Brands in sports. FoU-rapport 2007:5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Brands in sports. FoU-rapport 2007:5"

Transcription

1 FoU-rapport 2007:5

2 FoU-rapporter STOCKHOLM MAJ 2010 ANDRÈN & HOLM FOTO: BERT-OLA KEJDER 2004:1 Ätstörningar en kunskapsöversikt (Christian Carlsson) 2004:2 Kostnader för idrott en studie om kostnader för barns idrottande :3 Varför lämnar ungdomar idrotten (Mats Franzén, Tomas Peterson) 2004:4 IT-användning inom idrotten (Erik Lundmark, Alf Westelius) 2004:5 Svenskarnas idrottsvanor en studie av svenska folkets tävlings- och motionsvanor :6 Idrotten i den ideella sektorn en kunskapsöversikt (Johan R Norberg) 2004:7 Den goda barnidrotten föräldrar om barns idrottande (Staffan Karp) 2004:8 Föräldraengagemang i barns idrottsföreningar (Göran Patriksson, Stefan Wagnsson) 2005:1 Doping- och antidopingforskning 2005:2 Kvinnor och män inom idrotten :3 Idrottens föreningar - en studie om idrottsföreningarnas situation 2005:4 Toppningsstudien - en kvalitativ analys av barn och ledares uppfattningar av hur lag konstitueras inom barnidrott (Eva-Carin Lindgren, Hansi Hinic) 2005:5 Idrottens sociala betydelse - en statistisk undersökning hösten :6 Ungdomars tävlings- och motionsvanor - en statistisk undersökning våren :7 Inkilning inom idrottsrörelsen - en kvalitativ studie 2006:1 Lärande och erfarenheters värde (Per Gerrevall, Samanthi Carlsson och Ylva Nilsson) 2006:2 Regler och tävlingssystem (Bo Carlsson, Kristin Fransson) 2006:3 Fysisk aktivitet på Recept (FaR) (Annika Mellquist) 2006:4 Nya perspektiv på riksidrottsgymnasierna(maja Uebel) 2006:5 Kvinnor och män inom idrotten :6 Utvärdering av den idrottspsykologiska profi len - IPS-profi len (Göran Kenttä, Peter Hassmén och Carolina Lundqvist) 2006:7 Vägen till elittränarskap (Sten Eriksson) 2006:8 Näridrott i skolmiljö (Björn Forsberg) 2006:9 Kartläggning av det idrottspsykologiska området med avseende på svensk elitidrott (Göran Kenttä) 2007:1 Idrotten Vill - en utvärdering av barn- och ungdomsidrotten (Lars-Magnus Engström, Johan R Norberg och Joakim Åkesson) 2007:2 Sexualisering av det offentliga rummet (Birgitta Fagrell, Jesper Fundberg, Kutte Jönsson, Håkan Larsson, Eva Olofsson och Helena Tolvhed) 2007:3 Det sociala ledarskapet (Martin Börjeson, Johan von Essen) 2007:4 Frivilligt arbete inom idrotten (Lars-Erik Olsson) 2007:5 Varumärkets betydelse inom idrotten (Anna Fyrberg, Sten Söderman) 2007:6 Analys av träningstider inom föreningsidrotten - en studie av sju lagidrotter sett ur ett ålders- och könsperspektiv (Christian Augustsson, Göran Patriksson, Owe Stråhlman och Stefan Wangsson) 2007:7 Målstyrning och bidragsgivning inom svensk idrott (Johan Söderholm ) 2007:8 Ekonomiska styrmedel inom ideella organisationer (Erik Lundmark, Alf Westelius) 2007:9 Näridrott i skolmiljö, etapp 2 (Josef Fahlén, Björn Forsberg) 2007:10 Doping - personlighet, motiv och moral i idrotten (Jesper Thiborg, Bo Carlsson) 2007:11 Eliten e liten - men växer. Förändrade perspektiv på elitidrott (Mikael Lindfelt) 2008:1 Doping- och antidopingforskning - En inventering av samhälls- och beteendevetenskaplig forskning och publikationer (David Hoff) 2008:2 Idrottens anläggningar ägande, driftsförhållanden och dess effekter (Josef Fahlén, Paul Sjöblom) 2008:3 Idrottens roll i samhället ll (Sara Sandström, Mats Nilsson) 2008:4 Vilka stannar kvar och varför? (Britta Thedin Jakobsson, Lars-Magnus Engström) 2008:5 Medlemskapet i den svenska idrottsrörelsen - En studie av medlemmar i fyra idrottsföreningar (Torbjörn Einarsson) 2008:7 Äldre en resurs för idrottsrörelsen (Margareta Johansson) 2008:8 Möjliga tekniklösningar för LOK-stöd, SISU verksamhet och antidoping (Kenneth Olausson, Stewe Gårdare, Torbjörn Johansson, Mikael Wiberg, Oskar Juhlin) 2009:1 Kunskapsöversikt: Styrketräning för barn och ungdom (Michail Tonkonogi) 2009:2 Kunskapsöversikt: Kost- och näringslära inom idrotten (Eva Blomstrand och William Apró) 2009:3 Varumärkets betydelse inom idrottsrörelsen - ett sponsorperspektiv (Anna Fyrberg och Sten Söderman) 2009:3 A Sponsor s Perspective on the Swedish Sports Movement (Anna Fyrberg och Sten Söderman) 2009:4 Valuta för pengarna - om föräldrars kostnader för barnens deltagande i tävlingsidrott (Krister Hertting) 2009:5 Ämnet specialidrott i gymnasieskolan - en utvärdering av ämnet läsåret 2008/09 (Magnus Ferry och Eva Olofsson) 2009:6 Vilka är idrottens valda makthavare? - Om rekrytering till styrelser inom svensk idrott (Jesper Fundberg) Tryckta rapporter kan beställas från Riksidrottsförbundets kundtjänst Ladda hem rapporterna i PDF från

3 Sport evaluates its brand Traditionally, sport has not sufficiently evaluated its trade mark. Now it is time. Through this report, the Swedish Sports Confederation - Riksidrottsförbundet- will focus on the importance of brands and branding. The report also aims at increasing the understanding within the sport communities on the benefits of working with, and valuing the brand. The supply and conditions of sports in this matter are unique. If we begin to load and package our offers in a better way, which are the prerequisites to major associations in the long run, a better economy and also even bigger sport successes can be expected. Anja Pärson and Zlatan are well known athletes and brands. Today brands are mainly valued in sport at an individual level, less on an organizational level. When an individual athlete is successful and performs well, the media and brand evaluators are quick in estimating that individual s brand in dollars and cents. Such ratings, however, are rarely managed in case of failure or on the level of a club or an association. Neither is the brand related to the size of the entire organization s turnover in the same manner as that of Coca Cola or BMW, whose brands are deemed to constitute a large part of the aggregate market capitalization or stock value. Is it a sign that the significance of the trade mark in sport is lower relative to the business sector? Or is it an indication that the sport is not working with the brand as a starting point in their business? All organizations have one or more brands. All these trademarks are associated with a promise, a personality and/or a position they represent a place, a position, in the minds of people. This applies whether the organizations like it or not. Everything it does and says- all in combination - creates a position. In business, brand is high on the agenda of both the Board of Directors and Management. Faced with a possible alliance or co-production, the companies and organizations do assess and analyze the values of the others and their audiences and customers carefully, as they now tend to value their brand much higher than before. The research Brand Orientation Index, conducted by the management consulting company, Label and Lund University, shows that companies working with the brand as the basis of their activity are more successful. Those companies display a higher ROI (return on investment) than companies that do not work with a focus on their brand. Brand Orientation Index is one basis for this report, which is the starting point and a tool for the sports to start valuing themselves and their brand. The brand is so much more than a logo. It is the starting point for the entire operation and conveys a message, what we stand for and what our values are. By working with the brand as a starting point in the operation, we create a transparency both internally for employees and externally to the environment in which our job is. This in turn creates an effective work and a more attractive attitude as well, being a driving force to engage our services. It also creates a major attraction in relation to potential sponsor partners. The Confederation of Swedish Sports aim and ambition is that this report will create an inspiration. We hope you enjoy the reading and understanding of what sport can contribute in business development, funding, recruitment and promotion by setting the branding issues higher up the agenda. Max Lauritzson Branding- and marketing strategist Riksidrottsförbundet Mattias Claesson Director of Communication and External Relations Riksidrottsförbundet 3

