÇUK ANAHTAR: POLYAMIDE PA6 GFR 30 ANAHTAR DÖNME AÇISI: 90 BODY : POLYAMIDE PA6 GFR 30 INSERT : POLYAMIDE PA6 GFR 30 CAM : POLYAMIDE PA6 GFR 30 NUT : POLYAMIDE PA6 GFR 30 GASKET : PVC OR RUBBER KEY : POLYAMIDE PA6 GFR 30 KEY ROTATION ANGLE: 90 GÖBEK / INSERT ZAMAK DIN-EN 1774 ZnAI4Cu SÝYAH BLACK RAL 7032 YAYLI PANO KÝLÝDÝ (DÖRTGEN) QUADRANGLE QUARTER TURN WITH SPRING DÝLLER / CAMS 037 H 6 L 41

32 QUARTER TURN WITH SPRING DÖRTGEN YAYLI PANO KÝLÝDÝ QUADRANGLE QUARTER TURN WITH SPRING GÖVDE : POLYAMIDE PA6 GFR 30 GÖBEK : ZAMAK DIN-EN 1774 ZnAI4Cu1 SOMUN : ZAMAK DIN-EN 1774 ZnAI4Cu1 ANAHTAR DÖNME AÇISI: 90 BODY : POLYAMIDE PA6 GFR 30 INSERT : ZAMAK DIN-EN 1774 ZnAI4Cu1 NUT : ZAMAK DIN-EN 1774 ZnAI4Cu1 KEY ROTATION ANGLE: 90 SÜRGÜ KÝLÝT SILIDING LOCK POLYAMIDE PA6 GFR 30 SAC KALINLIÐI: mm POLYAMIDE PA6 GFR 30 THICKNESS: mm MÝNÝ SÜRGÜ KÝLÝT MINI SLIDING LOCK

C O N V E Y O R C O M P O N E N T S C H A I N S B E L T S B E A R I N G S

C O N V E Y O R C O M P O N E N T S C H A I N S B E L T S B E A R I N G S C O N V E Y O R C O M P O N E N T S C H A I N S B E L T S B E A R I N G S January 2009 Issue 6 Valu Guide Brackets The Ultimate in Adjustability and Cost Savings Valu Guide brackets are part of a family

More information

More protection for your company resources

More protection for your company resources More protection for your company resources Floor standing cabinets 10 TecnoCustom 22 Wall Cabinets 26 Fiber Optic Enclosures and Cabinets 38 Cable Management 42 Accessories 48 Shelves 58 Power Distribution

More information

www.ifm.com/gb/food Food automation Catalogue 2010 fluid sensors and diagnostic systems

www.ifm.com/gb/food Food automation Catalogue 2010 fluid sensors and diagnostic systems Food automation Catalogue 2010 /gb/food fluid sensors and diagnostic systems position sensors and object recognition bus, identification and control systems The food catalogue of ifm electronic gmbh. For

More information

All-round interior organiser systems for office furniture Systema Top 1000 and OrgFrame

All-round interior organiser systems for office furniture Systema Top 1000 and OrgFrame All-round interior organiser systems for office furniture Systema Top 1000 and OrgFrame eal values for the office: quality and convenience. A strong base is essential for great performance in the office.

More information

USER MANUAL LOGOSOL PH260 USER MANUAL IN ORIGINAL FORMAT. ARTICLE NO: 0458-395-0170

USER MANUAL LOGOSOL PH260 USER MANUAL IN ORIGINAL FORMAT. ARTICLE NO: 0458-395-0170 USER MANUAL USER MANUAL IN ORIGINAL FORMAT. ARTICLE NO: 0458-395-0170 LOGOSOL PH260 Read through the user manual carefully and make sure you understand its contents before you use the planer/moulder. This

More information

Marine Catalogue 2013

Marine Catalogue 2013 Marine Catalogue 2013 Table of contents Welcome to Webasto marine 4 What s new? 5 We are here to develop your business 6 Heating products Heating products 9 Accessories for 43 heating systems Heating accessories

