Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Size: px
Start display at page:

Download "Standardiseringsprosjekter og nye standarder"

Transcription

1 Annonseringsdato: Listenummer: 9/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 9/2014 Side: 1 av 125

2 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon Standardforslag til høring - europeiske (CEN) pren ISO Optikk og fotonikk - Lasere og laserrelatert utstyr - Terminologi og symboler Optics and photonics - Lasers and laser-related equipment - Vocabulary and symbols (ISO/DIS 11145:2014) Kommentarfrist: Standardforslag til høring - internasjonale (ISO) ISO/DIS 4217 Codes for the representation of currencies and funds Kommentarfrist: ISO/DIS 4217 Codes for the representation of currencies Kommentarfrist: ISO/DIS 5681 Equipment for crop protection -- Vocabulary Kommentarfrist: ISO/DIS Data quality -- Part 8: Information and data quality: Concepts and measuring Kommentarfrist: ISO/DIS Optics and optical instruments - Lasers and laser-related equipment - Vocabulary and symbols Kommentarfrist: ISO/DIS Optics and optical instruments - Vocabulary for telescopic systems - Part 1: General terms Kommentarfrist: ISO/DIS Optics and optical instruments - Vocabulary for telescopic systems - Part 2: Terms for binoculars, monoculars and spotting scopes Kommentarfrist: ISO/DIS Pigments, dyestuffs and extenders -- Terminology -- Part 1: General terms Kommentarfrist: ISO/DIS Packaging -- Vocabulary Kommentarfrist: Listenummer: 9/2014 Side: 2 av 125

3 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon ISO/DIS Language resource management -- Semantic annotation framework -- Part 7: Spatial information (ISO-Space) Kommentarfrist: ISO-standarder ISO :2014 Vacuum technology -- Vocabulary -- Part 3: Total and partial pressure vacuum gauges Erstatter A00008:20: ISO :2014 Statistics -- Vocabulary and symbols -- Part 4: Survey sampling ISO :2014 Road vehicles -- Standardized repair and maintenance information (RMI) terminology -- Part 2: Standardized process implementation requirements, Registration Authority ISO 22493:2014 Microbeam analysis -- Scanning electron microscopy -- Vocabulary Erstatter A00008:20: Rapporter fra CEN (CR) CEN/TR 16388:2012 Gas-Specific Environmental Document - Guideline for incorporating within standards to minimize the environmental impact of gas infrastructure across the whole life cycle CEN/TR 16395:2012 Gas Infrastructure - CEN/TC 234 Pressure Definitions - Guideline Document Fastsatte norske standarder NS-EN 1325:2014 Verdistyring - Vokabular - Termer og definisjoner Value Management - Vocabulary - Terms and definitions NS-EN ISO 12671:2014 Termisk sprøyting - Termisk sprøytede belegg - Symboler for angivelse på tegninger (ISO 12671:2012) Thermal spraying - Thermally sprayed coatings - Symbolic representation on drawings (ISO 12671:2012) Tilbaketrukne norske standarder NS-EN :2004 Terminologi for verdiledelse, verdianalyse og funksjonsanalyse - Del 2: Verdiledelse Value Management, Value Analysis, Functional Analysis vocabulary - Part 2: Value Management Listenummer: 9/2014 Side: 3 av 125

4 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon NS-EN :1996 Value management, Value analysis, Functional Analysis vocabulary - Part 1: Value Analysis and Functional Analysis NS-EN 14665:2004 Termisk sprøyting - Termisk sprøytede belegg - Symbolske påføringer på tegninger Thermal spraying - Thermally sprayed coatings - Symbolic representation on drawings 03 Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport Standardforslag til høring - europeiske (CEN) pren Skjønnhetssalong tjenester - Krav og anbefalinger for levering av tjenesten Beauty Salon Services - Requirements and recommendations for the provision of service Kommentarfrist: pren Health risk assessment of chemicals - Requirements for the provision of training Kommentarfrist: pren Maritime and port security services Kommentarfrist: pren ISO Innerste pakningsmaterialer til legemidler - Særskilte krav ved bruk av ISO 9001:2008, med referanse til god produksjonspraksis (GMP) Primary packaging materials for medicinal products - Particular requirements for the application of ISO 9001:2008, with reference to Good Manufacturing Practice (GMP) (ISO/DIS 15378:2014) Kommentarfrist: pren ISO Kollektivtransport - Samordnete billetteringssystemer - Del 1: Arkitektur (ISO/DIS :2014) Public transport - Interoperable fare management system - Part 1: Architecture (ISO/DIS :2014) Kommentarfrist: Standardforslag til høring - internasjonale (ISO) ISO 21210:2012/DAmd 1 Kommentarfrist: ISO 21218:2013/DAmd 1 Kommentarfrist: ISO :2013/DAmd 1 Kommentarfrist: Listenummer: 9/2014 Side: 4 av 125

5 03 Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport ISO :2013/DAmd 1 Kommentarfrist: ISO :2013/DAmd 1 Kommentarfrist: ISO :2013/DAmd 1 Kommentarfrist: ISO :2013/DAmd 1 Kommentarfrist: ISO :2013/DAmd 1 Kommentarfrist: ISO/DIS 4217 Codes for the representation of currencies and funds Kommentarfrist: ISO/DIS 4217 Codes for the representation of currencies Kommentarfrist: ISO/DIS Intelligent transport systems -- Curve speed warning systems (CSWS) -- Performance requirements and test procedures Kommentarfrist: ISO/DIS Intelligent transport systems -- Vehicle interface for provisioning and support of ITS services -- Part 2: Unified gateway protocol (UGP) requirements and specification for vehicle ITS station gateway (V-ITS-SG) interface Kommentarfrist: ISO/DIS Quality systems -- Medical devices -- System requirements for regulatory purposes Kommentarfrist: ISO/DIS Medical devices -- Quality management systems -- Requirements for regulatory purposes Kommentarfrist: ISO/DIS Primary packaging materials for medicinal products -- Particular requirements for the application of ISO 9001:2000, with reference to Good Manufacturing Practice (GMP) Kommentarfrist: Listenummer: 9/2014 Side: 5 av 125

