Schema XSD opisująca typy dokumentów obsługiwane w Systemie invooclip

Size: px
Start display at page:

Download "Schema XSD opisująca typy dokumentów obsługiwane w Systemie invooclip"

Transcription

1 Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. Schema XSD opisująca typy dokumentów obsługiwane w Systemie invooclip Wersja 1.1

2 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <!-- edited with XMLSpy v2007 (http://www.altova.com) by Pawel Bartuzi (Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.) --> <xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/xmlschema" elementformdefault="qualified" attributeformdefault="unqualified"> <xs:simpletype name="nipvaluetype"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="[\s ]{1,14}"/> </xs:restriction> </xs:simpletype> <xs:complextype name="niptype"> <xs:simplecontent> <xs:extension base="nipvaluetype"> <xs:attribute name="type"> <xs:simpletype> <xs:restriction base="xs:token"> <xs:enumeration value="pl"/> <xs:enumeration value="europe"/> <xs:enumeration value="other"/> </xs:restriction> </xs:simpletype> </xs:attribute> </xs:extension> </xs:simplecontent> </xs:complextype> <xs:simpletype name="regontype"> <xs:union> <xs:simpletype> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="\d{9}" /> </xs:restriction> </xs:simpletype> <xs:simpletype> <xs:restriction base="xs:string">

3 <xs:pattern value="\d{14}" /> </xs:restriction> </xs:simpletype> </xs:union> </xs:simpletype> <xs:simpletype name=" type"> </xs:simpletype> <xs:restriction base="xs:string"> </xs:restriction> <xs:pattern <xs:complextype name="documenttype" abstract="true"> <xs:documentation>typ abstrakcyjny, stanowiący podstawę dla wszystkich innych typów dokumentów. Zawiera pola wspólne dla wszystkich typów dokumentów.</xs:documentation> <xs:sequence> <xs:element name="description" type="xs:string" minoccurs="0"> dokumentu</xs:documentation> document</xs:documentation> xml:lang="pl">opis xml:lang="en">description of <xs:element name="lastmodified" type="xs:datetime" minoccurs="0"> modyfikacji</xs:documentation> modified</xs:documentation> xml:lang="pl">data ostatniej xml:lang="en">last <xs:element name="filename" type="xs:anyuri" minoccurs="0"> xml:lang="pl">nazwa</xs:documentation>

4 xml:lang="en">name</xs:documentation> <xs:element name="filesize" type="xs:integer" minoccurs="0"> bajtach)</xs:documentation> byte)</xs:documentation> xml:lang="pl">rozmiar (w xml:lang="en">size (in </xs:sequence> </xs:complextype> <xs:complextype name="genericdocumenttype"> xml:lang="pl">dokument</xs:documentation> xml:lang="en">document</xs:documentation> pól.</xs:documentation> fields.</xs:documentation> <xs:documentation source="helptext" xml:lang="pl">podstawowa forma dokumentu bez dodatkowych <xs:documentation source="helptext" xml:lang="en">the basic form of the document without additional <xs:complexcontent> <xs:extension base="documenttype"/> </xs:complexcontent> </xs:complextype> <xs:complextype name="invoicetype"> xml:lang="pl">faktura</xs:documentation> xml:lang="en">invoice</xs:documentation> <xs:complexcontent> <xs:extension base="documenttype"> <xs:sequence> <xs:element name="invnumber" type="xs:string">

5 faktury</xs:documentation> number</xs:documentation> xml:lang="pl">numer xml:lang="en">invoice <xs:element name="invrecipient" type="xs:string" minoccurs="0"> xml:lang="pl">odbiorca faktury</xs:documentation> recipient</xs:documentation> xml:lang="en">invoice <xs:element name="nettoamount" minoccurs="0"> netto</xs:documentation> amount</xs:documentation> xml:lang="pl">kwota xml:lang="en">net <xs:simpletype> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:fractiondigits value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpletype> <xs:element name="bruttoamount" minoccurs="0"> brutto</xs:documentation> amount</xs:documentation> xml:lang="pl">kwota xml:lang="en">gross <xs:simpletype> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:fractiondigits value="2"/> </xs:restriction>

