Introduction. Sueli P. Quináia and Maria do Carmo E. Rollemberg *

Size: px
Start display at page:

Download "Introduction. Sueli P. Quináia and Maria do Carmo E. Rollemberg *"

Transcription

1 J. Bz. Chm. S., Vl. 12, N. 1, 37-41, 21. Pitd i Bzil 21 S. B. Quími $6.. til Slti duti f i Spi Hdid Gti tmi pti Sptmt. Pt 2 Smpl Stg d i Dtmiti i Ntul Wt Suli P. Quiái d Mi d Cm E. llmg * Dptmt d Quími, Uiidd Etdul d Migá,. Clm, 579, 872-9, Migá - P, Bzil êi ttl,, (V) áid dimtilíi (DM) fm dtmid ltimt m águ tui pl téi d gçã d hidt ptmti d çã tômi, m dift mi d duçã. P mt d águ d i itigd ultd mtm t fm il pdmit. O limit d dtçã td p (tmpã itt), DM (áid éti ) (V) (áid lídi) fm, ptimt,.6, mg L -1. O tud d tilidd d fm ii m mt d águ tui lu m pópi mi ii it p um pçã dqud d mt. Ttl i, it, it d dimthlii id (DM) w ltil dtmid i tul wt hdid gti tmi pti ptmt, uig dium tthdt(iii) dutt ut i difft duti mdi. i wt mpl fm th th gi f Pá Stt, Bzil, w ld d hwd t th piipl il fm. Dtti limit fud f (itt uff), DM (ti id) d (V) (hdhli id) w.6, 1.1 d.5 mg L -1, ptil. Smpl tg th pp ti mdi ld t uful w t p th wt mpl. Kwd: tul wt, i piti, tmi pti ptmt, mpl tg Itduti i ighmil l u mtl i th quti imt d it iumulti i imptt txilgil pt 1,2. Bid thi, i tmiti i tul wt h ltd t difft di i m uti; hg i th ki pigmtti, kt d im h itd t th itk f tmitd wt f lg tim, th umulti th gim i m pid th it xti 3,4,5. i fud i tul wt dild gi d igi fm. M pi with difft txilgil d hmil htiti fmd dpdig t th ph, lkliit m th il. Fm glgil u i i fud i tw l tt: lt f th i id ((V)) d f th u id (); th ti tw th fm dpd th ph lu d xidiig duig ll diti. I th imt, th p f mthltd i mpud uh mmthli id (MM) d dimthlii id (DM) i ft ud hum idutil tiiti d giultu. Hw, gi pi m l pdud til itfmti f igi i fm 6. Biti tfmti i quti tm dpd th kid f gim pt, d l gil mpud fmd 1,7. I tul fhwt it, t, dimthlit d mthlt pi h dttd, ut i gl it, t d dimthlit th mi il fm 8. Mitig mthd f dtmiig th difft hmil fm f i i th imt mig iigl imptt du t thi difft txiit d hmil hiu, uh luilit i wt d dpti t dimt 9. Cqutl, iu piti pdu h ppd d iwd 1. Dpit th it f iti ltil thiqu f t lmt dtmiti, tmi pti ptmt i till th mthd f hi f uti dtmiti f lg um f lmt. tmi pti ptmt with hdid gti llw d iti dtmiti f ttl i, uull ft mplt duti f th difft fm t it; l piiliti h ppd f th i piti i difft mpl I piu wk th ltil diti f th lti duti f i pi hdid gti tmi pti ptmt w tudid 18. Bifl, it l