6 03 Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport ISO/DIS Primary packaging materials for medicinal products -- Particular requirements for the application of ISO 9001:2008, with reference to Good Manufacturing Practice (GMP) Kommentarfrist: ISO/DIS Public Transport -- Interoperable Fare Management System -- Part 1: Architecture Kommentarfrist: ISO/DIS Public transport -- Interoperable fare management system -- Part 1: Architecture Kommentarfrist: ISO/DIS Security Management System Kommentarfrist: ISO-standarder ISO :2014 Statistics -- Vocabulary and symbols -- Part 4: Survey sampling ISO/TS 17419:2014 Intelligent transport systems -- Cooperative systems -- Classification and management of ITS applications in a global context ISO/TS 17423:2014 Intelligent transport systems -- Cooperative systems -- ITS application requirements and objectives for selection of communication profiles Rapporter fra CEN (CR) CEN ISO/TS 25110:2013 Intelligente transportsystemer - Elektronisk avgiftsinnkreving - Definisjon av grensesnitt mellom betalingskort og kjøretøyenhet (ISO/DTS 25110:2013) Electronic fee collection - Interface definition for on-board account using integrated circuit card (ICC) (ISO/TS 25110:2013) CEN ISO/TR :2013 Public transport - Interoperable fare management system - Part 2: Business practices (ISO/TR :2013) CEN ISO/TR :2013 Public transport - Interoperable fare management system - Part 3: Complementary concepts to Part 1 for multi-application media (ISO/TR :2013) CEN ISO/TR ISO :2013 Public transport - Interoperable fare management system - Part 3: Complementary concepts to Part 1 for multi-application media (ISO/TR :2013) Listenummer: 9/2014 Side: 6 av 125

7 03 Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport CEN ISO/TS 13141:2010/AC:2013 Electronic fee collection - Localisation augmentation communication for autonomous systems - Technical Corrigendum 1 (ISO/TS 13141:2010/Cor 1:2013) CEN ISO/TS 17419:2014 Intelligente transportsystemer - Sammenvirkende systemer - Klassifisering og administrasjon av ITS-anvendelser i en global kontekst (ISO/TS 17419:2013) Intelligent transport systems - Cooperative systems - Classification and management of ITS applications in a global context (ISO/TS 17419:2014) CEN ISO/TS 17423:2014 Intelligente transportsystemer - Sammenvirkende systemer - Krav og mål for ITS-applikasjoner ved valg av kommunikasjonsprofiler (ISO/DTS 17423:2013) Intelligent transport systems - Cooperative systems - ITS application requirements and objectives for selection of communication profiles (ISO/TS 17423:2014) CEN ISO/TS :2012 Electronic fee collection - Charging performance - Part 1: Metrics (ISO/TS :2012) CEN ISO/TS :2013 Electronic fee collection - Charging performance - Part 2: Examination Framework (ISO/TS :2013) CEN ISO/TS :2010/AC:2013 Electronic fee collection - Application interface definition for autonomous systems - Part 1: Charging - Technical Corrigendum 1 (ISO/TS :2010/Cor 1:2013) CEN ISO/TS :2011/AC:2013 Electronic fee collection - Application interface definition for autonomous systems - Part 3: Context data - Technical Corrigendum 1 (ISO/TS :2011/Cor 1:2013) CEN ISO/TS :2013 Intelligent transport systems - Traffic and travel information via transport protocol experts group, generation 1 (TPEG1) binary data format - Part 1: Introduction, numbering and versions (TPEG1-INV) (ISO/TS :2013) CEN ISO/TS :2013 Intelligent transport systems - Traffic and travel information via transport protocol experts group, generation 1 (TPEG1) binary data format - Part 2: Syntax, semantics and framing structure (TPEG1-SSF) (ISO/TS :2013) CEN ISO/TS :2013 Intelligent transport systems - Traffic and travel information via transport protocol experts group, generation 1 (TPEG1) binary data format - Part 3: Service and network information (TPEG1-SNI) (ISO/TS :2013) CEN ISO/TS :2013 Intelligent transport systems - Traffic and travel information via transport protocol experts group, generation 1 (TPEG1) binary data format - Part 7: Parking information (TPEG1-PKI) (ISO/TS ) Listenummer: 9/2014 Side: 7 av 125

8 03 Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport CEN ISO/TS :2013 Intelligent transport systems - Traffic and Travel Information (TTI) via transport protocol experts group, generation 1 (TPEG1) binary data format - Part 11: Location Referencing Container (TPEG1-LRC) (ISO/TS :2013) CEN/TR 10345:2013 Retningslinje for statistisk data behandling av interlaboratorietester for validering av analysemetoder Guideline for statistical data treatment of inter laboratory tests for validation of analytical methods CEN/TR 16369:2012 Bruk av kontrollkurver ved produksjon av betong Use of control charts in the production of concrete CEN/TR 16405:2013 Intelligent transport systems - ESafety - ECall additional optional data set for heavy goods vehicles ecall Intelligent transport systems - ESafety - ECall additional optional data set for heavy goods vehicles ecall CEN/TR 16412:2012 Sikkerhet i leveransekjede - Veiledning for god praksis for små og mellomstore operatører Supply chain security (SCS) - Good practice guide for small and medium sized operators CEN/TS 16316:2012 Postal services - Open interface - Sortplan CEN/TS 16326:2013 Postal Services - Hybrid Mail - Functional Specification for postal registered electronic mail CEN/TS 16406:2013 Intelligente transportsystemer- Kollektivtransport - Indirekte billettinnfrielse for jernbane Intelligent transport systems - Public transport - Indirect Fulfilment for Rail CEN/TS 16454:2013 Intelligente transportsystemer - E-sikkerhet - Ende-til-ende konformitetstesting for automatisk nødanrop (ecall) Intelligent transport systems - ESafety - ECall end to end conformance testing CEN/TS :2013 Innovasjonsstyring - Del 1: System for innovasjonsstyring Innovation Management - Part 1: Innovation Management System Fastsatte norske standarder NS-EN 1325:2014 Verdistyring - Vokabular - Termer og definisjoner Value Management - Vocabulary - Terms and definitions Listenummer: 9/2014 Side: 8 av 125

