Program konferencie. Streda SVETLO LIGHT 2005 Hotel GRAND Jasná October 2005

Size: px
Start display at page:

Download "Program konferencie. Streda 19.10.2005. SVETLO LIGHT 2005 Hotel GRAND Jasná 19-21 October 2005"

Transcription

1 Program konferencie Streda Príchod účastníkov, Registrácia Hlavná lektorská prednáška Sokanský Karel CZ Osvetlenie pracovných priestorov podľa STN EN Smola Alfonz SK Krasňan František SK Prestávka UVÍTACÍ VEČIEROK Večera Hry so svetlom Ochutnávka vín

2 Štvrtok Raňajky, Registrácia Slávnostné otvorenie Plenárne zasadnutie Tóth Jozef, Hrdlík Milan 1. Wout van Bommel NL Lighting and Our Health, Well-being and Productivity. Osvetlenie a naše zdravie, pohoda a produktivita. 2. Reiner Thomas DE LEDs in Automotive Lighting. Taborsky Steffen DE LED v automobilovom osvetlení. 3. Schwarz Péter HU Economic Life of a "Middle-aged" Public Lighting Luminaire. Ekonomická životnosť svietidiel stredného veku pre verejné osvetlenie. 4. Plch Jiří CZ Duální funkce zraku. 5. Smola Alfonz SK Míľniky svetelnej techniky Prestávka Odborné sekcie S1A Svetelné zdroje a predradníky Árendáš Andrej 1. Kováč Jaroslav (SK) Súčasné trendy vývoja svetelných zdrojov na báze LED a OLED.. 2. Heinrich Manfred (D) Súčasnosť a trend vývoja vysokoúčinných LED. State-of-the-art and Trends in Development of High Efficiency LEDs. 3. Hoang Huy Tam (VN), Gašparovský Dionýz (SK) Analysis of the Market with Compact Fluorescent Lamps. Analýza trhu s kompaktnými žiarivkami. 4. Drápela Jiří (CZ), Baxant Petr (CZ) Systémová analýza odolnosti světelných zdrojů na kolísání napětí a její využití v systémech pro návrh osvětlovacích sústav. 5. Polínek Jaroslav (CZ) Energetická optimalizace výbojkového osvětlení pomocí plynulé regulace. 6. Fric Róbert (SK) Analysis of the Temperature Field in the Light Source. Analýza teplotného poľa vo svetelnom zdroji. 7. Gašparovský Dionýz (SK), Kiss Miloš (SK), Pípa Marek (SK) Svetelnotechnické a elektrické parametre predradníka ECOLUM pre svietidlá verejného osvetlenia.

3 S1B Svetelnotechnické inštalácie Konferenčná sála Hollý Bernard 1. Herdová Bronislava (SK) Nová direktíva EÚ o energetickej efektívnosti budov z pohľadu osvetlenia. 2. Novotný Dušan (SK) Preukazovanie zhody a CE deklarácia podľa harmonizovaných predpisov a noriem EU - skúsenosti s preukazovaním zhody výrobkov osvetľovacej techniky. 3. Novotný Jiří (CZ) Normalizace v osvětlování v ČR. 4. Lendel Peter (SK) Elektromagnetická kompatibilita v osvetľovacej technike. 5. Kunc Josef (CZ) Řízení osvětlení v systémových instalacích EIB/KNX a řešení tepelných problemů v rozvaděčích osazených stmívači. 6. Pípa Marek (SK), Krasňan František (SK), Gašparovský Dionýz (SK) Vplyv hromadného nasadenia kompaktných žiariviek na kvalitu siete Obed Firemné prezentácie Ďuriš Ľudovít Prestávka Odborné sekcie S2A Exteriérové a dekoratívne osvetlenie Novomeský Ján 1. Zagan Wojciech (PL) Cztery koncepcje iluminacji zespolow architektonicznych. 2. Kotek Jaroslav (CZ) Osvětlení pozemních komunikací podle nových norem. 3. Gašparovský Dionýz (SK) Procedurálne postupy pri stanovení tried osvetlenia v súlade s novou normou EN Tesař Jiří (CZ) Veřejné osvětlení a obnova historických městských prostorů.