4

5 Anna Fyrberg, and Sten Söderman School of Business Stockholm University Abstract Sponsorship has been a tradition within the international sports movement and is associated today with several athletes development. In sponsorship situations the concept of brand is highlighted and is increasingly associated with brand strategy and image. The brand is also important to take into account when enhancing a product or service with new values. This is often done by one or more organizations working together in particular ways. The brands are, therefore, often studied from this perspective if the organizations fit strategically. An optimal performance of a potential trade cooperation is thus predicted by analyzing the sponsorship situation. The interaction between the sponsor and the brand is a fundamental starting point for this study. The report describes the brand work in four federations and four clubs and the sports football, tennis, equestrianism and triathlon. The study focuses on federal and club perspective. By examining the relationship between business and sports sponsorship, we identify how federations and clubs practically implement branding. The report identifies and describes the concept of brand within the sport that is based on sports offer, the product which sports offer the market. Collectively, ideas on and concepts of how sports work with brands strategically are referred to as Sports Brand Management. It is a conceptual model that highlights what the mark (sports brand) stands for and how it can be controlled (management). The model is applied further on the empirical material consisting of interviews and questions and answers under the CIT method (Customer Information Tool). The interviews will be transformed in response to the brand work done internally and are expressed in terms of values, differentiation and positioning. The CIT method identifies and describes the perceived quality and perceived value, which is part of the brands image. This is done by federations, and clubs may indicate which factors they believe are crucial to how and when partners choose their sport. The purpose of this report is summarized to describe how some different associations and clubs work with their sponsorship and branding issues. The analysis is expected to provide guidance and knowledge of how other organizations within sport can and should begin or develop brand management. The study is funded by the Swedish Sports Confederation (RF). We want to thank Max Lauritzson and Anders Lundin for many constructive comments. The authors are, though solely responsible for the content. Varumäkets betydelse 5

6 Contents Sport evaluates its brand Abstract:...5 List of Figures...7 Reading instructions...8 Key concepts in the report and their definitions Introduction The process of selecting a test case - the four sports The report s conceptual apparatus - Sports perspective Literature review from brand to Sports Brand Management Trademark Definition Sports offer Brand Equity Image Perceived quality and value part of the image Sports Brand Management How can the brand phenomenon in sports be identified? CIT method - Combined data collection and analysis - identifying the relationship between sponsors and sports Value concept Data collection - presentation of four federations and four clubs Football Presentation by CIT Chart Football Equestrianism Presentation by CIT Chart Equestrianism Triathlon Presentation by CIT Chart Triathlon Tennis Presentation by CIT Chart Tennis Analysis and implications: Brand Management within the sport How unions and clubs work with Sports Brand Management? The Sport Offer s attractiveness of the partner Identification of the brand phenomenon and its current driving forces in sports Conclusions...61 Reference List...63 Websites...64 Annex 1 A methodological perspective...65 Annex 2 CIT method structure...66 Annex 3 Checklist

7 List of Figures Figure 1.1: Commercialization Grade - Choice of Case Figure 1.2: Sponsorship issues a part of brand strategy Figure 1.3: Sponsor page and the sports movement - Relationship F and K under investigation Figure 1.4: Organization, resources and collaborations Figure 1.5: Attractiveness by sporting success and image Figure 2.1: Parts of the literature review Figure 2.2: Simplification of the model from the Richelieu & Boulaire 2005 Combining tangible and intangible benefits for the fans Figure 2.3: Brand Equity (Aaker Simplification model 1991 Components of Brand Equity by Melin (1999)) Figure 2.4: Aperia (2001) interprets the Aaker brand equity (1991) by the different values generated Figure 2.5: Simplification of the model, The relationship between customer perceived quality and brand image (Kirmani & Zeithaml, 1993) Figure 2.6: Summary of key concepts of Sports Brand Management Figure 4.1: Structure of data presentation Figure 4.2: Summary Swedish Football Association Figure 4.3: Summary Football Club Figure 4.4: CIT Chart Football Association Figure 4.5: CIT Chart Football Club Figure 4.6: Summary Swedish Equestrian Federation Figure 4.7: Summary Equestrian Club Figure 4.8: CIT Chart Equestrian Federation Figure 4.9: CIT Chart Equestrian Club Figure 4.10: Summary Swedish Triathlon Federation Figure 4.11: Summary Triathlon Club Figure 4.12: CIT Chart Triathlon Federation Figure 4.13: CIT Chart Triathlon Club Figure 4.14: Summary Swedish Tennis Association Figure 4:15: Summary Tennis Club Figure 4.16: CIT Chart Tennis Federation Figure 4.17: CIT Chart Tennis Club Figure 5.1: Sports Brand Management Summary Data Collection, (simplification of Kirmani and Zeithaml 1993 Richelieu & Pons 2005) Figure 5.2: Perceived quality - Breakdown hard and soft factors Figure 5.3: Activities and commercialization Figure 5.4: Categories of sponsorship and motives of the partner Figure 5.5: Transfer of associations Figure 5.6: Sports and their customer bases Figure B.1: Recasting the Value Map: Five Generic Product/Service Positions (Source: Buzzel & Gale 1987) 7

8 Reading instructions For graduates - read the full report. For practitioners who work with information and marketing in federations, clubs and associations - read the introduction to Chapter 1, Section 2.2, 2.6, Chapter 4 and Chapter 5. For practitioners with an interest in brand management or those working in sports organizations, read the introduction, Chapter 1, Chapter 5, and a checklist, Annex 3. For sponsors and partners or the background to the report, read the summary, Chapter 1 and Chapter 5. For an introduction to the research report - read the summary, introduction, Chapter 1, and 5.4 final conclusions. 8

9 Key concepts in the report and their definitions Sports movement - organizations and activities in an integrated popular movement, rooted in local clubs, district federations and special federations containing both amateur activity and commercialized elite activity (Sund 2004). Commercialization grade - an index to describe and analyze an activity or process that is subject to profit-making business (Sund 2004). Sports Sponsorship - an arrangement in which the sponsor provides financial or other contributions in order to obtain an association and a right to communicate associations and/or to gain some direct or indirect benefits from the sport (Laga 2003). Brand - consists of an identifiable product, service, person or place that contains a uservalue (de Chernatony & McDonald 1998). 9

10 1. Introduction The following section presents the frame of reference for the report, which shows that branding is significant and important in sport In addition, the purpose of the report and the process of selecting four sports will also be presented. Why is Manchester United s brand well known? What sets the club apart within the sport and in the world? These issues have recently become very topical. A brand has often been associated with a product such as Billy the bookcase of IKEA. But often organizations, mainly companies, deliberately strengthen their brand as in the case of IKEA, which has a strong company name. In pace with the growth of tourism regions, cities and villages have also activated their names from a brand perspective. IKEA is sometimes associated with Småland and its entrepreneurial spirit. Moheda s football teams in the Swedish division four can thus also be associated with the Småland business acumen. Yet a brand is not just a product or a company, but a symbol of these phenomena. The realization that consumers pursue and pay for products and services because of symbols is startling and confirms again that people are irrational buyers. Therefore, the need for knowledge concerning the sale and purchase of both the symbol of the products and the products themselves has come to characterize much of modern marketing which is studied today. It is obvious that when one team wins over their opponents, attention will increase. Other companies that are in need of attention are trying to ally themselves with the winning team. But a dilemma arises quickly when the team does not want to be associated with this company, this sponsorship, or when this company does not fit the associations with the team. In order to evaluate the team and whether they fit together, knowledge of what they stand for or what their brands are loaded with is required. From a sports perspective, several questions arise. What distinguishes a mark in the sport compared to a traditional brand? What is the brand concept in the sport and what impact does it have on sport s longterm growth? These issues are central in this debriefing. Club Trademarks, team brands and other brands within the sports movement have received less attention than traditional brands in the industry (such as IKEA, Coca-Cola). On the other hand, sports brands are, often in relation to sponsorship, associated with major sporting events. Sponsorship turnover amounts to large sums, and the International Olympic Committee notes that the last four Olympic Games have generated record high revenues in the range of billion crowns. (Preuss, 2004, p. 97). A common definition of sponsorship is: An investment, in cash or kind, in an activity in return for access to the exploitable commercial potential associated with this activity. Sponsorship of the Arts and or sporting events is an increasingly popular way of generating positive feelings about firms. (Meenaghan, 1991) Sponsorship exists in multiple contexts and at different levels. At the individual level, it is about individual athletes working with companies. At the organizational level, it is collaboration between a team and a company (for example, Djurgarden IF and ICA) or federations and companies (such as the Swedish Football Association and the Post). This study, as pointed out above, focuses on cooperation between federations, clubs and businesses, where the starting point is the sporting perspective with its conditions. 10