9 03 Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport NS-ISO 10001:2007 Kvalitetsstyring - Kundetilfredshet - Retningslinjer for atferdsregler for organisasjoner Quality management - Customer satisfaction - Guidelines for codes of conduct for organizations NS-ISO/IEC :2011 Informasjonsteknologi - Serviceledelse - Del 1: Systemkrav til serviceledelse Information technology - Service management - Part 1: Service management system requirements NS-ISO/IEC :2012 Informasjonsteknologi - Serviceledelse - Del 2: Veiledning i anvendelse av serviceledelsessystemer Information technology - Service management - Part 2: Guidance on the application of service management systems NS-ISO/IEC :2012 Informasjonsteknologi - Serviceledelse - Del 3: Veiledning i anvendelsesområdet for og anvendeligheten av ISO/IEC Information technology - Service management - Part 3: Guidance on scope definition and applicability of ISO/IEC NS-ISO/IEC 27013:2012 Informasjonsteknologi - Sikringsteknikker - Veiledning for integrert implementering av ISO/IEC og ISO/IEC Information technology - Security techniques - Guidance on the integrated implementation of ISO/IEC and ISO/IEC Tilbaketrukne norske standarder NS-EN :2004 Terminologi for verdiledelse, verdianalyse og funksjonsanalyse - Del 2: Verdiledelse Value Management, Value Analysis, Functional Analysis vocabulary - Part 2: Value Management NS-EN :1996 Value management, Value analysis, Functional Analysis vocabulary - Part 1: Value Analysis and Functional Analysis 07 Matematikk. Naturvitenskap ISO-standarder ISO 16457:2014 Space systems -- Space environment (natural and artificial) -- The Earth's ionosphere model: international reference ionosphere (IRI) model and extensions to the plasmasphere Erstatter A00008:20: ISO/TR 16197:2014 Nanotechnologies -- Compilation and description of toxicological screening methods for manufactured nanomaterials ISO/TS :2009 Microbiology of food and animal feeding stuffs -- Guidelines on preparation and production of culture media -- Part 1: General guidelines on quality assurance for the preparation of culture media in the laboratory Erstatter A00008:20: Listenummer: 9/2014 Side: 9 av 125

10 07 Matematikk. Naturvitenskap ISO/TS 16550:2014 Nanotechnologies -- Determination of silver nanoparticles potency by release of muramic acid from Staphylococcus aureus Rapporter fra CEN (CR) CEN ISO/TR 11811:2012 Nanotechnologies - Guidance on methods for nano- and microtribology measurements (ISO/TR 11811:2012) CEN ISO/TS :2012 Microbiology of food and animal feed - Horizontal method for the detection, enumeration and serotyping of Salmonella - Part 2: Enumeration by a miniaturized most probable number technique (ISO/TS :2012) CEN ISO/TS 13136:2012 Microbiology of food and animal feed - Real-time polymerase chain reaction (PCR)-based method for the detection of food-borne pathogens - Horizontal method for the detection of Shiga toxin-producing Escherichia coli (STEC) and the determination of O157, O111, O26, O103 and O145 serogroups (ISO/TS 13136:2012) CEN ISO/TS 13830:2013 Nanotechnologies - Guidance on voluntary labelling for consumer products containing manufactured nano-objects (ISO/TS 13830:2013) CEN ISO/TS :2013 Fôr- og nærimgsmiddelmikrobiologi Horisontal metode for bestemmelse av hepatitt A virus og norovirus i mat ved bruk av sanntids RT-PCR Del 1: Metode for kvantitative bestemmelse (ISO/DTS :2012) Microbiology of food and animal feed - Horizontal method for determination of hepatitis A virus and norovirus in food using realtime RT-PCR - Part 1: Method for quantification (ISO/TS :2013, Corrected Version ) CEN ISO/TS :2013 Fôr- og nærimgsmiddelmikrobiologi Horisontal metode for bestemmelse av hepatitt A virus og norovirus i mat ved bruk av sanntids RT-PCR Del 2: Metode for kvalitativ bestemmelse (ISO/DTS :2012) Microbiology of food and animal feed - Horizontal method for determination of hepatitis A virus and norovirus in food using realtime RT-PCR - Part 2: Method for qualitative detection (ISO/TS :2013, Corrected Version ) CEN ISO/TS 17919:2013 Fôr-, miljø- og næringsmiddelmikrobiologi prøver - Polymerasekjedereaksjon (PCR) for påvisning av matbårne patogener Bestemmelse av nevrotoksinproduserende clostridium type A, B, E og F (ISO/TS 17919:2013) Microbiology of the food chain - Polymerase chain reaction (PCR) for the detection of food-borne pathogens - Detection of botulinum type A, B, E and F neurotoxin-producing clostridia (ISO/TS 17919:2013) CEN/TR :2012 Geographic information - Spatial data infrastructures - Part 1: Reference model Geographic information - Spatial data infrastructures - Part 1: Reference model CEN/TR :2012 Geographic information - Spatial data infrastructures - Part 2: Best practices Geographic information - Spatial data infrastructures - Part 2: Best practices Listenummer: 9/2014 Side: 10 av 125

