EU Beautiful Kosovo Programme Renovation of the School Yard 4 dëshmorët in Rahovec/Orahovac

Size: px
Start display at page:

Download "EU Beautiful Kosovo Programme Renovation of the School Yard 4 dëshmorët in Rahovec/Orahovac"

Transcription

1 EU Beautiful Kosovo Programme Renovation of the School Yard 4 dëshmorët in Rahovec/Orahovac The project Renovation of the School Yard 4 dëshmorët in the village Ratkoc/Ratkovac municipality of Rahovec/Orahovac,consists in the renovation and facilities' improvement of 4 dëshmorët school yard as well as creating a cleaner green environment for the students. The total amount of the project is euro 37, including a municipal contribution of euro 4,000 and it was implemented during the period June September new job opportunities were created, including for 25 persons (78,12%) registered at the Employment Centre within the Ministry of Labour and Social Welfare as long term unemployed. Out of 25, 2 persons with disabilities (8%), 4 persons from minority groups (16%), 3 women (12%)and 9 youth (36%) were employed. Projekti Rregullimi i oborrit të shkollës 4 dëshmorët në fshatin Ratkoc, komuna e Rahovecit, përfshinë rregullimin dhe përmirësimin e objekteve përcjellëse në oborrin e shkollës 4 dëshmorët si dhe krijimi i një hapësire më të pastër dhe gjelbëruese për nxënës. Shuma e përgjithshme e projektit është 37, euro duke përfshirë dhe kontributin komunal prej 4, euro dhe është implementuar gjatë periudhës qershor shtator Janë krijuar 32 mundësitë reja të punësimit, duke perfshirë 25 persona (78,12%) të regjistruar në qendrën e punësimit në kuadër të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenjes Sociale si të papunë afatgjatë. Nga 25 të punësuarit, 2 janë me aftësi të kufizuara (8%), 4 nga grupet e pakicave (16%), 3 të gjinisë femërore (12%) dhe janë punësuar 9 të rinjë (36%). Projekat Uređenja dvorišta škole 4 dëshmorët u selu Ratkovac, opština Orahovac, sastoji se iz uređenja i poboljšavanja objekata dvorišta škole 4 dëshmorët kao i stvaranja čistijeg i zelenijeg prostora škole za učenike. Ukupna vrednost projekta je 37, evra uključujući opštinski doprinos u iznosu od 4, evra a sproveden je u toku perioda jun septembar Stvoreno je 32 novih radnih mesta, od kojih 25 osoba (78,12%) registrovanih na birou rada u okviru Ministrastva Rada i Socijalne Zaštite kao trajno nezapošljeni.od 25 zapošljenih, 2 su bile osobe sa nedostacima (8%), 4 iz manjinskih zajednica (12%), 3 žene (12%)i 9 omladinaca (36%).

2 01 Rahovec city center before EU BK intervention May 2012 Qendra e qytetit të Rahovecit para ndërhyrjes së EU BK Programit maj 2012 Centar grada Orahovca pre EU BK intervencije maj 2012

3 02 Selected workers planting trees June 2012 Punëtorët e përzgjedhur duke mbjellur drunjët qershor 2012 Angažovani radnici sade drveća jun 2012

4 03 Placing cobble stones for the green areas layout June 2012 Vendosja e kubëzave të betonit për pregaditjen e pjesëve gjelbëruese qershor 2012 Postavljanje betonskih ploča za okvire zelenih površina jun 2012

5 04 Green areas creation work in process July 2012 Gjatë punimeve për krijimin e sipërfaqeve të gjelbërimit korrik 2012 Stvaranje zelenih površina radovi u toku jul 2012

6 05 Structure to be decorated with grape plants as Municipality symbol September 2012 Struktura që do të dekorohet me plantazhe të rrushit si simbol i Komunes shtator 2012 Struktura koja će biti dekorisana sadnjom vinove loze kao opštinski simbol septembar 2012

7 06 Trees planted and installation of bollards to avoid parking on the walking path September 2012 Drunjët e mbjellur dhe instalimi barrierave dekorative për parandalimin e parkimeve ne trotuare shtator 2012 Drveće zasađeno i sfere postavljene radi sprečavanja parkiravanja na trotoarima septembar 2012

8 07 Completed green areas along the sidewalks September 2012 Përfundimi i pjesëve gjelbëruese përgjatë trotoarëve shtator 2012 Zelene površine završene duž trotoara september 2012

9 08 View of one part of the project site after EU BK intervention September 2012 Një pjese të projektit pas intervenimit të EU BK's shtator 2012 Izgled jednog dela projekta nakon EU BK intervencije septembar 2012

A national Strategy for Entrepreneurship Education and Training.

A national Strategy for Entrepreneurship Education and Training. UNMIK IPVQ INSTITUCIONET E PËRKOHSHME VETËQEVERISËSE PROVISIONAL INSTITUTIONS OF SELF-GOVERNMENT PRIVREMENE INSTITUCIJE SAMOUPRAVLJANJA QEVERIA E KOSOVËS GOVERNMENT OF KOSOVO VLADA KOSOVA MINISTRIA E TREGTISË

More information

POPULATION 1 ANEBY KOMMUN

POPULATION 1 ANEBY KOMMUN Share POPULATION Population change - Population by age 7 7 7 + Age Population december st Population change after Age shares Year Population Net Net births migration W M Tot W M Tot W M Tot - 7 7 7 7 7

More information

B A S I C S C I E N C E S

B A S I C S C I E N C E S B A S I C S C I E N C E S 10 B A S I C S C I E N C E S F I R S T S E M E S T E R C O U R S E S : H U M A N S T R U C T U R E A N D F U N C T I O N [ H S F I ] M O L E C U L A R B A S I S O F M E D I C