11 Strategic work on partnerships and branding issues is generally not common in sport. There are a number of different reasons why work on these issues is not prioritized. One explanation is the lack of resources such as capital and skill, but it could also be due to the fact that sport is based on other values - values expressed - than those which commercial enterprises account for. That in turn has meant that sport has chosen to focus on other, sometimes more mainstream parts of the activity. This trend is common in sports, but there are exceptions where some players are working so-called strategically. In this report we analyze the situation by looking at four clubs across four specific sports in the Swedish Sports Confederation (RF). In summary, the report has three purposes: 1) To identify and describe the phenomenon of the brand in sport; 2) to identify the strategic work of four sports by looking at the club and federation within each sport i.e. eight players; and 3) to identify and describe the practical implications for knowledge dissemination, as best practice, concerning branding within the Swedish sports movement. 1.1 The process of selecting a test case - the four sports In collaboration with representatives from the Swedish Sports Confederation (RF), important factors or indices for the study of brand relevance within the sport were discussed. Furthermore, we held discussions on how this could be studied. The process showed that two types of indices were considered important. The implementation was determined by a study of some special associations within the Confederation s organization. The two factors that emerged during this process were size, meaning the size of the Confederation in terms of the number of members, and commercialization. Commercialization can be found at the individual and organizational level. The individual level relates to athletes who, through achievements in their sport and due to their celebrity, can make contacts with companies, sponsors, resulting in commercial contracts. Examples include Carolina Klüft sponsored by Reebok and Malin Baryard sponsored by H & M. Commercialization at the organizational level consists of processes that are for-profit (Sund 2004), the report also uses this concept as an index, known also as the degree of commercialization. In order to find suitable study objects, we sought sports federations with the requirement that the federations would represent different types: small to large federal operations and with low or high commercial grades. Four associations that lived up to the required criteria were identified: football, equestrianism, tennis and triathlon were selected cases since they represent extremes on the basis of size and degree of commercialization. 11

12 COMMERCIALIZATION DEGREE High Low Large federal Football Equestrianism Small federal Tennis Triathlon Figure 1.1: Commercialization Grade - Choice of Case The next step in the process, once the commercialization level chosen, was to identify an appropriate procedure to identify the degree of commercialization. In discussions with the Swedish Sports Confederation (RF) we learned that some of the commercialization of sports is about contact with partners and sponsors. When the federation or club makes contact with the sponsors, the questions have been raised whether the sponsor and the sports match, what their long-term intentions are and what level of adaptation has been demonstrated. It is a natural assessment of brand strategy: the brand must evolve over time, for both sponsor and sport, through sponsorship issues as a part of the overall brand strategy. Sponsor questions Brand strategy Figure 1.2: Sponsorship issues a part of brand strategy The approach was therefore to examine the convergence of commercial and sponsorship issues, which also allowed for a link to be made with the brand concept in sport that forms the central purpose of the report. The relationship between sponsor and sport was used as a starting point, and is illustrated by the two sides bound together. The sports movement consists in the simplified picture below, of the National Sports, sports federations, clubs and individuals. On the other hand, there are companies and organizations that go under the umbrella of sponsors. 12

13 SPONSORS SPORTING MOVEMENT Partners RELATION Sponsors F K RF Federation Club Relationship Individuals Figure 1.3: Sponsor page and the sports movement - Relationship F and K under investigation By this division it was also made clear what perspective the report is proceeding from. The approach in this report is based on sports, namely the triangle in the figure above. Exploring the federations (the level under the RF) was selected first. The clubs were also included in the study when they bring in another perspective, and thus cover more of the sport. The actors, Riksidrottsförbundet and individuals and their relationship with sponsors are outside of this report, but should also be included in the figure as they help to create a whole picture of what the sports movement s structure looks like. Relationships F and K are the relationships that were further examined, from a sports perspective. 1.2 The report s conceptual apparatus - Sports perspective This section presents a conceptual apparatus based on the sport s structure. The conceptual apparatus clarifies some conditions and issues within the sport they are part of and influences the management of sponsorship and branding issues. The conceptual apparatus consists of three parts and uses the term sports organization that can be synonymous with a league or club. 1) The foundation of a sports organization (see Figure 1.4) 2) How the sports organization creates attractiveness through sporting success (see Figure 1.4) 3) Increased use of the image of the sports organizations to create more attractiveness (see Figure 1.5) In the first part we present the sports organization, in order to create an understanding of how an organization can generally be built. Point number two shows how sports can be made famous by sporting success, which is the traditional way to achieve success. The third part shows that increasing competition has changed the conditions and pushed forward new methods to strengthen sport. Image focusing is a method that the report takes into consideration. 13

14 In sports and marketing research, we observed quite promptly that sport by nature contains a unique value: sporting successes (see, for example Richelieu & Boulaire 2005). Whether the sport regularly generates sporting achievements or the sport possesses a sense of success is crucial if an association, club or trademark is deemed to be attractive. It is also what makes sport unique; exposure and celebrity are often of greater significance than their corresponding actual economic value (Söderman 2004). It is common that the League or the club builds its attractiveness on the dynamics of sporting success. They are then strategically placed to further develop its brand and the sport in several stages if the organization is properly structured. The structure of the federation and clubs can be characterized as marketing, match, development and management, inspired by Söderman, 2004 (p ). The challenge, in the sports organization, is to have strategies for the four sections to correspond. Operable success on the pitch (match), recruitment of talent (management), ability and competence (development) and business strategy (marketing) make possible the positive processes that generate more resources for sport. The correct balance between the four factors in a virtuous circle means that, for example, the media interest increases, the number of practitioners in the sport is increasing, the number of visitors to the arena is growing and that the sport may have an increased number of external stakeholders demonstrating an interest in cooperating with the current club. By getting more partners the club s resources increase, which in turn allows for better organization and coaches, which in turn can contribute to sporting successes. 1) Sports Organization 2) The virtuous circle that historic success process Sporting success Match Management Better management Increasing interest Development Marketing More resources More partners Figure 1.4: Organization, resources and collaborations The figure shows the factors in a sports organization, which could allow sporting success, which in turn results in partners and increased resources. This reasoning works at basal levels but has over time become increasingly sophisticated, often because the competition is fierce and it is difficult to constantly generate excellent results despite considerable resources. This has meant that in addition to sporting success, it is crucial for the sport to work on its image to maintain the level of attraction and interest. A concise but still vigorous definition (see literature 14

15 review below for the development of the concept) concerning the image is how consumers and others experience the bid or the brand (Aaker 1996). For the League and the Club, it is a means to generate a positive image of business that is attractive for others to share. 3) Two ways to achieve attractiveness CLUB 1 Sporting success Image CLUB 2 Sporting success Image Figure 1.5: Attractiveness by sporting success and image In general, an attractive sport, or an interesting brand, base their development on sporting success and image, which the model above shows. In this case, Club 1 mainly bases its attractiveness on sporting success. This means that the club is working hard each year to generate good performances and results. It will create an interest in the club and the different stakeholders will see opportunities for collaboration with the Club. Club 2 uses a different approach by working actively with its image. It may depend on several factors, but typically rely on the fact that the sport has not been able to achieve regular sporting success. Instead, the club communicates their values. The Club values, which also may be called the image in the sense that they are perceived by others, consist of so-called soft values. For example, the club promotes youth development; that sport is healthy, gives pleasure and calls for accountability and so on. If the club has an image consisting of one or more of these values, it is attractive to sponsors who want to be associated with these values. The club can build on the success of their image and not only sporting success. It is important for associations and clubs, based on Club 2 case, to show that sport is attractive irrespective of regular success, which means that it needs to be clear about their values and soft values. Another term for this is strategic brand management. Before the report describes how some different associations and clubs are involved in the issues, we present a literature review showing the origin of brand issues and its links with sport. 15

16 2 Literature review from brand to Sports Brand Management The literature review presents some important theories and concepts concerning trademarks related to the sport. In addition, the concept of Sports Brand Management is introduced - a model that demonstrates the most important factors to enhance a sports brand. In order to undertake a study on brand concept we needed a platform and an overview on the theoretical concepts. In the literature, there is a range of knowledge about marketing and branding issues. This previous research can be used to approach the survey question, by selecting a few key concepts. A starting point is to identify the brand as a concept and brand phenomenon in the sport, and then select a few factors that are important in the process of branding issues. The key concepts are collected as Sports Brand Management. The Literature Review consists, firstly, of a description of four different steps, which are part of the Sports Brand Management, i.e. brand content (sports brand) and how, secondly, it can be managed by the association or club management. 1. Trademark definition 2. Sports offered 3. Brand Equity Brand Equity 4. Image part of the brand 5. Perceived Quality Value parts of image 6. Sports Brand Management Figure 2.1: Parts of the literature review 2.1 Trademark Definition Brand as a concept is defined in the literature in several ways and the definitions relate more to a traditional product perspective. Two examples are Kotler (2006) and Riezebos (2003) who say that a brand is a symbol that means that the product or service can be traced to a company. In addition to this narrow definition, there are writers who use the concept of brand to include more aspects. De Chernatony & McDonald (1998) use the following definition: A successful brand is an Identifiable product, service, person or place, augmented in such a way that the buyer or user perceives relevant, unique added value, which match their needs most closely. Furthermore, its success results from being variable to sustain these added values in the face of competition. (de Chernatony & McDonald, 1998 p. 20) 16