2 PB 38 Quiái & llmg J. Bz. Chm. S. w mud i.4 ml L -1 itt uff (ph = 4.4); it plu t w dtmid tgth i 6. ml L -1 hdhli id ft p-duti with ptium idid, d it plu dimthlit pi w dtmid i.12 ml L -1 ti id. Ttl i uld dtmid i 6. ml L -1 hdhli id fllwig p-duti tp f th t d dimthlit pi with ptium idid - tu hlid mixtu. Thi pp di th dtmiti f i dild pi i fhwt uig th ti mdi piul ppd d impl mpl tg pdu. Expimtl pptu Vi Tht -175 tmi pti ptphtmt, quippd with hdg hllw thd lmp kgud t d i hllw thd lmp w mpld; th lit width th ptphtmt d th wlgth w t t 1 d m, ptil. Th hm-md hdid gti pptu ud w piul did 18. gt i xid 99.5, f igi (idl D H), i ptxid 99.3, f igi (V) (Bk l), dimthlii id, dium lt, 98 (Sigm) d dium tthdt 95 (Mk). ll th gt ud w f ltil gt gd: Th 1 mg L -1 quu tk luti f t d dimthlit pi w tddizd git it, uig flm tmi pti ptmt. Pdu Glw lig. ll glw w kd ight i 1 / iti id d id with ditilld wt f u. Smpl pti. I d t lut th mpl pti kw qutiti (3. µg/l -1 ) f h i pi w ddd t tul wt mpl piul djutd t th ltd ti mdi d mitid i gl flk t 4 C. Th difft i fm w dtmid pid f i d. i dtmiti i i wt mpl. Th uf i wt mpl w lltd i plthl flk, filtd, djutd pil t th pppit ti diti d mitid ud figti i gl flk util th l. Figu 1 ummi th pdu f th lti dtmiti f it, t d dimthlit i tul wt mpl 18. SMPLE 125 ml mpl 125 ml HCl 5 ml 1 KI 25 ml mpl 1.8 ml ti id 25 ml mpl with.4 ml L -1 dium itt d 1 ml L =1 iti id 125 ml mpl 125 ml HCl 5 ml 1 KI.3 ml 1 ml L -1 SCl 2 18 ml mpl luti 8 ml mpl luti 18 ml mpl luti 18 ml mpl luti HG-S HG-S HG-S HG-S (V) DM (V) DM Figu 1. Pdu f, (V) d DM lti dtmiti i tul wt mpl

3 Vl. 12 N. 1, 21 Slti duti f i Spi Hdid Gti 39 ult d Diui I piu tud 18 ilig l i, it-f fft i th i dtmiti w td i hdhli id mdium, mtl du t mg, hmium, tim, mu d imuth. Itf w l d i itt uff d ti id mdi, du t i, zi, pp, ikl, hmium d lium, wh th i w idiidull ddd t impl quu luti; hw, tul wt hw muh lw ll f uh i th thi itf thhld, xludig F(III). piul d (V) DM p-duti i pid d mplt, d th pi gi th m p i th ltd mdi 18. Thu itfig fft i th li f l mpl w lutd ddig kw qutiti f it t filtd wt mpl, djutd t th ltd duti mdi. O th lp f th lt dditi u w imil t th f th pti quu luti, itf w dttd. S, igl u uld tlihd f h duti mdium, with gd lti (Figu 2-4). tt ddig it t i wt mpl xhiitd gd m lu, lw l t 1 (Tl 1). S, i pit f m itf fft f idiidul i dttd i impl quu luti, th ll mtix tiuti did t m t u wh dtmiig i i l wt mpl. Tl 1. f i i Ntul i Wt (=3). ti mdi i ddd, i d,, µg L -1 µg L -1 Hdhli id 6 ml L ± ± ±.4 12 Citt uff.4 ml L ± ± ±.4 99 ti id.12 ml L ± ± ±.7 97 imptt pt f piti i th tud f th diti f mpl pti th phihmil htiti f th tm mut mi ultd. Th iu quilii uig i tul wt ilig mtl i mk th mpl pti itil, hg tw t d it ud til tiit, wll xidiig duig mpt i th tul wt 19. I gl, th dditi f id h mmdd f tul wt Ctti /g ml -1 Figu 2. ltil u f i 6 ml L -1 HCl.2 KI quu luti lt dditi t th wt mpl. g u: =.1.276C ( 2 = 1); quu luti u: = C ( 2 =.9969); lt dditi u: =.1.271C ( 2 =.9882) Ctti /g ml -1 Figu 3. ltil u f i.12 ml L -1 ti id quu luti lt dditi t th wt mpl. g u: = C ( 2 =.9944); quu luti u: = C ( 2 =.9874); lt dditi u: = -.3.1C ( 2 =.987) Ctti /g ml -1 Figu 4. ltil u f i.4 ml L -1 itt uff luti quu luti lt dditi t th wt mpl. g u: = C ( 2 = 1); quu luti u: = C ( 2 =.9974); lt dditi u: = C ( 2 =.9).