6 </xs:simpletype> <xs:element name="currency" type="xs:string" minoccurs="0"> xml:lang="pl">waluta</xs:documentation> xml:lang="en">currency</xs:documentation> <xs:element name="nip" type="niptype"> xml:lang="pl">nip</xs:documentation> xml:lang="en">nip</xs:documentation> <xs:documentation source="helptext" xml:lang="pl">dla pola NIP aplikacja obsługuje atrybut type o następujących wartościach: PL, Europe, Other</xs:documentation> <xs:element name="regon" type="regontype" minoccurs="0"> xml:lang="pl">regon</xs:documentation> xml:lang="en">regon</xs:documentation> <xs:element name=" " type=" type"> xml:lang="pl"> </xs:documentation> xml:lang="en"> </xs:documentation> <xs:element name="ordernumber" type="xs:string" minoccurs="0">

7 zamówienia</xs:documentation> number</xs:documentation> xml:lang="pl">numer xml:lang="en">order <xs:element name="recipientnumber" type="xs:string" minoccurs="0"> odbiorcy</xs:documentation> xml:lang="en">recipient's number</xs:documentation> xml:lang="pl">numer <xs:element name="adddescription" type="xs:string" minoccurs="0"> xml:lang="pl">dodatkowy opis</xs:documentation> xml:lang="en">additional description</xs:documentation> <xs:element name="invoicekind" type="xs:string" minoccurs="0"> faktury</xs:documentation> kind</xs:documentation> korekty, proformy, zaliczki</xs:documentation> xml:lang="pl">rodzaj xml:lang="en">invoice <xs:documentation source="helptext" xml:lang="pl">duplikaty, <xs:element name="typeinvoice" type="xs:string" minoccurs="0"> faktury</xs:documentation> type</xs:documentation> sprzedażowa lub zakupowa</xs:documentation> xml:lang="pl">typ xml:lang="en">invoice <xs:documentation source="helptext" xml:lang="pl">faktura

8 <xs:element name="typepayment" type="xs:string" minoccurs="0"> płatności</xs:documentation> xml:lang="en">payment type</xs:documentation> sprzedażowa lub zakupowa</xs:documentation> xml:lang="pl">rodzaj <xs:documentation source="helptext" xml:lang="pl">faktura <xs:element name="nameissuer" type="xs:string" minoccurs="0"> wystawcy</xs:documentation> xml:lang="pl">nazwa <xs:element name="cityissuer" type="xs:string" minoccurs="0"> wystawcy</xs:documentation> xml:lang="pl">miasto <xs:element name="postcodeissuer" type="xs:string" minoccurs="0"> pocztowy wystawcy</xs:documentation> xml:lang="pl">kod <xs:element name="streetissuer" type="xs:string" minoccurs="0"> wystawcy</xs:documentation> xml:lang="pl">ulica

9 <xs:element name="numstreetissuer" type="xs:string" minoccurs="0"> wystawcy</xs:documentation> xml:lang="pl">numer <xs:element name="dateissueinvoice" type="xs:string" minoccurs="0"> wystawienia</xs:documentation> xml:lang="pl">data <xs:element name="datesales" type="xs:string" minoccurs="0"> sprzedaży</xs:documentation> xml:lang="pl">data <xs:element name="dateintroduceinvoice" type="xs:string" minoccurs="0"> wprowadzenia faktury</xs:documentation> xml:lang="pl">data <xs:element name="recipientcountry" type="xs:string" minoccurs="0"> odbiorcy</xs:documentation> xml:lang="pl">kraj

10 <xs:element name="placeregistrationinvoices" type="xs:string" minoccurs="0"> rejestracji faktury</xs:documentation> xml:lang="pl">miejsce <xs:element name="placeoriginalarchive" type="xs:string" minoccurs="0"> przechowywania oryginału</xs:documentation> xml:lang="pl">miejsce <xs:element name="numcorrinv" type="xs:string" minoccurs="0"> faktury korygującej</xs:documentation> xml:lang="pl">numer <xs:element name="numcorrinvinitial" type="xs:string" minoccurs="0"> faktury do której wystawiona jest korekta</xs:documentation> xml:lang="pl">numer <xs:element name="invoicevalue" type="xs:string" minoccurs="0"> faktury</xs:documentation> xml:lang="pl">wartość <xs:element name="valuewords" type="xs:string" minoccurs="0">

