Eksjö Stadslopp. Resultatlista Eksjö Södra lk. r* alare s " å #nåregre s: I samarbete med:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Eksjö Stadslopp. Resultatlista 1 987-0 5-29. Eksjö Södra lk. r* alare s " å #nåregre s: I samarbete med:"

Transcription

1 @u Eksjö Stadslopp Resultatlista Eksjö Södra lk I samarbete med: r* alare s " å #nåregre s:

2 ffi Eksjö sö{fg"ll Tävlingsledare: Mats Nilsson Segrare 10 km: 1987 vann Alfredo Trejo Mexico och lnger Englund Landsbro lf, (bild saknas).il[ =+ II 3 å.t :,:{ ;=- Eksjö och nu lär det väl dröja innan Iöparsmåland glömmer bort honom. Hemmalörrarcn OIa Torstcnsson, var som alla anära, chanslös mot Alfredo den här dagen. Ola missade därmed möjligheten att Ia hem sin tredje raka' seger i Stadsloppet. -- Kul att jag vana. Det var mil första' seger i Sverige, sade Alfredo Trejo.' Fast,vad kallt det var.'.:. SIDÅN 3 2ol.,,i Resultatlistor på följande sidor:

3 RESITLTÅTä-I TÅ II EK JO TANSIOPP ltl *ontroumäu bana I{HATTEL{TPPET 1008 r?! i,:-1re q H.Ifr äiina ffi n87-ffi*w

4 ;'1 f'' r r! I,1" { iiil"iliilii{?it fr'r{ rjrll Tävlin s läts: Centrala [ksjö. Tävlingsdatum: Arrangör: [ksjö Södra IK Tävlingsledare: Mats Nilsson VindFörhållande: MåLt1ig. ITdh #l"ili utt iträ-.ius Ltut Temperatur; + E grader.

5 l*l,l l.i *'**t{t,r,*,}1.*.*+***j+lf lt{t{"{ilt.* ll..*'***.n{i{+*+{-.f{'{.+*j6.*'r++r****.*{.,tt***.f** tt.l+.,tt.r..flt{.rt***,r**+,}*t* l:.qc. NAI'IN FäI}ELSEÅR KLUBB/F6RENII'IG TI0 Ir r****{1.}*.t***.***.*.*+*{t},}'lf++.}***++*}**+*,}****+.}*.r*{+***,*{,***{.,}{..}{.rä,,tr.**.f*******.-. 1 t q I Z 1' '{8, ^.., -4 '25 t ,0 51,2 1',4 t5 t6 Jl l8 t ' TREJO OAHLSTRöI'I NIL SON LARSSON STRANDBERG KARL SON TORSTEN ON PäLOER RUDOLFSSON LUNOEGÅRD GUSTAFSSON gvärc' PERSSON SVART) ANDBERG LIN[,OVIST KE TI PERSSON PAAK KARLSSON GäLL[,IN PERSSON ANNER SON AZTOR CLAESSOFI ANDER6SON ANDERSSON LJUNG ANNERS ON DAHLSTRöM LINf,ovlgT HENRIHSSON CARLSgON ANT'ERSSON ALH SUNOVISSON ALH SATIUELSSON FALK EL6 PETTEqSSON ANDERSSON JOSEFSSON ALFRET'O ANDERS BENNY TEFAN ost{ar MTHAEL OLA TONY JAN LARS LEIF GHRAN CHRISTER JONNY GUNNAR FOLI{E KAI JONA ROLF KARL-GURAN JAN JAN.ERI}( KJELL M,qTS HÅKAN GUNI',IAR ANT}ER5 LARS.GUNNA I{ENT TIAN KALLE GdSTA TOl,lAS PER ARNE PAT RI it ROGER BO JAN-OLOF RI C}(A REI.TAN-ERIN TORBJiJRN PER.ER.lI{ 19å? HEXICO T9åO HIJGBY IF T964 HIJGBY IF 'T959,1987 HbGBY IF IKI.,IP '196S RYt' ASK '1965 ESIn.L9bI II,( SISU 1954 E IK I9å5 FJUGESTA I.F 7949 X,t{HP T9g4 BRITTATORPS TI( 19å6 BKILLINGARYT, FH.1966 BRITTATORPS.1950 TI( It(HP.1947 E IX 19å4 LNIjP 196 ITILLINGARYI, FN CI ESOX 7?b7 SKILLINGARYO FH '198{ RäDA STJÄRNAN IF '1953 IFX VÄXJIJ.19å8 ST{:ILLINGARYT'S PK.r96CI U,'iHP 1959 I.H TIWAZ 'tq44 II{HP '1?6I HULTSFRE[' OIT '19E4 SXILLINGARYTT Flt.1?58 ESIH 1q97 I H BORGHOLM.1953 IFt{ VÄXJii T951 E IK,1945 HKSJIJ }(ÖMHUN.L9bq OK NJUT,UN6 '1957 BJiiRI(FORS GOIF.L9-72 ESIt{.!56?,.IF }(UILLE 957 OK NJUI)UNG,LS49 BRITTATORP TH,196T VRI6STADS IF 1? :i. lt I SA Sl{ O VR I SSTAT' 1?6tl lli:l{p 30.{0 3{.05 31,06 3{.13 3'l. t ? 32. O' o5 3, Et 32.4CI d x ? 33, ,44 8.4å 33. g2 33.S7 34, r , q 35.BB '18 t I i ; i t

6 t t2 ö t7 ob B a2 8' I B8 ') e0 e1 e) GRENEGÅRTI SPAAIT ELOI,I}TV I T,JOl-lAt\i fltl CREUTZ JANSSON TURTIAINE \I HOLST FERSSÖN Etrv11.,=*ot STEI^IARTZ MATTELIN NILSSON LARSSON GUSTAVSSON FALN ERIKSSOf\t ISRAELSSONI SAI,IUELSSONI ZACHRISSOI,I PALI"IåR ELSTRIN FOLI(ESSON GRANSTETIT St^läRtr SSON BENGTSS,)T.I 5A''IUEL ON ITNUTS:JON AHLGREN NI CI{LA SON ijsth lvarsson EDVARNSSÖN GUSTAF SOI'J THELL JiJGREN CARLSSO[] SVEhISSON AHLIN ARVI DS OI.I Bt-01'l ni t)ritt MIHLBERC HARALTI SON HLG CUSTAV C}N T,EHLIN F,APMHAG LARSSON YT)REMARI( BJERNERUI} CARLSSON BLOI,IQVIST HAGERT EMANUELSSOT\t RUTGER SOI! JOI.]SSON JONSSON GUNNARSSCN ANIiARBER6 IiARLSSON SALJL IN JOHANSS,f f\l ANT)ER i..ars*erihi MATS 'f,la HAGNUS I(Yd5T I LENNART ITJEL.L SiJREN Af!T,ERS I{ENNETH OLOF l"te\ts SVANTE B{) TEFAN JAN LARS BERNT TOMI,IY LARS CHRISTER BO JOHAN KURT-ÅITE CHRI.STER TTENNET Af\IDERS STEFAN J l T4MY.JOHAN BERNT AN[)ERS BJiJRN HÅHAN JONA PER*I'IÅTS l"lllr:ael PETEI? g.öye I^IEJ.NIE RO6ER VERNER LAR JCIHAFI AN[]ERS GbRAN TOI,IPIY HAN ARNE SVEI! NILS-GUSTA BERNT*ÅIi:E IYATS ITURT HAF]S_ÅIIE OLLE VEI,]_ERII\ TOPIA STHLLAI! LENI.]ART PlARt\.U '19årl Il{HP 1?5,]. ESflF; 19å5 VÄXJ6 Ai l. tåå,::,'1.( t\j.jurlui.lg 1?56 L 1: IF ls67 I '1':. rf I P39 o '19å7 '1944 1?57 '1?48 t?57 755'7 t?4: ? '1955 o t ?å5.t ö 7.:' :i? ? ?å,S 'r.9å5 '1914 1?71 'I c1?--, r?58 '19å7.195: '1q67 1 9åå 'ts47 1?56 '1935 '19åO r 9$ '1?5I 1?4c' '1951.1cån 1 c70,195i 1 e51 'L Q.lr.] 1 94 J 9/..{ ES0r.i NÄs Jb ot.{ TRA]'{ÅS AIF ESI}i EI{SJb Etrg,Jb E50tt ]'1: IF Hh.GBY IF ET\5J O VETLANI,A ST{ P,O[)AFCR Or.i EITSJd ENSJb SÄVSJö E,qT}FI]h.ITONCLUB I.JUSh:VARNA ESOI( ESOI{ VETLANT'A ESON OSKAESHAI.IFIS N. BEGUS $I\I S;{VSJd BAT)I"I]NTONCLUP, NUS Jb NORRHULT OIT DS'1-EREYP!O JGOIF NäSSJb E OIT IFK Ehi Jb NANNYLUNT'SSNOLANS IF VETLAN[,A N;AS Jb VETLANDA ANNHBERfi G]F ruii sjb R t)t)ningst(år BRUZAHOL-t'15 s { EL.DON N;tiS Jd VETLANT)A TN t/ri6 TAii P,RITTATORP TI( ESölr INGATOPP LAVP.ESTRbMS IIT. ANNEP,ERG ' NIASSJij P,nANtitiÅR ES0hi ANF]EBER65 G.tF VETLANT}A H CI{ER_A C ROI'1A.L54:: HOL. BY IT N ll.i SI U I eå4 1f 4E L-ANt, ERÖ 1?/r1 I l.{hp 'I?44 ErtSJb EEIiTIONSPY GARNA '197i itiflp 55. t6 35.3å A L :..{ *)ö..5u ,OO 37. Og /.sU c/.s s /,.:iy 37, " å A t t , O { 9, 1I t7 39.'19 3?. r9 9. El 39. tå 5?, tg?t :'-.,.iy..:irr ?Cf? ? t , l(f E.r 3? crci "