More information

Postojeći Mail Account u Outlook Expressu (podešavanje promjena):

Postojeći Mail Account u Outlook Expressu (podešavanje promjena): Outlook Express 5 Postojeći Mail Account u Outlook Expressu (podešavanje promjena): Microsoft Outlook Express je dio Microsoft Internet Explorer. izaberite: Ako Outlook, kada dva puta pritisnete na gornju

More information

. g .,, . . , Applicability of

More information

Belle Isle Park Civic + Contemporary (Concept 1 Ultimate Scenario)

Belle Isle Park Civic + Contemporary (Concept 1 Ultimate Scenario) Civic + Contemporary (Concept 1 Ultimate Scenario) This concept emphasizes the continuity of the geometric form and water theme from the Village Plaza and Village Green. The high-quality play and seating

More information

The Change of Strategy at High Secondary Vocational Schools in Kosovo

The Change of Strategy at High Secondary Vocational Schools in Kosovo EUROPEAN ACADEMIC RESEARCH Vol. III, Issue 1/ April 2015 ISSN 2286-4822 www.euacademic.org Impact Factor: 3.4546 (UIF) DRJI Value: 5.9 (B+) The Change of Strategy at High Secondary Vocational Schools KASTRIOT

More information

To the Implementation Plan for the Czech Youth Guarantee programme

To the Implementation Plan for the Czech Youth Guarantee programme Annex 4/1 To the Implementation Plan for the Czech Youth Guarantee programme (Update of April 2014) Table 1: Key organizations to promote and implement the Youth Guarantee programme Key organization name

More information

Action Programme for the re-employment of disadvantaged workers. PARI Programme

Action Programme for the re-employment of disadvantaged workers. PARI Programme Action Programme for the re-employment of disadvantaged workers PARI Programme What is PARI: goals Testing Testing a labour labourpolicy model model based based on on active active welfare, welfare, with

More information

POPULATION 1 ANEBY KOMMUN

POPULATION 1 ANEBY KOMMUN POPULATION Population change - Population by age 7 7 + Age Share Population december st Population change after Age shares Year Population Net Net births migration W M Tot W M Tot W M Tot - 7 7 7 7 - -

More information

PHYSICAL ENVIRONMENT FACTORS AND THEIR IMPACT ON THE COGNITIVE PROCESS AND SOCIAL BEHAVIOR OF CHILDREN IN THE PRESCHOOL FACILITIES UDC 725.

PHYSICAL ENVIRONMENT FACTORS AND THEIR IMPACT ON THE COGNITIVE PROCESS AND SOCIAL BEHAVIOR OF CHILDREN IN THE PRESCHOOL FACILITIES UDC 725. FACTA UNIVERSITATIS Series: Architecture and Civil Engineering Vol. 4, N o 1, 2006, pp. 51-57 PHYSICAL ENVIRONMENT FACTORS AND THEIR IMPACT ON THE COGNITIVE PROCESS AND SOCIAL BEHAVIOR OF CHILDREN IN THE

More information

Social welfare. List of diagrams and tables. Social welfare

Social welfare. List of diagrams and tables. Social welfare List of diagrams and tables. Children in day care on 3 Dec. 995 202...44.2 Child welfare 995 202...45.3 Benefits for families with children 995 202...45.4 Social assistance 995 202...4.5 Recipients of

More information

AGE AND EDUCATION AS DETERMINANTS OF ENTREPRENEURSHIP UDC 005.961:005.914.3. Suzana Stefanović, Danijela Stošić

AGE AND EDUCATION AS DETERMINANTS OF ENTREPRENEURSHIP UDC 005.961:005.914.3. Suzana Stefanović, Danijela Stošić FACTA UNIVERSITATIS Series: Economics and Organization Vol. 9, N o 3, 2012, pp. 327-339 Review paper AGE AND EDUCATION AS DETERMINANTS OF ENTREPRENEURSHIP UDC 005.961:005.914.3 Suzana Stefanović, Danijela

More information

ADVANTAGES AND LIMITATIONS OF THE DISCOUNTED CASH FLOW TO FIRM VALUATION

ADVANTAGES AND LIMITATIONS OF THE DISCOUNTED CASH FLOW TO FIRM VALUATION Pregledni rad Škola biznisa Broj 1/2013 UDC 005.52:330.133.1 ADVANTAGES AND LIMITATIONS OF THE DISCOUNTED CASH FLOW TO FIRM VALUATION Sanja Vlaović Begović *, Higher School of Professional Business Studies,

More information

Information and Communication Technology for a better governance in Albania. Empowered lives. Resilient nations.

Information and Communication Technology for a better governance in Albania. Empowered lives. Resilient nations. Information and Communication Technology for a better governance in Albania Empowered lives. Resilient nations. This brochure is produced by UNDP Albania. Copyright UNDP Albania 2012 TABLE OF CONTENTS

More information

Evaluation of the nation wide Integration Courses

Evaluation of the nation wide Integration Courses Rambøll Management Federal Ministry of the Interior Evaluation of the nation wide Integration Courses Executive Summary February 2007 Federal Ministry of the Interior Evaluation of the nation wide Integration

More information

Strategy for 2012 to 2015. An active player from rural areas to the metropolis

Strategy for 2012 to 2015. An active player from rural areas to the metropolis Strategy for 2012 to 2015 ELY Centre for An active player from rural areas to the metropolis Well-being and impact through cooperation network The operating environment of the Centre for Economic Development,

More information

Lithuanian experience: Towards Accessible and Inclusive Early Childhood Education. Teresa Aidukienė Bucharest, 7 8 April 2014