17 In addition to this definition covering more functions than products, de Chernatony & McDonald emphasize the user s role. The trademark s strength lies in what relevant dimensions and added values the user sees through the brand. The authors also believe that the brand differentiates the bid over rivals. Sport is not mentioned as an individual phenomenon in the definition, but is included under the category of service. The next section describes sport as a specific offer and the quality factors of sport, concepts that then recur and are summarized in the Sports Brand Management Model. 2.2 Sports offer Part of the strategic work in a given sport involves protecting and working with the brand when the brand affects the development of the sport in the longer term (Richelieu & Pons, 2006). That is, we argue, there is a difference if that brand is attached to a sport, a team, or sporting events when compared to traditional products and services. The difference lies in the fact that sport, as a phenomenon or an offer, is different and, in theory, is classified as a hedonistic offer. Hedonism is about choosing to consider the offer based on experience (Mossberg, 2003) where a sporting activity in nature is included in this classification. It is based on the fact that sporting activities are unknowable, ephemeral, unpredictable, and subjective in nature (Holbrook & Hirschman, 1982, Gladden, Milne & Sutton, 1998). Despite the sporting character of the offer (the product), branding is significantly within the international sports movement (Chadwick & Thwaites, 2005, Richelieu & Pons, 2005). Brand management theory originated from companies operating on the basis of the so-called vertical value chain. The sport offer, as mentioned earlier, has a different character and cannot be fully based on traditional business theories. Account is taken of the nature of an offer. However, there is no reason to reject the vertical dimension. Instead we try to provide an additional perspective. According to the Richelieu & Boulaire (2005) the sporting brand consists, from a consumer perspective, of the tangible and intangible benefits. Tangible benefits Intangible benefits Figure 2.2: Simplification of the model from the Richelieu & Boulaire 2005 Combining tangible and intangible benefits for the fans 17

18 The tangible benefits concern the stadium, the actual results, facilities, sites, contact with players, etc. The second part of the brand is about soft values, intangible benefits, which consist of feelings for the club, such as the experience of success, and a pride to have them associated with the brand. By looking at sport as an offer, it can be strengthened over time, which results in the creation of brand equity. 2.3 Brand Equity Brand Equity had its breakthrough in marketing in the early 1990s and is today one of the more fundamental aspects of brand theory. The term brand equity was launched by the author Aaker (1991) and the term refers to the portion of the firm s equity attributable to the brand. Brand equity is a set of assets (and liabilities) linked to a brand s name and symbol that adds to (or subtracts from) the value provided by a product or service to a firm and/or that firm s customers. (Aaker, 1996 p. 7) Aaker (1996) divides brand equity in to four main components: Brand Awareness, Brand Loyalty, Customer Perceived quality and brand (other) companies. In addition to these four elements mentioned by Aaker, a fifth component is legal access, which includes other brand assets. The figure below illustrates the four major components that make up brand equity. Brand loyalty Brand awareness Gives value to competitor Brand Equity Perceived quality Brand associations Gives value to producer Figure 2.3: Brand Equity (Aaker Simplification model 1991 Components of Brand Equity by Melin (1999)) Brand loyalty is about securing loyal customers, which in turn affects future profits, but also provides a barrier against competitors and their actions. Loyal customers provide the conditions for trade and consolidate the market position. Sports Fans are an example of the often extremely loyal customers who continually return and who are reluctant to switch teams or sports. 18

19 A strong brand awareness increases the chance for consumers to choose the product or offer. If the brand is not very well known, there is the risk that the trademark falls outside the consumer s choice. Brand Awareness is something that grows over time and can be influenced by brand exposure. One way to get a club known in a short time is if the team is in a Premier Division, which is monitored by the media. Then there is the possibility that more people gain knowledge of the club over a short period. Perceived quality is an important component if the brand will survive in the long term, since the consumer s perception of quality affects both profitability and market share. In a first stage, the knowledge of the brand captures the consumer s interest; but to get the consumer to return, the perceived quality is decisive. The idea of the federation or the club and its ability to deliver quality is important for sponsors and partners. Brand associations, including the companies that are linked to the company and its brand, mean the direct or indirect associations that arise in consumer memory, in contact with the brand. The associations can provide help to understand the brand, differentiating it from competitors and create positive feelings/attitudes for the brand. Football has launched itself as a national sport which is an example of how football creates associations and simultaneously differentiates itself. More concretely, the four components together give value to the consumer and the producer (brand owner). The value generated can, according to Aperia (2001), be interpreted as improvements before, during or after the purchase decision for consumers. For brand owners brand equity improves the capability or ability to achieve the right marketing, create loyalty, create opportunities to influence price and distribution, and provide a competitive advantage. Brand equity provides value to the brand owner, by improving: Marketing Brand loyalty Prices/margins Brand equity provides value to consumers by improving: Interpretation/processing of information Confidence at the time of purchase Satisfaction with the use Brand Extension Better distribution Competitive Advantage Figure 2.4: Aperia (2001) interprets the Aaker brand equity (1991) by the different values generated 19

20 The brand equity model shows how the brand owner and the beneficiary meet at different levels. An important aspect for the relationship between the sender and the receiver is the perceived quality since it binds the parties together and confers an image of the brand (see Figure 2.5). This is referred to as image and will be presented in the next section. The next step is also an examination of the factors behind the component s perceived quality and value that are part of the image, which are central to the report. 2.4 Image Image or brand image concept has, like brand definitions, different meanings, and meanings depending on context and author. A first definition (Smith 2004, referring to the Gardner & Levy 1955) is that the image is part of brand value (brand equity). Other authors such as Aaker (1996) argue that the image is how consumers and others are experiencing the brand. This definition has been further developed by Keller (1998), who means that the image delay is about companies perceptions about a brand as reflected by the brand associations held in consumers memory. (Keller 1998, p. 93) According to Kirmani & Zeithaml (1993), the brand image is formed by perceived quality and perceived value and attitude. This means that work on the concept of quality and value results in a perceived image of the brand. The diagram below shows the assumed relationship between the factors. Brand attitude Perceived quality Brand image Perceived value Figure 2.5: Simplification of the model, The relationship between customer perceived quality and brand image (Kirmani & Zeithaml, 1993) Brand attitude is about consumers overall scores of the mark and is important in that it controls the consumer s choice of brand (Aperia 2001). The perceived value is in accordance with, Kirmani and Zeithaml (1993): We define perceived value as the consumer s overall assessments of the utility of a product, based on the perceptions of what is received (e.g., quality, satisfaction) and what is given (e.g. perceived price). (Kirmani & Zeithaml 199, p. 45) 20

Full Time Master of Science in Management program. Core concepts and disciplinary foundations of the courses. Marketing Management Specialization

Full Time Master of Science in Management program. Core concepts and disciplinary foundations of the courses. Marketing Management Specialization Full Time Master of Science in program Core concepts and disciplinary foundations of the courses Specialization Courses during the adaptation phase (Pre-Master) Deep Dive Business Strategy Managerial Economics

More information

UNLEASH POTENTIAL THROUGH EFFECTIVE SERVICE QUALITY DETERMINANTS

UNLEASH POTENTIAL THROUGH EFFECTIVE SERVICE QUALITY DETERMINANTS UNLEASH POTENTIAL THROUGH EFFECTIVE SERVICE QUALITY DETERMINANTS Viruli de Silva ABSTRACT This article is based on a recent research conducted in the Sri Lankan banking sector and it discusses how the

More information

Brand Tracking. increase brand equity. Per E Åsberg, November 4th 2008

Brand Tracking. increase brand equity. Per E Åsberg, November 4th 2008 Brand Tracking A way to control and increase brand equity Per E Åsberg, November 4th 2008 Today s agenda About Brand Tracking What is brand tracking? How is it used and how will you use it? How does brand

More information

EXECUTIVE MASTER IN. Increasing corporate value in today s complex digital world through reputation management and communication with stakeholders.

