Schema XSD opisująca typy dokumentów obsługiwane w Systemie invooclip

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Schema XSD opisująca typy dokumentów obsługiwane w Systemie invooclip"

Transcription

1 Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. Schema XSD opisująca typy dokumentów obsługiwane w Systemie invooclip Wersja 1.1

2 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <!-- edited with XMLSpy v2007 (http://www.altova.com) by Pawel Bartuzi (Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.) --> <xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/xmlschema" elementformdefault="qualified" attributeformdefault="unqualified"> <xs:simpletype name="nipvaluetype"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="[\s ]{1,14}"/> </xs:restriction> </xs:simpletype> <xs:complextype name="niptype"> <xs:simplecontent> <xs:extension base="nipvaluetype"> <xs:attribute name="type"> <xs:simpletype> <xs:restriction base="xs:token"> <xs:enumeration value="pl"/> <xs:enumeration value="europe"/> <xs:enumeration value="other"/> </xs:restriction> </xs:simpletype> </xs:attribute> </xs:extension> </xs:simplecontent> </xs:complextype> <xs:simpletype name="regontype"> <xs:union> <xs:simpletype> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="\d{9}" /> </xs:restriction> </xs:simpletype> <xs:simpletype> <xs:restriction base="xs:string">

3 <xs:pattern value="\d{14}" /> </xs:restriction> </xs:simpletype> </xs:union> </xs:simpletype> <xs:simpletype name=" type"> </xs:simpletype> <xs:restriction base="xs:string"> </xs:restriction> <xs:pattern <xs:complextype name="documenttype" abstract="true"> <xs:documentation>typ abstrakcyjny, stanowiący podstawę dla wszystkich innych typów dokumentów. Zawiera pola wspólne dla wszystkich typów dokumentów.</xs:documentation> <xs:sequence> <xs:element name="description" type="xs:string" minoccurs="0"> dokumentu</xs:documentation> document</xs:documentation> xml:lang="pl">opis xml:lang="en">description of <xs:element name="lastmodified" type="xs:datetime" minoccurs="0"> modyfikacji</xs:documentation> modified</xs:documentation> xml:lang="pl">data ostatniej xml:lang="en">last <xs:element name="filename" type="xs:anyuri" minoccurs="0"> xml:lang="pl">nazwa</xs:documentation>

4 xml:lang="en">name</xs:documentation> <xs:element name="filesize" type="xs:integer" minoccurs="0"> bajtach)</xs:documentation> byte)</xs:documentation> xml:lang="pl">rozmiar (w xml:lang="en">size (in </xs:sequence> </xs:complextype> <xs:complextype name="genericdocumenttype"> xml:lang="pl">dokument</xs:documentation> xml:lang="en">document</xs:documentation> pól.</xs:documentation> fields.</xs:documentation> <xs:documentation source="helptext" xml:lang="pl">podstawowa forma dokumentu bez dodatkowych <xs:documentation source="helptext" xml:lang="en">the basic form of the document without additional <xs:complexcontent> <xs:extension base="documenttype"/> </xs:complexcontent> </xs:complextype> <xs:complextype name="invoicetype"> xml:lang="pl">faktura</xs:documentation> xml:lang="en">invoice</xs:documentation> <xs:complexcontent> <xs:extension base="documenttype"> <xs:sequence> <xs:element name="invnumber" type="xs:string">

5 faktury</xs:documentation> number</xs:documentation> xml:lang="pl">numer xml:lang="en">invoice <xs:element name="invrecipient" type="xs:string" minoccurs="0"> xml:lang="pl">odbiorca faktury</xs:documentation> recipient</xs:documentation> xml:lang="en">invoice <xs:element name="nettoamount" minoccurs="0"> netto</xs:documentation> amount</xs:documentation> xml:lang="pl">kwota xml:lang="en">net <xs:simpletype> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:fractiondigits value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpletype> <xs:element name="bruttoamount" minoccurs="0"> brutto</xs:documentation> amount</xs:documentation> xml:lang="pl">kwota xml:lang="en">gross <xs:simpletype> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:fractiondigits value="2"/> </xs:restriction>

6 </xs:simpletype> <xs:element name="currency" type="xs:string" minoccurs="0"> xml:lang="pl">waluta</xs:documentation> xml:lang="en">currency</xs:documentation> <xs:element name="nip" type="niptype"> xml:lang="pl">nip</xs:documentation> xml:lang="en">nip</xs:documentation> <xs:documentation source="helptext" xml:lang="pl">dla pola NIP aplikacja obsługuje atrybut type o następujących wartościach: PL, Europe, Other</xs:documentation> <xs:element name="regon" type="regontype" minoccurs="0"> xml:lang="pl">regon</xs:documentation> xml:lang="en">regon</xs:documentation> <xs:element name=" " type=" type"> xml:lang="pl"> </xs:documentation> xml:lang="en"> </xs:documentation> <xs:element name="ordernumber" type="xs:string" minoccurs="0">

7 zamówienia</xs:documentation> number</xs:documentation> xml:lang="pl">numer xml:lang="en">order <xs:element name="recipientnumber" type="xs:string" minoccurs="0"> odbiorcy</xs:documentation> xml:lang="en">recipient's number</xs:documentation> xml:lang="pl">numer <xs:element name="adddescription" type="xs:string" minoccurs="0"> xml:lang="pl">dodatkowy opis</xs:documentation> xml:lang="en">additional description</xs:documentation> <xs:element name="invoicekind" type="xs:string" minoccurs="0"> faktury</xs:documentation> kind</xs:documentation> korekty, proformy, zaliczki</xs:documentation> xml:lang="pl">rodzaj xml:lang="en">invoice <xs:documentation source="helptext" xml:lang="pl">duplikaty, <xs:element name="typeinvoice" type="xs:string" minoccurs="0"> faktury</xs:documentation> type</xs:documentation> sprzedażowa lub zakupowa</xs:documentation> xml:lang="pl">typ xml:lang="en">invoice <xs:documentation source="helptext" xml:lang="pl">faktura

8 <xs:element name="typepayment" type="xs:string" minoccurs="0"> płatności</xs:documentation> xml:lang="en">payment type</xs:documentation> sprzedażowa lub zakupowa</xs:documentation> xml:lang="pl">rodzaj <xs:documentation source="helptext" xml:lang="pl">faktura <xs:element name="nameissuer" type="xs:string" minoccurs="0"> wystawcy</xs:documentation> xml:lang="pl">nazwa <xs:element name="cityissuer" type="xs:string" minoccurs="0"> wystawcy</xs:documentation> xml:lang="pl">miasto <xs:element name="postcodeissuer" type="xs:string" minoccurs="0"> pocztowy wystawcy</xs:documentation> xml:lang="pl">kod <xs:element name="streetissuer" type="xs:string" minoccurs="0"> wystawcy</xs:documentation> xml:lang="pl">ulica

