Schema XSD opisująca typy dokumentów obsługiwane w Systemie invooclip

Size: px
Start display at page:

Download "Schema XSD opisująca typy dokumentów obsługiwane w Systemie invooclip"

Transcription

1 Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. Schema XSD opisująca typy dokumentów obsługiwane w Systemie invooclip Wersja 1.1

2 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <!-- edited with XMLSpy v2007 (http://www.altova.com) by Pawel Bartuzi (Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.) --> <xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/xmlschema" elementformdefault="qualified" attributeformdefault="unqualified"> <xs:simpletype name="nipvaluetype"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="[\s ]{1,14}"/> </xs:restriction> </xs:simpletype> <xs:complextype name="niptype"> <xs:simplecontent> <xs:extension base="nipvaluetype"> <xs:attribute name="type"> <xs:simpletype> <xs:restriction base="xs:token"> <xs:enumeration value="pl"/> <xs:enumeration value="europe"/> <xs:enumeration value="other"/> </xs:restriction> </xs:simpletype> </xs:attribute> </xs:extension> </xs:simplecontent> </xs:complextype> <xs:simpletype name="regontype"> <xs:union> <xs:simpletype> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="\d{9}" /> </xs:restriction> </xs:simpletype> <xs:simpletype> <xs:restriction base="xs:string">

3 <xs:pattern value="\d{14}" /> </xs:restriction> </xs:simpletype> </xs:union> </xs:simpletype> <xs:simpletype name=" type"> </xs:simpletype> <xs:restriction base="xs:string"> </xs:restriction> <xs:pattern <xs:complextype name="documenttype" abstract="true"> <xs:documentation>typ abstrakcyjny, stanowiący podstawę dla wszystkich innych typów dokumentów. Zawiera pola wspólne dla wszystkich typów dokumentów.</xs:documentation> <xs:sequence> <xs:element name="description" type="xs:string" minoccurs="0"> dokumentu</xs:documentation> document</xs:documentation> xml:lang="pl">opis xml:lang="en">description of <xs:element name="lastmodified" type="xs:datetime" minoccurs="0"> modyfikacji</xs:documentation> modified</xs:documentation> xml:lang="pl">data ostatniej xml:lang="en">last <xs:element name="filename" type="xs:anyuri" minoccurs="0"> xml:lang="pl">nazwa</xs:documentation>

4 xml:lang="en">name</xs:documentation> <xs:element name="filesize" type="xs:integer" minoccurs="0"> bajtach)</xs:documentation> byte)</xs:documentation> xml:lang="pl">rozmiar (w xml:lang="en">size (in </xs:sequence> </xs:complextype> <xs:complextype name="genericdocumenttype"> xml:lang="pl">dokument</xs:documentation> xml:lang="en">document</xs:documentation> pól.</xs:documentation> fields.</xs:documentation> <xs:documentation source="helptext" xml:lang="pl">podstawowa forma dokumentu bez dodatkowych <xs:documentation source="helptext" xml:lang="en">the basic form of the document without additional <xs:complexcontent> <xs:extension base="documenttype"/> </xs:complexcontent> </xs:complextype> <xs:complextype name="invoicetype"> xml:lang="pl">faktura</xs:documentation> xml:lang="en">invoice</xs:documentation> <xs:complexcontent> <xs:extension base="documenttype"> <xs:sequence> <xs:element name="invnumber" type="xs:string">

5 faktury</xs:documentation> number</xs:documentation> xml:lang="pl">numer xml:lang="en">invoice <xs:element name="invrecipient" type="xs:string" minoccurs="0"> xml:lang="pl">odbiorca faktury</xs:documentation> recipient</xs:documentation> xml:lang="en">invoice <xs:element name="nettoamount" minoccurs="0"> netto</xs:documentation> amount</xs:documentation> xml:lang="pl">kwota xml:lang="en">net <xs:simpletype> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:fractiondigits value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpletype> <xs:element name="bruttoamount" minoccurs="0"> brutto</xs:documentation> amount</xs:documentation> xml:lang="pl">kwota xml:lang="en">gross <xs:simpletype> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:fractiondigits value="2"/> </xs:restriction>

6 </xs:simpletype> <xs:element name="currency" type="xs:string" minoccurs="0"> xml:lang="pl">waluta</xs:documentation> xml:lang="en">currency</xs:documentation> <xs:element name="nip" type="niptype"> xml:lang="pl">nip</xs:documentation> xml:lang="en">nip</xs:documentation> <xs:documentation source="helptext" xml:lang="pl">dla pola NIP aplikacja obsługuje atrybut type o następujących wartościach: PL, Europe, Other</xs:documentation> <xs:element name="regon" type="regontype" minoccurs="0"> xml:lang="pl">regon</xs:documentation> xml:lang="en">regon</xs:documentation> <xs:element name=" " type=" type"> xml:lang="pl"> </xs:documentation> xml:lang="en"> </xs:documentation> <xs:element name="ordernumber" type="xs:string" minoccurs="0">

7 zamówienia</xs:documentation> number</xs:documentation> xml:lang="pl">numer xml:lang="en">order <xs:element name="recipientnumber" type="xs:string" minoccurs="0"> odbiorcy</xs:documentation> xml:lang="en">recipient's number</xs:documentation> xml:lang="pl">numer <xs:element name="adddescription" type="xs:string" minoccurs="0"> xml:lang="pl">dodatkowy opis</xs:documentation> xml:lang="en">additional description</xs:documentation> <xs:element name="invoicekind" type="xs:string" minoccurs="0"> faktury</xs:documentation> kind</xs:documentation> korekty, proformy, zaliczki</xs:documentation> xml:lang="pl">rodzaj xml:lang="en">invoice <xs:documentation source="helptext" xml:lang="pl">duplikaty, <xs:element name="typeinvoice" type="xs:string" minoccurs="0"> faktury</xs:documentation> type</xs:documentation> sprzedażowa lub zakupowa</xs:documentation> xml:lang="pl">typ xml:lang="en">invoice <xs:documentation source="helptext" xml:lang="pl">faktura

8 <xs:element name="typepayment" type="xs:string" minoccurs="0"> płatności</xs:documentation> xml:lang="en">payment type</xs:documentation> sprzedażowa lub zakupowa</xs:documentation> xml:lang="pl">rodzaj <xs:documentation source="helptext" xml:lang="pl">faktura <xs:element name="nameissuer" type="xs:string" minoccurs="0"> wystawcy</xs:documentation> xml:lang="pl">nazwa <xs:element name="cityissuer" type="xs:string" minoccurs="0"> wystawcy</xs:documentation> xml:lang="pl">miasto <xs:element name="postcodeissuer" type="xs:string" minoccurs="0"> pocztowy wystawcy</xs:documentation> xml:lang="pl">kod <xs:element name="streetissuer" type="xs:string" minoccurs="0"> wystawcy</xs:documentation> xml:lang="pl">ulica