4 5. Haris Ernest (SK) Nové trendy v slávnostnom osvetlení. 6. Radványi Olga (HU) Decorative Lighting from Hungary. Dekoratívne osvetlenie z Maďarska. 7. Hollý Bernard (SK) Dekoratívne osvetľovacie prvky. 8. Nýdr Martin (SK), Kačík Eduard (SK) História verejného osvetlenia na Slovensku. S2B Denné osvetlenie a svetlovody Konferenčná sála Sokanský Karel 1. Darula Stanislav (SK), Kittler Richard (SK), Kambezidis Harry (GR), Bartzokas Aristides (GR), Markou Marina (GR) A Contribution to the Predetermination of Daylight Reference Conditions. Príspevok k predurčeniu referenčných podmienok denného osvetlenia. 2. Hraška Jozef (SK) Inovácie v dennom osvetlení budov. 3. Plch Jiří (CZ), Mohelníková Jitka (CZ) Světelně technické posouzení prostor se světlovody. 4. Španko Jaroslav (SK), Darula Stanislav (SK) Príspevok k efektívnemu využitiu denného a umelého svetla vo výškovom sklade. 5. Bonk Jiří (CZ) Tubusové světlovody - použití v praxi. 6. Šimčisko Jozef (CA), Jurčová Júlia (SK), Kováč Adrián (SK) Efektívnosť osvetľovacích systémov s optickými vodičmi. 7. Kadlecová Eva (CZ), Steinbauer Miloslav (CZ) Měření parametru světelné soustavy světlovodu Prestávka SPOLOČENSKÝ VEČER Raut Folklórny súbor Tanečné vystúpenie Ukážka Wushu a Taiči Cena Tatralux 2005

5 Piatok Raňajky Odborné sekcie S3A Svietidlá Gašparovský Dionýz 1. Sawicki Dariusz (PL) Light Point Figure of a Headlight with the Macroscopic Texture Reflector. Obraz svetelného bodu svetlometu s reflektorom s makroskopickou texturáciou. 2. Hrdlík Milan (SK) Nové kritériá na hodnotenie oslnenia od svietidiel v interiéroch. 3. Krasňan František (SK) Metóda superpozície pre určovanie indexu oslnenia UGR. 4. Švantner Jozef (SK), Jolly Philippe (FR) Dipline - technológia vodivých panelov pre využitie v svetelnej technike (kde pichneš, tam svieti). 5. Kysela Martin (SK) Viking - vysokoúčinné odolné svietidlá s extrémne nízkou spotrebou. 6. Habel Jiří (CZ), Málek Jan (CZ) Spektrální činitel odrazu hliníkových plechů. 7. Plch Jiří (CZ) Svítidla pro léčbu SAD. 8. Kadlecová Eva (CZ), Fiala Pavel (CZ) Numerické modelování světelných soustav metodou R-FEM. S3B Interiérové osvetlenie Konferenčná sála Drinka Miroslav 1. Habel Jiří (CZ), Doktor Radek (CZ) Diody LED v osvětlování automobilů. 2. Kačík Richard (SK) Aktuálne vývojové trendy v aplikácii xenónových výbojok v automobilovom osvetlení. 3. Novák Tomáš (CZ) Osvětlování sportovišť pomocí svítidel osazených halogenidovými výbojkami - provoz osvětlovacích soustav. 4. Novomeský Ján (SK) Farba a dynamika v osvetľovacích sústavách.