Lithuanian experience: Towards Accessible and Inclusive Early Childhood Education. Teresa Aidukienė Bucharest, 7 8 April 2014 Lithuanian experience: Towards Accessible and Inclusive Early Childhood Education Teresa Aidukienė Bucharest, 7 8 April 2014 1 Lithuania in Europe 2 Lithuania today Area 65,300 km 2 Population 2,944,000

More information

ADVERTISING MARKET RESEARCH AND ANALYSIS IN KOSOVO

ADVERTISING MARKET RESEARCH AND ANALYSIS IN KOSOVO Republika e Kosovës Republika Kosova ~ Republic of Kosovo KOMISIONI I PAVARUR PËR MEDIA NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE ~ INDEPENDENT MEDIA COMMISSION ADVERTISING MARKET RESEARCH AND ANALYSIS IN KOSOVO Implemented

More information

PALAU A SITUATION ANALYSIS OF CHILDREN, YOUTH & WOMEN. GOVERNMENT OF PALAU with the assistance of UNICEF

PALAU A SITUATION ANALYSIS OF CHILDREN, YOUTH & WOMEN. GOVERNMENT OF PALAU with the assistance of UNICEF A SITUATION ANALYSIS OF CHILDREN, YOUTH & WOMEN GOVERNMENT OF with the assistance of UNICEF 2008 Acknowledgments Contents Acronyms and Abbreviations Executive Summary P A R T 1 I N T R O D U C T I O

More information

Curriculum Vitae Aida Dama Ph.D.

Curriculum Vitae Aida Dama Ph.D. Curriculum Vitae Aida Dama Ph.D. Datëlindja: 07.03.1984 Vendbanimi: Tirane Tel: +355 696014673 E-mail: a.dama@albanianuniversity.edu.al Studime Pasuniversitare Shkurt 2009 Fituar të drejtën për Doktoraturë

More information

Preventing road crash injuries involving children

Preventing road crash injuries involving children Preventing road crash injuries involving children Experience of Slovenia Robert Štaba, AMZS Road Safety Comission Secretary SOL Road Safety Conference - Budapest 2011 SLOVENIA 2 million people Capital

More information

Village Upliftment Programme Six Month Report. Amainthakarunai, Tamil Nadu, India

Village Upliftment Programme Six Month Report. Amainthakarunai, Tamil Nadu, India Village Upliftment Programme Six Month Report Amainthakarunai, Tamil Nadu, India Participatory Rural Appraisal (PRA) village mapping exercise being done along with community Submitted to: Intrum Justitia

More information

HANDBOOK FOR MUNICIPAL SERVICES PERFORMANCE MANAGEMENT SYSTEM

HANDBOOK FOR MUNICIPAL SERVICES PERFORMANCE MANAGEMENT SYSTEM Republika e Kosovës Republika Kosova-Republic of Kosovo Qeveria - Vlada - Government Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal Ministarstvo Administracije Lokalne Samouprave Ministry of Local Government

More information

Get Instant Access to ebook Libra Shqip Pdf PDF at Our Huge Library LIBRA SHQIP PDF PDF. ==> Download: LIBRA SHQIP PDF PDF

Get Instant Access to ebook Libra Shqip Pdf PDF at Our Huge Library LIBRA SHQIP PDF PDF. ==> Download: LIBRA SHQIP PDF PDF LIBRA SHQIP PDF PDF ==> Download: LIBRA SHQIP PDF PDF LIBRA SHQIP PDF PDF - Are you searching for Libra Shqip Pdf Books? Now, you will be happy that at this time Libra Shqip Pdf PDF is available at our

More information

APPLICATION ON GIS FOR LAND USE PLANNING: A CASE STUDY IN CENTRAL PART OF ALBANIA

APPLICATION ON GIS FOR LAND USE PLANNING: A CASE STUDY IN CENTRAL PART OF ALBANIA APPLICATION ON GIS FOR LAND USE PLANNING: A CASE STUDY IN CENTRAL PART OF ALBANIA ZBATIMI I GIS-IT PER PLANIFIKIMIN E PERDORIMIT TE TOKES: NJE RAST STUDIMOR NE PJESEN QENDRORE TE SHQIPERISE Lefteri DUSHAJ¹,

More information

A kickstart towards lifelong learning

A kickstart towards lifelong learning A kickstart towards lifelong learning 1 A kickstart towards lifelong learning To develop important skills towards life and lifelong learning. In Helsinki, the level of learning is high on an international

More information

Small Businesses Resilience after the Great East Japan Earthquake

Small Businesses Resilience after the Great East Japan Earthquake Small Businesses Resilience after the Great East Japan Earthquake Sendai s Earthquake and Tsunami Damage & Restoration Efforts Sendai City Earthquake Disaster Reconstruction Plan Post-Disaster Reconstruction

More information

Youth guarantees: An international perspective

Youth guarantees: An international perspective Youth guarantees: An international perspective Conference of the Italian Presidency EU Council Youth Guarantees: First Results Gianni Rosas Chief, Rome, 14 October 2014 This presentation Youth guarantees

More information

PRIMARY AND SECONDARY EDUCATION. Nurturing the talents of tomorrow

PRIMARY AND SECONDARY EDUCATION. Nurturing the talents of tomorrow PRIMARY AND SECONDARY EDUCATION Nurturing the talents of tomorrow CREATING VIRTUOUS CIRCLES INTERVIEW WITH JEAN-MARC FONTAINE, Vice-President Social Business & Societal > Why does the Total Group support

More information

G d y n i a U s ł u g a r e j e s t r a c j i i p o m i a r u c z a s u u c z e s t n i k ó w i m p r e z s p o r t o w y c h G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e k r e a c j i w r o k u 2 0

More information

Garden design and restoration - rebuilding hystorical places Yvoire France

Garden design and restoration - rebuilding hystorical places Yvoire France Volume 17(3), 118-122, 2013 JOURNAL of Horticulture, Forestry and Biotechnology www.journal-hfb.usab-tm.ro Garden design and restoration - rebuilding hystorical places Yvoire France Szekely G. 1 * 1 Banat

More information

Intervention logic Explaining the result orientation of 2014-2020

Intervention logic Explaining the result orientation of 2014-2020 Intervention logic Explaining the result orientation of 2014-2020 Training to Managing Authorities, summer 2014, Brussels Trainer: Marie-Jose Zondag, Ecorys Netherlands Content 1. Result orientation 2.