7 ,121 't2z ' -'?-7 t2g 129 1t "12 t33 1r4 1t5 1t 'B 't t '148 't9 1r ' '153 ) trt LoiiF IIILS ON SVENSsON NORDIN.]OHANSSON l^iissinger 6UNNARSSON HENRIITSSÖN SCHULTS JOHANSSONI MEJBRANT JCIHANSSOFi 800 ÅBERG ERTCSSON BORG SPAAIT JOHANSSCIN I{ARLSSON RUNDQUIST BERGLIN ANI,ERSSON EJiJR}\ l'4a6nusson SVEN SON CHRISTEN EFI SVENSSON ERII(SSON STÅLNER GRANSTET,I. VENSSON JOHANS ON NIL SON L'döF KARLSSONI I"IALH TERLEGÅRtI JCIHAN SON RYLANT)ER.BENGTSSON GU TAVSSON St^IAHN PETTERSSON VENS ON ITARLSSCIFI WALLI.N JONSSON JOHÅN SON,qNI{AR SOF] GöRANSSOhI HENRII(5SON EK ANi)ERSSON 6USTAVSSOI! THURESSON GRAF.IT'ELIUS JOHANSSON SVENSSON CARLOVI 5T SVENSSON JOHANSSOI! RYi)åN THURESSON ALIVIGREN LI LJEMARIT TOMAS JAI'J I'IAT5 AN[tERS VEN-ERI}(.TOHAN PER LENNART IMF,lO BENGT-OLOF BENGT-GiJRA PIA6NUS EIBERT STAFFAN 6iJRAN PIERRE BJöRN JOHI.JNY PER-OI.{E JONAS GäRAI.J BO NAIJ ULF BJdiRNE RAINE LARS.6UNNA BERNT JAN HAN PER-1N6E GiJRAFI CLAES-6bRA GUNNAR GäRAN I{ENT INGEI"IAR TEI, ULF INGVAE B I RGER SVEN HANS VTHLFRET} LENNART LARS LENNART AF]T)ERS LEFINART BERf\]T LENNART ÅNE HI CHAEL JAN.OVE ALF STEFAN CARL-HENRI INGVAR NICLAS ROGER.1955.t Cf,,r-.:, 7S7A 1 95å t?5'r. r?7.1 '19åO.!q4::: '1950 '195r I 950 r ' '1970 1?åB '1949 't957 '1945 '196.1 t954 't o r945 t95i '1963 I 950 '1967 '1943 '19å3 t 94å J.955 '195 t ' '195n 1 9å? '1954 '1945 L 95å '1 95 /r I 9å3 1?45 ' CI 1?4å 1 95CI n t 9åI r t.1940 '1937.l tl -t -r '1945, ? n 19r*? I 9åå L?65 I,NG I i'14 R.I ANNEI-UN ti EI(SJIJ HC E ON II{HP EI( Jö P.ii EI( JC Bhi IN SISU N SSJd BRAN}(ÅR I'lATK N 5SJ'd ASG I,N JbNI(IJPING Ii{ SISU NÄSSJiJ IFK IJ TERBYI'IO IlTIF NÄSSJö ESO}T LANI,SP,RO IF ANNEBERGS GIF EI{ JiJ ORNITOLOGITLUBB HEN}( HALT,IBÄCI( E OI( GP:S BILSERVICE EF. JöPOLISENS IF ESO}( t^,exiö ROAT' RUNNER MYRESJiJFiJNSTER SidV JH EEÖIT E5olt ESOH NANNYLUI.J[' 5NCILANS IF JGOIF N;äS JiJ BYG6-PAUI. IF IN SISU I/L-ÅI{ER]ET BäLARYT'S Ihi I'JANNYLUNT) ST(OLANS IF HJI{LTEVAI)S 1 HIS NANNYLUNO SNOLAN I,F E IK MYRE JbFäNSTER 5;{V JiJ SI{TLLIhIGARYT}S FK HUSI{VARF.IA II.JG 2 IF E OI( AI'JNEBER6 ElrsJii +,\?t ' ctel d4ju ESOt{ I II( SISU HOVSL. TT!i I.Ii FRbI} I [I6E / P. RANTESTAT, HOV LäTT II,{ V;åXJIJ AIS STOCI{HOLI"I SOI( ANEBY Er.rSJb l^lal''lac 4CI ? ! tr. 13 4D. T5 4CI CI.3? CI.3å ,44 4tr å 4tr CI r. BB O3 47,O7 4'1. B8 4t CI t.14 4, t.?, t.28 4t.I? 41, , å 41,e7 4t ! 4t.43 47, sCI 4t. EO 4t CI3 42. Bå 4t

8 17t t 19, A?. 20t A ^., tt Lt9 '22A 2^ 222? ? ?to?t1?t2 23t?74?t5?36?37,I0HAN55C[! JCIHANSSON FIILS O I JOFISSOF] AHREN ALM SVENSSON GRANN SUNT'P,ERG t^litttorsscr.t FRANZåN SHOGLUNT) OLSSON LINT)BERG EITSTRiJH LiJI.'OELL HELGESSON THELANT'ER SVENSSON SEVEN UNDLIIlG ÅNESSOF.I MAGNU SON HJALMARSSON NÄLL JONSSON PETIERSEN ElNARSSON JANSSON I.AR SON ESHTLSSON CARLS ON HARL ON ijrn PER 5ON GUNNAR SOtU SVEN 5ON SI,GSJä I{ARLS ON PER EON EERGSTRiJM ANI,ER 5OI',l säi{v 6USTAVSSON GUSTAF ON ANIIER SON FALN NYGREN MAGNU SON NOHLQVIST SAHLlN GUSTAVSSON I(ARLSSON BRUSBERG HAGG OLSSON STRINDEP1AN DAHLSTEN DAHLBERG HE IFIEHANN FRAI!Z6N SSOHN TalCEEClCnf,t JVJLI JLTVII t^jeiine RST Rbl'4 HALH CHFISTER ERLING Tttot'tA5 LARS RICi{ARI} SAPIUEL LARS I(ARL-AXEL ALBERT ANT)ERS HELGE KJELL PER-ARNE TORSTEN ANI}ERS LAR -EdRJE TCRB-TiJRN HÅ}(AN TORSTEN t{etvt JOHAN e0 GHRAN GiSSTA ANI)ER5 PATRI}T HENNING I,IATS ITENT PER.OLA STEN-Å}{E P*A GdRAI.J },IAGNUS TEFAN LENNART PER PATRlI{ ANTIERS THURE ITJELL LENNART AI.{DER5 BERNT ÅnE 14IT{AEL FRE[)RTF: RC'GER ANT)ERS INGEMAR A}{E TOI'4AS NI CLAS I,IIT(AEL CLAES ROGER JAN-ÅI(E LARS JbRGEN ULF STIG I}ANJ,t \ t: '1?/+8.1?å 1 'I?54 '1958,r97:: '19':? 1 94 '1955 ' '1?38 tc4q 1 93å o 19å'l '1547 '1 9å.:.'.19å8 '19':å '1944,197'L CI 1 94: o 'Lgb 't949 '1951 ' '195CI 'ts : o 1?46 1 9å? 'r977 't949, ss7 '1936 t 95'1 '195I I 943 '1 9lrB C' 1?70 0 'tv7a t?5i 't 9å5 '1?5 å.1.57 t '1971 o '1?5S r 953 n Lq44 '19å7 i 959 :i.95: 1 9å7 'l Pr+4 EttsJd GEI^IERTS EL IN6 T IF GATU}I:ONITORET N;{6SJb ES IIT JIJNI{iJPI NG E.TSJIJ HC NÄSS*Tö NäSEJb FIÄSSJiJ ST,IÅLANt}S IiFAFT AP. I12IF HSl"i ÅsEt)A VETLANI'A Etts Jij ltcil'11"1u1.,1 BANNERYT',qSNERYT} VETLAFIOA SÖI,II',IENBYGt)ENS SI{ ESO}( IIT SISU Ni'iSSJä N;{55Jii Sltr VETLANI'A ENSJiJ HC EI(SJIJ HC ESOIT I 1I TF ÖSNAR HA]IhI SI{ ElrSJb s]'tålat{t}5 }{:RAFT N;{SSJii Ei(SJiJ EITSJd ESON JTJNI{iJPTNG ESII{ E}T JiJ HC EnsJh B { FC ENEN VETLANT}A BECI{ER-ACROfiA Er(sJii-HUs NANNYLUNI,SSI(OLANS IF I(RAI\ITJ;dNST ANFIEBERG SMÅLANt)S NRAFT EH JiJ Nä SJb ESII( ENSJTJ HC Hris-iijvERl{ENs riorpi{lubb VL*ÅI{ERIET E { Jd ESIIT VETLANT'A P,TI{ EI{SJTJVERNENS ITÖRPIILUBP. EI( JdPCILT EI! SMÅLANT} I(RAFT NANNIYLUN[' SI^iOLANS IF TELEVERI(ET ].F AP.V NASSJh l'iyres.ibf'ol!5te R i{v Jii 4t, to 4I.'19 4t.'13 4:f.'t4.tl e rl.4 4'2..'L't +J..tc] 4t,37 4?,44 4::J.41 4t.43 4?.45 4" E9 43. OO 43. tr trt ' , t0 43.1'1r r+ö..cc +c. d+ t+5. ÅLr 45. t5 4. t5 45. ä9 4, i5..!ö , e { å , Ol O8 44. tt 44..1,3 44,*!,1 44,35 44, å 44.3å 44.3? 44, ,55 44, ,CIt å r+5. OB 45.0? 43.'14