More information

Knürr IT Special Catalog Knürr IT Special Catalog

Knürr IT Special Catalog Knürr IT Special Catalog Knürr IT Special Catalog Knürr IT Special Catalog Status 03/2015 A division of the Emerson Group, Emerson Network Power, is a global company that combines technology and design to offer their customers

More information

Slides and Drawers. The right collection

Slides and Drawers. The right collection Slides and Drawers The right collection 1Technical Details Drawer Runners Carrying capacity Kg. Static load Dynamic load Pag. 01 Concealed Runners Excel N Excel N Excel N Excel N650 Excel N Excel PlugIn,

More information

END DUMP OPERATION MAINTENANCE & PARTS MANUAL INDEX PAGE #

END DUMP OPERATION MAINTENANCE & PARTS MANUAL INDEX PAGE # END DUMP OPERATION MAINTENANCE & PARTS MANUAL INDEX PAGE # i. CONSUMER INFORMATION ii. GENERAL OPERATION INSTRUCTIONS iii. DUMPING OPERATION INSTRUCTIONS iv. BLANK SECTION ONE 1-1 LUBRICATION CHART AND

More information

Network Equipment Racks & Accessories

Network Equipment Racks & Accessories 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 01 33 02 34 03 35 04 36 05 37 06 38 07 39 08 40 09 41 10 42 11 43 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

More information

SKINTOP SILVYN FLEXIMARK

SKINTOP SILVYN FLEXIMARK Lapp Cable Guide U.I. Lapp GmbH Schulze-Delitzsch-Straße 25 70565 Stuttgart, Germany Tel. +49(0)711/78 38-01 Fax +49(0)711/78 38-26 40 www.lappgroup.com Contents The Lapp Group: At Your Service 2 Brand

More information

Type 1, 3, & 3R Enclosures

Type 1, 3, & 3R Enclosures Junction oxes Type 1 Screw over....................................................................... 50-53 Junction oxes Type 1 Hinge over........................................................................

More information

English. Radne Motor AB. User. Manual

English. Radne Motor AB. User. Manual English Radne Motor AB User Manual Introduction Congratulations to your choice of engine. The Raket 120 is a multi purpose engine, which you will find useful for many applications. If you read this manual

More information

Question Bank Metal Trades Technology

Question Bank Metal Trades Technology Question Bank Metal Trades Technology Table of Contents Question Bank Metal Trades Technology...1 MATERIALS...1 BENCH WORK...11 MACHINE TOOLS, GENERAL...26 MACHINE ELEMENTS...36 BRAZING AND WELDING...64

More information

Image Scanner Operating Instructions

Image Scanner Operating Instructions Image Scanner Operating Instructions Guide to Components Setting up the Scanner Installing Software Setting Originals Using the TWAIN Driver Appendix Read this manual carefully before you use this machine

More information

Operator s Service Book

Operator s Service Book Tata LP / LPT 613 EURO-II Operator s Service Book (The contents given in this book are not binding; are subject to change without notice and are for illustration purposes only) Edition : XLI/NE/J-2007/001-500

More information

User Manual. Flextight X5 / X1 English v/1.3

User Manual. Flextight X5 / X1 English v/1.3 User Manual Flextight X5 / X1 English v/1.3 Table of contents Warnings and Restric tions 4 System Requirements 4 Parts and components 5 Fr o n t p a n e l 5 B a c k p a n e l a n d c u t a w ay v i e w

More information

ACTIV board User Guide

ACTIV board User Guide ACTIV board User Guide PC and Mac US Edition TP-1429-US Issue 4 All rights reserved All information contained in this document is subject to change without notice. Any use of the contents of this User

More information

Döflemede Kaliteli, Yenilikçi, Güvenilir ve Ekonomik Çözümler

Döflemede Kaliteli, Yenilikçi, Güvenilir ve Ekonomik Çözümler Döflemede Kaliteli, Yenilikçi, Güvenilir ve Ekonomik Çözümler Reliable, High Quality, Innovative and Economic Upholstery Solutions 2012/01 M SYONUMUZ / OUR MISSION Türk mobilya sanayisinin modern standartlar