6 5. Šefčíková Margita (SK) Radiozita a celková osvetlenosť. 6. Staněk Pavel (CZ) Možnosti prezentace výsledků výpočtu oslnení. 7. Habel Jiří (CZ), Sněhota Pavel (CZ) Metoda hodnocení prostrorového rozložení barev. 8. Cejnek Milan (CZ), Mikuš Dalibor (CZ) Trendy ve svetelné technice motorových vozidel. 9. Habel Jiří (CZ), Šilhán Jan (CZ) Subjektivní hodnocení osvětlovacích soustav. 10. Suchánek Jaroslav (SK) Osvetlenie skleníkov arboréta v Ledniciach Prestávka Odborné sekcie S4A Ekológia a hygiena osvetlenia Plch Jiří 1. Rakovský Štefan (SK), Rybár Peter (SK) Posudzovanie osvetlenia v zmysle nových predpisov. 2. Juklová Marie (CZ), Hoechsmann Petr (CZ) Světelně technická zpráva a hygienické posuzování. 3. Schwarz Péter (HU) Light, a New Source of Pollution? Svetlo nový zdroj znečistenia? 4. Maixner Tomáš (CZ) Stav nebe nad ČR a okolím. 5. Kubicskó Erik (SK) Budúcnosť zberu a recyklácie svetelných zdrojov na Slovensku. 6. Baxant Petr (CZ) Implementace expertního systému pro osvětlovací techniku. 7. Hurt Lukáš (CZ) Ekologické pohledy na osvětlování.

7 S4B Iluminácia, meranie svetla Konferenčná sála Šefčíková Margita PREDNÁŠKY / ORAL PRESENTATIONS: 1. Andráš Milan (SK) Osvetlenie architektúry v uličnom priestore. 2. Polomová Beata (SK) Oživenie pamiatok - výzva pre ilumináciu. 3. Harajda Ivan (SK) Aplikácia nízkotlakých výbojok SOX v podmienkach našich obcí. 4. Kmotrík Peter (SK) Design and Mechanical Analyses of the Goniophotometer. 5. Pípa Marek (SK), Popik Rastislav (SK) Automatizácia svetelnotechnických meraní podľa novej normy STN EN Virág Marcel (SK), Murín Justín (SK) Simulácia teplotného poľa vlákna žiarovky vo vzťahu k jej životnosti. 7. Muchová Alena (CZ) Kostel Sv. Kateřiny v Ostravě - Hrabové. 8. Krasňan František (SK), Pípa Marek (SK) Regulátory verejného osvetlenia na báze programovateľných logických relé a automatov Slávnostné ukončenie Obed Okrúhly stôl Slovenská izba

8 Program pre sprevádzajúce osoby Streda Príchod, Registrácia Zoznámenie v salóniku Slovenská izba UVÍTACÍ VEČIEROK Štvrtok Raňajky, Registrácia Slávnostné otvorenie Návšteva Demänovskej jaskyne Slobody Individuálny program Obed Vychádzka na koňoch (len program PREMIUM) Lukostreľba Relaxačné cvičenie taiči s čínkym majstrom Wang Yingshenom Fitness SPOLOČENSKÝ VEČER Štvrtok Raňajky Výlet do Múzea liptovskej dediny v Pribyline Slávnostné ukončenie Obed, Odchod

Engineering 2013. Kouty nad Desnou, Czech Republic. 14th International Scientific Conference on Electric Power. 28 30 May 2013.

Engineering 2013. Kouty nad Desnou, Czech Republic. 14th International Scientific Conference on Electric Power. 28 30 May 2013. 14th International Scientific Conference on Electric Power Engineering 2013 Kouty nad Desnou, Czech Republic - 28 30 May 2013 Editors: Stanislav Rusek Radomir Gono ISBN: 978-1-62993-918-6 Invited lectures

More information

organizuje 19. medzinárodnú vedeckú konferenciu

organizuje 19. medzinárodnú vedeckú konferenciu Ž I L I N S K Á U N I V E R Z I T A V Ž I L I N E ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE FAKULTA ŠPECIÁLNEHO INŽINIERSTVA pod záštitou REKTORKY ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE Dr.h.c. prof. Ing. Tatiany Čorejovej,

More information

VOTOBIA OLOMOUC INFOTECH 2007 INFOTECH 2007 MODERNÍ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ DÍL 2 EDITOR: JIŘÍ DOSTÁL

VOTOBIA OLOMOUC INFOTECH 2007 INFOTECH 2007 MODERNÍ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ DÍL 2 EDITOR: JIŘÍ DOSTÁL VOTOBIA OLOMOUC INFOTECH 2007 MODERNÍ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ INFOTECH 2007 MODERNÍ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ DÍL 2 EDITOR: JIŘÍ DOSTÁL OLOMOUC 2007