9 :61.:? ? ^.1q 1) zb2 - 'rf.* q ? ?96?97 298?99 ITARLSSON ANT)BERG FäRG SSOI'J SSON I(LAVEBÄCH SHÄÄR SYRåN BORG JON SON ARBIN RYLANTIER MOBERG HOLI"IBERG HELLSTRiJM GRANATH r(arlsson MANLEY NILSSON PANSELL CARLSSON JOHANSSON ENGQVIST GUSTAVSSOFI HAGELIN JiJGREN JCIHAN SON JÄOERN;{S HULTBERG ANT]ERSSOFI NORS ITISELL JOHANSSON ANT)ER SON I{ARLSSON JONAS ON JAAI(O SVENNBERG STIGEÄCIT LINT'H LtInTORSS0N EHLiJF STRANT)BERG GU TAFSSON LYI'4ER SAI'IUELS ON PETTERSSON CARL SON LI NIT'AHL KARL SON BÄCK BOHI'1AN BRLiGGEMAN ENGT,AHL ANTIERSSON HESSELGREI'I t^jalfri OSON LUl.l [i I f\.1 FRIHAfq BERGE}AHL I(ARLSSON ALSP,JER HÅNAN 5TEI,I []ILS-GUSTA I)ENNIIS TiJELL LARS-ÅI{E BO HÅT':AN EbRJE STEFAN SVEN KJELL BJtriRFi HOLGER TURE LEIF LARS-6'dRAN HATIS JURGEN ERLING RI Ct{ARt' ARNE ARNE STELLAN LARS GiJRAN SVEN_ÖLOF CHARLE THOMI'IY HÅKAN TONMY GLENN BO LENNART EiJRJE HANS-OLOF ÅttE URBAN LAR HANS TOMI.4Y IN6VAR CONNY JbRGEN BERNT SVEN RElNO LARS*ÅI(E SIJREhI E.]LERT L-G JAN TOMAS JIMMY BÖ MATS HÅITAN tlan 5öREFI UI-F O NÄ Jb I948 RÄT}T'NINGäITåEEN VETLANT) '19rr$ ESOI{ 1945 SPARB. ALFA N;dSSJiJ 1?5: SI'4ÅLAN[)SPÖSTEN.1?5? POLIS hiolai'js IF '1?39 I tt IF.1953 HYRESJiJFh'NSTER SÄVSJö 1959 hiannyluni'ssh.olans IF.1?3? I1,: IF '195r' I t2 IF '1958 r '1: rf T9åO EI\SJIJVERI{ENS I\ORPITLUBB t?4.5 ESI tt "1?r5 ESIr(,T954 E}TSJö '19,å5 EI{SJö.1qå4 RA*FLÅT.194O EI{SJHPOLISEN.1955 RA-PLÅT E RYI}SNäS IF '1937 E OK 1971 ENSJö NOMPIUN 1945 EITSJdVER}(ENS }{ORPNLUBB.1958 HUSI\VARNA E TRANÄ 1958 JiJSTRANI)S EL 't947 ElrSJii HC.1?41 BRUZAHÖLI.I '1973 EF:SJb '195å t^iamac 'L94tt I '11 IF '1?4? NANNYLUNI' SI(OLAN IF.Lqb4 FI'ICK EHSJd O HJTTLTET/ATI.1?31 HäLLI.NGSJLi t 943 t(slt ÅsEIlA '19å1 Gb'TE-HdBLER CI.JiJNI{IJPII{G 'i^?5i 1? 8 1?S8 MYRE JIJFIJNSTER ;{VSJiJ O NäSSJiJ '193t El{gJb*HUS '1945 rh:sjii '1574 NIAB N;ri SJii RYT' A I{ N i(orsberfia.1958 ESÖK,1q47 PEGU I(I,T94,7 hjässju HI '1951 t( H ÅsEI''A 1943 I.1: IF '19l+ ESII{ r 95t 1971 HJÄLTEVAT) 945 TIr;SJiJ LASARETT.1Cå3,:I.9?3 INGATCIRP.1948 EtiSJC '1?39 Ni{SsJii '1946 l(rl 5 45.t å , SO OO b.74 4å. t EO 4å L /.sr 47,36 47, , ,t O{ ,24 49, 15 49, ä CI 48,41 48, , ä q, t7 50. t8 s0. E9 51.CIo 51.CI9 51.' ,42

10 r-- roo 101 I toz ror ro4 ro; roe roz roa ros rro rrr I ttz lxt i,14 rrs rre J17 I rra l, t' i bhlån T'ELAVAUX ANt'ERSSC,tu LAGER BJbRITPIAN DEHLTN LINC}6REN År{ES50N CLAESSON l.täll LÄNSTRöN JOHANSSOF] t^,iinblad KARLSSON HULT P.RANDIN I.(ARLSSON 6 TER TRbI'1 HÄLL ANt}ERSSON JOHAN TOI'1AS HAN FOL}TE ARNE ANT,ERS PER-JOHAF] LENNART ANT'ER5 STEI^,E JOHAN NI,LS*Å}TE I'IAGNUS ALLAN JAI\I RI, CH,åR[) STEFAN TOI"lAS PER-OLOF '19å3 I.lt LF 5,1.44 1?/+5 5t.54 '195'1 E {SJbVER {ENS trorprtlueb '1?19 JbNttoPING 'ts47 40-ARSTTLUBP,EN 52.A7 O ÄNNEBERG 6IF 57.A7 T 9åI HU KVARIIA 5:. 10 'T954 LARI.4S BIL AB '15e,7 Ht{SJb }{OPil,tUN T9 5 LARFIS P,IL AE ?,t ELr)0N r 954 E}{SJU-HU5 å. d3 'ts77 EtiSJii 57.4t '19 0 VETLANI,A Shr rfk ävsjd 59. t 'rg7 4 ESII( 5?.5t 1?5t å0.o8.1cå4 FMCN El{SJii åo.15;",195: POGER LASTBIL IIEI"IÖNT å3. Bå Il

11 }I\/I[Il'l(]R i l********{"}*j+*******}***+*}l(*** ****tt+***********lr**+**r+1+*jar{,********{t****,**ra***+ lplac. NAr,tN Föt,gLsEÄR I(LUBB/FöRENTNG Tro l**"t'***+'$*j+**l+l+++**r***'*+****l+****.f****++***********d.ttj+ja**j+*{a************+*++++ -ii, I l 1' d 21 2? ?8 29 l0 31 t2 tt,4 55 ENGLUNO ROS6N RO5åN NYBERG HENRIKSSON FALN JOHANSSON AT,AM SON HULTIN JONSSOIV NILSSON HENRIN SON HALLGREN NILSSON JOHANSSON SPAAI{ MELKERAEN olss0n SANDGREN GROSS HENRII(SSON LINBHOL14 ROOS PETTERSSON HAGSTRöI"I LbFGREN STENARTZ SSON NIL SON EI!GELSEN PETTERS ON JONSSON BACI( BENGT ON JONSSON INGER CARINA CAMILLA BRITT.LOUI MARITA NRISTI.NA CINA MARIA HELEN CHRISTINA AGNETHA MONI CA KERST]N EVA KERSTIN ÄNETT MARIE MON.ICA CATRIN HARIA GUN AGNETA ANNE-MARIE I(RI TINA ELISABETH EERIT VIVIANN IYIARIANNIE fiun ANNA LISBETH I'4ARIANINE EVA EVA LENA LANO ERO IF 42.IA ANNEBERG O ANNEBEEG ESIH å3 ESOI( ERITTATORP TIi 43, LAND BRO IF ?61 NÄSSJö l?åt växjö ESOH 4S.3S 't 959 ESOK '1959 ESOH ' SOK ANEBY 46.0? 1959 ESOK ! MYRESJäFäNSTER SÄVSJU ?53 ESOK ' :1?65 NANNYLUNOSSI.(OLANS IF 48.Os '!946 EHSJö 4A IK Trr"lAZ s EK Jb e53 ESoK EKsJii ErrSJd RYt, Nitis LF 5tr.46 o RYtr NÄS IF UIEXIö ROAT,RUNNERS e ENSJö 5r.O7 o EsoH 8r E OX 5t.O6 'L96tr ESIK EYt) ASlr L 953 ESot{ 53. OO '1949 NÄsSJii Hr ' :t

12 t6 t7 l8 t9 40 4'l s.3 5t u NILSSON TiJNI SOO NARLSgON MARTlNSSON THÖRN-ANI'ERSEN.i0NssoN AXEL ON HENR.I,I(SSOFJ BRORS ON -TAHNS ON I^'RESSEL OL SON svensson GRANSTEDT KARL SON GUSTAVSSON JOHNSSON DAHLSTEN NORS RAI"IBERG KARLSSON ANI'ER SON A P JACOBS ON ROBERTgSON I'1AL1N I'lARIA PERNILLA I(ARIN I RENE JANIE CHRISTI,NT\ B I RGIT INGVOR CARCIL.INE!"lAJ-L1S HELENA EVA-LENA LENA EI/A-LENA MARGARETHA UNINEL CARINA SUSANNE IN6ER EL E-P.R]TT SVEA I(AROLA MAUI) HER TIN 19 7';' ESOti å7 54.1å.r 9å9 E ot{ 54.3å t9å4 GbTEBORG E '12 '1931 r tt IF 5å.O4 19å5 5,å CI7 '196? E50K '1?4& ES0ti 56. { 4.197:t Et(SJtj P,UI,OTTLUBB 5c..?4 1?48 ENSJti HO IMUN 57.t 't?å r 96å ESCIir {?å'1 rfr{ savsjii rfr( ÄvsJö 5?. { T93& EKSJb BAT'I"'IINTONFiJRENIN 6O.32 t9h4 EKSJb' bo.t4.1?å4 ESoN '196r FPICK Et( Jir' Elt Jb 6t ' EltgJai as RYr)sNÄs IF S EI(SJö BAI'I-,IINTONFIJRENIN 7',56

13 1 2, LAGTÄVLINCEN ES0K 41 deltagare måi I 12 lf 14 deltagare måi IKHP 10 deltagare i mål

14 FOJI(AR 1T 1000 M *rf{..*{.{.+1.{..*+*+++r{ait**f.lj++j+ta*.r+*+++}*..x.++*lcj*jr*rtl+*{+_iå+*tt+*t++16tf+++t+++++{.*1.*.x.****r*+*it PLAC. NAMN FiJI,ELSEÅR KLUBB,/FiJRENIhIG TID 1 2 t 6 7 I ' ' 24 a15 / JO GUSTAFSSON THöRNERT LINNåR PEOERSEN OTTOSSON HULTIN HERNEGÅRT, CLAESSON SSON SIGURT}I{ HÄGG örnhai",ihar GUSTAVSSON ERINSSON PETTER SON HALLGREN SUNT'LI,NG HiJGLUNti JOHAN ON HOLNOVI T OTTERBORG GiJRANS ON ANt)gRS ON GUSTAFSSON FAGERSTRiJM ANDERSSON EN6T)AHL ANDER OT\,I JOHANSSONI PETEI?SSON NALLE HÅh.AN ANt}ERS JEFFREY ROBERT NARCUS r"larcljs I}ANIEi- HEI]RI I{ BJ'oRl! MATTIA HENR]i( DANIEL NII{LA CLAS ROBEET PER FRET'R]H MAGNUS FRET)R]N CLAEs A.NT,ENS STEFAN, MATTIAS JOHAN TOBI,AS MATTIAS NATTIA PER I)AIt]IEL r 975 IFlt Er(SJii 3.32 D EI(SJö OK ILLERN 3.3å 7976 ESO[( 3, ESI ( ?75 rfk SÄVgJb LFN STOCNAPYT) 5.45 '1576 FC EriEN 3.48 O SPARBAN}{:EN ALFA NÄSSJä 3.49 '1 975 ESII( 3. El :t 975 ESIK T978 ESIK 4.O BRUZAHOLT'I St( 4. t)3.1q76 LFI{ ; VBJii 4.05 r??s E ok 4.06 t9'76 FC EKEN 4.A7 L97b NÄ SJii l(l 4.10 '197A S0l(,ANEBY t+,'t'l {975 öif HORSBERGA 4,I2 '1976 IIELL9Y 4.ts '197& EKBJä rfl( HIJL T 4.' öi,f KORSEERGA 4. T E oh 4.'L LAHOLI,ISCYI(L],STEN 4.77.t97b ESIN 4.15 '1976 ESIL 4.V6 'LS7 b E OH 4. El 7S7b rt( TUNA iir)ra 4.88 fi SPARBÄNI"IEII ALFA NASSJö 5,tr8