11 07 Matematikk. Naturvitenskap CEN/TR :2012 Geographic information - Spatial data infrastructures - Part 3: Data centric view Geographic information - Spatial data infrastructures - Part 3: Data centric view CEN/TR 16469:2013 Hydrometry - Measurement of the rainfall intensity (liquid precipitation): requirements, calibration methods and field measurements CEN/TR 16588:2014 Manual measurement of snow water equivalent CEN/TS :2013 Winter maintenance equipment - Road weather information systems - Part 4: Test methods for stationary equipment Fastsatte norske standarder NS-EN ISO :2013/AC:2014 Rettelsesblad AC - Fôr- og næringsmiddelmikrobiologi - Horisontal metode for telling av mikroorganismer - Del 2: Kolonitelling ved 30 C ved overflateutsæd - Teknisk rettelsesblad 1 (ISO :2013/Cor 1:2014) Corrigendum AC - Microbiology of the food chain - Horizontal method for the enumeration of microorganisms - Part 2: Colony count at 30 degrees C by the surface plating technique - Technical Corrigendum 1 (ISO :2013/Cor 1:2014) NS-EN ISO 17994:2014 Vannundersøkelse - Krav til sammenligning av relativ gjenvinning av mikroorganismer ved to kvantitative metoder (ISO 17994:2014) Water quality - Requirements for the comparison of the relative recovery of microorganisms by two quantitative methods (ISO 17994:2014) Tilbaketrukne norske standarder NS-EN ISO 17994:2004 Vannundersøkelse - Kriterier for å dokumentere likeverdighet mellom mikrobiologiske metoder (ISO 17994:2004) Water quality - Criteria for establishing equivalence between microbiological methods (ISO 17994:2004) 11 Helsevesen, Teknikk Standardforslag til høring - europeiske (CEN) pren ISO Tannpleie - Endodontiske instrumenter - Del 3: Press: Trykklufthamre og spredere (ISO/DIS :2014) Dentistry - Endodontic instruments - Part 3: Compactors: pluggers and spreaders (ISO/DIS :2014) Kommentarfrist: pren ISO 5361 rev Anaesthetic and respiratory equipment - Tracheal tubes and connectors (ISO/DIS 5361:2014) Kommentarfrist: Listenummer: 9/2014 Side: 11 av 125

12 11 Helsevesen, Teknikk pren ISO 5364 rev Anaesthetic and respiratory equipment - Oropharyngeal airways (ISO/DIS 5364:2014) Kommentarfrist: pren ISO Cardiovascular implants - Cardiac valve prostheses - Part 1: General requirements (ISO/DIS :2014) Kommentarfrist: pren ISO Cardiovascular implants - Cardiac valve prostheses - Part 2: Surgically implanted heart valve substitutes (ISO/DIS :2014) Kommentarfrist: pren ISO Medical gas pipeline systems - Part 1: Pipeline systems for compressed medical gases and vacuum (ISO/DIS :2014) Kommentarfrist: pren ISO Medical gas pipeline systems - Part 1: Pipeline systems for compressed medical gases and vacuum (ISO/DIS :2014) Kommentarfrist: pren ISO rev Dentistry - Dental units - Part 2: Media channels and connections (ISO/DIS :2013) Kommentarfrist: pren ISO Dentistry - Dental units - Part 2: Air, water, suction and wastewater system (ISO/DIS :2014) Kommentarfrist: pren ISO Dentistry - Compatibility testing - Part 2: Ceramic-ceramic systems (ISO/DIS :2014) Kommentarfrist: pren ISO rev Dentistry - Powered polymerization activators (ISO/DIS 10650:2014) Kommentarfrist: pren ISO rev Ophthalmic optics - Chart displays for visual acuity measurements - Printed, projected and electronic (ISO/DIS 10938:2014) Kommentarfrist: pren ISO rev Lasers and laser-related equipment - Test method and classification for the laser resistance of surgical drapes and/or patient protective covers - Primary ignition, penetration, flame spread and secondary ignition (ISO/DIS 11810:2014) Kommentarfrist: Listenummer: 9/2014 Side: 12 av 125

13 11 Helsevesen, Teknikk pren ISO Cardiovascular implants and extracorporeal systems - Vascular device-drug combination products - Part 1: General requirements (ISO/DIS :2014) Kommentarfrist: pren ISO rev Implants for surgery - Ceramic materials based on yttria-stabilized tetragonal zirconia (Y-TZP) (ISO/DIS 13356:2014) Kommentarfrist: pren ISO Medical devices - Quality management systems - Requirements for regulatory purposes (ISO/DIS 13485:2014) Kommentarfrist: pren ISO rev Trakealtuber utformet for laserkirurgi - Krav til merking og medfølgende informasjon (ISO/DIS 14408:2014) Tracheal tubes designed for laser surgery - Requirements for marking and accompanying information (ISO/DIS 14408:2014) Kommentarfrist: pren ISO Oftalmiske instrumenter - Grunnleggende krav og prøvingsmetoder - Del 2: Lett risiko beskyttelse (ISO/DIS :2014) Ophthalmic instruments - Fundamental requirements and test methods - Part 2: Light hazard protection (ISO/DIS :2014) Kommentarfrist: pren ISO Innerste pakningsmaterialer til legemidler - Særskilte krav ved bruk av ISO 9001:2008, med referanse til god produksjonspraksis (GMP) Primary packaging materials for medicinal products - Particular requirements for the application of ISO 9001:2008, with reference to Good Manufacturing Practice (GMP) (ISO/DIS 15378:2014) Kommentarfrist: pren ISO Vaskedekontaminatorer - Del 7: Invasive, ikke-kritiske termo medisinsk utstyr og helseutstyr (ISO/DIS :2014) Washer-disinfectors - Part 7: Invasive, non-critical thermolabile medical devices and healthcare equipment (ISO/DIS :2014) Kommentarfrist: pren ISO rev Øyeoptikk - Skyllevæske for øyeoperasjoner (ISO/DIS 16671:2014) Ophthalmic implants - Irrigating solutions for ophthalmic surgery (ISO/DIS 16671:2014) Kommentarfrist: pren ISO rev Ophthalmic implants - Ocular endotamponades (ISO/DIS 16672:2014) Kommentarfrist: pren ISO Dentistry - Test methods for evaluating antibacterial biofilm treatment methods for dental unit water delivery systems (ISO/DIS 16954:2014) Kommentarfrist: Listenummer: 9/2014 Side: 13 av 125