9 <xs:element name="numstreetissuer" type="xs:string" minoccurs="0"> wystawcy</xs:documentation> xml:lang="pl">numer <xs:element name="dateissueinvoice" type="xs:string" minoccurs="0"> wystawienia</xs:documentation> xml:lang="pl">data <xs:element name="datesales" type="xs:string" minoccurs="0"> sprzedaży</xs:documentation> xml:lang="pl">data <xs:element name="dateintroduceinvoice" type="xs:string" minoccurs="0"> wprowadzenia faktury</xs:documentation> xml:lang="pl">data <xs:element name="recipientcountry" type="xs:string" minoccurs="0"> odbiorcy</xs:documentation> xml:lang="pl">kraj

10 <xs:element name="placeregistrationinvoices" type="xs:string" minoccurs="0"> rejestracji faktury</xs:documentation> xml:lang="pl">miejsce <xs:element name="placeoriginalarchive" type="xs:string" minoccurs="0"> przechowywania oryginału</xs:documentation> xml:lang="pl">miejsce <xs:element name="numcorrinv" type="xs:string" minoccurs="0"> faktury korygującej</xs:documentation> xml:lang="pl">numer <xs:element name="numcorrinvinitial" type="xs:string" minoccurs="0"> faktury do której wystawiona jest korekta</xs:documentation> xml:lang="pl">numer <xs:element name="invoicevalue" type="xs:string" minoccurs="0"> faktury</xs:documentation> xml:lang="pl">wartość <xs:element name="valuewords" type="xs:string" minoccurs="0">

11 faktury słownie</xs:documentation> xml:lang="pl">wartość <xs:element name="paydeadline" type="xs:string" minoccurs="0"> płatności</xs:documentation> xml:lang="pl">termin <xs:element name="nipissuer" type="xs:string" minoccurs="0"> Wystawcy</xs:documentation> xml:lang="pl">nip <xs:element name="namemerch" type="xs:string" minoccurs="0"> towaru</xs:documentation> xml:lang="pl">nazwa <xs:element name="numaccountissuer" type="xs:string" minoccurs="0"> rachunku wystawcy</xs:documentation> xml:lang="pl">nr <xs:element name="payaccount" type="xs:string" minoccurs="0"> xml:lang="pl">zaliczka</xs:documentation>

12 <xs:element name="deposit" type="xs:decimal" minoccurs="0"> xml:lang="pl">kaucja</xs:documentation> <xs:element name="netto23" type="xs:decimal" minoccurs="0"> 23</xs:documentation> xml:lang="pl">netto <xs:element name="vat23" type="xs:decimal" minoccurs="0"> 23</xs:documentation> xml:lang="pl">vat <xs:element name="netto8" type="xs:decimal" minoccurs="0"> 8</xs:documentation> xml:lang="pl">netto <xs:element name="vat8" type="xs:decimal" minoccurs="0"> 8</xs:documentation> xml:lang="pl">vat

13 <xs:element name="netto5" type="xs:decimal" minoccurs="0"> 5</xs:documentation> xml:lang="pl">netto <xs:element name="vat5" type="xs:decimal" minoccurs="0"> 5</xs:documentation> xml:lang="pl">vat <xs:element name="netto7" type="xs:decimal" minoccurs="0"> 7</xs:documentation> xml:lang="pl">netto <xs:element name="vat7" type="xs:decimal" minoccurs="0"> 7</xs:documentation> xml:lang="pl">vat <xs:element name="netto3" type="xs:decimal" minoccurs="0"> 3</xs:documentation> xml:lang="pl">netto <xs:element name="vat3" type="xs:decimal" minoccurs="0">

14 3</xs:documentation> xml:lang="pl">vat <xs:element name="netto0" type="xs:decimal" minoccurs="0"> 0</xs:documentation> xml:lang="pl">netto <xs:element name="vat0" type="xs:decimal" minoccurs="0"> 0</xs:documentation> xml:lang="pl">vat <xs:element name="nettozw" type="xs:decimal" minoccurs="0"> ZW</xs:documentation> xml:lang="pl">netto <xs:element name="vatzw" type="xs:decimal" minoccurs="0"> ZW</xs:documentation> xml:lang="pl">vat <xs:element name="iddocument" type="xs:string" minoccurs="0"> xml:lang="pl">identyfikator dokumentu</xs:documentation>

15 <xs:element name="idpayment" type="xs:string" minoccurs="0"> xml:lang="pl">identyfikator płatności</xs:documentation> <xs:element name="addfiled1" type="xs:string" minoccurs="0"> zapasowe 1</xs:documentation> xml:lang="pl">pole <xs:element name="addfiled2" type="xs:string" minoccurs="0"> zapasowe 2</xs:documentation> xml:lang="pl">pole <xs:element name="addfiled3" type="xs:string" minoccurs="0"> zapasowe 3</xs:documentation> xml:lang="pl">pole <xs:element name="addfiled4" type="xs:string" minoccurs="0"> zapasowe 4</xs:documentation> xml:lang="pl">pole

16 </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexcontent> </xs:complextype> <xs:complextype name="deliverydoctype"> xml:lang="pl">edokument dostawy</xs:documentation> xml:lang="en">edelivery document</xs:documentation> <xs:complexcontent> <xs:extension base="documenttype"> <xs:sequence> <xs:element name="deliverynumber" type="xs:string" minoccurs="0"> dokumentu dostawy</xs:documentation> document number</xs:documentation> xml:lang="pl">numer xml:lang="en">delivery <xs:element name="invoicenumber" type="xs:string" minoccurs="0"> faktury</xs:documentation> number</xs:documentation> xml:lang="pl">numer xml:lang="en">invoice <xs:element name="invrecipient" type="xs:string" minoccurs="0"> xml:lang="pl">odbiorca faktury</xs:documentation> recipient</xs:documentation> xml:lang="en">invoice <xs:element name="nip" type="niptype">

17 xml:lang="pl">nip</xs:documentation> xml:lang="en">nip</xs:documentation> <xs:documentation source="helptext" xml:lang="pl">dla pola NIP aplikacja obsługuje atrybut type o następujących wartościach: PL, Europe, Other</xs:documentation> <xs:element name=" " type=" type"> xml:lang="pl"> </xs:documentation> xml:lang="en"> </xs:documentation> <xs:element name="regon" type="regontype" minoccurs="0"> xml:lang="pl">regon</xs:documentation> xml:lang="en">regon</xs:documentation> <xs:element name="recipientnumber" type="xs:string" minoccurs="0"> odbiorcy</xs:documentation> xml:lang="en">recipient's number</xs:documentation> xml:lang="pl">numer </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexcontent> </xs:complextype> <xs:complextype name="lukasdoctype"> xml:lang="pl">umowa LukasBank</xs:documentation>