9 <xs:element name="numstreetissuer" type="xs:string" minoccurs="0"> wystawcy</xs:documentation> xml:lang="pl">numer <xs:element name="dateissueinvoice" type="xs:string" minoccurs="0"> wystawienia</xs:documentation> xml:lang="pl">data <xs:element name="datesales" type="xs:string" minoccurs="0"> sprzedaży</xs:documentation> xml:lang="pl">data <xs:element name="dateintroduceinvoice" type="xs:string" minoccurs="0"> wprowadzenia faktury</xs:documentation> xml:lang="pl">data <xs:element name="recipientcountry" type="xs:string" minoccurs="0"> odbiorcy</xs:documentation> xml:lang="pl">kraj

10 <xs:element name="placeregistrationinvoices" type="xs:string" minoccurs="0"> rejestracji faktury</xs:documentation> xml:lang="pl">miejsce <xs:element name="placeoriginalarchive" type="xs:string" minoccurs="0"> przechowywania oryginału</xs:documentation> xml:lang="pl">miejsce <xs:element name="numcorrinv" type="xs:string" minoccurs="0"> faktury korygującej</xs:documentation> xml:lang="pl">numer <xs:element name="numcorrinvinitial" type="xs:string" minoccurs="0"> faktury do której wystawiona jest korekta</xs:documentation> xml:lang="pl">numer <xs:element name="invoicevalue" type="xs:string" minoccurs="0"> faktury</xs:documentation> xml:lang="pl">wartość <xs:element name="valuewords" type="xs:string" minoccurs="0">

11 faktury słownie</xs:documentation> xml:lang="pl">wartość <xs:element name="paydeadline" type="xs:string" minoccurs="0"> płatności</xs:documentation> xml:lang="pl">termin <xs:element name="nipissuer" type="xs:string" minoccurs="0"> Wystawcy</xs:documentation> xml:lang="pl">nip <xs:element name="namemerch" type="xs:string" minoccurs="0"> towaru</xs:documentation> xml:lang="pl">nazwa <xs:element name="numaccountissuer" type="xs:string" minoccurs="0"> rachunku wystawcy</xs:documentation> xml:lang="pl">nr <xs:element name="payaccount" type="xs:string" minoccurs="0"> xml:lang="pl">zaliczka</xs:documentation>

12 <xs:element name="deposit" type="xs:decimal" minoccurs="0"> xml:lang="pl">kaucja</xs:documentation> <xs:element name="netto23" type="xs:decimal" minoccurs="0"> 23</xs:documentation> xml:lang="pl">netto <xs:element name="vat23" type="xs:decimal" minoccurs="0"> 23</xs:documentation> xml:lang="pl">vat <xs:element name="netto8" type="xs:decimal" minoccurs="0"> 8</xs:documentation> xml:lang="pl">netto <xs:element name="vat8" type="xs:decimal" minoccurs="0"> 8</xs:documentation> xml:lang="pl">vat

13 <xs:element name="netto5" type="xs:decimal" minoccurs="0"> 5</xs:documentation> xml:lang="pl">netto <xs:element name="vat5" type="xs:decimal" minoccurs="0"> 5</xs:documentation> xml:lang="pl">vat <xs:element name="netto7" type="xs:decimal" minoccurs="0"> 7</xs:documentation> xml:lang="pl">netto <xs:element name="vat7" type="xs:decimal" minoccurs="0"> 7</xs:documentation> xml:lang="pl">vat <xs:element name="netto3" type="xs:decimal" minoccurs="0"> 3</xs:documentation> xml:lang="pl">netto <xs:element name="vat3" type="xs:decimal" minoccurs="0">

14 3</xs:documentation> xml:lang="pl">vat <xs:element name="netto0" type="xs:decimal" minoccurs="0"> 0</xs:documentation> xml:lang="pl">netto <xs:element name="vat0" type="xs:decimal" minoccurs="0"> 0</xs:documentation> xml:lang="pl">vat <xs:element name="nettozw" type="xs:decimal" minoccurs="0"> ZW</xs:documentation> xml:lang="pl">netto <xs:element name="vatzw" type="xs:decimal" minoccurs="0"> ZW</xs:documentation> xml:lang="pl">vat <xs:element name="iddocument" type="xs:string" minoccurs="0"> xml:lang="pl">identyfikator dokumentu</xs:documentation>

15 <xs:element name="idpayment" type="xs:string" minoccurs="0"> xml:lang="pl">identyfikator płatności</xs:documentation> <xs:element name="addfiled1" type="xs:string" minoccurs="0"> zapasowe 1</xs:documentation> xml:lang="pl">pole <xs:element name="addfiled2" type="xs:string" minoccurs="0"> zapasowe 2</xs:documentation> xml:lang="pl">pole <xs:element name="addfiled3" type="xs:string" minoccurs="0"> zapasowe 3</xs:documentation> xml:lang="pl">pole <xs:element name="addfiled4" type="xs:string" minoccurs="0"> zapasowe 4</xs:documentation> xml:lang="pl">pole

16 </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexcontent> </xs:complextype> <xs:complextype name="deliverydoctype"> xml:lang="pl">edokument dostawy</xs:documentation> xml:lang="en">edelivery document</xs:documentation> <xs:complexcontent> <xs:extension base="documenttype"> <xs:sequence> <xs:element name="deliverynumber" type="xs:string" minoccurs="0"> dokumentu dostawy</xs:documentation> document number</xs:documentation> xml:lang="pl">numer xml:lang="en">delivery <xs:element name="invoicenumber" type="xs:string" minoccurs="0"> faktury</xs:documentation> number</xs:documentation> xml:lang="pl">numer xml:lang="en">invoice <xs:element name="invrecipient" type="xs:string" minoccurs="0"> xml:lang="pl">odbiorca faktury</xs:documentation> recipient</xs:documentation> xml:lang="en">invoice <xs:element name="nip" type="niptype">

17 xml:lang="pl">nip</xs:documentation> xml:lang="en">nip</xs:documentation> <xs:documentation source="helptext" xml:lang="pl">dla pola NIP aplikacja obsługuje atrybut type o następujących wartościach: PL, Europe, Other</xs:documentation> <xs:element name=" " type=" type"> xml:lang="pl"> </xs:documentation> xml:lang="en"> </xs:documentation> <xs:element name="regon" type="regontype" minoccurs="0"> xml:lang="pl">regon</xs:documentation> xml:lang="en">regon</xs:documentation> <xs:element name="recipientnumber" type="xs:string" minoccurs="0"> odbiorcy</xs:documentation> xml:lang="en">recipient's number</xs:documentation> xml:lang="pl">numer </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexcontent> </xs:complextype> <xs:complextype name="lukasdoctype"> xml:lang="pl">umowa LukasBank</xs:documentation>