More information

SIMRAD RGC50 Gyro compass

SIMRAD RGC50 Gyro compass INSTRUCTION MANUAL SIMRAD RGC50 Gyro compass 20220356 / D English Instruction Manual RGC50 Gyro Compass This manual is intended as a reference guide for operating and correctly installing the RGC50 Gyro

More information

KEYLITE ROOF WINDOWS KEYLITE CENTRE PIVOT ROOF WINDOWS

KEYLITE ROOF WINDOWS KEYLITE CENTRE PIVOT ROOF WINDOWS Keylite Roof Windows Ltd Unit 5, Derryloran Industrial Estate Sandholes Road Cookstown Co Tyrone Northern Ireland BT80 9LU Tel: 028 8675 8921 Fax: 028 8675 8923 e-mail: info@keylite.co.uk website: www.keylite.co.uk

More information

Quad Lander 250 SERVICE MANUAL

Quad Lander 250 SERVICE MANUAL FORWARD CONTENTS HOW TO USE THIS MANUAL SERIAL NUMBER Quad Lander 250 SERVICE MANUAL Homepage Contents FORWARD This service manual contains the technical data of each component inspection and repair for

More information

Endüstriyel Tip Fifller ve Prizler Industrial Type Plugs & Sockets

Endüstriyel Tip Fifller ve Prizler Industrial Type Plugs & Sockets Endüstriyel ifller ve Prizler Industrial Plugs & Sockets Endüstriyel ifller ve Prizler Industrial Plugs & Sockets EB Endüstriyel ifller ve Prizler Genel Özellikler ve Teknik Bilgiler 03 Endüstriyel ifller

More information

How to make your own equipment Page 1

How to make your own equipment Page 1 HOW TO MAKE YOUR OWN ARCHERY EQUIPMENT How to make your own equipment Page 1 Contents: How to:- 1. Make your own bow handle (riser).... Page 3 2. Make your own bow limbs.... Page 6 3. Make your own string....

More information

LEADERS IN MARINE COMPOSITE FITTINGS

LEADERS IN MARINE COMPOSITE FITTINGS LEADERS IN MARINE COMPOSITE FITTINGS 1 TABLE OF CONTENTS 04 Introduction 08 Electronic Aquavalve 10 Manual Aquavalve 13 Vented Loops 14 Ball Valves 16 Skin Fittings 18 Hose Fittings 21 Miscellaneous 22

More information

Getting the Most out of the Festool Multifunction Table

Getting the Most out of the Festool Multifunction Table Getting the Most out of the Festool Multifunction Table by Jerry Work Table of Contents: Introduction Set up - How the various components work together Building the large MFT Squaring, clamping and work

More information

ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE

ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE İÇİNDEKİLER INDEX 6-7 MATKAP UÇLU VİDALAR SELF DRILLING SCREWS - Yıldız Havşa Başlı (YHBM) Flat Head With 6 Ribs. - Yıldız Silindir Başlı (YSBM) Pan Head - Pul Başlı (RYSBM)

More information

Rolling shutters and rolling grilles in aluminium or steel

Rolling shutters and rolling grilles in aluminium or steel in aluminium or steel Synthesis of functionality and flexibility in aluminium or steel Individual and universal Our rolling shutters are individu al and universal closures. They correspond to the main

More information

İÇERİK LIST OF CONTENTS INHALT

İÇERİK LIST OF CONTENTS INHALT İÇERİK LIST OF CONTENTS INHALT VORNE Firma Portresi Company Portrait Firmenportrait Kısaltmalar ve Renk Kartelası Abbreviations and Colour Index Abkürzungen und Farbindex 1.1. 1.2. Garanti ve Uygulama

More information

Work Assist. Section 5. Contents. Work Assist Accessories 5.02 Application Chart

Work Assist. Section 5. Contents. Work Assist Accessories 5.02 Application Chart Section 5 Contents Accessories 5.02 Application Chart Accessories 5.03 RAM Mounts 5.07 Fork Level Indicator 5.11 Forklift Laser Guidance System 5.11 Forklift Covers & Enclosures 5.12 New Items: Work Assist

More information