11 faktury słownie</xs:documentation> xml:lang="pl">wartość <xs:element name="paydeadline" type="xs:string" minoccurs="0"> płatności</xs:documentation> xml:lang="pl">termin <xs:element name="nipissuer" type="xs:string" minoccurs="0"> Wystawcy</xs:documentation> xml:lang="pl">nip <xs:element name="namemerch" type="xs:string" minoccurs="0"> towaru</xs:documentation> xml:lang="pl">nazwa <xs:element name="numaccountissuer" type="xs:string" minoccurs="0"> rachunku wystawcy</xs:documentation> xml:lang="pl">nr <xs:element name="payaccount" type="xs:string" minoccurs="0"> xml:lang="pl">zaliczka</xs:documentation>

12 <xs:element name="deposit" type="xs:decimal" minoccurs="0"> xml:lang="pl">kaucja</xs:documentation> <xs:element name="netto23" type="xs:decimal" minoccurs="0"> 23</xs:documentation> xml:lang="pl">netto <xs:element name="vat23" type="xs:decimal" minoccurs="0"> 23</xs:documentation> xml:lang="pl">vat <xs:element name="netto8" type="xs:decimal" minoccurs="0"> 8</xs:documentation> xml:lang="pl">netto <xs:element name="vat8" type="xs:decimal" minoccurs="0"> 8</xs:documentation> xml:lang="pl">vat

13 <xs:element name="netto5" type="xs:decimal" minoccurs="0"> 5</xs:documentation> xml:lang="pl">netto <xs:element name="vat5" type="xs:decimal" minoccurs="0"> 5</xs:documentation> xml:lang="pl">vat <xs:element name="netto7" type="xs:decimal" minoccurs="0"> 7</xs:documentation> xml:lang="pl">netto <xs:element name="vat7" type="xs:decimal" minoccurs="0"> 7</xs:documentation> xml:lang="pl">vat <xs:element name="netto3" type="xs:decimal" minoccurs="0"> 3</xs:documentation> xml:lang="pl">netto <xs:element name="vat3" type="xs:decimal" minoccurs="0">

14 3</xs:documentation> xml:lang="pl">vat <xs:element name="netto0" type="xs:decimal" minoccurs="0"> 0</xs:documentation> xml:lang="pl">netto <xs:element name="vat0" type="xs:decimal" minoccurs="0"> 0</xs:documentation> xml:lang="pl">vat <xs:element name="nettozw" type="xs:decimal" minoccurs="0"> ZW</xs:documentation> xml:lang="pl">netto <xs:element name="vatzw" type="xs:decimal" minoccurs="0"> ZW</xs:documentation> xml:lang="pl">vat <xs:element name="iddocument" type="xs:string" minoccurs="0"> xml:lang="pl">identyfikator dokumentu</xs:documentation>

15 <xs:element name="idpayment" type="xs:string" minoccurs="0"> xml:lang="pl">identyfikator płatności</xs:documentation> <xs:element name="addfiled1" type="xs:string" minoccurs="0"> zapasowe 1</xs:documentation> xml:lang="pl">pole <xs:element name="addfiled2" type="xs:string" minoccurs="0"> zapasowe 2</xs:documentation> xml:lang="pl">pole <xs:element name="addfiled3" type="xs:string" minoccurs="0"> zapasowe 3</xs:documentation> xml:lang="pl">pole <xs:element name="addfiled4" type="xs:string" minoccurs="0"> zapasowe 4</xs:documentation> xml:lang="pl">pole

16 </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexcontent> </xs:complextype> <xs:complextype name="deliverydoctype"> xml:lang="pl">edokument dostawy</xs:documentation> xml:lang="en">edelivery document</xs:documentation> <xs:complexcontent> <xs:extension base="documenttype"> <xs:sequence> <xs:element name="deliverynumber" type="xs:string" minoccurs="0"> dokumentu dostawy</xs:documentation> document number</xs:documentation> xml:lang="pl">numer xml:lang="en">delivery <xs:element name="invoicenumber" type="xs:string" minoccurs="0"> faktury</xs:documentation> number</xs:documentation> xml:lang="pl">numer xml:lang="en">invoice <xs:element name="invrecipient" type="xs:string" minoccurs="0"> xml:lang="pl">odbiorca faktury</xs:documentation> recipient</xs:documentation> xml:lang="en">invoice <xs:element name="nip" type="niptype">