18 xml:lang="en">lukasbank Contract</xs:documentation> <xs:complexcontent> <xs:extension base="documenttype"> <xs:sequence> <xs:element name="logowanieidentyfikator" type="xs:string"> xml:lang="pl">identyfikator umowy</xs:documentation> xml:lang="en">contract id</xs:documentation> <xs:element name="logowaniehaslo" type="xs:string"> uzytkownika</xs:documentation> Password</xs:documentation> xml:lang="pl">haslo xml:lang="en">user <xs:element name=" " type=" type" nillable="true" minoccurs="0"> xml:lang="pl"> </xs:documentation> xml:lang="en"> </xs:documentation> <xs:appinfo source="emptyvalue">true</xs:appinfo> <xs:element name="okresprzechowywania" type="xs:date"> przechowywania</xs:documentation> xml:lang="en">expiration time</xs:documentation> xml:lang="pl">okres </xs:sequence>

19 </xs:extension> </xs:complexcontent> </xs:complextype> <xs:complextype name="edocumenttype"> xml:lang="pl">edokument</xs:documentation> xml:lang="en">edocument</xs:documentation> <xs:complexcontent> <xs:extension base="documenttype"> <xs:sequence> <xs:element name="invnumber" type="xs:string" minoccurs="0"> faktury</xs:documentation> number</xs:documentation> xml:lang="pl">numer xml:lang="en">invoice <xs:element name="invrecipient" type="xs:string" minoccurs="0"> xml:lang="pl">odbiorca faktury</xs:documentation> recipient</xs:documentation> xml:lang="en">invoice <xs:element name="nettoamount" minoccurs="0"> netto</xs:documentation> amount</xs:documentation> xml:lang="pl">kwota xml:lang="en">net <xs:simpletype> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:fractiondigits value="2"/> </xs:restriction>

20 </xs:simpletype> <xs:element name="kinddocument" type="xs:string" minoccurs="0"> dokumentu</xs:documentation> xml:lang="en">document kind</xs:documentation> xml:lang="pl">rodzaj <xs:element name="numdocument" type="xs:string"> dokumentu</xs:documentation> xml:lang="en">document number</xs:documentation> xml:lang="pl">numer <xs:element name="niprecipient" type="niptype"> odbiorcy</xs:documentation> xml:lang="en">recipient NIP</xs:documentation> xml:lang="pl">nip <xs:documentation source="helptext" xml:lang="pl">dla pola NIP aplikacja obsługuje atrybut type o następujących wartościach: PL, Europe, Other</xs:documentation> <xs:element name="regon" type="regontype" minoccurs="0"> xml:lang="pl">regon</xs:documentation> xml:lang="en">regon</xs:documentation> <xs:element name=" " type=" type"> xml:lang="pl"> </xs:documentation>

21 xml:lang="en"> </xs:documentation> <xs:element name="recipientnumber" type="xs:string" minoccurs="0"> odbiorcy</xs:documentation> xml:lang="en">recipient's number</xs:documentation> xml:lang="pl">numer <xs:element name="adddescription" type="xs:string" minoccurs="0"> xml:lang="pl">dodatkowy opis</xs:documentation> xml:lang="en">additional description</xs:documentation> <xs:element name="archiperiod" type="xs:string" minoccurs="0"> archiwizacji</xs:documentation> xml:lang="pl">okres <xs:element name="dateissue" type="xs:date" minoccurs="0"> wystawienia</xs:documentation> xml:lang="pl">data <xs:element name="namerecipient" type="xs:string" minoccurs="0"> odbiorca</xs:documentation> xml:lang="pl">nazwa

22 <xs:element name="typecorrespondence" type="xs:string" minoccurs="0"> korespondencji</xs:documentation> xml:lang="pl">typ <xs:element name="iddocument" type="xs:string" minoccurs="0"> xml:lang="pl">identyfikator dokumentu</xs:documentation> <xs:element name="addfiled1" type="xs:string" minoccurs="0"> zapasowe 1</xs:documentation> xml:lang="pl">pole <xs:element name="addfiled2" type="xs:string" minoccurs="0"> zapasowe 2</xs:documentation> xml:lang="pl">pole <xs:element name="addfiled3" type="xs:string" minoccurs="0"> zapasowe 3</xs:documentation> xml:lang="pl">pole

23 </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexcontent> </xs:complextype> <xs:element name="subject" type="xs:string"> xml:lang="pl">temat dokumentu</xs:documentation> xml:lang="en">subject of document</xs:documentation> </xs:schema>

Archivio Sp. z o.o. Schema XSD opisująca typy dokumentów obsługiwane w Systemie Invo24

Archivio Sp. z o.o. Schema XSD opisująca typy dokumentów obsługiwane w Systemie Invo24 Archivio Sp. z o.o. Schema XSD opisująca typy dokumentów obsługiwane w Systemie Invo24 Wersja 1.0 Archivio Sp. z o.o. Strona 1

More information

+

+ <xs:element name=productsubtype type=xs:string minoccurs=0/> otcd.ntf.001.01.auctiondetail.. otcd.ntf.001.01.auctionresult - + otcd.ntf.001.01.automaticterminationsummary

More information

Service Description: NIH GovTrip - NBS Web Service

Service Description: NIH GovTrip - NBS Web Service 8 July 2010 Page 1 Service Description: NIH GovTrip - NBS Web Service Version # Change Description Owner 1.0 Initial Version Jerry Zhou 1.1 Added ISC Logo and Schema Section Ian Sebright 8 July 2010 Page

More information

Filen ex_e.xml. Her kommer koderne Det der står skrevet med fed er ændret af grp. 2.121.

