Introduction. Sueli P. Quináia and Maria do Carmo E. Rollemberg *

Size: px
Start display at page:

Download "Introduction. Sueli P. Quináia and Maria do Carmo E. Rollemberg *"

Transcription

1 J. Bz. Chm. S., Vl. 12, N. 1, 37-41, 21. Pitd i Bzil 21 S. B. Quími $6.. til Slti duti f i Spi Hdid Gti tmi pti Sptmt. Pt 2 Smpl Stg d i Dtmiti i Ntul Wt Suli P. Quiái d Mi d Cm E. llmg * Dptmt d Quími, Uiidd Etdul d Migá,. Clm, 579, 872-9, Migá - P, Bzil êi ttl,, (V) áid dimtilíi (DM) fm dtmid ltimt m águ tui pl téi d gçã d hidt ptmti d çã tômi, m dift mi d duçã. P mt d águ d i itigd ultd mtm t fm il pdmit. O limit d dtçã td p (tmpã itt), DM (áid éti ) (V) (áid lídi) fm, ptimt,.6, mg L -1. O tud d tilidd d fm ii m mt d águ tui lu m pópi mi ii it p um pçã dqud d mt. Ttl i, it, it d dimthlii id (DM) w ltil dtmid i tul wt hdid gti tmi pti ptmt, uig dium tthdt(iii) dutt ut i difft duti mdi. i wt mpl fm th th gi f Pá Stt, Bzil, w ld d hwd t th piipl il fm. Dtti limit fud f (itt uff), DM (ti id) d (V) (hdhli id) w.6, 1.1 d.5 mg L -1, ptil. Smpl tg th pp ti mdi ld t uful w t p th wt mpl. Kwd: tul wt, i piti, tmi pti ptmt, mpl tg Itduti i ighmil l u mtl i th quti imt d it iumulti i imptt txilgil pt 1,2. Bid thi, i tmiti i tul wt h ltd t difft di i m uti; hg i th ki pigmtti, kt d im h itd t th itk f tmitd wt f lg tim, th umulti th gim i m pid th it xti 3,4,5. i fud i tul wt dild gi d igi fm. M pi with difft txilgil d hmil htiti fmd dpdig t th ph, lkliit m th il. Fm glgil u i i fud i tw l tt: lt f th i id ((V)) d f th u id (); th ti tw th fm dpd th ph lu d xidiig duig ll diti. I th imt, th p f mthltd i mpud uh mmthli id (MM) d dimthlii id (DM) i ft ud hum idutil tiiti d giultu. Hw, gi pi m l pdud til itfmti f igi i fm 6. Biti tfmti i quti tm dpd th kid f gim pt, d l gil mpud fmd 1,7. I tul fhwt it, t, dimthlit d mthlt pi h dttd, ut i gl it, t d dimthlit th mi il fm 8. Mitig mthd f dtmiig th difft hmil fm f i i th imt mig iigl imptt du t thi difft txiit d hmil hiu, uh luilit i wt d dpti t dimt 9. Cqutl, iu piti pdu h ppd d iwd 1. Dpit th it f iti ltil thiqu f t lmt dtmiti, tmi pti ptmt i till th mthd f hi f uti dtmiti f lg um f lmt. tmi pti ptmt with hdid gti llw d iti dtmiti f ttl i, uull ft mplt duti f th difft fm t it; l piiliti h ppd f th i piti i difft mpl I piu wk th ltil diti f th lti duti f i pi hdid gti tmi pti ptmt w tudid 18. Bifl, it l

2 PB 38 Quiái & llmg J. Bz. Chm. S. w mud i.4 ml L -1 itt uff (ph = 4.4); it plu t w dtmid tgth i 6. ml L -1 hdhli id ft p-duti with ptium idid, d it plu dimthlit pi w dtmid i.12 ml L -1 ti id. Ttl i uld dtmid i 6. ml L -1 hdhli id fllwig p-duti tp f th t d dimthlit pi with ptium idid - tu hlid mixtu. Thi pp di th dtmiti f i dild pi i fhwt uig th ti mdi piul ppd d impl mpl tg pdu. Expimtl pptu Vi Tht -175 tmi pti ptphtmt, quippd with hdg hllw thd lmp kgud t d i hllw thd lmp w mpld; th lit width th ptphtmt d th wlgth w t t 1 d m, ptil. Th hm-md hdid gti pptu ud w piul did 18. gt i xid 99.5, f igi (idl D H), i ptxid 99.3, f igi (V) (Bk l), dimthlii id, dium lt, 98 (Sigm) d dium tthdt 95 (Mk). ll th gt ud w f ltil gt gd: Th 1 mg L -1 quu tk luti f t d dimthlit pi w tddizd git it, uig flm tmi pti ptmt. Pdu Glw lig. ll glw w kd ight i 1 / iti id d id with ditilld wt f u. Smpl pti. I d t lut th mpl pti kw qutiti (3. µg/l -1 ) f h i pi w ddd t tul wt mpl piul djutd t th ltd ti mdi d mitid i gl flk t 4 C. Th difft i fm w dtmid pid f i d. i dtmiti i i wt mpl. Th uf i wt mpl w lltd i plthl flk, filtd, djutd pil t th pppit ti diti d mitid ud figti i gl flk util th l. Figu 1 ummi th pdu f th lti dtmiti f it, t d dimthlit i tul wt mpl 18. SMPLE 125 ml mpl 125 ml HCl 5 ml 1 KI 25 ml mpl 1.8 ml ti id 25 ml mpl with.4 ml L -1 dium itt d 1 ml L =1 iti id 125 ml mpl 125 ml HCl 5 ml 1 KI.3 ml 1 ml L -1 SCl 2 18 ml mpl luti 8 ml mpl luti 18 ml mpl luti 18 ml mpl luti HG-S HG-S HG-S HG-S (V) DM (V) DM Figu 1. Pdu f, (V) d DM lti dtmiti i tul wt mpl

3 Vl. 12 N. 1, 21 Slti duti f i Spi Hdid Gti 39 ult d Diui I piu tud 18 ilig l i, it-f fft i th i dtmiti w td i hdhli id mdium, mtl du t mg, hmium, tim, mu d imuth. Itf w l d i itt uff d ti id mdi, du t i, zi, pp, ikl, hmium d lium, wh th i w idiidull ddd t impl quu luti; hw, tul wt hw muh lw ll f uh i th thi itf thhld, xludig F(III). piul d (V) DM p-duti i pid d mplt, d th pi gi th m p i th ltd mdi 18. Thu itfig fft i th li f l mpl w lutd ddig kw qutiti f it t filtd wt mpl, djutd t th ltd duti mdi. O th lp f th lt dditi u w imil t th f th pti quu luti, itf w dttd. S, igl u uld tlihd f h duti mdium, with gd lti (Figu 2-4). tt ddig it t i wt mpl xhiitd gd m lu, lw l t 1 (Tl 1). S, i pit f m itf fft f idiidul i dttd i impl quu luti, th ll mtix tiuti did t m t u wh dtmiig i i l wt mpl. Tl 1. f i i Ntul i Wt (=3). ti mdi i ddd, i d,, µg L -1 µg L -1 Hdhli id 6 ml L ± ± ±.4 12 Citt uff.4 ml L ± ± ±.4 99 ti id.12 ml L ± ± ±.7 97 imptt pt f piti i th tud f th diti f mpl pti th phihmil htiti f th tm mut mi ultd. Th iu quilii uig i tul wt ilig mtl i mk th mpl pti itil, hg tw t d it ud til tiit, wll xidiig duig mpt i th tul wt 19. I gl, th dditi f id h mmdd f tul wt Ctti /g ml -1 Figu 2. ltil u f i 6 ml L -1 HCl.2 KI quu luti lt dditi t th wt mpl. g u: =.1.276C ( 2 = 1); quu luti u: = C ( 2 =.9969); lt dditi u: =.1.271C ( 2 =.9882) Ctti /g ml -1 Figu 3. ltil u f i.12 ml L -1 ti id quu luti lt dditi t th wt mpl. g u: = C ( 2 =.9944); quu luti u: = C ( 2 =.9874); lt dditi u: = -.3.1C ( 2 =.987) Ctti /g ml -1 Figu 4. ltil u f i.4 ml L -1 itt uff luti quu luti lt dditi t th wt mpl. g u: = C ( 2 = 1); quu luti u: = C ( 2 =.9974); lt dditi u: = C ( 2 =.9).