18 xml:lang="en">lukasbank Contract</xs:documentation> <xs:complexcontent> <xs:extension base="documenttype"> <xs:sequence> <xs:element name="logowanieidentyfikator" type="xs:string"> xml:lang="pl">identyfikator umowy</xs:documentation> xml:lang="en">contract id</xs:documentation> <xs:element name="logowaniehaslo" type="xs:string"> uzytkownika</xs:documentation> Password</xs:documentation> xml:lang="pl">haslo xml:lang="en">user <xs:element name=" " type=" type" nillable="true" minoccurs="0"> xml:lang="pl"> </xs:documentation> xml:lang="en"> </xs:documentation> <xs:appinfo source="emptyvalue">true</xs:appinfo> <xs:element name="okresprzechowywania" type="xs:date"> przechowywania</xs:documentation> xml:lang="en">expiration time</xs:documentation> xml:lang="pl">okres </xs:sequence>

19 </xs:extension> </xs:complexcontent> </xs:complextype> <xs:complextype name="edocumenttype"> xml:lang="pl">edokument</xs:documentation> xml:lang="en">edocument</xs:documentation> <xs:complexcontent> <xs:extension base="documenttype"> <xs:sequence> <xs:element name="invnumber" type="xs:string" minoccurs="0"> faktury</xs:documentation> number</xs:documentation> xml:lang="pl">numer xml:lang="en">invoice <xs:element name="invrecipient" type="xs:string" minoccurs="0"> xml:lang="pl">odbiorca faktury</xs:documentation> recipient</xs:documentation> xml:lang="en">invoice <xs:element name="nettoamount" minoccurs="0"> netto</xs:documentation> amount</xs:documentation> xml:lang="pl">kwota xml:lang="en">net <xs:simpletype> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:fractiondigits value="2"/> </xs:restriction>

20 </xs:simpletype> <xs:element name="kinddocument" type="xs:string" minoccurs="0"> dokumentu</xs:documentation> xml:lang="en">document kind</xs:documentation> xml:lang="pl">rodzaj <xs:element name="numdocument" type="xs:string"> dokumentu</xs:documentation> xml:lang="en">document number</xs:documentation> xml:lang="pl">numer <xs:element name="niprecipient" type="niptype"> odbiorcy</xs:documentation> xml:lang="en">recipient NIP</xs:documentation> xml:lang="pl">nip <xs:documentation source="helptext" xml:lang="pl">dla pola NIP aplikacja obsługuje atrybut type o następujących wartościach: PL, Europe, Other</xs:documentation> <xs:element name="regon" type="regontype" minoccurs="0"> xml:lang="pl">regon</xs:documentation> xml:lang="en">regon</xs:documentation> <xs:element name=" " type=" type"> xml:lang="pl"> </xs:documentation>

21 xml:lang="en"> </xs:documentation> <xs:element name="recipientnumber" type="xs:string" minoccurs="0"> odbiorcy</xs:documentation> xml:lang="en">recipient's number</xs:documentation> xml:lang="pl">numer <xs:element name="adddescription" type="xs:string" minoccurs="0"> xml:lang="pl">dodatkowy opis</xs:documentation> xml:lang="en">additional description</xs:documentation> <xs:element name="archiperiod" type="xs:string" minoccurs="0"> archiwizacji</xs:documentation> xml:lang="pl">okres <xs:element name="dateissue" type="xs:date" minoccurs="0"> wystawienia</xs:documentation> xml:lang="pl">data <xs:element name="namerecipient" type="xs:string" minoccurs="0"> odbiorca</xs:documentation> xml:lang="pl">nazwa

22 <xs:element name="typecorrespondence" type="xs:string" minoccurs="0"> korespondencji</xs:documentation> xml:lang="pl">typ <xs:element name="iddocument" type="xs:string" minoccurs="0"> xml:lang="pl">identyfikator dokumentu</xs:documentation> <xs:element name="addfiled1" type="xs:string" minoccurs="0"> zapasowe 1</xs:documentation> xml:lang="pl">pole <xs:element name="addfiled2" type="xs:string" minoccurs="0"> zapasowe 2</xs:documentation> xml:lang="pl">pole <xs:element name="addfiled3" type="xs:string" minoccurs="0"> zapasowe 3</xs:documentation> xml:lang="pl">pole

23 </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexcontent> </xs:complextype> <xs:element name="subject" type="xs:string"> xml:lang="pl">temat dokumentu</xs:documentation> xml:lang="en">subject of document</xs:documentation> </xs:schema>

Archivio Sp. z o.o. Schema XSD opisująca typy dokumentów obsługiwane w Systemie Invo24

Archivio Sp. z o.o. Schema XSD opisująca typy dokumentów obsługiwane w Systemie Invo24 Archivio Sp. z o.o. Schema XSD opisująca typy dokumentów obsługiwane w Systemie Invo24 Wersja 1.0 Archivio Sp. z o.o. Strona 1

More information

+

+ <xs:element name=productsubtype type=xs:string minoccurs=0/> otcd.ntf.001.01.auctiondetail.. otcd.ntf.001.01.auctionresult - + otcd.ntf.001.01.automaticterminationsummary

More information

Service Description: NIH GovTrip - NBS Web Service

Service Description: NIH GovTrip - NBS Web Service 8 July 2010 Page 1 Service Description: NIH GovTrip - NBS Web Service Version # Change Description Owner 1.0 Initial Version Jerry Zhou 1.1 Added ISC Logo and Schema Section Ian Sebright 8 July 2010 Page

More information

Filen ex_e.xml. Her kommer koderne Det der står skrevet med fed er ændret af grp. 2.121.