Filen ex_e.xml. Her kommer koderne Det der står skrevet med fed er ændret af grp. 2.121. <?xml version=1.0?> Her kommer koderne Det der står skrevet med fed er ændret af grp. 2.121 Filen ex_e.xml Semester

More information

Security for industrial automation and control systems: Patch compatibility information

Security for industrial automation and control systems: Patch compatibility information Security for industrial automation and control systems: Patch compatibility information A Progress Report for Review and Comment From ISA99 Work Group 6 (Patch Management) The material in this report has

More information

User manual for e-line DNB: the XML import file. User manual for e-line DNB: the XML import file

User manual for e-line DNB: the XML import file. User manual for e-line DNB: the XML import file User manual for e-line DNB: the XML import file version 1.2 dated 19 February 2015 1 1. Contents 1. Contents... 2 2. e-line DNB... 3 2.1 Submitting your reports to De Nederlandsche Bank... 3 2.3 Entering

More information

Advanced PDF workflows with ColdFusion

Advanced PDF workflows with ColdFusion Advanced PDF workflows with ColdFusion and LiveCycle Outline About PDF Generating PDF from ColdFusion Working with PDF forms in ColdFusion Workflows with XFA forms Designing XFA forms with LC Designer

More information

Compliance Modeling. Formal Descriptors and Tools. , Falko Kötter 2. Report 2014/02 March 28, 2014

Compliance Modeling. Formal Descriptors and Tools. , Falko Kötter 2. Report 2014/02 March 28, 2014 Universität Stuttgart Fakultät Informatik, Elektrotechnik und Informationstechnik Compliance Modeling Formal Descriptors and Tools Christoph Fehling 1, Falko Kötter 2, Frank Leymann 1 Report 2014/02 March

More information

Gplus Adapter 8.0. for Siebel CRM. Developer s Guide

Gplus Adapter 8.0. for Siebel CRM. Developer s Guide Gplus Adapter 8.0 for Siebel CRM Developer s Guide The information contained herein is proprietary and confidential and cannot be disclosed or duplicated without the prior written consent of Genesys Telecommunications

More information

DMP ESB Stanlab Interface vejledning i anvendelse.

DMP ESB Stanlab Interface vejledning i anvendelse. DMP ESB Stanlab Interface vejledning i anvendelse. Dette interface anvendes til enten at kalde PULS eller JUPITER stanlab Interfaces. Via interface kaldes enten PULS eller JUPITER. Som styrekode anvendes

More information

Agency to System Infrastructure Provider Interface Specification

Agency to System Infrastructure Provider Interface Specification Agency to System Infrastructure Provider Interface Specification Version 1.0.0 November 8, 2006 FINAL Document History Status Release Date Comment Audience Draft 0.1.0 08/31/06 Posted for public review

More information

PEPPOL Deliverable D1.1 Requirements for Use of Signatures in Public Procurement Processes Part 5: XKMS v2 Interface Specification

PEPPOL Deliverable D1.1 Requirements for Use of Signatures in Public Procurement Processes Part 5: XKMS v2 Interface Specification PEPPOL Deliverable D1.1 Requirements for Use of Signatures in Public Procurement Processes Part 5: XKMS v2 Interface Specification Profiling and Extensions Specification Version 1.2 PEPPOL WP1 2009-04-30

More information

An Empirical Study on XML Schema Idiosyncrasies in Big Data Processing

An Empirical Study on XML Schema Idiosyncrasies in Big Data Processing An Empirical Study on XML Schema Idiosyncrasies in Big Data Processing Dmitry Vasilenko, Mahesh Kurapati Business Analytics, IBM, Chicago, USA {dvasilen, mkurapati}@us.ibm.com Abstract The design and maintenance

More information

[MS-FSDAP]: Forms Services Design and Activation Web Service Protocol

[MS-FSDAP]: Forms Services Design and Activation Web Service Protocol [MS-FSDAP]: Forms Services Design and Activation Web Service Protocol Intellectual Property Rights Notice for Open Specifications Documentation Technical Documentation. Microsoft publishes Open Specifications

More information

DocuSign Connect Guide

DocuSign Connect Guide Information Guide 1 DocuSign Connect Guide 2 Copyright 2003-2014 DocuSign, Inc. All rights reserved. For information about DocuSign trademarks, copyrights and patents refer to the DocuSign Intellectual

More information

Identity Assurance Hub Service Profile SAML Attributes v1.2a

Identity Assurance Hub Service Profile SAML Attributes v1.2a 1 2 3 4 Identity Assurance Hub Service Profile SAML Attributes v1.2a Identity Assurance Programme, 7 August 2015 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Document identifier: IDAP/HubService/Profiles/SAML/Attributes

More information

DATE DOCUMENT CONTACT MAIL PHONE. 9th February 2015 Appendix 3A1 Peter Holst HerzbergPeter Holst Herzberg phol@vd.dk

DATE DOCUMENT CONTACT MAIL PHONE. 9th February 2015 Appendix 3A1 Peter Holst HerzbergPeter Holst Herzberg phol@vd.dk DATE DOCUMENT CONTACT MAIL PHONE 9th February 2015 Appendix 3A1 Peter Holst HerzbergPeter Holst Herzberg phol@vd.dk NEW TRAFFIC MAP APPENDIX 3A1: INTERFACES TO OTHER IT-SYSTEMS - DOCUMENTATION Niels Juels

More information

Appendix 1 Technical Requirements

Appendix 1 Technical Requirements 1 av 13 Appendix 1 Technical Requirements Version 2.4.7 Technical requirements for membership in the Skolfederation The Skolfederation has, like many other federation initiatives, the goal to use the following

More information

Authentication Context for the OASIS Security Assertion Markup Language (SAML) V2.0

Authentication Context for the OASIS Security Assertion Markup Language (SAML) V2.0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Authentication Context for the OASIS Security Assertion Markup Language (SAML)

More information

EFSOC Framework Overview and Infrastructure Services

EFSOC Framework Overview and Infrastructure Services EFSOC Framework Overview and Infrastructure Services Infolab Technical Report Series INFOLAB-TR-13 Kees Leune Id: infraserv.tex,v 1.12 2003/10/23 10:36:08 kees Exp 1 Contents 1 Introduction 4 1.1 Notational

More information

Modernize your NonStop COBOL Applications with XML Thunder September 29, 2009 Mike Bonham, TIC Software John Russell, Canam Software

Modernize your NonStop COBOL Applications with XML Thunder September 29, 2009 Mike Bonham, TIC Software John Russell, Canam Software Modernize your NonStop COBOL Applications with XML Thunder September 29, 2009 Mike Bonham, TIC Software John Russell, Canam Software Agenda XML Overview XML Thunder overview Case Studies Q & A XML Standard

More information

keyon Luna SA Monitor Service Administration Guide 1 P a g e Version Autor Date Comment

keyon Luna SA Monitor Service Administration Guide 1 P a g e Version Autor Date Comment Luna SA Monitor Service Administration Guide Version Autor Date Comment 1.1 Thomas Stucky 25. July 2013 Update installation instructions. 1 P a g e Table of Contents 1 Overview... 3 1.1 What is the keyon

More information

Modello dati regionale d interscambio del Piano Strutturale Comunale (PSC) Allegato A Formato GML-XML