4 PB Quiái & llmg J. Bz. Chm. S. pti 7 ut thi pdu t ud f i piti, it wuld fft th i fm pt. O th th hd td mpl withut tiliti ultd i t duti t it withi fw d 2. Smpl tg t th duti mdi h ppd f piti hwd t pppit t p th wt mpl f i piti, dig t Figu 5-7. i pi tti i ll th duti mdi tudid did t hw igifit hg pid f th d, iditig mpl tilit f t lt thi pid f tim. i pi i ight wt mpl fm difft i (th d th-wt gi f th Pá Stt, d uth gi f th Sã Pul Stt, Bzil) w dtmid uig th lti dtmiti pdu ppd; ll ut tw mpl hwd i ll lw th limit f dtti. Th mpl, lltd d filtd, w udiidd d dfid liqut w djutd t th pp ti mdi (Figu 1). Tiplit l, f h ptiul tm, w pfmd. Th i pi it, t d dimthlit w qutifid th uig quu ltil u d th lt dditi liti mthd d Tl 2 hw th ult tid f th tw mpl. Ttl i it plu t tti w idtil, wht th liti mthd idd, pitd ut th ttitil t tt (p=.95). Th ult fim tht piti tudi i 6. ml L -1 hdhli id, ft pppit p-duti, d impl ltil u fm it tdd; f thi mdium, th dtti limit w.47 µg L F th ptiul i wt mpl ltil igl w dttd i ti id itt uff mdi, ut thi g with th dtti limit fud f th duti mdi 1.5 µg L -1 d.6 µg L -1, ptil d with th diff mg ttl i d th um it plu t. Th ult idit tht t w th pdmit il dild fm f th mpl ld. O th mpl w djutd t th pp ti mdi, ll th piti tud id ut withi l th thit miut, iludig tiplit mumt f h duti tm. Figu 5. Smpl tilit i 6 ml L -1 hdhli id (3. mg /L) (V) Tim / d Figu 6. Smpl tilit i.12 ml L -1 ti id (3. mg L -1 ) DM Tim / d Tim / d Figu 7. Smpl tilit i.4 ml L -1 itt uff (3. mg L -1 ) Tl 2. i Spiti i i Wt Smpl, g ml -1 lt dditi (=3) ltil u (=2) Smpl () () () () () () () () Tigi i 1.5± ±.2.42±.11.76± ±.7.82±.25 Ciz i.87± ±.3.58±.3.95± ±.9.86±.1 () plu (V) () ttl

5 Vl. 12 N. 1, 21 Slti duti f i Spi Hdid Gti 41 Clui Slti duti t difft id mdi llwd th piti tud f i i tul wt, uig it quu ltil u f liti. N itf fft w d i th tudid tul wt mpl, til u th itfig mtlli i ll w lw th itf thhld d l u th pl w pt mplxd pi; thu, th u f impl quu ltil u withut piu pti mkig tp w pil. Th mpl tg t th duti mdi ppd f th lti duti piti ld tg pid f up t d f th difft pi tudid. Th ppd pdu hwd t ut, pi d lw tim umig jut impl mpl ttmt i quid. kwldgmt Th uth thk CNPq f fiil uppt. f 1. d, L. C. D.; Buld, K. W. Ei. Si. Thl. 1991, 25, Lii, L. I Txilgi; Ed. Ml, Sã Pul, Chttj,.; D D.; Mdl B. K.; Chwdhu, T..; Smt, G.; Chkti, D. lt 1995, 12, D, D.; Chttj,.; Mdl, B. K.; Smt, G.; Chkti, D. lt 1995, 12, Sumi, K; Mg, J. C. l. Chim. t 1981, 124, Bwll,. J.; Ml, N. H.; Di, V. K. ppl. Ghm. 1994, 9, Hi, T.. lt 198, 15, Chkti, D.; Djgh, W.; dm, F. l. Chim. t 198, 12, Hkl, E.; P, L. J. l. tm. Spt. 1992, IUPC. Pu ppl. Chm. 1992, 64, gtd, J. l. Chim. t 1987, 197, d,. K.; Thmp, M.; Culd, E. lt 1986, 111, d,. K.; Thmp, M.; Culd, E. lt 1986, 111, Ch, H.; Bidl, I. D.; L, X. l. Chm. 1992, 64, Hgw, H.; Shi, Y.; Mtui, M.; Hj, M.; Kwhim, M. l. Chm. 1994, 66, St, S. J. l. Chim. t 199, 237, Y, X.; Ni, Z. l. Chim. t 1994, 291, Quiái, S. P.; llmg, M. C. E. J. Bz. Chm. S. 1997, 8, Cutiu,. J. Quim. N 1986, 9, Stumm, J.; Hzi, B.; Wippm, T. Fiu J. l. Chm. 1996, 354, 344. id: Ot 13, 1999 Pulihd th w: Ot 13, 2

This chapter includes installation instructions and limitations for Antivirus products on client computers and loggers.

This chapter includes installation instructions and limitations for Antivirus products on client computers and loggers. : tiiu Ti t iud itti ituti imitti f tiiu dut it mut gg NT: T ifmti i ti t f t ftw i y I dditi, utm, bui t, i mut ify tt t Lgg mt t miimum dw quimt dfi by t tid ty ftw Ctt G tiiu 9 f NIC Itti gmt Tid ty

More information

fun www.sausalitos.de

fun www.sausalitos.de O ily i f www.lit. Ctt. Cy... 4 5 Rtt... 6 7 B... 8 11 Tt... 12 13 Pt... 14 15. 2 Ctt. Cy. Rtt. B. Tt. Pt Ctt. Cy. Rtt. B. Tt. Pt. 3 Ti t f vyy lif, ity viti. AUALITO i l t t fi, t ty, t t, jy ktil jt

More information

Calculating the Real ROI of Video Conferencing Technology. SHOCKING TRUTH It s Not Just About Travel Costs!

Calculating the Real ROI of Video Conferencing Technology. SHOCKING TRUTH It s Not Just About Travel Costs! Clcultig th Rl ROI f Vid Cfcig Tchlgy SHOCKING TRUTH It s Nt Just Abut Tvl Csts! Clcultig th Rl ROI f Vid Cfcig Tchlgy Svig M Th Just th Cst f Tvl...3 Old Schl Th Tditil Wy f Clcultig VC ROI...4 Tim =

More information

Lecture 27. Rectangular Metal Waveguides

Lecture 27. Rectangular Metal Waveguides Lctu 7 Rctgul Mtl Wvguids I this lctu u will l: Rctgul tl wvguids T d TM guidd ds i ctgul tl wvguids C 303 Fll 006 Fh R Cll Uivsit Plll Plt Mtl Wvguids d 1 T Mds: Dispsi lti: ( ) si { 1,, d d d 1 TM Mds:

More information

1.- L a m e j o r o p c ió n e s c l o na r e l d i s co ( s e e x p li c a r á d es p u é s ).