17 xml:lang="pl">nip</xs:documentation> xml:lang="en">nip</xs:documentation> <xs:documentation source="helptext" xml:lang="pl">dla pola NIP aplikacja obsługuje atrybut type o następujących wartościach: PL, Europe, Other</xs:documentation> <xs:element name=" " type=" type"> xml:lang="pl"> </xs:documentation> xml:lang="en"> </xs:documentation> <xs:element name="regon" type="regontype" minoccurs="0"> xml:lang="pl">regon</xs:documentation> xml:lang="en">regon</xs:documentation> <xs:element name="recipientnumber" type="xs:string" minoccurs="0"> odbiorcy</xs:documentation> xml:lang="en">recipient's number</xs:documentation> xml:lang="pl">numer </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexcontent> </xs:complextype> <xs:complextype name="lukasdoctype"> xml:lang="pl">umowa LukasBank</xs:documentation>

18 xml:lang="en">lukasbank Contract</xs:documentation> <xs:complexcontent> <xs:extension base="documenttype"> <xs:sequence> <xs:element name="logowanieidentyfikator" type="xs:string"> xml:lang="pl">identyfikator umowy</xs:documentation> xml:lang="en">contract id</xs:documentation> <xs:element name="logowaniehaslo" type="xs:string"> uzytkownika</xs:documentation> Password</xs:documentation> xml:lang="pl">haslo xml:lang="en">user <xs:element name=" " type=" type" nillable="true" minoccurs="0"> xml:lang="pl"> </xs:documentation> xml:lang="en"> </xs:documentation> <xs:appinfo source="emptyvalue">true</xs:appinfo> <xs:element name="okresprzechowywania" type="xs:date"> przechowywania</xs:documentation> xml:lang="en">expiration time</xs:documentation> xml:lang="pl">okres </xs:sequence>

19 </xs:extension> </xs:complexcontent> </xs:complextype> <xs:complextype name="edocumenttype"> xml:lang="pl">edokument</xs:documentation> xml:lang="en">edocument</xs:documentation> <xs:complexcontent> <xs:extension base="documenttype"> <xs:sequence> <xs:element name="invnumber" type="xs:string" minoccurs="0"> faktury</xs:documentation> number</xs:documentation> xml:lang="pl">numer xml:lang="en">invoice <xs:element name="invrecipient" type="xs:string" minoccurs="0"> xml:lang="pl">odbiorca faktury</xs:documentation> recipient</xs:documentation> xml:lang="en">invoice <xs:element name="nettoamount" minoccurs="0"> netto</xs:documentation> amount</xs:documentation> xml:lang="pl">kwota xml:lang="en">net <xs:simpletype> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:fractiondigits value="2"/> </xs:restriction>

20 </xs:simpletype> <xs:element name="kinddocument" type="xs:string" minoccurs="0"> dokumentu</xs:documentation> xml:lang="en">document kind</xs:documentation> xml:lang="pl">rodzaj <xs:element name="numdocument" type="xs:string"> dokumentu</xs:documentation> xml:lang="en">document number</xs:documentation> xml:lang="pl">numer <xs:element name="niprecipient" type="niptype"> odbiorcy</xs:documentation> xml:lang="en">recipient NIP</xs:documentation> xml:lang="pl">nip <xs:documentation source="helptext" xml:lang="pl">dla pola NIP aplikacja obsługuje atrybut type o następujących wartościach: PL, Europe, Other</xs:documentation> <xs:element name="regon" type="regontype" minoccurs="0"> xml:lang="pl">regon</xs:documentation> xml:lang="en">regon</xs:documentation> <xs:element name=" " type=" type"> xml:lang="pl"> </xs:documentation>