15 i*.,li f LICli0B 1I looom "li'*{'**'*'**til(*l++*li***ltt+*'}å.*4i+l**+.tatirtj{..,jit+ja++.r+i++i$t+**.*lå**j+.ta+. ifti+++**j+*******.***** i PLiAc. NAl,lN Fijr,ELsEÅR KLUBE,/FijRENIN(: ;i;, '^' ', i****t+****'*++lt{'{'**i***+'i+l''*'**l*d.16*++*{r****+++1i.*je+**+++lfl +{+*+r{t.**a,*,*+.*ig*****.******* j I \t '! ' I SVENS ON SVEI'JS ON ERIKSSON JON ON AHLEPIL LINT,HOLI"I APIR6N H]I'JI,GREN }TARLSSON ANESSON STOLPER NORI,BERG i!il.sson I{ARIN JENNY PIALIN ANN-IHARL-D THERESE FR.TDA I IlA THERH E LII'.IE)A ItiÄ f'li RlAl"l HANNIA LINT,A.197b VETLANT,A I( '1975,1?75 LFtt STiVSJ'tr O}I ILLERN E I,H SI,SU ts76 ElrsJii.lgi b ENSJä {975 ESIK.1975 E IH.r?7å E50K 79?$ E 1H 1?75 IN SI U.r97& ts75 ESrr( OO 4.O ?O au 4.4A

16 ir,)itiafi t il +J**tF$'r*t+l+*t6{*tf*ri*lt+++Jåt**+J*t+fltii.}t#.n.ri-{$l{-ltJ*{rå:1*#l*^n#{+.}råiiJr**9iöä+.,r... t+?f looum,tttt.tt*:l*jr*.tt*{.tt{+*x*+*x*: 3LAC. NAMN FiJTIEL EÅR I{:LUEB/FdREFJING TI N i 1? ) B zo 21? t1,2 53 z/t 36,7 38 "q '41 4h B ? l 58 FRE]J CARLQVIST JOHANS ON ET}VARDSgON ROOS SUNEBO LINI]MAR}.i ARNOLDSSON LUNT}QVIST HULTIN T}AHL ERIITSEON J0f!s50N SKOGLUNI, MÅRTENSSON JOHANB ON JOHAN ON LINNåR HERMANS ON GU TAVS ON Ll.N[)HOLt l stelnl^talt_ HERNEGÅRII FAGERETRbI'I R00 HALLERP.CIIJ lrjal.l I f,l LUNDOVI. T FORSSTRäM JOHANSSON STOLPER JCIN ON THbRNERT GU TAII BON ANt,Ef?5sON JOHAN ON t^lalfri tr C)N BROR 5ON FARG JOHANsSON l.l0 RRST FiiH CARLBSOF] AHLEP],L SVEN ON ALJ'.!ERHEIT,I }(ARLSSON SÄLLOVIST I"iARLSSOI.J L] NDELL ÖI S ON SANI,EI-L BJELKEMYR ATJ DE RSSON SVENSSON PETTERSSOFI JOHANSSON CET)ERTUN HALLfiREN I.\ARL MATS ANI)ERS HENRIT{. BENNY JONA I"!ARCU FREDRT,I.. FRET'RI!T TOBIA JONAS HENRITT TINOER JOHAh-I PIATTIAS MATTIAS MAGNUS GABRIEL PI],I(AEL GUSTAV JOHANNES AF]t}ER C}LA I,IIITAEL DANIEL LAR TOBI,A I)AVI T, JbRGEN IIAITII,EL -TEN5 MAGhIUS TOP,IA JOANII,I ANT,REÅ5 HENRIIi JäNAS I'IARCUS IsER *TCIAI{ I Fl ANTiREA BJiJRN BENNY OBCAR JF.RRY FREI]RI I( HENRIh JÖHANN JOAliLt't JIMI,IY f'lat5t\.lu JOHANI CHIl.I TIAN RCINt'IY LAR JAIiOB MARTJ.I\! RSRVII(E IF.1977 F Rb T' I NGE,/ E RÅF1TESTA T' 1977 Eh',SJb' 't9'77 ESöF Ett Jd 1977 IFI( HULT '1977 R,lFt; S 4t-i '1978 E Ir{.7q79 ltt ISU t P78 IFI{ S;AVSJb,T577 IFH HULT.I97& O}I: ILLERN.1?7S ijster}tor BERGA IF,T977 lfh] HULT 'ts77 1?78 IFir: S;CVSJH 197*q IttHP T?7S O}( ILLERN 7978 E Ilt.1978 IFN ;{V J,: t 978 EttSJii,1977 E I,I{ '1979 1Fl.{ T0Cl(ARYt) 7977 LAHOL}"I5CYNLI TEN 1979 ENSJiJ lq77 LAF.ltr BRO 7q llt 51SU '1s77 FC HI{EN '1975 Et(SJo '1?79 ltr ISU o Il( slsu 0 Er{ Jii '1577 EliSJd HC 1978 Et.rSJb,T977 IFIT HLJL.T 7q77 FC Etlri\l 1q.77 E oii 1?7 E OH 197S Et(sJii HC '1?79 Eit Jn 1q7S FC E}(EN 1?&E ElrSJb '1?7S Et{SJri '197S.1Ti7? HJALTE?AI.' 1q77 HULTSFRET) 1 r7e :t?7? :1?77 GIlEVHAäS II.flLAI.J '1?7,S '1s77 '1?78 blf r{0rs?,erga 1?Si.1 E.r tr 198n :tt TUNA dtrrå '1 8fi Ih: TUI.,lA $är,ra 19$,:- 1gSfi FC EF.E '] CI.4å ? , CI0 4. O _ 4.O4t'Å 4.tr , t)6 4, ^ 4. CI9 4. t? 4. t6 4. tt 4. tt 4,"; ,?, ,?5 4,'?7 4,? ,.5u ,35.; 4. å 4.3å 4, r+,39 ' ,44 4, ,46 4, t Br 5. O: 5.CIå '15 5.t1 5,t4

17 ',! JOHANSSON ALI.,IEEHEIF! JONSSON ijrnhai'ihar OTTERBORG BJELHEI"IYB I.INDQVIST r'ehlin SANT,ER JONS ')N FEEDRIT( GUSTAF BI CNART) ANI'ERS r'avl B I.1I}{AEL TTNI,REAS MARTTN I,IARTlN PER :1978 EttgJii.19å2.I.98T bsterhorseerga T98O ESIK r982 EKSJb' J.9&O 1983 E :n 1978 ESIN.198: 1?&: I.F tr 'acl 5..5, b,a7 å ?

18 r--- LI ]L T å ri s I i i1 a, f { il vril\tt) 1000 M **+* *++*+******+*+*++***+*++++++**r*.»*++**+***4+liä*****+j*tf*r****++,*1.*+*j(,*.x-*+*lt* Pr AC. NAMN Fiic,ELsEÅil }(LUEBT,FijRENING TI$ I r***{'ll{'* ++******+*+*l++ *+*++++*+ * +*.r***{*+*+r(t+**++** **+,*+ +* #+*.**J**tf +*Jt**l++*Jt**tf f 1 2, I a 14 1' ?o?1 22?,?4 2'? ,0 11,2 t, GöRANSSOf.] HELHT'JA NILSSON ANNA VENSSON HAIINA CLAESSON JOHANNA AIII-EPIL KRISTIN LUNIIOVIST HANNA EI{BLAI,H HANNA FAGERSTRbI{ SOFIA SVENSSON SARA GUSTAVSSON CHARLOTTA SII'4ONSSON-I(ARLS CAROLINE LINOQVIST CECILIA OITOSSON HELENA KARLSSON CHARLOTTE CARLSSON LINI)A LINDI'1ARK STINA CARLSSON I,'ALIN ERORSSON LINA SJäGREN PETRA ANNER SON EMMA I,JINBLAT' CECILIA KARLSsON FRIE)A ANDERSSON ATJGELICA PETTERSSON LOUISE ENGT,AHL NINA THORN-ANDERSEN YLVA ELEONOR NILS ON RUOOLF SON HELEN EKELAOH EI.lI.lA NILSSON LINOA XARL SON SOFIE ROS6N T,.I DRI CK VENS5ON JENNIE THERE E ANGELICA 7979 EXSJd SLS '1977 EHSJii 1978 IFX S;cvSJii 1978 EH JiJ '1P78 ENSJ'ci.1977 :r{ si u '1977 7S'77 LAHOLIISCYIILISTEN 7979 IIi TUNA SöT)RA.1?8Q IFI.: SÄVSJ6 '1979 IH TUNA SiJT'RA 1978 ES I t{ { 97S 7979 '1i77 ESIN 1988 RÅNAS 4H.!978 LARMS EIL AB '1979 E OK.1979 TRANÅS 1980 ES.I K 7S7g ESI { '1C79 II\ TUNA SiJDRA '1979 ES r ti I ESIH 1?83 ESIK 1?40 '1?80 t 98:.198: ESLH t ESIK 4.'1,2 4. :5 4.?6 4.r , : 5.09 :. s.e i 5.r.7 : s.tl 5.!7^ s : O2 b b.5t.t4.47

19 BACK IYLLs-T0LsKLAss 1000M 1973 NASSJO HI 5.13

1.- L a m e j o r o p c ió n e s c l o na r e l d i s co ( s e e x p li c a r á d es p u é s ).