4 PB Quiái & llmg J. Bz. Chm. S. pti 7 ut thi pdu t ud f i piti, it wuld fft th i fm pt. O th th hd td mpl withut tiliti ultd i t duti t it withi fw d 2. Smpl tg t th duti mdi h ppd f piti hwd t pppit t p th wt mpl f i piti, dig t Figu 5-7. i pi tti i ll th duti mdi tudid did t hw igifit hg pid f th d, iditig mpl tilit f t lt thi pid f tim. i pi i ight wt mpl fm difft i (th d th-wt gi f th Pá Stt, d uth gi f th Sã Pul Stt, Bzil) w dtmid uig th lti dtmiti pdu ppd; ll ut tw mpl hwd i ll lw th limit f dtti. Th mpl, lltd d filtd, w udiidd d dfid liqut w djutd t th pp ti mdi (Figu 1). Tiplit l, f h ptiul tm, w pfmd. Th i pi it, t d dimthlit w qutifid th uig quu ltil u d th lt dditi liti mthd d Tl 2 hw th ult tid f th tw mpl. Ttl i it plu t tti w idtil, wht th liti mthd idd, pitd ut th ttitil t tt (p=.95). Th ult fim tht piti tudi i 6. ml L -1 hdhli id, ft pppit p-duti, d impl ltil u fm it tdd; f thi mdium, th dtti limit w.47 µg L F th ptiul i wt mpl ltil igl w dttd i ti id itt uff mdi, ut thi g with th dtti limit fud f th duti mdi 1.5 µg L -1 d.6 µg L -1, ptil d with th diff mg ttl i d th um it plu t. Th ult idit tht t w th pdmit il dild fm f th mpl ld. O th mpl w djutd t th pp ti mdi, ll th piti tud id ut withi l th thit miut, iludig tiplit mumt f h duti tm. Figu 5. Smpl tilit i 6 ml L -1 hdhli id (3. mg /L) (V) Tim / d Figu 6. Smpl tilit i.12 ml L -1 ti id (3. mg L -1 ) DM Tim / d Tim / d Figu 7. Smpl tilit i.4 ml L -1 itt uff (3. mg L -1 ) Tl 2. i Spiti i i Wt Smpl, g ml -1 lt dditi (=3) ltil u (=2) Smpl () () () () () () () () Tigi i 1.5± ±.2.42±.11.76± ±.7.82±.25 Ciz i.87± ±.3.58±.3.95± ±.9.86±.1 () plu (V) () ttl

5 Vl. 12 N. 1, 21 Slti duti f i Spi Hdid Gti 41 Clui Slti duti t difft id mdi llwd th piti tud f i i tul wt, uig it quu ltil u f liti. N itf fft w d i th tudid tul wt mpl, til u th itfig mtlli i ll w lw th itf thhld d l u th pl w pt mplxd pi; thu, th u f impl quu ltil u withut piu pti mkig tp w pil. Th mpl tg t th duti mdi ppd f th lti duti piti ld tg pid f up t d f th difft pi tudid. Th ppd pdu hwd t ut, pi d lw tim umig jut impl mpl ttmt i quid. kwldgmt Th uth thk CNPq f fiil uppt. f 1. d, L. C. D.; Buld, K. W. Ei. Si. Thl. 1991, 25, Lii, L. I Txilgi; Ed. Ml, Sã Pul, Chttj,.; D D.; Mdl B. K.; Chwdhu, T..; Smt, G.; Chkti, D. lt 1995, 12, D, D.; Chttj,.; Mdl, B. K.; Smt, G.; Chkti, D. lt 1995, 12, Sumi, K; Mg, J. C. l. Chim. t 1981, 124, Bwll,. J.; Ml, N. H.; Di, V. K. ppl. Ghm. 1994, 9, Hi, T.. lt 198, 15, Chkti, D.; Djgh, W.; dm, F. l. Chim. t 198, 12, Hkl, E.; P, L. J. l. tm. Spt. 1992, IUPC. Pu ppl. Chm. 1992, 64, gtd, J. l. Chim. t 1987, 197, d,. K.; Thmp, M.; Culd, E. lt 1986, 111, d,. K.; Thmp, M.; Culd, E. lt 1986, 111, Ch, H.; Bidl, I. D.; L, X. l. Chm. 1992, 64, Hgw, H.; Shi, Y.; Mtui, M.; Hj, M.; Kwhim, M. l. Chm. 1994, 66, St, S. J. l. Chim. t 199, 237, Y, X.; Ni, Z. l. Chim. t 1994, 291, Quiái, S. P.; llmg, M. C. E. J. Bz. Chm. S. 1997, 8, Cutiu,. J. Quim. N 1986, 9, Stumm, J.; Hzi, B.; Wippm, T. Fiu J. l. Chm. 1996, 354, 344. id: Ot 13, 1999 Pulihd th w: Ot 13, 2