14 11 Helsevesen, Teknikk pren ISO Dentistry - Osteotome for bone compaction and sinus floor elevation (ISO/DIS 17937:2014) Kommentarfrist: pren ISO Anestesi og respirasjonsutstyr - Peak ekspiratorisk strømningsmålere for vurdering av lungefunksjonen i spontant pustende mennesker (ISO DIS 23747:2014) Anaesthetic and respiratory equipment - Peak expiratory flow meters for the assessment of pulmonary function in spontaneously breathing humans (ISO/DIS 23747:2014) Kommentarfrist: Standardforslag til høring - internasjonale (ISO) ISO :2008/DAmd 1 Annex G Kommentarfrist: ISO/DIS Dentistry -- Endodontic instruments -- Part 3: Compactors: pluggers and spreaders Kommentarfrist: ISO/DIS 5361 Tracheal tubes and connectors (Revision of ISO 5361 parts 1 to 5 and ISO 7228:1993) Kommentarfrist: ISO/DIS 5364 Anaesthetic and respiratory equipment - Oropharyngeal airways (Revision of second edition (ISO 5364:1986) Kommentarfrist: ISO/DIS Dentistry -- Dental units -- Part 2: Air, water, suction and wastewater system Kommentarfrist: ISO/DIS Optics and optical instruments - Medical endoscopes and endoscopic accessories - Part 2: Particular requirements for rigid bronchoscopes Kommentarfrist: ISO/DIS Dentistry -- Compatibility testing -- Part 2: Ceramic-ceramic systems Kommentarfrist: ISO/DIS Ophthalmic instruments - Chart projectors Kommentarfrist: Listenummer: 9/2014 Side: 14 av 125

15 11 Helsevesen, Teknikk ISO/DIS Lasers and laser-related equipment - Surgical drapes and patient protective covers suitable for use with lasers Kommentarfrist: ISO/DIS Implants for surgery - Ceramic materials based on yttria-stabilized tetragonal zirconia (Y-TZP) Kommentarfrist: ISO/DIS Quality systems -- Medical devices -- System requirements for regulatory purposes Kommentarfrist: ISO/DIS Medical devices -- Quality management systems -- Requirements for regulatory purposes Kommentarfrist: ISO/DIS Ophthalmic instruments -- Fundamental requirements and test methods -- Part 2: Light hazard protection Kommentarfrist: ISO/DIS Primary packaging materials for medicinal products -- Particular requirements for the application of ISO 9001:2000, with reference to Good Manufacturing Practice (GMP) Kommentarfrist: ISO/DIS Primary packaging materials for medicinal products -- Particular requirements for the application of ISO 9001:2008, with reference to Good Manufacturing Practice (GMP) Kommentarfrist: ISO/DIS Washer-disinfectors -- Part 7: Requirements and tests for washer-disinfectors employing chemical disinfection for non-invasive, non-critical thermolabile medical devices and healthcare equipment (ISO/DIS :2014) Kommentarfrist: ISO/DIS Medical devices -- Recognized essential principles of safety and performance of medical devices -- Part 1: General essential principles and additional specific essential principles for all non-ivd medical devices and guidance on the selection of standards Kommentarfrist: ISO/DIS Tannpleie - Munnhygieneprodukter - munnskyllevæske Dentistry -- Oral hygiene products -- Oral rinses Kommentarfrist: Listenummer: 9/2014 Side: 15 av 125

16 11 Helsevesen, Teknikk ISO/DIS Øye optikk - Skyllevæske for øyeoperasjoner Ophthalmic implants -- Irrigating solutions for ophthalmic surgery Kommentarfrist: ISO/DIS Ophthalmic implants - Ocular endotamponades Kommentarfrist: ISO/DIS Wheelchair -- Resistance to ignition of non-integrated seat and back support cushions -- Part 10: Requirements and test methods Kommentarfrist: ISO/DIS Dentistry -- Test methods for evaluating antibacterial biofilm treatment methods for dental unit water delivery systems Kommentarfrist: ISO/DIS Dentistry -- Osteotome for bone compaction and sinus floor elevation Kommentarfrist: ISO/DIS Anaesthetic and respiratory equipment -- Peak expiratory flow meters for the assessment of pulmonary function in spontaneously breathing humans Kommentarfrist: ISO/DIS Anaesthetic and respiratory equipment -- Peak expiratory flow meters for the assessment of pulmonary function in spontaneously breathing humans Kommentarfrist: ISO-standarder ISO :2014 Medical suction equipment -- Part 2: Manually powered suction equipment Erstatter A00008:20: ISO :2014 Medical suction equipment -- Part 3: Suction equipment powered from a vacuum or positive pressure gas source Erstatter A00008:20: ISO/TR 37137:2014 Cardiovascular biological evaluation of medical devices -- Guidance for absorbable implants ISO/TS 16775:2014 Packaging for terminally sterilized medical devices -- Guidance on the application of ISO and ISO Listenummer: 9/2014 Side: 16 av 125

17 11 Helsevesen, Teknikk ISO/TS 17137:2014 Cardiovascular implants and extracorporeal systems -- Cardiovascular absorbable implants Rapporter fra CEN (CR) CEN ISO/TS 16775:2014 Packaging for terminally sterilized medical devices - Guidance on the application of ISO and ISO (ISO 16775:2014) CEN/TR 16386:2013 Tannpleie - Retningslinjer for håndtering methacrylate-baserte materialer i dentalt laboratorium Dentistry - Guidelines for handling methacrylate-based materials in the dental laboratory CEN/TR 16427:2013 Intelligente transportsystemer - Kollektivtransport - Informasjon til brukere med synshemming Intelligent transport systems - Public transport - Traveller Information for Visually Impaired People (TI-VIP) CEN/TS 16677:2014 Øyeoptikk - Referansemetode for prøving av nikkelavgivelse fra brilleinnfatninger og solbriller Ophthalmic optics - Reference method for the testing of spectacle frames and sunglasses for nickel release Fastsatte norske standarder NS-EN 12183:2014 Manuelt drevne rullestoler - Krav og prøvingsmetoder Manual wheelchairs - Requirements and test methods NS-EN 12184:2014 Elektrisk drevne rullestoler, scootere og deres batteriladere - Krav og prøvingsmetoder Electrically powered wheelchairs, scooters and their chargers - Requirements and test methods NS-EN 14683:2014 Medisinske ansiktsmasker - Krav og prøvingsmetoder Medical face masks - Requirements and test methods NS-EN ISO 21536:2009/A1:2014 Endringsblad A1 - Ikke-aktive kirurgiske implantater - Implantater til erstatning av ledd - Spesielle krav for kneleddsimplantater (ISO 21536:2007/Amd 1:2014) Amendment A1 - Non-active surgical implants - Joint replacement implants - Specific requirements for knee-joint replacement implants (ISO 21536:2007/Amd 1:2014) Tilbaketrukne norske standarder NS-EN 12183:2009 Manuelt drevne rullestoler - Krav og prøvingsmetoder Manual wheelchairs - Requirements and test methods Listenummer: 9/2014 Side: 17 av 125

