Eksjö Stadslopp. Resultatlista Eksjö Södra lk. r* alare s " å #nåregre s: I samarbete med:

Size: px
Start display at page:

Download "Eksjö Stadslopp. Resultatlista 1 987-0 5-29. Eksjö Södra lk. r* alare s " å #nåregre s: I samarbete med:"

Transcription

1 @u Eksjö Stadslopp Resultatlista Eksjö Södra lk I samarbete med: r* alare s " å #nåregre s:

2 ffi Eksjö sö{fg"ll Tävlingsledare: Mats Nilsson Segrare 10 km: 1987 vann Alfredo Trejo Mexico och lnger Englund Landsbro lf, (bild saknas).il[ =+ II 3 å.t :,:{ ;=- Eksjö och nu lär det väl dröja innan Iöparsmåland glömmer bort honom. Hemmalörrarcn OIa Torstcnsson, var som alla anära, chanslös mot Alfredo den här dagen. Ola missade därmed möjligheten att Ia hem sin tredje raka' seger i Stadsloppet. -- Kul att jag vana. Det var mil första' seger i Sverige, sade Alfredo Trejo.' Fast,vad kallt det var.'.:. SIDÅN 3 2ol.,,i Resultatlistor på följande sidor:

3 RESITLTÅTä-I TÅ II EK JO TANSIOPP ltl *ontroumäu bana I{HATTEL{TPPET 1008 r?! i,:-1re q H.Ifr äiina ffi n87-ffi*w

4 ;'1 f'' r r! I,1" { iiil"iliilii{?it fr'r{ rjrll Tävlin s läts: Centrala [ksjö. Tävlingsdatum: Arrangör: [ksjö Södra IK Tävlingsledare: Mats Nilsson VindFörhållande: MåLt1ig. ITdh #l"ili utt iträ-.ius Ltut Temperatur; + E grader.

5 l*l,l l.i *'**t{t,r,*,}1.*.*+***j+lf lt{t{"{ilt.* ll..*'***.n{i{+*+{-.f{'{.+*j6.*'r++r****.*{.,tt***.f** tt.l+.,tt.r..flt{.rt***,r**+,}*t* l:.qc. NAI'IN FäI}ELSEÅR KLUBB/F6RENII'IG TI0 Ir r****{1.}*.t***.***.*.*+*{t},}'lf++.}***++*}**+*,}****+.}*.r*{+***,*{,***{.,}{..}{.rä,,tr.**.f*******.-. 1 t q I Z 1' '{8, ^.., -4 '25 t ,0 51,2 1',4 t5 t6 Jl l8 t ' TREJO OAHLSTRöI'I NIL SON LARSSON STRANDBERG KARL SON TORSTEN ON PäLOER RUDOLFSSON LUNOEGÅRD GUSTAFSSON gvärc' PERSSON SVART) ANDBERG LIN[,OVIST KE TI PERSSON PAAK KARLSSON GäLL[,IN PERSSON ANNER SON AZTOR CLAESSOFI ANDER6SON ANDERSSON LJUNG ANNERS ON DAHLSTRöM LINf,ovlgT HENRIHSSON CARLSgON ANT'ERSSON ALH SUNOVISSON ALH SATIUELSSON FALK EL6 PETTEqSSON ANDERSSON JOSEFSSON ALFRET'O ANDERS BENNY TEFAN ost{ar MTHAEL OLA TONY JAN LARS LEIF GHRAN CHRISTER JONNY GUNNAR FOLI{E KAI JONA ROLF KARL-GURAN JAN JAN.ERI}( KJELL M,qTS HÅKAN GUNI',IAR ANT}ER5 LARS.GUNNA I{ENT TIAN KALLE GdSTA TOl,lAS PER ARNE PAT RI it ROGER BO JAN-OLOF RI C}(A REI.TAN-ERIN TORBJiJRN PER.ER.lI{ 19å? HEXICO T9åO HIJGBY IF T964 HIJGBY IF 'T959,1987 HbGBY IF IKI.,IP '196S RYt' ASK '1965 ESIn.L9bI II,( SISU 1954 E IK I9å5 FJUGESTA I.F 7949 X,t{HP T9g4 BRITTATORPS TI( 19å6 BKILLINGARYT, FH.1966 BRITTATORPS.1950 TI( It(HP.1947 E IX 19å4 LNIjP 196 ITILLINGARYI, FN CI ESOX 7?b7 SKILLINGARYO FH '198{ RäDA STJÄRNAN IF '1953 IFX VÄXJIJ.19å8 ST{:ILLINGARYT'S PK.r96CI U,'iHP 1959 I.H TIWAZ 'tq44 II{HP '1?6I HULTSFRE[' OIT '19E4 SXILLINGARYTT Flt.1?58 ESIH 1q97 I H BORGHOLM.1953 IFt{ VÄXJii T951 E IK,1945 HKSJIJ }(ÖMHUN.L9bq OK NJUT,UN6 '1957 BJiiRI(FORS GOIF.L9-72 ESIt{.!56?,.IF }(UILLE 957 OK NJUI)UNG,LS49 BRITTATORP TH,196T VRI6STADS IF 1? :i. lt I SA Sl{ O VR I SSTAT' 1?6tl lli:l{p 30.{0 3{.05 31,06 3{.13 3'l. t ? 32. O' o5 3, Et 32.4CI d x ? 33, ,44 8.4å 33. g2 33.S7 34, r , q 35.BB '18 t I i ; i t