Cryptographic Support in a Gigabit Network

Cryptographic Support in a Gigabit Network Cyptgphi Suppt i Gigbit Ntwk Jth M Smith (jms@uisupdu) C Bd S Tw (tw@uisupdu) Dvid J Fb (fb@isupdu) Distibutd Systms Lbty, Uivsity f Psylvi 200 Suth 33d St, Phildlphi, PA 19104-6389 ABSTRACT My pplitis

More information

PRODUCT IDENTIFICATION Catalogue number identification system

PRODUCT IDENTIFICATION Catalogue number identification system PROUT INTIFITION tgu idtifiti tm Pdut i thi tgu idtifid b phumi umi idtifiti tm LPHNUMRIL TLOGU NUMBRS Th tgu pp th pdut b: S B S X () S TPL WP B MB pfix pip thd i. bi uffix TPL. () Th pfix X i itd ith

More information

The Dozenal Society of America

The Dozenal Society of America The Dozenal Society of America Multiplication Tables of Various Bases by Michael Thomas De Vlieger Ever wonder what multiplication tables might look like in alternative bases? The dsa Updated 6 February

More information

Dear Meso UK Supporter

Dear Meso UK Supporter Msothliom UK Nwsltt Smm Iss 2013 Fothcomig Evts fo Hlth Pofssiols Bitish Thocic Socity Smm Mtig 2013 13-14th J 2013 Mchst www.bit-thocic.og.k Msothliom Stdy Dy 4th Jly 2013 Lodo Bidg Emil Sh.compto@gstt.hs.k

More information

> Success in a New Age of Teaching > Seasonal Safety Tips. Steve Monahan President and CEO INSIDE. Meemic Insurance Company.

> Success in a New Age of Teaching > Seasonal Safety Tips. Steve Monahan President and CEO INSIDE. Meemic Insurance Company. I ip & f p xlivl vi dil i v 64 Fll 2014 Sv M Pid d CEO di f i d d i fll k-i i bi pp d k A f i l l, f, i lik i bk ld i i, i i. I M i fil. S. v M ll f bi p f, l p k C i, l Mi I i i d l, l di d f i O k i

More information

Los Acuerdos de Asociación Económica de la UE como

Los Acuerdos de Asociación Económica de la UE como Psibls cflicts étics tr ls prdigms citífic-tclógics dmits Th Chllgs f Txig th Big ISSN: 1576-0162 y l mjrdl bistr d l pblció lgus cmís mrgts 273 Ar EU s Ecmic Prtrship Agrmts Dvlpmtl? A Assssmt f th Suthr

More information

Seulement pour revendeurs FR#6

Seulement pour revendeurs FR#6 Slm v FR#6 NOUVEAU DANS CETTE ÉDITION Dlgic QickSc I QM & QBT 2400 : Pi mbil PwSc PM & PBT 9500 : Lc c-b 2D iil Elf Hlhc : PDA b l c l é Mm X3 : Oi mbil fm ch Hywll Gi 80i : Sc iil lg ic Dlhi 60 : Sch

More information

B.N. Bahadur Institute of Management Sciences, Manasag angotri, University of Mysore, Mysore.

B.N. Bahadur Institute of Management Sciences, Manasag angotri, University of Mysore, Mysore. 1 COURSE CURRICULUM & REGULATIONS GOVERNING MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA) DEGREE COURSE W.E.F 2011 R E GU L A TION S 1. C o ur s e Tit le T he c ou r s e s ha ll b e ca l l ed Ma st e r o f Bu

More information

Dear Meso UK Supporter

Dear Meso UK Supporter Mlim UK Nl Spi Iu 2013 Fcmi Ev f Hl Pfil D M UK Supp Wlcm pi ii f u l. I p u fi c mk ii i. I cil fl i muc fl pimiic bu i m f c f Mlim. M Fui 2013 Smpium: All I f Cu! 7 8 Mc 2013 Ai R i L V, NV.cum. BTOG

More information

SCO TT G LEA SO N D EM O Z G EB R E-

SCO TT G LEA SO N D EM O Z G EB R E- SCO TT G LEA SO N D EM O Z G EB R E- EG Z IA B H ER e d it o r s N ) LICA TIO N S A N D M ETH O D S t DVD N CLUDED C o n t e n Ls Pr e fa c e x v G l o b a l N a v i g a t i o n Sa t e llit e S y s t e