1.- L a m e j o r o p c ió n e s c l o na r e l d i s co ( s e e x p li c a r á d es p u é s ). PROCEDIMIENTO DE RECUPERACION Y COPIAS DE SEGURIDAD DEL CORTAFUEGOS LINUX P ar a p od e r re c u p e ra r nu e s t r o c o rt a f u e go s an t e un d es a s t r e ( r ot u r a d e l di s c o o d e l a

More information

B y R us se ll E ri c Wr ig ht, DV M. M as te r of S ci en ce I n V et er in ar y Me di ca l Sc ie nc es. A pp ro ve d:

B y R us se ll E ri c Wr ig ht, DV M. M as te r of S ci en ce I n V et er in ar y Me di ca l Sc ie nc es. A pp ro ve d: E ff ec ts o f El ec tr ic al ly -S ti mu la te d Si lv er -C oa te d Im pl an ts a nd B ac te ri al C on ta mi na ti on i n a Ca ni ne R ad iu s Fr ac tu re G ap M od el B y R us se ll E ri c Wr ig ht,

More information

LeGrand Tour West Coast Adventure Race Stockholm Extreme 1-2 of May 6-7 of June 30-31 of August Rank Points Class Rank Points Class Rank Points Class

LeGrand Tour West Coast Adventure Race Stockholm Extreme 1-2 of May 6-7 of June 30-31 of August Rank Points Class Rank Points Class Rank Points Class Rank Team Surname Family name Total Stockholm Extreme 1 Karlstad Multisport Annalena Axelsson 305 2 80 Ladies 5 45 Mix Erik Pütsep 2 80 Mix Henrik Beckman 4 50 Male Christer Eriksson 4 50 Male 2 Mölndal

More information

SCO TT G LEA SO N D EM O Z G EB R E-

SCO TT G LEA SO N D EM O Z G EB R E- SCO TT G LEA SO N D EM O Z G EB R E- EG Z IA B H ER e d it o r s N ) LICA TIO N S A N D M ETH O D S t DVD N CLUDED C o n t e n Ls Pr e fa c e x v G l o b a l N a v i g a t i o n Sa t e llit e S y s t e

More information

H ig h L e v e l O v e r v iew. S te p h a n M a rt in. S e n io r S y s te m A rc h i te ct

H ig h L e v e l O v e r v iew. S te p h a n M a rt in. S e n io r S y s te m A rc h i te ct H ig h L e v e l O v e r v iew S te p h a n M a rt in S e n io r S y s te m A rc h i te ct OPEN XCHANGE Architecture Overview A ge nda D es ig n G o als A rc h i te ct u re O ve rv i ew S c a l a b ili

More information

Arvika Stadslopp. 6Km Löpning Provisional Team Results. Team type: 4 Manna Lag. 4 members per team used to calculate result

Arvika Stadslopp. 6Km Löpning Provisional Team Results. Team type: 4 Manna Lag. 4 members per team used to calculate result Team Set Sail 01:22:25 1 1 1 88 Lars-Olov Gävert 00:18:57 2 4 134 Anders Frykblom 00:20:34 3 5 87 Christian Nilsson 00:20:44 4 14 56 Mona Hallberg 00:22:08 Volvos hälsocoacher och AG 01:33:20 2 1 6 108

More information

STUDENT COUNCIL. Student Council spring 2011. Student Council spring 2012. Student Council autumn 2010. Student Council autumn 2011

STUDENT COUNCIL. Student Council spring 2011. Student Council spring 2012. Student Council autumn 2010. Student Council autumn 2011 STUDENT COUNCIL The student council meets every fortnight to discuss issues of common interests and to plan for coming activities. The council is formed by the students and serves as the continuous contact

More information

FedEx Ground Rates. Effective January 7, 2013

FedEx Ground Rates. Effective January 7, 2013 FedEx Ground Rates Effective January 7, 2013 Introduction FedEx Ground shipping services provide you with dependable, cost-effective, day-definite delivery for packages that don t require the speed of

More information

1. Oblast rozvoj spolků a SU UK 1.1. Zvyšování kvalifikace Školení Zapojení do projektů Poradenství 1.2. Financování 1.2.1.

1. Oblast rozvoj spolků a SU UK 1.1. Zvyšování kvalifikace Školení Zapojení do projektů Poradenství 1.2. Financování 1.2.1. 1. O b l a s t r o z v o j s p o l k a S U U K 1. 1. Z v y š o v á n í k v a l i f i k a c e Š k o l e n í o S t u d e n t s k á u n i e U n i v e r z i t y K a r l o v y ( d á l e j e n S U U K ) z í

More information

Victims Compensation Claim Status of All Pending Claims and Claims Decided Within the Last Three Years

Victims Compensation Claim Status of All Pending Claims and Claims Decided Within the Last Three Years Claim#:021914-174 Initials: J.T. Last4SSN: 6996 DOB: 5/3/1970 Crime Date: 4/30/2013 Status: Claim is currently under review. Decision expected within 7 days Claim#:041715-334 Initials: M.S. Last4SSN: 2957

More information

C o a t i a n P u b l i c D e b tm a n a g e m e n t a n d C h a l l e n g e s o f M a k e t D e v e l o p m e n t Z a g e bo 8 t h A p i l 2 0 1 1 h t t pdd w w wp i j fp h D p u b l i c2 d e b td S t

More information

W Cisco Kompetanse eek end 2 0 0 8 SMB = Store Mu ll ii gg hh eter! Nina Gullerud ng ulleru@ c is c o. c o m 1 Vår E n t e r p r i s e e r f a r i n g... 2 S m å o g M e llo m s t o r e B e d r i f t e

More information

m Future of learning Zehn J a hr e N et A c a d ei n E r f o l g s p r o g r a m Cisco E x p o 2 0 0 7 2 6. J u n i 2 0 0 7, M e sse W ie n C. D or n in g e r, b m u k k 1/ 12 P r e n t t z d e r p u t

More information

Image: Jonathan Tatum

Image: Jonathan Tatum Johan Petter Hagström Fritz Åke Knut Hagström Eva Kristina Lundberg Fritz Emanuel Lundström Svea Kristina Hagström Johan Lundberg Kerstin Sofia Hedlund Karl Lundström Anny Forslund Knut Ragnar Hagström

More information

STEEL PIPE NIPPLE BLACK AND GALVANIZED

STEEL PIPE NIPPLE BLACK AND GALVANIZED Price Sheet CWN-616 Effective June 06, 2016 Supersedes CWN-414 A Member of The Phoenix Forge Group CapProducts LTD. Phone: 519-482-5000 Fax: 519-482-7728 Toll Free: 800-265-5586 www.capproducts.com www.capitolcamco.com

More information

B rn m e d s rlig e b e h o v... 3 k o n o m i... 6. S s k e n d e tils k u d o g k o n o m is k frip la d s... 7 F o r ld re b e ta lin g...

B rn m e d s rlig e b e h o v... 3 k o n o m i... 6. S s k e n d e tils k u d o g k o n o m is k frip la d s... 7 F o r ld re b e ta lin g... V e lf rd s s e k re ta ria te t S a g s n r. 1 4 3 4 1 5 B re v id. 9 9 3 9 7 4 R e f. S O T H D ir. tlf. 4 6 3 1 4 0 0 9 s o fie t@ ro s k ild e.d k G o d k e n d e ls e s k rite rie r fo r p riv a tin

More information

ň Ú Ú Č

ň Ú Ú Č Ú Ú ň Ú Ú Č Ú ň Ú Ž Č Ú Ž Ó Č ň Ž ň Ě Ý Ú Č Ú Č .{ +l ; l i.,i.t :i... (),i{ i,'...,.l l!,!. }, ii,)., i.a t-l.- C,..-'H -Ý':: 4,.J: C'É].,-t";g 5; i l'.i:.l) > t{ > P)O,.J 0" 3i an.ý u- ll c O },:, ll

More information

SWEDISH CORRESPONDENTS AND PRESS OFFICERS IN THE UNITED STATES

SWEDISH CORRESPONDENTS AND PRESS OFFICERS IN THE UNITED STATES SWEDISH CORRESPONDENTS AND PRESS OFFICERS IN THE UNITED STATES September 2015 Also available online at: swedenabroad.com/washington For corrections and changes, please contact: Larilyn André Embassy of

More information

Sofiaflickornas medaljklubb

Sofiaflickornas medaljklubb Sofiaflickornas medaljklubb Teckenf rklaring G= Guld Po ngf rdelning JC= Juniorcupen S= Silver USM,UC JSM, JC SM, SC NM, EM JSM= Svenska m sterskapen f r juniorer B= Brons Guld 6 9 12 15 NM= Nordiska m

More information

B I N G O B I N G O. Hf Cd Na Nb Lr. I Fl Fr Mo Si. Ho Bi Ce Eu Ac. Md Co P Pa Tc. Uut Rh K N. Sb At Md H. Bh Cm H Bi Es. Mo Uus Lu P F.