More information

Učešće mladih. Institutional framework. National Strategy Priorities / Objectives Legal framework. Funding

Učešće mladih. Institutional framework. National Strategy Priorities / Objectives Legal framework. Funding ANNEX II - Policy, legal and institutional framework in area of youth participation and employment in Montenegro Tabela 6: Politički i institucionalni okvir u oblasti učešća i zapošljavanja mladih u Crnoj

More information

EXPLORER: A DYNAMIC STATISTICAL DATA VISUALIZATION TOOL TO SUPPORT ITALIAN DEVELOPMENT POLICY. Carlo Amati, Simona De Luca

EXPLORER: A DYNAMIC STATISTICAL DATA VISUALIZATION TOOL TO SUPPORT ITALIAN DEVELOPMENT POLICY. Carlo Amati, Simona De Luca EXPLORER: A DYNAMIC STATISTICAL DATA VISUALIZATION TOOL TO SUPPORT ITALIAN DEVELOPMENT POLICY Carlo Amati, Simona De Luca Department of Development and Economic Cohesion (DPS) Statistics User Meeting ItalianeXplorer

More information

YOUTH GUARANTEE IS ON THE YOUNG PERSON'S SIDE! www.nuorisotakuu.fi 1

YOUTH GUARANTEE IS ON THE YOUNG PERSON'S SIDE! www.nuorisotakuu.fi 1 YOUTH GUARANTEE IS ON THE YOUNG PERSON'S SIDE! www.nuorisotakuu.fi 1 Contents What is the youth guarantee? Why the youth guarantee? Goals and messages of the youth guarantee Who implements the youth guarantee?

More information

The chance of a lifetime Study social work at Stockholm University in Sweden At a turning point in your life? This could be the chance of a lifetime!

The chance of a lifetime Study social work at Stockholm University in Sweden At a turning point in your life? This could be the chance of a lifetime! The chance of a lifetime Study social work at Stockholm University in Sweden At a turning point in your life? This could be the chance of a lifetime! 2 The chance of a lifetime The chance of a lifetime

More information

CURE & CARE 1 MALAYSIA CLINIC

CURE & CARE 1 MALAYSIA CLINIC CURE & CARE 1 MALAYSIA CLINIC TOWARDS AN INTEGRATED TREATMENT AND REHABILITATION FOR PEOPLE WHO USE DRUGS By : DR.SANGEETH KAUR NATIONAL ANTIDRUGS AGENCY MINISTRY OF HOME AFFAIRS BACKGROUND The Cure &

More information

Consumer prices and the money supply

Consumer prices and the money supply Consumer prices and the money supply Annual rise. Per cent. -year moving average Money supply Consumer prices - - 9 9 9 96 98 Sources: Statistics Norway and Norges Bank JB Terra Kapitalmarkedsdager, Gardermoen.

More information

Creating Green Jobs within the Environment and Culture sector.

Creating Green Jobs within the Environment and Culture sector. Creating Green Jobs within the Environment and Culture sector. Matilda Skosana Environmental Programmes (ILO Definition): 1. DEFINITION OF GREEN JOB. Jobs are green when they help reduce negative environmental

More information

The Evidence Base on Lifelong Guidance

The Evidence Base on Lifelong Guidance TRISTRAM HOOLEY The Evidence Base on Lifelong Guidance A GUIDE TO KEY FINDINGS FOR EFFECTIVE POLICY AND PRACTICE EXTENDED SUMMARY ELGPN Tools No. 3 The Evidence Base on Lifelong Guidance: a Guide to Key

More information

The role of the ESF and social partners in identifying links between labour market skills to labour market needs

The role of the ESF and social partners in identifying links between labour market skills to labour market needs The role of the ESF and social partners in identifying links between labour market skills to labour market needs Karen Roiy Senior political advisor, Confederation of Danish Employers Percent Youth unemployment

More information

Construction Academies in Southeast Europe: Pilot Projects in the Field of Dual Vocational Training

Construction Academies in Southeast Europe: Pilot Projects in the Field of Dual Vocational Training Construction Academies in Southeast Europe: Pilot Projects in the Field of Dual Vocational Training Walter Reiter Background Basic assumption: dual vocational education is a successful method of providing

More information

Quinta de Oliveira Mata, Castelo Branco 67,500 Euros

Quinta de Oliveira Mata, Castelo Branco 67,500 Euros Quinta de Oliveira Mata, Castelo Branco 67,500 Euros Description and Photos 90 m² / poss. 180 m² on 2 floors 7 ha (17 acres) Rural / no neighbours 67,500 Short Description Quinta de Oliveira is a stunning

More information

LATVIA. The national Youth Guarantee Implementation Plan 2014-2018 (YGIP)

LATVIA. The national Youth Guarantee Implementation Plan 2014-2018 (YGIP) LATVIA The national Youth Guarantee Implementation Plan 2014-2018 (YGIP) 1. Context/Rationale (see SWD section 1.2 and 1.5) Description of youth unemployment in Latvia. The overall youth unemployment rate