Modello dati regionale d interscambio del Piano Strutturale Comunale (PSC) Allegato A Formato GML-XML Modello dati regionale d interscambio del Piano Strutturale Comunale (PSC) Allegato A Formato GML-XML In attuazione della deliberazione del Consiglio Regionale 28 maggio 2003, n. 484 "Atto di indirizzo

More information

Argos Web Service Interface Specification

Argos Web Service Interface Specification ARGOS Reference: Nomenclature: CLS-DT-NT-10-165 ARG-IF-22-1427-CLS Issue: 1. 4 Date: Mar. 19, 13 CLS-DT-NT-10-165 ARG-IF-22-1427-CLS V 1.4 Mar. 19, 13 i.1 Chronology Issues: Issue: Date: Reason for change:

More information

CAS Protocol 3.0 specification

CAS Protocol 3.0 specification CAS Protocol 3.0 specification Contents CAS Protocol 3.0 Specification 5 Authors, Version 5 1. Introduction 5 1.1. Conventions & Definitions.................... 5 1.2 Reference Implementation....................

More information

The New System of Accounts Message structure: Cash settlement balances derivatives (demt.smc.001.01)

The New System of Accounts Message structure: Cash settlement balances derivatives (demt.smc.001.01) The New System of Accounts Message structure: Cash settlement balances derivatives (demt.smc.001.01) Document date: 01.02.2007 : This message includes a statement of financial liabilities and receivables

More information

Tecnologie per XML. Sara Comai Politecnico di Milano. Tecnologie legate a XML

Tecnologie per XML. Sara Comai Politecnico di Milano. Tecnologie legate a XML Tecnologie per XML Sara Comai Politecnico di Milano Tecnologie legate a XML DTD XHTML: riformulazione di HTML in XML Namespaces CSS: style sheets per visualizzare documenti XML XSD: XML schema XLink: linguaggio

More information

Schema Developer s Guide

Schema Developer s Guide E-Filing Page 1 of 104 INTRODUCTION...3 OVERVIEW OF E-FILING PROCESS...4 DETAILS OF THE DATA CONNECTIVITY TEST...4 INTERMEDIARY CLIENT APPLICATION TO PREPARE THE RETURNS IN XML FORMAT...4 WHY XML SCHEMA...7

More information

[MS-DVRD]: Device Registration Discovery Protocol. Intellectual Property Rights Notice for Open Specifications Documentation

[MS-DVRD]: Device Registration Discovery Protocol. Intellectual Property Rights Notice for Open Specifications Documentation [MS-DVRD]: Intellectual Property Rights Notice for Open Specifications Documentation Technical Documentation. Microsoft publishes Open Specifications documentation for protocols, file formats, languages,

More information

[MS-QoE]: Quality of Experience Monitoring Server Protocol Specification

[MS-QoE]: Quality of Experience Monitoring Server Protocol Specification [MS-QoE]: Quality of Experience Monitoring Server Protocol Specification Intellectual Property Rights Notice for Open Specifications Documentation Technical Documentation. Microsoft publishes Open Specifications

More information

XML and Tools. Muhammad Khalid Sohail Khan Mat #: 745783 University of Duisburg Essen Germany

XML and Tools. Muhammad Khalid Sohail Khan Mat #: 745783 University of Duisburg Essen Germany XML and Tools Muhammad Khalid Sohail Khan Mat #: 745783 University of Duisburg Essen Germany 1 Tables of Contents 1 Main Topics... 2 1.1 What is XML?... 3 1.2 XML Syntax... 3 1.3 Namespace... 5 2 XML Schema...

More information

Manage Desktop Layout

Manage Desktop Layout You can define the layout of the Finesse desktop on the Desktop Layout tab. Important Requirements, such as processor speed and RAM, for clients that access the Finesse desktop can vary. Desktops that

More information

The Direct Project. Implementation Guide for Direct Project Trust Bundle Distribution. Version 1.0 14 March 2013

The Direct Project. Implementation Guide for Direct Project Trust Bundle Distribution. Version 1.0 14 March 2013 The Direct Project Implementation Guide for Direct Project Trust Bundle Distribution Version 1.0 14 March 2013 Version 1.0, 14 March 2013 Page 1 of 14 Contents Change Control... 3 Status of this Guide...

More information

Tecnologias de Sistemas de Informação baseados na WEB

Tecnologias de Sistemas de Informação baseados na WEB Tecnologias de Sistemas de Informação baseados na WEB 9 Metadata Repository TSIW 2006/2007 Warning! Authors " Ricardo Martins Ferreira (rmf@uninova.pt) " With contributions of! João Moura-Pires (jmp@di.fct.unl.pt)!

More information

Creating and Managing Controlled Vocabularies for Use in Metadata

Creating and Managing Controlled Vocabularies for Use in Metadata Creating and Managing Controlled Vocabularies for Use in Metadata Tutorial 4 DC2004, Shanghai Library 14 October 2004 Stuart A. Sutton & Joseph T. Tennis Information School of the University of Washington,

More information

DRAFT. Standard Definition. Extensible Event Stream. Christian W. Günther Fluxicon Process Laboratories christian@fluxicon.com

DRAFT. Standard Definition. Extensible Event Stream. Christian W. Günther Fluxicon Process Laboratories christian@fluxicon.com Extensible Event Stream Standard Definition Christian W. Günther Fluxicon Process Laboratories christian@fluxicon.com XES Version: 1.0 Revision: 1 November 25, 2009 DRAFT Introduction Event logs, as they

More information

No Trade Secrets. Microsoft does not claim any trade secret rights in this documentation.

No Trade Secrets. Microsoft does not claim any trade secret rights in this documentation. [MS-EDCSOM]: Intellectual Property Rights Notice for Open Specifications Documentation Technical Documentation. Microsoft publishes Open Specifications documentation for protocols, file formats, languages,

More information

Design and Implementation of a Feedback Systems Web Laboratory Prototype

Design and Implementation of a Feedback Systems Web Laboratory Prototype Design and Implementation of a Feedback Systems Web Laboratory Prototype Gerardo Viedma Núñez AUP Final Report MIT EECS May 25, 2004 Supervisor: Dr. Kent Lundberg Contents 1 Introduction 5 1.1 Overview..................................