More information

XVII. MEZINÁRODNÍ KOLOKVIUM O REGIONÁLNÍCH VĚDÁCH

XVII. MEZINÁRODNÍ KOLOKVIUM O REGIONÁLNÍCH VĚDÁCH MASARYKOVA UNIVERZITA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ FAKULTA KATEDRA REGIONÁLNÍ EKONOMIE A SPRÁVY XVII. MEZINÁRODNÍ KOLOKVIUM O REGIONÁLNÍCH VĚDÁCH SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ Hustopeče, 18. 20. června 2014 Brno 2014 MASARYK

More information

FORUM STATISTICUM SLOVACUM

FORUM STATISTICUM SLOVACUM 7/8 FORUM STATISTICUM SLOVACUM I S SN 3 3 6-7 4 8 7 9 7 7 3 3 6 7 4 Slovenská štatistická a demografická spoločnosť Miletičova 3, 84 67 Bratislava www.ssds.sk Naše najbližšie akcie: (pozri tiež www.ssds.sk,

More information

AKTUÁLNE POHĽADY NA KONKURENCIESCHOPNOSŤ A PODNIKANIE

AKTUÁLNE POHĽADY NA KONKURENCIESCHOPNOSŤ A PODNIKANIE EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE FAKULTA PODNIKOVÉHO MANAŽMENTU KATEDRA PODNIKOVOHOSPODÁRSKA Štefan Majtán a kolektív AKTUÁLNE POHĽADY NA KONKURENCIESCHOPNOSŤ A PODNIKANIE Vydavateľstvo EKONÓM Bratislava

More information

MARKETING A OBCHOD 2007 MARKETING AND TRADE 2007

MARKETING A OBCHOD 2007 MARKETING AND TRADE 2007 EDUCA MaO a Katedra marketingu, obchodu a svetového lesníctva zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie MARKETING A OBCHOD 2007 VPLYV GLOBALIZÁCIE NA ZAHRANIČNOOBCHODNÚ POLITIKU MARKETING AND TRADE

More information

konštrukcia, k k i inovácie, vývoj, svet lídrov, automobilky, metrológia, materiály, NOVÁ GENERÁCIA VRTÁKOV

konštrukcia, k k i inovácie, vývoj, svet lídrov, automobilky, metrológia, materiály, NOVÁ GENERÁCIA VRTÁKOV 4 / 120 Kč www.leaderpress.sk 2/2014 7. ročník máj 2014 Elektronická verzia viac informácií, vyššia čítanosť ai magazine 2/2014 a u t o m o t i v e i n d u s t r y Journal about the automotive industry

More information

VYSOKÁ ŠKOLA JAKO FACILITÁTOR ROZVOJE SPOLEČNOSTI A REGIONU IX. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE 2013

VYSOKÁ ŠKOLA JAKO FACILITÁTOR ROZVOJE SPOLEČNOSTI A REGIONU IX. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE 2013 EVROPSKÝ POLYTECHNICKÝ INSTITUT, S.R.O., KUNOVICE SBORNÍK VYSOKÁ ŠKOLA JAKO FACILITÁTOR ROZVOJE SPOLEČNOSTI A REGIONU IX. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE 2013 25. leden, Kunovice, Česká republika 1 Kolektiv autorů

More information

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE Fakulta špeciálneho inžinierstva. Katedra technických vied a informatiky LOGVD 2012

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE Fakulta špeciálneho inžinierstva. Katedra technických vied a informatiky LOGVD 2012 ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE Fakulta špeciálneho inžinierstva Katedra technických vied a informatiky LOGVD 2012 Dopravná logistika a krízové situácie Zborník 15. vedecko-odborná konferencia s medzinárodnou

More information

Nové trendy v marketingovej komunikácii

Nové trendy v marketingovej komunikácii Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Nové trendy v marketingovej komunikácii doc. Ing. Jozef Matúš, CSc. a PhDr. Dana Petranová, PhD. Zborník z medzinárodnej vedeckej

More information

Zoznam tém dizertačných prác v doktorandskom štúdiu na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy pre akademický rok 2015/16

Zoznam tém dizertačných prác v doktorandskom štúdiu na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy pre akademický rok 2015/16 - v študijnom odbore: 3.3.18 Medzinárodné podnikanie - v študijnom programe: Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania - každá téma je vypísaná pre denné alebo externé štúdium doc. Ing. Jaroslav