1.- L a m e j o r o p c ió n e s c l o na r e l d i s co ( s e e x p li c a r á d es p u é s ). PROCEDIMIENTO DE RECUPERACION Y COPIAS DE SEGURIDAD DEL CORTAFUEGOS LINUX P ar a p od e r re c u p e ra r nu e s t r o c o rt a f u e go s an t e un d es a s t r e ( r ot u r a d e l di s c o o d e l a

More information

Building a High Performance Environment for RDF Publishing. Pascal Christoph

Building a High Performance Environment for RDF Publishing. Pascal Christoph Bud H Pfm Evm f RDF Pu P Cp T d d p md y u d k fm p://pp./ ddd pu dm : p://vmm./u/0. A mk md my dmk d dmk f pv w. Rd u f T m f Edwd Mu p://.wkpd./wk/f:t_sm.jp Lk Op D ud dm, y Rd Cyk d Aj Jz. p://d-ud./

More information

quarterly magazine 2013 / 2014 Jr Kids Camp Kids camp teens camp

quarterly magazine 2013 / 2014 Jr Kids Camp Kids camp teens camp qtly gzi 2013 / 2014 J Ki C www.ttig.g. z Ki t Hy Pt Cgiv, It ti t tt tikig bt l liy gi. W lly xit bt t ig lk fw t ig y il. Pl v fl f ti bklt it lt f ifti tt y t kw. Y l tk lk t wt t lt Ki, Jki T C. If

More information

> Success in a New Age of Teaching > Seasonal Safety Tips. Steve Monahan President and CEO INSIDE. Meemic Insurance Company.

> Success in a New Age of Teaching > Seasonal Safety Tips. Steve Monahan President and CEO INSIDE. Meemic Insurance Company. I ip & f p xlivl vi dil i v 64 Fll 2014 Sv M Pid d CEO di f i d d i fll k-i i bi pp d k A f i l l, f, i lik i bk ld i i, i i. I M i fil. S. v M ll f bi p f, l p k C i, l Mi I i i d l, l di d f i O k i

More information

STANDARD OPERATING PROCEDURE

STANDARD OPERATING PROCEDURE DEPARTMENT F ADMINISTRATIN DIVISIN F PERSNNEL/EE STANDARD PERATING PRCEDURE I. STANDARDS FR PREPARING STANDARD PERATING PRCEDURES A. P B. Sc Th f thi ti (SP) i t vi uili Divii f Pl/EE tff i i, umbi, itibuti

More information

Nigeria Country Profile

Nigeria Country Profile Nigi u Pfil h fl uii Nigi u Oi Nigi i W fi h ul i x f 150 i d i h di i h. Biih f 1914 i gd idd i 1960 h i u ihi h lh. Rl ih h UK ill g ih h UK idig id u uffig f, u d hlh. Th u g i d h u i f h lg gll 2020.

More information

Games and activities guide

Games and activities guide Gm d v gud W hv mpd Chg gm d v hd d yug pp h uu gud. C Av Gm Chg wp gm S u ud Fu ugh d Og d m Chg h B gm Lgh d dk Puzz d Quzz Chg quz P d gm Cwd puzz Wd h Rug wy Quz Qu Av P h pp Spg d Av Gm Chg Swp Gm

More information

B y R us se ll E ri c Wr ig ht, DV M. M as te r of S ci en ce I n V et er in ar y Me di ca l Sc ie nc es. A pp ro ve d:

B y R us se ll E ri c Wr ig ht, DV M. M as te r of S ci en ce I n V et er in ar y Me di ca l Sc ie nc es. A pp ro ve d: E ff ec ts o f El ec tr ic al ly -S ti mu la te d Si lv er -C oa te d Im pl an ts a nd B ac te ri al C on ta mi na ti on i n a Ca ni ne R ad iu s Fr ac tu re G ap M od el B y R us se ll E ri c Wr ig ht,

More information

New. Teachers. Activity Guide for. Pair Magic Tree House fiction and nonfiction to meet Common Core State Standards

New. Teachers. Activity Guide for. Pair Magic Tree House fiction and nonfiction to meet Common Core State Standards Pi Mi T H fiti fiti t t C C Stt St 2013 M Pp Ob. Mi T H i it tk f M Pp Ob; li. Illtti 2013 b Sl M. Pt t f Pl H. Ativit Gi f N T MTHClAvt. RHTLibi. xiti i i b Ctlti i t Y t! l j tt i ll li t f l t tt t

More information

Competitiveness of Canadian Agri- Food Supply Chains A Policy Brief 1

Competitiveness of Canadian Agri- Food Supply Chains A Policy Brief 1 AGRI- FOOD SULY CHAIN COMETITIVENESS A OLICY BRIEF Mh 2011 Cmpv f Cd A- Fd Spp Ch A Bf 1 AAFC pvd pm df f mpv h b pd pfb d m - vb, mp, f v mk. 2 Cmpv m dfd hh h d f dvd p h pp h. Th b d p, d, mpm, pfb

More information

Present. and. RFA No79/2OO5

Present. and. RFA No79/2OO5 IN TE IG OURT OF KARNATAKA IRUIT BEN AT DARWAD Dted this the Q7th Dy of Mch 211 Pesent TE BLE MRJUSTIE KLMANJUNAT nd TE BLE MRJUSTIE NNAGAMOAN DAS BETWEEN: RFA No7/2OO5 Shi Adiveppgoud S/o MllngoudRyngoud,

More information

B I N G O B I N G O. Hf Cd Na Nb Lr. I Fl Fr Mo Si. Ho Bi Ce Eu Ac. Md Co P Pa Tc. Uut Rh K N. Sb At Md H. Bh Cm H Bi Es. Mo Uus Lu P F.

B I N G O B I N G O. Hf Cd Na Nb Lr. I Fl Fr Mo Si. Ho Bi Ce Eu Ac. Md Co P Pa Tc. Uut Rh K N. Sb At Md H. Bh Cm H Bi Es. Mo Uus Lu P F. Hf Cd Na Nb Lr Ho Bi Ce u Ac I Fl Fr Mo i Md Co P Pa Tc Uut Rh K N Dy Cl N Am b At Md H Y Bh Cm H Bi s Mo Uus Lu P F Cu Ar Ag Mg K Thomas Jefferson National Accelerator Facility - Office of cience ducation

More information

Are We There Yet? IPv6 as Related to GDP per Capita Alain Durand, October 26 th 2016

Are We There Yet? IPv6 as Related to GDP per Capita Alain Durand, October 26 th 2016 Are We There Yet? as Related to Alain Durand, October 26 th 2016 Quesons for this Study: I. Where are we across the globe with adoption? a. Is deployed uniformly? b. Is there a rich country/poor country

More information

The. Great British. Lunch Revival. Recipe Book. brought to y H CH EES E IT IS % BR

The. Great British. Lunch Revival. Recipe Book. brought to y H CH EES E IT IS % BR G B Lu Rvvl R B u by bug y H CH EES E H CH EES E ud b 100% B, w wd wg d lly f dlv flvu, v d fm. W g f dlu fm mld mu, lud, bl, ld, gd d v 30% l f, u vy qum! W ud v wd w M Mll, w f Bugudy & Bl fé, F By,