More information

FACTORING AND THE FIRM VALUE UDC 658.114.5:005.334. Grzegorz Michalski

FACTORING AND THE FIRM VALUE UDC 658.114.5:005.334. Grzegorz Michalski FACTA UNIVERSITATIS Series: Economics and Organization Vol. 5, N o 1, 2008, pp. 31-38 FACTORING AND THE FIRM VALUE UDC 658.114.5:005.334 Grzegorz Michalski Wroclaw University of Economics, Wroclaw, Poland

More information

Energy efficiency in the built environment

Energy efficiency in the built environment Sustainable energy new technologies for energy and the construction business Energy efficiency in the built environment Vida Rozite Project - Green Markets and Cleaner Technologies. Leading Nordic Innnovation

More information

Institutions Type Activity

Institutions Type Activity Sıra Recipient Party Description Contributing Party Institutions Type Activity Amount (millions) Currency Report Implementation Period 1 Turkey The training for optimal power generation for peak demand

More information

Introduction to the: Joint Labour Market Analysis, and Joint Statement on the Europe 2020 Strategy

Introduction to the: Joint Labour Market Analysis, and Joint Statement on the Europe 2020 Strategy Introduction to the: Joint Labour Market Analysis, and Joint Statement on the Europe 2020 Strategy By Andreas PERSSON, CEEP Joint Training & Mentoring Seminar, Zagreb, 13-14 September 2012 1 Outline Joint

More information

Comment on the Critique of the paper ERP and Management Accounting Changes of Industrial Enterprises in Serbia *

Comment on the Critique of the paper ERP and Management Accounting Changes of Industrial Enterprises in Serbia * Comment on the Critique of the paper ERP and Management Accounting Changes of Industrial Enterprises in Serbia * UDK 001.83 Slobodan Malinić, University of Kragujevac,Faculty of Economics, Kragujevac Mirjana

More information

The Austrian Federal Civil Service 2012

The Austrian Federal Civil Service 2012 Facts and Figures The Austrian Federal Civil Service 2012 Key figures Table 1 Population and labour market Inhabitants (in thousands) 8,421 Employees (in thousands) 3,574 Unemployment (source: EUROSTAT)

More information

Uputstva za HTC. Sadržaj : 1. HTC HD2 2. 2. HTC Snap 4. 3. HTC Smart 6. 4. HTC Legend 8. 5. HTC Desire 9. 6. HTC Magic 10

Uputstva za HTC. Sadržaj : 1. HTC HD2 2. 2. HTC Snap 4. 3. HTC Smart 6. 4. HTC Legend 8. 5. HTC Desire 9. 6. HTC Magic 10 Sadržaj : 1. HTC HD2 2 2. HTC Snap 4 3. HTC Smart 6 4. HTC Legend 8 5. HTC Desire 9 6. HTC Magic 10 1 HTC HD2 1. Start 2. Settings 3. Connections 4. Connections 5. U okviru My ISP izabrati Add a new modem

More information

The Cash Register At Your Front Door

The Cash Register At Your Front Door A Red Lotus Letter Special Report The Cash Register At Your Front Door 28 Ways to Attract More Prosperity to Your Home By Kathryn Weber Master Feng Shui Consultant Publisher, The Red Lotus Letter Ezine

More information

Investment incentives in Bulgaria

Investment incentives in Bulgaria Investment incentives in Bulgaria Types of incentives under the current Bulgarian legislation Tax incentives Incentives under the Investment Promotion Act (IPA) Employment incentives (training and job

More information

Luton Labour Market Demographic Profile

Luton Labour Market Demographic Profile Luton Labour Market Demographic Profile This summary paper has been prepared in order to understand the demographic profile of Luton residents in the labour market. Please bear in mind that residents work

More information

How are energy companies adapting to the changing rules in the energy sector? Jaroslav Zlabek Country President Schneider Electric Polska

How are energy companies adapting to the changing rules in the energy sector? Jaroslav Zlabek Country President Schneider Electric Polska How are energy companies adapting to the changing rules in the energy sector? Jaroslav Zlabek Country President Schneider Electric Polska Sopot November, 2011 the energy challenges today 2 The solution

More information

A Road Map for Disaster Risk Management

A Road Map for Disaster Risk Management Towards a Safer Sri Lanka A Road Map for Disaster Risk Management December 2005 Disaster Management Centre Ministry of Disaster Management Government of Sri Lanka Supported by U N D P United Nations Development

More information

ACTIVITY Line A PhD - Structure And Case Study In Engineering

ACTIVITY Line A PhD - Structure And Case Study In Engineering ACTIVITY LINE A ACTIVITY LINE A PhD STUDIES Structure and Bologna follow-up in the competitiveness issues Aris Avdelas Aristotle University Thessaloniki Greece Jean Berlamont CESAER and K.U. Leuven Belgium

More information

Building a comprehensive strategy for de-institutionalization

Building a comprehensive strategy for de-institutionalization + Building a comprehensive strategy for de-institutionalization.. or How to build the house of deinstitutionalization? (a true workshop!) Workshop, ESN-conference, Rome, July 2014 Program + 15 min: Presentation

More information

The long term policy view: Shifting Wealth, Income Inequalities and Demography - The Ageing Report

The long term policy view: Shifting Wealth, Income Inequalities and Demography - The Ageing Report The long term policy view: Shifting Wealth, Income Inequalities and Demography - The Ageing Report Per Eckefeldt European Commission Directorate General for Economic and Financial Affairs XXV Villa Mondragone

More information

08 October, 2014. Renovation Projects at. East Vincent Elementary School + East Coventry Elementary School. Inspiring Excellence. Inspired Students.