More information

Comparison of Fully Software and Hardware Accelerated XML Processing

Comparison of Fully Software and Hardware Accelerated XML Processing Charles University in Prague Faculty of Mathematics and Physics Master Thesis Tomáš Knap Comparison of Fully Software and Hardware Accelerated XML Processing Department of Software Engineering Supervisor:

More information

ETSI TS 102 818 V1.5.1 (2013-08)

ETSI TS 102 818 V1.5.1 (2013-08) TS 102 818 V1.5.1 (2013-08) Technical Specification Digital Audio Broadcasting (DAB); Digital Radio Mondiale (DRM); XML Specification for Electronic Programme Guide (EPG) European Broadcasting Union Union

More information

3GPP TS 24.239 v9.0.0 (2009-12)

3GPP TS 24.239 v9.0.0 (2009-12) TS 24.239 v9.0.0 (2009-12) Technical Specification 3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Core Network and Terminals; Flexible Alerting (FA) using IP Multimedia (IM) Core Network

More information

ETSI TS 102 818 V1.4.1 (2008-06) Technical Specification

ETSI TS 102 818 V1.4.1 (2008-06) Technical Specification TS 102 818 V1.4.1 (2008-06) Technical Specification Digital Audio Broadcasting (DAB); Digital Radio Mondial (DRM); XML Specification for Electronic Programme Guide (EPG) European Broadcasting Union Union

More information

Best Practices for Designing and Building the Services of an SOA

Best Practices for Designing and Building the Services of an SOA Best Practices for Designing and Building the Services of an SOA Guido Schmutz Technology Manager, Oracle ACE Director for FMW & SOA Trivadis AG, Switzerland Abstract This session will present best practices

More information

Web Content Management System based on XML Native Database

Web Content Management System based on XML Native Database Web Content Management System based on XML Native Database Mihaela Sokic Croatian Telecom, Jurisiceva 13, Zagreb, HR-10000, CROATIA mia.sokic@ht.hr Viktor Matic and Alen Bazant University of Zagreb Faculty

More information

Session Initiation Protocol (SIP) Registration Extensions

Session Initiation Protocol (SIP) Registration Extensions [MS-SIPREGE]: Intellectual Property Rights Notice for Open Specifications Documentation Technical Documentation. Microsoft publishes Open Specifications documentation for protocols, file formats, languages,

More information

Chapter 4. Sharing Data through Web Services

Chapter 4. Sharing Data through Web Services Chapter 4. Sharing Data through Web Services Data sharing would seem to be a simple task. Agencies have been making their data publicly available through the Internet since the 1980s. The World Wide Web

More information

Data Integration Hub for a Hybrid Paper Search

Data Integration Hub for a Hybrid Paper Search Data Integration Hub for a Hybrid Paper Search Jungkee Kim 1,2, Geoffrey Fox 2, and Seong-Joon Yoo 3 1 Department of Computer Science, Florida State University, Tallahassee FL 32306, U.S.A., jungkkim@cs.fsu.edu,

More information

Domain-Specific Development

Domain-Specific Development 1 Domain-Specific Development Introduction This book describes the Microsoft Domain-Specific Language Tools (the DSL Tools). The DSL Tools are part of the Visual Studio SDK, and may be downloaded from

More information

[MS-QoE]: Quality of Experience Monitoring Server Protocol. Intellectual Property Rights Notice for Open Specifications Documentation

[MS-QoE]: Quality of Experience Monitoring Server Protocol. Intellectual Property Rights Notice for Open Specifications Documentation [MS-QoE]: Intellectual Property Rights Notice for Open Specifications Documentation Technical Documentation. Microsoft publishes Open Specifications documentation for protocols, file formats, languages,

More information

Testing Requirements to Manage Data Exchange Specifications in Enterprise Integration A Schema Design Quality Focus

Testing Requirements to Manage Data Exchange Specifications in Enterprise Integration A Schema Design Quality Focus Testing Requirements to Manage Data Exchange Specifications in Enterprise Integration A Schema Design Quality Focus Boonserm (Serm) KULVATUNYOU, Nenad IVEZIC, and Buhwan JEONG Manufacturing Systems Integration

More information

Integration of an XML electronic dictionary with linguistic tools for natural language processing

Integration of an XML electronic dictionary with linguistic tools for natural language processing Information Processing and Management xxx (2006) xxx xxx www.elsevier.com/locate/infoproman Integration of an XML electronic dictionary with linguistic tools for natural language processing Octavio Santana

More information

A WS-Agreement Based SLA Implementation for the CMAC Platform

A WS-Agreement Based SLA Implementation for the CMAC Platform A WS-Agreement Based SLA Implementation for the CMAC Platform Adriano Galati 1, Karim Djemame 1, Martyn Fletcher 2,3, Mark Jessop 2, Michael Weeks 2, and John McAvoy 3 1 Distributed Systems and Services

More information

Effective Management and Exploration of Scientific Data on the Web. Lena Strömbäck lena.stromback@liu.se Linköping University

Effective Management and Exploration of Scientific Data on the Web. Lena Strömbäck lena.stromback@liu.se Linköping University Effective Management and Exploration of Scientific Data on the Web. Lena Strömbäck lena.stromback@liu.se Linköping University Internet 2 Example: New York Times 3 Example: Baby Name Vizard Laura Wattenberg

More information

Encoding Records in XML: RDF, METS

Encoding Records in XML: RDF, METS 714: Metadata Encoding Records in XML: RDF, METS Margaret E.I. Kipp - kipp@uwm.edu https://pantherfile.uwm.edu/kipp/public/courses/714 Encoding Metadata in XML metadata encoding covers the process of encoding

More information

Oracle Java CAPS Message Library for EDIFACT User's Guide

Oracle Java CAPS Message Library for EDIFACT User's Guide Oracle Java CAPS Message Library for EDIFACT User's Guide Part No: 821 2607 March 2011 Copyright 2008, 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. License Restrictions Warranty/Consequential

More information

A LOTOS NT Library for Modelisation, Analysis, and Validation of Distributed Systems

A LOTOS NT Library for Modelisation, Analysis, and Validation of Distributed Systems LOTOS NT Library for Modelisation, nalysis, and Validation of Distributed Systems lexandre Dumont alexandre.dumont@ensimag.imag.fr Introduction to Laboratory Research 2012 INRI - ENSIMG Tutor : Gwen Salaün

More information

YAZ proxy User s Guide and Reference. YAZ proxy User s Guide and Reference

YAZ proxy User s Guide and Reference. YAZ proxy User s Guide and Reference YAZ proxy User s Guide and Reference i YAZ proxy User s Guide and Reference Copyright 1998-2015 Index Data Aps YAZ proxy User s Guide and Reference iii COLLABORATORS TITLE : YAZ proxy User s Guide and