More information

Oxfordshire Fire and Rescue Service

Oxfordshire Fire and Rescue Service Oxfh F Ru Sv F f v bk K Sg Tw Lk KS2 PHSE Czhp 1C, 3A, 3E & 5D NAME: Ffgh U h f u wh h mg! 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 b f g h j k m 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 p q u v w z z 26-19 18-13 4x5

More information

FedEx Ground Rates. Effective January 7, 2013

FedEx Ground Rates. Effective January 7, 2013 FedEx Ground Rates Effective January 7, 2013 Introduction FedEx Ground shipping services provide you with dependable, cost-effective, day-definite delivery for packages that don t require the speed of

More information

Knowledge as a Service

Knowledge as a Service Kwdg v Bg dym kwdg y m mx WD, A Xx Cmpy pvd m-h kwdg mgm, m d y hp bd dv m ffv m v xp. WD Kwdg v dp y m h p wh zd, dym d p f kwdg pvd ffv d pp f y m h mx. Why gd m kwdg mp? A gz f g m, mvg mh ff pb w-

More information

Polyurethane Evolution

Polyurethane Evolution Polyurethane volution 1969 M GUP H D V VY YP F PYUH PP - HGY WH P H D DVPM F W MHY D PDU MHDG. DY, M UU P MG H B KW D W PD H MK, H MDU U P F U P W H UM H H QUPM FGU D V F UM PPP H PDU QUM. UU VB F H

More information

S. Mai 1 and C. Zimmermann 2

S. Mai 1 and C. Zimmermann 2 Az : P. I. C. S C D, S. 649-659, C, USA, 5. Rk A A T C Hz M S. M C. Zmmm A L Gm N S m m. I m z m m k. Rk m, k, m q. T xm m m m w k m. T w k, k x, w k. I Gm m m m. B k m mj m, k w k. T m m mj m. T m m mm.

More information

Implementation Date Fall 2008. Communications & Transportation

Implementation Date Fall 2008. Communications & Transportation Implmi D ROGRAM CONCENTRATION: CAREER ATHWAY: Ahiu, Cui, Cmmuii & Tpi Cui Thi hw i ig pp u wih fuil kwlg kill f ui i f fu pibl ui f. I l i g phw f u pp f vi f ppuii i ii h f, uh Ahiu, Cui Egiig Cui Mgm.

More information

SCO TT G LEA SO N D EM O Z G EB R E-

SCO TT G LEA SO N D EM O Z G EB R E- SCO TT G LEA SO N D EM O Z G EB R E- EG Z IA B H ER e d it o r s N ) LICA TIO N S A N D M ETH O D S t DVD N CLUDED C o n t e n Ls Pr e fa c e x v G l o b a l N a v i g a t i o n Sa t e llit e S y s t e

More information

Neighborhood Evaluation in Acquiring Stock Trading Strategy Using Genetic Algorithms

Neighborhood Evaluation in Acquiring Stock Trading Strategy Using Genetic Algorithms Il Jul Cpu I S Iul M Appl. ISSN 215-7988 Vlu 4 (212) pp. 366 373 MIR Lb, www.lb./j/x.hl Nhbh Elu Aqu Sk S U G Alh Kzuh Mu Hu S p Cpu S, Cll E, Nh U, 1 Nkw, ku, u-h, K, 963-8642, Jp u@..h-u..jp Ab: W pp

More information

Scholarship Help for Technology Students

Scholarship Help for Technology Students i NOVEMBER 2014 Sli Hl f Tl S S i il ili l j i il i v f $150000 i li VN l f li Pl Tl N f xl i ii f v Pi Oli i N fi f i f vl i v f f li f i v f Viii Sli f vill f flli j: Pl Tl Mi Alli Hl li A Ifi Tl li

More information

Make a positive impact on your business

Make a positive impact on your business k itiv ict y bi IC IC I H? hth y ti ti c fiy bi, hv ti th vic t ct t y f-vic ict ktig & it cti cy viig tich cicti ti t cit it f Lttbx vtiig it & igit i vic i h ic y & xii th t y ktig ivtt vic ic: Lttbx

More information

Implementation Date Fall 2008. Communications & Transportation

Implementation Date Fall 2008. Communications & Transportation Implmi D ROGRAM CONCENTRATION: CAREER ATHWAY: Ahiu, Cui, Cmmuii & Tpi Cui Thi hw i ig pp u wih fuil kwlg kill f ui i f fu pibl ui f. I l i g phw f u pp f vi f ppuii i ii h f, uh Ahiu, Cui Egiig Cui Mgm.

More information

Electronic Stability & Periodic Table

Electronic Stability & Periodic Table Electronic Stability & Periodic Table Things at higher energy are less stable!! All living things are dependent on their ability to acquire energy from unstable things! The compounds in the food you eat

More information

i n g S e c u r it y 3 1B# ; u r w e b a p p li c a tio n s f r o m ha c ke r s w ith t his å ] í d : L : g u id e Scanned by CamScanner

i n g S e c u r it y 3 1B# ; u r w e b a p p li c a tio n s f r o m ha c ke r s w ith t his å ] í d : L : g u id e Scanned by CamScanner í d : r ' " B o m m 1 E x p e r i e n c e L : i i n g S e c u r it y. 1-1B# ; u r w e b a p p li c a tio n s f r o m ha c ke r s w ith t his g u id e å ] - ew i c h P e t e r M u la e n PACKT ' TAÞ$Æo

More information

Victims Compensation Claim Status of All Pending Claims and Claims Decided Within the Last Three Years

Victims Compensation Claim Status of All Pending Claims and Claims Decided Within the Last Three Years Claim#:021914-174 Initials: J.T. Last4SSN: 6996 DOB: 5/3/1970 Crime Date: 4/30/2013 Status: Claim is currently under review. Decision expected within 7 days Claim#:041715-334 Initials: M.S. Last4SSN: 2957

More information

Geotechnical engineering education and practice in Croatia

Geotechnical engineering education and practice in Croatia Gh du d p C V Szv-N d M S Kvv Fu f Cv E, Uv f Zb, Zb, C ABSTRACT: Th N p Gh du d p C pd A h vvw udd Th ph h h h ud h hh du d h B p Gh u ffd fu C Uv d Ph d bh h d d h w uu I hw h h du h d C, d ud u du f

More information

Budgeting. Here are five easy ways to keep your budget. Keeping up with all the INS and OUTS POSITIVE. Budget Quick Start. Go Green!

Budgeting. Here are five easy ways to keep your budget. Keeping up with all the INS and OUTS POSITIVE. Budget Quick Start. Go Green! Bgig K lif G h igh l f chl Mbil, li, v g bkig h w chck cc c i blc M bk l ff li bkig, which i g w k ll f ic i chck Lk f chckig vig cc h icl li bkig l v bil bkig, c k chck bg i G G! G f l li lik li bill

More information

Paper Technics Orientation Course in Papermaking 2009:

Paper Technics Orientation Course in Papermaking 2009: P P Otto Cou Pmkg 2009: g to mk u tt you ol o tgt P Wo ould ttd? Otto Cou Pmkg wll b of vlu to t followg gou of ol:- 1. P mll mloy, wo dl dtly wt t o of mkg d w to mov t udtdg of t o d t mll oto t bod

More information

E. OZCEYLAN /International Journal of Lean Thinking Volume 1, Issue 1 (June 2010)

E. OZCEYLAN /International Journal of Lean Thinking Volume 1, Issue 1 (June 2010) I J L T k gv m1 I 1( J 2 0 1 0 ) LT k g. jmg: www. k g.m/ j AD S S m C m T M L g E Öz S ç ku D m I E g g C m 4 2 0 3 1 K T k z @ k.. ABSTRACT KEYWORDS L g m g m T m m m M m k g m m g g. F m T A m m x m