08 October, 2014. Renovation Projects at. East Vincent Elementary School + East Coventry Elementary School. Inspiring Excellence. Inspired Students. 08 Octoer, 2014 Renovation Projects at Elementary School + Elementary School Inspiring Excellence. Inspired Students. 1 1 Traditional Renovation Renovations and Additions to Both Sites Independent approach

More information

How To Develop A Business Development Scheme

How To Develop A Business Development Scheme Evolving methodologies in the market development of BDS Experience of the ILO FIT Programme Gavin Anderson International Labour Organisation Anderson@ilo.org Turin 12 th September An entry point for BDS

More information

Development of the Lifelong Learning Concept at the University of Montenegro

Development of the Lifelong Learning Concept at the University of Montenegro Development of the Lifelong Learning Concept at the Background and Aim of the Project Recognition of formal education degrees for the continuation of studies or employment purposes in Montenegro so far,

More information

SPEECH BY THE MINISTER OF SMALL BUSINESS DEVELOPMENT, MS LINDIWE ZULU, AT THE HOOKUP DINNER 2 ND ANNIVERSARY

SPEECH BY THE MINISTER OF SMALL BUSINESS DEVELOPMENT, MS LINDIWE ZULU, AT THE HOOKUP DINNER 2 ND ANNIVERSARY SPEECH BY THE MINISTER OF SMALL BUSINESS DEVELOPMENT, MS LINDIWE ZULU, AT THE HOOKUP DINNER 2 ND ANNIVERSARY JOHANNESBURG (1 AUGUST 2014) Programme Director, Distinguished guests, Ladies and gentlemen

More information

E-fficient Drivers' Training in Poland

E-fficient Drivers' Training in Poland DRIVER TRAINING Results of GreenPlan driver training organized by LeasePlan Ing. Jiří Čumpelík CE Solutions, s.r.o. PROJECT INTRODUCTION ECODrive Economically and safely on the road is an independent product

More information

CAKEPHP & EXTJS - RESPONSIVE WEB TECHNOLOGIES

CAKEPHP & EXTJS - RESPONSIVE WEB TECHNOLOGIES CAKEPHP & EXTJS - RESPONSIVE WEB TECHNOLOGIES Davor Lozić, Alen Šimec Tehničko veleučilište u Zagrebu Sažetak Ovaj rad prikazuje današnje, moderne tehnologije za responzivni web. Prikazuje način na koji

More information

Family and Parenting Support The role of public services

Family and Parenting Support The role of public services Family and Parenting Support The role of public services ESN Survey on Family and Parenting Support December 2012 The European Social Network (ESN) brings together people who design, manage and deliver

More information

Summer Project ECO STYLE & EUROPEAN CITIZEN 1.- 31.8. Georgia

Summer Project ECO STYLE & EUROPEAN CITIZEN 1.- 31.8. Georgia Summer Project ECO STYLE & EUROPEAN CITIZEN 1.- 31.8. Georgia Relevance of the project The project s mission is-to promote available the initiatives and non-formal education activities for young people

More information

Leonardo Transfer of innovation projects a view from Iceland. María Kristín Gylfadóttir mkg@hi.is

Leonardo Transfer of innovation projects a view from Iceland. María Kristín Gylfadóttir mkg@hi.is Leonardo Transfer of innovation projects a view from Iceland María Kristín Gylfadóttir mkg@hi.is 1 Overview of presentation My profile About Iceland Icelandic participation in Leonardo Icelandic pilot

More information

The Danish Ministry of Education. GGuidance in Education. a new guidance system in Denmark

The Danish Ministry of Education. GGuidance in Education. a new guidance system in Denmark 12067 UM -nyt omslag3 21/12/04 11:54 Side 21 The Danish Ministry of Education 15 GGuidance u i d a ninceducation e in Education a new guidance system in Denmark FACTS & FIGURES Population: 5.4 million;

More information

Tailor-made training programmes in Bulgaria

Tailor-made training programmes in Bulgaria MUTUAL LEARNING PROGRAMME: PEER COUNTRY COMMENTS PAPER - BULGARIA Tailor-made training programmes in Bulgaria Peer Review on Tailor-made training programmes Luxembourg, 23-24 April 2009 A paper submitted

More information

ALBANIA. Gert Peshkatari General Manager Albanian Factoring Services (AFS) SH.A INTRODUCTION

ALBANIA. Gert Peshkatari General Manager Albanian Factoring Services (AFS) SH.A INTRODUCTION INTRODUCTION The factoring of accounts receivables in Albania is regulated by law No 9630, dated 30 October 2006 regarding factoring. The Bank of Albania is the supervisory authority that includes factoring

More information

Gusht 2012 Universiteti i Prishtinës Lektore e gjuhës shqipe për studentët e huaj, Seminari XXXI

Gusht 2012 Universiteti i Prishtinës Lektore e gjuhës shqipe për studentët e huaj, Seminari XXXI ROZANA RUSHITI Datëlindje: 22.06.1975, Tiranë Adresa: Rruga e Dibrës, Pall 10/4, Tiranë Cel: (355) 0684003010 e-mail: roirushiti@yahoo.com; roirushiti@gmail.com ARSIMI: 2007-Prill 2012 Grada DOKTOR në

More information

Ilk-projekt. projektmanagement LK NÔ holding gmbh

Ilk-projekt. projektmanagement LK NÔ holding gmbh Ilk-projekt projektmanagement LK NÔ holding gmbh Contributing to lasting changes December 2009 December 2014 Integrated Regional Development Suharekë/Suva Reka Programme Overview The project Integrated

More information

Deklaracja podatku od nieruchomości DL-1 schemat

Deklaracja podatku od nieruchomości DL-1 schemat Załącznik nr 2 do uchwały Nr XI/99/2015 Rady Gminy Kolbudy z dnia 22 września 2015r. Deklaracja podatku od nieruchomości DL-1 schemat