6 t t2 ö t7 ob B a2 8' I B8 ') e0 e1 e) GRENEGÅRTI SPAAIT ELOI,I}TV I T,JOl-lAt\i fltl CREUTZ JANSSON TURTIAINE \I HOLST FERSSÖN Etrv11.,=*ot STEI^IARTZ MATTELIN NILSSON LARSSON GUSTAVSSON FALN ERIKSSOf\t ISRAELSSONI SAI,IUELSSONI ZACHRISSOI,I PALI"IåR ELSTRIN FOLI(ESSON GRANSTETIT St^läRtr SSON BENGTSS,)T.I 5A''IUEL ON ITNUTS:JON AHLGREN NI CI{LA SON ijsth lvarsson EDVARNSSÖN GUSTAF SOI'J THELL JiJGREN CARLSSO[] SVEhISSON AHLIN ARVI DS OI.I Bt-01'l ni t)ritt MIHLBERC HARALTI SON HLG CUSTAV C}N T,EHLIN F,APMHAG LARSSON YT)REMARI( BJERNERUI} CARLSSON BLOI,IQVIST HAGERT EMANUELSSOT\t RUTGER SOI! JOI.]SSON JONSSON GUNNARSSCN ANIiARBER6 IiARLSSON SALJL IN JOHANSS,f f\l ANT)ER i..ars*erihi MATS 'f,la HAGNUS I(Yd5T I LENNART ITJEL.L SiJREN Af!T,ERS I{ENNETH OLOF l"te\ts SVANTE B{) TEFAN JAN LARS BERNT TOMI,IY LARS CHRISTER BO JOHAN KURT-ÅITE CHRI.STER TTENNET Af\IDERS STEFAN J l T4MY.JOHAN BERNT AN[)ERS BJiJRN HÅHAN JONA PER*I'IÅTS l"lllr:ael PETEI? g.öye I^IEJ.NIE RO6ER VERNER LAR JCIHAFI AN[]ERS GbRAN TOI,IPIY HAN ARNE SVEI! NILS-GUSTA BERNT*ÅIi:E IYATS ITURT HAF]S_ÅIIE OLLE VEI,]_ERII\ TOPIA STHLLAI! LENI.]ART PlARt\.U '19årl Il{HP 1?5,]. ESflF; 19å5 VÄXJ6 Ai l. tåå,::,'1.( t\j.jurlui.lg 1?56 L 1: IF ls67 I '1':. rf I P39 o '19å7 '1944 1?57 '1?48 t?57 755'7 t?4: ? '1955 o t ?å5.t ö 7.:' :i? ? ?å,S 'r.9å5 '1914 1?71 'I c1?--, r?58 '19å7.195: '1q67 1 9åå 'ts47 1?56 '1935 '19åO r 9$ '1?5I 1?4c' '1951.1cån 1 c70,195i 1 e51 'L Q.lr.] 1 94 J 9/..{ ES0r.i NÄs Jb ot.{ TRA]'{ÅS AIF ESI}i EI{SJb Etrg,Jb E50tt ]'1: IF Hh.GBY IF ET\5J O VETLANI,A ST{ P,O[)AFCR Or.i EITSJd ENSJb SÄVSJö E,qT}FI]h.ITONCLUB I.JUSh:VARNA ESOI( ESOI{ VETLANT'A ESON OSKAESHAI.IFIS N. BEGUS $I\I S;{VSJd BAT)I"I]NTONCLUP, NUS Jb NORRHULT OIT DS'1-EREYP!O JGOIF NäSSJb E OIT IFK Ehi Jb NANNYLUNT'SSNOLANS IF VETLAN[,A N;AS Jb VETLANDA ANNHBERfi G]F ruii sjb R t)t)ningst(år BRUZAHOL-t'15 s { EL.DON N;tiS Jd VETLANT)A TN t/ri6 TAii P,RITTATORP TI( ESölr INGATOPP LAVP.ESTRbMS IIT. ANNEP,ERG ' NIASSJij P,nANtitiÅR ES0hi ANF]EBER65 G.tF VETLANT}A H CI{ER_A C ROI'1A.L54:: HOL. BY IT N ll.i SI U I eå4 1f 4E L-ANt, ERÖ 1?/r1 I l.{hp 'I?44 ErtSJb EEIiTIONSPY GARNA '197i itiflp 55. t6 35.3å A L :..{ *)ö..5u ,OO 37. Og /.sU c/.s s /,.:iy 37, " å A t t , O { 9, 1I t7 39.'19 3?. r9 9. El 39. tå 5?, tg?t :'-.,.iy..:irr ?Cf? ? t , l(f E.r 3? crci "

7 ,121 't2z ' -'?-7 t2g 129 1t "12 t33 1r4 1t5 1t 'B 't t '148 't9 1r ' '153 ) trt LoiiF IIILS ON SVENSsON NORDIN.]OHANSSON l^iissinger 6UNNARSSON HENRIITSSÖN SCHULTS JOHANSSONI MEJBRANT JCIHANSSOFi 800 ÅBERG ERTCSSON BORG SPAAIT JOHANSSCIN I{ARLSSON RUNDQUIST BERGLIN ANI,ERSSON EJiJR}\ l'4a6nusson SVEN SON CHRISTEN EFI SVENSSON ERII(SSON STÅLNER GRANSTET,I. VENSSON JOHANS ON NIL SON L'döF KARLSSONI I"IALH TERLEGÅRtI JCIHAN SON RYLANT)ER.BENGTSSON GU TAVSSON St^IAHN PETTERSSON VENS ON ITARLSSCIFI WALLI.N JONSSON JOHÅN SON,qNI{AR SOF] GöRANSSOhI HENRII(5SON EK ANi)ERSSON 6USTAVSSOI! THURESSON GRAF.IT'ELIUS JOHANSSON SVENSSON CARLOVI 5T SVENSSON JOHANSSOI! RYi)åN THURESSON ALIVIGREN LI LJEMARIT TOMAS JAI'J I'IAT5 AN[tERS VEN-ERI}(.TOHAN PER LENNART IMF,lO BENGT-OLOF BENGT-GiJRA PIA6NUS EIBERT STAFFAN 6iJRAN PIERRE BJöRN JOHI.JNY PER-OI.{E JONAS GäRAI.J BO NAIJ ULF BJdiRNE RAINE LARS.6UNNA BERNT JAN HAN PER-1N6E GiJRAFI CLAES-6bRA GUNNAR GäRAN I{ENT INGEI"IAR TEI, ULF INGVAE B I RGER SVEN HANS VTHLFRET} LENNART LARS LENNART AF]T)ERS LEFINART BERf\]T LENNART ÅNE HI CHAEL JAN.OVE ALF STEFAN CARL-HENRI INGVAR NICLAS ROGER.1955.t Cf,,r-.:, 7S7A 1 95å t?5'r. r?7.1 '19åO.!q4::: '1950 '195r I 950 r ' '1970 1?åB '1949 't957 '1945 '196.1 t954 't o r945 t95i '1963 I 950 '1967 '1943 '19å3 t 94å J.955 '195 t ' '195n 1 9å? '1954 '1945 L 95å '1 95 /r I 9å3 1?45 ' CI 1?4å 1 95CI n t 9åI r t.1940 '1937.l tl -t -r '1945, ? n 19r*? I 9åå L?65 I,NG I i'14 R.I ANNEI-UN ti EI(SJIJ HC E ON II{HP EI( Jö P.ii EI( JC Bhi IN SISU N SSJd BRAN}(ÅR I'lATK N 5SJ'd ASG I,N JbNI(IJPING Ii{ SISU NÄSSJiJ IFK IJ TERBYI'IO IlTIF NÄSSJö ESO}T LANI,SP,RO IF ANNEBERGS GIF EI{ JiJ ORNITOLOGITLUBB HEN}( HALT,IBÄCI( E OI( GP:S BILSERVICE EF. JöPOLISENS IF ESO}( t^,exiö ROAT' RUNNER MYRESJiJFiJNSTER SidV JH EEÖIT E5olt ESOH NANNYLUI.J[' 5NCILANS IF JGOIF N;äS JiJ BYG6-PAUI. IF IN SISU I/L-ÅI{ER]ET BäLARYT'S Ihi I'JANNYLUNT) ST(OLANS IF HJI{LTEVAI)S 1 HIS NANNYLUNO SNOLAN I,F E IK MYRE JbFäNSTER 5;{V JiJ SI{TLLIhIGARYT}S FK HUSI{VARF.IA II.JG 2 IF E OI( AI'JNEBER6 ElrsJii +,\?t ' ctel d4ju ESOt{ I II( SISU HOVSL. TT!i I.Ii FRbI} I [I6E / P. RANTESTAT, HOV LäTT II,{ V;åXJIJ AIS STOCI{HOLI"I SOI( ANEBY Er.rSJb l^lal''lac 4CI ? ! tr. 13 4D. T5 4CI CI.3? CI.3å ,44 4tr å 4tr CI r. BB O3 47,O7 4'1. B8 4t CI t.14 4, t.?, t.28 4t.I? 41, , å 41,e7 4t ! 4t.43 47, sCI 4t. EO 4t CI3 42. Bå 4t