More information

A Revitalization Plan for Atlanta s Oakland City Neighborhood

A Revitalization Plan for Atlanta s Oakland City Neighborhood A vitiztio fo Att Ok it ighbohoo outhwt Att ighbohoo obotiv t Att th Aic Pp b: Th xw POI outig Ackowgt Th utho wih to thk tho who hv cotibut to th pouctio of thi pot. I pticu ibt to Api Ao of th outhwt

More information

Campus Sustainability Assessment and Related Literature

Campus Sustainability Assessment and Related Literature Campus Sustainability Assessment and Related Literature An Annotated Bibliography and Resource Guide Andrew Nixon February 2002 Campus Sustainability Assessment Review Project Telephone: (616) 387-5626

More information

Advanced SOA and data integration. Michael Herr SENACOR Technologies

Advanced SOA and data integration. Michael Herr SENACOR Technologies Advanced SOA and data integration ichael Herr SENACOR Technologies Agenda Introduction: Advanced SOA Enterprise Architecture and SOA imensions of SOA Technical implementation of SOA Including Including

More information

What parents or other loved ones have to say

What parents or other loved ones have to say i s i l i Fm io t i i S N TRA A ut h o Y s s of Tr t r for P d i u G c Rsour Estblishd i 1983, Prid & Prjudic ws th first progrm to offr cousllig d support to lsbi, gy, bisxul, trssxul d trsgdr (LGBTT)

More information

09 10 April 2014, Istanbul, Turkey

09 10 April 2014, Istanbul, Turkey IBC SOLAR 200 kwp pv plt Koy, Turky Progr 09 10 April 2014, Itbul, Turky 7 th PV Powr Plt Cofrc: PV Powr Plt Turky Th focu i 2014 Th futur of PV Powr Plt d th dvlopt of th Turkih PV rkt o of th rgig hot

More information

ÍNDICE DOCUMENTO (anexo impresso ou sítio da internet) A HPSM_SolutionBrief.pdf B http://www.bomgar.com/products/integrations/hp C Service

ÍNDICE DOCUMENTO (anexo impresso ou sítio da internet) A HPSM_SolutionBrief.pdf B http://www.bomgar.com/products/integrations/hp C Service ÍNDICE DOCUMENTO (anexo impresso ou sítio da internet) A HPSM_SolutionBrief.pdf B http://www.bomgar.com/products/integrations/hp C Service Catalogs.pdf D Request Management overview.pdf E Incident Management

More information

Dear Meso UK Supporter

Dear Meso UK Supporter Msohlio UK Nwsl Auu Issu 2013 Fohcoig Evs fo Hlh Pofssiols Msohlio Sudy Dy 19h Spb 2013 Acio Sios, HM Dockyd, Posouh Fo fuh ifoio: Tl. Joho Budg o 0207 421 3875 o il joho.budg@iwiichll.co BTOG Bo Diss

More information

FERRARA BASEL JERUSALEM KRAKOW SAN FRANCISCO VIENNA STOCKHOLM BEIJING COLOGNE BODRUM MONTEVIDEO SEOUL

FERRARA BASEL JERUSALEM KRAKOW SAN FRANCISCO VIENNA STOCKHOLM BEIJING COLOGNE BODRUM MONTEVIDEO SEOUL FERRARA BASEL JERUSALEM KRAKOW SAN FRANCISCO VIENNA STOCKHOLM BEIJING COLOGNE BODRUM MONTEVIDEO SEOUL 1 Sd Refees 2015 1 se Meisrwke zein si dur ein hmises Mei d Kompn aus, v d eine die Einng i. Die Atmosä

More information

INTRODUCTION OF SPACE MANAGEMENT IN A HOSPITAL

INTRODUCTION OF SPACE MANAGEMENT IN A HOSPITAL INTRODUCTION OF PACE ANAGEENT IN A HOPITAL DANIEL BLÖCHLE i d KUNIBERT LENNERT TB/DEPARTENT OF FACILITY ANAGEENT, KARLRUHE INTITUTE OF TECHNOLOGY (KIT), KARLRUHE, GERANY Hositls r o of th most omlx oristios

More information

OUR ICEBERG IS MELTING KOTTER. Changing and Succeeding Under any ConditiorlS

OUR ICEBERG IS MELTING KOTTER. Changing and Succeeding Under any ConditiorlS OUR ICEBERG IS MELTING Changing and Succeeding Under any ConditiorlS KOTTER OUR ICEBERG IS MELTING Changiog Hnd Succeeding Under lilly Condition:; KOTTER Holger Ralngeber Om Iceberg Is Melting \VItat People