Filen ex_e.xml. Her kommer koderne Det der står skrevet med fed er ændret af grp. 2.121. <?xml version=1.0?> Her kommer koderne Det der står skrevet med fed er ændret af grp. 2.121 Filen ex_e.xml Semester

More information

XML Schema. Mario Alviano A.A. 2013/2014. University of Calabria, Italy 1 / 26

XML Schema. Mario Alviano A.A. 2013/2014. University of Calabria, Italy 1 / 26 1 / 26 XML Schema Mario Alviano University of Calabria, Italy A.A. 2013/2014 Outline 2 / 26 1 Introduction 2 Elements 3 Simple and complex types 4 Attributes 5 Groups and built-in 6 Import of other schemes

More information

Security for industrial automation and control systems: Patch compatibility information

Security for industrial automation and control systems: Patch compatibility information Security for industrial automation and control systems: Patch compatibility information A Progress Report for Review and Comment From ISA99 Work Group 6 (Patch Management) The material in this report has

More information

User manual for e-line DNB: the XML import file. User manual for e-line DNB: the XML import file

User manual for e-line DNB: the XML import file. User manual for e-line DNB: the XML import file User manual for e-line DNB: the XML import file version 1.2 dated 19 February 2015 1 1. Contents 1. Contents... 2 2. e-line DNB... 3 2.1 Submitting your reports to De Nederlandsche Bank... 3 2.3 Entering

More information

Advanced PDF workflows with ColdFusion

Advanced PDF workflows with ColdFusion Advanced PDF workflows with ColdFusion and LiveCycle Outline About PDF Generating PDF from ColdFusion Working with PDF forms in ColdFusion Workflows with XFA forms Designing XFA forms with LC Designer

More information

XML Schema Tutorial. Source: W3Schools Schema Tutorial (http://www.w3schools.com/schema) Dr. Ray LIS 2600 Fall XML Schemas

XML Schema Tutorial. Source: W3Schools Schema Tutorial (http://www.w3schools.com/schema) Dr. Ray LIS 2600 Fall XML Schemas XML Schema Tutorial Source: W3Schools Schema Tutorial (http://www.w3schools.com/schema) Dr. Ray LIS 2600 Fall 07 1 What is an XML Schema? The purpose p of an XML Schema is to define the legal building

More information

Compliance Modeling. Formal Descriptors and Tools. , Falko Kötter 2. Report 2014/02 March 28, 2014

Compliance Modeling. Formal Descriptors and Tools. , Falko Kötter 2. Report 2014/02 March 28, 2014 Universität Stuttgart Fakultät Informatik, Elektrotechnik und Informationstechnik Compliance Modeling Formal Descriptors and Tools Christoph Fehling 1, Falko Kötter 2, Frank Leymann 1 Report 2014/02 March

More information

Gplus Adapter 8.0. for Siebel CRM. Developer s Guide

Gplus Adapter 8.0. for Siebel CRM. Developer s Guide Gplus Adapter 8.0 for Siebel CRM Developer s Guide The information contained herein is proprietary and confidential and cannot be disclosed or duplicated without the prior written consent of Genesys Telecommunications

More information

Service-Oriented Integration. extensible Markup Language (XML, namespaces, XSD) Balázs Simon, BME IIT

Service-Oriented Integration. extensible Markup Language (XML, namespaces, XSD) Balázs Simon, BME IIT Service-Oriented Integration extensible Markup Language (XML, namespaces, XSD) Balázs Simon, BME IIT Outline XML XML Namespaces XSD 2 extensible Markup Language (XML) 3 What is XML? extensible Markup Language

More information

DMP ESB Stanlab Interface vejledning i anvendelse.

DMP ESB Stanlab Interface vejledning i anvendelse. DMP ESB Stanlab Interface vejledning i anvendelse. Dette interface anvendes til enten at kalde PULS eller JUPITER stanlab Interfaces. Via interface kaldes enten PULS eller JUPITER. Som styrekode anvendes

More information

Agency to System Infrastructure Provider Interface Specification

Agency to System Infrastructure Provider Interface Specification Agency to System Infrastructure Provider Interface Specification Version 1.0.0 November 8, 2006 FINAL Document History Status Release Date Comment Audience Draft 0.1.0 08/31/06 Posted for public review

More information

PEPPOL Deliverable D1.1 Requirements for Use of Signatures in Public Procurement Processes Part 5: XKMS v2 Interface Specification

PEPPOL Deliverable D1.1 Requirements for Use of Signatures in Public Procurement Processes Part 5: XKMS v2 Interface Specification PEPPOL Deliverable D1.1 Requirements for Use of Signatures in Public Procurement Processes Part 5: XKMS v2 Interface Specification Profiling and Extensions Specification Version 1.2 PEPPOL WP1 2009-04-30

More information

3GPP TS V ( )

3GPP TS V ( ) TS 24.623 V10.3.0 (2012-03) Technical Specification 3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Core Network and Terminals; Extensible Markup Language (XML) Configuration Access Protocol

More information

An Empirical Study on XML Schema Idiosyncrasies in Big Data Processing

An Empirical Study on XML Schema Idiosyncrasies in Big Data Processing An Empirical Study on XML Schema Idiosyncrasies in Big Data Processing Dmitry Vasilenko, Mahesh Kurapati Business Analytics, IBM, Chicago, USA {dvasilen, mkurapati}@us.ibm.com Abstract The design and maintenance

More information

[MS-FSDAP]: Forms Services Design and Activation Web Service Protocol

[MS-FSDAP]: Forms Services Design and Activation Web Service Protocol [MS-FSDAP]: Forms Services Design and Activation Web Service Protocol Intellectual Property Rights Notice for Open Specifications Documentation Technical Documentation. Microsoft publishes Open Specifications

More information

Knowledge Technologies Institute XML. V. Pammer-Schindler, W. Kienreich Nov 7th, 2013 VU SemTech 2013/2

Knowledge Technologies Institute XML. V. Pammer-Schindler, W. Kienreich Nov 7th, 2013 VU SemTech 2013/2 XML 1 Today XML: Extensible Markup Language XSD: XML Schema XQUERY/XPATH: Accessing XML 2 Semantic Tower Defense ;) Game The state of a game of STD Tower A tower in the STD world which defends the exit

More information

Identity Assurance Hub Service Profile SAML Attributes v1.2a

Identity Assurance Hub Service Profile SAML Attributes v1.2a 1 2 3 4 Identity Assurance Hub Service Profile SAML Attributes v1.2a Identity Assurance Programme, 7 August 2015 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Document identifier: IDAP/HubService/Profiles/SAML/Attributes

More information

DocuSign Connect Guide

DocuSign Connect Guide Information Guide 1 DocuSign Connect Guide 2 Copyright 2003-2014 DocuSign, Inc. All rights reserved. For information about DocuSign trademarks, copyrights and patents refer to the DocuSign Intellectual

More information

DATE DOCUMENT CONTACT MAIL PHONE. 9th February 2015 Appendix 3A1 Peter Holst HerzbergPeter Holst Herzberg phol@vd.dk

DATE DOCUMENT CONTACT MAIL PHONE. 9th February 2015 Appendix 3A1 Peter Holst HerzbergPeter Holst Herzberg phol@vd.dk DATE DOCUMENT CONTACT MAIL PHONE 9th February 2015 Appendix 3A1 Peter Holst HerzbergPeter Holst Herzberg phol@vd.dk NEW TRAFFIC MAP APPENDIX 3A1: INTERFACES TO OTHER IT-SYSTEMS - DOCUMENTATION Niels Juels