8 17t t 19, A?. 20t A ^., tt Lt9 '22A 2^ 222? ? ?to?t1?t2 23t?74?t5?36?37,I0HAN55C[! JCIHANSSON FIILS O I JOFISSOF] AHREN ALM SVENSSON GRANN SUNT'P,ERG t^litttorsscr.t FRANZåN SHOGLUNT) OLSSON LINT)BERG EITSTRiJH LiJI.'OELL HELGESSON THELANT'ER SVENSSON SEVEN UNDLIIlG ÅNESSOF.I MAGNU SON HJALMARSSON NÄLL JONSSON PETIERSEN ElNARSSON JANSSON I.AR SON ESHTLSSON CARLS ON HARL ON ijrn PER 5ON GUNNAR SOtU SVEN 5ON SI,GSJä I{ARLS ON PER EON EERGSTRiJM ANI,ER 5OI',l säi{v 6USTAVSSON GUSTAF ON ANIIER SON FALN NYGREN MAGNU SON NOHLQVIST SAHLlN GUSTAVSSON I(ARLSSON BRUSBERG HAGG OLSSON STRINDEP1AN DAHLSTEN DAHLBERG HE IFIEHANN FRAI!Z6N SSOHN TalCEEClCnf,t JVJLI JLTVII t^jeiine RST Rbl'4 HALH CHFISTER ERLING Tttot'tA5 LARS RICi{ARI} SAPIUEL LARS I(ARL-AXEL ALBERT ANT)ERS HELGE KJELL PER-ARNE TORSTEN ANI}ERS LAR -EdRJE TCRB-TiJRN HÅ}(AN TORSTEN t{etvt JOHAN e0 GHRAN GiSSTA ANI)ER5 PATRI}T HENNING I,IATS ITENT PER.OLA STEN-Å}{E P*A GdRAI.J },IAGNUS TEFAN LENNART PER PATRlI{ ANTIERS THURE ITJELL LENNART AI.{DER5 BERNT ÅnE 14IT{AEL FRE[)RTF: RC'GER ANT)ERS INGEMAR A}{E TOI'4AS NI CLAS I,IIT(AEL CLAES ROGER JAN-ÅI(E LARS JbRGEN ULF STIG I}ANJ,t \ t: '1?/+8.1?å 1 'I?54 '1958,r97:: '19':? 1 94 '1955 ' '1?38 tc4q 1 93å o 19å'l '1547 '1 9å.:.'.19å8 '19':å '1944,197'L CI 1 94: o 'Lgb 't949 '1951 ' '195CI 'ts : o 1?46 1 9å? 'r977 't949, ss7 '1936 t 95'1 '195I I 943 '1 9lrB C' 1?70 0 'tv7a t?5i 't 9å5 '1?5 å.1.57 t '1971 o '1?5S r 953 n Lq44 '19å7 i 959 :i.95: 1 9å7 'l Pr+4 EttsJd GEI^IERTS EL IN6 T IF GATU}I:ONITORET N;{6SJb ES IIT JIJNI{iJPI NG E.TSJIJ HC NÄSS*Tö NäSEJb FIÄSSJiJ ST,IÅLANt}S IiFAFT AP. I12IF HSl"i ÅsEt)A VETLANI'A Etts Jij ltcil'11"1u1.,1 BANNERYT',qSNERYT} VETLAFIOA SÖI,II',IENBYGt)ENS SI{ ESO}( IIT SISU Ni'iSSJä N;{55Jii Sltr VETLANI'A ENSJiJ HC EI(SJIJ HC ESOIT I 1I TF ÖSNAR HA]IhI SI{ ElrSJb s]'tålat{t}5 }{:RAFT N;{SSJii Ei(SJiJ EITSJd ESON JTJNI{iJPTNG ESII{ E}T JiJ HC EnsJh B { FC ENEN VETLANT}A BECI{ER-ACROfiA Er(sJii-HUs NANNYLUNI,SSI(OLANS IF I(RAI\ITJ;dNST ANFIEBERG SMÅLANt)S NRAFT EH JiJ Nä SJb ESII( ENSJTJ HC Hris-iijvERl{ENs riorpi{lubb VL*ÅI{ERIET E { Jd ESIIT VETLANT'A P,TI{ EI{SJTJVERNENS ITÖRPIILUBP. EI( JdPCILT EI! SMÅLANT} I(RAFT NANNIYLUN[' SI^iOLANS IF TELEVERI(ET ].F AP.V NASSJh l'iyres.ibf'ol!5te R i{v Jii 4t, to 4I.'19 4t.'13 4:f.'t4.tl e rl.4 4'2..'L't +J..tc] 4t,37 4?,44 4::J.41 4t.43 4?.45 4" E9 43. OO 43. tr trt ' , t0 43.1'1r r+ö..cc +c. d+ t+5. ÅLr 45. t5 4. t5 45. ä9 4, i5..!ö , e { å , Ol O8 44. tt 44..1,3 44,*!,1 44,35 44, å 44.3å 44.3? 44, ,55 44, ,CIt å r+5. OB 45.0? 43.'14