More information

PERIODIC TABLES: I. Directory, II. Traditional, III. Vertical, IV. Toxicity (LD 50 values), V. Native (elemental form)

PERIODIC TABLES: I. Directory, II. Traditional, III. Vertical, IV. Toxicity (LD 50 values), V. Native (elemental form) PERIODIC TABLES: I. Directory, II. Traditional, III. Vertical, IV. Toxicity (LD 50 values), V. Native (elemental form) Site developed by Steve Murov, Professor Emeritus of Chemistry, Modesto Junior College,

More information

Welcome to the workshop Occupational science as a theoreticalfoundation for practice in the social arena

Welcome to the workshop Occupational science as a theoreticalfoundation for practice in the social arena Wlm h wkhp Oupinl in hilfundin f pi in h il n - diu h pnil f OS in nw n - db limiin nd pibl hming Pvniv hlh Cmmuniy bd Fu n upin: Mning Enggmn Piipin Inn mhnim: Mul ngh Rng f min Cgniin S i l H l h Oupinl

More information

C o a t i a n P u b l i c D e b tm a n a g e m e n t a n d C h a l l e n g e s o f M a k e t D e v e l o p m e n t Z a g e bo 8 t h A p i l 2 0 1 1 h t t pdd w w wp i j fp h D p u b l i c2 d e b td S t

More information

The Joy of Swimming Learn how to swim

The Joy of Swimming Learn how to swim 17 i: T J f Sii L i Hl S Dik E k i Cf Mk G, Gi Fiv, pii! I 17 B.i 1 18/09/2013 12:02 H Ki i f Bi Wl p f b i R S. A i l i i i ik, i i i ii! B, f i xii i v i! S! i i l MD p bi l ppi E i, l l, b l il f l

More information

Implementation Date Fall 2008. Communications & Transportation

Implementation Date Fall 2008. Communications & Transportation Implmi D ROGRAM CONCENTRATION: CAREER ATHWAY: Ahiu, Cui, Cmmuii & Tpi Cui Thi hw i ig pp u wih fuil kwlg kill f ui i f fu pibl ui f. I l i g phw f u pp f vi f ppuii i ii h f, uh Ahiu, Cui Egiig Cui Mgm.

More information

«С e n tra l- A s ia n E le c tric - P o w e r C o rp o ra tio n», JS C

«С e n tra l- A s ia n E le c tric - P o w e r C o rp o ra tio n», JS C J o in t - s t o c k c o m p C E N T R A L - A S IA N E L E C T R IC P O W a n y E R C O R P O R A T IO N I n t e r n a l A u d i t P O L IC Y o f J o in t - S t o c k C o m p a n y C E N T R A L - A S

More information

Chapter 04.00E Physical Problem for Electrical Engineering Simultaneous Linear Equations

Chapter 04.00E Physical Problem for Electrical Engineering Simultaneous Linear Equations hpter 04.00E Phyicl Prblem fr Electricl Egieerig Simulteu Lie Equti Prblem Sttemet Three-phe ytem e the rm fr mt idutril pplicti. pwer i the frm f vltge d curret it delivered frm the pwer cmpy uig three-phe

More information

Excel Invoice Format. SupplierWebsite - Excel Invoice Upload. Data Element Definition UCLA Supplier website (Rev. July 9, 2013)

Excel Invoice Format. SupplierWebsite - Excel Invoice Upload. Data Element Definition UCLA Supplier website (Rev. July 9, 2013) Excel Invoice Format Excel Column Name Cell Format Notes Campus* Supplier Number* Invoice Number* Order Number* Invoice Date* Total Invoice Amount* Total Sales Tax Amount* Discount Amount Discount Percent

More information

Child Care Resource Kit celebrate relationships!

Child Care Resource Kit celebrate relationships! K u R C d C b d k f Fu w y Pd by p! u R Cd C g d g b u d yu g p m d fu g f pg m g w Tk yu C g p D Ng kd pg u bk! T y g b fm dy m d md g g p By pvdg ud d ug yu u f D Ng Cg v, yu b pg up g u d g v bf W v

More information

CATARACTS AND POVERTY HOW ARE CATARACTS TREATED?

CATARACTS AND POVERTY HOW ARE CATARACTS TREATED? CATARACTS AND POVERTY HOW ARE CATARACTS TREATED? C uy i f CBM fu. I ul il, CBM u l ill v ffl qu l y vii mil u vi i il. Si uy iu i 1966, CBM Iil fm m 12 milli i li. Wi yu u fm u 600,000 i ully l l li vii

More information

CODES FOR PHARMACY ONLINE CLAIMS PROCESSING

CODES FOR PHARMACY ONLINE CLAIMS PROCESSING S FOR PHARMACY ONLINE CLAIMS PROCESSING The following is a list of error and warning codes that may appear when processing claims on the online system. The error codes are bolded. CODE AA AB AI AR CB CD

More information

Cruisin with Carina Motorcycle and Car Tour Guide

Cruisin with Carina Motorcycle and Car Tour Guide Ifi Tchlgy Slui Wh Swdih hpiliy V, ully. Cuii wih Ci Mcycl d C Tu Guid Ikp: Ci Th 290 Ru 100 W Dv, V 05356 800-745-3615 802-464-2474 L h g ll! Th d i ck, c, i d l x. My 17h, 18h, & 19h W ivi yu c cui h

More information

Nuclear A practical energy source

Nuclear A practical energy source T Gi Fii/Fi Nl A il D Hll, T! Gi P i xl xi i i l b vii i iiiiv xi i l W lk ki i I Li P i D ill v ii i-l il i, i - ivii Wbb W x i i l il v i i i W k i S B i, kl vl il i Gi P S, C C Gi P S Aivii ill x i

More information

EXECUTIVE SUMMARY. Survey Objective. How to Use This Report. Methodology

EXECUTIVE SUMMARY. Survey Objective. How to Use This Report. Methodology O M N NA ONAL AL N N MA K NG C OMP ANYW B C M OF WA AL O GAN Z A ON D C AL F O C NON D C AL F O C D B U O 2 0 1 2 l dm k g P c c u y F d g f d p h u yp d gp MM d m mb w hc mp h d l dm k g g z l u c u d

More information

Chem 115 POGIL Worksheet - Week 4 Moles & Stoichiometry Answers

Chem 115 POGIL Worksheet - Week 4 Moles & Stoichiometry Answers Key Questions & Exercises Chem 115 POGIL Worksheet - Week 4 Moles & Stoichiometry Answers 1. The atomic weight of carbon is 12.0107 u, so a mole of carbon has a mass of 12.0107 g. Why doesn t a mole of

More information

Erfa rin g fra b y g g in g a v

Erfa rin g fra b y g g in g a v Erfa rin g fra b y g g in g a v m u ltim e d ia s y s te m e r Eirik M a u s e irik.m a u s @ n r.n o N R o g Im e d ia N o rs k R e g n e s e n tra l fo rs k n in g s in s titu tt in n e n a n v e n d

More information

Nonlinear Dynamic Modelling and Analysis of a 3-D Overhead Gantry Crane System with System Parameters Variation

Nonlinear Dynamic Modelling and Analysis of a 3-D Overhead Gantry Crane System with System Parameters Variation Noli Dic Modllig d Ali of 3-D Ovd Gt C St wit St t Vitio R.M.T. Rj Iil, M.A. Ad, M.S. Rli, F.R.M. Ridi Fcult of Elcticl d Elctoic Egiig Uiviti Mli g, k, 66, g, Mli Abtct - Ovd c widl ud i idut fo tottio