B I N G O B I N G O. Hf Cd Na Nb Lr. I Fl Fr Mo Si. Ho Bi Ce Eu Ac. Md Co P Pa Tc. Uut Rh K N. Sb At Md H. Bh Cm H Bi Es. Mo Uus Lu P F. Hf Cd Na Nb Lr Ho Bi Ce u Ac I Fl Fr Mo i Md Co P Pa Tc Uut Rh K N Dy Cl N Am b At Md H Y Bh Cm H Bi s Mo Uus Lu P F Cu Ar Ag Mg K Thomas Jefferson National Accelerator Facility - Office of cience ducation

More information

Kretstävling (deltävling 2) OFFICIELLA RESULTAT

Kretstävling (deltävling 2) OFFICIELLA RESULTAT 2013-01-08 Kretstävling (deltävling 2) D 0-6 Masstart fri stil 400 M 1 10 DAHLROT Hedda Älvdalens IF SK 3:43.0 0.0 2 8 PETERSSON Hilda Älvdalens IF SK 3:47.1 4.1 3 9 HAHLIN Elin Älvdalens IF SK 5:51.1

More information

Campus Sustainability Assessment and Related Literature

Campus Sustainability Assessment and Related Literature Campus Sustainability Assessment and Related Literature An Annotated Bibliography and Resource Guide Andrew Nixon February 2002 Campus Sustainability Assessment Review Project Telephone: (616) 387-5626

More information

Final Results SDC 4 - Växjö 2013-06-30

Final Results SDC 4 - Växjö 2013-06-30 Final Results SDC 4 - Växjö 2013-06-30 Results for SDC 4 - Växjö OPEN results MATCH MATCH REG 1 100.00 575.6464 78. Robert Kunst +Open - U SWE bangatbeep 2 99.27 571.4647 85. Mattias Gustafsson -Open -

More information

Scholarship Help for Technology Students

Scholarship Help for Technology Students i NOVEMBER 2014 Sli Hl f Tl S S i il ili l j i il i v f $150000 i li VN l f li Pl Tl N f xl i ii f v Pi Oli i N fi f i f vl i v f f li f i v f Viii Sli f vill f flli j: Pl Tl Mi Alli Hl li A Ifi Tl li

More information

PERIODIC TABLES: I. Directory, II. Traditional, III. Vertical, IV. Toxicity (LD 50 values), V. Native (elemental form)

PERIODIC TABLES: I. Directory, II. Traditional, III. Vertical, IV. Toxicity (LD 50 values), V. Native (elemental form) PERIODIC TABLES: I. Directory, II. Traditional, III. Vertical, IV. Toxicity (LD 50 values), V. Native (elemental form) Site developed by Steve Murov, Professor Emeritus of Chemistry, Modesto Junior College,

More information

i n g S e c u r it y 3 1B# ; u r w e b a p p li c a tio n s f r o m ha c ke r s w ith t his å ] í d : L : g u id e Scanned by CamScanner

i n g S e c u r it y 3 1B# ; u r w e b a p p li c a tio n s f r o m ha c ke r s w ith t his å ] í d : L : g u id e Scanned by CamScanner í d : r ' " B o m m 1 E x p e r i e n c e L : i i n g S e c u r it y. 1-1B# ; u r w e b a p p li c a tio n s f r o m ha c ke r s w ith t his g u id e å ] - ew i c h P e t e r M u la e n PACKT ' TAÞ$Æo

More information

Erfa rin g fra b y g g in g a v

Erfa rin g fra b y g g in g a v Erfa rin g fra b y g g in g a v m u ltim e d ia s y s te m e r Eirik M a u s e irik.m a u s @ n r.n o N R o g Im e d ia N o rs k R e g n e s e n tra l fo rs k n in g s in s titu tt in n e n a n v e n d

More information

/* ------------------------------------------------------------------------------------

/* ------------------------------------------------------------------------------------ Pr o g r a m v a r e fo r tr a fik k b e r e g n in g e r b a s e r t p å b a s is k u r v e m e to d e n n M a tr ix * x M a tr ix E s ta lp h a B e ta ; n M a tr ix * z M a tr ix ; g e n M a tr ix X

More information

Are We There Yet? IPv6 as Related to GDP per Capita Alain Durand, October 26 th 2016

Are We There Yet? IPv6 as Related to GDP per Capita Alain Durand, October 26 th 2016 Are We There Yet? as Related to Alain Durand, October 26 th 2016 Quesons for this Study: I. Where are we across the globe with adoption? a. Is deployed uniformly? b. Is there a rich country/poor country

More information

Svenska Ishockeyförbundet - Official Statistics

Svenska Ishockeyförbundet - Official Statistics Svenska Ishockeyförbundet - Official Statistics Division C 2-2-5 Current Playing Day Date Game Result Spectators Venue 4/2 Surahammars IF - Borlänge HF 4-6 (-,2-2,-4) Surahallen 4/2 Enköpings SK HK - Hedemora

More information

Biomedicum Project organization Teams and their remits

Biomedicum Project organization Teams and their remits Biomedicum Project organization Teams and their remits Steering Committee Steering Committee Remit: Ensure the project is in line with Karolinska Institutet s overall strategy and goals. Chair: Anders

More information

I n la n d N a v ig a t io n a co n t r ib u t io n t o eco n o m y su st a i n a b i l i t y

I n la n d N a v ig a t io n a co n t r ib u t io n t o eco n o m y su st a i n a b i l i t y I n la n d N a v ig a t io n a co n t r ib u t io n t o eco n o m y su st a i n a b i l i t y and KB rl iak s iol mi a, hme t a ro cp hm a5 a 2k p0r0o 9f i,e ls hv oa nr t ds eu rmv oedye l o nf dae cr

More information

T e s t e xp re s s i o n B o d y o f i f E xi t F i g u re 1 - F l o w c h art o f th e i f s tate m M u l ti S tate m s i n th e i f B o d y : L ik

T e s t e xp re s s i o n B o d y o f i f E xi t F i g u re 1 - F l o w c h art o f th e i f s tate m M u l ti S tate m s i n th e i f B o d y : L ik MQL4 COURSE By Coders guru w w w. f orex -t sd. c om -6- Loops & Decisions Part 2 ---------------------------- We l c o m e t o t h e s ix t h l e s s o n in m y c o u r s e a b o u t M Q L 4. I h o pe

More information

Certifieringstester Atea Campus 2015

Certifieringstester Atea Campus 2015 Certifieringstester Atea Campus 2015 Testets Förnamn Efternamn Leverantör: Testnamn Testnummer Utbildningsbolag längd (minuter) Starttid i testcentret Fabian Aguirre Microsoft installing and Configuring

More information

Put the human back in Human Resources.

Put the human back in Human Resources. Put the human back in Human Resources A Co m p l et e Hu m a n Ca p i t a l Ma n a g em en t So l u t i o n t h a t em p o w er s HR p r o f essi o n a l s t o m eet t h ei r co r p o r a t e o b j ect

More information

Electron Configuration Activity

Electron Configuration Activity Electron Configuration Activity Purpose To find the relationship between electron configuration and organization of the periodic table. Materials Paper copy of the periodic table colored pencils or markers

More information

C e r t ifie d Se c u r e W e b

C e r t ifie d Se c u r e W e b C r t ifi d S c u r W b Z r t ifizi r t Sic h r h it im W b 1 D l gat s N ic o las M ay n c o u r t, C EO, D r am lab T c h n o lo gi s A G M ar c -A n d r é B c k, C o n su lt an t, D r am lab T c h n

More information

Application Note: Cisco A S A - Ce r t if ica t e T o S S L V P N Con n e ct ion P r of il e Overview: T h i s a p p l i ca ti o n n o te e x p l a i n s h o w to co n f i g u r e th e A S A to a cco m

More information

ta tio n a l s c ie n c e b y s u p p o rtin g th e e m e rg in g G rid p ro to c o ls o n W in d o w s a n d

ta tio n a l s c ie n c e b y s u p p o rtin g th e e m e rg in g G rid p ro to c o ls o n W in d o w s a n d A p p e a rs in th e P ro c e e d in g s o f th e 2 0 0 5 In te rn a tio n a l C o n fe re n c e o n C o m p u ta tio n a l S c ie n c e (IC C S 2 0 0 5 ), E m o ry U n iv e rs ity, A tla n ta, G A, M

More information

South Salem Stop MBTA Commuter Rail Station Salem, MA

South Salem Stop MBTA Commuter Rail Station Salem, MA South Salem Stop MBTA Commuter Rail Station Salem, MA Conceptual Design Presentation Public Meeting March 22, 2016 New MBTA Commuter Rail Stop in South Salem Study Area M OF F A TT RD MON R O E GR I S

More information

Using Predictive Modeling to Reduce Claims Losses in Auto Physical Damage

Using Predictive Modeling to Reduce Claims Losses in Auto Physical Damage Using Predictive Modeling to Reduce Claims Losses in Auto Physical Damage CAS Loss Reserve Seminar 23 Session 3 Private Passenger Automobile Insurance Frank Cacchione Carlos Ariza September 8, 23 Today

More information

Generation I. Children: Erik Hans-Otto Samuelsson Tengrud. Born 1944-04-23 in Granhult, Berga, Högsby (H). (See Probandus, p 1).

Generation I. Children: Erik Hans-Otto Samuelsson Tengrud. Born 1944-04-23 in Granhult, Berga, Högsby (H). (See Probandus, p 1). Anlista Probandus Erik Hans-Otto Samuelsson Tengrud. Born 1944-04-23 in Granhult, Berga, Högsby (H). (Father I:1, p 1, Mother I:2, p 1) 1st 1974-11-30 in Raus (M) to Karin Gunilla Fjellmar. Born 1951-06-15

More information

Enterprise Data Center A c h itec tu re Consorzio Operativo Gruppo MPS Case S t u d y : P r o g et t o D i sast er R ec o v er y Milano, 7 Febbraio 2006 1 Il G r u p p o M P S L a B a n c a M o n t e d

More information

DATING YOUR GUILD 1952-1960

DATING YOUR GUILD 1952-1960 DATING YOUR GUILD 1952-1960 YEAR APPROXIMATE LAST SERIAL NUMBER PRODUCED 1953 1000-1500 1954 1500-2200 1955 2200-3000 1956 3000-4000 1957 4000-5700 1958 5700-8300 1959 12035 1960-1969 This chart displays

More information

B a rn e y W a r f. U r b a n S tu d ie s, V o l. 3 2, N o. 2, 1 9 9 5 3 6 1 ±3 7 8

B a rn e y W a r f. U r b a n S tu d ie s, V o l. 3 2, N o. 2, 1 9 9 5 3 6 1 ±3 7 8 U r b a n S tu d ie s, V o l. 3 2, N o. 2, 1 9 9 5 3 6 1 ±3 7 8 T e le c o m m u n ic a t io n s a n d th e C h a n g in g G e o g r a p h ie s o f K n o w le d g e T r a n s m is s io n in th e L a te

More information

All Europe Taekwon-do Federation A.E.T.F. Headquarters Milenijna 5/B Street, 20-884 Lublin, Poland phone/fax. (0-4881) 7431150.