9 :61.:? ? ^.1q 1) zb2 - 'rf.* q ? ?96?97 298?99 ITARLSSON ANT)BERG FäRG SSOI'J SSON I(LAVEBÄCH SHÄÄR SYRåN BORG JON SON ARBIN RYLANTIER MOBERG HOLI"IBERG HELLSTRiJM GRANATH r(arlsson MANLEY NILSSON PANSELL CARLSSON JOHANSSON ENGQVIST GUSTAVSSOFI HAGELIN JiJGREN JCIHAN SON JÄOERN;{S HULTBERG ANT]ERSSOFI NORS ITISELL JOHANSSON ANT)ER SON I{ARLSSON JONAS ON JAAI(O SVENNBERG STIGEÄCIT LINT'H LtInTORSS0N EHLiJF STRANT)BERG GU TAFSSON LYI'4ER SAI'IUELS ON PETTERSSON CARL SON LI NIT'AHL KARL SON BÄCK BOHI'1AN BRLiGGEMAN ENGT,AHL ANTIERSSON HESSELGREI'I t^jalfri OSON LUl.l [i I f\.1 FRIHAfq BERGE}AHL I(ARLSSON ALSP,JER HÅNAN 5TEI,I []ILS-GUSTA I)ENNIIS TiJELL LARS-ÅI{E BO HÅT':AN EbRJE STEFAN SVEN KJELL BJtriRFi HOLGER TURE LEIF LARS-6'dRAN HATIS JURGEN ERLING RI Ct{ARt' ARNE ARNE STELLAN LARS GiJRAN SVEN_ÖLOF CHARLE THOMI'IY HÅKAN TONMY GLENN BO LENNART EiJRJE HANS-OLOF ÅttE URBAN LAR HANS TOMI.4Y IN6VAR CONNY JbRGEN BERNT SVEN RElNO LARS*ÅI(E SIJREhI E.]LERT L-G JAN TOMAS JIMMY BÖ MATS HÅITAN tlan 5öREFI UI-F O NÄ Jb I948 RÄT}T'NINGäITåEEN VETLANT) '19rr$ ESOI{ 1945 SPARB. ALFA N;dSSJiJ 1?5: SI'4ÅLAN[)SPÖSTEN.1?5? POLIS hiolai'js IF '1?39 I tt IF.1953 HYRESJiJFh'NSTER SÄVSJö 1959 hiannyluni'ssh.olans IF.1?3? I1,: IF '195r' I t2 IF '1958 r '1: rf T9åO EI\SJIJVERI{ENS I\ORPITLUBB t?4.5 ESI tt "1?r5 ESIr(,T954 E}TSJö '19,å5 EI{SJö.1qå4 RA*FLÅT.194O EI{SJHPOLISEN.1955 RA-PLÅT E RYI}SNäS IF '1937 E OK 1971 ENSJö NOMPIUN 1945 EITSJdVER}(ENS }{ORPNLUBB.1958 HUSI\VARNA E TRANÄ 1958 JiJSTRANI)S EL 't947 ElrSJii HC.1?41 BRUZAHÖLI.I '1973 EF:SJb '195å t^iamac 'L94tt I '11 IF '1?4? NANNYLUNI' SI(OLAN IF.Lqb4 FI'ICK EHSJd O HJTTLTET/ATI.1?31 HäLLI.NGSJLi t 943 t(slt ÅsEIlA '19å1 Gb'TE-HdBLER CI.JiJNI{IJPII{G 'i^?5i 1? 8 1?S8 MYRE JIJFIJNSTER ;{VSJiJ O NäSSJiJ '193t El{gJb*HUS '1945 rh:sjii '1574 NIAB N;ri SJii RYT' A I{ N i(orsberfia.1958 ESÖK,1q47 PEGU I(I,T94,7 hjässju HI '1951 t( H ÅsEI''A 1943 I.1: IF '19l+ ESII{ r 95t 1971 HJÄLTEVAT) 945 TIr;SJiJ LASARETT.1Cå3,:I.9?3 INGATCIRP.1948 EtiSJC '1?39 Ni{SsJii '1946 l(rl 5 45.t å , SO OO b.74 4å. t EO 4å L /.sr 47,36 47, , ,t O{ ,24 49, 15 49, ä CI 48,41 48, , ä q, t7 50. t8 s0. E9 51.CIo 51.CI9 51.' ,42

10 r-- roo 101 I toz ror ro4 ro; roe roz roa ros rro rrr I ttz lxt i,14 rrs rre J17 I rra l, t' i bhlån T'ELAVAUX ANt'ERSSC,tu LAGER BJbRITPIAN DEHLTN LINC}6REN År{ES50N CLAESSON l.täll LÄNSTRöN JOHANSSOF] t^,iinblad KARLSSON HULT P.RANDIN I.(ARLSSON 6 TER TRbI'1 HÄLL ANt}ERSSON JOHAN TOI'1AS HAN FOL}TE ARNE ANT,ERS PER-JOHAF] LENNART ANT'ER5 STEI^,E JOHAN NI,LS*Å}TE I'IAGNUS ALLAN JAI\I RI, CH,åR[) STEFAN TOI"lAS PER-OLOF '19å3 I.lt LF 5,1.44 1?/+5 5t.54 '195'1 E {SJbVER {ENS trorprtlueb '1?19 JbNttoPING 'ts47 40-ARSTTLUBP,EN 52.A7 O ÄNNEBERG 6IF 57.A7 T 9åI HU KVARIIA 5:. 10 'T954 LARI.4S BIL AB '15e,7 Ht{SJb }{OPil,tUN T9 5 LARFIS P,IL AE ?,t ELr)0N r 954 E}{SJU-HU5 å. d3 'ts77 EtiSJii 57.4t '19 0 VETLANI,A Shr rfk ävsjd 59. t 'rg7 4 ESII( 5?.5t 1?5t å0.o8.1cå4 FMCN El{SJii åo.15;",195: POGER LASTBIL IIEI"IÖNT å3. Bå Il

11 }I\/I[Il'l(]R i l********{"}*j+*******}***+*}l(*** ****tt+***********lr**+**r+1+*jar{,********{t****,**ra***+ lplac. NAr,tN Föt,gLsEÄR I(LUBB/FöRENTNG Tro l**"t'***+'$*j+**l+l+++**r***'*+****l+****.f****++***********d.ttj+ja**j+*{a************+*++++ -ii, I l 1' d 21 2? ?8 29 l0 31 t2 tt,4 55 ENGLUNO ROS6N RO5åN NYBERG HENRIKSSON FALN JOHANSSON AT,AM SON HULTIN JONSSOIV NILSSON HENRIN SON HALLGREN NILSSON JOHANSSON SPAAI{ MELKERAEN olss0n SANDGREN GROSS HENRII(SSON LINBHOL14 ROOS PETTERSSON HAGSTRöI"I LbFGREN STENARTZ SSON NIL SON EI!GELSEN PETTERS ON JONSSON BACI( BENGT ON JONSSON INGER CARINA CAMILLA BRITT.LOUI MARITA NRISTI.NA CINA MARIA HELEN CHRISTINA AGNETHA MONI CA KERST]N EVA KERSTIN ÄNETT MARIE MON.ICA CATRIN HARIA GUN AGNETA ANNE-MARIE I(RI TINA ELISABETH EERIT VIVIANN IYIARIANNIE fiun ANNA LISBETH I'4ARIANINE EVA EVA LENA LANO ERO IF 42.IA ANNEBERG O ANNEBEEG ESIH å3 ESOI( ERITTATORP TIi 43, LAND BRO IF ?61 NÄSSJö l?åt växjö ESOH 4S.3S 't 959 ESOK '1959 ESOH ' SOK ANEBY 46.0? 1959 ESOK ! MYRESJäFäNSTER SÄVSJU ?53 ESOK ' :1?65 NANNYLUNOSSI.(OLANS IF 48.Os '!946 EHSJö 4A IK Trr"lAZ s EK Jb e53 ESoK EKsJii ErrSJd RYt, Nitis LF 5tr.46 o RYtr NÄS IF UIEXIö ROAT,RUNNERS e ENSJö 5r.O7 o EsoH 8r E OX 5t.O6 'L96tr ESIK EYt) ASlr L 953 ESot{ 53. OO '1949 NÄsSJii Hr ' :t