18 11 Helsevesen, Teknikk NS-EN 12184:2009 Elektrisk drevne rullestoler, scootere og deres batteriladere - Krav og prøvingsmetoder Electrically powered wheelchairs, scooters and their chargers - Requirements and test methods NS-EN 14683:2005 Kirurgiske munnbind - Krav og prøvingsmetoder Surgical masks - Requirements and test methods 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet Standardforslag til høring - europeiske (CEN) pren Fire detection and fire alarm systems - Part 20: Aspirating smoke detectors Kommentarfrist: pren Safety rules for the construction and installation of lifts - Particular applications for passenger and goods passenger lifts - Part 73: Behaviour of lifts in the event of fire Kommentarfrist: pren Furniture - Assessment of the ignitability of mattresses and upholstered bedbases - Part 1: Ignition source smouldering cigarette Kommentarfrist: pren Furniture - Assessment of the ignitability of mattresses and upholstered bed base - Part 2: Ignition source: match flame equivalent Kommentarfrist: pren 1420 rev Influence of organic materials on water intended for human consumption - Determination of odour and flavour assessment of water in piping systems - Determination of odour and flavour assessment of water in piping systems Kommentarfrist: pren Road traffic noise reducing devices - Non-acoustic performance - Part 3: Reaction to fire - Burning behaviour of noise reducing devices and classification Kommentarfrist: pren 1839 Determination of explosion limits of gases and vapours and determination of the limiting oxygen concentration (LOC) for flammable gases and vapours Kommentarfrist: Listenummer: 9/2014 Side: 18 av 125

19 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet pren rev Workshop fabricated steel tanks - Part 1: Horizontal cylindrical single skin and double skin tanks for the underground storage of flammable and nonflammable water polluting liquids Kommentarfrist: pren Vernesko for motorsyklister - Krav og prøvingsmetoder Protective footwear for motorcycle riders - Requirements and test methods Kommentarfrist: pren Ergonomics - A methodology for work analysis to support design Kommentarfrist: pren Bærbart utstyr for spredning av slokkemidler ved hjelp av brannpumper - Bærbart skumutstyr - Del 1: Inductors PN 16 Portable equipment for projecting extinguishing agents supplied by fire fighting pumps - Portable foam equipment - Part 1: Inductors PN 16 Kommentarfrist: pren Bærbart utstyr for spredning av slokkemidler ved hjelp av brannpumper - Bærbart skumutstyr - Del 2: Pick-up rør Portable equipment for projecting extinguishing agents supplied by fire fighting pumps - Portable foam equipment - Part 2: Pick-up tubes Kommentarfrist: pren Bærbart utstyr for spredning av slokkemidler ved hjelp av brannpumper - Bærbart skumutstyr - Del 3: Lav og middels ekspansjonshåndholdt skumgrenrør PN 16 Portable equipment for projecting extinguishing agents supplied by fire fighting pumps - Portable foam equipment - Part 3: Low and medium expansion handheld foam branchpipes PN 16 Kommentarfrist: pren Fjellklatringsutstyr - Avalanche airbag-systemer - Sikkerhetskrav og prøvingsmetoder Mountaineering equipment - Avalanche airbag systems - Safety requirements and test methods Kommentarfrist: pren Characterization of sludges - Physical consistency - Part 1: Determination of flowability - Method by extrusion tube apparatusr Kommentarfrist: pren Characterization of sludges - Physical consistency - Part 2: Determination of solidity - Method by pocket vane shear apparatus Kommentarfrist: pren Reaction to fire tests for building products - Determination of a building product's propensity to undergo continuous smouldering Kommentarfrist: Listenummer: 9/2014 Side: 19 av 125

20 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet pren Emission safety of combustible air fresheners - Test methods Kommentarfrist: pren Emission safety of combustible air fresheners - Methodology for the assessment of test results and application of recommended emission limits - Complementary element Kommentarfrist: pren Emission safety of combustible air fresheners - User safety information - Complementary element Kommentarfrist: pren Maritime and port security services Kommentarfrist: pren ISO Ergonomics of human-system interaction - Part 161: Guidance on visual user-interface elements (ISO/DIS :2014) Kommentarfrist: pren ISO rev Lasers and laser-related equipment - Test method and classification for the laser resistance of surgical drapes and/or patient protective covers - Primary ignition, penetration, flame spread and secondary ignition (ISO/DIS 11810:2014) Kommentarfrist: pren ISO rev Safety of machinery - Emergency stop - Principles for design (ISO/DIS 13850:2014) Kommentarfrist: pren ISO Safety of machinery - Fire prevention and protection (ISO/DIS 19353:2014) Kommentarfrist: Standardforslag til høring - internasjonale (ISO) ISO :2007/DAmd 1 Kommentarfrist: ISO/DIS Akustikk - Beskrivelse, måling og vurdering av miljøstøy - Del 1: Grunnleggende størrelser og vurderingsprosedyrer Acoustics -- Description, measurement and assessment of environmental noise -- Part 1: Basic quantities and assessment procedures Kommentarfrist: ISO/DIS 7165 Fire protection equipment - Portable fire extinguishers - Performances and construction Kommentarfrist: Listenummer: 9/2014 Side: 20 av 125

International Classification for Standards

International Classification for Standards International Classification for Standards Contents Introduction...3 Purpose of the ICS...3 Description of the ICS...3 Rules for the use of the ICS...5 Updating of the ICS...11 How to use the ICS index...11

More information

ALGEMEEN SCHEMA VAN DE NORMALISATIEPROGRAMMA'S 2015 SCHEMA GENERAL DES PROGRAMMES DE NORMALISATION 2015

ALGEMEEN SCHEMA VAN DE NORMALISATIEPROGRAMMA'S 2015 SCHEMA GENERAL DES PROGRAMMES DE NORMALISATION 2015 ALGEMEEN SCHEMA VAN DE NORMALISATIEPROGRAMMA'S 205 European CEN/TC 0 Lifts, escalators and moving walks SIRRIS-AGORIA CEN/TC 2 Materials, equipment and offshore structures for petroleum, petrochemical

More information

Safety guide. woodworking facilities

Safety guide. woodworking facilities Safety guide woodworking facilities >00 Contents 01.Introduction.......................................................................... 2 02.Macroeconomic sector information..................................................