EXECUTIVE MASTER IN. Increasing corporate value in today s complex digital world through reputation management and communication with stakeholders. EXECUTIVE MASTER IN CORPORATE COMMUNICATION Increasing corporate value in today s complex digital world through reputation management and communication with stakeholders. COURSE DESCRIPTION At a Glance

More information

Global Leadership Conference 2014. Andrea Vogel EMEIA Market Leader, Strategic Growth Markets

Global Leadership Conference 2014. Andrea Vogel EMEIA Market Leader, Strategic Growth Markets Global Leadership Conference 2014 Andrea Vogel EMEIA Market Leader, Strategic Growth Markets The EY G20 Entrepreneurship Barometer 2013 The power of three Together, governments, entrepreneurs and corporations

More information

1.0 Introduction and Report Overview

1.0 Introduction and Report Overview 1.0 Introduction and Report Overview Customer relationship management (CRM) represents the key business strategy that will determine successful enterprises in the 21st century. Enterprises engaged in CRM

More information

Brand Loyalty in Insurance Companies

Brand Loyalty in Insurance Companies Journal of Economic Development, Management, IT, Finance and Marketing, 4(1), 12-26, March 2012 12 Brand Loyalty in Insurance Companies Sancharan Roy, (B.E., MBA) Assistant Professor, St. Joseph's College

More information

Existing Analytical Market Assessment Tools - Definitions

Existing Analytical Market Assessment Tools - Definitions Existing Analytical Market Assessment Tools - Definitions November, 2003 This list of market assessment tools was prepared by Development Alternatives Inc. (DAI) as an internal working document to support

More information

Coca-Cola Case Analyses.

Coca-Cola Case Analyses. <Student Name> <Name and Section # of course> <Instructor Name> <Date> Running Head: COCA-COLA CASE Coca-Cola Case Analyses Coca-Cola Case 2 Coca-Cola Case Analyses This paper is about the company Coca-Cola

More information

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT OF SELECT LIFE INSURANCE COMPANIES

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT OF SELECT LIFE INSURANCE COMPANIES I n t e r n a t i o n a l J o u r n a l o f M a n a g e m e n t F o c u s 1 CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT OF SELECT LIFE INSURANCE COMPANIES G. RAJU Asst. Professor of Business Administration, St. Thomas

More information

BRANDING MBA PROGRAMS: ARE THEY SUFFICIENTLY RELATED TO AN INSTITUTION S STRATEGY?

BRANDING MBA PROGRAMS: ARE THEY SUFFICIENTLY RELATED TO AN INSTITUTION S STRATEGY? page 372 BRANDING MBA PROGRAMS: ARE THEY SUFFICIENTLY RELATED TO AN INSTITUTION S STRATEGY? Suresh Gopalan, Winston-Salem State University Notis Pagiavlas, Winston-Salem State University Thomas Jones,

More information

Key Terms. DECA Ryerson 2015-16 Case Guides Business to Business Marketing

Key Terms. DECA Ryerson 2015-16 Case Guides Business to Business Marketing Key Terms Acquisition Costs: The incremental costs involved in obtaining a new customer. Agent: A business entity that negotiates, purchases, and/or sells, but does not take title to the goods. Benchmark:

More information

NORTHERN VALLEY REGIONAL HIGH SCHOOL Office of Curriculum and Instruction. BUSINESS EDUCATION DEPARTMENT Demarest and Old Tappan

NORTHERN VALLEY REGIONAL HIGH SCHOOL Office of Curriculum and Instruction. BUSINESS EDUCATION DEPARTMENT Demarest and Old Tappan NORTHERN VALLEY REGIONAL HIGH SCHOOL Office of Curriculum and Instruction BUSINESS EDUCATION DEPARTMENT Demarest and Old Tappan Sports and Entertainment Marketing Pre-requisite: Marketing and Advertising

More information

Brand Management in Business to Business Markets - Particularities of Business to Business Markets, Branding and Brand Equity -

Brand Management in Business to Business Markets - Particularities of Business to Business Markets, Branding and Brand Equity - Brand Management in Business to Business Markets - Particularities of Business to Business Markets, Branding and Brand Equity - Lecturer Andrei BUIGA PhD Assistant Raluca DRAGOESCU PhD Student ARTIFEX

More information

Branding the Workplace: Innovating the talent brand

Branding the Workplace: Innovating the talent brand Branding the Workplace: Innovating the talent brand Social media has erased whatever lines used to exist between the corporate brand and the talent brand. They re two sides of the same coin. In a knowledge-based

More information

STRATEGIC PLAN AND NATIONAL OFFICE OPERATIONS PLAN NOVEMBER 2012

STRATEGIC PLAN AND NATIONAL OFFICE OPERATIONS PLAN NOVEMBER 2012 STRATEGIC PLAN AND NATIONAL OFFICE OPERATIONS PLAN NOVEMBER 2012 STRAGETIC PLAN To enrich and inspire a lifetime of fencing MISSION To grow and promote the sport of fencing in the United States, honor

More information

En tidning i tiden? Metro och den svenska dagstidningsmarknaden [A Paper for Its Time? Metro and the Swedish Newspaper Market.]

En tidning i tiden? Metro och den svenska dagstidningsmarknaden [A Paper for Its Time? Metro and the Swedish Newspaper Market.] Göteborg university Department of Journalism and Mass Communication English summary of the dissertation: En tidning i tiden? Metro och den svenska dagstidningsmarknaden [A Paper for Its Time? Metro and

More information

OPTIMIZING SALES EFFECTIVENESS THROUGH VALUE AND DIFFERENTIATION

OPTIMIZING SALES EFFECTIVENESS THROUGH VALUE AND DIFFERENTIATION OPTIMIZING SALES EFFECTIVENESS THROUGH VALUE AND DIFFERENTIATION UNDERSTANDING CUSTOMER NEEDS Most sales organizations strive to preserve their margins during the sales process; but even the savviest salesperson

More information

By Jack Phillips and Patti Phillips How to measure the return on your HR investment

By Jack Phillips and Patti Phillips How to measure the return on your HR investment By Jack Phillips and Patti Phillips How to measure the return on your HR investment Using ROI to demonstrate your business impact The demand for HR s accountability through measurement continues to increase.

More information

Reducing. 100 days to 30

Reducing. 100 days to 30 Reducing 100 days to 30 The ABC Company acquired a new CEO. Prior to his appointment, the ABC Company had just completed a ValuePerform strategy analysis. The analysis clearly documented a set of severe

More information

GrowthWheel Advanced Tools

GrowthWheel Advanced Tools GrowthWheel for Board of Advisors GrowthWheel for Exit and Succession GrowthWheel for Innovation GrowthWheel for Export and Internationalization GrowthWheel Advanced Tools GrowthWheel for Employees GrowthWheel

More information

CEM+ Customer experience survey. What drives customer loyalty and advocacy for your brand? Introduction

CEM+ Customer experience survey. What drives customer loyalty and advocacy for your brand? Introduction What drives customer loyalty and advocacy for your brand? Most organisations turn to their customer satisfaction data for the answer but gain little in the way of insight. That s because many satisfaction

More information

Lindner College of Business MS Marketing Capstone Project - Prospectus and Application-

Lindner College of Business MS Marketing Capstone Project - Prospectus and Application- Lindner College of Business MS Marketing Capstone Project - Prospectus and Application- During January April 2015, 30 graduate students pursuing a Masters in Science (MS) degree in Marketing will engage

More information

Strong Brands, Profitable Brands: How Greater Alignment with Ideals Leads to Best Results

Strong Brands, Profitable Brands: How Greater Alignment with Ideals Leads to Best Results Insights&Trends I42/2014 Metrics Strong Brands, Profitable Brands: Estimation of a brand s value and its contribution to business has always been considered the main challenge in measuring intangible assets.