12 t6 t7 l8 t9 40 4'l s.3 5t u NILSSON TiJNI SOO NARLSgON MARTlNSSON THÖRN-ANI'ERSEN.i0NssoN AXEL ON HENR.I,I(SSOFJ BRORS ON -TAHNS ON I^'RESSEL OL SON svensson GRANSTEDT KARL SON GUSTAVSSON JOHNSSON DAHLSTEN NORS RAI"IBERG KARLSSON ANI'ER SON A P JACOBS ON ROBERTgSON I'1AL1N I'lARIA PERNILLA I(ARIN I RENE JANIE CHRISTI,NT\ B I RGIT INGVOR CARCIL.INE!"lAJ-L1S HELENA EVA-LENA LENA EI/A-LENA MARGARETHA UNINEL CARINA SUSANNE IN6ER EL E-P.R]TT SVEA I(AROLA MAUI) HER TIN 19 7';' ESOti å7 54.1å.r 9å9 E ot{ 54.3å t9å4 GbTEBORG E '12 '1931 r tt IF 5å.O4 19å5 5,å CI7 '196? E50K '1?4& ES0ti 56. { 4.197:t Et(SJtj P,UI,OTTLUBB 5c..?4 1?48 ENSJti HO IMUN 57.t 't?å r 96å ESCIir {?å'1 rfr{ savsjii rfr( ÄvsJö 5?. { T93& EKSJb BAT'I"'IINTONFiJRENIN 6O.32 t9h4 EKSJb' bo.t4.1?å4 ESoN '196r FPICK Et( Jir' Elt Jb 6t ' EltgJai as RYr)sNÄs IF S EI(SJö BAI'I-,IINTONFIJRENIN 7',56

13 1 2, LAGTÄVLINCEN ES0K 41 deltagare måi I 12 lf 14 deltagare måi IKHP 10 deltagare i mål

14 FOJI(AR 1T 1000 M *rf{..*{.{.+1.{..*+*+++r{ait**f.lj++j+ta*.r+*+++}*..x.++*lcj*jr*rtl+*{+_iå+*tt+*t++16tf+++t+++++{.*1.*.x.****r*+*it PLAC. NAMN FiJI,ELSEÅR KLUBB,/FiJRENIhIG TID 1 2 t 6 7 I ' ' 24 a15 / JO GUSTAFSSON THöRNERT LINNåR PEOERSEN OTTOSSON HULTIN HERNEGÅRT, CLAESSON SSON SIGURT}I{ HÄGG örnhai",ihar GUSTAVSSON ERINSSON PETTER SON HALLGREN SUNT'LI,NG HiJGLUNti JOHAN ON HOLNOVI T OTTERBORG GiJRANS ON ANt)gRS ON GUSTAFSSON FAGERSTRiJM ANDERSSON EN6T)AHL ANDER OT\,I JOHANSSONI PETEI?SSON NALLE HÅh.AN ANt}ERS JEFFREY ROBERT NARCUS r"larcljs I}ANIEi- HEI]RI I{ BJ'oRl! MATTIA HENR]i( DANIEL NII{LA CLAS ROBEET PER FRET'R]H MAGNUS FRET)R]N CLAEs A.NT,ENS STEFAN, MATTIAS JOHAN TOBI,AS MATTIAS NATTIA PER I)AIt]IEL r 975 IFlt Er(SJii 3.32 D EI(SJö OK ILLERN 3.3å 7976 ESO[( 3, ESI ( ?75 rfk SÄVgJb LFN STOCNAPYT) 5.45 '1576 FC EriEN 3.48 O SPARBAN}{:EN ALFA NÄSSJä 3.49 '1 975 ESII( 3. El :t 975 ESIK T978 ESIK 4.O BRUZAHOLT'I St( 4. t)3.1q76 LFI{ ; VBJii 4.05 r??s E ok 4.06 t9'76 FC EKEN 4.A7 L97b NÄ SJii l(l 4.10 '197A S0l(,ANEBY t+,'t'l {975 öif HORSBERGA 4,I2 '1976 IIELL9Y 4.ts '197& EKBJä rfl( HIJL T 4.' öi,f KORSEERGA 4. T E oh 4.'L LAHOLI,ISCYI(L],STEN 4.77.t97b ESIN 4.15 '1976 ESIL 4.V6 'LS7 b E OH 4. El 7S7b rt( TUNA iir)ra 4.88 fi SPARBÄNI"IEII ALFA NASSJö 5,tr8

15 i*.,li f LICli0B 1I looom "li'*{'**'*'**til(*l++*li***ltt+*'}å.*4i+l**+.tatirtj{..,jit+ja++.r+i++i$t+**.*lå**j+.ta+. ifti+++**j+*******.***** i PLiAc. NAl,lN Fijr,ELsEÅR KLUBE,/FijRENIN(: ;i;, '^' ', i****t+****'*++lt{'{'**i***+'i+l''*'**l*d.16*++*{r****+++1i.*je+**+++lfl +{+*+r{t.**a,*,*+.*ig*****.******* j I \t '! ' I SVENS ON SVEI'JS ON ERIKSSON JON ON AHLEPIL LINT,HOLI"I APIR6N H]I'JI,GREN }TARLSSON ANESSON STOLPER NORI,BERG i!il.sson I{ARIN JENNY PIALIN ANN-IHARL-D THERESE FR.TDA I IlA THERH E LII'.IE)A ItiÄ f'li RlAl"l HANNIA LINT,A.197b VETLANT,A I( '1975,1?75 LFtt STiVSJ'tr O}I ILLERN E I,H SI,SU ts76 ElrsJii.lgi b ENSJä {975 ESIK.1975 E IH.r?7å E50K 79?$ E 1H 1?75 IN SI U.r97& ts75 ESrr( OO 4.O ?O au 4.4A