More information

Health Facility Guidelines: Planning, Design, Construction and Commissioning

Health Facility Guidelines: Planning, Design, Construction and Commissioning Health Facility Guidelines: Planning, Design, Construction and Commissioning June, 2009 This Guideline may be reproduced in whole or in part for reading or study purposes subject to the inclusion of an

More information

FOOD PROCESSING EQUIPMENT DESIGN AND CLEANABILITY FLAIR-FLOW EUROPE TECHNICAL MANUAL F-FE 377A/00

FOOD PROCESSING EQUIPMENT DESIGN AND CLEANABILITY FLAIR-FLOW EUROPE TECHNICAL MANUAL F-FE 377A/00 FOOD PROCESSING EQUIPMENT DESIGN AND CLEANABILITY FLAIR-FLOW EUROPE TECHNICAL MANUAL F-FE 377A/00 May 2000 FOOD PROCESSING EQUIPMENT DESIGN AND CLEANABILITY F-FE 377A/00 [May 2000] This technical manual

More information

Op internationaal niveau behartigt NEN de belangen van de Nederlandse markt, zo kunt u meewerken aan het opstellen van mondiale ISO normen.

Op internationaal niveau behartigt NEN de belangen van de Nederlandse markt, zo kunt u meewerken aan het opstellen van mondiale ISO normen. MEMO Kies voor invloed op uw werkveld / Meedoen aan normalisatie is een strategische keuze NEN kan u ook helpen als u gevestigd bent in het buitenland! Postbus 5059 2600 GB Delft Vlinderweg 6 2623 AX Delft

More information

SAFE HANDLING AND USE OF CARBON NANOTUBES MARCH 2012

SAFE HANDLING AND USE OF CARBON NANOTUBES MARCH 2012 SAFE HANDLING AND USE OF CARBON NANOTUBES MARCH 2012 Acknowledgement This document was developed by the Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO) in support of Safe Work Australia

More information

Controlling airborne contaminants at work

Controlling airborne contaminants at work Controlling airborne contaminants at work A guide to local exhaust ventilation (LEV) This is a free-to-download, web-friendly version of HSG258 (Second edition, published 2011). This version has been adapted

More information

Good Housekeeping Manual (GHK )

Good Housekeeping Manual (GHK ) Pilot Programme for the Promotion of Environmental Management in the Private Sector of Developing Countries (P3U) Good Housekeeping Manual (GHK ) September 2006 Why did GTZ/P3U develop the Good Housekeeping

More information

SUBSTANCES HAZARDOUS TO HEALTH

SUBSTANCES HAZARDOUS TO HEALTH APPROVED CODE OF PRACTICE FOR THE MANAGEMENT OF SUBSTANCES HAZARDOUS TO HEALTH IN THE PLACE OF WORK CHEMICAL SAFETY OCCUPATIONAL SAFETY & HEALTH SERVICE DEPARTMENT OF LABOUR TE TARI MAHI MANAGEMENT OF

More information

Hans Saveyn, Peter Eder, Elena Garbarino, Lenka Muchova, Ole Hjelmar, Hans van der Sloot, Rob Comans, André van Zomeren, Jiri Hyks, Anke Oberender

Hans Saveyn, Peter Eder, Elena Garbarino, Lenka Muchova, Ole Hjelmar, Hans van der Sloot, Rob Comans, André van Zomeren, Jiri Hyks, Anke Oberender Study on methodological aspects regarding limit values for pollutants in aggregates in the context of the possible development of end-of-waste criteria under the EU Waste Framework Directive Hans Saveyn,

More information

UKEPR-0004-001 Issue 00

UKEPR-0004-001 Issue 00 Title: PPC APPLICATION Generic information for UK EPR diesel generators UKEPR-0004-001 Issue 00 Total number of pages: 52 Page No.: I / II UKEPR Document Pilot: C. CAHUZAC Name/Initials Date 26/06/08 Approved

More information

Safety and health in the use of agrochemicals: A guide

Safety and health in the use of agrochemicals: A guide Safety and health in the use of agrochemicals: A guide An ILO contribution to the International Programme on Chemical Safety (a collaborative programme of the United Nations Environment Programme, the

More information

CHLORINE STORAGE CAPACITY...

CHLORINE STORAGE CAPACITY... Pa mphl e t5 Bu l ks t o r a g eo fli q u i d Ch l o r i n e Ed i t i o n8 J une2011 Table of Contents 1. INTRODUCTION... 1 1.1 SCOPE... 1 1.2 CHLORINE INSTITUTE STEWARDSHIP PROGRAM... 1 1.3 DEFINITIONS

More information

Best Practice Guidance. For. Developing a Site Specific Safety Statement

Best Practice Guidance. For. Developing a Site Specific Safety Statement Best Practice Guidance For Developing a Site Specific Safety Statement 1 Document Control Document Name Best Practice Guidance for Developing a Site Specific Safety Statement Document Owner: Document Type:

More information

CODE OF HYGIENIC PRACTICE FOR SPICES AND DRIED AROMATIC HERBS CAC/RCP 42 1995. Adopted 1995. Revision 2014.