More information

da ra Metadata Schema

da ra Metadata Schema TECHNICAL Reports 2013 03 da ra Metadata Schema Version 2.2.1 DOI:10.4232/10.mdsdoc.2.2.1 Brigitte Hausstein, Nicole Quitzsch, Kirsten Jeude, Natalija Schleinstein, Wolfgang Zenk-Möltgen GESIS-Technical

More information

D4.1.2 Cloud-based Data Storage (Prototype II)

D4.1.2 Cloud-based Data Storage (Prototype II) < ADVENTURE WP 4 D4.1.2 Cloud-based Data Storage (Prototype II) D4.1.2 Cloud-based Data Storage (Prototype II) Authors: ASC, TUDA Delivery Date: 2013-10-01 Due Date: 2013-08-31 Dissemination Level: PU

More information

ASPIRE Programmable Language and Engine

ASPIRE Programmable Language and Engine ASPIRE Programmable Language and Engine Athens Information Technology Agenda ASPIRE Programmable Language (APDL) ASPIRE Programmable Engine (APE) 2 ASPIRE Programmable Language ASPIRE Programmable Language

More information

Schema Developer s Guide. E-Filing Schema Developer s Guide

Schema Developer s Guide. E-Filing Schema Developer s Guide E-Filing Introduction The Department of Income Tax (Systems) has introduced a scheme to facilitate filing of returns online by E-Return Intermediaries. Details of the scheme and the procedure to be followed

More information

XEP-0337: Event Logging over XMPP

XEP-0337: Event Logging over XMPP XEP-0337: Event Logging over XMPP Peter Waher mailto:peterwaher@hotmail.com xmpp:peter.waher@jabber.org http://www.linkedin.com/in/peterwaher 2015-11-09 Version 0.2 Status Type Short Name Experimental

More information

General Information. Standards MX. Standards

General Information. Standards MX. Standards Standards Standards MX General Information This document describes the SWIFT Standards MX messages (MXs) and explains the concept of XML for MX messages and the structure and function of these messages.

More information

Digitisation at The National Archives

Digitisation at The National Archives Digitisation at The National Archives Last updated: July 2015 Crown copyright 2015 You may re-use this information (excluding logos) free of charge in any format or medium, under the terms of the Open

More information

Liberty ID-WSF Authentication, Single Sign-On, and Identity Mapping Services Specification

Liberty ID-WSF Authentication, Single Sign-On, and Identity Mapping Services Specification : Version: v2.0 Liberty ID-WSF Authentication, Single Sign-On, and Identity Mapping Services Specification Version: v2.0 Editors: Jeff Hodges, NeuStar, Inc. Robert Aarts, Hewlett-Packard Paul Madsen, NTT

More information

Junos Pulse Secure Access Service. DMI Solutions Guide. Release 7.1. Published: 2011-01-31

Junos Pulse Secure Access Service. DMI Solutions Guide. Release 7.1. Published: 2011-01-31 Junos Pulse Secure Access Service DMI Solutions Guide Release 7.1 Published: 2011-01-31 Juniper Networks, Inc. 1194 North Mathilda Av enue Sunny v ale, Calif ornia 94089 408-745-2000 www.juniper.net Juniper

More information

Advanced Information Management

Advanced Information Management Anwendersoftware a Advanced Information Management Chapter 1: Introduction Holger Schwarz Universität Stuttgart Sommersemester 2009 Overview Basics Terms Database Management Systems Database Design Query

More information

Załącznik nr. 1. do Uchwały nr Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia

Załącznik nr. 1. do Uchwały nr Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia Załącznik nr. 1. do Uchwały nr Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia Format elektroniczny formularza deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formacie danych XML Schemat.xsd

More information

XIII. Service Oriented Computing. Laurea Triennale in Informatica Corso di Ingegneria del Software I A.A. 2006/2007 Andrea Polini

XIII. Service Oriented Computing. Laurea Triennale in Informatica Corso di Ingegneria del Software I A.A. 2006/2007 Andrea Polini XIII. Service Oriented Computing Laurea Triennale in Informatica Corso di Outline Enterprise Application Integration (EAI) and B2B applications Service Oriented Architecture Web Services WS technologies

More information

XML. Document Type Definitions XML Schema

XML. Document Type Definitions XML Schema XML Document Type Definitions XML Schema 1 Well-Formed and Valid XML Well-Formed XML allows you to invent your own tags. Valid XML conforms to a certain DTD. 2 Well-Formed XML Start the document with a

More information

Web Services Metadata Exchange (WS- MetadataExchange)

Web Services Metadata Exchange (WS- MetadataExchange) Web Services Metadata Exchange (WS- MetadataExchange) September 2004 Authors Keith Ballinger, Microsoft Don Box, Microsoft Francisco Curbera (Editor), IBM Srinivas Davanum, Computer Associates Don Ferguson,

More information

CA ERwin Data Modeler

CA ERwin Data Modeler CA ERwin Data Modeler Creating Custom Mart Reports Using Crystal Reports Release 9.6.0 This Documentation, which includes embedded help systems and electronically distributed materials (hereinafter referred

More information

Secure Password-Based Authenticated Key Exchange. for Web Services

Secure Password-Based Authenticated Key Exchange. for Web Services Secure Password-Based Authenticated Key Exchange for Web Services Liang Fang 1,2, Samuel Meder 4, Olivier Chevassut 3, and Frank Siebenlist 1 Abstract. This paper discusses an implementation of an authenticated

More information

Virtual Data Language: A Typed Workflow Notation for Diversely Structured Scientific Data

Virtual Data Language: A Typed Workflow Notation for Diversely Structured Scientific Data Virtual Data Language: A Typed Workflow Notation for Diversely Structured Scientific Data Yong Zhao 1, Michael Wilde 23, Ian Foster 123 1 Department of Computer Science, University of Chicago 2 Computational

More information

Model-driven Rule-based Mediation in XML Data Exchange

Model-driven Rule-based Mediation in XML Data Exchange Model-driven Rule-based Mediation in XML Data Exchange Yongxin Liao, Dumitru Roman, Arne J. Berre SINTEF ICT, Oslo, Norway October 5, 2010 ICT 1 Outline Intro to XML Data Exchange FloraMap: Flora2-based

More information

Digitisation at The National Archives

Digitisation at The National Archives Digitisation at The National Archives Last updated: March 2016 Crown copyright 2016 You may re-use this information (excluding logos) free of charge in any format or medium, under the terms of the Open

More information

ATSC Candidate Standard: Service Announcement (A/332)

ATSC Candidate Standard: Service Announcement (A/332) ATSC Candidate Standard: Service Announcement (A/332) Doc. S33-159r1 24 November 2015 Advanced Television Systems Committee 1776 K Street, N.W. Washington, D.C. 20006 202-872-9160 1 The Advanced Television