16 ir,)itiafi t il +J**tF$'r*t+l+*t6{*tf*ri*lt+++Jåt**+J*t+fltii.}t#.n.ri-{$l{-ltJ*{rå:1*#l*^n#{+.}råiiJr**9iöä+.,r... t+?f looum,tttt.tt*:l*jr*.tt*{.tt{+*x*+*x*: 3LAC. NAMN FiJTIEL EÅR I{:LUEB/FdREFJING TI N i 1? ) B zo 21? t1,2 53 z/t 36,7 38 "q '41 4h B ? l 58 FRE]J CARLQVIST JOHANS ON ET}VARDSgON ROOS SUNEBO LINI]MAR}.i ARNOLDSSON LUNT}QVIST HULTIN T}AHL ERIITSEON J0f!s50N SKOGLUNI, MÅRTENSSON JOHANB ON JOHAN ON LINNåR HERMANS ON GU TAVS ON Ll.N[)HOLt l stelnl^talt_ HERNEGÅRII FAGERETRbI'I R00 HALLERP.CIIJ lrjal.l I f,l LUNDOVI. T FORSSTRäM JOHANSSON STOLPER JCIN ON THbRNERT GU TAII BON ANt,Ef?5sON JOHAN ON t^lalfri tr C)N BROR 5ON FARG JOHANsSON l.l0 RRST FiiH CARLBSOF] AHLEP],L SVEN ON ALJ'.!ERHEIT,I }(ARLSSON SÄLLOVIST I"iARLSSOI.J L] NDELL ÖI S ON SANI,EI-L BJELKEMYR ATJ DE RSSON SVENSSON PETTERSSOFI JOHANSSON CET)ERTUN HALLfiREN I.\ARL MATS ANI)ERS HENRIT{. BENNY JONA I"!ARCU FREDRT,I.. FRET'RI!T TOBIA JONAS HENRITT TINOER JOHAh-I PIATTIAS MATTIAS MAGNUS GABRIEL PI],I(AEL GUSTAV JOHANNES AF]t}ER C}LA I,IIITAEL DANIEL LAR TOBI,A I)AVI T, JbRGEN IIAITII,EL -TEN5 MAGhIUS TOP,IA JOANII,I ANT,REÅ5 HENRIIi JäNAS I'IARCUS IsER *TCIAI{ I Fl ANTiREA BJiJRN BENNY OBCAR JF.RRY FREI]RI I( HENRIh JÖHANN JOAliLt't JIMI,IY f'lat5t\.lu JOHANI CHIl.I TIAN RCINt'IY LAR JAIiOB MARTJ.I\! RSRVII(E IF.1977 F Rb T' I NGE,/ E RÅF1TESTA T' 1977 Eh',SJb' 't9'77 ESöF Ett Jd 1977 IFI( HULT '1977 R,lFt; S 4t-i '1978 E Ir{.7q79 ltt ISU t P78 IFI{ S;AVSJb,T577 IFH HULT.I97& O}I: ILLERN.1?7S ijster}tor BERGA IF,T977 lfh] HULT 'ts77 1?78 IFir: S;CVSJH 197*q IttHP T?7S O}( ILLERN 7978 E Ilt.1978 IFN ;{V J,: t 978 EttSJii,1977 E I,I{ '1979 1Fl.{ T0Cl(ARYt) 7977 LAHOL}"I5CYNLI TEN 1979 ENSJiJ lq77 LAF.ltr BRO 7q llt 51SU '1s77 FC HI{EN '1975 Et(SJo '1?79 ltr ISU o Il( slsu 0 Er{ Jii '1577 EliSJd HC 1978 Et.rSJb,T977 IFIT HLJL.T 7q77 FC Etlri\l 1q.77 E oii 1?7 E OH 197S Et(sJii HC '1?79 Eit Jn 1q7S FC E}(EN 1?&E ElrSJb '1?7S Et{SJri '197S.1Ti7? HJALTE?AI.' 1q77 HULTSFRET) 1 r7e :t?7? :1?77 GIlEVHAäS II.flLAI.J '1?7,S '1s77 '1?78 blf r{0rs?,erga 1?Si.1 E.r tr 198n :tt TUNA dtrrå '1 8fi Ih: TUI.,lA $är,ra 19$,:- 1gSfi FC EF.E '] CI.4å ? , CI0 4. O _ 4.O4t'Å 4.tr , t)6 4, ^ 4. CI9 4. t? 4. t6 4. tt 4. tt 4,"; ,?, ,?5 4,'?7 4,? ,.5u ,35.; 4. å 4.3å 4, r+,39 ' ,44 4, ,46 4, t Br 5. O: 5.CIå '15 5.t1 5,t4

17 ',! JOHANSSON ALI.,IEEHEIF! JONSSON ijrnhai'ihar OTTERBORG BJELHEI"IYB I.INDQVIST r'ehlin SANT,ER JONS ')N FEEDRIT( GUSTAF BI CNART) ANI'ERS r'avl B I.1I}{AEL TTNI,REAS MARTTN I,IARTlN PER :1978 EttgJii.19å2.I.98T bsterhorseerga T98O ESIK r982 EKSJb' J.9&O 1983 E :n 1978 ESIN.198: 1?&: I.F tr 'acl 5..5, b,a7 å ?

18 r--- LI ]L T å ri s I i i1 a, f { il vril\tt) 1000 M **+* *++*+******+*+*++***+*++++++**r*.»*++**+***4+liä*****+j*tf*r****++,*1.*+*j(,*.x-*+*lt* Pr AC. NAMN Fiic,ELsEÅil }(LUEBT,FijRENING TI$ I r***{'ll{'* ++******+*+*l++ *+*++++*+ * +*.r***{*+*+r(t+**++** **+,*+ +* #+*.**J**tf +*Jt**l++*Jt**tf f 1 2, I a 14 1' ?o?1 22?,?4 2'? ,0 11,2 t, GöRANSSOf.] HELHT'JA NILSSON ANNA VENSSON HAIINA CLAESSON JOHANNA AIII-EPIL KRISTIN LUNIIOVIST HANNA EI{BLAI,H HANNA FAGERSTRbI{ SOFIA SVENSSON SARA GUSTAVSSON CHARLOTTA SII'4ONSSON-I(ARLS CAROLINE LINOQVIST CECILIA OITOSSON HELENA KARLSSON CHARLOTTE CARLSSON LINI)A LINDI'1ARK STINA CARLSSON I,'ALIN ERORSSON LINA SJäGREN PETRA ANNER SON EMMA I,JINBLAT' CECILIA KARLSsON FRIE)A ANDERSSON ATJGELICA PETTERSSON LOUISE ENGT,AHL NINA THORN-ANDERSEN YLVA ELEONOR NILS ON RUOOLF SON HELEN EKELAOH EI.lI.lA NILSSON LINOA XARL SON SOFIE ROS6N T,.I DRI CK VENS5ON JENNIE THERE E ANGELICA 7979 EXSJd SLS '1977 EHSJii 1978 IFX S;cvSJii 1978 EH JiJ '1P78 ENSJ'ci.1977 :r{ si u '1977 7S'77 LAHOLIISCYIILISTEN 7979 IIi TUNA SöT)RA.1?8Q IFI.: SÄVSJ6 '1979 IH TUNA SiJT'RA 1978 ES I t{ { 97S 7979 '1i77 ESIN 1988 RÅNAS 4H.!978 LARMS EIL AB '1979 E OK.1979 TRANÅS 1980 ES.I K 7S7g ESI { '1C79 II\ TUNA SiJDRA '1979 ES r ti I ESIH 1?83 ESIK 1?40 '1?80 t 98:.198: ESLH t ESIK 4.'1,2 4. :5 4.?6 4.r , : 5.09 :. s.e i 5.r.7 : s.tl 5.!7^ s : O2 b b.5t.t4.47

19 BACK IYLLs-T0LsKLAss 1000M 1973 NASSJO HI 5.13

B.N. Bahadur Institute of Management Sciences, Manasag angotri, University of Mysore, Mysore.