21 xml:lang="en"> </xs:documentation> <xs:element name="recipientnumber" type="xs:string" minoccurs="0"> odbiorcy</xs:documentation> xml:lang="en">recipient's number</xs:documentation> xml:lang="pl">numer <xs:element name="adddescription" type="xs:string" minoccurs="0"> xml:lang="pl">dodatkowy opis</xs:documentation> xml:lang="en">additional description</xs:documentation> <xs:element name="archiperiod" type="xs:string" minoccurs="0"> archiwizacji</xs:documentation> xml:lang="pl">okres <xs:element name="dateissue" type="xs:date" minoccurs="0"> wystawienia</xs:documentation> xml:lang="pl">data <xs:element name="namerecipient" type="xs:string" minoccurs="0"> odbiorca</xs:documentation> xml:lang="pl">nazwa

22 <xs:element name="typecorrespondence" type="xs:string" minoccurs="0"> korespondencji</xs:documentation> xml:lang="pl">typ <xs:element name="iddocument" type="xs:string" minoccurs="0"> xml:lang="pl">identyfikator dokumentu</xs:documentation> <xs:element name="addfiled1" type="xs:string" minoccurs="0"> zapasowe 1</xs:documentation> xml:lang="pl">pole <xs:element name="addfiled2" type="xs:string" minoccurs="0"> zapasowe 2</xs:documentation> xml:lang="pl">pole <xs:element name="addfiled3" type="xs:string" minoccurs="0"> zapasowe 3</xs:documentation> xml:lang="pl">pole

23 </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexcontent> </xs:complextype> <xs:element name="subject" type="xs:string"> xml:lang="pl">temat dokumentu</xs:documentation> xml:lang="en">subject of document</xs:documentation> </xs:schema>

+

+ <xs:element name=productsubtype type=xs:string minoccurs=0/> otcd.ntf.001.01.auctiondetail.. otcd.ntf.001.01.auctionresult - + otcd.ntf.001.01.automaticterminationsummary

More information

Advanced PDF workflows with ColdFusion

Advanced PDF workflows with ColdFusion Advanced PDF workflows with ColdFusion and LiveCycle Outline About PDF Generating PDF from ColdFusion Working with PDF forms in ColdFusion Workflows with XFA forms Designing XFA forms with LC Designer

More information

PEPPOL Deliverable D1.1 Requirements for Use of Signatures in Public Procurement Processes Part 5: XKMS v2 Interface Specification

PEPPOL Deliverable D1.1 Requirements for Use of Signatures in Public Procurement Processes Part 5: XKMS v2 Interface Specification PEPPOL Deliverable D1.1 Requirements for Use of Signatures in Public Procurement Processes Part 5: XKMS v2 Interface Specification Profiling and Extensions Specification Version 1.2 PEPPOL WP1 2009-04-30

More information

User manual for e-line DNB: the XML import file. User manual for e-line DNB: the XML import file

User manual for e-line DNB: the XML import file. User manual for e-line DNB: the XML import file User manual for e-line DNB: the XML import file version 1.2 dated 19 February 2015 1 1. Contents 1. Contents... 2 2. e-line DNB... 3 2.1 Submitting your reports to De Nederlandsche Bank... 3 2.3 Entering

More information

The New System of Accounts Message structure: Cash settlement balances derivatives (demt.smc.001.01)

The New System of Accounts Message structure: Cash settlement balances derivatives (demt.smc.001.01) The New System of Accounts Message structure: Cash settlement balances derivatives (demt.smc.001.01) Document date: 01.02.2007 : This message includes a statement of financial liabilities and receivables

More information

DocuSign Connect Guide

DocuSign Connect Guide Information Guide 1 DocuSign Connect Guide 2 Copyright 2003-2014 DocuSign, Inc. All rights reserved. For information about DocuSign trademarks, copyrights and patents refer to the DocuSign Intellectual

More information

da ra Metadata Schema

da ra Metadata Schema TECHNICAL Reports 2013 03 da ra Metadata Schema Version 2.2.1 DOI:10.4232/10.mdsdoc.2.2.1 Brigitte Hausstein, Nicole Quitzsch, Kirsten Jeude, Natalija Schleinstein, Wolfgang Zenk-Möltgen GESIS-Technical