More information

Abbreviations, definitions and a simple XML Schema example

Abbreviations, definitions and a simple XML Schema example Lecture 9 addendum XML and some related topics Abbreviations, definitions and a simple XML Schema example M. Naci Akkøk, Fall 2004 Page 1 INTRODUCTION Some abbreviations and definitions #1 XML = extensible

More information

PhUSE Paper TU03. XML by example. Raymond Ebben, OCS Consulting, the Netherlands

PhUSE Paper TU03. XML by example. Raymond Ebben, OCS Consulting, the Netherlands Paper TU03 XML by example Raymond Ebben, OCS Consulting, the Netherlands ABSTRACT This document is a basic tutorial on the practical use of XML with examples tailored to the pharmaceutical sector. INTRODUCTION

More information

Appendix 1 Technical Requirements

Appendix 1 Technical Requirements 1 av 13 Appendix 1 Technical Requirements Version 2.4.7 Technical requirements for membership in the Skolfederation The Skolfederation has, like many other federation initiatives, the goal to use the following

More information

Authentication Context for the OASIS Security Assertion Markup Language (SAML) V2.0

Authentication Context for the OASIS Security Assertion Markup Language (SAML) V2.0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Authentication Context for the OASIS Security Assertion Markup Language (SAML)

More information

EFSOC Framework Overview and Infrastructure Services

EFSOC Framework Overview and Infrastructure Services EFSOC Framework Overview and Infrastructure Services Infolab Technical Report Series INFOLAB-TR-13 Kees Leune Id: infraserv.tex,v 1.12 2003/10/23 10:36:08 kees Exp 1 Contents 1 Introduction 4 1.1 Notational

More information

IBM. Web Services Client for ILE Programming Guide. IBM i. Version 1

IBM. Web Services Client for ILE Programming Guide. IBM i. Version 1 IBM i IBM Web Services Client for ILE Programming Guide Version 1 IBM i IBM Web Services Client for ILE Programming Guide Version 1 Note Before using this information and the product it supports, read

More information

OpenGIS Project Document r1

OpenGIS Project Document r1 OpenGIS Project Document 02-017r1 TITLE: Web Map Service Implementation Specification Part 2: XML for Requests using HTTP POST Author (s): Jeff de La Beaujardière Address: NASA Goddard Space Flight Center,

More information

X-Road: Profile of SOAP Messages

X-Road: Profile of SOAP Messages Technical document Version 13 pages Doc. Y-743-11 Contents Contents 2 1 Introduction 3 1.1 General..................................... 3 1.2 Terms and Abbreviations............................ 3 1.3 Identifying

More information

Modernize your NonStop COBOL Applications with XML Thunder September 29, 2009 Mike Bonham, TIC Software John Russell, Canam Software

Modernize your NonStop COBOL Applications with XML Thunder September 29, 2009 Mike Bonham, TIC Software John Russell, Canam Software Modernize your NonStop COBOL Applications with XML Thunder September 29, 2009 Mike Bonham, TIC Software John Russell, Canam Software Agenda XML Overview XML Thunder overview Case Studies Q & A XML Standard

More information

keyon Luna SA Monitor Service Administration Guide 1 P a g e Version Autor Date Comment

keyon Luna SA Monitor Service Administration Guide 1 P a g e Version Autor Date Comment Luna SA Monitor Service Administration Guide Version Autor Date Comment 1.1 Thomas Stucky 25. July 2013 Update installation instructions. 1 P a g e Table of Contents 1 Overview... 3 1.1 What is the keyon

More information

Modello dati regionale d interscambio del Piano Strutturale Comunale (PSC) Allegato A Formato GML-XML

Modello dati regionale d interscambio del Piano Strutturale Comunale (PSC) Allegato A Formato GML-XML Modello dati regionale d interscambio del Piano Strutturale Comunale (PSC) Allegato A Formato GML-XML In attuazione della deliberazione del Consiglio Regionale 28 maggio 2003, n. 484 "Atto di indirizzo

More information

Argos Web Service Interface Specification

Argos Web Service Interface Specification ARGOS Reference: Nomenclature: CLS-DT-NT-10-165 ARG-IF-22-1427-CLS Issue: 1. 4 Date: Mar. 19, 13 CLS-DT-NT-10-165 ARG-IF-22-1427-CLS V 1.4 Mar. 19, 13 i.1 Chronology Issues: Issue: Date: Reason for change:

More information

Test Processes and Documentation for Programmable Electronic Systems and Software

Test Processes and Documentation for Programmable Electronic Systems and Software Standard Test Processes and Documentation for Programmable Electronic Systems and Software Important Warning This document is one of a set of standards developed solely and specifically for use on the

More information

CAS Protocol 3.0 specification

CAS Protocol 3.0 specification CAS Protocol 3.0 specification Contents CAS Protocol 3.0 Specification 5 Authors, Version 5 1. Introduction 5 1.1. Conventions & Definitions.................... 5 1.2 Reference Implementation....................

More information

Tecnologie per XML. Sara Comai Politecnico di Milano. Tecnologie legate a XML

Tecnologie per XML. Sara Comai Politecnico di Milano. Tecnologie legate a XML Tecnologie per XML Sara Comai Politecnico di Milano Tecnologie legate a XML DTD XHTML: riformulazione di HTML in XML Namespaces CSS: style sheets per visualizzare documenti XML XSD: XML schema XLink: linguaggio

More information

The New System of Accounts Message structure: Cash settlement balances derivatives (demt.smc.001.01)

The New System of Accounts Message structure: Cash settlement balances derivatives (demt.smc.001.01) The New System of Accounts Message structure: Cash settlement balances derivatives (demt.smc.001.01) Document date: 01.02.2007 : This message includes a statement of financial liabilities and receivables

More information

Schema Developer s Guide

Schema Developer s Guide E-Filing Page 1 of 104 INTRODUCTION...3 OVERVIEW OF E-FILING PROCESS...4 DETAILS OF THE DATA CONNECTIVITY TEST...4 INTERMEDIARY CLIENT APPLICATION TO PREPARE THE RETURNS IN XML FORMAT...4 WHY XML SCHEMA...7

More information

XML and Tools. Muhammad Khalid Sohail Khan Mat #: 745783 University of Duisburg Essen Germany

XML and Tools. Muhammad Khalid Sohail Khan Mat #: 745783 University of Duisburg Essen Germany XML and Tools Muhammad Khalid Sohail Khan Mat #: 745783 University of Duisburg Essen Germany 1 Tables of Contents 1 Main Topics... 2 1.1 What is XML?... 3 1.2 XML Syntax... 3 1.3 Namespace... 5 2 XML Schema...