More information

LINKING CUSTOMER-BASED BRAND EQUITY WITH BUSINESS PERFORMANCE A CONCEPTUAL FRAMEWORK

LINKING CUSTOMER-BASED BRAND EQUITY WITH BUSINESS PERFORMANCE A CONCEPTUAL FRAMEWORK LINKING CUSTOMER-BASED BRAND EQUITY WITH BUSINESS PERFORMANCE A CONCEPTUAL FRAMEWORK Bijuna C Mohan Dr. A H Sequeira ABSTRACT This study examines the relationship between brand equity and business performance

More information

Event Marketing and Recruitment

Event Marketing and Recruitment Event Marketing and Recruitment A Qualitative Study of What Companies in Northern Sweden Think of Event Marketing and Recruitment Authors: Supervisor: Malin Edlund Henny Gerdin Per Nilsson Student Umeå

More information

All available Global Online MBA routes have a set of core modules required to be completed in order to achieve an MBA. Those modules are:

All available Global Online MBA routes have a set of core modules required to be completed in order to achieve an MBA. Those modules are: All available Global Online MBA routes have a set of core modules required to be completed in order to achieve an MBA. Those modules are: Management and Organizational Change (P.4) Leading Strategic Decision

More information

Assessing CRM indicators effects on creating brand image at health care services

Assessing CRM indicators effects on creating brand image at health care services Available online at www.behaviorsciences.com Reef Resources Assessment and Management Technical Paper ISSN: 16077393 RRAMT 2013 Vol. 38(2), 2013, 5 Assessing CRM indicators effects on creating brand image

More information

Creating Powerful Brands. Malcolm McDonald and Leslie de Chernatony. Theme of the Book

Creating Powerful Brands. Malcolm McDonald and Leslie de Chernatony. Theme of the Book Malcolm McDonald and Leslie de Chernatony Butterworth Heinemann, September 2003, 496 pages ISBN 0750659807 Theme of the Book A thorough and practical analysis of the essential elements of branding, giving

More information

Evaluation of Event Marketing

Evaluation of Event Marketing International Management Master Thesis No 2002:25 Evaluation of Event Marketing Important indicators to consider when evaluating Event Marketing Anna Eckerstein Graduate Business School School of Economics

More information

Customer-oriented Service in manufacturing :Perceived differences

Customer-oriented Service in manufacturing :Perceived differences Customer-oriented Service in manufacturing kim, Won Joong Customer-oriented Service in manufacturing :Perceived differences Kim, Won Joong There are many studies on the application of manufacturing-based

More information

Customer Relationship Management based on Increasing Customer Satisfaction

Customer Relationship Management based on Increasing Customer Satisfaction International Journal of Business and Social Science Vol. 5, No. 5; April 2014 Customer Relationship Management based on Increasing Customer Satisfaction Fangfang Tao Management School Shanghai University

More information

Experience Report: Using Internal CMMI Appraisals to Institutionalize Software Development Performance Improvement

Experience Report: Using Internal CMMI Appraisals to Institutionalize Software Development Performance Improvement Experience Report: Using Internal MMI Appraisals to Institutionalize Software Development Performance Improvement Dr. Fredrik Ekdahl A, orporate Research, Västerås, Sweden fredrik.p.ekdahl@se.abb.com Stig

More information

An overview of Retail Branding and Positioning as Marketing Management concepts. The advantages of establishing a strong brand image for retailers

An overview of Retail Branding and Positioning as Marketing Management concepts. The advantages of establishing a strong brand image for retailers An overview of Retail Branding and Positioning as Marketing Management concepts. The advantages of establishing a strong brand image for retailers Abstract by George Cosmin Tănase Even though retailing

More information

1. Introduction. 1.1. Problem Statement

1. Introduction. 1.1. Problem Statement 1. Introduction 1.1. Problem Statement Software-as-a-Service describes a software distribution and payment concept that is characterized by a responsibility shift of operations and maintenance activities

More information

Strategies and Methods for Supplier Selections - Strategic Sourcing of Software at Ericsson Mobile Platforms

Strategies and Methods for Supplier Selections - Strategic Sourcing of Software at Ericsson Mobile Platforms Strategies and Methods for Supplier Selections - Strategic Sourcing of Software at Ericsson Mobile Platforms Caroline Raning & Johanna Vallhagen February 2007 Department of Industrial Management and Logistics,

More information

2013/14 2016/17 Strategic Plan. Prepared with assistance from Grant O Hara

2013/14 2016/17 Strategic Plan. Prepared with assistance from Grant O Hara 2013/14 2016/17 Strategic Plan Prepared with assistance from Grant O Hara ONE PAGE SUMMARY SUMMARY OF STRATEGIC PLAN 2014 TO 2017 4. Strengths Focus 1. Vision For Volleyball to be a unified and growth

More information

The ROI of Employee Training and Development: Why a Hearty Investment in Employee Training and Development Is So Important

The ROI of Employee Training and Development: Why a Hearty Investment in Employee Training and Development Is So Important The ROI of Employee Training and Development: Why a Hearty Investment in Employee Training and Development Is So Important A joint APQC, IBM and Workforce Management data collection initiative with more

More information

Portfolio EXAMPLES OF OUR WORK

Portfolio EXAMPLES OF OUR WORK SELECTION, TRAINING AND PERFORMANCE MANAGEMENT SYSTEMS THAT PRODUCE (AND RETAIN) SUPERIOR PERFORMERS COMPETENCY Portfolio EXAMPLES OF OUR WORK Content Job Models Page Executive Positions 1 Project Manager

More information

All available Global Online MBA routes have a set of core modules required to be completed in order to achieve an MBA.

All available Global Online MBA routes have a set of core modules required to be completed in order to achieve an MBA. All available Global Online MBA routes have a set of core modules required to be completed in order to achieve an MBA. Those modules are: Building High Performance Organisations Management and Organisational

More information

South Carolina Sports and Entertainment Marketing Standards Correlation to Virtual Business Sports

South Carolina Sports and Entertainment Marketing Standards Correlation to Virtual Business Sports South Carolina Sports and Entertainment Marketing Standards Correlation to Virtual Business Sports Sports and Entertainment Marketing Activity/Course Code: 5425 A. Safety 1. Identify methods of reducing

More information

Global Headquarters: 5 Speen Street Framingham, MA 01701 USA P.508.872.8200 F.508.935.4015 www.idc.com

Global Headquarters: 5 Speen Street Framingham, MA 01701 USA P.508.872.8200 F.508.935.4015 www.idc.com Global Headquarters: 5 Speen Street Framingham, MA 01701 USA P.508.872.8200 F.508.935.4015 www.idc.com E X C E R P T I D C M a r k e t S c a p e : U. S. B u s i n e s s C o n s u l t i n g S e r v i c

More information

LEGACIES FOR CANADA. To a Greater Goal

LEGACIES FOR CANADA. To a Greater Goal LEGACIES FOR CANADA To a Greater Goal SPORT DEVELOPMENT AND EXCELLENCE ENGAGEMENT AND EDUCATION ECONOMIC DEVELOPMENT ENVIRONMENTAL STEWARDSHIP SOCIAL INCLUSION, CULTURE AND COMMUNITY GOOD GOVERNANCE Cover

More information

Careers in Sport Management

Careers in Sport Management Careers in Sport Management Sport industry Market in which products offered to buyers are fitness, sport, recreation and leisure related Some sport management professionals relate indirectly to manipulation

More information

Entertainment Marketing

Entertainment Marketing September Sports & Entertainment Marketing 1 Marketing Concepts Explain basic marketing What is marketing? concepts.. What are the activities Define marketing mix. involved? Define 7 key marketing flier

More information

Odgers Berndtson Board Survey. Among CEOs in Denmark s largest corporations

Odgers Berndtson Board Survey. Among CEOs in Denmark s largest corporations Boards and CEOs preparing for growth Almost half of the CEOs in Denmark s largest corporations consider the financial crisis to be over and expect positive growth in the near future. This calls for preparation

More information

White Paper from Global Process Innovation. Fourteen Metrics for a BPM Program

White Paper from Global Process Innovation. Fourteen Metrics for a BPM Program White Paper from Global Process Innovation by Jim Boots Fourteen Metrics for a BPM Program This white paper presents 14 metrics which may be useful for monitoring progress on a BPM program or initiative.