More information

INNOVATION FOR FEEDING THE PLANET

INNOVATION FOR FEEDING THE PLANET D F y & IP ju m, A d h f g u c t h t d v F p p l It Th S d I T G A V I D E ET E I R F A d L s F E P css t f k p f H m T lut g g t v th d Th ducts wl u p fut th d 22 5 1 0 2 b m pt S U Au Bc, 1 v à t u

More information

Vom prozessorientierten Wissensmanagement zum intelligenten Engineering-Portal

Vom prozessorientierten Wissensmanagement zum intelligenten Engineering-Portal Vom prozessorientierten Wissensmanagement zum intelligenten Engineering-Portal Praxisbericht aus der Entwicklung von Hochauftriebsystemen für Verkehrsflugzeuge KnowTech Stuttgart, 24.-25.10.2012 Thomas

More information

A UT O R O y TE A JB. ^ете ' ея;е ;её^бдет^е вц-е :^е е е 5' &m^: H.:UT;s-'B~-б :ei-pj:вц еє.е >:е еэ-еэ^-ех,ещ.^е е ^етеэ

A UT O R O y TE A JB. ^ете ' ея;е ;её^бдет^е вц-е :^е е е 5' &m^: H.:UT;s-'B~-б :ei-pj:вц еє.е >:е еэ-еэ^-ех,ещ.^е е ^етеэ A UT O R O y TE A JB ^ете ' ея;е ;её^бдет^е вц-е :^е е е 5' &m^: H.:UT;s-'B~-б :ei-pj:вц еє.е >:е еэ-еэ^-ех,ещ.^е е ^етеэ ENQUtf i>h6alaflll Ve: pf^at dossier d'cnttosee prfafttwe 4 a deljwffen d'udliii

More information

13th SNPWG meeting. Norwegian Mapping Authority Hydrographic Service (NHS) 13th SNPWG meeting from 4 to 8 April 2011 Stavanger, Norway B AR E N TS

13th SNPWG meeting. Norwegian Mapping Authority Hydrographic Service (NHS) 13th SNPWG meeting from 4 to 8 April 2011 Stavanger, Norway B AR E N TS t SP eeting wegian Mapping utity Hydgapic Sevice (HS) t SP eeting f t pil 0 Stavange, way LISH CI C ICL 0 ' H K HUST BØ I S Luftansa B S SL S TV ideøe tlantic iways ideøe i Baltic Luftansa City iline asten

More information

K Country Names and Two-Letter Codes K

K Country Names and Two-Letter Codes K PCT Applicant s Guide International Phase Annex K Page 1 K K Annex K includes a list of short names and two-letter codes accepted for use in indicating States, other entities and intergovernmental organizations

More information

SUPPORTING THE WAR ECONOMY IN THE DRC: EUROPEAN COMPANIES AND THE COLTAN TRADE FIVE CASE STUDIES

SUPPORTING THE WAR ECONOMY IN THE DRC: EUROPEAN COMPANIES AND THE COLTAN TRADE FIVE CASE STUDIES SUPPORTING THE WAR ECONOMY IN THE DRC: EUROPEAN COMPANIES AND THE COLTAN TRADE FIVE CASE STUDIES AN IPIS REPORT January 2002 1 Research: Jeroen Cuvelier and Tim Raeymaekers, IPIS Editors: Marc-Olivier

More information

Both coloured overlays and coloured lenses can improve reading fluency, but their optimal chromaticities differ

Both coloured overlays and coloured lenses can improve reading fluency, but their optimal chromaticities differ ELSEVIER Ophthal. Physil. Opt. Vl. 19, N. 4, pp. 279-285, 1999 0 1999 The Cllege f Optmetrists. Published by Elsevier Science Ltd All rights reserved. Printed in Great Britain 0275-5408/99 $20.00 + 0.00

More information

Published by: Authors: Acknowledgments: ISBN: 978-88-8249-068-3. INRCA Ancona 2012

Published by: Authors: Acknowledgments: ISBN: 978-88-8249-068-3. INRCA Ancona 2012 I mf r mw r k f rr r m I l y I N R C AI s u N z l d R p s C u r p ra z V EI I I s u d R v r C u r C r r S f ( I R C C S ) I l, A, V S. M r g h r, 5 P l S f T l g D p r m p s u z u à s s s z l C r S u d

More information

IT-S i c h e r h e i t Stephan Meier s m eier@ c is c o. c o m 1 The Evolution d er Z iele Vom H ob b y i s t e n z u m P r of e s s i on a l T hreats b ec o m ing inc reas ing l y d if f ic u l t to d

More information