More information

VI. NEUROMUSKULÁRNY KONGRES S MeDZINÁroDNoU ÚČASŤoU

VI. NEUROMUSKULÁRNY KONGRES S MeDZINÁroDNoU ÚČASŤoU SEKCIA PRE NEUROMUSKULÁRNE OCHORENIA SNS Slovenská neurologická spoločnosť, Sekcia pre neuromuskulárne ochorenia Česká neurologická společnost, Neuromuskulární sekce Centrum pre neuromuskulárne ochorenia,

More information

0,01. 1,15 Nm krútiaci moment. 25 % väčšia. HLM zdvihový modul. SRU-mini. MPG-plus

0,01. 1,15 Nm krútiaci moment. 25 % väčšia. HLM zdvihový modul. SRU-mini. MPG-plus 2014 SCHUNK GmbH & Co. KG 0,01 HLM zdvihový modul mm opakovateľná presnosť do SRU-mini Otočná jednotka 1,15 Nm krútiaci moment O MPG-plus Miniuchopovač 25 % väčšia uchopovacia sila Váš automatizovaný systém

More information

Sborník příspěvků Conference Proceedings

Sborník příspěvků Conference Proceedings Sociální procesy a osobnost Člověk na cestě životem: Křižovatky a mosty Kroměříž 14. 16. 9. 2011 Sborník příspěvků Conference Proceedings Kateřina Bartošová Michal Čerňák Pavel Humpolíček Markéta Kukaňová

More information

MANUFACTURING TECHNOLOGY October 2014, Vol. 14, No. 3. Content

MANUFACTURING TECHNOLOGY October 2014, Vol. 14, No. 3. Content Content MANUFACTURING TECHNOLOGY October 2014, Vol. 14, No. 3 256 261 The Use of Optical Microscopy to Evaluate the Tribological Properties Totka Bakalova, Petr Louda, Lukáš Voleský, Zuzana Andršová 262

More information

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Zodpovednosť za škodu s prevádzkou motorového vozidla a súvisiace poistenie

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Zodpovednosť za škodu s prevádzkou motorového vozidla a súvisiace poistenie VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Zodpovednosť za škodu s prevádzkou motorového vozidla a súvisiace poistenie Miesto konania: Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej

More information

Sborník příspěvků mezinárodní konference ATLETIKA 2012. Brno, 23. listopadu 2012. Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií

Sborník příspěvků mezinárodní konference ATLETIKA 2012. Brno, 23. listopadu 2012. Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií Sborník příspěvků mezinárodní konference ATLETIKA 2012 Brno, 23. listopadu 2012 Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií Katedra atletiky, plavání a sportů v přírodě Záštitu nad konferencí převzali

More information

Získajte ipad. So Solid Edge konštruujte bez obmedzení. Spojenie špičkových technológií. Solid Edge využíva unikátnu synchrónnu technológiu, ktorá:

Získajte ipad. So Solid Edge konštruujte bez obmedzení. Spojenie špičkových technológií. Solid Edge využíva unikátnu synchrónnu technológiu, ktorá: So Solid Edge konštruujte bez obmedzení Získajte ipad + Spojenie špičkových technológií Solid Edge využíva unikátnu synchrónnu technológiu, ktorá: Pri nákupe Solid Edge získate ku každej licencii ipad2

More information

VYSOKÁ ŠKOLA JAKO FACILITÁTOR ROZVOJE SPOLEČNOSTI A REGIONU

VYSOKÁ ŠKOLA JAKO FACILITÁTOR ROZVOJE SPOLEČNOSTI A REGIONU EVROPSKÝ POLYTECHNICKÝ INSTITUT, S.R.O., KUNOVICE SBORNÍK VYSOKÁ ŠKOLA JAKO FACILITÁTOR ROZVOJE SPOLEČNOSTI A REGIONU IV. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE 2008 25. leden, Kunovice, Česká republika Kolektiv autorů