More information

Attachment 6 - Email Interface For External Systems Wersja: 4.0

Attachment 6 - Email Interface For External Systems Wersja: 4.0 MINISTRY OF FINANCE SYSTEM INTEGRATION PLAN ATTACHMENT 6 SEAP SPECIFICATION EMAIL INTERFACE FOR EXTERNAL SYSTEMS PROJECT ECIP/SEAP VERSION 1 z 15 Table of Contents 1. Email Interface for External

More information

Release note of the AnI 5.12 Output DTD and Schemas

Release note of the AnI 5.12 Output DTD and Schemas Content Standards and Processes Elsevier Radarweg 29 1043 NX Amsterdam The Netherlands Phone: Fax: Email: +31 20 485 2316 +31 20 485 3266 j.migchielsen@elsevier.com Release note of the AnI 5.12 Output

More information

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. Services Initial Operating Capability Task Force for Network Services

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. Services Initial Operating Capability Task Force for Network Services INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe Technical Guidance for the implementation of INSPIRE Discovery Services Title Creator Date 2011-11-07 Subject Status Version 3.1 Publisher Type

More information

Using Management Data Warehouse for Performance Monitoring

Using Management Data Warehouse for Performance Monitoring Using Management Data Warehouse for Performance Monitoring Microsoft Corporation Published: July 2010 Author: Ken Lassesen Abstract This white paper provides best practices for performance management of

More information

5R]G]LDá $GPLQLVWURZDQLHVLHFL RSDUWQDV\VWHPLH Windows 2000

5R]G]LDá $GPLQLVWURZDQLHVLHFL RSDUWQDV\VWHPLH Windows 2000 5R]G]LDá $GPLQLVWURZDQLHVLHFL RSDUWQDV\VWHPLH Windows 2000 6SLVWUHFL 3U]HJOG]DJDGQLH 3RPRFZV\VWHPLH:LQGRZV /DERUDWRULXP$.RU]\VWDQLH]3RPRF\ ZV\VWHPLH:LQGRZV &]\QQRFLDGPLQLVWUDF\MQH 1DU]G]LDDGPLQLVWUDF\MQH

More information

Estimating Web Service interface quality through conventional object-oriented metrics

Estimating Web Service interface quality through conventional object-oriented metrics Estimating Web Service interface quality through conventional objectoriented metrics José Luis Ordiales Coscia, Marco Crasso, Cristian Mateos, Alejandro Zunino ISISTAN Research Institute UNICEN University,

More information

Schema HCT_ele_external.xsd

Schema HCT_ele_external.xsd Schema HCT_ele_external.xsd schema location: attribute form default: element form default: qualified targetnamespace: urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03 Elements Complex types Document AccountIdentification4Choice

More information

Grade: P.4 Salary and post adjustment (with dependants)

Grade: P.4 Salary and post adjustment (with dependants) H u m a n R e s o u r c e s D e v e l o p m e n t D e p a r t m e n t I n t e r n a t i o n a l L a b o u r O f f i c e V a c a n c y N o : R A P S / 1 / 2 0 1 4 / A F / 0 4 T i t l e : O S H S p e c i

More information

Improving the efficiency of Port Community Systems through integrated information flows of logistic processes

Improving the efficiency of Port Community Systems through integrated information flows of logistic processes The International Journal of Digital Accounting Research Vol. 15, 2015, pp. 1-31 ISSN: 2340-5058 Improving the efficiency of Port Community Systems through integrated information flows of logistic processes

More information

GENERATING ROADS STRUCTURE OF A VIRTUAL CITY FOR GIS SYSTEMS TESTING

GENERATING ROADS STRUCTURE OF A VIRTUAL CITY FOR GIS SYSTEMS TESTING STUDIA INFORMATICA 2011 Volume 32 Number 2B (97) Tomasz PŁUCIENNIK Silesian University of Technology, Institute of Computer Science GENERATING ROADS STRUCTURE OF A VIRTUAL CITY FOR GIS SYSTEMS TESTING

More information

User manual LCD 240 Configurator

User manual LCD 240 Configurator Kapitelbezeichnung Kapitelbezeichnung X.X Unterpunkt User manual LCD 240 Configurator LCD 240-2VS LCD 240-2VP LCD 240-2HS LCD 240-2HSC LCD 240-2HP LCD 240-2HPC Kapitelbezeichnung Kapitelbezeichnung X.X