B.N. Bahadur Institute of Management Sciences, Manasag angotri, University of Mysore, Mysore. 1 COURSE CURRICULUM & REGULATIONS GOVERNING MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA) DEGREE COURSE W.E.F 2011 R E GU L A TION S 1. C o ur s e Tit le T he c ou r s e s ha ll b e ca l l ed Ma st e r o f Bu

More information

Snart Isin TANKEN FHAMAT

Snart Isin TANKEN FHAMAT Snart Isin Att delfiner talar med varandra har man anat Med hjälp av en persondator hån IBM länge. Att de dessutom har ett gott öga till studerar han hur delfinerna klickar, knarrar oss människor ar uppenbart.

More information

The Dozenal Society of America

The Dozenal Society of America The Dozenal Society of America Multiplication Tables of Various Bases by Michael Thomas De Vlieger Ever wonder what multiplication tables might look like in alternative bases? The dsa Updated 6 February

More information

SCO TT G LEA SO N D EM O Z G EB R E-

SCO TT G LEA SO N D EM O Z G EB R E- SCO TT G LEA SO N D EM O Z G EB R E- EG Z IA B H ER e d it o r s N ) LICA TIO N S A N D M ETH O D S t DVD N CLUDED C o n t e n Ls Pr e fa c e x v G l o b a l N a v i g a t i o n Sa t e llit e S y s t e

More information

Start Group start no Name Lastname gender Age team name Reg. ID 37 2894 Martin A Anthony M 31 The Honeybadgers 140330201133-72 17 3164 Behar Abdulah

Start Group start no Name Lastname gender Age team name Reg. ID 37 2894 Martin A Anthony M 31 The Honeybadgers 140330201133-72 17 3164 Behar Abdulah Start Group start no Name Lastname gender Age team name Reg. ID 37 2894 Martin A Anthony M 31 The Honeybadgers 140330201133-72 17 3164 Behar Abdulah M 33 Malmö Live 140403213210-32 5 3440 Steve Abelsson

More information

PERSONREGISTER för bok 1 av 3 hänvisning till tabellnummer

PERSONREGISTER för bok 1 av 3 hänvisning till tabellnummer PERSONREGISTER för bok 1 av 3 hänvisning till tabellnummer Efternamn saknas Aina 934 Anna Andersdtr 4085 Annika 1086 Astrid Ann-Christin 332 Britt-Mari 1456 Else 811 Emilia Mathilda Mattsdtr 195 Eva Maria

More information

IT-S i c h e r h e i t Stephan Meier s m eier@ c is c o. c o m 1 The Evolution d er Z iele Vom H ob b y i s t e n z u m P r of e s s i on a l T hreats b ec o m ing inc reas ing l y d if f ic u l t to d

More information

Vom prozessorientierten Wissensmanagement zum intelligenten Engineering-Portal

Vom prozessorientierten Wissensmanagement zum intelligenten Engineering-Portal Vom prozessorientierten Wissensmanagement zum intelligenten Engineering-Portal Praxisbericht aus der Entwicklung von Hochauftriebsystemen für Verkehrsflugzeuge KnowTech Stuttgart, 24.-25.10.2012 Thomas

More information

Advanced SOA and data integration. Michael Herr SENACOR Technologies

Advanced SOA and data integration. Michael Herr SENACOR Technologies Advanced SOA and data integration ichael Herr SENACOR Technologies Agenda Introduction: Advanced SOA Enterprise Architecture and SOA imensions of SOA Technical implementation of SOA Including Including

More information

Campus Sustainability Assessment and Related Literature

Campus Sustainability Assessment and Related Literature Campus Sustainability Assessment and Related Literature An Annotated Bibliography and Resource Guide Andrew Nixon February 2002 Campus Sustainability Assessment Review Project Telephone: (616) 387-5626

More information

ฝ ายแผนงานและความร วมม อ งานว จ ยพ ฒนานว ตกรรมและส งประด ษฐ ว ทยาล ยเทคน คนครสวรรค สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ฝ ายแผนงานและความร วมม อ งานว จ ยพ ฒนานว ตกรรมและส งประด ษฐ ว ทยาล ยเทคน คนครสวรรค สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา สร ปผลการดาเน นโครงการจ ดการประช มส มมนา เช งปฏ บ ต การคณะกรรมการดาเน นงานองค การว ชาช พ อาช วศ กษาภาคเหน อ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๕ (การพ ฒนาก จกรรมองค การว ชาช พในอนาคตแห งประเทศไทย ด านอ ตสาหกรรม พาณ ชยกรรม

More information

G Redes I P de N u ev a en er a c i o n ( I P N G N ) Habilitando la tr ans ic ion h ac ia los N u e v os s e r v ic ios p e r s onaliz ados y de V alor anadido Junio 2 0 0 7 Walter Sanchez C i sco Sy

More information

SUPPORTING THE WAR ECONOMY IN THE DRC: EUROPEAN COMPANIES AND THE COLTAN TRADE FIVE CASE STUDIES

SUPPORTING THE WAR ECONOMY IN THE DRC: EUROPEAN COMPANIES AND THE COLTAN TRADE FIVE CASE STUDIES SUPPORTING THE WAR ECONOMY IN THE DRC: EUROPEAN COMPANIES AND THE COLTAN TRADE FIVE CASE STUDIES AN IPIS REPORT January 2002 1 Research: Jeroen Cuvelier and Tim Raeymaekers, IPIS Editors: Marc-Olivier

More information

ANATNOPIITIKH YAPOTEONOTIKH - YAPOXHMIKH EPEYNA NOIOIIKHI ENIBAPYNIHI TNN YNOTETNN NEPNN TIII EYPYTEPHT NEPIOXHT THE AEKANHE TOY AIONOY N.

ANATNOPIITIKH YAPOTEONOTIKH - YAPOXHMIKH EPEYNA NOIOIIKHI ENIBAPYNIHI TNN YNOTETNN NEPNN TIII EYPYTEPHT NEPIOXHT THE AEKANHE TOY AIONOY N. IFTETITOYTO TE{}AOrIKQN KAI METAAAEYTIKf,TN EPEYNf,TN N.rr,I.A. EtrOIITEYOMENO AIrO TO ]TlOr?rErO ANAXTYSEE (X.X2f76' MEEOIEION 70. 1152? A9HNA - TH'1. 2107l gb 412-7. FAX 2t 0775? Al I TOIiEAI YAATIKOH

More information

1. Oblast rozvoj spolků a SU UK 1.1. Zvyšování kvalifikace Školení Zapojení do projektů Poradenství 1.2. Financování 1.2.1.