More information

BACHELOR S THESIS. Roman Betík XML Data Visualization

BACHELOR S THESIS. Roman Betík XML Data Visualization Charles University in Prague Faculty of Mathematics and Physics BACHELOR S THESIS Roman Betík XML Data Visualization Department of Software Engineering Supervisor: RNDr. Irena Mlýnková, Ph.D. Study program:

More information

MedBiquitous Web Services Design Guidelines

MedBiquitous Web Services Design Guidelines MedBiquitous Web Services Design Guidelines Version 2.0 13 May 2009 MedBiquitous Technical Steering Committee Revision History Date Version Description Author 17 Dec 2003 0.9 Draft for Technical Steering

More information

Call Center Solution Guide

Call Center Solution Guide Call Center Solution Guide Technical Solution Guide Document Version 1 220 Perry Parkway Gaithersburg, MD USA 20877 Tel +1 301.977.9440 Fax +1 301.977.8846 WWW.BROADSOFT.COM BroadWorks Guide Copyright

More information

Extraction of standardized archetyped data from Electronic Health Record Systems based on the Entity- Attribute-Value Model

Extraction of standardized archetyped data from Electronic Health Record Systems based on the Entity- Attribute-Value Model Extraction of standardized archetyped data from Electronic Health Record Systems based on the Entity- Attribute-Value Model Georg Duftschmid, Thomas Wrba, Christoph Rinner Center for Medical Statistics,

More information

FUSE ESB. Getting Started with FUSE ESB. Version 4.1 April 2009

FUSE ESB. Getting Started with FUSE ESB. Version 4.1 April 2009 FUSE ESB Getting Started with FUSE ESB Version 4.1 April 2009 Getting Started with FUSE ESB Version 4.1 Publication date 22 Jul 2009 Copyright 2001-2009 Progress Software Corporation and/or its subsidiaries

More information

Developing A Software Testing Ontology in UML. for A Software Growth Environment of Web-Based Applications

Developing A Software Testing Ontology in UML. for A Software Growth Environment of Web-Based Applications DEVELOPING A SOFTWARE TESTING ONTOLOGY 1 Running head: DEVELOPING A SOFTWARE TESTING ONTOLOGY Developing A Software Testing Ontology in UML for A Software Growth Environment of Web-Based Applications Hong

More information

Integrating CRM into IBM WebSphere Portal with Digital Data Connector

Integrating CRM into IBM WebSphere Portal with Digital Data Connector Introduction 1 Integrating CRM into IBM WebSphere Portal with Digital Data Connector Table of Contents Introduction... 2 The Sample solution... 3 Components... 3 IBM WebSphere Portal including IBM Web

More information

Inter-operability of Manufacturing Applications in a Simulated Environment via CMSD Information Model

Inter-operability of Manufacturing Applications in a Simulated Environment via CMSD Information Model Inter-operability of Manufacturing Applications in a Simulated Environment via CMSD Information Model Esfandyar Mazhari and Young-Jun Son Systems and Industrial Engineering, The University of Arizona Abstract

More information

www.datatag.org Technical Report DataTAG-2003-1 FP5/IST DataTAG Project Web Services for Integrated Management: a Case Study

www.datatag.org Technical Report DataTAG-2003-1 FP5/IST DataTAG Project Web Services for Integrated Management: a Case Study Technical Report DataTAG-2003-1 FP5/IST DataTAG Project Web Services for Integrated Management: a Case Study J.P. Martin-Flatin and P.A. Doffoel 22 November 2003 www.datatag.org EU grant IST 2001-32459

More information

DESIGNING XML PIVOT MODELS FOR MASTER DATA INTEGRATION VIA UML PROFILE

DESIGNING XML PIVOT MODELS FOR MASTER DATA INTEGRATION VIA UML PROFILE DESIGNING XML PIVOT MODELS FOR MASTER DATA INTEGRATION VIA UML PROFILE Ludovic Menet, Myriam Lamolle Laboratoire d INformatique et Communication (LINC) IUT de Montreuil, Université Paris8 140 rue de la

More information

WTP-101 Developing Web Applications with Standards. using W3C org standard technologies such as, HTML, CSS, XML, XSD and XSL

WTP-101 Developing Web Applications with Standards. using W3C org standard technologies such as, HTML, CSS, XML, XSD and XSL WTP-101 Developing Web Applications with Standards using W3C org standard technologies such as, HTML, CSS, XML, XSD and XSL Attributions World Wide Web Consortium http://www.w3c.org Sandra Clark CSS for

More information

XEP-0135: File Sharing

XEP-0135: File Sharing XEP-0135: File Sharing Peter Saint-Andre mailto:peter@andyet.net xmpp:stpeter@stpeter.im https://stpeter.im/ 2004-06-04 Version 0.1 Status Type Short Name Deferred Standards Track files This document specifies

More information

. g .,, . . , Applicability of

More information

APolicy Framework for Collaborative WebService Customization

APolicy Framework for Collaborative WebService Customization APolicy Framework for Collaborative Web Haiqi Liang, Wei Sun, Xin Zhang, Zhongbo Jiang IBM China Research Lab {lianghq; weisun; zxin; jiangzb}@cn.ibm.com Abstract: A web service usually serves many consumers,

More information

Can I Make XML Go Faster?

Can I Make XML Go Faster? Can I Make XML Go Faster? Presented to: Presented by: John Jay King King Training Resources john@kingtraining.com Download this paper from: Objectives Understand XML document processing Understand how

More information

Preface... iv I. Introduction... 1 1. What is Spring Web Services?... 2 1.1. Introduction... 2 1.2. Runtime environment... 2 2.

Preface... iv I. Introduction... 1 1. What is Spring Web Services?... 2 1.1. Introduction... 2 1.2. Runtime environment... 2 2. Copyright 2005-2007 Preface... iv I. Introduction... 1 1. What is Spring Web Services?... 2 1.1. Introduction... 2 1.2. Runtime environment... 2 2. Why Contract First?... 4 2.1. Introduction... 4 2.2.

More information

Balisage: The Markup Conference

Balisage: The Markup Conference Balisage: The Markup Conference Secure Publishing using Schema-level Role-based Access Control Policies for Fragments of XML Documents Tomasz Müldner Professor Jodrey School of Computer Science, Acadia

More information

Web-Programmierung (WPR)

Web-Programmierung (WPR) Web-Programmierung (WPR) Vorlesung X. Web Services Teil 2 mailto:wpr@gruner.org 1 21 Web Service World Wide Web seit Anfang 1990er Jahren Mensch Web-Browser Applikation HTTP XML over HTTP Web-Server Geschäftslogik

More information