More information

Zborník príspevkov z 37. medzinárodného informatického sympózia

Zborník príspevkov z 37. medzinárodného informatického sympózia Zborník príspevkov z 37. medzinárodného informatického sympózia Inovatívne knižnice a pamäťové inštitúcie Hľadanie odpovedí na nové výzvy znalostnej spoločnosti Stará Lesná 8. 11. apríla 2013 Bratislava

More information

Spravodaj c 122 ++++++++++++++++++

Spravodaj c 122 ++++++++++++++++++ Spravodaj c 122 ++++++++++++++++++ Motto 22:...naozaj chválitebnú túžbu, aby sa našiel aspoň jeden človek spomedzi toľkých vo všetkých náukách veľmi zbehlých ľudí, ktorý by odložil na čas vážne vedecké

More information

FORUM STATISTICUM SLOVACUM

FORUM STATISTICUM SLOVACUM 5/006 FORUM STATISTICUM SLOVACUM I SSN 1336-740 6 5 9 771336 74001 Slovenská štatistická a demografická spoločnosť Miletičova 3, 84 67 Bratislava www.ssds.sk Naše najbližšie akcie: (pozri tiež www.ssds.sk,

More information

Výročná správa 2013 Annual Report 2013

Výročná správa 2013 Annual Report 2013 Výročná správa 2013 Annual Report 2013 ENERGIA PRE ŽIVOT Slovenské elektrárne sú spoločnosťou skupiny Enel VÝROČNÁ SPRÁVA 2013 ANNUAL REPORT 2013 Obsah Contents 1. Úvod 5 6. Integrovaný systém manažérstva

More information

Permission: MK CR E 20470 ISSN 1213 2489 indexed on: http://www.scopus.com

Permission: MK CR E 20470 ISSN 1213 2489 indexed on: http://www.scopus.com MANUFACTURING TECHNOLOGY June 2012, Vol. 12, No. 12 Content 2 7 Utilization of Open Source Application in Area of Augmented Reality Assembling Processes Barna Josef, Fecova Veronika, Novak-Marcincin Jozef,

More information

GEOGRAFICKÉ ASPEKTY STŘEDOEVROPSKÉHO PROSTORU 1. díl

GEOGRAFICKÉ ASPEKTY STŘEDOEVROPSKÉHO PROSTORU 1. díl MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA GEOGRAFICKÉ ASPEKTY STŘEDOEVROPSKÉHO PROSTORU 1. díl PhDr. Dana Hübelová (ed.) Brno 2009 Redakční rada: Doc. PhDr. RNDr. Martin Boltižiar, PhD. Doc. RNDr. Alena

More information

AKTUÁLNE TRENDY VO VYUČOVANÍ PRÍRODNÝCH VIED

AKTUÁLNE TRENDY VO VYUČOVANÍ PRÍRODNÝCH VIED Pedagogická fakulta Trnavská univerzita v Trnave AKTUÁLNE TRENDY VO VYUČOVANÍ PRÍRODNÝCH VIED Zborník z medzinárodnej konferencie Smolenice 15. 17. október 2012 Trnava 2012 Názov AKTUÁLNE TRENDY VO VYUČOVANÍ

More information

Proceedings of 7 th International Carpathian Control Conference ICCC 2006

Proceedings of 7 th International Carpathian Control Conference ICCC 2006 VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Proceedings of 7 th International Carpathian Control Conference ICCC 2006 XXXI th Seminary ASR 2006 Instruments & Control 8 th Automatyzacja Maszyn, Urządzeń

More information

Vážení účastníci medzinárodného seminára

Vážení účastníci medzinárodného seminára Perspektívy vývoja ťažbovo-dopravného procesu a využitia biomasy v lesnom hospodárstve Vážení účastníci medzinárodného seminára Technika a mechanizácia prác v ťažbovo-výrobnom procese lesov Slovenska zaznamenala

More information

ŽIVOTNÉ PODMIENKY A ZDRAVIE

ŽIVOTNÉ PODMIENKY A ZDRAVIE Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Slovenská spoločnosť hygienikov SLS Ústav hygieny Lekárskej fakulty UK Bratislava ŽIVOTNÉ PODMIENKY A ZDRAVIE Zborník vedeckých prác Jana Jurkovičová Zuzana

More information