1. Oblast rozvoj spolků a SU UK 1.1. Zvyšování kvalifikace Školení Zapojení do projektů Poradenství 1.2. Financování 1.2.1. 1. O b l a s t r o z v o j s p o l k a S U U K 1. 1. Z v y š o v á n í k v a l i f i k a c e Š k o l e n í o S t u d e n t s k á u n i e U n i v e r z i t y K a r l o v y ( d á l e j e n S U U K ) z í

More information

Analyze aggregations of RF measurements (RMs) sent by WDS; produce displays, reports, and alerts on RF issues

Analyze aggregations of RF measurements (RMs) sent by WDS; produce displays, reports, and alerts on RF issues M Cisco Systems ob il ity 1 Cisco Wireless LAN P rod u k t e Cisco SWAN Cisco/ Air e sp a ce B r a n d e d Beide b iet en A c c es s, z en t ra l e K o n t ro l l e u n d M a n a g em en t Bes t eh en

More information

Videobotschaft an den Kunden: Neue Mög l ichk eiten m it dem U nified C ontact C enter Rüd i g e r B o h n ru b o h n @ c i s c o. c o m P ro d u c t S a l e s S p e c i a l i s t P e t e r H u b a c h

More information

{Merik.Meriste, Tonis.Kelder, Jyri.Helekivi}@ut.ee. Leo.Motus@dcc.ttu.ee

{Merik.Meriste, Tonis.Kelder, Jyri.Helekivi}@ut.ee. Leo.Motus@dcc.ttu.ee Domain- S p c if ic L ang u ag A g nt s Mrik Mrist 1, T õ n is K l d r 1, J ü ri H l kiv i 1, L o Mo tu s 2 1 Univrsity of Tartu, Estonia {Mrik.Mrist, Tonis.Kldr, Jyri.Hlkivi}@ut. 2 Tal l inn Tc h nic

More information

\m r l pe r. Con fo rm e a l i a No rm a UN I EN ISO 1 4 0 0 1 : 2004

\m r l pe r. Con fo rm e a l i a No rm a UN I EN ISO 1 4 0 0 1 : 2004 f F Reoolam en to \m r l pe r I ' u t i l izzo d e l l e a u tovettu re Co n fo rm e a l i a N o rm a U N I EN ISO 9 0 0 t : 2 0 0 8 Con fo rm e a l i a No rm a UN I EN ISO 1 4 0 0 1 : 2004 Regolamen to

More information

I A m B i r j i n â I m u r n

I A m B i r j i n â I m u r n I A m B i r j i n â I m u r n ey Mtive///os án faaœblqlî^ PsuvoiT «phesiren Frtnrs««líbura bstctarìk 1 m u BM VtMTB : LCJlBtAJIlE l.4 SSBtirf. Sme «mmu, to»avonhs Ob «He» l'aw /a.-p Ì A M A BIR]1NA LURDEN

More information

Ontwikkelingen van R o u ter N etwer ken Fred Rabouw 1 3-t i e r R o u t e r N e t w e r k e n. Core: forwarden van grote h oeveel h eden data. D i s tri b u ti e: Cl as s i fi c eren en fi l teren A c

More information

Ottoman Contributions to Science and Technology: Some Examples from Medicine, Astronomy and Geography

Ottoman Contributions to Science and Technology: Some Examples from Medicine, Astronomy and Geography Ottoman Contributions to Science and Technology: Some Examples from Medicine, Astronomy and Geography Salim AYDÜZ, PhD a a Senior Researcher at the Foundation for Science, Technology and Civilisation (FSTC)

More information

New technologies for your growing b usiness from L ink sys p c o. c o m ) L C h a c o u M a g Andrej Petreski (a etresk@ isc inksy s nnel Ac nt na er - Adria tic s 21.- 23.0 5. 20 0 7. I n t r a L o g

More information

Zebra. Programming for Page Mode Printing. Programer's Guide. Part #980352-001 Rev.E

Zebra. Programming for Page Mode Printing. Programer's Guide. Part #980352-001 Rev.E Zebra Programming for Page Mode Printing Programer's Guide Part #980352-001 Rev.E FOREWORD This man ual pro vides pro gram ming in for ma tion for print ers fea tur ing Ze bra s EPL2 Pro - gramming and

More information

Standard Operating Procedure กระบวนการสรรหาและการค ดเล อกพน กงานมหาว ทยาล ย กองการเจ าหน าท

Standard Operating Procedure กระบวนการสรรหาและการค ดเล อกพน กงานมหาว ทยาล ย กองการเจ าหน าท Standard Operating Procedure กระบวนการสรรหาและการค ดเล อกพน กงานมหาว ทยาล ย กองการเจ าหน าท จ ดทาโดย นายจ ตต โฉลกคงถาวร นายภ ร ชน นทร กล นบ ญ งานบร หารบ คคล กองการเจ าหน าท หน วยงานภายใน มธ. ธ รการงานบร

More information

KTH. obrvtorrl$ 1991-96. IDr. nnn. ooa. [!l AAN

KTH. obrvtorrl$ 1991-96. IDr. nnn. ooa. [!l AAN KTH obrvtorrl$ IDr AAN I I c BB 0[ CO nnn [!l ooa 1991-96 j KTI"I 'f,!lorlt' 10 ir 5: har det oe qetr yrterligare "e'r 3r 'som vi har sks fdrsiika m.innas och beratta om. 1992 Den 'i fsbruari samlades

More information

ÍNDICE DOCUMENTO (anexo impresso ou sítio da internet) A HPSM_SolutionBrief.pdf B http://www.bomgar.com/products/integrations/hp C Service

ÍNDICE DOCUMENTO (anexo impresso ou sítio da internet) A HPSM_SolutionBrief.pdf B http://www.bomgar.com/products/integrations/hp C Service ÍNDICE DOCUMENTO (anexo impresso ou sítio da internet) A HPSM_SolutionBrief.pdf B http://www.bomgar.com/products/integrations/hp C Service Catalogs.pdf D Request Management overview.pdf E Incident Management

More information

FERRARA BASEL JERUSALEM KRAKOW SAN FRANCISCO VIENNA STOCKHOLM BEIJING COLOGNE BODRUM MONTEVIDEO SEOUL

FERRARA BASEL JERUSALEM KRAKOW SAN FRANCISCO VIENNA STOCKHOLM BEIJING COLOGNE BODRUM MONTEVIDEO SEOUL FERRARA BASEL JERUSALEM KRAKOW SAN FRANCISCO VIENNA STOCKHOLM BEIJING COLOGNE BODRUM MONTEVIDEO SEOUL 1 Sd Refees 2015 1 se Meisrwke zein si dur ein hmises Mei d Kompn aus, v d eine die Einng i. Die Atmosä

More information

Brändåsen Trophy - 2010-11-27. Discoswing Alla Åldrar. Result List. 1 ( 120) Viktor Henriksson - Hedvig Löfwall RGDT

Brändåsen Trophy - 2010-11-27. Discoswing Alla Åldrar. Result List. 1 ( 120) Viktor Henriksson - Hedvig Löfwall RGDT Brändåsen Trophy - 2010-11-27 Discoswing Alla Åldrar 1 ( 120) Viktor Henriksson - Hedvig Löfwall RGDT 2 ( 67) Gabriel Olsvik - Jennifer Toft DLJ 3 ( 63) Gustav Wikander - Alicia Palm Adolfsson DLJ 4 (

More information