More information

Chapter 25. Trees. Part 1 Trees

Chapter 25. Trees. Part 1 Trees Chapter 25 Trees Part 1 Trees 25-101. Placement of Trees along Streets 25-102. Penalty for Unlawful Placement of Trees along Streets 25-103. Planting of North Carolina Poplar Trees Unlawful 25-104. Removal

More information

Presentation. How to fill out a Log Frame

Presentation. How to fill out a Log Frame Presentation How to fill out a Log Frame Structure of a Logframe Matrix HORIZONTAL LOGIC VERTICAL LOGIC Intervention Logic Objectively verifiable indicators of achievement Sources and means of verification

More information

Komuna e Gjakovës në Vitin 2016

Komuna e Gjakovës në Vitin 2016 REPUBLIKA E KOSOVËS/REPUBLIKA KOSOVA/REPUBLIC OF KOSOVO KOMUNA E GJAKOVËS OPŠTINA DJAKOVICA/MUNICIPALITY OF GJAKOVA Komuna e Gjakovës në Vitin 2016 Gjakovë, 29 Janar, 2016 Mimoza Kusari-Lila Komuna e Gjakovës

More information

BUSINESS RESULTS CHANGE UNDER EFFECTS OF FARM SIZE AND DEGREE OF PRODUCTION SPECIALIZATION. Lj. Bastajić 1

BUSINESS RESULTS CHANGE UNDER EFFECTS OF FARM SIZE AND DEGREE OF PRODUCTION SPECIALIZATION. Lj. Bastajić 1 Journal of Agricultural Sciences Vol. 48, No 2, 2003 Pages 205-216 UDC: 631.11.1:330.113 Original scientific paper BUSINESS RESULTS CHANGE UNDER EFFECTS OF FARM SIZE AND DEGREE OF PRODUCTION SPECIALIZATION

More information

COHESION POLICY: STRATEGIC REPORT 2013

COHESION POLICY: STRATEGIC REPORT 2013 COHESION POLICY: STRATEGIC REPORT 2013 Factsheet: Social inclusion and social infrastructure Cohesion Policy EN Strategic Report 2013 Programme implementation 2007-2013 Factsheet: Social Inclusion and

More information

D R A W I N G B Y J A M E S W A S S E L L

D R A W I N G B Y J A M E S W A S S E L L T1 D R A W I N G B Y J A M E S W A S S E L L T2 T3 T4 T5 T6 NATURAL RURAL SUBURBAN GENERAL URBAN URBAN CENTER URBAN CORE T1 ZONE T2 ZONE T3 ZONE T4 T5 T6 DA ZONE ZONE ZONE ASSIGNED DISTRICT NATURAL DIVERSITY

More information

How to evaluate your communications actions

How to evaluate your communications actions COMM L How to evaluate your communications actions 5 February 2008 Glenn O Neil Not a new story La moitié de ma publicité est gaspillée mais je ne sais pas laquelle Half of my advertising is wasted I just

More information

ILO BEST PRACTICES FOR INTEGRATING ENTREPRENEURSHIP EDUCATION: ARAB STATES EXPERIENCE

ILO BEST PRACTICES FOR INTEGRATING ENTREPRENEURSHIP EDUCATION: ARAB STATES EXPERIENCE ILO BEST PRACTICES FOR INTEGRATING ENTREPRENEURSHIP EDUCATION: ARAB STATES EXPERIENCE R A N I A B I K H A Z I E N T E R P R I S E D E V E L O P M E N T S P E C I A L I S T I N T E R N A T I O N A L L A

More information

ADMINISTRATIVE INSTRUCTION (ICMM NO. 002/2014) ON BANK GUARANTEE AND ALL RISKS THIRD PARTY LIABILITY INSURANCES. Article 1 Purpose

ADMINISTRATIVE INSTRUCTION (ICMM NO. 002/2014) ON BANK GUARANTEE AND ALL RISKS THIRD PARTY LIABILITY INSURANCES. Article 1 Purpose 2 Republika e Kosovës * Republika Kosova * Republic of Kosova Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale Nezavisna Komisija za Rudnike i Minerale Independent Commission for Mines and Minerals Pursuant

More information

SPEECH WOMEN IN ENGINEERING CONFERENCE. By Hon. Obeth Kandjoze, MP Minister of Mines and Energy 26 TH JUNE 2015 WINDHOEK

SPEECH WOMEN IN ENGINEERING CONFERENCE. By Hon. Obeth Kandjoze, MP Minister of Mines and Energy 26 TH JUNE 2015 WINDHOEK SPEECH WOMEN IN ENGINEERING CONFERENCE By Hon. Obeth Kandjoze, MP Minister of Mines and Energy 26 TH JUNE 2015 WINDHOEK 1 Hon. Doreen Sioka, the Minister of Gender Equality and Child Welfare, Honourable

More information

European Commission's agenda on long-term care and healthy ageing

European Commission's agenda on long-term care and healthy ageing European Commission's agenda on long-term care and healthy ageing AIM seminar on LTC and healthy ageing 24 June 2015, Liège Sven Matzke Team Leader: Health and long-term care DG Employment, Social Affairs

More information

Qëndra e Resurseve Gjenetike Universiteti Bujqësor i Tiranës CURRICULUM VITAE

Qëndra e Resurseve Gjenetike Universiteti Bujqësor i Tiranës CURRICULUM VITAE CURRICULUM VITAE TE DHENA PERSONALE : Emri Mbiemri : Destemona SHEHU Datëlindja : 22.05.1959 Vendlindja : Vlorë, Kombësia : Shqiptare Gjendja civile : E martuar Adresa : Rruga Komuna Parisit, Pallatet