More information

Part 3, Chapter 15 Appendix 15.10 MTS Surface Water Drainage Basis of Concept Design

Part 3, Chapter 15 Appendix 15.10 MTS Surface Water Drainage Basis of Concept Design t, Cpt Appx M f t Dg f Cpt Dg Y t Y - Dg - Itt ft t f t Dg - Dg Rpt R--CD- Rv Agt pt t t t pt tt qt f t It t t f t b p b pt pbt t t pt Jb b - Ov Ap & t t A H R f t tt Ut Kg wwwp Y t Y - Dg - Itt ft t

More information

L a h ip e r t e n s ió n a r t e r ia l s e d e f in e c o m o u n n iv e l d e p r e s ió n a r t e r ia l s is t ó lic a ( P A S ) m a y o r o

L a h ip e r t e n s ió n a r t e r ia l s e d e f in e c o m o u n n iv e l d e p r e s ió n a r t e r ia l s is t ó lic a ( P A S ) m a y o r o V e r s i ó n P á g i n a 1 G U I A D E M A N E J O D E H I P E R T E N S I O N E S C E N C I A L 1. D E F I N I C I O N. L a h ip e r t e n s ió n a r t e r ia l s e d e f in e c o m o u n n iv e l d

More information

/* ------------------------------------------------------------------------------------

/* ------------------------------------------------------------------------------------ Pr o g r a m v a r e fo r tr a fik k b e r e g n in g e r b a s e r t p å b a s is k u r v e m e to d e n n M a tr ix * x M a tr ix E s ta lp h a B e ta ; n M a tr ix * z M a tr ix ; g e n M a tr ix X

More information

GermantownChelten. to 69th Street Transportation Center. Serving Bala and Overbrook

GermantownChelten. to 69th Street Transportation Center. Serving Bala and Overbrook 5 6 f Ef i c Ju, 19 6 1 20 A T P E GmwChl 69h Tspi C ig Bl Obk Cusm ic 215-580-7800 TDD/TTY 215-580-7853 www.sp.g NEW his Ru... Du Ruig u Wlu L Big Csuci M l Lg L Lc M pw y Ex R s s i lm Ch Gi Ppl Ws s

More information

ARTICLE IN PRESS. International Journal of Lean Thinking Volume 1, Issue 1 (June 2010)

ARTICLE IN PRESS. International Journal of Lean Thinking Volume 1, Issue 1 (June 2010) ART CLE N PRESS J L T k V m ( J 2 ) LT k jm: www k m/ j AF S M A Ow / M D mm F m C m M A A R C OGL U S ç ku D m E C m 4 2 3 K T k m @ m m ABSTRACT KEYWORDS F m m m m K m m m w w Ow/ m j m O m j m m m ARTCLE

More information

int Ron t Marc ier rise e la Impasse du u Liv oue re M lin Berthel ry roix Fleu m Clos inot s int V urg S Faub Rue Rue du C rc de l ' Etuv e Stuart

int Ron t Marc ier rise e la Impasse du u Liv oue re M lin Berthel ry roix Fleu m Clos inot s int V urg S Faub Rue Rue du C rc de l ' Etuv e Stuart . Big i N éi N Cil l l Néi l N i C lli C i é Néi i i I. N -D z Ei if ig Vll Bl ig Vig l'o l S Bg i i g l Ci Qi i Blf Si ig l i i 1945 g li gg ég Ni l Bl l i H Si J iz Eg S i Villi I l Bl i i i H Bliz Dli

More information

B rn m e d s rlig e b e h o v... 3 k o n o m i... 6. S s k e n d e tils k u d o g k o n o m is k frip la d s... 7 F o r ld re b e ta lin g...

B rn m e d s rlig e b e h o v... 3 k o n o m i... 6. S s k e n d e tils k u d o g k o n o m is k frip la d s... 7 F o r ld re b e ta lin g... V e lf rd s s e k re ta ria te t S a g s n r. 1 4 3 4 1 5 B re v id. 9 9 3 9 7 4 R e f. S O T H D ir. tlf. 4 6 3 1 4 0 0 9 s o fie t@ ro s k ild e.d k G o d k e n d e ls e s k rite rie r fo r p riv a tin

More information

Electron Configuration Activity

Electron Configuration Activity Electron Configuration Activity Purpose To find the relationship between electron configuration and organization of the periodic table. Materials Paper copy of the periodic table colored pencils or markers

More information

AUS-e-TUTE. Periodic Table Lessons and Activities. ausetute.com.au. Definition of Terms used in this publication: Crossword: Drill: Exam:

AUS-e-TUTE. Periodic Table Lessons and Activities. ausetute.com.au. Definition of Terms used in this publication: Crossword: Drill: Exam: 2012 AUS-e-TUTE Periodic Table Lessons and Activities Definition of Terms used in this publication: requires students to find and enter information, Interactive Learning Activity: then guides them through

More information

Cell Structure and Function

Cell Structure and Function Nm C D Chp 7 C Suu d Fu S 7 1 Lf I Cu (pg 169 172) Th xp wh h hy. I db h h f w g f, pky d uky. Idu (pg 169) 1. Wh h uu h mk up vy vg hg? Th Th C Thy (pg 169 170) 2. Wh w A v Luwhk h f h 1600? H w h f p

More information

Enrolment Application Form

Enrolment Application Form PASSPORT SIZE PHOTOGRAPH OF APPLICANT INSTITUTE OF CULINARY ARTS Farm Calenick, Zevenrivieren Road, Banhoek, Stellenbosch PO Box 6314 U N I E D A L 7612, S OUTH AF RI C A T E L +27 (0) 21 885 1414 I F

More information

A n d r e w S P o m e r a n tz, M D

A n d r e w S P o m e r a n tz, M D T e le h e a lth in V A : B r in g in g h e a lth c a r e to th e u n d e r s e r v e d in c lin ic a n d h o m e A n d r e w S P o m e r a n tz, M D N a tio n a l M e n ta l H e a lth D ir e c to r f

More information

The Periodic Table of the Elements. The Periodic Table of the Elements QUIZ THURSDAY Oct 20

The Periodic Table of the Elements. The Periodic Table of the Elements QUIZ THURSDAY Oct 20 The Periodic Table of the Elements 1 18 1 2 H 2 13 14 15 16 17 He 1.0079 4.0026 3 4 5 6 7 8 9 10 Li Be B C N O F Ne 6.941 9.01218 10.811 12.011 14.0067 15.9994 18.9984 20.1797 11 12 13 14 15 16 17 18 Na

More information

Tim o th y H ig h le y. tjh ig h le c s.v irg in ia.e d u. U n iv e rs ity o f V irg in ia

Tim o th y H ig h le y. tjh ig h le c s.v irg in ia.e d u. U n iv e rs ity o f V irg in ia Ma rg in a l C o s t-b e n e fit A n a ly s is fo r P re d ic tiv e F ile P re fe tc h in g Tim o th y H ig h le y D e p a rtm e n t o f C o m p u te r S c ie n c e U n iv e rs ity o f V irg in ia tjh

More information

SHAPES AND SHAPE WORDS!