More information

TECHNICAL REPORT. DSL Forum TR-069. CPE WAN Management Protocol. May 2004. Produced by: DSLHome-Technical Working Group

TECHNICAL REPORT. DSL Forum TR-069. CPE WAN Management Protocol. May 2004. Produced by: DSLHome-Technical Working Group TECHNICAL REPORT DSL Forum CPE WAN Management Protocol May 2004 Produced by: DSLHome-Technical Working Group Editors: Jeff Bernstein, 2Wire Tim Spets, Westell Working Group Co-Chairs: Greg Bathrick, Texas

More information

Ľuboslav Lacko. Vývoj aplikácií pre mobilné zariadenia

Ľuboslav Lacko. Vývoj aplikácií pre mobilné zariadenia Ľuboslav Lacko Vývoj aplikácií pre mobilné zariadenia Vývoj aplikácií pre mobilné zariadenia Kapitola 1 Úvod, predstavenie a oblasť použitia mobilných zariadení Servisná kapitola databázové tabuľky vytvorenie

More information

Developing a Web Services Client for VMware vcenter Orchestrator

Developing a Web Services Client for VMware vcenter Orchestrator Developing a Web Services Client for VMware vcenter Orchestrator vcenter Orchestrator 5.5 This document supports the version of each product listed and supports all subsequent versions until the document

More information

ACNS Delivery via Email

ACNS Delivery via Email ACNS Delivery via Email Notices Copyright 2009 Motion Picture Laboratories, Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution-No Derivative Works 3.0 United States License. Motion Picture

More information

Projektowanie obiektowe oprogramowania Wzorce architektury aplikacji (2) Wykład 11 MVC/MVP Wiktor Zychla 2013

Projektowanie obiektowe oprogramowania Wzorce architektury aplikacji (2) Wykład 11 MVC/MVP Wiktor Zychla 2013 Projektowanie obiektowe oprogramowania Wzorce architektury aplikacji (2) Wykład 11 MVC/MVP Wiktor Zychla 2013 1 Architektura aplikacji 1.1 Diagram referencyjny architektury aplikacji 1.2 Rodzaje aplikacji

More information

Base and Additive Client Access Licenses (CALs): An explanation

Base and Additive Client Access Licenses (CALs): An explanation Volume Licensing brief Base and Additive Client Access Licenses (CALs): An explanation This brief applies to all Microsoft Volume Licensing programs. Table of Contents Summary... 1 What s New in This Brief...

More information

The A2A Data Model and its application in WieWasWie. Michel Brinckman michel@mindbus.nl @michelbrinckman

The A2A Data Model and its application in WieWasWie. Michel Brinckman michel@mindbus.nl @michelbrinckman The A2A Data Model and its application in WieWasWie Michel Brinckman michel@mindbus.nl @michelbrinckman Overview Archive documents vs genealogy Need for abstraction A2A Entities Into the XML syntax How

More information

LAN CONTROLLER instruction from 2.30

LAN CONTROLLER instruction from 2.30 LAN CONTROLLER instruction from 2.30 RESTARTER, MONITOR, WATCHDOG, CONTROLLER FEATURES: WWW or SNMP v2 management. firmware upgrade via TFTP read data in real time without refresh page read all sensors

More information

Reporting with HP ALM/QC

Reporting with HP ALM/QC Reporting with HP ALM/QC Vivit TQA, Köln Gerald Heller Software.Process.Management April 3, 2014 HP ALM/QC REPORTING CAPABILITIES Copyright 2014, Software.Process.Management 2 1 Business Reasons for Reporting

More information

Knowledge management. Course objectives. Who for

Knowledge management. Course objectives. Who for Date and location: 26-27 November 2013 Warszawa Knowledge management Customer Officer Warszawa Agnieszka Jaworska Tel. 22 579 8242 Agnieszka.jaworska@pl.ey.com Ernst & Young Academy of Business al. Armii

More information

Welcome to the 7th edition of the JDD, a conference about Java technology, software development and related processes.

Welcome to the 7th edition of the JDD, a conference about Java technology, software development and related processes. Welcome! Welcome to the 7th edition of the JDD, a conference about Java technology, software development and related processes. In this guide you will find all the information you may need about the schedule,

More information