More information

South Carolina College- and Career-Ready (SCCCR) Probability and Statistics

South Carolina College- and Career-Ready (SCCCR) Probability and Statistics South Carolina College- and Career-Ready (SCCCR) Probability and Statistics South Carolina College- and Career-Ready Mathematical Process Standards The South Carolina College- and Career-Ready (SCCCR)

More information

Best customer experience

Best customer experience Best customer experience Entering the age of the customer Louise Persson Olsson, Annie Runeman Lund University, Faculty of Engineering Master thesis summary, June 2015 ABSTRACT The way companies do business

More information

Bridging Branding and Strategic Planning A Practical Toolkit

Bridging Branding and Strategic Planning A Practical Toolkit Bridging Branding and Strategic Planning A Practical Toolkit Patricia McQuillan, Sharon Paskowitz, Samantha Taylor and other members of CMA s Branding and Strategic Planning Council Contents Overview 3

More information

THE IMPORTANCE OF KNOWLEDGE MANAGEMENT IN ORGANIZATIONS WITH EMPHASIS ON THE BALANCED SCORECARD LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE

THE IMPORTANCE OF KNOWLEDGE MANAGEMENT IN ORGANIZATIONS WITH EMPHASIS ON THE BALANCED SCORECARD LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE THE IMPORTANCE OF KNOWLEDGE MANAGEMENT IN ORGANIZATIONS WITH EMPHASIS ON THE BALANCED SCORECARD LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE Danijela Jelenic Faculty of Economics, University of Nis, Republic of Serbia

More information

Strategic Plan Templates and Funding Agreement Samples

Strategic Plan Templates and Funding Agreement Samples Strategic Plan Templates and Funding Agreement Samples STRATEGIC PLAN All triennial funding applications must include a three year strategic plan that relates to the proposed funding period. Applications

More information

Segmentation: Foundation of Marketing Strategy

Segmentation: Foundation of Marketing Strategy Gelb Consulting Group, Inc. 1011 Highway 6 South P + 281.759.3600 Suite 120 F + 281.759.3607 Houston, Texas 77077 www.gelbconsulting.com An Endeavor Management Company Overview One purpose of marketing

More information

Learning Objectives: Quick answer key: Question # Multiple Choice True/False

Learning Objectives: Quick answer key: Question # Multiple Choice True/False 0 Learning Objectives: 11.1 Describe the advantages and disadvantages of the most common forms of business ownership. 11.2 Identify the stakeholders of a business and describe why they are important. 11.3

More information

Call Center Optimization. Utility retail competition is about customer satisfaction, and not just retail prices

Call Center Optimization. Utility retail competition is about customer satisfaction, and not just retail prices Energy, Utilities and Chemicals the way we see it Call Center Optimization Utility retail competition is about customer satisfaction, and not just retail prices Customers critical awareness; emancipation

More information

Competitive Analysis of WeP as a Brand and Analysing its Market Presence. Rameez, P.N. PGDM Number: Nilanjan Sengupta Professor-HRM

Competitive Analysis of WeP as a Brand and Analysing its Market Presence. Rameez, P.N. PGDM Number: Nilanjan Sengupta Professor-HRM Competitive Analysis of WeP as a Brand and Analysing its Market Presence Rameez, P.N. PGDM Number: 11044 Nilanjan Sengupta Professor-HRM 9 7 Comments by the Faculty WeP stands for Wipro employees Passion

More information

Driving Supplier Performance Improvement:

Driving Supplier Performance Improvement: Driving Supplier Performance Improvement: Using established HR techniques and on-line tools to enhance supplier performance management. Although supplier performance management can be complex and time

More information

Interscholastic Sport Sponsorship: Following in the Footsteps of Professional and Collegiate Sports?

Interscholastic Sport Sponsorship: Following in the Footsteps of Professional and Collegiate Sports? Interscholastic Sport Sponsorship: Following in the Footsteps of Professional and Collegiate Sports? Stacey Hall, University of Southern Mississippi Ashley K. Gibson, Tusculum College Abstract The purpose

More information

Strategic Leadership and

Strategic Leadership and Chapter 11 Strategic Leadership and Change Management Chapter 11 Learning Outcomes Discuss the role of strategic leadership in the strategic management process. Describe the relevance of analyzing the

More information

Enhancing Retail Banking Customer Experience

Enhancing Retail Banking Customer Experience Universal Banking Solution System Integration Consulting Business Process Outsourcing Experience can be defined as an event or activity which leaves a lasting impression. From a customer s perspective,

More information

Little League Marketing Services. PA State Meeting October 2013

Little League Marketing Services. PA State Meeting October 2013 Little League Marketing Services PA State Meeting October 2013 What does marketing mean? To market means to educate, influence, promote, sell and distribute a product, brand, company, organization or service

More information

COMMUNICATIVE LEADERSHIP

COMMUNICATIVE LEADERSHIP COMMUNICATIVE LEADERSHIP 3, 33, 25, 8 THEORIES, CONCEPTS, AND CENTRAL COMMUNICATION BEHAVIORS Catrin Johansson Vernon D. Miller Solange Hamrin CORE COMMUNICATION, ORGANIZATION, RESEARCH, EDUCATION DEMICOM

More information

BOOK REPORT ARE YOU IN IT FOR THE LONG HAUL?

BOOK REPORT ARE YOU IN IT FOR THE LONG HAUL? BOOK REPORT Mirror, Mirror on the Wall, Am I the Most Valued of them All? The Ultimate Element of Differentiation is YOU By Leo J. Pusateri ISBN 0-9716056-0-2 ARE YOU IN IT FOR THE LONG HAUL? After years

More information

Brand Equity 11/3/2010. Today s agenda. Defining, understanding and measuring a brand

Brand Equity 11/3/2010. Today s agenda. Defining, understanding and measuring a brand Today s agenda Brand Equity Defining, understanding and measuring a brand Per Åsberg, IFS, November 15th 2010 About Brand Equity Defining brand equity Measuring communication effect on the consumer using

More information

Six steps to building effective marketing communications.

Six steps to building effective marketing communications. Six steps to building effective marketing communications. How You Can Avoid Pitfalls and Improve Marketing ROI. By Dan Patton A BRIEF PERSPECTIVE The marketing communications development process is often

More information

Enterprise Risk Management Risk Management Metrics and Risk Assessments

Enterprise Risk Management Risk Management Metrics and Risk Assessments Enterprise Risk Management Risk Management Metrics and Risk Assessments BADM 458 Spring 2008 Thomas Lee Introduction In the ever-changing information world where risk is greater, security is becoming more

More information

SOCIAL MEDIA MARKETING TRENDS IN TURKEY

SOCIAL MEDIA MARKETING TRENDS IN TURKEY SOCIAL MEDIA MARKETING TRENDS IN TURKEY June 2012 About the Authors AYŞEGÜL TOKER is a professor of Information Systems at the Department of Management, and the Dean of the Faculty of Economics and Administrative

More information

Brand Positioning Development Workshop

Brand Positioning Development Workshop Brand Positioning Development Workshop Sample Materials March 2009 Workshop Agenda Workshop Overview 9:00 9:15 Brand Positioning Overview 9:15 10:00 Brand Analysis and Implications 10:00 10:45 Break 10:45

More information

PEQUEA VALLEY SCHOOL DISTRICT. Curriculum Guide for

PEQUEA VALLEY SCHOOL DISTRICT. Curriculum Guide for Course: PEQUEA VALLEY SCHOOL DISTRICT Curriculum Guide for Sports Entertainment Marketing Course Number: 1938 Grade Level: 9-12 Course Length (Days): 90 Number Minutes per Day: 82 Clock Hours per Year:

More information

Courses: Part-time MBA program

Courses: Part-time MBA program Courses: Part-time MBA program Term 1/2 Problem Solving and Communication The course addresses the question of how to deal with new and complex management problems. As part of this course participants

More information

Problems and countermeasures for implementing Supply chain management in China

Problems and countermeasures for implementing Supply chain management in China Problems and countermeasures for implementing Supply chain management in China Qi Yan 1 Materials Management Institute, China Abstract The paper provides an analysis on how the traditional Chinese culture

More information

How to Develop a Sporting Habit for Life

How to Develop a Sporting Habit for Life How to Develop a Sporting Habit for Life Final report December 2012 Context Sport England s 2012-17 strategy aims to help people and communities across the country transform our sporting culture, so that

More information

CUSTOMER ENGAGEMENT 2014. Rosetta Consulting s Customer Engagement Survey Part 1: The Marketer s Perspective

CUSTOMER ENGAGEMENT 2014. Rosetta Consulting s Customer Engagement Survey Part 1: The Marketer s Perspective CUSTOMER ENGAGEMENT 2014 Rosetta Consulting s Customer Engagement Survey Part 1: The Marketer s Perspective WELCOME TO THE EMPOWERED AGE Welcome to the first in a series of three white papers on Customer

More information

10 Steps for Setting up a Customer Loyalty Program By Kim Skaaning Jørgensen

10 Steps for Setting up a Customer Loyalty Program By Kim Skaaning Jørgensen 10 Steps for Setting up a Customer Loyalty Program By Kim Skaaning Jørgensen Step 1: Evaluate the Product The first step is always to answer the following questions honestly: Is my product good enough?