All Europe Taekwon-do Federation A.E.T.F. Headquarters Milenijna 5/B Street, 20-884 Lublin, Poland phone/fax. (0-4881) 7431150. All Europe Taekwon-do Federation A.E.T.F. Headquarters Milenijna 5/B Street, 20-884 Lublin, Poland phone/fax. (0-4881) 7431150 A.E.T.F. REPORT Swedish ITF Open Newsletter 4/200 On Saturday the 15th of

More information

SCHOOL PESTICIDE SAFETY AN D IN TEG R ATED PEST M AN AG EM EN T Statutes put into law by the Louisiana Department of Agriculture & Forestry to ensure the safety and well-being of children and school personnel

More information

Electronic Stability & Periodic Table

Electronic Stability & Periodic Table Electronic Stability & Periodic Table Things at higher energy are less stable!! All living things are dependent on their ability to acquire energy from unstable things! The compounds in the food you eat

More information

1. Anders Sandström was born in 1764 in Skaraborgs län. He was a Skräddare. He died on 10 February 1824 in Visby (I).

1. Anders Sandström was born in 1764 in Skaraborgs län. He was a Skräddare. He died on 10 February 1824 in Visby (I). First Generation 1. Anders Sandström was born in 1764 in Skaraborgs län. He was a Skräddare. He died on 10 February 1824 in Visby (I). Anna Sofia Schèel, daughter of Christopher Schèel (1710-1787) and

More information

Biomedicum Project organization Teams and their remits

Biomedicum Project organization Teams and their remits Biomedicum Project organization Teams and their remits Steering Committee Steering Committee Ensure the project is in line with Karolinska Institutet s overall strategy and goals. Chair: Anders Hamsten,

More information

Collaboration in Public H e alth be tw e e n U niv e rs ity of H e id e lbe rg and U niv e rs ity of D ar e s S alaam How t h e c oop e r a t i on e m e r g e d Informal c ont ac t s from e arly 1 9

More information

SWEDISH CORRESPONDENTS & PRESS OFFICERS IN THE U.S.

SWEDISH CORRESPONDENTS & PRESS OFFICERS IN THE U.S. SWEDISH CORRESPONDENTS & PRESS OFFICERS IN THE U.S. October 17, 2008 Also available online at www.swedennewyork.com For corrections and changes please contact: Raquel Ortigueira Consulate General of Sweden

More information

List of Part Numbers Manufacturer's No. / Hella No.

List of Part Numbers Manufacturer's No. / Hella No. List of Part Numbers Manufacturer's No. / No. List of part numbers.02-.09 Manufacturer's no. / no..-.53 Note: The original numbers listed in the manufacturer number - number comparison serve exclusively

More information

Models of Natural Language In modeling English (or another natural language) we ignore meaning and even grammar. That is, we ignore semantics.

Models of Natural Language In modeling English (or another natural language) we ignore meaning and even grammar. That is, we ignore semantics. Models of Natural Language In modeling English (or another natural language) we ignore meaning and even grammar. That is, we ignore semantics. Instead, we treat English as being the result of some random

More information

Kinship Report Name: Birth Date: Relationship:

Kinship Report Name: Birth Date: Relationship: Kinship Report Kinship of Rolf Berlin Name: Birth Date: Relationship: Ambjörn 1615 8th Great Grandfather Amborg 1655 First Cousin 9x Removed In Law Anders 1505 10th Great Grandfather Anna 1565 10th Great

More information

First A S E M R e c to rs C o n f e re n c e : A sia E u ro p e H ig h e r E d u c a tio n L e a d e rsh ip D ia l o g u e Fre ie U n iv e rsitä t, B e rl in O c to b e r 2 7-2 9 2 0 0 8 G p A G e e a

More information

CHEM 10113, Quiz 7 December 7, 2011

CHEM 10113, Quiz 7 December 7, 2011 CHEM 10113, Quiz 7 December 7, 2011 Name (please print) All equations must be balanced and show phases for full credit. Significant figures count, show charges as appropriate, and please box your answers!

More information

Welcome to the 8 th LURN retreat, March 10 11, 2011. Ystad Saltsjöbad, Ystad

Welcome to the 8 th LURN retreat, March 10 11, 2011. Ystad Saltsjöbad, Ystad Welcome to the 8 th LURN retreat, March 10 11, 2011 Ystad Saltsjöbad, Ystad Organizing Committee: Gunilla Westergren Thorsson, Jonas Erjefält, Leif Bjermer, Oskar Hallgren, Kristina Rydell Törmänen, Anna

More information

Opis przedmiotu zamówienia - zakres czynności Usługi sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis przedmiotu zamówienia - zakres czynności Usługi sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e C eo n t r u m S p o r t us I S t a d i o n p i ł k a r s k i

More information

int Ron t Marc ier rise e la Impasse du u Liv oue re M lin Berthel ry roix Fleu m Clos inot s int V urg S Faub Rue Rue du C rc de l ' Etuv e Stuart

int Ron t Marc ier rise e la Impasse du u Liv oue re M lin Berthel ry roix Fleu m Clos inot s int V urg S Faub Rue Rue du C rc de l ' Etuv e Stuart . Big i N éi N Cil l l Néi l N i C lli C i é Néi i i I. N -D z Ei if ig Vll Bl ig Vig l'o l S Bg i i g l Ci Qi i Blf Si ig l i i 1945 g li gg ég Ni l Bl l i H Si J iz Eg S i Villi I l Bl i i i H Bliz Dli

More information

By John Hellberg. credits. For festival and screening inquiries please contact: john@randolphscott.se www.mousse.nu

By John Hellberg. credits. For festival and screening inquiries please contact: john@randolphscott.se www.mousse.nu By credits For festival and screening inquiries please contact: john@randolphscott.se www.mousse.nu Directed by Produced by Written by Cinematography Johan Helmer Production design Edited by Visual effects

More information

G S e r v i c i o C i s c o S m a r t C a r e u ي a d e l L a b o r a t o r i o d e D e m o s t r a c i n R ل p i d a V e r s i n d e l S e r v i c i o C i s c o S m a r t C a r e : 1 4 ع l t i m a A c

More information

2.590Ђ 240Ђ 89Ђ 380Ђ 125Ђ 550Ђ 230Ђ 499Ђ 650Ђ 170Ђ 295Ђ ZONA NOTTE 1.650Ђ Ђ 175 Ђ 3.245 Ђ 380 Ђ 740 Ђ 115

2.590Ђ 240Ђ 89Ђ 380Ђ 125Ђ 550Ђ 230Ђ 499Ђ 650Ђ 170Ђ 295Ђ ZONA NOTTE 1.650Ђ Ђ 175 Ђ 3.245 Ђ 380 Ђ 740 Ђ 115 . ZN N N N BI R. - Z FFRI N N IN GU Т+ I I NI R L. om т.... Z om no. GU Т + INI omт. om no L...B BN GU Т + I INI om т L.. om no.. Z - - I L.BI N, FIL I N IL.. Z L RINI L IN FRR R. RIN RIN*. / Т. IN. FFRI

More information

7' RICOCHET SHUFFLEBOARD TABLE

7' RICOCHET SHUFFLEBOARD TABLE 7' RICOCHET SHUFFLEBOARD TABLE ASSEM BLYL INSTRUCTIONS NG1201 THANK Y OU! Th a n k yo u f o r p u r ch a si n g t h i s p r o d u ct. We w o r k a r o u n d t h e cl o ck a n d a r o u n d t h e g l o

More information

G ri d m on i tori n g w i th N A G I O S (*) (*) Work in collaboration with P. Lo Re, G. S av a and G. T ortone WP3-I CHEP 2000, N F N 10.02.2000 M e e t i n g, N a p l e s, 29.1 1.20 0 2 R o b e r 1

More information

Der Bologna- P roz es s u nd d i e S t aat s ex am Stefan Bienefeld i na Service-St el l e B o l o g n a d er H R K Sem in a r D er B o l o g n a P ro z es s U m s et z u n g u n d M it g es t a l t u

More information

Form: Parental Consent for Blood Donation

Form: Parental Consent for Blood Donation A R C Wt, C 20006 Ptl Ct f B i Ifi T f t y t ll f i y tl t q y t l A R C ly. Pl ll 1-800-RE-CROSS (1-800-733-2767) v. if y v q r t t i I iv t f yr,, t, y v t t: 1. Y y t t l i ly, 2. Y y t t t l i ( k

More information

2005/05/20 S A C S I S 2005 1 2005/05/20 S A C S I S 2005 4 ID ID A A ID Id P ID ID B B C C ID ID Id P ID A B ID IdP ID IdP ID ID ID A ID A ID Id P B ID B ID L A L A ID A B I D C ID OASIS: Or g a

More information

CODES FOR PHARMACY ONLINE CLAIMS PROCESSING

CODES FOR PHARMACY ONLINE CLAIMS PROCESSING S FOR PHARMACY ONLINE CLAIMS PROCESSING The following is a list of error and warning codes that may appear when processing claims on the online system. The error codes are bolded. CODE AA AB AI AR CB CD

More information

Secondary Support Pack. be introduced to some of the different elements within the periodic table;

Secondary Support Pack. be introduced to some of the different elements within the periodic table; Secondary Support Pack INTRODUCTION The periodic table of the elements is central to chemistry as we know it today and the study of it is a key part of every student s chemical education. By playing the

More information

EM EA. D is trib u te d D e n ia l O f S e rv ic e

EM EA. D is trib u te d D e n ia l O f S e rv ic e EM EA S e c u rity D e p lo y m e n t F o ru m D e n ia l o f S e rv ic e U p d a te P e te r P ro v a rt C o n s u ltin g S E p p ro v a rt@ c is c o.c o m 1 A g e n d a T h re a t U p d a te IO S Es

More information

Registration Report. GoToWebinar. General Information. Registrants. Webinar ID 347840681 Registered 105 Opened Invitation

Registration Report. GoToWebinar. General Information. Registrants. Webinar ID 347840681 Registered 105 Opened Invitation Registration Report Generated Dec 29, 2010 05:07 AM PST General Information Webinar Name Grundkurs för ny distributör! Scheduled Start Date Jan 05, 2011 Scheduled Start Time 09:30 PM CET Scheduled Duration

More information

The City Hall. Guide languages. Guides

The City Hall. Guide languages. Guides E-mail: info@guidestockholm.com The City Hall The City Hall is Stockholm?s most famous silhouette. It was built of 8 million bricks of which 1 million were handmade. Enjoy visiting the Blue Hall where

More information

AUS-e-TUTE. Periodic Table Lessons and Activities. ausetute.com.au. Definition of Terms used in this publication: Crossword: Drill: Exam:

AUS-e-TUTE. Periodic Table Lessons and Activities. ausetute.com.au. Definition of Terms used in this publication: Crossword: Drill: Exam: 2012 AUS-e-TUTE Periodic Table Lessons and Activities Definition of Terms used in this publication: requires students to find and enter information, Interactive Learning Activity: then guides them through

More information

G d y n i a U s ł u g a r e j e s t r a c j i i p o m i a r u c z a s u u c z e s t n i k ó w i m p r e z s p o r t o w y c h G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e k r e a c j i w r o k u 2 0

More information

Chem 115 POGIL Worksheet - Week 4 Moles & Stoichiometry Answers

Chem 115 POGIL Worksheet - Week 4 Moles & Stoichiometry Answers Key Questions & Exercises Chem 115 POGIL Worksheet - Week 4 Moles & Stoichiometry Answers 1. The atomic weight of carbon is 12.0107 u, so a mole of carbon has a mass of 12.0107 g. Why doesn t a mole of

More information

T c k D E GR EN S. R a p p o r t M o d u le Aa n g e m a a k t o p 19 /09 /2007 o m 09 :29 u u r BJB 06 013-0009 0 M /V. ja a r.