More information

Consumer behavior towards loan interest rates in Kosovo

Consumer behavior towards loan interest rates in Kosovo Consumer behavior towards loan interest rates in Kosovo Gëzim Shabani Abstract The main purpose of this study was to study the consumer behavior on the loan interest rates in Kosovo. This study is based

More information

Q+A AOW: Basic Old age pension

Q+A AOW: Basic Old age pension Q+A AOW: Basic Old age pension What is the AOW? The General Old Age Pensions Act (AOW) is a basic pension for people aged 65 and over. In addition, the AOW grants a supplementary allowance to people entitled

More information

OFFER 2008 FOR CLIMS PARTNERS

OFFER 2008 FOR CLIMS PARTNERS MINISTRY OF NATIONAL DEFENCE ARMED FORCES WELFARE INSTITUTE PORTUGAL OFFER 2008 FOR CLIMS PARTNERS CLIMS APPLICATION FORM IS COMPULSORY FOR EVERY BOOKING REQUEST; PAYMENTS IN ALL FACILITIES MUST BE IN

More information

PARLIAMENT OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA RESOLUTION RE. PROVISIONS OF THE NATIONAL EDUCATION STRATEGY 2003-2012. No. IX-1700, 4 July 2003 Vilnius

PARLIAMENT OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA RESOLUTION RE. PROVISIONS OF THE NATIONAL EDUCATION STRATEGY 2003-2012. No. IX-1700, 4 July 2003 Vilnius PARLIAMENT OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA RESOLUTION RE. PROVISIONS OF THE NATIONAL EDUCATION STRATEGY 2003-2012 No. IX-1700, 4 July 2003 Vilnius Taking into consideration the President s Decree on the Approval

More information

The education system and lifelong learning in Finland. October 2015 Petri Haltia

The education system and lifelong learning in Finland. October 2015 Petri Haltia The education system and lifelong learning in Finland October 2015 Petri Haltia FINLAND Population: year 2012: 5,421,827 density: 16/km 2 Area: total 338,424 km 2 water 10 % GDP (nominal) 2011 estimate:

More information

DECLARATION OF MEDIUM-TERM POLICY PRIORITIES 2014-2016

DECLARATION OF MEDIUM-TERM POLICY PRIORITIES 2014-2016 Republika e Kosovës Republika Kosova - Republic of Kosovo Qeveria Vlada-Government Zyra e Kryeministrit - Ured Premijera - Office of the Prime Minister DECLARATION OF MEDIUM-TERM POLICY PRIORITIES 2014-2016

More information

RESOLUTION TIME TO ACT: MORE QUALITY EMPLOYMENT! COUNCIL OF MEMBERS/ EXTRAORDINARY GENERAL ASSEMBLY BRUSSELS, BELGIUM, 17-18 APRIL 2015

RESOLUTION TIME TO ACT: MORE QUALITY EMPLOYMENT! COUNCIL OF MEMBERS/ EXTRAORDINARY GENERAL ASSEMBLY BRUSSELS, BELGIUM, 17-18 APRIL 2015 RESOLUTION TIME TO ACT: MORE QUALITY EMPLOYMENT! COUNCIL OF MEMBERS/ EXTRAORDINARY GENERAL ASSEMBLY BRUSSELS, BELGIUM, 17-18 APRIL 2015 1 The economic and financial crisis has had a significant negative

More information

Begin forwarded message:

Begin forwarded message: From: To: Subject: Date: Attachments: Heather Scott Tully, Tania Fwd: Stalite Root Bridge Tuesday, November 17, 2015 8:58:01 AM Stalite_Root_Bridge_brochure[1].pdf Begin forwarded message: From: "Chuck

More information

PERSONAL INCOME TAX REDUCTION OF TAX RATES FROM ( 0%, 5%, 10%, 20% ) TO ( 0%, 4%, 8%, 10% ) MANUAL ON APPLICATION OF NEW TAX RATES

PERSONAL INCOME TAX REDUCTION OF TAX RATES FROM ( 0%, 5%, 10%, 20% ) TO ( 0%, 4%, 8%, 10% ) MANUAL ON APPLICATION OF NEW TAX RATES PERSONAL INCOME TAX REDUCTION OF TAX RATES FROM ( 0%, 5%, 10%, 20% ) TO ( 0%, 4%, 8%, 10% ) MANUAL ON APPLICATION OF NEW TAX RATES January, 2009 1 INTRODUCTION REDUCTION OF RATES ON PERSONAL INCOME TAX

More information

The lucky country. Australian activation policies in international comparison. Peter Davidson (April 2013)

The lucky country. Australian activation policies in international comparison. Peter Davidson (April 2013) The lucky country Australian activation policies in international comparison Peter Davidson (April 2013) THE LUCKY COUNTRY 'Australia is a lucky country, run by second-rate people who share its luck. Donald

More information

Understanding PSE Change- Ways to Include PSE into 1890 EFNEP

Understanding PSE Change- Ways to Include PSE into 1890 EFNEP Understanding PSE Change- Ways to Include PSE into 1890 EFNEP Virginie Zoumenou PhD CNS LDN Associate Professor 1890 EFNEP Program Director University of Maryland Eastern Shore (UMES) 3/22/2016 Virginie

More information

Business Plan: Community Development and Funding

Business Plan: Community Development and Funding Business Plan: Community Development and Funding How does this service contribute to the results identified in the City of London Strategic Plan? A Vibrant and Diverse Community A Caring Community Investing

More information

Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta

Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta Metodológia a podpora poskytovaná v rámci Dohovoru primátorov a starostov Skúsenosti českých miest Skúsenosti mesta Litoměřice

More information