More information

A Service of SRI World Group, Inc. 74 Cotton Mill Hill A-255 Brattleboro, VT 05301 (802) 251-0110

A Service of SRI World Group, Inc. 74 Cotton Mill Hill A-255 Brattleboro, VT 05301 (802) 251-0110 A Service of SRI World Group, Inc. 74 Cotton Mill Hill A-255 Brattleboro, VT 05301 (802) 251-0110 www.csrwire.com Printed on recycled paper Introduction Today, forward-thinking companies understand that

More information

The Investigation in Service Quality Management of 3G Business for Telecom Operators

The Investigation in Service Quality Management of 3G Business for Telecom Operators The Investigation in Service Quality Management of 3G Business for Telecom Operators Jian Shen 1 School of Economics and Management Beijing University of Posts and Telecommunications Key Account Center

More information

Chapter 3 Local Marketing in Practice

Chapter 3 Local Marketing in Practice Chapter 3 Local Marketing in Practice 3.1 Introduction In this chapter, we examine how local marketing is applied in Dutch supermarkets. We describe the research design in Section 3.1 and present the results

More information

THE VALUE OF A BRAND MARKETING SERVICES

THE VALUE OF A BRAND MARKETING SERVICES THE VALUE OF A BRAND MARKETING SERVICES Doesn t it seem like everything and everyone is trying to be a brand these days? Brand building is stock-in-trade for iconic companies like Coca-Cola, P&G and Nike,

More information

Extracted from Strategic Planning for Political Parties: A Practical Tool International Institute for Democracy and Electoral Assistance 2013.

Extracted from Strategic Planning for Political Parties: A Practical Tool International Institute for Democracy and Electoral Assistance 2013. Extracted from Strategic Planning for Political Parties: A Practical Tool International Institute for Democracy and Electoral Assistance 2013. International IDEA, Strömsborg, 103 34 Stockholm, Sweden Phone

More information

Bachelor's Degree in Business Administration and Master's Degree course description

Bachelor's Degree in Business Administration and Master's Degree course description Bachelor's Degree in Business Administration and Master's Degree course description Bachelor's Degree in Business Administration Department s Compulsory Requirements Course Description (402102) Principles

More information

Swedish Soccer is Searching for Talent but finding Age 1

Swedish Soccer is Searching for Talent but finding Age 1 Swedish Soccer is Searching for Talent but finding Age 1 Tomas Peterson Professor in Sports Science The School of Teacher Education Malmö university e-mail: tomas.peterson@lut.mah.se The Relative Age Effect

More information

Reducing Working Capital through Purchasing

Reducing Working Capital through Purchasing Reducing Working Capital through Purchasing Mattias Linderoth June 2012 Master s thesis at the Department of Industrial Management and Logistics Faculty of Engineering LTH, Lund University SE-221 00 Lund,

More information

Capturing the insurance customer of tomorrow. Three key questions to guide success

Capturing the insurance customer of tomorrow. Three key questions to guide success Capturing the insurance customer of tomorrow Three key questions to guide success Most insurers can confirm: customers want more, and more of what they want is digital. To sustain relevance in this new

More information

Introduction. 1.1 Customer Relationship Management (CRM) In the business environment CRM is a known concept and every

Introduction. 1.1 Customer Relationship Management (CRM) In the business environment CRM is a known concept and every 1 Introduction 1.1 Customer Relationship Management (CRM) In the business environment CRM is a known concept and every entrepreneur and executive of any organization cannot afford to ignore this aspect

More information

Customer Experience in the Canadian Retail Banking Sector

Customer Experience in the Canadian Retail Banking Sector STRATEGIC ACCELERATION SERVICES Customer Experience in the Canadian Retail Banking Sector By Donnovan D. Simon This document examines the Canadian retail banking sector and the impact of investments in

More information

Grounded Benchmarks for Item Level Service Quality Metrics. Michael Vogelpoel, Anne Sharp, University of South Australia

Grounded Benchmarks for Item Level Service Quality Metrics. Michael Vogelpoel, Anne Sharp, University of South Australia Grounded Benchmarks for Item Level Service Quality Metrics Michael Vogelpoel, Anne Sharp, University of South Australia Abstract It is still commonly assumed by industry and much of the marketing literature

More information

Strategic Executive Coaching: An Integrated Approach to Executive Development

Strategic Executive Coaching: An Integrated Approach to Executive Development Strategic Executive Coaching: An Integrated Approach to Executive Development A new concept in executive coaching is leading companies to fully utilize the talent they have to drive organizational strategy

More information

The ROI Quiz: The Myths and Mysteries of ROI

The ROI Quiz: The Myths and Mysteries of ROI The ROI Quiz: The Myths and Mysteries of ROI By Jack J. Phillips, Ph.D. and Patti P. Phillips, Ph.D. The Issue Measuring return on investment in learning, training, and development has gained much momentum

More information

Performance Management

Performance Management Performance Management A guide to help you explore some important considerations about performance measurement within your business Performance management is a broad term and can be said to incorporate

More information

The European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) and the Autorité des Normes Comptables (ANC) jointly publish on their websites for

The European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) and the Autorité des Normes Comptables (ANC) jointly publish on their websites for The European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) and the Autorité des Normes Comptables (ANC) jointly publish on their websites for information purpose a Research Paper on the proposed new Definition

More information

A message from the Community. Community Bank Strategic Advisory Board

A message from the Community. Community Bank Strategic Advisory Board A message from the Community Bank Strategic Advisory Board To: Community Bank Boards From: Glyn Yates Co-Chair, Community Bank Strategic Advisory Board Russell Jenkins Co-Chair, Community Bank Strategic

More information

AMSTERDAM 2016-17 MASTER IN SPORTS MANAGEMENT EDUCATING THE NEXT GENERATION OF LEADERS IN SPORTS MANAGEMENT

AMSTERDAM 2016-17 MASTER IN SPORTS MANAGEMENT EDUCATING THE NEXT GENERATION OF LEADERS IN SPORTS MANAGEMENT AMSTERDAM 2016-17 MASTER IN SPORTS MANAGEMENT EDUCATING THE NEXT GENERATION OF LEADERS IN SPORTS MANAGEMENT EDWIN VAN DER SAR Former Goalkeeper, Marketing Director AFC Ajax Alumnus Master in Sports Management

More information

to selection. If you have any questions about these results or In the second half of 2014 we carried out an international

to selection. If you have any questions about these results or In the second half of 2014 we carried out an international Candidate Experience Survey RESULTS INTRODUCTION As an HR consultancy, we spend a lot of time talking We ve set out this report to focus on the findings of to our clients about how they can make their

More information

Competitive Balance in Turkish Soccer

Competitive Balance in Turkish Soccer Introduction Competitive Balance in Turkish Soccer Tuğbay Inan* Ali Murat Kaya** Globalization causes some developments and innovations in the field of sport as it does in every field. Sports development

More information

Competency Management at Its Most Competent

Competency Management at Its Most Competent Competency Management at Its Most Competent Competencies That Work for Business A recent survey by Human Resource Executive found that two of the top five challenges facing organizations today are aligning

More information

THE EFFECTIVENESS OF LOGISTICS ALLIANCES EUROPEAN RESEARCH ON THE PERFORMANCE MEASUREMENT AND CONTRACTUAL SUCCESS FACTORS IN LOGISTICS PARTNERSHIPS

THE EFFECTIVENESS OF LOGISTICS ALLIANCES EUROPEAN RESEARCH ON THE PERFORMANCE MEASUREMENT AND CONTRACTUAL SUCCESS FACTORS IN LOGISTICS PARTNERSHIPS CIIL An IESE-Mecalux Initiative STUDY-62 February, 2008 THE EFFECTIVENESS OF LOGISTICS ALLIANCES EUROPEAN RESEARCH ON THE MEASUREMENT AND CONTRACTUAL SUCCESS FACTORS IN LOGISTICS PARTNERSHIPS Joan Jané

More information

Level 1 Articulated Plan: The plan has established the mission, vision, goals, actions, and key

Level 1 Articulated Plan: The plan has established the mission, vision, goals, actions, and key S e s s i o n 2 S t r a t e g i c M a n a g e m e n t 1 Session 2 1.4 Levels of Strategic Planning After you ve decided that strategic management is the right tool for your organization, clarifying what

More information

ADJUSTING SERVQUAL MODEL IN A HIGH EDUCATION LIBRARY SERVICE

ADJUSTING SERVQUAL MODEL IN A HIGH EDUCATION LIBRARY SERVICE ADJUSTING SERVQUAL MODEL IN A HIGH EDUCATION LIBRARY SERVICE Among the quantity of services provided by public high education system in México, there is possible to improve it systematically by cyclical

More information

The Digital Dental Practice

The Digital Dental Practice MAY 2014 The Digital Dental Practice 2014 Dental Market Survey Digital Marketing and Patient Communications By Diana P. Friedman, MA, MBA The Digital Dental Practice 2014 Dental Market Survey Digital

More information

The 11 Components of a Best-In-Class 360 Assessment

The 11 Components of a Best-In-Class 360 Assessment White Paper LEADERSHIP DEVELOPMENT The 11 Components of a Best-In-Class 360 Assessment Crucial elements for your 360 assessment 360-degree assessments are the backbone of most corporations leadership development

More information