SHAPES AND SHAPE WORDS! 1 Pintbl Activity Pg 1 SAPES AND SAPE WORDS! (bst fo 1 o plys) Fo ch child (o pi of childn), you will nd: wo copis of pgs nd Cyons Scissos Glu stick 10 indx cds Colo nd Mk Shp Cds! Giv ch child o pi of

More information

Chem 115 POGIL Worksheet - Week 4 Moles & Stoichiometry

Chem 115 POGIL Worksheet - Week 4 Moles & Stoichiometry Chem 115 POGIL Worksheet - Week 4 Moles & Stoichiometry Why? Chemists are concerned with mass relationships in chemical reactions, usually run on a macroscopic scale (grams, kilograms, etc.). To deal with

More information

[3350089. csak. csak2. csak1 NYERŐÁR. csak3

[3350089. csak. csak2. csak1 NYERŐÁR. csak3 ó d m Mu W h m ó F m ó um u uh h m m j m m 3 w m3 3 d 3 3 óqum mm d d m ó Hó ó h mű m u ü 8 3 w m d qum ó mm ó h ü h m h u 8 3 IZ FÉF h W Mu + d IZ Ő h W Mu + d h 8 3 h 8 J Á D É O Z Z Z I M O Z Á Ö ÖM

More information

Name Class Date TYPES OF ORGANISMS. Type Description Examples. Autotrophs Organisms that make their own food Plants

Name Class Date TYPES OF ORGANISMS. Type Description Examples. Autotrophs Organisms that make their own food Plants Nm Cl D C 8 Py Sc 8 1 Egy d Lf (g 201 203) T c xl w l g gy y d duc fd. I l dcb l f cmcl cmud ATP cllul cv. Au d H (g 201) 1. W d gy f fd glly cm fm? Egy m fd cm fm u. 2. Cml bl f y f gm. TYPES OF ORGANISMS

More information

E S T A D O D O C E A R Á P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E C R U Z C Â M A R A M U N I C I P A L D E C R U Z

E S T A D O D O C E A R Á P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E C R U Z C Â M A R A M U N I C I P A L D E C R U Z C O N C U R S O P Ú B L I C O E D I T A L N º 0 0 1 / 2 0 1 2 D i s p õ e s o b r e C o n c u r s o P ú b l i c o p a r a p r o v i m e n t o c a r g o s e v a g a s d a P r e f e i t u r a M u n i c i

More information

Form: Parental Consent for Blood Donation

Form: Parental Consent for Blood Donation A R C Wt, C 20006 Ptl Ct f B i Ifi T f t y t ll f i y tl t q y t l A R C ly. Pl ll 1-800-RE-CROSS (1-800-733-2767) v. if y v q r t t i I iv t f yr,, t, y v t t: 1. Y y t t l i ly, 2. Y y t t t l i ( k

More information

Campus Sustainability Assessment and Related Literature

Campus Sustainability Assessment and Related Literature Campus Sustainability Assessment and Related Literature An Annotated Bibliography and Resource Guide Andrew Nixon February 2002 Campus Sustainability Assessment Review Project Telephone: (616) 387-5626

More information

1. Oblast rozvoj spolků a SU UK 1.1. Zvyšování kvalifikace Školení Zapojení do projektů Poradenství 1.2. Financování 1.2.1.

1. Oblast rozvoj spolků a SU UK 1.1. Zvyšování kvalifikace Školení Zapojení do projektů Poradenství 1.2. Financování 1.2.1. 1. O b l a s t r o z v o j s p o l k a S U U K 1. 1. Z v y š o v á n í k v a l i f i k a c e Š k o l e n í o S t u d e n t s k á u n i e U n i v e r z i t y K a r l o v y ( d á l e j e n S U U K ) z í

More information

STEEL PIPE NIPPLE BLACK AND GALVANIZED

STEEL PIPE NIPPLE BLACK AND GALVANIZED Price Sheet CWN-616 Effective June 06, 2016 Supersedes CWN-414 A Member of The Phoenix Forge Group CapProducts LTD. Phone: 519-482-5000 Fax: 519-482-7728 Toll Free: 800-265-5586 www.capproducts.com www.capitolcamco.com

More information

Topic 3 Periodic Trends

Topic 3 Periodic Trends Topic 3 Periodic Trends Chapter 06 Trends on the Periodic Table Chapter 07 Relationships between the elements CHEM 10 T03D01 How are elements arranged Prior to 1735, only 12 elements were known to man

More information

Two River Views. A New Website at a New Home. Two River Community Bank Newsletter Fall 2015

Two River Views. A New Website at a New Home. Two River Community Bank Newsletter Fall 2015 T Rv V T Rv mm Bk Nl Fll 2015 A N W N Hm. W l x mg l l. Dg, l lk m v vg, k ll v l ll kg. Pl, mz ml v, mll z, g mll l. Skg, l. W v l l -vl g l v, g kg m m --g. I, ll l mvg m TRv.Bk. Ol -v gz lgl.k, g l

More information

INTRODUCTION TO MEASUREMENTS

INTRODUCTION TO MEASUREMENTS INTRODUCTION TO MEASUREMENTS Introduction: In the first three experiments you will learn how to use equipment that to measure length, mass, and volume. You will apply the rules about significant figures

More information

Base (Choose up to two) $4.79. Cheeses $1.29

Base (Choose up to two) $4.79. Cheeses $1.29 Mci S S D Gk S Ak v i. Rmi ic c, c, c, i, ccm,, mm, c, Km iv, Rm m, cii. i : $5.29 : $ 8.79 Mic Mm S Wi, cm Ii MAmé c, i i iik, P mm civ. : $4.99 Pz F M i i z: Gic Pm, i i c B K, i i m Cim (A T c $ 2.49)

More information

Total 34. Exhibit 22 - Page 1

Total 34. Exhibit 22 - Page 1 FCC/EEO Pgm u Rd NY Mk Fu Tm V - 76.172(b)(1) Juy 15, 2012 hugh Juy 14, 2013 FCC U D D Jb T V 11833 NYC Mk D S R (DSR) 1 11833 NYC Mk D S R (DSR) 1 11833 NYC Mk D S R (DSR) 1 11833 NYC Mk Rd S Su 1 11833

More information

- - 1 Dr. Shulamit Levin, Analytical Consulting, Medtechnica

- - 1 Dr. Shulamit Levin, Analytical Consulting, Medtechnica Ion xchange Chromatography Chromatographic rocess BA Mobile phase tationary hase A Dr. hulamit Levin Medtechnica B Distribution: K = C s/cm B A lution through the Column Chromatogram Ion xchange Theory

More information

T c k D E GR EN S. R a p p o r t M o d u le Aa n g e m a a k t o p 19 /09 /2007 o m 09 :29 u u r BJB 06 013-0009 0 M /V. ja a r.

T c k D E GR EN S. R a p p o r t M o d u le Aa n g e m a a k t o p 19 /09 /2007 o m 09 :29 u u r BJB 06 013-0009 0 M /V. ja a r. D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M Aa n g e m a a k t o p 19 /09 /2007 o m 09 :29 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06 013-0009 0 V o o r z ie n in g N ie u w la

More information

2015 NEW EQUIPMENT PRICE LIST PALLET RACKING, LONGSPAN, SHELVING, RACK PROTECTION & ACCESSORIES.

2015 NEW EQUIPMENT PRICE LIST PALLET RACKING, LONGSPAN, SHELVING, RACK PROTECTION & ACCESSORIES. www.jmstorage.co.uk 2015 NEW EQUIPMENT LIST PALLET RACKING, LONGSPAN, SHELVING, RACK PROTECTION & ACCESSORIES ISSUE 02/15 CLIP TOGETHER SHELVING HEAVY DUTY LONGSPAN PALLET RACKING OFFICIALLY THE UK S LARGEST

More information

P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E J A R D I M

P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E J A R D I M D E P A R T A M E N T O D E C O M P R A S E L I C I T A O A U T O R I Z A O P A R A R E A L I Z A O D E C E R T A M E L I C I T A T с R I O M O D A L I D A D E P R E G O P R E S E N C I A L N 034/ 2 0

More information

Frequently Asked Questions Registrant Site Testing. Q: How do I access the testing and what is my login?