More information

Canonical Data Model Design Guidelines

Canonical Data Model Design Guidelines TEXAS STUDENT DATA SYSTEM Canonical Data Model Design Guidelines Phase 2 Update: December 6, 2010 Ed Comer 2010 Michael & Susan Dell Foundation. All Rights Reserved. This document was created by Double

More information

[MS-DVRD]: Device Registration Discovery Protocol. Intellectual Property Rights Notice for Open Specifications Documentation

[MS-DVRD]: Device Registration Discovery Protocol. Intellectual Property Rights Notice for Open Specifications Documentation [MS-DVRD]: Intellectual Property Rights Notice for Open Specifications Documentation Technical Documentation. Microsoft publishes Open Specifications documentation for protocols, file formats, languages,

More information

[MS-QoE]: Quality of Experience Monitoring Server Protocol Specification

[MS-QoE]: Quality of Experience Monitoring Server Protocol Specification [MS-QoE]: Quality of Experience Monitoring Server Protocol Specification Intellectual Property Rights Notice for Open Specifications Documentation Technical Documentation. Microsoft publishes Open Specifications

More information

Manage Desktop Layout

Manage Desktop Layout You can define the layout of the Finesse desktop on the Desktop Layout tab. Important Requirements, such as processor speed and RAM, for clients that access the Finesse desktop can vary. Desktops that

More information

The Direct Project. Implementation Guide for Direct Project Trust Bundle Distribution. Version 1.0 14 March 2013

The Direct Project. Implementation Guide for Direct Project Trust Bundle Distribution. Version 1.0 14 March 2013 The Direct Project Implementation Guide for Direct Project Trust Bundle Distribution Version 1.0 14 March 2013 Version 1.0, 14 March 2013 Page 1 of 14 Contents Change Control... 3 Status of this Guide...

More information

<xs:restriction base=xs:string> </xs:restriction> </xs:simpletype> <xs:restriction base=xs:string> <xs:maxlength value=13/> </xs:restriction> name="presentations"> name="presentation"

More information

Tecnologias de Sistemas de Informação baseados na WEB

Tecnologias de Sistemas de Informação baseados na WEB Tecnologias de Sistemas de Informação baseados na WEB 9 Metadata Repository TSIW 2006/2007 Warning! Authors " Ricardo Martins Ferreira (rmf@uninova.pt) " With contributions of! João Moura-Pires (jmp@di.fct.unl.pt)!

More information

Selftest XML Basics TRAINING & CONSULTING. Document: E1006Test.fm 30/04/2010. ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium

Selftest XML Basics TRAINING & CONSULTING. Document: E1006Test.fm 30/04/2010. ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium Selftest XML Basics Document: E1006Test.fm 30/04/2010 ABIS Training & Consulting P.. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CNSULTING INTRDUCTIN SELFTEST XML BASICS To get an idea of the required prerequisites

More information

Creating and Managing Controlled Vocabularies for Use in Metadata

Creating and Managing Controlled Vocabularies for Use in Metadata Creating and Managing Controlled Vocabularies for Use in Metadata Tutorial 4 DC2004, Shanghai Library 14 October 2004 Stuart A. Sutton & Joseph T. Tennis Information School of the University of Washington,

More information

DRAFT. Standard Definition. Extensible Event Stream. Christian W. Günther Fluxicon Process Laboratories christian@fluxicon.com

DRAFT. Standard Definition. Extensible Event Stream. Christian W. Günther Fluxicon Process Laboratories christian@fluxicon.com Extensible Event Stream Standard Definition Christian W. Günther Fluxicon Process Laboratories christian@fluxicon.com XES Version: 1.0 Revision: 1 November 25, 2009 DRAFT Introduction Event logs, as they

More information

Comparison of Fully Software and Hardware Accelerated XML Processing

Comparison of Fully Software and Hardware Accelerated XML Processing Charles University in Prague Faculty of Mathematics and Physics Master Thesis Tomáš Knap Comparison of Fully Software and Hardware Accelerated XML Processing Department of Software Engineering Supervisor:

More information

No Trade Secrets. Microsoft does not claim any trade secret rights in this documentation.

No Trade Secrets. Microsoft does not claim any trade secret rights in this documentation. [MS-EDCSOM]: Intellectual Property Rights Notice for Open Specifications Documentation Technical Documentation. Microsoft publishes Open Specifications documentation for protocols, file formats, languages,

More information

Design and Implementation of a Feedback Systems Web Laboratory Prototype

Design and Implementation of a Feedback Systems Web Laboratory Prototype Design and Implementation of a Feedback Systems Web Laboratory Prototype Gerardo Viedma Núñez AUP Final Report MIT EECS May 25, 2004 Supervisor: Dr. Kent Lundberg Contents 1 Introduction 5 1.1 Overview..................................

More information

ETSI TS 102 818 V1.5.1 (2013-08)

ETSI TS 102 818 V1.5.1 (2013-08) TS 102 818 V1.5.1 (2013-08) Technical Specification Digital Audio Broadcasting (DAB); Digital Radio Mondiale (DRM); XML Specification for Electronic Programme Guide (EPG) European Broadcasting Union Union

More information

JAVA BASED XSD, XML AND WSDL VALIDATION TOOL

JAVA BASED XSD, XML AND WSDL VALIDATION TOOL International Journal of Computer Science and Engineering (IJCSE) ISSN(P): 2278-9960; ISSN(E): 2278-9979 Vol. 4, Issue 2, Mar 2015, 9-18 IASET JAVA BASED XSD, XML AND WSDL VALIDATION TOOL MARMIK PANDYA,

More information

3GPP TS 24.239 v9.0.0 (2009-12)

3GPP TS 24.239 v9.0.0 (2009-12) TS 24.239 v9.0.0 (2009-12) Technical Specification 3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Core Network and Terminals; Flexible Alerting (FA) using IP Multimedia (IM) Core Network

More information

X-Road message protocol v4.0

X-Road message protocol v4.0 Technical document Version 18 pages 1 / 18 Contents Contents 2 1 Introduction 3 1.1 General..................................... 3 1.2 Terms and Abbreviations............................ 3 1.3 Identifying

More information

JiBX 1.2, Part 2: XML schema to Java code

JiBX 1.2, Part 2: XML schema to Java code JiBX 1.2, Part 2: XML schema to Java code Generate cleaner, customized Java code from XML schema Dennis Sosnoski Lead consultant Sosnoski Software Associates Ltd 03 March 2009 Code generation from XML

More information

ETSI TS 102 818 V1.4.1 (2008-06) Technical Specification

ETSI TS 102 818 V1.4.1 (2008-06) Technical Specification TS 102 818 V1.4.1 (2008-06) Technical Specification Digital Audio Broadcasting (DAB); Digital Radio Mondial (DRM); XML Specification for Electronic Programme Guide (EPG) European Broadcasting Union Union