T c k D E GR EN S. R a p p o r t M o d u le Aa n g e m a a k t o p 19 /09 /2007 o m 09 :29 u u r BJB 06 013-0009 0 M /V. ja a r. D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M Aa n g e m a a k t o p 19 /09 /2007 o m 09 :29 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06 013-0009 0 V o o r z ie n in g N ie u w la

More information

Ch 8 Atomic Electron Configuration and Chemical Periodicity

Ch 8 Atomic Electron Configuration and Chemical Periodicity Ch 8 Atomic Electron Configuration and Chemical Periodicity Pauli Exclusion principle No two electrons in an atom have the same set of quantum numbers. If two electrons occupy the same orbital, they must

More information

UNIVERSITY OF ILUNOхS LIBRARY AT URBANA-CHAMPA1GN AGR1CULT-"'J?'-

UNIVERSITY OF ILUNOхS LIBRARY AT URBANA-CHAMPA1GN AGR1CULT-'J?'- ' UNVRSTY F NхS LBRARY AT URBANA-HAMPA1GN AGR1ULT-"'J?'- igitied by the nternet Arhive 2012 ith fndg frm University f llis Urbn-hmpign http://.rhive.rg/detils/illismmeri1982med s 8 h U p m UU t g 5. -

More information

The Energy Systems Program Post graduate school and research program

The Energy Systems Program Post graduate school and research program The Energy Systems Program Post graduate school and research program Mats Söderström, Program director Magnus Karlsson, Director of postgraduate studies Head Sponsor: Understanding energy systems, their

More information

Mapping the Urban Commons Itinerary and City Walks

Mapping the Urban Commons Itinerary and City Walks Mapping the Urban Commons Itinerary and City Walks URBAN COMMONS THEME VERTICAL WORKSHOP 2015 Tobias Westerlund +46 90-786 66 33 tobias.westerlund@umu.se Erik Persson erik.j.persson@umu.se Carl-Johan Vesterlund

More information

Tulsa County Assessor's Monthly Revolving Fund Report

Tulsa County Assessor's Monthly Revolving Fund Report Tulsa County Assessors Monthly Revolving Fund Report Board of County Commissioners: In compliance with the provisions of Title 19 O.S. 684, this report is submitted for the Assessors Revolving Fund. A

More information

e Videobewaking ov er I P Marty K n o p e rt 1 A l l m z u l l b t g r u m a k h w k h w k z a l z r E p r m a r k t t c m a r k t Video vision: e vor en va n video en in de na ij e oek om st eb ik en

More information

W h a t is m e tro e th e rn e t

W h a t is m e tro e th e rn e t 110 tv c h a n n e ls to 10 0 0 0 0 u s e rs U lf V in n e ra s C is c o S y s te m s 2 0 0 2, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. 1 W h a t is m e tro e th e rn e t O b je c tiv

More information

W Regional Cooperation in the Field of A u tom otiv e E ngineering in S ty ria Dr. Peter Riedler 2 9.1 1.2 0 1 1 i e n GmbH Graz B u s ines s S trategy S ty ria 2 0 2 0 H is tory 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9

More information

az 1995. évi L X V. tv. 28. -á ra figyelem m el 20. sz á m ú UTASÍTÁSA B u d a p e s t, 1 9 6 7. é v i jú liu s hó 2 8 -á n.

az 1995. évi L X V. tv. 28. -á ra figyelem m el 20. sz á m ú UTASÍTÁSA B u d a p e s t, 1 9 6 7. é v i jú liu s hó 2 8 -á n. BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 1 0-2 4 /2 0 /1 9 6 7. A M I N Ő S Í T É S M E G S Z Ű N T az 1995. évi L X V. tv. 28. -á ra figyelem m el A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK

More information

d e f i n i c j i p o s t a w y, z w i z a n e j e s t t o m. i n. z t y m, i p o jі c i e t o

d e f i n i c j i p o s t a w y, z w i z a n e j e s t t o m. i n. z t y m, i p o jі c i e t o P o s t a w y s p o і e c z e t s t w a w o b e c o s у b n i e p e і n o s p r a w n y c h z e s z c z e g у l n y m u w z g lb d n i e n i e m o s у b z z e s p o і e m D o w n a T h e a t t i t uodf

More information

Thermodynamics explores the connection between energy and the EXTENT of a reaction but does not give information about reaction rates (Kinetics).

Thermodynamics explores the connection between energy and the EXTENT of a reaction but does not give information about reaction rates (Kinetics). Thermodynamics explores the connection between energy and the EXTENT of a reaction but does not give information about reaction rates (Kinetics). Rates of chemical reactions are controlled by activation

More information

CREATE SHAPE VISUALIZE

CREATE SHAPE VISUALIZE SHAPE VISUALIZE B I M E q u i t y BIM Workflow Guide SHAPE VISUALIZE Introduction We o e to t e r t ook i t e BIM Workflow erie I t e o owi ter we wi o er e eryt i eeded or you to ter t e i o re ti i d

More information

Frederikshavn kommunale skolevæsen

Frederikshavn kommunale skolevæsen Frederikshavn kommunale skolevæsen Skoleåret 1969-70 V e d K: Hillers-Andersen k. s k o l e d i r e k t ø r o g Aage Christensen f u l d m æ g t i g ( Fr e d e rik sh av n E k sp r e s- T ry k k e rie

More information

Svenska Ishockeyförbundet - Official Statistics

Svenska Ishockeyförbundet - Official Statistics Svenska Ishockeyförbundet - Official Statistics 2010-04-26 Current Playing Day Date Game Result Spectators Venue Current Standings W T L GF:GA TP OTW OTL PSW PSL 1 Huddinge IK 14 11 2 1 76:39 35 0 1 0

More information

ANDERS GÖRAN JOHANNESSON

ANDERS GÖRAN JOHANNESSON A Complete Genealogy Report For ANDERS GÖRAN JOHANNESSON Created on 31 December 2008 "The Complete Genealogy Reporter" 2006-2007 Nigel Bufton under license to MyHeritage Family Tree Builder CONTENTS 1.

More information

8. Relax and do well.

8. Relax and do well. CHEM 1314 3;30 pm Theory Exam III John III. Gelder November 13, 2002 Name TA's Name Lab Section INSTRUCTIONS: 1. This examination consists of a total of 8 different pages. The last page include a periodic

More information

«С e n tra l- A s ia n E le c tric - P o w e r C o rp o ra tio n», JS C

«С e n tra l- A s ia n E le c tric - P o w e r C o rp o ra tio n», JS C J o in t - s t o c k c o m p C E N T R A L - A S IA N E L E C T R IC P O W a n y E R C O R P O R A T IO N I n t e r n a l A u d i t P O L IC Y o f J o in t - S t o c k C o m p a n y C E N T R A L - A S

More information

Future Trends in Airline Pricing, Yield. March 13, 2013

Future Trends in Airline Pricing, Yield. March 13, 2013 Future Trends in Airline Pricing, Yield Management, &AncillaryFees March 13, 2013 THE OPPORTUNITY IS NOW FOR CORPORATE TRAVEL MANAGEMENT BUT FIRST: YOU HAVE TO KNOCK DOWN BARRIERS! but it won t hurt much!

More information

Online Department Stores. What are we searching for?

Online Department Stores. What are we searching for? Online Department Stores What are we searching for? 2 3 CONTENTS Table of contents 02 Table of contents 03 Search 06 Fashion vs. footwear 04 A few key pieces 08 About SimilarWeb Stepping up the Competition

More information

All answers must use the correct number of significant figures, and must show units!

All answers must use the correct number of significant figures, and must show units! CHEM 10113, Quiz 2 September 7, 2011 Name (please print) All answers must use the correct number of significant figures, and must show units! IA Periodic Table of the Elements VIIIA (1) (18) 1 2 1 H IIA

More information

CLASS TEST GRADE 11. PHYSICAL SCIENCES: CHEMISTRY Test 6: Chemical change

CLASS TEST GRADE 11. PHYSICAL SCIENCES: CHEMISTRY Test 6: Chemical change CLASS TEST GRADE PHYSICAL SCIENCES: CHEMISTRY Test 6: Chemical change MARKS: 45 TIME: hour INSTRUCTIONS AND INFORMATION. Answer ALL the questions. 2. You may use non-programmable calculators. 3. You may

More information

BIG DATA IN TRANSPORT RESEARCH: LEGAL AND PRIVACY CHALLENGES

BIG DATA IN TRANSPORT RESEARCH: LEGAL AND PRIVACY CHALLENGES BIG DATA IN TRANSPORT RESEARCH: LEGAL AND PRIVACY CHALLENGES P R E S ENTATION T R A F I KF DOR A GE MEETING 2 0 1 5 AALBORG 29 TH OF AUGUST NT K R I S T I A N H E G N E R R E I N A U, K R I SJ TO IHA N

More information

YRRTC Business Plan

YRRTC Business Plan 2015 2025 YRRTC Business Plan 2015 annual update updated 2015 edocs #5677831 mission Our mission is to design and deliver an exceptional rapid transit system attracting, moving and connecting people to

More information