Frequently Asked Questions Registrant Site Testing. Q: How do I access the testing and what is my login? Frquly Akd Qui Rgir Si Tig Q: Hw d I cc h ig d wh i my lgi? A: T r dmiird hrugh crl i hp://rgir.qflippr.cm/ Yu mu b rgird wih h i fr cc. Fr m ud, cc i grd hrugh rgiri lik mild wih yur cur mril. Hwvr, m

More information

Special Advertising Section

Special Advertising Section S Ad S Nw Yk H F S B R, f d -kd f kwd wkf, h G Rh, Nw Yk R d k d b. By S H. B Th d f h -y G Rh, Nw Yk R f: 18 d d, xy j k, f h w hh- d 7% f h wd y f fh w. By y, h wh h d f b. Y h f y f, y d b k d h I Dy

More information

CLASS TEST GRADE 11. PHYSICAL SCIENCES: CHEMISTRY Test 6: Chemical change

CLASS TEST GRADE 11. PHYSICAL SCIENCES: CHEMISTRY Test 6: Chemical change CLASS TEST GRADE PHYSICAL SCIENCES: CHEMISTRY Test 6: Chemical change MARKS: 45 TIME: hour INSTRUCTIONS AND INFORMATION. Answer ALL the questions. 2. You may use non-programmable calculators. 3. You may

More information

B a rn e y W a r f. U r b a n S tu d ie s, V o l. 3 2, N o. 2, 1 9 9 5 3 6 1 ±3 7 8

B a rn e y W a r f. U r b a n S tu d ie s, V o l. 3 2, N o. 2, 1 9 9 5 3 6 1 ±3 7 8 U r b a n S tu d ie s, V o l. 3 2, N o. 2, 1 9 9 5 3 6 1 ±3 7 8 T e le c o m m u n ic a t io n s a n d th e C h a n g in g G e o g r a p h ie s o f K n o w le d g e T r a n s m is s io n in th e L a te

More information

Monitoring Call Center Applications with Application Response

Monitoring Call Center Applications with Application Response Mg App wh App p U Hh App p m mg h pfm f pp, h kp pp by pv b pp h hy f g m. Wh App p, y f pp pmz p m fy bh pfm pbm bf hy mp pvy. App p m h - p m f h pp whh y pv y wh pg m q: h kp pp, m b pp, h. I pv --

More information

ta tio n a l s c ie n c e b y s u p p o rtin g th e e m e rg in g G rid p ro to c o ls o n W in d o w s a n d

ta tio n a l s c ie n c e b y s u p p o rtin g th e e m e rg in g G rid p ro to c o ls o n W in d o w s a n d A p p e a rs in th e P ro c e e d in g s o f th e 2 0 0 5 In te rn a tio n a l C o n fe re n c e o n C o m p u ta tio n a l S c ie n c e (IC C S 2 0 0 5 ), E m o ry U n iv e rs ity, A tla n ta, G A, M

More information

IE IN INSUL ISOL KW KWH

IE IN INSUL ISOL KW KWH 0 VT TTU T M VT T X UT MT TU TU M T W W T T V U W WT X X XT X T X M T T U UT V V Y M Z T V TU U UM TTV UMUM U XMTY TT(U) UTMT T M W U MT T TM UT T TM UT U U T U U T MUT U T T T() TU()(UT) T T T T T W W

More information

With content marketing, you can move beyond measuring success in terms of impressions, awareness, or perception.

With content marketing, you can move beyond measuring success in terms of impressions, awareness, or perception. L k m k?j SHSMD y! A m k b mm y SHSMD b y k w y y m. Byj 4 000 mm y SHSMDm mb y w x b y y j bm y : F w b m y x A w m m w b b T w m Am H A R b w S b B b m k A m m m! V www. m. /b. Sy H Sy Mk Dm P Mk P V

More information

Sistemadepulidoyabrilantado

Sistemadepulidoyabrilantado % % E I»EjM» Oj» Mj»» Lí% M B I I»»» B LíI»» MM -I EjM EI jíjt j Mjjh EI j I k D j 444 /4-I 44 -I 4 B E 4494 4/4-I 449 -I 449 /4-I 449 9-I 4 4 hí Mhí /9 j% h M-I I I k D j B E 4 9/4-I 49 /4- I 499 99 9/4-II

More information

A TIMELESS TALE OF BETRAYAL, POWER, AMBITION AND GREED MACBETH EDUCATION RESOURCE

A TIMELESS TALE OF BETRAYAL, POWER, AMBITION AND GREED MACBETH EDUCATION RESOURCE A TIMELESS TALE OF BETRAYAL, POWER, AMBITION AND GREED EDUCATION RESOURCE A T I M E L E S S TA L E O F B E T R AYA L, P O W E R, A M B I T I O N A N D G R E E D CAST Mb Mk Hw L Mb L M Bq / S T P Mff Ow

More information

Thermodynamics explores the connection between energy and the EXTENT of a reaction but does not give information about reaction rates (Kinetics).

Thermodynamics explores the connection between energy and the EXTENT of a reaction but does not give information about reaction rates (Kinetics). Thermodynamics explores the connection between energy and the EXTENT of a reaction but does not give information about reaction rates (Kinetics). Rates of chemical reactions are controlled by activation

More information

Chapter VI. Social Security System. 1 Subject of Japan s Social Security System

Chapter VI. Social Security System. 1 Subject of Japan s Social Security System Cht VI Sil Sity Syt 1 Sbjt f J Sil Sity Syt Dwidlig Bitht d Agig Plti Th il ity yt dw tx d il i f it v, d i yt tht i t il wlf g t with th vi ik i lif fd by l h th wh hlth h b dgd by ill dibility, d th

More information

All answers must use the correct number of significant figures, and must show units!

All answers must use the correct number of significant figures, and must show units! CHEM 10113, Quiz 2 September 7, 2011 Name (please print) All answers must use the correct number of significant figures, and must show units! IA Periodic Table of the Elements VIIIA (1) (18) 1 2 1 H IIA

More information

IMPROVING PRODUCTIVITY OF MANUFACTURING DIVISION USING LEAN CONCEPTS AND DEVELOPMENT OF MATERIAL GRAVITY FEEDER A CASE STUDY

IMPROVING PRODUCTIVITY OF MANUFACTURING DIVISION USING LEAN CONCEPTS AND DEVELOPMENT OF MATERIAL GRAVITY FEEDER A CASE STUDY T m3 D T g jmpg: www. g.m/ j MPONG PODUCTTY OF MNUFCTUNG DON UNG N CONCPT ND DOPMNT OF MT GTY FD C TUDY K.Hmd Dpm M gg PG Cg TgyC 64 4 d. D.mv Dpm M gg PG Cg TgyC 64 4 d..cd j* G.dj Dpm M gg PG Cg TgyC

More information

Geometric Sequences. Definition: A geometric sequence is a sequence of the form

Geometric Sequences. Definition: A geometric sequence is a sequence of the form Geometic equeces Aothe simple wy of geetig sequece is to stt with umbe d epetedly multiply it by fixed ozeo costt. This type of sequece is clled geometic sequece. Defiitio: A geometic sequece is sequece

More information