More information

Best Practices for Designing and Building the Services of an SOA

Best Practices for Designing and Building the Services of an SOA Best Practices for Designing and Building the Services of an SOA Guido Schmutz Technology Manager, Oracle ACE Director for FMW & SOA Trivadis AG, Switzerland Abstract This session will present best practices

More information

Web Content Management System based on XML Native Database

Web Content Management System based on XML Native Database Web Content Management System based on XML Native Database Mihaela Sokic Croatian Telecom, Jurisiceva 13, Zagreb, HR-10000, CROATIA mia.sokic@ht.hr Viktor Matic and Alen Bazant University of Zagreb Faculty

More information

(GameID, GameDate, GameTime, LocationID, LocationDescription, PlayerID, PlayerPassword, AvatarName, AvatarDescription, PlayerRank, PlayerScore)

(GameID, GameDate, GameTime, LocationID, LocationDescription, PlayerID, PlayerPassword, AvatarName, AvatarDescription, PlayerRank, PlayerScore) Solution 1: (GameID, GameDate, GameTime, LocationID, LocationDescription, PlayerID, PlayerPassword, AvatarName, AvatarDescription, PlayerRank, PlayerScore) LOCATIONID->LOCATIONDESCRIPTION PLAYERID->PLAYERPASSWORD,

More information

Chapter 4. Sharing Data through Web Services

Chapter 4. Sharing Data through Web Services Chapter 4. Sharing Data through Web Services Data sharing would seem to be a simple task. Agencies have been making their data publicly available through the Internet since the 1980s. The World Wide Web

More information

Session Initiation Protocol (SIP) Registration Extensions

Session Initiation Protocol (SIP) Registration Extensions [MS-SIPREGE]: Intellectual Property Rights Notice for Open Specifications Documentation Technical Documentation. Microsoft publishes Open Specifications documentation for protocols, file formats, languages,

More information

Access Control in a Distributed Object Environment Using XML and Roles

Access Control in a Distributed Object Environment Using XML and Roles Access Control in a Distributed Object Environment Using XML and Roles Jason Crampton Hemanth Khambhammettu Information Security Group, Royal Holloway, University of London Royal Holloway University of

More information

Domain-Specific Development

Domain-Specific Development 1 Domain-Specific Development Introduction This book describes the Microsoft Domain-Specific Language Tools (the DSL Tools). The DSL Tools are part of the Visual Studio SDK, and may be downloaded from

More information

Data Integration Hub for a Hybrid Paper Search

Data Integration Hub for a Hybrid Paper Search Data Integration Hub for a Hybrid Paper Search Jungkee Kim 1,2, Geoffrey Fox 2, and Seong-Joon Yoo 3 1 Department of Computer Science, Florida State University, Tallahassee FL 32306, U.S.A., jungkkim@cs.fsu.edu,

More information

[MS-QoE]: Quality of Experience Monitoring Server Protocol. Intellectual Property Rights Notice for Open Specifications Documentation

[MS-QoE]: Quality of Experience Monitoring Server Protocol. Intellectual Property Rights Notice for Open Specifications Documentation [MS-QoE]: Intellectual Property Rights Notice for Open Specifications Documentation Technical Documentation. Microsoft publishes Open Specifications documentation for protocols, file formats, languages,

More information

Testing Requirements to Manage Data Exchange Specifications in Enterprise Integration A Schema Design Quality Focus

Testing Requirements to Manage Data Exchange Specifications in Enterprise Integration A Schema Design Quality Focus Testing Requirements to Manage Data Exchange Specifications in Enterprise Integration A Schema Design Quality Focus Boonserm (Serm) KULVATUNYOU, Nenad IVEZIC, and Buhwan JEONG Manufacturing Systems Integration

More information

Integration of an XML electronic dictionary with linguistic tools for natural language processing

Integration of an XML electronic dictionary with linguistic tools for natural language processing Information Processing and Management xxx (2006) xxx xxx www.elsevier.com/locate/infoproman Integration of an XML electronic dictionary with linguistic tools for natural language processing Octavio Santana

More information

Encoding Records in XML: RDF, METS

Encoding Records in XML: RDF, METS 714: Metadata Encoding Records in XML: RDF, METS Margaret E.I. Kipp - kipp@uwm.edu https://pantherfile.uwm.edu/kipp/public/courses/714 Encoding Metadata in XML metadata encoding covers the process of encoding

More information

Importing XML Schema into an Object- Oriented Database Mediator System

Importing XML Schema into an Object- Oriented Database Mediator System Uppsala Master's Theses in Computing Science no. 260 Examensarbete DV3 20 p 2004-01-12 ISSN 1100-1836 Importing XML Schema into an Object- Oriented Database Mediator System BY Tony Johansson Richard Heggbrenna

More information

Effective Management and Exploration of Scientific Data on the Web. Lena Strömbäck lena.stromback@liu.se Linköping University

Effective Management and Exploration of Scientific Data on the Web. Lena Strömbäck lena.stromback@liu.se Linköping University Effective Management and Exploration of Scientific Data on the Web. Lena Strömbäck lena.stromback@liu.se Linköping University Internet 2 Example: New York Times 3 Example: Baby Name Vizard Laura Wattenberg

More information

A WS-Agreement Based SLA Implementation for the CMAC Platform

A WS-Agreement Based SLA Implementation for the CMAC Platform A WS-Agreement Based SLA Implementation for the CMAC Platform Adriano Galati 1, Karim Djemame 1, Martyn Fletcher 2,3, Mark Jessop 2, Michael Weeks 2, and John McAvoy 3 1 Distributed Systems and Services

More information

Excel 4.1. "# # $# HTML

Excel 4.1. # # $# HTML 4 Excel HTML - Microsoft Office 7.0, + 8.0 (Microsoft Office 97) 01. 2 + 3. 4, 0 5-6, 786 0 1 HTML-, 0 9 HTML HTML- 1, 08 0 1 - Web-.