CODE OF HYGIENIC PRACTICE FOR SPICES AND DRIED AROMATIC HERBS CAC/RCP 42 1995. Adopted 1995. Revision 2014. CODE OF HYGIENIC PRACTICE FOR SPICES AND DRIED AROMATIC HERBS CAC/RCP 42 1995 Adopted 1995. Revision 2014. CAC/RCP 42-1995 2 Table of Contents 1. INTRODUCTION 2. SECTION I OBJECTIVES 3. SECTION II SCOPE,

More information

OSHA 3375-03 2010. Safe Work Practices for Shipbreaking

OSHA 3375-03 2010. Safe Work Practices for Shipbreaking OSHA 3375-03 2010 Safe Work Practices for Shipbreaking Occupational Safety and Health Act of 1970 To assure safe and healthful working conditions for working men and women; by authorizing enforcement of

More information

A Guide to The Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals (GHS)

A Guide to The Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals (GHS) A Guide to The Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals (GHS) Acronyms/Abbreviations The following list presents some acronyms and abbreviations used in this document. The

More information

KNOWLEDGE AREA CLASSIFICATION SYSTEM FOR RESEARCH, EDUCATION, AND EXTENSION

KNOWLEDGE AREA CLASSIFICATION SYSTEM FOR RESEARCH, EDUCATION, AND EXTENSION KNOWLEDGE AREA CLASSIFICATION SYSTEM FOR RESEARCH, EDUCATION, AND EXTENSION Version 1.0 U.S. Department of Agriculture Cooperative State Research, Education, and Extension Service July 2005 Preface This

More information

PLEASE NOTE. For more information concerning the history of these regulations, please see the Table of Regulations.

PLEASE NOTE. For more information concerning the history of these regulations, please see the Table of Regulations. PLEASE NOTE This document, prepared by the Legislative Counsel Office, is an office consolidation of this regulation, current to January 31, 2013. It is intended for information and reference purposes

More information

Offshore Containers. No. 2.7-1 STANDARD FOR CERTIFICATION JUNE 2013 DET NORSKE VERITAS AS

Offshore Containers. No. 2.7-1 STANDARD FOR CERTIFICATION JUNE 2013 DET NORSKE VERITAS AS STANDARD FOR CERTIFICATION No. 2.7-1 Offshore Containers JUNE 2013 The electronic pdf version of this document found through http://www.dnv.com is the officially binding version FOREWORD DNV is a global

More information

Annex 5 WHO good distribution practices for pharmaceutical products

Annex 5 WHO good distribution practices for pharmaceutical products World Health Organization WHO Technical Report Series, No. 957, 2010 Annex 5 WHO good distribution practices for pharmaceutical products 1. Introduction 2. Scope of the document 3. Glossary 4. General

More information

Mersalyl acid. sc-235594. Section 1 - CHEMICAL PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION

Mersalyl acid. sc-235594. Section 1 - CHEMICAL PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION Mersalyl acid sc-235594 Material Safety Data Sheet Hazard Alert Code Key: EXTREME HIGH MODERATE LOW PRODUCT NAME Mersalyl acid Section 1 - CHEMICAL PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION STATEMENT OF HAZARDOUS

More information

GENERAL REGULATIONS ON ENSURING SAFETY OF NUCLEAR POWER PLANTS OPB-88/97, NP-001-97 (PNAE G- 01 011-97) Cover page. Contents

GENERAL REGULATIONS ON ENSURING SAFETY OF NUCLEAR POWER PLANTS OPB-88/97, NP-001-97 (PNAE G- 01 011-97) Cover page. Contents GENERAL REGULATIONS ON ENSURING SAFETY OF NUCLEAR POWER PLANTS OPB-88/97, NP-001-97 (PNAE G- 01 011-97) Cover page Contents Federal Nuclear and Radiation Safety Authority of Russia (Gosatomnadzor of Russia)

More information

Approval Standard for Flood Abatement Equipment

Approval Standard for Flood Abatement Equipment Approval Standard for Flood Abatement Equipment Class Number 2510 March 2013 Copyright 2013 FM Approvals LLC. All rights reserved. Foreword Approvals are intended to verify that the products and services

More information

Table of Contents 1. INTRODUCTION... 1

Table of Contents 1. INTRODUCTION... 1 Pa mphl e t73 At mo s p h e r i cmo n i t o r i n g Eq u i p me n tf o rch l o r i n e Ed i t i o n7 J une2003 Table of Contents 1. INTRODUCTION... 1 1.1 PURPOSE... 1 1.2 RESPONSIBLE CARE... 1 1.3 BACKGROUND...

More information

Propositions de projets européens en cours de montage à la recherche de partenaires. Fiche Spéciale

Propositions de projets européens en cours de montage à la recherche de partenaires. Fiche Spéciale Titre du projet Looking for SME interested in development of multi-color fluorescent nanoparticle probes for biomedical diagnostics (intracellular detection, imaging of oncogenic markers) - Type of partner

More information

ANNEXES OF TITLE V: ECONOMIC AND SECTOR COOPERATION. ANNEX XXVI to Chapter 1 ENERGY COOPERATION, INCLUDING NUCLEAR ISSUES

ANNEXES OF TITLE V: ECONOMIC AND SECTOR COOPERATION. ANNEX XXVI to Chapter 1 ENERGY COOPERATION, INCLUDING NUCLEAR ISSUES 1 von 81 ANNEXES OF TITLE V: ECONOMIC AND SECTOR COOPERATION ANNEX XXVI ANNEX XXVI to Chapter 1 ENERGY COOPERATION, INCLUDING NUCLEAR ISSUES 1. The EU and Ukraine establish herewith an 'Early Warning Mechanism'

More information

Safe Design, Manufacture, Import and Supply of Plant. Draft Code of Practice

Safe Design, Manufacture, Import and Supply of Plant. Draft Code of Practice Safe Design, Manufacture, Import and Supply of Plant Draft Code of Practice Table of Contents FOREWORD... 4 SCOPE AND APPLICATION... 4 1 INTRODUCTION... 5 1.1 The meaning of key terms... 5 1.2 Who has

More information

Guidance on the protection of the health and safety of workers from the potential risks related to nanomaterials at work

Guidance on the protection of the health and safety of workers from the potential risks related to nanomaterials at work Guidance on the protection of the health and safety of workers from the potential risks related to nanomaterials at work Guidance for employers and health and safety practitioners This programme is implemented

More information