More information

Oracle Java CAPS Message Library for EDIFACT User's Guide

Oracle Java CAPS Message Library for EDIFACT User's Guide Oracle Java CAPS Message Library for EDIFACT User's Guide Part No: 821 2607 March 2011 Copyright 2008, 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. License Restrictions Warranty/Consequential

More information

Informatica PowerCenter (Version 9.6.1) XML Guide

Informatica PowerCenter (Version 9.6.1) XML Guide Informatica PowerCenter (Version 9.6.1) XML Guide Informatica PowerCenter XML Guide Version 9.6.1 June 2014 Copyright (c) 1998-2014 Informatica Corporation. All rights reserved. This software and documentation

More information

A LOTOS NT Library for Modelisation, Analysis, and Validation of Distributed Systems

A LOTOS NT Library for Modelisation, Analysis, and Validation of Distributed Systems LOTOS NT Library for Modelisation, nalysis, and Validation of Distributed Systems lexandre Dumont alexandre.dumont@ensimag.imag.fr Introduction to Laboratory Research 2012 INRI - ENSIMG Tutor : Gwen Salaün

More information

YAZ proxy User s Guide and Reference. YAZ proxy User s Guide and Reference

YAZ proxy User s Guide and Reference. YAZ proxy User s Guide and Reference YAZ proxy User s Guide and Reference i YAZ proxy User s Guide and Reference Copyright 1998-2015 Index Data Aps YAZ proxy User s Guide and Reference iii COLLABORATORS TITLE : YAZ proxy User s Guide and

More information

Web Services in Rhapsody. Presented by: Jamie Titak

Web Services in Rhapsody. Presented by: Jamie Titak Web Services in Rhapsody Presented by: Jamie Titak Outline What are Web Services? IHE Profiles Web Services in Rhapsody Host-based Web Services in Rhapsody Utilizing the Rhapsody Web Service Client to

More information

D4.1.2 Cloud-based Data Storage (Prototype II)

D4.1.2 Cloud-based Data Storage (Prototype II) < ADVENTURE WP 4 D4.1.2 Cloud-based Data Storage (Prototype II) D4.1.2 Cloud-based Data Storage (Prototype II) Authors: ASC, TUDA Delivery Date: 2013-10-01 Due Date: 2013-08-31 Dissemination Level: PU

More information

ASPIRE Programmable Language and Engine

ASPIRE Programmable Language and Engine ASPIRE Programmable Language and Engine Athens Information Technology Agenda ASPIRE Programmable Language (APDL) ASPIRE Programmable Engine (APE) 2 ASPIRE Programmable Language ASPIRE Programmable Language

More information

J2SE Use Case. Sekhar Vajjhala Sun Microsystems. XACML F2F #3 Jan

J2SE Use Case. Sekhar Vajjhala Sun Microsystems. XACML F2F #3 Jan J2SE Use Case Sekhar Vajjhala Sun Microsystems XACML F2F #3 Jan 23 24 2002 Agenda Problem we are trying to solve Use of SAML/XACML in J2SE J2SE architecture Java Permission Model Policy Enforcement in

More information

Schema Developer s Guide. E-Filing Schema Developer s Guide

Schema Developer s Guide. E-Filing Schema Developer s Guide E-Filing Introduction The Department of Income Tax (Systems) has introduced a scheme to facilitate filing of returns online by E-Return Intermediaries. Details of the scheme and the procedure to be followed

More information

XEP-0337: Event Logging over XMPP

XEP-0337: Event Logging over XMPP XEP-0337: Event Logging over XMPP Peter Waher mailto:peterwaher@hotmail.com xmpp:peter.waher@jabber.org http://www.linkedin.com/in/peterwaher 2015-11-09 Version 0.2 Status Type Short Name Experimental

More information

General Information. Standards MX. Standards

General Information. Standards MX. Standards Standards Standards MX General Information This document describes the SWIFT Standards MX messages (MXs) and explains the concept of XML for MX messages and the structure and function of these messages.

More information

Digitisation at The National Archives

Digitisation at The National Archives Digitisation at The National Archives Last updated: July 2015 Crown copyright 2015 You may re-use this information (excluding logos) free of charge in any format or medium, under the terms of the Open

More information

da ra Metadata Schema

da ra Metadata Schema TECHNICAL Reports 2013 03 da ra Metadata Schema Version 2.2.1 DOI:10.4232/10.mdsdoc.2.2.1 Brigitte Hausstein, Nicole Quitzsch, Kirsten Jeude, Natalija Schleinstein, Wolfgang Zenk-Möltgen GESIS-Technical

More information

Flexible Tool Support for Accessibility Evaluation

Flexible Tool Support for Accessibility Evaluation Flexible Tool Support for Accessibility Evaluation Barbara Leporini, Fabio Paternò, Antonio Scorcia ISTI-CNR 56124 Pisa, Italy {barbara.leporini, fabio.paterno, antonio.scorcia}@isti.cnr.it ABSTRACT The

More information

The OpenVX XML Schema Extension

The OpenVX XML Schema Extension The OpenVX XML Schema Extension Version 1.0 (Provisional) Document Revision: r29754 Generated on Wed Feb 4 2015 10:42:03 Khronos Vision Working Group Editor: Erik Rainey Editor: Jesse Villarreal Copyright

More information

Liberty ID-WSF Authentication, Single Sign-On, and Identity Mapping Services Specification

Liberty ID-WSF Authentication, Single Sign-On, and Identity Mapping Services Specification : Version: v2.0 Liberty ID-WSF Authentication, Single Sign-On, and Identity Mapping Services Specification Version: v2.0 Editors: Jeff Hodges, NeuStar, Inc. Robert Aarts, Hewlett-Packard Paul Madsen, NTT

More information

Załącznik nr. 1. do Uchwały nr Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia

Załącznik nr. 1. do Uchwały nr Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia Załącznik nr. 1. do Uchwały nr Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia Format elektroniczny formularza deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formacie danych XML Schemat.xsd

More information

XIII. Service Oriented Computing. Laurea Triennale in Informatica Corso di Ingegneria del Software I A.A. 2006/2007 Andrea Polini

XIII. Service Oriented Computing. Laurea Triennale in Informatica Corso di Ingegneria del Software I A.A. 2006/2007 Andrea Polini XIII. Service Oriented Computing Laurea Triennale in Informatica Corso di Outline Enterprise Application Integration (EAI) and B2B applications Service Oriented Architecture Web Services WS technologies

More information

XML. Document Type Definitions XML Schema

XML. Document Type Definitions XML Schema XML Document Type Definitions XML Schema 1 Well-Formed and Valid XML Well-Formed XML allows you to invent your own tags. Valid XML conforms to a certain DTD. 2 Well-Formed XML Start the document with a

More information

Junos Pulse Secure Access Service. DMI Solutions Guide. Release 7.1. Published: 2011-01-31

Junos Pulse Secure Access Service. DMI Solutions Guide. Release 7.1. Published: 2011-01-31 Junos Pulse Secure Access Service DMI Solutions Guide Release 7.1 Published: 2011-01-31 Juniper Networks, Inc. 1194 North Mathilda Av enue Sunny v ale, Calif ornia 94089 408-745-2000 www.juniper.net Juniper

More information

Advanced Information Management

Advanced Information Management Anwendersoftware a Advanced Information Management Chapter 1: Introduction Holger Schwarz Universität Stuttgart Sommersemester 2009 Overview Basics Terms Database Management Systems Database Design Query

More information